Home
  Ate Ynses Lageveen
  Parenteel Tjamme Jans
  Jan Giesen Lantinga
  Kerkje van Schurega
  Nedergerecht Weststellingwerf
Home

Welkom bij de genealogische website van Egbert Lantinga. De eerste schreden op het genealogische pad heb ik in de jaren zestig gezet toen ik als lagere scholier met mijn vader naar het gemeentehuis in Blankenham ben geweest om te zoeken naar de voorouders van mijn oma Hiltje Meuzer, de echtgenote van mijn opa Egbert Hendriks Lantinga. Ondanks het feit dat het bezoek niks opleverde -nu weet ik dat we in Oldemarkt hadden moeten zijn-, raakte ik besmet met het genealogische virus. Terug in Gersloot, waar we op bezoek waren bij mijn pake Anne Jans Lageveen en beppe Fokje Bergsma, ging ik meteen aan de slag: alles overnemen van wat mijn vader in de archieven van Leeuwarden, Heerenveen en Wolvega had gevonden, en mijn pake en beppe uithoren. Het heeft echter tot eind 2000 geduurd voordat het virus echt heeft toegeslagen. Ik vond toen mijn oude aantekeningen terug en typte wat trefwoorden in op een zoekmachine. Eén van de eerste hits was een complete genealogie van het geslacht Lageveen, terug tot aan veenbaas Ate Ynses Lageveen die in 1766 trouwde in de kerk te Terwispel (plaatje linksboven: de nieuwe kerk uit 1864). Een aantal maanden lang kon ik voldoende gegevens op internet vinden, maar toen werd het echt tijd om zelf de archieven te bezoeken. Alleen namen en soms beroepen zeiden me niet zoveel, ik wilde vooral meer over het “reilen en zeilen” van mijn voorouders te weten komen. Zo heb ik in augustus 2005 een dag doorgebracht in het oud-archief van Heerenveen waar het Dorpsboek uit de 18e eeuw van Jubbega-Schurega zich bevindt. Hierin heb ik heel veel kunnen vinden over mijn stamvader en diaken Jan Claases. In zijn tijd werd rond 1715 het kerkje te Schurega herbouwd (plaatje rechtsboven). Kleinzoon Claas Tjammes verhuisde in 1768 naar Steggerda en zijn kinderen namen in 1811 de achternaam Lantinga aan, afkomstig van hun stiefvader Jan Giesen Lanting(a) uit Oldemarkt die in 1807 hertrouwde met zijn weduwe Grietje Arends Hoogkamp.

Al vrij snel heb ik in 2001 eigenhandig een website gemaakt met als voornaamste doel in contact te komen met mede-genealogen (http://members.lycos.nl/tabepap/index.html). Voor het maken van deze vernieuwde website heb ik veel steun gehad van Sander Lantinga, niet de bekende DJ met die naam, maar de oudste zoon van mijn broer.