Monsterrol van de weerbare mannen van Valkenburg (ZH)

 

(3 juli 1653)

 

 

 

Legerplaats, Johannes Lingelbach, circa 1650-1674

 

 

 

                                Monsterrol van de weerbare mannen der vrije heerlijckheit van Valckenburch:

 

                                        - Capiteijn Pieter Reijnen van Starrevelt

                                        - Luijtenant Capiteijn Cornelis Nanningsz. van Duijckeren

                                        - Vaendrager Dirck Dircxz. van Segwaert

                                        - Vaendragers Luijtenant Dirck Cornelisz. van der Does

                                        - Sarjant Jan DaniŽlsz. van Alphenbode

                                        - Sarjant Jan Gerritsz. Briole

                                        - Corporael Jacob Jacobsz. van der Marck

                                        - Corporael Cornelis Jansz. van Borselen

                                        - Tamboer Govert Claesz. Bosman

                                        - Fleuijter Willem de Bleijcker

 

                                Musquettiers:

 

                                        - Jan Jacobsz. van der Sluijs

                                        - Frans Claesz. van Veen

                                    Ab: De heer van Calslagen

                                    Ab: Joncheer Cornelis van Calslagen

                                        - Huijch Leendertsz. van Wou

                                        - Cornelis Cornelisz. van der Does de Jonge

                                        - Theunis Meesz. van Tetrode

                                        - Henrick Dircxz. van Segwaert

                                        - Jan Dircxz. van Segwaert

                                        - Arij Meesz. van Egmont

                                        - Claes Jansz. Boon

                                        - Cornelis Leendertsz. Vos

                                        - Pieter Jacobsz. van Heussen

                                        - Jacob Wollebrantsz. Verhagen

                                        - Jan Willemsz. Verdigael

                                        - Pieter Jansz. Elstuyn

                                        - Jan Henricxz. van den Bosch

                                        - Jan Jansz. van Duijckeren

                                        - Cornelis Meesz. van Duijckeren

                                        - Leendert Dircxz. van Segwaert

                                        - Cornelis Mouningsz. Quackenbos

                                        - Willem Cornelisz. Borsboom

                                        - Jacob Lourisz. van Egmondt

                                        - Gerrit Dircxz. van Duijckeren

                                        - Jacob Cornelisz. Vroman

                                        - Cornelis Sijmonsz. Achtoven

                                        - Jacob Jansz. van Duijckeren

                                        - Pieter Aerentsz. van Eijck

                                        - Dirck Gerritsz. Noordermeer

                                        - Wouter Reijnen van Starrevelt

                                        - Jan Claesz. van Weenen

                                        - Arent Pietersz. Houten

                                    Ab: Jacob Cornelisz. Bol

                                        - Mouning Reijnen van Starrevelt

                                        - Gijsbert Jacobsz. van der Marck

 

                                Pieckeniers:

 

                                        - Cornelis Jansz. Elstuijn

                                        - Jasper Jacobsz. Doen

                                        - Johannes Asseneris

                                        - Dirck Willemsz. Vardigael

                                    Ab: Arij Cornelisz. van Duijndam

                                        - Cornelis Reijnen van Starrevelt

                                        - Gerrit Cornelisz. Vroman

                                        - Pieter Pietersz. Houten

                                        - Jan Sijmonsz. van Velsen

                                        - Willem Willemsz. van Rijn

                                        - Barent Jansz. Pannebacker

                                        - Cornelis Huijgen

                                    Ab: Claes van Dam

                                        - Cornelis Cornelisz. Wijckniet

                                        - Arij Theunisz. van der Quaeck

                                        - Claes Lourisz.

                                        - Joost Jansz.

                                        - Pieter Willemsz. Cock

                                    Ab: Cornelis Jansz. van Raephorst

                                        - Adriaen Claesz. van Weenen

                                        - Samuel Josias van Cobeij

 

                                Musquettiers:

 

                                        - Meijndert Gerritsz.

                                        - Willem Cornelisz. Colster

                                        - Jan Mouningsz. Quaeckenbos

                                    Ab: Arijen Arents Cort

                                    Ab: Cornelis Leendertsz. van Segwaert

                                        - Pieter Leendertsz. Kerckvliet

                                        - Jacob Cornelisz. van den Brandt

                                        - Henrick Jansz. van den Bosch

                                        - Henrick Pietersz. van Tol

                                        - Evert Huijgen van Velsen

                                        - Samuel Blanckert

                                        - Henrick Baretsz. Pannebacker

                                        - Sijmon Cornelisz. Does

                                        - Pieter Jansz. Verschou

                                        - Thomas Jacobsz. van Woerden

                                        - Jan de Carreman        

                                        - Claes Fransz. van Raephorst

                                        - Arij Dircxz. van Segwaert

                                    Ab: Arij Claesz. van Swieten

                                        - Willem Jansz. van Alphen

                                        - Cors Jansz. Speet

                                    Ab: Frans Claesz. van Raephorst

                                        - Pieter Willemsz. Cock

                                        - Jan Pietersz.

                                        - Cornelis Pietersz van Diest

                                    Ab: Pieter knecht van Frans Claesz.

 

                                Aldus gedaen ende gemonstert tot Valckenburch opden derden julij anno xvjc drieŽnvijftich.

                                Behalve alle de Officieren tot Valckenburch bevonden lxv weerbare mannen, te weten:

                                39 personen gewapent met roers ofte musquetten

                                26 personen gewapent met spiesen off stocken

                                65

 

                                (NA, Staten van Holland na 1572, inv.nr. 1355)

 

 

Home