Medezeggenschap in praktijk

Link naar: Tussenschoolse Opvang (overblijven)

Link naar: Praktijk overblijven (nieuwe site)

TSO logo

 

Informatie, praktische documenten en scholing

De WMS 2007 gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuur, directie, ouders en personeel voor het functioneren van de school via de medezeggenschapsraad als overlegorgaan.

De keuze van de hoofdlijnen van de WMS is zoveel mogelijk gebaseerd op wat er in de vorige wet WMO is geregeld. Toch is het een en ander veranderd, o.a..

De geledingen hebben eigen zelfstandige instemmingsbevoegheden gekregen

De positie van de GMR is verbeterd

Het informatierecht van de MR is uitgebreid

Het opstellen van een medezeggenschapsstatuut is verplicht. Hierin wordt beschreven welke medezeggenschapsorganen er zijn en wat hun bevoegdheden zijn

Het bestuur en de directie hebben er als werkgever belang bij dat de medezeggenschapsraad bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van beleid en het draagvlak voor beleid vergroot. Het personeel heeft belang bij goede arbeidsvoorwaarden en een prettig werkklimaat. Ouders , als consumenten, hebben belang bij goed onderwijs.

Deze site bevat in een samenvatting een gedeelte van de wetgeving met een overzicht van alle instemmings-en adviesbevoegdheden.Vervolgens is er een onderdeel praktische documenten van diverse basisscholen, die gebruikt kunnen worden voor de eigen raad. Er wordt tevens aandacht besteed aan de actualiteit en er is een rubriek veelgestelde vragen.Voor scholing kunt u contact opnemen via het mailadres..

Tenslotte kunnen medezeggenschapsleden (leerkrachten en ouders) gratis per e-mail vragen stellen. Uw vraag wordt binnen twee werkdagen per e-mail - zonodig telefonisch (in de avonduren) - beantwoord.

Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer worden niet openbaar gemaakt, noch aan derden gegeven.

E-mail: mr@chello.nl

++++++++++++++ NIEUW +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.

Het onderdeel meest gestelde vragen over de WMS is recent aangevuld

++++++++++++++NIEUW +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Laatst bijgewerkt: maart 2018

Disclaimer Copyright

Free counter and web stats