fol datum naam

woonplaats beroep leeftijd
1 07-06-1743 Claas Hanses Kopfer Wolvega hospes 19
2
Trijntjen Johannes

dienstmeijt 19 bij Claas Hanses Kopfer
3
Anna
Terweel

22 vrouw van Claas Hanses Kopfer
4 14-06-1743 Jan Roelofs
Blesdijke huisman 58-59
4
Jan Jansen


29 zoon van Jan Roelofs
5 16-07-1743 Jan Hendrix
Steggerda stellink Vinkega 60
6
Annigjen Jans


21 dochter van Jan Hendrix
6
Rood Jans


28-29 zoon van Jan Hendrix
7 16-11-1743 Claas Clasen
Langelille
26
7
Jacob Meijnenzijn moeder tot Scherpenzeel
8
Jacob Jacobs
Scherpenzeel
55
8
Johannes
Samplonius Delfsterhuijsen


8
Meijne Renkesvader van Jacob Meijnen
8
Jan Jacobs
Langelille
28
9 11-09-1744 Jan Clasen
Oldelamer stellink 61
9
Egbert Clasen
Wolvega


9
Folkert [Roelofs] Kock Oldelamer schoolmeester/huisman 38
9
Wijbe Rommers
Oldelamer


9
Claas Jelles
Oldeboorn coopman/slagter

10
Joris Gerrits
Oldeholtpa
40
10
Gijsse [Jans] Backer Oldemerkt


11
Wijbe Rommerts
Oldelamer huisman 30
12
Jan Hendrix
Oldelamer huisman 44-45
12
Abbe Jelles
Oldelamer huisman 27-28
13
Jannes Jacobs
Oldelamer huisman 36
14 31-10-1744 Jantjen Joosten
Nijholtwolde
49 vrouw van Jan Anders
14
Jan Anders
Nijholtwolde


14
Wijbe Gerrits
Nijholtwolde coopman 53
14
Peter Cornelis
Nijholtwolde

medebuirman van Jan IJsax
15
Trijntjen Carsten
Nijholtwolde dienstmeijdt 34 bij Jan IJsax
16
Roelof Jans
Nijholtwolde dienstknegt 23-24 bij Peter Cornelis; geboortig van Beijlen
16
Jan IJsax
Nijholtwolde coopman/tapper 60-70
17
Jan
Deutelius Wolvega clerq secretarie Stwerf 63
18
Sixtus Gerardus Radijs Wolvega
51
18
Edo
Edema Heerenveen notaris

19 16-03-1745 Tjetske Reijnders
Steggerda


19
Jacob Roelofs
Steenwijk
27-28 bijgenaamt Beenen
19
Jogem Geerts
Steggerda coopman

19
Hendrik
bijgenaamt manvast
19
Jan Hendrix
Steggerda

schoonvader van Jogem Geerts
19
Geert Harms
Steggerda

bijgenaamt de wilde
20
Douwe
Oeveringh Steggerda schoolmeester 27
21 21-03-1745 Jan Folkerts
Oldeberkoop
41
21
Lubbert Folkerts
Oldeberkoop
37-38
22
Jacobus
Posthumus Noordwolde stellinck

22
Peter Clasen
De Blesse


22
Marten Clasen
De Blesse


22
Jan Teunes Staal De Blesse


22
Jogem Jacobs
Steggerda


22
Albartus
Hubbelink Oldeberkoop


22
Albert Hendrix
Oldeberkoop
34-35
23
Imke Sjoerts
Oldeberkoop
26
23
Gijsbert Gerrits

mede-executeur Stwerf

25 21-06-1745 Roelof Roelofs
Nijholtpa knegt 23
25
Beerent Alberts
Noordwolde

vrijgezel; doot; broer van Hendrik Alberts
25
Frans Hessels
Nijholtpa huisman 31-32
25
Trijntjen Jans
Jubbega

nigt van Frans Hessels
25
Hendrik Alberts
Idsert huisman 37
25
Trijntjen Alberts
Nijholtpa dienstmaagt 24 bij Jan Douma; Beerent Alberts broeder
25
Johannes
Cleijenburg Wolvega chirurgijn 57
26
Johannes
Bos Wolvega chirurgijn 41
26
Hendrik Souwerts
Nijholtpa stellinck 54-55
26
Hendrikjen Jans
Nijholtpa diensmeijt
bij Geert en Rommert Martens
27 05-02-1746 Harmen Alberts
Wolvega
40
27
Beerent Clasen
27
Jan Harms
Noordwolde
54
27
Lourens Harmsvermiste broeder van Jan Harms
27
Claas Harms
Noordwolde
43 halfbroeder van Jan en Lourens Harms
29 17-03-1746 Tjebbe Eeverts
Noordwolde schipper 63
29
Claas Harms
Noordwolde

bijgenaamt Oostindien
29
Jannes Tjebbes
Noordwolde
21 zoon van Tjebbe Eeverts
29
Jacobus
Posthumus Noordwolde stelling 26
29
Geert Jans
Westerbeeksloot


29
Wijtsjen Jans
Westerbeeksloot


30
Jan Hendrix
Noordwolde roroe 44
30
Griete Cornelisvrouw van Claas Harms
30
Jan Willems
Noordwolde chergier 37
31 09-05-1746 Aafjen Rommerts
Steggerda
34 vrouw van Harmen Lensen
31
Harmen Lensen
Steggerda cherjer

31
Luicas Gerrits
Steggerda
28
32
Jacobjen Jacobs
Steggerda
60 weduwe van Auke Meinen
32
Jantjen Meinen
Steggerda
52 vrouw van Roelof Jacobs
32
Roelof Jacobs
Steggerda


32
Garbrant Geerts
Steggerda
28
32
Grietjen Hartmans
Steggerda

vrouw van Garbrant Geerts
33 11-05-1746 Jacob Meinen
33
Trijntjen Luijtjesvrouw van Jacob Meinen
33
Trijntjen Meinen
33 06-09-1746 Dirk Jans
Noordwolde


34 10-09-1746 Beerent Jans
Noordwolde mr timmerman 57
34
Jan Harms
Noordwolde

bijgenaamt Vledder
34
Tjetske Reijnders
Steggerda


34
Jan Hendrix
Noordwolde roroe

34
Claasjen Jans Oosten Noordwolde
55
34
Pieter Wijland
Noordwolde hospes

34
Jan Willems
Noordwolde chergjer 38
34
Geert Johannes
Wolvega


34
Grietje Jans
Noordwolde
36 vrouw van Jan Anders
34
Jan Anders
Noordwolde


35
Stijne Geerts
Noordwolde


35
Hendrik Arents
Noordwolde
30
36 17-04-1748 Harm Clasen
Oldeholtpa coopman 66-67
36
Jan Jansen Bult Oldeholtpa


36
Auke Jansen Bult Oldeholtpa


36
Jan Jansen Bult Oldeholtpa


36
Boele Lijkles
Oldeholtpa huisman 26
36
Frans Sibbes
De Idzart


36
Marten Lourens
Nijeholtpa


36
Hendrik Roelofs
Nijeholtpa


36
Abel Roelofs
Nijeholtpa


36
Harmen Lourens
Nijeholtpa

broer van Marten Lourens
36
Jan Jansen Cuiper Oldeholtpa


36
Jan Heijnen
Nijeholtpa


37
Jan Roelofs Beenen Oldeholtpa huisman
buirman van Harmen Clasen
37
Hiltjen Egberts
Oldeholtpa
23
38
Jeip Sjerps
Oldeholtpa
20
39
Johannes Peters
Oldeholtpa opsigter bij de molen 42
40
Marten Hendrix Mulder Oldeholtpa molenaarsknegt

41
Froukjen Sippes
Nijeholtpa
25
42
Jantjen Lourens
Oldeholtpa
20 Harmen Clasen haar buirman
42
Claas Reins
Oldeholtpa dienstknegt 26 bij stelling Eijte Johannes
43
Jan Roelofs Veenhouwer Oldeholtpa huisman 48
43
Jan Egberts


17
43
Anne Meinen


18
43
Johannes
Cleijenburg Wolvega chirurgijn 60
43
Johannes
Bos Wolvega chirurgijn 44
44 25-04-1748 Auke Jans Bult Oldeholtpa
19 zoon van Jan Jansen Bult
45
Jan Jansen Bult Oldeholtpa
20-21 zoon van Jan Jansen Bult
45
Roelof Oebles
46
Antjen Auken
Oldeholtpa
54 vrouw van Jan Jansen Bult
47
Jan Jansen Bult Oldeholtpa huisman 47
48 15-05-1748 Fedjen Feddes
De Blesse coopvrouw 46 weduwe van Tjeert Andries
48
Fockjen Meints
De Knijpe/Nijbrongerga
23 vrouw van Hendrik Sietes
48
Hendrik Sietes
49
Douwe Sietesbroer van Hendrik Sietes
49
Beerent Jans

gedetineerde
knegt geweest van Hendrik Sijtes
52 01-10-1748 Claas Lubberts
Wolvega gedetineerde

52
Cornelisjen Eeverts
Steggerda coopvrouw 48
52
Freerk Meinen
Steggerda

broer van Jan Meinen
52
Meijne Clasen
Steggerda


52
Jan Reinders
Steggerda dienstknegt
bij Jan Meinen
53
Grietjen Jans
Steggerda
19 dochter van Cornelisjen Eeverts
53
Rood Jans
Steggerda
33-34
54
Lubbert Hendrix
Steggerda huisman 33
54
Jan Meinen
Steggerda huisman 54-55
54
Lubbert Clasen
Steggerda


55
Abel Jans
Steggerda
35
55
Johannes
Cleijenburg Wolvega vroetmeester/chirurgijn 60
58 11-10-1748 Albert Jans Smits Noordwolde knegt 22
58
Hidde
Maas Noordwolde
18
58
Jantjen
Hollanders Noordwolde


58
Carste Lamberts
Noordwolde


58
Claas Derks
Noordwolde backersknegt 18
58
Jantjen Hendrix
Noordwolde
63 weduwe van Jan Clasen
58
Luicas Neising Brouwer58
Floppe Garrits Binstu


de bliksemse
59 06-12-1748 Jan Andries
Boijl stelling

59
Seijbe Tjerks
De Knipe


59
Eelke Roelofs
Sonnega huisman

59
Hendrik Cornelis
Nijehorne


59
Lieuwe Roelofs
Oldeholtpa mr

59
Geertjen Luijtjes
Rijsbercampen (Boijl)
44 vrouw van Claas Wijben
60 08-12-1748 Franke Willems
Noordwolde koopman 35
60
Carste Lamberts
Noordwolde


60
Claas Lourens
Noordwolde
47
60
Jan Ellen
Noordwolde
40
61
Lambert Jacobs
Noordwolde
41
61
Geert Andries
Noordwolde mr timmerman 34
62 04-03-1750 Lambert Jacobs
Noordwolde
42
62
Jan Jacobs Vijk Noordwolde schipper 41 broer van Lambert Jacobs
62
Halbe Jans
Noordwolde
>30
62
Harmen
Perfect Noordwolde hospes / koopman

62
Jacob
Goijer Noordwolde timmerman

62
Claas Heines
Noordwolde

knecht Roelof
63
Harmen Beerents
Noordwolde mr wever 34
63
Jacob Hendrix Backer Noordwolde mr schoenmaker

63
Antjen Jans
Noordwolde
36 vrouw van Folkert Andries
63
Jan Hendriks
Noordwolde roroe 49
63
Wijbe Andries
Steggerda


64 05-03-1750 Ebeltjen Jans
Wolvega
80
64
Grietjen Johannes
Wolvega
56-57 vrouw van Cornelis Jannes
65
Annigjen Egberts
Wolvega
53-54 weduwe van Luitjen Ellen
65
Tjaltjen Sjoekes
Wolvega

naaste buur Ebeltjen
65 16-04-1750 Jan Willems
Nijeholtwolde
30
65
Wijcher Joachijmus
Oldeholtwolde


66
Remmelt Jans
Oldeholtwolde huisman 40 buurman Wijcher
66
Johan Beerents
Oldeholtwolde
32 buurman Wijcher
67 18-07-1750 Peter Jans Cuijper De Idzart
48
67
Cornelis Jelis
De Idzart vrijgesel
wonende bij buirman Otte Harms
67
Peter Abrahams
De Idzart


67
Wijbe Sakes
De Idzart


67
Lense Dirx
De Idzart
36-37
67
Lense Libbes
De Idzart
25
68
Jannes Gerrits
De Idzart
22 dienstknegt bij Jan Johannes
68
Antjen Abels
De Idzart
50 vrouw van Peter Jans Cuijper
69 24-07-1750 Johannes
Bos Wolvega mr chirurgijn 44
69
Johannes
Cleijenburg Wolvega mr chirurgijn / bijsitter 62
70 25-08-1750 Wijbe Tjebbes
De Blesse chergier

70
Jan Andries Wildervank Nijeholtwolde gedetineerde

71
Marten Cornielis
De Blesse mede-chergier

71
Hincke Ritskes
De Blesse
36 vrouw van Wijbe Tjebbes
71
Pieter Jans Jongman De Blesse chergier

71
Claasjen Jacobs
De Blesse
38 vrouw van Pieter Jans Jongman
72
Harmen Cornielis Scheerhagen
mede-bijsitter

72
Obbe Jans
De Blesse mr schoenmaker 42
74 09-09-1750 Haije Dubbelts
Oldelamer
27 vrouw van Sjoert Annes
74
Sjoert Annes
Oldelamer huisman 29
74
Anne Sjoerts
Oldelamer huisman 52
74
Anne Jans
Nijehorne bijsitter

75 15-12-1750 Halbe Foppes Backer De Blesse
35
75
Annigjen Lensen
De Blesse
32 vrouw van Halbe Foppes Backer
76
Aaltjen Hilbrants
De Blesse dienstmeit 20 bij Halbe Foppes Backer
76
Folkert Coenes
De Blesse dienstknegt 19 bij Halbe Foppes Backer
76
Dirk Eijssen
De Blesse
45 voor eenige weken besteed sijnde bij Halbe
77 26-01-1751 Jan Luitjes
Wolvega mr smit

77
Meine Andries
Wolvega knegt
bij advocaat G: Radijs
77
Hendrik Luitjes
Nijeholtwolde arbeider 29
78
Jan Luitjes
Nijeholtwolde hospis / coopman 32
78
Elisabeth Peters
Nijeholtwolde
29 vrouw van Jan Luitjes
78
Hiltje Martens
Nijeholtwolde
27 vrouw van stelling Feije Luitjes
78
Harmen Geerts
Nijeholtwolde huisman 36
79
Jelis Wilts
Nijeholtwolde huisman 36
79
Hans Meiles
Nijeholtwolde dienstknegt 22 bij de stelling Feije Luitjes
79
Johannes
Bos Wolvega mr chirurgijn 47
79
Johannes
Cleijenburg Wolvega mr chirurgijn / bijsitter >60
80 14-02-1752 Claas Sipkes
Noordwolde schipper 64
80
Jan Egberts

soldaat

80
Wijnant
Bloem Noordwolde


80
Aaltjen Andries
Noordwolde
60 vrouw van Albert Alberts
81
Jannes Jans
Noordwolde schippersgezel 27
81
Jan Harms Vledder Noordwolde
39
81
Geesjen Lamberts
Noordwolde
27 vrouw van Wijnand Bloem
82 25-02-1752 Peter Jacobs
Steggerda mr kleermaker 49
83 29-03-1752 Jan Roelofs
Peperga huisman 60
84 30-03-1752 Baukjen Harms
Peperga
36 vrouw van Jan Roelofs
84 01-04-1752 Hendrik Harms
Oldeholtpa huisman 33
84
Grietjen Peters
Oldeholtpa dienstmeijd 21 bij Hendrik Harms
85
Johannes
Oldenborg Nijeholtpa coopman 58
85
Fetjen Aukes
Nijeholtpa
39 vrouw van Claas Teunes
85 06-07-1752 Albertjen Clasen
Noordwolde
42 vrouw van Harmen Perfect
85
Harmen
Perfect Noordwolde coopman / hospes

85
Carste Lamberts
Noordwolde

bijgenaamt Monis
85
Marrigjen Allen
Noordwolde jonge dochter 34
86
Jantjen Harms Perfect Noordwolde
16 dochter van Harmen Perfect
86
Jan Egberts Pijst
soldaat

86
Willemina Arents
Noordwolde
27 vrouw van Roelof Jans
86
Roelof Jans
Noordwolde
31
86
Hiltjen Pieters
Noordwolde jonge dochter 22
87
Haijtse Jelles
Noordwolde


87
Jacobus
Posthumus Noordwolde dorpsrechter 32-33
87
Claas
Quintum Noordwolde

man van Grietjen Witteveen
87
Grietjen
Witteveen Noordwolde

moeij van Jacobus Posthumus
87 07-07-1752 Pieter Jurrians
Noordwolde
47 vader van Hiltjen Pieters
88 06-07-1752 Claasjen Arents
Steggerda
42 vrouw van Coene Jans
88 30-06-1752 Jentjen Hendriks
Blesdijke
56 vrouw van Reijnder Harms
89 24-06-1752 Wijcher Fockes
Oldetrijne
56
89 03-07-1752 Trijntjen Dirks
Oldelamer
55 vrouw van Rein Dirks
90 07-07-1752 Jogem Jelten
Oldelamer
36
91 06-09-1752 Jan Hartmans
Steggerda
40
91
Harmentjen Clasen
Steggerda
27 vrouw van Jan Hartmans
91
Annegjen

Steggerda

vrouw van Claas Pieters
91
Christoffel
Kuiller Steggerda stelling 37
91
Jan Jansen
Steggerda
35 halfbroeder van Jacob Jans
92
Jacob Jans
Peperga
18-19
93 04-12-1752 Haije Cornelis
Spanga
21
93
Pietje Beenes
buiten desen provintie dienstmeijt 17 bij Cornelis Clasen
93
Cornelis Clasen
Spanga
56
93
Atjen Hendrix
Spanga
52 vrouw van Cornelis Clasen
94
Geesjen Harmens
Scherpenzeel dienstmeid 18 bij Ds. Petrus van der Wende
95 16-11-1753 Steven Clasen
Noordwolde mr backer 40
95
Janna Jans
Noordwolde
28 vrouw van Steven Clasen
95
Hendrik Jans
Noordwolde roroe 25
95
Jelle Libbes
Noordwolde jongeling 20
95
Aaltjen Willems
Noordwolde
20
96
Albertjen Clasen
Noordwolde
43 vrouw van Harmen Jans Perfect
97 13-01-1755 Hendrik Jans
Noordwolde
27
97
Jan
Kramer Schoterland


97
Aaltje Jans
Doccum gedetineerde

98 27-05-1755 Elias Wigerus Wigery Wolvega
34
98
Foppe Gosses
Wolvega

buurman van Elias Wigery
99
Wijbe Wolters
Wolvega
47
99
Hendrik Egberts
Oldeberkoop vrijgesel en knegt 36 bij Elias Wigery in 1751
99
Lieve Warners
Wolvega dienstmeijdt 22 bij Elias Wigery
99
Egbert Roelofs
Wolvega vrijgesel 31
100
Geertjen Roelofs
Wolvega
26 vrouw van Hans Meiles
100
Regnerus
Radijs Wolvega mr schoemaker/leerloijer 58
101 28-05-1755 Auke
Faber
havencherger 30 Oldemerksloot
101
Claas
Herooma
havencherger 29 Oldemerksloot
102 02-06-1755 Jan Kiers
Wolvega
34
102
Jan Wijchers
102
Geert Hendriks
Wolvega


103
Anne Sjoerts
Oldelamer


103
Jogem Jelten
Oldelamer


103
Hendrik Willems
Oldelamer


103
Tee Clasen
Oldelamer


103
Hendrik Alberts
Oldelamer


104
Luitjen Haijes
104
Claas Geerts
104
Cleijs Meinen
104
Jeelis Wilts
104
Jan Meijnen
Oldelamer


104
Jan Eijsen
Oldelamer


104
Wijbe Rommerts
106
Hendrik Engels

knecht
bij Foppe Gosses
110 31-10-1755 Albert Reinders
Blesdijke huisman 44
110
Jantjen Hendriks
Blesdijke
39 vrouw van Albert Reinders
110
Geert Jansbijgenaamt Janis
111 03-10-1755 Hendrik Andries
Wolvega coopman 30
111
Watse Abrahams
Oldeholtpa


111
Beerent Gerrits Weever Wolvega


111
Luitjen Hendriks Cijper112 29-07-1756 Levi Levi
Noordwolde coopman 46-47
112
Jan Egberts Pijst Noordwolde


112
Siert Oebles
Gordijk


113
Jan Reinderts
Noordwolde huisman 27-28
113
Harmen Willems
Noordwolde dienstknegt 21 bij Andries Feijen
114 24-09-1756 Wolter Hendriks
Blesdijke dienstknegt 24 bij Jacob Sjerps
115
Grietjen Egberts
Blesdijke

wonende bij Willem en Luicas Jans
115
Focke Barten
Blesdijke
14
115 24-09-1756 Annegien Lensen
De Blesse
37 vrouw van Halbe Foppes
115
Jan Meijnderts
De Blesse backersknegt 19 bij Halbe Foppes
116
Halbe Foppes
De Blesse mr backer en coopman 41
116 01-10-1756 Jan Harms Veltcamp Steggerda
69
117
Carste Egberts
Noordwolde schippersgesel

117
Saco Jans
Noordwolde schipper

117
Roelof Reijnders
Noordwolde schipper

117
Annegien Jannes
Steggerda
53 vrouw van Jan Harms Veltcamp
118 01-10-1756 Rijkjen Reinalda
Wolvega
48 vrouw van Roelof Jans Bloemhof
118
Jan Annes
Wolvega backersknegt 20 bij Jeltjen Thijssen
118
Geert Hendriks Leemborg Oldetrijne

zonen Jannes en Jan
119
Jan Geerts
Oldetrijne gedetineerde 18 oudste zoon van Geert Leemborg
120
Jannes Geerts
Oldetrijne gedetineerde 13 jongste zoon van Geert Leemborg
121 05-02-1757 Pieter Willems Timmerman De Blesse
51
121
Stijntjen Lourens
De Blesse
51 vrouw van Pieter Willems Timmerman
122 02-03-1757 Jan Jansen
Noordwolde huisman 40
122
Grietjen Willems
Noordwolde
35 vrouw van Jan Jans
123
Jochem Hendriks

vrijgezel

123 02-03-1757 Jacobus
Postma Steggerda huisman 63 oom van Harmannes Fortuin
123
Harmen Jans
Steggerda dienstknegt 20 bij Jacobus Postma
123
Annegjen Jans
Steggerda dienstmaagd 23 bij Jacobus Postma
124
Harmannes
Fortuin Steggerda dienstknegt 20 bij Jacobus Postma
125 22-03-1757 Fredericus
Reddingius Steggerda predicant 57
125
Anna Akken
Steggerda
47 vrouw van Ds Reddingius
125
Catharijna
Vellinga Steggerda dienstmaagd 27 bij Ds Reddingius
125
Jacob
Bruinenberg Steenwijk mr timmerman 34
128 31-08-1757 Gerardus
Benthem Oldeholtpa predicant 48
128
Lourens Jacobs
Noordwolde knecht
bij Jan Jans te Noordwolde
128
Roelof Pieters Oost130
Antjen Jans
Oldeholtpa dienstmeijt 27 bij Ds Bentem
130
Aafjen Jans
Oldeholtpa
12 wonende bij Ds Benthem
131 04-11-1758 Hendrik Jans
Blesdijke
36
132
Hiltjen Jeens
Blesdijke
30 vrouw van Hendrik Jans
132
Aaltjen Harmens
Blesdijke

buurvrouw
132
Luitien Jannes
Blesdijke


132 11-11-1758 Jan Cornielis
Blesdijke dienstknegt 23 bij stelling Jannes Lijkles Nienhuis
133
Willem Meijnen
Blesdijke coopman

134 20-01-1759 Pieter Pieters
Vinkega huisman 59
135
Jantjen Jans
Vinkega
52-53 vrouw van Pieter Pieters
135
Jacobus
Santhuis

17-18
135
Sijmen

136 18-07-1760 Andries Feijen
Noordwolde coopman 48
136
Aaltjen Jans
Noordwolde
47 vrouw van Andries Feijen
137
Grietjen Geerts
Noordwolde
56 vrouw van Imke Sipkes
137
Fedde Adam
Noordwolde knegt 32 bij Egbert Alberts
138 06-03-1761 Hendrikjen Tjebbes
Noordwolde
40 vrouw van Jacob Jans
139
Jan Egberts Pijst Noordwolde gedetineerde
broer van Roelofjen Egberts
139
Jacob Coerts Gojer Noordwolde mr timmerman 50 vader van Antjen Jacobs
140
Eltjen Clasen
Noordwolde
51 vrouw van Jacob Gojer
140
Antjen Jacobs
Noordwolde
25 vrouw van Lambert Beerents
140
Roelofjen Egberts
Noordwolde
26 vrouw van Hendrik Jans
141
Hendrik Jans
Noordwolde roroe 32
141
Jacobus
Posthumus Noordwolde dorpsrechter 41
142
Haeije Meints
Noordwolde cherger 46
142
Johannes Tjebbes
Noordwolde schipper 36 broer van Hendrkjen Tjebbes
142
Marten Jans
Noordwolde mr schoenmaker 51
146
Harmen Jans
Noordwolde
41 zoon van Jan Meijnes
146
Pieter Hartmanszwager van Harmen Jans
146
Albertien Clasen
Noordwolde
50 weduwe van Harmen Perfect
146
Haijtse Jelles
Noordwolde
60
146
Jan Jacobs
Noordwolde baartscheerder 51
147 17-03-1761 Jantjen Rommerts
Noordwolde
52 vrouw van Alle Thijs
147
Andries Folkerts
Noordwolde
24
148 18-06-1761 Tjamme Sipkes
Mildam
39
148
Meijne Jelten
Oldetrijne herbergies / hospes

149
Haeije Cornielis
Oldelamer vrijgesel 34
150
Abe Cornielis
Oldelamer huisman 35
151
Piebe Clases

gedetineerde

153 06-08-1761 Wijbe Tjebbes
Steggerda havencherger 66
154
Marten Garrits
Steggerda havencherger 43
154
Andries Sjoukes
Steggerda Verlaat
34 of 64
156
Annegien Johannes
Steggerda Verlaat
60 vrouw van Andries Sjoukes
157
Ebeltie Willems
Steggerda Verlaat
13 wonende bij Andries Sjoukes
157
Hans Hendrik Bloemhof Wolvega mr chirurgijn 33
158 17-09-1761 Annegien Jans
Oldeholtpa contrarolleur molen 28 vrouw van Poppe Langius
159 17-09-1761 Evert Egberts
Peperga
27
160 21-09-1761 Evert Egberts
Peperga
27
161 25-08-1762 Jan Jansen
Noordwolde dienstknegt 46 bij Jurrian Roelofs
161
Jochem Lamberts
Noordwolde
~12
161
Jochem Arents
Noordwolde
~12
161
Harmen Jansen
Noordwolde
43 wonende bij sijn vader Jan Meijnen
161
Wijbe Lijkles
Noordwolde
41 wonende bij sijn moeder Grietjen Martens
162
Eve Jochems
Grouw pot en pan schipper 29
163 26-04-1763 Annegien Jannes
Steggerda Verlaat
61 vrouw van Andries Sjoukes
163
Jan Garrits Koelman Collumerswaag verkoper kruiden,salve, olij

164
Sijtske Pieters
Collumerswaag wollenaaijster
vrouw van Jan Garrits Koelman
164
Tjitske Jans
Collumerswaag

dochter van Jan Garrits Koelman
164
Scheltje Freerks
Compagnie Heerenveen

dochter van Frerik Adams
164
Frerik Adams
Compagnie Heerenveen scheerslijper

165 23-07-1763 Swaantjen Jans
Vinkega
33 vrouw van Egbert Wijben
165
Claasjen

Vinkega
9 dogtertie
165
Egbert Wijben
Vinkega huisman 39
166 24-10-1763 Tjidse Tiedes
Wolvega mr timmerman 38
166
Dedde Luities
Oldemarkt grofsmit

166
Melis Beerents
Wolvega

wonende op de heide
167
Jeip Sjerps
Wolvega huisman 39
167
Trijntjen Tjallings
Wolvega
40 vrouw van Leendert Leenderts
168
Embert Beerents
Nijelamer weeversknegt 21 wonende bij Jan Warnerts
168
Johannes
Bos Wolvega mr chirurgijn 59
168
Jan Wessels
Oldetrijne weeversknegt 30 wonende bij Egb......
169 09-11-1763 Engele Eijles
Oldelamer
69 weduwe van Roelof Jans
169
Albert Jacobs
Oldelamer huisman 39
169 09-11-1763 Jan Jansen Cuiper Nijholtpade
47
170
Antien Jacobs
Noordwolde
26 vrouw van Lambert Beerents
170
Harmen Beerents
Noordwolde mr timmerman 42 buurman van Lambert Beerents
171
Lambert Beerents
Noordwolde
28
171
Mettien Harmens
Noordwolde
40 vrouw van Harmen Beerents
172
Roelof Alberts
Oldelamer huisman 23
172 14-11-1763 Hendrik Jans Keijser Steggerda kleermaker (snijder)

173 17-11-1763 Claas Jans
De Blesse coopman 36
174 24-11-1763 Grietjen Freerks
Steggerda
56 weduwe van Jannes Folkerts
174
Claasjen Egberts
Steggerda
30 vrouw van Thijs Reinders
175
Thijs Reinders
Steggerda
36
175
Obbe Jans
Steggerda mr schoenmaker 56 buurman van Claasjen Egberts
175
Christoffel
Kuiler Steggerda dorprechter/schoolmeester 49
175
Everhardus
Keetel Steenwijk hospes

176 25-11-1763 Froukjen Jelles
Noordwolde
59 vrouw van Libbe Pieters
176
Margien Andries
Noordwolde
45 vrouw van Lubbert Egberts
176
Sijmen Beerents
Wolvega mr gortmaker 56
176
Hendrik Jans
Noordwolde roroe 35
177
Albertien Clasen
Noordwolde
52 weduwe van Harmen Jans Perfect
178 01-12-1763 Haijtse Jelles
Noordwolde
63
178 02-12-1763 Wibbegien Arents
Boijl
52 vrouw van Jacob Alberts
178
Wijbe Hendriks
Boijl
~12
179 12-01-1764 Antie Sijbrants Heerensma Blesdijke
70 weduwe van Ds Theodorus van der Wende
179
Jacomina
v.d. Wende De Blesse
30 wonende bij haar broer Ds A. v.d. Wende
180
Lambert Abels
Blesdijke huisman ~50 buurman van Antie Sijbrants
180
Roelof Aten
Blesdijke huisman ~50
180 12-01-1764 Margien Cornielis
Blesdijke coopwinkel doende ~33 ongehuwd
181 28-01-1764 Antje Jans
Wolvega
34 wonende bij haar vader Jan Jansen Buld
181
Willem Eijlerts
De Blesse kleermaker
man van Heijltie
181
Abel Jacobs
Wolvega dienstknegt 21 bij Jan Jansen Buld
182
Jan Jansen Buld Wolvega
64 vader van zoon te Nijholtwolde [Douwe]
1-5 28-07-1764 Antie Jans
Noordwolde
34 vr v Poppe Langius


Poppe
Langius Noordwolde contrarolleur bij de mooleJan Clasen
Noordwolde bijker 55


Margien Lourens
Noordwolde

vr v Albert Andries


Hendrikje Tjebbes
Noordwolde
Luitien Halben
Noordwolde

dr v Halbe Cuiper


Lodewijk Bruins
Noordwolde
Annegien Jans
Noordwolde
Roelofje Egberts
Noordwolde
29 vr v Hendrik Jans


Aaltje Jans
Noordwolde

dr v Jan Jacobs


Hanne Jans
Noordwolde schoenmakerHarmentien Egberts
Noordwolde
25 vr v Hanne Jans; zr v Roelofje Egberts


Henricus
Kleinbil Noordwolde opsigter / chergerJohannes Jans
Noordwolde mr schuijtemaker 44


Gosse Annes
Noordwolde
Roelof Hendriks
Noordwolde mr weever 56


Gebbegien Jannes
Noordwolde
36 vr v Harmanus Groenewout


Lijkel Hannes
Noordwolde
47


Roelof Jans
Noordwolde schipper 34


Andries Folkers
Noordwolde


6-7 25-10-1764 Johanna Egberts
Noordwolde
33 vr v Jacob Jans Menger


Jacob Jans Menger Noordwolde
32-33


Margien Andries
Noordwolde
46-47 vr v Lubbert Egberts


Annegien Dirks
Noordwolde
55-56 wed v Hendrik Westerhof
8-10 21-11-1764 Wijbe
Wierda Wolvega
42


Foppe Gosses
Wolvega rattelman 40


Tijmen Melis
Wolvega rattelman 24


Jan Harmens
Wolvega

vrijgesel


Antjen Dirks
Wolvega dienstmaagt 28-29 bij Wijbe Wierda


Jan Jannes
Wolvega
29 vrijgesel


Jan Alberts
Wolvega
30 vrijgesel; neef v Foppe Gosses


Aaltie Wolters
Wolvega

moei v Jan Alberts
11-15 12-07-1765 Lambert Beerents
Noordwolde arbeijder 29


Antjen Jacobs
Noordwolde
27 vr v Lambert Beerents


Abraham Jans
Nijeholtpade huisman 51


Grietje Jans
Nijeholtpade
38 won bij br Abraham Jans


Roelof Jans
Noordwolde schipperAaltjen Harmens
Noordwolde

vr v Roelof Jans


Froukjen Jans
Noordwolde

vrijster


Mettien Harmens
Noordwolde

zr v Roelof Jans


Hans Jans
Noordwolde schipper 60


Lourens Sijbrants
Noordwolde
32


Harmen Jans
Noordwolde
45


Trijntjen Jans
Noordwolde meijd 34 bij Harmens Jans of sijn vader


Jan Meijnen
Noordwolde

vader van Harmen Jans


Wijcher Cornielis
Noordwolde
40
16-17 10-10-1765 Aaltjen Jans
Steggerda
77 wed v Jan Pieters


Jacobjen Jans
Steggerda
40 dr v Jan Pieters; won bij mdr Aaltjen Jans


Claas Alberts
Steggerda onderknegt 15 bij Aaltjen Jans


Jacob Harmens
Steggerdasloot coopmanAntjen Geerts
Steggerdasloot
58 vr v Jacob Harmens


Garbrant Geerts
Steggerda winkelierGrietjen Harmens
Steggerda
51 vr v Garbrant Geerts
18-19 22-12-1765 Elias Wigerus Wigeri Wolvega
46


Jan Harms
Wolvega arbeijder 30 bij Elias Wigeri


Jan Jannes
Wolvega arbeijder 30 bij Elias Wigeri


Albert Cornielis Duinkerken Ter Idzard


20-23 24-12-1765 Elias Wigerus Wigeri Wolvega
46


Aaldert Barelts
Wolvega arbeijder
bij Elias Wigeri


Anne Hanses
Sonnega huisman 65 meijer van landen tot Sonnega van E Wigeri


Thijssien Pieters
Sonnega
70 vr v Anne Hanses


Pieter Annes
Sonnega
33 won bij sijn vader


Johannes
van der Leij Wolvega
46 mede-eig landen tot Sonnega


Claas Hanses Copfer Wolvega mede-executr Ger Stwerf Westeinde 40


Albert Tjeerts
Sonnega
33
24-30 21-03-1766 Johannes Jans
Noordwolde mr scheepstimmerman 45


Hanne Jans
Noordwolde

meijer van Johannes Jans


Hendrik Jans
Noordwolde roroe
zwager van Harmentien Egberts


Pieter Jans Jongman Noordwolde cherger 52 neef van Harmentien Egberts


Harmentien Egberts
Noordwolde
27 vr v Hanne Jans


Lourens Sijbrants
Noordwolde veenbaas 33


Geert Andries
Noordwolde mr timmerman 52


Gabriel
Weerman Noordwolde mr backer 28


Jacobjen Lourens
Noordwolde
42 vr v Roelof Heeres


Dirkjen Annes
Noordwolde
30 vr v Jan Jacobs schipper


Roelof Heeres
Noordwolde
36


Marten Lijkles
Noordwolde ontvanger 54


Jan Allen
Noordwolde mr schoenmaker / koopman 54


Trijntjen Jans
Noordwolde
27 vr v Jan Allen


Pieter Libbes
Noordwolde
26


Hans Jans
Noordwolde
61


Harmen Beerents
Noordwolde mr timmerman 44


Andries Jans
Noordwolde schippersgezel 20


Claas Dirks
Noordwolde
50


Annegien Arents
Noordwolde
60 vr v Willem Dirks


Margien Clasen
Noordwolde
26 ongehuwd


Luijtjen Jans
Noordwolde
24 ongehuwd


Claas Johannes
Noordwolde
22 zn v Johannes Jans


Jan Johannes
Noordwolde
20 zn v Johannes Jans
31-32 24-03-1766 Hendrik Baukes Oltholt Oldetrijne arbeider 50


Abe Gerbens
Wolvega
22


Froukien Reinders
Sonnega
59 wed v Roelof Roelofs


Jan Pieters Crosse Wolvega


33-35 04-04-1766 Georg Hendrik Geetz
executeur Gerecht 43


Henricus
Kleinbil
opsigter Steggerda / VinkegaJan Caspers

opsigter Steggerda / VinkegaHendrickien Egberts
Noordwolde

zr v Harmentien Egberts


Harmentien Egberts
Noordwolde

vr v Hanne Jans


Jan Geerts Beenen De Blesse adsistent Gerecht 67


Johannes

Noordwolde schuijtemakerHendrik Jans
Noordwolde roroeJan Jacobs
Noordwolde dientsknegt 14 v Johannes Jans schuijtemaker


Roelofjen Egberts
Noordwolde

vr v Hendrik Jans roroe


Roelof Heeres
Noordwolde
36


Jan
de Ruiter Noordwolde cherger 49


Jacobjen Lourens
Noordwolde
42 vr v Roelof Heeres


Claas Reinders
Noordwolde arbeider 66


Carste Jochems
Noordwolde arbeider 46


Margien Clasen
Noordwolde
26 dr v Claas Reinders


Annegien Arents
Noordwolde
60 vr v Willem Dirks


Jantjen Jans
Noordwolde
63 vr v Jan Wijbes


Egbert Wijben
Vinkega huisman 42


Pieter Hendriks Cuilen Noordwolde
77


Hendrik Jans

biesjagerSteven Clasen
Noordwolde backer

36-37 03-07-1766 Douwe Jogems
Sonnega huisman 40


Anne Meinen
Wolvega
55


Jan Hendriks
Oldetrijne
Willem Rutgers
Oldetrijne
45 buurman v Jan Hendriks


Alt Roelofs
Sonnega stelling 56


Andries Clasen
Spanga huisman 30


Geert Jansgebruikende land voorbij Douwe Jogems


Marten Jacobs
Sonnega
36 wonende bij zijn vdr Jacob Martens
38 03-07-1766 Hendrik Sjerps
Wolvega huisman 44


Marten Lourens
Wolvega

buurman v Hendrik Sjerps


Claasjen Hendrix
Wolvega
43 vr v Anders Jans


Swaantjen Annes
Wolvega

vr v Marten Lourens


Hans Hendriks Bloemhof Wolvega mr chirurgijn 39
38-39 03-07-1766 Foekje Dirks
Oldelamer
44 wed v Pieter Jans


Beerent Alberts
Oldelamer
35 knegt bij Foekje Dirks
40 14-08-1766 Hendrik Geerts
Wolvega
28
41 14-08-1766 Fretse Alberts
Oldeholtpade huisman 49


Itske Andries
Oldeholtpade
50 vr v Fretse Alberts
42 14-08-1766 Roeloff Jans
Oldetrijne huisman 34


Jakobjen Roelofs
Oldetrijne
32 vr v Roeloff Jans


Hendrik Sjerps
Wolvega

twee diefstallen
42-43 27-08-1766 Geerlof Andries
De Blesse herbergier 31


Roelofjen Tates
De Blesse
26 vr v Geerlof Andries
43-46 27-08-1766 Claas Reinders
Noordwolde
66


Hannen Jans
Noordwolde
Harmentjen Egberts
Noordwolde

vr v Hanne Jans


Hendrik Arents
Noordwolde
Aaltjen Egberts
Noordwolde

vr v Hendrik Arents


Jantjen Jellis
Noordwolde
60 vr v Claas Reinders


Luijtjen Jans
Noordwolde
24


Geesjen Clasen
Noordwolde
43 vr v Carste Jogems


Margien Clasen
Noordwolde
27


Janke Clasen
Noordwolde
29 vr v Jannes Hans


Rinsjen Clasen
Noordwolde
30


Lourens Sijbrants
Noordwolde veenbaas 33


Pieter Feijen Groenland Noordwolde
61
46-47 28-08-1766 Roelof Clasen
Wolvega mr schoenmaker 37


Marten Lourens


Hendrik Sjerps


Grietjen Egbertsvr v Hendrik Sjerps
49-50 03-01-1767 Arjen Jannes
Peperga
40


Albert Lamberts
Peperga
32


Trijntjen Harmens
Peperga
38 vr v Arjen Jannes
51-53 12-03-1767 Hendrik Pieters
Noordwolde dienstknegt 50 bij Franke Berents


Hilbrant Jacobs
Noordwolde schaapherder 32


Harmen Jans
Noordwolde huisman 27


Albert Jans
Noordwolde
16 won bij sijn broeder Harmen Jans


Hendrik Jans
Noordwolde
18 won bij sijn broeder Harmen Jans


Jan Willems
Boijl huisman 54


Pieter Libbes
Noordwolde arbeiderBaarte Hendriks
Noordwolde

buurman v Pieter Libbes


Hendrikjen Hendriks
Boijl
45 wed v Hendrik Egberts


Geert Jans
Noordwolde mr wever 34


Jan Jansen Buite Noordwolde
50 buurman v Pieter Libbes


Hendrik Arents
Noordwolde
54 buurman v Pieter Libbes


Jan Pieters
Noordwolde
24 nabuur v Pieter Libbes
53-54 04-06-1767 Reurt Luijties
Nijelamer
20


Trijntien Egberts


27 vr v Reurt Luijties (1 week getrouwd)


Folkert Jans
Nijelamer eigenaar graverijFokjen Joukes
Spanga dienstmeijt 14 bij Coendert Jans


Albert
Wijlant

Hans Hendriks Bloemhof Wolvega chirurgijn 40
55-57 24-06-1767 Harmanus
Groenewout Noordwolde
42


Antien Jacobs


31 vr v Lambert Beerents


Trijntien Lubberts
Noordwolde gedetineerde
volw vrijster


Lubbert Egberts
Noordwolde

vdr v Trijntien Lubberts


Margien Andries
Noordwolde

mdr v Trijntien Lubberts


Grietien Abels
Noordwolde
80 vr v Jan Harmens


Hans Jans


Pieter Douwes
Noordwolde
42


Bartelt
Witteveen Noordwolde
34


Roelof Hendriks

weverAnnegien Dirks Westerhof Noordwolde
58


Claas Alberts Smit Noordwolde
50
57-59 24-06-1767 Hendrikjen Jochems
Noordwolde
36 wed v Arent Jans


Jeltien Jochems
Noordwolde
21 zr v Hendrikjen Jochems; vr v Lambert Jans


Annegien Dirks Westerhof Noordwolde
58


Grietien Arents
Noordwolde
56 vr v Jan Egberts


Antien Jans
Noordwolde
32 vr v Gerardus Hendriks
61-62 29-10-1767 Albert Hendriks
Sonnega huisman 41


Pietertjen Jelles
Sonnega
35 vr v Albert Hendriks


Jannes Eijsses

destijds knegt
bij Albert Hendriks


Lammechien Theunis
Oldetrijne

mdr v Jannes Eijsses


Geert Jans Huls Sonnega huisman 60
62-63 11-11-1767 Rieuwert Luities
Oldeholtpade stelling 34


Boele Roelofs
Oldeholtpade hospis 32


Wolter Hendriks
Oldeholtpade
30


Roelof Clasen

v/h bedelaar
geraamte i/h bos


Jogem Lourens
Wolvega
24 vrijgesel
64-65 09-04-1768 Teunis Tomas
De Blesse coopman 45


Hendrikjen Mintzes
De Blesse
37 vr v Teunis Tomas


Luijte Roelofs
De Blesse
50 vrijgesel; won bij Teunis Tomas
66-67 22-10-1768 Fake Wijers
Oldeholtwolde huisman 50


Beerentien Jacobs
Oldeholtpade dienstmeid 24 bij Fake Wijers


Geert Roelofs
Heerenveen koperslagerHendrik Jolkes
Legemeer

vrijgesel
67-68 11-11-1768 Cornielis Clasen
Vinkega huisman 50


Lubbert Egberts Bril Noordwolde
Albert Frans
Noordwolde dienstknegt 23 bij Cornielis Clasen


Onno Zwier van Haren Wolvega grietmanHarmen Alberts
Vinkega
27 won bij Hendrik Eijsen


Hendrik Eijsen
Vinkega huisman 64 schoonvader v Harmen Alberts


Albert Jans
Vinkega huisman 68
69-72 25-11-1768 Hans Hendrik Bloemhof Wolvega chirurgijn 41


Geert Heinen
Oldeholtpade huismanWijcher Haaijes
Ter Idzard dienstknegt
bij stelling Wijbe Nienhuis


Teunis Jans
Oldeholtpade dienstknegt 25 bij Geert Heinen


Claas Harmens Jager Ter Idzard arbeiderAnnigien Carsten
Oldeholtpade dienstmeid 24 bij Geert Heinen


Grietjen Jans
Oldeholtpade
22


Hendrikjen Lieuwes
Oldeholtpade
21


Tomas Lieuwes
Oldeholtpade schoolmeester 25


Evert Wessels
Oldeholtpade
35
72-74 14-12-1768 Hans Remmelts
Ter Idzard hospes 28


Geertien
mdr v Claas Harmens Jager


Trijntien Oenes
Ter Idzard
25 vr v Hans Remmelts


Casper Christoffels
Ter Idzard dienstknegt 38


Wijbe
Nienhuis Ter Idzard stelling 53
75-76 10-01-1769 Georg Hendrik Geetz
executeur Gerecht WSW 44


Thijs Jans
Noordwolde huisman 40


Pieter Jannes
Vinkega
37 won bij sijn vader Jannes Pieters
76-79 16-02-1769 Cornielis
Dikweg Wolvega coetsier 16 van grietman Onno ZvH


Wijbe Wolters
Wolvega
60


Dirk Clasen Schocker80-81 26-05-1769 Teunis Hinkes [Baas] Noordwolde
76-77


Geert Lamberts
Noordwolde
40


Lubbert Lamberts
Noordwolde
ruim 30 br v Geert Lamberts
81-82 07-07-1769 Antien Geerts
Noordwolde
60 wed v Pieter Alberts


Reinder Pieters
Noordwolde arbeider 30 won bij sijn mdr Antien Geerts


Luicas Alberts
Noordwolde mr smit 72


Claas Alberts Smit Noordwolde
51
82-83 08-09-1769 Teunis Hinkes [Baas] Noordwolde
76-77


Willem Arents
Noordwolde schaapherderIJsaak Geerts
Noordwolde huisman 52


Tijs Jans
Noordwolde huisman 40
83-85 28-10-1769 Elias Wigerus Wicheri Wolvega
49


Jan Egberts
Oldelamer
Hiltien Egberts
Oldelamer

zr v Jan Egberts


Hans Hendrik Bloemhof Wolvega mr chirurgijn 42


Alt Roelofs
Sonnega dorpregter 59


Jan Geerts
Oldelamer huisman 52


Jan Meijnen
Oldelamer
52


Roelof Meijnen
Oldetrijne
26


Cornielis Jacobs Booij Wolvega mr timmerman 54


Jacob Wijbes
Sonnega huisman 41


Sijbrant Feijes
Nijeholtwolde hospis 36


Hendrik Roelofs
Oldelamer
49 buurman v Jan Egberts


Jouke Jochems
Oldelamer
31
86-90 07-11-1769 Sara Adel van Huls Wolvega
52 vr v Onno ZvH


Peter Hendriks Kroes Wolvega dienstknegt 21 van Onno ZvH


Onno Zwier van Haren Wolvega jonker 57


Magdalena Adriana van Haren Wolvega jonckvrouwe 23 dr v Onno ZvH


Jan Coerts Sluiter Wolvega kock 33 van Onno ZvH


Willemtje Pieters
Wolvega werkmeid 23 van Onno ZvH


Jacob
Prinsen Wolvega kamenier 26 van Onno ZvH


Egbertjen Hessels
Wolvega dienstmaagd 25 van Onno ZvH


Antjen Wijbes
Wolvega dienstmaagdHendrik Jurjens
Wolvega dienstknegtJantjen Johannes
Wolvega keukenmeijd 20 van Onno ZvH


Frans
Hulshorst Wolvega hovenier 38 van Onno ZvH


Marten Jans
Wolvega arbeider 52


Abel Pieters
Wolvega mr schoenmaker 47


Leendert Clasen
Wolvega mr schoenmaker 37


Jacob Lamberts
Wolvega mr schoenmaker 40


Jan Assen
Wolvega mr schoenmaker 35


Jan Foppes
Wolvega mr schoenmaker 30
91-93 22-12-1769 Harmen Geerts
Nijeholtwolde huisman 60


Pier Jans
Nijeholtwolde
39


Franke Andries
Nijeholtwolde huisman 50


Harmen Jacobs
Nijetrijne huisman aan de Lendedijk 42 buurman v Trijntien Heinen


Trijntien Heinen
Nijetrijne
64 wed v Andries Coenderts


Stijntien Clasen
Nijetrijne
37 vr v Harmen Koops


Garrit Andries
Nijetrijne
28 won bij mdr Trijntien Heinen


Jan Roelofs Robbegies Noordwolde schipperHaaije Meints
Oldemerksloot havencherger 56
93-95 29-01-1770 Luitien Jannes
Noordwolde boerenknegt 21


Harmen Beerents
Noordwolde mr timmerman 48


Gabriel Harmens Weerman Noordwolde mr kleermaker 74


Jannes Meinderts
Noordwolde mr timmerman 56
97-98 15-03-1770 Aaltien Garbrants
Oldetrijne
54 wed v Franke Wolters


Meijer Abrahams
Noordwolde coopman 41


Jan Hendriks
Nijeholtwolde huisman 61


Remmelt Jacobs
Oldeholtwolde huisman 54


Hanna Davids
Noordwolde
56 vr v Meijer Abrahams


Antien Jans
Noordwolde
48 vr v Garrit Teunis
98-99 31-05-1770 Hendrik Tijssen
Nijelamer huisman ruim 50


Beerent Salomon
Ledden
Jantien Jannes
Nijelamer
51 vr v Hendrik Tijssen


Aafke Abes
Wolvega
42 wed v Thijs Arents
100-104 14-09-1770 Elias Wigerus Wicheri Wolvega
ruim 49


Hiltien
Sinnema Wolvega
42 vr v Elias Wicheri


Fokjen
Sinnema Wolvega
28 won bij oom Elias Wicheri


Trijntie Jans
Wolvega dienstmaagd 20 bij Elias Wigeri


Grietien Gosses
Wolvega dienstmaagd 34 bij Elias Wigeri


Claasjen Hendrix
Wolvega
45 vr v Andries Jans


Grietien Garbrants
Wolvega
58 won bij Elias Wigeri


Grietien Foppes
Wolvega
28 vr v Jacob Garrtijs


Jacob Garrijts
Wolvega arbeider
van Elias Wigeri


Jan Harmens
Wolvega arbeider 35 van Elias Wigeri


Andries Jans
Wolvega arbeider 50


Freerik Pieters
Wolvega huisman 68


Lijsbet Hendriks
Wolvega
65 vr v Freerk Pieters


Hendrikjen Freerks
Wolvega
25 dr v Freerk Pieters
105-106 18-12-1770 Jan Wolters
Nijeholtwolde
30


Jacob Wolters
Sonnega
21 br v Jan Wolters


Wijcher Franken
Nijeholtwolde
45


Folkert Jans
Nijelamer huisman en veenbaas 37


Claas Jans
Nijeholtwolde
19 zn v Jan Berents
107 21-03-1771 Dirk Geerts
Oldeberkoop
21 won bij vdr huisman Geert Sipkes


Fokje Dirks
Oldelamer
48 wed v Pieter Jans


Jan Beerents Ridder Oldeholtpade


107-108 18-11-1771 Eite Eites
Wolvega
61


Sophia Eites
Wolvega
30 won bij vdr Eite Eites
108 18-11-1771 Lutske Jacobs
Wolvega
54 wed v Pr. Rinnert Sinnema
109 12-06-1772 Geerlof Andries
De Blesse hospis 37


Harmen Jans
De Blesse havenchergerAntie Andries
De Blesse
39 won bij br Geerlof Andries


Luite Hendriks
De Blesse
32 vrijgezel
110-111 06-07-1772 Johannes Ellens
Wolvega meede bijsitter en ontvanger 46 oom v Anna Cleijenburg


Anna
Cleijenburg

18 won bij mdr wed Cleijenburg


Aaltjen
Mulder Leeuwarden
21 won nu bij Johannes Ellens
111-112 06-07-1772 Sijtske Foppes
Ter Idzard dienstmeid 25 bij Lense Sibbes
112-119 06-08-1772 Aaltjen Jans
Steggerda
25 vr v Albert Frans


Claas Hendrix
Steggerda
Jan Roelofs
Vinkega

oudste zn v Roelof Beerents


Albert Frans
Steggerda
28


Gerben
Brinksma Vinkega arbeider 32 bij Claas Hendrix


Beerent Roelofs
Vinkega

zn v Roelof Beerents


Jacobjen Jans
Steggerda
54 vr v Claas Hendrix


Sije Sipkes
Noordwolde schipper 40


Jan Sipkes
Noordwolde dienstknegt 23 van Sije Sipkes


Roelof Pieters
Vinkega huisman 70 nabuur v Roelof Beerents


Jan Pieters
Vinkega schoolmeester 63 nabuur v Roelof Beerents


Jannes Alberts
Vinkega
37 won bij vdr Albert Jans


Harmen Alberts
Vinkega huisman 32
119-121 24-03-1773 Elisabeth Andries
Noordwolde
48 vr v Heinse Takes


Sijlvester Willem Carel
Engelberts Noordwolde predikant 41


Johannes Ellens
Wolvega mede bijsitter 47


Jan Aukes Bosscha Noordwolde mr backer 48


Harmanus
Groenewout Noordwolde
48 buurman v Heinse Takes
121-122 23-07-1774 Kunnegien Beerents
Wolvega
51 wed v Epke Jelles


Roelof Franken
Wolvega

naaste buurman
122-128 02-10-1774 Aafjen Meijles
Wolvega nr. 6
36 vr v Andries Foppes


Femme Cornielis
Wolvega nr. 6
26 vr v Andries Gerken


Hans Hendrik Bloemhof Wolvega chirurgijn 47


Sijbigien Pieters
Wolvega nr. 7
51 vr v Claas Heeres


Jantien Cornieliszr v Femme Cornielis


Andries Foppen
Wolvega nr. 6 arbeider 36


Loltien Jans
Oldeholtpade
50 wed v Boele Lijckles


Annegien Clasen
Wolvega vroedvrouw 75


Hendrik Pieters
Wolvega huisman 32


Cornielis Franken
Makkinga biesjager
vdr v Jantien en Femme Cornielis
128-131 13-11-1774 Grietien
Rodenberg De Blesse
18 won bij stiefvdr Claas Rodenberg


Claas
Rodenberg De Blesse opsigter bij de mooleCatharina Jansen
De Blesse
43 vr v Claas Rodenberg


Trijntie
Rodenberg De Blesse
13 dr v Claas Rodenberg


Hans Hendrik Bloemhof Wolvega chirurgijn 47


Fredericus Augustus Kok Steenwijk medicijn doctor en chirurgijn 50
132 31-07-1775 Grietien Garbrants
Oldeholtwolde
68 wed v Foppe Piers


Grietien Foppes
Oldeholtwolde
34 vr v Jacob Garrijts; won bij mdr


Jacob Garrijts
Oldeholtwolde
ruim 40
133-135 31-07-1775 Beerent Carsten
Wolvega
49 vrijgezel


Roelof Clasen
Wolvega
46


Jan Andries
Noordwolde arbeider
bij Cleijs Sakes


Leendert Clasen Bijker Wolvega
44 br v Roelof Clasen


Wijbe
Nienhuis Ter Idzard stelling 60


Lourens Martens
Wolvega
23


Cleijs Sakes
Ter Idzard
ruim 30
135-137 01-08-1775 Hendrik Jans
Oldeholtpade
64 vrijgesel; won bij Sijbrant Jelles


Sijbrant Jelles
Oldeholtpade huisman 44
137-138 09-09-1775 Jacob Michiels
Wolvega Joods coopman 38


Jacob Lamberts
Wolvega mr schoenmaker 55


Jan Jannes
Wolvega arbeider 40
139-140 02-10-1777 Arnoldus
Hofmeester Wolvega hovenier 41 bij Hr Grietman van Haren


Jacob Jans
Wolvega oppasser van de peerden 26 v Hr Grietman van Haren


Hendrik Clasen
Wolvega koetsier 40 v Hr Grietman van Haren
140-141 03-11-1777 Oene Sijtses
Wolvega veenbaas aan de Lende 40


Geert Heijnen
Wolvega huisman 50


Lourens Martens
Wolvega
25 vrijgezel
141-142 03-11-1777 Auke Jeelis
Wolvega
61


Barbertie Johannes
Oldeholtpade
38 vr v Kobus Wijbes


Reinder Jans
Ter Idzard
22 vrijgezel


Heere NN
Mildam hospis

142-143 04-11-1777 Elisabeth
Cleijenburg Wolvega
58 vr v Johannes Ellens


Johannes Ellens
Wolvega bijsitter 51


Eijse Barkes
Wolvega
75 won bij Johannes Ellens


Thijssien Claasen
Wolvega dienstmeijd 25 van Johannes Ellens
144-146 11-02-1778 Claasjen Carsten
Peperga
60 wed v Jacob Jans Cuiper


Jan Jacobs Cuiper Eesterga schoolmeesterPieter Sijmens
De Lemmer schippersknegtGrietien Jans
Oldemarkt
38 vr v Hartman Garbrants


Hartman Garbrants
Oldemarkt mr timmerman 34


Grietien Tijmens
Blesdijke
26 vr v Meijne Geuverts; zr v Aaltjen Tijmens


Meijne Geuverts
Blesdijke
30


Aaltjen Tijmens
Den Dal
23 vr v Wolter Arrians


Willem Coenen
Blesdijke
55
146-147 05-07-1778 Geertjen Jans
De Blesse
28 vr v Jan Hanses


Luite Roelofs
De Blesse
60 won bij Jan Hanses
147-149 17-07-1778 Pier Jans
Nijeholtwolde huisman 47


Wijtske Ottes
Nijeholtwolde

mdr v Pier Jans; als wed overl na 1770


Hendrik Meijles
Oldetrijne huisman 44 won Nijeholtwolde 1770


Sijbrant Teijes
Meppel

won Nijeholtwolde 1770
149-151 05-03-1779 Jan Alberts
Noordwolde
26


Trijntie Alberts
Noordwolde
24 vr v Jan Alberts


Meijntien Alts Leemborg Noordwolde

vrijgezelle; won bij Jan Alberts


Froukien Wessels
Noordwolde
50 buurvr v Jan Alberts


Mettien Meijnes
Noordwolde
55 wed v Hendrik Everts


Heijman
Levi Noordwolde Joods coopman 35
151-154 10-12-1779 Sippe Jans
Oldeholtpade huisman 30


Claas Heijmans
Noordwolde schipperClaas Berents
Oldeholtpade
28


Wijbe Jans
Nijeholtpade
22 br v Sippe Jans


Teunis Annes
Ter Idzard
ruim 20


Albert Frans
Ter Idzard
19
154-160 11-12-1779 Willem Everts
Noordwolde schipper 62


Coenraad
Winter

Garbrant Geerts
Steggerda hospesJan Alberts
Steggerda stelling en schoolmeester 55


Geert Garbrants
Steggerda
24 zn v Garbrant Geerts


Heiman
Levi Noordwolde Joods coopman 35


Jacob Harmensoom v Geert Garbrants


Jacob Halbes
Steggerda mr backer 30


Hendrik Bartelts Stuurhaan Steggerda 's landts cherger 59 swaager v Jan Alberts


Michiel
Lippe Steggerda 's landts cherger 48


Antie Auken
Steggerda
63 vr v Jan Alberts


Antjen Alberts
Steggerda
54 zr v Jan Alberts; vr v H B Stuurhaan
160-162 19-02-1780 Jan Beerents
Noordwolde huijsman 48


Lourens
van Wijland Vinkega huijsmanHarmanus
van Wijland


zn vn L van Wijland; innocent


Jantjen Jetses
Vinkega
27 vr v Jan Hendriks Punter


Swaantjen Jans
Vinkega
40 vr v Jan Alberts Bies


Jannes Lieuwes
Vinkega huijsman 30
162-164 04-03-1780 Reurt Luijties
Wolvega huisman 39


Dirk Klaasen Schocker Wolvega arbeijderTrijntjen Egberts
Wolvega
40 vr v Reurt Luijties
164-168 09-09-1780 Meintjen Alberts
Wolvega wollenaaijster 43 vr v Albert Hendriks


Stijntje Andries
Wolvega
20 dr v Andries Jacobs (geweesen soldaat)


Oene Sijtses
Wolvega veenbaas aan de Lende 43


Grietjen Hendriks
Wolvega
20


Sieger Jannes
Wolvega arbeider 32 won i d graverie v Foppe Pieters a d Lende


Janke Jans
Wolvega
26 vr v Sieger Jannes
169-170 28-11-1780 Aafjen Willems
Noordwolde
53 wed v Coert Thijsen
170-180 24-03-1781 Hendrik Adolphs
Noordwolde
18 vdr won Zwartsluis


Johannes Adolfs
Noordwolde boereknegt 23 bij wed Jan Harmens


Claas
Heeroma Noordwolde 's landts cherger 58


Sijmen
de Jong Noordwolde meedechergerHarmen
Couwenhove Noordwolde meedechergerAaltjen Claasen
Noordwolde meid 21 van wed Jan Harmens


Bettjen Pieters
Noordwolde
68 wed v Jan Harmens


Wijbe
van der Werp Wolvega mr chirurgijn 44


P. C. Grasso Steenwijk medicine docter 56
180-185 20-05-1781 Geerlof Andries
De Blesse herbergier 45


Aaldert Lammerts
De Blesse knegt 22 v Geerlof Andries


Hidde
Heeroma De Blesse 's landts cherger 38


Jurjen
Brens De Blesse 's landts cherger 50


Cornelis Harmens Scheerhagen De Blesse bijsitter Gerecht WSW 46


Roelofjen Tates
De Blesse
38 vr v Geerlof Andries


Antje Andries
De Blesse
47 won bij br v Geerlof Andries
186-189 26-07-1781 Hendrik Rinkes
Sappemeer schipper 29


Heijme Clases
Noordwolde schipper 32


Jannes Fransen

knegt 18 bij Hendrik Rinkes


Jantjen Lourens
Noordwolde
26 vr v Heijme Claases
190-193 31-08-1781 Wimke Meints
Steenwijkerwold in de graverie van Foppe Pieters 23 vr v Pieter Alberts


Hendrik Freerks
Wolvega turfschipper 22


Emanuel Abrahams
Noordwolde

jood


Douwe Gerrijts
Sneek turfschipper 33


Mettje Douwes
Wolvega in de graverie van Foppe Pieters 50 vr v Tabe Lammerts


Martjen Hendriks
Wolvega in de graverie van Foppe Pieters 21 vrijgezellinne
193-196 26-10-1781 Heinse Takes
Noordwolde veenbaas en koopman 63


Hendrik Johannes Oosterhof Noordwolde huijsman 34


Lambert Beerents
Noordwolde arbeider 46

02-03-1782 Engbert Jans
Noordwolde
27 gedetineerde


Willem Franken
Noordwolde veenbaas 31


Albert Alberts Baas Noordwolde veenbaas 51
197 13-04-1782 Sibbeltie Sakes
Wolvega
27 vr v Claas Sterkenborg


Claas
Sterkenburg Wolvega coopman 31
198 13-04-1782 Jacobus Michiels
Wolvega Joods coopman 37


Jacob Michiels
Wolvega Joods coopman 43 br v Jacobus Michiels


Tamme Geerts
Wolvega arbeider 43 buurman v Jacobus Michiels
199-204 26-10-1782 Jan Hendriks
Noordwolde schippersknegt 22 bij Evert Tjebbes


Grietje Heines
Noordwolde

vr v Evert Tjebbes


Trijntje Everts
Noordwolde

dr v Evert Tjebbes


Claas Alberts
Noordwolde
20 vrijgesel


IJzak Geerts
Noordwolde stelling 65


Lourens Sijbrants
Noordwolde veenbaas 50


Jan Johannes
Noordwolde mr schuitmaker 37


Jacob Jans Hanover Noordwolde 's landts cherger 31
204-207 04-06-1783 Egbert Gossen
Wolvega coopman en houtbaas 44


Jan Beerents Poep Zuidloon arbeider 31


Froukjen Johannes
Wolvega
25 vr v Egbert Gossen


Hendrik Harmens
Wolvega arbeijder 42


Jacob Lammerts
Oldeberkoop arbeider 25 bij Egbert Gosses
207-209 26-06-1783 IJpe
Rienstra Noordwolde havenchergerJacob Jans
Noordwolde havenchergerHendrik Jans
Noordwolde havenchergerGeert Lammerts
Noordwolde havenchergerTheunis Doedes
Noordwolde havenchergerJan Jans


Claas Jans
209-211 11-09-1783 Jan Jans
Noordwolde huisman 30


Klaas Jans
Noordwolde huisman 51 oom v Jan Jans


Gerben
Brinksma Noordwolde arbeider 43


Aaltjen Alberts Baas Noordwolde
42 wed v Bartelt Theunis; mdr v Trijntje B


Geert Harmens
Noordwolde dienstknegt 22 bij Klaas Jans


Trijntje Carsten
Noordwolde
Trijntje Bartelts
Noordwolde dienstmeid 19 bij old schipper Hans Jans
212 11-09-1783 Gerrit Harmanus
Noordwolde schipper 45
213-216 13-10-1783 Aafjen Hessels
Zandhuizen
27 wed v Folkert Hates


Lammert Garbrants
Zandhuizen boereknegt 50 won bij wed Folkert Hates


Pieter Hendriks
Zandhuizen dienstknegt 15 won bij wed Folkert Hates


Grietjen Lammerts
Zandhuizen
21-22 won bij mdr wed Lammert Imken


Hendrik Remmelts
Zandhuizen
28 won bij mdr wed Remmelt Jans
217-218 17-10-1783 Hendrik Sijgers
Nijeholtwolde veenbaas 58


Johannes Tjebels
Nijehaskerschans arbeidsgezelFoppe Pieters
Wolvega
23 vrijgezel


Sibbe Hiddes
219-224 29-07-1784 Jacob Michiels
Wolvega coopman 46


Froukje [Sijtzes]
Wolvega

vr v Lammert Jans; zij had voorzoon


Lammert Jans
Wolvega arbeiderTamme Geerts
Wolvega arbeider 48


Jannesjen Piers
Wolvega

wed v Andries Alberts


Aaltje Andries
Wolvega
23 dr v Jannesjen Piers; ongehuwd


Jacob Cornelis Booij Wolvega mr timmerman 38


Elias Wigerus Wigeri Wolvega erfgezeeten 54


Jacob Geerts
Wolvega mr smid 45


Franke Roelofs
Wolvega
12


Rinke Cornelis
Wolvega knegt 28 van Jacob Geerts [Smit]


Lambert Clasen
Wolvega mr waagemaker 45
225-229 11-08-1784 Pier Jans
Oldeholtpade mr schoenmaker / RK armbesorgher 39


Harmen Alts Niemeijer Nijeholtpade dienstknegt 23 bij Joseph Pieters; huisman Nhp


Jan Enogs de Wolf Oldeholtpade schaerslijper
vr overl; 3 nagelaten kinderen


Anthonij Jans
Oldeholtpade mr timmerman 33


Meine Jans
Oldeholtpade arbeider 60-70
229-230 19-08-1784 Pier Bernardus
Oldelamer huisman 55


Mettjen Jans
Oldelamer
41 vr v Pier Bernardus
230-231 19-08-1784 Bokke Foppes
Oldeholtpade
34 vrijgezel; won bij mdr wed Foppe Jochems


Albert Christoffels
Oldeholtpade dienstknegt 17 bij wed Foppe Jochems


Saske Bokkes
Oldeholtpade
64 wed v Foppe Jochems
232-235 08-09-1784 Ids Jans
Sonnega huisman 33


Froukjen Jans
Sonnega
32 vr v Ids Jans


Geert Hendrikszn v Hendrik Geerts arbeider Sonnega
236-237 02-11-1784 Pieter Jellen
Nijelamer huisman 43


Aafjen Jans
Nijelamer
37 vr v Pieter Jellen
237-238 02-11-1784 Jochem Jelten
Oldelamer huisman 68


Geertjen Jacobs
Oldelamer
53 vr v Jochem Jelten
238-240 02-11-1784 Jan Coops
Munnekeburen huisman 48


Aaltje Jans
Munnekeburen
43 vr v Jan Coops
240-243 09-11-1784 Willem Uilkes
Oldelamer huisman 30


Hiltje Willems
Sloten
49 wed v Jelle Clasen


Trijntje Jelles
Oldelamer
24 vr v Willem Uilkes; dr v Jelle Clasen
243-245 22-01-1785 Albert Foppes
De Blesse havencherger 31


Cornelis Roelofs
De Blesse havencherger 59


Roelof Clasen
De Blesse coopman 60


Johannes
van Ghijsen Ter Idzard huisman
Rooms


NN

Harlingen mr stoker
schoonzn v Johannes v Ghijsen
246-250 21-02-1785 Jacob Michiels
Wolvega Joods coopman 47


Roelof Clasen
De Blesse coopman 60


Pieter Jans
Nijeholtwolde veenbaasHendrik Siegers
Nijeholtwolde veenbaasJan Foppes
Nijeholtwolde
Jan Harmens
Nijeholtwolde
Geert Harmens
Oldeholtpade huismanJan Reinders
Ter Idzard
Reinder Jans
De Haske

zn v Jan Reinders


Balster Willems Kool Wolvega mr verwer 36


Hans Willems Hoekstein Wolvega opsigter bij de molen 38


Klaas Roelofs
De Blesse
24 won bij vdr Roelof Clasen
250-254 30-06-1785 Lambert Roelofs
Wolvega huisman 30


Fettje


dienstmeisje 12 bij Lambert Roelofs; dr v Stijntje Jans


Thijs Luitjes
Nijeholtwolde arbeider
thans man v Stijntje Jans [won Mildam 1777]


Geesjen Jans


30 vr v Lambert Roelofs


Houkjen Jans
Wolvega
50 vr v Jelle Jans
255 11-07-1785 Sijtse Alberts
Steggerda huisman 46


Antjen Jans
Steggerda
56 vr v Sijtse Alberts
256-259 02-09-1785 Harmen Willems
Noordwolde schipper 50


Hendrikjen Harmens
Noordwolde

dr v Harmen Willems


Claas Alberts
Noordwolde
Johannes Willems
Noordwolde schipper 37


Andries
Drijst Noordwolde mr schoenmakerJantjen Frens
Noordwolde
27 vr v Johannes Willems


Pieter Hendriks
Noordwolde dienstknegt 23 bij huisman Claas Jans Noordwolde
259-260 03-09-1785 Pieter Hartmans
Vinkega groot bijker 70


Claas Feijen
Steggerda huisman 77


Frans Alberts Vonk Steggerda huijsman 57
262-263 23-09-1785 Jacob Roelofs
De Blesse mr timmerman 47


Egbert Harmens
De Blesse mr bakker 26
264-267 13-12-1785 Reinskjen Wijtses
Noordwolde
66 wed v Rutger Sijbes; won bij zn Sijbe


Sijbe Rutgers
Noordwolde mr grofsmit 38 zn v Reinskjen Wijtses


Grietje Folkerts
Noordwolde

vr v Willem Sipkes; 5 kind (5-18 jr)


Willem Sipkes
Noordwolde schippersknegtGerrit Sijtses
Noordwolde dienstknegt 20 bij Sijbe Rutgers


Sijbrant Louwrens
Noordwolde veenbaas 31


Aaltje Pieters
Noordwolde winkelneering doende 49 vr v Dirk Hanses Groen
267-268 18-11-1786 Harmen Willems
Noordwolde schipper 50


Wijbren Hennes
Bolsward turfschipperJacob
Pool Bolsward
Jan Harmens Schaap

Jan Jansen
Noordwolde coopman
vdr kind bij Hendrikjen Jans


Hendrikjen Jans
Noordwolde
36 dr v Jan Pijst; wed v Willem Hendrix


Jan Jansen Callenkoot Noordwolde schipper 65
269-276 22-11-1786 Claas Meijnen
Oldeholtpade huijsman 42


Sijbrigjen Foppes
Oldeholtpade
32 vr v Claas Meijnen


Hendrikjen Roelofs
Oldeholtpade was in dienst bij 18 Harmen Alten N; dr v Roelof Johannes


Harmen Alten Niemeijer Oldeholtpade
27


Thijsjen Johannes
Oldeholtpade
27 vr v Harmen Alten N


Willem Sakes
Oldeholtpade huijsman 32


Froukjen Boelen
Oldeholtpade
33 vr v Willem Sakes


Harmen Otten
Ter Idzard huijsman 45


Rieuwert Luijtjes
Oldeholtpade huijsman 53
276-278 29-11-1786 IJzak Geerts
Noordwolde stelling 70


Jan Jans
Noordwolde
Claas Heijmes


Lourens Sijbrants
Noordwolde veenbaas 54


Willem Franken
Noordwolde veenbaas 34
280-283 07-04-1787 Annechjen Jans

thans i d graverije onder Nijelamer 54 vr v Claas Carsten Nijeholtwolde


Elle Jannes
Nijelamer huijsman 47 br v Roelof Jannes Oldelamer


Jan Roelofs
Nijelamer
Jannes Hendrix
Nijelamer huijsman 36