Genealogie van Adriaen Doggen.


I Adriaen Doggen.

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 1. Geert Doggen, geboren in het jaar 1554, volgt onder II-a.
 2. Jan Adriaens Doggen, geboren in het jaar 1558, volgt onder II-b.
 3. Adriaen Adriaens Doggen, volgt onder II-c.

II-a Geert Doggen, geboren in het jaar 1554, wonende te Wouw (Westelaar), overleden op 29 november 1622, 68 jaar oud, zoon van Adriaen Doggen (I).

Geert, woonde in 1617 op een hoefje op Westelaar.

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

 1. Paulus Doggen.
 2. Neeltken Geerts Doggen, volgt onder III-a.

II-b Jan Adriaens Doggen, geboren in het jaar 1558, overleden na 16 maart 1627, minstens 69 jaar oud, zoon van Adriaen Doggen (I).

Hij was hoofdman van het St. Jorisgilde in 1623.

Jan was gehuwd (1) met Dochter van Maijke. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaen Janssen Doggen, gedoopt te Wouw, volgt onder III-b.
 2. Cornelis Janssen Doggen, volgt onder III-c.
 3. Soetken Doggen.
  Soetken was gehuwd met Jan Adriaens Cuijsser.
 4. Libeken Doggen, overleden voor 5 april 1636.
  Libeken was gehuwd met Marinus Hendriks Hoendertpeert, landbouwer, geboren te Heerle (NB) in het jaar 1597.
 5. Mayke Doggen.
  Mayke was gehuwd (1) met Gommert Govaerts, overleden voor 27 juni 1626.
  Mayke was gehuwd (2) met Laureys Anthonissen.
  Ruiter onder drossaard Brochen in 1643.
Jan was gehuwd (2) met Lauwken Bastiaens, overleden op 28 januari 1623.

II-c Adriaen Adriaens Doggen, zoon van Adriaen Doggen (I).

Adriaen, koopt in 1613 samen met Adriaen Jansz. Cuysser een "stede" op Oostelaar met 14 of 15 gemeten land, verder nog vermeld op 21 februari 1624.

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

 1. Lisken Adriaens Doggen, volgt onder III-d.

III-a Neeltken Geerts Doggen, overleden voor 5 augustus 1651, dochter van Geert Doggen (II-a).

Neeltken was gehuwd met Marinus Engels. Uit dit huwelijk:

 1. Pacijnken Marijnis Engels, gedoopt te Wouw op 6 april 1627 (doopgetuigen waren Joos Matthijs en Lijn Engelen), overleden te Wouw (Westelaar) op 24 oktober 1676, 49 jaar oud.
  Pacijnken is getrouwd te Wouw op 14 maart 1652, op 24-jarige leeftijd met Cornelis van den Kieboom, overleden te Wouw (Westelaar) op 12 juli 1700, zoon van Claes Hendriks van den Kieboom en Mayke Nouten.
  Bezat en hoeve op Westelaar, gemeenteman voor Westelaar (1674).

III-b Adriaen Janssen Doggen, gedoopt te Wouw, overleden aldaar op 28 juni 1634, zoon van Jan Adriaens Doggen (II-b) en Dochter van Maijke.

Adriaen was gehuwd (1) met Janneke Adrianusdr. Potter, dochter van Adriaen Janssen Potter en Tanneken Heijnen. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Doggen, geboren op 2 augustus 1615.
Adriaen was gehuwd (2) met Engelken Janssen Hoogemoet, geboren rond 1600.
Engelken is later getrouwd op 22 juni 1636, op ongeveer 36-jarige leeftijd met Gabriel Cornelissen. Uit dit huwelijk:
 1. Joanna Adriaenssen Doggen, geboren op 25 oktober 1620.
  Joanna is in ondertrouw gegaan te Wouw op 18 april 1643 en getrouwd aldaar op 10 mei 1643 (getuigen waren Leonardus Janssen en Cornelius Cornelissen Gabriels), op 22-jarige leeftijd (1) met Marijnus Jansz. Vadden.
  Getuigen ondertrouw: Cornelius Cornelissen, Jacobus Henricx.

  Joanna is getrouwd in het jaar 1650, op 30-jarige leeftijd (2) met Andries Adriaensen op den Houck, wonende te Heerle (NB).
  Andries is later in ondertrouw gegaan op 12 mei 1653 en getrouwd te Wouw op 9 juni 1653 (getuigen waren Maeijken Andries en Henderick Antonissen Laenen) met Joanna Anthonisen Laenen (25 jaar oud), geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 3 maart 1628 (doopgetuigen waren Leendert Heijn Lanen en Grietken Roeken), dochter van Antonis Heijn Lanen en Maeijken Hermans Tolenaers. Joanna is eerder getrouwd voor 1652, op hoogstens 24-jarige leeftijd met Claes Adriansz, van Bavel, overleden voor 19 november 1652, zoon van Adriaen Jansen van Bavel en Leentken Hermans.
 2. Lijsken Doggen, gedoopt te Wouw op 16 januari 1623 (doopgetuigen waren Cornelis van Hove en Thorij Joossen).
 3. Maria Adriaens Doggen, geboren te Wouw (Zaafsel) op 20 december 1624 (doopgetuige was Maria Ruijten), volgt onder IV-a.
 4. Soetken Doggen, geboren op 16 april 1628.
  Soetken was gehuwd met Huijbrecht Janszn. de Laet.
 5. Joannes Adriaensen Doggen, geboren op 26 januari 1631, volgt onder IV-b.
 6. Elisabeth Doggen, gedoopt te Wouw op 28 juni 1633 (doopgetuigen waren Lenaert Mertens en Pacijn Jacobssen).

III-c Cornelis Janssen Doggen, zoon van Jan Adriaens Doggen (II-b) en Dochter van Maijke.

Cornelis was gehuwd met Maeijken Cornelis Potter, dochter van Cornelis Jansz. Potter. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Cornelisse Doggen, geboren op 25 maart 1625, ongehuwd overleden te Wouw (Westelaar) op 28 februari 1665, 39 jaar oud.
 2. Cornelis Cornelis Doggen, gedoopt te Wouw op 17 december 1628 (doopgetuigen waren Joos Matthijssen en Engelken Jans), volgt onder IV-c.
 3. Anna Doggen, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 17 augustus 1631 (doopgetuigen waren Cornelis Pierssen en Teunken Corstiaens).
 4. Adriaen Cornelis Jansen Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 1 oktober 1634 (doopgetuigen waren Lenaert Mertens en Cathelijn Joos van Acker).

III-d Lisken Adriaens Doggen, overleden voor 17 februari 1636, dochter van Adriaen Adriaens Doggen (II-c).

Lisken was gehuwd (1) met Dierick Antoniszn. Geltelubber, overleden op 1 november 1622. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Diricxsen Geltelubber, geboren voor 1615, volgt onder IV-d.
Lisken was gehuwd (2) met Joos Baten, overleden op 4 januari 1677, zoon van Matthijs Adriaens Baten en Dorothea van Acker. Uit dit huwelijk:
 1. Thoriken Joossen Baten, geboren op 6 november 1627, overleden op 24 juni 1652, 24 jaar oud.
  Thoriken is in ondertrouw gegaan te Wouw op 6 januari 1652 en getrouwd aldaar op 21 januari 1652, op 24-jarige leeftijd met Henricus Anthonissen Laenen (21 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 23 oktober 1630 (doopgetuigen waren Lenaert de Molenaer en Maeij Tijs), wonende te Wouw (Spellestraat), zoon van Antonis Heijn Lanen en Maeijken Hermans Tolenaers.
  Henricus is later in ondertrouw gegaan op 15 maart 1664 en getrouwd te Wouw op 5 april 1664 (getuigen waren Jan Huijberecht Vervucht (ondertrouw), Godefridus van Donghen en Cornelia Paulus), op 33-jarige leeftijd met Theuntjen Huijberecht Vervucht (21 jaar oud), geboren op 24 juni 1642 (doopgetuigen waren Joannes Huberts Verucht en Anna Michealis), overleden te Wouw (Oostelaar) voor 11 juli 1666, begraven te Wouw, hoogstens 24 jaar oud. Henricus is later in ondertrouw gegaan op 26 juni 1666 en getrouwd op 11 juli 1666 (getuigen waren Godefridus van Donghen en Cornelia Pauli), op 35-jarige leeftijd met Cecilia Antonissen Adden, wonende te Wouw (Vroenhout). Cecilia was weduwe van Adriaen Cornelissen Dielen, overleden voor 26 juni 1666. Henricus is later getrouwd op 13 september 1671 (getuigen waren Godefridus van Donghen en Cornelia Paulus), op 40-jarige leeftijd met Adriana Jacobs.

IV-a Maria Adriaens Doggen, geboren te Wouw (Zaafsel) op 20 december 1624, dochter van Adriaen Janssen Doggen (III-b) en Engelken Janssen Hoogemoet.

Maria is getrouwd te Wouw (1) met Jacobus Lenaerts Uijttewilligen, geboren te Roosendaal op 19 april 1627, gedoopt te Wouw op 17 januari 1689 (RK), zoon van Lenaert Matheusen Uijttewilligen en Gertrudis Jacobs Janssen. Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis Uijttewilligen, geboren te Wouw op 10 juli 1650 (doopgetuigen waren Peeter Claessen en Maria Cornelis).
 2. Adriana Jacobus Uijttewilligen, geboren te Wouw op 4 oktober 1652, volgt onder V-a.
 3. Joannes Jacobs Uijttewilligen, geboren te Wouw op 3 december 1654, volgt onder V-b.
 4. Anna Jacobs Uijttewilligen, geboren te Wouw op 3 oktober 1664 (doopgetuigen waren Hubertus Leenders en Dijmphna Domus).
  Anna is getrouwd te Wouw op 23 april 1685, op 20-jarige leeftijd met Cornelis Jacobs van Wezel (23 jaar oud), geboren te Wouw op 6 augustus 1661, zoon van Jacobus Cornelissen van Wezel en Catharina Janssen.
 5. Michael Uijttewilligen.
 6. Joanna Jacobs Uijttewilligen.
Maria was gehuwd (2) met Michiel Jansen Brugmans.
Michiel was weduwnaar van Tanneke Michiels.

IV-b Joannes Adriaensen Doggen, geboren op 26 januari 1631, zoon van Adriaen Janssen Doggen (III-b) en Engelken Janssen Hoogemoet.

Joannes is getrouwd op 5 juli 1663 ex Oostelaar; met dispensatie wegens bloedverwantschap in de derde en vierde graad (getuigen waren Godefridus van Donghen en Clara Wijers), op 32-jarige leeftijd met Cornelia Willemssen Gastelaers ook genaamd Cornelia Guilielmi (21 jaar oud), geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 16 februari 1642 (doopgetuigen waren Adrianus Diricxsen en Adriana Claessens), wonende te Wouw (Oostelaar), overleden te Wouw (Westelaar) op 2 februari 1726, 83 jaar oud, dochter van Wilhelmus Adriaens Gastelaers en Anna Diricxsen Geltelubber (IV-d). Uit dit huwelijk:

 1. Maria Janssen Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 25 maart 1664, volgt onder V-c.
 2. Adrianus Janssen Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 19 maart 1666, volgt onder V-d.
 3. Elisabeth Janssen Doggen ook genaamd Elisabeth Janssen, geboren op 3 maart 1669, volgt onder V-e.
 4. Angela Janssen Doggen, geboren op 12 november 1671, overleden te Wouw (Westelaar) op 20 oktober 1708, 36 jaar oud.
 5. Anna Doggen, geboren te Wouw op 30 november 1674, volgt onder V-f.
 6. Wilhelmina Janssen Doggen, geboren te Wouw op 3 april 1678, volgt onder V-g.
 7. Cornelius Janssen Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 16 maart 1682 (doopgetuige was Elisabeth Guilielmi), volgt onder V-h.
 8. Joanna Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 13 maart 1686 (doopgetuige was Anna Theodori).

IV-c Cornelis Cornelis Doggen, gedoopt te Wouw op 17 december 1628, zoon van Cornelis Janssen Doggen (III-c) en Maeijken Cornelis Potter.

Cornelis is in ondertrouw gegaan te Wouw op 13 juni 1654 en getrouwd aldaar op 2 juli 1654 (getuigen waren Cornelius Doggen en Adriannus Smout), op 25-jarige leeftijd met Huberta Adriaensen Smoudt (27 jaar oud), geboren in het jaar 1627, overleden in het jaar 1689, 62 jaar oud.

Getuigen ondertrouw: Cornelius Doggen, Adrianus Adriaensen.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Cornelissen Doggen, geboren op 17 februari 1656, volgt onder V-i.
 2. Maria Cornelissen Doggen, gedoopt te Wouw op 20 december 1657 (doopgetuige was Elisabetha Adriaensen Smoudt), volgt onder V-j.
 3. Elisabeth Cornelissen Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 11 januari 1662 (doopgetuigen waren Judocus Peeters Wagemaeckers en Maria Rochus van Sandtvliet), volgt onder V-k.
 4. Cornelis Cornelissen Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 10 februari 1665 (doopgetuige was Dijmpna Adriansen), volgt onder V-l.

IV-d Anna Diricxsen Geltelubber, geboren voor 1615, dochter van Dierick Antoniszn. Geltelubber en Lisken Adriaens Doggen (III-d).

Anna was gehuwd met Wilhelmus Adriaens Gastelaers. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Willemssen Gastelaers ook genaamd Cornelia Guilielmi, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 16 februari 1642, wonende te Wouw (Oostelaar), overleden te Wouw (Westelaar) op 2 februari 1726, 83 jaar oud.
  Cornelia is getrouwd op 5 juli 1663 ex Oostelaar; met dispensatie wegens bloedverwantschap in de derde en vierde graad, op 21-jarige leeftijd met Joannes Adriaensen Doggen, geboren op 26 januari 1631, volgt onder IV-b.

V-a Adriana Jacobus Uijttewilligen, geboren te Wouw op 4 oktober 1652, dochter van Jacobus Lenaerts Uijttewilligen en Maria Adriaens Doggen (IV-a).

Adriana was gehuwd met Joannes Jacobs Verhaert. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Janssen Verhaert, volgt onder VI-a.

V-b Joannes Jacobs Uijttewilligen, geboren te Wouw op 3 december 1654, zoon van Jacobus Lenaerts Uijttewilligen en Maria Adriaens Doggen (IV-a).

Joannes is in ondertrouw gegaan te Wouw op 19 maart 1862 en getrouwd aldaar op 6 april 1862, op 207-jarige leeftijd met Anna Claessen Wagemaeckers, dochter van Nicolaus Piersen Wagemaeckers en Digna Adriaens. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Uijttewilligen, geboren te Wouw op 29 oktober 1682 (doopgetuigen waren Godefridus Janssen en Gertrudis Leenders).
 2. Jacob Janssen Uijttewilligen, geboren te Wouw op 17 januari 1689, volgt onder VI-b.

V-c Maria Janssen Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 25 maart 1664, wonende aldaar, dochter van Joannes Adriaensen Doggen (IV-b) en Cornelia Willemssen Gastelaers.

Maria is in ondertrouw gegaan te Wouw op 26 maart 1689 en getrouwd aldaar op 11 april 1689 (getuigen waren Joannes Claesen en Helena Soffers), op 25-jarige leeftijd (1) met Corstiaen Guilielmus Crinckel, geboren te Wouw, wonende te Roosendaal. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Guilielmus Crinckel, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 31 januari 1690 (doopgetuige was Barbara Guilielmi).
 2. Theodorus Crinckel, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 4 september 1692 (doopgetuige was Digna Jacobs).
Maria is getrouwd te Wouw op 22 augustus 1694 (getuigen waren Joannes Vergau en Cornelius de Cater), op 30-jarige leeftijd (2) met Joannes Jacobus Gaens, zoon van Jacobus Melsen Gaens en Heijltgen Pieters Jacobs. Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Joannes Jacobs van Gaens, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 24 december 1697 (RK) (doopgetuige was Cornelia Wilmssen (namens Cornelia Gastelaers)), volgt onder VI-c.
 2. Cornelia Gaens, gedoopt te Wouw op 30 augustus 1700 (doopgetuigen waren Baltasar Gaens en Anna Doggen).
 3. Helena Gaens, gedoopt te Wouw op 30 augustus 1700 (doopgetuige was Francina Cornelissen).
 4. Jacobus Gaens, gedoopt te Steenbergen op 7 juli 1702 (RK) (doopgetuigen waren Jasper J. Gaens, Wilhelmina J. Dogge en Cornelia Guielmus), volgt onder VI-d.
 5. Cornelius van Gaens, gedoopt te Steenbergen op 23 maart 1705 (RK) (doopgetuigen waren Baltazar Garen en Engelberta Dogge), volgt onder VI-e.
 6. Maria Janse van Gaens, volgt onder VI-f.

V-d Adrianus Janssen Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 19 maart 1666, overleden te Heerle (NB) op 9 mei 1740, 74 jaar oud, zoon van Joannes Adriaensen Doggen (IV-b) en Cornelia Willemssen Gastelaers.

Adrianus is in ondertrouw gegaan te Wouw op 28 november 1710 getuigen: Cornelius Doggen, Joanna Ruijten en getrouwd aldaar op 14 december 1710 opmerking: getrouwd met dispensatie (getuigen waren Cornelius Doggen, Henricus van Mispelen en Joanna Ruijten), op 44-jarige leeftijd met Anna Linderts Ruijten (34 jaar oud), geboren te Wouw (Akker), gedoopt aldaar op 7 december 1676 (doopgetuige was Anna Janssen Ruijten), dochter van Lenaert Goverts Ruijten en Maria Cornelisse Goorts.
Anna is eerder getrouwd op 28 september 1700, op 23-jarige leeftijd met Michael Matthijssen Baten (35 jaar oud), geboren te Wouw (Westelaar) op 22 maart 1665, gedoopt te Wouw op 22 maart 1665 (doopgetuige was Dijmpna Domus (namens Maria Judoci de Bruijn)), overleden te Wouw (Westelaar) op 2 april 1709, 44 jaar oud, zoon van Matthias Adriansen Baeten en Anna Hendricxen Potters. Michael is eerder getrouwd op 19 juli 1696, op 31-jarige leeftijd met Elizabeth Leendertse van der Beek (24 jaar oud), geboren te Wouw (Spellestraat) op 13 januari 1672, gedoopt te Wouw op 13 januari 1672, dochter van Leonardus Goorts van der Beeck en Maria Janssens Haest. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 21 augustus 1711 (doopgetuigen waren Judocus Vadden en Cornelia Wilmsen Gastelaar).
 2. Joanna Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 22 december 1712 (doopgetuigen waren Cornelius Janssen Doggen en Dijmphna Ruijten).
 3. Elisabeth Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 16 januari 1715 (doopgetuigen waren Adrianus Engelen en Elisabeta Baten).
 4. Angela Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 23 september 1716 (doopgetuigen waren Georgius (?) en Maria Janssen Doggen).
 5. Joannes Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 24 september 1718 (doopgetuigen waren Jacobus Jacobsen Vlaminx en Maria Michielsen Baten).
 6. Helena Adriaense Doggen, geboren te Wouw, gedoopt te Wouw (Westelaar) op 18 juni 1722 (doopgetuigen waren Cornelius Baten en Elisabeta Gastelaers), volgt onder VI-g.

V-e Elisabeth Janssen Doggen ook genaamd Elisabeth Janssen, geboren op 3 maart 1669, overleden te Heerle (NB) op 19 januari 1709, 39 jaar oud, dochter van Joannes Adriaensen Doggen (IV-b) en Cornelia Willemssen Gastelaers.

Elisabeth was gehuwd met Gasparis Jacobs Gaens, gedoopt te Wouw op 17 januari 1674, overleden te Heerle (NB) op 24 augustus 1718, 44 jaar oud, zoon van Jacobus Melsen Gaens en Heijltgen Pieters Jacobs.
Gasparis is later getrouwd te Wouw op 28 april 1710, op 36-jarige leeftijd met Maria Janssen van Tichelen (25 jaar oud), geboren in het jaar 1685, wonende te Heerle (NB), dochter van Jan Adriaens van Tiggelen en Catharina van Caam. Maria is later in ondertrouw gegaan te Wouw op 14 juni 1721 en getrouwd aldaar op 17 augustus 1721 opmerking wegens ziekte later getrouwd ('om kranckheijt'), op 36-jarige leeftijd met Adriaen Leendertsen Thonijs, geboren te Heerle (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Gaspar Jacobs Gaens, geboren te Wouw, gedoopt te Wouw (Spellestraat) op 2 november 1695 (doopgetuige was Maria Jansse (namens Angela Janssen Doggen)), volgt onder VI-h.
 2. Theodorus Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 4 april 1700 (doopgetuigen waren Adriana Doggen en Joanna Vadden).
 3. Anna Gasperse Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 14 april 1703 (doopgetuigen waren Joannes Gaens en Wilhelmina Doggen), volgt onder VI-i.
 4. Jacobus Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 12 oktober 1706 (doopgetuigen waren Paulus Kappens en Helena Piers).
 5. Cornelius Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 12 oktober 1706 (doopgetuigen waren Cornelius Jansen Doggen en Cornelia Guilemse Gastelaers).
 6. Janneke Jaspars Gaens, geboren te Heerle (NB), volgt onder VI-j.

V-f Anna Doggen, geboren te Wouw op 30 november 1674, overleden te Wouw (Westelaar) op 22 februari 1703, 28 jaar oud, dochter van Joannes Adriaensen Doggen (IV-b) en Cornelia Willemssen Gastelaers.

Anna is in ondertrouw gegaan te Wouw op 8 augustus 1701 en getrouwd aldaar op 28 augustus 1701 (getuigen waren Hendricus van Mispelen en Walterus Wilms), op 26-jarige leeftijd met Paulus Keppens.
Paulus is later getrouwd te Wouw met Catarina van Santvliet.

Getuigen ondertrouw: Adrianus Doggen, Guilelmus Keppens.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Keppens, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 11 februari 1703 (doopgetuigen waren Cornelius Keppens en Angelina Doggen).

V-g Wilhelmina Janssen Doggen, geboren te Wouw op 3 april 1678, wonende aldaar, overleden te Heerle (NB) op 3 november 1727, 49 jaar oud, dochter van Joannes Adriaensen Doggen (IV-b) en Cornelia Willemssen Gastelaers.

Wilhelmina is in ondertrouw gegaan te Wouw op 28 januari 1708 en getrouwd aldaar op 12 februari 1708, op 29-jarige leeftijd met Adrianus Dircken Engelen, wonende te Wouw, zoon van Theodorus Adriaensen Engelen en Joanna Guilielmus. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Adriaensen Engelen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 2 juli 1710 (doopgetuigen waren Nicolaus Wagemakers en Cornelia Gastelaers), volgt onder VI-k.
 2. Angela Adriaensen Engelen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 7 januari 1712 (doopgetuigen waren Cornelius Janssen Doggen en Anna Engelen), overleden te Heerle (NB) op 11 november 1727, 15 jaar oud.
 3. Theodorus Engelen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 15 januari 1714 (doopgetuigen waren Joannes Janssen Gaens en Anna Theodori Engelen).
 4. Theodorus Engelen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 10 december 1716 (doopgetuigen waren Joannes Janssen Gaens en Anna Lindersen Ruijten).
 5. Adrianus Engelen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 8 april 1719 (doopgetuigen waren Theodorus Verhaert en Joanna Gaens).
 6. Cornelius Engelen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 13 maart 1723 (doopgetuigen waren Adrianus Deckers en Elisabetea Botermans (namens Maria Wagemakers)).

V-h Cornelius Janssen Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 16 maart 1682, zoon van Joannes Adriaensen Doggen (IV-b) en Cornelia Willemssen Gastelaers.

Cornelius is in ondertrouw gegaan te Wouw op 7 september 1720 en getrouwd aldaar op 22 september 1720 (getuigen waren Mr. Henricus en Maria Lodders), op 38-jarige leeftijd met Dingena Dingemanssen van der Deelen, geboren te Essen (BelgiŽ), wonende te Wouw (Oostelaar).

Getuigen ondertrouw: Joannes Janssen, Maria Janssen Gaens.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 22 oktober 1721 (doopgetuigen waren Ernardus Swaenen en Cornelia Gastelaers).
 2. Cornelius Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 7 juni 1723 (doopgetuigen waren Adrianus Janssen Doggen en Cornelia Mutsaert), volgt onder VI-l.
 3. Guilelemus Doggen, geboren te Wouw (Weststraat), gedoopt te Wouw op 8 maart 1726 (doopgetuigen waren Walterus Hendrickse Verhees en Maria Janssen Doggen).
 4. Wilhelmus Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 11 april 1728 (doopgetuigen waren Henricus Wouterse Verhees en Anna Dele), volgt onder VI-m.
 5. Dijmphna Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 4 juni 1730 (doopgetuigen waren Adrianus Gelten en Cornelia Delen).
 6. Angela Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 4 augustus 1732 (doopgetuige was Maria Engelen), overleden voor 1 oktober 1738, hoogstens 6 jaar oud.
 7. Adrianus Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 31 oktober 1734 (doopgetuige was Joanna Dele).
 8. Angela Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 1 oktober 1738 (doopgetuige was Joanna van Oevelen).

V-i Adriana Cornelissen Doggen, geboren op 17 februari 1656, overleden te Wouw op 3 februari 1694, 37 jaar oud, dochter van Cornelis Cornelis Doggen (IV-c) en Huberta Adriaensen Smoudt.

Adriana is getrouwd te Wouw op 14 augustus 1688 (getuigen waren Franciscus de Disco en Rev. Dominicus van der Vliech), op 32-jarige leeftijd met Antonius Crijnen.
Antonius is later in ondertrouw gegaan te Wouw op 3 maart 1696 getuigen: Marinus Geersen, Huijbeken Teunen en getrouwd aldaar op 17 juni 1696 (getuigen waren Joannes Claesen en Maria Michielsen) met Janneke Willems Gastelaer, overleden te Wouw (Oostelaar) op 21 oktober 1702. Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeta Crijnen, geboren te Wouw (Westelaar) onwettig, gedoopt te Wouw op 7 september 1682 (doopgetuige was Elizabetha Cornelissen).
 2. Huberta Crijnen, geboren te Wouw (Westelaar) onwettig, gedoopt te Wouw op 7 september 1682 (doopgetuige was Huberta Adriaenssen).
 3. Catharina Crijnen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 17 januari 1689 (doopgetuige was Maria Rongen).
 4. Quirinus Crijnen, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 7 maart 1691 (doopgetuige was Martina Cornelissen).

V-j Maria Cornelissen Doggen, gedoopt te Wouw op 20 december 1657, wonende te Wouw (Westelaar), dochter van Cornelis Cornelis Doggen (IV-c) en Huberta Adriaensen Smoudt.

Maria is in ondertrouw gegaan op 17 juli 1688 getuigen ondertrouw: Matthijs Janssen van Kempen (stiefvader van de bruidegom), opmerking: ondertrouwd met toestemming van de wederzijdse ouders en getrouwd te Wouw op 4 augustus 1688 getrouwd met dispensatie (getuigen waren Franciscus de Disco en Helena Stoffels), op 30-jarige leeftijd (1) met Cornelis Jacobs Wagemakers (20 jaar oud), geboren op 29 juni 1668, wonende te Wouw, zoon van Jacob Claeszn. Wagemakers en Geertruij Cornelisdr. Goorts. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Wagemakers, gedoopt te Huijbergen op 25 juli 1689, overleden voor 9 augustus 1691, hoogstens 2 jaar oud.
 2. Jacobus Wagemakers, gedoopt te Huijbergen op 9 augustus 1691.
 3. Cornelia Wagemakers, gedoopt te Huijbergen op 15 november 1693.
Maria is getrouwd te Huijbergen op 14 maart 1698, op 40-jarige leeftijd (2) met Rochus van Elsacker.

V-k Elisabeth Cornelissen Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 11 januari 1662, dochter van Cornelis Cornelis Doggen (IV-c) en Huberta Adriaensen Smoudt.

Elisabeth is in ondertrouw gegaan te Wouw op 19 november 1689 en getrouwd aldaar op 4 december 1689, op 27-jarige leeftijd met Pieter Pieterssen Deumen (25 jaar oud), gedoopt te Roosendaal op 12 oktober 1664, wonende te Wouw, zoon van Pieter Cornelis Deumen en Jacomiijntje Leenderts Vos. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Pieterse Deumen, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 10 oktober 1690 (doopgetuige was Jacomina Deumen), volgt onder VI-n.
 2. Cornelia Deumen, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 11 juni 1693 (doopgetuige was Anna Peeters (namens Adriana Doggen)).
 3. Hubertus Deumen, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 25 juli 1696 (doopgetuige was Maria Rongen (namens Maria Doggen)).
 4. Marijnus Deumen, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 27 maart 1702 (doopgetuige was Barbara Deckers (namens Helena Deumen)), volgt onder VI-o.

V-l Cornelis Cornelissen Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 10 februari 1665, wonende te Wouw (Westelaar), zoon van Cornelis Cornelis Doggen (IV-c) en Huberta Adriaensen Smoudt.

Cornelis is in ondertrouw gegaan te Wouw op 21 mei 1688 met toestemming van de wederzijdse ouders en getrouwd aldaar op 8 juni 1688 (getuigen waren Franciscus de Disco en Rochus Adriaensen), op 23-jarige leeftijd met Maria Adriaensen Rongen (23 jaar oud), gedoopt te Wouw op 8 juli 1664, wonende te Wouw (Westelaar), dochter van Adriaen Jansz. Rongen en Catharina Rochusdr. van Santvliet. Uit dit huwelijk:

 1. Huberta Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 25 april 1689 (doopgetuige was Catharina van Santvliet).
 2. Cornelia Cornelissen Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 21 mei 1690 (doopgetuige was Maria Cornelissen), volgt onder VI-p.
 3. Adriaan Cornelisse Doggen, gedoopt te Wouw op 28 april 1694, volgt onder VI-q.
 4. Cornelius Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 30 maart 1698 (doopgetuige was Catharina van Santvliet).
 5. Rochus Cornelissen Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 27 oktober 1701 (doopgetuige was Huberta van Acker), volgt onder VI-r.

VI-a Jacobus Janssen Verhaert, zoon van Joannes Jacobs Verhaert en Adriana Jacobus Uijttewilligen (V-a).

Jacobus was gehuwd met Anna Dircken Engelen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Verhaert, volgt onder VII-a.

VI-b Jacob Janssen Uijttewilligen, geboren te Wouw op 17 januari 1689, zoon van Joannes Jacobs Uijttewilligen (V-b) en Anna Claessen Wagemaeckers.

Jacob is in ondertrouw gegaan te Wouw op 29 juli 1712 en getrouwd aldaar op 14 augustus 1712, op 23-jarige leeftijd met Janneke Goortse Ruijten (20 jaar oud), geboren te Wouw op 19 november 1691, overleden aldaar in het jaar 1747, 56 jaar oud, dochter van Godefridus Ruijten en Elisabetha Smout. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Jacobsen Uijttewilligen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 15 oktober 1713, volgt onder VII-b.
 2. Anna Maria Uijtdewillige, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 11 juli 1715 (doopgetuigen waren Godefridus Potters en Maria Goortsen Ruijten (begijn te Turnhout)), volgt onder VII-c.
 3. Elisabeth Jacobse Uijtdewilligen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 5 september 1719, volgt onder VII-d.
 4. Maria Jacobse Uijtdewilligen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 22 juli 1721, volgt onder VII-e.
 5. Dijmpha Uijttewilligen, geboren te Wouw op 31 oktober 1723.
 6. Godefridus Jacobse Uijtdewilligen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 9 februari 1726 (doopgetuigen waren Cornelius Pauwelse Boers en Catharina Smout), volgt onder VII-f.
 7. Nicolaus Jacobse Uijtdewilligen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 15 september 1728, volgt onder VII-g.
 8. Cornelia Jacobse Uijtdewilligen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 21 oktober 1731, volgt onder VII-h.
 9. Leonardus Uijtdewilligen, geboren te Heerle (NB) op 9 november 1733, gedoopt op 9 november 1733, volgt onder VII-i.
 10. Adriana Uijttewilligen, geboren op 29 april 1736, jong overleden.
 11. Adriana Uijttewilligen, geboren te Wouw op 7 mei 1737.

VI-c Joannes Joannes Jacobs van Gaens, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 24 december 1697 (RK), zoon van Joannes Jacobus Gaens en Maria Janssen Doggen (V-c).

Joannes is getrouwd te Steenbergen op 17 februari 1743, op 45-jarige leeftijd met Adriana Wouts. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes van Gaens, gedoopt te Steenbergen op 23 maart 1744 (doopgetuigen waren Cornelius van Gaens en Maria Lodders).
 2. Marinus Gaens, gedoopt te Steenbergen op 20 februari 1746 (doopgetuigen waren Joannes Hoendervangers en Petronilla Slockers).

VI-d Jacobus Gaens, gedoopt te Steenbergen op 7 juli 1702 (RK), overleden te Wouw op 2 maart 1773, 70 jaar oud, zoon van Joannes Jacobus Gaens en Maria Janssen Doggen (V-c).

Jacobus is getrouwd te Kruisland (NB) op 18 september 1735, op 33-jarige leeftijd (1) met Maria Lodders (23 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 15 oktober 1711, dochter van Johannes Lodders en Maria Kriekeboom. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Gaens, gedoopt te Steenbergen op 22 juni 1738 (RK) (doopgetuigen waren Joannes de Jongh en Maria Dogge).
 2. Maria Gaens, gedoopt te Steenbergen op 18 maart 1740 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Gaens en Maria Kieboom).
 3. Maria Gaens, gedoopt te Steenbergen op 25 juli 1741 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Gaens en Maria Kikeboom).
 4. Joannes Gaens, gedoopt te Steenbergen op 5 oktober 1743 (RK) (doopgetuigen waren Petronilla Slockers en Marinus Lodiers).
 5. Catharina van Gaens, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Steenbergen op 23 december 1745 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van Gaens en Joanna Lodders), volgt onder VII-j.
 6. Maria A. Gaens, gedoopt te Steenbergen op 10 oktober 1748 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Buijck en Catharina Raets).
Jacobus is in ondertrouw gegaan te Kruisland (NB) op 12 april 1750 en getrouwd te Steenbergen op 26 april 1750 (getuigen waren Anna Verbraeck en Cornelia van de Bleecke), op 47-jarige leeftijd (2) met Catharina Linderse van Ackeren (32 jaar oud), geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 29 januari 1718 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Geerts en Cornelia van Bavel), wonende te Steenbergen, overleden te Wouw op 2 februari 1801, 83 jaar oud, dochter van Leonardus Martense van Ackeren en Maria Anthonisse van Bavel.
Catharina Leendertse van Ackeren vermelding in schepenakte op woensdag 15 juli 1750 Roosendaal in akte vermelde toponiemen : Vroenhout.
auctor(en) : 1. Jan VERBRAAK (echtgenoot van Dingena MARTELMANS; als toeziend voogd over: a) het minderjarig kind van Maria Anna MARTELMANS, ex-echtgenote van Jacob Melse VAN GAANS; b) de kinderen van Maria MARTELMANS, ex-echtgenote vann Jacob Baltense VAN GAANS; c) Hendrik MARTELMANS en d) Cornelis MARTELMANS)
2. Pieternella MARTELMANS (meerderjarige dochter, wonende te Wouw; bijgestaan door Jan VERBRAAK)
3. Catharina Leendertse VAN ACKEREN (wonende te Steenbergen, weduwe en erfgenaam van Jacob MARTELMANS; vanwege de afwezigheid van haar huidige echtgenoot Jacob VAN GAANS bijgestaan door Jan VERBRAAK)
4. Cornelis BARTELS (als voogd over: a) het minderjarig kind van Maria Anna MARTELMANS, ex-echtgenote van Jacob Melse VAN GAANS; b) de kinderen van Maria MARTELMANS, ex-echtgenote van Jacob Baltense VAN GAANS; c) Hendrik MARTELMANS en d) Cornelis MARTELMANS)
* kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van Jacobus Hendrikse MARTELMANS en Elisabet Jacobse VAN DER BEEK
destinataris(sen) : 1. Maria MARTELMANS (weduwe van Jacob VAN GAANS, kind/kleinkind en mede-erfgenaam van Jacobus Hendrikse MARTELMANS en ElisabetJacobse VAN DER BEEK)
inhoud : De auctoren vesten de destinataris in een perceel land met een huis, groot 186 roeden, gelegen op Vroenhout. Ingevolge conditie en opslag d.d. 05-03-1750 bedraagt de koopsom 250 guldens. Omdat aan de koper - als mede-erfgenaam - het 1/7 deel van het perceel land met huis toekomt, zijnde een bedrag van 35 guldens 14 stuivers, moet de destinataris betalen 214 guldens 6 stuivers.
In de marge: op 03-05-1750 verklaren: a) Adriaan VERBRAEK, weduwnaar en erfgenaam van Dingena MARTELMANS; b) Pieternella MARTELMANS, meerderjarige dochter; c) Catharina Leendertse VAN ACKEREN, weduwe en erfgenaam van Jacob MARTELMANS, vanwege de afwezigheid van haar huidige echtgenoot Jacob VAN GAANS bijgestaan door Adriaan VERBRAEK; d) Cornelis BARTELS en e) Jan VERBRAAK, dat Maria MARTELMANS heeft betaald en voldaan 107 guldens 3 stuivers, zijnde het tweede en laatste deel van de koopsom

Catharina Leendertse van Ackeren vermelding in schepenakte op woensdag 15 juli 1750 Roosendaal
in akte vermelde toponiemen : Vroenhout - Holterberg - Grote Korenheining
auctor(en) : 1. Jan VERBRAAK (echtgenoot van Dingena MARTELMANS; als toeziend voogd over: a) het minderjarig kind van Maria Anna MARTELMANS, ex-echtgenote van Jacob Melse VAN GAANS; b) de kinderen van Maria MARTELMANS, ex-echtgenote van Jacob Baltense VAN GAANS; c) Hendrik MARTELMANS en d) Cornelis MARTELMANS)
2. Maria MARTELMANS (weduwe van Jacob VAN GAANS; bijgestaan door Jan VERBRAAK)
3. Pieternella MARTELMANS (wonende te Wouw, meerderjarige dochter; bijgestaan door Jan VERBRAAK)
4. Catharina Leendertse VAN ACKEREN (wonende te Steenbergen, weduwe en erfgenaam van Jacob MARTELMANS; vanwege de afwezigheid van haar huidige echtgenoot Jacob VAN GAANS bijgestaan door Jan VERBRAAK)
5. Cornelis BARTELS (als voogd over: a) het minderjarig kind van Maria Anna MARTELMANS, ex-echtgenote van Jacob Melse VAN GAANS; b) de kinderen van Maria MARTELMANS, ex-echtgenote van Jacob Baltense VAN GAANS; c) Hendrik MARTELMANS en d) Cornelis MARTELMANS)
* kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van Jacobus Hendrikse MARTELMANS en Elisabet Jacobse VAN DER BEEK
destinataris(sen) : 1. Jan VAN WEEL
inhoud : De auctoren vesten de destinataris in een perceel land, groot 5 gemeten 207roeden, gelegen op Vroenhout aan de Holterberg en genaamd de Grooten Koorenheijningen. Ingevolge conditie en opslag d.d. 05-03-1750 bedraagt de koopsom 860 guldens.
Verwezen wordt naar een akte van autorisatie gepasseerd voor schout en schepenen als oppervoogden d.d. 28-01-1750.

Catharina Leendertse van Ackeren vermelding in schepenakte op woensdag 15 juli 1750 Roosendaal
in akte vermelde toponiemen : Vroenhout - Holterberg - Korenheining
auctor(en) : 1. Jan VERBRAAK (echtgenoot van Dingena MARTELMANS; als toeziend voogd over: a) het minderjarig kind van Maria Anna MARTELMANS, ex-echtgenote van Jacob Melse VAN GAANS; b) de kinderen van Maria MARTELMANS, ex-echtgenote van Jacob Baltense VAN GAANS; c) Hendrik MARTELMANS en d) Cornelis MARTELMANS)
2. Maria MARTELMANS (weduwe van Jacob VAN GAANS; bijgestaan door Jan VERBRAAK)
3. Pieternella MARTELMANS (meerderjarige dochter, wonende te Wouw;bijgestaan door Jan VERBRAAK)
4. Catharina Leendertse VAN ACKEREN (wonende te Steenbergen, weduwe en erfgenaam van Jacob MARTELMANS; vanwege de afwezigheid van haar huidige echtgenoot Jacob VAN GAANS bijgestaan door Jan VERBRAAK)
5. Cornelis BARTELS (als voogd over: a) het minderjarig kind van Maria Anna MARTELMANS, ex-echtgenote van Jacob Melse VAN GAANS; b) de kinderen van Maria MARTELMANS, ex-echtgenote van Jacob Baltense VAN GAANS; c) Hendrik MARTELMANS en d) Cornelis MARTELMANS)
* kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van Jacobus Hendrikse MARTELMANS en Elisabet Jacobse VAN DER BEEK
destinataris(sen) : 1. Cornelis BOEREN (wonende te Wouw; ten behoeve van de kinderen van wijlen Pieter BOEREN, wonende te Kruisland)
inhoud : De auctoren vesten de destinataris in een perceel zaailand, groot 3 gemeten 44 roeden, gelegen op Vroenhout aan de Holterberg en genaamd de Klijnen Koorenheijningen.
Ingevolge conditie en opslag d.d. 05-03-1750 bedraagt de koopsom 600 guldens.
In de marge: op 03-05-1751 verklaren: a) Jan VERBRAEK, weduwnaar en erfgenaam van Dingena MARTELMANS; b) Adriaan DE KONING, echtgenoot van Maria MARTELMANS; c) Pieternella MARTELMANS, meerderjarige dochter; d) Catharina Leendertse VAN ACKEREN, weduwe en erfgenaam van Jacob MARTELMANS, vanwege de afwezigheid van haar huidige echtgenoot Jacob VAN GAANS bijgestaan door Jan VERBRAEK en e) Cornelis BARTELS, dat Cornelis BOEREN - namens de kinderen van wijlen zijn broer Pieter BOEREN - heeft betaald en voldaan 300 guldens, zijnde het tweede en laatste deel van de koopsom.

Catharina Leendertse van Ackeren vermelding in schepenakte op zaterdag 5 december 1750 Roosendaal
in akte vermelde toponiemen : Vroenhout - Achterbos - Middelheining - Zwemming
auctor(en) : 1. Jan VERBRAEK (echtgenoot van Dingena MARTELMANS; als toeziend voogd over het minderjarig kind Maria Anna MARTELMANS en Jacob Baltense VAN GAENS en over Hendrik en Cornelis MARTELMANS)
2. Adriaen DE KONING (wonende te Bergen op Zoom; echtgenoot van Maria MARTELMANS)
3. Pieternella MARTELMANS (meerderjarige dochter, wonende te Wouw; bijgestaan door Jan VERBRAEK)
4. Catharina Leendertse VAN ACKEREN (wonende te Steenbergen; weduwe en erfgenaam van Jacob MARTELMANS en vanwege de afwezigheid van haar huidige echtgenoot Jacob VAN GAENS bijgestaan door Jan VERBRAEK)
5. Cornelis BARTELS (als voogd over het minderjarig kind van Maria Anna MARTELMANS en Jacob Baltense VAN GAENS en over Hendrik en Cornelis MARTELMANS)
* kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van Jacobus Hendrikse MARTELMANS en Elisabet Jacobse VAN DER BEEK, bij hun leven echtgenoten
destinataris(sen) : 1. Adriaen Adriaense DECKERS
inhoud : De auctoren vesten de destinataris in:
A. - een stede, zijnde de huisakker, met een huis, hof en schuur, groot 2 gemeten 264 roeden, gelegen op Vroenhout;
B. - een stede met vroeger een huis, groot 234 roeden, aldaar gelegen;
C. - twee percelen land, samen groot 3 gemeten 246 roedem, aldaar gelegen, het ene genaamd het Agterbosch, het andere de Middelheijningen;
D. - een perceel made, groot 225 roeden, gelegen in de Swemminge nr. 2.
Genoemde goederen zijn samen groot 8 gemeten 69 roeden; zij zijn door Jan VERBRAEK publiekelijk gekocht en later overgelaten aan de destinataris.
Ingevolge de akte, gepasseerd d.d. 30-10-1750 bedraagt de koopsom 900 guldens.
Ingevolge conditie en opslag d.d. 05-03-1750 bedraagt de koopsom 1.120 guldens.
Omdat aan de echtgenote van Jan VERBRAEK het 1/7 deel van de genoemde goederen toekomt, zijnde een bedrag van 160 guldens stuivers, moet de destinataris betalen 960 guldens.Verwezen wordt naar een akte van autorisatie gepasseerd voor schout en schepenen als oppervoogden d.d. 28-01-1750.
In de marge: op 03-05-1751 verklaren: a) Jan VERBRAEK, weduwnaar en erfgenaam van Dingena MARTELMANS; b) Adriaen DE KONING, echtgenoot van Maria MARTELMANS; c) Pieternella MARTELMANS, meerderjarige dochter; d) Catharina Leendertse VAN ACKEREN, weduwe en erfgenaam van Jacob MARTELMANS en vanwege de afwezigheid van haar huidige echtgenoot Jacob VAN GAANS bijgestaan door Jan VERBRAEK; e)Cornelis BARTELS, dat Adriaen Adriaense DECKERS heeft betaald en voldaan 480 guldens, zijnde het tweede en laatste deel van de koopsom.
Catharina is eerder in ondertrouw gegaan te Wouw op 6 oktober 1742 en getrouwd aldaar op 21 oktober 1742 (getuigen waren Joannes Botermans en Anna Vadde), op 24-jarige leeftijd met Jacobus Jacobsen Martelmans (30 jaar oud), geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op 20 januari 1712 (doopgetuigen waren Adrianus Hagens en Adriana van Stabroek), overleden voor 26 april 1750, hoogstens 38 jaar oud, zoon van Jacobus Hendrixen Martelmans en Elisabeta Jacobsen van der Beek.
Getuigen ondertrouw: Martinus van Ackeren, Cornelia van Gaens.
Uit dit huwelijk:
 1. Petronella van Gaens, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 26 november 1751 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Gaens (afwezig) en Antonia van Ackeren), volgt onder VII-k.
 2. Helena van Gaens, geboren te Wouw (Kar), gedoopt te Wouw op 7 juni 1755 (RK) (doopgetuigen waren Jasper van Gaens en Anna van Ackeren).
 3. Cornelia van Gaens, geboren te Wouw (Kar), gedoopt te Wouw op 25 september 1758 (RK) (doopgetuigen waren Martinus van Ackeren en Willemijna van Tiggelen).

VI-e Cornelius van Gaens, gedoopt te Steenbergen op 23 maart 1705 (RK), zoon van Joannes Jacobus Gaens en Maria Janssen Doggen (V-c).

Cornelius is in ondertrouw gegaan te Kruisland (NB) op 30 juni 1736 en getrouwd aldaar op 15 juli 1736, op 31-jarige leeftijd met Petronilla Slockers (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op 1 september 1713, dochter van Cornelius Hendricks Slockers en Maria Adriaens Lonck. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes van Gaens, gedoopt te Steenbergen op 3 mei 1737 (doopgetuigen waren Maria Dogge en Cornelis Slockers).
 2. Anna M. van Gaens, gedoopt te Steenbergen op 7 augustus 1740 (doopgetuigen waren Joannes van Gaens en Petronilla Buermans).
 3. Maria A. van Gaens, gedoopt te Steenbergen op 31 maart 1744 (doopgetuigen waren Cornelis Engelen en Maria Lodders).
 4. Anna Cornelia van Gaens, gedoopt te Steenbergen op 13 oktober 1746 (doopgetuigen waren Jacobus van Gaens en Cornelia van Meer), volgt onder VII-l.
 5. Maria A. van Gaens, gedoopt te Steenbergen op 10 oktober 1748 (doopgetuigen waren Cornelis Engelen en Maria Lodders).
 6. Cornelius van Gaens, gedoopt te Steenbergen op 31 oktober 1749 (doopgetuigen waren Joannes van Dorst en Maria Ruijs).

VI-f Maria Janse van Gaens, overleden voor 22 september 1731, dochter van Joannes Jacobus Gaens en Maria Janssen Doggen (V-c).

Maria is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 28 september 1720 en getrouwd te Kruisland (NB) op 17 oktober 1720 met Cornelis Thomasse Ruijs.
Cornelis is later in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 22 september 1731 met Maria Andriesen Schrauwen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Ruijs, gedoopt te Steenbergen op 17 mei 1722 (doopgetuigen waren Jacobus T. Ruijs en Maria Dogge).
 2. Thomas Ruijs, gedoopt te Steenbergen op 31 maart 1724 (RK) (doopgetuigen waren Joanna P. van Meer en Joannes J. van Gaens).
 3. Joannes Ruijs, gedoopt te Steenbergen op 11 februari 1727 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus J. van Gaens en Maria P. Reijs).
 4. Laurentius Ruijs, gedoopt te Steenbergen op 8 februari 1731 (RK) (doopgetuigen waren Cornelia van Ackere en Cornelis van Gaens).

VI-g Helena Adriaense Doggen, geboren te Wouw, gedoopt te Wouw (Westelaar) op 18 juni 1722, overleden te Wouw op 14 maart 1814, 91 jaar oud, dochter van Adrianus Janssen Doggen (V-d) en Anna Linderts Ruijten.

Helena is in ondertrouw gegaan te Wouw op 12 april 1755 en getrouwd aldaar op 27 april 1755, op 32-jarige leeftijd met Cornelius Linderse Uijtdewilligen (38 jaar oud), geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 10 april 1717, overleden aldaar op 26 november 1770, 53 jaar oud, zoon van Leonardus Cornelisse Uijttewilligen en Cornelia Marinusse Heijnen.
Cornelius is eerder in ondertrouw gegaan te Wouw op 11 november 1735 en getrouwd aldaar op 27 november 1735, op 18-jarige leeftijd met Catharina Goortsen Rongens (20 jaar oud), gedoopt te Wouw op 9 april 1715, dochter van Godefridus Adriaensen Rongers en Elisabetha Imansen Uijttewilligen. Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus Uijtdewilligen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 12 februari 1756 (doopgetuigen waren Godefridus Uijtdewillig en Joanna Dogge).
 2. Adrianus Uijtdewilligen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 5 augustus 1757, ongehuwd overleden aldaar op 30 september 1835, 78 jaar oud.
 3. Joannes Uijtdewilligen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 28 juli 1759 (doopgetuigen waren Cornelius Baaten en Elizabeth Uitdewilligen).
 4. Joanna Uijtdewilligen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 15 juli 1760, ongehuwd overleden aldaar op 10 januari 1842, 81 jaar oud.
 5. Marinus Uijtdewilligen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 18 maart 1761 (doopgetuigen waren Nicolaus Janse Vos en Anna Vadde).
 6. Jacobus Andreas Cornelisse Uijtdewilligen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 2 februari 1763 (doopgetuigen waren Joannes Uijtdewilligen en Maria Jacoba van Weert), volgt onder VII-m.
 7. Cornelius Uijtdewilligen, gedoopt te Wouw op 16 juni 1766 (doopgetuigen waren Pertrus van Hal en Jacoba Leendertse Uijtdewilligen).

VI-h Petrus Gaspar Jacobs Gaens, geboren te Wouw, gedoopt te Wouw (Spellestraat) op 2 november 1695, zoon van Gasparis Jacobs Gaens en Elisabeth Janssen Doggen (V-e).

Petrus is in ondertrouw gegaan te Wouw op 23 april 1722 en getrouwd aldaar op 10 mei 1722 (getuigen waren Mr. Henricus en Maria Lodders), op 26-jarige leeftijd met Maria van Rijen, geboren te Heerle (NB).

Getuigen ondertrouw: Theodorus Gaens, Catharina van Rijen.
Uit dit huwelijk:
 1. Gasper Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 24 februari 1723 (doopgetuigen waren Marinus van Rijen en Anna Gaens).
 2. Catharina Petrus Gaens, geboren te Heerle (NB) (Noordeinde), gedoopt te Wouw op 3 februari 1725 (doopgetuigen waren Guilelmus van de Riet en Joanna Gaens).
 3. Gertrudis van Gaens, afkomstig uit Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 17 maart 1732 (doopgetuigen waren Marijnus van Tichelen en Joanna Gaens), volgt onder VII-n.

VI-i Anna Gasperse Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 14 april 1703, dochter van Gasparis Jacobs Gaens en Elisabeth Janssen Doggen (V-e).

Anna is in ondertrouw gegaan te Wouw op 28 juli 1725 en getrouwd aldaar op 12 augustus 1725 (getuigen waren Mr. Henricus en Adriana van Son), op 22-jarige leeftijd met Adrianus Pieterse Gommers, geboren te Zundert.
Adrianus is later getrouwd te Nispen-Essen op 8 februari 1733 (getuigen waren Egidius van den Brande en Martinus Hertoghs) met Petronilla Adriaenssen Hertoghs.

Getuigen ondertrouw: Jacobus Jasperse Gaens, Maria Cornelissen Stadhouders.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabetha Gommers, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 21 oktober 1725 (doopgetuigen waren Dingemannus Adriaense Gommers en Joanna Gasperse Gaens), volgt onder VII-o.

VI-j Janneke Jaspars Gaens, geboren te Heerle (NB), wonende te Wouw (Spellestraat), dochter van Gasparis Jacobs Gaens en Elisabeth Janssen Doggen (V-e).

Janneke is in ondertrouw gegaan te Wouw op 21 maart 1722 en getrouwd aldaar op 5 april 1722 (getuigen waren Mr. Henricus en Pater Caniueel) (1) met Adrianus Adriaensen Deckers, geboren te Heerle (NB), wonende te Wouw (Akker).

Getuigen ondertrouw: Petrus Gaens en Anna Vadden.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Deckers, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 16 februari 1723 (doopgetuigen waren Nicolaus Deckers en Guilelma Doggen).
 2. Elisabetha Deckers, geboren te Wouw (Akker), gedoopt te Wouw op 26 februari 1726 (doopgetuigen waren Joannes Janssen Donckers en Anna Gasparse Gaens).
 3. Catharina Deckers, geboren te Wouw (Akker), gedoopt te Wouw op 1 februari 1729 (doopgetuigen waren Petrus Gasparse Gaens en Anna Maria Adriaensen Meesters), volgt onder VII-p.
 4. Adrianus Deckers, geboren te Wouw (Akker), gedoopt te Wouw op 23 juni 1732 (doopgetuige was Maria van Rijen).
Janneke is in ondertrouw gegaan te Wouw op 11 april 1743 en getrouwd aldaar op 26 april 1743 (getuigen waren Domicella van der Renne en Joannes Botermans) (2) met Heijndrik Vorstelmans, geboren te Loenhout (BelgiŽ).
Heijndrik was weduwnaar van Pieternella Meesters.
Getuigen ondertrouw: Jacobus van Ackeren, Joannes Dogge.

VI-k Maria Adriaensen Engelen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 2 juli 1710, wonende aldaar, overleden aldaar op 22 maart 1786, 75 jaar oud, dochter van Adrianus Dircken Engelen en Wilhelmina Janssen Doggen (V-g).

Maria is in ondertrouw gegaan te Wouw op 22 november 1732 en getrouwd aldaar op 7 december 1732, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Andriesse Heijne (24 jaar oud), geboren te Wouw op 4 oktober 1708 (doopgetuige was Wouw), wonende te Wouw (Vroenhout), overleden voor 1768, hoogstens 60 jaar oud, zoon van Andreas Heijne en Joanna Cornelisse van Hove. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Heijne, geboren te Wouw op 25 december 1733.
 2. Adriana Heijne, geboren te Wouw op 24 juli 1735.
 3. Andreas Heijne, geboren te Wouw op 20 maart 1738 (doopgetuigen waren Joannes Dircken en Maria van der Beeck), volgt onder VII-q.
 4. Adrianus Heijne, geboren te Wouw op 17 juni 1747.
 5. Wilhelmus Heijne, geboren te Wouw op 23 november 1751.
 6. Anna Maria Heijnen, afkomstig uit Wouw (Vroenhout), volgt onder VII-r.

VI-l Cornelius Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 7 juni 1723, wonende te Heerle (NB), overleden voor 10 maart 1798, hoogstens 74 jaar oud, zoon van Cornelius Janssen Doggen (V-h) en Dingena Dingemanssen van der Deelen.

Cornelius is in ondertrouw gegaan te Wouw op 15 april 1752 getuigen ondertrouw: Joannes Dogge, Gertrudis van Santvliet en getrouwd aldaar op 14 mei 1752 (getuigen waren Joannes Vrints en Anna Verbraeck), op 28-jarige leeftijd (1) met Elisabetha van Sandvliet, geboren te Heerle (NB).

Cornelius is in ondertrouw gegaan te Wouw op 12 januari 1754 en getrouwd aldaar op 27 januari 1754, op 30-jarige leeftijd (2) met Adriana van der Weegen (30 jaar oud), geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op 3 februari 1723, wonende te Moerstraten (NB), overleden te Wouw op 10 maart 1798, begraven op 13 maart 1798, 75 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Dijmphana Doggen, geboren te Wouw op 29 januari 1755, volgt onder VII-s.
 2. Cornelis Doggen, geboren te Wouw in het jaar 1759, volgt onder VII-t.
 3. Wilhelmus Doggen, geboren te Wouw in het jaar 1766, volgt onder VII-u.

VI-m Wilhelmus Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 11 april 1728, zoon van Cornelius Janssen Doggen (V-h) en Dingena Dingemanssen van der Deelen.

Wilhelmus is in ondertrouw gegaan op 2 september 1752 getuigen: Henricus de Backer, Dijmphna Dogge en getrouwd te Wouw op 17 september 1752 (getuigen waren Joannes Vrints en Anna Verbraeck), op 24-jarige leeftijd met Gertrudis van Santvliet. Uit dit huwelijk:

 1. Dominicus Doggen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 11 januari 1754 (doopgetuigen waren Cornelius Dogge en Elisabetha Stappers), volgt onder VII-v.
 2. Cornelius Doggen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 6 april 1755 (doopgetuigen waren Cornelius Dogge en Maria van Santvliet).
 3. Wilhelmus Doggen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 27 oktober 1757 (doopgetuigen waren Joannes Dogge en Adriana van Santvliet), volgt onder VII-w.

VI-n Petrus Pieterse Deumen, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 10 oktober 1690, zoon van Pieter Pieterssen Deumen en Elisabeth Cornelissen Doggen (V-k).

Pieter Pietersen Deumen vermeld in schepenakte op woensdag 1 juni 1729 Roosendaal, in akte vermelde toponiemen : Markt
auctor(en) : 1. Johanna Govertz DE JONGH (begijntje, meerderjarige jongedochter, voorzover nodig geassisteerd door Hubertus SMOUT, deelhebber voor 3/8 deel)
2. Andries Cornelissen THOLENAER
3. Cornelis Lodewijxen THOLENAER
4. Nicolaes Lodewijxen THOLENAER
5. Hubertus SMOUT (optredend voor zijn moeder Jacomina SCHIJVEN weduwe en boedelhoudster van Cornelis SMOUT deelhebber voor 1/8 deel)
6. Leendert VAN ACKEREN.
7. Cathalijn Matthijssen SMOUT (weduwe van Jan Leendert VAN DER BEECK,voorzover nodig geassisteerd door Leendert VAN ACKEREN en zich sterk makend voor haar afwezige broer Rochus Matthijssen SMOUT en haar afwezige zuster Elisabeth Matthijssen SMOUT)
8. Hendrick Cornelissen HEIJNEN (optredend namens de kinderen van Andries Adriaenz HEIJNEN)
9. Pieter Pietersen DEUMEN (optredend voor zichzelf en zich sterk makend voor zijn afwezige broer Marijnis Pietersen DEUMEN en voor de nog verder afwezige eigenaren).
* 2, 3 en 4 samen voor 3/8 deel; 6 t/m 9 deelhebbers voor het resterende 1/8 deel; alle auctoren zijn samen erfgenamen van Michiel SMOUT
destinataris(sen) : 1. Pieter TIMMERMANS
inhoud : De auctoren vesten de destinataris in een huis, hof en erf, staande en gelegen op het einde van de Marct op de zuidzijde (belendingen - noord: Marct; oost: Hendrick BIERSTEECKERS weduwe; zuid: Nicolaes MOUWEN weduwe; west: Johan Bartholomeusz BAREL). De koopsom bedraagt 425 guldens volgens conditie en opslag d.d. 16-08-1728.

Petrus is in ondertrouw gegaan te Wouw op 16 april 1719 en getrouwd aldaar op 30 april 1719 (getuigen waren Mr. Henricus en Joannes Gelten), op 28-jarige leeftijd met Anna Gijsbrechtse van Balen.

Getuigen ondertrouw: Carolus de Decker, Cornelia Deumen.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth Pietersen Deumen, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 16 september 1721 (doopgetuigen waren Petrus Deumen en Cornelia Deumen), volgt onder VII-x.
 2. Catharina Deumen, gedoopt te Wouw op 11 november 1723 (doopgetuigen waren Adrianus van Balen en Elisabeta de Wijs (namens Helena Deumen)), volgt onder VII-y.
 3. Cornelia Peterse Deumen, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 14 september 1726 (doopgetuigen waren Marijnus Pieterse Deumen en Cornelia Gijsbrechtse van Balen), volgt onder VII-z.

VI-o Marijnus Deumen, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 27 maart 1702, zoon van Pieter Pieterssen Deumen en Elisabeth Cornelissen Doggen (V-k).

Marijnus is in ondertrouw gegaan te Wouw op 23 maart 1726 getuigen ondertrouw: Joannes Janssen van Kempen, Joannes Cornelissen Claasen en getrouwd aldaar op 7 april 1726 (getuigen waren Mr. Henricus en Adriana Philippe van Son), op 24-jarige leeftijd met Gertrudis van Barlecom. Uit dit huwelijk:

 1. Gabriel Deumen, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 3 augustus 1726 (doopgetuigen waren Petrus Deumen en Joanna Vrients), overleden te Wouw op 30 juli 1775, 48 jaar oud.
 2. Elisabetha Deumen, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 25 januari 1728 (doopgetuigen waren Hubertus van Mierop en Joanna Vosberghen (begijn)).
 3. Elisabeth Deumen, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 11 februari 1729 (doopgetuigen waren Petrus Deumen en Adriana van Barlecom (namens Elisabetha Vrients)), volgt onder VII-aa.
 4. Petrus Deumen, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 10 april 1731 (doopgetuigen waren Gerardus van Barlecom en Petronilla Vosbergh (begijn te Roosendaal)).
 5. Cornelius Deumen, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 9 augustus 1733 (doopgetuigen waren Cornelius Willemse Hagenaers en Anna van Balen).
 6. Joannes Deumen, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 29 januari 1735 (doopgetuigen waren Petrus Deumen en Anna Vergouwen), overleden te Wouw op 20 augustus 1789, 54 jaar oud.
 7. Jacobus Deumen, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 24 februari 1737 (doopgetuigen waren Theodorus Seije en Anna Vergouwen (namens Maria van Berlecom)), overleden voor 12 juli 1738, hoogstens 1 jaar oud.
 8. Jacobus Deumen, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 12 juli 1738 (doopgetuigen waren Theodorus Seijen en Anna Vergouwen (namens Maria van Berlecom)), overleden voor 6 maart 1743, hoogstens 4 jaar oud.
 9. Jacobus Deumen, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 6 maart 1743 (doopgetuigen waren Gerardus Vrints en Adriana van Stabroeck).
 10. Gerardus Deumen, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 14 juli 1744 (doopgetuigen waren Adrianus Cornelisse Dogge en Jacoba de Jong).

VI-p Cornelia Cornelissen Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 21 mei 1690, begraven aldaar op 19 november 1741, 51 jaar oud, dochter van Cornelis Cornelissen Doggen (V-l) en Maria Adriaensen Rongen.

Cornelia Doggen vermeld in schepenakte op vrijdag 23 februari 1742 Roosendaal in akte vermelde toponiemen : Vinkenbroek - Luijkxhof - Molenvloed. Bron : RA 335 23-02-1742
auctor(en) : 1. Francis DE BACKER
2. Janneken HEIJMANS (wonende te Bergen op Zoom; echtgenote van Francis DE BACKER)
3. Marijnis VAN LIER (wonende te Wouw; ex-echtgenote van PietronellaLUIJSTERBURG; ten behoeve van Adriaantje HAGENAARS, dochter van Pietronella LUIJSTERBURG en Johan HAGENAARS)
4. Christina LUIJSTERBURGH (weduwe van Cornelis KRINKELS, wonende te Wouw)
5. Cornelia DOGGEN (weduwe en boedelhoudster van Jacob LUIJSTERBURGH, wonende te Wouw)
6. Dirk MAELDERIJE (wonende te Steenbergen, enige zoon en erfgenaam van Maria LUIJSTERBURG)
* samen erfgenamen van de twee kinderen van Aart Hendrikse HEIJMANS, overleden te Roosendaal
destinataris(sen) : 1. Elisabeth LUIJSTERBURG (weduwe van Adriaan Gijsen GASTELAARS), inhoud : De auctoren vesten de destinataris in:
A. - een stede land met een huis en schuur, groot 1 gemet 162 roeden, gelegen op Vinckebroek;
B. - een blok land, groot 2 gemeten 37 roeden, gelegen naast de voorgaande stede en genaamd Luijcxhoff;
C. - het 2/3 deel van een perceel made, groot 175 roeden, gelegen in de Moolenvloet nr. 16. De koopsom bedraagt 490 guldens volgens conditie en opslag.

Cornelia is in ondertrouw gegaan te Wouw op 20 juli 1710 getuigen ondertrouw: Arnoldus Heijmans, Christiana Luijsterborgh en getrouwd aldaar op 4 augustus 1710 (getuigen waren Henricus van Mispelen en Judocus van Acker), op 20-jarige leeftijd met Jacobus Adriaensen Luijsterborgh (24 jaar oud), gedoopt te Wouw op 26 mei 1686, begraven op 5 november 1741, 55 jaar oud, zoon van Adriaen Jans Luijsterborgh en Jacomijntje Adriaensen Adden. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Luijsterborgh, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 24 september 1710 (doopgetuigen waren Antonius Luijsterborgh en Catharina van Santvliet), overleden voor 9 januari 1712, hoogstens 1 jaar oud.
 2. Adrianus Luijsterborgh, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 9 januari 1712 (doopgetuigen waren Antonius Luijsterborgh en Catarina Santvliet), volgt onder VII-ab.
 3. Cornelius Luijsterborgh, geboren te Wouw (Weststraat), gedoopt te Wouw op 11 februari 1715 (doopgetuigen waren Adrianus Doggen en Petronilla Luijsterborgh).
 4. Marinus Luijsterborgh, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 8 augustus 1719 (doopgetuigen waren Rochus Doggen en Elisabetha Luijsterborgh).
 5. Maria Luijsterborgh, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 24 mei 1723 (doopgetuigen waren Antonius Uijttewilligen en Adriana van Stabroeck), overleden voor 14 februari 1728, hoogstens 4 jaar oud.
 6. Joannes Luijsterborgh, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 18 juni 1724 (doopgetuigen waren Dominicus Janssen Ruijten en Adriaan Stoffelen).
 7. Rochus Luijsterborgh, geboren te Wouw (Weststraat), gedoopt te Wouw op 26 juni 1726 (doopgetuigen waren Henricus Mies en Maria Linderse Uijttewilligen), overleden voor 21 september 1732, hoogstens 6 jaar oud.
 8. Maria Luijsterborgh, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 14 februari 1728 (doopgetuigen waren Hemricus Frits en Adriana van Stabrouck).
 9. Rochus Luijsterborgh, geboren te Wouw (Weststraat), gedoopt te Wouw op 21 september 1732 (doopgetuige was Anna van Balen).

VI-q Adriaan Cornelisse Doggen, gedoopt te Wouw op 28 april 1694, wonende te Wouw (Westelaar), zoon van Cornelis Cornelissen Doggen (V-l) en Maria Adriaensen Rongen.

Adriaen Cornelissen Doggen vermeld in schepenakte op maandag 21 oktober 1720 Roosendaal in akte vermelde toponiemen : Kolenveld, bron : RA 319 (fol. 53R) 21-10-1720
auctor(en) : 1. Adriaen Cornelissen DOGGEN, destinataris(sen) : 1. Johan VAN LISDONCK (namens Johan DE MOOR, directeur van 's Lands Zeewerken in Vlaanderen) inhoud : De auctor vest de destinataris in 1/4 deel van een perceel hooiland groot 1 gemet 44 roeden, gelegen in het Colenvelt. Het andere 3/4 deel is reeds eigendom van de koper. De koopsom bedraagt 100 guldens volgens conditie d.d. 29-08-1720. In de marge: op 04-10-1720 verklaart Adriaentje Cornelissen VAN STABROECK, echtgenote van Adriaen Cornelissen DOGGEN, toestemming te geven tot de verkoop.

Adriaan is in ondertrouw gegaan te Wouw op 1 mei 1718 en getrouwd aldaar op 15 mei 1718 (getuige was Cornelis Uijtdewilligen (voogd van de Bruid)), op 24-jarige leeftijd met Adriana Cornelissen van Stabroeck (19 jaar oud), gedoopt te Wouw op 23 september 1698, wonende te Wouw (Westelaar), overleden aldaar op 4 november 1747, 49 jaar oud, dochter van Cornelius van Stabroeck en Janneken Lenaertsen Uitdewilligen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Doggen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 18 april 1719 (doopgetuigen waren Cornelius Cornelisen van Stabroek en Cornelia Cornelisen Doggen).
 2. Adrianus Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 22 november 1721 (doopgetuigen waren Rochus Doggen en Anna Ruijmen (namens Maria Uijttewilligen)).
 3. Cornelia Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 19 oktober 1724 (doopgetuigen waren Cornelius Lindersen Uijttewilligen en Adriana Huijbreghsen Stoffelen).
 4. Catharina Adrianus Cornelisse Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 24 september 1728 (doopgetuigen waren Jacobus Adriaense Luijsterbourgh en Agatha Cornelisse Uijttwilligen).
 5. Cornelis Adriaansen Doggen, gedoopt te Wouw op 11 oktober 1731 (doopgetuigen waren Leonardus Uijttewilligen en Elisabetha Uijttewilligen), volgt onder VII-ac.
 6. Adrianus Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 3 maart 1735 (doopgetuigen waren Marijnus Rongens en Anna van Balen).
 7. Adriana Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 1 september 1738 (doopgetuigen waren Adrianus Luijsterburgh en Maria Potters).
 8. Joanna Dogge, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op 30 mei 1742 (doopgetuigen waren Adrianus Luijsterborg en Adriana Huijbrechtse Stoffele), volgt onder VII-ad.

VI-r Rochus Cornelissen Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 27 oktober 1701, zoon van Cornelis Cornelissen Doggen (V-l) en Maria Adriaensen Rongen.

Rochus Doggen vermeld in schepenakte op woensdag 10 april 1743 Roosendaal in akte vermelde toponiemen: Rechtsaat.
Auctor(en) : 1. Rochus DOGGEN (landman, wonende te Wouw).
Destinataris(sen) : 1. Nicolaes TIEBOEL (schepen) inhoud : De auctor vest de destinataris in een perceel made, groot 1 gemet, gelegen in het Regtsaet nr. 19. Dit perceel made is door de auctor op 25-03-1743 verkocht aan de destinataris in het kader van erfmangeling. Op 06-04-1743 taxeren de schepenen de waarde van het perceel made op 60 guldens.

Rochus is in ondertrouw gegaan te Wouw op 19 april 1724 en getrouwd aldaar op 7 mei 1724, getrouwd aldaar op 1 mei 1724 voor de kerk (getuigen waren Mr. Henricus en Adriana van Son), op 22-jarige leeftijd met Adriana Huijbrechtse Stoffelen (19 jaar oud), gedoopt te Wouw op 23 november 1704, dochter van Hubertus Stoffels en Adriana Uijtdewilligen.

Getuigen ondertrouw: Leonardus van Osta, Anna Rongens.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Rochussen Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 12 april 1725 (doopgetuigen waren Hubertus Stoffelen en Cornelia Doggen), volgt onder VII-ae.
 2. Adriana Rochus Cornelisse Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 5 februari 1727 (doopgetuigen waren Adrianus Cornelissen Doggen en Elisabetha Imanse Uijtdewilligen).
 3. Marijnus Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 9 september 1729 (doopgetuigen waren Marijnus Rongen en Adriana van Stabrouck).
 4. Hubertus Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 21 april 1732 (doopgetuigen waren Jacobus Luijsterbough en Anna Uijtdewilligen), overleden voor 22 oktober 1733, hoogstens 1 jaar oud.
 5. Hubertus Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 22 oktober 1733 (doopgetuigen waren Jacobus Luijsterbough en Anna Uijtdewilligen), overleden voor 29 december 1739, hoogstens 6 jaar oud.
 6. Adrianus Rochusse Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 26 augustus 1735 (doopgetuige was Maria Uijttewilligen), volgt onder VII-af.
 7. Hubertus Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 29 december 1739 (doopgetuigen waren Peturs van Tichelen en Elisabeth van Hoof).

VII-a Maria Verhaert, dochter van Jacobus Janssen Verhaert (VI-a) en Anna Dircken Engelen.

Maria was gehuwd met Cornelis de Wilde. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna de Wilde, volgt onder VIII-a.

VII-b Joannes Jacobsen Uijttewilligen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 15 oktober 1713, zoon van Jacob Janssen Uijttewilligen (VI-b) en Janneke Goortse Ruijten.

Joannes is in ondertrouw gegaan te Wouw op 1 februari 1743 en getrouwd op 17 februari 1743 (getuigen waren Joannes Botermans en Cornelia Ploegmans), op 29-jarige leeftijd (1) met Anna Maria Potters (19 jaar oud), geboren te Wouw op 21 november 1723, wonende te Wouw (Vroenhout), dochter van Joannes Adriaensen Potters en Cornelia Janssen van Wijckvliet. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 13 december 1743, gedoopt aldaar op 13 december 1743 (doopgetuigen waren Jan Adriaense Potters en Janneken Ruijte), volgt onder VIII-b.
 2. Joannes Uijtdewilligen, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 9 maart 1746 (doopgetuigen waren Jacobus Uijtdewilligen (afwezig) en Cornelia Wijtvliet).
 3. Joannes Baptista Uijtdewilligen, gedoopt te Wouw op 1 april 1747 (doopgetuigen waren Jacobus Uijtdewillige en Cornelia Weijtvliet).
Joannes is in ondertrouw gegaan te Wouw op 17 januari 1750 en getrouwd aldaar op 1 februari 1750 (getuigen waren Cornelius Botermans, Anna Verbraeck, Cornelius Botermans en Anna Verbraeck), op 36-jarige leeftijd (2) met Petronella de Wael (26 jaar oud), geboren te Wouw (Vinkenbroek), gedoopt te Wouw op 21 november 1723, overleden aldaar op 26 januari 1810, 86 jaar oud, dochter van Antonius Adriaense de Wael en Joanna Cornelisse Coppens.
Getuigen ondertrouw: Godefridus Uijtdewilligen en Antonia de Wael.
Uit dit huwelijk:
 1. Joanna Uijtdewilligen, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 20 februari 1751 (doopgetuigen waren Antonius de Wael en Anna Maria Uijtdewillige).
 2. Jacoba Uijtdewilligen, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 10 mei 1752 (doopgetuigen waren Godefridus Uijtdewillige en Jacomina de Wael), wonende te Wouw, ongehuwd overleden aldaar op 1 juni 1841, 89 jaar oud.
 3. Joanna Maria Uijtdewilligen, gedoopt te Wouw op 24 juni 1754 (doopgetuigen waren Adrianus de Wael en Maria Uijtdewillige), volgt onder VIII-c.
 4. Jacobus Uijtdewilligen, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 12 november 1756 (doopgetuigen waren Nicolaus Uijtdewillige en Joanna de Wael), volgt onder VIII-d.
 5. Joannes Uijtdewilligen, gedoopt te Wouw (Vroenhout) op 11 februari 1759 (doopgetuigen waren Leonardus Uijtdewillige en Anna Mouw), volgt onder VIII-e.
 6. Cornelia Uijtdewilligen, geboren in het jaar 1764, volgt onder VIII-f.
 7. Cornelia Joanna Uijtdewilligen, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 29 maart 1766 (doopgetuigen waren Cornelius de Waal en Cornelia Uijtdewilligen).

VII-c Anna Maria Uijtdewillige, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 11 juli 1715, wonende te Wouw (Vroenhout), dochter van Jacob Janssen Uijttewilligen (VI-b) en Janneke Goortse Ruijten.

Anna is in ondertrouw gegaan te Wouw op 9 februari 1737 en getrouwd aldaar op 24 februari 1737 (getuigen waren Joannes Botermans en Cornelia Ploeghmans), op 21-jarige leeftijd (1) met Joannes Janse Potters, overleden voor 7 augustus 1748.

Getuigen ondertrouw: Adrianus Potters, Joanna Uijttewilligen,
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Anna Potters, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 1 augustus 1741 (doopgetuigen waren Petronilla Hermans van der Beeck en Joanna Ruijte (namens Jacobus Uijtdewillige)), volgt onder VIII-g.
 2. Adriana Potters, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 10 april 1743 (doopgetuigen waren Jan Potters en Janneke Goortse Buijse).
 3. Joannes Potters, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 12 september 1745 (doopgetuigen waren Joannes Jacobse Uijtdewillige en Maria Janse Potters).
 4. Marijnus Potters, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 16 oktober 1746 (doopgetuigen waren Adrianus van Roij (afwezig) en Joannes Janse de Bruijn), volgt onder VIII-h.
 5. Gregorius Potters, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 14 februari 1747 (doopgetuigen waren Joanna Ruijte en Joanna Jacobse Uijtdewillige).
 6. Godefridus Potters, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 7 augustus 1748 (doopgetuigen waren Godefridus Uijtdewillige en Petronilla van der Beeck).
Anna is in ondertrouw gegaan te Wouw op 4 oktober 1749 en getrouwd aldaar op 19 oktober 1749, op 34-jarige leeftijd (2) met Jan Adriaanse Mangelaars, geboren te Wouw, wonende aldaar. Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Mangelaars, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 14 juli 1751 (doopgetuigen waren Antonius de Wael en Pitronella de Wael).
 2. Joanna Mangelaars, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 9 mei 1753 (doopgetuigen waren Adrianus Mangeleirs (afwezig) en Anna Ruijs).
 3. Maria Mageleirs, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 26 februari 1755 (doopgetuigen waren Nicolaus Uitdewilligen (afwezig) en Maria Mangeleirs).
 4. Jacoba Mangelaars, geboren te Wouw, gedoopt op 26 februari 1755 (doopgetuigen waren Nicolaus Uitdewilligen (afwezig) en Maria Mangeleirs).
 5. Adrianus Janse Mangelaars, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1768, volgt onder VIII-i.

VII-d Elisabeth Jacobse Uijtdewilligen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 5 september 1719, wonende te Heerle (NB), overleden te Wouw op 17 november 1747, 28 jaar oud, dochter van Jacob Janssen Uijttewilligen (VI-b) en Janneke Goortse Ruijten.

Elisabeth is in ondertrouw gegaan te Wouw op 7 mei 1740 en getrouwd aldaar op 22 mei 1740, getrouwd aldaar op 22 mei 1740 voor de kerk (RK), op 20-jarige leeftijd met Joannes de Backer (37 jaar oud), geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op 16 juli 1702, wonende te Heerle (NB), overleden aldaar op 30 januari 1767, 64 jaar oud, zoon van Arnoldus Janssen de Backer en Petronilla Peetersen Nijs.
Joannes is later in ondertrouw gegaan te Wouw op 18 januari 1755 en getrouwd aldaar op 2 februari 1755 (getuigen waren Joannes Vrints en Bernardina van Roijen), op 52-jarige leeftijd met Catharina Deckers, geboren te Wouw (Akker), gedoopt te Wouw op 1 februari 1729, zie VII-p. Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus de Backer, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 19 juli 1742 (doopgetuigen waren Nicolaus de Jong en Janneke Ruijte), volgt onder VIII-j.
 2. Petronella de Backer, geboren te Heerle (NB) op 18 november 1743, gedoopt te Wouw op 18 november 1743 (doopgetuigen waren Jacob Uijtdewillige en Maria Janse Potters), volgt onder VIII-k.
 3. Maria de Backer, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 15 februari 1746 (doopgetuigen waren Petrus van Beethoven en Joanna Uijtdewillige).
 4. Anna de Backer, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 15 februari 1746 (doopgetuigen waren Jan Uijtdewillige (afwezig) en Anna Maria Uijtdewillige).

VII-e Maria Jacobse Uijtdewilligen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 22 juli 1721, wonende te Moerstraten (NB), dochter van Jacob Janssen Uijttewilligen (VI-b) en Janneke Goortse Ruijten.

Maria is in ondertrouw gegaan op 14 mei 1752 en getrouwd te Wouw op 28 mei 1752 getrouwd met dispensatie wegens bloedverwantschap (getuigen waren Joannes Vrints en Anna van de Mierop), op 30-jarige leeftijd (1) met Antonius Cornelisse van Bavel (27 jaar oud), geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op 5 maart 1725 (doopgetuigen waren Petrus Wagemakers en Dijmphna Snaeken), overleden te Steenbergen op 16 januari 1757, 31 jaar oud, zoon van Cornelius Antonius van Bavel en Joanna Pieterse Wagemakers.

Getuigen ondertrouw: Godefridus Uitdewilligen en Anna van Mirop.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes van Bavel, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op 28 mei 1753 (doopgetuigen waren Cornelius van Bavel en Cornelia Uijtdewilligen), volgt onder VIII-l.
 2. Jacoba van Bavel, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op 6 januari 1755 (doopgetuigen waren Joannes Uijtdewilligen en Maria van Bavel), volgt onder VIII-m.
 3. Joanna van Bavel, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op 18 juli 1756 (doopgetuigen waren Petrus van Bavel en Anna Maria Uijtdewilige), overleden voor 1759, hoogstens 3 jaar oud.
Maria is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 29 januari 1759 en getrouwd aldaar op 20 februari 1759, op 37-jarige leeftijd (2) met Pieter van der Heijden, geboren te Steenbergen, wonende aldaar.

VII-f Godefridus Jacobse Uijtdewilligen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 9 februari 1726, wonende te Heerle (NB), zoon van Jacob Janssen Uijttewilligen (VI-b) en Janneke Goortse Ruijten.

Godefridus is in ondertrouw gegaan te Wouw op 1 januari 1755 en getrouwd aldaar op 19 januari 1755, op 28-jarige leeftijd met Joanna Stadthouwers, geboren te Wouw (Spellestraat), wonende te Wouw, overleden te Heerle (NB), begraven op 1 oktober 1799, dochter van Adrianus Aertsen Stadthouwers en Maria Joosen Potters.
Joanna is eerder getrouwd te Wouw op 26 oktober 1749 met Hermannus Luijsterburg (33 jaar oud), gedoopt te Wouw op 11 augustus 1716, overleden aldaar op 17 oktober 1753, 37 jaar oud, zoon van Wilhelmus Anthonissen Luijsterborgh en Dijmphna van der Beeck. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Govaertse Uijtdewilligen, geboren te Wouw (Altena), gedoopt aldaar op 15 december 1756 (doopgetuigen waren Joannes Uijtdewillige en Barbara Vos), volgt onder VIII-n.
 2. Maria Anna Uijtdewilligen, geboren te Wouw (Altena), gedoopt te Wouw op 4 mei 1759 (doopgetuigen waren Joannes Stadhouwers en Joanna Boers (namens Cornelia Uijtdewilligen)), volgt onder VIII-o.
 3. Joannes Uijtdewilligen, gedoopt te Wouw op 15 april 1762 (doopgetuigen waren Petrus Damen en Anna Maria Uijtdewilligen).
 4. Leonardus Govaartse Uijtdewilligen, dagloner, geboren te Wouw, gedoopt op 2 december 1764 (doopgetuigen waren Leonardus Uijtdewilligen en Petronilla de Waal), overleden te Wouw op 7 mei 1812, 47 jaar oud.
  Leonardus is in ondertrouw gegaan op 4 juni 1803 en getrouwd te Wouw op 19 juni 1803, op 38-jarige leeftijd met Maria van Beethoven (29 jaar oud), geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 7 februari 1774 (doopgetuigen waren Joannes van Tichelen en Caecilia Lanen), overleden te Wouw op 24 juli 1854, 80 jaar oud, dochter van Wilhelmus van Beethoven en Elisabeth van Tiggelen.
 5. Godefridus Uijtdewilligen, gedoopt te Wouw op 25 juli 1767 (doopgetuigen waren Nicolaus Uijtdewilligen en Joanna Potters).

VII-g Nicolaus Jacobse Uijtdewilligen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 15 september 1728, zoon van Jacob Janssen Uijttewilligen (VI-b) en Janneke Goortse Ruijten.

Nicolaus is in ondertrouw gegaan te Wouw op 29 oktober 1763 en getrouwd aldaar op 13 november 1763 (getuigen waren Petrus Janssens en Maria Theresia de Pont), op 35-jarige leeftijd met Cornelia Looijen (25 jaar oud), bouweresse, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 31 december 1737, overleden aldaar op 26 augustus 1817, 79 jaar oud, dochter van Adriaan Gabrielse Looijen en Johanna Wilhemse Huijge.
Cornelia was later gehuwd met Jan van Meel, overleden voor 26 augustus 1817.

getuigen ondertrouw: Leonardus Uijtdewillige, Wilhelmina Loijen.
Uit dit huwelijk:
 1. Joanna Uijtdewilligen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 23 maart 1765 (doopgetuigen waren Joannes Uijtdewilligen en Joanna Huijgen).
 2. Jacobus Nicolaasse Uijtdewilligen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 13 januari 1767 (doopgetuigen waren Adrianus Loijen en Lucia Aarts (namens Anna Maria Uijtdewilligen)), volgt onder VIII-p.
 3. Adriaan Nicolaaszoon Uijtdewilligen, gedoopt te Wouw op 23 september 1768, volgt onder VIII-q.
 4. Johannes Uijtdewiligen, bouwman, geboren te Wouw in het jaar 1772, ongehuwd overleden aldaar op 19 december 1844, 72 jaar oud.
 5. Catharina Uijtdewilligen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 2 december 1773 (doopgetuigen waren Cornelius Loijen en Maria Uijtdewilligen).
 6. Govardus Nicolaus Uijtdewilligen, landbouwer, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 8 december 1774 (doopgetuigen waren Jacobus Loijen en Joanna Stadthouders).
 7. Dijmphna Uijtdewilligen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 25 december 1776 (doopgetuigen waren Antonius Loijen en Dijmphna Uijtdewilligen), volgt onder VIII-r.
 8. Adriana Uijtdewilligen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 10 juli 1778 (doopgetuigen waren Joannes Mangeleirs en Elizabetha Raats), volgt onder VIII-s.

VII-h Cornelia Jacobse Uijtdewilligen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 21 oktober 1731, overleden aldaar op 30 maart 1809, 77 jaar oud, dochter van Jacob Janssen Uijttewilligen (VI-b) en Janneke Goortse Ruijten.

Opmerking: overleden te Wouw; haar man was landmeter van de markiezen van Bergen op Zoom, en raadgever van de diakens en subdiakens.

Cornelia is in ondertrouw gegaan te Wouw op 18 december 1756 getuigen: Nicolaus Uijtdewillige, Elisabetha Uijtdewillige en getrouwd aldaar op 2 januari 1757 (getuigen waren Laurentius Adan en Joannes Vrints), op 25-jarige leeftijd met Dominicus Henricus Adan ook genaamd Henrij (31 jaar oud), landmeter en rentmeester van Bergen op Zoom, geboren te Sodoigne (Waals Brabant - BelgiŽ) Sodoigne = Geldenaken, gedoopt aldaar op 11 april 1725, wonende te Bergen op Zoom, overleden te Wouw op 20 november 1795, 70 jaar oud.

Hendrik Adan vermelding in schepenakte op maandag 9 november 1761 Roosendaal
in akte vermelde toponiemen : Marter
auctor(en) : 1. Hendrik ADAN (wonende te Wouw; als executeur van de nalatenschap van Geertruij Mattheusse UIJTEWILLIGEN)
destinataris(sen) : 1. Francis MOERINCX (als testamentair voogd over Johanna en Adriana VAN ROIJ, minderjarige kinderen van wijlen Adriaan VAN ROIJ).
Inhoud: De auctor vest de destinataris in de helft van een perceel made,groot 525 roeden gelegen in de Marter nr. 6.
Ingevolge de koopovereenkomst d.d. 19-10-1761 bedraagt de koopsom 5 guldens 5 stuivers.
Getuigen ondertrouw: Nicolaus Uijtdewillige, Elisabetha Uijtdewillige.
Uit dit huwelijk:
 1. Petrus Franciscus Adan, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 12 december 1757 (doopgetuigen waren Petrus Josephus Adan en Anna Maria Uijtdewillige).
 2. Catharina Joanna Adan, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 28 januari 1759 (doopgetuigen waren Joannes Uijtdewillige en Catharina van der Sandt).
 3. Johannes Baptista Adan, geboren te Wouw op 13 maart 1760, gedoopt aldaar op 14 maart 1760, volgt onder VIII-t.
 4. Maria Cornelia Adan, gedoopt te Wouw op 16 juli 1761 (doopgetuigen waren Carolus Josephus Adan en Joanna Vromans).
 5. Carolus Theodorus Adan, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 22 oktober 1762 (doopgetuigen waren Nicolaus Uitdewillighen en Anna Maria Volckers (namens Maria Joanna Adan)).
 6. Laurentius Henricus Adan, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 9 februari 1764 (doopgetuigen waren Josephus Adan en Anna Maria Volckers), ongehuwd overleden te Wouw op 21 oktober 1835, 71 jaar oud.
 7. Petrus Josephus Adan, geboren te Wouw op 1 maart 1770, gedoopt aldaar op 1 maart 1770 (doopgetuigen waren Petrus Josephus Adan en Dijmphna Jansse Uijttewilligen), volgt onder VIII-u.
 8. Maria Jacoba Adan, gedoopt te Wouw op 30 augustus 1772 (doopgetuigen waren Emmanuel Adan en Cornelai Wagemakers (namens Catharina Joanna Adan)).
 9. Emanuel Jacobus Adan, gedoopt op 30 juni 1777 (doopgetuigen waren Emanuel Adan (afwezig) en Maria Cornelia Adan), volgt onder VIII-v.

VII-i Leonardus Uijtdewilligen, geboren te Heerle (NB) op 9 november 1733, gedoopt op 9 november 1733, overleden te Roosendaal op 11 maart 1807, 73 jaar oud, zoon van Jacob Janssen Uijttewilligen (VI-b) en Janneke Goortse Ruijten.

Leonardus is in ondertrouw gegaan op 5 september 1767 en getrouwd op 20 september 1767 (getuigen waren Franciscus van Grunsel en Mijna Drijvers), op 33-jarige leeftijd met Dijmphna Uijtdewilligen, geboren te Kruisland (NB), dochter van Joannes Jansse Uijtdewilligen en Cornelia Martens Mulders.

Getuigen ondertrouw: Adrianus Luijsterborg, Elizabetha Meulders,
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Uijtdewilligen, geboren in het jaar 1771, volgt onder VIII-w.
 2. Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 27 december 1772 (doopgetuigen waren Martinus Uijtdewilligen en Anna Uijtdewilligen), overleden voor 15 mei 1775, hoogstens 2 jaar oud.
 3. Cornelius Uijtdewilligen, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 4 februari 1774 (doopgetuigen waren Godefridus Uijtdewilligen en Christina Vergouwen).
 4. Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 15 mei 1775 (doopgetuigen waren Joannes Uijtdewilligen en Anna Maria Uijtdewilligen).
 5. Cornelius Uijtdewilligen, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 13 november 1777 (doopgetuigen waren Nicolaus Uijtdewilligen en Joanna Uijtdewilligen).
 6. Nicolaus Uijtdewilligen, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 1 februari 1779 (doopgetuigen waren Gregorius Uijtdewilligen en Joanna Uijtdewilligen).
 7. Martinus Uijtdewilligen, den Rapenninck, gedoopt te Wouw op 13 januari 1782 (doopgetuigen waren Martinus Uijtdewilligen en Maria Uijtdewilligen).

VII-j Catharina van Gaens, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Steenbergen op 23 december 1745 (RK), overleden op 6 april 1784, 38 jaar oud, dochter van Jacobus Gaens (VI-d) en Maria Lodders.

Catharina is in ondertrouw gegaan te Kruisland (NB) op 28 mei 1774 en getrouwd te Steenbergen op 13 juni 1774, op 28-jarige leeftijd met Leonardus Delwarel (26 jaar oud), gedoopt te Berendrecht (BelgiŽ) op 16 oktober 1747, overleden te Steenbergen op 27 april 1797, 49 jaar oud, zoon van Jan Baptist Delwarel en Joanna Catharina de Bommel.
Leonardus is later in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 15 november 1784 en getrouwd aldaar op 28 november 1784, op 37-jarige leeftijd met Elisabeth van Gansen, geboren te Woensdrecht, overleden te Steenbergen op 1 september 1792. Leonardus is later getrouwd te Steenbergen op 7 maart 1793, op 45-jarige leeftijd met Lena Slootmans (31 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 17 december 1761, dochter van Franciscus Slootmans en Joanna Elsackers. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Delwarel, geboren te Steenbergen (de Kladde), gedoopt te Halsteren op 26 mei 1775 sub conditione (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Gaans en Maria Tunders), volgt onder VIII-x.
 2. Jacoba Delwarel, geboren te Steenbergen (de Kladde), gedoopt te Halsteren op 1 november 1777 (doopgetuigen waren Crispinus Dellemarel en Petronilla van Gaans).
 3. Maria Catharina Delwarel, geboren te Steenbergen (de Kladde), gedoopt te Halsteren op 26 september 1780 (doopgetuigen waren Rumoldus Dellemarel en Maria Heijnen), volgt onder VIII-y.
 4. Leonardus Delwarel, gedoopt te Steenbergen op 21 december 1783 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Doggen en Joanna van Gaans), volgt onder VIII-z.

VII-k Petronella van Gaens, arbeidster, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 26 november 1751 (RK), overleden aldaar op 17 mei 1823, 71 jaar oud, dochter van Jacobus Gaens (VI-d) en Catharina Linderse van Ackeren.

Petronella is in ondertrouw gegaan te Wouw op 28 maart 1778 en getrouwd aldaar op 12 april 1778 (getuigen waren Joannes Vrins en Joannes Leenaers), op 26-jarige leeftijd met Cornelius Hoogemoet (24 jaar oud), geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 19 mei 1753 (RK) (doopgetuigen waren Marijnus Hoogemoet (afwezig) en Elisabetha van Hoof), overleden te Wouw op 5 februari 1798, 44 jaar oud, zoon van Guilelmus Cornelissen Hoogemoet en Elisabetha Werts.

Getuigen ondertrouw: Joannes Hoogemoet, Helena van Gaens.
Uit dit huwelijk:
 1. Petronilla Hoogemoet, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op 14 november 1781 (doopgetuigen waren Antonius Noorden en Catharina van Ackeren).
 2. Catharina Hoogemoet, geboren te Moerstraten (NB) op 22 november 1785, gedoopt te Wouw op 22 november 1785 (doopgetuigen waren Joanna Pauwels en Leonardus Kieboom), volgt onder VIII-aa.
 3. Leonardus Hoogemoet, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op 5 juni 1791 (RK) (doopgetuigen waren Wilhelmus Hoogemoet en Cornelia van Gaans).
 4. Joanna Hoogemoet, geboren te Moerstraten (NB) op 18 december 1794, gedoopt te Wouw op 18 december 1794 (RK) (doopgetuigen waren Joanna Bogers en Joannes van Tiggelen).

VII-l Anna Cornelia van Gaens, gedoopt te Steenbergen op 13 oktober 1746, dochter van Cornelius van Gaens (VI-e) en Petronilla Slockers.

Anna is getrouwd te Steenbergen op 9 november 1777, op 31-jarige leeftijd met Daniel Voorheijen (30 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1747. Uit dit huwelijk:

 1. Lucas Voorheijen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 12 mei 1779 (doopgetuige was Anna Maria van Gaens), volgt onder VIII-ab.
 2. Petronilla Voorheijen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 18 februari 1782 (doopgetuigen waren Joannes van Gaens en Cornelia Visschers), volgt onder VIII-ac.
 3. Cornelius Voorheijen, geboren te Heerle (NB) op 20 juli 1785, gedoopt te Wouw op 20 juli 1785 (doopgetuigen waren Cornelius van Gaens en Adriana Gabriels), volgt onder VIII-ad.

VII-m Jacobus Andreas Cornelisse Uijtdewilligen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 2 februari 1763, overleden aldaar op 11 juli 1847, 84 jaar oud, zoon van Cornelius Linderse Uijtdewilligen en Helena Adriaense Doggen (VI-g).

Jacobus is getrouwd te Wouw op 2 juli 1797, op 34-jarige leeftijd met Anna Catharina Godefridus Rongens (25 jaar oud), geboren te Wouw (Wouwse Hil), gedoopt te Wouw op 2 juli 1772 (doopgetuigen waren Marinus Rongens en Maria van Wezel), overleden te Wouw op 2 juni 1814, 41 jaar oud, dochter van Godefridus Marijnus Goortsen Rongens en Gertrudis van Pul.

Dispensatie verleend wegens bloedverwantschap in de 3e en 4e graad.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 27 maart 1798, volgt onder VIII-ae.
 2. Gertrudis Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 10 augustus 1799, volgt onder VIII-af.
 3. Godefridus Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 23 augustus 1801, begraven aldaar op 2 maart 1808, 6 jaar oud.
 4. Cornelis Jacobse Uijtdewilligen, gedoopt te Wouw op 11 april 1803, volgt onder VIII-ag.
 5. Leonardus Uijtdewilligen, geboren te Wouw (Oostelaar) op 1 juni 1805, gedoopt te Wouw op 2 juni 1805 (doopgetuigen waren Wilhelmus van Osta en Elisabeth Uijtdewilligen).
 6. Franciscus Uijtdewilligen, geboren te Wouw (Oostelaar) op 21 januari 1807, gedoopt te Wouw op 21 januari 1807 (doopgetuigen waren Franciscus Loos en Gertrudis Nieuwlaet), overleden te Wouw op 25 februari 1807, begraven aldaar, 35 dagen oud.
 7. Maria Elisabeth Uijtdewilligen, geboren te Wouw (Oostelaar) op 1 januari 1808, gedoopt te Wouw op 1 januari 1808 (doopgetuigen waren Franciscus Loos en Gertrudis Nieulaet), volgt onder VIII-ah.
 8. Johannes Uijtdewillige, geboren te Wouw (Oostelaar) op 4 oktober 1809, gedoopt te Wouw op 4 oktober 1809 (doopgetuigen waren Petrus van Hal en Adriana Nieulaet), volgt onder VIII-ai.
 9. Marinus Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 8 oktober 1812, volgt onder VIII-aj.

VII-n Gertrudis van Gaens, afkomstig uit Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 17 maart 1732, overleden aldaar op 24 februari 1803, 70 jaar oud, dochter van Petrus Gaspar Jacobs Gaens (VI-h) en Maria van Rijen.

Gertrudis is in ondertrouw gegaan te Wouw op 3 december 1763 en getrouwd aldaar op 18 december 1763 (getuigen waren Joannes Vrients en Petrus Janssens), op 31-jarige leeftijd met Petrus Neelen, geboren te Nispen-Essen, wonende te Wouw, overleden voor 24 februari 1803. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Peeter Nelen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 23 maart 1766 (doopgetuigen waren Michael van Geel en Petronilla Suijckerbuijck (namens C. van Opdorp)), volgt onder VIII-ak.
 2. Petronella Neelen, gedoopt te Wouw op 31 januari 1768 (doopgetuigen waren Cornelius Nelen en Cornelia van Meel), volgt onder VIII-al.
 3. Cornelius Nelen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 23 februari 1773 (doopgetuigen waren Cornelius Nelen en Joanna van Meel).
 4. Petrus Neelen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 23 februari 1773 (doopgetuigen waren Henricus Nelen en Petronilla Suijckerbuijck).

VII-o Elisabetha Gommers, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 21 oktober 1725, dochter van Adrianus Pieterse Gommers en Anna Gasperse Gaens (VI-i).

Elisabetha is getrouwd te Nispen-Essen op 15 oktober 1752 (getuigen waren Petrus van der Jonckheijt en Aegidius van den Brande), op 26-jarige leeftijd met Cornelius van Dorst. Uit dit huwelijk:

 1. Anna van Dorst, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 4 maart 1754 (doopgetuigen waren Adrianus Gommers en Petronilla van Dijck).
 2. Anthonius van Dorst, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 7 december 1755 (doopgetuigen waren Dijmpna Vincenten en Amandus van Dorst).
 3. Gertrudis van Dorst, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 8 september 1757 aantekening op los vel (doopgetuigen waren Maria Nieuwlaet (namens Maria Buijsen) en Anna Gommers), volgt onder VIII-am.
 4. Cornelius van Dorst, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 7 mei 1762 door de vroedvrouw (doopgetuigen waren Cornelius van Dorst en Maria van Dorst).
 5. Joannes van Dorst, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 10 april 1764 aantekening op los vel (doopgetuigen waren Joannes van Dorst en Maria Gommeren).
 6. Adrianus van Dorst, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 14 februari 1767 (doopgetuigen waren Joannes Nieuwlaet en Anna Groffens).

VII-p Catharina Deckers, geboren te Wouw (Akker), gedoopt te Wouw op 1 februari 1729, wonende te Heerle (NB), overleden te Roosendaal op 16 maart 1824, 95 jaar oud, dochter van Adrianus Adriaensen Deckers en Janneke Jaspars Gaens (VI-j).

Catharina is in ondertrouw gegaan te Wouw op 18 januari 1755 en getrouwd aldaar op 2 februari 1755, op 26-jarige leeftijd (1) met Joannes de Backer (52 jaar oud), geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op 16 juli 1702, wonende te Heerle (NB), overleden aldaar op 30 januari 1767, 64 jaar oud, zoon van Arnoldus Janssen de Backer en Petronilla Peetersen Nijs.
Joannes is eerder in ondertrouw gegaan te Wouw op 7 mei 1740 en getrouwd aldaar op 22 mei 1740, getrouwd aldaar op 22 mei 1740 voor de kerk (RK), op 37-jarige leeftijd met Elisabeth Jacobse Uijtdewilligen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 5 september 1719, zie VII-d.

Getuigen ondertrouw: Jacobus Knopkens en Gertrudis van Gaens.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabetha de Backer, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 14 november 1755 (doopgetuigen waren Cornelius de Backer en Joanna van Gaens).
 2. Adrianus de Backer, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 18 februari 1758 (doopgetuigen waren Jasper van Gaens en Elisabetha van Beethoven), volgt onder VIII-an.
 3. Petrus de Backer, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 5 oktober 1760 (doopgetuigen waren Josephus de Backer en Gertrudis van Gaens).
 4. Antonius de Backer, geboren te Wouw, gedoopt op 28 augustus 1763 (doopgetuigen waren Martinus Deckers en Cecelia Laanen).
 5. Antonius de Backer, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 2 september 1764 (doopgetuigen waren Antonius de Backer en Petronilla Marijnissen (namens Helena van Gaens)), volgt onder VIII-ao.
Catharina is getrouwd op 15 november 1767 (getuigen waren Joannes Vriets en Mijna Drijvers), op 38-jarige leeftijd (2) met Joannes Willemse van Osta (33 jaar oud), geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op 13 februari 1734 (doopgetuigen waren Petrus van der Wegen en Dijmphna van der Beeck), zoon van Wilhelmus Jansse van Osta en Anna Willemse Luijsterbourgh.
Getuigen ondertrouw: Antonia van den Bosch en Mijna Drijvers.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna van Osta, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 2 oktober 1769 (doopgetuigen waren Wilhelmus van Osta en Petronilla de Backer), volgt onder VIII-ap.
 2. Wilhelmus van Osta, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 28 september 1773 (doopgetuigen waren Antonius van Osta en Joanna van Nassau).

VII-q Andreas Heijne, geboren te Wouw op 20 maart 1738, overleden aldaar op 16 september 1803, 65 jaar oud, zoon van Cornelis Andriesse Heijne en Maria Adriaensen Engelen (VI-k).

Andreas is in ondertrouw gegaan te Wouw op 15 april 1769 en getrouwd aldaar (getuigen waren Joannes van Nassouw en Cornelia Booden), op 31-jarige leeftijd met Elizabeth Bode (23 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 22 juli 1745, overleden te Wouw op 14 november 1811, 66 jaar oud, dochter van Joanna Roeken (Bode) en Joanna Adriaense van Nassouw.

Getuigen ondertrouw: Antonius Boden en Catharina van Osta.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Heijne, arbeider, geboren te Wouw in het jaar 1774, overleden aldaar op 13 juni 1845, 71 jaar oud.
 2. Adriaan Heijnen, geboren te Wouw op 14 april 1786 (doopgetuigen waren Antonius Boden en Maria Boers), volgt onder VIII-aq.

VII-r Anna Maria Heijnen, afkomstig uit Wouw (Vroenhout), overleden te Roosendaal op 3 december 1814, dochter van Cornelis Andriesse Heijne en Maria Adriaensen Engelen (VI-k).

Anna is getrouwd te Wouw op 5 juli 1767 met Theodorus IJsermans (26 jaar oud), geboren te Moerstraten (NB) op 7 december 1740, overleden te Roosendaal op 29 maart 1825, 84 jaar oud, zoon van Dingeman Geertsen IJzermans en Catharina Buik. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes IJsermans, geboren te Wouw (Bulk), gedoopt te Wouw op 7 juni 1770 (doopgetuigen waren Petrus Luijckx en Maria Engelen).
 2. Dimphna IJsermans, geboren te Wouw (Bulk), gedoopt op 26 november 1772 (doopgetuigen waren Marijnus Meesters en Adriana Heijnen).
 3. Maria Catharina IJsermans, geboren te Wouw (Bulk) op 26 mei 1776, gedoopt te Wouw op 26 mei 1776 (doopgetuigen waren Adrianus Heijnen en Gertrudis IJsermans), volgt onder VIII-ar.
 4. Adrianus IJsermans, stalhouder, geboren te Wouw (Bulk), gedoopt te Wouw op 8 februari 1779 (doopgetuigen waren Adrianus Coninckx en Maria Engelen), overleden te Roosendaal en Nispen op 4 april 1870, 91 jaar oud.
  Adrianus was gehuwd met Joanna Dingemans.
 5. Jan IJsermans, geboren te Wouw op 25 oktober 1781, volgt onder VIII-as.
 6. Wilhelmus IJsermans, geboren te Wouw (Bulk) op 2 april 1784, gedoopt te Wouw op 2 april 1784 (doopgetuigen waren Andreas Verbeeck en Cornelia Eijsermans).
 7. Joanna IJsermans, geboren te Wouw (Bulk) op 17 mei 1785, gedoopt te Wouw op 17 mei 1785 (doopgetuigen waren Cornelius Verbeek en Maria Eijsermans).
 8. Anna Cornelia IJzermans, geboren te Wouw (Bulk), gedoopt te Wouw op 14 november 1787 (doopgetuigen waren Andreas Heijnen en Catharina Buijck).
 9. Adriana IJsermans, geboren te Wouw op 31 maart 1788, gedoopt aldaar op 31 maart 1788 (doopgetuigen waren Cornelius Heijnen en Adriana Meesters).

VII-s Dijmphana Doggen, bouweresse, geboren te Wouw op 29 januari 1755, overleden te Bergen op Zoom op 2 maart 1819, 64 jaar oud, dochter van Cornelius Doggen (VI-l) en Adriana van der Weegen.

Dijmphana was gehuwd met Jacobus Verbeek. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia Verbeek, geboren te Wouw op 7 juni 1792.
  Maria is getrouwd te Wouw op 20 augustus 1832, op 40-jarige leeftijd met Cornelius van Meer (32 jaar oud), geboren te Wouw op 17 mei 1800, zoon van Simon van Meer en Maria Mastbooms.

VII-t Cornelis Doggen, arbeider, geboren te Wouw in het jaar 1759, wonende te Moerstraten (NB), overleden te Wouw op 27 februari 1836, 77 jaar oud, zoon van Cornelius Doggen (VI-l) en Adriana van der Weegen.

Cornelis is in ondertrouw gegaan op 14 juli 1810 en getrouwd te Moerstraten (NB) op 29 juli 1810, op 51-jarige leeftijd met Joanna van de Kar (29 jaar oud), tapster, gedoopt te Bergen op Zoom op 16 april 1781 (RK) (doopgetuigen waren Goverdus Cats en Joanna Dekkers), wonende te Moerstraten (NB), overleden te Wouw op 17 januari 1826, 44 jaar oud, dochter van Adrianus van de Kar en Adriana Dekkers. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Doggen, geboren te Wouw in het jaar 1812.
  Kornelis is getrouwd te Steenbergen op 28 april 1837, op 25-jarige leeftijd met Elizabeth van Zweveren (26 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1811, dochter van Pieter van Zweveren en Cornelia Verbraak.
 2. Adriaan Doggen, geboren te Wouw.
  Adriaan is getrouwd te Wouw op 27 november 1860 met Cornelia Dietvoorts (43 jaar oud), geboren te Wouw op 11 april 1817, overleden aldaar op 7 februari 1882, 64 jaar oud, dochter van Johannes Dietvoorts en Maria Wouts.
  Cornelia is eerder getrouwd te Wouw op 28 november 1855, op 38-jarige leeftijd met Goverdus van Dongen, geboren te Wouw, zoon van Cornelis van Dongen en Maria Costermans.

VII-u Wilhelmus Doggen, geboren te Wouw in het jaar 1766, wonende te Moerstraten (NB), overleden te Wouw op 9 oktober 1815, 49 jaar oud, zoon van Cornelius Doggen (VI-l) en Adriana van der Weegen.

Wilhelmus is in ondertrouw gegaan te Wouw op 25 april 1807 en getrouwd aldaar op 10 mei 1807 (getuigen waren Cornelis van de Watering en Joanna van de Watering), op 41-jarige leeftijd met Johanna Goris (25 jaar oud), geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 3 oktober 1781 (doopgetuigen waren Adrianus Lambrechts en Anna Maria van Osta), wonende te Wouw, overleden aldaar op 28 december 1871, 90 jaar oud, dochter van Petrus Goris en Cornelia van Meel.
Johanna was later gehuwd met Henricus van Tiggelen, landbouwer, geboren te Moerstraten (NB) op 4 juli 1792, gedoopt te Wouw op 4 juli 1792 (doopgetuigen waren Adrianus Kieboom en Helena van Overvelt), overleden te Wouw op 18 september 1837, 45 jaar oud, zoon van Johannes Adriaensen van Tiggelen en Cornelia Hendrickse Kieboom.

Ondertrouw met toestemming van de voogden van de bruid.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Cornelia Doggen, geboren te Moerstraten (NB) op 14 maart 1808, gedoopt te Wouw op 14 maart 1808 (doopgetuigen waren Aegidius Goris en Anna Cornelia Goris (namens Digna Doggen)), volgt onder VIII-at.
 2. Petronilla Doggen, geboren te Moerstraten (NB) op 3 december 1809, gedoopt te Wouw op 4 december 1809 (doopgetuigen waren Cornelius Dogge en Petronilla Gorissen), volgt onder VIII-au.
 3. Catharina Doggen, geboren te Wouw in het jaar 1811, overleden aldaar op 19 november 1880, 69 jaar oud.
  Catharina is getrouwd te Wouw op 19 oktober 1848, op 37-jarige leeftijd met Petrus Brouwers (35 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw in het jaar 1813, overleden aldaar op 2 mei 1886, 73 jaar oud, zoon van Adriaan Brouwers en Johanna Mens.
 4. Cornelis Doggen, geboren te Wouw in het jaar 1814, overleden aldaar op 12 april 1822, 8 jaar oud.
 5. Willemijna Doggen, geboren te Wouw op 4 februari 1816, overleden aldaar op 5 november 1825, 9 jaar oud.

VII-v Dominicus Doggen, landbouwer, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 11 januari 1754, overleden te Bergen op Zoom op 23 januari 1824, 70 jaar oud, zoon van Wilhelmus Doggen (VI-m) en Gertrudis van Santvliet.

Dominicus is in ondertrouw gegaan te Wouw op 6 mei 1785 en getrouwd aldaar op 22 mei 1785 (getuigen waren Adrianus Mortelmans en Catharina Jongeneelen), op 31-jarige leeftijd met Adriana van Meel (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw in het jaar 1758, overleden te Bergen op Zoom op 27 oktober 1819, 61 jaar oud, dochter van Machiel van Meel en Adriana Suijkerbuijk. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Doggen, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op 16 juni 1786 (doopgetuigen waren Cornelius Doggen en Peteronilla Suijkerbuijck), volgt onder VIII-av.
 2. Joanna Doggen, geboren te Heerle (NB) op 30 december 1788, gedoopt te Wouw op 30 december 1788 (doopgetuige was Adriana van der Weegen).
 3. Cornelius Doggen, geboren te Heerle (NB) op 29 oktober 1791, gedoopt te Wouw op 29 oktober 1791 (doopgetuigen waren Godefridus Roecken en Cornelia van Meel), volgt onder VIII-aw.
 4. Joannes Doggen, geboren te Heerle (NB) op 4 augustus 1794, gedoopt te Wouw op 4 augustus 1794 (doopgetuigen waren Cornelius Doggen en Joanna van Meel).
 5. Adriana Cornelia Doggen, geboren te Moerstraten (NB) op 2 juli 1801, gedoopt te Wouw op 2 juli 1801 (doopgetuigen waren Aegidius Goris en Catharina Merode), volgt onder VIII-ax.

VII-w Wilhelmus Doggen, dagloner, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 27 oktober 1757, overleden aldaar op 5 september 1819, 61 jaar oud, zoon van Wilhelmus Doggen (VI-m) en Gertrudis van Santvliet.

Wilhelmus was gehuwd met Dijmphena van Wezel, geboren te Wouw in het jaar 1752, overleden aldaar op 28 oktober 1829, 77 jaar oud, dochter van Cornelis van Wezel en Elisabeth Gastelaars. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Doggen, geboren te Steenbergen op 26 november 1788.
  Elisabeth is getrouwd te Wouw op 5 juli 1832, op 43-jarige leeftijd met Josephus van den Boom (47 jaar oud), geboren te Wouw op 27 mei 1785, zoon van Adriaan van den Boom en Petronella van den Wijngaert.
 2. Geertruida Doggen, geboren te Steenbergen in het jaar 1788, overleden te Wouw op 31 maart 1863, 75 jaar oud.
 3. Willem Doggen, dagloner, geboren te Steenbergen in het jaar 1790, ongehuwd overleden te Wouw op 17 september 1820, 30 jaar oud.
 4. Cornelis Doggen, gedoopt te Steenbergen op 11 juli 1793 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Doggen en Jacoba van Wezel), ongehuwd overleden te Wouw op 23 februari 1842, 48 jaar oud.
 5. Joanna Doggen, winkelierster, geboren te Steenbergen in het jaar 1793, overleden te Roosendaal en Nispen op 10 januari 1864, 71 jaar oud.
  Joanna is getrouwd te Roosendaal op 30 november 1823, op 30-jarige leeftijd met Paulus Jongenelen (57 jaar oud), gedoopt te Roosendaal op 10 maart 1766, zoon van Joannes Jongenelen en Maria Schillemans.
 6. Jacobus Doggen, geboren te Wouw op 17 maart 1797, gedoopt aldaar op 17 maart 1797 (doopgetuigen waren Adrianus Francken en Adriana van der Weegen), volgt onder VIII-ay.

VII-x Elisabeth Pietersen Deumen, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 16 september 1721, overleden aldaar op 4 december 1741, 20 jaar oud, dochter van Petrus Pieterse Deumen (VI-n) en Anna Gijsbrechtse van Balen.

Elisabeth is in ondertrouw gegaan te Wouw op 3 juni 1740 en getrouwd aldaar op 19 juni 1740 getuigen: Gerardus Wissels, Thomas van der Vlete (getuigen waren Joannes Botermans en Cornelia Ploegmans), op 18-jarige leeftijd met Petrus Adriaensse Wissels (42 jaar oud), geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 12 februari 1698 (doopgetuige was Maria van Acker), overleden te Wouw op 5 november 1755, 57 jaar oud, zoon van Adrianus Wissels en Anna Pieterssen Wagemakers.

Pieter Wissels vermelding in collaterale successie op maandag 8 december 1755 Roosendaal
Erflater: Wissels, Pieter, plaats overlijden: Wouw, datum overlijden: 05-11-1755.
Aangever: Wissels, Geert Adriaans, relatie: broer en erfgenaam, soort akte: taxatie
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Wissels, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 10 september 1741 (doopgetuige was Anna Gijsen van Bael).

VII-y Catharina Deumen, gedoopt te Wouw op 11 november 1723, overleden aldaar op 16 februari 1795, begraven aldaar op 18 februari 1795, 71 jaar oud, dochter van Petrus Pieterse Deumen (VI-n) en Anna Gijsbrechtse van Balen.

Catharina is in ondertrouw gegaan te Wouw op 3 december 1751 en getrouwd aldaar op 19 december 1751 met dispensatie wegens de advent (getuigen waren Gabriel Deumen, Elisabetha Deumen, Joannes Vrints en Anna Verbraeck), op 28-jarige leeftijd met Michael Polfliet, later Machiel van Poortvliet, wonende te Schelle, overleden te Wouw op 18 augustus 1770.

Getuigen ondertrouw: Gabriel Deumen, Elisabetha Deumen.
Uit dit huwelijk:
 1. Joanna van Polfliet, gedoopt te Bergen op Zoom op 1 september 1753 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Duymen en Cornelia Duymen).
  Joanna is in ondertrouw gegaan op 17 mei 1772 getuigen: Cornelius van der Steegh, Michael Jordaans en getrouwd op 20 mei 1772 opmerking van de pastoor: 'de verloofden zijn afkomstig uit Maastricht en Wouw. Op die grond zijn ze al drie weken geladen ten overstaan van onze magistraat aan elkaar verbonden.'Deze opmerking wordt bevestigd door het huwelijk voor de schepenbank op 17 mei, de dag van ondertrouw voor de kerk. (getuigen waren Cornelius van der Steegh en Adriana van Roij), op 18-jarige leeftijd met Christianus Gerards, geboren te Maastricht.
 2. Marinus Polfliet, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 15 maart 1765 (RK) (doopgetuigen waren Gabriel Deumen en Elisabetha Deumen (namens Maria van Polfliet)).
 3. Anna Maria Polfliet, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 2 januari 1767 (RK) (doopgetuigen waren Gerardus van Baalen en Joanna van Polfliet (namens Anna van Polfliet)), volgt onder VIII-az.

VII-z Cornelia Peterse Deumen, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 14 september 1726, wonende te Heerle (NB), dochter van Petrus Pieterse Deumen (VI-n) en Anna Gijsbrechtse van Balen.

Cornelia is in ondertrouw gegaan te Wouw op 4 juli 1749 en getrouwd aldaar op 27 juli 1749, op 22-jarige leeftijd (1) met Henricus Schrauwen, geboren te Zundert (Groot Zundert) (doopgetuigen waren Joannes Vrints en Cornelius Eijsermans).

Getuigen ondertrouw: Petrus Deumen, Catharina Deumen.
Uit dit huwelijk:
 1. Guilielma Schrauwen, gedoopt op 11 oktober 1750 (doopgetuigen waren Petrus Deurne en Catharina Deurne (namens Adriana Hollanders)).
 2. Anna Catharina Schrauwen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 28 oktober 1751 (doopgetuigen waren Arnoldus Schrauwen en Catharina Deumen).
 3. Wilhelmina Schrauwen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 30 juni 1753 (doopgetuigen waren Petrus Deumen en Adriana Hollanders), volgt onder VIII-ba.
 4. Elisabetha Schrauwen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 4 mei 1755 (doopgetuigen waren Michael Polfliet en Gertrudis van Berlecom).
 5. Pitronella Schrauwen, geboren te Wouw (Hazelaar), gedoopt te Wouw op 17 februari 1757 (doopgetuigen waren Mathias Schrauwen en Elisabetha Deumen).
 6. Henricus Schrauwen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 2 mei 1759 (doopgetuigen waren Adrianus van Baal en Anna Ruijs).
 7. Petrus Henricus Schrauwen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 12 september 1761 (doopgetuigen waren Petrus Deumen en Catharina Adriaanse Dogge).
 8. Gertrudis Schrauwen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 9 juni 1764 (doopgetuigen waren Gabriel Deumen en Maria Smits (namens Catharina Hoots)), overleden voor 8 december 1767, hoogstens 3 jaar oud.
 9. Petrus Henricus Schrauwen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 24 december 1766 (doopgetuigen waren Gerardus van Baalen en Maria Smits (namens Elisabetha Lodders)).
 10. Joanna Schrauwen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 8 december 1767 (doopgetuigen waren Henricus Arnolds Schrauwen en Joanna Polfliet).
 11. Gertrudis Schrauwen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 8 december 1767 (doopgetuige was Anna van Balen (namens Petronilla Marijnissen)).
 12. Adriana Schrauwen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 21 augustus 1771 (doopgetuigen waren Adrianus Schrauwen en Anna Catharina Schrauwen), overleden te Steenbergen op 15 december 1824, 53 jaar oud.
  Adriana is getrouwd te Steenbergen op 6 juni 1812, op 40-jarige leeftijd met Jan Baptist Vermaat (44 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel in het jaar 1768, zoon van Herman Vermaat en Catharina de Mooij.
  Jan is later getrouwd te Steenbergen op 31 januari 1826, op 58-jarige leeftijd met Adriana Cornelia van de Kar (35 jaar oud), geboren te Wouw in het jaar 1791.
Cornelia is in ondertrouw gegaan te Wouw op 26 april 1777 en getrouwd aldaar op 11 mei 1777, op 50-jarige leeftijd (2) met Franscus van Soest, geboren te Essen (BelgiŽ), wonende te Heerle (NB).

VII-aa Elisabeth Deumen, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 11 februari 1729, overleden aldaar op 23 mei 1769, 40 jaar oud, dochter van Marijnus Deumen (VI-o) en Gertrudis van Barlecom.

Elisabeth is in ondertrouw gegaan te Wouw op 7 november 1766 en getrouwd aldaar op 23 november 1766 (getuigen waren Joannes Vrients en Guillelmus le Feber), op 37-jarige leeftijd met Joannes Willemse Verbraeck, geboren te Heerle (NB), wonende aldaar.
Joannes is later in ondertrouw gegaan te Wouw op 18 januari 1772 en getrouwd aldaar op 1 februari 1772 (getuigen waren Cornelis van Steegh en Mijna Drijvers) met Pitronella de Blaeij (18 jaar oud), landbouwster, geboren te Wouw (Akker), gedoopt te Wouw op 16 augustus 1753 (doopgetuigen waren Petrus de Blaeij en Maria de Blaeij), overleden te Wouw op 13 december 1819, 66 jaar oud, dochter van Joannes Petrus Jansen de Blaeij en Maria Adriaense Raets.

Getuigen ondertrouw: Antonia van den Bosch, Mijna Drijvers.
Uit dit huwelijk:
 1. Gertrudis Verbraak, linnen naaister, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 12 mei 1769 (doopgetuigen waren Gabriel Deumen en Maria Hooghemoet), wonende te Wouw, overleden aldaar op 16 maart 1830, 60 jaar oud.
  Gertrudis is in ondertrouw gegaan te Wouw op 2 december 1797 en getrouwd aldaar op 17 december 1797 met dispensatie wegens de advent (getuigen waren Joannes Vrients en Gertrudis Verbraak), op 28-jarige leeftijd met Huijbrecht Blankers, geboren te Oud Gastel, wonende te Wouw, overleden voor 16 maart 1830.

VII-ab Adrianus Luijsterborgh, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 9 januari 1712, zoon van Jacobus Adriaensen Luijsterborgh en Cornelia Cornelissen Doggen (VI-p).

Adrianus is in ondertrouw gegaan te Wouw op 10 januari 1739 en getrouwd aldaar op 25 januari 1739, op 27-jarige leeftijd met Maria Domusse van Sandvliet (25 jaar oud), gedoopt te Wouw op 5 april 1713, dochter van Domus van Sandvliet en Elisabeth Mathijssen Tappers. Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeth Luijsterburg, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 23 januari 1745, overleden aldaar op 9 december 1842, 97 jaar oud.
  Elizabeth is in ondertrouw gegaan op 27 juni 1778 getuigen: Cornelius Luijsterborg, Maria van Osta en getrouwd te Wouw op 12 juli 1778 (getuigen waren Joannes Vrins en Joannes Leenaers), op 33-jarige leeftijd met Marijnus Potters, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 16 oktober 1746, volgt onder VIII-h.
 2. Cornelis Luijsterburgh, gedoopt te Wouw op 19 maart 1754, volgt onder VIII-bb.

VII-ac Cornelis Adriaansen Doggen, gedoopt te Wouw op 11 oktober 1731, zoon van Adriaan Cornelisse Doggen (VI-q) en Adriana Cornelissen van Stabroeck.

Cornelis is in ondertrouw gegaan op 11 mei 1759 getuigen ondertrouw: Maria Theresia van Roijen, Bernardina van Roijen, getrouwd te Wouw op 27 mei 1759 parochie St. Lambertus, Wouw (getuigen waren Joanna Vrients en Maria Theresia van Roijen), op 27-jarige leeftijd met Joanna Jacobse Raets (29 jaar oud), rentenierster, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 13 mei 1730 (doopgetuigen waren Wilhelmus Janssen Raets en Christophora Adriaensen Luijsterbourgh), wonende te Wouw, overleden aldaar op 11 september 1819, 89 jaar oud, dochter van Jacobus Jansse Raets en Catharina van Ackeren.
Joanna is eerder in ondertrouw gegaan te Wouw op 29 september 1753 Getuigen ondertrouw: Joannes Timmermans, Catarina van Innevelt. en getrouwd aldaar op 22 oktober 1753 hun huwelijk bleef kinderloos (getuigen waren Joannes Vrints en Bernardina van Roijen), op 23-jarige leeftijd met Joannes Peters van Innevelt (26 jaar oud), geboren te Wouw (Vinkenbroek), gedoopt te Wouw op 30 oktober 1726 (doopgetuigen waren Petrus Pierssen van Innevelt en Cornelia Adriaenssen Block), overleden te Wouw op 28 februari 1757, 30 jaar oud, zoon van Petrus Jansse van Innevelt en Adriana Janssen Vlamincx. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Doggen, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 27 februari 1760 (doopgetuigen waren Adrianus Dogge en Antonia Ruijten), overleden voor 28 oktober 1765, hoogstens 5 jaar oud.
 2. Catharina Doggen, landbouwster en bouweresse, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 27 februari 1760 (doopgetuigen waren Engelbertus Coppens en Joanna van Akkeren), wonende te Wouw, overleden aldaar op 20 augustus 1826, 66 jaar oud.
  Catharina is in ondertrouw gegaan op 7 januari 1779 en getrouwd te Wouw op 24 januari 1779 met dispensatie. (getuigen waren Joannes Vrins en Joannes Lenards), op 18-jarige leeftijd met Cornelis Luijsterburgh, gedoopt te Wouw op 19 maart 1754, volgt onder VIII-bb.
  Getuigen ondertrouw: Joannes Lenards, Anna Maria Mathijs.

 3. Cornelius Dogge, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 1 februari 1762 (doopgetuigen waren Adrianus Ditvorst en Maria Adriaanse Dogge), overleden voor 13 oktober 1772, hoogstens 10 jaar oud.
 4. Adriana Cornelisse Doggen, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 11 juli 1763 (doopgetuigen waren Adrianus Dogge en Catharina Dogge), volgt onder VIII-bc.
 5. Adrianus Cornelius Doggen, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 28 oktober 1765 (doopgetuigen waren Adrianus Ditfors en Joanna Dogge), volgt onder VIII-bd.
 6. Jacobus Doggen, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 23 september 1767 (doopgetuigen waren Joannes Willemse Raats en Maria Adriaanse Dogge), volgt onder VIII-be.
 7. Cornelia Cornelisse Doggen, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 7 september 1769 (doopgetuigen waren Godefridus Uijttewilligen en Cornelia Raats), volgt onder VIII-bf.
 8. Cornelius Doggen, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 13 oktober 1772 (doopgetuigen waren Sebatianus de Jongh en Catharina Cornelisse Dogge), volgt onder VIII-bg.

VII-ad Joanna Dogge, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op 30 mei 1742, wonende aldaar, overleden aldaar op 8 januari 1811, 68 jaar oud, dochter van Adriaan Cornelisse Doggen (VI-q) en Adriana Cornelissen van Stabroeck.

Joanna is in ondertrouw gegaan te Wouw op 4 januari 1755 getuigen: Carolus Lauwers, Mijna Drijvers
getuigen: Nicolaus Uijtdewillige, Maria Aerts en getrouwd aldaar op 30 juni 1765 (getuigen waren Joannes Vrints, Carolus Lauwers en Bernardina van Roijen), op 23-jarige leeftijd (1) met Godefridus Cornelisse Uijtdewilligen (26 jaar oud), geboren te Heerle (NB), gedoopt op 31 maart 1739, wonende te Heerle (NB), zoon van Cornelius Linderse Uijtdewilligen en Catharina Goortsen Rongens. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Govaerse Uijtdewilligen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 27 mei 1766 (doopgetuigen waren Cornelius Uijtdewilligen en Maria Dogge), volgt onder VIII-bh.
 2. Godefridus Uijtdewilligen, geboren te Wouw (Altena), gedoopt te Wouw op 25 juli 1767 (doopgetuigen waren Nicolaus Uijtdewilligen en Joanna Potters).
 3. Cornelius Uijtdewilligen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 16 juni 1773 (doopgetuigen waren Adrianus Uijtdewilligen en Joanna Raats).
Joanna is in ondertrouw gegaan te Wouw op 18 november 1775 en getrouwd aldaar op 10 december 1775, op 33-jarige leeftijd (2) met Francis Loos (25 jaar oud), gedoopt te Halsteren op 30 oktober 1750, overleden te Wouw op 17 oktober 1834, 83 jaar oud, zoon van Cornelis Loos en Joanna Hollanders.

VII-ae Cornelis Rochussen Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 12 april 1725, zoon van Rochus Cornelissen Doggen (VI-r) en Adriana Huijbrechtse Stoffelen.

Cornelis is in ondertrouw gegaan te Wouw op 21 november 1744 getuigen ondertrouw: Marijnus Dogge, Jacobus van Ackeren en getrouwd aldaar op 6 december 1744 (getuigen waren Joannes Botermans en Cornelia Ploegmans), op 19-jarige leeftijd met Cornelia Mastboom (RK).
Cornelia is later in ondertrouw gegaan te Bergen op Zoom op 22 april 1750 en getrouwd aldaar op 10 mei 1750 Opmerkingen: attestatie naar Wouw. met Marinus Erasmus van Agtmaal (28 jaar oud), geboren te Roosendaal, gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 13 maart 1722 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Peeters Schrauwen en Anna Peeters de Greef), wonende te Wouw, zoon van Erasmus Gijsbrechts van Achtmael en Thijsken Corstiaens van der Riet. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Doggen, bouwman, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 17 januari 1746 (doopgetuigen waren Herman Mastboom (afwezig) en Adriana Huijbrechtse Stoffele), overleden te Bergen op Zoom op 20 januari 1817, 71 jaar oud.
  Adrianus was gehuwd met Cornelia Luijsterburg.

VII-af Adrianus Rochusse Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 26 augustus 1735, wonende aldaar, overleden aldaar op 26 april 1792, 56 jaar oud, zoon van Rochus Cornelissen Doggen (VI-r) en Adriana Huijbrechtse Stoffelen.

Adrianus is in ondertrouw gegaan op 7 oktober 1758 en getrouwd te Nispen op 22 oktober 1758 (getuigen waren Reverendus Dominus Thieden en N. Linders), op 23-jarige leeftijd met Elisabeth Matthijsse Raats (19 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 20 april 1739, wonende te Nispen (in 't Rietgoor), overleden te Wouw op 20 april 1813, 74 jaar oud, dochter van Mathias Niclaes Raets en Maria Dingemans Buijsen. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Adrianus Dogge, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 6 augustus 1759 (doopgetuigen waren Rochus Dogge en Maria Buijsen), volgt onder VIII-bi.
 2. Cornelia Adriaensdochter Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 8 november 1761 (doopgetuigen waren Andreas de Waal en Adriana Hubertse Stoffelen), overleden te Wouw op 9 oktober 1836, 74 jaar oud.
  Cornelia is in ondertrouw gegaan te Wouw op 30 april 1789 en getrouwd aldaar op 17 mei 1789 (getuigen waren Joannes Vriens en Joannes Herrijgers), op 27-jarige leeftijd met Johannes Baptista Adan, geboren te Wouw op 13 maart 1760, gedoopt aldaar op 14 maart 1760, volgt onder VIII-t.
 3. Matthijs Doggen, landbouwer, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 28 augustus 1765 (doopgetuigen waren Rochus Dogge en Maria Buijsen), wonende te Wouw, overleden aldaar op 2 oktober 1827, 62 jaar oud.
  Matthijs is in ondertrouw gegaan te Wouw op 20 juni 1793, met dispensatie wegens bloedverwantschap in de derde graad, getrouwd aldaar op 7 juli 1793 voor de kerk (RK), op 27-jarige leeftijd met Cornelia Cornelisse Doggen, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 7 september 1769, volgt onder VIII-bf.

VIII-a Joanna de Wilde, dochter van Cornelis de Wilde en Maria Verhaert (VII-a).

Joanna was gehuwd met Alexander Hertoghs. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Hertogh, geboren te Wouw in het jaar 1765, volgt onder IX-a.

VIII-b Anna Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 13 december 1743, gedoopt aldaar op 13 december 1743, dochter van Joannes Jacobsen Uijttewilligen (VII-b) en Anna Maria Potters.

Anna is in ondertrouw gegaan te Wouw op 19 januari 1765 en getrouwd aldaar op 3 februari 1765 (getuigen waren Joannes Vrients en Carolus Lauwers), op 21-jarige leeftijd met Godefridus van Osta (31 jaar oud), geboren te Wouw op 15 januari 1734, zoon van Marinus Aertssen van Osta en Maria Goortsen van der Beeck.

getuigen ondertrouw: Leonardus Uijtdewilligen, Joanna Potters.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacoba van Osta, geboren te Wouw (Vroenhout) op 25 maart 1779, volgt onder IX-b.
 2. Adriana van Osta, geboren te Wouw op 19 november 1780, volgt onder IX-c.

VIII-c Joanna Maria Uijtdewilligen, bouweresse, gedoopt te Wouw op 24 juni 1754, wonende te Wouw (Vroenhout), overleden te Wouw op 4 januari 1819, 64 jaar oud, dochter van Joannes Jacobsen Uijttewilligen (VII-b) en Petronella de Wael.

Joanna is in ondertrouw gegaan te Wouw op 16 mei 1778 getuigen: Jacobus Uijtdewilligen, Cornelia Bierbooms en getrouwd aldaar op 31 mei 1778 (getuigen waren Joannes Vrins en Joannes Leenaers), op 23-jarige leeftijd met Joannes Bierbooms, wonende te Wouw (Oostelaar), overleden te Wouw op 16 mei 1809, begraven aldaar op 20 mei 1809.

Opmerking: overleden op Oostelaar onder Wouw, 58 jaar oud, nalatende zijn vrouw, zes kinderen en een kindskind.
Uit dit huwelijk:
 1. Joanna Bierbooms, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 17 april 1779 (doopgetuigen waren Matheus Bierbooms en Petronilla de Wael), volgt onder IX-d.
 2. Joannes Jansse Bierbooms, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 6 februari 1781 (doopgetuigen waren Jacobus Uijtdewilligen en Antonia Bierbooms (namens Joanna Claessens)), volgt onder IX-e.
 3. Anna Cornelia Bierbooms, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 13 januari 1783 (doopgetuigen waren Walterus Binken en Joanna Uijtdewilligen), volgt onder IX-f.
 4. Anna Maria Bierbooms, geboren te Wouw (Oostelaar) op 3 mei 1785, gedoopt te Wouw op 3 mei 1785 (doopgetuigen waren Joannes Uijtdewillige en Anna Bierbooms).
  Anna is getrouwd te Wouw op 7 mei 1811, op 26-jarige leeftijd met Adriaan Marijnisse (26 jaar oud), geboren te Roosendaal op 6 juli 1784, zoon van Paulus Marijnisse en Anna van den Bergh.
 5. Cornelius Bierbooms, geboren te Wouw (Westelaar) op 16 september 1787, gedoopt te Wouw op 17 september 1787 (doopgetuigen waren Godefridus van Osta en Antonia Bierbooms), volgt onder IX-g.
 6. Antonia Johannes Bierbooms, geboren te Wouw (Oostelaar) op 9 mei 1790, gedoopt te Wouw op 9 mei 1790 (doopgetuigen waren Jacobus Uijtdewillige en Anna Uijtdewillige), volgt onder IX-h.
 7. Petronella Bierbooms, geboren te Wouw (Oostelaar) op 5 september 1793, gedoopt te Wouw op 5 september 1793 (doopgetuigen waren Adrianus Kerstens en Cornelia Uijtdewillige), volgt onder IX-i.

VIII-d Jacobus Uijtdewilligen, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 12 november 1756, wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 7 april 1832, 75 jaar oud, zoon van Joannes Jacobsen Uijttewilligen (VII-b) en Petronella de Wael.

Jacobus is getrouwd te Roosendaal op 17 oktober 1784, op 27-jarige leeftijd met Catharina Kerstens (31 jaar oud), landbouweres, geboren te Wouw (Vinkenbroek), gedoopt te Wouw op 11 februari 1753, overleden te Steenbergen op 29 maart 1837, 84 jaar oud, dochter van Joannes Kerstens en Maria van Osta. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen in het jaar 1786, volgt onder IX-j.
 2. Gregorius Uijtdewilligen, geboren te Kruisland (NB) op 14 juni 1791, gedoopt te Wouw op 14 juni 1791, volgt onder IX-k.

VIII-e Joannes Uijtdewilligen, landbouwer, gedoopt te Wouw (Vroenhout) op 11 februari 1759, overleden te Wouw op 12 maart 1832, 73 jaar oud, zoon van Joannes Jacobsen Uijttewilligen (VII-b) en Petronella de Wael.

Joannes is in ondertrouw gegaan te Wouw op 9 januari 1790 en getrouwd aldaar op 24 januari 1790, op 30-jarige leeftijd met Adriana Roecken (25 jaar oud), gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 23 augustus 1764, overleden te Wouw op 7 maart 1822, 57 jaar oud, dochter van Christianus Govaerts Roecken en Dijmphna Hendrick Hertoghs. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 23 december 1790, volgt onder IX-l.
 2. Jacobus Uijtdewilligen, geboren te Wouw (Oostelaar) op 5 juni 1793, gedoopt te Wouw op 5 juni 1793 (doopgetuigen waren Jacobus Uijtdewilligen en Maria Perdaens).
 3. Godefridus Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1796, volgt onder IX-m.
 4. Cornelis Janse Uijtdewilligen, gedoopt te Wouw op 10 februari 1799, volgt onder IX-n.
 5. Joannes Joannes Uijtdewilligen, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 2 maart 1801 (doopgetuigen waren Wilhelmus Strijers en Maria Raets), volgt onder IX-o.
 6. Dijmphana Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 7 februari 1804, volgt onder IX-p.

VIII-f Cornelia Uijtdewilligen, landbouwster, geboren in het jaar 1764, overleden te Roosendaal en Nispen op 10 juli 1836, 72 jaar oud, dochter van Joannes Jacobsen Uijttewilligen (VII-b) en Petronella de Wael.

Cornelia was gehuwd (1) met Adrianus Kerstens, overleden te Roosendaal op 13 oktober 1803. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Kerstens, gedoopt te Roosendaal op 30 juli 1794 (doopgetuige was Anna Cornelia Uijt de Willigen).
 2. Joanna Kerstens, gedoopt te Roosendaal op 13 juli 1795 (doopgetuige was Catharina Kerstens (en voor Joanna Uijtdewilligen)), overleden te Roosendaal op 7 januari 1799, 3 jaar oud.
 3. Joannes Kerstens, bouwman, geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op 7 januari 1799 (doopgetuige was Catharina Kerstens (voor Joanne Uijt de Willigen)), overleden te Roosendaal en Nispen op 28 november 1852, 53 jaar oud.
  Joannes was gehuwd met Joanna Vissenberg.
 4. Anna Maria Kerstens, gedoopt te Roosendaal op 7 augustus 1801 (doopgetuige was Anna Cornelia Uijt de Willigen), ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 13 maart 1862, 60 jaar oud.
Cornelia is getrouwd te Roosendaal op 7 oktober 1804, op 40-jarige leeftijd (2) met Adrianus Strijers (34 jaar oud), bouwman, geboren te Nispen in het jaar 1770, overleden te Roosendaal en Nispen op 3 april 1839, 69 jaar oud, zoon van Marijn Strijers en Adriana de Krom. Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Strijers, geboren te Roosendaal in het jaar 1806, volgt onder IX-q.
 2. Petronilla Strijers, gedoopt te Roosendaal op 10 maart 1808 (doopgetuige was Cornelia Strijers (voor zich en Godefrido de Crom)), ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 23 juni 1846, 38 jaar oud.
 3. Marinus Strijers, gedoopt te Roosendaal op 20 april 1811 (doopgetuige was Joanna Kerstens (voor zich en Marino van Hijbeek)), overleden te Roosendaal en Nispen op 15 februari 1820, 8 jaar oud.

VIII-g Maria Anna Potters, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 1 augustus 1741, wonende te Roosendaal, dochter van Joannes Janse Potters en Anna Maria Uijtdewillige (VII-c).

Maria is in ondertrouw gegaan te Wouw op 9 mei 1767 getuigen ondertrouw: Joannes Potters, Adriana Mangeleirs en getrouwd aldaar op 24 mei 1767 (getuigen waren Joannes Vrients en Mijna Drijvers), op 25-jarige leeftijd met Philippus Mangelaars (30 jaar oud), geboren te Wouw (Vinkenbroek), gedoopt te Wouw op 4 februari 1737 (doopgetuigen waren Hubertus Smout en Adriana Jonckers), wonende te Wouw. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Mangelaars, geboren te Wouw (Visberg), gedoopt te Wouw op 24 maart 1768 (doopgetuigen waren Joanna Mangeleirs en Maria Wezenbeeck), volgt onder IX-r.
 2. Joanna Mangelaars, gedoopt te Wouw op 22 mei 1769 (doopgetuigen waren Marinus Mangelaers en Anna Maria Uijtdewilligen).
 3. Adrianus Mangelaars, geboren te Wouw (Visberg), gedoopt te Wouw op 9 oktober 1770 (doopgetuigen waren Joannes Mangeleirs en Anna Maria Uijtdewilligen).
 4. Adriana Mangelaars, geboren te Wouw (Zaafsel), gedoopt te Wouw op 28 april 1772 (doopgetuigen waren Joannes Potters en Adriana Mangelaers).
 5. Petronilla Mangelaars, geboren te Wouw (Zaafsel), gedoopt te Wouw op 28 december 1773 (doopgetuigen waren Godefridus Potters en Maria Mangelaers).
 6. Joannes Mangelaars, geboren te Wouw (Zaafsel), gedoopt te Wouw op 5 mei 1776 (doopgetuigen waren Marinus van Osta en Adriana Mangeleirs).
 7. Cornelius Mangelaars, geboren te Wouw (Zaafsel), gedoopt te Wouw op 27 oktober 1778 (doopgetuigen waren Joannes Potters en Adriana Mangelaers).
 8. Anna Maria Mangelaars, geboren te Wouw (Zaafsel), gedoopt te Wouw op 30 november 1780 (doopgetuigen waren Adrianus Mangelaers en Joanna Mangelaers), volgt onder IX-s.
 9. Jacoba Mangelaars, geboren te Wouw (Zaafsel) op 26 mei 1784, gedoopt te Wouw op 27 mei 1784 (doopgetuigen waren Adrianus Mangelaers en Adriana Strijpers).

VIII-h Marijnus Potters, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 16 oktober 1746, overleden aldaar op 17 oktober 1828, 82 jaar oud, zoon van Joannes Janse Potters en Anna Maria Uijtdewillige (VII-c).

Marijnus is in ondertrouw gegaan op 27 juni 1778 getuigen: Cornelius Luijsterborg, Maria van Osta en getrouwd te Wouw op 12 juli 1778, op 31-jarige leeftijd met Elizabeth Luijsterburg (33 jaar oud), geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 23 januari 1745, overleden aldaar op 9 december 1842, 97 jaar oud, dochter van Adrianus Luijsterborgh (VII-ab) en Maria Domusse van Sandvliet. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Potters, rentenier, geboren te Heerle (NB), gedoopt op 31 juli 1779 (doopgetuigen waren Adrianus Luijsterburg en Adriana Potters (afwezig)), overleden te Wouw op 16 mei 1859, 79 jaar oud.
 2. Adriana Potters, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 28 januari 1782 (doopgetuigen waren Adrianus Potters en Maria van Santvliet), volgt onder IX-t.
 3. Jacobus Potters, geboren te Heerle (NB) op 25 februari 1785, gedoopt te Wouw op 25 februari 1785 (doopgetuigen waren Dominicus Luijsterburgh en Joanna Potters).
 4. Adrianus Potters, gedoopt te Wouw op 3 april 1788 (doopgetuigen waren Cornelius Potters en Catharina Dogge), overleden te Roosendaal en Nispen op 21 november 1867, 79 jaar oud.
  Adrianus is getrouwd te Wouw op 3 juni 1824 dispensatie verleend Breda (Apostolisch Vicariaat) vanwege bloedverwantschap in de vierde graad, op 36-jarige leeftijd met Maria Anna Doggen (22 jaar oud), gedoopt te Wouw op 30 augustus 1801 (doopgetuigen waren Cornelius Doggen en Elizabet de Bruijn (namens Adriana de Bruijn)), overleden te Wouw op 25 april 1889, 87 jaar oud, dochter van Jacobus Doggen (VIII-be) en Catharina de Bruijn.
  Maria Anna Doggen vermelding in notarieel archief op woensdag 30 april 1890. Inhoud akte : comparitie tot boedelscheiding van de gemeenschap bestaan hebbende tussen wijlen Adrianus Potters en Maria Anna Doggen, tussen Adriaan Luijsterburg te Wouw gehuwd met Maria Uijtdewilligen, Jacobus Uijtdewilligen te Steenbergen, Petronella van Bavel weduwe van Johannes Potters aldaar, Adriana Cornelia van Bavel te Etten, Marijnus, Elisabeth en Adriana Uijtdewilligen te Steenbergen en Marinus Uijtdewilligen te Wouw, Govert Doggen, Catharina Doggen echtgenote van Cornelis Damen, allen te Wouw, Mathijs Doggen te Halsteren, Cornelia Doggen en haar echtgenoot Marijn Brocatus te Gastel, Rochus Ignatius Doggen, Catharina Doggen gehuwd met Marinus Franciscus van den Broek, Adriana Cornelia de Looij weduwe van Matheus Doggen, als moeder en voogdes over Johanna Cornelia en Alphons Cornelis Doggen, allen te Roosendaal, Jacoba Doggen en haar echtgenoot Cornelis Marijnissen te Wouw, en nog als voogd over de minderjarigen Adrianus, Johanna en Petrus Doggen, Adriana Doggen en haar echtgenoot Adriaan Huijbrechts te Wouw, Cornelia Doggen en haar echtgenoot Louis Smits te Oude God (B), Henrica Adriana Maria Elshof gehuwd met Carel Theodoor Felkert te Bodegraven, Gerardus Elshof te Leiden als voogd over de minderjarigen Theresia Antonia Maria en Francisca Engelberta Elshof; Antonetta Vos en haar echtgenoot Johannes Jongenelen te Roosendaal, Adriaan Raaijmakers te Wouw, Catharina van Eekelen, eerst weduwe van Mathijs Doggen, thans gehuwd met Johannes van Geel te Essen, Mathijs Doggen te Wouw, Maria Cornelia Doggen te Essen, Arnoldus Doggen voor zich en als bewindvoerder over Adrianus Doggen te Wouw, Adriaan en Johannes Vos te Roosendaal, Elisabeth Vos en haar echtgenoot Marinus Raaijmaakers te Wouw, Cornelia Vos en haar echtgenoot Johannes Mouwen te Wouw, Johannes Petrus, Adriaan en Wilhelmina de Bruijn te Roosendaal, Maria Cornelia de Bruijn, weduwe van Blommerde te Standdaarbuiten, Johannes, Maria Anna Cornelia Theuns te Ossendrecht, Maria Theuns, weduwe van Jacobus Kuijlen te Woensdrecht, Adrianus Theuns te Heerlen, Jacobus Theuns te Antwerpen, Elisabeth Theuns en haar echtgenoot Adriaan Doggen, Marinus, Cornelis, Petrus, Catharina en Adriana Aarden te Wouw, Johanna, Adriana en Johannes Lazeroms, Cornelia Lazeroms gehuwd met Cornelis van Hassel te Gastel, Adriana Lazeroms, echtgenote van Adriaan Braat te Roosendaal, Mathijs, Jacoba, Johanna en Maria Doggen, weduwe van Petrus Couwenbergh, Maria Doggen weduwe van Emanuel Adan te Wouw, Helena Doggen, echtgenote van Adriaan Roeijers te Halsteren, Cornelia Doggen, echtgenote van Marijn van Tilburg te Borgerhout, Johanna Kerstens, echtgenote van Paulus de Graaf, Petronella Kerstens, allen te Roosendaal, en Cornelis Lazeroms te Steenbergen.
 5. Cornelia Potters, rentenierster, geboren te Heerle (NB) op 27 maart 1791, gedoopt te Wouw op 27 maart 1791 (doopgetuigen waren Cornelius Luijsterburg en Joanna de Wael), overleden te Wouw op 10 november 1868, 77 jaar oud.
  Cornelia is getrouwd te Wouw op 8 mei 1822, op 31-jarige leeftijd met Johannes Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen in het jaar 1786, volgt onder IX-j.
 6. Maria Potters, geboren te Heerle (NB) op 13 mei 1794, gedoopt te Wouw op 13 mei 1794 (doopgetuigen waren Joannes van Rooij en Maria Catharina Sips).
 7. Petrus Potters, geboren te Wouw (Hazelaar) op 10 december 1797, gedoopt te Wouw op 10 december 1797 (doopgetuigen waren Cornelius Luijsterburg en Catharina Dogge (namens Cornelia Jongeneelen)).

VIII-i Adrianus Janse Mangelaars, bouwman, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1768, wonende te Wouw (Vroenhout), overleden te Roosendaal en Nispen op 2 februari 1848, 80 jaar oud, zoon van Jan Adriaanse Mangelaars en Anna Maria Uijtdewillige (VII-c).

Adrianus is in ondertrouw gegaan te Wouw op 16 juli 1791 en getrouwd aldaar op 31 juli 1791 (getuigen waren Joannes Vriens en Joannes Herrijgens), op 23-jarige leeftijd met Johanna van Loenhout, geboren te Heerle (NB), wonende te Wouw (Vroenhout). Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Mangelaars, geboren te Wouw (Vroenhout) op 7 mei 1792, gedoopt te Wouw op 7 mei 1792 (doopgetuigen waren Joannes Mangelaars en Wildelina Brouwers).
 2. Anna Maria Mangelaars, geboren te Wouw (Vroenhout) op 8 september 1793, gedoopt te Wouw op 8 september 1793 (doopgetuigen waren Joannes Mangelaars en Jacoba Brouwers).
 3. Adriana Mangelaars, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 16 oktober 1794 (doopgetuigen waren Joannes van Loenhout en Adriana Mangelaars).
 4. Adriana Mangelaars, geboren te Roosendaal en Nispen op 18 september 1795, ongehuwd overleden aldaar op 14 januari 1871 overlijdensoorzaak : verval van krachten, 75 jaar oud.
 5. Joannes Mangelaars, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 21 juni 1799 (doopgetuigen waren Joannes Potters en Petronilla van Loenhout).
 6. Adrianus Mangelaars, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 15 augustus 1801 (doopgetuigen waren Adrianus van Loenhout en Jacomina Brouwers (namens Joanna Mangelaars)), ongehuwd overleden te Wouw op 27 februari 1882, 80 jaar oud.
 7. Anna Cornelia Mangelaars, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 14 september 1803 (doopgetuigen waren Godefridus Potters en Cornelia van Loenhout), volgt onder IX-u.

VIII-j Arnoldus de Backer, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 19 juli 1742, overleden aldaar op 6 februari 1823, 80 jaar oud, zoon van Joannes de Backer en Elisabeth Jacobse Uijtdewilligen (VII-d).

Arnoldus is in ondertrouw gegaan te Wouw op 7 maart 1767 en getrouwd aldaar op 22 maart 1767 (getuigen waren Joannes Vrients en Guillelmus le Feber), op 24-jarige leeftijd met Geertruij Suijkerbuijk, geboren te Heerle (NB).

Getuigen ondertrouw: Guillielmus le Feber, Mijna Drijvers. Opmerking: ex Heerle; getrouwd met dispensatie wegens bloedverwantschap.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelius de Backer, geboren te Wouw (Hazelaar), gedoopt te Wouw op 26 oktober 1774 (doopgetuigen waren Cornelius Suijckerbuijck en Joanna Stadthouders), volgt onder IX-v.

VIII-k Petronella de Backer, geboren te Heerle (NB) op 18 november 1743, gedoopt te Wouw op 18 november 1743, overleden aldaar op 8 november 1820, 76 jaar oud, dochter van Joannes de Backer en Elisabeth Jacobse Uijtdewilligen (VII-d).

Petronella is getrouwd te Wouw op 23 maart 1760, op 16-jarige leeftijd (1) met Jacobus Diericx, geboren te Bracht (BelgiŽ), overleden te Wouw op 2 april 1771.

Petronella is getrouwd te Wouw op 26 januari 1772 voor de kerk, op 28-jarige leeftijd (2) met Joannes Mertens (31 jaar oud), geboren te Wommelgem (BelgiŽ) op 11 april 1740, gedoopt aldaar op 11 april 1740, overleden te Wouw op 11 mei 1799, 59 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Mertens, geboren te Wouw op 21 februari 1774, volgt onder IX-w.

VIII-l Joannes van Bavel, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op 28 mei 1753, overleden te Steenbergen op 1 november 1823, 70 jaar oud, zoon van Antonius Cornelisse van Bavel en Maria Jacobse Uijtdewilligen (VII-e).

Joannes is in ondertrouw gegaan te Wouw op 13 juni 1778 en getrouwd aldaar op 28 juni 1778, op 25-jarige leeftijd met Adriana van Diepenbeeck, geboren te Kruisland (NB), wonende te Moerstraten (NB), overleden te Steenbergen op 7 oktober 1814. Uit dit huwelijk:

 1. Antonia van Bavel, geboren te Moerstraten (NB) op 27 april 1779, gedoopt te Wouw op 27 april 1779 (doopgetuigen waren Petrus van der Heijden en Maria Uijtdewilligen).
 2. Hubertus van Bavel, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op 25 december 1780 (doopgetuigen waren Arnoldus van der Heijden en Cornelia van Overvelt), volgt onder IX-x.
 3. Antonius van Bavel, gedoopt te Steenbergen op 5 december 1782 (doopgetuigen waren Jacoba van Bavel en Michael van Boven), volgt onder IX-y.
 4. Petrus van Bavel, gedoopt te Steenbergen op 16 januari 1785 (doopgetuigen waren Adrianus van Boven en Joanna van de Heijden).
 5. Cornelius van Bavel, gedoopt te Steenbergen op 2 augustus 1786 (doopgetuigen waren Petrus van Bavel en Elisabeth van Boven).

VIII-m Jacoba van Bavel, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op 6 januari 1755, overleden op 2 april 1820, 65 jaar oud, dochter van Antonius Cornelisse van Bavel en Maria Jacobse Uijtdewilligen (VII-e).

Jacoba is getrouwd te Wouw op 13 april 1788 (getuigen waren Joannes Vriens en Adrianus Mortelmans), op 33-jarige leeftijd (1) met Adrianus Mulders, wonende te Wouw, overleden aldaar op 26 januari 1798 op het kasteel. Uit dit huwelijk:

 1. Daniel Mulders, geboren op 2 mei 1791, gedoopt te Wouw op 2 mei 1791 (doopgetuigen waren Joannes Mulders en Maria Uijtdewilligen).
Jacoba was gehuwd (2) met Gerardus van Domborg. Uit dit huwelijk:
 1. Paulina van Domborg, gedoopt te Dinteloord op 30 april 1810 (RK) (doopgetuigen waren Mattheus Mulders en Anna Walschot).

VIII-n Jacobus Govaertse Uijtdewilligen, landbouwer, geboren te Wouw (Altena), gedoopt aldaar op 15 december 1756, overleden te Bergen op Zoom op 22 augustus 1828, 71 jaar oud, zoon van Godefridus Jacobse Uijtdewilligen (VII-f) en Joanna Stadthouwers.

Jacobus was gehuwd met Antonetta van Eekelen, geboren te Roosendaal op 20 september 1759 (doopgetuigen waren Michael Marijnissen en Catharina Wolders), overleden te Wouw op 31 december 1844, 85 jaar oud, dochter van Pieter van Eekelen en Antonia van Agtmaal. Uit dit huwelijk:

 1. Dijmphna Uijtdewilligen, geboren te Heerle (NB) op 14 augustus 1785, gedoopt te Wouw op 14 augustus 1785 (doopgetuigen waren Govardus Goverse Uijtdewilligen en Barbara van Eekelen), volgt onder IX-z.
 2. Govardus Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 14 augustus 1785 (doopgetuigen waren Govardus Jacobse Uijtdewilligen en Cornelia van Agtmael).
 3. Joanna Cornelia Uitdewillegen, geboren te Bergen op Zoom op 20 december 1787.
  Joanna is getrouwd te Wouw op 18 februari 1814, op 26-jarige leeftijd met Adriaan Heijnen, geboren te Wouw op 14 april 1786, volgt onder VIII-aq.
 4. Petrus Uijtdewilligen, geboren te Bergen op Zoom op 28 december 1789 (doopgetuigen waren Goverdus Barttese en Maria Anna Uijtdewilligen).
 5. Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Bergen op Zoom op 9 oktober 1791 (doopgetuigen waren Leonardus Uijtdenwilligen en Cornelia Loijen), volgt onder IX-aa.
 6. Maria Uijtdewilligen, geboren te Bergen op Zoom op 18 september 1795 (doopgetuigen waren Cornelius van Eekelen en Joanna Stadhouders).

VIII-o Maria Anna Uijtdewilligen, geboren te Wouw (Altena), gedoopt te Wouw op 4 mei 1759, wonende aldaar, overleden aldaar op 29 oktober 1811, 52 jaar oud, dochter van Godefridus Jacobse Uijtdewilligen (VII-f) en Joanna Stadthouwers.

Maria is in ondertrouw gegaan te Wouw op 9 december 1786 en getrouwd aldaar op 24 december 1786, op 27-jarige leeftijd met Joannes Geerden, wonende te Wouw. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Geerden, geboren te Wouw op 3 juli 1787, gedoopt aldaar op 3 juli 1787 (doopgetuigen waren Joannes Geerden en Joanna Stadhouders).
 2. Joannes Geerden, geboren te Wouw (Altena) op 29 maart 1795, gedoopt te Wouw op 29 maart 1795 (doopgetuigen waren Godefridus Uijtdewilligens en Dijmphana Luijsterburg).
 3. Godefried Geerden, geboren te Wouw (Altena) op 14 juni 1798, gedoopt te Wouw op 14 juni 1798 (doopgetuigen waren Joannes Roeken en Joanna Stadhouwers), volgt onder IX-ab.

VIII-p Jacobus Nicolaasse Uijtdewilligen, bouwman, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 13 januari 1767, overleden aldaar op 19 december 1844, 77 jaar oud, zoon van Nicolaus Jacobse Uijtdewilligen (VII-g) en Cornelia Looijen.

Jacobus is getrouwd te Wouw op 2 mei 1798 dispensatie verleend wegens bloedverwantschap in de 4e graad (getuigen waren Cornelius Tirions en Jacoba Fabri), op 31-jarige leeftijd met Cornelia Potters (28 jaar oud), geboren te Wouw (Hoeve 't Sas), gedoopt te Wouw op 24 april 1770 (doopgetuigen waren Matthias Potters en Maria van Tichelen), overleden te Wouw (Westelaarse Akker) op 28 april 1810 zij is 37 jaar oud en laat 4 kinderen na, 40 jaar oud, dochter van Jan Thijsse Potters en Dingena van der Beeck. Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas Uijtdewilligen, geboren te Heerle (NB) op 4 maart 1799, gedoopt te Wouw op 4 maart 1799 (doopgetuigen waren Joannes Potters en Joanna Looijen).
 2. Dijmphna Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 4 september 1801, volgt onder IX-ac.
 3. Johanna Uijtdewilligen, geboren te Wouw in het jaar 1803, volgt onder IX-ad.
 4. Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Wouw (Akker) op 2 augustus 1806, gedoopt te Wouw op 2 augustus 1806 (doopgetuigen waren Petrus Potters en Adriana Uijtdewillige).
  Cornelia is getrouwd te Wouw op 27 december 1834, op 28-jarige leeftijd met Adrianus Cornelis van Loon (24 jaar oud), rentenier, geboren te Halsteren op 21 december 1810, overleden te Wouw op 14 maart 1903, 92 jaar oud, zoon van Adriaan van Loon en Cornelia van den Boom.
 5. Catharina Uijtdewilligen, geboren te Wouw (Akker) op 26 maart 1809, gedoopt te Wouw op 26 maart 1809 (doopgetuigen waren Godefridus Uijtdewillige en Joanna Stadhouders).

VIII-q Adriaan Nicolaaszoon Uijtdewilligen, gedoopt te Wouw op 23 september 1768, overleden aldaar op 29 januari 1854, 85 jaar oud, zoon van Nicolaus Jacobse Uijtdewilligen (VII-g) en Cornelia Looijen.

Adriaan is in ondertrouw gegaan te Wouw op 22 september 1796 en getrouwd aldaar op 9 oktober 1796, getrouwd aldaar op 9 oktober 1796 voor de kerk (RK), op 28-jarige leeftijd met Adriana Joanna Vrients (30 jaar oud), gedoopt te Wouw op 15 december 1765, overleden aldaar op 12 november 1827, 61 jaar oud, dochter van Gerardus Vrients en Johanna Couwenberg. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Uijtdewilligen, gedoopt te Wouw op 6 oktober 1799, volgt onder IX-ae.

VIII-r Dijmphna Uijtdewilligen, landbouwster, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 25 december 1776, overleden aldaar op 16 september 1848, 71 jaar oud, dochter van Nicolaus Jacobse Uijtdewilligen (VII-g) en Cornelia Looijen.

Dijmphna was gehuwd met Jacobus Petrus Damen, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op 15 februari 1769 (doopgetuigen waren Petrus Peeterse Damen en Barbara Vos (namens Adriana Molenaars)), overleden te Wouw op 4 januari 1848, 78 jaar oud, zoon van Petrus Damen en Maria Molenaars. Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas Damen, geboren te Wouw in het jaar 1804, ongehuwd overleden aldaar op 4 november 1883, 79 jaar oud.
 2. Johannes Damen, landbouwer, geboren te Wouw (Spellestraat) op 29 november 1806, gedoopt te Wouw op 29 november 1806 (doopgetuigen waren Petrus van Hofstraeten en Adriana Uijtdewilllige), overleden te Wouw op 22 oktober 1875, 68 jaar oud.
 3. Jacobus Damen, geboren op 25 december 1808, volgt onder IX-af.
 4. Adriaan Damen, geboren te Wouw op 3 maart 1816.
 5. Cornelis Damen, geboren te Wouw op 31 mei 1819, volgt onder IX-ag.
 6. Adrianus Damen, rentenier, geboren te Wouw op 8 februari 1822, overleden aldaar op 2 oktober 1901, 79 jaar oud.
  Adrianus is getrouwd te Wouw op 18 juni 1862, op 40-jarige leeftijd met Anna Cornelia van Eekelen (40 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1822, overleden te Wouw op 29 mei 1885, 63 jaar oud, dochter van Paschasius Niclaessen van Eekelen en Maria Augustijn.

VIII-s Adriana Uijtdewilligen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 10 juli 1778, overleden te Heerle (NB) op 23 februari 1860, 81 jaar oud, dochter van Nicolaus Jacobse Uijtdewilligen (VII-g) en Cornelia Looijen.

Adriana is in ondertrouw gegaan te Wouw op 10 februari 1810 en getrouwd aldaar op 25 februari 1810 dispensatie verleend wegens bloedverwantschap in de 4e graad, op 31-jarige leeftijd met Godefridus Potters (37 jaar oud), bouwman, gedoopt te Wouw op 8 juni 1772 (doopgetuigen waren Joannes Goortse Potters en Maria van Tichelen (namens Helena Dogge)), overleden te Wouw op 2 december 1828, 56 jaar oud, zoon van Jan Thijsse Potters en Dingena van der Beeck. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Matthias Potters, geboren te Heerle (NB) op 17 december 1810, gedoopt te Wouw op 17 december 1810 (doopgetuigen waren Matthias Potters en Digna Uijtdewilligen (namens Cornelia Loijen)), volgt onder IX-ah.

VIII-t Johannes Baptista Adan, burgemeester van Wouw, lid van het gemeentebestebestuur, gemeente-ontvanger en penningmeester, geboren te Wouw op 13 maart 1760, gedoopt aldaar op 14 maart 1760, overleden op 24 februari 1841, 80 jaar oud, zoon van Dominicus Henricus Adan en Cornelia Jacobse Uijtdewilligen (VII-h).

Johannes Baptista Adan, geadmitteerd tot landmeter door de Raad van Brabant 18 september 1782, landmeterverificateur bij de Hoofdcommissie tot het werk van de Verponding 1807-1810, lid van het gemeentebestuur van Wouw, gemeente-ontvanger, penningmeester van de "gemeente-arme", maire van Wouw 1810 en vervolgens burgemeester tot zijn dood in 1841. Patent-akte in 1806 Wouw aan Johannes Baptista Adan: landmeter.

Johannes is in ondertrouw gegaan te Wouw op 30 april 1789 en getrouwd aldaar op 17 mei 1789, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Adriaensdochter Doggen (27 jaar oud), geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 8 november 1761, overleden aldaar op 9 oktober 1836, 74 jaar oud, dochter van Adrianus Rochusse Doggen (VII-af) en Elisabeth Matthijsse Raats. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elisabeth Adan, geboren te Wouw op 31 mei 1790, gedoopt aldaar op 31 mei 1790 (doopgetuigen waren Henricus Adan en Elizabet Raets), jong overleden voor 1807, hoogstens 17 jaar oud.
 2. Maria Cornelia Adan, geboren te Wouw op 12 december 1791, gedoopt aldaar op 12 december 1791 (doopgetuigen waren Adrianus Doggen en Cornelia Uijtdewilligen), ongehuwd overleden te Wouw op 26 maart 1868, 76 jaar oud.
 3. Adriana Maria Adan, geboren te Wouw op 19 januari 1794, gedoopt aldaar op 19 januari 1794 (doopgetuigen waren Laurentius Adan en Elizabeth Raets), begraven te Wouw op 11 juli 1795 in de gang van de kerk, 1 jaar oud.
 4. Henrica Adan, geboren te Wouw op 19 april 1796, gedoopt aldaar op 19 april 1796 (doopgetuigen waren Matheus Doggen en Catharina Joanna Aden), ongehuwd overleden te Wouw op 17 januari 1858, 61 jaar oud.
 5. Adrianus Henricus Adan, gemeentesecretaris van Wouw, geboren te Wouw op 5 september 1798, gedoopt op 5 september 1798 (doopgetuigen waren Petrus Adan en Elizabet Raets), ongehuwd overleden te Wouw op 30 maart 1828, 29 jaar oud.
 6. Henricus Adan, geboren te Wouw op 18 december 1800, gedoopt aldaar op 18 december 1800 (doopgetuigen waren Emanuel Adan en Adriana Doggen), volgt onder IX-ai.
 7. Johannes Baptista Adan, landbouwer, wethouder en ambtenaar van de burgelijke stand, gedoopt te Wouw op 7 juni 1803, ongehuwd overleden aldaar op 13 mei 1881, 77 jaar oud.
 8. Maria Elisabeth Adan, geboren te Wouw op 23 april 1807, gedoopt aldaar op 23 april 1807 (doopgetuigen waren Adrianus Henricus Adan en Maria Cornelia Adan), ongehuwd overleden te Wouw op 24 maart 1893, 85 jaar oud.

VIII-u Petrus Josephus Adan, geboren te Wouw op 1 maart 1770, gedoopt aldaar op 1 maart 1770, overleden te 's-Hertogenbosch op 17 oktober 1840, 70 jaar oud, zoon van Dominicus Henricus Adan en Cornelia Jacobse Uijtdewilligen (VII-h).

Rentmeester van de stad en het Westkwartier van het markiezaat van Bergen op Zoom 1795-1805, rentmeester van de goederen van de gesupprimeerde abdij van St. Bernard op de Schelde en het bisdom Antwerpen 1806-1810, receveur de l'enrgistrement et des domaines, rentmeester der Domeinen te Oudenbosch tot 1818, verhuist in 1828 naar Leuven, doch keert later naar Nederland terug en woont bij zijn overlijden te 's-Hertogenbosch.

Petrus is in ondertrouw gegaan op 8 januari 1794 met toestemming van de ouders van de bruidegom en getrouwd te Wouw op 27 januari 1794 (getuigen waren Joannes Vriens en Jacoba Fabri), op 23-jarige leeftijd (1) met Joanna Catharina van Aart, geboren te Wouw. Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Adan, geboren te Wouw op 22 maart 1796, gedoopt aldaar op 22 maart 1796 (doopgetuigen waren Joannes van Aert en Cornelia Uijttewilligen), volgt onder IX-aj.
 2. Maria Cornelia Adan, geboren te Wouw op 30 oktober 1801, gedoopt aldaar op 30 oktober 1801 (doopgetuigen waren Lucas van Aart en Catharina Joanna Adan).
  Maria is getrouwd te Oudenbosch op 8 augustus 1820, op 18-jarige leeftijd met Wilhelmus Franciscus Lutter, geboren te Dongen, zoon van Henricus Carolus Lutter en Johanna Heijmans.
 3. Johanna Elisabeth Adan, geboren te Wouw, volgt onder IX-ak.
Petrus is getrouwd te Etten-Leur op 6 mei 1817, op 47-jarige leeftijd (2) met Johanna Maria van Ertrijck (25 jaar oud), geboren te Etten-Leur in het jaar 1792, dochter van Franciscus Dominicus van Ertrijck en Johanna Petronilla van Elsacker. Uit dit huwelijk:
 1. Henriette Maria Francoise Adan, geboren te Oudenbosch op 17 augustus 1813.
 2. Augustinus Egidius Hubertus Adan, koopman, geboren te Oudenbosch op 22 november 1815.
  Augustinus is getrouwd te 's-Hertogenbosch op 26 juli 1838, op 22-jarige leeftijd met Jacomina Catharina Sannen (24 jaar oud), geboren te 's-Hertogenbosch op 5 september 1813, dochter van Johannes Franciscus Sannen en Maria Catharina van Someren.
 3. Louisa Maria Adan, geboren te Oudenbosch op 30 december 1816, overleden aldaar op 5 april 1817, 96 dagen oud.

VIII-v Emanuel Jacobus Adan, arts, gedoopt op 30 juni 1777, overleden op 1 oktober 1869, 92 jaar oud, zoon van Dominicus Henricus Adan en Cornelia Jacobse Uijtdewilligen (VII-h).

Emanuel Jacobus Adan patent-akte in 1806 Wouw. Afgegeven in 1806 aan Emanuel Jacobus Adan: akte van patent: dokter.

Emanuel is in ondertrouw gegaan te Wouw op 18 mei 1805 met toestemming van Cornelis Coppens (vader van de bruid) en getrouwd aldaar op 3 juni 1805 bruidegom: Emanuel Jacobus Adan - meerderjarig j.m., geboren en wonende te Wouw, medicine doctor; bruid: Johanna Coppens - minderjarige dochter, geboren en wonende te Wouw (getuigen waren Joannes Vrints en Jacoba Fabri), op 27-jarige leeftijd (1) met Joanna Coppens (21 jaar oud), geboren te Wouw op 17 mei 1784, gedoopt aldaar op 17 mei 1784 (doopgetuigen waren Sebastianus de Jong en Peteronilla Kieboom), dochter van Cornelis Coppens en Joanna Haegens. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia Adan, geboren te Wouw op 7 juni 1806, gedoopt aldaar op 7 juni 1806 (doopgetuigen waren Cornelia Coppens en Joanna Hagens (namens Cornelia Uijtdewillige)), volgt onder IX-al.
 2. Joannes Baptista Adan, gedoopt te Zevenbergen op 25 juni 1808 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Baptista Adan en Joanna Hagens).
 3. Henrica Catharina Johanna Adan, geboren te Steenbergen op 16 april 1810, overleden te Wouw op 5 december 1869, 59 jaar oud.
  Henrica is getrouwd te Wouw op 6 mei 1848, op 38-jarige leeftijd met Adrianus van Beethoven (35 jaar oud), geboren te Wouw op 16 juni 1812, zoon van Joannes van Beethoven en Cornelia de Bakker (IX-bw).
 4. Engelina Laurentia Johanna Adan, gedoopt te Steenbergen op 25 december 1811, ongehuwd overleden te Wouw op 15 februari 1849, 37 jaar oud.
 5. Cornelius Adrianus Adan, geboren te Steenbergen in april 1814, overleden te Wouw op 14 december 1814, 8 maanden oud.
Emanuel is getrouwd te Steenbergen op 16 oktober 1819, op 42-jarige leeftijd (2) met Elizabeth van Overveld (23 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 5 oktober 1796 (doopgetuigen waren Gasper Mensch en Petronilla Lanen), overleden te Wouw op 19 december 1854, 58 jaar oud, dochter van Hubertus Huijbrechtse van Overvelt en Maria Huijbrechtse Lanen. Uit dit huwelijk:
 1. Augustinus Huibrecht Jozef Adan, geboren te Steenbergen op 9 oktober 1820.
 2. Hendrik Andries Adan, geboren te Steenbergen op 29 december 1821, volgt onder IX-am.
 3. Antonij Adan, schoolonderwijzer van de vierde rang, geboren te Steenbergen op 27 januari 1824, overleden te Wouw op 6 september 1843, 19 jaar oud.
 4. Emanuel Jan Adan, geboren te Steenbergen op 4 december 1825, overleden aldaar op 16 december 1827, 2 jaar oud.
 5. Adrianus Emanuel Adan, geboren te Steenbergen op 17 april 1828, overleden te Wouw op 12 januari 1845, 16 jaar oud.
 6. Johannes Jacobus Adan, geboren te Wouw op 6 januari 1831, overleden aldaar op 1 mei 1831, 115 dagen oud.
 7. Emanuel Jacobus Adan, winkelier, geboren te Wouw op 22 januari 1833, overleden aldaar op 31 juli 1885, 52 jaar oud.
  Emanuel Adan vermelding in notarieel archief op woensdag 11 november 1891. Inhoud akte : comparitie tot boedelscheiding, Adriaan Luijsterburg te Wouw, Marijnis Uijtdewilligen te Wouw, Marijnis Uijtdewilligen te Steenbergen voor zich en als gemachtigde van Elisabeth Uijtdewilligen aldaar en Adriana Uijtdewilligen te Breda, Pieter Potters te Wouw als gemachtigde van Petronella van Bavel weduwe van Johannes Potters te Steenbergen, en Adriana Cornelia van Bavel te Etten, Johannes Godefridus Juten te Wouw als gemachtigde van Mathijs en Jacoba Doggen, Johanna Doggen weduwe van Petrus Couwenberg, Maria Doggen weduwe van Emanuel Adan, allen te Wouw, Adriaan van Overveld te Steenbergen gehuwd met Elisabeth Doggen, Adriaan Roeijers te Halsteren gehuwd met Helena Doggen, Franciscus Johannes Leonardus Janssen te Wouw als gemachtigde voor Govert Doggen te Wouw, Adriana Cornelia de Looij weduwe van Mathijs Doggen, thans gehuwd met Petrus van Meel te Roosendaal in hoedanigheid van moeder-voogdes over Johanna Cornelia en Alphons Cornelis Doggen, Rochus Ignatius Doggen te Roosendaal, Marinus van den Broek aldaar gehuwd met Catharina Mathilda Doggen, Gerardus Elshof te Leiden als voogd over Francisca Engelberta Elshof, Theresia Elshof gehuwd met Aloisius Geers te 's-Gravenhage, Henrica Adriana Elshof gehuwd met Carl Telden te Bodegraven, Jacobus Damen te Hoeven gehuwd met Catharina Doggen, Marijn Brocatus te Oud Gastel gehuwd met Cornelia Doggen, Mathijs Doggen te Halsteren, Cornelia Doggen gehuwd met Marijn van Tilburg te Borgerhout (B), Jacobus Potters te Hoeven, Paulus de Greef te Roosendaal, Marinus Raaijmakers te Wouw, Johannes Franciscus Theuns te Ossendrecht, Maria Johanna en Anna Cornelia Theuns te Ossendrecht, Cornelis de Greef te Wouw, allen betrokkenen bij de gemeenschap van de echtelieden Maria Anna Doggen en Adriaan Potters (voor scheiding van de gemeenschap d.d. 4 december, zie akte nr. 272).
  Emanuel is getrouwd te Wouw op 11 november 1875, op 42-jarige leeftijd met Maria Doggen (46 jaar oud), winkelierster, geboren te Wouw op 24 december 1828, overleden aldaar op 7 september 1907, 78 jaar oud, dochter van Cornelius Doggen en Cornelia Uijtdewilligen (VIII-ae).
 8. Johanna Maria Francisca Adan, geboren te Wouw op 4 juli 1835, overleden aldaar op 8 januari 1892, 56 jaar oud.
 9. Maria Elisabeth Adan, geboren te Wouw op 9 mei 1839, overleden aldaar op 22 april 1845, 5 jaar oud.

VIII-w Joannes Uijtdewilligen, landbouwer, geboren in het jaar 1771, wonende te Wouw, overleden te Roosendaal en Nispen op 10 november 1833, 62 jaar oud, zoon van Leonardus Uijtdewilligen (VII-i) en Dijmphna Uijtdewilligen.

Joannes is getrouwd te Nispen-Essen op 16 augustus 1799, getrouwd aldaar op 18 augustus 1799 voor de kerk, op 28-jarige leeftijd met Barbara van Eeckelen, wonende te Nispen, dochter van Cornelis Janssen van Eeckelen en Adriana Thomans Adriaenssen. Uit dit huwelijk:

 1. Dijmphna Uijtdewilligen, aan het Nispense dorp., gedoopt te Nispen-Essen op 30 juni 1800 getuigen : Adriana Adriaenssen voor zich en Leonardus Uijtdewilligen, volgt onder IX-an.
 2. Cornelius Uijtdewilligen, op de Lind, gedoopt te Nispen-Essen op 15 september 1801 getuigen: Cornelia Uijtdewiligen voor zich en Cornelius van Eeckelen, volgt onder IX-ao.
 3. Elisabetha Uijtdewilligen, op de Lind, gedoopt te Nispen-Essen op 12 juli 1803 (doopgetuigen waren Adriana Adriaensen (voor Marinus Uijtdewillegen) en Joanna Adriaensen), ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 30 april 1843, 39 jaar oud.
 4. Joanna Uijtdewilligen, op de Lind., gedoopt te Nispen-Essen op 21 januari 1807, volgt onder IX-ap.
 5. Leonardus Uijtdewilligen, in 't dorp, gedoopt te Nispen-Essen op 20 juli 1808, volgt onder IX-aq.

VIII-x Cornelia Delwarel, dagloonster, geboren te Steenbergen (de Kladde), gedoopt te Halsteren op 26 mei 1775 sub conditione (RK), overleden te Wouw op 26 maart 1821, 45 jaar oud, dochter van Leonardus Delwarel en Catharina van Gaens (VII-j).

Cornelia is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 31 december 1796 en getrouwd aldaar op 15 januari 1797, op 21-jarige leeftijd met Antonij Heijnen (28 jaar oud), dagloner, geboren te Wouw (Boeink), gedoopt te Wouw op 25 juni 1768, overleden te Heerle (NB) op 21 maart 1820, 51 jaar oud, zoon van Adrianus Heijnen en Maria Schouwen.
Antonij is eerder getrouwd te Kruisland (NB) op 29 maart 1795 (getuigen waren Joanna Distelblom en Jacoba Fabri), op 26-jarige leeftijd met Maria Elias (26 jaar oud), geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 15 juni 1768 (doopgetuigen waren Laurentius Elias en Adriana Molenaars), overleden te Kruisland (NB) op 17 november 1795, 27 jaar oud, dochter van Wilhelmus Elias en Jacomijna Molenaers. Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus Heijnen, gedoopt te Kruisland (NB) op 16 januari 1798 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Heijnen en Maria C. Delwarel).
 2. Maria Catharina Heijnen, arbeidster, geboren in het jaar 1799, gedoopt te Wouw (RK), wonende aldaar, ongehuwd overleden aldaar op 19 april 1825, 26 jaar oud.
 3. Adrianus Heijnen, dagloner, gedoopt te Steenbergen op 26 februari 1803 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis van Gaans en Lucia Delwarel), ongehuwd overleden te Wouw op 19 maart 1821, 18 jaar oud.
 4. Marijnus Hijnen, gedoopt te Steenbergen op 27 januari 1806 (RK) (doopgetuigen waren Gerardus Geerts en Cornelia van Gaans), volgt onder IX-ar.
 5. Joannes Heijnen, gedoopt te Steenbergen op 22 oktober 1810 (RK) (doopgetuigen waren Joanna Heijnen, Adriana Slokkers en Gommarus Broeders).

VIII-y Maria Catharina Delwarel, geboren te Steenbergen (de Kladde), gedoopt te Halsteren op 26 september 1780, dochter van Leonardus Delwarel en Catharina van Gaens (VII-j).

Maria is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 6 augustus 1803 en getrouwd aldaar op 28 augustus 1803, op 22-jarige leeftijd met Hendricus Smits. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Smits, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 11 september 1804 (doopgetuigen waren Petrus Smits en Anna Cornelia Delwarel).
  Joanna is getrouwd te Halsteren op 24 april 1828, op 23-jarige leeftijd met Joannes Rampaart (37 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1791, zoon van Cornelis Rampaart en Maria Beers.
 2. Leonardus Smits, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 10 januari 1806 (RK) (doopgetuigen waren Leonardus Delwarel en Catharina Plasgaart).
 3. Petrus Smits, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 9 maart 1807 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Smits en Joanna van Loon).

VIII-z Leonardus Delwarel, arbeider, gedoopt te Steenbergen op 21 december 1783 (RK), zoon van Leonardus Delwarel en Catharina van Gaens (VII-j).

Leonardus is getrouwd te Roosendaal op 23 november 1817, op 33-jarige leeftijd met Dijmphna Verstraeten, geboren te Roosendaal, dochter van Johannes Verstraeten en Antonia Boeren. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Delwarel, geboren te Halsteren op 6 april 1833 (doopgetuigen waren Cornelis de Houdt en Marijn Bartels), volgt onder IX-as.
 2. Antonia Delwarel, geboren te Halsteren op 23 september 1835 (doopgetuigen waren Jacobus Bastiaansen en Pieter Maas), volgt onder IX-at.

VIII-aa Catharina Hoogemoet, geboren te Moerstraten (NB) op 22 november 1785, gedoopt te Wouw op 22 november 1785, overleden te Roosendaal en Nispen op 29 maart 1867, 81 jaar oud, dochter van Cornelius Hoogemoet en Petronella van Gaens (VII-k).

Catharina is in ondertrouw gegaan te Moerstraten (NB) op 10 november 1810 met toestemming van de wederzijdse ouders van het bruidspaar en getrouwd aldaar op 25 november 1810, getrouwd te Wouw voor de kerk (RK) (getuigen waren Helena Herremans en Elisabeth van Wesel), op 25-jarige leeftijd met Nicolaus van der Vliet (24 jaar oud), geboren te Wouw (Vroenhout) op 5 november 1786, gedoopt te Wouw op 5 november 1786 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Martelmans en Maria Rampaert (namens Anna Maria Cantrijn)), overleden te Roosendaal en Nispen op 28 december 1863, 77 jaar oud, zoon van Joachim van der Vliet en Anthonetta Schillemans.

Opmerking: ondertrouw te Moerstraten; verklaring d.d. 25-11 inzake afkondigingen te Roosendaal, met afschrift van attestatie van ondertrouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis van der Vliet, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1813, overleden te Roosendaal op 12 maart 1853, 40 jaar oud.
  Cornelis is getrouwd te Bergen op Zoom op 9 november 1837, op 24-jarige leeftijd (1) met Elisabeth Suijkerbuijk (30 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1807, dochter van Jacobus Suijkerbuijk en Joanna Soomers.
  Cornelis is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 28 april 1850, op 37-jarige leeftijd (2) met Elisabeth van den Aarssen (24 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel in het jaar 1826, dochter van Martien van den Aarssen en Johanna Bierbooms.
 2. Johannes van der Vliet, geboren te Roosendaal op 9 december 1814, gedoopt op 10 december 1814, volgt onder IX-au.
 3. Antonetta van der Vliet, geboren te Roosendaal op 20 september 1817, volgt onder IX-av.
 4. Petronilla van der Vliet, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1821, volgt onder IX-aw.
 5. Leonardus van der Vliet, geboren te Roosendaal en Nispen op 8 augustus 1824, gedoopt te Wouw op 4 april 1828 (RK), volgt onder IX-ax.
 6. Nicolaas van der Vliet, arbeider, geboren te Roosendaal op 9 juni 1825, gedoopt aldaar op 10 juli 1825, overleden te Wouw op 10 september 1892, 67 jaar oud.
  Nicolaas was gehuwd met Johanna Ruijten.
 7. Johanna van der Vliet, geboren te Bergen op Zoom in februari 1834, wonende te Steenbergen.

VIII-ab Lucas Voorheijen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 12 mei 1779, overleden te Steenbergen op 25 januari 1839, 59 jaar oud, zoon van Daniel Voorheijen en Anna Cornelia van Gaens (VII-l).

Lucas is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 3 mei 1806 en getrouwd aldaar op 18 mei 1806, op 27-jarige leeftijd met Wilhelmina Vermeulen. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Voorheijen, geboren te Steenbergen in het jaar 1807.
  Joanna is getrouwd te Steenbergen op 3 mei 1827, op 20-jarige leeftijd met Jan Baselier (33 jaar oud), arbeider en landbouwer, geboren te Steenbergen in het jaar 1794, zoon van Antonius T. Baselier en Joanna L. Verbeeck.
  Jan is later getrouwd te Steenbergen op 26 februari 1829, op 35-jarige leeftijd met Josina Koks (30 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1799, dochter van Jan Kockx en Maria Costermans.

VIII-ac Petronilla Voorheijen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 18 februari 1782, overleden te Steenbergen op 23 april 1866, 84 jaar oud, dochter van Daniel Voorheijen en Anna Cornelia van Gaens (VII-l).

Petronilla is getrouwd te Steenbergen op 23 september 1809, op 27-jarige leeftijd met Johannes Laurens Verbeek (48 jaar oud), geboren te Wouw (Dorenbos), gedoopt te Wouw op 24 augustus 1761 (doopgetuigen waren Walterus van Amstel en Antonia Kieboom), overleden te Steenbergen op 20 september 1843, 82 jaar oud, zoon van Laurentius Verbeeck en Petronilla van Amstel. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Verbeek, geboren te Steenbergen op 24 november 1816, volgt onder IX-ay.

VIII-ad Cornelius Voorheijen, arbeider, geboren te Heerle (NB) op 20 juli 1785, gedoopt te Wouw op 20 juli 1785, zoon van Daniel Voorheijen en Anna Cornelia van Gaens (VII-l).

Cornelius is getrouwd te Steenbergen op 11 mei 1815, op 29-jarige leeftijd met Dijmphna Wouts (29 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen (Welberg) op 29 juli 1785, gedoopt te Wouw op 29 juli 1785 (doopgetuigen waren Joannes van Elsackers en Cornelia Doggen), overleden te Steenbergen op 29 juni 1869, 83 jaar oud, dochter van Petrus Franciscii Pieter Wouts en Adriana van Elsacker. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Voorheijen, geboren te Steenbergen op 13 juni 1815.
  Pieter is getrouwd te Steenbergen op 23 juni 1851, op 36-jarige leeftijd met Anna Cornelia Baselier (25 jaar oud), landbouwster, geboren te Steenbergen op 7 maart 1826, dochter van Martien Baselier en Maria Elizabet Gabreëls.
  Anna is later getrouwd te Steenbergen op 8 juli 1853, op 27-jarige leeftijd met Jan Voormeulen (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 19 oktober 1821, zoon van Willem Voormeulen en Anna Franken. Jan is later getrouwd te Steenbergen op 18 juni 1866, op 44-jarige leeftijd met Petronilla Luijsterborg (29 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1837, dochter van Adriaan Luijsterborg en Adriana van de Kasteelen.
 2. Jan Voorheijen, geboren te Steenbergen op 9 oktober 1816, volgt onder IX-az.
 3. Anna Cornelia Voorheijen, geboren te Steenbergen op 19 december 1819.
 4. Adriaan Voorheijen, geboren te Steenbergen op 27 mei 1822, volgt onder IX-ba.
 5. Kornelis Voorheijen, geboren op 16 september 1825, volgt onder IX-bb.
 6. Antony Voorheijen, geboren te Steenbergen op 22 juli 1829.

VIII-ae Cornelia Uijtdewilligen, landbouwster, geboren te Wouw op 27 maart 1798, overleden aldaar op 22 augustus 1869, 71 jaar oud, dochter van Jacobus Andreas Cornelisse Uijtdewilligen (VII-m) en Anna Catharina Godefridus Rongens.

Cornelia is getrouwd te Wouw op 10 juni 1819, op 21-jarige leeftijd met Cornelius Doggen (19 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 22 september 1799 (doopgetuigen waren Joannes Baptista Adan en Joanna Raets), overleden te Wouw op 27 augustus 1848, 48 jaar oud, zoon van Matthijs Doggen en Cornelia Cornelisse Doggen (VIII-bf). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Doggen, geboren te Wouw op 23 november 1824.
 2. Johanna Doggen, geboren te Wouw op 22 januari 1827, overleden aldaar op 5 maart 1911, 84 jaar oud.
  Johanna was gehuwd met Petrus Couwenbergh, overleden voor 5 maart 1911.
 3. Maria Doggen, winkelierster, geboren te Wouw op 24 december 1828, overleden aldaar op 7 september 1907, 78 jaar oud.
  Maria is getrouwd te Wouw op 11 november 1875, op 46-jarige leeftijd met Emanuel Jacobus Adan (42 jaar oud), winkelier, geboren te Wouw op 22 januari 1833, overleden aldaar op 31 juli 1885, 52 jaar oud, zoon van Emanuel Jacobus Adan (VIII-v) en Elizabeth van Overveld.
 4. Matthijs Doggen, geboren te Wouw op 13 juni 1831, overleden aldaar op 28 december 1914, 83 jaar oud.
  Matthijs is getrouwd te Steenbergen op 26 juni 1874, op 43-jarige leeftijd met Joanna Cornelia van Overvelt (45 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1829, dochter van Joannes van Overvelt en Elizabet Baselier.
  Joanna is eerder getrouwd te Steenbergen op 18 september 1860, op 31-jarige leeftijd met Laurens Koenraad (41 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1819, zoon van Adriaan Koenraad en Maria Krijnen.
 5. Anna Catharina Doggen, landbouwster, geboren te Wouw in het jaar 1832, overleden aldaar op 4 november 1849, 17 jaar oud.
 6. Jacoba Doggen, geboren te Wouw op 30 oktober 1833, overleden aldaar op 3 januari 1910, 76 jaar oud.
 7. Helena Doggen, geboren te Wouw op 19 juli 1835, volgt onder IX-bc.
 8. Elizabeth Doggen, geboren te Wouw op 19 april 1838, volgt onder IX-bd.
 9. Goverdina Doggen, geboren te Wouw op 24 april 1840, overleden aldaar op 25 januari 1841, 276 dagen oud.

VIII-af Gertrudis Uijtdewilligen, landbouweres, geboren te Wouw op 10 augustus 1799, overleden te Roosendaal en Nispen op 22 april 1871, 71 jaar oud, dochter van Jacobus Andreas Cornelisse Uijtdewilligen (VII-m) en Anna Catharina Godefridus Rongens.

Gertrudis is getrouwd te Wouw op 10 april 1834, op 34-jarige leeftijd met Johannes Baptista Schoonen (45 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw (Zaafsel) op 2 maart 1789, gedoopt te Wouw op 2 maart 1789 (doopgetuigen waren Adrianus Schoonen en Cornelia Rampaert), overleden te Wouw op 16 mei 1875, 86 jaar oud, zoon van Joannes Schoonen en Maria Uijtdehaege. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Baptist Schoonen, geboren op 14 januari 1835, volgt onder IX-be.
 2. Anna Catharina Schoonen, geboren te Roosendaal en Nispen op 3 april 1840, volgt onder IX-bf.

VIII-ag Cornelis Jacobse Uijtdewilligen, landbouwer, gedoopt te Wouw op 11 april 1803, overleden aldaar op 14 januari 1882, 78 jaar oud, zoon van Jacobus Andreas Cornelisse Uijtdewilligen (VII-m) en Anna Catharina Godefridus Rongens.

Cornelis is getrouwd te Wouw op 19 december 1831, op 28-jarige leeftijd met Cornelia Verbraak (19 jaar oud), landbouweres, geboren te Roosendaal en Nispen op 28 maart 1812, overleden te Wouw op 9 juni 1885, 73 jaar oud, dochter van Johannes Cornelis Verbraak en Petronilla Luijsterborg. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 26 januari 1832, overleden aldaar op 12 juni 1904, 72 jaar oud.
 2. Joannes Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 6 september 1839, volgt onder IX-bg.
 3. Adriana Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 15 december 1841, overleden aldaar op 9 januari 1842, 25 dagen oud.
 4. Adriana Cornelia Uitdewilligen, geboren te Wouw op 26 februari 1843, volgt onder IX-bh.
 5. Maria Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 18 januari 1845, volgt onder IX-bi.
 6. Adriaan Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 10 maart 1847, volgt onder IX-bj.
 7. Jacobus Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 28 oktober 1849, volgt onder IX-bk.
 8. Cornelis Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 5 september 1851, volgt onder IX-bl.
 9. Petrus Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 2 mei 1854, volgt onder IX-bm.

VIII-ah Maria Elisabeth Uijtdewilligen, bouweresse en landbouwster, geboren te Wouw (Oostelaar) op 1 januari 1808, gedoopt te Wouw op 1 januari 1808, overleden aldaar op 24 oktober 1866, 58 jaar oud, dochter van Jacobus Andreas Cornelisse Uijtdewilligen (VII-m) en Anna Catharina Godefridus Rongens.

Maria is getrouwd te Wouw op 11 november 1840, op 32-jarige leeftijd met Bastiaan Boshouwers (38 jaar oud), bouwman en landbouwer, geboren te Wouw op 22 maart 1802, overleden aldaar op 15 juli 1870, 68 jaar oud, zoon van Gerardus Boshouwers en Anna Geertruida Coenen. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Boshouwers, geboren te Wouw op 1 januari 1842, volgt onder IX-bn.
 2. Anna Catharina Boshouwers, geboren te Wouw op 21 januari 1844, volgt onder IX-bo.
 3. Jacobus Boshouwers, geboren te Wouw op 17 augustus 1845, volgt onder IX-bp.
 4. Cornelis Boshouwers, geboren te Wouw op 19 juni 1849, overleden aldaar op 25 januari 1929, 79 jaar oud.
 5. Adriaan Boshouwers, geboren te Wouw op 13 mei 1851, overleden aldaar op 31 mei 1870, 19 jaar oud.

VIII-ai Johannes Uijtdewillige, arbeider en dagloner, geboren te Wouw (Oostelaar) op 4 oktober 1809, gedoopt te Wouw op 4 oktober 1809, overleden aldaar op 29 juni 1872, 62 jaar oud, zoon van Jacobus Andreas Cornelisse Uijtdewilligen (VII-m) en Anna Catharina Godefridus Rongens.

Johannes is getrouwd te Wouw op 20 mei 1846, op 36-jarige leeftijd met Adriana Franken (29 jaar oud), dagloonster, geboren te Wouw op 24 oktober 1816, overleden aldaar op 9 januari 1880, 63 jaar oud, dochter van Hermanus Franken en Anna Maria Potters. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Uijtdewillige, geboren te Wouw op 27 mei 1847, overleden aldaar op 7 september 1928, 81 jaar oud.
 2. Jacobus Uijtdewillige, geboren te Wouw op 18 september 1849, volgt onder IX-bq.
 3. Anna Maria Uijtdewillige, geboren te Wouw op 19 december 1851.
 4. Adriaan Uijtdewillige, geboren te Wouw op 9 februari 1854, overleden aldaar op 12 maart 1854, 31 dagen oud.
 5. Hermanus Cornelis Uijtdewillige, geboren te Wouw op 10 augustus 1855, overleden aldaar op 29 augustus 1855, 19 dagen oud.
 6. Adriana Cornelia Uijtdewilligen ook genaamd Johanna Cornelia, geboren te Wouw op 11 november 1856, overleden aldaar op 21 juni 1902, 45 jaar oud.
  Adriana is getrouwd te Wouw op 21 augustus 1890, op 33-jarige leeftijd met Johannes Kerstens (34 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 27 juni 1856, overleden aldaar op 18 augustus 1928 overlijdensoorzaak : morbus Brightii, 72 jaar oud, zoon van Adrianus Kerstens en Adriana Cornelia van Eekelen.
  Johannes is later getrouwd te Roosendaal op 24 augustus 1904, op 48-jarige leeftijd met Maria Cornelia Hermus (40 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1864, overleden te Roosendaal en Nispen op 5 januari 1942, 78 jaar oud, dochter van Cornelis Hermus en Maria Catharina Loos.

VIII-aj Marinus Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 8 oktober 1812, overleden te Essen (BelgiŽ) op 1 augustus 1891, 78 jaar oud, zoon van Jacobus Andreas Cornelisse Uijtdewilligen (VII-m) en Anna Catharina Godefridus Rongens.

Marinus is getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 27 mei 1838, op 25-jarige leeftijd met Maria Jacoba Boden (24 jaar oud), geboren te Wuustwezel (BelgiŽ) op 25 juli 1813, overleden te Essen (BelgiŽ) op 7 april 1885, 71 jaar oud, dochter van Petrus Boden en Petronella Donckers. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Uijtdewilligen, geboren te Essen (BelgiŽ) in het jaar 1847, volgt onder IX-br.
 2. Jacobus Uijtdewilligen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 12 augustus 1849, volgt onder IX-bs.

VIII-ak Joannes Peeter Nelen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 23 maart 1766, overleden te Nispen-Essen op 6 april 1799, begraven op 6 april 1799, 33 jaar oud, zoon van Petrus Neelen en Gertrudis van Gaens (VII-n).

Joannes is getrouwd te Nispen-Essen op 6 mei 1798 (getuigen waren Gabriel Ceusters en Conrlius Snepvangers), op 32-jarige leeftijd met Anna Maria Keuppens (37 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) op 20 januari 1761. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Nelen, geboren te Nispen-Essen (Molenheide) opm. bij kind : onwettig; gewettigd bij huwelijk van de ouders d.d. 6 mei 1798., gedoopt te Nispen-Essen op 24 mei 1787 (doopgetuigen waren Adrianus Nelen en Helena van Geil).
 2. Petronella Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 13 februari 1799, volgt onder IX-bt.

VIII-al Petronella Neelen, arbeidster, gedoopt te Wouw op 31 januari 1768, overleden aldaar op 23 november 1844, 76 jaar oud, dochter van Petrus Neelen en Gertrudis van Gaens (VII-n).

Petronella is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 27 april 1805 en getrouwd te Wouw op 12 mei 1805 (getuigen waren Antonis Fabri en Caecilia Hoors), op 37-jarige leeftijd met Jacobus Cornelius van Berckum (31 jaar oud), dagloner, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 10 oktober 1773 (doopgetuigen waren Jacobus de Haen en Joanna van Berckem), wonende te Kruisland (NB), overleden te Wouw op 25 augustus 1835, 61 jaar oud, zoon van Cornelis van Bercom en Cornelia van den Boom. Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida van Berkom, geboren te Heerle (NB) op 22 juni 1806, gedoopt te Wouw op 22 juni 1806 (doopgetuigen waren Petrus Nelen en Cornelia van den Boom), volgt onder IX-bu.
 2. Petrus van Berckum, geboren te Wouw op 22 februari 1815.

VIII-am Gertrudis van Dorst, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 8 september 1757 aantekening op los vel, dochter van Cornelius van Dorst en Elisabetha Gommers (VII-o).

Gertrudis is getrouwd te Nispen-Essen op 24 april 1786 (getuigen waren Maria van Schelpheuvel en Lucia van Schelpheuvel), op 28-jarige leeftijd met Wilhelmus van Broeckhoven, geboren te Kalmthout (BelgiŽ), wonende te Essen (BelgiŽ). Uit dit huwelijk:

 1. Jan Baptist van Broeckhoven, geboren te Nispen-Essen (Beliestraat) op 4 juni 1786, gedoopt te Nispen-Essen op 5 juni 1786 (doopgetuigen waren Joannes van Broeckhoven en Maria Hageneers).
 2. Petrus van Broeckhoven, geboren te Nispen-Essen (Molenheide) op 21 oktober 1788, gedoopt te Nispen-Essen op 22 oktober 1788 (doopgetuigen waren Joanna van Dorst en Cornelius van Broeckhoven).
 3. Gerardus van Broeckhoven, geboren te Nispen-Essen (Hondsberg), gedoopt te Nispen-Essen op 19 juni 1792 (doopgetuigen waren Maria Hageneirs (namens Petrus van Broeckhoven) en Gertrudis van Loon).
 4. Petronilla van Broeckhoven, geboren te Nispen-Essen (Hondsberg), gedoopt te Nispen-Essen op 3 januari 1795 (doopgetuigen waren Petronilla van Dorst en Joannes Voeten), overleden te Nispen-Essen op 29 februari 1796, begraven aldaar op 2 maart 1796, 1 jaar oud.
 5. Laurentius van Broeckhoven, geboren te Nispen-Essen bij de molen, gedoopt aldaar op 16 januari 1802 (doopgetuigen waren Joanna van Doorn en Maria Helena van Broeckhoven), overleden te Nispen-Essen bij de molen, begraven aldaar op 14 februari 1803, 1 jaar oud.
 6. Johanna van Broekhoven, geboren te Essen (BelgiŽ) op 6 december 1807, volgt onder IX-bv.
 7. Petronella van Broeckhoven, geboren te Essen (BelgiŽ).
  Petronella is getrouwd te Roosendaal op 1 mei 1825 met Adrianus Meusen, geboren te Loenhout (BelgiŽ), zoon van Cornelis Meusen en Adriana Roelen.

VIII-an Adrianus de Backer, bouwman, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 18 februari 1758, overleden aldaar op 15 december 1816, 58 jaar oud, zoon van Joannes de Backer en Catharina Deckers (VII-p).

Adrianus is in ondertrouw gegaan te Wouw op 1 april 1785 en getrouwd aldaar op 17 april 1785, op 27-jarige leeftijd met Anna Maria van Tiggelen (24 jaar oud), bouweresse, gedoopt te Wouw op 30 maart 1761, overleden aldaar op 4 december 1835, 74 jaar oud, dochter van Cornelis van Tiggelen en Maria Piterse Martelmans. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia de Bakker, geboren te Heerle (NB) op 25 februari 1786, gedoopt te Wouw op 26 februari 1786 (doopgetuigen waren Jacobus van Tiggelen en Catharina Deckers), volgt onder IX-bw.
 2. Joannes de Backer, geboren te Heerle (NB) op 19 april 1788, gedoopt te Wouw op 19 april 1788 (doopgetuigen waren Antonius de Backer en Maria Martelmans).
 3. Joanna de Backer, geboren te Wouw op 23 juni 1791, gedoopt aldaar op 23 juni 1791 (doopgetuigen waren Joannes de Backer en Cornelia van Tichelen), volgt onder IX-bx.
 4. Maria de Backer, geboren te Wouw op 23 juni 1791, gedoopt aldaar op 23 juni 1791 (doopgetuigen waren Adrinus Deckers en Elizabeth de Backer).
 5. Cornelis de Bakker, geboren te Wouw op 17 januari 1796, overleden aldaar op 20 juni 1864, 68 jaar oud.
  Cornelis is getrouwd te Wouw op 13 mei 1833, op 37-jarige leeftijd met Petronilla van Beethoven (38 jaar oud), geboren op 2 januari 1795, overleden te Wouw op 6 juli 1864, 69 jaar oud, dochter van Wilhelmus van Beethoven en Elisabeth van Tiggelen.

VIII-ao Antonius de Backer, landbouwer, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 2 september 1764, wonende te Heerle (NB), overleden te Wouw op 18 september 1835, 71 jaar oud, zoon van Joannes de Backer en Catharina Deckers (VII-p).

Antonius is in ondertrouw gegaan te Wouw op 23 juli 1796 en getrouwd aldaar op 7 augustus 1796 (getuigen waren Joannes Vrints en Jacoba Fabri), op 31-jarige leeftijd met Maria Gelten (31 jaar oud), landbouwster, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1765, wonende te Heerle (NB), overleden te Wouw op 14 juli 1842, 77 jaar oud, dochter van Marijn Gelten en Adriana Menelen. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina de Backer, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 2 juli 1797 (doopgetuigen waren Adrianus de Bakker en Adriana Menelen), volgt onder IX-by.
 2. Maria de Backer, bouweresse, geboren te Heerle (NB) op 6 oktober 1798, gedoopt te Wouw op 6 oktober 1798 (doopgetuigen waren Paulus Suijkerbuijck en Elizabet de Bakker), ongehuwd overleden te Wouw op 16 oktober 1837, 39 jaar oud.
 3. Joanna de Backer, geboren te Heerle (NB) op 22 oktober 1799, gedoopt te Wouw op 22 oktober 1799 (doopgetuigen waren Joannes de Backer en Adriana Gelten).
 4. Joannes de Backer, geboren te Heerle (NB) op 20 december 1800, gedoopt te Wouw op 20 december 1800 (doopgetuigen waren Joannes de Backer en Adriana Gelten).
 5. Joanna de Bakker, geboren te Heerle (NB) op 23 maart 1802, gedoopt te Wouw op 23 maart 1802 (doopgetuigen waren Joannes de Backer en Adriana Gelten), volgt onder IX-bz.
 6. Joannes de Backer, geboren te Heerle (NB) op 20 juni 1804, gedoopt te Wouw op 20 juni 1804 (doopgetuigen waren Petrus Gelten en Anna Maria van Tichelen), overleden te Wouw op 26 september 1814, 10 jaar oud.
 7. Marijnus de Backer, bouwmanszoon, geboren te Heerle (NB) op 18 augustus 1805, gedoopt te Wouw op 19 augustus 1805 (doopgetuigen waren Michael Gelten en Anna van Osta), overleden te Wouw op 10 februari 1820, 14 jaar oud.
 8. Levenloos de Backer, geboren te Heerle (NB) op 19 april 1808, overleden aldaar op 19 april 1808.

VIII-ap Anna van Osta, landbouwster, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 2 oktober 1769, overleden te Roosendaal en Nispen op 17 maart 1852, 82 jaar oud, dochter van Joannes Willemse van Osta en Catharina Deckers (VII-p).

Anna is in ondertrouw gegaan te Wouw op 29 september 1792 en getrouwd aldaar op 14 oktober 1792 (getuigen waren Adriana Fabri en Barbara van Borle), op 23-jarige leeftijd met Cornelius Strijers (32 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 25 januari 1760 (doopgetuigen waren Marinus Strijers en Cornelia Mangelaars), wonende te Roosendaal, overleden aldaar op 26 maart 1834, 74 jaar oud, zoon van Adriaan Strijers en Maria Groffers. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Bernardina Strijers, geboren te Wouw (Vroenhout) op 20 augustus 1793, gedoopt te Wouw op 20 augustus 1793 (doopgetuigen waren Nicolaus Schoonen en Catharina Deckers), volgt onder IX-ca.
 2. Adrianus Strijers, geboren te Wouw (Vroenhout) op 1 januari 1795, gedoopt te Wouw op 1 januari 1795 (doopgetuigen waren Adrianus de Backker en Maria Groffers), volgt onder IX-cb.
 3. Catharina Strijers, geboren te Wouw (Vroenhoutse Hil), gedoopt te Wouw op 6 augustus 1796 (doopgetuigen waren Wilhelmus Strijers en Elizabeth de Backer), overleden te Wouw op 4 mei 1870, 73 jaar oud.
  Catharina Strijers vermelding in notarieel archief op maandag 30 januari 1854 Roosendaal. Inhoud akte : ophef van Catharina Strijers, weduwe van Laurijs Huijsmans, wonende onder Roosendaal, ten behoeve van Anna Maria Gerardina en Adriaan Deschamps, wonende te Roosendaal.
  Catharina is getrouwd te Roosendaal op 4 mei 1837, op 40-jarige leeftijd met Laurentius Philippus Huijsmans (42 jaar oud), geboren te Kruisland (NB) op 9 april 1795, gedoopt te Wouw op 9 april 1795 (doopgetuigen waren Cornelius Kreijnen en Joanna Roeckx), overleden voor 4 mei 1870, hoogstens 75 jaar oud, zoon van Phillipus Huijsmans en Elizabeth van Hooff.
 4. Jan Strijers, bouwman, geboren te Wouw (Vroenhout) op 7 september 1798, gedoopt te Wouw op 7 september 1798 (doopgetuigen waren Antonius de Bakcer en Adriana Strijers), overleden te Roosendaal en Nispen op 29 januari 1873, 74 jaar oud.
  Jan is getrouwd te Roosendaal op 19 mei 1833, op 34-jarige leeftijd met Anna Cornelia Mangelaars, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 14 september 1803, volgt onder IX-u.
 5. Maria Strijers, geboren te Wouw (Vroenhoutse Hil) op 24 juli 1800, gedoopt te Wouw op 24 juli 1800 (doopgetuigen waren Joannes de Backer en Joanna Mangeleirs), overleden te Wouw op 30 augustus 1800, 37 dagen oud.
 6. Maria Strijers, geboren te Wouw (Vroenhoutse Hil) op 25 december 1801, gedoopt te Wouw op 25 december 1801 (doopgetuigen waren Joannes de Backer en Joanna Mangeleirs), overleden te Wouw op 19 februari 1802, 56 dagen oud.
 7. Wilhelmus Strijers, geboren te Wouw (Vroenhoutse Hil) op 23 november 1803, gedoopt te Wouw op 23 november 1803 (doopgetuigen waren Joannes Potters en Dijmphana Luijsterborg), ongehuwd overleden te Wouw op 4 december 1884, 81 jaar oud.
 8. Adriana Maria Strijers, geboren te Wouw (Vroenhout) op 13 april 1805, gedoopt te Wouw op 13 april 1805 (doopgetuigen waren Joannes de Backkers en Joanna Mangeleirs).
 9. Nicolaus Strijers, rentenier, geboren te Wouw (Vroenhout) op 27 september 1806, gedoopt te Wouw op 27 september 1806 (doopgetuigen waren Joannes de Backer en Joanna Mangeleirs), overleden te Wouw op 6 april 1886, 79 jaar oud.
 10. Marinus Strijers, geboren te Wouw (Vroenhout) op 30 juni 1810, gedoopt op 30 juni 1810 (doopgetuigen waren Cornelius de Backer en Joanna Strijers), overleden te Roosendaal en Nispen op 19 september 1818, 8 jaar oud.

VIII-aq Adriaan Heijnen, arbeider en bouwman, geboren te Wouw op 14 april 1786, overleden aldaar op 29 juni 1852, 66 jaar oud, zoon van Andreas Heijne (VII-q) en Elizabeth Bode.

Adriaan is getrouwd te Wouw op 18 februari 1814, op 27-jarige leeftijd met Joanna Cornelia Uitdewillegen (26 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 20 december 1787, dochter van Jacobus Govaertse Uijtdewilligen (VIII-n) en Antonetta van Eekelen. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Andries Heijnen, geboren te Wouw op 15 januari 1817, volgt onder IX-cc.
 2. Elizabeth Heijnen, dagloonster, geboren te Wouw op 19 februari 1828, gedoopt aldaar op 19 februari 1828, overleden aldaar op 12 juli 1855, 27 jaar oud.
  Elizabeth is getrouwd te Wouw op 27 mei 1854, op 26-jarige leeftijd met Jacobus Raets (30 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op 22 augustus 1823 onwettig; naam van de vader in de akte niet vermeld; in de marge: voor wettig erkend bij huwelijk van de ouders d.d. 03-02-1824. Geboren in Moerstraten (Diefhoek), overleden aldaar op 22 september 1872, 49 jaar oud, zoon van Joannes Raets en Adriana Wezenbeek.
  Jacobus is later getrouwd te Wouw op 3 mei 1859, op 35-jarige leeftijd met Johanna de Weert (33 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw op 28 november 1825, overleden aldaar op 15 november 1893, 67 jaar oud, dochter van Siardus de Weert en Agatha Hoendervangers. Johanna is later getrouwd te Wouw op 18 juli 1873, op 47-jarige leeftijd met Nicolaas van Eekelen (41 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op 26 oktober 1831, overleden aldaar op 12 september 1886, 54 jaar oud, zoon van Cornelis van Eekelen en Maria Schoonen. Nicolaas is eerder getrouwd te Wouw op 8 november 1854, op 23-jarige leeftijd met Dingena van Meer (21 jaar oud), geboren te Wouw op 2 december 1832, overleden aldaar op 9 november 1872, 39 jaar oud, dochter van Cornelis van Meer en Maria Verbeeck.

VIII-ar Maria Catharina IJsermans, geboren te Wouw (Bulk) op 26 mei 1776, gedoopt te Wouw op 26 mei 1776, dochter van Theodorus IJsermans en Anna Maria Heijnen (VII-r).

Maria is getrouwd te Wouw op 29 maart 1801 (getuigen waren Gerardus Havermans en Jacoba Faberie), op 24-jarige leeftijd met Joannes Roecken (30 jaar oud), herbergier, gedoopt te Huijbergen op 7 november 1770, overleden te Roosendaal op 18 maart 1851, 80 jaar oud, zoon van Cornelis Janssen Roecken en Cornelia Damen. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Cornelia Roecken, geboren te Wouw (Vroenhout) op 4 augustus 1802, gedoopt te Wouw op 4 augustus 1802 (doopgetuigen waren Theodorus Eijsermans en Maria Catharina Verbeeck).
 2. Cornelis Roeken, geboren te Wouw (Vroenhout) op 28 september 1805, gedoopt te Wouw op 28 september 1805 (doopgetuigen waren Adrianus Deckers en Anna Maria Heijnen), overleden te Roosendaal en Nispen op 1 januari 1884, 78 jaar oud.
  Cornelis is getrouwd te Roosendaal op 13 april 1845, op 39-jarige leeftijd met Cornelia Luijsterborg (40 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1805, overleden aldaar op 17 februari 1872, 67 jaar oud, dochter van Cornelis Cornelissen Luijsterborg en Anna Maria Antonissen.
 3. Anna Maria Roecken, geboren te Wouw (Hogerwerf Vroenhout) op 5 november 1808, gedoopt te Wouw op 5 november 1808 (doopgetuigen waren Adrianus Eijsermans en Maria Anna Uijtdewillige), overleden te Roosendaal en Nispen op 4 augustus 1861, 52 jaar oud.
  Anna is getrouwd te Roosendaal op 30 april 1851, op 42-jarige leeftijd met Cornelis Luijsterburg (41 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 11 maart 1810, zoon van Wilhelmus Luijsterburg en Maria van Dijck.
 4. Joanna Roeken, geboren te Wouw (Hogerwerf Vroenhout) op 1 augustus 1810, gedoopt te Wouw op 1 augustus 1810 (doopgetuigen waren Joannes Geeren en Joanna de Greef), volgt onder IX-cd.
 5. Adrianus Roecken, geboren te Roosendaal op 22 oktober 1812.

VIII-as Jan IJsermans, landbouwer, geboren te Wouw op 25 oktober 1781, overleden te Roosendaal op 4 mei 1858, 76 jaar oud, zoon van Theodorus IJsermans en Anna Maria Heijnen (VII-r).

Jan is getrouwd te Roosendaal op 15 juli 1810, op 28-jarige leeftijd met Johanna de Greef (20 jaar oud), gedoopt te Roosendaal op 1 mei 1790 (doopgetuige was Christophora de Greef (voor Antonius van Eekelen)), overleden te Roosendaal op 16 januari 1861, 70 jaar oud, dochter van Paulus de Greef en Dimphna Aarden. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus IJzermans, geboren te Roosendaal op 15 december 1817, volgt onder IX-ce.
 2. Johannes Baptist IJzermans, geboren te Roosendaal op 28 juli 1819, volgt onder IX-cf.
 3. Paulus IJzermans, geboren te Roosendaal op 25 maart 1821, volgt onder IX-cg.
 4. Anna Maria IJsermans, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1824, overleden aldaar op 20 oktober 1884, 60 jaar oud.
  Anna is getrouwd te Roosendaal op 3 mei 1866, op 42-jarige leeftijd met Leonardus Verhaert (33 jaar oud), landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op 16 september 1832, overleden aldaar op 5 september 1896 overlijdensoorzaak : pneumonia, asystolie cardiatique, 63 jaar oud, zoon van Jacobus Verhaert en Joanna Verkaart.
  Leonardus is later getrouwd te Roosendaal op 25 mei 1887, op 54-jarige leeftijd met zijn oomzegster Engelina IJzermans, geboren te Petrus Jongeneelen in het jaar 1867, volgt onder X-dx.
 5. Adrianus IJsermans, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1825, overleden aldaar op 20 augustus 1905, 80 jaar oud.
  Adrianus was gehuwd (1) met Geertruida Potters.
  Adrianus is getrouwd te Steenbergen op 13 februari 1874, op 49-jarige leeftijd (2) met Lucia Broers (47 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1827, dochter van Jacobus Broers en Anna Catharina Dingemans.
  Lucia is eerder getrouwd te Steenbergen op 19 november 1869, op 42-jarige leeftijd met Joannes van Loon (62 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1807, zoon van Petrus van Loon en Petronella Bogers.
 6. Christoffelina IJsermans, geboren te Roosendaal op 13 juni 1829, volgt onder IX-ch.

VIII-at Adriana Cornelia Doggen, bouweresse, geboren te Moerstraten (NB) op 14 maart 1808, gedoopt te Wouw op 14 maart 1808, overleden aldaar op 18 januari 1891, 82 jaar oud, dochter van Wilhelmus Doggen (VII-u) en Johanna Goris.

Adriana is getrouwd te Wouw op 8 mei 1833, op 25-jarige leeftijd met Petrus Raats (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Nispen-Essen (Borteldonk), gedoopt te Nispen-Essen op 16 september 1805 (doopgetuige was Maria van Dijck (voor zich en Adrianus Raets)), overleden te Wouw op 6 augustus 1875, 69 jaar oud, zoon van Pieter Raets en Maria Luijsterborg.

Petrus Raets was ingeschreven voor de Nationale Militie, lichting 1824. Hij had trekkingsnummer 7 en was ingelijfd bij de 5e afdeling infanterie voor de tijd van 5 jaren.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmus Raats, geboren te Wouw op 17 februari 1834, volgt onder IX-ci.
 2. Petronella Raats, geboren te Wouw op 29 juni 1835, volgt onder IX-cj.
 3. Cornelis Raats, landbouwer, geboren te Wouw op 24 januari 1837, overleden op 6 februari 1897, 60 jaar oud.
 4. Anna Maria Raats, geboren te Wouw op 29 januari 1839, volgt onder IX-ck.
 5. Johannes Raats, geboren te Wouw op 10 november 1840, volgt onder IX-cl.
 6. Catharina Raats, geboren te Wouw op 13 januari 1843.
 7. Johanna Raats, landbouwster, geboren te Wouw op 17 oktober 1844, ongehuwd overleden op 2 augustus 1880, 35 jaar oud.
 8. Anna Cornelia Raats, geboren te Wouw op 9 februari 1846, volgt onder IX-cm.

VIII-au Petronilla Doggen, dagloonster, geboren te Moerstraten (NB) op 3 december 1809, gedoopt te Wouw op 4 december 1809, overleden aldaar op 8 oktober 1894, 84 jaar oud, dochter van Wilhelmus Doggen (VII-u) en Johanna Goris.

Petronilla is getrouwd te Wouw op 6 juni 1849, op 39-jarige leeftijd met Marijn Wouts (37 jaar oud), dagloner en rentenier, geboren te Wouw in het jaar 1812, overleden aldaar op 19 september 1885, 73 jaar oud, zoon van Adriaan Quirijn Wouts en Jacoba de Waal. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Wouts, geboren te Wouw (Wouwse Plantage) op 20 november 1850, overleden aldaar op 7 februari 1926, 75 jaar oud.
  Johanna Wouts vermelding in notarieel archief op vrijdag 2 februari 1894 Wouw. Inhoud akte : royering door Adrianus Uitdewilligen namens zijn echtgenote Johanna Wouts, ten behoeve van Nicolaas van Eekelen, beiden wonende te Wouw.
  Johanna is getrouwd te Wouw op 24 oktober 1883, op 32-jarige leeftijd met Adriaan Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 10 maart 1847, volgt onder IX-bj.

VIII-av Elisabeth Doggen, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op 16 juni 1786, overleden te Bergen op Zoom op 8 februari 1856, 69 jaar oud, dochter van Dominicus Doggen (VII-v) en Adriana van Meel.

Elisabeth is getrouwd te Bergen op Zoom op 7 juli 1812, op 26-jarige leeftijd met Cornelius Franken (27 jaar oud), hovenier, gedoopt te Bergen op Zoom op 16 november 1784 (RK), wonende aldaar, overleden aldaar op 7 september 1852, 67 jaar oud, zoon van Andreas Franken en Maria Hopmans. Uit dit huwelijk:

 1. Andries Franken, geboren te Bergen op Zoom op 20 november 1813, volgt onder IX-cn.
 2. Dominicus Franken, geboren te Bergen op Zoom op 28 augustus 1816, volgt onder IX-co.
 3. Lambertus Franken, geboren te Bergen op Zoom op 1 juli 1819, overleden aldaar op 2 november 1825, 6 jaar oud.
 4. Cornelius Franken, mandenmaker, geboren te Bergen op Zoom op 4 oktober 1821, overleden aldaar op 21 juli 1847, 25 jaar oud.
 5. Petrus Franken, geboren te Bergen op Zoom op 14 februari 1825, volgt onder IX-cp.

VIII-aw Cornelius Doggen, geboren te Heerle (NB) op 29 oktober 1791, gedoopt te Wouw op 29 oktober 1791, zoon van Dominicus Doggen (VII-v) en Adriana van Meel.

Cornelius is getrouwd te Halsteren op 8 juni 1832, op 40-jarige leeftijd met Dimphna Buurmans (32 jaar oud), geboren te Huijbergen in het jaar 1800, dochter van Johannes Buurmans en Dimphna van Loon. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Dogge, geboren te Steenbergen op 1 september 1839, volgt onder IX-cq.
 2. Kornelis Dogge, geboren te Steenbergen in het jaar 1841, volgt onder IX-cr.

VIII-ax Adriana Cornelia Doggen, geboren te Moerstraten (NB) op 2 juli 1801, gedoopt te Wouw op 2 juli 1801, dochter van Dominicus Doggen (VII-v) en Adriana van Meel.

Adriana is getrouwd te Bergen op Zoom op 22 december 1831, op 30-jarige leeftijd met Joannes Baptist Jaspers (23 jaar oud), gedoopt te Bergen op Zoom op 27 december 1807 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Baptist Withagen en Digna Moerbeek), overleden in het jaar 1879, 72 jaar oud, zoon van Joannis Jaspers en Jacoba Withagen. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Jaspers, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1833.
  Adriana is getrouwd te Bergen op Zoom op 4 mei 1859, op 26-jarige leeftijd met Sebastiaan Fee (23 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1836, zoon van Johannes Fee en Elisabeth van Merlenstein.
 2. Maria Jacoba Jaspers, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1836, volgt onder IX-cs.
 3. Johanna Jacoba Jaspers, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1844.
  Johanna is getrouwd te Bergen op Zoom op 25 mei 1882, op 38-jarige leeftijd met Johannes Jobels (41 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 9 maart 1841 (doopgetuigen waren Jacobus Timmermans en Benjamin Eland), zoon van Mattheus Jobels en Cornelia Thewes.

VIII-ay Jacobus Doggen, arbeider en winkelier, geboren te Wouw op 17 maart 1797, gedoopt aldaar op 17 maart 1797, overleden aldaar op 27 januari 1853, 55 jaar oud, zoon van Wilhelmus Doggen (VII-w) en Dijmphena van Wezel.

Jacobus is getrouwd te Hoeven op 2 december 1838, op 41-jarige leeftijd met Catharina van der Sanden (36 jaar oud), geboren te Rucphen op 20 oktober 1802, overleden te Roosendaal en Nispen op 10 februari 1843, 40 jaar oud, dochter van Marijn van der Sanden en Hendrina Voeten. Uit dit huwelijk:

 1. Dingena Doggen, geboren te Wouw in het jaar 1840, overleden te Roosendaal en Nispen op 9 februari 1873, 33 jaar oud.
  Dingena is getrouwd te Roosendaal op 11 januari 1865, op 25-jarige leeftijd met Petrus Stevens, geboren te Roosendaal en Nispen, zoon van Bernardus Stevens en Catharina Valkenburg.
 2. Marijnus Doggen, geboren te Roosendaal en Nispen op 9 januari 1841, volgt onder IX-ct.

VIII-az Anna Maria Polfliet, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 2 januari 1767 (RK), dochter van Michael Polfliet, later Machiel van Poortvliet en Catharina Deumen (VII-y).

Anna is getrouwd te Wouw op 28 april 1793 (getuigen waren Joannes Vriens en Cornelius Corsten), op 26-jarige leeftijd met Jacobus Peterse Blockmans, geboren te Wortel in Brabant, wonende te Wouw. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Blockmans, geboren te Wouw op 17 mei 1794, gedoopt aldaar op 17 mei 1794 (doopgetuigen waren Adrianus Blockmans en Catharina Dumen).
 2. Catharina Blockmans, geboren te Wouw op 3 oktober 1795, gedoopt aldaar op 3 oktober 1795 (doopgetuigen waren Dominucus Geerhaers en Gertrudis Mulders (namens Cornelia Janssen)).

VIII-ba Wilhelmina Schrauwen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 30 juni 1753, overleden aldaar op 7 mei 1789, 35 jaar oud, dochter van Henricus Schrauwen en Cornelia Peterse Deumen (VII-z).

Wilhelmina is in ondertrouw gegaan op 6 mei 1775 getuigen ondertrouw: Petrus Besters, Petronilla Schrauwen en getrouwd te Wouw op 21 mei 1775 (getuigen waren Joannes Vrins en Joannes Leenaers), op 21-jarige leeftijd met Cornelius Besters, geboren te Wouw (Haink), overleden aldaar op 16 januari 1790. Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Besters, geboren te Wouw (Altena), gedoopt te Wouw op 1 januari 1778 (doopgetuigen waren Petrus Besters (afwezig) en Anna Catharina Schrauwen), overleden voor 4 maart 1788, hoogstens 10 jaar oud.
 2. Petrus Besters, geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op 28 december 1780, volgt onder IX-cu.
 3. Henricus Besters, geboren te Wouw (Haink) op 4 maart 1788, gedoopt te Wouw op 5 maart 1788 (doopgetuigen waren Daniel Boeren en Maria Timmermans).

VIII-bb Cornelis Luijsterburgh, gedoopt te Wouw op 19 maart 1754, wonende aldaar, overleden aldaar op 29 mei 1830, 76 jaar oud, zoon van Adrianus Luijsterborgh (VII-ab) en Maria Domusse van Sandvliet.

Cornelis is in ondertrouw gegaan op 7 januari 1779 en getrouwd te Wouw op 24 januari 1779 met dispensatie., op 24-jarige leeftijd met Catharina Doggen (18 jaar oud), landbouwster en bouweresse, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 27 februari 1760, wonende aldaar, overleden aldaar op 20 augustus 1826, 66 jaar oud, dochter van Cornelis Adriaansen Doggen (VII-ac) en Joanna Jacobse Raets. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Luijsterburgh, geboren te Wouw (Hazelaar) op 9 juni 1782, gedoopt te Wouw op 9 juni 1782 (doopgetuigen waren Adrianus Luijsterborgh en Joanna Raets), volgt onder IX-cv.
 2. Elisabeth Luijsterburgh, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 9 mei 1784 (doopgetuigen waren Jacobus Doggen en Maria van Santvliet), volgt onder IX-cw.
 3. Cornelius Luijsterburgh, geboren te Heerle (NB) op 18 augustus 1785, gedoopt te Wouw op 18 augustus 1785 (doopgetuigen waren Dominicus Luijsterburgh en Adriana Doggen), overleden te Wouw op 20 februari 1865, 79 jaar oud.
 4. Adriana Luijsterburgh, geboren te Heerle (NB) op 6 juni 1788, gedoopt te Wouw op 6 juni 1788 (doopgetuigen waren Cornelius Doggen en Elizabet Luijsterburgh).
 5. Adrianus Luijsterburgh, geboren te Wouw (Hazelaar) op 16 augustus 1789, gedoopt te Wouw op 16 augustus 1789 (doopgetuigen waren Cornelius Dogge en Elizabeth Luijsterdurg), overleden te Wouw voor 30 juli 1791, hoogstens 1 jaar oud.
 6. Adrianus Luijsterburgh, geboren te Wouw (Hazelaar) op 30 juli 1791, gedoopt te Wouw op 30 juli 1791 (doopgetuigen waren Marinus Potters en Cornelia Dogge), overleden te Wouw voor 1 december 1796, hoogstens 5 jaar oud.
 7. Jacobus Luijsterburgh, geboren te Wouw (Hazelaar) op 28 september 1792, gedoopt te Wouw op 28 september 1792 (doopgetuigen waren Cornelius Dogge en Maria Catharina Sips).
 8. Maria Catharina Luijsterburgh, geboren te Wouw (Hazelaar) op 23 juni 1794, gedoopt te Wouw op 23 juni 1794 (doopgetuigen waren Cornelius Dogge en Elizabeth Luijsterburg), ongehuwd overleden te Wouw op 30 april 1829, 34 jaar oud.
 9. Adrianus Luijsterburgh, geboren te Wouw (Hazelaar) op 1 december 1796, gedoopt te Wouw op 1 december 1796 (doopgetuigen waren Marijnus Potters en Cornelia Doggen), overleden te Wouw op 21 februari 1797, 82 dagen oud.
 10. Joanna Luijsterburgh, geboren op 12 augustus 1798, gedoopt te Wouw op 12 augustus 1798 (doopgetuigen waren Marijnus Potters en Cornelia Doggen).

VIII-bc Adriana Cornelisse Doggen, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 11 juli 1763, wonende aldaar, overleden aldaar op 7 januari 1850, 86 jaar oud, dochter van Cornelis Adriaansen Doggen (VII-ac) en Joanna Jacobse Raets.

Adriana is in ondertrouw gegaan te Wouw op 8 november 1792 en getrouwd aldaar op 25 november 1792 (getuigen waren Joannes Vriens en Joannes Herrijgers), op 29-jarige leeftijd met Joannes van den Bergh (29 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom (Borgvliet), gedoopt te Huijbergen op 21 januari 1763 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Verdiesen en Bartholomea Koppes), wonende te Huijbergen en te Wouw, overleden aldaar op 22 juli 1824, 61 jaar oud, zoon van Joannes van den Bergh en Adriana Verdiesen. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Cornelia van den Bergh, geboren te Wouw op 13 oktober 1793, gedoopt aldaar op 13 oktober 1793 (doopgetuigen waren Adriana Verdiesen en Jacobus Doggen).
 2. Joannes van den Bergh, graanmolenaar, geboren te Wouw op 24 oktober 1794, gedoopt aldaar op 24 oktober 1794 (doopgetuigen waren Domincus van den Berg en Joanna Raets), overleden te Wouw op 16 november 1855, 61 jaar oud.
 3. Adriana Cornelia van den Bergh, landbouwster, geboren te Wouw op 16 augustus 1796, gedoopt aldaar op 16 augustus 1796 (doopgetuigen waren Cornelia Doggen en Adriana Cornelia van den Bergh), overleden te Wouw op 10 juni 1870, 73 jaar oud.
 4. Cornelius van den Bergh, molenaar, geboren te Wouw op 9 augustus 1798, gedoopt aldaar op 9 augustus 1798 (doopgetuigen waren Mattheus Goosen en Catharina Doggen), ongehuwd overleden te Wouw op 9 juni 1843, 44 jaar oud.
 5. Adrianus van den Bergh, graanmolenaar, geboren te Wouw op 30 januari 1801, gedoopt aldaar op 30 januari 1801 (doopgetuigen waren Cornelius Luijsterborg en Cornelia Doggen), overleden te Wouw op 24 mei 1834, 33 jaar oud.

VIII-bd Adrianus Cornelius Doggen, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 28 oktober 1765, zoon van Cornelis Adriaansen Doggen (VII-ac) en Joanna Jacobse Raets.

Adrianus is in ondertrouw gegaan op 27 april 1782 getuigen ondertrouw: Erasmus van Achtmael, Cornelia van der Lee en getrouwd op 12 mei 1782 met dispensatie wegens bloedverwantschap. (getuigen waren Joannes Vrins en Anna Maria Matthijs), op 16-jarige leeftijd met Cornelia Luijsterburg, geboren te Wouw. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Doggen, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 28 februari 1789 (doopgetuigen waren Marijnus van Agtmael en Adriana van Santvliet), volgt onder IX-cx.
 2. Antonius Doggen, geboren te Wouw (Westelaar) op 21 maart 1791, gedoopt te Wouw op 21 maart 1791 (doopgetuigen waren Cornelius van Agtmael en Antonia Luijsterburg), volgt onder IX-cy.

VIII-be Jacobus Doggen, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 23 september 1767, overleden aldaar op 23 mei 1804, 36 jaar oud, zoon van Cornelis Adriaansen Doggen (VII-ac) en Joanna Jacobse Raets.

Jacobus is in ondertrouw gegaan te Wouw op 30 juni 1798 en getrouwd aldaar op 15 juli 1798 (getuigen waren Joannes Vrients en Jacoba Fabri), op 30-jarige leeftijd met Catharina de Bruijn (ongeveer 31 jaar oud), geboren te Wouw rond 1767, overleden aldaar op 11 maart 1813, ongeveer 46 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Doggen, grondeigenares, geboren te Wouw op 11 mei 1799, gedoopt aldaar op 12 mei 1799 (doopgetuigen waren Joannes de Bruijn en Joanna Raets), overleden te Wouw op 9 maart 1875, 75 jaar oud.
 2. Maria Anna Doggen, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 5 juli 1800 (doopgetuigen waren Joannes de Bruijn en Catharina Doggen), overleden te Wouw (Oostelaar) op 23 oktober 1800, 110 dagen oud.
 3. Maria Anna Doggen, gedoopt te Wouw op 30 augustus 1801, overleden aldaar op 25 april 1889, 87 jaar oud.
  Maria is getrouwd te Wouw op 3 juni 1824 dispensatie verleend Breda (Apostolisch Vicariaat) vanwege bloedverwantschap in de vierde graad, op 22-jarige leeftijd met Adrianus Potters (36 jaar oud), gedoopt te Wouw op 3 april 1788, overleden te Roosendaal en Nispen op 21 november 1867, 79 jaar oud, zoon van Marijnus Potters (VIII-h) en Elizabeth Luijsterburg.
 4. Cornelius Doggen, geboren te Wouw op 22 november 1802, gedoopt aldaar op 23 november 1802 (doopgetuigen waren Marijnus de Bruijn en Adriana Doggen), overleden te Wouw op 4 juni 1810 opmerking: overleden op Oostelaar onder Wouw, 7 jaar oud, nalatende zijn moeder en drie zusters, begraven aldaar op 6 juni 1810, 7 jaar oud.
 5. Adriana Doggen, geboren te Wouw (Oostelaar) op 24 maart 1804, gedoopt te Wouw op 24 maart 1804 (doopgetuigen waren Cornelius Luijsterburg en Elizabet de Bruijn).
  Adriana is getrouwd te Wouw op 26 november 1827, op 23-jarige leeftijd met Laurentius Antonius Korstiaanse (35 jaar oud), gedoopt te Standdaarbuiten op 20 juli 1792 (RK), zoon van Petrus Korstiaanse en Anna Cornelia de Wit.

VIII-bf Cornelia Cornelisse Doggen, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 7 september 1769, overleden aldaar op 3 maart 1814, 44 jaar oud, dochter van Cornelis Adriaansen Doggen (VII-ac) en Joanna Jacobse Raets.

Cornelia is in ondertrouw gegaan te Wouw op 20 juni 1793, met dispensatie wegens bloedverwantschap in de derde graad, getrouwd aldaar op 7 juli 1793 voor de kerk (RK), op 23-jarige leeftijd met Matthijs Doggen (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 28 augustus 1765, wonende aldaar, overleden aldaar op 2 oktober 1827, 62 jaar oud, zoon van Adrianus Rochusse Doggen (VII-af) en Elisabeth Matthijsse Raats. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Doggen, geboren te Wouw (Westelaar) op 10 december 1794, gedoopt te Wouw op 10 december 1794 (doopgetuigen waren Jacobus Dogge en Elizabeth Raets), overleden te Wouw op 9 december 1795, 364 dagen oud.
 2. Adrianus Matthijsse Doggen, geboren te Wouw (Westelaar) op 30 januari 1797, gedoopt te Wouw op 31 januari 1797 (doopgetuigen waren Jacobus Doggen en Elizabeth Raets), volgt onder IX-cz.
 3. Cornelius Doggen, landbouwer, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 22 september 1799, overleden aldaar op 27 augustus 1848, 48 jaar oud.
  Cornelius is getrouwd te Wouw op 10 juni 1819, op 19-jarige leeftijd met Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 27 maart 1798, volgt onder VIII-ae.
 4. Rochus Gerardus Doggen, geboren te Wouw (Westelaar) op 16 mei 1802, gedoopt te Wouw op 16 mei 1802 (doopgetuigen waren Cornelius Doggen en Adriana Doggen), volgt onder IX-da.
 5. Jacobus Doggen, bouwmansknecht, geboren te Wouw (Westelaar) op 24 november 1804, gedoopt te Wouw op 24 november 1804 (doopgetuigen waren Joannes van den Bergh en Catharina de Bruijn), ongehuwd overleden te Wouw op 22 december 1846, 42 jaar oud.
 6. Matthijs Doggen, bouwman, geboren te Wouw (Westelaar) op 24 november 1804, gedoopt te Wouw op 24 november 1804 (doopgetuigen waren Cornelius Luijsterburgh en Cornelia Doggen), ongehuwd overleden te Wouw op 21 februari 1828, 23 jaar oud.
 7. Johannes Matthijsse Doggen, geboren te Wouw (Westelaar) op 8 april 1807, gedoopt te Wouw op 8 april 1807 (doopgetuigen waren Cornelius Luijsterburgh en Catharina Doggen), volgt onder IX-db.
 8. Joanna Elisabeth Doggen, geboren te Wouw (Westelaar) op 22 mei 1809, gedoopt te Wouw op 22 mei 1809 (doopgetuigen waren Adrianus Doggen en Adriana Doggen).
 9. Gerardus Doggen, geboren te Wouw op 17 november 1811, volgt onder IX-dc.

VIII-bg Cornelius Doggen, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 13 oktober 1772, wonende aldaar, overleden voor 19 mei 1826, hoogstens 53 jaar oud, zoon van Cornelis Adriaansen Doggen (VII-ac) en Joanna Jacobse Raets.

Cornelius is in ondertrouw gegaan op 1 juli 1795 met toestemming van de wederzijdse ouders van het bruidspaar en getrouwd te Wouw op 19 juli 1795, op 22-jarige leeftijd met Elisabeth de Bruijn (21 jaar oud), landbouwster, geboren te Wouw in het jaar 1774, wonende aldaar, overleden te Roosendaal op 19 mei 1826, 52 jaar oud, dochter van Willem de Bruijn en Antonetta Luijsterburg. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Doggen, geboren te Wouw (Haink) op 14 mei 1796, gedoopt te Wouw op 14 mei 1796 (doopgetuigen waren Josephus de Bruijn en Joanna Raets), volgt onder IX-dd.
 2. Cornelis Doggen, rentenier, geboren te Wouw in het jaar 1798, overleden aldaar op 8 september 1834, 36 jaar oud.
 3. Wilhelmina Doggen, geboren te Wouw (Haink) op 3 augustus 1803, gedoopt te Wouw op 3 augustus 1803 (doopgetuigen waren Joannes de Bruijn en Catharina Doggen), volgt onder IX-de.

VIII-bh Adrianus Govaerse Uijtdewilligen, landbouwer, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 27 mei 1766, overleden voor 8 augustus 1856, hoogstens 90 jaar oud, zoon van Godefridus Cornelisse Uijtdewilligen en Joanna Dogge (VII-ad).

Adrianus is getrouwd te Wouw op 21 mei 1789 (getuigen waren Joannes Vriens en Joannes Herreijgers), op 22-jarige leeftijd met Cornelia van der Beeck (21 jaar oud), landbouwster, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op 3 mei 1768, dochter van Joannes van der Beeck en Anna Willemse Koevoets. Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus Uijtdewilligen, geboren te Wouw (Westelaar) op 18 maart 1791, gedoopt te Wouw op 18 maart 1791 (doopgetuigen waren Joannes van der Beeck en Joanna Doggen).
 2. Franciscus Uijtdewilligen, geboren te Wouw (Westelaar) op 21 oktober 1792, gedoopt te Wouw op 21 oktober 1792 (doopgetuigen waren Franciscus Loos en Joanna Coevoets).
 3. Maria Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Wouw (Westelaar) op 13 september 1794, gedoopt te Wouw op 13 september 1794 (doopgetuigen waren Leonardus van der Beeck en Catharina Uijtdewillegen).
 4. Leonardus Uijtdewilligen, geboren te Wouw (Westelaar) op 30 november 1796, gedoopt te Wouw op 30 november 1796 (doopgetuigen waren Cornelius Uijtdewilligen en Maria Catharina van der Beeck), overleden voor 4 januari 1803, hoogstens 6 jaar oud.
 5. Joannes Uijtdewilligen, geboren te Wouw (Westelaar) op 2 februari 1798, gedoopt te Wouw op 2 februari 1798 (doopgetuigen waren Gerardus Vos en Maria Catharina van der Beeck), volgt onder IX-df.
 6. Adriana Cornelia Goverse Uijtdewilligen, bouweresse, geboren te Wouw (Westelaar) op 27 mei 1800, gedoopt te Wouw op 27 mei 1800 (doopgetuigen waren Godefridus van der Beeck en Adriana Cornelia Loos), overleden te Wouw op 25 april 1877, 76 jaar oud.
  Adriana is getrouwd te Wouw op 27 mei 1830, op 30-jarige leeftijd met Johannes Matthias Potters, geboren te Heerle (NB) op 17 december 1810, gedoopt te Wouw op 17 december 1810, volgt onder IX-ah.
 7. Leonardus Uijtdewilligen, geboren te Wouw (Westelaar) op 4 januari 1803, gedoopt te Wouw op 4 januari 1803 (doopgetuigen waren Rochus Raeijmakers en Cornelia Coevoets), volgt onder IX-dg.
 8. Cornelius Uijtdewilligen, geboren te Wouw (Westelaar) op 5 januari 1806, gedoopt te Wouw op 5 januari 1806 (doopgetuigen waren Cornelius Uijtdewillegen en Maria Catharina Sips).
 9. Joanna Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Wouw (Spellestraat) op 11 september 1808, gedoopt te Wouw op 12 september 1808 (doopgetuigen waren Antonius Coevoets en Maria Cornelia Uijtdewillegen), overleden te Wouw op 25 april 1877, 68 jaar oud.
 10. Maria Catharina Uijtdewilligen.
  Maria Catharina Uijtdewilligen vermelding in notarieel archief op vrijdag 8 augustus 1856 Wouw. Inhoud akte : deling tussen Adriana Cornelia Uijtdewilligen, bijgestaan en gemachtigd met en door Johannes Govertse Potters, 2. Leonardus Uijtdewilligen, uit eigen naam en als curator over zijn onnozele dochter Johanna Uijtdewilligen, 3. Johannes Uijtdewilligen, uit eigen naam en als toeziend curator over Johanna, 4. Maria Catharina Uijtdewilligen, gehuwd en bijgestaan en gemachtigd met en door Guillelmus Juten, allen wonende te Wouw, wegens de boedel en nalatenschap van wijlen hun vader Adriaan Govertse Uijtdewilligen, gewoond hebbende en overleden te Wouw.
  Maria was gehuwd met Guillelmus Juten.

VIII-bi Adriana Adrianus Dogge, rentenierster, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 6 augustus 1759, overleden aldaar op 1 mei 1840, 80 jaar oud, dochter van Adrianus Rochusse Doggen (VII-af) en Elisabeth Matthijsse Raats.

Adriana is getrouwd te Wouw op 17 mei 1792 (getuigen waren Joannes Vriens en Barbara van Borle), op 32-jarige leeftijd met Gerardus Vos, overleden te Nispen-Essen op 17 januari 1795. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Maria Vos, geboren te Nispen (in 't Rietgoor), gedoopt te Nispen-Essen op 13 oktober 1793, overleden te Wouw op 13 september 1863, 69 jaar oud.

IX-a Maria Hertogh, dagloonster, geboren te Wouw in het jaar 1765, wonende aldaar, overleden aldaar op 8 november 1841, 76 jaar oud, dochter van Alexander Hertoghs en Joanna de Wilde (VIII-a).

Maria is in ondertrouw gegaan te Wouw op 30 april 1791 en getrouwd op 16 mei 1791, op 26-jarige leeftijd met Marijn Hoendervangers (29 jaar oud), gedoopt te Roosendaal op 12 april 1762, wonende te Wouw, overleden aldaar op 17 april 1809 overleden onder Wouw, 47 jaar oud, nalatende zijn vrouw en zes kinderen, 47 jaar oud, zoon van Josephus Hoendervangers en Maria Helmons. Uit dit huwelijk:

 1. Josephus Hoendervangers, arbeider, geboren te Wouw op 21 augustus 1792, gedoopt aldaar op 21 augustus 1792 (doopgetuigen waren Alexander Hertogs en Stoffelina Hoendervangers), overleden te Wouw op 4 januari 1868, 75 jaar oud.
 2. Cornelius Hoendervangers, geboren te Wouw op 24 september 1794, gedoopt aldaar op 24 september 1794 (doopgetuigen waren Leonardus Hoendervangers en Joanna de Wilde), volgt onder X-a.
 3. Marijnus Hoendervangers, geboren te Wouw op 13 november 1796, overleden aldaar op 30 december 1859, 63 jaar oud.
  Marijnus is getrouwd te Wouw op 18 april 1844, op 47-jarige leeftijd met Adriana Verheijen (40 jaar oud), geboren te Nispen op 27 oktober 1803, overleden te Roosendaal op 21 april 1875, 71 jaar oud, dochter van Christiaan Verheijen en Joanna Hellemons.
 4. Joannes Baptista Hoendervangers, geboren te Wouw (Bulk) op 9 september 1799, gedoopt te Wouw op 9 september 1799 (doopgetuigen waren Joannes Hoendervangers en Elizabet Verbiest (namens Jacoba Hertogs)), begraven te Wouw op 28 mei 1802, 2 jaar oud.
 5. Wilhelmus Marinus Hoendervangers, geboren te Wouw (Bulk), gedoopt te Wouw op 29 oktober 1801 (doopgetuigen waren Arnoldus Hertog en Joanna Hoendervangers), overleden te 's-Hertogenbosch op 5 augustus 1833, 31 jaar oud.
  Schutter bij de 4e compagnie, 2e bataljon, 1e afdeling Noord-Brabantse schutterij).
 6. Maria Hoendervangers, geboren te Wouw (Vinkenbroek) op 15 februari 1805, gedoopt te Wouw op 15 februari 1805 (doopgetuigen waren Cornelius Hertogs en Elizabet Verbiest (namens Maria Hoendervangers)), volgt onder X-b.
 7. Joannes Hoendervangers, geboren te Wouw (Bulk) op 5 december 1807, gedoopt te Wouw op 6 december 1807 (doopgetuigen waren Cornelius Hoendervangers en Joanna Mens), overleden te Wouw op 24 mei 1820, 12 jaar oud.

IX-b Jacoba van Osta, geboren te Wouw (Vroenhout) op 25 maart 1779, overleden te Wouw op 5 januari 1855, 75 jaar oud, dochter van Godefridus van Osta en Anna Uijtdewilligen (VIII-b).

Jacoba was gehuwd met Marijn Costermans, bouwman, geboren te Wouw op 26 maart 1777, overleden aldaar op 18 december 1847, 70 jaar oud, zoon van Petrus Costermans en Elisabeth van Hoof. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Anna Costermans, geboren te Moerstraten (NB) op 8 december 1806, gedoopt te Wouw op 8 december 1806 (doopgetuigen waren Cornelius de Bruijn en Cornelia Gelten (namens Anna Maria van Osta)), volgt onder X-c.

IX-c Adriana van Osta, geboren te Wouw op 19 november 1780, overleden aldaar op 19 mei 1828, 47 jaar oud, dochter van Godefridus van Osta en Anna Uijtdewilligen (VIII-b).

Adriana is getrouwd te Wouw op 19 april 1807, op 26-jarige leeftijd met Jan Mens (35 jaar oud), bouwman, geboren te Wouw op 12 juli 1771, overleden te Roosendaal op 25 februari 1849, 77 jaar oud, zoon van Jacobus Janssen Mens en Maria Gasperse van Gaens.
Jan is later getrouwd te Steenbergen op 1 maart 1832, op 60-jarige leeftijd met Joanna Marijnusse Clarijs (52 jaar oud), geboren te Kruisland (NB) op 29 juni 1779, gedoopt te Wouw op 29 juni 1779 (doopgetuigen waren Adrianus Dingemans en Cornelia Weijmans), overleden te Steenbergen op 27 februari 1862, 82 jaar oud, dochter van Marijnus Jansse Clarijs en Johanna Carelse Dingemans. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Mens, landbouwer, geboren te Wouw op 28 mei 1808, ongehuwd overleden te Roosendaal op 17 juli 1827, 19 jaar oud.
 2. Maria Anna Mens, geboren te Wouw op 15 maart 1814, overleden aldaar op 22 augustus 1814, 160 dagen oud.
 3. Godefridus Mens, arbeider, geboren te Wouw op 7 april 1816, ongehuwd overleden aldaar op 24 december 1843, 27 jaar oud.
 4. Levenloos Mens, geboren te Wouw op 7 april 1816, overleden aldaar op 7 april 1816.
 5. Anna Maria Mens, geboren te Wouw op 21 april 1819.

IX-d Joanna Bierbooms, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 17 april 1779, overleden aldaar op 22 december 1803, 24 jaar oud, dochter van Joannes Bierbooms en Joanna Maria Uijtdewilligen (VIII-c).

Joanna is in ondertrouw gegaan te Wouw op 18 mei 1799 en getrouwd aldaar op 2 juni 1799 (getuigen waren Joannes Vriens en Jacoba Fabri), op 20-jarige leeftijd met Cornelis Mens (25 jaar oud), bouwman, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 13 februari 1774 (doopgetuigen waren Cornelius Gijsen en Catharina Verschuren), overleden te Wouw op 23 november 1846, 72 jaar oud, zoon van Antonius Mens en Adriana Gijsen.
Cornelis is later getrouwd te Wouw op 27 april 1806 (getuigen waren Joannes van de Ven en Jacoba Fabri), op 32-jarige leeftijd met Adriana Kerstens (28 jaar oud), geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 31 januari 1778 (doopgetuigen waren Joannes van Est en Cornelia Lonken), overleden te Wouw op 1 juni 1808, 30 jaar oud, dochter van Cornelius Kerstens en Joanna Pauwelse. Cornelis is later getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 11 juni 1809 (getuigen waren Helena Herremans en Elisabeth van Wezel), op 35-jarige leeftijd met Johanna Loos (30 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Broekakker), gedoopt te Nispen-Essen op 31 januari 1779 (doopgetuige was Maria van den Elsken (en voor Johannes Cortens)), wonende te Heerle (NB), overleden te Wouw op 1 juni 1853, 74 jaar oud, dochter van Petrus Janssen Loos en Maria Elisabeth Cortens.

Getuigen ondertrouw: de voogd van de bruidegom en de vader van de bruid.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Cornelia Mens, geboren te Wouw (Westelaar) op 17 april 1800, gedoopt te Wouw op 17 april 1800 (doopgetuigen waren Gabriel Mens en Anna Maria Uijttewilligen), volgt onder X-d.
 2. Antonius Mens, geboren te Wouw (Westelaar) op 19 februari 1801, gedoopt te Wouw op 20 februari 1801 (doopgetuigen waren Joannes Bierbooms en Catharina Mens).
 3. N.N. Mens, overleden te Wouw op 19 december 1803.

IX-e Joannes Jansse Bierbooms, dagloner, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 6 februari 1781, wonende aldaar, zoon van Joannes Bierbooms en Joanna Maria Uijtdewilligen (VIII-c).

Joannes is in ondertrouw gegaan te Wouw op 25 april 1807 en getrouwd aldaar op 10 mei 1807 (getuigen waren Cornelis van de Watering en Joanna van de Watering), op 26-jarige leeftijd met Cornelia van den Boom, wonende te Wouw. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Bierbooms, dagloonster, geboren te Wouw op 4 maart 1814, wonende te Essen (BelgiŽ), overleden te Wouw op 26 mei 1874, 60 jaar oud.
 2. Antonius Bierbooms, geboren te Wouw op 17 februari 1819.
 3. Adriana Cornelia Bierbooms, geboren te Roosendaal en Nispen op 11 maart 1825, volgt onder X-e.

IX-f Anna Cornelia Bierbooms, dagloonster en veehoudster, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 13 januari 1783, overleden aldaar op 22 september 1873, 90 jaar oud, dochter van Joannes Bierbooms en Joanna Maria Uijtdewilligen (VIII-c).

Anna is in ondertrouw gegaan te Wouw op 22 april 1809 en getrouwd aldaar op 7 mei 1809 (getuigen waren Adrianus Balemans en Elisabeth van Wesel), op 26-jarige leeftijd met Josephus Mens (33 jaar oud), arbeider, dagloner en bijenhouder (bieman, bijenman, imker), geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op 14 april 1776 (doopgetuigen waren Adrianus van den Boom en Maria van Gaens), overleden te Wouw op 10 april 1853, 76 jaar oud, zoon van Adrianus Mens en Johanna van den Boom. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Mens, geboren te Wouw (Oostelaar) op 7 april 1810, gedoopt te Wouw op 7 april 1810 (doopgetuigen waren Adrianus Mens en Joanna Maria Uijtdewillige), volgt onder X-f.
 2. Joanna Mens, geboren te Wouw op 2 juli 1813, overleden aldaar op 7 maart 1814, 248 dagen oud.
 3. Adriaan Mens, geboren te Wouw op 23 januari 1815.
 4. Cornelis Mens, geboren te Wouw op 5 september 1818, volgt onder X-g.
 5. Adriana Maria Mens, geboren te Wouw op 16 november 1820, overleden aldaar op 24 november 1820, 8 dagen oud.
 6. Anna Maria Mens, geboren te Wouw op 15 november 1821, volgt onder X-h.
 7. Joanna Mens, geboren te Wouw op 8 oktober 1824, overleden aldaar op 12 september 1895, 70 jaar oud.
 8. Petrus Mens, geboren te Wouw op 7 mei 1830, volgt onder X-i.

IX-g Cornelius Bierbooms, landbouwer, geboren te Wouw (Westelaar) op 16 september 1787, gedoopt te Wouw op 17 september 1787, overleden te Roosendaal en Nispen op 3 februari 1853, 65 jaar oud, zoon van Joannes Bierbooms en Joanna Maria Uijtdewilligen (VIII-c).

Cornelius is getrouwd te Roosendaal op 17 april 1823, op 35-jarige leeftijd (1) met Helena Sips (44 jaar oud), geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op 2 mei 1778, overleden aldaar op 21 augustus 1839, 61 jaar oud, dochter van Gerardus Sips en Cornelia Rommens.
Helena is eerder getrouwd te Roosendaal op 18 februari 1816, op 37-jarige leeftijd met Adrianus van Dijck (32 jaar oud), dagloner en tapper, geboren te Nispen-Essen (Borteldonk), gedoopt te Nispen-Essen op 18 november 1783 (doopgetuige was Maria Raeds (voor zich en Joannes Rampaert)), overleden te Roosendaal en Nispen op 26 november 1821, 38 jaar oud, zoon van Petrus van Dijck en Elisabeth Raets.

Cornelius is getrouwd te Roosendaal op 23 februari 1840, op 52-jarige leeftijd (2) met Johanna Luijsterbrug (38 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (in 't Planken Wambuis), gedoopt te Nispen-Essen op 11 september 1801, overleden te Roosendaal en Nispen op 22 februari 1875, 73 jaar oud, dochter van Wilhelmus Luijsterburg en Maria van Dijck.
Johanna is later getrouwd te Roosendaal op 8 januari 1854, op 52-jarige leeftijd met Pieter Kools (42 jaar oud), geboren te Wouw in het jaar 1812, zoon van Adriaan Kools en Catharina Luijks. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Bierbooms, geboren te Roosendaal en Nispen op 22 oktober 1841, volgt onder X-j.
 2. Levenloos Bierbooms, geboren te Roosendaal en Nispen op 15 februari 1844, overleden aldaar op 15 februari 1844.

IX-h Antonia Johannes Bierbooms, geboren te Wouw (Oostelaar) op 9 mei 1790, gedoopt te Wouw op 9 mei 1790, overleden aldaar op 4 september 1868, 78 jaar oud, dochter van Joannes Bierbooms en Joanna Maria Uijtdewilligen (VIII-c).

Antonia is getrouwd te Wouw op 27 oktober 1813, op 23-jarige leeftijd met Marijn Luijks (29 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op 26 oktober 1784, gedoopt aldaar op 26 oktober 1784 (doopgetuigen waren Franciscus van den Broeck en Joanna Blaeij), overleden te Wouw op 24 april 1858, 73 jaar oud, zoon van Joannes Luijckx en Maria van den Broeck. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Luijks, geboren te Wouw op 14 april 1814, volgt onder X-k.

IX-i Petronella Bierbooms, landbouwster, geboren te Wouw (Oostelaar) op 5 september 1793, gedoopt te Wouw op 5 september 1793, overleden te Roosendaal en Nispen op 2 februari 1828, 34 jaar oud, dochter van Joannes Bierbooms en Joanna Maria Uijtdewilligen (VIII-c).

Petronella is getrouwd te Wouw op 3 mei 1821, op 27-jarige leeftijd met Adriaan Rommens (34 jaar oud), geboren te Roosendaal op 3 februari 1787, zoon van Adrianus Rommens en Catharina van den Brandt. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Rommens, geboren te Essen (BelgiŽ), volgt onder X-l.

IX-j Johannes Uijtdewilligen, landbouwer, geboren te Steenbergen in het jaar 1786, overleden te Roosendaal en Nispen op 9 februari 1829, 43 jaar oud, zoon van Jacobus Uijtdewilligen (VIII-d) en Catharina Kerstens.

Johannes is getrouwd te Wouw op 8 mei 1822, op 36-jarige leeftijd met Cornelia Potters (31 jaar oud), rentenierster, geboren te Heerle (NB) op 27 maart 1791, gedoopt te Wouw op 27 maart 1791, overleden aldaar op 10 november 1868, 77 jaar oud, dochter van Marijnus Potters (VIII-h) en Elizabeth Luijsterburg. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Uijttewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 11 mei 1824, overleden te Wouw op 21 oktober 1898, 74 jaar oud.
  Maria is getrouwd te Wouw op 16 november 1864, op 40-jarige leeftijd met Adrianus Luijsterburg, geboren te Wouw, zoon van Joannes Mattheus Luijsterburg en Elisabeth Luijsterburgh (IX-cw).
 2. Jacobus Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 21 mei 1826.
 3. Marinus Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 3 september 1828.
  Marinus is getrouwd te Wouw op 1 juni 1864, op 35-jarige leeftijd met Catharina de Bruijn (28 jaar oud), geboren te Wouw op 29 mei 1836, overleden aldaar op 6 augustus 1904, 68 jaar oud, dochter van Jacobus de Bruijn en Maria Catharina Aarden.
  Bijzonderheden : onwettig; bij aangifte erkend door de vader; in de marge: gewettigd bij huwelijk van de ouders d.d. 23-06-1836.

IX-k Gregorius Uijtdewilligen, landbouwer, geboren te Kruisland (NB) op 14 juni 1791, gedoopt te Wouw op 14 juni 1791, overleden te Steenbergen op 27 januari 1868, 76 jaar oud, zoon van Jacobus Uijtdewilligen (VIII-d) en Catharina Kerstens.

Gregorius is getrouwd te Wouw op 13 juli 1832, op 41-jarige leeftijd met Dijmphna Huijbregts (31 jaar oud), landbouwster, geboren te Wouw (Spellestraat) op 6 november 1800, gedoopt te Wouw op 6 november 1800, overleden te Steenbergen op 11 juni 1842, 41 jaar oud, dochter van Cornelis Huijbregts en Maria Vos. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op 4 maart 1835, volgt onder X-m.
 2. Adriana Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen, volgt onder X-n.

IX-l Johanna Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 23 december 1790, dochter van Joannes Uijtdewilligen (VIII-e) en Adriana Roecken.

Johanna is getrouwd te Wouw op 26 januari 1818, op 27-jarige leeftijd met Henricus Schoonen (32 jaar oud), bouwman, geboren te Nispen (in 't Rietgoor) op 2 november 1785, gedoopt te Nispen-Essen op 2 november 1785, zoon van Joannes Schoonen en Maria Uijtdehaege. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Baptista Schoonen, landbouwer, geboren te Wouw op 7 november 1818, overleden aldaar op 6 november 1890, 71 jaar oud.
 2. Adriana Cornelia Schoonen, geboren te Wouw op 25 april 1820, volgt onder X-o.
 3. Maria Jacoba Schoonen, geboren te Wouw op 15 augustus 1823, volgt onder X-p.
 4. Dingena Schoonen, geboren te Wouw in het jaar 1833, volgt onder X-q.

IX-m Godefridus Uijtdewilligen, landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1796, overleden aldaar op 26 december 1834, 38 jaar oud, zoon van Joannes Uijtdewilligen (VIII-e) en Adriana Roecken.

Godefridus was gehuwd met Cornelia van Tilburg, geboren in het jaar 1802. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1825, overleden aldaar op 9 maart 1854, 29 jaar oud.
 2. Jacobus Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen in december 1828, overleden te Wouw op 24 mei 1829, 5 maanden oud.
 3. Cornelis Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 12 november 1829, overleden aldaar op 15 november 1829, 3 dagen oud.
 4. Levenloos Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 25 maart 1831, overleden aldaar op 25 maart 1831.
 5. Levenloos Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 18 juni 1832, overleden aldaar op 18 juni 1832.
 6. Levenloos Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 7 maart 1834, overleden aldaar op 7 maart 1834.

IX-n Cornelis Janse Uijtdewilligen, gedoopt te Wouw op 10 februari 1799, overleden aldaar op 7 januari 1874, 74 jaar oud, zoon van Joannes Uijtdewilligen (VIII-e) en Adriana Roecken.

Cornelis is getrouwd te Wouw op 15 november 1833, op 34-jarige leeftijd met Dijmphna Bolus (24 jaar oud), landbouwster, gedoopt te Wouw op 31 oktober 1809, overleden aldaar op 27 augustus 1888, 78 jaar oud, dochter van Adrianus Bolus en Maria Mulders. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 30 november 1834.
 2. Adriana Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 28 juli 1836, overleden aldaar op 14 maart 1869, 32 jaar oud.
 3. Adrianus Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 2 november 1837.
  Adrianus is getrouwd te Wouw op 3 juli 1890, op 52-jarige leeftijd met Anna Cornelia Raaijmakers (35 jaar oud), geboren te Wouw op 31 augustus 1854, dochter van Cornelis Raaijmakers en Johanna van den Bergh.
 4. Johanna Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 19 april 1841, volgt onder X-r.
 5. Marinus Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 21 februari 1845.
 6. Jacobus Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 8 oktober 1848.
 7. Maria Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 13 november 1851.
 8. Johannes Uijtdewilligen, geboren te Wouw, volgt onder X-s.

IX-o Joannes Joannes Uijtdewilligen, landbouwer, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 2 maart 1801, overleden aldaar op 30 maart 1886, 85 jaar oud, zoon van Joannes Uijtdewilligen (VIII-e) en Adriana Roecken.

Joannes was gehuwd met Elizabeth Vos. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Uijtdewilligen, geboren te Wouw in het jaar 1834, volgt onder X-t.
 2. Gerardus Uijtdewilligen, geboren te Wouw.
  Gerardus is getrouwd te Wouw op 27 april 1881 met Helena Verhaerdt, geboren te Wouw, dochter van Adriaan Verhaerdt en Helena van Zitteren.

IX-p Dijmphana Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 7 februari 1804, dochter van Joannes Uijtdewilligen (VIII-e) en Adriana Roecken.

Dingena Uijtdewilligen vermelding in notarieel archief op woensdag 12 juni 1844 Wouw. Inhoud akte : obligatie ten laste van Cornelis van Oorschot en Dingena Uijtdewilligen ten behoeve van Adriana Cornelia Doggen, allen wonende te Wouw, groot fl. 2.000,-.

Dijmphana is getrouwd te Wouw op 21 mei 1832, op 28-jarige leeftijd met Cornelis van Oorschot (34 jaar oud), geboren te Roosendaal op 31 augustus 1797, zoon van Jan van Oorschot en Petronella van den Enden. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana van Oorschot, volgt onder X-u.

IX-q Adriana Strijers, landbouwster, geboren te Roosendaal in het jaar 1806, overleden te Roosendaal en Nispen op 13 april 1847, 41 jaar oud, dochter van Adrianus Strijers en Cornelia Uijtdewilligen (VIII-f).

Adriana is getrouwd te Roosendaal op 5 mei 1839, op 33-jarige leeftijd met Marinus van der Westen (38 jaar oud), bouwman, geboren in het jaar 1801, overleden te Roosendaal en Nispen op 3 september 1857, 56 jaar oud, zoon van Joannes van der Westen en Joanna Paasen. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia van der Westen, geboren te Roosendaal en Nispen op 26 maart 1840, overleden aldaar op 24 augustus 1842, 2 jaar oud.
 2. Joannes van der Westen, geboren te Roosendaal en Nispen op 3 september 1841, overleden aldaar op 18 augustus 1845, 3 jaar oud.
 3. Adriana Cornelia van der Westen, geboren te Roosendaal en Nispen op 19 maart 1843, volgt onder X-v.
 4. Johanna van der Westen, geboren te Roosendaal en Nispen op 25 februari 1845, volgt onder X-w.

IX-r Adrianus Mangelaars, bouwman, geboren te Wouw (Visberg), gedoopt te Wouw op 24 maart 1768, wonende aldaar, overleden aldaar op 26 november 1838, 70 jaar oud, zoon van Philippus Mangelaars en Maria Anna Potters (VIII-g).

Adrianus is in ondertrouw gegaan te Wouw op 24 juli 1802 ondertrouw met toestemming van de moeder van de bruid en getrouwd aldaar op 8 augustus 1802, op 34-jarige leeftijd met Pieternella Wijnen (22 jaar oud), bouweresse, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 23 juli 1780 (doopgetuigen waren Nicolaus van Eeckelen en Maria Anna Volkers), overleden op 1 augustus 1837, 57 jaar oud, dochter van Joannes Janssen Wijnen en Anna Maria Volkers. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Mangelaars, geboren te Wouw op 24 juni 1803, overleden aldaar op 27 juli 1874, 71 jaar oud.
  Johannes is getrouwd te Wouw op 29 november 1838, op 35-jarige leeftijd met Johanna Potters (50 jaar oud), geboren te Wouw (Kleine Spellestraat) op 3 april 1788, gedoopt te Wouw op 3 april 1788 (doopgetuigen waren Petrus Potters en Dijmphana Elst), dochter van Marijn Potters en Johanna van Hoof.
  Johanna was weduwe van Geert de Regt, geboren te Wouw op 6 september 1782, zoon van Jacobus de Regt en Cornelia Iemans.
 2. Maria Johanna Mangelaars, geboren te Wouw in het jaar 1806, volgt onder X-x.
 3. Joanna Mangelaars, geboren te Wouw in het jaar 1811, volgt onder X-y.
 4. Anna Maria Mangelaars, geboren te Wouw in het jaar 1813, volgt onder X-z.
 5. Jacobus Mangelaars, geboren te Wouw op 24 maart 1817, volgt onder X-aa.
 6. Antonius Mangelaars, geboren te Wouw op 4 mei 1821, volgt onder X-ab.

IX-s Anna Maria Mangelaars, geboren te Wouw (Zaafsel), gedoopt te Wouw op 30 november 1780, wonende aldaar, overleden te Roosendaal op 18 februari 1838, 57 jaar oud, dochter van Philippus Mangelaars en Maria Anna Potters (VIII-g).

Anna is in ondertrouw gegaan te Wouw op 18 april 1807 en getrouwd aldaar op 3 mei 1807 (getuigen waren Cornelis van de Watering en Joanna van de Watering), op 26-jarige leeftijd met Antonij Raats (35 jaar oud), bouwman, geboren te Nispen (in 't Rietgoor), gedoopt te Nispen op 1 december 1771 (doopgetuigen waren Maria Michilsens en Michael Michilsens), wonende te Nispen, overleden te Roosendaal op 15 november 1840, 68 jaar oud, zoon van Mattheus Joannes Raats en Joanna Michielssen. Uit dit huwelijk:

 1. Matthea Antonius Raats, arbeidster, gedoopt te Nispen-Essen op 21 februari 1809 (doopgetuigen waren Adrianus Mangelaers en Joanna Machielsen), overleden te Wouw op 21 februari 1860, 51 jaar oud.
  Matthea is getrouwd te Roosendaal op 2 mei 1847, op 38-jarige leeftijd met Marinus van Tichelen (39 jaar oud), geboren te Wouw (Haink), gedoopt te Wouw op 18 december 1807 (doopgetuigen waren Joannes van Nassau en Joanna Koninckx), zoon van Jan van Tiggelen en Joanna van Overveld.
 2. Anna Maria Raats, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1811, volgt onder X-ac.
 3. Philippina Raats, geboren te Roosendaal en Nispen op 28 februari 1812, ongehuwd overleden aldaar op 17 februari 1879 overlijdensoorzaak: apoplexie, 66 jaar oud.
 4. Mattheus Raats, landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op 15 januari 1814, overleden te Roosendaal op 1 juni 1891 overlijdensoorzaak: onbekend, bronchitis, 77 jaar oud.
  Mathijs Raats vermelding in notarieel archief op vrijdag 11 november 1853 Roosendaal. Inhoud akte : koopakte tussen Hendrina Palings, weduwe van Hendrik Jacobus Uitdehaag, Adriaan Uitdehaag, Cornelis Uitdehaag, Anna Cornelia Uitdehaag, Jacoba Uitdehaag, Jan Baptist Uitdehaag, allen wonende te Roosendaal, Johanna Uitdehaag, echtgenote van en bijgestaan en gemachtigd met en door Adriaan Theunisse, wonende te Essen, Maria Elisabeth Uitdehaag, echtgenote van en bijgestaan en gemachtigd met en door Jacobus Looijen, wonende onder Steenbergen, Cornelia Godschalk, eerder weduwe van Marijn Uitdehaag en thans gehuwd met Mathijs Raats, wonende te Roosendaal, in hoedanigheid van moeder en voogdes over haar nog minderjarige kinderen, bijgestaan en gemachtigd met en door haar genoemde tegenwoordige echtgenoot, verkopers, en George Wythes, wonende te Ryegate in Surrey (Engeland), koper, van 14 roeden 17 ellen land, gelegen onder Roosendaal, voor fl. 204,05.
  Matheus Raats vermelding in notarieel archief op maandag 15 februari 1892. Inhoud akte : volmacht door Cornelia Godschalk, weduwe van Matheus Raats te Roosendaal, op Adrianus Braat aldaar, over de aangifte van successie van de nalatenschap van Matheus Raats, onder ede te bevestigen.
  Mattheus is getrouwd te Roosendaal op 20 mei 1847, op 33-jarige leeftijd met Cornelia Godschalck (35 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 29 juli 1811, overleden aldaar op 27 april 1892 overlijdensoorzaak : onbekend, verval van krachten, 80 jaar oud, dochter van Adrianus Godschalck en Adriana Timmermans.
  Cornelia is eerder getrouwd op 2 mei 1841, op 29-jarige leeftijd met Marinus Uitdehaag (34 jaar oud), geboren te Nispen op 19 december 1806, overleden te Roosendaal op 1 november 1845, 38 jaar oud, zoon van Henricus Uitdehaag en Hendrica Palings.
 5. Adriana Cornelia Raats, geboren te Roosendaal en Nispen op 20 maart 1816, overleden aldaar op 4 maart 1818, 1 jaar oud.
 6. Johannes Raats, geboren te Roosendaal en Nispen op 1 september 1817, volgt onder X-ad.
 7. Adriana Cornelia Raats, arbeidster, geboren te Roosendaal en Nispen op 11 mei 1819.
 8. Johanna Cornelia Raats, geboren te Roosendaal en Nispen op 11 mei 1819, overleden aldaar op 9 februari 1820, 274 dagen oud.
 9. Adriana Cornelia Raats, geboren te Roosendaal en Nispen op 7 mei 1820, volgt onder X-ae.
 10. Willebrordus Raats, geboren te Roosendaal en Nispen op 6 augustus 1823, overleden aldaar op 26 februari 1825, 1 jaar oud.

IX-t Adriana Potters, bouweresse, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 28 januari 1782, overleden op 23 mei 1829, 47 jaar oud, dochter van Marijnus Potters (VIII-h) en Elizabeth Luijsterburg.

Adriana is getrouwd op 20 oktober 1817, op 35-jarige leeftijd met Pieter Pieterse van Bavel (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op 23 september 1786 (doopgetuigen waren Martinus van Ackkeren en Adriana van Geenhoven), overleden te Wouw op 1 juli 1865, 78 jaar oud, zoon van Petrus van Bavel en Cornelia Adrianus Gelte.
Pieter is later getrouwd te Wouw op 30 mei 1830, op 43-jarige leeftijd met Johanna Bernardina Strijers, geboren te Wouw (Vroenhout) op 20 augustus 1793, gedoopt te Wouw op 20 augustus 1793, zie IX-ca. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan van Bavel, geboren te Wouw op 11 augustus 1819, overleden aldaar op 1 september 1819, 21 dagen oud.
 2. Adriana Cornelia van Bavel, geboren te Wouw op 20 maart 1822.
 3. Petronilla van Bavel, geboren te Wouw op 26 september 1824, volgt onder X-af.

IX-u Anna Cornelia Mangelaars, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 14 september 1803, overleden te Roosendaal en Nispen op 23 november 1875, 72 jaar oud, dochter van Adrianus Janse Mangelaars (VIII-i) en Johanna van Loenhout.

Anna is getrouwd te Roosendaal op 19 mei 1833, op 29-jarige leeftijd met Jan Strijers (34 jaar oud), bouwman, geboren te Wouw (Vroenhout) op 7 september 1798, gedoopt te Wouw op 7 september 1798, overleden te Roosendaal en Nispen op 29 januari 1873, 74 jaar oud, zoon van Cornelius Strijers en Anna van Osta (VIII-ap). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Strijers, geboren te Roosendaal op 27 februari 1834, overleden te Roosendaal en Nispen op 6 mei 1836, 2 jaar oud.
 2. Joanna Strijers, geboren te Roosendaal en Nispen op 4 maart 1835, volgt onder X-ag.
 3. Godefridus Strijers, geboren te Roosendaal en Nispen op 26 maart 1836, overleden aldaar op 15 juli 1837, 1 jaar oud.
 4. Cornelis Strijers, geboren te Roosendaal en Nispen op 6 mei 1837.
 5. Cornelis Strijers, rentenier, geboren te Roosendaal op 10 juli 1838, overleden te Wouw op 4 maart 1909, 70 jaar oud.
  Cornelis is getrouwd te Roosendaal op 18 augustus 1886, op 48-jarige leeftijd met Adriana Petronella Mangelaars (39 jaar oud), geboren te Wouw op 14 februari 1847, overleden aldaar op 7 juli 1914, 67 jaar oud, dochter van Marijn Mangelaars en Maria Cornelia de Bruijn.
 6. Anna Maria Strijers, rentenierster, geboren te Roosendaal en Nispen op 25 juni 1839, overleden te Wouw op 8 juni 1902, 62 jaar oud.
 7. Adriana Cornelia Strijers, geboren te Roosendaal en Nispen op 9 april 1841.
 8. Adriaan Strijers, landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op 3 maart 1844, ongehuwd overleden aldaar op 10 april 1868 overlijdensoorzaak: phthisis, 24 jaar oud.

IX-v Cornelius de Backer, hoefsmid, geboren te Wouw (Hazelaar), gedoopt te Wouw op 26 oktober 1774, zoon van Arnoldus de Backer (VIII-j) en Geertruij Suijkerbuijk.

Cornelius is getrouwd te Wouw op 20 mei 1816, op 41-jarige leeftijd met Cornelia Loos (31 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1785, wonende te Wouw, overleden aldaar op 25 juni 1826, 41 jaar oud, dochter van Petrus Janssen Loos en Maria Elisabeth Cortens. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia de Bakker, geboren te Wouw op 11 mei 1817, volgt onder X-ah.
 2. Johannes de Bakker, geboren te Wouw op 5 juli 1819, volgt onder X-ai.
 3. Cornelis de Bakker, rentenier, geboren te Wouw op 23 oktober 1821, overleden aldaar op 28 september 1888, 66 jaar oud.
  Cornelis is getrouwd te Wouw op 2 mei 1862, op 40-jarige leeftijd met Adriana Rampaart (46 jaar oud), geboren te Wouw in het jaar 1816, overleden aldaar op 25 mei 1894, 78 jaar oud, dochter van Henricus Rampaert en Catharina Roecken.
 4. Arnoldus de Bakker, geboren te Wouw op 7 maart 1824, overleden aldaar op 14 juli 1825, 1 jaar oud.

IX-w Maria Mertens, geboren te Wouw op 21 februari 1774, wonende aldaar, overleden aldaar op 2 maart 1852, 78 jaar oud, dochter van Joannes Mertens en Petronella de Backer (VIII-k).

Maria is in ondertrouw gegaan te Wouw op 28 juni 1806 en getrouwd aldaar op 13 juli 1806 dispensatie verleend wegens bloedverwantschap in de 4e graad (getuigen waren Cornelis van de Watering en Joanna van de Watering), op 32-jarige leeftijd met Adrianus Wilhelmus van Beethoven (31 jaar oud), bakker, winkelier en timmerman, geboren te Wouw (Hazelaar), gedoopt te Wouw op 8 april 1775 (doopgetuigen waren Joannes van Beethoven en Anna van Tiggelen), overleden te Wouw op 12 april 1843, 68 jaar oud, zoon van Wilhelmus van Beethoven en Elisabeth van Tiggelen.

Afgegeven in 1807 aan Adriaan van Beethoven: akte van patent: winkelier
Afgegeven in 1806 aan Adriaan van Beethoven: akte van patent: timmerman.
Uit dit huwelijk:
 1. Levenloos van Beethoven, geboren te Heerle (NB) op 17 oktober 1806, overleden aldaar op 17 oktober 1806, begraven aldaar op 18 oktober 1806.
 2. Joanna van Beethoven, geboren te Heerle (NB) op 3 februari 1809, gedoopt te Wouw op 3 februari 1809 (doopgetuigen waren Wilhelmus van Beethoven en Petronilla de Backer), volgt onder X-aj.
 3. Maria Elisabeth van Beethoven, geboren te Wouw op 3 mei 1811, volgt onder X-ak.
 4. Wilhelmina Catharina van Beethoven, geboren te Wouw op 26 augustus 1813, volgt onder X-al.

IX-x Hubertus van Bavel, landbouwer, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op 25 december 1780, zoon van Joannes van Bavel (VIII-l) en Adriana van Diepenbeeck.

Hubertus was gehuwd met Petronella Geers, dagloonster, geboren te Steenbergen in het jaar 1776, dochter van Petrus Geers en Josijna Smits. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes van Bavel, geboren te Steenbergen op 9 februari 1814.
 2. Adriana van Bavel, geboren te Steenbergen op 20 januari 1818.
 3. Cornelia van Bavel, geboren te Steenbergen op 26 oktober 1819.

IX-y Antonius van Bavel, dagloner, gedoopt te Steenbergen op 5 december 1782, zoon van Joannes van Bavel (VIII-l) en Adriana van Diepenbeeck.

Antonius is getrouwd te Nieuw-Vossemeer, ondertrouwd aldaar op 23 september 1810 voor de kerk (RK), op 27-jarige leeftijd met Margaretha van Hooff (16 jaar oud), geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 20 oktober 1793 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Hooff en Margrita Schoutens), overleden te Steenbergen op 20 oktober 1874, 81 jaar oud, dochter van Joannes van Hoof en Petronella Schoutens. Uit dit huwelijk:

 1. Jan van Bavel, geboren te Nieuw-Vossemeer op 23 maart 1811.
 2. Petrus van Bavel, geboren te Steenbergen op 15 februari 1813.
 3. Johannes van Bavel, geboren te Steenbergen op 25 april 1814.
 4. Maria Catharina van Bavel, geboren te Steenbergen op 16 februari 1817, volgt onder X-am.
 5. Petronilla van Bavel, geboren te Steenbergen op 21 september 1819.
 6. Jan van Bavel, geboren te Steenbergen op 26 december 1821.
 7. Hendrik van Bavel, geboren te Steenbergen op 8 augustus 1825.
 8. Pieter van Bavel, geboren te Steenbergen op 30 januari 1830, volgt onder X-an.
 9. Petronilla van Bavel, geboren te Steenbergen op 22 augustus 1837.
  Petronilla is getrouwd te Steenbergen op 4 mei 1866, op 28-jarige leeftijd met Jakob Scheepers (34 jaar oud), geboren te Steenbergen op 14 augustus 1831, zoon van Huibrecht Scheepers en Joanna van Gils.

IX-z Dijmphna Uijtdewilligen, geboren te Heerle (NB) op 14 augustus 1785, gedoopt te Wouw op 14 augustus 1785, dochter van Jacobus Govaertse Uijtdewilligen (VIII-n) en Antonetta van Eekelen.

Dijmphna is getrouwd te Bergen op Zoom op 29 november 1827, op 42-jarige leeftijd met Petrus Vreugde (62 jaar oud), hovenier, geboren te Roosendaal op 9 oktober 1765, zoon van Petrus Vreugde en Cornelia Jongenelen. Uit dit huwelijk:

 1. Antonia Vreugde, geboren te Roosendaal en Nispen op 1 juli 1829, volgt onder X-ao.

IX-aa Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Bergen op Zoom op 9 oktober 1791, wonende te Heerle (NB), overleden te Wouw op 22 oktober 1887, 96 jaar oud, dochter van Jacobus Govaertse Uijtdewilligen (VIII-n) en Antonetta van Eekelen.

Cornelia is getrouwd te Bergen op Zoom op 5 oktober 1814, op 22-jarige leeftijd met Johannes van Eekelen (24 jaar oud), houtzager, geboren te Nispen-Essen op 29 april 1790, wonende te Heerle (NB), overleden te Wouw op 10 april 1841, 50 jaar oud, zoon van Joannes Cornelius van Eeekelen en Catharina Mutsaerts. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus van Eekelen, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek) op 29 januari 1817, volgt onder X-ap.
 2. Adrianus van Eekelen, schoenmaker, geboren te Wouw op 14 maart 1820, overleden aldaar op 20 juni 1873, 53 jaar oud.
 3. Pieter Jan van Eekelen, geboren te Wouw op 1 oktober 1823, volgt onder X-aq.
 4. Cornelis van Eekelen, geboren te Wouw in het jaar 1825, overleden aldaar op 31 augustus 1832, 7 jaar oud.
 5. Anna Catharina van Eekelen, geboren te Wouw op 8 juli 1831, overleden aldaar op 31 augustus 1832, 1 jaar oud.
 6. Cornelis van Eekelen, geboren te Wouw op 23 mei 1835, volgt onder X-ar.

IX-ab Godefried Geerden, arbeider, geboren te Wouw (Altena) op 14 juni 1798, gedoopt te Wouw op 14 juni 1798, zoon van Joannes Geerden en Maria Anna Uijtdewilligen (VIII-o).

Godefried is getrouwd te Steenbergen op 14 oktober 1830, op 32-jarige leeftijd (1) met Petronilla van Kuijk (27 jaar oud), arbeidster, geboren in het jaar 1803, dochter van Antonij van Kuijk en Adriana Frederiks. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Geerden, geboren te Steenbergen op 5 april 1831, volgt onder X-as.
 2. Adriana Geerden, geboren te Steenbergen in het jaar 1835, volgt onder X-at.
 3. Joanna Maria Geerden, geboren te Steenbergen op 12 september 1836, volgt onder X-au.
 4. Leendert Geerden, volgt onder X-av.
Godefried was gehuwd (2) met Maria van Elsackers, geboren te Wouw op 16 oktober 1802, dochter van Pieter Elsakkers en Cathatrina Elizabet Dirckx.

IX-ac Dijmphna Uijtdewilligen, bouweresse, geboren te Wouw op 4 september 1801, overleden aldaar op 2 januari 1893, 91 jaar oud, dochter van Jacobus Nicolaasse Uijtdewilligen (VIII-p) en Cornelia Potters.

Dijmphna is getrouwd te Wouw op 14 november 1836, op 35-jarige leeftijd met Cornelius Roeken (34 jaar oud), bouwman, geboren te Nispen-Essen (Broekakker) op 5 december 1801, gedoopt op 5 december 1801 (RK) (doopgetuige was Maria Pardaens (voor zich en Christianus Raets)), overleden te Roosendaal op 18 augustus 1885, 83 jaar oud, zoon van Godefridus Roecken en Maria Raets. Uit dit huwelijk:

 1. Govert Roeken, geboren te Wouw op 1 september 1838.
  Govert is getrouwd te Halsteren op 13 mei 1881, op 42-jarige leeftijd met Maria Cornelia van Breemen (47 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1834, dochter van Arnoldus van Breemen en Anna Maria van Marcus.
 2. Jacobus Nicolaas Roeken, landbouwer, geboren te Wouw op 4 december 1839, overleden aldaar op 29 september 1915, 75 jaar oud.
  Jacobus is getrouwd te Wouw op 1 mei 1878, op 38-jarige leeftijd met Anna Maria Raats, geboren te Wouw op 29 januari 1839, volgt onder IX-ck.
 3. Johannes Roeken, geboren te Wouw op 13 oktober 1841, overleden aldaar op 14 april 1850, 8 jaar oud.
 4. Christiaan Roeken, geboren te Wouw op 22 april 1844, overleden aldaar op 15 maart 1867, 22 jaar oud.
 5. Cornelia Roeken, geboren te Wouw op 28 juni 1845, volgt onder X-aw.

IX-ad Johanna Uijtdewilligen, smederes, geboren te Wouw in het jaar 1803, overleden aldaar op 13 juli 1876, 73 jaar oud, dochter van Jacobus Nicolaasse Uijtdewilligen (VIII-p) en Cornelia Potters.

Johanna was gehuwd met Adrianus Dierckx, hoefsmid, geboren te Wouw op 7 maart 1799, gedoopt aldaar op 7 maart 1799 (doopgetuigen waren Petrus Elsackers en Catharina van Ilverenbeeck), overleden te Wouw op 31 mei 1853, 54 jaar oud, zoon van Leonardus Dierckx en Johanna van Aart. Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus Adrianus Dierckx, geboren op 27 augustus 1833, volgt onder X-ax.

IX-ae Gerardus Uijtdewilligen, timmerman, gedoopt te Wouw op 6 oktober 1799, overleden aldaar op 15 mei 1890, 90 jaar oud, zoon van Adriaan Nicolaaszoon Uijtdewilligen (VIII-q) en Adriana Joanna Vrients.

Gerardus was gehuwd met Maria Catharina Govaerts, winkelierster, geboren te Zandvliet (BelgiŽ) rond 1811, overleden te Wouw op 27 februari 1887, ongeveer 76 jaar oud, dochter van Josephus Govaerts en Anna Catharina Govaerts. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Uijtdewilligen, geboren te Wouw in het jaar 1835, volgt onder X-ay.
 2. Adriana Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Wouw in het jaar 1836, volgt onder X-az.
 3. Josephus Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 13 december 1838, volgt onder X-ba.
 4. Johannes Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 18 juni 1843.
 5. Martien Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 14 juni 1845, volgt onder X-bb.
 6. Maria Catharina Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 6 augustus 1848.

IX-af Jacobus Damen, landbouwer, geboren op 25 december 1808, overleden te Wouw op 19 november 1888, 79 jaar oud, zoon van Jacobus Petrus Damen en Dijmphna Uijtdewilligen (VIII-r).

Jacobus is getrouwd te Wouw op 25 november 1840, op 31-jarige leeftijd met Hendrina van Eekelen (26 jaar oud), landbouwster, geboren te Wouw op 4 maart 1814, overleden aldaar op 31 januari 1888, 73 jaar oud, dochter van Petrus van Eekelen en Maria Coppens. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Damen, landbouwer, geboren te Wouw op 31 mei 1841, overleden aldaar op 14 januari 1927, 85 jaar oud.
  Petrus is getrouwd te Wouw op 25 juni 1872, op 31-jarige leeftijd met Anna Catharina Boshouwers, geboren te Wouw op 21 januari 1844, volgt onder IX-bo.
 2. Adrianus Damen, geboren te Wouw op 26 mei 1843, overleden aldaar op 19 maart 1857, 13 jaar oud.
 3. Johannes Damen, geboren te Wouw op 20 april 1845, overleden aldaar op 9 augustus 1885, 40 jaar oud.
 4. Cornelis Damen, geboren te Wouw op 3 september 1846, volgt onder X-bc.
 5. Adriana Maria Damen, geboren te Wouw op 3 januari 1848, overleden aldaar op 9 juli 1848, 188 dagen oud.
 6. Adriana Maria Damen, landbouweres, geboren te Wouw op 16 februari 1849, overleden aldaar op 1 november 1905, 56 jaar oud.
  Adriana is getrouwd te Wouw op 22 april 1873, op 24-jarige leeftijd met Gerardus Boshouwers, geboren te Wouw op 1 januari 1842, volgt onder IX-bn.
 7. Jacobus Damen, geboren te Wouw op 26 oktober 1850, volgt onder X-bd.
 8. Antonius Damen, geboren te Wouw op 14 februari 1857, overleden aldaar op 12 maart 1857, 26 dagen oud.
 9. Leonardus Damen, geboren te Wouw.
  Leonardus is getrouwd te Wouw op 8 mei 1883 met Maria Kerstens (29 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel op 4 januari 1854, dochter van Christiaan Kerstens en Antonia Suijkerbuijk.

IX-ag Cornelis Damen, geboren te Wouw op 31 mei 1819, overleden aldaar op 6 september 1902, 83 jaar oud, zoon van Jacobus Petrus Damen en Dijmphna Uijtdewilligen (VIII-r).

Cornelis was gehuwd met Wilhelmina Kerstens, geboren te Wouw op 22 april 1819, overleden aldaar op 20 oktober 1894, 75 jaar oud, dochter van Cornelius Kerstens en Maria Veraart. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Dingena Damen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 16 december 1850, volgt onder X-be.
 2. Jacobus Damen, geboren te Essen (BelgiŽ) in het jaar 1852, volgt onder X-bf.
 3. Elisabeth Damen, geboren te Essen (BelgiŽ) in het jaar 1855, overleden te Wouw op 24 april 1937, 82 jaar oud.
  Elisabeth is getrouwd te Wouw op 12 november 1884, op 29-jarige leeftijd met Petrus Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 2 mei 1854, volgt onder IX-bm.

IX-ah Johannes Matthias Potters, rentenier en bouwman, geboren te Heerle (NB) op 17 december 1810, gedoopt te Wouw op 17 december 1810, overleden aldaar op 28 augustus 1885, 74 jaar oud, zoon van Godefridus Potters en Adriana Uijtdewilligen (VIII-s).

Johannes is getrouwd te Wouw op 27 mei 1830, op 19-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Goverse Uijtdewilligen (30 jaar oud), bouweresse, geboren te Wouw (Westelaar) op 27 mei 1800, gedoopt te Wouw op 27 mei 1800, overleden aldaar op 25 april 1877, 76 jaar oud, dochter van Adrianus Govaerse Uijtdewilligen (VIII-bh) en Cornelia van der Beeck. Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Potters, geboren te Wouw op 22 november 1834, overleden aldaar op 16 augustus 1843, 8 jaar oud.
 2. Johanna Cornelia Potters, geboren te Wouw op 30 november 1840.
 3. Franciscus Janse Potters, geboren te Wouw op 1 oktober 1843.
 4. Dimphna Potters, geboren te Wouw, volgt onder X-bg.

IX-ai Henricus Adan, landmeter, geboren te Wouw op 18 december 1800, gedoopt aldaar op 18 december 1800, overleden aldaar op 7 juni 1878, 77 jaar oud, zoon van Johannes Baptista Adan (VIII-t) en Cornelia Adriaensdochter Doggen.

Henricus is getrouwd te Maastricht op 28 augustus 1854, op 53-jarige leeftijd met Maria Hubertina Catharina Wilkens (34 jaar oud), geboren te Maastricht op 8 augustus 1820, wonende te Wouw en te Antwerpen (BelgiŽ), overleden te Roosendaal en Nispen op 2 december 1886, 66 jaar oud, dochter van Joannes Antonius Wilkens en Labertina Jospha Olislagers. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Baptista Henricus Adan, geboren te Maastricht op 11 februari 1855, overleden aldaar op 28 februari 1855, 17 dagen oud.

IX-aj Henricus Adan, secreatris van Standdaarbuiten, geboren te Wouw op 22 maart 1796, gedoopt aldaar op 22 maart 1796, overleden te Oudenbosch op 12 maart 1850, 53 jaar oud, zoon van Petrus Josephus Adan (VIII-u) en Joanna Catharina van Aart.

Henricus is getrouwd te Oudenbosch op 10 juni 1818, op 22-jarige leeftijd met Maria van den Dries (26 jaar oud), gedoopt te Oudenbosch op 10 juni 1792, overleden aldaar op 3 februari 1849, 56 jaar oud, dochter van Jacobus van den Dries en Adriana Dam. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Catharina Adan, geboren te Oudenbosch op 13 oktober 1819, volgt onder X-bh.
 2. Jacobus Petrus Adan, geboren te Standdaarbuiten op 23 mei 1821.
 3. Adriana Cornelia Adan, geboren te Standdaarbuiten op 25 juni 1823, volgt onder X-bi.
 4. Petrus Adrianus Adan, geboren te Oudenbosch op 26 september 1825, volgt onder X-bj.
 5. Henricus Adan, geboren op 15 februari 1830, volgt onder X-bk.
 6. Anna Adan, geboren te Oudenbosch op 30 september 1833, overleden aldaar op 2 december 1834, 1 jaar oud.
 7. Augustinus Adan, geboren te Oudenbosch op 16 juli 1838.

IX-ak Johanna Elisabeth Adan, geboren te Wouw, dochter van Petrus Josephus Adan (VIII-u) en Joanna Catharina van Aart.

Johanna is getrouwd te Oudenbosch op 3 november 1818 met Petrus Johannes van der Schrieck, geboren te Bergen op Zoom, zoon van Cornelis van der Schrieck en Petronella Gertrudis Penders. Uit dit huwelijk:

 1. Augustinues Josephus van der Schrieck, geboren te Oudenbosch op 31 augustus 1819.
 2. Johanna Catharina van der Schrieck, geboren te Oudenbosch op 15 januari 1821.
 3. Maria Cornelia van der Schrieck, geboren te Oudenbosch op 12 juli 1824.
 4. Paulina Johanna van der Schrieck, geboren te Oudenbosch op 13 oktober 1826.

IX-al Maria Cornelia Adan, geboren te Wouw op 7 juni 1806, gedoopt aldaar op 7 juni 1806, dochter van Emanuel Jacobus Adan (VIII-v) en Joanna Coppens.

Maria is getrouwd te Wouw op 4 februari 1829, op 22-jarige leeftijd met Adrianus de Bie (23 jaar oud), geboren te Wouw op 25 maart 1805, zoon van Gerardus de Bie en Paulina Wouts. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus de Bie, geboren te Bergen op Zoom op 12 november 1829.

IX-am Hendrik Andries Adan, kantoorbediende en gemeentesecretaris, geboren te Steenbergen op 29 december 1821, overleden te Putte (NB) op 30 mei 1877, begraven te Ossendrecht op 2 juni 1877, 55 jaar oud, zoon van Emanuel Jacobus Adan (VIII-v) en Elizabeth van Overveld.

Secretaris van de gemeente Ossendrecht, secretaris-penningmeester van verschillende waterschapsbesturen en van het Kerkbestuur te Steenbergen, weldoener der kerk, lid van de Confrerie van O.L. Vrouw.

Hendrik is getrouwd te Ossendrecht op 30 augustus 1852, op 30-jarige leeftijd met Johanna Melsen (24 jaar oud), geboren te Ossendrecht op 14 maart 1828, overleden te Roosendaal en Nispen op 4 november 1905, 77 jaar oud, dochter van Antonius Melsen en Allegonda van den Eijnden. Uit dit huwelijk:

 1. Emanuel Jacobus Henricus Adan, geboren te Ossendrecht op 30 juli 1853.
 2. Antonius Wilhelmus Adan, geboren te Ossendrecht op 27 oktober 1854, overleden te Roosendaal en Nispen op 27 februari 1949, 94 jaar oud.
  Antonius was gehuwd met Maria Jacoba Coletta de Bruijn.
 3. Viginia Isabella Maria Elisabeth Adan, geboren te Ossendrecht op 25 maart 1859 Virginia Isabella Maria Elisabeth Adan vermelding in bevolkingsregister Rucphen op zaterdag 25 augustus 1900 Rosmalen. Vertrokken : Virginia Isabella Maria Elisabeth Adan. Geboortedatum/-plaats/leeftijd : 25-03-1859 Ossendrecht. Vertrokken naar : Rosmalen. Datum vertrek : 25-08-1900., volgt onder X-bl.
 4. Celestina Johanna Maria Francisca Adan, geboren te Ossendrecht op 5 augustus 1861.
 5. Johannes Baptista Maria Emilius Adan, geboren te Ossendrecht op 14 maart 1864.
 6. Petrus Johannes Cornelis Emilius Adan, geboren te Ossendrecht op 12 mei 1865.
 7. Adriana Petronella Maria Hortensia Adan, geboren te Ossendrecht op 7 april 1867, overleden te Roosendaal en Nispen op 2 maart 1917, 49 jaar oud.
  Adriana was gehuwd met Johannes Jacobus Stevens.

IX-an Dijmphna Uijtdewilligen, landbouwster, aan het Nispense dorp., gedoopt te Nispen-Essen op 30 juni 1800 getuigen : Adriana Adriaenssen voor zich en Leonardus Uijtdewilligen, overleden te Roosendaal en Nispen op 27 april 1877 overlijdensoorzaak: bronchite chronique., 76 jaar oud, dochter van Joannes Uijtdewilligen (VIII-w) en Barbara van Eeckelen.

Dijmphna is getrouwd te Roosendaal op 22 februari 1829, op 28-jarige leeftijd (1) met Petrus Dionisius Schrauwen (32 jaar oud), landbouwer, geboren te Nispen-Essen (Hondsberg), gedoopt te Nispen-Essen op 14 januari 1797 (doopgetuigen waren Wilhelmus van Loon en Catharina van Dorst), overleden te Roosendaal en Nispen op 8 augustus 1833, 36 jaar oud, zoon van Joannes Schrauwen en Gertrudis van Loon. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Schrauwen, geboren te Roosendaal en Nispen op 9 december 1829, overleden aldaar op 9 december 1829.
 2. Johanna Barbara Schrauwen, geboren te Roosendaal en Nispen op 27 december 1830, volgt onder X-bm.
 3. Johannes Schrauwen, geboren te Roosendaal en Nispen op 24 februari 1833, ongehuwd overleden aldaar op 9 augustus 1903, 70 jaar oud.
Dijmphna is getrouwd te Roosendaal op 28 september 1834, op 34-jarige leeftijd (2) met Siardus Veraert (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) in het jaar 1800, overleden te Roosendaal en Nispen op 29 mei 1880, 80 jaar oud, zoon van Pieter Veraert en Cornelia van den Bergh. Uit dit huwelijk:
 1. Petrus Veraert, geboren te Roosendaal en Nispen op 27 januari 1836, overleden aldaar op 28 juni 1921, 85 jaar oud.
  Petrus is getrouwd te Roosendaal op 26 april 1876, op 40-jarige leeftijd met Adriana Rombouts, geboren te Essen (BelgiŽ), dochter van Adrianus Rombouts en Petronilla Denissen.
 2. Cornelis Veraert, geboren te Roosendaal en Nispen op 3 december 1838, overleden aldaar op 17 februari 1926, 87 jaar oud.
  Cornelis was gehuwd met Maria Catharina Lazeroms.
  Maria was weduwe van Cornelis van der Zande.
 3. Adrianus Veraert, geboren te Roosendaal en Nispen op 7 maart 1839, overleden aldaar op 30 juni 1911, 72 jaar oud.
  Adrianus is getrouwd te Roosendaal op 10 november 1880, op 41-jarige leeftijd met Maria Elizabeth van Agtmaal (44 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 30 mei 1836, overleden aldaar op 20 december 1915 overlijdensoorzaak : apoplexia, 79 jaar oud, dochter van Petrus van Agtmaal en Anna Cornelia Loos.
 4. Levenloos Veraert, geboren te Roosendaal en Nispen op 28 september 1841, overleden aldaar op 28 september 1841.
 5. Anna Cornelia Veraert, geboren te Roosendaal en Nispen op 19 januari 1845, volgt onder X-bn.

IX-ao Cornelius Uijtdewilligen, winkelier en bouwman, op de Lind, gedoopt te Nispen-Essen op 15 september 1801 getuigen: Cornelia Uijtdewiligen voor zich en Cornelius van Eeckelen, overleden te Roosendaal en Nispen op 22 juli 1859, 57 jaar oud, zoon van Joannes Uijtdewilligen (VIII-w) en Barbara van Eeckelen.

Cornelius is getrouwd op 4 mei 1845, op 43-jarige leeftijd met Gertruida Uijtdehaag (25 jaar oud), landbouwster, geboren te Roosendaal en Nispen op 31 mei 1819, overleden aldaar op 23 november 1878, 59 jaar oud, dochter van Adrianus Uijtdehaag en Joanna Raats.
Gertruida is later getrouwd te Roosendaal op 12 augustus 1860, op 41-jarige leeftijd met Wilhelmus van Horen (28 jaar oud), geboren te 's-Hertogenbosch in het jaar 1832, zoon van Petrus van Horen en Cornelia Nefkens. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 21 februari 1848.
  Johannes is getrouwd te Woensdrecht op 8 januari 1879, op 30-jarige leeftijd met Elisabeth Koolen (30 jaar oud), geboren te Woensdrecht op 15 maart 1848 (doopgetuigen waren Augustinus Willemse en Cornelis Leenaarts), dochter van Petrus Johannes Koolen en Elisabeth Gijsels.
 2. Adriaan Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal in het jaar 1853, volgt onder X-bo.
 3. Petrus Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 6 september 1856, volgt onder X-bp.

IX-ap Joanna Uijtdewilligen, op de Lind., gedoopt te Nispen-Essen op 21 januari 1807, dochter van Joannes Uijtdewilligen (VIII-w) en Barbara van Eeckelen.

Joanna is getrouwd te Roosendaal op 29 september 1839, op 32-jarige leeftijd met Joannes Baptist Theunis (41 jaar oud), herbergier, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1798, overleden aldaar op 28 oktober 1870, 72 jaar oud, zoon van Petrus Teunis en Paulina van der Hest. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Barbara Theunis, geboren te Roosendaal en Nispen op 28 augustus 1840.
 2. Petrus Johannes Theunis, geboren te Roosendaal en Nispen op 25 januari 1842, overleden aldaar op 19 januari 1932, 89 jaar oud.
 3. Maria Elizabeth Theunis, geboren te Roosendaal en Nispen op 18 juli 1845.
 4. Adrianus Cornelis Theunis, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1846, overleden aldaar op 6 november 1920, 74 jaar oud.
 5. Maria Elizabeth Theunis, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1849, overleden aldaar op 31 december 1941, 92 jaar oud.

IX-aq Leonardus Uijtdewilligen, bouwman en landbouwer, in 't dorp, gedoopt te Nispen-Essen op 20 juli 1808, overleden te Roosendaal en Nispen op 21 maart 1883 overlijdensoorzaak: hypertrophie van het hart., 74 jaar oud, zoon van Joannes Uijtdewilligen (VIII-w) en Barbara van Eeckelen.

Leonardus is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 17 augustus 1845, op 37-jarige leeftijd met Petronella van Agtmaal (33 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1812, overleden aldaar op 10 maart 1888, 76 jaar oud, dochter van Jan van Agtmaal en Anna Vincenten. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Uijtdewilligen, landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op 17 september 1846, overleden aldaar op 29 november 1923, 77 jaar oud.
 2. Anna Barbara Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 25 januari 1848, volgt onder X-bq.
 3. Cornelis Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 11 augustus 1849, overleden aldaar op 24 oktober 1928, 79 jaar oud.
 4. Petrus Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 11 september 1850, overleden aldaar op 8 oktober 1850, 27 dagen oud.
 5. Martien Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 1 juni 1852, volgt onder X-br.
 6. Petrus Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen na december 1853, overleden aldaar op 25 februari 1854, hoogstens 2 maanden oud.
 7. Petrus Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 9 januari 1854.
 8. Adriaan Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 5 november 1857, overleden aldaar op 13 januari 1858, 69 dagen oud.

IX-ar Marijnus Hijnen, gedoopt te Steenbergen op 27 januari 1806 (RK), overleden te Oud en Nieuw Gastel op 2 augustus 1858, 52 jaar oud, zoon van Antonij Heijnen en Cornelia Delwarel (VIII-x).

Marijnus is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 27 oktober 1828, op 22-jarige leeftijd met Antonia Tak (21 jaar oud), geboren te Oud Gastel op 18 juli 1807, overleden te Oud en Nieuw Gastel op 7 februari 1889, 81 jaar oud, dochter van Johannes Tak en Maria van Rijsbergen. Uit dit huwelijk:

 1. Antonij Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 21 juni 1829, overleden aldaar op 1 januari 1908, 78 jaar oud.
 2. Johannis Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 29 december 1830, volgt onder X-bs.
 3. Cornelis Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 24 april 1833, volgt onder X-bt.
 4. Adriaan Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 29 juni 1836, volgt onder X-bu.
 5. Anna Cornelia Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 29 september 1838, volgt onder X-bv.
 6. Arnoldus Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 8 oktober 1840, volgt onder X-bw.
 7. Catharina Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 8 mei 1843, volgt onder X-bx.
 8. Wouter Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 12 april 1845, overleden aldaar op 13 juni 1871, 26 jaar oud.
 9. Johanna Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 15 december 1848, volgt onder X-by.
 10. Maria Heijnen, overleden te Oud en Nieuw Gastel op 14 februari 1918.

IX-as Catharina Delwarel, geboren te Halsteren op 6 april 1833, dochter van Leonardus Delwarel (VIII-z) en Dijmphna Verstraeten.

Catharina is getrouwd te Halsteren op 30 april 1856, op 23-jarige leeftijd met Franciscus van der Avert (24 jaar oud), schoenmaker, geboren te Etten-Leur in het jaar 1832, zoon van Melchior Franciscus van der Avert en Maria Geers. Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus van der Avert, geboren te Halsteren op 8 juni 1857 (doopgetuigen waren Michiel Keulemans en Petrus Hubertus Bervaes).
 2. Melchior van der Avert, geboren te Halsteren op 23 maart 1859 (doopgetuigen waren Antonius Holtzer en Pieter Kostermans).
 3. Susanna van der Avert, geboren te Halsteren op 17 oktober 1861 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Petrus Hubertus Bervaes).
 4. Johanna Maria Dingena van der Avert, geboren te Halsteren op 2 september 1863 (doopgetuigen waren Frederik Weijler en Frans Ligtvoet).
  Johanna is getrouwd te Bergen op Zoom op 13 augustus 1891, op 27-jarige leeftijd met Sebastianus Dietvorst (50 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 31 juli 1841, zoon van Johannes Dietvorst en Petronella Talboom.
  Sebastianus is eerder getrouwd te Bergen op Zoom op 6 mei 1869, op 27-jarige leeftijd met Maria Cornelia Krijntjes (32 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 30 mei 1836 (doopgetuigen waren Matthijs Schuurbiers en Jacobus Koolen), overleden in het jaar 1890, 54 jaar oud, dochter van Johannes Krijntjes en Johanna Maria Elisabeth Baks.
 5. Jan Jacobus van der Avert, geboren te Halsteren op 3 juni 1865 (doopgetuigen waren Petrus Josephus Martinus Gommers en Petrus Hendrikus Jacobus van der Plaat).
 6. Philomena van der Avert, geboren te Halsteren op 11 maart 1867 (doopgetuigen waren Jozef van Roozendaal en Petrus van Meel), volgt onder X-bz.
 7. Johanna Maria Sophia van der Avert, geboren te Halsteren op 6 september 1870 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en August van Baal).
 8. Johanna Maria Sophia van der Avert, geboren te Halsteren op 13 april 1874 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Petrus Hubertus Bervaes).
 9. Melchior Frans van der Avert, geboren te Halsteren op 6 oktober 1876 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen).
  Melchior is getrouwd te Halsteren op 19 april 1902, op 25-jarige leeftijd (1) met Adriana Pertijs (26 jaar oud), geboren te Etten-Leur in het jaar 1876, dochter van Adriaan Pertijs en Anna Struijs.
  Melchior is getrouwd te Halsteren op 10 april 1915, op 38-jarige leeftijd (2) met Francina Havermans (33 jaar oud), geboren te Oud-Vossemeer in het jaar 1882, dochter van Abraham Havermans en Maria de Leeuw.

IX-at Antonia Delwarel, arbeidster, geboren te Halsteren op 23 september 1835, dochter van Leonardus Delwarel (VIII-z) en Dijmphna Verstraeten.

Antonia is getrouwd te Halsteren op 7 januari 1861, op 25-jarige leeftijd met Johanna Matheus Schetters (27 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren in het jaar 1834, zoon van Petrus Schetters en Anna Cornelia van Gastel. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Leendert Schetters, geboren te Halsteren op 22 oktober 1861 (doopgetuigen waren Petrus Hubertus Bervaes en Martinus Johannes Elling), volgt onder X-ca.
 2. Henrica Cornelia Schetters, geboren te Halsteren op 20 augustus 1863 (doopgetuigen waren Adriaan van Simmeren en Jan van Simmeren).
  Henrica is getrouwd te Halsteren op 6 mei 1896, op 32-jarige leeftijd met Anthonius van Eekelen (33 jaar oud), geboren te Tholen op 10 februari 1863, zoon van Adrianus Hendrikus van Eekelen en Anna van Osta.
 3. Laurina Maria Schetters, geboren te Halsteren op 5 februari 1865 (doopgetuigen waren Michiel Keulemans en Petrus Hubertus Bervaes).
  Laurina is getrouwd te Halsteren op 27 april 1907, op 42-jarige leeftijd met Cornelis Sebregts (40 jaar oud), geboren te Halsteren op 12 april 1867, zoon van Gerardus Sebregts en Johanna de Jong.
 4. Catharina Adriana Schetters, geboren te Halsteren op 18 november 1866 (doopgetuigen waren Cornelis van Weingartner en Petrus Hubertus Bervaes).
 5. Adriana Johanna Schetters, geboren te Halsteren op 9 november 1868 (doopgetuigen waren Martinus van Elzakker en Petrus van Meel).
 6. Francisca Schetters, geboren te Halsteren op 30 mei 1871 (doopgetuigen waren Bernard de Graauw en Petrus Hubertus Bervaes).
 7. Adriana Maria Catharina Schetters, geboren te Halsteren op 9 februari 1874 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Petrus Hubertus Bervaes).
  Adriana is getrouwd te Halsteren op 23 april 1902, op 28-jarige leeftijd met Aloijsius Jacobus Jan van den Bergh (29 jaar oud), geboren te Halsteren op 30 juli 1872 (doopgetuigen waren Adriaan Groffen en Petrus van Meel), zoon van Petrus Johannes van den Bergh en Petronella Goossens.

IX-au Johannes van der Vliet, arbeider en dagloner, geboren te Roosendaal op 9 december 1814, gedoopt op 10 december 1814, overleden te Wouw op 10 september 1892, 77 jaar oud, zoon van Nicolaus van der Vliet en Catharina Hoogemoet (VIII-aa).

Johannes is getrouwd te Wouw op 4 mei 1836, op 21-jarige leeftijd met Johanna Ruijten (29 jaar oud), arbeidster en dagloonster, geboren in het jaar 1807, overleden te Wouw op 10 juni 1871, 64 jaar oud, dochter van Adriaan Ruijten en Catharina Mens. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan van der Vliet, geboren te Wouw op 10 juni 1837, overleden aldaar op 21 augustus 1837, 72 dagen oud.
 2. Adriaan van der Vliet, arbeider, geboren te Wouw op 13 januari 1839, overleden aldaar op 28 mei 1858, 19 jaar oud.
 3. Johannes van der Vliet, geboren te Wouw op 17 februari 1842, volgt onder X-cb.
 4. Gerardus van der Vliet, geboren te Wouw op 10 februari 1844, overleden aldaar op 8 januari 1846, 1 jaar oud.
 5. Catharina van der Vliet, geboren te Wouw op 25 maart 1846, overleden aldaar op 7 juli 1921, 75 jaar oud.
  Catharina was gehuwd met Govert van Tilburg.
 6. Nicolaas van der Vliet, geboren te Wouw op 31 oktober 1851, overleden aldaar op 21 april 1853, 1 jaar oud.

IX-av Antonetta van der Vliet, geboren te Roosendaal op 20 september 1817, overleden te Wouw op 18 januari 1867, 49 jaar oud, dochter van Nicolaus van der Vliet en Catharina Hoogemoet (VIII-aa).

Antonetta is getrouwd te Wouw op 28 april 1845, op 27-jarige leeftijd met Mattheus Schuurbiers (23 jaar oud), arbeider, geboren te Bergen op Zoom op 15 september 1821, overleden te Wouw op 29 mei 1872, 50 jaar oud, zoon van Johannes Schuurbiers en Lucia van Osta.
Mattheus is later getrouwd te Woensdrecht op 18 april 1868 (getuigen waren Jacobus Stoffers en Jacobus Theodoru), op 46-jarige leeftijd met Adriana Cornelia van Loon (48 jaar oud), geboren te Wouw op 2 april 1820, overleden op 8 september 1889, 69 jaar oud, dochter van Joannes Baptist van Loon en Cornelia Franciscus Mariën. Adriana is eerder getrouwd te Woensdrecht op 10 mei 1849 (getuige was Petrus Johannes van Osta), op 29-jarige leeftijd met Gerardus Hussaarts (28 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Wouw op 11 januari 1821, zoon van Petrus Hussaarts en Anna Catharina van Oevelen. Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas Schuurbiers, geboren te Wouw op 25 januari 1846, volgt onder X-cc.
 2. Johannes Schuurbiers, geboren te Wouw op 25 januari 1846, volgt onder X-cd.
 3. Petrus Schuurbiers, geboren te Wouw in het jaar 1849, volgt onder X-ce.
 4. Christiaan Schuurbiers, geboren te Wouw op 23 oktober 1853, volgt onder X-cf.
 5. Leonardus Schuurbiers, geboren te Wouw op 28 april 1857, volgt onder X-cg.
 6. Franciscus Schuurbiers, geboren te Wouw op 22 juni 1861, volgt onder X-ch.
 7. Arnoldus Schuurbiers.
 8. Cornelis Schuurbiers.

IX-aw Petronilla van der Vliet, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1821, dochter van Nicolaus van der Vliet en Catharina Hoogemoet (VIII-aa).

Petronilla is getrouwd te Steenbergen op 7 mei 1845, op 24-jarige leeftijd met Laurens Verbeek (34 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1811, zoon van Jan Verbeek en Petronilla Verheijen. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Verbeek, geboren te Steenbergen in het jaar 1852, volgt onder X-ci.

IX-ax Leonardus van der Vliet, geboren te Roosendaal en Nispen op 8 augustus 1824, gedoopt te Wouw op 4 april 1828 (RK), overleden te Roosendaal en Nispen op 17 januari 1909, 84 jaar oud, zoon van Nicolaus van der Vliet en Catharina Hoogemoet (VIII-aa).

Leonardus is getrouwd te Roosendaal op 1 mei 1853, op 28-jarige leeftijd met Antonetta van der Heijden (26 jaar oud), geboren te Rucphen op 10 juni 1826 (RK), overleden te Roosendaal en Nispen op 22 juli 1893, 67 jaar oud, dochter van Petrus van der Heijden en Maria Poppelaars. Uit dit huwelijk:

 1. Maria van der Vliet, geboren te Roosendaal op 20 april 1854, wonende te Antwerpen (BelgiŽ).
 2. Petrus van der Vliet, geboren te Roosendaal op 14 april 1856, volgt onder X-cj.
 3. Marijn van der Vliet, geboren te Roosendaal op 17 september 1859, overleden te Roosendaal en Nispen op 30 oktober 1860, 1 jaar oud.
 4. Catharina van der Vliet, geboren op 24 augustus 1861, gedoopt te Roosendaal.
 5. Helena van der Vliet, geboren te Roosendaal en Nispen op 28 januari 1864, overleden aldaar op 28 februari 1939, 75 jaar oud.
  Helena is getrouwd te Steenbergen op 4 februari 1896, op 32-jarige leeftijd met Johannes van Loon (39 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 23 april 1856, overleden te Roosendaal en Nispen op 24 mei 1922, 66 jaar oud, zoon van Adriaan van Loon en Anna Catharina Scheepers.

IX-ay Anna Cornelia Verbeek, geboren te Steenbergen op 24 november 1816, overleden aldaar op 8 april 1892, 75 jaar oud, dochter van Johannes Laurens Verbeek en Petronilla Voorheijen (VIII-ac).

Anna was gehuwd met Antonij Loos, geboren te Mol (BelgiŽ) op 27 augustus 1796, overleden te Kruisland (NB) op 22 juli 1875, 78 jaar oud, zoon van Andreas Loos en Francisca Mortelmans. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Loos, geboren te Steenbergen op 30 januari 1851, overleden te Roosendaal op 17 december 1919 overlijdensoorzaak: myocarditis, 68 jaar oud.
  Adrianus is getrouwd te Roosendaal op 3 juli 1894, op 43-jarige leeftijd met Willemijna van Loon (40 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1854, overleden aldaar op 22 november 1934, 80 jaar oud, dochter van Hubertus Cornelis van Loon en Petronilla Dekkers.
 2. Jan Loos, geboren te Steenbergen, volgt onder X-ck.

IX-az Jan Voorheijen, arbeider, geboren te Steenbergen op 9 oktober 1816, zoon van Cornelius Voorheijen (VIII-ad) en Dijmphna Wouts.

Jan is getrouwd te Steenbergen op 29 april 1842, op 25-jarige leeftijd met Dimphna Molenaars (35 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1807, dochter van Pieter Molenaars en Catharina de Groot. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Voorheijen, geboren te Steenbergen op 3 februari 1843.
 2. Pieter Voorheijen, geboren te Steenbergen op 3 augustus 1844.
 3. Anna Cornelia Voorheijen, geboren te Steenbergen op 1 december 1845.
 4. Antonij Voorheijen, geboren te Steenbergen op 2 oktober 1847.
 5. Kornelis Voorheijen, geboren te Steenbergen op 3 november 1850.

IX-ba Adriaan Voorheijen, arbeider, geboren te Steenbergen op 27 mei 1822, zoon van Cornelius Voorheijen (VIII-ad) en Dijmphna Wouts.

Adriaan is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 19 oktober 1855, op 33-jarige leeftijd (1) met Elisabeth Heestermans (30 jaar oud), arbeidster, geboren te Oud en Nieuw Gastel in het jaar 1825, dochter van Pieter Heestermans en Dorothea van Gastel. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Voorheijen, geboren te Steenbergen op 30 september 1856, volgt onder X-cl.
 2. Dorothea Voorheijen, geboren te Steenbergen op 7 januari 1858, volgt onder X-cm.
 3. Petronilla Voorheijen, geboren te Steenbergen op 13 december 1859, volgt onder X-cn.
 4. Adriana Voorheijen, geboren te Steenbergen op 3 november 1863.
Adriaan is getrouwd te Steenbergen op 4 januari 1875, op 52-jarige leeftijd (2) met Wilhelmina Wuijts (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Dinteloord en Prinsenland op 6 juli 1851, dochter van Pieter Wuijts en Anna Cornelia de Bruijn.
Zij had van een onbekende man 2 dochters. Uit dit huwelijk:
 1. Elizabet Voorheijen, geboren te Steenbergen op 25 december 1878.
 2. Jan Voorheijen, geboren te Steenbergen op 30 april 1880.
 3. Pieter Voorheijen, arbeider, geboren te Steenbergen op 24 april 1881.
 4. Pieter Voorheijen, geboren te Steenbergen op 24 november 1884.
 5. Antonij Voorheijen, geboren te Steenbergen op 7 december 1888.

IX-bb Kornelis Voorheijen, landbouwer, geboren op 16 september 1825, zoon van Cornelius Voorheijen (VIII-ad) en Dijmphna Wouts.

Kornelis is getrouwd te Steenbergen op 27 augustus 1869, op 43-jarige leeftijd met Anna Cornelia Huijsmans (32 jaar oud), landbouwster, geboren te Steenbergen in het jaar 1837, dochter van Jakob Huijsmans en Anna Karremans. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Voorheijen, geboren te Steenbergen op 12 mei 1875, volgt onder X-co.
 2. Pieter Kornelis Voorheijen, geboren te Steenbergen op 23 april 1879.

IX-bc Helena Doggen, geboren te Wouw op 19 juli 1835, dochter van Cornelius Doggen en Cornelia Uijtdewilligen (VIII-ae).

Helena is getrouwd te Wouw op 3 november 1868, op 33-jarige leeftijd met Adrianus Arnoldus Roeijers (35 jaar oud), geboren te Halsteren op 22 november 1832 (doopgetuigen waren Dingeman Nolbert en Jan van Schoor), wonende te Halsteren (Auvergnepolder), zoon van Sebastiaan Roeijers en Cornelia Baselier. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Magdalena Roeijers, geboren te Halsteren.

IX-bd Elizabeth Doggen, geboren te Wouw op 19 april 1838, dochter van Cornelius Doggen en Cornelia Uijtdewilligen (VIII-ae).

Elizabeth is getrouwd te Wouw op 7 februari 1863, op 24-jarige leeftijd met Adriaan Huibrecht van Overveld, zoon van Joannes van Overvelt en Elizabet Baselier. Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeth Cornelia van Overveld, geboren te Steenbergen in het jaar 1864.
  Elizabeth is getrouwd te Steenbergen op 7 februari 1885, op 21-jarige leeftijd met Servaas Broos (19 jaar oud), geboren te Roosendaal op 19 mei 1865, zoon van Marinus Broos en Maria Elisabeth Brouwers.
  Servaas Broos vermelding in notarieel archief op dinsdag 3 februari 1885 Roosendaal. Inhoud akte : consent ten huwelijk door Marijn van Oers te Roosendaal als voogd en Johannes Baptist Broos aldaar als toeziend voogd aan hun pupil Servaas Broos met Elisabeth Cornelia van Overveld.
  Vermelding in notarieel archief op maandag 13 april 1885 Roosendaal. Inhoud akte : decharge door Servaas Broos te Steenbergen aan zijn gewezen voogd Marijn van Oers te Roosendaal.
 2. Adriana Cornelia van Overveld, geboren te Steenbergen in het jaar 1867.
  Adriana is getrouwd te Steenbergen op 31 oktober 1901, op 34-jarige leeftijd met Pieter Johannis Crassaarts (35 jaar oud), geboren te Dinteloord op 5 september 1866, zoon van Pieter Crassaarts en Anna Katharina Augustijn.
 3. Anna Maria Emma van Overveld, geboren te Steenbergen in het jaar 1869.
  Anna is getrouwd te Steenbergen op 22 juli 1896, op 27-jarige leeftijd met Johannis Slooters (34 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel in het jaar 1862, zoon van Cornelis Slooters en Theodora van Oorschot.
 4. Joanna Catharina van Overveld, geboren te Steenbergen in het jaar 1874.
  Joanna is getrouwd te Steenbergen op 3 november 1898, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Adrianus Janssen (30 jaar oud), geboren te Etten-Leur in het jaar 1868, zoon van Marinus Janssen en Maria Snelders.

IX-be Johannes Baptist Schoonen, landbouwer, geboren op 14 januari 1835, overleden te Roosendaal en Nispen op 23 augustus 1879 overlijdensoorzaak : longtering, 44 jaar oud, zoon van Johannes Baptista Schoonen en Gertrudis Uijtdewilligen (VIII-af).

Johannes is getrouwd te Bergen op Zoom op 7 mei 1863, op 28-jarige leeftijd met Anna Maria Wijnen (22 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 15 april 1841, overleden te Roosendaal en Nispen op 10 januari 1899 overlijdensoorzaak: emphysème pulmonaire, asystolie cardiaque, 57 jaar oud, dochter van Marinus Wijnen en Johanna Schuurbiers.
Anna was later gehuwd met Adrianus Uijtdewilligen, geboren te Essen (BelgiŽ) in het jaar 1847, zie IX-br. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina Schoonen, geboren te Roosendaal en Nispen op 30 november 1864, overleden aldaar op 6 mei 1865, 157 dagen oud.
 2. Maria Cornelia Schoonen, geboren te Roosendaal en Nispen op 30 mei 1866, overleden te Wouw op 10 september 1942, 76 jaar oud.
  Maria is getrouwd te Roosendaal op 5 juni 1902, op 36-jarige leeftijd met Adrianus Simons (31 jaar oud), geboren te Woensdrecht op 28 april 1871, zoon van Franciscus Simons en Laurina Dekkers.
 3. Johanna Maria Schoonen, geboren te Roosendaal op 14 november 1868, volgt onder X-cp.
 4. Anna Geertruida Schoonen, geboren te Roosendaal en Nispen op 2 november 1870.
  Anna is getrouwd te Roosendaal op 1 juni 1904, op 33-jarige leeftijd met Hendrikus Antonissen, geboren te Rucphen, zoon van Marijnus Antonissen en Dimphna Venix.
 5. Hendrik Schoonen, geboren te Roosendaal en Nispen op 17 juni 1873, overleden te Roosendaal op 1 april 1946, 72 jaar oud.
  Hendrik is getrouwd te Steenbergen op 23 mei 1900, op 26-jarige leeftijd (1) met Joanna Maria van Wezel (28 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1872, dochter van Dominicus van Wezel en Joanna Jacoba van Rooij.
  Hendrik is getrouwd te Steenbergen op 10 januari 1912, op 38-jarige leeftijd (2) met Anna Cornelia Johanna Denisse (25 jaar oud), geboren te Wouw op 28 januari 1886, dochter van Jan Denisse en Anna Fraters.
 6. Jacoba Maria Schoonen, geboren te Roosendaal en Nispen op 25 maart 1875.
  Jacoba is getrouwd te Wouw op 2 mei 1901, op 26-jarige leeftijd met Jacobus Marinus van Tilburg (27 jaar oud), geboren te Wouw op 25 juni 1873, overleden aldaar op 8 december 1945, 72 jaar oud, zoon van Johannes van Tilburg en Johanna Maria Nelen.

IX-bf Anna Catharina Schoonen, landbouweres, geboren te Roosendaal en Nispen op 3 april 1840, overleden te Roosendaal op 4 januari 1906, 65 jaar oud, dochter van Johannes Baptista Schoonen en Gertrudis Uijtdewilligen (VIII-af).

Anna is getrouwd te Wouw op 11 mei 1864, op 24-jarige leeftijd met Franciscus van Aert (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw op 21 mei 1829, overleden aldaar op 12 april 1909, 79 jaar oud, zoon van Petrus van Aart en Cecilia van Beethoven. Uit dit huwelijk:

 1. Maria van Aert, geboren te Roosendaal op 3 juni 1859 bijzonderheden: onwettig, naam van de vader niet vermeld; in de marge: gewettigd bij huwelijk van de ouders d.d. 11-05-1864 te Wouw, volgt onder X-cq.
 2. Petrus van Aert, geboren te Wouw op 6 augustus 1865.
  Petrus is getrouwd te Huijbergen op 13 augustus 1913, op 48-jarige leeftijd met Maria Catharina Backx (44 jaar oud), geboren te Huijbergen op 27 januari 1869, dochter van Jacobus Backx en Maria Elisabeth van Agtmaal.
 3. Anna Geertruida van Aert, geboren te Wouw op 2 september 1866, volgt onder X-cr.
 4. Johannes Jacobus van Aert, geboren te Wouw op 11 maart 1868.
  Johannes is getrouwd te Roosendaal op 2 juli 1906, op 38-jarige leeftijd met Maria Cornelia Braat (30 jaar oud), geboren te Roosendaal op 17 oktober 1875, overleden aldaar op 23 december 1947, 72 jaar oud, dochter van Jacobus Braat en Adriana Uitdehaag.
 5. Anna Catharina van Aert, geboren op 7 december 1869, volgt onder X-cs.
 6. Maria Cecilia van Aert, geboren op 25 april 1871, volgt onder X-ct.
 7. Johanna Cornelia van Aert, geboren te Wouw op 23 juli 1873, wonende aldaar, overleden te Roosendaal en Nispen op 20 juli 1910, 36 jaar oud.
  Johanna is getrouwd te Wouw op 21 mei 1908, op 34-jarige leeftijd met Adrianus Verhulst (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw op 23 november 1878, overleden te Roosendaal en Nispen op 20 augustus 1938, 59 jaar oud, zoon van Marijn Verhulst en Goverdina Fraters.
  Adrianus is later getrouwd te Roosendaal op 5 juli 1911, op 32-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Braat (28 jaar oud), geboren te Roosendaal op 12 november 1882, dochter van Jacobus Braat en Adriana Uitdehaag.
 8. Levenloos van Aert, geboren te Wouw op 29 januari 1875, overleden aldaar op 29 januari 1875.
 9. Cornelis van Aert, geboren te Wouw op 29 augustus 1876, overleden aldaar op 4 februari 1893, 16 jaar oud.

IX-bg Joannes Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 6 september 1839, overleden te Heerle (NB) op 3 oktober 1910, 71 jaar oud, zoon van Cornelis Jacobse Uijtdewilligen (VIII-ag) en Cornelia Verbraak.

Joannes is getrouwd te Bergen op Zoom op 25 februari 1864, op 24-jarige leeftijd met Maria Adriana Elst (21 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 19 april 1842, overleden te St. Kruis op 29 januari 1923, 80 jaar oud, dochter van Antonius Elst en Joanna Koolen. Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus Uijtdewilligen, geboren te Bergen op Zoom op 12 augustus 1864, volgt onder X-cu.
 2. Antonius Leonardus Maria Uijtdewilligen, geboren te Bergen op Zoom rond 1866, volgt onder X-cv.
 3. Anna Catharina Uijtdewilligen, geboren te Bergen op Zoom rond 1868, volgt onder X-cw.
 4. Cornelis Uitdewilligen, geboren te Bergen op Zoom op 30 januari 1870, volgt onder X-cx.
 5. Magdalena Uijtdewilligen, geboren te Bergen op Zoom op 22 april 1872 (doopgetuigen waren Johannes Baptist Trimbos en Johannes Melchior Niederer), volgt onder X-cy.
 6. Leonardus Uitdewilligen, geboren te Bergen op Zoom op 2 maart 1874.
  Leonardus is getrouwd te Wouw op 4 mei 1904 dispensatie verleend Bisdom Breda 14 apr 1904 wegens bloedverwantschap in de vierde graad, op 30-jarige leeftijd met Johanna Lucia Withagen (27 jaar oud), geboren te Wouw op 19 juli 1876, overleden aldaar op 5 januari 1945, 68 jaar oud, dochter van Johannes Withagen en Adriana Lucia Raaijmakers.
 7. Johanna Uijtdewilligen, geboren te Bergen op Zoom op 4 juni 1876, volgt onder X-cz.
 8. Petronilla Uijtdewilligen ook genaamd Pieta, geboren te Bergen op Zoom op 5 april 1878, volgt onder X-da.
 9. Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1880, volgt onder X-db.
 10. Elisabeth Uijtdewilligen, geboren te Heerle (NB) op 23 november 1881, overleden te Wouw (Wouwse Plantage) op 12 april 1956, 74 jaar oud.
  Elisabeth is getrouwd te Bergen op Zoom op 25 april 1904, op 22-jarige leeftijd met Petrus Jacobus Adrianus van Loenhout (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw op 1 november 1874, overleden aldaar op 17 juli 1946, 71 jaar oud, zoon van Johannes van Loenhout en Maria Anthonia van Hooteghem.
 11. Marinus Uitdewilligen, geboren te Bergen op Zoom op 8 februari 1884.
  Marinus is getrouwd te Wouw op 11 januari 1911, op 26-jarige leeftijd met Johanna Maria Boshouwers (23 jaar oud), geboren te Wouw op 13 februari 1887, dochter van Gerardus Boshouwers (IX-bn) en Adriana Maria Damen.

IX-bh Adriana Cornelia Uitdewilligen, landbouweres, geboren te Wouw op 26 februari 1843, overleden te Roosendaal op 29 juli 1889, 46 jaar oud, dochter van Cornelis Jacobse Uijtdewilligen (VIII-ag) en Cornelia Verbraak.

Adriana is getrouwd te Wouw op 20 oktober 1868, op 25-jarige leeftijd met Antonius Bartelen (21 jaar oud), geboren te Roosendaal op 24 oktober 1846, overleden aldaar op 26 april 1886, 39 jaar oud, zoon van Cornelis Bartelen en Joanna Huijps. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Bartelen, geboren te Roosendaal op 15 augustus 1869.
 2. Johannes Bartelen, geboren te Roosendaal en Nispen op 3 mei 1871, overleden voor 8 november 1946, hoogstens 75 jaar oud.
  Johannes is getrouwd te Wouw op 23 mei 1912, op 41-jarige leeftijd met Maria Elizabeth Marijnissen (37 jaar oud), geboren te Wouw op 3 augustus 1874, overleden aldaar op 8 november 1946, 72 jaar oud, dochter van Cornelis Marijnissen en Jacoba Doggen (X-fb).
 3. Leonardus Bartelen, geboren te Roosendaal en Nispen op 8 juli 1873, overleden te Roosendaal op 30 september 1934, 61 jaar oud.
  Leonardus is getrouwd te Wouw op 29 april 1915, op 41-jarige leeftijd met Maria Elizabeth Boshouwers (27 jaar oud), geboren te Wouw op 8 augustus 1887, overleden aldaar op 17 juni 1967, 79 jaar oud, dochter van Jacobus Boshouwers (IX-bp) en Maria Catharina Cools.
  Maria was later gehuwd met Cornelis Johannes Kerstens, geboren te Wouw op 20 augustus 1888, overleden aldaar op 14 december 1972, 84 jaar oud.
 4. Johanna Elisabeth Bartelen, geboren te Roosendaal op 1 mei 1875, overleden aldaar op 25 oktober 1958, 83 jaar oud.
  Johanna is getrouwd te Wouw op 26 januari 1899, op 23-jarige leeftijd met Marinus Aloijsius Devillers (30 jaar oud), boerenknecht, pachter en veehandelaar, geboren te Huijbergen op 23 maart 1868, overleden te Roosendaal op 13 april 1950, 82 jaar oud, zoon van Jan Baptist Devillers en Carolina van Tiggelen.
 5. Adriana Cornelia Bartelen, geboren te Roosendaal en Nispen op 17 september 1876, overleden voor 24 augustus 1939, hoogstens 62 jaar oud.
  Adriana is getrouwd te Wouw op 29 april 1915, op 38-jarige leeftijd met Jacobus Laanen (42 jaar oud), geboren te Wouw op 3 april 1873, overleden aldaar op 24 augustus 1939, 66 jaar oud, zoon van Johannes Laanen en Johanna Roelands.
 6. Marinus Bartelen, geboren te Roosendaal en Nispen op 29 september 1879.
  Marinus is getrouwd te Wouw op 29 april 1915, op 35-jarige leeftijd met Adriana Maria de Graaf (25 jaar oud), geboren te Wouw op 15 augustus 1889, dochter van Pieter de Graaf en Anna Cornelia de Backer.

IX-bi Maria Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 18 januari 1845, overleden aldaar op 8 januari 1891, 45 jaar oud, dochter van Cornelis Jacobse Uijtdewilligen (VIII-ag) en Cornelia Verbraak.

Maria is getrouwd te Wouw op 18 mei 1881, op 36-jarige leeftijd met Rochus Cornelius Coppens (39 jaar oud), geboren te Wouw op 7 september 1841, overleden te Wouw (Wouwse Plantage) op 30 juli 1924, 82 jaar oud, zoon van Petrus Coppens en Dijmphena Raaijmakers. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Bernardina Coppens, geboren te Wouw op 8 december 1882.
  Cornelia is getrouwd te Wouw op 7 mei 1903, op 20-jarige leeftijd met Cornelis Mouws (22 jaar oud), geboren te Wouw op 4 december 1880, zoon van Francus Mouws en Cornelia Huijbrechts.

IX-bj Adriaan Uijtdewilligen, landbouwer, geboren te Wouw op 10 maart 1847, overleden aldaar op 18 november 1924, 77 jaar oud, zoon van Cornelis Jacobse Uijtdewilligen (VIII-ag) en Cornelia Verbraak.

Adriaan is getrouwd te Wouw op 24 oktober 1883, op 36-jarige leeftijd met Johanna Wouts (32 jaar oud), geboren te Wouw (Wouwse Plantage) op 20 november 1850, overleden aldaar op 7 februari 1926, 75 jaar oud, dochter van Marijn Wouts en Petronilla Doggen (VIII-au). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Marinus Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 4 augustus 1884, overleden aldaar op 19 november 1884, 107 dagen oud.
 2. Petronella Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 25 september 1885, wonende aldaar, ongehuwd overleden te Roosendaal op 20 maart 1947, 61 jaar oud.
 3. Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 10 december 1886, overleden aldaar op 9 september 1887, 273 dagen oud.
 4. Leonardus Marinus Uijtdewilligen, pastoor, geboren te Wouw op 21 augustus 1889, overleden te Roosendaal en Nispen op 28 augustus 1948, 59 jaar oud.
 5. Cornelis Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 18 september 1890.
 6. Marinus Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 4 februari 1892.
 7. Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 27 januari 1895.

IX-bk Jacobus Uijtdewilligen, landbouwer, geboren te Wouw op 28 oktober 1849, overleden aldaar op 28 november 1914, 65 jaar oud, zoon van Cornelis Jacobse Uijtdewilligen (VIII-ag) en Cornelia Verbraak.

Jacobus is getrouwd te Wouw op 21 mei 1896, op 46-jarige leeftijd met Helena Adriana Marijnissen (29 jaar oud), geboren te Wouw op 10 mei 1867, overleden aldaar op 3 december 1898, 31 jaar oud, dochter van Anthonius Marijnissen en Cornelia Goosen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 16 februari 1897, volgt onder X-dc.
 2. Catharina Uijtdewilligen.

IX-bl Cornelis Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 5 september 1851, overleden aldaar op 22 mei 1920, 68 jaar oud, zoon van Cornelis Jacobse Uijtdewilligen (VIII-ag) en Cornelia Verbraak.

Cornelis is getrouwd te Wouw op 1 juni 1881, op 29-jarige leeftijd met Johanna Meesters (28 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 27 juli 1852, dochter van Cornelis Meesters en Johanna Verhaart. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Jacobus Uijtdewilligen, monteur, geboren te Roosendaal in het jaar 1881, overleden te Bergen op Zoom op 7 oktober 1949, 68 jaar oud.
  Cornelis was gehuwd met Elisabeth Mouws.
 2. Marinus Jacobus Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 31 juli 1883.
  Marinus is getrouwd te Wouw op 21 juli 1914, op 30-jarige leeftijd met Anna Cornelia Laurijssen (26 jaar oud), geboren te Wouw op 12 november 1887, overleden aldaar op 28 februari 1934, 46 jaar oud, dochter van Frederik Augustijn Laurijssen en Adriana Vrients.
 3. Leonardus Uitdewilligen, geboren te Wouw op 4 oktober 1889.
  Leonardus is getrouwd te Wouw op 4 mei 1920, op 30-jarige leeftijd met Louisa de Blaaij (29 jaar oud), geboren te Wouw op 13 januari 1891, overleden aldaar op 2 september 1969, 78 jaar oud, dochter van Kornelis de Blaaij en Johanna Mangelaars.

IX-bm Petrus Uijtdewilligen, landbouwer, geboren te Wouw op 2 mei 1854, overleden aldaar op 24 augustus 1921, 67 jaar oud, zoon van Cornelis Jacobse Uijtdewilligen (VIII-ag) en Cornelia Verbraak.

Petrus is getrouwd te Wouw op 12 november 1884, op 30-jarige leeftijd met Elisabeth Damen (29 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) in het jaar 1855, overleden te Wouw op 24 april 1937, 82 jaar oud, dochter van Cornelis Damen (IX-ag) en Wilhelmina Kerstens. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 17 april 1879.
 2. Cornelia Wilhelmina Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 9 december 1884, overleden aldaar op 19 mei 1885, 161 dagen oud.
 3. Cornelis Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 26 november 1885.
 4. Johannes Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 26 december 1887.
  Johannes is getrouwd te Wouw op 7 januari 1915, op 27-jarige leeftijd met Maria Timmermans (19 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 8 februari 1895, dochter van Adrianus Thomas Timmermans en Pieternel Jacoba Maria Bernaards.
 5. Godefridus Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 12 september 1892.
 6. Wilhelmina Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 9 maart 1895.
 7. Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 31 mei 1900.
 8. Maria Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 9 maart 1902.
 9. Johanna Catharina Uijtdewilligen, geboren te Wouw in het jaar 1904, overleden aldaar op 13 december 1907, 3 jaar oud.

IX-bn Gerardus Boshouwers, landbouwer en oud-gemeenteraadslid van Wouw, geboren te Wouw op 1 januari 1842, overleden aldaar op 7 juni 1925, 83 jaar oud, zoon van Bastiaan Boshouwers en Maria Elisabeth Uijtdewilligen (VIII-ah).

Gerardus is getrouwd te Wouw op 22 april 1873, op 31-jarige leeftijd met Adriana Maria Damen (24 jaar oud), landbouweres, geboren te Wouw op 16 februari 1849, overleden aldaar op 1 november 1905, 56 jaar oud, dochter van Jacobus Damen (IX-af) en Hendrina van Eekelen. Uit dit huwelijk:

 1. Christiaan Boshouwers, geboren op 24 maart 1874, overleden te Wouw op 17 mei 1874, 54 dagen oud.
 2. Maria Elisabeth Boshouwers, geboren te Wouw op 21 maart 1875.
 3. Christiaan Boshouwers, landbouwer, geboren te Wouw op 7 juni 1876, overleden aldaar op 1 februari 1944, 67 jaar oud.
 4. Adrianus Boshouwers, geboren te Wouw op 9 januari 1878, overleden aldaar op 13 juni 1936, 58 jaar oud.
 5. Jacobus Boshouwers, geboren te Wouw op 12 september 1879, volgt onder X-dd.
 6. Petrus Boshouwers, geboren te Wouw na januari 1881, overleden aldaar op 1 maart 1881, hoogstens 2 maanden oud.
 7. Henrica Boshouwers, geboren te Wouw op 1 maart 1882, volgt onder X-de.
 8. Anna Catharina Boshouwers, geboren te Wouw op 24 mei 1883, volgt onder X-df.
 9. Leonardus Boshouwers, geboren te Wouw op 14 december 1884, overleden aldaar op 28 januari 1885, 45 dagen oud.
 10. Johanna Maria Boshouwers, geboren te Wouw op 13 februari 1887.
  Johanna is getrouwd te Wouw op 11 januari 1911, op 23-jarige leeftijd met Marinus Uitdewilligen (26 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 8 februari 1884, zoon van Joannes Uijtdewilligen (IX-bg) en Maria Adriana Elst.
 11. Anna Cornelia Boshouwers, geboren te Wouw op 28 juni 1889, overleden te Nispen op 23 juli 1928 overlijdensoorzaak: hernia incarcereta (Z.G.), 39 jaar oud.
  Anna is getrouwd te Wouw op 21 april 1914, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Uitdewilligen, geboren te Bergen op Zoom op 30 januari 1870, volgt onder X-cx.
 12. Adriana Maria Boshouwers, geboren te Wouw op 24 januari 1891, volgt onder X-dg.
 13. Petrus Johannes Boshouwers, geboren te Wouw op 20 juli 1895, overleden op 19 maart 1896, 243 dagen oud.

IX-bo Anna Catharina Boshouwers, arbeidster, geboren te Wouw op 21 januari 1844, overleden aldaar op 7 januari 1932, 87 jaar oud, dochter van Bastiaan Boshouwers en Maria Elisabeth Uijtdewilligen (VIII-ah).

Anna is getrouwd te Wouw op 25 juni 1872, op 28-jarige leeftijd met Petrus Damen (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw op 31 mei 1841, overleden aldaar op 14 januari 1927, 85 jaar oud, zoon van Jacobus Damen (IX-af) en Hendrina van Eekelen. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Damen, geboren te Wouw op 25 september 1873, overleden aldaar op 25 september 1873.
 2. Bastiaan Damen, geboren te Wouw op 31 juli 1874, overleden aldaar op 9 september 1943, 69 jaar oud.
 3. Maria Elizabeth Damen, geboren te Wouw op 26 februari 1876, volgt onder X-dh.
 4. Jacobus Damen, geboren te Wouw op 26 april 1877, volgt onder X-di.
 5. Adrianus Damen, geboren te Wouw op 5 oktober 1878, overleden aldaar op 18 september 1880, 1 jaar oud.
 6. Levenloos Damen, geboren te Wouw op 16 september 1879, overleden aldaar op 16 september 1879.
 7. Henrica Damen, geboren te Wouw op 5 oktober 1880, overleden aldaar op 17 december 1880, 73 dagen oud.

IX-bp Jacobus Boshouwers, landbouwer en veehouder, geboren te Wouw op 17 augustus 1845, overleden aldaar op 19 augustus 1913, 68 jaar oud, zoon van Bastiaan Boshouwers en Maria Elisabeth Uijtdewilligen (VIII-ah).

Jacobus is getrouwd te Wouw op 29 april 1879, op 33-jarige leeftijd met Maria Catharina Cools (23 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) in het jaar 1856, overleden te Wouw op 5 mei 1944, 88 jaar oud, dochter van Joannes Cools en Maria Cornelia van Hooijdonck. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Boshouwers, geboren te Wouw op 27 augustus 1881, volgt onder X-dj.
 2. Adrianus Boshouwers, geboren te Wouw op 28 september 1884.
 3. Maria Elizabeth Boshouwers, geboren te Wouw in het jaar 1884, overleden aldaar op 20 januari 1887, 3 jaar oud.
 4. Johanna Catharina Boshouwers, geboren te Wouw op 6 september 1885, overleden aldaar op 3 april 1887, 1 jaar oud.
 5. Maria Elizabeth Boshouwers, geboren te Wouw op 8 augustus 1887, overleden aldaar op 17 juni 1967, 79 jaar oud.
  Maria is getrouwd te Wouw op 29 april 1915, op 27-jarige leeftijd (1) met Leonardus Bartelen (41 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 8 juli 1873, overleden te Roosendaal op 30 september 1934, 61 jaar oud, zoon van Antonius Bartelen en Adriana Cornelia Uitdewilligen (IX-bh).
  Maria was gehuwd (2) met Cornelis Johannes Kerstens, geboren te Wouw op 20 augustus 1888, overleden aldaar op 14 december 1972, 84 jaar oud.
 6. Gerard Boshouwers, geboren te Wouw op 8 januari 1891.
  Gerard is getrouwd te Roosendaal op 21 januari 1913, op 22-jarige leeftijd met Dimphna Maria van der Heijden, geboren te Roosendaal en Nispen, dochter van Petrus van der Heijden en Adriana Heijnen.
 7. Petrus Boshouwers, geboren te Wouw op 3 juni 1892, overleden te roosendaal (huize Charitas) op 11 augustus 1963, 71 jaar oud.
  bijzonderheden : weldoener der kerk en lid van de Aartsbroederschap van het H. Hart.
 8. Johanna Maria Boshouwers, geboren te Wouw op 7 oktober 1893.
 9. Petrus Cornelis Boshouwers, geboren te Wouw op 20 maart 1896.
  Petrus is getrouwd te Woensdrecht op 30 juni 1922, op 26-jarige leeftijd met Elisabeth Mathilda van Overveld (20 jaar oud), geboren te Woensdrecht in het jaar 1902, dochter van Michael van Overveld en Anna Cornelia Goossens.
 10. Jacobus Boshouwers, geboren te Wouw op 30 mei 1897.
 11. Wilhelmus Boshouwers, geboren te Wouw op 9 maart 1899.
 12. Levenloos Boshouwers, geboren te Wouw op 17 januari 1900, overleden aldaar op 17 januari 1900.
 13. Marinus Boshouwers, geboren te Wouw op 8 oktober 1902, overleden te Wouw (St. Lambertushof) op 17 juli 1981, 78 jaar oud.

IX-bq Jacobus Uijtdewillige, landbouwer, geboren te Wouw op 18 september 1849, overleden aldaar op 11 mei 1887, 37 jaar oud, zoon van Johannes Uijtdewillige (VIII-ai) en Adriana Franken.

Jacobus is getrouwd te Wouw op 19 mei 1883, op 33-jarige leeftijd met Wilhelmina Luijsterburg (27 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 14 december 1855, overleden te Wouw op 26 juli 1924, 68 jaar oud, dochter van Petrus Luijsterburg en Petronella Bastiaansen. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Petronella Uijtdewillige, geboren te Wouw op 26 april 1885, overleden aldaar op 27 maart 1932, 46 jaar oud.
  Adriana is getrouwd te Wouw op 12 februari 1908, op 22-jarige leeftijd met Antonius Johannes Luijsterburg (26 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 7 januari 1882, zoon van Petrus Dominicus Luijsterburg en Johanna van Tilburg.

IX-br Adrianus Uijtdewilligen, landbouwer, geboren te Essen (BelgiŽ) in het jaar 1847, overleden te Roosendaal en Nispen op 20 maart 1931, 84 jaar oud, zoon van Marinus Uijtdewilligen (VIII-aj) en Maria Jacoba Boden.

Adrianus was gehuwd met Anna Maria Wijnen, geboren te Bergen op Zoom op 15 april 1841, overleden te Roosendaal en Nispen op 10 januari 1899 overlijdensoorzaak: emphysème pulmonaire, asystolie cardiaque, 57 jaar oud, dochter van Marinus Wijnen en Johanna Schuurbiers.
Anna is eerder getrouwd te Bergen op Zoom op 7 mei 1863, op 22-jarige leeftijd met Johannes Baptist Schoonen, geboren op 14 januari 1835, zie IX-be. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 4 maart 1882.
  Maria is getrouwd te Roosendaal op 12 februari 1903, op 20-jarige leeftijd met Adrianus Marinus Mulders, geboren te Roosendaal en Nispen, zoon van Marijn Mulders en Paulina Antonissen.
 2. Anna Maria Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 14 juli 1884.
  Anna is getrouwd te Wouw op 21 mei 1908, op 23-jarige leeftijd met Jacobus Boshouwers, geboren te Wouw op 12 september 1879, volgt onder X-dd.
 3. Johannes Marinus Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 15 september 1886, overleden te Roosendaal op 24 februari 1961, 74 jaar oud.
  Johannes is getrouwd te Wouw op 20 augustus 1908 dispensatie verleend Bisdom Breda 7 aug 1908 wegens bloedverwantschap in de 3e graad, op 21-jarige leeftijd met Henrica Boshouwers, geboren te Wouw op 1 maart 1882, volgt onder X-de.

IX-bs Jacobus Uijtdewilligen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 12 augustus 1849, overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 31 maart 1923, 73 jaar oud, zoon van Marinus Uijtdewilligen (VIII-aj) en Maria Jacoba Boden.

Jacobus is getrouwd te Kalmthout (BelgiŽ) op 16 augustus 1878, op 29-jarige leeftijd met Petronella de Jongh (29 jaar oud), geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 15 februari 1849, overleden aldaar op 30 november 1914, 65 jaar oud, dochter van Josephus de Jongh en Maria Catharina van Loon. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Uijtdewilligen, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 4 november 1879, volgt onder X-dk.

IX-bt Petronella Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 13 februari 1799, overleden aldaar op 12 september 1876, 77 jaar oud, dochter van Joannes Peeter Nelen (VIII-ak) en Anna Maria Keuppens.

Petronella is getrouwd in het jaar 1824, op 25-jarige leeftijd met Gerard Nelen (ongeveer 33 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) rond 1791, overleden aldaar op 23 mei 1876, ongeveer 85 jaar oud, zoon van Joannes Niclaessen Nelen en Joanna Elst. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 15 juni 1830, volgt onder X-dl.
 2. Adriana Maria Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 12 november 1832, overleden te Roosendaal en Nispen op 19 januari 1914, 81 jaar oud.
  Adriana was gehuwd met Johannes Jacobs, geboren te Roosendaal en Nispen op 14 januari 1831, overleden aldaar op 20 april 1916, 85 jaar oud, zoon van Adriaan Jacobs en Petronella van Gastel.
 3. Frans Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 21 september 1834.
 4. Simon Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 3 september 1836.
 5. Anna Cornelia Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 14 juli 1838.
 6. Catharina Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 19 september 1840, ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 15 mei 1902, 61 jaar oud.

IX-bu Geertruida van Berkom, arbeidster en dagloonster, geboren te Heerle (NB) op 22 juni 1806, gedoopt te Wouw op 22 juni 1806, overleden aldaar op 14 januari 1871, 64 jaar oud, dochter van Jacobus Cornelius van Berckum en Petronella Neelen (VIII-al).

Geertruida is getrouwd te Wouw op 11 mei 1841, op 34-jarige leeftijd met Adriaan Deckers (38 jaar oud), dagloner, geboren te Wouw op 30 juni 1802, overleden aldaar op 19 augustus 1871, 69 jaar oud, zoon van Dingeman Deckers en Helena Marijnisse. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Deckers, geboren te Wouw op 10 februari 1842, overleden aldaar op 16 augustus 1893, 51 jaar oud.
  Jacoba is getrouwd te Wouw op 6 oktober 1868, op 26-jarige leeftijd met Adriaan Hertogh, geboren te Wouw, zoon van Cornelis Hertogh en Maria Cornelia van der Logt.

IX-bv Johanna van Broekhoven, arbeidster, geboren te Essen (BelgiŽ) op 6 december 1807, overleden te Wouw op 6 augustus 1846, 38 jaar oud, dochter van Wilhelmus van Broeckhoven en Gertrudis van Dorst (VIII-am).

Johanna is getrouwd te Wouw op 13 november 1843, op 35-jarige leeftijd met Cornelis Mens (32 jaar oud), dagloner, geboren te Wouw op 15 mei 1811, overleden aldaar op 6 februari 1876, 64 jaar oud, zoon van Pieter Mens en Anna van Osta.
Cornelis is later getrouwd op 10 februari 1847, op 35-jarige leeftijd met Petronella Elsakkers (34 jaar oud), dagloonster, geboren te Wouw op 26 oktober 1812, overleden aldaar op 24 november 1885, 73 jaar oud, dochter van Pieter Elsakkers en Cathatrina Elizabet Dirckx. Uit dit huwelijk:

 1. Peter Mens, geboren te Wouw in het jaar 1845, overleden te Vught op 17 december 1886, 41 jaar oud.

IX-bw Cornelia de Bakker, tapster, geboren te Heerle (NB) op 25 februari 1786, gedoopt te Wouw op 26 februari 1786, wonende te Heerle (NB), overleden te Wouw op 20 juni 1841, 55 jaar oud, dochter van Adrianus de Backer (VIII-an) en Anna Maria van Tiggelen.

Cornelia is getrouwd te Wouw op 5 juli 1807 dispensatie verleend wegens bloedverwantschap in de 4e graad (getuigen waren Cornelis van de Watering en Joanna van de Watering), op 21-jarige leeftijd met Joannes van Beethoven (22 jaar oud), tapper en herbergier, geboren te Wouw op 25 juli 1784, overleden aldaar op 1 maart 1851, 66 jaar oud, zoon van Wilhelmus van Beethoven en Elisabeth van Tiggelen. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna van Beethoven, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 23 september 1809 (doopgetuigen waren Wilhelmus van Beethoven en Anna Maria van Tiggelen), volgt onder X-dm.
 2. Adrianus van Beethoven, geboren te Wouw op 16 juni 1812.
  Adrianus is getrouwd te Wouw op 6 mei 1848, op 35-jarige leeftijd met Henrica Catharina Johanna Adan (38 jaar oud), geboren te Steenbergen op 16 april 1810, overleden te Wouw op 5 december 1869, 59 jaar oud, dochter van Emanuel Jacobus Adan (VIII-v) en Joanna Coppens.
 3. Leonardus van Beethoven, dagloner, geboren te Wouw op 10 augustus 1815, ongehuwd overleden aldaar op 4 april 1847, 31 jaar oud.
 4. Willem van Beethoven, geboren te Wouw op 21 augustus 1818, volgt onder X-dn.
 5. Franciscus van Beethoven, geboren op 28 september 1822, volgt onder X-do.
 6. Anna Maria van Beethoven, geboren te Wouw op 25 januari 1825, volgt onder X-dp.
 7. Joanna van Beethoven, geboren te Heerle (NB), overleden te Wouw op 16 september 1807, begraven aldaar op 17 september 1807.

IX-bx Joanna de Backer, geboren te Wouw op 23 juni 1791, gedoopt aldaar op 23 juni 1791, overleden aldaar op 20 april 1859, 67 jaar oud, dochter van Adrianus de Backer (VIII-an) en Anna Maria van Tiggelen.

Joanna is getrouwd te Wouw op 22 juni 1812, op 20-jarige leeftijd met Godefridus Wagemakers (25 jaar oud), geboren te Wouw (Westelaar) op 13 juli 1786, gedoopt te Wouw op 13 juli 1786 (doopgetuigen waren Godefridus Wagemakers en Maria Keuppens), zoon van Leonardus Wagemakers en Adriana Keuppens. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Wagemakers, geboren te Wouw op 9 mei 1813, overleden aldaar op 14 juli 1813, 66 dagen oud.

IX-by Catharina de Backer, landbouwster, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 2 juli 1797, overleden aldaar op 31 december 1853, 56 jaar oud, dochter van Antonius de Backer (VIII-ao) en Maria Gelten.

Catharina is getrouwd te Wouw op 2 mei 1826, op 28-jarige leeftijd met Cornelis Suijkerbuijk (27 jaar oud), geboren te Roosendaal op 18 september 1798, zoon van Johannis Suijkerbuijk en Anna Maria Schrijvers. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Maria Suijkerbuijk, geboren te Wouw op 8 maart 1827, volgt onder X-dq.
 2. Johanna Suijkerbuijk, geboren te Wouw op 14 december 1828, volgt onder X-dr.
 3. Antonius Suijkerbuijk, geboren te Roosendaal en Nispen op 17 april 1834.
  Antonius is getrouwd te Ossendrecht op 26 mei 1876, op 42-jarige leeftijd met Johanna van Bergen, geboren te Wouw, dochter van Johannes van Bergen en Adriana Elst.

IX-bz Joanna de Bakker, bouweresse, geboren te Heerle (NB) op 23 maart 1802, gedoopt te Wouw op 23 maart 1802, overleden aldaar op 29 december 1877, 75 jaar oud, dochter van Antonius de Backer (VIII-ao) en Maria Gelten.

Joanna is getrouwd te Wouw op 2 augustus 1838, op 36-jarige leeftijd met Cornelis Buijk (21 jaar oud), bouwman en arbeider, geboren te Wouw op 20 augustus 1816, overleden aldaar op 13 november 1894, 78 jaar oud, zoon van Antonij Buijk en Pieternella van Loon. Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Buijk, geboren te Wouw op 24 mei 1839, overleden aldaar op 22 juli 1848, 9 jaar oud.
 2. Pieter Buijk, geboren te Wouw op 16 januari 1842.
 3. Adriana Maria Buijk, geboren te Wouw op 10 februari 1844.

IX-ca Johanna Bernardina Strijers, landbouweres, geboren te Wouw (Vroenhout) op 20 augustus 1793, gedoopt te Wouw op 20 augustus 1793, overleden aldaar op 15 augustus 1847, 53 jaar oud, dochter van Cornelius Strijers en Anna van Osta (VIII-ap).

Johanna is getrouwd te Wouw op 30 mei 1830, op 36-jarige leeftijd met Pieter Pieterse van Bavel (43 jaar oud), landbouwer, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op 23 september 1786, overleden aldaar op 1 juli 1865, 78 jaar oud, zoon van Petrus van Bavel en Cornelia Adrianus Gelte.
Pieter is eerder getrouwd op 20 oktober 1817, op 31-jarige leeftijd met Adriana Potters, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 28 januari 1782, zie IX-t. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan van Bavel, geboren te Wouw op 25 juli 1831, volgt onder X-ds.
 2. Cornelis van Bavel, rentenier, geboren te Wouw op 22 april 1833, overleden aldaar op 16 april 1904, 70 jaar oud.
  Cornelis is getrouwd te Wouw op 27 mei 1873, op 40-jarige leeftijd met Dingena Verbraak (36 jaar oud), geboren te Wouw op 31 oktober 1836, overleden aldaar op 13 maart 1909, 72 jaar oud, dochter van Adriaan Verbraak en Johanna van Ackeren.
 3. Marijnis van Bavel, geboren te Wouw op 5 september 1835, volgt onder X-dt.

IX-cb Adrianus Strijers, landbouwer, geboren te Wouw (Vroenhout) op 1 januari 1795, gedoopt te Wouw op 1 januari 1795, overleden te Roosendaal en Nispen op 15 april 1856, 61 jaar oud, zoon van Cornelius Strijers en Anna van Osta (VIII-ap).

Adrianus is getrouwd te Steenbergen op 22 april 1819, op 24-jarige leeftijd met Joanna Deckers (32 jaar oud), landbouwster, geboren te Roosendaal in het jaar 1787, overleden te Roosendaal en Nispen op 13 januari 1866, 79 jaar oud, dochter van Paschasius Deckers en Joanna Berrevoets. Uit dit huwelijk:

 1. Paschasius Strijers, landbouwer, geboren te Steenbergen op 27 augustus 1824, ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 18 december 1861, 37 jaar oud.
 2. Adriana Maria Strijers, geboren te Steenbergen in het jaar 1828, volgt onder X-du.
 3. Cornelis Strijers, landbouwer, geboren te Steenbergen op 15 augustus 1832, ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 29 september 1887 overlijdensoorzaak : carcinoma ventriculi, inanitio, 55 jaar oud.

IX-cc Jacobus Andries Heijnen, arbeider en landbouwer, geboren te Wouw op 15 januari 1817, zoon van Adriaan Heijnen (VIII-aq) en Joanna Cornelia Uitdewillegen.

Jacobus is getrouwd te Bergen op Zoom op 29 mei 1845, op 28-jarige leeftijd met Cornelia Bakx (27 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1818, dochter van Pieter Bakx en Cornelia Bernard. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Heijnen, geboren te Bergen op Zoom op 14 maart 1846 (doopgetuigen waren Pieter Bakx en Francicus Heukeshoven).
 2. Petrus Heijnen, geboren te Bergen op Zoom op 12 juni 1851 aangifte door: Johanna Eskens, weduwe van Adrianus Groffen (doopgetuigen waren Marijnus Geers en Andries Bremers), wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 44), overleden in het jaar 1851.
 3. Adrianus Heijnen, geboren te Bergen op Zoom op 2 november 1852 (doopgetuigen waren Godefridus Withagen en Francicus Heukeshoven), wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 44).
 4. Anna Cornelia Heijnen, geboren te Bergen op Zoom op 4 februari 1858 (doopgetuigen waren Willem Koolen en Francicus Heukeshoven), wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 44f).
  Anna is getrouwd te Bergen op Zoom op 23 februari 1882, op 24-jarige leeftijd met Petrus Suijkerbuijk (30 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 8 maart 1851 (doopgetuigen waren Henricus Stubenrouch en Franciscus Hal), wonende te Bergen op Zoom (Buitenpoorterij K 43B), zoon van Johannes Suijkerbuijk en Anna Roeijers.

IX-cd Joanna Roeken, arbeidster, geboren te Wouw (Hogerwerf Vroenhout) op 1 augustus 1810, gedoopt te Wouw op 1 augustus 1810, overleden te Roosendaal en Nispen op 19 januari 1889, 78 jaar oud, dochter van Joannes Roecken en Maria Catharina IJsermans (VIII-ar).

Joanna is getrouwd te Wouw op 4 mei 1843, op 32-jarige leeftijd met Petrus Paasen (32 jaar oud), rijkswegwachter en arbeider, geboren te Wouw op 8 juni 1810, overleden te Roosendaal en Nispen op 27 januari 1885 overlijdensoorzaak: bronchitis, 74 jaar oud, zoon van Wilhelmus Paasen en Joanna Andriessen. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Paasen, geboren te Roosendaal en Nispen op 19 februari 1844, overleden aldaar op 24 maart 1844, 34 dagen oud.
 2. Adriana Cornelia Paasen, geboren te Roosendaal en Nispen op 27 februari 1845, volgt onder X-dv.
 3. Wilhelmina Paasen, geboren te Roosendaal en Nispen op 22 november 1846, ongehuwd overleden aldaar op 27 januari 1867 overlijdensoorzaak : phthisis pulmonalis, 20 jaar oud.
 4. Anna Maria Paasen, geboren te Roosendaal en Nispen op 22 juli 1849, overleden te Wouw op 21 juni 1886, 36 jaar oud.
  Anna is getrouwd te Roosendaal op 15 september 1880, op 31-jarige leeftijd met Petrus van Kastel (27 jaar oud), geboren te Hoeven op 10 augustus 1853, zoon van Willem van Kastel en Cornelia Voermans.
  Petrus is later getrouwd te Wouw op 10 februari 1887, op 33-jarige leeftijd met Elisabeth Sebregts (36 jaar oud), geboren te Wouw op 13 juli 1850, overleden aldaar op 22 december 1909, 59 jaar oud, dochter van Petrus Sebregts en Cornelia Luijsterburg.
 5. Johanna Paasen, geboren te Roosendaal en Nispen op 2 februari 1853, volgt onder X-dw.

IX-ce Marinus IJzermans, bouwman en arbeider, geboren te Roosendaal op 15 december 1817, wonende te Essen (BelgiŽ), overleden te Nispen-Essen op 5 januari 1882, 64 jaar oud, zoon van Jan IJsermans (VIII-as) en Johanna de Greef.

Marinus IJzermans vermelding in bevolkingsregister Rucphen op woensdag 15 maart 1871 Essen (B)
beroep : akkerbouwer
geboortedatum/-plaats/leeftijd : 15-12-1817 Roosendaal
vertrokken naar : Essen (B)

Marinus is getrouwd te Roosendaal op 9 mei 1847, op 29-jarige leeftijd (1) met Maria van Tilburg, landbouwster en arbeidster, geboren te Roosendaal en Nispen, dochter van Engelbert van Tilburg en Wilhelmina Dam. Uit dit huwelijk:

 1. Dina IJzermans, geboren te Roosendaal op 23 februari 1848, wonende te Wouw.
  Dina is getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 10 oktober 1883, op 35-jarige leeftijd met Cornelis Joossens (33 jaar oud), geboren te Stabroek (BelgiŽ) in het jaar 1850.
 2. Johannes IJzermans, geboren te Roosendaal en Nispen op 17 februari 1849, overleden aldaar op 27 februari 1849, 10 dagen oud.
 3. Willem IJzermans, geboren te Roosendaal en Nispen op 17 februari 1849, overleden aldaar op 28 februari 1849, 11 dagen oud.
 4. Johannes IJzermans, geboren te Roosendaal en Nispen op 17 november 1851.
 5. Wilhelmina IJzermans, geboren te Roosendaal en Nispen op 17 november 1851.
 6. Johanna IJzermans, geboren te Roosendaal en Nispen op 28 maart 1854.
 7. Anna Cornelia IJzermans, dienstmeid, geboren in april 1857, ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 19 juli 1880, 23 jaar oud.
Marinus is getrouwd te Roosendaal op 7 december 1859, op 41-jarige leeftijd (2) met Petronella Krijntjes (24 jaar oud), landbouwster, geboren te Roosendaal op 23 juni 1835, overleden te Nispen-Essen op 2 mei 1875, 39 jaar oud, dochter van Adrianus Krijntjes en Joanna van Loon. Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Maria IJzermans, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) in het jaar 1860, overleden te Roosendaal en Nispen op 8 juli 1917, 57 jaar oud.
  Johanna is getrouwd te Roosendaal op 11 januari 1887, op 27-jarige leeftijd met Marinus Gerardus Veraart, zoon van Cornelis Veraart en Cornelia Backx.
 2. Engelina IJzermans, geboren te Petrus Jongeneelen in het jaar 1867, volgt onder X-dx.
 3. Adriaan IJzermans, geboren te Rucphen op 29 juli 1870, volgt onder X-dy.

IX-cf Johannes Baptist IJzermans, landbouwer, geboren te Roosendaal op 28 juli 1819, zoon van Jan IJsermans (VIII-as) en Johanna de Greef.

Johannes is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 11 mei 1853, op 33-jarige leeftijd met Francisca van Tilburg, landbouwster. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina IJzermans, geboren te Roosendaal op 19 februari 1854.
 2. Wilhelmus IJzermans, geboren te Roosendaal en Nispen op 24 juli 1855.
  Wilhelmus is getrouwd te Halsteren op 10 januari 1903, op 47-jarige leeftijd met Anna Maria Moerbeek (25 jaar oud), geboren te Halsteren op 21 maart 1877 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Petrus Hubertus Bervaes), dochter van Jacobus Moerbeek en Johanna Beckx.
 3. Adriaan IJzermans, geboren te Roosendaal op 28 oktober 1856, volgt onder X-dz.
 4. Johanna IJzermans, geboren te Roosendaal en Nispen op 28 maart 1858.
 5. Engelina IJzermans, geboren te Steenbergen in het jaar 1862, volgt onder X-ea.

IX-cg Paulus IJzermans, landbouwer, geboren te Roosendaal op 25 maart 1821, overleden aldaar op 21 maart 1902 overlijdensoorzaak : pneumonie, 80 jaar oud, zoon van Jan IJsermans (VIII-as) en Johanna de Greef.

Paulus IJzermans vermelding in archief Parochie St. Jan in 1869 Roosendaal. Parochie St. Jan de Doper inv.nr. 1172 : Onderhandse akten van verhuur aan Paulus IJzermans, landbouwer, van een perceel bouwland in de Molentiend, kadastraal bekend sectie B nr. 783, 1869, 1887.
Paulus IJzermans vermelding in notarieel archief op maandag 19 maart 1894 Roosendaal. Inhoud akte : aankoop van land te Roosendaal door de Rooms Katholieke Parochiale Kerk van den Heiligen Joannes Baptista te Roosendaal, vertegenwoordigd door Cornelis Bernardus Dekkers, van Paulus IJzermans, beiden aldaar voor fl. 1.300,-.
Paulus IJzermans vermelding in notarieel archief op vrijdag 14 juni 1901 Roosendaal. Inhoud akte: transport door Paulus Eijzermans ook geschreven Paulus IJzermans en Johannes Petrus Eijzermans ook geschreven Johannes Petrus IJzermans, beiden te Roosendaal, aan Eugenius Henricus Maria van Welij te Roosendaal van een perceel weiland onder Roosendaal voor fl. 2.200,-.

Paulus is getrouwd te Zegge op 19 september 1860, op 39-jarige leeftijd met Lucia van Meel (41 jaar oud), geboren te Zegge op 10 april 1819, overleden te Roosendaal op 9 augustus 1895, 76 jaar oud, dochter van Pieter van Meel en Anna Maria van Loon. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Petrus IJzermans, geboren te Roosendaal op 1 december 1861, overleden te Boekel op 17 december 1936, 75 jaar oud.

IX-ch Christoffelina IJsermans, geboren te Roosendaal op 13 juni 1829, overleden te Oud Gastel op 3 december 1910, 81 jaar oud, dochter van Jan IJsermans (VIII-as) en Johanna de Greef.

Christoffelina is getrouwd te Roosendaal op 26 mei 1868, op 38-jarige leeftijd (1) met Adrianus van Meel (36 jaar oud), landbouwer, geboren te Rucphen op 11 december 1831, overleden te Roosendaal op 16 oktober 1872, 40 jaar oud, zoon van Pieter van Meel en Anna Maria van Loon. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria van Meel, geboren te Roosendaal op 13 maart 1869, overleden te Hilvarenbeek in het jaar 1943, 74 jaar oud.
 2. Petrus Johannes van Meel, geboren te Roosendaal op 4 december 1870, volgt onder X-eb.
 3. Johannes van Meel, geboren te Roosendaal en Nispen op 9 april 1872, overleden op 3 december 1887, 15 jaar oud.
Christoffelina is getrouwd te Roosendaal op 10 februari 1874, op 44-jarige leeftijd (2) met Jacobus Franciscus Broers, geboren te Halsteren, zoon van Jacobus Broers en Anna Catharina Dingemans.

IX-ci Wilhelmus Raats, arbeider, landbouwer en voerman, geboren te Wouw op 17 februari 1834, zoon van Petrus Raats en Adriana Cornelia Doggen (VIII-at).

Wilhelmus is getrouwd te Wouw op 27 augustus 1873, op 39-jarige leeftijd met Maria Elisabeth van Aarden (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op 2 september 1850, dochter van Maghiel van Aarden en Anna Cornelia Goossens. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Raats, geboren te Wouw op 26 januari 1874.
 2. Adriana Maria Raats, geboren te Wouw op 18 oktober 1875.
 3. Petronella Raats, geboren te Wouw op 12 oktober 1877.
  Petronella is getrouwd te Steenbergen op 27 april 1906, op 28-jarige leeftijd met Frans Buuron (30 jaar oud), geboren te Steenbergen op 18 december 1875, overleden te Roosendaal en Nispen op 13 december 1940, 64 jaar oud, zoon van Marijn Buuron en Dorothea Nagelkerken.
 4. Catharina Raats, geboren te Wouw op 5 november 1879.
  Catharina is getrouwd te Steenbergen op 20 april 1906, op 26-jarige leeftijd met Adriaan Musters (26 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1880, zoon van Antonij Musters en Johanna van Dijk.
 5. Elizabeth Raats, geboren te Wouw op 25 december 1881, volgt onder X-ec.
 6. Johanna Raats, geboren te Wouw op 6 januari 1884, overleden aldaar op 28 januari 1884, 22 dagen oud.
 7. Petrus Raats, geboren te Wouw op 17 december 1884, volgt onder X-ed.
 8. Johanna Raats, geboren te Wouw op 28 mei 1886.
  Johanna is getrouwd te Halsteren op 14 mei 1906, op 19-jarige leeftijd met Jacobus Antonius van Loon (33 jaar oud), geboren te Halsteren op 28 mei 1872 (doopgetuigen waren Bernard de Graauw en Petrus van Meel), zoon van Adrianus van Loon en Adriana Wilhelmina van Trijen.
  Jacobus Antonius van Loon vermelding in notarieel archief op maandag 29 april 1901 Lepelstraat. Inhoud akte : royement door 1. Johannes Cornelis van Loon te Lepelstraat, gemeente Halsteren, 2. Cornelis Johannes van Loon te Lepelstraat, gemeente Halsteren, 3. Johannes Petrus Bove te Halsteren, als gehuwd met Maria Cornelia van Loon, 4. Jacobus Antonius van Loon te Lepelstraat, gemeente Halsteren, van een hypothecaire inschrijving ten laste van Adriana Wilhelmina van Trijen, weduwe van Adrianus van Loon.
 9. Adrianus Raats, geboren op 20 juni 1887.
  Adrianus is getrouwd te Halsteren op 30 oktober 1909, op 22-jarige leeftijd met Johanna Cornelia Langenberg (18 jaar oud), geboren te Halsteren op 10 februari 1891 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Marijn Jan van Meel), dochter van Petrus Johannes Langenberg en Joanna Clobus.
 10. Dingena Raats, geboren te Wouw op 9 oktober 1888, overleden aldaar op 14 februari 1890, 1 jaar oud.
 11. Dingena Raats, geboren op 12 december 1889, overleden te Wouw op 9 maart 1890, 87 dagen oud.
 12. Philomena Raats, geboren te Wouw op 7 maart 1891, volgt onder X-ee.
 13. Dingena Raats, geboren te Wouw op 7 maart 1891, overleden aldaar op 30 oktober 1904, 13 jaar oud.

IX-cj Petronella Raats, landbouweres, geboren te Wouw op 29 juni 1835, overleden te Roosendaal en Nispen op 19 april 1917, 81 jaar oud, dochter van Petrus Raats en Adriana Cornelia Doggen (VIII-at).

Petronella is getrouwd te Wouw op 26 april 1865, op 29-jarige leeftijd met Antonij Maas (41 jaar oud), landbouwer en herbergier, geboren op 3 september 1823, overleden te Roosendaal en Nispen op 30 september 1888, 65 jaar oud, zoon van Marijn Maas en Petronella van Hoof. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Cornelis Maas, geboren te Wouw op 10 maart 1866, volgt onder X-ef.
 2. Ludovicus Maas, geboren te Wouw op 25 maart 1867, volgt onder X-eg.
 3. Levenloos Maas, geboren te Roosendaal en Nispen op 23 november 1869, overleden aldaar op 23 november 1869.
 4. Maria Cornelia Maas, herbergier, geboren te Roosendaal en Nispen op 24 maart 1872.
 5. Antonius Maas, geboren te Roosendaal en Nispen op 3 september 1875, overleden aldaar op 20 september 1875, 17 dagen oud.

IX-ck Anna Maria Raats, landbouweres, geboren te Wouw op 29 januari 1839, overleden op 12 november 1929, 90 jaar oud, dochter van Petrus Raats en Adriana Cornelia Doggen (VIII-at).

Anna is getrouwd te Wouw op 1 mei 1878, op 39-jarige leeftijd met Jacobus Nicolaas Roeken (38 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw op 4 december 1839, overleden aldaar op 29 september 1915, 75 jaar oud, zoon van Cornelius Roeken en Dijmphna Uijtdewilligen (IX-ac). Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Roeken, geboren te Wouw op 17 maart 1868 onwettig; naam van de vader in de akte niet vermeld; in de marge: erkend bij huwelijk van de ouders d.d. 01-05-1878., overleden aldaar op 6 oktober 1947, 79 jaar oud.
  Gerardus is getrouwd te Wouw op 30 april 1903, op 35-jarige leeftijd (1) met Johanna Adriana Krinkels (27 jaar oud), geboren te Wouw op 25 november 1875, overleden aldaar op 7 juli 1903, 27 jaar oud, dochter van Petrus Krinkels en Johanna Stuijts.
  Gerardus was gehuwd (2) met Anna Cornelia van Eekelen.
 2. Petrus Cornelis Roeken, landbouwer, geboren te Wouw op 11 juli 1879, overleden aldaar op 16 mei 1902, 22 jaar oud.
 3. Dimphna Cornelia Roeken, geboren te Wouw op 27 december 1880, overleden aldaar op 7 december 1891, 10 jaar oud.

IX-cl Johannes Raats, landbouwer en arbeider, geboren te Wouw op 10 november 1840, overleden aldaar op 14 december 1925, 85 jaar oud, zoon van Petrus Raats en Adriana Cornelia Doggen (VIII-at).

Johannes was gehuwd met Elisabeth Hertoghs. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Cornelis Raats, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) in het jaar 1884.
  Petrus is getrouwd te Steenbergen op 20 juni 1919, op 35-jarige leeftijd met Dimphna Jacoba Iriks (20 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1899, dochter van Martien Iriks en Joanna Jacoba van Meel.
 2. Petrus Raats, geboren te Wouw op 9 april 1891.
 3. Willem Raats, geboren te Wouw op 29 augustus 1892, overleden aldaar op 16 november 1892, 79 dagen oud.
 4. Maria Cornelia Raats, geboren te Wouw op 21 maart 1896, overleden aldaar op 12 augustus 1897, 1 jaar oud.

IX-cm Anna Cornelia Raats, geboren te Wouw op 9 februari 1846, dochter van Petrus Raats en Adriana Cornelia Doggen (VIII-at).

Anna is getrouwd te Wouw op 1 juni 1881, op 35-jarige leeftijd met Petrus van der Kar (47 jaar oud), herbergier en veehandelaar, geboren te Wouw op 14 maart 1834, overleden aldaar op 5 juli 1912, 78 jaar oud, zoon van Cornelis van der Kar en Anna Maria van Ackeren. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Cornelis van der Kar, geboren te Wouw op 8 juni 1882.
 2. Anna Maria van der Kar, geboren te Wouw op 13 oktober 1883, overleden aldaar op 21 januari 1884, 100 dagen oud.
 3. Petrus Adrianus van der Kar, geboren te Wouw op 24 oktober 1884.
 4. Maria Cornelia van der Kar, geboren te Wouw op 22 maart 1886, overleden aldaar op 16 december 1886, 269 dagen oud.
 5. Johanna Cornelia van der Kar, geboren te Wouw op 26 oktober 1887.
 6. Johanna Petronella van der Kar, geboren te Wouw op 16 mei 1889, overleden aldaar op 24 maart 1890, 312 dagen oud.

IX-cn Andries Franken, hovenier, geboren te Bergen op Zoom op 20 november 1813, overleden aldaar op 11 mei 1888, 74 jaar oud, zoon van Cornelius Franken en Elisabeth Doggen (VIII-av).

Andries is getrouwd te Bergen op Zoom op 21 mei 1841, op 27-jarige leeftijd met Maria Anna Dietvorst (24 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 28 november 1816, overleden aldaar op 13 maart 1898, 81 jaar oud, dochter van Dionisius Dietvorst en Cecilia de Klerk. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Franken, geboren te Bergen op Zoom op 9 april 1842 (doopgetuigen waren Dionisius Dietvorst en Cornelis Franken), volgt onder X-eh.
 2. Elisabeth Maria Franken, geboren te Bergen op Zoom op 10 juni 1844 (doopgetuigen waren Cornelia Franken en Dionisius Dietvorst).
  Elisabeth is getrouwd te Bergen op Zoom op 13 mei 1872, op 27-jarige leeftijd met Johannes van Eekelen (29 jaar oud), geboren te Wouw in het jaar 1843, zoon van Cornelis van Eekelen en Maria Schoonen.
 3. Dominicus Franken, geboren te Bergen op Zoom op 6 juli 1846 (doopgetuigen waren Cornelis Franken en Dionisius Dietvorst), overleden in het jaar 1911, 65 jaar oud.
 4. Johannes Franken, geboren te Bergen op Zoom op 26 november 1848 (doopgetuigen waren Cornelia Franken en Dionisius Dietvorst), overleden te Bergen op Zoom in het jaar 1848.
 5. Maria Anna Franken, geboren te Bergen op Zoom op 5 november 1849 (doopgetuigen waren Cornelis Franken en Johannes Dietvorst).
 6. Petrus Franken, geboren te Bergen op Zoom op 20 mei 1852 (doopgetuigen waren Dionisius Dietvorst en Petrus Franken), wonende te Bergen op Zoom (Haven C 74), overleden in het jaar 1910, 58 jaar oud.
 7. Cornelia Franken, geboren te Bergen op Zoom op 16 september 1854 (doopgetuigen waren Dionisius Dietvorst en Martinus Soffers), wonende te Bergen op Zoom (Moergrebstraat B 86).
  Cornelia is getrouwd te Bergen op Zoom op 8 juni 1891, op 36-jarige leeftijd met Petrus Paanen (36 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1855, zoon van Sebastiaan Paanen en Adriana Schuurbiers.
 8. Cecilia Elisabeth Franken, geboren te Bergen op Zoom op 23 februari 1857, wonende te Bergen op Zoom (Moergrebstraat B 89), overleden te Bergen op Zoom in het jaar 1859, 2 jaar oud.
 9. Anna Maria Franken, geboren te Bergen op Zoom op 9 juli 1858 (doopgetuigen waren Martinus Stoffers en Petrus Franken), volgt onder X-ei.
 10. Dionisius Franken, geboren te Bergen op Zoom op 9 augustus 1860, wonende te Bergen op Zoom (Moergrebstraat B 89), overleden in het jaar 1860.

IX-co Dominicus Franken, hovenier, geboren te Bergen op Zoom op 28 augustus 1816, overleden aldaar op 16 december 1898, 82 jaar oud, zoon van Cornelius Franken en Elisabeth Doggen (VIII-av).

Dominicus is getrouwd te Bergen op Zoom op 25 mei 1848, op 31-jarige leeftijd (1) met Maria Maas (26 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 14 maart 1822, overleden aldaar op 9 juni 1872, 50 jaar oud, dochter van Johannes Maas en Maria Schuurbiers. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Franken, geboren te Bergen op Zoom op 19 maart 1849 (doopgetuigen waren Cornelis Franken en Johannes Baptist van As), volgt onder X-ej.
 2. Elisabeth Franken, geboren te Bergen op Zoom op 6 december 1850 (doopgetuigen waren Johannes Maas en Adrianus Bakx), volgt onder X-ek.
 3. Andries Franken, geboren te Bergen op Zoom op 19 september 1853 (doopgetuigen waren Andries Franken en Petrus Herman), wonende te Bergen op Zoom (Weverskat E 153), overleden in het jaar 1857, 4 jaar oud.
 4. Martinus Franken, geboren te Bergen op Zoom op 14 mei 1856, wonende te Bergen op Zoom (Sint-Catharinaplein E 98), overleden te Antwerpen (BelgiŽ) in het jaar 1908, 52 jaar oud.
 5. Petrus Franken, geboren te Bergen op Zoom op 14 januari 1858 (doopgetuigen waren Petrus Franken en Marijn de Rooij), wonende te Bergen op Zoom (Goudenbloemstraat E 98).
 6. Jacoba Pieternella Franken, geboren te Bergen op Zoom op 10 januari 1861, volgt onder X-el.
 7. Johannes Franken, geboren te Bergen op Zoom op 21 april 1863, volgt onder X-em.
 8. Michaël Franken, geboren te Bergen op Zoom op 26 februari 1866, volgt onder X-en.
Dominicus is getrouwd te Bergen op Zoom op 9 september 1872, op 56-jarige leeftijd (2) met Adriana van Geel (36 jaar oud), geboren te Dinteloord op 7 maart 1836, overleden te Bergen op Zoom op 2 december 1873, 37 jaar oud, dochter van Marijn van Geel en Petronella de Bruijn.
Adriana is eerder getrouwd te Bergen op Zoom op 23 april 1868, op 32-jarige leeftijd met Laurentius Franken (59 jaar oud), kanonnier bij de artillerie en hovenier, gedoopt te Bergen op Zoom op 13 juli 1808 (doopgetuigen waren Joannes Steenbak en Maria Andriessen), overleden te Bergen op Zoom op 8 november 1871, 63 jaar oud, zoon van Martinus Franken en Johanna Proost. Laurentius is eerder getrouwd te Bergen op Zoom op 19 augustus 1833, op 25-jarige leeftijd met Petronella Jochems (31 jaar oud), hovenierster, geboren te Wouw (Oostelaar) op 20 november 1801, gedoopt te Wouw op 20 november 1801 (doopgetuigen waren Christianus Jochems en Elizabet Verbiest (namens Maria Heijnen)), overleden te Bergen op Zoom op 5 maart 1865, 63 jaar oud, dochter van Petrus Nicolaus Jochems en Petronilla Oerlemans. Uit dit huwelijk:
 1. Adreas Franken, geboren te Bergen op Zoom op 21 juni 1873, wonende te Bergen op Zoom (Sint-Antoniusstraat W 82), overleden in het jaar 1874, 1 jaar oud.

IX-cp Petrus Franken, hovenier, geboren te Bergen op Zoom op 14 februari 1825, zoon van Cornelius Franken en Elisabeth Doggen (VIII-av).

Petrus was gehuwd met Cornelia van Loon, geboren in het jaar 1829, dochter van Catharina van Loon. Uit dit huwelijk:

 1. Andries Franken, geboren te Bergen op Zoom op 18 mei 1855 (doopgetuigen waren Andries Franken en Johannes Willem de Jong), volgt onder X-eo.
 2. Cornelis Franken, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1861, volgt onder X-ep.

IX-cq Adriana Cornelia Dogge, arbeidster, geboren te Steenbergen op 1 september 1839, overleden aldaar op 31 maart 1908, 68 jaar oud, dochter van Cornelius Doggen (VIII-aw) en Dimphna Buurmans.

Adriana is getrouwd te Wouw op 31 oktober 1859, op 20-jarige leeftijd met Adrianus Oerlemans (31 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 5 december 1827, wonende te Wouw, zoon van Bernardus Oerlemans en Joanna Verboven. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Oerlemans, geboren te Wouw op 3 september 1860.
 2. Dimphna Oerlemans, geboren te Wouw op 2 maart 1862, overleden te Steenbergen op 20 oktober 1907, 45 jaar oud.
 3. Leendert Oerlemans, geboren te Wouw op 14 juli 1863, volgt onder X-eq.
 4. Cornelis Oerlemans, arbeider, geboren te Wouw op 3 december 1864.
  Cornelis is getrouwd te Steenbergen op 23 maart 1909, op 44-jarige leeftijd met Joanna Cornelia Veraart (42 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1867, overleden te Roosendaal en Nispen op 16 maart 1953, 86 jaar oud, dochter van Adrianus Veraart en Pieternella Adriana van den Kieboom.

IX-cr Kornelis Dogge, arbeider, geboren te Steenbergen in het jaar 1841, zoon van Cornelius Doggen (VIII-aw) en Dimphna Buurmans.

Kornelis is getrouwd te Steenbergen op 27 januari 1865, op 24-jarige leeftijd met Adriana van Geel (28 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1837, dochter van Gerard van Geel en Barbara Nagelkerken. Uit dit huwelijk:

 1. Gerard Dogge, geboren te Steenbergen op 24 april 1865, volgt onder X-er.
 2. Kornelis Dogge, geboren te Steenbergen op 12 juni 1867.
 3. Joanna Dogge, geboren te Steenbergen op 2 september 1869, volgt onder X-es.
 4. Petronella Adriana Dogge, geboren te Steenbergen op 1 februari 1872.
 5. Jan Dogge, geboren te Steenbergen op 11 mei 1873.

IX-cs Maria Jacoba Jaspers, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1836, dochter van Joannes Baptist Jaspers en Adriana Cornelia Doggen (VIII-ax).

Maria is getrouwd te Bergen op Zoom op 12 juli 1860, op 24-jarige leeftijd met Leonardus de Wit (24 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1836, zoon van Petrus de Wit en Anna Cornelia Dierkx. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Jacobus de Wit, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1869.
  Petrus is getrouwd te Bergen op Zoom op 16 oktober 1893, op 24-jarige leeftijd met Rebekka Philomena Rommers (23 jaar oud), geboren te Woensdrecht op 5 november 1869, dochter van Adrianus Rommers en Anna Cornelia Bruijnseels.

IX-ct Marijnus Doggen, landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op 9 januari 1841, overleden te Wouw op 25 december 1919, 78 jaar oud, zoon van Jacobus Doggen (VIII-ay) en Catharina van der Sanden.

Marijnus is getrouwd te Roosendaal op 2 mei 1866, op 25-jarige leeftijd met Anna Catharina Goetstouwers (17 jaar oud), landbouweres, geboren te Essen (BelgiŽ) op 10 januari 1849, dochter van Adrianus Goetstouwers en Petronella Denissen. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Catharina Doggen, geboren te Wouw op 31 juli 1867, volgt onder X-et.
 2. Jacobus Doggen, geboren te Wouw op 9 augustus 1868, volgt onder X-eu.
 3. Adriana Doggen, geboren te Wouw op 5 april 1880.
  Adriana is getrouwd te Wouw op 6 november 1902, op 22-jarige leeftijd met Lodewijk Suijkerbuijk (23 jaar oud), geboren te Halsteren op 19 december 1878, zoon van Pieter Jan Suijkerbuijk en Helena van de Kar.
 4. Adrianus Doggen, geboren te Wouw in het jaar 1882.
  Adrianus is getrouwd te Steenbergen op 11 mei 1910, op 28-jarige leeftijd met Petronella Gabriels (28 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1882, dochter van Johannes Gabriels en Johanna Bierbooms.

IX-cu Petrus Besters, geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op 28 december 1780, zoon van Cornelius Besters en Wilhelmina Schrauwen (VIII-ba).

Petrus is getrouwd te Wouw op 23 november 1814, op 33-jarige leeftijd met Willemijna Braat (24 jaar oud), geboren te Roosendaal in het jaar 1790, overleden te Wouw op 22 juli 1855, 65 jaar oud, dochter van Cornelis Braat en Elisabeth Damen.
Willemijna was weduwe van Martien Machielsen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Besters, geboren te Wouw in het jaar 1819.
  Cornelis is getrouwd te Steenbergen op 7 september 1849, op 30-jarige leeftijd met Anna Cornelia Landsknegt (26 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1823, dochter van Antonij Landsknegt en Joanna van Nassau.
 2. Martinus Besters, geboren te Wouw in het jaar 1824.
  Martinus was gehuwd met Cornelia van Tilburg, geboren te Steenbergen in het jaar 1823, overleden te Bergen op Zoom op 31 oktober 1881, 58 jaar oud, dochter van Jan van Tilburg en Adriana de Lauwer.
  Cornelia is later getrouwd te Steenbergen op 17 september 1852, op 29-jarige leeftijd met Jacobus Raats (35 jaar oud), landbouwersknecht en arbeider, geboren te Wouw op 12 februari 1817, overleden te Bergen op Zoom rond 31 oktober 1881, 64 jaar oud, zoon van Joannes Adrianus Raats en Petronilla Adrianus Houtepen. Jacobus is eerder getrouwd te Steenbergen op 4 maart 1852, op 35-jarige leeftijd met Adriana van Terheijden (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 13 juni 1828, overleden aldaar op 24 juni 1852, 24 jaar oud, dochter van Jakob van Terheijden en Dimphna Vromans.

IX-cv Cornelia Luijsterburgh, geboren te Wouw (Hazelaar) op 9 juni 1782, gedoopt te Wouw op 9 juni 1782, wonende aldaar, overleden aldaar op 1 januari 1861, 78 jaar oud, dochter van Cornelis Luijsterburgh (VIII-bb) en Catharina Doggen.

Cornelia is in ondertrouw gegaan te Wouw op 10 november 1804 met toestemming van Cornelis Luijsterburgh (vader van de bruid) en getrouwd te Roosendaal op 25 november 1804, op 22-jarige leeftijd met Jacobus Pieterse Kerstens (31 jaar oud), bouwman, geboren te Wouw (Boeink), gedoopt te Wouw op 19 januari 1773 (doopgetuigen waren Joannes Adriaanse Kerstens en Catharina Heijnen (namens Maria Hoppenbrouwers)), wonende te Roosendaal, overleden te Roosendaal en Nispen op 10 maart 1817, 44 jaar oud, zoon van Petrus Adriaanse Kerstens en Maria Adriaanse Hoppenbrouwers.

Bruidegom: Jacobus Kerstens - meerderjarig j.m., geboren en wonende onder Roosendaal. Bruid: Adriana Cornelia Luijsterburg - minderjarige j.d., geboren en wonende onder Wouw; bij ondertrouw heeft zij schriftelijk consent van haar vader Cornelis Luijsterburg overlegd. Ondertrouw: 10-11-1804. Opmerking: ondertrouw te Wouw; verklaring d.d. 25-11 inzake afkondigingen te Roosendaal, met afschrift van attestatie van ondertrouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieter Kerstens, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1797, overleden aldaar op 11 mei 1818, 21 jaar oud.
 2. Petronilla Kerstens, geboren te Wouw (Boeink) op 8 januari 1809, gedoopt te Wouw op 8 januari 1809 (doopgetuigen waren Cornelius Luijsterborg en Catharina Doggen (namens Maria Hoptenbrouwer)), overleden te Wouw op 30 april 1896, 87 jaar oud.
 3. Maria Catharina Kerstens, geboren te Wouw (Boeink) op 1 februari 1810, gedoopt te Wouw op 1 februari 1810 (doopgetuigen waren Adrianus Kerstens en Catharina Doggen), overleden te Wouw op 14 februari 1810, 13 dagen oud.
 4. Adriana Maria Kerstens, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1812, volgt onder X-ev.
 5. Joanna Kerstens, geboren te Wouw op 7 mei 1814, gedoopt te Wouw (Boeink) op 7 mei 1814, volgt onder X-ew.
 6. Petrus Kerstens, geboren te Roosendaal en Nispen op 1 augustus 1816.

IX-cw Elisabeth Luijsterburgh, bouweresse, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 9 mei 1784, overleden aldaar op 3 december 1862, 78 jaar oud, dochter van Cornelis Luijsterburgh (VIII-bb) en Catharina Doggen.

Elisabeth is getrouwd op 8 juli 1812 dispensatie verleend wegens bloedverwantschap in de 4e graad , op 28-jarige leeftijd met Joannes Mattheus Luijsterburg (32 jaar oud), bouwman, geboren te Wouw (Haink), gedoopt te Wouw op 8 januari 1780, overleden aldaar op 24 november 1851, 71 jaar oud, zoon van Mathijs Luijsterburg en Maria Lonken. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Luijsterburgh, geboren te Wouw op 15 augustus 1813.
 2. Johanna Luijsterburgh, geboren te Wouw op 27 augustus 1814.
 3. Johanna Luijsterburgh, landbouweres, geboren te Wouw op 22 februari 1818, overleden aldaar op 15 november 1870, 52 jaar oud.
  Johanna is getrouwd te Wouw op 9 juni 1859, op 41-jarige leeftijd met Adrianus van Eekelen (41 jaar oud), rentenier, geboren te Wouw op 22 januari 1818, overleden aldaar op 12 september 1888, 70 jaar oud, zoon van Petrus van Eekelen en Maria Coppens.
 4. Catharina Luijsterburg, geboren te Wouw op 23 februari 1823, volgt onder X-ex.
 5. Adrianus Luijsterburg, geboren te Wouw.
  Adrianus is getrouwd te Wouw op 16 november 1864 met Maria Uijttewilligen (40 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 11 mei 1824, overleden te Wouw op 21 oktober 1898, 74 jaar oud, dochter van Johannes Uijtdewilligen (IX-j) en Cornelia Potters.

IX-cx Cornelia Doggen, arbeidster, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 28 februari 1789, overleden aldaar op 31 augustus 1876, 87 jaar oud, dochter van Adrianus Cornelius Doggen (VIII-bd) en Cornelia Luijsterburg.

Cornelia is getrouwd te Wouw op 14 november 1834, op 45-jarige leeftijd met Jacobus van Tilburg (37 jaar oud), arbeider, geboren te Roosendaal in het jaar 1797, overleden te Wouw op 24 december 1874, 77 jaar oud, zoon van Joannes van Tilburg en Adriana Kerstens. Uit dit huwelijk:

 1. Willemina van Tilburg, geboren te Wouw op 19 april 1852, overleden aldaar op 17 juli 1922, 70 jaar oud.

IX-cy Antonius Doggen, landbouwer en bouwman, geboren te Wouw (Westelaar) op 21 maart 1791, gedoopt te Wouw op 21 maart 1791, overleden aldaar op 8 februari 1874, 82 jaar oud, zoon van Adrianus Cornelius Doggen (VIII-bd) en Cornelia Luijsterburg.

Antonius is getrouwd te Wouw op 30 maart 1826, op 35-jarige leeftijd met Maria Anna de Bruijn (24 jaar oud), geboren te Wouw (Spellestraat) op 9 juli 1801, gedoopt te Wouw op 9 juli 1801 (doopgetuige was Joannes de Bruijn), overleden te Wouw op 3 december 1867, 66 jaar oud, dochter van Josephus de Bruijn en Johanna de Bruijn. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Doggen, geboren te Roosendaal en Nispen op 22 juli 1827, volgt onder X-ey.
 2. Cornelis Doggen, geboren te Roosendaal en Nispen op 10 november 1828.
 3. Joannes Doggen, geboren te Roosendaal en Nispen op 26 juli 1831.
 4. Adriana Cornelia Doggen, geboren te Roosendaal en Nispen op 25 december 1833, overleden aldaar op 13 september 1835, 1 jaar oud.
 5. Adriana Cornelia Doggen, geboren te Roosendaal en Nispen op 26 oktober 1836, ongehuwd overleden aldaar op 4 december 1859, 23 jaar oud.
 6. Adriana Catharina Doggen, geboren te Roosendaal en Nispen op 12 maart 1838, volgt onder X-ez.
 7. Antonij Doggen, geboren te Roosendaal en Nispen op 6 november 1842, overleden aldaar op 6 maart 1844, 1 jaar oud.

IX-cz Adrianus Matthijsse Doggen, bouwman en landbouwer, geboren te Wouw (Westelaar) op 30 januari 1797, gedoopt te Wouw op 31 januari 1797, overleden aldaar op 16 juni 1841, 44 jaar oud, zoon van Matthijs Doggen en Cornelia Cornelisse Doggen (VIII-bf).

Adrianus is getrouwd te Wouw op 7 juni 1828, op 31-jarige leeftijd met Johanna Verbraak (27 jaar oud), landbouwster, geboren te Wouw op 24 februari 1801, gedoopt aldaar op 24 februari 1801 (doopgetuigen waren Joannes Gustenhoven en Antonia Vrients), overleden te Wouw op 24 augustus 1877, 76 jaar oud, dochter van Jacobus Adriaanse Verbraak en Anna Maria Vrients. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia Doggen, geboren te Wouw in het jaar 1831, volgt onder X-fa.
 2. Jacoba Doggen, geboren te Wouw op 7 mei 1835, volgt onder X-fb.
 3. Matthijs Doggen, geboren te Wouw op 26 april 1838, volgt onder X-fc.
 4. Adriana Doggen, geboren te Wouw in het jaar 1842, volgt onder X-fd.

IX-da Rochus Gerardus Doggen, landbouwer, geboren te Wouw (Westelaar) op 16 mei 1802, gedoopt te Wouw op 16 mei 1802, overleden te Roosendaal op 8 augustus 1832, 30 jaar oud, zoon van Matthijs Doggen en Cornelia Cornelisse Doggen (VIII-bf).

Rochus is getrouwd te Roosendaal op 23 mei 1831, op 29-jarige leeftijd met Adriana Cornelia van Heijst (25 jaar oud), gedoopt te Roosendaal op 2 juni 1805 (doopgetuige was Joanna van Heijst (voor zich en Joanne Loos)), overleden te Wouw op 18 oktober 1897, 92 jaar oud, dochter van Cornelius van Heijst en Joanna Loos.
Adriana is later getrouwd te Roosendaal op 14 januari 1838, op 32-jarige leeftijd met Marinus van Dingen (24 jaar oud), wagenmaker, geboren te Schooten (BelgiŽ) in het jaar 1814, overleden te Wouw op 4 juli 1906, 92 jaar oud, zoon van Jasper Francis van Dingen en Cornelia van Dun. Uit dit huwelijk:

 1. Matheus Doggen, geboren te Roosendaal en Nispen op 21 maart 1832, volgt onder X-fe.

IX-db Johannes Matthijsse Doggen, bouwman, geboren te Wouw (Westelaar) op 8 april 1807, gedoopt te Wouw op 8 april 1807, overleden aldaar op 20 januari 1886, 78 jaar oud, zoon van Matthijs Doggen en Cornelia Cornelisse Doggen (VIII-bf).

Johannes is getrouwd te Wouw op 11 mei 1835, op 28-jarige leeftijd met Maria Cornelia Vos (25 jaar oud), bouweresse, geboren te Heerle (NB) op 8 februari 1810, gedoopt te Wouw op 8 februari 1810 (doopgetuigen waren Adrianus Govertse Uijtdewilligen en Gertrudis Vos), overleden te Wouw op 2 maart 1867, 57 jaar oud, dochter van Gerardus Vos en Catharina Elisabeth Govaerts Uijtdewilligen. Uit dit huwelijk:

 1. Matthijs Doggen, geboren te Wouw op 22 februari 1836, overleden aldaar op 29 juli 1843, 7 jaar oud.
 2. Gerardus Doggen, geboren te Wouw op 9 maart 1838.
 3. Cornelia Doggen, geboren te Wouw op 3 augustus 1840, volgt onder X-ff.
 4. Govert Doggen, geboren te Wouw op 21 april 1843, volgt onder X-fg.
 5. Matthijs Doggen, geboren te Wouw op 25 februari 1847, volgt onder X-fh.
 6. Catharina Elisabeth Doggen, landbouwster, geboren op 22 oktober 1849, overleden te Wouw op 26 december 1910, 61 jaar oud.
  Catharina is getrouwd te Wouw op 16 mei 1881, op 31-jarige leeftijd met Jacobus Damen, geboren te Essen (BelgiŽ) in het jaar 1852, volgt onder X-bf.
 7. Johannes Doggen, geboren te Wouw op 4 juni 1854, overleden aldaar op 26 februari 1858, 3 jaar oud.

IX-dc Gerardus Doggen, landbouwer en bouwman, geboren te Wouw op 17 november 1811, overleden aldaar op 12 juli 1859, 47 jaar oud, zoon van Matthijs Doggen en Cornelia Cornelisse Doggen (VIII-bf).

Gerardus is getrouwd te Wouw op 9 mei 1834, op 22-jarige leeftijd (1) met Petronella Brouwers (19 jaar oud), landbouwster, geboren te Wouw in het jaar 1815, overleden aldaar op 21 juli 1843, 28 jaar oud, dochter van Michiel Brouwers en Antonia Mens. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia Doggen, geboren te Wouw op 26 maart 1835, overleden te Roosendaal en Nispen op 21 augustus 1915, 80 jaar oud.
 2. Matthijs Doggen, gedoopt te Wouw op 6 maart 1837, volgt onder X-fi.
 3. Elizabeth Doggen, geboren te Wouw op 18 maart 1838, overleden aldaar op 10 november 1849, 11 jaar oud.
 4. Adriana Cornelia Doggen, geboren te Wouw op 5 oktober 1839, overleden aldaar op 8 juli 1843, 3 jaar oud.
Gerardus is getrouwd te Wouw op 27 mei 1846, op 34-jarige leeftijd (2) met Wilhelmina Mouwen (21 jaar oud), bouweresse, geboren te Wouw op 13 november 1824, overleden aldaar op 15 juli 1886, 61 jaar oud, dochter van Arnoldus Mouwen en Maria Tirions. Uit dit huwelijk:
 1. Arnoldus Doggen, geboren te Wouw op 7 december 1846, volgt onder X-fj.
 2. Pieternella Doggen, geboren te Wouw op 17 januari 1848, overleden aldaar op 18 maart 1924, 76 jaar oud.
 3. Antonius Doggen, landbouwer, geboren te Wouw op 25 maart 1849, overleden aldaar op 5 oktober 1910, 61 jaar oud.
 4. Adriana Cornelia Doggen, geboren te Wouw op 26 mei 1851, overleden aldaar op 1 maart 1886, 34 jaar oud.
 5. Maria Elisabeth Doggen, geboren te Wouw op 1 november 1853, overleden aldaar op 10 maart 1917, 63 jaar oud.
 6. Adriana Doggen, geboren te Wouw op 31 december 1854.
 7. Adrianus Doggen, geboren te Wouw op 2 augustus 1856, overleden te 's-Hertogenbosch op 6 september 1923, 67 jaar oud.
 8. Johanna Doggen, geboren te Wouw op 29 mei 1858, overleden aldaar op 27 november 1858, 182 dagen oud.
 9. Antonetta Doggen, geboren te Wouw op 29 mei 1858, overleden aldaar op 13 maart 1859, 288 dagen oud.

IX-dd Adriana Cornelia Doggen, geboren te Wouw (Haink) op 14 mei 1796, gedoopt te Wouw op 14 mei 1796, overleden aldaar op 24 augustus 1836, 40 jaar oud, dochter van Cornelius Doggen (VIII-bg) en Elisabeth de Bruijn.

Adriana is getrouwd te Wouw op 16 juni 1823, op 27-jarige leeftijd met Cornelius Luijsterburg (32 jaar oud), bouwman, geboren te Wouw op 6 mei 1791, gedoopt aldaar op 6 mei 1791 (doopgetuigen waren Leonardus van der Beeck en Elizabeth Luijsterburg), zoon van Dominicus Luijsterburg en Maria Catharina Sips.
Cornelius is later getrouwd te Rucphen op 22 augustus 1839, op 48-jarige leeftijd met Jacoba Hellemons (26 jaar oud), landbouwster, geboren te Rucphen in het jaar 1813, dochter van Wilhelmus Hellemons en Adriana van Hennevelt. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Luijsterburg, geboren te Wouw op 21 augustus 1836, overleden aldaar op 21 augustus 1836.

IX-de Wilhelmina Doggen, geboren te Wouw (Haink) op 3 augustus 1803, gedoopt te Wouw op 3 augustus 1803, overleden te Roosendaal op 16 juni 1858, 54 jaar oud, dochter van Cornelius Doggen (VIII-bg) en Elisabeth de Bruijn.

Wilhelmina is getrouwd te Roosendaal op 8 mei 1827, op 23-jarige leeftijd met Adrianus Vos (28 jaar oud), bouwman en rentenier, geboren te Wouw (Vinkenbroek) op 26 oktober 1798, gedoopt te Wouw op 26 oktober 1798 (doopgetuigen waren Gerardus Vos en Cornelia Vos (namens Cornelia de Wael)), overleden te Wouw op 10 januari 1891, 92 jaar oud, zoon van Marijnus Vos en Antonia de Wael. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Vos, geboren te Roosendaal op 31 maart 1828, volgt onder X-fk.
 2. Elisabeth Vos, geboren te Roosendaal en Nispen op 31 oktober 1830, volgt onder X-fl.
 3. Marinus Vos, jager, geboren te Roosendaal in het jaar 1834, overleden te Wouw op 23 april 1887, 53 jaar oud.
 4. Adrianus Vos, geboren te Roosendaal en Nispen op 21 maart 1836, volgt onder X-fm.
 5. Antonia Vos, geboren te Roosendaal en Nispen op 21 april 1839, volgt onder X-fn.
 6. Adriana Cornelia Vos, geboren te Roosendaal en Nispen op 21 april 1839, volgt onder X-fo.
 7. Gerardus Wilhelmus Vos, geboren te Roosendaal en Nispen op 5 augustus 1842, overleden aldaar op 6 januari 1847, 4 jaar oud.
 8. Johannes Vos, geboren te Roosendaal en Nispen op 27 april 1845, overleden aldaar op 27 maart 1919, 73 jaar oud.
  Johannes is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 16 mei 1878, op 33-jarige leeftijd met Henrica Johanna Aarden (24 jaar oud), geboren te Wouw op 10 mei 1854, overleden te Roosendaal en Nispen op 18 juli 1920, 66 jaar oud, dochter van Petrus Aarden en Johanna de Bruijn.

IX-df Joannes Uijtdewilligen, arbeider, geboren te Wouw (Westelaar) op 2 februari 1798, gedoopt te Wouw op 2 februari 1798, overleden op 21 februari 1881, 83 jaar oud, zoon van Adrianus Govaerse Uijtdewilligen (VIII-bh) en Cornelia van der Beeck.

Joannes is getrouwd te Wouw op 31 mei 1839, op 41-jarige leeftijd met Cornelia van Aarden (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Roosendaal op 19 april 1818, overleden te Wouw op 8 februari 1862, 43 jaar oud, dochter van Johannes Baptist van Aarden en Maria Schillemans. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Uijtdewillegen, geboren te Wouw in het jaar 1840, volgt onder X-fp.
 2. Johanna Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 29 maart 1841, overleden aldaar op 27 juli 1842, 1 jaar oud.
 3. Godefridus Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 23 februari 1843.
 4. Cornelis Johannes Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 8 maart 1844, volgt onder X-fq.
 5. Anna Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 27 april 1845, volgt onder X-fr.
 6. Franciscus Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 10 augustus 1846, overleden aldaar op 9 maart 1847, 211 dagen oud.
 7. Joanna Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 30 augustus 1847, overleden aldaar op 16 april 1849, 1 jaar oud.
 8. Maria Elisabeth Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 12 november 1848.
 9. Goverdina Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 8 april 1851, volgt onder X-fs.
 10. Joanna Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 28 juli 1853, volgt onder X-ft.
 11. Adriana Maria Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 19 april 1855, overleden op 26 maart 1856, 342 dagen oud.
 12. Adriana Maria Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Bergen op Zoom op 14 mei 1856, volgt onder X-fu.
 13. Levenloos Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 2 juli 1857, overleden aldaar op 2 juli 1857.
 14. Johanna Maria Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 23 november 1858.
  Johanna is getrouwd te Halsteren op 4 mei 1892, op 33-jarige leeftijd met Johannis Mulders (32 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel in het jaar 1860, zoon van Antonij Mulders en Catharina van der Heijden.
 15. Maria Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 8 februari 1862.

IX-dg Leonardus Uijtdewilligen, landbouwer en dagloner, geboren te Wouw (Westelaar) op 4 januari 1803, gedoopt te Wouw op 4 januari 1803, overleden aldaar op 25 juli 1877, 74 jaar oud, zoon van Adrianus Govaerse Uijtdewilligen (VIII-bh) en Cornelia van der Beeck.

Leonardus is getrouwd te Wouw op 19 augustus 1836, op 33-jarige leeftijd met Dingena Mens (21 jaar oud), bouweresse, geboren te Wouw op 29 oktober 1814, overleden aldaar op 19 mei 1876, 61 jaar oud, dochter van Jasper Mens en Johanna de Klerk. Uit dit huwelijk:

 1. Govert Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 14 juli 1837.
 2. Anna Maria Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 29 december 1839, volgt onder X-fv.
 3. Adrianus Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 21 maart 1842, ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 11 februari 1892, 49 jaar oud.
 4. Franciscus Uijtdewilligen, landbouwer, geboren te Wouw op 30 juni 1844, overleden aldaar op 11 mei 1881, 36 jaar oud.
 5. Adriana Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 23 oktober 1845, overleden aldaar op 5 april 1865, 19 jaar oud.
 6. Johanna Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 29 oktober 1848.
 7. Maria Catharina Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 4 september 1851, volgt onder X-fw.
 8. Dijmphna Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 3 april 1856, volgt onder X-fx.
 9. Anna Maria Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 6 april 1859, overleden aldaar op 10 april 1861, 2 jaar oud.

X-a Cornelius Hoendervangers, geboren te Wouw op 24 september 1794, gedoopt aldaar op 24 september 1794, zoon van Marijn Hoendervangers en Maria Hertogh (IX-a).

Cornelius is getrouwd te Roosendaal op 9 februari 1817, op 22-jarige leeftijd met Adriana van Tiggelen (23 jaar oud), geboren te Heerle (NB) op 10 december 1793, gedoopt te Wouw op 10 december 1793 (doopgetuigen waren Leonardus Koeck en Gertrudis Mulders), dochter van Matthijs van Tiggelen en Maria Quick. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Hoendervangers, geboren te Wouw in het jaar 1818, volgt onder XI-a.
 2. Matthijs Hoendervangers, geboren te Steenbergen in het jaar 1820, volgt onder XI-b.
 3. Jan Hoendervangers, geboren te Steenbergen in het jaar 1822.
  Jan is getrouwd te Steenbergen op 19 februari 1959, op 137-jarige leeftijd met Maria Zonruiter (123 jaar oud), geboren te Stavenisse in het jaar 1836, dochter van Jacob Zonruiter en Maria Breur.
  Maria is eerder getrouwd te Steenbergen op 30 juli 1864, op 28-jarige leeftijd met Kornelis van Loon (39 jaar oud), geboren in het jaar 1825, zoon van Adriaan van Loon en Anna Maria van Tilburg.
 4. Pieter Hoendervangers, geboren te Wouw in het jaar 1827, volgt onder XI-c.
 5. Anna Maria Hoendervangers, geboren te Steenbergen op 18 december 1833, volgt onder XI-d.

X-b Maria Hoendervangers, dagloonster, geboren te Wouw (Vinkenbroek) op 15 februari 1805, gedoopt te Wouw op 15 februari 1805, overleden aldaar op 25 april 1871, 66 jaar oud, dochter van Marijn Hoendervangers en Maria Hertogh (IX-a).

Maria was gehuwd met Adrianus Wierickx, arbeider en dagloner, geboren te Nispen-Essen op 6 maart 1810, overleden te Wouw op 16 april 1871, 61 jaar oud, zoon van Joannes Wierickx en Anna Catharina Oerlemans.
Adrianus is eerder getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 29 april 1833, op 23-jarige leeftijd met Maria Catharina Quick (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Essen (BelgiŽ) op 15 december 1809 over d'Aa (RK), dochter van Petrus Quick en Catharina Bastiaensen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Wierickx, geboren te Wouw op 23 mei 1845.
  Maria is getrouwd te Bergen op Zoom op 18 oktober 1880, op 35-jarige leeftijd met Petrus Johannes Franken (29 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom (Zuidmolenstraat I 64) op 24 oktober 1850 (doopgetuigen waren Arnoldus Franken en Adrianus Musters), zoon van Martinus Antonius Franken en Helena Hopmans.
  Petrus is eerder getrouwd te Bergen op Zoom op 8 februari 1877, op 26-jarige leeftijd met Petronella Kommers (26 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1851, dochter van Marijnus Kommers en Cornelia Schuurbiers.
 2. Adrianus Wierickx, geboren te Wouw op 17 juli 1847.

X-c Maria Anna Costermans, bouweresse, geboren te Moerstraten (NB) op 8 december 1806, gedoopt te Wouw op 8 december 1806, overleden aldaar op 5 september 1878, 71 jaar oud, dochter van Marijn Costermans en Jacoba van Osta (IX-b).

Maria is getrouwd te Wouw op 27 september 1830, op 23-jarige leeftijd met Jacobus Adriaanse Coppens (26 jaar oud), karreman en vrachtrijder, geboren te Wouw op 5 augustus 1804, gedoopt aldaar op 5 augustus 1804 (doopgetuigen waren Cornelius Paasen en Anna Maria Francken), overleden te Wouw op 16 december 1878, 74 jaar oud, zoon van Adriaan Coppens en Wilhelmijna Paasen. Uit dit huwelijk:

 1. Willemijna Coppens, geboren te Wouw op 4 april 1831, volgt onder XI-e.
 2. Petrus Coppens, voerman, geboren te Wouw op 11 december 1832, wonende te Bergen op Zoom, ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 8 augustus 1881 overlijdensoorzaak : gastro-enteritis, 48 jaar oud.
 3. Levenloos Coppens, geboren te Wouw op 1 oktober 1834, overleden aldaar op 1 oktober 1834.
 4. Cornelis Coppens, geboren te Wouw op 2 september 1835, volgt onder XI-f.
 5. Jacobus Coppens, geboren te Wouw op 14 mei 1837, overleden aldaar op 21 augustus 1838, 1 jaar oud.
 6. Maria Jacoba Coppens, geboren te Wouw in het jaar 1838, overleden aldaar op 21 maart 1840, 2 jaar oud.
 7. Marijnus Coppens, geboren te Wouw op 31 december 1840, volgt onder XI-g.
 8. Elisabeth Coppens, geboren te Wouw op 24 maart 1842, overleden aldaar op 18 november 1843, 1 jaar oud.
 9. Jacobus Coppens, geboren te Wouw op 26 juli 1843, volgt onder XI-h.
 10. Jacoba Coppens, geboren te Wouw op 11 augustus 1845, overleden aldaar op 20 augustus 1860, 15 jaar oud.
 11. Elisabeth Coppens, geboren te Wouw op 26 augustus 1848, overleden aldaar op 13 oktober 1848, 48 dagen oud.

X-d Adriana Cornelia Mens, arbeidster, geboren te Wouw (Westelaar) op 17 april 1800, gedoopt te Wouw op 17 april 1800, dochter van Cornelis Mens en Joanna Bierbooms (IX-d).

Adriana is getrouwd te Wouw op 5 oktober 1820, op 20-jarige leeftijd met Pieter Verbraak (22 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op 18 maart 1798, zoon van Joannes Verbraak en Dijmphena Luijsterburg. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Verbraak, arbeidster, geboren te Wouw op 20 november 1822, overleden aldaar op 18 mei 1861, 38 jaar oud.
  Johanna is getrouwd te Wouw op 7 mei 1850, op 27-jarige leeftijd met Johannes van Heijst (30 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw in het jaar 1820, overleden aldaar op 2 januari 1872, 52 jaar oud, zoon van Marijn van Heijst en Johanna Uijtdewilligen.
  Johannes was later gehuwd met Johanna Cornelia Klaassen.
 2. Johannes Verbraak, geboren te Wouw op 18 september 1824, volgt onder XI-i.
 3. Adriaan Verbraak, geboren te Wouw op 19 november 1826, overleden aldaar op 26 juni 1830, 3 jaar oud.
 4. Cornelis Verbraak, geboren te Wouw op 6 november 1829, volgt onder XI-j.
 5. Maria Verbraak, geboren te Wouw op 30 mei 1832.
  Maria is getrouwd te Wouw op 16 april 1857, op 24-jarige leeftijd (1) met Cornelis de Rooij, geboren te Rucphen, zoon van Cornelis de Rooij en Antonetta van den Maagdenberg.
  Maria is getrouwd te Wouw op 8 april 1872, op 39-jarige leeftijd (2) met Antonius de Beer, geboren te Roosendaal en Nispen, zoon van Cornelis de Beer en Joanna van der Feesten.
 6. Antonius Verbraak, geboren te Wouw op 19 augustus 1834, volgt onder XI-k.
 7. Adrianus Verbraak, geboren te Wouw op 8 oktober 1836, overleden aldaar op 26 november 1836, 49 dagen oud.
 8. Adrianus Verbraak, geboren te Wouw op 18 oktober 1837, volgt onder XI-l.
 9. Catharina Verbraak, geboren te Wouw op 10 januari 1839, volgt onder XI-m.
 10. Pieter Verbraak, geboren te Wouw op 23 februari 1841, overleden aldaar op 12 januari 1842, 323 dagen oud.
 11. Anthonet Verbraak, geboren te Wouw op 23 februari 1841, overleden te Dongen op 28 januari 1842, 339 dagen oud.

X-e Adriana Cornelia Bierbooms, geboren te Roosendaal en Nispen op 11 maart 1825, overleden te Wouw op 11 december 1893, 68 jaar oud, dochter van Joannes Jansse Bierbooms (IX-e) en Cornelia van den Boom.

Adriana is getrouwd te Wouw op 18 juli 1848, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Verbraak (30 jaar oud), schoenmaker, geboren te Wouw in het jaar 1818, zoon van Jacobus Janse Verbraak en Maria Verbraak. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Verbraak, geboren te Wouw op 31 mei 1849, overleden te Essen (BelgiŽ) op 10 augustus 1859, 10 jaar oud.
 2. Jacobus Johannes Verbraak, geboren te Wouw op 14 april 1851.
 3. Franciscus Constantinus Verbraak, geboren te Wouw op 25 augustus 1859, volgt onder XI-n.
 4. Johanna Maria Verbraak, geboren te Wouw op 16 augustus 1861, overleden aldaar op 18 maart 1888, 26 jaar oud.

X-f Johannes Mens, schoenmaker, geboren te Wouw (Oostelaar) op 7 april 1810, gedoopt te Wouw op 7 april 1810, overleden aldaar op 17 december 1893, 83 jaar oud, zoon van Josephus Mens en Anna Cornelia Bierbooms (IX-f).

Johannes was gehuwd met Maria Cornelia van Dongen, geboren te Wouw op 29 juni 1810, overleden aldaar op 3 juli 1876, 66 jaar oud, dochter van Cornelis van Dongen en Maria Costermans. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Mens, geboren te Wouw op 24 februari 1845, volgt onder XI-o.
 2. Johanna Cornelia Mens, geboren te Wouw in het jaar 1849, volgt onder XI-p.
 3. Adriana Maria Mens, geboren te Wouw.
  Adriana is getrouwd te Wouw op 9 september 1875 met Martien Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 14 juni 1845, volgt onder X-bb.

X-g Cornelis Mens, dagloner en arbeider, geboren te Wouw op 5 september 1818, zoon van Josephus Mens en Anna Cornelia Bierbooms (IX-f).

Cornelis is getrouwd te Wouw op 28 juni 1842, op 23-jarige leeftijd met Maria de Rijk (26 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 9 september 1815, overleden te Wouw op 16 juni 1885, 69 jaar oud, dochter van Jan de Rijk en Cornelia Hagenaars. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Mens, geboren te Roosendaal in het jaar 1841, volgt onder XI-q.
 2. Petrus Mens, geboren te Wouw in het jaar 1845, ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 21 februari 1929, 84 jaar oud.
 3. Josephus Mens, geboren te Wouw op 25 augustus 1853.
 4. Antonius Mens, geboren te Wouw op 3 oktober 1857.

X-h Anna Maria Mens, geboren te Wouw op 15 november 1821, overleden aldaar op 20 mei 1917, 95 jaar oud, dochter van Josephus Mens en Anna Cornelia Bierbooms (IX-f).

Anna is getrouwd te Wouw op 17 februari 1862, op 40-jarige leeftijd met Jan van Gils (50 jaar oud), arbeider en landbouwer, geboren te Roosendaal op 7 november 1811, zoon van Jacobus van Gils en Maria Joren.
Jan is eerder getrouwd te Wouw op 25 juli 1843, op 31-jarige leeftijd met Elisabeth van Eekelen (24 jaar oud), arbeidster en landbouwster, geboren te Bergen op Zoom op 19 maart 1819, overleden te Roosendaal en Nispen op 27 december 1858, 39 jaar oud, dochter van Paschasius Niclaessen van Eekelen en Maria Augustijn. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Elisabeth van Gils, geboren op 2 maart 1863.
  Anna was gehuwd met Gerardus de Regt, geboren op 20 maart 1862, overleden op 7 augustus 1936, 74 jaar oud, zoon van Marijn de Regt en Johanna van Meel.

X-i Petrus Mens, arbeider, geboren te Wouw op 7 mei 1830, overleden aldaar op 2 juni 1896, 66 jaar oud, zoon van Josephus Mens en Anna Cornelia Bierbooms (IX-f).

Petrus is getrouwd te Roosendaal op 26 juli 1863, op 33-jarige leeftijd met Anna Cornelia van Ginderen (30 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) in het jaar 1833, dochter van Josephus van Ginderen en Maria Petronella de Crom. Uit dit huwelijk:

 1. Josephus Mens, geboren te Roosendaal en Nispen op 19 maart 1865.
  Josephus is getrouwd te Woensdrecht op 24 november 1897, op 32-jarige leeftijd met Maria Catharina Brooijmans (28 jaar oud), geboren te Ossendrecht in het jaar 1869, dochter van Wilhelmus Brooijmans en Johanna Catharina van Hoof.

X-j Helena Bierbooms, geboren te Roosendaal en Nispen op 22 oktober 1841, overleden aldaar op 17 juni 1893, 51 jaar oud, dochter van Cornelius Bierbooms (IX-g) en Johanna Luijsterbrug.

Helena is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 20 augustus 1867, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Oonincx (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Etten op 29 juli 1838, overleden te Roosendaal en Nispen op 29 december 1914 overlijdensoorzaak : apoplexia cerebri, 76 jaar oud, zoon van Simon Oonincx en Adriana Jacobs. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Oonincx, geboren te Roosendaal en Nispen op 5 juni 1868, ongehuwd overleden aldaar op 3 mei 1901, 32 jaar oud.
 2. Cornelis Oonincx, geboren te Roosendaal op 22 juli 1869, volgt onder XI-r.
 3. Johanna Oonincx, geboren te Roosendaal en Nispen op 4 november 1870, overleden aldaar op 29 juni 1887, 16 jaar oud.
 4. Anna Maria Oonincx, geboren te Roosendaal en Nispen op 31 oktober 1871, volgt onder XI-s.
 5. Petrus Oonincx, geboren te Roosendaal en Nispen op 30 november 1875, overleden aldaar op 3 december 1875, 3 dagen oud.
 6. Petronella Oonincx, geboren te Roosendaal en Nispen op 1 september 1876, overleden aldaar op 3 september 1876, 2 dagen oud.
 7. Levenloos Oonincx, geboren te Roosendaal en Nispen op 1 september 1876, overleden aldaar op 1 september 1876.
 8. Petrus Oonincx, geboren te Roosendaal en Nispen op 20 augustus 1877, overleden aldaar op 11 januari 1893, 15 jaar oud.
 9. Simon Adrianus Oonincx, geboren te Roosendaal en Nispen op 15 april 1879.
  Simon is getrouwd te Roosendaal op 15 mei 1905, op 26-jarige leeftijd met Johanna Henrica Brouwers, geboren te Roosendaal en Nispen, dochter van Jacobus Adrianus Brouwers en Dimphna van Nassau.
 10. Johannes Oonincx, geboren te Roosendaal en Nispen op 15 mei 1881.

X-k Johannes Luijks, arbeider, geboren te Wouw op 14 april 1814, overleden aldaar op 14 maart 1865, 50 jaar oud, zoon van Marijn Luijks en Antonia Johannes Bierbooms (IX-h).

Johannes is getrouwd te Wouw op 3 mei 1844, op 30-jarige leeftijd met Anna Cornelia Linders (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Bergen op Zoom op 15 maart 1817, overleden te Wouw op 13 april 1887, 70 jaar oud, dochter van Adrianus Linders en Elisabeth Brouwers. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Luijks, geboren te Wouw op 30 januari 1845, volgt onder XI-t.
 2. Adrianus Luijks, geboren te Woensdrecht op 2 juli 1847, volgt onder XI-u.
 3. Johanna Adriana Luijkx, geboren te Ossendrecht op 8 september 1851, volgt onder XI-v.
 4. Antonius Marinus Luijks, geboren te Ossendrecht op 2 juli 1857, overleden te Wouw op 28 december 1909, 52 jaar oud.
  Antonius was gehuwd met Catharina van den Brand.
 5. Antonetta Luijks, geboren te Wouw op 17 september 1860, volgt onder XI-w.

X-l Maria Catharina Rommens, landbouwster, geboren te Essen (BelgiŽ), dochter van Adriaan Rommens en Petronella Bierbooms (IX-i).

Maria is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 14 april 1853 met Adrianus Buijsen (36 jaar oud), landbouwer, onder voorbehoud, gedoopt te Roosendaal op 4 april 1817 (doopgetuigen waren Godefridus Buijsen en Joanna Schoone), overleden te Roosendaal en Nispen op 10 december 1893 overlijdensoorzaak : verval van krachten, 76 jaar oud, zoon van Cornelius Buijsen en Willemijna van Santvliet. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Wilhelmina Buijsen, geboren te Roosendaal en Nispen op 20 mei 1854.
 2. Cornelis Buijsen, geboren te Roosendaal en Nispen op 13 januari 1857.
 3. Adrianus Buijsen, geboren te Roosendaal en Nispen na mei 1858, overleden aldaar op 1 februari 1860, hoogstens 1 jaar oud.
 4. Johanna Maria Buijsen, geboren in het jaar 1860, ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 12 mei 1887, 27 jaar oud.
 5. Petronella Buijsen, geboren te Roosendaal en Nispen op 16 januari 1861, volgt onder XI-x.
 6. Cornelis Buijsen, geboren te Roosendaal en Nispen op 16 april 1863, overleden aldaar op 24 december 1864, 1 jaar oud.
 7. Anna Cornelia Buijsen, geboren te Roosendaal en Nispen op 23 maart 1864, volgt onder XI-y.

X-m Jacobus Uijtdewilligen, landbouwer, geboren te Steenbergen op 4 maart 1835, overleden aldaar op 10 mei 1907, 72 jaar oud, zoon van Gregorius Uijtdewilligen (IX-k) en Dijmphna Huijbregts.

Jacobus is getrouwd te Wouw op 21 juni 1871, op 36-jarige leeftijd met Maria Elisabeth van Loon (27 jaar oud), landbouwster, geboren te Wouw op 18 december 1843, overleden aldaar op 5 februari 1915, 71 jaar oud, dochter van Cornelius van Loon en Joanna van den Bergh. Uit dit huwelijk:

 1. Gregorius Kornelis Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op 20 oktober 1872, volgt onder XI-z.
 2. Kornelis Peter Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op 23 november 1874.
 3. Antonij Jacobus Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op 19 juli 1883.

X-n Adriana Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen, dochter van Gregorius Uijtdewilligen (IX-k) en Dijmphna Huijbregts.

Adriana is getrouwd te Wouw op 27 juli 1871 met Petrus de Bruijn (31 jaar oud), geboren te Wouw op 9 september 1839, zoon van Jacobus de Bruijn en Maria Catharina Aarden.
Petrus is later getrouwd te Steenbergen op 27 april 1883, op 43-jarige leeftijd met Anna Cornelia Moors (43 jaar oud), geboren te Steenbergen op 15 juli 1839, overleden te Wouw op 11 november 1910, 71 jaar oud, dochter van Johannes Moors en Anna Catharina Melsen. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Maria de Bruijn, geboren te Wouw op 13 april 1874, volgt onder XI-aa.

X-o Adriana Cornelia Schoonen, geboren te Wouw op 25 april 1820, overleden aldaar op 23 december 1909, 89 jaar oud, dochter van Henricus Schoonen en Johanna Uijtdewilligen (IX-l).

Adriana is getrouwd te Wouw op 8 juli 1845, op 25-jarige leeftijd (1) met Jacobus van Dorst (27 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) op 18 november 1817, zoon van Dijmphena van Dorst. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna van Dorst, geboren te Wouw op 21 december 1853, volgt onder XI-ab.
Adriana is getrouwd te Wouw op 1 februari 1864, op 43-jarige leeftijd (2) met Cornelis Bierstekers (28 jaar oud), geboren te Roosendaal op 8 september 1835, overleden aldaar op 13 april 1915, 79 jaar oud, zoon van Hendrik Bierstekers en Elizabeth Aarden.

X-p Maria Jacoba Schoonen, landbouwster, geboren te Wouw op 15 augustus 1823, overleden aldaar op 28 juni 1896, 72 jaar oud, dochter van Henricus Schoonen en Johanna Uijtdewilligen (IX-l).

Maria was gehuwd met Wilhelmus van Tilburg, landbouwer, geboren te Roosendaal op 7 maart 1814, overleden te Wouw op 18 januari 1889, 74 jaar oud, zoon van Engelbert van Tilburg en Wilhelmina Dam.

Wilhelmus van Tilburg vermelding in notarieel archief op donderdag 14 mei 1857 Roosendaal. Inhoud akte : veiling vastgoed ten verzoeke van Wilhelmus van Tilburg en zijn echtgenote Jacoba Schoonen, landbouwers wonende onder Roosendaal, van tien kopen vastgoed gelegen onder Roosendaal en Wouw.

Willem van Tilburg vermelding in notarieel archief op vrijdag 24 juli 1863 Wouw. Inhoud akte : openbare verpachting van granen te velde onder Wouw en Kruisland des namiddags om 3 uur ten herberge van de weduwe van Adriaan van Doormaal te Kruisland onder Steenbergen, ten verzoeke van Jan van Tilburg, landbouwer aldaar, aan Willem van Tilburg, landbouwer onder Wouw, voor fl. 588,-.
Uit dit huwelijk:
 1. Engelbert van Tilburg, geboren te Roosendaal op 20 september 1856, volgt onder XI-ac.
 2. Johanna van Tilburg, geboren te Wouw op 16 januari 1860.
  Johanna is getrouwd op 26 april 1900 dispensatie verleend Bisdom Breda 30 maart 1900 wegens bloedverwantschap in de tweede graad, op 40-jarige leeftijd met haar neef Cornelis van Tilburg (64 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 25 oktober 1835, zoon van Johannes van Tilburg en Cornelia Bartelen.
 3. Hendrikus van Tilburg, geboren te Wouw op 22 januari 1861, overleden aldaar op 13 augustus 1861, 203 dagen oud.
 4. Wilhelmina van Tilburg, geboren te Wouw op 3 maart 1863, overleden aldaar op 24 augustus 1943, 80 jaar oud.
  Wilhelmina was gehuwd met Adriaan Cornelis Luijsterburg.
 5. Johannes Hendricus van Tilburg, geboren op 16 juli 1864, volgt onder XI-ad.

X-q Dingena Schoonen, geboren te Wouw in het jaar 1833, overleden te Roosendaal en Nispen op 2 maart 1881, 48 jaar oud, dochter van Henricus Schoonen en Johanna Uijtdewilligen (IX-l).

Dingena is getrouwd te Wouw op 25 januari 1867, op 34-jarige leeftijd met Michiel van de Wijgaart (27 jaar oud), schipper, geboren te Roosendaal op 31 augustus 1839, overleden te Wouw op 15 juli 1903, 63 jaar oud, zoon van Michiel van de Wijgaart en Adriana Lazeroms. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Adriana van de Wijgaart, geboren te Roosendaal en Nispen op 17 juni 1868, volgt onder XI-ae.

X-r Johanna Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 19 april 1841, overleden aldaar op 29 april 1876, 35 jaar oud, dochter van Cornelis Janse Uijtdewilligen (IX-n) en Dijmphna Bolus.

Johanna is getrouwd te Wouw op 15 april 1874 dispensatie verleend Bisdom Breda 7 apr 1874 wegens bloedverwantschap in de vierde graad, op 32-jarige leeftijd met Josephus Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 13 december 1838, zie X-ba. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 17 maart 1875, overleden aldaar op 30 juli 1876, 1 jaar oud.

X-s Johannes Uijtdewilligen, geboren te Wouw, zoon van Cornelis Janse Uijtdewilligen (IX-n) en Dijmphna Bolus.

Johannes is getrouwd te Wouw op 16 september 1864 met Elisabeth Raaijmakers (21 jaar oud), geboren te Wouw op 24 september 1842, overleden aldaar op 28 maart 1915, 72 jaar oud, dochter van Adrianus Raaijmakers en Maria Cornelia Brouwers. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 15 augustus 1869.
  Adrianus is getrouwd te Wouw op 5 mei 1904, op 34-jarige leeftijd met Geertuida van Tilburg (28 jaar oud), geboren te Wouw op 26 november 1875, overleden te Roosendaal en Nispen op 17 december 1951, 76 jaar oud, dochter van Willem van Tilburg en Johanna Rommens.

X-t Cornelis Uijtdewilligen, geboren te Wouw in het jaar 1834, zoon van Joannes Joannes Uijtdewilligen (IX-o) en Elizabeth Vos.

Cornelis is getrouwd te Woensdrecht op 5 mei 1865, op 31-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Elst (28 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 18 november 1836 (doopgetuigen waren Johannes Renier Jansen en Matthijs Scheers), dochter van Jacobus Elst en Maria Catharina Verbraak. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Uijtdewilligen, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1866, volgt onder XI-af.
 2. Maria Elisabeth Uitdewilligen, geboren te Essen (BelgiŽ).
  Maria is getrouwd te Wouw op 19 juli 1921 met Antonij van Oers, geboren te Steenbergen, zoon van Christiaan van Oers en Maria Elisabeth Adriaansen.

X-u Adriana van Oorschot, dochter van Cornelis van Oorschot en Dijmphana Uijtdewilligen (IX-p).

Adriana is getrouwd te Wouw op 15 mei 1874 met Cornelis van Agtmaal (44 jaar oud), landbouwer en arbeider, geboren te Wouw op 23 oktober 1829, overleden te Roosendaal en Nispen op 9 januari 1888, 58 jaar oud, zoon van Cornelis van Agtmaal en Maria Cornelia Kerstens. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van Agtmaal, geboren te Wouw op 22 mei 1876, overleden aldaar op 23 mei 1936, 60 jaar oud.
 2. Maria Catharina van Agtmaal, geboren te Wouw op 24 december 1877, overleden aldaar op 17 februari 1878, 55 dagen oud.
 3. Catharina Maria van Agtmaal, geboren te Roosendaal en Nispen op 29 november 1880.

X-v Adriana Cornelia van der Westen, geboren te Roosendaal en Nispen op 19 maart 1843, overleden aldaar op 26 mei 1894, 51 jaar oud, dochter van Marinus van der Westen en Adriana Strijers (IX-q).

Adriana is getrouwd te Roosendaal op 29 juli 1862, op 19-jarige leeftijd met Adrianus Cornelis Broos (23 jaar oud), graanmolenaar, geboren te Roosendaal en Nispen op 1 november 1838, overleden aldaar op 4 mei 1916 overlijdensoorzaak : apoplexia cerebri, 77 jaar oud, zoon van Jan Baptist Broos en Adriana Cornelia van Eekelen.

Adrianus Cornelis Broos vermelding in notarieel archief op maandag 6 november 1865 Roosendaal. Inhoud akte : deling tussen 1) Jacobus Jongenelen, koopman te Roosendaal; 2) Petrus Gommeren en zijn echtgenote Joanna Kerstens, landbouwers te Essen; 3) Adrianus Cornelis Broos, landbouwer, gehuwd met Adriana Cornelia van der Westen, en 4) Cornelis Nicolaas van Ginderen, wagenmaker, gehuwd met Joanna van der Westen, beiden te Roosendaal, van de tussen hen bestaande gemeenschap, voortgesproten uit de gemeenschappen van wijlen Joannes Kerstens en diens echtgenote Joanna Vissenberg; massa fl. 15.611,22
Adrianus Cornelis Broos vermelding in notarieel archief op woensdag 8 februari 1905 Roosendaal. Inhoud akte : toewijzing voor Jan Baptist Jacobus de Tree te Roosendaal c.s. van een huis en erf aldaar, sectie L nr. 1336, groot 50 centiare, aan Elisabeth van Gastel te Roosendaal, echtgenote van Adrianus Cornelis Broos aldaar, voor fl. 610,-
Adrianus Cornelis Broos vermelding in notarieel archief op zaterdag 27 mei 1905 Roosendaal. Inhoud akte: hypothecaire obligatie groot fl. 5.000,- ten behoeve van dr. Wilhelmus Josephus Martinus Hubertus du Toij van Hees te Breda en ten laste van Elisabeth van Gastel te Roosendaal, echtgenote van Adrianus Cornelis Broos aldaar
Adrianus Cornelis Broos vermelding in notarieel archief op maandag 30 april 1906 Roosendaal. Inhoud akte : hypothecaire obligatie groot fl. 1.500,- ten behoeve van dr. Wilhelmus Josephus Martinus Hubertus du Toij van Hees te Breda en ten laste van Elisabeth van Gastel te Roosendaal, echtgenote van Adrianus Cornelis Broos aldaar
Adrianus Cornelis Broos vermelding in notarieel archief op donderdag 7 juli 1910 Roosendaal. Inhoud akte : overeenkomst tot scheiding van drie huisjes onder Roosendaal tussen Elisabeth van Gastel aldaar, echtgenote van Adrianus Cornelis Broos, en anderen
Adrianus Cornelis Broos vermelding in notarieel archief op dinsdag 8 november 1910 Roosendaal. Inhoud akte : veiling van onroerend goed te Roosendaal voor Petrus Godefridus Wilhelmus Mol te Zevenbergen als gemachtigde van Elisabeth van Gastel te Roosendaal, echtgenote van Adrianus Cornelis Broos aldaar
Adrianus Cornelis Broos vermelding in notarieel archief op dinsdag 6 december 1910 Roosendaal. Inhoud akte : toewijzing van percelen bouwterrein te Roosendaal, deel uitmakende van sectie L nrs. 1335, 1336, 1013, 1055, 1172, 1337, 1338 en 2854, ten grootte van ca. 3 are voor Elisabeth van Gastel, echtgenote van Adrianus Cornelis Broos aldaar, aan Johannes van Dongen Petruszoon aldaar, voor fl. 2.200,-
Adrianus Cornelis Broos vermelding in notarieel archief op vrijdag 30 december 1910 Roosendaal. Inhoud akte : verkoop en koop door Elisabeth van Gastel te Roosendaal, echtgenote van Adrianus Cornelis Broos, aan de gemeente Roosendaal en Nispen, van erf ter grootte van 50 centiare, deel van de percelen Roosendaal, sectie L nrs. 1013, 1055 en 1172 voor fl. 1.000,- ; door Antonius van Osta te Roosendaal, aan de gemeente Roosendaal en Nispen 17 centiare, erf aldaar van sectie L nr. 2972 voor fl. 238,-
Adrianus Cornelis Broos vermelding in notarieel archief op vrijdag 3 februari 1911 Roosendaal. Inhoud akte : toewijzing voor Elisabeth van Gastel te Roosendaal, echtgenote van Adrianus Cornelis Broos, Johannes Theodorus Koumans te Roosendaal en Antonius Koumans te Essen, aan eerstgenoemde van de percelen bouwterrein te Roosendaal, deel van sectie L nrs. 2949-2951, voor fl. 1.485,-.
Adrianus is later getrouwd te Roosendaal op 13 februari 1895, op 56-jarige leeftijd met Elisabeth van Gastel (40 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 12 februari 1855, overleden aldaar op 4 april 1937, 82 jaar oud, dochter van Cornelis van Gastel en Antonia van der Sanden. Elisabeth is later getrouwd te Roosendaal op 23 april 1918, op 63-jarige leeftijd met Engelbertus Luijsterburg (68 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1850, zoon van Cornelis Luijsterburg en Adriana van Tilburg. Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Cornelia Broos, geboren te Roosendaal en Nispen op 27 januari 1864.
  Adriana is getrouwd te Roosendaal op 22 oktober 1890, op 26-jarige leeftijd met Laurentius Petrus George Grimm, geboren te Roosendaal en Nispen, zoon van George Henricus Ludolph Grimm en Catharina Diot.
 2. Marinus Johannes Broos, geboren te Roosendaal en Nispen op 26 augustus 1866, overleden aldaar op 26 september 1923, 57 jaar oud.
 3. Anna Cornelia Broos, geboren te Roosendaal en Nispen op 14 oktober 1869, volgt onder XI-ag.
 4. Franciscus Marinus Broos, geboren te Roosendaal en Nispen op 28 februari 1871.
  Franciscus is getrouwd te Roosendaal op 4 februari 1896, op 24-jarige leeftijd met Coletta van Meel (34 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1862, dochter van Pieter van Meel en Johanna Catharina Janssens.
 5. Antonetta Adriana Maria Broos, geboren te Roosendaal en Nispen op 29 juli 1873, overleden aldaar op 8 mei 1875, 1 jaar oud.
 6. Petrus Cornelis Nicolaas Broos, geboren te Roosendaal en Nispen op 6 december 1874.
  Petrus is getrouwd te Roosendaal op 31 augustus 1897, op 22-jarige leeftijd met Maria Mangelaars (25 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 11 januari 1872, overleden aldaar op 20 augustus 1933, 61 jaar oud, dochter van Leonardus Mangelaars en Petronella Johanna Wierckx.
 7. Antonetta Cornelia Maria Broos, geboren te Roosendaal en Nispen op 4 mei 1877, overleden te Oegstgeest op 7 september 1911, 34 jaar oud.
  Antonetta is getrouwd te Roosendaal op 8 februari 1898, op 20-jarige leeftijd met Johannes Ludovicus Cockx, geboren te Zundert, zoon van Jacobus Cockx en Anna Catharina Vissers.
 8. Maria Cornelia Broos, geboren te Roosendaal en Nispen.
  Maria is getrouwd te Roosendaal op 5 augustus 1896 met Antonij Johannes Potters, geboren te Oud en Nieuw Gastel, zoon van Andries Potters en Anna Maria van Sprundel.
 9. Alphonsius Ambrosius Maria Broos, geboren te Roosendaal en Nispen.
  Alphonsius is getrouwd te Roosendaal op 7 februari 1907 met Geertruid Johanna Francina de Graaf, geboren te Rotterdam, dochter van Gijsbertus de Graaf en Geertruid Francina Haezer.

X-w Johanna van der Westen, geboren te Roosendaal en Nispen op 25 februari 1845, dochter van Marinus van der Westen en Adriana Strijers (IX-q).

Johanna is getrouwd te Roosendaal op 27 april 1865, op 20-jarige leeftijd met Cornelis Nicolaas van Ginderen (35 jaar oud), wagenmaker, geboren te Roosendaal en Nispen op 1 september 1829, overleden aldaar op 27 augustus 1900, 70 jaar oud, zoon van Christiaan van Ginderen en Theresia Adriana Officiers. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos van Ginderen, geboren te Roosendaal en Nispen op 11 januari 1867, overleden aldaar op 11 januari 1867.
 2. Adriana Catharina van Ginderen, geboren te Roosendaal en Nispen op 12 december 1867, volgt onder XI-ah.
 3. Christianus Josephus van Ginderen, geboren te Roosendaal en Nispen op 3 juli 1869, overleden aldaar op 25 augustus 1869 overlijdensoorzaak : diarrhoea, 53 dagen oud.
 4. Theresia van Ginderen, geboren te Roosendaal en Nispen op 17 augustus 1870, overleden aldaar op 1 september 1870 overlijdensoorzaak : diarrhoea, 15 dagen oud.
 5. Theresia van Ginderen, geboren te Roosendaal en Nispen op 20 augustus 1871, overleden aldaar op 21 augustus 1872 overlijdensoorzaak : diarrhoea, 1 jaar oud.
 6. Marinus Josephus van Ginderen, geboren te Roosendaal en Nispen op 18 augustus 1872, overleden aldaar op 14 september 1872 overlijdensoorzaak : zuur in de 1e wegen, 27 dagen oud.
 7. Theresia Cornelia van Ginderen, geboren te Roosendaal en Nispen op 28 september 1873, overleden aldaar op 13 december 1873 overlijdensoorzaak : tabes infantum, 76 dagen oud.
 8. Marinus Josephus van Ginderen, apothekersbediende, geboren te Roosendaal en Nispen op 21 september 1874, overleden aldaar op 27 december 1898 overlijdensoorzaak : phthisis, 24 jaar oud.
  Marinus is getrouwd te Roosendaal op 11 januari 1898, op 23-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Theresia van Lommel, geboren te Antwerpen (BelgiŽ), dochter van Joannes Martinus van Lommel en Theresia Adriana Loomans.
  Marinus Josephus van Ginderen vermelding in archief Parochie St. Jan in 1898 Roosendaal. Parochie St. Jan de Doper inv.nr. 258 : Huwelijksdispensatie Marinus Josephus van Ginderen en Elisabeth Theresia van Lommel, 1898.

 9. Christiaan Petrus van Ginderen, geboren te Roosendaal en Nispen op 17 oktober 1875, overleden aldaar op 3 november 1875 overlijdensoorzaak : atrophia, 17 dagen oud.
 10. Christiaan van Ginderen, geboren te Roosendaal en Nispen op 20 oktober 1876, overleden aldaar op 1 november 1876 overlijdensoorzaak : atrophia, 12 dagen oud.
 11. Maria Theresia van Ginderen, geboren te Roosendaal en Nispen op 5 juni 1879, overleden aldaar op 18 januari 1880 overlijdensoorzaak : zuur in de ingewanden, 227 dagen oud.
 12. Josephus Christianus van Ginderen, geboren te Roosendaal en Nispen op 15 mei 1882.
 13. Antonius Christiaan van Ginderen, geboren te Roosendaal en Nispen op 21 mei 1883.
 14. Godefridus Josephus van Ginderen, geboren te Roosendaal en Nispen op 26 juli 1885.
  Godefridus Josephus van Ginderen vermelding in notarieel archief op woensdag 7 november 1906 Antwerpen (B). Inhoud akte : scheiding en deling van de huwelijksgemeenschap, bestaan hebbende tussen Johanna van der Westen te Roosendaal en wijlen Cornelis Nicolaas van Ginderen, aldaar overleden 27 augustus 1900, en van diens nalatenschap, tussen eerstgenoemde en haar kinderen, Godefridus Josephus van Ginderen te Antwerpen en anderen.
 15. Maria Theresia van Ginderen, geboren te Roosendaal en Nispen op 26 april 1887.
  Maria Theresia van Ginderen vermelding in notarieel archief op zaterdag 2 november 1907 Roosendaal. Inhoud akte : decharge voogdijbeheer ten behoeve van Johanna van der Westen te Roosendaal, weduwe van Cornelis Nicolaas van Ginderen, door Gerardus Hendrick van der Velden te Roosendaal, gehuwd met Maria Theresia van Ginderen.
  Maria is getrouwd te Roosendaal op 16 oktober 1907, op 20-jarige leeftijd met Gerardus Hendrik van der Velden, geboren te Rotterdam, zoon van Gerardus Hendrik van der Velden en Gerritje Murk.
 16. Rosalia Maria Johanna van Ginderen, geboren te Roosendaal en Nispen op 30 augustus 1889.
  Rosalia is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 7 oktober 1913, op 24-jarige leeftijd met Age Bakker.

X-x Maria Johanna Mangelaars, arbeidster, geboren te Wouw in het jaar 1806, dochter van Adrianus Mangelaars (IX-r) en Pieternella Wijnen.

Maria is getrouwd te Steenbergen op 17 mei 1832, op 26-jarige leeftijd met Adriaan Lodiers (33 jaar oud), arbeider, geboren te Kruisland (NB) op 7 oktober 1798, zoon van Kornelis Lodiers en Cornelia Huijsmans. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Lodiers, geboren te Steenbergen op 2 maart 1833.
 2. Adriaan Lodiers, geboren te Steenbergen op 9 mei 1834.
 3. Kornelis Lodiers, geboren te Steenbergen op 11 april 1836.
 4. Anna Cornelia Lodiers, geboren te Steenbergen op 2 september 1837.
  Anna is getrouwd te Steenbergen op 26 januari 1872, op 34-jarige leeftijd met Johannes Jochems (24 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1848, zoon van Matthijs Jochems en Catharina van der Sanden.
 5. Petronella Lodiers, geboren te Steenbergen op 30 januari 1840 aangifte door: Pieter Lodiers, 47 jaar, arbeider.
 6. Dimphna Lodiers, geboren te Steenbergen op 30 september 1841.
  Dimphna is getrouwd te Steenbergen op 2 april 1875, op 33-jarige leeftijd met Pieter Stok (33 jaar oud), geboren te Wouw in het jaar 1842, zoon van Cornelis Stok en Jacomijna Suijkerbuijk.
 7. Jan Lodiers, geboren te Kruisland (NB) op 30 maart 1844, volgt onder XI-ai.
 8. Petronella Lodiers, geboren te Steenbergen in het jaar 1844.
  Petronella is getrouwd te Steenbergen op 4 mei 1877, op 33-jarige leeftijd met Kornelis Schijvenaars (33 jaar oud), geboren te Steenbergen op 18 juni 1843, zoon van Jan Schijvenaars en Joanna Jochems.

X-y Joanna Mangelaars, dagloonster, geboren te Wouw in het jaar 1811, overleden aldaar op 7 oktober 1876, 65 jaar oud, dochter van Adrianus Mangelaars (IX-r) en Pieternella Wijnen.

Joanna is getrouwd te Wouw op 3 mei 1848, op 37-jarige leeftijd met Jacobus Mens (33 jaar oud), dagloner, geboren te Wouw op 10 oktober 1814, overleden aldaar op 12 januari 1892, 77 jaar oud, zoon van Adrianus Mens en Joanna van Tiggelen. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Mens, geboren te Wouw op 19 mei 1849, overleden aldaar op 21 mei 1849, 2 dagen oud.
 2. Johanna Mens, geboren te Wouw op 10 mei 1851, overleden aldaar op 29 april 1937, 85 jaar oud.
  Johanna is getrouwd te Wouw op 8 januari 1877, op 25-jarige leeftijd met Jacobus Stok (35 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 7 september 1841, overleden te Wouw op 24 november 1905, 64 jaar oud, zoon van Kornelis Stok en Cornelia Baselier.
 3. Adriaan Mens, geboren te Wouw op 4 oktober 1853.

X-z Anna Maria Mangelaars, geboren te Wouw in het jaar 1813, dochter van Adrianus Mangelaars (IX-r) en Pieternella Wijnen.

Anna is getrouwd te Steenbergen op 30 november 1849, op 36-jarige leeftijd met Adriaan Broos (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op 12 februari 1822, overleden op 23 maart 1895, 73 jaar oud, zoon van Marijnis Broos en Cornelia Molenaars. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Broos, geboren te Roosendaal en Nispen op 7 maart 1850, volgt onder XI-aj.
 2. Petronilla Broos, geboren te Steenbergen op 9 november 1852, volgt onder XI-ak.

X-aa Jacobus Mangelaars, arbeider, geboren te Wouw op 24 maart 1817, overleden aldaar op 1 juli 1858, 41 jaar oud, zoon van Adrianus Mangelaars (IX-r) en Pieternella Wijnen.

Jacobus is getrouwd te Wouw op 4 juli 1849, op 32-jarige leeftijd met Antonetta Mens (26 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw op 30 oktober 1822, overleden aldaar op 17 oktober 1876, 53 jaar oud, dochter van Adrianus Mens en Joanna van Tiggelen. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Mangelaars, geboren te Wouw op 7 maart 1850, overleden aldaar op 7 maart 1850.
 2. Petronella Mangelaars, geboren te Wouw op 28 februari 1851, overleden te Vught op 9 december 1914, 63 jaar oud.
 3. Johanna Mangelaars, geboren te Wouw op 12 november 1852, volgt onder XI-al.
 4. Adrianus Mangelaars, arbeider, geboren te Wouw op 26 mei 1858, overleden aldaar op 11 januari 1927, 68 jaar oud.
  Adrianus is getrouwd te Steenbergen op 28 oktober 1881, op 23-jarige leeftijd met Petronilla Voorheijen, geboren te Steenbergen op 13 december 1859, volgt onder X-cn.

X-ab Antonius Mangelaars, arbeider, geboren te Wouw op 4 mei 1821, overleden te Roosendaal en Nispen op 5 juni 1894 overlijdensoorzaak: bronchitis, 73 jaar oud, zoon van Adrianus Mangelaars (IX-r) en Pieternella Wijnen.

Antonius is getrouwd te Wouw op 5 mei 1845, op 24-jarige leeftijd met Anna Maria van den Boom (12 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw op 26 september 1832, dochter van Jan van den Boom en Jacoba de Jongh. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Mangelaars, geboren te Wouw in het jaar 1846, volgt onder XI-am.
 2. Jacoba Mangelaars, geboren te Wouw op 1 januari 1847.
 3. Johannes Mangelaars, geboren te Wouw in het jaar 1848, overleden aldaar op 1 maart 1851, 3 jaar oud.
 4. Pieternella Mangelaars, geboren te Wouw in het jaar 1850, volgt onder XI-an.
 5. Petrus Mangelaars, geboren te Wouw op 2 september 1858, volgt onder XI-ao.
 6. Johannes Mangelaars, geboren te Wouw, volgt onder XI-ap.

X-ac Anna Maria Raats, arbeidster, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1811, overleden aldaar op 31 oktober 1881, 70 jaar oud, dochter van Antonij Raats en Anna Maria Mangelaars (IX-s).

Anna was gehuwd met Antonius Bastiaansen, dagloner en arbeider, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1809, overleden te Breda op 13 november 1861, 52 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Antonij Bastiaansen, geboren te Wouw op 30 december 1843, volgt onder XI-aq.
 2. Anna Maria Bastiaansen, geboren te Roosendaal en Nispen op 14 maart 1845.
 3. Maria Bastiaansen, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1846, overleden te Wouw op 29 november 1911, 65 jaar oud.
 4. Dimphna Bastiaansen, geboren te Roosendaal en Nispen op 7 november 1849.
 5. Dingena Bastiaansen, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1850, overleden aldaar op 9 augustus 1851, 1 jaar oud.
 6. Dionisius Bastiaansen, geboren te Roosendaal en Nispen op 18 januari 1851, overleden aldaar op 9 november 1853, 2 jaar oud.
 7. Adriana Cornelia Bastiaensen, geboren te Wouw, volgt onder XI-ar.

X-ad Johannes Raats, warmoezenier en arbeider, geboren te Roosendaal en Nispen op 1 september 1817, overleden aldaar op 11 augustus 1877, 59 jaar oud, zoon van Antonij Raats en Anna Maria Mangelaars (IX-s).

Johannes is getrouwd te Steenbergen op 13 april 1860, op 42-jarige leeftijd met Catharina Stoffelen (42 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel op 2 juni 1817, overleden te Roosendaal op 30 december 1891 overlijdensoorzaak : onbekend, pneumonie catarrhalis, 74 jaar oud, dochter van Jan Stoffelen en Petronella van der Heijden.

Catharina Stoffelen vermeld in notarieel archief op maandag 27 september 1886 Roosendaal. Inhoud akte: transport door Catharina Stoffelen, weduwe van Johannes Raats, en Petronella Johanna Raats te Roosendaal aan Antonia Koens, weduwe van Christiaan Vermunt aldaar, van een huis, erf en tuin aldaar, sectie C nrs. 1083 en 1084, voor fl. 3.000,-.
Uit dit huwelijk:
 1. Petronella Johanna Raats, geboren te Roosendaal en Nispen op 10 maart 1862, volgt onder XI-as.

X-ae Adriana Cornelia Raats, arbeidster, geboren te Roosendaal en Nispen op 7 mei 1820, overleden aldaar op 28 augustus 1886 overlijdensoorzaak: apoplexie, 66 jaar oud, dochter van Antonij Raats en Anna Maria Mangelaars (IX-s).

Adriana is getrouwd te Roosendaal op 30 juli 1846, op 26-jarige leeftijd met Jacobus Backx (26 jaar oud), arbeider, geboren te Roosendaal en Nispen op 7 oktober 1819, gedoopt te Roosendaal op 7 oktober 1819 (doopgetuigen waren Petrus Backx en Maria Boghout (namens Lucia Backx)), overleden te Roosendaal en Nispen op 21 augustus 1902, 82 jaar oud, zoon van Pieter Backx en Catharina Brouwers. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Antonius Backx, geboren te Roosendaal en Nispen op 15 mei 1847, volgt onder XI-at.
 2. Petrus Jacobus Backx, geboren te Roosendaal en Nispen op 21 januari 1849, overleden aldaar op 11 mei 1921 overlijdensoorzaak : myocarditis chronica, 72 jaar oud.
 3. Maria Catharina Backx, geboren te Roosendaal en Nispen op 21 december 1850, ongehuwd overleden aldaar op 2 juli 1913, 62 jaar oud.
 4. Marijn Cornelis Backx, koperslagersknecht, geboren te Roosendaal en Nispen op 26 augustus 1853, ongehuwd overleden aldaar op 1 maart 1870, 16 jaar oud.
 5. Johannes Backx, geboren te Roosendaal en Nispen op 23 september 1856, overleden aldaar op 10 maart 1928, 71 jaar oud.
  Johannes is getrouwd te Roosendaal op 18 juli 1922, op 65-jarige leeftijd met Elisabeth de Nijs, geboren te Bergen op Zoom, dochter van Cornelis Franciscus de Nijs en Johanna Groffen.

X-af Petronilla van Bavel, landbouwster, geboren te Wouw op 26 september 1824, dochter van Pieter Pieterse van Bavel en Adriana Potters (IX-t).

Petronella van Bavel vermelding in notarieel archief op woensdag 11 november 1891 Steenbergen. Inhoud akte : comparitie tot boedelscheiding, Adriaan Luijsterburg te Wouw, Marijnis Uijtdewilligen te Wouw, Marijnis Uijtdewilligen te Steenbergen voor zich en als gemachtigde van Elisabeth Uijtdewilligen aldaar en Adriana Uijtdewilligen te Breda, Pieter Potters te Wouw als gemachtigde van Petronella van Bavel weduwe van Johannes Potters te Steenbergen, en Adriana Cornelia van Bavel te Etten, Johannes Godefridus Juten te Wouw als gemachtigde van Mathijs en Jacoba Doggen, Johanna Doggen weduwe van Petrus Couwenberg, Maria Doggen weduwe van Emanuel Adan, allen te Wouw, Adriaan van Overveld te Steenbergen gehuwd met Elisabeth Doggen, Adriaan Roeijers te Halsteren gehuwd met Helena Doggen, Franciscus Johannes Leonardus Janssen te Wouw als gemachtigde voor Govert Doggen te Wouw, Adriana Cornelia de Looij weduwe van Mathijs Doggen, thans gehuwd met Petrus van Meel te Roosendaal in hoedanigheid van moeder-voogdes over Johanna Cornelia en Alphons Cornelis Doggen, Rochus Ignatius Doggen te Roosendaal, Marinus van den Broek aldaar gehuwd met Catharina Mathilda Doggen, Gerardus Elshof te Leiden als voogd over Francisca Engelberta Elshof, Theresia Elshof gehuwd met Aloisius Geers te 's-Gravenhage, Henrica Adriana Elshof gehuwd met Carl Telden te Bodegraven, Jacobus Damen te Hoeven gehuwd met Catharina Doggen, Marijn Brocatus te Oud Gastel gehuwd met Cornelia Doggen, Mathijs Doggen te Halsteren, Cornelia Doggen gehuwd met Marijn van Tilburg te Borgerhout (B), Jacobus Potters te Hoeven, Paulus de Greef te Roosendaal, Marinus Raaijmakers te Wouw, Johannes Franciscus Theuns te Ossendrecht, Maria Johanna en Anna Cornelia Theuns te Ossendrecht, Cornelis de Greef te Wouw, allen betrokkenen bij de gemeenschap van de echtelieden Maria Anna Doggen en Adriaan Potters (voor scheiding van de gemeenschap d.d. 4 december, zie akte nr. 272).

Petronilla is getrouwd te Wouw op 2 mei 1848, op 23-jarige leeftijd met Jan Janszoon Potters (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen in het jaar 1817, zoon van Johannes Potters en Elizabeth Hoveniers.

Johannes Potters vermelding in notarieel archief op woensdag 30 april 1890. Inhoud akte : comparitie tot boedelscheiding van de gemeenschap bestaan hebbende tussen wijlen Adrianus Potters en Maria Anna Doggen, tussen Adriaan Luijsterburg te Wouw gehuwd met Maria Uijtdewilligen, Jacobus Uijtdewilligen te Steenbergen, Petronella van Bavel weduwe van Johannes Potters aldaar, Adriana Cornelia van Bavel te Etten, Marijnus, Elisabeth en Adriana Uijtdewilligen te Steenbergen en Marinus Uijtdewilligen te Wouw, Govert Doggen, Catharina Doggen echtgenote van Cornelis Damen, allen te Wouw, Mathijs Doggen te Halsteren, Cornelia Doggen en haar echtgenoot Marijn Brocatus te Gastel, Rochus Ignatius Doggen, Catharina Doggen gehuwd met Marinus Franciscus van den Broek, Adriana Cornelia de Looij weduwe van Matheus Doggen, als moeder en voogdes over Johanna Cornelia en Alphons Cornelis Doggen, allen te Roosendaal, Jacoba Doggen en haar echtgenoot Cornelis Marijnissen te Wouw, en nog als voogd over de minderjarigen Adrianus, Johanna en Petrus Doggen, Adriana Doggen en haar echtgenoot Adriaan Huijbrechts te Wouw, Cornelia Doggen en haar echtgenoot Louis Smits te Oude God (B), Henrica Adriana Maria Elshof gehuwd met Carel Theodoor Felkert te Bodegraven, Gerardus Elshof te Leiden als voogd over de minderjarigen Theresia Antonia Maria en Francisca Engelberta Elshof; Antonetta Vos en haar echtgenoot Johannes Jongenelen te Roosendaal, Adriaan Raaijmakers te Wouw, Catharina van Eekelen, eerst weduwe van Mathijs Doggen, thans gehuwd met Johannes van Geel te Essen, Mathijs Doggen te Wouw, Maria Cornelia Doggen te Essen, Arnoldus Doggen voor zich en als bewindvoerder over Adrianus Doggen te Wouw, Adriaan en Johannes Vos te Roosendaal, Elisabeth Vos en haar echtgenoot Marinus Raaijmaakers te Wouw, Cornelia Vos en haar echtgenoot Johannes Mouwen te Wouw, Johannes Petrus, Adriaan en Wilhelmina de Bruijn te Roosendaal, Maria Cornelia de Bruijn, weduwe van Blommerde te Standdaarbuiten, Johannes, Maria Anna Cornelia Theuns te Ossendrecht, Maria Theuns, weduwe van Jacobus Kuijlen te Woensdrecht, Adrianus Theuns te Heerlen, Jacobus Theuns te Antwerpen, Elisabeth Theuns en haar echtgenoot Adriaan Doggen, Marinus, Cornelis, Petrus, Catharina en Adriana Aarden te Wouw, Johanna, Adriana en Johannes Lazeroms, Cornelia Lazeroms gehuwd met Cornelis van Hassel te Gastel, Adriana Lazeroms, echtgenote van Adriaan Braat te Roosendaal, Mathijs, Jacoba, Johanna en Maria Doggen, weduwe van Petrus Couwenbergh, Maria Doggen weduwe van Emanuel Adan te Wouw, Helena Doggen, echtgenote van Adriaan Roeijers te Halsteren, Cornelia Doggen, echtgenote van Marijn van Tilburg te Borgerhout, Johanna Kerstens, echtgenote van Paulus de Graaf, Petronella Kerstens, allen te Roosendaal, en Cornelis Lazeroms te Steenbergen.
Uit dit huwelijk:
 1. Elizabeth Potters, geboren te Steenbergen in het jaar 1850, volgt onder XI-au.
 2. Adriaan Potters, geboren te Steenbergen op 16 maart 1854.
 3. Adriana Maria Potters, geboren te Roosendaal en Nispen op 28 mei 1855.
 4. Pieter Jan Potters, geboren te Steenbergen op 27 december 1856, volgt onder XI-av.
 5. Adriana Cornelia Maria Potters, geboren te Steenbergen op 26 november 1858.
 6. Maria Cornelia Potters, geboren te Steenbergen op 7 december 1861.
 7. Marijn Jan Potters, geboren te Steenbergen op 13 maart 1863, overleden te Roosendaal en Nispen op 7 oktober 1943, 80 jaar oud.
  Marijn is getrouwd te Wouw op 30 mei 1893, op 30-jarige leeftijd met Maria Cornelia Doggen (18 jaar oud), geboren te Wouw op 18 februari 1875, overleden te Roosendaal en Nispen op 13 juni 1950, 75 jaar oud, dochter van Matthijs Doggen (X-fi) en Adriana Cornelia Mouwen.
 8. Maria Adriana Potters, geboren te Steenbergen op 15 september 1864.
 9. Adriana Cornelia Potters, geboren te Steenbergen op 5 april 1866, volgt onder XI-aw.
 10. Godefried Matthijs Potters, geboren te Steenbergen op 1 juli 1867.
  Godefried is getrouwd te Steenbergen op 1 juni 1892, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Elisabeth Meesters (22 jaar oud), geboren te Piershil in het jaar 1870, dochter van Cornelis Meesters en Wilhelmina Antonia Blommerde.

X-ag Joanna Strijers, landbouweres, geboren te Roosendaal en Nispen op 4 maart 1835, overleden aldaar op 20 juli 1886 overlijdensoorzaak : pneumonie, 51 jaar oud, dochter van Jan Strijers en Anna Cornelia Mangelaars (IX-u).

Joanna is getrouwd te Roosendaal op 2 mei 1871, op 36-jarige leeftijd met Petrus Arnoldus Lazerums (35 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw in het jaar 1836, overleden te Roosendaal en Nispen op 29 januari 1883, 47 jaar oud, zoon van Adriaan Lazerums en Johanna Jongenelen. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Adriana Lazeroms, geboren te Roosendaal op 3 december 1872, volgt onder XI-ax.
 2. Adrianus Cornelis Lazerums, geboren na mei 1874, overleden te Roosendaal en Nispen op 17 september 1877, hoogstens 3 jaar oud.
 3. Petrus Arnoldus Lazerums, geboren te Roosendaal en Nispen op 13 juni 1874.
 4. Johannes Marinus Lazerums, geboren te Roosendaal en Nispen op 15 april 1877.

X-ah Anna Cornelia de Bakker, geboren te Wouw op 11 mei 1817, overleden aldaar op 27 april 1886, 68 jaar oud, dochter van Cornelius de Backer (IX-v) en Cornelia Loos.

Anna is getrouwd te Wouw op 17 mei 1843, op 26-jarige leeftijd met Cornelius Barrevoets (27 jaar oud), geboren te Wouw op 6 september 1815, zoon van Gerardus Barrevoets en Adriana Musters. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Barrevoets, geboren te Wouw op 16 april 1844, volgt onder XI-ay.
 2. Elisabeth Barrevoets, geboren te Wouw op 17 december 1852, volgt onder XI-az.
 3. Antonius Barrevoets, geboren te Wouw op 4 november 1857.
  Antonius is getrouwd te Wouw op 24 november 1887, op 30-jarige leeftijd met Maria Theunis (23 jaar oud), geboren te Roosendaal op 26 juli 1864, overleden te Wouw op 20 juli 1896, 31 jaar oud, dochter van Petrus Teunis en Johanna Paasen.

X-ai Johannes de Bakker, hoefsmid en smid, geboren te Wouw op 5 juli 1819, overleden te Roosendaal en Nispen op 27 november 1879 overlijdensoorzaak: lingontsteking, 60 jaar oud, zoon van Cornelius de Backer (IX-v) en Cornelia Loos.

Johannes is getrouwd te Roosendaal op 1 september 1850, op 31-jarige leeftijd met Anna Cornelia Brouwers (27 jaar oud), winkelierster, geboren te Huijbergen in het jaar 1823, overleden te Roosendaal en Nispen op 13 mei 1904, 81 jaar oud, dochter van Adrianus Brouwers en Anna Cornelia Mangelaars. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia de Bakker, geboren te Roosendaal en Nispen op 12 juli 1851, ongehuwd overleden aldaar op 8 april 1935, 83 jaar oud.
 2. Cornelis de Bakker, geboren te Roosendaal en Nispen op 10 januari 1853, volgt onder XI-ba.
 3. Johanna de Bakker, geboren te Roosendaal en Nispen op 9 september 1854, overleden aldaar op 6 januari 1859, 4 jaar oud.
 4. Marijn de Bakker, geboren te Roosendaal en Nispen op 20 juni 1856, overleden aldaar op 4 maart 1920, 63 jaar oud.
 5. Maria Elisabeth de Bakker, geboren te Roosendaal en Nispen op 31 juli 1858, overleden aldaar op 27 december 1939, 81 jaar oud.
  Maria is getrouwd te Roosendaal op 7 mei 1897, op 38-jarige leeftijd met Petrus Cornelis Verhoeven (32 jaar oud), schilder, geboren te Roosendaal en Nispen op 16 januari 1865, overleden aldaar op 13 februari 1908, 43 jaar oud, zoon van Cornelis Adrianus Verhoeven en Anna Barbara Heijnen.
 6. Johanna de Bakker, geboren te Roosendaal en Nispen op 4 oktober 1860, overleden aldaar op 12 oktober 1939, 79 jaar oud.
  Johanna was gehuwd met Wilhelmus Maria Kersemakers.
 7. Adriana Cornelia de Bakker, geboren te Roosendaal en Nispen op 1 januari 1864, overleden te Wouw op 7 februari 1945, 81 jaar oud.
  Adriana is getrouwd te Roosendaal op 17 mei 1901, op 37-jarige leeftijd met Adrianus Anthonissen, geboren te Wouw, zoon van Christiaan Anthonissen en Petronella Wouts.

X-aj Joanna van Beethoven, geboren te Heerle (NB) op 3 februari 1809, gedoopt te Wouw op 3 februari 1809, overleden aldaar op 7 januari 1892 overlijdensoorzaak: influenza, bronchitis chronica, 82 jaar oud, dochter van Adrianus Wilhelmus van Beethoven en Maria Mertens (IX-w).

Joanna is getrouwd te Wouw op 25 juli 1832, op 23-jarige leeftijd met Servatius Schoonen (35 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw (Warberg) op 3 december 1796 (doopgetuigen waren Adrianus van Osta en Cornelia Rampaert), overleden te Roosendaal en Nispen op 12 april 1875, 78 jaar oud, zoon van Adriaan Schoonen en Gerardina van Osta. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Schoonen, geboren te Wouw op 14 juli 1833, overleden aldaar op 14 juli 1833.
 2. Adrianus Schoonen, landbouwer, geboren te Wouw op 4 september 1834, ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 18 juni 1911 oorzaak overlijden: myocarditis chronica, 76 jaar oud.
 3. Johannes Schoonen, geboren te Wouw op 6 februari 1837, volgt onder XI-bb.
 4. Cornelis Schoonen, geboren te Wouw op 13 maart 1839, overleden aldaar op 10 oktober 1912, 73 jaar oud.
 5. Gerardus Schoonen, geboren te Wouw op 10 januari 1842, overleden aldaar op 2 april 1859, 17 jaar oud.
 6. Petrus Schoonen, geboren te Wouw op 15 januari 1846, overleden aldaar op 29 mei 1917, 71 jaar oud.
 7. Gerardina Schoonen, geboren te Wouw op 15 september 1848.
 8. Wilhelmus Schoonen, geboren te Wouw op 28 januari 1853, volgt onder XI-bc.

X-ak Maria Elisabeth van Beethoven, geboren te Wouw op 3 mei 1811, overleden aldaar op 21 mei 1887, 76 jaar oud, dochter van Adrianus Wilhelmus van Beethoven en Maria Mertens (IX-w).

Maria is getrouwd te Wouw op 13 november 1834, op 23-jarige leeftijd met Pieter Smits (30 jaar oud), hoefsmid, geboren te Oosterhout op 3 mei 1804, overleden te Wouw op 11 maart 1873, 68 jaar oud, zoon van Pieter Smits en Johanna de Bruijn. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Willem Smits, geboren te Wouw op 29 augustus 1831.
  bijzonderheden: onwettig; naam van de vader in de akte niet vermeld; in de marge: voor wettig erkend bij huwelijk van de ouders d.d. 13-11-1834.
 2. Petronella Smits, geboren te Wouw op 8 september 1835, overleden aldaar op 6 maart 1909, 73 jaar oud.
  Petronella is getrouwd te Wouw op 2 mei 1882, op 46-jarige leeftijd met Christiaan Elst (39 jaar oud), geboren te Wouw op 17 september 1842, overleden aldaar op 17 februari 1920, 77 jaar oud, zoon van Marinus Elst en Dingena Anthonissen.
 3. Adrianus Smits, geboren te Wouw op 24 februari 1837.
 4. Pieter Smits, geboren te Wouw op 24 november 1838, overleden voor 30 november 1842, hoogstens 4 jaar oud.
 5. Wilhelmus Smits, geboren te Wouw op 26 oktober 1840.
  Wilhelmus is getrouwd te Hoge en Lage Zwaluwe op 21 januari 1870, op 29-jarige leeftijd (1) met Elizabeth Kop (25 jaar oud), geboren te Hoge en Lage Zwaluwe in het jaar 1845, dochter van Hendrik Kop en Theodora Reijnnaars.
  Wilhelmus is getrouwd te Hoge en Lage Zwaluwe op 23 september 1881, op 40-jarige leeftijd (2) met Hendrina Jooren (30 jaar oud), geboren te Hoge en Lage Zwaluwe in het jaar 1851, dochter van Hendrik Jooren en Antonetta Goverde.
 6. Pieter Smits, smid, geboren te Wouw op 30 november 1842, overleden te Roosendaal en Nispen op 21 december 1903, 61 jaar oud.
 7. Johanna Maria Smits, geboren te Wouw op 15 mei 1845.
 8. Maria Elisabeth Smits, geboren op 20 januari 1848, overleden te Wouw op 16 november 1906, 58 jaar oud.
 9. Maria Cornelia Smits, geboren te Wouw op 20 april 1850, overleden te Roosendaal en Nispen op 19 maart 1929, 78 jaar oud.
 10. Hendricus Theodorus Smits, geboren te Wouw op 7 februari 1853, overleden te Roosendaal en Nispen op 24 mei 1939, 86 jaar oud.
 11. Franciscus Smits, geboren te Wouw op 30 oktober 1856, volgt onder XI-bd.

X-al Wilhelmina Catharina van Beethoven, winkelierster, geboren te Wouw op 26 augustus 1813, overleden aldaar op 4 januari 1871, 57 jaar oud, dochter van Adrianus Wilhelmus van Beethoven en Maria Mertens (IX-w).

Wilhelmina is getrouwd te Wouw op 30 april 1840, op 26-jarige leeftijd met Adriaan Raaijmakers (27 jaar oud), broodbakker en winkelier, geboren op 14 mei 1812, overleden te Wouw op 29 maart 1890, 77 jaar oud, zoon van Josephus Raaijmakers en Adriana van Eekelen. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Raaijmakers, geboren te Wouw op 20 oktober 1840, overleden aldaar op 8 februari 1857, 16 jaar oud.
 2. Johanna Raaijmakers, geboren te Wouw op 29 november 1842.
  Bijzonderheden: oorspronkelijk vermeld als 'Johannes', kind van het mannelijk geslacht; in de marge: gewijzigd op 14-05-1869 in 'Johanna' krachtens vonnis van de arrondissementsrechtbank te Breda.
 3. Adrianus Raaijmakers, geboren te Wouw op 8 augustus 1844.
  Adrianus is getrouwd te Woensdrecht op 1 mei 1867, op 22-jarige leeftijd (1) met Carolina van Opdurp (28 jaar oud), geboren te Hoofdplaat in het jaar 1839, dochter van Philippus van Opdurp en Louisa Isabella Allijn.
  Adrianus is getrouwd te Bergen op Zoom op 12 februari 1885, op 40-jarige leeftijd (2) met Joanna de Jong (34 jaar oud), geboren te Steenbergen op 11 november 1850, dochter van Cornelis de Jong en Elisabeth van Sundert.
 4. Josephus Raaijmakers, geboren te Wouw op 22 september 1846, volgt onder XI-be.
 5. Adriana Maria Raaijmakers, geboren te Wouw op 2 september 1849, overleden aldaar op 28 november 1924, 75 jaar oud.
  Adriana is getrouwd te Wouw op 4 oktober 1867, op 18-jarige leeftijd met Cornelis van Eekelen, geboren te Wouw op 23 mei 1835, volgt onder X-ar.
 6. Petronella Raaijmakers, geboren te Wouw op 8 juli 1854, overleden aldaar op 1 januari 1857, 2 jaar oud.

X-am Maria Catharina van Bavel, tapster, geboren te Steenbergen op 16 februari 1817, overleden aldaar op 30 januari 1907, 89 jaar oud, dochter van Antonius van Bavel (IX-y) en Margaretha van Hooff.

Maria is getrouwd te Steenbergen op 25 november 1842 (getuigen waren Pieter Remmers, Quirijn van Gunst, Jan Frans Keninck en Adriaan Cornelis van Gaans), op 25-jarige leeftijd met Martinus Helmons (28 jaar oud), arbeider, gedoopt te Roosendaal op 22 september 1814 (doopgetuigen waren Cornelis de Klerk en Elisabeth Kepers (voor Adriana van Nagtmaal)), overleden te Steenbergen op 24 juni 1862, 47 jaar oud, zoon van Joannes Helmons en Joanna de Klerk. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Hellemons, geboren te Steenbergen op 17 mei 1843, volgt onder XI-bf.
 2. Antonij Hellemons, geboren op 5 november 1845, volgt onder XI-bg.
 3. Joanna Hellemons, geboren te Steenbergen op 6 december 1849, volgt onder XI-bh.
 4. Hendrik Hellemons, geboren te Steenbergen op 6 augustus 1852.
  Hendrik is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 23 februari 1888, op 35-jarige leeftijd met Petronilla Brands (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op 20 juni 1860, dochter van Petrus Brands en Elizabet van Wezel.
 5. Petrus Johannes Hellemons, geboren te Steenbergen op 29 oktober 1853, volgt onder XI-bi.
 6. Margaretha Helmons, geboren te Steenbergen op 11 februari 1857, jong overleden.
 7. Margaretha Hellemons, geboren te Steenbergen op 26 maart 1858, volgt onder XI-bj.

X-an Pieter van Bavel, arbeider, geboren te Steenbergen op 30 januari 1830, zoon van Antonius van Bavel (IX-y) en Margaretha van Hooff.

Pieter is getrouwd te Steenbergen op 18 augustus 1871, op 41-jarige leeftijd met Barbara van Bergen (28 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw in het jaar 1843, dochter van Johannes van Bergen en Adriana Elst. Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha van Bavel, geboren te Steenbergen op 3 mei 1872.
  Margaretha is getrouwd te Bergen op Zoom op 28 april 1903, op 30-jarige leeftijd met Cornelis van Geel (20 jaar oud), geboren te Wouw in het jaar 1883, zoon van Johannes van Geel en Johanna Maria Kerstens.
 2. Antonij van Bavel, geboren te Steenbergen op 21 oktober 1873.
 3. Adriana van Bavel, geboren te Steenbergen op 3 december 1874.
  Adriana is getrouwd te Steenbergen op 10 oktober 1913, op 38-jarige leeftijd met Antonij de Jong (48 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1865, zoon van Adriaan de Jong en Wilhelmina de Jong.
  Antonij is eerder getrouwd te Steenbergen op 27 april 1894, op 29-jarige leeftijd met Dimphna Augustijn (36 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1858, dochter van Adriaan Augustijn en Adriana Nijssen.
 4. Petronilla van Bavel, geboren te Steenbergen op 9 februari 1877.
  Petronilla is getrouwd te Steenbergen op 20 april 1900, op 23-jarige leeftijd met Willem de Weert (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op 10 augustus 1877, zoon van Marijn de Weert en Elizabet Verrijk.
 5. Jan Hendrik van Bavel, geboren te Steenbergen op 21 oktober 1879.
  Jan is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 2 mei 1913, op 33-jarige leeftijd met Maria Pieternella van de Watering (33 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1880, dochter van Pieter Johannes van de Watering en Dorothea Brands.
 6. Hendrik van Bavel, geboren te Steenbergen op 14 januari 1881.
 7. Maria van Bavel, geboren te Steenbergen op 14 januari 1881.
  Maria is getrouwd te Steenbergen op 12 juni 1914, op 33-jarige leeftijd met Ludovicus Koenen (31 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1883, zoon van Johannes Koenen en Maria van Broekhoven.
 8. Joanna van Bavel, geboren te Steenbergen op 13 juni 1884.
  Joanna is getrouwd te Steenbergen op 12 juni 1914, op 29-jarige leeftijd met Johannes Michiel Hermes (29 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 24 september 1884, zoon van Adriaan Hermes en Johanna de Jonge.

X-ao Antonia Vreugde, geboren te Roosendaal en Nispen op 1 juli 1829, dochter van Petrus Vreugde en Dijmphna Uijtdewilligen (IX-z).

Antonia is getrouwd te Roosendaal op 6 april 1853, op 23-jarige leeftijd met Willem Godefridus Dekkers (23 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1830, zoon van Dominicus Dekkers en Antonetta Roeken.
Willem is later getrouwd te Rucphen op 7 januari 1857, op 27-jarige leeftijd met Hendria Bennaars (33 jaar oud), geboren te Rucphen in het jaar 1824, dochter van Huibert Bennaars en Petronella Kerstens. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Dekkers, geboren te Roosendaal op 4 maart 1854, overleden aldaar op 4 maart 1854.
 2. Levenloos Dekkers, geboren te Roosendaal op 1 maart 1855, overleden aldaar op 1 maart 1855.

X-ap Jacobus van Eekelen, timmerman, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek) op 29 januari 1817, overleden te Wouw op 19 juni 1874, 57 jaar oud, zoon van Johannes van Eekelen en Cornelia Uijtdewilligen (IX-aa).

Jacobus was gehuwd met Johanna Adriana Hartmans, dochter van Cornelis Hartmans en Adriana de Nel. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Cornelia van Eekelen, geboren te Wouw op 29 januari 1843, volgt onder XI-bk.

X-aq Pieter Jan van Eekelen, timmerman, geboren te Wouw op 1 oktober 1823, wonende te Heerle (NB), overleden te Wouw op 1 maart 1888, 64 jaar oud, zoon van Johannes van Eekelen en Cornelia Uijtdewilligen (IX-aa).

Pieter is getrouwd te Halsteren op 6 mei 1853, op 29-jarige leeftijd (1) met Catharina Kostermans, dochter van Wilhelmus Kostermans en Johanna Hillegers. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes van Eekelen, geboren te Wouw op 12 april 1864.
Pieter is getrouwd te Wouw op 16 mei 1877, op 53-jarige leeftijd (2) met Paulina van Eekelen (34 jaar oud), geboren te Rucphen op 1 januari 1843 getuigen bij geboorteaangifte : Adriaan Oudenhuijsen, 40 jaar, kleermaker en Gerard van Kastel, 30 jaar, particulier (doopgetuigen waren Antonius van Oers en Cornelia Goossens), overleden te Wouw op 24 maart 1905, 62 jaar oud, dochter van Marijn van Eekelen en Anna Maria Goossens.
Paulina was weduwe van Gerard Mets. Uit dit huwelijk:
 1. Maria Catharina van Eekelen, geboren te Wouw op 4 maart 1878, overleden te Roosendaal en Nispen op 19 februari 1948, 69 jaar oud.
  Maria is getrouwd te Wouw op 17 oktober 1907, op 29-jarige leeftijd met Adrianus Dekkers (28 jaar oud), geboren te Rucphen op 27 juni 1879, zoon van Godefridus Cornelis Dekkers en Adriana Willemse.
 2. Cornelia van Eekelen, geboren te Wouw op 18 mei 1879.
  Cornelia is getrouwd te Bergen op Zoom op 19 mei 1910, op 31-jarige leeftijd met Cornelis Buijens (26 jaar oud), geboren te Wouw op 16 juli 1883, zoon van Adriaan Buijens en Johanna Cornelia Mangelaars.
 3. Catharina van Eekelen, geboren te Wouw op 10 mei 1880.
 4. Gerardus Marinus van Eekelen, geboren te Wouw op 1 september 1884.
  Gerardus is getrouwd te Wouw op 23 september 1909, op 25-jarige leeftijd met Maria Cornelia de Kok (25 jaar oud), geboren te Wouw op 24 juli 1884, dochter van Laurijs de Kok en Helena Goossens.

X-ar Cornelis van Eekelen, timmerman, geboren te Wouw op 23 mei 1835, wonende te Heerle (NB), overleden te Wouw op 24 september 1905, 70 jaar oud, zoon van Johannes van Eekelen en Cornelia Uijtdewilligen (IX-aa).

Cornelis is getrouwd te Wouw op 4 oktober 1867, op 32-jarige leeftijd met Adriana Maria Raaijmakers (18 jaar oud), geboren te Wouw op 2 september 1849, overleden aldaar op 28 november 1924, 75 jaar oud, dochter van Adriaan Raaijmakers en Wilhelmina Catharina van Beethoven (X-al). Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia van Eekelen, geboren te Wouw op 1 april 1868.
 2. Wilhelmina van Eekelen, geboren te Wouw op 13 december 1869, volgt onder XI-bl.
 3. Adriana Maria van Eekelen, geboren te Wouw op 11 december 1871.
 4. Adrianus Johannes van Eekelen, timmerman, geboren te Wouw op 11 december 1871.
 5. Johanna Antonetta van Eekelen, geboren te Wouw op 23 februari 1874, overleden te Roosendaal en Nispen op 1 februari 1950, 75 jaar oud.
  Johanna is getrouwd op 24 april 1902, op 28-jarige leeftijd met Jacobus Johannes Dries, overleden voor 1 februari 1950.
 6. Petrus Johannes van Eekelen, geboren te Wouw op 30 maart 1876, volgt onder XI-bm.
 7. Josephus Jacobus van Eekelen, geboren te Wouw op 24 januari 1878, volgt onder XI-bn.
 8. Jacobus Gerardus van Eekelen, verzekeringsagent, geboren te Wouw op 26 maart 1880, overleden aldaar op 24 juni 1910, 30 jaar oud.
 9. Maria Cornelia van Eekelen, geboren te Wouw op 30 december 1883, overleden aldaar op 29 november 1958, 74 jaar oud.
  Maria is getrouwd te Wouw op 28 mei 1914, op 30-jarige leeftijd met Antonius van Ginderen (28 jaar oud), geboren te Wouw op 29 oktober 1885, zoon van Johannes van Ginderen en Anna Cornelia Fraters.
 10. Catharina van Eekelen, geboren te Wouw op 29 november 1888, overleden aldaar op 17 december 1888, 18 dagen oud.

X-as Jan Geerden, geboren te Steenbergen op 5 april 1831, overleden te Dinteloord op 18 mei 1877, 46 jaar oud, zoon van Godefried Geerden (IX-ab) en Petronilla van Kuijk.

Jan is getrouwd te Steenbergen op 3 mei 1861, op 30-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Schijvenaars (29 jaar oud), geboren te Steenbergen op 26 januari 1832, overleden te Dinteloord op 21 augustus 1897, 65 jaar oud, dochter van Jan Schijvenaars en Joanna Jochems. Uit dit huwelijk:

 1. Govert Geerden, geboren te Dinteloord op 23 april 1862, volgt onder XI-bo.
 2. Petrus Johannes Geerden, geboren te Dinteloord op 3 mei 1863.
 3. Pieternella Geerden, geboren te Dinteloord op 13 april 1864, overleden aldaar op 9 maart 1936, 71 jaar oud.
  Pieternella is getrouwd te Dinteloord op 29 mei 1884, op 20-jarige leeftijd met Jan de Bruijn, geboren te Dinteloord, zoon van Jan de Bruijn en Cornelia van Tilburg.
 4. Johanna Geerden, geboren te Dinteloord op 1 november 1865, overleden aldaar op 14 maart 1868, 2 jaar oud.
 5. Johanna Maria Geerden, geboren te Dinteloord op 6 mei 1867, overleden aldaar op 26 april 1868, 356 dagen oud.
 6. Johanna Geerden, geboren te Dinteloord op 19 april 1868, overleden aldaar op 16 mei 1868, 27 dagen oud.
 7. Cornelis Geerden, geboren te Dinteloord op 12 juni 1872, volgt onder XI-bp.
 8. Johanna Geerden, geboren te Dinteloord op 3 augustus 1873, overleden aldaar op 18 augustus 1873, 15 dagen oud.
 9. Helena Geerden, geboren te Dinteloord op 4 november 1874, overleden aldaar op 18 maart 1875, 134 dagen oud.
 10. Johanna Geerden, overleden te Dinteloord op 25 februari 1870.
 11. Johanna Geerden, overleden te Dinteloord op 28 augustus 1869.

X-at Adriana Geerden, geboren te Steenbergen in het jaar 1835, dochter van Godefried Geerden (IX-ab) en Petronilla van Kuijk.

Adriana is getrouwd te Steenbergen op 10 juni 1864, op 29-jarige leeftijd met Kornelis Huijsmans (32 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1832, zoon van Jakob Huijsmans en Anna Karremans. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Huijsmans, geboren te Steenbergen in het jaar 1873.
  Jacobus is getrouwd te Roosendaal op 16 november 1915, op 42-jarige leeftijd met Cornelia Maria Dekkers (36 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 22 april 1879, dochter van Willem Dekkers en Anna Maria Jongenelen.

X-au Joanna Maria Geerden, geboren te Steenbergen op 12 september 1836, dochter van Godefried Geerden (IX-ab) en Petronilla van Kuijk.

Joanna is getrouwd te Steenbergen op 9 september 1864, op 27-jarige leeftijd met Jacobus van Zantvliet (25 jaar oud), geboren te Wouw in het jaar 1839, zoon van Johanna van Zantvliet. Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus van Zandvliet, geboren te Steenbergen op 14 juli 1865, volgt onder XI-bq.

X-av Leendert Geerden, zoon van Godefried Geerden (IX-ab) en Petronilla van Kuijk.

Leendert is getrouwd te Dinteloord op 20 april 1871 met Pieternella Roelands, dochter van Johannis Roelands en Cornelia van Berkum. Uit dit huwelijk:

 1. Govert Geerden, geboren te Dinteloord op 19 februari 1872, volgt onder XI-br.
 2. Cornelia Geerden.
  Cornelia is getrouwd te Dinteloord op 16 mei 1904 met Cornelis Adrianus Schillemans (28 jaar oud), geboren te Dinteloord op 17 april 1876, overleden aldaar op 22 juli 1935, 59 jaar oud, zoon van Marijn Schillemans en Johanna Vrolijk.

X-aw Cornelia Roeken, landbouweres, geboren te Wouw op 28 juni 1845, overleden te Roosendaal op 3 juli 1923, 78 jaar oud, dochter van Cornelius Roeken en Dijmphna Uijtdewilligen (IX-ac).

Cornelia is getrouwd te Wouw op 15 mei 1872, op 26-jarige leeftijd (1) met Pieter Coppens (30 jaar oud), landbouwer, geboren op 29 juni 1841, overleden te Wouw op 14 februari 1876, 34 jaar oud, zoon van Jacobus Cornelisse Coppens en Johanna Hertogs. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Coppens, geboren te Wouw op 10 februari 1873, overleden aldaar op 22 februari 1876, 3 jaar oud.
 2. Cornelis Coppens, geboren te Wouw op 26 juni 1875, overleden aldaar op 23 januari 1876, 211 dagen oud.
Cornelia is getrouwd te Wouw op 13 juli 1877, op 32-jarige leeftijd (2) met Antonius Hendricus Looijen (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op 21 februari 1849, overleden aldaar op 1 december 1891 overlijdensoorzaak : onbekend, gastro-enteritis., 42 jaar oud, zoon van Adriaan Looijen en Anna Cornelia Bartels.
Antonius Hendrikus Looijen vermeld in notarieel archief op woensdag 20 mei
1903, inhoud akte: toestemming tot doorhaling van een hypothecaire inschrijving door Cornelia Roeken te Roosendaal, weduwe van Antonius Hendrikus Looijen.
Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Cornelis Looijen, geboren te Roosendaal en Nispen op 10 juli 1878, overleden aldaar op 15 september 1948, 70 jaar oud.
  Adrianus Cornelis Looijen vermeld in notarieel archief op dinsdag 2 mei 1911 Roosendaal. Inhoud akte: protest van nonbetaling van een wisselbrief voor de firma J. Luijkx te Roosendaal contra Adrianus Cornelis Looijen aldaar.
  Adrianus Cornelis Looijen vermeld in notarieel archief op woensdag 1 december 1915 Roosendaal. Inhoud akte: verkoop en koop door Johannes Bernardus Antonius Batenburg te Roosendaal, als tweede kapelaan aldaar, aan Adrianus Cornelis Looijen aldaar van de percelen tuin en boomgaard aldaar, sectie D nrs. 1730, 1732 en 1733, samen groot 42,02 aren, voor fl. 2.000,-.
  Adrianus is getrouwd te Oosterhout op 22 februari 1911, op 32-jarige leeftijd met Maria Wilhelmina Hendrika Janssens (31 jaar oud), geboren te Oosterhout in het jaar 1880, overleden te Roosendaal en Nispen op 22 juni 1929, 49 jaar oud, dochter van Simon Willem Janssens en Anna Maria Haagh.
 2. Franciscus Christianus Looijen, slager, geboren te Roosendaal en Nispen op 15 maart 1880, overleden aldaar op 17 maart 1920 overlijdensoorzaak : trauma overl. bloeding., 40 jaar oud.
  Franciscus is getrouwd te Rucphen op 22 januari 1901, op 20-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Hennekam (19 jaar oud), geboren te Rucphen in het jaar 1882, dochter van Michiel Hennekam en Cornelia Maria Broos.
 3. Cornelis Adrianus Looijen, geboren te Roosendaal en Nispen op 21 oktober 1881, overleden aldaar op 15 april 1940, 58 jaar oud.
  Cornelis is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 12 mei 1920, op 38-jarige leeftijd met Elisabeth Cornelia van Oers (39 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 13 mei 1880, overleden aldaar op 30 oktober 1948, 68 jaar oud, dochter van Cornelis van Oers en Maria Cornelia Anthonissen.
 4. Cornelia Antonetta Looijen, geboren te Roosendaal en Nispen op 12 november 1884.
  Cornelia is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 2 oktober 1907, op 22-jarige leeftijd met Marinus Cornelis van Pul (27 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 8 april 1880, zoon van Johannes van Pul en Wilhelmina Korsmit.
 5. Maria Cornelia Looijen, geboren te Roosendaal en Nispen op 2 mei 1888.
  Maria is getrouwd te Roosendaal op 23 mei 1916, op 28-jarige leeftijd met Antonius Adrianus van Dorst (28 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 23 oktober 1887, overleden te Roosendaal op 10 december 1970, 83 jaar oud, zoon van Cornelis van Dorst en Anna Cornelia de Bruijn.
  onderscheiden met het erekruis Pro Ecclesia et Pontifice.
 6. Dimphna Petronella Looijen, geboren te Roosendaal en Nispen op 14 maart 1891.
  Dimphna is getrouwd te Roosendaal op 14 mei 1919, op 28-jarige leeftijd met Adrianus Goderie, geboren te Wouw, zoon van Johannes Goderie en Maria Dekkers.

X-ax Leonardus Adrianus Dierckx, hoefsmid en smid, geboren op 27 augustus 1833, overleden te Wouw op 6 mei 1877, 43 jaar oud, zoon van Adrianus Dierckx en Johanna Uijtdewilligen (IX-ad).

Leonardus is getrouwd op 5 mei 1868, op 34-jarige leeftijd met Maria Cornelia Looijen (23 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 18 januari 1845, overleden te Wouw op 14 februari 1892, 47 jaar oud, dochter van Adriaan Looijen en Anna Cornelia Bartels. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Leonardus Dierckx, geboren te Wouw op 11 mei 1869.
 2. Anna Cornelia Dierckx, geboren te Wouw op 24 september 1870, overleden aldaar op 4 november 1870, 41 dagen oud.
 3. Johannes Franciscus Dierckx, geboren te Wouw op 3 oktober 1871, volgt onder XI-bs.
 4. Maria Anna Philomena Dierckx, geboren te Wouw op 26 juni 1874, overleden aldaar op 29 september 1930, 56 jaar oud.
  Maria is getrouwd te Wouw op 30 augustus 1904, op 30-jarige leeftijd met Johannes Goderie (37 jaar oud), geboren te Wouw op 4 juli 1867, zoon van Johannes Goderie en Maria Dekkers.

X-ay Adriaan Uijtdewilligen, geboren te Wouw in het jaar 1835, zoon van Gerardus Uijtdewilligen (IX-ae) en Maria Catharina Govaerts.

Adriaan is getrouwd te Steenbergen op 16 augustus 1861, op 26-jarige leeftijd met Anna Maria Schijvenaars (40 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1821, dochter van Jan Pieter Schijvenaars en Petronella van Etten.
Anna is eerder getrouwd te Steenbergen op 20 mei 1859, op 38-jarige leeftijd met Johannes Rens (43 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1816, zoon van Laurentius Rens en Maria Schoen. Uit dit huwelijk:

 1. Gerard Jan Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen.
  Gerard is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 23 juni 1891 met Adriana Hack (28 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1863, dochter van Pieter Hack en Petronella Uijtdehaag.

X-az Adriana Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Wouw in het jaar 1836, dochter van Gerardus Uijtdewilligen (IX-ae) en Maria Catharina Govaerts.

Adriana is getrouwd te Steenbergen op 29 april 1870, op 34-jarige leeftijd met Jacobus Tiberius (30 jaar oud), geboren te Steenbergen op 21 mei 1839, zoon van Pieter Tiberius en Joanna de Blaaij. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Maria Tiberius, geboren te Steenbergen.
  Johannes is getrouwd te Roosendaal op 6 februari 1905 met Wilhelmus Broeren (21 jaar oud), fabrieksarbeider, geboren te Roosendaal en Nispen op 14 september 1883, overleden aldaar op 24 februari 1919, 35 jaar oud, zoon van Stephanus Broeren en Johanna Luijks.

X-ba Josephus Uijtdewilligen, timmerman, geboren te Wouw op 13 december 1838, overleden aldaar op 6 oktober 1906, 67 jaar oud, zoon van Gerardus Uijtdewilligen (IX-ae) en Maria Catharina Govaerts.

Josephus is getrouwd te Wouw op 15 april 1874 dispensatie verleend Bisdom Breda 7 apr 1874 wegens bloedverwantschap in de vierde graad, op 35-jarige leeftijd (1) met Johanna Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 19 april 1841, zie X-r. Uit dit huwelijk:

 1. 1 : Zie onder X-r.
Josephus is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 12 april 1877, op 38-jarige leeftijd (2) met Anna Catharina Aarts (ongeveer 33 jaar oud), geboren te Rucphen rond 1844, overleden aldaar, dochter van Marijn Aarts en Johanna Dirken. Uit dit huwelijk:
 1. Gerardus Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 31 januari 1878, overleden aldaar op 30 mei 1879, 1 jaar oud.
 2. Maria Catharina Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 6 mei 1880.
 3. Johanna Adriana Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 9 december 1881, overleden aldaar op 22 juni 1882, 195 dagen oud.
 4. Petronella Johanna Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 17 april 1883, overleden aldaar op 14 mei 1884, 1 jaar oud.
 5. Johanna Martina Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 2 maart 1886, overleden aldaar op 30 april 1886, 59 dagen oud.

X-bb Martien Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 14 juni 1845, zoon van Gerardus Uijtdewilligen (IX-ae) en Maria Catharina Govaerts.

Martien is getrouwd te Wouw op 9 september 1875, op 30-jarige leeftijd met Adriana Maria Mens, geboren te Wouw, dochter van Johannes Mens (X-f) en Maria Cornelia van Dongen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Wilhelmina Maria Uijtdewilligen, geboren te Etten-Leur.
  Cornelia is getrouwd te Etten-Leur op 5 augustus 1915 met Petrus Leonardus Doggen (24 jaar oud), geboren te Wouw op 12 mei 1891, zoon van Willem Doggen en Helena van Overveld.
 2. Maria Cornelia Catharina Uijtdewilligen, geboren te Etten-Leur.
  Maria is getrouwd te Etten-Leur op 14 mei 1908 met Petrus Klep, geboren te Etten-Leur, zoon van Petrus Klep en Antonia Peijs.

X-bc Cornelis Damen, landbouwer, geboren te Wouw op 3 september 1846, overleden aldaar op 17 april 1923, 76 jaar oud, zoon van Jacobus Damen (IX-af) en Hendrina van Eekelen.

Cornelis is getrouwd te Roosendaal op 17 oktober 1877, op 31-jarige leeftijd met Anna Cornelia Broos (31 jaar oud), landbouwster, geboren te Roosendaal en Nispen op 18 december 1845, overleden te Wouw op 22 maart 1919, 73 jaar oud, dochter van Adrianus Antonius Broos en Johanna van Gastel.

Anna Cornelia Broos vermelding in notarieel archief op woensdag 16 september 1891 Wouw. Inhoud akte : scheiding tussen Mathijs Jongenelen te Halsteren gehuwd met Adriana Maria Broos, Cornelis Damen te Wouw gehuwd met Anna Cornelia Broos, Johannes Bakx te Roosendaal gehuwd met Petronella Broos, Johannes Arnoldus Broos, Petrus Broos, Franciscus Broos, allen te Roosendaal, Antonius Cornelis Broos te Koewacht, van roerende en onroerende goederen, behorende tot de nalatenschappen van Adriaan Broos en Johanna van Gastel.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Hendrica Damen, geboren te Wouw op 10 november 1880.
  Maria is getrouwd te Wouw op 20 juli 1910, op 29-jarige leeftijd met Petrus Adrianus de Nijs (35 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 26 januari 1875, zoon van Adrianus de Nijs en Hendrica van den Bosch.
 2. Adrianus Maria Damen, landbouwer, geboren te Wouw op 15 januari 1883, overleden aldaar op 26 januari 1947, 64 jaar oud.
 3. Jacobus Damen, geboren te Wouw op 14 oktober 1884.

X-bd Jacobus Damen, geboren te Wouw op 26 oktober 1850, overleden aldaar op 9 december 1921, 71 jaar oud, zoon van Jacobus Damen (IX-af) en Hendrina van Eekelen.

Jacobus is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 10 februari 1886, op 35-jarige leeftijd met Anna Cornelia Backx (28 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 7 februari 1858, overleden te Wouw op 15 maart 1919, 61 jaar oud, dochter van Adrianus Backx en Johanna Maria Peeters. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria Damen, geboren te Wouw op 2 mei 1887, overleden aldaar op 27 juni 1892, 5 jaar oud.
 2. Adrianus Jacobus Damen, geboren te Wouw op 5 augustus 1888.
  Adrianus is getrouwd te Steenbergen op 19 juni 1917, op 28-jarige leeftijd met Dimphena Jacoba Helena Romme (20 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen in het jaar 1897, dochter van Johannes Romme en Catharina Johanna Dekkers.
 3. Cornelis Damen, geboren te Wouw op 3 juli 1889, overleden aldaar op 29 mei 1892, 2 jaar oud.
 4. Maria Hendrika Damen, geboren te Wouw op 29 december 1890, overleden aldaar op 3 januari 1891, 5 dagen oud.
 5. Levenloos Damen, geboren te Wouw op 7 april 1892, overleden aldaar op 7 april 1892.
 6. Levenloos Damen, geboren te Wouw op 22 november 1893, overleden aldaar op 22 november 1893.
 7. Levenloos Damen, geboren te Wouw op 15 mei 1896, overleden aldaar op 15 mei 1896.

X-be Maria Dingena Damen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 16 december 1850, overleden te Wouw op 19 januari 1916, 65 jaar oud, dochter van Cornelis Damen (IX-ag) en Wilhelmina Kerstens.

Maria is getrouwd te Wouw op 26 april 1876, op 25-jarige leeftijd met Petrus Franciscus Suijkerbuijk (32 jaar oud), arbeider, geboren te Bergen op Zoom op 14 december 1843, overleden te Wouw op 25 augustus 1933, 89 jaar oud, zoon van Leonardus Suijkerbuijk en Johanna de Bruijn. Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus Cornelis Suijkerbuijk, geboren te Wouw op 27 mei 1876.
 2. Wilhelmina Suijkerbuijk, geboren te Wouw op 6 december 1877.
  Wilhelmina is getrouwd te Wouw op 30 mei 1902, op 24-jarige leeftijd met Petrus Vos (23 jaar oud), geboren te Ooltgensplaat op 21 februari 1879, zoon van Johannis Vos en Dingena van Osta.
 3. Cornelis Ludovicus Suijkerbuijk, geboren te Bergen op Zoom op 22 augustus 1879, volgt onder XI-bt.
 4. Petrus Johannes Suijkerbuijk, geboren te Bergen op Zoom op 27 maart 1884.
  Petrus is getrouwd te Wouw op 27 april 1911, op 27-jarige leeftijd met Maria Johanna van Gaans (19 jaar oud), geboren te Wouw op 13 maart 1892, dochter van Adrianus van Gaans en Anna Cornelia van Meel.
 5. Adrianus Johannes Suijkerbuijk, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1886, overleden te Wouw op 2 mei 1888, 2 jaar oud.
 6. Johanna Maria Suijkerbuijk, geboren te Wouw op 22 april 1887.
  Johanna is getrouwd te Wouw op 7 september 1916, op 29-jarige leeftijd met Johannes van Bergen (32 jaar oud), geboren te Wouw op 7 januari 1884, zoon van Cornelius van Bergen en Anna Maria van Reijen.
 7. Maria Suijkerbuijk, geboren te Wouw op 11 juli 1889.
 8. Adrianus Suijkerbuijk, geboren te Wouw op 29 december 1892.
  Adrianus is getrouwd te Wouw op 12 november 1914, op 21-jarige leeftijd met Johanna Lodewijks (21 jaar oud), geboren te Wouw op 28 oktober 1893, dochter van Adriaan Lodewijks en Adriana Cornelia Elst.
 9. Elizabeth Suijkerbuijk, geboren te Wouw op 22 april 1896, overleden aldaar op 7 september 1907, 11 jaar oud.
 10. Jacobus Suijkerbuijk.
 11. Johannes Suijkerbuijk.

X-bf Jacobus Damen, landbouwer, geboren te Essen (BelgiŽ) in het jaar 1852, overleden te Wouw op 12 november 1938, 86 jaar oud, zoon van Cornelis Damen (IX-ag) en Wilhelmina Kerstens.

Jacobus is getrouwd te Wouw op 16 mei 1881, op 29-jarige leeftijd met Catharina Elisabeth Doggen (31 jaar oud), landbouwster, geboren op 22 oktober 1849, overleden te Wouw op 26 december 1910, 61 jaar oud, dochter van Johannes Matthijsse Doggen (IX-db) en Maria Cornelia Vos. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Damen, geboren te Wouw op 29 september 1881, volgt onder XI-bu.
 2. Jacobus Damen, geboren te Wouw op 11 september 1882.
 3. Cornelis Damen, geboren te Wouw op 11 september 1882, overleden aldaar op 3 februari 1889, 6 jaar oud.
 4. Maria Cornelia Damen, geboren te Wouw op 24 februari 1884, overleden aldaar op 7 april 1903, 19 jaar oud.
 5. Hendrikus Damen, geboren te Wouw op 5 januari 1886.
  Hendrikus is getrouwd te Wouw op 11 mei 1921, op 35-jarige leeftijd met Cornelia Hopmans (37 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 3 september 1883 (doopgetuigen waren Wilhelmus Petrus van Dijk en Johannes Daniel Adrianus la Riviere), wonende te Bergen op Zoom (Borgvliet K 203), dochter van Johannes Hopmans en Philomena Koolen.
 6. Ludovicus Damen, geboren te Wouw op 13 augustus 1888.
 7. Cornelis Damen, geboren te Wouw op 30 januari 1890.
 8. Wilhelmina Maria Damen, geboren te Wouw op 27 december 1891, overleden aldaar op 2 januari 1892, 6 dagen oud.
 9. Cornelis Damen, geboren te Wouw op 23 december 1894, overleden aldaar op 3 februari 1899, 4 jaar oud.
 10. Godefridus Damen, geboren te Wouw op 8 februari 1895, overleden aldaar op 15 februari 1895, 7 dagen oud.

X-bg Dimphna Potters, geboren te Wouw, dochter van Johannes Matthias Potters (IX-ah) en Adriana Cornelia Goverse Uijtdewilligen.

Dimphna is getrouwd te Wouw op 27 april 1870 met Cornelis Luijsterburg (40 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw op 28 maart 1830, overleden aldaar op 9 mei 1895, 65 jaar oud, zoon van Leonardus Dominicus Luijsterburg en Barbara Potters. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Dominicus Maria Luijsterburg, landbouwer, geboren te Wouw in het jaar 1877.
  Adrianus is getrouwd te Bergen op Zoom op 22 april 1901, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1880, volgt onder X-db.

X-bh Johanna Catharina Adan, geboren te Oudenbosch op 13 oktober 1819, dochter van Henricus Adan (IX-aj) en Maria van den Dries.

Johanna is getrouwd te Oudenbosch op 22 april 1846, op 26-jarige leeftijd met Jacobus Johannes Kerstens (27 jaar oud), geboren te Roosendaal op 17 februari 1819, zoon van Franciscus Kerstens en Salomina Laurentia Bosschart. Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Hendricus Kerstens, geboren te Oudenbosch op 9 mei 1847.
 2. Hendricus Adrianus Kerstens, geboren te Oudenbosch op 15 juni 1848.
 3. Antoon Jacobus Kerstens, geboren te Oudenbosch op 23 april 1851.
 4. Alphonsus Adrianus Kerstens, geboren te Oudenbosch op 4 maart 1853.
 5. Jacobus Petrus Kerstens, geboren te Oudenbosch op 17 februari 1855.
  Jacobus is getrouwd te Steenbergen op 12 juni 1912, op 57-jarige leeftijd met Elizabet van Tilburg (50 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1862, dochter van Hendrik van Tilburg en Maria Magdalena Tuinders.
 6. Petrus Adrianus Kerstens, geboren te Oudenbosch op 29 juni 1857.
 7. Maria Adriana Kerstens, geboren te Oudenbosch op 28 juli 1859, overleden aldaar op 6 oktober 1859, 70 dagen oud.
 8. Maria Johanna Kerstens, geboren te Oudenbosch op 24 oktober 1862.

X-bi Adriana Cornelia Adan, geboren te Standdaarbuiten op 25 juni 1823, dochter van Henricus Adan (IX-aj) en Maria van den Dries.

Adriana is getrouwd te Oudenbosch op 30 september 1850, op 27-jarige leeftijd met Daniël de Roos, geboren te Oirschot, zoon van Gerrit de Roos en Johanna Ketelaars. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna de Roos, geboren te Oudenbosch op 4 oktober 1853.
 2. Hendricus Petrus de Roos, geboren te Oudenbosch op 16 februari 1856.
 3. Antonia Catharina de Roos, geboren te Oudenbosch op 25 november 1858.
 4. August de Roos, geboren te Oudenbosch op 4 januari 1861.
 5. Antonius de Roos, geboren te Oudenbosch op 18 juli 1863, overleden te Standdaarbuiten op 23 mei 1922, 58 jaar oud.
  Antonius is getrouwd te Oudenbosch op 8 juni 1896, op 32-jarige leeftijd met Anna Maria Kockx (23 jaar oud), geboren te Oudenbosch op 9 mei 1873, dochter van Cornelis Kockx en Regina Anna Martina van Hoek.
 6. Franciscus de Roos, geboren te Oudenbosch op 11 mei 1867.

X-bj Petrus Adrianus Adan, geboren te Oudenbosch op 26 september 1825, zoon van Henricus Adan (IX-aj) en Maria van den Dries.

Petrus is getrouwd te Oudenbosch op 13 juni 1853, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Rosendaal, geboren te Teteringen, dochter van Cornelis Rosendaal en Anna Maria Brouwers. Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Adan, geboren te Oudenbosch op 2 mei 1854.
 2. Anna Maria Adan, geboren te Oudenbosch op 31 oktober 1855.
 3. Cornelis Adan, geboren te Oudenbosch op 3 april 1857.
 4. Maria Adan, geboren te Oudenbosch op 25 januari 1859.

X-bk Henricus Adan, geboren op 15 februari 1830, zoon van Henricus Adan (IX-aj) en Maria van den Dries.

Henricus is getrouwd te Etten-Leur op 22 november 1852, op 22-jarige leeftijd met Cornelia Schonkeren, dochter van Theodorus Schonkeren en Antonia Hendrickx. Uit dit huwelijk:

 1. Hendricus Johannes Adan, geboren te Oudenbosch op 8 september 1853, overleden aldaar op 8 oktober 1853, 30 dagen oud.
 2. Henricus Adan, geboren te Oudenbosch op 7 september 1854, overleden aldaar op 4 april 1857, 2 jaar oud.
 3. Jacobus Petrus Adan, geboren te Oudenbosch op 17 oktober 1856.
 4. Henricus Petrus Adan, geboren te Oudenbosch op 30 augustus 1859.
 5. Theodorus Adan, geboren te Oudenbosch op 28 januari 1863.
 6. Theodorus Adan, volgt onder XI-bv.

X-bl Viginia Isabella Maria Elisabeth Adan, geboren te Ossendrecht op 25 maart 1859 Virginia Isabella Maria Elisabeth Adan vermelding in bevolkingsregister Rucphen op zaterdag 25 augustus 1900 Rosmalen. Vertrokken : Virginia Isabella Maria Elisabeth Adan. Geboortedatum/-plaats/leeftijd : 25-03-1859 Ossendrecht. Vertrokken naar : Rosmalen. Datum vertrek : 25-08-1900., wonende te Rucphen, overleden te Rosmalen op 2 september 1900, 41 jaar oud, dochter van Hendrik Andries Adan (IX-am) en Johanna Melsen.

Viginia is getrouwd te Ossendrecht op 7 februari 1888, op 28-jarige leeftijd met Petrus Cornelis de Weert (39 jaar oud), bierbrouwer, geboren te Rucphen, Sprundel en Vorenseinde in het jaar 1849, overleden te Rucphen op 27 oktober 1910, 61 jaar oud, zoon van Nicolaas de Weert en Christina Aarde. Uit dit huwelijk:

 1. Christina Wilhelmina Johanna Maria de Weert, geboren te Rucphen op 19 januari 1889 getuigen bij geboorteaangifte : Leonardus van den Wildenberg, 40 jaar, smid en Wouter Quirijnen, 65 jaar, wagenmaker (doopgetuigen waren Wilhelmus Kenis en Joanna Melsen), overleden te Rucphen op 15 februari 1890, 1 jaar oud.
 2. Henricus Nicolaas Wilhelmus Maria de Weert, bierbrouwer, geboren te Rucphen op 13 februari 1890 getuigen bij geboorteaangifte : Marijnus Verpaalen, 43 jaar, broodbakker en Paulus Antonissen, 43 jaar, landbouwer (doopgetuigen waren Henricus Adan en Dijmphna de Weert).
  Henricus is getrouwd te Rucphen op 13 juli 1915, op 25-jarige leeftijd met Maria Catharina Sprenkels (25 jaar oud), geboren te Rucphen in het jaar 1890, wonende aldaar, dochter van Pieter Sprenkels en Antonetta Koenen.
 3. Hortensia Jacoba Maria Christina de Weert, geboren te Rucphen op 24 februari 1891 getuigen bij geboorteaangifte: Johannes de Weert, 85 jaar en Jacobus Johannes Commissaris, 41 jaar, landbouwers (doopgetuigen waren Jacobus Johannes de Weert en Adriana Petronella Maria Hortensia Adan), wonende te Rucphen.
  Hortensia is getrouwd te Rucphen op 27 mei 1915, op 24-jarige leeftijd met Victor Leonardus Johannes Maria Buijs (31 jaar oud), bierbrouwer, geboren te Etten in het jaar 1884, wonende te Breda, zoon van Antonius Cornelis Buijs en Johanna Maria Elisabeth van de Wijgaart.
 4. Anna Maria Coleta de Weert, geboren te Rucphen op 20 mei 1892 getuigen bij geboorteaangifte : Cornelis Johannes de Regt, 42 jaar en Petrus Jongeneelen, 53 jaar, landbouwers (doopgetuigen waren Antonius Adan en Anna Cornelia de Weert).
  Anna is getrouwd te Rucphen op 23 mei 1917, op 25-jarige leeftijd met Caspar Cornelis Mathijs de Haan, geboren te Eindhoven, zoon van Matheus Jacobus de Haan en Theresia Maria Huberta van der Waarden.
 5. Alphonsus Antonius Josephus de Weert, geboren te Rucphen op 1 maart 1894 getuigen bij geboorteaangifte : Cornelis Jongeneelen, 57 jaar, landbouwer en Cornelis Quirijnen, 63 jaar, wagenmaker (doopgetuigen waren Alphonsus Gerardus de Weert en Maria Jacoba Coletta de Bruijn).
  Alphonsus is getrouwd te Princenhage op 6 juni 1917, op 23-jarige leeftijd met Cornelia Joanna Hendrica Nooren.
 6. Augustinus Alphonsus Cornelis Maria de Weert, geboren te Rucphen op 23 maart 1896 getuigen bij geboorteaangifte : Marijn van de Riet, 32 jaar, gemeentesecretaris en Leonardus van den Wildenberg, 47 jaar, smid (doopgetuigen waren Alphonsus Adan en Adriana Cornelia Bogers), overleden te Rucphen op 5 maart 1897, 347 dagen oud.
 7. Maria Antonia Jacoba Coleta de Weert, geboren te Rucphen op 21 augustus 1897 getuigen bij geboorteaangifte : Leonardus van den Wildenberg, 48 jaar, smid en Marijn van de Riet, 33 jaar, gemeentesecretaris (doopgetuigen waren Anna Maria Melissen en Antonius Nicolaas de Weert), overleden te Rucphen op 4 april 1898, 226 dagen oud.
 8. Charlotta Cornelia Maria Augusta de Weert, geboren te Rucphen op 21 augustus 1897 getuigen bij geboorteaangifte : Leonardus van den Wildenberg, 48 jaar, smid en Marijn van de Riet, 33 jaar, gemeentesecretaris (doopgetuigen waren Augustinus de Weert en Charlotte Reniers), overleden te Rucphen op 24 november 1897, 95 dagen oud.
 9. Johannes Emilius Hermanus Maria de Weert, geboren te Rucphen op 25 december 1898 getuigen bij geboorteaangifte : Cornelis Quirijnen, 67 jaar, wagenmaker en Cornelis van den Broek, 30 jaar, dienstknecht (doopgetuigen waren Joannes van Gool en Joanna Melsen).
  Johannes is getrouwd te Roosendaal op 20 juni 1929, op 30-jarige leeftijd met Ludovica Hontel.
 10. Emilius Julius Johannes Maria de Weert, geboren te Rucphen op 10 juli 1900 getuigen bij geboorteaangifte : Marijn van de Riet, 36 jaar, gemeentesecretaris en Wenceslaus Stroop, 31 jaar, wagenmaker (doopgetuigen waren Joannes Stevens en Julia Joanna Cornelia van den Eijnden).

X-bm Johanna Barbara Schrauwen, geboren te Roosendaal en Nispen op 27 december 1830, overleden aldaar op 16 januari 1911, 80 jaar oud, dochter van Petrus Dionisius Schrauwen en Dijmphna Uijtdewilligen (IX-an).

Johanna is getrouwd te Roosendaal op 6 mei 1860, op 29-jarige leeftijd met Antonij Konings (37 jaar oud), landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op 24 december 1822, overleden aldaar op 6 maart 1885, 62 jaar oud, zoon van Jan Baptist Konings en Petronella Nelen. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Konings, geboren te Zundert op 30 december 1864.
  Petrus is getrouwd te Roosendaal op 9 augustus 1895, op 30-jarige leeftijd met Maria Cornelia Wiericx, geboren te Roosendaal en Nispen, dochter van Willem Wiericx en Maria Catharina Schoonen.
 2. Siardus Konings, geboren te Zundert op 7 juni 1866, volgt onder XI-bw.
 3. Dimphna Konings, geboren te Wouw in het jaar 1871.
  Dimphna is getrouwd te Roosendaal op 17 april 1899, op 28-jarige leeftijd met Gerardus Wilhelmus van Heijbeek (28 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1871, zoon van Gerardus Wilhelmus van Heijbeek en Anna Cornelia Verbogt.
  Gerardus is eerder getrouwd te Roosendaal op 26 januari 1897, op 26-jarige leeftijd met Anna Cornelia Damen, geboren te Zundert, dochter van Johannes Damen en Maria Gommers. Gerardus is later getrouwd te Rucphen op 16 juli 1908, op 37-jarige leeftijd met Johanna Martens (27 jaar oud), geboren te Etten in het jaar 1881, dochter van Franciscus Martens en Anna Romme.

X-bn Anna Cornelia Veraert, geboren te Roosendaal en Nispen op 19 januari 1845, overleden te Nispen op 25 februari 1932 overlijdensoorzaak: ouderdomszwakte, 87 jaar oud, dochter van Siardus Veraert en Dijmphna Uijtdewilligen (IX-an).

Anna Cornelia Veraart vermelding in notarieel archief op maandag 18 oktober 1886 Roosendaal. Inhoud akte : scheiding tussen Johannes Franciscus, Antonius, Anna Cornelia en Marinus Gerardus Veraart, allen te Roosendaal, van de vaste goederen behorende tot de gemeenschap die bestaan heeft tussen Cornelis Veraart en Cornelia Backx, beiden overleden te Roosendaal, en van hun nalatenschappen.

Anna is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 25 juli 1874, op 29-jarige leeftijd met Adrianus van Eekelen (40 jaar oud), landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op 20 november 1833, overleden aldaar op 15 maart 1906, 72 jaar oud, zoon van Antonius van Eekelen en Maria Catharina Gommers. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Antonius van Eekelen, geboren te Roosendaal en Nispen op 7 september 1875, volgt onder XI-bx.
 2. Maria Catharina van Eekelen, geboren te Roosendaal en Nispen op 3 november 1876.
  Maria is getrouwd te Roosendaal op 2 mei 1906, op 29-jarige leeftijd met Franciscus Leonardus Hoendervangers, geboren te Rucphen, zoon van Joseph Hoendervangers en Dimphna Maria Cornelia Claassen.
 3. Petrus Johannes van Eekelen, geboren te Roosendaal en Nispen op 1 oktober 1878, overleden te Wouw op 11 februari 1943, 64 jaar oud.
  Petrus is getrouwd te Wouw op 12 september 1916, op 37-jarige leeftijd met Wilhelmina van Tilburg (33 jaar oud), geboren te Wouw op 19 augustus 1883, dochter van Engelbert van Tilburg (XI-ac) en Maria Bennebroek.
 4. Dimphna Adriana van Eekelen, geboren te Roosendaal op 2 november 1879, volgt onder XI-by.
 5. Siardus Petrus van Eekelen, geboren te Roosendaal en Nispen op 5 april 1881, overleden aldaar op 18 mei 1881, 43 dagen oud.
 6. Dimphna Johanna van Eekelen, geboren te Roosendaal en Nispen op 10 oktober 1882, overleden aldaar op 2 maart 1883, 143 dagen oud.
 7. Dimphna Johanna van Eekelen, geboren te Roosendaal en Nispen op 22 november 1887.

X-bo Adriaan Uijtdewilligen, arbeider, geboren te Roosendaal in het jaar 1853, zoon van Cornelius Uijtdewilligen (IX-ao) en Gertruida Uijtdehaag.

Adriaan is getrouwd te Steenbergen op 11 juli 1879, op 26-jarige leeftijd met Johanna Luijks (25 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1854, dochter van Marijn Luijks en Adriana Magchielsen. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 11 maart 1889, overleden in het jaar 1895, 6 jaar oud.
 2. Catharina Maria Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen.
  Catharina is getrouwd te Roosendaal op 2 mei 1916 met Christiaan de Pender, geboren te Roosendaal en Nispen, zoon van Louis de Pender en Dorothea Petronella Nuijten.
 3. Adriana Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen.
  Adriana is getrouwd te Roosendaal op 3 juni 1913 met Adrianus Rebbens, geboren te Oud en Nieuw Gastel, zoon van Johannes Rebbens en Margaretha van Eekelen.

X-bp Petrus Uijtdewilligen, handgrutmolenaar, geboren te Roosendaal en Nispen op 6 september 1856, zoon van Cornelius Uijtdewilligen (IX-ao) en Gertruida Uijtdehaag.

Petrus is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 29 oktober 1884, op 28-jarige leeftijd met Dimphna Loos (30 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 26 januari 1854, overleden te Essen (BelgiŽ) in het jaar 1937, 83 jaar oud, dochter van Marinus Loos en Anna Cornelia van der Ouderaa. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Marinus Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 8 januari 1887, overleden aldaar op 1 juni 1888, 1 jaar oud.
 2. Cornelis Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 16 maart 1889.
 3. Adriana Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 4 juli 1892.
  Adriana is getrouwd te Roosendaal op 19 juni 1916, op 23-jarige leeftijd (1) met Jacobus Johannes Baarendse, geboren te Steenbergen, overleden voor 17 augustus 1926, zoon van Antonij Baarendse en Elisabeth de Koning.
  Adriana is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 17 augustus 1926, op 34-jarige leeftijd (2) met Leonardus Johannes Breugelmans (33 jaar oud), sigarenmaker, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) in het jaar 1893, zoon van Franciscus Breugelmans en Joanna de Bakker.

X-bq Anna Barbara Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 25 januari 1848, overleden aldaar op 9 maart 1927, 79 jaar oud, dochter van Leonardus Uijtdewilligen (IX-aq) en Petronella van Agtmaal.

Anna is getrouwd te Roosendaal op 6 juni 1883, op 35-jarige leeftijd met Cornelis van den Brand, overleden voor 9 maart 1927, zoon van Lambert van den Brand en Cornelia Vos. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia van den Brand, geboren te Roosendaal en Nispen.
  Maria is getrouwd te Roosendaal op 25 juni 1919 met Albertus Josephus Maria Theunis, geboren te Essen (BelgiŽ), zoon van Antonius Petrus Theunis en Joanna van Loon.
 2. Petrus Leonardus van den Brand, geboren te Roosendaal en Nispen.
  Petrus is getrouwd te Roosendaal op 25 september 1911 met Jacoba Cornelia Schraauwen, geboren te Roosendaal en Nispen, dochter van Petrus Schrauwen en Dimphna Willekens.

X-br Martien Uijtdewilligen, landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op 1 juni 1852, overleden aldaar op 7 april 1934 overlijdensoorzaak: ouderdomszwakte, 81 jaar oud, zoon van Leonardus Uijtdewilligen (IX-aq) en Petronella van Agtmaal.

Martien is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 14 september 1892, op 40-jarige leeftijd met Dimphna Elst (35 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 12 januari 1857, overleden te Rucphen op 15 april 1940, 83 jaar oud, dochter van Petrus Johannes Elst en Catharina Uijtdehaag. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Petronella Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 7 juli 1893.
 2. Leonardus Petrus Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 21 juni 1896, volgt onder XI-bz.
 3. Petrus Cornelis Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 5 april 1898.

X-bs Johannis Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 29 december 1830, overleden te Roosendaal en Nispen op 6 maart 1900, 69 jaar oud, zoon van Marijnus Hijnen (IX-ar) en Antonia Tak.

Johannis is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 3 augustus 1862, op 31-jarige leeftijd met Cornelia van Wortel (30 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel op 25 september 1831, overleden aldaar op 11 maart 1891, 59 jaar oud, dochter van Cornelis van Wortel en Anna Fik. Uit dit huwelijk:

 1. Antonia Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 31 januari 1863, volgt onder XI-ca.
 2. Cornelia Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 24 februari 1865, overleden op 11 december 1939, 74 jaar oud.
  Cornelia is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 12 januari 1889, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Luijsterburg (26 jaar oud), surveillant, geboren te Roosendaal en Nispen op 16 februari 1862, overleden aldaar op 16 juni 1905, 43 jaar oud, zoon van Adriaan Luijsterburg en Adriana Bogers.

X-bt Cornelis Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 24 april 1833, overleden aldaar op 17 maart 1880, 46 jaar oud, zoon van Marijnus Hijnen (IX-ar) en Antonia Tak.

Cornelis is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 2 mei 1864, op 31-jarige leeftijd met Geertruida Bartelen, geboren te Oud en Nieuw Gastel, dochter van Antonij Bartelen en Maria Catharina van As. Uit dit huwelijk:

 1. Walterus Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel.
  Walterus is getrouwd te Roosendaal op 27 mei 1907 met Adriana van Zitteren, geboren te Roosendaal en Nispen, overleden aldaar op 2 mei 1953, dochter van Henricus van Zitteren en Maria Catharina van Dorst.

X-bu Adriaan Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 29 juni 1836, overleden te Roosendaal en Nispen op 22 september 1915, 79 jaar oud, zoon van Marijnus Hijnen (IX-ar) en Antonia Tak.

Adriaan is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 9 september 1862, op 26-jarige leeftijd met Adriana van Meer (28 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel in het jaar 1834, overleden aldaar op 8 maart 1906, 72 jaar oud, dochter van Cornelia van Meer. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 11 mei 1863, overleden aldaar op 11 september 1946, 83 jaar oud.
  Marijn is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 28 augustus 1906, op 43-jarige leeftijd met Maria Slooters, dochter van Jan Baptist Slooters en Petronella Traets.
 2. Cornelia Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 3 januari 1865, volgt onder XI-cb.
 3. Adriana Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 15 oktober 1869.
  Adriana is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 27 mei 1893, op 23-jarige leeftijd met Petrus van Hassel, zoon van Cornelis van Hassel en Adriana Hack.
 4. Petronella Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 20 maart 1871.
  Petronella is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 12 september 1899, op 28-jarige leeftijd met Cornelis Braat (36 jaar oud), landbouwer, geboren te Rucphen op 13 mei 1863 getuigen bij geboorteaangifte : Arnoldus Oudenhuijsen, 66 jaar, zonder beroep en Cornelis Verpaalen, 33 jaar, landbouwer, gedoopt te Zegge (doopgetuigen waren Marinnus Braat en Willemina van Loon), overleden te Roosendaal en Nispen op 15 februari 1913, 49 jaar oud, zoon van Willem Braat en Cornelia van Loon.
  Cornelis is eerder getrouwd te Roosendaal op 20 juni 1893, op 30-jarige leeftijd met Anna Maria Luijsterburg (41 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 7 september 1851, dochter van Cornelis Luijsterburg en Adriana van Tilburg.
 5. Levenloos Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 6 april 1873, overleden aldaar op 6 april 1873.
 6. Levenloos Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 13 augustus 1874, overleden aldaar op 13 augustus 1874.
 7. Antonie Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel, overleden te Oudenbosch op 15 oktober 1921.
  Antonie is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 10 september 1898 met Elisabeth Bastiaanse, dochter van Martinus Bastiaanse en Johanna van Hoof.

X-bv Anna Cornelia Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 29 september 1838, dochter van Marijnus Hijnen (IX-ar) en Antonia Tak.

Anna is getrouwd te Dinteloord op 12 mei 1864, op 25-jarige leeftijd met Kornelis Vriens (29 jaar oud), geboren te Steenbergen op 10 mei 1835, zoon van Sebastiaan Vriens en Elizabet van Akkeren. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Vriens, geboren te Dinteloord in het jaar 1864, overleden te Roosendaal en Nispen op 14 augustus 1943, 79 jaar oud.
 2. Johanna Vriens, geboren te Dinteloord in het jaar 1872, overleden te 's-Hertogenbosch op 30 januari 1948, 76 jaar oud.
 3. Marinus Vriens, geboren te Dinteloord, volgt onder XI-cc.

X-bw Arnoldus Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 8 oktober 1840, overleden aldaar op 28 april 1927, 86 jaar oud, zoon van Marijnus Hijnen (IX-ar) en Antonia Tak.

Arnoldus is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 24 oktober 1864, op 24-jarige leeftijd met Francijna Maas (28 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel op 23 januari 1836, overleden aldaar op 6 maart 1929, 93 jaar oud, dochter van Barbara Maas. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 30 maart 1865, overleden aldaar op 18 juli 1880, 15 jaar oud.
 2. Johannis Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 23 oktober 1868, overleden aldaar op 29 maart 1869, 157 dagen oud.

X-bx Catharina Heijnen, arbeidster, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 8 mei 1843, dochter van Marijnus Hijnen (IX-ar) en Antonia Tak.

Catharina is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 19 augustus 1872, op 29-jarige leeftijd met Kornelis van Meer (29 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 27 februari 1843, zoon van Cornelis van Meer en Elizabet Bartolomeeussen. Uit dit huwelijk:

 1. Elizabet Antonia van Meer, geboren te Steenbergen op 27 juni 1873, overleden te Fijnaart en Heijningen op 14 december 1935, 62 jaar oud.
  Elizabet is getrouwd te Steenbergen op 15 januari 1902, op 28-jarige leeftijd met Johannis van Dorst (41 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel in het jaar 1861, zoon van Pieter van Dorst en Maria van Kaam.
 2. Antonia van Meer, geboren te Steenbergen op 10 mei 1875.
  Antonia is getrouwd te Steenbergen op 31 juli 1911, op 36-jarige leeftijd met Kornelis Hendrik Lodewijk Schoutens (42 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1869, zoon van Petrus Cornelis Johannes Schoutens en Maria van Booven.
 3. Petronilla Catharina van Meer, geboren te Steenbergen op 14 januari 1877.
 4. Joanna van Meer, geboren te Steenbergen op 17 maart 1880.
 5. Joanna Elizabet van Meer, geboren te Steenbergen op 15 december 1882.

X-by Johanna Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 15 december 1848, overleden aldaar op 30 augustus 1901, 52 jaar oud, dochter van Marijnus Hijnen (IX-ar) en Antonia Tak.

Johanna is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 29 juni 1870, op 21-jarige leeftijd met Maghiel van Steen (29 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel op 18 februari 1841, overleden aldaar op 28 december 1886, 45 jaar oud, zoon van Bernardus van Steen en Margaretha Tirions. Uit dit huwelijk:

 1. Bernardus van Steen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 7 januari 1870 bij huwelijk Oud en Nieuw Gastel 29-06-1870 gewettigd , overleden aldaar op 9 februari 1870, 33 dagen oud.
 2. Antonia van Steen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 2 november 1872, overleden aldaar op 30 augustus 1882, 9 jaar oud.
 3. Catharina van Steen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 28 september 1874, overleden aldaar op 20 februari 1953, 78 jaar oud.
  Catharina is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 19 oktober 1907, op 33-jarige leeftijd met Adrianus Tak, zoon van Petrus Tak en Maria Catharina Peeters.
 4. Petronella van Steen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 2 november 1876, overleden aldaar op 21 mei 1947, 70 jaar oud.
  Petronella is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 2 juli 1898, op 21-jarige leeftijd met Adrianus Taks, zoon van Petrus Taks en Adriana Maria Smits.
 5. Mina Catharina van Steen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 26 oktober 1878, volgt onder XI-cd.
 6. Helena van Steen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 27 oktober 1879.
  Helena is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 30 mei 1903, op 23-jarige leeftijd met Johannes de Vugt, zoon van Willem de Vugt en Maria van Hal.
 7. Bernardus van Steen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 14 februari 1881, overleden aldaar op 20 juni 1882, 1 jaar oud.
 8. Cornelia van Steen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 26 februari 1882.
 9. Bernardus van Steen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 2 april 1883, overleden aldaar op 10 december 1951, 68 jaar oud.
 10. Marinus van Steen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 8 juli 1884.
 11. Petrus van Steen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 20 december 1885.

X-bz Philomena van der Avert, geboren te Halsteren op 11 maart 1867, dochter van Franciscus van der Avert en Catharina Delwarel (IX-as).

Philomena is getrouwd te Halsteren op 6 februari 1904, op 36-jarige leeftijd met Petrus de Nijs (34 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1870, zoon van Antonius de Nijs en Cornelia Maas. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina de Nijs, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1909, volgt onder XI-ce.

X-ca Pieter Leendert Schetters, geboren te Halsteren op 22 oktober 1861, zoon van Johanna Matheus Schetters en Antonia Delwarel (IX-at).

Pieter is getrouwd te Bergen op Zoom op 20 augustus 1888, op 26-jarige leeftijd (1) met Antonetta Consemulder (24 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 2 oktober 1863, wonende te Bergen op Zoom (Klaverstraat E 131), overleden in het jaar 1912, 49 jaar oud, dochter van Hendricus Consemulder en Johanna Franken. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Mattheus Schetters, geboren te Bergen op Zoom op 6 mei 1889, wonende te Bergen op Zoom (Stoelemat C 184).
  Johannes is getrouwd te Bergen op Zoom op 15 juni 1916, op 27-jarige leeftijd met Maria Wilhelmina Heijmans (25 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1891, dochter van Antonij Heijmans en Johanna van der Zande.
 2. Hendrikus Schetters, machinist, geboren te Bergen op Zoom op 12 augustus 1891, wonende te Bergen op Zoom (Geertruidaplein C 195).
 3. Petrus Cornelis Schetters, geboren te Bergen op Zoom op 12 februari 1895, wonende te Bergen op Zoom (Wittoucksingel C 195).
  Petrus is getrouwd te Bergen op Zoom op 3 juni 1918, op 23-jarige leeftijd met Margaretha Maria van der Zee, geboren te Bergen op Zoom, dochter van Johannes van der Zee en Adriana Paulina de Waal.
 4. Arnoldus Schetters, geboren te Bergen op Zoom op 30 december 1901, overleden in het jaar 1904, 3 jaar oud.
Pieter is getrouwd te Steenbergen op 17 november 1913, op 52-jarige leeftijd (2) met Pieternella Johanna Maria Zomers (49 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1864, dochter van Petrus Zomers en Adriana Elisabeth de Kock.

X-cb Johannes van der Vliet, arbeider, geboren te Wouw op 17 februari 1842, overleden aldaar op 13 maart 1911, 69 jaar oud, zoon van Johannes van der Vliet (IX-au) en Johanna Ruijten.

Johannes is getrouwd te Wouw op 17 april 1893, op 51-jarige leeftijd met Susanna Catharina Elst (38 jaar oud), geboren op 11 februari 1855, overleden te Wouw op 7 september 1921, 66 jaar oud, dochter van Petrus Johannes Elst en Catharina Willemse. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Catharina van der Vliet, geboren te Wouw op 17 januari 1894, overleden aldaar op 18 mei 1901, 7 jaar oud.
 2. Johanna van der Vliet, geboren te Wouw op 30 oktober 1895, overleden aldaar op 26 januari 1922, 26 jaar oud.
  Johanna is getrouwd te Wouw op 22 juni 1916, op 20-jarige leeftijd met Gerardus Elst (25 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 10 april 1891, zoon van Guilhelmus Elst en Maria Catharina Stuijts.
 3. Anna Cornelia van der Vliet, geboren te Wouw op 19 januari 1898, overleden aldaar op 14 oktober 1898, 268 dagen oud.

X-cc Nicolaas Schuurbiers, arbeider, geboren te Wouw op 25 januari 1846, overleden te Steenbergen op 21 december 1918, 72 jaar oud, zoon van Mattheus Schuurbiers en Antonetta van der Vliet (IX-av).

Nicolaas is getrouwd te Wouw op 2 mei 1877, op 31-jarige leeftijd met Adriana Baselier (33 jaar oud), arbeidster, geboren in het jaar 1844, dochter van Thomas Baselier en Johanna de Roij. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Schuurbiers, geboren te Wouw op 27 augustus 1878, overleden aldaar op 27 augustus 1878.
 2. Levenloos Schuurbiers, geboren te Wouw op 27 mei 1880, overleden aldaar op 27 mei 1880.
 3. Matthijs Schuurbiers, geboren te Wouw op 17 december 1881, overleden aldaar op 18 mei 1882, 152 dagen oud.
 4. Johanna Antonia Schuurbiers, geboren te Wouw op 3 september 1884, volgt onder XI-cf.

X-cd Johannes Schuurbiers, arbeider, geboren te Wouw op 25 januari 1846, overleden te Halsteren op 1 juni 1922, 76 jaar oud, zoon van Mattheus Schuurbiers en Antonetta van der Vliet (IX-av).

Johannes is getrouwd te Halsteren op 14 mei 1875, op 29-jarige leeftijd (1) met Adriana de Weert (27 jaar oud), dienstbode en arbeidster, geboren te Steenbergen op 1 oktober 1847, overleden te Halsteren op 27 mei 1885, 37 jaar oud, dochter van Adriaan de Weert en Catharina de Jong. Uit dit huwelijk:

 1. Matthijs Schuurbiers, geboren te Halsteren op 1 april 1876 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen).
 2. Adriaan Schuurbiers, geboren te Halsteren op 20 juni 1877 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Petrus Hubertus Bervaes), volgt onder XI-cg.
 3. Petrus Schuurbiers, geboren te Halsteren op 29 oktober 1878 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen).
  Petrus is getrouwd te Halsteren op 18 mei 1901, op 22-jarige leeftijd met Johanna Aarts (20 jaar oud), geboren te Hoeven in het jaar 1881, dochter van Adriaan Aarts en Catharina Jongenelen.
 4. Johanna Antonetta Schuurbiers, geboren te Halsteren op 4 december 1879 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen).
 5. Christiaan Schuurbiers, geboren op 19 november 1881 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen).
 6. Catharina Schuurbiers, geboren te Halsteren op 17 februari 1883 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen), volgt onder XI-ch.
 7. Elisabeth Schuurbiers, geboren te Halsteren op 11 februari 1885 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen), overleden te Halsteren op 19 mei 1885, 97 dagen oud.
Johannes is getrouwd te Halsteren op 18 september 1899, op 53-jarige leeftijd (2) met Johanna Wittenbol (49 jaar oud), geboren te Halsteren op 13 februari 1850, overleden aldaar op 3 juni 1923, 73 jaar oud, dochter van Johannes Wittenbol en Maria Elisabeth van Pul.

X-ce Petrus Schuurbiers, arbeider, geboren te Wouw in het jaar 1849, zoon van Mattheus Schuurbiers en Antonetta van der Vliet (IX-av).

Petrus is getrouwd te Halsteren op 1 mei 1878, op 29-jarige leeftijd met Helena Vriens (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 8 februari 1851, dochter van Sebastiaan Vriens en Elizabet van Akkeren. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Schuurbiers, geboren te Halsteren in het jaar 1886.
  Adriana is getrouwd te Halsteren op 2 juli 1910, op 24-jarige leeftijd met Johannes van Loon (27 jaar oud), geboren te Halsteren op 21 augustus 1882 (doopgetuigen waren Jacobus Groffen en Jan Groffen), zoon van Gerardus van Loon en Helena Luijks.
 2. Christiaan Schuurbiers, geboren te Halsteren (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus van Simmeren).

X-cf Christiaan Schuurbiers, landbouwarbeider en arbeidster, geboren te Wouw op 23 oktober 1853, overleden aldaar op 23 oktober 1935, begraven te Moerstraten (NB), 82 jaar oud, zoon van Mattheus Schuurbiers en Antonetta van der Vliet (IX-av).

Christiaan is getrouwd te Wouw op 18 april 1877, op 23-jarige leeftijd (1) met Catharina Hussaarts (25 jaar oud), dienstbode en arbeidster, geboren te Woensdrecht op 27 april 1851, overleden te Wouw op 2 december 1885, 34 jaar oud, dochter van Gerardus Hussaarts en Adriana Cornelia van Loon. Uit dit huwelijk:

 1. Antonia Schuurbiers, geboren te Steenbergen op 18 februari 1881.
 2. Adriana Cornelia Schuurbiers, geboren te Steenbergen op 21 januari 1883.
Christiaan is getrouwd te Steenbergen op 22 januari 1886, op 32-jarige leeftijd (2) met Jacoba Mulders (31 jaar oud), geboren te Steenbergen op 22 mei 1854, overleden te Wouw op 15 december 1930, 76 jaar oud, dochter van Cornelis Mulders en Petronilla Prinsen.
Jacoba Mulders vermelding in notarieel archief op zondag 24 juli 1892 Wouw.Inhoud akte : boedelscheiding tussen Cornelis Mulders te Kruisland, Adrianus Mulders te Zevenbergen, Marijn Mulders te Fijnaart, Elisabeth Mulders, Jacobus Johannes Adriaansen namens zijn echtgenote Maria Mulders, beiden te Kruisland, Christiaan Schuurbiers namens zijn echtgenote Jacoba Mulders te Wouw, Willem van de Kasteelen namens zijn echtgenote Cornelia Mulders te Wouw en Johannes Kriesels namens zijn echtgenote Johanna Mulders te Zegge.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerardus Schuurbiers, geboren te Wouw op 22 december 1886.
  Gerardus is getrouwd te Steenbergen op 1 mei 1914, op 27-jarige leeftijd met Joanna Voormeulen (25 jaar oud), geboren te Steenbergen op 20 september 1888, dochter van Willem Voormeulen en Wilhelmina Hoendervangers (XII-a).
 2. Catharina Schuurbiers, naaister, geboren te Wouw op 16 januari 1890, overleden aldaar op 15 december 1912, 22 jaar oud.
 3. Mattheus Schuurbiers, landarbeider, geboren te Wouw op 8 maart 1893, overleden te Bergen op Zoom op 3 juni 1947, 54 jaar oud.
  Mattheus was gehuwd met Hendrika van de Luijtgaarden.
 4. Cornelis Schuurbiers, geboren te Wouw op 9 maart 1896.

X-cg Leonardus Schuurbiers, geboren te Wouw op 28 april 1857, overleden aldaar op 5 januari 1940, 82 jaar oud, zoon van Mattheus Schuurbiers en Antonetta van der Vliet (IX-av).

Leonardus is getrouwd te Wouw op 30 april 1884, op 27-jarige leeftijd met Maria Hussaarts (25 jaar oud), geboren te Woensdrecht op 15 september 1858, overleden te Wouw op 14 oktober 1924, 66 jaar oud, dochter van Gerardus Hussaarts en Adriana Cornelia van Loon. Uit dit huwelijk:

 1. Matthijs Schuurbiers, geboren te Wouw op 16 februari 1885, volgt onder XI-ci.

X-ch Franciscus Schuurbiers, geboren te Wouw op 22 juni 1861, zoon van Mattheus Schuurbiers en Antonetta van der Vliet (IX-av).

Franciscus is getrouwd te Bergen op Zoom op 7 december 1899, op 38-jarige leeftijd met Johanna Cornelia Buijsen (37 jaar oud), geboren te Wouw op 13 juni 1862, overleden te Roosendaal op 18 februari 1944, 81 jaar oud, dochter van Adriaan Buijsen en Adriana Cornelia Paanen.
Johanna is eerder getrouwd te Wouw op 10 september 1883, op 21-jarige leeftijd met Johannes Schuurbiers (24 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op 12 maart 1859, overleden te Bergen op Zoom op 30 januari 1899, 39 jaar oud, zoon van Petrus Johannes Schuurbiers en Maria Catharina van Reijen. Uit dit huwelijk:

 1. Anthoinette Elisabeth Schuurbiers, geboren te Bergen op Zoom op 9 juni 1900 (doopgetuigen waren Henricus Overhoff en Johannes Kerstens).
 2. Wilhelmina Cornelia Petronella Schuurbiers, geboren te Bergen op Zoom.
  Wilhelmina is getrouwd te Bergen op Zoom op 22 december 1921 met Marinus Cornelis Mies (21 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 17 april 1900, zoon van Cornelis Mies en Johanna Maria Maulus.

X-ci Kornelis Verbeek, geboren te Steenbergen in het jaar 1852, zoon van Laurens Verbeek en Petronilla van der Vliet (IX-aw).

Kornelis is getrouwd te Steenbergen op 7 mei 1875, op 23-jarige leeftijd met Adriana Werts (36 jaar oud), geboren te Hoeven in het jaar 1839, dochter van Pieter Werts en Catharina Korsmit. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Laurentius Verbeek, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1865.
  Petrus is getrouwd te Steenbergen op 31 mei 1918, op 53-jarige leeftijd met Wilhelmina Bakx (44 jaar oud), geboren te Steenbergen op 3 januari 1874, dochter van Adriaan Bakx en Petronilla Willigers.
 2. Petronilla Verbeek, geboren te Steenbergen op 15 november 1878, volgt onder XI-cj.

X-cj Petrus van der Vliet, arbeider en landbouwer, geboren te Roosendaal op 14 april 1856, overleden te Wouw op 8 mei 1937, 81 jaar oud, zoon van Leonardus van der Vliet (IX-ax) en Antonetta van der Heijden.

Petrus is getrouwd te Roosendaal op 5 mei 1879, op 23-jarige leeftijd met Johanna Broos (20 jaar oud), winkelierster, geboren te Roosendaal op 7 februari 1859, overleden te Wouw op 12 januari 1945, 85 jaar oud, dochter van Johannes Broos en Maria Krijntjes. Uit dit huwelijk:

 1. Maria van der Vliet, geboren te Roosendaal op 18 maart 1880, overleden te Bergen op Zoom op 17 november 1956, 76 jaar oud.
  Maria was gehuwd met Hubertus Klaassen, veldwachter, geboren te Wouw op 5 oktober 1883, overleden te Bergen op Zoom op 10 juli 1956, 72 jaar oud, zoon van Joannes Klaassen en Antonetta Snepvangers.
 2. Antonetta van der Vliet, arbeidster, geboren te Roosendaal op 1 juni 1881, overleden te Wouw op 24 juni 1961, 80 jaar oud.
  Antonetta was gehuwd met Johannes Suijkerbuijk, polderwerker en landbouwer, geboren te Barneveld op 7 april 1874, overleden te Bergen op Zoom op 17 januari 1945, 70 jaar oud, zoon van Cornelis Suijkerbuijk en Elisabeth de Nijs.
 3. Leonardus Josephus van Vliet, arbeider, rangeerder en handelaar in antiek, geboren te Roosendaal en Nispen op 23 februari 1883, overleden te Breda op 2 september 1970, 87 jaar oud.
  Leonardus is getrouwd te Wouw op 8 november 1906, op 23-jarige leeftijd met Johanna van Loon (25 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 27 april 1881, wonende te Bergen op Zoom (in de Poorterij K 15a), overleden te Breda op 15 maart 1969, 87 jaar oud, dochter van Josephus van Loon en Lucia Catharina van Bremen.
 4. Johannes van der Vliet, stationsarbeider en seinhuiswachter N.S., geboren te Roosendaal op 23 februari 1883, overleden te den Helder op 13 mei 1962, 79 jaar oud.
  Johannes was gehuwd met Antonetta Gabriëls, geboren te Steenbergen op 7 februari 1884, overleden te Bergen op Zoom op 1 februari 1959, 74 jaar oud, dochter van Johannes Hendrikus Gabriëls en Anna Cornelia Hensen.
 5. Marinus van der Vliet, geboren te Wouw op 21 maart 1887, volgt onder XI-ck.
 6. Petrus van der Vliet, rangeerder N.S., geboren te Roosendaal op 19 oktober 1890, overleden te Wouw op 30 oktober 1940, 50 jaar oud.
  Petrus is getrouwd te Wouw op 10 juli 1913, getrouwd op 15 juli 1913 voor de kerk, op 22-jarige leeftijd met Anna Cornelia van Tilburg (19 jaar oud), winkelierster, geboren te Bergen op Zoom op 13 juli 1893, overleden te Wouw op 27 mei 1948, 54 jaar oud, dochter van Petrus van Tilburg en Adriana van Bergen.
 7. Catharina van der Vliet, geboren te Roosendaal op 28 november 1892, overleden aldaar op 4 september 1985, 92 jaar oud.
  Catharina is getrouwd te Wouw op 2 mei 1918, op 25-jarige leeftijd met Jan Baptist Jozef Hoefnagels (25 jaar oud), hoofdseinhuiswachter N.S., geboren te Rijsbergen op 19 maart 1893, overleden te Roosendaal op 6 december 1963, 70 jaar oud, zoon van Johannes Hoefnagels en Adriana van Kuijck.
 8. Josepha van der Vliet, geboren te Roosendaal op 13 februari 1894, overleden te Bergen op Zoom op 15 september 1984, 90 jaar oud.
  Josepha is getrouwd te Wouw op 15 mei 1919, op 25-jarige leeftijd met Leonardus de Kok (29 jaar oud), timmerman en aannemer, geboren te Wouw op 23 januari 1890, overleden te Bergen op Zoom op 2 mei 1974, 84 jaar oud, zoon van Marinus Johannes de Kok en Anna Maria van de Watering.
 9. Franciscus Cornelis van der Vliet, werkman, geboren te Wouw op 23 juli 1896, overleden aldaar op 2 augustus 1969, 73 jaar oud.
  Franciscus is getrouwd te Bergen op Zoom op 18 mei 1916, op 19-jarige leeftijd (1) met Adriana van den Brand (21 jaar oud), dienstbode, geboren te Wouw op 27 februari 1895, overleden te Bergen op Zoom op 22 augustus 1961, 66 jaar oud, dochter van Johannes Adrianus van den Brand en Dimphna Sebregts.
  Franciscus was gehuwd (2) met Johanna van Aart.
 10. Cornelis van der Vliet, beambte N.S., geboren te Wouw op 14 september 1898, overleden te Bergen op Zoom op 19 januari 1932, 33 jaar oud.
  Cornelis is getrouwd te Bergen op Zoom rond 1919, op ongeveer 21-jarige leeftijd met Elisabeth van den Bergh (ongeveer 24 jaar oud), geboren te Wouw op 29 november 1895, overleden te Roosendaal op 23 november 1964, 68 jaar oud, dochter van Adrianus van den Bergh en Dimphna Timmermans.
 11. Nicolaas van der Vliet, geboren te Wouw op 6 februari 1900, overleden aldaar op 25 mei 1910, 10 jaar oud.
 12. Antonius Hubertus van der Vliet, opperman en busondernemer, geboren te Wouw op 4 september 1904, overleden te Roosendaal op 6 december 1941, 37 jaar oud.
  Antonius is getrouwd te Wouw op 19 februari 1925, getrouwd aldaar op 20 februari 1925 voor de kerk, op 20-jarige leeftijd met Petronella Peeters (19 jaar oud), geboren te Wouw op 8 oktober 1905, overleden aldaar op 9 januari 1971, 65 jaar oud, dochter van Antonius Peeters en Maria Koeijvoets.

X-ck Jan Loos, geboren te Steenbergen, zoon van Antonij Loos en Anna Cornelia Verbeek (IX-ay).

Jan is getrouwd te Etten-Leur op 30 november 1871 met Petronilla Kerstens, geboren te Etten-Leur, dochter van Arnoldus Kerstens en Cornelia Dingemans. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Agatha Loos, geboren te Steenbergen op 22 maart 1874.
  Cornelia is getrouwd te Fijnaart en Heijningen op 3 juni 1919, op 45-jarige leeftijd met Petrus Andreas Voeten (41 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 4 februari 1878, overleden te Vught op 25 juli 1946, 68 jaar oud, zoon van Johannes Voeten en Maria Victoria van Eekelen.
 2. Arnold Adriaan Loos, geboren te Steenbergen in het jaar 1878.
  Arnold is getrouwd te Steenbergen op 4 augustus 1904, op 26-jarige leeftijd met Laurina Maria Matthijssen (24 jaar oud), geboren te Steenbergen op 18 juli 1880, dochter van Adriaan Godefried Matthijssen en Dimphna van Doormaal.

X-cl Kornelis Voorheijen, arbeider, geboren te Steenbergen op 30 september 1856, zoon van Adriaan Voorheijen (IX-ba) en Elisabeth Heestermans.

Kornelis is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 17 mei 1884, op 27-jarige leeftijd met Johanna van Oers, geboren te Oud en Nieuw Gastel, dochter van Willem van Oers en Cornelia Stevens. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Voorheijen, geboren te Steenbergen op 28 juni 1885.
 2. Jan Voorheijen, geboren te Steenbergen op 20 april 1887.
  Jan is getrouwd te Steenbergen op 17 februari 1922, op 34-jarige leeftijd met Adriana van Zantvliet (23 jaar oud), geboren te Steenbergen op 6 april 1898, dochter van Petrus van Zantvliet en Jacoba van Meer.
 3. Adriaan Voorheijen, geboren te Steenbergen op 6 februari 1889.
 4. Cornelia Voorheijen, geboren te Steenbergen op 5 oktober 1890, volgt onder XI-cl.

X-cm Dorothea Voorheijen, geboren te Steenbergen op 7 januari 1858, overleden te Roosendaal en Nispen op 23 juni 1914 overlijdensoorzaak: chronische pneumonie, 56 jaar oud, dochter van Adriaan Voorheijen (IX-ba) en Elisabeth Heestermans.

Dorothea is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 1 mei 1889, op 31-jarige leeftijd met Adriaan Marinus Buijs (31 jaar oud), arbeider, geboren te Roosendaal en Nispen op 11 februari 1858, overleden aldaar op 16 december 1943, 85 jaar oud, zoon van Jacobus Buijs en Johanna Goorden. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Buijs, geboren te Roosendaal en Nispen op 6 januari 1890, overleden aldaar op 3 juli 1890, 178 dagen oud.
 2. Petrus Jacobus Buijs, geboren te Roosendaal en Nispen op 17 augustus 1891.
 3. Elisabeth Buijs, geboren te Roosendaal en Nispen op 4 december 1892, overleden aldaar op 16 september 1893, 286 dagen oud.
 4. Franciscus Buijs, geboren te Roosendaal en Nispen op 9 september 1894.
 5. Adriana Antonia Buijs, geboren te Roosendaal en Nispen op 18 juni 1896, overleden aldaar op 16 juni 1897, 363 dagen oud.

X-cn Petronilla Voorheijen, geboren te Steenbergen op 13 december 1859, overleden te Wouw op 11 juni 1937, 77 jaar oud, dochter van Adriaan Voorheijen (IX-ba) en Elisabeth Heestermans.

Petronilla is getrouwd te Steenbergen op 28 oktober 1881, op 21-jarige leeftijd met Adrianus Mangelaars (23 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op 26 mei 1858, overleden aldaar op 11 januari 1927, 68 jaar oud, zoon van Jacobus Mangelaars (X-aa) en Antonetta Mens. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Antonetta Mangelaars, geboren te Wouw op 8 mei 1883.
  Maria is getrouwd te Wouw op 20 juli 1911, op 28-jarige leeftijd met Johannes van Dorst (26 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 1 mei 1885, zoon van Adrianus van Dorst en Johanna van Oers.
 2. Cornelis Johannes Mangelaars, geboren te Wouw op 8 januari 1887.
 3. Elisabeth Mangelaars, geboren te Wouw op 28 juli 1889.
  Elisabeth is getrouwd te Wouw op 27 maart 1913, op 23-jarige leeftijd met Martinus van Dorst (24 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 15 mei 1888, zoon van Adrianus van Dorst en Johanna van Oers.
 4. Johannes Jacobus Mangelaars, geboren te Wouw op 6 september 1897.

X-co Anna Cornelia Voorheijen, geboren te Steenbergen op 12 mei 1875, dochter van Kornelis Voorheijen (IX-bb) en Anna Cornelia Huijsmans.

Anna is getrouwd te Steenbergen op 4 juni 1897, op 22-jarige leeftijd met Kornelis van Broekhoven (34 jaar oud), geboren te Steenbergen op 17 augustus 1862, zoon van Adriaan van Broekhoven en Elizabeth Nieuwlaat. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia van Broekhoven, geboren te Steenbergen in het jaar 1899, volgt onder XI-cm.

X-cp Johanna Maria Schoonen, geboren te Roosendaal op 14 november 1868, dochter van Johannes Baptist Schoonen (IX-be) en Anna Maria Wijnen.

Johanna is getrouwd te Wouw op 21 juni 1888, op 19-jarige leeftijd met Antonius Nelen (23 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw op 24 januari 1865, zoon van Adrianus Nelen en Maria Catharina Backx.

Antonius Nelen vermelding in notarieel archief op donderdag 14 april 1904 Wouw Inhoud akte : hypothecaire obligatie groot 3.000 francs ten behoeve van Florimondus Norbertus Maria Buurmans te Essen en ten laste van Antonius Nelen te Wouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan Nelen, geboren te Wouw op 28 april 1889.
 2. Johannes Nelen, geboren te Wouw op 8 september 1890.
 3. Cornelis Nelen, geboren te Wouw op 20 januari 1892.
 4. Hendrik Francus Nelen, geboren te Wouw op 26 juni 1893.
 5. Maria Geertruida Nelen, geboren te Wouw op 27 juni 1894.
  Maria is getrouwd te Wouw op 6 mei 1915, op 20-jarige leeftijd met Kornelis van Geel (25 jaar oud), geboren te Steenbergen op 19 november 1889, zoon van Marijn van Geel en Maria Catharina Philomena de Bruijn.
 6. Anna Cornelia Nelen, geboren te Wouw op 13 mei 1896.
 7. Alouisius Jospehus Nelen, geboren te Wouw op 20 januari 1898, overleden aldaar op 23 augustus 1898, 215 dagen oud.
 8. Josephus Franciscus Nelen, geboren te Wouw op 9 juli 1899.
 9. Anna Maria Nelen, geboren te Wouw op 1 oktober 1900.
 10. Alouisius Nelen, geboren te Wouw op 27 oktober 1901.

X-cq Maria van Aert, geboren te Roosendaal op 3 juni 1859 bijzonderheden: onwettig, naam van de vader niet vermeld; in de marge: gewettigd bij huwelijk van de ouders d.d. 11-05-1864 te Wouw, overleden te Wouw op 3 januari 1896, 36 jaar oud, dochter van Franciscus van Aert en Anna Catharina Schoonen (IX-bf).

Maria is getrouwd te Wouw op 6 oktober 1892, op 33-jarige leeftijd met Adriaan Wouts (48 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw op 6 september 1844, overleden aldaar op 1 juni 1934, 89 jaar oud, zoon van Martinus Wouts en Maria Borghouts.
Adriaan is eerder getrouwd te Wouw op 14 januari 1880, op 35-jarige leeftijd met Maria Helena Anthonissen (28 jaar oud), landbouwster, geboren te Wouw op 28 april 1851, dochter van Petrus Josephus Anthonissen en Elisabeth Elst. Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Wouts, geboren te Wouw op 6 augustus 1893, overleden aldaar op 31 augustus 1893, 25 dagen oud.
 2. Marinus Franciscus Wouts, geboren te Wouw op 26 oktober 1894, overleden aldaar op 20 februari 1895, 117 dagen oud.
 3. Levenloos Wouts, geboren te Wouw op 2 januari 1896, overleden aldaar op 2 januari 1896.

X-cr Anna Geertruida van Aert, geboren te Wouw op 2 september 1866, overleden aldaar op 10 april 1944, 77 jaar oud, dochter van Franciscus van Aert en Anna Catharina Schoonen (IX-bf).

Anna is getrouwd te Wouw op 24 juni 1897, op 30-jarige leeftijd met Johannes Elst (32 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw (Wouwse Plantage) op 30 mei 1865, overleden aldaar op 27 september 1941, 76 jaar oud, zoon van Cornelis Elst en Adriana Mangelaars. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Elst, geboren te Wouw op 23 juni 1898.
 2. Franciscus Adrianus Elst, landbouwer, geboren te Wouw in het jaar 1909, overleden aldaar op 30 juli 1939, 30 jaar oud.

X-cs Anna Catharina van Aert, winkelierster, geboren op 7 december 1869, overleden te Wouw op 13 november 1945, 75 jaar oud, dochter van Franciscus van Aert en Anna Catharina Schoonen (IX-bf).

Anna is getrouwd te Wouw op 10 mei 1900, op 30-jarige leeftijd met Johannes Cornelis Goderie (29 jaar oud), kleermaker en winkelier, geboren te Wouw op 19 april 1871, overleden aldaar op 3 augustus 1943, 72 jaar oud, zoon van Cornelis Goderie en Adriana Maria Verbraak. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Goderie, geboren te Wouw op 11 januari 1902.
 2. Anna Catharina Henrica Goderie, geboren te Wouw in het jaar 1905, overleden aldaar op 23 november 1918, 13 jaar oud.

X-ct Maria Cecilia van Aert, geboren op 25 april 1871, overleden te Wouw op 2 februari 1926, 54 jaar oud, dochter van Franciscus van Aert en Anna Catharina Schoonen (IX-bf).

Maria is getrouwd op 31 mei 1899, op 28-jarige leeftijd met Charles van den Berg (36 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw (Wouwse Plantage) op 16 november 1862, overleden aldaar op 17 juni 1941, 78 jaar oud, zoon van Godefridus van den Bergh en Dimphna Mangelaars. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina van den Berg, geboren te Wouw op 2 juli 1900.
 2. Godefridus van den Bergh, geboren te Wouw op 27 juli 1901, overleden aldaar op 26 oktober 1901, 91 dagen oud.

X-cu Godefridus Uijtdewilligen, landbouwer, koperslager en koopman, geboren te Bergen op Zoom op 12 augustus 1864, overleden aldaar op 3 november 1930, 66 jaar oud, zoon van Joannes Uijtdewilligen (IX-bg) en Maria Adriana Elst.

Godefridus is getrouwd te Tholen op 20 juni 1895, op 30-jarige leeftijd met Kornelia Johanna Tuijtjens (ongeveer 30 jaar oud), geboren te Tholen rond 1865. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Adriana Uijtdewilligen, geboren te Tholen in mei 1896, overleden aldaar op 17 oktober 1896, 5 maanden oud.
 2. Levenloos Uijtdewilligen, geboren te Tholen op 19 juni 1901, overleden aldaar op 19 juni 1901.

X-cv Antonius Leonardus Maria Uijtdewilligen, geboren te Bergen op Zoom rond 1866, zoon van Joannes Uijtdewilligen (IX-bg) en Maria Adriana Elst.

Antonius is getrouwd te Bergen op Zoom op 22 april 1901, op ongeveer 35-jarige leeftijd met Barbara Isabella Bastiaanse (28 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1873. Uit dit huwelijk:

 1. Isabella Wilhelmina Barbara Uijtdewilligen, geboren te Bergen op Zoom op 28 december 1903, overleden aldaar op 24 juni 1909, 5 jaar oud.
 2. Catharina Jacoba Maria Uijtdewilligen, geboren te Bergen op Zoom op 18 juli 1904, overleden aldaar op 20 juni 1909, 4 jaar oud.

X-cw Anna Catharina Uijtdewilligen, geboren te Bergen op Zoom rond 1868, dochter van Joannes Uijtdewilligen (IX-bg) en Maria Adriana Elst.

Anna is getrouwd te Bergen op Zoom op 22 april 1901, op ongeveer 33-jarige leeftijd met Petrus Jacobus van Mechelen (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Huijbergen op 29 juni 1866, overleden aldaar op 4 september 1943, 77 jaar oud, zoon van Josephus van Mechelen en Catharina van Aert. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina van Mechelen.

X-cx Cornelis Uitdewilligen, geboren te Bergen op Zoom op 30 januari 1870, overleden te Nispen op 7 november 1961, 91 jaar oud, zoon van Joannes Uijtdewilligen (IX-bg) en Maria Adriana Elst.

Cornelis is getrouwd te Wouw op 2 mei 1901, op 31-jarige leeftijd (1) met Hendrina van Loenhout (28 jaar oud), geboren te Wouw op 9 januari 1873, dochter van Johannes van Loenhout en Maria Anthonia van Hooteghem. Uit dit huwelijk:

 1. Jacomina Antonia Maria Uijtdewilligen, geboren te Hoogerheide op 1 december 1911, overleden aldaar op 7 februari 1912, 68 dagen oud.
Cornelis is getrouwd te Wouw op 21 april 1914, op 44-jarige leeftijd (2) met Anna Cornelia Boshouwers (24 jaar oud), geboren te Wouw op 28 juni 1889, overleden te Nispen op 23 juli 1928 overlijdensoorzaak: hernia incarcereta (Z.G.), 39 jaar oud, dochter van Gerardus Boshouwers (IX-bn) en Adriana Maria Damen. Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Gerarda Uijtdewilligen, geboren te Wouw in het jaar 1916, overleden aldaar op 20 januari 1947, 31 jaar oud.
 2. Petrus Alouisius Adrianus Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen na januari 1927, overleden aldaar op 5 juni 1927, hoogstens 5 maanden oud.
 3. Maria Uijtdewilligen.
 4. Jacobus Uijtdewilligen.
 5. Elisabeth Uijtdewilligen.

X-cy Magdalena Uijtdewilligen, geboren te Bergen op Zoom op 22 april 1872, wonende te Bergen op Zoom (in de Poorterij K 143), overleden te Kruisland (NB) op 7 september 1922, 50 jaar oud, dochter van Joannes Uijtdewilligen (IX-bg) en Maria Adriana Elst.

Magdalena is getrouwd te Bergen op Zoom op 29 april 1902, op 30-jarige leeftijd met Cornelius de Bruijn (ongeveer 30 jaar oud), geboren rond 1872. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Antonius de Bruijn.
 2. Petrus Johannes de Bruijn.
 3. Godefridus Johannes de Bruijn.
 4. Maria Cornelia de Bruijn.

X-cz Johanna Uijtdewilligen, geboren te Bergen op Zoom op 4 juni 1876, overleden te Roosendaal op 11 juli 1949, 73 jaar oud, dochter van Joannes Uijtdewilligen (IX-bg) en Maria Adriana Elst.

Johanna is getrouwd te Bergen op Zoom op 3 mei 1909, getrouwd te Heerle (NB) op 4 mei 1909 voor de kerk, op 32-jarige leeftijd met Kornelis Jan Obels (39 jaar oud), landbouwer, geboren te Kruisland (NB) op 12 februari 1870, overleden te Roosendaal op 2 april 1934 overlijdensoorzaak: hartinsuffiëntie , begraven te Wouw, 64 jaar oud, zoon van Adrianus Obels en Adriana Philomina Adriaansen. Uit dit huwelijk:

 1. Philomina Johanna Maria Obels, geboren te Roosendaal op 12 oktober 1910, overleden aldaar op 3 januari 1997, begraven aldaar op 7 januari 1997, 86 jaar oud.
  Philomina was gehuwd met Cornelis Adrianus Vermunt, geboren te Roosendaal op 26 april 1906, overleden aldaar op 6 september 1974, 68 jaar oud.
 2. Maria Johanna Philomina Obels, gedoopt te Wouw op 7 juni 1911, volgt onder XI-cn.
 3. Johanna Catharina Obels, geboren te Roosendaal op 7 november 1915, gedoopt te Wouw op 7 november 1915, overleden te Roosendaal op 16 mei 1983, begraven aldaar op 19 mei 1983, 67 jaar oud.
  Johanna was gehuwd met Franciscus Rochus Devillers.

X-da Petronilla Uijtdewilligen ook genaamd Pieta, geboren te Bergen op Zoom op 5 april 1878, overleden te Roosendaal op 30 december 1944, begraven te Kruisland (NB) op 2 januari 1945, 66 jaar oud, dochter van Joannes Uijtdewilligen (IX-bg) en Maria Adriana Elst.

Petronilla is getrouwd te Bergen op Zoom op 3 mei 1909, op 31-jarige leeftijd met Martinus Kornelis Andriaan Obels (33 jaar oud), geboren te Kruisland (NB) op 19 februari 1876, overleden aldaar op 9 april 1932, 56 jaar oud, zoon van Martien Kornelis Obels en Maria Mulders. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Johannes Martinus Obels, geboren te Steenbergen op 20 april 1910, volgt onder XI-co.

X-db Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1880, dochter van Joannes Uijtdewilligen (IX-bg) en Maria Adriana Elst.

Cornelia is getrouwd te Bergen op Zoom op 22 april 1901, op 21-jarige leeftijd met Adrianus Dominicus Maria Luijsterburg (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw in het jaar 1877, zoon van Cornelis Luijsterburg en Dimphna Potters (X-bg). Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Cornelis Luijsterburg, geboren te Wouw op 20 februari 1902.
 2. Maria Luijsterburg, geboren in het jaar 1910.
  Maria was gehuwd met Jacobus Koolen, geboren in het jaar 1910.

X-dc Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 16 februari 1897, overleden te Roosendaal op 21 juni 1989, 92 jaar oud, dochter van Jacobus Uijtdewilligen (IX-bk) en Helena Adriana Marijnissen.

Cornelia is getrouwd te Wouw op 28 april 1915, op 18-jarige leeftijd met Antonius Johannes Kerstens (23 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 13 augustus 1891, zoon van Adrianus Petrus Kerstens en Johanna van Hal. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Jacobus Gerardus Kerstens, geboren te Roosendaal en Nispen op 3 maart 1925, overleden aldaar op 16 april 2001, gecremeerd te Bergen op Zoom op 20 april 2001, 76 jaar oud.
  Cornelis is getrouwd te Roosendaal op 6 oktober 1953, op 28-jarige leeftijd met Elisabeth Maria Boeren (29 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 7 oktober 1923, dochter van Gijsbertus Boeren en Cornelia Adriana van Dijk.

X-dd Jacobus Boshouwers, geboren te Wouw op 12 september 1879, zoon van Gerardus Boshouwers (IX-bn) en Adriana Maria Damen.

Jacobus is getrouwd te Wouw op 21 mei 1908, op 28-jarige leeftijd met Anna Maria Uijtdewilligen (23 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 14 juli 1884, dochter van Adrianus Uijtdewilligen (IX-br) en Anna Maria Wijnen. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Boshouwers, geboren te Wouw op 20 februari 1909, overleden aldaar op 20 februari 1909.
 2. Levenloos Boshouwers, geboren te Wouw op 18 juli 1918, overleden aldaar op 18 juli 1918.
 3. Adrianus Johannes Hendrikus Boshouwers, geboren te Wouw op 11 februari 1920, overleden aldaar op 25 februari 1920, 14 dagen oud.

X-de Henrica Boshouwers, geboren te Wouw op 1 maart 1882, overleden aldaar op 25 september 1938 overlijdensoorzaak: carcinoma ventriculi, 56 jaar oud, dochter van Gerardus Boshouwers (IX-bn) en Adriana Maria Damen.

Henrica is getrouwd te Wouw op 20 augustus 1908 dispensatie verleend Bisdom Breda 7 aug 1908 wegens bloedverwantschap in de 3e graad, op 26-jarige leeftijd met Johannes Marinus Uijtdewilligen (21 jaar oud), geboren te Wouw op 15 september 1886, overleden te Roosendaal op 24 februari 1961, 74 jaar oud, zoon van Adrianus Uijtdewilligen (IX-br) en Anna Maria Wijnen. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Jacobus Uijtdewilligen, landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1911, overleden aldaar op 6 augustus 1948, 37 jaar oud.
 2. Cornelia Maria Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen na mei 1915, overleden aldaar op 8 december 1915, hoogstens 7 maanden oud.

X-df Anna Catharina Boshouwers, geboren te Wouw op 24 mei 1883, overleden te Roosendaal op 16 juni 1970, 87 jaar oud, dochter van Gerardus Boshouwers (IX-bn) en Adriana Maria Damen.

Anna is getrouwd te Wouw op 24 mei 1910, op 27-jarige leeftijd met Johannes Petrus Kerstens (29 jaar oud), geboren te Wouw op 30 november 1880, overleden voor 16 juni 1970, hoogstens 89 jaar oud, zoon van Jacobus Kerstens en Adriana Maria Loos. Uit dit huwelijk:

 1. Christianus Gerardus Adrianus Kerstens, geboren te Roosendaal en Nispen in juli 1918, overleden aldaar op 20 november 1927, 9 jaar oud.

X-dg Adriana Maria Boshouwers, geboren te Wouw op 24 januari 1891, overleden te Wouw (Wouwse Plantage) op 11 januari 1953, 61 jaar oud, dochter van Gerardus Boshouwers (IX-bn) en Adriana Maria Damen.

bijzonderheden : lid van de Bond van het H. Hart, van de Katholieke Actie en van verschillende broederschappen; weldoenster der kerk.

Adriana is getrouwd te Wouw op 21 april 1914, op 23-jarige leeftijd met Adrianus Koolen (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw op 17 november 1887, overleden aldaar op 14 februari 1950, 62 jaar oud, zoon van Petrus Johannes Koolen en Pieternella Verbraak. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Johannes Koolen, geboren te Wouw op 29 juli 1917, overleden aldaar op 30 juli 1917, 1 dag oud.

X-dh Maria Elizabeth Damen, geboren te Wouw op 26 februari 1876, wonende te Roosendaal en te Rucphen, dochter van Petrus Damen en Anna Catharina Boshouwers (IX-bo).

Maria is getrouwd te Wouw op 8 mei 1901, op 25-jarige leeftijd met Adrianus Antonius Antonissen (27 jaar oud), geboren te Rucphen op 18 januari 1874, zoon van Paulus Antonissen en Adriana Jongeneelen. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrika Antonissen, geboren te Wouw op 13 augustus 1891 onwettig; naam van de vader in de akte niet vermeld; in de marge: erkend bij huwelijk van de ouders d.d. 08-05-1901.
 2. Maria Cornelia Antonissen, naaister, geboren te Rucphen in het jaar 1906.
  Maria is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 22 februari 1927, op 21-jarige leeftijd met Johannes van Geel (32 jaar oud), betonwerker, geboren te Standdaarbuiten in het jaar 1895, zoon van Bastiaan van Geel en Theodora Maria Sep.
  Opmerkingen: De vader van de bruid kan wegens krankzinnigheid geen toestemming geven.

 3. Leon Petrus Paulus Antonissen, geboren te Rucphen in februari 1915, overleden aldaar op 9 augustus 1915, 6 maanden oud.
 4. Dimphna Jacoba Antonissen, geboren te Rucphen, overleden aldaar op 1 mei 1908.

X-di Jacobus Damen, geboren te Wouw op 26 april 1877, zoon van Petrus Damen en Anna Catharina Boshouwers (IX-bo).

Jacobus is getrouwd te Wouw op 21 augustus 1902, op 25-jarige leeftijd met Anna Cornelia Kerstens (23 jaar oud), geboren te Heerle (NB) op 29 januari 1879, overleden te Wouw op 11 oktober 1933, 54 jaar oud, dochter van Antonij Kerstens en Anna Maria Verbraak. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Antonius Damen, geboren te Wouw op 31 januari 1903, overleden aldaar op 2 februari 1903, 2 dagen oud.

X-dj Johannes Boshouwers, geboren te Wouw op 27 augustus 1881, overleden te Roosendaal op 2 juni 1972, 90 jaar oud, zoon van Jacobus Boshouwers (IX-bp) en Maria Catharina Cools.

Johannes is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 30 april 1908, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Heijnen (19 jaar oud), geboren te Wouw op 5 oktober 1888, overleden te Roosendaal (huize de Brink) op 12 december 1977, 89 jaar oud, dochter van Christianus Heijnen en Geertruida Elisabeth Louisa Stols. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Boshouwers, geboren te Roosendaal en Nispen op 24 oktober 1923, overleden aldaar op 24 oktober 1923.

X-dk Maria Catharina Uijtdewilligen, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 4 november 1879, overleden aldaar op 14 september 1952, 72 jaar oud, dochter van Jacobus Uijtdewilligen (IX-bs) en Petronella de Jongh.

Maria was gehuwd met Eduardus Adrianus Sels, geboren te Oud Turnhout (BelgiŽ) op 8 februari 1875, overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 20 januari 1935, 59 jaar oud, zoon van Wilhelmus Sels en Maria Dierckx. Uit dit huwelijk:

 1. Joseph Willem Maria Sels, geboren te Antwerpen (BelgiŽ) op 23 mei 1911, overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 7 juli 1978, 67 jaar oud.
  Joseph is getrouwd te Kalmthout (BelgiŽ) op 10 oktober 1940, op 29-jarige leeftijd met Sidonia Antonia Buijsen (36 jaar oud), geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 25 juli 1904, overleden aldaar op 31 januari 1993, 88 jaar oud, dochter van Corneel Buijsen en Maria Juliana van Meer.

X-dl Cornelis Nelen, arbeider, geboren te Essen (BelgiŽ) op 15 juni 1830, zoon van Gerard Nelen en Petronella Nelen (IX-bt).

Cornelis is getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 23 mei 1865, op 34-jarige leeftijd met Adriana van Loon (35 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) op 3 april 1830, overleden te Nispen op 16 augustus 1893, 63 jaar oud, dochter van Leonardus van Loon en Cornelia Bastiaensen. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Cornelia Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 9 maart 1866.
 2. Anna Cornelia Nelen, geboren te Rucphen op 5 juni 1867 getuigen bij geboorteaangifte : Cornelis Oudenhuijsen, 25 jaar, broodbakker en Arnoldus Oudenhuijsen, 71 jaar, zonder beroep (doopgetuigen waren Petrus Smits en Anna Cornelia Nelen).
  Anna is getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 7 februari 1895, op 27-jarige leeftijd met Jacobus Arnouts (28 jaar oud), geboren te Zundert in het jaar 1867.
 3. Josephus Franciscus Nelen, geboren te Rucphen op 5 november 1869, volgt onder XI-cp.
 4. Johannes Gerardus Nelen, geboren te Rucphen op 30 april 1872.
 5. Franciscus Antonius Nelen, geboren te Rucphen op 3 juni 1875, overleden aldaar op 26 juni 1875, 23 dagen oud.

X-dm Joanna van Beethoven, arbeidster, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 23 september 1809, overleden aldaar op 25 april 1852, 42 jaar oud, dochter van Joannes van Beethoven en Cornelia de Bakker (IX-bw).

Joanna is getrouwd te Wouw op 1 juli 1842, op 32-jarige leeftijd met Lambertus Verbraak (44 jaar oud), vrachtrijder en voerman, geboren te Wouw op 20 februari 1798, gedoopt aldaar op 20 februari 1798 (doopgetuigen waren Joannes Claesen en Maria Elizabet Vrints), overleden te Wouw op 6 februari 1853, 54 jaar oud, zoon van Jacobus Adriaanse Verbraak en Anna Maria Vrients.
Lambertus is eerder getrouwd te Wouw op 5 juli 1832, op 34-jarige leeftijd met Cornelia Maas (29 jaar oud), herbergierster en dienstbode, geboren op 11 oktober 1802, overleden te Wouw op 14 augustus 1841, 38 jaar oud, dochter van Marijn Maas en Petronella van Hoof. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Verbraak, geboren te Wouw op 23 november 1843, volgt onder XI-cq.
 2. Anna Cornelia Verbraak, dienstbode, geboren te Wouw op 1 juli 1845, overleden aldaar op 28 november 1867, 22 jaar oud.
 3. Jacobus Verbraak, geboren te Wouw op 21 april 1849.
 4. Johannes Verbraak, geboren te Wouw op 4 april 1852.

X-dn Willem van Beethoven, geboren te Wouw op 21 augustus 1818, overleden te Borgerhout (BelgiŽ) op 17 januari 1896, 77 jaar oud, zoon van Joannes van Beethoven en Cornelia de Bakker (IX-bw).

Willem was gehuwd met Maria Catharina Willemse, geboren te Berendrecht (BelgiŽ) op 4 november 1815, overleden te Borgerhout (BelgiŽ) op 21 juli 1883, 67 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Philomena van Beethoven, geboren te Kapellen (BelgiŽ) op 3 februari 1850.
 2. Josephus van Beethoven.
 3. Cornelius Alexius van Beethoven.
 4. Clarina Petronella van Beethoven.
 5. Emilius van Beethoven, volgt onder XI-cr.

X-do Franciscus van Beethoven, molenaar, geboren op 28 september 1822, zoon van Joannes van Beethoven en Cornelia de Bakker (IX-bw).

Franciscus is getrouwd te Terheijden op 25 november 1852, op 30-jarige leeftijd met Joanna Roovers, geboren te Terheijden, dochter van Nicolaas Roovers en Johanna Stoop. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis van Beethoven, geboren te Wouw op 12 april 1855.
 2. Johanna Petronella van Beethoven, geboren te Terheijden op 30 september 1856, volgt onder XI-cs.
 3. Nicolaas van Beethoven, geboren te Terheijden rond augustus 1858, overleden te Wouw op 22 februari 1860, 1 jaar oud.
 4. Nicolaas van Beethoven, geboren te Dinteloord in april 1864, overleden te Wouw op 22 januari 1865, 9 maanden oud.

X-dp Anna Maria van Beethoven, geboren te Wouw op 25 januari 1825, dochter van Joannes van Beethoven en Cornelia de Bakker (IX-bw).

Anna is getrouwd te Wouw op 13 september 1845, op 20-jarige leeftijd met Arij van Alphen, geboren te Orsoij (Duitsland), zoon van Bastiaan van Alphen en Elise Mathieu. Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan van Alphen, geboren te Hattem.
  Bastiaan is getrouwd te Dussen op 27 april 1881 met Antonia Wilhelmina van Dijk, geboren te Dussen, dochter van Ferdinandus van Dijk en Maria van Rooij.

X-dq Adriana Maria Suijkerbuijk, landbouwster, geboren te Wouw op 8 maart 1827, dochter van Cornelis Suijkerbuijk en Catharina de Backer (IX-by).

Adriana is getrouwd te Wouw op 7 augustus 1854, op 27-jarige leeftijd met Simon van Loon (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op 6 december 1827, zoon van Adrianus van Loon en Adriana Nieuwlaet. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus van Loon, geboren te Wouw op 21 mei 1854 onwettig; naam van de vader in de akte niet vermeld; in de marge: erkend bij huwelijk van de ouders d.d. 07-08-1854.
 2. Maria Catharina van Loon, geboren te Wouw op 1 juli 1856, volgt onder XI-ct.
 3. Cornelis van Loon, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1863, overleden te Roosendaal en Nispen op 31 oktober 1939, 76 jaar oud.
 4. Adriana Maria van Loon, geboren te Bergen op Zoom op 4 januari 1869, ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 26 november 1952, 83 jaar oud.

X-dr Johanna Suijkerbuijk, landbouwster, geboren te Wouw op 14 december 1828, overleden aldaar op 14 september 1882, 53 jaar oud, dochter van Cornelis Suijkerbuijk en Catharina de Backer (IX-by).

Johanna is getrouwd te Wouw op 11 april 1861, op 32-jarige leeftijd met Cornelis van Loon (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Nispen-Essen op 10 januari 1832, overleden te Wouw op 19 september 1878, 46 jaar oud, zoon van Adrianus van Loon en Petronella Backx. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella van Loon, dienstbode, geboren te Wouw op 27 april 1863, overleden aldaar op 30 september 1882, 19 jaar oud.
 2. Johanna Cornelia van Loon, geboren te Wouw op 27 april 1864, volgt onder XI-cu.
 3. Levenloos van Loon, geboren te Wouw op 28 december 1865, overleden aldaar op 28 december 1865.
 4. Adrianus van Loon, geboren te Wouw op 7 februari 1867, overleden aldaar op 30 januari 1875, 7 jaar oud.
 5. Johannes Cornelis van Loon, geboren te Wouw op 4 januari 1869, overleden aldaar op 26 december 1869, 356 dagen oud.
 6. Anna Maria van Loon, geboren te Wouw in juli 1870, overleden aldaar op 20 maart 1871, 8 maanden oud.
 7. Petrus Johannes van Loon, geboren te Wouw op 7 januari 1873.
 8. Johannes van Loon, bouwknecht, geboren te Wouw in het jaar 1873, wonende te Ossendrecht, overleden te Wouw op 31 mei 1892, 19 jaar oud.

X-ds Adriaan van Bavel, rentenier, geboren te Wouw op 25 juli 1831, overleden aldaar op 9 april 1901, 69 jaar oud, zoon van Pieter Pieterse van Bavel en Johanna Bernardina Strijers (IX-ca).

Adriaan is getrouwd te Wouw op 10 juli 1861, op 29-jarige leeftijd met Maria Cornelia Looijen (37 jaar oud), geboren te Wouw op 21 mei 1824, overleden aldaar op 12 september 1904, 80 jaar oud, dochter van Adriaan Looijen en Johanna Cornelia van Osta. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Cornelia van Bavel, geboren te Wouw op 8 februari 1863.
 2. Adriana Cornelia van Bavel, geboren te Wouw op 27 juni 1866, volgt onder XI-cv.
 3. Johanna Cornelia van Bavel, geboren te Wouw op 8 februari 1868, volgt onder XI-cw.

X-dt Marijnis van Bavel, rentenier en koopman, geboren te Wouw op 5 september 1835, overleden aldaar op 19 januari 1892, 56 jaar oud, zoon van Pieter Pieterse van Bavel en Johanna Bernardina Strijers (IX-ca).

Marijnis is getrouwd te Wouw op 26 februari 1878, op 42-jarige leeftijd met Anna Catharina Simons (26 jaar oud), geboren te Wouw op 29 april 1851, overleden aldaar op 29 september 1910, 59 jaar oud, dochter van Bendictus Simons en Maria van der Zande. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes van Bavel, geboren op 18 juli 1879, overleden op 6 juli 1925, 45 jaar oud.
  Petrus is getrouwd te Wouw op 15 mei 1906, op 26-jarige leeftijd met Johanna Maria van Loon (26 jaar oud), geboren te Wouw op 13 februari 1880, dochter van Christianus Jacobus van Loon en Johanna Maria Theresia van den Bergh.
  Johanna was later gehuwd met Petrus Adrianus Doggen, geboren te Wouw op 15 maart 1877, overleden aldaar op 24 juli 1944, 67 jaar oud, zoon van Matthijs Doggen (X-fc) en Maria Cornelia Buijsen.
 2. Adrianus Cornelis van Bavel, geboren te Wouw op 8 april 1884.

X-du Adriana Maria Strijers, landbouweres, geboren te Steenbergen in het jaar 1828, overleden te Wouw op 31 januari 1895, 67 jaar oud, dochter van Adrianus Strijers (IX-cb) en Joanna Deckers.

Adriana is getrouwd te Roosendaal op 17 mei 1865, op 37-jarige leeftijd met Gerardus van Agtmaal (36 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw op 5 juni 1828, overleden aldaar op 9 april 1914, 85 jaar oud, zoon van Cornelis van Agtmaal en Maria Cornelia Kerstens. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Cornelis van Agtmaal, geboren te Roosendaal en Nispen op 10 januari 1867 bijzonderheden: tweeling; volgens bijschrift in marge overleden in 1867, overleden aldaar op 11 januari 1867, 1 dag oud.
 2. Johanna Cornelia van Agtmaal, geboren te Roosendaal en Nispen op 10 januari 1867 bijzonderheden: tweeling; volgens bijschrift in marge overleden in 1867, overleden aldaar op 17 januari 1867, 7 dagen oud.
 3. Cornelis van Agtmaal, geboren te Wouw op 20 februari 1870, volgt onder XI-cx.

X-dv Adriana Cornelia Paasen, arbeidster, geboren te Roosendaal en Nispen op 27 februari 1845, overleden te Wouw op 22 oktober 1917, 72 jaar oud, dochter van Petrus Paasen en Joanna Roeken (IX-cd).

Adriana is getrouwd te Roosendaal op 30 april 1871, op 26-jarige leeftijd met Adrianus van Eekelen (30 jaar oud), arbeider en wegwerker, geboren te Wouw in het jaar 1841, overleden aldaar op 29 januari 1912, 71 jaar oud, zoon van Cornelis van Eekelen en Maria Schoonen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis van Eekelen, geboren te Wouw op 28 maart 1872.
  Cornelis is getrouwd te Bergen op Zoom op 27 juli 1896, op 24-jarige leeftijd met Pieternella Goossens (24 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1872, dochter van Jacobus Franciscus Goossens en Maria Rens.
 2. Antonius van Eekelen, geboren te Wouw op 24 december 1873, overleden aldaar op 30 juli 1939, 65 jaar oud.
  Antonius is getrouwd te Wouw op 22 mei 1902, op 28-jarige leeftijd met Adriana van Dongen (27 jaar oud), geboren te Wouw op 3 januari 1875, overleden aldaar op 21 april 1948, 73 jaar oud, dochter van Gerard van Dongen en Cornelia van Oorschot.
 3. Wilhelmina van Eekelen, geboren te Wouw op 30 maart 1876, overleden aldaar op 28 januari 1947, 70 jaar oud.
  Wilhelmina is getrouwd te Wouw op 9 juni 1904, op 28-jarige leeftijd met Ludovicus Godefridus Dekkers (26 jaar oud), geboren te Woensdrecht op 5 februari 1878, zoon van Cornelis Dekkers en Adriana Verhulst.
 4. Adrianus van Eekelen, geboren te Wouw op 15 mei 1883.
 5. Martinus Leonardus van Eekelen, geboren te Wouw op 30 september 1885.
  Martinus is getrouwd te Wouw op 2 mei 1918, op 32-jarige leeftijd met Cornelia Voormeulen (32 jaar oud), geboren te Steenbergen op 1 december 1885, dochter van Willem Voormeulen en Wilhelmina Hoendervangers (XII-a).
 6. Johannes van Eekelen, geboren te Wouw op 31 maart 1888, overleden aldaar op 7 augustus 1888, 129 dagen oud.
 7. Maria Johanna van Eekelen, geboren te Wouw op 6 december 1889.
 8. Petrus Johannes van Eekelen, geboren te Rijsbergen.
  Petrus is getrouwd te Halsteren op 8 mei 1909 met Anna Cornelia van Cappelle, dochter van Jan van Cappelle en Adriana van Oorschot.

X-dw Johanna Paasen, geboren te Roosendaal en Nispen op 2 februari 1853, overleden aldaar op 14 maart 1921 overlijdensoorzaak : chronische gewrichtsrheumatiek, 68 jaar oud, dochter van Petrus Paasen en Joanna Roeken (IX-cd).

Johanna is getrouwd te Roosendaal op 5 november 1878, op 25-jarige leeftijd (1) met Antonius Stoop (33 jaar oud), arbeider, geboren te Hoeven in het jaar 1845, overleden te Roosendaal en Nispen op 13 november 1887, 42 jaar oud, zoon van Adriaan Stoop en Elizabeth Verschuren. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Stoop, geboren te Roosendaal en Nispen op 31 januari 1881, overleden aldaar op 29 september 1881, 241 dagen oud.
 2. Elisabeth Stoop, geboren te Roosendaal en Nispen op 20 september 1882, overleden aldaar op 20 februari 1950, 67 jaar oud.
  Elisabeth is getrouwd te Roosendaal op 28 december 1920, op 38-jarige leeftijd met Adrianus Mariën (40 jaar oud), geboren te Wouw op 9 juni 1880, zoon van Petrus Mariën en Maria Cornelia de Blaaij.
 3. Adriana Stoop, geboren te Roosendaal en Nispen op 17 november 1885, overleden aldaar op 19 november 1885, 2 dagen oud.
Johanna is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 12 september 1888, op 35-jarige leeftijd (2) met Wilhelmus van de Goorberg (43 jaar oud), arbeider, geboren te Rucphen in het jaar 1845, overleden te Roosendaal en Nispen op 20 juli 1894, 49 jaar oud, zoon van Pieter van de Goorberg en Petronella Tak.

Johanna is getrouwd te Roosendaal op 13 augustus 1895, op 42-jarige leeftijd (3) met Cornelis Potters (51 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw in het jaar 1844, overleden te Roosendaal en Nispen op 2 december 1919, 75 jaar oud, zoon van Maria Potters.
Cornelis is eerder getrouwd te Roosendaal op 7 juni 1867, op 23-jarige leeftijd met Adriana van Steenpaal (30 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 12 maart 1837, overleden aldaar op 1 april 1883 overlijdensoorzaak : paralysis pulmonum, 46 jaar oud, dochter van Johannes van Steenpaal en Adriana Besters.

X-dx Engelina IJzermans, geboren te Petrus Jongeneelen in het jaar 1867, dochter van Marinus IJzermans (IX-ce) en Petronella Krijntjes.

Engelina is getrouwd te Roosendaal op 25 mei 1887, op 20-jarige leeftijd (1) met haar oom Leonardus Verhaert (54 jaar oud), landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op 16 september 1832, overleden aldaar op 5 september 1896 overlijdensoorzaak : pneumonia, asystolie cardiatique, 63 jaar oud, zoon van Jacobus Verhaert en Joanna Verkaart.
Leonardus is eerder getrouwd te Roosendaal op 3 mei 1866, op 33-jarige leeftijd met Anna Maria IJsermans (42 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1824, overleden aldaar op 20 oktober 1884, 60 jaar oud, dochter van Jan IJsermans (VIII-as) en Johanna de Greef. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Petronella Verhaert, geboren te Roosendaal en Nispen op 22 oktober 1887, wonende te Huijbergen, overleden te Roosendaal en Nispen op 17 maart 1939, 51 jaar oud.
  Johanna is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 25 november 1924, op 37-jarige leeftijd met Johannes Cornelis Petrus Nelen.
 2. Maria Elisabeth Verhaert, geboren te Roosendaal en Nispen op 12 augustus 1891.
 3. Anna Cornelia Verhaert, geboren te Roosendaal en Nispen op 31 januari 1894.
  Anna is getrouwd te Roosendaal op 6 mei 1919, op 25-jarige leeftijd met Johannes Antonius Backx (28 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 26 februari 1891, zoon van Wilhelmus Backx en Wilhelmina van de Weijgert.
 4. Jacoba Maria Verhaert, geboren te Roosendaal en Nispen op 23 juli 1896.
  Jacoba is getrouwd te Roosendaal op 6 juli 1920, op 23-jarige leeftijd met Antonius Backx (27 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 19 juli 1892, zoon van Wilhelmus Backx en Wilhelmina van de Weijgert.
 5. Petronella Elisa Verhaert, geboren te Roosendaal en Nispen op 26 januari 1899.
  Petronella is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 20 april 1926, op 27-jarige leeftijd met Petrus Cornelis van Eekelen (41 jaar oud), landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op 2 april 1885, overleden aldaar op 25 december 1952, 67 jaar oud, zoon van Johannes van Eekelen en Adriana Uitdehaag.
Engelina is getrouwd te Roosendaal op 15 februari 1898, op 31-jarige leeftijd (2) met Johannes Antonius Bové (40 jaar oud), geboren te Petrus Jongeneelen in het jaar 1858, zoon van Cornelis Bové en Anna Catharina Claessens.

X-dy Adriaan IJzermans, geboren te Rucphen op 29 juli 1870, overleden te Roosendaal op 17 januari 1947, 76 jaar oud, zoon van Marinus IJzermans (IX-ce) en Petronella Krijntjes.

Adriaan is getrouwd te Roosendaal op 8 februari 1893, op 22-jarige leeftijd met Dingena de Beer (21 jaar oud), geboren te Roosendaal op 12 september 1871, overleden aldaar op 30 september 1941, 70 jaar oud, dochter van Marinus de Beer en Adriana van Meel. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus IJzermans, geboren te Roosendaal op 1 januari 1894, volgt onder XI-cy.
 2. Leonardus IJzermans, geboren te Roosendaal op 11 januari 1895, overleden aldaar op 28 juni 1900, 5 jaar oud.
 3. Petronella IJzermans, geboren te Roosendaal op 27 juni 1896, volgt onder XI-cz.
 4. Cornelis IJzermans, geboren te Roosendaal en Nispen op 27 september 1898.
  Cornelis is getrouwd op 4 mei 1920, op 21-jarige leeftijd met Anna Maria Koreman, geboren te Roosendaal en Nispen, dochter van Johannes Koreman en Christina van Tilburg.
 5. Levenloos IJzermans, geboren te Roosendaal op 9 maart 1902, overleden aldaar op 9 maart 1902.
 6. Maria IJzermans, geboren te Roosendaal op 20 juni 1908, overleden aldaar op 24 januari 1990, 81 jaar oud.
  Maria was gehuwd met Cornelis Kerstens.
 7. Johannes IJzermans, geboren te Roosendaal en Nispen op 10 oktober 1910, overleden aldaar op 25 juli 1911 overlijdensoorzaak : diarrhoea, 288 dagen oud.
 8. Engelina IJzermans, geboren te Roosendaal in april 1912, overleden aldaar op 10 maart 1918, 5 jaar oud.
 9. Levenloos IJzermans, geboren te Roosendaal op 16 augustus 1914, overleden aldaar op 16 augustus 1914.

X-dz Adriaan IJzermans, arbeider, geboren te Roosendaal op 28 oktober 1856, zoon van Johannes Baptist IJzermans (IX-cf) en Francisca van Tilburg.

Adriaan is getrouwd te Steenbergen op 27 juni 1884, op 27-jarige leeftijd met Anna Catharina Genoveva Koolen (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op 10 mei 1862, dochter van Kornelis Huibrecht Koolen en Anna Maria van Zimmeren. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Kornelis IJzermans, geboren te Steenbergen op 7 november 1884.
  Jan is getrouwd te Steenbergen op 7 mei 1909, op 24-jarige leeftijd met Joanna Elizabet Gabreëls (22 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1887, dochter van Jan Gabreëls en Anna Catharina de Wit.
 2. Francisca Wilhelmina Maria IJzermans, geboren te Steenbergen op 7 januari 1886.
 3. Anna Maria IJzermans, geboren te Steenbergen op 15 maart 1887.
 4. Joanna IJzermans, geboren te Steenbergen op 6 maart 1890.
  Joanna is getrouwd te Steenbergen op 21 april 1922, op 32-jarige leeftijd met Cornelis de Klerk (27 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1895, zoon van Cornelis de Klerk en Petronella Plasmans.

X-ea Engelina IJzermans, geboren te Steenbergen in het jaar 1862, dochter van Johannes Baptist IJzermans (IX-cf) en Francisca van Tilburg.

Engelina is getrouwd te Steenbergen op 10 april 1855, op -7-jarige leeftijd met Kornelis Adriaan van der Riet (-5 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1860, zoon van Christiaan van der Riet en Wilhelmina van Loenhout. Uit dit huwelijk:

 1. Francina Wilhelmina van der Riet.

X-eb Petrus Johannes van Meel, geboren te Roosendaal op 4 december 1870, overleden te Hilvarenbeek op 6 januari 1937, 66 jaar oud, zoon van Adrianus van Meel en Christoffelina IJsermans (IX-ch).

Petrus is getrouwd te Oud Gastel op 19 september 1900, op 29-jarige leeftijd met Anna Maria Margaretha Hack (22 jaar oud), geboren te Oud Gastel op 5 oktober 1877, overleden te Breda op 12 november 1919, 42 jaar oud, dochter van Cornelis Hack en Wilhelmina van Iersel. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Christoffelina van Meel.

X-ec Elizabeth Raats, geboren te Wouw op 25 december 1881, overleden te Bergen op Zoom op 10 februari 1975, 93 jaar oud, dochter van Wilhelmus Raats (IX-ci) en Maria Elisabeth van Aarden.

Elizabeth is getrouwd te Bergen op Zoom op 23 april 1902, op 20-jarige leeftijd met Johannes Barnoldus Raats (16 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 6 september 1885 (doopgetuigen waren Marijn de Jager en Jacobus Johannes de Jager), wonende te Bergen op Zoom (Borgvliet K 222), zoon van Pieter Jan Raats en Sara Maria de Jager. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes Raats, geboren te Bergen op Zoom op 30 juli 1906, overleden aldaar op 14 februari 1967, 60 jaar oud.
 2. Wilhelmus Raats, steenhouwer, geboren te Bergen op Zoom op 3 oktober 1907.
  Wilhelmus is getrouwd te Bergen op Zoom op 1 december 1932, op 25-jarige leeftijd met Catharina Aarden, dochter van Dirk Adrianus Aarden en Johanna Verbrugge.
 3. Cornelia Jacoba Raats, geboren te Bergen op Zoom op 9 juli 1912.

X-ed Petrus Raats, geboren te Wouw op 17 december 1884, verdronken te Halsteren op 1 februari 1953 tijdens de watersnoodramp, 68 jaar oud, zoon van Wilhelmus Raats (IX-ci) en Maria Elisabeth van Aarden.

Petrus is getrouwd te Halsteren op 1 februari 1907, op 22-jarige leeftijd met Adriana Cornelia van den Kieboom (21 jaar oud), geboren te Halsteren op 11 november 1885, overleden te Bergen op Zoom op 11 mei 1921, 35 jaar oud, dochter van Hendrik van den Kieboom en Johanna Jaspers. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Jacobus Hendrikus Raats, geboren te Halsteren op 29 november 1907, volgt onder XI-da.
 2. Johanna Maria Raats, geboren te Halsteren op 4 juli 1909, overleden aldaar voor 9 november 1918, hoogstens 9 jaar oud.
 3. Hendrikus Wilhelmus Raats, geboren op 27 oktober 1910.
 4. Maria Cornelia Raats, geboren te Halsteren op 24 maart 1913.
  Maria is getrouwd te Halsteren op 25 juli 1934, op 21-jarige leeftijd met Adriaan Laanen (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op 20 november 1911, zoon van Antonij Laanen en Maria Rozendaal.
 5. Adrianus Raats, geboren te Halsteren op 12 februari 1916, volgt onder XI-db.
 6. Cornelia Maria Raats, geboren te Halsteren op 10 maart 1917.
 7. Johanna Maria Raats, geboren te Halsteren op 9 november 1918, verdronken aldaar op 1 februari 1953 tijdens de watersnoodramp, 34 jaar oud.
 8. Johannes Raats, geboren te Halsteren op 24 maart 1920, volgt onder XI-dc.

X-ee Philomena Raats, geboren te Wouw op 7 maart 1891, overleden te Geleen op 21 mei 1975, begraven te Hoensbroek op 24 mei 1975, 84 jaar oud, dochter van Wilhelmus Raats (IX-ci) en Maria Elisabeth van Aarden.

Philomena is getrouwd te Hoensbroek op 12 maart 1912, op 21-jarige leeftijd met Johannes Hagenaars (26 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 18 mei 1885 (doopgetuigen waren Matthijs Verbarendse en Petrus Johannes de Kock), wonende te Bergen op Zoom (Sint-Josephstraat L 34), overleden te Hoensbroek op 26 maart 1964, begraven aldaar op 31 maart 1964, 78 jaar oud, zoon van Adrianus Hagenaars en Adriana Suijkerbuijck. Uit dit huwelijk:

 1. Marie Elizabet Hagenaars, geboren te Rotterdam op 30 augustus 1912, overleden op 8 juli 1978, 65 jaar oud.
 2. Elizabertha Hagenaars, geboren te Amsterdam op 11 augustus 1917, overleden op 15 december 1918, 1 jaar oud.
 3. Elizabertha Hagenaars, geboren te Brunssum op 7 juni 1919, overleden te Mooroolbark Victoria (Australië) op 24 januari 1971, begraven te Springvale Crem, Springvale, Victoria (Australië) op 27 januari 1971, 51 jaar oud.

X-ef Marinus Cornelis Maas, schipper, geboren te Wouw op 10 maart 1866, zoon van Antonij Maas en Petronella Raats (IX-cj).

Marinus is getrouwd te Roosendaal op 8 mei 1894, op 28-jarige leeftijd (1) met Anna Maria Uijtdewilligen (25 jaar oud), geboren te Steenbergen op 14 mei 1868, overleden aldaar op 21 juni 1899, 31 jaar oud, dochter van Gregorius Fredericus Uijtdewilligen en Wilhelmina van den Broek. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Antonia Maria Maas, geboren te Roosendaal en Nispen op 22 september 1894, overleden aldaar op 18 januari 1898, 3 jaar oud.
 2. Antonius Godefridus Maas, geboren te Roosendaal en Nispen op 19 augustus 1896.
 3. Godefridus Cornelis Maas, geboren te Steenbergen in juni 1899, overleden aldaar op 17 november 1899, 5 maanden oud.
Marinus is daarnaast getrouwd te Roosendaal op 8 mei 1895, op 29-jarige leeftijd (2) met Cornelis Martinus Rademakers, geboren te Roosendaal en Nispen, dochter van Josephus Rademakers en Anna Maria de Bruijn.

X-eg Ludovicus Maas, bakker, geboren te Wouw op 25 maart 1867, overleden te Roosendaal en Nispen op 16 oktober 1948, 81 jaar oud, zoon van Antonij Maas en Petronella Raats (IX-cj).

Ludovicus Maas vermelding in notarieel archief op maandag 29 april 1895 Roosendaal. Inhoud akte : aankoop van een huis c.a. te Roosendaal door Ludovicus Maas van Petronella Raats, weduwe van Antonij Maas, Marinus Cornelis en Maria Cornelia Maas, allen wonende aldaar, voor fl. 3.500,-.
Ludovicus Maas vermelding in notarieel archief op donderdag 2 mei 1895 Roosendaal. Inhoud akte : obligatie met hypotheek van fl. 3.500,- door Ludovicus Maas ten behoeve van Josephus van Gastel, beiden wonende te Roosendaal.
Ludovicus Maas vermelding in notarieel archief op woensdag 3 september 1902 Roosendaal. Inhoud akte : scheiding en deling van de huwelijksgemeenschap, bestaan hebbende tussen Petronella Raats te Roosendaal en wijlen Antonius Maas, aldaar overleden op 30 september 1888, en van de nalatenschap van laatstgenoemde, tussen Petronella Raats voornoemd en Ludovicus Maas te Roosendaal, voor zich en namens de overige erfgenamen.
Ludovicus Maas vermelding in notarieel archief op woensdag 3 april 1907 Roosendaal. Inhoud akte : inzet van onroerend goed onder Roosendaal voor Loduvicus Maas aldaar Ludovicus Maas vermelding in notarieel archief op woensdag 17 april 1907 Roosendaal. Inhoud akte : toewijzing van een huis c.a. te Roosendaal, sectie A nr. 1837, groot 1.32 are, door Ludovicus Maas te Roosendaal aan Gerardus Antonius Vermeulen aldaar voor fl. 2.630,-.

Ludovicus is getrouwd te Roosendaal op 19 augustus 1896, op 29-jarige leeftijd met Elisabeth Jacoba Lucia Raaijmakers (21 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 10 juni 1875, overleden aldaar op 21 april 1935, 59 jaar oud, dochter van Adrianus Benedictus Raaijmakers en Jacoba Mermans. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Antonia Petronella Maas, geboren te Roosendaal en Nispen op 10 december 1897.
 2. Antonius Adrianus Cornelis Franciscus Maas, geboren te Roosendaal en Nispen op 13 augustus 1899.
 3. Maria Petronella Adriana Maas, geboren te Roosendaal en Nispen op 17 maart 1901.

X-eh Cornelis Franken, hovenier, geboren te Bergen op Zoom op 9 april 1842, overleden aldaar op 9 mei 1923, 81 jaar oud, zoon van Andries Franken (IX-cn) en Maria Anna Dietvorst.

Cornelis is getrouwd te Bergen op Zoom op 3 februari 1866, op 23-jarige leeftijd met Jacoba Elzakkers (21 jaar oud), hovenierster, geboren te Bergen op Zoom op 11 maart 1844 (doopgetuigen waren Marijnus Pijnen en Johannes Franciscus van Zoom), overleden te Bergen op Zoom op 29 november 1905, 61 jaar oud, dochter van Michaël Elzakkers en Elizabeth Bakx. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Franken, geboren te Bergen op Zoom op 13 december 1866, wonende te Bergen op Zoom (Goudenbloemstraat E 105), overleden in het jaar 1867, 1 jaar oud.
 2. Michaël Franken, geboren te Bergen op Zoom op 31 mei 1868, volgt onder XI-dd.
 3. Dominicus Franken, geboren te Bergen op Zoom op 11 maart 1870, wonende te Bergen op Zoom (Klaverstraat E 132).
  Dominicus is getrouwd te Bergen op Zoom op 25 mei 1899, op 29-jarige leeftijd met Isabella Crusio (28 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 4 mei 1871 (doopgetuigen waren Gerardus Govaerts en Henricus Hardus), wonende te Bergen op Zoom (Grote Markt A 20), dochter van Philippus Crusio en Elisabeth Franken.
 4. Marinus Franken, geboren te Bergen op Zoom op 22 april 1872, wonende te Bergen op Zoom (Goudenbloemstraat E 206d), overleden in het jaar 1877, 5 jaar oud.
 5. Petrus Franken, geboren te Bergen op Zoom op 19 november 1873, wonende te Bergen op Zoom (Goudenbloemstraat E 206d).
 6. Maria Franken, geboren te Bergen op Zoom op 15 januari 1875, volgt onder XI-de.
 7. Helena Franken, geboren te Bergen op Zoom op 16 maart 1876, wonende te Bergen op Zoom (Goudenbloemstraat E 206d), overleden in het jaar 1876.
 8. Helena Franken, geboren te Bergen op Zoom op 13 april 1877, wonende te Bergen op Zoom (Goudenbloemstraat E 206d).
  Helena is getrouwd te Bergen op Zoom op 18 mei 1893, op 16-jarige leeftijd met Cornelis Petrus Withagen (16 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1877, zoon van Petrus Cornelis Withagen en Maria Bruijs.
 9. Andries Franken, geboren te Bergen op Zoom op 21 oktober 1878, wonende te Bergen op Zoom (Goudenbloemstraat E 206d), overleden in het jaar 1879, 1 jaar oud.
 10. Andries Franken, geboren te Bergen op Zoom op 21 oktober 1878, wonende te Bergen op Zoom (Goudenbloemstraat E 206d), overleden in het jaar 1879, 1 jaar oud.
 11. Elisabeth Franken, geboren te Bergen op Zoom op 22 januari 1880 aangifte door: Anna Carolina Stenten, gemeentevroedvrouw, wonende te Bergen op Zoom (Koepelstraat M 68), overleden in het jaar 1880.
 12. Anna Franken, geboren te Bergen op Zoom op 18 maart 1881, wonende te Bergen op Zoom (Dumontsdreef E 209).
 13. Catharina Franken, geboren te Bergen op Zoom op 12 september 1883, wonende te Bergen op Zoom (Dumontsdreef E 209), overleden in het jaar 1883.
 14. Laurens Franken, geboren te Bergen op Zoom op 7 maart 1887, wonende te Bergen op Zoom (Goudenbloemstraat E 210).
  Laurens is getrouwd te Bergen op Zoom op 11 december 1913, op 26-jarige leeftijd met Johanna Maria Hagenaars (28 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 7 september 1885 (doopgetuigen waren Matthijs Verbarendse en Johannes Voorbraak), wonende te Bergen op Zoom (Hoogeboomstraat D 132), dochter van Petrus Hagenaars en Johanna Hertogs.

X-ei Anna Maria Franken, geboren te Bergen op Zoom op 9 juli 1858, wonende te Bergen op Zoom (Moergrebstraat B 89), overleden te Bergen op Zoom op 27 februari 1935, 76 jaar oud, dochter van Andries Franken (IX-cn) en Maria Anna Dietvorst.

Anna is getrouwd te Bergen op Zoom op 4 mei 1882, op 23-jarige leeftijd met Laurentius Franken (22 jaar oud), vrachtrijder en voerman, geboren te Bergen op Zoom op 14 juli 1859 (doopgetuigen waren Laurentius Franken en Jan Meerman), wonende te Bergen op Zoom (Klaverstraat E 133), overleden te Bergen op Zoom op 9 februari 1918, 58 jaar oud, zoon van Martinus Petrus Franken en Johanna Bosmans. Uit dit huwelijk:

 1. Martinus Petrus Franken, geboren te Bergen op Zoom op 31 augustus 1884, wonende te Bergen op Zoom (Kettingstraat G 96).
  Martinus is getrouwd te Bergen op Zoom op 10 december 1908, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Helena Musters (26 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1882, dochter van Cornelis Musters en Helena Nuijten.
 2. Andries Franken, geboren te Bergen op Zoom op 1 april 1887, wonende te Bergen op Zoom (Kettingstraat G 96), overleden in het jaar 1890, 3 jaar oud.
 3. Elizabeth Franken, geboren te Bergen op Zoom op 8 april 1889, wonende te Bergen op Zoom (Kettingstraat G 140), overleden in het jaar 1890, 1 jaar oud.
 4. Maria Anna Adriana Franken, geboren te Bergen op Zoom op 1 april 1893, wonende te Bergen op Zoom (Kettingstraat G 140).
 5. Dominicus Franken, geboren te Bergen op Zoom op 29 juni 1895 aangifte door: Anna Carolina Stenten, verloskundige, wonende te Bergen op Zoom (Kettingstraat G 140).

X-ej Maria Franken, geboren te Bergen op Zoom op 19 maart 1849, overleden aldaar op 24 maart 1919, 70 jaar oud, dochter van Dominicus Franken (IX-co) en Maria Maas.

Maria is getrouwd te Bergen op Zoom op 7 december 1874, op 25-jarige leeftijd met Wilhelmus Jacobus Verdult (26 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 6 mei 1848 (doopgetuigen waren Digmannus Petrus Knuppel en Gerardus Disco), overleden te Bergen op Zoom op 15 maart 1929, 80 jaar oud, zoon van Antonius Verdult en Maria van den Boom. Uit dit huwelijk:

 1. Philippus Verdult, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1882.
  Philippus is getrouwd te Bergen op Zoom op 19 mei 1904, op 22-jarige leeftijd (1) met Jacoba Koolen (22 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1882, dochter van Franciscus Koolen en Johanna Catharina Dons.
  Philippus is getrouwd te Halsteren op 30 mei 1914, op 32-jarige leeftijd (2) met Adriana Mertens (33 jaar oud), geboren te Halsteren op 3 september 1880 (doopgetuigen waren Petrus Hubertus Bervaes en Jan Baptist la Fors), dochter van Adrianus Mertens en Joanna Maria Clobus.

X-ek Elisabeth Franken, geboren te Bergen op Zoom op 6 december 1850, wonende te Bergen op Zoom (Weverskat E 153), overleden te Bergen op Zoom op 29 oktober 1933, 82 jaar oud, dochter van Dominicus Franken (IX-co) en Maria Maas.

Elisabeth is getrouwd te Bergen op Zoom op 18 oktober 1875, op 24-jarige leeftijd met Petrus Schuurbiers (24 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 28 februari 1851, overleden aldaar op 13 april 1926, 75 jaar oud, zoon van Sebastianus Schuurbiers en Catharina de Waal. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Schuurbiers, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1879.
  Maria is getrouwd te Bergen op Zoom op 6 februari 1902, op 23-jarige leeftijd met Antonius Proost (22 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1880, zoon van Petrus Proost en Petronella Schijvenaars.
 2. Cornelis Schuurbiers, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1882.
  Cornelis is getrouwd te Bergen op Zoom op 12 september 1902, op 20-jarige leeftijd met Catharina Vrijdag (23 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1879, dochter van Hendricus Adrianus Vrijdag en Johanna Elisabeth Haneveer.

X-el Jacoba Pieternella Franken, geboren te Bergen op Zoom op 10 januari 1861, wonende te Bergen op Zoom (Goudenbloemstraat E 98), dochter van Dominicus Franken (IX-co) en Maria Maas.

Jacoba is getrouwd te Bergen op Zoom op 19 oktober 1885, op 24-jarige leeftijd met Wilhelmus Marinnus Antonissen (21 jaar oud), timmerman, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1864, zoon van Marinus Antonissen en Maria Johanna de Jong. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Antonissen, geboren te Bergen op Zoom op 10 februari 1886, wonende te Bergen op Zoom (Goudenbloemstraat E 219).
  Marinus is getrouwd te Bergen op Zoom op 29 november 1909, op 23-jarige leeftijd met Jannetje Liepke Rijnsburger (24 jaar oud), geboren te ter Aar in het jaar 1885, dochter van Matthijs Rijnsburger en Sjoukje van der molen.
 2. Dominicus Antonissen, geboren te Bergen op Zoom op 22 januari 1888, wonende te Bergen op Zoom (Goudenbloemstraat E 219).
  Dominicus is getrouwd te Bergen op Zoom op 15 mei 1916, op 28-jarige leeftijd met Adriana Catharina Franken, geboren te Bergen op Zoom, dochter van Adrianus Franken en Johanna Paanen.
 3. Maria Hendrika Antonissen, geboren te Bergen op Zoom op 22 maart 1890, wonende te Bergen op Zoom (Goudenbloemstraat E 253).
  Maria is getrouwd te Bergen op Zoom op 22 januari 1917, op 26-jarige leeftijd met Petrus Gerardus van Tilburg, geboren te Bergen op Zoom, zoon van Willem van Tilburg en Cornelia Dietvorst.
 4. Marinus Johannes Antonissen, geboren op 8 november 1891, wonende te Bergen op Zoom (Goudenbloemstraat E 253), overleden in het jaar 1892, 1 jaar oud.
 5. Elisabeth Hendrika Antonissen, geboren te Bergen op Zoom op 15 maart 1893, wonende te Bergen op Zoom (Goudenbloemstraat E 253).
  Elisabeth is getrouwd te Bergen op Zoom op 29 juli 1919, op 26-jarige leeftijd met Johannes Jacobus Josephus Touw, geboren te Bergen op Zoom, zoon van Pieter Daniel Touw en Helena Jacoba de Rooij.
 6. Petrus Antonissen, geboren te Bergen op Zoom op 26 augustus 1895, wonende te Bergen op Zoom (Goudenbloemstraat E 253).
  Petrus is getrouwd te Bergen op Zoom op 2 mei 1921, op 25-jarige leeftijd met Anna Cornelia van Dorst, geboren te Roosendaal en Nispen, dochter van Petrus van Dorst en Jacoba Hennekam.
 7. Elisabeth Johanna Antonissen, geboren te Bergen op Zoom op 19 maart 1898.
 8. Johannes Antonissen, geboren te Bergen op Zoom op 2 juli 1899.
 9. Machiel Antonissen, geboren te Bergen op Zoom op 4 oktober 1901.
 10. Wilhelmus Cornelis Antonissen, geboren te Bergen op Zoom op 5 mei 1903.
 11. Johanna Petronella Antonissen, geboren te Bergen op Zoom op 22 oktober 1905.

X-em Johannes Franken, hovenier, geboren te Bergen op Zoom op 21 april 1863, zoon van Dominicus Franken (IX-co) en Maria Maas.

Johannes is getrouwd te Bergen op Zoom op 13 april 1885, op 21-jarige leeftijd met Paulina Kommers (18 jaar oud), geboren in het jaar 1867, dochter van Marijnus Kommers en Cornelia Schuurbiers. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Franken, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1887.
  Maria is getrouwd te Bergen op Zoom op 5 februari 1907, op 20-jarige leeftijd met Johannes Jacobus Klaassen (19 jaar oud), geboren op 19 december 1887 (doopgetuigen waren Jacobus Bruijs en Johannes Lambertus Cameron), wonende te Bergen op Zoom (Dubbelstraat D 109), zoon van Cornelis Klaassen en Adriana van Tilborg.
  Opmerkingen: Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank de dato 07-10-1910 is de naam van de moeder veranderd in Adriana van Tilborg.
 2. Jacoba Pieternella Franken, geboren te Bergen op Zoom.
  Jacoba is getrouwd te Bergen op Zoom op 19 mei 1921 met Jacobus Marie Cats, geboren te Bergen op Zoom, zoon van Antonius Christianus Christoffel Cats en Elisabeth Adriana Catharina Videler.

X-en Michaël Franken, hovenier, geboren te Bergen op Zoom op 26 februari 1866, zoon van Dominicus Franken (IX-co) en Maria Maas.

Michaël is getrouwd te Bergen op Zoom op 5 december 1887, op 21-jarige leeftijd met Cornelia Crusio (24 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 10 september 1863, dochter van Philippus Crusio en Elisabeth Franken. Uit dit huwelijk:

 1. Dominicus Franken, geboren te Bergen op Zoom op 24 mei 1888, wonende te Bergen op Zoom (Schoolstraat H 78).
 2. Maria Franken, geboren te Bergen op Zoom op 27 juni 1890, wonende te Bergen op Zoom (Schoolstraat H 78).
  Maria is getrouwd te Bergen op Zoom op 28 april 1913, op 22-jarige leeftijd met Adrianus Nuijten (29 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 27 december 1883 (doopgetuigen waren Petrus Willems en Jacob de Vos), wonende te Bergen op Zoom (Steenbergsestraat B 116), zoon van Petrus Johannes Nuijten en Anna Cornelia Boschman.
 3. Cornelia Franken, geboren te Bergen op Zoom op 8 november 1891, wonende te Bergen op Zoom (Sint-Josephstraat L 246).
 4. Cornelis Franken, geboren te Bergen op Zoom op 12 mei 1893, wonende te Bergen op Zoom (Sint-Josephstraat L 246).
  Cornelis is getrouwd te Bergen op Zoom op 25 juni 1914, op 21-jarige leeftijd met Dina Carolina Bruijs (18 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1896, dochter van Marinus Bruijs en Petronella Franken.
 5. Petrus Franken, geboren te Bergen op Zoom op 3 april 1895, wonende te Bergen op Zoom (Sint-Josephstraat L 246).
 6. Johannes Franken, geboren te Bergen op Zoom op 25 april 1897.
 7. Michaël Johannes Franken, geboren te Bergen op Zoom op 17 februari 1899.
 8. Gerardus Franken, geboren te Bergen op Zoom op 11 december 1900.
 9. Wilhelmus Franken, geboren te Bergen op Zoom op 11 december 1900.
 10. Paulina Franken, geboren te Bergen op Zoom op 16 maart 1902.
 11. Anna Franken, geboren te Bergen op Zoom op 1 maart 1904.
 12. Isabella Franken, geboren te Bergen op Zoom op 1 maart 1904.

X-eo Andries Franken, hovenier, geboren te Bergen op Zoom op 18 mei 1855, wonende te Bergen op Zoom (Rijkebuurtstraat C 126), zoon van Petrus Franken (IX-cp) en Cornelia van Loon.

Andries is getrouwd te Bergen op Zoom op 1 februari 1894, op 38-jarige leeftijd met Catharina Adriaansen (34 jaar oud), geboren te Halsteren op 21 september 1859 (doopgetuigen waren Adriaan Groffen en Martinus Johannes Elling), dochter van Thomas Adriaenssen en Adriana Stoffels.
Catharina is eerder getrouwd te Halsteren op 30 mei 1884, op 24-jarige leeftijd met Adrianus Nuijten (24 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 29 oktober 1859 (doopgetuigen waren Jacobus Harthout en Petrus Elzakkers), wonende te Bergen op Zoom (Mosselstraat E 91), overleden in het jaar 1892, 33 jaar oud, zoon van Adrianus Nuijten en Maria Elisabeth van den Elzakkers. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Franken, geboren te Bergen op Zoom op 17 december 1894, wonende te Bergen op Zoom (Koepelstraat M 301).
 2. Cornelia Franken, geboren te Bergen op Zoom op 4 november 1896.
  Cornelia is getrouwd te Bergen op Zoom op 3 februari 1919, op 22-jarige leeftijd met Franciscus van Tilborg (22 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1897, zoon van Hendricus van Tilborg en Maria Vriens.
 3. Petrus Franken, geboren te Bergen op Zoom op 19 september 1898.

X-ep Cornelis Franken, hovenier, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1861, zoon van Petrus Franken (IX-cp) en Cornelia van Loon.

Cornelis is getrouwd te Bergen op Zoom op 27 mei 1895, op 34-jarige leeftijd met Maria Langenberg (34 jaar oud), geboren te Halsteren op 21 april 1861 (doopgetuigen waren Petrus Hubertus Bervaes en Michiel Keulemans), dochter van Leonardus Langenberg en Maria Elisabeth Demmers. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Maria Franken, geboren te Halsteren op 31 oktober 1899 (doopgetuigen waren Marijn Jan van Meel en Adam van Meel).
 2. Bernardus Josephus Franken, geboren te Halsteren op 29 augustus 1902.

X-eq Leendert Oerlemans, geboren te Wouw op 14 juli 1863, overleden te Steenbergen op 16 februari 1924, 60 jaar oud, zoon van Adrianus Oerlemans en Adriana Cornelia Dogge (IX-cq).

Leendert is getrouwd te Steenbergen op 20 maart 1891, op 27-jarige leeftijd met Francisca van der Wegen (18 jaar oud), geboren te Steenbergen op 18 april 1872, dochter van Rochus van der Wegen en Elizabet Maria van Roosendaal. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Cornelia Oerlemans, geboren te Steenbergen op 3 maart 1892, volgt onder XI-df.
 2. Rochus Oerlemans, geboren te Steenbergen op 14 oktober 1893, volgt onder XI-dg.
 3. Elisabeth Oerlemans, geboren te Steenbergen op 23 oktober 1898.
 4. Adrianus Oerlemans, geboren te Steenbergen op 24 december 1903, volgt onder XI-dh.
 5. Dimphna Oerlemans, dienstbode, geboren te Steenbergen op 11 september 1906, wonende te Bergen op Zoom.

X-er Gerard Dogge, arbeider, geboren te Steenbergen op 24 april 1865, zoon van Kornelis Dogge (IX-cr) en Adriana van Geel.

Gerard is getrouwd te Steenbergen op 12 februari 1886, op 20-jarige leeftijd met Joanna Hector (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 26 februari 1864, dochter van Pieter Hector en Anna Maria Teuns. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Dogge, geboren te Steenbergen op 22 augustus 1886.
 2. Pieter Dogge, geboren te Steenbergen op 18 november 1887.
 3. Maria Adriana Dogge, geboren te Steenbergen op 31 januari 1889.
 4. Anna Maria Dogge, geboren te Steenbergen op 7 mei 1890.
 5. Adriana Dogge, geboren te Steenbergen op 10 januari 1895, volgt onder XI-di.

X-es Joanna Dogge, geboren te Steenbergen op 2 september 1869, dochter van Kornelis Dogge (IX-cr) en Adriana van Geel.

Joanna is getrouwd te Steenbergen op 12 februari 1892, op 22-jarige leeftijd (1) met Cornelis Christiaan van de Kasteel (25 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1867, zoon van Laurens van de Kasteel en Lucia Hellemons.

Joanna is getrouwd te Steenbergen op 18 september 1896, op 27-jarige leeftijd (2) met Petrus van Meel (34 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 10 oktober 1861, zoon van Marijn van Meel en Pieternella Bosters. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Adriana van Meel, geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1898.
  Petronella is getrouwd te Steenbergen op 26 juli 1918, op 20-jarige leeftijd met Cornelis van Wijk (22 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1896, zoon van Antoni van Wijk en Adriana Haasen.
 2. Adriana Johanna van Meel, geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1899.
  Adriana is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 25 november 1921, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Gerardus van Akkeren (27 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1894, zoon van Govert van Akkeren en Johanna de Jonge.

X-et Petronella Catharina Doggen, geboren te Wouw op 31 juli 1867, overleden te Roosendaal en Nispen op 31 juli 1936 overlijdensoorzaak : nephritis, 69 jaar oud, dochter van Marijnus Doggen (IX-ct) en Anna Catharina Goetstouwers.

Petronella Catharina Doggen vermelding in notarieel archief op maandag 1 juni 1896 Roosendaal. Inhoud akte: testament van Petronella Catharina Doggen, echtgenote van Marinus Willemse te Roosendaal.

Petronella is getrouwd te Wouw op 10 mei 1894, op 26-jarige leeftijd met Marinus Willemse (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Rucphen in het jaar 1867, overleden aldaar op 4 december 1930, 63 jaar oud, zoon van Johannes Willemse en Anna Cornelia Koevoets. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Cornelia Willemse, geboren te Roosendaal en Nispen op 19 november 1896.
 2. Johannes Marinus Willemse, geboren te Rucphen op 13 augustus 1900 getuigen bij geboorteaangifte : Adrianus Schrauwen, 46 jaar, koster en Johannes Schrauwen, 51 jaar, klompenmaker.
  Johannes is getrouwd te Hoeven op 12 augustus 1929, op 28-jarige leeftijd met Maria Adriana Wijnen, dochter van Adrianus Petrus Wijnen en Dorothea Augustijn.

X-eu Jacobus Doggen, landbouwer, geboren te Wouw op 9 augustus 1868, overleden te Roosendaal en Nispen op 23 maart 1952, 83 jaar oud, zoon van Marijnus Doggen (IX-ct) en Anna Catharina Goetstouwers.

Jacobus is getrouwd te Bergen op Zoom op 18 mei 1899, op 30-jarige leeftijd met Adriana Maria Cornelia van den Bergh (21 jaar oud), geboren te Wouw op 16 januari 1878, overleden te Roosendaal en Nispen op 3 juni 1947, 69 jaar oud, dochter van Bastiaan van den Bergh en Joanna Cornelia Uijtdewilligen (X-ft).

Bijzonderheden : onwettig; naam van de vader in de akte niet vermeld; in de marge: erkend bij huwelijk van de ouders d.d. 28-05-1879.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Cornelia Catharina Doggen, geboren te Roosendaal en Nispen op 5 september 1898.
 2. Marinus Sebastianus Doggen, landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op 29 september 1900, overleden aldaar op 15 september 1949, 48 jaar oud.
  Marinus is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 31 augustus 1926, op 25-jarige leeftijd met Apolonia Anna Martina van der Heijden (26 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 1 juli 1900, overleden aldaar op 5 augustus 1946, 46 jaar oud, dochter van Johannes Dominicus van der Heijden en Johanna de Nijs.
 3. Sebastianus Marinus Doggen, geboren te Roosendaal en Nispen op 30 december 1901.
 4. Catharina Elisabeth Maria Doggen, geboren te Roosendaal en Nispen op 16 april 1903, overleden aldaar op 28 maart 1904, 347 dagen oud.
 5. Catharina Elisabeth Maria Doggen, geboren te Roosendaal en Nispen op 26 september 1904, overleden aldaar op 19 oktober 1904, 23 dagen oud.
 6. Adrianus Johannes Josephus Doggen, geboren te Roosendaal en Nispen op 13 oktober 1914, overleden aldaar op 3 november 1914, 21 dagen oud.
 7. Levenloos Doggen, geboren te Roosendaal en Nispen op 18 februari 1916, overleden aldaar op 18 februari 1916.

X-ev Adriana Maria Kerstens, landbouwster, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1812, overleden te Wouw op 1 december 1901, 89 jaar oud, dochter van Jacobus Pieterse Kerstens en Cornelia Luijsterburgh (IX-cv).

Adriana is getrouwd te Roosendaal op 27 mei 1846, op 34-jarige leeftijd met Johannes Potters (28 jaar oud), bouwman en lid van den Raad der gemeente, geboren te Roosendaal en Nispen op 15 juli 1817, overleden aldaar op 5 maart 1889, 71 jaar oud, zoon van Petrus Potters en Johanna van Heijst. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Potters, geboren te Roosendaal en Nispen op 10 maart 1847, overleden aldaar op 20 april 1847, 41 dagen oud.
 2. Petrus Potters, geboren te Roosendaal en Nispen op 18 januari 1848.
 3. Adriana Cornelia Potters, geboren te Roosendaal en Nispen op 27 april 1849, volgt onder XI-dj.
 4. Johanna Catharina Potters, geboren te Roosendaal en Nispen op 13 april 1850, volgt onder XI-dk.
 5. Jacoba Potters, geboren te Roosendaal en Nispen op 20 april 1851, overleden aldaar op 3 augustus 1851, 105 dagen oud.
 6. Jacobus Potters, geboren te Roosendaal en Nispen op 13 september 1852, volgt onder XI-dl.
 7. Maria Catharina Potters, kloosterzuster, geboren te Roosendaal en Nispen op 7 januari 1854, overleden aldaar op 7 juni 1942, 88 jaar oud.
 8. Adriana Elisabeth Potters, geboren te Roosendaal en Nispen op 28 mei 1855, overleden aldaar op 8 juli 1912, 57 jaar oud.
 9. Dimphna Potters, geboren te Roosendaal en Nispen op 24 januari 1857, overleden aldaar op 18 augustus 1857, 206 dagen oud.

X-ew Joanna Kerstens, landbouwster, geboren te Wouw op 7 mei 1814, gedoopt te Wouw (Boeink) op 7 mei 1814, overleden te Wouw op 23 januari 1900, 85 jaar oud, dochter van Jacobus Pieterse Kerstens en Cornelia Luijsterburgh (IX-cv).

Joanna is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 27 januari 1846, op 31-jarige leeftijd met Paulus de Greef (23 jaar oud), akkerbouwer en rentenier, geboren te Roosendaal en Nispen op 11 mei 1822, overleden op 29 oktober 1895, 73 jaar oud, zoon van Marijn de Greef en Johanna Smoor. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus de Greef, geboren te Roosendaal en Nispen op 5 maart 1847, overleden te Wouw op 9 juli 1930, 83 jaar oud.
  Jacobus is getrouwd te Steenbergen op 21 mei 1878, op 31-jarige leeftijd met Elizabeth Potters, geboren te Steenbergen in het jaar 1850, volgt onder XI-au.
 2. Maria Catharina de Greef, geboren te Roosendaal en Nispen op 30 oktober 1848, overleden te Wouw op 1 december 1915, 67 jaar oud.
 3. Petrus Marinus de Greef, geboren te Roosendaal en Nispen op 29 januari 1851.
 4. Johanna de Greef, geboren te Roosendaal en Nispen op 5 juni 1853.
  Johanna is getrouwd te Roosendaal op 21 mei 1883, op 29-jarige leeftijd met Johannes Luijkx (37 jaar oud), geboren te Etten-Leur op 20 september 1845, zoon van Adrianus Luijkx en Elisabeth van den Eijnden.
 5. Adriana Cornelia de Greef, geboren te Roosendaal en Nispen op 11 februari 1856, volgt onder XI-dm.
 6. Marijnus Johannes de Greef, landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op 26 mei 1860, overleden te Wouw op 2 februari 1947, 86 jaar oud.
  Marijnus is getrouwd te Wouw op 17 mei 1892, op 31-jarige leeftijd met Johanna Adriana Lazeroms, geboren te Roosendaal op 3 december 1872, volgt onder XI-ax.

X-ex Catharina Luijsterburg, geboren te Wouw op 23 februari 1823, overleden te Roosendaal en Nispen op 10 oktober 1870 overlijdensoorzaak : cancer mammae, 47 jaar oud, dochter van Joannes Mattheus Luijsterburg en Elisabeth Luijsterburgh (IX-cw).

Catharina is getrouwd te Wouw op 16 november 1864, op 41-jarige leeftijd met Adrianus Luijsterburg (44 jaar oud), geboren in het jaar 1820, zoon van Jan Domusse Luijsterburg en Geertruij van Inneveld.
Adrianus is later getrouwd te Roosendaal op 1 juli 1874, op 54-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Luijsterburgh (33 jaar oud), geboren te Wouw in het jaar 1841, dochter van Cornelius Luijsterburg en Jacoba Hellemons. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Elizabeth Luijsterburg, geboren te Roosendaal en Nispen op 8 december 1865.
 2. Maria Elizabeth Luijsterburg, geboren te Roosendaal en Nispen in december 1865, overleden te Wouw op 15 juni 1876, 10 jaar oud.

X-ey Adriaan Doggen, landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op 22 juli 1827, overleden te Grobbendonk (BelgiŽ) op 21 mei 1891, 63 jaar oud, zoon van Antonius Doggen (IX-cy) en Maria Anna de Bruijn.

Adriaan is getrouwd te Ossendrecht op 15 november 1860, op 33-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Theuns (24 jaar oud), landbouweres, geboren te Ossendrecht in het jaar 1836, overleden te Roosendaal en Nispen op 19 februari 1911, 75 jaar oud, dochter van Johannes Theuns en Cornelia de Bruijn.

Maria Elisabeth Theuns vermeld in notarieel archief op maandag 2 september 1901 Wouw. Inhoud akte: hypothecaire obligatie groot fl. 1.650,- ten behoeve van Walterus van Gastel te Wouw en ten laste van Maria Elisabeth Theuns, weduwe van Adriaan Doggen aldaar.
Uit dit huwelijk:
 1. Antonius Johannes Doggen, geboren te Roosendaal en Nispen op 11 augustus 1861, overleden aldaar op 7 januari 1862, 149 dagen oud.
 2. Philomena Maria Cornelia Doggen, geboren te Roosendaal en Nispen op 4 januari 1863, volgt onder XI-dn.
 3. Cornelis Johannes Doggen, geboren te Roosendaal en Nispen op 10 april 1864, overleden te Wouw op 25 augustus 1942, 78 jaar oud.
 4. Franciscus Josephus Doggen, geboren te Roosendaal en Nispen op 12 november 1866, overleden te Wouw op 16 mei 1942, 75 jaar oud.
 5. Maria Godefrida Doggen, geboren te Roosendaal en Nispen op 30 mei 1868.
 6. Johanna Cornelia Doggen, geboren te Wouw op 29 juni 1874, overleden aldaar op 28 november 1935, 61 jaar oud.

X-ez Adriana Catharina Doggen, geboren te Roosendaal en Nispen op 12 maart 1838, overleden te Wouw op 6 januari 1903, 64 jaar oud, dochter van Antonius Doggen (IX-cy) en Maria Anna de Bruijn.

Adriana is getrouwd te Wouw op 17 augustus 1876, op 38-jarige leeftijd met Johannes Baptist Raaijmakers (27 jaar oud), koopman, geboren te Wouw op 19 oktober 1848, overleden aldaar op 30 juni 1918, 69 jaar oud, zoon van Adrianus Raaijmakers en Petronella van Loon.

Johannes Baptist Raaijmakers vermeld in notarieel archief op dinsdag 1 mei 1883 Wouw. Inhoud akte: royement door Walterus van Gastel te Wouw van een inschrijving, genomen te Breda op 27 december 1879, deel 49/56, ten laste van Johannes Baptist Raaijmakers en zijn echtgenote Adriana Catharina Doggen te Wouw.
Johannes Baptist Raaijmakers vermeld in notarieel archief op vrijdag 14 juni 1907 Wouw. Inhoud akte: borgstelling ten bedrage van fl. 60.000,- door Celestina Ludovica Sanders te Wouw, weduwe van Charles Louis Stoks, voor haar tegenwoordige echtgenoot Johannes Baptist Raaijmakers te Wouw, ten behoeve van de Incassobank te Amsterdam.
Johannes Baptist Raaijmakers vermeld in notarieel archief op vrijdag 7 december 1900 Wouw. Inhoud akte: hypothecaire obligatie groot fl. 5.000,- ten behoeve van Johannes Baptist Raaijmakers te Wouw en ten laste van Marinus Vergouwen te Roosendaal.
Johannes Baptist Raaijmakers vermeld in notarieel archief op vrijdag 7 december 1900 Wouw. Inhoud akte: ontbinding van de vennootschap onder de firma 'Raaijmakers en Vergouwen' tussen Johannes Baptist Raaijmakers te Wouw en Marinus Vergouwen te Roosendaal.
Johannes was later gehuwd met Celestina Ludovica Sanders. Uit dit huwelijk:
 1. Anna Maria Petronella Raaijmakers, geboren te Wouw op 5 augustus 1877.
  Anna is getrouwd te Wouw op 3 mei 1904, op 26-jarige leeftijd met Adrianus Maria Aelen (26 jaar oud), geboren te Tilburg op 7 februari 1878, zoon van Mattheus Johannes Cornelis Aelen en Wilhelmina Pessers.
 2. Maria Helena Cornelia Raaijmakers, geboren te Wouw op 25 maart 1879.
  Maria is getrouwd te Wouw op 9 oktober 1906, op 27-jarige leeftijd met Petrus Nicolaas Dekkers (26 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 22 maart 1880, zoon van Hendrik Dekkers en Johannes Baptist Raaijmakers.
 3. Levenloos Raaijmakers, geboren te Wouw op 15 mei 1881, overleden aldaar.

X-fa Maria Cornelia Doggen, geboren te Wouw in het jaar 1831, overleden aldaar op 3 mei 1871, 40 jaar oud, dochter van Adrianus Matthijsse Doggen (IX-cz) en Johanna Verbraak.

Maria is getrouwd te Wouw op 29 mei 1865, op 34-jarige leeftijd met Petrus Hendricus Elshof (35 jaar oud), hoofdonderwijzer, geboren te Delft in het jaar 1830, overleden te Wouw op 18 september 1872, 42 jaar oud, zoon van Hendrik Elshof en Maria de Nie. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrica Adriana Maria Valentina Elshof, geboren te Wouw op 14 februari 1866.
 2. Levenloos Elshof, geboren te Wouw op 19 maart 1867, overleden aldaar op 19 maart 1867.
 3. Theresia Antonia Maria Elshof, geboren te Wouw op 3 maart 1868.
 4. Gerardus Alphonsus Elshof, geboren te Wouw op 13 april 1869.
 5. Francisca Engelberta Maria Elshof, geboren te Wouw op 4 mei 1870.
  Francisca Engelberta Elshof vermelding in notarieel archief op woensdag 11 november 1891 Leiden. Inhoud akte : comparitie tot boedelscheiding, Adriaan Luijsterburg te Wouw, Marijnis Uijtdewilligen te Wouw, Marijnis Uijtdewilligen te Steenbergen voor zich en als gemachtigde van Elisabeth Uijtdewilligen aldaar en Adriana Uijtdewilligen te Breda, Pieter Potters te Wouw als gemachtigde van Petronella van Bavel weduwe van Johannes Potters te Steenbergen, en Adriana Cornelia van Bavel te Etten, Johannes Godefridus Juten te Wouw als gemachtigde van Mathijs en Jacoba Doggen, Johanna Doggen weduwe van Petrus Couwenberg, Maria Doggen weduwe van Emanuel Adan, allen te Wouw, Adriaan van Overveld te Steenbergen gehuwd met Elisabeth Doggen, Adriaan Roeijers te Halsteren gehuwd met Helena Doggen, Franciscus Johannes Leonardus Janssen te Wouw als gemachtigde voor Govert Doggen te Wouw, Adriana Cornelia de Looij weduwe van Mathijs Doggen, thans gehuwd met Petrus van Meel te Roosendaal in hoedanigheid van moeder-voogdes over Johanna Cornelia en Alphons Cornelis Doggen, Rochus Ignatius Doggen te Roosendaal, Marinus van den Broek aldaar gehuwd met Catharina Mathilda Doggen, Gerardus Elshof te Leiden als voogd over Francisca Engelberta Elshof, Theresia Elshof gehuwd met Aloisius Geers te 's-Gravenhage, Henrica Adriana Elshof gehuwd met Carl Telden te Bodegraven, Jacobus Damen te Hoeven gehuwd met Catharina Doggen, Marijn Brocatus te Oud Gastel gehuwd met Cornelia Doggen, Mathijs Doggen te Halsteren, Cornelia Doggen gehuwd met Marijn van Tilburg te Borgerhout (B), Jacobus Potters te Hoeven, Paulus de Greef te Roosendaal, Marinus Raaijmakers te Wouw, Johannes Franciscus Theuns te Ossendrecht, Maria Johanna en Anna Cornelia Theuns te Ossendrecht, Cornelis de Greef te Wouw, allen betrokkenen bij de gemeenschap van de echtelieden Maria Anna Doggen en Adriaan Potters (voor scheiding van de gemeenschap d.d. 4 december, zie akte nr. 272).
 6. Elizabeth Elshof, geboren te Wouw op 3 mei 1871, overleden aldaar op 4 mei 1871, 1 dag oud.

X-fb Jacoba Doggen, geboren te Wouw op 7 mei 1835, overleden aldaar op 9 juli 1921, 86 jaar oud, dochter van Adrianus Matthijsse Doggen (IX-cz) en Johanna Verbraak.

Jacoba is getrouwd te Wouw op 11 februari 1857, op 21-jarige leeftijd met Cornelis Marijnissen (32 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw op 31 januari 1825, overleden aldaar op 29 juni 1902, 77 jaar oud, zoon van Joannes Baptista Marijnissen en Adriana Wouts. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Marijnissen, geboren te Wouw op 20 februari 1857, overleden aldaar op 26 maart 1929, 72 jaar oud.
 2. Adriana Marijnissen, geboren te Wouw op 24 november 1859, overleden aldaar op 6 september 1864, 4 jaar oud.
 3. Adriaan Marijnissen, geboren te Wouw op 8 maart 1862, overleden te Roosendaal en Nispen op 22 februari 1941, 78 jaar oud.
  Adriaan is getrouwd te Roosendaal op 27 oktober 1886, op 24-jarige leeftijd met Joanna Cornelia Kerstens (35 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) op 8 april 1851, overleden te Roosendaal en Nispen op 25 september 1905, 54 jaar oud, dochter van Adrianus Kerstens en Adriana Cornelia van Eekelen.
 4. Johannes Marijnissen, geboren te Wouw op 8 oktober 1864, overleden aldaar op 12 oktober 1864, 4 dagen oud.
 5. Adriana Maria Jacoba Marijnissen, geboren te Wouw op 7 maart 1866.
  Adriana is getrouwd te Wouw op 2 oktober 1893, op 27-jarige leeftijd met Christoffel Maes (38 jaar oud), geboren te Wouw op 15 april 1855, zoon van Adrianus Maes en Anthonetta Nieuwlaat.
 6. Johannes Jacobus Marijnissen, geboren te Wouw op 28 maart 1869, overleden aldaar op 22 januari 1876, 6 jaar oud.
 7. Jacobus Marijnissen, landbouwer, geboren te Wouw op 2 januari 1872, overleden aldaar op 3 januari 1909, 37 jaar oud.
 8. Maria Elizabeth Marijnissen, geboren te Wouw op 3 augustus 1874, overleden aldaar op 8 november 1946, 72 jaar oud.
  Maria is getrouwd te Wouw op 23 mei 1912, op 37-jarige leeftijd met Johannes Bartelen (41 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 3 mei 1871, overleden voor 8 november 1946, hoogstens 75 jaar oud, zoon van Antonius Bartelen en Adriana Cornelia Uitdewilligen (IX-bh).
 9. Johanna Marijnissen, geboren te Wouw op 16 mei 1876, overleden aldaar op 6 september 1876, 113 dagen oud.
 10. Johannes Marijnissen, landbouwer, geboren te Wouw op 2 september 1878, overleden aldaar op 19 mei 1922, 43 jaar oud.

X-fc Matthijs Doggen, landbouwer, geboren te Wouw op 26 april 1838, overleden aldaar op 15 juni 1885, 47 jaar oud, zoon van Adrianus Matthijsse Doggen (IX-cz) en Johanna Verbraak.

Matthijs is getrouwd te Ossendrecht op 10 januari 1871, op 32-jarige leeftijd (1) met Petronella Huijgen, arbeidster, geboren te Kapellen (BelgiŽ), dochter van Petrus Johannes Huijgen en Maria Catharina Dries. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Doggen, geboren te Wouw op 22 januari 1872, overleden aldaar op 24 januari 1872, 2 dagen oud.
Matthijs is getrouwd te Huijbergen op 12 oktober 1875, op 37-jarige leeftijd (2) met Maria Cornelia Buijsen (27 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) op 22 februari 1848, dochter van Petrus Johannes Buijsen en Adriana Timmermans. Uit dit huwelijk:
 1. Petrus Adrianus Doggen, geboren te Wouw op 15 maart 1877, overleden aldaar op 24 juli 1944, 67 jaar oud.
  Petrus was gehuwd met Johanna Maria van Loon, geboren te Wouw op 13 februari 1880, dochter van Christianus Jacobus van Loon en Johanna Maria Theresia van den Bergh.
  Johanna is eerder getrouwd te Wouw op 15 mei 1906, op 26-jarige leeftijd met Petrus Johannes van Bavel (26 jaar oud), geboren op 18 juli 1879, overleden op 6 juli 1925, 45 jaar oud, zoon van Marijnis van Bavel (X-dt) en Anna Catharina Simons.
Matthijs is getrouwd te Roosendaal op 7 november 1883, op 45-jarige leeftijd (3) met Catharina van Eekelen (23 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 15 mei 1860, dochter van Johannes van Eekelen en Antonetta Braat.
Catharina is later getrouwd te Roosendaal op 18 augustus 1887, op 27-jarige leeftijd met Joannes van Geel (28 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) in het jaar 1859, zoon van Antonius van Geel en Petronella de Keijser. Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Doggen, geboren te Wouw op 6 mei 1884.

X-fd Adriana Doggen, arbeidster en koopvrouw, geboren te Wouw in het jaar 1842, overleden aldaar op 9 februari 1898, 56 jaar oud, dochter van Adrianus Matthijsse Doggen (IX-cz) en Johanna Verbraak.

Adriana Doggen vermelding in notarieel archief op woensdag 30 april 1890 Wouw. Inhoud akte : comparitie tot boedelscheiding van de gemeenschap bestaan hebbende tussen wijlen Adrianus Potters en Maria Anna Doggen, tussen Adriaan Luijsterburg te Wouw gehuwd met Maria Uijtdewilligen, Jacobus Uijtdewilligen te Steenbergen, Petronella van Bavel weduwe van Johannes Potters aldaar, Adriana Cornelia van Bavel te Etten, Marijnus, Elisabeth en Adriana Uijtdewilligen te Steenbergen en Marinus Uijtdewilligen te Wouw, Govert Doggen, Catharina Doggen echtgenote van Cornelis Damen, allen te Wouw, Mathijs Doggen te Halsteren, Cornelia Doggen en haar echtgenoot Marijn Brocatus te Gastel, Rochus Ignatius Doggen, Catharina Doggen gehuwd met Marinus Franciscus van den Broek, Adriana Cornelia de Looij weduwe van Matheus Doggen, als moeder en voogdes over Johanna Cornelia en Alphons Cornelis Doggen, allen te Roosendaal, Jacoba Doggen en haar echtgenoot Cornelis Marijnissen te Wouw, en nog als voogd over de minderjarigen Adrianus, Johanna en Petrus Doggen, Adriana Doggen en haar echtgenoot Adriaan Huijbrechts te Wouw, Cornelia Doggen en haar echtgenoot Louis Smits te Oude God (B), Henrica Adriana Maria Elshof gehuwd met Carel Theodoor Felkert te Bodegraven, Gerardus Elshof te Leiden als voogd over de minderjarigen Theresia Antonia Maria en Francisca Engelberta Elshof; Antonetta Vos en haar echtgenoot Johannes Jongenelen te Roosendaal, Adriaan Raaijmakers te Wouw, Catharina van Eekelen, eerst weduwe van Mathijs Doggen, thans gehuwd met Johannes van Geel te Essen, Mathijs Doggen te Wouw, Maria Cornelia Doggen te Essen, Arnoldus Doggen voor zich en als bewindvoerder over Adrianus Doggen te Wouw, Adriaan en Johannes Vos te Roosendaal, Elisabeth Vos en haar echtgenoot Marinus Raaijmaakers te Wouw, Cornelia Vos en haar echtgenoot Johannes Mouwen te Wouw, Johannes Petrus, Adriaan en Wilhelmina de Bruijn te Roosendaal, Maria Cornelia de Bruijn, weduwe van Blommerde te Standdaarbuiten, Johannes, Maria Anna Cornelia Theuns te Ossendrecht, Maria Theuns, weduwe van Jacobus Kuijlen te Woensdrecht, Adrianus Theuns te Heerlen, Jacobus Theuns te Antwerpen, Elisabeth Theuns en haar echtgenoot Adriaan Doggen, Marinus, Cornelis, Petrus, Catharina en Adriana Aarden te Wouw, Johanna, Adriana en Johannes Lazeroms, Cornelia Lazeroms gehuwd met Cornelis van Hassel te Gastel, Adriana Lazeroms, echtgenote van Adriaan Braat te Roosendaal, Mathijs, Jacoba, Johanna en Maria Doggen, weduwe van Petrus Couwenbergh, Maria Doggen weduwe van Emanuel Adan te Wouw, Helena Doggen, echtgenote van Adriaan Roeijers te Halsteren, Cornelia Doggen, echtgenote van Marijn van Tilburg te Borgerhout, Johanna Kerstens, echtgenote van Paulus de Graaf, Petronella Kerstens, allen te Roosendaal, en Cornelis Lazeroms te Steenbergen.

Adriana is getrouwd te Wouw op 27 maart 1866, op 24-jarige leeftijd met Adriaan Huijbregts (23 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op 10 januari 1843, zoon van Leonardus Huijbregts en Cornelia Bastiaanse. Uit dit huwelijk:

 1. Ludovicus Leonardus Huijbregts, geboren te Wouw op 18 augustus 1866.
 2. Franciscus Jacobus Huijbregts, broodbakker, geboren te Wouw op 22 maart 1868, overleden aldaar op 19 december 1890, 22 jaar oud.
 3. Anna Cornelia Huijbregts, geboren te Wouw op 19 november 1870.
  Anna is getrouwd te Wouw op 12 mei 1910, op 39-jarige leeftijd met Jacobus van Osta (38 jaar oud), geboren te Wouw op 6 maart 1872, zoon van Sebastiaan van Osta en Johanna Verlegh.
 4. Leo Huijbregts, geboren te Antwerpen (BelgiŽ) in het jaar 1873, overleden te Wouw op 28 maart 1877, 4 jaar oud.
 5. Maria Elizabeth Huijbregts, geboren te Wouw op 9 september 1874.
  Maria is getrouwd te Wouw op 18 juni 1903, op 28-jarige leeftijd met Josephus Cadot (31 jaar oud), geboren te Wamel (Noord Brabant) op 23 juni 1871, zoon van Petrus Carolus Cadot en Anna Maria Bastiaansen.
 6. Petrus Huijbregts, geboren te Wouw op 9 mei 1876.
 7. Maria Cornelia Huijbregts, geboren te Wouw op 11 augustus 1877.
  Maria is getrouwd te Wouw op 19 juni 1902, op 24-jarige leeftijd met Emilius Eduardus Joris (22 jaar oud), geboren te Melsele (BelgiŽ) op 4 september 1879, zoon van Josephus Jacobus Joris en Maria Ludovica van Nespen.
 8. Johanna Elisabeth Huijbregts, geboren te Wouw op 8 augustus 1879.
  Johanna is getrouwd te Wouw op 27 april 1911, op 31-jarige leeftijd met Cornelis van Osta (27 jaar oud), geboren te Wouw op 30 juli 1883, zoon van Sebastiaan van Osta en Johanna Verlegh.
 9. Leonardus Huijbregts, geboren te Wouw op 10 augustus 1881.
 10. Jacobus Franciscus Huijbregts, geboren te Wouw op 22 november 1883.
  Jacobus is getrouwd te Roosendaal op 24 mei 1909, op 25-jarige leeftijd met Bernardina Braat, geboren te IJsselstein, dochter van Johannes Braat en Johanna van 't Geijn.

X-fe Matheus Doggen, bakker, geboren te Roosendaal en Nispen op 21 maart 1832, overleden aldaar op 2 augustus 1887, 55 jaar oud, zoon van Rochus Gerardus Doggen (IX-da) en Adriana Cornelia van Heijst.

Matheus is getrouwd te Roosendaal op 26 januari 1865, op 32-jarige leeftijd met Adriana Cornelia de Looij, geboren te Bergen op Zoom, dochter van Ignatius de Looij en Catharina Demmers. Uit dit huwelijk:

 1. Rochus Ignatius Doggen, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1866, volgt onder XI-do.
 2. Johanna Cornelia Doggen, geboren te Roosendaal en Nispen op 26 oktober 1876, volgt onder XI-dp.
 3. Catharina Mathilda Doggen, geboren te Roosendaal en Nispen.
  Catharina is getrouwd te Roosendaal op 23 mei 1888 (1) met Marinus Franciscus van den Broek, geboren te Roosendaal en Nispen, zoon van Laurens van den Broek en Johanna Maria van Eekelen.
  Catharina is getrouwd te Roosendaal op 8 november 1910 (2) met Jacobus Anthonius Schwarz, geboren te Utrecht, zoon van Johan Peter Schwarz en Anna Catharina Litschart.
 4. Alphons Cornelis Doggen, geboren te Roosendaal en Nispen, volgt onder XI-dq.

X-ff Cornelia Doggen, geboren te Wouw op 3 augustus 1840, overleden te Oud en Nieuw Gastel op 27 maart 1910, 69 jaar oud, dochter van Johannes Matthijsse Doggen (IX-db) en Maria Cornelia Vos.

Cornelia was gehuwd met Marijn Brocatus, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 10 juni 1841, overleden aldaar op 1 februari 1932, 90 jaar oud, zoon van Marcelis Brocates en Maria van Loon. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia Brocatus, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 8 juli 1873, overleden aldaar op 7 december 1954, 81 jaar oud.
  Maria is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 20 juni 1901, op 27-jarige leeftijd met Cornelis Franciscus Mees, overleden voor 7 december 1954, zoon van Hendrik Mees en Maria van Hassel.
 2. Catharina Elisabeth Brocatus, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 25 juni 1875.
  Catharina is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 29 november 1911, op 36-jarige leeftijd met Adrianus Hermanus Mulders, zoon van Theodorus Mulders en Helena van der Sande.
 3. Marcelis Brocatus, geboren te Oud en Nieuw Gastel in het jaar 1877.
  Marcelis is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 15 november 1910, op 33-jarige leeftijd met Dorothea Anna Elisabeth Lanen (29 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 12 november 1881, dochter van Theodorus Lanen en Anna Maria van der Heijden.

X-fg Govert Doggen, landbouwer, geboren te Wouw op 21 april 1843, overleden aldaar op 28 mei 1904, 61 jaar oud, zoon van Johannes Matthijsse Doggen (IX-db) en Maria Cornelia Vos.

Govert is getrouwd te Bergen op Zoom op 24 april 1882, op 39-jarige leeftijd met Anna Maria Maes (39 jaar oud), landbouwster, geboren te Wouw in het jaar 1843, overleden aldaar op 8 september 1908, 65 jaar oud, dochter van Adrianus Maes en Anthonetta Nieuwlaat. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Doggen, geboren te Wouw op 9 februari 1883, overleden aldaar op 9 februari 1883.
 2. Antonetta Maria Doggen, geboren te Wouw op 5 april 1884, overleden aldaar op 18 januari 1885, 288 dagen oud.
 3. Antonetta Maria Doggen, geboren te Wouw op 22 november 1885.
  Antonetta is getrouwd te Wouw op 17 mei 1905, op 19-jarige leeftijd met Rumoldus Adrianus Dekkers (25 jaar oud), geboren te Rucphen op 15 november 1879, zoon van Marijnus Dekkers en Anna Cornelia Wijten.

X-fh Matthijs Doggen, geboren te Wouw op 25 februari 1847, zoon van Johannes Matthijsse Doggen (IX-db) en Maria Cornelia Vos.

Matthijs is getrouwd te Wouw op 30 september 1873, op 26-jarige leeftijd (1) met Barbarina Bartelen (25 jaar oud), geboren te Roosendaal op 24 maart 1848, overleden te Halsteren op 29 maart 1880, 32 jaar oud, dochter van Cornelis Bartelen en Joanna Huijps. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Doggen, geboren te Halsteren op 24 augustus 1879, volgt onder XI-dr.
Matthijs is getrouwd te Woensdrecht op 10 augustus 1880, op 33-jarige leeftijd (2) met Wilhelmina Willemen (35 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1845, dochter van Jacobus Willemen en Dimphna van Eekelen. Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Gerardus Johannes Doggen, geboren te Halsteren op 22 juli 1882.
  Jacobus is getrouwd te Wouw op 16 mei 1911, op 28-jarige leeftijd met Wilhelmina Cornelia Dekkers (23 jaar oud), geboren te Wouw op 3 december 1887, dochter van Petrus Johannes Dekkers en Adriana Wilhelmina van Bavel.

X-fi Matthijs Doggen, landbouwer, gedoopt te Wouw op 6 maart 1837, overleden aldaar op 30 oktober 1899, 62 jaar oud, zoon van Gerardus Doggen (IX-dc) en Petronella Brouwers.

Matthijs is getrouwd te Wouw op 4 juni 1862, op 25-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Mouwen (33 jaar oud), landbouwster, geboren te Wouw op 2 februari 1829, overleden aldaar op 17 december 1906, 77 jaar oud, dochter van Arnoldus Mouwen en Maria Tirions. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Doggen, geboren te Wouw op 8 juli 1863, overleden aldaar op 19 oktober 1942, 79 jaar oud.
  Gerardus is getrouwd te Wouw op 12 juni 1894, op 30-jarige leeftijd met Johanna Maria Luijsterburg (30 jaar oud), geboren te Wouw op 24 juni 1863, overleden te Vught op 22 december 1939, 76 jaar oud, dochter van Michiel Luijsterburg en Willemijna Luijkx.
 2. Petronella Doggen, geboren te Wouw op 30 september 1866, overleden aldaar op 7 juli 1937 overlijdensoorzaak: myodegeneratio cordis, 70 jaar oud.
  Petronella is getrouwd op 7 oktober 1902 dispensatie verleend 11 sep 1902 wegens bloedverwantschap in de derde graad, op 36-jarige leeftijd met Jacobus Vos (31 jaar oud), geboren op 13 juni 1871, overleden op 17 december 1948, 77 jaar oud, zoon van Antonius Vos en Wilhelmina Kerstens.
  lid van de H. Familie, van de Confrerie en weldoener der kerk.
 3. Johanna Maria Doggen, geboren te Wouw op 14 maart 1868, overleden te Roosendaal en Nispen op 1 februari 1949, 80 jaar oud.
 4. Jacobus Doggen, geboren te Wouw op 14 februari 1870, overleden aldaar op 5 februari 1950, 79 jaar oud.
  Jacobus was gehuwd met Josephina Jacoba van Eeckelen, geboren in het jaar 1871.
 5. Maria Cornelia Doggen, geboren te Wouw op 18 februari 1875, overleden te Roosendaal en Nispen op 13 juni 1950, 75 jaar oud.
  Maria is getrouwd te Wouw op 30 mei 1893, op 18-jarige leeftijd met Marijn Jan Potters (30 jaar oud), geboren te Steenbergen op 13 maart 1863, overleden te Roosendaal en Nispen op 7 oktober 1943, 80 jaar oud, zoon van Jan Janszoon Potters en Petronilla van Bavel (X-af).

X-fj Arnoldus Doggen, landbouwer, geboren te Wouw op 7 december 1846, overleden aldaar op 15 september 1930, 83 jaar oud, zoon van Gerardus Doggen (IX-dc) en Wilhelmina Mouwen.

Arnoldus is getrouwd te Huijbergen op 23 mei 1893, op 46-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Nelen (33 jaar oud), geboren te Huijbergen op 12 augustus 1859 (doopgetuigen waren Johannes Franciscus Nelen en Petrus Josephus Hectors), overleden op 30 september 1946, 87 jaar oud, dochter van Johannes Baptist Nelen en Antonia Elst. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Antonius Doggen, geboren te Wouw op 3 april 1894.
 2. Johannes Franciscus Doggen, landbouwer, geboren te Wouw op 3 september 1895, wonende aldaar.
  Johannes is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 22 september 1925, op 30-jarige leeftijd met Johanna Anna Maria Jacoba de Greef (24 jaar oud), geboren te Roosendaal op 18 juli 1901 (RK), wonende aldaar, overleden te Roosendaal en Nispen op 6 maart 1950 in huize Charitas, 48 jaar oud, dochter van Marijnus Johannes de Greef en Johanna Adriana Lazeroms (XI-ax).
 3. Wilhelmina Maria Doggen, geboren te Wouw op 14 juni 1897.
 4. Maria Antonetta Doggen, geboren te Wouw op 29 mei 1900, overleden aldaar op 16 juli 1900, 48 dagen oud.
 5. Adriana Cornelia Doggen, geboren te Wouw op 29 mei 1900, overleden aldaar op 14 juli 1900, 46 dagen oud.

X-fk Cornelis Vos, geboren te Roosendaal op 31 maart 1828, overleden te Wouw op 27 juni 1884, 56 jaar oud, zoon van Adrianus Vos en Wilhelmina Doggen (IX-de).

Cornelis is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 30 juni 1869, op 41-jarige leeftijd met Johanna Raets (38 jaar oud), geboren te Roosendaal op 25 december 1830, overleden aldaar op 7 april 1881, 50 jaar oud, dochter van Cornelius Raets en Adriana van Loon. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Vos, geboren te Roosendaal en Nispen op 22 april 1871, overleden aldaar op 28 december 1871, 250 dagen oud.
 2. Wilhelmina Maria Vos, geboren te Roosendaal en Nispen op 22 juli 1872, overleden aldaar op 6 augustus 1872, 15 dagen oud.

X-fl Elisabeth Vos, geboren te Roosendaal en Nispen op 31 oktober 1830, overleden te Wouw op 15 september 1895, 64 jaar oud, dochter van Adrianus Vos en Wilhelmina Doggen (IX-de).

Elisabeth is getrouwd te Roosendaal op 3 juni 1863, op 32-jarige leeftijd met Marijn Raaijmakers (29 jaar oud), geboren te Wouw op 20 juli 1833, overleden aldaar op 3 januari 1923, 89 jaar oud, zoon van Adrianus Raaijmakers en Maria Johanna de Bruijn.

Marijn Raaijmakers vermelding in notarieel archief op woensdag 18 november 1891 Wouw. Inhoud akte : boedelbeschrijving ten verzoeke van Antonia Vos, weduwe van Adriaan Raaijmakers, voor zich en als moeder en voogdes van Adrianus Jacobus, Johannes Marinus, Adrianus Cornelis en Petrus Raaijmakers, en Marijn Raaijmakers als toeziend voogd, beiden te Wouw wonende, van de huwelijksgemeenschap tussen eerstgemelden en van de nalatenschap van Adriaan Raaijmakers
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Wilhelmina Raaijmakers, geboren te Wouw op 2 april 1864, volgt onder XI-ds.
 2. Adriana Cornelia Raaijmakers, geboren te Wouw op 19 augustus 1866, overleden te Roosendaal en Nispen op 10 februari 1908, 41 jaar oud.
  Adriana is getrouwd te Wouw op 17 mei 1898, op 31-jarige leeftijd met Johannes Cornelis van Oers (29 jaar oud), geboren te Wouw op 13 maart 1869, overleden aldaar op 27 februari 1937, 67 jaar oud, zoon van Antonius van Oers en Johanna Maas.
 3. Levenloos Raaijmakers, geboren te Wouw op 2 september 1868, overleden aldaar op 2 september 1868.

X-fm Adrianus Vos, rentenier en landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op 21 maart 1836, overleden te Wouw op 26 juni 1909, 73 jaar oud, zoon van Adrianus Vos en Wilhelmina Doggen (IX-de).

Adrianus is getrouwd te Wouw op 28 juni 1869, op 33-jarige leeftijd met Johanna Elizabeth Aarden (23 jaar oud), geboren te Wouw op 6 maart 1846, overleden aldaar op 13 september 1936, 90 jaar oud, dochter van Petrus Aarden en Johanna de Bruijn. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Vos, landbouwer, geboren te Wouw op 20 februari 1871, overleden aldaar op 8 mei 1941, 70 jaar oud.
  Adrianus is getrouwd te Wouw op 6 oktober 1896, op 25-jarige leeftijd met Adriana Maria de Bruijn, geboren te Wouw op 13 april 1874, volgt onder XI-aa.

X-fn Antonia Vos, landbouwster, geboren te Roosendaal en Nispen op 21 april 1839, overleden aldaar op 30 januari 1915, 75 jaar oud, dochter van Adrianus Vos en Wilhelmina Doggen (IX-de).

Antonia is getrouwd te Roosendaal op 5 augustus 1863, op 24-jarige leeftijd met Johannes Adrianus Jongeneelen (30 jaar oud), landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1833, zoon van Antonij Josephus Jongenelen en Joanna de Greef. Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Adrianus Jongeneelen, geboren te Roosendaal en Nispen op 13 mei 1864, volgt onder XI-dt.
 2. Wilhemina Johanna Jongeneelen, geboren te Roosendaal en Nispen op 4 november 1866, overleden te Wouw op 21 april 1907, 40 jaar oud.
  Wilhemina is getrouwd te Roosendaal op 13 september 1893, op 26-jarige leeftijd met Johannes Franciscus Dierckx, geboren te Wouw op 3 oktober 1871, volgt onder XI-bs.
 3. Adrianus Cornelis Jongeneelen, geboren te Roosendaal en Nispen op 8 oktober 1869, overleden aldaar op 21 januari 1951, 81 jaar oud.
 4. Joanna Cornelia Jongeneelen, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1872, overleden aldaar op 5 november 1922, 50 jaar oud.

X-fo Adriana Cornelia Vos, geboren te Roosendaal en Nispen op 21 april 1839, overleden aldaar op 29 juni 1896, 57 jaar oud, dochter van Adrianus Vos en Wilhelmina Doggen (IX-de).

Adriana is getrouwd te Roosendaal op 11 mei 1864, op 25-jarige leeftijd met Johannes Mouwen (32 jaar oud), geboren te Wouw op 15 februari 1832, zoon van Arnoldus Mouwen en Maria Tirions. Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus Mouwen, geboren te Wouw op 16 april 1865, volgt onder XI-du.
 2. Adrianus Mouwen, landbouwer, geboren te Wouw in het jaar 1868, overleden aldaar op 4 april 1938, 70 jaar oud.
  Adrianus is getrouwd te Steenbergen op 10 mei 1892, op 24-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Potters, geboren te Steenbergen op 5 april 1866, volgt onder XI-aw.
 3. Cornelis Mouwen, geboren te Wouw, overleden voor 18 oktober 1946.
  Cornelis is getrouwd te Roosendaal op 26 april 1904 met Adriana Cornelia Maria van Tilburg (19 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 28 maart 1885, overleden aldaar op 18 oktober 1946, 61 jaar oud, dochter van Willem van Tilburg en Maria Catharina Luijsterburg.
 4. Wilhelmina Mouwen, geboren te Wouw, volgt onder XI-dv.

X-fp Maria Catharina Uijtdewillegen, geboren te Wouw in het jaar 1840, overleden aldaar op 23 juni 1909, 69 jaar oud, dochter van Joannes Uijtdewilligen (IX-df) en Cornelia van Aarden.

Maria is getrouwd te Wouw op 3 mei 1866, op 26-jarige leeftijd met Johannes van den Bergh (35 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw op 9 juni 1830, overleden aldaar op 25 augustus 1901, 71 jaar oud, zoon van Siardus (Georgius) van den Bergh en Dingena Roecken. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia van den Bergh, geboren te Wouw op 19 januari 1867, volgt onder XI-dw.
 2. Georgius Johannes van den Bergh, geboren te Wouw op 24 juli 1868.
  Georgius is getrouwd te Halsteren op 6 april 1910, op 41-jarige leeftijd met Stephanie Ferket (31 jaar oud), geboren te Boschkapelle in het jaar 1879, dochter van Desiderius Ferket en Melanie de Rechter.
 3. Johannes Godefridus van den Bergh, geboren te Wouw op 28 september 1870.
 4. Maria Elizabeth van den Bergh, geboren te Wouw op 28 januari 1873.
  Maria is getrouwd te Roosendaal op 21 augustus 1895, op 22-jarige leeftijd (1) met Gerardus Cornelis Backx (32 jaar oud), smid, geboren te Wouw op 21 december 1862, overleden te Roosendaal en Nispen op 26 maart 1911, 48 jaar oud, zoon van Antonius Bakx en Maria Catharina Hopmans.
  Maria is getrouwd te Roosendaal op 30 april 1912, op 39-jarige leeftijd (2) met Hendricus Wilhelmus Adrianus Stadhouders (45 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 20 februari 1867 (doopgetuigen waren Franciscus van Campen en Henricus Cremers), wonende te Bergen op Zoom (Kremerstraat E 274), zoon van Adriaan Stadhouders en Catharina Petronella Wilhelmina van Campen.
 5. Goverdina van den Bergh, geboren te Wouw op 20 december 1874, overleden te Roosendaal en Nispen op 25 januari 1935 overlijdensoorzaak : plotselinge dood, 60 jaar oud.
  Goverdina is getrouwd te Wouw op 4 mei 1905, op 30-jarige leeftijd met Siardus Konings, geboren te Zundert op 7 juni 1866, volgt onder XI-bw.
 6. Anna Maria Catharina van den Bergh, geboren te Wouw op 19 januari 1876, overleden te Roosendaal en Nispen op 14 mei 1943, 67 jaar oud.
  Anna was gehuwd met Antonius Petrus van der Hoofdstadt.
 7. Maria Cornelia van den Bergh, geboren te Wouw op 26 november 1878.
 8. Johannes van den Bergh, geboren te Wouw op 22 januari 1881, overleden aldaar op 9 februari 1882, 1 jaar oud.
 9. Johannes van den Bergh, geboren te Wouw op 28 juli 1882.
 10. Johanna van den Bergh, geboren te Wouw op 9 november 1885, volgt onder XI-dx.

X-fq Cornelis Johannes Uijtdewilligen, winkelier, geboren te Wouw op 8 maart 1844, overleden te Roosendaal en Nispen op 16 april 1930, 86 jaar oud, zoon van Joannes Uijtdewilligen (IX-df) en Cornelia van Aarden.

Cornelis is getrouwd te Roosendaal op 7 juni 1882, op 38-jarige leeftijd met Johanna Catharina van Oevelen (34 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 9 maart 1848, overleden aldaar op 27 juli 1942, 94 jaar oud, dochter van Jan van Oevelen en Adriana Loos. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Adriana Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 16 april 1883.
 2. Maria Catharina Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 15 juni 1884.
 3. Dimphna Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 4 oktober 1885.
 4. Johanna Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 12 augustus 1889.

X-fr Anna Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 27 april 1845, overleden aldaar op 22 januari 1922, 76 jaar oud, dochter van Joannes Uijtdewilligen (IX-df) en Cornelia van Aarden.

Anna was gehuwd met Anthonius Bennebroek, timmerman, geboren te Wouw op 20 september 1845, overleden aldaar op 13 mei 1927, 81 jaar oud, zoon van Johannes Baptist Bennebroek en Catharina Rommens. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Baptist Bennebroek, timmerman, geboren te Wouw op 29 juni 1869, overleden aldaar op 9 maart 1935, 65 jaar oud.
  Johannes is getrouwd te Wouw op 22 november 1906, op 37-jarige leeftijd met Helena Francisca Devillers (36 jaar oud), geboren te Huijbergen op 10 mei 1870, overleden te Wouw (Wouwse Plantage) op 26 april 1944, 73 jaar oud, dochter van Jan Baptist Devillers en Carolina van Tiggelen.
 2. Marinus Bennebroek, geboren te Wouw op 26 oktober 1870, overleden aldaar op 21 november 1870, 26 dagen oud.
 3. Marinus Bennebroek, geboren te Wouw op 25 november 1871, overleden aldaar op 21 februari 1872, 88 dagen oud.
 4. Franciscus Bennebroek, geboren te Wouw op 15 februari 1873, overleden aldaar op 17 februari 1874, 1 jaar oud.
 5. Anna Cornelia Bennebroek, geboren te Wouw op 16 november 1874.
  Anna is getrouwd te Wouw op 30 maart 1916, op 41-jarige leeftijd met Wilhelmus Timmermans (34 jaar oud), geboren te Wouw op 27 januari 1882, overleden aldaar op 9 oktober 1950, 68 jaar oud, zoon van Adrianus Timmermans en Adriana Cornelia Heijnen.
  Wilhelmus is eerder getrouwd te Wouw op 27 april 1911, op 29-jarige leeftijd met Maria Cornelia Bennebroek, geboren te Wouw op 27 oktober 1881, volgt onder XI-dz.
 6. Maria Catharina Bennebroek, geboren te Wouw op 27 oktober 1875, volgt onder XI-dy.
 7. Adrianus Marinus Bennebroek, geboren te Wouw op 3 januari 1879.
 8. Maria Cornelia Bennebroek, geboren te Wouw op 5 september 1880, overleden aldaar op 23 september 1880, 18 dagen oud.
 9. Maria Cornelia Bennebroek, geboren te Wouw op 27 oktober 1881, volgt onder XI-dz.
 10. Wilhelmina Maria Bennebroek, geboren te Wouw op 1 januari 1883, overleden aldaar op 3 augustus 1883, 214 dagen oud.
 11. Godefridus Antonius Bennebroek, geboren te Wouw op 1 januari 1887, overleden aldaar op 16 oktober 1887, 288 dagen oud.
 12. Godefridus Antonius Bennebroek, geboren te Wouw op 25 september 1889.

X-fs Goverdina Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 8 april 1851, overleden aldaar op 12 september 1885 op het kraambed., 34 jaar oud, dochter van Joannes Uijtdewilligen (IX-df) en Cornelia van Aarden.

Goverdina is getrouwd te Wouw op 12 mei 1881, op 30-jarige leeftijd met Adrianus van Wesel (27 jaar oud), geboren te Roosendaal op 28 november 1853, wonende te Wouw, overleden te Huijbergen op 7 januari 1940, 86 jaar oud, zoon van Johannes van Wesel en Adriana Michielsen.
Adrianus is daarnaast getrouwd te Wouw op 12 september 1885, op 31-jarige leeftijd (2) met Maria Timmermans (24 jaar oud), geboren te Wouw op 16 december 1860, overleden te Huijbergen op 17 november 1935, 74 jaar oud, dochter van Benedictus Timmermans en Maria Wouts. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes van Wezel, geboren te Wouw op 12 februari 1882, overleden aldaar op 27 juni 1888, 6 jaar oud.
 2. Cornelia Johanna van Wezel, geboren te Wouw op 29 november 1883, volgt onder XI-ea.
 3. Levenloos van Wesel, geboren te Wouw op 9 september 1885, overleden aldaar op 9 september 1885.

X-ft Joanna Cornelia Uijtdewilligen, landbouwster, geboren te Wouw op 28 juli 1853, overleden aldaar op 11 februari 1934, 80 jaar oud, dochter van Joannes Uijtdewilligen (IX-df) en Cornelia van Aarden.

Joanna is getrouwd te Wouw op 28 mei 1879, op 25-jarige leeftijd met Bastiaan van den Bergh (45 jaar oud), geboren te Wouw op 22 april 1834, zoon van Adriaan van den Bergh en Cornelia Leonardus Kieboom. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Maria Cornelia van den Bergh, geboren te Wouw op 16 januari 1878, overleden te Roosendaal en Nispen op 3 juni 1947, 69 jaar oud.
  Adriana is getrouwd te Bergen op Zoom op 18 mei 1899, op 21-jarige leeftijd met Jacobus Doggen, geboren te Wouw op 9 augustus 1868, volgt onder X-eu.
 2. Adrianus Johannes Antonius van den Bergh, geboren te Bergen op Zoom op 18 september 1882 (doopgetuigen waren Marinus Steketee en Leonardus Filipse), wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 45), overleden in het jaar 1887, 5 jaar oud.

X-fu Adriana Maria Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Bergen op Zoom op 14 mei 1856, overleden te Wouw op 12 mei 1896, 39 jaar oud, dochter van Joannes Uijtdewilligen (IX-df) en Cornelia van Aarden.

Adriana is getrouwd te Bergen op Zoom op 2 april 1885, op 28-jarige leeftijd (1) met Jan Franken (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 3 juni 1853, overleden voor 21 december 1891, hoogstens 38 jaar oud, zoon van Petrus Franken en Joanna van Bavel. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Jan Franken, geboren te Bergen op Zoom op 27 december 1886, wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 18).
  Opmerkingen: waarschijnlijk vertrokken naar Steenbergen.
  Pieter is getrouwd te Steenbergen op 11 januari 1907, op 20-jarige leeftijd met Anna Isabella de Bruijn (29 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1878, dochter van Kornelis de Bruijn en Adriana Dankers.
Adriana is getrouwd te Bergen op Zoom op 21 december 1891, op 35-jarige leeftijd (2) met Jacobus Mens (49 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op 4 december 1842, overleden aldaar op 13 februari 1906, 63 jaar oud, zoon van Johannes Mens en Wilemijna Megank.
Jacobus is later getrouwd te Wouw op 31 december 1896, op 54-jarige leeftijd met Elisabeth Broos (30 jaar oud), winkelierster, geboren te Roosendaal en Nispen op 16 november 1866, overleden te Wouw op 27 september 1936, 69 jaar oud, dochter van Hendrik Broos en Adriana Maria van Bergen. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Maria Catharina Mens, geboren op 7 januari 1893, overleden te Wouw.
 2. Johannes Cornelis Mens, geboren te Wouw op 4 mei 1896, overleden te Bergen op Zoom op 23 juni 1896, 50 dagen oud.
 3. Godefridus Mens, geboren te Wouw op 4 mei 1896, overleden aldaar op 11 november 1897, 1 jaar oud.

X-fv Anna Maria Uijtdewilligen, landbouwster, geboren te Wouw op 29 december 1839, dochter van Leonardus Uijtdewilligen (IX-dg) en Dingena Mens.

Anna was gehuwd met Marinus Heijnen, landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op 23 juni 1825, zoon van Johannes Heijnen en Cornelia Deckers. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Heijnen, geboren te Steenbergen op 11 juli 1870.
  Jan is getrouwd te Steenbergen op 12 november 1890, op 20-jarige leeftijd met Geertruida Nijssen (21 jaar oud), geboren te Steenbergen op 6 november 1869, dochter van Hendrik Nijssen en Maria Catharina de Kock.

X-fw Maria Catharina Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 4 september 1851, dochter van Leonardus Uijtdewilligen (IX-dg) en Dingena Mens.

Maria Catharina Uijtdewilligen vermelding in notarieel archief op woensdag 31 augustus 1892 Antwerpen (B). Inhoud akte : royering door Govert en Johanna Uijtdewilligen, Cornelis van Oers namens zijn echtgenote Dijmphena Uijtdewilligen, en Jan Heijnen, allen te Roosendaal, en Maria Catharina Uijtdewilligen, echtgenote van Antonius Aloisius Hubertus de Graaf, wonende te Antwerpen, ten behoeve van Johannes Petrus en Dionisius Raaijmakers te Wouw
Maria Catharina Uijtdewilligen vermelding in notarieel archief op woensdag 31 augustus 1892 Antwerpen (B). Inhoud akte : boedelscheiding tussen Govert en Johanna Uijtdewilligen, Cornelis van Oers namens zijn echtgenote Dijmphna Uijtdewilligen, Jan Heijnen, allen te Roosendaal, en Maria Catharina Uijtdewilligen, echtgenote van Antonius Aloijsius Hubertus de Graaf, als lastgevers, beiden wonende te Antwerpen
Maria Catharina Uijtdewilligen vermelding in notarieel archief op zaterdag 9 januari 1892 Roosendaal. Inhoud akte : boedelbeschrijving van de nalatenschap van Johannes Dekkers, overleden te Wouw, ten verzoeke van 1) Johannes Baptist Dekkers te Wouw, voor zich en als executeur testamentair en gemachtigde van Anna Cornelia Dietvorst, weduwe van Petrus Johannes Bourgeois te Molenbeek Sint Jan, Cornelia en Petrus Johannes Dekkers, Petrus Johannes Potters namens zijn echtgenote Adriana Maria Dekkers, Adriaan en Anna Cornelia Dekkers, allen te Wouw, Cornelis Adriaan Dekkers en Johannes Geers, beiden te Bergen op Zoom, en Willem de Valk te Goes namens zijn echtgenote Adriana Geers, 2) Thomas Backx te Bergen op Zoom namens zijn echtgenote Petronella Dietvorst, 3) Cornelis Koenraadt Janszoon te Dinteloord, voor zich en als gemachtigde van Gerardus Koenraadt te Steenbergen, Geertruida en Anna Cornelia Koenraadt en Petrus van Iersel, allen te Dinteloord, Johanna Gertuda Koenraadt te Delft, Ludovica Catharina Maria en Maria Elisabeth Koenraadt, resp. te Bergen op Zoom en Middelburg, 4) Govert Uijtdewilligen, voor zich en als cessionnair van de erfrechten van Maria Catharina Uijtedwilligen, echtgenote van Antonius Aloijsius Hubertus de Graaf te Roosendaal, als curator van Adrianus Uijtdewilligen en als gemachtigde van Johannes Heijnen, Cornelis van Oers namens zijn echtgenote Dijmphena Uijtdewilligen en Johanna Uijtdewilligen, allen te Roosendaal, 5) Franciscus Johannes Leonardus Janssen te Wouw als toeziend curator en als gemachtigde van Sebastiaan van den Berg te Bergen op Zoom, 6) Cornelis van Tilburg te Kruisland namens zijn echtgenote Lucia van Akkeren, en als voogd van Lucia en Catharina van Akkeren, 7) Chistiaan Schuurbiers te Steenbergen als toeziend voogd, 8) Cornelis van Tiggelen als vader en voogd van Cornelis en Adrianus van Tiggelen, en als gemachtigde van Johanna van Akkeren, 9) Adrianus van Akkeren, voor zich en als toeziend voogd, 10) Adriaan van Tiggelen als gemachtigde van Anna Maria van Akkeren, weduwe van Petrus van Tiggelen, en Adrianus van Akkeren voornoemd als gemachtigde van Johanna van Akkeren, weduwe van Johannes Baptist Laurijssen, allen te Wouw, 12) Jacobus Talboom te Woensdrecht namens zijn echtgenote Cornelia van Akkeren, 13) Cornelis Hendricus de Wit te Oud-Vossemeer, 14) Johanna van den Berg, weduwe van Antonij Eestermans, voor zich en als moeder-voogdes van Leendert Adriaan Eestermans te Halsteren, en 15) Jacobus Bogers als toeziend voogd, mede aldaar woonachtig.

Maria is getrouwd te Roosendaal op 2 augustus 1876, op 24-jarige leeftijd met Antonius Alouisius Hubertus de Graaf (22 jaar oud), schipper, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1854, zoon van Bernardus de Graaf en Petronella Huberta Marijnissen. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Huberta Maria de Graaf, geboren te Roosendaal en Nispen op 17 oktober 1879, overleden aldaar op 25 maart 1883, 3 jaar oud.
 2. Cornelia Maria Louisa de Graaf, geboren te Roosendaal en Nispen op 25 januari 1882.

X-fx Dijmphna Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 3 april 1856, dochter van Leonardus Uijtdewilligen (IX-dg) en Dingena Mens.

Dijmphna is getrouwd te Wouw op 2 mei 1883, op 27-jarige leeftijd met Cornelis van Oers (31 jaar oud), geboren te Roosendaal op 22 september 1851, overleden aldaar op 5 oktober 1939, 88 jaar oud, zoon van Sebastianus van Oers en Cornelia van Meel. Uit dit huwelijk:

 1. Sebastianus Leonardus van Oers, wagenmaker, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1887.
  Sebastianus is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 13 januari 1926, op 39-jarige leeftijd met Theresia Cornelia van Pul (37 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 15 oktober 1888, dochter van Johannes van Pul en Wilhelmina Korsmit.

XI-a Marijn Hoendervangers, geboren te Wouw in het jaar 1818, zoon van Cornelius Hoendervangers (X-a) en Adriana van Tiggelen.

Marijn was gehuwd met Joanna Mulders. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Hoendervangers, geboren te Halsteren op 8 september 1861, volgt onder XII-a.

XI-b Matthijs Hoendervangers, arbeider, geboren te Steenbergen in het jaar 1820, zoon van Cornelius Hoendervangers (X-a) en Adriana van Tiggelen.

Matthijs is getrouwd te Steenbergen op 5 juli 1850, op 30-jarige leeftijd met Anna Catharina Schillemans (31 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op 10 maart 1819, dochter van Kornelis Schillemans en Cornelia Musters. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Hoendervangers, geboren te Steenbergen op 12 september 1852 aangifte door: Vincent Ferdinand Tromer, 46 jaar, genees- heel- en vroedmeester.
 2. Adriana Cornelia Hoendervangers, geboren te Steenbergen op 19 april 1855.
  Adriana is getrouwd te Steenbergen op 11 november 1881, op 26-jarige leeftijd met Adriaan Hector (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op 16 december 1853, zoon van Adriaan Hector en Helena Laane.
 3. Jan Hoendervangers, geboren te Steenbergen op 19 april 1855.
 4. Joanna Cornelia Hoendervangers, geboren te Steenbergen op 22 juli 1857.

XI-c Pieter Hoendervangers, geboren te Wouw in het jaar 1827, zoon van Cornelius Hoendervangers (X-a) en Adriana van Tiggelen.

Pieter is getrouwd te Steenbergen op 2 februari 1855, op 28-jarige leeftijd met Anna Maria van Terheijden (29 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1826, dochter van Jakob van Terheijden en Dimphna Vromans.
Anna is eerder getrouwd te Steenbergen op 26 september 1845, op 19-jarige leeftijd met Pieter de Bruin (20 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1825, zoon van Antonij de Bruijn en Wilhelmina Broos. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Hoendervangers, geboren te Steenbergen in het jaar 1856, volgt onder XII-b.
 2. Dimphna Hoendervangers, geboren te Steenbergen in het jaar 1859.
  Dimphna is getrouwd te Steenbergen op 9 oktober 1878, op 19-jarige leeftijd met Christiaan Baartmans (23 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1855, zoon van Gerard Baartmans en Jacoba Hendriks.
 3. Pieter Jan Hoendervangers, geboren te Steenbergen in het jaar 1861.
  Pieter is getrouwd te Steenbergen op 25 september 1885, op 24-jarige leeftijd met Anna Catharina van der Bruggen (22 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1863, dochter van Ferdinandus van der Bruggen en Joanna Musters.
 4. Maria Catharina Hoendervangers, geboren te Steenbergen in het jaar 1873.
  Maria is getrouwd te Steenbergen op 11 mei 1894, op 21-jarige leeftijd met Johannes Peeters (22 jaar oud), geboren te Wouw in het jaar 1872, zoon van Dingena Peeters.

XI-d Anna Maria Hoendervangers, arbeidster, geboren te Steenbergen op 18 december 1833, dochter van Cornelius Hoendervangers (X-a) en Adriana van Tiggelen.

Anna is getrouwd te Steenbergen op 20 mei 1859, op 25-jarige leeftijd met Kornelis Jan Oerlemans (30 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 13 oktober 1828, zoon van Pieter Oerlemans en Joanna Cauwenberg. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Oerlemans, geboren te Steenbergen op 15 september 1860, volgt onder XII-c.
 2. Joanna Oerlemans, geboren te Steenbergen op 12 januari 1865, wonende te Roosendaal, overleden te Roosendaal en Nispen op 25 november 1944, 79 jaar oud.
 3. Petronilla Oerlemans, geboren te Steenbergen op 14 februari 1867.
  Petronilla is getrouwd te Steenbergen op 7 mei 1897, op 30-jarige leeftijd met Jan Baptist Koch (28 jaar oud), geboren te Dinteloord op 7 juni 1868, zoon van Pieter Jan Koch en Elisabeth van der Wege.

XI-e Willemijna Coppens, arbeidster, geboren te Wouw op 4 april 1831, overleden aldaar op 18 januari 1895, 63 jaar oud, dochter van Jacobus Adriaanse Coppens en Maria Anna Costermans (X-c).

Willemijna is getrouwd te Wouw op 10 mei 1856, op 25-jarige leeftijd met Jacobus Laurijssen (23 jaar oud), arbeider en grutter, geboren in het jaar 1833, overleden te Wouw op 5 december 1921, 88 jaar oud, zoon van Pieter Laurijssen en Agatha van Gunst. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Jacoba Laurijssen, geboren te Wouw op 18 mei 1857, overleden aldaar op 25 augustus 1857, 99 dagen oud.
 2. Maria Jacoba Laurijssen, geboren te Wouw op 26 mei 1858, volgt onder XII-d.
 3. Petrus Laurijssen, geboren te Wouw op 13 september 1860, overleden aldaar op 8 november 1860, 56 dagen oud.
 4. Johannes Laurijssen, landbouwer, geboren te Wouw op 18 juni 1862, overleden aldaar op 16 mei 1927, 64 jaar oud.
  Johannes is getrouwd te Huijbergen op 25 mei 1916, op 53-jarige leeftijd met Dimphna Helena Machielsen (39 jaar oud), geboren te Huijbergen op 12 januari 1877 (doopgetuigen waren Willem Wesenbeek en Adrianus van Pul), dochter van Martinus Machielsen en Maria Catharina Buijsen.
 5. Petrus Laurijssen, landbouwer, geboren te Wouw op 18 juni 1862, overleden aldaar op 16 april 1938, 75 jaar oud.
  Petrus is getrouwd te Wouw op 9 juli 1903, op 41-jarige leeftijd met Cornelia van Tilburg (24 jaar oud), geboren te Wouw op 3 juli 1879, dochter van Johannes van Tilburg en Johanna Maria Nelen.
 6. Marinus Laurijssen, geboren te Wouw op 4 februari 1864, overleden aldaar op 11 februari 1864, 7 dagen oud.
 7. Maria Laurijssen, geboren te Wouw op 2 mei 1865, overleden aldaar op 14 oktober 1935, 70 jaar oud.
  Maria is getrouwd te Wouw op 18 juni 1903, op 38-jarige leeftijd met Franciscus van Gastel (36 jaar oud), landbouwer, geboren te Petrus Jongeneelen op 27 februari 1867, overleden te Wouw op 15 april 1930, 63 jaar oud, zoon van Adrianus van Gastel en Maria Cornelia de Rooij.
  Franciscus is eerder getrouwd te Roosendaal en Nispen op 7 mei 1901, op 34-jarige leeftijd met Adriana Maria Raats (33 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 23 januari 1868, overleden aldaar op 11 april 1902 overlijdensoorzaak: puerperaal koorts, 34 jaar oud, dochter van Johannes Raets en Johanna Cornelia van de Boom.
 8. Catharina Laurijssen, geboren te Wouw op 8 juli 1867, overleden aldaar op 10 mei 1943, 75 jaar oud.
  Catharina is getrouwd te Wouw op 7 mei 1902, op 34-jarige leeftijd met Adriaan van den Boom (43 jaar oud), geboren te Wouw op 23 juni 1858, overleden aldaar op 15 november 1935, 77 jaar oud, zoon van Pieter van den Boom en Adriana van Bavel.
 9. Marinus Laurijssen, geboren te Wouw op 22 oktober 1869.
 10. Elisabeth Laurijssen, geboren te Wouw op 6 april 1872, overleden aldaar op 4 juni 1950, 78 jaar oud.
  Elisabeth is getrouwd te Wouw op 7 november 1901, op 29-jarige leeftijd met Adrianus van Tilburg (30 jaar oud), geboren te Roosendaal op 26 juli 1871, zoon van Johannes van Tilburg en Johanna Maria Nelen.

XI-f Cornelis Coppens, geboren te Wouw op 2 september 1835, zoon van Jacobus Adriaanse Coppens en Maria Anna Costermans (X-c).

Cornelis is getrouwd te Halsteren op 17 januari 1862, op 26-jarige leeftijd met Catharina Tempelaars (22 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1840, dochter van Adrianus Tempelaars en Anna Cornelia van Wijk. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Coppens, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1867.
  Johannes is getrouwd te Bergen op Zoom op 14 juli 1892, op 25-jarige leeftijd met Anna Dimphena Machielsen (23 jaar oud), geboren te Huijbergen in het jaar 1869, dochter van Martinus Machielsen en Johanna Maria Heijlaars.
 2. Jacoba Coppens, geboren te Halsteren op 7 mei 1870.
  Jacoba is getrouwd te Wouw op 11 augustus 1898, op 28-jarige leeftijd met Waltherus van den Kleijnenbeugel (39 jaar oud), geboren te Gilze en Rijen op 16 december 1858, zoon van Helena van den Kleijnenbeugel.
 3. Marinus Coppens, geboren te Wouw in het jaar 1873.
  Marinus is getrouwd te Woensdrecht op 23 november 1896, op 23-jarige leeftijd met Johanna Hopmans (21 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 15 juni 1875 (doopgetuigen waren Adrianus van Mechelen en Gaspar Benoit Biesen), wonende te Bergen op Zoom (Borgvliet K 178), dochter van Christianus Hopmans en Johanna Dingena van Reijen.

XI-g Marijnus Coppens, voerman en tapper, geboren te Wouw op 31 december 1840, overleden aldaar op 28 mei 1894, 53 jaar oud, zoon van Jacobus Adriaanse Coppens en Maria Anna Costermans (X-c).

Marijnus is getrouwd te Wouw op 29 april 1879, op 38-jarige leeftijd met Catharina Molenaars (34 jaar oud), geboren te Wouw op 25 juni 1844, overleden aldaar op 20 mei 1894, 49 jaar oud, dochter van Martinus Molenaars en Maria Konings. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Coppens, geboren te Wouw op 11 januari 1881, overleden aldaar op 5 juli 1881, 175 dagen oud.
 2. Jacobus Martinus Coppens, geboren te Wouw op 31 mei 1884, overleden aldaar op 11 juli 1884, 41 dagen oud.
 3. Jacobus Martinus Coppens, landbouwer, geboren te Wouw op 21 maart 1887, overleden aldaar op 31 januari 1943, 55 jaar oud.
  Jacobus is getrouwd te Roosendaal op 19 juli 1912, op 25-jarige leeftijd met Catharina van Tiggelen (21 jaar oud), geboren te Wouw op 26 februari 1891, overleden te Roosendaal op 3 juni 1967 in huize Charitas, 76 jaar oud, dochter van Wilhelmus van Tiggelen en Dimphna van Zundert.
 4. Dimphna Anna Maria Coppens, geboren te Roosendaal en Nispen op 2 juni 1914, overleden aldaar op 5 september 1914, 95 dagen oud.
 5. Anna Maria Coppens, geboren te Wouw.
  Anna is getrouwd te Roosendaal op 28 april 1905 met Cornelis van Tiggelen (25 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 5 maart 1880, overleden aldaar op 8 juni 1950, 70 jaar oud, zoon van Petrus van Tiggelen en Wilhelmina Maatjens.

XI-h Jacobus Coppens, tapper, geboren te Wouw op 26 juli 1843, zoon van Jacobus Adriaanse Coppens en Maria Anna Costermans (X-c).

Jacobus is getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 17 september 1879, op 36-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Goetstouwers (30 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) op 10 januari 1849, dochter van Adrianus Goetstouwers en Petronella Denissen. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Johannes Coppens, geboren te Wouw op 18 november 1880.
  Adrianus is getrouwd te Bergen op Zoom op 15 januari 1903, op 22-jarige leeftijd met Jacoba van Kaam (30 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1873, dochter van Pieter van Kaam en Maria Catharina Jonkers.
  Jacoba is eerder getrouwd te Bergen op Zoom op 2 december 1897, op 24-jarige leeftijd met Jacobus Paanen (42 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1855, zoon van Sebastianus Paanen en Adriana Schuurbiers.
 2. Petrus Johannes Coppens, geboren te Wouw op 12 september 1883, volgt onder XII-e.
 3. Anna Maria Coppens, geboren te Wouw op 5 oktober 1885.
 4. Petrus Coppens, geboren te Wouw op 9 augustus 1888.
 5. Petronella Antonetta Coppens, geboren te Wouw op 6 juni 1890, overleden aldaar op 22 juni 1890, 16 dagen oud.

XI-i Johannes Verbraak, geboren te Wouw op 18 september 1824, zoon van Pieter Verbraak en Adriana Cornelia Mens (X-d).

Johannes is getrouwd te Roosendaal op 30 april 1854, op 29-jarige leeftijd met Carolina Sebregts, geboren te Wouw, dochter van Matthijs Sebregts en Christina Bogers. Uit dit huwelijk:

 1. Christiaan Matthijs Verbraak, geboren te Wouw op 6 februari 1858, volgt onder XII-f.
 2. Petrus Verbraak, geboren te Wouw op 7 februari 1865, volgt onder XII-g.
 3. Maria Cornelia Verbraak, geboren te Wouw op 3 september 1868, overleden te Roosendaal en Nispen op 12 februari 1948, 79 jaar oud.

XI-j Cornelis Verbraak, arbeider en landbouwer, geboren te Wouw op 6 november 1829, overleden aldaar op 10 juli 1887, 57 jaar oud, zoon van Pieter Verbraak en Adriana Cornelia Mens (X-d).

Cornelis is getrouwd te Wouw op 8 mei 1861, op 31-jarige leeftijd (1) met Pieternella Somers, arbeidster, geboren te Wouw, dochter van Marinus Somers en Catharina Boleus. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Verbraak, geboren te Wouw in het jaar 1870, overleden aldaar op 12 oktober 1873, 3 jaar oud.
 2. Petronella Verbraak, geboren te Wouw op 29 oktober 1872.
Cornelis is getrouwd te Steenbergen op 31 januari 1873, op 43-jarige leeftijd (2) met Wilhelmina van Loon (29 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1844, overleden te Wouw op 19 februari 1935, 91 jaar oud, dochter van Simon van Loon en Catharina de Jongh. Uit dit huwelijk:
 1. Maria Catharina Verbraak, geboren op 17 januari 1875, volgt onder XII-h.
 2. Pieter Verbraak, geboren te Wouw op 18 februari 1876, volgt onder XII-i.
 3. Johannes Verbraak, geboren te Wouw op 12 juni 1877.

XI-k Antonius Verbraak, arbeider, geboren te Wouw op 19 augustus 1834, zoon van Pieter Verbraak en Adriana Cornelia Mens (X-d).

Antonius is getrouwd te Huijbergen op 9 mei 1865, op 30-jarige leeftijd (1) met Anna Cornelia Machielsen (27 jaar oud), geboren te Huijbergen op 26 mei 1837, dochter van Petrus Machielsen en Anna Catharina Konings. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina Verbraak, geboren te Huijbergen op 3 januari 1867.
  Anna is getrouwd te Huijbergen op 6 mei 1886, op 19-jarige leeftijd met Petrus Leonardus Nelen (26 jaar oud), geboren te Huijbergen op 4 maart 1860 (doopgetuigen waren Judocus Wesenbeek en Cornelius Backx), zoon van Johannus Nelen en Anna Cornelia Backx.
 2. Petrus Jacobus Verbraak, geboren te Huijbergen op 3 oktober 1870 (doopgetuigen waren Cornelius Backx en Jacobus Backx).
Antonius is getrouwd te Huijbergen op 23 september 1872, op 38-jarige leeftijd (2) met Maria Dijmphna van Eeckelen (29 jaar oud), geboren te Huijbergen op 5 maart 1843, overleden aldaar op 21 maart 1909, 66 jaar oud, dochter van Johannes Baptist van Eekelen en Maria Catharina van Agtmaal. Uit dit huwelijk:
 1. Petrus Cornelis Verbraak, geboren te Huijbergen op 1 januari 1876 (doopgetuigen waren Hermanus Henricus Kerssemakers en Petrus Johanna van den Bergh).
  Petrus is getrouwd te Woensdrecht op 7 januari 1903, op 27-jarige leeftijd met Catharina Clarijs (25 jaar oud), geboren te Woensdrecht op 22 november 1877, dochter van Arnoldus Adrianus Clarijs en Anna Catharina Koolen.
 2. Johanna Maria Verbraak, geboren te Huijbergen op 24 oktober 1877.
  Johanna is getrouwd te Huijbergen op 23 oktober 1909, op 31-jarige leeftijd met Johannes Mattheusen (46 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) op 9 juni 1863, zoon van Adrianus Mattheusen en Maria Cornelia Verdonk.
 3. Johannes Jacobus Verbraak, landbouwer, geboren te Huijbergen op 16 oktober 1878, overleden te Wouw op 19 maart 1934, 55 jaar oud.
  Johannes is getrouwd te Huijbergen op 21 januari 1905, op 26-jarige leeftijd met Johanna Cornelia de Laat (28 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) op 5 mei 1876, dochter van Joannes Cornelis de Laat en Anna Catharina Snepvangers.
 4. Maria Elisabeth Verbraak, geboren te Huijbergen op 12 november 1881.
  Maria is getrouwd te Huijbergen op 18 mei 1904, op 22-jarige leeftijd met Petrus van den Bergh (32 jaar oud), geboren te Huijbergen op 8 oktober 1871 (doopgetuigen waren Adrianus Briels en Jan Baptist van den Boom), zoon van Gerardus van den Bergh en Adriana Machielsen.
 5. Adriana Maria Verbraak, geboren te Huijbergen op 11 april 1884.
  Adriana is getrouwd te Huijbergen op 30 mei 1908, op 24-jarige leeftijd met Cornelius Franciscus Goossens (31 jaar oud), geboren te Huijbergen op 23 januari 1877, zoon van Petrus Josephus Goossens en Anna Cornelia Brouwers.
 6. Louisa Catharina Verbraak, geboren te Huijbergen op 6 september 1887.
  Louisa is getrouwd te Huijbergen op 1 juli 1911, op 23-jarige leeftijd met Johannes Bastianen (39 jaar oud), geboren te Wouw op 15 november 1871, zoon van Johannes Bastianen en Johanna van Dongen.

XI-l Adrianus Verbraak, geboren te Wouw op 18 oktober 1837, zoon van Pieter Verbraak en Adriana Cornelia Mens (X-d).

Adrianus is getrouwd te Woensdrecht op 4 mei 1866, op 28-jarige leeftijd met Johanna Krijntjes (25 jaar oud), geboren te Woensdrecht op 17 februari 1841, dochter van Cornelius Krijntjes en Maria Nieuwlaat. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Verbraak, geboren te Woensdrecht in het jaar 1869, volgt onder XII-j.
 2. Anna Cornelia Verbraak, geboren te Woensdrecht in het jaar 1877.
  Anna is getrouwd te Woensdrecht op 11 januari 1905, op 28-jarige leeftijd met Petrus Johannes Theuns (29 jaar oud), geboren te Woensdrecht op 7 september 1875 (doopgetuigen waren Johannes Koenraads en Matheus Petrus Voeten), zoon van Johannes Cornelis Theuns en Maria Elisabeth Schrauwen.

XI-m Catharina Verbraak, arbeidster, geboren te Wouw op 10 januari 1839, overleden te Roosendaal en Nispen op 18 februari 1920 overlijdensoorzaak : ouderdom, 81 jaar oud, dochter van Pieter Verbraak en Adriana Cornelia Mens (X-d).

Catharina is getrouwd te Wouw op 22 april 1868, op 29-jarige leeftijd met Jacobus van Reijen (30 jaar oud), arbeider en landbouwer, geboren te Wouw in het jaar 1838, overleden aldaar op 19 mei 1901, 63 jaar oud, zoon van Johannes van Reijen en Pieternel Pijnen. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia van Reijen, geboren te Wouw op 23 februari 1869, volgt onder XII-k.
 2. Johannes van Reijen, landbouwer, geboren te Wouw op 11 augustus 1872, overleden aldaar op 12 juli 1914, 41 jaar oud.
 3. Petronella van Reijen, geboren te Wouw op 13 september 1873, volgt onder XII-l.
 4. Johanna van Reijen, geboren te Wouw op 23 juni 1875, overleden te Roosendaal en Nispen op 9 december 1876, 1 jaar oud.
 5. Maria van Reijen, geboren te Wouw op 14 september 1876, ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 25 februari 1932, 55 jaar oud.
 6. Johanna van Reijen, geboren te Wouw op 13 augustus 1878, overleden te Roosendaal en Nispen op 28 april 1939, 60 jaar oud.
  Johanna is getrouwd te Wouw op 2 juni 1901, op 22-jarige leeftijd met Johannes Jacobus Scheepers (19 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel op 2 april 1882, zoon van Willem Scheepers en Adriana Raats.
 7. Petrus van Reijen, geboren te Wouw op 21 juni 1880, overleden aldaar op 27 oktober 1880, 128 dagen oud.

XI-n Franciscus Constantinus Verbraak, schoenmaker, geboren te Wouw op 25 augustus 1859, zoon van Cornelis Verbraak en Adriana Cornelia Bierbooms (X-e).

Franciscus is getrouwd te Wouw op 4 mei 1893, op 33-jarige leeftijd met Anna Cornelia Cools (28 jaar oud), geboren te Wouw op 1 november 1864, dochter van Wouter Cools en Elizabeth Franken. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia Verbraak, geboren te Wouw op 8 april 1894, overleden aldaar op 28 december 1894, 264 dagen oud.

XI-o Cornelis Mens, schoenmaker, geboren te Wouw op 24 februari 1845, zoon van Johannes Mens (X-f) en Maria Cornelia van Dongen.

Cornelis is getrouwd te Wouw op 7 mei 1873, op 28-jarige leeftijd met Willemijna van Eekelen (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw op 19 mei 1848, overleden aldaar op 5 september 1935, 87 jaar oud, dochter van Petrus van Eekelen en Huberta Willemina Verhaegen. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Petrus Mens, geboren te Wouw op 11 november 1874, overleden aldaar op 18 mei 1877, 2 jaar oud.
 2. Marinus Johannes Mens, geboren te Wouw op 20 februari 1878.
  Marinus is getrouwd te Roosendaal op 26 juni 1911, op 33-jarige leeftijd met Maria Cornelia de Bakker (24 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 8 mei 1887, dochter van Cornelis de Bakker (XI-ba) en Elisabeth Maria Mies.
 3. Maria Johanna Mens, geboren te Wouw op 13 mei 1882.
 4. Johanna Elizabeth Mens, geboren te Wouw op 17 juli 1885.
 5. Petrus Johannes Mens, geboren te Wouw in oktober 1887, overleden aldaar op 21 november 1887, 1 maand oud.

XI-p Johanna Cornelia Mens, geboren te Wouw in het jaar 1849, overleden te Oudenbosch op 10 november 1915, 66 jaar oud, dochter van Johannes Mens (X-f) en Maria Cornelia van Dongen.

Johanna is getrouwd te Roosendaal op 3 mei 1871, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Raats (26 jaar oud), metselaar, geboren te Roosendaal op 26 februari 1845, overleden te Oudenbosch op 18 juli 1931, 86 jaar oud, zoon van Adrianus Raats en Anna Maria Herrijgers. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia Raats, geboren te Roosendaal op 20 februari 1872, overleden te Etten-Leur op 2 oktober 1874, 2 jaar oud.
 2. Adrianus Johannes Raats, geboren te Roosendaal op 28 januari 1874.
 3. Maria Cornelia Antonetta Raats, geboren te Etten-Leur op 29 oktober 1875.
 4. Johannes Cornelis Raats, geboren te Etten-Leur op 26 oktober 1877, overleden te Oud en Nieuw Gastel op 22 mei 1892, 14 jaar oud.
 5. Anna Maria Wilhelmina Martina Raats, geboren te Etten-Leur op 6 december 1878.
 6. Ludovicus Marinus Raats, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 19 september 1880, overleden te Utrecht op 1 juni 1929, 48 jaar oud.
  Ludovicus is getrouwd te Zevenbergen op 12 oktober 1906, op 26-jarige leeftijd met Adriana Segers (24 jaar oud), geboren te Zevenbergen op 1 februari 1882, dochter van Hendricus Segers en Jacoba Damen.
 7. Cornelia Adriana Joanna Raats, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 7 juni 1883, volgt onder XII-m.
 8. Henricus Josephus Antonius Raats, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 27 augustus 1885.
  Henricus is getrouwd te Rotterdam op 12 februari 1919, op 33-jarige leeftijd met Johanna Feritas Hannetta Negri (25 jaar oud), geboren te Rotterdam in het jaar 1894, dochter van Federico Fernandino Francesco Negri en Catharina Maria Zinsmeister.
 9. Antonius Petrus Marinus Raats, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 7 oktober 1888, volgt onder XII-n.
 10. Anna Maria Raats, overleden te Oud en Nieuw Gastel op 17 juni 1887.

XI-q Johannes Mens, arbeider, geboren te Roosendaal in het jaar 1841, zoon van Cornelis Mens (X-g) en Maria de Rijk.

Johannes is getrouwd te Wouw op 20 oktober 1874, op 33-jarige leeftijd met Pieternella Wuijts (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op 1 mei 1848, dochter van Pieter Wuijts en Joanna van Oorschot. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Mens, geboren te Roosendaal en Nispen op 6 juli 1880, volgt onder XII-o.
 2. Josephus Johannes Mens, geboren te Roosendaal en Nispen op 15 september 1888, overleden te Boekel op 31 juli 1968, 79 jaar oud.
  Josephus Johannes Mens personeel spoorwegen op zaterdag 15 september 1888 Roosendaal.
  Personeelslid Spoorwegen: Josephus Johannes Mens
  Geboortedatum: 15 9 1888
  Geboorteplaats: Roosendaal
  Vader: Johannes Mens
  Moeder: Pieternella Wuijts
  Datum Huwelijk: 9 10 1917
  Plaats huwelijk: Roosendaal
  Partner: Adriana Elisa Cas
  Beroep(en): leerling-machinist, machinist NS
  Bronnen Bevolkingsregister: 63-88 / 81-339 / 100-132 / GK
  Adressen in Roosendaal : Oliemolengang B168, Hofstraat 55, Boulevard 96,94,G118, Kloosterstraat 50,48, Emmastraat 64, van Gilselaan 22
  Uitgeschreven: 22 8 1908 naar: Amsterdam
  Ingeschreven: 12 12 1908 uit: Amsterdam
  Uitgeschreven: 5 7 1911 naar : Vlissingen
  Ingeschreven: 20 4 1917 uit: 's-Hertogenbosch.
  Josephus is getrouwd te Roosendaal op 9 oktober 1917, op 29-jarige leeftijd met Adriana Elisa Cas, geboren te Roosendaal en Nispen, dochter van Joannes Baptista Cas en Joanna Maria van Laer.
 3. Antonius Mens, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1890.
  Antonius is getrouwd te Roosendaal op 30 november 1920, op 30-jarige leeftijd met Pieternella de Jong (25 jaar oud), geboren te Capelle (NB) in het jaar 1895, dochter van Johannes Marijnus de Jong en Amerentia Huijsmans.
 4. Anna Mens, geboren te Roosendaal en Nispen.
  Anna is getrouwd te Roosendaal op 19 april 1921 met Petrus van de Water, geboren te Oud en Nieuw Gastel, zoon van Marijn van de Water en Johanna Dietvorst.
 5. Petrus Mens, geboren te Roosendaal en Nispen.
  Petrus is getrouwd te Roosendaal op 23 april 1906 met Dingena Huijbrechts, geboren te Rucphen, dochter van Johannes Huijbrechts en Anna Maria Suijkerbuijk.

XI-r Cornelis Oonincx, herbergier, geboren te Roosendaal op 22 juli 1869, overleden aldaar op 16 november 1954, 85 jaar oud, zoon van Cornelis Oonincx en Helena Bierbooms (X-j).

Cornelis is getrouwd te Roosendaal op 15 mei 1894, op 24-jarige leeftijd met Anna Cornelia Uitdehaag (31 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 21 maart 1863, overleden aldaar op 17 maart 1926, 62 jaar oud, dochter van Johannes Baptist Uitdehaag en Elisabeth Schoonen. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Cornelia Oonincx, geboren te Roosendaal op 15 mei 1895.
 2. Levenloos Oonincx, geboren te Roosendaal en Nispen op 23 oktober 1896, overleden aldaar op 23 oktober 1896.
 3. Johanna Adrianus Oonincx, geboren te Roosendaal op 30 september 1897.
 4. Johannes Adrianus Oonincx, geboren te Roosendaal op 30 september 1897, overleden aldaar op 27 mei 1980, 82 jaar oud.
  Johannes is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 30 december 1924, op 27-jarige leeftijd met Elizabeth Maria Kerstens (25 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 7 augustus 1899, overleden aldaar op 28 april 1947, 47 jaar oud, dochter van Jacobus Kerstens en Maria Catharina van der Zande.

XI-s Anna Maria Oonincx, geboren te Roosendaal en Nispen op 31 oktober 1871, dochter van Cornelis Oonincx en Helena Bierbooms (X-j).

Anna is getrouwd te Roosendaal op 22 oktober 1900, op 28-jarige leeftijd met Nicolaas Loos (26 jaar oud), geboren te Petrus Jongeneelen in het jaar 1874, overleden te Roosendaal en Nispen op 13 januari 1923, 49 jaar oud, zoon van Johannes Loos en Adriana Cornelia Schoonen. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Cornelis Loos, fabrieksarbeider, geboren te Roosendaal en Nispen op 25 juli 1901, overleden aldaar op 1 juli 1988, 86 jaar oud.
  Johannes is getrouwd te Roosendaal op 10 februari 1925, op 23-jarige leeftijd met Martina Anna Roozen (23 jaar oud), geboren te Boxtel in het jaar 1902, overleden voor 1977, hoogstens 75 jaar oud, dochter van Franciscus Roozen en Johanna Vlaminckx.
 2. Helena Cornelia Loos, geboren te Roosendaal en Nispen op 24 juli 1902, overleden aldaar op 12 februari 1903, 203 dagen oud.
 3. Cornelia Helena Loos, geboren te Roosendaal en Nispen op 24 september 1903, overleden aldaar op 2 maart 1904, 160 dagen oud.
 4. Petrus Adrianus Loos, fabrieksarbeider, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1913, ongehuwd overleden aldaar op 16 februari 1937, 24 jaar oud.

XI-t Anna Maria Luijks, geboren te Wouw op 30 januari 1845, overleden aldaar op 13 januari 1892, 46 jaar oud, dochter van Johannes Luijks (X-k) en Anna Cornelia Linders.

Anna is getrouwd te Wouw op 24 oktober 1870, op 25-jarige leeftijd met Adrianus van Hooijdonck (23 jaar oud), winkelier en houtzager, geboren te Wouw op 1 maart 1847, overleden aldaar op 17 mei 1909, 62 jaar oud, zoon van Paulus van Hooijdonck en Anna Cornelia Jorissen.
Adrianus is later getrouwd te Wouw op 1 september 1892, op 45-jarige leeftijd met Cornelia de Backer (38 jaar oud), geboren te Zundert op 19 september 1853, overleden te Wouw op 16 juni 1940, 86 jaar oud, dochter van Adrianus de Backer en Adriana van Aert. Cornelia is eerder getrouwd te Wouw op 7 mei 1877, op 23-jarige leeftijd met Jacobus Marijnus Wouts (25 jaar oud), landbouwer en arbeider, geboren te Wouw op 4 mei 1852, overleden aldaar op 17 januari 1891, 38 jaar oud, zoon van Martinus Wouts en Maria Borghouts. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Adrianus van Hooijdonck, geboren te Wouw op 13 augustus 1871, volgt onder XII-p.
 2. Johanna Cornelia van Hooijdonck, geboren te Wouw op 25 september 1873, volgt onder XII-q.
 3. Antonetta van Hooijdonck, geboren te Wouw op 18 december 1875.
 4. Antonetta van Hooijdonck, geboren te Wouw op 14 februari 1877.
 5. Johanna van Hooijdonck, geboren te Wouw op 21 juli 1882.
  Johanna is getrouwd te Wouw op 30 oktober 1902, op 20-jarige leeftijd met Marinus van den Brand (25 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 6 november 1876, zoon van Cornelis van den Brand en Dorothea van der Westen.

XI-u Adrianus Luijks, geboren te Woensdrecht op 2 juli 1847, overleden te Wouw op 25 juni 1908, 60 jaar oud, zoon van Johannes Luijks (X-k) en Anna Cornelia Linders.

Adrianus is getrouwd te Roosendaal op 18 september 1872, op 25-jarige leeftijd met Maria Catharina van Geel (22 jaar oud), geboren te Roosendaal op 26 juni 1850, dochter van Cornelis van Geel en Helena Nieuwlaat. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Luijkx, geboren te Wouw op 11 juni 1881, overleden te Bergen op Zoom op 10 maart 1955, 73 jaar oud.
  Helena is getrouwd te Wouw op 20 juli 1905, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Ludovicus Suijkerbuijk, geboren te Bergen op Zoom op 22 augustus 1879, volgt onder XI-bt.
 2. Elisabeth Luijkx, geboren te Wouw op 5 februari 1884.
  Elisabeth is getrouwd te Wouw op 27 september 1906, op 22-jarige leeftijd met Jacobus Maas (25 jaar oud), geboren te Halsteren op 23 april 1881 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen), zoon van Johannes Maas en Adriana Mens.
 3. Adrianus Luijkx, geboren te Wouw op 20 november 1886.
  Adrianus is getrouwd te Wouw op 26 juni 1913, op 26-jarige leeftijd met Lisa Maria van Eekelen (19 jaar oud), geboren te Wouw op 4 mei 1894, dochter van Petrus van Eekelen en Johanna Catharina van Agtmaal.
  Lisa is later getrouwd te Wouw op 18 oktober 1917, op 23-jarige leeftijd met Leendert Heijstek (22 jaar oud), landarbeider, geboren te Fijnaart en Heijningen op 30 oktober 1894, zoon van Johannes Heijstek en Elizabeth de Kok.

XI-v Johanna Adriana Luijkx, geboren te Ossendrecht op 8 september 1851, dochter van Johannes Luijks (X-k) en Anna Cornelia Linders.

Johanna is getrouwd te Wouw op 22 juni 1874, op 22-jarige leeftijd met Petrus Johannes van Gink (25 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op 20 mei 1849, zoon van Cornelis van Gink en Johanna van Loon. Uit dit huwelijk:

 1. Jansje van Gink, geboren te Alphen op 15 juni 1882.
  Jansje is getrouwd te Breda op 23 september 1901, op 19-jarige leeftijd (1) met Johannes de Deugd (22 jaar oud), geboren te Terheijden op 22 augustus 1879, zoon van Adriaan de Deugd en Hendrica Fens.
  Jansje was gehuwd (2) met haar zwager Petrus Jacobus van Duuren, geboren te Breda op 16 maart 1888, zoon van Franciscus Gommarus van Duuren en Johanna Bogers.
  Petrus is eerder getrouwd te Breda op 26 november 1906, op 18-jarige leeftijd met Cornelia van Gink (19 jaar oud), geboren te Alphen op 25 mei 1887, dochter van Petrus Johannes van Gink en Johanna Adriana Luijkx (XI-v).
 2. Cornelis van Gink, geboren te Alphen op 8 december 1884.
 3. Cornelia van Gink, geboren te Alphen op 25 mei 1887.
 4. Johanna van Gink, geboren te Alphen op 10 december 1888, overleden te Roosendaal op 13 februari 1889, 65 dagen oud.
 5. Maria van Gink, geboren te Roosendaal op 2 april 1891, overleden aldaar op 20 september 1891, 171 dagen oud.
 6. Antonetta van Gink, geboren te Roosendaal op 20 november 1892, overleden aldaar op 1 februari 1893, 73 dagen oud.

XI-w Antonetta Luijks, geboren te Wouw op 17 september 1860, overleden te Roosendaal en Nispen op 30 mei 1925, 64 jaar oud, dochter van Johannes Luijks (X-k) en Anna Cornelia Linders.

Antonetta is getrouwd te Wouw op 28 januari 1886, op 25-jarige leeftijd met Adrianus Koeijvoets (21 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op 13 maart 1864, overleden te Roosendaal en Nispen op 28 oktober 1949, 85 jaar oud, zoon van Gerardus Koeijvoets en Cornelia van Dongen. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Koeijvoets, geboren te Wouw op 3 juni 1883 bijzonderheden : onwettig; naam van de vader in de akte niet vermeld; in de marge: erkend bij huwelijk van de ouders d.d. 28-01-1886, volgt onder XII-r.
 2. Gerardus Koeijvoets, petroleumventer, geboren te Wouw op 13 juni 1886, overleden te Roosendaal en Nispen op 8 mei 1928, 41 jaar oud.
  Gerardus was gehuwd met Henriette Klett.
 3. Johannes Koeijvoets, geboren te Wouw op 31 december 1887.
  Johannes is getrouwd te Roosendaal op 12 mei 1914, op 26-jarige leeftijd met Petronella Antonia Mouwen, geboren te Etten-Leur, dochter van Petrus Mouwen en Johanna van Batenburg.
 4. Maria Koeijvoets, geboren te Wouw op 20 maart 1889, overleden aldaar op 1 mei 1890, 1 jaar oud.
 5. Antonius Koeijvoets, geboren te Wouw op 26 oktober 1890, overleden aldaar op 3 november 1890, 8 dagen oud.
 6. Johanna Cornelia Koeijvoets, geboren te Wouw op 19 september 1891, overleden aldaar op 12 januari 1892, 115 dagen oud.
 7. Cornelis Koeijvoets, geboren te Wouw op 25 augustus 1893, overleden aldaar op 31 oktober 1893, 67 dagen oud.
 8. Cornelis Koeijvoets, geboren te Wouw op 26 augustus 1894, overleden aldaar op 12 oktober 1894, 47 dagen oud.

XI-x Petronella Buijsen, geboren te Roosendaal en Nispen op 16 januari 1861, dochter van Adrianus Buijsen en Maria Catharina Rommens (X-l).

Petronella is getrouwd te Roosendaal op 30 april 1890, op 29-jarige leeftijd met Petrus Backx (32 jaar oud), hovenier, geboren te Roosendaal en Nispen op 12 augustus 1857, zoon van Pieter Backx en Anna Maria Marijnissen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Anna Petronella Backx, geboren te Roosendaal en Nispen op 3 februari 1891, overleden in het jaar 1895, 4 jaar oud.
 2. Maria Anna Backx, geboren te Roosendaal en Nispen op 8 maart 1895.

XI-y Anna Cornelia Buijsen, geboren te Roosendaal en Nispen op 23 maart 1864, overleden aldaar op 19 januari 1926 overlijdensoorzaak : a.myocarditis chronica, 61 jaar oud, dochter van Adrianus Buijsen en Maria Catharina Rommens (X-l).

Anna is getrouwd te Roosendaal op 31 januari 1893, op 28-jarige leeftijd (1) met Petrus Dominicus van den Boom (29 jaar oud), voerman, geboren te Roosendaal en Nispen op 28 maart 1863, overleden aldaar op 21 januari 1904 oorzaak overlijden: tuberculose pulmonum, 40 jaar oud, zoon van Petrus Johannes van den Boom en Maria Hagenaars. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Adriana van den Boom, geboren te Roosendaal en Nispen op 4 januari 1894.
 2. Anna Cornelia van den Boom, geboren te Roosendaal en Nispen op 17 januari 1896.
Anna is getrouwd te Roosendaal op 11 januari 1906, op 41-jarige leeftijd (2) met Michiel Vegers (43 jaar oud), geboren te Rucphen in het jaar 1863, zoon van Cornelis Vegers en Jacoba van Gastel.

XI-z Gregorius Kornelis Uijtdewilligen, landbouwer, geboren te Steenbergen op 20 oktober 1872, overleden te Wouw op 19 mei 1910, 37 jaar oud, zoon van Jacobus Uijtdewilligen (X-m) en Maria Elisabeth van Loon.

Gregorius is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 19 oktober 1898 dispensatie verleend Bisdom Breda 28 sep 1898, dispensatie aangevraagd Roosendaal wegens bloedverwantschap in de 4e graad, op 25-jarige leeftijd met Maria Catharina Cornelia van Agtmaal (28 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 19 januari 1870, overleden aldaar op 14 april 1949, 79 jaar oud, dochter van Johannes van Agtmaal en Adriana van Dongen.

Maria Catharina Cornelia van Agtmaal vermeld in archief Parochie St. Jan in 1898 Roosendaal
- vermelding van : Maria Catharina Cornelia van Agtmaal
- Parochie St. Jan de Doper inv.nr. 261 : Huwelijksdispensatie Gregorius Cornelius Uittewilligen en Maria Catharina Cornelia van Agtmaal, 1898.

Maria Catharina Cornelia van Agtmaal vermeld in notarieel archief op donderdag 22 februari 1912 Wouw. Inhoud akte: hypotheekstelling groot fl. 2.031,87door Maria Catharina Cornelia van Agtmaal te Wouw, weduwe van Gregorius Kornelis Uijtdewilligen, ten behoeve van haar minderjarige kinderen

Maria Catharina Cornelia van Agtmaal vermeld in notarieel archief op vrijdag 28 mei 1915 Wouw. Inhoud akte: verkoop en koop door Johannes Adrianus Vermunt te Etten en Maria Catharina Cornelia van Agtmaal te Wouw aan Jan Lazeroms te Roosendaal van een huis en erf te Roosendaal, sectie L nr. 634, groot 1,28 are, voor fl. 3.000,-

Maria Catharina Cornelia van Agtmaal vermeld in notarieel archief op maandag 20 september 1915 Wouw. Inhoud akte: scheiding en deling van hypothecaire vorderingen tussen Johannes Adrianus Vermunt te Etten en Maria Catharina Cornelia van Agtmaal te Wouw, weduwe van Gregorius Cornelis Uijtdewilligen

Maria Catharina Cornelia van Agtmaal vermeld in notarieel archief op maandag 26 juli 1915 Wouw. Inhoud akte: hypothecaire obligatie groot fl. 2.500,- ten behoeve van Maria Catharina Cornelia van Agtmaal te Wouw, weduwe van Gregorius Cornelis Uitdewilligen en ten laste van Antonius Lambrechts onder Zundert.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Johannes Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 15 november 1899.
 2. Maria Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 5 mei 1901.
 3. Maria Cornelia Johanna Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 11 april 1902.
 4. Anna Maria Antonia Uijtdewilligen, geboren te Wouw in mei 1906, overleden aldaar op 3 november 1907, 1 jaar oud.
 5. Levenloos Uijtdewilligen, geboren te Wouw op 15 januari 1910, overleden aldaar op 15 januari 1910.

XI-aa Adriana Maria de Bruijn, geboren te Wouw op 13 april 1874, overleden te Roosendaal en Nispen op 9 december 1909 overlijdensoorzaak : plotselinge dood, 35 jaar oud, dochter van Petrus de Bruijn en Adriana Cornelia Uijtdewilligen (X-n).

Adriana is getrouwd te Wouw op 6 oktober 1896, op 22-jarige leeftijd met Adrianus Vos (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw op 20 februari 1871, overleden aldaar op 8 mei 1941, 70 jaar oud, zoon van Adrianus Vos (X-fm) en Johanna Elizabeth Aarden. Uit dit huwelijk:

 1. Elisa Maria Cornelia Vos, geboren te Roosendaal en Nispen op 12 oktober 1897.
 2. Cornelia Adriana Maria Vos, geboren te Roosendaal en Nispen op 4 september 1898.
 3. Cornelia Adriana Maria Vos, geboren te Roosendaal en Nispen op 29 januari 1899.
 4. Henrica Cornelia Maria Vos, geboren te Roosendaal en Nispen op 10 oktober 1899.
 5. Cornelia Adriana Maria Vos, geboren te Roosendaal en Nispen op 4 oktober 1900.
 6. Petrus Cornelis Alphonsus Vos, geboren te Roosendaal en Nispen op 17 augustus 1902.
 7. Catharina Cornelia Maria Vos, geboren te Roosendaal en Nispen op 10 maart 1904, overleden aldaar op 27 april 1904, 48 dagen oud.
 8. Levenloos Vos, geboren te Roosendaal en Nispen op 14 november 1904, overleden aldaar op 14 november 1904.
 9. Anna Maria Wilhelmina Vos, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1908, overleden te Wouw op 15 september 1926, 18 jaar oud.

XI-ab Johanna van Dorst, geboren te Wouw op 21 december 1853, dochter van Jacobus van Dorst en Adriana Cornelia Schoonen (X-o).

Johanna is getrouwd te Wouw op 11 februari 1886, op 32-jarige leeftijd met Josephus Petrus Krijnen (30 jaar oud), geboren te Woensdrecht op 21 september 1855, zoon van Jacobus Krijnen en Maria Nuijen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elisabeth Krijnen, geboren te Rilland-Bath.
  Maria is getrouwd te Roosendaal op 9 mei 1916 met Petrus Antonius Hermus, geboren te Roosendaal en Nispen, zoon van Johannes Hermus en Petronella Kerstens.

XI-ac Engelbert van Tilburg, tapper, geboren te Roosendaal op 20 september 1856, overleden aldaar op 13 februari 1910, 53 jaar oud, zoon van Wilhelmus van Tilburg en Maria Jacoba Schoonen (X-p).

Engelbert is getrouwd te Wouw op 4 november 1880, op 24-jarige leeftijd met Maria Bennebroek (31 jaar oud), geboren te Wouw op 10 februari 1849, overleden aldaar op 30 december 1933, 84 jaar oud, dochter van Johannes Baptist Bennebroek en Catharina Rommens.

Maria Bennebroek vermelding in notarieel archief op maandag 27 mei 1889 Wouw. Inhoud akte : aankoop van 1/4 in 1/4 aandeel in huis, tuin en land onder Wouw en in inboedel door Marijn Bennebroek onder Wouw van Johannes Baptist Bennebroek aldaar en zijn kinderen Antonius Bennebroek, Engelbertus van Tilburg namens zijn echtgenote Maria Bennebroek, Jacobus Braat namens zijn echtgenote Johanna Bennebroek, en Adrianus van Sprundel namens zijn echtgenote Cornelia Bennebroek, allen wonende te Wouw, voor fl. 118,75
Maria Bennebroek vermelding in notarieel archief op zaterdag 15 maart 1890 Wouw. Inhoud akte : aankoop van bouwland onder Wouw door Cornelis Vos onder Roosendaal, van Marijn Bennebroek, Antonius Bennebroek en Maria Bennebroek, allen onder Wouw wonende, voor fl. 90,-.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Jacoba van Tilburg, geboren te Wouw op 5 augustus 1881, overleden aldaar op 2 januari 1888, 6 jaar oud.
 2. Catharina van Tilburg, geboren te Wouw op 10 juli 1882, overleden aldaar op 11 januari 1888, 5 jaar oud.
 3. Wilhelmina van Tilburg, geboren te Wouw op 19 augustus 1883.
  Wilhelmina is getrouwd te Wouw op 12 september 1916, op 33-jarige leeftijd met Petrus Johannes van Eekelen (37 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 1 oktober 1878, overleden te Wouw op 11 februari 1943, 64 jaar oud, zoon van Adrianus van Eekelen en Anna Cornelia Veraert (X-bn).
 4. Wilhelmus van Tilburg, geboren te Wouw op 2 januari 1885, overleden aldaar op 27 januari 1885, 25 dagen oud.
 5. Johannes van Tilburg, geboren te Wouw op 2 januari 1885, overleden aldaar op 4 februari 1885, 33 dagen oud.

XI-ad Johannes Hendricus van Tilburg, landbouwer en rijtuigverhuurder, geboren op 16 juli 1864, overleden te Wouw op 18 februari 1950, 85 jaar oud, zoon van Wilhelmus van Tilburg en Maria Jacoba Schoonen (X-p).

Johannes is getrouwd te Wouw op 3 mei 1886, op 21-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Looijen (23 jaar oud), geboren te Wouw op 22 januari 1863, overleden aldaar op 11 februari 1940, 77 jaar oud, dochter van Cornelis Looijen en Maria Cornelia van Loon.

Adriana Cornelia Looijen vermeld in notarieel archief op vrijdag 22 juni 1894 Wouw. Inhoud akte: obligatie met hypotheek fl. 15.000,- door Maria Cornelia van Loon, weduwe van Cornelis Looijen, Adrianus Looijen, Johannes Henricus van Tilburg namens zijn echtgenote Adriana Cornelia Looijen allen te Wouw, Adrianus Franciscus Vos namens zijn echtgenote Johanna Cornelia Looijen te Roosendaal, ten behoeve van Maria Antonia Christina Francisca van Beeck, weduwe van Johannes Josephus Laurijssen te Breda.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Cornelia van Tilburg, geboren te Wouw op 25 april 1887.
 2. Cornelius Wilhelmus van Tilburg, geboren te Wouw op 23 mei 1890, overleden aldaar op 7 juli 1890, 45 dagen oud.
 3. Johanna Adriana van Tilburg, geboren te Wouw op 14 september 1891.
 4. Adrianus Wilhelmus Cornelis van Tilburg, geboren te Wouw op 8 maart 1897.
  Adrianus was gehuwd met Jacoba Cornelia van Loon, geboren te Wouw op 27 januari 1901, overleden te Roosendaal en Nispen op 10 februari 1952, 51 jaar oud, dochter van Petrus Johannes van Loon en Maria Elisabeth Krijntjes.
 5. Goverdina Adriana Maria van Tilburg, geboren te Wouw op 22 juni 1899, overleden aldaar op 21 februari 1900, 244 dagen oud.
 6. Goverdina Adriana Maria van Tilburg, geboren te Wouw op 11 april 1900, overleden aldaar op 19 april 1900, 8 dagen oud.

XI-ae Johanna Adriana van de Wijgaart, geboren te Roosendaal en Nispen op 17 juni 1868, dochter van Michiel van de Wijgaart en Dingena Schoonen (X-q).

Johanna Adriana van de Wijgaart vermelding in notarieel archief op woensdag 11 mei 1881. Inhoud akte : inventaris ten verzoeke van Michiel van de Wijgaart, schipper te Roosendaal, voor zich en als voogd over de minderjarige Johanna Adriana en Michiel, in huwelijk verwekt bij wijlen Dimphna Schoonen, in tegenwoordigheid van Johannes Schoonen te Wouw als toeziend voogd, van de gemeenschap bestaan hebbende tussen Michiel van de Wijgaart en wijlen Dimphna Schoonen, en van de nalatenschap van laatstgenoemde.

Johanna is getrouwd te Roosendaal op 24 oktober 1893, op 25-jarige leeftijd met Adrianus Constantinus Laurijssen (30 jaar oud), wagenmaker, geboren te Wouw op 23 juni 1863, overleden aldaar op 25 oktober 1927, 64 jaar oud, zoon van Johannes Baptist Laurijssen en Johanna van Akkeren.

Adrianus Constantinus Laurijssen vermelding in notarieel archief op maandag 11 maart 1907 Wouw. Inhoud akte : toewijzing door Adrianus Constantinus Laurijssen te Wouw, gehuwd met Johanna van de Wijgaart, en verdere erfgenamen van Adrianus van de Wijgaart, overleden te Roosendaal 1 oktober 1906, aan Johannes van Oers te Roosendaal van een huis c.a. aldaar, sectie K nrs. 1029, 1030 en 1031, samen groot 3.64 are, voor fl. 3.820,-.
Adrianus Constantinus Laurijssen vermelding in notarieel archief op vrijdag 29 maart 1912 Wouw. Inhoud akte : toewijzing door Michiel van de Wijgaart onder Steenbergen aan Adrianus Constantinus Laurijssen te Wouw van een huis c.a. te Roosendaal, sectie A nr. 1790, groot 1.99 are, voor fl. 3.050,-.
Uit dit huwelijk:
 1. Emilius Johannes Baptist Laurijssen, geboren te Wouw op 21 mei 1897.

XI-af Jacobus Uijtdewilligen, landbouwer, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1866, overleden te Wouw op 4 december 1938, 72 jaar oud, zoon van Cornelis Uijtdewilligen (X-t) en Maria Elisabeth Elst.

Jacobus is getrouwd te Roosendaal op 29 april 1902, op 36-jarige leeftijd met Adriana Maria Luijkx (29 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 3 maart 1873, dochter van Henricus Luijkx en Adriana Cornelia Potters (XI-dj). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Johannes Adrianus Uijtdewilligen, geboren in het jaar 1904, overleden te Wouw op 2 november 1910, 6 jaar oud.

XI-ag Anna Cornelia Broos, geboren te Roosendaal en Nispen op 14 oktober 1869, overleden te Roosendaal op 16 oktober 1958, 89 jaar oud, dochter van Adrianus Cornelis Broos en Adriana Cornelia van der Westen (X-v).

Anna is getrouwd te Roosendaal op 8 oktober 1895, op 25-jarige leeftijd met Johannes Jongenelen (29 jaar oud), kerkschilder, geboren te Roosendaal en Nispen op 9 juli 1866, overleden aldaar op 5 september 1935, 69 jaar oud, zoon van Adrianus Jongenelen en Anna Catharina Krijnen. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Jongenelen, geboren te Roosendaal en Nispen op 24 oktober 1896.
 2. Catharina Adriana Laurentia Jongenelen, geboren te Roosendaal en Nispen op 9 augustus 1898, overleden op 26 februari 1985, 86 jaar oud.
 3. Antoinette Jongenelen, geboren te Roosendaal en Nispen op 8 januari 1900, volgt onder XII-s.
 4. Jules Johannes Adrianus Jongenelen, geboren te Roosendaal op 3 juli 1902, overleden te Utrecht op 25 november 1983, 81 jaar oud.
  Jules is getrouwd te Roosendaal op 21 mei 1931, op 28-jarige leeftijd met Eugenie Maria Francisca de Wolf.
 5. Adrianus Cornelis Jongenelen, geboren te Roosendaal en Nispen op 3 juli 1902, overleden aldaar op 8 september 1902, 67 dagen oud.
 6. Cornelia Jongenelen.
 7. Toine Jongenelen.

XI-ah Adriana Catharina van Ginderen, geboren te Roosendaal en Nispen op 12 december 1867, dochter van Cornelis Nicolaas van Ginderen en Johanna van der Westen (X-w).

Adriana Catharina van Ginderen vermelding in notarieel archief op woensdag 25 februari 1903 Roosendaal. Inhoud akte : inventaris van de huwelijksgemeenschap tussen Adriana Catharina van Ginderen te Roosendaal en wijlen Antonius Stephanus Jongenelen, overleden aldaar op 7 februari 1902, en de nalatenschap van laatstgenoemde, voor eerstgenoemde en haar kinderen en de toeziend voogd Johannes Jongenelen te Roosendaal.

Adriana is getrouwd te Roosendaal op 26 januari 1897, op 29-jarige leeftijd met Antonius Stephanus Jongenelen (28 jaar oud), goederenbesteller, geboren te Roosendaal en Nispen op 18 mei 1868, overleden aldaar op 6 februari 1902, 33 jaar oud, zoon van Adrianus Jongenelen en Anna Catharina Krijnen. Uit dit huwelijk:

 1. Jeanette Marie Jongenelen, geboren te Roosendaal en Nispen op 23 april 1898.
 2. Anna Cornelia Jongenelen, geboren te Roosendaal en Nispen op 26 september 1899, overleden aldaar op 6 juni 1900, 253 dagen oud.
 3. Maria Theresia Jongenelen, geboren te Roosendaal en Nispen op 13 november 1900, volgt onder XII-t.
 4. Anna Cornelia Jongenelen, geboren te Roosendaal en Nispen op 29 oktober 1901, overleden aldaar op 21 mei 1902, 204 dagen oud.

XI-ai Jan Lodiers, arbeider, geboren te Kruisland (NB) op 30 maart 1844, overleden aldaar op 6 december 1905, 61 jaar oud, zoon van Adriaan Lodiers en Maria Johanna Mangelaars (X-x).

Jan is getrouwd te Wouw op 1 september 1876, op 32-jarige leeftijd met Antonetta Stok (26 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw op 11 april 1850, overleden te Kruisland (NB) op 8 maart 1918, 67 jaar oud, dochter van Cornelis Stok en Jacomijna Suijkerbuijk. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Lodiers, geboren te Kruisland (NB) op 14 april 1877, volgt onder XII-u.
 2. Adriaan Lodiers, geboren te Steenbergen op 27 augustus 1879.
 3. Pieter Lodiers, geboren te Steenbergen in het jaar 1881.
  Pieter is getrouwd te Steenbergen op 26 april 1907, op 26-jarige leeftijd met Dorothea van Hees (23 jaar oud), geboren te Steenbergen op 6 december 1883 aangifte door: Pieter van Meer, 51 jaar, arbeider, dochter van Kornelis van Hees en Cornelia van Meer.
  Opmerkingen: Het kind is gewettigd bij huwelijk van Kornelis van Hees en Cornelia van Meer, 23-03-1894.
 4. Kornelis Lodiers, geboren te Steenbergen in het jaar 1882.
  Kornelis is getrouwd te Steenbergen op 13 september 1912, op 30-jarige leeftijd met Anna Maria van den Branden (34 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1878, dochter van Marijn van den Branden en Petronella Hellemons.
 5. Adriaan Lodiers, geboren te Kruisland (NB) op 26 oktober 1883.
  Adriaan is getrouwd te Steenbergen op 21 april 1911, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Voorheijen, geboren te Steenbergen op 5 oktober 1890, volgt onder XI-cl.

XI-aj Adrianus Broos, koetsier, geboren te Roosendaal en Nispen op 7 maart 1850, overleden aldaar op 16 juli 1941, 91 jaar oud, zoon van Adriaan Broos en Anna Maria Mangelaars (X-z).

Adrianus is getrouwd te Bergen op Zoom op 28 november 1881, op 31-jarige leeftijd met Johanna Cornelia Laurijssen (32 jaar oud), geboren te Wouw op 30 mei 1849, overleden aldaar op 26 april 1926, 76 jaar oud, dochter van Johannes Baptist Laurijssen en Johanna van Akkeren. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria Broos, geboren te Bergen op Zoom op 12 september 1882, wonende te Bergen op Zoom (Steenbergsestraat B 201), overleden te Roosendaal en Nispen op 13 februari 1934, 51 jaar oud.
  Johanna is getrouwd te Roosendaal op 9 juni 1914, op 31-jarige leeftijd met Cornelis Johannes Kriesels (31 jaar oud), caféhouder, geboren te Roosendaal en Nispen op 9 september 1882, overleden aldaar op 4 juni 1950, 67 jaar oud, zoon van Adrianus Kriesels en Francisca Heck.
  Cornelis was later gehuwd met Maria Adriana Luijten.
 2. Johannes Baptist Broos, geboren te Bergen op Zoom op 21 oktober 1884, wonende te Bergen op Zoom (Steenbergsestraat B 132).
  Opmerkingen: waarschijnlijk verhuisd naar Roosendaal - Nispen.
  Johannes is getrouwd te Breda op 6 september 1906, op 21-jarige leeftijd met Elisabeth Wagemakers (21 jaar oud), geboren te Breda op 21 november 1884, dochter van Cornelis Johannes Wagemakers en Petronella van Buul.
 3. Adrianus Constantinus Broos, metaalbewerker, geboren te Bergen op Zoom op 13 september 1889, wonende te Bergen op Zoom (Steenbergsestraat B 134), overleden te Roosendaal en Nispen op 30 juni 1953, 63 jaar oud.
  Opmerkingen: vermoedelijk verhuisd naar Roosendaal en Nispen.
  Adrianus was gehuwd met Geertruda van Overbeek.
 4. Petrus Cornelis Broos, geboren te Bergen op Zoom op 4 januari 1891 aangifte door: Catharina Weijts, vroedvrouw, wonende te Bergen op Zoom (Hofstraat E 34).
  Opmerkingen: Waarschijnlijk verhuisd naar Roosendaal,
  Petrus is getrouwd te Strijp op 15 mei 1916, op 25-jarige leeftijd met Geertuida Jacoba Wouters (24 jaar oud), geboren te Princenhage in het jaar 1892, dochter van Jacobus Wouters en Wilhelmina Klinkenberg.

XI-ak Petronilla Broos, geboren te Steenbergen op 9 november 1852, overleden aldaar op 7 augustus 1888, 35 jaar oud, dochter van Adriaan Broos en Anna Maria Mangelaars (X-z).

Petronilla is getrouwd te Steenbergen op 10 februari 1882, op 29-jarige leeftijd met Kornelis Somers (28 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1854, zoon van Adrianus Somers en Petronilla Verbeek.
Kornelis is later getrouwd te Steenbergen op 12 juli 1889, op 35-jarige leeftijd met Elisabeth Machielsen (38 jaar oud), geboren te Wouw in het jaar 1851, dochter van Cornelis Machielsen en Dijmphana Schillemans. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Somers, geboren te Steenbergen in het jaar 1882.
  Anna is getrouwd te Steenbergen op 23 augustus 1912, op 30-jarige leeftijd met Adrianus Luijks (29 jaar oud), geboren te Wouw op 8 januari 1883, zoon van Pieter Luijks en Anna Cornelia Heijnen.

XI-al Johanna Mangelaars, geboren te Wouw op 12 november 1852, overleden aldaar op 12 december 1877, 25 jaar oud, dochter van Jacobus Mangelaars (X-aa) en Antonetta Mens.

Johanna is getrouwd op 26 oktober 1875, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Heijnen (27 jaar oud), geboren te Wouw op 18 juni 1848, zoon van Marijn Heijnen en Joanna de Weert. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Heijnen, geboren te Wouw op 14 november 1877, overleden aldaar op 14 november 1877 5 uur oud.

XI-am Adriaan Mangelaars, arbeider, geboren te Wouw in het jaar 1846, overleden aldaar op 10 maart 1884 bijzonderheden : de datum van overlijden is in feite de datum waarop de overledene dood is bevonden, 38 jaar oud, zoon van Antonius Mangelaars (X-ab) en Anna Maria van den Boom.

Adriaan is getrouwd te Wouw op 7 juni 1872, op 26-jarige leeftijd met Helena van Ginderen (28 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw op 31 mei 1844 onwettig, overleden aldaar op 7 januari 1913, 68 jaar oud, dochter van Johannes Veraert en Adriana van Ginderen.

Helena van Ginderen vermelding in notarieel archief op zaterdag 18 augustus 1894 Wouw. Inhoud akte : veiling van huis c.a. te Roosendaal, ten verzoeke van Franciscus Johannes Leonardus Janssen als gemachtigde van Johannes Mangelaars voor zich en als toeziend voogd, Petrus en Jacoba Mangelaars, Helena van Ginderen, weduwe van Adrianus Mangelaars, voor zich en als moeder-voogdes van Maria Cornelia, Adriana, Antonius, Cornelia, Jacoba en Petrus Mangelaars allen te Wouw en Gabriel Huijps namens zijn echtgenote Petronella Mangelaars te Roosendaal
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Mangelaars, geboren te Wouw op 17 juni 1872.
  Maria is getrouwd te Wouw op 6 juni 1895, op 22-jarige leeftijd met Kornelis de Jong (23 jaar oud), geboren te Steenbergen op 28 januari 1872, zoon van Joanna de Jong.
 2. Adriana Petronella Mangelaars, geboren te Wouw op 3 september 1873, volgt onder XII-v.
 3. Antonius Mangelaars, geboren te Wouw op 22 april 1876, volgt onder XII-w.
 4. Cornelia Mangelaars, geboren op 3 augustus 1878, volgt onder XII-x.
 5. Jacoba Mangelaars, geboren te Wouw op 6 juli 1880.
  Jacoba van Ginderen vermelding in notarieel archief op zaterdag 25 augustus 1894 Wouw. Inhoud akte : finale verkoop van huis c.a. te Roosendaal ten verzoeke van Petrus Mangelaars voor zich en q.q., Johannes Mangelaars, Jacoba Mangelaars, Helena van Ginderen, weduwe van Adrianus Mangelaars te Wouw, Gabriel Huijps te Roosendaal, allen q.q. (zie repertorium nr. 233) aan Cornelis Roecken aldaar wonende voor fl. 800,-.
  Jacoba is getrouwd te Wouw op 18 augustus 1898, op 18-jarige leeftijd met Pieter Jan Verbraak (21 jaar oud), geboren te Steenbergen op 6 mei 1877, zoon van Andries Verbraak en Adriana Cornelia van Meel.
 6. Petrus Mangelaars, geboren te Wouw op 5 oktober 1884.
  Petrus is getrouwd te Wouw op 2 mei 1907, op 22-jarige leeftijd met Maria Sebregts (28 jaar oud), geboren te Wouw op 27 augustus 1878, dochter van Adrianus Sebregts en Cornelia Rommers.

XI-an Pieternella Mangelaars, geboren te Wouw in het jaar 1850, overleden te Roosendaal en Nispen op 14 oktober 1917, 67 jaar oud, dochter van Antonius Mangelaars (X-ab) en Anna Maria van den Boom.

Pieternella is getrouwd te Roosendaal op 16 maart 1870, op 20-jarige leeftijd met Gabriël Huijps (26 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op 20 november 1843, overleden te Roosendaal en Nispen op 11 april 1900 overlijdensoorzaak: phthisis pulmonum, 56 jaar oud, zoon van Cornelis Huijps en Petronella Verbraak.

Gabriel Huijps vermelding in notarieel archief op maandag 15 oktober 1894 Roosendaal. Inhoud akte : royering door Franciscus Johannes Leonardus Janssen te Wouw, voor zich en als lasthebber van Johannes Uijtdewilligen te Diest, ten behoeve van Paulina van Oers, weduwe van Johannes Hijpolitus Verplancke, Antonius Mangelaars, de eerste te Wouw, de laatste te Roosendaal wonende, Adrianus Mangelaars te Wouw en Gabriel Huijps namens zijn echtgenote Pieternella Mangelaars te Roosendaal,
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Huijps, geboren te Roosendaal en Nispen op 11 april 1870, volgt onder XII-y.
 2. Petronella Huijps, geboren te Roosendaal en Nispen op 29 juli 1871, overleden aldaar op 24 augustus 1873, 2 jaar oud.
 3. Cornelis Huijps, geboren te Roosendaal en Nispen op 25 maart 1873, volgt onder XII-z.
 4. Petronella Huijps, geboren te Roosendaal en Nispen op 19 februari 1875, overleden aldaar op 30 maart 1879, 4 jaar oud.
 5. Antonius Huijps, fabrieksarbeider, geboren te Roosendaal en Nispen op 4 juli 1877, wonende te Wouw, overleden aldaar op 24 april 1942, 64 jaar oud.
  Antonius is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 28 mei 1909, op 31-jarige leeftijd met Adriana Hagenaars.
 6. Petrus Huijps, geboren te Roosendaal en Nispen op 10 juli 1879, volgt onder XII-aa.
 7. Johannes Huijps, geboren te Roosendaal en Nispen op 2 december 1880, overleden op 16 februari 1881 overlijdensoorzaak: atrophie, 76 dagen oud.
 8. Adrianus Huijps, geboren te Roosendaal en Nispen op 27 juni 1882, volgt onder XII-ab.
 9. Johannes Jacobus Huijps, geboren te Roosendaal en Nispen op 21 juni 1884, overleden aldaar op 18 september 1884 overlijdensoorzaak: onbekend, marasmus, 89 dagen oud.
 10. Jacobus Huijps, geboren te Roosendaal en Nispen op 18 oktober 1885, overleden aldaar op 14 mei 1886, 208 dagen oud.
 11. Jacobus Huijps, geboren te Roosendaal en Nispen op 13 februari 1887, overleden aldaar op 10 februari 1941, 53 jaar oud.
  Jacobus is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 22 mei 1917, op 30-jarige leeftijd met Maria Johanna Hectors.
 12. Catharina Huijps, geboren te Roosendaal en Nispen op 22 mei 1888.
  Catharina is getrouwd te Wouw op 3 april 1913, op 24-jarige leeftijd met haar neef Antonius Mangelaars, geboren te Wouw op 22 april 1876, volgt onder XII-w.
 13. Antonetta Huijps, geboren te Roosendaal en Nispen op 14 juli 1890, overleden op 17 januari 1891, 187 dagen oud.
 14. Johannes Huijps, arbeider, geboren te Roosendaal en Nispen op 20 november 1891, ongehuwd overleden aldaar op 24 december 1913, 22 jaar oud.
 15. Antonetta Huijps, geboren te Roosendaal en Nispen op 18 augustus 1893, volgt onder XII-ac.
 16. Anna Cornelia Huijps, geboren te Roosendaal en Nispen op 25 december 1895, overleden aldaar op 19 februari 1896, 56 dagen oud.

XI-ao Petrus Mangelaars, arbeider, geboren te Wouw op 2 september 1858, overleden aldaar op 27 april 1934, 75 jaar oud, zoon van Antonius Mangelaars (X-ab) en Anna Maria van den Boom.

Petrus is getrouwd te Roosendaal op 23 november 1885, op 27-jarige leeftijd met Catharina Broos (23 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 7 mei 1862 (RK), dochter van Johannes Broos en Maria Krijntjes. Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Mangelaars, geboren te Wouw op 13 augustus 1887.
 2. Adriana Mangelaars, dienstbode, geboren te Wouw op 13 januari 1892, overleden aldaar op 23 maart 1910, 18 jaar oud.
 3. Petronella Mangelaars, geboren te Wouw op 17 maart 1893.
  Petronella is getrouwd te Wouw op 30 april 1914, op 21-jarige leeftijd met Adrianus Mariën (24 jaar oud), geboren te Wouw op 3 december 1889, zoon van Wilhelmus Mariën en Anna Maria van Bergen.

XI-ap Johannes Mangelaars, landbouwer, geboren te Wouw, zoon van Antonius Mangelaars (X-ab) en Anna Maria van den Boom.

Johannes is getrouwd te Roosendaal op 1 mei 1883 met Paulina de Keijzer, geboren te Wouw, dochter van Hendrik de Keijzer en Catharina Bijsters. Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Mangelaars, geboren te Wouw in het jaar 1891.
  Henricus is getrouwd te Woensdrecht op 3 juli 1917, op 26-jarige leeftijd met Pieternella Belde (21 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 1 oktober 1895 aangifte door: Adriana Theuns, arbeidster, wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 242), dochter van Severinus Belde en Anna Cornelia Bastiaanse.
 2. Antonius Mangelaars, geboren te Wouw op 27 januari 1894.

XI-aq Antonij Bastiaansen, arbeider, geboren te Wouw op 30 december 1843, overleden aldaar op 14 januari 1905, 61 jaar oud, zoon van Antonius Bastiaansen en Anna Maria Raats (X-ac).

Antonij is getrouwd te Wouw op 11 september 1871, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Suijkerbuijk (19 jaar oud), geboren te Wouw op 28 februari 1852, overleden aldaar op 10 april 1934, 82 jaar oud, dochter van Adrianus Suijkerbuijk en Adriana Cornelia Luijsterburgh. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Cornelia Bastiaansen, geboren te Wouw in het jaar 1869.
  Johanna is getrouwd te Bergen op Zoom op 20 juli 1896, op 27-jarige leeftijd met Petrus Buijs (27 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1869, zoon van Arnoldus Buijs en Maria van Sprundel.
 2. Adrianus Bastiaanse, geboren te Wouw op 13 mei 1873.
  Adrianus is getrouwd te Wouw op 30 mei 1902, op 29-jarige leeftijd met Johanna Heijnen (24 jaar oud), geboren te Wouw op 8 mei 1878, dochter van Christianus Heijnen en Geertruida Elisabeth Louisa Stols.
 3. Antonius Bastiaansen, geboren te Wouw op 20 januari 1881.
  Antonius is getrouwd te Wouw op 17 januari 1918, op 36-jarige leeftijd met Johanna Brooijmans (28 jaar oud), geboren te Wouw op 9 februari 1889, dochter van Jacobus Brooijmans en Hendrina van Veldhoven.
 4. Johannes Bastiaanse, geboren te Wouw op 25 juni 1885, volgt onder XII-ad.
 5. Anna Maria Bastiaansen, geboren te Wouw op 3 november 1886.
  Anna is getrouwd te Wouw op 12 januari 1911, op 24-jarige leeftijd met Petrus Johannes Mens (30 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 2 augustus 1880, zoon van Gabriel Mens en Johanna Mens.
 6. Marinus Bastiaanse, geboren te Wouw op 18 september 1888.
  Marinus is getrouwd te Wouw op 28 juni 1917, op 28-jarige leeftijd met Adriana Bastiaanse (24 jaar oud), geboren te Wouw op 9 juni 1893, dochter van Jan Bastiaanse en Adriana van der Heijden.
 7. Cornelis Bastiaanse, geboren te Wouw op 29 september 1890.
  Cornelis is getrouwd te Wouw op 29 juli 1915, op 24-jarige leeftijd met Anna Cornelia Pellis (22 jaar oud), geboren te Wouw op 14 juli 1893, dochter van Jacobus Pellis en Hendrina van der Heijden.
 8. Elisabeth Bastiaansen, geboren te Wouw.
  Elisabeth is getrouwd te Wouw op 1 juni 1922 met Guilielmus Leonardus Elst, geboren te Santvliet (BelgiŽ), zoon van Joannes Baptista Elst en Anna Catharina Tilburghs.

XI-ar Adriana Cornelia Bastiaensen, geboren te Wouw, dochter van Antonius Bastiaansen en Anna Maria Raats (X-ac).

Adriana is getrouwd te Wouw op 7 mei 1869 met Marinus Peeters, geboren te Roosendaal, zoon van Petrus Peeters en Adriana de Beer. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Peeters, geboren te Wouw op 14 februari 1870, volgt onder XII-ae.

XI-as Petronella Johanna Raats, geboren te Roosendaal en Nispen op 10 maart 1862, overleden te Vught op 7 maart 1900 overlijdensoorzaak: niet vermeld, 37 jaar oud, dochter van Johannes Raats (X-ad) en Catharina Stoffelen.

Petronella Johanna Raats vermeld in notarieel archief op maandag 27 september 1886 Roosendaal. Inhoud akte: transport door Catharina Stoffelen, weduwe van Johannes Raats, en Petronella Johanna Raats te Roosendaal aan Antonia Koens, weduwe van Christiaan Vermunt aldaar, van een huis, erf en tuin aldaar, sectie C nrs. 1083 en 1084, voor fl. 3.000,-.
Petronella Johanna Raats vermeld in notarieel archief op dinsdag 1 mei 1900 Vught. Inhoud akte : inventaris van de gemeenschap van goederen bestaan hebbende tussen Jacobus Konings te Roosendaal en zijn te Vught op 7 maart 1900 overleden echtgenote Petronella Johanna Raats en van haar nalatenschap.

Petronella is getrouwd te Roosendaal op 1 juni 1892, op 30-jarige leeftijd met Jacobus Konings, huisknecht, geboren te Petrus Jongeneelen, zoon van Petrus Konings en Johanna van Uden. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Josephus Konings, geboren te Roosendaal en Nispen op 26 mei 1893.
  Petrus is getrouwd te Wouw op 8 februari 1916, op 22-jarige leeftijd met Catharina Cornelia Timmermans (26 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) op 3 maart 1889, dochter van Adrianus Thomas Timmermans en Pieternel Jacoba Maria Bernaards.
 2. Johannes Franciscus Konings, geboren te Roosendaal en Nispen op 30 april 1895, overleden aldaar op 14 mei 1895, 14 dagen oud.
 3. Johannes Antonius Konings, geboren te Roosendaal en Nispen op 12 september 1897, overleden aldaar op 15 september 1897, 3 dagen oud.

XI-at Petrus Antonius Backx, postbeamte, geboren te Roosendaal en Nispen op 15 mei 1847, overleden aldaar op 4 maart 1895 overlijdensoorzaak : onbekend, carcinoma ventriculi, 47 jaar oud, zoon van Jacobus Backx en Adriana Cornelia Raats (X-ae).

Petrus Antonius Backx vermelding in notarieel archief op donderdag 7 november 1907. Inhoud akte : toewijzing door Wilhelmina Veraart te Roosendaal, weduwe van Petrus Antonius Backx, aan Johannes Franciscus Cadot aldaar van een huis c.a. aldaar, secrie D nr. 1161, groot 2.90 are, voor fl. 2.310,-.
Petrus Antonius Backx vermelding in notarieel archief op vrijdag 26 januari 1906. Inhoud akte : hypothecaire obligatie groot fl. 1.100,- ten behoeve van Petrus Verschuren Franciscuszoon te Waspik en ten laste van Wilhelmina Veraart te Roosendaal, weduwe van Petrus Antonius Backx.

Petrus is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 17 oktober 1877, op 30-jarige leeftijd met Wilhelmina Veraart (30 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 5 mei 1847, overleden aldaar op 8 april 1922 overlijdensoorzaak : pneumonie catarrhalis, 74 jaar oud, dochter van Willem van Aart en Johanna Broos.

Wilhelmina Veraart vermeld in notarieel archief op vrijdag 26 januari 1906 Roosendaal. Inhoud akte: hypothecaire obligatie groot fl. 1.100,- ten behoeve van Petrus Verschuren Franciscuszoon te Waspik en ten laste van Wilhelmina Veraart te Roosendaal, weduwe van Petrus Antonius Backx.
Wilhelmina Veraart vermeld in notarieel archief op donderdag 24 oktober 1907 Roosendaal. Inhoud akte: veiling van onroerend goed te Roosendaal voor Wilhelmina Veraart aldaar, weduwe van Petrus Antonius Backx.
Wilhelmina Veraart vermeld in notarieel archief op donderdag 7 november 1907 Roosendaal. Inhoud akte: toewijzing door Wilhelmina Veraart te Roosendaal, weduwe van Petrus Antonius Backx, aan Johannes Franciscus Cadot aldaar van een huis c.a. aldaar, secrie D nr. 1161, groot 2.90 are, voor fl. 2.310,-.
Uit dit huwelijk:
 1. Levenloos Backx, geboren te Roosendaal en Nispen op 13 april 1881, overleden aldaar op 13 april 1881.
 2. Levenloos Backx, geboren te Roosendaal en Nispen op 15 februari 1883, overleden aldaar op 15 februari 1883.
 3. Wilhelmus Johannes Backx, geboren te Roosendaal en Nispen op 5 juli 1884, overleden aldaar op 5 oktober 1884, 92 dagen oud.
 4. Jacobus Cornelis Maria Backx, geboren te Roosendaal en Nispen op 25 maart 1886, overleden aldaar op 9 augustus 1886, 137 dagen oud.

XI-au Elizabeth Potters, geboren te Steenbergen in het jaar 1850, overleden te Wouw op 28 juli 1904, 54 jaar oud, dochter van Jan Janszoon Potters en Petronilla van Bavel (X-af).

Elizabeth is getrouwd te Steenbergen op 21 mei 1878, op 28-jarige leeftijd met Jacobus de Greef (31 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 5 maart 1847, overleden te Wouw op 9 juli 1930, 83 jaar oud, zoon van Paulus de Greef en Joanna Kerstens (X-ew). Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Johanna Maria de Greef, geboren te Wouw op 4 mei 1889.
 2. Johanna Maria de Greef, geboren te Wouw op 22 september 1890, overleden aldaar op 5 oktober 1890, 13 dagen oud.

XI-av Pieter Jan Potters, landbouwer, geboren te Steenbergen op 27 december 1856, overleden te Wouw op 19 augustus 1930, 73 jaar oud, zoon van Jan Janszoon Potters en Petronilla van Bavel (X-af).

Pieter is getrouwd te Wouw op 12 mei 1885, op 28-jarige leeftijd met Adriana Maria Dekkers (28 jaar oud), geboren te Wouw op 14 november 1856, overleden aldaar op 21 februari 1945, 88 jaar oud, dochter van Adriaan Dekkers en Johanna Dekkers. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Adrianus Potters, geboren te Wouw op 24 augustus 1886.
 2. Adrianus Johannes Potters, geboren te Wouw op 26 mei 1888, overleden aldaar op 28 mei 1888, 2 dagen oud.
 3. Adrianus Marinus Potters, geboren te Wouw op 14 juli 1890.
 4. Jacobus Johannes Potters, geboren te Wouw op 20 oktober 1891, overleden aldaar op 27 oktober 1891, 7 dagen oud.
 5. Petronella Johanna Elisabeth Potters, geboren te Wouw op 16 juni 1893.
  Petronella is getrouwd te Wouw op 4 oktober 1921, op 28-jarige leeftijd met Petrus Jacobus van Bavel (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 5 april 1892, overleden te Wouw op 15 juli 1950, 58 jaar oud, zoon van Kornelis van Bavel en Wilhelmina Cornelia Looijen.
 6. Jacobus Johannes Potters, geboren te Wouw in augustus 1900, overleden aldaar op 16 oktober 1900, 2 maanden oud.

XI-aw Adriana Cornelia Potters, geboren te Steenbergen op 5 april 1866, overleden te Wouw op 17 december 1943, 77 jaar oud, dochter van Jan Janszoon Potters en Petronilla van Bavel (X-af).

Adriana is getrouwd te Steenbergen op 10 mei 1892, op 26-jarige leeftijd met Adrianus Mouwen (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw in het jaar 1868, overleden aldaar op 4 april 1938, 70 jaar oud, zoon van Johannes Mouwen en Adriana Cornelia Vos (X-fo). Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Cornelia Maria Mouwen, geboren te Roosendaal en Nispen op 9 maart 1895, overleden te Wouw op 22 augustus 1936, 41 jaar oud.
  Petronella was gehuwd met Cornelis Jacobus Aarden.
 2. Cornelia Elisabeth Maria Mouwen, geboren te Roosendaal en Nispen op 19 september 1896.
 3. Johannes Marinus Adrianus Mouwen, geboren te Roosendaal en Nispen op 26 juli 1899.
 4. Elisabeth Maria Wilhelmina Mouwen, geboren te Roosendaal en Nispen op 18 augustus 1900.
 5. Antonius Marinus Mouwen, geboren te Roosendaal en Nispen na februari 1906, overleden aldaar op 19 mei 1907, hoogstens 1 jaar oud.

XI-ax Johanna Adriana Lazeroms, dienstmeid, geboren te Roosendaal op 3 december 1872, wonende te Breda, te Oudenbosch en te Hoeven, overleden te Wouw op 27 april 1947, 74 jaar oud, dochter van Petrus Arnoldus Lazerums en Joanna Strijers (X-ag).

Johanna is getrouwd te Wouw op 17 mei 1892, op 19-jarige leeftijd met Marijnus Johannes de Greef (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op 26 mei 1860, overleden te Wouw op 2 februari 1947, 86 jaar oud, zoon van Paulus de Greef en Joanna Kerstens (X-ew). Uit dit huwelijk:

 1. Paulus Petrus Johannes de Greef, geboren te Roosendaal op 31 mei 1896, volgt onder XII-af.
 2. Johanna Anna Maria Jacoba de Greef, geboren te Roosendaal op 18 juli 1901 (RK), wonende aldaar, overleden te Roosendaal en Nispen op 6 maart 1950 in huize Charitas, 48 jaar oud.
  Johanna is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 22 september 1925, op 24-jarige leeftijd met Johannes Franciscus Doggen (30 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw op 3 september 1895, wonende aldaar, zoon van Arnoldus Doggen (X-fj) en Maria Elisabeth Nelen.

XI-ay Adriana Cornelia Barrevoets, geboren te Wouw op 16 april 1844, dochter van Cornelius Barrevoets en Anna Cornelia de Bakker (X-ah).

Adriana is getrouwd te Wouw op 27 december 1871, op 27-jarige leeftijd met Jacobus Groffen (46 jaar oud), geboren te Heerle (NB) op 23 oktober 1825, zoon van Adrianus Groffen en Johanna Eskens.
Jacobus is eerder getrouwd te Steenbergen op 12 mei 1865, op 39-jarige leeftijd met Johanna Martina Martens (37 jaar oud), geboren te Halsteren op 29 augustus 1827 (doopgetuigen waren Antonie Mens en Adriaan Martens), wonende te Halsteren (aan de Leegkant), overleden te Bergen op Zoom op 1 september 1871, 44 jaar oud, dochter van Antonij Martens en Catharina Timmermans. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Cornelis Groffen, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1873, wonende te Wouw, overleden te Roosendaal en Nispen op 21 september 1943, 70 jaar oud.
  Jan is getrouwd te Roosendaal op 8 mei 1911, op 38-jarige leeftijd met Johanna Maria Hagenaars (36 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 27 februari 1875, dochter van Adrianus Hagenaars en Anna Maria Greefs.
 2. Louis Johannes Groffen, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1875.
  Louis is getrouwd te Steenbergen op 13 mei 1898, op 23-jarige leeftijd met Anna Cornelia Aarts (18 jaar oud), geboren te Steenbergen op 27 oktober 1879, dochter van Adriaan Kornelis Aarts en Anna Catharina Geers.
 3. Joanna Catharina Groffen, geboren in het jaar 1877, overleden te Roosendaal en Nispen op 24 april 1944, 67 jaar oud.
  Joanna is getrouwd te Bergen op Zoom op 14 november 1910, op 33-jarige leeftijd met Adrianus Franciscus Looijen (37 jaar oud), landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op 17 september 1873, overleden te Wouw op 29 november 1945, 72 jaar oud, zoon van Johannes Looijen en Agatha Kerstens.
  Adrianus Franciscus Looijen vermeld in notarieel archief op zaterdag 4 februari 1882 Roosendaal. Inhoud akte: inventaris ten verzoeke van Johannes en Petronella Kerstens beiden te Roosendaal, Cornelis de Bruijn te Roosendaal gehuwd met Cornelia Kerstens, voor zich en als gemachtigde van Maria Kerstens weduwe van Marijn de Bruijn te Roosendaal, Marijn van Tiggelen gehuwd met Maria Kerstens aldaar, Adriana Kerstens te Wouw, Johanna Kerstens te Roosendaal, Johannes Hermus te Steenbergen gehuwd met Petronella Kerstens, Adrianus Kerstens te Wouw, Petrus Kerstens te Roosendaal en Johannes Kerstens aldaar, Theodorus van Doormaal te Roosendaal gehuwd met Johanna Kerstens voor zich en als toeziend voogd over na te noemen minderjarigen en als gevolmachtigde van Cornelis van Doormaal te Steenbergen gehuwd met Maria Kerstens en van Petrus Looijen te Roosendaal als voogd over de minderjarige Adriana Cornelia, Petrus Adrianus en Adrianus Franciscus Looijen, Marinus Vreugde te Roosendaal, gehuwd met Maria Frederica Kerstens, voor zich en als gemachtigde van Anna Cornelia Kerstens te Roosendaal, Cornelis Vrolijk aldaar gehuwd met Antoinette Kerstens, Henriette Kerstens te 's-Gravenhage, Adriana Frederica Kerstens aldaar, Adrianus Petrus Kerstens te Brussel en Cornelis Kerstens te Hoogerheide, Marijn Vergouwen te Roosendaal gehuwd met Anna Maria Kerstens, van de nalatenschap van wijlen Anna Kerstens, overleden te Roosendaal op 11 oktober 1881.
  Adrianus Franciscus Looijen vermeld in notarieel archief op dinsdag 9 juli 1912 Roosendaal. Inhoud akte: hypothecaire obligatie groot fl. 1.000,- ten behoeve van Gregorius Dekkers te Roosendaal en ten laste van Adrianus Franciscus Looijen aldaar.
 4. Antonius Groffen, geboren te Bergen op Zoom op 13 april 1882.
  Antonius is getrouwd te Wouw op 3 augustus 1911, op 29-jarige leeftijd met Maria Cornelia Mariën (24 jaar oud), geboren te Wouw op 31 januari 1887, dochter van Petrus Mariën en Johanna Cornelia Mangelaars.
 5. Maria Cornelia Groffen, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1884, volgt onder XII-ag.
 6. Petrus Johannes Groffen, geboren te Bergen op Zoom op 3 juni 1886, volgt onder XII-ah.

XI-az Elisabeth Barrevoets, geboren te Wouw op 17 december 1852, overleden aldaar op 1 augustus 1915, 62 jaar oud, dochter van Cornelius Barrevoets en Anna Cornelia de Bakker (X-ah).

Elisabeth is getrouwd te Wouw op 2 mei 1889, op 36-jarige leeftijd met Adriaan Nelen (35 jaar oud), geboren te Wouw op 14 maart 1854, overleden aldaar op 10 april 1938, 84 jaar oud, zoon van Adrianus Nelen en Maria Catharina Backx. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Cornelis Nelen, geboren te Wouw op 12 maart 1890, volgt onder XII-ai.

XI-ba Cornelis de Bakker, smid, geboren te Roosendaal en Nispen op 10 januari 1853, overleden aldaar op 28 september 1941, 88 jaar oud, zoon van Johannes de Bakker (X-ai) en Anna Cornelia Brouwers.

Cornelis de Bakker vermelding in notarieel archief op zaterdag 8 februari 1890 Roosendaal. Inhoud akte: scheiding tussen Petrus Dionisius Greefs, Johannes Baptist Hectors gehuwd met Johanna Greefs, Johannes Noldus, Franciscus, Maria, Josina, Christiaan en Johannes Raats, Johanna Loos weduwe van Gerardus Gommeren, voor zich en als moeder-voogdes over Johanna Bernardina, Marinus Adrianus, Cornelis en Bernardina, allen te Roosendaal, Jacobus Kerstens gehuwd met Maria Loos te Wouw, Marinus, Anna Cornelia en Petrus Loos, Jacoba Krijntjes weduwe van Marijn Mies, als moeder-voogdes over Franciscus Henricus en Johannes Mies; Adrianus, Cornelis, Marijnus, Johannes en Maria Mies, Cornelis de Bakker gehuwd met Elisabeth Mies, en Anna Catharina Mies, allen te Roosendaal, van de gemeenschap bestaan hebbende tussen Henricus Greefs en Cornelia Mies, en van hun nalatenschappen.

Cornelis de Bakker vermelding in notarieel archief op dinsdag 24 mei 1904 Nispen. Inhoud akte: toestemming tot doorhaling van hypothecaire inschrijvingen door Petrus Godefridus Wilhelmus Mol te Zevenbergen, als gemachtigde van 1. Victor Hubert Désiré de Caritat de Peruzzis te Roosendaal, 2. Cornelis de Bakker te Nispen, gehuwd met Elisabeth Mies, 3. Antonius Bartelen te Nispen, gehuwd met Anna Maria Mies.

Cornelis is getrouwd te Roosendaal op 14 oktober 1884, op 31-jarige leeftijd met Elisabeth Maria Mies (29 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 7 december 1854, overleden aldaar op 21 augustus 1950, 95 jaar oud, dochter van Marijn Josephus Mies en Jacoba Krijntjes. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Marinus de Bakker, geboren te Roosendaal en Nispen op 7 april 1886, overleden aldaar op 22 april 1911 overlijdensoorzaak : epilepsie, 25 jaar oud.
 2. Maria Cornelia de Bakker, geboren te Roosendaal en Nispen op 8 mei 1887.
  Maria is getrouwd te Roosendaal op 26 juni 1911, op 24-jarige leeftijd met Marinus Johannes Mens (33 jaar oud), geboren te Wouw op 20 februari 1878, zoon van Cornelis Mens (XI-o) en Willemijna van Eekelen.
 3. Marinus Josephus de Bakker, geboren te Roosendaal en Nispen op 22 juli 1888, overleden aldaar op 13 februari 1889, 206 dagen oud.
 4. Marinus Johannes de Bakker, geboren te Roosendaal en Nispen op 21 juli 1890.
 5. Jacoba Maria de Bakker, geboren te Roosendaal en Nispen op 2 april 1892, overleden aldaar op 12 januari 1893, 285 dagen oud.
 6. Jacoba Elisabeth de Bakker, geboren te Roosendaal en Nispen op 7 oktober 1894.
  Jacoba is getrouwd te Roosendaal op 25 september 1917, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Johan Matthijssen, geboren te Rijsbergen, zoon van Johannes Matthijssen en Louisa de Meijer.

XI-bb Johannes Schoonen, landbouwer, geboren te Wouw op 6 februari 1837, zoon van Servatius Schoonen en Joanna van Beethoven (X-aj).

Johannes is getrouwd te Wouw op 3 september 1866, op 29-jarige leeftijd met Catharina Dekkers (27 jaar oud), geboren te Wouw op 19 februari 1839, dochter van Adrianus Dekkers en Petronella Suijkerbuijk. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elisabeth Schoonen, geboren te Bergen op Zoom op 20 juni 1867 (doopgetuigen waren Adrianus Cornelis Timmermans en Leonardus Elst), wonende te Bergen op Zoom (in de Poorterij K 169).
 2. Adrianus Schoonen, geboren te Bergen op Zoom op 22 oktober 1868 (doopgetuigen waren Jacobus Kerstens en Johannes Franciscus Somers), wonende te Bergen op Zoom (in de Poorterij K 169).
 3. Gerardus Schoonen, geboren te Bergen op Zoom op 10 januari 1870 (doopgetuigen waren Pieter Hendrik Adolf van der Plaat en Jacob de Vos), wonende te Bergen op Zoom (in de Poorterij K 169), overleden in het jaar 1870.
 4. Adriana Cornelia Schoonen, geboren te Bergen op Zoom op 10 januari 1870 (doopgetuigen waren Pieter Hendrik Adolf van der Plaat en Jacob de Vos), wonende te Bergen op Zoom (in de Poorterij K 169), overleden in het jaar 1870.
 5. Adriana Cornelia Schoonen, geboren te Bergen op Zoom op 11 mei 1871 (doopgetuigen waren Johannes Baptist Trimbos en Jacob de Vos), wonende te Bergen op Zoom (in de Poorterij K 169).
  Adriana is getrouwd te Bergen op Zoom op 23 april 1894, op 22-jarige leeftijd met Franciscus Hommel (29 jaar oud), geboren te Oud-Vossemeer op 4 december 1864, zoon van Jacobus Hommel en Maria Catharina de Leeuw.
 6. Franciscus Schoonen, geboren te Bergen op Zoom op 6 februari 1875 (doopgetuigen waren Cornelis Johannes Pilaar en Ludovicus Pirée), wonende te Bergen op Zoom (in de Poorterij K 169).
 7. Gerardus Schoonen, geboren te Bergen op Zoom op 26 juli 1876 (doopgetuigen waren Johannes Baptist La Fors en Willem Theodorus Smout), wonende te Bergen op Zoom (in de Poorterij K 169).
 8. Simon Johannes Henricus Schoonen, geboren te Bergen op Zoom op 26 augustus 1879 (doopgetuigen waren Adrianus Bogers en Marinus Steketee), wonende te Bergen op Zoom (in de Poorterij K 169).
 9. Petronella Catharina Maria Schoonen, geboren te Bergen op Zoom op 17 augustus 1881 (doopgetuigen waren Adrianus Bogers en Johannes Brouwer), wonende te Bergen op Zoom (in de Poorterij K 169).

XI-bc Wilhelmus Schoonen, landbouwer, geboren te Wouw op 28 januari 1853, zoon van Servatius Schoonen en Joanna van Beethoven (X-aj).

Wilhelmus is getrouwd te Wouw op 7 juli 1880, op 27-jarige leeftijd met Elisabeth van den Boom (27 jaar oud), landbouwster, geboren te Wouw op 1 april 1853, overleden aldaar op 6 april 1910, 57 jaar oud, dochter van Adriaan van den Boom en Catharina van Bavel. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Schoonen, geboren te Wouw op 12 september 1881, overleden aldaar op 12 september 1881.
 2. Adrianus Servaas Schoonen, geboren te Wouw op 12 augustus 1883, overleden aldaar op 24 juli 1889, 5 jaar oud.

XI-bd Franciscus Smits, smid, geboren te Wouw op 30 oktober 1856, overleden te Roosendaal en Nispen op 27 november 1938 overlijdensoorzaak: apoplexie, 82 jaar oud, zoon van Pieter Smits en Maria Elisabeth van Beethoven (X-ak).

hinderwetvergunning in 1890 Roosendaal en Nispen verleend aan: Franciscus Smits in 1890. 1909: hinderwetvergunning voor smederij, locatie Kalsdonksestraat

Franciscus is getrouwd te Wouw op 11 september 1890, op 33-jarige leeftijd met Petronella van Oers (32 jaar oud), geboren te Wouw op 31 december 1857, overleden te Roosendaal op 16 augustus 1938, 80 jaar oud, dochter van Sebastianus van Oers en Cornelia van Meel. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Sebastianus Smits, industrieel, geboren te Roosendaal en Nispen op 16 september 1891, overleden aldaar op 30 november 1952, 61 jaar oud.
  Petrus was gehuwd met Dimphna Adriana van Kalmthout, geboren te Oud Gastel op 23 september 1891, overleden te Roosendaal in het jaar 1981, 90 jaar oud, dochter van Marijn van Kalmthout en Adriana van Overveld.
 2. Johannes Adrianus Smits, geboren te Roosendaal en Nispen op 15 juni 1893, overleden aldaar op 26 juni 1893, 11 dagen oud.
 3. Sebastianus Cornelis Smits, geboren te Roosendaal en Nispen op 15 juni 1893, overleden aldaar op 16 juni 1893, 1 dag oud.
 4. Cornelia Elisabeth Smits, geboren te Roosendaal en Nispen op 27 december 1894.
 5. Levenloos Smits, geboren te Roosendaal en Nispen op 4 mei 1897, overleden aldaar op 4 mei 1897.

XI-be Josephus Raaijmakers, herbergier, geboren te Wouw op 22 september 1846, overleden aldaar op 24 februari 1936, 89 jaar oud, zoon van Adriaan Raaijmakers en Wilhelmina Catharina van Beethoven (X-al).

Josephus is getrouwd te Wouw op 13 februari 1878, op 31-jarige leeftijd met Petronella van Eekelen (21 jaar oud), geboren te Roosendaal op 21 mei 1856, overleden te Wouw op 6 april 1906, 49 jaar oud, dochter van Marijn van Eekelen en Anna Maria Goossens. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Raaijmakers, geboren te Wouw op 27 december 1878, overleden aldaar op 12 maart 1880, 1 jaar oud.
 2. Wilhelmina Raaijmakers, geboren te Wouw op 26 januari 1880.
  Wilhelmina is getrouwd te Tilburg op 8 augustus 1906, op 26-jarige leeftijd met Pieter Jannis de Blaeij, geboren te IJzendijke, zoon van Willem de Blaeij en Elisabeth Leenhouts.
 3. Petrus Raaijmakers, geboren te Wouw op 19 januari 1881, overleden aldaar op 9 december 1886, 5 jaar oud.
 4. Maria Adriana Raaijmakers, geboren te Wouw op 10 februari 1882, overleden aldaar op 28 augustus 1882, 199 dagen oud.
 5. Maria Raaijmakers, geboren te Wouw op 18 januari 1883.
  Maria is getrouwd te Bergen op Zoom op 20 juni 1902, op 19-jarige leeftijd met Petrus Vriens (23 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1879, zoon van Gerardus Vriens en Petronella Meeuwis.
 6. Adriana Cornelia Raaijmakers, geboren te Wouw op 12 januari 1884.
 7. Adrianus Cornelis Raaijmakers, geboren te Wouw op 20 december 1884, overleden aldaar op 14 mei 1885, 145 dagen oud.
 8. Christina Raaijmakers, geboren te Wouw op 7 mei 1886.
 9. Johanna Raaijmakers, geboren te Wouw op 13 december 1887.
  Johanna is getrouwd te Wouw op 6 oktober 1921, op 33-jarige leeftijd met Johannes van Meer, geboren te Wouw, zoon van Loenardus van Meer en Johanna Koevoets.
 10. Petrus Marinus Raaijmakers, geboren te Wouw op 22 februari 1889.
 11. Wilhelmina Catharina Raaijmakers, geboren te Wouw op 14 maart 1890.
  Wilhelmina is getrouwd te Wouw op 20 juli 1911, op 21-jarige leeftijd met Adriaan Suijkerbuijk (28 jaar oud), geboren te Steenbergen op 29 maart 1883, zoon van Hubertus Joannes Suijkerbuijk en Catharina van den Eijnden.
 12. Adrianus Johannes Raaijmakers, geboren te Wouw op 7 april 1891, overleden voor 21 februari 1978, hoogstens 86 jaar oud.
  Adrianus is getrouwd te Wouw op 8 mei 1918, op 27-jarige leeftijd met Antonetta Huijps, geboren te Roosendaal en Nispen op 18 augustus 1893, volgt onder XII-ac.
 13. Levenloos Raaijmakers, geboren te Wouw op 14 februari 1892, overleden aldaar op 14 februari 1892.
 14. Petrus Raaijmakers, geboren te Wouw op 4 januari 1893, overleden aldaar op 24 januari 1893, 20 dagen oud.
 15. Johannes Raaijmakers, geboren te Wouw in het jaar 1894.
  Johannes is getrouwd te Bergen op Zoom op 4 februari 1915, op 21-jarige leeftijd met Anna Maria Vriens (21 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1894, dochter van Francis Vriens en Anna Maria van Eekelen.
 16. Jacoba Raaijmakers, geboren te Wouw op 10 februari 1895, volgt onder XII-aj.
 17. Petrus Cornelis Raaijmakers, geboren te Wouw in december 1896, overleden aldaar op 6 februari 1897, 2 maanden oud.

XI-bf Jan Hellemons, arbeider, geboren te Steenbergen op 17 mei 1843, zoon van Martinus Helmons en Maria Catharina van Bavel (X-am).

Jan is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 26 april 1872, op 28-jarige leeftijd met Joanna Maria Kats (25 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 18 oktober 1846, dochter van Jan Kats en Petronilla Schetters. Uit dit huwelijk:

 1. Petronilla Hellemons, geboren te Steenbergen op 25 februari 1873.
 2. Maria Hellemons, geboren te Steenbergen op 21 september 1874, overleden te Nieuw-Vossemeer op 18 maart 1920, 45 jaar oud.
  Maria is getrouwd te Steenbergen op 1 september 1899, op 24-jarige leeftijd met Willem van Schilt (28 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1871, zoon van Pieter Antonij van Schilt en Maria Catharina Schenk.
 3. Petronilla Cornelia Hellemons, geboren te Steenbergen op 5 november 1875.
  Petronilla is getrouwd te Steenbergen op 18 mei 1900, op 24-jarige leeftijd met Adriaan Besters (24 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1876, zoon van Cornelis Besters en Antonia de Wit.
 4. Martien Hellemons, geboren te Steenbergen op 28 juli 1877.
 5. Margaretha Hellemons, geboren te Steenbergen op 22 maart 1880.
 6. Joanna Hellemons, geboren te Steenbergen op 24 april 1881.
 7. Jan Hellemons, geboren te Steenbergen op 4 november 1883.
  Jan is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 5 mei 1905, op 21-jarige leeftijd met Dingena Bernaards (23 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1882, dochter van Johannes Bernaards en Johanna van Oorschot.
 8. Cornelia Margaretha Hellemons, geboren te Steenbergen op 1 juni 1886.
 9. Mathilda Catharina Hellemons, geboren te Steenbergen op 1 juni 1886.
 10. Antonie Hellemons, geboren te Steenbergen op 2 augustus 1887.
 11. Martien Hellemons, geboren te Steenbergen op 14 maart 1889.
  Martien is getrouwd te Steenbergen op 10 oktober 1913, op 24-jarige leeftijd met Francisca Catharina van Meer (25 jaar oud), geboren te Steenbergen op 21 maart 1888, dochter van Adriaan Jan van Meer en Maria Anna Oerlemans.

XI-bg Antonij Hellemons, arbeider, geboren op 5 november 1845, zoon van Martinus Helmons en Maria Catharina van Bavel (X-am).

Antonij is getrouwd te Steenbergen op 5 januari 1870, op 24-jarige leeftijd met Catharina van Geel (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1845, dochter van Gerard van Geel en Barbara Nagelkerken. Uit dit huwelijk:

 1. Barbara Hellemons, geboren te Nieuw-Vossemeer op 6 oktober 1870.
  Barbara is getrouwd te Steenbergen op 25 september 1896, op 25-jarige leeftijd met Adrianus van Meer (31 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1865, zoon van Theodorus van Meer en Catharina van Loon.
 2. Martien Hellemons, geboren te Steenbergen op 30 oktober 1871.
  Martien is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 5 februari 1897, op 25-jarige leeftijd met Cornelia Meeus (24 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1873, dochter van Adriaan Meeus en Laurina Denissen.
 3. Maria Hellemons, geboren te Steenbergen op 17 november 1873.
  Maria is getrouwd te Steenbergen op 18 januari 1895, op 21-jarige leeftijd met Peter Bastiaanse (24 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen in het jaar 1871, zoon van Johannes Bastiaanse en Francisca Wiercx.
 4. Petronilla Hellemons, geboren te Steenbergen op 30 september 1875.
  Petronilla is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 7 september 1894, op 18-jarige leeftijd met Marijn Suijkerbuijk (29 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1865, zoon van Jan Suijkerbuijck en Cornelia Verdult.
 5. Joanna Hellemons, geboren te Steenbergen op 10 november 1878.
  Joanna is getrouwd te Steenbergen op 25 mei 1906, op 27-jarige leeftijd met Marijn van Overveld (27 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1879, zoon van Jan van Overvelt en Helena de Kok.

XI-bh Joanna Hellemons, arbeidster, geboren te Steenbergen op 6 december 1849, dochter van Martinus Helmons en Maria Catharina van Bavel (X-am).

Joanna is getrouwd te Steenbergen op 6 april 1877, op 27-jarige leeftijd met Gerardus Perdaems (31 jaar oud), landbouwer, koopman en commissionair, geboren te Nieuw-Vossemeer op 27 oktober 1845, zoon van Martinus Perdaems en Johanna Slootmans. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer op 24 mei 1877.
 2. Johanna Cornelia Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer op 24 mei 1877.
 3. Martinus Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer op 8 mei 1878.
 4. Martinus Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer op 14 juni 1879, volgt onder XII-ak.
 5. Johannes Marinus Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer op 9 september 1880.
 6. Marinus Henricus Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer op 18 juli 1882.
  Marinus is getrouwd te Geertruidenberg op 30 oktober 1911, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Tak, geboren te Geertruidenberg, dochter van Johannes Tak en Agnes Broeders.
 7. Petrus Cornelis Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer op 11 oktober 1884.
 8. Henrikus Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer op 22 december 1886.
 9. Antonius Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer op 17 januari 1888.
  Antonius is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 19 mei 1911, op 23-jarige leeftijd met Petronella Schijvenaars (22 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1889, dochter van Jan Sebastiaan Schijvenaars en Elizabeth Winkels.
 10. Theodorus Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer op 13 januari 1889.
 11. Johanna Maria Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer op 28 april 1890.

XI-bi Petrus Johannes Hellemons, arbeider, geboren te Steenbergen op 29 oktober 1853, overleden aldaar op 3 juni 1914, 60 jaar oud, zoon van Martinus Helmons en Maria Catharina van Bavel (X-am).

Petrus is getrouwd te Steenbergen op 27 juni 1902 (getuigen waren Willem Marcelis de Vos, Frans Pieter Bogers, Arnold Adrinaus Donkers en Willem Antony Bogers), op 48-jarige leeftijd met Elizabeth Vriens (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op 14 september 1874, dochter van Adriaan Vriens en Elisabeth Nefs.
Elizabeth is later getrouwd te Steenbergen op 5 mei 1916, op 41-jarige leeftijd met Jan Kijzers (44 jaar oud), geboren te Halsteren op 9 september 1871, zoon van Arnoldus Kijzers en Martina Hermans. Jan was weduwnaar van Anna Cornelia Elzakker. Uit dit huwelijk:

 1. Martinus Adrianus Hellemons, geboren te Steenbergen op 29 december 1903, volgt onder XII-al.

XI-bj Margaretha Hellemons, geboren te Steenbergen op 26 maart 1858, dochter van Martinus Helmons en Maria Catharina van Bavel (X-am).

Margaretha is getrouwd te Steenbergen op 11 april 1884, op 26-jarige leeftijd met Theodorus Cornelis van Loenhout (22 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op 28 januari 1862, zoon van Adriaan Jozef van Loenhout en Maria Catharina Bosters.
Theodorus is later getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 15 juli 1910, op 48-jarige leeftijd met Joanna Jacoba Verbraak (49 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1861, dochter van Andries Verbraak en Adriana Cornelia van Meel. Joanna is eerder getrouwd te Steenbergen op 6 mei 1887, op 26-jarige leeftijd met Adriaan Heijnen (33 jaar oud), geboren te Steenbergen op 13 maart 1854, zoon van Johannes Heijnen en Joanna de Mooij. Uit dit huwelijk:

 1. Martien van Loenhout, geboren te Steenbergen in het jaar 1886.
  Martien is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 23 juni 1916, op 30-jarige leeftijd met Cornelia Nuijts (27 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1889, dochter van Willem Nuijts en Anna Maria Bosters.
 2. Maria Cornelia van Loenhout, geboren te Steenbergen in het jaar 1894.
  Maria is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 14 september 1917, op 23-jarige leeftijd met Adrianus Hendricus IJzermans (23 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1894, zoon van Antonius Theodorus IJzermans en Johanna van Gurp.

XI-bk Johanna Cornelia van Eekelen, geboren te Wouw op 29 januari 1843, dochter van Jacobus van Eekelen (X-ap) en Johanna Adriana Hartmans.

Johanna is getrouwd te Bergen op Zoom op 8 februari 1877, op 34-jarige leeftijd met Marijn Eijsermans (37 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op 11 april 1839, zoon van Gerardus Eijsermans en Jacoba van den Bergh.
Marijn is eerder getrouwd te Halsteren op 11 november 1864, op 25-jarige leeftijd met Petronella van Geel (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1843, dochter van Johannis van Geel en Petronella Jochems. Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Maria Eijsermans, geboren te Bergen op Zoom op 2 november 1877, wonende te Bergen op Zoom (Potterstraat I 132).
  Franciscus is getrouwd te Bergen op Zoom op 15 oktober 1908, op 30-jarige leeftijd met Antonetta Hopmans (35 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 23 november 1872, overleden aldaar op 30 december 1909, 37 jaar oud, dochter van Johannes Baptist Hopmans en Johanna Catharina van de Watering.
  Antonetta is eerder getrouwd te Bergen op Zoom op 11 december 1890, op 18-jarige leeftijd met Adrianus van Pul (28 jaar oud), geboren te Wouw op 14 mei 1862, overleden te Bergen op Zoom op 28 november 1907, 45 jaar oud, zoon van Pieter Jan van Pul en Anna Cornelia Michielsen.
 2. Johanna Eijsermans, geboren te Bergen op Zoom op 26 juli 1879 aangifte door: Anna Carolina Stenten, verloskundige, volgt onder XII-am.

XI-bl Wilhelmina van Eekelen, geboren te Wouw op 13 december 1869, dochter van Cornelis van Eekelen (X-ar) en Adriana Maria Raaijmakers.

Wilhelmina is getrouwd op 12 mei 1898, op 28-jarige leeftijd met Franciscus van Wesenbeeck (28 jaar oud), steenbakker, geboren in het jaar 1870. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes van Wesenbeeck, geboren te Wouw op 13 maart 1899.
 2. Adriana Maria van Wesenbeeck, geboren te Wouw op 4 juli 1900, overleden aldaar op 1 november 1900, 120 dagen oud.
 3. Elisabeth Cornelia van Wesenbeeck, geboren te Wouw op 1 september 1902, overleden aldaar op 8 oktober 1906, 4 jaar oud.
 4. Cornelius Adrianus van Wesenbeeck, geboren in juli 1908, overleden te Wouw op 2 december 1909, 1 jaar oud.

XI-bm Petrus Johannes van Eekelen, timmerman, geboren te Wouw op 30 maart 1876, overleden aldaar op 19 mei 1909, 33 jaar oud, zoon van Cornelis van Eekelen (X-ar) en Adriana Maria Raaijmakers.

Petrus is getrouwd te Wouw op 14 juli 1904, op 28-jarige leeftijd met Adriana Wijnen (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op 15 februari 1877, dochter van Cornelis Wijnen en Jacoba Cornelia van Zundert.
Adriana is later getrouwd te Wouw op 14 juni 1911, op 34-jarige leeftijd met Franciscus Ludovikus Buijs (37 jaar oud), geboren te Woensdrecht op 16 januari 1874, zoon van Cornelis Buijs en Isabella Musters. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Christianus van Eekelen, geboren te Wouw op 1 oktober 1904, overleden aldaar op 16 januari 1905, 107 dagen oud.
 2. Maria Cornelia van Eekelen, geboren te Wouw op 28 januari 1907, overleden aldaar op 28 maart 1908, 1 jaar oud.
 3. Cornelis Franciscus van Eekelen, geboren te Wouw op 27 februari 1908, overleden aldaar op 29 juli 1908, 153 dagen oud.
 4. Adriana Anna Maria van Eekelen, geboren te Wouw in het jaar 1909, overleden aldaar op 27 juni 1930, 21 jaar oud.

XI-bn Josephus Jacobus van Eekelen, timmerman, geboren te Wouw op 24 januari 1878, overleden aldaar op 19 januari 1947, 68 jaar oud, zoon van Cornelis van Eekelen (X-ar) en Adriana Maria Raaijmakers.

Josephus is getrouwd te Huijbergen op 6 mei 1903, op 25-jarige leeftijd met Aloijsa Elisabeth Somers (23 jaar oud), geboren te Huijbergen op 1 juni 1879 (doopgetuigen waren Adrianus van Agtmaal en Jozephus van Mechelen), overleden te Wouw op 23 december 1966, 87 jaar oud, dochter van Wilhelmus Frederik Somers en Elisabeth van Meel. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Wilhelmus van Eekelen, geboren te Heerle (NB) in augustus 1903, overleden aldaar op 28 februari 1905, 1 jaar oud.
 2. Wilhelmus Adrianus van Eekelen, geboren te Wouw op 25 augustus 1904, volgt onder XII-an.
 3. Elisa Cornelia van Eekelen, geboren te Wouw op 15 november 1905, overleden aldaar op 7 januari 1906, 53 dagen oud.
 4. Johanna Maria van Eekelen, geboren te Wouw op 24 maart 1907, overleden aldaar op 15 mei 1909, 2 jaar oud.
 5. Cornelis Franciscus van Eekelen, geboren te Wouw op 24 mei 1908, volgt onder XII-ao.
 6. Petrus Josephus van Eekelen, geboren te Wouw op 18 juni 1909, overleden aldaar op 11 juli 1909, 23 dagen oud.
 7. Adriana Maria van Eekelen, geboren te Heerle (NB) op 27 april 1911, volgt onder XII-ap.
 8. Cornelia Catharina van Eekelen, geboren te Heerle (NB) op 15 mei 1912, overleden te Bergen op Zoom op 23 maart 1996, 83 jaar oud.
  Cornelia is getrouwd te Wouw op 11 juli 1938, op 26-jarige leeftijd met Cornelis Petrus Jacobus Slootmans (28 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 18 november 1909, overleden te Tilburg op 19 november 1963, 54 jaar oud.
 9. Wilhelmina Maria Elisa van Eekelen, geboren te Wouw op 27 augustus 1913, overleden aldaar op 27 oktober 1913, 61 dagen oud.
 10. Jacobus Gerardus van Eekelen, geboren te Wouw op 11 maart 1915, overleden aldaar op 11 maart 1920, 5 jaar oud.
 11. Adrianus Franciscus van Eekelen, geboren te Wouw op 29 april 1916, overleden te Roosendaal op 1 juli 1990, 74 jaar oud.
 12. Elisabeth Maria van Eekelen, geboren te Wouw op 13 november 1918.
  Elisabeth was gehuwd met Henricus Lint, geboren te Bergen op Zoom, overleden te Tournon (Frankrijk) op 19 juli 1893.
 13. Wilhelmina Maria van Eekelen, geboren te Wouw op 13 november 1918.
  Wilhelmina was gehuwd met Henricus Lint, geboren te Bergen op Zoom op 23 november 1912, overleden te Tournon (Frankrijk) op 19 juli 1983, 70 jaar oud.
 14. Johannes Jacobus van Eekelen, geboren te Heerle (NB) op 13 juli 1921, overleden aldaar op 22 juli 1989, 68 jaar oud.
  Johannes was gehuwd met Antonia Matthijssen, geboren op 26 februari 1927.
 15. Jacobus Gerardus Eekelen, geboren te Heerle (NB) op 4 augustus 1922, overleden aldaar op 24 december 1978, 56 jaar oud.
  Jacobus is getrouwd te Steenbergen op 8 september 1954, op 32-jarige leeftijd met Johanna C. van Eekelen (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op 3 september 1928.
 16. Franciscus Cornelis van Eekelen, geboren te Heerle (NB) op 7 februari 1925, volgt onder XII-aq.

XI-bo Govert Geerden, postiljon, geboren te Dinteloord op 23 april 1862, zoon van Jan Geerden (X-as) en Adriana Cornelia Schijvenaars.

Govert is getrouwd te Dinteloord op 12 augustus 1887, op 25-jarige leeftijd met Maria Masseurs, geboren te Dinteloord, dochter van Antonij Masseurs en Dingena Antonia Horians. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Geerden, geboren te Dinteloord op 15 juli 1888.
  Adriana is getrouwd te Bergen op Zoom op 12 februari 1912, op 23-jarige leeftijd (1) met Johanna Cornelis Hubertus de Bruijn, geboren te Bergen op Zoom, zoon van Walterus Cornelis de Bruijn en Anna Maria Koolen.
  Adriana is getrouwd te Bergen op Zoom op 14 januari 1918, op 29-jarige leeftijd (2) met Juriaan van Pelt, geboren te Zwijndrecht, zoon van Arie van Pelt en Hendrina Apon.
 2. Antonius Geerden, geboren te Dinteloord op 6 december 1889.
  Antonius is getrouwd te Bergen op Zoom op 30 augustus 1920, op 30-jarige leeftijd met Maria Christina Knoet (24 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1896, dochter van Petrus Johannes Knoet en Maria Elisabeth Kuijpers.
 3. Johannis Geerden, geboren te Dinteloord op 23 maart 1893.
 4. Maria Franciscus Geerden, geboren te Bergen op Zoom op 17 januari 1904.

XI-bp Cornelis Geerden, geboren te Dinteloord op 12 juni 1872, zoon van Jan Geerden (X-as) en Adriana Cornelia Schijvenaars.

Cornelis is getrouwd te Dinteloord op 14 november 1896, op 24-jarige leeftijd met Johanna Adriana Hoevenaars, geboren te Dinteloord, overleden aldaar op 8 december 1940, dochter van Willem Hoevenaars en Johanna Marijnissen. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Geerden, geboren te Dinteloord op 21 februari 1897.
  Johanna is getrouwd te Dinteloord op 21 augustus 1915, op 18-jarige leeftijd met Gijsbertus Kriesels, geboren te Roosendaal en Nispen, zoon van Wilhelmus Adrianus Kriesels en Henrica van der Heijden.
 2. Cornelia Geerden, geboren te Dinteloord op 26 september 1900.

XI-bq Godefridus van Zandvliet, tramwerker en rijkswegwerker, geboren te Steenbergen op 14 juli 1865, wonende te Wouw, overleden aldaar op 7 november 1946, 81 jaar oud, zoon van Jacobus van Zantvliet en Joanna Maria Geerden (X-au).

Godefridus is getrouwd te Wouw op 14 september 1893, op 28-jarige leeftijd met Anna Catharina Raats (19 jaar oud), geboren te Wouw op 20 februari 1874, wonende aldaar, dochter van Cornelis Raats en Maria Catharina de Vos. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria van Zandvliet, geboren te Roosendaal en Nispen op 6 juli 1894.
 2. Cornelis van Zandvliet, geboren te Roosendaal en Nispen op 16 juli 1896.
 3. Jacobus Johannes van Zandvliet, geboren te Roosendaal en Nispen op 18 november 1898.
  Jacobus is getrouwd te Wouw op 7 december 1922, op 24-jarige leeftijd met Maria Petronella Linders (22 jaar oud), geboren te Wouw op 6 december 1900, dochter van Adrianus Linders en Johanna Cornelia van Loon (XI-cu).
 4. Adriana Cornelia van Zandvliet, geboren te Roosendaal en Nispen op 28 juni 1900, overleden aldaar op 12 augustus 1900, 45 dagen oud.
 5. Johannes Alphonsus van Zandvliet, geboren te Roosendaal en Nispen op 20 augustus 1901.
 6. Petrus Cornelis van Zandvliet, timmerman, geboren te Roosendaal in het jaar 1910, wonende te Bergen op Zoom, overleden te Vlissingen op 24 april 1942, 32 jaar oud.
  Petrus was gehuwd met Johanna Somers.
 7. Godefridus Adrianus Cornelis van Zandvliet, geboren te Wouw in december 1913, overleden te Roosendaal en Nispen op 10 februari 1916, 2 jaar oud.
 8. Josephina Adriana Johanna van Zandvliet, geboren te Wouw in het jaar 1923, overleden aldaar op 21 februari 1939, 16 jaar oud.

XI-br Govert Geerden, geboren te Dinteloord op 19 februari 1872, overleden te Roosendaal en Nispen op 19 februari 1944, 72 jaar oud, zoon van Leendert Geerden (X-av) en Pieternella Roelands.

Govert is getrouwd te Dinteloord op 5 juni 1900, op 28-jarige leeftijd met Johanna de Jong, dochter van Marijn de Jong en Dimphna Scheepers. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Geerden, geboren te Dinteloord op 26 juni 1901.
 2. Marinus Leonardus Geerden, geboren te Dinteloord op 2 december 1902, overleden aldaar op 10 augustus 1904, 1 jaar oud.

XI-bs Johannes Franciscus Dierckx, smid, geboren te Wouw op 3 oktober 1871, zoon van Leonardus Adrianus Dierckx (X-ax) en Maria Cornelia Looijen.

Johannes Franciscus Dierckx vermelding in notarieel archief op maandag 18 september 1905 Wouw. Inhoud akte: hypothecaire obligatie groot fl. 6.000,- ten behoeve van Elisa Alexandrine Augustine Binsfeld te Roosendaal, weduwe van Gustavus Willebrordus Peeters, en ten laste van Johannes Franciscus Dierckx te Wouw.
Johannes Franciscus Dierckx vermelding in notarieel archief op vrijdag 21 februari 1908 Wouw. Inhoud akte: hypothecaire obligatie groot fl. 1.300,- ten behoeve van Adrianus Leonardus Dierckx te Princenhage en ten laste van Johannes Franciscus Dierckx te Wouw.
Johannes Franciscus Dierckx vermelding in notarieel archief op vrijdag 28 februari 1908 Wouw. Inhoud akte: hypothecaire obligatie groot fl. 1.300,- ten behoeve van Hippolith Marie Joseph Verheggen te Roosendaal en ten laste van Johannes Franciscus Dierckx te Wouw.
Johannes Franciscus Dierckx vermelding in notarieel archief op donderdag 23 juli 1908 Wouw. Inhoud akte: veiling van onroerend goed te Wouw voor Johannes Franciscus Dierckx aldaar.
Johannes Franciscus Dierckx vermelding in notarieel archief op donderdag 6 augustus 1908 Wouw. Inhoud akte: toewijzing door Petrus Josephus Daverveldt te Heerle, als gemachtigde van Johannes Franciscus Dierckx te Wouw, voor zich en als vader/voogd over zijn minderjarige kinderen, en van de toeziend voogd Adrianus Jongeneelen te Roosendaal aan Josephus van Gaans te Wouw van een huis en smederij met tuin te Wouw, sectie L nrs. 340 en 530 geheel, groot 12.60 are, en gedeelte van de nrs. 860 en 861, voor fl. 4.140,-.
Johannes Franciscus Dierckx vermelding in notarieel archief op zaterdag 8 augustus 1908 Roosendaal. Inhoud akte: openbare verkoop van roerende goederen te Wouw voor Johannes Franciscus Dierckx aldaar; opbrengst fl. 747,05.

Johannes is getrouwd te Roosendaal op 13 september 1893, op 21-jarige leeftijd met Wilhemina Johanna Jongeneelen (26 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 4 november 1866, overleden te Wouw op 21 april 1907, 40 jaar oud, dochter van Johannes Adrianus Jongeneelen en Antonia Vos (X-fn). Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Leonardus Johannes Dierckx, geboren te Wouw op 28 januari 1896.
  Adrianus is getrouwd te Roosendaal op 16 augustus 1922, op 26-jarige leeftijd met Johanna Maria Elisabeth van Overveld (23 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 4 november 1898, dochter van Petrus Paulus van Overveld en Elénia Goossens.
 2. Johannes Adrianus Antonius Dierckx, geboren te Wouw op 30 januari 1899.
 3. Jacobus Adrianus Johannes Dierckx, geboren te Wouw op 9 juli 1900.
 4. Maria Antonetta Cornelia Dierckx, geboren te Wouw op 7 augustus 1901, overleden aldaar op 19 augustus 1901, 12 dagen oud.

XI-bt Cornelis Ludovicus Suijkerbuijk, geboren te Bergen op Zoom op 22 augustus 1879, overleden aldaar op 12 augustus 1963, 83 jaar oud, zoon van Petrus Franciscus Suijkerbuijk en Maria Dingena Damen (X-be).

Cornelis is getrouwd te Wouw op 20 juli 1905, op 25-jarige leeftijd met Helena Luijkx (24 jaar oud), geboren te Wouw op 11 juni 1881, overleden te Bergen op Zoom op 10 maart 1955, 73 jaar oud, dochter van Adrianus Luijks (XI-u) en Maria Catharina van Geel. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Suijkerbuijk, geboren te Bergen op Zoom op 8 augustus 1906.
  Petrus is getrouwd te Bergen op Zoom op 18 oktober 1928, op 22-jarige leeftijd met Antonia Anna Dijmphna Somers.
 2. Maria Catharina Suijkerbuijk, geboren te Wouw op 15 februari 1908, volgt onder XII-ar.
 3. Adrianus Suijkerbuijk, geboren te Wouw op 8 januari 1911, overleden te Bergen op Zoom op 6 december 1978, 67 jaar oud.
  Adrianus is getrouwd te Bergen op Zoom op 12 september 1935, op 24-jarige leeftijd met Maria de Jonge.
 4. Dimphna Suijkerbuijk, geboren te Wouw op 5 september 1912, overleden te Bergen op Zoom op 14 november 1987, 75 jaar oud.
  Dimphna is getrouwd te Bergen op Zoom op 11 mei 1933, op 20-jarige leeftijd met Johannes Goosens.
 5. Leonardus Suijkerbuijk, geboren te Wouw op 22 april 1916, overleden aldaar op 9 mei 1916, 17 dagen oud.
 6. Antonetta Suijkerbuijk, geboren te Wouw op 12 augustus 1917, overleden aldaar op 17 oktober 1917, 66 dagen oud.
 7. Johannes Suijkerbuijk, geboren te Wouw op 31 januari 1919, overleden aldaar op 14 april 1919, 73 dagen oud.
 8. Maria Suijkerbuijk, geboren te Wouw op 26 april 1920, overleden aldaar op 26 juni 1920, 61 dagen oud.
 9. Elisabeth Suijkerbuijk, geboren te Heerle (NB) op 5 juli 1923, volgt onder XII-as.
 10. Antonetta Suijkerbuijk.

XI-bu Johannes Damen, geboren te Wouw op 29 september 1881, zoon van Jacobus Damen (X-bf) en Catharina Elisabeth Doggen.

Johannes is getrouwd te Steenbergen op 12 mei 1905, op 23-jarige leeftijd met Wilhelmina van Aart (29 jaar oud), geboren te Wouw op 12 december 1875, dochter van Willem van Aart en Joanna Elizabeth Huijps. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia Damen, geboren te Wouw in het jaar 1908, overleden aldaar op 11 juli 1929, 21 jaar oud.

XI-bv Theodorus Adan, overleden te Etten-Leur op 18 mei 1909, zoon van Henricus Adan (X-bk) en Cornelia Schonkeren.

Theodorus is getrouwd te Roosendaal op 23 september 1901 met Antonetta Voorbraak, geboren te Dinteloord en Prinsenland, dochter van Adriaan Voorbraak en Anna Cornelia van Oosterhout. Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Adan, geboren te Etten-Leur op 16 januari 1905.

XI-bw Siardus Konings, landbouwer, geboren te Zundert op 7 juni 1866, overleden te Roosendaal en Nispen op 24 maart 1936, 69 jaar oud, zoon van Antonij Konings en Johanna Barbara Schrauwen (X-bm).

Siardus is getrouwd te Wouw op 4 mei 1905, op 38-jarige leeftijd met Goverdina van den Bergh (30 jaar oud), geboren te Wouw op 20 december 1874, overleden te Roosendaal en Nispen op 25 januari 1935 overlijdensoorzaak : plotselinge dood, 60 jaar oud, dochter van Johannes van den Bergh en Maria Catharina Uijtdewillegen (X-fp). Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Konings, geboren te Roosendaal en Nispen op 22 januari 1906, overleden aldaar op 22 januari 1906.
 2. Levenloos Konings, geboren te Roosendaal en Nispen op 11 oktober 1906, overleden aldaar op 11 oktober 1906.
 3. Levenloos Konings, geboren te Roosendaal en Nispen op 13 maart 1909, overleden aldaar op 13 maart 1909.
 4. Johanna Barbara Konings, geboren te Roosendaal en Nispen op 1 augustus 1910, overleden aldaar op 4 oktober 1910, 64 dagen oud.
 5. Cornelia Maria Konings, geboren te Roosendaal en Nispen in november 1911, overleden aldaar op 10 maart 1914, 2 jaar oud.
 6. Johanna Maria Konings, geboren te Roosendaal en Nispen na december 1912, overleden aldaar op 4 november 1914, hoogstens 1 jaar oud.
 7. Levenloos Konings, geboren te Roosendaal en Nispen op 3 maart 1916, overleden aldaar op 3 maart 1916.
 8. Johannes Henricus Konings, landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1916, overleden aldaar op 14 april 1942, 26 jaar oud.
 9. Adrianus Florentinus Catharina Konings, geboren te Roosendaal en Nispen op 18 juni 1923, overleden aldaar op 24 mei 1924, 341 dagen oud.

XI-bx Johannes Antonius van Eekelen, geboren te Roosendaal en Nispen op 7 september 1875, overleden te Nispen op 22 januari 1971, 95 jaar oud, zoon van Adrianus van Eekelen en Anna Cornelia Veraert (X-bn).

Bijzonderheden : lid van de Bond van Bejaarden en van de H. Familie.

Johannes is getrouwd te Roosendaal op 12 juni 1901, op 25-jarige leeftijd met Elisabeth Cornelia Braat (29 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 6 april 1872, overleden aldaar op 20 april 1952, 80 jaar oud, dochter van Adrianus Braat en Adriana Elizabeth Lazeroms. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Cornelis van Eekelen, colporteur van een dagblad, geboren te Roosendaal en Nispen op 26 juni 1902, overleden aldaar op 24 april 1931, 28 jaar oud.
  Adrianus is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 4 mei 1926, op 23-jarige leeftijd met Johanna van Eekelen (26 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1900, dochter van Adriaan van Eekelen en Lucia Oosterbos.

XI-by Dimphna Adriana van Eekelen, geboren te Roosendaal op 2 november 1879, dochter van Adrianus van Eekelen en Anna Cornelia Veraert (X-bn).

Dimphna is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 24 september 1902 dispensatie aangevraagd aldaar 4 sep 1902, dispensatie verleend Bisdom Breda 5 sep 1902 wegens bloedverwantschap in de 3e graad., getrouwd te Nispen op 24 september 1902 voor de kerk (RK), op 22-jarige leeftijd met Henricus Jacobus Roeken (25 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 4 mei 1877, overleden aldaar op 15 april 1956, 78 jaar oud, zoon van Willem Roeken en Adriana Cornelia van Eekelen. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Roeken, geboren te Roosendaal en Nispen na december 1904, overleden aldaar op 1 februari 1906, hoogstens 1 jaar oud.

XI-bz Leonardus Petrus Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 21 juni 1896, overleden te Nispen op 27 augustus 1981, begraven aldaar R.K. begraafplaats, 85 jaar oud, zoon van Martien Uijtdewilligen (X-br) en Dimphna Elst.

Leonardus was gehuwd met Maria Carolina Gerarda Aarden, geboren te Nispen op 29 januari 1901, overleden aldaar op 2 maart 1988 Bijzonderheden: lid van de Bond van Ouderen., begraven aldaar op 5 maart 1988, 87 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Uijtdewilligen, geboren te Roosendaal en Nispen op 30 januari 1930, overleden aldaar op 30 januari 1930.

XI-ca Antonia Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 31 januari 1863, overleden te Roosendaal en Nispen op 8 november 1947, 84 jaar oud, dochter van Johannis Heijnen (X-bs) en Cornelia van Wortel.

Antonia was gehuwd met Dionisius van Gaans, koopman in aardappelen en wegwerker, geboren te Roosendaal en Nispen op 30 december 1862, overleden aldaar op 2 augustus 1945, 82 jaar oud, zoon van Adriaan van Gaans en Johanna Rijnkels. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Johannes van Gaans, geboren te Roosendaal en Nispen op 25 januari 1892, overleden op 27 december 1895, 3 jaar oud.
 2. Johanna Cornelia van Gaans, geboren te Roosendaal en Nispen op 4 februari 1896, overleden aldaar op 5 mei 1896, 91 dagen oud.
 3. Johanna Cornelia van Gaans, geboren te Roosendaal en Nispen op 11 maart 1897.
 4. Anna Cornelia van Gaans, geboren te Roosendaal en Nispen op 26 november 1898.
 5. Adriana Wilhelmina van Gaans, geboren te Roosendaal en Nispen na januari 1904, overleden aldaar op 1 maart 1906, hoogstens 2 jaar oud.

XI-cb Cornelia Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 3 januari 1865, overleden te Roosendaal en Nispen op 7 augustus 1952, 87 jaar oud, dochter van Adriaan Heijnen (X-bu) en Adriana van Meer.

Cornelia is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 12 november 1892, op 27-jarige leeftijd met Franciscus Braat (32 jaar oud), herbergier, geboren te Rucphen op 20 mei 1860 getuigen bij geboorteaangifte : Johannes Voepaalen, 39 jaar, broodbakker en Arnoldus Oudenhuijsen, 64 jaar, zonder beroep (doopgetuigen waren Cornelius Braat en Maria Jongenelen), overleden te Roosendaal en Nispen op 25 juli 1933 overlijdensoorzaak : vitium cordis, 73 jaar oud, zoon van Willem Braat en Cornelia van Loon.

Franciscus Braat vermelding in notarieel archief op woensdag 12 maart 1913 Roosendaal. Inhoud akte : inventaris van de huwelijksgemeenschap, bestaan hebbende tussen Petronella Heijnen te Roosendaal en wijlen Cornelis Braat, aldaar overleden 15 februari 1913, en van zijn nalatenschap, ten verzoeke van eerstgenoemde voor zich en als moeder-voogdes over haar kinderen en in tegenwoordigheid van de toeziend voogd Franciscus Braat te Roosendaal
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Adriana Braat, geboren te Roosendaal en Nispen op 10 april 1893.
  Cornelia is getrouwd te Roosendaal op 25 mei 1920, op 27-jarige leeftijd met Johannes Bartelen, geboren te Roosendaal en Nispen, zoon van Petrus Bartelen en Antonia Bartelen.
 2. Adriana Braat, geboren te Roosendaal en Nispen op 24 juli 1894.
  Adriana is getrouwd te Roosendaal op 20 januari 1921, op 26-jarige leeftijd met Cornelis Johannes Braat, geboren te Roosendaal en Nispen, zoon van Adrianus Braat en Maria Paulina van Hassel.
 3. Dimphna Maria Braat, geboren te Roosendaal en Nispen op 31 maart 1897.
 4. Petronella Wilhelmina Cornelia Braat, geboren te Roosendaal en Nispen op 1 januari 1906, overleden aldaar op 20 mei 1911, 5 jaar oud.

XI-cc Marinus Vriens, geboren te Dinteloord, zoon van Kornelis Vriens en Anna Cornelia Heijnen (X-bv).

Marinus is getrouwd te Dinteloord op 9 juni 1896 met Anna Cornelia Gelten, geboren te Dinteloord, dochter van Kornelis Gelten en Joanna Beens. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Paulina Vriens, geboren te Dinteloord en Prinsenland.
  Johanna is getrouwd te Roosendaal op 4 juli 1916 met Petrus Johannes Elsackers (26 jaar oud), geboren te Wouw op 21 juni 1890, zoon van Rochus Elsackers en Anna Maria Dimphna van Spaendonk.

XI-cd Mina Catharina van Steen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 26 oktober 1878, overleden te Oudenbosch op 22 januari 1955, 76 jaar oud, dochter van Maghiel van Steen en Johanna Heijnen (X-by).

Mina is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 5 mei 1900, op 21-jarige leeftijd met Bernardus den Braber (22 jaar oud), geboren te Oudenbosch op 22 september 1877, overleden te Breda op 20 april 1958, 80 jaar oud, zoon van Adriaan den Braber en Adriana van Peer. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Michael den Braber, geboren te Oudenbosch op 28 september 1901, volgt onder XII-at.
 2. Michael Adrianus den Braber, geboren te Oudenbosch op 28 september 1901.
  Michael is getrouwd te Oudenbosch op 29 augustus 1927, op 25-jarige leeftijd met Elisabeth Wilhelmina Oonincx, dochter van Simon Johannes Oonincx en Petronella Maria Janssen.
 3. Adriana Johanna den Braber, geboren te Oudenbosch op 10 oktober 1902, overleden aldaar op 16 oktober 1902, 6 dagen oud.
 4. Bernardus den Braber, geboren te Oudenbosch op 14 oktober 1903, overleden aldaar op 28 december 1903, 75 dagen oud.
 5. Petrus den Braber, overleden te Oudenbosch op 20 augustus 1916.
 6. Wilhelmina den Braber, overleden te Oudenbosch op 22 april 1918.

XI-ce Catharina de Nijs, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1909, dochter van Petrus de Nijs en Philomena van der Avert (X-bz).

Catharina is getrouwd te Bergen op Zoom op 18 april 1932, op 23-jarige leeftijd met Adrianus Sebregts (26 jaar oud), geboren te Halsteren op 5 maart 1906, zoon van Sebastiaan Sebregts en Cornelia van Geel. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Sebregts, geboren te Bergen op Zoom op 22 mei 1934, overleden aldaar op 28 november 1934, 190 dagen oud.
 2. Petrus Sebregts.
 3. Antonius Sebregts.
 4. Sebastianus Sebregts.

XI-cf Johanna Antonia Schuurbiers, geboren te Wouw op 3 september 1884, overleden te Moerstraten (NB) op 18 maart 1947, 62 jaar oud, dochter van Nicolaas Schuurbiers (X-cc) en Adriana Baselier.

Johanna is getrouwd te Steenbergen op 30 oktober 1911, op 27-jarige leeftijd met Antonius Petrus de Weert (25 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 15 maart 1886, overleden aldaar op 2 november 1958, 72 jaar oud, zoon van Johannes de Weert en Anna Maria de Jong. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Nicolaas de Weert, geboren te Steenbergen op 14 oktober 1912.
 2. Nicolaas Johannes de Weert, geboren te Steenbergen op 5 september 1913.
 3. Adriana Maria de Weert, geboren te Steenbergen op 7 november 1917, overleden te Halsteren op 15 februari 2000, 82 jaar oud.
  Adriana is getrouwd te Steenbergen op 17 april 1942, op 24-jarige leeftijd met Adrianus Raats, geboren te Halsteren op 12 februari 1916, volgt onder XI-db.
 4. Petrus Leonardus de Weert, geboren te Steenbergen op 25 juni 1919.
 5. Maria Adriana de Weert, geboren te Steenbergen op 25 mei 1921.
 6. Theodora Catharina de Weert, geboren te Steenbergen op 25 maart 1924.

XI-cg Adriaan Schuurbiers, landbouwarbeider, geboren te Halsteren op 20 juni 1877, overleden te Roosendaal op 24 december 1959, 82 jaar oud, zoon van Johannes Schuurbiers (X-cd) en Adriana de Weert.

Adriaan is getrouwd te Wouw op 26 april 1906, op 28-jarige leeftijd met Anna Maria Hellemons (26 jaar oud), geboren te Wouw op 25 december 1879, overleden aldaar op 6 april 1952, 72 jaar oud, dochter van Leonardus Hellemons en Adriana Elizabeth Boden. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Schuurbiers, geboren te Wouw op 28 juli 1914, overleden aldaar op 6 oktober 1919, 5 jaar oud.
 2. Petrus Schuurbiers, geboren te Wouw op 2 juni 1916, overleden aldaar op 17 april 1917, 319 dagen oud.
 3. Antonetta Schuurbiers, geboren te Wouw op 23 februari 1918, overleden aldaar op 2 oktober 1918, 221 dagen oud.
 4. Adriana Elizabeth Schuurbiers.
 5. Johannes Leonardus Schuurbiers.
 6. Leonardus Schuurbiers.
 7. Christiaan Schuurbiers.

XI-ch Catharina Schuurbiers, geboren te Halsteren op 17 februari 1883, dochter van Johannes Schuurbiers (X-cd) en Adriana de Weert.

Catharina is getrouwd te Wouw op 28 april 1904, op 21-jarige leeftijd met Dionisius Valkenburg (25 jaar oud), geboren te Wouw op 18 april 1879, zoon van Jacobus Valkenburg en Pieternella van Ginneken. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Valkenburg, volgt onder XII-au.

XI-ci Matthijs Schuurbiers, landarbeider, geboren te Wouw op 16 februari 1885, pleegde zelfmoord op 5 december 1925, 40 jaar oud, zoon van Leonardus Schuurbiers (X-cg) en Maria Hussaarts.

Matthijs was gehuwd met Dijmphna van Turnhout, geboren te Wouw op 16 september 1892, overleden te Bergen op Zoom op 14 november 1970, begraven te Wouw op 17 november 1970, 78 jaar oud, dochter van Jacobus van Turnhout en Petronella Heijmans. Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus Schuurbiers, geboren te Wouw op 10 februari 1914, volgt onder XII-av.

XI-cj Petronilla Verbeek, geboren te Steenbergen op 15 november 1878, overleden te Kruisland (NB) op 24 juli 1910, 31 jaar oud, dochter van Kornelis Verbeek (X-ci) en Adriana Werts.

Petronilla is getrouwd te Steenbergen op 6 mei 1907, op 28-jarige leeftijd met Willem Lodiers (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 29 oktober 1878, overleden te Kruisland (NB) op 9 oktober 1949, 70 jaar oud, zoon van Adriaan Lodiers en Anna Cornelia van Gastel.
Willem is later getrouwd te Steenbergen op 30 oktober 1918, op 40-jarige leeftijd met Martina Maria van Gaans (22 jaar oud), dienstbode, geboren te Steenbergen op 29 december 1895, overleden te Kruisland (NB) op 21 januari 1949, 53 jaar oud, dochter van Gerardus van Gaans en Cornelia Elsackers. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Cornelis Lodiers, geboren te Kruisland (NB) op 31 augustus 1907, overleden op 6 september 1907, 6 dagen oud.

XI-ck Marinus van der Vliet, geboren te Wouw op 21 maart 1887, overleden aldaar op 18 januari 1971, 83 jaar oud, zoon van Petrus van der Vliet (X-cj) en Johanna Broos.

Marinus is getrouwd te Wouw op 2 mei 1912, op 25-jarige leeftijd met Maria Helena Raats (20 jaar oud), geboren te Wouw op 19 november 1891, overleden te Roosendaal op 6 mei 1958, 66 jaar oud, dochter van Charles Raats en Dimphna Wiercks. Uit dit huwelijk:

 1. Dijmphna Maria van der Vliet, geboren te Kruisland (NB) op 11 februari 1913, overleden te Bergen op Zoom op 14 februari 1987, 74 jaar oud.
  Dijmphna is getrouwd te Wouw in het jaar 1939, op 26-jarige leeftijd met Hendrikus Ernest (31 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 28 oktober 1908, overleden aldaar op 14 februari 1987, 78 jaar oud.
 2. Johanna Dijmpna van der Vliet, geboren te Kruisland (NB) op 11 augustus 1915.
  Johanna is getrouwd te Wouw op 3 mei 1937, op 21-jarige leeftijd (1) met Andreas Schouten (26 jaar oud), geboren te Maasniel op 28 oktober 1910, overleden te Berchem (BelgiŽ) op 27 augustus 1964, 53 jaar oud.
  Johanna was gehuwd (2) met Franciscus Mennes.
 3. Maria Josepha van der Vliet, geboren te Kruisland (NB) op 21 november 1917, overleden te Wilrijk (BelgiŽ) op 23 december 1996, 79 jaar oud.
  Maria is getrouwd te Antwerpen (BelgiŽ) op 5 april 1918 met Frans de Volder, geboren te Antwerpen (BelgiŽ) op 5 april 1918, overleden aldaar op 8 november 1984, 66 jaar oud.
 4. Petrus van der Vliet, geboren te Wouw op 17 januari 1919, overleden te Kruisland (NB) op 25 mei 1977, 58 jaar oud.
  Petrus was gehuwd met Adriana Johanna Elisabeth van Gastel, geboren te Kruisland (NB).
 5. Carolus van der Vliet, arbeider, geboren te Wouw op 27 juli 1921, overleden aldaar op 22 augustus 1998, 77 jaar oud.
  Carolus is getrouwd te Wouw op 25 juni 1950, op 28-jarige leeftijd met Catharina Elisabeth Valkenburg (22 jaar oud), geboren te Wouw op 18 september 1927.
 6. Catharina Johanna van der Vliet, geboren te Wouw op 17 juni 1924.
  Catharina is gehuwd met Arnoldus van Dongen, geboren te Wouw rond 1920.
 7. Leonardus Marinus van der Vliet, geboren te Wouw op 2 februari 1927, volgt onder XII-aw.
 8. Johanna Antonia van der Vliet, geboren te Moerstraten (NB) op 31 mei 1930, overleden aldaar op 18 augustus 1931, 1 jaar oud.
 9. Johanna Louisa Josepha van der Vliet, geboren te Moerstraten (NB) op 27 maart 1933.
  Johanna is getrouwd te Wouw op 26 juni 1956, op 23-jarige leeftijd met Leonardus Marinus Maria Roks (31 jaar oud), geboren te Wouw op 2 maart 1925, overleden aldaar op 19 oktober 1989, 64 jaar oud.

XI-cl Cornelia Voorheijen, geboren te Steenbergen op 5 oktober 1890, dochter van Kornelis Voorheijen (X-cl) en Johanna van Oers.

Cornelia is getrouwd te Steenbergen op 21 april 1911, op 20-jarige leeftijd met Adriaan Lodiers (27 jaar oud), geboren te Kruisland (NB) op 26 oktober 1883, zoon van Jan Lodiers (XI-ai) en Antonetta Stok. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Lodiers, geboren te Kruisland (NB) op 29 augustus 1917, volgt onder XII-ax.

XI-cm Anna Cornelia van Broekhoven, geboren te Steenbergen in het jaar 1899, dochter van Kornelis van Broekhoven en Anna Cornelia Voorheijen (X-co).

Anna is getrouwd te Steenbergen op 29 september 1922, op 23-jarige leeftijd met Petrus Josephus Kraaybeek (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op 7 augustus 1895, overleden te Steenbergen (Welberg) op 6 juni 1971, 75 jaar oud, zoon van Adriaan Kraaijbeek en Wilhelmina Hoendervangers (XII-a). Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Kraaybeek.
  Anna was gehuwd met Marinus Daaniel Plasmans.
 2. Wilhelmina Kraaybeek.
 3. Carolus Antonus Kraaybeek.
 4. Petronella Kraaybeek.
 5. Adrianus Johannes Cornelis Kraaybeek, volgt onder XII-ay.
 6. Lisabeth Kraaybeek.

XI-cn Maria Johanna Philomina Obels, gedoopt te Wouw op 7 juni 1911, overleden te Roosendaal op 15 maart 1992, begraven te Wouw op 19 maart 1992, 80 jaar oud, dochter van Kornelis Jan Obels en Johanna Uijtdewilligen (X-cz).

Maria is getrouwd te Roosendaal op 23 februari 1943, getrouwd te Wouw op 23 februari 1943 voor de kerk, op 31-jarige leeftijd met Marinus Reijnders (31 jaar oud), geboren te Fijnaart op 3 november 1911, overleden te Roosendaal op 22 oktober 1995, begraven te Wouw op 26 oktober 1995, 83 jaar oud, zoon van Marinus Reijnders en Jacoba van Alphen. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Johanna Maria Reijnders ook genaamd Koosje, geboren te Roosendaal op 3 januari 1944, overleden aldaar op 15 februari 1944, 43 dagen oud.
 2. Jacoba Johanna Maria Reijnders ook genaamd Zuster Agnes, gedoopt te Wouw op 4 maart 1945.
 3. Johanna Jacoba Maria Reijnders ook genaamd Annie, geboren te Roosendaal op 24 juli 1946, gedoopt te Wouw op 25 juli 1946, volgt onder XII-az.
 4. Marinus Cornelis Reijnders ook genaamd Rien, geboren te Roosendaal op 5 april 1948, gedoopt te Wouw.
  Marinus is getrouwd te Helmond op 12 oktober 1979, getrouwd aldaar op 12 oktober 1979 voor de kerk, op 31-jarige leeftijd met Wilhelmina Maria van der Zanden (30 jaar oud), geboren te Helmond op 3 april 1949, dochter van Petrus van der Zanden en Arnoldina Johanna van Moorsel.
 5. Gertruda Henrica Maria Reijnders ook genaamd Truus, geboren te Roosendaal, gedoopt op 24 juli 1949.

XI-co Jacobus Johannes Martinus Obels, geboren te Steenbergen op 20 april 1910, overleden te Roosendaal op 4 oktober 1987, 77 jaar oud, zoon van Martinus Kornelis Andriaan Obels en Petronilla Uijtdewilligen (X-da).

Jacobus is getrouwd op 26 april 1933, op 23-jarige leeftijd met Johanna Petronella Lucia van Agtmaal (23 jaar oud), geboren te Wouw op 4 september 1909, overleden aldaar op 7 mei 1999, gecremeerd te Bergen op Zoom op 11 mei 1999, 89 jaar oud, dochter van Cornelis van Agtmaal (XI-cx) en Joanna Catharina Obels. Uit dit huwelijk:

 1. Sjanneke Obels, geboren in het jaar 1935, overleden in het jaar 1937, 2 jaar oud.
 2. Leon Obels, volgt onder XII-ba.
 3. Martin Obels, volgt onder XII-bb.
 4. Nellie Obels, volgt onder XII-bc.
 5. Maria Obels, volgt onder XII-bd.
 6. Gerard Obels.
 7. Jos Obels, volgt onder XII-be.
 8. Marcel Obels, volgt onder XII-bf.

XI-cp Josephus Franciscus Nelen, geboren te Rucphen op 5 november 1869, overleden te Essen (BelgiŽ) op 26 mei 1961, 91 jaar oud, zoon van Cornelis Nelen (X-dl) en Adriana van Loon.

Josephus is getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 17 februari 1896, op 26-jarige leeftijd met Maria Cornelia Jacobs (19 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) op 11 november 1876, overleden aldaar op 4 oktober 1947, 70 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Corneel Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 5 juni 1895, volgt onder XII-bg.
 2. Gerard Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 17 september 1896, overleden te Antwerpen (BelgiŽ) op 6 juni 1965, 68 jaar oud.
 3. Jan Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 17 april 1901, overleden te Kapellen (BelgiŽ) op 20 augustus 1991, 90 jaar oud.
 4. Frans Nelen.
 5. Alois Nelen.
 6. Julia Nelen.
  Julia was gehuwd met Alois van Doren.

XI-cq Cornelis Verbraak, arbeider, geboren te Wouw op 23 november 1843, overleden aldaar op 9 september 1891, 47 jaar oud, zoon van Lambertus Verbraak en Joanna van Beethoven (X-dm).

Cornelis is getrouwd te Wouw op 18 mei 1881, op 37-jarige leeftijd (1) met Theresia Maria van Dusseldorp (42 jaar oud), dagloonster, geboren te Raamsdonk in het jaar 1839, overleden te Wouw op 8 mei 1890, 51 jaar oud, dochter van Johannes Adriaan van Dusseldorp en Johanna Heijbloem. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Adrianus Verbraak, geboren te Wouw op 24 juli 1879 bijzonderheden : onwettig; naam van de vader in de akte niet vermeld; in de marge: erkend bij huwelijk van de ouders d.d. 18-05-1881, overleden aldaar op 25 maart 1898, 18 jaar oud.
 2. Maria Elisabeth Verbraak, geboren te Wouw op 5 november 1885, overleden aldaar op 25 april 1886, 171 dagen oud.
Cornelis is getrouwd te Wouw op 6 november 1890, op 46-jarige leeftijd (2) met Anna Cornelia Maalderij (37 jaar oud), dagloonster, geboren te Wouw op 29 oktober 1853, overleden te Bergen op Zoom op 9 november 1938, 85 jaar oud, dochter van Pieter Maalderij en Elisabeth van Riel.
Zij had van een onbekende man 2 zonen en één dochter. Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth Verbraak, geboren te Wouw op 23 februari 1891, overleden aldaar op 9 juli 1891, 136 dagen oud.

XI-cr Emilius van Beethoven, zoon van Willem van Beethoven (X-dn) en Maria Catharina Willemse.

Emilius was gehuwd (1) met Isabella Raever. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus van Beethoven.
 2. Alexius Joannes van Beethoven.
 3. Joannes Franciscus van Beethoven.
 4. Joanna Bertina van Beethoven.
 5. Wilhelmus Emilius Antonia van Beethoven.
 6. Louis Koseph van Beethoven.
 7. Josephina Anna Maria Joanna van Beethoven.
 8. Maria van Beethoven, volgt onder XII-bh.
Emilius was gehuwd (2) met Lucua Mathilda Corbe.

XI-cs Johanna Petronella van Beethoven, geboren te Terheijden op 30 september 1856, overleden te Bergen op Zoom op 20 januari 1918, 61 jaar oud, dochter van Franciscus van Beethoven (X-do) en Joanna Roovers.

Johanna is getrouwd te Zevenbergen op 8 november 1878, op 22-jarige leeftijd met Johannes Lijmbach (26 jaar oud), metselaar, geboren te Zevenbergen op 8 oktober 1852, overleden te Bergen op Zoom op 24 maart 1940, 87 jaar oud, zoon van Leonardus Lijmbach en Petronella Heuvelmans. Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus Franciscus Lijmbach, geboren te Oudenbosch op 29 augustus 1879.
 2. Franciscus Louis Lijmbach, geboren te Oudenbosch op 28 januari 1881.
  Franciscus is getrouwd te Bergen op Zoom op 1 augustus 1904, op 23-jarige leeftijd met Catharina Verdult (22 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 18 oktober 1881 (doopgetuigen waren Johannes Post en Petrus Withagen), wonende te Bergen op Zoom (Cromwielstraat E 258), dochter van Antonius Verdult en Elisabeth Koolen.
 3. Petronella Clasina Wilhelmina Lijmbach, geboren te Oudenbosch op 6 oktober 1882.
  Petronella is getrouwd te Bergen op Zoom op 17 mei 1920, op 37-jarige leeftijd met Petrus Marinus Stoffels (49 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1871, zoon van Martien Adriaan Stoffels en Elizabeth Cornelia Veninckx.
 4. Cornelis Theodorus Lijmbach, geboren te Oudenbosch op 6 augustus 1884.
 5. Clasina Maria Lijmbach, geboren te Oudenbosch op 11 januari 1886.
  Clasina is getrouwd te Bergen op Zoom op 5 november 1908, op 22-jarige leeftijd met Johannes Wilhelmus Jacobs (26 jaar oud), geboren te Escharen in het jaar 1882, zoon van Christianus Theodorus Jacobs en Jantien Lebershoff.
 6. Wilhelmina Maria Lijmbach, geboren te Oudenbosch op 7 juli 1887.
  Wilhelmina is getrouwd te Bergen op Zoom op 17 november 1919, op 32-jarige leeftijd met Paulus Adrianus Snoek (33 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 2 augustus 1886 (doopgetuigen waren Adrianus Stadhouders en Josephus de Leij), wonende te Bergen op Zoom (van der Rijtstraat N 8), zoon van Johannes Franciscus Snoek en Anna Paulina Stouthart.
 7. Levenloos Lijmbach, geboren te Oudenbosch op 21 april 1889, overleden aldaar op 21 april 1889.
 8. Levenloos Lijmbach, geboren te Oudenbosch op 27 augustus 1890, overleden aldaar op 27 augustus 1890.
 9. Jacobus Johannes Lijmbach, geboren te Bergen op Zoom op 16 juni 1892 (doopgetuigen waren Jacobus van Maurik en Antonius Maurer), volgt onder XII-bi.
 10. Anna Antonetta Lijmbach, geboren te Bergen op Zoom op 25 april 1894 (doopgetuigen waren Henricus Overhoff en Jacobus Hoedelmans), wonende te Bergen op Zoom (Blokstallen D 241).
 11. Antonia Maria Lijmbach, geboren te Bergen op Zoom op 8 september 1899 (doopgetuigen waren Cornelis de Rooij en Wilhelmus Trouw).

XI-ct Maria Catharina van Loon, geboren te Wouw op 1 juli 1856, overleden te Roosendaal en Nispen op 9 augustus 1943, 87 jaar oud, dochter van Simon van Loon en Adriana Maria Suijkerbuijk (X-dq).

Maria is getrouwd te Zundert op 28 oktober 1876, op 20-jarige leeftijd (1) met Petrus Schrauwen (24 jaar oud), molenaar, geboren te Zundert op 17 maart 1852, wonende te Rijsbergen, overleden te Roosendaal en Nispen op 29 januari 1897, 44 jaar oud, zoon van Theodorus Schrauwen en Johanna Maria Ooms.

Petrus Schrauwen hinderwetvergunning in 1896 Roosendaal en Nispen verleend aan: Petrus Schrauwen in 1896: hinderwetvergunning voor windmolen, locatie Bredasebaan.
Petrus Schrauwen vermelding in notarieel archief op woensdag 16 april 1902 Roosendaal. Inhoud akte : scheiding van de huwelijksgemeenschap van Maria Catharina van Loon te Roosendaal en wijlen Petrus Schrauwen, overleden aldaar op 29 januari 1897, tussen eerstgenoemde en haar kinderen.
Petrus Schrauwen vermelding in notarieel archief op maandag 16 juni 1902 Roosendaal. Inhoud akte : voogdijhypotheek door Maria Catharina van Loon, weduwe van Petrus Schrauwen en echtgenote van Adrianus Backx te Roosendaal, ten belope van een som van fl. 2.144,745.
Uit dit huwelijk:
 1. Viktor Theodorus Schrauwen, geboren te Breda in het jaar 1878.
  Viktor is getrouwd te Roosendaal op 8 januari 1908, op 30-jarige leeftijd met Johanna van Ginneken (28 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1880, dochter van Cornelis van Ginneken en Barbara Hensen.
  Johanna is eerder getrouwd te Roosendaal op 13 mei 1901, op 21-jarige leeftijd met Petrus van As, geboren te Oud en Nieuw Gastel, zoon van Johannes van As en Maria Hagenaars.
 2. Augustinus Schrauwen, geboren te Rijsbergen op 21 maart 1882.
  Augustinus is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 28 mei 1919, op 37-jarige leeftijd met Cornelia van Zimmeren (40 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel op 8 oktober 1878, dochter van Adriaan van Zimmeren en Johanna Rockx.
 3. Alphons Johannes Schrauwen, geboren te Rijsbergen op 21 juli 1883, overleden aldaar op 13 februari 1884, 207 dagen oud.
 4. Anna Maria Schrauwen, geboren te Rijsbergen op 17 december 1884, overleden te Roosendaal en Nispen op 5 maart 1920, 35 jaar oud.
  Anna is getrouwd te Roosendaal op 25 mei 1909, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Hubertus Buijs, geboren te Roosendaal en Nispen, zoon van Hubertus Buijs en Johanna Luijken.
 5. Alphons Schrauwen, geboren te Rijsbergen op 6 maart 1886.
  Alphons is getrouwd te Roosendaal op 10 juni 1913, op 27-jarige leeftijd met Antonia Maria van Roomen (24 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 22 december 1888, dochter van Adrianus van Roomen en Catharina Scheepers.
 6. Felix Schrauwen, geboren te Rijsbergen op 11 maart 1887.
 7. Gabriel Schrauwen, geboren te Rijsbergen op 11 maart 1889.
  Gabriel is getrouwd te Roosendaal op 25 november 1919, op 30-jarige leeftijd met Adriana Maria Johanna Beevers, geboren te Roosendaal en Nispen, dochter van Henricus Beevers en Henrica Cornelia Broere.
 8. Elisabeth Schrauwen, geboren te Rijsbergen op 7 mei 1890.
  Elisabeth is getrouwd te Roosendaal op 27 oktober 1913, op 23-jarige leeftijd met Pieter Hendrik Hubert Görtz, geboren te Kessel (Duitsland), zoon van Hendrik Görtz en Maria Wilhelmina Croonen.
 9. Maria Carolina Schrauwen, geboren te Rijsbergen op 8 februari 1892, overleden aldaar op 22 februari 1892, 14 dagen oud.
 10. Cornelis Constant Henri Schrauwen, geboren te Rijsbergen op 17 januari 1893.
  Cornelis is getrouwd te Roosendaal op 17 februari 1920, op 27-jarige leeftijd met Dimphna Catharina van der Heijden, geboren te Roosendaal en Nispen, dochter van Adriaan van der Heijden en Adriana Martens.
 11. Petrus Leonardus Schrauwen, geboren te Rijsbergen op 24 februari 1897, overleden te Roosendaal en Nispen op 15 augustus 1897 overlijdensoorzaak : aphtae, 172 dagen oud.
 12. Maria Cornelia Schrauwen, geboren te Breda.
  Maria is getrouwd te Roosendaal op 21 april 1902 met Benedictus van Daele, geboren te Melsele (BelgiŽ), zoon van Carolus Ludovicus van Daele en Maria Virginia Mors.
 13. Pietronella Adriana Schrauwen, geboren te Amsterdam.
  Pietronella is getrouwd te Dongen op 25 mei 1914 met Felix Schellekens, geboren te Rijsbergen, zoon van Jacobus Schellekens en Johanna Kokx.
 14. Johanna Maria Josephina Schrauwen, geboren te Antwerpen (BelgiŽ).
  Johanna is getrouwd te Roosendaal op 8 januari 1918 met Simon Rijpers, geboren te Roosendaal en Nispen, zoon van Adrianus Rijpers en Johanna Snepvangers.
Maria is getrouwd te Roosendaal op 9 april 1902, op 45-jarige leeftijd (2) met Adriaan Backx (33 jaar oud), geboren te Rijsbergen in het jaar 1869, overleden voor 9 augustus 1943, hoogstens 74 jaar oud, zoon van Cornelis Backx en Elisabeth Rennen.

XI-cu Johanna Cornelia van Loon, geboren te Wouw op 27 april 1864, overleden aldaar op 25 juli 1925, 61 jaar oud, dochter van Cornelis van Loon en Johanna Suijkerbuijk (X-dr).

Johanna is getrouwd te Wouw op 1 mei 1890, op 26-jarige leeftijd met Adrianus Linders (30 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op 5 februari 1860, overleden te Roosendaal en Nispen op 4 april 1949, 89 jaar oud, zoon van Jacobus Linders en Antonetta van Veldhoven. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Linders, geboren te Wouw op 6 juni 1891, overleden aldaar op 6 juni 1891.
 2. Johanna Catharina Linders, geboren te Wouw op 7 februari 1893.
  Johanna is getrouwd te Wouw op 8 augustus 1918, op 25-jarige leeftijd met Adrianus Raats (30 jaar oud), geboren te Wouw op 26 juli 1888, zoon van Cornelis Raats en Adriana Maria Anthonissen.
 3. Antonetta Linders, geboren te Wouw op 24 februari 1894, overleden aldaar op 6 januari 1922, 27 jaar oud.
  Antonetta is getrouwd te Wouw op 13 maart 1919, op 25-jarige leeftijd met Petrus van Bergen (28 jaar oud), geboren te Wouw op 11 februari 1891, zoon van Adrianus van Bergen en Johanna Godschalk.
 4. Jacobus Linders, geboren te Wouw op 8 december 1895.
 5. Cornelis Linders, geboren te Wouw op 24 november 1896.
 6. Maria Petronella Linders, geboren te Wouw op 6 augustus 1898, overleden aldaar op 22 oktober 1898, 77 dagen oud.
 7. Maria Petronella Linders, geboren te Wouw op 6 december 1900.
  Maria is getrouwd te Wouw op 7 december 1922, op 22-jarige leeftijd met Jacobus Johannes van Zandvliet (24 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 18 november 1898, zoon van Godefridus van Zandvliet (XI-bq) en Anna Catharina Raats.
 8. Levenloos Linders, geboren te Wouw op 6 augustus 1902, overleden aldaar op 6 augustus 1902.
 9. Antonius Linders, geboren te Bergen op Zoom op 20 februari 1905, volgt onder XII-bj.

XI-cv Adriana Cornelia van Bavel, geboren te Wouw op 27 juni 1866, overleden aldaar op 27 april 1942, 75 jaar oud, dochter van Adriaan van Bavel (X-ds) en Maria Cornelia Looijen.

Adriana is getrouwd te Wouw op 5 juni 1889, op 22-jarige leeftijd met Petrus Johannes Elst (20 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw op 30 juni 1868, zoon van Petrus Elst en Maria Cornelia van Oers. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia Elst, geboren te Wouw op 25 mei 1890, overleden te Roosendaal en Nispen op 28 juni 1952, 62 jaar oud.
  Maria is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 7 mei 1913, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Jacobus Johannes van Heijst (22 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 19 oktober 1890, zoon van Johannes Baptist van Heijst en Johanna van Heijst.
 2. Adrianus Elst, geboren te Wouw op 31 mei 1891, overleden aldaar op 9 januari 1892, 223 dagen oud.
 3. Adrianus Elst, geboren te Wouw op 19 december 1892, overleden aldaar op 28 december 1892, 9 dagen oud.
 4. Johanna Cornelia Elst, geboren te Wouw op 27 januari 1894.
 5. Jacobus Johannes Elst, geboren te Wouw op 25 april 1895, overleden aldaar op 26 augustus 1895, 123 dagen oud.
 6. Anna Maria Catharina Elst, geboren te Wouw op 10 augustus 1896, overleden aldaar op 6 februari 1897, 180 dagen oud.
 7. Judoca Catharina Elst, geboren te Wouw op 24 december 1897.
 8. Adrianus Cornelis Petrus Elst, geboren te Wouw op 5 januari 1900.

XI-cw Johanna Cornelia van Bavel, geboren te Wouw op 8 februari 1868, overleden aldaar op 14 maart 1899, 31 jaar oud, dochter van Adriaan van Bavel (X-ds) en Maria Cornelia Looijen.

Johanna is getrouwd te Wouw op 15 juni 1887, op 19-jarige leeftijd met haar neef Adriaan Looijen (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw op 14 april 1856, overleden aldaar op 30 september 1916, 60 jaar oud, zoon van Cornelis Looijen en Maria Cornelia van Loon.
Adriaan was later gehuwd met Elizabeth Maria van Aart, geboren te Wouw op 30 augustus 1874, overleden aldaar op 20 januari 1936, 61 jaar oud, dochter van Willem van Aart en Joanna Elizabeth Huijps. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Cornelis Looijen, geboren te Wouw op 8 mei 1885 bijzonderheden: onwettig; naam van de vader in de akte niet vermeld; in de marge: erkend bij huwelijk van de ouders d.d. 15-06-1887, overleden aldaar op 12 november 1893, 8 jaar oud.
 2. Adrianus Cornelis Looijen, geboren te Wouw op 9 september 1888.
  Adrianus is getrouwd te Wouw op 7 september 1920, op 31-jarige leeftijd met Johanna Adriana Roozen (26 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 11 april 1894, dochter van Laurens Roozen en Anna Maria de Herder.
 3. Maria Cornelia Looijen, geboren te Wouw op 27 november 1890, overleden aldaar op 28 december 1941, 51 jaar oud.
 4. Cornelis Johannes Looijen, geboren te Wouw op 5 december 1892, overleden aldaar op 26 december 1892, 21 dagen oud.
 5. Adriana Cornelia Maria Looijen, geboren te Wouw op 3 februari 1896.
 6. Johanna Adriana Maria Looijen, geboren te Wouw op 31 december 1897, overleden aldaar op 28 april 1898, 118 dagen oud.

XI-cx Cornelis van Agtmaal, landbouwer, geboren te Wouw op 20 februari 1870, overleden aldaar op 22 augustus 1935, 65 jaar oud, zoon van Gerardus van Agtmaal en Adriana Maria Strijers (X-du).

Cornelis is getrouwd te Steenbergen op 17 januari 1900, op 29-jarige leeftijd met Joanna Catharina Obels (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op 7 oktober 1873, overleden te Wouw op 16 maart 1924, 50 jaar oud, dochter van Adrianus Obels en Adriana Philomina Adriaansen. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos van Agtmaal, geboren te Wouw op 9 april 1900, overleden aldaar op 9 april 1900.
 2. Adriana Maria Philomena Johanna van Agtmaal, geboren te Wouw op 16 maart 1901, overleden te Roosendaal op 8 november 1970, 69 jaar oud.
  Adriana is getrouwd in het jaar 1929, op 28-jarige leeftijd met Cornelis Daniël Maria Akkermans (30 jaar oud), geboren te Oud Gastel op 14 mei 1899, overleden te Roosendaal op 19 februari 1983, gecremeerd te Breda op 23 februari 1983, 83 jaar oud.
 3. Philomena Johanna Anna Cornelia van Agtmaal, geboren te Wouw op 9 februari 1902.
 4. Gerardus Marinus Maria van Agtmaal, landbouwer, geboren te Wouw op 10 maart 1903, overleden te Roosendaal op 5 november 1957, 54 jaar oud.
 5. Anna Cornelia Elisabeth van Agtmaal, geboren te Wouw op 19 juni 1904, overleden aldaar op 15 september 1995, begraven aldaar op 20 september 1995, 91 jaar oud.
 6. Maria Jacoba Elisabeth van Agtmaal, geboren in het jaar 1906.
 7. Elisa Laurentina Josephina van Agtmaal, geboren te Wouw op 21 maart 1907, overleden aldaar op 25 maart 1998, begraven aldaar op 28 maart 1998, 91 jaar oud.
 8. Johanna Petronella Lucia van Agtmaal, geboren te Wouw op 4 september 1909, overleden aldaar op 7 mei 1999, gecremeerd te Bergen op Zoom op 11 mei 1999, 89 jaar oud.
  Johanna is getrouwd op 26 april 1933, op 23-jarige leeftijd met Jacobus Johannes Martinus Obels, geboren te Steenbergen op 20 april 1910, volgt onder XI-co.
 9. Cornelia Johanna Maria van Agtmaal, geboren te Wouw op 18 oktober 1910, overleden aldaar op 6 september 1911, 323 dagen oud.
 10. Irma Cornelia Maria van Agtmaal, geboren in het jaar 1912.
 11. Antonetta van Agtmaal.

XI-cy Marinus IJzermans, fabrieksarbeider, geboren te Roosendaal op 1 januari 1894, overleden aldaar op 30 april 1945, 51 jaar oud, zoon van Adriaan IJzermans (X-dy) en Dingena de Beer.

Marinus is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 23 oktober 1917, op 23-jarige leeftijd met Cornelia Helena Willekens (22 jaar oud), geboren te Roosendaal op 17 september 1895, overleden aldaar op 22 juni 1989, 93 jaar oud, dochter van Antonius Willekens en Anna Catharina Verdult. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos IJzermans, geboren te Roosendaal en Nispen op 9 december 1917, overleden aldaar op 9 december 1917.

XI-cz Petronella IJzermans, dienstbode, geboren te Roosendaal op 27 juni 1896, wonende aldaar en te Rucphen, dochter van Adriaan IJzermans (X-dy) en Dingena de Beer.

Petronella is getrouwd op 29 juli 1919, op 23-jarige leeftijd met Cornelis de Rooij, geboren te Hoeven, zoon van Wijnand de Rooij en Jacoba Martens. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Antonius de Rooij, geboren te Roosendaal en Nispen in oktober 1929, overleden aldaar op 25 januari 1930, 3 maanden oud.
 2. Levenloos de Rooij, geboren te Roosendaal en Nispen op 30 mei 1934, overleden aldaar op 30 mei 1934.
 3. Maria Wilhelmina de Rooij, geboren te Roosendaal en Nispen in juli 1935, overleden aldaar op 11 februari 1936, 7 maanden oud.

XI-da Wilhelmus Jacobus Hendrikus Raats, geboren te Halsteren op 29 november 1907, overleden te Venray op 6 juni 1993, 85 jaar oud, zoon van Petrus Raats (X-ed) en Adriana Cornelia van den Kieboom.

Wilhelmus is getrouwd te Maastricht op 18 september 1935, op 27-jarige leeftijd met Ida Hubertina van Veldhoven (35 jaar oud), geboren te Maasbracht op 20 september 1899, overleden te Weert op 12 november 1979, 80 jaar oud, dochter van Joannes Jacobus van Veldhoven en Anna Maria Gertrudis Royen. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Raats, geboren te Horn op 29 augustus 1932.
 2. Leonardus Coenrardus Maria Raats, geboren te Maastricht op 18 april 1937, volgt onder XII-bk.

XI-db Adrianus Raats, geboren te Halsteren op 12 februari 1916, overleden te Steenbergen op 4 december 1983, 67 jaar oud, zoon van Petrus Raats (X-ed) en Adriana Cornelia van den Kieboom.

Adrianus is getrouwd te Steenbergen op 17 april 1942, op 26-jarige leeftijd met Adriana Maria de Weert (24 jaar oud), geboren te Steenbergen op 7 november 1917, overleden te Halsteren op 15 februari 2000, 82 jaar oud, dochter van Antonius Petrus de Weert en Johanna Antonia Schuurbiers (XI-cf). Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Antonius Raats, geboren te Steenbergen op 31 oktober 1943.
  Petrus is getrouwd te Gastel op 26 mei 1967, op 23-jarige leeftijd met P.H.F.M. Balemans.
 2. Cornelia Antonette Maria Raats, geboren te Steenbergen op 6 februari 1945.
  Cornelia is getrouwd op 9 juni 1967, op 22-jarige leeftijd met J.J. Elzakkers.
 3. Antonetta Cornelia Raats, geboren op 30 april 1946.
 4. Joanna Antonetta Maria Raats, geboren op 8 augustus 1947.
 5. Maria Wilhelmina Theodora Raats, geboren op 3 november 1948.
 6. Theodora Cornelia Maria Raats, geboren op 15 februari 1950.
 7. Antonius Petrus Raats, geboren op 24 februari 1951.
 8. Johannes Nicolaas Raats, geboren op 11 juni 1952.
 9. Marinus Hendricus Raats, geboren op 18 augustus 1953.
 10. Catharina Wilhelmina Raats, geboren op 14 oktober 1954.
 11. Wilhelmina Cornelia Maria Raats, geboren op 12 mei 1956.
 12. Petronella Antonetta Maria Raats, geboren op 12 mei 1956.
 13. Hendricus Wilhelmus Raats, geboren op 30 januari 1958.

XI-dc Johannes Raats, geboren te Halsteren op 24 maart 1920, verdronken aldaar op 1 februari 1953 tijdens de watersnoodramp, 32 jaar oud, zoon van Petrus Raats (X-ed) en Adriana Cornelia van den Kieboom.

Johannes is getrouwd te Wouw op 15 oktober 1942, op 22-jarige leeftijd met Maria Wilhelmina van Tiggelen (23 jaar oud), geboren op 24 januari 1919, verdronken op 1 februari 1953 tijdens de watersnoodramp, 34 jaar oud, dochter van Johannes van Tiggelen en M. Bilok. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes Raats, geboren op 7 augustus 1945, verdronken te Halsteren op 1 februari 1953 tijdens de watersnoodramp, 7 jaar oud.
 2. Cornelia Maria Wilhelmina Raats, geboren op 20 januari 1950, verdronken te Halsteren op 1 februari 1953 tijdens de watersnoodramp, 3 jaar oud.

XI-dd Michaël Franken, hovenier, geboren te Bergen op Zoom op 31 mei 1868, wonende te Bergen op Zoom (Klaverstraat E 132), zoon van Cornelis Franken (X-eh) en Jacoba Elzakkers.

Michaël is getrouwd te Bergen op Zoom op 31 mei 1894, op 26-jarige leeftijd met Johanna Crusio (24 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 28 juni 1869 (doopgetuigen waren Jacobus Knuppel en Johannes Elzakkers), wonende te Bergen op Zoom (Grote Markt A 20), dochter van Philippus Crusio en Elisabeth Franken. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Franken, geboren te Bergen op Zoom op 26 april 1895, wonende te Bergen op Zoom (Fluwelenbroekstraat I 166).
 2. Dominicus Franken, geboren te Bergen op Zoom op 4 oktober 1897.
 3. Cornelis Franken, geboren te Bergen op Zoom op 22 augustus 1899.
 4. Maria Franken, geboren te Bergen op Zoom op 2 oktober 1900.
 5. Johannes Franken, geboren te Bergen op Zoom op 21 november 1901.
 6. Laurentius Franken, geboren te Bergen op Zoom op 15 november 1902.
 7. Johanna Franken, geboren te Bergen op Zoom op 23 januari 1904.
 8. Cornelia Franken, geboren te Bergen op Zoom op 26 januari 1905, overleden in het jaar 1905.

XI-de Maria Franken, geboren te Bergen op Zoom op 15 januari 1875, wonende te Bergen op Zoom (Goudenbloemstraat E 206d), dochter van Cornelis Franken (X-eh) en Jacoba Elzakkers.

Maria is getrouwd te Bergen op Zoom op 20 mei 1897, op 22-jarige leeftijd met Johannes Baptist Hagenaars (27 jaar oud), hovenier, geboren te Bergen op Zoom op 3 februari 1870 (doopgetuigen waren Johannes Baptist Nuijten en Petrus Hagenaars), wonende te Bergen op Zoom (Hoogeboomstraat D 132), zoon van Petrus Hagenaars en Wilhelmina Nuijten. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Hagenaars, geboren te Bergen op Zoom op 18 mei 1899.
 2. Josephina Pieternella Wilhelmina Hagenaars, geboren te Bergen op Zoom op 11 juli 1900.
 3. Walterus Johannes Hagenaars, geboren te Bergen op Zoom op 28 mei 1903 (doopgetuigen waren Cornelis Franken en Christoffel Maes).

XI-df Johanna Cornelia Oerlemans, geboren te Steenbergen op 3 maart 1892, dochter van Leendert Oerlemans (X-eq) en Francisca van der Wegen.

Zij woonde in Bergen op Zoom. Zij had twee onechte zonen: Leonardus, geb. 12.4.1914 en Johannes geb. 26.8.1916. Ging vanuit Bergen op Zoom naar 's-Gravenhage.

Haar zonen van een onbekende man:

 1. Leonardus Oerlemans, geboren op 12 april 1914.
 2. Johannes Oerlemans, geboren op 26 augustus 1916.

XI-dg Rochus Oerlemans, landarbeider, geboren te Steenbergen op 14 oktober 1893, zoon van Leendert Oerlemans (X-eq) en Francisca van der Wegen.

Het hele gezin vertrok op 23.4.1910 naar Nieuw-Vossemeer en kwam terug op 21.11.1935.

Rochus is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 9 april 1920, op 26-jarige leeftijd met Elisabeth Ooms (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op 26 april 1897, dochter van Johannes Franciscus Ooms en Adriana Cornelia Vermaeten. Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus Johannes Marinus Oerlemans, geboren te Nieuw-Vossemeer op 6 september 1920, overleden te Steenbergen op 29 november 1972, 52 jaar oud.
  Leonardus was gehuwd met Philomena Maria Martina Bookelaar.
 2. Johannes Franciscus Oerlemans, geboren te Nieuw-Vossemeer op 24 april 1926.
 3. Adriana Cornelia Oerlemans, geboren te Nieuw-Vossemeer op 29 juni 1928.
 4. Adrianus Petrus Oerlemans, geboren te Nieuw-Vossemeer op 10 november 1929.
 5. Marinus Hendrikus Oerlemans, geboren te Nieuw-Vossemeer op 27 april 1930.
 6. Hendrikus Eduard Oerlemans, geboren te Nieuw-Vossemeer op 17 februari 1936.

XI-dh Adrianus Oerlemans, landarbeider, geboren te Steenbergen op 24 december 1903, zoon van Leendert Oerlemans (X-eq) en Francisca van der Wegen.

Adrianus was gehuwd met Johanna van de Kastele, geboren te Steenbergen op 23 augustus 1905. Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus Christiaan Oerlemans, geboren te Steenbergen op 2 juni 1928.
 2. Christiaan Rochus Oerlemans, geboren te Steenbergen op 27 maart 1931.
 3. Rochus Johannes Oerlemans, geboren te Steenbergen op 27 juli 1936.

XI-di Adriana Dogge, geboren te Steenbergen op 10 januari 1895, dochter van Gerard Dogge (X-er) en Joanna Hector.

Adriana is getrouwd te Steenbergen op 26 januari 1914, op 19-jarige leeftijd met Pieter Oerlemans (24 jaar oud), timmerman, geboren te Steenbergen op 2 augustus 1889, zoon van Pieter Oerlemans en Adriana van Kuijk. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Oerlemans, dienstbode, geboren te Steenbergen op 7 januari 1915, wonende te Bergen op Zoom.
  Adriana is getrouwd te Bergen op Zoom op 21 april 1938, op 23-jarige leeftijd met Hendricus van Beers (ongeveer 36 jaar oud), geboren te Steenbergen rond 1902, zoon van Cornelis Jan van Beers en Helena van den Tillart.
  Vermeld bij huwelijk: Ouders zijn niet voor de kantonrechter verschenen om in hun weigering tot toestemming te volharden.
 2. Johanna Oerlemans, geboren te Steenbergen op 7 januari 1915.
 3. Geertruida Antonia Oerlemans, geboren te Steenbergen op 29 juni 1923.
 4. Maria Oerlemans, geboren te Steenbergen op 12 juli 1926.
 5. Antonius Petrus Oerlemans, geboren te Steenbergen op 21 mei 1928.

XI-dj Adriana Cornelia Potters, geboren te Roosendaal en Nispen op 27 april 1849, overleden aldaar op 24 mei 1904 overlijdensoorzaak: tuberculosis pulmonum, 55 jaar oud, dochter van Johannes Potters en Adriana Maria Kerstens (X-ev).

Adriana is getrouwd te Roosendaal op 17 april 1871, op 21-jarige leeftijd met Henricus Luijkx (21 jaar oud), landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1850, overleden te Wouw op 19 februari 1915, 65 jaar oud, zoon van Jan Luijkx en Johanna Catharina Hellemons. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Jacobus Luijkx, geboren te Roosendaal en Nispen op 26 februari 1872.
  Johannes is getrouwd te Roosendaal op 20 oktober 1896, op 24-jarige leeftijd met Adriana Maria Antonissen, geboren te Roosendaal en Nispen, dochter van Petrus Antonissen en Lucia Catharina Voeten.
 2. Adriana Maria Luijkx, geboren te Roosendaal en Nispen op 3 maart 1873.
  Adriana is getrouwd te Roosendaal op 29 april 1902, op 29-jarige leeftijd met Jacobus Uijtdewilligen, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1866, volgt onder XI-af.
 3. Dimphna Johanna Luijkx, geboren te Roosendaal en Nispen op 21 februari 1874, overleden aldaar op 22 oktober 1877, 3 jaar oud.
 4. Petrus Josephus Luijkx, geboren te Roosendaal en Nispen op 6 maart 1875, volgt onder XII-bl.
 5. Henricus Luijkx, geboren te Roosendaal en Nispen op 20 mei 1876, overleden aldaar op 21 augustus 1876, 93 dagen oud.
 6. Wilhelmus Aloïsius Luijkx, geboren te Roosendaal en Nispen op 29 mei 1877.
  Wilhelmus is getrouwd te Roosendaal op 7 april 1910, op 32-jarige leeftijd met Maria Allegonda van Eekelen (18 jaar oud), geboren te Wouw op 1 juli 1891, dochter van Antonius Franciscus van Eekelen en Anna Cornelia de Regt.
 7. Johanna Maria Adriana Luijkx, geboren te Roosendaal en Nispen op 31 augustus 1878.
 8. Dimphna Maria Luijkx, geboren te Roosendaal en Nispen op 19 september 1879, overleden aldaar op 6 februari 1880, 140 dagen oud.
 9. Jacobus Cornelis Luijkx, herbergier, geboren te Roosendaal en Nispen op 21 september 1880, wonende te Hoeven, overleden te Roosendaal en Nispen op 1 september 1936, 55 jaar oud.
  Jacobus is getrouwd te Hoeven op 28 juni 1909, op 28-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Lambregts (21 jaar oud), geboren te Hoeven in het jaar 1888, dochter van Michiel Lambregts en Maria Palings.
 10. Cunegonda Maria Elisabeth Luijkx, geboren te Roosendaal en Nispen op 21 november 1881, overleden aldaar op 21 maart 1889, 7 jaar oud.
 11. Henricus Franciscus Luijkx, geboren te Roosendaal en Nispen op 6 januari 1883, overleden aldaar op 4 januari 1896, 12 jaar oud.
 12. Franciscus Cornelis Luijkx, geboren te Roosendaal en Nispen op 13 april 1884.
  Franciscus is getrouwd te Ginneken en Bavel op 10 februari 1920, op 35-jarige leeftijd met Johanna Maria Wouters (27 jaar oud), geboren te Ginneken en Bavel in het jaar 1893, dochter van Johannes Wouters en Johanna van den Broek.
 13. Cornelia Dimphna Luijkx, geboren te Roosendaal en Nispen op 28 mei 1885.
  Cornelia is getrouwd te Roosendaal op 29 april 1913, op 27-jarige leeftijd met Jacobus van Eekelen (22 jaar oud), geboren te Wouw op 14 juli 1890, zoon van Antonius Franciscus van Eekelen en Anna Cornelia de Regt.
 14. Dimphna Johanna Maria Luijkx, geboren te Roosendaal en Nispen op 13 februari 1887, overleden aldaar.
  Dimphna is getrouwd te Roosendaal op 7 september 1910, op 23-jarige leeftijd met Johannes Cornelis Hectors, geboren te Wouw, zoon van Petrus Johannes Hectors en Lucia Willemen.
 15. Alphonsus Luijkx, geboren te Roosendaal en Nispen op 16 juni 1888.
 16. Antonius Wilhelmus Luijkx, geboren te Roosendaal en Nispen op 5 oktober 1889, overleden aldaar op 12 januari 1891, 1 jaar oud.
 17. Cunegonda Maria Elisabeth Luijkx, geboren te Roosendaal en Nispen op 7 december 1890.
  Cunegonda is getrouwd te Etten-Leur op 28 oktober 1919, op 28-jarige leeftijd met Antonius Jacobus, geboren te Etten-Leur, zoon van Cornelis Antonius Jacobus en Elisabeth Snels.
 18. Maria Adriana Luijkx, geboren te Roosendaal.
  Maria is getrouwd te Roosendaal op 29 april 1903 met Antonius Johannes Hennekam, geboren te Petrus Jongeneelen, zoon van Michiel Hennekam en Cornelia Maria Broos.

XI-dk Johanna Catharina Potters, landbouwster, geboren te Roosendaal en Nispen op 13 april 1850, overleden aldaar op 11 januari 1921, 70 jaar oud, dochter van Johannes Potters en Adriana Maria Kerstens (X-ev).

Johanna is getrouwd te Wouw op 9 mei 1882 dispensatie verleend Bisdom Breda 18 apr 1882 wegens bloedverwantschap in de derde en vierde graad, op 32-jarige leeftijd met Franciscus van Gastel (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op 29 januari 1854, overleden aldaar op 30 mei 1914 aan carcinoma ventriculi, 60 jaar oud, zoon van Gregorius van Gastel en Dijmphna Haast. Uit dit huwelijk:

 1. Dimphna Adriana Maria van Gastel, geboren te Wouw op 12 maart 1883, wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 19 november 1946, 63 jaar oud.
  Dimphna is getrouwd te Roosendaal op 1 juni 1920, op 37-jarige leeftijd met Cornelis van Nispen, geboren te Steenbergen, zoon van Hendrik van Nispen en Adriana Cornelia van Eekelen.
 2. Levenloos van Gastel, geboren te Wouw op 6 januari 1885, overleden aldaar op 6 januari 1885.
 3. Adriana Maria van Gastel, geboren te Wouw op 13 oktober 1886, overleden te Roosendaal en Nispen op 22 februari 1938, 51 jaar oud.
  Adriana was gehuwd met Bernardus Musters.
 4. Johannes Petrus van Gastel, geboren te Wouw op 18 februari 1888.
 5. Petrus Josephus Johannes van Gastel, geboren te Wouw op 6 maart 1889, overleden aldaar op 16 april 1890, 1 jaar oud.
 6. Petrus Josephus van Gastel, geboren te Wouw op 22 augustus 1890, overleden aldaar op 17 oktober 1890, 56 dagen oud.
 7. Cunegonda Elizabeth Maria van Gastel, geboren te Wouw op 17 maart 1892, overleden te Bergen op Zoom op 23 oktober 1924, 32 jaar oud.
 8. Johanna Catharina van Gastel, geboren te Roosendaal en Nispen op 24 juni 1895.

XI-dl Jacobus Potters, landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op 13 september 1852, overleden te Wouw op 26 mei 1927, 74 jaar oud, zoon van Johannes Potters en Adriana Maria Kerstens (X-ev).

Jacobus is getrouwd te Wouw op 11 juni 1890, op 37-jarige leeftijd met Elisabeth van Aert (31 jaar oud), geboren te Huijbergen op 1 december 1858, overleden te Wouw op 19 december 1928, 70 jaar oud, dochter van Adrianus van Aert en Cornelia Uitdehaag. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Henricus Potters, geboren te Wouw op 18 juni 1895.
 2. Adriana Maria Potters, geboren te Wouw op 5 februari 1898, overleden te Roosendaal op 2 januari 1974, 75 jaar oud.
  Adriana is getrouwd te Wouw op 2 mei 1922, op 24-jarige leeftijd met Adrianus Antonius Trouw (22 jaar oud), geboren te Wouw op 16 mei 1899, overleden te Roosendaal op 14 oktober 1956, 57 jaar oud, zoon van Johannes Trouw en Adriana Cornelia Floren.

XI-dm Adriana Cornelia de Greef, geboren te Roosendaal en Nispen op 11 februari 1856, dochter van Paulus de Greef en Joanna Kerstens (X-ew).

Adriana is getrouwd te Roosendaal op 28 mei 1881, op 25-jarige leeftijd met Gerard Matthijs Koenraadt (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op 28 maart 1854, zoon van Antonij Koenraadt en Petronilla Huijsmans. Uit dit huwelijk:

 1. Antonij Jacobus Koenraadt, geboren te Steenbergen op 9 februari 1883.
  Antonij is getrouwd te Steenbergen op 22 mei 1917, op 34-jarige leeftijd met Catharina Anna Maria Adriana Testers (33 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1884, dochter van Johannnis Testers en Maria Catharina Clarijs.
 2. Paulus Martien Maria Koenraadt, geboren te Steenbergen op 29 juli 1885.
  Paulus is getrouwd te Steenbergen op 16 september 1918, op 33-jarige leeftijd met Johanna Ludovica Jacoba Veraart (29 jaar oud), geboren te Dinteloord en Prinsenland in het jaar 1889, dochter van Marinus Antonius Veraart en Maria Ludovica Schillemans.
 3. Pieternella Maria Koenraadt, geboren te Steenbergen op 15 april 1887.
  Pieternella is getrouwd te Steenbergen op 23 oktober 1916, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Adrianus Akkermans (33 jaar oud), geboren te Zevenbergen in het jaar 1883, zoon van Johannes Akkermans en Johanna Pieternella Damen.
 4. Joanna Maria Catharina Koenraadt, geboren te Steenbergen op 12 maart 1889.
 5. Maria Cornelia Adriana Koenraadt, geboren te Steenbergen op 20 december 1890.
  Maria is getrouwd te Steenbergen op 16 september 1918, op 27-jarige leeftijd met Ludovicus Franciscus Joannnis Veraart (37 jaar oud), geboren te Dinteloord en Prinsenland in het jaar 1881, zoon van Marinus Antonius Veraart en Maria Ludovica Schillemans.

XI-dn Philomena Maria Cornelia Doggen, geboren te Roosendaal en Nispen op 4 januari 1863, overleden te Wouw op 21 maart 1934, 71 jaar oud, dochter van Adriaan Doggen (X-ey) en Maria Elisabeth Theuns.

Bijzonderheden : weldoenster der kerk; lid van de Aartsbroederschap van het H. Hart.

Philomena is getrouwd te Ossendrecht op 10 september 1889, op 26-jarige leeftijd met Johannes Ludovicus Siebelink (32 jaar oud), winkelier, geboren te Wouw op 5 mei 1857, overleden aldaar op 11 december 1921, 64 jaar oud, zoon van Wouterus Hermanus Siebelink en Johanna Wilhelmina Philips.

Johannes Ludovicus Siebelink vermelding in notarieel archief op zondag 27 december 1891 Wouw. Inhoud akte: schuldbekentenis en hypotheek ten behoeve van Waltherus van Gastel te Wouw en ten laste van Maria Elisabeth Theuns weduwe van Adriaan Doggen te Wouw, voor zich en als moeder-voogdes over Cornelia Johanna Doggen, Cornelis Johannes Doggen, Johannes Ludovicus Siebelink gehuwd met Philomina Maria Cornelia Doggen, Franciscus Josephus Doggen en Maria Godefrida Doggen, allen te Wouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Emilius Adrianus Siebelink, geboren te Wouw op 11 juli 1890.
 2. Maria Elisabeth Siebelink, geboren te Wouw op 23 mei 1892.
  Maria is getrouwd te Wouw op 15 mei 1918, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Petrus Nooijen (30 jaar oud), geboren te Etten-Leur op 27 februari 1888, zoon van Petrus Cornelis Nooijen en Cornelia Trouw.
 3. Antoninetta Bertha Maria Siebelink, geboren te Wouw op 26 december 1893, overleden aldaar op 8 januari 1894, 13 dagen oud.
 4. Jacoba Godefrida Maria Siebelink, geboren te Wouw op 20 maart 1895.
 5. Levenloos Siebelink, geboren te Wouw op 20 augustus 1897, overleden aldaar op 20 augustus 1897.
 6. Julius Franciscus Cornelis Siebelink, geboren te Wouw op 20 augustus 1897.
 7. Jeanette Constantine Marie Siebelink, geboren te Wouw op 16 februari 1902.

XI-do Rochus Ignatius Doggen, weger, magazijnmeester en bakker, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1866, overleden aldaar op 15 februari 1919 overlijdensoorzaak : diabetes mellitus, 53 jaar oud, zoon van Matheus Doggen (X-fe) en Adriana Cornelia de Looij.

Rochus Ignatius Doggen hinderwetvergunning in 1896 Roosendaal en Nispen, verleend aan : Rochus Ignatius Doggen in 1896, 1900 : hinderwetvergunning voor bakkerij, locatie Kade.
Rochus Ignatius Doggen vermelding in notarieel archief op woensdag 11 november 1891 Roosendaal. Inhoud akte : comparitie tot boedelscheiding, Adriaan Luijsterburg te Wouw, Marijnis Uijtdewilligen te Wouw, Marijnis Uijtdewilligen te Steenbergen voor zich en als gemachtigde van Elisabeth Uijtdewilligen aldaar en Adriana Uijtdewilligen te Breda, Pieter Potters te Wouw als gemachtigde van Petronella van Bavel weduwe van Johannes Potters te Steenbergen, en Adriana Cornelia van Bavel te Etten, Johannes Godefridus Juten te Wouw als gemachtigde van Mathijs en Jacoba Doggen, Johanna Doggen weduwe van Petrus Couwenberg, Maria Doggen weduwe van Emanuel Adan, allen te Wouw, Adriaan van Overveld te Steenbergen gehuwd met Elisabeth Doggen, Adriaan Roeijers te Halsteren gehuwd met Helena Doggen, Franciscus Johannes Leonardus Janssen te Wouw als gemachtigde voor Govert Doggen te Wouw, Adriana Cornelia de Looij weduwe van Mathijs Doggen, thans gehuwd met Petrus van Meel te Roosendaal in hoedanigheid van moeder-voogdes over Johanna Cornelia en Alphons Cornelis Doggen, Rochus Ignatius Doggen te Roosendaal, Marinus van den Broek aldaar gehuwd met Catharina Mathilda Doggen, Gerardus Elshof te Leiden als voogd over Francisca Engelberta Elshof, Theresia Elshof gehuwd met Aloisius Geers te 's-Gravenhage, Henrica Adriana Elshof gehuwd met Carl Telden te Bodegraven, Jacobus Damen te Hoeven gehuwd met Catharina Doggen, Marijn Brocatus te Oud Gastel gehuwd met Cornelia Doggen, Mathijs Doggen te Halsteren, Cornelia Doggen gehuwd met Marijn van Tilburg te Borgerhout (B), Jacobus Potters te Hoeven, Paulus de Greef te Roosendaal, Marinus Raaijmakers te Wouw, Johannes Franciscus Theuns te Ossendrecht, Maria Johanna en Anna Cornelia Theuns te Ossendrecht, Cornelis de Greef te Wouw, allen betrokkenen bij de gemeenschap van de echtelieden Maria Anna Doggen en Adriaan Potters (voor scheiding van de gemeenschap d.d. 4 december.

Rochus is getrouwd te Roosendaal op 26 augustus 1891, op 25-jarige leeftijd met Johanna Catharina Brouwers (20 jaar oud), geboren te Rucphen in het jaar 1871, overleden te Roosendaal en Nispen op 28 november 1936, 65 jaar oud, dochter van Marijn Gregorius Brouwers en Antonia van Aperen.
Johanna is later getrouwd te Roosendaal op 20 oktober 1920, op 49-jarige leeftijd met Johannes Bierstekers (48 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 29 augustus 1872, overleden op 13 februari 1944, 71 jaar oud, zoon van Adriaan Bierstekers en Anna Cornelia Thielen. Uit dit huwelijk:

 1. Antonia Adriana Catharina Doggen, geboren te Roosendaal en Nispen op 10 februari 1892.
  Antonia is getrouwd te Roosendaal op 21 mei 1919, op 27-jarige leeftijd met Franciscus Antonius Bruinincx, geboren te Roosendaal en Nispen, zoon van Antonius Franciscus Bruinincx en Anna Maria Theuns.
 2. Antonetta Cornelia Catharina Doggen, geboren te Roosendaal en Nispen op 23 mei 1893.
 3. Matheus Petrus Doggen, smid, geboren te Roosendaal en Nispen op 17 december 1894, overleden aldaar op 15 december 1915, 20 jaar oud.
 4. Marinus Cornelis Franciscus Doggen, geboren te Roosendaal en Nispen op 9 januari 1898.

XI-dp Johanna Cornelia Doggen, geboren te Roosendaal en Nispen op 26 oktober 1876, overleden te Breda op 6 januari 1965, 88 jaar oud, dochter van Matheus Doggen (X-fe) en Adriana Cornelia de Looij.

Johanna is getrouwd te Roosendaal op 13 mei 1897, op 20-jarige leeftijd met Cornelis Johannes Antonius Tierolff (29 jaar oud), koopman, geboren te Roosendaal en Nispen op 30 september 1867, overleden aldaar op 16 augustus 1949, 81 jaar oud, zoon van Cornelis Johannes Tierolff en Johanna Petronella Somers.

Cornelis Johannes Antonius Tierolff vermelding in notarieel archief op zaterdag 21 mei 1910 Roosendaal. Inhoud akte : verkoop en koop door Catharina Mathilda Doggen te Roosendaal, weduwe van Marinus Franciscus van den Broeck, aan Cornelis Johannes Antonius Tierolff aldaar van een perceel bouwterrein aldaar, sectie A nrs. 1930 (geheel) en 2036 (gedeeltelijk), groot ca. 3.28 are, voor fl. 1.000,-.
Cornelis Johannes Antonius Tierolff vermelding in notarieel archief op zaterdag 31 december 1910 Roosendaal. Inhoud akte : verkoop en koop door Guillielmus Johannes Verheijen te Roosendaal aan Cornelis Johannes Antonius Tierolff aldaar van een gedeelte tuin aldaar, groot circa 2.97 are, en delen van sectie A nr. 1458, voor fl. 700,-.
Cornelis Johannes Antonius Tierolff vermelding in notarieel archief op woensdag 19 maart 1913 Roosendaal. Inhoud akte : transport door Cornelis Johannes Antonius Tierolff te Roosendaal aan Marie van Marcke de Lummen te Brussel, weduwe van Paul Pirard, van pakhuis en erf te Roosendaal voor fl. 2.500,-.
Cornelis Johannes Antonius Tierolff vermelding in notarieel archief op vrijdag 11 april 1913 Roosendaal. Inhoud akte : schuldbekentenis door Cornelis Johannes Antonius Tierolff te Roosendaal aan Maria Antonia Christina Francisca van Beeck te Breda, weduwe van Johannes Josephus Laurijssen, van fl. 8.000,- onder hypothecair verband van vastgoed onder Roosendaal.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Adriana Maria Tierolff, geboren te Roosendaal en Nispen op 25 maart 1898, overleden te Bergen op Zoom op 13 augustus 1946 tengevolge van een ongeval, 48 jaar oud.
  Cornelia is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 25 september 1918, op 20-jarige leeftijd met Lucien Louis Charles van Welij.
 2. Cornelis Johannes Matheus Tierolff, koopman en directeur van een glas- en verffabriek, geboren te Roosendaal op 6 juni 1899, overleden te Breda op 31 maart 1942, 42 jaar oud.
  Cornelis is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 20 mei 1925, op 25-jarige leeftijd met Adrienne Maria Antonette Vergouwen (24 jaar oud), geboren te Roosendaal in het jaar 1901, dochter van Jospeph Maria Vergouwen en Joanna Florentina Lemmens.
 3. Francois Antonius Marinus Tierolff, geboren te Roosendaal en Nispen op 11 juni 1901.
 4. Johanna Clara Anna Tierolff, geboren te Roosendaal en Nispen op 14 juni 1902.
  Johanna is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 1 juli 1925, op 23-jarige leeftijd met Antonius Henricus Willebrordus Maria Adan (24 jaar oud), tandarts, geboren te Ossendrecht in het jaar 1901, zoon van Augustus Johannes Alphonsus Adan en Julia Johanna Cornelia van den Eijnden.

XI-dq Alphons Cornelis Doggen, geboren te Roosendaal en Nispen, zoon van Matheus Doggen (X-fe) en Adriana Cornelia de Looij.

Alphons Cornelis Doggen vermelding in notarieel archief op woensdag 30 april 1890 Roosendaal. Inhoud akte : comparitie tot boedelscheiding van de gemeenschap bestaan hebbende tussen wijlen Adrianus Potters en Maria Anna Doggen, tussen Adriaan Luijsterburg te Wouw gehuwd met Maria Uijtdewilligen, Jacobus Uijtdewilligen te Steenbergen, Petronella van Bavel weduwe van Johannes Potters aldaar, Adriana Cornelia van Bavel te Etten, Marijnus, Elisabeth en Adriana Uijtdewilligen te Steenbergen en Marinus Uijtdewilligen te Wouw, Govert Doggen, Catharina Doggen echtgenote van Cornelis Damen, allen te Wouw, Mathijs Doggen te Halsteren, Cornelia Doggen en haar echtgenoot Marijn Brocatus te Gastel, Rochus Ignatius Doggen, Catharina Doggen gehuwd met Marinus Franciscus van den Broek, Adriana Cornelia de Looij weduwe van Matheus Doggen, als moeder en voogdes over Johanna Cornelia en Alphons Cornelis Doggen, allen te Roosendaal, Jacoba Doggen en haar echtgenoot Cornelis Marijnissen te Wouw, en nog als voogd over de minderjarigen Adrianus, Johanna en Petrus Doggen, Adriana Doggen en haar echtgenoot Adriaan Huijbrechts te Wouw, Cornelia Doggen en haar echtgenoot Louis Smits te Oude God (B), Henrica Adriana Maria Elshof gehuwd met Carel Theodoor Felkert te Bodegraven, Gerardus Elshof te Leiden als voogd over de minderjarigen Theresia Antonia Maria en Francisca Engelberta Elshof; Antonetta Vos en haar echtgenoot Johannes Jongenelen te Roosendaal, Adriaan Raaijmakers te Wouw, Catharina van Eekelen, eerst weduwe van Mathijs Doggen, thans gehuwd met Johannes van Geel te Essen, Mathijs Doggen te Wouw, Maria Cornelia Doggen te Essen, Arnoldus Doggen voor zich en als bewindvoerder over Adrianus Doggen te Wouw, Adriaan en Johannes Vos te Roosendaal, Elisabeth Vos en haar echtgenoot Marinus Raaijmaakers te Wouw, Cornelia Vos en haar echtgenoot Johannes Mouwen te Wouw, Johannes Petrus, Adriaan en Wilhelmina de Bruijn te Roosendaal, Maria Cornelia de Bruijn, weduwe van Blommerde te Standdaarbuiten, Johannes, Maria Anna Cornelia Theuns te Ossendrecht, Maria Theuns, weduwe van Jacobus Kuijlen te Woensdrecht, Adrianus Theuns te Heerlen, Jacobus Theuns te Antwerpen, Elisabeth Theuns en haar echtgenoot Adriaan Doggen, Marinus, Cornelis, Petrus, Catharina en Adriana Aarden te Wouw, Johanna, Adriana en Johannes Lazeroms, Cornelia Lazeroms gehuwd met Cornelis van Hassel te Gastel, Adriana Lazeroms, echtgenote van Adriaan Braat te Roosendaal, Mathijs, Jacoba, Johanna en Maria Doggen, weduwe van Petrus Couwenbergh, Maria Doggen weduwe van Emanuel Adan te Wouw, Helena Doggen, echtgenote van Adriaan Roeijers te Halsteren, Cornelia Doggen, echtgenote van Marijn van Tilburg te Borgerhout, Johanna Kerstens, echtgenote van Paulus de Graaf, Petronella Kerstens, allen te Roosendaal, en Cornelis Lazeroms te Steenbergen.

Alphons is getrouwd te Roosendaal op 31 januari 1913 met Catharina Theunisse, geboren te Steenbergen, dochter van Antonij Theunisse en Elizabeth de Bruijn. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Doggen, geboren te Steenbergen in het jaar 1900, volgt onder XII-bm.

XI-dr Maria Doggen, geboren te Halsteren op 24 augustus 1879, overleden op 25 januari 1950, 70 jaar oud, dochter van Matthijs Doggen (X-fh) en Barbarina Bartelen.

Maria is getrouwd te Wouw op 12 november 1902, op 23-jarige leeftijd met Gijsbertus van Lammeren (24 jaar oud), geboren te Halsteren op 3 januari 1878, overleden op 11 februari 1942, 64 jaar oud, zoon van Cornelis van Lammeren en Maria Schoen. Uit dit huwelijk:

 1. Antonius van Lammeren, geboren op 16 april 1914, volgt onder XII-bn.

XI-ds Adriana Wilhelmina Raaijmakers, geboren te Wouw op 2 april 1864, overleden aldaar op 8 augustus 1939, 75 jaar oud, dochter van Marijn Raaijmakers en Elisabeth Vos (X-fl).

Adriana is getrouwd te Wouw op 3 juni 1891 dispensatie aangevraagd aldaar 11 mei 1891, dispensatie verleend Bisdom Breda 14 mei 1891 , op 27-jarige leeftijd met Gerardus Vos (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op 25 augustus 1866, overleden te Wouw op 25 juli 1946, 79 jaar oud, zoon van Cornelis Vos en Barbara Kerstens. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Elisabeth Vos, geboren te Wouw op 19 oktober 1892.
 2. Catharina Barbara Vos, geboren te Wouw op 11 oktober 1893, overleden aldaar op 17 oktober 1907, 14 jaar oud.
 3. Adriana Cornelia Vos, geboren te Wouw op 16 juli 1895.
 4. Henricus Petrus Adrianus Cornelis Vos, geboren te Wouw op 21 september 1897.
 5. Johannes Marinus Vos, geboren te Wouw op 7 maart 1899.
 6. Adrianus Wilhelmus Johannes Vos, geboren te Wouw op 29 januari 1901.
 7. Levenloos Vos, geboren te Wouw op 12 december 1902, overleden aldaar op 12 december 1902.
 8. Antonius Joannes Vos, geboren te Wouw op 4 maart 1905.

XI-dt Antonius Adrianus Jongeneelen, landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op 13 mei 1864, overleden aldaar op 7 februari 1932, 67 jaar oud, zoon van Johannes Adrianus Jongeneelen en Antonia Vos (X-fn).

Antonius is getrouwd te Roosendaal op 10 juni 1885, op 21-jarige leeftijd met Elizabeth van Oers (31 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 2 december 1853, overleden te Roosendaal op 17 januari 1930 overlijdensoorzaak : arterio sclerose, 76 jaar oud, dochter van Petrus van Oers en Elizabeth Kerstens.

Bijzonderheden: weldoenster der kerk.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth Antonia Jongeneelen, geboren te Roosendaal en Nispen op 24 november 1887.
 2. Antonia Maria Jongeneelen, geboren te Roosendaal en Nispen op 4 februari 1890.
 3. Johannes Petrus Jongeneelen, geboren te Roosendaal en Nispen op 23 oktober 1891.
 4. Maria Paulina Jongeneelen, geboren te Roosendaal en Nispen op 1 februari 1893.
 5. Maria Paulina Jongeneelen, geboren te Roosendaal en Nispen op 13 augustus 1894.

XI-du Arnoldus Mouwen, landbouwer, geboren te Wouw op 16 april 1865, overleden aldaar op 10 juli 1948, 83 jaar oud, zoon van Johannes Mouwen en Adriana Cornelia Vos (X-fo).

Arnoldus is getrouwd te Wouw op 16 mei 1893, op 28-jarige leeftijd met Maria Elizabeth van Oers (25 jaar oud), geboren te Wouw op 11 januari 1868, overleden aldaar op 8 juni 1946, 78 jaar oud, dochter van Adrianus van Oers en Anna Cornelia Dingena de Greef. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Mouwen, geboren te Wouw op 9 december 1895, overleden aldaar op 9 december 1895.
 2. Maria Anna Cornelia Mouwen, geboren te Wouw op 18 februari 1897.
 3. Wilhelmina Adriana Maria Mouwen, geboren te Wouw op 15 mei 1898, overleden aldaar op 11 juni 1898, 27 dagen oud.
 4. Johanna Anna Cornelia Mouwen, geboren te Wouw op 15 november 1899.
 5. Johannes Adrianus Mouwen, geboren te Wouw op 6 december 1901.

XI-dv Wilhelmina Mouwen, geboren te Wouw, dochter van Johannes Mouwen en Adriana Cornelia Vos (X-fo).

Wilhelmina is getrouwd te Wouw op 30 april 1901 met Cornelis Petrus van Oers (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw op 2 maart 1872, overleden te Roosendaal en Nispen op 18 maart 1949, 77 jaar oud, zoon van Antonius van Oers en Johanna Maas. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Johanna van Oers, geboren te Roosendaal en Nispen op 31 januari 1902.
 2. Johanna Maria Cornelia van Oers, geboren te Roosendaal en Nispen in juni 1903, overleden aldaar op 31 mei 1904, 11 maanden oud.
 3. Elisabeth Cornelia Wilhelmina van Oers, geboren te Roosendaal en Nispen na juni 1903, overleden aldaar op 4 oktober 1903, hoogstens 4 maanden oud.
 4. Levenloos van Oers, geboren te Roosendaal en Nispen op 24 mei 1904, overleden aldaar op 24 mei 1904.
 5. Levenloos van Oers, geboren te Roosendaal en Nispen op 15 augustus 1906, overleden aldaar op 15 augustus 1906.

XI-dw Adriana Cornelia van den Bergh, geboren te Wouw op 19 januari 1867, overleden te Roosendaal en Nispen op 2 februari 1929, 62 jaar oud, dochter van Johannes van den Bergh en Maria Catharina Uijtdewillegen (X-fp).

Adriana is getrouwd te Wouw op 21 november 1895, op 28-jarige leeftijd met Petrus Adrianus Looijen (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op 10 december 1868, zoon van Johannes Looijen en Agatha Kerstens. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Franciscus Maria Looijen, geboren te Roosendaal en Nispen op 3 september 1896, overleden aldaar op 23 september 1896 overlijdensoorzaak : diarrhea, 20 dagen oud.
 2. Johannes Adrianus Looijen, geboren te Roosendaal en Nispen op 8 september 1897, volgt onder XII-bo.
 3. Jacobus Johannes Looijen, geboren te Roosendaal en Nispen op 8 september 1901, overleden aldaar op 19 september 1901, 11 dagen oud.

XI-dx Johanna van den Bergh, geboren te Wouw op 9 november 1885, overleden te Aillas (Frankrijk) in het jaar 1944, 59 jaar oud, dochter van Johannes van den Bergh en Maria Catharina Uijtdewillegen (X-fp).

Johanna is getrouwd te Wouw op 31 maart 1910, op 24-jarige leeftijd met Antonius Cornelis van Meel (29 jaar oud), geboren te Rucphen op 1 februari 1881, overleden te Aillas (Frankrijk) in het jaar 1960, 79 jaar oud, zoon van Cornelis van Meel en Anna Cornelia Dekkers. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Johannes Petrus van Meel, geboren te Roosendaal op 15 juni 1911, overleden te Roquebrune sur Argens (Frankrijk) in januari 1993, 81 jaar oud.
  Cornelis was gehuwd met Andrâea Darroussat, geboren te Giscos (Spanje) op 14 maart 1920, overleden te Roquebrune sur Argens (Frankrijk) op 28 december 2000, 80 jaar oud.
 2. Johannes Cornelis Petrus van Meel, geboren te Roosendaal op 31 maart 1917, overleden in het jaar 1985, 68 jaar oud.
  Johannes is getrouwd in het jaar 1947, op 30-jarige leeftijd met Jaqueline Souret.
 3. Antonius Henricus Gerardus van Meel, geboren te Roosendaal op 30 maart 1922, overleden in het jaar 1968, 46 jaar oud.
 4. Petrus Goverdus Godefridus van Meel, geboren te Roosendaal op 21 oktober 1923.

XI-dy Maria Catharina Bennebroek, geboren te Wouw op 27 oktober 1875, overleden op 9 juni 1931, 55 jaar oud, dochter van Anthonius Bennebroek en Anna Cornelia Uijtdewilligen (X-fr).

Maria is getrouwd te Wouw op 24 oktober 1901, op 25-jarige leeftijd met Johannes Jacobus Voeten (21 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 22 april 1880, overleden te Bergen op Zoom op 13 februari 1959, 78 jaar oud, zoon van Johannes Voeten en Dimphna Bierstekers. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Maria Cornelia Voeten, geboren te Wouw op 12 april 1896.
  Adriana is getrouwd te Wouw op 12 augustus 1920, op 24-jarige leeftijd met Augustinus Adrianus van Hooijdonck (28 jaar oud), geboren te Wouw op 24 oktober 1891, zoon van Cornelis Adrianus van Hooijdonck (XII-p) en Maria Melanie van Laer.
 2. Petrus Adrianus Voeten, geboren te Wouw op 21 september 1905, volgt onder XII-bp.

XI-dz Maria Cornelia Bennebroek, geboren te Wouw op 27 oktober 1881, overleden aldaar op 12 juli 1913, 31 jaar oud, dochter van Anthonius Bennebroek en Anna Cornelia Uijtdewilligen (X-fr).

Maria is getrouwd te Wouw op 27 april 1911, op 29-jarige leeftijd met Wilhelmus Timmermans (29 jaar oud), geboren te Wouw op 27 januari 1882, overleden aldaar op 9 oktober 1950, 68 jaar oud, zoon van Adrianus Timmermans en Adriana Cornelia Heijnen.
Wilhelmus is later getrouwd te Wouw op 30 maart 1916, op 34-jarige leeftijd met zijn schoonzus Anna Cornelia Bennebroek (41 jaar oud), geboren te Wouw op 16 november 1874, dochter van Anthonius Bennebroek en Anna Cornelia Uijtdewilligen (X-fr). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Wilhelmina Maria Timmermans, geboren te Wouw op 9 juli 1913, overleden aldaar op 28 juli 1913, 19 dagen oud.

XI-ea Cornelia Johanna van Wezel, geboren te Wouw op 29 november 1883, overleden te Halsteren op 3 februari 1963, 79 jaar oud, dochter van Adrianus van Wesel en Goverdina Uijtdewilligen (X-fs).

Cornelia is getrouwd te Wouw op 16 juli 1914, op 30-jarige leeftijd met Petrus Johannes Coppens, geboren te Wouw op 12 september 1883, zie XII-e. Uit dit huwelijk:

 1. Goverdina Cornelia Adriana Coppens.
 2. Adrianus Jacobus Coppens.
 3. Anna Goverdina Coppens.

XII-a Wilhelmina Hoendervangers, arbeidster, geboren te Halsteren op 8 september 1861, overleden op 7 november 1938, 77 jaar oud, dochter van Marijn Hoendervangers (XI-a) en Joanna Mulders.

Wilhelmina is getrouwd te Steenbergen op 26 januari 1883, op 21-jarige leeftijd (1) met Willem Voormeulen (23 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 7 november 1859, zoon van Jan Voormeulen en Anna Cornelia Baselier. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Voormeulen, geboren te Steenbergen op 20 juni 1883.
  Marijn is getrouwd te Halsteren op 19 mei 1905, op 21-jarige leeftijd (1) met Joanna Dielens, geboren te Steenbergen.
  Marijn is getrouwd te Woensdrecht op 23 november 1920, op 37-jarige leeftijd (2) met Johanna Koeijvoets (38 jaar oud), geboren te Wouw op 4 juni 1882, dochter van Gerardus Koeijvoets en Cornelia van Dongen.
  Johanna is eerder getrouwd te Wouw op 25 oktober 1906, op 24-jarige leeftijd met Henricus van Hooijdonk (26 jaar oud), geboren te Woensdrecht op 5 maart 1880, zoon van Bernardus van Hooijdonk en Catharina van Linden.
 2. Cornelia Voormeulen, geboren te Steenbergen op 1 december 1885.
  Cornelia is getrouwd te Wouw op 2 mei 1918, op 32-jarige leeftijd met Martinus Leonardus van Eekelen (32 jaar oud), geboren te Wouw op 30 september 1885, zoon van Adrianus van Eekelen en Adriana Cornelia Paasen (X-dv).
 3. Joanna Voormeulen, geboren te Steenbergen op 20 september 1888.
  Joanna is getrouwd te Steenbergen op 1 mei 1914, op 25-jarige leeftijd met Gerardus Schuurbiers (27 jaar oud), geboren te Wouw op 22 december 1886, zoon van Christiaan Schuurbiers (X-cf) en Jacoba Mulders.
Wilhelmina is getrouwd te Steenbergen op 2 mei 1890, op 28-jarige leeftijd (2) met Adriaan Kraaijbeek (27 jaar oud), geboren te Halsteren op 6 mei 1862, overleden op 11 augustus 1938, 76 jaar oud, zoon van Josephus Kraaijbeek en Petronella Marius. Uit dit huwelijk:
 1. Leonardus Kraaijbeek, geboren te Steenbergen op 28 april 1891, overleden op 3 november 1977, 86 jaar oud.
  Leonardus is getrouwd te Steenbergen op 14 november 1913, op 22-jarige leeftijd (1) met Petronella van de Kasteele (23 jaar oud), geboren te Wouw in het jaar 1890.
  Leonardus is getrouwd te Steenbergen op 31 augustus 1917, op 26-jarige leeftijd (2) met Geertrui Iriks (20 jaar oud), geboren te Steenbergen op 16 oktober 1896, overleden op 13 mei 1973, 76 jaar oud, dochter van Martien Iriks en Joanna Jacoba van Meel.
 2. Pieternella Kraaijbeek, geboren te Steenbergen op 6 januari 1893, overleden aldaar op 3 februari 1968, 75 jaar oud.
  Pieternella is getrouwd te Steenbergen op 19 mei 1916, op 23-jarige leeftijd met Hendrik Nijssen (28 jaar oud), geboren te Steenbergen op 23 september 1887, zoon van Willem Nijssen en Geertruij Jongenelen.
 3. Petrus Josephus Kraaybeek, geboren te Steenbergen op 7 augustus 1895, overleden te Steenbergen (Welberg) op 6 juni 1971, 75 jaar oud.
  Petrus is getrouwd te Steenbergen op 29 september 1922, op 27-jarige leeftijd met Anna Cornelia van Broekhoven, geboren te Steenbergen in het jaar 1899, volgt onder XI-cm.
 4. Adriana Kraaijbeek, geboren te Steenbergen op 24 december 1896, volgt onder XIII-a.

XII-b Kornelis Hoendervangers, geboren te Steenbergen in het jaar 1856, zoon van Pieter Hoendervangers (XI-c) en Anna Maria van Terheijden.

Kornelis is getrouwd te Steenbergen op 7 april 1884, op 28-jarige leeftijd met Willemijna Kees (20 jaar oud), geboren te Etten-Leur in het jaar 1864, dochter van Johannes Kees en Maria Martens. Uit dit huwelijk:

 1. Christianus Hoendervangers, geboren te Steenbergen in het jaar 1898.
  Christianus is getrouwd te Steenbergen op 26 oktober 1917, op 19-jarige leeftijd met Anna Cornelia Schouteren (20 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1897, dochter van Pieter Kornelis Schouteren en Catharina Plasmans.

XII-c Adriana Oerlemans, geboren te Steenbergen op 15 september 1860, dochter van Kornelis Jan Oerlemans en Anna Maria Hoendervangers (XI-d).

Adriana is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 1 mei 1897, op 36-jarige leeftijd met Matthijs Iriks (40 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 17 januari 1857, zoon van Adriaan Iriks en Wilhelmina Hartmans.
Matthijs is eerder getrouwd te Steenbergen op 17 april 1885, op 28-jarige leeftijd met Cornelia Brands (25 jaar oud), geboren te Steenbergen op 5 mei 1859, dochter van Petrus Brands en Elizabet van Wezel. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Iriks, geboren te Steenbergen in het jaar 1899.
  Cornelis is getrouwd te Bergen op Zoom op 17 juni 1920, op 21-jarige leeftijd met Maria Helena Verbiest (23 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1897, dochter van Marijn Verbiest en Cornelia Hagenaars.
 2. Petrus Iriks, geboren te Steenbergen in het jaar 1900.
  Petrus is getrouwd te Halsteren op 18 juli 1922, op 22-jarige leeftijd met Maria Uitdewilligen (21 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1901, dochter van Jan Uitdewilligen en Elisabeth Brouwers.

XII-d Maria Jacoba Laurijssen, geboren te Wouw op 26 mei 1858, overleden aldaar op 31 december 1940, 82 jaar oud, dochter van Jacobus Laurijssen en Willemijna Coppens (XI-e).

Maria is getrouwd te Wouw op 6 mei 1884, op 25-jarige leeftijd met Petrus Adrianus van Eekelen, geboren te Halsteren, overleden voor 31 december 1940, zoon van Martinus van Eekelen en Allegonda Withagen. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Allegonda van Eekelen, geboren te Halsteren op 27 september 1884.
  Wilhelmina is getrouwd te Wouw op 4 mei 1905, op 20-jarige leeftijd met Jacobus Jonkers (23 jaar oud), geboren te Halsteren op 19 juni 1881, zoon van Marijnus Jonkers en Johanna Jochems.

XII-e Petrus Johannes Coppens, landbouwer, geboren te Wouw op 12 september 1883, overleden aldaar op 21 augustus 1959, 75 jaar oud, zoon van Jacobus Coppens (XI-h) en Adriana Cornelia Goetstouwers.

Petrus is getrouwd te Roosendaal op 30 april 1912, op 28-jarige leeftijd (1) met Adriana Maria Vooghden, geboren te Roosendaal en Nispen, dochter van Cornelis Vooghden en Johanna Rockx. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Christina Coppens, geboren te Wouw in het jaar 1918, overleden aldaar op 22 januari 1939, 21 jaar oud.
 2. Levenloos Coppens, geboren te Wouw op 21 maart 1921, overleden aldaar op 21 maart 1921.
Petrus is getrouwd te Wouw op 16 juli 1914, op 30-jarige leeftijd (2) met Cornelia Johanna van Wezel, geboren te Wouw op 29 november 1883, zie XI-ea. Uit dit huwelijk:
 1. 3-5 : Zie onder XI-ea.

XII-f Christiaan Matthijs Verbraak, metselaar, geboren te Wouw op 6 februari 1858, overleden op 20 december 1909, 51 jaar oud, zoon van Johannes Verbraak (XI-i) en Carolina Sebregts.

Christiaan is getrouwd te Wouw op 3 november 1883, op 25-jarige leeftijd (1) met Adriana Govers (22 jaar oud), geboren te Wouw op 7 maart 1861, overleden aldaar op 1 april 1885, 24 jaar oud, dochter van Marijn Govers en Maria Catharina van den Bergh. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Verbraak, geboren te Wouw op 16 februari 1884, overleden aldaar op 16 februari 1884.
 2. Marinus Verbraak, geboren te Wouw op 22 maart 1885, overleden aldaar op 31 augustus 1885, 162 dagen oud.
Christiaan is getrouwd te Wouw op 23 april 1891, op 33-jarige leeftijd (2) met Johanna Nieuwlaat (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw op 26 april 1865, overleden te Roosendaal en Nispen op 16 februari 1950, 84 jaar oud, dochter van Leonardus Nieuwlaat en Catharina Schoonen.
Johanna is eerder getrouwd te Wouw op 4 november 1884, op 19-jarige leeftijd met Petrus Elsackers (21 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op 31 augustus 1863, overleden aldaar op 11 maart 1886, 22 jaar oud, zoon van Johannes Elsackers en Petronella Augustijn. Uit dit huwelijk:
 1. Leonardus Johannes Verbraak, geboren te Wouw op 23 september 1891, volgt onder XIII-b.
 2. Caroline Verbraak, geboren te Wouw op 19 mei 1893, overleden aldaar op 31 augustus 1893, 104 dagen oud.
 3. Petrus Johannes Verbraak, geboren te Wouw op 19 oktober 1894.
  Petrus is getrouwd te Putte (NB) op 7 augustus 1918, op 23-jarige leeftijd met Joanna Maria Stockmans, geboren te Putte (NB), dochter van Gerardus Stockmans en Antonetta Feijen.
 4. Adrianus Cornelis Verbraak, geboren te Wouw op 11 november 1895, overleden te Roosendaal op 21 oktober 1975 in het St. Franciscus ziekenhuis, 79 jaar oud.
  Adrianus is getrouwd te Wouw op 5 februari 1920, op 24-jarige leeftijd met Cornelia van Steenpaal (20 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel op 17 januari 1900, dochter van Marijn van Steenpaal en Wilhelmina de Jong.
 5. Wilhelmus Verbraak, geboren te Wouw op 19 september 1897.
 6. Maria Cornelia Verbraak, geboren te Wouw op 24 september 1898, overleden aldaar op 10 oktober 1898, 16 dagen oud.
 7. Antonius Petrus Verbraak, geboren te Wouw op 16 oktober 1899.
  Antonius is getrouwd te Roosendaal op 4 mei 1920, op 20-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Machielsen (23 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 11 november 1896, dochter van Johannes Machielsen en Antonia Masseurs.
 8. Petrus Martinus Verbraak, geboren te Wouw op 22 december 1900.
 9. Christiaan Mattheus Verbraak, geboren te Wouw op 12 mei 1902, overleden aldaar op 15 juli 1902, 64 dagen oud.

XII-g Petrus Verbraak, arbeider, geboren te Wouw op 7 februari 1865, overleden aldaar op 7 mei 1946, 81 jaar oud, zoon van Johannes Verbraak (XI-i) en Carolina Sebregts.

Petrus is getrouwd te Wouw op 12 juni 1890, op 25-jarige leeftijd met Antonetta Moerkens (24 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel op 27 maart 1866, overleden te Wouw op 31 januari 1950, 83 jaar oud, dochter van Cornelis Moerkens en Johanna Timmermans. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Johannes Verbraak, geboren te Wouw op 25 november 1890, overleden te Roosendaal en Nispen op 5 februari 1953, 62 jaar oud.
  Cornelis is getrouwd te Roosendaal op 10 mei 1921, op 30-jarige leeftijd met Johanna van Meel, geboren te Roosendaal en Nispen, dochter van Cornelis Antonius van Meel en Isabella Petronella Dries.
 2. Johannes Marinus Verbraak, geboren te Wouw op 26 december 1891.
  Johannes is getrouwd te Ossendrecht op 19 mei 1921, op 29-jarige leeftijd met Anna Mathilda Fontijn, geboren te Ossendrecht, dochter van Johannes Baptist Fredericus Fontijn en Johanna Catharina Schroeijers.
 3. Johanna Cornelia Verbraak, geboren te Wouw op 13 augustus 1894, overleden aldaar op 27 december 1899, 5 jaar oud.
 4. Antonius Wilhelmus Verbraak, geboren te Wouw op 26 december 1895, overleden aldaar op 18 maart 1896, 83 dagen oud.
 5. Marinus Wilhelmus Verbraak, geboren te Wouw op 11 mei 1897.
 6. Antonius Christianus Verbraak, geboren te Wouw op 25 november 1899, overleden aldaar op 25 februari 1900, 92 dagen oud.
 7. Carolina Cornelia Verbraak, geboren te Wouw op 12 maart 1901.
 8. Adrianus Petrus Verbraak, smid, geboren te Wouw in het jaar 1903, overleden aldaar op 20 november 1918, 15 jaar oud.
 9. Johanna Cornelia Verbraak, geboren te Wouw in het jaar 1906, ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 26 april 1953, 47 jaar oud.

XII-h Maria Catharina Verbraak, geboren op 17 januari 1875, overleden te Wouw op 13 oktober 1934, 59 jaar oud, dochter van Cornelis Verbraak (XI-j) en Wilhelmina van Loon.

Maria is getrouwd te Wouw op 5 mei 1898, op 23-jarige leeftijd met Pieter Jan Vroegrijk (24 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 31 oktober 1873, zoon van Marijn Vroegrijk en Anna Cornelia van Onselen. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Vroegrijk, geboren te Wouw op 16 december 1898, wonende aldaar, overleden te Roosendaal en Nispen op 25 februari 1941, 42 jaar oud.
  Wilhelmina was gehuwd met Petrus Mangelaars.
 2. Anna Cornelia Vroegrijk, geboren te Wouw op 1 april 1900.
 3. Cornelis Vroegrijk, geboren te Wouw op 22 oktober 1901.
 4. Petrus Vroegrijk, geboren te Wouw in het jaar 1907, overleden aldaar op 23 juli 1911, 4 jaar oud.
 5. Adrianus Vroegrijk, landbouwersknecht, geboren te Wouw in het jaar 1909, overleden te Roosendaal en Nispen op 4 december 1926, 17 jaar oud.

XII-i Pieter Verbraak, botermaker, geboren te Wouw op 18 februari 1876, zoon van Cornelis Verbraak (XI-j) en Wilhelmina van Loon.

Pieter is getrouwd te Wouw op 8 juni 1899, op 23-jarige leeftijd met Cornelia Wijnen (19 jaar oud), geboren te Steenbergen op 28 december 1879, dochter van Cornelis Wijnen en Jacoba Cornelia van Zundert. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Cornelia Verbraak, geboren te Wouw op 4 januari 1900, overleden aldaar op 20 maart 1900, 75 dagen oud.
 2. Jacoba Cornelia Verbraak, geboren te Dongen in het jaar 1901, overleden te Wouw op 13 oktober 1919, 18 jaar oud.
 3. Cornelius Marinus Verbraak, geboren te Wouw in het jaar 1903, overleden aldaar op 27 juli 1912, 9 jaar oud.

XII-j Cornelis Verbraak, geboren te Woensdrecht in het jaar 1869, zoon van Adrianus Verbraak (XI-l) en Johanna Krijntjes.

Cornelis is getrouwd te Halsteren op 20 december 1895, op 26-jarige leeftijd met Joanna Langenberg (21 jaar oud), geboren te Halsteren op 8 december 1874 (doopgetuigen waren Adriaan Groffen en Jacobus Groffen), dochter van Leonardus Langenberg en Maria Elisabeth Demmers. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elisabeth Verbraak, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1897.
  Maria is getrouwd te Woensdrecht op 22 april 1919, op 22-jarige leeftijd met Johannes Cornelis de Crom (25 jaar oud), geboren te Woensdrecht in het jaar 1894, zoon van Jacobus Johannes de Crom en Dimphna de Crom.

XII-k Adriana Cornelia van Reijen, geboren te Wouw op 23 februari 1869, dochter van Jacobus van Reijen en Catharina Verbraak (XI-m).

Adriana is getrouwd te Wouw op 28 september 1899, op 30-jarige leeftijd met Petrus Johannes Moerkens (24 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op 16 juli 1875, zoon van Petrus Moerkens en Henrica Jongenelen.

Petrus Johannes Moerkens vermelding in notarieel archief op zondag 3 mei 1914 Steenbergen. Inhoud akte : verkoop en koop door Cornelis Wittebols te Roosendaal aan Petrus Johannes Moerkens onder Steenbergen van de percelen bouwland onder Steenbergen, sectie O nrs. 83 en 84, groot 1,10,60 ha, voor fl. 1.400,-.
Uit dit huwelijk:
 1. Petrus Johannes Moerkens, geboren te Wouw op 20 mei 1900.
 2. Jacobus Moerkens, geboren te Wouw op 13 juni 1901.
 3. Hendrina Moerkens, geboren te Wouw op 7 september 1902.
 4. Johannes Moerkens, geboren te Wouw op 12 augustus 1903, overleden aldaar op 13 augustus 1903, 1 dag oud.

XII-l Petronella van Reijen, geboren te Wouw op 13 september 1873, overleden aldaar op 8 januari 1949, 75 jaar oud, dochter van Jacobus van Reijen en Catharina Verbraak (XI-m).

Haar dochter van een onbekende man:

 1. Catharina van Reijen, geboren te Wouw op 30 mei 1892 onwettig, overleden aldaar op 28 maart 1893, 302 dagen oud.
Petronella is getrouwd te Wouw op 21 april 1898, op 24-jarige leeftijd (2) met Cornelis Rumoldus Moerkens (28 jaar oud), arbeider, geboren te Roosendaal op 4 november 1869, overleden te Wouw op 5 juni 1947, 77 jaar oud, zoon van Petrus Moerkens en Henrica Jongenelen. Uit dit huwelijk:
 1. Catharina Moerkens, geboren te Wouw op 24 september 1899, overleden aldaar op 24 oktober 1899, 30 dagen oud.
 2. Jacobus Moerkens, geboren te Wouw op 11 oktober 1900.
 3. Levenloos Moerkens, geboren te Wouw op 18 augustus 1901, overleden aldaar op 18 augustus 1901.
 4. Catharina Moerkens, geboren te Wouw op 3 augustus 1902, overleden te Oudenbosch op 11 december 1952, 50 jaar oud.
  Catharina was gehuwd met Johannes Olfers.
 5. Cornelia Moerkens, geboren te Wouw in het jaar 1904, overleden aldaar op 28 juni 1923, 19 jaar oud.
 6. Hendrica Catharina Moerkens, geboren te Wouw in het jaar 1914, overleden aldaar op 22 oktober 1930, 16 jaar oud.

XII-m Cornelia Adriana Joanna Raats, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 7 juni 1883, dochter van Cornelis Raats en Johanna Cornelia Mens (XI-p).

Cornelia is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op 15 mei 1907, op 23-jarige leeftijd met Antonius Hopstaken, geboren te Oudenbosch, zoon van Marinus Hopstaken en Anna Catharina van Toren. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Engelberta Antonius M. Hopstaken, overleden te Oudenbosch op 15 augustus 1915.

XII-n Antonius Petrus Marinus Raats, geboren te Oud en Nieuw Gastel op 7 oktober 1888, zoon van Cornelis Raats en Johanna Cornelia Mens (XI-p).

Antonius is getrouwd te Roosendaal op 1 februari 1921, op 32-jarige leeftijd met Anna Jacoba Francisca van Meel, geboren te Roosendaal en Nispen, dochter van Cornelis Antonius van Meel en Isabella Petronella Dries. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Antonius Petrus Raats, geboren te Roosendaal en Nispen op 9 november 1921, overleden aldaar op 17 november 1921, 8 dagen oud.

XII-o Cornelis Mens, geboren te Roosendaal en Nispen op 6 juli 1880, zoon van Johannes Mens (XI-q) en Pieternella Wuijts.

Cornelis is getrouwd te Roosendaal op 9 mei 1910, op 29-jarige leeftijd met Cornelia van Broekhoven, geboren te Roosendaal en Nispen, dochter van Johannes van Broekhoven en Anna Catharina Smout. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Mens, geboren te Roosendaal en Nispen na juni 1912, overleden aldaar op 1 september 1912, hoogstens 3 maanden oud.
 2. Levenloos Mens, geboren te Roosendaal en Nispen op 25 mei 1913, overleden aldaar op 25 mei 1913.

XII-p Cornelis Adrianus van Hooijdonck, geboren te Wouw op 13 augustus 1871, zoon van Adrianus van Hooijdonck en Anna Maria Luijks (XI-t).

Cornelis is getrouwd te Wouw op 9 juni 1892, op 20-jarige leeftijd met (en gescheiden op 23 augustus 1911 van) Maria Melanie van Laer (24 jaar oud), geboren te Antwerpen (BelgiŽ) op 13 juni 1867, overleden voor 2 december 1940, hoogstens 73 jaar oud, dochter van Augustinus van Lier en Henrica Weijermans.
Maria is later getrouwd te Wouw op 29 november 1917, op 50-jarige leeftijd met Cornelis Walterus Wouts (33 jaar oud), landarbeider, geboren te Wouw op 30 oktober 1884, overleden te Steenbergen op 2 december 1940, 56 jaar oud, zoon van Jacobus Marijnus Wouts en Cornelia de Backer. Uit dit huwelijk:

 1. Augustinus Adrianus van Hooijdonck, geboren te Wouw op 24 oktober 1891.
  Augustinus is getrouwd te Wouw op 12 augustus 1920, op 28-jarige leeftijd met Adriana Maria Cornelia Voeten (24 jaar oud), geboren te Wouw op 12 april 1896, dochter van Johannes Jacobus Voeten en Maria Catharina Bennebroek (XI-dy).
 2. Elisabeth van Hooijdonck, geboren te Wouw op 5 oktober 1893.
  Elisabeth is getrouwd te Wouw op 3 februari 1916, op 22-jarige leeftijd met Johannes Wilhelmus Roeken (26 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 7 oktober 1889, zoon van Johannes Roeken en Anna Maria de Vos.
 3. Adrianus van Hooijdonck, geboren te Wouw.
  Adrianus is getrouwd te Roosendaal op 25 juni 1918 met Alida Geertuida Rommens, geboren te Roosendaal en Nispen, dochter van Hendrik Rommens en Johanna Verheijen.

XII-q Johanna Cornelia van Hooijdonck, geboren te Wouw op 25 september 1873, dochter van Adrianus van Hooijdonck en Anna Maria Luijks (XI-t).

Johanna is getrouwd te Wouw op 23 november 1893, op 20-jarige leeftijd (1) met Petrus Panen (22 jaar oud), arbeider, geboren te Roosendaal en Nispen op 12 september 1871, overleden aldaar op 12 november 1903, 32 jaar oud, zoon van Johannes Baptist Panen en Elisabeth van Dorst.

Johanna is getrouwd te Roosendaal op 9 september 1907, op 33-jarige leeftijd (2) met Johannes Wilhelmus van Nispen (33 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1874, zoon van Marijn van Nispen en Maria de Rooij. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Antonius van Nispen, geboren te Roosendaal en Nispen op 5 april 1908, overleden aldaar op 8 juli 1908 overlijdensoorzaak : diarrhoea, 94 dagen oud.
 2. Marinus Antonius van Nispen, geboren te Roosendaal en Nispen op 4 mei 1909, overleden aldaar op 26 mei 1909 overlijdensoorzaak : diarrhoea, 22 dagen oud.

XII-r Adriana Cornelia Koeijvoets, geboren te Wouw op 3 juni 1883 bijzonderheden : onwettig; naam van de vader in de akte niet vermeld; in de marge: erkend bij huwelijk van de ouders d.d. 28-01-1886, dochter van Adrianus Koeijvoets en Antonetta Luijks (XI-w).

Adriana is getrouwd te Roosendaal op 27 april 1906, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Aerts (28 jaar oud), tuinman, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1878, overleden aldaar op 9 mei 1942, 64 jaar oud, zoon van Cornelis Aerts en Anna Cornelia van den Broek. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Cornelis Aerts, geboren te Roosendaal en Nispen op 14 juli 1906, overleden aldaar op 17 augustus 1908, 2 jaar oud.

XII-s Antoinette Jongenelen, geboren te Roosendaal en Nispen op 8 januari 1900, dochter van Johannes Jongenelen en Anna Cornelia Broos (XI-ag).

Antoinette was gehuwd met Rinus Kouwenbergh. Uit dit huwelijk:

 1. Loius Kouwenbergh.
 2. Ann Kouwenbergh.

XII-t Maria Theresia Jongenelen, geboren te Roosendaal en Nispen op 13 november 1900, dochter van Antonius Stephanus Jongenelen en Adriana Catharina van Ginderen (XI-ah).

Maria was gehuwd met Hendrik Stoffels. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Mattheus Stoffels, geboren te Bergen op Zoom.
  Adrianus is getrouwd te Bergen op Zoom op 29 april 1918 met Elisabeth Nuijten (23 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 20 december 1894 (doopgetuigen waren Johannes Baptist Nuijten en Michaël Nuijten), wonende te Bergen op Zoom (Kloosterstraat L 227), dochter van Petrus Johannes Nuijten en Catharina Crusio.

XII-u Petronella Lodiers, arbeidster, geboren te Kruisland (NB) op 14 april 1877, dochter van Jan Lodiers (XI-ai) en Antonetta Stok.

Petronella is getrouwd te Steenbergen op 30 april 1897, op 20-jarige leeftijd met Adriaan Oerlemans (27 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 10 oktober 1869, overleden te Vught op 9 oktober 1942, 72 jaar oud, zoon van Marijn Oerlemans en Joanna van Etten. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Oerlemans, geboren te Steenbergen op 2 augustus 1897, wonende aldaar en te Woensdrecht.
  Naar Woensdrecht op 12.5.1922.
  Marinus is getrouwd te Woensdrecht op 16 december 1921, op 24-jarige leeftijd met Petronella van As (23 jaar oud), gedoopt in het jaar 1898, wonende te Woensdrecht, dochter van Adrianus van As en Aloijsia van Oevelen.
 2. Johannes Hendrikus Oerlemans, geboren te Steenbergen op 7 maart 1899.
 3. Johanna Oerlemans, geboren te Steenbergen op 12 maart 1900, overleden te Roosendaal en Nispen op 5 december 1918 overlijdensoorzaak: influenza., 18 jaar oud.
  Johanna is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 27 september 1918, op 18-jarige leeftijd met Petrus Maria Demmers (30 jaar oud), timmerman, geboren te Roosendaal en Nispen op 24 mei 1888, overleden aldaar op 27 november 1918, 30 jaar oud, zoon van Hendrik Demmers en Anna Broos.
 4. Antonia Oerlemans, geboren te Steenbergen op 5 mei 1901.
  Antonia is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 17 mei 1921, op 20-jarige leeftijd met (en gescheiden op 21 maart 1951 van) Cornelis Machielsen (34 jaar oud), geboren te Wouw in het jaar 1887, zoon van Adrianus Machielsen en Anna Maria van Dongen.
 5. Petrus Oerlemans, geboren te Steenbergen op 11 februari 1903.
 6. Dimphna Oerlemans, geboren te Steenbergen op 14 maart 1904, volgt onder XIII-c.
 7. Adrianus Oerlemans, geboren te Steenbergen op 18 juni 1905, overleden te Vught op 9 oktober 1942, 37 jaar oud.
 8. Antonius Oerlemans, geboren te Steenbergen op 26 juli 1906, overleden voor 16 september 1907, hoogstens 1 jaar oud.
 9. Antonius Oerlemans, geboren te Steenbergen op 16 september 1907, wonende te Roosendaal.
  Naar Roosendaal op 5.8.1929.
 10. Henricus Oerlemans, geboren te Steenbergen op 10 september 1909.

XII-v Adriana Petronella Mangelaars, geboren te Wouw op 3 september 1873, overleden te Roosendaal op 18 december 1962, 89 jaar oud, dochter van Adriaan Mangelaars (XI-am) en Helena van Ginderen.

Adriana is getrouwd te Wouw op 10 april 1902, op 28-jarige leeftijd met Adrianus de Keijzer (28 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op 6 oktober 1873, overleden te Roosendaal en Nispen op 24 oktober 1937, 64 jaar oud, zoon van Hendrik de Keijzer en Johanna Mens. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus de Keijzer, geboren te Wouw op 11 september 1902.
 2. Helena Maria de Keijzer, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1917, overleden aldaar op 29 maart 1953, 36 jaar oud.
  Helena was gehuwd met Petrus Johannes Dekkers.

XII-w Antonius Mangelaars, geboren te Wouw op 22 april 1876, wonende aldaar, overleden te Roosendaal en Nispen op 13 juli 1949, 73 jaar oud, zoon van Adriaan Mangelaars (XI-am) en Helena van Ginderen.

Antonius Mangelaanrs vermelding in notarieel archief op zaterdag 18 augustus 1894 Wouw. Inhoud akte: veiling van huis c.a. te Roosendaal, ten verzoeke van Franciscus Johannes Leonardus Janssen als gemachtigde van Johannes Mangelaars voor zich en als toeziend voogd, Petrus en Jacoba Mangelaars, Helena van Ginderen, weduwe van Adrianus Mangelaars, voor zich en als moeder-voogdes van Maria Cornelia, Adriana, Antonius, Cornelia, Jacoba en Petrus Mangelaars allen te Wouw en Gabriel Huijps namens zijn echtgenote Petronella Mangelaars te Roosendaal (voor finale verkoop zie nr. 238 van dit repertorium d.d. 25-08-1894).

Antonius is getrouwd te Wouw op 3 april 1913, op 36-jarige leeftijd met zijn nicht Catharina Huijps (24 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 22 mei 1888, dochter van Gabriël Huijps en Pieternella Mangelaars (XI-an). Uit dit huwelijk:

 1. Gabriel Mangelaars, geboren te Wouw in augustus 1915, overleden aldaar op 11 december 1915, 4 maanden oud.
 2. Petrus Adrianus Mangelaars, geboren te Wouw na maart 1927, overleden aldaar op 28 mei 1927, hoogstens 2 maanden oud.

XII-x Cornelia Mangelaars, geboren op 3 augustus 1878, dochter van Adriaan Mangelaars (XI-am) en Helena van Ginderen.

Cornelia is getrouwd te Wouw op 22 mei 1902, op 23-jarige leeftijd met Cornelis van Dongen (27 jaar oud), geboren te Wouw op 27 augustus 1874, zoon van Adrianus van Dongen en Adriana Cornelia Matthijssen. Uit dit huwelijk:

 1. Antonius van Dongen, geboren te Wouw, overleden aldaar op 13 september 1904 16 uur oud.

XII-y Maria Huijps, geboren te Roosendaal en Nispen op 11 april 1870, dochter van Gabriël Huijps en Pieternella Mangelaars (XI-an).

Maria is getrouwd te Wouw op 4 mei 1893, op 23-jarige leeftijd met haar neef Johannes Baptist Dekkers (26 jaar oud), arbeider, geboren te Roosendaal en Nispen op 11 januari 1867, zoon van Petrus Dekkers en Catharina Huijps. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes Dekkers, geboren te Roosendaal en Nispen op 30 oktober 1893.

XII-z Cornelis Huijps, arbeider, geboren te Roosendaal en Nispen op 25 maart 1873, zoon van Gabriël Huijps en Pieternella Mangelaars (XI-an).

Cornelis is getrouwd te Roosendaal op 30 april 1897, op 24-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Timmermans (20 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 20 juni 1876, dochter van Johannes Cornelis Timmermans en Catharina Roks. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Cornelis Huijps, geboren te Roosendaal en Nispen op 13 maart 1898, overleden te Roosendaal op 7 september 1992, gecremeerd te Bergen op Zoom, 94 jaar oud.
  Johannes is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 20 mei 1924, op 26-jarige leeftijd met Maria Aarts (28 jaar oud), geboren te Roosendaal op 27 juli 1895, overleden te Nispen op 26 november 1975, begraven aldaar op 1 december 1975, 80 jaar oud.
 2. Catharina Maria Huijps, geboren te Roosendaal en Nispen op 10 januari 1899, overleden te Wouw op 19 februari 1987, begraven te Nispen (R.K. Begraafplaats) op 24 februari 1987, 88 jaar oud.
  Catharina was gehuwd met Cornelis van Gink, overleden voor 24 februari 1987.
 3. Petronella Maria Huijps, geboren te Roosendaal en Nispen op 21 januari 1900.
 4. Cornelia Maria Huijps, geboren te Roosendaal op 12 januari 1902, overleden te Huijbergen op 8 juni 1977, 75 jaar oud.
  Cornelia is getrouwd te Roosendaal op 9 juni 1936, op 34-jarige leeftijd met Bernardus van den Berg (30 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 28 augustus 1905, overleden te Huijbergen op 10 februari 1988, 82 jaar oud, zoon van Johannes van den Berg en Ida Willemse.
 5. Antonetta Huijps, geboren te Roosendaal en Nispen op 27 januari 1907, overleden aldaar op 22 februari 1907 overlijdensoorzaak: bronchopneumonie, 26 dagen oud.
 6. Maria Cornelia Huijps, geboren te Roosendaal en Nispen na februari 1911, overleden aldaar op 6 december 1911, hoogstens 10 maanden oud.

XII-aa Petrus Huijps, geboren te Roosendaal en Nispen op 10 juli 1879, zoon van Gabriël Huijps en Pieternella Mangelaars (XI-an).

Petrus is getrouwd te Wouw op 29 april 1915, op 35-jarige leeftijd met Antonetta van den Berg (21 jaar oud), geboren te Wouw op 3 oktober 1893, overleden aldaar op 2 januari 1940, 46 jaar oud, dochter van Adriaan van den Berg en Hendrina Peeters. Uit dit huwelijk:

 1. Gabriel Adrianus Huijps, landarbeider, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1918, overleden aldaar op 7 maart 1948, 30 jaar oud.

XII-ab Adrianus Huijps, geboren te Roosendaal en Nispen op 27 juni 1882, zoon van Gabriël Huijps en Pieternella Mangelaars (XI-an).

Adrianus is getrouwd te Roosendaal op 4 mei 1920, op 37-jarige leeftijd met Cornelia Johanna Vrolijk, geboren te Roosendaal en Nispen, dochter van Antonie Vrolijk en Wilhelmina Schepers. Uit dit huwelijk:

 1. Antonie Gabriel Huijps, machinevormer, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1922, overleden aldaar op 10 december 1952, 30 jaar oud.
  Antonie was gehuwd met Maria Petronella Cornelia Rommers.

XII-ac Antonetta Huijps, geboren te Roosendaal en Nispen op 18 augustus 1893, overleden te Roosendaal op 21 februari 1978, 84 jaar oud, dochter van Gabriël Huijps en Pieternella Mangelaars (XI-an).

Antonetta is getrouwd te Wouw op 8 mei 1918, op 24-jarige leeftijd met Adrianus Johannes Raaijmakers (27 jaar oud), geboren te Wouw op 7 april 1891, overleden voor 21 februari 1978, hoogstens 86 jaar oud, zoon van Josephus Raaijmakers (XI-be) en Petronella van Eekelen. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Raaijmakers, geboren te Wouw op 15 augustus 1920, overleden aldaar op 25 augustus 1920, 10 dagen oud.

XII-ad Johannes Bastiaanse, geboren te Wouw op 25 juni 1885, zoon van Antonij Bastiaansen (XI-aq) en Cornelia Suijkerbuijk.

Johannes is getrouwd te Wouw op 10 december 1914, op 29-jarige leeftijd met Adriana Catharina Raats (20 jaar oud), winkelierster, geboren te Wouw op 13 april 1894, dochter van Charles Raats en Dimphna Wiercks. Uit dit huwelijk:

 1. Dimphna Bastiaanse, geboren te Wouw op 5 juli 1915, overleden aldaar op 8 juli 1915, 3 dagen oud.
 2. Jacobus Antonius Bastiaanse, geboren te Wouw in juni 1918, overleden aldaar op 5 oktober 1918, 4 maanden oud.
 3. Dimphna Cornelia Bastiaanse, geboren te Wouw op 30 oktober 1919, overleden aldaar op 3 november 1919, 4 dagen oud.

XII-ae Adriana Peeters, geboren te Wouw op 14 februari 1870, overleden te Roosendaal en Nispen op 31 juli 1918, 48 jaar oud, dochter van Marinus Peeters en Adriana Cornelia Bastiaensen (XI-ar).

Adriana is getrouwd te Wouw op 13 augustus 1891, op 21-jarige leeftijd met Adriaan van Ginderen (25 jaar oud), arbeider, geboren te Roosendaal op 26 maart 1866, zoon van Johannes van Ginderen en Anna Cornelia Fraters. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn van Ginderen, geboren te Wouw op 11 januari 1892, overleden te Roosendaal en Nispen op 14 maart 1892 overlijdensoorzaak : onbekend, convulsies, 63 dagen oud.
 2. Johannes van Ginderen, geboren te Roosendaal en Nispen op 3 januari 1893.
 3. Cornelia van Ginderen, geboren te Roosendaal en Nispen op 30 december 1897.
  Cornelia is getrouwd te Roosendaal op 24 juli 1917, op 19-jarige leeftijd met Peter Johannes Wouters, geboren te Hoogeloon, Hapert en Casteren, zoon van Antonie Wouters en Maria Catharina van der Heijden.
 4. Marinus Antonius van Ginderen, geboren te Roosendaal en Nispen op 29 oktober 1899, volgt onder XIII-d.

XII-af Paulus Petrus Johannes de Greef, landbouwer, geboren te Roosendaal op 31 mei 1896, zoon van Marijnus Johannes de Greef en Johanna Adriana Lazeroms (XI-ax).

Paulus is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 22 september 1925, op 29-jarige leeftijd met Petronella Barbara Vos (29 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 8 september 1896, overleden te Roosendaal op 3 januari 1984, 87 jaar oud, dochter van Johannes Marinus Vos en Johanna Maria Loos. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Johannes Petrus de Greef, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1927, overleden aldaar op 24 juni 1933, 6 jaar oud.
 2. Johannes Marinus Franciscus de Greef, geboren te Roosendaal en Nispen na september 1931, overleden aldaar op 8 februari 1932, hoogstens 5 maanden oud.

XII-ag Maria Cornelia Groffen, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1884, dochter van Jacobus Groffen en Adriana Cornelia Barrevoets (XI-ay).

Maria was gehuwd met Arnoldus van Doormaal, geboren te Roosendaal en Nispen op 13 maart 1882, zoon van Theodoor van Doormaal en Johanna Kerstens. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Cornelia van Doormaal, geboren te Roosendaal en Nispen op 3 juli 1915, overleden aldaar op 22 juli 1915 overlijdensoorzaak: bronchitis acuta., 19 dagen oud.
 2. Petrus Johannes van Doormaal, geboren te Roosendaal en Nispen na oktober 1917, overleden aldaar op 19 juni 1918, hoogstens 8 maanden oud.

XII-ah Petrus Johannes Groffen, geboren te Bergen op Zoom op 3 juni 1886, overleden aldaar op 8 februari 1976, 89 jaar oud, zoon van Jacobus Groffen en Adriana Cornelia Barrevoets (XI-ay).

Petrus is getrouwd te Bergen op Zoom op 3 augustus 1911, op 25-jarige leeftijd met Anna Maria de Graaf (21 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 27 april 1890, overleden te Wouw op 6 oktober 1964, 74 jaar oud, dochter van Johannes de Graaf en Anna Maria Hermans. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Johannes Groffen, geboren te Bergen op Zoom op 8 december 1911, overleden aldaar op 2 februari 1990, 78 jaar oud.
  Jacobus is getrouwd te Roosendaal op 9 juli 1940, op 28-jarige leeftijd met M.C. Mol.
 2. Johannes Cornelis Groffen, geboren te Wouw op 13 oktober 1913, overleden aldaar op 3 november 1913, 21 dagen oud.

XII-ai Adrianus Cornelis Nelen, geboren te Wouw op 12 maart 1890, zoon van Adriaan Nelen en Elisabeth Barrevoets (XI-az).

Adrianus is getrouwd te Wouw op 6 mei 1915, op 25-jarige leeftijd met Johanna van Hees (22 jaar oud), geboren te Wouw op 2 september 1892, dochter van Petrus van Hees en Adriana Jongenelen. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Nelen, geboren te Wouw op 12 oktober 1916, overleden aldaar op 24 oktober 1916, 12 dagen oud.
 2. Adrianus Antonius Nelen, geboren te Wouw in november 1919, overleden aldaar op 8 september 1921, 1 jaar oud.
 3. Barbara Helena Elisa Nelen, geboren te Wouw na augustus 1925, overleden aldaar op 4 november 1925, hoogstens 3 maanden oud.
 4. Francisca Azalea Nelen, geboren te Wouw op 21 maart 1930, overleden aldaar op 24 maart 1930, 3 dagen oud.
 5. Theodora Cornelia Nelen, geboren te Wouw op 21 maart 1930, overleden aldaar op 24 maart 1930, 3 dagen oud.

XII-aj Jacoba Raaijmakers, geboren te Wouw op 10 februari 1895, dochter van Josephus Raaijmakers (XI-be) en Petronella van Eekelen.

Jacoba is getrouwd te Wouw op 2 juli 1914, op 19-jarige leeftijd met Gerardus van Hooijdonk (23 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 18 maart 1891, zoon van Ferdinandus van Hooijdonk en Susanna Catharina Willemse. Uit dit huwelijk:

 1. Ferdinand Wilhelmus van Hooijdonk.
 2. Josephus Francicus van Hooijdonk.
  Josephus was gehuwd met Hendrika Maria Mutsaarts, dochter van Augustus Cornelis Maria Mutsaarts en Maria de Koning.
 3. Johannes Marinus van Hooijdonk.
  Johannes was gehuwd met W. Brusselaars.
 4. Petronella Cornelia van Hooijdonk.
 5. Susanna Petronella van Hooijdonk.
  Susanna was gehuwd met C.J. Tijs.
 6. Susanna Adriaan van Hooijdonk.
 7. Johanna Cornelia van Hooijdonk.
 8. Andreas van Hooijdonk.
 9. Adrianus van Hooijdonk.
 10. Wilhelmina van Hooijdonk.
 11. Petrus Marinus Gerardus van Hooijdonk.
 12. Gerardus Cornelis van Hooijdonk.
 13. Christina Catharina van Hooijdonk.
 14. Catharina van Hooijdonk.
  Catharina was gehuwd met C. Geldhof.

XII-ak Martinus Perdaems, geboren te Nieuw-Vossemeer op 14 juni 1879, zoon van Gerardus Perdaems en Joanna Hellemons (XI-bh).

Martinus is getrouwd te Steenbergen op 20 september 1901, op 22-jarige leeftijd met Jacoba Elisabeth Rombouts (18 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1883, dochter van Franciskus Adrianus Rombouts en Johanna Pieternella Aertssen. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria Jacoba Perdaems, geboren te Steenbergen.
  Johanna is getrouwd te Bergen op Zoom op 1 december 1921 met Antonius Johannes van den Boom (20 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 24 augustus 1901, zoon van Johannes Godefridus van den Boom en Maria Schuurbiers.

XII-al Martinus Adrianus Hellemons, sociaal juridisch adviseur, geboren te Steenbergen op 29 december 1903, overleden te Uden op 28 januari 1975, 71 jaar oud, zoon van Petrus Johannes Hellemons (XI-bi) en Elizabeth Vriens.

Martinus is getrouwd te Merksem (BelgiŽ) op 1 december 1931, op 27-jarige leeftijd met Maria Johanna van de Watering (28 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 30 juli 1903, overleden te Rosmalen op 10 maart 1971, 67 jaar oud, dochter van Daniël van de Watering en Maria Johanna Franken. Uit dit huwelijk:

 1. Daniël Hellemons, geboren te Steenbergen op 14 september 1936, volgt onder XIII-e.

XII-am Johanna Eijsermans, geboren te Bergen op Zoom op 26 juli 1879 aangifte door: Anna Carolina Stenten, verloskundige, wonende te Bergen op Zoom (Potterstraat I 132), dochter van Marijn Eijsermans en Johanna Cornelia van Eekelen (XI-bk).

Johanna is getrouwd te Bergen op Zoom op 20 november 1899, op 20-jarige leeftijd met Pieter Jochems (24 jaar oud), polderwerker, geboren te Steenbergen in het jaar 1875, zoon van Wilhelmus Jochems en Petronilla Broos. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Adriana Jochems, geboren te Bergen op Zoom op 15 juni 1903 aangifte door: Anna Carolina Stenten, verloskundige.
 2. Antonius Jochems, geboren te Bergen op Zoom op 27 oktober 1905.

XII-an Wilhelmus Adrianus van Eekelen, geboren te Wouw op 25 augustus 1904, overleden te Bergen op Zoom op 23 februari 1985, 80 jaar oud, zoon van Josephus Jacobus van Eekelen (XI-bn) en Aloijsa Elisabeth Somers.

Wilhelmus is getrouwd te Steenbergen met Adriana J.G. van Sittert, geboren te Steenbergen op 14 februari 1899, overleden te Bergen op Zoom op 3 april 1973, 74 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia J.M. van Eekelen, geboren te Bergen op Zoom op 26 mei 1931.
  Cornelia was gehuwd met Frist Mulkens, geboren te Bergen op Zoom.
 2. Aloysa M.M. van Eekelen, geboren te Bergen op Zoom op 25 juli 1934.
 3. Maria J.M. van Eekelen, geboren te Bergen op Zoom op 22 november 1938.

XII-ao Cornelis Franciscus van Eekelen, geboren te Wouw op 24 mei 1908, overleden te Steenbergen op 4 mei 1965, 56 jaar oud, zoon van Josephus Jacobus van Eekelen (XI-bn) en Aloijsa Elisabeth Somers.

Cornelis is getrouwd te Steenbergen op 29 augustus 1934, op 26-jarige leeftijd met Johanna Geertruda Josepha van Sittert (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op 25 oktober 1906, overleden aldaar op 4 juni 1992, 85 jaar oud, dochter van Martien Gerard van Sittert en Cornelia Johanna Maria Nijssen. Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Adrianus Maria van Eekelen, geboren te Steenbergen op 28 oktober 1948, volgt onder XIII-f.

XII-ap Adriana Maria van Eekelen, geboren te Heerle (NB) op 27 april 1911, overleden aldaar op 24 april 1987, 75 jaar oud, dochter van Josephus Jacobus van Eekelen (XI-bn) en Aloijsa Elisabeth Somers.

Adriana was gehuwd met Adrianus Petrus Buijsen, geboren te Heerle (NB) op 8 oktober 1911, overleden aldaar op 1 december 1987, 76 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Buijsen, geboren te Heerle (NB) op 7 april 1952, overleden aldaar op 7 april 1952.
 2. Cornelius W.M. Buijsen, geboren te Heerle (NB) op 25 september 1955, volgt onder XIII-g.

XII-aq Franciscus Cornelis van Eekelen, geboren te Heerle (NB) op 7 februari 1925, zoon van Josephus Jacobus van Eekelen (XI-bn) en Aloijsa Elisabeth Somers.

Franciscus was gehuwd met Adriana J. Konings, geboren op 23 augustus 1927. Uit dit huwelijk:

 1. Sjef van Eekelen, geboren te Heerle (NB) op 2 juli 1958.
 2. Jan van Eekelen, geboren te Heerle (NB) op 8 november 1959.

XII-ar Maria Catharina Suijkerbuijk, geboren te Wouw op 15 februari 1908, overleden te Bergen op Zoom op 4 november 1970, 62 jaar oud, dochter van Cornelis Ludovicus Suijkerbuijk (XI-bt) en Helena Luijkx.

Maria is getrouwd te Bergen op Zoom op 2 mei 1929, op 21-jarige leeftijd met Petrus Johannes Oerlemans (24 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op 20 december 1904, wonende te Bergen op Zoom (Langeweg 41), zoon van Jan Oerlemans en Adriana de Bruijn. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Cornelis Oerlemans ook genaamd de Witte, geboren te Bergen op Zoom op 7 februari 1930, overleden aldaar op 9 februari 1996, 66 jaar oud.
  Johannes was gehuwd met Anna Verheezen, geboren te Bergen op Zoom op 5 mei 1933, overleden aldaar op 27 januari 2003, begraven aldaar op 30 januari 2003, 69 jaar oud, dochter van Johannes Daniël Verheezen en Christina Cornelia Brecht.
 2. Helena Oerlemans ook genaamd Leentje, geboren te Bergen op Zoom op 4 december 1931, overleden aldaar op 7 februari 2005, 73 jaar oud.
  Helena was gehuwd met Bob Gillesen.
 3. Cornelia Adriana Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 3 november 1932.
 4. Adriana Maria Catharina Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 24 januari 1934.
 5. Lambertus Marinus Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op 14 oktober 1934.

XII-as Elisabeth Suijkerbuijk, geboren te Heerle (NB) op 5 juli 1923, overleden te Bergen op Zoom op 22 februari 2003, 79 jaar oud, dochter van Cornelis Ludovicus Suijkerbuijk (XI-bt) en Helena Luijkx.

Elisabeth was gehuwd met Adrianus Hoogemoet, geboren te Bergen op Zoom op 3 december 1922, overleden aldaar op 6 juli 2000, 77 jaar oud, zoon van Cornelis Hoogemoet en Jacoba van Loenhout. Uit dit huwelijk:

 1. José Hoogemoet, volgt onder XIII-h.

XII-at Adrianus Michael den Braber, geboren te Oudenbosch op 28 september 1901, overleden aldaar op 18 april 1962, 60 jaar oud, zoon van Bernardus den Braber en Mina Catharina van Steen (XI-cd).

Adrianus is getrouwd te Oudenbosch op 26 oktober 1931, op 30-jarige leeftijd met Maria Johanna Teunissen (26 jaar oud), geboren te Oudenbosch op 12 juni 1905, overleden te Roosendaal en Nispen op 5 september 1986, 81 jaar oud, dochter van Johannes Teunissen en Adriana Heijnen. Uit dit huwelijk:

 1. Bernardus Antonius den Braber, geboren te Oudenbosch op 10 januari 1944.
  Bernardus is getrouwd te Standdaarbuiten op 4 november 1966, op 22-jarige leeftijd met Catharina Wilhelmina Siemons (21 jaar oud), geboren te Standdaarbuiten op 11 augustus 1945, dochter van Adrianus Siemons en Cornelia Goossens.

XII-au Johannes Valkenburg, zoon van Dionisius Valkenburg en Catharina Schuurbiers (XI-ch).

Johannes was gehuwd met Maria Deelen. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Adriana Valkenburg.
  Jacoba was gehuwd met Adrianus Johannes Cornelis Kraaybeek, volgt onder XII-ay.

XII-av Leonardus Schuurbiers, geboren te Wouw op 10 februari 1914, overleden te Bergen op Zoom op 23 april 1969, 55 jaar oud, zoon van Matthijs Schuurbiers (XI-ci) en Dijmphna van Turnhout.

Leonardus was gehuwd met Johanna de Bont, geboren te Bergen op Zoom op 13 oktober 1919, overleden aldaar op 4 augustus 1993, 73 jaar oud, dochter van Wilhelmus de Bont en Anna van den Boom. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Jacoba Gerda Schuurbiers, geboren te Bergen op Zoom op 24 november 1949, volgt onder XIII-i.

XII-aw Leonardus Marinus van der Vliet, perronopzichter N.S. en seinhuiswachter, geboren te Wouw op 2 februari 1927, zoon van Marinus van der Vliet (XI-ck) en Maria Helena Raats.

Leonardus is gehuwd met Wilhelmina Wouterina de Ridder, geboren te Zevenbergen op 27 november 1927, dochter van Cornelis Jacobus den Ridder en Wouterina Cornelia Stoop. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Marinus Cornelius van der Vliet, geboren te Schiedam op 8 april 1955, gedoopt aldaar op 10 april 1955, volgt onder XIII-j.
 2. Wouterina Helena Wilhelmina van der Vliet, geboren te Schiedam op 25 juni 1956, gedoopt op 26 juni 1956.
  Wouterina is gehuwd met Petrus Philippus Lambertus Loos, geboren te Wouw op 31 juli 1956, zoon van Antonius Petrus Maria Loos en Lucia Theresia Hectors.

XII-ax Elisabeth Lodiers, geboren te Kruisland (NB) op 29 augustus 1917, overleden te Steenbergen op 25 mei 1990, 72 jaar oud, dochter van Adriaan Lodiers en Cornelia Voorheijen (XI-cl).

Elisabeth is getrouwd op 15 mei 1936, op 18-jarige leeftijd (1) met Hendrikus Smout (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op 19 april 1914, overleden aldaar op 19 maart 1966, 51 jaar oud, zoon van Jacobus Marijn Smout en Cornelia Oerlemans. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Adrianus Hendrikus Smout, geboren te Steenbergen op 17 januari 1938, volgt onder XIII-k.
 2. Cornelia Adriana Petronella Smout, geboren te Steenbergen op 17 december 1942.
  Cornelia is gehuwd met Frederick Cornelis Duyvelaar, geboren te Dinteloord op 25 april 1940.
 3. Petronilla Francina Dimphna Smout, geboren te Tholen op 26 februari 1944, volgt onder XIII-l.
 4. Francisca Antoinetta Elisabeth Smout, geboren te Tholen op 23 april 1946, volgt onder XIII-m.
 5. Adrianus Jacobus Johannes Smout, geboren te Steenbergen in het jaar 1955, volgt onder XIII-n.
Elisabeth is getrouwd te Steenbergen op 28 februari 1969, op 51-jarige leeftijd (2) met Petrus Christiaan de Weert (57 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1912, overleden aldaar op 10 januari 1978, 66 jaar oud, zoon van George de Weert en Joanna Catharina van Herel.

XII-ay Adrianus Johannes Cornelis Kraaybeek, zoon van Petrus Josephus Kraaybeek en Anna Cornelia van Broekhoven (XI-cm).

Adrianus was gehuwd met Jacoba Adriana Valkenburg, dochter van Johannes Valkenburg (XII-au) en Maria Deelen. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes Cornelis Kraaybeek.

XII-az Johanna Jacoba Maria Reijnders ook genaamd Annie, geboren te Roosendaal op 24 juli 1946, gedoopt te Wouw op 25 juli 1946, dochter van Marinus Reijnders en Maria Johanna Philomina Obels (XI-cn).

Johanna is getrouwd te Roosendaal op 13 september 1968, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Petrus Johannes Raats (30 jaar oud), geboren te Nispen op 1 november 1937, zoon van Jacobus Raats en Maria Elisabeth Bastiaensen. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Marinus Maria Raats, geboren te Nispen op 24 december 1969.
  Jacobus woont nu samen met Teuntje Johanna Brandwijk, geboren in het jaar 1972.
 2. Marcus Marinus Maria Raats, geboren te Nispen op 2 juni 1971.
  Marcus woont nu samen met Astrid Suijkerbuijk, geboren in het jaar 1976.
 3. Roger Antonius Hendricus Raats, geboren te Nispen op 4 november 1972.
  Roger woont nu samen met Angélique Haast, geboren in het jaar 1974.
 4. Elisabeth Maria Raats, geboren te Nispen op 8 juni 1976.

XII-ba Leon Obels, zoon van Jacobus Johannes Martinus Obels (XI-co) en Johanna Petronella Lucia van Agtmaal.

Leon was gehuwd met Tineke Gudden. Uit dit huwelijk:

 1. Christ Obels.
 2. Maarten Obels.

XII-bb Martin Obels, zoon van Jacobus Johannes Martinus Obels (XI-co) en Johanna Petronella Lucia van Agtmaal.

Martin was gehuwd (1) met Christine Mosterd. Uit dit huwelijk:

 1. Patrick Obels.
 2. Peter Phillipe Obels.
Martin was gehuwd (2) met Tine-Marie Volkers.

XII-bc Nellie Obels, dochter van Jacobus Johannes Martinus Obels (XI-co) en Johanna Petronella Lucia van Agtmaal.

Nellie was gehuwd met Jan Caris. Uit dit huwelijk:

 1. Stanneke Caris.

XII-bd Maria Obels, dochter van Jacobus Johannes Martinus Obels (XI-co) en Johanna Petronella Lucia van Agtmaal.

Maria was gehuwd met Paul Willem de Graaf. Uit dit huwelijk:

 1. Xander Jan de Graaf.

XII-be Jos Obels, zoon van Jacobus Johannes Martinus Obels (XI-co) en Johanna Petronella Lucia van Agtmaal.

Jos was gehuwd met Nel van Elzakker. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Petrus Johannes Obels, volgt onder XIII-o.
 2. Pieter Obels.
 3. Marco Obels.

XII-bf Marcel Obels, zoon van Jacobus Johannes Martinus Obels (XI-co) en Johanna Petronella Lucia van Agtmaal.

Marcel was gehuwd met Elisabeth Mommens. Uit dit huwelijk:

 1. Gertien Obels.
 2. Jessica Obels.
 3. Marion Obels.

XII-bg Corneel Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 5 juni 1895, overleden aldaar, zoon van Josephus Franciscus Nelen (XI-cp) en Maria Cornelia Jacobs.

Erkend als zoon van Josephus Franciscus en Maria Cornelia Jacobs.

Corneel was gehuwd met Maria van Tilburgh, geboren te Essen (BelgiŽ) op 23 oktober 1899, overleden aldaar op 29 april 1993, 93 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adrienne Nelen, volgt onder XIII-p.
 2. Jeanne Nelen, volgt onder XIII-q.

XII-bh Maria van Beethoven, dochter van Emilius van Beethoven (XI-cr) en Isabella Raever.

Maria was gehuwd met Jean Désiré Demailly. Uit dit huwelijk:

 1. Prosper Demailly.
 2. Marguerite Demailly.
 3. Julienne Demailly.
 4. Isabelle Demailly.
 5. Marcella Demailly.
 6. Gaston Demailly.

XII-bi Jacobus Johannes Lijmbach, geboren te Bergen op Zoom op 16 juni 1892, wonende te Bergen op Zoom (Blokstallen D 241), overleden te Breda op 9 oktober 1981, 89 jaar oud, zoon van Johannes Lijmbach en Johanna Petronella van Beethoven (XI-cs).

Jacobus is getrouwd te Bergen op Zoom op 1 mei 1919, op 26-jarige leeftijd met Anna Jacoba Johanna Penders (24 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 21 juni 1894, overleden te Breda op 13 april 1985, 90 jaar oud, dochter van Cornelis Marinus Penders en Maria Catharina Coopens. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Lijmbach, geboren te Breda op 28 januari 1925, volgt onder XIII-r.

XII-bj Antonius Linders, geboren te Bergen op Zoom op 20 februari 1905, overleden aldaar in het jaar 1986, 81 jaar oud, zoon van Adrianus Linders en Johanna Cornelia van Loon (XI-cu).

Antonius is getrouwd te Bergen op Zoom op 2 augustus 1933, op 28-jarige leeftijd met Jacoba Willemen (29 jaar oud), geboren op 29 november 1903, overleden te Bergen op Zoom op 26 juli 1981, 77 jaar oud, dochter van Jacobus Willemen en Pieternel Schillemans. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Johanna Linders, geboren te Bergen op Zoom op 12 juli 1935.
 2. Jacobus Adrianus Linders, geboren te 's-Hertogenbosch op 24 juli 1941, volgt onder XIII-s.

XII-bk Leonardus Coenrardus Maria Raats, geboren te Maastricht op 18 april 1937, overleden te Rotterdam op 5 februari 1991, 53 jaar oud, zoon van Wilhelmus Jacobus Hendrikus Raats (XI-da) en Ida Hubertina van Veldhoven.

Leonardus is getrouwd te Rotterdam op 1 augustus 1962, op 25-jarige leeftijd met Theodora Maria Verbiest (24 jaar oud), geboren te Rotterdam op 7 januari 1938, dochter van Matheus Jacobus Verbiest en Dora Ober. Uit dit huwelijk:

 1. Rudolf Hendrikus Raats, geboren te Dordrecht op 26 oktober 1964.
 2. Esther Maria Raats, geboren op 26 augustus 1966.

XII-bl Petrus Josephus Luijkx, landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op 6 maart 1875, overleden te Nispen op 6 april 1956, 81 jaar oud, zoon van Henricus Luijkx en Adriana Cornelia Potters (XI-dj).

Bijzonderheden: weldoener van de kerk en het Wit Gele Kruis.

Petrus is getrouwd te Roosendaal op 14 september 1898, op 23-jarige leeftijd met Maria Cornelia Antonissen (21 jaar oud), geboren te Rucphen op 12 oktober 1876 getuigen bij geboorteaangifte : Johannes van Nispen, 33 jaar, secretaris en Jan Verrek, 27 jaar, commies (doopgetuigen waren Petrus Jongeneelen en Anna Catharina Jongeneelen), dochter van Paulus Antonissen en Adriana Jongeneelen.

Maria Cornelia Antonissen vermelding in notarieel archief op woensdag 15 mei 1907 Roosendaal. Inhoud akte: herroeping van uiterste wilsbeschikking door Maria Cornelia Antonissen te Roosendaal, echtgenote van Petrus Josephus Luijkx.
Maria Cornelia Antonissen vermelding in notarieel archief op woensdag 7 augustus 1907 Roosendaal. Inhoud akte: proces-verbaal van voorbereidende werkzaamheden inzake scheiding en verdeling van de huwelijksgemeenschap, bestaan hebbende tussen de van tafel en bed gescheiden echtelieden Petrus Josephus Luijkx, tijdelijk te Leeuwarden, en Maria Cornelia Antonissen te Roosendaal.
Maria Cornelia Antonissen vermelding in notarieel archief op woensdag 28 augustus 1907 Roosendaal. Inhoud akte: inventaris van de huwelijksgemeenschap, bestaan hebbende tussen Petrus Josephus Luijkx, verblijvende te Leeuwarden, en Maria Cornelia Antonissen te Roosendaal, van tafel en bed gescheiden echtelieden.
Maria Cornelia Antonissen vermelding in notarieel archief op zaterdag 14 maart 1908 Roosendaal. Inhoud akte: scheiding en deling van de huwelijksgemeenschap, bestaan hebbende tussen Petrus Josephus Luijkx, tijdelijk te Leeuwarden, en Maria Cornelia Antonissen te Roosendaal, van tafel en bed gescheiden echtgenoten.
Maria Cornelia Antonissen vermelding in notarieel archief op zaterdag 14 maart 1908 Roosendaal. Inhoud akte: hypothecaire obligatie groot fl. 4.600,- ten behoeve van Johannes Bastiaansen te Halsteren en ten laste van Maria Cornelia Antonissen te Roosendaal, echtgenote van Petrus Josephus Luijkx, tijdelijk te Leeuwarden.
Maria Cornelia Antonissen vermelding in notarieel archief op zaterdag 14 maart 1908 Roosendaal. Inhoud akte: toestemming tot doorhaling van een ingeschreven beslag door Maria Cornelia Antonissen te Roosendaal.
Uit dit huwelijk:
 1. Henricus Johannes Alphonsus Luijkx, geboren te Roosendaal en Nispen op 24 oktober 1899.
 2. Adrianus Johannes Josephus Luijkx, geboren te Roosendaal en Nispen op 5 september 1900, overleden op 19 september 1900, 14 dagen oud.
 3. Johannes Alphonsus Luijkx, geboren te Roosendaal en Nispen op 24 oktober 1901.

XII-bm Elisabeth Doggen, geboren te Steenbergen in het jaar 1900, dochter van Alphons Cornelis Doggen (XI-dq) en Catharina Theunisse.

Elisabeth is getrouwd te Ginneken en Bavel op 18 januari 1922, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Josephus van Gastel (24 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 11 januari 1898, zoon van Antonius Arnoldus van Gastel en Elisabeth Maria van Eekelen. Uit dit huwelijk:

 1. Pierre van Gastel.
 2. Elisabeth van Gastel.
 3. Anthonius van Gastel.
 4. Marie Thérèse van Gastel.
 5. Jeanne van Gastel.
 6. Antoinette van Gastel.
 7. Cornélis van Gastel.
 8. Jea Marie Cornelus van Gastel.
 9. Paul van Gastel.
 10. Béatrice van Gastel.

XII-bn Antonius van Lammeren, geboren op 16 april 1914, overleden op 20 december 1977, 63 jaar oud, zoon van Gijsbertus van Lammeren en Maria Doggen (XI-dr).

Antonius is getrouwd op 12 oktober 1943, op 29-jarige leeftijd met Adriana van Egeraat (26 jaar oud), geboren op 12 november 1916, dochter van Theodrus van Egeraat en Anna Leenaars. Uit dit huwelijk:

 1. Ria van Lammeren, volgt onder XIII-t.

XII-bo Johannes Adrianus Looijen, geboren te Roosendaal en Nispen op 8 september 1897, zoon van Petrus Adrianus Looijen en Adriana Cornelia van den Bergh (XI-dw).

Johannes is getrouwd te Roosendaal en Nispen op 13 november 1923, op 26-jarige leeftijd met Julia Goverdina van Aalst. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Looijen, geboren te Roosendaal en Nispen op 6 juli 1923, overleden aldaar op 6 juli 1923.

XII-bp Petrus Adrianus Voeten, geboren te Wouw op 21 september 1905, overleden te Bergen op Zoom op 10 juni 1989, 83 jaar oud, zoon van Johannes Jacobus Voeten en Maria Catharina Bennebroek (XI-dy).

Petrus is getrouwd te Bergen op Zoom op 30 mei 1949, op 43-jarige leeftijd met Helena Maria Soeters (25 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 23 september 1923, overleden aldaar op 29 oktober 1980, 57 jaar oud, dochter van Jacobus Adrianus Soeters en Elisabeth van de Kasteele. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Catharina Voeten, volgt onder XIII-u.

XIII-a Adriana Kraaijbeek, geboren te Steenbergen op 24 december 1896, overleden te Wouw op 13 mei 1988, 91 jaar oud, dochter van Adriaan Kraaijbeek en Wilhelmina Hoendervangers (XII-a).

Adriana is getrouwd te Steenbergen op 11 juni 1920, op 23-jarige leeftijd met Adrianus Valkenburg (29 jaar oud), geboren te Steenbergen op 31 oktober 1890, overleden te Roosendaal op 14 januari 1945, 54 jaar oud, zoon van Jacobus Valkenburg en Pieternella van Ginneken. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Petronella Valkenburg.
 2. Adrianus Valkenburg.
 3. Jacobus Valkenburg.
 4. Cornelia Valkenburg.
 5. Petronella Valkenburg.

XIII-b Leonardus Johannes Verbraak, geboren te Wouw op 23 september 1891, overleden aldaar op 6 oktober 1924, 33 jaar oud, zoon van Christiaan Matthijs Verbraak (XII-f) en Johanna Nieuwlaat.

Leonardus is getrouwd te Wouw op 24 september 1914, op 23-jarige leeftijd met Adriana Maria van Wesel (23 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 17 augustus 1891, overleden aldaar op 8 oktober 1957, 66 jaar oud, dochter van Cornelis Hubertus van Wesel en Antonia van Zitteren.
Adriana is later getrouwd te Wouw op 9 september 1926, op 35-jarige leeftijd met Gerhardus Johannes Boxstart (30 jaar oud), geboren te Zevenaar op 9 augustus 1896, overleden te Wouw op 2 juni 1942, 45 jaar oud, zoon van Hendricus Hermanus Boxstart en Henriëtte Juliana Blank. Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus Antonius Verbraak, geboren te Wouw in april 1921, overleden aldaar op 6 augustus 1921, 4 maanden oud.

XIII-c Dimphna Oerlemans, dienstbode, geboren te Steenbergen op 14 maart 1904, wonende aldaar, overleden te Roosendaal en Nispen op 21 juni 1925 overlijdensoorzaak: verbloeding na partus praematurus, 21 jaar oud, dochter van Adriaan Oerlemans en Petronella Lodiers (XII-u).

Haar kind van een onbekende man:

 1. N.N. Oerlemans, geboren te Roosendaal op 21 juni 1925, overleden aldaar op 21 juni 1925.

XIII-d Marinus Antonius van Ginderen, landarbeider, geboren te Roosendaal en Nispen op 29 oktober 1899, overleden aldaar op 12 mei 1940, 40 jaar oud, zoon van Adriaan van Ginderen en Adriana Peeters (XII-ae).

Marinus is getrouwd te Roosendaal op 2 mei 1922, op 22-jarige leeftijd met Anna van Gaans (23 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op 17 maart 1899, dochter van Kornelis van Gaans en Henrica Heijnen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Adrianus van Ginderen, geboren te Roosendaal en Nispen op 20 juni 1926, overleden aldaar op 30 juni 1926, 10 dagen oud.
 2. Henrica Adriana Cornelia van Ginderen, geboren te Roosendaal en Nispen op 20 juni 1926, overleden aldaar op 21 november 1927, 1 jaar oud.
 3. Cornelis Adrianus van Ginderen, geboren te Roosendaal en Nispen op 3 oktober 1928, overleden aldaar op 20 oktober 1928, 17 dagen oud.

XIII-e Daniël Hellemons, geboren te Steenbergen op 14 september 1936, zoon van Martinus Adrianus Hellemons (XII-al) en Maria Johanna van de Watering.

Daniël is getrouwd te 's-Hertogenbosch op 4 februari 1964, op 27-jarige leeftijd met Johanna Henriette Jacoba Antonia Lefel (19 jaar oud), geboren te 's-Hertogenbosch op 6 oktober 1944, dochter van Leonardus Lefel en Johanna Henriette Jacoba Antonia Swanenberg. Uit dit huwelijk:

 1. Brigitta Henriette Johanna Hellemons, geboren te Vlijmen op 2 september 1964, volgt onder XIV-a.

XIII-f Franciscus Adrianus Maria van Eekelen, geboren te Steenbergen op 28 oktober 1948, zoon van Cornelis Franciscus van Eekelen (XII-ao) en Johanna Geertruda Josepha van Sittert.

Franciscus is getrouwd te Steenbergen op 9 september 1971, op 22-jarige leeftijd met Catharina Cornelia Maria van Agtmaal (21 jaar oud), geboren op 28 januari 1950, dochter van Petrus Johannes van Agtmaal en Elisa Maria Joanna Helmons. Uit dit huwelijk:

 1. Mariken van Eekelen, geboren te Rotterdam op 10 mei 1976.

XIII-g Cornelius W.M. Buijsen, geboren te Heerle (NB) op 25 september 1955, zoon van Adrianus Petrus Buijsen en Adriana Maria van Eekelen (XII-ap).

Cornelius is gehuwd met Ineke Huijgen, geboren te Bergen op Zoom op 5 oktober 1947. Uit dit huwelijk:

 1. Lindy Buijsen, geboren te Wouw op 5 februari 1986.
 2. Michael Buijsen, geboren te Wouw op 22 augustus 1987.

XIII-h José Hoogemoet, dochter van Adrianus Hoogemoet en Elisabeth Suijkerbuijk (XII-as).

José was gehuwd met Laurens Goedschalk. Uit dit huwelijk:

 1. Kelly Goedschalk.
 2. Laurens Goedschalk.

XIII-i Helena Jacoba Gerda Schuurbiers, geboren te Bergen op Zoom op 24 november 1949, dochter van Leonardus Schuurbiers (XII-av) en Johanna de Bont.

Helena is getrouwd te Bergen op Zoom op 8 mei 1969, getrouwd aldaar op 8 mei 1969 voor de kerk, op 19-jarige leeftijd met Johannes Hendricus Andreas Schnitker (18 jaar oud), chauffeur, geboren te Bergen op Zoom op 7 juni 1950, zoon van Adrianus Johan Schnitker en Anna Maria Mulders. Uit dit huwelijk:

 1. Martinus Adrianus Leonardus Schnitker, geboren op 15 oktober 1969, volgt onder XIV-b.
 2. Anna Maria Johanna Schnitker.

XIII-j Wilhelmus Marinus Cornelius van der Vliet, perrondienstleider N.S., geboren te Schiedam op 8 april 1955, gedoopt aldaar op 10 april 1955, zoon van Leonardus Marinus van der Vliet (XII-aw) en Wilhelmina Wouterina de Ridder.

Wilhelmus is gehuwd met Jacqueline Amelie Marie van Sprundel, politie-surveillante, geboren te Roosendaal op 26 juli 1957, gedoopt aldaar op 26 juli 1957, dochter van Hendrikus Adrianus van Sprundel en Maria Cornelia Sophie Berkers. Uit dit huwelijk:

 1. Merijn van der Vliet, geboren te Roosendaal op 21 september 1987.
 2. Eveline van der Vliet, geboren te Roosendaal op 8 juli 1991.

XIII-k Jacobus Adrianus Hendrikus Smout, geboren te Steenbergen op 17 januari 1938, zoon van Hendrikus Smout en Elisabeth Lodiers (XII-ax).

Jacobus was gehuwd (1) met Theresia Maria van Minderhout, geboren te Steenbergen op 27 juni 1938, overleden aldaar in het jaar 1985, 47 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Lucia Silvia Elisabeth Smout, geboren te Steenbergen op 23 oktober 1961, overleden aldaar op 26 februari 1962, 126 dagen oud.
 2. Hendrikus Adrianus Jacobus Smout, geboren te Steenbergen op 26 februari 1965.
Jacobus is getrouwd te Steenbergen op 17 maart 1994, op 56-jarige leeftijd (2) met Johanna Cornelia Franken (53 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1941.

XIII-l Petronilla Francina Dimphna Smout, geboren te Tholen op 26 februari 1944, dochter van Hendrikus Smout en Elisabeth Lodiers (XII-ax).

Petronilla is getrouwd te Tholen op 20 oktober 1964, op 20-jarige leeftijd met Hendrik Sebastainus Duinen (22 jaar oud), geboren in het jaar 1942. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Margaretha Cornelia Duinen, geboren te Bergen op Zoom op 26 september 1965, volgt onder XIV-c.
 2. Margareta Erica Duinen, geboren te Dongen in het jaar 1968, volgt onder XIV-d.

XIII-m Francisca Antoinetta Elisabeth Smout, geboren te Tholen op 23 april 1946, dochter van Hendrikus Smout en Elisabeth Lodiers (XII-ax).

Francisca is getrouwd te Tholen in het jaar 1967, op 21-jarige leeftijd met Josephus Theodorus Knop. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrica Elisabet Atoinetta Knop, geboren in het jaar 1968.
 2. Cornelis Hendricus Knop, geboren in het jaar 1971, volgt onder XIV-e.

XIII-n Adrianus Jacobus Johannes Smout, geboren te Steenbergen in het jaar 1955, zoon van Hendrikus Smout en Elisabeth Lodiers (XII-ax).

Adrianus is getrouwd te Tholen met Simone Mijnheere, geboren te Tholen in het jaar 1961. Uit dit huwelijk:

 1. Majanie Maatje Hendrica Smout, geboren te Tholen op 14 april 1983.
 2. Greney Gerarda Elisabeth Smout, geboren te Tholen in het jaar 1986.

XIII-o Jacobus Petrus Johannes Obels, zoon van Jos Obels (XII-be) en Nel van Elzakker.

Jacobus was gehuwd met Johanna Wilhelmina Francisca Kuijpers. Uit dit huwelijk:

 1. Jelle Obels.
 2. Joeri Obels.
 3. Pepijn Obels.
 4. Jiri Obels.

XIII-p Adrienne Nelen, dochter van Corneel Nelen (XII-bg) en Maria van Tilburgh.

Adrienne is gehuwd met Bernard van den Boom. Uit dit huwelijk:

 1. Eric van den Boom.

XIII-q Jeanne Nelen, dochter van Corneel Nelen (XII-bg) en Maria van Tilburgh.

Jeanne is gehuwd met Urbain de Stobbeleere. Uit dit huwelijk:

 1. Bernard de Stobbeleere.

XIII-r Johanna Lijmbach, geboren te Breda op 28 januari 1925, dochter van Jacobus Johannes Lijmbach (XII-bi) en Anna Jacoba Johanna Penders.

Johanna is getrouwd te Breda op 20 mei 1946, op 21-jarige leeftijd met Mauritius Hurks (27 jaar oud), geboren te Breda op 5 februari 1919, overleden aldaar op 29 juni 1979, 60 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Hurks, geboren te Breda op 19 november 1953, volgt onder XIV-f.
 2. Marinus Hurks.
 3. Ankie Hurks.
 4. Helena Hurks.
 5. Marjon Hurks.
 6. Peter Hurks.

XIII-s Jacobus Adrianus Linders, geboren te 's-Hertogenbosch op 24 juli 1941, zoon van Antonius Linders (XII-bj) en Jacoba Willemen.

Jacobus is gehuwd met Helena Catharina Oosterbosch, geboren te Bergen op Zoom op 18 december 1942, dochter van Adrianus van Oosterbosch en Adriana Catharina Voorbraak. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Jacoba Linders, geboren te Bergen op Zoom op 1 augustus 1967.
 2. Siska Cornelia Jacoba Linders, geboren te Bergen op Zoom op 22 maart 1970.

XIII-t Ria van Lammeren, dochter van Antonius van Lammeren (XII-bn) en Adriana van Egeraat.

Ria was gehuwd met Henny van Herel, zoon van Cornelis van Herel en Wilhelmina Mien Hoppenbrouwers. Uit dit huwelijk:

 1. Jeroen van Herel, volgt onder XIV-g.
 2. Manon van Herel.

XIII-u Adriana Catharina Voeten, dochter van Petrus Adrianus Voeten (XII-bp) en Helena Maria Soeters.

Adriana was gehuwd met Franciscus Johannes Cornelis van den Bergh, zoon van Franciscus Gerardus van den Bergh en Anna Maria Konings. Uit dit huwelijk:

 1. Ronnie Franciscus Emanuel van den Bergh.
 2. Sebastiaan Petrus Johannes van den Bergh.
 3. Claudia Christina Petrus van den Bergh.

XIV-a Brigitta Henriette Johanna Hellemons, geboren te Vlijmen op 2 september 1964, dochter van Daniël Hellemons (XIII-e) en Johanna Henriette Jacoba Antonia Lefel.

Brigitta is getrouwd te 's-Hertogenbosch op 24 mei 1991, op 26-jarige leeftijd met Antonius Hugo Jacobus ten Hacken (28 jaar oud), geboren te 's-Hertogenbosch op 21 januari 1963, zoon van Antonius Maria ten Hacken en Anna Maria van Wegen. Uit dit huwelijk:

 1. Thomas Daniël Antonius ten Hacken, geboren te 's-Hertogenbosch op 23 maart 1994.

XIV-b Martinus Adrianus Leonardus Schnitker, chauffeur, geboren op 15 oktober 1969, zoon van Johannes Hendricus Andreas Schnitker en Helena Jacoba Gerda Schuurbiers (XIII-i).

Martinus is getrouwd te Bergen op Zoom op 18 augustus 1995, op 25-jarige leeftijd met Nicolasina Jacoba Maria Suykerbuyk (22 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op 22 maart 1973, dochter van Antonius Petrus Johan Suykerbuyk en Maria Adriana Kees. Uit dit huwelijk:

 1. Mike Schnitker, geboren te Bergen op Zoom op 30 maart 1997.
 2. Rick Schnitker, geboren te Bergen op Zoom op 2 november 2000.

XIV-c Elisabeth Margaretha Cornelia Duinen, geboren te Bergen op Zoom op 26 september 1965, dochter van Hendrik Sebastainus Duinen en Petronilla Francina Dimphna Smout (XIII-l).

Elisabeth is getrouwd te 's-Gravenmoer op 21 augustus 1987, op 21-jarige leeftijd met Frans Blom (24 jaar oud), geboren te 's-Gravenmoer op 16 december 1962. Uit dit huwelijk:

 1. Denise Blom, geboren te Oosterhout in het jaar 1992.
 2. Sander Blom, geboren te Oosterhout in het jaar 1995.

XIV-d Margareta Erica Duinen, geboren te Dongen in het jaar 1968, dochter van Hendrik Sebastainus Duinen en Petronilla Francina Dimphna Smout (XIII-l).

Margareta is getrouwd te Dongen op 25 augustus 1989, op 21-jarige leeftijd met Paulus Nicolaas van Assen (29 jaar oud), geboren te Roosendaal op 25 maart 1960. Uit dit huwelijk:

 1. Randy van Assen, geboren te Oosterhout in het jaar 1993.
 2. Nikey van Assen, geboren te Oosterhout in het jaar 1996.

XIV-e Cornelis Hendricus Knop, geboren in het jaar 1971, zoon van Josephus Theodorus Knop en Francisca Antoinetta Elisabeth Smout (XIII-m).

Cornelis is getrouwd te Steenbergen op 17 oktober 1997, op 26-jarige leeftijd met Wilhelmus Petrus Ligtenberg (36 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1961. Uit dit huwelijk:

 1. Diego Andries Knop, geboren te Santa Fe (Colombia) in het jaar 1998 , Diego is een adoptiekind.

XIV-f Elisabeth Hurks, geboren te Breda op 19 november 1953, dochter van Mauritius Hurks en Johanna Lijmbach (XIII-r).

Elisabeth is getrouwd te Wouw op 9 oktober 1985, op 31-jarige leeftijd met Kees van Tiggelen (33 jaar oud), geboren te Wouw op 17 december 1951, zoon van Petrus Antonius Marie van Tiggelen en Maria Cornelia Pijs. Uit dit huwelijk:

 1. Pascal van Tiggelen, geboren te Breda op 5 mei 1991.
 2. Nicole van Tiggelen.

XIV-g Jeroen van Herel, zoon van Henny van Herel en Ria van Lammeren (XIII-t).

Jeroen was gehuwd met Kelly Goedschalk, dochter van Laurentius Goedschalk en José Hoogmoed. Uit dit huwelijk:

 1. Evi van Herel.