Sociaal Fonds Jazz- en Improviserende Musici

Iedereen die werkzaam is als jazz- of improviserend musicus kan in geval van nood een beroep doen op het Sociaal Fonds Jazz- en Improviserende Musici. Het gaat daarbij nadrukkelijk om gevallen die niet worden gedekt door verzekeringen en dergelijke.

Het Sociaal Fonds heeft geen nauw omschreven regels en criteria, maar bekijkt van geval tot geval hoe de vork in de steel zit en neemt dan een beslissing over welke hulp geboden wordt. Dat is meestal in de vorm van een renteloze lening met maandelijkse aflossing.

Aanvragen kunnen per e-mail worden ingediend bij het secretariaat van het Sociaal Fonds Jazz- en Improviserende Musici: info @ sociaalfondsjazz.nl.De Stichting Sociaal Fonds Jazz- en Improviserende Musici is in 1984 opgericht naar aanleiding van een verkeersongeval (in de nacht van 26 op 27 november 1983) waarbij drie musici van de Springband (later de Contraband) om het leven kwamen en anderen ernstig gewond. Er is toen een benefietconcert gehouden in het Bimhuis om een kapitaaltje te verwerven. Het Fonds heeft een bescheiden bedrag in kas, en het saldo wordt alleen aangevuld door rente op spaartegoeden.

Het bestuur bestaat uit:
Corrie van Binsbergen (voorzitter)
Marcel Kranendonk (secretaris)
Everard van der Marck (penningmeester)