Stichting Elektroanyske Letteren FRYSLAN

Oer de Stichting ELF | HOLLANSK-FRYSK IDIOOM

Anonimus, Beatrys

yn de oersetting fan Klaas Bruinsma, Utjouwerij Frysk en Fry en ELF, 52 siden, ISBN 90-73554-07-1, priis E 15,00
BESTELLE / DELLADE / FOTO BOEK

Anonimus, Hear Gawain en de Griene Ridder

yn de oersetting fan Klaas Bruinsma, Utjouwerij Frysk en Fry en ELF, 130 siden, ISBN 90-73554-73-x, priis: E 15,00
BESTELLE / DELLADE / FOTO BOEK

Anonimus, Karel en Elegast

yn de oersetting fan Klaas Bruinsma, Utjouwerij Frysk en Fry en ELF, 56 siden, ISBN 90-73554-13-6, priis: E 15,00
BESTELLE / DELLADE / FOTO BOEK

Anonimus, Marike fan Nijmegen + Elkenien

yn de oersetting fan Klaas Bruinsma, Utjouwerij Elikser / ELF, xxx siden, ISBN xxx, priis: E 15,00
BESTELLE / DELLADE

Dante Alighieri, De Godlike Komeedzje - Divina Commedia

yn de oersetting fan Piet Brouwer, Utjouwerij Elikser ELF, 470 siden, ISBN 978-90-71560-05-7, priis: E 29,95
BESTELLE / DELLADE

Erasmus, Lof fan de Healwizens

yn de oersetting fan P.W. Brouwer, 150 siden, ISBN 90-71560-01-5, priis: E 25,00
BESTELLE / DELLADE / FOTO BOEK

Gorter, Maaie

Utjouwerij Frysk en Fry en ELF, yn de oersetting fan Klaas Bruinsma, 142 siden, ISBN 90-73554-30-6, priis E 25,00
BESTELLE / DELLADE / FOTO BOEK

Hadewych, Fersen fan Minne

yn de oersetting fan Klaas Bruinsma, 388 siden, ISBN 90-73554-72-1, priis: E 35,00
BESTELLE / DELLADE / FOTO BOEK

More, Utopia

yn de oersetting fan P.W. Brouwer, 152 siden, ISBN 90-71560-03-1, priis: E 25,00
BESTELLE / DELLADE / FOTO BOEK

Nietzsche, Dat sei Zarathustra

yn de oersetting fan Eric Hoekstra, 380 siden, ISBN 90 5615 041 3, priis: E 25,00
BESTELLE / DELLADE / FOTO BOEK

Nietzsche, Oarekant goed en kwea

yn de oersetting fan Eric Hoekstra, 248 siden, ISBN 90 5615 078 2, priis E 25,00
BESTELLE / DELLADE / FOTO BOEK

Shakespeare, Kening Lear

yn de oersetting fan Douwe Kalma, Utjouwerij Bornmeer en ELF, 151 siden,, ISBN 90-5615-064-2. priis: E 25.00
BESTELLE / DELLADE / FOTO BOEK

Shakespeare, Trije Komeedzjes: In komeedzje fol fersinnen / Leafde's lest net leanne / De twa eallju fan Verona

yn de oersetting fan Douwe Kalma, Utjouwerij Bornmeer en ELF, 310 siden, ISBN 90-5615-080-4, priis: E 25,00
BESTELLE / DELLADE / FOTO BOEK

Shakespeare, Sonnetten

yn de oersetting fan Douwe Kalma, Utjouwerij Bornmeer en ELF, 160 siden, ISBN 90-5615-108-8, priis: E 25,00
BESTELLE / DELLADE / FOTO BOEK

ELF POPULER

Koontz, Dean: De Fizioenen fan Mary.

yn de oersetting fan Henk Wolf, ELF, 250 siden, ISBN 9789056151102, priis: E 10,00

BESTELLE / FOTO BOEK