LOSLATEN

loslaten is niet ophouden met liefhebben,
het is herkennen dat ik het niet voor een ander kan doen

loslaten is niet mezelf afsluiten,
het is realiseren dat ik een ander niet kan beheersen

loslaten is niet vechten tegen machteloosheid
maar accepteren dat de uitkomst zich niet laat dwingen

loslaten is niet de ander willen veranderen of verwijten maken,
maar het beste ervan maken voor mijzelf

loslaten is niet zorgen voor, maar geven om een ander

loslaten is niet uit handen nemen, maar ondersteunen

loslaten is niet oordelen,
maar toestaan dat de ander ook maar mens is

loslaten is niet proberen de uitkomst te regelen,
maar accepteren dat de ander zijn eigen weg gaat

loslaten is niet beschermen,
maar toestaan dat de ander zijn eigen realiteit onder ogen ziet

loslaten is inzien dat de ander zich niet laat controleren,
maar dat ik alleen kan streven naar degene die ik droom te zijn

loslaten is minder bang zijn en meer liefhebben.

Kleine ster

Er is een kleine ster die lijkt op jou.
Zijn ogen zijn verder dan het verste blauw.
Hij neemt mijn hand en raakt de aarde aan
En and're kinderen blijven vragend staan.
Hoe kan ik wie hij is verklaren?

Mijn zoon lijkt zo normaal
Maar spreekt een andere taal.
Zijn leven lijkt verdwaald
In dromen vol gevaren.

Wie kent de angst die hem gevangen houdt.
Wie geeft zijn wereld iets dat hij vertrouwt.
Ik neem zijn hand ook als hij schreeuwt naar mij
En zo al vechtend komt hij dichterbij
En als een bootje die door de storm klieft
Zo til ik hem omhoog
Uit ziedend schuim omhoog
Ik hou hem warm en droog.
God weet dat ik hem liefheb.

Er is een kleine ster die bij ons leeft
En die ons zo veranderd heeft.
Hij danst en valt zo vaak
Maar daar waar hij de aarde raakt
Verschijnt een weg
Zoals alleen hij die maakt.
Zoals hij mij aanraakt
En steeds opnieuw de waarheid vraagt
Ja, zo is hij
Volmaakt naar Gods beeld gemaakt.

Tekst Belinda Meuldijk
Gezongen door Rob de Nijs

Ik hou van mij

Ik hou van mij hoor je nooit zingen
Ik hou van mij wordt nooit gezegd
Maar ik hou van mij ga ik toch zingen
Want ik hou van mij, van mij alleen en ik meen het echt.

Ik hou van mij want ik ben te vertrouwen
Ik hou van mij, van mij kan ik op aan
Ik hou van mij, op mij kan ik tenminste bouwen
Ik hou van mij en ik laat mij nooit meer gaan.

Ik blijf bij mij en niet voor even
Ik blijf bij mij voor eeuwig en altijd
Ik ben zelfs bereid mijn leven voor mezelf te geven
Ik blijf bij mij tot de dood mij scheidt.

Ik hou van jou zeg ik soms ook wel
Ik hou van jou en ik meen 't echt
Maar ik hou van jou zeg ik alleen maar voor de spiegel
Zo komt ik hou van jou weer bij mezelf terecht.

Ik hou van mij, van mij, van mij en van geen ander
Want ik ben verreweg de leukste die ik ken
Ik hoef mezelf zonodig van mij niet te veranderen
Ik hou van mij, mezelf, gewoon zoals ik ben.

Want ik hou van jou betekent meestal
Schat, hier heb je mijn problemen, los maar op
Leef in een hel, ik verwacht van jou de hemel
Ja, jij geeft de hel weg, dank je wel zeg, rot lekker op.

Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander
Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht
Want wie van zichzelf houdt
Die geeft pas echt iets kostbaars
Als-ie ik hou van jou tegen een ander zegt.

Tekst Harrie Jekkers en Koos Meinderts
Gezongen door Harrie Jekkers

Life doesn't promise a bed of roses
Or white nights fields of emotions
I'm trapped in darkness
Why me
Save me
To win this twisted war inside me
Won't justify the pain
Life doesn't promise a bed of roses

Lightening strikes the pages keep on turning
Help me to be strong
I'm floating in a sea of strange believers
Where do I belong?

They paint you a picture of perfect nowhere blue skies
Within every lie there's a web of comfort
For them
Not me
To win this twisted war inside me
Won't justify the pain
They paint you a picture of perfect nowhere

Lightening strikes the pages keep on turning
Help me to be strong
I'm floating in a sea of strange believers
Where do I belong?

Where do we go from here?
I wish I would disappear
I'm a lonely soul
So far from home

Lightening strikes the pages keep on turning
Help me help me
I'm floating in a sea of strange believers
Where do I belong?
Lightening strikes, I said lightening strikes
Floating in a sea of strange believers
Where do I belong?

anastacia

 

If you want something real bad, you've got to let it go, if it come's back to you, it will be your's forever, if not, it wasn't meant to be yours.

 

Nu ik nog leef

Op de dag van mijn begrafenis
Als het gat gegraven is
Liever geen bezoek aan huis
Blijf die dag maar lekker thuis
Maar kom maar langs
Kom maar langs
Kom maar langs nu ik nog leef.

Op mijn grafsteen aan het eind
In mijn advertentie zwartomlijnd
Wil ik geen woorden als diergeliefd, geen innig bemind
Geen rust in vrede op mijn lint
Noem me lief nu ik nog leef
Noem me lief nu ik nog leef.

Nu ik nog leef
Laat nu de glazen zingen
Tot ze barsten in duizend scherven van geluk
Nu ik nog leef
Laat nu de liefde zingen
Nu ik nog leef wil ik sterven van geluk
Nu ik nog leef

Maar op die dag zonder keus
Met de deksel op mijn neus
Als ik straks lig opgebaard
Door nabestaanden aangestaard
Laat dan achter wat aan 't bederven is
Verdeel meteen de erfenis
Als ik dood ben, op, kapot
Niet op de valreep nog even God
Ik wil geen toespraken, geen preken
Niet van priesters, ook niet van leken
Geloof in mij nu ik nog leef
Geloof in mij nu ik nog leef

Want nu ik nog leef
Laat nu de glazen zingen
Laat ze barsten in duizend scherven van geluk
Nu ik nog leef
Laat me nu mijn liedjes zingen
Want nu ik nog leef wil ik sterven van geluk
Maar ik ben nog niet aan doodgaan toe
Da's wel het laatste wat ik doe,
Nu ik nog leef, nu ik nog leef
Noem me lief nu ik nog leef
Nu ik nog leef, nu ik nog leef
He, kom maar langs nu ik nog leef
He, kom maar langs, kom maar langs
Nu ik nog leef.

Tekst Harrie Jekkers en Koos Meinderts
Gezongen door Harrie Jekkers


DE HERBERG

Dit menszijn is een soort herberg
Elke ochtend weer nieuw bezoek

Een vreugde, een depressie, een benauwdheid,
Een flits van inzicht komt
Als een onverwachte gast

Verwelkom ze, ontvang ze allemaal gastvrij!
Zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt
Die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat
Behandel dan toch elke gast met eerbied
Misschien komt hij de boel wel opruimen
Om plaats te maken voor verrukking

De donkere gedachte, schaamte, het venijn,
Ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns
En vraag ze er bij te komen zitten

Wees blij met iedereen die langskomt
Ze zijn stuk voor stuk gestuurd
Om jou als raadgever te dienen

(the guesthouse van Rumi)