Eerste blad    Vorig blad    Blad 14 van 23 bladen Volgend blad    Laatste blad

XIIIio    Wilhelmina (Willemina) KERSTEN [3939], landbouwster, geboren op 10-08-1827 te Geijsteren (gemeente Wanssum) (gezindte: RK), overleden op 11-11-1877 te Venray op 50-jarige leeftijd (aangifte door: Hendrikus Litjens en Jacobus Jacobs), 50 jaar oud. Dochter van Reinerus (Renier) KERSTEN [11400] (zie XIIed) en Hendrina WIJNHOVEN [11401], dienstmeid (1819).
Gehuwd [1280] op 32-jarige leeftijd op 19-05-1860 te Wanssum (getuige(n): Johannes babtist Temmerman, Francis Vermeulen, Jan hendrik Wijnhoven en Jan Coenders) met Mathias (Mathijs) FLEURKENS [3938], 34 jaar oud, landbouwer (1893), dagloner en ook akkerman, geboren op 31-12-1825 te Venray (aangifte door: Peter van Dijck en Peter Maessen) (gezindte: RK), overleden op 18-05-1897 te Venray op 71-jarige leeftijd (aangifte door: Johannes Arts en Johannes Litjens), 71 jaar oud, weduwnaar. Zoon van Mathias (Mathijs, Mathieu) FLEURKENS [19634], landbouwer (1812), akkerman (1843), en Gertrudis (Gertruda (Geertrud, Gertrude)) VULLINGS (Vullinghs - Veulings) [23329], dienstmeid (1812), akkersvrouw (1822-1865).
Datum akte 14-08-1866 Aktenummer 144
Minuutakten en repertoria notaris Reijnders 1866 veiling publieke verkoop
openbare verkoop van onroerend goed uit nalatenschap van Renier Kersten en Hendrina Wijnhoven, ten huize van herbergier Stevens te Geijsteren
Onroerend goedhuis, bouw- en weiland in het Dorp en Achter de Pastorij te Geijsteren, gemeente Wanssum, sectie A, nrs. 34, 224, 225, 226, 418
Johannes Kersten Blitterswijck landbouwer mede als toeziend voogd over Casper Kersten, verkoper
Louisa van Renz Grubbenvorst weduwe van Hermanus Kersten, en voogd over Casper Kersten, verkoper
Mathijs Ewalts Geijsteren landbouwer gehuwd met Anna Maria Kersten, verkoper en koper
Peter Kersten Venray (Boshuizen) landbouwer, verkoper
Mathijs Fleurkens Well, Bergen landbouwer gehuwd met Wilhelmina Kersten, verkoper
Elisabeth en Christiaan Kersten Geijsteren landbouwer,verkoper

Datum akte 05-07-1867 Aktenummer 131
Minuutakten en repertoria notaris Reijnders 1867
publieke verkoop openbare verkoop van roerend goed (veldgewassen) door de erfgenamen Barthel Coppes te Wanssum
Maria Engelen Wanssum akkervrouw weduwe van Barthel Coppes, verkoper
Antoon Coppes Wanssum akkerman, verkoper
Hendrik Coppes Venray (Boshuizen) akkerman, verkoper
Johannes Coppes Grubbenvorst dienstknecht, verkoper
Johannes Kersten Blitterswijck landbouwer, verkoper
Louisa van Renz Geijsteren weduwe van Herman Kersten, en voogd over Caspar Kersten, verkoper
Mathijs Ewalts Geijsteren landbouwer, verkoper
Elisabeth en Christiaan Kersten Geijsteren landbouwer, verkoper
Peter Kersten Venray landbouwer, verkoper
Mathijs Fleurkens Well, Bergen landbouwer, gehuwd met Wilhelmina Kersten, verkoper.
Matthijs Woont 1830 te Venray huisnummer 557, Volkstelling Venray 1830, 3 jaar geboren te Sevenum.

Datum akte 16-07-1866 Aktenummer 131
akten en repertoria notaris Reijnders 1866, veiling publieke verkoop
openbare verkoop van onroerend goed ten huize van herbergier Janssen van Vosselen te Venray: Onroerend goedhuis, tuin, schaapswei, gebouw, bouw- wei- en hooiland, gemeente Venray, sectie A, nrs. 121, 262, 263, 264, sectie E, nrs. 397, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 449, 1133, 1147, 1148, 1385, 1387, 393, uit nalatenschap van Antony van Tilburg, door hem verkregen bij openbare verkoop d.d 19 november 1853
* Johannes en Adrianus van Tilburg Vlierden akkerlieden, verkoper
Judocus Raijmaekers Venray (Boshuizen) akkerman gehuwd met Theodora van Tilburg, verkoper
* Leonard van Asten Helmond landbouwer gehuwd met Hendrica van Tilburg, verkoper
* Peter Kusters Lierop bouwman gehuwd met Maria van Tilburg, verkoper
Josina van Tilburg Vlierden, verkoper

Rutgerus Gerard Fleurkens Venray (Lull) akkerman, koper
Mathijs Fleurkens Well, Bergen akkerman, koper


Datum akte 12-12-1866 Aktenummer 195
Minuutakten en repertoria notaris Reijnders 1866
obligatie; schuldbekentenis met hypotheekstelling
Onroerend goed huis, tuin, schaapsweide, gebouw, boomgaard, bouw-, wei- en hooiland, gemeente Venray, sectie A, nrs. 121, 262, 263, 264, sectie E, nrs. 397, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 448, 449, 1133, 1147, 1148, 1385, 1387, 393, verkregen uit veiling d.d. 17 juli 1866
Rutgerus Gerard Fleurkens Venray (Lull) akkerman, schuldenaar
Mathijs Fleurkens Well, Bergen akkerman, schuldenaar
Hendrik van den Boogaart Venray koopman en grondeigenaar, schuldeiser


7130.67 Index notarieel protocol Vierlingsbeek (7130.67) Schepenakte 107
Mathijs Fleurkens weduwnaar van Wilhelmina Kersten, landbouwer Venray voor zich en als vader en voogd over zijn kinderen Maria Hendrina, Maria Gertrudis, Anna Maria en Regina Fleurkens en zijn meerderjarige dochter Johanna Maria Fleurkens, ongehuwde landbouwster te Venray bekennen schuldig te zijn aan de gezusters Geertruida Arts en Johanna Arts, renteniersters te Venray Fl. 1900,--. Waarborg: huis sectie A 1998, schuur, stal, boomgaard, wei- bouw- en hooiland te Venray.
Datering: 15-5-1885 Soort akte: Schuldbekentenis Plaats: Venray

Datum akte 25-11-1879 Aktenummer 212
Minuutakten en repertoria notaris Smitz 1879
Akte publieke verkoop
Omschrijving openbare verkoop van onroerend goed
Onroerend goedhuis, stal, schuur, tuin, schaapweide, wei-, bouw- en hooiland, gemeente Venray, sectie E, nrs. 531, 532, 533, 534, 535, 1231, 1399, 1157, 529, 1158, 525, 508, 509, 1799, 385, 377, 1135, 834, sectie C, nrs. 1853, 1854, 1855, 979
Hendrik Willem Antoon Peters Woonplaats Horst Beroep medicinae docter, verkoper
Johannes Jenneskens Woonplaats Venray (Lull) Beroep herbergier, koper
Frans van den Boogaart Woonplaats Venray Beroep koopman, koper
Opmerkingenmede namens Theodora Wilhelmina Janssen, weduwe van Hendrik van den Boogaart te Venray, en Wilhelmus Linders, dienstknecht te Lull
Peter Ewals Woonplaats Venray (Lull) Beroep akkerman, koper
Opmerkingende helft voor zijn kinderen Petronella Ewals gehuwd met Hendrik Jeuken, Peter Johannes, Jan en Willemina Ewals allen akkerlieden te Venray, en de helft voor Antoon Camps, akkerman te Lull
Gerard en Mathijs Fleurkens Woonplaats Venray (Boshuizen) Beroep akkerman, koper
Peter Goemans Woonplaats Venray (Lull) Beroep akkerman, koper
Opmerkingenmede voor zijn broeders en zuster Simon, Peter Johannes en Petronella Goemans
Philipp Hubert Wilhelm Esser Woonplaats Venray Beroep burgemeester, koper
Hendrikus Huibers Woonplaats Overloon Beroep akkerman, koper
Datum akte 06-05-1891 Aktenummer 74
Minuutakten en repertoria notaris Linssen 1890-1891
Akte publieke verkoop, Omschrijving openbare verkoop van roerend goed (turfslijk) in het Spurkterstraatje te Venray, Onroerend goed
Mathijs Fleurkens Woonplaats Venray Beroep Landbouwer, verkoper
Willem Geurts Woonplaats Venray Beroep landbouwer, verkoper

Datum akte 10-05-1892 Aktenummer 78
Minuutakten en repertoria notaris Linssen 1892-1893
Akte publieke verkoop; openbare verkoop van roerend goed (turfslijk)
Mathijs Fleurkens Woonplaats Venray, Beroep landbouwer, verkoper
Willem en Antoon Geurts Woonplaats Venray, Beroep landbouwer, verkopers

.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna Maria [15101] (zie XIVrz).
   2. v  Maria Hendrina (Maria, Hendrina) [3940] (zie XIVsa).
   3. v  Maria Gertrudis [3941], geboren op 09-09-1864 te Well (gem. Bergen(L)) (gezindte: RK), overleden op 01-10-1865 te Well (gem. Bergen(L)) op 1-jarige leeftijd, 1 jaar oud.
   4. m  Johannes Mathijs [3942], geboren op 12-03-1866 te Well (gem. Bergen (L)) (gezindte: RK), overleden op 08-01-1868 te Venray op 1-jarige leeftijd (aangifte door: Antoon Wolters en Gerard Jacobs), 21 maanden oud.
   5. v  Maria Gertrudis [3705] (zie XIVsb).
   6. v  Anna Maria [11402] (zie XIVsc).
   7. v  Regina [23373], geboren op 18-01-1872 te Venray (aangifte door: Jan Verheugen en Johannes Verheugen), gedoopt (RK) te Venray, overleden op 05-05-1893 te Venray op 21-jarige leeftijd (aangifte door: Johannes Vullings en Peter Litjens), 21 jr. oud, ongehuwd.

XIIIip    Elisabeth KERSTEN [22516], geboren op 05-07-1829 te Wanssum, overleden, dochter van Reinerus (Renier) KERSTEN [11400] (zie XIIed) en Hendrina WIJNHOVEN [11401], dienstmeid (1819).
Gehuwd [7669] op 39-jarige leeftijd op 12-04-1869 te Wanssum met Wilhelmus KATERS [22517], geboren circa 1841 te Wanssum? Overleden.
Datum akte 14-08-1866 Aktenummer 144
Minuutakten en repertoria notaris Reijnders 1866 veiling publieke verkoop
openbare verkoop van onroerend goed uit nalatenschap van Renier Kersten en Hendrina Wijnhoven, ten huize van herbergier Stevens te Geijsteren
Onroerend goedhuis, bouw- en weiland in het Dorp en Achter de Pastorij te Geijsteren, gemeente Wanssum, sectie A, nrs. 34, 224, 225, 226, 418
Johannes Kersten Blitterswijck landbouwer mede als toeziend voogd over Casper Kersten, verkoper
Louisa van Renz Grubbenvorst weduwe van Hermanus Kersten, en voogd over Casper Kersten, verkoper
Mathijs Ewalts Geijsteren landbouwer gehuwd met Anna Maria Kersten, verkoper en koper
Peter Kersten Venray (Boshuizen) landbouwer, verkoper
Mathijs Fleurkens Well, Bergen landbouwer gehuwd met Wilhelmina Kersten, verkoper
Elisabeth en Christiaan Kersten Geijsteren landbouwer,verkoper

Datum akte 05-07-1867 Aktenummer 131
Minuutakten en repertoria notaris Reijnders 1867
publieke verkoop openbare verkoop van roerend goed (veldgewassen) door de erfgenamen Barthel Coppes te Wanssum
Maria Engelen Wanssum akkervrouw weduwe van Barthel Coppes, verkoper
Antoon Coppes Wanssum akkerman, verkoper
Hendrik Coppes Venray (Boshuizen) akkerman, verkoper
Johannes Coppes Grubbenvorst dienstknecht, verkoper
Johannes Kersten Blitterswijck landbouwer, verkoper
Louisa van Renz Geijsteren weduwe van Herman Kersten, en voogd over Caspar Kersten, verkoper
Mathijs Ewalts Geijsteren landbouwer, verkoper
Elisabeth en Christiaan Kersten Geijsteren landbouwer, verkoper
Peter Kersten Venray landbouwer, verkoper
Mathijs Fleurkens Well, Bergen landbouwer, gehuwd met Wilhelmina Kersten, verkoper.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Levenloos geboren [22518], geboren op 23-12-1869 te Wanssum, overleden op 23-12-1869 te Wanssum, 0 dagen oud.

XIIIiq    Christianus (Christiaan) KERSTEN [22519], geboren op 05-07-1831 te Wanssum, overleden, zoon van Reinerus (Renier) KERSTEN [11400] (zie XIIed) en Hendrina WIJNHOVEN [11401], dienstmeid (1819).
Gehuwd (1) [7670] op 35-jarige leeftijd op 27-04-1867 te Wanssum met Anna Maria COX [22520], 33 jaar oud, geboren op 07-01-1834 te Wanssum, overleden op 03-01-1870 te Wanssum op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) [7671] op 39-jarige leeftijd op 30-11-1870 te Wanssum (getuige(n): Johannes Kersten (50jr.)) met Maria Anna BOERS [22522], Dienstmeid te Geijsteren, geboren circa 1831 te Meerlo.
Datum akte 14-08-1866 Aktenummer 144
Minuutakten en repertoria notaris Reijnders 1866 veiling publieke verkoop
openbare verkoop van onroerend goed uit nalatenschap van Renier Kersten en Hendrina Wijnhoven, ten huize van herbergier Stevens te Geijsteren
Onroerend goedhuis, bouw- en weiland in het Dorp en Achter de Pastorij te Geijsteren, gemeente Wanssum, sectie A, nrs. 34, 224, 225, 226, 418
Johannes Kersten Blitterswijck landbouwer mede als toeziend voogd over Casper Kersten, verkoper
Louisa van Renz Grubbenvorst weduwe van Hermanus Kersten, en voogd over Casper Kersten, verkoper
Mathijs Ewalts Geijsteren landbouwer gehuwd met Anna Maria Kersten, verkoper en koper
Peter Kersten Venray (Boshuizen) landbouwer, verkoper
Mathijs Fleurkens Well, Bergen landbouwer gehuwd met Wilhelmina Kersten, verkoper
Elisabeth en Christiaan Kersten Geijsteren landbouwer,verkoper

Datum akte 05-07-1867 Aktenummer 131
Minuutakten en repertoria notaris Reijnders 1867
publieke verkoop openbare verkoop van roerend goed (veldgewassen) door de erfgenamen Barthel Coppes te Wanssum
Maria Engelen Wanssum akkervrouw weduwe van Barthel Coppes, verkoper
Antoon Coppes Wanssum akkerman, verkoper
Hendrik Coppes Venray (Boshuizen) akkerman, verkoper
Johannes Coppes Grubbenvorst dienstknecht, verkoper
Johannes Kersten Blitterswijck landbouwer, verkoper
Louisa van Renz Geijsteren weduwe van Herman Kersten, en voogd over Caspar Kersten, verkoper
Mathijs Ewalts Geijsteren landbouwer, verkoper
Elisabeth en Christiaan Kersten Geijsteren landbouwer, verkoper
Peter Kersten Venray landbouwer, verkoper
Mathijs Fleurkens Well, Bergen landbouwer, gehuwd met Wilhelmina Kersten, verkoper.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Reinerus (Renier) [22523], geboren op 11-08-1868 te Wanssum, overleden.
   2. v  Sophia [22524], geboren op 23-12-1869 te Wanssum.
Uit het tweede huwelijk:
   3. v  Anna Maria [22525], geboren op 29-09-1871 te Wanssum (aangifte door: aangegeven door Arnold Kuipers 51 jaar Hoefsmid en Henricus Stevens 53 jaar, buren.).

XIIIir    Martinus Anthonius KERSTEN [22553], Landbouwer, geboren op 03-12-1863 te Wanssum, overleden op 24-01-1941 te Heuvelshoek In Helden - Panningen op 77-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Antoon KERSTEN [22547] (zie XIIef) en Johanna Maria FRIESSEN [22549].
Gehuwd (1) [7701] op 27-jarige leeftijd op 06-06-1891 te Helden met Wilhelmina VERHAEGH [22622], 27 jaar oud, geboren op 13-08-1863 te Helden, overleden op 03-02-1917 te Helden op 53-jarige leeftijd, dochter van Leonardus VERHAEGH [22623] en Johanna RUTTEN [22624].
Gehuwd (2) [7703] op 53-jarige leeftijd op 05-11-1917 te Helden met Anna Maria van den BEUKEN [22625], 52 jaar oud, geboren op 11-11-1864 te Helden - Beringen, overleden op 12-06-1950 te Meijel op 85-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Peter Johannes (Petran) [22626] (zie XIVsd).
   2. v  Johanna Antonia [22627], geboren op 13-01-1893 te Helden - Beringen.
Gehuwd [7704] op 23-jarige leeftijd op 07-02-1916 te Helden met Franciscus Hubertus HOEBERS [22635], smid, geboren circa 1890.
   3. v  Leonora Petronella [22628] (zie XIVse).
   4. v  Antonia Johanna [22629], geboren op 15-05-1897 te Helden - Beringen, overleden te Helden.
Gehuwd [7706] op 25-jarige leeftijd op 21-08-1922 te Helden met Leonardus Theodorus ENGELS [22647], 29 jaar oud, uitgever, geboren op 08-10-1892 te Helden (L) (gezindte: RK), overleden op 28-04-1960 te Helden (L) op 67-jarige leeftijd.
   5. m  Mattheus Johannes [22630], Landbouwer te Heuvelhoek, geboren op 05-08-1898 te Helden - Beringen, overleden te Helden.
Gehuwd [7707] op 35-jarige leeftijd op 14-05-1934 te Helden met Godefrida Beatrix NIENHUIS [22648], geboren circa 1900.
   6. v  Anna Petronella [22631], geboren op 29-10-1900 te Helden - Beringen.
Gehuwd [7708] op 23-jarige leeftijd op 13-10-1924 te Helden met Hendrikus VERLINDEN [22649], geboren circa 1895 te Helden? Overleden.
   7. m  Levenloos geboren [22632], geboren op 22-07-1902 te Helden - Beringen, overleden op 22-07-1902 te Helden - Beringen, 0 dagen oud.
   8. m  Levenloos geboren [22633], geboren op 11-09-1906 te Helden - Beringen, overleden op 11-09-1906 te Helden - Beringen, 0 dagen oud.
   9. v  Maria Magdalena [22634], geboren op 09-08-1908 te Helden - Beringen.
Gehuwd [7709] op 28-jarige leeftijd op 05-04-1937 te Helden met Wilhelmus Antonius VERLINDEN [22650], markt groenteman, geboren circa 1905 te Helden? Overleden.

XIIIis    Petronella Maria KERSTEN [22554], geboren op 31-12-1865 te Grubbenvorst, dochter van Hendrik Antoon KERSTEN [22547] (zie XIIef) en Johanna Maria FRIESSEN [22549].
Gehuwd [7685] op 23-jarige leeftijd op 29-04-1889 te Helden met Willem Hendrik VERRIJT [22563], 26 jaar oud, geboren op 11-12-1862 te Helden, zoon van Gerard VERRIJT [22564] en Maria TERCKEN [22565].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Gertrudis [22566], geboren op 01-02-1890 te Helden.
   2. m  Antoon Hubertus [22567], geboren op 07-03-1891 te Helden.
   3. v  Johanna [22568], geboren op 29-10-1892 te Helden.
   4. m  Gerardus [22569], geboren op 01-03-1896 te Helden.
   5. m  Godefridus [22570], geboren op 30-01-1898 te Helden.
   6. m  Albertus [22571], geboren op 12-04-1900 te Helden.

XIIIit    Maria Dorothea KERSTEN [22555], geboren op 12-02-1868 te Grubbenvorst (gezindte: RK), overleden op 26-07-1941 te Lierop op 73-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Antoon KERSTEN [22547] (zie XIIef) en Johanna Maria FRIESSEN [22549].
Gehuwd [7687] op 29-jarige leeftijd op 17-01-1898 te Helden met Theodorus (Theodoor) OOMEN [22572], 27 jaar oud, landbouwer te Helden, geboren op 30-03-1870 te Helden (gezindte: RK), overleden op 05-04-1943 te Lierop op 73-jarige leeftijd, zoon van Henricus (Hendrik) OOMEN [22573], landbouwer te Helden, en Wilhelmina VERLINDEN [22574].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hendrikus Johannes [22575], geboren op 24-11-1898 te Helden.
   2. v  Johanna Maria [22576], geboren op 28-09-1900 te Helden.

XIIIiu    Albert KERSTEN [22556], geboren op 06-02-1870 te Grubbenvorst, zoon van Hendrik Antoon KERSTEN [22547] (zie XIIef) en Johanna Maria FRIESSEN [22549].
Gehuwd [7689] op 29-jarige leeftijd op 10-04-1899 te Helden met Anna Megchelina JANNIS [22577], 24 jaar oud, geboren op 03-07-1874 te Helden, dochter van Johannes JANNIS [22578] en Joanna van GOG [22579].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Antonia Petronella [22580], geboren op 21-07-1901 te Helden.
   2. v  Maria Leonora [22581], geboren op 25-05-1903 te Helden.
   3. m  Peter Johannes [22582], geboren op 23-05-1904 te Helden.
   4. m  Peter Antoon [22583], geboren op 17-09-1905 te Helden.
   5. m  Theodorus Hendrikus [22584], geboren op 06-10-1908 te Helden.
   6. v  Dorothea Wilhelmina [22585], geboren op 06-03-1910 te Helden.
   7. v  Gertrudis Dorothea [22586], geboren op 14-04-1912 te Helden.
   8. v  Gertrudis Wilhelmina [22587], geboren op 01-01-1915 te Helden.
   9. m  Antonius Martinus [22588], geboren op 07-11-1918 te Helden.

XIIIiv    Adriana KERSTEN [22557], geboren op 11-02-1873 te Twisterden, dochter van Hendrik Antoon KERSTEN [22547] (zie XIIef) en Johanna Maria FRIESSEN [22549].
Gehuwd [7691] op 30-jarige leeftijd op 20-04-1903 te Helden met Jacobus Hubertus VESTJENS [22589], 28 jaar oud, landbouwer, geboren op 05-06-1874 te Helden, overleden ? Zoon van Theodor VESTJENS [22590] en Catharina JEUKEN [22591].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Theodoor Antonius [22592], geboren op 21-10-1904 te Helden.
   2. m  Antonius Wilhelmus [22593], geboren op 04-07-1906 te Helden.
   3. m  Wilhelmus Hendrikus [22594], geboren op 17-05-1908 te Helden.
   4. m  Gerardus Wilhelmus [22595], geboren op 09-10-1910 te Helden, overleden op 19-06-1911 te Helden, 253 dagen oud.

XIIIiw    Peter Antoon KERSTEN [22558], geboren op 07-10-1874 te Twisterden, overleden op 04-09-1954 te Eghel - Helden op 79-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Antoon KERSTEN [22547] (zie XIIef) en Johanna Maria FRIESSEN [22549].
Gehuwd [7693] op 33-jarige leeftijd op 24-04-1908 te Asten - Heusden met Maria Gertrudis LEMMEN [22596], 24 jaar oud, geboren op 01-10-1883 te Deurne, overleden op 27-01-1957 te Eghel - Helden op 73-jarige leeftijd, dochter van Theodoor LEMMEN [22597] en Elisabeth Clara ENGELS [22598].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Elisabeth Johanna [22599], geboren op 13-01-1909 te Meijel.
Gehuwd [7695] op 30-jarige leeftijd op 08-05-1939 te Helden met Hubertus HILKENS [22606], geboren circa 1905.
   2. v  Antonia Dorothea [22600], Op 24 jarige leeftijd ingetreden in het klooster van de kleine zusters van St. Jozeph te Heerlen als zuster Cinthia. opgeleid en gewerkt in het St. Jozeph ziekenhuis te Heerlen tot haar pensioen in 1970. Geboren op 25-11-1910 te Meijel.
   3. m  Theodorus Martinus [22601], geboren op 21-12-1912 te Helden.
   4. v  Johanna Hubertina [22602] (zie XIVsf).
   5. v  Petronella Maria [22603], geboren op 06-12-1916 te Helden.
   6. m  Hendrik Antoon [22604], geboren op 26-05-1919 te Helden.
Relatie [7697] met Petronella (Nellie) JACOBS [22611], geboren circa 1920.
   7. m  Jacobus Hubertus [22605], geboren op 04-08-1924 te Helden.
Relatie [7698] met Jeanne van ASDONK [22612], geboren circa 1925.

XIIIix    Maria Elisabeth KERSTEN [22559], geboren op 26-03-1878 te Twisterden, dochter van Hendrik Antoon KERSTEN [22547] (zie XIIef) en Johanna Maria FRIESSEN [22549].
Gehuwd [7699] op 31-jarige leeftijd op 19-04-1909 te Helden met Jan Mathijs PEETERS [22613], 28 jaar oud, geboren op 20-03-1881 te Helden, overleden ?? Zoon van Hendrik PEETERS [22614] en Elisabeth PEETERS [22615].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hendrikus Antonius [22616], geboren op 23-05-1910 te Helden.
   2. m  Antonius Hendrikus Johannes [22617], geboren op 08-05-1911 te Helden.
   3. v  Elisabeth Margaretha Gerarda [22618], geboren op 07-12-1912 te Helden.
   4. m  Martinus Johannes [22619], geboren op 01-10-1914 te Helden.
   5. m  Jacobus Martinus [22620], geboren op 06-11-1916 te Helden.
   6. m  Silvester Gerardus [22621], geboren op 06-03-1920 te Helden.

XIIIiy    Wilhelmus KERSTEN [55195], timmerman te Haelen, geboren op 04-11-1856 te Broekhuizen, overleden op 18-07-1902 te Broekhuizenvorst op 45-jarige leeftijd, zoon van Cornelis KERSTEN [55191] (zie XIIeg) en Dorothea PIJPERS [55192], dienstbode.
Gehuwd [19372] op 33-jarige leeftijd op 12-05-1890 te Haelen met Jacoba van LIER [55196], 26 jaar oud, naaister, geboren op 29-02-1864 te Helden, overleden op 15-10-1955 te Haelen op 91-jarige leeftijd, dochter van Joannes van LIER [55197], landbouwer en kleermaker, en Petronella GIELEN [55198], landbouwster.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Karel Joseph [55199], timmerman en fabrikant, geboren op 17-03-1901 te Haelen, overleden.
Gehuwd [19374] op 33-jarige leeftijd op 26-02-1935 te Haelen met Agnes Maria KOCKELKOREN [55200], 27 jaar oud, geboren op 15-02-1908 te Haelen, overleden, dochter van Leonardus Hubertus KOCKELKOREN [55201], huisschilder en cafehouder, en Maria Hubertina VRINSSEN [55202], dienstbode te Antwerpen tot 1906.

XIIIiz    Leonardus KERSTEN [55354], geboren op 14-01-1863 te Broekhuizen, overleden op 07-03-1929 te Broekhuizen op 66-jarige leeftijd, zoon van Cornelis KERSTEN [55191] (zie XIIeg) en Dorothea PIJPERS [55192], dienstbode.
Gehuwd [19444] op 30-jarige leeftijd op 25-04-1893 te Broekhuizen met Maria Sibilla SMITS [55366], 25 jaar oud, geboren op 27-08-1867 te Meerlo, overleden, dochter van Jan Hendrik SMITS [55367] en Theodora VERVOORT [55368].
Uit dit huwelijk:
   1.   verschilende kinderen [55369], geboren na 1893 te Broekhuizen?

XIIIja    Petrus Franciscus KERSTEN [55254], geboren op 20-02-1888 te Holthees gem. Maashees en Overloon, overleden op 28-01-1975 te Venray op 86-jarige leeftijd, zoon van Gerardus Cornelis KERSTEN [55183] (zie XIIeh) en Maria Lamberdina WISMANS [55237].
Relatie [19465] met Maria Petronella ASSELBERGS [55410], geboren op 12-04-1891 te Smakt, overleden op 01-11-1957 te Holthees op 66-jarige leeftijd.
Uit deze relatie:
   1.   enkele kinderen [55156].

Generatie XIV

 
XIVa    Theodorus Gerardus Honorius (Theo) FLEUREN [1077], technisch ontwerper - systeemanalist en programmeur, werkt bij Philips, per 2003 in de vut, geboren op 02-03-1943 te De Mortel (gezindte: RK), zoon van Franciscus Theodorus (Frans) FLEUREN [1075] (zie XIIIa) en Petronella van ELS [1076].
Gehuwd [395] op 28-jarige leeftijd op 08-10-1971 te Mook (BS), gehuwd voor de kerk op 08-10-1971 te Mook (St. Antonius) (RK) met Anna Maria Huberdina (Anny) van HAARE [1078], 25 jaar oud, geboren op 25-02-1946 te Mook (gezindte: RK), dochter van Karel George van HAARE [11144], Landbouwer, en Bertha Maria DERKS [11145].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Franciscus Theodorus Carolus Johannes (Frank) [1079] (zie XVa).
   2. m  Marcel Petrus Henricus Theodor [1080] (zie XVb).

XIVb    Maria Johanna Gabriëla FLEUREN [1082], geboren op 26-07-1944 om 3.00 uur te Mortel (gezindte: RK), dochter van Franciscus Theodorus (Frans) FLEUREN [1075] (zie XIIIa) en Petronella van ELS [1076].
Gehuwd [396] op 24-jarige leeftijd op 28-12-1968 te Gemert (BS), gehuwd voor de kerk op 31-01-1969 te Mortel (RK) met Jan Jozef Hendrik (Sander) van der STERREN [1081], 29 jaar oud, Landbouwer, geboren op 07-11-1939 te Grubbenvorst (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Petronella Gertruda Maria (Nelly) [1083], geboren op 23-11-1969 te Horst (gezindte: RK).
   2. m  Willem Martin Franciscus Maria (Marc) [1084], geboren op 17-03-1971 te Horst (gezindte: RK).
   3. m  Dirk Theodorus Maria [1085], geboren op 28-02-1977 te Tegelen (gezindte: RK).
   4. m  Bart Jan Franciscus Maria [1086], geboren op 05-04-1980 te Tegelen (gezindte: RK).

XIVc    Johanna Gerarda Maria (Annie) FLEUREN [1088], geboren op 25-10-1945 om 3.00 uur te Mortel (gezindte: RK), dochter van Franciscus Theodorus (Frans) FLEUREN [1075] (zie XIIIa) en Petronella van ELS [1076].
Gehuwd [397] op 25-jarige leeftijd op 30-07-1971 te Gemert (BS) met Aloysius Egbertus Ludovicus Maria (Aloijs) NABUURS [1087], 25 jaar oud, geboren op 09-09-1945 te Mill en St. Hubert (gezindte: RK), zoon van Jacobus Johannes Antonius NABUURS [14024] en Francisca Hermina Antonia GEURTS [14025].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Miranda Petronella Francisca Maria [1089], geboren op 23-10-1972 te Mill en St. Hubert (gezindte: RK).
   2. v  Evelyn Johanna Antonia Maria (Evelijn) [1090], geboren op 06-01-1974 te Mill en St. Hubert (gezindte: RK).
   3. v  Jacoba Francisca Maria (Kaaren) [1091], geboren op 10-02-1975 te Mill en St. Hubert (gezindte: RK).
   4. m  Aloysius Gerardus Maria (Koos) [1092], geboren op 23-04-1981 te Mill en St. Hubert (gezindte: RK).
   5. v  Anneke Theodora Adriana Maria [8644], geboren op 15-12-1982 te Mill en St. Hubert.

XIVd    Gertruda Jacoba Maria FLEUREN [1095], onderwijzeres, geboren op 23-10-1948 om 21.30 uur te Gemert (gezindte: RK), dochter van Franciscus Theodorus (Frans) FLEUREN [1075] (zie XIIIa) en Petronella van ELS [1076].
Gehuwd [398] op 24-jarige leeftijd op 14-12-1972 (BS) met Gerardus Theodorus Johannes Maria (Gerard) REINTJES [1094], 26 jaar oud, geboren op 23-07-1946 te Wanroij (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Ellen Henrika Gertruda [1096], geboren op 24-08-1974 te Boxmeer (gezindte: RK).
   2. v  Ingrid [8645], geboren op 24-08-1974 te Boxmeer, overleden op 24-08-1974 te Boxmeer, 0 dagen oud.
   3. m  Robert Jan Gerardus Maria [1097], geboren op 29-05-1976 te Wanroij (gezindte: RK).
   4. m  Stephan Theodorus Johannes Maria [1098], geboren op 30-12-1977 te Wanroij (gezindte: RK).

XIVe    Henrica Petronella Maria (Riki) FLEUREN [1100], geboren op 17-11-1950 om 3.15 uur te Gemert (gezindte: RK), dochter van Franciscus Theodorus (Frans) FLEUREN [1075] (zie XIIIa) en Petronella van ELS [1076].
Gehuwd [399] op 22-jarige leeftijd op 14-12-1972 te Gemert (BS) met Theodorus Henricus Jacobus (Theo) REINTJES [1099], 24 jaar oud, geboren op 07-01-1948 te Wanroij (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Monique Gertruda Petronella Henrica [1101], geboren op 05-11-1973 te St. Hubert (gezindte: RK).
   2. v  Yvonne Francisca Gerarda Theodora [1102], geboren op 21-03-1975 te St. Hubert (gezindte: RK).
   3. v  Jolanda Elisabeth Gerarda Maria [1103], geboren op 12-11-1977 te St. Hubert (gezindte: RK).
   4. m  Erik Petrus Henricus Theodorus [1104], geboren op 08-05-1979 te St. Hubert (gezindte: RK).

XIVf    Franciscus Johannes Gabriel Maria (Frans) FLEUREN [1105], geboren op 15-04-1952 om 19.30 uur te Gemert (gezindte: RK), zoon van Franciscus Theodorus (Frans) FLEUREN [1075] (zie XIIIa) en Petronella van ELS [1076].
Gehuwd [400] op 24-jarige leeftijd op 12-08-1976 te Deurne (BS), gehuwd voor de kerk op 12-08-1976 te Vlierden (St. Willibrordus) (RK) met Christina Maria (Christien) HIKSPOORS [1106], 24 jaar oud, geboren op 12-08-1952 te Vlierden (gezindte: RK), dochter van Joannes Antonius HIKSPOORS [45264] en Anna Maria van den BERG [45265].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Suzanne Petronella Maria [1107] (zie XVc).
   2. m  Twan Franciscus Johannes [1108], geboren op 13-01-1979 te De Mortel (gezindte: RK).
   3. m  Rob Franciscus Theodorus [1109] (zie XVd).
   4. m  Frank Christiaan Gerardus [8646], geboren op 21-06-1985 te Deurne.
   5. m  John Franciscus Christiaan [8647], geboren op 21-06-1985 te Deurne.

XIVg    Petronella Francisca Arnolda Maria (Nelly) FLEUREN [1111], geboren op 02-08-1953 om 6.00 uur te Gemert (gezindte: RK), dochter van Franciscus Theodorus (Frans) FLEUREN [1075] (zie XIIIa) en Petronella van ELS [1076].
Gehuwd [401] op 25-jarige leeftijd op 04-08-1978 te Gemert (BS) met Adrianus Johannes Antonius (Arie) de LOUW [1110], 24 jaar oud, geboren op 23-06-1954 te Mortel (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Ruud [8648], geboren op 04-02-1981 te Helmond, overleden op 04-02-1981 te Helmond, 0 dagen oud.
   2. m  Jeroen Franciscus Johannes [8649], geboren op 22-04-1982 te Helmond.
   3. m  Erik Marius Petrus [8650], geboren op 05-02-1984 te Helmond.

XIVh    Elisabeth Gerarda Gertruda Maria FLEUREN [1113], geboren op 26-06-1956 te Gemert (gezindte: RK), dochter van Franciscus Theodorus (Frans) FLEUREN [1075] (zie XIIIa) en Petronella van ELS [1076].
Gehuwd [402] op 23-jarige leeftijd op 10-08-1979 te Gemert (BS) met Fransiscus Wilhelmus Johannes (Frank) van DOMMELEN [1112], 25 jaar oud, geboren op 07-02-1954 te St. Hubert (gezindte: RK), zoon van Henricus Gerardus van DOMMELEN [14022] en Hendrika Josephia VLOET [14023].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Francisca Hendrika Petronella (Franka) [8651], geboren op 13-12-1982 te Haaren.
   2. m  Henricus Theodorus Joseph (Harm) [8652], geboren op 12-01-1985 te Haaren.
   3. v  Francisca Elisabeth Josephina (Fleur) [8653], geboren op 04-10-1989 te Haaren.
   4. v  Paula Maria Elisabeth [8654], geboren op 14-05-1992 te Haaren.
   5. v  Petra Gertruda Maria [8655], geboren op 14-05-1992 te Haaren.

XIVi    Arnoldina Gertruda Maria (Diny) FLEUREN [1041], geboren op 18-05-1945 te Mortel (gezindte: RK), dochter van Gerardus Theodorus (Gerrit (Gert)) FLEUREN [1036] (zie XIIIb) en Maria Theodora van LIPZICH [1037].
Gehuwd [386] op 25-jarige leeftijd op 08-05-1971 te Gemert (BS) met Gerardus Maria Antonius Franciscus (Geert) van SUMMEREN [1042], 27 jaar oud, geboren op 23-04-1944 te Megen (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Christiaan Gerardus Maria Adrianus (Christian) [1043], geboren op 12-01-1972 te Deurne (gezindte: RK).
   2. m  Gerardus Maria Arnoldus Theodorus (Geert) [1044], geboren op 11-08-1973 te Deurne (gezindte: RK).
   3. v  Maria Arnoldina Antonia Francisca (Marieda) [1045], geboren op 16-10-1974 te Deurne (gezindte: RK), overleden op 16-01-1975 te Milheze, 92 dagen oud.
   4. v  Maria Arnoldina Antonia Francisca (Mariella) [1046], geboren op 13-10-1976 te Deurne (gezindte: RK).
   5. m  Stefanus Maria Gabriel Johannes (Stefan) [1047], geboren op 15-03-1978 te Deurne (gezindte: RK).
   6. m  Adrianus Christian Gerard. Maria Stefanus (Adri) [8656], geboren op 02-12-1982 te Deurne.
   7. v  Adriana Maria Arnoldina Bernadette (Diana) [8657], geboren op 14-05-1987 te Deurne.

XIVj    Theodorus Michaël Gabriël (Thij) FLEUREN [1048], geboren op 10-08-1946 te Mortel (gezindte: RK), zoon van Gerardus Theodorus (Gerrit (Gert)) FLEUREN [1036] (zie XIIIb) en Maria Theodora van LIPZICH [1037].
Gehuwd [387] op 26-jarige leeftijd op 10-05-1973 te Helmond (BS) met Maria Antoinette Petronella (Mariet) van de WEIJER [1049], 26 jaar oud, geboren op 22-08-1946 te Helmond (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Petronella Maria Gerarda Henrica (Elly) [1051], geboren op 20-06-1974 te Deurne (gezindte: RK).
   2. v  Maria Theodora Leonarda Antonia (Mieke) [1050], geboren op 01-04-1976 te Helenaveen (gezindte: RK).
   3. v  Maria Theodora Henrica Arnoldina (Marian) [1052], geboren op 05-04-1979 te Deurne (gezindte: RK).
   4. m  Gerardus Theodorus Maria (Gerrit) [8658], geboren op 08-06-1982 te Helenaveen.

XIVk    Maria Catharina Beatrix FLEUREN [1053], geboren op 31-01-1949 te Mortel (gezindte: RK), dochter van Gerardus Theodorus (Gerrit (Gert)) FLEUREN [1036] (zie XIIIb) en Maria Theodora van LIPZICH [1037].
Gehuwd [388] op 24-jarige leeftijd op 03-08-1973 te Gemert (BS) met Henricus Elisabeth Johannes (Henk) BISSELING [1054], 28 jaar oud, geboren op 29-08-1944 te Rips (Bakel) (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna Jacoba Maria (Joke) [1055], geboren op 21-04-1974 te Deurne (gezindte: RK).
   2. v  Maria Theodora Gerarda Henrika [1056], geboren op 05-11-1976 te Deurne (gezindte: RK).

XIVl    Johannes Petrus (Jan) FLEUREN [1057], geboren op 06-04-1950 te Mortel (gezindte: RK), zoon van Gerardus Theodorus (Gerrit (Gert)) FLEUREN [1036] (zie XIIIb) en Maria Theodora van LIPZICH [1037].
Gehuwd [389] op 27-jarige leeftijd op 18-05-1977 te Gemert (BS) met Wilhelmina Maria Gerardina (Wilma) van DIJK [1058], 22 jaar oud, geboren op 19-05-1954 te Gemert (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Christina Wilhelmina Maria (Christel) [1059], geboren op 23-03-1978 te Mortel (gezindte: RK).
   2. m  Theodorus Gerardus Johannes (Dirk) [1060], geboren op 10-01-1980 te Mortel (gezindte: RK).
   3. m  Theodorus Gerardus Maria (Thijs) [4942], geboren op 03-05-1982 te Mortel (gezindte: RK).
   4. v  Wilhelmina Maria Gerardina (Willemiek) [4943], geboren op 15-10-1983 te Mortel (gezindte: RK).

XIVm    Jacobus Martinus (Jacob) FLEUREN [1061], geboren op 14-09-1951 te Mortel (gezindte: RK), zoon van Gerardus Theodorus (Gerrit (Gert)) FLEUREN [1036] (zie XIIIb) en Maria Theodora van LIPZICH [1037].
Gehuwd [390] op 25-jarige leeftijd op 15-04-1977 te Milheze (BS) met Gerardina Maria Purissima (Diny) VERHAEGEN [1062], 22 jaar oud, geboren op 19-10-1954 te Milheze (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerardus Johannes Jacobus (Gert) [1063], geboren op 25-06-1978 te Mortel (gezindte: RK).
   2. m  Johannes Antonius Petrus (Jan) [1064], geboren op 17-06-1979 te Mortel (gezindte: RK).
   3. v  Maria Wilhelmina Anna [1065], geboren op 10-09-1980 te Mortel (gezindte: RK).
   4. v  Minke [8659], geboren op 24-11-1981 te Mortel, overleden op 24-11-1981 te Mortel, 0 dagen oud.
   5. m  Wilhelmus Theodorus Honorius (Willem) [4944], geboren op 18-01-1983 te Mortel (gezindte: RK).
Elisio Petronella Gabriëlla FLEUREN

Elisio Petronella Gabriëlla FLEUREN

   6. v  Elisio Petronella Gabriëlla (Ilse) [4945], pedagogisch medewerkster, geboren op 22-08-1984 te Vortum-Mullem (gezindte: RK).

XIVn    Anna Francisca Johanna (Anneke) FLEUREN [1066], geboren op 27-12-1952 te Mortel (gezindte: RK), dochter van Gerardus Theodorus (Gerrit (Gert)) FLEUREN [1036] (zie XIIIb) en Maria Theodora van LIPZICH [1037].
Gehuwd [391] op 21-jarige leeftijd op 25-10-1974 te Gemert (BS) met Vincentius Henricus Johannes (Vincent) van den HEUVEL [1067], 23 jaar oud, geboren op 28-08-1951 te Rips (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Catharina Maria Anna (Karin) [8660], geboren op 04-11-1984 te Vredepeel.

XIVo    Antonia Louisa Maria (Tonnie) FLEUREN [1069], geboren op 25-04-1954 te Mortel (gezindte: RK), dochter van Gerardus Theodorus (Gerrit (Gert)) FLEUREN [1036] (zie XIIIb) en Maria Theodora van LIPZICH [1037].
Gehuwd [392] op 24-jarige leeftijd op 06-05-1978 te Gemert (BS) met Antonius Johannes Maria (Toon of Antoon) van HOOF [1068], 23 jaar oud, geboren op 11-01-1955 te Gemert (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Antonius Gerardus Maria (Toon) [1070], geboren op 11-02-1980 te Venray (gezindte: RK).
   2. v  Maria Nicolasina Anna (Marieke) [1071], geboren op 03-09-1981 te Vredepeel (gezindte: RK).
   3. v  Nicolasina Jacoba Godefrida (Nicole) [8661], geboren op 13-01-1983 te Vredepeel.
   4. m  Gerardus Ardinus Vincentius (Grard) [8662], geboren op 10-01-1985 te Vredepeel.

XIVp    Gabriëlla Gerarda Maria FLEUREN [1073], geboren op 03-02-1956 te Mortel (gezindte: RK), dochter van Gerardus Theodorus (Gerrit (Gert)) FLEUREN [1036] (zie XIIIb) en Maria Theodora van LIPZICH [1037].
Gehuwd [393] op 20-jarige leeftijd op 22-10-1976 te Gemert (BS) met Cornelius Johannes Dingeman (Cees) van den HEUVEL [1072], 26 jaar oud, geboren op 06-12-1949 te Rips (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Chantal Cornelius Marinus Gerardus [1074], geboren op 12-04-1981 te Rips (gezindte: RK).
   2. v  Pascal Gabriël Catharina Maria [8663], geboren op 19-06-1983 te Rips.

XIVq    Arnoldus Henricus Maria (Arnold) PEETERS WEEM [1116], geboren op 22-07-1946 te Mortel (gezindte: RK), zoon van Jan PEETERS WEEM [1114] en Geertruida Johanna (Truus) FLEUREN [1115] (zie XIIIc).
Gehuwd [404] op 24-jarige leeftijd op 16-04-1971 te Gemert (BS) met Johanna Adriana (Jo) van OOSTERWIJK [1117], 29 jaar oud, geboren op 26-11-1941 te Gilze Rijen (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Cornelia Johanna Gertruda Maria (Corrie) [1118], geboren op 01-02-1972 te Mortel (gezindte: RK).
   2. m  Johannes Theodorus Arnoldus Maria (Jantje) [1119], geboren op 23-11-1973 te Mortel (gezindte: RK).
   3. v  Gertruda Maria Johanna (Trudi) PETERS WEEM [1120], geboren op 28-11-1975 te Mortel (gezindte: RK).
   4. m  Arnoldus Henricus Johannes (Arno) [1121], geboren op 11-01-1978 te Mortel (gezindte: RK).

XIVr    Johanna Theodora Maria (Jo) PEETERS WEEM [1123], geboren op 14-09-1947 te Mortel (gezindte: RK), dochter van Jan PEETERS WEEM [1114] en Geertruida Johanna (Truus) FLEUREN [1115] (zie XIIIc).
Gehuwd [405] op 21-jarige leeftijd op 15-04-1969 te Gemert (BS) met Adrianus Gerardus Johannes (Ad) STRIK [1122], 23 jaar oud, geboren op 26-07-1945 te Tilburg.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Henricus Wilhelmus Maria (Erik) [1124], geboren op 27-05-1970 te Venray (gezindte: RK).
   2. m  Bernardus Johannes Maria (Rene) [1125], geboren op 23-08-1975 te Venray (gezindte: RK).
   3. v  Cornelia Theodora Maria (Marlies) [1126], geboren op 10-01-1981 te Aarle Rixtel (gezindte: RK).

XIVs    Maria Anna Francisca (Marian) PEETERS WEEM [1128], geboren op 18-11-1948 te Mortel (gezindte: RK), dochter van Jan PEETERS WEEM [1114] en Geertruida Johanna (Truus) FLEUREN [1115] (zie XIIIc).
Gehuwd [406] op 23-jarige leeftijd op 29-09-1972 te Gemert (BS) met Wilhelmus Petrus Maria (Wim) WILLEMS [1127], 25 jaar oud, geboren op 26-06-1947 te Rips (Bakel) (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Patrick Pieter Johan [1129], geboren op 09-10-1976 te Gemert (gezindte: RK).

XIVt    Theodorus Gerardus Gabriël Maria (Theo) PEETERS WEEM [1130], geboren op 11-01-1952 te Mortel (gezindte: RK), zoon van Jan PEETERS WEEM [1114] en Geertruida Johanna (Truus) FLEUREN [1115] (zie XIIIc).
Gehuwd [407] op 21-jarige leeftijd op 17-08-1973 te Gemert (BS) met Wilhelmina Cornelia (Corrie) op HEIJ [1131], 19 jaar oud, geboren op 28-11-1953 te Gemert (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Cornelia Antonia Gertruda (Wendy) [1132], geboren op 21-02-1976 te Veghel (gezindte: RK).
   2. v  Maike Johanna Martina [1133], geboren op 25-12-1977 te Gemert (gezindte: RK).
   3. v  Monique Cornelia Theodora [1134], geboren op 14-03-1980 te Gemert (gezindte: RK).
   4. m  Ronny [8664], geboren op 02-08-1982 te Gemert.

XIVu    Helen Christina Alberta Thecla FLÖREN [1181], geboren op 20-09-1952 te Nijmegen (gezindte: RK), dochter van Johannes Theodorus Antonius (Sjen) FLÖREN [1179] (zie XIIIh) en Christina Hendrica (Tini) DOUMA [1180].
Gehuwd (1) [1788] voor 1982, gescheiden voor 2000 van Piet JANSSEN [5533], geboren op 07-02-1950 te Koningslust (Helden, Panningen).
Relatie (2) [8497] met Dolf HOFS [25025].
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Bo [5534], geboren op 11-09-1982 te Nijmegen.
   2. v  Torre [5536], geboren op 23-10-1985.

XIVv    Eugène FLÖREN [5535], geboren circa 1955 te Nijmegen, zoon van Johannes Theodorus Antonius (Sjen) FLÖREN [1179] (zie XIIIh) en Christina Hendrica (Tini) DOUMA [1180].
Relatie [1790] met Marie Louise ONBEKEND [5537].
Uit deze relatie:
   1. m  Justin [25023], geboren circa 1980.
   2. v  Rosanna [25024], geboren circa 1985.

XIVw    Ineke HOUTERMAN [23636], geboren circa 1955 te Nijmegen, dochter van Hendrikus (Henk) HOUTERMAN [23633] en Helena (Lenie) FLEUREN [23632] (zie XIIIj).
Relatie [8063] met Harry ONBEKEND [23637].
Uit deze relatie:
   1. m  Jeroen [23638].
   2. v  Iris [23639].

Norbert Theodor FLEUREN

Norbert Theodor FLEUREN

XIVx    Norbert Theodor FLEUREN [8631], geboren op 16-11-1951 te Frasselt (Dld), zoon van Ludwig FLEUREN [8629] (zie XIIIl) en Anna KEMPKENS [8630].
Gehuwd [2958] op 25-jarige leeftijd op 16-11-1976 te Kranenburg (Dld) met Maria Anna LOOK [8632], 21 jaar oud, geboren op 13-03-1955 te Kleve (Dld).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Norbert John [34389], geboren op 17-03-1987 te Kleve (Dld).
   2. m  Max J. [35834], geboren op 15-04-1996 te Nijmegen.

XIVy    Angelika Maria FLEUREN [8636], geboren op 19-05-1962 te Kranenburg (Dld), dochter van Ludwig FLEUREN [8629] (zie XIIIl) en Anna KEMPKENS [8630].
Gehuwd [11843] op 24-jarige leeftijd op 11-07-1986 te Kranenburg (Dld) met Bernhard Gerhard VERHÜLSDONK [34391], 26 jaar oud, geboren op 15-04-1960 te Nütterden (Dld).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Gina [34390], geboren op 28-12-1993 te Kleve (Dld).
   2. m  Henry [35835], geboren op 17-01-1999 te Kleve (Dld).

XIVz    Henrikus Anthonia Petrus Johannes Henk JANSEN [44693], geboren op 24-06-1945 te Boxmeer, zoon van Johannes Hendikus Cornelus JANSEN [44445] en Helena Maria HENDRICKS [44444] (zie XIIIn).
Gehuwd [15527] op 25-jarige leeftijd op 25-06-1970 te ? Echtgenote is Gerardina Maria Yvonne (Gerrie) GOMMANS [44694], 20 jaar oud, geboren op 26-11-1949 te ?
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sylvester Geradina Maria (Sylvia) [44695] (zie XVe).
   2. v  Sylvester Geradina (Daniella) [44699], geboren op 06-10-1974 te Mill en St. Hubert.

XIVaa    Petrus Johannes Theodorus Maria (Pieter) JANSEN [44459], t/m 2008 Facility Manager bij Stork PMT te Boxmeer, nu SUM, geboren op 26-09-1946 te Boxmeer, zoon van Johannes Hendikus Cornelus JANSEN [44445] en Helena Maria HENDRICKS [44444] (zie XIIIn).
Gehuwd [15449] op 25-jarige leeftijd op 04-02-1972 te Boxmeer? Echtgenote is Elisabeth Dorothea Thoma (Els) DERKS [44460], 24 jaar oud, geboren op 04-04-1947 te Roermond, dochter van Theodorus Antonius Maria DERKS [44461] en Mechtilda Petronella ARNTZ [44462].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Juan Pieter (Edwin) [44463] (zie XVf).
   2. v  Meta Lisette (Cindy) [44467] (zie XVg).

XIVab    Antonius Aluyius Hendrikus (Toon) JANSEN [44446], kabelmonteur, VUT, geboren op 17-11-1947 te Boxmeer, zoon van Johannes Hendikus Cornelus JANSEN [44445] en Helena Maria HENDRICKS [44444] (zie XIIIn).
Gehuwd [15446] op 21-jarige leeftijd op 15-08-1969 te ? Echtgenote is Gerardina Hendrika Cornelia Maria (Gerda, Ger) JANSSEN [44447], 20 jaar oud, huisvrouw, geboren op 12-11-1948 te ?
Uit dit huwelijk:
   1. v  Helena Christina Cornelia (Hellen) [44448] (zie XVh).
   2. v  Geradina Maria (Nicole) [44452] (zie XVi).

XIVac    Johanna Gerarda Jozefina (Anny) JANSEN [44700], geboren op 15-03-1949 te Boxmeer, dochter van Johannes Hendikus Cornelus JANSEN [44445] en Helena Maria HENDRICKS [44444] (zie XIIIn).
Gehuwd [15529] op 22-jarige leeftijd op 25-06-1971 te ? Echtgenoot is Albertus Jozefus Henrica ESSING [44701], 24 jaar oud, geboren op 14-02-1947 te ? Overleden op 02-05-2006 te Venray op 59-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Albertus Wilhelmus Johannes Henrica (Aryan) [44702] (zie XVj).
   2. v  Antonia Helena Johanna (Miranda) [44706] (zie XVk).

XIVad    Jozef Clemens Gerardus (Jos) JANSEN [44710], geboren op 15-03-1951 te Boxmeer, zoon van Johannes Hendikus Cornelus JANSEN [44445] en Helena Maria HENDRICKS [44444] (zie XIIIn).
Gehuwd [15532] op 21-jarige leeftijd op 15-09-1972 te ? Echtgenote is Maria Gerarda (Marijke) POUWELS [44711], 22 jaar oud, geboren op 07-01-1950 te ?
Uit dit huwelijk:
   1. v  Helena Johanna Maria (Marleen) [44712] (zie XVl).
   2. v  Johanna Helena Gerarda Maria (Jolanda) [44716], geboren op 04-07-1980 te Boxmeer.
Gehuwd [15534] voor 2011 te ? Echtgenoot is Robin van ES [44717], geboren op 17-10-1977 te ?

XIVae    Gerarda Helena Johanna (Maria) JANSEN [41622], geboren op 07-11-1954 te Boxmeer, dochter van Johannes Hendikus Cornelus JANSEN [44445] en Helena Maria HENDRICKS [44444] (zie XIIIn).
Gehuwd [14338] op 21-jarige leeftijd op 21-10-1976 te Boxmeer met Wilhelmus Henricus Johannes (Wim) ZEGERS [44574], 23 jaar oud, geboren op 26-06-1953 te ?
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Wilhelmus (Johnny) [44575], geboren op 04-10-1978 te St. Anthonis.
   2. v  Helena Maria (Helga) [44576] (zie XVm).

XIVaf    Theodora Petronella Gerarda (Thea) JANSEN [44718], geboren op 15-02-1956 te Boxmeer, dochter van Johannes Hendikus Cornelus JANSEN [44445] en Helena Maria HENDRICKS [44444] (zie XIIIn).
Gehuwd (1) [15535] op 20-jarige leeftijd op 16-07-1976 te ? Echtgenoot is Theodorus Anthonius (Theo) GERRITS [44719], 28 jaar oud, geboren op 23-04-1948 te ? Overleden op 21-01-2009 te Sambeek op 60-jarige leeftijd.
Samenwonend (2) [15537] 2011 te Sambeek met Theodorus Marie (Theo) van DAAL [44725], geboren op 25-10-1965 te ?
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Johannes Helena Gerardus (Johan) [44720] (zie XVn).

XIVag    Wilhelmus Antonius Johannes (Wil) THIJSSEN [24173], geboren op 15-07-1951 te Boxmeer, zoon van Johannes Martinus Maria (Jan) THIJSSEN [22094] en Johanna Antonetta Hendika (Jo) HENDRICKS [11504] (zie XIIIo).
Gehuwd [15443] voor 1990 te ? Echtgenote is Maria GIESBERS [24350], geboren Circa 1950 te ?
Uit dit huwelijk:
   1. m  Jelle [44441], geboren op 13-07-1994 te ?

XIVah    Wilhelmina Maria Johanna (Willy) FLEUREN [6279], geboren op 19-02-1940 te Tarakan (Ned.Indië), dochter van Johannes Petrus (Jan) FLEUREN [1237] (zie XIIIp) en Cornelia Helena Maria (Juul) RICHTERS [1881].
Gehuwd [2054] op 24-jarige leeftijd op 24-07-1964 te 's Hertogenbosch (BS) met Hendrik (Henk) van KUIJK [6320], 22 jaar oud, kok, geboren op 27-04-1942 te 's Heerenberg.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Nancy Tanja [6321], klasse- assistente, geboren op 13-12-1968 te 's Hertogenbosch.
   2. m  Robin Michael [6322], geboren op 24-10-1971 te 's Hertogenbosch.

XIVai    Franciscus Cornelis Wilhelmus Maria (Frans) FLEUREN [6280], Metselaar, geboren op 10-04-1943 te Alphen (Nb), zoon van Martines (Tien) FLEUREN [1220] (zie XIIIq) en Johanna Maria Petronella (Anna) THIJSSEN [1221].
Gehuwd [2055] op 23-jarige leeftijd op 19-08-1966 te st. Agatha (BS) met Wilhelmina Hendrina Arnoldina (Mientje) GERRITS [6323], 21 jaar oud, geboren op 02-11-1944 te Wanroij.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Martinus Wilhelmus Lambertus (Marco) [6324], timmerman, geboren op 22-02-1968 te Cuijk.
   2. m  Marinus Antonius Lambertus (Rene) [6325], geboren op 20-02-1970 te Cuijk.
   3. v  Maria Antonia Wilhelmina (Monique) [6326], geboren op 25-12-1972 te Boxmeer.
Relatie [9963] met EVERS [29197].

XIVaj    Maria Wilhelmina Cornelia Willebrorda (Ria (Riet)) FLEUREN [1225], geboren op 12-05-1944 te Alphen Riel (gezindte: RK), overleden op 24-07-1983 te Boxmeer op 39-jarige leeftijd, begraven op 27-07-1983 te Oeffelt, dochter van Martines (Tien) FLEUREN [1220] (zie XIIIq) en Johanna Maria Petronella (Anna) THIJSSEN [1221].
Gehuwd [440] op 19-jarige leeftijd op 27-02-1964 te Oeffelt (BS) met Antonius Petrus Johannes (Toon) KERSTENS [1224], 22 jaar oud, metselaar, geboren op 07-11-1941 te Oeffelt.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Wilhelmina Johanna Hendrica Maria (Anita) [6327], geboren op 13-07-1965 te Oeffelt.
   2. m  Antonius Martinus Theodorus Franciscus (Twan) [9441], geboren op 24-08-1966 te Oeffelt.
   3. v  Marina Cornelia Gerda [9442], geboren op 30-03-1968 te Oeffelt.
   4. v  Johanna Ardriana Maria (Angela) [9443], geboren op 17-03-1970 te Oeffelt.

XIVak    Wilhelmina Petronella Johanna Maria (Wilma) FLEUREN [1223], gezinsverzorgster, geboren op 15-12-1948 te Boxmeer (gezindte: RK), dochter van Martines (Tien) FLEUREN [1220] (zie XIIIq) en Johanna Maria Petronella (Anna) THIJSSEN [1221].
Gehuwd [2056] op 26-jarige leeftijd op 04-07-1975 te Boxmeer (BS) met Martinus Arnoldus Gerardus (Mat) HENDRIKS [6328], 24 jaar oud, slijper, geboren op 05-07-1950 te Veghel.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Martinus Johannes Maria (Tim) [6329], geboren op 01-08-1986 te Oeffelt.
   2. m  Gerardus Wilhelmus Maria (Jort) [6330], geboren op 12-05-1990 te Oeffelt.

XIVal    Cornelia Petronella Francisca Maria (Elly) FLEUREN [1855], hulp in de huishouding, geboren op 17-04-1951 te Oeffelt, dochter van Martines (Tien) FLEUREN [1220] (zie XIIIq) en Johanna Maria Petronella (Anna) THIJSSEN [1221].
Gehuwd [439] op 22-jarige leeftijd op 14-12-1973 te Oeffelt (BS) met Petrus Johannes (Piet) HENDRIKS [1858], 20 jaar oud, onderhoudsmonteur, geboren op 22-01-1953 te Wilbertoord (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Roland [9444], geboren op 27-10-1985 te Sri Lanka.
   2. m  Ruwan Johannes [6331], geboren op 01-09-1989 te Sri Lanka.

XIVam    Wilhelmus Johannes Antonius (Wim) FLEUREN [1249], landbouwer, geboren op 03-12-1945 te Beugen (gezindte: RK), zoon van Christianus (Christ) FLEUREN [1246] (zie XIIIr) en Joanna Henrica Wilhelmina (Anna) ABEN [1247].
Gehuwd [1600] op 24-jarige leeftijd op 31-12-1969 te Mill en st. Hubert (BS) met Maria J. H. (Mia) HERMSEN [4926], 18 jaar oud, onderneemster, geboren op 08-01-1951 te Mill en St. Hubert (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Marcel Christianus Josephus [4927], geboren op 08-03-1971 te Mill en St. Hubert (gezindte: RK).

XIVan    Maria Johanna Antonius (Marian) FLEUREN [1251], gezinsverzorgster, geboren op 24-01-1947 te Boxmeer (gezindte: RK), dochter van Christianus (Christ) FLEUREN [1246] (zie XIIIr) en Joanna Henrica Wilhelmina (Anna) ABEN [1247].
Gehuwd [450] op 21-jarige leeftijd op 05-07-1968 te Oeffelt (BS) met Josephus Jacobus (Jos) PAUWELS [1250], 27 jaar oud, landbouwer, geboren op 09-03-1941 te Nijmegen.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Rianna [6333], geboren op 05-07-1969 te Oeffelt.
   2. m  Jos [6334], geboren op 14-07-1971 te Oeffelt.

XIVao    Hendrica Maria Anthonius (Rieky) FLEUREN [1253], kraamverzorgster, geboren op 27-05-1949 te St. Agatha, dochter van Christianus (Christ) FLEUREN [1246] (zie XIIIr) en Joanna Henrica Wilhelmina (Anna) ABEN [1247].
Gehuwd (1) [451] op 19-jarige leeftijd op 30-12-1968 te Oeffelt (BS) met Johannes Lambertus (Jan) GERRITS [1252], 25 jaar oud, ondernemer, geboren op 22-10-1943 te Nijmegen (gezindte: RK), overleden op 15-02-1985 te Nijmegen op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) [9619] circa 1990 met Willy BOGELS [28357], geboren circa 1944, overleden op 13-10-2010 te Beuningen, gecremeerd op 16-10-2010 te crematorium "Rijk van Nijmegen" te Beuningen, 66 jaar oud geworden.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Anchelia (Angela / Angelique) [1254], geboren op 06-07-1969 te Oeffelt (gezindte: RK), overleden op 18-04-1978 te Oeffelt op 8-jarige leeftijd.
   2. m  Gert-Jan [1255] (zie XVo).
   3. v  Heidi [1256] (zie XVp).

XIVap    Jacoba Petronella Anthonius (Toos) FLEUREN [6283], huishoudelijke hulp, geboren op 03-08-1950 te Cuijk, dochter van Christianus (Christ) FLEUREN [1246] (zie XIIIr) en Joanna Henrica Wilhelmina (Anna) ABEN [1247].
Gehuwd [2059] op 22-jarige leeftijd op 15-12-1972 te Oeffelt (BS) met Anthonius (Antoine (Toine)) NOIJ [6336], 21 jaar oud, ondernemer, geboren op 25-09-1951 te Gennep.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Bianca [6337], geboren op 20-12-1974 te Beugen.
   2. m  Dennes [6338], geboren op 09-05-1977 te Beugen.

XIVaq    Johanna Petronella Anthonius (Joke) FLEUREN [6284], ziekenverzorgster, geboren op 14-09-1951 te Cuijk, dochter van Christianus (Christ) FLEUREN [1246] (zie XIIIr) en Joanna Henrica Wilhelmina (Anna) ABEN [1247].
Gehuwd [2060] op 21-jarige leeftijd op 06-10-1972 te Oeffelt (BS) met Fredericus Josephus Maria (Freek) SAEDT [6339], 21 jaar oud, magazijnbeheerder, geboren op 08-01-1951 te Groesbeek.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Hanneke [6340], geboren op 28-05-1975 te Boxmeer.
   2. m  Hugo [9440], geboren op 31-12-1977 te Boxmeer.

XIVar    Ardina Leonarda Anthonius (Diny) FLEUREN [6285], verkoopster, geboren op 18-09-1952 te Cuijk, dochter van Christianus (Christ) FLEUREN [1246] (zie XIIIr) en Joanna Henrica Wilhelmina (Anna) ABEN [1247].
Gehuwd [2061] op 21-jarige leeftijd op 03-05-1974 te Cuijk (BS) met Arnoldus Martinus Maria (Noud) van de HEUVEL [6341], 21 jaar oud, uitvoerder, geboren op 19-01-1953 te Haps.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Harold [6342], geboren op 07-07-1975 te Oeffelt.
   2. v  Judith [6343], geboren op 06-01-1977 te Oeffelt.

XIVas    Johanna Petronella Anthonius (Ans) FLEUREN [1257], gezinsverzorgster, geboren op 29-09-1953 te Cuijk (gezindte: RK), dochter van Christianus (Christ) FLEUREN [1246] (zie XIIIr) en Joanna Henrica Wilhelmina (Anna) ABEN [1247].
Gehuwd [2062] op 22-jarige leeftijd op 08-12-1975 te Cuijk (BS), gehuwd voor de kerk op 08-12-1975 te Oeffelt met Martinus Petrus (Tiny) van HEUMEN [6344], 27 jaar oud, ondernemer, geboren op 16-05-1948 te Deest.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Marieke [6345], geboren op 24-05-1980 te Deest.
   2. m  Martijn [6346], geboren op 13-09-1982 te Deest.
   3. v  Evelien [6347], geboren op 24-05-1986 te Deest.

XIVat    Johannes Theodorus Maria Anthonius (Jan) FLEUREN [6288], Ondernemer, geboren op 08-05-1958 te Cuijk, zoon van Christianus (Christ) FLEUREN [1246] (zie XIIIr) en Joanna Henrica Wilhelmina (Anna) ABEN [1247].
Gehuwd [2063] op 22-jarige leeftijd op 18-12-1980 te Boxmeer (BS) met Maria Aleida (Marja) VERWAAIJ [6348], 22 jaar oud, secretaresse, geboren op 14-05-1958 te Boxmeer.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Niek [6349], geboren op 12-03-1987 te Boxmeer.
   2. v  Leonie [6350], geboren op 26-09-1988 te Boxmeer.

XIVau    Lambertus Petrus Anthonius (Bart) FLEUREN [6289], constructeur, geboren op 05-11-1959 te Cuijk, zoon van Christianus (Christ) FLEUREN [1246] (zie XIIIr) en Joanna Henrica Wilhelmina (Anna) ABEN [1247].
Gehuwd [2064] op 30-jarige leeftijd op 22-06-1990 te Cuijk (BS), gehuwd voor de kerk op 22-06-1990 te Cuijk (RK) met Maria Aleida (Marian) DERKS [6351], 23 jaar oud, bankemployee, later medewerkster bij Vivelli sports, geboren op 24-07-1966 te Cuijk.
Uit dit huwelijk:
Dionnne FLEUREN

Dionnne FLEUREN

   1. v  Dionnne [28358], geboren op 15-06-1996 te Cuijk.
Mandy FLEUREN

Mandy FLEUREN

   2. v  Mandy [28359], geboren op 23-04-1998 te Boxmeer.

XIVav    Franciscus Johannes Martinus (Frans) FLEUREN [6294], Drs. Sociale Geografie, docent, voorman van de CDA fractie in Boxmeer, later fractie voorzitter, lijsttrekker Boxmeers Belang (sinds 1986 tot heden (2004) raadslid gemeente Boxmeer) en 1998 tot 2002 wethouder. Geboren op 11-11-1948 te Horst, zoon van Gerardus (Gerrit - Ger) FLEUREN [1241] (zie XIIIt) en Geertruida Elisabeth (Truus) BINDELS [6293] (zie XIVgk).
Gehuwd [2066] op 26-jarige leeftijd op 04-07-1975 te Echteld met Anna Liliane (Anky) de HAAS [6353], 24 jaar oud, lerares, geboren op 14-02-1951 te Ingen - Lienden, overleden op 20-02-2008 te Boxmeer op 57-jarige leeftijd, begraven op 25-02-2008 te Sambeek, dochter van Peter Johannes de HAAS [28450] en Liliane Elise HORNSVELD [28451].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Frank [6354] (zie XVq).
   2. m  Roeland [6355], geboren op 23-12-1978 te Boxmeer.
Samenwonend [13709] 2008 met Miriam van GELDORP [39310], geboren circa 1980.

XIVaw    Elisabeth Wilhelmina Maria (Beppie) FLEUREN [6295], verpleegkundige, geboren op 26-02-1950 te Horst, dochter van Gerardus (Gerrit - Ger) FLEUREN [1241] (zie XIIIt) en Geertruida Elisabeth (Truus) BINDELS [6293] (zie XIVgk).
Gehuwd [2067] op 23-jarige leeftijd op 18-01-1974 te Nijmegen met Sebastiaan Friedrich Ernst (Bas) ROSENBAUM [6356], 24 jaar oud, trader Petrochemicals, geboren op 28-05-1949 te Meppel.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Judith Elisabeth [6357], geboren op 18-04-1976 te Gouda.
   2. m  Friso Christiaan Gerard [6358], geboren op 03-07-1978 te Gouda.

XIVax    Johannes Leonardus Gerardus (Hans) FLEUREN [6296], psycholoog, geboren op 28-02-1952 te Horst, zoon van Gerardus (Gerrit - Ger) FLEUREN [1241] (zie XIIIt) en Geertruida Elisabeth (Truus) BINDELS [6293] (zie XIVgk).
Gehuwd (1) [2068] op 31-jarige leeftijd op 22-06-1983 te Nijmegen, gescheiden circa 1985 van Mechtelt Johanna Hillegonda (Antonet) GERRITS [6359], lerares, geboren op 01-02-1949 te Nijmegen.
Gehuwd (2) [9613] circa 1990 met Antonetta Maria LAURENSSEN [28343], geboren op 13-01-1958 te Zeeland.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Sanne [6360], geboren op 23-12-1983 te Nijmegen.
Uit het tweede huwelijk:
   2. v  Roos [24583], geboren op 06-08-1994 te Nijmegen.
   3. v  Aniek [24584], geboren op 20-11-1997 te Nijmegen.

XIVay    Petronella Wilhelmina (Petra) FLEUREN [6297], ziekenverzorgster, geboren op 08-08-1961 te Sittard, dochter van Gerardus (Gerrit - Ger) FLEUREN [1241] (zie XIIIt) en Geertruida Elisabeth (Truus) BINDELS [6293] (zie XIVgk).
Gehuwd [2069] op 22-jarige leeftijd op 11-05-1984 te Nijmegen met Johannes Alexander Maria (Jan) WANNET [6361], 24 jaar oud, Bakker, geboren op 11-06-1959 te Huissen.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sjoerd Johannes Hendrikus Gerardus [6362], geboren op 07-07-1989 te Arnhem.
   2. v  Janneke Johanna Elisabeth Jacoba [24585], geboren op 20-01-1992 te Arnhem.

XIVaz    Johanna Elisabeth Wilhelmina (José) FLEUREN [6298], jeugdwelzijnswerkster, geboren op 07-05-1963 te Sittard, dochter van Gerardus (Gerrit - Ger) FLEUREN [1241] (zie XIIIt) en Geertruida Elisabeth (Truus) BINDELS [6293] (zie XIVgk).
Gehuwd [8379] op 32-jarige leeftijd op 16-06-1995 te Edinburgh (GB) met Frans EVERS [24586], 32 jaar oud, geboren op 07-03-1963 te Arnhem.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Mathijs [24587], geboren op 24-10-1995 te Utrecht.
   2. v  Marloes [24588], geboren op 02-06-1997 te Utrecht.

XIVba    Johannes Theodorus Franciscus (Jan) KOUWENHOVEN [6299], magazijn chef, geboren op 27-06-1955 te Rotterdam (gezindte: RK), zoon van Leonardus Johannes Bonefacius (Leo) KOUWENHOVEN [1244], bedrijfsleider, en Ardina Petronella (Dina) FLEUREN [1245] (zie XIIIu).
Gehuwd (1) [2869] op 20-jarige leeftijd op 28-04-1976 te Etten-Leur, gescheiden na 20 jaar op 13-05-1996 van Maria Justina Petronella (Riet) LAMBRECHTS [8515], interier verzorgster, geboren op 28-01-1953 te Etten Leur (gezindte: RK).
Gehuwd (2) [10187] op 47-jarige leeftijd op 01-05-2003 te Etten Leur met Rudolph Frank (Ruud) POST [28337], 41 jaar oud, geboren op 15-12-1961 te Den Haag.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Ardina Maria (Geraldien) [8516], geboren op 25-07-1978 te Breda.
Samenwonend [9616] 1999 met Robin Johannes Adrianus van OOSTERHOUT [28354], geboren op 20-01-1979 te Etten-Leur.
   2. m  Albertus Leonardus Johannes Theodorus (Albert) [8517], geboren op 22-07-1985 te Breda.

XIVbb    Huberdina Francisca (Tini) FLEUREN [6300], geboren op 24-11-1948 te Heerlen, gedoopt (RK) op 26-11-1948 te Heerlerheide, dochter van Aloysius (Wiet) FLEUREN [5660] (zie XIIIv) en Cecilia Gerarda (Ciel) PEULEN [5661], huisvrouw.
Gehuwd [2070] op 20-jarige leeftijd op 30-10-1969 te Heerlen, gehuwd voor de kerk op 04-12-1969 te Heerlen (RK) met Johannes Cornelius (Jan) van WEZEL [6363], 22 jaar oud, autospuiter, geboren op 06-12-1946 te Heerlen.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Raimond Antonius Wilhelmus [6364] (zie XVr).
   2. v  Cynthia Catharina Wilhelmina [6365] (zie XVs).

XIVbc    Wilhelmina Petronella Anna (Willy) FLEUREN [6301], geboren op 08-01-1950 te Heerlen, gedoopt (RK) op 11-01-1950 te Heerlerheide, dochter van Aloysius (Wiet) FLEUREN [5660] (zie XIIIv) en Cecilia Gerarda (Ciel) PEULEN [5661], huisvrouw.
Gehuwd [2071] op 19-jarige leeftijd op 29-04-1969 te Heerlen, gehuwd voor de kerk op 29-04-1969 te Heerlen (RK) met Johannes Maria Wilhelmus (John) SMEETS [6366], 19 jaar oud, administrateur, geboren op 04-02-1950 te Heerlen.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Robert Johannes [6367], geboren op 16-09-1970 te Heerlen.
   2. v  Chantal Hélèn [6368], geboren op 31-01-1974 te Heerlen.
Gehuwd [9642] op 28-jarige leeftijd op 08-05-2002 te ? Echtgenoot is ONBEKEND [30684].

XIVbd    Johannes Walterus Jozef (Jan) FLEUREN [6302], Offset - reprograaf, geboren op 20-07-1951 te Heerlen, gedoopt (RK) op 22-07-1951 te Heerlerheide, zoon van Aloysius (Wiet) FLEUREN [5660] (zie XIIIv) en Cecilia Gerarda (Ciel) PEULEN [5661], huisvrouw.
Gehuwd (1) [2072] 1973, gescheiden 1980 van G. J. J. HERMANNS [6369], geboren op 18-09-1953 te Heerlen.
Gehuwd (2) [2073] op 32-jarige leeftijd op 06-12-1983 te Heerlen met Josephina Mathilda Maria (José) SIJMONS [6370], 26 jaar oud, kapster, geboren op 29-05-1957 te Heerlen.
Uit het tweede huwelijk:
   1. m  Josja [6371], Hondegeleider bij grensland beveiliging (t/m 2011), Oprichter eigenaar van ATAG (Advnced Tactical Airsoft Group), geboren op 06-04-1987 te Heerlen.
   2. v  Joanna [6372], geboren op 06-04-1988 te Heerlen.

XIVbe    Maria Antonia FLEUREN [6303], geboren op 31-12-1955 te Heerlen, gedoopt (RK) op 02-01-1956 te Heerlerheide, dochter van Aloysius (Wiet) FLEUREN [5660] (zie XIIIv) en Cecilia Gerarda (Ciel) PEULEN [5661], huisvrouw.
Gehuwd [2074] op 19-jarige leeftijd op 09-10-1975 te Heerlen, gehuwd voor de kerk op 09-10-1975 te Heerlen (RK) met Albert Richard Antoon JANSEN [6373], 22 jaar oud, pompbediende, geboren op 27-07-1953 te Heerlen.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Richard Johannes Jozef [6374], geboren op 18-12-1976 te Heerlen.
Relatie [9643] met ONBEKEND [28436].
   2. v  Peggy Petronella Johanna [6375], geboren op 22-05-1980 te Heerlen.

XIVbf    Petronella Leonarda (Petra) FLEUREN [6305], gemeente ambtenaar, geboren op 03-08-1962 te Heerlen, gedoopt (RK) op 04-08-1962 te Heerlen, dochter van Aloysius (Wiet) FLEUREN [5660] (zie XIIIv) en Cecilia Gerarda (Ciel) PEULEN [5661], huisvrouw.
Gehuwd [3195] op 30-jarige leeftijd op 07-05-1993 te Heerlen, gehuwd voor de kerk op 07-05-1993 te Heerlen (RK) met Johannes Josephus (Jos) PLUIJMEN [9384], 37 jaar oud, geboren op 10-08-1955 te Heerlen?
Uit dit huwelijk:
   1. v  Fleur Huberdina Richard [9385], geboren op 08-08-1993 te Heerlen.
   2. m  Roël Josephus Wilhelmina Mark [28342], geboren op 21-04-1996 te Heerlen.

XIVbg    Aloysius Hubertus (Louis) FLEUREN [6306], vrachtwagenmonteur, geboren op 03-12-1965 te Heerlen, gedoopt (RK) op 07-12-1965 te Heerlen (St. Jozef Ziekenhuis), zoon van Aloysius (Wiet) FLEUREN [5660] (zie XIIIv) en Cecilia Gerarda (Ciel) PEULEN [5661], huisvrouw.
Gehuwd [2075] op 20-jarige leeftijd op 17-07-1986 te Heerlen, gehuwd voor de kerk op 17-07-1986 te Heerlen (RK) met Elvira Petra Anna COENEN [6376], 20 jaar oud, gezinsverzorgster, geboren op 01-10-1965 te Heerlen.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Kimberley [9386], geboren op 19-05-1991 te Heerlen.
   2. m  Marcel Robert Chantal [9387], geboren op 10-04-1993 te Heerlen.

XIVbh    Helena Christina Johanna (Lenie) FLEUREN [6308], belastingambtenaar eerst te Heerlen later Roermond, geboren op 15-06-1953 te Cuijk, dochter van Antonius (Teun) FLEUREN [6277] (zie XIIIw) en Petronella Gerardina (Nel) BRANJE [6307].
Gehuwd (1) [2076] op 19-jarige leeftijd op 15-12-1972, gescheiden na 8 jaar op 09-04-1981 van Joseph Johannes Gerardus Maria MEENS [6377], zelfstandig ondernemer, geboren op 30-06-1951 te Schinnen.
Gehuwd (2) [2077] op 29-jarige leeftijd op 01-08-1982 te Heerlen met Karel Jozef Hubert (Karl) KREWINKEL [6378], 29 jaar oud, belastingambtenaar, geboren op 31-12-1952 te Kerkrade.
Uit het tweede huwelijk:
   1. m  Lars [6379], geboren op 02-04-1984 te Heerlen.
Relatie [18410] met Jannie ONBEKEND [52676].
   2. v  Tessa [6380], geboren op 08-04-1987 te Heerlen.
Relatie [18411] met Rik ONBEKEND [52677].

XIVbi    Henrica Gerarda (Ria) FLEUREN [6310], medisch analist, geboren op 14-03-1956 te Heerlen, dochter van Antonius (Teun) FLEUREN [6277] (zie XIIIw) en Petronella Gerardina (Nel) BRANJE [6307].
Gehuwd (1) [2080] op 21-jarige leeftijd op 15-04-1977 te Echt, gescheiden voor 2002 van Martinus J. J. M. (Rinus) MULDERS [6383], systeemanalist, geboren op 26-03-1956 te Echt.
Samenwonend (2) [9620] 2003 met Jacobus (Cobus) POT [28360], geboren circa 1955.
Uit het eerste huwelijk:
   1. v  Marieke [6384] (zie XVt).
   2. v  Jacqueline [6385], geboren op 02-11-1984 te Eindhoven.
Relatie [18413] met Jeroen N.N. [52680].
   3. v  Leonie [6386], geboren op 08-08-1987 te Aalst Waalre.

XIVbj    Gerarda Aloysia (Gertie) FLEUREN [6311], lerares en administratief medewerkster vanaf 1996 psychodiagnostisch medewerker, geboren op 19-07-1957 te Heerlen, dochter van Antonius (Teun) FLEUREN [6277] (zie XIIIw) en Petronella Gerardina (Nel) BRANJE [6307].
Gehuwd (1) [2081] op 31-jarige leeftijd op 20-03-1989 te Zevenaar, gescheiden 03-2005 van Arie Johannes (Arjen) ten PAS [6387], chef kweker, geboren op 01-03-1959 te Utrecht.
Samenwonend (2) [11789] 2006 met Hans TITULAER [34247], Molenaar en Molensteenmaker (eigenbedrijf), geboren op 21-09-1956.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Stijn [6388], geboren op 14-12-1988 te Zevenaar.
   2. v  Ilmar [6389], geboren op 03-07-1990 te Nijmegen.
   3. v  Renee [28344], geboren op 11-01-1995 te Nijmegen.
Uit de tweede relatie:
   4. v  Lieke [52681].

XIVbk    Petrus Franciscus (Peter) FLEUREN [6314], sportleraar, geboren op 28-05-1957 te Rotterdam, zoon van Franciscus (Frans) FLEUREN [6278] (zie XIIIx) en Christina Hubertina (Stien) GIESBERS [6313], huisvrouw.
Gehuwd [2083] op 23-jarige leeftijd op 19-05-1981 te Etten-Leur met Johanna Maria (Jose) HEEREN [6391], 22 jaar oud, voedingsassistente, geboren op 15-05-1959 te Etten Leur.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Sietske [6392], geboren op 04-05-1990 te Etten Leur.
   2. m  Jelle [28338], geboren op 12-11-1993 te Breda, overleden op 12-11-1993 te St. Ignatius ziekenhuis te Breda, 0 dagen oud.
   3. m  Rik [28339], geboren op 12-11-1993 te Breda, overleden op 12-11-1993 te St. Ignatius ziekenhuis te Breda, 0 dagen oud.
   4. v  Renske [28340], geboren op 14-12-1994 te Breda.

XIVbl    Barthelomeus Peters Agnes Maria (Bart) POLMAN [6316], hoofd verzorging, verpleging, geboren op 24-07-1956 te Reuver (Gem. Beesel) (gezindte: RK), zoon van Cornelis Gerardus POLMAN [1242] en Petronella Henrica (Nelly (Nel)) FLEUREN [1243] (zie XIIIy).
Gehuwd (1) [2845] op 21-jarige leeftijd op 09-06-1978 te Tilburg, gescheiden na 10 jaar op 02-01-1989 van Dorothea Margaretha Maria (Donny) FIOLET [8476], verpleegkundige, geboren op 03-09-1956 te Rotterdam.
Samenwonend (2) [9615] 2003 met Robert FRISSEN [28353], geboren op 24-02-1964 te Helmond.
Uit het eerste huwelijk:
   1. m  Maarten Christiaan Maria [8477], geboren op 11-04-1980 te Utrecht.
   2. v  Irene Dorothea Maria [8478], geboren op 10-03-1983 te Ysselsteyn.
   3. m  Stefanus Bartholomeus Maria (Stefan) [8479], geboren op 08-04-1985 te Nieuwegein.

XIVbm    Martinus Gerardus Leonardus Maria (Mart) FLEUREN [8694], geboren op 01-11-1959 te Margraten, zoon van Martinus Leonardus (Martin - Mart) FLEUREN [8611] (zie XIIIz) en Philomena Antonia Paula SCHUURMANN [8693].
Gehuwd [9725] op 32-jarige leeftijd op 01-11-1991 te Margraten met J. M. V. G. WOLFF [28557], 31 jaar oud, geboren op 27-03-1960 te Venlo.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Martinus Maria Cornelis Theo [28558], geboren op 21-03-1992 te Heerlen.
   2. v  Eveline Johanna Antoinette Gemma [28559], geboren op 23-03-1993 te St. Michielsgestel.
   3. m  Philippe Cornelis Marie [28560], geboren op 05-04-1994 te St. Michielsgestel.

XIVbn    Suzanne Wilhelmina Gerarda Maria FLEUREN [8695], Arts, geboren op 10-03-1962 te Margraten, dochter van Martinus Leonardus (Martin - Mart) FLEUREN [8611] (zie XIIIz) en Philomena Antonia Paula SCHUURMANN [8693].
Gehuwd voor de kerk [9969] op 26-jarige leeftijd op 16-09-1988 te St. Remigiuskerk te Slenaken (RK) met Marc Raymond SCHYNS [29209], 29 jaar oud, huisarts, geboren op 11-02-1959, zoon van Fernand Armand SCHYNS [38932] en Jacqueline LEDOUX [38933].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Céline Florence Bernadette Marie [29210], geboren op 11-08-1991.
   2. m  Yannick Noël Philippe Marie [29211], geboren op 27-01-1993.
   3. m  Philippe Florian Marie [29212], geboren op 20-02-1995.
   4. m  Nicolas Florence Philippe Marie [33856], geboren op 09-03-2005 te Heerlen.

XIVbo    Florence Henriëtte Marie FLEUREN [8696], Meester in de rechten, geboren op 15-04-1963 te Margraten (2de Paasdag), dochter van Martinus Leonardus (Martin - Mart) FLEUREN [8611] (zie XIIIz) en Philomena Antonia Paula SCHUURMANN [8693].
Gehuwd voor de kerk [9970] op 26-jarige leeftijd op 09-09-1989 te St. Remigiuskerk te Slenaken (RK) met A. C. A. KOOTSTRA [29213], 28 jaar oud, Tandarts, geboren op 25-06-1961 te ?
Uit dit huwelijk:
   1. m  Thomas Jacobus Martinus [29214], geboren op 14-03-1992 te Helmond.
   2. v  Fleur Marie Jeanne [29215], geboren op 04-10-1993 te Helmond.
   3. m  Bastiaan Benjamin [29216], geboren op 13-12-1999 te Helmond.

XIVbp    Petronella Johanna Christina FLEUREN [23257], geboren op 19-02-1907 te Vught, overleden op 23-12-1986 te Vught op 79-jarige leeftijd, dochter van Johannes Wilhelmus FLEUREN [1829] (zie XIIIaa) en Johanna Henrica Elisabeth Maria BERTENS [1830], arbeidster (1905).
Gehuwd [7911] op 24-jarige leeftijd op 30-07-1931 te Vught met Andries van der STEEN [23256], 29 jaar oud, stucadoor, geboren op 13-03-1902 te Vught.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Hendrika Johanna Petronella [31596], geboren op 16-03-1933 te Vught.
   2. v  Johanna Anna Maria [23258], geboren op 08-04-1935 te Vught.
Gehuwd [7768] circa 1960 met Wilhelmus Christianus MEIJS [22830], geboren circa 1930.

XIVbq    Wilhelmina Juliana Henrica FLEUREN [44613], geboren op 27-10-1909 te Vught, overleden op 27-12-1972 te Vught op 63-jarige leeftijd, dochter van Johannes Wilhelmus FLEUREN [1829] (zie XIIIaa) en Johanna Henrica Elisabeth Maria BERTENS [1830], arbeidster (1905).
Gehuwd [15501] op 21-jarige leeftijd op 30-10-1930 te Vught met Cornelis Adrianus BOUWENS [44614], 25 jaar oud, timmerman, geboren op 01-04-1905 te Vught, overleden op 18-01-1969 te Vught op 63-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus BOUWENS [44616], klompenmaker, spoorwegbeambte (1930), en Theodora van BAKEL [44617].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Wilhelmus Johannes Adrianus [44684] (zie XVu).
   2. v  Theodora Petronella [44615] (zie XVv).
   3. v  Johanna Wilhelmina [44688] (zie XVw).
   4. m  Johannes Wilhelmus Petrus [44685], geboren op 10-12-1935 om 03:00 uur te Vught, overleden op 29-11-1935 te Vught, 19 dagen oud.
   5. v  Cornelia Wilhelmina [44686] (zie XVx).
   6. m  Cornelis Adrianus [44687], stucadoor, lerrar/docent KMBO, geboren op 09-05-1940 om 18:00 uur te Vught, gedoopt op 10-05-1940 te Vught, overleden op 13-10-1991 te Vught op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd [15551] op 26-jarige leeftijd op 26-05-1966 te Vught? Echtgenote is Johanna Helena Gerarda VERHULST [44765], 25 jaar oud, geboren op 05-11-1940 te Vught.
   7. v  Wilhelmina Juliana [44689] (zie XVy).
   8. m  Petrus Johannes [44690] (zie XVz).
   9. m  Johannes Wilhelmus [44691], kunstenaar tekenen, geboren op 04-01-1951 om 04:30 uur te Vught, gedoopt (RK) op 04-01-1951 te Vught.

XIVbr    Johannes Petrus Hendrikus (Jan) FLEUREN [8889], geboren op 16-03-1912 om 6.00 uur te Vught (gezindte: RK), overleden ..-03-1993 te Brisbane Qld. Australia, zoon van Johannes Wilhelmus FLEUREN [1829] (zie XIIIaa) en Johanna Henrica Elisabeth Maria BERTENS [1830], arbeidster (1905).
Gehuwd [3145] op 24-jarige leeftijd op 14-08-1936 te Vught met Antonia BREKELMANS [9221], 22 jaar oud, geboren op 17-11-1913 te Vught, overleden op 28-03-1977 te Melbourne, St. Vincents Hospital Victoria Australia op 63-jarige leeftijd, dochter van Lambertus BREKELMANS [9224] en Antonia van SCHIJNDEL [10766].
Uit dit huwelijk:
Johannes Wilhelmus Adrianus FLEUREN

Johannes Wilhelmus Adrianus FLEUREN

   1. m  Johannes Wilhelmus Adrianus (John) [10768], scheeps onderhoud en schilderwerk; (2015 gepensioneerd), geboren op 13-02-1938 te Vught.
   2. v  Maria Johanna Petronella (Mary) [11124] (zie XVaa).
   3. v  Johanna Wilhelmina Antonia (Anne) [13259] (zie XVab).
   4. v  Petronella (Petra) [13342] (zie XVac).

XIVbs    Franciscus (Frans) FLEUREN [1346], schilder, dan hulp agent, daarna mijnwerk slp, dan huisschilder en uiteindelijk eigenaar schildersbedrijf, geboren op 12-08-1916 te Vught (gezindte: RK), overleden op 24-02-1974 te Berghem op 57-jarige leeftijd, zoon van Johannes Wilhelmus FLEUREN [1829] (zie XIIIaa) en Johanna Henrica Elisabeth Maria BERTENS [1830], arbeidster (1905).
Gehuwd [2532] op 20-jarige leeftijd op 04-09-1936 te Vught met Maria van VENROOIJ [7803], 19 jaar oud, geboren op 25-07-1917 te Heesch (gezindte: RK), overleden op 10-11-2014 om 23:00 uur te Berghem op 97-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Johanna Adriana (Annie) [8857] (zie XVad).
   2. v  Antonia Petronella (Tonnie) [8858], geboren op 19-02-1938 te Vught (gezindte: RK), overleden op 29-04-1938 om 6:00 uur te Vught, 69 dagen oud, 59 dagen oud.
   3. m  Johannes Willem Franciscus (Jan) [8859] (zie XVae).
   4. m  Franciscus Johannes (Frans) [3953] (zie XVaf).
   5. m  Peter Maria Antonius [8861] (zie XVag).
   6.   N.N. [43900], geboren op 16-12-1945 te Kamp Vught, deel van de tweeling. Overleden op 16-12-1945 te Kamp Vught, 0 dagen oud. Bij de geboorte overleden.
   7. m  Leonardus Hendrikus Frederik (Leo) [514] (zie XVah).
   8. m  Hans Gerardus [8863] (zie XVai).
   9. m  Johannes Albertus Maria (Joop) [8864] (zie XVaj).
   10. v  Anna Maria Antonia Petronella (Annemarie) [8866] (zie XVak).

XIVbt    Mathias Johannes FLEUREN [2107], bouwvakker en als zodanig werkzaam geweest in Nederland en Duitsland. Tussen 1960 en 1963 bouwde hij zijn eigen huis aan de kleefseweg 93 te Ottersum. Geboren op 08-05-1929 te Ottersum (gezindte: RK), zoon van Johannes (Jan, Johann) FLEUREN (Ome Jan) [2102] (zie XIIIac) en Johanna Elisabeth FRANSMAN [2104].
Gehuwd [1702] op 29-jarige leeftijd op 06-06-1958 te Ottersum, gehuwd voor de kerk op 06-09-1958 te Ven Zelderheide (RK) met Hubertina Petronella Josefina KROON [5321], 25 jaar oud, geboren op 12-11-1932 te Ottersum, dochter van Johannes KROON [13208] en Maria BASTEN [13209].
Zijn hobby's waren: voetballen en muziek. hij speelde bugel bij de fanfare, Thans Harmonie St. Caecilia te Ven-Zelderheide. Hij was ook nog lid van de zangvereniging in Ottersum en Gennep.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Marjo [10588] (zie XVal).
   2. m  Hans [10593] (zie XVam).
   3. v  Silvia [10597], verpleegster aan het Radboud zziekenhuis te Nijmegen, afdeling nierdialyse, geboren op 03-04-1964 te Ven Zelderheide.
Gehuwd [3632] op 22-jarige leeftijd op 06-06-1986 te Gennep, gehuwd voor de kerk op 22-08-1986 te Genep (RK) met Henk LEMMEN [10598], 29 jaar oud, controleur bij de plantenziektekundigedienst, gestudeerd in Wageningen, geboren op 14-06-1956 te Gennep.

XIVbu    Petronella Hendrina (Nel) FLEUREN [2105], geboren op 20-08-1930 te Ottersum (gezindte: RK), overleden op 24-12-1991 te Heijen op 61-jarige leeftijd, begraven op 28-12-1991 te Heijen, dochter van Johannes (Jan, Johann) FLEUREN (Ome Jan) [2102] (zie XIIIac) en Johanna Elisabeth FRANSMAN [2104].
Gehuwd [2546] op 23-jarige leeftijd op 12-02-1954 te Ottersum met Theodorus (Thei) BRONS [7761], 23 jaar oud, wachtchef bij de Page en wethouder te Gennep, geboren op 27-07-1930 te Heijen (gezindte: RK), overleden -12-2004 te Siebengewald, begraven op 18-12-2004 te Parochiekerkhof van H. Dionysius te Heijen, zoon van Hendrikus BRONS [9025] en Anna-Maria van der WERT [11480].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Harry [7865] (zie XVan).
   2. m  Hans [7866] (zie XVao).
   3. m  Paul [7867] (zie XVap).

XIVbv    Heinrich Theodorus (Hein) FLEUREN [2116], electriciën en monteur bij de P.L.E.M. Geboren op 08-03-1916 te Pfalzdorf (Dld) (gezindte: RK), overleden op 31-07-1988 te Gennep op 72-jarige leeftijd, begraven op 03-08-1988 te Begraafplaats Gennep-Zuid, zoon van Hendrikus (Hen, Heinrich) FLEUREN (Ome Hen) [2113] (zie XIIIad) en Maria THIJSSEN [2114].
Gehuwd [714] op 26-jarige leeftijd op 18-09-1942 te Gennep (BS), gehuwd voor de kerk op 24-09-1942 te Gennep (RK), 24-09-1982 40.jr. getrouwd met Petronella Elisabeth (Nellie) JANSEN [2117], 27 jaar oud, geboren op 03-11-1914 te Gennep (gezindte: RK), overleden op 18-04-2001 te Boxmeer, Maasziekenhuis op 86-jarige leeftijd, begraven op 23-04-2001 te Gennep, algemene begraafplaats, dochter van Hendrikus Theodorus JANSEN [13210] en Maria Elisabeth KAMPS [13211].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Elisabeth Henrica Theodora (Bep) [4741] (zie XVaq).
   2. v  Maria Petronella Gerarda (Ria) [4746] (zie XVar).
   3. v  Petronella Antonia Allegonda [5178], geboren op 07-02-1948 te Gennep (gezindte: RK), overleden op 20-02-1948 te Gennep, 13 dagen oud, 13 dagen oud.
   4. m  Hendrikus Mathias Johannes (Henk) [4748] (zie XVas).
   5. v  Petronella Maria Johanna (Petra) [2304] (zie XVat).

XIVbw    Johannes Wilhelmus Bernardus (Jan) FLEUREN [772], chauffeur en electricien op de papierfabriek te Gennep, geboren op 14-07-1918 te Gennep (gezindte: RK), overleden op 16-04-1976 te Nijmegen op 57-jarige leeftijd, begraven op 21-04-1976 te Kerkhof Gennep-Zuid, zoon van Hendrikus (Hen, Heinrich) FLEUREN (Ome Hen) [2113] (zie XIIIad) en Maria THIJSSEN [2114].
Gehuwd [324] op 27-jarige leeftijd op 02-03-1946 te Gennep, gehuwd voor de kerk op 07-05-1946 te St. Martinskerk te Gennep (RK) met Martha Theodora ROOSENBOOM [941], 25 jaar oud (zie XIVcf).
Zijn hobbys waren: konijnen fokken en werken op de boerderij.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Theodora Maria (Thea) [7798] (zie XVau).
   2. m  Hendrikus Gerardus Theodorus (Henk) [703] (zie XVav).
   3. m  Gerardus Franciscus (Gerrie) [7797], geboren op 18-08-1954 te Gennep (gezindte: RK), overleden op 23-11-1971 te Gennep op 17-jarige leeftijd, begraven op 26-11-1971 te Gennep.

XIVbx    Geertruida Allegonda Elisabeth (Truus) FLEUREN [8675], geboren op 21-04-1920 te Gennep (gezindte: RK), overleden op 21-05-2001 te Gennep op 81-jarige leeftijd, gecremeerd op 25-05-2001 te Jonkerbosch te Nijmegen, dochter van Hendrikus (Hen, Heinrich) FLEUREN (Ome Hen) [2113] (zie XIIIad) en Maria THIJSSEN [2114].
Gehuwd [2968] op 22-jarige leeftijd op 31-07-1942 te Gennep met Gijsbertus (Gisbert (Gijs)) BEZEMER [8676], 29 jaar oud, chuffeur, bankwerker zuidooster, geboren op 28-03-1913 te Gennep, overleden op 29-11-1986 te Gennep op 73-jarige leeftijd, zoon van Michiel BEZEMER [11487] en Elisabeth DORN [11490].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Elisabeth Johanna [4068], geboren op 29-09-1942 te Gennep.
Gehuwd [2545] op 23-jarige leeftijd op 17-06-1966 te Gennep ? Echtgenoot is G. L. J. GEURTS [4069], geboren circa 1940.
   2.   Levenloos geboren [53527], geboren op 17-08-1947 te Gennep, overleden op 17-08-1947 te Gennep, 0 dagen oud.
   3. m  Michiel Hendrikus Gijsbertus [7862], geboren op 18-09-1948 te Gennep.
Gehuwd [3085] op 20-jarige leeftijd op 31-12-1968 te Gennep ? Echtgenote is W. W. JANSSEN [7863], geboren circa 1950 te Gennep?

XIVby    Theodorus Gerardus (Theij) FLEUREN [3877], leerlingdrukker, dan mijnarbeider en daarna arbeider drukker op de papier fabriek de Page te gennep, geboren op 26-06-1925 te Gennep (gezindte: RK), overleden op 28-11-1984 te Gennep op 59-jarige leeftijd, begraven op 01-12-1984 te Begraafplaats Gennep-Zuid, zoon van Hendrikus (Hen, Heinrich) FLEUREN (Ome Hen) [2113] (zie XIIIad) en Maria THIJSSEN [2114].
Gehuwd [1253] op 31-jarige leeftijd op 15-05-1957 te Bergh (Gld) met Maria Berdina JANSEN [3878], 28 jaar oud, geboren op 18-02-1929 te Kilder Gem. (Bergh) (gezindte: RK), overleden op 08-02-1982 te Gennep op 52-jarige leeftijd, begraven op 11-02-1982 te Begraafplaats Gennep-Zuid, dochter van Heinrich Johann JANSEN [13212] en Hendrika Wilhelmina GERRITSEN [13213].
Hij heeft als dienstplichtig soldaat in Nederlands Indië moeten dienen, van oktober 1946 tot december 1949.
Hij heeft hiervan een oorkonde ontvanen met de volgende tekst:
Als blijk van grote waardering voor brengen en handhaven van orde, rust en veiligheid op de cultuur ondernemingen gedurende de periode november 1947 - december 1948. Aangeboden aan officieren, onderofficieren en manschappen van het bataljon 3-14 R.I. door de planters van het regentschap Garoet.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Hendrika Mathilda Maria [8870], geboren op 22-05-1959 te Nijmegen (gezindte: RK), overleden op 25-05-1959 te Nijmegen, 3 dagen oud.
   2. m  Hendrikus Theodorus Maria (Rob) [3879] (zie XVaw).
   3. v  Yvonne Berdina Johanna [7635] (zie XVax).

XIVbz    Elisabeth Maria (Lies) FLEUREN [8678], geboren op 08-06-1927 te Gennep, overleden op 31-05-1995 te Oeffelt op 67-jarige leeftijd, begraven op 03-06-1995 te RK begraafplaats te Oeffelt, dochter van Hendrikus (Hen, Heinrich) FLEUREN (Ome Hen) [2113] (zie XIIIad) en Maria THIJSSEN [2114].
Gehuwd [2969] op 24-jarige leeftijd op 19-10-1951 te Gennep met Albertus Gerardus (Bart) MULDERS [8679], 24 jaar oud, stoker en procesbewaker op de steenfabriek, geboren op 18-01-1927 te Cuijk, zoon van Hermanus Gerardus MULDERS [11491] en Helga Frida BREHMER [11492].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Herman MÜLDERS [9406], geboren circa 1952.
Relatie [3205] met Elly ONBEKEND [9408], geboren circa 1955.
   2. m  Guus MÜLDERS [9407] (zie XVay).
   3. v  Marja MÜLDERS [9412] (zie XVaz).
   4. m  Erik MÜLDERS [9418] (zie XVba).

XIVca    Aldegonda Johanna (Gon) FLEUREN [8680], geboren op 05-01-1929 te Gennep, overleden op 10-04-2001 te Oeffelt op 72-jarige leeftijd, begraven op 14-04-2001 te Oeffelt, Rk Kerkhof, dochter van Hendrikus (Hen, Heinrich) FLEUREN (Ome Hen) [2113] (zie XIIIad) en Maria THIJSSEN [2114].
Gehuwd [3997] op 27-jarige leeftijd op 14-04-1956 te Gennep (BS) Uit dit huwelijk 3 kinderen. Echtgenoot is Jacobus Josephus (Jac) TIJSSEN [11493], 27 jaar oud, groentehandelaar en cafetariahouder, geboren op 18-03-1929 te Oeffelt, overleden op 23-09-2007 te Boxmeer op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Hans [23312], geboren circa 1957 te Oeffelt, overleden circa 1965 te Oeffelt.
   2. m  Henk [23313] (zie XVbb).
   3. v  Petra [23318] (zie XVbc).
   4. m  Hans [23323], geboren circa 1965 te Oeffelt.

XIVcb    Mathias Hubertus Gerardus (Mathieu) FLEUREN [2135], metalurg, geboren op 04-02-1934 te Urmond (gezindte: RK), zoon van Gerardus Mathias FLEUREN [2124] (zie XIIIah) en Johanna Hubertina Louise THISSEN [2125].
Gehuwd [720] op 29-jarige leeftijd op 25-11-1963 te Venlo (BS), gehuwd voor de kerk op 28-11-1963 te Venlo in de familie kerk (RK) met Maria Henriette Gerarda SWINKELS [2136], 26 jaar oud, directie-secretaresse bij de Nederlandse Credietbank te Venlo en voor het huwelijk te Venray. Ook gemeenteraads lid voor de K.V.P. te Venlo. Geboren op 08-05-1937 te Venlo (gezindte: RK), dochter van Gerardus Adrianus SWINKELS [13218] en Theodora Johanna Maria van OIJEN [13219].
(tijdens zijn analistenstudie was hij werkzaam als laborant op het C.Z.N.Z. te Roermond, waarna hij in dienst moest. hij kwam bij de geneeskundige troepen en kreeg een officiersopleiding op de S.R.O.I. in Ermelo op de Jan van Schaffelaarkazerne en de S.R.O.G.D. te Amersfoort in de Juliana van Stolbergkazerne. Als reserve officier was hij als peletonscommadant werkzaam bij de opleiding op dekaderschool in kamp Waterlo en de recruten in de Julians van Stolbergkazerne. Op 01-07-1958 ging hij met groot verlof als reserve 1ste luitenant, waarna hij ging werken op het centraal laboratorium, afdeling niet-destructief materiaalonderzoek te Geleen. Vanaf 01-09-1061 tot 01-07-1963 war hij werkzaam als metallurg bij de DAF in Eindhoven, waarna hij een baan als asistent-chef laboratorium bij de DEMKA in Blerick aannam. Later hete deze fa. N.D.I. en Thans N.E.D.R.I. Hij vierde hier het 25 jarige jubileum. Op 01-03-1994 ging hij met de VUT.
(op 08-04-1998 ontving zij bij haar afscheid als raadslid (24 jaar) de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau.).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Robert Hubert Helëne Marie [2137], geboren op 09-06-1965 te Blerick (gezindte: RK), overleden op 31-01-1972 te Blerick op 6-jarige leeftijd.
   2. v  Marie Therese Henri Marianne [2138], intersedente bij Adia personeelsdiensten te Gouda, Rotterdam, Vlaardingen en Roosendaal, daarna in dienst bij St. Franciscus ziekenhuis in roosendaal als unithoofd ruimten beheer, geboren op 05-05-1969 te Blerick (gezindte: RK).
Gehuwd [4399] op 27-jarige leeftijd op 10-01-1997 te Venlo, gehuwd voor de kerk op 10-01-1997 te Kerk te Galder bij Breda (RK) met Dirk Jan BOERMAN [13217], 32 jaar oud, Hoofd binnendiens, chef expeditie magazijn en hoofd showroom bij Raab Kärcher bouwstoffe te Tilburg, geboren op 01-11-1964 te Dordrecht.

XIVcc    H. M. J. B. FLEUREN [2131], hoofdadministrateur van de technische school de Hasgerlei te Venlo. na 32 jaar werkzaam te zijn geweesd op deze school ging hij 01-08-1993 in de VUT. Geboren Circa 1937 te Heerlen (gezindte: RK), zoon van Gerardus Mathias FLEUREN [2124] (zie XIIIah) en Johanna Hubertina Louise THISSEN [2125].
Gehuwd [719] op 11-03-1965 te Tegelen (BS), gehuwd voor de kerk op 21-04-1965 te St. Martinus kerk te Tegelen (RK) met L. A. M. DRIESSEN [2132], geboren Circa 1939 te Tegelen (gezindte: RK), dochter van Johannes Bartholomeus DRIESSEN [13220] en Francisca Leonora Maria LINSSEN [13221].
(Huub) Hubertus Mathias Julius Bernardus Fleuren,.
Leonora Antonia Maria Driessen,.
Uit dit huwelijk:
   1. v  E. F. G. L. (Eugenie) [2133], geboren Circa 1968 te Tegelen (gezindte: RK).
Eugenie Francisca Gerarda Leonarda Fleuren, na haar middelbareschoolopleiding studeerde zij aan de rijksuniversiteit Limburg te Maastricht en de Universiteit te Trier. In 1993 behaalde zij haar titel Meester in het Nederlands recht. Daarna is zij werkzaam geweest bij de sociaal-raadslieden van de welzijnsstichting te Venlo. Tevens deed zij vrijwilligerswerk bij het buro slachtofferhulp Noord-Limburg te Venlo. Vanaf 1996 is zij werkzaam als juriste bij het A.B.P. te Heerlen.
   2. v  A. J. H. H. [2134], geboren Circa 1969 te Tegelen (gezindte: RK).
Relatie [9401] met F. WASSEN [23705].
(Anouk) Anouk Johanna Henrica Hubertina Fleuren, na haar middelbareschool studeerde zij aan de rijksuniversiteit te Utrecht en de universiteit te Straatsburg. In 1995 behaalde zij haar titel doctorandus in de Fransea taal en letterkunde aan de rijksuniversiteit van Utrecht. In 1996 behaalde zij haar 1ste graads onderwijs bevoegdheid. Vanaf sept. 1996 geeft zij cursussen Frans aan een taleninstituut en lessen Frans aan een middelbareschool in Rotterdam.
Frank.

XIVcd    Bernard Hubert Mathias Gerardus Agatha FLEUREN [2127], gemeente ambtenaar te venlo, vanaf 15-07-1963 op de afdeling bevolking. Van 1967 tot 1974 op de afdeling Financiën, waarna hij op de afdeling algemenezaken ging werken als marktmeester. Vanaf sept. 1984 als havenmeester te Venlo. Geboren op 22-11-1943 te Helden (gezindte: RK), zoon van Gerardus Mathias FLEUREN [2124] (zie XIIIah) en Johanna Hubertina Louise THISSEN [2125].
Gehuwd [718] op 24-jarige leeftijd op 02-10-1968 te Horn (BS), gehuwd voor de kerk op 15-02-1969 te St. Martinus kerk te Horn (RK) met Marianneke Jacoba Gerard SMEETS [2128], 25 jaar oud, medewerkster in mode magazijn Smits-Henssen op de markt in Roermond, later bij Ex te Venlo. Geboren op 21-10-1942 te Horn, dochter van Jan Hubert SMEETS [13222] en Dorothea Petronella Cornelia HOUBEN [13223].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Sven Geert Jan Mathieu [2129], Na de Mavo is hij vevroegd in Militairedienst gegaan, hij was gelegerd in Ede-Wageningen. Later werd hij overgeplaatst naar oorschot, waar hij zijn militaire rijbewijs haalde. Daarna was hij interieurinbouwer bij Veugen te Venlo, een toeleverancier voor de autoindustrie. Daarna magazijnbeheerder bij Trendhopper. Thans is hij gediplomeerd tegelzetter en tegellegger in de natuur-industrie bij gebr. v.d. Laar tegelhandelen tegelzettersbedrijf. Geboren op 19-04-1972 te Blerick (gezindte: RK).
   2. v  Kristel Dorothea Johanna Hubertha [2130] (zie XVbd).

XIVce    Christina Maria ROOSENBOOM [7385], geboren op 06-12-1916 te Gennep, overleden op 24-09-2007 te Blerick op 90-jarige leeftijd, gecremeerd op 28-09-2007 te Blerick, dochter van Gerardus Hendrikus ROOSENBOOM [38541], (1916) timmerman te Gennep en (1918) te Kessel (Dld) en als laatste ploegbaas bij de NS, en Theodora Hubertina NIKKESSEN [38540] (zie XIIIaj).
Gehuwd [326] op 24-jarige leeftijd op 28-04-1941 te Gennep met Wilhelmus M. H. (Wim) WILLEMS [942], 29 jaar oud, geboren op 27-10-1911 te Venlo, overleden op 25-11-1985 te Venlo op 74-jarige leeftijd, gecremeerd te Blerick, zoon van N.N. WILLEMS [49694].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerrit (Ger) [49695] (zie XVbe).
   2. m  Petrus M. M. (Piet) [49698] (zie XVbf).

XIVcf    Martha Theodora ROOSENBOOM [941], geboren op 11-05-1920 te Gennep (gezindte: RK), overleden op 03-07-1996 te Gennep op 76-jarige leeftijd, begraven op 06-07-1996 te Begraafplaats Gennep-Zuid, dochter van Gerardus Hendrikus ROOSENBOOM [38541], (1916) timmerman te Gennep en (1918) te Kessel (Dld) en als laatste ploegbaas bij de NS, en Theodora Hubertina NIKKESSEN [38540] (zie XIIIaj).
Gehuwd [324] op 25-jarige leeftijd op 02-03-1946 te Gennep, gehuwd voor de kerk op 07-05-1946 te St. Martinskerk te Gennep (RK) met Johannes Wilhelmus Bernardus (Jan) FLEUREN [772], 27 jaar oud (zie XIVbw).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen (zie onder XIVbw).
 
XIVcg    Elisabeth MEIJER [8668], geboren op 25-04-1926 te Gelsenkirchen, dochter van Ludwig MEIJER [8667], stadttechniker, en Elisabeth EICKELER [8666] (zie XIIIal).
Gehuwd [2966] op 30-jarige leeftijd op 25-05-1956 te Lippstadt (Dld) met Egbert SCHULTE [8669], 36 jaar oud, geboren op 04-05-1920 te Ludwichshafen (Dld).
Uit dit huwelijk:
   1. v  Beatrix [8670], geboren op 12-07-1958.
   2. m  Christoph [8671], geboren op 19-08-1959.
   3. v  Doris [8672], geboren op 18-08-1961.
   4. v  Annett [8673], geboren op 24-09-1962.

XIVch    Adrianus Hendrikus FLEUREN [1329], grondwerker, daarna bloemen- en rozenkweker, geboren op 02-09-1920 te Mill en St. Hubert (gezindte: RK), overleden op 08-03-1969 te Mill en St. Hubert op 48-jarige leeftijd, begraven op 12-03-1969 te Mill en St. Hubert, zoon van Johannes FLEUREN [1326] (zie XIIIan) en Regina VERBERK [1327].
Gehuwd [476] op 28-jarige leeftijd op 16-05-1949 te Oploo met Catharina Wilhelmina Maria PENNINGS [1889], 27 jaar oud, geboren op 21-03-1922 te Oploo.
Uit dit huwelijk:
   1. v  Cornelia Vincentia Maria [2308], geboren op 08-09-1951 te Mill en St. Hubert (gezindte: RK).
   2. v  Maria Regina Johanna [8868], geboren op 09-03-1956 te Mill en St. Hubert.

XIVci    Ardina Petronella Josephina FLEUREN [1331], geboren op 22-03-1922 te Mill en St. Hubert (gezindte: RK), overleden op 07-04-1987 te Mill en St. Hubert op 65-jarige leeftijd, begraven op 10-04-1987 te Mill en St. Hubert, dochter van Johannes FLEUREN [1326] (zie XIIIan) en Regina VERBERK [1327].
Gehuwd [477] circa 1945 te Mill en st. Hubert met Marinus Johannes ROEFS [1330], geboren circa 1920 (gezindte: RK), overleden op 21-11-1982 te ?
Uit dit huwelijk:
   1. m  Gerry [1332], geboren circa 1948.
   2. m  Jan [1333], geboren circa 1950.
   3. v  Willy [1334], geboren circa 1952.
   4. v  Regie [1335], geboren circa 1953.
   5. m  Rinie [1336], geboren circa 1955.
   6. m  Ron [1337], geboren circa 1957.

XIVcj    Josephus Martinus FLEUREN [1339], geboren op 08-03-1926 te Mill en St. Hubert (gezindte: RK), overleden op 24-11-2016 te ? op 90-jarige leeftijd, zoon van Johannes FLEUREN [1326] (zie XIIIan) en Regina VERBERK [1327].
Gehuwd [1601] op 27-jarige leeftijd op 29-07-1953 te Mill en St. Hubert met Anna Maria Wilhelmina SCHAAP [4928], 25 jaar oud, geboren op 13-02-1928 te Mill en St. Hubert (gezindte: RK).
Uit dit huwelijk:
   1. m  Johannes Joseph Martinus Maria (Joan) [40752] (zie XVbg).
   2. v  Hermina Regina Adriana Maria [54952], geboren op 27-04-1956 te Mill en St. Hubert.
Relatie [19280] met ONBEKEND [54953].
   3. v  Regina Martina Johanna Maria (Reggie) [52386] (zie XVbh).
   4. v  Josepha Francisca Christina Maria (Jennifer) [39701] (zie XVbi).
Marinus Johannes Gerardus Hubertus FLEUREN

Marinus Johannes Gerardus Hubertus FLEUREN

   5. m  Marinus Johannes Gerardus Hubertus (Rion) [41599], geboren op 07-07-1967 te Mill en St. Hubert.
Relatie [14329] met Mayela ONBEKEND [41600], geboren Circa 1970 te Nicaragua.

XIVck    Everdina Cornelia Maria DIESVELD [38871], geboren op 18-11-1913 te Millingen aan de Rijn, overleden op 28-11-1988 te Millingen aan de Rijn op 75-jarige leeftijd, begraven te Millingen aan de Rijn, op de algemene begraafplaats. Dochter van Johannes Theodorus DIESVELD [1350], arbeider, metaalbewerker, en Johanna Maria FLEUREN [1351] (zie XIIIap).
Gehuwd [13552] Circa 1935 met Joseph MENTING [38872], steenfabriek arbeider bij Rombout te Panerden. Geboren op 05-09-1906 te Millingen aan de Rijn, overleden op 16-01-1983 te Groesbeek op 76-jarige leeftijd. In de Dr. van Spanjekliniek. Begraven op 19-01-1983 te Millingen aan de Rijn, op de Algemene begraafplaats. Zoon van Hendrikus MENTING [52874] en Johanna van BERGEN [52875].
Uit dit huwelijk:
   1. m  Antonius Gerardus Wilhelmus [52869], geboren Circa 1935, overleden.
   2. v  Anna Maria Cornelia [52870], geboren Circa 1940, overleden.
   3. v  Johanna Christina Josephina [52871], geboren Circa 1940, overleden.

XIVcl    Gerardus Johannes (Gerrit) FLEUREN [1356], bouwvakker, geboren op 20-10-1918 te Overasselt (gezindte: RK), overleden op 24-01-1981 te Venlo op 62-jarige leeftijd, begraven op 27-01-1981 te Tegelen, zoon van Theodorus Leonardus (Ome Dorus) FLEUREN [1354] (zie XIIIar) en Hermina Anna (Tante Mina) PRUIJS (Prus) [1355].
Gehuwd [2400] op 28-jarige leeftijd op 25-02-1947 te Tegelen, gehuwd voor de kerk op 29-11-1947 te Tegelen (RK) met Petronella Johanna Hubertina (Nellie) BERKERS [7476], 27 jaar oud, huisvrouw, geboren op 25-02-1920 te Tegelen (gezindte: RK), overleden op 17-03-2005 te Steijl op 85-jarige leeftijd, gecremeerd op 22-03-2005 te Grote Blerickse Bergenweg te Venlo-Blerick, dochter van Everardus Johannes BERKERS [9945] en Johanna M. C. HOLTHUIJSEN [9946].
EAN_0065-824B CAFFEE - FRANTZE Algemeene Bond van Christelijke Mijnwerkers in Nederland te Heerlen (1908 - 1940) en de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond (NKMB) en voorgangers te Heerlen (1907 - 1975)
werkgever: Staats Mijn Hendrik
Indiensttreding: 07-03-1958 Einde lidmaatschap: 01-10-1958, Reden opzegging: Ontslag
Vereniging/instelling: NKMB 01-apr-58, Lidnummer: 00097545 Hk 7865 funktie IIIA (i.d. 07-03-1958)
Religie: RK Adres huisvesting: Ariënsstraat 8
Geboren: Overasselt 1918.
Uit dit huwelijk:
   1. m  Theodorus Gerardus Johannes (Theo) [9947] (zie XVbj).
   2. v  Johanna Gerarda Evardina H. (Annie) [9928] (zie XVbk).
   3.   Levenloos geboren [52890], geboren op 17-08-1950 te Tegelen, overleden op 17-08-1950 te Tegelen, 0 dagen oud.
   4. v  Hermina Gerarda Petronella (Helmie) [9948] (zie XVbl).
   5.   Levenloos geboren [52891], geboren op 04-09-1952 te Tegelen, overleden op 04-09-1952 te Tegelen, 0 dagen oud.
   6. m  Hedrikus Gerardus Johannes Theodorus (Henk) [9949] (zie XVbm).
   7. m  Johannes Gerardus Magtilda (Hans) [9950] (zie XVbn).

XIVcm    Maria Hendrika (Riet) FLEUREN [1360], winkelierster in zuivel te Nijmegen, geboren op 09-07-1922 te Overasselt (gezindte: RK), overleden op 21-11-1989 te Wijchen op 67-jarige leeftijd, begraven op 25-11-1989 te Begraafplaats Jonkerbosch te Nijmegen, dochter van Theodorus Leonardus (Ome Dorus) FLEUREN [1354] (zie XIIIar) en Hermina Anna (Tante Mina) PRUIJS (Prus) [1355].
Gehuwd [484] op 36-jarige leeftijd op 01-10-1958 te Overasselt met Henri Johan Maria (Harrie) BEIJER (Sjef) [1359], zuivelwinkelier te Nijmegen, geboren circa 1925 te Beuningen (gezindte: RK), overleden op 22-07-1983 te Nijmegen, begraven op 27-07-1983 te Nijmegen.
Uit dit huwelijk:
   1. v  José [1361] (zie XVbo).

XIVcn    Johanna Francisca (An) FLEUREN [1364], Dienstmeisje (1951), geboren op 19-08-1923 te Overasselt (gezindte: RK), overleden op 30-12-2013 te Berg en Dal op 90-jarige leeftijd, vanaf eind 2012 woonde ze in de Vijverhof, afdeling Bosuil. Gecremeerd op 04-01-2014 te Crematorium Jonkerbos Nijmegen, dochter van Theodorus Leonardus (Ome Dorus) FLEUREN [1354] (zie XIIIar) en Hermina Anna (Tante Mina) PRUIJS (Prus) [1355].
Gehuwd [485] op 27-jarige leeftijd op 21-04-1951 te Overasselt met Wilhelmus Stephanus (Wim) HELL [1363], 34 jaar oud, electrisch lasserop de scheepswerf Bodewes, geboren op 06-07-1916 te Millingen aan de rijn, gedoopt (RK) op 07-07-1916 te Millingen aan de Rijn (getuige(n): Johannes Verhoeven en Cornelia Rensen), overleden op 11-12-1986 te Millingen aan de rijn op 70-jarige leeftijd, begraven op 15-12-1986 te Millingen aan de rijn. Op de Algemene begraafplaats. Zoon van Wilhelmus HELL [24374], Fabrieksarbeider, scheepsbouwer (1917), metaalbewerker (1923), en Theodora VERHOEVEN [24375].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Theodora Wilhelmina Cornelia Maria (Thea) [1365] (zie XVbp).
   2. v  Hermina Theodora Maria (Hermien) [1366] (zie XVbq).
   3. v  Maria Johanna Mathilda (Marian) [1367] (zie XVbr).
   4. m  Wilhelmus Theodorus Cornelis Maria (Willy) [1368] (zie XVbs).

XIVco    Theodorus Johannes (Thé) FLEUREN [1369], geboren op 26-07-1926 te Overasselt (gezindte: RK), overleden op 16-05-2004 te Overasselt op 77-jarige leeftijd, begraven op 21-05-2004 te Begraafplaats H. Antonius Abt te Overasselt, zoon van Theodorus Leonardus (Ome Dorus) FLEUREN [1354] (zie XIIIar) en Hermina Anna (Tante Mina) PRUIJS (Prus) [1355].
Gehuwd [486] op 33-jarige leeftijd op 18-02-1960 te Overasselt met Maria Sibilla (Ria) JANSEN [1370], 33 jaar oud, geboren op 28-12-1926 te Escharen (gezindte: RK), dochter van Gerardus JANSEN [8918] en Theodora Maria STOFFELEN [8919].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Maria Theodora Hermina [1371] (zie XVbt).
   2. m  Leonardus Johannes Matheus (Leo) [1372] (zie XVbu).

XIVcp    Cornelia Bertha Maria (Zus) FLEUREN [1375], geboren op 01-05-1931 te Overasselt, gedoopt (RK) op 01-05-1931 te Overasselt, dochter van Theodorus Leonardus (Ome Dorus) FLEUREN [1354] (zie XIIIar) en Hermina Anna (Tante Mina) PRUIJS (Prus) [1355].
Ondertrouwd [487] ..-04-1957 te Overasselt, gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-05-1957 te Overasselt, gehuwd voor de kerk op 01-05-1957 te Overasselt (RK) met Gerardus Canisius (Gerrit) DUIGHUISEN [1374], 28 jaar oud, Champignonkweker, 10tallen jaren secretaris geweest van de Harmonie/muziekvereniging Kunst Na Arbeid. Lid in de orde van Oranje-Nassau. Geboren op 01-06-1928 te Overasselt, gedoopt (RK) op 02-06-1928 te Overasselt, overleden op 03-10-2006 te Overasselt op 78-jarige leeftijd, zoon van Gerardus Rutgerus DUIGHUISEN [3825] en Catharina VERBEET [8130].
Uit dit huwelijk:
   1. v  Hermien Catharina Maria DUIGHUIZEN [1920] (zie XVbv).
   2. m  Gerardus Theodorus Maria (Geert) DUIGHUIZEN [1921] (zie XVbw).
   3. v  Catharina Mathilda Maria (Kathleen) DUIGHUIZEN [1922] (zie XVbx).
   4. m  Roland Theodorus Maria DUIGHUIZEN [1923], geboren op 22-08-1965 te Overasselt (gezindte: RK), overleden op 27-09-1987 te Overasselt op 22-jarige leeftijd, begraven op 01-10-1987 te Overasselt.


Eerste blad    Vorig blad    Blad 14 van 23 bladen Volgend blad    Laatste blad


Op heel veel vragen heb ik nog steeds geen antwoord en mijn onderzoek gaat nog steeds door.
Zo wil ik graag nog alle ontbrekende informatie invullen.
Heeft u nog aanvullingen of verbeteringen op bovenstaande gegevens, laat mij dit dan weten.
stuur me een mailtje met info  Ik ben bezig de stamboom aan te kleden met foto's. Hebt u nog oude fotos van de familie dan ontvang ik graag een kopie.
Heb ik een foto geplaatst die u wenst te vervangen of wenst u een foto bij uw naam geplaatst hebben. Mail dan uw foto met uw naam en het vermelde persoonsnummer tussen [...] naar mij, bij voorbaat dank.
Ik ben ook geinteresseerd in bidprentjes, rouwbrieven, -advertenties en andere familaria.

Ik ben steeds op zoek naar alle ontbrekende gegevens zoals: datum's en plaatsen van geboorte en/of doop, overlijden en/of begraven en gegevens van huwlijken van personen in de getoonde stamboom. Maar ik ben ook opzoek naar de ontbrekende ouders, ontbrekende broers en zussen met hun partners en hun kinderen, indien mogelijk met plaatsen en datum's.

bij voorbaat dank en de groeten uit Nijmegen, Erik FLEUREN

Daarnaast nog altijd op zoek naar alle ontbrekende personen met de familienamen:
FLEUR, FLEURE, FLEUREN, FLEURENS, FLEURES, FLEURKE, FLEURKENS, FLEURTJES
(maar ook in plaats van geschreven met EU ook met UE, U, U"‹, OO, O"÷, OE)
, voor het maken van een complete FLEUREN stamboom.

Kijk even in uw bestanden, of als u ze toevallig in een archief tegen komt, help mij dan verder.

Voor alle informatie, hoe minimaal ook of waarvan u denkt (Dat weet hij al) ben ik u zeer dankbaar.


deze Homepage staat op HTTP://home.hccnet.nl/eim.fleuren | E-mail naar Erik Fleuren, Nijmegen


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software

Bewerkt door Erik Fleuren "Nijmegen".