Laatste wijziging: 28-12-2013

Genealogie van Petrus Jansse Clarijs.

I Petrus Jansse Clarijs, geboren rond 1580. Zijn zoon bij een onbekende vrouw:
 1. Jan Peeters Clarijs, geboren te Kruisland (NB) in het jaar 1630, volgt onder II.

II Jan Peeters Clarijs, wagenmaker, geboren te Kruisland (NB) in het jaar 1630, wonende aldaar, overleden te Wouw op 28 mei 1674, 44 jaar oud, zoon van Petrus Jansse Clarijs (I). Hij is getrouwd op 19 januari 1654, op 24-jarige leeftijd met Maria Philippi Cappers (23 jaar oud), gedoopt te Wouw op 9 mei 1630, overleden te Kruisland (NB) op 27 november 1675, 45 jaar oud, dochter van Philippus Adriaanse Cappers en Adriaenken Jaspers Maes.
(Zij was later gehuwd met Jan Willemse van Malderen.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Janse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 24 september 1656.
  Zij was executrice van de boedel en goederen die waren nagelaten door haar stiefvader Jan Willemse van Malderen. Zij verklaarde dat de waarde niet meer bedroeg dan 978 gulden. Voorts beloofde zij haar zuster en broers Elisabeth, Pieter, Philip en Willem Jansse Clarissen, alsook haar halfbroers Willem en Jan Jansse van Malderen te zullen opvoeden tot hun achttiende levensjaar en hen dan de som van elk 50 gulden uit te reiken indien de erfgoederen ter waarde van 978 gulden ontoereikend zouden zijn."
  MariaClarijs huwde in eerste echt op 19 juli 1680 te Wouw met Antonis Janssen Blankaert. Zij hertrouwde op 16 april 1686 te Wouw met Matthijs Adriaense Stappers. Laatstgenoemde beloofde na het overlijden van zijn vrouw het weeskind uit haar eerste huwelijk tot zijn twintigste jaar te zullen opvoeden.
  Zij is getrouwd te Wouw op 19 juli 1680, op 23-jarige leeftijd (1) met Antonis Janssen Blankaert, begraven te Kruisland (NB). Zij is getrouwd te Wouw op 16 april 1686, op 29-jarige leeftijd (2) met Matthijs Adriaense Stappers (25 jaar oud), geboren te Kruisland (NB) in het jaar 1661.
 2. Judith Jansse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 3 juli 1659, jong overleden.
 3. Elisabeth Jansse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 3 september 1661, overleden te Kruisland (NB) voor 1700, hoogstens 39 jaar oud. Zij was gehuwd met Cornelis Janse Molenaer.
 4. Petrus Jansse Clarijs, geboren te Kruisland (NB) rond 1664, gedoopt te Wouw, volgt onder III-a.
 5. Philippus Jansse Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 25 mei 1666, gedoopt te Wouw op 25 mei 1666, volgt onder III-b.
 6. Guilielmus Jansse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 5 januari 1670, overleden te Steenbergen op 5 oktober 1700, 30 jaar oud.

III-a Petrus Jansse Clarijs, wagenmaker, geboren te Kruisland (NB) rond 1664, gedoopt te Wouw, wonende de Heen (Steenbergen NB), overleden te Kruisland (NB) op 11 februari 1709, ongeveer 45 jaar oud, zoon van Jan Peeters Clarijs (II) en Maria Philippi Cappers. Hij is in ondertrouw gegaan te Bergen op Zoom op 21 mei 1701 en getrouwd aldaar op 7 juni 1701, op ongeveer 37-jarige leeftijd met Perijntje Willemse van Gorp, geboren te Nispen-Essen. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Pieterse Clarijs, gedoopt te Steenbergen op 1 april 1702 (RK) (doopgetuigen waren Maria Antonis en Elisabeth Jacobus), volgt onder IV-a.
 2. Joannes Clarijs, gedoopt te Steenbergen op 4 januari 1705, overleden aldaar op 9 februari 1731, 26 jaar oud. Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 27 januari 1731, op 26-jarige leeftijd met Maria Adriaansen Kapers.
  (Zij was weduwe van Jan de Wael.)
  In verband met zijn vroegtijdige overlijden vond het huwelijk geen doorgang.

 3. Maria Clarijs, gedoopt te Steenbergen op 4 augustus 1707.

III-b Philippus Jansse Clarijs, wagenmaker en schepen van Kruisland, geboren te Kruisland (NB) op 25 mei 1666, gedoopt te Wouw op 25 mei 1666, overleden te Kruisland (NB) op 20 november 1747, 81 jaar oud, zoon van Jan Peeters Clarijs (II) en Maria Philippi Cappers.

Hij was meester-wagenmaker te Kruisland. Bovendien was hij landman aldaar, want als zodanig ging hij op l juli 1722 een schuld aan van 400 gulden bij Leendert van Hulst te Roosendaal onder verband van een huis en schuur en 23 gemeten land in Kruisland. Jan Philipse Clarijs kocht van Cornelis van Irsel te Steenbergen 2 gemeten 150 roeden weiland, gelegen op de Val in Kruisland. voor 547 gulden.18 Van Marijnis van Schilt, wonend in de Bolspolder, kocht hij 2 gemeten 150 gemeten weiland op dezelfde lokatie voor 612 gulden. Bij joffer HendriŽtta Jacoba Turcq had hij een schuld van 500 gulden onder verband van 34 gemeten land met een huis en schuur te Kruisland. Een schuld van 1100 gulden had hij bij de heer Gijsbrecht van Hogendorp onder verband van 5 gemeten land aan de Val. Als meester-wagenmaker had hij een schuld van 700 gulden bij Ida van der Sande onder verband van 13 gemeten land in de polder van Kruisland. Van zijn broer Willem Claris kocht hij op 27 februari 1734 een huis en erf in het dorp van Kruisland voor de som van 400 gulden. Van Eva Gillis, weduwe van Pieter Boot, die ook een procuratie had van Susanna Boot, begijntje te Antwerpen, kocht hij een perceel zaailand van circa 13 gemeten inde Burgwegte Kruisland. Gedurende de jaren 1720-1750 was hij pachter van verschillende tienden onder Kruisland, zoals die van de Heenwerf, de Boutweg, Oostzandberg en de Vosberg.

Hij is getrouwd te Kruisland (NB) op 3 juni 1688, op 22-jarige leeftijd met Maria Bartels Scuerbier (22 jaar oud), gedoopt te Wouw op 15 augustus 1665, begraven te Kruisland (NB) op 24 mei 1715, 49 jaar oud, dochter van Bartholomeus Jansse Schuurbiers en Maria Melsen Gaens. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Philipse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 25 april 1689 (doopgetuige was Elizabetha Janssen Claris), overleden te Kruisland (NB) op 15 oktober 1689, 173 dagen oud.
 2. Maria Philipse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt aldaar op 23 augustus 1690 (doopgetuige was Cornelia Godefridi), overleden te Kruisland (NB) op 11 september 1693, 3 jaar oud.
 3. Joannes Philipse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Steenbergen op 26 oktober 1692 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis J. Mulder, Jacoba Bartels en Adriana Biscop), volgt onder IV-b.
 4. Maria Philipse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 3 juni 1695 (doopgetuigen waren Domus Imants en Maria Scrauwen), overleden te Kruisland (NB) op 6 augustus 1695, 64 dagen oud.
 5. Cornelis Philipse Clarijs, gedoopt te Wouw op 7 juni 1697 (doopgetuigen waren Gommarus Domen de Groot en Dijmpna Cornelissen de Groeff), begraven te Kruisland (NB) op 3 mei 1721, 23 jaar oud.
 6. Bartholomeus Philipse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Steenbergen op 6 januari 1700 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van de Kar en Catharina Gerardus), volgt onder IV-c.
 7. Guilielmus Philipse Clarijs, gedoopt te Steenbergen op 21 september 1701 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis P. de Swart en Jacoba Bartholomeus), overleden te Kruisland (NB) op 3 oktober 1701, 12 dagen oud.
 8. Guilielmus Philipse Clarijs, gedoopt te Wouw op 11 februari 1704, overleden te Kruisland (NB) op 16 april 1704, 65 dagen oud.
 9. Guilielmus Philipse Clarijs, gedoopt te Steenbergen op 4 maart 1705 (RK) (doopgetuigen waren Joannes M. Brosius en Cornelis Stilleman), jong overleden te Kruisland (NB) op 9 maart 1705, 5 dagen oud.
 10. Willem Philipse Clarijs, gedoopt te Steenbergen op 6 oktober 1706, volgt onder IV-d.
 11. Maria Philipse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 27 maart 1710 (doopgetuigen waren Laurentius Verbeek en Dijmphna Scrouwen), volgt onder IV-e.

IV-a Adriana Pieterse Clarijs, gedoopt te Steenbergen op 1 april 1702 (RK), overleden te Moerstraten (NB) op 14 juli 1730, 28 jaar oud, dochter van Petrus Jansse Clarijs (III-a) en Perijntje Willemse van Gorp. Zij is getrouwd te Steenbergen op 22 mei 1729, op 27-jarige leeftijd met Petrus Franzen Blockhuijsen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Blockhuijsen, geboren te Wouw (Leguijt), gedoopt te Wouw op 29 juni 1730 (doopgetuigen waren Bartholomeus Clarijs en Perijna van Gorp).

IV-b Joannes Philipse Clarijs, meester wagenmaker, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Steenbergen op 26 oktober 1692 (RK), overleden te Kruisland (NB) op 13 december 1769, begraven aldaar op 16 december 1769, 77 jaar oud, zoon van Philippus Jansse Clarijs (III-b) en Maria Bartels Scuerbier. Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 19 oktober 1715 en getrouwd aldaar op 8 november 1715, getrouwd op 10 november 1715 voor de kerk, op 23-jarige leeftijd met Johanna Lauwereijsen Deanen (19 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 18 juni 1696, overleden te Kruisland (NB) op 30 oktober 1768, begraven aldaar op 3 november 1768, 72 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Laurentius Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 23 oktober 1716 (RK) (doopgetuigen waren Philippus Claris en Cornelia van Iersel (namens Dijphna Laureijsen)), volgt onder V-a.
 2. Maria Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 8 juni 1719 (doopgetuigen waren Jacobus Jacobsen Ruijs en Cornelia Antonisen), volgt onder V-b.
 3. Dijmphna Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 7 mei 1722 (doopgetuigen waren Bartolomeus Claris en Maria Claris), volgt onder V-c.
 4. Philippus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 9 november 1724 (doopgetuigen waren Adrianus van Herscot en Maria Bartelsen).
 5. Cornelia Jansse Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op 26 mei 1728 (doopgetuigen waren Guilelemus Philipse Clarijs en Elisabet Jansse Sledde), volgt onder V-d.
 6. Marijnus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 5 februari 1731 (doopgetuigen waren Marijnus van Schildt en Maria Laanen (namens Dijmphna van Osta)).
 7. Andreas Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 30 november 1732 (doopgetuigen waren Theodorus Meesters en Maria Anna van Nunum).
 8. Cornelis Jansse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 8 september 1734 (doopgetuigen waren Carolus Dingemans en Anna Deckers), volgt onder V-e.
 9. Marijnus Jansse Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 3 december 1737, gedoopt te Wouw op 3 december 1737 (doopgetuigen waren Gerardus van den Watermolen en Cornelia Stillemans), volgt onder V-f.

IV-c Bartholomeus Philipse Clarijs, meester wagenmaker, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Steenbergen op 6 januari 1700 (RK), overleden te Kruisland (NB) op 31 juli 1743, 43 jaar oud, zoon van Philippus Jansse Clarijs (III-b) en Maria Bartels Scuerbier.

Bartel Philipse Claris vermelding in schepenakte op zaterdag 16 februari 1743 Roosendaal in akte vermelde toponiemen : Ettingstraatje - Peereboom - Reep - Gors - Ettingen - Lage Brug
auctor(en) : 1. Bartel Philipse CLARIS (wonende te Oud Gastel)
2. Elisabet Jansse SLEDDEN (zijn echtgenote)
destinataris(sen) : 1. Jan Carel JUTA (kerkmeester van de gereformeerde kerk van Roosendaal)
inhoud : De auctor verklaart schuldig te zijn aan de destinataris een geldbedrag van 400 guldens uit een geldleenovereenkomst. Als onderpand dienen:
A. - een perceel zaailand, groot 2 gemeten 72 roeden, gelegen aan het Ettingstraetje;
B. - een perceel zaailand, groot 1 gemet 273 roeden, gelegen aan het Peereboomstraetje met het bijbehorend Reepken;
C. - de helft van twee percelen land, deze helft is groot 1 gemet 10 roeden, gelegen achter het Gors aan de Ettinge;
D. - een perceel land, groot 238roeden, gelegen aan het Peereboomstraetje;
E. - een huis en erf, gelegen over de Leege Brugge;
F. - een huis en erf, aldaar gelegen;
G. - een leeg erf, aldaar gelegen;
H. - een huis en erf met alle toebehoren, gelegen te Oud Gastel;
I. - de wagenmakerswinkel hierin gevestigd.
De goederen, genoemd onder A t/m G, zijn de debiteur aangekomen van haar vader Jan Pietersse SLEDDEN. In de marge: op 22-05-1744 verklaart Jan Carel JUTA als kerkmeester van de gereformeerde van Roosendaal dat Elisabet Jansse SLEDDEN weduwe van Bartel Philipsse CLARIS, de schuld van 400 guldens heeft betaald en voldaan.

Bartel Claris vermelding in schepenakte op woensdag 5 februari 1738 Roosendaal
in akte vermelde toponiemen : Hulsdonk - Heerweg - Braak
auctor(en) : 1. Bartel CLARIS (wonende te Wouw)
2. Elisabeth Janssen SLEDDEN (zijn echtgenote)
destinataris(sen) : 1. Christiaan VAN URSEL (schepen)
inhoud : De auctoren vesten de destinataris in een perceel land, groot 2 gemeten 202 roeden, gelegen op het kwartier van Hulsdonk aan de Heirwegh en genaamd de Braecke (belendingen - noord: Heirwegh; oost: VAN DUN directeur; zuid: Pieter VAN INNEVELT erfgenamen; west: Christiaen VAN DE RIETH).De koopsom bedraagt 414 guldens volgens conditie en opslag d.d. 31-12-1737.Verwezen wordt naar Schotboek folio 301V ten name van Jan Petersse SLEDDEN.

Bartholomeus Claris vermelding in schepenakte op maandag 28 november 1740 Roosendaal in akte vermelde toponiemen : Kade - Ettingstraatje - Hoge Braak
auctor(en) : 1. Bartholomeus CLARIS (wonende te Wouw)
2. Elisabeth Jansse SLEDDEN (zijn echtgenote)
destinataris(sen) : 1. A. VOS (ten behoeve van Philippus BOGAERTS, thesaurier van Maastricht)
inhoud : De auctoren verklaren schuldig te zijn aan de destinataris een geldbedrag van 400 guldens uit een geldleenovereenkomst.
Als onderpand dienen:
A. - een huis en erf met alle toebehoren, gelegen aan de Kaije; dit huis wordt thans in huur bewoond door Cornelis VERAERT;
B. - een blok zaailand, groot 2 gemeten 72 roeden, gelegen bij het Ettingstraetje;
C. - een perceel land, groot 3 gemeten 290 roeden, gelegen bij het Peereboomstraetje en genaamd de Hooge Braecke.
In de marge: op 13-09-1757 verklaren Jacob van Wijnoxbergen en Adr. Boogaart, schepenen, dat aan hun is vertoond de grosse van de hierboven bedoelde schuldbekentenis. Aan de achterzijde is vermeld dat A. VOS, als gemachtigde van Philipus BOOGAERT, verklaart dat Adriaen GEERSE, echtgenoot van Elisabeth Jansse SLEDDEN, de schuld heeft betaald en voldaan. Deze verklaring is gedateerd 01-05-1751.

Philipsen Claris vermelding in schepenakte op donderdag 23 juni 1735 Roosendaal in akte vermelde toponiemen : Etting - Scherpdeel
auctor(en) : 1. Bartholomeus Philipsen CLARIS (wonende te Wouw)
2. Elisabeth Janssen SLEDDEN (zijn echtgenote; enig kind en erfgenaam van Jan Pieterssen SLEDDEN)
destinataris(sen) : 1. Bartholomeus Anthonissen DE WOLF (jongman) inhoud : De auctoren vesten de destinataris in twee percelen weiland, samen groot 3 gemeten 148 roeden, gelegen bij de Ettingh naast de weg naar het Scharpdeel (belendingen - noord: weg; oost: BIERSTEEKERS weduwe; zuid: Christiaan VAN URSEL en andere; west: de weg naar het Scherpdeel). Ingevolge de koopovereenkomst d.d. 01-04-1735 bedraagt de koopsom 700 guldens. Verwezen wordt naar Schotboek folio 301V ten name van Jan Pieterssen SLEDDEN.

Hij is getrouwd te Roosendaal op 8 juli 1725, op 25-jarige leeftijd met Lijsbet Janse Sledde (26 jaar oud), gedoopt te Roosendaal op 17 maart 1699, overleden te Wouw op 30 oktober 1768, 69 jaar oud, dochter van Jan Pieterssen Sledden. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Bartelse Clarijs, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 15 april 1726 (doopgetuigen waren Antonius van Wemmeren en Maria Janssen van Loon).
 2. Maria Clarijs, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 9 december 1727 (doopgetuigen waren Joannes Philipse Clarijs en Antonia Nelemans (namens Maria Clarijs)), begraven te Steenbergen op 15 maart 1803, 75 jaar oud.
 3. Joannes Bartelse Clarijs, gedoopt te Wouw op 25 februari 1730 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Wagemakers en Joanna Damen), volgt onder V-g.
 4. Cornelia Clarijs, geboren te Wouw op 18 februari 1732, gedoopt aldaar (doopgetuige was Catharina van Wesel), overleden te Steenbergen op 10 maart 1767, 35 jaar oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 1 september 1754, op 22-jarige leeftijd met Henricus Verkaart (47 jaar oud), geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op 28 maart 1707.
 5. Cornelius Bartelse Clarijs, geboren te Wouw op 21 augustus 1734, gedoopt aldaar op 21 augustus 1734 (doopgetuigen waren Joannes Uijttewilligen en Catharina Geerts), volgt onder V-h.
 6. Wilhelmina Clarijs, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 23 oktober 1737 (doopgetuigen waren Henricus Schouwen en Maria Aarts).

IV-d Willem Philipse Clarijs, wagenmaker, gedoopt te Steenbergen op 6 oktober 1706, begraven te Nieuw-Vossemeer op 11 januari 1744, 37 jaar oud, zoon van Philippus Jansse Clarijs (III-b) en Maria Bartels Scuerbier. Hij is in ondertrouw gegaan te Kruisland (NB) op 6 maart 1728 en getrouwd te Wouw op 29 maart 1728, op 21-jarige leeftijd (1) met Maria Adriaensen Daanen, geboren te Merksplas (BelgiŽ), overleden te Nieuw-Vossemeer op 4 mei 1732. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 8 februari 1729 (RK) (doopgetuigen waren Marijnus van Schil en Elisabetha van Kempen), volgt onder V-i.

Hij is in ondertrouw gegaan te Nieuw-Vossemeer op 16 augustus 1732 en getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel op 7 september 1732, op 25-jarige leeftijd (2) met Marijken Oliviers Vos, overleden te Nieuw-Vossemeer op 6 februari 1762.
(Zij is later getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 12 juni 1744 met Christianus Buijsen (26 jaar oud), meester wagenmaker, geboren te Nispen-Essen (Heuvel) op 10 november 1717, gedoopt te Nispen-Essen op 10 november 1717 (doopgetuigen waren Wilhelmus Jacobus Meesters en Cornelia Janssen Buijsen de Oude), overleden te Nieuw-Vossemeer op 21 juli 1800, 82 jaar oud, zoon van Dingemannus Buijsen d'Oude en Elisabeth Wilborts van de Langhcruijs.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Clarijs, gedoopt te Halsteren (NB) op 7 juni 1733 (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Elisabetha Sledden), wonende te Nieuw-Vossemeer.
 2. Joannes Clarijs, gedoopt te Halsteren (NB) op 15 april 1735 (RK) (doopgetuigen waren Henricus de Jongh en Elisabetha Pieterse Volckers), wonende te Nieuw-Vossemeer.
 3. Cornelia Clarijs, gedoopt te Halsteren (NB) op 23 augustus 1738 (RK) (doopgetuigen waren Nicolaas Roeijers en Catharina van der Maden), volgt onder V-j.

IV-e Maria Philipse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 27 maart 1710, begraven te Kruisland (NB) op 9 september 1729, 19 jaar oud, dochter van Philippus Jansse Clarijs (III-b) en Maria Bartels Scuerbier. Zij is getrouwd te Wouw op 8 februari 1728, op 17-jarige leeftijd met Jan Marijnisse Nijssen. Uit dit huwelijk:

 1. Martinus Nijssen, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 24 februari 1729 (doopgetuigen waren Petrus de Roij en Cornelia Stillemans).

V-a Laurentius Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 23 oktober 1716 (RK), begraven aldaar op 23 februari 1772, 55 jaar oud, zoon van Joannes Philipse Clarijs (IV-b) en Johanna Lauwereijsen Deanen. Hij is getrouwd te Wouw op 23 april 1741, op 24-jarige leeftijd met Adriana Christiaanse van Rooij (24 jaar oud), geboren te Wouw, gedoopt op 29 december 1716 (RK), dochter van Christiaan Pieterse van Rooij en Adriana Willemse Meesters. Uit dit huwelijk:

 1. Philippus Clarijs, gedoopt te Wouw op 18 juni 1742 (RK), jong overleden.
 2. Joannes Laurentius Clarijs, gedoopt te Wouw op 11 juni 1743 (RK) (doopgetuigen waren Christianus van Rooij en Janna Laurijse Dam), jong overleden.
 3. Adrianus Clarijs, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 14 april 1745 (RK) (doopgetuigen waren Walterus van Roij en Maria Calrijs).
 4. Adriana Clarijs, gedoopt te Wouw op 17 mei 1746 (RK) (doopgetuigen waren Jan van Roij en Digna Clarijs), volgt onder VI-a.
 5. Petronilla Clarijs, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 16 oktober 1747 (RK) (doopgetuigen waren Willelmus van Rooij (afwezig) en Maria Aerts), jong overleden.
 6. Maria Clarijs, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 15 februari 1749 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Auwestijn en Maria Aerts), jong overleden.
 7. Petronilla Clarijs, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 15 februari 1749 (RK) (doopgetuigen waren Willelmus van Roook en Elisabeth Bruijninckx). Zij is in ondertrouw gegaan te Bergen op Zoom op 15 juni 1785, getrouwd aldaar op 6 juli 1785 voor de kerk, op 36-jarige leeftijd met George Charles Joseph Chasselet (23 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom, gedoopt op 7 november 1761, zoon van Josephus Chasselet en Margatia la Potelle.
 8. Maria Clarijs, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 20 november 1750 (RK) (doopgetuigen waren Christianus van Roij en Joanna Damen), jong overleden.
 9. Elisabeth Clarijs, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 20 november 1750 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Adriana Vergouw).
 10. Maria Clarijs, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 29 september 1751 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Augustijns en Joanna Damen).
 11. Mathias Clarijs, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 29 september 1751 (RK) (doopgetuigen waren Mathias van Wemmeren en Cornelia Clarijs).
 12. Philippus Clarijs, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 10 oktober 1753 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Boenders en Pitronella Faesse).
 13. Joannes Laurentius Clarijs, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 6 mei 1755 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Clarijs en Maria Clarijs).
 14. Cornelia Clarijs, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 23 juli 1756 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Clarijs en Maria van Achtmael).
 15. Joannes Laurentius Clarijs, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 4 maart 1758 (RK) (doopgetuigen waren Marijnus Clarijs en Joanna Damen).
 16. Joannes Laurentius Clarijs, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 2 juli 1759 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Philipssen Clarijs en Maria Janssen Clarijs).
 17. Mathias Laurentius Jansse Clarijs, geboren te Wouw op 14 augustus 1760 (RK).

V-b Maria Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 8 juni 1719, dochter van Joannes Philipse Clarijs (IV-b) en Johanna Lauwereijsen Deanen. Zij is getrouwd te Kruisland (NB) op 12 februari 1741, op 21-jarige leeftijd (1) met Christoffel Roks (30 jaar oud), gedoopt te Roosendaal op 8 december 1710. Zij is getrouwd te Steenbergen op 13 juli 1748, op 29-jarige leeftijd (2) met Christiaan Pieters van de Rooijen. Zij is getrouwd te Wouw op 4 februari 1753, op 33-jarige leeftijd (3) met Franciscus Crijnen. Uit dit huwelijk:

 1. Quirinus Crijnen, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 1 december 1755.

V-c Dijmphna Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 7 mei 1722, overleden op 9 februari 1769, 46 jaar oud, dochter van Joannes Philipse Clarijs (IV-b) en Johanna Lauwereijsen Deanen. Zij is in ondertrouw gegaan te Kruisland (NB) op 28 januari 1747 en getrouwd te Wouw op 12 februari 1747 (getuigen waren Joannes Botermans en Anna Vadde), op 24-jarige leeftijd (1) met Cornelis Jans Huismans.

Getuigen ondertrouw: Laurentius van Ringelen, Cornelia Clarijs.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Huismans, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 7 december 1747 (doopgetuigen waren Laurentius Jans Huijsmans (afwezig) en Joanna Laurijsse Damen).
 2. Philippus Huismans, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 13 mei 1749 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Maria Clarijs).

Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 17 juli 1751 en getrouwd te Kruisland (NB) op 1 augustus 1751, op 29-jarige leeftijd (2) met Pieter Willems Korsmit.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Kruisland (NB) op 15 september 1769 en getrouwd aldaar op 30 september 1769 met Willemina van Overvelt.) Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Korssmit, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 2 april 1752 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius Clarijs en Anna Kortsmit).
 2. Maria Cortsmit, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 27 november 1753 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Clarijs en Cornelia Clarijs).
 3. Cornelia Cortsmit, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 27 november 1753 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Voorborght en Maria van Domborgh).

V-d Cornelia Jansse Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op 26 mei 1728, overleden aldaar, begraven aldaar op 25 juli 1754, 26 jaar oud, dochter van Joannes Philipse Clarijs (IV-b) en Johanna Lauwereijsen Deanen.

Weesboek Steenbergen: 14.9.1754, testament Adriaan Boenders, Mr. wagenmaker te Cruijslant en Cornelia Clarijs. Zij is overleden in juli 1754.

Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 6 september 1749 en getrouwd aldaar op 21 september 1749, op 21-jarige leeftijd met Adrianus Boenders (29 jaar oud), meester wagenmaker te Kruisland, gedoopt te Bergen op Zoom op 2 november 1719. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Adriaanse Boenders, gedoopt te Kruisland (NB) op 29 oktober 1750 (doopgetuigen waren Antonius de Wit en Joanna Damen), volgt onder VI-b.
 2. Willelmus Boenders, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 10 november 1751 (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Maria Clarijs).
 3. Maria Boenders, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 4 oktober 1753 (doopgetuigen waren Laurentius Clarijs en Dijmphna Clarijs).

V-e Cornelis Jansse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 8 september 1734, overleden te Kruisland (NB) op 24 februari 1800, 65 jaar oud, zoon van Joannes Philipse Clarijs (IV-b) en Johanna Lauwereijsen Deanen. Hij is getrouwd te Wouw op 15 april 1764, op 29-jarige leeftijd met Dijmphna Carels Dingemans (27 jaar oud), geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Steenbergen op 21 oktober 1736 (RK), overleden te Kruisland (NB) op 13 januari 1800, 63 jaar oud, dochter van Carel Marijnisse Dingemans en Dijmphna Anthonisse van Hooff. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Cornelis Jansse Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op 30 maart 1765, overleden te Steenbergen op 18 september 1841, 76 jaar oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 15 november 1795, op 30-jarige leeftijd met Adriana Valkenburg (34 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 2 februari 1761, overleden aldaar op 2 april 1847, 86 jaar oud, dochter van Joannis Valkenburg en Joanna Bedaf.
 2. Dijmphna Cornelius Jansse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 1 december 1766 (RK) (doopgetuigen waren Carolus Marinusse Dingemans en Joanna Domen), volgt onder VI-c.
 3. Philippus Cornelisz Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 15 augustus 1769 (doopgetuigen waren Antonius Dingemans en Maria Jansse Klarijs), volgt onder VI-d.
 4. Marinus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 16 maart 1771 (doopgetuigen waren Laurentius Clarijs en Cornelia Weijmans).
 5. Carolus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 13 november 1772 (RK) (doopgetuigen waren Marinus Clarijs en Gertrudis Stevens).
 6. Cornelis Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 28 maart 1776, gedoopt te Wouw op 28 maart 1776 (RK) (doopgetuigen waren Marinus Dingemans en Joanna Dingemans), volgt onder VI-e.
 7. Adrianus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 24 april 1778 (doopgetuigen waren Franciscus Krijnen en Maria Danen (afwezig)).
 8. Laurentius Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 7 oktober 1780 (doopgetuigen waren Joannes Huijsmans en Dijmphna Clarijs). Hij is getrouwd te Steenbergen op 16 februari 1827, op 46-jarige leeftijd met Joanna Krijnen (38 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1789, dochter van Quirinus Krijnen en Adriana van Son.
 9. Petrus Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 23 augustus 1783, gedoopt aldaar op 23 augustus 1783 (doopgetuigen waren Quirinus Krijnen en Cornelia van Gastel).

V-f Marijnus Jansse Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 3 december 1737, gedoopt te Wouw op 3 december 1737, overleden te Kruisland (NB) op 2 juli 1819, 81 jaar oud, zoon van Joannes Philipse Clarijs (IV-b) en Johanna Lauwereijsen Deanen. Hij is getrouwd te Kruisland (NB) op 19 maart 1769 voor de kerk, op 31-jarige leeftijd met Johanna Carelse Dingemans (19 jaar oud), geboren te Kruisland (NB) op 2 april 1749 (RK), overleden aldaar op 19 september 1795, 46 jaar oud, dochter van Carel Marijnisse Dingemans en Lamberta Jansse Musters. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Marinus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 8 februari 1770 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius Clarijs en Joanna Boenders (namens Huberta Mutsaarts)), volgt onder VI-f.
 2. Philippus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 6 maart 1771 (doopgetuigen waren Carolus Dingemans en Maria Clarijs).
 3. Carolus Clarijs, Karel, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 10 januari 1773 (doopgetuigen waren Cornelius Clarijs en Elisabetha Dingemans (namens Maria Clarijs)), volgt onder VI-g.
 4. Cornelis Marijnusse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 25 september 1774 (doopgetuigen waren Joannes Dingemans en Dijmphna Dingemans), volgt onder VI-h.
 5. Joanna Marijnusse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 20 januari 1776 (doopgetuigen waren Cornelius Dingemans en Catharina Dingemans).
 6. Lambertus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 28 april 1777 (doopgetuigen waren Antonius Digmans en Maria Damen), volgt onder VI-i.
 7. Joanna Marijnusse Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 29 juni 1779, gedoopt te Wouw op 29 juni 1779 (doopgetuigen waren Adrianus Dingemans en Cornelia Weijmans), overleden te Steenbergen op 27 februari 1862, 82 jaar oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 1 maart 1832, op 52-jarige leeftijd met Jan Jacobusse Mens (60 jaar oud), bouwman, geboren te Moerstraten (NB) op 12 juli 1771, overleden te Roosendaal op 25 februari 1849, 77 jaar oud, zoon van Jacobus Janssen Mens en Anna Maria Gasperse van Gaens.
  (Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 4 april 1807 en getrouwd te Wouw op 19 april 1807 (getuigen waren Francisca Elisabeth de Naijre en Joanna van de Watering), op 35-jarige leeftijd met Adriana van Osta (26 jaar oud), landbouwster, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 19 november 1780 (doopgetuigen waren Adriana Potters en Joanna Potters), overleden te Wouw op 19 mei 1828, 47 jaar oud, dochter van Godefridus van Osta en Anna Uijtdewilligen.)
 8. Anna Cornelia Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 22 februari 1781 (doopgetuigen waren Marinus Dingemans en Cornelia Mangelaars).
 9. Anna Cornelia Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 10 maart 1782 (doopgetuigen waren Joannes Huijsmans en Cornelia van Gastel).
 10. Maria Anna Marinus Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 18 juli 1784, gedoopt te Wouw op 18 juli 1784 (doopgetuigen waren Antonius Dingemans en Joanna Rockx).
 11. Adrianus Clarijs, geboren te Wouw op 13 augustus 1786, gedoopt aldaar op 13 augustus 1786 (doopgetuigen waren Philippus Huijsmans en Anna de Jong).
 12. Marijnus Clarijs, geboren op 23 juni 1789, gedoopt te Wouw op 23 juni 1789 (doopgetuigen waren Quirinus Krijnen en Joanna Uijtdewillige), volgt onder VI-j.

V-g Joannes Bartelse Clarijs, wagenmaker, gedoopt te Wouw op 25 februari 1730 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 19 juni 1794, 64 jaar oud, zoon van Bartholomeus Philipse Clarijs (IV-c) en Lijsbet Janse Sledde. Hij is getrouwd te Steenbergen op 1 mei 1757, op 27-jarige leeftijd (1) met Petronella Leemans (25 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 24 februari 1732 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 6 november 1762, 30 jaar oud, dochter van Adrianus Petrus Leemans en Catharina Peters van de Kar. Uit dit huwelijk:

 1. Lambertus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom, gedoopt te Steenbergen op 15 januari 1758 (RK) (doopgetuigen waren Elisabeth Sledde en Marinus Leemans), volgt onder VI-k.
 2. Catharina Clarijs, gedoopt te Bergen op Zoom op 13 juli 1760 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Rijen en Maria Clarys), volgt onder VI-l.
 3. Adrianus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 29 oktober 1762, overleden aldaar op 10 juli 1763, 254 dagen oud.

Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 30 juni 1765, op 35-jarige leeftijd (2) met Agatha Roosendaal (20 jaar oud), gedoopt te Oudenbosch (NB) op 16 maart 1745 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 13 maart 1812, 66 jaar oud, dochter van Godefridus van Roosendaal en Elisabeth Molenaars. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 3 augustus 1766, overleden aldaar op 8 februari 1823, 56 jaar oud. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 3 mei 1789, op 22-jarige leeftijd met Johannes Nuggelmans (23 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 21 januari 1766.
 2. Cornelius Clarijs, gedoopt te Bergen op Zoom op 4 november 1767 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Clarijs en Cornelia van Roosendaal).
 3. Godefridus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 2 september 1771 (RK), volgt onder VI-m.
 4. Fredericus Clarijs, gedoopt te Bergen op Zoom op 2 september 1771 (RK) (doopgetuigen waren Vincentius van Dorst en Anna van Roosendaal).
 5. Brigitta Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 9 juni 1782, overleden aldaar op 7 mei 1821, 38 jaar oud.
 6. Jan Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 11 augustus 1786, volgt onder VI-n.

V-h Cornelius Bartelse Clarijs, wagenmaker en landbouwer, geboren te Wouw op 21 augustus 1734, gedoopt aldaar op 21 augustus 1734, overleden te Kruisland (NB) op 2 maart 1804, 69 jaar oud, zoon van Bartholomeus Philipse Clarijs (IV-c) en Lijsbet Janse Sledde.

Van Marinus van Ooien kocht hij een blok land, gelegen in het Seggeske te Kruisland. Aan Johannes van Vlimmeren te Notendaal onder Steenbergen verkocht hij een huis, schuur en erf met wagenmakers winkel en al het daarbij behorende hout en gereedschap, gestaan aan de noordzijde van het dorp Kruisland. Van David Schindler kocht hij voor 2350 gulden een huis met schuur en 13 gemeten 287 roeden land in de polder van Kruisland. Eveneens in deze polder kocht hij van Cornelis Rietberg een perceel land van 5 gemeten 212 roeden, voor 1800 gulden. In maart 1790 ontstond er voor Cornelis Bartelen Clarijs een penibele situatie. Hij compareerde toen voor schepenen van Steenbergen, aan wie hij een brandbrief overhandigde met de volgende tekst:
Clarijs gij moet hier 20 rijksdaalders geven en die moet gij leggen tenne den Stoofweg aan de dijk. Daar zal een matie uijtgesteken zijn aen een boom, daar moet gij het geld leggen met dat briefken in een vor en dat moet er wesen binnen den tijd van twee maal 24 uuren of anders zal ik u huijs in den brand steeken. Geeft gij doet wel en anders moet gij wagten dat er van komt.
De huisvrouw van Cornelis had dit bericht op maandagmorgen 15 februari 1790 in het hoenderkot gevonden dat op de werf stond van de hoeve die zij bewoonden. Cornelis verklaarde dat hij het schrijven enige tijd onder zich gehouden had om te beproeven of hij de schrijver er van kon ontdekken. Hij was ook naar de plek gegaan waar hij het geld moest leggen en inderdaad was daar een mat of soodie werkelijk uitgestoken. Van Seija van den Berg, weduwe van Hendrik van Eijnatten, kocht Cornelis Clarijs voor 1813 gulden een perceel land van 6 gemeten in de polder van Kruisland. Aan Pieter Jan van meer verkocht hij op 23 juli 1796 de helft van een hoeve met wagenhuis, boomgaard en land op de Boutweg te Kruisland. Aan Denis Stadhouders verkocht hij 50 roeden land aan de Rozendaalseweg te Kruisland. Een hoefje, bestaande uit een huis en schuur met circa 14 gemeten land in de polder van Kruisland, verkocht hij voor 300 gulden aan Pieter van Hekelen.

Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 14 mei 1758, op 23-jarige leeftijd met Adriana Herstraten (29 jaar oud), gedoopt te Bergen op Zoom op 13 december 1728, begraven te Kruisland (NB) op 11 april 1792, 63 jaar oud, dochter van Cornelis van Herstraten en Maria Bastiaensen. Uit dit huwelijk:

 1. Lambertus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 4 april 1759 (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Maria Bastiaense), overleden te Fijnaart (NB) op 25 juni 1829, 70 jaar oud.
 2. Joannes Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 22 november 1760 (doopgetuigen waren Sebastianus van Heijstraaten en Elizabetha Sledden), overleden te Kruisland (NB) op 22 maart 1766, 5 jaar oud.
 3. Cornelia Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 22 november 1760, overleden te Steenbergen op 24 augustus 1854, 93 jaar oud. Zij is getrouwd te Wouw op 7 augustus 1791 (getuigen waren Jacobus Wijmans en Joanna van Aert), op 30-jarige leeftijd (1) met Johannes Meurs.
  Getrouwd met dispensatie wegens bloedverwantschap in de derde graad.
  Zij is in ondertrouw gegaan op 23 december 1797 en getrouwd te Steenbergen op 7 januari 1798, op 37-jarige leeftijd (2) met Joannes Govertse Uijtdewilligen (39 jaar oud), geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 16 mei 1758 (doopgetuigen waren Joannes Rampaert en Angelina Hijnen), wonende te Wouw, zoon van Godefridus Jansse Uijtdewilligen en Cornelia Rampaert.
  (Hij is eerder getrouwd te Kruisland (NB) op 19 september 1783, op 25-jarige leeftijd met Maria van Etten, wonende te Steenbergen, overleden voor 23 december 1797.)
 4. Philippus Clarijs Corneliszoon, geboren te Kruisland (NB) op 16 augustus 1765, gedoopt aldaar op 16 augustus 1765 (RK), volgt onder VI-o.
 5. Joanna Cornelis Bartelse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 1 maart 1769 (doopgetuigen waren Vincentius van Dorst en Joanna Boenders (namens Agatha van Roosendaal)). Zij is getrouwd te Kruisland (NB) op 31 oktober 1795, op 26-jarige leeftijd met Philippus Cornelisz Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 15 augustus 1769, volgt onder VI-d.

V-i Adrianus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 8 februari 1729 (RK), begraven te Halsteren (NB) op 13 december 1772, 43 jaar oud, zoon van Willem Philipse Clarijs (IV-d) en Maria Adriaensen Daanen. Hij is getrouwd te Steenbergen op 15 januari 1764, op 34-jarige leeftijd met Anna de Koninck (22 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 4 oktober 1741 (RK), begraven te Halsteren (NB) op 4 mei 1776, 34 jaar oud, dochter van Hendrikus de Koninck en Anna Vroght. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Clarijs, gedoopt te Halsteren (NB) op 4 november 1764 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Loenhout en Cornelia Clarijs), wonende te Halsteren (Auvergnepolder).
 2. Anna Clarijs, gedoopt te Halsteren (NB) op 1 december 1765 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius de Coninck en Maria de Coninck), wonende te Halsteren (Auvergnepolder).
 3. Henrica Clarijs, gedoopt te Halsteren (NB) op 22 oktober 1767 (RK), overleden te Steenbergen op 27 april 1840, 72 jaar oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 9 juli 1814, op 46-jarige leeftijd (1) met Petrus Heijnen (36 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 3 maart 1778. Zij is getrouwd te Steenbergen op 17 mei 1821, op 53-jarige leeftijd (2) met Kornelis Lodiers (64 jaar oud), geboren te Kruisland (NB) op 17 februari 1757, overleden aldaar op 17 februari 1844, 87 jaar oud, zoon van Pieter Pietersen Lodiers en Maria Catharina van Ringelen.
  (Hij is eerder getrouwd op 14 juni 1788, op 31-jarige leeftijd met Cornelia Huijsmans (36 jaar oud), geboren te Wouw op 11 februari 1752, overleden te Kruisland (NB) op 16 mei 1811, 59 jaar oud.)
 4. Joannes Clarijs, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 8 januari 1772 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Beeck en Wilhelmina Caes).

V-j Cornelia Clarijs, gedoopt te Halsteren (NB) op 23 augustus 1738 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer, dochter van Willem Philipse Clarijs (IV-d) en Marijken Oliviers Vos. Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 17 december 1763 en getrouwd aldaar op 1 januari 1764, op 25-jarige leeftijd met Jan van Loenhout (42 jaar oud), geboren te Steenbergen, gedoopt op 15 oktober 1721, zoon van Cornelius Judocus van Loenhout en Adriana Adriaanse Huijsmans. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana van Loenhout, gedoopt te Steenbergen op 8 december 1764 (RK) (doopgetuigen waren Cornelia van Loenhout en Adrianus Clarijs), volgt onder VI-p.
 2. Cornelius van Loenhout, gedoopt te Steenbergen op 27 januari 1766 (RK) (doopgetuigen waren Christiaan Buijsen en Anna C. Somers).
 3. Wilhelmus van Loenhout, gedoopt te Steenbergen op 23 maart 1768 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Someren en Anna Buijsen), volgt onder VI-q.
 4. Anna M van Loenhout, gedoopt te Steenbergen op 24 mei 1771 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Nijsen en Cornelia Korst).

VI-a Adriana Clarijs, naaister, gedoopt te Wouw op 17 mei 1746 (RK), overleden aldaar op 15 oktober 1828, 82 jaar oud, dochter van Laurentius Clarijs (V-a) en Adriana Christiaanse van Rooij.

Adriana Clarijs patent-akte in 1806 Wouw afgegeven in 1806 aan Adriana Clarijs : akte van patent : naaister.

Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw op 8 augustus 1778 en getrouwd aldaar op 24 augustus 1778, op 32-jarige leeftijd (1) met Christoffel Muller, geboren te Erfurt (Duitsland), overleden voor 10 september 1796. Uit dit huwelijk:

 1. Laurina Muller, arbeidster, gedoopt te Wouw op 7 mei 1779 (doopgetuige was Adriana van Roij), ongehuwd overleden te Wouw op 24 september 1826, 47 jaar oud.
 2. Petronilla Muller, gedoopt te Wouw op 14 mei 1781 (doopgetuigen waren Cornelius Clarijs en Joanna Kouwenbergh (namens Petronilla Clarijs)), overleden te Wouw op 7 september 1847, 66 jaar oud.

Zij is in ondertrouw gegaan op 10 september 1796 en getrouwd te Wouw op 25 september 1796 (getuigen waren Joannes Vrients en Jacoba Fabri), op 50-jarige leeftijd (2) met Jacobus van Immeren, geboren te Roosendaal, wonende te Wouw, zoon van Jacobus van Nimmen en Petronilla Luijks.
(Hij was weduwnaar van Cornelia van den Dries, overleden voor 10 september 1796.)

VI-b Joanna Adriaanse Boenders, gedoopt te Kruisland (NB) op 29 oktober 1750, dochter van Adrianus Boenders (meester wagenmaker te Kruisland) en Cornelia Jansse Clarijs (V-d). Zij is getrouwd te Steenbergen op 8 april 1771 voor de kerk, op 20-jarige leeftijd met Jan Janse van Etten (25 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 1 oktober 1745, zoon van Joannes van Etten en Adriana Martelmans.

Weesboek Steenbergen, inv. 2250, 7.3.1795, vertoont testament van Jan Janse van Etten en zijn huijsvrouw Johanna Adriaanse Boenders, gepasserd voor Not. Clement 5.2.1772.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan van Etten, geboren te Steenbergen in het jaar 1770, gedoopt aldaar (RK), volgt onder VII-a.
 2. Joanna van Etten, geboren te Steenbergen op 21 oktober 1776, gedoopt aldaar op 21 oktober 1776 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis van Etten en Petronilla van Rooij), volgt onder VII-b.
 3. Adriana van Etten, geboren te Halsteren (NB) op 11 juni 1786 (doopgetuigen waren Cornelius van Gunst en Catharina Krijnen), volgt onder VII-c.

VI-c Dijmphna Cornelius Jansse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 1 december 1766 (RK), overleden te Steenbergen op 7 januari 1836, 69 jaar oud, dochter van Cornelis Jansse Clarijs (V-e) en Dijmphna Carels Dingemans. Zij is getrouwd te Steenbergen op 15 november 1795, op 28-jarige leeftijd met Marijn Mangelaars (33 jaar oud), geboren te Steenbergen op 12 januari 1762, overleden aldaar op 7 januari 1836, 73 jaar oud, zoon van Govaert Philipse Mangelaars en Joanna Marijnusse van de Watermolen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Mangelaars, geboren te Kruisland (NB), gedoopt aldaar op 17 september 1796 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Clarijs en Cornelia van Amstel), volgt onder VII-d.
 2. Philippus Mangelaars, gedoopt te Kruisland (NB) op 24 september 1797 (doopgetuigen waren Dimpna Dingemans en Adrianus Mangelaers).
 3. Dimpna Mangelaars, gedoopt te Kruisland (NB) op 12 januari 1799 (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Cornelis Koenraad).
 4. Joanna Mangelaars, geboren te Kruisland (NB), gedoopt aldaar op 27 februari 1800 (RK) (doopgetuigen waren Philippus Clarijs en Antonetta Tirions), volgt onder VII-e.
 5. Jan Mangelaars, gedoopt te Kruisland (NB) op 1 augustus 1801 (RK) (doopgetuigen waren Carolus C.J. Clarijs en Adriana Valkerburg), volgt onder VII-f.
 6. Marijnis Mangelaars, gedoopt te Kruisland (NB) op 9 december 1802 (RK) (doopgetuigen waren Joanna B. Clarijs en Antonetta Tijrions).
 7. Anna C. Mangelaars, gedoopt te Kruisland (NB) op 27 maart 1804 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius Clarijs en Joanna Huijsmans).

VI-d Philippus Cornelisz Clarijs, wagenmaker, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 15 augustus 1769, overleden te Steenbergen op 19 januari 1829, 59 jaar oud, zoon van Cornelis Jansse Clarijs (V-e) en Dijmphna Carels Dingemans. Hij is getrouwd te Kruisland (NB) op 31 oktober 1795, op 26-jarige leeftijd met Joanna Cornelis Bartelse Clarijs (26 jaar oud), geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 1 maart 1769, dochter van Cornelius Bartelse Clarijs (V-h) en Adriana Herstraten. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op 4 februari 1797 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Clarijs en Cornelia C. Clarijs).
 2. Dimpna Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op 4 november 1798 (RK) (doopgetuige was Cornelis C.J. Clarijs).
 3. Carolina Clarijs, geboren te Steenbergen op 4 november 1798. Zij is getrouwd op 10 juni 1830, op 31-jarige leeftijd met Henricus Hermus (27 jaar oud), geboren te Klundert op 6 februari 1803.
 4. Dimpna Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op 18 januari 1801 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Dimpna Clarijs).
 5. Cornelius Andreas Clarijs, priester, geboren te Fijnaart op 10 januari 1803, overleden te Willemstad op 6 februari 1849, begraven te Fijnaart, 46 jaar oud.
 6. Anna Maria Adriana Clarijs, geboren te Fijnaart op 25 maart 1805.
 7. Joannes Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 5 augustus 1807, volgt onder VII-g.

VI-e Cornelis Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 28 maart 1776, gedoopt te Wouw op 28 maart 1776 (RK), zoon van Cornelis Jansse Clarijs (V-e) en Dijmphna Carels Dingemans. Hij is getrouwd te Oud-Vossemeer op 9 februari 1812, op 35-jarige leeftijd met Maria Meurs (34 jaar oud), landbouwster, gedoopt te Halsteren (NB) op 26 juni 1777, overleden te Oud-Vossemeer op 17 mei 1831, 53 jaar oud, dochter van Marinus Meurs en Catharina van de Kasteele.
(Zij was weduwe van Jan Maas.) Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer op 22 november 1812, volgt onder VII-h.
 2. Pieternella Clarijs, landbouwster, geboren te Oud-Vossemeer op 5 november 1814. Zij is getrouwd te Oud-Vossemeer op 2 mei 1836, op 21-jarige leeftijd met Jean Lokker (24 jaar oud), landman, geboren te Kerkwerve op 11 november 1811, zoon van Cornelis Lokker en Johanna Buize.
 3. Dijmphna Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer op 28 mei 1817, volgt onder VII-i.

VI-f Joannes Marinus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 8 februari 1770 (RK), overleden te Kruisland (NB) op 9 februari 1810, 40 jaar oud, zoon van Marijnus Jansse Clarijs (V-f) en Johanna Carelse Dingemans. Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 8 december 1798 en getrouwd te Roosendaal op 30 december 1798, op 28-jarige leeftijd met Catharina Marijnisse Hagenaars (23 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 6 augustus 1775 (RK), overleden te Steenbergen op 19 maart 1847, 71 jaar oud, dochter van Marinus Linders Hagenaers en Anna Vergroesen.
(Zij is later getrouwd te Steenbergen op 8 september 1814, op 39-jarige leeftijd met Petrus Maas (28 jaar oud), metselaar, geboren te Bergen op Zoom op 6 oktober 1785, overleden te Steenbergen op 26 augustus 1827, 41 jaar oud.) Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Clarijs, landbouwersknecht, gedoopt te Roosendaal op 26 januari 1800 (RK), overleden te Steenbergen op 23 december 1826, 26 jaar oud.
 2. Johanna Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op 14 augustus 1803 (RK).
 3. Anna Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op 21 oktober 1805 (RK) (doopgetuigen waren Dijmphna Hagenaars en Wilhelmina van Tilburg). Zij is getrouwd te Steenbergen op 6 november 1840, op 35-jarige leeftijd met Johannes de Klerk (25 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1815, zoon van Pieter Franciscus de Klerk en Anna Cornelia Gadrie.
 4. Jan Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 15 augustus 1808, gedoopt te Wouw op 15 augustus 1808 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Haegenaers, Cornelia Clarijs en Joanna Uijtdewilligen), volgt onder VII-j.

VI-g Carolus Clarijs, Karel, arbeider, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 10 januari 1773, zoon van Marijnus Jansse Clarijs (V-f) en Johanna Carelse Dingemans. Hij is getrouwd te Steenbergen op 24 december 1814, op 41-jarige leeftijd met Elizabeth Kostermans (22 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1792, dochter van Rochus Kostermans en Maria Catharina Heijnen. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Clarijs, geboren te Steenbergen in het jaar 1818, volgt onder VII-k.
 2. Marijn Clarijs, geboren te Steenbergen op 15 januari 1822, volgt onder VII-l.
 3. Pieter Clarijs, geboren te Steenbergen op 12 april 1824.

VI-h Cornelis Marijnusse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 25 september 1774, overleden te Halsteren (NB) op 28 februari 1845, 70 jaar oud, zoon van Marijnus Jansse Clarijs (V-f) en Johanna Carelse Dingemans. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 6 december 1813, op 39-jarige leeftijd met Cornelia van Reijen (24 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 6 februari 1789, overleden te Halsteren (NB) op 18 juni 1847, 58 jaar oud, dochter van Cornelis van Reijen en Maria Willemse. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer op 21 juli 1814, overleden te Halsteren (NB) op 27 oktober 1878, 64 jaar oud. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 28 april 1858, op 43-jarige leeftijd met Nicolaas van Meel (41 jaar oud), landbouwer en schoenmaker, geboren te Steenbergen op 26 november 1816 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 3 september 1889, 72 jaar oud, zoon van Joannes van Meel (arbeider) en Cornelia van Bavel (arbeidster).
  (Hij is eerder getrouwd te Halsteren (NB) op 10 augustus 1842, op 25-jarige leeftijd met Petronella van Zandvliet (40 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1802, dochter van Johannes van Zandvliet en Catharina Brand. Hij is eerder getrouwd te Halsteren (NB) op 7 juli 1854, op 37-jarige leeftijd met Adriana Huibrechts (29 jaar oud), arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 1 februari 1825 (doopgetuigen waren Piet de Graauw en Jan Kools), overleden te Halsteren (NB) op 29 november 1857, 32 jaar oud, dochter van Jacobus Huibrechts (arbeider) en Johanna Verbogt.)
 2. Marijn Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1820, volgt onder VII-m.
 3. Pieter Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer op 14 februari 1821 (RK), volgt onder VII-n.

VI-i Lambertus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 28 april 1777, zoon van Marijnus Jansse Clarijs (V-f) en Johanna Carelse Dingemans. Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 15 mei 1821, op 44-jarige leeftijd (1) met Maria Elsiabeth Gorissen (37 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) in het jaar 1784, dochter van Anthoni Gorissen en Catharina Jacobse. Hij is getrouwd te Standdaarbuiten (NB) op 23 februari 1829, op 51-jarige leeftijd (2) met Elisabeth Santbergen (39 jaar oud), geboren te Standdaarbuiten (NB) in het jaar 1790, dochter van Antonie Santbergen en Anna Verbaten. Uit dit huwelijk:

 1. Anthonie Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 1 januari 1832.
 2. Anna Clarijs, overleden te Oudenbosch (NB) op 14 januari 1874.
 3. Marijnus Clarijs, volgt onder VII-o.

VI-j Marijnus Clarijs, wagenmaker, geboren op 23 juni 1789, gedoopt te Wouw op 23 juni 1789, zoon van Marijnus Jansse Clarijs (V-f) en Johanna Carelse Dingemans. Hij is getrouwd te Standdaarbuiten (NB) op 27 juni 1831, op 42-jarige leeftijd met Antonia Santberg (35 jaar oud), gedoopt te Standdaarbuiten (NB) op 24 augustus 1795, dochter van Antonie Santbergen en Anna Verbaten. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen op 1 augustus 1832.
 2. Levenloos Clarijs, geboren te Steenbergen op 1 augustus 1832, overleden aldaar op 1 augustus 1832.
 3. Antonij Clarijs, geboren te Steenbergen op 29 september 1837.

VI-k Lambertus Clarijs, wagenmaker, geboren te Bergen op Zoom, gedoopt te Steenbergen op 15 januari 1758 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 25 januari 1823, 65 jaar oud, zoon van Joannes Bartelse Clarijs (V-g) en Petronella Leemans. Hij was gehuwd met Helena Jorgen, geboren te Nieuwenhagen bij Maastricht, overleden te Bergen op Zoom op 1 februari 1848. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Clarijs, wagenmaker, gedoopt te Bergen op Zoom op 30 januari 1792 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Catharina Clarijs). Hij is getrouwd te Oud-Vossemeer op 23 februari 1821, op 29-jarige leeftijd met Maria Fransen (39 jaar oud), broodbakster, geboren te Norderwijk in het jaar 1782, dochter van Petrus Franciscus Fransen en Maria Theresia de Ceuster.
  (Zij was weduwe van Cornelis Franken.)
 2. Godefridus Clarijs, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren (NB) op 30 augustus 1793 (doopgetuigen waren Godefridus Clarijs en Cornelia Clarijs).
 3. Petrus Clarijs, gedoopt te Bergen op Zoom op 25 november 1795 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Jorgen en Elizabetha Clarijs), volgt onder VII-p.
 4. Christianus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1808. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 6 februari 1834, op 26-jarige leeftijd met Adriana Christina Meeussen (24 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1810, dochter van Joannis Meeussen en Anna Cornelia van Ostaijen.
 5. Anna Clarijs, gedoopt te Bergen op Zoom op 1 maart 1810 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Clarijs en Anna van Rijen).
 6. Elisabeth Clarijs, overleden te Bergen op Zoom op 28 oktober 1814.
 7. Petronilla Clarijs, geboren te Bergen op Zoom. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 14 maart 1833 met Mattheus Gerardus Steemers, geboren te Brummen, zoon van Gerardus Steemers en Anna Catharina Janzen.

VI-l Catharina Clarijs, gedoopt te Bergen op Zoom op 13 juli 1760 (RK), overleden aldaar op 14 december 1809, 49 jaar oud, dochter van Joannes Bartelse Clarijs (V-g) en Petronella Leemans. Zij is in ondertrouw gegaan te Bergen op Zoom op 12 januari 1788 en getrouwd aldaar op 27 januari 1788, op 27-jarige leeftijd met Joannes Theodorus Veraart, geboren te Bergen op Zoom, wonende aldaar. Uit dit huwelijk:

 1. Josephus Veraart, gedoopt te Bergen op Zoom op 12 december 1788 (RK) (doopgetuigen waren Josephus Veraart en Agatha van Roosendaal).
 2. Maria Veraart, gedoopt te Bergen op Zoom op 9 januari 1790 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Maria Schoutens). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 14 juli 1814, op 24-jarige leeftijd met Maximilianus Theodorus Karel Michiel (24 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1790, zoon van Johannes Karel Lodewijk David Simplix Michiel en Johanna Gambart.
 3. Joanna Veraart, gedoopt te Bergen op Zoom op 4 augustus 1792 (RK) (doopgetuigen waren Lambertus Clarijs en Joanna Veraart).
 4. Joannes Christianus Veraart, gedoopt te Bergen op Zoom op 6 oktober 1794 (RK) (doopgetuigen waren Christianus Veraart en Elizabetha Clarijs).
 5. Petrus Veraart, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1799. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 14 februari 1828, op 29-jarige leeftijd met Antonia van Riel (23 jaar oud), geboren te Breda in het jaar 1805, dochter van Martinus van Riel en Adriana Vermeeren.

VI-m Godefridus Clarijs, zadelmaker, geboren te Bergen op Zoom op 2 september 1771 (RK), overleden te Steenbergen op 20 januari 1848, 76 jaar oud, zoon van Joannes Bartelse Clarijs (V-g) en Agatha Roosendaal. Hij is getrouwd te Steenbergen op 8 december 1794, op 23-jarige leeftijd (1) met Anna Cornelia Jansen (24 jaar oud), gedoopt te Gastel in het jaar 1770, overleden te Steenbergen op 18 januari 1811, 41 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Clarijs, geboren te Steenbergen op 29 maart 1795, gedoopt te Wouw op 29 maart 1795 (RK) (doopgetuigen waren Lambertus Clarijs en Maria Jansen), volgt onder VII-q.
 2. Adrianus Clarijs, gedoopt te Steenbergen op 31 januari 1797 (RK) (doopgetuigen waren Agatha van Rosendaal en Cornelius Jansen).
 3. Anna Clarijs, gedoopt te Steenbergen op 16 september 1798 (RK) (doopgetuigen waren Marijnus Clarijs en Anna Clarijs).
 4. Adrianus Clarijs, geboren te Steenbergen, gedoopt aldaar op 23 november 1800 (doopgetuigen waren Adrianus Clarijs en Elisabeth Clarijs), volgt onder VII-r.
 5. Adriana Clarijs, gedoopt te Steenbergen op 12 september 1803 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Clarijs en Adriana Clarijs).
 6. Elisabeth Clarijs, gedoopt te Steenbergen op 31 maart 1806 (RK) (doopgetuigen waren Joannes d. Veraart en Elisabeth Jansens), volgt onder VII-s.
 7. Anna Philippina Clarijs, gedoopt te Steenbergen op 29 april 1808 (RK) (doopgetuigen waren Philippus Clarijs en Anna van Rijen), volgt onder VII-t.
 8. Anna Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen op 17 januari 1811.

Hij was gehuwd (2) met Joanna van Bemden, geboren te Dinteloord (NB) in het jaar 1789 (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Elizabet Clarijs, geboren te Steenbergen in het jaar 1806 (RK).
 2. Jacobus Clarijs, geboren te Steenbergen op 2 september 1813 (RK), volgt onder VII-u.
 3. Pieter Frans Clarijs, geboren te Steenbergen op 27 augustus 1815 (RK).
 4. Kornelis Clarijs, geboren te Steenbergen op 5 mei 1817 (RK).
 5. Kornelis Clarijs, geboren te Steenbergen op 11 november 1818 (RK).
 6. Godefried Clarijs, geboren te Steenbergen op 9 mei 1820 (RK).
 7. Petronilla Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen op 15 maart 1822 (RK).
 8. Petronilla Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen op 5 juni 1823 (RK).
 9. Agatha Brigitta Clarijs, geboren te Steenbergen op 31 mei 1825 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 15 november 1853, op 28-jarige leeftijd met Kornelis Boets (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op 14 januari 1827, zoon van Hendrik Boets (broodbakker en korenmolenaar) en Joanna Mens.
 10. Cornelia Catharina Clarijs, geboren te Steenbergen op 24 februari 1828 (RK).

VI-n Jan Clarijs, zadelmaker, geboren te Bergen op Zoom op 11 augustus 1786, overleden te Steenbergen op 21 mei 1828, 41 jaar oud, zoon van Joannes Bartelse Clarijs (V-g) en Agatha Roosendaal. Hij is getrouwd te Steenderen (Gelderland) op 21 april 1813, op 26-jarige leeftijd met Joanna Mulder (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Zeddam op 17 juni 1789, overleden te Steenbergen op 23 december 1834, 45 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Clarijs, geboren te Steenbergen in het jaar 1815 (RK), volgt onder VII-v.

VI-o Philippus Clarijs Corneliszoon, bouwman op de Noordhoeve, geboren te Kruisland (NB) op 16 augustus 1765, gedoopt aldaar op 16 augustus 1765 (RK), overleden te Steenbergen op 24 december 1832, 67 jaar oud, zoon van Cornelius Bartelse Clarijs (V-h) en Adriana Herstraten.

Maria Catharina Uijtdewilligen vermelding in notarieel archief op woensdag 5 december 1849 Kruisland. Inhoud akte : testament van Maria Catharina Uijtdewilligen, weduwe van Philippus Clarijs Corneliszoon, wonende te Kruisland onder Steenbergen.

Hij is getrouwd te Steenbergen op 30 november 1808, op 43-jarige leeftijd met Maria Catharina Uijtdewilligen (33 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 19 oktober 1775 (RK) (doopgetuigen waren Govardus Uijtdewilligen en Gertrudis A. Stevens), overleden te Kruisland (NB) op 31 maart 1850, 74 jaar oud, dochter van Petrus J. Uijtdewilligen en Elizabeth Dingemans.

Maria Catharina Uijtdewilligen vermelding in notarieel archief op vrijdag 28 juni 1844 Steenbergen. Inhoud akte: publieke verpachting ten verzoeke van Johanna Huijsmans, weduwe van Antonij Verheijen te Roosendaal, en Maria Catharina Uijtdewilligen, weduwe van Philip Clarijs te Steenbergen, van hooigras aldaar, opbrengst fl. 344,-.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen op 27 maart 1810, overleden aldaar op 14 december 1813, 3 jaar oud.
 2. Elisabeth Clarijs, geboren te Steenbergen op 15 juli 1811 (RK), overleden aldaar op 14 maart 1889, 77 jaar oud.
 3. Cornelis Clarijs, geboren te Steenbergen op 6 oktober 1812 (RK), volgt onder VII-w.
 4. Petrus Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 29 juni 1814 (RK), wonende te Roosendaal, overleden te Kruisland (NB) op 29 juni 1899, 85 jaar oud.
 5. Joannes Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 16 januari 1816 (RK), volgt onder VII-x.
 6. Adriaan Clarijs, geboren te Steenbergen op 29 oktober 1817 (RK).

VI-p Adriana van Loenhout, gedoopt te Steenbergen op 8 december 1764 (RK), dochter van Jan van Loenhout en Cornelia Clarijs (V-j). Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 13 september 1790 en getrouwd aldaar op 29 oktober 1790, op 25-jarige leeftijd met Joannes Baptista Ceulemans, geboren te Zandvliet (BelgiŽ).
(Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op 5 augustus 1785 met Catharina van Oorschot, geboren te Gastel.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Ceulemans, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 17 januari 1792 doop sub conditione (RK) (doopgetuigen waren Cornelis van Loenhout en Anna Maria van Loenhout), volgt onder VII-y.
 2. Joannes Baptista Ceulemans, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 20 oktober 1793 (RK) (doopgetuigen waren Wilhelmus van Loenhout en Petronilla de Bakker).
 3. Anna Ceulemans, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 6 oktober 1795 (doopgetuigen waren Joannes Kuijpers en Anna Buijsen), volgt onder VII-z.
 4. Michael Keulemans, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 7 maart 1799 doop sub conditione (doopgetuigen waren Michael Kokken en Joanna Huijgens).
 5. Petrus Keulemans, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 25 januari 1802 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Alphen en Joanna Catharina Keulemans).

VI-q Wilhelmus van Loenhout, gedoopt te Steenbergen op 23 maart 1768 (RK), overleden te Nieuw-Vossemeer op 21 mei 1802, 34 jaar oud, zoon van Jan van Loenhout en Cornelia Clarijs (V-j). Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 3 juni 1798, op 30-jarige leeftijd met Maria Huijge. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna van Loenhout, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt aldaar op 18 augustus 1799 (RK) (doopgetuigen waren Marijnus Huijge en Adriana van Loenhout).
 2. Carolina van Loenhout, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt aldaar op 15 mei 1801 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van Loenhout en Petronella van Wezel).

VII-a Jan van Etten, geboren te Steenbergen in het jaar 1770, gedoopt aldaar (RK), overleden te Kruisland (NB) op 3 mei 1805, 35 jaar oud, zoon van Jan Janse van Etten en Joanna Adriaanse Boenders (VI-b). Hij was gehuwd met Joanna Joannis Tiberius, arbeidster, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 9 november 1772 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus de Groot en Maria Bisschop), overleden te Steenbergen op 3 maart 1858, 85 jaar oud, dochter van Johannes Tiberius en Maria Cornelisse Heijnen.
(Zij was later gehuwd met Jacobus Cornelis Voorburg.) Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria van Etten, gedoopt te Kruisland (NB) op 26 januari 1799 (doopgetuigen waren Cornelius Eijsermans en Cornelia Tiberius), volgt onder VIII-a.
 2. Joannes van Etten, geboren te Kruisland (NB), gedoopt aldaar op 27 januari 1800 (RK), volgt onder VIII-b.
 3. Adrianus van Etten, gedoopt te Steenbergen op 5 februari 1801 (doopgetuigen waren Joannes Tiberius en Cornelia van Etten), volgt onder VIII-c.
 4. Kornelius van Etten, gedoopt te Kruisland (NB) op 23 februari 1802, volgt onder VIII-d.
 5. Jan van Etten, geboren te Kruisland (NB) op 31 juli 1804, volgt onder VIII-e.

VII-b Joanna van Etten, geboren te Steenbergen op 21 oktober 1776, gedoopt aldaar op 21 oktober 1776 (RK), overleden te Dinteloord (NB) op 31 mei 1849, 72 jaar oud, dochter van Jan Janse van Etten en Joanna Adriaanse Boenders (VI-b). Zij is getrouwd te Steenbergen op 3 juli 1796, op 19-jarige leeftijd met Kornelis IJzermans (23 jaar oud), dagloner, geboren te Halsteren (NB) op 14 februari 1773, overleden te Steenbergen op 5 november 1842, 69 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Antonia IJzermans, gedoopt te Steenbergen op 10 mei 1797 (RK) (doopgetuigen waren Joannes IJzermans en Cornelia van Etten).
 2. Joannes IJzermans, gedoopt te Steenbergen op 10 december 1799 (RK) (doopgetuigen waren Joanna Tiberius en Joannes van Etten).
 3. Joannes IJsermans, gedoopt te Steenbergen op 17 september 1802 (RK) (doopgetuigen waren Carolus IJzermans en Maria Roovers), volgt onder VIII-f.
 4. Adrianus IJzermans, gedoopt te Steenbergen op 4 oktober 1805 (RK) (doopgetuigen waren Joanna van Etten en Adrianus IJsermans).
 5. Adriaan IJzermans, geboren te Steenbergen op 27 februari 1811, volgt onder VIII-g.
 6. Joanna IJzermans, geboren te Steenbergen op 27 augustus 1813, volgt onder VIII-h.

VII-c Adriana van Etten, geboren te Halsteren (NB) op 11 juni 1786, dochter van Jan Janse van Etten en Joanna Adriaanse Boenders (VI-b). Zij is getrouwd te Steenbergen op 11 augustus 1811, op 25-jarige leeftijd met Didericus Wilhelmus de Jong (32 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen, gedoopt aldaar op 7 november 1778 (doopgetuigen waren Petrus van Gunst en Joanna de Jong), zoon van Theodorus de Jongh en Cornelia van Gunst. Uit dit huwelijk:

 1. Theodoor de Jong, geboren te Steenbergen op 24 juli 1813, volgt onder VIII-i.
 2. Jan de Jong, geboren te Steenbergen in het jaar 1815, volgt onder VIII-j.
 3. Adriaan de Jong, geboren te Steenbergen op 20 mei 1822, volgt onder VIII-k.
 4. Anna Maria de Jong, geboren te Steenbergen op 29 mei 1826, volgt onder VIII-l.

VII-d Cornelius Mangelaars, arbeider, geboren te Kruisland (NB), gedoopt aldaar op 17 september 1796 (RK), zoon van Marijn Mangelaars en Dijmphna Cornelius Jansse Clarijs (VI-c). Hij is getrouwd te Steenbergen op 13 februari 1817, op 20-jarige leeftijd met Petronilla de Bruijn (20 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1797, dochter van Antonij de Bruijn en Adriana Dingemans. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Mangelaars, geboren te Steenbergen op 22 juni 1817, volgt onder VIII-m.
 2. Adriaan Mangelaars, geboren te Steenbergen op 26 maart 1833, overleden te Roosendaal op 27 januari 1924, 90 jaar oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 18 november 1881, op 48-jarige leeftijd met Joanna Lodiers (43 jaar oud), geboren te Steenbergen op 9 maart 1838, overleden te Roosendaal op 21 januari 1915, 76 jaar oud, dochter van Pieter Lodiers (arbeider) en Catharina Nijssen (arbeidster).

VII-e Joanna Mangelaars, geboren te Kruisland (NB), gedoopt aldaar op 27 februari 1800 (RK), overleden te Wouw op 13 mei 1886, 86 jaar oud, dochter van Marijn Mangelaars en Dijmphna Cornelius Jansse Clarijs (VI-c). Zij is getrouwd te Steenbergen op 5 juli 1833, op 33-jarige leeftijd met Hendrik van Beethoven (46 jaar oud), wagenmaker, geboren te Wouw op 21 april 1787 (RK), overleden te Heerle (NB) op 2 januari 1846, 58 jaar oud, zoon van Wilhelmus van Beethoven (wagenmaker) en Elisabeth van Tiggelen. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus van Beethoven, geboren te Wouw op 22 april 1834 (RK), overleden aldaar op 7 december 1921, 87 jaar oud.
 2. Marijnus van Beethoven, geboren te Wouw op 17 maart 1836 (RK), volgt onder VIII-n.
 3. Petrus van Beethoven, geboren te Heere (NB) op 11 februari 1838 (RK), overleden te Wouw op 22 april 1922, begraven te Heerle (NB) op 25 april 1922, 84 jaar oud.
 4. Elisabeth van Beethoven, geboren te Wouw op 10 mei 1840 (RK), overleden aldaar op 1 december 1921, begraven te Heerle (NB) op 3 december 1921, 81 jaar oud.

VII-f Jan Mangelaars, arbeider en karreman, gedoopt te Kruisland (NB) op 1 augustus 1801 (RK), zoon van Marijn Mangelaars en Dijmphna Cornelius Jansse Clarijs (VI-c). Hij is getrouwd te Steenbergen op 24 april 1823, op 21-jarige leeftijd met Antonia van Tilburg (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1800, dochter van Christiaan van Tilburg en Wilhelmina Daemen. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Mangelaars, geboren te Steenbergen op 28 mei 1830.
 2. Marijn Mangelaars, geboren te Steenbergen op 19 maart 1837.

VII-g Joannes Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 5 augustus 1807, overleden aldaar op 26 december 1868, 61 jaar oud, zoon van Philippus Cornelisz Clarijs (VI-d) en Joanna Cornelis Bartelse Clarijs. Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 12 mei 1842, op 34-jarige leeftijd met Maria Leijten (19 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 2 februari 1823, dochter van Cornelis Leijten en Dingena Dekkers. Uit dit huwelijk:

 1. Philippus Cornelis Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 1 november 1845, volgt onder VIII-o.
 2. Dijmphena Johanna Maria Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 3 oktober 1856, overleden aldaar op 22 oktober 1856, 19 dagen oud.
 3. Dijmphena Johanna Maria Clarijs, geboren te Fijnaart (NB), volgt onder VIII-p.

VII-h Pieter Clarijs, landman, geboren te Oud-Vossemeer op 22 november 1812, overleden aldaar op 24 april 1868, 55 jaar oud, zoon van Cornelis Clarijs (VI-e) en Maria Meurs. Hij is getrouwd te Oud-Vossemeer op 8 oktober 1842, op 29-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Tholenaar (26 jaar oud), landvrouw, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1816, overleden te Oud-Vossemeer op 16 juni 1903, 87 jaar oud, dochter van Pieter Tholenaar (landbouwer) en Adriana Wijnen (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Maria Adriana Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer op 25 augustus 1843, overleden aldaar op 3 augustus 1857, 13 jaar oud.
 2. Cornelis Petrus Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer op 14 januari 1845.
 3. Petrus Johannis Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer op 14 januari 1845, ongehuwd overleden aldaar op 18 januari 1883, 38 jaar oud.
 4. Gerardus Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer op 25 juni 1846.
 5. Adriana Catharina Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer op 23 maart 1848, volgt onder VIII-q.
 6. Cornelis Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer op 19 december 1849, overleden aldaar op 19 januari 1850, 31 dagen oud.
 7. Johannis Cornelis Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer op 8 oktober 1854, ongehuwd overleden aldaar op 17 februari 1893, 38 jaar oud.
 8. Cornelis Christianus Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer op 30 januari 1857.
 9. Maria Johanna Francisca Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer op 23 april 1859, volgt onder VIII-r.

VII-i Dijmphna Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer op 28 mei 1817, overleden te Steenbergen op 16 maart 1870, 52 jaar oud, dochter van Cornelis Clarijs (VI-e) en Maria Meurs. Zij is getrouwd te Steenbergen op 29 april 1848, op 30-jarige leeftijd met Karel Jan Schoutens (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op 14 maart 1822, zoon van Henricus Schoutens en Maria Catharina Laanen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Schoutens, geboren te Steenbergen op 11 november 1851, volgt onder VIII-s.
 2. Hendrik Kornelis Schoutens, geboren te Steenbergen op 9 december 1858 (RK), volgt onder VIII-t.

VII-j Jan Clarijs, metselaar, geboren te Kruisland (NB) op 15 augustus 1808, gedoopt te Wouw op 15 augustus 1808 (RK), overleden te Steenbergen op 29 november 1884, 76 jaar oud, zoon van Joannes Marinus Clarijs (VI-f) en Catharina Marijnisse Hagenaars. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 18 oktober 1832, op 24-jarige leeftijd met Maria van Loenhout (25 jaar oud), geboren te Halsteren (NB), gedoopt te Steenbergen op 25 juni 1807, overleden te Zevenbergen (NB) op 12 juli 1887, 80 jaar oud, dochter van Kornelis van Loenhout en Joanna Dietvorst. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Kornelis Clarijs, geboren te Steenbergen op 23 september 1833, overleden te Rotterdam op 10 juni 1884, 50 jaar oud. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 4 mei 1860, op 26-jarige leeftijd met Johanna Pieternella Brendonck (26 jaar oud), naaister, geboren te Ritthem op 5 oktober 1833, overleden te Rotterdam op 4 februari 1906, 72 jaar oud, dochter van Arnoldus Adriaan Brendonck en Suzanna Cornelia Poleij.
 2. Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen op 1 april 1835 (RK), volgt onder VIII-u.
 3. Jan Clarijs, geboren te Steenbergen op 27 maart 1838.
 4. Jan Clarijs, geboren te Steenbergen op 26 januari 1840.
 5. Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen op 5 oktober 1846 (RK), volgt onder VIII-v.
 6. Antonij Clarijs, geboren te Steenbergen in het jaar 1849, volgt onder VIII-w.
 7. Anna Clarijs, geboren te Steenbergen op 3 juni 1853 (RK), volgt onder VIII-x.

VII-k Jan Clarijs, geboren te Steenbergen in het jaar 1818, zoon van Carolus Clarijs, Karel (VI-g) en Elizabeth Kostermans. Hij is getrouwd te Steenbergen op 23 april 1853, op 35-jarige leeftijd met Maria Vermeer (30 jaar oud), geboren te Dinteloord (NB) in het jaar 1823, dochter van Geert Vermeer en Johanna Verbeek. Uit dit huwelijk:

 1. Geertrui Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen in het jaar 1858, volgt onder VIII-y.

VII-l Marijn Clarijs, geboren te Steenbergen op 15 januari 1822, zoon van Carolus Clarijs, Karel (VI-g) en Elizabeth Kostermans. Hij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 8 mei 1865, op 43-jarige leeftijd met Maria Catharina Verbraak (38 jaar oud), geboren te Wouw op 10 mei 1826 (RK), dochter van Pieter Verbraak (arbeider en dagloner) en Helena de Waal, Begraafboek St. Lambertus Parochie (arbeidster en dagloonster).
(Zij is later getrouwd te Steenbergen op 12 november 1869, op 43-jarige leeftijd met Maghiel van Bavel (39 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 17 december 1829 (RK), zoon van Joannes van Bavel (arbeider) en Cornelia Theunen.) Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Clarijs, geboren te Steenbergen op 9 maart 1866 (RK), volgt onder VIII-z.

VII-m Marijn Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1820, overleden te Fijnaart en Heijningen (NB) op 26 maart 1858, 38 jaar oud, zoon van Cornelis Marijnusse Clarijs (VI-h) en Cornelia van Reijen. Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 9 mei 1844, op 24-jarige leeftijd met Johanna Haverkamp (22 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 9 januari 1822, overleden aldaar op 11 april 1902, 80 jaar oud, dochter van Gerardus Haverkamp en Elisabeth de Jager.
(Zij is later getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 30 april 1864, op 42-jarige leeftijd met Nicolaas Nagtzaam (66 jaar oud), geboren te Standdaarbuiten (NB) in het jaar 1798, overleden te Fijnaart en Heijningen (NB) op 19 augustus 1876, 78 jaar oud, zoon van Cornelis Nagtzaam en Adriana Berm. (Hij was weduwnaar van Maria van Dorst.)) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) in het jaar 1845, overleden te Standdaarbuiten (NB) op 28 september 1918, 73 jaar oud. Zij is getrouwd te Klundert (NB) op 29 april 1880, op 35-jarige leeftijd (1) met Adriaan van de Nobelen (38 jaar oud), geboren te Standdaarbuiten (NB) in het jaar 1842, zoon van Franciscus van de Nobelen en Elizabeth Verbraak.
  (Hij is later getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) met Dingena Frijters, geboren te Fijnaart (NB) op 27 april 1837, overleden aldaar op 5 juni 1873, 36 jaar oud, dochter van Pieter Frijters en Joanna van Parijs.) Zij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 3 mei 1887, op 42-jarige leeftijd (2) met Adrianus Magielse (41 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) in het jaar 1846, zoon van Cornelis Magielse en Antonia van Nispen.
 2. Gerardus Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 20 mei 1846, volgt onder VIII-aa.
 3. Cornelis Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 23 januari 1849. Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 7 november 1872, op 23-jarige leeftijd met Adriana Dingenouts (25 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) in het jaar 1847, dochter van Arnoldus Dingenouts en Maria van Nispen.
 4. Petrus Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) in het jaar 1853, overleden aldaar op 28 maart 1916, 63 jaar oud. Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 28 april 1877, op 24-jarige leeftijd met Antonetta Houtepen (23 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 12 oktober 1853, dochter van Pieter Houtepen en Clara Brand.
 5. Johannes Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 8 september 1855, overleden aldaar op 19 juni 1900, 44 jaar oud. Hij is getrouwd te Willemstad (NB) op 28 juli 1883, op 27-jarige leeftijd met Johanna van Zundert, geboren te Klundert (NB), dochter van Johannes van Zundert en Adriana van Kempen.
 6. Elisabeth Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 31 augustus 1858, overleden aldaar op 21 november 1859, 1 jaar oud.

VII-n Pieter Clarijs, landbouwer 't Hoefke (Dassenberg), geboren te Nieuw-Vossemeer op 14 februari 1821 (RK), overleden te Steenbergen op 26 februari 1901, 80 jaar oud, zoon van Cornelis Marijnusse Clarijs (VI-h) en Cornelia van Reijen. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 16 september 1846, op 25-jarige leeftijd met Cornelia de Kok (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 12 januari 1822 (RK), overleden aldaar op 25 april 1904, 82 jaar oud, dochter van Laurentius de Kok en Helena van Osta. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Clarijs, geboren te Steenbergen op 6 juni 1847 (RK), volgt onder VIII-ab.
 2. Kornelis Clarijs, geboren te Steenbergen op 14 maart 1849.
 3. Kornelis Laurens Clarijs, geboren te Steenbergen op 21 augustus 1851, volgt onder VIII-ac.
 4. Laurens Clarijs, geboren te Steenbergen op 17 maart 1853.
 5. Marijn Clarijs, geboren te Steenbergen op 19 maart 1855 (RK), volgt onder VIII-ad.
 6. Laurens Willem Clarijs, geboren te Steenbergen op 22 mei 1856.
 7. Jan Clarijs, geboren te Steenbergen op 10 augustus 1857 aangifte door: Jan Jacob van Haesendonck, 38 jaar, genees- heel- en vroedmeester.
 8. Leendert Clarijs, geboren te Steenbergen op 18 november 1858 aangifte door: Jan Jacob van Haesendonck, 39 jaar, genees- heel- en vroedmeester.
 9. Cornelia Johanna Clarijs, geboren te Steenbergen op 25 mei 1861.
 10. Willem Laurens Clarijs, geboren te Steenbergen op 26 september 1862 (RK), volgt onder VIII-ae.
 11. Adriana Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen op 12 september 1865.

VII-o Marijnus Clarijs, overleden te Fijnaart en Heijningen (NB) op 9 september 1883, zoon van Lambertus Clarijs (VI-i) en Elisabeth Santbergen. Hij was gehuwd met Anna Leijten. Uit dit huwelijk:

 1. Lambertus Clarijs, volgt onder VIII-af.

VII-p Petrus Clarijs, wagenmaker, gedoopt te Bergen op Zoom op 25 november 1795 (RK), overleden aldaar op 15 augustus 1853, 57 jaar oud, zoon van Lambertus Clarijs (VI-k) en Helena Jorgen. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 14 september 1821, op 25-jarige leeftijd met Maria Crusio (40 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 14 mei 1781 (RK), overleden aldaar op 10 december 1856, 75 jaar oud, dochter van Franciscus Crusio en Maria Dietvorst. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 3 juli 1823, overleden aldaar op 2 januari 1826, 2 jaar oud.
 2. Johannes Lambertus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 26 augustus 1825 (doopgetuigen waren Joseph Antoine van den Bergh en Johannes Engelhard), volgt onder VIII-ag.

VII-q Joannes Clarijs, zadelmaker, geboren te Steenbergen op 29 maart 1795, gedoopt te Wouw op 29 maart 1795 (RK), overleden te Steenbergen op 15 december 1875, 80 jaar oud, zoon van Godefridus Clarijs (VI-m) en Anna Cornelia Jansen. Hij is getrouwd te Steenbergen op 12 mei 1821, op 26-jarige leeftijd met Hermina van den Havoirt (29 jaar oud), gedoopt te Baarle-Hertog (BelgiŽ) op 15 april 1792, overleden te Steenbergen op 28 december 1851, 59 jaar oud, dochter van Jacobus van den Havoirt en Maria Wolfens (spinster). Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus Clarijs, geboren te Oude Tonge op 11 augustus 1823 (RK), volgt onder VIII-ah.
 2. Anna Clarijs, geboren te Steenbergen op 7 juni 1832 (RK), volgt onder VIII-ai.
 3. Pieter Clarijs, geboren te Steenbergen op 14 juli 1835, overleden aldaar op 26 april 1889, 53 jaar oud. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 3 juni 1863, op 27-jarige leeftijd met Johanna Plasmans (30 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1833, overleden te Steenbergen op 26 februari 1891, 58 jaar oud, dochter van Pieter Plasmans en Cornelia van Tilburg.

VII-r Adrianus Clarijs, zadelmaker, geboren te Steenbergen, gedoopt aldaar op 23 november 1800, overleden te Tholen op 6 mei 1833, 32 jaar oud, zoon van Godefridus Clarijs (VI-m) en Anna Cornelia Jansen. Hij is getrouwd te Steenbergen op 21 september 1824, op 23-jarige leeftijd (1) met Adriana Hertogh (22 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1802, dochter van Jan Hertogh en Anna de Wit. Hij is getrouwd te Tholen op 18 november 1827, op 26-jarige leeftijd (2) met Antonetta Tuijtjens (20 jaar oud), dienstmeid, geboren te Tholen in het jaar 1807, dochter van Franciscus Tuijtjens en Adriana Verdonk. Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus Clarijs, zadelmaker, geboren te Tholen op 1 november 1828, overleden aldaar op 21 mei 1850, 21 jaar oud.
 2. Joannes Clarijs, geboren te Tholen op 18 november 1829, volgt onder VIII-aj.
 3. Adriana Clarijs, geboren te Tholen op 18 februari 1831, overleden aldaar op 18 oktober 1831, 242 dagen oud.
 4. Adriana Clarijs, geboren te Tholen op 8 november 1832, volgt onder VIII-ak.

VII-s Elisabeth Clarijs, gedoopt te Steenbergen op 31 maart 1806 (RK), dochter van Godefridus Clarijs (VI-m) en Anna Cornelia Jansen. Zij is getrouwd te Steenbergen op 3 november 1831, op 25-jarige leeftijd met Adrianus de Bie (26 jaar oud), kuiper, geboren te Wouw op 25 maart 1805, zoon van Gerard de Bie (kuiper, winkelier, tonnenkuiper en koopman) en Paulina Wouts (winkelierster).
(Hij is eerder getrouwd te Wouw op 4 februari 1829, op 23-jarige leeftijd met Maria Cornelia Adan (22 jaar oud), geboren te Wouw op 7 juni 1806, gedoopt aldaar op 7 juni 1806 (doopgetuigen waren Cornelia Coppens en Joanna Hagens (namens Cornelia Uijtdewillige)), overleden te Bergen op Zoom op 3 juni 1831, 24 jaar oud, dochter van Emanuel Jacobus Adan (arts) en Joanna Coppens.) Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus Johannes de Bie, geboren te Bergen op Zoom op 10 september 1832 (doopgetuigen waren Petrus Jauffred en George Christiaan Willem Zander).
 2. Anna Cornelia Maria de Bie, geboren te Bergen op Zoom op 22 november 1833 (doopgetuigen waren Franciscus van den Hoek en Adrianus Blaskens), overleden te Nivelles.
 3. Paulina Helena de Bie, geboren te Bergen op Zoom op 11 februari 1835 (doopgetuigen waren Cornelis Clarijs en Jacobus Melsen).
 4. Jacobus Petrus de Bie, geboren te Bergen op Zoom op 2 februari 1837 (doopgetuigen waren Adrianus Blaskens en Willem Proost), overleden te Antwerpen (BelgiŽ) op 7 maart 1884, 47 jaar oud.
 5. Berbera Maria de Bie, geboren te Bergen op Zoom op 2 februari 1837 (doopgetuigen waren Adrianus Blaskens en Willem Proost).
 6. Henricus de Bie, geboren te Bergen op Zoom op 28 december 1838 (doopgetuigen waren Adrianus Blaskens en Willem Proost), overleden te Antwerpen (BelgiŽ) op 13 oktober 1874, 35 jaar oud.
 7. Levenloos de Bie, geboren te Bergen op Zoom op 29 december 1838, overleden aldaar op 29 december 1838.

VII-t Anna Philippina Clarijs, gedoopt te Steenbergen op 29 april 1808 (RK), dochter van Godefridus Clarijs (VI-m) en Anna Cornelia Jansen. Zij is getrouwd te Steenbergen op 13 mei 1836, op 28-jarige leeftijd met Hendrik Segers (28 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1808, zoon van Pieter Segers en Anna Verbeek. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Segers, geboren te Steenbergen op 29 augustus 1838.
 2. Martien Segers, geboren te Steenbergen op 16 november 1840.

VII-u Jacobus Clarijs, zadelmaker en behanger, geboren te Steenbergen op 2 september 1813 (RK), overleden aldaar op 26 oktober 1890, 77 jaar oud, zoon van Godefridus Clarijs (VI-m) en Joanna van Bemden. Hij is getrouwd te Steenbergen op 26 augustus 1841, op 27-jarige leeftijd met Beatrix Anna Otgens (25 jaar oud), geboren te Steenbergen op 6 december 1815, dochter van Joannes Otgens (schipper) en Beatrix van Osch. Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus Jan Clarijs, zadelmaker, geboren te Steenbergen op 16 maart 1842 (RK), overleden aldaar op 9 januari 1918, 75 jaar oud.
 2. Beatrix Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen op 17 november 1843 (RK), overleden aldaar op 24 januari 1917, 73 jaar oud.
 3. Geertruida Frederika Clarijs, geboren te Steenbergen op 2 oktober 1845 (RK).
 4. Joanna Agatha Maria Clarijs, geboren te Steenbergen op 9 januari 1848 (RK).
 5. Jan Gerard Clarijs, zadelmaker, geboren te Steenbergen op 13 mei 1850 (RK).
 6. Beatrix Jacoba Clarijs, geboren te Steenbergen op 9 januari 1853 (RK).
 7. Adriana Maria Clarijs, geboren te Steenbergen op 16 juni 1855 (RK).
 8. Pieter Frans Clarijs, zadelmaker, geboren te Steenbergen op 9 oktober 1857 (RK). Hij is getrouwd te Steenbergen op 11 november 1884, op 27-jarige leeftijd met Geertrui Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen in het jaar 1858, volgt onder VIII-y.

VII-v Johannes Clarijs, arbeider en wegwachter, geboren te Steenbergen in het jaar 1815 (RK), zoon van Jan Clarijs (VI-n) en Joanna Mulder. Hij is getrouwd te Steenbergen op 1 juni 1836, op 21-jarige leeftijd met Adriana van Akkeren (21 jaar oud), arbeidster en tapster, geboren te Steenbergen in het jaar 1815, dochter van Goverd van Akkeren (arbeider) en Joanna Slokkers. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Clarijs, geboren te Halsteren (NB) op 10 augustus 1837, volgt onder VIII-al.
 2. Elisabeth Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 30 september 1839 (doopgetuigen waren Evert Johannes Bregt en Antonius Overhoff), volgt onder VIII-am.
 3. Cornelis Gores Clarijs, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1842, volgt onder VIII-an.
 4. Petrus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 22 april 1845. Hij is getrouwd te Ossendrecht op 3 februari 1872, op 26-jarige leeftijd met Adriana Wagemans (21 jaar oud), geboren te Zevenbergen op 19 april 1850, overleden te Bergen op Zoom op 23 juni 1927, 77 jaar oud.
 5. Arnoldus Adrianus Clarijs, geboren te Woensdrecht in het jaar 1847, volgt onder VIII-ao.
 6. Johannes Clarijs, geboren te Woensdrecht op 10 februari 1850.

VII-w Cornelis Clarijs, landbouwer, geboren te Steenbergen op 6 oktober 1812 (RK), overleden aldaar op 11 juli 1900, 87 jaar oud, zoon van Philippus Clarijs Corneliszoon (VI-o) en Maria Catharina Uijtdewilligen. Hij is getrouwd te Steenbergen op 6 augustus 1857, op 44-jarige leeftijd met Adriana de Bie (37 jaar oud), landbouwster, geboren te Steenbergen op 31 mei 1820, overleden te Kruisland (NB) op 21 juli 1891, 71 jaar oud, dochter van Kornelis de Bie en Cornelia de Bakker. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Maria Clarijs, geboren te Steenbergen op 11 december 1858 (RK), volgt onder VIII-ap.
 2. Maria Catharina Clarijs, geboren te Steenbergen op 12 januari 1860, overleden aldaar op 15 januari 1860, 3 dagen oud.
 3. Maria Catharina Clarijs, geboren te Steenbergen op 27 april 1861 (RK), volgt onder VIII-aq.

VII-x Joannes Clarijs, landbouwer, geboren te Kruisland (NB) op 16 januari 1816 (RK), overleden aldaar op 24 januari 1864, 48 jaar oud, zoon van Philippus Clarijs Corneliszoon (VI-o) en Maria Catharina Uijtdewilligen. Hij is getrouwd te Woensdrecht op 17 juli 1847, op 31-jarige leeftijd met Joanna Cornelissen (28 jaar oud), landbouwster, geboren te Woensdrecht op 11 februari 1819, dochter van Joannes Baptista Cornelissen (landbouwer) en Elisabeth Melsen (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Philippus Johannes Clarijs, geboren te Steenbergen op 22 juni 1848 (RK), volgt onder VIII-ar.
 2. Kornelis Johannes Clarijs, geboren te Steenbergen op 3 mei 1850.
 3. Elizabet Maria Catharina Clarijs, geboren te Steenbergen op 30 mei 1852 (RK), volgt onder VIII-as.
 4. Maria Catharina Ludovica Clarijs, geboren te Steenbergen op 27 februari 1854 (RK), volgt onder VIII-at.
 5. Cornelia Rosalina Clarijs, geboren te Steenbergen op 6 juli 1855.
 6. Cornelia Rosalina Clarijs, geboren te Steenbergen op 2 juli 1856.
 7. Jacobus Johannes Clarijs, geboren te Steenbergen op 19 november 1858.
 8. Adriana Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen op 25 maart 1862. Zij is getrouwd te Steenbergen op 27 mei 1881, op 19-jarige leeftijd met Marinus Koenraadt (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op 18 juli 1858, overleden te Roosendaal op 3 mei 1933, 74 jaar oud, zoon van Antonius Koenraadt (landbouwer) en Petronilla Huijsmans.
  (Hij is later getrouwd te Steenbergen op 7 mei 1888, op 29-jarige leeftijd met Maria Adriana Potters (23 jaar oud), geboren te Steenbergen op 15 september 1864, dochter van Jan Janszoon Potters (landbouwer) en Petronilla van Bavel (landbouwster).)

VII-y Cornelia Ceulemans, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 17 januari 1792 doop sub conditione (RK), dochter van Joannes Baptista Ceulemans en Adriana van Loenhout (VI-p). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 25 mei 1820, op 28-jarige leeftijd met Adriaan de Kijzer (32 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 11 mei 1788 (doopgetuigen waren Walterus Moors en Petronilla Boerkens), zoon van Joannes de Kijzer en Johanna Moors. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana de Keizer, geboren te Halsteren (NB) op 15 mei 1826 (doopgetuigen waren Doris Kokken en Leendert Verbeek), wonende te Halsteren (Auvergnepolder).
 2. Johanna de Keizer, geboren te Halsteren (NB) op 28 oktober 1831 (doopgetuigen waren Wouter de Keizer en Jan Kokken), volgt onder VIII-au.
 3. Johannes Baptist de Keizer, geboren te Halsteren (NB) op 20 mei 1836 (doopgetuigen waren Michiel Keulemans en Petrus de Keijzer), wonende te Halsteren (Auvergnepolder).

VII-z Anna Ceulemans, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 6 oktober 1795, dochter van Joannes Baptista Ceulemans en Adriana van Loenhout (VI-p). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 4 mei 1825, op 29-jarige leeftijd met Cornelis Keijl (27 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 11 maart 1798 sub conditione (RK) (doopgetuigen waren Egidius Heeren en Maria Jochems), zoon van Egidius Keijl en Cornelia Santboer. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Keijl, geboren te Halsteren (NB) op 9 februari 1826 (doopgetuigen waren Theodorus Kokken en Jan de Vos), wonende te Halsteren (Auvergnepolder).
 2. Johannes Keijl, geboren te Halsteren (NB) op 7 november 1828 (doopgetuigen waren Willem Luijks en Jacobus de Keizer), volgt onder VIII-av.
 3. Petrus Keijl, geboren te Halsteren (NB) op 2 februari 1834 (doopgetuigen waren Petrus Wilhelmus van Wesel en Bastiaan Bastiaanse), wonende te Halsteren (Auvergnepolder).

VIII-a Anna Maria van Etten, arbeidster, gedoopt te Kruisland (NB) op 26 januari 1799, dochter van Jan van Etten (VII-a) en Joanna Joannis Tiberius. Zij is getrouwd te Steenbergen op 8 februari 1837, op 38-jarige leeftijd met Adriaan Huismans (37 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw in het jaar 1800, zoon van Pieter Huismans en Anna Verhaert.
(Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op 10 september 1824, op 24-jarige leeftijd met Maria Teuns (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1799, dochter van Kornelis Teuns en Maria van der Heijden.) Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Huismans, geboren te Steenbergen op 10 mei 1837, overleden te Halsteren (NB) op 21 juni 1879, 42 jaar oud. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 7 november 1877, op 40-jarige leeftijd met Johannes Roolvink (51 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1826, overleden aldaar op 15 mei 1899, 73 jaar oud, zoon van Antonius Roolvink en Klara Augustijn.
  (Hij is later getrouwd te Bergen op Zoom op 19 april 1880, op 54-jarige leeftijd met Cornelia de Vos, geboren te Steenbergen, dochter van Johannes Wilhelmus de Vos (arbeider) en Helena Roelants (arbeidster).)
 2. Jan Huismans, geboren te Steenbergen op 6 oktober 1838.
 3. Petrus Huismans, geboren te Roosendaal en Nispen op 24 december 1840.

VIII-b Joannes van Etten, geboren te Kruisland (NB), gedoopt aldaar op 27 januari 1800 (RK), zoon van Jan van Etten (VII-a) en Joanna Joannis Tiberius. Hij was gehuwd met Johanna Damen, geboren te Oud Gastel in het jaar 1809 (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria van Etten, geboren te Oude Tonge op 29 september 1833, volgt onder IX-a.
 2. Petrus van Etten, geboren te Oude Tonge op 3 januari 1838 (RK). Hij was gehuwd met Lena Jogchims, geboren te Oude Tonge op 18 mei 1848 (RK).
 3. Catharina van Etten, geboren te Oude Tonge op 13 november 1843, volgt onder IX-b.

VIII-c Adrianus van Etten, arbeider, gedoopt te Steenbergen op 5 februari 1801, overleden te Wouw op 6 september 1848, 47 jaar oud, zoon van Jan van Etten (VII-a) en Joanna Joannis Tiberius. Hij is getrouwd te Steenbergen op 18 april 1835, op 34-jarige leeftijd met Dingena Voorbraak (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1814, overleden aldaar op 14 maart 1871, 57 jaar oud, dochter van Jan Voorbraak en Suzanna Verhoeven.
(Zij was later gehuwd met Paulus Leijsen, geboren in het jaar 1823, overleden te Wouw op 1 april 1871, 48 jaar oud, zoon van Adrianus Leijsen en Wilhelmina Franken.) Uit dit huwelijk:

 1. Joanna van Etten, geboren te Steenbergen op 11 augustus 1835 (RK), volgt onder IX-c.
 2. Jan van Etten, geboren te Steenbergen op 9 oktober 1837, volgt onder IX-d.
 3. Maria Cornelia van Etten, geboren te Wouw op 8 december 1839 (RK), volgt onder IX-e.
 4. Petrus van Etten, geboren te Steenbergen op 10 april 1842, overleden aldaar op 14 februari 1893, 50 jaar oud.
 5. Marijn van Etten, geboren te Wouw op 22 januari 1844 (RK), volgt onder IX-f.
 6. Jacobus van Etten, geboren te Wouw op 1 april 1847 (RK), volgt onder IX-g.

VIII-d Kornelius van Etten, arbeider, gedoopt te Kruisland (NB) op 23 februari 1802, overleden op 22 juni 1888, 86 jaar oud, zoon van Jan van Etten (VII-a) en Joanna Joannis Tiberius. Hij is getrouwd te Steenbergen op 17 november 1825, op 23-jarige leeftijd (1) met Maria Sebrechts (30 jaar oud), geboren te Wouw in het jaar 1795, dochter van Marijn Sebrechts en Joanna Timmermans. Uit dit huwelijk:

 1. Jan van Etten, geboren te Steenbergen op 7 februari 1841 (RK), volgt onder IX-h.

Hij is getrouwd te Roosendaal op 9 mei 1830, op 28-jarige leeftijd (2) met Anna Maria de Bot (28 jaar oud), arbeidster en dienstmeid, gedoopt te Roosendaal op 23 februari 1802 sub conditione (RK) (doopgetuigen waren Maria van Dongen (voor Petro van Dongen) en Helena Berg), overleden te Steenbergen op 22 juni 1888, 86 jaar oud, dochter van Theodorus de Bot (schipper in den vreemde) en Maria van Dongen. Uit dit huwelijk:

 1. Theodoor van Etten, geboren te Steenbergen op 1 december 1833 (RK).

VIII-e Jan van Etten, arbeider, geboren te Kruisland (NB) op 31 juli 1804, overleden te Steenbergen op 9 februari 1856, 51 jaar oud, zoon van Jan van Etten (VII-a) en Joanna Joannis Tiberius. Hij is getrouwd te Steenbergen op 29 april 1830, op 25-jarige leeftijd met Adriana Maria van Meer (22 jaar oud), arbeidster, gedoopt te Kruisland (NB) op 2 april 1808 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Raets en Cornelia van Gaens), overleden te Steenbergen op 13 januari 1879, 70 jaar oud, dochter van Joseph Nicolai van Meer (arbeider) en Petronilla Joannes Raats (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Johanna van Etten, geboren te Steenbergen op 28 september 1831.
 2. Pieter van Etten, geboren te Steenbergen op 4 oktober 1833, volgt onder IX-i.
 3. Johannes van Etten, mandenbreier, geboren te Steenbergen op 22 december 1836.
 4. Adriana van Etten, geboren te Steenbergen op 11 november 1839 (RK), volgt onder IX-j.
 5. Petronella van Etten, geboren te Steenbergen op 7 mei 1843.
 6. Martien van Etten, geboren te Steenbergen op 31 augustus 1848.
 7. Joanna van Etten, geboren te Kruisland (NB) op 25 augustus 1851 (RK), volgt onder IX-k.

VIII-f Joannes IJsermans, arbeider, gedoopt te Steenbergen op 17 september 1802 (RK), overleden aldaar op 17 november 1869, 67 jaar oud, zoon van Kornelis IJzermans (dagloner) en Joanna van Etten (VII-b). Hij is getrouwd te Steenbergen op 4 augustus 1826, op 23-jarige leeftijd met Maria Elzabeth Janssen (23 jaar oud), landbouwster, geboren te Steenbergen op 21 oktober 1802, overleden te Terheijden op 13 januari 1880, 77 jaar oud, dochter van Jan Janssen en Adriana Verbeeck. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia IJzermans, geboren te Steenbergen op 24 augustus 1828.
 2. Joanna IJzermans, geboren te Steenbergen op 26 april 1830.
 3. Antonij IJzermans, geboren te Steenbergen op 4 januari 1832.
 4. Adriana Cornelia IJzermans, geboren te Steenbergen op 27 mei 1833.
 5. Catharina IJzermans, geboren te Steenbergen op 12 mei 1835.
 6. Anna Maria IJzermans, geboren te Steenbergen op 15 december 1837.
 7. Antonij IJzermans, geboren te Steenbergen op 15 december 1840 (RK), volgt onder IX-l.

VIII-g Adriaan IJzermans, arbeider, geboren te Steenbergen op 27 februari 1811, zoon van Kornelis IJzermans (dagloner) en Joanna van Etten (VII-b). Hij is getrouwd te Steenbergen op 2 mei 1834, op 23-jarige leeftijd met Anna Catharina Mulders (26 jaar oud), arbeidster, gedoopt te Steenbergen op 26 mei 1807 (RK) (doopgetuigen waren Joannes C. de Bruijn en Cornelia de Bruijn), dochter van Jacobus Mulders en Anna Catharina de Bruijn. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis IJzermans, geboren te Steenbergen op 23 december 1835, volgt onder IX-m.
 2. Anna Catharina IJzermans, geboren te Steenbergen op 12 december 1836 (RK), volgt onder IX-n.
 3. Cornelia IJzermans, geboren te Steenbergen op 31 oktober 1839 (RK), volgt onder IX-o.
 4. Jacobus IJzermans, geboren te Steenbergen op 5 maart 1842.

VIII-h Joanna IJzermans, geboren te Steenbergen op 27 augustus 1813, overleden te Roosendaal en Nispen op 5 december 1867, 54 jaar oud, dochter van Kornelis IJzermans (dagloner) en Joanna van Etten (VII-b). Zij is getrouwd te Steenbergen op 3 april 1833, op 19-jarige leeftijd met Adriaan Kriesels (24 jaar oud), schipper, gedoopt te Roosendaal op 23 september 1808 (doopgetuige was Adriana Bol), overleden na 5 december 1867, minstens 59 jaar oud, zoon van Adriaan Kriesels en Petronella BriŽr. Uit dit huwelijk:

 1. Elizabet Kriesels, geboren te Steenbergen op 18 januari 1834, overleden te Roosendaal en Nispen op 11 augustus 1881, 47 jaar oud. Zij is getrouwd te Roosendaal op 16 mei 1865, op 31-jarige leeftijd met Henricus Johannes de Bot (32 jaar oud), schipper, geboren te Roosendaal en Nispen op 14 april 1833, zoon van Gijsbert de Bot (schippersgast en schipper op de Vrouw Maria) en Maria Hendriks (dienstmeid).
 2. Antonij Kriesels, schipper, geboren te Steenbergen op 5 november 1835. Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 12 september 1867, op 31-jarige leeftijd met Adriana Maria Hermus (26 jaar oud), geboren te Zevenbergen (NB) in het jaar 1841, dochter van Sebastianus Hermus en Maria Pieternella van den Dooren.
 3. Adriaan Kriesels, geboren te Steenbergen op 20 augustus 1837 aangifte door: Joanna van Etten, 62 jaar, arbeidster, volgt onder IX-p.
 4. Cornelis Kriesels, geboren te Steenbergen op 2 juli 1839 aangifte door: Albert Kasemier van Haesendonck, 57 jaar, heel- en vroedmeester.
 5. Joanna Kriesels, geboren te Steenbergen op 13 juli 1840, ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 2 januari 1883, 42 jaar oud.
 6. Kornelis Kriesels, geboren te Steenbergen op 24 november 1842 aangifte door: Albert Kasimier van Haesendonck, arts.
 7. Jan Kriesels, geboren te Steenbergen op 1 december 1844 aangifte door: Albert Kasemier van Haesendonck, arts / verloskundige.
 8. Petronilla Kriesels, geboren te Steenbergen op 27 januari 1846, volgt onder IX-q.
 9. Kornelis Kriesels, geboren te Steenbergen op 14 augustus 1848.
  Adriaan Kriesels vader op maandag 14 augustus 1848 Steenbergen
  Datum van de akte: 13-08-1848
  Voornaam kind: Kornelis
  Achternaam kind: Kriesels
  Vader: Adriaan Kriesels
  Beroep van de vader: schipper
  Moeder: Joanna IJzermans
  Adres: Wijk B nummer 93
  Opmerkingen: Aktedatum en/of geboortedatum onjuist.
 10. Wilhelmus Adrianus Kriesels, geboren te Roosendaal en Nispen op 25 december 1851, volgt onder IX-r.
 11. Petrus Johannes Kriesels, geboren te Roosendaal en Nispen op 8 januari 1855, ongehuwd overleden aldaar op 27 augustus 1910, 55 jaar oud.
 12. Johannes Kriesels, geboren te Roosendaal en Nispen op 22 juli 1857.

VIII-i Theodoor de Jong, arbeider, geboren te Steenbergen op 24 juli 1813, overleden aldaar op 11 februari 1844, 30 jaar oud, zoon van Didericus Wilhelmus de Jong (arbeider) en Adriana van Etten (VII-c). Hij is getrouwd te Steenbergen op 22 november 1839, op 26-jarige leeftijd met Geertrui van Zundert (26 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1813, dochter van Daniel van Zundert en Cornelia Wagemakers.
(Zij is later getrouwd te Steenbergen op 23 april 1853, op 40-jarige leeftijd met Willem van Dorst (29 jaar oud), geboren te Rucphen (NB) in het jaar 1824, zoon van Marijnus van Dorst en Catharina van Poeijer.) Uit dit huwelijk:

 1. Willem de Jong, geboren te Steenbergen op 16 september 1840. Hij is getrouwd te Steenbergen op 12 mei 1880, op 39-jarige leeftijd met Anna Maria Keunings (44 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1836, dochter van Jan Keunings en Helena van Venrooij.
 2. Anna Cornelia de Jong, geboren te Steenbergen op 26 september 1842.
 3. Theodoor de Jong, geboren te Steenbergen op 20 maart 1844 (RK), volgt onder IX-s.

VIII-j Jan de Jong, arbeider, geboren te Steenbergen in het jaar 1815, zoon van Didericus Wilhelmus de Jong (arbeider) en Adriana van Etten (VII-c). Hij is getrouwd te Steenbergen op 5 juli 1839, op 24-jarige leeftijd met Carolina IJzermans (22 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 30 juli 1816, dochter van Karel IJzermans en Maria Rovers.
(Zij is later getrouwd te Steenbergen op 12 mei 1848, op 31-jarige leeftijd met Johannes Hertogh (25 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1823, zoon van Johannes Hertogh en Adriana van Nuffelen.) Uit dit huwelijk:

 1. Willem de Jong, geboren te Steenbergen op 21 augustus 1839.

VIII-k Adriaan de Jong, landbouwer, geboren te Steenbergen op 20 mei 1822, zoon van Didericus Wilhelmus de Jong (arbeider) en Adriana van Etten (VII-c). Hij is getrouwd te Steenbergen op 26 oktober 1860, op 38-jarige leeftijd met Petronilla Baselier (30 jaar oud), landbouwster, geboren te Steenbergen op 23 augustus 1830, dochter van Martien Baselier (landbouwer) en Maria Elizabet GabreŽls (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Willem Martien Jan de Jong, geboren te Steenbergen op 26 februari 1861, overleden te Roosendaal en Nispen op 18 augustus 1939, 78 jaar oud. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 30 juni 1890, op 29-jarige leeftijd met Elisabeth Maas (32 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1858, dochter van Pieter Maas en Adriana Cornelia van Elsakker.
 2. Jan Willem de Jong, geboren te Steenbergen op 27 januari 1862. Hij is getrouwd te Teteringen op 3 oktober 1917, op 55-jarige leeftijd met Margaretha Post Uiterweer, geboren te Breda, dochter van Hermannus Joannes Eliza Post Uiterweer en Margaretha Swijgman.
 3. Kornelis Martien de Jong, geboren te Steenbergen op 27 januari 1862.
 4. Maria Adriana Cornelia de Jong, geboren te Steenbergen op 24 januari 1863, volgt onder IX-t.
 5. Pieter Jan de Jong, geboren te Steenbergen op 17 januari 1864. Hij is getrouwd te Steenbergen op 24 mei 1895, op 31-jarige leeftijd met Maria Catharina de Bruijn (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op 11 maart 1868, dochter van Pieter de Bruijn (arbeider) en Adriana Cornelia Baselier (arbeidster).
 6. Adriana Anna Cornelia de Jong, geboren te Steenbergen op 11 februari 1865 (RK), volgt onder IX-u.
 7. Adriaan Jacobus Jan de Jong, geboren te Steenbergen op 12 oktober 1866, overleden te Roosendaal en Nispen op 9 mei 1946, 79 jaar oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 26 oktober 1906, op 40-jarige leeftijd met Adriana Cornelia van Wezel (28 jaar oud), geboren te Steenbergen op 26 februari 1878, dochter van Wilhelmus van Wezel (arbeider) en Cornelia de Bruijn (arbeidster).
 8. Jacobus Antonij de Jong, geboren te Steenbergen op 26 september 1867.
 9. Joanna Adriana de Jong, geboren te Steenbergen op 26 september 1867, volgt onder IX-v.
 10. Dimphna Johanna de Jong, geboren te Steenbergen op 26 juli 1869.
 11. Wilhelmina Geertrui de Jong, geboren te Steenbergen op 19 oktober 1871, overleden te Roosendaal en Nispen op 29 november 1924, 53 jaar oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 20 mei 1910, op 38-jarige leeftijd met Adrianus Jongmans (32 jaar oud), landbouwer, geboren te Dinteloord (NB) in het jaar 1878, overleden te Roosendaal en Nispen op 5 juni 1938, 60 jaar oud, zoon van Hendrikus Jongmans (karreman) en Anna Cornelia Hellemons.
 12. Alphonsus Martinus de Jong, geboren te Steenbergen op 24 januari 1873.

VIII-l Anna Maria de Jong, landbouwster, geboren te Steenbergen op 29 mei 1826, dochter van Didericus Wilhelmus de Jong (arbeider) en Adriana van Etten (VII-c). Zij is getrouwd te Steenbergen op 2 november 1852, op 26-jarige leeftijd met Antonij Baselier (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 17 december 1820, zoon van Martien Baselier (landbouwer) en Maria Elizabet GabreŽls (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Martien Baselier, geboren te Steenbergen op 10 februari 1853, volgt onder IX-w.
 2. Willem Baselier, geboren te Steenbergen op 10 januari 1855, overleden te Halsteren op 13 september 1918, 63 jaar oud.
 3. Adriana Cornelia Baselier, geboren te Steenbergen op 1 juli 1856 (RK), overleden op 20 oktober 1921, 65 jaar oud. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 30 oktober 1882, op 26-jarige leeftijd met Charles Mattheus Jansen (24 jaar oud), onderwijzer, geboren te Bergen op Zoom op 26 september 1858 (RK) (doopgetuigen waren George Andreas La Riviere en Jacobus Kruf), wonende te Bergen op Zoom (Kettingstraat G 42), overleden te Bergen op Zoom op 19 januari 1935, 76 jaar oud, zoon van Pieter Johannes Jansen en Johanna Jacoba Palmars.
 4. Maria Johanna Baselier, geboren te Steenbergen op 22 maart 1858, volgt onder IX-x.
 5. Pieter Jacobus Baselier, geboren te Steenbergen op 3 januari 1860, overleden te Bergen op Zoom op 16 april 1889, 29 jaar oud.

VIII-m Marijn Mangelaars, tapper en pakdrager, geboren te Steenbergen op 22 juni 1817, overleden te Roosendaal en Nispen op 4 januari 1871, 53 jaar oud, zoon van Cornelius Mangelaars (VII-d) en Petronilla de Bruijn. Hij is getrouwd te Steenbergen op 14 augustus 1846, op 29-jarige leeftijd met Maria Cornelia de Bruijn (24 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1822, dochter van Kornelis de Bruijn en Adriana Molenaars. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Petronella Mangelaars, geboren te Wouw op 14 februari 1847, overleden aldaar op 7 juli 1914, begraven aldaar op 10 juli 1914, 67 jaar oud. Zij is getrouwd te Roosendaal op 18 augustus 1886, op 39-jarige leeftijd met Cornelis Strijers (48 jaar oud), rentenier, geboren te Roosendaal op 10 juli 1838, overleden te Wouw op 4 maart 1909, 70 jaar oud, zoon van Jan Strijers (bouwman) en Anna Cornelia Mangelaars.
 2. Johanna Cornelia Mangelaars, geboren te Roosendaal op 28 mei 1853 (RK), volgt onder IX-y.
 3. Johanna Mangelaars, geboren te Roosendaal op 6 december 1855, volgt onder IX-z.
 4. Cornelis Antonius Mangelaars, geboren te Roosendaal en Nispen op 18 januari 1859, overleden aldaar op 18 februari 1927 overlijdensoorzaak : apoplexie cerebri, 68 jaar oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 14 januari 1909, op 49-jarige leeftijd met Johanna Jacoba van Meel (51 jaar oud), geboren te Roosendaal op 2 januari 1858 (RK), overleden te Roosendaal en Nispen op 3 september 1930, 72 jaar oud, dochter van Petrus van Meel (landbouwer) en Johanna Catharina Janssens.
  (Zij is eerder getrouwd te Steenbergen op 17 april 1902, op 44-jarige leeftijd met Adrianus Somers (43 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 10 juni 1858 (RK), overleden aldaar op 17 oktober 1907, 49 jaar oud, zoon van Adrianus Somers (timmerman) en Petronilla Verbeek.)

VIII-n Marijnus van Beethoven, wagenmaker, geboren te Wouw op 17 maart 1836 (RK), wonende te Leur, overleden te Etten-Leur op 21 september 1914, 78 jaar oud, zoon van Hendrik van Beethoven (wagenmaker) en Joanna Mangelaars (VII-e). Hij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel op 26 mei 1873, op 37-jarige leeftijd (1) met Adriana Houtepen (31 jaar oud), geboren te Oud- en Nieuw Gastel op 20 september 1841 (RK), overleden te Etten-Leur op 13 september 1874, 32 jaar oud, dochter van Willem Houtepen en Catharina Panen. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Catharina van Beethoven, geboren te Etten-Leur op 4 september 1874 (RK), overleden aldaar op 26 juli 1940, 65 jaar oud.

Hij is getrouwd te Etten-Leur op 27 oktober 1875, op 39-jarige leeftijd (2) met Maria Adriana Nooijens (33 jaar oud), geboren te Etten-Leur op 9 april 1842 (RK), overleden aldaar op 10 februari 1911, 68 jaar oud, dochter van Johannes Nooijens en Jacoba van den Berg. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Hendrikus van Beethoven, wagenmaker, geboren te Etten-Leur op 10 september 1876 (RK), overleden aldaar op 23 september 1943, 67 jaar oud.

VIII-o Philippus Cornelis Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 1 november 1845, zoon van Joannes Clarijs (VII-g) en Maria Leijten. Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 3 juni 1869, op 23-jarige leeftijd met Pieternella van der Ouderaa, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB), dochter van Arnoldus van der Ouderaa en Johanna de Wit. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna Dimphena Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) in het jaar 1871. Zij is getrouwd te Maasbree (Limburg) op 6 juli 1914, op 43-jarige leeftijd met Henricus Molenschot (29 jaar oud), geboren te Loon op Zand in het jaar 1885, zoon van Antonie Molenschot en Pieternella van der Wiel.
 2. Dimphena Johanna Maria Clarijs, geboren te Fijnaart (NB) in het jaar 1877, overleden te Roosendaal en Nispen op 5 februari 1952, 75 jaar oud.
 3. Anna Johanna Maria Allegonda Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) in het jaar 1879. Zij is getrouwd te Maasbree (Limburg) op 25 juni 1918, op 39-jarige leeftijd met Norbertus Gillis (39 jaar oud), geboren te Gilze en Rijen in het jaar 1879, zoon van Martinus Gillis en Elisabeth van Berkel.

VIII-p Dijmphena Johanna Maria Clarijs, geboren te Fijnaart (NB), overleden te Maasbree (Limburg) op 25 oktober 1905, dochter van Joannes Clarijs (VII-g) en Maria Leijten. Zij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 28 november 1882 met Cornelis Hubertus Sweere (26 jaar oud), geboren te Maasbree (Limburg) op 1 juni 1856, overleden aldaar op 9 januari 1928, 71 jaar oud, zoon van Adrianus Sweere en Johanna Cornelia van Baal. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Gerardus Johannes Maria Sweere, vlasser, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 22 april 1884, overleden te Roosendaal en Nispen op 27 november 1949, 65 jaar oud.
 2. Johannes Jacobus Maria Sweere, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 15 augustus 1885. Hij is getrouwd te Steenbergen op 16 mei 1919, op 33-jarige leeftijd met Anna Adriana van Loon (20 jaar oud), geboren te Steenbergen op 26 augustus 1898 (RK), dochter van Jacobus Jozef van Loon (arbeider) en Antonia van Gurp.
 3. Jacobus Johannes Maria Sweere, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 4 november 1886. Hij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 6 februari 1922, op 35-jarige leeftijd met Maria Johanna van Dorst (28 jaar oud), geboren te Dinteloord (NB) op 2 oktober 1893, overleden te Oudenbosch (NB) op 2 december 1925, 32 jaar oud, dochter van Pieter van Dorst en Pieternella van Gaans.
 4. Aloisius Philipus Maria Sweere, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 10 augustus 1890, overleden te Maasbree (Limburg) op 6 december 1930, 40 jaar oud. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 12 mei 1916, op 25-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Dam (23 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1893, dochter van Dingeman Dam (arbeider en landbouwer) en Adriana Cornelia Krebbekx (arbeidster).
 5. Franciscus Maria Sweere, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 26 september 1894.
 6. Antonius Ignatius Maria Sweere, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 26 januari 1896. Hij is getrouwd te Etten-Leur op 27 oktober 1923, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Martens, dochter van Cornelis Martens en Willemijna Marijnissen.
 7. Petrus Adrianus Maria Sweere, geboren te Maasbree (Limburg) op 6 november 1897, overleden aldaar op 27 oktober 1898, 355 dagen oud.
 8. Maria Cornelia Pieternella Sweere, geboren te Maasbree (Limburg) op 19 februari 1900, overleden te Breda op 11 november 1913, 13 jaar oud.

VIII-q Adriana Catharina Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer op 23 maart 1848, overleden te Standdaarbuiten (NB) op 13 november 1926, 78 jaar oud, dochter van Pieter Clarijs (VII-h) en Adriana Cornelia Tholenaar. Zij is getrouwd te Oud-Vossemeer op 24 augustus 1880, op 32-jarige leeftijd met Hubertus Sweere (40 jaar oud), landbouwer, geboren te Standdaarbuiten (NB) in het jaar 1840, overleden aldaar op 30 november 1901, 61 jaar oud, zoon van Cornelis Sweere en Maria Embregts. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Petrus Johannes Sweere, geboren te Standdaarbuiten (NB) op 14 juni 1881. Hij is getrouwd te Steenbergen op 5 februari 1918, op 36-jarige leeftijd met Adriana Gertrudis Cornelia Koopmans (24 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1894, dochter van Johannis Henrikus Koopmans en Joanna Jacoba Roeijers.
 2. Adriana Cornelia Johanna Sweere, geboren te Standdaarbuiten (NB) op 4 februari 1889. Zij is getrouwd te Standdaarbuiten (NB) op 30 mei 1911, op 22-jarige leeftijd met Petrus Johannes Maria Koenraadt (29 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 4 oktober 1881, zoon van Martinus Adrianus Johannes Koenraadt (landbouwer) en Maria Catharina Anna Martelmans (landbouwster).

VIII-r Maria Johanna Francisca Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer op 23 april 1859, overleden te Dinteloord (NB) op 7 oktober 1911, 52 jaar oud, dochter van Pieter Clarijs (VII-h) en Adriana Cornelia Tholenaar. Zij is getrouwd te Oud-Vossemeer op 29 mei 1883, op 24-jarige leeftijd met Willem van der Riet (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Dinteloord (NB) op 22 juni 1854, overleden aldaar op 14 mei 1898, 43 jaar oud, zoon van Christiaan van der Riet en Dingena Stoop. Uit dit huwelijk:

 1. Christiaan Johannis van der Riet, geboren te Dinteloord (NB) op 26 maart 1884.
 2. Petrus Cornelis Marie van der Riet, geboren te Dinteloord (NB) op 4 augustus 1885.
 3. Johannis Petrus Casper van der Riet, geboren te Dinteloord (NB) op 5 januari 1889.
 4. Cornelis Wilhelmus Maria van der Riet, geboren te Dinteloord (NB) op 16 april 1897. Hij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 22 juni 1920, op 23-jarige leeftijd met Petronilla Adriana Johanna Helena Brooijmans (23 jaar oud), geboren te Dinteloord (NB) op 12 maart 1897, dochter van Wilhelmus Cornelis Brooijmans en Adriana Petronilla Looijen.
 5. Christiaan van der Riet, overleden te Dinteloord (NB) op 18 april 1883.

VIII-s Maria Catharina Schoutens, landbouwster, geboren te Steenbergen op 11 november 1851, dochter van Karel Jan Schoutens en Dijmphna Clarijs (VII-i). Zij is getrouwd te Steenbergen op 9 augustus 1876, op 24-jarige leeftijd met Pieter Martien Koenraadt (30 jaar oud), landbouwer en winkelier, geboren te Steenbergen op 19 mei 1846, zoon van Marijnus Martinus Koenraadt en Maria Carolina Petronilla Koenraadt. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Martien Koenraadt, geboren te Steenbergen op 19 juli 1877.
 2. Karel Jan Laurens Koenraadt, geboren te Steenbergen op 15 juli 1879. Hij is getrouwd te Steenbergen op 8 februari 1906, op 26-jarige leeftijd met Elizabet Maria Joanna van de Wijngaart (20 jaar oud), geboren te Steenbergen op 10 oktober 1885, dochter van Johannes Gerardus van de Wijngaart en Maria Jacoba Hermus.
 3. Dijmphna Maria Henrika Koenraadt, geboren te Dinteloord (NB) op 7 september 1882, overleden te Dongen (NB) op 8 juli 1928, 45 jaar oud.
 4. Maria Pieternella Cornelia Koenraadt, geboren te Dinteloord (NB) op 31 december 1886, overleden te Bergen op Zoom op 28 maart 1936, 49 jaar oud. Zij is getrouwd te Helmond op 11 augustus 1923, op 36-jarige leeftijd met Guillaume Francois Fortanier (36 jaar oud), geboren te Arnhem in het jaar 1887, zoon van Guillaume Francois Fortanier en Jacoba Berendje Smids.
 5. Johannes Jacobus Theodoor Koenraadt, geboren te Steenbergen op 11 juli 1889.

VIII-t Hendrik Kornelis Schoutens, landbouwer, geboren te Steenbergen op 9 december 1858 (RK), overleden aldaar op 14 december 1908, 50 jaar oud, zoon van Karel Jan Schoutens en Dijmphna Clarijs (VII-i). Hij is getrouwd te Steenbergen op 22 juni 1891, op 32-jarige leeftijd met Petronilla Fraters (36 jaar oud), dienstbode en herbergierster, geboren te Steenbergen op 6 juni 1855 (RK), overleden aldaar op 30 mei 1938, 82 jaar oud, dochter van Adriaan Fraters (arbeider) en Adriana Hagenaars (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Karel Jan Schoutens, geboren te Steenbergen op 25 mei 1892 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer.
 2. Dimphna Adriana Maria Schoutens, geboren te Steenbergen op 6 juli 1893 (RK).
 3. Adriana Anna Maria Schoutens, geboren te Steenbergen op 11 juni 1894, wonende te Nieuw-Vossemeer. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 20 mei 1922, op 27-jarige leeftijd met Petrus Adrianus van Loenhout (26 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1896, zoon van Theodorus van Loenhout (arbeider) en Dorothea Cornelia Bosters (arbeidster).
 4. Maria Petronella Schoutens, geboren te Steenbergen op 5 april 1897 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer.
 5. Adrianus Hendrik Schoutens, landbouwer, geboren te Steenbergen op 28 mei 1898 (RK), wonende te Huijbergen (NB).

VIII-u Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen op 1 april 1835 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 21 januari 1913, 77 jaar oud, dochter van Jan Clarijs (VII-j) en Maria van Loenhout. Zij is getrouwd te Wouw op 29 oktober 1860, op 25-jarige leeftijd (1) met Kornelis Hagenaars (30 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1830, overleden te Wouw op 14 juni 1871, 41 jaar oud, zoon van Cornelis Hagenaars en Maria Hages. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Hagenaars, geboren te Wouw op 19 januari 1863 (RK), volgt onder IX-aa.
 2. Adrianus Hagemaars, geboren te Wouw, volgt onder IX-ab.
 3. Catharina Hagenaars, overleden te Wouw op 1 maart 1865.
 4. Anna Hagenaars, overleden te Wouw op 6 april 1868.

Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 3 januari 1881, op 45-jarige leeftijd (2) met Johanne Post, geboren te Muiden, overleden te Bergen op Zoom op 8 juli 1889, zoon van Evert Post en Helena Molenaar.

VIII-v Cornelia Clarijs, arbeidster, geboren te Steenbergen op 5 oktober 1846 (RK), overleden op 21 november 1907, 61 jaar oud, dochter van Jan Clarijs (VII-j) en Maria van Loenhout. Zij is getrouwd te Steenbergen op 24 mei 1867, op 20-jarige leeftijd met Petrus de Jong (25 jaar oud), wegwerker en tapper, geboren te Dinteloord (NB) op 29 maart 1842 (RK), wonende te Zevenbergen (NB), zoon van Bastiaan de Jong (arbeider) en Adriana de Klerck. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana de Jong, geboren te Steenbergen op 4 april 1868 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 2 november 1889, op 21-jarige leeftijd met Antonij Adriaan van Beers (24 jaar oud), geboren te Steenbergen op 5 april 1865, overleden te Roosendaal en Nispen op 15 januari 1955, 89 jaar oud, zoon van Willem van Beers (metselaarsknecht en slager) en Adriana Cornelia van Drunen.
 2. Jan de Jong, geboren te Steenbergen op 19 juli 1869 (RK), wonende te Roosendaal. Hij is getrouwd te Roosendaal op 14 augustus 1890, op 21-jarige leeftijd met Elisabeth Catharina Elsackers (19 jaar oud), geboren te Wouw in het jaar 1871, dochter van Antonius Elsackers (arbeider) en Dingena Deelen (arbeidster).
 3. Kornelis de Jong, geboren te Steenbergen op 8 oktober 1870 (RK), volgt onder IX-ac.
 4. Wilhelmina de Jong, geboren te Steenbergen op 25 april 1872 (RK), volgt onder IX-ad.
 5. Christiaan de Jong, geboren te Steenbergen op 30 januari 1874 (RK). Hij is getrouwd te Steenbergen op 24 september 1898, op 24-jarige leeftijd met Adriana van den Berk (22 jaar oud), geboren te Etten-Leur in het jaar 1876, dochter van Jan van den Berk en Adriana Hendrikx.
 6. Adriaan de Jong, geboren te Steenbergen op 29 juli 1875 (RK).
 7. Antonie de Jong, geboren te Steenbergen op 19 oktober 1877 (RK), wonende te Ossendrecht, te Zevenbergen (NB) en te Standdaarbuiten (NB).
 8. Gerard de Jong, geboren te Steenbergen op 14 april 1880 (RK), wonende te Oud- en Nieuw Gastel.
 9. Leendert Jan de Jong, geboren te Steenbergen op 27 februari 1882 (RK). Hij is getrouwd te Roosendaal op 8 november 1909, op 27-jarige leeftijd met Maria Catharina Vergouwen (25 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1884, dochter van Michiel Vergouwen en Adriana Cornelia van Tilburg.
 10. Joanna Maria de Jong, geboren te Steenbergen op 20 juni 1883 (RK), wonende te Zevenbergen (NB) en aldaar.

VIII-w Antonij Clarijs, geboren te Steenbergen in het jaar 1849, zoon van Jan Clarijs (VII-j) en Maria van Loenhout. Hij is getrouwd te Steenbergen op 20 oktober 1873, op 24-jarige leeftijd met Adriana Dingemans (28 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1845, overleden aldaar op 12 augustus 1911, 66 jaar oud, dochter van Geertruida Dingemans. Uit dit huwelijk:

 1. Geertrui Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen op 12 november 1874. Zij is getrouwd te Breda op 21 mei 1906, op 31-jarige leeftijd met Wilhelmus Petrus Koolen (26 jaar oud), geboren te Breda op 25 juli 1879, zoon van Petrus Jacobus Koolen en Pieternella van Trier.
 2. Adriana Petronella Clarijs, geboren te Steenbergen. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 25 januari 1904 (1) met Leo Josephus Biestman, geboren te Sint Pieter op den Dijk (BelgiŽ), zoon van Isidorus Augustinus Biestman en Maria Ludovica Traens. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 22 maart 1915 (2) met Dingenis Polderman, geboren te Goes, zoon van Pieter Polderman (huurknecht) en Jannetje Francina Westplate.
 3. Maria Petroenlla Clarijs, geboren te Steenbergen. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 24 juli 1911 met Joseph Edouard Ghislain Decoster, geboren te Edingen (BelgiŽ), zoon van Jan Baptist Decoster en Rosalie Philomène Voirie.

VIII-x Anna Clarijs, geboren te Steenbergen op 3 juni 1853 (RK), overleden aldaar op 24 december 1929, 76 jaar oud, dochter van Jan Clarijs (VII-j) en Maria van Loenhout. Zij is getrouwd te Steenbergen op 13 oktober 1882, op 29-jarige leeftijd met Jan Philip Albert Duijvelaar (32 jaar oud), metselaar en bakker, geboren te Steenbergen op 11 maart 1850 (RK), wonende te Waalwijk, overleden te Steenbergen op 9 juli 1935, 85 jaar oud, zoon van Kornelis Duijvelaar en Joanna Cornelia van Onselen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna Duijvelaar, geboren te Steenbergen op 8 augustus 1883 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 15 november 1901, op 18-jarige leeftijd met Jacobus de Bruijn (23 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1878, zoon van Pieter de Bruijn en Maria Catharina Zantboer.
 2. Kornelis Jan Duijvelaar, geboren te Steenbergen op 21 september 1884 (RK), overleden aldaar op 16 november 1886, 2 jaar oud.
 3. Jan Hendrik Duijvelaar, geboren te Steenbergen op 1 juli 1886 (RK), volgt onder IX-ae.
 4. Kornelis Jan Duijvelaar, geboren te Steenbergen op 30 maart 1888 (RK), wonende te Breda. Hij is getrouwd te Teteringen op 30 september 1914, op 26-jarige leeftijd met Cornelia van den Branden (24 jaar oud), geboren te Breda in het jaar 1890, dochter van Lambert van den Branden en Alouis Couwenberg.
 5. Hendrik Jan Duijvelaar, geboren te Steenbergen op 31 oktober 1889 (RK). Hij is getrouwd te Steenbergen op 13 juli 1921, op 31-jarige leeftijd met Petronilla Lardenoij (30 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1891, dochter van Joannes Constantijn Lardenoij (arbeider) en Adriana Gladdinťs.
 6. Joanna Cornelia Maria Duijvelaar, geboren te Steenbergen op 24 juli 1892, wonende te Heerlen.
 7. Cornelia Elisabeth Duijvelaar, geboren te Steenbergen op 9 mei 1895 (RK).
 8. Gerardus Ambrosius Duijvelaar, geboren te Steenbergen op 24 december 1897 (RK), wonende te Waalwijk.

VIII-y Geertrui Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen in het jaar 1858, dochter van Jan Clarijs (VII-k) en Maria Vermeer. Zij is getrouwd te Steenbergen op 11 november 1884, op 26-jarige leeftijd met Pieter Frans Clarijs (27 jaar oud), zadelmaker, geboren te Steenbergen op 9 oktober 1857 (RK), zoon van Jacobus Clarijs (VII-u) en Beatrix Anna Otgens. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna Clarijs, geboren te Steenbergen op 9 januari 1886.

VIII-z Pieter Clarijs, voerman, geboren te Steenbergen op 9 maart 1866 (RK), overleden aldaar op 25 oktober 1918, 52 jaar oud, zoon van Marijn Clarijs (VII-l) en Maria Catharina Verbraak. Hij is getrouwd te Steenbergen op 4 april 1891, op 25-jarige leeftijd met Anna Potters (25 jaar oud), winkelierster, geboren te 's-Heer Arendskerke op 12 mei 1865, dochter van Simon Potters en Dipena Goederie. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Jacoba Clarijs, geboren te Steenbergen op 20 mei 1892 (RK), wonende te Oud- en Nieuw Gastel, te Dinteloord (NB) en te Loon op Zand. Zij is getrouwd te Steenbergen op 25 juni 1919, op 27-jarige leeftijd met Reinier Franciscus Verhaart (29 jaar oud), geboren te Oud- en Nieuw Gastel in het jaar 1890, zoon van Adrianus Gerardus Verhaart en Catharina Sergijssens.
 2. Dimphna Maria Clarijs, dienstbode, geboren te Steenbergen op 25 mei 1893 (RK), wonende te Roosendaal.
 3. Maria Jacoba Clarijs, winkeljuffrouw, geboren te Steenbergen op 24 mei 1894 (RK).
 4. Marinus Adrianus Clarijs, landbouwersknecht en koster R.K. kerk Gummarus, geboren te Steenbergen op 31 oktober 1895 (RK), wonende te Dinteloord (NB), overleden te Steenbergen op 27 februari 1928, 32 jaar oud.
 5. Jacoba Pieternella Clarijs, winkelbediende, geboren te Steenbergen op 3 april 1897 (RK), wonende te Roosendaal, overleden te Steenbergen op 30 mei 1925, 28 jaar oud.
 6. Simon Petrus Clarijs, smid en koster R.K. kerk Gummarus, geboren te Steenbergen op 30 juni 1898 (RK), wonende te Oudenbosch (NB) en te Oud-Vossemeer, overleden te Steenbergen op 12 juni 1930, 31 jaar oud.
 7. Govardus Clarijs, geboren te Steenbergen op 1 maart 1901 (RK), overleden aldaar op 5 oktober 1901, 218 dagen oud.
 8. Godefridus Clarijs, slagersknecht en slager, geboren te Steenbergen op 10 mei 1902 (RK), wonende te Teteringen.
 9. Adrianus Clarijs, rijwielhersteller, geboren te Steenbergen op 17 juni 1903 (RK), wonende te Roosendaal, overleden op 26 januari 1923, 19 jaar oud.
 10. Petrus Clarijs, slager, geboren te Steenbergen op 2 mei 1905 (RK), overleden aldaar op 20 januari 1927, 21 jaar oud.

VIII-aa Gerardus Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) op 20 mei 1846, zoon van Marijn Clarijs (VII-m) en Johanna Haverkamp. Hij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 1 mei 1871, op 24-jarige leeftijd met Adriana Steevens (30 jaar oud), geboren te Dinteloord (NB) in het jaar 1841, dochter van Petrus Steevens en Anna Veraart. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Clarijs, geboren te Dinteloord (NB). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 13 oktober 1919 met Johanna de Moor (22 jaar oud), geboren te Woensdrecht op 5 april 1897 (RK), dochter van Jacobus de Moor (landbouwer) en Adriana Catharina Schrauwen.

VIII-ab Helena Clarijs, arbeidster, geboren te Steenbergen op 6 juni 1847 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 30 januari 1935, 87 jaar oud, dochter van Pieter Clarijs (VII-n) en Cornelia de Kok. Zij is getrouwd te Steenbergen op 18 juni 1880, op 33-jarige leeftijd met Walterus Oerlemans (29 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Halsteren (NB) op 14 februari 1851 (RK), wonende te Steenbergen en te Halsteren (NB), overleden aldaar op 21 januari 1940, 88 jaar oud, zoon van Cornelis Oerlemans (arbeider) en Maria Elisabeth Mens. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Pieter Oerlemans, geboren te Steenbergen op 4 april 1882 (RK), volgt onder IX-af.
 2. Anna Cornelia Oerlemans, geboren te Steenbergen op 18 juni 1884 (RK), volgt onder IX-ag.
 3. Elisabeth Catharina Oerlemans, geboren te Steenbergen op 19 oktober 1885 (RK), overleden aldaar op 29 oktober 1885, 10 dagen oud.

VIII-ac Kornelis Laurens Clarijs, arbeider, geboren te Steenbergen op 21 augustus 1851, overleden te Nieuw-Vossemeer op 20 januari 1946, 94 jaar oud, zoon van Pieter Clarijs (VII-n) en Cornelia de Kok. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 23 mei 1879, op 27-jarige leeftijd met Anna Maria van Loenhout (26 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 2 december 1852, overleden te Steenbergen op 28 juli 1928, 75 jaar oud, dochter van Marinus van Loenhout (arbeider) en Catharina Bosters (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen op 1 april 1880, volgt onder IX-ah.
 2. Petrus Marinus Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer op 12 april 1882, volgt onder IX-ai.
 3. Anna Cornelia Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer op 3 februari 1884, overleden aldaar op 12 december 1884, 313 dagen oud.
 4. Levenloos Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer op 23 maart 1885, overleden aldaar op 23 maart 1885.
 5. Adriana Anna Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer op 20 april 1885, overleden aldaar op 18 december 1886, 1 jaar oud.
 6. Elisabeth Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer op 15 augustus 1886 (RK), volgt onder IX-aj.
 7. Cornelia Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer op 12 december 1887 (RK), volgt onder IX-ak.
 8. Marinus Petrus Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer op 4 april 1889. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 28 oktober 1919, op 30-jarige leeftijd met Pieternella Elisabeth Kostermans (28 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1891, dochter van Petrus Kostermans en Joanna Catharina Maas.
 9. Lucia Helena Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer op 26 februari 1892, overleden te Bergen op Zoom op 1 februari 1922, 29 jaar oud. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 23 augustus 1913, op 21-jarige leeftijd met Johannes Petrus Meesters (21 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1892, zoon van Adriaan Jan Meesters en Elizabet Johanna Koevoets.

VIII-ad Marijn Clarijs, landbouwer, geboren te Steenbergen op 19 maart 1855 (RK), overleden te 's-Hertogenbosch op 15 april 1934, 79 jaar oud, zoon van Pieter Clarijs (VII-n) en Cornelia de Kok. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 14 november 1890, op 35-jarige leeftijd (1) met Pieternel van de Rijssen (32 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 29 maart 1858, ongehuwd overleden aldaar op 2 september 1907, 49 jaar oud, dochter van Pieter van de Rijssen en Cornelia Luijkx. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Clarijs, geboren te Halsteren (NB) op 21 oktober 1891, overleden te Nieuw-Vossemeer op 18 december 1980, 89 jaar oud. Hij was gehuwd (1) met Maria Henrica van Oevelen. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 28 april 1916, op 24-jarige leeftijd (2) met Dijmphna Wijmans (25 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 5 maart 1891, overleden aldaar op 28 mei 1935, 44 jaar oud, dochter van Johannes Wijmans (arbeider) en Johanna Brands (arbeidster).
 2. Cornelia Clarijs, geboren te Halsteren (NB) op 20 mei 1894 (RK), volgt onder IX-al.
 3. Helena Clarijs, geboren te Halsteren (NB) op 13 juli 1896, overleden aldaar op 25 oktober 1898, 2 jaar oud.
 4. Cornelis Clarijs, geboren te Halsteren (NB) op 13 april 1898, overleden te Bergen op Zoom op 17 oktober 1925, 27 jaar oud. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 28 mei 1925, op 27-jarige leeftijd met Aaltje Noordhuizen (25 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 11 juli 1899.

Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 25 november 1918, op 63-jarige leeftijd (2) met Maria Louisa Verleijsen (65 jaar oud), geboren te Woensdrecht op 8 november 1853, overleden te Essen (BelgiŽ) op 8 november 1939, 86 jaar oud, dochter van Martinus Verleijsen en Johanna Slooven.
(Zij is eerder getrouwd te Woensdrecht op 11 oktober 1879, op 25-jarige leeftijd met Johannes Cornelis Suijkerbuijk (34 jaar oud), geboren te Woensdrecht op 23 december 1844, zoon van MichaŽl Suijkerbuijk en Anna Catharina van Tichelen.)

VIII-ae Willem Laurens Clarijs, geboren te Steenbergen op 26 september 1862 (RK), zoon van Pieter Clarijs (VII-n) en Cornelia de Kok. Hij was gehuwd met Adriana Cornelia Maas. Uit dit huwelijk:

 1. Magdalena Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen in het jaar 1897, overleden te Halsteren (NB) op 14 januari 1935, 38 jaar oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 7 januari 1918, op 21-jarige leeftijd met Johannes Adrianus van der Veren (25 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1893, zoon van Marijnus Laurentinus van der Veren en Philomena Cornelia Doggen.

VIII-af Lambertus Clarijs, overleden te Fijnaart en Heijningen (NB) op 20 november 1913, zoon van Marijnus Clarijs (VII-o) en Anna Leijten. Hij was gehuwd met Adriana Elizabeth Timmermans, overleden te Fijnaart en Heijningen (NB) op 24 februari 1942, dochter van Martinus Timmermans (landbouwer) en Adriana Catharina Roeken. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Maria Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen (NB) in het jaar 1891. Zij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen (NB) op 16 juni 1914, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Petrus van der Zande (23 jaar oud), geboren te Standdaarbuiten (NB) in het jaar 1891, zoon van Johannes van der Zande en Catharina van Gulik.

VIII-ag Johannes Lambertus Clarijs, wagenmaker, voerman en vrachtrijder, geboren te Bergen op Zoom op 26 augustus 1825, overleden aldaar op 2 november 1880, 55 jaar oud, zoon van Petrus Clarijs (VII-p) en Maria Crusio. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 31 oktober 1844, op 19-jarige leeftijd met Helena Withagen (23 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 9 januari 1821 (doopgetuigen waren Jacobus van den Boom en Hermanus Ruijten), overleden te Bergen op Zoom op 3 juni 1885, 64 jaar oud, dochter van Johannes Withagen (landbouwman) en Anna Catharina van den Boom. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 9 mei 1845. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 4 februari 1869, op 23-jarige leeftijd met Henrij Schrooijen, geboren te Saint-Servais (BelgiŽ), zoon van Jean Baptiste Schrooijen en Anne Joseph Lambillion.
 2. Levenloos Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 7 maart 1846, overleden aldaar op 7 maart 1846.
 3. Johannes Petrus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 3 maart 1847 (doopgetuigen waren Hermanus Coenen en Guiljam Palinckx), volgt onder IX-am.
 4. Levenloos Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 7 februari 1849, overleden aldaar op 7 februari 1849.
 5. Petrus Franciscus Clarijs, geboren in het jaar 1849, overleden te Princenhage (NB) op 2 maart 1891, 42 jaar oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 19 juli 1871, op 22-jarige leeftijd (1) met Petronella Elizabet Adriana van Ostaijen (20 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1851, overleden voor 9 augustus 1880, hoogstens 29 jaar oud, dochter van Kornelis Frans van Ostaijen en Adriana Cornelia van Loenhout. Hij is getrouwd te Teteringen op 9 augustus 1880, op 31-jarige leeftijd (2) met Dijmphna Meeuwissen (39 jaar oud), geboren te Gastel in het jaar 1841, dochter van Jacobus Meeuwissen en Maria van Merrienboer.
 6. Walterus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 18 februari 1850, overleden aldaar op 1 november 1892, 42 jaar oud. Hij is getrouwd te Princenhage (NB) op 2 juli 1874, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Mensen, dochter van Cornelis Mensen en Cornelia van den Boom.
 7. Maria Cornelia Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 25 september 1851, overleden aldaar op 28 januari 1891, 39 jaar oud. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 26 oktober 1874, op 23-jarige leeftijd met Johannes Jacobus Weijts (23 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 11 februari 1851, zoon van Adrianus Weijts (kleermaker) en Isabella Hellenbrand.
 8. Cornelis Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 21 april 1853, overleden aldaar op 16 september 1854, 1 jaar oud.
 9. Adriana Lucia Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 17 november 1854 (doopgetuigen waren Godefridus Withagen en GabriŽl Lammers), volgt onder IX-an.
 10. Cornelis Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 11 september 1856, overleden aldaar op 14 januari 1879, 22 jaar oud.
 11. Catharina Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 31 december 1859, overleden aldaar op 21 augustus 1860, 234 dagen oud.
 12. Pieternella Allegonda Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 31 december 1859, overleden aldaar op 21 mei 1861, 1 jaar oud.
 13. Franciscus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 19 juli 1861, overleden aldaar op 15 juni 1883, 21 jaar oud.
 14. Johannes Clarijs, overleden te Bergen op Zoom op 16 september 1854.

VIII-ah Godefridus Clarijs, wagenmakersknecht en wagenmaker, geboren te Oude Tonge op 11 augustus 1823 (RK), overleden te Steenbergen op 27 maart 1897, 73 jaar oud, zoon van Joannes Clarijs (VII-q) en Hermina van den Havoirt. Hij is getrouwd te Steenbergen op 18 juli 1845, op 21-jarige leeftijd met Anna Cornelia Huijgens (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 2 mei 1824 (RK), overleden aldaar op 2 september 1903, 79 jaar oud, dochter van Jan Huijgens (arbeider) en Anna Maria Brant. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Clarijs, geboren te Steenbergen op 27 augustus 1845 (RK), overleden aldaar op 8 juni 1938, 92 jaar oud.
 2. Wilhelmina Clarijs, geboren te Steenbergen op 29 december 1847 (RK), volgt onder IX-ao.
 3. Anna Maria Clarijs, geboren te Steenbergen op 29 april 1850 (RK), volgt onder IX-ap.
 4. Petronella Clarijs, geboren te Steenbergen op 3 september 1851 (RK), volgt onder IX-aq.
 5. Isabella Clarijs, geboren te Steenbergen op 23 augustus 1853 (RK).
 6. Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen op 21 augustus 1855 (RK), volgt onder IX-ar.
 7. Hendrik Clarijs, geboren te Steenbergen op 28 november 1857 (RK), volgt onder IX-as.
 8. Antonia Clarijs, geboren te Steenbergen op 3 november 1862 (RK), volgt onder IX-at.
 9. Adriaan Pieter Clarijs, geboren te Steenbergen op 8 december 1864 (RK), volgt onder IX-au.

VIII-ai Anna Clarijs, arbeidster, geboren te Steenbergen op 7 juni 1832 (RK), overleden aldaar op 25 juni 1904, 72 jaar oud, dochter van Joannes Clarijs (VII-q) en Hermina van den Havoirt. Zij is getrouwd te Steenbergen op 22 juli 1854, op 22-jarige leeftijd (1) met Carel Josephus van Pinxteren (37 jaar oud), geboren te Zevenbergen (NB) in het jaar 1817, zoon van Jan van Pinxteren en Elisabeth Wevers. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth van Pinxteren, geboren te Steenbergen op 5 oktober 1855 (RK), overleden aldaar op 3 januari 1888, 32 jaar oud.
 2. Hermina Cornelia van Pinxteren, geboren te Steenbergen in het jaar 1855. Zij is getrouwd te Steenbergen op 4 mei 1883, op 28-jarige leeftijd met Franciscus van Meer (32 jaar oud), geboren te Etten-Leur in het jaar 1851, zoon van Adriaan van Meer en Maria van Zundert.

Zij is getrouwd te Steenbergen op 14 oktober 1864, op 32-jarige leeftijd (2) met Frans van den Bogaart (30 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 11 maart 1834 (RK), zoon van Adriaan van den Bogaart (arbeider) en Catharina Uijtdewilligen (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeth van den Bogaart, geboren te Steenbergen op 5 oktober 1855 (RK), overleden aldaar op 3 januari 1888, 32 jaar oud.
 2. Adriaan van den Bogaart, geboren te Steenbergen op 6 juni 1865 aangifte door: Jan Theodoor Allebes, 44 jaar, heel - en vroedmeester (RK), volgt onder IX-av.
 3. Jan van den Bogaart, geboren te Steenbergen op 12 maart 1869 (RK), wonende te Halsteren (NB) en te Nieuw-Vossemeer, overleden op 7 november 1890, 21 jaar oud.
 4. Pieter van den Bogaart, geboren te Steenbergen op 10 juni 1872 (RK).
 5. Kornelis van den Bogaart, bakker en fabrieksarbeider, geboren te Steenbergen op 31 december 1874 (RK), overleden aldaar op 7 februari 1934, 59 jaar oud.

VIII-aj Joannes Clarijs, zadelmaker en gareelmaker, geboren te Tholen op 18 november 1829, overleden te 's-Heerenhoek op 9 oktober 1882, 52 jaar oud, zoon van Adrianus Clarijs (VII-r) en Antonetta Tuijtjens. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 30 juli 1862, op 32-jarige leeftijd met Anna Cornelia Bastiaansen (26 jaar oud), winkelierster en herbergierster, geboren te Halsteren (NB) op 9 juli 1836, overleden te Roosendaal op 28 november 1914 overlijdensoorzaak : arteriosclerose, 78 jaar oud, dochter van Jacobus Bastiaansen en Adriana van Meel. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Jacobus Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek op 28 augustus 1863.
 2. Jacobus Anthonius Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek op 25 juni 1865, volgt onder IX-aw.
 3. Joannes Marcus Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek op 25 april 1868, volgt onder IX-ax.
 4. Antonetta Adriana Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek op 22 april 1869. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 3 mei 1906, op 37-jarige leeftijd met Polijdor Alfred Lippens (32 jaar oud), kleermaker, geboren te Biervliet (Zeeland) in het jaar 1874, zoon van Hijpolitus Ludovicus Lippens (herbergier) en Anna Maria Cuelenaere.
 5. Antonius Hubertus Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek op 11 mei 1871, overleden aldaar op 6 mei 1872, 361 dagen oud.
 6. Adriana Digna Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek op 21 februari 1873, overleden aldaar op 23 maart 1878, 5 jaar oud.
 7. Wilhelmina Cornelia Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek op 30 november 1874, overleden aldaar op 6 juli 1878, 3 jaar oud.
 8. Franciscus Adrianus Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek op 23 april 1878, volgt onder IX-ay.
 9. Adriana Antonetta Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek op 6 juni 1882.

VIII-ak Adriana Clarijs, geboren te Tholen op 8 november 1832, overleden te Goes op 3 juli 1900, 67 jaar oud, dochter van Adrianus Clarijs (VII-r) en Antonetta Tuijtjens. Zij is getrouwd te Tholen op 17 november 1864, op 32-jarige leeftijd met Huibrecht Witkam (39 jaar oud), leurder, winkelier en winkelier in goud, geboren te 's-Heer Arendskerke op 1 september 1825, overleden te Goes op 11 juni 1895, 69 jaar oud, zoon van Jan Witkam (arbeider, pakkendrager en winkelier) en Elisabeth Westdorp (winkelierster).
(Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op 19 april 1850, op 24-jarige leeftijd met Adriana Hoondert (24 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek op 28 april 1825, overleden aldaar op 24 maart 1864, 38 jaar oud, dochter van Jan Hoondert (boerenknecht en arbeider) en Jacomina Everhart (boerenmeid en arbeidster).) Uit dit huwelijk:

 1. Anthonetta Maria Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 25 augustus 1865, overleden aldaar op 30 augustus 1865, 5 dagen oud.
 2. Anthonetta Maria Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 22 augustus 1867.
 3. Wilhelmus Godefridus Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 3 oktober 1869.
 4. Godefridus Antonius Witkam, geboren te 's-Heerenhoek op 26 februari 1872, overleden te Goes op 26 februari 1874, 2 jaar oud.
 5. Hubertus Johannes Witkam, geboren te Goes op 20 maart 1874, overleden aldaar op 14 oktober 1877, 3 jaar oud.

VIII-al Johanna Clarijs, arbeidster, geboren te Halsteren (NB) op 10 augustus 1837, overleden te Woensdrecht op 7 oktober 1891, 54 jaar oud, dochter van Johannes Clarijs (VII-v) en Adriana van Akkeren. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 28 april 1865, op 27-jarige leeftijd met Petrus Johannes Koolen (29 jaar oud), arbeider, geboren te Woensdrecht op 17 augustus 1835, overleden aldaar op 8 juni 1924, 88 jaar oud, zoon van Adriaan Koolen en Maria Catharina van Opdorp. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Koolen, geboren te Woensdrecht op 20 augustus 1867, volgt onder IX-az.
 2. Maria Koolen, geboren te Woensdrecht op 18 juli 1873 aangifte door: Aldegonda Nelen, 62 jaar, arbeidster, volgt onder IX-ba.

VIII-am Elisabeth Clarijs, arbeidster, geboren te Bergen op Zoom op 30 september 1839, dochter van Johannes Clarijs (VII-v) en Adriana van Akkeren. Zij was gehuwd (1) met Cornelis van Loon, arbeider, geboren te Wouw in het jaar 1829, zoon van Joannes Baptist van Loon (arbeider) en Cornelia Franciscus MariŽn (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia van Loon, geboren te Woensdrecht op 20 mei 1861, overleden te Bergen op Zoom op 21 september 1931, 70 jaar oud. Zij was gehuwd met Franciscus van Tilburg.
 2. Johannes Baptist van Loon, geboren te Woensdrecht op 14 februari 1863, overleden te Bergen op Zoom op 17 maart 1932, 69 jaar oud. Hij is getrouwd te Woensdrecht op 28 april 1897, op 34-jarige leeftijd met Carolina van Lakwijk (39 jaar oud), geboren te Ossendrecht in het jaar 1858, dochter van Jacobus van Lakwijk en Maria Theresia Verbeek.
 3. Johanna Cornelia van Loon, geboren te Woensdrecht op 13 december 1864. Zij is getrouwd te Woensdrecht op 19 november 1889, op 24-jarige leeftijd met Franciscus Floes (26 jaar oud), geboren te Santvliet (BelgiŽ) in het jaar 1863, zoon van Petrus Johannes Floes en Elisabeth Thomas.
 4. Adrianus van Loon, geboren te Woensdrecht op 15 augustus 1867.
 5. Anna Cornelia van Loon, geboren te Woensdrecht op 12 augustus 1869, volgt onder IX-bb.
 6. Jacobus van Loon, geboren te Woensdrecht op 13 mei 1871.
 7. Bernardus van Loon, geboren te Woensdrecht in het jaar 1874. Hij is getrouwd te Woensdrecht op 15 april 1904, op 30-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Moerkens (31 jaar oud), geboren te Woensdrecht op 3 maart 1873 (doopgetuigen waren Matheus Petrus Voeten en Johannes de Vos), dochter van Gerardus Moerkens (arbeider) en Anna Dijmphna Plompen (arbeidster).

Zij is getrouwd te Woensdrecht op 14 november 1888, op 49-jarige leeftijd (2) met Jacobus Thijsen (38 jaar oud), geboren te Woensdrecht in het jaar 1850, zoon van Gabriel Thijsen en Cornelia Theuns.

VIII-an Cornelis Gores Clarijs, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1842, zoon van Johannes Clarijs (VII-v) en Adriana van Akkeren. Hij is getrouwd te Woensdrecht op 3 februari 1874, op 32-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Suijkerbuijk (24 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) in het jaar 1850, overleden te Woensdrecht op 10 juni 1915, 65 jaar oud, dochter van Johannes Suijkerbuijk en Elisabeth Willemsen. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Clarijs, geboren te Woensdrecht in het jaar 1889, overleden te Bergen op Zoom op 3 oktober 1938, 49 jaar oud. Hij is getrouwd te Woensdrecht op 19 mei 1915, op 26-jarige leeftijd met Johanna Maria Dons (29 jaar oud), geboren te Woensdrecht in het jaar 1886, dochter van Adrianus Dons en Johanna Cornelia Wagenaars.
 2. Helena Clarijs, geboren te Woensdrecht. Zij is getrouwd te Woensdrecht op 24 februari 1908 met Jacobus van Velthoven (34 jaar oud), los werkman, geboren te Woensdrecht op 7 april 1873, overleden te Bergen op Zoom op 11 januari 1927, 53 jaar oud, zoon van Johannes Hubertus van Velthoven en Cornelia Krijntjes.
  (Hij is eerder getrouwd te Woensdrecht op 5 februari 1902, op 28-jarige leeftijd met Johanna Maria Besters (31 jaar oud), geboren te Woensdrecht op 4 december 1870, dochter van Johannes Besters (arbeider) en Adriana Maria Dekkers (arbeidster).)
 3. Petrus Clarijs, overleden te Woensdrecht op 20 november 1880.
 4. Johannes Petrus Clarijs, overleden te Woensdrecht op 15 maart 1887.
 5. Catharina Clarijs, geboren te Woensdrecht. Zij is getrouwd te Woensdrecht op 13 juni 1901 met Willem van Oevelen, geboren te Woensdrecht, zoon van Johannes van Oevelen (arbeider) en Joanna Maria Linders (arbeidster).
 6. Johannes Franciscus Clarijs, geboren te Wouw. Hij is getrouwd te Woensdrecht op 7 januari 1902 met Maia Catharina van Ganzen, geboren te Linden (BelgiŽ), dochter van Jacobus van Ganzen en Petronella Hertogs.
 7. Maria Cornelia Clarijs, geboren te Woensdrecht. Zij is getrouwd te Woensdrecht op 10 februari 1904 met Petrus Bastiaansen, geboren te Woensdrecht, zoon van Josephus Bastiaansen (arbeider) en Petronella de Moor (arbeidster).

VIII-ao Arnoldus Adrianus Clarijs, arbeider, geboren te Woensdrecht in het jaar 1847, zoon van Johannes Clarijs (VII-v) en Adriana van Akkeren. Hij is getrouwd te Woensdrecht op 10 januari 1877, op 30-jarige leeftijd met Anna Catharina Koolen (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Woensdrecht op 11 juni 1849, dochter van Pieter Koolen (kleermaker) en Johanna Catharina Krijnen. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Clarijs, geboren te Woensdrecht op 22 november 1877. Zij is getrouwd te Woensdrecht op 7 januari 1903, op 25-jarige leeftijd met Petrus Cornelis Verbraak (27 jaar oud), geboren te Huijbergen (NB) op 1 januari 1876 (doopgetuigen waren Hermanus Henricus Kerssemakers en Petrus Johannes van den Bergh), zoon van Antonius Verbraak (arbeider) en Maria Dijmphna van Eeckelen.
 2. Elisabeth Clarijs, geboren te Woensdrecht in het jaar 1883, wonende te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 16 november 1960, 77 jaar oud. Zij is getrouwd te Woensdrecht op 30 juni 1910, op 27-jarige leeftijd (1) met Marinus Ludovicus Adriaansen (25 jaar oud), geboren te Woensdrecht in het jaar 1885, zoon van Petrus Adriaansen en Cornelia Raats (arbeidster). Zij was gehuwd (2) met Leonard Mouwen.
 3. Johanna Clarijs, geboren te Woensdrecht in het jaar 1887. Zij is getrouwd te Woensdrecht op 7 januari 1909, op 22-jarige leeftijd met Adrianus Sebrechts (22 jaar oud), geboren te Ossendrecht op 26 oktober 1886, zoon van Petrus Johannes Franciscus Sebrechts (arbeider) en Maria Elisabeth Bruijnseels (arbeidster).

VIII-ap Cornelia Maria Clarijs, landbouwster, geboren te Steenbergen op 11 december 1858 (RK), overleden aldaar op 11 februari 1914, 55 jaar oud, dochter van Cornelis Clarijs (VII-w) en Adriana de Bie. Zij is getrouwd te Steenbergen op 28 april 1882, op 23-jarige leeftijd met Hendrik Huijsmans (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 23 oktober 1854 (RK), overleden aldaar op 13 december 1908, 54 jaar oud, zoon van Matthijs Huijsmans en Geertrui Dingemans. Uit dit huwelijk:

 1. Matthijs Kornelis Hendrik Huijsmans, geboren te Steenbergen op 19 februari 1883 (RK), wonende te Huijbergen (NB). Hij is getrouwd te Steenbergen op 29 mei 1911, op 28-jarige leeftijd met Anna Maria Adriana Catharina de Wit (31 jaar oud), geboren te Steenbergen op 6 december 1879, dochter van Leendert Pieter de Wit (landbouwer) en Cornelia Dorothea de Wit (landbouwster).
 2. Cornelis Philippus Adrianus Huijsmans, geboren te Steenbergen op 1 april 1884 (RK).
 3. Adriana Maria Huijsmans, geboren te Steenbergen op 7 juni 1885 (RK), wonende te Zevenbergen (NB). Zij is getrouwd te Steenbergen op 25 november 1912, op 27-jarige leeftijd met Jan Matthijs Swagemakers (29 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1883, zoon van Johannes Swagemakers en Johanna Jacobs.
 4. Geertrui Francisca Joanna Huijsmans, geboren te Steenbergen op 2 april 1887 (RK), wonende te Standdaarbuiten (NB). Zij is getrouwd te Steenbergen op 25 augustus 1913, op 26-jarige leeftijd met Simon Kornelis Adrianus Looijen (27 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1886, zoon van Kornelis Frans Looijen en Anna Katharina Martelmans.
 5. Elizabet Adriana Cornelia Huijsmans, geboren te Steenbergen op 30 juni 1888 (RK), wonende te Standdaarbuiten (NB). Zij is getrouwd te Steenbergen op 3 juni 1914, op 25-jarige leeftijd met Petrus Josephus Simon Looijen (31 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1883, zoon van Kornelis Frans Looijen en Anna Katharina Martelmans.
 6. Kornelis Petrus Marinus Huijsmans, geboren te Steenbergen op 10 augustus 1889 (RK), wonende te Huijbergen (NB).
 7. Petronella Antonia Maria Huijsmans, geboren te Steenbergen op 26 februari 1891 (RK), wonende te Standdaarbuiten (NB) en te Zundert (NB).
 8. Maria Kornelia Hendrika Huijsmans, geboren te Steenbergen op 6 juni 1892, wonende te Standdaarbuiten (NB), te Zundert (NB) en te Nieuw-Vossemeer. Zij is getrouwd te Steenbergen op 2 april 1918, op 25-jarige leeftijd met Gabriel Jacobus van der Bol (26 jaar oud), geboren te Sommelsdijk in het jaar 1892, zoon van Adrianus van der Bol en Maria Cornelia Looijen.
 9. Cornelia Maria Helena Huijsmans, geboren te Steenbergen op 12 november 1893 (RK), overleden aldaar op 31 januari 1894, 80 dagen oud.
 10. Anna Cornelia Dijmphna Maria Huijsmans, geboren te Steenbergen op 10 maart 1896, volgt onder IX-bc.
 11. Johannes Josephus Antonius Huijsmans, geboren te Steenbergen op 22 oktober 1899 (RK), wonende te Huijbergen (NB).

VIII-aq Maria Catharina Clarijs, landbouwster, geboren te Steenbergen op 27 april 1861 (RK), dochter van Cornelis Clarijs (VII-w) en Adriana de Bie. Zij is getrouwd te Steenbergen op 24 november 1882, op 21-jarige leeftijd met Johannnis Testers (22 jaar oud), landbouwer, geboren te Dinteloord (NB) op 30 november 1859, zoon van Adriaan Quirijn Testers en Anna Maria Katharina Vermunt. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Anna Maria Adriana Testers, geboren te Steenbergen op 10 november 1883 (RK), wonende te Standdaarbuiten (NB). Zij is getrouwd te Steenbergen op 22 mei 1917, op 33-jarige leeftijd met Antonij Jacobus Koenraadt (34 jaar oud), geboren te Steenbergen op 9 februari 1883, overleden te Standdaarbuiten (NB) op 24 maart 1952, 69 jaar oud, zoon van Gerard Matthijs Koenraadt (landbouwer) en Adriana Cornelia de Greef.
 2. Kornelis Adriaan Thomas Testers, geboren te Steenbergen op 10 november 1884, wonende te Huijbergen (NB).
 3. Adrianus Quirinus Henricus Testers, geboren te Steenbergen op 11 april 1886 (RK), wonende te Dinteloord (NB). Hij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 23 april 1918, op 32-jarige leeftijd met Wilhelmina Josephina Maria Meesters (22 jaar oud), geboren te Dinteloord (NB) in het jaar 1896, dochter van Jochem Franciscus Antonius Meesters en Adriana Maria Cornelia van Tilburg.
 4. Hendrik Frans Pieter Testers, geboren te Steenbergen op 3 juni 1888 (RK), overleden aldaar op 20 januari 1953, 64 jaar oud.
 5. Petrus Adrianus Philippus Testers, geboren te Steenbergen op 9 april 1890 (RK), wonende te Oudenbosch (NB). Hij is getrouwd te Steenbergen op 13 mei 1939, op 49-jarige leeftijd met G. Hermans.
 6. Leonardus Albertus Testers, geboren te Steenbergen op 3 mei 1891 (RK), wonende te Oudenbosch (NB), overleden te Steenbergen op 28 november 1934, 43 jaar oud.
 7. Adriana Maria Anna Dimphna Testers, geboren te Steenbergen op 14 maart 1893 (RK).
 8. Maria Catharina Anna Josephina Testers, geboren te Steenbergen op 16 mei 1894 (RK), overleden aldaar op 11 september 1894, 118 dagen oud.
 9. Wilhelmus Marinus Antonius Testers, geboren te Steenbergen op 25 oktober 1896 (RK), volgt onder IX-bd.

VIII-ar Philippus Johannes Clarijs, logementshouder en koopman, geboren te Steenbergen op 22 juni 1848 (RK), zoon van Joannes Clarijs (VII-x) en Joanna Cornelissen. Hij is getrouwd te Steenbergen op 19 april 1872, op 23-jarige leeftijd met Dimphna van Doormaal (29 jaar oud), geboren te Steenbergen op 13 september 1842 (RK), dochter van Joannes van Doormaal (landbouwer en herbergier) en Petronilla Verbeek (landbouwster).
(Zij is later getrouwd te Steenbergen op 21 juni 1878, op 35-jarige leeftijd met Adriaan Godefried Matthijssen (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen in het jaar 1844, zoon van Jacobus Matthijssen (landbouwer) en Laurina Koenraadt.) Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Elizabet Clarijs, geboren te Steenbergen op 5 september 1873 (RK), volgt onder IX-be.
 2. Petronilla Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 22 november 1875 (RK), volgt onder IX-bf.

VIII-as Elizabet Maria Catharina Clarijs, landbouwster, geboren te Steenbergen op 30 mei 1852 (RK), dochter van Joannes Clarijs (VII-x) en Joanna Cornelissen. Zij is getrouwd te Steenbergen op 24 november 1876, op 24-jarige leeftijd met Frans van den Bosch (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 14 maart 1849 (RK), overleden aldaar op 29 september 1909, 60 jaar oud, zoon van Lambert van den Bosch (landbouwer) en Adriana Kroonen (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Jan Lambert van den Bosch, geboren te Steenbergen op 7 oktober 1877 (RK), wonende te Rucphen (NB).
 2. Jacobus Philippus van den Bosch, geboren te Steenbergen op 12 mei 1879 (RK), overleden aldaar op 23 juli 1887, 8 jaar oud.
 3. Adriana Joanna van den Bosch, geboren te Steenbergen op 26 mei 1881 (RK), wonende te Standdaarbuiten (NB) en te Oud- en Nieuw Gastel. Zij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel op 25 augustus 1908, op 27-jarige leeftijd met Christiaan van Akkeren (31 jaar oud), geboren te Wouw op 24 januari 1877, zoon van Johannes van Akkeren (landbouwer) en Wilhelmina Cornelia Matthijssen (landbouweres).
 4. Joanna van den Bosch, geboren te Steenbergen op 7 april 1883 (RK), wonende te Standdaarbuiten (NB), overleden op 20 juni 1907, 24 jaar oud.
 5. Elizabeth Maria Catharina van den Bosch, geboren te Steenbergen op 16 januari 1885 (RK), volgt onder IX-bg.
 6. Maria Adriana Henrica van den Bosch, geboren te Steenbergen op 16 maart 1886 (RK), wonende te Standdaarbuiten (NB). Zij is getrouwd te Steenbergen op 25 april 1910, op 24-jarige leeftijd met Petrus Jacobus van Loenhout (28 jaar oud), geboren te Dinteloord (NB) op 9 maart 1882, zoon van Johannis Cornelis van Loenhout en Johanna Egidia Philomina Koolen.
 7. Louisa Jacoba Joanna van den Bosch, geboren te Steenbergen op 30 maart 1888 (RK).
 8. Lambertus Philippus Jacobus van den Bosch, geboren te Steenbergen op 3 maart 1894 (RK), wonende te Rucphen (NB) en te Oudenbosch (NB).

VIII-at Maria Catharina Ludovica Clarijs, landbouwster, geboren te Steenbergen op 27 februari 1854 (RK), overleden aldaar op 17 december 1921, 67 jaar oud, dochter van Joannes Clarijs (VII-x) en Joanna Cornelissen. Zij is getrouwd te Steenbergen op 16 april 1875, op 21-jarige leeftijd met Jan de Blaaij (21 jaar oud), tapper en landbouwer, geboren te Steenbergen op 8 augustus 1853 (RK), overleden aldaar op 15 november 1897, 44 jaar oud, zoon van Pieter de Blaaij (landbouwer) en Anna Cornelia van der Kar (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Johanna de Blaaij, geboren te Wouw op 15 februari 1876 (RK).
 2. Joanna Elizabet de Blaaij, geboren te Steenbergen op 18 mei 1877 (RK).
 3. Elizabet Philipina Jacoba de Blaaij, geboren te Steenbergen op 5 februari 1879 (RK), overleden aldaar op 19 september 1890, 11 jaar oud.
 4. Anna Cornelia Johanna de Blaaij, geboren te Steenbergen op 29 oktober 1880 (RK), wonende aldaar, ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 13 februari 1953, 72 jaar oud.
 5. Pieter Jan Marijn de Blaaij, landbouwer, geboren te Steenbergen op 27 januari 1883 (RK), overleden aldaar op 16 november 1934, 51 jaar oud.
 6. Philippus Adriaan Gerard de Blaaij, geboren te Steenbergen op 26 mei 1885 (RK), volgt onder IX-bh.
 7. Adriaan Goverd Jacobus de Blaaij, geboren te Steenbergen op 1 september 1887 (RK), volgt onder IX-bi.
 8. Adriana Cornelia Johanna de Blaaij, geboren te Steenbergen op 14 februari 1890 (RK).
 9. Joanna de Blaaij (RK).

VIII-au Johanna de Keizer, landbouwster, geboren te Halsteren (NB) op 28 oktober 1831, wonende te Halsteren (Auvergnepolder), dochter van Adriaan de Kijzer (arbeider) en Cornelia Ceulemans (VII-y). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 23 april 1856, op 24-jarige leeftijd met Jacobus Mattheus van Gastel (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Halsteren (NB) op 25 oktober 1829 (doopgetuigen waren Doris Kokken en Bastiaan Bastiaanse), wonende te Halsteren (Beijmoerpolder), zoon van Jan van Gastel (landbouwer) en Maria Catharina Buurmans. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Johannes van Gastel, geboren te Halsteren (NB) op 14 augustus 1858 (doopgetuigen waren Jacobus van Gastel en Machiel Keulemans), volgt onder IX-bj.

VIII-av Johannes Keijl, geboren te Halsteren (NB) op 7 november 1828, wonende te Halsteren (Beijmoerpolder), overleden te Halsteren op 9 september 1902, 73 jaar oud, zoon van Cornelis Keijl (arbeider) en Anna Ceulemans (VII-z). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 6 januari 1858, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Ruijten (32 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1826, overleden te Halsteren op 16 maart 1895, 69 jaar oud, dochter van Jan Ruijten en Adriana van Genderen. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Keijl, overleden te Halsteren op 20 februari 1859.
 2. Anna Maria Keijl, overleden te Halsteren op 5 januari 1861.
 3. Anna Keijl, overleden te Halsteren op 12 mei 1863.
 4. Cornelis Keijl, overleden te Halsteren op 13 oktober 1865.
 5. Johanna Keijl, overleden te Halsteren op 29 augustus 1884.
 6. Adriana Johanna Keijl, overleden te Halsteren op 7 februari 1895.
 7. Petronella Keijl, geboren te Wouw, overleden te Halsteren op 29 juni 1921. Zij is getrouwd te Halsteren op 21 augustus 1895 met Adrianus Nefs, geboren te Halsteren, zoon van Petrus Nefs en Adriana van den Boom.
 8. Cornelis Keijl, geboren te Halsteren, overleden aldaar op 6 januari 1946. Hij is getrouwd te Halsteren op 21 augustus 1895 met Dijmphna Paulina Maas, geboren te Bergen op Zoom, dochter van Pieter Maas en Adriana Cornelia van Elsakker.

IX-a Johanna Maria van Etten, geboren te Oude Tonge op 29 september 1833, overleden aldaar op 26 december 1903, 70 jaar oud, dochter van Joannes van Etten (VIII-b) en Johanna Damen. Zij was gehuwd met Adrianus Jochems, geboren te Oude Tonge op 8 november 1831, overleden aldaar op 28 augustus 1913, 81 jaar oud, zoon van Joannes Jochems (bouwknecht en arbeider) en Elizabeth Winkels (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Jochems, geboren te Oude Tonge op 20 januari 1858, overleden aldaar op 15 februari 1864, 6 jaar oud.
 2. Catharina Jochems, geboren te Oude Tonge op 2 januari 1860.
 3. Petrus Johannis Jochems, geboren te Oude Tonge op 28 mei 1860, overleden aldaar op 5 februari 1935, 74 jaar oud.
 4. Theodorus Jochems, geboren te Oude Tonge op 22 september 1862, overleden aldaar op 9 oktober 1864, 2 jaar oud.
 5. Johanna Jochems, geboren te Oude Tonge op 24 april 1864, overleden aldaar op 9 oktober 1864, 168 dagen oud.
 6. Johanna Maria Jochems, geboren te Oude Tonge op 20 augustus 1865.
 7. Theodorus Jochems, geboren te Oude Tonge op 22 januari 1867, volgt onder X-a.
 8. Johannes Jochems, bouwknecht, geboren te Oude Tonge op 26 januari 1869, wonende te den Bommel (ZH). Hij is getrouwd te Oude Tonge op 13 augustus 1898, op 29-jarige leeftijd met Helena Buijs (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Sommelsdijk op 9 april 1871, wonende te den Bommel (ZH).
 9. Elisabeth Jochems, geboren te Oude Tonge op 13 maart 1871, overleden aldaar op 25 september 1871, 196 dagen oud.

IX-b Catharina van Etten, geboren te Oude Tonge op 13 november 1843, dochter van Joannes van Etten (VIII-b) en Johanna Damen. Zij was gehuwd met Adriaan Dierckx. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Dierckx, volgt onder X-b.

IX-c Joanna van Etten, arbeidster, geboren te Steenbergen op 11 augustus 1835 (RK), overleden aldaar op 6 juli 1918, 82 jaar oud, dochter van Adrianus van Etten (VIII-c) en Dingena Voorbraak. Zij is getrouwd te Wouw op 11 juni 1869, op 33-jarige leeftijd met Marijn Oerlemans (35 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 29 mei 1834 (RK), overleden aldaar op 16 juni 1913, 79 jaar oud, zoon van Pieter Oerlemans (arbeider) en Joanna Kouwenberg (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Oerlemans, geboren te Wouw op 5 mei 1864 onwettig; naam van de vader in de akte niet vermeld; in de marge: erkend bij huwelijk van de ouders d.d. 11-06-1869. (RK), volgt onder X-c.
 2. Adriaan Oerlemans, geboren te Steenbergen op 10 oktober 1869 (RK), volgt onder X-d.
 3. Hendricus Oerlemans, geboren te Wouw op 27 juni 1871 (RK), wonende te Amsterdam en te Leeuwarden.
 4. Dimphna Oerlemans, geboren te Steenbergen op 12 december 1873 (RK), volgt onder X-e.
 5. Joanna Oerlemans, geboren te Steenbergen op 22 januari 1876 (RK), volgt onder X-f.

IX-d Jan van Etten, geboren te Steenbergen op 9 oktober 1837, zoon van Adrianus van Etten (VIII-c) en Dingena Voorbraak. Hij is getrouwd te Roosendaal op 23 november 1874, op 37-jarige leeftijd met Johanna van Meel (30 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1844, overleden aldaar op 9 december 1896, 52 jaar oud, dochter van Jacobus van Meel en Cornelia Bogers. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia van Etten, geboren te Roosendaal op 3 april 1875, volgt onder X-g.
 2. Dimphna van Etten, geboren te Roosendaal en Nispen op 25 juni 1877, volgt onder X-h.
 3. Adrianus van Etten, geboren te Roosendaal en Nispen op 11 oktober 1878.
 4. Henricus van Etten, geboren te Roosendaal en Nispen op 22 oktober 1879, ongehuwd overleden aldaar op 9 oktober 1901, 21 jaar oud.
 5. Anna Maria van Etten, geboren te Roosendaal en Nispen op 17 september 1881, volgt onder X-i.
 6. Levenloos van Etten, geboren te Roosendaal en Nispen op 11 maart 1883, overleden aldaar op 11 maart 1883.
 7. Adriana van Etten, geboren te Roosendaal en Nispen op 31 augustus 1885.
 8. Petronella van Etten, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1886. Zij is getrouwd te Roosendaal op 27 juli 1908, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Jongeneelen (31 jaar oud), geboren te Roosendaal op 2 mei 1877, zoon van Johannes Baptist Jongeneelen (dagloner) en Petronella van Geel (dagloonster).

IX-e Maria Cornelia van Etten, dienstbode, geboren te Wouw op 8 december 1839 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 31 mei 1907, 67 jaar oud, dochter van Adrianus van Etten (VIII-c) en Dingena Voorbraak. Zij is getrouwd te Wouw op 28 april 1870, op 30-jarige leeftijd met Marijn Oerlemans (30 jaar oud), arbeider, herenkapper, bediende en koetsier, geboren te Steenbergen op 18 januari 1840 (RK), wonende te Halsteren (NB) en te Veere, overleden te Bergen op Zoom op 31 maart 1899, 59 jaar oud, zoon van Adrianus Oerlemans (arbeider en schilder) en Anna Tingers (arbeidster).

Bij zijn huwelijk staat hij vermeld als wonende te Halsteren. Hij vertrok met twee kinderen op 31.3.1874 naar Veere.
Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 4 september 1870 (RK) (doopgetuigen waren Johannes van Ginteren en Lambertus Overhoff), volgt onder X-j.
 2. Dingena Oerlemans, geboren te Halsteren (NB) op 3 april 1872 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen), volgt onder X-k.
 3. Cornelis Oerlemans, slagersknecht en werkman, geboren te Veere op 20 augustus 1874 (RK), wonende te Middelburg, te Antwerpen (BelgiŽ) en te Ginneken, overleden te Bergen op Zoom op 12 december 1918, 44 jaar oud.
 4. Johannes Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 27 juli 1876 (doopgetuigen waren Jacobus Bierstekers en Johannes Baptist La Fors), wonende te Bergen op Zoom (Borgvliet K 156), overleden te Bergen op Zoom op 16 september 1876, 51 dagen oud.
 5. Catharina Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 26 juli 1877 (RK) (doopgetuigen waren Johannes Baptist Hegers en Johannes Philippus Crusio), volgt onder X-l.
 6. Johannes Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 4 februari 1880 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Nefs en Cornelis Rampart), volgt onder X-m.
 7. Petrus Oerlemans, geboren te Wouw op 14 februari 1884 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Johannes Geijzen en Jacobus Bierstekers), volgt onder X-n.
 8. Jacobus Oerlemans, slager, geboren te Bergen op Zoom op 5 augustus 1886 (doopgetuigen waren Jacobus Bierstekers en Johannes Borghouts), wonende te Bergen op Zoom (Borgvliet K 156), te Waalwijk, te Dongen (NB) en te Roermond. Hij was gehuwd met Julia Rosalia Maria Bourgognie, geboren te Turnhout (BelgiŽ).

IX-f Marijn van Etten, arbeider, geboren te Wouw op 22 januari 1844 (RK), overleden te Steenbergen op 22 januari 1906, 62 jaar oud, zoon van Adrianus van Etten (VIII-c) en Dingena Voorbraak. Hij is getrouwd te Steenbergen op 18 augustus 1865, op 21-jarige leeftijd met Wilhelmina Veraart (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 11 september 1843 (RK), overleden aldaar op 7 februari 1916, 72 jaar oud, dochter van Leendert Veraart (arbeider) en Cornelia de Jong (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan van Etten, geboren te Steenbergen op 15 maart 1866 (RK), wonende te Buggenum (Limburg).
 2. Leendert van Etten, geboren te Steenbergen op 21 februari 1869 (RK), wonende te Princenhage (NB). Hij is getrouwd te Princenhage (NB) op 9 februari 1898, op 28-jarige leeftijd met Anna Maria Francken (23 jaar oud), geboren te Princenhage (NB) in het jaar 1875, dochter van Johannes Leonardus Hubertus Francken en Cornelia Pas.
 3. Anna Cornelia van Etten, geboren te Steenbergen op 20 februari 1871 (RK).
 4. Dimphna van Etten, geboren te Steenbergen op 1 juni 1872 (RK).
 5. Jan van Etten, geboren te Steenbergen op 27 juli 1873 (RK), overleden aldaar op 21 augustus 1873, 25 dagen oud.
 6. Dimphna van Etten, geboren te Steenbergen op 16 december 1875 (RK), volgt onder X-o.

IX-g Jacobus van Etten, arbeider, geboren te Wouw op 1 april 1847 (RK), zoon van Adrianus van Etten (VIII-c) en Dingena Voorbraak. Hij is getrouwd te Wouw op 15 mei 1871, op 24-jarige leeftijd met Petronella van Osta (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw op 12 februari 1847 (RK), dochter van Arnoldus van Osta (arbeider en dagloner) en Cornelia Snoeijers (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus van Etten, geboren te Wouw op 13 januari 1872 (RK), volgt onder X-p.
 2. Gerardus van Etten, geboren te Roosendaal op 18 juni 1873 (RK). Hij is getrouwd te Steenbergen op 31 januari 1902, op 28-jarige leeftijd met Pieternella Jonkers (22 jaar oud), geboren te Zevenbergen (NB) op 5 november 1879 (RK), dochter van Dingeman Jonkers en Cornelia de Wit.
 3. Cornelia van Etten, geboren te Steenbergen op 2 augustus 1875 (RK).
 4. Dimphna van Etten, geboren te Steenbergen op 11 september 1877 (RK), volgt onder X-q.
 5. Pieter van Etten, geboren te Steenbergen op 2 juni 1879 (RK). Hij is getrouwd te Steenbergen op 24 januari 1902, op 22-jarige leeftijd met Cornelia de Bruijn (21 jaar oud), geboren te Steenbergen op 12 oktober 1880, dochter van Antonij de Bruijn (arbeider) en Wilhelmina Catharina van Agtmaal (arbeidster).
 6. Kornelis van Etten, geboren te Steenbergen op 16 april 1882 (RK), wonende te Roosendaal en te Wouw, overleden te Roosendaal en Nispen op 25 april 1957, 75 jaar oud. Hij is getrouwd te Roosendaal op 4 september 1905, op 23-jarige leeftijd met Johanna Catharina Hermus (18 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1887, dochter van Franciscus Hermus en Johanna Maria van Geel.
 7. Johannes van Etten, geboren te Wouw op 8 september 1884 (RK).

IX-h Jan van Etten, arbeider, geboren te Steenbergen op 7 februari 1841 (RK), overleden aldaar op 10 januari 1897, 55 jaar oud, zoon van Kornelius van Etten (VIII-d) en Maria Sebrechts. Hij is getrouwd te Steenbergen op 12 juni 1874, op 33-jarige leeftijd met Maria Elisabeth van Dorst (28 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw op 13 november 1845 (RK), overleden te Steenbergen op 2 januari 1910, 64 jaar oud, dochter van Adriaan van Dorst (arbeider) en Antonia Schillemans (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Antonia van Etten, geboren te Steenbergen op 10 januari 1876 (RK), overleden te Roosendaal en Nispen op 4 september 1952, 76 jaar oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 24 mei 1907, op 31-jarige leeftijd met Adriaan Jan Baaten (28 jaar oud), geboren te Steenbergen op 9 augustus 1878, zoon van Kornelis Baaten en Anna Catharina Augusteijn.
 2. Kornelis van Etten, geboren te Steenbergen op 8 juli 1878 (RK), volgt onder X-r.
 3. Adriaan van Etten, geboren te Steenbergen op 11 februari 1881 (RK), volgt onder X-s.
 4. Maria Elizabet van Etten, geboren te Steenbergen op 27 november 1882 (RK), volgt onder X-t.
 5. Joanna van Etten, geboren te Steenbergen op 15 januari 1885 (RK), overleden aldaar op 18 november 1886, 1 jaar oud.
 6. Jan van Etten, geboren te Steenbergen op 5 januari 1887 (RK), overleden aldaar op 22 april 1914, 27 jaar oud.
 7. Adriana van Etten, geboren te Steenbergen, gedoopt op 31 oktober 1888 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 2 februari 1917, op 28-jarige leeftijd met Kornelis Ruijten (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op 30 november 1889 (RK), zoon van Martien Ruijten (X-v) en Johanna Danen.

IX-i Pieter van Etten, mandenmaker, geboren te Steenbergen op 4 oktober 1833, zoon van Jan van Etten (VIII-e) en Adriana Maria van Meer. Hij is getrouwd te Wouw op 21 juni 1871, op 37-jarige leeftijd met Maria Cornelia Hellemons (21 jaar oud), geboren te Wouw op 19 augustus 1849, dochter van Cornelis Hellemons (arbeider) en Cornelia de Leeuw (dagloonster en landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Martinus van Etten, geboren te Steenbergen op 8 mei 1874, volgt onder X-u.

IX-j Adriana van Etten, arbeidster, geboren te Steenbergen op 11 november 1839 (RK), overleden aldaar op 17 mei 1904, 64 jaar oud, dochter van Jan van Etten (VIII-e) en Adriana Maria van Meer. Zij is getrouwd te Steenbergen op 2 juli 1858, op 18-jarige leeftijd met Kornelis Ruijten (28 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 2 augustus 1829 (RK), zoon van Cornelius Ruijten en Anna Cornelia Vromans (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Ruijten, geboren te Steenbergen op 30 september 1865 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 15 april 1904, op 38-jarige leeftijd met Petrus Scheepers (35 jaar oud), geboren te Oud- en Nieuw Gastel op 20 mei 1868, zoon van Willem Scheepers en Johanna Akkermans.
 2. Martien Ruijten, geboren te Steenbergen op 15 november 1867 (RK), volgt onder X-v.
 3. Adriana Maria Ruijten, geboren te Steenbergen op 17 december 1875.

IX-k Joanna van Etten, arbeidster, geboren te Kruisland (NB) op 25 augustus 1851 (RK), overleden te Steenbergen op 10 juni 1942, 90 jaar oud, dochter van Jan van Etten (VIII-e) en Adriana Maria van Meer. Zij is getrouwd te Steenbergen op 11 augustus 1871, getrouwd te Kruisland (NB) op 4 augustus 1871 voor de kerk, op 19-jarige leeftijd (1) met Marijnus Hellemons (32 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op 17 juli 1839 (RK), overleden te Steenbergen op 20 september 1885, 46 jaar oud, zoon van Cornelis Hellemons (arbeider) en Cornelia de Leeuw (dagloonster en landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Martien Hellemons, geboren te Steenbergen op 27 december 1872 (RK).
 2. Cornelia Hellemons, geboren te Steenbergen op 6 maart 1874 (RK), volgt onder X-w.
 3. Adriana Hellemons, geboren te Steenbergen op 14 oktober 1875 (RK), volgt onder X-x.
 4. Petronella Hellemons, geboren te Kruisland (NB) op 7 oktober 1877 (RK), volgt onder X-y.
 5. Anna Maria Hellemons, geboren te Steenbergen op 8 januari 1883 (RK), volgt onder X-z.
 6. Martien Hellemons, geboren te Steenbergen op 6 oktober 1884 (RK).
 7. Joanna Hellemons, geboren te Steenbergen op 5 maart 1886 aangifte door: Kornelis Ruijten, 56 jaar, arbeider (RK), volgt onder X-aa.

Zij is getrouwd te Steenbergen op 18 april 1890, op 38-jarige leeftijd (2) met Kornelis Uijttewilligen (32 jaar oud), geboren te Kruisland (NB) op 4 februari 1858 (RK), overleden op 6 juli 1933, 75 jaar oud, zoon van Mattheus Uijttewilligen en Anna Cornelia Heestermans. Uit dit huwelijk:

 1. Dorothea Uijttewilligen, geboren te Steenbergen op 16 oktober 1892 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 11 februari 1916, op 23-jarige leeftijd met Adrianus van Gastel (25 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 15 december 1890 (RK), zoon van Johannes van Gastel en Johanna Commissaris.
 2. Mattheus Martinus Uijttewilligen, landarbeider, geboren te Steenbergen op 13 juni 1894 (RK).

IX-l Antonij IJzermans, landbouwer, geboren te Steenbergen op 15 december 1840 (RK), overleden aldaar op 1 juni 1910, 69 jaar oud, zoon van Joannes IJsermans (VIII-f) en Maria Elzabeth Janssen. Hij is getrouwd te Steenbergen op 1 augustus 1873, op 32-jarige leeftijd met Adriana Antonia Koetsenruijter (19 jaar oud), landbouwster, geboren te Steenbergen op 30 juli 1854 (RK), overleden aldaar op 1 juli 1924, 69 jaar oud, dochter van Jan Koetsenruiter (meedroger) en Cornelia van Meel. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana IJzermans, geboren te Steenbergen op 8 augustus 1872 (RK).
 2. Jan IJzermans, veehandelaar, geboren te Steenbergen op 13 januari 1876 (RK), wonende te Wouw, overleden te Roosendaal op 24 maart 1948, 72 jaar oud. Hij is getrouwd te Wouw op 14 februari 1901, op 25-jarige leeftijd (1) met Anna Maria Griels (40 jaar oud), geboren te Berchem (BelgiŽ) op 22 april 1860, dochter van Eduardus Josephus Griels en Anna Maria Possemiers. Hij was gehuwd (2) met Maria Dimphna van den Broek, geboren te Roosendaal en Nispen op 13 december 1884, dochter van Cornelis van den Broek (landbouwer) en Willemijn Aarts (landbouwster).
 3. Maria Cornelia IJzermans, geboren te Steenbergen op 5 september 1877 (RK), volgt onder X-ab.
 4. Cornelia IJzermans, geboren te Steenbergen op 24 oktober 1878 (RK), volgt onder X-ac.
 5. Joanna Catharina IJzermans, geboren te Steenbergen op 27 januari 1880 (RK).
 6. Catharina IJzermans, geboren te Steenbergen op 23 december 1881 (RK).
 7. Johanna Catharina IJzermans, geboren te Steenbergen op 25 oktober 1883 (RK), wonende te Antwerpen (BelgiŽ). Zij is getrouwd te Steenbergen op 20 november 1908, op 25-jarige leeftijd met Jan Frans Arthur de Belder (22 jaar oud), geboren te Mechelen (BelgiŽ) in het jaar 1886, zoon van Adriaan de Belder en Maria Hendrika Josephina de Laet.
 8. Anna Maria IJzermans, geboren te Steenbergen op 5 augustus 1885 (RK), volgt onder X-ad.
 9. Elisabeth Adriana IJzermans, geboren te Steenbergen op 28 februari 1889 (RK), overleden aldaar op 27 april 1890, 1 jaar oud.
 10. Godefridus IJzermans, geboren te Steenbergen op 15 januari 1893 (RK), overleden aldaar op 19 januari 1893, 4 dagen oud.
 11. Godefridus IJzermans, geboren te Steenbergen op 28 februari 1895 (RK), overleden aldaar op 17 oktober 1895, 231 dagen oud.

IX-m Kornelis IJzermans, arbeider, geboren te Steenbergen op 23 december 1835, zoon van Adriaan IJzermans (VIII-g) en Anna Catharina Mulders. Hij is getrouwd te Steenbergen op 27 april 1860, op 24-jarige leeftijd met Adriana Roelands (35 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 26 november 1824, dochter van Pieter Roelands (arbeider) en Cornelia de Wit. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter IJzermans, geboren te Steenbergen op 1 februari 1861 (RK), volgt onder X-ae.
 2. Anna Catharina IJzermans, geboren te Steenbergen op 23 augustus 1863.
 3. Catharina Helena IJzermans, geboren te Steenbergen op 28 mei 1865 (RK), volgt onder X-af.

IX-n Anna Catharina IJzermans, arbeidster, geboren te Steenbergen op 12 december 1836 (RK), overleden aldaar op 6 december 1896, 59 jaar oud, dochter van Adriaan IJzermans (VIII-g) en Anna Catharina Mulders. Zij is getrouwd te Steenbergen op 16 augustus 1864, op 27-jarige leeftijd met Kornelis Hector (38 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 17 mei 1826, overleden aldaar op 6 april 1897, 70 jaar oud, zoon van Adriaan Hector (arbeider en dagloner) en Joanna Lichtenberg.
(Hij is daarnaast getrouwd te Steenbergen op 22 februari 1873, op 46-jarige leeftijd (2) met Cornelia van Schilt (54 jaar oud), geboren te Steenbergen op 22 oktober 1818 (RK), dochter van Antonij van Schilt en Petronilla de Jong. (Zij is eerder getrouwd te Steenbergen op 15 juni 1866, op 47-jarige leeftijd met Adriaan Hagenaars (47 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1819 (RK), zoon van Pieter Hagenaars (arbeider) en Cornelia de Jong (arbeidster).)) Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Hector, geboren te Steenbergen op 27 juli 1865 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 2 december 1891, 26 jaar oud.
 2. Pieter Hector, geboren te Steenbergen op 29 oktober 1867 (RK).
 3. Adriana Catharina Hector, geboren te Steenbergen op 28 juli 1869 (RK), overleden aldaar op 19 oktober 1935, 66 jaar oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 3 mei 1895, op 25-jarige leeftijd met Jacobus Jan van Meer (26 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 27 februari 1869 (RK), zoon van Joannes Antonij van Meer (arbeider) en Adriana Petronilla Kostermans (arbeidster).
 4. Joanna Hector, geboren te Steenbergen op 29 augustus 1870 (RK).

IX-o Cornelia IJzermans, arbeidster, geboren te Steenbergen op 31 oktober 1839 (RK), dochter van Adriaan IJzermans (VIII-g) en Anna Catharina Mulders. Zij is getrouwd te Steenbergen op 20 september 1861, op 21-jarige leeftijd met Pieter Kornelis Schouteren (25 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 1 december 1835 (RK), zoon van Pieter Kornelis Schouteren (arbeider en landbouwersknecht) en Maria Catharina van Wezel (arbeidster).
(Hij is later getrouwd te Wouw op 19 mei 1882, op 46-jarige leeftijd met Dingena Peeters (41 jaar oud), geboren te Wouw op 16 april 1841, dochter van Cornelius Peeters (kleermaker) en Helena Beens (arbeidster). (Zij had van een onbekende man ťťn zoon.)) Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Catharina Schouteren, geboren te Steenbergen op 23 februari 1862 (RK), volgt onder X-ag.
 2. Pieter Kornelis Schouteren, geboren te Steenbergen op 15 april 1864 aangifte door: Maria Catharina van Wezel, 64 jaar, arbeidster (RK).
 3. Pieter Kornelis Schouteren, geboren te Steenbergen op 19 februari 1866 (RK), volgt onder X-ah.
 4. Adriaan Antonij Schouteren, geboren te Steenbergen op 29 maart 1867 (RK), volgt onder X-ai.
 5. Kornelis Schouteren, geboren te Steenbergen op 28 december 1869 (RK), volgt onder X-aj.
 6. Jacobus Schouteren, geboren te Steenbergen op 10 september 1875 (RK), volgt onder X-ak.
 7. Antonij Schouteren, geboren te Steenbergen op 8 december 1876 (RK), overleden aldaar op 10 maart 1886, 9 jaar oud.
 8. Constantijn Schouteren, geboren te Steenbergen op 25 augustus 1878 (RK).

IX-p Adriaan Kriesels, schipper, geboren te Steenbergen op 20 augustus 1837 aangifte door: Joanna van Etten, 62 jaar, arbeidster, overleden te Roosendaal en Nispen op 6 juli 1917 overlijdensoorzaak : maligne tumor aan maag en lever, 79 jaar oud, zoon van Adriaan Kriesels (schipper) en Joanna IJzermans (VIII-h). Hij is getrouwd te Roosendaal op 10 november 1869, op 32-jarige leeftijd met Adriana Maria Vermeulen (30 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1839, overleden aldaar op 12 november 1915, 76 jaar oud, dochter van Adriaan Vermeulen (hoedenmaker) en Johanna Berkmans. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Kriesels, geboren te Roosendaal en Nispen op 10 december 1875.
 2. Petronella Wilhelmina Kriesels, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1875, ongehuwd overleden aldaar op 9 januari 1914, 39 jaar oud.
 3. Antonius Henricus Kriesels, geboren te Roosendaal en Nispen op 7 februari 1879, volgt onder X-al.
 4. Wilhelmina Kriesels, geboren te Roosendaal en Nispen op 4 februari 1882, overleden aldaar op 21 februari 1884, 2 jaar oud.

IX-q Petronilla Kriesels, geboren te Steenbergen op 27 januari 1846, overleden te Roosendaal en Nispen op 15 maart 1919, 73 jaar oud, dochter van Adriaan Kriesels (schipper) en Joanna IJzermans (VIII-h). Zij is getrouwd te Roosendaal op 15 september 1870, op 24-jarige leeftijd met Gijsbertus Antonius de Bot (25 jaar oud), schipper, geboren te Roosendaal en Nispen op 24 september 1844, overleden aldaar op 9 januari 1929 overlijdensoorzaak : apoplexie cerebri, 84 jaar oud, zoon van Gijsbert de Bot (schippersgast en schipper op de Vrouw Maria) en Maria Hendriks (dienstmeid).

Gijsbertus Antonius de Bot vermelding in notarieel archief op dinsdag 7 december 1909 Roosendaal. Inhoud akte : toestemming door de echtelieden Gijsbertus Antonius de Bot en Petronella Kriesels te Roosendaal tot het huwelijk van hun zoon Adrianus Theodorus de Bot aldaar met Neeltje Everaard te Middelburg.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Maria de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 3 april 1871, volgt onder X-am.
 2. Gijsbertus Adrianus de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 20 december 1872, volgt onder X-an.
 3. Henricus Adrianus de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 30 april 1875, volgt onder X-ao.
 4. Maria Johanna Antonia de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 12 november 1877, volgt onder X-ap.
 5. Adrianus Theodorus de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 23 februari 1880. Hij is getrouwd te Middelburg op 10 december 1909, op 29-jarige leeftijd met Neeltje Everaard (24 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 10 mei 1885, overleden te Middelburg op 18 november 1918, 33 jaar oud, dochter van Marinus Everaard (boerenknecht en fabrieksarbeider) en Johanna van Zunderen (boerenmeid).
 6. Antonius Johannes de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 12 juni 1882.
 7. Elisabeth Henrica de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 17 januari 1885. Zij was gehuwd met Franciscus Adrianus Maria Antonius van der Spek.
 8. Wilhelmus Adrianus de Bot, schipper, geboren te Roosendaal en Nispen op 19 januari 1888. Hij was gehuwd met Anna van der Spek.
 9. Cornelis Petrus de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 27 oktober 1891. Hij was gehuwd met Hendrika Antonia Anraad.

IX-r Wilhelmus Adrianus Kriesels, schipper, geboren te Roosendaal en Nispen op 25 december 1851, overleden te Rotterdam op 15 oktober 1917, 65 jaar oud, zoon van Adriaan Kriesels (schipper) en Joanna IJzermans (VIII-h). Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 10 november 1880, op 28-jarige leeftijd met Hendrica van der Heijden (24 jaar oud), dienstmeid, geboren te Roosendaal en Nispen op 10 februari 1856, overleden te Antwerpen (BelgiŽ) op 22 februari 1914, 58 jaar oud, dochter van Leonardus van der Heijden (arbeider) en Johanna van Dusseldorp (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Hendricus Kriesels, geboren te Roosendaal op 4 september 1881.
 2. Leonardus Adrianus Kriesels, geboren te Roosendaal op 24 januari 1883. Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 3 september 1918, op 35-jarige leeftijd met Marie Christine Thijskens (38 jaar oud), naaister, geboren te Lanaken (BelgiŽ) op 4 juni 1880, wonende te Lanaije (BelgiŽ), dochter van Paul Thijskens en Christine Bebelmans.
 3. Antonius Johannes Kriesels, geboren te Roosendaal op 15 april 1884.
 4. Wilhelmus Adrianus Kriesels, geboren te Roosendaal op 9 november 1885.
 5. Adriana Maria Kriesels, geboren te Roosendaal op 29 september 1889.
 6. Gijsbertus Kriesels, geboren te Roosendaal op 11 juni 1891. Hij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 21 augustus 1915, op 24-jarige leeftijd met Johanna Geerden (18 jaar oud), geboren te Dinteloord (NB) op 21 februari 1897, overleden te Etten-Leur op 25 februari 1933, 36 jaar oud, dochter van Cornelis Geerden en Johanna Adriana Hoevenaars.
 7. Maria Pieternella Kriesels, geboren te Hendrik Ido Ambacht in het jaar 1893. Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 27 april 1915, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Aerden (23 jaar oud), kopergieter, geboren in het jaar 1892, zoon van Johannes Aerden en Maria van Dijk.
 8. Pieternella Elisabeth Kriesels, geboren te Dordrecht in het jaar 1895, overleden te Vreeswijk op 12 februari 1896, 1 jaar oud.

IX-s Theodoor de Jong, arbeider, geboren te Steenbergen op 20 maart 1844 (RK), overleden aldaar op 18 juni 1909, 65 jaar oud, zoon van Theodoor de Jong (VIII-i) en Geertrui van Zundert.

aangifte door: Willem de Jong, arbeider

Hij is getrouwd te Steenbergen op 7 augustus 1897, op 53-jarige leeftijd met Geertrui Uijtdewilligen (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op 21 september 1870 (RK), dochter van Kornelis Uijtdewilligen (arbeider) en Anna Maria Linders (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Cornelis de Jong, geboren te Steenbergen op 5 december 1897, overleden aldaar op 29 december 1897, 24 dagen oud.

IX-t Maria Adriana Cornelia de Jong, geboren te Steenbergen op 24 januari 1863, overleden te Roosendaal en Nispen op 12 maart 1921, 58 jaar oud, dochter van Adriaan de Jong (VIII-k) en Petronilla Baselier. Zij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel op 11 oktober 1890, op 27-jarige leeftijd met Hendrik Theunisse (25 jaar oud), geboren te Oud- en Nieuw Gastel op 7 oktober 1865, overleden aldaar op 7 november 1937, 72 jaar oud, zoon van Leendert Theunisse en Cornelia de Graaf. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Theunisse, geboren te Oud- en Nieuw Gastel op 22 april 1894, volgt onder X-aq.

IX-u Adriana Anna Cornelia de Jong, geboren te Steenbergen op 11 februari 1865 (RK), dochter van Adriaan de Jong (VIII-k) en Petronilla Baselier. Zij is getrouwd te Steenbergen op 17 augustus 1900, op 35-jarige leeftijd (1) met Gerard de Blaaij (43 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 9 september 1856 (RK), overleden aldaar op 29 december 1905, 49 jaar oud, zoon van Christiaan de Blaaij (arbeider) en Jacoba Maria van der Ouderaa (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Cornelia Maria de Blaaij, geboren te Steenbergen op 25 juni 1901 (RK), wonende te Roosendaal.
 2. Adriana Maria Jacoba Johanna de Blaaij, geboren te Steenbergen op 12 november 1902 (RK).
 3. Johanna Adriana Maria de Blaaij, geboren te Steenbergen op 22 december 1903 (RK), overleden aldaar op 10 juni 1904, 171 dagen oud.
 4. Johanna Adriana de Blaaij, geboren te Steenbergen op 30 november 1904 (RK), overleden aldaar op 16 december 1904, 16 dagen oud.

Zij is getrouwd te Steenbergen op 19 juli 1907, op 42-jarige leeftijd (2) met Adriaan Uijtdewilligen (33 jaar oud), geboren te Steenbergen op 30 augustus 1873 (RK), zoon van Kornelis Uijtdewilligen (arbeider) en Anna Maria Linders (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Adrianus Gerardus Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op 7 december 1911 (RK).

IX-v Joanna Adriana de Jong, geboren te Steenbergen op 26 september 1867, dochter van Adriaan de Jong (VIII-k) en Petronilla Baselier. Zij is getrouwd te Steenbergen op 17 mei 1889, op 21-jarige leeftijd met Adriaan Adriaansen (23 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1866, zoon van Cornelis Adriaansen en Johanna Maria Beijaards. Uit dit huwelijk:

 1. Agnes Adriana Adriaansen, geboren te Steenbergen in het jaar 1893. Zij is getrouwd te Steenbergen op 25 mei 1917, op 24-jarige leeftijd met Charles Mattheus Baselier (25 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1892, zoon van Martien Baselier (IX-w) en Cornelia Petronella van Mechelen.
 2. Johanna Philomena Theodora Adriaansen, geboren te Steenbergen in het jaar 1894. Zij is getrouwd te Steenbergen op 22 juli 1921, op 27-jarige leeftijd met Gijsbertus de Mooij (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op 15 februari 1895 (RK), wonende te Roosendaal, zoon van Pieter de Mooij (arbeider) en Joanna Verheijen (arbeidster).

IX-w Martien Baselier, hoefsmid, geboren te Steenbergen op 10 februari 1853, overleden te Nieuw-Vossemeer op 23 april 1933, 80 jaar oud, zoon van Antonij Baselier (landbouwer) en Anna Maria de Jong (VIII-l). Hij is getrouwd te Steenbergen op 9 januari 1882, op 28-jarige leeftijd met Cornelia Petronella van Mechelen (27 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1855, dochter van Kornelis Hendrik van Mechelen en Dingena Slootmans. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Adriaan Marie Baselier, geboren te Nieuw-Vossemeer op 1 maart 1883.
 2. Adriaan Antonij Maria Baselier, geboren te Steenbergen op 1 juni 1884.
 3. Charles Mattheus Baselier, geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1892. Hij is getrouwd te Steenbergen op 25 mei 1917, op 25-jarige leeftijd met Agnes Adriana Adriaansen (24 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1893, dochter van Adriaan Adriaansen en Joanna Adriana de Jong (IX-v).

IX-x Maria Johanna Baselier, geboren te Steenbergen op 22 maart 1858, overleden te Halsteren op 6 mei 1938, 80 jaar oud, dochter van Antonij Baselier (landbouwer) en Anna Maria de Jong (VIII-l). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 5 oktober 1883, op 25-jarige leeftijd met Marijn Buuron (23 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen in het jaar 1860 (RK), zoon van Jan Buuron (arbeider en broodbakker) en Joanna Schillemans (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes Buuron, geboren te Halsteren (NB) op 3 april 1884. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 23 november 1907, op 23-jarige leeftijd met Adriana Cornelia van Tilburg (20 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 29 mei 1887 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen), overleden te Bergen op Zoom op 30 januari 1951, 63 jaar oud, dochter van Petrus van Tilburg (arbeider) en Barbara Verbraak (arbeidster).
 2. Anna Maria Buuron, geboren te Halsteren (NB) op 29 juli 1885 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Adrianus van Meel), volgt onder X-ar.
 3. Petrus Wilhelmus Buuron, geboren te Halsteren (NB) op 14 juni 1890. Hij is getrouwd te Wouw op 25 april 1912, op 21-jarige leeftijd met Maria van Gaans (18 jaar oud), geboren te Wouw op 19 januari 1894 (RK), dochter van Adrianus van Gaans (arbeider) en Anna Cornelia van Meel.

IX-y Johanna Cornelia Mangelaars, geboren te Roosendaal op 28 mei 1853 (RK), overleden te Wouw op 27 maart 1915, 61 jaar oud, dochter van Marijn Mangelaars (VIII-m) en Maria Cornelia de Bruijn. Zij is getrouwd te Wouw op 3 september 1883, op 30-jarige leeftijd met Petrus MariŽn (30 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op 27 mei 1853 (RK), overleden te Woensdrecht op 22 januari 1932, 78 jaar oud, zoon van Adriaan MariŽn (arbeider en dagloner) en Anna Maria van de Watering (arbeidster).
(Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op 28 augustus 1876, op 23-jarige leeftijd met Maria Cornelia de Blaaij (20 jaar oud), geboren te Wouw op 20 november 1855, overleden aldaar op 14 april 1883, 27 jaar oud, dochter van Pieter de Blaaij (landbouwer) en Anna Cornelia van der Kar (landbouwster). Hij is later getrouwd te Wouw op 2 november 1917, op 64-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Bartelen (47 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 17 juli 1870, overleden aldaar op 11 april 1931, 60 jaar oud, dochter van Petrus Arnoldus Bartelen en Adriana de Crom. (Zij is eerder getrouwd te Roosendaal op 1 mei 1899, op 28-jarige leeftijd met haar behuwdzwager Cornelis Buijens (39 jaar oud), herbergier, geboren te Wouw op 22 februari 1860, overleden aldaar op 18 juni 1916, 56 jaar oud, zoon van Cornelis Buijens (arbeider en dagloner) en Maria Johanna Mouwen (arbeidster en dagloonster). (Hij is eerder getrouwd te Wouw op 21 april 1892, op 32-jarige leeftijd met Petronella MariŽn (29 jaar oud), geboren te Wouw op 5 oktober 1862, overleden op 4 augustus 1897, 34 jaar oud, dochter van Adriaan MariŽn (arbeider en dagloner) en Anna Maria van de Watering (arbeidster).))) Uit dit huwelijk:

 1. Marinus MariŽn, landbouwer, geboren te Wouw op 5 december 1884 (RK), overleden aldaar op 13 februari 1925, 40 jaar oud. Hij is getrouwd te Wouw op 30 maart 1921, op 36-jarige leeftijd met Jacoba van den Berg (37 jaar oud), geboren te Steenbergen op 8 september 1883, dochter van Christiaan van den Berg en Anna Maria Catharina Zomers.
  (Zij is eerder getrouwd te Wouw op 2 juni 1905, op 21-jarige leeftijd met Adrianus van Loon (28 jaar oud), geboren te Wouw op 4 augustus 1876, zoon van Maria Anna van Loon.)
 2. Johanna Maria MariŽn, geboren te Wouw op 13 oktober 1885 (RK), overleden aldaar op 29 maart 1886, 167 dagen oud.
 3. Maria Cornelia MariŽn, geboren te Wouw op 31 januari 1887 (RK), volgt onder X-as.
 4. Cornelis MariŽn, geboren te Wouw op 5 mei 1888 (RK), overleden aldaar op 12 augustus 1888, 99 dagen oud.
 5. Cornelis MariŽn, geboren te Steenbergen op 3 oktober 1889 (RK).
 6. Jan MariŽn, geboren te Roosendaal en Nispen op 30 maart 1891 (RK), volgt onder X-at.
 7. Petrus MariŽn, geboren te Steenbergen op 20 juni 1892 (RK), volgt onder X-au.
 8. Petronella MariŽn, geboren te Steenbergen op 22 mei 1894 (RK).
 9. Johanna MariŽn, geboren te Steenbergen op 28 december 1895 (RK), overleden te Woensdrecht op 8 augustus 1902, 6 jaar oud.
 10. Adriana MariŽn, geboren te Steenbergen op 3 februari 1897 (RK), overleden te Woensdrecht op 29 augustus 1902, 5 jaar oud.
 11. Petronilla MariŽn, geboren te Steenbergen op 22 mei 1898, volgt onder X-av.

IX-z Johanna Mangelaars, geboren te Roosendaal op 6 december 1855, overleden te Wouw op 14 november 1894, 38 jaar oud, dochter van Marijn Mangelaars (VIII-m) en Maria Cornelia de Bruijn. Zij is getrouwd te Wouw op 1 juni 1881, op 25-jarige leeftijd met Kornelis de Blaaij (22 jaar oud), voerman en landbouwer, geboren te Steenbergen op 29 maart 1859, overleden te Wouw op 14 december 1940, 81 jaar oud, zoon van Pieter de Blaaij (landbouwer) en Anna Cornelia van der Kar (landbouwster).
(Hij is later getrouwd te Wouw op 21 januari 1897, op 37-jarige leeftijd met Adriana Petronella Bastiaanse (25 jaar oud), geboren te Wouw op 5 april 1871, overleden aldaar op 16 februari 1945, 73 jaar oud, dochter van Pieter Bastiaanse (tapper) en Elizabeth Cornelia van Kaam.) Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Petrus de Blaaij, geboren te Wouw op 20 januari 1882.
 2. Maria Cornelia de Blaaij, geboren te Wouw op 12 december 1885. Zij is getrouwd te Ossendrecht op 3 juli 1919, op 33-jarige leeftijd met Leendert de Bruijn (36 jaar oud), geboren te Nieuwenhoorn in het jaar 1883, zoon van Jan de Bruijn en Maria Vlielander.
 3. Adrianus de Blaaij, geboren te Wouw op 19 juli 1889, volgt onder X-aw.
 4. Louisa de Blaaij, geboren te Wouw op 13 januari 1891, overleden aldaar op 2 september 1969, 78 jaar oud. Zij is getrouwd te Wouw op 4 mei 1920, op 29-jarige leeftijd met Leonardus Uitdewilligen (30 jaar oud), geboren te Wouw op 4 oktober 1889, zoon van Cornelis Uijtdewilligen en Johanna Meesters.
 5. Levenloos de Blaaij, geboren te Wouw op 1 april 1893, overleden aldaar op 1 april 1893.

IX-aa Anna Cornelia Hagenaars, geboren te Wouw op 19 januari 1863 (RK), wonende te Rotterdam, overleden te Bergen op Zoom op 16 januari 1945, 81 jaar oud, dochter van Kornelis Hagenaars en Joanna Clarijs (VIII-u). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 14 oktober 1886, op 23-jarige leeftijd met Marinus Free (24 jaar oud), stoker, geboren te Bergen op Zoom op 26 februari 1862 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Havenstraat D 78) en te Rotterdam, zoon van Gerardus Free (pottenbakker) en Anna Catharina Bosters.
(Hij is eerder getrouwd te Bergen op Zoom op 22 oktober 1883, op 21-jarige leeftijd met Johanna Maria Schoone, geboren te Oud-Vossemeer, overleden te Bergen op Zoom op 19 april 1886, dochter van Jacobus Schoone en Cornelia Meesters. (Zij is eerder getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 21 juni 1878 met Marinus Gerrit Free, zoon van Johannes Free (gemeentebode) en Geertruij Bosters.)) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Free, geboren te Bergen op Zoom op 3 juli 1887 (RK), volgt onder X-ax.
 2. Anna Catharina Free, geboren te Bergen op Zoom op 4 april 1889 (RK), volgt onder X-ay.
 3. Adrianus Cornelis Free, geboren te Bergen op Zoom op 1 maart 1891 (RK), wonende te den Helder en te Antwerpen (BelgiŽ). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 10 november 1913, op 22-jarige leeftijd met Cornelia van der Lint, geboren te Steenbergen, dochter van Adriaan van der Lint en Adriana Maria Belkes.
 4. Sebastianus Free, geboren te Bergen op Zoom op 30 maart 1893, overleden aldaar op 2 september 1893, 156 dagen oud.
 5. Johanna Free, geboren te Bergen op Zoom op 24 oktober 1894 (RK), wonende te Rotterdam. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 4 juni 1914, op 19-jarige leeftijd met Sebastianus van Baalen, geboren te Bergen op Zoom, zoon van Adrianus van Baalen en Jacoba Jaspers.
 6. Elisabeth Free, geboren te Bergen op Zoom op 26 januari 1896, overleden aldaar op 29 november 1898, 2 jaar oud.
 7. Johannes Free, geboren te Bergen op Zoom op 7 februari 1899 (RK), wonende te Rotterdam.

IX-ab Adrianus Hagemaars, geboren te Wouw, overleden te Bergen op Zoom op 20 oktober 1907, zoon van Kornelis Hagenaars en Joanna Clarijs (VIII-u). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 28 juli 1890 met Johanna Wilhelm, geboren te Bergen op Zoom, dochter van Hubertus Wilhelm en Dina Otto. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Petrus Hagenaars, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1892. Hij is getrouwd te Steenbergen op 31 oktober 1919, op 27-jarige leeftijd met Elisabeth van Overveld (20 jaar oud), geboren te Roosendaal op 18 november 1898 (RK), wonende te Bergen op Zoom, dochter van Antonius van Overveld (arbeider) en Adriana Frederiks.

IX-ac Kornelis de Jong, arbeider, geboren te Steenbergen op 8 oktober 1870 (RK), wonende te Roosendaal en te Wouw, zoon van Petrus de Jong (wegwerker en tapper) en Cornelia Clarijs (VIII-v). Hij was gehuwd met Anna van Steenpaal, geboren te Roosendaal en Nispen op 14 februari 1870, dochter van Antonius van Steenpaal (arbeider) en Anna Cornelia Aerden (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Petrus de Jong, afkomstig uit Steenbergen, geboren in het jaar 1898. Hij is getrouwd te Steenbergen op 16 januari 1920, op 22-jarige leeftijd met Wilhelmina Neijssen (24 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1896, dochter van Jan Neijssen en Anna Maria Broos.

IX-ad Wilhelmina de Jong, geboren te Steenbergen op 25 april 1872 (RK), wonende te Roosendaal, dochter van Petrus de Jong (wegwerker en tapper) en Cornelia Clarijs (VIII-v). Zij is getrouwd te Steenbergen op 27 april 1894, op 22-jarige leeftijd met Marijn van Steenpaal (21 jaar oud), geboren te Wouw op 16 juni 1872, overleden te Roosendaal en Nispen op 18 februari 1951, 78 jaar oud, zoon van Antonius van Steenpaal (arbeider) en Anna Cornelia Aerden (arbeidster).
(Hij is later getrouwd te Roosendaal op 2 april 1918, op 45-jarige leeftijd met Cornelia Braat (33 jaar oud), naaister, geboren te Roosendaal en Nispen op 28 juni 1884, dochter van Antonij Braat (arbeider) en Dimphna Maas. (Zij is eerder getrouwd te Roosendaal en Nispen op 16 januari 1911, op 26-jarige leeftijd met Petrus Adrianus van Gastel (24 jaar oud), grondwerker, geboren te Wouw op 25 april 1886, overleden aldaar op 22 februari 1916, 29 jaar oud, zoon van Hendrik van Gastel (arbeider) en Adriana Cornelia van Dongen (arbeidster).)) Uit dit huwelijk:

 1. Petrus van Steenpaal, geboren te Roosendaal en Nispen op 13 december 1896. Hij is getrouwd te Wouw op 1 mei 1919, op 22-jarige leeftijd met zijn nicht Cornelia van Loon (24 jaar oud), geboren te Steenbergen op 14 juni 1894 (RK), wonende te Wouw, dochter van Johannes van Loon (arbeider) en Johanna van Steenpaal.
 2. Cornelia van Steenpaal, geboren te Oud- en Nieuw Gastel op 17 januari 1900. Zij is getrouwd te Wouw op 5 februari 1920, op 20-jarige leeftijd met Adrianus Cornelis Verbraak (24 jaar oud), geboren te Wouw op 11 november 1895, overleden te Roosendaal op 21 oktober 1975 in het St. Franciscus ziekenhuis, 79 jaar oud, zoon van Christiaan Matthijs Verbraak (metselaar) en Johanna Nieuwlaat (dienstmeid en arbeidster).
 3. Antonius van Steenpaal, geboren te Steenbergen. Hij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel op 11 september 1915 met Wilhelmina Maria Voogt (28 jaar oud), geboren te Klundert (NB) op 7 augustus 1887, dochter van Adriaan Voogt en Johanna Rijsdijk.

IX-ae Jan Hendrik Duijvelaar, geboren te Steenbergen op 1 juli 1886 (RK), zoon van Jan Philip Albert Duijvelaar (metselaar en bakker) en Anna Clarijs (VIII-x). Hij is getrouwd te Steenbergen op 8 september 1911, op 25-jarige leeftijd met Adriana Petronella Oerlemans (18 jaar oud), geboren te Steenbergen op 18 april 1893 (RK), dochter van Willem Adriaan Oerlemans (kleermaker en kapper) en Maria Adriana Goddrie (dienstbode). Uit dit huwelijk:

 1. Willem Albertus Gerardus Duijvelaar, geboren te Steenbergen in het jaar 1914 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 13 november 1927, 13 jaar oud.

IX-af Kornelis Pieter Oerlemans, geboren te Steenbergen op 4 april 1882 (RK), wonende te Halsteren (NB), zoon van Walterus Oerlemans (landbouwersknecht) en Helena Clarijs (VIII-ab). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 17 oktober 1908, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Maria Jaspers (21 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 1 maart 1887, wonende aldaar, dochter van Michael Jaspers en Catharina Stoffels. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Helena Oerlemans.
 2. Walterus MichaŽl Oerlemans.

IX-ag Anna Cornelia Oerlemans, geboren te Steenbergen op 18 juni 1884 (RK), wonende te Halsteren (NB), dochter van Walterus Oerlemans (landbouwersknecht) en Helena Clarijs (VIII-ab). Zij is getrouwd te Steenbergen op 26 augustus 1904, op 20-jarige leeftijd met Marijn van Eekelen (27 jaar oud), dienstbode en arbeider, geboren te Steenbergen op 17 september 1876 (RK), wonende te Halsteren (NB), zoon van Adrianus van Eekelen (arbeider) en Adriana Cornelia Kostermans (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Helena Cornelia van Eekelen, geboren te Halsteren (NB) op 2 juni 1905.
 2. Adriana Cornelia van Eekelen, geboren te Halsteren (NB) op 1 december 1906.
 3. Adrianus van Eekelen, geboren te Halsteren (NB) op 16 december 1907.
 4. Levenloos van Eekelen, geboren te Halsteren (NB) op 10 januari 1909, overleden aldaar op 10 januari 1909.
 5. Waltherus Wilhelmus van Eekelen, geboren te Halsteren (NB). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 16 april 1936 met Cornelia Laurentia Nuijten (24 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 21 september 1911, dochter van Petrus Johannes Nuijten (voerman en koopman) en Cornelia Verbiest.
 6. Cornelis Petrus van Eekelen, overleden te Halsteren (NB) op 26 oktober 1934.
 7. Cornelis van Eekelen, overleden te Halsteren (NB) op 30 maart 1911.
 8. Cornelis Petrus van Eekelen, overleden te Halsteren (NB) op 27 april 1913.
 9. Walterus Cornelis van Eekelen, overleden te Halsteren (NB) op 3 januari 1914.
 10. Petrus van Eekelen, overleden te Halsteren (NB) op 8 december 1918.
 11. Anna Elisabeth van Eekelen, overleden te Halsteren (NB) op 7 december 1920.

IX-ah Catharina Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen op 1 april 1880, dochter van Kornelis Laurens Clarijs (VIII-ac) en Anna Maria van Loenhout. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 11 mei 1905, op 25-jarige leeftijd met Franciscus van Dorst (29 jaar oud), landarbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1876, zoon van Willem van Dorst en Elisabeth van der Zande. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Adriana van Dorst, geboren te Oud-Vossemeer in het jaar 1907, volgt onder X-az.

IX-ai Petrus Marinus Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer op 12 april 1882, zoon van Kornelis Laurens Clarijs (VIII-ac) en Anna Maria van Loenhout. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 20 november 1908, op 26-jarige leeftijd met Pieternella Geertruda Free (23 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 27 juni 1885, dochter van Cornelis Free (arbeider) en Adriana Maria de Klerk (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer op 24 mei 1919, overleden aldaar op 23 januari 1990, 70 jaar oud. Hij was gehuwd met Laurina Anna Clarijs, geboren te Steenbergen op 28 januari 1922, dochter van Godefridus Clarijs (X-bg) en Petronella van Schilt.

IX-aj Elisabeth Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer op 15 augustus 1886 (RK), overleden te Steenbergen op 22 december 1940, 54 jaar oud, dochter van Kornelis Laurens Clarijs (VIII-ac) en Anna Maria van Loenhout. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 27 mei 1909, op 22-jarige leeftijd met Jan Pieter van Hertom (30 jaar oud), schoenmaker en brievenbesteller, geboren te Steenbergen op 17 september 1878 (RK), overleden aldaar op 21 september 1926, 48 jaar oud, zoon van Kornelis van Hertom (schoenmaker) en Maria van de Wijngaert. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria van Hertom, geboren te Steenbergen op 26 april 1910 (RK), volgt onder X-ba.
 2. Maria Catharina van Hertom, geboren te Steenbergen op 17 juli 1913 (RK), wonende te Oudenbosch (NB) en te Breda.
 3. Catharina Cornelia van Hertom, dienstbode, geboren te Steenbergen op 23 december 1915 (RK), wonende te Breda en te Teteringen.
 4. Cornelia Maria van Hertom, dienstbode, geboren te Steenbergen op 3 november 1917 (RK), wonende te Rotterdam.

IX-ak Cornelia Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer op 12 december 1887 (RK), wonende te Dinteloord (NB) en te Bergen op Zoom, dochter van Kornelis Laurens Clarijs (VIII-ac) en Anna Maria van Loenhout. Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 2 november 1912, op 24-jarige leeftijd met Adrianus de Groen (22 jaar oud), metselaar, geboren te Dinteloord (NB) op 2 mei 1890 (RK), wonende te Bergen op Zoom, zoon van Laurens de Groen en Anna Maria van Geel. Uit dit huwelijk:

 1. Laurentius de Groen, wielrenner, geboren te Nieuw-Vossemeer op 8 oktober 1914, wonende te Dinteloord (NB) en te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 1 februari 2006, 91 jaar oud.
  10 mei 2003. Lou de Groen is nog steeds, ondanks zijn slechte gezondheid, een zeer grote wielerfanaat. Hij heeft jarenlang de wielerbaan in Oudenbosch in eigendom gehad en vele (helaas verregende) baankoersen aldaar georganiseerd. Vele malen heeft hij dit met eigen financiele middelen gedaan. In zijn woning is een kamer ingericht met niets anders dan wielerattributen.
 2. Cornelis de Groen, metselaar, geboren te Nieuw-Vossemeer op 30 juni 1917 (RK).
 3. Catharina Cornelia de Groen, geboren te Nieuw-Vossemeer op 25 oktober 1919, wonende te Dinteloord (NB) en te Fijnaart (NB).
 4. Anna Maria Elisabeth de Groen, geboren te Nieuw-Vossemeer op 21 januari 1921 (RK), wonende te Dinteloord (NB) en te Roosendaal.
 5. Petrus Johannes de Groen, geboren te Nieuw-Vossemeer op 21 januari 1922 (RK), wonende te Dinteloord (NB) en te Bergen op Zoom.
 6. Anna Cornelia de Groen, geboren te Rotterdam op 29 september 1924 (RK), wonende te Dinteloord (NB) en te Bergen op Zoom.
 7. Cornelia Adriana de Groen, geboren te Dinteloord (NB) op 30 december 1925 (RK), wonende te Bergen op Zoom.
 8. Johannis Petrus de Groen, geboren te Dinteloord (NB) op 27 februari 1927 (RK), wonende te Bergen op Zoom.
 9. Franciscus Adrianus de Groen, geboren te Dinteloord (NB) op 10 juli 1928 (RK), wonende te Bergen op Zoom.

IX-al Cornelia Clarijs, geboren te Halsteren (NB) op 20 mei 1894 (RK), overleden op 8 april 1972, 77 jaar oud, dochter van Marijn Clarijs (VIII-ad) en Pieternel van de Rijssen. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 13 mei 1916, op 21-jarige leeftijd met Sebastiaan Helmons (26 jaar oud), landarbeider, geboren te Steenbergen op 20 mei 1889 (RK), wonende te Dinteloord (NB), overleden te Steenbergen op 12 september 1975, 86 jaar oud, zoon van Joannes Helmons (arbeider) en Elisabeth Raats (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Helmons, geboren te Steenbergen op 29 juli 1916 (RK).
 2. Elisabeth Helmons, geboren te Steenbergen op 23 juli 1918 (RK), wonende te Dinteloord (NB) en te Breda.
 3. Marinus Johannes Helmons, geboren te Dinteloord (NB) op 11 maart 1920 (RK).
 4. Elisa Maria Joanna Helmons, geboren te Dinteloord (NB) op 11 maart 1921 (RK), volgt onder X-bb.
 5. Maria Louisa Helmons, geboren te Dinteloord (NB) op 13 september 1922 (RK), wonende te Breda, te Roosendaal en te Ginneken.
 6. Johannes Marinus Helmons, geboren te Dinteloord (NB) op 7 november 1924 (RK).
 7. Joanna Cornelia Helmons, geboren te Dinteloord (NB) op 10 december 1927 (RK), overleden aldaar op 13 december 1927, 3 dagen oud.
 8. Cornelius Wilhelmus Helmons, geboren te Dinteloord (NB) op 10 december 1927 (RK), overleden te Steenbergen op 14 december 1927, 4 dagen oud.
 9. Cornelius Helmons, geboren te Steenbergen op 30 mei 1930.

IX-am Johannes Petrus Clarijs, wagenmaker, geboren te Bergen op Zoom op 3 maart 1847, overleden aldaar op 12 mei 1890, 43 jaar oud, zoon van Johannes Lambertus Clarijs (VIII-ag) en Helena Withagen. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 26 mei 1873, op 26-jarige leeftijd met Johanna Berbera van Egeraat (28 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1845, overleden aldaar op 20 februari 1928, 83 jaar oud, dochter van Laurentius van Egeraat en Dijmphna van den Boom. Uit dit huwelijk:

 1. Dimphena Maria Johanna Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 2 juni 1874, volgt onder X-bc.
 2. Anna Maria Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 12 augustus 1877, wonende te Bergen op Zoom (Koningsstraat I 74), overleden te Bergen op Zoom op 15 februari 1922, 44 jaar oud. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 24 juni 1912, op 34-jarige leeftijd met Adrianus Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 4 september 1870 (RK), volgt onder X-j.
 3. Adriana Maria Clarijs, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1879. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 11 oktober 1909, op 30-jarige leeftijd met Gerardus Antonius Josephus van Kempen (28 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1881, zoon van Jacobus Johannes van Kempen en Anna van Poll.

IX-an Adriana Lucia Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 17 november 1854, wonende te Bergen op Zoom (Zuidmolenstraat I 83), overleden te Bergen op Zoom op 1 oktober 1935, 80 jaar oud, dochter van Johannes Lambertus Clarijs (VIII-ag) en Helena Withagen. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 2 december 1878, op 24-jarige leeftijd met Charles Louis de Mooij (27 jaar oud), schoenmaker, geboren te Bergen op Zoom op 30 januari 1851, overleden aldaar op 22 november 1927, 76 jaar oud, zoon van Gijsbertus de Mooij (schoenmaker) en Cornelia Nellen. Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbertus Sebastianus de Mooij, geboren te Bergen op Zoom op 13 juni 1879, wonende te Bergen op Zoom (Molenstraat I 113). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 25 oktober 1909, op 30-jarige leeftijd met Catharina Adriana Nieboer (27 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1882, dochter van Adam Nieboer en Philomena Petronella Jochems.
 2. Maria Johanna de Mooij, geboren te Bergen op Zoom op 26 oktober 1880, wonende te Bergen op Zoom (Zuidmolenstraat I 113).
 3. Cornelia Maria de Mooij, geboren te Bergen op Zoom op 20 februari 1882, wonende te Bergen op Zoom (Molenstraat I 113). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 7 oktober 1912, op 30-jarige leeftijd met Jacobus Beesems, geboren te Oosterhout, zoon van Willem Beesems en Anna Maria Vermeulen.
 4. Johannes Petrus de Mooij, geboren te Bergen op Zoom op 12 januari 1884, wonende te Bergen op Zoom (Molenstraat I 113). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 7 mei 1907, op 23-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Suijkerbuijk (19 jaar oud), geboren in het jaar 1888, dochter van Pieter Jan Suijkerbuijk en Anna Catharina van Tilburg.
 5. Johanna Barbara de Mooij, geboren te Bergen op Zoom op 15 januari 1886, wonende te Bergen op Zoom (Molenstraat I 113).
 6. Petrus Franciscus de Mooij, geboren te Bergen op Zoom op 25 juni 1887, wonende te Bergen op Zoom (Molenstraat J 110). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 27 januari 1913, op 25-jarige leeftijd met Petronella Johanna Nuijten (23 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 1 november 1889 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Burgemeester van Hasselstraat 128), te Antwerpen (BelgiŽ) en te Merksem (BelgiŽ), dochter van Walterus Nuijten (voerman en negociant) en Elisabeth Nuijten.
 7. Josephina Adriana de Mooij, geboren te Bergen op Zoom op 10 september 1891, wonende te Bergen op Zoom (Koevoetstraat H 148). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 27 januari 1919, op 27-jarige leeftijd met Philippus Schouw (31 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1888, zoon van Henricus Schouw en Jacoba Crusio.

IX-ao Wilhelmina Clarijs, geboren te Steenbergen op 29 december 1847 (RK), overleden te Woensdrecht op 4 april 1917, 69 jaar oud, dochter van Godefridus Clarijs (VIII-ah) en Anna Cornelia Huijgens. Zij is getrouwd te Steenbergen op 26 april 1878, op 30-jarige leeftijd met Adriaan Dekkers (28 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1850, zoon van Kornelis Dekkers en Joanna Huijgens. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Dekkers, geboren te Woensdrecht op 2 september 1878.
 2. Godefridus Dekkers, geboren op 3 januari 1880, overleden te Woensdrecht op 12 oktober 1880, 283 dagen oud.
 3. Hendrikus Dekkers, geboren te Woensdrecht in het jaar 1884. Hij is getrouwd te Ossendrecht op 1 juli 1910, op 26-jarige leeftijd met Johanna Maria Jaspers (21 jaar oud), geboren te Ossendrecht in het jaar 1889, dochter van Josephus Jaspers en Ida Koolen.
 4. Adriaan Dekkers, geboren te Woensdrecht in het jaar 1887. Hij is getrouwd te Ossendrecht op 7 januari 1914, op 27-jarige leeftijd met Louisa Maria Cornelia Sebrechts (22 jaar oud), geboren te Ossendrecht in het jaar 1892, dochter van Johannes Baptist Sebrechts en Paulina Huijsmans.
 5. Johannes Dekkers, overleden te Woensdrecht op 12 maart 1883.
 6. Jacobus Dekkers, overleden te Woensdrecht op 4 november 1885.
 7. Johannes Franciscus Dekkers, overleden te Woensdrecht op 4 maart 1889.
 8. Godefridus Dekkers, overleden te Gramsbergen op 11 november 1904.

IX-ap Anna Maria Clarijs, arbeidster, geboren te Steenbergen op 29 april 1850 (RK), overleden aldaar op 26 maart 1945, 94 jaar oud, dochter van Godefridus Clarijs (VIII-ah) en Anna Cornelia Huijgens. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 18 april 1884, op 33-jarige leeftijd met Adriaan Heijligers (28 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 9 december 1855 (RK) (doopgetuigen waren Johannes Theodorus Allebes en Hermanus Louman), overleden te Steenbergen op 1 december 1925, 69 jaar oud, zoon van Pieter Heijligers en Antonia van Meel. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Heijligers, geboren te Steenbergen op 11 april 1887 (RK), volgt onder X-bd.
 2. Adrianus Heijligers, geboren te Steenbergen op 2 juli 1894 (RK).

IX-aq Petronella Clarijs, geboren te Steenbergen op 3 september 1851 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 28 september 1932, 81 jaar oud, dochter van Godefridus Clarijs (VIII-ah) en Anna Cornelia Huijgens. Zij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 24 februari 1879, op 27-jarige leeftijd met Jacobus Augustinus van Loenhout, geboren te Dinteloord (NB), overleden te Bergen op Zoom op 9 februari 1916, zoon van Pieter van Loenhout en Geertruida Lochtenberg. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Adrianus van Loenhout, geboren te Bergen op Zoom. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 4 mei 1914 met Maria Pieternella de Kort (18 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 27 mei 1895 (RK), dochter van Cornelis Johannes de Kort (arbeider) en Maria Cornelia Visser.
 2. Fredericus Johannes van Loenhout, overleden te Bergen op Zoom op 6 maart 1888.
 3. Petrus Christianus van Loenhout, geboren te Dinteloord. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 4 mei 1908 met Johanna Pieternella van der Borgt, geboren te Kruiningen, dochter van Bernardus Cornelis van der Borgt en Stephanie Sophia du Bois.
 4. Wilhelmina Maria van Loenhout, geboren te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 12 september 1917. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 28 april 1913 met Bernardus Adrianus van Merrienboer, geboren te Oud- en Nieuw Gastel, zoon van Cornelis van Merrienboer en Maria Dijmphna van Hassel.

IX-ar Joanna Clarijs, arbeidster, geboren te Steenbergen op 21 augustus 1855 (RK), overleden aldaar op 4 mei 1946, 90 jaar oud, dochter van Godefridus Clarijs (VIII-ah) en Anna Cornelia Huijgens. Zij is getrouwd te Steenbergen op 27 april 1883, op 27-jarige leeftijd met Adriaan van Rijsewijk (25 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 12 februari 1858 (RK), zoon van Govert van Rijsewijk (metselaar) en Anna Heijligers (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia van Rijsewijk, geboren te Steenbergen op 12 december 1883 (RK), wonende te Oud-Vossemeer en te Stabroek (BelgiŽ). Zij is getrouwd te Steenbergen op 18 januari 1905, op 21-jarige leeftijd met Cornelis Adrianus de Nijs (34 jaar oud), geboren te Dinteloord (NB) in het jaar 1871, zoon van Marijnus de Nijs en Johanna van Loon.
 2. Godefried van Rijsewijk, arbeider, geboren te Steenbergen op 15 mei 1887 (RK).
 3. Johannes van Rijsewijk, geboren te Steenbergen op 18 april 1890 (RK), overleden aldaar op 8 maart 1891, 324 dagen oud.
 4. Quirinus van Rijsewijk, geboren te Steenbergen op 18 april 1890 (RK), overleden aldaar op 20 juli 1890, 93 dagen oud.
 5. Anna Isabella van Rijsewijk, geboren te Steenbergen op 1 juni 1891 (RK), volgt onder X-be.
 6. Joanna van Rijsewijk, geboren te Steenbergen op 13 maart 1893 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 8 augustus 1913, op 20-jarige leeftijd met Marijn van Dijk (21 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1892, zoon van Kornelis van Dijk en Josina de Bruijn.
 7. Adrianus van Rijsewijk, arbeider, geboren te Steenbergen op 27 maart 1896 (RK).

IX-as Hendrik Clarijs, arbeider, geboren te Steenbergen op 28 november 1857 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 11 januari 1948, 90 jaar oud, zoon van Godefridus Clarijs (VIII-ah) en Anna Cornelia Huijgens. Hij is getrouwd te Steenbergen op 22 februari 1895, op 37-jarige leeftijd met Catharina van Tilburg (28 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 8 november 1866 (RK), dochter van Kornelis van Tilburg (arbeider) en Antonia Broos (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Clarijs, geboren te Steenbergen op 13 december 1895 (RK), overleden aldaar op 14 december 1895, 1 dag oud.
 2. Godefridus Clarijs, arbeider, geboren te Steenbergen op 31 januari 1898 (RK).
 3. Henrica Clarijs, geboren te Steenbergen op 9 mei 1899 (RK), overleden aldaar op 16 november 1899, 191 dagen oud.
 4. Antonia Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen op 7 mei 1901 (RK).
 5. Cornelis Clarijs, geboren te Steenbergen op 21 september 1903 (RK).
 6. Maria Clarijs, geboren te Steenbergen op 18 april 1906, overleden aldaar op 15 mei 1919, 13 jaar oud.

IX-at Antonia Clarijs, dienstbode, geboren te Steenbergen op 3 november 1862 (RK), wonende te Lepelstraat (NB), overleden te Steenbergen op 21 november 1945, 83 jaar oud, dochter van Godefridus Clarijs (VIII-ah) en Anna Cornelia Huijgens. Zij was gehuwd met N.N.. Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus Antonius Clarijs, geboren te Steenbergen op 13 april 1888, volgt onder X-bf.
 2. Adrianus Clarijs, geboren te Steenbergen op 19 januari 1891 (RK).

IX-au Adriaan Pieter Clarijs, wagenmaker en timmerman, geboren te Steenbergen op 8 december 1864 (RK), overleden te Nieuw-Vossemeer op 13 juli 1939, 74 jaar oud, zoon van Godefridus Clarijs (VIII-ah) en Anna Cornelia Huijgens. Hij is getrouwd te Steenbergen op 4 mei 1888, op 23-jarige leeftijd met Anna Cornelia Simonet (19 jaar oud), geboren te Steenbergen op 30 december 1868 (RK), overleden aldaar op 2 januari 1953, 84 jaar oud, dochter van Pieter Simonet (arbeider) en Cornelia Kerstens (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen op 1 januari 1888 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer, overleden te Steenbergen op 30 september 1958, 70 jaar oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 6 mei 1921, op 33-jarige leeftijd met Adrianus Veraart (31 jaar oud), geboren te Steenbergen op 22 augustus 1889, zoon van Adriaan Veraart (arbeider) en Anna Maria Dekkers (arbeidster).
 2. Maria Clarijs, geboren te Steenbergen op 24 september 1889 (RK), overleden aldaar op 29 oktober 1889, 35 dagen oud.
 3. Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen op 23 september 1890 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer.
 4. Petrus Clarijs, geboren te Steenbergen op 22 februari 1893 (RK).
 5. Godefridus Clarijs, geboren te Steenbergen op 14 juli 1896 (RK), volgt onder X-bg.
 6. Johannes Clarijs, geboren te Steenbergen op 10 mei 1898 (RK).
 7. Petronella Adriana Clarijs, geboren te Steenbergen op 16 juni 1901 (RK).
 8. Hendrikus Clarijs, geboren te Steenbergen op 12 november 1902 (RK), overleden aldaar op 15 september 1903, 307 dagen oud.
 9. Adriana Clarijs, geboren te Steenbergen op 13 november 1906 (RK), overleden aldaar op 20 januari 1913, 6 jaar oud.

IX-av Adriaan van den Bogaart, smidsknecht en smid, geboren te Steenbergen op 6 juni 1865 aangifte door: Jan Theodoor Allebes, 44 jaar, heel - en vroedmeester (RK), wonende te Dinteloord (NB), te Halsteren (NB), te Princenhage (NB) en te Etten-Leur, overleden te Ginneken en Bavel op 22 januari 1932, 66 jaar oud, zoon van Frans van den Bogaart (arbeider) en Anna Clarijs (VIII-ai). Hij is getrouwd te Steenbergen op 3 augustus 1894, op 29-jarige leeftijd met Johanna Hagenaars (31 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 31 juli 1863 aangifte door: Maria Cornelia Deschamps, 41 jaar vroedvrouw (RK) (doopgetuigen waren Leonard Koebergen en Frederik Alder), wonende te Bergen op Zoom (Haven C 58) en te Princenhage (NB), dochter van Adrianus Hagenaars (arbeider) en Cornelia van den Broek. Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus van den Bogaart, geboren te Steenbergen op 18 juli 1896 (RK), wonende te Princenhage (NB).
 2. Adrianus Cornelis van den Bogaart, geboren te Steenbergen op 19 januari 1898 (RK).
 3. Johannes Leonardus van den Bogaart, geboren te Steenbergen op 5 januari 1900 (RK), overleden aldaar op 4 september 1900, 242 dagen oud.
 4. Johannes Leonardus van den Bogaart, geboren te Steenbergen op 13 april 1904 (RK), wonende te Princenhage (NB).

IX-aw Jacobus Anthonius Clarijs, zadelmaker en herbergier, geboren te 's-Heerenhoek op 25 juni 1865, overleden aldaar op 16 december 1939, 74 jaar oud, zoon van Joannes Clarijs (VIII-aj) en Anna Cornelia Bastiaansen.

Jacobus Antonius Clarijs
Gefailleerde in 1926 's-Heerenhoek
Plaats : 's-Heerenhoek
Beroep : Rijtuigmaker- en handelaar
Jaar : 1926.

Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 12 februari 1890, op 24-jarige leeftijd met Jobje Rijk (25 jaar oud), herbergierster, geboren te 's-Heerenhoek op 27 december 1864, overleden aldaar op 24 november 1951, 86 jaar oud, dochter van Jan Rijk (boerenknecht en landbouwer) en Pieternella Lambregtse (boerenmeid en landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Jan Adrianus Clarijs, zadelmaker en distributie-ambtenaar, geboren te 's-Heerenhoek op 7 februari 1891, overleden te IJzendijke (Zeeland) op 4 maart 1945, 54 jaar oud. Hij is getrouwd te IJzendijke (Zeeland) op 9 september 1919, op 28-jarige leeftijd met Amelia Louisa Dellaert (29 jaar oud), geboren in het jaar 1890, dochter van Augustus Dellaert en Maria Theresia Doolaege.
 2. Adrianus Jacobus Clarijs, Rooms Katholiek geestelijke, geboren te 's-Heerenhoek op 30 januari 1892, ongehuwd overleden aldaar op 29 mei 1957, 65 jaar oud.
 3. Jacobus Johannes Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek op 6 juli 1893, overleden te Middelburg op 9 april 1958, 64 jaar oud. Hij was gehuwd met Elisabeth Maria Cornelia Moerel.
 4. Johannes Josephus Clarijs, zadelmaker, geboren te 's-Heerenhoek op 18 september 1894, overleden te Middelburg op 22 januari 1929, 34 jaar oud. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 21 april 1926, op 31-jarige leeftijd met Johanna Janse (29 jaar oud), geboren te 's-Heer Abtskerke op 14 februari 1897, dochter van Jacobus Janse (arbeider, landbouwer en veldarbeider) en Helena Raas (arbeidster).
  (Zij is later getrouwd te 's-Heerenhoek op 18 juni 1930, op 33-jarige leeftijd met haar zwager Franciscus Marinus Clarijs (33 jaar oud), zadelmaker, geboren te 's-Heerenhoek op 28 november 1896, zoon van Jacobus Anthonius Clarijs (IX-aw) en Jobje Rijk.)
 5. Cornelis Jacobus Clarijs, smid, geboren te 's-Heerenhoek op 24 oktober 1895, overleden aldaar op 15 december 1918, 23 jaar oud.
 6. Franciscus Marinus Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek op 28 november 1896.
 7. Levenloos Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek op 20 november 1897, overleden aldaar op 20 november 1897.
 8. Anna Cornelia Petronella Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek op 31 oktober 1898. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 27 oktober 1927, op 28-jarige leeftijd met Eduardus Kalle (33 jaar oud), riijwielhandelaar, geboren te Terneuzen in het jaar 1894, zoon van Leonardus Kalle en Idonia de Munck.
  (Hij was weduwnaar van Martha Agnes Waelput, overleden voor 27 oktober 1927.)
 9. Albertus Johannes Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek op 27 mei 1900, overleden aldaar op 14 november 1900, 171 dagen oud.
 10. Albertus Johannes Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek op 13 juli 1901, overleden aldaar op 2 september 1901, 51 dagen oud.
 11. Albertus Johannes Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek op 6 februari 1903.
 12. Jacobus Anthonius Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek op 26 mei 1904.
 13. Petronella Adriana Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1905. Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 28 maart 1928, op 23-jarige leeftijd met Willem Cornelis de Jong (24 jaar oud), handelsreiziger, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 31 januari 1904, wonende te Rotterdam, zoon van Johanna Antonius Vincentius de Jong (bakker) en Dina van Eijkeren (boerenmeid en winkelierster).

IX-ax Joannes Marcus Clarijs, zadelmaker, geboren te 's-Heerenhoek op 25 april 1868, overleden te Ovezande (Zeeland) op 3 januari 1924, 55 jaar oud, zoon van Joannes Clarijs (VIII-aj) en Anna Cornelia Bastiaansen. Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op 27 juli 1892, op 24-jarige leeftijd (1) met Margaretha van 't Westeinde (24 jaar oud), dienstmeid en winkelierster, geboren te Ovezande (Zeeland) op 22 mei 1868, overleden te 's-Heerenhoek op 27 mei 1893, 25 jaar oud, dochter van Willem van 't Westeinde (broodbakker) en Magdalena Remijn. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Adrianus Clarijs, zadelmaker, geboren te Ovezande (Zeeland) op 10 april 1893. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 mei 1919, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Rijk (24 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 1 september 1894, dochter van Jan Marinusse Rijk (boerenknecht en winkelier) en Elizabeth Wouterse (winkelierster).

Hij is getrouwd te Kruiningen (Zeeland) op 3 september 1896, op 28-jarige leeftijd (2) met Margaretha Huige (28 jaar oud), geboren te Driewegen in het jaar 1868, dochter van Cornelis Huige en Josina Rijk (landbouwster en dienstmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Josina Clarijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 11 maart 1898.
 2. Joannes Marcus Clarijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 8 april 1899.
 3. Adriana Clarijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 9 september 1900.
 4. Adrianus Franciscus Clarijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 3 september 1901, overleden aldaar op 23 september 1901, 20 dagen oud.
 5. Maria Clarijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 20 november 1902, overleden aldaar op 9 maart 1903, 109 dagen oud.
 6. Antonetta Clarijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 25 januari 1904.
 7. Maria Clarijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 16 juli 1905.
 8. Adriaan Polidoor Clarijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 2 maart 1907.
 9. Cornelis Marinus Clarijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 26 januari 1908, overleden aldaar op 4 februari 1908, 9 dagen oud.
 10. Anna Cornelia Clarijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 31 januari 1909.
 11. Cornelis Clarijs, geboren te Ovezande (Zeeland) op 18 september 1910, overleden aldaar op 21 oktober 1910, 33 dagen oud.

IX-ay Franciscus Adrianus Clarijs, zadelmaker, geboren te 's-Heerenhoek op 23 april 1878, overleden te IJzendijke (Zeeland) op 1 april 1919, 40 jaar oud, zoon van Joannes Clarijs (VIII-aj) en Anna Cornelia Bastiaansen. Hij was gehuwd met Elisa Coleta Maria Dellaert. Uit dit huwelijk:

 1. Athonius Adrianus Clarijs, geboren te IJzendijke (Zeeland) op 27 september 1907, overleden aldaar op 27 maart 1908, 182 dagen oud.

IX-az Adriana Koolen, geboren te Woensdrecht op 20 augustus 1867, dochter van Petrus Johannes Koolen (arbeider) en Johanna Clarijs (VIII-al). Zij is getrouwd te Woensdrecht op 14 juli 1892, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Stuijts (38 jaar oud), geboren te Woensdrecht op 24 maart 1854, overleden aldaar op 17 juni 1938, 84 jaar oud, zoon van Jan Bastist Stuijts en Johanna Catharina Smits. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes Stuijts, geboren te Woensdrecht op 16 oktober 1892, overleden aldaar op 28 oktober 1892, 12 dagen oud.
 2. Petrus Johannes Adrianus Stuijts, arbeider, geboren te Nieuwenhagen op 5 augustus 1894, overleden te Wouw op 27 juli 1981, 86 jaar oud. Hij is getrouwd te Wouw op 23 augustus 1917, op 23-jarige leeftijd met Jacoba van Meel (19 jaar oud), geboren te Wouw op 25 maart 1898, dochter van Johannes van Meel (arbeider) en Anna Janssen.
 3. Johanna Catharina Stuijts, geboren te Woensdrecht op 29 september 1895, volgt onder X-bh.
 4. Catharina Johanna Stuijts, geboren te Woensdrecht op 22 oktober 1896, volgt onder X-bi.
 5. Maria Stuijts, geboren te Woensdrecht op 1 oktober 1898, overleden te Bergen op Zoom op 2 maart 1984, 85 jaar oud. Zij was gehuwd met Jacobus Leonardus van der Wegen, geboren te Bergen op Zoom op 2 juni 1889, overleden aldaar op 23 januari 1968, 78 jaar oud, zoon van Leonardus van der Wegen en Maria Johanna de Wit.
 6. Johannes Baptist Stuijts, geboren te Huijbergen op 26 oktober 1899, overleden te Woensdrecht op 23 maart 1901, 1 jaar oud.
 7. Anna Catharina Stuijts, geboren te Woensdrecht op 24 april 1901, overleden te Hoogerheide op 2 november 1957, begraven aldaar op 5 november 1957, 56 jaar oud. Zij is getrouwd te Woensdrecht op 24 september 1925, op 24-jarige leeftijd met Adrianus Jacobus Hussaart (30 jaar oud), geboren te Woensdrecht op 31 juli 1895, overleden aldaar op 16 juli 1981, begraven aldaar op 18 juli 1981, 85 jaar oud, zoon van Petrus Johannes Hussaart en Petronella Plompen.
 8. Johanna Cornelia Stuijts, geboren te Woensdrecht in oktober 1903, overleden aldaar op 1 november 1904, 1 jaar oud.
 9. Elisabeth Cornelia Stuijts, geboren in mei 1907, overleden te Woensdrecht op 30 december 1908, 1 jaar oud.
 10. Cornelis Adrianus Marinus Stuijts, geboren te Huijbergen in juni 1908, overleden te Woensdrecht op 20 januari 1909, 7 maanden oud.
 11. Bernardus Stuijts, geboren te Woensdrecht in het jaar 1912.

IX-ba Maria Koolen, geboren te Woensdrecht op 18 juli 1873 aangifte door: Aldegonda Nelen, 62 jaar, arbeidster, dochter van Petrus Johannes Koolen (arbeider) en Johanna Clarijs (VIII-al). Zij is getrouwd te Woensdrecht op 10 februari 1896, op 22-jarige leeftijd met Johannes Baptist van Oers (23 jaar oud), geboren te Woensdrecht op 5 juli 1872, zoon van Adrianus van Oers (arbeider) en Antonetta van Hooijdonk (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes van Oers, overleden te Woensdrecht op 13 oktober 1898.
 2. Johannes van Oers, overleden te Woensdrecht op 13 mei 1916.
 3. Adriana van Oers, geboren te Woensdrecht. Zij is getrouwd te Woensdrecht op 31 oktober 1917 met Leopoldus Francicus Rietveldt, geboren te Sint-Pauwels (BelgiŽ), zoon van Dominicus Rietveldt en Clementina de Munck.

IX-bb Anna Cornelia van Loon, geboren te Woensdrecht op 12 augustus 1869, overleden te Bergen op Zoom op 21 september 1931, 62 jaar oud, dochter van Cornelis van Loon (arbeider) en Elisabeth Clarijs (VIII-am). Zij is getrouwd te Woensdrecht op 2 mei 1889, op 19-jarige leeftijd (1) met Franciscus van Tilburg (34 jaar oud), geboren te Woensdrecht in het jaar 1855, zoon van Johannes Cornelis van Tilburg (arbeider) en Anna Cornelia Nieuwlaat (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia van Tilburg, geboren te Woensdrecht op 8 december 1892. Zij is getrouwd te Woensdrecht op 27 juli 1914, op 21-jarige leeftijd met Adrianus Antonius van Loon (33 jaar oud), geboren te Ossendrecht op 9 maart 1881, zoon van Gerardus Ludovicus van Loon (landbouwer) en Johanna Maria Louisa Melsen.

Zij is getrouwd te Woensdrecht op 3 januari 1900, op 30-jarige leeftijd (2) met Johannes Baptist van Campen (24 jaar oud), geboren te Woensdrecht in het jaar 1876, zoon van Adrianus van Campen en Petronella Koolen.

IX-bc Anna Cornelia Dijmphna Maria Huijsmans, geboren te Steenbergen op 10 maart 1896, wonende te Zundert (NB), dochter van Hendrik Huijsmans (landbouwer) en Cornelia Maria Clarijs (VIII-ap). Zij is getrouwd te Steenbergen op 26 augustus 1919, op 23-jarige leeftijd met Antonius Johannes Wilhelmus Loos (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 22 augustus 1893, zoon van Kornelis Loos (landbouwer) en Adriana Voeten. Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis Aloisia Maria Loos, geboren te Steenbergen op 23 september 1924. Zij was gehuwd met Adrianus Johannes Petrus Lodiers, geboren op 5 oktober 1928, overleden te Kruisland (NB) op 20 oktober 1998, 70 jaar oud.

IX-bd Wilhelmus Marinus Antonius Testers, landbouwer, geboren te Steenbergen op 25 oktober 1896 (RK), zoon van Johannnis Testers (landbouwer) en Maria Catharina Clarijs (VIII-aq). Hij is getrouwd te Steenbergen op 2 oktober 1929, op 32-jarige leeftijd met Maria Dijmphna Norbertina de Nijs (31 jaar oud), geboren te Steenbergen op 8 juli 1898 (RK), wonende te Etten-Leur, dochter van Adriaan de Nijs (landbouwer en cafťhouder) en Joanna Elizabet Clarijs (IX-be). Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Adrianus Cornelis Maria Testers, geboren te Steenbergen op 12 september 1930 (RK).
 2. Adrianus Johannes Antonius Maria Testers, geboren te Steenbergen op 22 februari 1932.
 3. Maria Johanna Catharina Antonia Testers, geboren te Steenbergen op 25 juli 1934.
 4. Antonius Adrianus Constantinus Testers, geboren te Steenbergen op 31 juli 1935 (RK).
 5. Leonardus Adrianus Antonius Testers, geboren te Steenbergen op 31 juli 1935 (RK).

IX-be Joanna Elizabet Clarijs, geboren te Steenbergen op 5 september 1873 (RK), wonende te Roosendaal, dochter van Philippus Johannes Clarijs (VIII-ar) en Dimphna van Doormaal. Zij is getrouwd te Steenbergen op 29 januari 1896, op 22-jarige leeftijd met Adriaan de Nijs (27 jaar oud), landbouwer en cafťhouder, geboren te Steenbergen op 26 augustus 1868 (RK), wonende te Roosendaal, zoon van Marijnus de Nijs (landbouwer) en Maria Jozefa Swagemakers. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Philippus Marinus de Nijs, geboren te Roosendaal op 30 april 1896 (RK), wonende te Huijbergen (NB) en te Medemblik.
 2. Maria Dijmphna Norbertina de Nijs, geboren te Steenbergen op 8 juli 1898 (RK), wonende te Etten-Leur. Zij is getrouwd te Steenbergen op 2 oktober 1929, op 31-jarige leeftijd met Wilhelmus Marinus Antonius Testers, geboren te Steenbergen op 25 oktober 1896 (RK), volgt onder IX-bd.
 3. Dimphna Petronella Antonia de Nijs, geboren te Steenbergen op 7 november 1900 (RK), wonende te Etten-Leur en te Rucphen (NB).
 4. Marinus Philippus Quirinius de Nijs, geboren te Steenbergen op 2 november 1904 (RK), wonende te Oudenbosch (NB) en te Roosendaal.
 5. Petronella Laurina Adriana de Nijs, geboren te Oudenbosch (NB) op 12 juni 1909, wonende te Etten-Leur, te Woensdrecht en te Hoogerheide.
 6. Philippus Adrianus Laurentius Antonius O. de Nijs, geboren te Steenbergen op 23 juni 1911 (RK), wonende te Roosendaal.
 7. Cornelius Laurentius Adrianus Marie de Nijs, geboren te Steenbergen op 28 maart 1914 (RK), wonende te Roosendaal.

IX-bf Petronilla Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op 22 november 1875 (RK), overleden aldaar op 10 oktober 1932, begraven aldaar in oktober 1932, 56 jaar oud, dochter van Philippus Johannes Clarijs (VIII-ar) en Dimphna van Doormaal. Zij is getrouwd te Steenbergen op 20 juni 1895, op 19-jarige leeftijd met Antonius Johannes Loos (22 jaar oud), geboren te Kruisland (NB) op 11 februari 1873, overleden te Roosendaal op 16 februari 1946, begraven te Kruisland (NB) op 19 februari 1946, 73 jaar oud, zoon van Johannes Loos (landbouwer) en Petronilla Kerstens (landbouwster). Uit dit huwelijk:

 1. Philippus Johannes Loos, slager, geboren te Kruisland (NB) op 9 april 1897, overleden te Wouw op 14 oktober 1954, 57 jaar oud. Hij is getrouwd te Roosendaal op 23 augustus 1921, op 24-jarige leeftijd met Adriana Jacoba Kerstens (25 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 12 december 1895, overleden op 6 oktober 1970, 74 jaar oud, dochter van Jacobus Kerstens (landbouwer) en Maria Catharina van der Zande.
 2. Adrianus Arnoldus Loos, bierbrouwer en herbergier, geboren te Kruisland (NB) op 28 september 1900. Hij was gehuwd met Johanna van Loon, geboren te Wouw op 30 januari 1899 (RK), overleden aldaar op 9 februari 1985, 86 jaar oud, dochter van Johannes van Loon (arbeider) en Johanna van Steenpaal.
 3. Govardus Adrianus Loos, geboren te Kruisland (NB) op 11 oktober 1914, volgt onder X-bj.

IX-bg Elizabeth Maria Catharina van den Bosch, geboren te Steenbergen op 16 januari 1885 (RK), wonende te Standdaarbuiten (NB) en te Nieuw-Vossemeer, dochter van Frans van den Bosch (landbouwer) en Elizabet Maria Catharina Clarijs (VIII-as). Zij is getrouwd te Steenbergen op 15 mei 1916, op 31-jarige leeftijd met Johannes Jacobus Perdaems (29 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 19 januari 1887, zoon van Marijn Perdaems (arbeider en commissionair) en Johanna Jaspers. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer op 17 augustus 1917, overleden aldaar op 17 augustus 1917.
 2. Levenloos Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer op 24 juni 1928, overleden aldaar op 24 juni 1928.
 3. Jeanette Elisa Ida Perdaems, overleden te Nieuw-Vossemeer op 21 mei 1921.
 4. Elisabeth Jeanette Adriana Perdaems, overleden te Nieuw-Vossemeer op 17 mei 1926.

IX-bh Philippus Adriaan Gerard de Blaaij, landbouwer, geboren te Steenbergen op 26 mei 1885 (RK), zoon van Jan de Blaaij (tapper en landbouwer) en Maria Catharina Ludovica Clarijs (VIII-at). Hij is getrouwd te Steenbergen op 26 september 1921, op 36-jarige leeftijd met Johanna van Steenpaal (18 jaar oud), geboren te Steenbergen op 5 oktober 1902 (RK), dochter van Johannes van Steenpaal (arbeider) en Elizabeth Maulus. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Petrus Adrianus Aloysius de Blaaij, Jan, geboren te Steenbergen op 2 februari 1922 (RK).
 2. Maria Catharina Ludovica Johanna de Blaaij, Louise, geboren te Steenbergen op 8 juni 1923 (RK).
 3. Elisabeth Maria Johanna de Blaaij, geboren te Steenbergen op 22 september 1925 (RK).
 4. Petrus Johannes Louis de Blaaij, Pieterjan, landarbeider, geboren te Steenbergen op 27 juli 1927 (RK), wonende aldaar, ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 12 mei 1947, 19 jaar oud.
 5. Janette Leudovica Theresia de Blaaij, Jo, geboren te Steenbergen op 7 februari 1929.
 6. Cornelia Theresia Maria de Blaaij, geboren te Steenbergen op 28 september 1930 (RK).
 7. Adrianus Philippus Marie de Blaaij, geboren op 28 april 1933 (RK).
 8. Philomena Maria Johanna de Blaaij, geboren op 8 december 1934 (RK).
 9. Jannette Maria Louisa Elisabeth de Blaaij, geboren op 10 oktober 1940.

IX-bi Adriaan Goverd Jacobus de Blaaij, geboren te Steenbergen op 1 september 1887 (RK), wonende te Standdaarbuiten (NB), zoon van Jan de Blaaij (tapper en landbouwer) en Maria Catharina Ludovica Clarijs (VIII-at).

Plaats Wouw
Deel J. Goderie, inventaris V-06, 1920
Soort registratie notarieel archief
Bijzonderheden testament van Adrianus Govert Jacobus de Blaaij, wonende te Standdaarbuiten
Plaats registratie Standdaarbuiten
Datum registratie 07-06-1920
Geregistreerde 1 Adrianus Govert Jacobus de Blaaij

Plaats Wouw
Deel J. Goderie, inventaris V-06, 1920
Bijzonderheden testament van Petronella de Laat, wonende te Standdaarbuiten; echtgenote van Adrianus Govert Jacobus de Blaaij
Plaats registratie Standdaarbuiten
Datum registratie 07-06-1920
Geregistreerde 1 Adrianus Govert Jacobus de Blaaij

Hij is getrouwd te Hoge en Lage Zwaluwe op 15 mei 1917, op 29-jarige leeftijd met Pieternella de Laat (22 jaar oud), geboren te Hoge en Lage Zwaluwe in het jaar 1895, dochter van Pieter de Laat en Elizabeth Bossers. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth de Blaaij, geboren in het jaar 1917.
 2. Jan de Blaaij, geboren in het jaar 1920.
 3. Piet de Blaaij, geboren in het jaar 1921.
 4. Wies de Blaaij, geboren in het jaar 1924.
 5. Bets de Blaaij, geboren in het jaar 1925.
 6. Jo de Blaaij, geboren in het jaar 1929.
 7. Riek de Blaaij, geboren in het jaar 1930.
 8. Corrie de Blaaij, geboren in het jaar 1932.

IX-bj Adrianus Johannes van Gastel, herbergier, geboren te Halsteren (NB) op 14 augustus 1858, zoon van Jacobus Mattheus van Gastel (landbouwer) en Johanna de Keizer (VIII-au). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 28 september 1888, op 30-jarige leeftijd met Adriana Maria Sophia Rampaert (33 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 21 juli 1855 (doopgetuigen waren Jan van Meel en Bernardus de Grauw), overleden te Halsteren (NB) op 7 december 1894, 39 jaar oud, dochter van Martinus Rampaert (koffiehuishouder en broodbakker) en Anna Cornelia van Wezel (herbergierster). Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia van Gastel, geboren te Halsteren (NB) op 17 juli 1890 (doopgetuigen waren Alphonsus Rampart en Aloisius Rampart), overleden te Halsteren (NB) op 3 juni 1913, 22 jaar oud.

X-a Theodorus Jochems, geboren te Oude Tonge op 22 januari 1867, overleden te Schiedam op 20 september 1954, 87 jaar oud, zoon van Adrianus Jochems en Johanna Maria van Etten (IX-a). Hij was gehuwd met Wilhelmina Maria Catharina Stam, arbeidster, geboren te Ooltgensplaat op 26 mei 1867, overleden te Oude Tonge op 31 december 1945, 78 jaar oud, dochter van Jan Stam en Pieternella Spoor. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Jochems, geboren te Oude Tonge op 24 februari 1892.
 2. Johannes Jochems, geboren te Oude Tonge op 20 juli 1893, overleden te den Bommel (ZH) op 5 augustus 1894, 1 jaar oud.
 3. Johanna Catharina Jochems, geboren te Oude Tonge op 8 oktober 1894.
 4. Johannes Jochems, veldarbeider, geboren te Oude Tonge op 31 juli 1896. Hij is getrouwd te Oude Tonge op 29 december 1922, op 26-jarige leeftijd met Dingena van Waal (25 jaar oud), geboren te Ooltgensplaat op 21 november 1897.
 5. Petrus Jochems, geboren te Oude Tonge op 7 januari 1898. Hij is getrouwd te Oude Tonge op 8 mei 1925, op 27-jarige leeftijd met Helena van Bergen (22 jaar oud), geboren te Oude Tonge op 17 juli 1902.
 6. Cornelis Jochems, geboren te Oude Tonge op 4 juni 1899.
 7. Leonardus Jochems, geboren te Oude Tonge op 3 februari 1901, volgt onder XI-a.
 8. Theodorus Jochems, geboren te Oude Tonge op 25 april 1903.
 9. Matthijs Jochems, geboren te Oude Tonge op 25 april 1903.
 10. Theodorus Matthijs Jochems, geboren te Oude Tonge op 14 juli 1905, volgt onder XI-b.
 11. Matthijs Jochems, geboren te Oude Tonge op 2 juli 1907. Hij is getrouwd te Oude Tonge op 7 mei 1937, op 29-jarige leeftijd met Johanna Maria van Peperstraten (21 jaar oud), geboren te Oude Tonge op 31 maart 1916.
 12. Pieternella Jochems, geboren te Oude Tonge op 22 april 1910. Zij is getrouwd te Oude Tonge op 25 april 1938, op 28-jarige leeftijd met Jaap van Peperstraten.
 13. Marinus Jochems, landbouwersknecht, geboren te Oude Tonge op 13 oktober 1913, wonende te den Bommel (ZH). Hij was gehuwd met Elisabeth Buijs, geboren te Oude Tonge op 5 september 1918, wonende te den Bommel (ZH).

X-b Johanna Dierckx, dochter van Adriaan Dierckx en Catharina van Etten (IX-b). Zij was gehuwd met Bernardus van Kampen. Uit dit huwelijk:

 1. Francina Catharina van Kampen, geboren te Roosendaal op 28 juli 1908, overleden aldaar op 24 mei 1980, begraven te Roosendaal (Zegestede) op 28 mei 1980, 71 jaar oud. Zij is in ondertrouw gegaan te Oude Tonge op 14 maart 1929 en getrouwd aldaar op 4 april 1929, op 20-jarige leeftijd met Leonardus Jochems, geboren te Oude Tonge op 3 februari 1901, volgt onder XI-a.

X-c Petrus Oerlemans, landbouwersknecht en arbeider, geboren te Wouw op 5 mei 1864 onwettig; naam van de vader in de akte niet vermeld; in de marge: erkend bij huwelijk van de ouders d.d. 11-06-1869. (RK), wonende te Steenbergen en te Dinteloord (NB), zoon van Marijn Oerlemans (arbeider) en Joanna van Etten (IX-c). Hij is getrouwd te Steenbergen op 31 oktober 1891, op 27-jarige leeftijd met Antonia Broos (18 jaar oud), geboren te Steenbergen op 15 april 1873 (RK), dochter van Hendrik Broos (arbeider) en Anna Cornelia Goossens (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Oerlemans, geboren te Steenbergen op 17 december 1891 (RK).

X-d Adriaan Oerlemans, arbeider en landarbeider, geboren te Steenbergen op 10 oktober 1869 (RK), overleden te Vught op 9 oktober 1942, 72 jaar oud, zoon van Marijn Oerlemans (arbeider) en Joanna van Etten (IX-c). Hij is getrouwd te Steenbergen op 30 april 1897, op 27-jarige leeftijd met Petronilla Lodiers (20 jaar oud), arbeidster, geboren te Kruisland (NB) op 14 april 1877 (RK), dochter van Jan Lodiers (arbeider) en Antonetta Stok (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Oerlemans, geboren te Steenbergen op 2 augustus 1897 (RK), volgt onder XI-c.
 2. Johannes Hendrikus Oerlemans, geboren te Steenbergen op 7 maart 1899 (RK).
 3. Johanna Oerlemans, geboren te Steenbergen op 12 maart 1900 (RK), wonende te Wouw, overleden te Roosendaal en Nispen op 5 december 1918 overlijdensoorzaak: influenza., 18 jaar oud. Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 27 september 1918, op 18-jarige leeftijd met Petrus Maria Demmers (30 jaar oud), timmerman, geboren te Roosendaal en Nispen op 24 mei 1888, overleden aldaar op 27 november 1918, 30 jaar oud, zoon van Hendrik Demmers (wisselwachter) en Anna Broos.
 4. Antonia Oerlemans, dienstbode, geboren te Steenbergen op 5 mei 1901 (RK), wonende te Wouw. Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 17 mei 1921, op 20-jarige leeftijd met (en gescheiden op 21 maart 1951 van) Cornelis Machielsen (34 jaar oud), voerman, geboren te Wouw op 16 februari 1887, zoon van Adrianus Machielsen (arbeider) en Maria Antonetta van den Brand (dienstmeid).
  (Hij is eerder getrouwd te Wouw op 3 januari 1907, op 19-jarige leeftijd met (en gescheiden van) Anna Maria van Dongen (20 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 1 september 1886, dochter van Petrus Franciscus van Dongen (winkelier en koopman) en Elisabeth Bierstekers.)
 5. Petrus Oerlemans, geboren te Steenbergen op 11 februari 1903 (RK), wonende te Vught (krankzinnigengesticht).
 6. Dimphna Oerlemans, geboren te Steenbergen op 14 maart 1904 (RK), volgt onder XI-d.
 7. Adrianus Oerlemans, landarbeider, geboren te Steenbergen op 18 juni 1905 (RK), overleden te Vught op 30 september 1993, R.K. Begraafplaats Langeweg 4756 AK Kruisland, 88 jaar oud. Hij is getrouwd op 10 februari 1939, op 33-jarige leeftijd met E.P. Antes (22 jaar oud), geboren op 11 januari 1917, overleden op 13 april 1995, R.K. Begraafplaats Langeweg 4756 AK Kruisland, 78 jaar oud.
 8. Antonius Oerlemans, geboren te Steenbergen op 26 juli 1906 (RK), overleden aldaar op 6 augustus 1906, 11 dagen oud.
 9. Antonius Oerlemans, geboren te Steenbergen op 16 september 1907 (RK), wonende te Roosendaal.
 10. Henricus Oerlemans, landarbeider, geboren te Steenbergen op 10 september 1909 (RK).

X-e Dimphna Oerlemans, dienstbode, geboren te Steenbergen op 12 december 1873 (RK), wonende te Roosendaal, overleden te Wouwse Plantage (NB) op 11 maart 1937, 63 jaar oud, dochter van Marijn Oerlemans (arbeider) en Joanna van Etten (IX-c). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 28 oktober 1897, op 23-jarige leeftijd met Antonius Wierckx (28 jaar oud), arbeider en boswachter, geboren te Halsteren (NB) op 30 mei 1869 (doopgetuigen waren Bernard de Grauw en Petrus Hubertus Bervaes), wonende te Wouw, overleden te Udenhout (NB) op 25 april 1958 in Huize St. Felix, 88 jaar oud, zoon van Johannes Wierickx (arbeider) en Johanna Snoeijs (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Wierckx, geboren te Wouw op 6 augustus 1898.
 2. Maria Wierckx, geboren te Wouw op 14 oktober 1899.
 3. Petrus Johannes Wierckx, geboren te Wouw op 1 september 1901.
 4. Petrus Jacobus Wierckx, geboren te Wouw in mei 1907, overleden aldaar op 4 juli 1908, 1 jaar oud.
 5. Antonetta Wierckx, geboren te Wouw in het jaar 1909. Zij is getrouwd te Wouw op 3 september 1931, op 22-jarige leeftijd met Marinus Bogers (25 jaar oud), fabrieksarbeider, geboren te Roosendaal in het jaar 1906, zoon van Hendrik Bogers en Cornelia Lambrechts.

X-f Joanna Oerlemans, geboren te Steenbergen op 22 januari 1876 (RK), wonende te Dinteloord (NB), overleden te Steenbergen op 10 november 1909, 33 jaar oud, dochter van Marijn Oerlemans (arbeider) en Joanna van Etten (IX-c). Zij is getrouwd te Steenbergen op 19 januari 1900, op 23-jarige leeftijd met Jan van Son (25 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 20 april 1874, wonende te Wouw, zoon van Marijn van Son (arbeider) en Cornelia Heijnen (arbeidster).
(Hij is later getrouwd te Steenbergen op 24 november 1911, op 37-jarige leeftijd met Anna Maria Luijks (37 jaar oud), geboren te Steenbergen op 20 december 1873 aangifte door: Kornelis Verheijen, 48 jaar, arbeider (RK), dochter van Kornelis Luijks (arbeider) en Paulina Verheijen (arbeidster). (Zij had van een onbekende man ťťn zoon en ťťn dochter.)) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van Son, geboren te Steenbergen op 1 juni 1900 (RK).
 2. Marinus van Son, geboren te Steenbergen op 24 augustus 1901 (RK), wonende te Wouw.
 3. Johanna van Son, geboren te Steenbergen op 8 augustus 1903 (RK), wonende te Wouw en te Nieuw-Vossemeer.
 4. Helena van Son, geboren te Steenbergen op 25 november 1905 (RK), wonende te Roosendaal.

X-g Anna Cornelia van Etten, geboren te Roosendaal op 3 april 1875, overleden aldaar op 10 september 1961, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 13 september 1961, 86 jaar oud, dochter van Jan van Etten (IX-d) en Johanna van Meel. Zij is getrouwd te Roosendaal op 11 juni 1897, op 22-jarige leeftijd met Adrianus Konings (22 jaar oud), arbeider en landarbeider, geboren te Rucphen (NB) in het jaar 1875, overleden te Roosendaal en Nispen op 8 maart 1952, 77 jaar oud, zoon van Francus Konings en Johanna Buijens. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Konings, geboren te Roosendaal op 29 juli 1897, overleden aldaar op 30 juli 1897, 1 dag oud.
 2. Franciscus Johannes Konings, landarbeider, geboren te Roosendaal op 26 juni 1901. Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 24 mei 1927, op 25-jarige leeftijd met Johanna Petronella Ossenblok (22 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1905, dochter van Cornelis Ossenblok en Johanna Maria Wagemans.
 3. Henricus Cornelis Konings, geboren te Roosendaal op 20 maart 1904, overleden aldaar op 3 juni 1904, 75 dagen oud.
 4. Johannes Adrianus Konings, geboren te Roosendaal op 12 februari 1906.
 5. Levenloos Konings, geboren te Roosendaal op 8 april 1907, overleden te Roosendaal en Nispen op 8 april 1907.
 6. Henricus Konings, geboren te Roosendaal op 25 augustus 1908, wonende te Roosendaal (Nispenseweg N 57d), overleden te Roosendaal en Nispen op 15 oktober 1908, 51 dagen oud.
 7. Cornelis Marinus Konings, geboren te Roosendaal op 26 november 1909.
 8. Johanna Petronella Konings, geboren te Roosendaal en Nispen na augustus 1913, overleden aldaar op 1 oktober 1913, hoogstens 2 maanden oud.

X-h Dimphna van Etten, geboren te Roosendaal en Nispen op 25 juni 1877, overleden aldaar op 26 maart 1952, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 29 maart 1952, 74 jaar oud, dochter van Jan van Etten (IX-d) en Johanna van Meel. Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 9 januari 1903, op 25-jarige leeftijd met Adrianus Heijmans (26 jaar oud), arbeider en rangeerder, geboren te Wouw op 9 april 1876, overleden te Roosendaal op 23 oktober 1959, begraven te Roosendaal (Begraafplaats Bredaseweg) op 27 oktober 1959, 83 jaar oud, zoon van Pieter Heijmans (arbeider) en Adriana Mens (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Heijmans, fabrieksarbeider, geboren te Roosendaal en Nispen op 3 december 1901.
  Opmerking kind: aangegeven als onwettige dochter(?) van Dimphna van Ette, gewettigd bij huwelijk dd. 09-01-1903 te Roosendaal.
  Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 19 juni 1928, op 26-jarige leeftijd met Johanna Matthea Scheepers (23 jaar oud), winkeljuffrouw, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1905, dochter van Wilhelmus Scheepers en Joanna Uijtdewilligen (dienstbode).
 2. Adriana Johanna Heijmans, geboren te Roosendaal en Nispen op 29 september 1903, overleden aldaar op 27 december 1903, 89 dagen oud.
 3. Maria Adriana Johanna Heijmans, geboren te Roosendaal en Nispen op 7 oktober 1904.
 4. Petrus Johannes Antonius Hubertus Heijmans, geboren te Roosendaal en Nispen op 1 januari 1906, overleden aldaar op 9 november 1910, 4 jaar oud.
 5. Johanna Adriana Wilhelmina Heijmans, geboren te Roosendaal (Stepvelden K 69) op 28 augustus 1908.
 6. Antonius Johannes Heijmans, autoverhuurder, geboren te Roosendaal en Nispen op 18 januari 1910, overleden aldaar op 4 juli 1940, 30 jaar oud.

X-i Anna Maria van Etten, geboren te Roosendaal en Nispen op 17 september 1881, dochter van Jan van Etten (IX-d) en Johanna van Meel. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 15 juni 1905, op 23-jarige leeftijd met Henricus Antonius Hubertus de Bruijn, geboren te Bergen op Zoom, overleden aldaar op 7 januari 1940, zoon van Walterus Cornelis de Bruijn en Anna Maria Koolen. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos de Bruijn, geboren te Bergen op Zoom op 23 april 1906, overleden aldaar op 23 april 1906.
 2. Johannes Walterus de Bruijn, overleden te Bergen op Zoom op 29 juli 1913.
 3. Geertruida Francisca de Bruijn, overleden te Bergen op Zoom op 14 november 1922.

X-j Adrianus Oerlemans, slager, geboren te Bergen op Zoom op 4 september 1870 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Sint-Catharinaplein E 62) en te Fijnaart (NB), overleden te Bergen op Zoom op 7 september 1943, 73 jaar oud, zoon van Marijn Oerlemans (arbeider, herenkapper, bediende en koetsier) en Maria Cornelia van Etten (IX-e). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 24 juni 1912, op 41-jarige leeftijd (1) met Anna Maria Clarijs (34 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 12 augustus 1877, wonende te Bergen op Zoom (Koningsstraat I 74), overleden te Bergen op Zoom op 15 februari 1922, 44 jaar oud, dochter van Johannes Petrus Clarijs (IX-am) en Johanna Berbera van Egeraat. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 23 oktober 1922, op 52-jarige leeftijd (2) met Antonetta Cornelia de Baat (34 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 9 januari 1888 (RK), dochter van Jan de Baat (koetsier) en Anna Cornelia van Miert. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Johannes Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 28 september 1923.
 2. Antonetta Petronella Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 12 april 1925, ongehuwd overleden aldaar op 8 april 2001, gecremeerd, 75 jaar oud.
 3. Dijmphna Maria Cornelia Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 7 april 1931.

X-k Dingena Oerlemans, geboren te Halsteren (NB) op 3 april 1872 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 11 september 1948, 76 jaar oud, dochter van Marijn Oerlemans (arbeider, herenkapper, bediende en koetsier) en Maria Cornelia van Etten (IX-e).

Bij de aangifte van haar geboorte is het beroep van haar vader koetsier.

Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 9 november 1896, op 24-jarige leeftijd met Jacobus Buijsen (29 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op 9 mei 1867 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 9 december 1925, 58 jaar oud, zoon van Adriaan Buijsen (arbeider en dagloner) en Adriana Cornelia Paanen (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Maria Buijsen, geboren te Bergen op Zoom op 27 april 1897 (RK) (doopgetuigen waren Petrus de Helm en Johannes Kerstens), wonende te Breda. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 6 februari 1919, op 21-jarige leeftijd met Jacobus Cornelis van Lokhuizen (22 jaar oud), geboren te Borne in het jaar 1897, zoon van Karel Theodoor van Lokhuizen en Thèrese Lossez.
 2. Marinus Adrianus Buijsen, geboren te Bergen op Zoom op 24 juni 1898 (RK) (doopgetuigen waren Johannes Kerstens en Adrianus Oerlemans).
 3. Johanna Maria Cornelia Buijsen, geboren te Bergen op Zoom op 2 september 1899 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Oerlemans en Adrianus Ludovicus Schuurbiers).
 4. Franciscus Marinus Adriaan Buijsen, geboren te Bergen op Zoom op 27 augustus 1900 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Johannes Luijkx en Johannes Brouwers).
 5. Maria Adriana Cornelia Buijsen, geboren te Bergen op Zoom op 11 november 1901 (RK) (doopgetuigen waren Christoffel Maas en Adrianus Oerlemans).
 6. Catharina Buijsen, geboren te Bergen op Zoom op 9 december 1902 (RK) (doopgetuigen waren Anthonie Embregt en Christoffel Maes).
 7. Dimphna Adriana Buijsen, geboren te Bergen op Zoom op 6 maart 1904 (RK).
 8. Johannes Jacobus Buijsen, geboren te Bergen op Zoom op 9 april 1906 (RK).
 9. Petrus Adrianus Buijsen, geboren te Bergen op Zoom op 30 juli 1907 (RK), overleden aldaar op 30 juli 1913, 6 jaar oud.
 10. Adrianus Buijsen, geboren te Bergen op Zoom op 21 mei 1908 (RK).
 11. Jacobus Cornelis Buijsen, geboren te Bergen op Zoom op 14 januari 1910 (RK).
 12. Martinus Cornelis Buijsen, geboren te Bergen op Zoom op 24 augustus 1912 (RK).
 13. Adriana Johanna Francisca Buijsen, geboren te Bergen op Zoom op 14 juli 1914 (RK).

X-l Catharina Oerlemans, dienstbode, geboren te Bergen op Zoom op 26 juli 1877 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Borgvliet K 156) en te Brussel (BelgiŽ), dochter van Marijn Oerlemans (arbeider, herenkapper, bediende en koetsier) en Maria Cornelia van Etten (IX-e). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 21 juli 1901, op 23-jarige leeftijd met Adriaan Goense (25 jaar oud), landbouwer en herbergier, geboren te Heinkenszand (Zeeland) op 14 mei 1876 (RK), wonende te Wouw en te Bergen op Zoom, zoon van Cornelis Goense (landbouwer en korenmolenaar) en Cornelia van den Dries (boerenmeid).

Adriaan Goense bevolkingsregister 1900-1920 Bergen op Zoom
Geboortedatum: 14-05-1876
Geboorteplaats: Heinkenszand
Beroep 1: landbouwer
Beroep 2: herbergier
Verhuizing 1: 25-11-1901 ingekomen uit Wouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Maria Goense, geboren te Bergen op Zoom op 23 november 1901 (RK) (doopgetuigen waren Machiel Andries van Loon en Adrianus Oerlemans), overleden te Bergen op Zoom op 17 april 1904, 2 jaar oud.
 2. Josina Petronella Goense, geboren te Bergen op Zoom op 24 mei 1903 (RK) (doopgetuigen waren Johannes Hendrikus Lint en Johannes Oerlemans).
 3. Cornelis Goense, geboren te Bergen op Zoom op 8 november 1904 (RK).
 4. Jacobus Goense, geboren te Bergen op Zoom op 29 januari 1906 (RK).
 5. Maria Cornelia Goense, geboren te Bergen op Zoom op 20 oktober 1907 (RK), volgt onder XI-e.
 6. Petronella Goense, geboren te Bergen op Zoom op 23 januari 1909 (RK), overleden aldaar op 23 oktober 1910, 1 jaar oud.
 7. Adriaan Goense, geboren te Bergen op Zoom op 23 maart 1910 (RK), overleden aldaar op 31 december 1910, 283 dagen oud.
 8. Adriaan Goense, geboren te Bergen op Zoom op 11 juli 1911 (RK).
 9. Cornelia Maria Goense, geboren te Bergen op Zoom op 28 februari 1913.
 10. Petronella Goense, geboren te Bergen op Zoom op 25 juni 1914 (RK).

X-m Johannes Oerlemans, slager, geboren te Bergen op Zoom op 4 februari 1880 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Sint-Josephstraat) en te Bergen op Zoom (Borgvliet K 156), overleden te Bergen op Zoom op 27 december 1952, 72 jaar oud, zoon van Marijn Oerlemans (arbeider, herenkapper, bediende en koetsier) en Maria Cornelia van Etten (IX-e). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 19 september 1904, op 24-jarige leeftijd met Johanna Antoinetta Francina van Eekeren (23 jaar oud), naaister, geboren te Bergen op Zoom op 17 oktober 1880 (RK), dochter van Cornelis Franciscus van Eekeren (smid) en Wilhelmina Nieboer. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Wilhelmus Oerlemans, slager, geboren te Bergen op Zoom op 6 december 1905 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Glijmesstraat), overleden te Bergen op Zoom op 14 februari 1979, 73 jaar oud. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 7 januari 1935, op 29-jarige leeftijd met Adriana Suijkerbuijk (25 jaar oud), geboren te Steenbergen op 9 juli 1909, overleden te Bergen op Zoom op 16 mei 1997, gecremeerd, 87 jaar oud.
 2. Wilhelmina Adriana Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 10 april 1907 (RK), overleden aldaar op 14 juni 1990, 83 jaar oud.
  Zij werd op 9.7.1936 uitgeschreven naar Eindhoven.
  Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 17 augustus 1936, op 29-jarige leeftijd met Petrus Theodorus Koopman (30 jaar oud), kachelsmid, geboren te Bergen op Zoom op 18 oktober 1905, wonende te Bergen op Zoom (Zandstraat 54), zoon van Jacobus Koopman en Johanna Petronella Maria van Steen.
 3. Maria Jacoba Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 9 februari 1909 (RK). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 8 juni 1936, op 27-jarige leeftijd met Marinus Maria van den Broek (31 jaar oud), boekhouder, geboren te Bergen op Zoom op 17 oktober 1904, wonende te Eindhoven, zoon van Johannes Albertus van den Broek en Adriana de Koning.
 4. Cornelis Oerlemans, slager, geboren te Bergen op Zoom op 22 maart 1911 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Sint-Josephstraat 6). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 4 mei 1937, op 26-jarige leeftijd met Helena Wilhelmina Dietvorst (25 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 17 november 1911 (RK), dochter van Walterus Dietvorst (negociant en grossier) en Elisabeth van den Boom.
 5. Mathilda Petronella Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 12 oktober 1912 (RK). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 3 juni 1935, op 22-jarige leeftijd met Adriaan Hendrikus Schepers (25 jaar oud), boekhouder, geboren te Bergen op Zoom op 25 februari 1910, wonende te Rotterdam, zoon van Cornelis Schepers (ijzerdraaier) en Dijmphna Nuijten.
 6. Adam Catharina Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 11 december 1915 (RK), wonende te Rotterdam, overleden te Ossendrecht op 19 december 1998, gecremeerd, 83 jaar oud. Hij was gehuwd met Petronella Irma van Put.
 7. Johannes Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 18 juni 1919 (RK), overleden aldaar op 19 september 1987, 68 jaar oud. Hij was gehuwd met Carolina Bruijs, geboren te Bergen op Zoom op 22 augustus 1921 (RK), dochter van Franciscus Bruijs (hovenier) en Maria Jospehina Bogers.

X-n Petrus Oerlemans, slager, geboren te Wouw op 14 februari 1884 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Molstraat 9) en te Bergen op Zoom (Borgvliet K 156), overleden te Halsteren (NB) op 11 juni 1952, 68 jaar oud, zoon van Marijn Oerlemans (arbeider, herenkapper, bediende en koetsier) en Maria Cornelia van Etten (IX-e). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 27 oktober 1903, op 19-jarige leeftijd met Cornelia Hertogs (18 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 19 september 1885 (RK), overleden aldaar op 7 juni 1934, 48 jaar oud, dochter van Adrianus Hertogs (tapper, koetsier en herbergier) en Johanna Matthijssen. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 29 augustus 1908 (RK), overleden aldaar op 28 september 1908, 30 dagen oud.
 2. Johanna Cornelia Adriana Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 18 juli 1909 (RK), overleden aldaar op 15 juni 1979, 69 jaar oud. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 30 oktober 1933, op 24-jarige leeftijd met Ludovicus Cornelis Anthonius Hout (26 jaar oud), chemicus, geboren te Wouw op 15 december 1906, wonende te Bergen op Zoom (Bolwerk Zuid 20), zoon van Marinus Hout en Adriana Maria Magdalena Smeets.
  Hij kwam op 30.11.1933 uit Halsteren, ging op 17.11.1934 naar Halsteren.
 3. Dimphna Adriana Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 19 februari 1911 (RK), volgt onder XI-f.
 4. Adriana Marinus Marie Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 25 april 1913 (RK).
 5. Maria Cornelia Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 7 april 1918 (RK).
 6. Johanna Catharina Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 8 mei 1920 (RK).

X-o Dimphna van Etten, geboren te Steenbergen op 16 december 1875 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden te Steenbergen op 19 januari 1915, 39 jaar oud, dochter van Marijn van Etten (IX-f) en Wilhelmina Veraart. Zij is getrouwd te Steenbergen op 23 augustus 1895, op 19-jarige leeftijd met Pieter de Jong (25 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 24 april 1870 (RK), wonende te Halsteren (NB), zoon van Matthijs de Jong (arbeider) en Petronilla Veraart (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina de Jong, geboren te Steenbergen op 25 oktober 1895 (RK), wonende te Halsteren (NB), te Roosendaal en te Princenhage (NB).
 2. Pieternella de Jong, geboren te Steenbergen op 16 oktober 1897, wonende te Princenhage (NB), overleden te Roosendaal op 8 juni 1977, begraven te Roosendaal Begraafplaats Bredaseweg op 13 juni 1977, 79 jaar oud. Zij is getrouwd te Wouw op 2 december 1920, op 23-jarige leeftijd met Cornelis van Dongen (21 jaar oud), geboren te Wouw op 16 maart 1899, zoon van Petrus Franciscus van Dongen (winkelier en koopman) en Elisabeth Bierstekers.
 3. Mattheus de Jong, geboren te Steenbergen op 23 december 1898 (RK), wonende te Princenhage (NB). Hij is getrouwd te Steenbergen op 12 november 1920, op 21-jarige leeftijd met Maria Johanna Brusselaars (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op 28 september 1898 (RK), wonende te Schaesberg (Limburg) en te Bergen op Zoom, dochter van Adriaan Brusselaars (arbeider) en Dimphna Lammerťe.
 4. Marinus de Jong, geboren te Steenbergen op 16 februari 1900 (RK), wonende te Tholen.
 5. Barbara de Jong, geboren te Steenbergen op 12 augustus 1901 (RK), wonende te Princenhage (NB).
 6. Maria de Jong, geboren te Steenbergen op 3 januari 1903 (RK), wonende te Princenhage (NB).
 7. Adrianus de Jong, chauffeur, geboren te Steenbergen op 13 augustus 1904 (RK), wonende te Breda en te Mijdrecht. Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 14 oktober 1930, op 26-jarige leeftijd met Maria Elisabeth van Dongen (21 jaar oud), dienstbode, geboren te Wouw in het jaar 1909, dochter van Petrus Franciscus van Dongen (winkelier en koopman) en Elisabeth Bierstekers.
 8. Leonardus de Jong, geboren te Steenbergen op 25 augustus 1906 (RK).
 9. Johannes de Jong, geboren te Steenbergen op 24 februari 1908 (RK), wonende te Princenhage (NB).
 10. Cornelis de Jong, geboren te Steenbergen op 6 april 1909 (RK), overleden aldaar op 25 april 1909, 19 dagen oud.
 11. Anna Cornelia de Jong, geboren te Steenbergen op 3 februari 1911 (RK), overleden aldaar op 5 augustus 1911, 183 dagen oud.
 12. Cornelia de Jong, geboren te Steenbergen op 5 augustus 1912 (RK), wonende te Princenhage (NB).

X-p Adrianus van Etten, arbeider, geboren te Wouw op 13 januari 1872 (RK), wonende te Roosendaal, zoon van Jacobus van Etten (IX-g) en Petronella van Osta. Hij is getrouwd te Wouw op 30 april 1896, op 24-jarige leeftijd met Petronella van Steenpaal (20 jaar oud), geboren te Wouw op 25 augustus 1875 (RK), wonende te Roosendaal, overleden te Hoogerheide op 15 maart 1955, 79 jaar oud, dochter van Adrianus van Steenpaal (arbeider) en Maria Aerden (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Maria van Etten, geboren te Steenbergen op 9 februari 1897 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 12 juli 1918, op 21-jarige leeftijd met Cornelis van Loon (25 jaar oud), geboren te Wouw op 14 juli 1892, zoon van Jan van Loon en Catharina van Tiggelen.
 2. Petronella van Etten, geboren te Steenbergen op 24 januari 1898 (RK), wonende te Tholen.
 3. Jacobus van Etten, geboren te Steenbergen op 15 april 1899 (RK), wonende te Wouw, te Eindhoven en te Roosendaal.
 4. Cornelia van Etten, geboren te Steenbergen op 4 augustus 1901 (RK). Zij was gehuwd met Johannes van Loon, geboren te Wouw op 25 maart 1896, zoon van Jan van Loon en Catharina van Tiggelen.
 5. Adrianus Johannes van Etten, geboren te Steenbergen op 14 januari 1905 (RK), wonende te Eindhoven en te Roosendaal.
 6. Johanna van Etten, geboren te Steenbergen op 3 juli 1913 (RK), wonende te Roosendaal.

X-q Dimphna van Etten, geboren te Steenbergen op 11 september 1877 (RK), wonende te Roosendaal, overleden te Wouw op 2 juli 1936, 58 jaar oud, dochter van Jacobus van Etten (IX-g) en Petronella van Osta. Zij is getrouwd te Steenbergen op 6 oktober 1899, op 22-jarige leeftijd met Johannes van Steenpaal (31 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op 10 oktober 1867, overleden aldaar op 5 februari 1933, 65 jaar oud, zoon van Marinus van Steenpaal (arbeider) en Dingena Valkenburg (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Marinus van Steenpaal, geboren te Roosendaal en Nispen op 20 juli 1900, volgt onder XI-g.
 2. Dimphna van Steenpaal, geboren te Wouw in het jaar 1906, wonende te Steenbergen, overleden te Roosendaal en Nispen op 10 november 1952, 46 jaar oud. Zij was gehuwd met Adrianus van der Wegen.

X-r Kornelis van Etten, arbeider, geboren te Steenbergen op 8 juli 1878 (RK), zoon van Jan van Etten (IX-h) en Maria Elisabeth van Dorst. Hij is getrouwd te Steenbergen op 29 januari 1909, op 30-jarige leeftijd met Susanna Voorbraak (25 jaar oud), geboren te Steenbergen op 21 februari 1883 (RK), overleden aldaar op 13 november 1935, 52 jaar oud, dochter van Lambert Voorbraak (arbeider) en Joanna Schijvenaars (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria van Etten, geboren te Steenbergen op 29 mei 1909 (RK), wonende te Wouw en te Roosendaal.
 2. Johannes Lambertus van Etten, landarbeider, geboren te Steenbergen op 5 juli 1910 (RK).
 3. Lambertus van Etten, geboren te Steenbergen op 15 augustus 1911 (RK), wonende te Roosendaal.
 4. Maria van Etten, geboren te Steenbergen op 3 augustus 1912 (RK), overleden aldaar op 3 juli 1913, 334 dagen oud.
 5. Maria van Etten, dienstbode, geboren te Steenbergen op 1 augustus 1913 (RK), wonende te Wouw, te Roosendaal en te Breda.
 6. Antonius van Etten, dienstbode, geboren te Steenbergen op 31 augustus 1914 (RK), wonende te Roosendaal en te Wieringermeer.
 7. Adrianus van Etten, geboren te Steenbergen op 21 januari 1915 (RK), overleden aldaar op 18 november 1915, 301 dagen oud.
 8. Adrianus van Etten, geboren te Steenbergen op 6 juni 1917 (RK), overleden aldaar op 11 december 1918, 1 jaar oud.
 9. Johanna van Etten, geboren te Steenbergen op 31 augustus 1918 (RK).
 10. Adrianus van Etten, landarbeider, geboren te Steenbergen op 19 februari 1920 (RK).
 11. Cornelis van Etten, geboren te Steenbergen op 3 mei 1921 (RK), overleden aldaar op 3 november 1929, 8 jaar oud.
 12. Leonardus van Etten, landarbeider, geboren te Steenbergen op 10 september 1922 (RK), wonende te Wouw.
 13. Adriana Antonia van Etten, geboren te Steenbergen op 13 april 1925 (RK).
 14. Petronella van Etten, geboren te Steenbergen op 4 november 1926 (RK), wonende te Roosendaal en Nispen.

X-s Adriaan van Etten, arbeider en landarbeider, geboren te Steenbergen op 11 februari 1881 (RK), zoon van Jan van Etten (IX-h) en Maria Elisabeth van Dorst. Hij is getrouwd te Roosendaal op 22 april 1910, op 29-jarige leeftijd met Cornelia van Eekelen (23 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 8 december 1886 (RK), dochter van Adriaan van Eekelen (arbeider) en Adriana Pijnen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Adriana van Etten, geboren te Steenbergen op 20 maart 1911 (RK), overleden aldaar op 11 april 1911, 22 dagen oud.
 2. Adriana Maria van Etten, geboren te Steenbergen op 22 oktober 1912 (RK).
 3. Johannes Adrianus van Etten, landarbeider, geboren te Steenbergen op 4 september 1914 (RK), wonende te Roosendaal en Nispen.
 4. Adrianus Cornelis van Etten, landarbeider, geboren te Steenbergen op 18 maart 1919 (RK).
 5. Cornelis Adrianus van Etten, landarbeider, geboren te Steenbergen op 11 mei 1921 (RK).
 6. Leonardus Johannes van Etten, landarbeider, geboren te Steenbergen op 25 september 1923 (RK).
 7. Marinus van Etten, geboren te Steenbergen op 6 november 1926 (RK).
 8. Petrus Johannes van Etten, geboren te Steenbergen op 31 januari 1929 (RK).

X-t Maria Elizabet van Etten, geboren te Steenbergen op 27 november 1882 (RK), wonende te Wouw, dochter van Jan van Etten (IX-h) en Maria Elisabeth van Dorst. Zij is getrouwd te Steenbergen op 14 augustus 1908, op 25-jarige leeftijd met Johannes Baptist van Aart (30 jaar oud), voerman, geboren te Wouw op 15 december 1877, overleden aldaar op 6 april 1939, 61 jaar oud, zoon van Willem van Aart (landbouwer) en Joanna Elizabeth Huijps. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Cecelia Maria van Aart, geboren te Wouw op 6 oktober 1909.
 2. Maria Adriana Johanna van Aart, geboren te Wouw op 26 juni 1911, volgt onder XI-h.
 3. Wilhelmina Johanna Maria van Aart, geboren te Wouw op 3 maart 1913. Zij is getrouwd te Wouw op 9 juni 1938, op 25-jarige leeftijd met Christiaan van den Berg (28 jaar oud), geboren te Kruisland (NB) op 30 januari 1910 (RK), zoon van Kornelis van den Berg (landbouwer) en Maria Johanna Buijens.
 4. Wilhelmus Johannes Cornelis van Aart, geboren te Wouw op 19 oktober 1914.
 5. Adriana Cornelia Elisabeth van Aart, geboren te Wouw op 13 november 1916.
 6. Johannes Franciscus Petrus van Aart, geboren te Wouw op 15 december 1919.
 7. Petrus Cornelis Adrianus van Aart, geboren te Wouw op 21 juli 1921, overleden aldaar op 25 december 1922, 1 jaar oud.

X-u Martinus van Etten, geboren te Steenbergen op 8 mei 1874, overleden aldaar op 2 mei 1925, 50 jaar oud, zoon van Pieter van Etten (IX-i) en Maria Cornelia Hellemons. Hij is getrouwd te Steenbergen op 12 mei 1905, op 31-jarige leeftijd met Anna Cornelia Raats (31 jaar oud), geboren te Steenbergen op 29 maart 1874, overleden aldaar op 2 maart 1924, 49 jaar oud, dochter van Pieter Jan Raats (arbeider) en Anna Elisabeth Musters. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elsiabeth van Etten, geboren te Kruisland (NB) op 23 juni 1915 (RK), overleden aldaar op 19 oktober 2006, 91 jaar oud. Zij is getrouwd op 15 september 1939, op 24-jarige leeftijd met Jozef Antes (27 jaar oud), landarbeider, geboren te Antwerpen (BelgiŽ) op 20 februari 1912 (RK), overleden te Kruisland (NB) op 7 april 1988, 76 jaar oud.

X-v Martien Ruijten, arbeider, geboren te Steenbergen op 15 november 1867 (RK), overleden aldaar op 13 december 1931, 64 jaar oud, zoon van Kornelis Ruijten (arbeider) en Adriana van Etten (IX-j). Hij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel op 7 september 1889, op 21-jarige leeftijd met Johanna Danen (24 jaar oud), geboren te Oud- en Nieuw Gastel op 27 april 1865 (RK), overleden te Steenbergen op 31 mei 1939, 74 jaar oud, dochter van Adriaan Danen en Antonetta de Graaf. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Ruijten, geboren te Steenbergen op 30 november 1889 (RK). Hij is getrouwd te Steenbergen op 2 februari 1917, op 27-jarige leeftijd met Adriana van Etten (28 jaar oud), geboren te Steenbergen, gedoopt op 31 oktober 1888 (RK), dochter van Jan van Etten (IX-h) en Maria Elisabeth van Dorst.
 2. Adriaan Ruijten, geboren te Steenbergen op 10 september 1891 (RK).
 3. Adriana Maria Ruijten, geboren te Steenbergen op 13 april 1893 (RK), overleden aldaar op 30 maart 1894, 351 dagen oud.
 4. Adriaan Ruijten, geboren te Steenbergen op 12 september 1897, wonende te Oud- en Nieuw Gastel en te Roosendaal. Hij is getrouwd te Steenbergen op 18 mei 1917, op 19-jarige leeftijd met Elisabeth Voorheijen (20 jaar oud), geboren te Steenbergen op 29 september 1896 (RK), dochter van Kornelis Voorheijen (arbeider) en Johanna van Oers.
 5. Antonetta Ruijten, geboren te Steenbergen op 15 april 1899 (RK), volgt onder XI-i.

X-w Cornelia Hellemons, geboren te Steenbergen op 6 maart 1874 (RK), wonende te Wouw, overleden te Oud- en Nieuw Gastel op 22 augustus 1955, 81 jaar oud, dochter van Marijnus Hellemons (arbeider) en Joanna van Etten (IX-k). Zij is getrouwd te Steenbergen op 16 augustus 1901, op 27-jarige leeftijd met Pieter Jan van Beek (32 jaar oud), geboren te Oud- en Nieuw Gastel in het jaar 1869, overleden aldaar op 14 augustus 1938, 69 jaar oud, zoon van Johannes van Beek en Anna Maria Dijkers. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna van Beek, geboren te Oud- en Nieuw Gastel op 7 maart 1902, overleden te Roosendaal en Nispen op 24 november 1950, 48 jaar oud. Zij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel op 7 april 1923, op 21-jarige leeftijd met Hendrikus Cornelis van Raats (20 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 30 juli 1902, overleden aldaar op 15 januari 1988, 85 jaar oud, zoon van Johannes Cornelis Raats (schoenmaker) en Maria Agnes van Laeken.
  (Hij was later gehuwd met Elisabeth Johanna Christina Maria Potters.)
 2. Marinus Jacobus van Beek, geboren te Oud- en Nieuw Gastel op 22 maart 1908. Hij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel op 26 juli 1930, op 22-jarige leeftijd met Maria Adriana van Meel, dochter van Karel van Meel en Hendrina van Ginneken.
 3. Geertruida van Beek, geboren te Oud- en Nieuw Gastel op 24 september 1909, overleden aldaar op 1 september 1931, 21 jaar oud.
 4. Johanna van Beek. Zij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel in december 1930 met haar oom Franciscus Geleijns (47 jaar oud), metselaar, geboren te Oud- en Nieuw Gastel op 27 november 1883 (RK), overleden aldaar op 9 april 1937, 53 jaar oud, zoon van Franciscus Johannes Geleijns en Dingena van Eekelen.
  (Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op 5 augustus 1910, op 26-jarige leeftijd met Joanna Hellemons, geboren te Steenbergen op 5 maart 1886 aangifte door: Kornelis Ruijten, 56 jaar, arbeider (RK), volgt onder X-aa.)

X-x Adriana Hellemons, geboren te Steenbergen op 14 oktober 1875 (RK), wonende te Oud- en Nieuw Gastel, dochter van Marijnus Hellemons (arbeider) en Joanna van Etten (IX-k). Zij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel op 26 augustus 1899, op 23-jarige leeftijd met Willem Bastiaanse (21 jaar oud), koopman en arbeider, geboren te Oud- en Nieuw Gastel op 29 november 1877 (RK), overleden te Roosendaal en Nispen op 23 mei 1941, 63 jaar oud, zoon van Martinus Bastiaanse en Johanna van Hoof. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Bastiaanse, geboren te Steenbergen op 28 januari 1900 (RK), overleden aldaar op 25 juli 1900, 178 dagen oud.
 2. Johanna Bastiaanse, geboren te Steenbergen op 18 januari 1901 (RK), volgt onder XI-j.
 3. Petronella Bastiaanse, geboren te Steenbergen op 15 maart 1902 (RK), overleden aldaar op 22 september 1902, 191 dagen oud.
 4. Petronella Bastiaanse, geboren te Steenbergen op 6 juni 1903 (RK), overleden aldaar op 14 april 1911, 7 jaar oud.
 5. Elisabeth Maria Bastiaanse, geboren te Steenbergen op 12 juni 1904 (RK), overleden aldaar op 29 maart 1905, 290 dagen oud.
 6. Martinus Marinus Bastiaanse, geboren te Steenbergen op 23 september 1905 (RK), overleden aldaar op 30 april 1915, 9 jaar oud.
 7. Marinus Adrianus Bastiaanse, geboren te Steenbergen op 19 april 1907 (RK).
 8. Johannes Adrianus Bastiaanse, geboren te Steenbergen op 4 juli 1909 (RK).
 9. Antonius Bastiaanse, geboren te Steenbergen op 7 december 1910 (RK), overleden aldaar op 15 april 1915, 4 jaar oud.

X-y Petronella Hellemons, geboren te Kruisland (NB) op 7 oktober 1877 (RK), wonende te Wouw, overleden te Breda op 6 augustus 1945, 67 jaar oud, dochter van Marijnus Hellemons (arbeider) en Joanna van Etten (IX-k). Zij is getrouwd te Kruisland (NB) op 7 september 1917, op 39-jarige leeftijd met Adriaan Anthonij Jan Raats (41 jaar oud), arbeider, geboren te Kruisland (NB) op 30 september 1875 (RK), overleden te Utrecht op 9 april 1927, 51 jaar oud, zoon van Pieter Jan Raats (arbeider) en Anna Elisabeth Musters.
(Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op 26 april 1907, op 31-jarige leeftijd met Helena Lammers (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op 7 maart 1881 (RK), overleden aldaar op 8 februari 1915, 33 jaar oud, dochter van Leendert Lammers (bierbrouwersknecht) en Maria Elizabet Iriks.) Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Anna Raats, Lies, geboren te Kruisland (NB) op 11 december 1919 om 8 1/2 uur v.m., gedoopt aldaar op 11 december 1919 (RK), volgt onder XI-k.
 2. Joanna Marina Raats, Tante Jo, geboren te Kruisland (NB) op 11 december 1919 om 9 uur v.m. (RK), volgt onder XI-l.

X-z Anna Maria Hellemons, dienstbode, geboren te Steenbergen op 8 januari 1883 (RK), wonende te Bergen op Zoom, te Roosendaal, te Oudenbosch (NB) en te Dinteloord (NB), overleden te Roosendaal en Nispen op 25 december 1937 overlijdensoorzaak : apoplexie cerebri, 54 jaar oud, dochter van Marijnus Hellemons (arbeider) en Joanna van Etten (IX-k). Zij is getrouwd te Steenbergen op 20 november 1914, op 31-jarige leeftijd met Johannes de Bruijn (28 jaar oud), geboren te Rucphen (NB) in het jaar 1886, overleden na 1937, minstens 51 jaar oud, zoon van Bonifacius de Bruijn en Antonia Bosmans. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos de Bruijn, geboren te Roosendaal en Nispen op 14 oktober 1915, overleden aldaar op 14 oktober 1915.

X-aa Joanna Hellemons, geboren te Steenbergen op 5 maart 1886 aangifte door: Kornelis Ruijten, 56 jaar, arbeider (RK), wonende te Oud- en Nieuw Gastel, overleden aldaar op 1 april 1930, 44 jaar oud, dochter van Marijnus Hellemons (arbeider) en Joanna van Etten (IX-k). Zij is getrouwd te Steenbergen op 5 augustus 1910, op 24-jarige leeftijd met Franciscus Geleijns (26 jaar oud), metselaar, geboren te Oud- en Nieuw Gastel op 27 november 1883 (RK), overleden aldaar op 9 april 1937, 53 jaar oud, zoon van Franciscus Johannes Geleijns en Dingena van Eekelen.
(Hij is later getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel in december 1930, op 47-jarige leeftijd met zijn oomzegster Johanna van Beek, dochter van Pieter Jan van Beek en Cornelia Hellemons (X-w).) Uit dit huwelijk:

 1. Dimphna Johanna Geleijns, geboren te Steenbergen op 27 april 1911 (RK), overleden aldaar op 9 september 1911, 135 dagen oud.
 2. Marinus Johannes Geleijns, geboren te Steenbergen op 26 juni 1912 (RK), overleden aldaar op 3 juli 1912, 7 dagen oud.
 3. Dimphna Johanna Geleijns, geboren te Steenbergen op 21 mei 1913 (RK), wonende te Oud- en Nieuw Gastel.
 4. Johanna Geleijns, geboren te Steenbergen op 8 mei 1914 (RK), wonende te Oud- en Nieuw Gastel.
 5. Maria Geleijns, geboren te Steenbergen op 5 september 1915 (RK), wonende te Oud- en Nieuw Gastel. Zij is getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel op 25 mei 1935, op 19-jarige leeftijd met Adrianus Jospehus Schijvenaars, zoon van Cornelis Johannes Schijvenaars en Joanna Musters.
 6. Adriana Geleijns, geboren te Steenbergen op 13 maart 1917 (RK), overleden aldaar op 4 april 1917, 22 dagen oud.
 7. Marinus Geleijns, geboren te Steenbergen op 20 november 1918 (RK), wonende te Oud- en Nieuw Gastel.

X-ab Maria Cornelia IJzermans, geboren te Steenbergen op 5 september 1877 (RK), dochter van Antonij IJzermans (IX-l) en Adriana Antonia Koetsenruijter. Zij is getrouwd te Steenbergen op 30 juni 1905, op 27-jarige leeftijd met Antonie Machielse (26 jaar oud), arbeider, geboren te Dinteloord (NB) op 3 augustus 1878 (RK), zoon van Gerardus Machielse en Helena Bakx. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Antonius Machielse, geboren te Steenbergen op 10 mei 1906 (RK), overleden aldaar op 13 september 1906, 126 dagen oud.
 2. Adriana Antonia Machielse, geboren te Steenbergen op 13 april 1907 (RK), overleden aldaar op 9 april 1908, 362 dagen oud.
 3. Helena Machielse, geboren te Steenbergen op 28 maart 1908 (RK), overleden aldaar op 14 november 1908, 231 dagen oud.
 4. Adriana Antonia Machielse, geboren te Steenbergen op 17 september 1909 (RK), overleden aldaar op 2 november 1909, 46 dagen oud.
 5. Adriana Antonia Machielse, geboren te Steenbergen op 19 oktober 1910 (RK). Zij is getrouwd op 1 maart 1935, op 24-jarige leeftijd met Adr. J. Jongeneelen.
 6. Gerardus Machielse, arbeider, geboren te Steenbergen op 24 januari 1914 (RK). Hij is getrouwd op 8 september 1939, op 25-jarige leeftijd met J. Vermeulen.

X-ac Cornelia IJzermans, geboren te Steenbergen op 24 oktober 1878 (RK), wonende te Berendrecht (BelgiŽ) en te Wouw, overleden te Steenbergen op 24 december 1917, 39 jaar oud, dochter van Antonij IJzermans (IX-l) en Adriana Antonia Koetsenruijter. Zij is getrouwd te Steenbergen op 6 mei 1910, op 31-jarige leeftijd met Adriaan Rens (30 jaar oud), dienstbode en landbouwer, geboren te Steenbergen op 7 december 1879 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer, zoon van Sebastiaan Rens (arbeider) en Joanna Veraart (arbeidster).
(Hij is later getrouwd te Steenbergen op 12 juli 1918, op 38-jarige leeftijd met Anna Cornelia Suijkerbuijk (44 jaar oud), geboren te Steenbergen op 24 mei 1874 (RK), wonende te Halsteren (NB), dochter van Gerard Suijkerbuijck (arbeider) en Anna Maria Ligtenberg (arbeidster). (Zij is eerder getrouwd te Steenbergen op 15 april 1910, op 35-jarige leeftijd met Kornelis Augustijn (30 jaar oud), geboren te Steenbergen op 18 maart 1880 (RK), zoon van Kornelis Augustijn (arbeider) en Johanna van Dorst (arbeidster).)) Uit dit huwelijk:

 1. Sebastiaan Rens, landarbeider, geboren te Steenbergen op 28 januari 1912 (RK), wonende te Halsteren (NB). Hij was gehuwd met Elisabeth Tundero, geboren te Steenbergen op 10 april 1912, wonende te Halsteren (NB).

X-ad Anna Maria IJzermans, geboren te Steenbergen op 5 augustus 1885 (RK), wonende te Wouw, overleden aldaar op 11 juli 1949, 63 jaar oud, dochter van Antonij IJzermans (IX-l) en Adriana Antonia Koetsenruijter. Zij is getrouwd te Wouw op 4 mei 1911, op 25-jarige leeftijd met Rumoldus van Tiggelen ook genaamd "den Dure" (29 jaar oud), veekoopman, geboren te Roosendaal op 20 juni 1881, overleden te Wouw op 10 januari 1952, 70 jaar oud, zoon van Petrus van Tiggelen (landbouwer) en Wilhelmina Maatjens. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Adriana Cornelia van Tiggelen, geboren te Wouw op 31 januari 1912, volgt onder XI-m.
 2. Petrus Antonius Marie van Tiggelen, geboren te Wouw op 22 oktober 1921, volgt onder XI-n.

X-ae Pieter IJzermans, arbeider en landbouwer, geboren te Steenbergen op 1 februari 1861 (RK), wonende te Dinteloord (NB), overleden op 22 april 1924, 63 jaar oud, zoon van Kornelis IJzermans (IX-m) en Adriana Roelands. Hij is getrouwd te Steenbergen op 30 april 1886, op 25-jarige leeftijd met Joanna Jansen (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 9 oktober 1860 (RK), wonende te Dinteloord (NB), dochter van Cornelis Jansen (arbeider) en Joanna van Elsakkers. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis IJzermans, geboren te Steenbergen op 6 november 1887 (RK), volgt onder XI-o.
 2. Adrianus IJzermans, geboren te Steenbergen op 21 mei 1889 (RK), volgt onder XI-p.
 3. Joanna IJzermans, geboren te Steenbergen op 29 september 1890 (RK), wonende te Dinteloord (NB). Zij is getrouwd te Steenbergen op 12 augustus 1910, op 19-jarige leeftijd met Pieter Geers (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op 7 oktober 1887, wonende te Dinteloord (NB), zoon van Marijn Geers (vlasboer) en Cornelia Koenraadt.
 4. Adriana IJzermans, geboren te Steenbergen op 3 juni 1892 (RK), wonende te Dinteloord (NB). Zij is getrouwd te Standdaarbuiten (NB) op 7 juli 1919, op 27-jarige leeftijd met Cornelis Melissen, geboren te Standdaarbuiten (NB), zoon van Martinus Melissen en Anna Maria Embregts.

X-af Catharina Helena IJzermans, geboren te Steenbergen op 28 mei 1865 (RK), dochter van Kornelis IJzermans (IX-m) en Adriana Roelands. Zij is getrouwd te Steenbergen op 26 februari 1886, op 20-jarige leeftijd met Pieter de Weert (25 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 16 april 1860 (RK), zoon van Adriaan de Weert (arbeider) en Catharina de Jongh (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes de Weert, landbouwer, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1878 (RK). Hij is getrouwd te Roosendaal op 5 mei 1914, op 36-jarige leeftijd met Johanna Kools (45 jaar oud), landbouwster, geboren te Roosendaal en Nispen op 25 maart 1869, dochter van Pieter Kools (dagloner en arbeider) en Joanna van Overvelt.
 2. Adriaan de Weert, geboren te Steenbergen op 3 maart 1886 (RK).
 3. Adriana Cornelia de Weert, geboren te Steenbergen op 3 maart 1887 (RK), volgt onder XI-q.
 4. Kornelis de Weert, geboren te Steenbergen op 27 juli 1888 (RK).
 5. Christiaan de Weert, geboren te Steenbergen op 19 augustus 1889 (RK).
 6. Catharina de Weert, geboren te Steenbergen op 17 augustus 1892, overleden aldaar op 22 juni 1893, 309 dagen oud.
 7. Catharina de Weert, geboren te Steenbergen op 25 september 1893 (RK). Zij is getrouwd te Wouw op 24 juni 1915, op 21-jarige leeftijd met Johannes van de Kasteele (23 jaar oud), geboren te Wouw op 29 januari 1892, zoon van Kornelis van de Kasteele en Antonia Albert.
 8. Petrus de Weert, geboren te Steenbergen op 3 februari 1895, overleden aldaar op 6 augustus 1895, 184 dagen oud.
 9. Elisabeth de Weert, geboren te Steenbergen op 6 augustus 1897 (RK). Zij is getrouwd te Wouw op 22 mei 1919, op 21-jarige leeftijd met Franciscus Iriks (24 jaar oud), geboren te Steenbergen op 28 december 1894 (RK), wonende te Wouw en te Halsteren (NB), zoon van Martien Iriks (landbouwer) en Joanna Jacoba van Meel.
 10. Joanna de Weert, geboren te Steenbergen op 23 november 1898 (RK).
 11. Cornelia de Weert, geboren te Steenbergen op 29 december 1899 (RK), overleden te Wouw op 9 september 1901, 1 jaar oud.
 12. Adrianus de Weert, geboren te Steenbergen op 8 maart 1901 (RK), wonende te Wouw.
 13. Cornelia de Weert, geboren te Wouw op 25 maart 1902 (RK), overleden aldaar op 5 augustus 1902, 133 dagen oud.
 14. Johanna de Weert, geboren te Steenbergen (RK). Zij is getrouwd te Wouw op 28 april 1921 met Petrus Brouwers, geboren te Wouw, zoon van Rochus Cornelis Brouwers en Maria Elisabeth Suijkerbuijk.
 15. Marinus de Weert, geboren te Steenbergen (RK). Hij is getrouwd te Wouw op 17 november 1921 met Catharina Johanna Wuijts (19 jaar oud), geboren te Steenbergen op 31 maart 1902 (RK), wonende te Wouw, dochter van Adriaan Wuijts (arbeider) en Hendrina Cornelia Sebregts.

X-ag Joanna Catharina Schouteren, arbeidster, geboren te Steenbergen op 23 februari 1862 (RK), dochter van Pieter Kornelis Schouteren (arbeider) en Cornelia IJzermans (IX-o). Zij is getrouwd te Steenbergen op 4 mei 1883, op 21-jarige leeftijd met Johannis Nieuwlaat (24 jaar oud), arbeider, geboren te Dinteloord (NB) op 6 augustus 1858 (RK), zoon van Kornelis Nieuwlaat en Willemijna Engelen. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 11 april 1884 (RK), volgt onder XI-r.
 2. Adriana Cornelia Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 4 november 1885 (RK), overleden aldaar op 17 september 1886, 317 dagen oud.
 3. Adriana Cornelia Nieuwlaat, Kee, geboren te Steenbergen op 16 december 1886 (RK), volgt onder XI-s.
 4. Pieter Kornelis Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 9 mei 1888 (RK), overleden aldaar op 18 november 1888, 193 dagen oud.
 5. Wilhelmina Catharina Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 1 augustus 1889 (RK), overleden aldaar op 22 maart 1890, 233 dagen oud.
 6. Wilhelmina Catharina Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 14 november 1890 (RK), volgt onder XI-t.
 7. Joanna Cornelia Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 1 februari 1892 (RK), overleden aldaar op 22 augustus 1893, 1 jaar oud.
 8. Petronella Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 19 augustus 1898 (RK), volgt onder XI-u.
 9. Petrus Antonius Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 15 augustus 1905 (RK).

X-ah Pieter Kornelis Schouteren, arbeider, geboren te Steenbergen op 19 februari 1866 (RK), overleden aldaar op 28 december 1909, 43 jaar oud, zoon van Pieter Kornelis Schouteren (arbeider) en Cornelia IJzermans (IX-o). Hij is getrouwd te Steenbergen op 8 februari 1889, op 22-jarige leeftijd met Catharina Plasmans (21 jaar oud), geboren te Steenbergen op 10 maart 1867 (RK), overleden aldaar op 31 juli 1919, 52 jaar oud, dochter van Franciscus Plasmans (arbeider) en Anna Cornelia Nijssen. Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Schouteren, geboren te Steenbergen op 3 september 1889 (RK), wonende te Dinteloord (NB). Hij is getrouwd te Dinteloord (NB) op 17 augustus 1912, op 22-jarige leeftijd met Wijntje den Boef, geboren te Dinteloord (NB), dochter van Johannis Leendert den Boef en Adriana van Bavinkhoven.
 2. Petrus Cornelis Schouteren, geboren te Steenbergen op 26 oktober 1891 (RK), wonende te Nijmegen. Hij is getrouwd te Steenbergen op 8 december 1916, op 25-jarige leeftijd met Johanna Maria Kools (22 jaar oud), geboren te Dinteloord (NB) op 23 oktober 1894, dochter van Adrianus Kools en Johanna Christina Geers.
 3. Johannes Schouteren, geboren te Steenbergen op 9 mei 1894 (RK). Hij is getrouwd te Steenbergen op 11 augustus 1916, op 22-jarige leeftijd met Lucia Maria Brusselaars (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op 4 januari 1894 (RK), overleden aldaar op 6 januari 1927, 33 jaar oud, dochter van Adriaan Brusselaars (arbeider) en Dimphna Lammerťe.
 4. Anna Cornelia Schouteren, geboren te Steenbergen op 13 februari 1896 (RK), overleden aldaar op 8 juni 1896, 116 dagen oud.
 5. Anna Cornelia Schouteren, geboren te Steenbergen op 25 juni 1897 (RK). Zij is getrouwd te Steenbergen op 26 oktober 1917, op 20-jarige leeftijd met Christianus Hoendervangers (19 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1898, zoon van Kornelis Hoendervangers en Willemijna Kees.
 6. Antonius Schouteren, geboren te Steenbergen op 3 november 1898 (RK), wonende te Rotterdam.
 7. Marinus Schouteren, geboren te Steenbergen op 9 januari 1901 (RK). Hij is getrouwd te Steenbergen op 22 april 1921, op 20-jarige leeftijd met Joanna de Bruijn (34 jaar oud), geboren te Steenbergen op 6 april 1887, dochter van Antonij de Bruijn (arbeider) en Wilhelmina Catharina van Agtmaal (arbeidster).
  (Zij is eerder getrouwd te Steenbergen op 24 april 1908, op 21-jarige leeftijd met Jacobus Gladdinťs (21 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1887, zoon van Jacobus Gladdinťs en Antonia Mangelaars.)
 8. Adrianus Schouteren, geboren te Steenbergen op 15 februari 1902 (RK), overleden aldaar op 21 februari 1902, 6 dagen oud.
 9. Maria Elisabetha Schouteren, geboren te Steenbergen op 21 augustus 1903 (RK), wonende te Breda. Zij is getrouwd te Steenbergen op 5 augustus 1921, op 17-jarige leeftijd met Antonius de Bruijn (21 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1900, zoon van Jacobus Adriaan de Bruijn en Joanna van Hoeffelen.
 10. Adrianus Schouteren, geboren te Steenbergen op 22 januari 1906 (RK).
 11. Cornelis Schouteren, geboren te Steenbergen op 31 maart 1909 (RK), overleden aldaar op 24 december 1910, 1 jaar oud.

X-ai Adriaan Antonij Schouteren, geboren te Steenbergen op 29 maart 1867 (RK), zoon van Pieter Kornelis Schouteren (arbeider) en Cornelia IJzermans (IX-o). Hij was gehuwd met Adriana Iriks, geboren te Steenbergen op 7 december 1863, overleden aldaar op 24 juni 1938, 74 jaar oud, dochter van Adriaan Iriks (arbeider) en Wilhelmina Hartmans (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Schouteren, geboren te Steenbergen op 10 januari 1887.
 2. Pieter Jan Schouteren, geboren te Steenbergen op 23 december 1887.
 3. Cornelia Adriana Schouteren, geboren te Wijchen in het jaar 1896, overleden te Bergen op Zoom op 30 oktober 1970, 74 jaar oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 25 januari 1918, op 22-jarige leeftijd met Jacobus Delhez (24 jaar oud), geboren te Steenbergen op 23 november 1893 (RK), wonende te Dinteloord (NB), zoon van Marijn Kornelis Delhez (arbeider) en Maria Elizabet Bakx.

X-aj Kornelis Schouteren, geboren te Steenbergen op 28 december 1869 (RK), overleden aldaar op 17 februari 1929, 59 jaar oud, zoon van Pieter Kornelis Schouteren (arbeider) en Cornelia IJzermans (IX-o). Hij is getrouwd te Steenbergen op 28 april 1893, op 23-jarige leeftijd (1) met Catharina de Jong (20 jaar oud), geboren te Steenbergen op 1 mei 1872 (RK), overleden aldaar op 23 februari 1894, 21 jaar oud, dochter van Govert de Jong en Joanna Jochems. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Schouteren, geboren te Steenbergen op 26 februari 1892 (RK).
 2. Johanna Schouteren, geboren te Steenbergen op 30 september 1893 (RK), overleden aldaar op 21 december 1893, 82 dagen oud.

Hij is getrouwd te Steenbergen op 8 juni 1894, op 24-jarige leeftijd (2) met Anna Cornelia Koolen (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op 4 augustus 1871, dochter van Kornelis Koolen (arbeider) en Adriana Vermeulen (arbeidster).

X-ak Jacobus Schouteren, arbeider en tuinder, geboren te Steenbergen op 10 september 1875 (RK), wonende te Bergen op Zoom, overleden te Steenbergen op 2 januari 1928, 52 jaar oud, zoon van Pieter Kornelis Schouteren (arbeider) en Cornelia IJzermans (IX-o). Hij is getrouwd te Steenbergen op 24 mei 1895, op 19-jarige leeftijd met Dimphna Keepers (17 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 1 februari 1878, overleden te Breda op 20 oktober 1938, 60 jaar oud, dochter van Kornelis Keepers (arbeider) en Anna Cornelia Zantboer (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Cornelis Schouteren, geboren te Steenbergen op 28 oktober 1896, volgt onder XI-v.

X-al Antonius Henricus Kriesels, los werkman, geboren te Roosendaal en Nispen op 7 februari 1879, overleden aldaar op 15 januari 1930 overlijdensoorzaak : croupeuze pneumonie, 50 jaar oud, zoon van Adriaan Kriesels (IX-p) en Adriana Maria Vermeulen. Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 16 augustus 1909, op 30-jarige leeftijd met Clasina Bal, Sien (26 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 4 november 1882, overleden aldaar op 22 mei 1948, 65 jaar oud, dochter van Jan Bal (klompenmaker en spoorwegarbeider) en Catharina Adriaanse (dienstmeid).
(Zij was later gehuwd met Adrianus Petrus de Waal, geboren te Roosendaal en Nispen op 2 mei 1894, overleden aldaar op 13 maart 1968, begraven aldaar op 15 maart 1968, 73 jaar oud, zoon van Marijn de Waal (arbeider, schipper en logementshouder) en Mathilda Florentina Verhoosel.) Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Henricus Kriesels, geboren te Roosendaal en Nispen op 10 oktober 1913, overleden aldaar op 25 januari 1914 overlijdensoorzaak: kinkhoest, 107 dagen oud.

X-am Johanna Maria de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 3 april 1871, dochter van Gijsbertus Antonius de Bot (schipper) en Petronilla Kriesels (IX-q). Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 27 april 1892, op 21-jarige leeftijd met Johannes Christianus Thomas van Deursen (25 jaar oud), schipper, geboren te Goes in het jaar 1867, zoon van Johannes Henricus van Deursen (timmerman) en Johanna de Klerk.

Johannes Christiaan Thomas van Deursen vermelding in notarieel archief op woensdag 14 april 1909 Roosendaal. Inhoud akte : veiling van onroerend goed te Roosendaal voor Johannes Christiaan Thomas van Deursen aldaar en verder erfgenamen van wijlen de echtelieden Johannes Hendricus van Deursen en Johanna de Klerk, beiden overleden te Roosendaal.
Uit dit huwelijk:
 1. Levenloos van Deursen, geboren te Roosendaal en Nispen op 21 maart 1893, overleden aldaar op 21 maart 1893.
 2. Petronella Johanna Maria van Deursen, geboren te Amsterdam in het jaar 1899. Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 1 juni 1920, op 21-jarige leeftijd met Antonius Cornelis Geers (27 jaar oud), schipper, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1893, zoon van Adrianus Geers en Antonia Tiberius.
 3. Jeanne Petronille Albertine van Deursen, geboren te Vilvoorde (BelgiŽ) in het jaar 1901. Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 10 mei 1921, op 20-jarige leeftijd met Cornelis Adrianus Maria de Ruijter (25 jaar oud), geboren te Raamsdonk (NB) in het jaar 1896, zoon van Joannes de Ruijter en Elisabeth Henrica Baijens.
 4. Petrus Wilhelmus Antonius van Deursen, geboren te Roosendaal en Nispen op 8 februari 1902.
 5. Wilhelmus Franciscus van Deursen, geboren te Steenbergen op 5 maart 1913, overleden te Roosendaal en Nispen op 7 maart 1913, 2 dagen oud.

X-an Gijsbertus Adrianus de Bot, schipper, geboren te Roosendaal en Nispen op 20 december 1872, overleden aldaar op 24 november 1956, 83 jaar oud, zoon van Gijsbertus Antonius de Bot (schipper) en Petronilla Kriesels (IX-q).

Gijsbertus Adrianus de Bot vermelding in notarieel archief op zaterdag 3 oktober 1903 Roosendaal. Inhoud akte : schuldbekentenis door Gijsbertus Adrianus de Bot gedomicilieerd te Roosendaal ten behoeve van en aan Jacoba Alouisa Maria van Ommeren te Antwerpen, weduwe van Johannes Jacobus de Wijndt, van een hoofdsom van fl. 6.200,- , onder verband van het stalen klipperschip Cornelia, in de Nederlanden thuis behorende en bevarende alle binnenwateren.
Gijsbertus Adrianus de Bot vermelding in notarieel archief op zaterdag 3 oktober 1903 Roosendaal. Inhoud akte : obligatie door Gijsbertus Adrianus de Bot te Roosendaal aan Johanna Rokx aldaar, weduwe van Cornelis Vooghden, van een hoofdsom van fl. 2.000,-.

Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 7 april 1902, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Voohgden (23 jaar oud), geboren te Gastel op 31 augustus 1878, overleden te Rotterdam op 22 december 1943, 65 jaar oud, dochter van Cornelis Vooghden (fabriekswerker en herbergier) en Johanna Rockx. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Petronella de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 29 januari 1903 ppmerking kind: aangifte door Maria Josefa Stenten, verloskundige in verband met tijdelijke afwezigheid van de vader.
 2. Petronella Johanna de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 13 augustus 1904.
 3. Johanna Gijsbertha de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 25 oktober 1905, overleden te Zaltbommel op 15 februari 1906, 113 dagen oud.
 4. Gijsbertus Cornelis de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 10 januari 1907.
 5. Johanna Christina Maria de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 3 augustus 1913.

X-ao Henricus Adrianus de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 30 april 1875, zoon van Gijsbertus Antonius de Bot (schipper) en Petronilla Kriesels (IX-q). Hij was gehuwd met Catharina Maria Adriana Petronella van der Spek. Uit dit huwelijk:

 1. Gijsberta Petronella Maria de Bot, geboren te Amsterdam na 1916, wonende te Halsteren (NB), overleden te Roosendaal en Nispen op 1 april 1923, hoogstens 7 jaar oud.

X-ap Maria Johanna Antonia de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op 12 november 1877, wonende te Rotterdam, dochter van Gijsbertus Antonius de Bot (schipper) en Petronilla Kriesels (IX-q). Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 20 augustus 1901, op 23-jarige leeftijd met Christiaan van Schijndel (28 jaar oud), schipper, geboren te Bergen op Zoom op 14 juni 1873 aangifte door: Antonius Johannes van Opdorp, chirurgijn en vroedmeester (RK), wonende te Bergen op Zoom (Haven C 89) en te Rotterdam, zoon van Johannes van Schijndel (schipper) en Catharina van Nispen.

Opmerkingen: Waarschijnlijk verhuisd naar Dordrecht.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Gijsbertus van Schijndel, geboren te Rotterdam op 30 juni 1902 (RK), wonende aldaar.
 2. Petronella Catharina Johanna van Schijndel, geboren te Bergen op Zoom op 15 juli 1903 (RK), wonende te Rotterdam.
 3. Catharina Petronella Adriana van Schijndel, geboren te Bergen op Zoom op 20 oktober 1904 (RK), wonende te Rotterdam.
 4. Elisabeth Johanna Maria van Schijndel, geboren te Bergen op Zoom op 16 juli 1906 (RK), wonende te Rotterdam, overleden aldaar op 30 augustus 1908, 2 jaar oud.

X-aq Adrianus Theunisse, geboren te Oud- en Nieuw Gastel op 22 april 1894, overleden te Roosendaal en Nispen op 20 februari 1917, 22 jaar oud, zoon van Hendrik Theunisse en Maria Adriana Cornelia de Jong (IX-t). Hij is getrouwd te Roosendaal op 15 februari 1916, op 21-jarige leeftijd met Johanna Vissenberg (19 jaar oud), geboren te Oud- en Nieuw Gastel op 14 april 1896, dochter van Adriaan Vissenberg en Paulina Wilhelmina Schouw.
(Zij is later getrouwd te Oud- en Nieuw Gastel op 12 juli 1919, op 23-jarige leeftijd met Gerardus van Meel (22 jaar oud), geboren te Oud- en Nieuw Gastel in het jaar 1897, zoon van Willem Antonius van Meel en Johanna Brabers.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia Antonia Theunisse, geboren op 14 september 1916.

X-ar Anna Maria Buuron, dienstbode, geboren te Halsteren (NB) op 29 juli 1885 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Grote Markt 8a), overleden op 8 november 1918, 33 jaar oud, dochter van Marijn Buuron (arbeider) en Maria Johanna Baselier (IX-x). Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 19 april 1909, op 23-jarige leeftijd (1) met Bernardus de Klerk (21 jaar oud), smid, geboren te Bergen op Zoom op 30 november 1887 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus van de Water en Antonius Jordans), wonende te Bergen op Zoom (Wassenaarstraat L 30), te Halsteren (NB) en te Bergen op Zoom (St. Josephstraat 12a), overleden te Bergen op Zoom op 21 januari 1911, 23 jaar oud, zoon van Dionisius de Klerk (kachelmaker, smid en werkman gasfabriek) en Francina Nellen. Uit dit huwelijk:

 1. Dionisius de Klerk, geboren te Bergen op Zoom op 5 november 1909 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Grote Markt 8a).

Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 10 mei 1917, op 31-jarige leeftijd (2) met Dirk van Zanten (27 jaar oud), tuinarbeider, geboren te Renkum op 10 februari 1890 (RK), wonende te Oosterbeek, te Bergen op Zoom (Grote Markt 8a) en te Halsteren (NB), zoon van Wessel van Zanten en Johanna Geertuida van Grol.

X-as Maria Cornelia MariŽn, geboren te Wouw op 31 januari 1887 (RK), dochter van Petrus MariŽn (arbeider) en Johanna Cornelia Mangelaars (IX-y).

Haar zoon van een onbekende man:

 1. Levenloos MariŽn, geboren te Wouw op 28 maart 1911, overleden aldaar op 28 maart 1911.

Zij is getrouwd te Wouw op 3 augustus 1911, op 24-jarige leeftijd (2) met Antonius Groffen (29 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 13 april 1882 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 50) en te Roosendaal, zoon van Jacobus Groffen (landbouwer) en Adriana Cornelia Barrevoets. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Petrus Johannes Groffen, geboren te Roosendaal en Nispen op 28 september 1914, ongehuwd overleden aldaar op 16 mei 1936 overlijdensoorzaak : otitis media, 21 jaar oud.

X-at Jan MariŽn, geboren te Roosendaal en Nispen op 30 maart 1891 (RK), begraven te Roosendaal op 19 december 1972 begraafplaats Bredaseweg, 81 jaar oud, zoon van Petrus MariŽn (arbeider) en Johanna Cornelia Mangelaars (IX-y). Hij is getrouwd te Roosendaal op 10 augustus 1915, op 24-jarige leeftijd met Adriana Cornelia de Bruijn (25 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 18 december 1889, overleden aldaar op 13 januari 1955, 65 jaar oud, dochter van Cornelis de Bruijn (landbouwer) en Anna Cornelia Kerstens (landbouwer). Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Petronella MariŽn, geboren te Roosendaal en Nispen in juni 1918, overleden aldaar op 26 juli 1918, 1 maand oud.

X-au Petrus MariŽn, landbouwer, geboren te Steenbergen op 20 juni 1892 (RK), zoon van Petrus MariŽn (arbeider) en Johanna Cornelia Mangelaars (IX-y). Hij is getrouwd te Roosendaal op 10 januari 1922, op 29-jarige leeftijd met Antonia Wagemakers (31 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 6 juli 1890, dochter van Adriaan Wagemakers (landbouwer) en Johanna Bogers (dienstmeid). Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Johannes MariŽn, geboren te Roosendaal en Nispen in mei 1926, overleden aldaar op 11 december 1926, 7 maanden oud.
 2. Levenloos MariŽn, geboren te Roosendaal en Nispen op 18 oktober 1929, overleden aldaar op 18 oktober 1929.

X-av Petronilla MariŽn, geboren te Steenbergen op 22 mei 1898, dochter van Petrus MariŽn (arbeider) en Johanna Cornelia Mangelaars (IX-y). Zij is getrouwd te Wouw op 22 juni 1915, op 17-jarige leeftijd met Wilhelmus de Weerd (27 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 17 februari 1888 (RK), wonende te Wouw, zoon van Antonij de Weerd (landbouwer) en Petronilla Jansen. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Petrus de Weerd, geboren te Wouw op 14 december 1916, overleden aldaar op 2 januari 1917, 19 dagen oud.
 2. Antonius Petrus de Weerd, geboren te Wouw in februari 1924, overleden aldaar op 12 maart 1924, 1 maand oud.

X-aw Adrianus de Blaaij, geboren te Wouw op 19 juli 1889, zoon van Kornelis de Blaaij (voerman en landbouwer) en Johanna Mangelaars (IX-z). Hij is getrouwd te Roosendaal op 7 juli 1914, op 24-jarige leeftijd met Petronilla Jacoba Uitdewillegen (23 jaar oud), geboren te Kalmthout (BelgiŽ) in het jaar 1891, dochter van Jacobus Uitdewillegen en Maria Cornelia Machielsen. Uit dit huwelijk:

 1. Kees de Blaaij, geboren in het jaar 1919.
 2. Jac de Blaaij, geboren in het jaar 1921.
 3. Piet de Blaaij.
 4. Marinus de Blaaij.

X-ax Cornelis Free, zandvormer, geboren te Bergen op Zoom op 3 juli 1887 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Blauwehandstraat G 1), zoon van Marinus Free (stoker) en Anna Cornelia Hagenaars (IX-aa). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 13 januari 1908, op 20-jarige leeftijd met Elisabeth Elsackers (19 jaar oud), geboren te Wouw op 28 december 1888 (RK), dochter van Martinus Elsackers (arbeider) en Anna Catharina de Jong (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina Free, geboren te Bergen op Zoom op 30 april 1903 (RK).
 2. Marinus Free, geboren te Bergen op Zoom op 27 april 1910 (RK).
 3. Martinus Free, geboren te Bergen op Zoom op 14 september 1911 (RK).
 4. Adrianus Cornelis Free, geboren te Bergen op Zoom op 9 oktober 1912 (RK).

X-ay Anna Catharina Free, geboren te Bergen op Zoom op 4 april 1889 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Londonstraat I 193), dochter van Marinus Free (stoker) en Anna Cornelia Hagenaars (IX-aa). Zij was gehuwd met Henricus Martinus Becht, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1889, zoon van Adrianus Petrus Becht en Christina Lucia Cornelia Graafmans. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Becht, geboren te Bergen op Zoom op 27 februari 1907 (RK), volgt onder XI-w.

X-az Elisabeth Adriana van Dorst, geboren te Oud-Vossemeer in het jaar 1907, dochter van Franciscus van Dorst (landarbeider) en Catharina Cornelia Clarijs (IX-ah). Zij is getrouwd te Oud-Vossemeer op 8 mei 1929, op 22-jarige leeftijd met Adrianus Cornelis Hommel (28 jaar oud), landbouwersknecht en petroleumventer, geboren te Oud-Vossemeer op 20 december 1900, zoon van Franciscus Hommel (vrachtrijder en landarbeider) en Adriana Cornelia Schoonen (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Johannes Hommel, geboren te Oud-Vossemeer in het jaar 1933, overleden te Venray op 2 maart 1951, 18 jaar oud.

X-ba Anna Maria van Hertom, geboren te Steenbergen op 26 april 1910 (RK), wonende te Oudenbosch (NB), dochter van Jan Pieter van Hertom (schoenmaker en brievenbesteller) en Elisabeth Clarijs (IX-aj). Zij was gehuwd met Johannes Adrianus van der Boom, timmerman, geboren te Oudenbosch (NB) op 9 februari 1905 (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Theodorus Maria van der Boom, geboren te Oudenbosch (NB) op 11 december 1936 (RK).

X-bb Elisa Maria Joanna Helmons, geboren te Dinteloord (NB) op 11 maart 1921 (RK), wonende te Oud- en Nieuw Gastel en te Roosendaal, dochter van Sebastiaan Helmons (landarbeider) en Cornelia Clarijs (IX-al). Zij is getrouwd te Steenbergen op 18 februari 1949, op 27-jarige leeftijd met Petrus Johannes van Agtmaal (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op 23 september 1921 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 21 november 1987, 66 jaar oud, zoon van Cornelis van Agtmaal (arbeider) en Catharina Maria Neijssen. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Cornelia Maria van Agtmaal, geboren op 28 januari 1950, volgt onder XI-x.
 2. Sebastiaan Cornelus Maria van Agtmaal, geboren te Steenbergen op 13 april 1956.
 3. Cornelia Maria van Agtmaal, geboren te Steenbergen op 7 februari 1959.
 4. Cornelus Maria van Agtmaal, geboren te Steenbergen op 31 juli 1961.

X-bc Dimphena Maria Johanna Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op 2 juni 1874, wonende te Bergen op Zoom (Koningsstraat I 174) en te Goes, dochter van Johannes Petrus Clarijs (IX-am) en Johanna Berbera van Egeraat. Zij was gehuwd met Josephus Henricus van der Borgt, koopman, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1874, wonende te Goes, zoon van Petrus van der Borgt en Paulina Anna Roos. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes Josephus Gerardus van der Borgt, geboren te Bergen op Zoom op 25 juli 1904.

X-bd Pieter Heijligers, geboren te Steenbergen op 11 april 1887 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden te Bergen op Zoom op 7 juni 1954, 67 jaar oud, zoon van Adriaan Heijligers en Anna Maria Clarijs (IX-ap). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 7 februari 1914, op 26-jarige leeftijd met Willemijna van Schilt (30 jaar oud), dienstbode, geboren te Halsteren (NB) op 15 juli 1883, wonende aldaar, overleden te Vught op 19 december 1952, 69 jaar oud, dochter van Kornelis van Schilt (arbeider) en Joanna van Etten (arbeidster en arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Maria Heijligers, overleden te Halsteren (NB) op 6 april 1916.
 2. Adrianus Martinus Heijligers, overleden te Halsteren (NB) op 11 mei 1920.
 3. Johanna Adriana Heijligers, overleden te Halsteren (NB) op 5 september 1920.

X-be Anna Isabella van Rijsewijk, geboren te Steenbergen op 1 juni 1891 (RK), dochter van Adriaan van Rijsewijk (arbeider) en Joanna Clarijs (IX-ar). Zij is getrouwd te Steenbergen op 16 februari 1912, op 20-jarige leeftijd met Gerardus Jochems (25 jaar oud), arbeider en landarbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer op 17 november 1886 (RK), zoon van Adriaan Jochems (arbeider) en Cornelia van Gurp. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Jochems, landarbeider, geboren te Steenbergen op 9 mei 1912 (RK).
 2. Cornelia Jochems, geboren te Steenbergen op 26 november 1914 (RK), overleden aldaar op 10 december 1914, 14 dagen oud.
 3. Godefridus Jochems, landarbeider, geboren te Steenbergen op 6 mei 1916 (RK).
 4. Cornelis Jochems, landarbeider, geboren te Steenbergen op 5 september 1918 (RK).
 5. Cornelia Jochems, geboren te Steenbergen op 25 januari 1921 (RK).
 6. Johanna Jochems, geboren te Steenbergen op 8 maart 1926 (RK).

X-bf Godefridus Antonius Clarijs, timmerman, geboren te Steenbergen op 13 april 1888, overleden te Halsteren (NB) op 28 mei 1951, 63 jaar oud, zoon van N.N. en Antonia Clarijs (IX-at). Hij is getrouwd te Steenbergen op 13 oktober 1911, op 23-jarige leeftijd met Cornelia Catharina van Overveld (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op 8 juni 1884 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 20 augustus 1947, 63 jaar oud, dochter van Jan van Overveld (arbeider) en Helena de Kok (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Clarijs, geboren te Halsteren op 5 april 1926, overleden aldaar op 5 april 1926.
 2. Levenloos Clarijs, geboren te Halsteren op 26 november 1927, overleden aldaar op 26 november 1927.
 3. Antonia Catharina Clarijs, overleden te Halsteren op 16 maart 1920.
 4. Helena Antonia Clarijs, overleden te Halsteren op 23 maart 1920.
 5. Antonius Cornelis Clarijs, overleden te Halsteren op 25 maart 1920.
 6. Catharina Cornelia Clarijs, overleden te Halsteren op 2 maart 1922.

X-bg Godefridus Clarijs, arbeider, timmerman en landarbeider, geboren te Steenbergen op 14 juli 1896 (RK), overleden aldaar op 24 april 1973, 76 jaar oud, zoon van Adriaan Pieter Clarijs (IX-au) en Anna Cornelia Simonet. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 21 mei 1920, op 23-jarige leeftijd met Petronella van Schilt (23 jaar oud), geboren te Steenbergen op 16 mei 1897, overleden te Nieuw-Vossemeer op 12 juni 1977, 80 jaar oud, dochter van Jan van Schilt en Laurina Bosters. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Johannes Clarijs, landarbeider, geboren te Steenbergen op 28 november 1920. Hij was gehuwd met Anna Cornelia Otte, geboren te Halsteren (NB) op 24 december 1926.
 2. Laurina Anna Clarijs, geboren te Steenbergen op 28 januari 1922. Zij was gehuwd met Petrus Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer op 24 mei 1919, overleden aldaar op 23 januari 1990, 70 jaar oud, zoon van Petrus Marinus Clarijs (IX-ai) en Pieternella Geertruda Free.
 3. Johannes Clarijs, geboren te Steenbergen op 28 februari 1923. Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 12 november 1951, op 28-jarige leeftijd met Johanna Maria Smout (26 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 9 oktober 1925.
 4. Petrus Adrianus Clarijs, geboren te Steenbergen op 27 oktober 1924, overleden aldaar op 19 november 1982, 58 jaar oud. Hij was gehuwd met Johanna Suijkerbuijk, geboren te Nieuw-Vossemeer op 3 juni 1932.
 5. Cornelis Clarijs, geboren te Steenbergen op 2 september 1928. Hij was gehuwd (1) met Maria Cornelia Voermans, geboren te Oud Gastel op 2 september 1927, overleden te Steenbergen op 24 augustus 1970, 42 jaar oud. Hij was gehuwd (2) met Johanna Schoonen, geboren te Steenbergen op 27 januari 1925.

X-bh Johanna Catharina Stuijts, geboren te Woensdrecht op 29 september 1895, dochter van Cornelis Stuijts en Adriana Koolen (IX-az). Zij is getrouwd te Woensdrecht op 16 juni 1915, op 19-jarige leeftijd met Marinus Lockx (22 jaar oud), geboren te Ossendrecht op 29 oktober 1892, zoon van Jacobus Lockx en Maria Catharina van den Bergh. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Lockx. Hij was gehuwd met Goverdina Roks.
 2. Adriana Lockx.

X-bi Catharina Johanna Stuijts, geboren te Woensdrecht op 22 oktober 1896, overleden te Huijbergen op 29 maart 1981, begraven te Hoogerheide, 84 jaar oud, dochter van Cornelis Stuijts en Adriana Koolen (IX-az). Zij was gehuwd met Cornelis Petrus Hermans, geboren te Steenbergen op 5 september 1895 (RK), overleden te Hoogerheide op 21 februari 1978, 82 jaar oud, zoon van Sebastiaan Hermans (arbeider) en Cornelia van Meer. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Hermans.

X-bj Govardus Adrianus Loos, geboren te Kruisland (NB) op 11 oktober 1914, overleden te Straatburg (Duitsland) op 26 september 1944, 29 jaar oud, zoon van Antonius Johannes Loos en Petronilla Clarijs (IX-bf). Hij is getrouwd te Steenbergen op 3 januari 1941, op 26-jarige leeftijd met Johanna van den Berg (20 jaar oud), geboren te Steenbergen op 29 september 1920, dochter van Antonius van den Berg en Maria de Wit.
(Zij was weduwe van Kees Bierboom.) Uit dit huwelijk:

 1. Tonny Loos.

XI-a Leonardus Jochems, landbouwersknecht en arbeider, geboren te Oude Tonge op 3 februari 1901, overleden te Roosendaal op 25 juli 1975, 74 jaar oud, zoon van Theodorus Jochems (X-a) en Wilhelmina Maria Catharina Stam. Hij is in ondertrouw gegaan te Oude Tonge op 14 maart 1929 en getrouwd aldaar op 4 april 1929, op 28-jarige leeftijd met Francina Catharina van Kampen (20 jaar oud), geboren te Roosendaal op 28 juli 1908, overleden aldaar op 24 mei 1980, begraven te Roosendaal (Zegestede) op 28 mei 1980, 71 jaar oud, dochter van Bernardus van Kampen en Johanna Dierckx (X-b). Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Catharina Maria Jochems, geboren te Oude Tonge in augustus 1932, volgt onder XII-a.
 2. Mattheus Marinus Jochems, geboren te Roosendaal en Nispen in februari 1948, overleden aldaar op 4 november 1948, 9 maanden oud.

XI-b Theodorus Matthijs Jochems, geboren te Oude Tonge op 14 juli 1905, zoon van Theodorus Jochems (X-a) en Wilhelmina Maria Catharina Stam.

Op 1 februari 1953, de nacht van de watersnoodramp, zijn zijn vrouw, en zijn 3 dochters, Mientje (26-05-1945), Diny (29-07-1947) en Joke (09-11-1950) verdonken. Hij was onderweg om hulp te halen, en toen hij op de dijk stond spoelde zijn huis weg.

Hij is getrouwd te Oude Tonge op 15 juli 1935, op 30-jarige leeftijd met Cornelia Tuns (22 jaar oud), geboren te Oude Tonge op 30 maart 1913, verdronken aldaar op 1 februari 1953, 39 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Mientje Jochems, geboren te Oude Tonge op 26 mei 1945, verdronken op 1 februari 1953, 7 jaar oud.
 2. Diny Jochems, geboren te Oude Tonge op 29 juli 1947, verdronken aldaar op 1 februari 1953, 5 jaar oud.
 3. Joke Jochems, geboren te Oude Tonge op 9 november 1950, verdronken aldaar op 1 februari 1953, 2 jaar oud.

XI-c Marinus Oerlemans, arbeider, geboren te Steenbergen op 2 augustus 1897 (RK), wonende te Woensdrecht en te Roosendaal, overleden te Rotterdam op 18 juni 1933, 35 jaar oud, zoon van Adriaan Oerlemans (X-d) en Petronilla Lodiers.

Naar Woensdrecht op 12.5.1922.

Hij is getrouwd te Woensdrecht op 16 december 1921, op 24-jarige leeftijd met Petronella van As (23 jaar oud), geboren te Woensdrecht op 30 december 1897 (RK), wonende aldaar en te Roosendaal, dochter van Adrianus van As en Aloijsia van Oevelen. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Aloijsius Oerlemans, geboren te Woensdrecht op 18 februari 1922 (RK), wonende te Roosendaal.
 2. Petrus Johannes Oerlemans, geboren te Steenbergen op 11 december 1923 (RK), wonende te Roosendaal.

XI-d Dimphna Oerlemans, dienstbode, geboren te Steenbergen op 14 maart 1904 (RK), wonende aldaar, overleden te Roosendaal en Nispen op 21 juni 1925 overlijdensoorzaak: verbloeding na partus praematurus, 21 jaar oud, dochter van Adriaan Oerlemans (X-d) en Petronilla Lodiers.

Haar kinderen van een onbekende man:

 1. Corine Johanna Kornelia Oerlemans, geboren te Steenbergen op 21 februari 1924 (RK).
 2. Levenloos Oerlemans, geboren te Roosendaal op 21 juni 1925, overleden aldaar op 21 juni 1925.

XI-e Maria Cornelia Goense, geboren te Bergen op Zoom op 20 oktober 1907 (RK), overleden te Rotterdam op 6 maart 2004, 96 jaar oud, dochter van Adriaan Goense (landbouwer en herbergier) en Catharina Oerlemans (X-l). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 15 mei 1933, op 25-jarige leeftijd met Johannes Wilhelmus Hofstede (29 jaar oud), geboren te Arnhem op 21 augustus 1903, overleden te Bergen op Zoom op 19 oktober 1983, 80 jaar oud, zoon van Joseph Johannes Hofstede en Johanna Burks. Uit dit huwelijk:

 1. Josephus Josina Adrianus Maria Hofstede, volgt onder XII-b.
 2. Robert Johannes Maria Hofstede, volgt onder XII-c.

XI-f Dimphna Adriana Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 19 februari 1911 (RK), dochter van Petrus Oerlemans (X-n) en Cornelia Hertogs. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 14 december 1936, op 25-jarige leeftijd met Wilhelmus Franciscus Krinkels (27 jaar oud), belastingconsulent, geboren te Bergen op Zoom op 28 mei 1909, wonende te Bergen op Zoom (Stationsstraat 34), zoon van Petrus Johannes Krinkels en Dimphna Maria Demmers. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Krinkels, geboren in het jaar 1938.
 2. Petrus Krinkels, geboren op 5 juli 1939.
 3. Wilhelmus Krinkels, geboren in december 1941.
 4. Franciscus Krinkels, geboren in het jaar 1949.

XI-g Marinus van Steenpaal, geboren te Roosendaal en Nispen op 20 juli 1900, zoon van Johannes van Steenpaal (arbeider) en Dimphna van Etten (X-q). Hij is getrouwd te Wouw op 29 december 1921, op 21-jarige leeftijd met Petronella van Loon (17 jaar oud), geboren te Wouw in het jaar 1904 (RK), dochter van Johannes van Loon (arbeider) en Johanna van Steenpaal. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Johannes van Steenpaal, landarbeider, geboren te Wouw in het jaar 1925, overleden te Bergen op Zoom op 6 augustus 1944, 19 jaar oud.

XI-h Maria Adriana Johanna van Aart, geboren te Wouw op 26 juni 1911, dochter van Johannes Baptist van Aart (voerman) en Maria Elizabet van Etten (X-t). Zij was gehuwd met Nicolaas Loos, geboren te Wouw op 24 mei 1909, zoon van Johannes Loos en Anna Maria van den Berg. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Loos, geboren te Roosendaal op 1 april 1942.

XI-i Antonetta Ruijten, geboren te Steenbergen op 15 april 1899 (RK), dochter van Martien Ruijten (X-v) en Johanna Danen. Zij is getrouwd te Steenbergen op 22 oktober 1920, op 21-jarige leeftijd met Jacobus Voorbraak (26 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 1 mei 1894 (RK), zoon van Kornelis Voorbraak (arbeider) en Maria Schijvenaars. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Martinus Voorbraak, geboren te Steenbergen op 15 juni 1921 (RK).
 2. Johanna Maria Pieternella Voorbraak, geboren te Steenbergen op 31 december 1922 (RK), wonende te Oud- en Nieuw Gastel.
 3. Maria Johanna Adriana Voorbraak, geboren te Steenbergen op 11 september 1924 (RK), wonende te Oud- en Nieuw Gastel.
 4. Martinus Cornelis Voorbraak, geboren te Steenbergen op 11 november 1926 (RK).
 5. Adriana Antonetta Maria Voorbraak, geboren te Steenbergen op 27 november 1931 (RK).
 6. Quirina Maria Johanna Voorbraak, geboren te Steenbergen op 24 augustus 1934 (RK).
 7. Cornelia Johanna Theresia Voorbraak, geboren te Steenbergen op 11 september 1936 (RK).
 8. Petrus Antonius Jacobus Voorbraak, geboren te Steenbergen op 4 november 1938 (RK).

XI-j Johanna Bastiaanse, geboren te Steenbergen op 18 januari 1901 (RK), dochter van Willem Bastiaanse (koopman en arbeider) en Adriana Hellemons (X-x). Zij is getrouwd te Steenbergen op 22 april 1921, op 20-jarige leeftijd met Cornelis de Groen (23 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 23 maart 1898 (RK), zoon van Kornelis de Groen (landbouwer) en Petronella van Gastel. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Wilhelmus de Groen, geboren te Steenbergen op 6 augustus 1921 (RK).
 2. Adriana Petronella de Groen, geboren te Steenbergen op 24 februari 1925 (RK), overleden aldaar op 22 maart 1925, 26 dagen oud.
 3. Adriana Petronella de Groen, geboren te Steenbergen op 30 juni 1926 (RK).
 4. Wilhelmus Henricus Marinus Johannes de Groen, geboren te Steenbergen op 4 juli 1931 (RK).
 5. Petronella Adriana Maria de Groen, geboren te Steenbergen op 16 oktober 1934 (RK).
 6. Henricus Marinus Johannes Maria de Groen, geboren te Steenbergen op 1 augustus 1938 (RK).
 7. Francisca Adriana Johanna Maria de Groen, geboren te Steenbergen op 25 februari 1941 (RK).

XI-k Elisabeth Anna Raats, Lies, dienstbode, geboren te Kruisland (NB) op 11 december 1919 om 8 1/2 uur v.m., gedoopt aldaar op 11 december 1919 (RK), overleden te Steenbergen op 24 juli 1980, 60 jaar oud, dochter van Adriaan Anthonij Jan Raats (arbeider) en Petronella Hellemons (X-y). Zij is getrouwd te Steenbergen op 13 oktober 1948, getrouwd te Steenbergen (St. Gummaruskerk) op 13 oktober 1948 voor de kerk (RK), op 28-jarige leeftijd met Petrus Oerlemans, Piet (34 jaar oud), ambtenaar PNEM, geboren te Steenbergen op 2 maart 1914 5 uur voormiddags, gedoopt te Steenbergen (St. Gummaruskerk) op 2 maart 1914 (RK), overleden te Steenbergen op 16 maart 1989, 75 jaar oud, zoon van Frans Oerlemans, Suus (arbeider) en Johanna Maria de Regt. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Franciscus Maria Oerlemans, Sjaak, geboren te Steenbergen op 19 augustus 1949 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Hector en Joanna Raats), volgt onder XII-d.
 2. Franciscus Sebastianus Maria Oerlemans, Frans, geboren te Steenbergen op 4 december 1950 (RK) (doopgetuigen waren Sebastianus Oerlemans en Maria Oerlemans), volgt onder XII-e.
 3. Petronella Johanna Maria Oerlemans, Lťanne, geboren te Steenbergen op 12 mei 1954 (doopgetuigen waren Franciscus Oerlemans en Joanna Raats), volgt onder XII-f.

XI-l Joanna Marina Raats, Tante Jo, dienstbode, geboren te Kruisland (NB) op 11 december 1919 om 9 uur v.m. (RK), dochter van Adriaan Anthonij Jan Raats (arbeider) en Petronella Hellemons (X-y). Zij was gehuwd met Adrianus Hector, Janus, landarbeider en politieagent, geboren te Steenbergen op 1 juni 1919 (RK), verongelukt, zoon van Lambertus Hector (arbeider) en Adriana Gram. Uit dit huwelijk:

 1. Lambert Hector, geboren te Bergen op Zoom, volgt onder XII-g.
 2. Jack Hector, geboren te Bergen op Zoom, volgt onder XII-h.
 3. AdriŽnne Hector, geboren te Bergen op Zoom, volgt onder XII-i.
 4. Peter Hector, geboren te Bergen op Zoom, volgt onder XII-j.
 5. Andrť Hector, geboren te Bergen op Zoom, volgt onder XII-k.
 6. Ellie Hector, geboren te Bergen op Zoom, volgt onder XII-l.

XI-m Wilhelmina Adriana Cornelia van Tiggelen, geboren te Wouw op 31 januari 1912, overleden te Roosendaal op 13 oktober 1981, 69 jaar oud, dochter van Rumoldus van Tiggelen (veekoopman) en Anna Maria IJzermans (X-ad). Zij was gehuwd met Josephus Paulus Kouters, geboren op 3 februari 1906, overleden op 2 februari 1978, 71 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Rene Kouters, geboren te Roosendaal in het jaar 1940.
 2. Rina Kouters, geboren te Roosendaal in het jaar 1942.
 3. Ben Kouters, geboren te Roosendaal in het jaar 1945.
 4. Annemieke Kouters, geboren te Roosendaal in het jaar 1949.

XI-n Petrus Antonius Marie van Tiggelen, geboren te Wouw op 22 oktober 1921, zoon van Rumoldus van Tiggelen (veekoopman) en Anna Maria IJzermans (X-ad). Hij was gehuwd met Maria Cornelia Pijs, geboren te Heerle (NB) op 30 mei 1923, overleden te Wouw op 23 februari 1999, gecremeerd te Bergen op Zoom op 26 februari 1999, 75 jaar oud, dochter van Adrianus Johannes Cornelis Pijs en Aloysia Catharina Rijk. Uit dit huwelijk:

 1. Kees van Tiggelen, geboren te Wouw op 17 december 1951, volgt onder XII-m.
 2. Rene Rumoldus van Tiggelen.

XI-o Kornelis IJzermans, arbeider en chauffeur, geboren te Steenbergen op 6 november 1887 (RK), wonende te Dinteloord (NB), zoon van Pieter IJzermans (X-ae) en Joanna Jansen. Hij is getrouwd te Steenbergen op 30 juli 1909, op 21-jarige leeftijd met Antonetta Schoonen (22 jaar oud), geboren op 2 juni 1887 (RK), dochter van Jan Schoonen (arbeider) en Dimphna van Oorschot (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Johanna IJzermans, geboren te Dinteloord (NB) op 14 december 1906 (RK), wonende te Standdaarbuiten (NB) en te Oudenbosch (NB).

XI-p Adrianus IJzermans, geboren te Steenbergen op 21 mei 1889 (RK), wonende te Dinteloord (NB), zoon van Pieter IJzermans (X-ae) en Joanna Jansen. Hij is getrouwd te Steenbergen op 1 september 1911, op 22-jarige leeftijd met Maria Elizabeth Lammers (19 jaar oud), geboren te Steenbergen op 11 januari 1892, dochter van Leendert Lammers (bierbrouwersknecht) en Maria Elizabet Iriks. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna IJzermans, overleden te Dinteloord (NB) op 29 juli 1913.

XI-q Adriana Cornelia de Weert, geboren te Steenbergen op 3 maart 1887 (RK), dochter van Pieter de Weert (arbeider) en Catharina Helena IJzermans (X-af). Zij is getrouwd te Wouw op 15 december 1910, op 23-jarige leeftijd met Petrus Jacobs (27 jaar oud), geboren te Wouw op 23 september 1883, zoon van Gerardus Jacobs (arbeider) en Johanna van den Boom. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Jacobs, geboren te Achthuizen op 25 april 1916. Hij was gehuwd met Maria Cornelia Hoyvoets.
 2. Henricus Jacobs, geboren te Achthuizen op 8 februari 1920. Hij was gehuwd met Maria Cornelia Meeus.
 3. Christianus Jacobs, geboren in het jaar 1924.
 4. Petrus Jacobs, overleden in het jaar 1945. Hij was gehuwd met Johanna Bode.
 5. Gerardus Jacobs.
 6. Johanna Jacobs.

XI-r Kornelis Nieuwlaat, arbeider, geboren te Steenbergen op 11 april 1884 (RK), wonende te Klundert (NB), zoon van Johannis Nieuwlaat (arbeider) en Joanna Catharina Schouteren (X-ag). Hij is getrouwd te Steenbergen op 24 augustus 1906, op 22-jarige leeftijd met Elizabeth Maria van der Wegen (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op 22 mei 1884 (RK), wonende te Klundert (NB), dochter van Rochus van der Wegen (arbeider) en Elizabet Maria van Roosendaal (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Maria Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 24 februari 1907 (RK), wonende te Oud- en Nieuw Gastel en te Roosendaal.
 2. Johannes Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 23 maart 1908 (RK), wonende te Oud Gastel en te Klundert (NB).
 3. Catharina Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 15 april 1910 (RK), wonende te Roosendaal.
 4. Adriana Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 28 september 1911 (RK), overleden aldaar op 5 november 1912, 1 jaar oud.
 5. Cornelia Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 14 oktober 1912 (RK), overleden aldaar op 26 oktober 1913, 1 jaar oud.
 6. Adriana Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 15 januari 1914 (RK), wonende te Oud Gastel.
 7. Rochus Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 24 mei 1915 (RK), overleden aldaar op 2 mei 1916, 344 dagen oud.
 8. Wilhelmina Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 12 juli 1916 (RK), wonende te Klundert (NB).
 9. Petronella Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 17 maart 1919 (RK), wonende te Klundert (NB).
 10. Rochus Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 20 juli 1920 (RK), overleden aldaar op 31 mei 1921, 315 dagen oud.
 11. Maria Francina Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 29 maart 1922, wonende te Klundert (NB).
 12. Petrus Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 24 april 1926, wonende te Klundert (NB).

XI-s Adriana Cornelia Nieuwlaat, Kee, geboren te Steenbergen op 16 december 1886 (RK), wonende te Halsteren (NB), overleden te Bergen op Zoom op 16 februari 1960, 73 jaar oud, dochter van Johannis Nieuwlaat (arbeider) en Joanna Catharina Schouteren (X-ag).

Haar dochter van een onbekende man:

 1. Catharina Wilhelmina Nieuwlaat, geboren op 9 augustus 1907 onechte dochter (RK), overleden te Steenbergen op 29 augustus 1907, 20 dagen oud.

Zij is getrouwd te Steenbergen op 22 mei 1908, op 21-jarige leeftijd (2) met Pieter Somers (23 jaar oud), geboren te Steenbergen op 8 september 1884 (RK), overleden te Steenbergen (Welberg) op 23 oktober 1956, 72 jaar oud, zoon van Martien Somers (arbeider) en Geertrui Linders.

XI-t Wilhelmina Catharina Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 14 november 1890 (RK), wonende te Dinteloord (NB), dochter van Johannis Nieuwlaat (arbeider) en Joanna Catharina Schouteren (X-ag). Zij is getrouwd te Steenbergen op 27 september 1907, op 16-jarige leeftijd met Kornelis Dogge (21 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 22 augustus 1886 (RK), zoon van Gerard Dogge (arbeider) en Joanna Hector (arbeidster). Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Johanna Dogge, geboren te Steenbergen op 17 september 1908 (RK), overleden aldaar op 11 oktober 1908, 24 dagen oud.
 2. Gerardus Dogge, geboren te Steenbergen op 24 september 1909 (RK), overleden aldaar op 3 oktober 1909, 9 dagen oud.
 3. Catharina Johanna Dogge, geboren te Steenbergen op 24 januari 1911 (RK), wonende te Dinteloord (NB).
 4. Johanna Dogge, geboren te Steenbergen op 3 januari 1913 (RK), wonende te Breda.
 5. Gerardus Dogge, geboren op 16 februari 1916 (RK).
 6. Johannes Dogge, geboren te Steenbergen op 14 mei 1919 (RK).

XI-u Petronella Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op 19 augustus 1898 (RK), dochter van Johannis Nieuwlaat (arbeider) en Joanna Catharina Schouteren (X-ag). Zij is getrouwd te Steenbergen op 6 juni 1919, op 20-jarige leeftijd met Cornelis Hoendervangers (24 jaar oud), landarbeider, geboren te Steenbergen op 29 januari 1895 (RK), wonende te Wouw, zoon van Pieter Jan Hoendervangers (arbeider) en Anna Catharina van der Bruggen. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Catharina Hoendervangers, geboren te Steenbergen op 25 juli 1919 (RK), wonende te Bergen op Zoom, te Wouw en te Arnhem.
 2. Anna Petronella Hoendervangers, geboren te Steenbergen op 12 juli 1921 (RK), wonende te Roosendaal en te Breda.
 3. Wilhelmina Elizabeth Hoendervangers, dienstbode, geboren te Steenbergen op 28 november 1922 (RK), wonende te Breda.
 4. Petrus Johannes Gummarus Hoendervangers, geboren te Steenbergen op 10 oktober 1927 (RK).
 5. Elisabeth Hoendervangers, geboren te Steenbergen op 27 november 1929 (RK).

XI-v Pieter Cornelis Schouteren, arbeider, tuinder en vlasbewerker, geboren te Steenbergen op 28 oktober 1896, overleden te Bergen op Zoom op 26 november 1968, 72 jaar oud, zoon van Jacobus Schouteren (X-ak) en Dimphna Keepers.

Was ook smokkelaar en stroper. Tuinierde op gepachte grond aan de Kruispoort (de latere Nassaulaan), op de wallen aan de Krommeweg, de Veerweg, bij de boer en op de plantsoenendienst van de gemeente Rotterdam als ook bij Balast Nedam. Werkte als gastarbeider in Duitsland in de periode 1913-1919. Was ook krooibaas bij het zilverjuinen.

Hij is getrouwd te Steenbergen op 12 februari 1926, op 29-jarige leeftijd met Maria Petronella van Meel (20 jaar oud), dienstbode en tuinierster, geboren te Roosendaal en Nispen op 8 juni 1905, overleden te Steenbergen op 19 maart 1985, begraven aldaar op 22 maart 1985, 79 jaar oud, dochter van Leonardus van Meel (stoker en arbeider) en Petronella Stevens.

Was een voortreffelijk kokkin, werkte als dienstbode bij de fam. Vlamings en in het eigen bedrijfje. Ging met haar man met de handkargroente en fruit uitleuren. Kweekte ook aardbeien en koolplanten voor de verkoop.
Uit dit huwelijk:
 1. Dimphna Petronella Maria Schouteren, volgt onder XII-n.

XI-w Marinus Becht, geboren te Bergen op Zoom op 27 februari 1907 (RK), wonende te Rotterdam, zoon van Henricus Martinus Becht en Anna Catharina Free (X-ay). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 4 april 1929, op 22-jarige leeftijd met Cornelia Sebregts (21 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 28 juli 1907, dochter van Sebastiaan Sebregts (arbeider en bierhuishouder) en Cornelia van Geel. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Becht.

XI-x Catharina Cornelia Maria van Agtmaal, geboren op 28 januari 1950, dochter van Petrus Johannes van Agtmaal en Elisa Maria Joanna Helmons (X-bb). Zij is getrouwd te Steenbergen op 9 september 1971, op 21-jarige leeftijd met Franciscus Adrianus Maria van Eekelen (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op 28 oktober 1948, zoon van Cornelis Franciscus van Eekelen en Johanna Geertruda Josepha van Sittert. Uit dit huwelijk:

 1. Mariken van Eekelen, geboren te Rotterdam op 10 mei 1976.

XII-a Wilhelmina Catharina Maria Jochems, geboren te Oude Tonge in augustus 1932, dochter van Leonardus Jochems (XI-a) en Francina Catharina van Kampen. Zij was gehuwd met Petrus Adrianus Broeren, geboren te Roosendaal op 14 januari 1934, overleden op 14 maart 1987, 53 jaar oud, zoon van Marinus Godefridus Broeren (koperslager) en Catharina Johanna Dekkers (dienstmeid en appelplukster). Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Catharina Maria Broeren, geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op 29 mei 1962 (doopgetuigen waren Marinus Godefridus Broeren en Catharina Dekkers), volgt onder XIII-a.
 2. Johannes Francina Leonardus Broeren, geboren te Roosendaal op 25 augustus 1963, gedoopt aldaar op 25 augustus 1963. Hij is getrouwd te Roosendaal op 9 juni 1995, op 31-jarige leeftijd met Mirjan Huiberdina Cornelia Maria van Zundert (28 jaar oud), geboren te Roosendaal op 8 december 1966, gedoopt aldaar op 8 december 1966 (RK), dochter van Arie van Zundert en Netty van Hoof.

XII-b Josephus Josina Adrianus Maria Hofstede, zoon van Johannes Wilhelmus Hofstede en Maria Cornelia Goense (XI-e). Hij was gehuwd met Jeanette van Maren. Uit dit huwelijk:

 1. Bianca Hofstede.

XII-c Robert Johannes Maria Hofstede, zoon van Johannes Wilhelmus Hofstede en Maria Cornelia Goense (XI-e). Hij was gehuwd met Irma Cornelia Nijbacker. Uit dit huwelijk:

 1. Ilonka Maroesjka Hofstede, volgt onder XIII-b.
 2. Yvo Nicolai Hofstede.
 3. Danphne Hofstede.
 4. Anne Hofstede.

XII-d Adrianus Franciscus Maria Oerlemans, Sjaak, afdelingschef fotolaboratorium, geboren te Steenbergen op 19 augustus 1949 (RK), wonende aldaar, zoon van Petrus Oerlemans, Piet (ambtenaar PNEM) en Elisabeth Anna Raats, Lies (XI-k). Hij is getrouwd te Steenbergen op 19 maart 1976, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Maria Jacobi den Ouden, Cor (23 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 10 december 1952, dochter van Josephus Adrianus Aloisius den Ouden (fietsenmaker, autodealer) en Lucia Theresia van Oeffelen. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Elisabeth Lucia Oerlemans, Marleen, geboren te Bergen op Zoom op 14 februari 1983.
 2. Lucia Elisabeth Maria Oerlemans, Marloes, geboren te Steenbergen op 3 juni 1984.

XII-e Franciscus Sebastianus Maria Oerlemans, Frans, filiaalchef meubelhandel, geboren te Steenbergen op 4 december 1950 (RK), wonende te Culemborg, zoon van Petrus Oerlemans, Piet (ambtenaar PNEM) en Elisabeth Anna Raats, Lies (XI-k). Hij is getrouwd te Steenbergen op 26 oktober 1974, op 23-jarige leeftijd met Dimphna Johanna Anna Maria Augustijn, Ina (23 jaar oud), geboren te Steenbergen op 6 april 1951 (RK), dochter van Hendricus Augustijn (tuinbouwer) en Elisabeth Catharina de Jong. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Johanna Cornelia Petronella Oerlemans, Linda, geboren te Steenbergen op 4 mei 1977, volgt onder XIII-c.
 2. Elisabeth Dimphna Francisca Maria Oerlemans, Ankie, geboren te Steenbergen op 30 september 1978, volgt onder XIII-d.

XII-f Petronella Johanna Maria Oerlemans, Lťanne, geboren te Steenbergen op 12 mei 1954, wonende te Geldrop, te Steenbergen en te Eindhoven, dochter van Petrus Oerlemans, Piet (ambtenaar PNEM) en Elisabeth Anna Raats, Lies (XI-k). Zij is getrouwd te Steenbergen op 22 februari 1974, op 19-jarige leeftijd met Frederik Jan de Jonge, Fred (22 jaar oud), bankemployee, geboren te Breda (Ignatiusziekenhuis) op 17 september 1951, wonende te Geldrop, te Breda, te Steenbergen en te Eindhoven, zoon van Jan de Jonge (ambtenaar PTT) en Maria Johanna van Willigenburg, Marianne (telefoniste PTT). Uit dit huwelijk:

 1. Kasper de Jonge, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 7 april 1979, volgt onder XIII-e.
 2. Ellen de Jonge, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 16 september 1982, volgt onder XIII-f.

XII-g Lambert Hector, geboren te Bergen op Zoom, zoon van Adrianus Hector, Janus (landarbeider en politieagent) en Joanna Marina Raats, Tante Jo (XI-l). Hij is gehuwd met Lia. Uit dit huwelijk:

 1. Vincent Hector.
 2. Ilya Hector.

XII-h Jack Hector, geboren te Bergen op Zoom, zoon van Adrianus Hector, Janus (landarbeider en politieagent) en Joanna Marina Raats, Tante Jo (XI-l). Hij is gehuwd met Ria. Uit dit huwelijk:

 1. Mark Hector.
 2. Catharina Hector.

XII-i AdriŽnne Hector, geboren te Bergen op Zoom, dochter van Adrianus Hector, Janus (landarbeider en politieagent) en Joanna Marina Raats, Tante Jo (XI-l). Zij was gehuwd met Chris. Uit dit huwelijk:

 1. Dennis.

XII-j Peter Hector, politieagent, geboren te Bergen op Zoom, zoon van Adrianus Hector, Janus (landarbeider en politieagent) en Joanna Marina Raats, Tante Jo (XI-l). Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 1. Peter Hector.

XII-k Andrť Hector, geboren te Bergen op Zoom, zoon van Adrianus Hector, Janus (landarbeider en politieagent) en Joanna Marina Raats, Tante Jo (XI-l). Hij is gehuwd met Nel. Uit dit huwelijk:

 1. Mandy Hector.

XII-l Ellie Hector, geboren te Bergen op Zoom, overleden aldaar, dochter van Adrianus Hector, Janus (landarbeider en politieagent) en Joanna Marina Raats, Tante Jo (XI-l). Zij was gehuwd met Ruud. Uit dit huwelijk:

 1. Rolf.
 2. Angele.

XII-m Kees van Tiggelen, geboren te Wouw op 17 december 1951, zoon van Petrus Antonius Marie van Tiggelen (XI-n) en Maria Cornelia Pijs. Hij is getrouwd te Wouw op 9 oktober 1985, op 33-jarige leeftijd met Elisabeth Hurks (31 jaar oud), geboren te Breda op 19 november 1953, dochter van Mauritius Hurks en Johanna Lijmbach. Uit dit huwelijk:

 1. Pascal van Tiggelen, geboren te Breda op 5 mei 1991.
 2. Nicole van Tiggelen.

XII-n Dimphna Petronella Maria Schouteren, dochter van Pieter Cornelis Schouteren (XI-v) en Maria Petronella van Meel. Zij was gehuwd met Antonius Adrianus Machielse. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Petrus Maria Machielse.

XIII-a Marinus Catharina Maria Broeren, geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op 29 mei 1962, zoon van Petrus Adrianus Broeren en Wilhelmina Catharina Maria Jochems (XII-a). Hij is getrouwd te Roosendaal op 15 juni 1990, op 28-jarige leeftijd met Mieke Schellingerhout (29 jaar oud), geboren te Rotterdam op 7 april 1961, dochter van Marinus Schellingerhout en Gerarda Geertruida Lafeber. Uit dit huwelijk:

 1. Rick Broeren, geboren te Roosendaal op 28 augustus 1991.
 2. Anna Broeren, geboren te Roosendaal op 8 maart 1995.

XIII-b Ilonka Maroesjka Hofstede, dochter van Robert Johannes Maria Hofstede (XII-c) en Irma Cornelia Nijbacker. Zij was gehuwd (1) met Mark Griffioen. Uit dit huwelijk:

 1. Irmine Liselotte Griffioen.
 2. Roderick Johannes Griffioen.

Zij was gehuwd (2) met Louis Martin Hellewegen, zoon van Gerrit Hellewegen en Femmetjje Rill.

XIII-c Elisabeth Johanna Cornelia Petronella Oerlemans, Linda, geboren te Steenbergen op 4 mei 1977, dochter van Franciscus Sebastianus Maria Oerlemans, Frans (XII-e) en Dimphna Johanna Anna Maria Augustijn, Ina. Zij woonde samen met Robin Dam.
Uit deze relatie:

 1. Lucas Dam.
 2. Stan Dam.

XIII-d Elisabeth Dimphna Francisca Maria Oerlemans, Ankie, geboren te Steenbergen op 30 september 1978, dochter van Franciscus Sebastianus Maria Oerlemans, Frans (XII-e) en Dimphna Johanna Anna Maria Augustijn, Ina. Zij woonde samen met Eric Houtzager.
Uit deze relatie:

 1. Floor Linde Houtzager, geboren te Vianen op 14 oktober 2007.
 2. Ruben Houtzager, geboren te Vianen.

XIII-e Kasper de Jonge, ingenieur hogere informatica, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 7 april 1979, wonende te Geldrop (Dommelstraat 14) en te Redmond (Washington, U.S.A.), zoon van Frederik Jan de Jonge, Fred (bankemployee) en Petronella Johanna Maria Oerlemans, Lťanne (XII-f). Hij is getrouwd te Geldrop op 10 september 2004 (getuigen waren Eelco Kroonenberg en Ellen de Jonge), op 25-jarige leeftijd met Merel Kroonenberg (26 jaar oud), geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 28 december 1977, wonende te Geldrop (Dommelstraat 14) en te Redmond (Washington, U.S.A.), dochter van Dick Martin Johan Kroonenberg en Jacoba Cornelia Anna van der Heijden. Uit dit huwelijk:

 1. Karlijn de Jonge, geboren te Geldrop op 27 juli 2009, wonende te Geldrop (Dommelstraat 14) en te Redmond (Washington, U.S.A.).
  Karlijn woog 3320 gram bij de geboorte en was 52 cm lang.
 2. Anouk de Jonge, geboren te Redmond (Washington, U.S.A.) op 14 februari 2013.

XIII-f Ellen de Jonge, drs. psychologie, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op 16 september 1982, wonende te Utrecht en te Alkmaar, dochter van Frederik Jan de Jonge, Fred (bankemployee) en Petronella Johanna Maria Oerlemans, Lťanne (XII-f). Zij woont nu samen met Tom Obdam, geboren te Sittard in september 1982, wonende te Eindhoven en te Alkmaar, zoon van Ben Obdam en Wilma van Campen.
Uit deze relatie:

 1. Samuel Frederik Obdam, geboren te Alkmaar op 3 december 2012.