Laatste wijziging: 18-4-2011

Genealogie van Lieven Gaens.


I Lieven Gaens, geboren voor 1570, overleden voor 1624.

Hij was gehuwd met Maria Hermans, geboren voor 1570, overleden te Wouw op zondag 22 september 1624, minstens 54 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Mels Lieven Gaens, geboren rond 1591, volgt onder II.

II Mels Lieven Gaens, landman in de Spellestraat (Wouw), geboren rond 1591, begraven te Wouw op maandag 9 juli 1646, ongeveer 55 jaar oud, zoon van Lieven Gaens (I) en Maria Hermans.

Hij is getrouwd voor 1624, op hoogstens 33-jarige leeftijd met Sijken Jacobs Hoosmans, begraven te Wouw op zondag 30 september 1640. Uit dit huwelijk:

 1. Catalijn Melssen Gaens, gedoopt te Wouw op zondag 5 april 1626, overleden voor 1672, hoogstens 46 jaar oud.
 2. Maria Melsen Gaens, gedoopt te Wouw op zondag 29 december 1630, volgt onder III-a.
 3. Jacobus Melsen Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op zondag 30 januari 1633, volgt onder III-b.
 4. Willemijn Gaens, gedoopt te Wouw op zondag 22 oktober 1634.
 5. Livinus Gaens, gedoopt te Wouw op zondag 30 maart 1636, jong overleden.
 6. Tanneken Melsen Gaens, gedoopt op maandag 31 mei 1638, volgt onder III-c.
 7. Levinus Gaens, gedoopt te Wouw op zondag 30 september 1640.

III-a Maria Melsen Gaens, gedoopt te Wouw op zondag 29 december 1630, begraven aldaar op dinsdag 12 januari 1677, 46 jaar oud, dochter van Mels Lieven Gaens (II) en Sijken Jacobs Hoosmans.

Zij is getrouwd te Wouw op dinsdag 3 mei 1650, op 19-jarige leeftijd met Bartholomeus Jansse Schuurbiers (22 jaar oud), gedoopt te Wouw op zondag 29 augustus 1627, begraven aldaar op dinsdag 8 september 1676, 49 jaar oud, zoon van Jan Pieterse Schuurbiers en Catalijn Goorts. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Bartholomeuse Schuurbiers, geboren te Heerle (NB) in het jaar 1662, overleden op zondag 22 augustus 1683, 21 jaar oud.
 2. Maria Bartels Scuerbier, gedoopt te Wouw op zaterdag 15 augustus 1665, volgt onder IV-a.

III-b Jacobus Melsen Gaens, landman, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op zondag 30 januari 1633, begraven aldaar op donderdag 28 maart 1709, 76 jaar oud, zoon van Mels Lieven Gaens (II) en Sijken Jacobs Hoosmans.

Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw op zaterdag 3 maart 1663 en getrouwd aldaar op maandag 26 maart 1663 (getuigen waren Bartholomeus Janssen (zwager van de Bruidegom) en Goort Pieter Jacobs (broer van de Buid)), op 30-jarige leeftijd met Heijltgen Pieters Jacobs (28 jaar oud), geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op zondag 14 januari 1635, overleden aldaar op zaterdag 16 maart 1709, 74 jaar oud, dochter van Pieter Jacobs en Blasijntje Pieterssen Potter. Uit dit huwelijk:

 1. Melchior Jacobse van Gaens, gedoopt te Wouw op maandag 11 februari 1664, volgt onder IV-b.
 2. Petrus Gaens, gedoopt te Wouw op donderdag 26 november 1665.
 3. Balthasar Jacobsen Gaens, gedoopt te Wouw op zaterdag 28 maart 1671, volgt onder IV-c.
 4. Gasparis Jacobs Gaens, gedoopt te Wouw op woensdag 17 januari 1674, volgt onder IV-d.
 5. Joannes Jacobus Gaens, volgt onder IV-e.

III-c Tanneken Melsen Gaens, gedoopt op maandag 31 mei 1638, wonende te Wouw (Spellestraat), overleden voor zondag 18 mei 1681, hoogstens 42 jaar oud, dochter van Mels Lieven Gaens (II) en Sijken Jacobs Hoosmans.

Zij is in ondertrouw gegaan op zaterdag 29 september 1657 en getrouwd te Wouw op zondag 14 oktober 1657 (getuigen waren Henricus Antonissen Laenen en Batolomeus Janssen), op 19-jarige leeftijd (1) met Hermannus Anthonissen Laenen (23 jaar oud), landbouwer, geboren te Velt, gedoopt te Wouw op zaterdag 29 oktober 1633 (doopgetuigen waren Cornelis Cornelissen Schoonen en Maria Lievens), wonende te Nieuw-Vossemeer, overleden voor 1672, hoogstens 39 jaar oud, zoon van Antonis Heijn Lanen en Maeijken Hermans Tolenaers.

Koopt in 1661 een hoeve te Vosmeer van de erfgenamen van Willem Bierwagen.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Laenen, geboren te Wouw (Vinkenbroek), gedoopt te Wouw op zondag 20 oktober 1658 (doopgetuigen waren Hendricus Antonissen Laenen en Barbara Lancken).
 2. Melchior Laenen, geboren op donderdag 10 februari 1661.

Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op zondag 3 januari 1672, op 33-jarige leeftijd (2) met Jan Janssen Smidts, geboren te Ossendrecht.
(Hij is later getrouwd te Steenbergen op zondag 18 mei 1681 met Geertruijt Carels de Jong.)

IV-a Maria Bartels Scuerbier, gedoopt te Wouw op zaterdag 15 augustus 1665, overleden te Kruisland (NB), dochter van Bartholomeus Jansse Schuurbiers en Maria Melsen Gaens (III-a).

Zij was gehuwd met Philippus Jansse Clarijs, wagenmaker en schepen van Kruisland, geboren te Kruisland (NB) op dinsdag 25 mei 1666, gedoopt te Wouw op dinsdag 25 mei 1666, overleden te Kruisland (NB) op maandag 20 november 1747, 81 jaar oud, zoon van Jan Peeters Clarijs en Maria Philippi Cappers.

Hij was meester-wagenmaker te Kruisland. Bovendien was hij landman aldaar, want als zodanig ging hij op l juli 1722 een schuld aan van 400 gulden bij Leendert van Hulst te Roosendaal onder verband van een huis en schuur en 23 gemeten land in Kruisland. Jan Philipse Clarijs kocht van Cornelis van Irsel te Steenbergen 2 gemeten 150 roeden weiland, gelegen op de Val in Kruisland. voor 547 gulden.18 Van Marijnis van Schilt, wonend in de Bolspolder, kocht hij 2 gemeten 150 gemeten weiland op dezelfde lokatie voor 612 gulden. Bij joffer HendriŽ tta Jacoba Turcq had hij een schuld van 500 gulden onder verband van 34 gemeten land met een huis en schuur te Kruisland. Een schuld van 1100 gulden had hij bij de heer Gijsbrecht van Hogendorp onder verband van 5 gemeten land aan de Val. Als meester-wagenmaker had hij een schuld van 700 gulden bij Ida van der Sande onder verband van 13 gemeten land in de polder van Kruisland. Van zijn broer Willem Claris kocht hij op 27 februari 1734 een huis en erf in het dorp van Kruisland voor de som van 400 gulden. Van Eva Gillis, weduwe van Pieter Boot, die ook een procuratie had van Susanna Boot, begijntje te Antwerpen, kocht hij een perceel zaailand van circa 13 gemeten inde Burgwegte Kruisland. Gedurende de jaren 1720-1750 was hij pachter van verschillende tienden onder Kruisland, zoals die van de Heenwerf, de Boutweg, Oostzandberg en de Vosberg.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Claris, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op maandag 25 april 1689 (doopgetuige was Elizabetha Janssen Claris), overleden te Kruisland (NB) op zaterdag 15 oktober 1689, 173 dagen oud.
 2. Maria Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt aldaar op woensdag 23 augustus 1690 (doopgetuige was Cornelia Godefridi), overleden te Kruisland (NB) op vrijdag 11 september 1693, 3 jaar oud.
 3. Joannes Philipse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Steenbergen op zondag 26 oktober 1692 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis J. Mulder, Jacoba Bartels en Adriana Biscop), volgt onder V-a.
 4. Maria Claris, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op vrijdag 3 juni 1695 (doopgetuigen waren Domus Imants en Maria Scrauwen).
 5. Cornelis Philipse Clarijs, gedoopt te Wouw op vrijdag 7 juni 1697 (doopgetuigen waren Gommarus Domen de Groot en Dijmpna Cornelissen de Groeff), begraven te Kruisland (NB) op zaterdag 3 mei 1721, 23 jaar oud.
 6. Bartholomeus Philipse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Steenbergen op woensdag 6 januari 1700 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van de Kar en Catharina Gerardus), volgt onder V-b.
 7. Guielmus Claris, gedoopt te Steenbergen op woensdag 21 september 1701 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis P. de Swart en Jacoba Bartholomeus), overleden te Kruisland (NB) op maandag 3 oktober 1701, 12 dagen oud.
 8. Guielmus Claris, gedoopt te Wouw op maandag 11 februari 1704, overleden te Kruisland (NB) op woensdag 16 april 1704, 65 dagen oud.
 9. Guielmus Claris, gedoopt te Steenbergen op woensdag 4 maart 1705 (RK) (doopgetuigen waren Joannes M. Brosius en Cornelis Stilleman), jong overleden.
 10. Willem Philipse Clarijs, gedoopt te Steenbergen op woensdag 6 oktober 1706, volgt onder V-c.
 11. Maria Philipse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op donderdag 27 maart 1710 (doopgetuigen waren Laurentius Verbeek en Dijmphna Scrouwen), volgt onder V-d.

IV-b Melchior Jacobse van Gaens, gedoopt te Wouw op maandag 11 februari 1664, overleden aldaar, begraven aldaar op zaterdag 7 april 1736, 72 jaar oud, zoon van Jacobus Melsen Gaens (III-b) en Heijltgen Pieters Jacobs.

Samen met zijn vrouw Cornelia Anthonisse Lodders, die tevoren weduwe was van Jan Philips Thirions, kwam hij met Marcelis Philips Thirions en Lieven Antonisse Lodders, respectievelijk als voogd en toeziende voogd over de vijf minderjarige kinderen van Jan Philips Thirions, tot een akkoord over de erfgoederen van zijn vrouw. Er werd overeengekomen dat Mels en Cornelia in het volle bezit zouden blijven van de erfelijke, have en mobile goederen, inclusief de vruchten te velde, bouwgereedschappen en dergelijke, volgens de opgestelde staat, doch dat zij ok de schulden op zich zouden nemen en de opvoeding van de kinderen van Jan Philips Thirions moesten waarborgen.'" Mels Gaens kocht op 5 mei 1699 van Lindert Pietersen van de Kar en hofstede met en huis, schuur en verdere bebouwing, circa 4 gemeten landbouwgrond omvattend en gelegen te Spellestraat, voorde som van 1750 gulden. Op 10 maart I722 kocht hij van Dirck Tirions, landman onder Steenbergen, het perceel de Steppen, 590 roeden groot.

Hij is getrouwd te Wouw op zondag 16 december 1691, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Anthonisse Lodders, overleden rond 1722, dochter van Anthonis Lodders en Joba Cornelissen.
(Zij was weduwe van Jan Philips Tirions.) Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Melsen Gaens, gedoopt te Wouw (Spellestraat) op donderdag 11 september 1692 (doopgetuige was Helena Piersen), volgt onder V-e.

IV-c Balthasar Jacobsen Gaens, gedoopt te Wouw op zaterdag 28 maart 1671, wonende te Wouw (Spellestraat), overleden aldaar, begraven te Wouw op woensdag 23 februari 1718, 46 jaar oud, zoon van Jacobus Melsen Gaens (III-b) en Heijltgen Pieters Jacobs.

In de nacht van 31 oktober op l november 1710 werd met geweld ingebroken in het huis van Balten Jacobsen Gaens. Hij kwam onverwachts thuis en verraste de inbrekers, die met zijn drieŽ n of vieren waren en zich haastig uit de voeten maakten. Een van hen kon hij vastgrijpen. Het bleek een jong meisje te zijn. Zij werd door de drossaard in hechtenis genomen. Het meisje was Elisabeth Theunisse en maakte deel uit van een groep zwervers, die een ware plaag voor het platteland vormden. Op de pijnbank bekende zij welke gevallen van beroving zij allemaal op haar kerfstok had - dat was een hele reeks. Haar terechtstelling werd voltrokken door wurging aan een paal, tot afschrikking van anderen. Volgens de verklaring van Janneke Cornelis Keijenburg, Bakens huisvrouw, had Elisabeth Theunisse bij haar en zilveren naald gestolen. Balthasar Jacobsen Gaens was gehuwd met Janneke Cornelisse Keijenburg, gedoopt te Wouw op l september 1674, begraven aldaar op 1 juni 1711, dochter van Cornelis Cornelisse Keijenburg en van Pitronella Jacobs. Hij hertrouwde op 17 april 1712 te Wouw met Adriana Hendriks Vrients, die op 12 mei 1688 te Roosendaal was gedoopt als dochter van Hendrick Jacobse Vrients en van Elisabeth Mathijsse Rampaert.

Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw op zondag 14 april 1709 en getrouwd aldaar op zondag 28 april 1709 (getuigen waren Henricus van Mispelen en Joannes Botermans), op 38-jarige leeftijd (1) met Janneke Cornelisssen Keijenburgh (34 jaar oud), gedoopt te Wouw op zaterdag 1 september 1674, wonende aldaar, begraven aldaar op donderdag 11 juni 1711, 36 jaar oud.
(Zij is eerder in ondertrouw gegaan op zaterdag 30 april 1707 en getrouwd te Wouw op zondag 15 mei 1707 (getuigen waren Jacobus Lanen, Henricus van Mispelen en Pater Knudden), op 32-jarige leeftijd met Adriaen Marcelisse Gastelaers. (Hij was weduwnaar van Tanneken Pieters, geboren te Essen (BelgiŽ ).))

Getuigen ondertrouw: Gasper Gaens, Maria Keijenborgh.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op vrijdag 30 mei 1710 (doopgetuigen waren Melchior Gaens en Maria Keijenborgh).

Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw op woensdag 30 maart 1712 en getrouwd aldaar op zondag 17 april 1712, getrouwd aldaar op zondag 17 april 1712 voor de kerk (RK) (getuigen waren Henricus van Mispelen en Maria Lodders), op 41-jarige leeftijd (2) met Adrientje Hendrixen Vrients (23 jaar oud), gedoopt te Roosendaal op woensdag 12 mei 1688, wonende te Wouw (Spellestraat), dochter van Hendrik Jacobse Vrients en Elisabeth Rampaert.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Wouw op zaterdag 2 juli 1718 en getrouwd aldaar op zondag 17 juli 1718, op 30-jarige leeftijd met Adrianus Cornelissen Kerstens (28 jaar oud), gedoopt te Wouw op woensdag 30 november 1689, wonende te Wouw (Spellestraat), zoon van Cornelis Adriaanse Kerstens en Joanna Willemse van Beek.)

Getuigen ondertrouw: Theodorus Tirions en Jacomina Vrients.
Uit dit huwelijk:
 1. Helena van Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op woensdag 8 februari 1713 (doopgetuigen waren Gaspar Gaens en Elisabeta Matijsen Rampaert), volgt onder V-f.
 2. Jacobus Balten van Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op zaterdag 25 augustus 1714 (doopgetuigen waren Melchior Gaens en Joanna Hendrixen Vrients), volgt onder V-g.
 3. Anna Baltens Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op vrijdag 21 februari 1716 (doopgetuigen waren Hendricus Vrients en Martina van den Bergh (namens Maria Janssen)), overleden te Oud Gastel op woensdag 23 maart 1803, 87 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Oud Gastel op zondag 5 mei 1743, op 27-jarige leeftijd met Theodorus Dingeman van Son (25 jaar oud), gedoopt te Roosendaal op vrijdag 19 november 1717 (doopgetuigen waren Joanna Laureijs van Meer en Helena Dircken Berens), overleden te Oud en Nieuw Gastel op donderdag 25 maart 1751, 33 jaar oud, zoon van Dingeman Jansse van Son en Cornelia Dircksen Keldermans.
 4. Cornelia Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op woensdag 30 maart 1718 vader overleden (doopgetuigen waren Joannes Gaens en Jacomina Vrients).

IV-d Gasparis Jacobs Gaens, gedoopt te Wouw op woensdag 17 januari 1674, overleden te Heerle (NB) op woensdag 24 augustus 1718, 44 jaar oud, zoon van Jacobus Melsen Gaens (III-b) en Heijltgen Pieters Jacobs.

Hij was gehuwd (1) met Elisabeth Janssen Doggen, geboren op zondag 3 maart 1669, overleden te Heerle (NB) op zaterdag 19 januari 1709, 39 jaar oud, dochter van Joannes Adriaensen Doggen en Cornelia Willemssen Gastelaers. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Gaspar Jacobs Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op woensdag 2 november 1695 (doopgetuige was Maria Jansse (namens Angela Janssen Doggen)), volgt onder V-h.
 2. Janneke Jaspars Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op dinsdag 7 mei 1697 (doopgetuige was Maria Gans), volgt onder V-i.
 3. Theodorus Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op zondag 4 april 1700 (doopgetuigen waren Adriana Doggen en Joanna Vadden).
 4. Anna Gasperse Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op zaterdag 14 april 1703 (doopgetuigen waren Joannes Gaens en Wilhelmina Doggen), volgt onder V-j.
 5. Jacobus Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op dinsdag 12 oktober 1706 (doopgetuigen waren Paulus Kappens en Helena Piers).
 6. Cornelius Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op dinsdag 12 oktober 1706 (doopgetuigen waren Cornelius Jansen Doggen en Cornelia Guilemse Gastelaers).

Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw op zondag 6 april 1710 getuigen ondertrouw: Petrus Gaens, Joanna Gaens en getrouwd aldaar op maandag 28 april 1710 (getuigen waren Henricus van Mispelen en Petronilla de Leeuw), op 36-jarige leeftijd (2) met Maria Janssen van Tichelen (25 jaar oud), geboren in het jaar 1685, wonende te Heerle (NB), dochter van Jan Adriaens van Tiggelen en Catharina van Caam.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Wouw op zaterdag 14 juni 1721 en getrouwd aldaar op zondag 17 augustus 1721 opmerking wegens ziekte later getrouwd ('om kranckheijt'), op 36-jarige leeftijd met Adriaen Leendertsen Thonijs, geboren te Heerle (NB).) Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op woensdag 24 juni 1711 (doopgetuigen waren Godefridus Doggen en Adriana Herstraets (namens Barbara van Tichelen)).
 2. Helena Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op donderdag 2 februari 1713 (doopgetuigen waren Petrus van Tichelen en Adriana Herstraeten (namens Maria H. Vrients)), volgt onder V-k.
 3. Adrianus Gaspar Jacobsen van Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op zaterdag 9 februari 1715 (doopgetuigen waren Jacobus Gaens en Anna van Tichelen), volgt onder V-l.
 4. Cornelius Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op dinsdag 9 november 1717 (doopgetuigen waren Simon Janssen Smit en Maria Gaens).
 5. Gasparis van Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op donderdag 13 april 1719, volgt onder V-m.

IV-e Joannes Jacobus Gaens, zoon van Jacobus Melsen Gaens (III-b) en Heijltgen Pieters Jacobs.

Hij is getrouwd te Wouw op zondag 22 augustus 1694 (getuigen waren Joannes Vergau en Cornelius de Cater) met Maria Janssen Doggen (30 jaar oud), geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op dinsdag 25 maart 1664, wonende aldaar, dochter van Joannes Adriaensen Doggen en Cornelia Willemssen Gastelaers.
(Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Wouw op zaterdag 26 maart 1689 en getrouwd aldaar op maandag 11 april 1689 (getuigen waren Joannes Claesen en Helena Soffers), op 25-jarige leeftijd met Corstiaen Guilielmus Crinckel, geboren te Wouw, wonende te Roosendaal.) Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Joannes Jacobs van Gaens, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op dinsdag 24 december 1697 (RK) (doopgetuige was Cornelia Wilmssen (namens Cornelia Gastelaers)), volgt onder V-n.
 2. Cornelia Gaens, gedoopt te Wouw op maandag 30 augustus 1700 (doopgetuigen waren Baltasar Gaens en Anna Doggen).
 3. Helena Gaens, gedoopt te Wouw op maandag 30 augustus 1700 (doopgetuige was Francina Cornelissen).
 4. Jacobus Gaens, gedoopt te Steenbergen op vrijdag 7 juli 1702 (RK) (doopgetuigen waren Jasper J. Gaens, Wilhelmina J. Dogge en Cornelia Guielmus), volgt onder V-o.
 5. Cornelius van Gaens, gedoopt te Steenbergen op maandag 23 maart 1705 (RK) (doopgetuigen waren Baltazar Garen en Engelberta Dogge), volgt onder V-p.
 6. Maria Janse van Gaens, volgt onder V-q.

V-a Joannes Philipse Clarijs, meester wagenmaker, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Steenbergen op zondag 26 oktober 1692 (RK), overleden te Kruisland (NB) op woensdag 13 december 1769, begraven aldaar op zaterdag 16 december 1769, 77 jaar oud, zoon van Philippus Jansse Clarijs en Maria Bartels Scuerbier (IV-a).

Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op zaterdag 19 oktober 1715 en getrouwd aldaar op vrijdag 8 november 1715, getrouwd op zondag 10 november 1715 voor de kerk, op 23-jarige leeftijd met Johanna Lauwereijsen Deanen (19 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op maandag 18 juni 1696, overleden te Kruisland (NB) op zondag 30 oktober 1768, begraven aldaar op donderdag 3 november 1768, 72 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Laurentius Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op vrijdag 23 oktober 1716 (doopgetuigen waren Philippus Claris en Cornelia van Iersel (namens Dijphna Laureijsen)), volgt onder VI-a.
 2. Maria Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op donderdag 8 juni 1719 (doopgetuigen waren Jacobus Jacobsen Ruijs en Cornelia Antonisen).
  Zij is getrouwd te Kruisland (NB) op zondag 12 februari 1741, op 21-jarige leeftijd (1) met Christoffel Roks (30 jaar oud), gedoopt te Roosendaal op maandag 8 december 1710.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op zaterdag 13 juli 1748, op 29-jarige leeftijd (2) met Christiaan Pieters van de Rooijen.
  Zij is getrouwd te Wouw op zondag 4 februari 1753, op 33-jarige leeftijd (3) met Fanns Crijnen.
 3. Dijmphna Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op donderdag 7 mei 1722 (doopgetuigen waren Bartolomeus Claris en Maria Claris), volgt onder VI-b.
 4. Philippus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op donderdag 9 november 1724 (doopgetuigen waren Adrianus van Herscot en Maria Bartelsen).
 5. Cornelia Jansse Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op woensdag 26 mei 1728 (doopgetuigen waren Guilelemus Philipse Clarijs en Elisabet Jansse Sledde), volgt onder VI-c.
 6. Marijnus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op maandag 5 februari 1731 (doopgetuigen waren Marijnus van Schildt en Maria Laanen (namens Dijmphna van Osta)).
 7. Andreas Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op zondag 30 november 1732 (doopgetuigen waren Theodorus Meesters en Maria Anna van Nunum).
 8. Cornelis Jansse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op woensdag 8 september 1734 (doopgetuigen waren Carolus Dingemans en Anna Deckers), volgt onder VI-d.
 9. Marijnus Jansse Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op dinsdag 3 december 1737, gedoopt te Wouw op dinsdag 3 december 1737 (doopgetuigen waren Gerardus van den Watermolen en Cornelia Stillemans), volgt onder VI-e.

V-b Bartholomeus Philipse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Steenbergen op woensdag 6 januari 1700 (RK), overleden te Kruisland (NB) op woensdag 31 juli 1743, 43 jaar oud, zoon van Philippus Jansse Clarijs en Maria Bartels Scuerbier (IV-a).

Bartel Philipse Claris vermelding in schepenakte op zaterdag 16 februari 1743 Roosendaal in akte vermelde toponiemen : Ettingstraatje - Peereboom - Reep - Gors - Ettingen - Lage Brug
auctor(en) : 1. Bartel Philipse CLARIS (wonende te Oud Gastel)
2. Elisabet Jansse SLEDDEN (zijn echtgenote)
destinataris(sen) : 1. Jan Carel JUTA (kerkmeester van de gereformeerde kerk van Roosendaal)
inhoud : De auctor verklaart schuldig te zijn aan de destinataris een geldbedrag van 400 guldens uit een geldleenovereenkomst. Als onderpand dienen:
A. - een perceel zaailand, groot 2 gemeten 72 roeden, gelegen aan het Ettingstraetje;
B. - een perceel zaailand, groot 1 gemet 273 roeden, gelegen aan het Peereboomstraetje met het bijbehorend Reepken;
C. - de helft van twee percelen land, deze helft is groot 1 gemet 10 roeden, gelegen achter het Gors aan de Ettinge;
D. - een perceel land, groot 238roeden, gelegen aan het Peereboomstraetje;
E. - een huis en erf, gelegen over de Leege Brugge;
F. - een huis en erf, aldaar gelegen;
G. - een leeg erf, aldaar gelegen;
H. - een huis en erf met alle toebehoren, gelegen te Oud Gastel;
I. - de wagenmakerswinkel hierin gevestigd.
De goederen, genoemd onder A t/m G, zijn de debiteur aangekomen van haar vader Jan Pietersse SLEDDEN. In de marge: op 22-05-1744 verklaart Jan Carel JUTA als kerkmeester van de gereformeerde van Roosendaal dat Elisabet Jansse SLEDDEN weduwe van Bartel Philipsse CLARIS, de schuld van 400 guldens heeft betaald en voldaan.

Bartel Claris vermelding in schepenakte op woensdag 5 februari 1738 Roosendaal
in akte vermelde toponiemen : Hulsdonk - Heerweg - Braak
auctor(en) : 1. Bartel CLARIS (wonende te Wouw)
2. Elisabeth Janssen SLEDDEN (zijn echtgenote)
destinataris(sen) : 1. Christiaan VAN URSEL (schepen)
inhoud : De auctoren vesten de destinataris in een perceel land, groot 2 gemeten 202 roeden, gelegen op het kwartier van Hulsdonk aan de Heirwegh en genaamd de Braecke (belendingen - noord: Heirwegh; oost: VAN DUN directeur; zuid: Pieter VAN INNEVELT erfgenamen; west: Christiaen VAN DE RIETH).De koopsom bedraagt 414 guldens volgens conditie en opslag d.d. 31-12-1737.Verwezen wordt naar Schotboek folio 301V ten name van Jan Petersse SLEDDEN.

Bartholomeus Claris vermelding in schepenakte op maandag 28 november 1740 Roosendaal in akte vermelde toponiemen : Kade - Ettingstraatje - Hoge Braak
auctor(en) : 1. Bartholomeus CLARIS (wonende te Wouw)
2. Elisabeth Jansse SLEDDEN (zijn echtgenote)
destinataris(sen) : 1. A. VOS (ten behoeve van Philippus BOGAERTS, thesaurier van Maastricht)
inhoud : De auctoren verklaren schuldig te zijn aan de destinataris een geldbedrag van 400 guldens uit een geldleenovereenkomst.
Als onderpand dienen:
A. - een huis en erf met alle toebehoren, gelegen aan de Kaije; dit huis wordt thans in huur bewoond door Cornelis VERAERT;
B. - een blok zaailand, groot 2 gemeten 72 roeden, gelegen bij het Ettingstraetje;
C. - een perceel land, groot 3 gemeten 290 roeden, gelegen bij het Peereboomstraetje en genaamd de Hooge Braecke.
In de marge: op 13-09-1757 verklaren Jacob van Wijnoxbergen en Adr. Boogaart, schepenen, dat aan hun is vertoond de grosse van de hierboven bedoelde schuldbekentenis. Aan de achterzijde is vermeld dat A. VOS, als gemachtigde van Philipus BOOGAERT, verklaart dat Adriaen GEERSE, echtgenoot van Elisabeth Jansse SLEDDEN, de schuld heeft betaald en voldaan. Deze verklaring is gedateerd 01-05-1751.

Philipsen Claris vermelding in schepenakte op donderdag 23 juni 1735 Roosendaal in akte vermelde toponiemen : Etting - Scherpdeel
auctor(en) : 1. Bartholomeus Philipsen CLARIS (wonende te Wouw)
2. Elisabeth Janssen SLEDDEN (zijn echtgenote; enig kind en erfgenaam van Jan Pieterssen SLEDDEN)
destinataris(sen) : 1. Bartholomeus Anthonissen DE WOLF (jongman) inhoud : De auctoren vesten de destinataris in twee percelen weiland, samen groot 3 gemeten 148 roeden, gelegen bij de Ettingh naast de weg naar het Scharpdeel (belendingen - noord: weg; oost: BIERSTEEKERS weduwe; zuid: Christiaan VAN URSEL en andere; west: de weg naar het Scherpdeel). Ingevolge de koopovereenkomst d.d. 01-04-1735 bedraagt de koopsom 700 guldens. Verwezen wordt naar Schotboek folio 301V ten name van Jan Pieterssen SLEDDEN.

Hij is getrouwd te Roosendaal op zondag 8 juli 1725, op 25-jarige leeftijd met Lijsbet Janse Sledde (26 jaar oud), gedoopt te Roosendaal op dinsdag 17 maart 1699, dochter van Jan Pieterssen Sledden. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Clarijs, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op maandag 15 april 1726 (doopgetuigen waren Antonius van Wemmeren en Maria Janssen van Loon).
 2. Maria Clarijs, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op dinsdag 9 december 1727 (doopgetuigen waren Joannes Philipse Clarijs en Antonia Nelemans (namens Maria Clarijs)).
 3. Joannes Bartelse Clarijs, gedoopt te Wouw op zaterdag 25 februari 1730 (doopgetuigen waren Cornelius Wagemakers en Joanna Damen), volgt onder VI-f.
 4. Cornelia Clarijs, geboren te Wouw op maandag 18 februari 1732, gedoopt aldaar (doopgetuige was Catharina van Wesel).
 5. Cornelius Bartelse Clarijs, geboren te Wouw op zaterdag 21 augustus 1734, gedoopt aldaar op zaterdag 21 augustus 1734 (doopgetuigen waren Joannes Uijttewilligen en Catharina Geerts), volgt onder VI-g.
 6. Wilhelmina Clarijs, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op woensdag 23 oktober 1737 (doopgetuigen waren Henricus Schouwen en Maria Aarts).

V-c Willem Philipse Clarijs, wagenmaker, gedoopt te Steenbergen op woensdag 6 oktober 1706, begraven te Nieuw-Vossemeer op zaterdag 11 januari 1744, 37 jaar oud, zoon van Philippus Jansse Clarijs en Maria Bartels Scuerbier (IV-a).

Hij is in ondertrouw gegaan te Kruisland (NB) op zaterdag 6 maart 1728 en getrouwd te Wouw op maandag 29 maart 1728, op 21-jarige leeftijd (1) met Maria Adriaensen Daanen, geboren te Merksplas (BelgiŽ ), overleden te Nieuw-Vossemeer op zondag 4 mei 1732. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op dinsdag 8 februari 1729 (doopgetuigen waren Marijnus van Schil en Elisabetha van Kempen), volgt onder VI-h.

Hij is in ondertrouw gegaan te Nieuw-Vossemeer op zaterdag 16 augustus 1732 en getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zondag 7 september 1732, op 25-jarige leeftijd (2) met Marijken Vos, overleden te Nieuw-Vossemeer op zaterdag 6 februari 1762. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Clarijs, gedoopt te Halsteren op zondag 7 juni 1733 (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Elisabetha Sledden), wonende te Nieuw-Vossemeer.
 2. Joannes Clarijs, gedoopt te Halsteren op vrijdag 15 april 1735 (RK) (doopgetuigen waren Henricus de Jongh en Elisabetha Pieterse Volckers), wonende te Nieuw-Vossemeer.
 3. Cornelia Clarijs, gedoopt te Halsteren op zaterdag 23 augustus 1738 (RK) (doopgetuigen waren Nicolaas Roeijers en Catharina van der Maden), volgt onder VI-i.

V-d Maria Philipse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op donderdag 27 maart 1710, begraven te Kruisland (NB) op vrijdag 9 september 1729, 19 jaar oud, dochter van Philippus Jansse Clarijs en Maria Bartels Scuerbier (IV-a).

Zij is getrouwd te Wouw op zondag 8 februari 1728, op 17-jarige leeftijd met Jan Marijnisse Nijssen. Uit dit huwelijk:

 1. Martinus Nijssen, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op donderdag 24 februari 1729 (doopgetuigen waren Petrus de Roij en Cornelia Stillemans).

V-e Jacobus Melsen Gaens, gedoopt te Wouw (Spellestraat) op donderdag 11 september 1692, wonende te Wouw, begraven aldaar op donderdag 19 oktober 1747, 55 jaar oud, zoon van Melchior Jacobse van Gaens (IV-b) en Cornelia Anthonisse Lodders.

Hij verkreeg als erfgenaam van Cornelia Antonisse Lodders, zijn moeder, een perceel land in De Geer en het Moeshofken, ook aldaar gelegen. Anna Martelmans als zijn weduwe en Jan Verbraak als voogd over haar weeskind verkochten in 1750 als erfgenamen van Jacob Hendrik Martelmans en perceel land, genaamd het HalfBuijnder en gelegen in de Slagstraat te Spellestraat, aan Joos de Bruijn, alsmede een perceel land te Spellestraat an Antony Timmermans. Zijn eerste huwelijk sloot Jacob Melsen Gaens op 8 oktober 1730 te Wouw met Petronella van Ackeren, die aldaar op 31 december 1710 was gedoopt als dochter van Leonardus Mertens van Ackeren en van Maria Anthonisse van Bavel. Hij hertrouwde op 1 mei 1738 te Wouw met Anna Martelmans, gedoopt op 3 juni 1710, dochter van Jacob Hendrik Martelmans en van Elisabeth Jacobs van der Beek.

Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw op zaterdag 23 september 1730 getuigen ondertrouw: Joannes Gaans, Adrianus van Bavel en getrouwd aldaar op zondag 8 oktober 1730 (getuigen waren Mr. Henricus en Joannes Neckers), op 38-jarige leeftijd (1) met Petronilla van Ackeren (19 jaar oud), geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op woensdag 31 december 1710 (doopgetuigen waren Cornelius van Bavel en Petronilla van Osta), overleden voor zaterdag 26 april 1738, hoogstens 27 jaar oud, dochter van Leonardus Martense van Ackeren en Maria Anthonisse van Bavel. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op maandag 24 september 1731 (doopgetuigen waren Melchior Gaens en Maria van Bavel), volgt onder VI-j.
 2. Martinus Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op woensdag 16 september 1733 (doopgetuigen waren Leonardus van Ackeren en Maria Janssen Doggen), overleden te Wouw op maandag 6 november 1747, 14 jaar oud.
 3. Cornelius van Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op maandag 13 februari 1736 (doopgetuige was Antonia van Ackeren).

Hij is in ondertrouw gegaan te Ouw op zaterdag 26 april 1738 en getrouwd te Wouw op zondag 11 mei 1738 (getuigen waren Joannes Botermans en Cornelia Ploeghmans), op 45-jarige leeftijd (2) met Anna Jacobise Martelmans (27 jaar oud), geboren te Wouw (Spellestraat) op maandag 23 juni 1710, dochter van Jacobus Hendrixen Martelmans en Elisabeta Jacobsen van der Beek.

Getuigen ondertrouw: Jacobus Martelmans, Catharina van Ackeren.
Uit dit huwelijk:
 1. Petronilla Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op zondag 2 augustus 1739 (doopgetuige was Elisabeth van der Beeck).
 2. Melchior Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op dinsdag 12 juli 1740 (doopgetuigen waren Jacobus Martelmans en Joanna Vermolen), jong overleden voor maandag 17 mei 1745, hoogstens 4 jaar oud.
 3. Maria Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op woensdag 23 augustus 1741 (doopgetuige was Jacobus Jacobse Martelmans).
 4. Joannes Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op vrijdag 22 februari 1743 (doopgetuigen waren Jan van Gaens en Maria Martelmans).
 5. Dijmphena Jacobs van Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op dinsdag 14 april 1744 (doopgetuigen waren Lambertus Tijrions en Dingna Jacobse Mertelmans), volgt onder VI-k.
 6. Melchior Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op maandag 17 mei 1745 (doopgetuigen waren Jan Adriaense Hagens en Anna van Ackeren).

V-f Helena van Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op woensdag 8 februari 1713, overleden te Roosendaal op zaterdag 19 april 1755, op het kerkhof, 42 jaar oud, dochter van Balthasar Jacobsen Gaens (IV-c) en Adrientje Hendrixen Vrients.

Zij is getrouwd te Roosendaal op zaterdag 21 april 1742, op 29-jarige leeftijd met Cornelius Muijsers.
(Hij was weduwnaar van Helena Pieterse van der Made.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Muijsers, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op dinsdag 19 maart 1743 (doopgetuigen waren Lindert de Backer en Adriana Vrints), volgt onder VI-l.
 2. Barbara Muijsers, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op vrijdag 24 december 1745 (doopgetuigen waren Jacob van Gaens (afwezig) en Elisabeth Adriaense Kerstens).
 3. Adriana Muijsers, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op zaterdag 7 maart 1750 (doopgetuigen waren Joannes Adriaense Kestes en Dijmphna van Gesse (namens Anna van Gaens)).
 4. Adriana Muijsers, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op dinsdag 24 juli 1753 (doopgetuigen waren Jacobus van Osta en Pitronella Muijsers).
 5. Adriana Muijsers, gedoopt te Roosendaal op zaterdag 22 maart 1755 (doopgetuigen waren Marinus Kuijstermans en Adriana Muijsers (voor Joanna Kerstens)).

V-g Jacobus Balten van Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op zaterdag 25 augustus 1714, overleden te Wouw (Vroenhout) op dinsdag 15 oktober 1748, 34 jaar oud, zoon van Balthasar Jacobsen Gaens (IV-c) en Adrientje Hendrixen Vrients.

Hij is in ondertrouw gegaan op zaterdag 24 april 1745 getuigen ondertrouw: Joannes Kerstens, Digna Mertelmans en getrouwd te Wouw op zondag 9 mei 1745 (getuigen waren Joannes Botermans en Cornelia Ploegmans), op 30-jarige leeftijd met Maria Jacobus Martelmans (27 jaar oud), geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op zaterdag 29 mei 1717 (doopgetuigen waren Petrus Martelmans en Anna Adriaensens), dochter van Jacobus Hendrixen Martelmans en Elisabeta Jacobsen van der Beek. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth van Gaens, gedoopt te Nispen-Essen op zaterdag 8 juli 1747 (doopgetuigen waren Jacobus Martelmans en Adriana Hendricks Vrins).
  Elisabeth van Gaens vermeld in boedelinventaris of -rekening op zaterdag 1 augustus 1750 Roosendaal; Elisabeth van Gaens, erfgenaam
  Erflater: naam: Gaens, Jacobus van; datum overlijden: 1748
  Erfgenamen: 1. naam: Martelmans, Maria relatie: echtgenote
  2. naam: Gaens, Elisabeth van; leeftijd: 2 jaar en 2 maanden relatie: kind
  3. naam: Panis, Martinus, relatie: deelvoogd

V-h Petrus Gaspar Jacobs Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op woensdag 2 november 1695, zoon van Gasparis Jacobs Gaens (IV-d) en Elisabeth Janssen Doggen.

Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw op donderdag 23 april 1722 en getrouwd aldaar op zondag 10 mei 1722 (getuigen waren Mr. Henricus en Maria Lodders), op 26-jarige leeftijd met Maria van Rijen, geboren te Heerle (NB).

Getuigen ondertrouw: Theodorus Gaens, Catharina van Rijen.
Uit dit huwelijk:
 1. Gasper Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op woensdag 24 februari 1723 (doopgetuigen waren Marinus van Rijen en Anna Gaens).
 2. Catharina Petrus Gaens, geboren te Heerle (NB) (Noordeinde), gedoopt te Wouw op zaterdag 3 februari 1725 (doopgetuigen waren Guilelmus van de Riet en Joanna Gaens).
 3. Gertrudis van Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op maandag 17 maart 1732 (doopgetuigen waren Marijnus van Tichelen en Joanna Gaens), volgt onder VI-m.

V-i Janneke Jaspars Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op dinsdag 7 mei 1697, wonende te Wouw (Spellestraat), dochter van Gasparis Jacobs Gaens (IV-d) en Elisabeth Janssen Doggen.

Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw op zaterdag 21 maart 1722 en getrouwd aldaar op zondag 5 april 1722 (getuigen waren Mr. Henricus en Pater Caniueel), op 24-jarige leeftijd (1) met Adrianus Adriaensen Deckers, geboren te Heerle (NB), wonende te Wouw (Akker).

Getuigen ondertrouw: Petrus Gaens en Anna Vadden.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Deckers, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op dinsdag 16 februari 1723 (doopgetuigen waren Nicolaus Deckers en Guilelma Doggen).
 2. Elisabetha Deckers, geboren te Wouw (Akker), gedoopt te Wouw op dinsdag 26 februari 1726 (doopgetuigen waren Joannes Janssen Donckers en Anna Gasparse Gaens).
 3. Catharina Deckers, geboren te Wouw (Akker), gedoopt te Wouw op dinsdag 1 februari 1729 (doopgetuigen waren Petrus Gasparse Gaens en Anna Maria Adriaensen Meesters), volgt onder VI-n.
 4. Adrianus Deckers, geboren te Wouw (Akker), gedoopt te Wouw op maandag 23 juni 1732 (doopgetuige was Maria van Rijen).

Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw op donderdag 11 april 1743 en getrouwd aldaar op vrijdag 26 april 1743 (getuigen waren Domicella van der Renne en Joannes Botermans), op 45-jarige leeftijd (2) met Heijndrik Vorstelmans, geboren te Loenhout (BelgiŽ ).
(Hij was weduwnaar van Pieternella Meesters.)

Getuigen ondertrouw: Jacobus van Ackeren, Joannes Dogge.

V-j Anna Gasperse Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op zaterdag 14 april 1703, dochter van Gasparis Jacobs Gaens (IV-d) en Elisabeth Janssen Doggen.

Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw op zaterdag 28 juli 1725 en getrouwd aldaar op zondag 12 augustus 1725 (getuigen waren Mr. Henricus en Adriana van Son), op 22-jarige leeftijd met Adrianus Pieterse Gommers, geboren te Zundert.
(Hij is later getrouwd te Nispen-Essen op zondag 8 februari 1733 (getuigen waren Egidius van den Brande en Martinus Hertoghs) met Petronilla Adriaenssen Hertoghs.)

Getuigen ondertrouw: Jacobus Jasperse Gaens, Maria Cornelissen Stadhouders.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabetha Gommers, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op zondag 21 oktober 1725 (doopgetuigen waren Dingemannus Adriaense Gommers en Joanna Gasperse Gaens), volgt onder VI-o.

V-k Helena Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op donderdag 2 februari 1713, dochter van Gasparis Jacobs Gaens (IV-d) en Maria Janssen van Tichelen.

Zij is getrouwd te Steenbergen op zondag 29 oktober 1741, op 28-jarige leeftijd (1) met Cornelius Veraert.
(Hij was weduwnaar van Catharina de Jongh.) Uit dit huwelijk:

 1. Josina Veraert, gedoopt te Steenbergen op maandag 3 juni 1743 (doopgetuigen waren Cornelia Kleijnen en Gaspar van Gaens), volgt onder VI-p.
 2. Wilhelmus Veraert, gedoopt te Steenbergen op woensdag 13 januari 1745 (doopgetuigen waren Adrianus Musters en Catharina Verbeeck).
 3. Adrianus Veraert, gedoopt te Steenbergen op zaterdag 24 december 1746 (doopgetuigen waren Adrianus Verbeeck en Petronilla Slockers).

Zij is getrouwd te Steenbergen op zondag 18 augustus 1748, op 35-jarige leeftijd (2) met Adrianus van Buijten. Uit dit huwelijk:

 1. Maria van Buijten, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op vrijdag 12 maart 1751 (doopgetuigen waren Adrianus Gaens en Susanna van Ros).

V-l Adrianus Gaspar Jacobsen van Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op zaterdag 9 februari 1715, overleden te Kruisland (NB) op vrijdag 19 december 1788, 73 jaar oud, zoon van Gasparis Jacobs Gaens (IV-d) en Maria Janssen van Tichelen.

Hij is getrouwd te Steenbergen op zondag 22 april 1742, op 27-jarige leeftijd (1) met Cornelia de Jongh. Uit dit huwelijk:

 1. Gasper van Gaens, gedoopt te Steenbergen op dinsdag 5 maart 1743 (RK) (doopgetuigen waren Maria Lodders en Joannes de Jongh).
  Hij is getrouwd te Wouw op zondag 20 juni 1779 (getuigen waren Joannes Lenards en Anna Maria Mathijs), op 36-jarige leeftijd met Jacomina Molenaers, geboren te Wouw.
 2. Joannes van Gaans, gedoopt te Steenbergen op zaterdag 14 augustus 1745 (RK) (doopgetuigen waren Gaspar van Gaens en Maria Kiboom), volgt onder VI-q.
 3. Maria van Gaens, gedoopt te Steenbergen op zaterdag 8 februari 1749 (RK) (doopgetuigen waren Helena van Gaens en Cornelis de Jongh).
 4. Petrus van Gaens, gedoopt te Steenbergen op vrijdag 9 oktober 1750 (RK) (doopgetuigen waren Joanna van Gaens en Marinus Lodders).

Hij is getrouwd te Steenbergen op zondag 23 mei 1751, op 36-jarige leeftijd (2) met Cornelia Hoendervangers (17 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op woensdag 3 februari 1734, overleden te Kruisland (NB) voor zondag 22 juni 1755, hoogstens 21 jaar oud, dochter van Joannes Hoendervangers en Maria Theune. Uit dit huwelijk:

 1. Dominicus van Gaens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Steenbergen op maandag 3 april 1752 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Buijten en Joanna Buijck), volgt onder VI-r.
 2. Petrus van Gaens, gedoopt te Steenbergen op donderdag 13 september 1753 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Hoendervangers en Digna Hoendervangers).

Hij is getrouwd te Steenbergen op zondag 22 juni 1755, op 40-jarige leeftijd (3) met Adriana van Meer. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina van Gaens, gedoopt te Steenbergen op zondag 14 september 1755 (RK) (doopgetuigen waren Antonia van Ackere en Adrianus van Meer).
 2. Cornelius van Gaens, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op zondag 19 december 1756 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Buijten en Pitronella Sloeckers).

Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw op woensdag 13 januari 1762 getuigen: Joannes Jonckers, Catharina Marijnisse en getrouwd aldaar op zondag 17 januari 1762 (getuigen waren Antonia van den Bosch en Cathrina Marijnisse), op 46-jarige leeftijd (4) met Maria van Gils, geboren te Steenbergen, overleden te Wouw op zaterdag 13 april 1793. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana A. van Gaens, gedoopt te Steenbergen op zondag 21 november 1762 (RK) (doopgetuigen waren Gaspar van Gaens en Petronilla van Gils), overleden te Wouw voor dinsdag 25 mei 1773, hoogstens 10 jaar oud.
 2. Adrianus van Gaens, gedoopt te Steenbergen op donderdag 7 maart 1765 (RK) (doopgetuigen waren Gaspar van Gaens en Wilhelmina van Gils), volgt onder VI-s.
 3. Maria van Gaens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op vrijdag 31 juli 1767 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Gaans en Antonia van Ackeren (namens Petronilla van Gils)), overleden voor woensdag 2 januari 1771, hoogstens 3 jaar oud.
 4. Gasper van Gaens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op maandag 3 april 1769 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Gils en Maria van Gaans).
 5. Maria A. van Gaens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op woensdag 2 januari 1771 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Gaans en Anna Maria van Gaans), volgt onder VI-t.
 6. Adriana van Gaens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op dinsdag 25 mei 1773 (RK) (doopgetuigen waren Gasper van Gaans en Maria de Jongh), volgt onder VI-u.

V-m Gasparis van Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op donderdag 13 april 1719, overleden aldaar op woensdag 8 maart 1769, begraven aldaar op woensdag 8 maart 1769 filius posthumus, 49 jaar oud, zoon van Gasparis Jacobs Gaens (IV-d) en Maria Janssen van Tichelen.

Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw op zaterdag 17 augustus 1748 en getrouwd aldaar op zondag 1 september 1748 (getuigen waren Anna Vadde en Antonia Nollens), op 29-jarige leeftijd met Antonia Lindersen van Ackeren (35 jaar oud), geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op zondag 19 februari 1713 (doopgetuigen waren Laurentius Verbeek en Dijmphna Snacken), overleden te Wouw op zondag 9 april 1797, 84 jaar oud, dochter van Leonardus Martense van Ackeren en Maria Anthonisse van Bavel.
(Zij is eerder in ondertrouw gegaan op zaterdag 9 februari 1732 getuigen ondertrouw: Adrianus van Bavel, Adrianus van Etten en getrouwd te Wouw op zondag 24 februari 1732 (getuigen waren Mr. Henricus en Franciscus van Antwerpen), op 19-jarige leeftijd met Hubertus Huijbrechtse van Overvelt, geboren te Steenbergen, overleden voor zaterdag 17 augustus 1748.)

Getuigen ondertrouw: Joannes van den Bergh, Hubertus van Overvelt.
Uit dit huwelijk:
 1. Leonardus Gasparis van Gaens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op donderdag 28 augustus 1749 (doopgetuigen waren Adrianus van Gaens en Willemina van Tiggelen).
 2. Maria Gasperse van Gaens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op zaterdag 4 maart 1752 (doopgetuigen waren Marinus van Ackeren en Helena van Gaens), volgt onder VI-v.
 3. Joanna van Gaens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op zaterdag 1 juli 1758 (doopgetuigen waren Hubertus Kieboom en Joanna van Gaens).

V-n Joannes Joannes Jacobs van Gaens, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op dinsdag 24 december 1697 (RK), zoon van Joannes Jacobus Gaens (IV-e) en Maria Janssen Doggen.

Hij is getrouwd te Steenbergen op zondag 17 februari 1743, op 45-jarige leeftijd met Adriana Wouts. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes van Gaens, gedoopt te Steenbergen op maandag 23 maart 1744 (doopgetuigen waren Cornelius van Gaens en Maria Lodders).
 2. Marinus Gaens, gedoopt te Steenbergen op zondag 20 februari 1746 (doopgetuigen waren Joannes Hoendervangers en Petronilla Slockers).

V-o Jacobus Gaens, gedoopt te Steenbergen op vrijdag 7 juli 1702 (RK), overleden te Wouw op dinsdag 2 maart 1773, 70 jaar oud, zoon van Joannes Jacobus Gaens (IV-e) en Maria Janssen Doggen.

Hij is getrouwd te Kruisland (NB) op zondag 18 september 1735, op 33-jarige leeftijd (1) met Maria Lodders (23 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op donderdag 15 oktober 1711, dochter van Johannes Lodders en Maria Kriekeboom. Uit dit huwelijk:

 1. Gaspar Gaens, gedoopt te Steenbergen op woensdag 4 december 1737 (doopgetuigen waren Henricus de Jongh en Adriana Huijsmans).
 2. Joanna Gaens, gedoopt te Steenbergen op zondag 22 juni 1738 (RK) (doopgetuigen waren Joannes de Jongh en Maria Dogge).
 3. Maria Gaens, gedoopt te Steenbergen op vrijdag 18 maart 1740 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Gaens en Maria Kieboom).
 4. Maria Gaens, gedoopt te Steenbergen op dinsdag 25 juli 1741 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Gaens en Maria Kikeboom).
 5. Joannes Gaens, gedoopt te Steenbergen op zaterdag 5 oktober 1743 (RK) (doopgetuigen waren Petronilla Slockers en Marinus Lodiers).
 6. Catharina van Gaens, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Steenbergen op donderdag 23 december 1745 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van Gaens en Joanna Lodders), volgt onder VI-w.
 7. Maria A. Gaens, gedoopt te Steenbergen op donderdag 10 oktober 1748 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Buijck en Catharina Raets).

Hij is in ondertrouw gegaan te Kruisland (NB) op zondag 12 april 1750 en getrouwd te Steenbergen op zondag 26 april 1750 (getuigen waren Anna Verbraeck en Cornelia van de Bleecke), op 47-jarige leeftijd (2) met Catharina Linderse van Ackeren (32 jaar oud), geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op zaterdag 29 januari 1718 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Geerts en Cornelia van Bavel), wonende te Steenbergen, overleden te Wouw op maandag 2 februari 1801, 83 jaar oud, dochter van Leonardus Martense van Ackeren en Maria Anthonisse van Bavel.

Catharina Leendertse van Ackeren vermelding in schepenakte op woensdag 15 juli 1750 Roosendaal in akte vermelde toponiemen : Vroenhout.
auctor(en) : 1. Jan VERBRAAK (echtgenoot van Dingena MARTELMANS; als toeziend voogd over: a) het minderjarig kind van Maria Anna MARTELMANS, ex-echtgenote van Jacob Melse VAN GAANS; b) de kinderen van Maria MARTELMANS, ex-echtgenote vann Jacob Baltense VAN GAANS; c) Hendrik MARTELMANS en d) Cornelis MARTELMANS)
2. Pieternella MARTELMANS (meerderjarige dochter, wonende te Wouw; bijgestaan door Jan VERBRAAK)
3. Catharina Leendertse VAN ACKEREN (wonende te Steenbergen, weduwe en erfgenaam van Jacob MARTELMANS; vanwege de afwezigheid van haar huidige echtgenoot Jacob VAN GAANS bijgestaan door Jan VERBRAAK)
4. Cornelis BARTELS (als voogd over: a) het minderjarig kind van Maria Anna MARTELMANS, ex-echtgenote van Jacob Melse VAN GAANS; b) de kinderen van Maria MARTELMANS, ex-echtgenote van Jacob Baltense VAN GAANS; c) Hendrik MARTELMANS en d) Cornelis MARTELMANS)
* kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van Jacobus Hendrikse MARTELMANS en Elisabet Jacobse VAN DER BEEK
destinataris(sen) : 1. Maria MARTELMANS (weduwe van Jacob VAN GAANS, kind/kleinkind en mede-erfgenaam van Jacobus Hendrikse MARTELMANS en ElisabetJacobse VAN DER BEEK)
inhoud : De auctoren vesten de destinataris in een perceel land met een huis, groot 186 roeden, gelegen op Vroenhout. Ingevolge conditie en opslag d.d. 05-03-1750 bedraagt de koopsom 250 guldens. Omdat aan de koper - als mede-erfgenaam - het 1/7 deel van het perceel land met huis toekomt, zijnde een bedrag van 35 guldens 14 stuivers, moet de destinataris betalen 214 guldens 6 stuivers.
In de marge: op 03-05-1750 verklaren: a) Adriaan VERBRAEK, weduwnaar en erfgenaam van Dingena MARTELMANS; b) Pieternella MARTELMANS, meerderjarige dochter; c) Catharina Leendertse VAN ACKEREN, weduwe en erfgenaam van Jacob MARTELMANS, vanwege de afwezigheid van haar huidige echtgenoot Jacob VAN GAANS bijgestaan door Adriaan VERBRAEK; d) Cornelis BARTELS en e) Jan VERBRAAK, dat Maria MARTELMANS heeft betaald en voldaan 107 guldens 3 stuivers, zijnde het tweede en laatste deel van de koopsom

Catharina Leendertse van Ackeren vermelding in schepenakte op woensdag 15 juli 1750 Roosendaal
in akte vermelde toponiemen : Vroenhout - Holterberg - Grote Korenheining
auctor(en) : 1. Jan VERBRAAK (echtgenoot van Dingena MARTELMANS; als toeziend voogd over: a) het minderjarig kind van Maria Anna MARTELMANS, ex-echtgenote van Jacob Melse VAN GAANS; b) de kinderen van Maria MARTELMANS, ex-echtgenote van Jacob Baltense VAN GAANS; c) Hendrik MARTELMANS en d) Cornelis MARTELMANS)
2. Maria MARTELMANS (weduwe van Jacob VAN GAANS; bijgestaan door Jan VERBRAAK)
3. Pieternella MARTELMANS (wonende te Wouw, meerderjarige dochter; bijgestaan door Jan VERBRAAK)
4. Catharina Leendertse VAN ACKEREN (wonende te Steenbergen, weduwe en erfgenaam van Jacob MARTELMANS; vanwege de afwezigheid van haar huidige echtgenoot Jacob VAN GAANS bijgestaan door Jan VERBRAAK)
5. Cornelis BARTELS (als voogd over: a) het minderjarig kind van Maria Anna MARTELMANS, ex-echtgenote van Jacob Melse VAN GAANS; b) de kinderen van Maria MARTELMANS, ex-echtgenote van Jacob Baltense VAN GAANS; c) Hendrik MARTELMANS en d) Cornelis MARTELMANS)
* kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van Jacobus Hendrikse MARTELMANS en Elisabet Jacobse VAN DER BEEK
destinataris(sen) : 1. Jan VAN WEEL
inhoud : De auctoren vesten de destinataris in een perceel land, groot 5 gemeten 207roeden, gelegen op Vroenhout aan de Holterberg en genaamd de Grooten Koorenheijningen. Ingevolge conditie en opslag d.d. 05-03-1750 bedraagt de koopsom 860 guldens.
Verwezen wordt naar een akte van autorisatie gepasseerd voor schout en schepenen als oppervoogden d.d. 28-01-1750.

Catharina Leendertse van Ackeren vermelding in schepenakte op woensdag 15 juli 1750 Roosendaal
in akte vermelde toponiemen : Vroenhout - Holterberg - Korenheining
auctor(en) : 1. Jan VERBRAAK (echtgenoot van Dingena MARTELMANS; als toeziend voogd over: a) het minderjarig kind van Maria Anna MARTELMANS, ex-echtgenote van Jacob Melse VAN GAANS; b) de kinderen van Maria MARTELMANS, ex-echtgenote van Jacob Baltense VAN GAANS; c) Hendrik MARTELMANS en d) Cornelis MARTELMANS)
2. Maria MARTELMANS (weduwe van Jacob VAN GAANS; bijgestaan door Jan VERBRAAK)
3. Pieternella MARTELMANS (meerderjarige dochter, wonende te Wouw;bijgestaan door Jan VERBRAAK)
4. Catharina Leendertse VAN ACKEREN (wonende te Steenbergen, weduwe en erfgenaam van Jacob MARTELMANS; vanwege de afwezigheid van haar huidige echtgenoot Jacob VAN GAANS bijgestaan door Jan VERBRAAK)
5. Cornelis BARTELS (als voogd over: a) het minderjarig kind van Maria Anna MARTELMANS, ex-echtgenote van Jacob Melse VAN GAANS; b) de kinderen van Maria MARTELMANS, ex-echtgenote van Jacob Baltense VAN GAANS; c) Hendrik MARTELMANS en d) Cornelis MARTELMANS)
* kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van Jacobus Hendrikse MARTELMANS en Elisabet Jacobse VAN DER BEEK
destinataris(sen) : 1. Cornelis BOEREN (wonende te Wouw; ten behoeve van de kinderen van wijlen Pieter BOEREN, wonende te Kruisland)
inhoud : De auctoren vesten de destinataris in een perceel zaailand, groot 3 gemeten 44 roeden, gelegen op Vroenhout aan de Holterberg en genaamd de Klijnen Koorenheijningen.
Ingevolge conditie en opslag d.d. 05-03-1750 bedraagt de koopsom 600 guldens.
In de marge: op 03-05-1751 verklaren: a) Jan VERBRAEK, weduwnaar en erfgenaam van Dingena MARTELMANS; b) Adriaan DE KONING, echtgenoot van Maria MARTELMANS; c) Pieternella MARTELMANS, meerderjarige dochter; d) Catharina Leendertse VAN ACKEREN, weduwe en erfgenaam van Jacob MARTELMANS, vanwege de afwezigheid van haar huidige echtgenoot Jacob VAN GAANS bijgestaan door Jan VERBRAEK en e) Cornelis BARTELS, dat Cornelis BOEREN - namens de kinderen van wijlen zijn broer Pieter BOEREN - heeft betaald en voldaan 300 guldens, zijnde het tweede en laatste deel van de koopsom.

Catharina Leendertse van Ackeren vermelding in schepenakte op zaterdag 5 december 1750 Roosendaal
in akte vermelde toponiemen : Vroenhout - Achterbos - Middelheining - Zwemming
auctor(en) : 1. Jan VERBRAEK (echtgenoot van Dingena MARTELMANS; als toeziend voogd over het minderjarig kind Maria Anna MARTELMANS en Jacob Baltense VAN GAENS en over Hendrik en Cornelis MARTELMANS)
2. Adriaen DE KONING (wonende te Bergen op Zoom; echtgenoot van Maria MARTELMANS)
3. Pieternella MARTELMANS (meerderjarige dochter, wonende te Wouw; bijgestaan door Jan VERBRAEK)
4. Catharina Leendertse VAN ACKEREN (wonende te Steenbergen; weduwe en erfgenaam van Jacob MARTELMANS en vanwege de afwezigheid van haar huidige echtgenoot Jacob VAN GAENS bijgestaan door Jan VERBRAEK)
5. Cornelis BARTELS (als voogd over het minderjarig kind van Maria Anna MARTELMANS en Jacob Baltense VAN GAENS en over Hendrik en Cornelis MARTELMANS)
* kinderen, kleinkinderen en erfgenamen van Jacobus Hendrikse MARTELMANS en Elisabet Jacobse VAN DER BEEK, bij hun leven echtgenoten
destinataris(sen) : 1. Adriaen Adriaense DECKERS
inhoud : De auctoren vesten de destinataris in:
A. - een stede, zijnde de huisakker, met een huis, hof en schuur, groot 2 gemeten 264 roeden, gelegen op Vroenhout;
B. - een stede met vroeger een huis, groot 234 roeden, aldaar gelegen;
C. - twee percelen land, samen groot 3 gemeten 246 roedem, aldaar gelegen, het ene genaamd het Agterbosch, het andere de Middelheijningen;
D. - een perceel made, groot 225 roeden, gelegen in de Swemminge nr. 2.
Genoemde goederen zijn samen groot 8 gemeten 69 roeden; zij zijn door Jan VERBRAEK publiekelijk gekocht en later overgelaten aan de destinataris.
Ingevolge de akte, gepasseerd d.d. 30-10-1750 bedraagt de koopsom 900 guldens.
Ingevolge conditie en opslag d.d. 05-03-1750 bedraagt de koopsom 1.120 guldens.
Omdat aan de echtgenote van Jan VERBRAEK het 1/7 deel van de genoemde goederen toekomt, zijnde een bedrag van 160 guldens stuivers, moet de destinataris betalen 960 guldens.Verwezen wordt naar een akte van autorisatie gepasseerd voor schout en schepenen als oppervoogden d.d. 28-01-1750.
In de marge: op 03-05-1751 verklaren: a) Jan VERBRAEK, weduwnaar en erfgenaam van Dingena MARTELMANS; b) Adriaen DE KONING, echtgenoot van Maria MARTELMANS; c) Pieternella MARTELMANS, meerderjarige dochter; d) Catharina Leendertse VAN ACKEREN, weduwe en erfgenaam van Jacob MARTELMANS en vanwege de afwezigheid van haar huidige echtgenoot Jacob VAN GAANS bijgestaan door Jan VERBRAEK; e)Cornelis BARTELS, dat Adriaen Adriaense DECKERS heeft betaald en voldaan 480 guldens, zijnde het tweede en laatste deel van de koopsom.
(Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Wouw op zaterdag 6 oktober 1742 en getrouwd aldaar op zondag 21 oktober 1742 (getuigen waren Joannes Botermans en Anna Vadde), op 24-jarige leeftijd met Jacobus Jacobsen Martelmans (30 jaar oud), geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op woensdag 20 januari 1712 (doopgetuigen waren Adrianus Hagens en Adriana van Stabroek), overleden voor zondag 26 april 1750, hoogstens 38 jaar oud, zoon van Jacobus Hendrixen Martelmans en Elisabeta Jacobsen van der Beek.)
Getuigen ondertrouw: Martinus van Ackeren, Cornelia van Gaens.
Uit dit huwelijk:
 1. Petronella van Gaens, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op vrijdag 26 november 1751 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Gaens (afwezig) en Antonia van Ackeren), volgt onder VI-x.
 2. Helena van Gaens, geboren te Wouw (Kar), gedoopt te Wouw op zaterdag 7 juni 1755 (RK) (doopgetuigen waren Jasper van Gaens en Anna van Ackeren).
 3. Cornelia van Gaens, geboren te Wouw (Kar), gedoopt te Wouw op maandag 25 september 1758 (RK) (doopgetuigen waren Martinus van Ackeren en Willemijna van Tiggelen).

V-p Cornelius van Gaens, gedoopt te Steenbergen op maandag 23 maart 1705 (RK), zoon van Joannes Jacobus Gaens (IV-e) en Maria Janssen Doggen.

Hij is in ondertrouw gegaan te Kruisland (NB) op zaterdag 30 juni 1736 en getrouwd aldaar op zondag 15 juli 1736, op 31-jarige leeftijd met Petronilla Slockers (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op vrijdag 1 september 1713, dochter van Cornelius Hendricks Slockers en Maria Adriaens Lonck. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes van Gaens, gedoopt te Steenbergen op vrijdag 3 mei 1737 (doopgetuigen waren Maria Dogge en Cornelis Slockers).
 2. Anna M. van Gaens, gedoopt te Steenbergen op zondag 7 augustus 1740 (doopgetuigen waren Joannes van Gaens en Petronilla Buermans).
 3. Maria A. van Gaens, gedoopt te Steenbergen op dinsdag 31 maart 1744 (doopgetuigen waren Cornelis Engelen en Maria Lodders).
 4. Anna Cornelia van Gaens, gedoopt te Steenbergen op donderdag 13 oktober 1746 (doopgetuigen waren Jacobus van Gaens en Cornelia van Meer), volgt onder VI-y.
 5. Maria A. van Gaens, gedoopt te Steenbergen op donderdag 10 oktober 1748 (doopgetuigen waren Cornelis Engelen en Maria Lodders).
 6. Cornelius van Gaens, gedoopt te Steenbergen op vrijdag 31 oktober 1749 (doopgetuigen waren Joannes van Dorst en Maria Ruijs).

V-q Maria Janse van Gaens, overleden voor zaterdag 22 september 1731, dochter van Joannes Jacobus Gaens (IV-e) en Maria Janssen Doggen.

Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op zaterdag 28 september 1720 en getrouwd te Kruisland (NB) op donderdag 17 oktober 1720 met Cornelis Thomasse Ruijs, overleden te Steenbergen voor zaterdag 22 november 1738.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Steenbergen op zaterdag 22 september 1731 met Maria Andriesen Schrauwen. (Zij is later getrouwd te Steenbergen op zaterdag 22 november 1738 met Hendrik van Keulen.)) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Ruijs, gedoopt te Steenbergen op zondag 17 mei 1722 (doopgetuigen waren Jacobus T. Ruijs en Maria Dogge).
 2. Thomas Ruijs, gedoopt te Steenbergen op vrijdag 31 maart 1724 (RK) (doopgetuigen waren Joanna P. van Meer en Joannes J. van Gaens).
 3. Joannes Ruijs, gedoopt te Steenbergen op dinsdag 11 februari 1727 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus J. van Gaens en Maria P. Reijs).
 4. Laurentius Ruijs, gedoopt te Steenbergen op donderdag 8 februari 1731 (RK) (doopgetuigen waren Cornelia van Ackere en Cornelis van Gaens).

VI-a Laurentius Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op vrijdag 23 oktober 1716, begraven aldaar op zondag 23 februari 1772, 55 jaar oud, zoon van Joannes Philipse Clarijs (V-a) en Johanna Lauwereijsen Deanen.

Hij is getrouwd te Wouw op zondag 23 april 1741, op 24-jarige leeftijd met Adriana Christiaanse van Rooij (24 jaar oud), geboren te Wouw, gedoopt op dinsdag 29 december 1716, dochter van Christiaan Pieterse van Rooij en Adriana Willemse Meesters. Uit dit huwelijk:

 1. Philippus Clarijs, gedoopt te Wouw op maandag 18 juni 1742, jong overleden.
 2. Joannes Laurentius Clarijs, gedoopt te Wouw op dinsdag 11 juni 1743 (doopgetuigen waren Christianus van Rooij en Janna Laurijse Dam), jong overleden.
 3. Adrianus Clarijs, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op woensdag 14 april 1745 (doopgetuigen waren Walterus van Roij en Maria Calrijs).
 4. Adriana Clarijs, gedoopt te Wouw op dinsdag 17 mei 1746 (doopgetuigen waren Jan van Roij en Digna Clarijs), volgt onder VII-a.
 5. Petronilla Clarijs, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op maandag 16 oktober 1747 (doopgetuigen waren Willelmus van Rooij (afwezig) en Maria Aerts), jong overleden.
 6. Maria Clarijs, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op zaterdag 15 februari 1749 (doopgetuigen waren Cornelius Auwestijn en Maria Aerts), jong overleden.
 7. Petronilla Clarijs, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op zaterdag 15 februari 1749 (doopgetuigen waren Willelmus van Roook en Elisabeth Bruijninckx).
  Zij is in ondertrouw gegaan te Bergen op Zoom op woensdag 15 juni 1785, getrouwd aldaar op woensdag 6 juli 1785 voor de kerk, op 36-jarige leeftijd met George Charles Joseph Chasselet (23 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom, gedoopt op zaterdag 7 november 1761, zoon van Josephus Chasselet en Margatia la Potelle.
 8. Maria Clarijs, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op vrijdag 20 november 1750 (doopgetuigen waren Christianus van Roij en Joanna Damen), jong overleden.
 9. Elisabeth Clarijs, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op vrijdag 20 november 1750 (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Adriana Vergouw).
 10. Maria Clarijs, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op woensdag 29 september 1751 (doopgetuigen waren Cornelius Augustijns en Joanna Damen).
 11. Mathias Clarijs, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op woensdag 29 september 1751 (doopgetuigen waren Mathias van Wemmeren en Cornelia Clarijs).
 12. Philippus Clarijs, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op woensdag 10 oktober 1753 (doopgetuigen waren Adrianus Boenders en Pitronella Faesse).
 13. Joannes Laurentius Clarijs, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op dinsdag 6 mei 1755 (doopgetuigen waren Cornelius Clarijs en Maria Clarijs).
 14. Cornelia Clarijs, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op vrijdag 23 juli 1756 (doopgetuigen waren Cornelius Clarijs en Maria van Achtmael).
 15. Joannes Laurentius Clarijs, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op zaterdag 4 maart 1758 (doopgetuigen waren Marijnus Clarijs en Joanna Damen).
 16. Joannes Laurentius Clarijs, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op maandag 2 juli 1759 (doopgetuigen waren Joannes Philipssen Clarijs en Maria Janssen Clarijs).
 17. Mathias Laurentius Jansse Clarijs, geboren te Wouw op donderdag 14 augustus 1760.

VI-b Dijmphna Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op donderdag 7 mei 1722, overleden op donderdag 9 februari 1769, 46 jaar oud, dochter van Joannes Philipse Clarijs (V-a) en Johanna Lauwereijsen Deanen.

Zij is in ondertrouw gegaan te Kruisland (NB) op zaterdag 28 januari 1747 en getrouwd te Wouw op zondag 12 februari 1747 (getuigen waren Joannes Botermans en Anna Vadde), op 24-jarige leeftijd (1) met Cornelis Jans Huismans.

Getuigen ondertrouw: Laurentius van Ringelen, Cornelia Clarijs.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Huismans, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op donderdag 7 december 1747 (doopgetuigen waren Laurentius Jans Huijsmans (afwezig) en Joanna Laurijsse Damen).
 2. Philippus Huismans, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op dinsdag 13 mei 1749 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Maria Clarijs).

Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op zaterdag 17 juli 1751 en getrouwd te Kruisland (NB) op zondag 1 augustus 1751, op 29-jarige leeftijd (2) met Pieter Willems Korsmit.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Kruisland (NB) op vrijdag 15 september 1769 en getrouwd aldaar op zaterdag 30 september 1769 met Willemina van Overvelt.) Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Korssmit, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op zondag 2 april 1752 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius Clarijs en Anna Kortsmit).
 2. Maria Cortsmit, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op dinsdag 27 november 1753 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Clarijs en Cornelia Clarijs).
 3. Cornelia Cortsmit, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op dinsdag 27 november 1753 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Voorborght en Maria van Domborgh).

VI-c Cornelia Jansse Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op woensdag 26 mei 1728, overleden aldaar, begraven aldaar op donderdag 25 juli 1754, 26 jaar oud, dochter van Joannes Philipse Clarijs (V-a) en Johanna Lauwereijsen Deanen.

Weesboek Steenbergen: 14.9.1754, testament Adriaan Boenders, Mr. wagenmaker te Cruijslant en Cornelia Clarijs. Zij is overleden in juli 1754.

Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op zaterdag 6 september 1749 en getrouwd aldaar op zondag 21 september 1749, op 21-jarige leeftijd met Adrianus Boenders (29 jaar oud), meester wagenmaker te Kruisland, gedoopt te Bergen op Zoom op donderdag 2 november 1719. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Adriaanse Boenders, gedoopt te Kruisland (NB) op donderdag 29 oktober 1750 (doopgetuigen waren Antonius de Wit en Joanna Damen), volgt onder VII-b.
 2. Willelmus Boenders, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op woensdag 10 november 1751 (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Maria Clarijs).
 3. Maria Boenders, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op donderdag 4 oktober 1753 (doopgetuigen waren Laurentius Clarijs en Dijmphna Clarijs).

VI-d Cornelis Jansse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op woensdag 8 september 1734, overleden te Kruisland (NB) op maandag 24 februari 1800, 65 jaar oud, zoon van Joannes Philipse Clarijs (V-a) en Johanna Lauwereijsen Deanen.

Hij is getrouwd te Wouw op zondag 15 april 1764, op 29-jarige leeftijd met Dijmphna Carels Dingemans (27 jaar oud), geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Steenbergen op zondag 21 oktober 1736 (RK), overleden te Kruisland (NB) op maandag 13 januari 1800, 63 jaar oud, dochter van Carel Marijnisse Dingemans en Dijmphna Anthonisse van Hooff. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Cornelis Jansse Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op zaterdag 30 maart 1765, overleden te Steenbergen op zaterdag 18 september 1841, 76 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op zondag 15 november 1795, op 30-jarige leeftijd met Adriana Valkenburg (34 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op maandag 2 februari 1761, overleden aldaar op vrijdag 2 april 1847, 86 jaar oud, dochter van Joannis Valkenburg en Joanna Bedaf.
 2. Dijmphna Cornelius Jansse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op maandag 1 december 1766 (RK) (doopgetuigen waren Carolus Marinusse Dingemans en Joanna Domen), volgt onder VII-c.
 3. Philippus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op dinsdag 15 augustus 1769 (doopgetuigen waren Antonius Dingemans en Maria Jansse Klarijs), volgt onder VII-d.
 4. Marinus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op zaterdag 16 maart 1771 (doopgetuigen waren Laurentius Clarijs en Cornelia Weijmans).
 5. Carolus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op vrijdag 13 november 1772 (RK) (doopgetuigen waren Marinus Clarijs en Gertrudis Stevens).
 6. Cornelis Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op donderdag 28 maart 1776, gedoopt te Wouw op donderdag 28 maart 1776 (RK) (doopgetuigen waren Marinus Dingemans en Joanna Dingemans), volgt onder VII-e.
 7. Adrianus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op vrijdag 24 april 1778 (doopgetuigen waren Franciscus Krijnen en Maria Danen (afwezig)).
 8. Laurentius Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op zaterdag 7 oktober 1780 (doopgetuigen waren Joannes Huijsmans en Dijmphna Clarijs).
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 16 februari 1827, op 46-jarige leeftijd met Joanna Krijnen (38 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1789, dochter van Quirijn Krijnen en Adriana van Zon.
 9. Petrus Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op zaterdag 23 augustus 1783, gedoopt aldaar op zaterdag 23 augustus 1783 (doopgetuigen waren Quirinus Krijnen en Cornelia van Gastel).

VI-e Marijnus Jansse Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op dinsdag 3 december 1737, gedoopt te Wouw op dinsdag 3 december 1737, overleden te Kruisland (NB) op vrijdag 2 juli 1819, 81 jaar oud, zoon van Joannes Philipse Clarijs (V-a) en Johanna Lauwereijsen Deanen.

Hij is getrouwd te Kruisland (NB) op zondag 19 maart 1769 voor de kerk, op 31-jarige leeftijd met Johanna Carelse Dingemans (19 jaar oud), geboren te Kruisland (NB) op woensdag 2 april 1749 (RK), overleden aldaar op zaterdag 19 september 1795, 46 jaar oud, dochter van Carel Marijnisse Dingemans en Lamberta Jansse Musters. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Marinus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op donderdag 8 februari 1770 (doopgetuigen waren Laurentius Clarijs en Joanna Boenders (namens Huberta Mutsaarts)), volgt onder VII-f.
 2. Philippus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op woensdag 6 maart 1771 (doopgetuigen waren Carolus Dingemans en Maria Clarijs).
 3. Carolus Clarijs, Karel, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op zondag 10 januari 1773 (doopgetuigen waren Cornelius Clarijs en Elisabetha Dingemans (namens Maria Clarijs)), volgt onder VII-g.
 4. Cornelis Marijnusse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op zondag 25 september 1774 (doopgetuigen waren Joannes Dingemans en Dijmphna Dingemans), volgt onder VII-h.
 5. Joanna Marijnusse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op zaterdag 20 januari 1776 (doopgetuigen waren Cornelius Dingemans en Catharina Dingemans).
 6. Lambertus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op maandag 28 april 1777 (doopgetuigen waren Antonius Digmans en Maria Damen).
 7. Joanna Marijnusse Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op dinsdag 29 juni 1779, gedoopt te Wouw op dinsdag 29 juni 1779 (doopgetuigen waren Adrianus Dingemans en Cornelia Weijmans), overleden te Steenbergen op donderdag 27 februari 1862, 82 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op donderdag 1 maart 1832, op 52-jarige leeftijd met Jan Mens, geboren te Wouw op vrijdag 12 juli 1771, volgt onder VII-ar.
 8. Anna Cornelia Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op donderdag 22 februari 1781 (doopgetuigen waren Marinus Dingemans en Cornelia Mangelaars).
 9. Anna Cornelia Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op zondag 10 maart 1782 (doopgetuigen waren Joannes Huijsmans en Cornelia van Gastel).
 10. Maria Anna Marinus Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op zondag 18 juli 1784, gedoopt te Wouw op zondag 18 juli 1784 (doopgetuigen waren Antonius Dingemans en Joanna Rockx).
 11. Adrianus Clarijs, geboren te Wouw op zondag 13 augustus 1786, gedoopt aldaar op zondag 13 augustus 1786 (doopgetuigen waren Philippus Huijsmans en Anna de Jong).
 12. Marijnus Clarijs, geboren op dinsdag 23 juni 1789, gedoopt te Wouw op dinsdag 23 juni 1789 (doopgetuigen waren Quirinus Krijnen en Joanna Uijtdewillige).

VI-f Joannes Bartelse Clarijs, wagenmaker, gedoopt te Wouw op zaterdag 25 februari 1730, overleden te Bergen op Zoom op donderdag 19 juni 1794, 64 jaar oud, zoon van Bartholomeus Philipse Clarijs (V-b) en Lijsbet Janse Sledde.

Hij is getrouwd te Steenbergen op zondag 1 mei 1757, op 27-jarige leeftijd (1) met Petronella Leemans (25 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op zondag 24 februari 1732, overleden te Bergen op Zoom op zaterdag 6 november 1762, 30 jaar oud, dochter van Adrianus Petrus Leemans en Catharina Peters van de Kar. Uit dit huwelijk:

 1. Lambertus Clarijs, gedoopt te Steenbergen op zondag 15 januari 1758 (RK) (doopgetuigen waren Elisabeth Sledde en Marinus Leemans), volgt onder VII-i.
 2. Catharina Clarijs, gedoopt te Bergen op Zoom op zondag 13 juli 1760 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Rijen en Maria Clarys), volgt onder VII-j.

Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op zondag 30 juni 1765, op 35-jarige leeftijd (2) met Agatha Roosendaal (20 jaar oud), gedoopt te Oudenbosch op dinsdag 16 maart 1745, overleden te Bergen op Zoom op vrijdag 13 maart 1812, 66 jaar oud, dochter van Godefridus van Roosendaal en Elisabeth Molenaars. Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus Clarijs, geboren te Bergen op Zoom op maandag 2 september 1771, volgt onder VII-k.

VI-g Cornelius Bartelse Clarijs, wagenmaker en landbouwer, geboren te Wouw op zaterdag 21 augustus 1734, gedoopt aldaar op zaterdag 21 augustus 1734, overleden te Kruisland (NB) voor 1805, hoogstens 71 jaar oud, zoon van Bartholomeus Philipse Clarijs (V-b) en Lijsbet Janse Sledde.

Van Marinus van Ooien kocht hij een blok land, gelegen in het Seggeske te Kruisland. Aan Johannes van Vlimmeren te Notendaal onder Steenbergen verkocht hij een huis, schuur en erf met wagenmakers winkel en al het daarbij behorende hout en gereedschap, gestaan aan de noordzijde van het dorp Kruisland. Van David Schindler kocht hij voor 2350 gulden een huis met schuur en 13 gemeten 287 roeden land in de polder van Kruisland. Eveneens in deze polder kocht hij van Cornelis Rietberg een perceel land van 5 gemeten 212 roeden, voor 1800 gulden. In maart 1790 ontstond er voor Cornelis Bartelen Clarijs een penibele situatie. Hij compareerde toen voor schepenen van Steenbergen, aan wie hij een brandbrief overhandigde met de volgende tekst:
Clarijs gij moet hier 20 rijksdaalders geven en die moet gij leggen tenne den Stoofweg aan de dijk. Daar zal een matie uijtgesteken zijn aen een boom, daar moet gij het geld leggen met dat briefken in een vor en dat moet er wesen binnen den tijd van twee maal 24 uuren of anders zal ik u huijs in den brand steeken. Geeft gij doet wel en anders moet gij wagten dat er van komt.
De huisvrouw van Cornelis had dit bericht op maandagmorgen 15 februari 1790 in het hoenderkot gevonden dat op de werf stond van de hoeve die zij bewoonden. Cornelis verklaarde dat hij het schrijven enige tijd onder zich gehouden had om te beproeven of hij de schrijver er van kon ontdekken. Hij was ook naar de plek gegaan waar hij het geld moest leggen en inderdaad was daar een mat of soodie werkelijk uitgestoken. Van Seija van den Berg, weduwe van Hendrik van Eijnatten, kocht Cornelis Clarijs voor 1813 gulden een perceel land van 6 gemeten in de polder van Kruisland. Aan Pieter Jan van meer verkocht hij op 23 juli 1796 de helft van een hoeve met wagenhuis, boomgaard en land op de Boutweg te Kruisland. Aan Denis Stadhouders verkocht hij 50 roeden land aan de Rozendaalseweg te Kruisland. Een hoefje, bestaande uit een huis en schuur met circa 14 gemeten land in de polder van Kruisland, verkocht hij voor 300 gulden aan Pieter van Hekelen.

Hij is getrouwd te Halsteren op zondag 14 mei 1758, op 23-jarige leeftijd met Adriana Herstraten (29 jaar oud), gedoopt te Bergen op Zoom op maandag 13 december 1728, begraven te Kruisland (NB) op woensdag 11 april 1792, 63 jaar oud, dochter van Cornelis van Herstraten en Maria Bastiaensen. Uit dit huwelijk:

 1. Lambertus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op woensdag 4 april 1759 (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Maria Bastiaense), overleden te Fijnaart op donderdag 25 juni 1829, 70 jaar oud.
 2. Joannes Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op zaterdag 22 november 1760 (doopgetuigen waren Sebastianus van Heijstraaten en Elizabetha Sledden).
 3. Cornelia Clarijs, gedoopt te Wouw op dinsdag 12 oktober 1762.
  Zij is getrouwd te Wouw op zondag 7 augustus 1791 (getuigen waren Jacobus Wijmans en Joanna van Aert), op 28-jarige leeftijd (1) met Johannes Meurs.
  Getrouwd met dispensatie wegens bloedverwantschap in de derde graad.

  Zij is in ondertrouw gegaan op zaterdag 23 december 1797 en getrouwd te Steenbergen op zondag 7 januari 1798, op 35-jarige leeftijd (2) met Joannes Govertse Uijtdewilligen (39 jaar oud), geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op dinsdag 16 mei 1758 (doopgetuigen waren Joannes Rampaert en Angelina Hijnen), wonende te Wouw, zoon van Godefridus Jansse Uijtdewilligen en Cornelia Rampaert.
  (Hij is eerder getrouwd te Kruisland (NB) op vrijdag 19 september 1783, op 25-jarige leeftijd met Maria van Etten, wonende te Steenbergen, overleden voor zaterdag 23 december 1797.)
 4. Philippus Clarijs Corneliszoon, geboren te Kruisland (NB) op vrijdag 16 augustus 1765, gedoopt aldaar op vrijdag 16 augustus 1765, volgt onder VII-l.
 5. Joanna Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op woensdag 1 maart 1769 (doopgetuigen waren Vincentius van Dorst en Joanna Boenders (namens Agatha van Roosendaal)).
  Zij is getrouwd te Kruisland (NB) op zaterdag 31 oktober 1795, op 26-jarige leeftijd met Philippus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op dinsdag 15 augustus 1769, volgt onder VII-d.

VI-h Adrianus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op dinsdag 8 februari 1729, begraven te Halsteren op zondag 13 december 1772, 43 jaar oud, zoon van Willem Philipse Clarijs (V-c) en Maria Adriaensen Daanen.

Hij is getrouwd te Steenbergen op zondag 15 januari 1764, op 34-jarige leeftijd met Anna de Koninck (22 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op woensdag 4 oktober 1741, begraven te Halsteren op zaterdag 4 mei 1776, 34 jaar oud, dochter van Hendrikus de Koninck en Anna Vroght. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Clarijs, gedoopt te Halsteren op zondag 4 november 1764 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Loenhout en Cornelia Clarijs), wonende te Halsteren (Auvergnepolder).
 2. Anna Clarijs, gedoopt te Halsteren op zondag 1 december 1765 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius de Coninck en Maria de Coninck), wonende te Halsteren (Auvergnepolder).
 3. Henrica Clarijs, gedoopt te Halsteren op donderdag 22 oktober 1767, overleden te Steenbergen op maandag 27 april 1840, 72 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op zaterdag 9 juli 1814, op 46-jarige leeftijd (1) met Petrus Heijnen (36 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op dinsdag 3 maart 1778.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op donderdag 17 mei 1821, op 53-jarige leeftijd (2) met Kornelis Lodiers (64 jaar oud), geboren te Kruisland (NB) op donderdag 17 februari 1757, overleden aldaar op zaterdag 17 februari 1844, 87 jaar oud, zoon van Pieter Pietersen Lodiers en Maria Catharina van Ringelen.
  (Hij is eerder getrouwd op zaterdag 14 juni 1788, op 31-jarige leeftijd met Cornelia Huijsmans (36 jaar oud), geboren te Wouw op vrijdag 11 februari 1752, overleden te Kruisland (NB) op donderdag 16 mei 1811, 59 jaar oud.)

VI-i Cornelia Clarijs, gedoopt te Halsteren op zaterdag 23 augustus 1738 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer, dochter van Willem Philipse Clarijs (V-c) en Marijken Vos.

Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op zaterdag 17 december 1763 en getrouwd aldaar op zondag 1 januari 1764, op 25-jarige leeftijd met Jan van Loenhout (42 jaar oud), geboren te Steenbergen, gedoopt op woensdag 15 oktober 1721, zoon van Cornelius Judocus van Loenhout en Adriana Adriaanse Huijsmans. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana van Loenhout, gedoopt te Steenbergen op zaterdag 8 december 1764 (RK) (doopgetuigen waren Cornelia van Loenhout en Adrianus Clarijs), volgt onder VII-m.
 2. Cornelius van Loenhout, gedoopt te Steenbergen op maandag 27 januari 1766 (RK) (doopgetuigen waren Christiaan Buijsen en Anna C. Somers).
 3. Wilhelmus van Loenhout, gedoopt te Steenbergen op woensdag 23 maart 1768 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Someren en Anna Buijsen), volgt onder VII-n.
 4. Anna M van Loenhout, gedoopt te Steenbergen op vrijdag 24 mei 1771 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Nijsen en Cornelia Korst).

VI-j Cornelia van Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op maandag 24 september 1731, wonende aldaar, overleden aldaar op donderdag 14 februari 1799, 67 jaar oud, dochter van Jacobus Melsen Gaens (V-e) en Petronilla van Ackeren.

Zij is in ondertrouw gegaan te Kruisland (NB) op zondag 26 augustus 1753 en getrouwd aldaar op zondag 9 september 1753 (getuigen waren Joannes van Gastel en Anna van de Mierop), op 21-jarige leeftijd (1) met Pieter Augustijns (31 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op zondag 12 oktober 1721, wonende te Kruisland (NB), begraven te Wouw op vrijdag 15 april 1768, 46 jaar oud, zoon van Jan Antonij Augustijns en Adriana Dirckse van Gils.

Getuigen ondertrouw: Martinus van Ackeren, Cornelia van Beeck.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana Augustijns, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op zondag 11 augustus 1754 (doopgetuigen waren Petrus van Ackeren en Cornelia Augustijns), volgt onder VII-o.
 2. Petronella Augustijn, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op vrijdag 20 februari 1756 (doopgetuigen waren Adrianus Huijsmans en Maria van Bavel), volgt onder VII-p.
 3. Jacoba Augustijn, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op vrijdag 16 september 1757 (doopgetuigen waren Martinus van Ackeren en Anna van Ackeren).
 4. Joanna Augustijn, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op donderdag 26 oktober 1758 (doopgetuigen waren Arnoldus Luijsterborgh en Dijmphna van Gaens).
 5. Jacoba Augustijn, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op woensdag 9 juli 1760 (doopgetuigen waren Henricus Kieboom en Antonia van Ackeren).
 6. Johannes Augustijn, geboren te Wouw op zaterdag 5 juni 1762, volgt onder VII-q.
 7. Jacoba Petrus Augustijn, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op woensdag 14 maart 1764 (doopgetuigen waren Martinus van Ackeren en Catharina van Ackeren).

Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw op zaterdag 10 december 1768 en getrouwd aldaar op maandag 26 december 1768, op 37-jarige leeftijd (2) met Cornelis Francken, geboren te Eekeren (BelgiŽ ). Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Franken, geboren te Wouw in het jaar 1769, volgt onder VII-r.
 2. Jacoba Francken, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op donderdag 21 oktober 1773 (doopgetuigen waren Joannes Vorsselmans en Joanna Augustijns).
 3. Petrus Johannes Francken, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op maandag 6 mei 1776 (doopgetuigen waren Joannes Augustijns en Dijmphna van Ackeren).

VI-k Dijmphena Jacobs van Gaens, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op dinsdag 14 april 1744, overleden aldaar op woensdag 27 december 1797, 53 jaar oud, dochter van Jacobus Melsen Gaens (V-e) en Anna Jacobise Martelmans.

Zij is , getuigen: Dominicus Ruijten, Adriana Augustijns en getrouwd te Wouw op zondag 25 oktober 1767 (getuigen waren Joannes Vrients en Mijna Drijvers), op 23-jarige leeftijd met Cornelius Ruijten (28 jaar oud), gedoopt te Wouw (Oostelaar) op donderdag 15 oktober 1739 (doopgetuige was Catharina van Ackeren), overleden te Wouw op maandag 4 april 1803, 63 jaar oud, zoon van Jan Imanse Ruijten en Elisabeth Matthijssen Pietersen van Meer. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Ruijten, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op donderdag 26 oktober 1769 (doopgetuigen waren Joannes Ruijten en Anna van Ackeren).
 2. Joannes Ruijten, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op maandag 19 augustus 1771 (doopgetuigen waren Dominicus Ruijten en Cornelia van Gaans), overleden te Wouw op woensdag 22 augustus 1792, 21 jaar oud.
 3. Elisabetha Ruijten, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op donderdag 2 september 1773 (doopgetuigen waren Cornelius Francke en Elisabetha Ruijte).
 4. Maria Ruijten, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op dinsdag 23 mei 1775 (doopgetuigen waren Godefridus Ruijten en Gertrudis Wuijts).
 5. Jacoba Ruijten, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op vrijdag 29 augustus 1777 (doopgetuigen waren Cornelius Ditvors en Cornelia Claessen), volgt onder VII-s.
 6. Anna Ruijten, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op woensdag 21 februari 1781 (doopgetuigen waren Joannes Ruijten en Anna van Ackeren).
 7. Pieter Ruijten, geboren te Wouw (Westelaar) op zaterdag 27 september 1783, gedoopt te Wouw op zondag 28 september 1783 (doopgetuigen waren Laurentius Paasen en Cornelia Martelmans), volgt onder VII-t.

VI-l Cornelia Muijsers, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op dinsdag 19 maart 1743, overleden voor 1785, hoogstens 42 jaar oud, dochter van Cornelius Muijsers en Helena van Gaens (V-f).

Zij is in ondertrouw gegaan op zaterdag 27 november 1762 en getrouwd te Wouw op maandag 13 december 1762 (getuigen waren Joannes Jonckers en Theresia du Pont), op 19-jarige leeftijd met Aegidius Ceustermans ook genaamd Daniel Coostermans, wonende te Gastel.
(Hij is later in ondertrouw gegaan op woensdag 9 februari 1785 en getrouwd te Wouw op zondag 27 februari 1785 met Dingena van Ginteren.)

Getuigen ondertrouw: Henricus de Backer en Joanna Ceustermans.
Uit dit huwelijk:
 1. Godefridus Ceustermans, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op donderdag 22 augustus 1765 (doopgetuigen waren Joannes Keustermans en Maria Keustermans).
 2. Cornelia Ceustermans, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op donderdag 20 augustus 1767 (doopgetuigen waren Joannes Wouters en Joanna van Polfliet).
 3. Joanna Ceustermans, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op zondag 8 oktober 1769 (doopgetuigen waren Leonardus Hoendervangers en Antonia van den Elst).
 4. Anna Maria Ceustermans, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op woensdag 16 oktober 1771 (doopgetuigen waren Joannes Kerstens en Adriana van Loock (namens Cornelia Lievens)).
 5. Antonia Ceustermans, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op zondag 25 december 1774 (doopgetuigen waren Petrus Kerstens en Petronilla Princen (namens Antonia van den Helst)).
 6. Anna Maria Ceustermans, geboren te Wouw (Bulk), gedoopt te Wouw op zaterdag 21 februari 1778 (doopgetuigen waren Henricus de Backer en Helena Cijnstermans).
 7. Cornelius Ceustermans, geboren te Wouw (Bulk), gedoopt te Wouw op vrijdag 19 april 1782 (doopgetuigen waren Bernardus Jongenelen en Cornelia Coostermans).
  Hij is getrouwd te Breda op donderdag 28 februari 1839, op 56-jarige leeftijd met Maria Anna Ros (43 jaar oud), geboren te Breda, gedoopt op woensdag 3 juni 1795 (RK) (doopgetuigen waren Maria Anna Kabergh en Helena Hijmans), dochter van Antonius Ros en Adriana Coene.

VI-m Gertrudis van Gaens, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op maandag 17 maart 1732, overleden aldaar op donderdag 24 februari 1803, 70 jaar oud, dochter van Petrus Gaspar Jacobs Gaens (V-h) en Maria van Rijen.

Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw op zaterdag 3 december 1763 en getrouwd aldaar op zondag 18 december 1763 (getuigen waren Joannes Vrients en Petrus Janssens), op 31-jarige leeftijd met Petrus Neelen, geboren te Nispen-Essen, wonende te Wouw, overleden voor donderdag 24 februari 1803. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Peeter Nelen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op zondag 23 maart 1766 (doopgetuigen waren Michael van Geel en Petronilla Suijckerbuijck (namens C. van Opdorp)), volgt onder VII-u.
 2. Petronella Neelen, gedoopt te Wouw op zondag 31 januari 1768 (doopgetuigen waren Cornelius Nelen en Cornelia van Meel), volgt onder VII-v.
 3. Cornelius Nelen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op dinsdag 23 februari 1773 (doopgetuigen waren Cornelius Nelen en Joanna van Meel).
 4. Petrus Neelen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op dinsdag 23 februari 1773 (doopgetuigen waren Henricus Nelen en Petronilla Suijckerbuijck).

VI-n Catharina Deckers, geboren te Wouw (Akker), gedoopt te Wouw op dinsdag 1 februari 1729, wonende te Heerle (NB), overleden te Roosendaal op dinsdag 16 maart 1824, 95 jaar oud, dochter van Adrianus Adriaensen Deckers en Janneke Jaspars Gaens (V-i).

Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw op zaterdag 18 januari 1755 en getrouwd aldaar op zondag 2 februari 1755 (getuigen waren Joannes Vrints en Bernardina van Roijen), op 26-jarige leeftijd (1) met Joannes de Backer (52 jaar oud), geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op zondag 16 juli 1702, wonende te Heerle (NB), overleden aldaar op vrijdag 30 januari 1767, 64 jaar oud, zoon van Arnoldus Janssen de Backer en Petronilla Peetersen Nijs.
(Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Wouw op zaterdag 7 mei 1740 en getrouwd aldaar op zondag 22 mei 1740, getrouwd aldaar op zondag 22 mei 1740 voor de kerk (RK), op 37-jarige leeftijd met Elisabeth Jacobse Uijtdewilligen (20 jaar oud), geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op dinsdag 5 september 1719, wonende te Heerle (NB), overleden te Wouw op vrijdag 17 november 1747, 28 jaar oud, dochter van Jacob Janssen Uijttewilligen en Janneke Goortse Ruijten.)

Getuigen ondertrouw: Jacobus Knopkens en Gertrudis van Gaens.
Uit dit huwelijk:
 1. Elisabetha de Backer, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op vrijdag 14 november 1755 (doopgetuigen waren Cornelius de Backer en Joanna van Gaens).
 2. Adrianus de Backer, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op zaterdag 18 februari 1758 (doopgetuigen waren Jasper van Gaens en Elisabetha van Beethoven), volgt onder VII-w.
 3. Petrus de Backer, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op zondag 5 oktober 1760 (doopgetuigen waren Josephus de Backer en Gertrudis van Gaens).
 4. Antonius de Backer, geboren te Wouw, gedoopt op zondag 28 augustus 1763 (doopgetuigen waren Martinus Deckers en Cecelia Laanen).
 5. Antonius de Backer, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op zondag 2 september 1764 (doopgetuigen waren Antonius de Backer en Petronilla Marijnissen (namens Helena van Gaens)), volgt onder VII-x.

Zij is getrouwd op zondag 15 november 1767 (getuigen waren Joannes Vriets en Mijna Drijvers), op 38-jarige leeftijd (2) met Joannes Willemse van Osta (33 jaar oud), geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op zaterdag 13 februari 1734 (doopgetuigen waren Petrus van der Wegen en Dijmphna van der Beeck), zoon van Wilhelmus Jansse van Osta en Anna Willemse Luijsterbourgh.

Getuigen ondertrouw: Antonia van den Bosch en Mijna Drijvers.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna van Osta, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op maandag 2 oktober 1769 (doopgetuigen waren Wilhelmus van Osta en Petronilla de Backer), volgt onder VII-y.
 2. Wilhelmus van Osta, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op dinsdag 28 september 1773 (doopgetuigen waren Antonius van Osta en Joanna van Nassau).

VI-o Elisabetha Gommers, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op zondag 21 oktober 1725, dochter van Adrianus Pieterse Gommers en Anna Gasperse Gaens (V-j).

Zij is getrouwd te Nispen-Essen op zondag 15 oktober 1752 (getuigen waren Petrus van der Jonckheijt en Aegidius van den Brande), op 26-jarige leeftijd met Cornelius van Dorst. Uit dit huwelijk:

 1. Anna van Dorst, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op maandag 4 maart 1754 (doopgetuigen waren Adrianus Gommers en Petronilla van Dijck).
 2. Anthonius van Dorst, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op zondag 7 december 1755 (doopgetuigen waren Dijmpna Vincenten en Amandus van Dorst).
 3. Gertrudis van Dorst, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op donderdag 8 september 1757 aantekening op los vel (doopgetuigen waren Maria Nieuwlaet (namens Maria Buijsen) en Anna Gommers), volgt onder VII-z.
 4. Cornelius van Dorst, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op vrijdag 7 mei 1762 door de vroedvrouw (doopgetuigen waren Cornelius van Dorst en Maria van Dorst).
 5. Joannes van Dorst, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op dinsdag 10 april 1764 aantekening op los vel (doopgetuigen waren Joannes van Dorst en Maria Gommeren), volgt onder VII-aa.
 6. Adrianus van Dorst, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op zaterdag 14 februari 1767 (doopgetuigen waren Joannes Nieuwlaet en Anna Groffens).

VI-p Josina Veraert, gedoopt te Steenbergen op maandag 3 juni 1743, dochter van Cornelius Veraert en Helena Gaens (V-k).

Zij is getrouwd te Steenbergen op zondag 2 augustus 1767, op 24-jarige leeftijd met Henricus van Wesel. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius van Wesel, gedoopt te Steenbergen op dinsdag 22 maart 1768 (RK) (doopgetuigen waren Joanna van Litse en Adrianus Veraert).
 2. Joannes van Wesel, gedoopt te Steenbergen op woensdag 31 mei 1769 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Buijten en Helena van Gaens).
 3. Adrianus van Wesel, gedoopt te Steenbergen op dinsdag 12 februari 1771 (RK) (doopgetuige was Joannes Doggen).

VI-q Joannes van Gaans, gedoopt te Steenbergen op zaterdag 14 augustus 1745 (RK), zoon van Adrianus Gaspar Jacobsen van Gaens (V-l) en Cornelia de Jongh.

Hij is getrouwd te Steenbergen op zaterdag 9 januari 1773, op 27-jarige leeftijd met Maria de Jongh. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus van Gaans, gedoopt te Steenbergen op dinsdag 21 december 1773 (RK) (doopgetuigen waren Theodorus Engelen en Helena Doggen).
 2. Cornelius van Gaans, gedoopt te Steenbergen op donderdag 29 december 1774 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Gaans en Maria van Gils), volgt onder VII-ab.
 3. Godefridus van Gaans, gedoopt te Steenbergen op zaterdag 26 oktober 1776 (RK) (doopgetuigen waren Gaspar van Gaans en Joanna de Jong).
 4. Maria van Gaens, gedoopt te Steenbergen op vrijdag 2 januari 1778 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Teunders en Adriana de Jong).
 5. Dorothea van Gaans, gedoopt te Steenbergen op maandag 31 mei 1779 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus de Jongh en Joanna Meulders).
 6. Benedictus van Gaans, gedoopt te Steenbergen op maandag 7 januari 1782 (doopgetuigen waren Dominicus van Gaans en Helena Hogemoet).
 7. Martinus van Gaans, gedoopt te Steenbergen op donderdag 22 april 1784 (RK) (doopgetuigen waren Joanna Hagenaars en Nicolaas de Jongh).
 8. Martinus van Gaans, gedoopt te Steenbergen op maandag 22 augustus 1785 (RK) (doopgetuigen waren Martinus de Jongh en Jacoba van Balen).
 9. Helena van Gaans, gedoopt te Steenbergen op maandag 18 juni 1787 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Gaans en Anna Engelen).
 10. Anna van Gaans, gedoopt te Steenbergen op vrijdag 22 augustus 1788 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Teunders en Adriana de Jongh).

VI-r Dominicus van Gaens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Steenbergen op maandag 3 april 1752 (RK), overleden te Kruisland (NB) op donderdag 21 juli 1796, 44 jaar oud, zoon van Adrianus Gaspar Jacobsen van Gaens (V-l) en Cornelia Hoendervangers.

Hij is in ondertrouw gegaan te Kruisland (NB) op zaterdag 11 mei 1776 en getrouwd aldaar op dinsdag 28 mei 1776, op 24-jarige leeftijd met Helena Hoogemoet (26 jaar oud), geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op vrijdag 3 oktober 1749 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Adriaense Geerts en Anna Heijmans (namens Maria Heijboers)), overleden te Steenbergen op vrijdag 24 september 1824, 74 jaar oud, dochter van Petrus Cornelissen Hoogemoet en Joanna Adriaensen Pauwels. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus van Gaens, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op zondag 19 januari 1777 (doopgetuigen waren Antonius Noorden en Joanna Pauwels).
 2. Cornelius van Gaens, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op zondag 19 januari 1777 (doopgetuigen waren Adrianus van Gaens en Maria van Gils).
 3. Anna Cornelia van Gaens, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op zondag 3 mei 1778 (doopgetuigen waren Petrus van Gaens en Maria Hoogemoet), volgt onder VII-ac.
 4. Petrus van Gaens, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op zondag 2 april 1780 (doopgetuigen waren Antonius Noorden en Anna Maria van Gastel), volgt onder VII-ad.
 5. Elizabeth D. van Gaens, geboren te Kruisland (NB) op zondag 29 februari 1784, gedoopt te Wouw op zondag 29 februari 1784 (doopgetuigen waren Joannes Claasen en Petronilla Huijgens), volgt onder VII-ae.
 6. Adriana van Gaens, geboren te Kruisland (Engelseweg) op maandag 13 maart 1786, gedoopt te Wouw op maandag 13 maart 1786 (doopgetuigen waren Marinus Jansen de Bruijn en Anna Catharina Everden).
 7. Jan van Gaans, geboren te Kruisland (NB) op maandag 18 augustus 1788, gedoopt te Wouw op maandag 18 augustus 1788 (doopgetuigen waren Gaspar van Gaans en Jacoba Molenaars), volgt onder VII-af.
 8. Adrianus van Gaans, geboren te Kruisland (Engelseweg), gedoopt te Wouw op zaterdag 6 november 1790 (doopgetuigen waren Wilhelmus Hoogemoet en Maria van Gaens), volgt onder VII-ag.
 9. Marijnis van Gaens, geboren te Wouw op maandag 4 juni 1792, gedoopt aldaar op maandag 4 juni 1792 (doopgetuigen waren Marinus Aers en Anna Maria Hoogemoet), volgt onder VII-ah.

VI-s Adrianus van Gaens, dagloner, gedoopt te Steenbergen op donderdag 7 maart 1765 (RK), zoon van Adrianus Gaspar Jacobsen van Gaens (V-l) en Maria van Gils.

Hij is getrouwd te Steenbergen op zaterdag 26 mei 1798, op 33-jarige leeftijd met Wilhelmina van Migom (21 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren op zaterdag 14 september 1776, dochter van Aegidius van Migom en Elisabetha Martelmans. Uit dit huwelijk:

 1. Dionisius van Gaans, gedoopt te Steenbergen op woensdag 5 september 1798 (doopgetuigen waren Joannes van Gaans en Lucia van Migum), volgt onder VII-ai.
 2. Adriana Maria van Gaans, gedoopt te Steenbergen op maandag 9 december 1799 (doopgetuigen waren Cornelis van Gaans en Adriana van de Lint), volgt onder VII-aj.
 3. Elisabeth van Gaans, gedoopt te Steenbergen op maandag 23 maart 1801 (doopgetuigen waren Joseph van Gaans en Adriana van Gaans), volgt onder VII-ak.
 4. Joannes van Gaans, gedoopt te Steenbergen op donderdag 16 juni 1803 (doopgetuigen waren Leonardus van Gaans en Anna van Gils).
 5. Benedictus van Gaans, gedoopt te Steenbergen op donderdag 7 maart 1805 (doopgetuigen waren Benedictus van Gaans en Anna van Gaans), volgt onder VII-al.
 6. Martien van Gaans, gedoopt te Steenbergen op woensdag 5 augustus 1807 (doopgetuigen waren Pertus van Migom en Anna M. Helmons), volgt onder VII-am.
 7. Joannes van Gaans, gedoopt te Steenbergen op zondag 24 september 1809 (doopgetuigen waren Marinus de Jong en Anna van Gaans).
 8. Gerardus van Gaans, geboren te Steenbergen op vrijdag 4 december 1812.
 9. Govert van Gaans, geboren te Steenbergen in het jaar 1813, volgt onder VII-an.
 10. Pieternella van Gaens, geboren te Steenbergen op maandag 19 december 1814.
 11. Dorothea van Gaens, geboren te Steenbergen op maandag 8 april 1816.
 12. Adriaan Kornelis van Gaens, geboren te Steenbergen op zondag 2 mei 1819, volgt onder VII-ao.

VI-t Maria A. van Gaens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op woensdag 2 januari 1771 (RK), overleden te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 26 april 1817, 46 jaar oud, dochter van Adrianus Gaspar Jacobsen van Gaens (V-l) en Maria van Gils.

Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen en getrouwd aldaar op zaterdag 17 april 1802, op 31-jarige leeftijd (1) met Cornelis C. Mulders, overleden voor zaterdag 28 december 1805. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Mulders, gedoopt te Kruisland (NB) op dinsdag 22 februari 1803 (doopgetuigen waren Leonardus Mulders en Adriana van Gaens).
 2. Cornelis J. Mulders, gedoopt te Kruisland (NB) op dinsdag 22 februari 1803 (doopgetuigen waren Joannes Mulders en Anna C. de Graef).
 3. Cornelis Mulders, gedoopt te Kruisland (NB) op maandag 26 maart 1804 (doopgetuigen waren Joannes Mulders en Adriana van Gaens).

Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op zaterdag 28 december 1805 en getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zondag 12 januari 1806, op 35-jarige leeftijd (2) met Adriaan Embregts, overleden voor zaterdag 26 april 1817.
(Hij is eerder getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op maandag 24 april 1775 met Cornelia Jongmans. Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 19 maart 1785 en getrouwd aldaar op zondag 3 april 1785 met Cornelia van Vlimmeren.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Embregts, geboren te Oud en Nieuw Gastel, overleden aldaar op zaterdag 7 februari 1885.
  Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op dinsdag 10 oktober 1837 met Arnoldus van Eekelen, geboren te Oud en Nieuw Gastel, zoon van Petrus van Eekelen en Geertruida Huijgens.
 2. Eva Embregts, overleden te Oud en Nieuw Gastel op zondag 27 april 1817.
 3. Maria Embregts, overleden te Oud en Nieuw Gastel op zondag 3 december 1820.

VI-u Adriana van Gaens, arbeidster, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op dinsdag 25 mei 1773 (RK), overleden aldaar op maandag 12 augustus 1839, 66 jaar oud, dochter van Adrianus Gaspar Jacobsen van Gaens (V-l) en Maria van Gils.

Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op zaterdag 24 december 1803 en getrouwd aldaar op zondag 8 januari 1804, op 30-jarige leeftijd met Joannes W. Elias (37 jaar oud), dagloner, geboren te Wouw, gedoopt op zondag 24 augustus 1766 (doopgetuigen waren Henricus Molenaars en Maria Bisschop), overleden te Roosendaal en Nispen op zondag 26 juni 1842, 75 jaar oud, zoon van Wilhelmus Elias en Jacomijna Molenaers. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Elias, gedoopt te Kruisland (NB) op dinsdag 10 juni 1806 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Elias en Maria van Gaens), volgt onder VII-ap.
 2. Johannes W. Elias, gedoopt te Kruisland (NB) op zaterdag 23 januari 1808 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Embregts en Maria Elias).
 3. Maria Elias, gedoopt te Kruisland (NB) op zondag 9 april 1809 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Gaens, Antonia Koens en Petronilla Martelmans), volgt onder VII-aq.
 4. Willem Elias, arbeider, geboren te Steenbergen op donderdag 11 februari 1813 (RK), ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op vrijdag 9 oktober 1846, 33 jaar oud.
 5. Adriaan Elias, arbeider, gedoopt te Kruisland (NB) op maandag 8 maart 1819 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Embregts en Maria Elias), ongehuwd overleden te Wouw op dinsdag 20 april 1847, 28 jaar oud.

VI-v Maria Gasperse van Gaens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op zaterdag 4 maart 1752, overleden aldaar op zaterdag 7 augustus 1824, 72 jaar oud, dochter van Gasparis van Gaens (V-m) en Antonia Lindersen van Ackeren.

Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw op zaterdag 10 maart 1770 getuigen: Joannes Adriaensen van Gaans, Catharina Cornelissen Verschuuren en getrouwd aldaar op zondag 25 maart 1770 (getuigen waren Joannes Vrients en Bernardus van Herp), op 18-jarige leeftijd met Jacobus Janssen Mens (31 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom (in de Poorterij), gedoopt te Bergen op Zoom op maandag 22 september 1738, overleden te Wouw op woensdag 30 december 1807, 69 jaar oud, zoon van Jan Anthonissen Mens en Petronilla Adriaanse Verschuren. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Mens, geboren te Wouw op vrijdag 12 juli 1771, volgt onder VII-ar.
 2. Petronilla Jacobus Mens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op dinsdag 19 oktober 1773 (doopgetuigen waren Hubertus van Overvelt en Adriana Gijsen), volgt onder VII-as.
 3. Jasper Mens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op zaterdag 15 april 1775 (doopgetuigen waren Antonius Mens en Antonia Mens), volgt onder VII-at.
 4. Leonardus Mens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op zaterdag 24 mei 1777 (doopgetuigen waren Petrus van Ackeren en Joanna van den Boom).
 5. Adrianus Mens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op donderdag 16 september 1779 (doopgetuigen waren Antonius Geijsen en Helena van Gaens), volgt onder VII-au.
 6. Joanna Mens, geboren te Moerstraten (NB) op vrijdag 8 augustus 1783, gedoopt te Wouw op vrijdag 8 augustus 1783 (doopgetuigen waren Petrus Elste en Elizabeth Luijckx).
 7. Antonia Mens, geboren te Moerstraten (NB) op zondag 8 januari 1786, gedoopt te Wouw op zondag 8 januari 1786 (doopgetuigen waren Leonardus van Ackeren en Adriana van Overvelt), volgt onder VII-av.
 8. Cornelius Mens, geboren te Moerstraten (NB) op vrijdag 8 februari 1788, gedoopt te Wouw op zaterdag 9 februari 1788 (doopgetuigen waren Joannes Mens en Jacoba de Wael).
 9. Antonij Mens, geboren te Wouw op dinsdag 3 augustus 1790, volgt onder VII-aw.
 10. Cornelia Mens, geboren te Moerstraten (NB) op maandag 11 maart 1793, gedoopt te Wouw op maandag 11 maart 1793 (doopgetuigen waren Joannes Mens en Anna Hoptenbrouwer), volgt onder VII-ax.
 11. Jacobus Mens, geboren te Moerstraten (NB) op vrijdag 17 februari 1797, gedoopt te Wouw op vrijdag 17 februari 1797 (doopgetuigen waren Joannes van Overvelt en Maria van Son).

VI-w Catharina van Gaens, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Steenbergen op donderdag 23 december 1745 (RK), overleden op dinsdag 6 april 1784, 38 jaar oud, dochter van Jacobus Gaens (V-o) en Maria Lodders.

Zij is in ondertrouw gegaan te Kruisland (NB) op zaterdag 28 mei 1774 en getrouwd te Steenbergen op maandag 13 juni 1774, op 28-jarige leeftijd met Leonardus Delwarel (26 jaar oud), gedoopt te Berendrecht (BelgiŽ ) op maandag 16 oktober 1747, overleden te Steenbergen op donderdag 27 april 1797, 49 jaar oud, zoon van Jan Baptist Delwarel en Joanna Catharina de Bommel.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Steenbergen op maandag 15 november 1784 en getrouwd aldaar op zondag 28 november 1784, op 37-jarige leeftijd met Elisabeth van Gansen, geboren te Woensdrecht, overleden te Steenbergen op zaterdag 1 september 1792. Hij is later getrouwd te Steenbergen op donderdag 7 maart 1793, op 45-jarige leeftijd met Lena Slootmans (31 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op donderdag 17 december 1761, dochter van Franciscus Slootmans en Joanna Elsackers.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Delwarel, geboren te Steenbergen (de Kladde), gedoopt te Halsteren op vrijdag 26 mei 1775 sub conditione (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Gaans en Maria Tunders), volgt onder VII-ay.
 2. Jacoba Delwarel, geboren te Steenbergen (de Kladde), gedoopt te Halsteren op zaterdag 1 november 1777 (doopgetuigen waren Crispinus Dellemarel en Petronilla van Gaans).
 3. Maria Catharina Delwarel, geboren te Steenbergen (de Kladde), gedoopt te Halsteren op dinsdag 26 september 1780 (doopgetuigen waren Rumoldus Dellemarel en Maria Heijnen), volgt onder VII-az.
 4. Leonardus Delwarel, gedoopt te Steenbergen op zondag 21 december 1783 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Doggen en Joanna van Gaans), volgt onder VII-ba.

VI-x Petronella van Gaens, arbeidster, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op vrijdag 26 november 1751 (RK), overleden aldaar op zaterdag 17 mei 1823, 71 jaar oud, dochter van Jacobus Gaens (V-o) en Catharina Linderse van Ackeren.

Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw op zaterdag 28 maart 1778 en getrouwd aldaar op zondag 12 april 1778 (getuigen waren Joannes Vrins en Joannes Leenaers), op 26-jarige leeftijd met Cornelius Hoogemoet (24 jaar oud), geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op zaterdag 19 mei 1753 (RK) (doopgetuigen waren Marijnus Hoogemoet (afwezig) en Elisabetha van Hoof), overleden te Wouw op maandag 5 februari 1798, 44 jaar oud, zoon van Guilelmus Cornelissen Hoogemoet en Elisabetha Werts.

Getuigen ondertrouw: Joannes Hoogemoet, Helena van Gaens.
Uit dit huwelijk:
 1. Petronilla Hoogemoet, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op woensdag 14 november 1781 (doopgetuigen waren Antonius Noorden en Catharina van Ackeren).
 2. Catharina Hoogemoet, geboren te Moerstraten (NB) op dinsdag 22 november 1785, gedoopt te Wouw op dinsdag 22 november 1785 (doopgetuigen waren Joanna Pauwels en Leonardus Kieboom), volgt onder VII-bb.
 3. Leonardus Hoogemoet, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op zondag 5 juni 1791 (RK) (doopgetuigen waren Wilhelmus Hoogemoet en Cornelia van Gaans).
 4. Joanna Hoogemoet, geboren te Moerstraten (NB) op donderdag 18 december 1794, gedoopt te Wouw op donderdag 18 december 1794 (RK) (doopgetuigen waren Joanna Bogers en Joannes van Tiggelen).

VI-y Anna Cornelia van Gaens, gedoopt te Steenbergen op donderdag 13 oktober 1746, dochter van Cornelius van Gaens (V-p) en Petronilla Slockers.

Zij is getrouwd te Steenbergen op zondag 9 november 1777, op 31-jarige leeftijd met Daniel Voorheijen (30 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1747. Uit dit huwelijk:

 1. Lucas Voorheijen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op woensdag 12 mei 1779 (doopgetuige was Anna Maria van Gaens), volgt onder VII-bc.
 2. Petronilla Voorheijen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op maandag 18 februari 1782 (doopgetuigen waren Joannes van Gaens en Cornelia Visschers), volgt onder VII-bd.
 3. Cornelius Voorheijen, geboren te Heerle (NB) op woensdag 20 juli 1785, gedoopt te Wouw op woensdag 20 juli 1785 (doopgetuigen waren Cornelius van Gaens en Adriana Gabriels), volgt onder VII-be.

VII-a Adriana Clarijs, naaister, gedoopt te Wouw op dinsdag 17 mei 1746, overleden aldaar op woensdag 15 oktober 1828, 82 jaar oud, dochter van Laurentius Clarijs (VI-a) en Adriana Christiaanse van Rooij.

Adriana Clarijs patent-akte in 1806 Wouw afgegeven in 1806 aan Adriana Clarijs : akte van patent : naaister.

Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw op zaterdag 8 augustus 1778 en getrouwd aldaar op maandag 24 augustus 1778, op 32-jarige leeftijd (1) met Christoffel Muller, geboren te Erfurt (Duitsland), overleden voor zaterdag 10 september 1796. Uit dit huwelijk:

 1. Laurina Muller, arbeidster, gedoopt te Wouw op vrijdag 7 mei 1779 (doopgetuige was Adriana van Roij), ongehuwd overleden te Wouw op zondag 24 september 1826, 47 jaar oud.
 2. Petronilla Muller, gedoopt te Wouw op maandag 14 mei 1781 (doopgetuigen waren Cornelius Clarijs en Joanna Kouwenbergh (namens Petronilla Clarijs)), overleden te Wouw op dinsdag 7 september 1847, 66 jaar oud.

Zij is in ondertrouw gegaan op zaterdag 10 september 1796 en getrouwd te Wouw op zondag 25 september 1796 (getuigen waren Joannes Vrients en Jacoba Fabri), op 50-jarige leeftijd (2) met Jacobus van Immeren, geboren te Roosendaal, wonende te Wouw, zoon van Jacobus van Nimmen en Petronilla Luijks.
(Hij was weduwnaar van Cornelia van den Dries, overleden voor zaterdag 10 september 1796.)

VII-b Joanna Adriaanse Boenders, gedoopt te Kruisland (NB) op donderdag 29 oktober 1750, dochter van Adrianus Boenders en Cornelia Jansse Clarijs (VI-c).

Zij is getrouwd te Steenbergen op maandag 8 april 1771 voor de kerk, op 20-jarige leeftijd met Jan Janse van Etten (25 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op vrijdag 1 oktober 1745, zoon van Joannes van Etten en Adriana Martelmans.

Weesboek Steenbergen, inv. 2250, 7.3.1795, vertoont testament van Jan Janse van Etten en zijn huijsvrouw Johanna Adriaanse Boenders, gepasserd voor Not. Clement 5.2.1772.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan van Etten, geboren te Steenbergen in het jaar 1770, gedoopt aldaar (RK), volgt onder VIII-a.
 2. Joanna van Etten, geboren te Steenbergen op maandag 21 oktober 1776, volgt onder VIII-b.
 3. Adriana van Etten, geboren te Halsteren op zondag 11 juni 1786 (doopgetuigen waren Cornelius van Gunst en Catharina Krijnen), volgt onder VIII-c.

VII-c Dijmphna Cornelius Jansse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op maandag 1 december 1766 (RK), overleden te Steenbergen op donderdag 7 januari 1836, 69 jaar oud, dochter van Cornelis Jansse Clarijs (VI-d) en Dijmphna Carels Dingemans.

Zij is getrouwd te Steenbergen op zondag 15 november 1795, op 28-jarige leeftijd met Marijn Mangelaars (33 jaar oud), geboren te Steenbergen op dinsdag 12 januari 1762, overleden aldaar op donderdag 7 januari 1836, 73 jaar oud, zoon van Govaert Philipse Mangelaars en Joanna Marijnusse van de Watermolen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Mangelaars, geboren te Kruisland (NB), gedoopt aldaar op zaterdag 17 september 1796 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Clarijs en Cornelia van Amstel), volgt onder VIII-d.
 2. Philippus Mangelaars, gedoopt te Kruisland (NB) op zondag 24 september 1797 (doopgetuigen waren Dimpna Dingemans en Adrianus Mangelaers).
 3. Dimpna Mangelaars, gedoopt te Kruisland (NB) op zaterdag 12 januari 1799 (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Cornelis Koenraad).
 4. Joanna Mangelaars, geboren te Kruisland (NB), gedoopt aldaar op donderdag 27 februari 1800 (RK) (doopgetuigen waren Philippus Clarijs en Antonetta Tirions), volgt onder VIII-e.
 5. Jan Mangelaars, gedoopt te Kruisland (NB) op zaterdag 1 augustus 1801 (RK) (doopgetuigen waren Carolus C.J. Clarijs en Adriana Valkerburg).
  Hij is getrouwd te Steenbergen op donderdag 24 april 1823, op 21-jarige leeftijd met Antonia van Tilburg (23 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1800, dochter van Christiaan van Tilburg en Wilhelmina Daemen.
 6. Marijnis Mangelaars, gedoopt te Kruisland (NB) op donderdag 9 december 1802 (RK) (doopgetuigen waren Joanna B. Clarijs en Antonetta Tijrions).
 7. Anna C. Mangelaars, gedoopt te Kruisland (NB) op dinsdag 27 maart 1804 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius Clarijs en Joanna Huijsmans).

VII-d Philippus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op dinsdag 15 augustus 1769, zoon van Cornelis Jansse Clarijs (VI-d) en Dijmphna Carels Dingemans.

Hij is getrouwd te Kruisland (NB) op zaterdag 31 oktober 1795, op 26-jarige leeftijd met Joanna Clarijs (26 jaar oud), geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op woensdag 1 maart 1769, dochter van Cornelius Bartelse Clarijs (VI-g) en Adriana Herstraten. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana C. Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op zaterdag 4 februari 1797 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Clarijs en Cornelia C. Clarijs).
 2. Dimpna Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op zondag 4 november 1798 (RK) (doopgetuige was Cornelis C.J. Clarijs).
 3. Dimpna Clarijs, gedoopt te Kruisland (NB) op zondag 18 januari 1801 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Dimpna Clarijs).
 4. Joannes Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen op woensdag 5 augustus 1807, volgt onder VIII-f.

VII-e Cornelis Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op donderdag 28 maart 1776, gedoopt te Wouw op donderdag 28 maart 1776 (RK), zoon van Cornelis Jansse Clarijs (VI-d) en Dijmphna Carels Dingemans.

Hij is getrouwd te Oud-Vossemeer op zondag 9 februari 1812, op 35-jarige leeftijd met Maria Meurs (34 jaar oud), landbouwster, gedoopt te Halsteren op donderdag 26 juni 1777, overleden te Oud-Vossemeer op dinsdag 17 mei 1831, 53 jaar oud, dochter van Marinus Meurs en Catharina van de Kasteele.
(Zij was weduwe van Jan Maas.) Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer op zondag 22 november 1812, volgt onder VIII-g.
 2. Pieternella Clarijs, landbouwster, geboren te Oud-Vossemeer op zaterdag 5 november 1814.
  Zij is getrouwd te Oud-Vossemeer op maandag 2 mei 1836, op 21-jarige leeftijd met Jean Lokker (24 jaar oud), landman, geboren te Kerkwerve op maandag 11 november 1811, zoon van Cornelis Lokker en Johanna Buize.
 3. Dijmphna Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer op woensdag 28 mei 1817, volgt onder VIII-h.

VII-f Joannes Marinus Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op donderdag 8 februari 1770, zoon van Marijnus Jansse Clarijs (VI-e) en Johanna Carelse Dingemans.

Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op zaterdag 8 december 1798 en getrouwd te Roosendaal op zondag 30 december 1798, op 28-jarige leeftijd met Catharina Marijnisse Hagenaars (23 jaar oud), geboren te Roosendaal, gedoopt op zondag 6 augustus 1775. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Clarijs, geboren te Steenbergen op vrijdag 5 augustus 1808, volgt onder VIII-i.

VII-g Carolus Clarijs, Karel, arbeider, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op zondag 10 januari 1773, zoon van Marijnus Jansse Clarijs (VI-e) en Johanna Carelse Dingemans.

Hij is getrouwd te Steenbergen op zaterdag 24 december 1814, op 41-jarige leeftijd met Elizabeth Kostermans (22 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1792, dochter van Rochus Kostermans en Maria Catharina Heijnen. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Clarijs, geboren te Steenbergen in het jaar 1818, volgt onder VIII-j.
 2. Pieter Clarijs, geboren te Steenbergen op maandag 12 april 1824.
 3. Marijn Clarijs, geboren te Steenbergen.
  Hij is getrouwd te Dinteloord op maandag 8 mei 1865 met Maria Catharina Verbraak (35 jaar oud), geboren te Wouw op maandag 1 maart 1830, dochter van Pieter Verbraak en Helena de Waal.
  (Zij is later getrouwd te Steenbergen op vrijdag 12 november 1869, op 39-jarige leeftijd met Maghiel van Bavel (39 jaar oud), geboren te Steenbergen op donderdag 17 december 1829, zoon van Joannes van Bavel en Cornelia Theunen.)

VII-h Cornelis Marijnusse Clarijs, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op zondag 25 september 1774, overleden te Halsteren op vrijdag 28 februari 1845, 70 jaar oud, zoon van Marijnus Jansse Clarijs (VI-e) en Johanna Carelse Dingemans.

Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op maandag 6 december 1813, op 39-jarige leeftijd met Cornelia van Reijen (24 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op vrijdag 6 februari 1789, overleden te Halsteren op vrijdag 18 juni 1847, 58 jaar oud, dochter van Cornelis van Reijen en Maria Willemse. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer op donderdag 21 juli 1814, overleden te Halsteren op zondag 27 oktober 1878, 64 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Halsteren op woensdag 28 april 1858, op 43-jarige leeftijd met Nicolaas van Meel (41 jaar oud), landbouwer en schoenmaker, geboren te Steenbergen op dinsdag 26 november 1816 (RK), zoon van Joannes van Meel en Cornelia van Bavel.
  (Hij is eerder getrouwd te Halsteren op woensdag 10 augustus 1842, op 25-jarige leeftijd met Petronella van Zandvliet (40 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1802, dochter van Johannes van Zandvliet en Catharina Brand. Hij is eerder getrouwd te Halsteren op vrijdag 7 juli 1854, op 37-jarige leeftijd met Adriana Huibrechts (29 jaar oud), arbeidster, geboren te Halsteren op dinsdag 1 februari 1825 (doopgetuigen waren Piet de Graauw en Jan Kools), dochter van Jacobus Huibrechts en Johanna Verbogt.)
 2. Pieter Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer op woensdag 8 mei 1822, volgt onder VIII-k.

VII-i Lambertus Clarijs, wagenmaker, gedoopt te Steenbergen op zondag 15 januari 1758 (RK), zoon van Joannes Bartelse Clarijs (VI-f) en Petronella Leemans.

Hij was gehuwd met Helena Jurgens, geboren te Nieuwenhagen bij Maastricht. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Clarijs, wagenmaker, gedoopt te Bergen op Zoom op maandag 30 januari 1792 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Catharina Clarijs).
  Hij is getrouwd te Oud-Vossemeer op vrijdag 23 februari 1821, op 29-jarige leeftijd met Maria Fransen (39 jaar oud), broodbakster, geboren te Norderwijk in het jaar 1782, dochter van Petrus Franciscus Fransen en Maria Theresia de Ceuster.
  (Zij was weduwe van Cornelis Franken.)
 2. Godefridus Clarijs, geboren te Tholen, gedoopt te Halsteren op vrijdag 30 augustus 1793 (doopgetuigen waren Godefridus Clarijs en Cornelia Clarijs).
 3. Petrus Clarijs, gedoopt te Bergen op Zoom op woensdag 25 november 1795 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Jorgen en Elizabetha Clarijs).

VII-j Catharina Clarijs, gedoopt te Bergen op Zoom op zondag 13 juli 1760 (RK), dochter van Joannes Bartelse Clarijs (VI-f) en Petronella Leemans.

Zij is in ondertrouw gegaan te Bergen op Zoom op zaterdag 12 januari 1788 en getrouwd aldaar op zondag 27 januari 1788, op 27-jarige leeftijd met Joannes Theodorus Veraart, geboren te Bergen op Zoom, wonende aldaar. Uit dit huwelijk:

 1. Josephus Veraart, gedoopt te Bergen op Zoom op vrijdag 12 december 1788 (RK) (doopgetuigen waren Josephus Veraart en Agatha van Roosendaal).
 2. Maria Veraart, gedoopt te Bergen op Zoom op zaterdag 9 januari 1790 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Clarijs en Maria Schoutens).
  Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 14 juli 1814, op 24-jarige leeftijd met Maximilianus Theodorus Karel Michiel (24 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1790, zoon van Johannes Karel Lodewijk David Simplix Michiel en Johanna Gambart.
 3. Joanna Veraart, gedoopt te Bergen op Zoom op zaterdag 4 augustus 1792 (RK) (doopgetuigen waren Lambertus Clarijs en Joanna Veraart).
 4. Joannes Christianus Veraart, gedoopt te Bergen op Zoom op maandag 6 oktober 1794 (RK) (doopgetuigen waren Christianus Veraart en Elizabetha Clarijs).
 5. Petrus Veraart, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1799.
  Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 14 februari 1828, op 29-jarige leeftijd met Antonia van Riel (23 jaar oud), geboren te Breda in het jaar 1805, dochter van Martinus van Riel en Adriana Vermeeren.

VII-k Godefridus Clarijs, zadelmaker, geboren te Bergen op Zoom op maandag 2 september 1771, overleden te Steenbergen op donderdag 20 januari 1848, 76 jaar oud, zoon van Joannes Bartelse Clarijs (VI-f) en Agatha Roosendaal.

Hij is getrouwd te Steenbergen op maandag 8 december 1794, op 23-jarige leeftijd (1) met Anna Cornelia Jansen (24 jaar oud), gedoopt te Gastel in het jaar 1770, overleden te Steenbergen op vrijdag 18 januari 1811, 41 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Clarijs, geboren te Steenbergen op zondag 29 maart 1795, gedoopt te Wouw op zondag 29 maart 1795 (RK) (doopgetuigen waren Lambertus Clarijs en Maria Jansen), volgt onder VIII-l.
 2. Adrianus Clarijs, gedoopt te Steenbergen op dinsdag 31 januari 1797 (RK) (doopgetuigen waren Agatha van Rosendaal en Cornelius Jansen).
 3. Anna Clarijs, gedoopt te Steenbergen op zondag 16 september 1798 (RK) (doopgetuigen waren Marijnus Clarijs en Anna Clarijs).
 4. Adrianus Clarijs, geboren te Steenbergen, gedoopt op zondag 23 november 1800 (doopgetuigen waren Adrianus Clarijs en Elisabeth Clarijs), volgt onder VIII-m.
 5. Adriana Clarijs, gedoopt te Steenbergen op maandag 12 september 1803 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Clarijs en Adriana Clarijs).
 6. Elisabeth Clarijs, gedoopt te Steenbergen op maandag 31 maart 1806 (RK) (doopgetuigen waren Joannes d. Veraart en Elisabeth Jansens), volgt onder VIII-n.
 7. Anna P. Clarijs, gedoopt te Steenbergen op vrijdag 29 april 1808 (RK) (doopgetuigen waren Philippus Clarijs en Anna van Rijen).
 8. Anna Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen op donderdag 17 januari 1811.

Hij was gehuwd (2) met Joanna van Bemden. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Clarijs, geboren te Steenbergen op donderdag 2 september 1813, volgt onder VIII-o.
 2. Pieter Frans Clarijs, geboren te Steenbergen op zondag 27 augustus 1815.
 3. Kornelis Clarijs, geboren te Steenbergen op maandag 5 mei 1817.
 4. Kornelis Clarijs, geboren te Steenbergen op woensdag 11 november 1818.
 5. Godefried Clarijs, geboren te Steenbergen op dinsdag 9 mei 1820.
 6. Petronilla Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen op vrijdag 15 maart 1822.
 7. Petronilla Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen op donderdag 5 juni 1823.
 8. Agatha Brigitta Clarijs, geboren te Steenbergen op dinsdag 31 mei 1825.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op dinsdag 15 november 1853, op 28-jarige leeftijd met Kornelis Boets (28 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1825, zoon van Hendrik Boets en Joanna Mens.
 9. Cornelia Catharina Clarijs, geboren te Steenbergen op zondag 24 februari 1828.

VII-l Philippus Clarijs Corneliszoon, bouwman op de Noordhoeve, geboren te Kruisland (NB) op vrijdag 16 augustus 1765, gedoopt aldaar op vrijdag 16 augustus 1765, overleden te Steenbergen op maandag 24 december 1832, 67 jaar oud, zoon van Cornelius Bartelse Clarijs (VI-g) en Adriana Herstraten.

Maria Catharina Uijtdewilligen vermelding in notarieel archief op woensdag 5 december 1849 Kruisland. Inhoud akte : testament van Maria Catharina Uijtdewilligen, weduwe van Philippus Clarijs Corneliszoon, wonende te Kruisland onder Steenbergen.

Hij was gehuwd met Maria Catharina Uijtdewilligen, gedoopt te Steenbergen op donderdag 19 oktober 1775 (RK) (doopgetuigen waren Govardus Uijtdewilligen en Gertrudis A. Stevens), dochter van Petrus J. Uijtdewilligen en Elizabeth Dingemans.

Maria Catharina Uijtdewilligen vermelding in notarieel archief op vrijdag 28 juni 1844 Steenbergen. Inhoud akte: publieke verpachting ten verzoeke van Johanna Huijsmans, weduwe van Antonij Verheijen te Roosendaal, en Maria Catharina Uijtdewilligen, weduwe van Philip Clarijs te Steenbergen, van hooigras aldaar, opbrengst fl. 344,-.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Clarijs, geboren te Steenbergen in het jaar 1813, volgt onder VIII-p.
 2. Petrus Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op vrijdag 1 juli 1814, overleden aldaar op donderdag 29 juni 1899, 84 jaar oud.
 3. Joannes Clarijs, geboren te Kruisland (NB) op dinsdag 16 januari 1816, volgt onder VIII-q.

VII-m Adriana van Loenhout, gedoopt te Steenbergen op zaterdag 8 december 1764 (RK), dochter van Jan van Loenhout en Cornelia Clarijs (VI-i).

Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op maandag 13 september 1790 en getrouwd aldaar op vrijdag 29 oktober 1790, op 25-jarige leeftijd met Joannes Baptista Ceulemans, geboren te Zandvliet.
(Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op vrijdag 5 augustus 1785 met Catharina van Oorschot, geboren te Gastel.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Ceulemans, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren op dinsdag 17 januari 1792 doop sub conditione (RK) (doopgetuigen waren Cornelis van Loenhout en Anna Maria van Loenhout), volgt onder VIII-r.
 2. Joannes Baptista Ceulemans, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren op zondag 20 oktober 1793 (RK) (doopgetuigen waren Wilhelmus van Loenhout en Petronilla de Bakker).
 3. Anna Ceulemans, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren op dinsdag 6 oktober 1795 (doopgetuigen waren Joannes Kuijpers en Anna Buijsen), volgt onder VIII-s.
 4. Michael Keulemans, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren op donderdag 7 maart 1799 doop sub conditione (doopgetuigen waren Michael Kokken en Joanna Huijgens).
 5. Petrus Keulemans, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren op maandag 25 januari 1802 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Alphen en Joanna Catharina Keulemans).

VII-n Wilhelmus van Loenhout, gedoopt te Steenbergen op woensdag 23 maart 1768 (RK), overleden te Nieuw-Vossemeer op vrijdag 21 mei 1802, 34 jaar oud, zoon van Jan van Loenhout en Cornelia Clarijs (VI-i).

Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op zondag 3 juni 1798, op 30-jarige leeftijd met Maria Huijge. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna van Loenhout, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt aldaar op zondag 18 augustus 1799 (RK) (doopgetuigen waren Marijnus Huijge en Adriana van Loenhout).
 2. Carolina van Loenhout, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt aldaar op vrijdag 15 mei 1801 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van Loenhout en Petronella van Wezel).

VII-o Adriana Augustijns, arbeidster, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op zondag 11 augustus 1754, overleden aldaar op donderdag 5 mei 1836, 81 jaar oud, dochter van Pieter Augustijns en Cornelia van Gaens (VI-j).

Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw op zaterdag 10 mei 1777 en getrouwd aldaar op zondag 25 mei 1777, op 22-jarige leeftijd met Adrianus Luijsterburg (25 jaar oud), geboren te Wouw (Altena), gedoopt te Wouw op vrijdag 31 maart 1752, wonende te Heerle (NB), zoon van Hermannus Luijsterburg en Joanna Stadthouwers. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia Luijsterburg, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op maandag 2 maart 1778 (doopgetuigen waren Gregorius Uijtdewilligen (afwezig) en Cornelia van Gaens), volgt onder VIII-t.
 2. Hermanus Luijsterburg, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op donderdag 21 oktober 1779 (doopgetuigen waren Cornelius Francken en Joanna Stadhouders), volgt onder VIII-u.
 3. Joannes Luijsterburg, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op vrijdag 27 juli 1781 (doopgetuigen waren Joannes Valkerborgh en Cornelia de Jongh), overleden voor zaterdag 26 februari 1785, hoogstens 3 jaar oud.
 4. Jacobus Luijsterburg, arbeider, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op zaterdag 29 maart 1783 (doopgetuigen waren Jacobus Uijtdewilligen en Peteronilla Augusteijn), ongehuwd overleden te Wouw op vrijdag 29 november 1822, 39 jaar oud.
 5. Joannes Luijsterburg, geboren op zaterdag 26 februari 1785, gedoopt te Wouw op zaterdag 26 februari 1785 (doopgetuigen waren Leonardus Uijtdewillige en Joanna Augusteijns), overleden te Wouw.
 6. Martinus Luijsterburg, geboren te Moerstraten (NB) op dinsdag 28 november 1786, gedoopt te Wouw op dinsdag 28 november 1786 (doopgetuigen waren Godefridus Uijtdewillege en Anna Maria Francken).
 7. Joanna Luijsterburg, geboren te Moerstraten (NB) op zondag 21 maart 1790, gedoopt te Wouw op zondag 21 maart 1790 (doopgetuigen waren Martinus Francken en Maria Anna Uijtdewillege), volgt onder VIII-v.
 8. Leonardus Luijsterburg, geboren te Moerstraten (NB) op vrijdag 28 maart 1794, gedoopt te Wouw op vrijdag 28 maart 1794 (doopgetuigen waren Petrus van Tiggelen en Cornelia van Gaens (namens Jacoba Franken)), volgt onder VIII-w.

VII-p Petronella Augustijn, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op vrijdag 20 februari 1756, overleden aldaar op dinsdag 26 augustus 1794, begraven op dinsdag 26 augustus 1794, 38 jaar oud, dochter van Pieter Augustijns en Cornelia van Gaens (VI-j).

Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw op zaterdag 18 maart 1780 en getrouwd aldaar op maandag 3 april 1780, op 24-jarige leeftijd met Petrus Claesse van Tiggelen (24 jaar oud), geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op zaterdag 17 mei 1755 (doopgetuigen waren Petrus van Tiggelen en Cornelia Verbraeck), zoon van Nicolaus Huijbrechtse van Tichelen en Dijmphna Cornelissen Hoogemoet. Uit dit huwelijk:

 1. Petronilla van Tiggelen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op zondag 7 januari 1781 (doopgetuigen waren Cornelius Francken en Dijmphna Hoogemoet).
 2. Nicolaus van Tiggelen, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op zaterdag 28 september 1782 (doopgetuigen waren Cornelius van Tiggelen en Cornelia Gaes), volgt onder VIII-x.
 3. Dijmphana Petrus van Tiggelen, geboren te Heerle (NB), gedoopt op zaterdag 9 oktober 1784 (doopgetuigen waren Joannes Augusteijns en Gertrudis van Tiggelen), volgt onder VIII-y.
 4. Maria Cornelia van Tiggelen, geboren te Wouw (Hazelaar) op woensdag 25 oktober 1786, gedoopt te Wouw op woensdag 25 oktober 1786 (doopgetuigen waren Wilhelmus Hoogemoet en Adriana Augusteijns).
 5. Maria van Tiggelen, geboren te Wouw op woensdag 25 juli 1787, gedoopt aldaar op woensdag 25 juli 1787 (doopgetuigen waren Cornelius van Tiggelen en Adriana Keuppens).
 6. Cornelia van Tiggelen, gedoopt te Wouw op maandag 17 maart 1788 (doopgetuigen waren Wilhelmus Hoogemiet en Joanna Augustijns), overleden te Heerle (NB) op zaterdag 4 augustus 1804, 16 jaar oud.
 7. Joanna van Tiggelen, landbouwster en dagloonster, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op dinsdag 16 augustus 1791 (doopgetuigen waren Joannes Verbraeck en Anna Maria Francken), overleden te Wouw op zondag 11 februari 1849, 57 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Wouw op zaterdag 9 oktober 1813 dispensatie verleend 22 september 1813 wegens bloedverwantschap in de tweede en derde graad, op 22-jarige leeftijd met Adrianus Mens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op donderdag 16 september 1779, volgt onder VII-au.
 8. Petrus van Tiggelen, geboren te Heerle (NB) op zaterdag 23 augustus 1794, gedoopt te Wouw op zaterdag 23 augustus 1794 (doopgetuigen waren Petrus Francken en Cornelia van Gaens).

VII-q Johannes Augustijn, arbeider, geboren te Wouw op zaterdag 5 juni 1762, overleden aldaar op maandag 14 maart 1831, 68 jaar oud, zoon van Pieter Augustijns en Cornelia van Gaens (VI-j).

Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw op zaterdag 27 december 1788 en getrouwd aldaar op zondag 18 januari 1789 (getuigen waren Joannes Vriens en Adriana Fabri), op 26-jarige leeftijd met Pieternella Vadden (26 jaar oud), dagloonster, geboren te Wouw in het jaar 1763, overleden aldaar op zaterdag 25 december 1813, 50 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Augustijn, geboren te Wouw op maandag 24 augustus 1789, gedoopt aldaar op maandag 24 augustus 1789 (doopgetuigen waren Marinus Vadde en Cornelia van Gaens).
 2. Petrus Augustijn, geboren te Wouw op zaterdag 6 november 1790, gedoopt aldaar op zaterdag 6 november 1790 (doopgetuigen waren Cornelis Franken en Digna Vadden), volgt onder VIII-z.
 3. Cornelis Augustijn, geboren te Wouw in het jaar 1792, volgt onder VIII-aa.
 4. Cornelia Augustijn, gedoopt te Wouw op zaterdag 28 februari 1795 (doopgetuigen waren Jospehus Vadden en Antonia van den Elsten).
 5. Martien Augustijn, geboren te Wouw op maandag 8 oktober 1798, gedoopt aldaar op maandag 8 oktober 1798 (doopgetuigen waren Petrus van Tiggelen en Maria Anna Vlockers), volgt onder VIII-ab.
 6. Jacomijna Augustijn, arbeidster, geboren te Wouw, overleden aldaar op vrijdag 10 april 1868 de datum is de datum waarop de overledene dood is gevonden.
 7. Johanna Augustijn, overleden te Wouw op zaterdag 25 april 1795.
 8. Johanna Augustijn, overleden te Wouw op vrijdag 8 augustus 1794.

VII-r Anna Maria Franken, arbeidster, geboren te Wouw in het jaar 1769, overleden aldaar op vrijdag 12 juli 1822, 53 jaar oud, dochter van Cornelis Francken en Cornelia van Gaens (VI-j).

Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw op zaterdag 10 juli 1802 en getrouwd aldaar op zondag 25 juli 1802 (getuigen waren Joannes Vriens en Gerardus Havermans), op 33-jarige leeftijd met Marijnus Paasen (36 jaar oud), dagloner, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op vrijdag 28 februari 1766 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Wezel en Wilhelmina van Litsen), overleden te Wouw op vrijdag 15 september 1820, 54 jaar oud, zoon van Laurijs Paasen en Cornelia Martelmans.
(Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Wouw op zaterdag 25 mei 1799 en getrouwd aldaar op zondag 9 juni 1799 (getuigen waren Joannes Vriens en Jacoba Fabri), op 33-jarige leeftijd met Anna Maria van Hoof, geboren te Wouw, overleden aldaar op vrijdag 27 juni 1800.) Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Paasen, geboren te Wouw (Spellestraat) op zaterdag 4 juni 1803, gedoopt te Wouw op zaterdag 4 juni 1803 (doopgetuigen waren Cornelius Backx en Jacoba Franken), overleden te Wouw op donderdag 17 mei 1804, begraven aldaar op donderdag 17 mei 1804, 348 dagen oud.
 2. Cornelis Paasen, geboren te Wouw op donderdag 7 mei 1807, volgt onder VIII-ac.
 3. Anna Maria Paasen, geboren te Wouw op zondag 11 september 1808, volgt onder VIII-ad.
 4. Jacoba Paasen, geboren te Wouw op zondag 1 september 1811.

VII-s Jacoba Ruijten, arbeidster, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op vrijdag 29 augustus 1777, wonende aldaar, overleden aldaar op dinsdag 17 december 1822, 45 jaar oud, dochter van Cornelius Ruijten en Dijmphena Jacobs van Gaens (VI-k).

Zij is in ondertrouw gegaan op woensdag 24 april 1811 en getrouwd te Wouw op dinsdag 7 mei 1811 (getuigen waren Helena Herremans en Elisabeth van Wesel), op 33-jarige leeftijd met Nicolaas Raats (31 jaar oud), dagloner, geboren te Wouw (Swanenburg), gedoopt te Wouw op woensdag 19 januari 1780 (doopgetuigen waren Cornelis Damen (afwezig) en Joanna Raets), wonende te Roosendaal en te Wouw, overleden aldaar op maandag 19 mei 1823, 43 jaar oud, zoon van Marijnus Janse Raets en Elisabeth Damen.
(Hij is eerder in ondertrouw gegaan op zaterdag 8 oktober 1803 ondertrouw met toestemming van de ouders van bruid en bruidegom. en getrouwd te Wouw op zondag 23 oktober 1803 (getuigen waren Joannes Vrients en Jocoba Faberie), op 23-jarige leeftijd met Helena Kerstens, geboren te Zundert (Groot Zundert), wonende aldaar en te Wouw, overleden in het jaar 1807.) Uit dit huwelijk:

 1. Dingena Raats, geboren te Wouw op vrijdag 4 december 1812, volgt onder VIII-ae.
 2. Cornelius Raats, geboren op maandag 17 oktober 1814, overleden te Wouw op woensdag 29 maart 1815, 163 dagen oud.
 3. Cornelis Raats, geboren te Wouw op zaterdag 27 juli 1816.
 4. Levenloos Raats, geboren te Wouw op maandag 9 augustus 1819, overleden aldaar op maandag 9 augustus 1819.
 5. Elizabeth Raats, geboren te Wouw op maandag 24 december 1821.

VII-t Pieter Ruijten, arbeider, geboren te Wouw (Westelaar) op zaterdag 27 september 1783, gedoopt te Wouw op zondag 28 september 1783, overleden aldaar op donderdag 11 februari 1847, 63 jaar oud, zoon van Cornelius Ruijten en Dijmphena Jacobs van Gaens (VI-k).

Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op dinsdag 6 mei 1823, op 39-jarige leeftijd met Catharina Verbraak (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Roosendaal in het jaar 1796, overleden te Roosendaal en Nispen op zondag 15 augustus 1858, 62 jaar oud, dochter van Joannis Verbraak en Adriana Broeren. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Ruijten, geboren te Wouw op maandag 2 augustus 1824.
 2. Dingena Adriana Ruijten, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 3 maart 1827.
 3. Adriana Ruijten, geboren te Wouw op zondag 30 januari 1831, volgt onder VIII-af.
 4. Franciscus Ruijten, geboren te Wouw op zaterdag 3 januari 1835.
  Franciscus Ruijten vermelding in notarieel archief op dinsdag 3 april 1894 Wouw. Inhoud akte: finale verkoping van huis c.a. te Wouw, ten verzoeke van Franciscus Ruijten aan Cornelis Mathijssen beiden aldaar voor fl. 510,-.
  Hij is getrouwd te Wouw op woensdag 11 januari 1871, op 36-jarige leeftijd met Helena Heijmans (44 jaar oud), geboren te Wouw op maandag 9 oktober 1826, overleden aldaar op vrijdag 16 februari 1894, 67 jaar oud, dochter van Cornelis Heijmans en Maria Luijsterborg.
  (Zij is eerder getrouwd te Wouw op donderdag 1 juli 1847, op 20-jarige leeftijd met Johannes Krinkels (33 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op maandag 27 juni 1814, overleden aldaar op zaterdag 20 november 1869, 55 jaar oud, zoon van Adrianus Krinkels en Maria van den Boom.)

VII-u Joannes Peeter Nelen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op zondag 23 maart 1766, overleden te Nispen-Essen op zaterdag 6 april 1799, begraven op zaterdag 6 april 1799, 33 jaar oud, zoon van Petrus Neelen en Gertrudis van Gaens (VI-m).

Hij is getrouwd te Nispen-Essen op zondag 6 mei 1798 (getuigen waren Gabriel Ceusters en Conrlius Snepvangers), op 32-jarige leeftijd met Anna Maria Keuppens (37 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ ) op dinsdag 20 januari 1761. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Nelen, geboren te Nispen-Essen (Molenheide) opm. bij kind : onwettig; gewettigd bij huwelijk van de ouders d.d. 6 mei 1798., gedoopt te Nispen-Essen op donderdag 24 mei 1787 (doopgetuigen waren Adrianus Nelen en Helena van Geil).
 2. Petronella Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ ) op woensdag 13 februari 1799, volgt onder VIII-ag.

VII-v Petronella Neelen, arbeidster, gedoopt te Wouw op zondag 31 januari 1768, overleden aldaar op zaterdag 23 november 1844, 76 jaar oud, dochter van Petrus Neelen en Gertrudis van Gaens (VI-m).

Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op zaterdag 27 april 1805 en getrouwd te Wouw op zondag 12 mei 1805 (getuigen waren Antonis Fabri en Caecilia Hoors), op 37-jarige leeftijd met Jacobus Cornelius van Berckum (31 jaar oud), dagloner, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op zondag 10 oktober 1773 (doopgetuigen waren Jacobus de Haen en Joanna van Berckem), wonende te Kruisland (NB), overleden te Wouw op dinsdag 25 augustus 1835, 61 jaar oud, zoon van Cornelis van Bercom en Cornelia van den Boom. Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida van Berkom, geboren te Heerle (NB) op zondag 22 juni 1806, gedoopt te Wouw op zondag 22 juni 1806 (doopgetuigen waren Petrus Nelen en Cornelia van den Boom), volgt onder VIII-ah.
 2. Jacobus van Berkom, arbeider, geboren te Wouw op dinsdag 14 juli 1812, overleden aldaar op maandag 30 januari 1871, 58 jaar oud.
 3. Petrus van Berkum, landbouwer, geboren te Wouw op woensdag 22 februari 1815, overleden aldaar op woensdag 3 maart 1886, 71 jaar oud.

VII-w Adrianus de Backer, bouwman, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op zaterdag 18 februari 1758, overleden aldaar op zondag 15 december 1816, 58 jaar oud, zoon van Joannes de Backer en Catharina Deckers (VI-n).

Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw op vrijdag 1 april 1785 en getrouwd aldaar op zondag 17 april 1785, op 27-jarige leeftijd met Anna Maria van Tiggelen (24 jaar oud), bouweresse, gedoopt te Wouw op maandag 30 maart 1761, overleden aldaar op vrijdag 4 december 1835, 74 jaar oud, dochter van Cornelis van Tiggelen en Maria Piterse Martelmans. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia de Bakker, geboren te Heerle (NB) op zaterdag 25 februari 1786, gedoopt te Wouw op zondag 26 februari 1786 (doopgetuigen waren Jacobus van Tiggelen en Catharina Deckers), volgt onder VIII-ai.
 2. Joannes de Backer, geboren te Heerle (NB) op zaterdag 19 april 1788, gedoopt te Wouw op zaterdag 19 april 1788 (doopgetuigen waren Antonius de Backer en Maria Martelmans).
 3. Joanna de Backer, geboren te Wouw op donderdag 23 juni 1791, gedoopt aldaar op donderdag 23 juni 1791 (doopgetuigen waren Joannes de Backer en Cornelia van Tichelen), volgt onder VIII-aj.
 4. Maria de Backer, geboren te Wouw op donderdag 23 juni 1791, gedoopt aldaar op donderdag 23 juni 1791 (doopgetuigen waren Adrinus Deckers en Elizabeth de Backer).
 5. Cornelis de Bakker, geboren te Wouw op zondag 17 januari 1796, overleden aldaar op maandag 20 juni 1864, 68 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Wouw op maandag 13 mei 1833, op 37-jarige leeftijd met Petronilla van Beethoven (38 jaar oud), geboren op vrijdag 2 januari 1795, overleden te Wouw op woensdag 6 juli 1864, 69 jaar oud, dochter van Wilhelmus van Beethoven en Elisabeth van Tiggelen.

VII-x Antonius de Backer, landbouwer, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op zondag 2 september 1764, wonende te Heerle (NB), overleden te Wouw op vrijdag 18 september 1835, 71 jaar oud, zoon van Joannes de Backer en Catharina Deckers (VI-n).

Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw op zaterdag 23 juli 1796 en getrouwd aldaar op zondag 7 augustus 1796 (getuigen waren Joannes Vrints en Jacoba Fabri), op 31-jarige leeftijd met Maria Gelten (31 jaar oud), landbouwster, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1765, wonende te Heerle (NB), overleden te Wouw op donderdag 14 juli 1842, 77 jaar oud, dochter van Marijn Gelten en Adriana Menelen. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina de Backer, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op zondag 2 juli 1797 (doopgetuigen waren Adrianus de Bakker en Adriana Menelen), volgt onder VIII-ak.
 2. Maria de Backer, bouweresse, geboren te Heerle (NB) op zaterdag 6 oktober 1798, gedoopt te Wouw op zaterdag 6 oktober 1798 (doopgetuigen waren Paulus Suijkerbuijck en Elizabet de Bakker), ongehuwd overleden te Wouw op maandag 16 oktober 1837, 39 jaar oud.
 3. Joanna de Backer, geboren te Heerle (NB) op dinsdag 22 oktober 1799, gedoopt te Wouw op dinsdag 22 oktober 1799 (doopgetuigen waren Joannes de Backer en Adriana Gelten).
 4. Joannes de Backer, geboren te Heerle (NB) op zaterdag 20 december 1800, gedoopt te Wouw op zaterdag 20 december 1800 (doopgetuigen waren Joannes de Backer en Adriana Gelten).
 5. Joanna de Bakker, geboren te Heerle (NB) op dinsdag 23 maart 1802, gedoopt te Wouw op dinsdag 23 maart 1802 (doopgetuigen waren Joannes de Backer en Adriana Gelten), volgt onder VIII-al.
 6. Joannes de Backer, geboren te Heerle (NB) op woensdag 20 juni 1804, gedoopt te Wouw op woensdag 20 juni 1804 (doopgetuigen waren Petrus Gelten en Anna Maria van Tichelen), overleden te Wouw op maandag 26 september 1814, 10 jaar oud.
 7. Marijnus de Backer, bouwmanszoon, geboren te Heerle (NB) op zondag 18 augustus 1805, gedoopt te Wouw op maandag 19 augustus 1805 (doopgetuigen waren Michael Gelten en Anna van Osta), overleden te Wouw op donderdag 10 februari 1820, 14 jaar oud.
 8. Levenloos de Backer, geboren te Heerle (NB) op dinsdag 19 april 1808, overleden aldaar op dinsdag 19 april 1808.

VII-y Anna van Osta, landbouwster, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op maandag 2 oktober 1769, overleden te Roosendaal en Nispen op woensdag 17 maart 1852, 82 jaar oud, dochter van Joannes Willemse van Osta en Catharina Deckers (VI-n).

Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw op zaterdag 29 september 1792 en getrouwd aldaar op zondag 14 oktober 1792 (getuigen waren Adriana Fabri en Barbara van Borle), op 23-jarige leeftijd met Cornelius Strijers (32 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op vrijdag 25 januari 1760 (doopgetuigen waren Marinus Strijers en Cornelia Mangelaars), wonende te Roosendaal, overleden aldaar op woensdag 26 maart 1834, 74 jaar oud, zoon van Adriaan Strijers en Maria Groffers. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Bernardina Strijers, geboren te Wouw (Vroenhout) op dinsdag 20 augustus 1793, gedoopt te Wouw op dinsdag 20 augustus 1793 (doopgetuigen waren Nicolaus Schoonen en Catharina Deckers), volgt onder VIII-am.
 2. Adrianus Strijers, geboren te Wouw (Vroenhout) op donderdag 1 januari 1795, gedoopt te Wouw op donderdag 1 januari 1795 (doopgetuigen waren Adrianus de Backker en Maria Groffers), volgt onder VIII-an.
 3. Catharina Strijers, geboren te Wouw (Vroenhoutse Hil), gedoopt te Wouw op zaterdag 6 augustus 1796 (doopgetuigen waren Wilhelmus Strijers en Elizabeth de Backer), overleden te Wouw op woensdag 4 mei 1870, 73 jaar oud.
  Catharina Strijers vermelding in notarieel archief op maandag 30 januari 1854 Roosendaal. Inhoud akte : ophef van Catharina Strijers, weduwe van Laurijs Huijsmans, wonende onder Roosendaal, ten behoeve van Anna Maria Gerardina en Adriaan Deschamps, wonende te Roosendaal.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op donderdag 4 mei 1837, op 40-jarige leeftijd met Laurentius Philippus Huijsmans (42 jaar oud), geboren te Kruisland (NB) op donderdag 9 april 1795, gedoopt te Wouw op donderdag 9 april 1795 (doopgetuigen waren Cornelius Kreijnen en Joanna Roeckx), overleden voor woensdag 4 mei 1870, hoogstens 75 jaar oud, zoon van Phillipus Huijsmans en Elizabeth van Hooff.
 4. Jan Strijers, geboren te Wouw (Vroenhout) op vrijdag 7 september 1798, gedoopt te Wouw op vrijdag 7 september 1798 (doopgetuigen waren Antonius de Bakcer en Adriana Strijers), volgt onder VIII-ao.
 5. Maria Strijers, geboren te Wouw (Vroenhoutse Hil) op donderdag 24 juli 1800, gedoopt te Wouw op donderdag 24 juli 1800 (doopgetuigen waren Joannes de Backer en Joanna Mangeleirs), overleden te Wouw op zaterdag 30 augustus 1800, 37 dagen oud.
 6. Maria Strijers, geboren te Wouw (Vroenhoutse Hil) op vrijdag 25 december 1801, gedoopt te Wouw op vrijdag 25 december 1801 (doopgetuigen waren Joannes de Backer en Joanna Mangeleirs), overleden te Wouw op vrijdag 19 februari 1802, 56 dagen oud.
 7. Wilhelmus Strijers, geboren te Wouw (Vroenhoutse Hil) op woensdag 23 november 1803, gedoopt te Wouw op woensdag 23 november 1803 (doopgetuigen waren Joannes Potters en Dijmphana Luijsterborg), ongehuwd overleden te Wouw op donderdag 4 december 1884, 81 jaar oud.
 8. Adriana Maria Strijers, geboren te Wouw (Vroenhout) op zaterdag 13 april 1805, gedoopt te Wouw op zaterdag 13 april 1805 (doopgetuigen waren Joannes de Backkers en Joanna Mangeleirs).
 9. Nicolaus Strijers, rentenier, geboren te Wouw (Vroenhout) op zaterdag 27 september 1806, gedoopt te Wouw op zaterdag 27 september 1806 (doopgetuigen waren Joannes de Backer en Joanna Mangeleirs), overleden te Wouw op dinsdag 6 april 1886, 79 jaar oud.
 10. Marinus Strijers, geboren te Wouw (Vroenhout) op zaterdag 30 juni 1810, gedoopt op zaterdag 30 juni 1810 (doopgetuigen waren Cornelius de Backer en Joanna Strijers), overleden te Roosendaal en Nispen op zaterdag 19 september 1818, 8 jaar oud.

VII-z Gertrudis van Dorst, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op donderdag 8 september 1757 aantekening op los vel, dochter van Cornelius van Dorst en Elisabetha Gommers (VI-o).

Zij is getrouwd te Nispen-Essen op maandag 24 april 1786 (getuigen waren Maria van Schelpheuvel en Lucia van Schelpheuvel), op 28-jarige leeftijd met Wilhelmus van Broeckhoven, geboren te Kalmthout (BelgiŽ ), wonende te Essen (BelgiŽ ). Uit dit huwelijk:

 1. Jan Baptist van Broeckhoven, geboren te Nispen-Essen (Beliestraat) op zondag 4 juni 1786, gedoopt te Nispen-Essen op maandag 5 juni 1786 (doopgetuigen waren Joannes van Broeckhoven en Maria Hageneers).
 2. Petrus van Broeckhoven, geboren te Nispen-Essen (Molenheide) op dinsdag 21 oktober 1788, gedoopt te Nispen-Essen op woensdag 22 oktober 1788 (doopgetuigen waren Joanna van Dorst en Cornelius van Broeckhoven).
 3. Gerardus van Broeckhoven, geboren te Nispen-Essen (Hondsberg), gedoopt te Nispen-Essen op dinsdag 19 juni 1792 (doopgetuigen waren Maria Hageneirs (namens Petrus van Broeckhoven) en Gertrudis van Loon).
 4. Petronilla van Broeckhoven, geboren te Nispen-Essen (Hondsberg), gedoopt te Nispen-Essen op zaterdag 3 januari 1795 (doopgetuigen waren Petronilla van Dorst en Joannes Voeten), overleden te Nispen-Essen op maandag 29 februari 1796, begraven aldaar op woensdag 2 maart 1796, 1 jaar oud.
 5. Laurentius van Broeckhoven, geboren te Nispen-Essen bij de molen, gedoopt aldaar op zaterdag 16 januari 1802 (doopgetuigen waren Joanna van Doorn en Maria Helena van Broeckhoven), overleden te Nispen-Essen bij de molen, begraven aldaar op maandag 14 februari 1803, 1 jaar oud.
 6. Johanna van Broekhoven, geboren te Essen (BelgiŽ ) op zondag 6 december 1807, volgt onder VIII-ap.
 7. Petronella van Broeckhoven, geboren te Essen (BelgiŽ ).
  Zij is getrouwd te Roosendaal op zondag 1 mei 1825 met Adrianus Meusen, geboren te Loenhout (BelgiŽ ), zoon van Cornelis Meusen en Adriana Roelen.

VII-aa Joannes van Dorst, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op dinsdag 10 april 1764 aantekening op los vel, zoon van Cornelius van Dorst en Elisabetha Gommers (VI-o).

Hij is in ondertrouw gegaan te Nispen-Essen op zaterdag 3 oktober 1789 en getrouwd aldaar op zondag 18 oktober 1789 (getuigen waren Adrianus van de Sande en Maria Schelpheuvel), op 25-jarige leeftijd met Antonia Bastiaenssen (22 jaar oud), geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op maandag 20 april 1767, wonende te Essen (BelgiŽ ), overleden te Roosendaal en Nispen op zaterdag 6 september 1834, 67 jaar oud, dochter van Adriaan Martinusse Bastiaensen en Adriana Knappers. Uit dit huwelijk:

 1. Lucia van Dorst, geboren te Nispen-Essen (Horendonck), gedoopt te Nispen-Essen op donderdag 1 juni 1797 (doopgetuigen waren Joanna van Dorst en Jacobus Bastriaenssen), volgt onder VIII-aq.
 2. Adriana van Dorst, geboren te Nispen-Essen in het jaar 1798, volgt onder VIII-ar.
 3. Johannes Baptist van Dorst, geboren te Essen (BelgiŽ ) op donderdag 14 mei 1801, overleden te Roosendaal en Nispen op dinsdag 29 oktober 1861, 60 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Wouw op vrijdag 13 september 1833, op 32-jarige leeftijd met Jacoba van Eekelen (37 jaar oud), geboren te Roosendaal op maandag 7 maart 1796, dochter van Johannes van Eekelen en Cornelia Hagenaars.
 4. Adriaan van Dorst, geboren te Essen (BelgiŽ ) op donderdag 24 maart 1808, volgt onder VIII-as.
 5. Pieter Johannes van Dorst, geboren te Essen (BelgiŽ ) op dinsdag 26 februari 1811, volgt onder VIII-at.

VII-ab Cornelius van Gaans, arbeider, gedoopt te Steenbergen op donderdag 29 december 1774 (RK), zoon van Joannes van Gaans (VI-q) en Maria de Jongh.

Hij is getrouwd te Steenbergen op zaterdag 23 april 1814, op 39-jarige leeftijd met Petronilla de Groen (34 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1780, dochter van Willem de Groen en Maria Schoen.
(Zij is later getrouwd te Steenbergen op donderdag 22 juli 1824, op 44-jarige leeftijd met Jan de Jongh (29 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1795, zoon van Adriaan de Jongh en Cornelia Huismans. Zij is later getrouwd te Steenbergen op donderdag 4 januari 1827, op 47-jarige leeftijd met Jan van Bavel (41 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1786, zoon van Jan van Bavel en Maria de Bruijn.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria van Gaans, geboren te Halsteren op zondag 9 juli 1815 (doopgetuigen waren Gregorius Holtzer en Jan van Simmeren), volgt onder VIII-au.
 2. Jan van Gaans, geboren te Steenbergen op dinsdag 24 september 1816.
 3. Wilhelmina van Gaans, geboren te Steenbergen op maandag 22 juni 1818, volgt onder VIII-av.

VII-ac Anna Cornelia van Gaens, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op zondag 3 mei 1778, overleden te Oudenbosch op zaterdag 30 mei 1868, 90 jaar oud, dochter van Dominicus van Gaens (VI-r) en Helena Hoogemoet.

Zij is getrouwd te Steenbergen op zondag 12 mei 1805, op 27-jarige leeftijd (1) met Henricus Gijzels (ongeveer 30 jaar oud), geboren te Minderhout (BelgiŽ ) rond 1775, overleden te Oudenbosch op zondag 10 januari 1808, ongeveer 33 jaar oud.

Zij is getrouwd te Oudenbosch op zondag 30 oktober 1808, op 30-jarige leeftijd (2) met Marijnus Speeck (42 jaar oud), kleermaker, geboren te Oudenbosch op dinsdag 17 juni 1766, overleden aldaar op woensdag 17 maart 1819, 52 jaar oud, zoon van Marijnus Speek en Johanna Cantrijn.
(Hij is eerder getrouwd te Oudenbosch op zaterdag 7 oktober 1797, op 31-jarige leeftijd met Adriana Machielsen (30 jaar oud), gedoopt te Etten op zondag 6 september 1767.) Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Speek, geboren te Oudenbosch op donderdag 24 februari 1814, volgt onder VIII-aw.

VII-ad Petrus van Gaens, arbeider, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op zondag 2 april 1780, zoon van Dominicus van Gaens (VI-r) en Helena Hoogemoet.

Hij is getrouwd te Steenbergen op donderdag 17 februari 1814, op 33-jarige leeftijd met Joanna van Nassau (29 jaar oud), geboren te Wouw (Visberg) op donderdag 10 februari 1785, gedoopt te Wouw op donderdag 10 februari 1785 (doopgetuigen waren Petrus van Est en Lucia van der Heijden), overleden te Steenbergen op dinsdag 22 juli 1834, 49 jaar oud, dochter van Adrianus van Nassau en Cornelia Vriens.
(Zij is later getrouwd te Steenbergen op donderdag 14 maart 1822, op 37-jarige leeftijd met Antonij Landsknegt (33 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1789, zoon van Antonij Landsknegt en Helena Hagenaars.) Uit dit huwelijk:

 1. Adriana van Gaens, geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 5 oktober 1815, volgt onder VIII-ax.
 2. Adriaan van Gaens, geboren te Steenbergen op donderdag 4 februari 1819.

VII-ae Elizabeth D. van Gaens, geboren te Kruisland (NB) op zondag 29 februari 1784, gedoopt te Wouw op zondag 29 februari 1784, overleden te Steenbergen op dinsdag 24 december 1861, 77 jaar oud, dochter van Dominicus van Gaens (VI-r) en Helena Hoogemoet.

Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op zaterdag 23 april 1803 en getrouwd aldaar op zondag 8 mei 1803, op 19-jarige leeftijd (1) met Jacobus P. de Kooninck (20 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1783. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus de Kooninck, gedoopt te Kruisland (NB) op donderdag 21 juli 1803 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Gaens en Cornelia van Gaens), volgt onder VIII-ay.
 2. Dominicus de Kooning, gedoopt te Kruisland (NB) op zaterdag 2 maart 1805 (doopgetuigen waren Joannes van Gaens en Helena Hoogmoed).
 3. Adriana de Koning, gedoopt te Kruisland (NB) op zondag 29 mei 1808 (doopgetuigen waren Adrianus van Gaens en Anna van Gaens), overleden na 1879, minstens 71 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 30 januari 1852, op 43-jarige leeftijd met Adrianus Broos (46 jaar oud), handgrutmolenaar, gedoopt te Steenbergen op zondag 14 april 1805, overleden aldaar op zondag 5 januari 1879, 73 jaar oud, zoon van Gerardus Cornelis Broos en Joanna Maria Elst.
  (Hij is eerder getrouwd te Nieuw-Vossemeer op vrijdag 18 juni 1841, op 36-jarige leeftijd met Dimphna van Duren (40 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1801, overleden aldaar op zondag 23 januari 1848, 47 jaar oud, dochter van Matthijs van Duren en Johanna Smits.)

Zij is getrouwd te Steenbergen op donderdag 27 augustus 1812, op 28-jarige leeftijd (2) met Joannes Lishout (31 jaar oud), arbeider, gedoopt te Zundert op zaterdag 11 november 1780 (RK) (doopgetuige was Helena Johannes Lishout), zoon van Hendricus Joannes Lishout en Anna Maria Joannes van Hasselt. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Lishout, geboren te Steenbergen op donderdag 6 mei 1813.
 2. Jacobus Lishout, geboren te Steenbergen op zondag 21 januari 1816.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op zaterdag 27 april 1850, op 34-jarige leeftijd met Adriana Voorburgt (38 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1812, dochter van Jacobus Cornelis Voorburg en Joanna Joannis Tiberius.
 3. Hendrik Lishout, geboren te Steenbergen op vrijdag 20 november 1818.
 4. Helena Lishout, geboren te Steenbergen op zondag 16 september 1821.

VII-af Jan van Gaans, geboren te Kruisland (NB) op maandag 18 augustus 1788, gedoopt te Wouw op maandag 18 augustus 1788, overleden te Steenbergen op vrijdag 9 november 1827, 39 jaar oud, zoon van Dominicus van Gaens (VI-r) en Helena Hoogemoet.

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 8 juli 1814, op 25-jarige leeftijd met Anna Maria Rombouts (21 jaar oud), geboren te Steenbergen op zaterdag 26 januari 1793, dochter van Gerard Rombouts en Maria Sebregs. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna van Gaans, geboren te Steenbergen op zondag 30 juli 1815, overleden te Kruisland (NB) op woensdag 9 april 1879, 63 jaar oud.
 2. Pieter van Gaans, geboren te Steenbergen op zondag 11 augustus 1816, overleden te Kruisland (NB) op donderdag 1 mei 1879, 62 jaar oud.
 3. Adrianus van Gaans, geboren te Steenbergen op dinsdag 31 maart 1818, overleden aldaar op maandag 27 maart 1871, 52 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Wouw op dinsdag 27 april 1852, op 34-jarige leeftijd met Henrica van Eekelen (35 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw op zondag 22 december 1816, overleden te Steenbergen op zondag 19 augustus 1866, 49 jaar oud, dochter van Jan van Eekelen en Maria Elisabeth Verhagen.
  (Zij had van een onbekende man één zoon.)
 4. Gerardus van Gaans, geboren te Steenbergen op zondag 24 oktober 1819.
 5. Dominicus van Gaans, geboren te Steenbergen op zondag 3 december 1820, volgt onder VIII-az.
 6. Adriana van Gaans, geboren te Steenbergen op maandag 6 mei 1822.
 7. Helena van Gaans, geboren op zondag 19 oktober 1823, volgt onder VIII-ba.
 8. Marinus van Gaans, geboren te Steenbergen op zaterdag 2 april 1825, overleden aldaar op vrijdag 29 januari 1886, 60 jaar oud.
 9. Jan van Gaans, geboren te Steenbergen op dinsdag 4 maart 1828, overleden aldaar op dinsdag 25 september 1860, 32 jaar oud.

VII-ag Adrianus van Gaans, arbeider, geboren te Kruisland (Engelseweg), gedoopt te Wouw op zaterdag 6 november 1790, zoon van Dominicus van Gaens (VI-r) en Helena Hoogemoet.

Hij is getrouwd te Dinteloord op zaterdag 24 september 1814, op 23-jarige leeftijd met Catharina Disco (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw op dinsdag 28 juli 1789, gedoopt aldaar op dinsdag 28 juli 1789 (doopgetuigen waren Joannes Bogers en Francisca Caubergs), dochter van Cornelis Disco en Maria van de Kar. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria van Gaans, geboren te Steenbergen op zondag 10 september 1815.
 2. Helena van Gaans, geboren te Steenbergen op donderdag 13 november 1817, volgt onder VIII-bb.
 3. Anna Cornelia van Gaans, geboren te Steenbergen op maandag 28 december 1818.
 4. Dominicus van Gaans, geboren te Steenbergen in het jaar 1821, volgt onder VIII-bc.
 5. Kornelis van Gaans, geboren te Steenbergen op maandag 27 januari 1823, volgt onder VIII-bd.
 6. Pieter van Gaans, geboren te Steenbergen op maandag 7 februari 1825.
 7. Francisca van Gaans, geboren te Steenbergen op maandag 23 januari 1826, volgt onder VIII-be.
 8. Anna Cornelia van Gaans, geboren te Steenbergen op dinsdag 17 maart 1829.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 23 april 1858, op 29-jarige leeftijd met Antonij Helmons (28 jaar oud), geboren te Steenbergen op dinsdag 8 december 1829, overleden te Dinteloord op zondag 22 oktober 1865, 35 jaar oud, zoon van Sebastiaan Helmons en Anna Maria Vermeulen.
  (Hij is later getrouwd te Dinteloord op maandag 24 november 1862, op 32-jarige leeftijd met Adriana de Bruin (28 jaar oud), geboren te Rucphen in het jaar 1834, dochter van Johannes de Bruin en Anna Cornelia van Gorp.)
 9. Petronilla van Gaans, geboren te Steenbergen op woensdag 16 januari 1833, volgt onder VIII-bf.

VII-ah Marijnis van Gaens, arbeider, geboren te Wouw op maandag 4 juni 1792, gedoopt aldaar op maandag 4 juni 1792, overleden aldaar op donderdag 13 september 1849, 57 jaar oud, zoon van Dominicus van Gaens (VI-r) en Helena Hoogemoet.

Hij is getrouwd te Wouw op woensdag 5 mei 1824, op 31-jarige leeftijd met Hendrica Verhaert (38 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw op woensdag 14 december 1785, dochter van Helena Verhaert. Uit dit huwelijk:

 1. Helena van Gaens, geboren te Wouw in het jaar 1825.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 2 juli 1869, op 44-jarige leeftijd (1) met Antonij Hoogemoet (44 jaar oud), geboren te Wouw in het jaar 1825, zoon van Cornelis Hoogemoet en Joanna van Meir.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 14 oktober 1870, op 45-jarige leeftijd (2) met Marijn Nieuwlaat (43 jaar oud), geboren te Wouw in het jaar 1827, zoon van Adrianus Nieuwlaet en Joanna Broekhoven.
 2. Elisabeth van Gaens, dagloonster, geboren te Wouw op donderdag 24 juli 1828, overleden aldaar op donderdag 12 juli 1849, 20 jaar oud.
 3. Dominicus van Gaans, arbeider, geboren te Wouw op dinsdag 31 augustus 1830.
 4. Bendictus van Gaens, geboren te Wouw in het jaar 1830, overleden aldaar op maandag 18 juni 1832, 2 jaar oud.
 5. Hendrik van Gaens, arbeider, geboren in het jaar 1833, overleden te Wouw op zaterdag 22 september 1849, 16 jaar oud.
 6. Dominicus van Gaans, geboren te Wouw op donderdag 24 december 1835, volgt onder VIII-bg.

VII-ai Dionisius van Gaans, gedoopt te Steenbergen op woensdag 5 september 1798, overleden te Oud en Nieuw Gastel op dinsdag 2 maart 1858, 59 jaar oud, zoon van Adrianus van Gaens (VI-s) en Wilhelmina van Migom.

Hij is getrouwd te Dinteloord op zondag 7 november 1824, op 26-jarige leeftijd (1) met Anna Cornelia Frederiks, geboren te Wouw, overleden te Dinteloord op woensdag 30 mei 1827, dochter van Johannis Frederiks en Adriana Hagenaars.

Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op maandag 2 maart 1829, op 30-jarige leeftijd (2) met Maria van Minderbruggen (26 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel in het jaar 1803, overleden aldaar op vrijdag 13 maart 1891, 88 jaar oud, dochter van Antonij van Minderbruggen en Agatha Timmermans. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zondag 12 april 1829, volgt onder VIII-bh.
 2. Antonia van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zondag 12 juni 1831, volgt onder VIII-bi.
 3. Johannis van Gaans, geboren op dinsdag 21 mei 1833, volgt onder VIII-bj.
 4. Antonij van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel op donderdag 23 juli 1835, overleden aldaar op zaterdag 9 januari 1904, 68 jaar oud.
 5. Anna Cornelia van Gaans, geboren op dinsdag 28 februari 1837, volgt onder VIII-bk.
 6. Marijn van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel op vrijdag 18 januari 1839, overleden aldaar op woensdag 13 december 1865, 26 jaar oud.
 7. Wilhelmina van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel op donderdag 12 november 1840, overleden aldaar op vrijdag 7 april 1905, 64 jaar oud.
 8. Willem van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 17 februari 1844, volgt onder VIII-bl.

VII-aj Adriana Maria van Gaans, arbeidster, gedoopt te Steenbergen op maandag 9 december 1799, dochter van Adrianus van Gaens (VI-s) en Wilhelmina van Migom.

Zij is getrouwd te Steenbergen op donderdag 28 juli 1825, op 25-jarige leeftijd (1) met Marijn Valkenburg (23 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw (Vroenhout) op zaterdag 12 december 1801, gedoopt te Wouw op zondag 13 december 1801 (doopgetuigen waren Hubertus Hageneirs en Wilhelmina van Ginneken), overleden te Steenbergen op vrijdag 13 november 1835, 33 jaar oud, zoon van Antonij Valkenburg en Cornelia Verhagen. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Valkenburg, geboren te Steenbergen op zaterdag 3 juni 1826, volgt onder VIII-bm.

Zij is getrouwd te Steenbergen op donderdag 16 juli 1840, op 40-jarige leeftijd (2) met Adriaan Goderie (42 jaar oud), arbeider, geboren te Bergen op Zoom op zondag 25 februari 1798, overleden te Steenbergen op woensdag 30 juni 1875, 77 jaar oud, zoon van Cornelis Goderie en Dijmphena van Ginneken.
(Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op donderdag 8 september 1825, op 27-jarige leeftijd met Adriana Beens (27 jaar oud), arbeidster en arbeidster, geboren te Wouw op woensdag 13 september 1797, gedoopt aldaar op woensdag 13 september 1797 (doopgetuigen waren Adrianus Beens en Henrica Beens (namens Antonia Gerelinckx)), overleden te Steenbergen op dinsdag 15 januari 1839, 41 jaar oud, dochter van Dingemannus Beens en Maria Stoffelen.)

VII-ak Elisabeth van Gaans, gedoopt te Steenbergen op maandag 23 maart 1801, dochter van Adrianus van Gaens (VI-s) en Wilhelmina van Migom.

Zij is getrouwd te Klundert (NB) op donderdag 5 mei 1831, op 30-jarige leeftijd met Joannis Ors, geboren te Klundert (NB), zoon van Jacobus Ors en Adriana van de Nobile. Uit dit huwelijk:

 1. Willemijna Ors, geboren te Klundert (NB) op zaterdag 21 oktober 1837, overleden te Zevenbergen op donderdag 8 december 1910, 73 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Zevenbergen op vrijdag 18 december 1863, op 26-jarige leeftijd met Cornelis Gelens (37 jaar oud), geboren te Zevenbergen in het jaar 1826, overleden aldaar op zondag 17 september 1905, 79 jaar oud.

VII-al Benedictus van Gaans, gedoopt te Steenbergen op donderdag 7 maart 1805, overleden te Dinteloord op dinsdag 17 september 1844, 39 jaar oud, zoon van Adrianus van Gaens (VI-s) en Wilhelmina van Migom.

Hij is getrouwd te Klundert (NB) op donderdag 17 mei 1832, op 27-jarige leeftijd met Petronilla de Jongh (30 jaar oud), geboren te Klundert (NB) in het jaar 1802, overleden te Dinteloord op zondag 3 september 1865, 63 jaar oud, dochter van Marijn de Jongh en Helena Bos. Uit dit huwelijk:

 1. Willemijna van Gaans, geboren te Dinteloord op woensdag 12 juni 1833, volgt onder VIII-bn.
 2. Marijnis van Gaans, geboren te Dinteloord op zondag 13 juli 1834, volgt onder VIII-bo.
 3. Cornelis Adrianus van Gaans, geboren te Dinteloord op dinsdag 15 september 1835, overleden aldaar op donderdag 11 mei 1837, 1 jaar oud.
 4. Antonij van Gaans, geboren te Dinteloord op zondag 11 september 1836, overleden aldaar op zondag 9 oktober 1836, 28 dagen oud.
 5. Wilhelmus van Gaans, geboren te Dinteloord op woensdag 13 december 1837, volgt onder VIII-bp.
 6. Petrus van Gaans, geboren te Dinteloord op maandag 3 december 1838, overleden aldaar op maandag 10 augustus 1840, 1 jaar oud.
 7. Adrianus van Gaans, geboren te Dinteloord op zaterdag 29 augustus 1840, overleden aldaar op woensdag 16 september 1840, 18 dagen oud.
 8. Adrianus van Gaans, geboren te Dinteloord op zondag 27 maart 1842, volgt onder VIII-bq.
 9. Helena van Gaans, geboren te Dinteloord op zaterdag 29 juli 1843.

VII-am Martien van Gaans, arbeider, gedoopt te Steenbergen op woensdag 5 augustus 1807, zoon van Adrianus van Gaens (VI-s) en Wilhelmina van Migom.

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 8 mei 1835, op 27-jarige leeftijd (1) met Francisca de Kort (28 jaar oud), arbeidster, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1807, dochter van Jan de Kort en Anna van Terheijden. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan van Gaans, geboren te Steenbergen in het jaar 1836, volgt onder VIII-br.
 2. Jan van Gaans, geboren te Steenbergen op woensdag 3 januari 1838.
 3. Anna Maria van Gaans, geboren te Steenbergen op zaterdag 13 april 1839.
 4. Wilhelmina van Gaans, geboren te Steenbergen op vrijdag 29 januari 1841.
 5. Kornelis van Gaans, geboren te Steenbergen op vrijdag 3 februari 1843, volgt onder VIII-bs.
 6. Pieter van Gaans, geboren te Steenbergen op zondag 29 december 1844.
 7. Bendictus van Gaans, geboren te Steenbergen op zondag 18 juli 1847.

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 7 juli 1848, op 40-jarige leeftijd (2) met Cornelis van Tilburg (40 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1808, dochter van Theodorus van Tilburg en Petronilla Joosen.

VII-an Govert van Gaans, marskramer en winkelier, geboren te Steenbergen in het jaar 1813, zoon van Adrianus van Gaens (VI-s) en Wilhelmina van Migom.

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 27 juni 1845, op 32-jarige leeftijd met Maria van Migo (24 jaar oud), mutsenwaster, geboren te Steenbergen in het jaar 1821, overleden te Roosendaal en Nispen op vrijdag 12 december 1890, 69 jaar oud, dochter van Joannes van Migo en Johanna de Koning.
(Zij is later getrouwd te Steenbergen op vrijdag 10 juni 1859, op 38-jarige leeftijd met Pieter Baselier (37 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op zaterdag 19 januari 1822, zoon van Martien Baselier en Maria Elizabet GabreŽ ls. (Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op vrijdag 28 januari 1853, op 31-jarige leeftijd met Petronilla van Rooij (22 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op donderdag 16 december 1830, dochter van Pieter van Rooij en Joanna Laanen.)) Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Wilhelmina van Gaans, geboren te Steenbergen op maandag 6 april 1846, volgt onder VIII-bt.
 2. Adriaan Jan van Gaens, geboren te Steenbergen op maandag 20 november 1848.
 3. Jan Adriaan van Gaans, geboren te Steenbergen op dinsdag 8 oktober 1850.
 4. Benedictus Leonardus van Gaens, geboren te Steenbergen op maandag 15 december 1851.
 5. Aloisius Pieter van Gaens, geboren te Steenbergen op zondag 20 februari 1853.
 6. Philomena Maria Petronilla van Gaans, geboren te Steenbergen op vrijdag 12 januari 1855.
 7. Jan Theodoor van Gaans, geboren te Steenbergen op zondag 15 maart 1857.

VII-ao Adriaan Kornelis van Gaens, geboren te Steenbergen op zondag 2 mei 1819, overleden te Fijnaart en Heijningen op woensdag 9 augustus 1876, 57 jaar oud, zoon van Adrianus van Gaens (VI-s) en Wilhelmina van Migom.

Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen op donderdag 8 oktober 1857, op 38-jarige leeftijd (1) met Maria de Pijper (27 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen op woensdag 21 juli 1830.

Hij is getrouwd te Willemstad op zaterdag 30 november 1861, op 42-jarige leeftijd (2) met Helena van Sprundel (27 jaar oud), geboren te Dinteloord in het jaar 1834, overleden te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 15 december 1894, 60 jaar oud, dochter van Antonie van Sprundel en Maria Hagenaars.
(Zij was later gehuwd met Johannes van den Boom, overleden te Oud en Nieuw Gastel op maandag 13 februari 1911, zoon van Jacobus van den Boom en Johanna Jongeneelen.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Kornelia van Gaens, geboren te Fijnaart en Heijningen op vrijdag 11 september 1863, volgt onder VIII-bu.
 2. Wilhelmina van Gaens, geboren te Fijnaart en Heijningen op zondag 13 november 1864, overleden aldaar op woensdag 1 februari 1865, 80 dagen oud.
 3. Antonius van Gaens, geboren te Fijnaart en Heijningen op zondag 13 november 1864, overleden aldaar op zaterdag 4 februari 1865, 83 dagen oud.
 4. Adrianus van Gaens, geboren te Fijnaart en Heijningen op maandag 11 juni 1866, volgt onder VIII-bv.
 5. Antonius van Gaens, geboren te Fijnaart en Heijningen op zondag 14 februari 1869, overleden aldaar op maandag 3 januari 1870, 323 dagen oud.
 6. Antonius van Gaens, geboren te Fijnaart en Heijningen op zaterdag 25 maart 1871, overleden te Oud en Nieuw Gastel op maandag 2 oktober 1939, 68 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Oudenbosch op maandag 11 mei 1903, op 32-jarige leeftijd met Adriana Francisca Derene (31 jaar oud), geboren te Oudenbosch op dinsdag 7 november 1871, dochter van Johannes Derene en Adriana Rijnvos.

VII-ap Wilhelmina Elias, arbeidster, gedoopt te Kruisland (NB) op dinsdag 10 juni 1806 (RK), dochter van Joannes W. Elias en Adriana van Gaens (VI-u).

Zij is getrouwd te Roosendaal op zondag 11 juni 1826, op 20-jarige leeftijd (1) met Mathias Meermans (21 jaar oud), arbeider, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1805, overleden te Dinteloord op maandag 26 juni 1826, 21 jaar oud, zoon van Jacobus Meermans en Elizabeth Kammers.

Zij is getrouwd te Steenbergen op donderdag 1 oktober 1829, op 23-jarige leeftijd (2) met Jan van Tilburg (60 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen in het jaar 1769, zoon van Kornelis van Tilburg en Maria Geerts. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana van Tilburg, geboren te Steenbergen op woensdag 22 december 1830, volgt onder VIII-bw.
 2. Willem van Tilburg, geboren te Steenbergen op zondag 27 januari 1833.
 3. Cornelia van Tilburg, geboren te Steenbergen op maandag 20 april 1835, volgt onder VIII-bx.
 4. Catharina van Tilburg, geboren te Steenbergen op maandag 13 augustus 1838, volgt onder VIII-by.
 5. Elisabeth van Tilburg, geboren te Steenbergen op woensdag 1 december 1841, volgt onder VIII-bz.

VII-aq Maria Elias, gedoopt te Kruisland (NB) op zondag 9 april 1809 (RK), overleden te Roosendaal en Nispen op woensdag 22 januari 1851, 41 jaar oud, dochter van Joannes W. Elias en Adriana van Gaens (VI-u).

Zij is getrouwd te Roosendaal op zondag 30 april 1843, op 34-jarige leeftijd met Marinus Timmermans (36 jaar oud), arbeider, geboren te Nispen (in 't Rietgoor), gedoopt te Nispen-Essen op maandag 27 oktober 1806, overleden te Roosendaal en Nispen op vrijdag 22 april 1859, 52 jaar oud, zoon van Joannes Timmermans en Dijmphna van Loon.
(Hij is later getrouwd te Roosendaal op woensdag 2 april 1851, op 44-jarige leeftijd met Dingena Suijkerbuijk, geboren te Roosendaal en Nispen, dochter van Cornelis Suijkerbuijk en Dimphna Verboven. (Zij is eerder getrouwd te Roosendaal op zondag 30 april 1843 met Joannes Baptista Dekkers (34 jaar oud), grutter, gedoopt te Roosendaal op woensdag 14 september 1808 (doopgetuige was Maria Magdalena Bolders (voor zich en F. Schouw)), overleden te Roosendaal en Nispen op woensdag 19 mei 1847, 38 jaar oud, zoon van Wilhelmus Adrianus Dekkers en Adriana van Agtmaal.)) Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Cornelis Timmermans, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 23 oktober 1843, volgt onder VIII-ca.
 2. Adrianus Timmmermans, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 14 februari 1845, volgt onder VIII-cb.

VII-ar Jan Mens, bouwman, geboren te Wouw op vrijdag 12 juli 1771, overleden te Roosendaal op zondag 25 februari 1849, 77 jaar oud, zoon van Jacobus Janssen Mens en Maria Gasperse van Gaens (VI-v).

Hij is getrouwd te Wouw op zondag 19 april 1807 (getuigen waren Francisca Elisabeth de Naijre en Joanna van de Watering), op 35-jarige leeftijd (1) met Adriana van Osta (26 jaar oud), geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op zondag 19 november 1780 (doopgetuigen waren Adriana Potters en Joanna Potters), overleden te Wouw op maandag 19 mei 1828, 47 jaar oud, dochter van Godefridus van Osta en Anna Uijtdewilligen. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Mens, landbouwer, geboren te Wouw op zaterdag 28 mei 1808, ongehuwd overleden te Roosendaal op dinsdag 17 juli 1827, 19 jaar oud.
 2. Maria Anna Mens, geboren te Wouw op dinsdag 15 maart 1814, overleden aldaar op maandag 22 augustus 1814, 160 dagen oud.
 3. Godefridus Mens, arbeider, geboren te Wouw op zondag 7 april 1816, ongehuwd overleden aldaar op zondag 24 december 1843, 27 jaar oud.
 4. Levenloos Mens, geboren te Wouw op zondag 7 april 1816, overleden aldaar op zondag 7 april 1816.
 5. Anna Maria Mens, geboren te Wouw op woensdag 21 april 1819.

Hij is getrouwd te Steenbergen op donderdag 1 maart 1832, op 60-jarige leeftijd (2) met Joanna Marijnusse Clarijs (52 jaar oud), geboren te Kruisland (NB) op dinsdag 29 juni 1779, gedoopt te Wouw op dinsdag 29 juni 1779, overleden te Steenbergen op donderdag 27 februari 1862, 82 jaar oud, dochter van Marijnus Jansse Clarijs (VI-e) en Johanna Carelse Dingemans.

VII-as Petronilla Jacobus Mens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op dinsdag 19 oktober 1773, wonende te Moerstraten (NB), dochter van Jacobus Janssen Mens en Maria Gasperse van Gaens (VI-v).

Zij is in ondertrouw gegaan op zaterdag 1 februari 1800 en getrouwd te Moerstraten (NB) op zondag 16 februari 1800 (getuigen waren Joannes Vriens en Cornmelius Tirions), op 26-jarige leeftijd met Roeland T. Baselier, wonende te Steenbergen.
(Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Steenbergen op zaterdag 14 april 1798 en getrouwd aldaar op zondag 29 april 1798 met Petronilla Lanen (22 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op vrijdag 16 juni 1775 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Schoen en Maria van Bavel), dochter van Hubertus Lanen en Elisabeth van Reijen.) Uit dit huwelijk:

 1. Antonia Baselier, geboren te Steenbergen in het jaar 1801, volgt onder VIII-cc.
 2. Anna Maria Baselier, gedoopt te Kruisland (NB) op dinsdag 26 augustus 1806 (doopgetuigen waren Josephus Baselier en Joanna Mens).
 3. Johanna Baselier, geboren te Steenbergen in het jaar 1809, volgt onder VIII-cd.
 4. Jacobus Baselier, geboren te Steenbergen in het jaar 1814.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 28 april 1837, op 23-jarige leeftijd met Maria Hermans (24 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel in het jaar 1813, dochter van Joanna Hermans.
 5. Anna Maria Baselier, geboren te Steenbergen op woensdag 3 september 1817.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 19 november 1841, op 24-jarige leeftijd met Pieter Scheepers (29 jaar oud), geboren te Steenbergen op vrijdag 13 november 1812, zoon van Joannes Scheepers en Antonia van Bavel.
  (Hij is later getrouwd te Steenbergen op vrijdag 14 januari 1859, op 46-jarige leeftijd met Maria Elizabet Huijgens (41 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1818, dochter van Jan Huijgens en Anna Maria Brant. (Zij is eerder getrouwd te Steenbergen op vrijdag 10 juni 1842, op 24-jarige leeftijd met Pieter de Vos (46 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1796, zoon van Gommert de Vos en Antonia Schillemans. Zij is later getrouwd te Steenbergen op vrijdag 14 augustus 1874, op 56-jarige leeftijd met Kornelis Lanen, zoon van Cornelius Lanen en Joanna Roeijers.))

VII-at Jasper Mens, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op zaterdag 15 april 1775, overleden aldaar op zondag 30 mei 1858, 83 jaar oud, zoon van Jacobus Janssen Mens en Maria Gasperse van Gaens (VI-v).

Hij is getrouwd te Wouw op woensdag 15 december 1813, op 38-jarige leeftijd met Johanna de Klerk (41 jaar oud), geboren te Steenbergen op vrijdag 31 juli 1772, dochter van Adriaan de Klerk en Dingena van Boeijen. Uit dit huwelijk:

 1. Dingena Mens, geboren te Wouw op zaterdag 29 oktober 1814, volgt onder VIII-ce.

VII-au Adrianus Mens, dagloner, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op donderdag 16 september 1779, overleden aldaar op donderdag 17 maart 1825, 45 jaar oud, zoon van Jacobus Janssen Mens en Maria Gasperse van Gaens (VI-v).

Hij is getrouwd te Wouw op zaterdag 9 oktober 1813 dispensatie verleend 22 september 1813 wegens bloedverwantschap in de tweede en derde graad, op 34-jarige leeftijd met Joanna van Tiggelen (22 jaar oud), landbouwster en dagloonster, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op dinsdag 16 augustus 1791, overleden aldaar op zondag 11 februari 1849, 57 jaar oud, dochter van Petrus Claesse van Tiggelen en Petronella Augustijn (VII-p). Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Mens, geboren te Wouw op maandag 10 oktober 1814, volgt onder VIII-cf.
 2. Pieternella Mens, geboren te Wouw op zondag 8 december 1816, volgt onder VIII-cg.
 3. Johanna Maria Mens, geboren te Wouw op vrijdag 12 maart 1819.
 4. Cornelia Mens, geboren te Wouw op donderdag 24 mei 1821, volgt onder VIII-ch.
 5. Antonetta Mens, geboren te Wouw op woensdag 30 oktober 1822, volgt onder VIII-ci.
 6. Adriana Mens, geboren te Wouw in augustus 1825, overleden aldaar op woensdag 11 januari 1826, 5 maanden oud.

VII-av Antonia Mens, geboren te Moerstraten (NB) op zondag 8 januari 1786, gedoopt te Wouw op zondag 8 januari 1786, overleden aldaar op woensdag 31 juli 1844, 58 jaar oud, dochter van Jacobus Janssen Mens en Maria Gasperse van Gaens (VI-v).

Zij is getrouwd te Wouw op zondag 20 mei 1810 (getuigen waren Helena Herremans en Elisabeth van Wesel), op 24-jarige leeftijd met Michiel Brouwers (33 jaar oud), geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op zaterdag 3 augustus 1776 (doopgetuigen waren Adrianus Maelderije en Elisabetha Gelten), zoon van Petrus Brouwers en Elisabetha Gelten. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Brouwers, geboren te Wouw in het jaar 1815, volgt onder VIII-cj.

VII-aw Antonij Mens, dagloner, geboren te Wouw op dinsdag 3 augustus 1790, zoon van Jacobus Janssen Mens en Maria Gasperse van Gaens (VI-v).

Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 3 mei 1821, op 30-jarige leeftijd met Anna Catharina Loos (29 jaar oud), dagloonster, geboren te Nispen-Essen (Broekakker), gedoopt te Nispen-Essen op woensdag 18 april 1792 (doopgetuige was Joanna Schillemans (voor zich en Adrianus Loos)), dochter van Petrus Janssen Loos en Maria Elisabeth Cortens. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Mens, geboren te Wouw op dinsdag 16 december 1823.
 2. Elisabeth Mens, geboren te Halsteren in het jaar 1828, volgt onder VIII-ck.

VII-ax Cornelia Mens, landbouwster, geboren te Moerstraten (NB) op maandag 11 maart 1793, gedoopt te Wouw op maandag 11 maart 1793, overleden aldaar op dinsdag 9 mei 1865, 72 jaar oud, dochter van Jacobus Janssen Mens en Maria Gasperse van Gaens (VI-v).

Zij is getrouwd te Wouw op maandag 28 mei 1821, op 28-jarige leeftijd met Joannes Loos (36 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Broekakker) op vrijdag 24 december 1784, gedoopt te Nispen-Essen op vrijdag 24 december 1784 (doopgetuige was Maria Suijkerbuijk (en voor Adrianus Adriaensen)), overleden te Weert op zondag 29 april 1860, 75 jaar oud, zoon van Petrus Janssen Loos en Maria Elisabeth Cortens. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elisabeth Loos, geboren te Wouw op woensdag 29 juli 1829, volgt onder VIII-cl.
 2. Petrus Loos, geboren te Wouw op zaterdag 19 oktober 1833, overleden aldaar op dinsdag 19 januari 1892, 58 jaar oud.
 3. Adriana Loos, geboren te Wouw op maandag 23 februari 1835.
 4. Maria Jacoba Loos, geboren te Wouw op zondag 19 november 1837, overleden te Roosendaal op zondag 16 februari 1919 overlijdensoorzaak : bronchitis chronica, 81 jaar oud.

VII-ay Cornelia Delwarel, dagloonster, geboren te Steenbergen (de Kladde), gedoopt te Halsteren op vrijdag 26 mei 1775 sub conditione (RK), overleden te Wouw op maandag 26 maart 1821, 45 jaar oud, dochter van Leonardus Delwarel en Catharina van Gaens (VI-w).

Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op zaterdag 31 december 1796 en getrouwd aldaar op zondag 15 januari 1797, op 21-jarige leeftijd met Antonij Heijnen (28 jaar oud), dagloner, geboren te Wouw (Boeink), gedoopt te Wouw op zaterdag 25 juni 1768, overleden te Heerle (NB) op dinsdag 21 maart 1820, 51 jaar oud, zoon van Adrianus Heijnen en Maria Schouwen.
(Hij is eerder getrouwd te Kruisland (NB) op zondag 29 maart 1795 (getuigen waren Joanna Distelblom en Jacoba Fabri), op 26-jarige leeftijd met Maria Elias (26 jaar oud), geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op woensdag 15 juni 1768 (doopgetuigen waren Laurentius Elias en Adriana Molenaars), overleden te Kruisland (NB) op dinsdag 17 november 1795, 27 jaar oud, dochter van Wilhelmus Elias en Jacomijna Molenaers.) Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus Heijnen, gedoopt te Kruisland (NB) op dinsdag 16 januari 1798 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Heijnen en Maria C. Delwarel).
 2. Maria Catharina Heijnen, arbeidster, geboren in het jaar 1799, gedoopt te Wouw (RK), wonende aldaar, ongehuwd overleden aldaar op dinsdag 19 april 1825, 26 jaar oud.
 3. Adrianus Heijnen, dagloner, gedoopt te Steenbergen op zaterdag 26 februari 1803 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis van Gaans en Lucia Delwarel), ongehuwd overleden te Wouw op maandag 19 maart 1821, 18 jaar oud.
 4. Marijnus Hijnen, gedoopt te Steenbergen op maandag 27 januari 1806 (RK) (doopgetuigen waren Gerardus Geerts en Cornelia van Gaans), volgt onder VIII-cm.
 5. Joannes Heijnen, gedoopt te Steenbergen op maandag 22 oktober 1810 (RK) (doopgetuigen waren Joanna Heijnen, Adriana Slokkers en Gommarus Broeders).
 6. Adriana Jacoba Heijnen, geboren te Halsteren in het jaar 1815, volgt onder VIII-cn.

VII-az Maria Catharina Delwarel, geboren te Steenbergen (de Kladde), gedoopt te Halsteren op dinsdag 26 september 1780, dochter van Leonardus Delwarel en Catharina van Gaens (VI-w).

Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op zaterdag 6 augustus 1803 en getrouwd aldaar op zondag 28 augustus 1803, op 22-jarige leeftijd met Hendricus Smits. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Smits, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op dinsdag 11 september 1804 (doopgetuigen waren Petrus Smits en Anna Cornelia Delwarel), volgt onder VIII-co.
 2. Leonardus Smits, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op vrijdag 10 januari 1806 (RK) (doopgetuigen waren Leonardus Delwarel en Catharina Plasgaart).
 3. Petrus Smits, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op maandag 9 maart 1807 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Smits en Joanna van Loon).

VII-ba Leonardus Delwarel, arbeider, gedoopt te Steenbergen op zondag 21 december 1783 (RK), zoon van Leonardus Delwarel en Catharina van Gaens (VI-w).

Hij is getrouwd te Roosendaal op zondag 23 november 1817, op 33-jarige leeftijd met Dijmphna Verstraeten, geboren te Roosendaal, dochter van Johannes Verstraeten en Antonia Boeren. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Delwarel, geboren te Halsteren op zaterdag 6 april 1833 (doopgetuigen waren Cornelis de Houdt en Marijn Bartels), volgt onder VIII-cp.
 2. Antonia Delwarel, geboren te Halsteren op woensdag 23 september 1835 (doopgetuigen waren Jacobus Bastiaansen en Pieter Maas), volgt onder VIII-cq.

VII-bb Catharina Hoogemoet, geboren te Moerstraten (NB) op dinsdag 22 november 1785, gedoopt te Wouw op dinsdag 22 november 1785, overleden te Roosendaal en Nispen op vrijdag 29 maart 1867, 81 jaar oud, dochter van Cornelius Hoogemoet en Petronella van Gaens (VI-x).

Zij is in ondertrouw gegaan te Moerstraten (NB) op zaterdag 10 november 1810 met toestemming van de wederzijdse ouders van het bruidspaar en getrouwd aldaar op zondag 25 november 1810, getrouwd te Wouw voor de kerk (RK) (getuigen waren Helena Herremans en Elisabeth van Wesel), op 25-jarige leeftijd met Nicolaus van der Vliet (24 jaar oud), geboren te Wouw (Vroenhout) op zondag 5 november 1786, gedoopt te Wouw op zondag 5 november 1786 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Martelmans en Maria Rampaert (namens Anna Maria Cantrijn)), overleden te Roosendaal en Nispen op maandag 28 december 1863, 77 jaar oud, zoon van Joachim van der Vliet en Anthonetta Schillemans.

Opmerking: ondertrouw te Moerstraten; verklaring d.d. 25-11 inzake afkondigingen te Roosendaal, met afschrift van attestatie van ondertrouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis van der Vliet, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1813, overleden te Roosendaal op zaterdag 12 maart 1853, 40 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 9 november 1837, op 24-jarige leeftijd (1) met Elisabeth Suijkerbuijk (30 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1807, dochter van Jacobus Suijkerbuijk en Joanna Soomers.
  Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zondag 28 april 1850, op 37-jarige leeftijd (2) met Elisabeth van den Aarssen (24 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel in het jaar 1826, dochter van Martien van den Aarssen en Johanna Bierbooms.
 2. Johannes van der Vliet, geboren te Roosendaal op vrijdag 9 december 1814, gedoopt op zaterdag 10 december 1814, volgt onder VIII-cr.
 3. Antonetta van der Vliet, geboren te Roosendaal op zaterdag 20 september 1817, volgt onder VIII-cs.
 4. Petronilla van der Vliet, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1821, volgt onder VIII-ct.
 5. Nicolaas van der Vliet, arbeider, geboren te Roosendaal op donderdag 9 juni 1825, gedoopt aldaar op zondag 10 juli 1825, overleden te Wouw op zaterdag 10 september 1892, 67 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Wouw op woensdag 27 juni 1877, op 52-jarige leeftijd met Anna Catharina van der Linden, geboren te Berendrecht (BelgiŽ ), dochter van Petrus Johannes van der Linden en Anna Isabella Willemsens.
 6. Leonardus van der Vliet, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 4 augustus 1828, volgt onder VIII-cu.
 7. Johanna van der Vliet, geboren te Bergen op Zoom in februari 1834, wonende te Steenbergen.

VII-bc Lucas Voorheijen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op woensdag 12 mei 1779, overleden te Steenbergen op vrijdag 25 januari 1839, 59 jaar oud, zoon van Daniel Voorheijen en Anna Cornelia van Gaens (VI-y).

Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op zaterdag 3 mei 1806 en getrouwd aldaar op zondag 18 mei 1806, op 27-jarige leeftijd met Wilhelmina Vermeulen. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Voorheijen, geboren te Steenbergen in het jaar 1807.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op donderdag 3 mei 1827, op 20-jarige leeftijd met Jan Baselier (33 jaar oud), arbeider en landbouwer, geboren te Steenbergen in het jaar 1794, zoon van Antonius T. Baselier en Joanna L. Verbeeck.
  (Hij is later getrouwd te Steenbergen op donderdag 26 februari 1829, op 35-jarige leeftijd met Josina Koks (30 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1799, dochter van Jan Kockx en Maria Costermans.)

VII-bd Petronilla Voorheijen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op maandag 18 februari 1782, overleden te Steenbergen op maandag 23 april 1866, 84 jaar oud, dochter van Daniel Voorheijen en Anna Cornelia van Gaens (VI-y).

Zij is getrouwd te Steenbergen op zaterdag 23 september 1809, op 27-jarige leeftijd met Johannes Laurens Verbeek (48 jaar oud), geboren te Wouw (Dorenbos), gedoopt te Wouw op maandag 24 augustus 1761 (doopgetuigen waren Walterus van Amstel en Antonia Kieboom), overleden te Steenbergen op woensdag 20 september 1843, 82 jaar oud, zoon van Laurentius Verbeeck en Petronilla van Amstel. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Verbeek, geboren te Steenbergen op zondag 24 november 1816, volgt onder VIII-cv.

VII-be Cornelius Voorheijen, arbeider, geboren te Heerle (NB) op woensdag 20 juli 1785, gedoopt te Wouw op woensdag 20 juli 1785, zoon van Daniel Voorheijen en Anna Cornelia van Gaens (VI-y).

Hij is getrouwd te Steenbergen op donderdag 11 mei 1815, op 29-jarige leeftijd met Dijmphna Wouts (29 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen (Welberg) op vrijdag 29 juli 1785, gedoopt te Wouw op vrijdag 29 juli 1785 (doopgetuigen waren Joannes van Elsackers en Cornelia Doggen), overleden te Steenbergen op dinsdag 29 juni 1869, 83 jaar oud, dochter van Petrus Franciscii Pieter Wouts en Adriana van Elsacker. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Voorheijen, geboren te Steenbergen op dinsdag 13 juni 1815.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op maandag 23 juni 1851, op 36-jarige leeftijd met Anna Cornelia Baselier (25 jaar oud), landbouwster, geboren te Steenbergen op dinsdag 7 maart 1826, dochter van Martien Baselier en Maria Elizabet GabreŽ ls.
  (Zij is later getrouwd te Steenbergen op vrijdag 8 juli 1853, op 27-jarige leeftijd met Jan Voormeulen (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op vrijdag 19 oktober 1821, zoon van Willem Voormeulen en Anna Franken. (Hij is later getrouwd te Steenbergen op maandag 18 juni 1866, op 44-jarige leeftijd met Petronilla Luijsterborg (29 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1837, dochter van Adriaan Luijsterborg en Adriana van de Kasteelen.))
 2. Jan Voorheijen, geboren te Steenbergen op woensdag 9 oktober 1816, volgt onder VIII-cw.
 3. Anna Cornelia Voorheijen, geboren te Steenbergen op zondag 19 december 1819.
 4. Adriaan Voorheijen, geboren te Steenbergen op maandag 27 mei 1822, volgt onder VIII-cx.
 5. Kornelis Voorheijen, geboren op vrijdag 16 september 1825, volgt onder VIII-cy.
 6. Antony Voorheijen, geboren te Steenbergen op woensdag 22 juli 1829.

VIII-a Jan van Etten, geboren te Steenbergen in het jaar 1770, gedoopt aldaar (RK), overleden te Kruisland (NB) op vrijdag 3 mei 1805, 35 jaar oud, zoon van Jan Janse van Etten en Joanna Adriaanse Boenders (VII-b).

Hij was gehuwd met Johanna Johannis Tiberius, arbeidster, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op maandag 9 november 1772 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus de Groot en Maria Bisschop), overleden te Steenbergen op woensdag 3 maart 1858, 85 jaar oud, dochter van Johannes Tiberius en Maria Cornelisse Heijnen.
(Zij was later gehuwd met Jan Verburgt.) Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria van Etten, gedoopt te Kruisland (NB) op zaterdag 26 januari 1799 (doopgetuigen waren Cornelius Eijsermans en Cornelia Tiberius), volgt onder IX-a.
 2. Joannes van Etten, geboren te Kruisland (NB), gedoopt aldaar op maandag 27 januari 1800 (RK), volgt onder IX-b.
 3. Adrianus van Etten, gedoopt te Steenbergen op donderdag 5 februari 1801 (doopgetuigen waren Joannes Tiberius en Cornelia van Etten), volgt onder IX-c.
 4. Kornelius van Etten, gedoopt te Kruisland (NB) op dinsdag 31 juli 1804, volgt onder IX-d.
 5. Jan van Etten, geboren te Kruisland (NB) op dinsdag 31 juli 1804, volgt onder IX-e.

VIII-b Joanna van Etten, geboren te Steenbergen op maandag 21 oktober 1776, overleden te Dinteloord op donderdag 31 mei 1849, 72 jaar oud, dochter van Jan Janse van Etten en Joanna Adriaanse Boenders (VII-b).

Zij is getrouwd te Steenbergen op zondag 3 juli 1796, op 19-jarige leeftijd met Kornelis IJzermans (23 jaar oud), dagloner, geboren te Halsteren op zondag 14 februari 1773, overleden te Steenbergen op zaterdag 5 november 1842, 69 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jan IJzermans, geboren te Steenbergen op vrijdag 17 september 1802, volgt onder IX-f.
 2. Adriaan IJzermans, geboren te Steenbergen op vrijdag 27 augustus 1813, volgt onder IX-g.
 3. Joanna IJzermans, geboren te Steenbergen op zaterdag 28 augustus 1813, volgt onder IX-h.

VIII-c Adriana van Etten, geboren te Halsteren op zondag 11 juni 1786, dochter van Jan Janse van Etten en Joanna Adriaanse Boenders (VII-b).

Zij is getrouwd te Steenbergen op zondag 11 augustus 1811, op 25-jarige leeftijd met Didericus Wilhelmus de Jong (32 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen, gedoopt aldaar op zaterdag 7 november 1778 (doopgetuigen waren Petrus van Gunst en Joanna de Jong), zoon van Theodorus de Jongh en Cornelia van Gunst. Uit dit huwelijk:

 1. Theodoor de Jong, geboren te Steenbergen in het jaar 1813, volgt onder IX-i.
 2. Jan de Jong, geboren te Steenbergen in het jaar 1815.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 5 juli 1839, op 24-jarige leeftijd met Carolina IJzermans (22 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1817, dochter van Karel IJzermans en Maria Rovers.
 3. Adriaan de Jong, geboren te Steenbergen op maandag 20 mei 1822, volgt onder IX-j.
 4. Anna Maria de Jong, geboren te Steenbergen in het jaar 1826, volgt onder IX-k.

VIII-d Cornelius Mangelaars, geboren te Kruisland (NB), gedoopt aldaar op zaterdag 17 september 1796 (RK), zoon van Marijn Mangelaars en Dijmphna Cornelius Jansse Clarijs (VII-c).

Hij is getrouwd te Steenbergen op donderdag 13 februari 1817, op 20-jarige leeftijd met Petronilla de Bruijn (20 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1797, dochter van Antonij de Bruijn en Adriana Dingemans. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Mangelaars, geboren te Steenbergen in het jaar 1818, volgt onder IX-l.
 2. Adriaan Mangelaars, geboren te Steenbergen op dinsdag 26 maart 1833, overleden te Roosendaal op zondag 27 januari 1924, 90 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 18 november 1881, op 48-jarige leeftijd met Joanna Lodiers (43 jaar oud), geboren te Steenbergen op vrijdag 9 maart 1838, overleden te Roosendaal op donderdag 21 januari 1915, 76 jaar oud, dochter van Pieter Lodiers en Catharina Nijssen.

VIII-e Joanna Mangelaars, geboren te Kruisland (NB), gedoopt aldaar op donderdag 27 februari 1800 (RK), overleden te Wouw op donderdag 13 mei 1886, 86 jaar oud, dochter van Marijn Mangelaars en Dijmphna Cornelius Jansse Clarijs (VII-c).

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 5 juli 1833, op 33-jarige leeftijd met Hendrik van Beethoven (46 jaar oud), wagenmaker, geboren te Wouw op zaterdag 21 april 1787, overleden te Heerle (NB) op vrijdag 2 januari 1846, 58 jaar oud, zoon van Wilhelmus van Beethoven en Elisabeth van Tiggelen. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus van Beethoven, geboren te Wouw op dinsdag 22 april 1834, overleden aldaar op woensdag 7 december 1921, 87 jaar oud.
 2. Marijnus van Beethoven, geboren te Wouw op donderdag 17 maart 1836, volgt onder IX-m.
 3. Petrus van Beethoven, geboren te Wouw op zondag 11 februari 1838, overleden aldaar op zaterdag 22 april 1922, 84 jaar oud.
 4. Elisabeth van Beethoven, geboren te Wouw op zondag 10 mei 1840, overleden aldaar op donderdag 1 december 1921, 81 jaar oud.

VIII-f Joannes Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen op woensdag 5 augustus 1807, overleden aldaar op zaterdag 26 december 1868, 61 jaar oud, zoon van Philippus Clarijs (VII-d) en Joanna Clarijs.

Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen op donderdag 12 mei 1842, op 34-jarige leeftijd met Maria Leijten (19 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen op zondag 2 februari 1823, dochter van Cornelis Leijten en Dingena Dekkers. Uit dit huwelijk:

 1. Philippus Cornelis Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen op zaterdag 1 november 1845, volgt onder IX-n.
 2. Dijmphena Johanna Maria Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen op vrijdag 3 oktober 1856, overleden aldaar op woensdag 22 oktober 1856, 19 dagen oud.
 3. Dijmphena Johanna Maria Clarijs, geboren te Fijnaart, volgt onder IX-o.

VIII-g Pieter Clarijs, landman, geboren te Oud-Vossemeer op zondag 22 november 1812, overleden aldaar op vrijdag 24 april 1868, 55 jaar oud, zoon van Cornelis Clarijs (VII-e) en Maria Meurs.

Hij is getrouwd te Oud-Vossemeer op zaterdag 8 oktober 1842, op 29-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Tholenaar (26 jaar oud), landvrouw, geboren te Halsteren in het jaar 1816, overleden te Oud-Vossemeer op dinsdag 16 juni 1903, 87 jaar oud, dochter van Pieter Tholenaar en Adriana Wijnen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Adriana Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer op vrijdag 25 augustus 1843, overleden aldaar op maandag 3 augustus 1857, 13 jaar oud.
 2. Cornelis Petrus Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer op dinsdag 14 januari 1845.
 3. Petrus Johannis Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer op dinsdag 14 januari 1845, ongehuwd overleden aldaar op donderdag 18 januari 1883, 38 jaar oud.
 4. Gerardus Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer op donderdag 25 juni 1846.
 5. Adriana Catharina Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer op donderdag 23 maart 1848, volgt onder IX-p.
 6. Cornelis Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer op woensdag 19 december 1849, overleden aldaar op zaterdag 19 januari 1850, 31 dagen oud.
 7. Johannis Cornelis Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer op zondag 8 oktober 1854, ongehuwd overleden aldaar op vrijdag 17 februari 1893, 38 jaar oud.
 8. Cornelis Christianus Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer op vrijdag 30 januari 1857.
 9. Maria Johanna Francisca Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer op zaterdag 23 april 1859, volgt onder IX-q.

VIII-h Dijmphna Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer op woensdag 28 mei 1817, overleden te Steenbergen op woensdag 16 maart 1870, 52 jaar oud, dochter van Cornelis Clarijs (VII-e) en Maria Meurs.

Zij is getrouwd te Steenbergen op zaterdag 29 april 1848, op 30-jarige leeftijd met Karel Jan Schoutens (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op donderdag 14 maart 1822, zoon van Henricus Schoutens en Maria Catharina Laanen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Schoutens, geboren te Steenbergen op dinsdag 11 november 1851, volgt onder IX-r.
 2. Hendrik Kornelis Schoutens, geboren te Steenbergen op donderdag 9 december 1858, volgt onder IX-s.

VIII-i Jan Clarijs, metselaar, geboren te Steenbergen op vrijdag 5 augustus 1808, zoon van Joannes Marinus Clarijs (VII-f) en Catharina Marijnisse Hagenaars.

Hij is getrouwd te Halsteren op donderdag 18 oktober 1832, op 24-jarige leeftijd met Maria van Loenhout (25 jaar oud), geboren te Halsteren op donderdag 25 juni 1807, dochter van Kornelis van Loenhout en Joanna Dietvorst. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Kornelis Clarijs, geboren te Steenbergen op maandag 23 september 1833, overleden te Rotterdam op dinsdag 10 juni 1884, 50 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op vrijdag 4 mei 1860, op 26-jarige leeftijd met Johanna Pieternella Brendonck (26 jaar oud), naaister, geboren te Ritthem op zaterdag 5 oktober 1833, overleden te Rotterdam op zondag 4 februari 1906, 72 jaar oud, dochter van Arnoldus Adriaan Brendonck en Suzanna Cornelia Poleij.
 2. Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen op maandag 5 oktober 1846, volgt onder IX-t.
 3. Anna Clarijs, geboren te Steenbergen op vrijdag 3 juni 1853, volgt onder IX-u.
 4. Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen, volgt onder IX-v.

VIII-j Jan Clarijs, geboren te Steenbergen in het jaar 1818, zoon van Carolus Clarijs, Karel (VII-g) en Elizabeth Kostermans.

Hij is getrouwd te Steenbergen op zaterdag 23 april 1853, op 35-jarige leeftijd met Maria Vermeer (30 jaar oud), geboren te Dinteloord in het jaar 1823, dochter van Geert Vermeer en Johanna Verbeek. Uit dit huwelijk:

 1. Geertrui Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen in het jaar 1858, volgt onder IX-w.

VIII-k Pieter Clarijs, landbouwer 't Hoefke (Dassenberg), geboren te Nieuw-Vossemeer op woensdag 8 mei 1822, overleden te Steenbergen op dinsdag 26 februari 1901, 78 jaar oud, zoon van Cornelis Marijnusse Clarijs (VII-h) en Cornelia van Reijen.

Hij is getrouwd te Halsteren op woensdag 16 september 1846, op 24-jarige leeftijd met Cornelia de Kok (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Halsteren op zaterdag 12 januari 1822, overleden aldaar op maandag 25 april 1904, 82 jaar oud, dochter van Laurentius de Kok en Helena van Osta. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Clarijs, geboren te Steenbergen op zondag 6 juni 1847, volgt onder IX-x.
 2. Kornelis Clarijs, geboren te Steenbergen op woensdag 14 maart 1849.
 3. Kornelis Laurens Clarijs, geboren te Steenbergen op donderdag 21 augustus 1851, volgt onder IX-y.
 4. Laurens Clarijs, geboren te Steenbergen op donderdag 17 maart 1853.
 5. Marijn Clarijs, geboren te Steenbergen op maandag 19 maart 1855, volgt onder IX-z.
 6. Laurens Willem Clarijs, geboren te Steenbergen op donderdag 22 mei 1856.
 7. Jan Clarijs, geboren te Steenbergen op maandag 10 augustus 1857 aangifte door: Jan Jacob van Haesendonck, 38 jaar, genees- heel- en vroedmeester.
 8. Leendert Clarijs, geboren te Steenbergen op donderdag 18 november 1858 aangifte door: Jan Jacob van Haesendonck, 39 jaar, genees- heel- en vroedmeester.
 9. Cornelia Johanna Clarijs, geboren te Steenbergen op zaterdag 25 mei 1861.
 10. Adriana Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen op dinsdag 12 september 1865.

VIII-l Joannes Clarijs, zadelmaker, geboren te Steenbergen op zondag 29 maart 1795, gedoopt te Wouw op zondag 29 maart 1795 (RK), overleden te Steenbergen op woensdag 15 december 1875, 80 jaar oud, zoon van Godefridus Clarijs (VII-k) en Anna Cornelia Jansen.

Hij is getrouwd te Steenbergen op zaterdag 12 mei 1821, op 26-jarige leeftijd met Hermina van den Havoirt (29 jaar oud), gedoopt te Baarle-Hertog (BelgiŽ ) op zondag 15 april 1792, overleden te Steenbergen op zondag 28 december 1851, 59 jaar oud, dochter van Jacobus van den Havoirt en Maria Wolfens. Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus Clarijs, geboren te Oude Tonge op maandag 11 augustus 1823, volgt onder IX-aa.
 2. Anna Clarijs, geboren te Steenbergen op donderdag 7 juni 1832, volgt onder IX-ab.
 3. Pieter Clarijs, geboren te Steenbergen op dinsdag 14 juli 1835.
  Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op woensdag 3 juni 1863, op 27-jarige leeftijd met Johanna Plasmans (30 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1833, dochter van Pieter Plasmans en Cornelia van Tilburg.

VIII-m Adrianus Clarijs, zadelmaker, geboren te Steenbergen, gedoopt op zondag 23 november 1800, overleden te Tholen op maandag 6 mei 1833, 32 jaar oud, zoon van Godefridus Clarijs (VII-k) en Anna Cornelia Jansen.

Hij is getrouwd te Steenbergen op dinsdag 21 september 1824, op 23-jarige leeftijd (1) met Adriana Hertogh (22 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1802, dochter van Jan Hertogh en Anna de Wit.

Hij is getrouwd te Tholen op zondag 18 november 1827, op 26-jarige leeftijd (2) met Antonetta Tuijtjens (20 jaar oud), dienstmeid, geboren te Tholen in het jaar 1807, dochter van Franciscus Tuijtjens en Adriana Verdonk. Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus Clarijs, zadelmaker, geboren te Tholen op zaterdag 1 november 1828, overleden aldaar op dinsdag 21 mei 1850, 21 jaar oud.
 2. Joannes Clarijs, geboren te Tholen op woensdag 18 november 1829, volgt onder IX-ac.
 3. Adriana Clarijs, geboren te Tholen op vrijdag 18 februari 1831, overleden aldaar op dinsdag 18 oktober 1831, 242 dagen oud.
 4. Adriana Clarijs, geboren te Tholen op donderdag 8 november 1832, overleden te Goes op dinsdag 3 juli 1900, 67 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Tholen op donderdag 17 november 1864, op 32-jarige leeftijd met Hubregt Witkam (38 jaar oud), leurder en winkelier, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1826, overleden te Goes op dinsdag 11 juni 1895, 69 jaar oud, zoon van Jan Witkam en Elisabeth Westdorp.
  (Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op vrijdag 19 april 1850, op 24-jarige leeftijd met Adriana Hoondert (24 jaar oud), arbeidster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1826, overleden voor donderdag 17 november 1864, hoogstens 38 jaar oud, dochter van Jan Hoondert en Jacomina Everhart.)

VIII-n Elisabeth Clarijs, gedoopt te Steenbergen op maandag 31 maart 1806 (RK), dochter van Godefridus Clarijs (VII-k) en Anna Cornelia Jansen.

Zij is getrouwd te Steenbergen op donderdag 3 november 1831, op 25-jarige leeftijd met Adrianus de Bie (26 jaar oud), kuiper, geboren te Wouw op maandag 25 maart 1805, zoon van Gerard de Bie en Paulina Wouts.
(Hij is eerder getrouwd te Wouw op woensdag 4 februari 1829, op 23-jarige leeftijd met Maria Cornelia Adan (22 jaar oud), geboren te Wouw op zaterdag 7 juni 1806, gedoopt aldaar op zaterdag 7 juni 1806 (doopgetuigen waren Cornelia Coppens en Joanna Hagens (namens Cornelia Uijtdewillige)), dochter van Emanuel Jacobus Adan en Joanna Coppens.) Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus Johannes de Bie, geboren te Bergen op Zoom op maandag 10 september 1832 (doopgetuigen waren Petrus Jauffred en George Christiaan Willem Zander).
 2. Anna Cornelia Maria de Bie, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 22 november 1833 (doopgetuigen waren Franciscus van den Hoek en Adrianus Blaskens), overleden te Nivelles.
 3. Paulina Helena de Bie, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 11 februari 1835 (doopgetuigen waren Cornelis Clarijs en Jacobus Melsen).
 4. Jacobus Petrus de Bie, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 2 februari 1837 (doopgetuigen waren Adrianus Blaskens en Willem Proost), overleden te Antwerpen (BelgiŽ ) op vrijdag 7 maart 1884, 47 jaar oud.
 5. Berbera Maria de Bie, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 2 februari 1837 (doopgetuigen waren Adrianus Blaskens en Willem Proost).
 6. Henricus de Bie, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 28 december 1838 (doopgetuigen waren Adrianus Blaskens en Willem Proost), overleden te Antwerpen (BelgiŽ ) op dinsdag 13 oktober 1874, 35 jaar oud.

VIII-o Jacobus Clarijs, zadelmaker, behanger en kamerbehanger, geboren te Steenbergen op donderdag 2 september 1813, zoon van Godefridus Clarijs (VII-k) en Joanna van Bemden.

Hij is getrouwd te Steenbergen op donderdag 26 augustus 1841, op 27-jarige leeftijd met Beatrix Anna Otgens (25 jaar oud), geboren te Steenbergen op woensdag 6 december 1815, dochter van Joannes Otgens en Beatrix van Osch. Uit dit huwelijk:

 1. Godefried Jan Clarijs, geboren te Steenbergen op woensdag 16 maart 1842.
 2. Beatrix Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen op vrijdag 17 november 1843.
 3. Geertruida Frederika Clarijs, geboren te Steenbergen op donderdag 2 oktober 1845.
 4. Joanna Agatha Maria Clarijs, geboren te Steenbergen op zondag 9 januari 1848.
 5. Jan Gerard Clarijs, geboren te Steenbergen op maandag 13 mei 1850.
 6. Beatrix Jacoba Clarijs, geboren te Steenbergen op zondag 9 januari 1853.
 7. Adriana Maria Clarijs, geboren te Steenbergen op zaterdag 16 juni 1855.
 8. Pieter Frans Clarijs, zadelmaker, geboren te Steenbergen op vrijdag 9 oktober 1857.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op dinsdag 11 november 1884, op 27-jarige leeftijd met Geertrui Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen in het jaar 1858, volgt onder IX-w.

VIII-p Cornelis Clarijs, landbouwer, geboren te Steenbergen in het jaar 1813, zoon van Philippus Clarijs Corneliszoon (VII-l) en Maria Catharina Uijtdewilligen.

Hij is getrouwd te Steenbergen op donderdag 6 augustus 1857, op 44-jarige leeftijd met Adriana de Bie (37 jaar oud), landbouwster, geboren te Steenbergen in het jaar 1820, dochter van Kornelis de Bie en Cornelia de Bakker. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Maria Clarijs, geboren te Steenbergen op zaterdag 11 december 1858, volgt onder IX-ad.
 2. Maria Catharina Clarijs, geboren te Steenbergen op donderdag 12 januari 1860, volgt onder IX-ae.

VIII-q Joannes Clarijs, landbouwer, geboren te Kruisland (NB) op dinsdag 16 januari 1816, overleden aldaar op zondag 24 januari 1864, 48 jaar oud, zoon van Philippus Clarijs Corneliszoon (VII-l) en Maria Catharina Uijtdewilligen.

Hij is getrouwd te Woensdrecht op zaterdag 17 juli 1847, op 31-jarige leeftijd met Joanna Cornelissen (28 jaar oud), landbouwster, geboren te Woensdrecht op donderdag 11 februari 1819, dochter van Joannes Baptista Cornelissen en Elisabeth Melsen. Uit dit huwelijk:

 1. Philippus Johannes Clarijs, geboren te Steenbergen op donderdag 22 juni 1848, volgt onder IX-af.
 2. Kornelis Johannes Clarijs, geboren te Steenbergen op vrijdag 3 mei 1850.
 3. Elizabet Maria Catharina Clarijs, geboren te Steenbergen op zondag 30 mei 1852, volgt onder IX-ag.
 4. Maria Catharina Ludovica Clarijs, geboren te Steenbergen op maandag 27 februari 1854, volgt onder IX-ah.
 5. Cornelia Rosalina Clarijs, geboren te Steenbergen op vrijdag 6 juli 1855.
 6. Cornelia Rosalina Clarijs, geboren te Steenbergen op woensdag 2 juli 1856.
 7. Jacobus Johannes Clarijs, geboren te Steenbergen op vrijdag 19 november 1858.
 8. Adriana Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen op dinsdag 25 maart 1862.

VIII-r Cornelia Ceulemans, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren op dinsdag 17 januari 1792 doop sub conditione (RK), dochter van Joannes Baptista Ceulemans en Adriana van Loenhout (VII-m).

Zij is getrouwd te Halsteren op donderdag 25 mei 1820, op 28-jarige leeftijd met Adriaan de Kijzer (32 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren, gedoopt aldaar op zondag 11 mei 1788 (doopgetuigen waren Walterus Moors en Petronilla Boerkens), zoon van Joannes de Kijzer en Johanna Moors. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana de Keizer, geboren te Halsteren op maandag 15 mei 1826 (doopgetuigen waren Doris Kokken en Leendert Verbeek), wonende te Halsteren (Auvergnepolder).
 2. Johanna de Keizer, geboren te Halsteren op vrijdag 28 oktober 1831 (doopgetuigen waren Wouter de Keizer en Jan Kokken), volgt onder IX-ai.
 3. Johannes Baptist de Keizer, geboren te Halsteren op vrijdag 20 mei 1836 (doopgetuigen waren Michiel Keulemans en Petrus de Keijzer), wonende te Halsteren (Auvergnepolder).

VIII-s Anna Ceulemans, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren op dinsdag 6 oktober 1795, dochter van Joannes Baptista Ceulemans en Adriana van Loenhout (VII-m).

Zij is getrouwd te Halsteren op woensdag 4 mei 1825, op 29-jarige leeftijd met Cornelis Keijl (27 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren in het jaar 1798, zoon van Egidius Keijl en Cornelia Santboer. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Keijl, geboren te Halsteren op donderdag 9 februari 1826 (doopgetuigen waren Theodorus Kokken en Jan de Vos), wonende te Halsteren (Auvergnepolder).
 2. Johannes Keijl, geboren te Halsteren op vrijdag 7 november 1828 (doopgetuigen waren Willem Luijks en Jacobus de Keizer), wonende te Halsteren (Beijmoerpolder).
  Hij is getrouwd te Halsteren op woensdag 6 januari 1858, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Ruijten (32 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1826, dochter van Jan Ruijten en Adriana van Genderen.
 3. Petrus Keijl, geboren te Halsteren op zondag 2 februari 1834 (doopgetuigen waren Petrus Wilhelmus van Wesel en Bastiaan Bastiaanse), wonende te Halsteren (Auvergnepolder).

VIII-t Maria Cornelia Luijsterburg, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op maandag 2 maart 1778, overleden te Halsteren op dinsdag 16 maart 1813, 35 jaar oud, dochter van Adrianus Luijsterburg en Adriana Augustijns (VII-o).

Zij was gehuwd met Simon Adriaan Smits, geboren te Noordgeest, gedoopt te Halsteren op zaterdag 10 januari 1784 (doopgetuigen waren Anna Geenen en Adrianus Langemans), overleden te Halsteren op zaterdag 12 mei 1832, 48 jaar oud, zoon van Hubertus Smits en Catharina Verbeek. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Smits, gedoopt te Halsteren op zondag 14 november 1802 (doopgetuigen waren Adrianus Schoutens en Adriana Augustijns).
 2. Martinus Smits, geboren te Halsteren op woensdag 11 april 1804, gedoopt aldaar op vrijdag 13 april 1804 (doopgetuigen waren Petronilla Verbeek en Hermanus Luijsterburgh), volgt onder IX-aj.
 3. Jan Smits, geboren te Halsteren in het jaar 1806, volgt onder IX-ak.
 4. Hubertus Smits, gedoopt te Halsteren op woensdag 4 november 1807 sub conditione (doopgetuigen waren Cornelia Koenraadt en Jacobus Luijsterburg).

VIII-u Hermanus Luijsterburg, bijenhouder (bieman, bijenman, imker) en arbeider, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op donderdag 21 oktober 1779, overleden aldaar op woensdag 16 april 1856, 76 jaar oud, zoon van Adrianus Luijsterburg en Adriana Augustijns (VII-o).

Hij is getrouwd te Wouw op woensdag 25 mei 1814, op 34-jarige leeftijd met Johanna van Tiggelen (28 jaar oud), arbeidster, geboren te Moerstraten (NB) op dinsdag 6 september 1785, gedoopt te Wouw op dinsdag 6 september 1785 (doopgetuigen waren Wilhelmus van Beethoven en Peteronilla Kieboom), overleden te Wouw op dinsdag 29 juli 1856, 70 jaar oud, dochter van Johannes Adriaensen van Tiggelen en Cornelia Hendrickse Kieboom. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Luijsterburgh, geboren te Wouw op zaterdag 27 april 1816, volgt onder IX-al.
 2. Maria Luijsterburg, geboren te Wouw op zondag 12 april 1818, volgt onder IX-am.
 3. Adriaan Luijsterburg, geboren te Wouw op maandag 20 mei 1822, volgt onder IX-an.
 4. Dijmphena Luijsterburg, geboren te Wouw op zondag 15 mei 1825, overleden aldaar op zaterdag 20 februari 1836, 10 jaar oud.

VIII-v Joanna Luijsterburg, geboren te Moerstraten (NB) op zondag 21 maart 1790, gedoopt te Wouw op zondag 21 maart 1790, dochter van Adrianus Luijsterburg en Adriana Augustijns (VII-o).

Zij is getrouwd te Wouw op zondag 26 augustus 1810 (getuigen waren Helena Hellemans en Elisabeth van Wesel), op 20-jarige leeftijd met Adrianus Uijtdewilligen (41 jaar oud), landbouwer, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op maandag 19 juni 1769 (doopgetuigen waren Joannes Janssen Uijttewilligen en Maria van den Watermolen), zoon van Cornelius Uijtdewilligen en Maria Verbeeck. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Uijtdewilligen, geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1812, volgt onder IX-ao.
 2. Maria Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen in het jaar 1813, volgt onder IX-ap.
 3. Martinus Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op zaterdag 2 juli 1814.
 4. Adriana Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op dinsdag 24 december 1816.
 5. Adriaan Uijtdewilligen.
 6. Simon Adriaan Uijtdewilligen.

VIII-w Leonardus Luijsterburg, arbeider en dagloner, geboren te Moerstraten (NB) op vrijdag 28 maart 1794, gedoopt te Wouw op vrijdag 28 maart 1794, overleden aldaar op dinsdag 26 mei 1868, 74 jaar oud, zoon van Adrianus Luijsterburg en Adriana Augustijns (VII-o).

Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op dinsdag 29 juli 1817, op 23-jarige leeftijd met Clara Bergs (22 jaar oud), arbeidster en dagloonster, gedoopt te Bergen op Zoom op zondag 10 mei 1795 (doopgetuigen waren Jacobus Bergs en Clara van Berkel), overleden te Wouw op zondag 8 april 1866, 70 jaar oud, dochter van Hermanus Bergs en Maria van Berkel. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Luijsterburg, geboren te Wouw op zondag 13 februari 1820, volgt onder IX-aq.
 2. Cornelia Luijsterburg, geboren te Wouw op donderdag 6 juni 1822, volgt onder IX-ar.
 3. Adriana Luijsterburg, geboren te Wouw op zondag 29 augustus 1824, volgt onder IX-as.
 4. Johanna Luijsterburg, geboren te Wouw op woensdag 3 januari 1827.
  Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 2 juni 1856, op 29-jarige leeftijd met Johannes Baptist de Crom (41 jaar oud), geboren te Woensdrecht in het jaar 1815, zoon van Jacobus de Crom en Anna Baten.
  (Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op vrijdag 17 mei 1844, op 29-jarige leeftijd met Anna Maria Koolen (22 jaar oud), geboren te Wouw op donderdag 19 juli 1821, dochter van Petrus Johannes Koolen en Eva Oerlemans.)
 5. Elisabeth Luijsterburg, geboren te Wouw op donderdag 12 maart 1829.
 6. Johannes Luijsterburg, geboren te Wouw op zaterdag 20 augustus 1831.
 7. Dijmphna Luijsterburg, geboren te Wouw op zaterdag 28 december 1833, overleden aldaar op donderdag 18 oktober 1900, 66 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 8 februari 1866, op 32-jarige leeftijd met Sebastiaan Buijs, geboren te Halsteren, overleden te Bergen op Zoom op zondag 30 april 1882, zoon van Johannes Gerardus Buijs en Maria Maas.
  (Hij is eerder getrouwd te Wouw op dinsdag 3 augustus 1852 met Paulina van de Wetering (29 jaar oud), geboren te Wouw op donderdag 20 februari 1823, overleden aldaar op dinsdag 3 augustus 1852, 29 jaar oud.)
 8. Pieternella Luijsterburg, geboren te Wouw op zaterdag 21 mei 1836, overleden aldaar op vrijdag 20 april 1838, 1 jaar oud.
 9. Jacoba Luijsterburg, geboren te Wouw op woensdag 21 juni 1837, volgt onder IX-at.

VIII-x Nicolaus van Tiggelen, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op zaterdag 28 september 1782, zoon van Petrus Claesse van Tiggelen en Petronella Augustijn (VII-p).

Hij is getrouwd te Wouw op zondag 15 oktober 1809 (getuigen waren Helena Herremans en Elisabeth van Wesel), op 27-jarige leeftijd met Paschasia Heijnen, overleden te Roosendaal op woensdag 12 oktober 1814. Uit dit huwelijk:

 1. Maria van Tiggelen, geboren te Wouw (Vroenhout) op woensdag 12 september 1810, gedoopt te Wouw op woensdag 12 september 1810 (doopgetuigen waren Cornelius Franken en Cornelia Heijnen), volgt onder IX-au.
 2. Petrus van Tiggelen, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 14 december 1812, volgt onder IX-av.

VIII-y Dijmphana Petrus van Tiggelen, bouweresse en landbouwster, geboren te Heerle (NB), gedoopt op zaterdag 9 oktober 1784, wonende te Wouw, overleden aldaar op dinsdag 29 april 1856, 71 jaar oud, dochter van Petrus Claesse van Tiggelen en Petronella Augustijn (VII-p).

Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw op zaterdag 15 april 1809 eondertrouw met toestemming van de voogd van de bruid en getrouwd aldaar op zondag 30 april 1809 (getuigen waren Cornelius van de Watering en Elisabeth van Wezel), op 24-jarige leeftijd met Leendert Franken (26 jaar oud), arbeider en bouwman, geboren te Steenbergen in het jaar 1783, wonende te Wouw, overleden aldaar op zaterdag 10 oktober 1857, 74 jaar oud, zoon van Cornelis Franken en Elizabeth van Ginneken. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Franken, geboren te Wouw (Spellestraat) op woensdag 25 april 1810, gedoopt te Wouw op donderdag 26 april 1810 (doopgetuigen waren Petrus Franken en Joanna Franken).
 2. Petronella Franken, geboren te Wouw op vrijdag 5 juli 1811, volgt onder IX-aw.
 3. Cornelius Franken, geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 29 september 1813.
 4. Petrus Franken, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1816, volgt onder IX-ax.
 5. Johannes Franken, geboren te Wouw op zondag 30 augustus 1818, volgt onder IX-ay.
 6. Elizabeth Franken, geboren te Roosendaal op woensdag 5 april 1820, volgt onder IX-az.
 7. Adrianus Franken, geboren te Wouw op donderdag 28 november 1822.
 8. Adriana Cornelia Franken, geboren te Wouw op maandag 1 mei 1826, volgt onder IX-ba.

VIII-z Petrus Augustijn, geboren te Wouw op zaterdag 6 november 1790, gedoopt aldaar op zaterdag 6 november 1790, overleden te Dinteloord op vrijdag 14 februari 1851, 60 jaar oud, zoon van Johannes Augustijn (VII-q) en Pieternella Vadden.

Hij is getrouwd te Dinteloord op zondag 11 februari 1821, op 30-jarige leeftijd met Dorothea Jacobs (28 jaar oud), geboren te Nieuw Gastel op zaterdag 29 december 1792, overleden te Dinteloord op donderdag 15 april 1858, 65 jaar oud, dochter van Johannis Franciscus Jacobs en Johanna van Meir. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Augustijn, geboren te Dinteloord op dinsdag 26 juni 1821, volgt onder IX-bb.
 2. Johanna Augustijn, geboren te Dinteloord en Prinsenland op vrijdag 19 september 1823, volgt onder IX-bc.
 3. Anna Cornelia Augustijn, geboren te Dinteloord op zondag 16 januari 1825, overleden aldaar op zaterdag 3 september 1825, 230 dagen oud.
 4. Cornelia Augustijn, geboren te Dinteloord op zondag 23 juli 1826, overleden aldaar op donderdag 19 oktober 1826, 88 dagen oud.
 5. Anna Katharina Augustijn, geboren te Dinteloord en Prinsenland op zaterdag 13 september 1828, volgt onder IX-bd.
 6. Johannes Cornelis Augustijn, geboren te Dinteloord en Prinsenland op donderdag 30 september 1830, volgt onder IX-be.
 7. Marijn Augustijn, geboren te Dinteloord en Prinsenland op zaterdag 29 september 1832, volgt onder IX-bf.
 8. Jacobus Augustijn, geboren te Dinteloord op zondag 16 augustus 1835, overleden aldaar op vrijdag 9 oktober 1835, 54 dagen oud.

VIII-aa Cornelis Augustijn, arbeider en dagloner, geboren te Wouw in het jaar 1792, overleden aldaar op maandag 19 januari 1835, 43 jaar oud, zoon van Johannes Augustijn (VII-q) en Pieternella Vadden.

Hij was gehuwd met Maria de Bakker, arbeidster en dagloonster, geboren in het jaar 1791. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Augustijn, geboren te Wouw op donderdag 11 april 1822, overleden aldaar op woensdag 17 april 1822, 6 dagen oud.
 2. Pieternella Augustijn, geboren te Wouw op maandag 15 november 1824, volgt onder IX-bg.
 3. Johannes Augustijn, herbergier, geboren te Wouw op dinsdag 1 november 1831, overleden te Roosendaal en Nispen op maandag 20 april 1885 overlijdensoorzaak : carcinoma palatimollis, septichaemia, 53 jaar oud.
  Johannes Augustijn vermelding in notarieel archief op vrijdag 1 mei 1896. Inhoud akte : doorhaling door Maria Tiberius te Roosendaal, weduwe van Johannes Augustijn, van de inschrijving genomen te Breda 1 juli 1885, deel 94 nr. 134, ten laste van Antonius Sprangers te Roosendaal.
  Johannes Augustijn vermelding in notarieel archief op vrijdag 1 mei 1896. Inhoud akte : schuldbekentenis en hypotheek ten behoeve van Maria Tiberius, weduwe van Johannes Augustijn te Roosendaal, en ten laste van Johannes Franken aldaar.
  Johannes Augustijn vermelding in notarieel archief op vrijdag 12 juli 1901. Inhoud akte : veiling van onroerend goed te Roosendaal voor de erven van Maria Tiberius, weduwe van Johannes Augustijn, overleden te Roosendaal 19 april 1901.
  Hij is getrouwd te Roosendaal op woensdag 28 november 1866, op 35-jarige leeftijd met Anna Maria Tiberius (48 jaar oud), geboren te Steenbergen op woensdag 21 oktober 1818, overleden te Roosendaal en Nispen op vrijdag 19 april 1901 overlijdensoorzaak : apoplexia cerebri, 82 jaar oud, dochter van Jan Tiberius en Adriana IJsermans.
  Anna Maria Tiberius vermelding in archief Parochie St. Jan in 1887 Roosendaal
  Parochie St. Jan de Doper inv.nr. 1033 : Legaten en schenkingen: Anna Maria Tiberius.
  Anna Maria Tiberius vermelding in notarieel archief op vrijdag 1 mei 1896. Inhoud akte: schuldbekentenis en hypotheek ten behoeve van Maria Tiberius, weduwe van Johannes Augustijn te Roosendaal, en ten laste van Johannes Franken aldaar.

VIII-ab Martien Augustijn, arbeider, geboren te Wouw op maandag 8 oktober 1798, gedoopt aldaar op maandag 8 oktober 1798, overleden aldaar op donderdag 22 november 1838, 40 jaar oud, zoon van Johannes Augustijn (VII-q) en Pieternella Vadden.

Hij is getrouwd te Steenbergen op donderdag 26 januari 1826, op 27-jarige leeftijd met Anna Catharina de Jong (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1802, overleden te Wouw op vrijdag 28 juli 1865, 63 jaar oud, dochter van Adriaan de Jongh en Dimphna Vermeulen. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Augustijn, geboren te Steenbergen op zondag 2 juli 1826, volgt onder IX-bh.
 2. Adriaan Augustijn, geboren te Steenbergen op dinsdag 15 september 1829, volgt onder IX-bi.
 3. Dimphna Augustijn, geboren te Steenbergen op donderdag 22 november 1832.
 4. Jan Augustijn, geboren te Steenbergen op woensdag 19 februari 1834, volgt onder IX-bj.

VIII-ac Cornelis Paasen, arbeider, geboren te Wouw op donderdag 7 mei 1807, zoon van Marijnus Paasen en Anna Maria Franken (VII-r).

Hij is getrouwd te Wouw op woensdag 23 april 1834, op 26-jarige leeftijd met Catharina Somers (22 jaar oud), arbeidster, geboren te Kalmthout (BelgiŽ ) op woensdag 12 februari 1812, dochter van Wilhelmus Somers en Petronella Hertoghs. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Paasen, geboren te Wouw op dinsdag 17 februari 1835.
 2. Anna Maria Paasen, geboren te Wouw op maandag 14 november 1836.
 3. Pieternella Paasen, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 9 april 1841 (doopgetuigen waren Jacobus Koolen en Cornelsi Evers), volgt onder IX-bk.
 4. Catharina Paasen, geboren te Bergen op Zoom op maandag 28 november 1842 (doopgetuigen waren Matthijs Scheers en Cornelis Evers), overleden in het jaar 1865, 23 jaar oud.
 5. Marijn Paasen, geboren te Bergen op Zoom op maandag 2 februari 1846 (doopgetuigen waren Jacobus Koolen en Antonius Jacobs).
 6. Jacoba Paasen, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 20 oktober 1847 (doopgetuigen waren Josephus Falck en Machiel Wolf), overleden in het jaar 1847.
 7. Jacoba Paasen, geboren te Bergen op Zoom op maandag 19 mei 1851 (doopgetuigen waren Cornelis Pijnen en Frederik Alder), volgt onder IX-bl.
 8. Marinus Cornelis Paasen, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1854, volgt onder IX-bm.
 9. Petrus Paasen, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1855, volgt onder IX-bn.

VIII-ad Anna Maria Paasen, winkelierster, geboren te Wouw op zondag 11 september 1808, overleden aldaar op woensdag 16 maart 1842, 33 jaar oud, dochter van Marijnus Paasen en Anna Maria Franken (VII-r).

Zij is getrouwd te Wouw op vrijdag 12 mei 1837, op 28-jarige leeftijd met Adrianus Besters (29 jaar oud), dagloner, geboren te Wouw (Vroenhout) op zondag 13 september 1807, gedoopt te Wouw op zondag 13 september 1807 (doopgetuigen waren Marinus Maes en Antonia Mangelaers (namens Adriaan Besters)), zoon van Joannes Besters en Anna van Hoof.
(Hij is later getrouwd te Wouw op zondag 4 mei 1851, op 43-jarige leeftijd met Maria Cornelia van Veldhoven (31 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw op dinsdag 16 november 1819, overleden aldaar op zondag 6 augustus 1854, 34 jaar oud, dochter van Jan van Velthoven en Joanna Joannes Baptist Ringoet.) Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Besters, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 11 november 1837.
 2. Anna Maria Besters, geboren te Wouw op zondag 18 maart 1838, volgt onder IX-bo.
 3. Johannes Besters, geboren te Wouw op vrijdag 15 maart 1839, volgt onder IX-bp.
 4. Maria Besters, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 12 oktober 1840.
 5. Adriana Besters, geboren te Wouw op vrijdag 11 maart 1842, overleden te Roosendaal en Nispen op zondag 25 september 1842, 198 dagen oud.

VIII-ae Dingena Raats, geboren te Wouw op vrijdag 4 december 1812, dochter van Nicolaas Raats en Jacoba Ruijten (VII-s).

Zij is getrouwd te Wouw op woensdag 3 mei 1848, op 35-jarige leeftijd met Adriaan Jacobs (30 jaar oud), landbouwer, geboren te Zundert op zaterdag 28 februari 1818, zoon van Theodorus Jacobs en Cornelia Rombouts. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Jacobs, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 23 augustus 1850 (doopgetuigen waren Johannes Franciscus Meeus en Johannes George Bechtholt), volgt onder IX-bq.

VIII-af Adriana Ruijten, arbeidster, geboren te Wouw op zondag 30 januari 1831, dochter van Pieter Ruijten (VII-t) en Catharina Verbraak.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 19 januari 1866, op 34-jarige leeftijd met Jan Buuron (37 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen in het jaar 1829, zoon van Jacobus Buuron en Maria Petie.
(Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op vrijdag 27 januari 1854, op 25-jarige leeftijd met Joanna Schillemans (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1831, dochter van Jan Schillemans en Antonia Voormeulen.) Uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina Buuron, geboren te Steenbergen op woensdag 7 november 1866.
 2. Pieter Buuron, geboren te Steenbergen op vrijdag 8 mei 1868.
 3. Helena Buuron, geboren te Steenbergen op donderdag 9 februari 1871.
 4. Joanna Buuron, geboren te Steenbergen op maandag 3 maart 1873.
 5. Anna Cornelia Buuron, geboren te Steenbergen op zondag 6 december 1874.

VIII-ag Petronella Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ ) op woensdag 13 februari 1799, overleden aldaar op dinsdag 12 september 1876, 77 jaar oud, dochter van Joannes Peeter Nelen (VII-u) en Anna Maria Keuppens.

Zij is getrouwd in het jaar 1824, op 25-jarige leeftijd met Gerard Nelen (ongeveer 33 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ ) rond 1791, overleden aldaar op dinsdag 23 mei 1876, ongeveer 85 jaar oud, zoon van Joannes Niclaessen Nelen en Joanna Elst. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ ) op dinsdag 15 juni 1830, volgt onder IX-br.
 2. Adriana Maria Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ ) op maandag 12 november 1832, volgt onder IX-bs.
 3. Frans Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ ) op zondag 21 september 1834.
 4. Simon Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ ) op zaterdag 3 september 1836.
 5. Anna Cornelia Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ ) op zaterdag 14 juli 1838.
 6. Catharina Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ ) op zaterdag 19 september 1840, ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op donderdag 15 mei 1902, 61 jaar oud.

VIII-ah Geertruida van Berkom, arbeidster en dagloonster, geboren te Heerle (NB) op zondag 22 juni 1806, gedoopt te Wouw op zondag 22 juni 1806, overleden aldaar op zaterdag 14 januari 1871, 64 jaar oud, dochter van Jacobus Cornelius van Berckum en Petronella Neelen (VII-v).

Zij is getrouwd te Wouw op dinsdag 11 mei 1841, op 34-jarige leeftijd met Adriaan Deckers (38 jaar oud), dagloner, geboren te Wouw op woensdag 30 juni 1802, overleden aldaar op zaterdag 19 augustus 1871, 69 jaar oud, zoon van Dingeman Deckers en Helena Marijnisse. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Deckers, geboren te Wouw op donderdag 10 februari 1842, volgt onder IX-bt.

VIII-ai Cornelia de Bakker, tapster, geboren te Heerle (NB) op zaterdag 25 februari 1786, gedoopt te Wouw op zondag 26 februari 1786, wonende te Heerle (NB), overleden te Wouw op zondag 20 juni 1841, 55 jaar oud, dochter van Adrianus de Backer (VII-w) en Anna Maria van Tiggelen.

Zij is getrouwd te Wouw op zondag 5 juli 1807 dispensatie verleend wegens bloedverwantschap in de 4e graad (getuigen waren Cornelis van de Watering en Joanna van de Watering), op 21-jarige leeftijd met Joannes van Beethoven (22 jaar oud), tapper en herbergier, geboren te Wouw op zondag 25 juli 1784, overleden aldaar op zaterdag 1 maart 1851, 66 jaar oud, zoon van Wilhelmus van Beethoven en Elisabeth van Tiggelen. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna van Beethoven, geboren te Heerle (NB) op woensdag 16 september 1807, overleden te Wouw op woensdag 16 september 1807, begraven aldaar op donderdag 17 september 1807.
 2. Joanna van Beethoven, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op zaterdag 23 september 1809 (doopgetuigen waren Wilhelmus van Beethoven en Anna Maria van Tiggelen), volgt onder IX-bu.
 3. Adrianus van Beethoven, geboren te Wouw op dinsdag 16 juni 1812.
  Hij is getrouwd te Wouw op zaterdag 6 mei 1848, op 35-jarige leeftijd met Henrica Catharina Johanna Adan (38 jaar oud), geboren te Steenbergen op maandag 16 april 1810, overleden te Wouw op zondag 5 december 1869, 59 jaar oud, dochter van Emanuel Jacobus Adan en Joanna Coppens.
 4. Leonardus van Beethoven, dagloner, geboren te Wouw op donderdag 10 augustus 1815, ongehuwd overleden aldaar op zondag 4 april 1847, 31 jaar oud.
 5. Willem van Beethoven, geboren te Wouw op vrijdag 21 augustus 1818, volgt onder IX-bv.
 6. Franciscus van Beethoven, geboren op zaterdag 28 september 1822, volgt onder IX-bw.
 7. Anna Maria van Beethoven, geboren te Wouw op dinsdag 25 januari 1825, volgt onder IX-bx.

VIII-aj Joanna de Backer, geboren te Wouw op donderdag 23 juni 1791, gedoopt aldaar op donderdag 23 juni 1791, overleden aldaar op woensdag 20 april 1859, 67 jaar oud, dochter van Adrianus de Backer (VII-w) en Anna Maria van Tiggelen.

Zij is getrouwd te Wouw op maandag 22 juni 1812, op 20-jarige leeftijd met Godefridus Wagemakers (25 jaar oud), geboren te Wouw (Westelaar) op donderdag 13 juli 1786, gedoopt te Wouw op donderdag 13 juli 1786 (doopgetuigen waren Godefridus Wagemakers en Maria Keuppens), zoon van Leonardus Wagemakers en Adriana Keuppens. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Wagemakers, geboren te Wouw op zondag 9 mei 1813, overleden aldaar op woensdag 14 juli 1813, 66 dagen oud.

VIII-ak Catharina de Backer, landbouwster, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op zondag 2 juli 1797, overleden aldaar op zaterdag 31 december 1853, 56 jaar oud, dochter van Antonius de Backer (VII-x) en Maria Gelten.

Zij is getrouwd te Wouw op dinsdag 2 mei 1826, op 28-jarige leeftijd met Cornelis Suijkerbuijk (27 jaar oud), arbeider, geboren te Roosendaal op dinsdag 18 september 1798, wonende aldaar, zoon van Johannis Suijkerbuijk en Anna Maria Schrijvers. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Maria Suijkerbuijk, geboren te Wouw op donderdag 8 maart 1827, volgt onder IX-by.
 2. Johanna Suijkerbuijk, geboren te Wouw op zondag 14 december 1828, volgt onder IX-bz.
 3. Antonius Suijkerbuijk, geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 17 april 1834.
  Hij is getrouwd te Ossendrecht op vrijdag 26 mei 1876, op 42-jarige leeftijd met Johanna van Bergen (42 jaar oud), geboren te Wouw op zaterdag 24 augustus 1833, dochter van Johannes Arnoldus van Bergen en Adriana Elst.
  (Zij is eerder getrouwd te Steenbergen op maandag 20 april 1857, op 23-jarige leeftijd met Marinus Jongmans (30 jaar oud), geboren te Fijnaart in het jaar 1827, zoon van Marinus Jongmans en Aldegondis van Opdorp.)
 4. Anna Cornelia Suijkerbuijk, geboren te Roosendaal, volgt onder IX-ca.

VIII-al Joanna de Bakker, bouweresse, geboren te Heerle (NB) op dinsdag 23 maart 1802, gedoopt te Wouw op dinsdag 23 maart 1802, overleden aldaar op zaterdag 29 december 1877, 75 jaar oud, dochter van Antonius de Backer (VII-x) en Maria Gelten.

Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 2 augustus 1838, op 36-jarige leeftijd met Cornelis Buijk (21 jaar oud), bouwman en arbeider, geboren te Wouw op dinsdag 20 augustus 1816, overleden aldaar op dinsdag 13 november 1894, 78 jaar oud, zoon van Antonij Buijk en Pieternella van Loon. Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Buijk, geboren te Wouw op vrijdag 24 mei 1839, overleden aldaar op zaterdag 22 juli 1848, 9 jaar oud.
 2. Pieter Buijk, geboren te Wouw op zondag 16 januari 1842.
 3. Adriana Maria Buijk, geboren te Wouw op zaterdag 10 februari 1844.

VIII-am Johanna Bernardina Strijers, landbouweres, geboren te Wouw (Vroenhout) op dinsdag 20 augustus 1793, gedoopt te Wouw op dinsdag 20 augustus 1793, overleden aldaar op zondag 15 augustus 1847, 53 jaar oud, dochter van Cornelius Strijers en Anna van Osta (VII-y).

Zij is getrouwd te Wouw op zondag 30 mei 1830, op 36-jarige leeftijd met Pieter Pieterse van Bavel (43 jaar oud), landbouwer, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op zaterdag 23 september 1786 (doopgetuigen waren Martinus van Ackkeren en Adriana van Geenhoven), overleden te Wouw op zaterdag 1 juli 1865, 78 jaar oud, zoon van Petrus van Bavel en Cornelia Adrianus Gelte.
(Hij is eerder getrouwd op maandag 20 oktober 1817, op 31-jarige leeftijd met Adriana Potters (35 jaar oud), bouweresse, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op maandag 28 januari 1782 (doopgetuigen waren Adrianus Potters en Maria van Santvliet), overleden op zaterdag 23 mei 1829, 47 jaar oud, dochter van Marijnus Potters en Elizabeth Luijsterburg.) Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan van Bavel, geboren te Wouw op maandag 25 juli 1831, volgt onder IX-cb.
 2. Cornelis van Bavel, rentenier, geboren te Wouw op maandag 22 april 1833, overleden aldaar op zaterdag 16 april 1904, 70 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Wouw op dinsdag 27 mei 1873, op 40-jarige leeftijd met Dingena Verbraak (36 jaar oud), geboren te Wouw op maandag 31 oktober 1836, overleden aldaar op zaterdag 13 maart 1909, 72 jaar oud, dochter van Adriaan Verbraak en Johanna van Ackeren.
 3. Marijnis van Bavel, geboren te Wouw op zaterdag 5 september 1835, volgt onder IX-cc.

VIII-an Adrianus Strijers, landbouwer, geboren te Wouw (Vroenhout) op donderdag 1 januari 1795, gedoopt te Wouw op donderdag 1 januari 1795, overleden te Roosendaal en Nispen op dinsdag 15 april 1856, 61 jaar oud, zoon van Cornelius Strijers en Anna van Osta (VII-y).

Hij is getrouwd te Steenbergen op donderdag 22 april 1819, op 24-jarige leeftijd met Joanna Deckers (31 jaar oud), landbouwster, gedoopt te Roosendaal op zondag 29 juli 1787 (RK), overleden te Roosendaal en Nispen op zaterdag 13 januari 1866, 78 jaar oud, dochter van Paschasius Deckers en Joanna Berrevoets. Uit dit huwelijk:

 1. Paschasius Strijers, landbouwer, geboren te Steenbergen op vrijdag 27 augustus 1824, ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op woensdag 18 december 1861, 37 jaar oud.
 2. Adriana Maria Strijers, geboren te Steenbergen in het jaar 1828, volgt onder IX-cd.
 3. Cornelis Strijers, landbouwer, geboren te Steenbergen op woensdag 15 augustus 1832, ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op donderdag 29 september 1887 overlijdensoorzaak : carcinoma ventriculi, inanitio, 55 jaar oud.

VIII-ao Jan Strijers, bouwman, geboren te Wouw (Vroenhout) op vrijdag 7 september 1798, gedoopt te Wouw op vrijdag 7 september 1798, overleden te Roosendaal en Nispen op woensdag 29 januari 1873, 74 jaar oud, zoon van Cornelius Strijers en Anna van Osta (VII-y).

Hij is getrouwd te Roosendaal op zondag 19 mei 1833, op 34-jarige leeftijd met Anna Cornelia Mangelaars (29 jaar oud), geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op woensdag 14 september 1803 (doopgetuigen waren Godefridus Potters en Cornelia van Loenhout), overleden te Roosendaal en Nispen op dinsdag 23 november 1875, 72 jaar oud, dochter van Adrianus Janse Mangelaars en Johanna van Loenhout. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Strijers, geboren te Roosendaal op donderdag 27 februari 1834, overleden te Roosendaal en Nispen op vrijdag 6 mei 1836, 2 jaar oud.
 2. Joanna Strijers, geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 4 maart 1835, volgt onder IX-ce.
 3. Godefridus Strijers, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 26 maart 1836, overleden aldaar op zaterdag 15 juli 1837, 1 jaar oud.
 4. Cornelis Strijers, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 6 mei 1837.
 5. Cornelis Strijers, rentenier, geboren te Roosendaal op dinsdag 10 juli 1838, overleden te Wouw op donderdag 4 maart 1909, 70 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Roosendaal op woensdag 18 augustus 1886, op 48-jarige leeftijd met Adriana Petronella Mangelaars (39 jaar oud), geboren te Wouw op zondag 14 februari 1847, overleden aldaar op dinsdag 7 juli 1914, 67 jaar oud, dochter van Marijn Mangelaars (IX-l) en Maria Cornelia de Bruijn.
 6. Anna Maria Strijers, rentenierster, geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 25 juni 1839, overleden te Wouw op zondag 8 juni 1902, 62 jaar oud.
 7. Adriana Cornelia Strijers, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 9 april 1841.
 8. Adriaan Strijers, landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 3 maart 1844, ongehuwd overleden aldaar op vrijdag 10 april 1868 overlijdensoorzaak: phthisis, 24 jaar oud.

VIII-ap Johanna van Broekhoven, arbeidster, geboren te Essen (BelgiŽ ) op zondag 6 december 1807, overleden te Wouw op donderdag 6 augustus 1846, 38 jaar oud, dochter van Wilhelmus van Broeckhoven en Gertrudis van Dorst (VII-z).

Zij is getrouwd te Wouw op maandag 13 november 1843, op 35-jarige leeftijd met Cornelis Mens (32 jaar oud), dagloner, geboren te Wouw op woensdag 15 mei 1811, overleden aldaar op zondag 6 februari 1876, 64 jaar oud, zoon van Pieter Mens en Anna van Osta.
(Hij is later getrouwd op woensdag 10 februari 1847, op 35-jarige leeftijd met Petronella Elsakkers (34 jaar oud), dagloonster, geboren te Wouw op maandag 26 oktober 1812, overleden aldaar op dinsdag 24 november 1885, 73 jaar oud, dochter van Pieter Elsakkers en Cathatrina Elizabet Dirckx.) Uit dit huwelijk:

 1. Peter Mens, geboren te Wouw in het jaar 1845, overleden te Vught op vrijdag 17 december 1886, 41 jaar oud.

VIII-aq Lucia van Dorst, geboren te Nispen-Essen (Horendonck), gedoopt te Nispen-Essen op donderdag 1 juni 1797, dochter van Joannes van Dorst (VII-aa) en Antonia Bastiaenssen.

Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op zondag 19 oktober 1817, op 20-jarige leeftijd met Adrianus Rossen (19 jaar oud), landbouwer, geboren te Roosendaal in het jaar 1798, wonende te Essen (BelgiŽ ), zoon van Joannes Rossen en Cornelia Hellemons.
(Hij is later getrouwd te Rucphen op zaterdag 23 december 1854, op 56-jarige leeftijd met Anna Maria Maulus (35 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1819, wonende te Rucphen, overleden aldaar op donderdag 26 mei 1898, 79 jaar oud, dochter van Hermanus Joseph Maulus en Maria Elizabeth Marijnissen. (Zij is eerder getrouwd te Roosendaal op zondag 28 april 1844, op 25-jarige leeftijd met Marijn Renkels (28 jaar oud), geboren te Roosendaal op dinsdag 26 december 1815, zoon van Joannes Renkels en Adriana van de Riet.)) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Rossen, geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 20 mei 1818.
 2. Dimphna Rossen, geboren te Nispen-Essen in het jaar 1827, volgt onder IX-cf.
 3. Antonetta Rossen, geboren te Nispen-Essen in het jaar 1834, volgt onder IX-cg.

VIII-ar Adriana van Dorst, geboren te Nispen-Essen in het jaar 1798, overleden te Roosendaal en Nispen op dinsdag 2 juli 1867, 69 jaar oud, dochter van Joannes van Dorst (VII-aa) en Antonia Bastiaenssen.

Zij was gehuwd met Laurentius van Luijk, wever, geboren in het jaar 1797. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Baptist van Luijk, geboren te Roosendaal op zondag 9 september 1827, volgt onder IX-ch.
 2. Cornelis van Luijk, geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 3 mei 1831, volgt onder IX-ci.
 3. Petrus van Luijk, geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 12 augustus 1834, volgt onder IX-cj.
 4. Adrianus van Luijk, geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 2 december 1840, overleden aldaar op maandag 16 december 1912, 72 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 5 februari 1891, op 50-jarige leeftijd met Wilhelmina van der Heijden (27 jaar oud), geboren te Wouw op dinsdag 12 mei 1863, overleden te Roosendaal en Nispen op woensdag 11 april 1928, 64 jaar oud, dochter van Adrianus van der Heijden en Cornelia Havermans.
 5. Martinus van Luijk, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 24 juli 1843, volgt onder IX-ck.

VIII-as Adriaan van Dorst, arbeider, geboren te Essen (BelgiŽ ) op donderdag 24 maart 1808, overleden te Wouw op woensdag 23 juni 1880, 72 jaar oud, zoon van Joannes van Dorst (VII-aa) en Antonia Bastiaenssen.

Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 17 juni 1841, op 33-jarige leeftijd met Antonia Schillemans (35 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op donderdag 16 januari 1806 (doopgetuigen waren Antonius Geers en Joanna Schillemans), overleden te Wouw op zondag 27 januari 1889, 83 jaar oud, dochter van Antonius Schillemans en Elisabeth Geerts. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana van Dorst, geboren in het jaar 1842, volgt onder IX-cl.
 2. Johanna van Dorst, geboren te Wouw op zondag 26 november 1843, volgt onder IX-cm.
 3. Antonetta van Dorst, geboren te Wouw op maandag 14 oktober 1844, volgt onder IX-cn.
 4. Maria Elisabeth van Dorst, geboren te Wouw op donderdag 13 november 1845, volgt onder IX-co.

VIII-at Pieter Johannes van Dorst, arbeider, geboren te Essen (BelgiŽ ) op dinsdag 26 februari 1811, zoon van Joannes van Dorst (VII-aa) en Antonia Bastiaenssen.

Hij is getrouwd te Wouw op woensdag 19 april 1939, op 128-jarige leeftijd met Maria Anna Mangelaars (126 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw op vrijdag 21 augustus 1812, overleden te Roosendaal en Nispen op donderdag 11 mei 1876 overlijdensoorzaak : pneumonia, 63 jaar oud, dochter van Cornelis Mangelaars en Elisabeth van Osta. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes van Dorst, arbeider, geboren te Wouw op zondag 28 juli 1839, ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op woensdag 3 februari 1875, 35 jaar oud.
 2. Elisabeth van Dorst, geboren te Wouw op zaterdag 10 december 1842, volgt onder IX-cp.
 3. Cornelis van Dorst, geboren te Wouw op woensdag 25 december 1844, volgt onder IX-cq.
 4. Maria Cornelia van Dorst, geboren te Wouw op woensdag 16 augustus 1854, overleden aldaar op dinsdag 12 december 1854, 118 dagen oud.
 5. Adrianus van Dorst, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 16 januari 1858, volgt onder IX-cr.

VIII-au Maria van Gaans, arbeidster, geboren te Halsteren op zondag 9 juli 1815, dochter van Cornelius van Gaans (VII-ab) en Petronilla de Groen.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 15 juni 1838, op 22-jarige leeftijd met Theodorus Bernaards (27 jaar oud), marskramer, winkelier en broodbakker, gedoopt te Kruisland (NB) op zaterdag 1 december 1810 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Schoutens en Cornelia Block), zoon van Petrus Bernaards en Adriana T. Laanen. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Bernaards, geboren te Steenbergen op zaterdag 23 maart 1839.
 2. Adriana Maria Bernaards, geboren te Steenbergen op donderdag 19 maart 1840.
 3. Joanna Bernaards, geboren te Steenbergen op donderdag 30 december 1841.
 4. Petronilla Bernaards, geboren te Steenbergen op zondag 13 november 1842, jong overleden.
 5. Petronilla Bernaards, geboren te Steenbergen op zaterdag 14 december 1844, jong overleden.
 6. Pieter Bernaards, geboren te Steenbergen op woensdag 2 september 1846, volgt onder IX-cs.
 7. Petronilla Bernaards, geboren te Steenbergen op dinsdag 1 februari 1848, jong overleden.
 8. Wilhelmina Bernaards, geboren te Steenbergen op zaterdag 23 december 1848.
 9. Jan Bernaards, geboren te Steenbergen op maandag 20 mei 1850, volgt onder IX-ct.
 10. Petronilla Bernaards, geboren te Steenbergen op zondag 15 februari 1852.
 11. Adriaan Bernaards, geboren te Steenbergen op zondag 8 mei 1853.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 8 januari 1886, op 32-jarige leeftijd met Elizabet Adriana Koetsenruiter (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op maandag 13 juli 1863, dochter van Jan Koetsenruiter en Adriana Cornelia Janbroers.
 12. Antonij Bernaards, geboren te Steenbergen op dinsdag 10 april 1855.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 14 mei 1880, op 25-jarige leeftijd (1) met Joanna Tiberius (20 jaar oud), geboren te Steenbergen op zondag 27 november 1859, dochter van Johannes Tiberius en Joanna Berrevoets.
  Hij is getrouwd te Roosendaal op maandag 19 januari 1903, op 47-jarige leeftijd (2) met Dingena Helmons (43 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 8 september 1859, overleden te Roosendaal op woensdag 10 januari 1917 overlijdensoorzaak : plotselinge dood, begraven aldaar op zaterdag 13 januari 1917, 57 jaar oud, dochter van Waltherus Hellemons en Anna Catharina Jansen.

VIII-av Wilhelmina van Gaans, bouweresse, geboren te Steenbergen op maandag 22 juni 1818, dochter van Cornelius van Gaans (VII-ab) en Petronilla de Groen.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 8 april 1842, op 23-jarige leeftijd met Johannes de Groot (28 jaar oud), bouwman, geboren te Wouw op maandag 14 februari 1814, overleden aldaar op donderdag 27 mei 1886, 72 jaar oud, zoon van Adriaan de Groot en Adriana Elsackers. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis de Groot, landbouwer, geboren te Wouw op woensdag 29 maart 1843, overleden aldaar op woensdag 6 juli 1910, 67 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Maria Catharina Nuijtemans.
 2. Adriana de Groot, geboren te Wouw op woensdag 14 augustus 1844.
 3. Adriaan de Groot, geboren te Wouw op zondag 12 oktober 1845, volgt onder IX-cu.
 4. Pieternella de Groot, geboren te Wouw op donderdag 7 januari 1847, overleden aldaar op zondag 20 februari 1853, 6 jaar oud.
 5. Jacobus de Groot, geboren te Wouw op donderdag 27 januari 1848, volgt onder IX-cv.
 6. Petrus de Groot, geboren te Wouw in het jaar 1852, volgt onder IX-cw.
 7. Maria de Groot, volgt onder IX-cx.
 8. Geertrui de Groot.
  Zij is getrouwd te Wouw op woensdag 3 juli 1878 met Johannes Besters, geboren te Roosendaal, zoon van Cornelis Besters en Petronella Lochtenburg.

VIII-aw Johanna Speek, geboren te Oudenbosch op donderdag 24 februari 1814, overleden aldaar op woensdag 26 november 1879, 65 jaar oud, dochter van Marijnus Speeck en Anna Cornelia van Gaens (VII-ac).

Zij was gehuwd met Bernardus van Peer, arbeider, geboren te Oudenbosch op vrijdag 13 juli 1810, overleden aldaar op zondag 14 maart 1880, 69 jaar oud, zoon van Johannes van Peer en Anna Baesen. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia van Peer, geboren te Oudenbosch op zondag 19 februari 1837, volgt onder IX-cy.
 2. Johannes van Peer, geboren te Oudenbosch op zondag 19 februari 1837, volgt onder IX-cz.
 3. Marijn van Peer, geboren te Oudenbosch op maandag 16 september 1839, volgt onder IX-da.
 4. Hendrik van Peer, geboren te Oudenbosch op zaterdag 11 december 1841, overleden aldaar op vrijdag 2 november 1855, 13 jaar oud.
 5. Adriana van Peer, geboren te Oudenbosch op woensdag 4 september 1844, volgt onder IX-db.
 6. Nicolaas van Peer, geboren te Oudenbosch op vrijdag 18 augustus 1848, overleden aldaar op woensdag 27 juni 1849, 313 dagen oud.
 7. Hendrina van Peer, geboren te Oudenbosch op woensdag 10 juli 1850, volgt onder IX-dc.
 8. Joanna van Peer, geboren te Oudenbosch op donderdag 25 augustus 1853, overleden aldaar op maandag 25 maart 1918, 64 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Gerardus Dam.
 9. Dijmphna van Peer, geboren te Oudenbosch op zondag 18 mei 1856, overleden aldaar op zaterdag 24 mei 1856, 6 dagen oud.

VIII-ax Adriana van Gaens, arbeidster, geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 5 oktober 1815, dochter van Petrus van Gaens (VII-ad) en Joanna van Nassau.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 11 december 1835, op 20-jarige leeftijd met Jan Antonissen (34 jaar oud), arbeider, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1801, zoon van Pieter Antonissen en Catharina Verbogt. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Antonissen, geboren te Steenbergen op donderdag 9 juni 1836.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op woensdag 13 augustus 1884, op 48-jarige leeftijd met Cornelis Kockx (37 jaar oud), geboren te Oudenbosch op maandag 5 oktober 1846, zoon van Passchasius Kockx en Petronella van Steen.
 2. Catharina Antonissen, geboren te Steenbergen op woensdag 18 oktober 1837.
 3. Cornelia Antonissen, geboren te Steenbergen op donderdag 24 december 1840, volgt onder IX-dd.
 4. Adriana Antonissen, geboren te Steenbergen op donderdag 31 oktober 1844.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 23 mei 1890, op 45-jarige leeftijd met Jan Hellemons (45 jaar oud), geboren te Steenbergen op donderdag 26 december 1844 (RK), zoon van Antonius Helmons en Ida Huijgen.
 5. Petronilla Antonissen, geboren te Steenbergen op maandag 9 november 1846.
 6. Carolina Antonissen, geboren te Steenbergen op zaterdag 6 januari 1849, volgt onder IX-de.
 7. Pieter Antonissen, geboren te Steenbergen op maandag 26 mei 1851.
 8. Christiaan Antonissen, geboren te Steenbergen op zaterdag 25 juni 1853, volgt onder IX-df.
 9. Wilhelmina Antonissen, geboren te Steenbergen op dinsdag 8 april 1856.
 10. Anna Maria Antonissen, geboren te Steenbergen op woensdag 29 september 1858.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op donderdag 6 september 1888, op 29-jarige leeftijd met Jan Tiberius (31 jaar oud), geboren te Steenbergen op vrijdag 16 januari 1857, zoon van Jan Tiberius en Barbara de Bruijn.
 11. Adriaan Antonissen, geboren te Steenbergen op vrijdag 21 juni 1861.

VIII-ay Petrus de Kooninck, gedoopt te Kruisland (NB) op donderdag 21 juli 1803 (RK), zoon van Jacobus P. de Kooninck en Elizabeth D. van Gaens (VII-ae).

Hij is getrouwd te Steenbergen op donderdag 11 december 1823, op 20-jarige leeftijd met Anna Maria van Tilburg (23 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1800, dochter van Cornelis C. van Tilburg en Joanna Helmonds. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna de Kooninck, geboren te Steenbergen in het jaar 1827, volgt onder IX-dg.

VIII-az Dominicus van Gaans, geboren te Steenbergen op zondag 3 december 1820, overleden aldaar op donderdag 24 oktober 1895, 74 jaar oud, zoon van Jan van Gaans (VII-af) en Anna Maria Rombouts.

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 15 september 1854, op 33-jarige leeftijd met Maria Wots (20 jaar oud), geboren te Steenbergen op zondag 13 juli 1834, dochter van Cornelia Wots. Uit dit huwelijk:

 1. Jan van Gaans, geboren te Steenbergen op zaterdag 31 maart 1855.
 2. Adrianus van Gaans, geboren te Steenbergen op zaterdag 25 juli 1857, volgt onder IX-dh.
 3. Gerardus van Gaans, geboren te Steenbergen op dinsdag 18 september 1860, volgt onder IX-di.
 4. Maria Cornelia van Gaans, geboren te Steenbergen op woensdag 13 mei 1863.
 5. Marinus van Gaans, geboren te Steenbergen op vrijdag 26 augustus 1864.
 6. Maria Cornelia van Gaans, geboren te Steenbergen op zaterdag 3 februari 1866, volgt onder IX-dj.
 7. Anna Cornelia van Gaans, geboren te Steenbergen op dinsdag 5 mei 1868, volgt onder IX-dk.
 8. Pieter van Gaans, geboren te Steenbergen op maandag 21 februari 1870.
 9. Kornelis van Gaans, geboren te Steenbergen op zaterdag 11 februari 1871.
 10. Johanna van Gaans, geboren te Steenbergen op woensdag 6 januari 1875, volgt onder IX-dl.

VIII-ba Helena van Gaans, arbeidster, geboren op zondag 19 oktober 1823, dochter van Jan van Gaans (VII-af) en Anna Maria Rombouts.

Haar zoon van een onbekende man:

 1. Kornelis van Gaans, geboren te Steenbergen op vrijdag 19 maart 1847 aangifte door: Anna Maria Rombouts, 54 jaar, arbeider.

VIII-bb Helena van Gaans, geboren te Steenbergen op donderdag 13 november 1817, overleden te Zevenbergen op woensdag 4 november 1874, 56 jaar oud, dochter van Adrianus van Gaans (VII-ag) en Catharina Disco.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 2 augustus 1844, op 26-jarige leeftijd met Wilhelmus van Tiggelen (24 jaar oud), geboren te Klundert (NB) op maandag 13 maart 1820, zoon van Jan van Tiggelen en Johanna Machielsen. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna van Tiggelen, geboren te Standdaarbuiten op maandag 8 maart 1847, overleden aldaar op donderdag 12 april 1849, 2 jaar oud.
 2. Adrianus van Tiggelen, geboren te Standdaarbuiten op zondag 25 februari 1849, volgt onder IX-dm.
 3. Johanna van Tiggelen, geboren te Fijnaart en Heijningen op woensdag 8 oktober 1851.
 4. Catharina van Tiggelen, geboren te Zevenbergen op woensdag 30 maart 1853, volgt onder IX-dn.
 5. Hendrika van Tiggelen, geboren te Klundert (NB) op zondag 23 november 1856.
 6. Pieternella van Tiggelen, geboren te Klundert (NB) op vrijdag 12 november 1858.
  Zij is getrouwd te Breda op maandag 1 augustus 1881, op 22-jarige leeftijd met Petrus Clerx, geboren te Breda, zoon van Ludovicus Hendrikus Clerx en Catharina van Mierlo.
 7. Johannes van Tiggelen, geboren te Klundert (NB) op donderdag 7 maart 1861, overleden te Zevenbergen op maandag 24 januari 1927, 65 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Breda op maandag 3 februari 1896, op 34-jarige leeftijd met Maria Loonen (41 jaar oud), geboren te Oosterhout in het jaar 1855.

VIII-bc Dominicus van Gaans, arbeider, geboren te Steenbergen in het jaar 1821, zoon van Adrianus van Gaans (VII-ag) en Catharina Disco.

Hij is getrouwd te Steenbergen op zaterdag 20 augustus 1859, op 38-jarige leeftijd (1) met Adriana van Nassau (39 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op dinsdag 15 augustus 1820, dochter van Cornelius van Nassau en Joanna Cornelia Schepers. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis van Gaans, geboren te Steenbergen op woensdag 24 december 1862, volgt onder IX-do.

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 13 oktober 1871, op 50-jarige leeftijd (2) met Anna Maria Daanen (44 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1827, dochter van Kornelis Daanen en Antonia Mertens.

VIII-bd Kornelis van Gaans, arbeider, geboren te Steenbergen op maandag 27 januari 1823, zoon van Adrianus van Gaans (VII-ag) en Catharina Disco.

Hij is getrouwd te Wouw op vrijdag 28 mei 1858, op 35-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Voorbraak (43 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1815, dochter van Jan Voorbraak en Susanna Verhoeven.
(Zij is eerder getrouwd te Steenbergen op vrijdag 19 mei 1843, op 28-jarige leeftijd met Hendrik Besters (48 jaar oud), geboren te Wouw op woensdag 10 december 1794, overleden aldaar op vrijdag 11 juli 1856, 61 jaar oud, zoon van Pieter Besters en Maria Timmermans.) Uit dit huwelijk:

 1. Susanna van Gaans, geboren te Steenbergen op zaterdag 19 maart 1859, volgt onder IX-dp.
 2. Maria Catharina van Gaans, geboren te Steenbergen op zondag 1 juli 1860.
 3. Adriaan van Gaans, geboren te Steenbergen op donderdag 14 november 1861.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op maandag 27 april 1914, op 52-jarige leeftijd met zijn nicht Catharina Lucia Voorbraak (37 jaar oud), geboren te Steenbergen op zondag 4 juni 1876, dochter van Pieter Voorbraak en Petronilla van Gaans (VIII-bf).
 4. Adriana van Gaans, geboren te Steenbergen op zaterdag 13 februari 1864.
 5. Jan van Gaans, geboren te Steenbergen op vrijdag 8 februari 1867, volgt onder IX-dq.

VIII-be Francisca van Gaans, arbeidster, geboren te Steenbergen op maandag 23 januari 1826, dochter van Adrianus van Gaans (VII-ag) en Catharina Disco.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 6 februari 1863, op 37-jarige leeftijd met Cornelis Aarden (26 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op maandag 5 december 1836, zoon van Marijn Aerden en Anna Schoonen. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Aarden, geboren te Steenbergen op vrijdag 1 april 1864.
 2. Adriaan Aarden, geboren te Steenbergen op dinsdag 26 juni 1866, volgt onder IX-dr.
 3. Maria Catharina Aarden, geboren te Steenbergen op dinsdag 9 juni 1868.

VIII-bf Petronilla van Gaans, arbeidster, geboren te Steenbergen op woensdag 16 januari 1833, dochter van Adrianus van Gaans (VII-ag) en Catharina Disco.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 16 april 1852, op 19-jarige leeftijd met Pieter Voorbraak (34 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen in het jaar 1818, zoon van Jan Voorbraak en Susanna Verhoeven. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Voorbraak, geboren te Steenbergen op maandag 23 augustus 1852, volgt onder IX-ds.
 2. Maria Catharina Voorbraak, geboren te Steenbergen op donderdag 22 september 1853.
 3. Suzanna Catharina Voorbraak, geboren te Steenbergen op donderdag 4 oktober 1855.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op zaterdag 26 februari 1876, op 20-jarige leeftijd met Gerard Neijssen (25 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1851, zoon van Huibrecht Neijssen en Joanna Catharina Timmers.
 4. Lucia Voorbraak, geboren te Steenbergen op vrijdag 16 april 1858.
 5. Adriaan Voorbraak, geboren te Steenbergen op zaterdag 7 april 1860.
  Hij is getrouwd te Breda op donderdag 3 mei 1888, op 28-jarige leeftijd met Petronella Kastelijn (25 jaar oud), geboren te Oudenbosch op woensdag 5 november 1862, dochter van Marijn Kastelijn en Willemijna Vissenberg.
 6. Jacobus Voorbraak, geboren te Steenbergen op maandag 24 maart 1862, volgt onder IX-dt.
 7. Kornelis Voorbraak, geboren te Steenbergen op zaterdag 13 augustus 1864 aangifte door: Albertus Clobus, 50 jaar, veldwachter, volgt onder IX-du.
 8. Antonij Voorbraak, geboren te Steenbergen op zondag 7 oktober 1866.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 6 mei 1892, op 25-jarige leeftijd met Laurina Timmermans (23 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1869, dochter van Cornelis Timmermans en Laurina Kortus.
 9. Pieter Voorbraak, geboren te Steenbergen op zaterdag 23 januari 1869.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 24 mei 1901, op 32-jarige leeftijd met Joanna Veraard (27 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1874, dochter van Adriaan Veraard en Adriana Baks.
 10. Hendrik Voorbraak, geboren te Steenbergen op donderdag 14 juli 1870.
  Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 12 februari 1898, op 27-jarige leeftijd met Helena Cunegonda de Vos (29 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel op woensdag 29 juli 1868, dochter van Johannis de Vos en Dijmphna Sebregts.
 11. Joanna Maria Catharina Voorbraak, geboren te Steenbergen op donderdag 3 oktober 1872.
 12. Lodewijk Martien Voorbraak, geboren te Steenbergen op vrijdag 19 juni 1874.
 13. Catharina Lucia Voorbraak, geboren te Steenbergen op zondag 4 juni 1876.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op maandag 27 april 1914, op 37-jarige leeftijd met haar neef Adriaan van Gaans (52 jaar oud), geboren te Steenbergen op donderdag 14 november 1861, zoon van Kornelis van Gaans (VIII-bd) en Adriana Cornelia Voorbraak.
 14. Lucia Voorbraak, geboren te Steenbergen op maandag 8 april 1878.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 1 juni 1900, op 22-jarige leeftijd met Laurens Wezenbeek (25 jaar oud), geboren te Steenbergen op zaterdag 13 maart 1875, zoon van Jan Wezenbeek en Dimphna Bazelier.

VIII-bg Dominicus van Gaans, geboren te Wouw op donderdag 24 december 1835, zoon van Marijnis van Gaens (VII-ah) en Hendrica Verhaert.

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 29 mei 1868, op 32-jarige leeftijd met Petronella de Bruijn (30 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1838, dochter van Laurens de Bruijn en Anna Cornelia Jochems. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Maria van Gaans, geboren te Wouw op vrijdag 5 maart 1869.
  Hij is getrouwd te Woensdrecht op vrijdag 9 december 1892, op 23-jarige leeftijd met Anna Maria Verheezen (26 jaar oud), geboren te Woensdrecht in het jaar 1866, dochter van Johannes Cornelis Verheezen en Anna Catharina van Hooijdonk.
 2. Laurentius van Gaans, geboren te Wouw op vrijdag 20 januari 1871.
 3. Hendricus van Gaans, geboren te Wouw op zondag 2 augustus 1874, overleden aldaar op woensdag 9 juni 1875, 311 dagen oud.
 4. Hendricus van Gaans, geboren te Wouw op donderdag 9 maart 1876, overleden aldaar op dinsdag 27 november 1877, 1 jaar oud.
 5. Cornelis van Gaans, geboren te Wouw op woensdag 11 december 1878.
  Hij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 8 januari 1918, op 39-jarige leeftijd met Adriana van Hal (33 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1885, dochter van Johannes van Hal en Anna Catharina van Oorschot.

VIII-bh Adriaan van Gaans, arbeider, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zondag 12 april 1829, overleden te Roosendaal en Nispen op vrijdag 31 maart 1911, 81 jaar oud, zoon van Dionisius van Gaans (VII-ai) en Maria van Minderbruggen.

Hij is getrouwd te Roosendaal op zondag 7 april 1861, op 31-jarige leeftijd met Johanna Rijnkels (38 jaar oud), arbeidster en winkelierster, geboren te Rucphen op dinsdag 15 oktober 1822 getuigen bij geboorteaangifte : Adriaan van Osta, 66 jaar, bouwman en Jan de Rijk, 46 jaar, veldwachter (doopgetuigen waren Joannes Krook en Cornelia Renkels), overleden te Roosendaal en Nispen op dinsdag 28 februari 1893 overlijdensoorzaak : onbekend, pneumonia chronica, 70 jaar oud.
(Zij is eerder getrouwd te Roosendaal en Nispen op zondag 21 september 1845, op 22-jarige leeftijd met Adrianus Peijnen (21 jaar oud), arbeider, geboren te Essen (BelgiŽ ) in het jaar 1824, overleden te Roosendaal en Nispen op donderdag 1 april 1858, 34 jaar oud, zoon van Joannes Baptista Pijnen en Maria van Loon.) Uit dit huwelijk:

 1. Dionisius van Gaans, geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 30 december 1862, volgt onder IX-dv.
 2. Levenloos van Gaans, geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 2 juni 1864, overleden aldaar op donderdag 2 juni 1864.
 3. Johanna van Gaans, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 8 juli 1865, volgt onder IX-dw.

VIII-bi Antonia van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zondag 12 juni 1831, overleden te Dinteloord op zondag 10 januari 1858, 26 jaar oud, dochter van Dionisius van Gaans (VII-ai) en Maria van Minderbruggen.

Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zondag 12 juli 1857, op 26-jarige leeftijd met Antonij van Rijsewijk, zoon van Adrianus van Rijsewijk en Elizabeth Keunings. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos van Rijsewijk, geboren te Dinteloord op vrijdag 8 januari 1858, overleden aldaar op vrijdag 8 januari 1858.

VIII-bj Johannis van Gaans, geboren op dinsdag 21 mei 1833, overleden te Fijnaart en Heijningen op dinsdag 11 januari 1910, 76 jaar oud, zoon van Dionisius van Gaans (VII-ai) en Maria van Minderbruggen.

Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zondag 2 november 1862, op 29-jarige leeftijd met Johanna van Sprundel (27 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel op zondag 9 november 1834, overleden te Fijnaart en Heijningen op maandag 5 januari 1914, 79 jaar oud, dochter van Passchasuis van Sprundel en Catharina Hennekam. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel op woensdag 13 mei 1863.
 2. Dionicius van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel op maandag 14 november 1864, volgt onder IX-dx.
 3. Passchier van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel op woensdag 14 maart 1866, overleden aldaar op woensdag 11 januari 1950, 83 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 10 oktober 1896, op 30-jarige leeftijd met Wilhelmina Dingemans (32 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel op maandag 18 april 1864, overleden aldaar op zondag 9 september 1928, 64 jaar oud, dochter van Maghiel Dingemans en Cornelia de Bruijn.
 4. Maria van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel op vrijdag 11 september 1868, volgt onder IX-dy.
 5. Marijn van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel op donderdag 15 september 1870.
  Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 4 mei 1895, op 24-jarige leeftijd met Petronella van Kalmthout, geboren te Oud en Nieuw Gastel, dochter van Johannis Christiaan van Kalmthout en Petronella Gommers.
 6. Cornelia van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel op vrijdag 20 september 1872, volgt onder IX-dz.
 7. Antonie van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel op maandag 29 maart 1875.
  Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen op donderdag 25 mei 1905, op 30-jarige leeftijd met Pieternella Ernest (27 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen op woensdag 17 oktober 1877, dochter van Johannes Ernest en Elisabeth Frijters.
 8. Petrus van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel op vrijdag 27 september 1878.
  Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen op donderdag 18 mei 1905, op 26-jarige leeftijd met Johanna Catharina de Rooij, dochter van Petrus de Rooij en Maria Catharina Cornelissen.
 9. Levenloos van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel op woensdag 24 augustus 1881, overleden aldaar op woensdag 24 augustus 1881.

VIII-bk Anna Cornelia van Gaans, geboren op dinsdag 28 februari 1837, overleden te Oud en Nieuw Gastel op dinsdag 13 oktober 1891, 54 jaar oud, dochter van Dionisius van Gaans (VII-ai) en Maria van Minderbruggen.

Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op maandag 11 mei 1863, op 26-jarige leeftijd met Cornelis Franken, overleden te Oud en Nieuw Gastel op zondag 5 januari 1919, zoon van Cornelis Franken en Geertruida Vriens. Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida Franken, geboren te Oud en Nieuw Gastel op dinsdag 23 juli 1867, volgt onder IX-ea.
 2. Antonia Maria Franken, geboren te Oud en Nieuw Gastel op vrijdag 7 mei 1869, overleden aldaar op dinsdag 13 september 1870, 1 jaar oud.
 3. Cornelis Franken, geboren te Oud en Nieuw Gastel op vrijdag 27 augustus 1869, volgt onder IX-eb.
 4. Elisabeth Franken, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 24 september 1870, overleden aldaar op zondag 27 november 1870, 64 dagen oud.
 5. Antonia Maria Franken, geboren te Oud en Nieuw Gastel op dinsdag 24 oktober 1871, overleden aldaar op vrijdag 8 december 1871, 45 dagen oud.
 6. Wilhelmina Franken, geboren te Oud en Nieuw Gastel op donderdag 6 november 1873.
 7. Dionijsius Franken, geboren te Oud en Nieuw Gastel op donderdag 16 maart 1876.
 8. Wilhelmina Franken, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 13 juli 1878.
 9. Dionijsius Franken, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 25 oktober 1879.
 10. Maria Franken, volgt onder IX-ec.
 11. Dijmphna Franken, volgt onder IX-ed.

VIII-bl Willem van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 17 februari 1844, overleden aldaar op woensdag 4 januari 1933, 88 jaar oud, zoon van Dionisius van Gaans (VII-ai) en Maria van Minderbruggen.

Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op woensdag 7 februari 1877, op 32-jarige leeftijd met Johanna Haast, overleden te Oud en Nieuw Gastel op vrijdag 17 februari 1928, dochter van Hendrina Haast. Uit dit huwelijk:

 1. Maria van Gaans, overleden te Oud en Nieuw Gastel op woensdag 21 december 1932.
  Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 25 augustus 1923 met Hendrik Balemans (54 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel op woensdag 21 oktober 1868, overleden aldaar op woensdag 24 november 1948, 80 jaar oud, zoon van Cornelis Balemans en Catharina de Graaf.
  (Hij is eerder getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 7 april 1894, op 25-jarige leeftijd met Anna Catharina van Meel, dochter van Antonie van Meel en Maria de Rooij.)
 2. Antonia van Gaans, overleden voor dinsdag 29 december 1925.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op maandag 1 mei 1905 met Cornelis van den Broek (22 jaar oud), fabrieksarbeider, geboren te Roosendaal in het jaar 1883, zoon van Johannes Baptist van den Broek en Adriana Hertogs.
  (Hij is later getrouwd te Roosendaal en Nispen op dinsdag 29 december 1925, op 42-jarige leeftijd met Maria Cornelia Meesters (42 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 1 september 1883, dochter van Jacobus Meesters en Maria Catharina van Oevelen. (Zij was weduwe van Willem Thielen, overleden voor dinsdag 29 december 1925.))

VIII-bm Wilhelmina Valkenburg, arbeidster, geboren te Steenbergen op zaterdag 3 juni 1826, dochter van Marijn Valkenburg en Adriana Maria van Gaans (VII-aj).

Zij is getrouwd te Steenbergen op woensdag 22 maart 1848, op 21-jarige leeftijd met Sebastiaan van Loon (23 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op maandag 25 oktober 1824, zoon van Antonij van Loon en Catharina Kroonen.
(Hij is later getrouwd te Steenbergen op zaterdag 2 augustus 1862, op 37-jarige leeftijd met Anna Catharina van Kuik (36 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1826, dochter van Antonij van Kuik en Adriana van Kaam.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Katharina van Loon, geboren te Dinteloord en Prinsenland op dinsdag 10 juli 1849.
  Zij is getrouwd te Halsteren op vrijdag 1 juni 1888, op 38-jarige leeftijd met Aloisius Cornelis Theunis, geboren te Roosendaal en Nispen, zoon van Adam Theunis en Gerardina van der Veren.
 2. Marijn van Loon, geboren te Steenbergen op woensdag 6 november 1850, volgt onder IX-ee.
 3. Pieter van Loon, geboren te Steenbergen op donderdag 18 september 1856.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op maandag 2 mei 1881, op 24-jarige leeftijd (1) met Anna Maria Hector (23 jaar oud), geboren te Steenbergen op zondag 7 maart 1858, dochter van Pieter Hector en Anna Maria Teuns.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 7 oktober 1898, op 42-jarige leeftijd (2) met Adriana Cornelia Roeijers (32 jaar oud), geboren te Steenbergen op zondag 10 december 1865 (doopgetuigen waren Adam de Bruijn en Petrus Hubertus Bervaes), dochter van Sebastiaan Roeijers en Anna Maria Roelen.

VIII-bn Willemijna van Gaans, geboren te Dinteloord op woensdag 12 juni 1833, dochter van Benedictus van Gaans (VII-al) en Petronilla de Jongh.

Haar zoon van een onbekende man:

 1. Benedictus van Gaans, geboren te Dinteloord op zaterdag 13 augustus 1859, overleden aldaar op zondag 25 augustus 1861, 2 jaar oud.

Zij is getrouwd te Dinteloord op vrijdag 13 mei 1870, op 36-jarige leeftijd (2) met Johannes Franciscus Huijgens, geboren te Roosendaal, zoon van Pieter Huijgens en Anna van Vlimmeren. Uit dit huwelijk:

 1. Benedictus Huijgens, geboren te Steenbergen op maandag 8 juli 1872.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 22 mei 1903, op 30-jarige leeftijd met Joanna Adriana van Beers (30 jaar oud), geboren te Steenbergen op zondag 8 december 1872, dochter van Jacobus van Beers en Allegonda Joanna Goddrie.

VIII-bo Marijnis van Gaans, geboren te Dinteloord op zondag 13 juli 1834, zoon van Benedictus van Gaans (VII-al) en Petronilla de Jongh.

Hij is getrouwd te Dinteloord op maandag 4 mei 1863, op 28-jarige leeftijd met Wilhelmina van Tilburg, geboren te Steenbergen, dochter van Jacobus van Tilborg en Anna Catharina Fraters. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella van Gaans, geboren te Dinteloord op maandag 15 februari 1864, volgt onder IX-ef.
 2. Johanna van Gaans, geboren te Dinteloord op donderdag 19 oktober 1865, overleden aldaar op vrijdag 16 augustus 1867, 1 jaar oud.
 3. Helena van Gaans, geboren te Dinteloord op zaterdag 21 september 1867, overleden aldaar op zaterdag 23 oktober 1869, 2 jaar oud.
 4. Johanna van Gaans, geboren te Dinteloord op donderdag 4 februari 1869, overleden aldaar op woensdag 20 oktober 1869, 258 dagen oud.
 5. Adriana Catharina van Gaans, geboren te Dinteloord op donderdag 11 augustus 1870.
  Zij is getrouwd te Breda met Cornelis van Rijsbergen, geboren te Hoeven, zoon van Johanna van Rijsbergen.
 6. Helena van Gaans, geboren te Dinteloord op donderdag 11 april 1872.
  Zij is getrouwd te Breda op maandag 6 mei 1901, op 29-jarige leeftijd met Cornelis Vermeulen (25 jaar oud), geboren te Oosterhout op vrijdag 17 september 1875, zoon van Adriaan Vermeulen en Dijmphena Ros.
 7. Johanna van Gaans, geboren te Dinteloord op zondag 21 juni 1874.
  Zij is getrouwd te Breda op maandag 9 augustus 1897, op 23-jarige leeftijd met Nicolaas Brouwer (25 jaar oud), geboren te Breda op maandag 11 december 1871, zoon van Antonius Brouwer en Johanna Bou.
 8. Cornelia van Gaans, geboren te Dinteloord op zaterdag 8 april 1876.
  Zij is getrouwd te Breda op donderdag 5 mei 1904, op 28-jarige leeftijd met Adrianus Dijkers (23 jaar oud), geboren te Princenhage op zondag 25 juli 1880, zoon van Adriaan Deijckers en Adriana van den Wijngaard.
 9. Benedictus van Gaans, geboren te Dinteloord op woensdag 9 juni 1880, overleden aldaar op zondag 22 augustus 1880, 74 dagen oud.

VIII-bp Wilhelmus van Gaans, geboren te Dinteloord op woensdag 13 december 1837, overleden aldaar op donderdag 15 augustus 1867, 29 jaar oud, zoon van Benedictus van Gaans (VII-al) en Petronilla de Jongh.

Hij was gehuwd met Johanna Hoogstraten. Uit dit huwelijk:

 1. N.N. van Gaans, overleden te Dinteloord op maandag 30 september 1867.

VIII-bq Adrianus van Gaans, geboren te Dinteloord op zondag 27 maart 1842, zoon van Benedictus van Gaans (VII-al) en Petronilla de Jongh.

Hij is getrouwd te Dinteloord op maandag 9 mei 1870, op 28-jarige leeftijd met Adriana Catharina Kraaijbeek (24 jaar oud), geboren te Halsteren op dinsdag 24 maart 1846, overleden te Dinteloord op zondag 7 maart 1909, 62 jaar oud, dochter van Josephus Kraaijbeek en Apollonia Averens. Uit dit huwelijk:

 1. Benedictus van Gaans, geboren te Dinteloord op zondag 20 augustus 1871, overleden aldaar op zaterdag 3 augustus 1872, 349 dagen oud.
 2. Apolonia Maria van Gaans, geboren op donderdag 28 augustus 1873, volgt onder IX-eg.
 3. Benedictus van Gaans, geboren te Dinteloord op woensdag 3 februari 1875, volgt onder IX-eh.
 4. Philemina Pieternella van Gaans, geboren te Dinteloord op vrijdag 26 oktober 1877, overleden aldaar op donderdag 4 augustus 1881, 3 jaar oud.
 5. Josephus van Gaans, geboren te Dinteloord op vrijdag 7 november 1879.
  Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 18 augustus 1904, op 24-jarige leeftijd met Elisabeth Eijzermans (35 jaar oud), geboren te Wouw op vrijdag 18 juni 1869, overleden aldaar op zondag 4 augustus 1940, 71 jaar oud, dochter van Johannes Eijsermans en Elizabeth Maulus.
 6. Adrianus van Gaans, geboren te Dinteloord op woensdag 7 januari 1885, overleden aldaar op woensdag 26 augustus 1885, 231 dagen oud.

VIII-br Adriaan van Gaans, geboren te Steenbergen in het jaar 1836, zoon van Martien van Gaans (VII-am) en Francisca de Kort.

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 7 augustus 1863, op 27-jarige leeftijd met Johanna Cornelia Luiks (36 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1827, dochter van Jan Luiks en Adriana de Wit. Uit dit huwelijk:

 1. Martien Frans van Gaans, geboren te Steenbergen in het jaar 1864.
  Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 21 augustus 1905, op 41-jarige leeftijd met Adriana Schrauwen (37 jaar oud), geboren te Woensdrecht op maandag 9 maart 1868 (doopgetuigen waren Jacobus Theodorus Soffers en Matheus Petrus Voeten), dochter van Petrus Johannes Schrauwen en Cornelia Theresia van der Velden.
 2. Kornelis Jan van Gaans, geboren te Steenbergen op vrijdag 23 februari 1866, volgt onder IX-ei.
 3. Pieter van Gaans, geboren te Steenbergen op dinsdag 19 mei 1868, volgt onder IX-ej.

VIII-bs Kornelis van Gaans, arbeider, geboren te Steenbergen op vrijdag 3 februari 1843, zoon van Martien van Gaans (VII-am) en Francisca de Kort.

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 6 augustus 1875, op 32-jarige leeftijd met Anna Cornelia van Meel (37 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op vrijdag 13 april 1838, dochter van Antonius van Meel en Maria Catharina Eestermans.
(Zij is eerder getrouwd te Steenbergen op vrijdag 20 april 1866, op 28-jarige leeftijd met Marijn Augustijn (28 jaar oud), geboren te Steenbergen op vrijdag 20 april 1838, zoon van Elisabet Augustijn.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina van Gaans, geboren te Steenbergen op dinsdag 9 januari 1877.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 4 januari 1901, op 23-jarige leeftijd met Jan van der Poel (26 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1875, zoon van Kornelis van der Poel en Anna Cornelia Kostermans.
 2. Antonij van Gaans, geboren te Steenbergen op vrijdag 4 juli 1879.
 3. Martien Adriaan van Gaans, geboren te Steenbergen op zaterdag 24 juli 1880.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op dinsdag 7 januari 1913, op 32-jarige leeftijd met Louisa Maria Luijcks (31 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1882, dochter van Willem Martien Luijcks en Adriana Maria Elsakker.

VIII-bt Joanna Wilhelmina van Gaans, naaister, geboren te Steenbergen op maandag 6 april 1846, dochter van Govert van Gaans (VII-an) en Maria van Migo.

Zij is getrouwd te Steenbergen op dinsdag 3 september 1878, op 32-jarige leeftijd met Ferdinandus Johannes Jongen. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Jan Gaans - Jongen, geboren te Steenbergen op maandag 19 juli 1869 aangifte door: Jan Theodoor Allebes, 48 jaar, heel - en vroedmeester.
  Opmerkingen: Het kind is gewettigd bij huwelijk van Ferdinandus Johannes Jongen en Joanna Wilhelmina van Gaans, 03-09-1878.

VIII-bu Maria Kornelia van Gaens, geboren te Fijnaart en Heijningen op vrijdag 11 september 1863, overleden te Oud en Nieuw Gastel op vrijdag 26 februari 1926, 62 jaar oud, dochter van Adriaan Kornelis van Gaens (VII-ao) en Helena van Sprundel.

Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 23 januari 1897, op 33-jarige leeftijd met Antonius Jacobus Willebrordus Kraus (25 jaar oud), geboren te Oudenbosch op dinsdag 7 november 1871, overleden te Etten-Leur op donderdag 16 december 1948, 77 jaar oud, zoon van Christoffel Kraus en Anna Maria Peters.
(Hij is later getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op donderdag 7 juli 1927, op 55-jarige leeftijd met Catharina Oonincx, dochter van Marinus Franciscus Oonincx en Johanna Maria Speek.) Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Adrianus Kraus, geboren te Oud en Nieuw Gastel op donderdag 31 augustus 1899, overleden aldaar op maandag 9 oktober 1899, 39 dagen oud.

VIII-bv Adrianus van Gaens, geboren te Fijnaart en Heijningen op maandag 11 juni 1866, overleden te Oud en Nieuw Gastel op maandag 18 september 1950, 84 jaar oud, zoon van Adriaan Kornelis van Gaens (VII-ao) en Helena van Sprundel.

Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 19 november 1892, op 26-jarige leeftijd met Cornelia van Gils, overleden te Oud en Nieuw Gastel op maandag 27 mei 1935, dochter van Denis van Gils en Maria Voermans. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Cornelis van Gaens, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 2 september 1893, overleden aldaar op vrijdag 5 februari 1954, 60 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Maria Cornelia van Dorst.
 2. Dionisius Johannes van Gaens, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 28 september 1895, overleden aldaar op zondag 19 januari 1896, 113 dagen oud.

VIII-bw Adriana van Tilburg, arbeidster, geboren te Steenbergen op woensdag 22 december 1830, dochter van Jan van Tilburg en Wilhelmina Elias (VII-ap).

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 15 april 1864, op 33-jarige leeftijd met Adriaan van Aard (25 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op zaterdag 20 oktober 1838, overleden voor zaterdag 24 april 1869, hoogstens 30 jaar oud, zoon van Joannes van Aart en Wilhelmina Dekkers. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina van Aard, geboren te Steenbergen op maandag 4 september 1865 aangifte door: Wilhelmina Elias, 60 jaar, arbeidster.
 2. Jan van Aard, geboren te Steenbergen op vrijdag 8 februari 1867.
 3. Adriaan van Aard, geboren te Steenbergen op zaterdag 24 april 1869 aangifte door: Petrus Bosmans, 35 jaar, arbeider.

VIII-bx Cornelia van Tilburg, arbeidster, geboren te Steenbergen op maandag 20 april 1835, overleden te Roosendaal en Nispen op woensdag 5 september 1866, 31 jaar oud, dochter van Jan van Tilburg en Wilhelmina Elias (VII-ap).

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 2 oktober 1857, op 22-jarige leeftijd met Adrianus van Oorschot (28 jaar oud), arbeider, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 3 januari 1829, overleden aldaar op zondag 24 januari 1904 overlijdensoorzaak : debilitas , 75 jaar oud, zoon van Cornelis van Oorschot en Petronella van der Veren.
(Hij is later getrouwd te Roosendaal op zaterdag 31 augustus 1872, op 43-jarige leeftijd met Johanna Jongenelen (37 jaar oud), geboren te Rucphen in het jaar 1835, overleden te Roosendaal en Nispen op woensdag 19 juni 1912, 77 jaar oud, dochter van Johannes Jongeneelen en Petronella Renkels. (Zij was weduwe van Petrus de Koning.)) Uit dit huwelijk:

 1. Jan van Oorschot, geboren te Steenbergen op woensdag 25 mei 1859, overleden te Roosendaal en Nispen op dinsdag 23 november 1937, 78 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Adriana Verstijlen.
 2. Petronella van Oorschot, geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 26 juni 1861, overleden aldaar op woensdag 18 augustus 1909, 48 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Simon van Staaij.
 3. Cornelis van Oorschot, geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 14 oktober 1863, overleden aldaar op maandag 3 september 1866, 2 jaar oud.
 4. Johanna van Oorschot, geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 13 september 1865, overleden aldaar op maandag 10 september 1866, 362 dagen oud.

VIII-by Catharina van Tilburg, geboren te Steenbergen op maandag 13 augustus 1838, dochter van Jan van Tilburg en Wilhelmina Elias (VII-ap).

Zij is getrouwd te Roosendaal op woensdag 6 april 1864, op 25-jarige leeftijd met Petrus Bosmans, geboren te Rucphen, zoon van Adriana Bosmans. Uit dit huwelijk:

 1. Philomina Bosmans, geboren te Steenbergen op woensdag 16 september 1868, volgt onder IX-ek.
 2. Kornelis Bosmans, geboren te Steenbergen in het jaar 1870.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 26 november 1915, op 45-jarige leeftijd met Maria Catharina Jochems (39 jaar oud), geboren te Steenbergen op zondag 8 oktober 1876, dochter van Hubertus Jochems en Joanna Iriks.
 3. Adriana Bosmans, geboren te Steenbergen in het jaar 1874.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 13 november 1903, op 29-jarige leeftijd met Adrianus Rumoldus Kerstens (29 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 2 september 1874, dochter van Marinus Kerstens en Anna Cornelia Maatjens.
 4. Elizabet Bosmans, geboren te Steenbergen in het jaar 1880, volgt onder IX-el.

VIII-bz Elisabeth van Tilburg, geboren te Steenbergen op woensdag 1 december 1841, dochter van Jan van Tilburg en Wilhelmina Elias (VII-ap).

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 28 april 1871, op 29-jarige leeftijd met Petrus van Gastel (27 jaar oud), geboren te Hoeven op maandag 8 april 1844, zoon van Jacobus van Gastel en Hendrina Ros. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrica van Gastel, geboren te Steenbergen in het jaar 1872.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 28 juli 1893, op 21-jarige leeftijd met Marijn Luijks (27 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1866, zoon van Marijn Luijks en Adriana Magchielsen.
  (Hij is later getrouwd te Steenbergen op vrijdag 18 juni 1920, op 54-jarige leeftijd met zijn schoonzus Philomena van Gastel (42 jaar oud), geboren te Zevenbergen in het jaar 1878, dochter van Petrus van Gastel en Elisabeth van Tilburg (VIII-bz). (Zij is eerder getrouwd te Steenbergen op vrijdag 18 mei 1900, op 22-jarige leeftijd met Everardus van Geel (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op vrijdag 6 september 1872, zoon van Johannes van Geel en Antonia van Hees.))
 2. Jan van Gastel, geboren te Steenbergen op donderdag 19 juni 1873, volgt onder IX-em.
 3. Philomena van Gastel, geboren te Zevenbergen in het jaar 1878.
 4. Adriaan van Gastel, geboren te Steenbergen op maandag 19 mei 1884.
  Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 18 mei 1911, op 26-jarige leeftijd met Adriana Matthijssen (28 jaar oud), geboren te Wouw op dinsdag 12 september 1882, dochter van Johannes Matthijssen (IX-fe) en Joanna Cornelia van Bergen.
 5. Adriana van Gastel, geboren te Steenbergen in het jaar 1886.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 3 mei 1912, op 26-jarige leeftijd met Adrianus van Son (25 jaar oud), geboren te Wouw in het jaar 1887, zoon van Marijn van Son en Cornelia Heijnen.

VIII-ca Johannes Cornelis Timmermans, arbeider, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 23 oktober 1843, overleden aldaar op woensdag 15 oktober 1930, 86 jaar oud, zoon van Marinus Timmermans en Maria Elias (VII-aq).

Hij is getrouwd te Roosendaal op woensdag 14 mei 1873, op 29-jarige leeftijd met Catharina Roks (28 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 17 februari 1845, overleden aldaar op maandag 6 april 1908 overlijdensoorzaak : enteritis, 63 jaar oud, dochter van Laurens Roks en Francisca van Riel. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Franciscus Timmermans, landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 12 december 1874, overleden aldaar op vrijdag 12 juli 1946, 71 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Roosendaal op maandag 9 november 1908, op 33-jarige leeftijd met Adriana Cornelia de Beer (43 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1865, dochter van Marinus de Beer en Adriana van Meel.
  (Zij is eerder getrouwd te Roosendaal op woensdag 30 april 1890, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Maas, geboren te Roosendaal en Nispen, zoon van Adriaan Maas en Johanna Theunis.)
 2. Maria Elisabeth Timmermans, geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 20 juni 1876, volgt onder IX-en.
 3. Cornelis Timmermans, geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 3 september 1878.
 4. Ludovicus Timmermans, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 20 augustus 1880, volgt onder IX-eo.
 5. Cornelia Timmermans, geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 4 oktober 1882.
 6. Dimphna Timmermans, geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 1 oktober 1884, overleden aldaar op vrijdag 11 juni 1886, 1 jaar oud.

VIII-cb Adrianus Timmmermans, arbeider, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 14 februari 1845, zoon van Marinus Timmermans en Maria Elias (VII-aq).

Hij is getrouwd te Wouw op maandag 16 december 1878, op 33-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Heijnen (29 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw in het jaar 1849, overleden aldaar op woensdag 16 februari 1898, 49 jaar oud, dochter van Marijn Heijnen en Willemina Heijmans. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Timmermans, geboren te Wouw in april 1876, overleden aldaar op dinsdag 22 mei 1877, 1 jaar oud.
 2. Cornelis Timmermans, geboren te Wouw op dinsdag 17 april 1877 bijzonderheden : onwettig; naam van de vader in de akte niet vermeld; in de marge: erkend bij huwelijk van de ouders d.d. 16-12-1878, volgt onder IX-ep.
 3. Marinus Timmermans, geboren te Wouw op dinsdag 30 september 1879, volgt onder IX-eq.
 4. Wilhelmus Timmermans, geboren te Wouw op vrijdag 27 januari 1882, volgt onder IX-er.
 5. Wilhelmina Timmermans, geboren te Wouw op vrijdag 22 februari 1884, overleden aldaar op donderdag 3 januari 1946, 61 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 25 april 1912, op 28-jarige leeftijd met Johannes van Haperen (30 jaar oud), geboren te Wouw op zaterdag 20 augustus 1881, zoon van Cornelis van Haperen en Johanna Catharina de Bakker.
 6. Cornelia Timmermans, geboren te Wouw op donderdag 25 maart 1886.
 7. Adriana Timmermans, geboren te Wouw op zondag 30 december 1888, overleden aldaar op maandag 1 juli 1940, 51 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 29 april 1913, op 24-jarige leeftijd met Cornelis van Gink (23 jaar oud), geboren te Roosendaal op zaterdag 22 februari 1890, zoon van Adrianus van Gink en Adriana Cornelia Luijks.
 8. Catharina Timmmermans, geboren te Wouw op zondag 31 januari 1892.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 9 juli 1914, op 22-jarige leeftijd met Johannes Heijmans (20 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 13 juli 1893, zoon van Marijn Heijmans en Petronella Dekkers.

VIII-cc Antonia Baselier, geboren te Steenbergen in het jaar 1801, dochter van Roeland T. Baselier en Petronilla Jacobus Mens (VII-as).

Zij is getrouwd te Steenbergen op donderdag 10 juli 1828, op 27-jarige leeftijd (1) met Jacobus van Elsacker (36 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op zondag 18 maart 1792 (doopgetuigen waren Maria Ditforst en Hubertus van Overvelt), zoon van Petrus van Elsacker en Helena van Overvelt.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 31 maart 1837, op 36-jarige leeftijd (2) met Jan Vroegrijk (30 jaar oud), gedoopt te Roosendaal op woensdag 7 mei 1806, zoon van Marijn Vroegrijk en Maria van Wortel. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Vroegrijk, geboren te Steenbergen op zaterdag 27 juli 1839, volgt onder IX-es.
 2. Marijn Vroegrijk, geboren te Steenbergen in het jaar 1842, volgt onder IX-et.
 3. Thomas Vroegrijk, geboren te Steenbergen in het jaar 1845.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 19 april 1872, op 27-jarige leeftijd met Elisabeth van Geel (22 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1850, dochter van Johannes van Geel en Pieternella Jochems.

VIII-cd Johanna Baselier, arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1809, dochter van Roeland T. Baselier en Petronilla Jacobus Mens (VII-as).

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 15 mei 1840, op 31-jarige leeftijd met Johannes Bogers (33 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren in het jaar 1807, zoon van Dingeman Bogers en Dingena Vermeulen. Uit dit huwelijk:

 1. Dingeman Bogers, geboren te Steenbergen op woensdag 22 mei 1850, volgt onder IX-eu.

VIII-ce Dingena Mens, bouweresse, geboren te Wouw op zaterdag 29 oktober 1814, overleden aldaar op vrijdag 19 mei 1876, 61 jaar oud, dochter van Jasper Mens (VII-at) en Johanna de Klerk.

Zij is getrouwd te Wouw op vrijdag 19 augustus 1836, op 21-jarige leeftijd met Leonardus Uijtdewilligen (33 jaar oud), landbouwer en dagloner, geboren te Wouw (Westelaar) op dinsdag 4 januari 1803, gedoopt te Wouw op dinsdag 4 januari 1803 (doopgetuigen waren Rochus Raeijmakers en Cornelia Coevoets), overleden te Wouw op woensdag 25 juli 1877, 74 jaar oud, zoon van Adrianus Govaerse Uijtdewilligen en Cornelia van der Beeck. Uit dit huwelijk:

 1. Govert Uijtdewilligen, geboren te Wouw op vrijdag 14 juli 1837.
 2. Anna Maria Uijtdewilligen, geboren te Wouw op zondag 29 december 1839, volgt onder IX-ev.
 3. Adrianus Uijtdewilligen, geboren te Wouw op maandag 21 maart 1842, ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op donderdag 11 februari 1892, 49 jaar oud.
 4. Franciscus Uijtdewilligen, landbouwer, geboren te Wouw op zondag 30 juni 1844, overleden aldaar op woensdag 11 mei 1881, 36 jaar oud.
 5. Adriana Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Wouw op donderdag 23 oktober 1845, overleden aldaar op woensdag 5 april 1865, 19 jaar oud.
 6. Johanna Uijtdewilligen, geboren te Wouw op zondag 29 oktober 1848.
 7. Maria Catharina Uijtdewilligen, geboren te Wouw op donderdag 4 september 1851, volgt onder IX-ew.
 8. Dijmphna Uijtdewilligen, geboren te Wouw op donderdag 3 april 1856, volgt onder IX-ex.
 9. Anna Maria Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Wouw op woensdag 6 april 1859, overleden aldaar op woensdag 10 april 1861, 2 jaar oud.

VIII-cf Jacobus Mens, dagloner, geboren te Wouw op maandag 10 oktober 1814, overleden aldaar op dinsdag 12 januari 1892, 77 jaar oud, zoon van Adrianus Mens (VII-au) en Joanna van Tiggelen.

Hij is getrouwd te Wouw op woensdag 3 mei 1848, op 33-jarige leeftijd met Johanna Mangelaars (37 jaar oud), dagloonster, geboren te Wouw in het jaar 1811, overleden aldaar op zaterdag 7 oktober 1876, 65 jaar oud, dochter van Adrianus Mangelaars en Pieternella Wijnen. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Mens, geboren te Wouw op zaterdag 19 mei 1849, overleden aldaar op maandag 21 mei 1849, 2 dagen oud.
 2. Johanna Mens, geboren te Wouw op zaterdag 10 mei 1851, volgt onder IX-ey.
 3. Adriaan Mens, geboren te Wouw op dinsdag 4 oktober 1853.

VIII-cg Pieternella Mens, arbeidster, geboren te Wouw op zondag 8 december 1816, overleden te Halsteren op zondag 3 mei 1896, 79 jaar oud, dochter van Adrianus Mens (VII-au) en Joanna van Tiggelen.

Zij is getrouwd te Halsteren op vrijdag 10 augustus 1838, op 21-jarige leeftijd met Johannes Meijvis (33 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren op woensdag 27 maart 1805 (doopgetuigen waren Joannes van der Heijden en Joanna Meijvis), overleden te Halsteren op donderdag 8 januari 1885, 79 jaar oud, zoon van Jacobus Meijvis en Adriana van der Heijden. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Meijvis, geboren te Halsteren op donderdag 28 november 1839 (doopgetuigen waren Jacobus Bastiaansen en Bastiaan Bastiaansen), volgt onder IX-ez.
 2. Maria Cornelia Meijvis, geboren te Halsteren op donderdag 6 januari 1842 (doopgetuigen waren Bastiaan Bastiaanse en Pieter Maas).
 3. Adriana Cornelia Meijvis, geboren op woensdag 5 november 1845 (doopgetuigen waren Johannes Broos en Cornelis van den Rijzen).
 4. Antonia Meijvis, geboren te Halsteren op maandag 25 september 1848 (doopgetuigen waren Johannes van Meel en Johannes Broos), volgt onder IX-fa.
 5. Johanna Meijvis, geboren te Halsteren op maandag 26 juni 1854 (doopgetuigen waren Johannes van Simmeren en Jan Baptist van der Sanden).

VIII-ch Cornelia Mens, geboren te Wouw op donderdag 24 mei 1821, dochter van Adrianus Mens (VII-au) en Joanna van Tiggelen.

Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 15 september 1842, op 21-jarige leeftijd met Wilhelmus Matthijssen (24 jaar oud), geboren te Roosendaal op maandag 24 augustus 1818, zoon van Nicolaas Matthijssen en Adriana Verschuren. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Matthijssen, geboren te Wouw in het jaar 1853, volgt onder IX-fb.
 2. Cornelis Matthijssen, geboren te Wouw op zondag 24 februari 1856, volgt onder IX-fc.
 3. Maria Matthijssen, geboren te Wouw in het jaar 1862.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 10 mei 1889, op 27-jarige leeftijd met Adriaan Voorbraak (33 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1856, zoon van Pieter Voorbraak en Laurina Verbeek.
 4. Nicolaas Matthijssen, geboren te Wouw, volgt onder IX-fd.
 5. Johannes Matthijssen, geboren te Wouw, volgt onder IX-fe.

VIII-ci Antonetta Mens, arbeidster, geboren te Wouw op woensdag 30 oktober 1822, overleden aldaar op dinsdag 17 oktober 1876, 53 jaar oud, dochter van Adrianus Mens (VII-au) en Joanna van Tiggelen.

Zij is getrouwd te Wouw op woensdag 4 juli 1849, op 26-jarige leeftijd met Jacobus Mangelaars (32 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op maandag 24 maart 1817, overleden aldaar op donderdag 1 juli 1858, 41 jaar oud, zoon van Adrianus Mangelaars en Pieternella Wijnen. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Mangelaars, geboren te Wouw op donderdag 7 maart 1850, overleden aldaar op donderdag 7 maart 1850.
 2. Petronella Mangelaars, geboren te Wouw op vrijdag 28 februari 1851, overleden te Vught op woensdag 9 december 1914, 63 jaar oud.
 3. Johanna Mangelaars, geboren te Wouw op vrijdag 12 november 1852, volgt onder IX-ff.
 4. Adrianus Mangelaars, geboren te Wouw op woensdag 26 mei 1858, volgt onder IX-fg.

VIII-cj Petronella Brouwers, landbouwster, geboren te Wouw in het jaar 1815, overleden aldaar op vrijdag 21 juli 1843, 28 jaar oud, dochter van Michiel Brouwers en Antonia Mens (VII-av).

Zij is getrouwd te Wouw op vrijdag 9 mei 1834, op 19-jarige leeftijd met Gerardus Doggen (22 jaar oud), landbouwer en bouwman, geboren te Wouw op zondag 17 november 1811, overleden aldaar op dinsdag 12 juli 1859, 47 jaar oud, zoon van Matthijs Doggen en Cornelia Cornelisse Doggen.
(Hij is later getrouwd te Wouw op woensdag 27 mei 1846, op 34-jarige leeftijd met Wilhelmina Mouwen (21 jaar oud), bouweresse, geboren te Wouw op zaterdag 13 november 1824, overleden aldaar op donderdag 15 juli 1886, 61 jaar oud, dochter van Arnoldus Mouwen en Maria Tirions.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia Doggen, geboren te Wouw op donderdag 26 maart 1835, overleden te Roosendaal en Nispen op zaterdag 21 augustus 1915, 80 jaar oud.
 2. Matthijs Doggen, gedoopt te Wouw op maandag 6 maart 1837, volgt onder IX-fh.
 3. Elizabeth Doggen, geboren te Wouw op zondag 18 maart 1838, overleden aldaar op zaterdag 10 november 1849, 11 jaar oud.
 4. Adriana Cornelia Doggen, geboren te Wouw op zaterdag 5 oktober 1839, overleden aldaar op zaterdag 8 juli 1843, 3 jaar oud.

VIII-ck Elisabeth Mens, landbouwster, geboren te Halsteren in het jaar 1828, dochter van Antonij Mens (VII-aw) en Anna Catharina Loos.

Zij is getrouwd te Halsteren op woensdag 21 juni 1865, op 37-jarige leeftijd met Kornelis Martens (32 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op dinsdag 23 oktober 1832, zoon van Antonij Martens en Catharina Timmermans. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina Martens, geboren te Steenbergen op dinsdag 24 juli 1866.
  Zij is getrouwd te Halsteren op woensdag 17 februari 1892, op 25-jarige leeftijd met Jan de Kock (25 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1867, zoon van Johannes de Kock en Maria Catharina Geers.

VIII-cl Maria Elisabeth Loos, arbeidster, geboren te Wouw op woensdag 29 juli 1829, overleden aldaar op donderdag 31 maart 1904, 74 jaar oud, dochter van Joannes Loos en Cornelia Mens (VII-ax).

Zij is getrouwd te Wouw op woensdag 4 mei 1859, op 29-jarige leeftijd met Huijbrecht van Eekelen (24 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op vrijdag 31 oktober 1834, overleden aldaar op dinsdag 7 oktober 1913, 78 jaar oud, zoon van Petrus van Eekelen en Huberta Willemina Verhaegen. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes van Eekelen, geboren te Wouw op vrijdag 21 september 1860, volgt onder IX-fi.
 2. Petrus van Eekelen, geboren te Wouw op zaterdag 19 april 1862, overleden aldaar op zondag 25 juli 1943, 81 jaar oud.
 3. Anna Cornelia van Eekelen, geboren te Wouw op maandag 22 juni 1863, overleden aldaar op woensdag 22 juli 1863, 30 dagen oud.
 4. Cornelia van Eekelen, geboren te Wouw op vrijdag 23 december 1864, overleden aldaar op woensdag 11 april 1866, 1 jaar oud.
 5. Levenloos van Eekelen, geboren te Wouw op vrijdag 4 mei 1866, overleden aldaar op vrijdag 4 mei 1866.
 6. Johanna Cornelia van Eekelen, geboren te Wouw op maandag 5 augustus 1867, overleden aldaar op donderdag 21 november 1918, 51 jaar oud.
 7. Jacobus van Eekelen, geboren te Wouw op maandag 7 september 1868, overleden aldaar op vrijdag 7 maart 1941, 72 jaar oud.
 8. Cornelia van Eekelen, geboren te Wouw op woensdag 6 april 1870.
 9. Levenloos van Eekelen, geboren te Wouw op vrijdag 11 augustus 1871, overleden aldaar op vrijdag 11 augustus 1871.

VIII-cm Marijnus Hijnen, gedoopt te Steenbergen op maandag 27 januari 1806 (RK), overleden te Oud en Nieuw Gastel op maandag 2 augustus 1858, 52 jaar oud, zoon van Antonij Heijnen en Cornelia Delwarel (VII-ay).

Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op maandag 27 oktober 1828, op 22-jarige leeftijd met Antonia Tak (21 jaar oud), geboren te Oud Gastel op zaterdag 18 juli 1807, overleden te Oud en Nieuw Gastel op donderdag 7 februari 1889, 81 jaar oud, dochter van Johannes Tak en Maria van Rijsbergen. Uit dit huwelijk:

 1. Antonij Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zondag 21 juni 1829, overleden aldaar op woensdag 1 januari 1908, 78 jaar oud.
 2. Johannis Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op woensdag 29 december 1830, volgt onder IX-fj.
 3. Cornelis Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op woensdag 24 april 1833, volgt onder IX-fk.
 4. Adriaan Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op woensdag 29 juni 1836, volgt onder IX-fl.
 5. Anna Cornelia Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 29 september 1838, volgt onder IX-fm.
 6. Arnoldus Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op donderdag 8 oktober 1840, volgt onder IX-fn.
 7. Catharina Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op maandag 8 mei 1843, volgt onder IX-fo.
 8. Wouter Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 12 april 1845, overleden aldaar op dinsdag 13 juni 1871, 26 jaar oud.
 9. Johanna Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op vrijdag 15 december 1848, volgt onder IX-fp.
 10. Maria Heijnen, overleden te Oud en Nieuw Gastel op donderdag 14 februari 1918.

VIII-cn Adriana Jacoba Heijnen, geboren te Halsteren in het jaar 1815, overleden te Wouw op zondag 16 november 1890, 75 jaar oud, dochter van Antonij Heijnen en Cornelia Delwarel (VII-ay).

Zij was gehuwd met Hendrik Valkenburg, arbeider, geboren te Roosendaal in het jaar 1808, overleden te Wouw op dinsdag 16 juni 1868, 60 jaar oud, zoon van Antonij Valkenburg en Cornelia Verhagen. Uit dit huwelijk:

 1. Antonia Valkenburg, geboren te Roosendaal op vrijdag 6 april 1838, volgt onder IX-fq.
 2. Marijn Valkenburg, geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 9 oktober 1844, overleden aldaar op vrijdag 27 december 1844, 79 dagen oud.
 3. Leonardus Valkenburg, geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 10 oktober 1844, overleden aldaar op vrijdag 1 november 1844, 22 dagen oud.
 4. Marinus Valkenburg, landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 27 januari 1846, overleden aldaar op vrijdag 9 mei 1913, 67 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Wouw op vrijdag 4 juni 1886, op 40-jarige leeftijd met Catharina Sebregts (36 jaar oud), geboren te Wouw op woensdag 25 juli 1849 onwettig, overleden aldaar op woensdag 20 augustus 1930, 81 jaar oud, dochter van Johanna Sebregts.
 5. Catharina Valkenburg, geboren te Wouw op vrijdag 25 april 1851, volgt onder IX-fr.

VIII-co Johanna Smits, gedoopt te Nieuw-Vossemeer op dinsdag 11 september 1804, dochter van Hendricus Smits en Maria Catharina Delwarel (VII-az).

Zij is getrouwd te Halsteren op donderdag 24 april 1828, op 23-jarige leeftijd met Johannes Rampart (37 jaar oud), winkelier en werkman, geboren te Halsteren in het jaar 1791, zoon van Cornelis Rampaart en Maria Beers. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Rampaart, geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 6 april 1830 (doopgetuigen waren Johannes Henricus Wijkbergen en Laurens Wijkbergen).
 2. Adrianus Rampart, geboren te Bergen op Zoom op zondag 20 januari 1833 (doopgetuige was Maattheus Pilaar), overleden in het jaar 1891, 58 jaar oud.
 3. Dorothea Rampaart, geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 30 juni 1835 (doopgetuigen waren Franciscus Heukeshoven en Bernardus de Grauw).
 4. Wilhelmina Rampart, geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 7 mei 1839 (doopgetuigen waren Bernardus de Graauw en Mattheus Heeren).
 5. Cornelis Rampart, geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 24 oktober 1843 (doopgetuigen waren Eduardus Dominicus van de Putte en Jakobus Laurentius La Fontijn).

VIII-cp Catharina Delwarel, geboren te Halsteren op zaterdag 6 april 1833, dochter van Leonardus Delwarel (VII-ba) en Dijmphna Verstraeten.

Zij is getrouwd te Halsteren op woensdag 30 april 1856, op 23-jarige leeftijd met Franciscus van der Avert (24 jaar oud), schoenmaker, geboren te Etten-Leur in het jaar 1832, zoon van Melchior Franciscus van der Avert en Maria Geers. Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus van der Avert, geboren te Halsteren op maandag 8 juni 1857 (doopgetuigen waren Michiel Keulemans en Petrus Hubertus Bervaes).
 2. Melchior van der Avert, geboren te Halsteren op woensdag 23 maart 1859 (doopgetuigen waren Antonius Holtzer en Pieter Kostermans).
 3. Susanna van der Avert, geboren te Halsteren op donderdag 17 oktober 1861 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Petrus Hubertus Bervaes).
 4. Johanna Maria Dingena van der Avert, geboren te Halsteren op woensdag 2 september 1863 (doopgetuigen waren Frederik Weijler en Frans Ligtvoet).
  Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 13 augustus 1891, op 27-jarige leeftijd met Sebastianus Dietvorst (50 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 31 juli 1841, zoon van Johannes Dietvorst en Petronella Talboom.
  (Hij is eerder getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 6 mei 1869, op 27-jarige leeftijd met Maria Cornelia Krijntjes (32 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op maandag 30 mei 1836 (doopgetuigen waren Matthijs Schuurbiers en Jacobus Koolen), overleden in het jaar 1890, 54 jaar oud, dochter van Johannes Krijntjes en Johanna Maria Elisabeth Baks.)
 5. Jan Jacobus van der Avert, geboren te Halsteren op zaterdag 3 juni 1865 (doopgetuigen waren Petrus Josephus Martinus Gommers en Petrus Hendrikus Jacobus van der Plaat).
 6. Philomena van der Avert, geboren te Halsteren op maandag 11 maart 1867 (doopgetuigen waren Jozef van Roozendaal en Petrus van Meel), volgt onder IX-fs.
 7. Johanna Maria Sophia van der Avert, geboren te Halsteren op dinsdag 6 september 1870 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en August van Baal).
 8. Johanna Maria Sophia van der Avert, geboren te Halsteren op maandag 13 april 1874 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Petrus Hubertus Bervaes).
 9. Melchior Frans van der Avert, geboren te Halsteren op vrijdag 6 oktober 1876 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen).
  Hij is getrouwd te Halsteren op zaterdag 19 april 1902, op 25-jarige leeftijd (1) met Adriana Pertijs (26 jaar oud), geboren te Etten-Leur in het jaar 1876, dochter van Adriaan Pertijs en Anna Struijs.
  Hij is getrouwd te Halsteren op zaterdag 10 april 1915, op 38-jarige leeftijd (2) met Francina Havermans (33 jaar oud), geboren te Oud-Vossemeer in het jaar 1882, dochter van Abraham Havermans en Maria de Leeuw.

VIII-cq Antonia Delwarel, arbeidster, geboren te Halsteren op woensdag 23 september 1835, dochter van Leonardus Delwarel (VII-ba) en Dijmphna Verstraeten.

Zij is getrouwd te Halsteren op maandag 7 januari 1861, op 25-jarige leeftijd met Johanna Matheus Schetters (27 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren in het jaar 1834, zoon van Petrus Schetters en Anna Cornelia van Gastel. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Leendert Schetters, geboren te Halsteren op dinsdag 22 oktober 1861 (doopgetuigen waren Petrus Hubertus Bervaes en Martinus Johannes Elling), volgt onder IX-ft.
 2. Henrica Cornelia Schetters, geboren te Halsteren op donderdag 20 augustus 1863 (doopgetuigen waren Adriaan van Simmeren en Jan van Simmeren).
  Zij is getrouwd te Halsteren op woensdag 6 mei 1896, op 32-jarige leeftijd met Anthonius van Eekelen (33 jaar oud), geboren te Tholen op dinsdag 10 februari 1863, zoon van Adrianus Hendrikus van Eekelen en Anna van Osta.
 3. Laurina Maria Schetters, geboren te Halsteren op zondag 5 februari 1865 (doopgetuigen waren Michiel Keulemans en Petrus Hubertus Bervaes).
  Zij is getrouwd te Halsteren op zaterdag 27 april 1907, op 42-jarige leeftijd met Cornelis Sebregts (40 jaar oud), geboren te Halsteren op vrijdag 12 april 1867, zoon van Gerardus Sebregts en Johanna de Jong.
 4. Catharina Adriana Schetters, geboren te Halsteren op zondag 18 november 1866 (doopgetuigen waren Cornelis van Weingartner en Petrus Hubertus Bervaes).
 5. Adriana Johanna Schetters, geboren te Halsteren op maandag 9 november 1868 (doopgetuigen waren Martinus van Elzakker en Petrus van Meel).
 6. Francisca Schetters, geboren te Halsteren op dinsdag 30 mei 1871 (doopgetuigen waren Bernard de Graauw en Petrus Hubertus Bervaes).
 7. Adriana Maria Catharina Schetters, geboren te Halsteren op maandag 9 februari 1874 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Petrus Hubertus Bervaes).
  Zij is getrouwd te Halsteren op woensdag 23 april 1902, op 28-jarige leeftijd met Aloijsius Jacobus Jan van den Bergh (29 jaar oud), geboren te Halsteren op dinsdag 30 juli 1872 (doopgetuigen waren Adriaan Groffen en Petrus van Meel), zoon van Petrus Johannes van den Bergh en Petronella Goossens.

VIII-cr Johannes van der Vliet, arbeider en dagloner, geboren te Roosendaal op vrijdag 9 december 1814, gedoopt op zaterdag 10 december 1814, overleden te Wouw op zaterdag 10 september 1892, 77 jaar oud, zoon van Nicolaus van der Vliet en Catharina Hoogemoet (VII-bb).

Hij is getrouwd te Wouw op woensdag 4 mei 1836, op 21-jarige leeftijd met Johanna Ruijten (29 jaar oud), arbeidster en dagloonster, geboren in het jaar 1807, overleden te Wouw op zaterdag 10 juni 1871, 64 jaar oud, dochter van Adriaan Ruijten en Catharina Mens. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan van der Vliet, geboren te Wouw op zaterdag 10 juni 1837, overleden aldaar op maandag 21 augustus 1837, 72 dagen oud.
 2. Adriaan van der Vliet, arbeider, geboren te Wouw op zondag 13 januari 1839, overleden aldaar op vrijdag 28 mei 1858, 19 jaar oud.
 3. Johannes van der Vliet, geboren te Wouw op donderdag 17 februari 1842, volgt onder IX-fu.
 4. Gerardus van der Vliet, geboren te Wouw op zaterdag 10 februari 1844, overleden aldaar op donderdag 8 januari 1846, 1 jaar oud.
 5. Catharina van der Vliet, geboren te Wouw op woensdag 25 maart 1846, volgt onder IX-fv.
 6. Nicolaas van der Vliet, geboren te Wouw op vrijdag 31 oktober 1851, overleden aldaar op donderdag 21 april 1853, 1 jaar oud.

VIII-cs Antonetta van der Vliet, arbeidster, geboren te Roosendaal op zaterdag 20 september 1817, overleden te Wouw op vrijdag 18 januari 1867, 49 jaar oud, dochter van Nicolaus van der Vliet en Catharina Hoogemoet (VII-bb).

Zij is getrouwd te Wouw op maandag 28 april 1845, op 27-jarige leeftijd met Mattheus Schuurbiers (23 jaar oud), arbeider, geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 15 september 1821, overleden te Wouw op woensdag 29 mei 1872, 50 jaar oud, zoon van Johannes Schuurbiers en Lucia van Osta.
(Hij is later getrouwd te Woensdrecht op zaterdag 18 april 1868 (getuigen waren Jacobus Stoffers en Jacobus Theodoru), op 46-jarige leeftijd met Adriana Cornelia van Loon (48 jaar oud), geboren te Wouw op zondag 2 april 1820, overleden op zondag 8 september 1889, 69 jaar oud, dochter van Joannes Baptist van Loon en Cornelia Franciscus MariŽ n. (Zij is eerder getrouwd te Woensdrecht op donderdag 10 mei 1849 (getuige was Petrus Johannes van Osta), op 29-jarige leeftijd met Gerardus Hussaarts (28 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Wouw op donderdag 11 januari 1821, zoon van Petrus Hussaarts en Anna Catharina van Oevelen.)) Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas Schuurbiers, geboren te Wouw op zondag 25 januari 1846, volgt onder IX-fw.
 2. Johannes Schuurbiers, geboren te Wouw op zondag 25 januari 1846, volgt onder IX-fx.
 3. Petrus Schuurbiers, geboren te Wouw op vrijdag 26 mei 1848, volgt onder IX-fy.
 4. Arnoldus Schuurbiers, arbeider, geboren te Wouw op woensdag 6 november 1850, overleden aldaar op zondag 4 juni 1871, 20 jaar oud.
 5. Christiaan Schuurbiers, geboren te Wouw op zondag 23 oktober 1853, volgt onder IX-fz.
 6. Leonardus Schuurbiers, geboren te Wouw op dinsdag 28 april 1857, volgt onder IX-ga.
 7. Cornelis Schuurbiers, dienstbode, geboren te Wouw op zondag 1 mei 1859, overleden aldaar op maandag 7 februari 1876, 16 jaar oud.
 8. Franciscus Schuurbiers, geboren te Wouw op zaterdag 22 juni 1861, volgt onder IX-gb.

VIII-ct Petronilla van der Vliet, arbeidster, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1821, dochter van Nicolaus van der Vliet en Catharina Hoogemoet (VII-bb).

Zij is getrouwd te Steenbergen op woensdag 7 mei 1845, op 24-jarige leeftijd met Laurens Verbeek (34 jaar oud), arbeider, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1811, zoon van Jan Verbeek en Petronilla Verheijen. Uit dit huwelijk:

 1. Petronilla Verbeek, geboren te Steenbergen op dinsdag 2 juni 1846.
 2. Jan Verbeek, geboren te Steenbergen op woensdag 15 augustus 1849.
 3. Kornelis Verbeek, geboren te Steenbergen op maandag 12 april 1852, volgt onder IX-gc.
 4. Adriaan Verbeek, geboren te Steenbergen op zondag 25 februari 1855.
 5. Antonij Verbeek, geboren te Steenbergen op woensdag 17 februari 1858.
 6. Antonij Verbeek, geboren te Steenbergen op zondag 20 juli 1862.

VIII-cu Leonardus van der Vliet, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 4 augustus 1828, overleden aldaar op zondag 17 januari 1909 overlijdensoorzaak : plotselinge dood, 80 jaar oud, zoon van Nicolaus van der Vliet en Catharina Hoogemoet (VII-bb).

Leonardus van der Vliet vermelding in notarieel archief op zondag 17 september 1893 Roosendaal. Inhoud akte : testament van Leonardus van der Vliet, wonende op Vinkenbroek onder Roosendaal.

Hij is getrouwd te Roosendaal op zondag 1 mei 1853, op 24-jarige leeftijd met Antonetta van der Heijden (26 jaar oud), geboren te Rucphen op zaterdag 10 juni 1826 (RK), overleden te Roosendaal en Nispen op zaterdag 22 juli 1893, 67 jaar oud, dochter van Petrus van der Heijden en Maria Poppelaars. Uit dit huwelijk:

 1. Maria van der Vliet, geboren te Roosendaal op donderdag 20 april 1854, wonende te Antwerpen (BelgiŽ ).
 2. Petrus van der Vliet, geboren te Roosendaal op maandag 14 april 1856, volgt onder IX-gd.
 3. Marijn van der Vliet, geboren te Roosendaal op zaterdag 17 september 1859, overleden te Roosendaal en Nispen op dinsdag 30 oktober 1860, 1 jaar oud.
 4. Catharina van der Vliet, geboren op zaterdag 24 augustus 1861, gedoopt te Roosendaal.
 5. Helena van der Vliet, geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 28 januari 1864, volgt onder IX-ge.

VIII-cv Anna Cornelia Verbeek, geboren te Steenbergen op zondag 24 november 1816, overleden aldaar op vrijdag 8 april 1892, 75 jaar oud, dochter van Johannes Laurens Verbeek en Petronilla Voorheijen (VII-bd).

Zij was gehuwd met Antonij Loos, korenmolenaar en broodbakker, geboren te Mol (BelgiŽ ) op zaterdag 27 augustus 1796, overleden te Kruisland (NB) op donderdag 22 juli 1875, 78 jaar oud, zoon van Andreas Loos en Francisca Mortelmans. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Loos, geboren te Steenbergen op maandag 27 maart 1837, volgt onder IX-gf.
 2. Andries Loos, geboren te Steenbergen op maandag 14 oktober 1839.
 3. Kornelis Loos, geboren te Steenbergen op vrijdag 21 januari 1842.
 4. Petronilla Loos, geboren te Steenbergen op vrijdag 17 mei 1844.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op maandag 16 november 1903, op 59-jarige leeftijd met Cornelis Dingemans (63 jaar oud), geboren te Standdaarbuiten in het jaar 1840, zoon van Karel Dingemans en Maria Theresia Verhulst.
 5. Martien Loos, geboren te Steenbergen op zaterdag 25 april 1846.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op donderdag 27 juni 1895, op 49-jarige leeftijd met Petronilla Lodiers (45 jaar oud), geboren te Steenbergen op donderdag 21 maart 1850, dochter van Jan Lodiers en Dimphna Verbeek.
 6. Adriana Francisca Loos, geboren te Steenbergen op maandag 4 september 1848.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op woensdag 17 augustus 1892, op 43-jarige leeftijd met Govert Kroonen (50 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1842, zoon van Adriaan Kroonen en Maria van Kinderen.
 7. Adrianus Loos, geboren te Steenbergen op donderdag 30 januari 1851, overleden te Roosendaal op woensdag 17 december 1919 overlijdensoorzaak: myocarditis, 68 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 3 juli 1894, op 43-jarige leeftijd met Willemijna van Loon (40 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1854, overleden aldaar op donderdag 22 november 1934, 80 jaar oud, dochter van Hubertus Cornelis van Loon en Petronilla Dekkers.
 8. Anna Cornelia Loos, geboren te Steenbergen op woensdag 3 augustus 1853, volgt onder IX-gg.
 9. Kornelis Loos, geboren te Steenbergen op maandag 21 november 1859, volgt onder IX-gh.

VIII-cw Jan Voorheijen, arbeider, geboren te Steenbergen op woensdag 9 oktober 1816, zoon van Cornelius Voorheijen (VII-be) en Dijmphna Wouts.

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 29 april 1842, op 25-jarige leeftijd met Dimphna Molenaars (35 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op maandag 24 november 1806, dochter van Pieter Molenaars en Catharina de Groot. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Voorheijen, geboren te Steenbergen op vrijdag 3 februari 1843.
 2. Pieter Voorheijen, geboren te Steenbergen op zaterdag 3 augustus 1844.
 3. Anna Cornelia Voorheijen, geboren te Steenbergen op maandag 1 december 1845.
 4. Antonij Voorheijen, geboren te Steenbergen op zaterdag 2 oktober 1847.
 5. Kornelis Voorheijen, geboren te Steenbergen op zondag 3 november 1850.

VIII-cx Adriaan Voorheijen, arbeider, geboren te Steenbergen op maandag 27 mei 1822, zoon van Cornelius Voorheijen (VII-be) en Dijmphna Wouts.

Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op vrijdag 19 oktober 1855, op 33-jarige leeftijd (1) met Elisabeth Heestermans (30 jaar oud), arbeidster, geboren te Oud en Nieuw Gastel in het jaar 1825, dochter van Pieter Heestermans en Dorothea van Gastel. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Voorheijen, geboren te Steenbergen op dinsdag 30 september 1856, volgt onder IX-gi.
 2. Dorothea Voorheijen, geboren te Steenbergen op donderdag 7 januari 1858, volgt onder IX-gj.
 3. Petronilla Voorheijen, geboren te Steenbergen op dinsdag 13 december 1859, overleden te Wouw op vrijdag 11 juni 1937, 77 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 28 oktober 1881, op 21-jarige leeftijd met Adrianus Mangelaars, geboren te Wouw op woensdag 26 mei 1858, volgt onder IX-fg.
 4. Adriana Voorheijen, geboren te Steenbergen op dinsdag 3 november 1863.

Hij is getrouwd te Steenbergen op maandag 4 januari 1875, op 52-jarige leeftijd (2) met Wilhelmina Wuijts (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Dinteloord en Prinsenland op zondag 6 juli 1851, dochter van Pieter Wuijts en Anna Cornelia de Bruijn.
(Zij had van een onbekende man 3 dochters.) Uit dit huwelijk:

 1. Elizabet Voorheijen, geboren te Steenbergen op woensdag 25 december 1878.
 2. Jan Voorheijen, geboren te Steenbergen op vrijdag 30 april 1880.
  Hij is getrouwd te Roosendaal op vrijdag 7 augustus 1903, op 23-jarige leeftijd met Wilhelmina Willemse (21 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1882, dochter van Petrus Willemse en Petronella Suijkerbuijk.
 3. Pieter Voorheijen, arbeider, geboren te Steenbergen op zondag 24 april 1881.
 4. Pieter Voorheijen, geboren te Steenbergen op maandag 24 november 1884.
 5. Antonij Voorheijen, geboren te Steenbergen op vrijdag 7 december 1888.

VIII-cy Kornelis Voorheijen, landbouwer, geboren op vrijdag 16 september 1825, zoon van Cornelius Voorheijen (VII-be) en Dijmphna Wouts.

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 27 augustus 1869, op 43-jarige leeftijd met Anna Cornelia Huijsmans (32 jaar oud), landbouwster, geboren te Steenbergen in het jaar 1837, dochter van Jakob Huijsmans en Anna Karremans. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Voorheijen, geboren te Steenbergen op woensdag 12 mei 1875, volgt onder IX-gk.
 2. Pieter Kornelis Voorheijen, geboren te Steenbergen op woensdag 23 april 1879.

IX-a Anna Maria van Etten, arbeidster, gedoopt te Kruisland (NB) op zaterdag 26 januari 1799, dochter van Jan van Etten (VIII-a) en Johanna Johannis Tiberius.

Zij is getrouwd te Steenbergen op woensdag 8 februari 1837, op 38-jarige leeftijd met Adriaan Huismans (37 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw in het jaar 1800, zoon van Pieter Huismans en Anna Verhaert.
(Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op vrijdag 10 september 1824, op 24-jarige leeftijd met Maria Tuins (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1799, dochter van Kornelis Tuins en Maria van der Heijden.) Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Huismans, geboren te Steenbergen op woensdag 10 mei 1837.
  Zij is getrouwd te Halsteren op woensdag 7 november 1877, op 40-jarige leeftijd met Johannes Roolvink (51 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1826, zoon van Antonie Roolvink en Klara Augustijn.
 2. Jan Huismans, geboren te Steenbergen op zaterdag 6 oktober 1838.
 3. Petrus Huismans, geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 24 december 1840.

IX-b Joannes van Etten, geboren te Kruisland (NB), gedoopt aldaar op maandag 27 januari 1800 (RK), zoon van Jan van Etten (VIII-a) en Johanna Johannis Tiberius.

Hij was gehuwd met Johanna Damen, geboren te Oud Gastel in het jaar 1809 (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria van Etten, geboren te Oude Tonge op zondag 29 september 1833, volgt onder X-a.
 2. Petrus van Etten, geboren te Oude Tonge op woensdag 3 januari 1838 (RK).
  Hij was gehuwd met Lena Jogchims, geboren te Oude Tonge op donderdag 18 mei 1848 (RK).
 3. Catharina van Etten, geboren te Oude Tonge op maandag 13 november 1843, volgt onder X-b.

IX-c Adrianus van Etten, arbeider, gedoopt te Steenbergen op donderdag 5 februari 1801, overleden te Wouw op woensdag 6 september 1848, 47 jaar oud, zoon van Jan van Etten (VIII-a) en Johanna Johannis Tiberius.

Hij is getrouwd te Steenbergen op zaterdag 18 april 1835, op 34-jarige leeftijd met Dingena Voorbraak (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1814, overleden aldaar op dinsdag 14 maart 1871, 57 jaar oud, dochter van Jan Voorbraak en Susanna Verhoeven.
(Zij was later gehuwd met Paulus Leijsen, geboren in het jaar 1823, overleden te Wouw op zaterdag 1 april 1871, 48 jaar oud, zoon van Adrianus Leijsen en Wilhelmina Franken.) Uit dit huwelijk:

 1. Joanna van Etten, geboren te Steenbergen op dinsdag 11 augustus 1835, volgt onder X-c.
 2. Jan van Etten, geboren te Steenbergen op maandag 9 oktober 1837, volgt onder X-d.
 3. Maria Cornelia van Etten, geboren te Wouw op zondag 8 december 1839, volgt onder X-e.
 4. Petrus van Etten, geboren te Steenbergen op zondag 10 april 1842, overleden aldaar op dinsdag 14 februari 1893, 50 jaar oud.
 5. Marijn van Etten, geboren te Wouw op maandag 22 januari 1844, volgt onder X-f.
 6. Jacobus van Etten, geboren te Wouw op donderdag 1 april 1847, volgt onder X-g.

IX-d Kornelius van Etten, arbeider, gedoopt te Kruisland (NB) op dinsdag 31 juli 1804, zoon van Jan van Etten (VIII-a) en Johanna Johannis Tiberius.

Hij is getrouwd te Steenbergen op donderdag 17 november 1825, op 21-jarige leeftijd (1) met Maria Sebrechts (30 jaar oud), geboren te Wouw in het jaar 1795, dochter van Marijn Sebrechts en Joanna Timmermans. Uit dit huwelijk:

 1. Jan van Etten, arbeider, geboren te Steenbergen op zondag 7 februari 1841.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 12 juni 1874, op 33-jarige leeftijd met Maria Elisabeth van Dorst, geboren te Wouw op donderdag 13 november 1845, volgt onder IX-co.

Hij is getrouwd te Roosendaal op zondag 9 mei 1830, op 25-jarige leeftijd (2) met Anna Maria de Bot (28 jaar oud), arbeidster en dienstmeid, gedoopt te Roosendaal op dinsdag 23 februari 1802 sub conditione (doopgetuigen waren Maria van Dongen (voor Petro van Dongen) en Helena Berg), dochter van Theodorus de Bot en Maria van Dongen. Uit dit huwelijk:

 1. Theodoor van Etten, geboren te Steenbergen op zondag 1 december 1833.

IX-e Jan van Etten, arbeider, geboren te Kruisland (NB) op dinsdag 31 juli 1804, overleden te Steenbergen op zaterdag 9 februari 1856, 51 jaar oud, zoon van Jan van Etten (VIII-a) en Johanna Johannis Tiberius.

Hij is getrouwd te Steenbergen op donderdag 29 april 1830, op 25-jarige leeftijd met Adriana Maria van Meer (22 jaar oud), arbeidster, geboren te Kruisland (NB) op zaterdag 2 april 1808 (doopgetuigen waren Cornelis Raets en Cornelia van Gaens), overleden te Steenbergen op maandag 13 januari 1879, 70 jaar oud, dochter van Josephus N. van Meer en Petronilla J. Raets. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna van Etten, geboren te Steenbergen op woensdag 28 september 1831.
 2. Pieter van Etten, geboren te Steenbergen op vrijdag 4 oktober 1833, volgt onder X-h.
 3. Johannes van Etten, geboren te Steenbergen op donderdag 22 december 1836.
 4. Adriana van Etten, geboren te Steenbergen op maandag 11 november 1839, volgt onder X-i.
 5. Petronella van Etten, geboren te Steenbergen op zondag 7 mei 1843.
 6. Martien van Etten, geboren te Steenbergen op donderdag 31 augustus 1848.
 7. Joanna van Etten, geboren te Kruisland (NB) op maandag 30 augustus 1852 (RK), volgt onder X-j.

IX-f Jan IJzermans, arbeider, geboren te Steenbergen op vrijdag 17 september 1802, overleden aldaar op woensdag 17 november 1869, 67 jaar oud, zoon van Kornelis IJzermans en Joanna van Etten (VIII-b).

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 4 augustus 1826, op 23-jarige leeftijd met Maria Elzabeth Janssen (23 jaar oud), landbouwster, geboren te Steenbergen op donderdag 21 oktober 1802, overleden te Terheijden op dinsdag 13 januari 1880, 77 jaar oud, dochter van Jan Janssen en Adriana Verbeeck. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia IJzermans, geboren te Steenbergen op zondag 24 augustus 1828.
 2. Joanna IJzermans, geboren te Steenbergen op maandag 26 april 1830.
 3. Antonij IJzermans, geboren te Steenbergen op woensdag 4 januari 1832.
 4. Adriana Cornelia IJzermans, geboren te Steenbergen op maandag 27 mei 1833.
 5. Catharina IJzermans, geboren te Steenbergen op dinsdag 12 mei 1835.
 6. Anna Maria IJzermans, geboren te Steenbergen op vrijdag 15 december 1837.
 7. Antonij IJzermans, geboren te Steenbergen op dinsdag 15 december 1840, volgt onder X-k.

IX-g Adriaan IJzermans, arbeider, geboren te Steenbergen op vrijdag 27 augustus 1813, zoon van Kornelis IJzermans en Joanna van Etten (VIII-b).

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 2 mei 1834, op 20-jarige leeftijd met Anna Catharina Mulders (26 jaar oud), arbeidster, gedoopt te Steenbergen op dinsdag 26 mei 1807 (RK) (doopgetuigen waren Joannes C. de Bruijn en Cornelia de Bruijn), dochter van Jacobus Mulders en Anna Catharina de Bruijn. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis IJzermans, geboren te Steenbergen op woensdag 23 december 1835, volgt onder X-l.
 2. Anna Catharina IJzermans, geboren te Steenbergen op maandag 12 december 1836, volgt onder X-m.
 3. Cornelia IJzermans, geboren te Steenbergen op donderdag 31 oktober 1839, volgt onder X-n.
 4. Jacobus IJzermans, geboren te Steenbergen op zaterdag 5 maart 1842.

IX-h Joanna IJzermans, geboren te Steenbergen op zaterdag 28 augustus 1813, overleden te Roosendaal en Nispen op donderdag 5 december 1867, 54 jaar oud, dochter van Kornelis IJzermans en Joanna van Etten (VIII-b).

Zij is getrouwd te Steenbergen op woensdag 3 april 1833, op 19-jarige leeftijd met Adriaan Kriesels (24 jaar oud), schipper, gedoopt te Roosendaal op vrijdag 23 september 1808 (doopgetuige was Adriana Bol), overleden na donderdag 5 december 1867, minstens 59 jaar oud, zoon van Adriaan Kriesels en Petronella BriŽ r. Uit dit huwelijk:

 1. Elizabet Kriesels, geboren te Steenbergen op zaterdag 18 januari 1834, overleden te Roosendaal en Nispen op donderdag 11 augustus 1881, 47 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 16 mei 1865, op 31-jarige leeftijd met Henricus Johannes de Bot (32 jaar oud), schipper, geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 14 april 1833, zoon van Gijsbert de Bot en Maria Hendriks.
 2. Antonij Kriesels, schipper, geboren te Steenbergen op donderdag 5 november 1835.
  Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op donderdag 12 september 1867, op 31-jarige leeftijd met Adriana Maria Hermus (26 jaar oud), geboren te Zevenbergen in het jaar 1841, dochter van Sebastianus Hermus en Maria Pieternella van den Dooren.
 3. Adriaan Kriesels, geboren te Steenbergen op zondag 20 augustus 1837 aangifte door: Joanna van Etten, 62 jaar, arbeidster, volgt onder X-o.
 4. Cornelis Kriesels, geboren te Steenbergen op dinsdag 2 juli 1839 aangifte door: Albert Kasemier van Haesendonck, 57 jaar, heel- en vroedmeester.
 5. Joanna Kriesels, geboren te Steenbergen op maandag 13 juli 1840, ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op dinsdag 2 januari 1883, 42 jaar oud.
 6. Kornelis Kriesels, geboren te Steenbergen op donderdag 24 november 1842 aangifte door: Albert Kasimier van Haesendonck, arts.
 7. Jan Kriesels, geboren te Steenbergen op zondag 1 december 1844 aangifte door: Albert Kasemier van Haesendonck, arts / verloskundige.
 8. Petronilla Kriesels, geboren te Steenbergen op dinsdag 27 januari 1846, volgt onder X-p.
 9. Kornelis Kriesels, geboren te Steenbergen op maandag 14 augustus 1848.
  Adriaan Kriesels vader op maandag 14 augustus 1848 Steenbergen
  Datum van de akte: 13-08-1848
  Voornaam kind: Kornelis
  Achternaam kind: Kriesels
  Vader: Adriaan Kriesels
  Beroep van de vader: schipper
  Moeder: Joanna IJzermans
  Adres: Wijk B nummer 93
  Opmerkingen: Aktedatum en/of geboortedatum onjuist.
 10. Wilhelmus Adrianus Kriesels, geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 25 december 1851, volgt onder X-q.
 11. Petrus Johannes Kriesels, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 8 januari 1855, ongehuwd overleden aldaar op zaterdag 27 augustus 1910, 55 jaar oud.
 12. Johannes Kriesels, geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 22 juli 1857.

IX-i Theodoor de Jong, arbeider, geboren te Steenbergen in het jaar 1813, overleden op zondag 11 februari 1844, 31 jaar oud, zoon van Didericus Wilhelmus de Jong en Adriana van Etten (VIII-c).

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 22 november 1839, op 26-jarige leeftijd met Geertrui van Zundert (26 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1813, dochter van Daniel van Zundert en Cornelia Wagemakers.
(Zij is later getrouwd te Steenbergen op zaterdag 23 april 1853, op 40-jarige leeftijd met Willem van Dorst (29 jaar oud), geboren te Rucphen in het jaar 1824, zoon van Marijnus van Dorst en Catharina van Poeijer.) Uit dit huwelijk:

 1. Willem de Jong, geboren te Steenbergen op woensdag 16 september 1840.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op woensdag 12 mei 1880, op 39-jarige leeftijd met Anna Maria Keunings (44 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1836, dochter van Jan Keunings en Helena van Venrooij.
 2. Anna Cornelia de Jong, geboren te Steenbergen op maandag 26 september 1842.
 3. Theodoor de Jong, geboren te Steenbergen op woensdag 20 maart 1844.
  aangifte door: Willem de Jong, arbeider
  Hij is getrouwd te Steenbergen op zaterdag 7 augustus 1897, op 53-jarige leeftijd met Geertrui Uijtdewilligen (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op woensdag 21 september 1870, dochter van Kornelis Uijtdewilligen en Anna Maria Linders.

IX-j Adriaan de Jong, landbouwer, geboren te Steenbergen op maandag 20 mei 1822, zoon van Didericus Wilhelmus de Jong en Adriana van Etten (VIII-c).

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 26 oktober 1860, op 38-jarige leeftijd met Petronilla Baselier (30 jaar oud), landbouwster, geboren te Steenbergen op maandag 23 augustus 1830, dochter van Martien Baselier en Maria Elizabet GabreŽ ls. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Martien Jan de Jong, geboren te Steenbergen op dinsdag 26 februari 1861, overleden te Roosendaal en Nispen op vrijdag 18 augustus 1939, 78 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 30 juni 1890, op 29-jarige leeftijd met Elisabeth Maas (32 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1858, dochter van Pieter Maas en Adriana Cornelia van Elsakker.
 2. Jan Willem de Jong, geboren te Steenbergen op maandag 27 januari 1862.
  Hij is getrouwd te Teteringen op woensdag 3 oktober 1917, op 55-jarige leeftijd met Margaretha Post Uiterweer, geboren te Breda, dochter van Hermannus Joannes Eliza Post Uiterweer en Margaretha Swijgman.
 3. Kornelis Martien de Jong, geboren te Steenbergen op maandag 27 januari 1862.
 4. Maria Adriana Cornelia de Jong, geboren te Steenbergen op zaterdag 24 januari 1863, volgt onder X-r.
 5. Pieter Jan de Jong, geboren te Steenbergen op zondag 17 januari 1864.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 24 mei 1895, op 31-jarige leeftijd met Maria Catharina de Bruijn (27 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1868, dochter van Pieter de Bruijn en Anna Cornelia Baselier.
 6. Adriana Anna Cornelia de Jong, geboren te Steenbergen op zaterdag 11 februari 1865.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 17 augustus 1900, op 35-jarige leeftijd (1) met Gerard de Blaaij (43 jaar oud), geboren te Steenbergen op dinsdag 9 september 1856, zoon van Christiaan de Blaaij en Jacoba Maria van der Ouderaa.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 19 juli 1907, op 42-jarige leeftijd (2) met Adriaan Uijtdewilligen (33 jaar oud), geboren te Steenbergen op zaterdag 30 augustus 1873, zoon van Kornelis Uijtdewilligen en Anna Maria Linders.
 7. Adriaan Jacobus Jan de Jong, geboren te Steenbergen op vrijdag 12 oktober 1866, overleden te Roosendaal en Nispen op donderdag 9 mei 1946, 79 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 26 oktober 1906, op 40-jarige leeftijd met Adriana Cornelia van Wezel (28 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1878, dochter van Wilhelmus van Wezel en Cornelia de Bruijn.
 8. Jacobus Antonij de Jong, geboren te Steenbergen op donderdag 26 september 1867.
 9. Joanna Adriana de Jong, geboren te Steenbergen op donderdag 26 september 1867, volgt onder X-s.
 10. Dimphna Johanna de Jong, geboren te Steenbergen op maandag 26 juli 1869.
 11. Wilhelmina Geertrui de Jong, geboren te Steenbergen op donderdag 19 oktober 1871, overleden te Roosendaal en Nispen op zaterdag 29 november 1924, 53 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 20 mei 1910, op 38-jarige leeftijd met Adrianus Jongmans (32 jaar oud), landbouwer, geboren te Dinteloord in het jaar 1878, overleden te Roosendaal en Nispen op zondag 5 juni 1938, 60 jaar oud, zoon van Hendrikus Jongmans en Anna Cornelia Hellemons.
 12. Alphonsus Martinus de Jong, geboren te Steenbergen op vrijdag 24 januari 1873.

IX-k Anna Maria de Jong, landbouwster, geboren te Steenbergen in het jaar 1826, dochter van Didericus Wilhelmus de Jong en Adriana van Etten (VIII-c).

Zij is getrouwd te Steenbergen op dinsdag 2 november 1852, op 26-jarige leeftijd met Antonij Baselier (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op zondag 17 december 1820, zoon van Martien Baselier en Maria Elizabet GabreŽ ls. Uit dit huwelijk:

 1. Martien Baselier, geboren te Steenbergen op donderdag 10 februari 1853, volgt onder X-t.
 2. Adriana Cornelia Baselier, geboren te Steenbergen op dinsdag 1 juli 1856.
  Zij is getrouwd te Halsteren op maandag 30 oktober 1882, op 26-jarige leeftijd met Charles Mattheus Jansen (24 jaar oud), onderwijzer, geboren te Bergen op Zoom op zondag 26 september 1858 (doopgetuigen waren George Andreas La Riviere en Jacobus Kruf), wonende te Bergen op Zoom (Kettingstraat G 42), zoon van Pieter Johannes Jansen en Johanna Jacoba Palmars.
 3. Maria Johanna Baselier, geboren te Steenbergen in het jaar 1858, volgt onder X-u.

IX-l Marijn Mangelaars, tapper en pakdrager, geboren te Steenbergen in het jaar 1818, overleden te Roosendaal en Nispen op woensdag 4 januari 1871, 53 jaar oud, zoon van Cornelius Mangelaars (VIII-d) en Petronilla de Bruijn.

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 14 augustus 1846, op 28-jarige leeftijd met Maria Cornelia de Bruijn (24 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1822, dochter van Kornelis de Bruijn en Adriana Molenaars. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Petronella Mangelaars, geboren te Wouw op zondag 14 februari 1847, overleden aldaar op dinsdag 7 juli 1914, 67 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op woensdag 18 augustus 1886, op 39-jarige leeftijd met Cornelis Strijers (48 jaar oud), rentenier, geboren te Roosendaal op dinsdag 10 juli 1838, overleden te Wouw op donderdag 4 maart 1909, 70 jaar oud, zoon van Jan Strijers (VIII-ao) en Anna Cornelia Mangelaars.
 2. Johanna Cornelia Mangelaars, geboren te Roosendaal op zaterdag 28 mei 1853, volgt onder X-v.
 3. Johanna Mangelaars, geboren te Roosendaal op donderdag 6 december 1855, volgt onder X-w.
 4. Cornelis Antonius Mangelaars, geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 18 januari 1859, overleden aldaar op vrijdag 18 februari 1927 overlijdensoorzaak : apoplexie cerebri, 68 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op donderdag 14 januari 1909, op 49-jarige leeftijd met Johanna Jacoba van Meel (51 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1858, overleden te Roosendaal en Nispen op woensdag 3 september 1930, 72 jaar oud, dochter van Petrus van Meel en Johanna Catharina Janssens.
  (Zij is eerder getrouwd te Steenbergen op donderdag 17 april 1902, op 44-jarige leeftijd met Adrianus Somers (43 jaar oud), geboren te Steenbergen op donderdag 10 juni 1858, overleden voor 1909, hoogstens 51 jaar oud, zoon van Adrianus Somers en Petronilla Verbeek.)

IX-m Marijnus van Beethoven, geboren te Wouw op donderdag 17 maart 1836, overleden te Etten-Leur op maandag 21 september 1914, 78 jaar oud, zoon van Hendrik van Beethoven en Joanna Mangelaars (VIII-e).

Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op maandag 26 mei 1873, op 37-jarige leeftijd (1) met Adriana Houtepen (31 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel op maandag 20 september 1841, dochter van Willem Houtepen en Catharina Panen. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Catharina van Beethoven, geboren te Etten-Leur op vrijdag 4 september 1874, overleden aldaar op vrijdag 26 juli 1940, 65 jaar oud.

Hij is getrouwd te Etten-Leur op woensdag 27 oktober 1875, op 39-jarige leeftijd (2) met Maria Adriana Nooijens (33 jaar oud), geboren te Etten-Leur in het jaar 1842, overleden aldaar op vrijdag 10 februari 1911, 69 jaar oud, dochter van Johannes Nooijens en Jacoba van den Berg. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Hendrikus van Beethoven, geboren te Etten-Leur op zondag 10 september 1876, overleden aldaar op donderdag 23 september 1943, 67 jaar oud.

IX-n Philippus Cornelis Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen op zaterdag 1 november 1845, zoon van Joannes Clarijs (VIII-f) en Maria Leijten.

Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen op donderdag 3 juni 1869, op 23-jarige leeftijd met Pieternella van der Ouderaa, geboren te Fijnaart en Heijningen, dochter van Arnoldus van der Ouderaa en Johanna de Wit. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna Dimphena Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen in het jaar 1871.
  Zij is getrouwd te Willemstad op maandag 6 juli 1914, op 43-jarige leeftijd met Henricus Molenschot (29 jaar oud), geboren te Loon op Zand in het jaar 1885, zoon van Antonie Molenschot en Pieternella van der Wiel.
 2. Dimphena Johanna Maria Clarijs, geboren te Fijnaart in het jaar 1877, overleden te Roosendaal en Nispen op dinsdag 5 februari 1952, 75 jaar oud.
 3. Anna Johanna Maria Allegonda Clarijs, geboren te Fijnaart en Heijningen in het jaar 1879.
  Zij is getrouwd te Willemstad op dinsdag 25 juni 1918, op 39-jarige leeftijd met Norbertus Gillis (39 jaar oud), geboren te Gilze en Rijen in het jaar 1879, zoon van Martinus Gillis en Elisabeth van Berkel.

IX-o Dijmphena Johanna Maria Clarijs, geboren te Fijnaart, overleden te Willemstad op woensdag 25 oktober 1905, dochter van Joannes Clarijs (VIII-f) en Maria Leijten.

Zij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen op dinsdag 28 november 1882 met Cornelis Hubertus Sweere (26 jaar oud), geboren te Willemstad op zondag 1 juni 1856, overleden aldaar op maandag 9 januari 1928, 71 jaar oud, zoon van Adrianus Sweere en Johanna Cornelia van Baal. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Gerardus Johannes Maria Sweere, vlasser, geboren te Fijnaart en Heijningen op dinsdag 22 april 1884, overleden te Roosendaal en Nispen op zondag 27 november 1949, 65 jaar oud.
 2. Johannes Jacobus Maria Sweere, geboren te Fijnaart en Heijningen op zaterdag 15 augustus 1885.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 16 mei 1919, op 33-jarige leeftijd met Anna Adriana van Loon (20 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1899, dochter van Jacobus Jozef van Loon en Antonia van Gurp.
 3. Jacobus Johannes Maria Sweere, geboren te Fijnaart en Heijningen op donderdag 4 november 1886.
  Hij is getrouwd te Dinteloord op maandag 6 februari 1922, op 35-jarige leeftijd met Maria Johanna van Dorst (28 jaar oud), geboren te Dinteloord op maandag 2 oktober 1893, overleden te Oudenbosch op woensdag 2 december 1925, 32 jaar oud, dochter van Pieter van Dorst en Pieternella van Gaans (IX-ef).
 4. Aloisius Philipus Maria Sweere, geboren te Fijnaart en Heijningen op zondag 10 augustus 1890, overleden te Willemstad op zaterdag 6 december 1930, 40 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op vrijdag 12 mei 1916, op 25-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Dam (23 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1893, dochter van Dingeman Dam en Adriana Cornelia Krebbekx.
 5. Franciscus Maria Sweere, geboren te Fijnaart en Heijningen op woensdag 26 september 1894.
 6. Antonius Ignatius Maria Sweere, geboren te Fijnaart en Heijningen op zondag 26 januari 1896.
  Hij is getrouwd te Etten-Leur op zaterdag 27 oktober 1923, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Martens, dochter van Cornelis Martens en Willemijna Marijnissen.
 7. Petrus Adrianus Maria Sweere, geboren te Willemstad op zaterdag 6 november 1897, overleden aldaar op donderdag 27 oktober 1898, 355 dagen oud.
 8. Maria Cornelia Pieternella Sweere, geboren te Willemstad op maandag 19 februari 1900, overleden te Breda op dinsdag 11 november 1913, 13 jaar oud.

IX-p Adriana Catharina Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer op donderdag 23 maart 1848, overleden te Standdaarbuiten op zaterdag 13 november 1926, 78 jaar oud, dochter van Pieter Clarijs (VIII-g) en Adriana Cornelia Tholenaar.

Zij is getrouwd te Oud-Vossemeer op dinsdag 24 augustus 1880, op 32-jarige leeftijd met Hubertus Sweere (40 jaar oud), landbouwer, geboren te Standdaarbuiten in het jaar 1840, overleden aldaar op zaterdag 30 november 1901, 61 jaar oud, zoon van Cornelis Sweere en Maria Embregts. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Petrus Johannes Sweere, geboren te Standdaarbuiten op dinsdag 14 juni 1881.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op dinsdag 5 februari 1918, op 36-jarige leeftijd met Adriana Gertrudis Cornelia Koopmans (24 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1894, dochter van Johannis Henrikus Koopmans en Joanna Jacoba Roeijers.
 2. Adriana Cornelia Johanna Sweere, geboren te Standdaarbuiten op maandag 4 februari 1889.
  Zij is getrouwd te Standdaarbuiten op dinsdag 30 mei 1911, op 22-jarige leeftijd met Petrus Johannes Maria Koenraadt (29 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op dinsdag 4 oktober 1881, zoon van Martinus Adrianus Johannes Koenraadt en Maria Catharina Anna Martelmans.

IX-q Maria Johanna Francisca Clarijs, geboren te Oud-Vossemeer op zaterdag 23 april 1859, overleden te Dinteloord op zaterdag 7 oktober 1911, 52 jaar oud, dochter van Pieter Clarijs (VIII-g) en Adriana Cornelia Tholenaar.

Zij is getrouwd te Oud-Vossemeer op dinsdag 29 mei 1883, op 24-jarige leeftijd met Willem van der Riet (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Dinteloord in het jaar 1855, overleden aldaar op zaterdag 14 mei 1898, 43 jaar oud, zoon van Christiaan van der Riet en Dingena Stoop. Uit dit huwelijk:

 1. Christiaan Johannis van der Riet, geboren te Dinteloord op woensdag 26 maart 1884.
 2. Petrus Cornelis Marie van der Riet, geboren te Dinteloord op dinsdag 4 augustus 1885.
 3. Johannis Petrus Casper van der Riet, geboren te Dinteloord op zaterdag 5 januari 1889.
 4. Cornelis Wilhelmus Maria van der Riet, geboren te Dinteloord op vrijdag 16 april 1897.
  Hij is getrouwd te Dinteloord op dinsdag 22 juni 1920, op 23-jarige leeftijd met Petronilla Adriana Johanna Helena Brooijmans (23 jaar oud), geboren te Dinteloord op vrijdag 12 maart 1897, dochter van Wilhelmus Cornelis Brooijmans en Adriana Petronilla Looijen.

IX-r Maria Catharina Schoutens, landbouwster, geboren te Steenbergen op dinsdag 11 november 1851, dochter van Karel Jan Schoutens en Dijmphna Clarijs (VIII-h).

Zij is getrouwd te Steenbergen op woensdag 9 augustus 1876, op 24-jarige leeftijd met Pieter Martien Koenraadt (30 jaar oud), landbouwer en winkelier, geboren te Steenbergen op dinsdag 19 mei 1846, zoon van Marijnus Martinus Koenraadt en Maria Carolina Petronilla Koenraadt. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Martien Koenraadt, geboren te Steenbergen op donderdag 19 juli 1877.
 2. Karel Jan Laurens Koenraadt, geboren te Steenbergen op dinsdag 15 juli 1879.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op donderdag 8 februari 1906, op 26-jarige leeftijd met Elizabet Maria Joanna van de Wijngaart (20 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1886, dochter van Johannes Gerardus van de Wijngaart en Maria Jacoba Hermus.
 3. Dijmphna Maria Henrika Koenraadt, geboren te Dinteloord op donderdag 7 september 1882.
 4. Maria Pieternella Cornelia Koenraadt, geboren te Dinteloord op vrijdag 31 december 1886.
 5. Johannes Jacobus Theodoor Koenraadt, geboren te Steenbergen op donderdag 11 juli 1889.

IX-s Hendrik Kornelis Schoutens, geboren te Steenbergen op donderdag 9 december 1858, zoon van Karel Jan Schoutens en Dijmphna Clarijs (VIII-h).

Hij is getrouwd te Steenbergen op maandag 22 juni 1891, op 32-jarige leeftijd met Petronilla Fraters (36 jaar oud), geboren te Steenbergen op woensdag 6 juni 1855, dochter van Adriaan Fraters en Adriana Hagenaars. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Anna Maria Schoutens, geboren te Steenbergen op maandag 11 juni 1894.
  Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op zaterdag 20 mei 1922, op 27-jarige leeftijd met Petrus Adrianus van Loenhout (26 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1896, zoon van Theodorus van Loenhout en Dorothea Cornelia Bosters.

IX-t Cornelia Clarijs, arbeidster, geboren te Steenbergen op maandag 5 oktober 1846, dochter van Jan Clarijs (VIII-i) en Maria van Loenhout.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 24 mei 1867, op 20-jarige leeftijd met Petrus de Jong (25 jaar oud), wegwerker en tapper, geboren te Dinteloord in het jaar 1842, zoon van Bastiaan de Jong en Adriana de Klerck. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana de Jong, geboren te Steenbergen op zaterdag 4 april 1868.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op zaterdag 2 november 1889, op 21-jarige leeftijd met Antonij Adriaan van Beers (24 jaar oud), geboren te Steenbergen op woensdag 5 april 1865, zoon van Willem van Beers en Adriana Cornelia van Drunen.
 2. Jan de Jong, geboren te Steenbergen op maandag 19 juli 1869.
 3. Kornelis de Jong, geboren te Steenbergen op zaterdag 8 oktober 1870, volgt onder X-x.
 4. Wilhelmina de Jong, geboren te Steenbergen in het jaar 1872, volgt onder X-y.
 5. Christiaan de Jong, geboren te Steenbergen op vrijdag 30 januari 1874.
 6. Adriaan de Jong, geboren te Steenbergen op donderdag 29 juli 1875.
 7. Gerard de Jong, geboren te Steenbergen op woensdag 14 april 1880.
 8. Leendert Jan de Jong, geboren te Steenbergen op maandag 27 februari 1882.
 9. Joanna Maria de Jong, geboren te Steenbergen op woensdag 20 juni 1883.

IX-u Anna Clarijs, geboren te Steenbergen op vrijdag 3 juni 1853, overleden aldaar op dinsdag 24 december 1929, 76 jaar oud, dochter van Jan Clarijs (VIII-i) en Maria van Loenhout.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 13 oktober 1882, op 29-jarige leeftijd met Jan Philip Albert Duijvelaar (32 jaar oud), metselaar, geboren te Steenbergen in het jaar 1850, overleden aldaar op dinsdag 9 juli 1935, 85 jaar oud, zoon van Kornelis Duijvelaar en Joanna Cornelia van Onselen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna Duijvelaar, geboren te Steenbergen op woensdag 8 augustus 1883.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 15 november 1901, op 18-jarige leeftijd met Jacobus de Bruijn (23 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1878, zoon van Pieter de Bruijn en Maria Catharina Zantboer.
 2. Kornelis Jan Duijvelaar, geboren te Steenbergen op zondag 21 september 1884.
 3. Jan Hendrik Duijvelaar, geboren te Steenbergen op donderdag 1 juli 1886.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 8 september 1911, op 25-jarige leeftijd met Adriana Petronella Oerlemans (18 jaar oud), geboren te Steenbergen op dinsdag 18 april 1893, dochter van Willem Adriaan Oerlemans en Maria Adriana Goddrie.
 4. Kornelis Jan Duijvelaar, geboren te Steenbergen op vrijdag 30 maart 1888.
  Hij is getrouwd te Teteringen op woensdag 30 september 1914, op 26-jarige leeftijd met Cornelia van den Branden, geboren te Breda, dochter van Lambert van den Branden en Alouis Couwenberg.
 5. Hendrik Jan Duijvelaar, geboren te Steenbergen op donderdag 31 oktober 1889.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op woensdag 13 juli 1921, op 31-jarige leeftijd met Petronilla Lardenoij (30 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1891, dochter van Joannes Constantijn Lardenoij en Adriana Gladdinés.

IX-v Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen, dochter van Jan Clarijs (VIII-i) en Maria van Loenhout.

Zij is getrouwd te Wouw op maandag 29 oktober 1860 met Cornelis Hagenaars, geboren te Nieuw-Vossemeer, zoon van Cornelis Hagenaars en Maria Hages. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Hagenaars, geboren te Wouw in het jaar 1863, volgt onder X-z.

IX-w Geertrui Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen in het jaar 1858, dochter van Jan Clarijs (VIII-j) en Maria Vermeer.

Zij is getrouwd te Steenbergen op dinsdag 11 november 1884, op 26-jarige leeftijd met Pieter Frans Clarijs (27 jaar oud), zadelmaker, geboren te Steenbergen op vrijdag 9 oktober 1857, zoon van Jacobus Clarijs (VIII-o) en Beatrix Anna Otgens. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna Clarijs, geboren te Steenbergen op zaterdag 9 januari 1886.

IX-x Helena Clarijs, arbeidster, geboren te Steenbergen op zondag 6 juni 1847, overleden te Halsteren op woensdag 30 januari 1935, 87 jaar oud, dochter van Pieter Clarijs (VIII-k) en Cornelia de Kok.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 18 juni 1880, op 33-jarige leeftijd met Walterus Oerlemans (29 jaar oud), landbouwersknecht, geboren te Halsteren op vrijdag 14 februari 1851, overleden aldaar op zondag 21 januari 1940, 88 jaar oud, zoon van Cornelis Oerlemans en Maria Elisabeth Mens. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Piter Oerlemans, geboren te Steenbergen op dinsdag 4 april 1882, wonende aldaar.
  Hij is getrouwd te Halsteren op zaterdag 17 oktober 1908, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Maria Jaspers (21 jaar oud), geboren te Halsteren op dinsdag 1 maart 1887, wonende aldaar, dochter van Michael Jaspers en Catharina Stoffels.
 2. Anna Cornelia Oerlemans, geboren te Steenbergen op woensdag 18 juni 1884.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 26 augustus 1904, op 20-jarige leeftijd met Marijn van Eekelen (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op zondag 17 september 1876, zoon van Adrianus van Eekelen en Adriana Cornelia Kostermans.
 3. Elisabeth Catharina Oerlemans, geboren te Steenbergen op maandag 19 oktober 1885, overleden aldaar op donderdag 29 oktober 1885, 10 dagen oud.

IX-y Kornelis Laurens Clarijs, arbeider, geboren te Steenbergen op donderdag 21 augustus 1851, overleden te Nieuw-Vossemeer op zondag 20 januari 1946, 94 jaar oud, zoon van Pieter Clarijs (VIII-k) en Cornelia de Kok.

Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op vrijdag 23 mei 1879, op 27-jarige leeftijd met Anna Maria van Loenhout (26 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op donderdag 2 december 1852, overleden te Steenbergen op zaterdag 28 juli 1928, 75 jaar oud, dochter van Marinus van Loenhout en Catharina Bosters. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen op donderdag 1 april 1880.
  Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op donderdag 11 mei 1905, op 25-jarige leeftijd met Franciscus van Dorst (29 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1876, zoon van Willem van Dorst en Elisabeth van der Zande.
 2. Petrus Marinus Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1882, volgt onder X-aa.
 3. Elisabeth Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer op zondag 15 augustus 1886.
  Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op donderdag 27 mei 1909, op 22-jarige leeftijd met Jan Pieter van Hertom (30 jaar oud), geboren te Steenbergen op dinsdag 17 september 1878, zoon van Kornelis van Hertom en Maria van de Wijngaert.
 4. Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen in het jaar 1888.
  Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op zaterdag 2 november 1912, op 24-jarige leeftijd met Adrianus de Groen (22 jaar oud), geboren te Dinteloord op vrijdag 2 mei 1890, zoon van Laurens de Groen en Anna Maria van Geel.
 5. Marinus Petrus Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1889.
  Hij is getrouwd te Halsteren op dinsdag 28 oktober 1919, op 30-jarige leeftijd met Pieternella Elisabeth Kostermans (28 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1891, dochter van Petrus Kostermans en Joanna Catharina Maas.
 6. Lucia Helena Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1892.
  Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op zaterdag 23 augustus 1913, op 21-jarige leeftijd met Johannes Petrus Meesters (21 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1892, zoon van Adriaan Jan Meesters en Elizabet Johanna Koevoets.

IX-z Marijn Clarijs, landbouwer, geboren te Steenbergen op maandag 19 maart 1855, overleden te 's-Hertogenbosch op zondag 15 april 1934, 79 jaar oud, zoon van Pieter Clarijs (VIII-k) en Cornelia de Kok.

Hij is getrouwd te Halsteren op vrijdag 14 november 1890, op 35-jarige leeftijd met Pieternel van de Rijssen (32 jaar oud), geboren te Halsteren op maandag 29 maart 1858, ongehuwd overleden aldaar op maandag 2 september 1907, 49 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Clarijs, geboren op zondag 20 mei 1894, volgt onder X-ab.

IX-aa Godefridus Clarijs, wagenmakersknecht en wagenmaker, geboren te Oude Tonge op maandag 11 augustus 1823, overleden te Steenbergen op zaterdag 27 maart 1897, 73 jaar oud, zoon van Joannes Clarijs (VIII-l) en Hermina van den Havoirt.

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 18 juli 1845, op 21-jarige leeftijd met Anna Cornelia Huijgens (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op zondag 2 mei 1824, overleden aldaar op woensdag 2 september 1903, 79 jaar oud, dochter van Jan Huijgens en Anna Maria Brant. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Clarijs, geboren te Steenbergen op woensdag 27 augustus 1845.
 2. Wilhelmina Clarijs, geboren te Steenbergen op woensdag 29 december 1847.
 3. Anna Maria Clarijs, geboren te Steenbergen op maandag 29 april 1850, volgt onder X-ac.
 4. Wilhelmina Clarijs, geboren te Steenbergen in het jaar 1850, volgt onder X-ad.
 5. Petronella Clarijs, geboren te Steenbergen op woensdag 3 september 1851.
  Zij is getrouwd te Dinteloord op maandag 24 februari 1879, op 27-jarige leeftijd met Jacobus Augustinus van Loenhout, geboren te Dinteloord, zoon van Pieter van Loenhout en Geertruida Lochtenberg.
 6. Isabella Clarijs, geboren te Steenbergen op dinsdag 23 augustus 1853.
 7. Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen op dinsdag 21 augustus 1855.
 8. Hendrik Clarijs, geboren te Steenbergen op zaterdag 28 november 1857.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 22 februari 1895, op 37-jarige leeftijd met Catharina van Tilburg (28 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1867, dochter van Kornelis van Tilburg en Antonia Broos.
 9. Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen in het jaar 1858, volgt onder X-ae.
 10. Antonia Clarijs, geboren te Steenbergen op maandag 3 november 1862.
 11. Adriaan Pieter Clarijs, geboren te Steenbergen op donderdag 8 december 1864, volgt onder X-af.

IX-ab Anna Clarijs, arbeidster, geboren te Steenbergen op donderdag 7 juni 1832, overleden aldaar op zaterdag 25 juni 1904, 72 jaar oud, dochter van Joannes Clarijs (VIII-l) en Hermina van den Havoirt.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 14 oktober 1864, op 32-jarige leeftijd met Frans van den Bogaart (30 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op dinsdag 11 maart 1834, zoon van Adriaan van den Bogaart en Catharina Uijtdewilligen. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan van den Bogaart, geboren te Halsteren op dinsdag 6 juni 1865 aangifte door: Jan Theodoor Allebes, 44 jaar, heel - en vroedmeester.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 3 augustus 1894, op 29-jarige leeftijd met Johanna Hagenaars (31 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 31 juli 1863 aangifte door: Maria Cornelia Deschamps, 41 jaar vroedvrouw (doopgetuigen waren Leonard Koebergen en Frederik Alder), wonende te Bergen op Zoom (Haven C 58), dochter van Adrianus Hagenaars en Cornelia van den Broek.
 2. Jan van den Bogaart, geboren te Steenbergen op vrijdag 12 maart 1869.
 3. Kornelis van den Bogaart, geboren te Steenbergen op dinsdag 11 oktober 1870.
 4. Pieter van den Bogaart, geboren te Steenbergen op maandag 10 juni 1872.
 5. Kornelis van den Bogaart, geboren te Steenbergen op donderdag 31 december 1874.

IX-ac Joannes Clarijs, zadelmaker, geboren te Tholen op woensdag 18 november 1829, overleden te 's-Heerenhoek op maandag 9 oktober 1882, 52 jaar oud, zoon van Adrianus Clarijs (VIII-m) en Antonetta Tuijtjens.

Hij is getrouwd te Halsteren op woensdag 30 juli 1862, op 32-jarige leeftijd met Anna Cornelia Bastiaansen (26 jaar oud), winkelierster, geboren te Halsteren op zaterdag 9 juli 1836, overleden te Roosendaal op zaterdag 28 november 1914 overlijdensoorzaak : arteriosclerose, 78 jaar oud, dochter van Jacobus Bastiaansen en Adriana van Meel. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Anthonius Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek op zondag 25 juni 1865, volgt onder X-ag.
 2. Joannes Marcus Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1868, volgt onder X-ah.

IX-ad Cornelia Maria Clarijs, landbouwster, geboren te Steenbergen op zaterdag 11 december 1858, dochter van Cornelis Clarijs (VIII-p) en Adriana de Bie.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 28 april 1882, op 23-jarige leeftijd met Hendrik Huijsmans (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen in het jaar 1855, zoon van Matthijs Huijsmans en Geertrui Dingemans. Uit dit huwelijk:

 1. Matthijs Kornelis Hendrik Huijsmans, geboren te Steenbergen op maandag 19 februari 1883.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op maandag 29 mei 1911, op 28-jarige leeftijd met Anna Maria Adriana Catharina de Wit (31 jaar oud), geboren te Steenbergen op zaterdag 6 december 1879, dochter van Leendert Pieter de Wit en Cornelia Dorothea de Wit.
 2. Cornelis Philippud Adrianus Huijsmans, geboren te Steenbergen op dinsdag 1 april 1884.
 3. Adriana Maria Huijsmans, geboren te Steenbergen op zondag 7 juni 1885.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op maandag 25 november 1912, op 27-jarige leeftijd met Jan Matthijs Swagemakers (29 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1883, zoon van Johannes Swagemakers en Johanna Jacobs.
 4. Geertrui Francisca Joanna Huijsmans, geboren te Steenbergen op zaterdag 2 april 1887.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op maandag 25 augustus 1913, op 26-jarige leeftijd met Simon Kornelis Adrianus Looijen (27 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1886, zoon van Kornelis Frans Looijen en Anna Katharina Martelmans.
 5. Elizabet Adriana Cornelia Huijsmans, geboren te Steenbergen op zaterdag 30 juni 1888.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op woensdag 3 juni 1914, op 25-jarige leeftijd met Petrus Josephus Simon Looijen (31 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1883, zoon van Kornelis Frans Looijen en Anna Katharina Martelmans.
 6. Kornelis Petrus Marinus Huijsmans, geboren te Steenbergen op zaterdag 10 augustus 1889.
 7. Maria Kornelia Hendrika Huijsmans, geboren te Steenbergen in het jaar 1893.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op dinsdag 2 april 1918, op 25-jarige leeftijd met Gabriel Jacobus van der Bol (26 jaar oud), geboren te Sommelsdijk in het jaar 1892, zoon van Adrianus van der Bol en Maria Cornelia Looijen.
 8. Anna Cornelia Dijmphna Maria Huijsmans, geboren te Steenbergen in het jaar 1896.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op dinsdag 26 augustus 1919, op 23-jarige leeftijd met Antonius Johannes Wilhelmus Loos (26 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1893, zoon van Kornelis Loos (IX-gh) en Adriana Voeten.

IX-ae Maria Catharina Clarijs, landbouwster, geboren te Steenbergen op donderdag 12 januari 1860, dochter van Cornelis Clarijs (VIII-p) en Adriana de Bie.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 24 november 1882, op 22-jarige leeftijd met Johannnis Testers (22 jaar oud), landbouwer, geboren te Dinteloord op woensdag 30 november 1859, zoon van Adriaan Quirijn Testers en Anna Maria Katharina Vermunt. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Anna Maria Adriana Testers, geboren te Steenbergen op zaterdag 10 november 1883.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op dinsdag 22 mei 1917, op 33-jarige leeftijd met Antonij Jacobus Koenraadt (34 jaar oud), geboren te Steenbergen op vrijdag 9 februari 1883, zoon van Gerard Matthijs Koenraadt en Adriana Cornelia de Greef.
 2. Kornelis Adriaan Thomas Testers, geboren te Steenbergen op maandag 10 november 1884.
 3. Adrianus Quirinus Henricus Testers, geboren te Steenbergen op zondag 11 april 1886.
 4. Hendrik Frans Pieter Testers, geboren te Steenbergen op zondag 3 juni 1888.
 5. Petrus Adrianus Philippus Testers, geboren te Steenbergen op woensdag 9 april 1890.

IX-af Philippus Johannes Clarijs, logementshouder, geboren te Steenbergen op donderdag 22 juni 1848, zoon van Joannes Clarijs (VIII-q) en Joanna Cornelissen.

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 19 april 1872, op 23-jarige leeftijd met Dimphna van Doormaal (29 jaar oud), geboren te Steenbergen op dinsdag 13 september 1842, dochter van Joannes van Doormaal en Petronilla Verbeek.
(Zij is later getrouwd te Steenbergen op vrijdag 21 juni 1878, op 35-jarige leeftijd met Adriaan Godefried Matthijssen (34 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen in het jaar 1844, zoon van Jacobus Matthijssen en Laurina Koenraadt.) Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Elizabet Clarijs, geboren te Steenbergen op vrijdag 5 september 1873.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op woensdag 29 januari 1896, op 22-jarige leeftijd met Adriaan de Nijs (27 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1869, zoon van Marijnus de Nijs en Maria Jozefa Swagemakers.
 2. Petronilla Clarijs, geboren te Steenbergen op maandag 22 november 1875.

IX-ag Elizabet Maria Catharina Clarijs, landbouwster, geboren te Steenbergen op zondag 30 mei 1852, dochter van Joannes Clarijs (VIII-q) en Joanna Cornelissen.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 24 november 1876, op 24-jarige leeftijd met Frans van den Bosch (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen in het jaar 1849, zoon van Lambert van den Bosch en Adriana Kroonen. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Lambert van den Bosch, geboren te Steenbergen op zondag 7 oktober 1877.
 2. Adriana Joanna van den Bosch, geboren te Steenbergen op donderdag 26 mei 1881.
  Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op dinsdag 25 augustus 1908, op 27-jarige leeftijd met Christiaan van Akkeren (31 jaar oud), geboren te Wouw op woensdag 24 januari 1877, zoon van Johannes van Akkeren en Wilhelmina Cornelia Matthijsen.
 3. Joanna van den Bosch, geboren te Steenbergen op zaterdag 7 april 1883.
 4. Elizabeth Maria Catharina van den Bosch, geboren te Steenbergen op vrijdag 16 januari 1885.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op maandag 15 mei 1916, op 31-jarige leeftijd met Johannes Jacobus Perdaems (29 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op woensdag 19 januari 1887, zoon van Marijn Perdaems en Johanna Jaspers.
 5. Maria Adriana Henrica van den Bosch, geboren te Steenbergen op dinsdag 16 maart 1886.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op maandag 25 april 1910, op 24-jarige leeftijd met Petrus Jacobus van Loenhout (28 jaar oud), geboren te Dinteloord op donderdag 9 maart 1882, zoon van Johannis Cornelis van Loenhout en Johanna Egidia Philomena Koolen.
 6. Louisa Jacoba Joanna van den Bosch, geboren te Steenbergen op vrijdag 30 maart 1888.

IX-ah Maria Catharina Ludovica Clarijs, landbouwster, geboren te Steenbergen op maandag 27 februari 1854, overleden aldaar op zaterdag 17 december 1921, 67 jaar oud, dochter van Joannes Clarijs (VIII-q) en Joanna Cornelissen.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 16 april 1875, op 21-jarige leeftijd met Jan de Blaaij (21 jaar oud), tapper en landbouwer, geboren te Steenbergen op maandag 8 augustus 1853, overleden aldaar op maandag 15 november 1897, 44 jaar oud, zoon van Pieter de Blaaij en Anna Cornelia van der Kar. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Johanna de Blaaij, geboren te Wouw op dinsdag 15 februari 1876.
 2. Joanna Elizabet de Blaaij, geboren te Steenbergen op vrijdag 18 mei 1877.
 3. Elizabet Philipina Jacoba de Blaaij, geboren op woensdag 5 februari 1879.
 4. Anna Cornelia Johanna de Blaaij, geboren te Steenbergen op vrijdag 29 oktober 1880, wonende aldaar, ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op vrijdag 13 februari 1953, 72 jaar oud.
 5. Pieter de Blaaij, geboren in het jaar 1883.
 6. Philippus Adriaan Gerard de Blaaij, geboren te Steenbergen op dinsdag 26 mei 1885, volgt onder X-ai.
 7. Adriaan Goverd Jacobus de Blaaij, geboren op donderdag 1 september 1887, volgt onder X-aj.
 8. Adriana Cornelia Johanna de Blaaij, geboren op vrijdag 14 februari 1890.
 9. Joanna de Blaaij.

IX-ai Johanna de Keizer, geboren te Halsteren op vrijdag 28 oktober 1831, wonende te Halsteren (Auvergnepolder), dochter van Adriaan de Kijzer en Cornelia Ceulemans (VIII-r).

Zij is getrouwd te Halsteren op woensdag 23 april 1856, op 24-jarige leeftijd met Jacobus Mattheus van Gastel (26 jaar oud), geboren te Halsteren op zondag 25 oktober 1829 (doopgetuigen waren Doris Kokken en Bastiaan Bastiaanse), wonende te Halsteren (Beijmoerpolder), zoon van Jan van Gastel en Maria Catharina Buurmans. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Johannes van Gastel, geboren te Halsteren in het jaar 1858, volgt onder X-ak.

IX-aj Martinus Smits, landbouwer, geboren te Halsteren op woensdag 11 april 1804, gedoopt aldaar op vrijdag 13 april 1804, overleden te 's-Heerenhoek op zaterdag 5 augustus 1871, 67 jaar oud, zoon van Simon Adriaan Smits en Maria Cornelia Luijsterburg (VIII-t).

Martinus kocht in 1832 de boerderij De Vroonhoek in de Nieuwe Kraayertpolder te s-Heerenhoek. Deze hoeve bestond al in 1623. Voor zijn overlijden is de hoeve verdeeld over zijn twee dochters: Geertruijda met Bastiaan Rijk kwamen op de boerderij, voor de andere dochter, Johanna, getrouwd met Pieter Rijk, werd een nieuwe boerderij gebouwd aan de Beeldhoeveweg.

Hij was gehuwd (1) met Adriana Cornelia Bové, geboren te Noordgeest, gedoopt te Halsteren op zaterdag 9 april 1803 (doopgetuigen waren Jacobus Dingemans en Gertrudis van Osta), overleden te 's-Heerenhoek op woensdag 6 juli 1864, 61 jaar oud, dochter van Cornelius Bové en Cornelia Loos. Uit dit huwelijk:

 1. Simon Adrianus Smits, geboren te Halsteren in het jaar 1828, volgt onder X-al.
 2. Anna Cornelia Smits, geboren te Halsteren in het jaar 1831, volgt onder X-am.
 3. Adriana Smits, boerenmeid, geboren te Halsteren in het jaar 1832, ongehuwd overleden te Ovezande op woensdag 13 juli 1853, 21 jaar oud.
 4. Cornelis Smits, geboren te Ovezande op maandag 29 september 1834, overleden aldaar op vrijdag 7 november 1834, 39 dagen oud.
 5. Geertruijd Smits, geboren te Ovezande op maandag 29 september 1834, volgt onder X-an.
 6. Johanna Smits, geboren te Ovezande in het jaar 1839, volgt onder X-ao.

Hij is getrouwd te Heinkenszand op donderdag 12 oktober 1865, op 61-jarige leeftijd (2) met Catharina de Belder (51 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1814, overleden te 's-Heerenhoek op zondag 3 november 1895, 81 jaar oud, dochter van Cornelis Janse de Belder en Martina Kopmels.

IX-ak Jan Smits, landbouwer, geboren te Halsteren in het jaar 1806, overleden te Nisse op zondag 10 maart 1867, 61 jaar oud, zoon van Simon Adriaan Smits en Maria Cornelia Luijsterburg (VIII-t).

Hij is getrouwd te Halsteren op woensdag 22 april 1835, op 29-jarige leeftijd met Anna Verbeek (25 jaar oud), landbouwster, geboren te Halsteren, gedoopt aldaar op vrijdag 6 april 1810 (doopgetuigen waren Elisabeth Koenraadt en Petrus van de Ouderaa), overleden te Ovezande op zondag 6 augustus 1871, 61 jaar oud, dochter van Godefridus Verbeek en Cornelia Koenraadt. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Smits, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1836, volgt onder X-ap.
 2. Martinus Smits, geboren te 's-Heerenhoek in februari 1837, overleden aldaar op vrijdag 7 april 1837, 2 maanden oud.
 3. Simon Adrianus Smits, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1839, overleden te Nisse op woensdag 16 april 1856, 17 jaar oud.
 4. Godefridus Smits, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1840, overleden te Nisse op dinsdag 27 februari 1844, 4 jaar oud.
 5. Maria Catharina Smits, geboren te Nisse in april 1842, overleden aldaar op woensdag 28 september 1842, 5 maanden oud.
 6. Elisabeth Smits, geboren te Nisse in het jaar 1844, volgt onder X-aq.
 7. Godefridus Smits, geboren te Nisse in december 1845, overleden aldaar op donderdag 5 februari 1846, 2 maanden oud.
 8. Petrus Smits, geboren te Nisse op donderdag 2 september 1847, overleden aldaar op vrijdag 3 september 1847, 1 dag oud.

IX-al Adriana Cornelia Luijsterburgh, arbeidster, geboren te Wouw op zaterdag 27 april 1816, dochter van Hermanus Luijsterburg (VIII-u) en Johanna van Tiggelen.

Adriana Cornelia Luijsterburgh vermelding in notarieel archief op dinsdag 30 juni 1874 Roosendaal. Inhoud akte : huwelijksvoorwaarden tussen Adriaan Luijsterburg en Adriana Cornelia Luijsterburgh, bouwlieden op Vinkenbroek onder Roosendaal.

Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 12 mei 1842, op 26-jarige leeftijd met Adrianus Suijkerbuijk (35 jaar oud), arbeider, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 28 augustus 1806 (RK) (doopgetuigen waren Melchior Suijkerbuijk en Helena Hertogs), overleden te Wouw op woensdag 28 oktober 1874, 68 jaar oud, zoon van Jan Adriaanszoon Suijkerbuijk en Joanna van Osta. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Adriaanse Suijkerbuijk, geboren te Wouw op dinsdag 21 februari 1843.
 2. Johanna Suijkerbuijk, geboren te Wouw op dinsdag 10 september 1844.
 3. Dingena Suijkerbuijk, geboren te Wouw op zondag 21 februari 1847, volgt onder X-ar.
 4. Johanna Maria Suijkerbuijk, geboren te Wouw op vrijdag 24 augustus 1849, overleden aldaar op maandag 9 mei 1887, 37 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Jacobus van Wesenbeeck.
 5. Cornelia Suijkerbuijk, geboren te Wouw op zaterdag 28 februari 1852, volgt onder X-as.
 6. Levenloos Suijkerbuijk, geboren te Wouw op maandag 21 april 1856, overleden aldaar op maandag 21 april 1856.

IX-am Maria Luijsterburg, geboren te Wouw op zondag 12 april 1818, dochter van Hermanus Luijsterburg (VIII-u) en Johanna van Tiggelen.

Zij is getrouwd te Wouw op vrijdag 3 mei 1844, op 26-jarige leeftijd met Johannes Kortus (31 jaar oud), geboren te Wouw op dinsdag 20 april 1813, zoon van Adriaan Kortus en Johanna de Vos. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Kortus, geboren te Halsteren op dinsdag 18 februari 1845 (doopgetuigen waren Laurentius van Wesel en Pieter Wilhelmus van Wesel), volgt onder X-at.
 2. Johanna Kortus, geboren te Halsteren in het jaar 1847.
  Zij is getrouwd te Woensdrecht op woensdag 7 februari 1877, op 30-jarige leeftijd met Petrus Suijkerbuijk (36 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op zondag 3 januari 1841 (doopgetuigen waren Govert Adriaansen en Petrus Willemse), overleden te Vught op zondag 26 november 1905, 64 jaar oud, zoon van Johannes Suijkerbuijk en Antonia Rombouts.
  Opmerkingen: Waarschijnlijk verhuisd naar Woensdrecht. Overleden 26-11-1905 te Vught.
 3. Wilhelmina Kortus, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1856, volgt onder X-au.

IX-an Adriaan Luijsterburg, landbouwer en bijenhouder (bieman, bijenman, imker), geboren te Wouw op maandag 20 mei 1822, overleden aldaar op woensdag 5 januari 1887, 64 jaar oud, zoon van Hermanus Luijsterburg (VIII-u) en Johanna van Tiggelen.

Hij is getrouwd te Wouw op dinsdag 21 oktober 1856, op 34-jarige leeftijd met Johanna Laanen (29 jaar oud), geboren te Wouw op woensdag 13 juni 1827, overleden aldaar op dinsdag 9 maart 1897, 69 jaar oud, dochter van Jacobus Laanen en Pieternella Musters. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Luijsterburg, geboren te Wouw op dinsdag 14 augustus 1860.
 2. Petronella Luijsterburg, geboren te Wouw op dinsdag 12 november 1861, volgt onder X-av.
 3. Dimphna Luijsterburg, geboren te Wouw op zaterdag 20 juni 1863.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 6 juni 1889, op 25-jarige leeftijd met Laurentius Franciscus van Eekelen (33 jaar oud), geboren te Halsteren op dinsdag 8 januari 1856, zoon van Martinus van Eekelen en Allegonda Withagen.
 4. Adriana Cornelia Luijsterburg, geboren te Wouw op zondag 4 juni 1865.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 13 januari 1910, op 44-jarige leeftijd met Gerardus Nuijten (62 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 15 juni 1847, zoon van Cornelis Nuijten en Johanna van Ginneken.
  (Hij is eerder getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 28 december 1871, op 24-jarige leeftijd met Johanna Franken (29 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1842, dochter van Petrus Franken en Adriana Crusio.)
 5. Jacobus Luijsterburg, geboren te Wouw op woensdag 19 december 1866.

IX-ao Jan Uijtdewilligen, arbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1812, zoon van Adrianus Uijtdewilligen en Joanna Luijsterburg (VIII-v).

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 15 mei 1835, op 23-jarige leeftijd met Anna Catharina Theuns (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op zondag 7 april 1811, dochter van Francus Theuns en Pieternella Verbeek. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op donderdag 20 oktober 1836, volgt onder X-aw.
 2. Petronilla Uitdewilligen, geboren te Steenbergen op dinsdag 22 september 1840, volgt onder X-ax.
 3. Frans Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op woensdag 24 januari 1844, volgt onder X-ay.
 4. Martien Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op vrijdag 12 maart 1847.
  Hij is getrouwd te Chaam op zaterdag 12 juni 1875, op 28-jarige leeftijd met Petronella Verheijen (29 jaar oud), geboren te Chaam in het jaar 1846, dochter van Adrianus Verheijen en Adriana Michielsen.
 5. Kornelis Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op woensdag 17 september 1851.

IX-ap Maria Uijtdewilligen, arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1813, dochter van Adrianus Uijtdewilligen en Joanna Luijsterburg (VIII-v).

Zij is getrouwd te Steenbergen op dinsdag 10 juli 1838, op 25-jarige leeftijd met Adriaan van Bergen (24 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw in het jaar 1814, zoon van Frans van Bergen en Jacoba van Santvliet. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan van Bergen, geboren te Steenbergen op zaterdag 24 augustus 1839.
 2. Anna Cornelia van Bergen, geboren te Steenbergen op maandag 26 juli 1841, volgt onder X-az.
 3. Adriana van Bergen, geboren te Steenbergen op zaterdag 27 januari 1844.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 28 januari 1881, op 37-jarige leeftijd met Pieter van Bers (46 jaar oud), geboren te Steenbergen op dinsdag 20 januari 1835, zoon van Willem van Bers en Anna Maria de Groot.
 4. Adriaan van Bergen, geboren te Steenbergen op zaterdag 9 mei 1846, volgt onder X-ba.
 5. Joanna van Bergen, geboren te Steenbergen op maandag 4 december 1848.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 22 februari 1878, op 29-jarige leeftijd met Kornelis Tiberius (24 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen in het jaar 1854, zoon van Johannes Tiberius en Joanna Berrevoets.
  (Hij is later getrouwd te Dinteloord op vrijdag 3 februari 1888, op 34-jarige leeftijd met Anna Maria Bouwens (20 jaar oud), geboren te Dinteloord op zondag 17 februari 1867, dochter van Wilhelmus Bouwens en Pieternella de Ren.)
 6. Maria van Bergen, geboren te Steenbergen op vrijdag 16 mei 1851.
 7. Joanna van Bergen, geboren te Steenbergen op vrijdag 23 juli 1852.

IX-aq Adrianus Luijsterburg, landbouwer, geboren te Wouw op zondag 13 februari 1820, zoon van Leonardus Luijsterburg (VIII-w) en Clara Bergs.

Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 3 augustus 1843, op 23-jarige leeftijd met Anna Cornelia Koolen (22 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1821, dochter van Johannes Franciscus Koolen en Maria Catharina Schneiders. Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Leonardus Luijsterburg, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 15 oktober 1846 (doopgetuigen waren Jacobus Hibbel en Johannes Franciscus Meeus), overleden in het jaar 1847, 1 jaar oud.
 2. Johannes Franciscus Luijsterburg, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 6 januari 1848 (doopgetuigen waren Wilhelmus van den Brandt en Petrus van Aart), volgt onder X-bb.
 3. Anna Maria Philomena Luijsterborg, geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 18 januari 1851 (doopgetuigen waren Johannes Koenen en Johannes Reinerius Falla), wonende te Bergen op Zoom (in de Buitenpoorterij K 35), overleden voor donderdag 5 oktober 1876, hoogstens 25 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op woensdag 21 mei 1873, op 22-jarige leeftijd met Kornelis van Geel (23 jaar oud), arbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer op vrijdag 21 september 1849, zoon van Josephus van Geel en Geertruij Vriens.
  (Hij is later getrouwd te Nieuw-Vossemeer op donderdag 5 oktober 1876, op 27-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Theuns (26 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1850, dochter van Jan Teuns en Adriana Rombouts.)
 4. Petrus Johannes Luijsterburg, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 23 februari 1853 (doopgetuigen waren Willem Koolen en Josephus Falck), wonende te Bergen op Zoom (in de Buitenpoorterij K 35), overleden in het jaar 1855, 2 jaar oud.
 5. Anna Cornelia Luijsterburg, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 18 augustus 1854 (doopgetuigen waren Willem Koolen en Johannes Baptist Trimbos), wonende te Bergen op Zoom (in de Poorterij K 30), overleden in het jaar 1856, 2 jaar oud.
 6. Adriana Luijsterburg, geboren te Bergen op Zoom op zondag 18 oktober 1857 (doopgetuigen waren Johannes Hermanus van Saarloos en Laurens Wijkbergen), wonende te Bergen op Zoom (Koevoetstraat H 54), overleden in het jaar 1858, 1 jaar oud.
 7. Kornelis Luijsterburg, geboren te Steenbergen op woensdag 1 december 1858.
 8. Kornelis Luijsterburg, geboren te Steenbergen op donderdag 19 juni 1862.
 9. Wilhelmina Luijsterburg, geboren te Steenbergen op zaterdag 8 juli 1865, volgt onder X-bc.

IX-ar Cornelia Luijsterburg, arbeidster, geboren te Wouw op donderdag 6 juni 1822, overleden aldaar op donderdag 14 november 1912, 90 jaar oud, dochter van Leonardus Luijsterburg (VIII-w) en Clara Bergs.

Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 3 mei 1849, op 26-jarige leeftijd met Petrus Sebregts (33 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op donderdag 11 april 1816, overleden aldaar op woensdag 23 februari 1887, 70 jaar oud, zoon van Johannes Sebregts en Elizabeth Goderie. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Sebregts, geboren te Wouw op zaterdag 13 juli 1850, volgt onder X-bd.
 2. Johannes Sebregts, geboren te Wouw op zondag 6 februari 1853, volgt onder X-be.
 3. Maria Sebregts, geboren te Wouw op zaterdag 3 februari 1855, overleden aldaar op donderdag 8 januari 1863, 7 jaar oud.
 4. Leonardus Sebregts, geboren te Wouw op zaterdag 23 mei 1857, volgt onder X-bf.
 5. Petronella Sebregts, geboren te Wouw op zondag 30 januari 1859, volgt onder X-bg.
 6. Jacoba Sebregts, geboren te Wouw op zondag 21 april 1861.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 20 juli 1893, op 32-jarige leeftijd met Jacobus Anthonissen (34 jaar oud), geboren te Woensdrecht op maandag 6 september 1858, zoon van Cornelis Anthonissen en Anna Maria Besters.
 7. Adrianus Sebregts, geboren te Wouw op donderdag 25 juni 1863.
  Hij is getrouwd te Wouw op woensdag 2 mei 1894, op 30-jarige leeftijd met Anna Catharina Boden (27 jaar oud), geboren te Woensdrecht op woensdag 7 november 1866, dochter van Adrianus Boden en Isabella Theuns.

IX-as Adriana Luijsterburg, arbeidster, geboren te Wouw op zondag 29 augustus 1824, dochter van Leonardus Luijsterburg (VIII-w) en Clara Bergs.

Zij is getrouwd te Wouw op woensdag 27 juli 1859, op 34-jarige leeftijd met Adrianus van den Bergh (37 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op zondag 10 februari 1822, zoon van Cornelius van den Bergh en Maria Loos.
(Hij is eerder getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 28 juli 1853, op 31-jarige leeftijd met Maria Catharina Suijkerbuijk (29 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op maandag 19 april 1824, dochter van Gerardus Suijkerbuijk en Johanna Bruijs.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina van den Bergh, geboren te Woensdrecht op donderdag 27 september 1860 (doopgetuigen waren Adriaan Luijkx en Jacobus Theodorus Soffers).
  Zij is getrouwd te Woensdrecht op zondag 25 augustus 1918, op 57-jarige leeftijd met Antonius Stuijts (58 jaar oud), geboren te Woensdrecht in het jaar 1860, zoon van Petrus Johannes Stuijts en Antonetta van Ostaij.
 2. Jacoba van den Bergh, geboren te Woensdrecht op vrijdag 25 juli 1862 (doopgetuigen waren Cornelis Monu en Jacobus Theodorus Soffers).
  Zij is getrouwd te Woensdrecht op maandag 4 februari 1907, op 44-jarige leeftijd met Theodorus Willem Jan Schormans (42 jaar oud), geboren te Breda in het jaar 1865, zoon van Cornelis Schormans en Wilhelmina Brabers.
 3. Johanna van den Bergh, geboren te Huijbergen op dinsdag 12 januari 1864 (doopgetuigen waren Cornelius Backx en Adrianus Briels).
  Zij is getrouwd te Roosendaal op woensdag 28 oktober 1891, op 27-jarige leeftijd met Marinus Maas, geboren te Wouw, zoon van Cornelis Maas en Elizabeth van Zundert.
 4. Adriana Cornelia van den Bergh, geboren te Huijbergen op zondag 30 december 1866 (doopgetuigen waren Carel de Moor en Judocus Wesenbeek).
  Zij is getrouwd te Huijbergen op maandag 9 oktober 1905, op 38-jarige leeftijd (1) met Johannes Baptista Goossens (52 jaar oud), geboren te Woensdrecht op zondag 25 september 1853, zoon van Adrianus Goossens en Susanna Koolen.
  (Hij is eerder getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 14 februari 1884, op 30-jarige leeftijd met Maria Pieternel Adriaansen (25 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1859, dochter van Josephus Adriaansen en Maria Catharina van Gastel.)
  Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 22 augustus 1921, op 54-jarige leeftijd (2) met Andries Teuns (57 jaar oud), arbeider en sigarenmaker, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 25 september 1863 (doopgetuigen waren Andries Peeters en Leonard Koebergen), wonende te Bergen op Zoom (Weverskat E 159), zoon van Quirijn Teuns en Maria Godrie.
  (Hij is eerder getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 4 september 1884, op 20-jarige leeftijd met Christina Catharina Muller (17 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1867, dochter van Gerrit Muller en Adriana Maria Klaes.)
 5. Leonardus van den Bergh, geboren te Huijbergen op woensdag 9 december 1868 (doopgetuigen waren Simeon van Loon en Judocus Wesenbeek).

IX-at Jacoba Luijsterburg, arbeidster, geboren te Wouw op woensdag 21 juni 1837, overleden aldaar op vrijdag 13 augustus 1869, 32 jaar oud, dochter van Leonardus Luijsterburg (VIII-w) en Clara Bergs.

Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 2 mei 1861, op 23-jarige leeftijd met Anthonius van Meel (29 jaar oud), geboren te Wouw op woensdag 21 december 1831, zoon van Adrianus van Meel en Catharina van Gastel.
(Hij is later getrouwd te Wouw op woensdag 20 oktober 1869, op 37-jarige leeftijd met Anna Cornelia Molenaars, geboren te Steenbergen, dochter van Cornelius Molenaars en Dimphna van Eekelen.) Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan van Meel, geboren te Wouw op maandag 3 maart 1862.
 2. Catharina van Meel, geboren te Wouw op donderdag 23 juli 1863, volgt onder X-bh.
 3. Maria van Meel, geboren te Wouw op zaterdag 12 augustus 1865, volgt onder X-bi.
 4. Leonardus van Meel, geboren te Wouw op woensdag 16 oktober 1867, volgt onder X-bj.
 5. Levenloos van Meel, geboren te Wouw op donderdag 8 oktober 1868, overleden aldaar op donderdag 8 oktober 1868.
 6. Johannes van Meel, geboren te Wouw op vrijdag 13 augustus 1869, volgt onder X-bk.

IX-au Maria van Tiggelen, geboren te Wouw (Vroenhout) op woensdag 12 september 1810, gedoopt te Wouw op woensdag 12 september 1810, overleden te Roosendaal en Nispen op vrijdag 13 juli 1866, 55 jaar oud, dochter van Nicolaus van Tiggelen (VIII-x) en Paschasia Heijnen.

Zij is getrouwd te Roosendaal op zondag 19 juli 1840, op 29-jarige leeftijd (1) met Nicolaas Luijten (40 jaar oud), bouwman, geboren te Etten in het jaar 1800, zoon van Johannes Luijten en Catharina Mouwen. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Luijten, geboren te Roosendaal op zaterdag 3 oktober 1840, overleden te Roosendaal en Nispen op zaterdag 29 november 1924, 84 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 23 augustus 1877, op 36-jarige leeftijd (1) met Petronella Molenaars (28 jaar oud), geboren te Wouw op zondag 3 juni 1849, overleden te Roosendaal en Nispen op woensdag 12 november 1902, 53 jaar oud, dochter van Martinus Molenaars en Maria Konings.
  Hij is daarnaast getrouwd te Roosendaal op dinsdag 18 februari 1902, op 61-jarige leeftijd (2) met Anna Maria Jansen (55 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1847, overleden te Roosendaal en Nispen op zaterdag 12 augustus 1933, 86 jaar oud, dochter van Abraham Jansen en Maria van Elsakker.
 2. Francijna Luijten, arbeidster, geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 12 mei 1846, overleden te Wouw op donderdag 23 mei 1929, 83 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op woensdag 25 november 1868, op 22-jarige leeftijd met Petrus van Luijk, geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 12 augustus 1834, volgt onder IX-cj.

Zij is getrouwd te Roosendaal op donderdag 7 februari 1850, op 39-jarige leeftijd (2) met Petrus Roovers (27 jaar oud), geboren te Dinteloord en Prinsenland in het jaar 1823, zoon van Willem Roovers en Johanna de Groen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Roovers, geboren te Roosendaal, volgt onder X-bl.

IX-av Petrus van Tiggelen, arbeider en bouwman, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 14 december 1812, overleden aldaar op donderdag 22 januari 1891, 78 jaar oud, zoon van Nicolaus van Tiggelen (VIII-x) en Paschasia Heijnen.

Hij is getrouwd te Roosendaal op zondag 12 augustus 1838, op 25-jarige leeftijd met Cornelia Braat (22 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1816, overleden aldaar op woensdag 15 januari 1890, 74 jaar oud, dochter van Marijn Braat en Dijmphna van Geel. Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas van Tiggelen, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 20 februari 1843, volgt onder X-bm.
 2. Dingena van Tiggelen, geboren te Roosendaal in het jaar 1845, overleden te Roosendaal en Nispen op woensdag 27 oktober 1920, 75 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 4 mei 1877, op 32-jarige leeftijd met Jacobus van Wezel (43 jaar oud), geboren te Wouw in het jaar 1834, overleden aldaar op maandag 4 januari 1915, 81 jaar oud, zoon van Cornelis van Wezel en Cornelia de Regt.

IX-aw Petronella Franken, geboren te Wouw op vrijdag 5 juli 1811, dochter van Leendert Franken en Dijmphana Petrus van Tiggelen (VIII-y).

Zij is getrouwd te Halsteren op vrijdag 1 juni 1838, op 26-jarige leeftijd met Martinus Karremans (27 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1811, zoon van Michiel Karremans en Adriana van der Sanden. Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeth Karremans, geboren te Steenbergen op maandag 20 december 1841, volgt onder X-bn.
 2. Johannes Karremans, geboren te Halsteren in het jaar 1849, volgt onder X-bo.
 3. Leonardus Karremans, geboren te Halsteren op dinsdag 7 februari 1854 (doopgetuigen waren Adrianus Groffen en Adam de Bruijn).

IX-ax Petrus Franken, landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1816, zoon van Leendert Franken en Dijmphana Petrus van Tiggelen (VIII-y).

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 9 augustus 1844, op 28-jarige leeftijd met Joanna van Bavel (20 jaar oud), landbouwster, geboren te Steenbergen op zaterdag 17 juli 1824, dochter van Joannes van Bavel en Adriana van Boven. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Franken, geboren te Steenbergen op zondag 24 augustus 1845, volgt onder X-bp.
 2. Leendert Franken, geboren te Steenbergen op zondag 29 november 1846.
 3. Dimphna Franken, geboren te Steenbergen op zondag 24 december 1848.
 4. Maria Cornelia Franken, geboren te Steenbergen op vrijdag 30 augustus 1850.
 5. Jan Franken, geboren te Steenbergen op donderdag 1 april 1852, jong overleden.
 6. Jan Franken, geboren te Steenbergen op vrijdag 3 juni 1853, volgt onder X-bq.
 7. Kornelis Franken, geboren te Steenbergen op dinsdag 31 oktober 1854, volgt onder X-br.
 8. Adriaan Franken, geboren te Steenbergen op dinsdag 23 december 1856.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op maandag 10 januari 1887, op 30-jarige leeftijd met Cornelia de Bakker (28 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1859, overleden te Roosendaal en Nispen op zaterdag 10 december 1927, 68 jaar oud, dochter van Pieter de Bakker en Catharina van Loon.
 9. Petronilla Franken, geboren te Steenbergen op donderdag 18 maart 1858.
 10. Antonij Franken, geboren te Steenbergen op woensdag 7 september 1859.
 11. Elizabet Joanna Franken, geboren te Steenbergen op donderdag 29 augustus 1861.
 12. Anna Cornelia Franken, geboren te Steenbergen op zondag 21 september 1862.
 13. Jacobus Franken, geboren te Steenbergen op zondag 17 juli 1864.

IX-ay Johannes Franken, geboren te Wouw op zondag 30 augustus 1818, overleden aldaar op woensdag 1 juli 1891, 72 jaar oud, zoon van Leendert Franken en Dijmphana Petrus van Tiggelen (VIII-y).

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 8 juli 1859, op 40-jarige leeftijd met Johanna Konings (33 jaar oud), geboren te Wouw op maandag 20 februari 1826, overleden aldaar op donderdag 19 maart 1908, 82 jaar oud, dochter van Antonij Konings en Catharina Kieboom. Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Franken, geboren te Wouw op zondag 27 augustus 1865, volgt onder X-bs.
 2. Leonardus Franken, geboren te Wouw in het jaar 1869, overleden aldaar op zondag 5 mei 1946, 77 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op woensdag 3 mei 1899, op 30-jarige leeftijd met Elisabeth Maria Simons (30 jaar oud), geboren te Woensdrecht in het jaar 1869, dochter van Franciscus Simons en Laurina Dekkers.

IX-az Elizabeth Franken, arbeidster en dagloonster, geboren te Roosendaal op woensdag 5 april 1820, overleden te Wouw op maandag 18 maart 1895, 74 jaar oud, dochter van Leendert Franken en Dijmphana Petrus van Tiggelen (VIII-y).

Zij is getrouwd te Wouw op woensdag 3 juni 1846, op 26-jarige leeftijd met Wouter Cools (29 jaar oud), arbeider en dagloner, geboren te Essen (BelgiŽ ) op dinsdag 3 juni 1817, zoon van Johannes Cools en Adriana van Ginneken. Uit dit huwelijk:

 1. Dingena Cools, geboren te Wouw op zondag 13 juni 1847.
 2. Johannes Cools, geboren te Wouw in het jaar 1849, volgt onder X-bt.
 3. Leonardus Cools, geboren te Wouw op maandag 2 september 1850, volgt onder X-bu.
 4. Adriana Cools, geboren te Wouw op zaterdag 11 september 1852, volgt onder X-bv.
 5. Petronella Cools, geboren te Wouw op zaterdag 21 februari 1857, volgt onder X-bw.
 6. Anna Cornelia Cools, geboren te Wouw op dinsdag 1 november 1864, volgt onder X-bx.
 7. Elizabeth Cools, geboren te Wouw, volgt onder X-by.

IX-ba Adriana Cornelia Franken, landbouweres, geboren te Wouw op maandag 1 mei 1826, overleden aldaar op zaterdag 5 maart 1898, 71 jaar oud, dochter van Leendert Franken en Dijmphana Petrus van Tiggelen (VIII-y).

Zij is getrouwd te Wouw op woensdag 20 juli 1853, op 27-jarige leeftijd met Adriaan van Heijst (30 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw op zaterdag 27 juli 1822, zoon van Marijn van Heijst en Johanna Uijtdewilligen. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus van Heijst, geboren te Wouw op vrijdag 16 november 1855.
 2. Dimphena van Heijst, geboren te Wouw in het jaar 1858, overleden aldaar op maandag 27 juni 1864, 6 jaar oud.
 3. Cornelis van Heijst, geboren te Wouw op zaterdag 21 januari 1865.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 4 november 1898, op 33-jarige leeftijd met Maria Danen (24 jaar oud), geboren te Steenbergen op woensdag 20 mei 1874, dochter van Antonij Danen en Catharina van Geel.
 4. Dimphena van Heijst, geboren te Wouw op vrijdag 30 augustus 1867.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 19 januari 1899, op 31-jarige leeftijd met Gerardus Antonis Cornelis Hermus (31 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op maandag 14 oktober 1867, zoon van Cornelis Hermus en Maria Catharina Loos.
 5. Johannes van Heijst, geboren in maart 1868, overleden te Wouw op zaterdag 2 oktober 1869, 1 jaar oud.
 6. Johannes van Heijst, geboren te Wouw op woensdag 25 augustus 1869.

IX-bb Pieternella Augustijn, geboren te Dinteloord op dinsdag 26 juni 1821, overleden te Roosendaal en Nispen op maandag 13 januari 1890, 68 jaar oud, dochter van Petrus Augustijn (VIII-z) en Dorothea Jacobs.

Zij is getrouwd te Dinteloord op zaterdag 29 april 1848, op 26-jarige leeftijd (1) met Theodorus Krouwers (38 jaar oud), geboren te Dinteloord in het jaar 1810, overleden aldaar op donderdag 9 februari 1865, 55 jaar oud, zoon van Reinier Krouwers en Adriana van der Wegen.
(Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op donderdag 28 april 1831, op 21-jarige leeftijd met Elisabeth de Mooij (23 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1808, dochter van Johannis de Mooij en Johanna van Geel. Hij is eerder getrouwd te Dinteloord op zaterdag 11 juli 1846, op 36-jarige leeftijd met Cornelia Hagenaars, geboren te Gastel, dochter van Hendrik Hagenaars en Johanna Gommeren.) Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Adrianus Krouwers, geboren te Dinteloord en Prinsenland op vrijdag 11 augustus 1854.
  Hij is getrouwd te Waalwijk op donderdag 6 september 1877, op 23-jarige leeftijd met Lucia Maria Evers (28 jaar oud), geboren te Waalwijk op woensdag 24 januari 1849, dochter van Willem Dingeman Evers en Allegonda Bakkers.
 2. Jacobus Josephus Krouwers, schilder, geboren te Dinteloord op zaterdag 8 augustus 1863, overleden te Roosendaal en Nispen op woensdag 19 februari 1919, 55 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Roosendaal op woensdag 18 mei 1892, op 28-jarige leeftijd met Adriana Potters, geboren te Roosendaal en Nispen, dochter van Govefridus Potters en Adriana Schepers.

Zij is getrouwd te Dinteloord op maandag 9 januari 1871, op 49-jarige leeftijd (2) met Jacobus de Bruijn (60 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1811, overleden te Roosendaal en Nispen op maandag 11 april 1887, 76 jaar oud, zoon van Adrianus Jacobus de Bruijn en Anna Maria Cornelia Vroomans.
(Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op donderdag 19 april 1838, op 27-jarige leeftijd met Antonetta Baselier (34 jaar oud), geboren te Steenbergen op dinsdag 20 december 1803, overleden te Roosendaal en Nispen op zondag 24 april 1870 overlijdensoorzaak : hydrothorax, 66 jaar oud, dochter van Adriaan Baselier en Anna Franken.)

IX-bc Johanna Augustijn, geboren te Dinteloord en Prinsenland op vrijdag 19 september 1823, dochter van Petrus Augustijn (VIII-z) en Dorothea Jacobs.

Zij is getrouwd te Dinteloord op maandag 2 juli 1849, op 25-jarige leeftijd met Gijsbertus de Mooij (39 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1810, zoon van Johannis de Mooij en Johanna van Geel.
(Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op vrijdag 14 juni 1839, op 29-jarige leeftijd met Adriana Boogers (24 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1815, dochter van Frans Willem Boogers en Pieternella Hageners.) Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Dorothea Maria de Mooij, geboren te Steenbergen in het jaar 1851.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op zaterdag 6 maart 1869, op 18-jarige leeftijd met Antonius Franciscus Holtzer (37 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1832, zoon van Gregorius Holtzer en Anna Maria Kokken.
  (Hij is eerder getrouwd te Halsteren op woensdag 29 augustus 1860, op 28-jarige leeftijd met Anna Cornelia van der Zanden (26 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1834, dochter van Jan Baptist van der Zanden en Wilhelmina van Buuren.)

IX-bd Anna Katharina Augustijn, geboren te Dinteloord en Prinsenland op zaterdag 13 september 1828, dochter van Petrus Augustijn (VIII-z) en Dorothea Jacobs.

Zij is getrouwd te Dinteloord op donderdag 5 augustus 1858, op 29-jarige leeftijd met Pieter Crassaarts (39 jaar oud), geboren te Dinteloord en Prinsenland in het jaar 1819, overleden te Dinteloord op woensdag 12 augustus 1885, 66 jaar oud, zoon van Johannis Guilhelmus Crassaarts en Laurina van der Heijden. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Johannis Crassaarts, geboren te Dinteloord op zaterdag 10 januari 1863, overleden aldaar op donderdag 26 februari 1863, 47 dagen oud.
 2. Dorothea Crassaarts, geboren te Dinteloord op zondag 27 maart 1864.
 3. Pieter Johannis Crassaarts, geboren te Dinteloord op woensdag 5 september 1866.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op donderdag 31 oktober 1901, op 35-jarige leeftijd met Adriana Cornelia van Overveld (34 jaar oud), geboren te Steenbergen op vrijdag 24 mei 1867, dochter van Adriaan Huibrecht van Overveld en Elizabeth Doggen.
 4. Johannis Guilhelmus Marinus Crassaarts, geboren te Dinteloord op maandag 7 december 1868.
 5. Maria Catharina Crassaarts, geboren te Dinteloord op zondag 8 mei 1870, overleden aldaar op maandag 29 augustus 1870, 113 dagen oud.
 6. Pieternella Crassaarts, geboren te Dinteloord op vrijdag 6 maart 1885.
  Zij is getrouwd te Dinteloord op dinsdag 7 februari 1905, op 19-jarige leeftijd met Johannis Cornelis van Sprundel, geboren te Dinteloord, zoon van Petrus van Sprundel en Willemina Hack.

IX-be Johannes Cornelis Augustijn, broodbakker, tapper en herbergier, geboren te Dinteloord en Prinsenland op donderdag 30 september 1830, overleden te Roosendaal en Nispen op zondag 24 december 1871 overlijdensoorzaak : phthisis pulmonum, 41 jaar oud, zoon van Petrus Augustijn (VIII-z) en Dorothea Jacobs.

Johannes Cornelis Augustijn vermelding in notarieel archief op maandag 2 maart 1903. Inhoud akte : scheiding en deling van onroerend goed te Roosendaal tussen Maria Catharina Krouwers aldaar, weduwe van Johannes Cornelis Augustijn, en haar kinderen.

Hij is getrouwd te Dinteloord op donderdag 29 juni 1854, op 23-jarige leeftijd met Maria Catharina Krouwers (18 jaar oud), geboren te Dinteloord en Prinsenland in het jaar 1836, overleden te Roosendaal en Nispen op donderdag 14 augustus 1913, 77 jaar oud, dochter van Theodorus Krouwers en Elisabeth de Mooij.

Maria Catharina Krouwers vermelding in notarieel archief op donderdag 21 augustus 1913. Inhoud akte: inventaris van de nalatenschap van Maria Catharina Krouwers, weduwe van Johannes Cornelis Augustijn, overleden te Roosendaal 14 augustus 1913, ten verzoeke van Petrus Johannes Augustijn en Elisabeth Augustijn, beiden te Roosendaal.
Uit dit huwelijk:
 1. Dorothea Petronella Augustijn, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 18 mei 1857.
 2. Elisabeth Augustijn, geboren te Dinteloord in het jaar 1858, volgt onder X-bz.
 3. Petrus Johannes Augustijn, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 31 januari 1859, volgt onder X-ca.
 4. Theodorus Augustijn, geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 16 mei 1861, overleden aldaar op zaterdag 22 oktober 1864, 3 jaar oud.
 5. Mattheus Jacobus Augustijn, geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 11 oktober 1863, overleden aldaar op woensdag 3 februari 1864, 115 dagen oud.
 6. Theodorus Franciscus Augustijn, bakker, geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 7 mei 1865, ongehuwd overleden aldaar op dinsdag 25 oktober 1898, 33 jaar oud.
 7. Adrianus Alphonsus Augustijn, geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 10 oktober 1867, overleden aldaar op vrijdag 2 april 1869, 1 jaar oud.
 8. Adrianus Alphonsus Augustijn, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 5 maart 1870, overleden aldaar op maandag 31 oktober 1870, 240 dagen oud.
 9. Theodorus Johannes Augustijn, timmerman, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 5 maart 1870, ongehuwd overleden aldaar op zaterdag 16 september 1893, 23 jaar oud.
 10. Marinus Augustijn, geboren te Roosendaal en Nispen in september 1871, overleden aldaar op zaterdag 20 december 1873, 2 jaar oud.

IX-bf Marijn Augustijn, geboren te Dinteloord en Prinsenland op zaterdag 29 september 1832, overleden te Hoeven op zaterdag 9 augustus 1884, 51 jaar oud, zoon van Petrus Augustijn (VIII-z) en Dorothea Jacobs.

Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op maandag 2 mei 1859, op 26-jarige leeftijd met Cornelia van den Bosch, geboren te Standdaarbuiten, dochter van Martien van den Bosch en Anna Visseren. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Martinus Augustijn, geboren te Hoeven op maandag 20 februari 1860, overleden aldaar op zaterdag 3 februari 1940, 79 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Catharina Helena Lobker.
 2. Anna Cornelia Augustijn, geboren te Hoeven op donderdag 23 mei 1861, overleden aldaar op donderdag 16 april 1874, 12 jaar oud.
 3. Martinus Augustijn, geboren te Hoeven op maandag 30 maart 1863, overleden aldaar op maandag 20 april 1863, 21 dagen oud.
 4. Dorothea Augustijn, geboren te Hoeven op donderdag 27 april 1865, volgt onder X-cb.
 5. Petronella Augustijn, geboren te Hoeven op woensdag 24 oktober 1866, volgt onder X-cc.
 6. Martinus Laurentius Augustijn, geboren te Hoeven op donderdag 10 maart 1870.
  Hij is getrouwd te Zevenbergen op dinsdag 18 april 1899, op 29-jarige leeftijd met Wilhelmina Akkermans (31 jaar oud), geboren te Zevenbergen in het jaar 1868, dochter van Adriaan Akkermans en Adriana Beljaars.
 7. Maria Catharina Augustijn, geboren te Hoeven op vrijdag 1 maart 1872, overleden te Zevenbergen op zaterdag 9 maart 1918, 46 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Hoeven op donderdag 20 april 1899, op 27-jarige leeftijd met Franciscus Akkermans (36 jaar oud), geboren te Zevenbergen in het jaar 1863, zoon van Adriaan Akkermans en Adriana Beljaars.
 8. Adriana Cornelia Dorothea Augustijn, geboren te Hoeven op zaterdag 20 december 1873.
  Zij is getrouwd te Hoeven op dinsdag 12 juni 1900, op 26-jarige leeftijd met Adrianus Cornelis Akkermans (39 jaar oud), geboren te Zevenbergen in het jaar 1861, zoon van Adriaan Akkermans en Adriana Beljaars.

IX-bg Pieternella Augustijn, geboren te Wouw op maandag 15 november 1824, dochter van Cornelis Augustijn (VIII-aa) en Maria de Bakker.

Zij is getrouwd te Wouw op woensdag 18 april 1855, op 30-jarige leeftijd met Franciscus Sprangers (21 jaar oud), molenaarsknecht, geboren te Roosendaal op woensdag 24 juli 1833, zoon van Josephus Sprangers en Anna Huijps. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia Sprangers, geboren te Wouw op maandag 18 juni 1855.
 2. Josephus Cornelis Sprangers, geboren te Wouw op zaterdag 14 februari 1857, overleden aldaar op zaterdag 29 september 1860, 3 jaar oud.
 3. Cornelis Petrus Sprangers, geboren te Wouw op zondag 10 april 1859.
 4. Anna Frederica Sprangers, geboren te Wouw op woensdag 17 april 1861.
 5. Antonetta Maria Sprangers, geboren te Wouw op zaterdag 9 april 1864.
 6. Levenloos Sprangers, geboren te Wouw op donderdag 13 september 1866, overleden aldaar op donderdag 13 september 1866.

IX-bh Petronella Augustijn, arbeidster, geboren te Steenbergen op zondag 2 juli 1826, overleden te Wouw op maandag 3 juni 1889, 62 jaar oud, dochter van Martien Augustijn (VIII-ab) en Anna Catharina de Jong.

Zij is getrouwd te Wouw op maandag 19 september 1853, op 27-jarige leeftijd met Johannes Elsackers (22 jaar oud), arbeider en dagloner, geboren te Wouw op maandag 7 maart 1831, zoon van Rochus Elsackers en Cornelia Schoonen. Uit dit huwelijk:

 1. Martinus Elsackers, geboren te Steenbergen op maandag 28 november 1853, volgt onder X-cd.
 2. Cornelia Elsackers, geboren te Wouw op vrijdag 21 november 1856, volgt onder X-ce.
 3. Rochus Elsackers, geboren te Wouw op donderdag 28 juli 1859, volgt onder X-cf.
 4. Petrus Elsackers, geboren te Wouw op maandag 31 augustus 1863, volgt onder X-cg.
 5. Catharina Elsackers, geboren te Wouw op woensdag 11 juli 1866, volgt onder X-ch.
 6. Cornelis Elsackers, geboren te Wouw op zondag 13 augustus 1871.

IX-bi Adriaan Augustijn, arbeider, geboren te Steenbergen op dinsdag 15 september 1829, zoon van Martien Augustijn (VIII-ab) en Anna Catharina de Jong.

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 30 mei 1851, op 21-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Iriks (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1830, dochter van Wijnand Irikx en Wilhelmina Verhoeven. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Augustijn, geboren te Steenbergen op vrijdag 17 oktober 1851.
 2. Adriana Augustijn, arbeidster, geboren te Steenbergen op zaterdag 30 oktober 1852.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 1 juni 1877, op 24-jarige leeftijd met Marijn van Loon, geboren te Steenbergen op woensdag 6 november 1850, volgt onder IX-ee.
 3. Adriaan Martien Augustijn, geboren te Steenbergen op maandag 13 maart 1854, volgt onder X-ci.
 4. Jan Frans Augustijn, geboren te Steenbergen op vrijdag 1 oktober 1858, volgt onder X-cj.
 5. Maria Catharina Augustijn, geboren te Steenbergen op woensdag 11 juni 1862 aangifte door: Catharina Dekkers, 36 jaar, arbeidster, volgt onder X-ck.
 6. Wilhelmina Augustijn, geboren te Steenbergen op zondag 7 mei 1865, volgt onder X-cl.
 7. Petronella Augustijn, geboren te Wouw op vrijdag 24 mei 1867, volgt onder X-cm.
 8. Petrus Augustijn, geboren te Wouw in het jaar 1870, volgt onder X-cn.
 9. Adrianus Augustijn, geboren te Wouw op vrijdag 24 november 1871, volgt onder X-co.

IX-bj Jan Augustijn, geboren te Steenbergen op woensdag 19 februari 1834, zoon van Martien Augustijn (VIII-ab) en Anna Catharina de Jong.

Hij is getrouwd te Halsteren op vrijdag 12 mei 1865, op 31-jarige leeftijd met Martina Jacobs (36 jaar oud), geboren te Halsteren op vrijdag 6 februari 1829 (doopgetuigen waren Piet Maas en Michiel Maas), wonende te Halsteren aan de Leegkant, dochter van Gerardus Jacobs en Maria Haze. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Augustijn, geboren te Halsteren op donderdag 6 december 1866 (doopgetuigen waren Adriaan Jacobs en Petrus Hubertus Bervaes), volgt onder X-cp.
 2. Anna Catharina Augustijn, geboren te Halsteren op dinsdag 15 september 1868 (doopgetuigen waren Michiel Hagenaars en Renier Donkers).

IX-bk Pieternella Paasen, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 9 april 1841, overleden in het jaar 1877, 36 jaar oud, dochter van Cornelis Paasen (VIII-ac) en Catharina Somers.

Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 16 juni 1864, op 23-jarige leeftijd met Jacobus Johannes Huijgens (30 jaar oud), hovenier, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 4 april 1834 (doopgetuigen waren Johannes Huijgens en Franciscus Elst), overleden in het jaar 1909, 75 jaar oud, zoon van Cornelis Huijgen en Jacoba Crusio.
(Hij is daarnaast getrouwd te Etten-Leur op donderdag 26 juli 1877, op 43-jarige leeftijd (2) met Petronella van Poppel (40 jaar oud), geboren te Etten-Leur in het jaar 1837, dochter van Petrus van Poppel en Adriana Hop. Hij is later getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 2 juni 1887, op 53-jarige leeftijd met Cornelia Denisse (32 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1855, dochter van Adriaan Denisse en Johanna Hoppenbrouwers.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Huijgens, geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 16 mei 1868, volgt onder X-cq.
 2. Pieternella Jacoba Huijgens, geboren te Bergen op Zoom op zondag 22 oktober 1871, wonende te Bergen op Zoom (Sint-Antoniusstraat E 75), overleden in het jaar 1872, 1 jaar oud.
 3. Jacoba Catharina Huijgens, geboren te Bergen op Zoom op maandag 23 december 1872, wonende te Bergen op Zoom (Sint-Antoniusstraat E 75).
 4. Wilhelmus Huijgens, geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 8 november 1873, wonende te Bergen op Zoom (Sint-Antoniusstraat E 75).
  Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 15 mei 1902, op 28-jarige leeftijd met Maria Johanna Musters (23 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 15 april 1879, wonende te Bergen op Zoom (Nieuwe Markt B 78), dochter van Petrus Musters en Petronella Hopmans.
 5. Johannes Cornelis Huijgens, geboren te Bergen op Zoom op maandag 6 december 1875, wonende te Bergen op Zoom (Sint-Antoniusstraat E 75), overleden in het jaar 1876, 1 jaar oud.

IX-bl Jacoba Paasen, geboren te Bergen op Zoom op maandag 19 mei 1851, wonende te Bergen op Zoom (Buitenpoorterij K 6), overleden in het jaar 1913, 62 jaar oud, dochter van Cornelis Paasen (VIII-ac) en Catharina Somers.

Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 19 september 1881, op 30-jarige leeftijd met Karel Johannes Hübner (33 jaar oud), pruikmaker, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1848, zoon van Johannes Hübner en Jendrika Francina Wijnands. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Hendrika Catharina Hübner, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 16 juni 1882 (doopgetuigen waren Adrianus Bogers en Gaspar Benoit Biesen), wonende te Bergen op Zoom (Zuivelstraat H 22).
 2. Henrietta Dimphna Jacoba Hübner, geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 6 augustus 1887 (doopgetuigen waren Gaspar Benoit Biesen en Jean Francois Bevin), wonende te Bergen op Zoom (Zuivelstraat H 22), overleden in het jaar 1908, 21 jaar oud.
 3. Johann Gerardus Lambertus Hübner, geboren te Bergen op Zoom op maandag 12 augustus 1889 (doopgetuigen waren Gaspar Benoit Biesen en Jean Francois Bevin), wonende te Bergen op Zoom (Zuivelstraat H 22).

IX-bm Marinus Cornelis Paasen, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1854, zoon van Cornelis Paasen (VIII-ac) en Catharina Somers.

Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 5 mei 1887, op 33-jarige leeftijd met Maria Schuurbiers (33 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op woensdag 7 september 1853 (doopgetuigen waren Antonius van Eekeren en Petrus Nelissen), wonende te Bergen op Zoom (Schoolstraat H 97), dochter van Sebastianus Schuurbiers en Catharina de Waal. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Paasen, geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 22 mei 1888 (doopgetuige was Johannes Sibens), wonende te Bergen op Zoom (Schoolstraat H 100).
  Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op dinsdag 12 februari 1907, op 18-jarige leeftijd met Martinus Schepers (18 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 13 maart 1888 (doopgetuigen waren Reinier van den Broek en Jacobus de Nijs), wonende te Bergen op Zoom (Korenmarkt G 81), zoon van Adriaan Schepers en Adriana van de Water.
 2. Adrianus Paasen, geboren te Bergen op Zoom op maandag 4 november 1889 (doopgetuigen waren Johannes Sibens en Henricus Godefridus Snoek), wonende te Bergen op Zoom (Schoolstraat H 127).
 3. Petrus Paasen, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1891.
  Hij is getrouwd te Woensdrecht op dinsdag 10 november 1914, op 23-jarige leeftijd met Maria Cornelia Massar (25 jaar oud), geboren te Woensdrecht in het jaar 1889, dochter van Antonij Massar en Dingena Maria de Kock.
 4. Jacobus Paasen, geboren te Bergen op Zoom op maandag 4 mei 1896 (doopgetuigen waren Johannes Siebens en Jacob Peels).
  Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 18 oktober 1915, op 19-jarige leeftijd met Cornelia Maria Janvier (17 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1898, dochter van Adrianus Janvier en Adriana Wilhelmina Johanna Robben.
 5. Maria Paasen, geboren te Bergen op Zoom.
  Zij is getrouwd te Schiebroek op maandag 6 maart 1916 met Adrianus Johannes Ouwerling, geboren te Schiebroek, zoon van Albertus Johannes Ouwerling en Adriana Baars.

IX-bn Petrus Paasen, negociant, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1855, zoon van Cornelis Paasen (VIII-ac) en Catharina Somers.

Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 9 september 1886, op 31-jarige leeftijd met Maria Elisabeth van Elzakker (29 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1857, dochter van Johannes Elzakkers en Anna Catharina Franken. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Paasen, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1887.
  Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op dinsdag 30 juli 1907, op 20-jarige leeftijd met Cornelis van Kaam (24 jaar oud), geboren te Halsteren op maandag 4 december 1882 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen), zoon van Johannes Cornelis van Kaam en Anna Catharina Kil.
 2. Jacoba Paasen, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 17 februari 1892 (doopgetuigen waren Stoffel Hoek en Adrianus Christianus van Loon), wonende te Bergen op Zoom (Moergrebstraat B 148).
  Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 22 oktober 1917, op 25-jarige leeftijd met Pieter Gerrit van Wanrooij, geboren te Bergen op Zoom, zoon van Pieter Elisa van Wanrooij en Johanna van Laarhoven.
 3. Cornelis Paasen, geboren te Bergen op Zoom.
  Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 15 april 1918 met Martina Johanna Proost (28 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op maandag 22 april 1889, wonende te Bergen op Zoom (Fluwelenbroekstraat I 177), dochter van Sebastianus Proost en Francina Jaspers.

IX-bo Anna Maria Besters, arbeidster, geboren te Wouw op zondag 18 maart 1838, overleden aldaar op donderdag 28 april 1932, 94 jaar oud, dochter van Adrianus Besters en Anna Maria Paasen (VIII-ad).

Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 24 augustus 1865, op 27-jarige leeftijd met Cornelis van Eekelen (31 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw in het jaar 1834, overleden aldaar op donderdag 5 oktober 1905, 71 jaar oud, zoon van Cornelis van Eekelen en Maria Schoonen. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria van Eekelen, geboren te Wouw op woensdag 1 november 1865, volgt onder X-cr.
 2. Johanna van Eekelen, geboren te Wouw op maandag 14 januari 1867, volgt onder X-cs.
 3. Adrianus van Eekelen, geboren te Wouw op woensdag 23 september 1868, volgt onder X-ct.
 4. Antonius van Eekelen, geboren te Wouw op vrijdag 30 september 1870, volgt onder X-cu.
 5. Levenloos van Eekelen, geboren te Wouw op woensdag 17 november 1880, overleden aldaar op woensdag 17 november 1880.

IX-bp Johannes Besters, arbeider, geboren te Wouw op vrijdag 15 maart 1839, zoon van Adrianus Besters en Anna Maria Paasen (VIII-ad).

Hij is getrouwd te Woensdrecht op vrijdag 1 mei 1868, op 29-jarige leeftijd met Adriana Maria Dekkers (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Woensdrecht in het jaar 1845, dochter van Henricus Dekkers en Wilhelmina Baten. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Besters, geboren te Woensdrecht op maandag 27 september 1869.
  Hij is getrouwd te Woensdrecht op maandag 15 januari 1906, op 36-jarige leeftijd met Johanna Goossens (29 jaar oud), geboren te Woensdrecht in het jaar 1877, dochter van Adrianus Goossens en Isabella Jansen.

IX-bq Cornelia Jacobs, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 23 augustus 1850, wonende te Bergen op Zoom (in de Buitenpoorterij K 24), dochter van Adriaan Jacobs en Dingena Raats (VIII-ae).

Verhuizing: 13-08-1913 ingekomen uit Halsteren.

Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 2 oktober 1873, op 23-jarige leeftijd met Petrus Bakx (23 jaar oud), landbouwer, geboren te Bergen op Zoom op maandag 1 juli 1850 (doopgetuigen waren Marijnus de Graauw en Nicolaas de Kort), wonende te Bergen op Zoom (in de Buitenpoorterij K 33), zoon van Franciscus Bakx en Anna Maria Catharina Valkenburg. Uit dit huwelijk:

 1. Dijmphna Bakx, geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 18 juli 1874 (doopgetuigen waren Adrianus van Mechelen en Jan Cornelis Engels), wonende te Bergen op Zoom (Borgvliet K 164).
 2. Maria Christina Bakx, geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 9 november 1875 (doopgetuigen waren Johannes van Eekeren en Sebastianus Dietvorst), wonende te Bergen op Zoom (Borgvliet K 164).
 3. Adriana Catharina Bakx, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 13 juni 1877 (doopgetuigen waren Sebastianus Dietvorst en Antonius Rombouts), wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 27).
 4. Anna Maria Bakx, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 1 januari 1879 (doopgetuigen waren Johannes Baptist van As en Jan Patiss Flipse), wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 27).
  Zij is getrouwd te Halsteren op maandag 21 mei 1906, op 27-jarige leeftijd met Marinus Adrianus van Loon (27 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 8 oktober 1878, wonende te Bergen op Zoom (in de Poorterij K 12), zoon van Karel van Loon en Geertruida Nefs.
 5. Cornelia Bakx, geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 6 maart 1880 (doopgetuigen waren Lambertus Vercouteren en Petrus Paulus Maria Jurgens), wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 27).
 6. Francisca Adrianus Bakx, geboren te Bergen op Zoom op maandag 27 februari 1882 (doopgetuigen waren Jacob de Vos en Matthijs Verbarendse), wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 27).
  Opmerkingen: Waarschijnlijk verhuisd naar Halsteren
 7. Anna Catharina Backx, geboren te Bergen op Zoom op zondag 9 september 1883 (doopgetuigen waren Johannes Bakx en Adrianus van Baal), wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 27).
  Zij is getrouwd te Halsteren op maandag 28 september 1908, op 25-jarige leeftijd met Adriaan Voormeulen (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op woensdag 4 november 1885, zoon van Willem Voormeulen en Maria Laurina van Geel.
 8. Adrianus Bakx, geboren te Bergen op Zoom op zondag 19 april 1885 (doopgetuigen waren Johannes Faal en Marinus Steketee), wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 27), overleden te Bergen op Zoom in het jaar 1982, 97 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 9 november 1911, op 26-jarige leeftijd met Maria Dimphna Cornelia Schrauwen (18 jaar oud), geboren te Wouw op woensdag 25 januari 1893, dochter van Gerardus Cornelis Martinus Schrauwen en Anna Cornelia van Oers.
 9. Maria Elisabeth Bakx, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 8 september 1886 (doopgetuigen waren Marinus Steketee en Adrianus van Baal), wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 27).
 10. Helena Johanna Bakx, geboren te Bergen op Zoom op zondag 5 februari 1888 (doopgetuigen waren Pieter van Dijk en Karel Wilhelmus van Dongen), wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 27), overleden in het jaar 1889, 1 jaar oud.
 11. Johanna Cornelia Bakx, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 21 augustus 1889 (doopgetuigen waren Gerardus Suijkerbuijk en Hendrik Snepvangers), wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 42).
 12. Louisa Bakx, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 7 augustus 1891 (doopgetuigen waren Jacobus Bastiaanse en Petrus Adrianus van Ginteren), wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 42).

IX-br Cornelis Nelen, arbeider, geboren te Essen (BelgiŽ ) op dinsdag 15 juni 1830, zoon van Gerard Nelen en Petronella Nelen (VIII-ag).

Hij is getrouwd te Essen (BelgiŽ ) op dinsdag 23 mei 1865, op 34-jarige leeftijd met Adriana van Loon (35 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ ) op zaterdag 3 april 1830, overleden te Nispen op woensdag 16 augustus 1893, 63 jaar oud, dochter van Leonardus van Loon en Cornelia Bastiaensen. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Cornelia Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ ) op vrijdag 9 maart 1866.
 2. Anna Cornelia Nelen, geboren te Rucphen op woensdag 5 juni 1867 getuigen bij geboorteaangifte : Cornelis Oudenhuijsen, 25 jaar, broodbakker en Arnoldus Oudenhuijsen, 71 jaar, zonder beroep (doopgetuigen waren Petrus Smits en Anna Cornelia Nelen).
  Zij is getrouwd te Essen (BelgiŽ ) op donderdag 7 februari 1895, op 27-jarige leeftijd met Jacobus Arnouts (28 jaar oud), geboren te Zundert in het jaar 1867.
 3. Josephus Franciscus Nelen, geboren te Rucphen op vrijdag 5 november 1869, volgt onder X-cv.
 4. Johannes Gerardus Nelen, geboren te Rucphen op dinsdag 30 april 1872.
 5. Franciscus Antonius Nelen, geboren te Rucphen op donderdag 3 juni 1875, overleden aldaar op zaterdag 26 juni 1875, 23 dagen oud.

IX-bs Adriana Maria Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ ) op maandag 12 november 1832, overleden te Roosendaal en Nispen op maandag 19 januari 1914 overlijdensoorzaak : enteritis, 81 jaar oud, dochter van Gerard Nelen en Petronella Nelen (VIII-ag).

Zij is getrouwd te Essen (BelgiŽ ) op vrijdag 10 februari 1865, op 32-jarige leeftijd met Johannes Jacobs (34 jaar oud), vleeshouwer, slachter en koopman, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 14 januari 1831, overleden aldaar op donderdag 20 april 1916, 85 jaar oud, zoon van Adriaan Jacobs en Petronella van Gastel. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Petronella Jacobs, geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 4 november 1866.
  Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op woensdag 22 november 1899, op 33-jarige leeftijd met Alphonsus de Bodt (28 jaar oud), bakker, geboren in het jaar 1871, zoon van Theodorus de Bodt en Elisabeth Meesters.
 2. Johanna Jacobs, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 5 juni 1868.
 3. Anna Maria Catharina Jacobs, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 23 mei 1870, overleden aldaar op zaterdag 12 juni 1886, 16 jaar oud.
 4. Adrianus Franciscus Jacobs, slager, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 11 augustus 1873.
  Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op woensdag 19 juni 1901, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Johanna Maria Vermeulen (24 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1877, dochter van Wilhelmus Johannes Vermeulen en Johanna van der Ouderaa.
 5. Anna Maria Jacobs, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 3 juli 1876, overleden aldaar op dinsdag 20 augustus 1946, 70 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op woensdag 30 oktober 1901, op 25-jarige leeftijd met Charles Joseph Marie Weijnen (25 jaar oud), onderwijzer, geboren te Hoofdplaat in het jaar 1876, overleden voor dinsdag 20 augustus 1946, hoogstens 70 jaar oud, zoon van Charles Joseph Weijnen en Pieternella Anthonia van der Kaa.
 6. Lucia Johanna Jacobs, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 8 februari 1878.
  Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op woensdag 25 juli 1900, op 22-jarige leeftijd met Johannes Adrianus Meesters (33 jaar oud), goudsmid, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1867, zoon van Dionsius Petrus Meesters en Dimphna Takx.

IX-bt Jacoba Deckers, landbouwster, geboren te Wouw op donderdag 10 februari 1842, overleden aldaar op woensdag 16 augustus 1893, 51 jaar oud, dochter van Adriaan Deckers en Geertruida van Berkom (VIII-ah).

Zij is getrouwd te Wouw op dinsdag 6 oktober 1868, op 26-jarige leeftijd met Adrianus Hertogh (26 jaar oud), arbeider en landbouwer, geboren te Wouw op vrijdag 12 augustus 1842, overleden aldaar op donderdag 22 januari 1931, 88 jaar oud, zoon van Kornelis Hertogh en Maria Cornelia van der Logt. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Hertogh, geboren te Wouw op dinsdag 10 november 1868 bijzonderheden : er is verzuimd aangifte te doen van de geboorte; inschrijving vindt alsnog plaats volgens vonnis van de arrondissementrechtbank te Breda d.d. 26-11-1869.
 2. Johanna Hertogh, geboren te Wouw op zondag 25 december 1870.
  Zij is getrouwd te Wouw op dinsdag 10 juni 1913, op 42-jarige leeftijd met Heubertus Johannes Klaassen (41 jaar oud), geboren te Wouw op vrijdag 27 oktober 1871, zoon van Johannes Klaassen en Antonetta Snepvangers.
 3. Adrianus Hertogh, geboren te Wouw op vrijdag 6 augustus 1875, overleden aldaar op maandag 4 oktober 1875, 59 dagen oud.
 4. Petronella Hertogh, geboren te Wouw op zaterdag 14 juni 1879.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 1 mei 1902, op 22-jarige leeftijd met Willem Jacobus Iriks (20 jaar oud), geboren te Steenbergen op woensdag 28 september 1881, zoon van Jan Frans Iriks en Catharina de Bruijn.

IX-bu Joanna van Beethoven, arbeidster, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op zaterdag 23 september 1809, overleden aldaar op zondag 25 april 1852, 42 jaar oud, dochter van Joannes van Beethoven en Cornelia de Bakker (VIII-ai).

Zij is getrouwd te Wouw op vrijdag 1 juli 1842, op 32-jarige leeftijd met Lambertus Verbraak (44 jaar oud), vrachtrijder en voerman, geboren te Wouw op dinsdag 20 februari 1798, gedoopt aldaar op dinsdag 20 februari 1798 (doopgetuigen waren Joannes Claesen en Maria Elizabet Vrints), overleden te Wouw op zondag 6 februari 1853, 54 jaar oud, zoon van Jacobus Adriaanse Verbraak en Anna Maria Vrients.
(Hij is eerder getrouwd te Wouw op donderdag 5 juli 1832, op 34-jarige leeftijd met Cornelia Maas (29 jaar oud), herbergierster en dienstbode, geboren op maandag 11 oktober 1802, overleden te Wouw op zaterdag 14 augustus 1841, 38 jaar oud, dochter van Marijn Maas en Petronella van Hoof.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Verbraak, geboren te Wouw op donderdag 23 november 1843, volgt onder X-cw.
 2. Anna Cornelia Verbraak, dienstbode, geboren te Wouw op dinsdag 1 juli 1845, overleden aldaar op donderdag 28 november 1867, 22 jaar oud.
 3. Jacobus Verbraak, geboren te Wouw op zaterdag 21 april 1849.
 4. Johannes Verbraak, geboren te Wouw op zondag 4 april 1852.

IX-bv Willem van Beethoven, geboren te Wouw op vrijdag 21 augustus 1818, overleden te Borgerhout (BelgiŽ ) op vrijdag 17 januari 1896, 77 jaar oud, zoon van Joannes van Beethoven en Cornelia de Bakker (VIII-ai).

Hij was gehuwd met Maria Catharina Willemse, geboren te Berendrecht (BelgiŽ ) op zaterdag 4 november 1815, overleden te Borgerhout (BelgiŽ ) op zaterdag 21 juli 1883, 67 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Philomena van Beethoven, geboren te Kapellen (BelgiŽ ) op zondag 3 februari 1850.
 2. Josephus van Beethoven, geboren te Kapellen (BelgiŽ ) op zondag 20 maart 1853.
 3. Emilius van Beethoven, geboren te Antwerpen (BelgiŽ ) op dinsdag 12 december 1854, volgt onder X-cx.
 4. Cornelius Alexius van Beethoven, geboren te Borgerhout (BelgiŽ ) op woensdag 15 juni 1859.
 5. Clarina Petronella van Beethoven, geboren te Breda op donderdag 28 december 1865.

IX-bw Franciscus van Beethoven, molenaar, geboren op zaterdag 28 september 1822, zoon van Joannes van Beethoven en Cornelia de Bakker (VIII-ai).

Hij is getrouwd te Terheijden op donderdag 25 november 1852, op 30-jarige leeftijd met Joanna Roovers, geboren te Terheijden, dochter van Nicolaas Roovers en Johanna Stoop. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis van Beethoven, geboren te Wouw op donderdag 12 april 1855.
 2. Johanna Petronella van Beethoven, geboren te Terheijden op dinsdag 30 september 1856, volgt onder X-cy.
 3. Nicolaas van Beethoven, geboren te Terheijden rond augustus 1858, overleden te Wouw op woensdag 22 februari 1860, 1 jaar oud.
 4. Nicolaas van Beethoven, geboren te Dinteloord in april 1864, overleden te Wouw op zondag 22 januari 1865, 9 maanden oud.

IX-bx Anna Maria van Beethoven, geboren te Wouw op dinsdag 25 januari 1825, dochter van Joannes van Beethoven en Cornelia de Bakker (VIII-ai).

Zij is getrouwd te Wouw op zaterdag 13 september 1845, op 20-jarige leeftijd met Arij van Alphen, geboren te Orsoij (Duitsland), zoon van Bastiaan van Alphen en Elise Mathieu. Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan van Alphen, geboren te Hattem.
  Hij is getrouwd te Dussen op woensdag 27 april 1881 met Antonia Wilhelmina van Dijk, geboren te Dussen, dochter van Ferdinandus van Dijk en Maria van Rooij.

IX-by Adriana Maria Suijkerbuijk, landbouwster, geboren te Wouw op donderdag 8 maart 1827, dochter van Cornelis Suijkerbuijk en Catharina de Backer (VIII-ak).

Zij is getrouwd te Wouw op maandag 7 augustus 1854, op 27-jarige leeftijd met Simon van Loon (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 6 december 1827, zoon van Adrianus van Loon en Adriana Nieuwlaet. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus van Loon, geboren te Wouw op zondag 21 mei 1854 onwettig; naam van de vader in de akte niet vermeld; in de marge: erkend bij huwelijk van de ouders d.d. 07-08-1854.
 2. Maria Catharina van Loon, geboren te Wouw op dinsdag 1 juli 1856, volgt onder X-cz.
 3. Cornelis van Loon, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1863, overleden te Roosendaal en Nispen op dinsdag 31 oktober 1939, 76 jaar oud.
 4. Adriana Maria van Loon, geboren te Bergen op Zoom op maandag 4 januari 1869, ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op woensdag 26 november 1952, 83 jaar oud.

IX-bz Johanna Suijkerbuijk, landbouwster, geboren te Wouw op zondag 14 december 1828, overleden aldaar op donderdag 14 september 1882, 53 jaar oud, dochter van Cornelis Suijkerbuijk en Catharina de Backer (VIII-ak).

Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 11 april 1861, op 32-jarige leeftijd met Cornelis van Loon (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Nispen-Essen op dinsdag 10 januari 1832, overleden te Wouw op donderdag 19 september 1878, 46 jaar oud, zoon van Adrianus van Loon en Petronella Backx. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella van Loon, dienstbode, geboren te Wouw op maandag 27 april 1863, overleden aldaar op zaterdag 30 september 1882, 19 jaar oud.
 2. Johanna Cornelia van Loon, geboren te Wouw op woensdag 27 april 1864, volgt onder X-da.
 3. Levenloos van Loon, geboren te Wouw op donderdag 28 december 1865, overleden aldaar op donderdag 28 december 1865.
 4. Adrianus van Loon, geboren te Wouw op donderdag 7 februari 1867, overleden aldaar op zaterdag 30 januari 1875, 7 jaar oud.
 5. Johannes Cornelis van Loon, geboren te Wouw op maandag 4 januari 1869, overleden aldaar op zondag 26 december 1869, 356 dagen oud.
 6. Anna Maria van Loon, geboren te Wouw in juli 1870, overleden aldaar op maandag 20 maart 1871, 8 maanden oud.
 7. Petrus Johannes van Loon, geboren te Wouw op dinsdag 7 januari 1873.
 8. Johannes van Loon, bouwknecht, geboren te Wouw in het jaar 1873, wonende te Ossendrecht, overleden te Wouw op dinsdag 31 mei 1892, 19 jaar oud.

IX-ca Anna Cornelia Suijkerbuijk, landbouwster, geboren te Roosendaal, dochter van Cornelis Suijkerbuijk en Catharina de Backer (VIII-ak).

Zij is getrouwd te Wouw op maandag 10 november 1862 met Adriaan Verbraak (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op maandag 5 augustus 1833, zoon van Kornelis Verbraak en Petronilla Elst. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Verbraak, geboren te Halsteren op dinsdag 21 april 1863 (doopgetuigen waren Adriaan Groffen en Frederik Weyler).
 2. Maria Catharina Verbraak, geboren te Halsteren op zaterdag 9 april 1864 (doopgetuigen waren Jan Suijkerbuijk en Adriaan Groffen).
 3. Joanna Verbraak, geboren op zaterdag 15 juli 1865 (doopgetuigen waren Adriaan Groffen en Petrus Hubertus Bervaes).
  Zij is getrouwd te Halsteren op donderdag 2 november 1905, op 40-jarige leeftijd met Laurentius Maurits (48 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op zaterdag 17 oktober 1857, zoon van Josephus Maurits en Anna Bosters.
 4. Cornelis Verbraak, geboren te Halsteren op zaterdag 18 augustus 1866 (doopgetuigen waren Adriaan Groffen en Cornelis van Weingartner).
 5. Adriana Maria Verbraak, geboren te Halsteren op dinsdag 27 augustus 1867 (doopgetuigen waren Adriaan Groffen en Petrus Hubertus Bervaes).
 6. Cornelia Verbraak, geboren te Halsteren op donderdag 27 augustus 1868 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Adriaan Groffen).
 7. Antonius Verbraak, geboren te Halsteren op dinsdag 26 oktober 1869 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en August van Baal).
 8. Elizabet Verbraak, geboren te Halsteren op dinsdag 14 maart 1871 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen).
 9. Cornelis Verbraak, geboren te Halsteren op maandag 27 mei 1872 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Petrus Hubertus Bervaes).
 10. Jan Verbraak, geboren te Halsteren op zondag 22 februari 1874 (doopgetuigen waren Cornelis van Simmeren en Petrus van Meel).
 11. Elisabet Verbraak, geboren te Halsteren op zondag 18 juni 1876 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus van Simmeren).

IX-cb Adriaan van Bavel, landbouwer en rentenier, geboren te Wouw op maandag 25 juli 1831, overleden aldaar op dinsdag 9 april 1901, 69 jaar oud, zoon van Pieter Pieterse van Bavel en Johanna Bernardina Strijers (VIII-am).

Hij is getrouwd te Wouw op woensdag 10 juli 1861, op 29-jarige leeftijd met Maria Cornelia Looijen (37 jaar oud), landbouweres, geboren te Wouw op vrijdag 21 mei 1824, overleden aldaar op maandag 12 september 1904, 80 jaar oud, dochter van Adriaan Looijen en Johanna Cornelia van Osta. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Cornelia van Bavel, geboren te Wouw op zondag 8 februari 1863.
 2. Adriana Cornelia van Bavel, geboren te Wouw op woensdag 27 juni 1866, volgt onder X-db.
 3. Johanna Cornelia van Bavel, geboren te Wouw op zaterdag 8 februari 1868, volgt onder X-dc.

IX-cc Marijnis van Bavel, rentenier en koopman, geboren te Wouw op zaterdag 5 september 1835, overleden aldaar op dinsdag 19 januari 1892, 56 jaar oud, zoon van Pieter Pieterse van Bavel en Johanna Bernardina Strijers (VIII-am).

Hij is getrouwd te Wouw op dinsdag 26 februari 1878, op 42-jarige leeftijd met Anna Catharina Simons (26 jaar oud), geboren te Wouw op dinsdag 29 april 1851, overleden aldaar op donderdag 29 september 1910, 59 jaar oud, dochter van Bendictus Simons en Maria van der Zande. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes van Bavel, landbouwer, geboren te Wouw op vrijdag 18 juli 1879, overleden aldaar op maandag 6 juli 1925, 45 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Wouw op dinsdag 15 mei 1906, op 26-jarige leeftijd met Johanna Maria van Loon (26 jaar oud), geboren te Wouw op vrijdag 13 februari 1880, dochter van Christianus Jacobus van Loon en Johanna Maria Theresia van den Bergh.
  (Zij was later gehuwd met Petrus Adrianus Doggen, geboren te Wouw op donderdag 15 maart 1877, overleden aldaar op maandag 24 juli 1944, 67 jaar oud, zoon van Matthijs Doggen en Maria Cornelia Buijsen.)
 2. Adrianus Cornelis van Bavel, geboren te Wouw op dinsdag 8 april 1884.

IX-cd Adriana Maria Strijers, landbouweres, geboren te Steenbergen in het jaar 1828, overleden te Wouw op donderdag 31 januari 1895, 67 jaar oud, dochter van Adrianus Strijers (VIII-an) en Joanna Deckers.

Zij is getrouwd te Roosendaal op woensdag 17 mei 1865, op 37-jarige leeftijd met Gerardus van Agtmaal (36 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw op donderdag 5 juni 1828, overleden aldaar op donderdag 9 april 1914, 85 jaar oud, zoon van Cornelis van Agtmaal en Maria Cornelia Kerstens. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Cornelis van Agtmaal, geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 10 januari 1867 bijzonderheden: tweeling; volgens bijschrift in marge overleden in 1867, overleden aldaar op vrijdag 11 januari 1867, 1 dag oud.
 2. Johanna Cornelia van Agtmaal, geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 10 januari 1867 bijzonderheden: tweeling; volgens bijschrift in marge overleden in 1867, overleden aldaar op donderdag 17 januari 1867, 7 dagen oud.
 3. Cornelis van Agtmaal, geboren te Wouw op zondag 20 februari 1870, volgt onder X-dd.

IX-ce Joanna Strijers, landbouweres, geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 4 maart 1835, overleden aldaar op dinsdag 20 juli 1886 overlijdensoorzaak : pneumonie, 51 jaar oud, dochter van Jan Strijers (VIII-ao) en Anna Cornelia Mangelaars.

Zij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 2 mei 1871, op 36-jarige leeftijd met Petrus Arnoldus Lazerums (35 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw op vrijdag 2 oktober 1835, overleden te Roosendaal en Nispen op maandag 29 januari 1883, 47 jaar oud, zoon van Adriaan Lazerums en Johanna Jongenelen. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Adriana Lazeroms, geboren te Roosendaal op dinsdag 3 december 1872, volgt onder X-de.
 2. Adrianus Cornelis Lazerums, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 13 juni 1874, overleden aldaar op maandag 17 september 1877, 3 jaar oud.
 3. Petrus Arnoldus Lazerums, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 13 juni 1874.
 4. Johannes Marinus Lazerums, geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 15 april 1877.

IX-cf Dimphna Rossen, arbeidster, geboren te Nispen-Essen in het jaar 1827, wonende te Essen (BelgiŽ ), overleden te Rucphen op donderdag 16 april 1908, 81 jaar oud, dochter van Adrianus Rossen en Lucia van Dorst (VIII-aq).

Zij is getrouwd te Rucphen op woensdag 20 juli 1859, op 32-jarige leeftijd met Jacobus Goorden (26 jaar oud), landbouwer, geboren te Rucphen op dinsdag 16 juli 1833, zoon van Govert Goorden en Cornelia Bogers. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Goorden, geboren te Rucphen op donderdag 13 oktober 1859 getuigen bij geboorteaangifte : Antonij van der Meuren, 40 jaar, arbeider en Hendrikus Teeuwen, 53 jaar, veldwachter (doopgetuigen waren Adrianus Rossen en Cornelia Bogers), volgt onder X-df.

IX-cg Antonetta Rossen, arbeidster, geboren te Nispen-Essen in het jaar 1834, overleden te Wouw op maandag 2 maart 1908, 74 jaar oud, dochter van Adrianus Rossen en Lucia van Dorst (VIII-aq).

Zij is getrouwd te Wouw op dinsdag 19 mei 1857, op 23-jarige leeftijd met Leonardus Elst (27 jaar oud), arbeider, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1830, overleden te Wouw op donderdag 24 juni 1880, 50 jaar oud, zoon van Johannes Elst en Adriana Prop. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Elst, geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 23 december 1862, wonende te Bergen op Zoom (in de Poorterij K 27), overleden in het jaar 1863, 1 jaar oud.
 2. Johannes Baptist Elst, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 7 januari 1864, wonende te Bergen op Zoom (in de Poorterij K 27).
 3. MichaŽ l Elst, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 15 augustus 1867.
  Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 21 april 1898, op 30-jarige leeftijd met Johanna van Meel (21 jaar oud), geboren te Wouw op woensdag 6 september 1876, dochter van Adrianus van Meel en Johanna Suijkerbuijk.
 4. Lucia Elst, geboren te Bergen op Zoom, volgt onder X-dg.

IX-ch Johannes Baptist van Luijk, arbeider en landbouwer, geboren te Roosendaal op zondag 9 september 1827, overleden te Wouw op vrijdag 10 november 1905, 78 jaar oud, zoon van Laurentius van Luijk en Adriana van Dorst (VIII-ar).

Hij is getrouwd te Wouw op vrijdag 26 juli 1861, op 33-jarige leeftijd met Maria Cornelia Borghouts (19 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw op donderdag 6 januari 1842, overleden aldaar op donderdag 12 april 1934, 92 jaar oud, dochter van Marijn Borghouts en Anna Maria van Meel. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria van Luijk, geboren te Wouw op vrijdag 4 juli 1862, overleden aldaar op woensdag 16 juli 1862, 12 dagen oud.
 2. Anna Maria van Luijk, geboren te Wouwse Plantage (NB) op zaterdag 17 oktober 1863, volgt onder X-dh.
 3. Marinus van Luijk, geboren te Wouw op woensdag 16 november 1864.
 4. Gomaarius van Luijk, geboren te Wouw in het jaar 1867, overleden aldaar op maandag 27 december 1943, 76 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Petronella van der Heijden.
 5. Adriana van Luijk, dienstmeid, geboren te Wouw op zaterdag 26 november 1870.
  Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op woensdag 4 mei 1892, op 21-jarige leeftijd met Henricus van der Sanden (28 jaar oud), arbeider, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1864, zoon van Judocus van der Sanden en Dimphna Loos.
 6. Johanna van Luijk, geboren te Wouw op maandag 23 november 1874.
 7. Antonius Hendricus van Luijk, geboren te Wouw op maandag 2 december 1878.
 8. Cornelia van Luijk, geboren te Wouw op zaterdag 14 januari 1882.

IX-ci Cornelis van Luijk, geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 3 mei 1831, overleden aldaar op maandag 19 juli 1915, 84 jaar oud, zoon van Laurentius van Luijk en Adriana van Dorst (VIII-ar).

Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 1 juli 1858, op 27-jarige leeftijd met Johanna Martina Raaijmakers (27 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1831, dochter van Pieter Raaijmakers en Helena Hartogs. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana van Luijk, geboren te Wouw op zondag 4 oktober 1863, volgt onder X-di.

IX-cj Petrus van Luijk, arbeider, geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 12 augustus 1834, overleden te Wouw op zondag 2 maart 1902, 67 jaar oud, zoon van Laurentius van Luijk en Adriana van Dorst (VIII-ar).

Hij is getrouwd te Roosendaal op woensdag 25 november 1868, op 34-jarige leeftijd met Francijna Luijten (22 jaar oud), arbeidster, geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 12 mei 1846, overleden te Wouw op donderdag 23 mei 1929, 83 jaar oud, dochter van Nicolaas Luijten en Maria van Tiggelen (IX-au). Uit dit huwelijk:

 1. Petrus van Luijk, geboren te Wouw na november 1869, overleden aldaar op maandag 17 januari 1870, hoogstens 2 maanden oud.
 2. Adriana Maria van Luijk, geboren te Wouw op donderdag 5 oktober 1871.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op vrijdag 6 mei 1904, op 32-jarige leeftijd met Johannes Maas (33 jaar oud), geboren te Roosendaal op donderdag 22 september 1870, zoon van Adriaan Maas en Johanna Theunis.
 3. Petrus Johannes van Luijk, geboren te Wouw op maandag 21 oktober 1872, overleden aldaar op donderdag 27 februari 1879, 6 jaar oud.
 4. Petrus Johannes van Luijk, geboren te Wouw op dinsdag 2 november 1880.
  Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 2 mei 1907, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Verbraak (26 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 23 juni 1880, dochter van Adriaan Verbraak en Anna Catharina Nieuwlaat.
 5. Martinus van Luijk, geboren te Wouw op vrijdag 16 februari 1883, overleden aldaar op dinsdag 17 april 1883, 60 dagen oud.
 6. Adrianus van Luijk, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 17 juli 1885.

IX-ck Martinus van Luijk, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 24 juli 1843, overleden aldaar op dinsdag 9 september 1919 overlijdensoorzaak : chronische pneumonie, 76 jaar oud, zoon van Laurentius van Luijk en Adriana van Dorst (VIII-ar).

Martinus van Luijk vermelding in notarieel archief op vrijdag 15 april 1887 Nispen. Inhoud akte : veiling ten verzoeke van Catharina van Achtmaal, weduwe van Petrus van Eekelen, voor zich en als curator over Gerardus van Eekelen, Martinus van Luijk, gehuwd met Johanna van Eekelen, voor zich, Adrianus de Crom, gehuwd met Anna Maria van Eekelen, voor zich en als voogden over Martinus Broos en Adrianus van Eekelen te Nispen, van een bouwhoeve met landerijen te Nispen, sectie F nrs. 741, 744, 745, 748-755, 760, 761, 763, 950-952, 954, 956, 957, 959, 961-963, 1202-1204, 1224-1226, 1394 en 1396, groot 13.41.10 ha, 1145 en 1146, groot 1.32.10 ha en een huis, erf en tuin te Nispen, sectie F nrs. 1184 en 632 (voor tweede zitdag d.d. 29 april, zie akte nr. 127)
Martinus van Luijk vermelding in notarieel archief op woensdag 31 augustus 1887 Nispen. Inhoud akte : scheiding door 1) Johannes van Eekelen voor zich en als gemachtigde van Catharina van Achtmaal, weduwe van Petrus van Eekelen; 2) Martinus van Luijk gehuwd met Johanna Catharina van Eekelen; 3) Adrianus de Crom gehuwd met Anna Maria van Eekelen, voor zich en als voogden over Petrus Broos; 4) Adrianus en Gerardus van Eekelen te Roosendaal, van de gemeenschap bestaan hebbende tussen Catharina van Achtmaal en wijlen Petrus van Eekelen, een van de nalatenschap van laatstgenoemde.

Hij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 30 juni 1874, op 30-jarige leeftijd met Johanna Catharina van Eekelen (37 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 9 september 1836, overleden aldaar op zaterdag 23 september 1916, 80 jaar oud, dochter van Petrus van Eekelen en Catharina van Achtmaal. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Catharina van Luijk, geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 22 juni 1875, overleden aldaar op zondag 21 mei 1950, 74 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op maandag 16 oktober 1899, op 24-jarige leeftijd met Adrianus Cornelis Wagemakers (25 jaar oud), arbeider, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1874, zoon van Adriaan Wagemakers en Johanna Bogers.
 2. Maria Elisabeth van Luijk, geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 12 juli 1876, volgt onder X-dj.

IX-cl Adriana van Dorst, geboren in het jaar 1842, overleden te Wouw op zaterdag 4 april 1891, 49 jaar oud, dochter van Adriaan van Dorst (VIII-as) en Antonia Schillemans.

Zij is getrouwd te Wouw op vrijdag 16 augustus 1872, op 30-jarige leeftijd met Cornelius Wesenbeek, geboren te Huijbergen, zoon van Gerardus Wesenbeek en Maria Catharina Spapen. Uit dit huwelijk:

 1. Antonetta Wesenbeek, geboren te Wouw op donderdag 22 november 1883.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 13 november 1903, op 19-jarige leeftijd met Petrus Mulders (24 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ ) in het jaar 1879, zoon van Anthoni Mulders en Anna Catharina Voormeulen.

IX-cm Johanna van Dorst, arbeidster, geboren te Wouw op zondag 26 november 1843, dochter van Adriaan van Dorst (VIII-as) en Antonia Schillemans.

Zij is getrouwd te Wouw op maandag 3 mei 1875, op 31-jarige leeftijd met Kornelis Augustijn (31 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op zaterdag 28 oktober 1843, zoon van Cornelis Augustijn en Petronella Tempers. Uit dit huwelijk:

 1. Petronilla Augustijn, geboren te Steenbergen op maandag 6 maart 1876.
 2. Antonia Augustijn, geboren te Steenbergen op zondag 19 augustus 1877.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 16 februari 1900, op 22-jarige leeftijd met Pieter Verbraak (28 jaar oud), geboren te Steenbergen op woensdag 8 maart 1871, zoon van Christoffel Verbraak en Adriana de Bruijn.
 3. Adriaan Augustijn, geboren te Steenbergen op vrijdag 21 februari 1879.
 4. Kornelis Augustijn, geboren te Steenbergen op donderdag 18 maart 1880.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 15 april 1910, op 30-jarige leeftijd met Anna Cornelia Suijkerbuijk (35 jaar oud), geboren te Steenbergen op zondag 24 mei 1874, dochter van Gerard Suijkerbuijck en Anna Maria Ligtenberg.
  (Zij is later getrouwd te Steenbergen op vrijdag 12 juli 1918, op 44-jarige leeftijd met Adriaan Rens (38 jaar oud), geboren te Steenbergen op zondag 7 december 1879, zoon van Sebastiaan Rens en Joanna Veraart. (Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op vrijdag 6 mei 1910, op 30-jarige leeftijd met Cornelia IJzermans (31 jaar oud), geboren te Steenbergen op donderdag 24 oktober 1878, dochter van Antonij IJzermans (X-k) en Adriana Antonia Koetsenruijter.))
 5. Elizabeth Augustijn, geboren te Steenbergen op maandag 6 februari 1882.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 30 april 1909, op 27-jarige leeftijd met Kornelis van Aart (27 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1882, zoon van Pieter van Aart en Wilhelmina Huijsmans.
 6. Adriaan Augustijn, geboren te Steenbergen op maandag 6 februari 1882.
 7. Hendrik Augustijn, geboren te Steenbergen op dinsdag 15 mei 1883.
 8. Jan Augustijn, geboren te Steenbergen op donderdag 4 december 1884.
 9. Pieter Augustijn, geboren te Steenbergen op dinsdag 1 juni 1886.

IX-cn Antonetta van Dorst, geboren te Wouw op maandag 14 oktober 1844, dochter van Adriaan van Dorst (VIII-as) en Antonia Schillemans.

Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 14 januari 1886, op 41-jarige leeftijd met Adriaan van Loon (26 jaar oud), arbeider, geboren te Roosendaal in het jaar 1860, zoon van Johannes van Loon en Adriana Suikerbuijk. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes van Loon, geboren te Wouw op woensdag 24 november 1886.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 1 mei 1914, op 27-jarige leeftijd met Johanna van Gommeren (27 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1887, dochter van Johannes Gommeren en Maria Catharina Jongenelen.
 2. Adrianus van Loon, geboren te Wouw op zondag 25 december 1887, overleden aldaar op zondag 25 maart 1888, 91 dagen oud.
 3. Adriana Maria van Loon, geboren te Wouw op zondag 25 december 1887, overleden aldaar op donderdag 29 december 1887, 4 dagen oud.
 4. Adrianus Cornelis van Loon, geboren te Wouw op dinsdag 29 maart 1892.
  Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 22 mei 1919, op 27-jarige leeftijd met Johanna Cornelia Mathijssen (24 jaar oud), geboren te Wouw op zondag 15 juli 1894, dochter van Cornelis Mathijssen en Adriana Mathijssen.

IX-co Maria Elisabeth van Dorst, arbeidster, geboren te Wouw op donderdag 13 november 1845, dochter van Adriaan van Dorst (VIII-as) en Antonia Schillemans.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 12 juni 1874, op 28-jarige leeftijd met Jan van Etten (33 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op zondag 7 februari 1841, zoon van Kornelius van Etten (IX-d) en Maria Sebrechts. Uit dit huwelijk:

 1. Antonia van Etten, geboren te Steenbergen op maandag 10 januari 1876.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 24 mei 1907, op 31-jarige leeftijd met Adriaan Jan Baaten (28 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1879, zoon van Kornelis Baaten en Anna Catharina Augustijn.
 2. Kornelis van Etten, geboren te Steenbergen op maandag 8 juli 1878.
 3. Adriaan van Etten, geboren te Steenbergen op vrijdag 11 februari 1881.
  Hij is getrouwd te Roosendaal op vrijdag 22 april 1910, op 29-jarige leeftijd met Cornelia van Eekelen (23 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 8 december 1886, dochter van Adriaan van Eekelen en Adriana Pijnen.
 4. Maria Elizabet van Etten, geboren te Steenbergen op maandag 27 november 1882, volgt onder X-dk.
 5. Joanna van Etten, geboren te Steenbergen op donderdag 15 januari 1885.
 6. Jan van Etten, geboren te Steenbergen op woensdag 5 januari 1887.
 7. Adriana van Etten, geboren te Steenbergen, gedoopt op woensdag 31 oktober 1888.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 2 februari 1917, op 28-jarige leeftijd met Kornelis Ruijten (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op zaterdag 30 november 1889, zoon van Martien Ruijten (XI-o) en Johanna Danen.

IX-cp Elisabeth van Dorst, geboren te Wouw op zaterdag 10 december 1842, overleden te Roosendaal en Nispen op woensdag 13 november 1889, 46 jaar oud, dochter van Pieter Johannes van Dorst (VIII-at) en Maria Anna Mangelaars.

Zij is getrouwd te Roosendaal op woensdag 6 mei 1868, op 25-jarige leeftijd met Johannes Baptist Panen (27 jaar oud), arbeider, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 19 april 1841, wonende te Rucphen, overleden te Roosendaal en Nispen op zondag 6 september 1908 overlijdensoorzaak : hartkwaal, 67 jaar oud, zoon van Adrianus Panen en Maria Elisabeth Wierickx. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Panen, geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 12 augustus 1868.
 2. Adrianus Panen, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 13 augustus 1869.
 3. Anna Maria Panen, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 10 september 1870, volgt onder X-dl.
 4. Petrus Panen, arbeider, geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 12 september 1871, overleden aldaar op donderdag 12 november 1903, 32 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 23 november 1893, op 22-jarige leeftijd met Johanna Cornelia van Hooijdonck (20 jaar oud), geboren te Wouw op donderdag 25 september 1873, dochter van Adrianus van Hooijdonck en Anna Maria Luijks.
  (Zij is later getrouwd te Roosendaal op maandag 9 september 1907, op 33-jarige leeftijd met Johannes Wilhelmus van Nispen (33 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1874, zoon van Marijn van Nispen en Maria de Rooij.)
 5. Levenloos Panen, geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 9 februari 1873, overleden aldaar op zondag 9 februari 1873.
 6. Cornelis Johannes Panen, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 18 september 1875.
 7. Johannes Panen, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 3 maart 1877, wonende te Rotterdam.
  Hij was gehuwd met Hendrika Jozina Vuijk, geboren te Ouwerkerk.
  Jan Baptist Panen vermelding in notarieel archief op zaterdag 29 april 1905 Roosendaal. Inhoud akte : toestemming door Jan Baptist Panen te Roosendaal tot het huwelijk van zijn zoon Johannes Panen te Rotterdam met Hendrika Jozina Vuijk te Ouwerkerk.

 8. Franciscus Panen, geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 19 juni 1879.
 9. Adriana Cornelia Panen, geboren te Wouw op zondag 12 augustus 1883, volgt onder X-dm.

IX-cq Cornelis van Dorst, arbeider, geboren te Wouw op woensdag 25 december 1844, overleden aldaar op donderdag 27 september 1923, 78 jaar oud, zoon van Pieter Johannes van Dorst (VIII-at) en Maria Anna Mangelaars.

Hij is getrouwd te Rucphen op zondag 18 oktober 1868, op 23-jarige leeftijd met Johanna Mies (32 jaar oud), arbeidster, geboren te Rucphen op maandag 2 mei 1836 getuigen bij geboorteaangifte: Adriaan Schrauwen, 90 jaar en Cornelis Schrauwen, 26 jaar, schoenmakers (doopgetuigen waren Franciscus Mies en Joanna Goorden), dochter van Adrianus Mies en Henrica Goorden. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus van Dorst, geboren te Wouw op woensdag 26 april 1871.
 2. Hendrica van Dorst, geboren te Wouw op maandag 2 februari 1874, volgt onder X-dn.
 3. Maria Johanna van Dorst, geboren te Wouwse Plantage (NB) op zaterdag 24 november 1877, volgt onder X-do.
 4. Maria Jacoba van Dorst, geboren te Wouw op dinsdag 4 juli 1882.
 5. Jacoba van Dorst, geboren te Wouw in het jaar 1882, ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op dinsdag 8 oktober 1935, 53 jaar oud.

IX-cr Adrianus van Dorst, arbeider, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 16 januari 1858, overleden aldaar op zondag 14 december 1924, 66 jaar oud, zoon van Pieter Johannes van Dorst (VIII-at) en Maria Anna Mangelaars.

Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 7 oktober 1886, op 28-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Meesters (20 jaar oud), geboren te Roosendaal op vrijdag 13 april 1866, dochter van Adrianus Meesters en Antonia Renkels. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus van Dorst, geboren te Wouw op zaterdag 13 oktober 1894.
  Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 31 mei 1917, op 22-jarige leeftijd met Elisabeth Snoeijers (23 jaar oud), geboren te Wouw op dinsdag 7 november 1893, dochter van Adrianus Snoeijers en Anna Maria Panen (X-dl).
 2. Cornelis van Dorst, geboren te Wouw op dinsdag 6 maart 1900.

IX-cs Pieter Bernaards, arbeider, fabrieksarbeider en winkelier, geboren te Steenbergen op woensdag 2 september 1846, zoon van Theodorus Bernaards en Maria van Gaans (VIII-au).

Hij is getrouwd te Roosendaal op maandag 15 mei 1876, op 29-jarige leeftijd met Petronella de Waal (28 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 19 april 1848, overleden aldaar op zondag 5 december 1886 overlijdensoorzaak: metritis, 38 jaar oud, dochter van Adriaan de Waal en Johanna Backx. Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Bernaards, geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 12 september 1877.
 2. Johanna Bernaards, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 2 december 1878.
 3. Adrianus Bernaards, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 22 mei 1880, overleden aldaar op zaterdag 4 juni 1881, 1 jaar oud.
 4. Adrianus Bernaards, geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 8 januari 1882.
 5. Andreas Bernaards, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 21 mei 1883.
  Hij is getrouwd te Roosendaal op maandag 1 oktober 1906, op 23-jarige leeftijd met Anna Wilhelmina van Aart, geboren te Roosendaal en Nispen, dochter van Ludovicus van Aart en Johanna Stevens.
 6. Maria Elisabeth Bernaards, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 28 november 1884.
 7. Catharina Bernaards, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 12 november 1886.

IX-ct Jan Bernaards, arbeider, geboren te Steenbergen op maandag 20 mei 1850, zoon van Theodorus Bernaards en Maria van Gaans (VIII-au).

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 2 juni 1876, op 26-jarige leeftijd met Anna Maria de Weert (22 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op maandag 24 oktober 1853 aangifte door: Anna Cornelia de Jong, 40 jaar, arbeidster, dochter van Adriaan de Weert en Catharina de Jong. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Bernaards, geboren te Steenbergen op dinsdag 20 februari 1877.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 25 augustus 1899, op 22-jarige leeftijd met Adriaan Jan van Drunen (29 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1870, zoon van Antonij Adriaan van Drunen en Cornelia Joanna Godderie.
 2. Theodoor Bernaards, geboren te Steenbergen op zondag 5 mei 1878.
  Hij is getrouwd te Halsteren op zaterdag 25 mei 1912, op 34-jarige leeftijd met Pieternella Maria van den Enden (29 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1883, dochter van Hendrik van den Enden en Joanna van Gool.
 3. Anna Maria Bernaards, geboren te Steenbergen op zaterdag 22 november 1879.
  Zij is getrouwd te Halsteren op donderdag 21 augustus 1913, op 33-jarige leeftijd met Cornelis Marinus Marijnissen (45 jaar oud), geboren te Hoeven in het jaar 1868, zoon van Franciscus Marijnissen en Adriana Struijs.
 4. Petronilla Bernaards, geboren te Halsteren op zaterdag 21 oktober 1882.
  Zij is getrouwd te Halsteren op zaterdag 26 oktober 1912, op 30-jarige leeftijd met Rokus Wilhelmus Schillemans (22 jaar oud), geboren te Dinteloord en Prinsenland in het jaar 1890, zoon van Marinus Schillemans en Adriana Veraart.
 5. Johanna Bernaards, geboren te Steenbergen op donderdag 28 augustus 1884.
  Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op vrijdag 5 juni 1903, op 18-jarige leeftijd met Adrianus Bax (23 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op woensdag 10 december 1879, zoon van Cornelis Backx en Johanna Koolen.
 6. Elizabeth Bernaards, geboren te Steenbergen op donderdag 23 september 1886.
 7. Adriaan Bernaards, geboren te Steenbergen op vrijdag 17 augustus 1888.
 8. Adriana Bernaards, geboren te Steenbergen op zaterdag 30 augustus 1890.
  Zij is getrouwd te Halsteren op zaterdag 30 september 1911, op 21-jarige leeftijd met Martinus Wittenbols (22 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1889, zoon van Cornelis Wittenbols en Pieternella Kasteel.
 9. Cornelia Bernaards, geboren te Halsteren op dinsdag 14 maart 1893 (doopgetuigen waren Wilem de Meulder en Jacobus Groffen).
 10. Johannes Bernaards, geboren te Halsteren op dinsdag 28 augustus 1894 (doopgetuigen waren Jacobus Groffen en Marijn Jan van Meel).
 11. Antonius Bernaards, geboren te Halsteren op woensdag 5 februari 1896 (doopgetuigen waren Marijn Jan van Meel en Wilem de Meulder).
 12. Petrus Bernaards, geboren te Halsteren op vrijdag 14 januari 1898 (doopgetuigen waren Willem de Meulder en Marijn Jan van Meel).

IX-cu Adriaan de Groot, landbouwer, geboren te Wouw op zondag 12 oktober 1845, zoon van Johannes de Groot en Wilhelmina van Gaans (VIII-av).

Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 13 mei 1875, op 29-jarige leeftijd met Maria Catharina Bolus (33 jaar oud), geboren te Wouw op dinsdag 1 februari 1842, dochter van Johannes Bolus en Maria Cornelia Kieboom. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina de Groot, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 4 augustus 1876.
  Zij is getrouwd te Wouw op dinsdag 20 november 1917, op 41-jarige leeftijd met Adrianus Scheepers (39 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel op vrijdag 1 november 1878, overleden aldaar op maandag 17 januari 1955, 76 jaar oud, zoon van Willem Scheepers en Adriana Raats.
 2. Johannes de Groot, geboren te Wouw op woensdag 30 oktober 1878, overleden aldaar op vrijdag 22 november 1878, 23 dagen oud.
 3. Cornelis de Groot, geboren te Wouw op woensdag 30 oktober 1878, overleden aldaar op zaterdag 23 november 1878, 24 dagen oud.
 4. Maria Cornelia de Groot, geboren te Wouw op zaterdag 17 januari 1880.
  Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 1 mei 1905, op 25-jarige leeftijd met Pieter Luijks (35 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1870.
 5. Cornelis de Groot, geboren te Wouw op dinsdag 13 mei 1884.
  Hij is getrouwd te Halsteren op maandag 7 april 1913, op 28-jarige leeftijd met Anna Cornelia Kroonen (28 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1885, dochter van Jacobus Kroonen en Anna Cornelia van den Enden.
 6. Maria Jacoba de Groot, geboren te Wouw op woensdag 19 januari 1887.
 7. Johanna Jacoba de Groot, geboren te Wouw op woensdag 19 januari 1887.
  Zij is getrouwd te Wouw op woensdag 6 mei 1914, op 27-jarige leeftijd met Petrus Johannes Franken (25 jaar oud), geboren te Wouw op dinsdag 26 juni 1888, zoon van Antonius Franken (X-bs) en Johanna Maria Leenaars.

IX-cv Jacobus de Groot, arbeider, geboren te Wouw op donderdag 27 januari 1848, zoon van Johannes de Groot en Wilhelmina van Gaans (VIII-av).

Hij is getrouwd te Halsteren op vrijdag 29 januari 1886, op 38-jarige leeftijd met Anna Cornelia van Eekelen (34 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1852, dochter van Martinus van Eekelen en Allegonda Withagen. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Marinus de Groot, geboren te Wouw op donderdag 3 juni 1886.

IX-cw Petrus de Groot, geboren te Wouw in het jaar 1852, zoon van Johannes de Groot en Wilhelmina van Gaans (VIII-av).

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 30 september 1892, op 40-jarige leeftijd met Geertrui Kuijstermans (35 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1857, dochter van Marijn Kuistermans en Petronilla Schijvenaars. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Marinus de Groot, geboren te Wouw in het jaar 1893, volgt onder X-dp.

IX-cx Maria de Groot, dochter van Johannes de Groot en Wilhelmina van Gaans (VIII-av).

Zij is getrouwd te Wouw op maandag 7 mei 1883 met Cornelis Bolus (30 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 8 januari 1853 (doopgetuigen waren Johannes Kircher en Willem Willemsen), wonende te Bergen op Zoom (in de Poorterij K53), zoon van Johannes Bolus en Maria Cornelia Kieboom. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Josephus Bolus, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 9 april 1885.
  Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 29 april 1920, op 35-jarige leeftijd met Dimphna van der Wegen (37 jaar oud), geboren te Wouw op woensdag 22 november 1882, overleden aldaar op woensdag 15 maart 1922, 39 jaar oud, dochter van Leonardus van der Wegen en Maria Elisabeth Verbraak.

IX-cy Anna Cornelia van Peer, geboren te Oudenbosch op zondag 19 februari 1837, overleden aldaar op woensdag 22 december 1875, 38 jaar oud, dochter van Bernardus van Peer en Johanna Speek (VIII-aw).

Zij is getrouwd te Oudenbosch op donderdag 29 mei 1862, op 25-jarige leeftijd met Paulus Rommens, overleden te Oudenbosch op zondag 19 mei 1901, zoon van Pieter Rommens en Cornelia van der Borst. Uit dit huwelijk:

 1. Bernardus Rommens, geboren te Oudenbosch op zondag 8 juli 1866.
  Hij is getrouwd te Oudenbosch op maandag 13 januari 1896, op 29-jarige leeftijd met Maria Veraart, dochter van Cornelis Veraart en Dingena Schrauwen.
 2. Cornelis Rommens, geboren te Oudenbosch op zondag 8 juli 1866, volgt onder X-dq.
 3. Johanna Rommens, geboren te Oudenbosch op donderdag 19 september 1867.
 4. Cornelia Rommens, geboren te Oudenbosch op donderdag 16 juni 1870.
  Zij is getrouwd te Oudenbosch op maandag 5 september 1892, op 22-jarige leeftijd met Leonardus Lambertus Moonen, zoon van Jacobus Moonen en Maria Helena van Boggel.
 5. Hendrikus Rommens, geboren te Oudenbosch op zondag 28 december 1873, overleden aldaar op vrijdag 7 januari 1876, 2 jaar oud.
 6. Levenloos Rommens, geboren te Oudenbosch op zondag 28 december 1873, overleden aldaar op zondag 28 december 1873.

IX-cz Johannes van Peer, geboren te Oudenbosch op zondag 19 februari 1837, overleden aldaar op vrijdag 27 september 1907, 70 jaar oud, zoon van Bernardus van Peer en Johanna Speek (VIII-aw).

Hij is getrouwd te Oudenbosch op maandag 13 januari 1873, op 35-jarige leeftijd met Johanna Maria van der Lee (23 jaar oud), geboren te Oudenbosch op vrijdag 16 maart 1849, overleden te Oud en Nieuw Gastel op donderdag 16 november 1911, 62 jaar oud, dochter van Petrus Josephus van der Lee en Maria Lauwen.
(Zij is daarnaast getrouwd te Oudenbosch op maandag 14 september 1891, op 42-jarige leeftijd (2) met Gerardus Kaptein, overleden te Oudenbosch op vrijdag 4 december 1925, zoon van Hendrikus Kaptein en Johanna den Braber. (Hij was weduwnaar van Lucia van Heulteren.)) Uit dit huwelijk:

 1. Bernardus van Peer, geboren te Oudenbosch op zaterdag 15 maart 1873.
  Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 30 mei 1914, op 41-jarige leeftijd met Catharina Hack, dochter van Cornelis Hack en Dingena de Graaf.
 2. Petrus van Peer, geboren te Oudenbosch op vrijdag 27 november 1874, overleden aldaar op zaterdag 23 oktober 1875, 330 dagen oud.
 3. Petrus van Peer, geboren te Oudenbosch op donderdag 27 juli 1876.
 4. Hendricus van Peer, geboren te Oudenbosch op dinsdag 1 juli 1879, overleden te Vught op woensdag 26 april 1939, 59 jaar oud.

IX-da Marijn van Peer, geboren te Oudenbosch op maandag 16 september 1839, overleden aldaar op zaterdag 4 december 1897, 58 jaar oud, zoon van Bernardus van Peer en Johanna Speek (VIII-aw).

Hij is getrouwd te Etten-Leur op donderdag 8 april 1880, op 40-jarige leeftijd met Johanna van Boeren, geboren te Etten-Leur, dochter van Antonie Boeren en Adriana Konings. Uit dit huwelijk:

 1. Bernardus van Peer, geboren te Oudenbosch op woensdag 6 juli 1881.
  Hij is getrouwd te Oudenbosch op maandag 28 augustus 1905, op 24-jarige leeftijd met Adriana Jacoba de Leeuw, dochter van Johannes Francis de Leeuw en Anna Maria Monsen.
 2. Johanna van Peer, geboren te Oudenbosch op dinsdag 20 juli 1886, overleden aldaar op vrijdag 3 juni 1887, 318 dagen oud.

IX-db Adriana van Peer, geboren te Oudenbosch op woensdag 4 september 1844, overleden aldaar op dinsdag 28 december 1886, 42 jaar oud, dochter van Bernardus van Peer en Johanna Speek (VIII-aw).

Zij is getrouwd te Oudenbosch op maandag 15 april 1872, op 27-jarige leeftijd met Adriaan den Braber (27 jaar oud), landarbeider, geboren te Oudenbosch op vrijdag 19 april 1844, overleden aldaar op maandag 16 maart 1891, 46 jaar oud, zoon van Cornelis den Braber en Wilhelmina van Toren. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina den Braber, geboren te Oudenbosch op maandag 10 februari 1873.
  Zij is getrouwd te Oudenbosch op maandag 16 juli 1900, op 27-jarige leeftijd met Cornelis Knijff, zoon van Christianus Knijff en Anna Schroeijers.
 2. Johanna den Braber, geboren te Oudenbosch op dinsdag 14 maart 1876, overleden aldaar op dinsdag 21 maart 1876, 7 dagen oud.
 3. Bernardus den Braber, geboren te Oudenbosch op zaterdag 22 september 1877, volgt onder X-dr.
 4. Johanna den Braber, geboren te Oudenbosch op maandag 19 september 1881, overleden aldaar op zaterdag 3 juni 1882, 257 dagen oud.
 5. Johanna den Braber, geboren te Oudenbosch op donderdag 26 april 1883.
 6. Levenloos den Braber, geboren te Oudenbosch op dinsdag 28 december 1886, overleden aldaar op dinsdag 28 december 1886.

IX-dc Hendrina van Peer, geboren te Oudenbosch op woensdag 10 juli 1850, overleden aldaar op zaterdag 10 mei 1902, 51 jaar oud, dochter van Bernardus van Peer en Johanna Speek (VIII-aw).

Zij is getrouwd te Oudenbosch op maandag 14 oktober 1872, op 22-jarige leeftijd met Cornelis den Braber, overleden te Oudenbosch op dinsdag 11 maart 1890, zoon van Cornelis den Braber en Wilhelmina van Toren. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina den Braber, geboren te Oudenbosch op vrijdag 1 mei 1874, volgt onder X-ds.
 2. Bernardus den Braber, geboren te Oudenbosch op zaterdag 11 september 1875, overleden aldaar op donderdag 16 december 1875, 96 dagen oud.
 3. Bernardus den Braber, geboren te Oudenbosch op donderdag 19 oktober 1876, volgt onder X-dt.
 4. Johanna den Braber, geboren te Oudenbosch op maandag 26 augustus 1878, overleden aldaar op zaterdag 29 november 1879, 1 jaar oud.
 5. Johanna den Braber, geboren te Oudenbosch op dinsdag 5 oktober 1880.
  Zij is getrouwd te Oudenbosch op maandag 1 juli 1901, op 20-jarige leeftijd met Cornelis Suijkerbuijk, zoon van Cornelia Suijkerbuijk.
 6. Cornelis den Braber, geboren te Oudenbosch op dinsdag 25 april 1882.
 7. Hendrikus den Braber, geboren te Oudenbosch op zaterdag 18 oktober 1884, overleden aldaar op zondag 9 maart 1890, 5 jaar oud.
 8. Cornelia den Braber, geboren te Oudenbosch op woensdag 22 december 1886.
 9. Adriana den Braber, geboren te Oudenbosch op zaterdag 16 maart 1889, overleden aldaar op zaterdag 6 april 1889, 21 dagen oud.

IX-dd Cornelia Antonissen, geboren te Steenbergen op donderdag 24 december 1840, dochter van Jan Antonissen en Adriana van Gaens (VIII-ax).

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 22 augustus 1873, op 32-jarige leeftijd met Martien Dekkers (40 jaar oud), tapper, geboren te Steenbergen op vrijdag 14 juni 1833, zoon van Marijn Dekkers en Anna van Reijen.
(Hij is later getrouwd te Steenbergen op maandag 12 oktober 1891, op 58-jarige leeftijd met Johanna de Rijk (51 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1840, dochter van Adriaan de Rijk en Joanna de Jong.) Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Jan Dekkers, geboren te Steenbergen op dinsdag 16 februari 1875.
 2. Jan Marijn Dekkers, geboren te Steenbergen op vrijdag 4 augustus 1876 aangifte door: Gerardus Wijnandus Bruinsma, doctor in de medicijnen.
 3. Adriana Anna Dekkers, geboren te Steenbergen op vrijdag 4 augustus 1876 aangifte door: Gerardus Wijnandus Bruinsma, apotheker.
 4. Jan Marijn Dekkers, geboren te Steenbergen op vrijdag 12 juli 1878.
 5. Antonij Pieter Dekkers, geboren te Steenbergen op vrijdag 12 juli 1878.
 6. Christiaan Antonij Dekkers, geboren te Steenbergen op woensdag 17 september 1879.
 7. Anna Adriana Dekkers, geboren te Steenbergen op zondag 19 september 1880.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op woensdag 17 juni 1903, op 22-jarige leeftijd met Lammert Fokkens (33 jaar oud), geboren te Groningen in het jaar 1870, zoon van Jan Fokkens en Margien Mensinga.
 8. Pieter Simon Dekkers, geboren te Steenbergen op zondag 25 juni 1882.

IX-de Carolina Antonissen, geboren te Steenbergen op zaterdag 6 januari 1849, dochter van Jan Antonissen en Adriana van Gaens (VIII-ax).

Zij is getrouwd te Steenbergen op woensdag 26 november 1884, op 35-jarige leeftijd met Kornelis Plasmans (29 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op zondag 3 juni 1855, zoon van Maghiel Plasmans en Adriana Bakx.
(Hij is later getrouwd te Steenbergen op vrijdag 31 oktober 1890, op 35-jarige leeftijd met Elizabet Sebregts (31 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1859, dochter van Marijn Sebregts en Anna Maria Nijssen.) Uit dit huwelijk:

 1. Machiel Plasmans, geboren te Steenbergen op maandag 13 april 1885.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 16 juni 1911, op 26-jarige leeftijd met Gerdina Heijnen (24 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1887, dochter van Antonius Heijnen en Paulina van Dorst.
 2. Adriana Johanna Plasmans, geboren te Steenbergen op dinsdag 20 april 1886.
 3. Johannes Petrus Plasmans, geboren te Steenbergen op woensdag 21 april 1886.
 4. Jan Pieter Plasmans, geboren te Steenbergen op maandag 31 oktober 1887.
  Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op vrijdag 22 mei 1914, op 26-jarige leeftijd met Cornelia van Geel (27 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op zondag 8 augustus 1886, dochter van Kornelis van Geel en Maria Elisabeth Theuns.
 5. Petrus Cornelis Plasmans, geboren te Steenbergen in het jaar 1890.
  Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op vrijdag 21 mei 1920, op 30-jarige leeftijd met Maria Adriana Itienne (30 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op woensdag 18 september 1889, dochter van Franciscus Itienne en Cornelia Keijenberg.

IX-df Christiaan Antonissen, arbeider, geboren te Steenbergen op zaterdag 25 juni 1853, zoon van Jan Antonissen en Adriana van Gaens (VIII-ax).

Hij is getrouwd te Steenbergen op maandag 2 juli 1877, op 24-jarige leeftijd met Maria Cornelia Hellemons (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op maandag 8 oktober 1849 (RK), dochter van Antonius Helmons en Ida Huijgen. Uit dit huwelijk:

 1. Ida Adriana Antonia Antonissen, geboren te Steenbergen op zaterdag 27 oktober 1877.
 2. Ida Adriana Antonissen, geboren te Steenbergen op vrijdag 29 oktober 1880.
 3. Adriana Ida Antonissen, geboren te Steenbergen op zaterdag 7 oktober 1882.
 4. Jan Antonij Antonissen, geboren te Steenbergen op maandag 20 juli 1885.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 29 november 1912, op 27-jarige leeftijd met Catharina Isabella van Overveld (26 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1886, dochter van Jan van Overveld en Helena de Kok.
 5. Antonij Jan Antonissen, geboren te Steenbergen op woensdag 8 februari 1888.

IX-dg Joanna de Kooninck, geboren te Steenbergen in het jaar 1827, dochter van Petrus de Kooninck (VIII-ay) en Anna Maria van Tilburg.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 20 april 1855, op 28-jarige leeftijd met Pieter de Bruin (31 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1824, zoon van Laurens de Bruin en Cornelia Jochems. Uit dit huwelijk:

 1. Laurina de Bruin, geboren te Steenbergen in het jaar 1855, volgt onder X-du.
 2. Pieter Jan de Bruin, geboren te Steenbergen in het jaar 1857, volgt onder X-dv.
 3. Maria Cornelia de Bruin, geboren te Steenbergen in het jaar 1859.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 29 april 1892, op 33-jarige leeftijd met Jan Keijenberg (33 jaar oud), geboren te Steenbergen op woensdag 30 juni 1858, zoon van Martien Keijenberg en Maria Lodiers.
 4. Elizabet de Bruin, kloosterzuster, geboren te Steenbergen in het jaar 1864, overleden te Roosendaal en Nispen op zondag 27 april 1941, 77 jaar oud.

IX-dh Adrianus van Gaans, geboren te Steenbergen op zaterdag 25 juli 1857, zoon van Dominicus van Gaans (VIII-az) en Maria Wots.

Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 1 augustus 1889, op 32-jarige leeftijd met Anna Cornelia van Meel (21 jaar oud), geboren te Wouw op zaterdag 1 februari 1868, dochter van Adrianus van Meel en Johanna Suijkerbuijk. Uit dit huwelijk:

 1. Dominicus van Gaans, geboren te Steenbergen op vrijdag 25 april 1890, volgt onder X-dw.
 2. Maria Johanna van Gaans, geboren te Wouw op zondag 13 maart 1892.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 27 april 1911, op 19-jarige leeftijd met Petrus Johannes Suijkerbuijk (27 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op donderdag 27 maart 1884, zoon van Petrus Franciscus Suijkerbuijk en Maria Dingena Damen.
 3. Maria van Gaans, geboren te Wouw op vrijdag 19 januari 1894.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 25 april 1912, op 18-jarige leeftijd met Petrus Wilhelmus Buuron (21 jaar oud), geboren te Halsteren op zaterdag 14 juni 1890, zoon van Marijn Buuron en Maria Johanna Baselier (X-u).
 4. Maria Cornelia van Gaans, geboren te Wouw op vrijdag 18 september 1896.
 5. Adrianus van Gaans, geboren te Wouw op woensdag 19 februari 1902.
 6. Johannes Gerardus van Gaans, geboren te Wouw op dinsdag 20 september 1910.

IX-di Gerardus van Gaans, landarbeider, geboren te Steenbergen op dinsdag 18 september 1860, overleden te Roosendaal en Nispen op vrijdag 12 maart 1915, 54 jaar oud, zoon van Dominicus van Gaans (VIII-az) en Maria Wots.

Hij is getrouwd te Steenbergen op donderdag 8 augustus 1889, op 28-jarige leeftijd met Cornelia Elsackers (28 jaar oud), geboren te Wouw op zondag 9 december 1860, dochter van Antonius Elsackers en Dingena Deelen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia van Gaans, geboren te Steenbergen op dinsdag 21 oktober 1890.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 14 oktober 1919, op 28-jarige leeftijd met Petrus Franciscus van Mensel, geboren te Berlaer (BelgiŽ ), zoon van Augustinus van Mensel en Anna Catharina Peeters.
 2. Martina Maria van Gaans, geboren te Steenbergen op zondag 29 december 1895, volgt onder X-dx.
 3. Elisabeth Carolina van Gaans, geboren te Steenbergen op donderdag 13 oktober 1898, overleden te Roosendaal op zondag 2 juni 1940, 41 jaar oud.
  Zij is getrouwd op dinsdag 13 mei 1930, op 31-jarige leeftijd met Thomas Cornelis van Loon (31 jaar oud), geboren te Kruisland (NB) op woensdag 1 maart 1899, zoon van Jacobus van Loon en Anna Maria Wezenbeek.
 4. Johanna Cornelia van Gaans, geboren te Roosendaal en Nispen.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op maandag 9 mei 1921 met Johannes Verburg, geboren te Benschop, zoon van Johannes Antoon Verburg en Wilhelmina Klever.

IX-dj Maria Cornelia van Gaans, geboren te Steenbergen op zaterdag 3 februari 1866, dochter van Dominicus van Gaans (VIII-az) en Maria Wots.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 22 februari 1889, op 23-jarige leeftijd met Adriaan van Zandvliet (28 jaar oud), geboren te Steenbergen op woensdag 6 februari 1861, zoon van Petrus van Zantvliet en Adriana de Regt. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Maria Johanna van Zandvliet, geboren te Steenbergen op vrijdag 13 november 1896.
 2. Maria Jacoba van Zandvliet, geboren te Steenbergen op dinsdag 4 maart 1902.

IX-dk Anna Cornelia van Gaans, geboren te Steenbergen op dinsdag 5 mei 1868, dochter van Dominicus van Gaans (VIII-az) en Maria Wots.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 18 april 1890, op 21-jarige leeftijd met Kornelis Schoonen (25 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen in het jaar 1865, zoon van Pieter Schoonen en Joanna Dekkers. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia Schoonen, geboren te Steenbergen op zaterdag 16 augustus 1890.

IX-dl Johanna van Gaans, geboren te Steenbergen op woensdag 6 januari 1875, dochter van Dominicus van Gaans (VIII-az) en Maria Wots.

Zij is getrouwd te Steenbergen op woensdag 6 juni 1894, op 19-jarige leeftijd met Johannes Buijk (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw op donderdag 9 juli 1868, zoon van Engelbert Buijk en Maria Jacoba van Osta. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Jacoba Buijk, geboren te Steenbergen op maandag 12 november 1894.
 2. Helena Buijk, geboren te Steenbergen op zaterdag 4 juli 1896.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op dinsdag 20 september 1921, op 25-jarige leeftijd met Johannes Baptist Hopmans (26 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op donderdag 14 februari 1895, zoon van Johannes Hopmans en Philomena Koolen.
 3. Adriana Buijk, geboren te Steenbergen op zondag 2 april 1899.
 4. Engelbertus Buijk, geboren te Steenbergen op woensdag 5 juni 1901, volgt onder X-dy.
 5. Anna Maria Buijk, geboren te Steenbergen op donderdag 15 september 1904, volgt onder X-dz.
 6. Petrus Dominicus Buijk, geboren te Steenbergen op dinsdag 8 oktober 1907.
 7. Gerardus Johannes Buijk, landbouwer en expediteur, geboren te Steenbergen op zaterdag 1 januari 1910.
  Hij is getrouwd op dinsdag 19 juli 1932, op 22-jarige leeftijd met Maria Cornelia Schoonen (22 jaar oud), geboren te Roosendaal op zaterdag 19 februari 1910, dochter van Henricus Schoonen en Anna Cornelia van Doormaal.

IX-dm Adrianus van Tiggelen, geboren te Standdaarbuiten op zondag 25 februari 1849, overleden te Zevenbergen op vrijdag 31 maart 1905, 56 jaar oud, zoon van Wilhelmus van Tiggelen en Helena van Gaans (VIII-bb).

Hij is getrouwd te Zevenbergen op zaterdag 9 mei 1874, op 25-jarige leeftijd met Margaretha Vermunt (23 jaar oud), geboren te Zevenbergen in het jaar 1851, overleden aldaar op zaterdag 6 december 1930, 79 jaar oud, dochter van Johannis Vermunt en Petronella Hamels. Uit dit huwelijk:

 1. Helena van Tiggelen, geboren te Zevenbergen op dinsdag 9 maart 1875, volgt onder X-ea.
 2. Pieternella van Tiggelen, geboren te Zevenbergen op woensdag 20 september 1876.
 3. Levenloos van Tiggelen, geboren te Zevenbergen op vrijdag 2 augustus 1878, overleden aldaar op vrijdag 2 augustus 1878.
 4. Johanna van Tiggelen, geboren te Zevenbergen op maandag 12 januari 1880, volgt onder X-eb.
 5. Maria Catharina van Tiggelen, geboren te Zevenbergen op zaterdag 10 juni 1882.
  Zij is getrouwd te Zevenbergen op vrijdag 8 november 1907, op 25-jarige leeftijd met Gerrit Hendrik Benjamin de Groot (26 jaar oud), geboren te den Haag in het jaar 1881, zoon van Louis Georg de Groot en Anna Helena van der Spek.
 6. Wilhelmus van Tiggelen, geboren te Zevenbergen op maandag 23 juli 1883.
  Hij is getrouwd te Zevenbergen op vrijdag 8 mei 1908, op 24-jarige leeftijd met Pieternella Anna Daas (20 jaar oud), geboren te Zevenbergen in het jaar 1888, dochter van Cornelis Daas en Anna van der Made.
 7. Levenloos van Tiggelen, geboren te Zevenbergen op woensdag 24 februari 1886, overleden aldaar op woensdag 24 februari 1886.
 8. Hendrika van Tiggelen, geboren te Zevenbergen op vrijdag 11 maart 1887.
  Zij is getrouwd te Tilburg op dinsdag 23 mei 1911, op 24-jarige leeftijd met Johannes van Helvert, geboren te Drunen, zoon van Cornelis van Helvert en Johanna Bergmans.
 9. Johannes van Tiggelen, geboren te Zevenbergen op woensdag 2 januari 1889.
  Hij is getrouwd te Zevenbergen op vrijdag 3 november 1911, op 22-jarige leeftijd met Hendrika Nootenboom (20 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen in het jaar 1891, dochter van Leonardus Nootenboom en Elizabeth Sijnders.
 10. Cornelis van Tiggelen, geboren te Zevenbergen op woensdag 18 februari 1891, overleden aldaar op zaterdag 20 juni 1891, 122 dagen oud.
 11. Cornelis van Tiggelen, geboren op woensdag 8 maart 1893.

IX-dn Catharina van Tiggelen, geboren te Zevenbergen op woensdag 30 maart 1853, overleden te Klundert (NB) op zaterdag 23 maart 1929, 75 jaar oud, dochter van Wilhelmus van Tiggelen en Helena van Gaans (VIII-bb).

Zij is getrouwd te Zevenbergen op vrijdag 15 oktober 1875, op 22-jarige leeftijd met Arnoldus Smits (22 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen in het jaar 1853, overleden te Klundert (NB) op zondag 30 oktober 1927, 74 jaar oud, zoon van Adrianus Smits en Johanna Gelens. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Smits, geboren te Zevenbergen op zondag 11 februari 1877, overleden aldaar op donderdag 22 augustus 1878, 1 jaar oud.
 2. Wilhelmus Smits, geboren te Zevenbergen op zondag 10 maart 1878, overleden aldaar op dinsdag 19 maart 1878, 9 dagen oud.
 3. Adrianus Smits, geboren te Zevenbergen op dinsdag 28 oktober 1879, overleden te Standdaarbuiten op dinsdag 6 juli 1915, 35 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Standdaarbuiten op dinsdag 17 augustus 1909, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Loonen, dochter van Rochus Loonen en Hendrika Blewanus.
 4. Wilhelmus Smits, geboren te Zevenbergen op maandag 14 februari 1881, overleden aldaar op dinsdag 7 maart 1882, 1 jaar oud.
 5. Johanna Smits, geboren te Zevenbergen op zaterdag 29 juli 1882.
  Zij is getrouwd te Klundert (NB) op donderdag 22 september 1910, op 28-jarige leeftijd met Johannes Maas, geboren te Zevenbergen, zoon van Antonie Maas en Adriana Jongmans.
 6. Wilhelmus Smits, geboren te Zevenbergen op zondag 16 maart 1884, overleden te Klundert (NB) op dinsdag 23 oktober 1945, 61 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Zevenbergen op dinsdag 22 februari 1927, op 42-jarige leeftijd met Catharina Gommers, dochter van Johannes Gommers en Catharina Balemans.
 7. Hendrikus Smits, geboren te Zevenbergen op maandag 25 mei 1885.
  Hij is getrouwd te Klundert (NB) op donderdag 23 november 1911, op 26-jarige leeftijd (1) met Elisabeth Rollé, geboren te Klundert (NB), dochter van Johannes Bernardus Rollé en Elisabeth de Bie.
  Hij is getrouwd te Dinteloord op dinsdag 26 augustus 1919, op 34-jarige leeftijd (2) met Helena Jacoba Frederika van Tichelen, geboren te Dinteloord en Prinsenland, dochter van Johannis Jacobus van Tichelen en Katharina van de Wijngaard.
 8. Johannes Smits, geboren te Klundert (NB) op dinsdag 16 november 1886, overleden aldaar op zaterdag 12 maart 1887, 116 dagen oud.
 9. Helena Smits, geboren te Klundert (NB) op zaterdag 26 mei 1888, overleden aldaar op vrijdag 9 januari 1891, 2 jaar oud.
 10. Petrus Smits, geboren te Klundert (NB) op zondag 9 juni 1889, overleden aldaar op zondag 6 oktober 1889, 119 dagen oud.
 11. Johannes Smits, geboren te Klundert (NB) op zondag 24 augustus 1890.
  Hij is getrouwd te Standdaarbuiten op dinsdag 23 juli 1918, op 27-jarige leeftijd met Maria Anna van der Zande, dochter van Johannes van der Zande en Catharina van Gulik.
 12. Leonardus Smits, geboren te Klundert (NB) op donderdag 19 januari 1893.
  Hij is getrouwd te Klundert (NB) op donderdag 9 november 1916, op 23-jarige leeftijd met Geertruida Maria Rockx, geboren te Klundert (NB), dochter van Adriaan Rockx en Maria van Baal.
 13. Hendrika Smits, geboren te Klundert (NB) op donderdag 14 juni 1894.
  Zij is getrouwd te Klundert (NB) op donderdag 26 juni 1919, op 25-jarige leeftijd met Dionisius Petrus van Alpen, geboren te Teteringen, zoon van Gerardus Theodorus van Alpen en Antonetta Eijpelaar.
 14. Helena Maria Smits, geboren te Klundert (NB) op woensdag 12 oktober 1898.
  Zij is getrouwd te Klundert (NB) op donderdag 24 november 1921, op 23-jarige leeftijd (1) met Petrus Jacobus Hubertus Joosten, geboren te Wessem, zoon van Christoffel Joosten en Maria Anna Hubertina Boers.
  Zij is getrouwd te Klundert (NB) op donderdag 4 april 1929, op 30-jarige leeftijd (2) met Johannes Heesbeen, zoon van Bartholomeus Heesbeen en Anna Hessels.

IX-do Kornelis van Gaans, arbeider, geboren te Steenbergen op woensdag 24 december 1862, overleden te Roosendaal en Nispen op vrijdag 2 februari 1940, 77 jaar oud, zoon van Dominicus van Gaans (VIII-bc) en Adriana van Nassau.

Hij is getrouwd te Roosendaal op donderdag 18 augustus 1887, op 24-jarige leeftijd met Henrica Heijnen (23 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 11 oktober 1863, overleden aldaar op zondag 20 februari 1938 overlijdensoorzaak : hartinsufficiŽ ntie, 74 jaar oud, dochter van Petrus Heijnen en Cornelia Vromans. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana van Gaans, geboren op vrijdag 8 juni 1888.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 6 mei 1913, op 24-jarige leeftijd met Johannes van den Brand, geboren te Roosendaal en Nispen, zoon van Jacobus van den Brand en Cornelia Dingemans.
 2. Petrus van Gaans, geboren te Steenbergen op maandag 2 september 1889, jong overleden.
 3. Petrus van Gaans, geboren te Steenbergen op donderdag 9 oktober 1890.
 4. Cornelia van Gaans, geboren te Steenbergen in het jaar 1892, volgt onder X-ec.
 5. Maria Adriana van Gaans, geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 28 februari 1897, overleden aldaar op woensdag 30 juni 1897, 122 dagen oud.
 6. Anna van Gaans, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 17 maart 1899, volgt onder X-ed.
 7. Maria van Gaans, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 17 maart 1899.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op vrijdag 4 februari 1921, op 21-jarige leeftijd met Marinus Schoonen, geboren te Roosendaal en Nispen, zoon van Henricus Schoonen en Anna Cornelia van Doormaal.
 8. Dominicus van Gaans, geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 28 maart 1901.
 9. Wilhelmina Adriana van Gaans, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 22 december 1905, overleden aldaar op zaterdag 6 juli 1912 overlijdensoorzaak : nephritis subacuta, 6 jaar oud.
 10. Dimphna van Gaans, geboren te Steenbergen.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 17 mei 1921 met Johannes Traets, geboren te Oud en Nieuw Gastel, zoon van Wijnand Traets en Maria Veraart.

IX-dp Susanna van Gaans, geboren te Steenbergen op zaterdag 19 maart 1859, dochter van Kornelis van Gaans (VIII-bd) en Adriana Cornelia Voorbraak.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 25 april 1890, op 31-jarige leeftijd met Leendert de Jong (31 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1859, zoon van Theodoor de Jong en Helena van de Kar. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis de Jong, geboren te Steenbergen op zondag 28 juni 1885 aangifte door: Kornelis van Gaans, 62 jaar, arbeider.
  Opmerkingen: Het kind is gewettigd bij huwelijk van Leendert de Jong en Susanna van Gaans, 25-04-1890.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 16 februari 1917, op 31-jarige leeftijd met Cornelia Verbeek (27 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1890, dochter van Marijn Verbeek en Petronella Stoffelen.
 2. Theodorus de Jong, geboren te Steenbergen in het jaar 1891.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 23 april 1915, op 24-jarige leeftijd (1) met Dimphna Keepers (21 jaar oud), geboren te Steenbergen op donderdag 5 april 1894, dochter van Antonij Keepers en Petronella van Oevelen.
  Hij is getrouwd te Dinteloord op maandag 3 mei 1920, op 29-jarige leeftijd (2) met Adriana Koolen, geboren te Steenbergen, dochter van Matthijs Koolen en Maria van Elzakker.
  (Zij is eerder getrouwd te Dinteloord op zaterdag 16 september 1916 met Martinus Petrus Godschalk, geboren te Roosendaal en Nispen, zoon van Adriaan Godschalk en Cornelia Elsackers (X-ce).)
 3. Adriana Cornelia de Jong, geboren te Steenbergen in het jaar 1893.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 12 juli 1912, op 19-jarige leeftijd met Johannes Godschalk (20 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 8 november 1891, zoon van Adriaan Godschalk en Cornelia Elsackers (X-ce).
 4. Helena de Jong, geboren te Dinteloord in het jaar 1893.
  Zij is getrouwd te Dinteloord op vrijdag 5 november 1915, op 22-jarige leeftijd met Antonius Jacobus Jansen (22 jaar oud), geboren te Dinteloord in het jaar 1893, zoon van Marijn Jansen en Johanna Schillemans.
 5. Adrianus de Jong, geboren te Steenbergen in het jaar 1898.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 1 oktober 1920, op 22-jarige leeftijd met Anna Cornelia Timmermans (22 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1898, dochter van Antonij Timmermans en Joanna Schijvenaars.
 6. Antonius Franciscus Petrus de Jong, geboren te Steenbergen in het jaar 1901.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 10 januari 1919, op 18-jarige leeftijd met Petronella Sebrechts (19 jaar oud), geboren te Roosendaal in het jaar 1900, dochter van Willem Sebrechts en Adriana Albert.

IX-dq Jan van Gaans, arbeider, geboren te Steenbergen op vrijdag 8 februari 1867, zoon van Kornelis van Gaans (VIII-bd) en Adriana Cornelia Voorbraak.

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 8 februari 1889, op 22-jarige leeftijd met Adriana van Gurp (28 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1861, dochter van Hendrik van Gurp en Anna Verhagen. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis van Gaans, geboren te Steenbergen op vrijdag 19 juli 1889.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 1 mei 1914, op 24-jarige leeftijd met Catharina van Broekhoven (23 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1891, dochter van Jan van Broekhoven en Pieternel Luijkx.
 2. Hendricus van Gaans, geboren te Steenbergen op dinsdag 29 juli 1890, overleden aldaar op donderdag 22 oktober 1964, 74 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 30 mei 1919, op 28-jarige leeftijd met zijn nicht Pieternella Catharina Lanen (30 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op vrijdag 26 oktober 1888, overleden te Roosendaal op vrijdag 5 juli 1985 (Huize de Brink), 96 jaar oud, dochter van Franciscus Lanen en Wilhelmina van Gurp.
 3. Leonardus van Gaans, geboren te Steenbergen op vrijdag 28 mei 1897, overleden te Roosendaal op woensdag 26 maart 1980, 82 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 18 oktober 1921, op 24-jarige leeftijd met Paulina Elisabeth Broeren (18 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 27 augustus 1903, overleden te Roosendaal op dinsdag 25 november 1980, 77 jaar oud, dochter van Johannes Stephanus Broeren en Johanna Cornelia Baecklant.
 4. Adrianus van Gaans, geboren te Steenbergen.
  Hij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 14 september 1915 met Petronella van Rijsbergen, geboren te Oud en Nieuw Gastel, dochter van Johanna van Rijsbergen.

IX-dr Adriaan Aarden, arbeider, geboren te Steenbergen op dinsdag 26 juni 1866, zoon van Cornelis Aarden en Francisca van Gaans (VIII-be).

Hij is getrouwd te Roosendaal op zaterdag 19 mei 1888, op 21-jarige leeftijd met Anna Maria Beens (22 jaar oud), geboren te Wouw op zaterdag 28 april 1866, dochter van Cornelis Beens en Johanna van der Heijden. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Aarden, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 18 januari 1889.
 2. Marinus Aarden, geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 8 oktober 1890.
 3. Jacobus Aarden, geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 11 augustus 1897.

IX-ds Jan Voorbraak, fabrieksarbeider en herbergier, geboren te Steenbergen op maandag 23 augustus 1852, overleden te Roosendaal op vrijdag 11 maart 1921, 68 jaar oud, zoon van Pieter Voorbraak en Petronilla van Gaans (VIII-bf).

Hij is getrouwd te Roosendaal op woensdag 31 oktober 1883, op 31-jarige leeftijd (1) met Dorothea de Bra (18 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 2 mei 1865, overleden aldaar op vrijdag 5 april 1889, 23 jaar oud, dochter van Johannes de Bra en Anna Margaretha van Kastel. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Petrus Voorbraak, geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 1 juli 1884, overleden aldaar op dinsdag 17 februari 1885, 231 dagen oud.
 2. Petronella Johanna Voorbraak, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 8 juni 1885, overleden aldaar op zondag 4 december 1898, 13 jaar oud.
 3. Johanna Adriana Voorbraak, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 5 juli 1886.
 4. Anna Voorbraak, geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 22 februari 1888, overleden op donderdag 27 maart 1890, 2 jaar oud.

Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 2 november 1889, op 37-jarige leeftijd (2) met Maria de Klerck (28 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 26 oktober 1861, overleden te Roosendaal en Nispen op maandag 4 juli 1921 overlijdensoorzaak : diabetes mellitus, 59 jaar oud, dochter van Willem de Klerck en Catharina Antonissen. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Voorbraak, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 10 februari 1890, overleden aldaar op zaterdag 17 mei 1890, 96 dagen oud.
 2. Dimphna Voorbraak, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 20 april 1891, overleden aldaar op dinsdag 14 juli 1891, 85 dagen oud.
 3. Catharina Voorbraak, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 20 april 1891, overleden aldaar op dinsdag 14 juli 1891, 85 dagen oud.
 4. Wilhelmus Voorbraak, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 11 juni 1892.
  Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op dinsdag 5 oktober 1920, op 28-jarige leeftijd met Francisca Cornelia Bierbooms (26 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 16 mei 1894, overleden te Roosendaal op dinsdag 23 maart 1976, begraven aldaar op vrijdag 26 maart 1976, 81 jaar oud, dochter van Johannis Bierbooms en Adriana Aanraad.
 5. Dorothea Voorbraak, geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 27 november 1894.
 6. Catharina Voorbraak, winkelbediende, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 23 oktober 1896, overleden te Roosendaal op zaterdag 27 maart 1982 St. Franciscus ziekenhuis, begraven aldaar op woensdag 31 maart 1982 R.K. begraafplaats, 85 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op dinsdag 29 maart 1921, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Jacobus Mol (30 jaar oud), pettenmaker, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1891, zoon van Hubertus Mol en Anna Maria Hendrika Janssens.
 7. Elisabeth Maria Voorbraak, geboren op woensdag 12 januari 1898.
  Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op dinsdag 8 mei 1923, op 25-jarige leeftijd met Franciscus Jacobus de Bruijn (26 jaar oud), wagenlichter, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1897, zoon van Jan Pieter de Bruijn en Cornelia Immerechts.
 8. Petrus Cornelis Adrianus Voorbraak, geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 24 mei 1900.

IX-dt Jacobus Voorbraak, geboren te Steenbergen op maandag 24 maart 1862, zoon van Pieter Voorbraak en Petronilla van Gaans (VIII-bf).

Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op vrijdag 15 februari 1889, op 26-jarige leeftijd (1) met Joanna van Tilburg (20 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1869, dochter van Pieter van Tilburg en Wilhelmina Elizabet van de Kasteel. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Voorbraak, geboren te Putte (NB).
  Hij is getrouwd te Oudheusden op dinsdag 9 februari 1915 met Johanna Juliana van der Geld, geboren te Elshout, dochter van Antonie van der Geld en Arnoldina van den Besselaar.

Hij is getrouwd te Putte (NB) op maandag 19 oktober 1891, op 29-jarige leeftijd (2) met Maria Catharina van de Zande (23 jaar oud), geboren te Ossendrecht in het jaar 1868, dochter van Petrus van de Zande en Johanna van Thillo.

IX-du Kornelis Voorbraak, geboren te Steenbergen op zaterdag 13 augustus 1864 aangifte door: Albertus Clobus, 50 jaar, veldwachter, zoon van Pieter Voorbraak en Petronilla van Gaans (VIII-bf).

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 20 mei 1892, op 27-jarige leeftijd met Maria Schijvenaars (21 jaar oud), geboren te Steenbergen op donderdag 26 januari 1871, dochter van Pieter Schijvenaars en Joanna Broos. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Voorbraak, geboren te Steenbergen in het jaar 1894.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 22 oktober 1920, op 26-jarige leeftijd met Antonetta Ruijten (21 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1899, dochter van Martien Ruijten (XI-o) en Johanna Danen.

IX-dv Dionisius van Gaans, koopman in aardappelen en wegwerker, geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 30 december 1862, overleden aldaar op donderdag 2 augustus 1945, 82 jaar oud, zoon van Adriaan van Gaans (VIII-bh) en Johanna Rijnkels.

Hij was gehuwd met Antonia Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 31 januari 1863, overleden te Roosendaal en Nispen op zaterdag 8 november 1947, 84 jaar oud, dochter van Johannis Heijnen (IX-fj) en Cornelia van Wortel. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Johannes van Gaans, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 25 januari 1892, overleden op vrijdag 27 december 1895, 3 jaar oud.
 2. Johanna Cornelia van Gaans, geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 4 februari 1896, overleden aldaar op dinsdag 5 mei 1896, 91 dagen oud.
 3. Johanna Cornelia van Gaans, geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 11 maart 1897.
 4. Anna Cornelia van Gaans, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 26 november 1898.
 5. Adriana Wilhelmina van Gaans, geboren te Roosendaal en Nispen na januari 1904, overleden aldaar op donderdag 1 maart 1906, hoogstens 2 jaar oud.

IX-dw Johanna van Gaans, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 8 juli 1865, dochter van Adriaan van Gaans (VIII-bh) en Johanna Rijnkels.

Zij is getrouwd te Roosendaal op vrijdag 8 mei 1891, op 25-jarige leeftijd met Hendrik Broos (26 jaar oud), geboren te Hoeven op donderdag 2 maart 1865, zoon van Adriaan Broos en Maria Kokx. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Broos, geboren te Rucphen op dinsdag 23 januari 1894 getuigen bij geboorteaangifte: Antonius Melissen, 44 jaar, arbeider en Paulus Antonissen, 46 jaar, landbouwer (doopgetuigen waren Nicolaas Veraart en Adriana Suijkerbuijk), volgt onder X-ee.

IX-dx Dionicius van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel op maandag 14 november 1864, zoon van Johannis van Gaans (VIII-bj) en Johanna van Sprundel.

Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 29 september 1888, op 23-jarige leeftijd met Christina Gijzen, geboren te Oud en Nieuw Gastel, dochter van Marijn Gijzen en Antonetta Bierbooms. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 3 augustus 1889.
 2. Antonetta van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zondag 8 februari 1891.
 3. Johannis van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 26 maart 1892.
 4. Cornelia van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel op woensdag 26 april 1893.
 5. Martinus Antonius van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel op woensdag 17 april 1895.
 6. Paschasius van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 26 december 1896.
 7. Antonius van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel op vrijdag 7 juli 1899.
 8. Catharina Josepha van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel op vrijdag 10 oktober 1902.

IX-dy Maria van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel op vrijdag 11 september 1868, overleden te Fijnaart en Heijningen op woensdag 29 januari 1947, 78 jaar oud, dochter van Johannis van Gaans (VIII-bj) en Johanna van Sprundel.

Zij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen op dinsdag 23 mei 1893, op 24-jarige leeftijd met Rumoldus Andreas Jansen (25 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen op vrijdag 4 oktober 1867, overleden aldaar op woensdag 9 oktober 1940, 73 jaar oud, zoon van Clement Jansen en Ferdinanda Sophia Geleijns. Uit dit huwelijk:

 1. Fernandina Jansen, geboren te Fijnaart en Heijningen op maandag 5 maart 1894.
 2. Johanna Jansen, geboren te Fijnaart en Heijningen op maandag 8 april 1895.
 3. Clement Johannes Jansen, geboren te Fijnaart en Heijningen op woensdag 23 september 1896.
  Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 25 september 1926, op 30-jarige leeftijd met Wilhelmina Cornelia Vriens, dochter van Johannis Vriens en Cornelia van Merrienboer.
 4. Johanna Maria Jansen, geboren te Fijnaart en Heijningen op donderdag 2 december 1897, overleden aldaar op dinsdag 7 december 1897, 5 dagen oud.
 5. Catharina Adriana Jansen, geboren te Fijnaart en Heijningen op donderdag 2 december 1897, overleden aldaar op zondag 10 april 1898, 129 dagen oud.
 6. Catharina Josepha Jansen, geboren te Fijnaart en Heijningen op vrijdag 25 november 1898.
 7. Cornelia Maria Jansen, geboren te Fijnaart en Heijningen op vrijdag 25 november 1898.
 8. Johannes Hendrikus Jansen, geboren te Fijnaart en Heijningen op dinsdag 3 april 1900.
 9. Antonia Maria Jansen, geboren te Fijnaart en Heijningen op vrijdag 29 maart 1901.
 10. Dionisius Maria Jansen, geboren te Fijnaart en Heijningen op maandag 20 oktober 1902.
 11. Hendrika Catharina Maria Jansen, geboren te Fijnaart en Heijningen op maandag 23 november 1903.
 12. Pieternella Maria Jansen, geboren te Fijnaart en Heijningen op woensdag 2 november 1904.
 13. Levenloos Jansen, geboren te Fijnaart en Heijningen op dinsdag 22 juni 1909, overleden aldaar op dinsdag 22 juni 1909.

IX-dz Cornelia van Gaans, geboren te Oud en Nieuw Gastel op vrijdag 20 september 1872, overleden te Fijnaart en Heijningen op dinsdag 3 mei 1949, 76 jaar oud, dochter van Johannis van Gaans (VIII-bj) en Johanna van Sprundel.

Zij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen op dinsdag 8 mei 1894, op 21-jarige leeftijd met Kornelis de Rooij (27 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen op zondag 16 december 1866, overleden op vrijdag 18 november 1927, 60 jaar oud, zoon van Petrus de Rooij en Maria Catharina Cornelissen. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus de Rooij, geboren te Fijnaart en Heijningen op zondag 23 september 1894.
  Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen op donderdag 9 november 1916, op 22-jarige leeftijd met Maria Elizabeth de Reijer, dochter van Domincus Antonius de Reijer en Sophia Helena Molenschot.
 2. Johannes de Rooij, geboren te Fijnaart en Heijningen op zondag 23 september 1894.
  Hij is getrouwd te Willemstad op woensdag 12 juli 1922, op 27-jarige leeftijd met Maria Gijsberta Reijnders, dochter van Antonius Reijnders en Willemina Josina Vermint.
 3. Antonius de Rooij, geboren te Fijnaart en Heijningen op donderdag 26 september 1895.
  Hij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen op zaterdag 18 augustus 1923, op 27-jarige leeftijd met Maria Hazen, dochter van Antonij Laurens Hazen en Pieternella Nuijten.

IX-ea Geertruida Franken, geboren te Oud en Nieuw Gastel op dinsdag 23 juli 1867, overleden te Breda op zondag 22 september 1918, 51 jaar oud, dochter van Cornelis Franken en Anna Cornelia van Gaans (VIII-bk).

Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 27 mei 1893, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Hagenaars (31 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel op vrijdag 4 april 1862, zoon van Pieter Hagenaars en Wilhelmina Verschuren. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Hagenaars, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zondag 27 mei 1894.
 2. Wilhelmina Hagenaars, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 4 april 1896.
 3. Maria Hagenaars, geboren te Oud en Nieuw Gastel op donderdag 1 juli 1897, overleden aldaar op zondag 5 juni 1898, 339 dagen oud.
 4. Petronella Jacoba Hagenaars, geboren te Oud en Nieuw Gastel op maandag 23 januari 1899.
  Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 29 december 1928, op 29-jarige leeftijd met Hubertus Antonius Vissenberg, zoon van Joseph Vissenberg en Elizabeth van Oosterhout.
 5. Dijmphena Hagenaars, geboren te Oud en Nieuw Gastel op vrijdag 27 juli 1900.
 6. Johanna Hagenaars, geboren te Oud en Nieuw Gastel op vrijdag 6 december 1901.
  Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 6 juni 1925, op 23-jarige leeftijd met Leonardus Petrus van Aart, zoon van Gregorius Johannes van Aart en Petronella Lodewijkx.
 7. Levenloos Hagenaars, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zondag 5 februari 1905, overleden aldaar op zondag 5 februari 1905.
 8. Maria Hagenaars, geboren te Oud en Nieuw Gastel.
  Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 16 juni 1928 met Hendrikus Wilhelmus Plasman, zoon van Hermanus Franciscus Plasman en Elisabeth Wiegeman.

IX-eb Cornelis Franken, geboren te Oud en Nieuw Gastel op vrijdag 27 augustus 1869, overleden aldaar op woensdag 11 januari 1939, 69 jaar oud, zoon van Cornelis Franken en Anna Cornelia van Gaans (VIII-bk).

Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 19 september 1896, op 27-jarige leeftijd met Anna Cornelia de Bruijn, dochter van Jacobus de Bruijn en Maria van Wortel. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Franken, geboren te Oud en Nieuw Gastel op woensdag 8 december 1897, overleden aldaar op maandag 21 maart 1898, 103 dagen oud.
 2. Jacobus Johannes Franken, geboren op zaterdag 23 september 1899.
 3. Anna Cornelia Franken, geboren te Oud en Nieuw Gastel op donderdag 29 augustus 1901.
 4. Maria Johanna Franken, geboren te Oud en Nieuw Gastel op woensdag 10 december 1902.
 5. Geertruda Franken, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zondag 1 januari 1905.
 6. Cornelis Johannes Franken, overleden te Oud en Nieuw Gastel op zondag 2 augustus 1908.
 7. Johanna Elisabeth Franken, overleden te Oud en Nieuw Gastel op dinsdag 10 mei 1910.
 8. Cornelis Franken, overleden te Oud en Nieuw Gastel op vrijdag 22 september 1911.

IX-ec Maria Franken, overleden te Oud en Nieuw Gastel op maandag 27 april 1942, dochter van Cornelis Franken en Anna Cornelia van Gaans (VIII-bk).

Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 28 mei 1892 met Joseph Aarsen (30 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel op woensdag 23 oktober 1861, overleden aldaar op vrijdag 22 juni 1928, 66 jaar oud, zoon van Vincent Aarsen en Adriana Elst. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Aarsen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op woensdag 10 mei 1893.
  Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 8 mei 1920, op 26-jarige leeftijd met Cornelis Kop, zoon van Adrianus Kop en Cornelia Vreugde.
 2. Vincentius Aarsen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op maandag 18 juni 1894.
 3. Adriana Aarsen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op donderdag 18 juni 1896.
  Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 10 november 1917, op 21-jarige leeftijd met Petrus Hubertus Huijnen, zoon van Joseph Hubertus Huijnen en Maria Josephina Hoeben.
 4. Cornelis Aarsen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op vrijdag 5 november 1897.
 5. Cornelis Aarsen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op maandag 8 mei 1899.
  Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 10 oktober 1925, op 26-jarige leeftijd met Cornelia IJzenbaart, dochter van Johannes IJzenbaart en Johanna Stoffelen.
 6. Maria Cornelia Aarsen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op dinsdag 8 mei 1900.
  Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 25 juni 1927, op 27-jarige leeftijd met Adrianus Wilhelmus van MerriŽ nboer, zoon van Adrianus van MerriŽ nboer en Anna Cornelia van Sprundel.
 7. Geertruda Aarsen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 11 mei 1901.
  Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 19 juni 1926, op 25-jarige leeftijd met Vincentius van Oosterhout, zoon van Johannis van Oosterhout en Adriana Cornelia Smits.
 8. Elisabeth Johanna Aarsen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op woensdag 14 mei 1902.
 9. Johannes Aarsen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op vrijdag 12 juni 1903.
 10. Petronilla Antonia Aarsen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op dinsdag 26 juli 1904, overleden aldaar op donderdag 17 november 1904, 114 dagen oud.
 11. Wilhelmina Cornelia Aarsen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zondag 27 augustus 1905, overleden aldaar op zondag 29 oktober 1905, 63 dagen oud.
 12. Antonius Aarsen, overleden te Oud en Nieuw Gastel op dinsdag 24 september 1907.
 13. Jospehine Maria Aarsen, overleden te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 4 januari 1913.
 14. Vincentius Aarsen, overleden te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 3 april 1915.

IX-ed Dijmphna Franken, dochter van Cornelis Franken en Anna Cornelia van Gaans (VIII-bk).

Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 4 mei 1901 met Johannis Kerstens (34 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel op woensdag 27 februari 1867, overleden aldaar op vrijdag 17 oktober 1947, 80 jaar oud, zoon van Adriaan Kerstens en Adriana Cornelia van Eekelen. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Cornelis Kerstens, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zondag 13 april 1902.
 2. Adriana Cornelia Kerstens, geboren te Oud en Nieuw Gastel op dinsdag 6 december 1904, overleden aldaar op zaterdag 19 augustus 1905, 256 dagen oud.
 3. Cornelis Adrianus Kerstens, geboren te Oud en Nieuw Gastel op donderdag 2 februari 1905, overleden aldaar op woensdag 21 maart 1906, 1 jaar oud.
 4. Adriana Cornelia Kerstens, overleden te Oud en Nieuw Gastel op donderdag 19 december 1907.
 5. Adriana Cornelia Kerstens, overleden te Oud en Nieuw Gastel op dinsdag 19 april 1910.

IX-ee Marijn van Loon, arbeider, geboren te Steenbergen op woensdag 6 november 1850, zoon van Sebastiaan van Loon en Wilhelmina Valkenburg (VIII-bm).

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 1 juni 1877, op 26-jarige leeftijd met Adriana Augustijn (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op zaterdag 30 oktober 1852, dochter van Adriaan Augustijn (IX-bi) en Adriana Cornelia Iriks. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina van Loon, geboren te Steenbergen op dinsdag 4 december 1877, volgt onder X-ef.
 2. Adriaan van Loon, geboren te Steenbergen op maandag 20 januari 1879.
 3. Cornelia van Loon, geboren te Steenbergen op zondag 25 april 1880.
 4. Sebastiaan van Loon, geboren te Steenbergen op donderdag 11 augustus 1881.
 5. Catharina van Loon, geboren te Steenbergen op dinsdag 29 juli 1884.
 6. Petronella van Loon, geboren te Halsteren in het jaar 1891.
  Zij is getrouwd te Halsteren op dinsdag 21 september 1920, op 29-jarige leeftijd met Christiaan Verbogt (33 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1887, zoon van Christiaan Verbogt en Adriana Elisabeth van Oevelen.

IX-ef Pieternella van Gaans, geboren te Dinteloord op maandag 15 februari 1864, dochter van Marijnis van Gaans (VIII-bo) en Wilhelmina van Tilburg.

Zij is getrouwd te Dinteloord op dinsdag 10 mei 1892, op 28-jarige leeftijd met Pieter van Dorst, geboren te Oud en Nieuw Gastel, overleden te Dinteloord op dinsdag 30 mei 1922, zoon van Pieter van Dorst en Maria van Kaam. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna van Dorst, geboren te Dinteloord op maandag 2 oktober 1893, overleden te Oudenbosch op woensdag 2 december 1925, 32 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Dinteloord op maandag 6 februari 1922, op 28-jarige leeftijd met Jacobus Johannes Maria Sweere (35 jaar oud), geboren te Fijnaart en Heijningen op donderdag 4 november 1886, zoon van Cornelis Hubertus Sweere en Dijmphena Johanna Maria Clarijs (IX-o).
 2. Wilhelmina van Dorst, geboren te Dinteloord op woensdag 12 december 1894.
 3. Petrus van Dorst, geboren te Dinteloord op dinsdag 28 april 1896.
 4. Cornelia van Dorst, geboren te Dinteloord op dinsdag 4 oktober 1898.

IX-eg Apolonia Maria van Gaans, geboren op donderdag 28 augustus 1873, overleden te Dinteloord op zaterdag 17 december 1938, 65 jaar oud, dochter van Adrianus van Gaans (VIII-bq) en Adriana Catharina Kraaijbeek.

Zij is getrouwd te Dinteloord op dinsdag 9 mei 1899, op 25-jarige leeftijd met Pieter Kokke (26 jaar oud), geboren te Dinteloord op dinsdag 21 mei 1872, zoon van Cornelis Kokke en Anna Maria Gelten. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Adrianus Kokke, geboren te Dinteloord op zaterdag 6 oktober 1900.
 2. Adriana Maria Kokke, geboren te Dinteloord op maandag 8 september 1902.
 3. Adrianus Hubertus Kokke, geboren te Dinteloord op dinsdag 3 november 1903, overleden op zondag 15 november 1903, 12 dagen oud.
 4. Adrianus Marinus Kokke, geboren te Dinteloord op donderdag 22 december 1904.
 5. Maria Kokke, geboren te Dinteloord op zondag 2 april 1916.
 6. Adrianus Cornelis Kokke, overleden te Dinteloord op maandag 7 september 1908.
 7. Maria Cornelia Kokke, overleden te Dinteloord op zaterdag 8 september 1906.

IX-eh Benedictus van Gaans, geboren te Dinteloord op woensdag 3 februari 1875, overleden aldaar, zoon van Adrianus van Gaans (VIII-bq) en Adriana Catharina Kraaijbeek.

Hij is getrouwd te Dinteloord op maandag 2 mei 1904, op 29-jarige leeftijd met Geertruida Balemans (30 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel op donderdag 4 december 1873, dochter van Antonius Balemans en Catharina Vlimmeren. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Catharina van Gaans, overleden te Dinteloord op woensdag 10 april 1907.
 2. Elizabeth Maria van Gaans, overleden te Dinteloord op zondag 11 februari 1912.
 3. Adrianus Antonius van Gaans, overleden te Dinteloord op zaterdag 11 maart 1905.
 4. Adriana Catharina Apolonia van Gaans, overleden te Dinteloord op zaterdag 13 januari 1912.

IX-ei Kornelis Jan van Gaans, winkelbediende, geboren te Steenbergen op vrijdag 23 februari 1866, zoon van Adriaan van Gaans (VIII-br) en Johanna Cornelia Luiks.

Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 12 november 1896, op 30-jarige leeftijd met Adriana Maria Goossens (24 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1872, dochter van Willem Goossens en Anna Maria Balk. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Wilhelmus van Gaans, geboren te Bergen op Zoom op maandag 20 september 1897 (doopgetuigen waren Sebastianus Dietvorst en Petrus Eduardus Snoek).
 2. Wilhelmus Bernardus van Gaans, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 28 april 1899 (doopgetuigen waren Adrianus Bartholomeus Bruys en Cornelis Huygens).
 3. Wilhelmus Leonardus van Gaans, geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 13 augustus 1901 (doopgetuigen waren Wilhelmus Groffen en Francsicus Johannes Backx).
 4. Cornelis Martinus van Gaans, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 24 juli 1903 (doopgetuigen waren Josephus Adrianus de Smid en Petrus Johannes van Linden).

IX-ej Pieter van Gaans, arbeider, geboren te Steenbergen op dinsdag 19 mei 1868, zoon van Adriaan van Gaans (VIII-br) en Johanna Cornelia Luiks.

Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 3 oktober 1892, op 24-jarige leeftijd met Adriana Johanna Koenen (23 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1869, dochter van Ludovicus Koenen en Catharina Johanna Komniers. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus van Gaans, geboren te Bergen op Zoom op zondag 23 juli 1893 (doopgetuigen waren Ludovicus Koenen en Johannes van Elsakker), wonende te Bergen op Zoom (Hoogeboomstraat I 95).
 2. Ludovicus van Gaans, geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 29 september 1894 (doopgetuigen waren Jacobus Bierstekers en Petrus Adrinus Kommers), wonende te Bergen op Zoom (Antwerpsestraatweg K 414).
 3. Catharina van Gaans, geboren te Bergen op Zoom op maandag 31 augustus 1896 (doopgetuigen waren Ludovicus Koenen en Johannes Sep).
 4. Martinus Johannes van Gaans, geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 12 september 1899 (doopgetuigen waren Mattheus Johannes Foppele en Johannes Cornelis Coenen).
 5. Agatha Johanna van Gaans, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 18 juni 1902 (doopgetuigen waren Ludovicus Koenen en Hendrik van Diesen).
 6. Petrus Jacobus van Gaans, geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 14 juni 1904.

IX-ek Philomina Bosmans, geboren te Steenbergen op woensdag 16 september 1868, overleden te Roosendaal en Nispen op zondag 28 januari 1934 overlijdensoorzaak : plotselinge dood, 65 jaar oud, dochter van Petrus Bosmans en Catharina van Tilburg (VIII-by).

Zij was gehuwd met Adriaan van Steen. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina van Steen, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1893.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 9 juli 1915, op 22-jarige leeftijd met Adrianus van den Berg (22 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1893, zoon van Laurens van den Berg en Johanna Ruijten.

IX-el Elizabet Bosmans, geboren te Steenbergen in het jaar 1880, dochter van Petrus Bosmans en Catharina van Tilburg (VIII-by).

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 7 februari 1908, op 28-jarige leeftijd met Adriaan Jochems (28 jaar oud), geboren te Steenbergen op zaterdag 21 juni 1879, zoon van Hubertus Jochems en Joanna Iriks.
(Hij is later getrouwd te Steenbergen op vrijdag 4 mei 1917, op 37-jarige leeftijd met Joanna Catharina Bogers (36 jaar oud), geboren te Steenbergen op zaterdag 29 januari 1881, dochter van Dingeman Bogers (IX-eu) en Anna Cornelia Luijkx.) Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Jochems, gedoopt op maandag 3 maart 1913.

IX-em Jan van Gastel, geboren te Steenbergen op donderdag 19 juni 1873, zoon van Petrus van Gastel en Elisabeth van Tilburg (VIII-bz).

Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 5 mei 1898, op 24-jarige leeftijd met Johanna Berdina van den Berg (22 jaar oud), geboren te Wouw op maandag 3 april 1876, dochter van Karel van den Berg en Adriana Mens. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth van Gastel, geboren te Steenbergen in het jaar 1899.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 10 februari 1922, op 23-jarige leeftijd met Wilhelmus Christianus Gommeren (26 jaar oud), geboren te Roosendaal op dinsdag 2 juli 1895, zoon van Marijn Gommeren en Maria Cornelia van Nassau.

IX-en Maria Elisabeth Timmermans, geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 20 juni 1876, dochter van Johannes Cornelis Timmermans (VIII-ca) en Catharina Roks.

Zij is getrouwd te Roosendaal op vrijdag 30 april 1897, op 20-jarige leeftijd met Cornelis Huijps (24 jaar oud), arbeider, geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 25 maart 1873, zoon van GabriŽ l Huijps en Pieternella Mangelaars. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Cornelis Huijps, geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 13 maart 1898, overleden te Roosendaal op maandag 7 september 1992, gecremeerd te Bergen op Zoom, 94 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op dinsdag 20 mei 1924, op 26-jarige leeftijd met Maria Aarts (28 jaar oud), geboren te Roosendaal op zaterdag 27 juli 1895, overleden te Nispen op woensdag 26 november 1975, begraven aldaar op maandag 1 december 1975, 80 jaar oud.
 2. Catharina Maria Huijps, geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 10 januari 1899, overleden te Wouw op donderdag 19 februari 1987, begraven te Nispen (R.K. Begraafplaats) op dinsdag 24 februari 1987, 88 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Cornelis van Gink, overleden voor dinsdag 24 februari 1987.
 3. Petronella Maria Huijps, geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 21 januari 1900.
 4. Cornelia Maria Huijps, geboren te Roosendaal op zondag 12 januari 1902, overleden te Huijbergen op woensdag 8 juni 1977, 75 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 9 juni 1936, op 34-jarige leeftijd met Bernardus van den Berg (30 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op maandag 28 augustus 1905, overleden te Huijbergen op woensdag 10 februari 1988, 82 jaar oud, zoon van Johannes van den Berg en Ida Willemse.
 5. Antonetta Huijps, geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 27 januari 1907, overleden aldaar op vrijdag 22 februari 1907 overlijdensoorzaak: bronchopneumonie, 26 dagen oud.
 6. Maria Cornelia Huijps, geboren te Roosendaal en Nispen na februari 1911, overleden aldaar op woensdag 6 december 1911, hoogstens 10 maanden oud.

IX-eo Ludovicus Timmermans, grondarbeider, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 20 augustus 1880, verdronken aldaar op vrijdag 5 april 1918, 37 jaar oud, zoon van Johannes Cornelis Timmermans (VIII-ca) en Catharina Roks.

Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op vrijdag 25 september 1908, op 28-jarige leeftijd met Cornelia Maria Bruijns. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Johanna Timmermans, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1915, overleden aldaar op zaterdag 27 juni 1936, 21 jaar oud.
 2. Levenloos Timmermans, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 10 februari 1917, overleden aldaar op zaterdag 10 februari 1917.

IX-ep Cornelis Timmermans, arbeider, geboren te Wouw op dinsdag 17 april 1877 bijzonderheden : onwettig; naam van de vader in de akte niet vermeld; in de marge: erkend bij huwelijk van de ouders d.d. 16-12-1878, overleden aldaar op donderdag 20 september 1923, 46 jaar oud, zoon van Adrianus Timmmermans (VIII-cb) en Adriana Cornelia Heijnen.

Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 18 februari 1909, op 31-jarige leeftijd met Maria Johanna Wouts (30 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 13 september 1878, overleden te Roosendaal op donderdag 6 februari 1969, 90 jaar oud, dochter van Jacobus Marijnus Wouts en Cornelia de Backer.
(Zij had van een onbekende man één dochter. Zij was later gehuwd met Petrus de Greef, geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1877, overleden te Wouw op donderdag 5 januari 1950, 73 jaar oud, zoon van Marinus de Greef en Adriana van Loon.) Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Timmermans, geboren op maandag 4 december 1916, overleden te Wouw op maandag 18 december 1916, 14 dagen oud.

IX-eq Marinus Timmermans, geboren te Wouw op dinsdag 30 september 1879, zoon van Adrianus Timmmermans (VIII-cb) en Adriana Cornelia Heijnen.

Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 17 oktober 1907, op 28-jarige leeftijd met Adriana van Turnhout (25 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ ) op maandag 21 november 1881, overleden te Wouw op zaterdag 8 mei 1920, 38 jaar oud, dochter van Jacobus van Turnhout en Petronella Heijmans. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Wilhelmina Timmermans, geboren te Wouw in het jaar 1912, ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op woensdag 13 februari 1935, 23 jaar oud.
 2. Dimphna Timmermans, geboren te Wouw in augustus 1915, overleden aldaar op dinsdag 4 januari 1916, 5 maanden oud.
 3. Anna Timmermans, geboren te Wouw na april 1920, overleden aldaar op maandag 14 juni 1920, hoogstens 2 maanden oud.

IX-er Wilhelmus Timmermans, geboren te Wouw op vrijdag 27 januari 1882, overleden aldaar op maandag 9 oktober 1950, 68 jaar oud, zoon van Adrianus Timmmermans (VIII-cb) en Adriana Cornelia Heijnen.

Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 27 april 1911, op 29-jarige leeftijd (1) met Maria Cornelia Bennebroek (29 jaar oud), geboren te Wouw op donderdag 27 oktober 1881, overleden aldaar op zaterdag 12 juli 1913, 31 jaar oud, dochter van Anthonius Bennebroek en Anna Cornelia Uijtdewilligen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Wilhelmina Maria Timmermans, geboren te Wouw op woensdag 9 juli 1913, overleden aldaar op maandag 28 juli 1913, 19 dagen oud.

Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 30 maart 1916, op 34-jarige leeftijd (2) met zijn schoonzus Anna Cornelia Bennebroek (41 jaar oud), geboren te Wouw op maandag 16 november 1874, dochter van Anthonius Bennebroek en Anna Cornelia Uijtdewilligen.

IX-es Petronella Vroegrijk, arbeidster, geboren te Steenbergen op zaterdag 27 juli 1839, overleden te Wouw op vrijdag 13 mei 1870, 30 jaar oud, dochter van Jan Vroegrijk en Antonia Baselier (VIII-cc).

Zij is getrouwd te Steenbergen op woensdag 28 augustus 1861, op 22-jarige leeftijd met Siardus de Weert (24 jaar oud), arbeider, geboren te Moerstraten (NB) op zondag 4 juni 1837, overleden te Wouw op zondag 28 januari 1872, 34 jaar oud, zoon van Siardus de Weert en Agatha Hoendervangers. Uit dit huwelijk:

 1. Jan de Weert, geboren te Steenbergen op zaterdag 18 juli 1863, volgt onder X-eg.
 2. Levenloos de Weert, geboren te Wouw op zondag 18 december 1864, overleden aldaar op zondag 18 december 1864.
 3. Levenloos de Weert, geboren te Wouw op zondag 3 december 1865, overleden aldaar op zondag 3 december 1865.
 4. Agatha de Weert, geboren te Wouw op maandag 15 juli 1867.
 5. Levenloos de Weert, geboren te Wouw op dinsdag 10 mei 1870, overleden aldaar op dinsdag 10 mei 1870.

IX-et Marijn Vroegrijk, arbeider, geboren te Steenbergen in het jaar 1842, overleden te Wouw op dinsdag 24 december 1907, 65 jaar oud, zoon van Jan Vroegrijk en Antonia Baselier (VIII-cc).

Hij was gehuwd met Anna Cornelia van Onselen, arbeidster, geboren te Steenbergen op zondag 12 september 1841, dochter van Jan Pieter van Onselen en Helena Schoonen. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Vroegrijk, geboren te Steenbergen op dinsdag 20 april 1869, volgt onder X-eh.
 2. Pieter Jan Vroegrijk, geboren te Steenbergen op vrijdag 31 oktober 1873, volgt onder X-ei.
 3. Antonia Vroegrijk, geboren te Wouw op zondag 7 oktober 1877.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 10 juni 1897, op 19-jarige leeftijd met Christiaan Jongeneelen (21 jaar oud), geboren te Dinteloord op woensdag 18 augustus 1875, zoon van Adriaan Jongeneelen en Cornelia Nijssen.

IX-eu Dingeman Bogers, arbeider, geboren te Steenbergen op woensdag 22 mei 1850, zoon van Johannes Bogers en Johanna Baselier (VIII-cd).

Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op vrijdag 9 mei 1879, op 28-jarige leeftijd met Anna Cornelia Luijkx (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Halsteren in het jaar 1856, dochter van Adrianus Luijkx en Anna Catharina Karremans. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Catharina Bogers, geboren te Steenbergen op zaterdag 29 januari 1881.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 4 mei 1917, op 36-jarige leeftijd met Adriaan Jochems (37 jaar oud), geboren te Steenbergen op zaterdag 21 juni 1879, zoon van Hubertus Jochems en Joanna Iriks.
  (Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op vrijdag 7 februari 1908, op 28-jarige leeftijd met Elizabet Bosmans, geboren te Steenbergen in het jaar 1880, volgt onder IX-el.)
 2. Adriaan Jan Bogers, geboren te Steenbergen in het jaar 1885.
  Hij was gehuwd met Geertrui de Koning, geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1894, dochter van Pieter de Koning en Barbara van Geel.
 3. Catharina Joanna Bogers, geboren te Steenbergen op dinsdag 29 maart 1887.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op woensdag 30 november 1921, op 34-jarige leeftijd met Kornelis Goderie (34 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1887, zoon van Jan Leendert Goderie en Adriana Slokkers.
 4. Jacobus Johannes Bogers, geboren te Steenbergen op vrijdag 28 maart 1890.
 5. Gommarus Jacobus Bogers, geboren te Steenbergen in het jaar 1895.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 2 januari 1920, op 25-jarige leeftijd met Maria Johanna Baartmans (21 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1899, dochter van Matthijs Quinten Baartmans en Adriana de Bruijn.

IX-ev Anna Maria Uijtdewilligen, landbouwster, geboren te Wouw op zondag 29 december 1839, dochter van Leonardus Uijtdewilligen en Dingena Mens (VIII-ce).

Zij was gehuwd met Marinus Heijnen, landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 23 juni 1825, zoon van Johannes Heijnen en Cornelia Deckers. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Heijnen, geboren te Steenbergen op maandag 11 juli 1870.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op woensdag 12 november 1890, op 20-jarige leeftijd met Geertruida Nijssen (21 jaar oud), geboren te Steenbergen op zaterdag 6 november 1869, dochter van Hendrik Nijssen en Maria Catharina de Kock.

IX-ew Maria Catharina Uijtdewilligen, geboren te Wouw op donderdag 4 september 1851, dochter van Leonardus Uijtdewilligen en Dingena Mens (VIII-ce).

Maria Catharina Uijtdewilligen vermelding in notarieel archief op woensdag 31 augustus 1892 Antwerpen (B). Inhoud akte : royering door Govert en Johanna Uijtdewilligen, Cornelis van Oers namens zijn echtgenote Dijmphena Uijtdewilligen, en Jan Heijnen, allen te Roosendaal, en Maria Catharina Uijtdewilligen, echtgenote van Antonius Aloisius Hubertus de Graaf, wonende te Antwerpen, ten behoeve van Johannes Petrus en Dionisius Raaijmakers te Wouw
Maria Catharina Uijtdewilligen vermelding in notarieel archief op woensdag 31 augustus 1892 Antwerpen (B). Inhoud akte : boedelscheiding tussen Govert en Johanna Uijtdewilligen, Cornelis van Oers namens zijn echtgenote Dijmphna Uijtdewilligen, Jan Heijnen, allen te Roosendaal, en Maria Catharina Uijtdewilligen, echtgenote van Antonius Aloijsius Hubertus de Graaf, als lastgevers, beiden wonende te Antwerpen
Maria Catharina Uijtdewilligen vermelding in notarieel archief op zaterdag 9 januari 1892 Roosendaal. Inhoud akte : boedelbeschrijving van de nalatenschap van Johannes Dekkers, overleden te Wouw, ten verzoeke van 1) Johannes Baptist Dekkers te Wouw, voor zich en als executeur testamentair en gemachtigde van Anna Cornelia Dietvorst, weduwe van Petrus Johannes Bourgeois te Molenbeek Sint Jan, Cornelia en Petrus Johannes Dekkers, Petrus Johannes Potters namens zijn echtgenote Adriana Maria Dekkers, Adriaan en Anna Cornelia Dekkers, allen te Wouw, Cornelis Adriaan Dekkers en Johannes Geers, beiden te Bergen op Zoom, en Willem de Valk te Goes namens zijn echtgenote Adriana Geers, 2) Thomas Backx te Bergen op Zoom namens zijn echtgenote Petronella Dietvorst, 3) Cornelis Koenraadt Janszoon te Dinteloord, voor zich en als gemachtigde van Gerardus Koenraadt te Steenbergen, Geertruida en Anna Cornelia Koenraadt en Petrus van Iersel, allen te Dinteloord, Johanna Gertuda Koenraadt te Delft, Ludovica Catharina Maria en Maria Elisabeth Koenraadt, resp. te Bergen op Zoom en Middelburg, 4) Govert Uijtdewilligen, voor zich en als cessionnair van de erfrechten van Maria Catharina Uijtedwilligen, echtgenote van Antonius Aloijsius Hubertus de Graaf te Roosendaal, als curator van Adrianus Uijtdewilligen en als gemachtigde van Johannes Heijnen, Cornelis van Oers namens zijn echtgenote Dijmphena Uijtdewilligen en Johanna Uijtdewilligen, allen te Roosendaal, 5) Franciscus Johannes Leonardus Janssen te Wouw als toeziend curator en als gemachtigde van Sebastiaan van den Berg te Bergen op Zoom, 6) Cornelis van Tilburg te Kruisland namens zijn echtgenote Lucia van Akkeren, en als voogd van Lucia en Catharina van Akkeren, 7) Chistiaan Schuurbiers te Steenbergen als toeziend voogd, 8) Cornelis van Tiggelen als vader en voogd van Cornelis en Adrianus van Tiggelen, en als gemachtigde van Johanna van Akkeren, 9) Adrianus van Akkeren, voor zich en als toeziend voogd, 10) Adriaan van Tiggelen als gemachtigde van Anna Maria van Akkeren, weduwe van Petrus van Tiggelen, en Adrianus van Akkeren voornoemd als gemachtigde van Johanna van Akkeren, weduwe van Johannes Baptist Laurijssen, allen te Wouw, 12) Jacobus Talboom te Woensdrecht namens zijn echtgenote Cornelia van Akkeren, 13) Cornelis Hendricus de Wit te Oud-Vossemeer, 14) Johanna van den Berg, weduwe van Antonij Eestermans, voor zich en als moeder-voogdes van Leendert Adriaan Eestermans te Halsteren, en 15) Jacobus Bogers als toeziend voogd, mede aldaar woonachtig.

Zij is getrouwd te Roosendaal op woensdag 2 augustus 1876, op 24-jarige leeftijd met Antonius Alouisius Hubertus de Graaf (22 jaar oud), schipper, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1854, zoon van Bernardus de Graaf en Petronella Huberta Marijnissen. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Huberta Maria de Graaf, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 17 oktober 1879, overleden aldaar op zondag 25 maart 1883, 3 jaar oud.
 2. Cornelia Maria Louisa de Graaf, geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 25 januari 1882.

IX-ex Dijmphna Uijtdewilligen, geboren te Wouw op donderdag 3 april 1856, dochter van Leonardus Uijtdewilligen en Dingena Mens (VIII-ce).

Zij is getrouwd te Wouw op woensdag 2 mei 1883, op 27-jarige leeftijd met Cornelis van Oers (31 jaar oud), wagenmaker, geboren te Roosendaal op maandag 22 september 1851, overleden aldaar op donderdag 5 oktober 1939, 88 jaar oud, zoon van Sebastianus van Oers en Cornelia van Meel. Uit dit huwelijk:

 1. Dimphna Maria van Oers, geboren te Roosendaal en Nispen na 1883, overleden aldaar op maandag 21 september 1891, hoogstens 8 jaar oud.
 2. Sebastianus Leonardus van Oers, wagenmaker, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1887.
  Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op woensdag 13 januari 1926, op 39-jarige leeftijd met Theresia Cornelia van Pul (37 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 15 oktober 1888, dochter van Johannes van Pul en Wilhelmina Korsmit.
 3. Leonardus Franciscus van Oers, geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 6 februari 1890.
 4. Maria Dimphna van Oers, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 24 november 1893, overleden aldaar op woensdag 5 januari 1949, 55 jaar oud.
 5. Petrus Johannes van Oers, geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 30 september 1894, overleden aldaar op dinsdag 19 februari 1895, 142 dagen oud.
 6. Franciscus Antonius van Oers, geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 2 april 1899.

IX-ey Johanna Mens, arbeidster, geboren te Wouw op zaterdag 10 mei 1851, overleden aldaar op donderdag 29 april 1937, 85 jaar oud, dochter van Jacobus Mens (VIII-cf) en Johanna Mangelaars.

Zij is getrouwd te Wouw op maandag 8 januari 1877, op 25-jarige leeftijd met Jacobus Stok (35 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op dinsdag 7 september 1841, overleden te Wouw op vrijdag 24 november 1905, 64 jaar oud, zoon van Kornelis Stok en Cornelia Baselier. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Stok, geboren te Wouw op maandag 4 november 1878, overleden aldaar op maandag 4 november 1878.
 2. Johanna Cornelia Stok, geboren te Wouw op zaterdag 22 november 1879, overleden aldaar op woensdag 3 mei 1950, 70 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 28 april 1904, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Bogers (26 jaar oud), geboren te Wouw op donderdag 11 oktober 1877, overleden voor woensdag 3 mei 1950, hoogstens 72 jaar oud, zoon van Johannes Bogers en Wilhelmina Verheijen.
 3. Adrianus Stok, geboren te Wouw op zondag 3 april 1881.
  Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 2 mei 1907, op 26-jarige leeftijd met Helena Maria Verhaerdt (20 jaar oud), geboren te Wouw op vrijdag 21 mei 1886, dochter van Anthonius Verhaerdt en Maria Cornelia Luijsterburg.
 4. Maria Catharina Stok, geboren te Wouw op woensdag 14 februari 1883, overleden te Roosendaal en Nispen op vrijdag 9 november 1956, 73 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 29 april 1909, op 26-jarige leeftijd met Petrus Adrianus Verhaerdt (28 jaar oud), geboren te Wouw op dinsdag 1 maart 1881, zoon van Anthonius Verhaerdt en Maria Cornelia Luijsterburg.
 5. Cornelis Stok, geboren te Wouw op zondag 2 november 1884.
 6. Jacobus Stok, geboren te Wouw (Wouwse Plantage) op woensdag 24 maart 1886, overleden aldaar op dinsdag 1 juli 1969, 83 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 27 april 1911, op 25-jarige leeftijd met Helena van Turnhout (22 jaar oud), geboren te Wouw op zondag 29 juli 1888, overleden aldaar op zondag 27 juli 1941, 52 jaar oud, dochter van Jacobus van Turnhout en Petronella Heijmans.
 7. Jan Stok, geboren te Wouw op maandag 14 november 1887, overleden aldaar op vrijdag 28 maart 1919, 31 jaar oud.
 8. Petrus Stok, landbouwer, geboren te Wouw op woensdag 14 augustus 1889, overleden aldaar op dinsdag 1 januari 1935, 45 jaar oud.
 9. Johanna Stok, geboren te Wouw op dinsdag 9 september 1890.

IX-ez Adriana Meijvis, geboren te Halsteren op donderdag 28 november 1839, overleden aldaar op zaterdag 23 augustus 1924, 84 jaar oud, dochter van Johannes Meijvis en Pieternella Mens (VIII-cg).

Zij is getrouwd te Halsteren op vrijdag 1 mei 1863, op 23-jarige leeftijd met Antonius Schillemans (28 jaar oud), geboren op dinsdag 9 september 1834, overleden te Halsteren op vrijdag 11 april 1919, 84 jaar oud, zoon van Franciscus Schillemans en Johanna Antonius Bode. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Schillemans, geboren op vrijdag 3 november 1865 (doopgetuigen waren Michiel Keulemans en Johannes Kroelen).
  Zij is getrouwd te Rucphen op zaterdag 2 mei 1896, op 30-jarige leeftijd met Dionisius Willemen (33 jaar oud), geboren te Princenhage in het jaar 1863, zoon van Josephus Willemen en Jacoba Kriesels.
 2. Jan Schillemans, geboren te Halsteren op dinsdag 7 mei 1867 (doopgetuigen waren Adriaan Groffen en Petrus van Meel).
  Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op zaterdag 26 april 1902, op 34-jarige leeftijd met Johanna IJzermans (29 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1873, dochter van Johannes IJzermans en Cornelia van Tilburg.
 3. Pieternel Schillemans, geboren te Halsteren op vrijdag 3 december 1869 (doopgetuigen waren Bernard de Graauw en Petrus Hubertus Bervaes), volgt onder X-ej.
 4. Frans Schillemans, geboren te Halsteren op woensdag 15 mei 1872 (doopgetuigen waren Adriaan Groffen en Petrus van Meel).
 5. Elisabeth Schillemans, geboren te Halsteren op maandag 27 september 1875 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen), volgt onder X-ek.
 6. Maria Cornelia Schillemans, geboren te Halsteren op donderdag 7 februari 1878 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jan George Bechtholt).
  Zij is getrouwd te Halsteren op zaterdag 13 oktober 1900, op 22-jarige leeftijd met Petrus Cornelis van Dijk (33 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1867, zoon van Kornelis van Dijk en Adriana de Koning.

IX-fa Antonia Meijvis, arbeidster, geboren te Halsteren op maandag 25 september 1848, dochter van Johannes Meijvis en Pieternella Mens (VIII-cg).

Zij is getrouwd te Halsteren op woensdag 19 mei 1875, op 26-jarige leeftijd met Antonius Somers (26 jaar oud), arbeider, geboren te Woensdrecht in het jaar 1849, zoon van Adriaan Somers en Johanna de Bie. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Somers, geboren te Halsteren op woensdag 2 februari 1876 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Marijn van Meel), volgt onder X-el.
 2. Pieternella Adriana Somers, geboren te Halsteren op zaterdag 24 augustus 1878 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen).
 3. Adrianus Somers, geboren te Halsteren op zondag 31 juli 1881 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen).
  Hij is getrouwd te Halsteren op zaterdag 21 januari 1911, op 29-jarige leeftijd met Catharina Huigen (26 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1885, dochter van Franciscus Huigen en Geertrui de Smits.
 4. Jan Somers, geboren te Halsteren op vrijdag 28 maart 1884 (doopgetuigen waren Cornelis Bakx en Petrus van Meel).
 5. Maria Catharina Somers, geboren te Halsteren op dinsdag 22 september 1885 (doopgetuigen waren Jacobus Groffen en Petrus van Meel), volgt onder X-em.
 6. Antonia Somers, geboren te Halsteren op zondag 8 januari 1888 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Adrianus van Meel).
 7. Petrus Johannes Somers, geboren te Halsteren op maandag 2 december 1889 (doopgetuigen waren Jacobus van Simmeren en Petrus Cornelis van Loon).
  Hij is getrouwd te Halsteren op zaterdag 31 oktober 1914, op 24-jarige leeftijd met Wilhelmina Bakx (25 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1889, dochter van Pieter Bakx en Anna Cornelia van Loon.
 8. Franciscus Somers, geboren te Halsteren op donderdag 1 februari 1894 (doopgetuigen waren Jan van Meel en Marijn van Rijzen).

IX-fb Johanna Matthijssen, geboren te Wouw in het jaar 1853, dochter van Wilhelmus Matthijssen en Cornelia Mens (VIII-ch).

Zij is getrouwd te Halsteren op vrijdag 29 augustus 1879, op 26-jarige leeftijd met Adrianus Hertogs (33 jaar oud), geboren te Woensdrecht op dinsdag 16 juni 1846, zoon van Jacobus Hertogs en Anna Cornelia Looijen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Hertogs, geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 19 september 1885, volgt onder X-en.

IX-fc Cornelis Matthijssen, geboren te Wouw op zondag 24 februari 1856, zoon van Wilhelmus Matthijssen en Cornelia Mens (VIII-ch).

Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 29 april 1886, op 30-jarige leeftijd met Anna Haasen (23 jaar oud), geboren te Halsteren op woensdag 2 juli 1862, overleden te Wouw op woensdag 29 januari 1941, 78 jaar oud, dochter van Johannes Walterus Haasen en Adriana Maas. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Matthijssen, petroleumventer, geboren te Steenbergen op vrijdag 10 februari 1888, overleden te Roosendaal en Nispen op dinsdag 24 mei 1949, 61 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 25 april 1912, op 24-jarige leeftijd (1) met Maria Cornelia van Kastel (23 jaar oud), geboren te Wouw op dinsdag 10 juli 1888, dochter van Petrus van Kastel en Elisabeth Sebregts (X-bd).
  Hij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 30 mei 1922, op 34-jarige leeftijd (2) met Elisabeth van Gastel (28 jaar oud), geboren te Roosendaal in het jaar 1894, dochter van Petrus van Gastel en Maria Schellekens.

IX-fd Nicolaas Matthijssen, geboren te Wouw, zoon van Wilhelmus Matthijssen en Cornelia Mens (VIII-ch).

Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 2 mei 1872 met Cornelia de Weert (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op donderdag 27 juni 1844, overleden te Wouw op vrijdag 3 maart 1899, 54 jaar oud, dochter van Pieter de Weert en Anna Cornelia de Jong. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Matthijssen, geboren te Wouw in het jaar 1879.
  Hij is getrouwd te Halsteren op zaterdag 6 februari 1904, op 25-jarige leeftijd met Anna Maria van Loon (22 jaar oud), geboren te Halsteren op vrijdag 13 mei 1881 (doopgetuigen waren Cornelis van Simmeren en Petrus van Meel), dochter van Gerardus van Loon en Helena Luijks.

IX-fe Johannes Matthijssen, geboren te Wouw, zoon van Wilhelmus Matthijssen en Cornelia Mens (VIII-ch).

Hij is getrouwd te Wouw op maandag 20 augustus 1877 met Joanna Cornelia van Bergen, geboren te Steenbergen, dochter van Joannes van Bergen en Johanna Schepers. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Matthijssen, geboren te Wouw op dinsdag 12 september 1882.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 18 mei 1911, op 28-jarige leeftijd met Adriaan van Gastel (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op maandag 19 mei 1884, zoon van Petrus van Gastel en Elisabeth van Tilburg (VIII-bz).

IX-ff Johanna Mangelaars, geboren te Wouw op vrijdag 12 november 1852, overleden aldaar op woensdag 12 december 1877, 25 jaar oud, dochter van Jacobus Mangelaars en Antonetta Mens (VIII-ci).

Zij is getrouwd op dinsdag 26 oktober 1875, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Heijnen (27 jaar oud), geboren te Wouw op zondag 18 juni 1848, zoon van Marijn Heijnen en Joanna de Weert. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Heijnen, geboren te Wouw op woensdag 14 november 1877, overleden aldaar op woensdag 14 november 1877 5 uur oud.

IX-fg Adrianus Mangelaars, arbeider, geboren te Wouw op woensdag 26 mei 1858, overleden aldaar op dinsdag 11 januari 1927, 68 jaar oud, zoon van Jacobus Mangelaars en Antonetta Mens (VIII-ci).

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 28 oktober 1881, op 23-jarige leeftijd met Petronilla Voorheijen (21 jaar oud), geboren te Steenbergen op dinsdag 13 december 1859, overleden te Wouw op vrijdag 11 juni 1937, 77 jaar oud, dochter van Adriaan Voorheijen (VIII-cx) en Elisabeth Heestermans. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Antonetta Mangelaars, geboren te Wouw op dinsdag 8 mei 1883.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 20 juli 1911, op 28-jarige leeftijd met Johannes van Dorst (26 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 1 mei 1885, zoon van Adrianus van Dorst en Johanna van Oers.
 2. Cornelis Johannes Mangelaars, geboren te Wouw op zaterdag 8 januari 1887.
 3. Elisabeth Mangelaars, geboren te Wouw op zondag 28 juli 1889.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 27 maart 1913, op 23-jarige leeftijd met Martinus van Dorst (24 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 15 mei 1888, zoon van Adrianus van Dorst en Johanna van Oers.
 4. Johannes Jacobus Mangelaars, geboren te Wouw op maandag 6 september 1897.

IX-fh Matthijs Doggen, landbouwer, gedoopt te Wouw op maandag 6 maart 1837, overleden aldaar op maandag 30 oktober 1899, 62 jaar oud, zoon van Gerardus Doggen en Petronella Brouwers (VIII-cj).

Hij is getrouwd te Wouw op woensdag 4 juni 1862, op 25-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Mouwen (33 jaar oud), landbouwster, geboren te Wouw op maandag 2 februari 1829, overleden aldaar op maandag 17 december 1906, 77 jaar oud, dochter van Arnoldus Mouwen en Maria Tirions. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Doggen, geboren te Wouw op woensdag 8 juli 1863, overleden aldaar op maandag 19 oktober 1942, 79 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Wouw op dinsdag 12 juni 1894, op 30-jarige leeftijd met Johanna Maria Luijsterburg (30 jaar oud), geboren te Wouw op woensdag 24 juni 1863, overleden te Vught op vrijdag 22 december 1939, 76 jaar oud, dochter van Michiel Luijsterburg en Willemijna Luijkx.
 2. Petronella Doggen, geboren te Wouw op zondag 30 september 1866, overleden aldaar op woensdag 7 juli 1937 overlijdensoorzaak: myodegeneratio cordis, 70 jaar oud.
  Zij is getrouwd op dinsdag 7 oktober 1902 dispensatie verleend 11 sep 1902 wegens bloedverwantschap in de derde graad, op 36-jarige leeftijd met Jacobus Vos (31 jaar oud), geboren op dinsdag 13 juni 1871, overleden op vrijdag 17 december 1948, 77 jaar oud, zoon van Antonius Vos en Wilhelmina Kerstens.
  lid van de H. Familie, van de Confrerie en weldoener der kerk.
 3. Johanna Maria Doggen, geboren te Wouw op zaterdag 14 maart 1868, overleden te Roosendaal en Nispen op dinsdag 1 februari 1949, 80 jaar oud.
 4. Jacobus Doggen, geboren te Wouw op maandag 14 februari 1870, overleden aldaar op zondag 5 februari 1950, 79 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Hoeven op dinsdag 23 juni 1903, op 33-jarige leeftijd met Josephina Jacoba van Eeckelen (29 jaar oud), geboren te Hoeven in het jaar 1874, dochter van Marcelis Johannes van Eeckelen en Angelina Catharina van Loon.
 5. Maria Cornelia Doggen, geboren te Wouw op donderdag 18 februari 1875, overleden te Roosendaal en Nispen op dinsdag 13 juni 1950, 75 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Wouw op dinsdag 30 mei 1893, op 18-jarige leeftijd met Marijn Jan Potters (30 jaar oud), geboren te Steenbergen op vrijdag 13 maart 1863, overleden te Roosendaal en Nispen op donderdag 7 oktober 1943, 80 jaar oud, zoon van Jan Janszoon Potters en Petronilla van Bavel.

IX-fi Petrus Johannes van Eekelen, geboren te Wouw op vrijdag 21 september 1860, overleden te Roosendaal en Nispen op zondag 12 juli 1942, 81 jaar oud, zoon van Huijbrecht van Eekelen en Maria Elisabeth Loos (VIII-cl).

Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 7 mei 1903, op 42-jarige leeftijd met Anna Maria Krijnen (39 jaar oud), geboren te Wouw op maandag 21 maart 1864, overleden te Roosendaal en Nispen op dinsdag 23 november 1920 overlijdensoorzaak : pneumonia crouposa, 56 jaar oud, dochter van Cornelis Krijnen en Elizabeth Kools.
(Zij is eerder getrouwd te Wouw op donderdag 5 mei 1887, op 23-jarige leeftijd met Cornelis van Akkeren (24 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op donderdag 18 september 1862, overleden aldaar op zaterdag 27 april 1901, 38 jaar oud, zoon van Franciscus van Akkeren en Johanna Cornelia van Kaam.) Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos van Eekelen, geboren te Wouw op woensdag 30 november 1887, overleden aldaar op woensdag 30 november 1887.

IX-fj Johannis Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op woensdag 29 december 1830, overleden te Roosendaal en Nispen op dinsdag 6 maart 1900, 69 jaar oud, zoon van Marijnus Hijnen (VIII-cm) en Antonia Tak.

Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zondag 3 augustus 1862, op 31-jarige leeftijd met Cornelia van Wortel (30 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel op zondag 25 september 1831, overleden aldaar op woensdag 11 maart 1891, 59 jaar oud, dochter van Cornelis van Wortel en Anna Fik. Uit dit huwelijk:

 1. Antonia Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 31 januari 1863, overleden te Roosendaal en Nispen op zaterdag 8 november 1947, 84 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Dionisius van Gaans, geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 30 december 1862, volgt onder IX-dv.
 2. Cornelia Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op vrijdag 24 februari 1865, overleden op maandag 11 december 1939, 74 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 12 januari 1889, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Luijsterburg (26 jaar oud), surveillant, geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 16 februari 1862, overleden aldaar op vrijdag 16 juni 1905, 43 jaar oud, zoon van Adriaan Luijsterburg en Adriana Bogers.

IX-fk Cornelis Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op woensdag 24 april 1833, overleden aldaar op woensdag 17 maart 1880, 46 jaar oud, zoon van Marijnus Hijnen (VIII-cm) en Antonia Tak.

Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op maandag 2 mei 1864, op 31-jarige leeftijd met Geertruida Bartelen, geboren te Oud en Nieuw Gastel, dochter van Antonij Bartelen en Maria Catharina van As. Uit dit huwelijk:

 1. Walterus Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel.
  Hij is getrouwd te Roosendaal op maandag 27 mei 1907 met Adriana van Zitteren, geboren te Roosendaal en Nispen, overleden aldaar op zaterdag 2 mei 1953, dochter van Henricus van Zitteren en Maria Catharina van Dorst.

IX-fl Adriaan Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op woensdag 29 juni 1836, overleden te Roosendaal en Nispen op woensdag 22 september 1915, 79 jaar oud, zoon van Marijnus Hijnen (VIII-cm) en Antonia Tak.

Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op dinsdag 9 september 1862, op 26-jarige leeftijd met Adriana van Meer (28 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel in het jaar 1834, overleden aldaar op donderdag 8 maart 1906, 72 jaar oud, dochter van Cornelia van Meer. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op maandag 11 mei 1863, overleden aldaar op woensdag 11 september 1946, 83 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op dinsdag 28 augustus 1906, op 43-jarige leeftijd met Maria Slooters, dochter van Jan Baptist Slooters en Petronella Traets.
 2. Cornelia Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op dinsdag 3 januari 1865, volgt onder X-eo.
 3. Adriana Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op vrijdag 15 oktober 1869.
  Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 27 mei 1893, op 23-jarige leeftijd met Petrus van Hassel, zoon van Cornelis van Hassel en Adriana Hack.
 4. Petronella Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op maandag 20 maart 1871.
  Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op dinsdag 12 september 1899, op 28-jarige leeftijd met Cornelis Braat (36 jaar oud), landbouwer, geboren te Rucphen op woensdag 13 mei 1863 getuigen bij geboorteaangifte : Arnoldus Oudenhuijsen, 66 jaar, zonder beroep en Cornelis Verpaalen, 33 jaar, landbouwer, gedoopt te Zegge (NB) (doopgetuigen waren Marinnus Braat en Willemina van Loon), overleden te Roosendaal en Nispen op zaterdag 15 februari 1913, 49 jaar oud, zoon van Willem Braat en Cornelia van Loon.
  (Hij is eerder getrouwd te Roosendaal op dinsdag 20 juni 1893, op 30-jarige leeftijd met Anna Maria Luijsterburg (41 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 7 september 1851, dochter van Cornelis Luijsterburg en Adriana van Tilburg.)
 5. Levenloos Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zondag 6 april 1873, overleden aldaar op zondag 6 april 1873.
 6. Levenloos Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op donderdag 13 augustus 1874, overleden aldaar op donderdag 13 augustus 1874.
 7. Antonie Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel, overleden te Oudenbosch op zaterdag 15 oktober 1921.
  Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 10 september 1898 met Elisabeth Bastiaanse, dochter van Martinus Bastiaanse en Johanna van Hoof.

IX-fm Anna Cornelia Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 29 september 1838, overleden te Dinteloord op zaterdag 9 mei 1903, 64 jaar oud, dochter van Marijnus Hijnen (VIII-cm) en Antonia Tak.

Zij is getrouwd te Dinteloord op donderdag 12 mei 1864, op 25-jarige leeftijd met Kornelis Vriens (29 jaar oud), geboren te Steenbergen op zondag 10 mei 1835, zoon van Sebastiaan Vriens en Elizabet van Akkeren. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Vriens, geboren te Dinteloord op zaterdag 23 juli 1864, overleden te Roosendaal en Nispen op zaterdag 14 augustus 1943, 79 jaar oud.
 2. Marinus Vriens, geboren te Dinteloord op woensdag 31 januari 1866, overleden aldaar op zondag 16 september 1866, 228 dagen oud.
 3. Marinus Vriens, geboren te Dinteloord op donderdag 21 maart 1867, volgt onder X-ep.
 4. Antonia Vriens, geboren te Dinteloord op vrijdag 25 februari 1870.
  Zij is getrouwd te Dinteloord op maandag 8 oktober 1894, op 24-jarige leeftijd met Hubert van Hassel, geboren te Oud en Nieuw Gastel, zoon van Cornelis van Hassel en Adriana Hack.
 5. Johanna Vriens, geboren te Dinteloord op zondag 7 januari 1872, overleden te 's-Hertogenbosch op vrijdag 30 januari 1948, 76 jaar oud.
 6. Christiaan Vriens, geboren te Dinteloord op donderdag 26 maart 1874.
 7. Antonius Vriens, geboren op maandag 5 juni 1876, overleden te Dinteloord op zaterdag 5 augustus 1876, 61 dagen oud.
 8. Johannes Vriens, geboren te Dinteloord op donderdag 25 oktober 1877.
  Hij is getrouwd te Huijbergen op woensdag 17 februari 1909, op 31-jarige leeftijd (1) met Joanna Maria Goris (30 jaar oud), geboren te Huijbergen op woensdag 22 januari 1879, dochter van Jozephus Goris en Dimphena van Hoof.
  Hij is getrouwd te Ossendrecht op woensdag 5 mei 1920, op 42-jarige leeftijd (2) met Maria Cornelia Goris (29 jaar oud), geboren te Ossendrecht op donderdag 12 februari 1891, dochter van Judocus Goris en Anna Catharina de Brie.
 9. Catharina Vriens, geboren te Dinteloord op zaterdag 14 februari 1880.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 24 oktober 1905, op 25-jarige leeftijd met Petrus Johannes Vriens, zoon van Johannes Vriens en Petronella Rommers.
 10. Helena Vriens, geboren te Dinteloord op woensdag 24 maart 1886.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op donderdag 29 november 1906, op 20-jarige leeftijd met Nicolaas van Oort, geboren te Rotterdam, zoon van Nicolaas Petrus van Oort en Antonia van Groeningen.

IX-fn Arnoldus Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op donderdag 8 oktober 1840, overleden aldaar op donderdag 28 april 1927, 86 jaar oud, zoon van Marijnus Hijnen (VIII-cm) en Antonia Tak.

Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op maandag 24 oktober 1864, op 24-jarige leeftijd met Francijna Maas (28 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 23 januari 1836, overleden aldaar op woensdag 6 maart 1929, 93 jaar oud, dochter van Barbara Maas. Uit dit huwelijk:

 1. Marijn Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op donderdag 30 maart 1865, overleden aldaar op zondag 18 juli 1880, 15 jaar oud.
 2. Johannis Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op vrijdag 23 oktober 1868, overleden aldaar op maandag 29 maart 1869, 157 dagen oud.

IX-fo Catharina Heijnen, arbeidster, geboren te Oud en Nieuw Gastel op maandag 8 mei 1843, dochter van Marijnus Hijnen (VIII-cm) en Antonia Tak.

Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op maandag 19 augustus 1872, op 29-jarige leeftijd met Kornelis van Meer (29 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op maandag 27 februari 1843, zoon van Cornelis van Meer en Elizabet Bartolomeeussen. Uit dit huwelijk:

 1. Elizabet Antonia van Meer, geboren te Steenbergen op vrijdag 27 juni 1873, overleden te Fijnaart en Heijningen op zaterdag 14 december 1935, 62 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op woensdag 15 januari 1902, op 28-jarige leeftijd met Johannis van Dorst (41 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel in het jaar 1861, zoon van Pieter van Dorst en Maria van Kaam.
 2. Antonia van Meer, geboren te Steenbergen op maandag 10 mei 1875.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op maandag 31 juli 1911, op 36-jarige leeftijd met Kornelis Hendrik Lodewijk Schoutens (42 jaar oud), geboren te Steenbergen op zondag 6 september 1868, zoon van Petrus Cornelis Johannes Schoutens en Maria van Booven.
 3. Petronilla Catharina van Meer, geboren te Steenbergen op zondag 14 januari 1877.
 4. Joanna van Meer, geboren te Steenbergen op woensdag 17 maart 1880.
 5. Joanna Elizabet van Meer, geboren te Steenbergen op vrijdag 15 december 1882.

IX-fp Johanna Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op vrijdag 15 december 1848, overleden aldaar op vrijdag 30 augustus 1901, 52 jaar oud, dochter van Marijnus Hijnen (VIII-cm) en Antonia Tak.

Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op woensdag 29 juni 1870, op 21-jarige leeftijd met Maghiel van Steen (29 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel op donderdag 18 februari 1841, overleden aldaar op dinsdag 28 december 1886, 45 jaar oud, zoon van Bernardus van Steen en Margaretha Tirions. Uit dit huwelijk:

 1. Bernardus van Steen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op vrijdag 7 januari 1870 bij huwelijk Oud en Nieuw Gastel 29-06-1870 gewettigd , overleden aldaar op woensdag 9 februari 1870, 33 dagen oud.
 2. Antonia van Steen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 2 november 1872, overleden aldaar op woensdag 30 augustus 1882, 9 jaar oud.
 3. Catharina van Steen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op maandag 28 september 1874, overleden aldaar op vrijdag 20 februari 1953, 78 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 19 oktober 1907, op 33-jarige leeftijd met Adrianus Tak, zoon van Petrus Tak en Maria Catharina Peeters.
 4. Petronella van Steen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op donderdag 2 november 1876, overleden aldaar op woensdag 21 mei 1947, 70 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 2 juli 1898, op 21-jarige leeftijd met Adrianus Taks, zoon van Petrus Taks en Adriana Maria Smits.
 5. Mina Catharina van Steen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 26 oktober 1878, overleden te Oudenbosch op zaterdag 22 januari 1955, 76 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 5 mei 1900, op 21-jarige leeftijd met Bernardus den Braber, geboren te Oudenbosch op zaterdag 22 september 1877, volgt onder X-dr.
 6. Helena van Steen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op maandag 27 oktober 1879.
  Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 30 mei 1903, op 23-jarige leeftijd met Johannes de Vugt, zoon van Willem de Vugt en Maria van Hal.
 7. Bernardus van Steen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op maandag 14 februari 1881, overleden aldaar op dinsdag 20 juni 1882, 1 jaar oud.
 8. Cornelia van Steen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zondag 26 februari 1882.
 9. Bernardus van Steen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op maandag 2 april 1883, overleden aldaar op maandag 10 december 1951, 68 jaar oud.
 10. Marinus van Steen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op dinsdag 8 juli 1884.
 11. Petrus van Steen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zondag 20 december 1885.

IX-fq Antonia Valkenburg, arbeidster, geboren te Roosendaal op vrijdag 6 april 1838, overleden te Wouw op zaterdag 18 oktober 1879, 41 jaar oud, dochter van Hendrik Valkenburg en Adriana Jacoba Heijnen (VIII-cn).

Zij is getrouwd te Wouw op woensdag 15 april 1863, op 25-jarige leeftijd met Hendrikus Sebregts (27 jaar oud), arbeider en arbeider, geboren te Wouw op zaterdag 23 januari 1836, zoon van Adriaan Sebregts en Cornelia Martelmans. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Sebregts, geboren te Steenbergen in het jaar 1865, overleden te Roosendaal en Nispen op dinsdag 4 maart 1941, 76 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op vrijdag 4 mei 1894, op 29-jarige leeftijd met Petrus Maas, geboren te Roosendaal en Nispen, zoon van Adriaan Maas en Johanna Theunis.
 2. Adriaan Sebregts, geboren te Steenbergen op zondag 11 november 1866, volgt onder X-eq.
 3. Hendrina Cornelia Sebregts, geboren te Roosendaal op donderdag 22 september 1870, volgt onder X-er.
 4. Elizabeth Sebregts, geboren te Wouw op vrijdag 21 februari 1873.
  Zij is getrouwd te Wouw met Arnoldus Vrolijk, geboren te Wouw op zondag 2 november 1862, zoon van Arnoldus Vrolijk en Petronella Maas.
 5. Johanna Sebregts, geboren te Wouw op vrijdag 31 december 1875, overleden te Roosendaal en Nispen op woensdag 17 juli 1935 overlijdensoorzaak : arterio sclerosis, myodegenaratio cordis, 59 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 4 oktober 1900, op 24-jarige leeftijd met Antonius van Eekelen, geboren te Wouw op vrijdag 30 september 1870, volgt onder X-cu.

IX-fr Catharina Valkenburg, geboren te Wouw op vrijdag 25 april 1851, overleden te Roosendaal en Nispen op vrijdag 8 januari 1904, 52 jaar oud, dochter van Hendrik Valkenburg en Adriana Jacoba Heijnen (VIII-cn).

Zij is getrouwd te Wouw op maandag 1 augustus 1881, op 30-jarige leeftijd met Francis van Hal (33 jaar oud), arbeider, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 3 maart 1848, overleden aldaar op woensdag 31 oktober 1900 overlijdensoorzaak : carcinoma, 52 jaar oud, zoon van Adrianus van Hal en Maria Cornelia Rampaert. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia van Hal, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 10 maart 1882, overleden aldaar op donderdag 25 februari 1904, 21 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op vrijdag 3 januari 1902, op 19-jarige leeftijd met Petrus Palings (27 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 11 november 1874, zoon van Cornelis Palings en Helena Nieuwlaat.
  (Hij is later getrouwd te Roosendaal op maandag 30 januari 1905, op 30-jarige leeftijd met Adriana Goderie (38 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 20 november 1866, overleden aldaar op donderdag 22 juli 1926, 59 jaar oud, dochter van Cornelis Goderie en Antonia van Dorst. (Zij was weduwe van Antonie de Klerk, overleden voor maandag 30 januari 1905.))
 2. Henricus van Hal, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 10 maart 1883, overleden aldaar op donderdag 5 december 1895, 12 jaar oud.
 3. Adriana Cornelia van Hal, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 15 augustus 1885.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 26 augustus 1909, op 24-jarige leeftijd met Jacobus Roeken (22 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 13 januari 1887, zoon van Johannes Roeken en Anna Maria de Vos.
 4. Catharina Johanna van Hal, geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 15 januari 1889.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 10 mei 1912, op 23-jarige leeftijd met Jan de Bruijn (34 jaar oud), geboren te Steenbergen op dinsdag 17 juli 1877, zoon van Karel de Bruijn en Anna Maria Schillemans.
  (Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op woensdag 15 juni 1910, op 32-jarige leeftijd met Cornelia van Meer (34 jaar oud), geboren te Steenbergen op zaterdag 29 januari 1876, overleden aldaar op donderdag 3 augustus 1911, 35 jaar oud, dochter van Adriaan Jan van Meer en Maria Anna Oerlemans. (Zij is eerder getrouwd te Steenbergen op vrijdag 8 februari 1895, op 19-jarige leeftijd met Sebastiaan Hermans (31 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1864, zoon van Jan Hermans en Joanna Adriana van As.))
 5. Levenloos van Hal, geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 2 augustus 1891.
 6. Anna Cornelia van Hal, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 9 juni 1894.

IX-fs Philomena van der Avert, geboren te Halsteren op maandag 11 maart 1867, dochter van Franciscus van der Avert en Catharina Delwarel (VIII-cp).

Zij is getrouwd te Halsteren op zaterdag 6 februari 1904, op 36-jarige leeftijd met Petrus de Nijs (34 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1870, zoon van Antonius de Nijs en Cornelia Maas. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina de Nijs, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1909, volgt onder X-es.

IX-ft Pieter Leendert Schetters, machinist, geboren te Halsteren op dinsdag 22 oktober 1861, zoon van Johanna Matheus Schetters en Antonia Delwarel (VIII-cq).

Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 20 augustus 1888, op 26-jarige leeftijd (1) met Antonetta Consemulder (24 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 2 oktober 1863 (doopgetuigen waren Johannes Melchior Niederer en Martinus Franken), wonende te Bergen op Zoom (Klaverstraat E 131), overleden in het jaar 1912, 49 jaar oud, dochter van Hendricus Consemulder en Johanna Franken. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Mattheus Schetters, geboren te Bergen op Zoom op maandag 6 mei 1889, wonende te Bergen op Zoom (Stoelemat C 184).
  Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 15 juni 1916, op 27-jarige leeftijd met Maria Wilhelmina Heijmans (25 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1891, dochter van Antonij Heijmans en Johanna van der Zande.
 2. Hendrikus Schetters, fitter, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 12 augustus 1891, wonende te Bergen op Zoom (Geertruidaplein C 195).
  Hij is getrouwd te Tholen op donderdag 7 mei 1914, op 22-jarige leeftijd met Cornelia Maria Hazen (22 jaar oud), geboren te Tholen op zondag 13 september 1891, dochter van Adrianus Cornelus Hazen en Pieternella Catharina Oeffelen.
 3. Petrus Cornelis Schetters, geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 12 februari 1895, wonende te Bergen op Zoom (Wittoucksingel C 195).
  Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 3 juni 1918, op 23-jarige leeftijd met Margaretha Maria van der Zee, geboren te Bergen op Zoom, dochter van Johannes van der Zee en Adriana Paulina de Waal.
 4. Arnoldus Schetters, geboren te Bergen op Zoom op maandag 30 december 1901, overleden in het jaar 1904, 3 jaar oud.

Hij is getrouwd te Steenbergen op maandag 17 november 1913, op 52-jarige leeftijd (2) met Pieternella Johanna Maria Zomers (49 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1864, dochter van Petrus Zomers en Adriana Elisabeth de Kock.

IX-fu Johannes van der Vliet, arbeider, geboren te Wouw op donderdag 17 februari 1842, overleden aldaar op maandag 13 maart 1911, 69 jaar oud, zoon van Johannes van der Vliet (VIII-cr) en Johanna Ruijten.

Hij is getrouwd te Wouw op maandag 17 april 1893, op 51-jarige leeftijd met Susanna Catharina Elst (38 jaar oud), geboren op zondag 11 februari 1855, overleden te Wouw op woensdag 7 september 1921, 66 jaar oud, dochter van Petrus Johannes Elst en Catharina Willemse. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Catharina van der Vliet, geboren te Wouw op woensdag 17 januari 1894, overleden aldaar op zaterdag 18 mei 1901, 7 jaar oud.
 2. Johanna van der Vliet, geboren te Wouw op woensdag 30 oktober 1895, overleden aldaar op donderdag 26 januari 1922, 26 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 22 juni 1916, op 20-jarige leeftijd met Gerardus Elst (25 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 10 april 1891, zoon van Guilhelmus Elst en Maria Catharina Stuijts.
 3. Anna Cornelia van der Vliet, geboren te Wouw op woensdag 19 januari 1898, overleden aldaar op vrijdag 14 oktober 1898, 268 dagen oud.

IX-fv Catharina van der Vliet, arbeidster, geboren te Wouw op woensdag 25 maart 1846, overleden aldaar op donderdag 7 juli 1921, 75 jaar oud, dochter van Johannes van der Vliet (VIII-cr) en Johanna Ruijten.

Zij is getrouwd te Wouw op woensdag 7 februari 1877, op 30-jarige leeftijd met Govert van Tilburg (33 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op zaterdag 7 oktober 1843, overleden aldaar op zondag 2 juni 1929, 85 jaar oud, zoon van Christiaan van Tilburg en Geertrudis van Osta. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna van Tilburg, dienstbode, geboren te Wouw op woensdag 7 november 1877, overleden aldaar op zaterdag 22 juli 1899, 21 jaar oud.
 2. Geertruida van Tilburg, geboren te Wouw op donderdag 11 september 1879, overleden aldaar op zaterdag 24 juni 1944, 64 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 19 mei 1904, op 24-jarige leeftijd met Johannes Verdonck (25 jaar oud), geboren te Wouw op maandag 2 september 1878, zoon van Marijn Verdonck en Catharina Krijnen.
 3. Cornelia van Tilburg, geboren te Wouw op woensdag 9 maart 1881.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 11 mei 1905, op 24-jarige leeftijd met Marijn Hertogh (25 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op donderdag 1 januari 1880, zoon van Jacobus Hertogh en Adriana Krijntjes.
 4. Christiaan van Tilburg, geboren te Wouw op maandag 2 oktober 1882, overleden te Zundert op zaterdag 24 januari 1885, 2 jaar oud.
 5. Christiaan van Tilburg, geboren te Wouw op vrijdag 21 augustus 1885.
 6. Johannes van Tilburg, werkman, geboren op donderdag 14 april 1887, wonende te Wouw.
  Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op dinsdag 22 mei 1923, op 36-jarige leeftijd met Adriana Bommelijn (40 jaar oud), dienstbode, geboren te Zundert in het jaar 1883, wonende te Wouw, overleden te Roosendaal en Nispen op zondag 29 augustus 1948, 65 jaar oud, dochter van Martinus Bommelijn en Anna Catharina van Gastel.
 7. Adriana van Tilburg, geboren te Wouw op maandag 5 augustus 1889.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 28 april 1921, op 31-jarige leeftijd met Johannes Jospehus Mulders, geboren te Oud en Nieuw Gastel, zoon van Hendrik Mulders en Maria Catharina van Kinderen.
 8. Maria van Tilburg, geboren te Wouw op vrijdag 26 december 1890, overleden aldaar op vrijdag 8 januari 1892, 1 jaar oud.

IX-fw Nicolaas Schuurbiers, arbeider, geboren te Wouw op zondag 25 januari 1846, overleden te Steenbergen op zaterdag 21 december 1918, 72 jaar oud, zoon van Mattheus Schuurbiers en Antonetta van der Vliet (VIII-cs).

Hij is getrouwd te Wouw op woensdag 2 mei 1877, op 31-jarige leeftijd met Adriana Baselier (33 jaar oud), arbeidster, geboren op vrijdag 22 september 1843, dochter van Thomas Baselier en Johanna de Roij. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Schuurbiers, geboren te Wouw op dinsdag 27 augustus 1878, overleden aldaar op dinsdag 27 augustus 1878.
 2. Levenloos Schuurbiers, geboren te Wouw op donderdag 27 mei 1880, overleden aldaar op donderdag 27 mei 1880.
 3. Matthijs Schuurbiers, geboren te Wouw op zaterdag 17 december 1881, overleden aldaar op donderdag 18 mei 1882, 152 dagen oud.
 4. Johanna Antonia Schuurbiers, geboren te Wouw op woensdag 3 september 1884, volgt onder X-et.

IX-fx Johannes Schuurbiers, arbeider, geboren te Wouw op zondag 25 januari 1846, overleden te Halsteren op donderdag 1 juni 1922, 76 jaar oud, zoon van Mattheus Schuurbiers en Antonetta van der Vliet (VIII-cs).

Hij is getrouwd te Halsteren op vrijdag 14 mei 1875, op 29-jarige leeftijd (1) met Adriana de Weert (27 jaar oud), dienstbode en arbeidster, geboren te Steenbergen op vrijdag 1 oktober 1847, overleden te Halsteren op woensdag 27 mei 1885, 37 jaar oud, dochter van Adriaan de Weert en Catharina de Jong. Uit dit huwelijk:

 1. Matthijs Schuurbiers, geboren te Halsteren op zaterdag 1 april 1876 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen).
 2. Adriaan Schuurbiers, geboren te Halsteren op woensdag 20 juni 1877 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Petrus Hubertus Bervaes), volgt onder X-eu.
 3. Petrus Schuurbiers, geboren te Halsteren op dinsdag 29 oktober 1878 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen).
  Hij is getrouwd te Halsteren op zaterdag 18 mei 1901, op 22-jarige leeftijd met Johanna Aarts (20 jaar oud), geboren te Hoeven in het jaar 1881, dochter van Adriaan Aarts en Catharina Jongenelen.
 4. Johanna Antonetta Schuurbiers, geboren te Halsteren op donderdag 4 december 1879 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen).
 5. Christiaan Schuurbiers, geboren op zaterdag 19 november 1881 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen).
 6. Catharina Schuurbiers, geboren te Halsteren op zaterdag 17 februari 1883 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen), volgt onder X-ev.
 7. Elisabeth Schuurbiers, geboren te Halsteren op woensdag 11 februari 1885 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen), overleden te Halsteren op dinsdag 19 mei 1885, 97 dagen oud.

Hij is getrouwd te Halsteren op maandag 18 september 1899, op 53-jarige leeftijd (2) met Johanna Wittenbol (49 jaar oud), geboren te Halsteren op woensdag 13 februari 1850, overleden aldaar op zondag 3 juni 1923, 73 jaar oud, dochter van Johannes Wittenbol en Maria Elisabeth van Pul.

IX-fy Petrus Schuurbiers, arbeider, geboren te Wouw op vrijdag 26 mei 1848, zoon van Mattheus Schuurbiers en Antonetta van der Vliet (VIII-cs).

Hij is getrouwd te Halsteren op woensdag 1 mei 1878, op 29-jarige leeftijd met Helena Vriens (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op zaterdag 8 februari 1851, dochter van Sebastiaan Vriens en Elizabet van Akkeren. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Antonetta Schuurbiers, geboren te Halsteren op zondag 23 maart 1879 (doopgetuigen waren Cornelis van Simmeren en Jacobus van Simmeren).
 2. Elisabet Antonet Schuurbiers, geboren te Halsteren op maandag 7 juni 1880 (doopgetuigen waren Cornelis van Simmeren en Jacobus van Simmeren).
 3. Johanna Schuurbiers, geboren te Halsteren op zondag 28 augustus 1881 (doopgetuigen waren Cornelis van Simmeren en Jacobus van Simmeren).
 4. Antonetta Schuurbiers, geboren te Halsteren op woensdag 6 september 1882 (doopgetuigen waren Cornelis van Simmeren en Jacobus van Simmeren).
  Zij is getrouwd te Halsteren op zaterdag 7 juli 1906, op 23-jarige leeftijd met Marijn Jonkers, geboren te Halsteren, zoon van Petrus Johannes Jonkers en Maria Teunisse.
 5. Adriana Schuurbiers, geboren te Halsteren op zondag 21 oktober 1883 (doopgetuigen waren Cornelis van Simmeren en Jacobus van Simmeren).
 6. Adriana Schuurbiers, geboren te Halsteren op vrijdag 24 april 1885 (doopgetuigen waren Jacobus van Simmeren en Petrus Johannes van Gastel).
 7. Adriana Schuurbiers, geboren te Halsteren op maandag 14 juni 1886 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Adrianus van Meel).
  Zij is getrouwd te Halsteren op zaterdag 2 juli 1910, op 24-jarige leeftijd met Johannes van Loon (27 jaar oud), geboren te Halsteren op maandag 21 augustus 1882 (doopgetuigen waren Jacobus Groffen en Jan Groffen), zoon van Gerardus van Loon en Helena Luijks.
 8. Christiaan Schuurbiers, geboren te Halsteren op vrijdag 18 oktober 1889 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus van Simmeren).

IX-fz Christiaan Schuurbiers, landbouwarbeider en arbeider, geboren te Wouw op zondag 23 oktober 1853, overleden aldaar op woensdag 23 oktober 1935, begraven te Moerstraten (NB), 82 jaar oud, zoon van Mattheus Schuurbiers en Antonetta van der Vliet (VIII-cs).

Hij is getrouwd te Wouw op woensdag 18 april 1877, op 23-jarige leeftijd (1) met Catharina Hussaarts (25 jaar oud), dienstbode en arbeidster, geboren te Woensdrecht op zondag 27 april 1851, overleden te Wouw op woensdag 2 december 1885, 34 jaar oud, dochter van Gerardus Hussaarts en Adriana Cornelia van Loon. Uit dit huwelijk:

 1. Antonia Schuurbiers, geboren te Steenbergen op vrijdag 18 februari 1881.
 2. Adriana Cornelia Schuurbiers, geboren te Steenbergen op zondag 21 januari 1883.

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 22 januari 1886, op 32-jarige leeftijd (2) met Jacoba Mulders (31 jaar oud), geboren te Steenbergen op maandag 22 mei 1854, overleden te Wouw op maandag 15 december 1930, 76 jaar oud, dochter van Cornelis Mulders en Petronilla Prinsen.

Jacoba Mulders vermelding in notarieel archief op zondag 24 juli 1892 Wouw.Inhoud akte : boedelscheiding tussen Cornelis Mulders te Kruisland, Adrianus Mulders te Zevenbergen, Marijn Mulders te Fijnaart, Elisabeth Mulders, Jacobus Johannes Adriaansen namens zijn echtgenote Maria Mulders, beiden te Kruisland, Christiaan Schuurbiers namens zijn echtgenote Jacoba Mulders te Wouw, Willem van de Kasteelen namens zijn echtgenote Cornelia Mulders te Wouw en Johannes Kriesels namens zijn echtgenote Johanna Mulders te Zegge.
Uit dit huwelijk:
 1. Gerardus Schuurbiers, geboren te Wouw op woensdag 22 december 1886.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 1 mei 1914, op 27-jarige leeftijd met Joanna Voormeulen (25 jaar oud), geboren te Steenbergen op donderdag 20 september 1888, dochter van Willem Voormeulen en Wilhelmina Hoendervangers.
 2. Catharina Schuurbiers, naaister, geboren te Wouw op donderdag 16 januari 1890, overleden aldaar op zondag 15 december 1912, 22 jaar oud.
 3. Mattheus Schuurbiers, geboren te Wouw op woensdag 8 maart 1893, volgt onder X-ew.
 4. Cornelis Schuurbiers, geboren te Wouw op maandag 9 maart 1896.

IX-ga Leonardus Schuurbiers, arbeider, geboren te Wouw op dinsdag 28 april 1857, overleden aldaar op vrijdag 5 januari 1940, 82 jaar oud, zoon van Mattheus Schuurbiers en Antonetta van der Vliet (VIII-cs).

Hij is getrouwd te Wouw op woensdag 30 april 1884, op 27-jarige leeftijd met Maria Hussaarts (25 jaar oud), geboren te Woensdrecht op woensdag 15 september 1858, overleden te Wouw op dinsdag 14 oktober 1924, 66 jaar oud, dochter van Gerardus Hussaarts en Adriana Cornelia van Loon. Uit dit huwelijk:

 1. Matthijs Schuurbiers, geboren te Wouw op maandag 16 februari 1885, volgt onder X-ex.
 2. Gerardus Schuurbiers, geboren te Wouw op zaterdag 13 november 1886.
 3. Arnoldus Schuurbiers, geboren te Wouw op dinsdag 15 april 1890.
  Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 31 januari 1918, op 27-jarige leeftijd met Isabella de Jong, geboren te Bergen op Zoom, dochter van Martinus de Jong en Johanna Boden.

IX-gb Franciscus Schuurbiers, geboren te Wouw op zaterdag 22 juni 1861, zoon van Mattheus Schuurbiers en Antonetta van der Vliet (VIII-cs).

Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 7 december 1899, op 38-jarige leeftijd met Johanna Cornelia Buijsen (37 jaar oud), geboren te Wouw op vrijdag 13 juni 1862, overleden te Roosendaal op vrijdag 18 februari 1944, 81 jaar oud, dochter van Adriaan Buijsen en Adriana Cornelia Paanen.
(Zij is eerder getrouwd te Wouw op maandag 10 september 1883, op 21-jarige leeftijd met Johannes Schuurbiers (24 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op zaterdag 12 maart 1859, overleden te Bergen op Zoom op maandag 30 januari 1899, 39 jaar oud, zoon van Petrus Johannes Schuurbiers en Maria Catharina van Reijen.) Uit dit huwelijk:

 1. Anthoinette Elisabeth Schuurbiers, geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 9 juni 1900 (doopgetuigen waren Henricus Overhoff en Johannes Kerstens).
 2. Wilhelmina Cornelia Petronella Schuurbiers, geboren te Bergen op Zoom.
  Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 22 december 1921 met Marinus Cornelis Mies (21 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 17 april 1900, zoon van Cornelis Mies en Johanna Maria Maulus.

IX-gc Kornelis Verbeek, arbeider, geboren te Steenbergen op maandag 12 april 1852, overleden te Roosendaal en Nispen op woensdag 1 september 1915, 63 jaar oud, zoon van Laurens Verbeek en Petronilla van der Vliet (VIII-ct).

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 7 mei 1875, op 23-jarige leeftijd met Adriana Werts (36 jaar oud), arbeidster, geboren te Hoeven in het jaar 1839, dochter van Pieter Werts en Catharina Korsmit.

Adriana Werts vermelding in notarieel archief op donderdag 16 augustus 1877 Steenbergen. Inhoud akte : veiling op verzoek van A. Adriana Heijmans, weduwe van Petrus Werts te Hoeven, B. 1. Melchior Werts te Hoeven, voor zich en als gemachtigde van Johannes Werts, 2. Johannes Oomen te Hoeven, gehuwd met Johanna Werts en 3. Cornelis Verbeek te Steenbergen, gehuwd met Adriana Werts, van een huis, erf en tuin te Hoeven, sectie B nrs. 803 en 238 groot 3.81 are, ingezet op fl. 670,- (voor finale toewijzing d.d. 30 augustus, zie akte 172)
Adriana Werts vermelding in notarieel archief op maandag 12 november 1877 Hoeven. Inhoud akte : royement door Cornelis Verbeek te Steenbergen van een inschrijving, genomen ten hypotheekkantore te Breda op 20 mei 1873, deel 153 nr. 123, ten behoeve van Adriana Werts en ten laste van Pieter Werts te Hoeven.
Uit dit huwelijk:
 1. Petrus Laurentius Verbeek, geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 31 oktober 1875.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 31 mei 1918, op 42-jarige leeftijd met Wilhelmina Bakx (44 jaar oud), geboren te Steenbergen op zaterdag 3 januari 1874, dochter van Adriaan Bakx en Petronilla Willigers.
 2. Petronilla Verbeek, geboren te Steenbergen op vrijdag 1 december 1876.
 3. Petronilla Verbeek, geboren te Steenbergen op donderdag 15 november 1877, volgt onder X-ey.
 4. Anna Catharina Verbeek, geboren te Steenbergen op zaterdag 18 januari 1879.
 5. Jan Verbeek, geboren te Steenbergen op woensdag 23 augustus 1882.

IX-gd Petrus van der Vliet, arbeider en landbouwer, geboren te Roosendaal op maandag 14 april 1856, overleden te Wouw op zaterdag 8 mei 1937, 81 jaar oud, zoon van Leonardus van der Vliet (VIII-cu) en Antonetta van der Heijden.

Hij is getrouwd te Roosendaal op maandag 5 mei 1879, op 23-jarige leeftijd met Johanna Broos (20 jaar oud), winkelierster, geboren te Roosendaal op maandag 7 februari 1859, overleden te Wouw op vrijdag 12 januari 1945, 85 jaar oud, dochter van Johannes Broos en Maria Krijntjes. Uit dit huwelijk:

 1. Maria van der Vliet, geboren te Roosendaal op donderdag 18 maart 1880, overleden te Bergen op Zoom op zaterdag 17 november 1956, 76 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Hubertus Klaassen, veldwachter, geboren te Wouw op vrijdag 5 oktober 1883, overleden te Bergen op Zoom op dinsdag 10 juli 1956, 72 jaar oud, zoon van Johannes Klaassen en Antonetta Snepvangers.
 2. Antonetta van der Vliet, arbeidster, geboren te Roosendaal op woensdag 1 juni 1881, overleden te Wouw op zaterdag 24 juni 1961, 80 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Johannes Suijkerbuijk, polderwerker en landbouwer, geboren te Barneveld op dinsdag 7 april 1874, overleden te Bergen op Zoom op woensdag 17 januari 1945, 70 jaar oud, zoon van Cornelis Suijkerbuijk en Elisabeth de Nijs.
 3. Leonardus Josephus van Vliet, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 23 februari 1883, volgt onder X-ez.
 4. Johannes van der Vliet, stationsarbeider en seinhuiswachter N.S., geboren te Roosendaal op vrijdag 23 februari 1883, overleden te den Helder op zondag 13 mei 1962, 79 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Antonetta GabriŽ ls, geboren te Steenbergen op donderdag 7 februari 1884, overleden te Bergen op Zoom op zondag 1 februari 1959, 74 jaar oud, dochter van Johannes Hendrikus GabriŽ ls en Anna Cornelia Hensen.
 5. Marinus van der Vliet, geboren te Wouw op maandag 21 maart 1887, volgt onder X-fa.
 6. Catharina van der Vliet, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 14 december 1888, overleden aldaar op zaterdag 16 november 1889 overlijdensoorzaak : onbekend, atrophie, 337 dagen oud.
 7. Petrus van der Vliet, rangeerder N.S., geboren te Roosendaal op zondag 19 oktober 1890, overleden te Wouw op woensdag 30 oktober 1940, 50 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 10 juli 1913, getrouwd op dinsdag 15 juli 1913 voor de kerk, op 22-jarige leeftijd met Anna Cornelia van Tilburg (19 jaar oud), winkelierster, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 13 juli 1893, overleden te Wouw op donderdag 27 mei 1948, 54 jaar oud, dochter van Petrus van Tilburg en Adriana van Bergen.
 8. Catharina van der Vliet, geboren te Roosendaal op maandag 28 november 1892, overleden aldaar op woensdag 4 september 1985, 92 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 2 mei 1918, op 25-jarige leeftijd met Jan Baptist Jozef Hoefnagels (25 jaar oud), hoofdseinhuiswachter N.S., geboren te Rijsbergen op zondag 19 maart 1893, overleden te Roosendaal op vrijdag 6 december 1963, 70 jaar oud, zoon van Johannes Hoefnagels en Adriana van Kuijck.
 9. Josepha van der Vliet, geboren te Roosendaal op dinsdag 13 februari 1894, overleden te Bergen op Zoom op zaterdag 15 september 1984, 90 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 15 mei 1919, op 25-jarige leeftijd met Leonardus de Kok (29 jaar oud), timmerman en aannemer, geboren te Wouw op donderdag 23 januari 1890, overleden te Bergen op Zoom op donderdag 2 mei 1974, 84 jaar oud, zoon van Marinus Johannes de Kok en Anna Maria van de Watering.
 10. Franciscus Cornelis van der Vliet, werkman, geboren te Wouw op donderdag 23 juli 1896, overleden aldaar op zaterdag 2 augustus 1969, 73 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 18 mei 1916, op 19-jarige leeftijd (1) met Adriana van den Brand (21 jaar oud), dienstbode, geboren te Wouw op woensdag 27 februari 1895, overleden te Bergen op Zoom op dinsdag 22 augustus 1961, 66 jaar oud, dochter van Johannes Adrianus van den Brand en Dimphna Sebregts.
  Hij was gehuwd (2) met Johanna van Aart.
 11. Cornelis van der Vliet, geboren te Wouw op woensdag 14 september 1898, volgt onder X-fb.
 12. Nicolaas van der Vliet, geboren te Wouw op dinsdag 6 februari 1900, overleden aldaar op woensdag 25 mei 1910, 10 jaar oud.
 13. Antonius Hubertus van der Vliet, opperman en busondernemer, geboren te Wouw op zondag 4 september 1904, overleden te Roosendaal op zaterdag 6 december 1941, 37 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 19 februari 1925, getrouwd aldaar op vrijdag 20 februari 1925 voor de kerk, op 20-jarige leeftijd met Petronella Peeters (19 jaar oud), geboren te Wouw op zondag 8 oktober 1905, overleden aldaar op zaterdag 9 januari 1971, 65 jaar oud, dochter van Antonius Peeters en Maria Koeijvoets.

IX-ge Helena van der Vliet, geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 28 januari 1864, overleden aldaar op dinsdag 28 februari 1939, 75 jaar oud, dochter van Leonardus van der Vliet (VIII-cu) en Antonetta van der Heijden.

Bijzonderheden : lid der Aartsbroederschap van het H. Hart.

Zij is getrouwd te Steenbergen op dinsdag 4 februari 1896, op 32-jarige leeftijd met Johannes van Loon (39 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op woensdag 23 april 1856, overleden te Roosendaal en Nispen op woensdag 24 mei 1922, 66 jaar oud, zoon van Adriaan van Loon en Anna Catharina Scheepers. Uit dit huwelijk:

 1. Antonetta Catharina van Loon, geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 7 februari 1905.
  Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op dinsdag 8 mei 1928, op 23-jarige leeftijd met Adrianus Cornelis Maas (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1899, zoon van Cornelis Maas en Adriana Cornelia de Beer.

IX-gf Jan Loos, landbouwer, geboren te Steenbergen op maandag 27 maart 1837, zoon van Antonij Loos en Anna Cornelia Verbeek (VIII-cv).

Hij is getrouwd te Etten-Leur op donderdag 30 november 1871, op 34-jarige leeftijd met Petronilla Kerstens, landbouwster, geboren te Etten-Leur, dochter van Arnoldus Kerstens en Cornelia Dingemans. Uit dit huwelijk:

 1. Antonij Jan Loos, geboren te Steenbergen op dinsdag 11 februari 1873.
 2. Cornelia Agatha Loos, geboren te Steenbergen op zondag 22 maart 1874.
  Zij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen op dinsdag 3 juni 1919, op 45-jarige leeftijd met Petrus Andreas Voeten (41 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 4 februari 1878, overleden te Vught op donderdag 25 juli 1946, 68 jaar oud, zoon van Johannes Voeten en Maria Victoria van Eekelen.
 3. Petronilla Adriana Loos, geboren te Steenbergen op zondag 23 mei 1875.
 4. Arnold Adriaan Loos, geboren te Steenbergen op woensdag 29 augustus 1877.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op donderdag 4 augustus 1904, op 26-jarige leeftijd met Laurina Maria Matthijssen (24 jaar oud), geboren te Steenbergen op zondag 18 juli 1880, dochter van Adriaan Godefried Matthijssen en Dimphna van Doormaal.
 5. Agatha Maria Petronilla Loos, geboren te Steenbergen op woensdag 24 mei 1882.
 6. Andries Antonij Jan Loos, geboren te Steenbergen op donderdag 28 augustus 1884.

IX-gg Anna Cornelia Loos, geboren te Steenbergen op woensdag 3 augustus 1853, overleden te Oud en Nieuw Gastel op dinsdag 16 mei 1939, 85 jaar oud, dochter van Antonij Loos en Anna Cornelia Verbeek (VIII-cv).

Zij is getrouwd te Steenbergen op donderdag 23 november 1876, op 23-jarige leeftijd met Godefridus Petrus Bus (42 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel op zondag 15 juni 1834, overleden aldaar op zaterdag 24 april 1926, 91 jaar oud, zoon van Hendrik Bus en Jacoba van Arendonck. Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Florentius Bus, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zondag 21 oktober 1877.
 2. Cornelia Johanna Bus, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 16 augustus 1879, overleden te Dinteloord op zaterdag 18 juni 1921, 41 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op dinsdag 3 augustus 1909, op 29-jarige leeftijd met Pieter Thomas Adriaan de Wit, zoon van Leonardus de Wit en Cornelia Francisca Wijtvliet.
 3. Jacoba Petronella Bus, geboren te Oud en Nieuw Gastel op vrijdag 11 november 1881.
  Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op dinsdag 26 september 1905, op 23-jarige leeftijd met Hendrik Adrianus Johannes Stoffelen, zoon van Christiaan Adriaan Stoffelen en Anna Dimphna Akkermans.
 4. Antonius Martinus Bus, geboren te Oud en Nieuw Gastel op donderdag 22 maart 1883.

IX-gh Kornelis Loos, geboren te Steenbergen op maandag 21 november 1859, zoon van Antonij Loos en Anna Cornelia Verbeek (VIII-cv).

Hij is getrouwd te Roosendaal op woensdag 18 mei 1892, op 32-jarige leeftijd met Adriana Voeten, geboren te Roosendaal en Nispen, dochter van Wilhelmus Voeten en Hendrika van Steen. Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Johannes Wilhelmus Loos, geboren te Steenbergen in het jaar 1893.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op dinsdag 26 augustus 1919, op 26-jarige leeftijd met Anna Cornelia Dijmphna Maria Huijsmans (23 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1896, dochter van Hendrik Huijsmans en Cornelia Maria Clarijs (IX-ad).

IX-gi Kornelis Voorheijen, arbeider, geboren te Steenbergen op dinsdag 30 september 1856, zoon van Adriaan Voorheijen (VIII-cx) en Elisabeth Heestermans.

Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 17 mei 1884, op 27-jarige leeftijd met Johanna van Oers, geboren te Oud en Nieuw Gastel, dochter van Willem van Oers en Cornelia Stevens. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Voorheijen, geboren te Steenbergen op zondag 28 juni 1885.
 2. Jan Voorheijen, geboren te Steenbergen op woensdag 20 april 1887.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 17 februari 1922, op 34-jarige leeftijd met Adriana van Zantvliet (23 jaar oud), geboren te Steenbergen op woensdag 6 april 1898, dochter van Petrus van Zantvliet en Jacoba van Meer.
 3. Adriaan Voorheijen, geboren te Steenbergen op woensdag 6 februari 1889.
 4. Cornelia Voorheijen, geboren te Steenbergen op zondag 5 oktober 1890, volgt onder X-fc.

IX-gj Dorothea Voorheijen, geboren te Steenbergen op donderdag 7 januari 1858, overleden te Roosendaal en Nispen op dinsdag 23 juni 1914 overlijdensoorzaak: chronische pneumonie, 56 jaar oud, dochter van Adriaan Voorheijen (VIII-cx) en Elisabeth Heestermans.

Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op woensdag 1 mei 1889, op 31-jarige leeftijd met Adriaan Marinus Buijs (31 jaar oud), arbeider, geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 11 februari 1858, overleden aldaar op donderdag 16 december 1943, 85 jaar oud, zoon van Jacobus Buijs en Johanna Goorden. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Buijs, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 6 januari 1890, overleden aldaar op donderdag 3 juli 1890, 178 dagen oud.
 2. Petrus Jacobus Buijs, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 17 augustus 1891.
 3. Elisabeth Buijs, geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 4 december 1892, overleden aldaar op zaterdag 16 september 1893, 286 dagen oud.
 4. Franciscus Buijs, geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 9 september 1894.
 5. Adriana Antonia Buijs, geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 18 juni 1896, overleden aldaar op woensdag 16 juni 1897, 363 dagen oud.

IX-gk Anna Cornelia Voorheijen, geboren te Steenbergen op woensdag 12 mei 1875, dochter van Kornelis Voorheijen (VIII-cy) en Anna Cornelia Huijsmans.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 4 juni 1897, op 22-jarige leeftijd met Kornelis van Broekhoven (34 jaar oud), geboren te Steenbergen op zondag 17 augustus 1862, zoon van Adriaan van Broekhoven en Elizabeth Nieuwlaat. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia van Broekhoven, geboren te Steenbergen in het jaar 1899, volgt onder X-fd.

X-a Johanna Maria van Etten, geboren te Oude Tonge op zondag 29 september 1833, overleden aldaar op zaterdag 26 december 1903, 70 jaar oud, dochter van Joannes van Etten (IX-b) en Johanna Damen.

Zij was gehuwd met Adrianus Jochems, geboren te Oude Tonge op dinsdag 8 november 1831, overleden aldaar op donderdag 28 augustus 1913, 81 jaar oud, zoon van Joannes Jochems en Elizabeth Winkels. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Jochems, geboren te Oude Tonge op woensdag 20 januari 1858, overleden aldaar op maandag 15 februari 1864, 6 jaar oud.
 2. Catharina Jochems, geboren te Oude Tonge op maandag 2 januari 1860.
 3. Petrus Johannis Jochems, geboren te Oude Tonge op maandag 28 mei 1860, overleden aldaar op dinsdag 5 februari 1935, 74 jaar oud.
 4. Theodorus Jochems, geboren te Oude Tonge op maandag 22 september 1862, overleden aldaar op zondag 9 oktober 1864, 2 jaar oud.
 5. Johanna Jochems, geboren te Oude Tonge op zondag 24 april 1864, overleden aldaar op zondag 9 oktober 1864, 168 dagen oud.
 6. Johanna Maria Jochems, geboren te Oude Tonge op zondag 20 augustus 1865.
 7. Theodorus Jochems, geboren te Oude Tonge op dinsdag 22 januari 1867, volgt onder XI-a.
 8. Johannes Jochems, bouwknecht, geboren te Oude Tonge op dinsdag 26 januari 1869, wonende te den Bommel.
  Hij is getrouwd te Oude Tonge op zaterdag 13 augustus 1898, op 29-jarige leeftijd met Helena Buijs (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Sommelsdijk op zondag 9 april 1871, wonende te den Bommel.
 9. Elisabeth Jochems, geboren te Oude Tonge op maandag 13 maart 1871, overleden aldaar op maandag 25 september 1871, 196 dagen oud.

X-b Catharina van Etten, geboren te Oude Tonge op maandag 13 november 1843, dochter van Joannes van Etten (IX-b) en Johanna Damen.

Zij was gehuwd met Adriaan Dierckx. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Dierckx, volgt onder XI-b.

X-c Joanna van Etten, arbeidster, geboren te Steenbergen op dinsdag 11 augustus 1835, overleden aldaar op zaterdag 6 juli 1918, 82 jaar oud, dochter van Adrianus van Etten (IX-c) en Dingena Voorbraak.

Zij is getrouwd te Wouw op vrijdag 11 juni 1869, op 33-jarige leeftijd met Marijn Oerlemans (35 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op donderdag 29 mei 1834, overleden aldaar op maandag 16 juni 1913, 79 jaar oud, zoon van Pieter Oerlemans en Joanna Cauwenberg. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Oerlemans, geboren te Wouw op donderdag 5 mei 1864 onwettig; naam van de vader in de akte niet vermeld; in de marge: erkend bij huwelijk van de ouders d.d. 11-06-1869. (RK), volgt onder XI-c.
 2. Adriaan Oerlemans, geboren te Steenbergen op zondag 10 oktober 1869, volgt onder XI-d.
 3. Hendricus Oerlemans, geboren te Wouw op dinsdag 27 juni 1871.
 4. Dimphna Oerlemans, geboren te Steenbergen op vrijdag 12 december 1873, volgt onder XI-e.
 5. Joanna Oerlemans, geboren te Steenbergen op zaterdag 22 januari 1876.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 19 januari 1900, op 23-jarige leeftijd met Jan van Son (25 jaar oud), geboren te Steenbergen op maandag 20 april 1874, wonende te Wouw, zoon van Marijn van Son en Cornelia Heijnen.
  (Hij is later getrouwd te Steenbergen op vrijdag 24 november 1911, op 37-jarige leeftijd met Anna Maria Luijks (37 jaar oud), geboren te Steenbergen op zaterdag 20 december 1873 aangifte door: Kornelis Verheijen, 48 jaar, arbeider, dochter van Kornelis Luijks en Paulina Verheijen.)

X-d Jan van Etten, geboren te Steenbergen op maandag 9 oktober 1837, zoon van Adrianus van Etten (IX-c) en Dingena Voorbraak.

Hij is getrouwd te Roosendaal op maandag 23 november 1874, op 37-jarige leeftijd met Johanna van Meel, geboren te Roosendaal en Nispen, dochter van Jacobus van Meel en Cornelia Bogers. Uit dit huwelijk:

 1. Dimphna van Etten, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 25 juni 1877, volgt onder XI-f.
 2. Anna Cornelia van Etten, geboren te Roosendaal en Nispen.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op vrijdag 11 juni 1897 met Adrianus Konings, geboren te Rucphen, zoon van Francus Konings en Johanna Buijens.

X-e Maria Cornelia van Etten, dienstbode, geboren te Wouw op zondag 8 december 1839, overleden te Bergen op Zoom op vrijdag 31 mei 1907, 67 jaar oud, dochter van Adrianus van Etten (IX-c) en Dingena Voorbraak.

Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 28 april 1870, op 30-jarige leeftijd met Marijn Oerlemans (30 jaar oud), arbeider, herenkapper, bediende en koetsier, geboren te Steenbergen op zaterdag 18 januari 1840, wonende te Halsteren en te Veere, overleden te Bergen op Zoom op vrijdag 31 maart 1899, 59 jaar oud, zoon van Adrianus Oerlemans en Anna Tingers.

Bij zijn huwelijk staat hij vermeld als wonende te Halsteren. Hij vertrok met twee kinderen op 31.3.1874 naar Veere.
Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op zondag 4 september 1870 (doopgetuigen waren Johannes van Ginteren en Lambertus Overhoff), volgt onder XI-g.
 2. Dingena Oerlemans, geboren te Halsteren op woensdag 3 april 1872 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen), volgt onder XI-h.
 3. Cornelis Oerlemans, slagersknecht en werkman, geboren te Veere op donderdag 20 augustus 1874, overleden te Bergen op Zoom op donderdag 12 december 1918, 44 jaar oud.
 4. Johannes Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 27 juli 1876 (doopgetuigen waren Jacobus Bierstekers en Johannes Baptist La Fors), wonende te Bergen op Zoom (Borgvliet K 156), overleden te Bergen op Zoom op zaterdag 16 september 1876, 51 dagen oud.
 5. Catharina Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 26 juli 1877 (doopgetuigen waren Johannes Baptist Hegers en Johannes Philippus Crusio), volgt onder XI-i.
 6. Johannes Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 4 februari 1880 (doopgetuigen waren Adrianus Nefs en Cornelis Rampart), volgt onder XI-j.
 7. Petrus Oerlemans, slager, geboren te Wouw op donderdag 14 februari 1884 (doopgetuigen waren Cornelis Johannes Geijzen en Jacobus Bierstekers), wonende te Bergen op Zoom (Molstraat 9) en te Bergen op Zoom (Borgvliet K 156).
  Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op dinsdag 27 oktober 1903, op 19-jarige leeftijd met Cornelia Hertogs, geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 19 september 1885, volgt onder X-en.
 8. Jacobus Oerlemans, slager, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 5 augustus 1886 (doopgetuigen waren Jacobus Bierstekers en Johannes Borghouts), wonende te Bergen op Zoom (Borgvliet K 156).
  Hij was gehuwd met Julia Rosalia Maria Bourgognie, geboren te Turnhout (BelgiŽ ).

X-f Marijn van Etten, arbeider, geboren te Wouw op maandag 22 januari 1844, zoon van Adrianus van Etten (IX-c) en Dingena Voorbraak.

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 18 augustus 1865, op 21-jarige leeftijd met Wilhelmina Veraart (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1844, dochter van Leendert Veraart en Cornelia de Jong. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan van Etten, geboren te Steenbergen op donderdag 15 maart 1866.
 2. Leendert van Etten, geboren te Steenbergen op zondag 21 februari 1869.
 3. Anna Cornelia van Etten, geboren te Steenbergen op maandag 20 februari 1871.
 4. Dimphna van Etten, geboren te Steenbergen op zaterdag 1 juni 1872.
 5. Jan van Etten, geboren te Steenbergen op zondag 27 juli 1873.
 6. Dimphna van Etten, geboren te Steenbergen op donderdag 16 december 1875, volgt onder XI-k.

X-g Jacobus van Etten, arbeider, geboren te Wouw op donderdag 1 april 1847, zoon van Adrianus van Etten (IX-c) en Dingena Voorbraak.

Hij is getrouwd te Wouw op maandag 15 mei 1871, op 24-jarige leeftijd met Petronella van Osta (24 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw op vrijdag 12 februari 1847, dochter van Arnoldus van Osta en Cornelia Snoeijers. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus van Etten, geboren te Wouw op zaterdag 13 januari 1872, volgt onder XI-l.
 2. Gerardus van Etten, geboren te Roosendaal in het jaar 1874.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 31 januari 1902, op 28-jarige leeftijd met Pieternella Jonkers (22 jaar oud), geboren te Zevenbergen in het jaar 1880, dochter van Dingeman Jonkers en Cornelia de Wit.
 3. Dimphna van Etten, geboren te Steenbergen op dinsdag 11 september 1877, volgt onder XI-m.
 4. Pieter van Etten, geboren te Steenbergen op maandag 2 juni 1879.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 24 januari 1902, op 22-jarige leeftijd met Cornelia de Bruijn (21 jaar oud), geboren te Steenbergen op dinsdag 12 oktober 1880, dochter van Antonij de Bruijn en Wilhelmina Catharina van Agtmaal.
 5. Kornelis van Etten, geboren te Steenbergen op zondag 16 april 1882.

X-h Pieter van Etten, mandenmaker, geboren te Steenbergen op vrijdag 4 oktober 1833, zoon van Jan van Etten (IX-e) en Adriana Maria van Meer.

Hij is getrouwd te Wouw op woensdag 21 juni 1871, op 37-jarige leeftijd met Maria Cornelia Hellemons (21 jaar oud), geboren te Wouw op zondag 19 augustus 1849, dochter van Cornelis Hellemons en Cornelia de Leeuw. Uit dit huwelijk:

 1. Martinus van Etten, geboren te Steenbergen op vrijdag 8 mei 1874, volgt onder XI-n.

X-i Adriana van Etten, arbeidster, geboren te Steenbergen op maandag 11 november 1839, overleden aldaar op dinsdag 17 mei 1904, 64 jaar oud, dochter van Jan van Etten (IX-e) en Adriana Maria van Meer.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 2 juli 1858, op 18-jarige leeftijd met Kornelis Ruijten (28 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen in het jaar 1830, zoon van Cornelius Ruijten en Anna Cornelia Vromans. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Ruijten, geboren te Steenbergen in het jaar 1866.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 15 april 1904, op 38-jarige leeftijd met Petrus Scheepers (35 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel in het jaar 1869, zoon van Willem Scheepers en Johanna Akkermans.
 2. Martien Ruijten, geboren te Steenbergen op vrijdag 15 november 1867, volgt onder XI-o.
 3. Adriana Maria Ruijten, geboren te Steenbergen op vrijdag 17 december 1875.

X-j Joanna van Etten, arbeidster, geboren te Kruisland (NB) op maandag 30 augustus 1852 (RK), overleden te Steenbergen op woensdag 10 juni 1942, 89 jaar oud, dochter van Jan van Etten (IX-e) en Adriana Maria van Meer.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 11 augustus 1871, getrouwd te Kruisland (NB) op vrijdag 4 augustus 1871 voor de kerk, op 18-jarige leeftijd (1) met Marijnus Hellemons (32 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op woensdag 17 juli 1839 (RK), overleden te Steenbergen op zondag 20 september 1885, 46 jaar oud, zoon van Cornelis Hellemons en Cornelia de Leeuw. Uit dit huwelijk:

 1. Martien Hellemons, geboren te Steenbergen op vrijdag 27 december 1872.
 2. Cornelia Hellemons, geboren te Steenbergen op vrijdag 6 maart 1874.
 3. Adriana Hellemons, geboren te Steenbergen op donderdag 14 oktober 1875.
  Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 26 augustus 1899, op 23-jarige leeftijd met Willem Bastiaanse (21 jaar oud), koopman, geboren te Oud en Nieuw Gastel in het jaar 1878, overleden te Roosendaal en Nispen op vrijdag 23 mei 1941, 63 jaar oud.
 4. Petronilla Hellemons, geboren te Kruisland (NB) op zondag 7 oktober 1877 (RK), volgt onder XI-p.
 5. Anna Maria Hellemons, geboren te Steenbergen op maandag 8 januari 1883, overleden te Roosendaal en Nispen op zaterdag 25 december 1937 overlijdensoorzaak : apoplexie cerebri, 54 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 20 november 1914, op 31-jarige leeftijd met Johannes de Bruijn (28 jaar oud), geboren te Rucphen in het jaar 1886, overleden na 1937, minstens 51 jaar oud, zoon van Bonifacius de Bruijn en Antonia Bosmans.
 6. Martien Hellemons, geboren te Steenbergen op maandag 6 oktober 1884.
 7. Joanna Hellemons, geboren te Steenbergen op vrijdag 5 maart 1886 aangifte door: Kornelis Ruijten, 56 jaar, arbeider.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 18 april 1890, op 37-jarige leeftijd (2) met Kornelis Uijttewilligen (32 jaar oud), geboren te Kruisland (NB) op donderdag 4 februari 1858, overleden op donderdag 6 juli 1933, 75 jaar oud, zoon van Mattheus Uijttewilligen en Anna Cornelia Heestermans. Uit dit huwelijk:

 1. Dorothea Uijttewilligen, geboren te Steenbergen op zondag 16 oktober 1892.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 11 februari 1916, op 23-jarige leeftijd met Adrianus van Gastel (25 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1891, zoon van Johannes van Gastel en Johanna Commissaris.

X-k Antonij IJzermans, landbouwer, geboren te Steenbergen op dinsdag 15 december 1840, overleden aldaar op woensdag 1 juni 1910, 69 jaar oud, zoon van Jan IJzermans (IX-f) en Maria Elzabeth Janssen.

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 1 augustus 1873, op 32-jarige leeftijd met Adriana Antonia Koetsenruijter (19 jaar oud), landbouwster, geboren te Steenbergen op zondag 30 juli 1854, overleden aldaar op dinsdag 1 juli 1924, 69 jaar oud, dochter van Jan Koetsenruiter en Cornelia van Meel. Uit dit huwelijk:

 1. Jan IJzermans, geboren te Steenbergen op donderdag 13 januari 1876.
 2. Maria Cornelia IJzermans, geboren te Steenbergen op woensdag 5 september 1877.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 30 juni 1905, op 27-jarige leeftijd met Antonie Machielse (26 jaar oud), geboren te Dinteloord in het jaar 1879, zoon van Gerardus Machielse en Helena Bakx.
 3. Cornelia IJzermans, geboren te Steenbergen op donderdag 24 oktober 1878.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 6 mei 1910, op 31-jarige leeftijd met Adriaan Rens (30 jaar oud), geboren te Steenbergen op zondag 7 december 1879, zoon van Sebastiaan Rens en Joanna Veraart.
  (Hij is later getrouwd te Steenbergen op vrijdag 12 juli 1918, op 38-jarige leeftijd met Anna Cornelia Suijkerbuijk (44 jaar oud), geboren te Steenbergen op zondag 24 mei 1874, dochter van Gerard Suijkerbuijck en Anna Maria Ligtenberg. (Zij is eerder getrouwd te Steenbergen op vrijdag 15 april 1910, op 35-jarige leeftijd met Kornelis Augustijn (30 jaar oud), geboren te Steenbergen op donderdag 18 maart 1880, zoon van Kornelis Augustijn en Johanna van Dorst (IX-cm).))
 4. Joanna Catharina IJzermans, geboren te Steenbergen op dinsdag 27 januari 1880.
 5. Catharina IJzermans, geboren te Steenbergen op vrijdag 23 december 1881.
 6. Johanna Catharina IJzermans, geboren te Steenbergen op donderdag 25 oktober 1883.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 20 november 1908, op 25-jarige leeftijd met Jan Frans Arthur de Belder (22 jaar oud), geboren te Mechelen (BelgiŽ ) in het jaar 1886, zoon van Adriaan de Belder en Maria Hendrika Josephina de Laet.
 7. Anna Maria IJzermans, geboren te Steenbergen op woensdag 5 augustus 1885, volgt onder XI-q.
 8. Elisabeth Adriana IJzermans, geboren te Steenbergen op donderdag 28 februari 1889.

X-l Kornelis IJzermans, arbeider, geboren te Steenbergen op woensdag 23 december 1835, zoon van Adriaan IJzermans (IX-g) en Anna Catharina Mulders.

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 27 april 1860, op 24-jarige leeftijd met Adriana Roelands (35 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op vrijdag 26 november 1824, dochter van Pieter Roelands en Cornelia de Wit. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter IJzermans, geboren te Steenbergen op vrijdag 1 februari 1861, volgt onder XI-r.
 2. Anna Catharina IJzermans, geboren te Steenbergen op zondag 23 augustus 1863.
 3. Catharina Helena IJzermans, geboren te Steenbergen op zondag 28 mei 1865, volgt onder XI-s.

X-m Anna Catharina IJzermans, arbeidster, geboren te Steenbergen op maandag 12 december 1836, dochter van Adriaan IJzermans (IX-g) en Anna Catharina Mulders.

Zij is getrouwd te Steenbergen op dinsdag 16 augustus 1864, op 27-jarige leeftijd met Kornelis Hector (38 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op woensdag 17 mei 1826, zoon van Adriaan Hector en Joanna Lichtenberg.
(Hij is later getrouwd te Steenbergen op zaterdag 22 februari 1873, op 46-jarige leeftijd met Cornelia van Schilt (35 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1838, dochter van Antonij van Schilt en Petronilla de Jong. (Zij is eerder getrouwd te Steenbergen op vrijdag 15 juni 1866, op 28-jarige leeftijd met Adriaan Hagenaars (47 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1819, zoon van Pieter Hagenaars en Cornelia de Jong.)) Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Hector, geboren te Steenbergen op donderdag 27 juli 1865.
 2. Pieter Hector, geboren te Steenbergen op dinsdag 29 oktober 1867.
 3. Adriana Catharina Hector, geboren te Steenbergen op woensdag 28 juli 1869.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 3 mei 1895, op 25-jarige leeftijd met Jacobus Jan van Meer (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op zaterdag 27 februari 1869, zoon van Joannes Antonij van Meer en Adriana Petronilla Kostermans.
 4. Joanna Hector, geboren te Steenbergen op maandag 29 augustus 1870.

X-n Cornelia IJzermans, arbeidster, geboren te Steenbergen op donderdag 31 oktober 1839, dochter van Adriaan IJzermans (IX-g) en Anna Catharina Mulders.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 20 september 1861, op 21-jarige leeftijd met Pieter Kornelis Schouteren (25 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op dinsdag 1 december 1835, zoon van Pieter Kornelis Schouteren en Maria Catharina van Wezel.
(Hij is later getrouwd te Wouw op vrijdag 19 mei 1882, op 46-jarige leeftijd met Dingena Peeters (41 jaar oud), geboren te Wouw op vrijdag 16 april 1841, dochter van Cornelius Peeters en Helena Beens.) Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Catharina Schouteren, geboren te Steenbergen op zondag 23 februari 1862, volgt onder XI-t.
 2. Pieter Kornelis Schouteren, geboren te Steenbergen op vrijdag 15 april 1864 aangifte door: Maria Catharina van Wezel, 64 jaar, arbeidster.
 3. Pieter Kornelis Schouteren, geboren te Steenbergen op maandag 19 februari 1866, volgt onder XI-u.
 4. Adriaan Antonij Schouteren, geboren te Steenbergen op vrijdag 29 maart 1867, volgt onder XI-v.
 5. Kornelis Schouteren, geboren te Steenbergen op dinsdag 28 december 1869.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 28 april 1893, op 23-jarige leeftijd (1) met Catharina de Jong (20 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1873, dochter van Govert de Jong en Joanna Jochems.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 8 juni 1894, op 24-jarige leeftijd (2) met Anna Cornelia Koolen (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op vrijdag 4 augustus 1871, dochter van Kornelis Koolen en Adriana Vermeulen.
 6. Jacobus Schouteren, geboren te Steenbergen op vrijdag 10 september 1875, volgt onder XI-w.
 7. Antonij Schouteren, geboren te Steenbergen op vrijdag 8 december 1876.
 8. Constantijn Schouteren, geboren te Steenbergen op zondag 25 augustus 1878.

X-o Adriaan Kriesels, schipper, geboren te Steenbergen op zondag 20 augustus 1837 aangifte door: Joanna van Etten, 62 jaar, arbeidster, overleden te Roosendaal en Nispen op vrijdag 6 juli 1917 overlijdensoorzaak : maligne tumor aan maag en lever, 79 jaar oud, zoon van Adriaan Kriesels en Joanna IJzermans (IX-h).

Hij is getrouwd te Roosendaal op woensdag 10 november 1869, op 32-jarige leeftijd met Adriana Maria Vermeulen (30 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1839, overleden aldaar op vrijdag 12 november 1915, 76 jaar oud, dochter van Adrianus Vermeulen en Johanna Berkmans. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Kriesels, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 10 december 1875.
 2. Petronella Wilhelmina Kriesels, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1875, ongehuwd overleden aldaar op vrijdag 9 januari 1914, 39 jaar oud.
 3. Antonius Henricus Kriesels, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 7 februari 1879, volgt onder XI-x.
 4. Wilhelmina Kriesels, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 4 februari 1882, overleden aldaar op donderdag 21 februari 1884, 2 jaar oud.

X-p Petronilla Kriesels, geboren te Steenbergen op dinsdag 27 januari 1846, overleden te Roosendaal en Nispen op zaterdag 15 maart 1919, 73 jaar oud, dochter van Adriaan Kriesels en Joanna IJzermans (IX-h).

Zij is getrouwd te Roosendaal op donderdag 15 september 1870, op 24-jarige leeftijd met Gijsbertus Antonius de Bot (25 jaar oud), schipper, geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 24 september 1844, overleden aldaar op woensdag 9 januari 1929 overlijdensoorzaak : apoplexie cerebri, 84 jaar oud, zoon van Gijsbert de Bot en Maria Hendriks.

Gijsbertus Antonius de Bot vermelding in notarieel archief op dinsdag 7 december 1909 Roosendaal. Inhoud akte : toestemming door de echtelieden Gijsbertus Antonius de Bot en Petronella Kriesels te Roosendaal tot het huwelijk van hun zoon Adrianus Theodorus de Bot aldaar met Neeltje Everaard te Middelburg.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Maria de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 3 april 1871, volgt onder XI-y.
 2. Gijsbertus Adrianus de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 20 december 1872, volgt onder XI-z.
 3. Henricus Adrianus de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 30 april 1875, volgt onder XI-aa.
 4. Maria Johanna Antonia de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 12 november 1877, volgt onder XI-ab.
 5. Adrianus Theodorus de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 23 februari 1880.
  Hij is getrouwd te Middelburg op vrijdag 10 december 1909, op 29-jarige leeftijd met Neeltje Everaard (24 jaar oud), geboren te Heinkenszand in het jaar 1885, overleden te Middelburg op maandag 18 november 1918, 33 jaar oud, dochter van Marinus Everaard en Johanna van Zunderen.
 6. Antonius Johannes de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 12 juni 1882.
 7. Elisabeth Henrica de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 17 januari 1885.
  Zij was gehuwd met Franciscus Adrianus Maria Antonius van der Spek.
 8. Wilhelmus Adrianus de Bot, schipper, geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 19 januari 1888.
  Hij was gehuwd met Anna van der Spek.
 9. Cornelis Petrus de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 27 oktober 1891.
  Hij was gehuwd met Hendrika Antonia Anraad.

X-q Wilhelmus Adrianus Kriesels, schipper, geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 25 december 1851, overleden te Rotterdam op maandag 15 oktober 1917, 65 jaar oud, zoon van Adriaan Kriesels en Joanna IJzermans (IX-h).

Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op woensdag 10 november 1880, op 28-jarige leeftijd met Hendrica van der Heijden, dienstmeid, geboren te Roosendaal en Nispen, dochter van Leonardus van der Heijden en Johanna van Dusseldorp. Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbertus Kriesels, geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 11 juni 1891.
  Hij is getrouwd te Dinteloord op zaterdag 21 augustus 1915, op 24-jarige leeftijd met Johanna Geerden (18 jaar oud), geboren te Dinteloord op zondag 21 februari 1897, overleden te Etten-Leur op zaterdag 25 februari 1933, 36 jaar oud, dochter van Cornelis Geerden en Johanna Adriana Hoevenaars.

X-r Maria Adriana Cornelia de Jong, geboren te Steenbergen op zaterdag 24 januari 1863, overleden te Roosendaal en Nispen op zaterdag 12 maart 1921, 58 jaar oud, dochter van Adriaan de Jong (IX-j) en Petronilla Baselier.

Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 11 oktober 1890, op 27-jarige leeftijd met Hendrik Theunisse (25 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 7 oktober 1865, overleden aldaar op zondag 7 november 1937, 72 jaar oud, zoon van Leendert Theunisse en Cornelia de Graaf. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Theunisse, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zondag 22 april 1894, volgt onder XI-ac.

X-s Joanna Adriana de Jong, geboren te Steenbergen op donderdag 26 september 1867, dochter van Adriaan de Jong (IX-j) en Petronilla Baselier.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 17 mei 1889, op 21-jarige leeftijd met Adriaan Adriaansen (23 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1866, zoon van Cornelis Adriaansen en Johanna Maria Beijaards. Uit dit huwelijk:

 1. Agnes Adriana Adriaansen, geboren te Steenbergen in het jaar 1893.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 25 mei 1917, op 24-jarige leeftijd met Charles Mattheus Baselier (25 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1892, zoon van Martien Baselier (X-t) en Cornelia Petronella van Mechelen.

X-t Martien Baselier, hoefsmid, geboren te Steenbergen op donderdag 10 februari 1853, zoon van Antonij Baselier en Anna Maria de Jong (IX-k).

Hij is getrouwd te Steenbergen op maandag 9 januari 1882, op 28-jarige leeftijd met Cornelia Petronella van Mechelen (27 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1855, dochter van Kornelis Hendrik van Mechelen en Dimphna Slootmans. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Adriaan Marie Baselier, geboren te Nieuw-Vossemeer op donderdag 1 maart 1883.
 2. Adriaan Antonij Maria Baselier, geboren te Steenbergen op zondag 1 juni 1884.
 3. Charles Mattheus Baselier, geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1892.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 25 mei 1917, op 25-jarige leeftijd met Agnes Adriana Adriaansen (24 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1893, dochter van Adriaan Adriaansen en Joanna Adriana de Jong (X-s).

X-u Maria Johanna Baselier, geboren te Steenbergen in het jaar 1858, dochter van Antonij Baselier en Anna Maria de Jong (IX-k).

Zij is getrouwd te Halsteren op vrijdag 5 oktober 1883, op 25-jarige leeftijd met Marijn Buuron (23 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1860, zoon van Jan Buuron en Joanna Schillemans. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Buuron, geboren te Halsteren op woensdag 29 juli 1885 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Adrianus van Meel).
  Zij is getrouwd te Halsteren op maandag 19 april 1909, op 23-jarige leeftijd (1) met Bernardus de Klerk (21 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op woensdag 30 november 1887 (doopgetuigen waren Jacobus van de Water en Antonius Jordans), wonende te Bergen op Zoom (Wassenaarstraat L 30), zoon van Dionisius de Klerk en Francina Nellen.
  Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 10 mei 1917, op 31-jarige leeftijd (2) met Dirk van Zanten, geboren te Renkum, zoon van Wessel van Zanten en Johanna Geertuida van Grol.
 2. Petrus Wilhelmus Buuron, geboren te Halsteren op zaterdag 14 juni 1890.
  Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 25 april 1912, op 21-jarige leeftijd met Maria van Gaans (18 jaar oud), geboren te Wouw op vrijdag 19 januari 1894, dochter van Adrianus van Gaans (IX-dh) en Anna Cornelia van Meel.
 3. Petrus Johannes Buuron, geboren te Halsteren.
  Hij is getrouwd te Halsteren op zaterdag 23 november 1907 met Adriana Cornelia van Tilburg (20 jaar oud), geboren te Halsteren op zondag 29 mei 1887 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen), dochter van Petrus van Tilburg en Barbara Verbraak.

X-v Johanna Cornelia Mangelaars, geboren te Roosendaal op zaterdag 28 mei 1853, overleden te Wouw op zaterdag 27 maart 1915, 61 jaar oud, dochter van Marijn Mangelaars (IX-l) en Maria Cornelia de Bruijn.

Zij is getrouwd te Wouw op maandag 3 september 1883, op 30-jarige leeftijd met Petrus MariŽ n (30 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op vrijdag 27 mei 1853, zoon van Adriaan MariŽ n en Anna Maria van de Watering.
(Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op maandag 28 augustus 1876, op 23-jarige leeftijd met Maria Cornelia de Blaaij (20 jaar oud), geboren te Wouw op dinsdag 20 november 1855, overleden aldaar op zaterdag 14 april 1883, 27 jaar oud, dochter van Pieter de Blaaij en Anna Cornelia van der Kar. Hij is later getrouwd te Wouw op vrijdag 2 november 1917, op 64-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Bartelen (47 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op zondag 17 juli 1870, dochter van Petrus Arnoldus Bartelen en Adriana de Crom. (Zij is eerder getrouwd te Roosendaal op maandag 1 mei 1899, op 28-jarige leeftijd met haar behuwdzwager Cornelis Buijens (39 jaar oud), herbergier, geboren te Wouw op woensdag 22 februari 1860, overleden aldaar op zondag 18 juni 1916, 56 jaar oud, zoon van Cornelis Buijens en Maria Johanna Mouwen. (Hij is eerder getrouwd te Wouw op donderdag 21 april 1892, op 32-jarige leeftijd met Petronella MariŽ n (29 jaar oud), geboren te Wouw op zondag 5 oktober 1862, overleden op woensdag 4 augustus 1897, 34 jaar oud, dochter van Adriaan MariŽ n en Anna Maria van de Watering.))) Uit dit huwelijk:

 1. Marinus MariŽ n, landbouwer, geboren te Wouw op vrijdag 5 december 1884, overleden aldaar op vrijdag 13 februari 1925, 40 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Wouw op woensdag 30 maart 1921, op 36-jarige leeftijd met Jacoba van den Berg (37 jaar oud), geboren te Steenbergen op zaterdag 8 september 1883, dochter van Christiaan van den Berg en Anna Maria Catharina Zomers.
  (Zij is eerder getrouwd te Wouw op vrijdag 2 juni 1905, op 21-jarige leeftijd met Adrianus van Loon (28 jaar oud), geboren te Wouw op vrijdag 4 augustus 1876, zoon van Maria Anna van Loon.)
 2. Johanna Maria MariŽ n, geboren te Wouw op dinsdag 13 oktober 1885, overleden aldaar op maandag 29 maart 1886, 167 dagen oud.
 3. Maria Cornelia MariŽ n, geboren te Wouw op maandag 31 januari 1887, volgt onder XI-ad.
 4. Cornelis MariŽ n, geboren te Wouw op zaterdag 5 mei 1888, overleden aldaar op zondag 12 augustus 1888, 99 dagen oud.
 5. Cornelis MariŽ n, geboren te Steenbergen op donderdag 3 oktober 1889.
 6. Petrus MariŽ n, geboren te Steenbergen op maandag 20 juni 1892, volgt onder XI-ae.
 7. Petronilla MariŽ n, geboren te Steenbergen op dinsdag 22 mei 1894.
  Zij is getrouwd te Wouw op dinsdag 22 juni 1915, op 21-jarige leeftijd met Wilhelmus de Weerd (27 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 17 februari 1888, zoon van Antonij de Weerd en Petronilla Jansen.
 8. Jan MariŽ n, geboren te Roosendaal en Nispen, volgt onder XI-af.

X-w Johanna Mangelaars, geboren te Roosendaal op donderdag 6 december 1855, overleden te Wouw op woensdag 14 november 1894, 38 jaar oud, dochter van Marijn Mangelaars (IX-l) en Maria Cornelia de Bruijn.

Zij is getrouwd te Wouw op woensdag 1 juni 1881, op 25-jarige leeftijd met Kornelis de Blaaij (22 jaar oud), voerman en landbouwer, geboren te Steenbergen op dinsdag 29 maart 1859, overleden te Wouw op zaterdag 14 december 1940, 81 jaar oud, zoon van Pieter de Blaaij en Anna Cornelia van der Kar.
(Hij is later getrouwd te Wouw op donderdag 21 januari 1897, op 37-jarige leeftijd met Adriana Petronella Bastiaanse (25 jaar oud), geboren te Wouw op woensdag 5 april 1871, overleden aldaar op vrijdag 16 februari 1945, 73 jaar oud, dochter van Pieter Bastiaanse en Elizabeth Cornelia van Kaam.) Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Petrus de Blaaij, geboren te Wouw op vrijdag 20 januari 1882.
 2. Maria Cornelia de Blaaij, geboren te Wouw op zaterdag 12 december 1885.
  Zij is getrouwd te Ossendrecht op donderdag 3 juli 1919, op 33-jarige leeftijd met Leendert de Bruijn, geboren te Nieuwenhoorn, zoon van Jan de Bruijn en Maria Vlielander.
 3. Adrianus de Blaaij, geboren te Wouw op vrijdag 19 juli 1889, volgt onder XI-ag.
 4. Louisa de Blaaij, geboren te Wouw op dinsdag 13 januari 1891, overleden aldaar op dinsdag 2 september 1969, 78 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Wouw op dinsdag 4 mei 1920, op 29-jarige leeftijd met Leonardus Uitdewilligen (30 jaar oud), geboren te Wouw op vrijdag 4 oktober 1889, zoon van Cornelis Uijtdewilligen en Johanna Meesters.
 5. Levenloos de Blaaij, geboren te Wouw op zaterdag 1 april 1893, overleden aldaar op zaterdag 1 april 1893.

X-x Kornelis de Jong, geboren te Steenbergen op zaterdag 8 oktober 1870, zoon van Petrus de Jong en Cornelia Clarijs (IX-t).

Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 27 juli 1893, op 22-jarige leeftijd met Johanna van Steenpaal (25 jaar oud), geboren te Wouw op donderdag 7 mei 1868, dochter van Adrianus van Steenpaal en Maria Aerden. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Cornelia de Jong, geboren te Wouw in het jaar 1894.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 25 mei 1917, op 23-jarige leeftijd met Adrianus Franciscus Broere (23 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1894, zoon van Marinus Cornelis Broere en Petronella Danen.
 2. Joanna de Jong, geboren te Steenbergen in het jaar 1895.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op woensdag 8 mei 1918, op 23-jarige leeftijd met Adrianus van den Akker (29 jaar oud), geboren te Jaarsveld in het jaar 1889, zoon van Arie van den Akker en Gijsberta Kuijper.
 3. Petrus de Jong, geboren te Steenbergen in het jaar 1898.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 16 januari 1920, op 22-jarige leeftijd met Wilhelmina Neijssen (24 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1896, dochter van Jan Neijssen en Anna Maria Broos.

X-y Wilhelmina de Jong, geboren te Steenbergen in het jaar 1872, dochter van Petrus de Jong en Cornelia Clarijs (IX-t).

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 27 april 1894, op 22-jarige leeftijd met Marijn van Steenpaal (21 jaar oud), geboren te Wouw in het jaar 1873, zoon van Antonius van Steenpaal en Anna Cornelia Aerden.
(Hij is later getrouwd te Roosendaal op dinsdag 2 april 1918, op 45-jarige leeftijd met Cornelia Braat (33 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 28 juni 1884, dochter van Antonij Braat en Dimphna Maas.) Uit dit huwelijk:

 1. Petrus van Steenpaal, geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 13 december 1896.
  Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 1 mei 1919, op 22-jarige leeftijd met zijn nicht Cornelia van Loon (24 jaar oud), geboren te Steenbergen op donderdag 14 juni 1894, dochter van Johannes van Loon en Johanna van Steenpaal.
 2. Cornelia van Steenpaal, geboren te Oud en Nieuw Gastel op woensdag 17 januari 1900.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 5 februari 1920, op 20-jarige leeftijd met Adrianus Cornelis Verbraak (24 jaar oud), geboren te Wouw op maandag 11 november 1895, overleden te Roosendaal op dinsdag 21 oktober 1975 in het St. Franciscus ziekenhuis, 79 jaar oud, zoon van Christiaan Matthijs Verbraak en Johanna Nieuwlaat.
 3. Antonius van Steenpaal, geboren te Steenbergen.
  Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 11 september 1915 met Wilhelmina Maria Voogt, geboren te Klundert (NB), dochter van Adriaan Voogt en Johanna Rijsdijk.

X-z Anna Cornelia Hagenaars, geboren te Wouw in het jaar 1863, dochter van Cornelis Hagenaars en Joanna Clarijs (IX-v).

Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 14 oktober 1886, op 23-jarige leeftijd met Marinus Free (24 jaar oud), stoker, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 26 februari 1862, wonende te Bergen op Zoom (Havenstraat D 78), zoon van Gerardus Free en Anna Catharina Bosters. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Free, geboren te Bergen op Zoom op zondag 3 juli 1887, wonende te Bergen op Zoom (Blauwehandstraat G 1).
  Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 13 januari 1908, op 20-jarige leeftijd met Elisabeth Elsackers (19 jaar oud), geboren te Wouw op vrijdag 28 december 1888, dochter van Martinus Elsackers (X-cd) en Anna Catharina de Jong.
 2. Anna Catharina Free, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 4 april 1889, volgt onder XI-ah.

X-aa Petrus Marinus Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1882, zoon van Kornelis Laurens Clarijs (IX-y) en Anna Maria van Loenhout.

Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op vrijdag 20 november 1908, op 26-jarige leeftijd met Pieternella Geertruda Free (23 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op zaterdag 27 juni 1885, dochter van Cornelis Free en Adriana Maria de Klerk. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer op zaterdag 24 mei 1919, overleden aldaar op dinsdag 23 januari 1990, 70 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Laurina Anna Clarijs, geboren te Steenbergen op zaterdag 28 januari 1922, dochter van Godefridus Clarijs (XI-aj) en Petronella van Schilt.

X-ab Cornelia Clarijs, geboren op zondag 20 mei 1894, overleden op zaterdag 8 april 1972, 77 jaar oud, dochter van Marijn Clarijs (IX-z) en Pieternel van de Rijssen.

Zij is getrouwd te Halsteren op zaterdag 13 mei 1916, op 21-jarige leeftijd met Sebastiaan Helmons (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op maandag 20 mei 1889, overleden aldaar op vrijdag 12 september 1975, 86 jaar oud, zoon van Joannes Helmons en Elisabeth Raats. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Helmons, geboren op zaterdag 29 juli 1916.
 2. Elisabeth Helmons, geboren op dinsdag 23 juli 1918.
 3. Marinus Johannes Helmons, geboren te Steenbergen op donderdag 11 maart 1920.
 4. Elisa Maria Joanna Helmons, geboren te Steenbergen op vrijdag 11 maart 1921, volgt onder XI-ai.
 5. Maria Louisa Helmons, geboren te Steenbergen op woensdag 13 september 1922.
 6. Johannes Marinus Helmons, geboren te Steenbergen op vrijdag 7 november 1924.
 7. Joanna Cornelia Helmons, geboren te Steenbergen op zaterdag 10 december 1927, overleden aldaar op dinsdag 13 december 1927, 3 dagen oud.
 8. Cornelius Wilhelmus Helmons, geboren te Steenbergen op zaterdag 10 december 1927, overleden aldaar op woensdag 14 december 1927, 4 dagen oud.
 9. Cornelius Helmons, geboren te Steenbergen op vrijdag 30 mei 1930.

X-ac Anna Maria Clarijs, geboren te Steenbergen op maandag 29 april 1850, overleden aldaar op maandag 26 maart 1945, 94 jaar oud, dochter van Godefridus Clarijs (IX-aa) en Anna Cornelia Huijgens.

Zij is getrouwd te Halsteren op vrijdag 18 april 1884, op 33-jarige leeftijd met Adriaan Heijligers (28 jaar oud), geboren te Halsteren op zondag 9 december 1855 (doopgetuigen waren Johannes Theodorus Allebes en Hermanus Louman), zoon van Pieter Heijligers en Antonia van Meel. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Heijligers, geboren te Steenbergen op maandag 11 april 1887.
  Hij is getrouwd te Halsteren op zaterdag 7 februari 1914, op 26-jarige leeftijd met Willemijna van Schilt (30 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1884, dochter van Kornelis van Schilt en Joanna van Etten.

X-ad Wilhelmina Clarijs, arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1850, dochter van Godefridus Clarijs (IX-aa) en Anna Cornelia Huijgens.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 26 april 1878, op 28-jarige leeftijd met Adriaan Dekkers (30 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen in het jaar 1848, zoon van Kornelis Dekkers en Joanna Huijgens. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Dekkers, geboren te Woensdrecht op maandag 2 september 1878.
 2. Godefridus Dekkers, geboren te Woensdrecht op zaterdag 3 januari 1880.

X-ae Joanna Clarijs, arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1858, dochter van Godefridus Clarijs (IX-aa) en Anna Cornelia Huijgens.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 27 april 1883, op 25-jarige leeftijd met Adriaan van Rijsewijk (25 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op vrijdag 12 februari 1858, zoon van Govert van Rijsewijk en Anna Heijligers. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia van Rijsewijk, geboren te Steenbergen op woensdag 12 december 1883.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op woensdag 18 januari 1905, op 21-jarige leeftijd met Cornelis Adrianus de Nijs (34 jaar oud), geboren te Dinteloord in het jaar 1871, zoon van Marijnus de Nijs en Johanna van Loon.
 2. Godefried van Rijsewijk, geboren te Steenbergen op zondag 15 mei 1887.
 3. Johannes van Rijsewijk, geboren te Steenbergen op vrijdag 18 april 1890.
 4. Quirinus van Rijsewijk, geboren te Steenbergen op vrijdag 18 april 1890.
 5. Anna Isabella van Rijsewijk, geboren te Steenbergen op maandag 1 juni 1891.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 16 februari 1912, op 20-jarige leeftijd met Gerardus Jochems (25 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1887, zoon van Adriaan Jochems en Cornelia van Gurp.
 6. Joanna van Rijsewijk, geboren te Steenbergen in het jaar 1893.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 8 augustus 1913, op 20-jarige leeftijd met Marijn van Dijk (21 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1892, zoon van Kornelis van Dijk en Josina de Bruijn.

X-af Adriaan Pieter Clarijs, wagenmaker en timmerman, geboren te Steenbergen op donderdag 8 december 1864, overleden te Nieuw-Vossemeer op donderdag 13 juli 1939, 74 jaar oud, zoon van Godefridus Clarijs (IX-aa) en Anna Cornelia Huijgens.

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 4 mei 1888, op 23-jarige leeftijd met Anna Simonet (19 jaar oud), geboren te Steenbergen op woensdag 30 december 1868, overleden aldaar op vrijdag 2 januari 1953, 84 jaar oud, dochter van Pieter Simonet en Cornelia Kerstens. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Clarijs, geboren te Steenbergen op zondag 1 januari 1888, overleden aldaar op dinsdag 30 september 1958, 70 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 6 mei 1921, op 33-jarige leeftijd met Adrianus Veraart (31 jaar oud), geboren te Steenbergen op donderdag 22 augustus 1889, zoon van Adriaan Veraart en Anna Maria Dekkers.
 2. Maria Clarijs, geboren te Steenbergen op dinsdag 24 september 1889.
 3. Joanna Clarijs, geboren te Steenbergen op dinsdag 23 september 1890.
 4. Godefridus Clarijs, geboren te Steenbergen op dinsdag 14 juli 1896, volgt onder XI-aj.

X-ag Jacobus Anthonius Clarijs, zadelmaker en herbergier, geboren te 's-Heerenhoek op zondag 25 juni 1865, overleden aldaar op zaterdag 16 december 1939, 74 jaar oud, zoon van Joannes Clarijs (IX-ac) en Anna Cornelia Bastiaansen.

Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op woensdag 12 februari 1890, op 24-jarige leeftijd met Jobje Rijk (25 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek op dinsdag 27 december 1864, overleden aldaar op zaterdag 24 november 1951, 86 jaar oud, dochter van Jan Rijk en Pieternella Lambregtse. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Adrianus Clarijs, zadelmaker en distributie-ambtenaar, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1891, overleden te IJzendijke op zondag 4 maart 1945, 54 jaar oud.
  Hij is getrouwd te IJzendijke op dinsdag 9 september 1919, op 28-jarige leeftijd met Amelia Louisa Dellaert (29 jaar oud), geboren in het jaar 1890, dochter van Augustus Dellaert en Maria Theresia Doolaege.
 2. Cornelis Jacobus Clarijs, smid, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1895, overleden aldaar op zondag 15 december 1918, 23 jaar oud.
 3. Johannes Josephus Clarijs, zadelmaker, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1895, overleden te Middelburg op dinsdag 22 januari 1929, 34 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Johanna Janse.
 4. Levenloos Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek op zaterdag 20 november 1897, overleden aldaar op zaterdag 20 november 1897.
 5. Albertus Johannes Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek in juni 1900, overleden aldaar op woensdag 14 november 1900, 5 maanden oud.
 6. Albertus Johannes Clarijs, geboren te 's-Heerenhoek in augustus 1901, overleden aldaar op maandag 2 september 1901, 1 maand oud.

X-ah Joannes Marcus Clarijs, zadelmaker, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1868, zoon van Joannes Clarijs (IX-ac) en Anna Cornelia Bastiaansen.

Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op woensdag 27 juli 1892, op 24-jarige leeftijd (1) met Margaretha van 't Westeinde (24 jaar oud), dienstmeid, geboren te Ovezande in het jaar 1868, overleden te 's-Heerenhoek op zaterdag 27 mei 1893, 25 jaar oud, dochter van Willem van 't Westeinde en Magdalena Remijn.

Hij is getrouwd te Kruiningen op donderdag 3 september 1896, op 28-jarige leeftijd (2) met Margaretha Huige (28 jaar oud), geboren te Driewegen in het jaar 1868, dochter van Cornelis Huige en Josina Rijk. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Marinus Clarijs, geboren te Ovezande op zondag 26 januari 1908, overleden aldaar op dinsdag 4 februari 1908, 9 dagen oud.
 2. Cornelis Clarijs, geboren te Ovezande in september 1910, overleden aldaar op vrijdag 21 oktober 1910, 1 maand oud.

X-ai Philippus Adriaan Gerard de Blaaij, geboren te Steenbergen op dinsdag 26 mei 1885, zoon van Jan de Blaaij en Maria Catharina Ludovica Clarijs (IX-ah).

Hij is getrouwd te Steenbergen op maandag 26 september 1921, op 36-jarige leeftijd met Johanna van Steenpaal (18 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1903, dochter van Johannes van Steenpaal en Elizabeth Maulus. Uit dit huwelijk:

 1. Jan de Blaaij, geboren in het jaar 1922.
 2. Louise de Blaaij, geboren in het jaar 1923.
 3. Elisabeth de Blaaij, geboren in het jaar 1925.
 4. Pieterjan de Blaaij, geboren in het jaar 1927.
 5. Jo de Blaaij, geboren in het jaar 1929.
 6. Adri de Blaaij, geboren in het jaar 1933.
 7. Philomena de Blaaij, geboren in het jaar 1934.
 8. Jannette de Blaaij, geboren in het jaar 1940.

X-aj Adriaan Goverd Jacobus de Blaaij, geboren op donderdag 1 september 1887, zoon van Jan de Blaaij en Maria Catharina Ludovica Clarijs (IX-ah).

Hij is getrouwd te Hoge en Lage Zwaluwe op dinsdag 15 mei 1917, op 29-jarige leeftijd met Pieternella de Laat (22 jaar oud), geboren te Hoge en Lage Zwaluwe in het jaar 1895, dochter van Pieter de Laat en Elizabeth Bossers. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth de Blaaij, geboren in het jaar 1917.
 2. Jan de Blaaij, geboren in het jaar 1920.
 3. Piet de Blaaij, geboren in het jaar 1921.
 4. Wies de Blaaij, geboren in het jaar 1924.
 5. Bets de Blaaij, geboren in het jaar 1925.
 6. Jo de Blaaij, geboren in het jaar 1929.
 7. Riek de Blaaij, geboren in het jaar 1930.
 8. Corrie de Blaaij, geboren in het jaar 1932.

X-ak Adrianus Johannes van Gastel, geboren te Halsteren in het jaar 1858, zoon van Jacobus Mattheus van Gastel en Johanna de Keizer (IX-ai).

Hij is getrouwd te Halsteren op vrijdag 28 september 1888, op 30-jarige leeftijd met Adriana Maria Sophia Rampaert (33 jaar oud), geboren te Halsteren op zaterdag 21 juli 1855 (doopgetuigen waren Jan van Meel en Bernardus de Grauw), dochter van Martinus Rampaert en Anna Cornelia van Wesel. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia van Gastel, geboren te Halsteren op donderdag 17 juli 1890 (doopgetuigen waren Alphonsus Rampart en Aloisius Rampart).

X-al Simon Adrianus Smits, landbouwer, geboren te Halsteren in het jaar 1828, overleden te 's-Heer Abtskerke op donderdag 21 april 1892, 64 jaar oud, zoon van Martinus Smits (IX-aj) en Adriana Cornelia Bové.

Hij is getrouwd te 's-Heer Abtskerke op donderdag 8 mei 1856, op 28-jarige leeftijd (1) met Leuntje Hubregtse Vermue (36 jaar oud), geboren te Heinkenszand in het jaar 1820, overleden op donderdag 26 april 1866, 46 jaar oud, dochter van Hubrecht Vermue en Leuntje Raas.
(Zij is eerder getrouwd te 's-Heer Abtskerke op zaterdag 12 mei 1849, op 29-jarige leeftijd met Huibregt Boonman (28 jaar oud), landman, geboren te Baarsdorp op vrijdag 22 september 1820, overleden te 's-Heer Abtskerke op zaterdag 14 april 1855, 34 jaar oud, zoon van Jan Boonman en Johanna van Eijkeren.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Smits, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1858, volgt onder XI-ak.
 2. Hubregt Smits, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1860, overleden aldaar op vrijdag 15 mei 1896, 36 jaar oud.

Hij is getrouwd te Baarland op donderdag 8 augustus 1867, op 39-jarige leeftijd (2) met Cornelia Adriaanse Rijk (24 jaar oud), boerenmeid, geboren te Baarland in het jaar 1843, overleden te 's-Heer Abtskerke op zondag 9 mei 1886, 43 jaar oud, dochter van Adriaan Rijk en Maria Remijn. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Smits, geboren te Baarsdorp in juli 1868, overleden te 's-Heer Abtskerke op dinsdag 20 oktober 1868, 3 maanden oud.
 2. Adriaan Smits, geboren te Baarsdorp in augustus 1869, overleden te 's-Heer Abtskerke op zaterdag 20 november 1869, 3 maanden oud.
 3. Martinus Smits, boerenknecht, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1872, overleden te Heinkenszand op zondag 4 april 1937, 65 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand op woensdag 27 juni 1894, op 22-jarige leeftijd met Cornelia van den Dries (23 jaar oud), boerenmeid, geboren te Heinkenszand in het jaar 1871, dochter van Job van den Dries en Josina Remijn.
 4. Maria Smits, boerenmeid, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1874.
  Zij is getrouwd te Ovezande op donderdag 13 april 1899, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Maria Nijsten (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Borssele in het jaar 1875, zoon van Cornelis Nijsten en Cornelia Almekinders.
 5. Geertruida Smits, boerenmeid, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1877.
  Zij is getrouwd te Borssele op donderdag 10 mei 1900, op 23-jarige leeftijd met Daniel Boonman (30 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1870, overleden te Borssele op dinsdag 23 februari 1932, 62 jaar oud, zoon van Johannes Boonman en Johanna Westdijk.

X-am Anna Cornelia Smits, boerenmeid, geboren te Halsteren in het jaar 1831, dochter van Martinus Smits (IX-aj) en Adriana Cornelia Bové.

Zij is getrouwd te Ovezande op vrijdag 10 augustus 1855, op 24-jarige leeftijd met Pieter de Jonge (33 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande in het jaar 1822, overleden te 's-Heer Arendskerke op vrijdag 13 mei 1870, 48 jaar oud, zoon van Dingenis Pieterse de Jonge en Magdalena Hoondert.
(Hij was weduwnaar van Cornelia Vermue, overleden voor vrijdag 10 augustus 1855. Hij was later gehuwd met Johanna Remijn.) Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia de Jonge, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1857, wonende aldaar, overleden te Ovezande op dinsdag 14 december 1858, 1 jaar oud.

X-an Geertruijd Smits, boerenmeid en landbouwster, geboren te Ovezande op maandag 29 september 1834, overleden aldaar, dochter van Martinus Smits (IX-aj) en Adriana Cornelia Bové.

Zij is getrouwd te Ovezande op vrijdag 22 juli 1859, op 24-jarige leeftijd met Bastiaan Rijk (26 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande op vrijdag 17 augustus 1832, overleden aldaar op zondag 18 november 1900, 68 jaar oud, zoon van Jacob Albregtse Rijk en Cornelia Bastiaanse Remijn. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Rijk, geboren te Ovezande op zaterdag 18 januari 1862, volgt onder XI-al.
 2. Neeltje Rijk, geboren in het jaar 1864, volgt onder XI-am.
 3. Apolonia Rijk, geboren te Ovezande in het jaar 1865.
  Zij is getrouwd te Ovezande op vrijdag 12 juli 1889, op 24-jarige leeftijd met Nicolaas Remijn (23 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1866, overleden te 's-Heerenhoek op zaterdag 11 december 1954, 88 jaar oud, zoon van Aalbrecht Willemse Remijn en Catharina van Stee.
  (Hij is later getrouwd te 's-Heer Arendskerke op donderdag 23 januari 1896, op 30-jarige leeftijd met Pieternella Remijn (23 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1873, dochter van Willem Remijn en Jozina Acda.)
 4. Martinus Rijk, geboren te Ovezande in het jaar 1868, volgt onder XI-an.
 5. Johanna Rijk, geboren te Ovezande in het jaar 1869, volgt onder XI-ao.
 6. Jacob Rijk, landmansknecht, geboren te Ovezande in het jaar 1874.
  Hij is getrouwd te 's-Gravenpolder op vrijdag 17 mei 1901, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Remijn (29 jaar oud), geboren te 's-Gravenpolder in het jaar 1872, dochter van Jacob Adriaan Remijn en Margaretha van 't Westeinde.
 7. Aalbregt Rijk, geboren te Ovezande in het jaar 1880.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op woensdag 25 mei 1904, op 24-jarige leeftijd met Jacoba van Stee (27 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1877, dochter van Marinus van Stee en Klazina de Baar.

X-ao Johanna Smits, boerenmeid, geboren te Ovezande in het jaar 1839, dochter van Martinus Smits (IX-aj) en Adriana Cornelia Bové.

Zij is getrouwd te Ovezande op vrijdag 3 mei 1861, op 22-jarige leeftijd met Pieter Rijk (24 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande in het jaar 1837, zoon van Jacob Albregtse Rijk en Cornelia Bastiaanse Remijn. Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida Rijk, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1879.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op woensdag 28 januari 1903, op 24-jarige leeftijd met Bastiaan Rentmeester (39 jaar oud), boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande in het jaar 1864, zoon van Marinus Rentmeester en Adriana de Baar.
  (Hij is eerder getrouwd te 's-Heerenhoek op woensdag 2 mei 1888, op 24-jarige leeftijd met Johanna Ars (23 jaar oud), landbouwster, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1865, overleden aldaar op dinsdag 10 december 1901, 36 jaar oud, dochter van Hubrecht Ars en Maria Boonman.)

X-ap Anna Cornelia Smits, boerenmeid, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1836, overleden te Ovezande op donderdag 26 december 1878, 42 jaar oud, dochter van Jan Smits (IX-ak) en Anna Verbeek.

Zij is getrouwd te Nisse op woensdag 20 november 1861, op 25-jarige leeftijd (1) met Jacob Vinck (32 jaar oud), smid, geboren te Ovezande in het jaar 1829, overleden op woensdag 15 oktober 1862, 33 jaar oud, zoon van Pieter Janse Vinck en Jacoba Paulusse. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Jacobus Vinck, geboren te Ovezande in het jaar 1863, ongehuwd overleden aldaar op zondag 12 augustus 1883, 20 jaar oud.

Zij is getrouwd te Ovezande op vrijdag 2 oktober 1863, op 27-jarige leeftijd (2) met Anthonius den Ronden (36 jaar oud), smid, geboren te Oud en Nieuw Gastel op maandag 25 juni 1827, overleden aldaar op woensdag 14 februari 1906, 78 jaar oud, zoon van Cornelis den Ronden en Jacoba Koopmans.
(Hij is later getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op woensdag 16 mei 1888, op 60-jarige leeftijd met Hendrika Hellemons, overleden te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 18 juni 1927, dochter van Gerard Hellemons en Maria Catharina Hagenaars.) Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria den Ronden, geboren te Ovezande in februari 1867, overleden aldaar op zaterdag 21 november 1868, 1 jaar oud.

X-aq Elisabeth Smits, landbouwster, geboren te Nisse in het jaar 1844, overleden te Hoedekenskerke op maandag 19 januari 1903, 59 jaar oud, dochter van Jan Smits (IX-ak) en Anna Verbeek.

Zij is getrouwd te Nisse op woensdag 6 mei 1863, op 19-jarige leeftijd met Marijnus Gregorius Verbeek (25 jaar oud), landbouwer, geboren in het jaar 1838, zoon van Johannes Verbeek en Anna Maria Dingena Schuurbiers. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Verbeek, geboren te Nisse in het jaar 1869.
  Zij is getrouwd te Hoedekenskerke op donderdag 28 april 1892, op 23-jarige leeftijd met Engel Rentmeester (31 jaar oud), klein landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1861, overleden te Goes op zondag 24 april 1932, 71 jaar oud, zoon van Marinus Rentmeester en Adriana de Baar.

X-ar Dingena Suijkerbuijk, geboren te Wouw op zondag 21 februari 1847, dochter van Adrianus Suijkerbuijk en Adriana Cornelia Luijsterburgh (IX-al).

Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 20 januari 1873, op 25-jarige leeftijd met Henricus Johannes Cion (29 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1844, zoon van Baltus Cion en Jacoba Johanna Wilhelm. Uit dit huwelijk:

 1. Baltus Adrianus Cion, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1873.
  Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 20 juli 1905, op 32-jarige leeftijd met Dorothea de Nijs, geboren te Bergen op Zoom, dochter van Cornelis de Nijs en Johanna Francisca de Bie.
 2. Anna Cornelia Cion, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1878.
  Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 2 maart 1905, op 27-jarige leeftijd met Gerardus Vogels (32 jaar oud), geboren te Alphen en Riel (NB) in het jaar 1873, zoon van Wilhelmus Constantinus Vogels en Joanna Maria Leijs.
 3. Maria Cion, geboren te Bergen op Zoom.
  Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 13 november 1916 met Ignatius Alphonsus van der Does, geboren te Goes, zoon van Johannes Petrus van der Does en Anna Maria Bolterstorf.

X-as Cornelia Suijkerbuijk, geboren te Wouw op zaterdag 28 februari 1852, overleden aldaar op dinsdag 10 april 1934, 82 jaar oud, dochter van Adrianus Suijkerbuijk en Adriana Cornelia Luijsterburgh (IX-al).

Zij is getrouwd te Wouw op maandag 11 september 1871, op 19-jarige leeftijd met Antonij Bastiaansen (27 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op zaterdag 30 december 1843, overleden aldaar op zaterdag 14 januari 1905, 61 jaar oud, zoon van Antonius Bastiaansen en Anna Maria Raats. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Cornelia Bastiaansen, geboren te Wouw in het jaar 1869.
  Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 20 juli 1896, op 27-jarige leeftijd met Petrus Buijs (27 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1869, zoon van Arnoldus Buijs en Maria van Sprundel.
 2. Adrianus Bastiaanse, geboren te Wouw op dinsdag 13 mei 1873.
  Hij is getrouwd te Wouw op vrijdag 30 mei 1902, op 29-jarige leeftijd met Johanna Heijnen (24 jaar oud), geboren te Wouw op woensdag 8 mei 1878, dochter van Christianus Heijnen en Geertruida Elisabeth Louisa Stols.
 3. Antonius Bastiaansen, geboren te Wouw op donderdag 20 januari 1881.
  Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 17 januari 1918, op 36-jarige leeftijd met Johanna Brooijmans (28 jaar oud), geboren te Wouw op zaterdag 9 februari 1889, dochter van Jacobus Brooijmans en Hendrina van Veldhoven.
 4. Johannes Bastiaanse, geboren te Wouw op donderdag 25 juni 1885, volgt onder XI-ap.
 5. Anna Maria Bastiaansen, geboren te Wouw op woensdag 3 november 1886.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 12 januari 1911, op 24-jarige leeftijd met Petrus Johannes Mens (30 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op maandag 2 augustus 1880, zoon van Gabriel Mens en Johanna Mens.
 6. Marinus Bastiaanse, geboren te Wouw op dinsdag 18 september 1888.
  Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 28 juni 1917, op 28-jarige leeftijd met Adriana Bastiaanse (24 jaar oud), geboren te Wouw op vrijdag 9 juni 1893, dochter van Jan Bastiaanse en Adriana van der Heijden.
 7. Cornelis Bastiaanse, geboren te Wouw op maandag 29 september 1890.
  Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 29 juli 1915, op 24-jarige leeftijd met Anna Cornelia Pellis (22 jaar oud), geboren te Wouw op vrijdag 14 juli 1893, dochter van Jacobus Pellis en Hendrina van der Heijden.
 8. Elisabeth Bastiaansen, geboren te Wouw.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 1 juni 1922 met Guilielmus Leonardus Elst, geboren te Santvliet (BelgiŽ ), zoon van Joannes Baptista Elst en Anna Catharina Tilburghs.

X-at Adrianus Kortus, arbeider, geboren te Halsteren op dinsdag 18 februari 1845, wonende aldaar, zoon van Johannes Kortus en Maria Luijsterburg (IX-am).

Hij is getrouwd te Woensdrecht op vrijdag 5 februari 1875, op 29-jarige leeftijd met Johanna Raats (26 jaar oud), arbeidster, geboren te Halsteren in het jaar 1849, dochter van Marijnus Raats en Johanna Maria van Doren. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Kortus, geboren te Woensdrecht op dinsdag 25 mei 1875 (doopgetuigen waren Cornelius Buijs en Matheus Petrus Voeten).
 2. Marinus Kortus, geboren te Woensdrecht op dinsdag 20 juni 1876 (doopgetuigen waren Jacobus Theodorus Soffers en Egidius Michielsen).
  Hij is getrouwd te Woensdrecht op woensdag 8 januari 1902, op 25-jarige leeftijd met Maria van Oevelen (25 jaar oud), geboren te Woensdrecht op zaterdag 8 juli 1876, dochter van Jacobus van Oevelen en Helena Suijkerbuijk.
 3. Hermanus Kortus, geboren te Woensdrecht op maandag 24 december 1877 (doopgetuigen waren Johannes Koenraads en Matheus Petrus Voeten), wonende te Woensdrecht.
  Hij is getrouwd te Woensdrecht op woensdag 14 januari 1903, op 25-jarige leeftijd met Maria Louisa van Oevelen (31 jaar oud), geboren te Woensdrecht op zondag 29 oktober 1871 (doopgetuigen waren Jacobus Theodorus Soffers en Matheus Petrus Voeten), dochter van Jacobus van Oevelen en Helena Suijkerbuijk.
 4. Johanna Kortus, geboren te Woensdrecht op zaterdag 2 november 1878 (doopgetuigen waren Theodorus Soffers en Egidius Michielsen).
  Zij is getrouwd te Woensdrecht op maandag 4 februari 1901, op 22-jarige leeftijd met Hubertus van Dessel (28 jaar oud), geboren te Woensdrecht in het jaar 1873, zoon van Pieter van Dessel en Johanna Adriana van Geel.
 5. Antonius Kortus, geboren te Woensdrecht op maandag 27 oktober 1879 (doopgetuigen waren Matheus Petrus Voeten en Franciscus van Linden).
 6. Petrus Kortus, geboren te Woensdrecht op vrijdag 15 oktober 1880 aangifte door: Maria Groffen, 58 jaar, arbeider (doopgetuigen waren Jacobus Theodorus Soffers en Matheus Petrus Voeten).

X-au Wilhelmina Kortus, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1856, dochter van Johannes Kortus en Maria Luijsterburg (IX-am).

Zij is getrouwd te Woensdrecht op vrijdag 10 januari 1879, op 23-jarige leeftijd met Gerardus Marijnus van Geel (24 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1855, zoon van Johannes van Geel en Cornelia Luijsterburg. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes van Geel, geboren te Woensdrecht in het jaar 1880.
  Hij is getrouwd te Woensdrecht op zaterdag 11 oktober 1902, op 22-jarige leeftijd (1) met Anna Cornelia Klaassen (22 jaar oud), geboren te Woensdrecht op zaterdag 8 november 1879, dochter van Franciscus Klaassen en Johanna Petronella Oerlemans.
  Hij is getrouwd te Woensdrecht op maandag 5 februari 1912, op 32-jarige leeftijd (2) met Petronella van Gink (22 jaar oud), geboren te Wouw op vrijdag 20 september 1889, dochter van Jacobus van Gink en Adriana Laurijssen.

X-av Petronella Luijsterburg, geboren te Wouw op dinsdag 12 november 1861, dochter van Adriaan Luijsterburg (IX-an) en Johanna Laanen.

Zij is getrouwd te Wouw op woensdag 30 augustus 1882, op 20-jarige leeftijd met Wilhelmus Eijsermans (24 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw op woensdag 2 september 1857, overleden aldaar op vrijdag 28 augustus 1925, 67 jaar oud, zoon van Wilhelmus Eijsermans en Adriana Cornelia van de Kar. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Adriana Eijsermans, geboren te Wouw op donderdag 8 februari 1883, volgt onder XI-aq.

X-aw Adriaan Uijtdewilligen, arbeider, geboren te Steenbergen op donderdag 20 oktober 1836, zoon van Jan Uijtdewilligen (IX-ao) en Anna Catharina Theuns.

Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op vrijdag 17 mei 1867, op 30-jarige leeftijd met Adriana Kerstens (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Halsteren in het jaar 1840, dochter van Cornelis Kerstens en Anna Vermeeren. Uit dit huwelijk:

 1. Johannis Uijtdewilligen, geboren te Dinteloord op woensdag 8 juli 1868.
  Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 14 juli 1898, op 30-jarige leeftijd (1) met Adriana Goossens (30 jaar oud), geboren te Wouw op zondag 26 april 1868, overleden aldaar op dinsdag 14 april 1903, 34 jaar oud, dochter van Johannes Goossens en Maria van den Bergh.
  Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 20 juli 1905, op 37-jarige leeftijd (2) met Cornelia van Ostaeijn (20 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 19 juli 1885, dochter van Cornelis van Ostaijen en Johanna van Oorschot.
 2. Anna Catharina Uijtdewilligen, geboren te Wouw op dinsdag 11 juli 1871, overleden aldaar op woensdag 16 februari 1876, 4 jaar oud.

X-ax Petronilla Uitdewilligen, arbeidster, geboren te Steenbergen op dinsdag 22 september 1840, dochter van Jan Uijtdewilligen (IX-ao) en Anna Catharina Theuns.

Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op vrijdag 29 april 1864, op 23-jarige leeftijd met Pieter van Loenhout (25 jaar oud), arbeider, geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1839, zoon van Adriana van Loenhout. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Jan van Loenhout, geboren te Steenbergen op maandag 8 april 1872.
 2. Anna Catharina van Loenhout, geboren te Steenbergen op maandag 3 augustus 1874.
 3. Adriana Petronilla van Loenhout, geboren te Steenbergen op woensdag 5 april 1876.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 2 juli 1915, op 39-jarige leeftijd met Jan Geers (51 jaar oud), geboren te Steenbergen op woensdag 3 februari 1864, zoon van Jakob Geers en Joanna Ligtenberg.
  (Hij is eerder getrouwd te Dinteloord op zaterdag 28 april 1900, op 36-jarige leeftijd met Helena Cornelia de Jong (32 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1868, dochter van Pieter de Jong en Petronilla Johanna Eestermans.)
 4. Adriaan van Loenhout, geboren te Steenbergen op zaterdag 31 januari 1880.

X-ay Frans Uijtdewilligen, arbeider, geboren te Steenbergen op woensdag 24 januari 1844, zoon van Jan Uijtdewilligen (IX-ao) en Anna Catharina Theuns.

Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op vrijdag 5 mei 1871, op 27-jarige leeftijd met Helena Nefs (27 jaar oud), arbeidster, geboren te Nieuw-Vossemeer op maandag 31 juli 1843, dochter van Adriaan Nefs en Maria de Wit. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op zondag 21 januari 1872.
 2. Jan Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op zondag 21 januari 1872.
 3. Maria Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op vrijdag 5 september 1873, volgt onder XI-ar.
 4. Cornelia Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op zondag 23 mei 1875.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 24 augustus 1900, op 25-jarige leeftijd met Kornelis Delhez (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op dinsdag 9 december 1873, zoon van Lambert Delhez en Adriana Slootmans.
 5. Anna Catharina Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op vrijdag 18 januari 1878.
 6. Jan Uitdewilligen, geboren te Steenbergen op donderdag 9 oktober 1879, volgt onder XI-as.

X-az Anna Cornelia van Bergen, arbeidster, geboren te Steenbergen op maandag 26 juli 1841, dochter van Adriaan van Bergen en Maria Uijtdewilligen (IX-ap).

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 12 november 1869, op 28-jarige leeftijd met Hendrik Ligtenberg (27 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op donderdag 14 juli 1842, zoon van Jan Ligtenberg en Anna Maria van Meel. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Ligtenberg, geboren te Steenbergen op vrijdag 2 september 1870, overleden aldaar in november 1871, 1 jaar oud.
 2. Jan Ligtenberg, geboren te Steenbergen op maandag 13 november 1871.
 3. Anna Maria Ligtenberg, geboren te Steenbergen op maandag 15 september 1873.
 4. Joanna Cornelia Ligtenberg, geboren te Steenbergen op woensdag 21 oktober 1874.
 5. Adriaan Ligtenberg, geboren te Steenbergen op maandag 7 februari 1876.
 6. Anna Maria Ligtenberg, geboren te Steenbergen op maandag 9 april 1877.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 12 april 1901, op 24-jarige leeftijd met Matthijs Gerard Baartmans (25 jaar oud), geboren te Steenbergen op zaterdag 1 januari 1876, zoon van Quinten Kornelis Baartmans en Adriana Jochems.
 7. Adriana Ligtenberg, geboren te Steenbergen op woensdag 30 juni 1880.
 8. Joanna Ligtenberg, geboren te Steenbergen op dinsdag 15 november 1881.

X-ba Adriaan van Bergen, arbeider, geboren te Steenbergen op zaterdag 9 mei 1846, zoon van Adriaan van Bergen en Maria Uijtdewilligen (IX-ap).

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 6 juni 1873, op 27-jarige leeftijd met Petronilla Verbogt (29 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op donderdag 15 februari 1844, dochter van Adriaan Verbogt en Joanna van den Bergh. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Maria van Bergen, geboren te Steenbergen op dinsdag 5 mei 1874.
 2. Joanna Maria van Bergen, (Jans), geboren te Steenbergen op zondag 19 december 1875, volgt onder XI-at.
 3. Maria Cornelia van Bergen, geboren te Steenbergen op zondag 18 februari 1877.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 11 augustus 1899, op 22-jarige leeftijd met Hendrik Jan van Meer (26 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1873, zoon van Pieter van Meer en Anna Catharina van Simmeren.
 4. Elizabet van Bergen, geboren te Steenbergen op dinsdag 27 augustus 1878.
 5. Adriana Johanna van Bergen, geboren te Steenbergen op dinsdag 16 september 1879.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 9 augustus 1912, op 32-jarige leeftijd met Adrianus de Jong (38 jaar oud), geboren te Dinteloord in het jaar 1874, zoon van Marijn de Jong en Dimphna Scheepers.

X-bb Johannes Franciscus Luijsterburg, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 6 januari 1848, overleden te Teteringen in april 1910, 62 jaar oud, zoon van Adrianus Luijsterburg (IX-aq) en Anna Cornelia Koolen.

Opmerkingen: Waarschijnlijk verhuisd naar Steenbergen. Overleden april 1910 te Teteringen.

Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 5 november 1874, op 26-jarige leeftijd met Elizabeth Pieternella Dam (24 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1850, dochter van Johannes Dam en Johanna Maria Kreiger. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maria Pieternella Luijsterburg, geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 3 augustus 1875.
  Zij is getrouwd te Breda op donderdag 4 mei 1899, op 23-jarige leeftijd met Wilhelmus Thuss (34 jaar oud), geboren te Gorssel op zaterdag 17 december 1864, zoon van Jan Thuss en Johanna Margaretha Koning.
 2. Wilhelmina Elisabeth Luijsterburg, geboren te Roosendaal op zaterdag 30 juni 1888.
  Zij is getrouwd te Breda op donderdag 1 juni 1911, op 22-jarige leeftijd met Adrianus Hendrikus Jacobus van Gool (24 jaar oud), geboren te Breda op vrijdag 10 september 1886, zoon van Johannes Mattheus van Gool en Jacoba van Helteren.

X-bc Wilhelmina Luijsterburg, geboren te Steenbergen op zaterdag 8 juli 1865, dochter van Adrianus Luijsterburg (IX-aq) en Anna Cornelia Koolen.

Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 3 september 1883, op 18-jarige leeftijd (1) met Johannes Akkermans (23 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1860, zoon van Martinus Akkermans en Helena Goorene. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Akkermans, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1883, volgt onder XI-au.

Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 13 december 1897, op 32-jarige leeftijd (2) met Matthijs Johannes Foppele (41 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1856, zoon van Jacob Foppele en Clara Schroders.

X-bd Elisabeth Sebregts, geboren te Wouw op zaterdag 13 juli 1850, overleden aldaar op woensdag 22 december 1909, 59 jaar oud, dochter van Petrus Sebregts en Cornelia Luijsterburg (IX-ar).

Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 10 februari 1887, op 36-jarige leeftijd met Petrus van Kastel (33 jaar oud), geboren te Hoeven op woensdag 10 augustus 1853, zoon van Willem van Kastel en Cornelia Voermans.
(Hij is eerder getrouwd te Roosendaal op woensdag 15 september 1880, op 27-jarige leeftijd met Anna Maria Paasen (31 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 22 juli 1849, overleden te Wouw op maandag 21 juni 1886, 36 jaar oud, dochter van Petrus Paasen en Joanna Roeken.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia van Kastel, geboren te Wouw op dinsdag 10 juli 1888.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 25 april 1912, op 23-jarige leeftijd met Willem Matthijssen (24 jaar oud), petroleumventer, geboren te Steenbergen op vrijdag 10 februari 1888, overleden te Roosendaal en Nispen op dinsdag 24 mei 1949, 61 jaar oud, zoon van Cornelis Matthijssen (IX-fc) en Anna Haasen.
  (Hij is later getrouwd te Roosendaal op dinsdag 30 mei 1922, op 34-jarige leeftijd met Elisabeth van Gastel (28 jaar oud), geboren te Roosendaal in het jaar 1894, dochter van Petrus van Gastel en Maria Schellekens.)

X-be Johannes Sebregts, arbeider, geboren te Wouw op zondag 6 februari 1853, overleden aldaar op donderdag 5 november 1936, 83 jaar oud, zoon van Petrus Sebregts en Cornelia Luijsterburg (IX-ar).

Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 30 april 1885, op 32-jarige leeftijd met Johanna Heijmans (20 jaar oud), geboren te Wouw op woensdag 23 november 1864, overleden aldaar op zaterdag 1 maart 1930, 65 jaar oud, dochter van Pieter Heijmans en Adriana Mens. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Sebregts, geboren te Wouw op vrijdag 9 juli 1886.
 2. Adrianus Sebregts, geboren te Wouw op vrijdag 17 juni 1887.
 3. Maria Cornelia Sebregts, geboren te Wouw op woensdag 10 oktober 1888.
 4. Adriana Sebregts, geboren te Wouw op dinsdag 21 januari 1890.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 18 mei 1916, op 26-jarige leeftijd met Alouisius Petrus Nelen (28 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 11 december 1887, zoon van Petrus Nelen en Maria Adriana van den Boom.
 5. Cornelis Sebregts, geboren te Wouw op woensdag 13 januari 1892, overleden aldaar op zaterdag 12 maart 1892, 59 dagen oud.
 6. Antonius Sebregts, geboren te Wouw op maandag 3 juli 1893.
  Hij is getrouwd te Woensdrecht op vrijdag 15 oktober 1920, op 27-jarige leeftijd met Johanna Adriaansen (26 jaar oud), geboren te Woensdrecht in het jaar 1894, dochter van Jacobus Johannes Adriaansen en Anna Isabella van As.
 7. Maria Cornelia Sebregts, geboren te Wouw op woensdag 17 oktober 1894.
 8. Jacobus Sebregts, geboren te Wouw op woensdag 19 februari 1896.
 9. Jacoba Sebregts, geboren te Wouw op zondag 11 februari 1900.
 10. Adriana Cornelia Sebregts, geboren te Wouw op woensdag 5 november 1902.

X-bf Leonardus Sebregts, geboren te Wouw op zaterdag 23 mei 1857, overleden aldaar op dinsdag 30 mei 1933, 76 jaar oud, zoon van Petrus Sebregts en Cornelia Luijsterburg (IX-ar).

Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 3 mei 1888, op 30-jarige leeftijd met Jacoba Kools (23 jaar oud), geboren te Wouw op zondag 25 september 1864, overleden aldaar op woensdag 30 oktober 1940, 76 jaar oud, dochter van Wilhelmus Kools en Lucia Suijkerbuijck. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Jacobus Sebregts, geboren te Woensdrecht op zondag 22 maart 1896.
  Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 6 mei 1920, op 24-jarige leeftijd met Anna Cornelia Konings (24 jaar oud), geboren te Wouw op woensdag 18 december 1895, dochter van Cornelis Konings en Maria Elisabeth van Oorschot.
 2. Jacobus Sebregts, geboren te Woensdrecht, volgt onder XI-av.

X-bg Petronella Sebregts, geboren te Wouw op zondag 30 januari 1859, dochter van Petrus Sebregts en Cornelia Luijsterburg (IX-ar).

Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 18 april 1889, op 30-jarige leeftijd met Peter Francis van Mierlo (36 jaar oud), geboren te Leende op woensdag 21 juli 1852, zoon van Jan van Mierlo en Jacoba Bax. Uit dit huwelijk:

 1. Peter Johannes van Mierlo, geboren te Gestel op zaterdag 1 april 1899, volgt onder XI-aw.
 2. Jacoba Theresia van Mierlo, geboren te Wouw.
  Zij is getrouwd te Gestel en Blaarthem op zaterdag 28 januari 1911 met Johannes Hendrikus van Oorschot, geboren te Helmond, zoon van Petrus van Oorschot en Maria Johanna Canters.
 3. Maria Helena Catharina van Mierlo, geboren te Gestel en Blaarthem.
  Zij is getrouwd te Gestel en Blaarthem op zaterdag 21 september 1918 met Wilhelmus Johannes Vermeulen, geboren te Gestel en Blaarthem.

X-bh Catharina van Meel, geboren te Wouw op donderdag 23 juli 1863, dochter van Anthonius van Meel en Jacoba Luijsterburg (IX-at).

Details: Catharina van Meel vermelding in notarieel archief op zaterdag 31 maart 1894 Feijenoord (Rotterdam). Inhoud akte : veiling van huis te Wouw, ten verzoeke van Antonius van Meel te Wouw, voor zichzelf en als gemachtigde van Adriaan van Meel te Haarlem en Petrus Johannes Timmerman namens zijn echtgenote Catharina van Meel te Feijenoord, Leonardus van Meel te Roosendaal en Johannes van Meel te Wouw (voor finale kwijting zie nr. 84 van dit repertorium).

Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 22 januari 1891, op 27-jarige leeftijd met Petrus Adrianus Timmermans (25 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op maandag 30 januari 1865, zoon van Johannes Timmermans en Cornelia Veraart. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Timmermans, geboren te Wouw op zaterdag 24 oktober 1891.

X-bi Maria van Meel, geboren te Wouw op zaterdag 12 augustus 1865, overleden te Roosendaal en Nispen op dinsdag 6 november 1888, 23 jaar oud, dochter van Anthonius van Meel en Jacoba Luijsterburg (IX-at).

Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 5 mei 1887, op 21-jarige leeftijd met Cornelis Schepers (26 jaar oud), landbouwer en fabrieksarbeider, geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 2 januari 1861, overleden aldaar op maandag 25 mei 1936, 75 jaar oud, zoon van Hubertus Schepers en Anna Cornelia van Eekelen.
(Hij was later gehuwd met Johanna Cornelia Janssens, geboren te Kalmthout (BelgiŽ ) in het jaar 1864, overleden te Roosendaal en Nispen op vrijdag 9 maart 1951, 87 jaar oud, dochter van Adrianus Janssens en Maria Adriana Vandijck.) Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Schepers, geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 6 november 1888, overleden aldaar op dinsdag 6 november 1888.

X-bj Leonardus van Meel, stoker en arbeider, geboren te Wouw op woensdag 16 oktober 1867, zoon van Anthonius van Meel en Jacoba Luijsterburg (IX-at).

Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 24 september 1891, op 23-jarige leeftijd met Petronella Stevens (21 jaar oud), geboren te Zaandam op vrijdag 4 februari 1870, dochter van Anna Cornelia Stevens. Uit dit huwelijk:

 1. Antonius van Meel, geboren te Wouw op vrijdag 10 juni 1892, overleden te Roosendaal en Nispen op donderdag 4 januari 1906, 13 jaar oud.
 2. Cornelia van Meel, geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 16 augustus 1893.
 3. Jacoba van Meel, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 27 april 1895.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 28 augustus 1914, op 19-jarige leeftijd met Cornelis Gerardus Bogers (21 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1893, zoon van Jan Gerard Bogers en Adriana Veraart.
 4. Henricus van Meel, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 31 augustus 1896.
 5. Gerardus van Meel, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 18 maart 1898.
 6. Adrianus van Meel, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 4 november 1899, overleden aldaar op woensdag 30 januari 1901, 1 jaar oud.
 7. Maria Petronella van Meel, geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 8 juni 1905, volgt onder XI-ax.

X-bk Johannes van Meel, geboren te Wouw op vrijdag 13 augustus 1869, zoon van Anthonius van Meel en Jacoba Luijsterburg (IX-at).

Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 25 april 1895, op 25-jarige leeftijd met Anna Janssen (23 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op dinsdag 9 mei 1871, dochter van Cornelis Janssen en Cornelia Bogers. Uit dit huwelijk:

 1. Antonius van Meel, geboren te Wouw op woensdag 29 april 1896.
  Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 21 november 1918, op 22-jarige leeftijd met Cornelia Johanna de Vos (19 jaar oud), geboren te Wouw op zaterdag 24 december 1898, overleden aldaar op vrijdag 25 april 1947, 48 jaar oud, dochter van Jacobus de Vos en Maria Petronella van Meel.

X-bl Maria Roovers, arbeidster, geboren te Roosendaal, dochter van Petrus Roovers en Maria van Tiggelen (IX-au).

Zij is getrouwd te Wouw op dinsdag 2 mei 1882 met Petrus Mol (26 jaar oud), arbeider en koopman, geboren te Wouw op woensdag 5 maart 1856, overleden te Roosendaal en Nispen op maandag 14 november 1949, 93 jaar oud, zoon van Nicolaas Mol en Elisabeth Luijsterburg.

Petrus Mol vermelding in notarieel archief op zondag 26 maart 1882 Wouw. Inhoud akte : schuldbekentenis en hypotheek ten behoeve van Walterus van Gastel en ten laste van Petrus Mol en Maria Rovers, allen te Wouw, groot fl. 200,-.
Uit dit huwelijk:
 1. Elizabeth Mol, geboren te Wouw op donderdag 1 februari 1883.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 22 augustus 1907, op 24-jarige leeftijd met Johannes Elst (21 jaar oud), geboren te Wouw op zaterdag 10 oktober 1885, zoon van Christiaan Johannes Elst en Cornelia Elisabeth van Geel.
 2. Maria Mol, geboren te Wouw op woensdag 11 juni 1884.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op maandag 1 mei 1911, op 26-jarige leeftijd met Jan Cornelis Verbeek (29 jaar oud), geboren te Steenbergen op woensdag 20 juli 1881, zoon van Kornelis Verbeek en Adriana Laanen.
 3. Johannes Nicolaas Mol, geboren te Wouw op donderdag 13 december 1888.
 4. Petronella Mol, geboren te Wouw op vrijdag 28 november 1890.
 5. Petronella Mol, geboren te Wouw op zaterdag 1 oktober 1892.
 6. Wilhelmus Mol, geboren te Wouw op zondag 7 april 1895.
  Hij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 18 april 1922, op 27-jarige leeftijd met Helena Adriana Elisabeth Polling (22 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 3 mei 1899, overleden te Roosendaal op zaterdag 28 april 1990, 90 jaar oud, dochter van Josephus Antonius Polling en Phelomina Johanna Verhulst.
 7. Anna Mol, geboren te Wouw op woensdag 24 november 1897.
 8. Marinus Mol, geboren te Wouw op donderdag 17 januari 1901.

X-bm Nicolaas van Tiggelen, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 20 februari 1843, zoon van Petrus van Tiggelen (IX-av) en Cornelia Braat.

Hij is getrouwd te Dinteloord op woensdag 6 september 1871, op 28-jarige leeftijd met Sebastiana Antonia Schijvenaars, geboren te Dinteloord en Prinsenland, dochter van Johannis Schijvenaars en Hermana Heijkoop. Uit dit huwelijk:

 1. Petronilla van Tiggelen, geboren te Steenbergen.
  Zij is getrouwd te Fijnaart en Heijningen op maandag 22 februari 1892 met Christianus Maas, geboren te Princenhage, zoon van Antonius Maas en Maria Catharina Wildhagen.
 2. Hermana van Tiggelen, geboren te Haarlemmermeer.
  Zij is getrouwd te Klundert (NB) op donderdag 3 mei 1906 met Cornelis Hinten, geboren te Breda, zoon van Petrus Hinten en Dorothea van de Roer.

X-bn Elizabeth Karremans, geboren te Steenbergen op maandag 20 december 1841, dochter van Martinus Karremans en Petronella Franken (IX-aw).

Zij is getrouwd te Halsteren op vrijdag 11 februari 1870, op 28-jarige leeftijd met Wilhelmus van Eekelen (30 jaar oud), geboren te Halsteren op maandag 11 november 1839, overleden aldaar op zaterdag 16 april 1910, 70 jaar oud, zoon van Antonius van Eekelen en Maria Catharina Zomers. Uit dit huwelijk:

 1. Maria van Eekelen, geboren te Halsteren op zondag 24 december 1871, overleden te Steenbergen op maandag 8 februari 1954, 82 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 5 mei 1893, op 21-jarige leeftijd (1) met Adriaan Nijssen (25 jaar oud), geboren te Steenbergen op zondag 12 januari 1868, zoon van Jan Nijssen en Helena van Zimmeren.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op zaterdag 14 april 1923, op 51-jarige leeftijd (2) met Christiaan de Ron (49 jaar oud), geboren te Steenbergen op maandag 10 november 1873, zoon van Gijsbrecht Kornelis de Ron en Geertrui ten Hove.
 2. Dingena van Eekelen, geboren te Halsteren in het jaar 1875, volgt onder XI-ay.
 3. Pieternel van Eekelen, geboren te Halsteren.
  Zij is getrouwd te Halsteren op donderdag 6 mei 1909 met Laurens Cornelis Jacobus (51 jaar oud), geboren te Halsteren op woensdag 21 april 1858 (doopgetuigen waren Machiel Keulemans en Bernardus de Graauw), zoon van Adrianus Jacobs en Adriana Elisabeth van Loon.

X-bo Johannes Karremans, geboren te Halsteren in het jaar 1849, zoon van Martinus Karremans en Petronella Franken (IX-aw).

Hij is getrouwd te Halsteren op vrijdag 7 mei 1875, op 26-jarige leeftijd met Adriana Verbogt (22 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1853, dochter van Adrianus Verbogt en Catharina Adriana Bannier. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Karremans, geboren te Halsteren op woensdag 10 januari 1877.
  Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 13 september 1900, op 23-jarige leeftijd met Helena Hoedelmans (24 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op maandag 7 augustus 1876 (doopgetuigen waren Christiaan Hoedelmans en Jacobus Hoedelmans), wonende te Bergen op Zoom (in de Poorterij K 95), dochter van Walterus Hoedelmans en Maria Catharina van Meer.
  Verhuizing 1: 29-03-1906 vertrokken naar Roosendaal.
  Vermeld bij haar huwelijk: getuigen Christiaan Hoedelmans, 54 jaar, oom en Jacobus Hoedelmans, 50 jaar, oom.
 2. Catharina Adriana Karremans, geboren te Halsteren in het jaar 1881.
  Zij is getrouwd te Halsteren op vrijdag 18 juli 1902, op 21-jarige leeftijd met Cornelis van Bommel (21 jaar oud), geboren te Halsteren op maandag 7 februari 1881 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen), zoon van Marijnus van Bommel en Pieternella de Rijk.
 3. Geertruida Karremans, geboren te Halsteren in het jaar 1894.
  Zij is getrouwd te Halsteren op zaterdag 19 april 1913, op 19-jarige leeftijd met Cornelis Adriaansen (20 jaar oud), geboren te Halsteren op woensdag 11 mei 1892 (doopgetuigen waren Jacobus Groffen en Jan van Meel), zoon van Pieter Kornelis Adriaansen en Johanna Hendrica van Campenhout.

X-bp Adriana Franken, geboren te Steenbergen op zondag 24 augustus 1845, dochter van Petrus Franken (IX-ax) en Joanna van Bavel.

Zij is getrouwd te Steenbergen op maandag 6 mei 1872, op 26-jarige leeftijd met Marinus Voormeulen (34 jaar oud), karreman, geboren te Oud en Nieuw Gastel in het jaar 1838, zoon van Adriaan Voormeulen en Adriana Musters. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Adriana Voormeulen, geboren te Dinteloord op zaterdag 22 maart 1873.
 2. Adriana Maria Voormeulen, geboren te Dinteloord op maandag 6 april 1874.
 3. Wilhelmina Voormeulen, geboren te Steenbergen op vrijdag 15 december 1876.

X-bq Jan Franken, landbouwer, geboren te Steenbergen op vrijdag 3 juni 1853, overleden voor maandag 21 december 1891, hoogstens 38 jaar oud, zoon van Petrus Franken (IX-ax) en Joanna van Bavel.

Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 2 april 1885, op 31-jarige leeftijd met Adriana Maria Cornelia Uijtdewilligen (28 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op woensdag 14 mei 1856, overleden te Wouw op dinsdag 12 mei 1896, 39 jaar oud, dochter van Joannes Uijtdewilligen en Cornelia van Aarden.
(Zij is later getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 21 december 1891, op 35-jarige leeftijd met Jacobus Mens (49 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op zondag 4 december 1842, overleden aldaar op dinsdag 13 februari 1906, 63 jaar oud, zoon van Johannes Mens en Wilemijna Megank. (Hij is later getrouwd te Wouw op donderdag 31 december 1896, op 54-jarige leeftijd met Elisabeth Broos (30 jaar oud), winkelierster, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 16 november 1866, overleden te Wouw op zondag 27 september 1936, 69 jaar oud, dochter van Hendrik Broos en Adriana Maria van Bergen.)) Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Jan Franken, geboren te Bergen op Zoom op maandag 27 december 1886, wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 18).
  Opmerkingen: waarschijnlijk vertrokken naar Steenbergen.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 11 januari 1907, op 20-jarige leeftijd met Anna Isabella de Bruijn (29 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1878, dochter van Kornelis de Bruijn en Adriana Dankers.

X-br Kornelis Franken, landbouwer, geboren te Steenbergen op dinsdag 31 oktober 1854, zoon van Petrus Franken (IX-ax) en Joanna van Bavel.

Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 28 april 1884, op 29-jarige leeftijd (1) met Maria Elisabeth Leenaars (24 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op woensdag 11 mei 1859 (doopgetuigen waren Paulus Adrianus Crafford en Marijnus de Graauw), wonende te Bergen op Zoom (in de Poorterij K 87), dochter van Johannes Franciscus Leenaars en Maria Catharina van Eekelen.

Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 15 juni 1893, op 38-jarige leeftijd (2) met Catharina Hellemons (27 jaar oud), geboren te Wouw op dinsdag 13 februari 1866, dochter van Leonardus Hellemons en Adriana Elizabeth Boden. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Franken, geboren te Wouw op zondag 7 oktober 1894.

X-bs Antonius Franken, landbouwer, geboren te Wouw op zondag 27 augustus 1865, overleden aldaar op donderdag 9 mei 1940, 74 jaar oud, zoon van Johannes Franken (IX-ay) en Johanna Konings.

Antonius Franken vermelding in notarieel archief op woensdag 21 oktober 1891 Wouw. Inhoud akte : royeringen door Johannes Martens, Maria Martens en Catharina Martens, allen te Halsteren, Adrianus Antonius Groffen te Bergen op Zoom, Jan Luijten namens zijn echtgenote Petronella Molenaars te Roosendaal, Marijn Coppens namens zijn echtgenote Catharina Molenaars te Wouw, Antonia Molenaars weduwe van Adriaan van Hassel, Johanna Konings weduwe van Jan Franken, voor zich en als moeder en voogdes van Leonardus Konings, en Antonius Franken, allen te Wouw woonachtig, ten behoeve van Cornelia van Loon te Kruisland, Wouter Bals en Antonius Elsackers te Wouw.
Antonius Franken vermelding in notarieel archief op woensdag 21 oktober 1891 Wouw. Inhoud akte : boedelscheiding van de nalatenschap van Elisabeth Petronella Martens, weduwe van Leonardus Konings, tussen Johannes Martens, Maria Martens en Catharina Martens, allen te Halsteren, Adrianus Antonius Groffen te Bergen op Zoom, Jan Luijten namens zijn echtgenote Petronella Molenaars te Roosendaal, Marijn Coppens namens zijn echtgenote Catharina Molenaars te Wouw, Antonia Molenaars weduwe van Adriaan van Hassel, Johanna Konings weduwe van Jan Franken, voor zich en als moeder en voogdes van Leonardus Konings, en Antonius Franken voor zich en als toeziend voogd over voornoemde minderjarigen, allen te Wouw woonachtig.
Antonius Franken vermelding in notarieel archief op maandag 30 november 1891 Wouw. Inhoud akte : royering door Jan Luijten te Roosendaal voor zich en q.q. Johannes, Maria en Catharina Martens te Halsteren, Adrianus Antonius Groffen te Bergen op Zoom, Marijn Coppens te Wouw namens zijn echtgenote Catharina Molenaars, Antonia Molenaars weduwe van Adriaan van Hassel te Wouw, Johanna Konings weduwe van Jan Franken te Wouw, voor zich en als moeder en voogdes van Leonardus Konings, en Antonius Franken te Wouw, ten behoeve van Pieter Wuijts te Steenbergen.
Antonius Franken vermelding in notarieel archief op maandag 20 juli 1903 Wouw. Inhoud akte : hypothecaire obligatie groot fl. 5.600,- ten behoeve van mr. Marinus Petrus Josephus van Gastel te Breda en ten laste van Antonius Franken onder Wouw.

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 22 juli 1887, op 21-jarige leeftijd met Johanna Maria Leenaars (23 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op donderdag 21 april 1864, wonende te Bergen op Zoom (in de Poorterij K 84), ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op maandag 21 mei 1928, 64 jaar oud, dochter van Johannes Franciscus Leenaars en Maria Catharina van Eekelen. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes Franken, geboren te Wouw op dinsdag 26 juni 1888.
  Hij is getrouwd te Wouw op woensdag 6 mei 1914, op 25-jarige leeftijd met Johanna Jacoba de Groot (27 jaar oud), geboren te Wouw op woensdag 19 januari 1887, dochter van Adriaan de Groot (IX-cu) en Maria Catharina Bolus.
 2. Johannes Franciscus Franken, geboren te Wouw op dinsdag 13 mei 1890, overleden aldaar op donderdag 15 mei 1890, 2 dagen oud.
 3. Leonardus Franken, geboren te Wouw op dinsdag 31 maart 1891.
  Hij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 6 mei 1913, op 22-jarige leeftijd met Allegonda Maria Roeken (23 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 28 juli 1889, dochter van Godefridus Roeken en Pieternella Helena van Eekelen.
 4. Johannes Franciscus Franken, geboren te Wouw op woensdag 7 december 1892.
  Hij is getrouwd te Wouw op woensdag 7 mei 1919, op 26-jarige leeftijd met Dorothea de Weert (26 jaar oud), geboren te Halsteren op zondag 4 december 1892 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jan van Meel), dochter van Johannes de Weert en Anna Maria de Jong.
 5. Catharina Franken, geboren te Wouw op dinsdag 28 november 1893, overleden aldaar op maandag 18 december 1893, 20 dagen oud.
 6. Petrus Franken, geboren te Wouw op maandag 3 december 1894, overleden aldaar op dinsdag 18 december 1894, 15 dagen oud.
 7. Antonius Franken, geboren te Wouw op donderdag 16 januari 1896.
 8. Petrus Franken, geboren te Wouw op maandag 10 oktober 1898, overleden aldaar op woensdag 12 oktober 1898, 2 dagen oud.
 9. Adrianus Johannes Franken, geboren te Wouw op vrijdag 27 juli 1900, volgt onder XI-az.
 10. Petrus Leonardus Franken, geboren te Wouw op zaterdag 17 mei 1902.

X-bt Johannes Cools, landbouwer, geboren te Wouw in het jaar 1849, overleden aldaar op zaterdag 6 januari 1923, 74 jaar oud, zoon van Wouter Cools en Elizabeth Franken (IX-az).

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 17 juli 1903, op 54-jarige leeftijd met Anna Elizabet van de Kasteele (41 jaar oud), geboren te Steenbergen op vrijdag 6 juni 1862, overleden te Wouw op woensdag 28 november 1934, 72 jaar oud, dochter van Adriaan van de Kasteele en Anna Maria van Wezel. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Cools, geboren te Steenbergen in het jaar 1887.
  Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op maandag 25 april 1910, op 23-jarige leeftijd met Franciscus Krieger (39 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op zaterdag 3 september 1870, zoon van Marijnus Krieger en Johanna Adriana Adriaansen.

X-bu Leonardus Cools, geboren te Wouw op maandag 2 september 1850, overleden aldaar op donderdag 5 september 1929, 79 jaar oud, zoon van Wouter Cools en Elizabeth Franken (IX-az).

Hij is getrouwd te Wouw op dinsdag 9 oktober 1883, op 33-jarige leeftijd met Maria Catharina Schoonen (24 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 6 mei 1859, dochter van Marijn Schoonen en Johanna Timmermans. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Cools, geboren te Wouw op maandag 9 juli 1894.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 23 januari 1919, op 24-jarige leeftijd met Adriaan Pieter Marijnissen (32 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1887, overleden te Wouw op zaterdag 10 augustus 1940, 53 jaar oud, zoon van Adriaan Marijnissen en Joanna Cornelia Kerstens.

X-bv Adriana Cools, geboren te Wouw op zaterdag 11 september 1852, dochter van Wouter Cools en Elizabeth Franken (IX-az).

Zij is getrouwd te Wouw op woensdag 22 november 1876, op 24-jarige leeftijd met Johannes Buijens (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw op zondag 7 februari 1847, overleden aldaar op dinsdag 24 april 1917, 70 jaar oud, zoon van Cornelis Buijens en Maria Johanna Mouwen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Buijens, geboren te Wouw op zondag 8 juni 1879, volgt onder XI-ba.
 2. Dijmphna Buijens, geboren te Wouw op maandag 19 juni 1882.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 4 november 1909, op 27-jarige leeftijd met Martinus Govers (33 jaar oud), geboren te Wouw op zondag 30 januari 1876, zoon van Cornelis Govers en Petronella Breugelmans.
 3. Maria Johanna Buijens, geboren te Wouw op vrijdag 2 januari 1885, volgt onder XI-bb.
 4. Leendert Buijens, geboren te Wouw op woensdag 9 februari 1887.
  Hij is getrouwd te Halsteren op zaterdag 10 januari 1914, op 26-jarige leeftijd met Anna Cornelia de Weert (26 jaar oud), geboren te Halsteren op dinsdag 8 maart 1887 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Adrianus van Meel), dochter van Johannes de Weert en Anna Maria de Jong.
 5. Cornelia Buijens, geboren te Wouw op zondag 29 november 1891, volgt onder XI-bc.

X-bw Petronella Cools, geboren te Wouw op zaterdag 21 februari 1857, dochter van Wouter Cools en Elizabeth Franken (IX-az).

Zij is getrouwd te Wouw op maandag 4 mei 1885, op 28-jarige leeftijd met Petrus Josephus Goossens (23 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op zaterdag 4 januari 1862, overleden aldaar op maandag 18 november 1946, 84 jaar oud, zoon van Matthijs Goossens en Adriana Cornelia Helmons. Uit dit huwelijk:

 1. Matthijs Johannes Goossens, geboren te Wouw op zondag 27 juni 1886.
 2. Leendert Goossens, geboren te Wouw op woensdag 4 juli 1888.
 3. Adrianus Goossens, geboren te Wouw op donderdag 16 januari 1890, overleden aldaar op vrijdag 17 januari 1890, 1 dag oud.

X-bx Anna Cornelia Cools, geboren te Wouw op dinsdag 1 november 1864, dochter van Wouter Cools en Elizabeth Franken (IX-az).

Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 4 mei 1893, op 28-jarige leeftijd met Franciscus Constantinus Verbraak (33 jaar oud), schoenmaker, geboren te Wouw op donderdag 25 augustus 1859, overleden aldaar op zondag 10 maart 1895, 35 jaar oud, zoon van Cornelis Verbraak en Adriana Cornelia Bierbooms. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia Verbraak, geboren te Wouw op zondag 8 april 1894, overleden aldaar op vrijdag 28 december 1894, 264 dagen oud.

X-by Elizabeth Cools, geboren te Wouw, dochter van Wouter Cools en Elizabeth Franken (IX-az).

Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 29 mei 1884 met Johannes Heijmans (25 jaar oud), geboren te Wouw op zaterdag 5 maart 1859, zoon van Arnoldus Heijmans en Adriana van Osta. Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Heijmans, geboren te Steenbergen op woensdag 9 mei 1888.
  Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 25 april 1912, op 23-jarige leeftijd met Maria Elizabeth van Aart (27 jaar oud), geboren te Wouw op woensdag 8 april 1885, dochter van Jan van Aart en Catharina Bogers.
 2. Cornelis Heijmans, geboren te Wouw op woensdag 21 mei 1890, overleden te Bergen op Zoom op zondag 17 september 1978 in het ziekenhuis Lievensberg, begraven te Steenbergen (Welberg) op de R.K. begraafplaats, 88 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 27 juli 1917, op 27-jarige leeftijd met Helena van Meer (24 jaar oud), geboren te Wouw op donderdag 2 maart 1893, dochter van Adrianus van Meer en Anna Maria Deelen.

X-bz Elisabeth Augustijn, geboren te Dinteloord in het jaar 1858, overleden te Roosendaal en Nispen op maandag 16 mei 1927, 69 jaar oud, dochter van Johannes Cornelis Augustijn (IX-be) en Maria Catharina Krouwers.

Elizabeth Augustijn vermelding in notarieel archief op woensdag 22 maart 1911 Roosendaal. Inhoud akte : inventaris van de huwelijksgemeenschap, bestaan hebbende tussen Elizabeth Augustijn te Roosendaal en wijlen Petrus Wilhelmus Huijsmans, aldaar overleden op 23 december 1910, en van diens nalatenschap, ten verzoeke van eerstgenoemde en haar kinderen, in tegenwoordigheid van de toeziend voogd

Elizabeth Augustijn vermelding in notarieel archief op woensdag 26 juli 1911 Roosendaal. Inhoud akte : scheiding en deling van de huwelijksgemeenschap, bestaan hebbende tussen Elizabeth Augustijn te Roosendaal en wijlen Petrus Wilhelmus Huijsmans, aldaar overleden op 23 december 1910, en van diens nalatenschap, tussen Elizabeth Augustijn voornoemd en haar kinderen

Elizabeth Augustijn vermelding in notarieel archief op woensdag 17 januari 1912 Roosendaal. Inhoud akte : huwelijksvoorwaarden tussen Marinus Zwanen en Elizabeth Augustijn, beiden te Roosendaal

Elisabeth Augustijn vermelding in notarieel archief op zaterdag 2 november 1912 Roosendaal. Inhoud akte : hypothecaire obligatie groot fl. 3.500,- ten behoeve van Adrianus Cornelis Johannes Smits te Bergen op Zoom en ten laste van Elisabeth Augustijn te Roosendaal, weduwe van Petrus Wilhelmus Huijsmans

Elisabeth Augustijn vermelding in notarieel archief op donderdag 21 augustus 1913 Roosendaal. Inhoud akte : inventaris van de nalatenschap van Maria Catharina Krouwers, weduwe van Johannes Cornelis Augustijn, overleden te Roosendaal 14 augustus 1913, ten verzoeke van Petrus Johannes Augustijn en Elisabeth Augustijn, beiden te Roosendaal

Elisabeth Augustijn vermelding in notarieel archief op woensdag 31 december 1913 Roosendaal. Inhoud akte : scheiding en deling van een vordering wegens overbedeling behorende tot de nalatenschap van Maria Catharina Krouwers, weduwe van Johannes Cornelis Augustijn, overleden te Roosendaal 14 augustus 1913, tussen Petrus Johannes Augustijn te Roosendaal en Elisabeth Augustijn aldaar, weduwe van Petrus Wilhelmus Huijsmans en echtgenote van Marinus Zwaanen te Roosendaal

Elisabeth Augustijn vermelding in notarieel archief op vrijdag 2 januari 1914 Roosendaal. Inhoud akte : hypothecaire obligatie groot fl. 1.500,- ten behoeve van Elisabeth Augustijn te Roosendaal, weduwe van Petrus Wilhelmus Huijsmans, en ten laste van Leonardus Luijk te Bergen op Zoom

Elisabeth Augustijn vermelding in notarieel archief op maandag 16 februari 1914 Roosendaal. Inhoud akte : regeling overeenkomstig art. 292 BW tussen de echtelieden Marinus Zwanen en Elisabeth Augustijn te Roosendaal.

Zij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 11 januari 1876, op 18-jarige leeftijd (1) met Petrus Wilhelmus Huijsmans (26 jaar oud), geboren te Zevenbergen in het jaar 1850, overleden te Roosendaal en Nispen op vrijdag 23 december 1910, 60 jaar oud, zoon van Adriaan Huijsmans en Catharina van de Noort. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Helena Huijsmans, geboren te Zevenbergen in het jaar 1885, overleden te Roosendaal en Nispen op vrijdag 15 april 1932, 47 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Eduardus Leonardus Mattheus Hontelé.
 2. Leo Franciscus Maria Huijsmans, geboren te Zevenbergen in het jaar 1897, overleden te Roosendaal en Nispen op woensdag 20 september 1916, 19 jaar oud.
 3. Helena Elisabeth Huijsmans, geboren te Zevenbergen.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 21 januari 1913 met Leendert Theophilie Luik, wonende te Schore, zoon van Gerrit Luik en Catharina Johanna van Rompu.
 4. Maria Catharina Helena Huijsmans, geboren te Zevenbergen.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 23 januari 1912 met Wilhelmus Henricus Storij, geboren te Deil, zoon van Willem Storij en Theresia van Mook.

Zij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 23 januari 1912, op 54-jarige leeftijd (2) met (en gescheiden te Roosendaal op vrijdag 1 april 1921 van) Marinus Zwanen (64 jaar oud), geboren te Dinteloord en Prinsenland in het jaar 1848, overleden te Roosendaal en Nispen op vrijdag 23 maart 1923, 75 jaar oud, zoon van Pieter Zwanen en Maria van de Riet.
(Hij was weduwnaar van Anna Maria Petronella Lazeroms, overleden voor dinsdag 23 januari 1912.)

Zij was gehuwd (3) met Antonie Swinkels.

X-ca Petrus Johannes Augustijn, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 31 januari 1859, overleden aldaar op zondag 14 juli 1935 overlijdensoorzaak: broncho-pneumonie, 76 jaar oud, zoon van Johannes Cornelis Augustijn (IX-be) en Maria Catharina Krouwers.

Petrus Johannes Augustijn hinderwetvergunning in 1903 Roosendaal en Nispen verleend voor bakkerij, locatie Schoolstraat.
Petrus Johannes Augustijn vermeld in notarieel archief op zaterdag 26 september 1903 Roosendaal. Inhoud akte: hypothecaire obligatie groot fl. 3.600,- ten behoeve van Petrus Wilhelmus Huijsmans te Vreeswijk en ten laste van Petrus Johannnes Augustijn te Roosendaal.
Petrus Johannes Augustijn vermeld in notarieel archief op maandag 29 mei 1905 Roosendaal. Inhoud akte: testament van Petrus Johannes Augustijn te Roosendaal.
Petrus Johannes Augustijn vermeld in notarieel archief op donderdag 21 augustus 1913 Roosendaal. Inhoud akte: inventaris van de nalatenschap van Maria Catharina Krouwers, weduwe van Johannes Cornelis Augustijn, overleden te Roosendaal 14 augustus 1913, ten verzoeke van Petrus Johannes Augustijn en Elisabeth Augustijn, beiden te Roosendaal.
Petrus Johannes Augustijn vermeld in notarieel archief op woensdag 31 december 1913 Roosendaal. Inhoud akte: hypothecaire obligatie groot fl. 5.500,- ten behoeve van Maria Eduarda Francisca van den Bogaert te 's-Hertogenbosch en ten laste van Petrus Johannes Augustijn te Roosendaal.
Petrus Johannes Augustijn vermeld in notarieel archief op woensdag 31 december 1913 Roosendaal. Inhoud akte : scheiding en deling van een vordering wegens overbedeling behorende tot de nalatenschap van Maria Catharina Krouwers, weduwe van Johannes Cornelis Augustijn, overleden te Roosendaal 14 augustus 1913, tussen Petrus Johannes Augustijn te Roosendaal en Elisabeth Augustijn aldaar, weduwe van Petrus Wilhelmus Huijsmans en echtgenote van Marinus Zwaanen te Roosendaal.

Hij was gehuwd met Cornelia Vrinten, geboren te Loon op Zand in het jaar 1864, overleden te Roosendaal en Nispen op zaterdag 22 februari 1930, 66 jaar oud, dochter van Norbert Vrinten en Cornelia de Jong. Uit dit huwelijk:

 1. Johan Augustijn, broodbakker, geboren te Jersey-City (U.S.A.) in het jaar 1890, overleden te Roosendaal en Nispen op donderdag 10 maart 1921, 31 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Anna Henrica Petronella Maria Cox.
 2. Franciscus Theodorus Augustijn, geboren te Brooklyn (U.S.A.) in het jaar 1895.
  Hij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 10 juli 1917, op 22-jarige leeftijd met Maria Petronella Luijckx (19 jaar oud), geboren te Antwerpen (BelgiŽ ) in het jaar 1898, dochter van Henrikus Josephus Luijckx en Elisabeth Marissen.
 3. Maria Cornelia Francisca Josephina Augustijn, geboren te Antwerpen (BelgiŽ ), volgt onder XI-bd.
 4. Kornelia Augustijn, geboren te Jersey-City (Engeland).
  Zij is getrouwd te Roosendaal op woensdag 18 september 1912 met Pieter Hendrik Johan van der Heijden (25 jaar oud), geboren te Oudenbosch op maandag 22 november 1886, zoon van Hendrik van der Heijden en Dimphena Kraus.

X-cb Dorothea Augustijn, geboren te Hoeven op donderdag 27 april 1865, overleden aldaar op donderdag 23 januari 1947, 81 jaar oud, dochter van Marijn Augustijn (IX-bf) en Cornelia van den Bosch.

Zij is getrouwd te Hoeven op donderdag 25 november 1886, op 21-jarige leeftijd met Adrianus Petrus Wijnen (39 jaar oud), geboren te Hoeven in het jaar 1847, overleden aldaar op maandag 6 april 1936, 89 jaar oud, zoon van Johannes Wijnen en Petronella Kuijstermans. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Benedictus Wijnen, geboren te Hoeven op vrijdag 30 september 1887, overleden aldaar op zondag 31 december 1950, 63 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Johanna Maria Lips.
 2. Petrus Johannes Wijnen, geboren te Hoeven op dinsdag 12 november 1889.
 3. Adrianus Petrus Wijnen, geboren te Hoeven op dinsdag 10 juli 1900.
 4. Adriana Wilhelmina Wijnen, geboren te Hoeven op zondag 24 april 1904.
 5. Benedictus Franciscus Wijnen, geboren te Hoeven, overleden aldaar op maandag 20 januari 1896.
 6. Adrianus Petrus Wijnen, overleden te Hoeven op zaterdag 22 januari 1898.
 7. Gerardus Adrianus Wijnen, overleden te Hoeven op dinsdag 1 februari 1927.
 8. Marinus Petrus Wijnen, overleden te Hoeven op zaterdag 14 juni 1941.
 9. Cornelia Adriana Petronella Wijnen.
  Zij is getrouwd te Etten-Leur op dinsdag 27 april 1920 met Jacobus Adrianus Woutherus Melisse, zoon van Leendert Melisse en Anna Maria Akkermans.
 10. Petronella Cornelia Maria Wijnen.
  Zij is getrouwd te Etten-Leur op woensdag 31 januari 1923 met Adrianus Johannes Lips, zoon van Johannes Lips en Barbara Luijkx.
 11. Maria Adriana Wijnen.
  Zij is getrouwd te Hoeven op maandag 12 augustus 1929 met Johannes Marinus Willemse (28 jaar oud), geboren te Rucphen op maandag 13 augustus 1900 getuigen bij geboorteaangifte : Adrianus Schrauwen, 46 jaar, koster en Johannes Schrauwen, 51 jaar, klompenmaker, zoon van Marinus Willemse en Petronella Catharina Doggen.

X-cc Petronella Augustijn, geboren te Hoeven op woensdag 24 oktober 1866, overleden aldaar op dinsdag 21 juli 1896, 29 jaar oud, dochter van Marijn Augustijn (IX-bf) en Cornelia van den Bosch.

Zij is getrouwd te Hoeven op woensdag 20 juli 1887, op 20-jarige leeftijd met Gerardus Johannes van Campenhout (29 jaar oud), geboren te Hoeven in het jaar 1858, zoon van Gabriel van Campenhout en Johanna Vermunt. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Cornelia van Campenhout, geboren te Hoeven op maandag 2 januari 1888.
  Zij is getrouwd te Hoeven op dinsdag 1 juni 1920, op 32-jarige leeftijd met Josephus Machiel de Bie, zoon van Johannes Antonij de Bie en Adriana Lucia van den Broek.
 2. Cornelia Adriana van Campenhout, geboren te Hoeven op donderdag 19 september 1889.
 3. Adriana Antonia van Campenhout, geboren te Hoeven op vrijdag 7 november 1890.
 4. Gabriel Marinus van Campenhout, geboren te Hoeven op donderdag 17 maart 1892, overleden aldaar op donderdag 18 november 1897, 5 jaar oud.
 5. Marinus Gerardus van Campenhout, geboren te Hoeven op zaterdag 18 februari 1893.
  Hij is getrouwd te Zegge (NB) op dinsdag 29 april 1919, op 26-jarige leeftijd met Johanna Maria Jongenelen (24 jaar oud), geboren te Rucphen op maandag 29 oktober 1894 getuigen bij geboorteaangifte : Marijnus Verpaalen, 47 jaar, broodbakker en Marijn van de Riet, 30 jaar, gemeentesecretaris (doopgetuigen waren Cornelius Jongeneelen uit Rucphen en Maria van Leijenburg), dochter van Antonius Nicolaas Jongenelen en Maria Christina Antonissen.
 6. Gerardus Antonius Lambertus van Campenhout, geboren te Hoeven op maandag 12 februari 1894, overleden aldaar op maandag 10 september 1894, 210 dagen oud.
 7. Gerardus Antonius Lambertus van Campenhout, geboren te Hoeven op zondag 19 mei 1895.
 8. Antonia Maria van Campenhout, geboren te Hoeven op dinsdag 21 juli 1896.

X-cd Martinus Elsackers, arbeider, geboren te Steenbergen op maandag 28 november 1853, zoon van Johannes Elsackers en Petronella Augustijn (IX-bh).

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 25 mei 1883, op 29-jarige leeftijd met Anna Catharina de Jong (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op dinsdag 9 februari 1858, dochter van Cornelis de Jong en Elisabeth van Sundert.
(Zij is later getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 24 mei 1920, op 62-jarige leeftijd met Petrus Johannes Govaarts (59 jaar oud), geboren te Wouw in het jaar 1861, zoon van Gerardus Govaarts en Anna Maria Cornelia Dietvors.) Uit dit huwelijk:

 1. Jan Elsackers, geboren te Steenbergen op zondag 11 november 1883.
  Hij is getrouwd te Woensdrecht op donderdag 6 februari 1908, op 24-jarige leeftijd met Adriana Luijkx (25 jaar oud), geboren te Wouw op vrijdag 16 juni 1882, dochter van Johannes Luijkx en Lauwerentia Luijsterburg.
 2. Cornelis Elsackers, geboren te Wouw op woensdag 7 juli 1886.
  Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op dinsdag 4 augustus 1903, op 17-jarige leeftijd met Cornelia Lambrechts (17 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1886, dochter van Wilhelmus Lambrechts en Temmetje Rottine.
 3. Elisabeth Elsackers, geboren te Wouw op vrijdag 28 december 1888.
  Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 13 januari 1908, op 19-jarige leeftijd met Cornelis Free (20 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op zondag 3 juli 1887, wonende te Bergen op Zoom (Blauwehandstraat G 1), zoon van Marinus Free en Anna Cornelia Hagenaars (X-z).
 4. Petronella Elsackers, geboren te Wouw op maandag 14 december 1891.
 5. Maria Elsackers, geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 7 augustus 1894.
  Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 7 november 1918, op 24-jarige leeftijd met Johannes Jacobus Heijmen, geboren te Wageningen, zoon van Rutgerus Heijmen en Hendrina Fontijn.
 6. Cornelia Johanna Elsackers, geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 30 oktober 1897.
  Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 4 november 1920, op 23-jarige leeftijd met Franciscus Govaerts (29 jaar oud), geboren te Huijbergen in het jaar 1891, zoon van Petrus Johannes Govaerts en Maria Jacoba van der Kande.

X-ce Cornelia Elsackers, geboren te Wouw op vrijdag 21 november 1856, overleden aldaar op maandag 2 juli 1900, 43 jaar oud, dochter van Johannes Elsackers en Petronella Augustijn (IX-bh).

Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 5 mei 1887, op 30-jarige leeftijd met Adriaan Godschalk (32 jaar oud), arbeider, geboren te Roosendaal op zondag 11 maart 1855, zoon van Martinus Godschalck en Hendrina Sebregts. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Godschalk, geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 8 november 1891.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 12 juli 1912, op 20-jarige leeftijd met Adriana Cornelia de Jong (19 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1893, dochter van Leendert de Jong en Susanna van Gaans (IX-dp).
 2. Martinus Petrus Godschalk, geboren te Roosendaal en Nispen.
  Hij is getrouwd te Dinteloord op zaterdag 16 september 1916 met Adriana Koolen, geboren te Steenbergen, dochter van Matthijs Koolen en Maria van Elzakker.
  (Zij is later getrouwd te Dinteloord op maandag 3 mei 1920 met Theodorus de Jong (29 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1891, zoon van Leendert de Jong en Susanna van Gaans (IX-dp). (Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op vrijdag 23 april 1915, op 24-jarige leeftijd met Dimphna Keepers (21 jaar oud), geboren te Steenbergen op donderdag 5 april 1894, dochter van Antonij Keepers en Petronella van Oevelen.))
 3. Hendrina Godschalk, geboren te Roosendaal en Nispen.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op maandag 17 oktober 1910 met Adrianus Matthijssen, geboren te Wouw, zoon van Christiaan Matthijssen en Johanna Maria Peeters.
 4. Petronella Godschalk, geboren te Roosendaal en Nispen.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 31 augustus 1920 met Jacobus Dirken (25 jaar oud), geboren te Standdaarbuiten op zondag 17 maart 1895, zoon van Adrianus Dirken en Maria Nagtzaam.

X-cf Rochus Elsackers, arbeider en molenaar, geboren te Wouw op donderdag 28 juli 1859, overleden aldaar op zaterdag 21 januari 1905, 45 jaar oud, zoon van Johannes Elsackers en Petronella Augustijn (IX-bh).

Hij is getrouwd te Roosendaal op donderdag 19 juni 1884, op 24-jarige leeftijd met Anna Maria Dimphna van Spaendonk (14 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1870, overleden te Wouw op zaterdag 29 november 1913, 43 jaar oud, dochter van Joannes Spaendonk en Antonia van Geel. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Antonetta Elsackers, geboren te Wouw op zaterdag 27 september 1884, overleden aldaar op donderdag 1 januari 1885, 96 dagen oud.
 2. Adrianus Elsackers, kantoorbediende, geboren te Wouw op woensdag 17 februari 1886, overleden aldaar op woensdag 10 april 1907, 21 jaar oud.
 3. Johannes Elsackers, kantoorbediende, geboren te Wouw op zondag 17 juli 1887, overleden aldaar op dinsdag 2 maart 1909, 21 jaar oud.
 4. Petrus Johannes Elsackers, geboren te Wouw op zaterdag 21 juni 1890.
  Hij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 4 juli 1916, op 26-jarige leeftijd met Johanna Paulina Vriens (19 jaar oud), geboren te Dinteloord en Prinsenland op donderdag 1 april 1897, dochter van Marinus Vriens (X-ep) en Anna Cornelia Gelten.
 5. Cornelis Elsackers, geboren te Wouw op dinsdag 13 oktober 1891, overleden aldaar op donderdag 11 februari 1892, 121 dagen oud.
 6. Jospehus Johannes Martinus Elsackers, geboren te Wouw op donderdag 31 augustus 1893, overleden aldaar op dinsdag 25 januari 1910, 16 jaar oud.
 7. Antonetta Pieternella Elsackers, geboren te Wouw op woensdag 27 maart 1895, overleden aldaar op zaterdag 28 november 1908, 13 jaar oud.
 8. Helena Catharina Elsackers, geboren te Wouw op vrijdag 24 november 1899, overleden aldaar op zaterdag 8 januari 1910, 10 jaar oud.
 9. Cornelis Johannes Elsackers, geboren te Wouw in mei 1903, overleden aldaar op vrijdag 4 december 1903, 7 maanden oud.

X-cg Petrus Elsackers, arbeider, geboren te Wouw op maandag 31 augustus 1863, overleden aldaar op donderdag 11 maart 1886, 22 jaar oud, zoon van Johannes Elsackers en Petronella Augustijn (IX-bh).

Hij is getrouwd te Wouw op dinsdag 4 november 1884, op 21-jarige leeftijd met Johanna Nieuwlaat (19 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw op woensdag 26 april 1865, overleden te Roosendaal en Nispen op donderdag 16 februari 1950, 84 jaar oud, dochter van Leonardus Nieuwlaat en Catharina Schoonen.
(Zij is later getrouwd te Wouw op donderdag 23 april 1891, op 25-jarige leeftijd met Christiaan Matthijs Verbraak (33 jaar oud), metselaar, geboren te Wouw op zaterdag 6 februari 1858, overleden op maandag 20 december 1909, 51 jaar oud, zoon van Johannes Verbraak en Carolina Sebregts. (Hij is eerder getrouwd te Wouw op zaterdag 3 november 1883, op 25-jarige leeftijd met Adriana Govers (22 jaar oud), geboren te Wouw op donderdag 7 maart 1861, overleden aldaar op woensdag 1 april 1885, 24 jaar oud, dochter van Marijn Govers en Maria Catharina van den Bergh.)) Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Elsackers, geboren te Wouw op vrijdag 20 maart 1885, overleden aldaar op vrijdag 26 februari 1886, 343 dagen oud.
 2. Petronella Elsackers, geboren te Wouw op woensdag 17 februari 1886, volgt onder XI-be.

X-ch Catharina Elsackers, geboren te Wouw op woensdag 11 juli 1866, overleden aldaar op dinsdag 22 augustus 1933, 67 jaar oud, dochter van Johannes Elsackers en Petronella Augustijn (IX-bh).

Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 22 september 1892, op 26-jarige leeftijd met Jan Suijkerbuijk (21 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op maandag 13 februari 1871, overleden te Wouw op donderdag 10 september 1942, 71 jaar oud, zoon van Gerard Suijkerbuijck en Anna Maria Ligtenberg. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Suijkerbuijck, dienstbode, geboren te Wouw op dinsdag 29 oktober 1889, overleden aldaar op maandag 1 juni 1903, 13 jaar oud.
  Bijzonderheden : onwettig; naam van de vader in de akte niet vermeld; in de marge: erkend bij huwelijk van de ouders d.d. 22-09-1892.
 2. Gerard Suijkerbuijck, geboren te Wouw op zondag 18 juni 1893, overleden aldaar op dinsdag 25 juli 1893, 37 dagen oud.
 3. Mie Anna Suijkerbuijck, geboren te Wouw op zondag 19 augustus 1894, overleden aldaar op zaterdag 22 september 1894, 34 dagen oud.
 4. Gerard Suijkerbuijck, geboren te Wouw op dinsdag 25 juni 1895, overleden aldaar op donderdag 21 mei 1896, 331 dagen oud.
 5. Adrianus Suijkerbuijck, geboren te Wouw op maandag 19 juli 1897.
 6. Pieter Jan Suijkerbuijck, geboren te Wouw op dinsdag 13 juni 1899.
 7. Gerardus Marinus Suijkerbuijck, geboren te Wouw op maandag 15 april 1901, overleden aldaar op donderdag 12 juni 1902, 1 jaar oud.
 8. Johannes Suijkerbuijck, geboren te Wouw op donderdag 27 februari 1902.
 9. Petronilla Suijkerbuijck, geboren te Wouw in het jaar 1903, overleden aldaar op zondag 23 oktober 1904, 1 jaar oud.
 10. Gerardus Suijkerbuijck, geboren te Wouw in november 1906, overleden aldaar op dinsdag 9 april 1907, 5 maanden oud.
 11. Petronella Suijkerbuijck, geboren te Wouw in augustus 1909, overleden aldaar op donderdag 1 december 1910, 1 jaar oud.

X-ci Adriaan Martien Augustijn, arbeider, geboren te Steenbergen op maandag 13 maart 1854, zoon van Adriaan Augustijn (IX-bi) en Adriana Cornelia Iriks.

Hij is getrouwd te Steenbergen op maandag 26 november 1877, op 23-jarige leeftijd met Maria Elizabeth van Loenhout (21 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op woensdag 16 juli 1856, dochter van Kornelis van Loenhout en Petronilla van Tilburg. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Augustijn, geboren te Halsteren op maandag 9 juni 1879 (doopgetuigen waren Johannes Bastiaansen en Petrus Hubertus Bervaes).
 2. Cornelis Augustijn, geboren te Halsteren op donderdag 22 april 1880 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen).
 3. Cornelis Augustijn, geboren te Halsteren op dinsdag 20 september 1881 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen).
 4. Pieternel Augustijn, geboren te Halsteren op dinsdag 12 september 1882 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Adrianus van Meel).
  Zij is getrouwd te Halsteren op zaterdag 28 april 1900, op 17-jarige leeftijd met Pieter Jan Mertens (22 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1878, zoon van Cornelis Mertens en Maria Elisabeth Bogers.
 5. Cornelia Augustijn, geboren te Halsteren op zaterdag 31 januari 1885 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Adrianus van Meel).
  Zij is getrouwd te Halsteren op zaterdag 5 augustus 1905, op 20-jarige leeftijd met Matthijs Keepers (24 jaar oud), geboren te Steenbergen op vrijdag 25 maart 1881, zoon van Kornelis Keepers en Anna Cornelia Zantboer.
 6. Cornelis Augustijn, geboren te Halsteren op maandag 28 maart 1887 (doopgetuigen waren Jacobus Groffen en Adrianus van Meel).
 7. Johannes Augustijn, geboren te Halsteren op zaterdag 16 februari 1889 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Jacobus Groffen).
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 21 januari 1910, op 20-jarige leeftijd met Cornelia Huijgens (22 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1888, dochter van Gerardus Huijgens en Maria Elisabeth Bogers.
 8. Adrianus Augustijn, geboren te Halsteren op vrijdag 29 januari 1892 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Marijn Jan van Meel).
  Hij is getrouwd te Halsteren op maandag 28 oktober 1918, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Maria van Geel (21 jaar oud), dienstbode, geboren te Halsteren op dinsdag 20 april 1897, dochter van Jan van Geel en Philomena Goossens.
  Cornelia Maria van Geel bevolkingsregister 1900-1920 Bergen op Zoom
  Deel: 32-Dienstboden A-L, folio 86
  Geboortedatum: 20-04-1897
  Geboorteplaats: Halsteren
  Beroep 1: dienstbode
  Verhuizing 1: 26-02-1912 ingekomen uit Halsteren
  Verhuizing 2: 17-05-1912 vertrokken naar Halsteren.
 9. Adriana Augustijn, geboren te Halsteren op woensdag 20 juni 1894 (doopgetuigen waren Marijn Jan van Meel en Jan van Meel).
 10. Petrus Augustijn, geboren te Halsteren op vrijdag 7 augustus 1896 (doopgetuigen waren Cornelis Keijzers en Jan Baptist la Fors).

X-cj Jan Frans Augustijn, arbeider, geboren te Steenbergen op vrijdag 1 oktober 1858, overleden te Wouw op zaterdag 23 december 1916, 58 jaar oud, zoon van Adriaan Augustijn (IX-bi) en Adriana Cornelia Iriks.

Hij is getrouwd te Halsteren op zaterdag 31 januari 1885, op 26-jarige leeftijd met Petronella Philomena van Loenhout (22 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1863, dochter van Kornelis van Loenhout en Petronilla van Tilburg. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Augustijn, geboren te Halsteren op zaterdag 5 september 1885.
  Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 19 mei 1910, op 24-jarige leeftijd met Johanna Koen (23 jaar oud), geboren te Wouw op donderdag 20 mei 1886, dochter van Gabriel Koen en Geertrui Bogers.
 2. Adriaan Augustijn, geboren te Wouw op zaterdag 30 oktober 1886.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 6 mei 1910, op 23-jarige leeftijd met Adriana Cornelia de Weert (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op zaterdag 5 april 1884, dochter van Marijn de Weert en Elizabet Verrijk.
 3. Martien Augustijn, geboren te Wouw op vrijdag 26 oktober 1888, overleden aldaar op dinsdag 20 november 1888, 25 dagen oud.
 4. Petrus Augustijn, geboren te Wouw in het jaar 1892.
  Hij is getrouwd te Woensdrecht op maandag 16 april 1917, op 25-jarige leeftijd met Anna Cornelia Plas (23 jaar oud), geboren te Ossendrecht in het jaar 1894, dochter van Ludovicus Plas en Aloijsia Machielsen.

X-ck Maria Catharina Augustijn, geboren te Steenbergen op woensdag 11 juni 1862 aangifte door: Catharina Dekkers, 36 jaar, arbeidster, dochter van Adriaan Augustijn (IX-bi) en Adriana Cornelia Iriks.

Zij is getrouwd te Steenbergen op donderdag 14 januari 1886, op 23-jarige leeftijd met Theodoor Koetsenruijter (23 jaar oud), geboren te Steenbergen op zaterdag 18 januari 1862, zoon van Jan Koetsenruiter en Adriana Cornelia Janbroers. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Koetsenruijter, geboren te Steenbergen op vrijdag 18 juni 1886.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 22 november 1912, op 26-jarige leeftijd met Theodorus Jacobus de Kock (30 jaar oud), geboren te Halsteren op zaterdag 27 mei 1882 (doopgetuigen waren Petrus van Meel en Petrus Hubertus Bervaes), zoon van Gasper Franciscus de Kock en Anna Maria van den Bergh.
 2. Johannes Adrianus Koetsenruijter, geboren te Steenbergen op woensdag 15 januari 1890.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 18 april 1913, op 23-jarige leeftijd met Magdalena de Leeuw (19 jaar oud), geboren te Oud-Vossemeer in het jaar 1894, dochter van Adriana Elisabeth de Leeuw.

X-cl Wilhelmina Augustijn, geboren te Steenbergen op zondag 7 mei 1865, overleden te Roosendaal en Nispen op zaterdag 12 juni 1948, 83 jaar oud, dochter van Adriaan Augustijn (IX-bi) en Adriana Cornelia Iriks.

Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 17 mei 1888, op 23-jarige leeftijd met Jacobus Cornelis Loos (24 jaar oud), arbeider, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1864, zoon van Johannes Loos en Adriana Schuurbiers. Uit dit huwelijk:

 1. Christiaan Loos, geboren te Wouw op dinsdag 21 november 1899.

X-cm Petronella Augustijn, geboren te Wouw op vrijdag 24 mei 1867, dochter van Adriaan Augustijn (IX-bi) en Adriana Cornelia Iriks.

Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 3 november 1892, op 25-jarige leeftijd met Franciscus Geers (31 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1861, zoon van Johannes Philippos Geers en Adriana Leijten. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Philippus Franciscus Geers, geboren te Bergen op Zoom.
  Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 31 januari 1916 met Johanna Nuijten (22 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op maandag 6 maart 1893, wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 46), dochter van Leonardus Francis Nuijten en Helena Johanna Nuijten.
 2. Adrianus Andreas Geers, geboren te Halsteren.
  Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 7 januari 1918 met Lucia Talboom, geboren te Bergen op Zoom, dochter van Adrianus Talboom en Philomena Suijkerbuijk.

X-cn Petrus Augustijn, arbeider, geboren te Wouw in het jaar 1870, zoon van Adriaan Augustijn (IX-bi) en Adriana Cornelia Iriks.

Hij is getrouwd te Halsteren op vrijdag 8 februari 1895, op 25-jarige leeftijd met Catharina Mulders (19 jaar oud), geboren te Halsteren op zaterdag 25 september 1875 (doopgetuigen waren Petrus Stoffels en Petrus van Meel), dochter van Gerardus Mulders en Pieternella Keijsers. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Gerardus Augustijn, geboren te Halsteren op maandag 18 november 1895 (doopgetuigen waren Jacobus van Simmeren en Jan Leendert Verbraak).
  Hij is getrouwd te Halsteren op vrijdag 8 juni 1917, op 21-jarige leeftijd met Dingena Anna Maria Bernaards (23 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1894, dochter van Marijnus Bernaards en Catharina Adriana Jacomina Huijsmans.
 2. Gerardus Adrianus Augustijn, geboren te Halsteren op zondag 23 januari 1898 (doopgetuigen waren Marijn Jan van Meel en Adam van Meel).
 3. Petronella Cornelia Augustijn, geboren te Halsteren op woensdag 16 mei 1900 (doopgetuigen waren Marijn Jan van Meel en Adam van Meel).
 4. Cornelia Pertronella Augustijn, geboren op vrijdag 15 augustus 1902 (doopgetuigen waren Machiel Albert Lacor en Aloisius Jacobus Antonius Rampart).
 5. Adriana Wilhelmina Augustijn, geboren te Halsteren op vrijdag 15 augustus 1902 (doopgetuigen waren Machiel Albert Lacor en Aloisius Jacobus Antonius Rampart).
 6. Maria Adriana Augustijn, geboren te Halsteren op vrijdag 11 maart 1904 (doopgetuigen waren Johannes Koolen en Johannes Baptist La Fors).
 7. Johannes Augustijn, geboren te Halsteren op zaterdag 11 november 1905 (doopgetuigen waren Cornelis de Jong en Johannes Baptist La Fors).

X-co Adrianus Augustijn, geboren te Wouw op vrijdag 24 november 1871, zoon van Adriaan Augustijn (IX-bi) en Adriana Cornelia Iriks.

Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 15 september 1892, op 20-jarige leeftijd met Adriana Cornelia Goossens (24 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1868, dochter van Jacobus Goosens en Maria Maas. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Augustijn, geboren te Halsteren in het jaar 1893.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op dinsdag 29 april 1919, op 26-jarige leeftijd met Maria Johanna de Kock (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op donderdag 12 november 1891, dochter van Frans de Kock en Elisabeth Uitdewilligen.

X-cp Anna Maria Augustijn, geboren te Halsteren op donderdag 6 december 1866, dochter van Jan Augustijn (IX-bj) en Martina Jacobs.

Zij is getrouwd te Halsteren op vrijdag 7 december 1894, op 28-jarige leeftijd met Adriaan Hubert van Dorst (24 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren op zondag 27 februari 1870 (doopgetuigen waren Cornelis Luykx en Cornelis Bastiaanse), zoon van Adrianus van Dorst en Agnes van Geel. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Adrianus van Dorst, arbeider, geboren te Halsteren op zaterdag 26 januari 1895 (doopgetuigen waren Jacobus Groffen en Jacobus Laurentius Somers), overleden te Bergen op Zoom op zaterdag 1 april 1922, 27 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Maria Catharina Snepvangers.
 2. Adrianus Hubertus van Dorst, geboren te Halsteren op vrijdag 5 februari 1897 (doopgetuigen waren Petrus van Tilburg en Antonius Alphonsus Somers).
 3. Martina van Dorst, geboren te Bergen op Zoom op zondag 6 maart 1898 (doopgetuigen waren Jacobus Hubertus van Montfoort en Jacobus Kerstens), overleden in het jaar 1898.
 4. Angnes Catharina van Dorst, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 5 januari 1900 (doopgetuigen waren Martinus de Jong en Hendrikus van de Wouwe), overleden in het jaar 1900.
 5. Franciscus van Dorst, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 19 juli 1901 (doopgetuigen waren Jacob Peels en Antonius Bakx), overleden in het jaar 1902, 1 jaar oud.

X-cq Cornelis Huijgens, hovenier, geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 16 mei 1868, wonende te Bergen op Zoom (Sint-Antoniusstraat E 75), zoon van Jacobus Johannes Huijgens en Pieternella Paasen (IX-bk).

Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 28 september 1891, op 23-jarige leeftijd met Catharina Maria van Broekhoven (26 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op woensdag 12 juli 1865, wonende te Bergen op Zoom (Klaverstraat E 122), dochter van Henricus van Broekhoven en Maria Cornelia Franken. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Johannes Huijgens, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 2 maart 1892, wonende te Bergen op Zoom (Noordzijde Haven D 27).
  Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 5 juni 1916, op 24-jarige leeftijd met Anna Maria Musters (24 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 29 januari 1892 (doopgetuigen waren Cornelis Musters en Dionisius Bruijs), wonende te Bergen op Zoom (Coehoornstraat M 46), dochter van Willem Petrus Musters en Catharina Crusio.
 2. Cornelis Jacobus Huijgens, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 15 april 1896.
 3. Arnoldus Huijgens, geboren te Bergen op Zoom op zondag 15 augustus 1897, overleden in het jaar 1897.

X-cr Anna Maria van Eekelen, geboren te Wouw op woensdag 1 november 1865, dochter van Cornelis van Eekelen en Anna Maria Besters (IX-bo).

Zij is getrouwd te Woensdrecht op donderdag 6 mei 1886, op 20-jarige leeftijd met Adrianus Suijkerbuijk (29 jaar oud), arbeider, geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 18 oktober 1856 (doopgetuigen waren Marijnus de Graauw en Gerardus Johannes de Smit), wonende te Bergen op Zoom (borgvliet K 12), zoon van Cornelis Suijkerbuijk en Dijmphna Lambregts. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Suijkerbuijk, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 2 september 1886, wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 185).
 2. Johannes Franciscus Suijkerbuijk, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 11 januari 1888, wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 185).
 3. Josephus Suijkerbuijk, geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 16 maart 1889, wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 205).
 4. Helena Maria Suijkerbuijk, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 14 januari 1891, wonende te Bergen op Zoom (borgvliet K 347).

X-cs Johanna van Eekelen, geboren te Wouw op maandag 14 januari 1867, overleden aldaar op zaterdag 6 december 1941, 74 jaar oud, dochter van Cornelis van Eekelen en Anna Maria Besters (IX-bo).

Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 3 februari 1898, op 31-jarige leeftijd met Cornelis Brouwers (29 jaar oud), landbouwer en arbeider, geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 29 oktober 1868, overleden te Wouw op zondag 17 maart 1940, 71 jaar oud, zoon van Petrus Jacobus Brouwers en Johanna Oosterbos. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Brouwers, geboren op zaterdag 11 augustus 1900 (doopgetuige was Wouw), jong overleden.
 2. Anna Maria Brouwers, geboren te Wouw op zondag 28 juli 1901.
 3. Petrus Jacobus Brouwers, geboren te Wouw op zaterdag 16 augustus 1902.
 4. Levenloos Brouwers, geboren te Wouw op woensdag 21 augustus 1907, overleden aldaar op woensdag 21 augustus 1907.

X-ct Adrianus van Eekelen, geboren te Wouw op woensdag 23 september 1868, overleden aldaar op maandag 28 maart 1910, 41 jaar oud, zoon van Cornelis van Eekelen en Anna Maria Besters (IX-bo).

Hij is getrouwd te Woensdrecht op maandag 3 augustus 1896, op 27-jarige leeftijd met Isabella Louisa van den Boom (27 jaar oud), geboren te Woensdrecht in het jaar 1869, dochter van Antonij van den Boom en Isabella Jansen. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus van Eekelen, geboren te Bergen op Zoom.
  Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 11 mei 1922 met Maria Cornelia Mens (22 jaar oud), geboren te Wouw op zaterdag 28 oktober 1899, dochter van Jacobus Mens en Lucia Snepvangers.

X-cu Antonius van Eekelen, arbeider, geboren te Wouw op vrijdag 30 september 1870, zoon van Cornelis van Eekelen en Anna Maria Besters (IX-bo).

Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 4 oktober 1900, op 30-jarige leeftijd met Johanna Sebregts (24 jaar oud), geboren te Wouw op vrijdag 31 december 1875, overleden te Roosendaal en Nispen op woensdag 17 juli 1935 overlijdensoorzaak : arterio sclerosis, myodegenaratio cordis, 59 jaar oud, dochter van Hendrikus Sebregts en Antonia Valkenburg (IX-fq). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis van Eekelen, geboren te Wouw op woensdag 7 augustus 1901.
 2. Antonia van Eekelen, geboren te Wouw na december 1903, overleden aldaar op zondag 3 januari 1904, hoogstens 1 maand oud.
 3. Antonia van Eekelen, geboren te Wouw in december 1904, overleden aldaar op dinsdag 8 augustus 1905, 8 maanden oud.
 4. Hendricus Arnoldus van Eekelen, geboren te Wouw op zaterdag 10 augustus 1907, overleden aldaar op vrijdag 30 augustus 1907, 20 dagen oud.
 5. Maria Antonia van Eekelen, geboren te Wouw in september 1907, overleden aldaar op woensdag 5 februari 1908, 5 maanden oud.
 6. Antonius van Eekelen, geboren te Wouw in het jaar 1915, overleden aldaar op woensdag 23 februari 1916, 1 jaar oud.

X-cv Josephus Franciscus Nelen, geboren te Rucphen op vrijdag 5 november 1869, overleden te Essen (BelgiŽ ) op vrijdag 26 mei 1961, 91 jaar oud, zoon van Cornelis Nelen (IX-br) en Adriana van Loon.

Hij is getrouwd te Essen (BelgiŽ ) op maandag 17 februari 1896, op 26-jarige leeftijd met Maria Cornelia Jacobs (19 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ ) op zaterdag 11 november 1876, overleden aldaar op zaterdag 4 oktober 1947, 70 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Corneel Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ ) op woensdag 5 juni 1895, volgt onder XI-bf.
 2. Gerard Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ ) op donderdag 17 september 1896, overleden te Antwerpen (BelgiŽ ) op zondag 6 juni 1965, 68 jaar oud.
 3. Jan Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ ) op woensdag 17 april 1901, overleden te Kapellen (BelgiŽ ) op dinsdag 20 augustus 1991, 90 jaar oud.
 4. Julia Nelen.
  Zij was gehuwd met Alois van Doren.
 5. Alois Nelen.
 6. Frans Nelen.

X-cw Cornelis Verbraak, arbeider, geboren te Wouw op donderdag 23 november 1843, overleden aldaar op woensdag 9 september 1891, 47 jaar oud, zoon van Lambertus Verbraak en Joanna van Beethoven (IX-bu).

Hij is getrouwd te Wouw op woensdag 18 mei 1881, op 37-jarige leeftijd (1) met Theresia Maria van Dusseldorp (42 jaar oud), dagloonster, geboren te Raamsdonk in het jaar 1839, overleden te Wouw op donderdag 8 mei 1890, 51 jaar oud, dochter van Johannes Adriaan van Dusseldorp en Johanna Heijbloem. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Adrianus Verbraak, geboren te Wouw op donderdag 24 juli 1879 bijzonderheden : onwettig; naam van de vader in de akte niet vermeld; in de marge: erkend bij huwelijk van de ouders d.d. 18-05-1881, overleden aldaar op vrijdag 25 maart 1898, 18 jaar oud.
 2. Maria Elisabeth Verbraak, geboren te Wouw op donderdag 5 november 1885, overleden aldaar op zondag 25 april 1886, 171 dagen oud.

Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 6 november 1890, op 46-jarige leeftijd (2) met Anna Cornelia Maalderij (37 jaar oud), dagloonster, geboren te Wouw op zaterdag 29 oktober 1853, overleden te Bergen op Zoom op woensdag 9 november 1938, 85 jaar oud, dochter van Pieter Maalderij en Elisabeth van Riel.
(Zij had van een onbekende man 2 zonen en één dochter.) Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Verbraak, geboren te Wouw op maandag 23 februari 1891, overleden aldaar op donderdag 9 juli 1891, 136 dagen oud.

X-cx Emilius van Beethoven, geboren te Antwerpen (BelgiŽ ) op dinsdag 12 december 1854, overleden te Borgerhout (BelgiŽ ) op zaterdag 24 juli 1926, 71 jaar oud, zoon van Willem van Beethoven (IX-bv) en Maria Catharina Willemse.

Hij is getrouwd op zaterdag 15 november 1879, op 24-jarige leeftijd (1) met Isabella Raeves (24 jaar oud), geboren te Antwerpen (BelgiŽ ) op dinsdag 9 oktober 1855, overleden te Borgerhout (BelgiŽ ) op zondag 28 april 1907, 51 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus van Beethoven, geboren te Borgerhout (BelgiŽ ) op vrijdag 9 april 1880, overleden aldaar op dinsdag 13 juli 1880, 95 dagen oud.
 2. Maria van Beethoven, geboren te Borgerhout (BelgiŽ ) op zondag 3 juli 1881, volgt onder XI-bg.
 3. Alexius Joannes van Beethoven, geboren te Borgerhout (BelgiŽ ) op donderdag 29 maart 1883.
 4. Joannes Franciscus van Beethoven, geboren te Borgerhout (BelgiŽ ) op zaterdag 26 december 1885.
 5. Joanna Bertina van Beethoven, geboren te Borgerhout (BelgiŽ ) op donderdag 31 mei 1888.
 6. Wilhelmus Emilius Antonia van Beethoven, geboren te Borgerhout (BelgiŽ ) op woensdag 6 augustus 1890, overleden aldaar op donderdag 31 januari 1895, 4 jaar oud.
 7. Louis Joseph van Beethoven, geboren te Borgerhout (BelgiŽ ) op vrijdag 31 maart 1893, overleden aldaar op woensdag 30 augustus 1893, 152 dagen oud.
 8. Josephina Anna Maria Joanna van Beethoven, geboren te Borgerhout (BelgiŽ ) op zaterdag 30 november 1895.

Hij was gehuwd (2) met Lucua Mathilda Corbe.

X-cy Johanna Petronella van Beethoven, geboren te Terheijden op dinsdag 30 september 1856, overleden te Bergen op Zoom op zondag 20 januari 1918, 61 jaar oud, dochter van Franciscus van Beethoven (IX-bw) en Joanna Roovers.

Zij is getrouwd te Zevenbergen op vrijdag 8 november 1878, op 22-jarige leeftijd met Johannes Lijmbach (26 jaar oud), metselaar, geboren te Zevenbergen op vrijdag 8 oktober 1852, overleden te Bergen op Zoom op zondag 24 maart 1940, 87 jaar oud, zoon van Leonardus Lijmbach en Petronella Heuvelmans. Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus Franciscus Lijmbach, geboren te Oudenbosch op vrijdag 29 augustus 1879.
 2. Franciscus Louis Lijmbach, geboren te Oudenbosch op vrijdag 28 januari 1881.
  Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 1 augustus 1904, op 23-jarige leeftijd met Catharina Verdult (22 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 18 oktober 1881 (doopgetuigen waren Johannes Post en Petrus Withagen), wonende te Bergen op Zoom (Cromwielstraat E 258), dochter van Antonius Verdult en Elisabeth Koolen.
 3. Petronella Clasina Wilhelmina Lijmbach, geboren te Oudenbosch op vrijdag 6 oktober 1882.
  Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 17 mei 1920, op 37-jarige leeftijd met Petrus Marinus Stoffels (49 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1871, zoon van Martien Adriaan Stoffels en Elizabeth Cornelia Veninckx.
 4. Cornelis Theodorus Lijmbach, geboren te Oudenbosch op woensdag 6 augustus 1884.
 5. Clasina Maria Lijmbach, geboren te Oudenbosch op maandag 11 januari 1886.
  Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 5 november 1908, op 22-jarige leeftijd met Johannes Wilhelmus Jacobs (26 jaar oud), geboren te Escharen in het jaar 1882, zoon van Christianus Theodorus Jacobs en Jantien Lebershoff.
 6. Wilhelmina Maria Lijmbach, geboren te Oudenbosch op donderdag 7 juli 1887.
  Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 17 november 1919, op 32-jarige leeftijd met Paulus Adrianus Snoek (33 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op maandag 2 augustus 1886 (doopgetuigen waren Adrianus Stadhouders en Josephus de Leij), wonende te Bergen op Zoom (van der Rijtstraat N 8), zoon van Johannes Franciscus Snoek en Anna Paulina Stouthart.
 7. Levenloos Lijmbach, geboren te Oudenbosch op zondag 21 april 1889, overleden aldaar op zondag 21 april 1889.
 8. Levenloos Lijmbach, geboren te Oudenbosch op woensdag 27 augustus 1890, overleden aldaar op woensdag 27 augustus 1890.
 9. Jacobus Johannes Lijmbach, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 16 juni 1892 (doopgetuigen waren Jacobus van Maurik en Antonius Maurer), volgt onder XI-bh.
 10. Anna Antonetta Lijmbach, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 25 april 1894 (doopgetuigen waren Henricus Overhoff en Jacobus Hoedelmans), wonende te Bergen op Zoom (Blokstallen D 241).
 11. Antonia Maria Lijmbach, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 8 september 1899 (doopgetuigen waren Cornelis de Rooij en Wilhelmus Trouw).

X-cz Maria Catharina van Loon, geboren te Wouw op dinsdag 1 juli 1856, overleden te Roosendaal en Nispen op maandag 9 augustus 1943, 87 jaar oud, dochter van Simon van Loon en Adriana Maria Suijkerbuijk (IX-by).

Zij is getrouwd te Zundert op zaterdag 28 oktober 1876, op 20-jarige leeftijd (1) met Petrus Schrauwen (24 jaar oud), molenaar, geboren te Zundert op woensdag 17 maart 1852, wonende te Rijsbergen, overleden te Roosendaal en Nispen op vrijdag 29 januari 1897, 44 jaar oud, zoon van Theodorus Schrauwen en Johanna Maria Oomes.

Petrus Schrauwen hinderwetvergunning in 1896 Roosendaal en Nispen verleend aan: Petrus Schrauwen in 1896: hinderwetvergunning voor windmolen, locatie Bredasebaan.
Petrus Schrauwen vermelding in notarieel archief op woensdag 16 april 1902 Roosendaal. Inhoud akte : scheiding van de huwelijksgemeenschap van Maria Catharina van Loon te Roosendaal en wijlen Petrus Schrauwen, overleden aldaar op 29 januari 1897, tussen eerstgenoemde en haar kinderen.
Petrus Schrauwen vermelding in notarieel archief op maandag 16 juni 1902 Roosendaal. Inhoud akte : voogdijhypotheek door Maria Catharina van Loon, weduwe van Petrus Schrauwen en echtgenote van Adrianus Backx te Roosendaal, ten belope van een som van fl. 2.144,745.
Uit dit huwelijk:
 1. Viktor Theodorus Schrauwen, geboren te Breda in het jaar 1878.
  Hij is getrouwd te Roosendaal op woensdag 8 januari 1908, op 30-jarige leeftijd met Johanna van Ginneken (28 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1880, dochter van Cornelis van Ginneken en Barbara Hensen.
  (Zij is eerder getrouwd te Roosendaal op maandag 13 mei 1901, op 21-jarige leeftijd met Petrus van As, geboren te Oud en Nieuw Gastel, zoon van Johannes van As en Maria Hagenaars.)
 2. Augustinus Schrauwen, geboren te Rijsbergen op dinsdag 21 maart 1882.
  Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op woensdag 28 mei 1919, op 37-jarige leeftijd met Cornelia van Zimmeren (40 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel op dinsdag 8 oktober 1878, dochter van Adriaan van Zimmeren en Johanna Rockx.
 3. Alphons Johannes Schrauwen, geboren te Rijsbergen op zaterdag 21 juli 1883, overleden aldaar op woensdag 13 februari 1884, 207 dagen oud.
 4. Anna Maria Schrauwen, geboren te Rijsbergen op woensdag 17 december 1884, overleden te Roosendaal en Nispen op vrijdag 5 maart 1920, 35 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 25 mei 1909, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Hubertus Buijs, geboren te Roosendaal en Nispen, zoon van Hubertus Buijs en Johanna Luijken.
 5. Alphons Schrauwen, geboren te Rijsbergen op zaterdag 6 maart 1886.
  Hij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 10 juni 1913, op 27-jarige leeftijd met Antonia Maria van Roomen (24 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 22 december 1888, dochter van Adrianus van Roomen en Catharina Scheepers.
 6. Felix Schrauwen, geboren te Rijsbergen op vrijdag 11 maart 1887.
 7. Gabriel Schrauwen, geboren te Rijsbergen op maandag 11 maart 1889.
  Hij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 25 november 1919, op 30-jarige leeftijd met Adriana Maria Johanna Beevers, geboren te Roosendaal en Nispen, dochter van Henricus Beevers en Henrica Cornelia Broere.
 8. Elisabeth Schrauwen, geboren te Rijsbergen op woensdag 7 mei 1890.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op maandag 27 oktober 1913, op 23-jarige leeftijd met Pieter Hendrik Hubert Görtz, geboren te Kessel (Duitsland), zoon van Hendrik Görtz en Maria Wilhelmina Croonen.
 9. Maria Carolina Schrauwen, geboren te Rijsbergen op maandag 8 februari 1892, overleden aldaar op maandag 22 februari 1892, 14 dagen oud.
 10. Cornelis Constant Henri Schrauwen, geboren te Rijsbergen op dinsdag 17 januari 1893.
  Hij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 17 februari 1920, op 27-jarige leeftijd met Dimphna Catharina van der Heijden, geboren te Roosendaal en Nispen, dochter van Adriaan van der Heijden en Adriana Martens.
 11. Petrus Leonardus Schrauwen, geboren te Rijsbergen op woensdag 24 februari 1897, overleden te Roosendaal en Nispen op zondag 15 augustus 1897 overlijdensoorzaak : aphtae, 172 dagen oud.
 12. Maria Cornelia Schrauwen, geboren te Breda.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op maandag 21 april 1902 met Benedictus van Daele, geboren te Melsele (BelgiŽ ), zoon van Carolus Ludovicus van Daele en Maria Virginia Mors.
 13. Pietronella Adriana Schrauwen, geboren te Amsterdam.
  Zij is getrouwd te Dongen op maandag 25 mei 1914 met Felix Schellekens, geboren te Rijsbergen, zoon van Jacobus Schellekens en Johanna Kokx.
 14. Johanna Maria Josephina Schrauwen, geboren te Antwerpen (BelgiŽ ).
  Zij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 8 januari 1918 met Simon Rijpers, geboren te Roosendaal en Nispen, zoon van Adrianus Rijpers en Johanna Snepvangers.

Zij is getrouwd te Roosendaal op woensdag 9 april 1902, op 45-jarige leeftijd (2) met Adriaan Backx (33 jaar oud), geboren te Rijsbergen in het jaar 1869, overleden voor maandag 9 augustus 1943, hoogstens 74 jaar oud, zoon van Cornelis Backx en Elisabeth Rennen.

X-da Johanna Cornelia van Loon, geboren te Wouw op woensdag 27 april 1864, overleden aldaar op zaterdag 25 juli 1925, 61 jaar oud, dochter van Cornelis van Loon en Johanna Suijkerbuijk (IX-bz).

Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 1 mei 1890, op 26-jarige leeftijd met Adrianus Linders (30 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op zondag 5 februari 1860, overleden te Roosendaal en Nispen op maandag 4 april 1949, 89 jaar oud, zoon van Jacobus Linders en Antonetta van Veldhoven. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Linders, geboren te Wouw op zaterdag 6 juni 1891, overleden aldaar op zaterdag 6 juni 1891.
 2. Johanna Catharina Linders, geboren te Wouw op dinsdag 7 februari 1893.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 8 augustus 1918, op 25-jarige leeftijd met Adrianus Raats (30 jaar oud), geboren te Wouw op donderdag 26 juli 1888, zoon van Cornelis Raats en Adriana Maria Anthonissen.
 3. Antonetta Linders, geboren te Wouw op zaterdag 24 februari 1894, overleden aldaar op vrijdag 6 januari 1922, 27 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 13 maart 1919, op 25-jarige leeftijd met Petrus van Bergen (28 jaar oud), geboren te Wouw op woensdag 11 februari 1891, zoon van Adrianus van Bergen en Johanna Godschalk.
 4. Jacobus Linders, geboren te Wouw op zondag 8 december 1895.
 5. Cornelis Linders, geboren te Wouw op dinsdag 24 november 1896.
 6. Maria Petronella Linders, geboren te Wouw op zaterdag 6 augustus 1898, overleden aldaar op zaterdag 22 oktober 1898, 77 dagen oud.
 7. Maria Petronella Linders, geboren te Wouw op donderdag 6 december 1900.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 7 december 1922, op 22-jarige leeftijd met Jacobus Johannes van Zandvliet (24 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 18 november 1898, zoon van Godefridus van Zandvliet en Anna Catharina Raats.
 8. Levenloos Linders, geboren te Wouw op woensdag 6 augustus 1902, overleden aldaar op woensdag 6 augustus 1902.
 9. Antonius Linders, geboren te Bergen op Zoom op maandag 20 februari 1905, volgt onder XI-bi.

X-db Adriana Cornelia van Bavel, geboren te Wouw op woensdag 27 juni 1866, overleden aldaar op maandag 27 april 1942, 75 jaar oud, dochter van Adriaan van Bavel (IX-cb) en Maria Cornelia Looijen.

Zij is getrouwd te Wouw op woensdag 5 juni 1889, op 22-jarige leeftijd met Petrus Johannes Elst (20 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw op dinsdag 30 juni 1868, zoon van Petrus Elst en Maria Cornelia van Oers. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia Elst, geboren te Wouw op zondag 25 mei 1890, overleden te Roosendaal en Nispen op zaterdag 28 juni 1952, 62 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op woensdag 7 mei 1913, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Jacobus Johannes van Heijst (22 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 19 oktober 1890, zoon van Johannes Baptist van Heijst en Johanna van Heijst.
 2. Adrianus Elst, geboren te Wouw op zondag 31 mei 1891, overleden aldaar op zaterdag 9 januari 1892, 223 dagen oud.
 3. Adrianus Elst, geboren te Wouw op maandag 19 december 1892, overleden aldaar op woensdag 28 december 1892, 9 dagen oud.
 4. Johanna Cornelia Elst, geboren te Wouw op zaterdag 27 januari 1894.
 5. Jacobus Johannes Elst, geboren te Wouw op donderdag 25 april 1895, overleden aldaar op maandag 26 augustus 1895, 123 dagen oud.
 6. Anna Maria Catharina Elst, geboren te Wouw op maandag 10 augustus 1896, overleden aldaar op zaterdag 6 februari 1897, 180 dagen oud.
 7. Judoca Catharina Elst, geboren te Wouw op vrijdag 24 december 1897.
 8. Adrianus Cornelis Petrus Elst, geboren te Wouw op vrijdag 5 januari 1900.

X-dc Johanna Cornelia van Bavel, geboren te Wouw op zaterdag 8 februari 1868, overleden aldaar op dinsdag 14 maart 1899, 31 jaar oud, dochter van Adriaan van Bavel (IX-cb) en Maria Cornelia Looijen.

Zij is getrouwd te Wouw op woensdag 15 juni 1887, op 19-jarige leeftijd met haar neef Adriaan Looijen (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw op maandag 14 april 1856, overleden aldaar op zaterdag 30 september 1916, 60 jaar oud, zoon van Cornelis Looijen en Maria Cornelia van Loon.
(Hij was later gehuwd met Elizabeth Maria van Aart, geboren te Wouw op zondag 30 augustus 1874, overleden aldaar op maandag 20 januari 1936, 61 jaar oud, dochter van Willem van Aart en Joanna Elizabeth Huijps.) Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Cornelis Looijen, geboren te Wouw op vrijdag 8 mei 1885 bijzonderheden: onwettig; naam van de vader in de akte niet vermeld; in de marge: erkend bij huwelijk van de ouders d.d. 15-06-1887, overleden aldaar op zondag 12 november 1893, 8 jaar oud.
 2. Adrianus Cornelis Looijen, geboren te Wouw op zondag 9 september 1888.
  Hij is getrouwd te Wouw op dinsdag 7 september 1920, op 31-jarige leeftijd met Johanna Adriana Roozen (26 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 11 april 1894, dochter van Laurens Roozen en Anna Maria de Herder.
 3. Maria Cornelia Looijen, geboren te Wouw op donderdag 27 november 1890, overleden aldaar op zondag 28 december 1941, 51 jaar oud.
 4. Cornelis Johannes Looijen, geboren te Wouw op maandag 5 december 1892, overleden aldaar op maandag 26 december 1892, 21 dagen oud.
 5. Adriana Cornelia Maria Looijen, geboren te Wouw op maandag 3 februari 1896.
 6. Johanna Adriana Maria Looijen, geboren te Wouw op vrijdag 31 december 1897, overleden aldaar op donderdag 28 april 1898, 118 dagen oud.

X-dd Cornelis van Agtmaal, landbouwer, geboren te Wouw op zondag 20 februari 1870, overleden aldaar op donderdag 22 augustus 1935, 65 jaar oud, zoon van Gerardus van Agtmaal en Adriana Maria Strijers (IX-cd).

Hij is getrouwd te Steenbergen op woensdag 17 januari 1900, op 29-jarige leeftijd met Joanna Catharina Obels (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op dinsdag 7 oktober 1873, overleden te Wouw op zondag 16 maart 1924, 50 jaar oud, dochter van Adrianus Obels en Adriana Philomina Adriaansen. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos van Agtmaal, geboren te Wouw op maandag 9 april 1900, overleden aldaar op maandag 9 april 1900.
 2. Adriana Maria Philomena Johanna van Agtmaal, geboren te Wouw op zaterdag 16 maart 1901, overleden te Roosendaal op zondag 8 november 1970, 69 jaar oud.
  Zij is getrouwd in het jaar 1929, op 28-jarige leeftijd met Cornelis DaniŽ l Maria Akkermans (30 jaar oud), geboren te Oud Gastel op zondag 14 mei 1899, overleden te Roosendaal op zaterdag 19 februari 1983, gecremeerd te Breda op woensdag 23 februari 1983, 83 jaar oud.
 3. Philomena Johanna Anna Cornelia van Agtmaal, geboren te Wouw op zondag 9 februari 1902.
 4. Gerardus Marinus Maria van Agtmaal, landbouwer, geboren te Wouw op dinsdag 10 maart 1903, overleden te Roosendaal op dinsdag 5 november 1957, 54 jaar oud.
 5. Anna Cornelia Elisabeth van Agtmaal, geboren te Wouw op zondag 19 juni 1904, overleden aldaar op vrijdag 15 september 1995, begraven aldaar op woensdag 20 september 1995, 91 jaar oud.
 6. Maria Jacoba Elisabeth van Agtmaal, geboren in het jaar 1906.
 7. Elisa Laurentina Josephina van Agtmaal, geboren te Wouw op donderdag 21 maart 1907, overleden aldaar op woensdag 25 maart 1998, begraven aldaar op zaterdag 28 maart 1998, 91 jaar oud.
 8. Johanna Petronella Lucia van Agtmaal, geboren te Wouw op zaterdag 4 september 1909, volgt onder XI-bj.
 9. Cornelia Johanna Maria van Agtmaal, geboren te Wouw op dinsdag 18 oktober 1910, overleden aldaar op woensdag 6 september 1911, 323 dagen oud.
 10. Irma Cornelia Maria van Agtmaal, geboren in het jaar 1912.
 11. Antonetta van Agtmaal.

X-de Johanna Adriana Lazeroms, dienstmeid, geboren te Roosendaal op dinsdag 3 december 1872, wonende te Breda, te Oudenbosch en te Hoeven, overleden te Wouw op zondag 27 april 1947, 74 jaar oud, dochter van Petrus Arnoldus Lazerums en Joanna Strijers (IX-ce).

Zij is getrouwd te Wouw op dinsdag 17 mei 1892, op 19-jarige leeftijd met Marijnus Johannes de Greef (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 26 mei 1860, overleden te Wouw op zondag 2 februari 1947, 86 jaar oud, zoon van Paulus de Greef en Joanna Kerstens. Uit dit huwelijk:

 1. Paulus Petrus Johannes de Greef, geboren te Roosendaal op zondag 31 mei 1896, volgt onder XI-bk.
 2. Johanna Anna Maria Jacoba de Greef, geboren te Roosendaal op donderdag 18 juli 1901 (RK), wonende aldaar, overleden te Roosendaal en Nispen op maandag 6 maart 1950 in huize Charitas, 48 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op dinsdag 22 september 1925, op 24-jarige leeftijd met Johannes Franciscus Doggen (30 jaar oud), landbouwer, geboren te Wouw op dinsdag 3 september 1895, wonende aldaar, zoon van Arnoldus Doggen en Maria Elisabeth Nelen.

X-df Catharina Goorden, geboren te Rucphen op donderdag 13 oktober 1859 getuigen bij geboorteaangifte : Antonij van der Meuren, 40 jaar, arbeider en Hendrikus Teeuwen, 53 jaar, veldwachter, wonende te Wouw en te Rucphen, overleden te Wouw op zondag 14 november 1943, 84 jaar oud, dochter van Jacobus Goorden en Dimphna Rossen (IX-cf).

Catharina Goorden vermelding in bevolkingsregister Rucphen op dinsdag 30 mei 1933 Wouw, vertrokken naar: Wouw, datum vertrek: 30-05-1933.

Zij is getrouwd te Rucphen op zaterdag 7 augustus 1880, op 20-jarige leeftijd met Johannes Arnoldus Dekkers (36 jaar oud), landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 7 juni 1844, wonende te Wouw, overleden te Roosendaal en Nispen op zaterdag 9 maart 1935, 90 jaar oud, zoon van Jacobus Dekkers en Petronella van Gastel. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Dekkers, geboren te Roosendaal op maandag 6 december 1880, wonende te Rucphen.
  Zij is getrouwd te Rucphen op zaterdag 26 oktober 1912, op 31-jarige leeftijd met Josephus Bogaerts (41 jaar oud), landbouwer, geboren te Loenhout (BelgiŽ ) in het jaar 1871, wonende te Brasschaat (BelgiŽ ), zoon van Cornelius Bogaerts en Joanna Catharina Verboven.
 2. Cornelis Dekkers, arbeider, geboren te Rucphen op dinsdag 29 juli 1884 getuigen bij geboorteaangifte : Wouter Schrauwen, 55 jaar, schoenmaker en Cornelis Oudenhuijsen, 52 jaar, kleermaker (doopgetuigen waren Jacobus Goorden en Maria Goorden), overleden te Rucphen op dinsdag 22 juni 1915, 30 jaar oud.
 3. Jacoba Dekkers, geboren te Rucphen op dinsdag 16 november 1886 getuigen bij geboorteaangifte : Marijnus Verpaalen, 39 jaar, broodbakker en Franciscus Schaffelaars, 38 jaar, metselaar (doopgetuigen waren Antonius Dekkers en Cornelia Goorden).
  Zij is getrouwd te Rucphen op zaterdag 16 mei 1908, op 21-jarige leeftijd met Johannes Michielsen (30 jaar oud), brouwersknecht, geboren te Roosendaal in het jaar 1878, zoon van Constantinus Michielsen en Johanna Uijtdehaag.
 4. Cornelia Dekkers, geboren te Rucphen op donderdag 11 juli 1889 getuigen bij geboorteaangifte : Marijnus Verpaalen, 42 jaar, broodbakker en Adriaan Schrauwen, 35 jaar, klompenmaker (doopgetuigen waren Marinus Goorden en Maria Dekkers), volgt onder XI-bl.
 5. Dimphna Dekkers, geboren te Rucphen op woensdag 25 maart 1891 getuigen bij geboorteaangifte : Petrus van Oosterbosch, 44 jaar, veldwachter en Marijnus Verpaalen, 44 jaar, broodbakker (doopgetuigen waren Adrianus Goorden en Lucia Goorden), volgt onder XI-bm.
 6. Jacobus Dekkers, geboren te Rucphen op zondag 12 februari 1893 getuigen bij geboorteaangifte : Marinus Schrauwen, 39 jaar, postbode en Wenceslaus Stroop, 24 jaar, houtzager (doopgetuigen waren Adrianus Goorden en Cornelia Paanen).
 7. Maria Dekkers, landbouwster, geboren te Rucphen op vrijdag 17 april 1896 getuigen bij geboorteaangifte: Adrianus Schrauwen, 41 jaar, koster en Johannes Schrauwen, 46 jaar, klompenmaker (doopgetuigen waren Joannes den Ouden en Petronilla Dekkers), overleden te Wouw op maandag 23 oktober 1944, 48 jaar oud.
 8. Adriana Dekkers, geboren te Rucphen op zaterdag 19 maart 1898 getuigen bij geboorteaangifte : Johannes Schrauwen, 48 jaar, klompenmaker en Antonius Oudenhuijsen, 29 jaar, kleermaker (doopgetuigen waren Cornelis Dekkers en Adriana Ruijter).
 9. Johanna Dekkers, geboren te Rucphen op dinsdag 28 november 1899 getuigen bij geboorteaangifte: Adrianus Schrauwen, 45 jaar, koster en Johannes Schrauwen, 50 jaar, klompenmaker (doopgetuigen waren Jacobus Goorden en Jacoba Dekkers).

X-dg Lucia Elst, geboren te Bergen op Zoom, dochter van Leonardus Elst en Antonetta Rossen (IX-cg).

Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op dinsdag 18 maart 1884 met Philippus Verdult (43 jaar oud), arbeider en voerman, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1841, zoon van Johannes Verdult en Johanna Huijgens.
(Hij is eerder getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 9 november 1865, op 24-jarige leeftijd met Geertruida Johanna Lafors (25 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op woensdag 19 augustus 1840 (doopgetuigen waren Johannes Baptist Lafors en Hendrik Vrijdag), overleden in het jaar 1883, 43 jaar oud, dochter van Franciscus Petrus Lafors en Anna Cornelia Koolen.) Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Verdult, geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 13 juni 1885, wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 138), overleden in het jaar 1885.
 2. Leonardus Verdult, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 11 maart 1887, wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 138).
  Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op vrijdag 2 augustus 1907, op 20-jarige leeftijd met Cornelia Hopmans (17 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op woensdag 1 januari 1890, wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 122), dochter van Christiaan Hopmans en Johanna Cornelia Stok.
 3. Adrianus Verdult, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 10 mei 1888, wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 138), overleden in het jaar 1911, 23 jaar oud.
 4. Antonius Johannes Verdult, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 1 januari 1891, wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 138).
  Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 1 mei 1916, op 25-jarige leeftijd met Pieternella Jacoba Noordhuisen, dochter van Willem Martinus Noordhuisen en Pieternella Dorst.
 5. Philippus Jacobus Verdult, geboren te Bergen op Zoom op zondag 25 december 1892, wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 131).
  Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 30 juni 1919, op 26-jarige leeftijd met Elisabeth Verbiest (26 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 3 juni 1893, wonende te Bergen op Zoom (Fluwelenbroek I 76) en te Bergen op Zoom (Poorterij K 368), dochter van Marijn Verbiest en Cornelia Hagenaars.
 6. Antonia Pieternella Verdult, geboren te Bergen op Zoom op maandag 4 januari 1897, overleden in het jaar 1898, 1 jaar oud.
 7. Pieternella Antonia Verdult, geboren te Bergen op Zoom op maandag 4 januari 1897, overleden in het jaar 1898, 1 jaar oud.
 8. Catharina Johanna Verdult, geboren te Bergen op Zoom op zondag 2 april 1899.
 9. Cornelia Adriana Verdult, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 3 januari 1902 aangifte door: Anna Carolina Stenten, verloskundige.

X-dh Anna Maria van Luijk, geboren te Wouwse Plantage (NB) op zaterdag 17 oktober 1863, overleden te Roosendaal en Nispen op zaterdag 11 juli 1953, 89 jaar oud, dochter van Johannes Baptist van Luijk (IX-ch) en Maria Cornelia Borghouts.

Zij is getrouwd te Roosendaal op woensdag 12 februari 1890, op 26-jarige leeftijd met Adrianus Konings (26 jaar oud), geboren te Roosendaal op zaterdag 18 juli 1863, overleden aldaar op dinsdag 2 december 1947, 84 jaar oud, zoon van Antonius Konings en Anna Maria Brouwers. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria Konings, geboren te Roosendaal op maandag 14 juli 1890.
 2. Antonius Konings, geboren te Roosendaal op zondag 23 oktober 1898, volgt onder XI-bn.

X-di Adriana van Luijk, geboren te Wouw op zondag 4 oktober 1863, overleden te Roosendaal en Nispen op donderdag 1 oktober 1931 overlijdensoorzaak : myocarditis chronica, 67 jaar oud, dochter van Cornelis van Luijk (IX-ci) en Johanna Martina Raaijmakers.

Zij is getrouwd te Roosendaal op woensdag 2 november 1887, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Mies (27 jaar oud), tabakskerver, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 15 oktober 1860, overleden aldaar op zondag 11 oktober 1936, 75 jaar oud, zoon van Marijn Josephus Mies en Jacoba Krijntjes. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Martina Mies, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 13 januari 1890.
 2. Elisabeth Helena Mies, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 11 maart 1895.

X-dj Maria Elisabeth van Luijk, dienstmeid, geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 12 juli 1876, overleden aldaar op dinsdag 7 januari 1913, 36 jaar oud, dochter van Martinus van Luijk (IX-ck) en Johanna Catharina van Eekelen.

Zij is getrouwd te Roosendaal op maandag 28 augustus 1899, op 23-jarige leeftijd met Johannes Petrus Wiericx (33 jaar oud), landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 13 november 1865, overleden aldaar op zaterdag 14 april 1945, 79 jaar oud, zoon van Willem Wiericx en Maria Catharina Schoonen. Uit dit huwelijk:

 1. Dimphna Wiericx, geboren te Wouw op zondag 16 maart 1902.

X-dk Maria Elizabet van Etten, geboren te Steenbergen op maandag 27 november 1882, dochter van Jan van Etten en Maria Elisabeth van Dorst (IX-co).

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 14 augustus 1908, op 25-jarige leeftijd met Johannes Baptist van Aart (30 jaar oud), voerman, geboren te Wouw op zaterdag 15 december 1877, overleden aldaar op donderdag 6 april 1939, 61 jaar oud, zoon van Willem van Aart en Joanna Elizabeth Huijps. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Cecelia Maria van Aart, geboren te Wouw op woensdag 6 oktober 1909.
 2. Maria Adriana Johanna van Aart, geboren te Wouw op maandag 26 juni 1911, volgt onder XI-bo.
 3. Wilhelmina Johanna Maria van Aart, geboren te Wouw op maandag 3 maart 1913.
  Zij was gehuwd met Christiaan van den Berg, geboren te Kruisland (NB) op zondag 30 januari 1910, zoon van Kornelis van den Berg en Maria Johanna Buijens (XI-bb).
 4. Wilhelmus Johannes Cornelis van Aart, geboren te Wouw op maandag 19 oktober 1914.
 5. Adriana Cornelia Elisabeth van Aart, geboren te Wouw op maandag 13 november 1916.
 6. Johannes Franciscus Petrus van Aart, geboren te Wouw op maandag 15 december 1919.
 7. Petrus Cornelis Adrianus van Aart, geboren te Wouw op donderdag 21 juli 1921, overleden aldaar op maandag 25 december 1922, 1 jaar oud.

X-dl Anna Maria Panen, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 10 september 1870, overleden aldaar op woensdag 19 juli 1916, 45 jaar oud, dochter van Johannes Baptist Panen en Elisabeth van Dorst (IX-cp).

Zij is getrouwd te Roosendaal op vrijdag 10 februari 1893, op 22-jarige leeftijd met Adrianus Snoeijers (31 jaar oud), geboren te Wouw op donderdag 21 maart 1861, overleden aldaar op vrijdag 28 oktober 1921, 60 jaar oud, zoon van Hendrik Snoeijers en Cornelia van Loon. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Snoeijers, geboren te Wouw op dinsdag 7 november 1893.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 31 mei 1917, op 23-jarige leeftijd met Adrianus van Dorst (22 jaar oud), geboren te Wouw op zaterdag 13 oktober 1894, zoon van Adrianus van Dorst (IX-cr) en Maria Elisabeth Meesters.
 2. Henricus Johannes Snoeijers, geboren te Wouw op donderdag 27 februari 1896, overleden aldaar op dinsdag 12 mei 1896, 75 dagen oud.
 3. Henricus Snoeijers, geboren te Wouw op vrijdag 5 februari 1897, overleden aldaar op woensdag 12 februari 1986, 89 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 19 september 1922, op 25-jarige leeftijd (1) met Wilhelmina Jacoba Aarts (20 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1902, overleden aldaar op donderdag 10 januari 1952, 50 jaar oud, dochter van Petrus Aarts en Maria Goverdina Geerden.
  Hij was gehuwd (2) met Pieternella van Hees.
 4. Maria Cornelia Snoeijers, geboren te Wouw op dinsdag 15 februari 1898, overleden aldaar op donderdag 23 maart 1899, 1 jaar oud.
 5. Cornelis Snoeijers, geboren te Wouw op donderdag 6 april 1899, overleden te Bergen op Zoom op zaterdag 30 mei 1981, 82 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Cornelia Maria van Ginneken, geboren te Wouw op zondag 4 juni 1905, overleden te Bergen op Zoom (ABG Gasthuis).
 6. Cornelia Snoeijers, geboren te Wouw op dinsdag 30 oktober 1900.
 7. Johannes Snoeijers, geboren te Wouw op dinsdag 25 maart 1902.
 8. Catharina Snoeijers, geboren te Wouw in juli 1903, overleden aldaar op maandag 21 november 1904, 1 jaar oud.
 9. Petronella Snoeijers, geboren te Wouw in het jaar 1904, overleden aldaar op donderdag 19 december 1907, 3 jaar oud.
 10. Christianus Snoeijers, geboren op zondag 10 oktober 1909, overleden op dinsdag 14 juli 1998, 88 jaar oud.
 11. Catharina Petronella Snoeijers, geboren te Wouw op vrijdag 4 april 1913, overleden aldaar op zondag 6 april 1913, 2 dagen oud.
 12. Goverdina Cornelia Maria Snoeijers.

X-dm Adriana Cornelia Panen, geboren te Wouw op zondag 12 augustus 1883, dochter van Johannes Baptist Panen en Elisabeth van Dorst (IX-cp).

Zij is getrouwd te Wouw op vrijdag 29 september 1905, op 22-jarige leeftijd met Adrianus Jaspers (25 jaar oud), geboren te Wouw op vrijdag 9 april 1880 onwettig, zoon van Cornelia Jaspers.

In de marge: erkend door de moeder bij akte van erkenning d.d. 26-01-1894.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Cornelia Jaspers, geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 27 augustus 1908, overleden aldaar op vrijdag 11 september 1908, 15 dagen oud.
 2. Johannes Baptist Jaspers, geboren te Roosendaal en Nispen.
  Hij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 4 januari 1921 met Elisabeth Schrauwen (20 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 29 mei 1900, dochter van Francus Schrauwen en Cornelia Bierstekers.

X-dn Hendrica van Dorst, geboren te Wouw op maandag 2 februari 1874, overleden aldaar op maandag 15 juni 1942, 68 jaar oud, dochter van Cornelis van Dorst (IX-cq) en Johanna Mies.

Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 21 juni 1900, op 26-jarige leeftijd met Johannes Krijnen (27 jaar oud), geboren te Wouw op zaterdag 31 augustus 1872, zoon van Cornelis Krijnen en Elisabeth Koots. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Elisabeth Krijnen, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 20 november 1909, overleden aldaar op dinsdag 22 november 1910, 1 jaar oud.

X-do Maria Johanna van Dorst, geboren te Wouwse Plantage (NB) op zaterdag 24 november 1877, overleden te Wouw op zaterdag 17 november 1956, 78 jaar oud, dochter van Cornelis van Dorst (IX-cq) en Johanna Mies.

Bijzonderheden : lid van de Katholieke Actie en van de Aartsbroederschap van het H. Hart.

Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 1 mei 1902, op 24-jarige leeftijd met Johannes Lambertus Elst (25 jaar oud), winkelier, geboren te Wouw op maandag 23 oktober 1876, overleden te Roosendaal en Nispen op woensdag 3 september 1947, 70 jaar oud, zoon van Johannes Baptist Elst en Carolina Clobus. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Elst, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 11 april 1904, overleden aldaar op maandag 11 april 1904.
 2. Johanna Cornelia Elst, geboren te Wouw in het jaar 1904.
  Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op dinsdag 10 mei 1927, op 23-jarige leeftijd met Adrianus Wilhelmus van Dorst (24 jaar oud), chauffeur, geboren te Wouw in het jaar 1903, wonende te Deurne (BelgiŽ ), zoon van Karel van Dorst en Anna Cornelia Lambrechts.
 3. Johannes Cornelis Elst, geboren te Roosendaal en Nispen in maart 1905, overleden aldaar op zondag 14 januari 1906, 10 maanden oud.
 4. Petrus Johannes Elst, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 5 maart 1906, overleden aldaar op dinsdag 19 juni 1906, 106 dagen oud.
 5. Carolina Adriana Elst, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 1 juni 1907, overleden aldaar op maandag 17 juni 1907, 16 dagen oud.
 6. Levenloos Elst, geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 9 september 1908, overleden aldaar op woensdag 9 september 1908.
 7. Levenloos Elst, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 4 juni 1909, overleden aldaar op vrijdag 4 juni 1909.
 8. Johannnes Baptist Elst, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 8 juli 1911, overleden aldaar op maandag 14 augustus 1911, 37 dagen oud.
 9. Carolina Elisabeth Maria Elst, geboren te Roosendaal en Nispen na juni 1915, overleden aldaar op zondag 24 oktober 1915, hoogstens 4 maanden oud.

X-dp Johannes Marinus de Groot, landbouwer, geboren te Wouw in het jaar 1893, zoon van Petrus de Groot (IX-cw) en Geertrui Kuijstermans.

Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op woensdag 16 februari 1927, op 34-jarige leeftijd met Adriana Maria Looijen (32 jaar oud), geboren te Wouw op vrijdag 17 augustus 1894, overleden aldaar op zaterdag 10 januari 1942, 47 jaar oud, dochter van Petrus Johannes Looijen en Anna Maria Catharina Verhulst. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos de Groot, geboren te Wouw op maandag 29 augustus 1927, overleden aldaar op maandag 29 augustus 1927.
 2. Levenloos de Groot, geboren te Wouw op dinsdag 19 juni 1928, overleden aldaar op dinsdag 19 juni 1928.
 3. Levenloos de Groot, geboren te Wouw op vrijdag 17 mei 1929, overleden aldaar op vrijdag 17 mei 1929.
 4. Levenloos de Groot, geboren te Wouw op zondag 14 februari 1932, overleden aldaar op zondag 14 februari 1932.
 5. Levenloos de Groot, geboren te Wouw op zaterdag 26 juni 1937, overleden aldaar op zaterdag 26 juni 1937.

X-dq Cornelis Rommens, geboren te Oudenbosch op zondag 8 juli 1866, overleden aldaar op zondag 28 april 1946, 79 jaar oud, zoon van Paulus Rommens en Anna Cornelia van Peer (IX-cy).

Hij is getrouwd te Oudenbosch op maandag 20 april 1896, op 29-jarige leeftijd met Jacoba Vissenberg, overleden voor zondag 28 april 1946, dochter van Cornelis Vissenberg en Catharina Wagtmans. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Rommens, geboren te Oudenbosch op dinsdag 11 mei 1897, overleden aldaar op zondag 5 juni 1949, 52 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Oudenbosch op dinsdag 19 januari 1915, op 17-jarige leeftijd (1) met Antonius Johannes Veraert.
  Zij is getrouwd te Oudenbosch op maandag 29 december 1930, op 33-jarige leeftijd (2) met Cornelis Gerardus van Rijsbergen, zoon van Petrus van Rijsbergen en Wilhelmina den Braber (X-ds).
 2. Cornelis Rommens, geboren te Oudenbosch op zondag 10 december 1899, overleden te Eindhoven op dinsdag 11 maart 1975, 75 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Oudenbosch op maandag 24 oktober 1921, op 21-jarige leeftijd met Petronella Jacoba den Braber (22 jaar oud), geboren te Oudenbosch op vrijdag 10 maart 1899, overleden te Eindhoven op dinsdag 26 februari 1980, 80 jaar oud, dochter van Adrianus den Braber en Maria Sep.
 3. Paulus Rommens, geboren te Oudenbosch op zaterdag 15 februari 1902, overleden te Eindhoven op vrijdag 17 januari 1975, 72 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Oudenbosch op maandag 7 mei 1923, op 21-jarige leeftijd met Anna den Braber (18 jaar oud), geboren te Oudenbosch op donderdag 22 september 1904, overleden te Eindhoven op zaterdag 12 november 1977, 73 jaar oud, dochter van Adrianus den Braber en Maria Sep.
 4. Cornelia Catharina Rommens, geboren te Oudenbosch op maandag 5 september 1904.
 5. Leonardus Rommens, geboren te Oudenbosch in oktober 1910, gedoopt aldaar, verongelukt op dinsdag 31 december 1912, 2 jaar oud.

X-dr Bernardus den Braber, geboren te Oudenbosch op zaterdag 22 september 1877, overleden te Breda op zondag 20 april 1958, 80 jaar oud, zoon van Adriaan den Braber en Adriana van Peer (IX-db).

Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 5 mei 1900, op 22-jarige leeftijd met Mina Catharina van Steen (21 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 26 oktober 1878, overleden te Oudenbosch op zaterdag 22 januari 1955, 76 jaar oud, dochter van Maghiel van Steen en Johanna Heijnen (IX-fp). Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Michael den Braber, geboren te Oudenbosch op zaterdag 28 september 1901, volgt onder XI-bp.
 2. Michael Adrianus den Braber, geboren te Oudenbosch op zaterdag 28 september 1901.
  Hij is getrouwd te Oudenbosch op maandag 29 augustus 1927, op 25-jarige leeftijd met Elisabeth Wilhelmina Oonincx, dochter van Simon Johannes Oonincx en Petronella Maria Janssen.
 3. Adriana Johanna den Braber, geboren te Oudenbosch op vrijdag 10 oktober 1902, overleden aldaar op donderdag 16 oktober 1902, 6 dagen oud.
 4. Bernardus den Braber, geboren te Oudenbosch op woensdag 14 oktober 1903, overleden aldaar op maandag 28 december 1903, 75 dagen oud.
 5. Petrus den Braber, overleden te Oudenbosch op zondag 20 augustus 1916.
 6. Wilhelmina den Braber, overleden te Oudenbosch op maandag 22 april 1918.

X-ds Wilhelmina den Braber, geboren te Oudenbosch op vrijdag 1 mei 1874, dochter van Cornelis den Braber en Hendrina van Peer (IX-dc).

Zij is getrouwd te Oudenbosch op maandag 13 januari 1896, op 21-jarige leeftijd met Petrus van Rijsbergen (28 jaar oud), geboren te Oudenbosch op vrijdag 20 september 1867, overleden aldaar op donderdag 8 november 1917, 50 jaar oud, zoon van Gerardus van Rijsbergen en Cornelia van Leijenburgh. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van Rijsbergen, geboren te Oudenbosch op donderdag 16 juli 1896, overleden aldaar op zondag 31 januari 1897, 199 dagen oud.
 2. Cornelis van Rijsbergen, geboren te Oudenbosch op zaterdag 25 september 1897.
 3. Hendrikus van Rijsbergen, geboren te Oudenbosch op dinsdag 13 november 1900.
 4. Hubertus van Rijsbergen, geboren te Oudenbosch op zondag 12 oktober 1902.
  Hij is getrouwd te Oudenbosch op maandag 5 januari 1925, op 22-jarige leeftijd met Cornelia Dijmphna Maria Johanna van Toren, dochter van Johannes van Toren en Adriana van Zundert.
 5. Bernardus Johannes van Rijsbergen, geboren te Oudenbosch op woensdag 27 juli 1904, overleden aldaar op zondag 30 december 1906, 2 jaar oud.
 6. Gerardus Hubertus van Rijsbergen, geboren te Oudenbosch.
  Hij is getrouwd te Oudenbosch op maandag 29 juni 1925 met Johanna Baalemans, dochter van Johannis Baalemans en Dijmphna Rommens.
 7. Catharina Adriana van Rijsbergen, geboren te Oudenbosch.
  Zij is getrouwd te Oudenbosch op maandag 10 september 1928 met Marinus Broos, zoon van Adrianus Broos en Carolina Veraart.
 8. Cornelis Gerardus van Rijsbergen.
  Hij is getrouwd te Oudenbosch op maandag 29 december 1930 met Anna Cornelia Rommens (33 jaar oud), geboren te Oudenbosch op dinsdag 11 mei 1897, overleden aldaar op zondag 5 juni 1949, 52 jaar oud, dochter van Cornelis Rommens (X-dq) en Jacoba Vissenberg.
  (Zij is eerder getrouwd te Oudenbosch op dinsdag 19 januari 1915, op 17-jarige leeftijd met Antonius Johannes Veraert.)

X-dt Bernardus den Braber, geboren te Oudenbosch op donderdag 19 oktober 1876, overleden aldaar op donderdag 7 augustus 1902, 25 jaar oud, zoon van Cornelis den Braber en Hendrina van Peer (IX-dc).

Hij is getrouwd te Rucphen op vrijdag 7 september 1900, op 23-jarige leeftijd met Maria Schenck, geboren te Etten-Leur, dochter van Antonius Schenck en Cornelia van Zand.
(Zij is later getrouwd te Oudenbosch op maandag 13 juli 1903 met Johannes Antonius de Grouw, geboren te Herpt en Bern, zoon van Martinus de Grouw en Petronella van Ooijen.) Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Cornelia den Braber, geboren te Oudenbosch op vrijdag 8 maart 1901.
  Zij is getrouwd te Oudenbosch op dinsdag 20 mei 1924, op 23-jarige leeftijd met Petrus Franciscus van Bragt, zoon van Adriaan van Bragt en Johanna Spitters.
 2. Anna Cornelia Bernardina den Braber, geboren te Oudenbosch op dinsdag 26 augustus 1902, overleden aldaar op zaterdag 29 augustus 1903, 1 jaar oud.

X-du Laurina de Bruin, geboren te Steenbergen in het jaar 1855, dochter van Pieter de Bruin en Joanna de Kooninck (IX-dg).

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 24 juni 1887, op 32-jarige leeftijd met Willem Tielen (34 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1853, zoon van Petrus Tielen en Adriana de Regt. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Tielen, geboren te Steenbergen in het jaar 1889.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 30 april 1915, op 26-jarige leeftijd met Elizabet van Broekhoven (25 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1890, dochter van Jan van Broekhoven en Pieternel Luijkx.

X-dv Pieter Jan de Bruin, arbeider en fabriekswerker, geboren te Steenbergen in het jaar 1857, overleden te Roosendaal en Nispen op donderdag 15 maart 1923, 66 jaar oud, zoon van Pieter de Bruin en Joanna de Kooninck (IX-dg).

Hij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 18 augustus 1891, op 34-jarige leeftijd met Joanna Wuijts (17 jaar oud), geboren te Steenbergen op vrijdag 5 september 1873, overleden te Roosendaal en Nispen op vrijdag 9 september 1927 overlijdensoorzaak : carcinoma ventriculi, 54 jaar oud, dochter van Wilhelmina Wuijts. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina de Bruin, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 8 februari 1896.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 7 maart 1916, op 20-jarige leeftijd met Dingeman Jongeneelen (20 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel op dinsdag 7 mei 1895, zoon van Antonius Jongeneelen en Johanna Brabers.
 2. Cornelis de Bruin, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 22 november 1897.
 3. Laurina de Bruin, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 25 maart 1899, overleden aldaar op zondag 31 december 1899, 281 dagen oud.
 4. Johanna de Bruin, geboren te Steenbergen.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 18 januari 1916 met Christiaan Jongeneelen (27 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel op vrijdag 13 juli 1888, zoon van Antonius Jongeneelen en Johanna Brabers.
 5. Helena de Bruin, geboren te Steenbergen.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 3 oktober 1916 met Pieter van Veggelen, geboren te Leiden, zoon van Johanna Cornelia van Veggelen.

X-dw Dominicus van Gaans, geboren te Steenbergen op vrijdag 25 april 1890, zoon van Adrianus van Gaans (IX-dh) en Anna Cornelia van Meel.

Hij is getrouwd te Woensdrecht op dinsdag 13 oktober 1908, op 18-jarige leeftijd met Wilhelmina Hugens (20 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1888, dochter van Johannes Hugens en Dijmphna de Rijk. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus van Gaans, geboren te Woensdrecht op donderdag 24 december 1908.
 2. Cornelis van Gaans, geboren te Wouw op zondag 2 april 1911.

X-dx Martina Maria van Gaans, dienstbode, geboren te Steenbergen op zondag 29 december 1895, overleden te Kruisland (NB) op vrijdag 21 januari 1949, 53 jaar oud, dochter van Gerardus van Gaans (IX-di) en Cornelia Elsackers.

Zij is getrouwd te Steenbergen op woensdag 30 oktober 1918, op 22-jarige leeftijd met Willem Lodiers (40 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op dinsdag 29 oktober 1878, overleden te Kruisland (NB) op zondag 9 oktober 1949, 70 jaar oud, zoon van Adriaan Lodiers en Anna Cornelia van Gastel.
(Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op maandag 6 mei 1907, op 28-jarige leeftijd met Petronilla Verbeek, geboren te Steenbergen op donderdag 15 november 1877, zie X-ey.) Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Gerardus Petrus Lodiers, geboren te Kruisland (NB) op zaterdag 25 januari 1919.
 2. Cornelia Anna Catharina Lodiers, geboren te Kruisland (NB) op maandag 25 juli 1921.
  Zij was gehuwd met Adrianus Thomas Timmermans, geboren te Moerstraten (NB) op woensdag 17 mei 1916, overleden te Kruisland (NB) in het jaar 1976, 60 jaar oud, zoon van Wilhelmus Petrus Timmermans en Cornelia Buijens (XI-bc).
 3. Levenloos Lodiers, geboren te Kruisland (NB) op vrijdag 5 januari 1923, overleden aldaar op vrijdag 5 januari 1923.
 4. Gerardus Adrianus Cornelis Lodiers, geboren te Kruisland (NB) op dinsdag 11 maart 1924, volgt onder XI-bq.
 5. Petrus Andreas Antonius Lodiers, geboren op vrijdag 4 april 1930, volgt onder XI-br.

X-dy Engelbertus Buijk, geboren te Steenbergen op woensdag 5 juni 1901, zoon van Johannes Buijk en Johanna van Gaans (IX-dl).

Hij was gehuwd met Cornelia Jochems, geboren te Steenbergen op zondag 11 november 1906, dochter van Jan Jochems en Maria Catharina Helmons. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Buijk, geboren te Steenbergen op vrijdag 25 mei 1934.
 2. Catharina Johanna Petronella Buijk, geboren te Steenbergen op dinsdag 23 november 1937.
 3. Petrus Johannes Engelbertus Buijk, geboren te Steenbergen op zaterdag 20 april 1940.

X-dz Anna Maria Buijk, geboren te Steenbergen op donderdag 15 september 1904, dochter van Johannes Buijk en Johanna van Gaans (IX-dl).

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 19 juli 1935, op 30-jarige leeftijd met Wilhelmus Johannes Weezenbeek (25 jaar oud), geboren te Steenbergen op zaterdag 18 september 1909, zoon van Adriaan Kornelis Weezenbeek en Antonetta Jochems. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Johannes Maria Weezenbeek, geboren te Steenbergen op donderdag 14 mei 1936.
 2. Johanna Antonetta Maria Weezenbeek, geboren te Steenbergen op dinsdag 1 juni 1937.
 3. Johannes Adrianus Maria Weezenbeek, geboren te Steenbergen op donderdag 6 april 1939.

X-ea Helena van Tiggelen, geboren te Zevenbergen op dinsdag 9 maart 1875, dochter van Adrianus van Tiggelen (IX-dm) en Margaretha Vermunt.

Zij is getrouwd te Zevenbergen op vrijdag 17 april 1896, op 21-jarige leeftijd met Cornelis Ooijen (26 jaar oud), geboren te Zevenbergen op zaterdag 19 maart 1870, zoon van Cornelis Ooijen en Adriana Heestermans. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Ooijen, geboren te Zevenbergen op woensdag 26 augustus 1896.
 2. Adrianus Antonius Ooijen, geboren te Zevenbergen op woensdag 24 november 1897.
 3. Antonius Wilhelmus Ooijen, geboren te Zevenbergen op zaterdag 19 augustus 1899.
  Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op dinsdag 3 februari 1920, op 20-jarige leeftijd met Maria Aerts, geboren te Hoeven, dochter van Franciscus Aerts en Johanna van Peer.
 4. Wilhelmus Ooijen, geboren te Zevenbergen op woensdag 19 december 1900.
 5. Adriana Ooijen, geboren te Zevenbergen op donderdag 3 juli 1902.
  Zij is getrouwd te Zevenbergen op donderdag 19 april 1923, op 20-jarige leeftijd met Johannes Cornelis Remmig, zoon van Jacob Remmig en Apolonia Clazina Catharina van der Hoeven.
 6. Margaretha Ooijen, geboren te Zevenbergen op dinsdag 3 november 1903.
 7. Martinus Ooijen, geboren te Zevenbergen op vrijdag 11 augustus 1905.
  Hij is getrouwd te Zevenbergen op vrijdag 22 oktober 1926, op 21-jarige leeftijd met Johanna Wevers, dochter van Lambertus Wevers en Cornelia Neeven.

X-eb Johanna van Tiggelen, geboren te Zevenbergen op maandag 12 januari 1880, overleden aldaar op zondag 24 juli 1932, 52 jaar oud, dochter van Adrianus van Tiggelen (IX-dm) en Margaretha Vermunt.

Zij is getrouwd te Zevenbergen op vrijdag 18 oktober 1901, op 21-jarige leeftijd met Michiel van Geel (26 jaar oud), geboren te Zevenbergen op zaterdag 4 september 1875, overleden aldaar op zaterdag 14 april 1945, 69 jaar oud, zoon van Jan van Geel en Anna Maria van Turnhout. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Adrianus van Geel, geboren te Zevenbergen op zaterdag 22 maart 1902, overleden aldaar op vrijdag 6 april 1928, 26 jaar oud.
 2. Adrianus Johannes van Geel, geboren te Zevenbergen op dinsdag 31 maart 1903, overleden te Breda op zondag 4 juli 1943, 40 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Wilhelmina Maria Machielse.
 3. Gerardus Cornelis van Geel, geboren te Zevenbergen op zondag 24 april 1904, overleden aldaar op donderdag 24 januari 1952, 47 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Zevenbergen met Anna Catharina Kuijpers.
 4. Margaretha Maria van Geel, geboren te Zevenbergen op donderdag 1 juni 1905.
 5. Cornelis Gerardus van Geel, overleden te Zevenbergen op woensdag 3 maart 1909.
 6. Adrianus Johannes van Geel, overleden te Zevenbergen op zondag 4 juli 1943.
 7. Cornelius Antonius van Geel, overleden te Zevenbergen op zaterdag 4 november 1944.
  Hij was gehuwd met Antonetta Jongenelis.

X-ec Cornelia van Gaans, geboren te Steenbergen in het jaar 1892, overleden te Roosendaal en Nispen op woensdag 1 augustus 1951, 59 jaar oud, dochter van Kornelis van Gaans (IX-do) en Henrica Heijnen.

Zij is getrouwd te Roosendaal op maandag 10 mei 1909, op 17-jarige leeftijd met Petrus van Steenpaal (31 jaar oud), geboren te Wouw op maandag 13 augustus 1877, zoon van Marinus van Steenpaal en Dingena Valkenburg. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus van Steenpaal, geboren in het jaar 1910, overleden te Wouw op donderdag 2 mei 1912, 2 jaar oud.
 2. Wilhelmina van Steenpaal, geboren te Roosendaal en Nispen in november 1912, overleden aldaar op zaterdag 14 februari 1914, 1 jaar oud.
 3. Johanna van Steenpaal, geboren te Wouw na september 1913, overleden te Roosendaal en Nispen op donderdag 7 januari 1915, hoogstens 1 jaar oud.
 4. Wilhelmina Cornelia van Steenpaal, geboren te Roosendaal en Nispen in oktober 1914, overleden aldaar op maandag 2 november 1914, 1 maand oud.
 5. Adriana Cornelia van Steenpaal, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 1 april 1916, overleden aldaar op maandag 15 mei 1916, 44 dagen oud.
 6. Marinus Petrus van Steenpaal, geboren te Roosendaal en Nispen in september 1922, overleden aldaar op donderdag 21 juni 1923, 9 maanden oud.

X-ed Anna van Gaans, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 17 maart 1899, dochter van Kornelis van Gaans (IX-do) en Henrica Heijnen.

Zij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 2 mei 1922, op 23-jarige leeftijd met Marinus Antonius van Ginderen (22 jaar oud), landarbeider, geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 29 oktober 1899, overleden aldaar op zondag 12 mei 1940, 40 jaar oud, zoon van Adriaan van Ginderen en Adriana Peeters. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Adrianus van Ginderen, geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 20 juni 1926, overleden aldaar op woensdag 30 juni 1926, 10 dagen oud.
 2. Henrica Adriana Cornelia van Ginderen, geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 20 juni 1926, overleden aldaar op maandag 21 november 1927, 1 jaar oud.
 3. Cornelis Adrianus van Ginderen, geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 3 oktober 1928, overleden aldaar op zaterdag 20 oktober 1928, 17 dagen oud.

X-ee Adrianus Broos, geboren te Rucphen op dinsdag 23 januari 1894 getuigen bij geboorteaangifte: Antonius Melissen, 44 jaar, arbeider en Paulus Antonissen, 46 jaar, landbouwer, zoon van Hendrik Broos en Johanna van Gaans (IX-dw).

Hij is getrouwd te Oud Gastel op dinsdag 13 mei 1919, op 25-jarige leeftijd met Catharina Cornelia van der Heijden. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Broos, geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 25 december 1923, overleden aldaar op dinsdag 25 december 1923.
 2. Levenloos Broos, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 14 oktober 1927, overleden aldaar op vrijdag 14 oktober 1927.

X-ef Wilhelmina van Loon, arbeidster, geboren te Steenbergen op dinsdag 4 december 1877, dochter van Marijn van Loon (IX-ee) en Adriana Augustijn.

Zij is getrouwd te Halsteren op zaterdag 20 januari 1900, op 22-jarige leeftijd met Adriaan Cornelis Hoetelmans (23 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren op zondag 3 december 1876 (doopgetuigen waren Bastiaan Bastiaanse en Petrus Hubertus Bevaes), zoon van Cornelis Hoetelmans en Anna Catharina de Preé. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Hoetelmans, geboren te Halsteren op maandag 27 mei 1901 (doopgetuigen waren Marijn van Loon en Marijn van Oevelen).
 2. Cornelis Marinus Hoetelmans, geboren te Halsteren op donderdag 7 augustus 1902 (doopgetuigen waren Marijn Jan van Meel en Adam van Meel).
 3. Catharina Maria Hoetelmans, geboren te Halsteren op vrijdag 4 september 1903 (doopgetuigen waren Adam van Meel en Johannes Baptist La Fors).
 4. Elisabeth Hoetelmans, geboren te Halsteren op dinsdag 1 november 1904 (doopgetuigen waren Adam van Meel en Jan Leendert Verbraak).
 5. Marinus Franciscus Hoetelmans, geboren te Halsteren op zondag 3 december 1905 (doopgetuigen waren Jan Leendert Verbraak en Adam van Meel).

X-eg Jan de Weert, geboren te Steenbergen op zaterdag 18 juli 1863, overleden te Wouw op zondag 31 december 1939, 76 jaar oud, zoon van Siardus de Weert en Petronella Vroegrijk (IX-es).

Hij was gehuwd (1) met Anna Maria Bals. Uit dit huwelijk:

 1. Waltherus de Weert, geboren te Wouw op maandag 12 oktober 1891.
  Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 7 september 1916, op 24-jarige leeftijd met Elisabeth Heijnen (19 jaar oud), geboren te Wouw op woensdag 23 september 1896, dochter van Marinus Heijnen en Hendrica Koen.

Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 10 februari 1898, op 34-jarige leeftijd (2) met Adriana Jongenelen (28 jaar oud), geboren te Wouw op vrijdag 26 maart 1869, overleden aldaar op woensdag 5 januari 1921, 51 jaar oud, dochter van Adrianus Jongenelen en Johanna Veraert.
(Zij is eerder getrouwd op donderdag 19 november 1891, op 22-jarige leeftijd met Petrus van Hees (27 jaar oud), geboren te Zundert op zaterdag 6 augustus 1864, zoon van Adriaan van Hees en Adriana van Hees.)

X-eh Helena Vroegrijk, geboren te Steenbergen op dinsdag 20 april 1869, overleden te Dinteloord op donderdag 24 oktober 1940, 71 jaar oud, dochter van Marijn Vroegrijk (IX-et) en Anna Cornelia van Onselen.

Zij was gehuwd met Adrianus Jongeneelen, geboren te Dinteloord, zoon van Adriaan Jongeneelen en Cornelia Nijssen. Uit dit huwelijk:

 1. Antonia Jongeneelen, geboren te Dinteloord en Prinsenland.
  Zij is getrouwd te Dinteloord op zaterdag 10 oktober 1914 met Josephus van den Bergh, geboren te Steenbergen, overleden te Dinteloord op zaterdag 15 februari 1936, zoon van Petrus Joannes van den Bergh en Anna Maria Buuron.
 2. Pieternella Jongeneelen, geboren te Dinteloord.
  Zij is getrouwd te Dinteloord op zaterdag 17 augustus 1912 met Antonius Musters, geboren te Steenbergen, zoon van Antonij Musters en Johanna van Dijk.

X-ei Pieter Jan Vroegrijk, arbeider, geboren te Steenbergen op vrijdag 31 oktober 1873, zoon van Marijn Vroegrijk (IX-et) en Anna Cornelia van Onselen.

Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 5 mei 1898, op 24-jarige leeftijd met Maria Catharina Verbraak (23 jaar oud), geboren op zondag 17 januari 1875, overleden te Wouw op zaterdag 13 oktober 1934, 59 jaar oud, dochter van Cornelis Verbraak en Wilhelmina van Loon. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Vroegrijk, geboren te Wouw op vrijdag 16 december 1898, volgt onder XI-bs.
 2. Anna Cornelia Vroegrijk, geboren te Wouw op zondag 1 april 1900.
 3. Cornelis Vroegrijk, geboren te Wouw op dinsdag 22 oktober 1901.
 4. Petrus Vroegrijk, geboren te Wouw in het jaar 1907, overleden aldaar op zondag 23 juli 1911, 4 jaar oud.
 5. Adrianus Vroegrijk, landbouwersknecht, geboren te Wouw in het jaar 1909, overleden te Roosendaal en Nispen op zaterdag 4 december 1926, 17 jaar oud.

X-ej Pieternel Schillemans, geboren te Halsteren op vrijdag 3 december 1869, overleden te Wouw op zaterdag 3 april 1948, 78 jaar oud, dochter van Antonius Schillemans en Adriana Meijvis (IX-ez).

Zij is getrouwd te Halsteren op zaterdag 22 mei 1897, op 27-jarige leeftijd met Jacobus Willemen (29 jaar oud), geboren te Rucphen op zondag 26 april 1868, overleden te Wouw op zondag 4 april 1948, 79 jaar oud, zoon van Josephus Willemen en Jacoba Kriesels. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Willemen, geboren op zondag 29 november 1903, overleden te Bergen op Zoom op zondag 26 juli 1981, 77 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op woensdag 2 augustus 1933, op 29-jarige leeftijd met Antonius Linders, geboren te Bergen op Zoom op maandag 20 februari 1905, volgt onder XI-bi.

X-ek Elisabeth Schillemans, geboren te Halsteren op maandag 27 september 1875, dochter van Antonius Schillemans en Adriana Meijvis (IX-ez).

Zij is getrouwd te Steenbergen op zaterdag 13 april 1901, op 25-jarige leeftijd met Antonij Koetsenruiter (31 jaar oud), voerman, geboren te Steenbergen op vrijdag 11 februari 1870, zoon van Jan Koetsenruiter en Adriana Cornelia Janbroers. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Antonius Koetsenruiter, geboren te Halsteren op zaterdag 15 februari 1902 (doopgetuigen waren Marijn Jan van Meel en Adam van Meel).
 2. Antonius Johannes Koetsenruiter, geboren te Halsteren op vrijdag 6 november 1903 (doopgetuigen waren Adam van Meel en Jan Leendert Verbraak).
 3. Antonius Johannes Koetsenruiter, geboren te Halsteren op woensdag 19 oktober 1904 (doopgetuigen waren Johannes Wittenbols en Adriaan Gerard de Jong).
 4. Adriana Cornelia Koetsenruiter, geboren te Halsteren op zaterdag 21 oktober 1905 (doopgetuigen waren Jan Cornelis Hermans en Antonius van Eekelen).

X-el Joanna Somers, arbeidster, geboren te Halsteren op woensdag 2 februari 1876, dochter van Antonius Somers en Antonia Meijvis (IX-fa).

Zij is getrouwd te Halsteren op zaterdag 31 juli 1897, op 21-jarige leeftijd met Jan van Schoor (20 jaar oud), arbeider, geboren te Halsteren in het jaar 1877, zoon van Cornelis van Schoor en Helena de Rijk. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina van Schoor, geboren te Halsteren op woensdag 29 september 1897 (doopgetuigen waren Marijn Jan van Meel en Adam van Meel).
 2. Cornelis van Schoor, geboren te Halsteren op zaterdag 31 december 1898 (doopgetuigen waren Jacobus Groffen en Adam van Meel).

X-em Maria Catharina Somers, geboren te Halsteren op dinsdag 22 september 1885, dochter van Antonius Somers en Antonia Meijvis (IX-fa).

Zij is getrouwd te Halsteren op zaterdag 25 februari 1905, op 19-jarige leeftijd met Marijn Frans Hoetelmans (22 jaar oud), geboren te Halsteren op donderdag 14 december 1882 (doopgetuigen waren Willem de Meulder en Jacobus Groffen), zoon van Cornelis Hoetelmans en Anna Catharina de Preé. Uit dit huwelijk:

 1. Antoinette Hoetelmans, geboren te Halsteren op zaterdag 26 augustus 1905 (doopgetuigen waren Marijn Cornelis van Rijzen en Pieter de Keijzer).

X-en Cornelia Hertogs, geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 19 september 1885, overleden aldaar op maandag 7 juni 1937, 51 jaar oud, dochter van Adrianus Hertogs en Johanna Matthijssen (IX-fb).

Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op dinsdag 27 oktober 1903, op 18-jarige leeftijd met Petrus Oerlemans (19 jaar oud), slager, geboren te Wouw op donderdag 14 februari 1884, wonende te Bergen op Zoom (Molstraat 9) en te Bergen op Zoom (Borgvliet K 156), zoon van Marijn Oerlemans en Maria Cornelia van Etten (X-e). Uit dit huwelijk:

 1. Dimphna Adriana Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 28 mei 1909, volgt onder XI-bt.
 2. Johanna Cornelia Adriana Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op zondag 18 juli 1909, overleden aldaar op vrijdag 15 juni 1979, 69 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 30 oktober 1933, op 24-jarige leeftijd met Ludovicus Cornelis Anthonius Hout (26 jaar oud), chemicus, geboren te Wouw op zaterdag 15 december 1906, wonende te Bergen op Zoom (Bolwerk Zuid 20), zoon van Marinus Hout en Adriana Maria Magdalena Smeets.
  Hij kwam op 30.11.1933 uit Halsteren, ging op 17.11.1934 naar Halsteren.
 3. Adriana Marinus Marie Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 25 april 1913.
 4. Maria Cornelia Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op zondag 7 april 1918.
 5. Johanna Catharina Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 8 mei 1920.

X-eo Cornelia Heijnen, geboren te Oud en Nieuw Gastel op dinsdag 3 januari 1865, overleden te Roosendaal en Nispen op donderdag 7 augustus 1952, 87 jaar oud, dochter van Adriaan Heijnen (IX-fl) en Adriana van Meer.

Zij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 12 november 1892, op 27-jarige leeftijd met Franciscus Braat (32 jaar oud), herbergier, geboren te Rucphen op zondag 20 mei 1860 getuigen bij geboorteaangifte : Johannes Voepaalen, 39 jaar, broodbakker en Arnoldus Oudenhuijsen, 64 jaar, zonder beroep (doopgetuigen waren Cornelius Braat en Maria Jongenelen), overleden te Roosendaal en Nispen op dinsdag 25 juli 1933 overlijdensoorzaak : vitium cordis, 73 jaar oud, zoon van Willem Braat en Cornelia van Loon.

Franciscus Braat vermelding in notarieel archief op woensdag 12 maart 1913 Roosendaal. Inhoud akte : inventaris van de huwelijksgemeenschap, bestaan hebbende tussen Petronella Heijnen te Roosendaal en wijlen Cornelis Braat, aldaar overleden 15 februari 1913, en van zijn nalatenschap, ten verzoeke van eerstgenoemde voor zich en als moeder-voogdes over haar kinderen en in tegenwoordigheid van de toeziend voogd Franciscus Braat te Roosendaal
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Adriana Braat, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 10 april 1893.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 25 mei 1920, op 27-jarige leeftijd met Johannes Bartelen (32 jaar oud), landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 6 februari 1888, zoon van Petrus Bartelen en Antonia Bartelen.
 2. Adriana Braat, geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 24 juli 1894.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op donderdag 20 januari 1921, op 26-jarige leeftijd met Cornelis Johannes Braat, geboren te Roosendaal en Nispen, zoon van Adrianus Braat en Maria Paulina van Hassel.
 3. Dimphna Maria Braat, geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 31 maart 1897.
 4. Petronella Wilhelmina Cornelia Braat, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 1 januari 1906, overleden aldaar op zaterdag 20 mei 1911, 5 jaar oud.

X-ep Marinus Vriens, geboren te Dinteloord op donderdag 21 maart 1867, zoon van Kornelis Vriens en Anna Cornelia Heijnen (IX-fm).

Hij is getrouwd te Dinteloord op dinsdag 9 juni 1896, op 29-jarige leeftijd met Anna Cornelia Gelten (24 jaar oud), geboren te Dinteloord op maandag 13 mei 1872, overleden aldaar op zaterdag 29 april 1916, 43 jaar oud, dochter van Kornelis Gelten en Joanna Beens.

Opmerkingen: akte Vught 16-5-1916.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Paulina Vriens, geboren te Dinteloord en Prinsenland op donderdag 1 april 1897.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 4 juli 1916, op 19-jarige leeftijd met Petrus Johannes Elsackers (26 jaar oud), geboren te Wouw op zaterdag 21 juni 1890, zoon van Rochus Elsackers (X-cf) en Anna Maria Dimphna van Spaendonk.
 2. Cornelis Christiaan Vriens, geboren te Dinteloord op woensdag 23 mei 1900, overleden aldaar op maandag 1 oktober 1900, 131 dagen oud.

X-eq Adriaan Sebregts, arbeider, geboren te Steenbergen op zondag 11 november 1866, overleden te Wouw op zaterdag 11 mei 1935, 68 jaar oud, zoon van Hendrikus Sebregts en Antonia Valkenburg (IX-fq).

Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 29 juli 1897, op 30-jarige leeftijd met Dimphna Elst (23 jaar oud), geboren te Wouw op zondag 19 april 1874, overleden aldaar op dinsdag 26 september 1922, 48 jaar oud, dochter van Johannes Baptist Elst en Carolina Clobus. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Sebregts, geboren te Wouw op donderdag 11 augustus 1898, overleden aldaar op donderdag 11 augustus 1898.
 2. Johannes Sebregts, geboren te Wouw op zondag 26 november 1899.
 3. Antonia Sebregts, geboren te Wouw op zaterdag 3 november 1900.
 4. Henricus Sebregts, geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 12 januari 1902, overleden aldaar op dinsdag 18 maart 1902, 65 dagen oud.
 5. Lambertus Leonardus Sebregts, geboren te Wouw in april 1904, overleden aldaar op woensdag 5 oktober 1904, 6 maanden oud.
 6. Carolina Sebregts, geboren te Wouw in januari 1906, overleden aldaar op woensdag 27 november 1907, 1 jaar oud.
 7. Cornelia Sebregts, geboren te Wouw in april 1907, overleden aldaar op dinsdag 6 augustus 1907, 4 maanden oud.
 8. Leonardus Adrianus Sebregts, geboren te Wouw na juli 1909, overleden aldaar op vrijdag 24 september 1909, hoogstens 2 maanden oud.
 9. Levenloos Sebregts, geboren te Wouw op dinsdag 10 januari 1911, overleden aldaar op dinsdag 10 januari 1911.

X-er Hendrina Cornelia Sebregts, geboren te Roosendaal op donderdag 22 september 1870, dochter van Hendrikus Sebregts en Antonia Valkenburg (IX-fq).

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 4 november 1898, op 28-jarige leeftijd met Adriaan Wuijts (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op zaterdag 3 augustus 1872, zoon van Pieter Wuijts en Anna Cornelia de Bruijn. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Johanna Wuijts, geboren te Steenbergen.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 17 november 1921 met Marinus de Weert, geboren te Steenbergen, zoon van Pieter de Weert en Catharina Helena IJzermans (XI-s).
 2. Petrus Adrianus Wouts.
 3. Cornelia Wouts.
 4. Antonia Wouts.

X-es Catharina de Nijs, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1909, dochter van Petrus de Nijs en Philomena van der Avert (IX-fs).

Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 18 april 1932, op 23-jarige leeftijd met Adrianus Sebregts (26 jaar oud), geboren te Halsteren op maandag 5 maart 1906, zoon van Sebastiaan Sebregts en Cornelia van Geel. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Sebregts, geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 22 mei 1934, overleden aldaar op woensdag 28 november 1934, 190 dagen oud.
 2. Petrus Sebregts.
 3. Antonius Sebregts.
 4. Sebastianus Sebregts.

X-et Johanna Antonia Schuurbiers, geboren te Wouw op woensdag 3 september 1884, overleden te Moerstraten (NB) op dinsdag 18 maart 1947, 62 jaar oud, dochter van Nicolaas Schuurbiers (IX-fw) en Adriana Baselier.

Zij is getrouwd te Steenbergen op maandag 30 oktober 1911, op 27-jarige leeftijd met Antonius Petrus de Weert (25 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op maandag 15 maart 1886, overleden aldaar op zondag 2 november 1958, 72 jaar oud, zoon van Johannes de Weert en Anna Maria de Jong. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Nicolaas de Weert, geboren te Steenbergen op maandag 14 oktober 1912.
 2. Nicolaas Johannes de Weert, geboren te Steenbergen op vrijdag 5 september 1913.
 3. Adriana Maria de Weert, geboren te Steenbergen op woensdag 7 november 1917, volgt onder XI-bu.
 4. Petrus Leonardus de Weert, geboren te Steenbergen op woensdag 25 juni 1919.
 5. Maria Adriana de Weert, geboren te Steenbergen op woensdag 25 mei 1921.
 6. Theodora Catharina de Weert, geboren te Steenbergen op dinsdag 25 maart 1924.

X-eu Adriaan Schuurbiers, landbouwarbeider, geboren te Halsteren op woensdag 20 juni 1877, overleden te Roosendaal op donderdag 24 december 1959, 82 jaar oud, zoon van Johannes Schuurbiers (IX-fx) en Adriana de Weert.

Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 26 april 1906, op 28-jarige leeftijd met Anna Maria Hellemons (26 jaar oud), geboren te Wouw op donderdag 25 december 1879, overleden aldaar op zondag 6 april 1952, 72 jaar oud, dochter van Leonardus Hellemons en Adriana Elizabeth Boden. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Schuurbiers, geboren te Wouw op dinsdag 28 juli 1914, overleden aldaar op maandag 6 oktober 1919, 5 jaar oud.
 2. Petrus Schuurbiers, geboren te Wouw op vrijdag 2 juni 1916, overleden aldaar op dinsdag 17 april 1917, 319 dagen oud.
 3. Antonetta Schuurbiers, geboren te Wouw op zaterdag 23 februari 1918, overleden aldaar op woensdag 2 oktober 1918, 221 dagen oud.
 4. Adriana Elizabeth Schuurbiers.
 5. Johannes Leonardus Schuurbiers.
 6. Leonardus Schuurbiers.
 7. Christiaan Schuurbiers.

X-ev Catharina Schuurbiers, geboren te Halsteren op zaterdag 17 februari 1883, dochter van Johannes Schuurbiers (IX-fx) en Adriana de Weert.

Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 28 april 1904, op 21-jarige leeftijd met Dionisius Valkenburg (25 jaar oud), geboren te Wouw op vrijdag 18 april 1879, zoon van Jacobus Valkenburg en Pieternella van Ginneken. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Valkenburg, volgt onder XI-bv.

X-ew Mattheus Schuurbiers, landarbeider, geboren te Wouw op woensdag 8 maart 1893, overleden te Bergen op Zoom op dinsdag 3 juni 1947, 54 jaar oud, zoon van Christiaan Schuurbiers (IX-fz) en Jacoba Mulders.

Hij was gehuwd met Hendrika van de Luijtgaarden. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Schuurbiers, geboren te Wouw op dinsdag 12 november 1935, overleden aldaar op woensdag 13 november 1935, 1 dag oud.

X-ex Matthijs Schuurbiers, landarbeider, geboren te Wouw op maandag 16 februari 1885, pleegde zelfmoord op zaterdag 5 december 1925, 40 jaar oud, zoon van Leonardus Schuurbiers (IX-ga) en Maria Hussaarts.

Hij is getrouwd te Wouw op zondag 16 februari 1913, op 28-jarige leeftijd met Dijmphna van Turnhout (20 jaar oud), geboren te Wouw op vrijdag 16 september 1892, overleden te Bergen op Zoom op zaterdag 14 november 1970, begraven te Wouw op dinsdag 17 november 1970, 78 jaar oud, dochter van Jacobus van Turnhout en Petronella Heijmans. Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus Schuurbiers, geboren te Wouw op dinsdag 10 februari 1914, volgt onder XI-bw.

X-ey Petronilla Verbeek, geboren te Steenbergen op donderdag 15 november 1877, overleden te Kruisland (NB) op zondag 24 juli 1910, 32 jaar oud, dochter van Kornelis Verbeek (IX-gc) en Adriana Werts.

Zij is getrouwd te Steenbergen op maandag 6 mei 1907, op 29-jarige leeftijd met Willem Lodiers (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Steenbergen op dinsdag 29 oktober 1878, overleden te Kruisland (NB) op zondag 9 oktober 1949, 70 jaar oud, zoon van Adriaan Lodiers en Anna Cornelia van Gastel.
(Hij is later getrouwd te Steenbergen op woensdag 30 oktober 1918, op 40-jarige leeftijd met Martina Maria van Gaans, geboren te Steenbergen op zondag 29 december 1895, zie X-dx.) Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Cornelis Lodiers, geboren te Kruisland (NB) op zaterdag 31 augustus 1907, overleden op vrijdag 6 september 1907, 6 dagen oud.

X-ez Leonardus Josephus van Vliet, arbeider, rangeerder en handelaar in antiek, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 23 februari 1883, overleden te Breda op woensdag 2 september 1970, 87 jaar oud, zoon van Petrus van der Vliet (IX-gd) en Johanna Broos.

Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 8 november 1906, op 23-jarige leeftijd met Johanna van Loon (25 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op woensdag 27 april 1881, wonende te Bergen op Zoom (in de Poorterij K 15a), overleden te Breda op zaterdag 15 maart 1969, 87 jaar oud, dochter van Josephus van Loon en Lucia Catharina van Breemen. Uit dit huwelijk:

 1. Josephus Johannes van Vliet, geboren te Wouw in maart 1908, overleden aldaar op donderdag 4 november 1909, 1 jaar oud.
 2. Levenloos van Vliet, geboren te Wouw op donderdag 25 maart 1909, overleden aldaar op donderdag 25 maart 1909.

X-fa Marinus van der Vliet, geboren te Wouw op maandag 21 maart 1887, overleden aldaar op maandag 18 januari 1971, 83 jaar oud, zoon van Petrus van der Vliet (IX-gd) en Johanna Broos.

Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 2 mei 1912, op 25-jarige leeftijd met Maria Helena Raats (20 jaar oud), geboren te Wouw op donderdag 19 november 1891, overleden te Roosendaal op dinsdag 6 mei 1958, 66 jaar oud, dochter van Charles Raats en Dimphna Wiercks. Uit dit huwelijk:

 1. Dijmphna Maria van der Vliet, geboren te Kruisland (NB) op dinsdag 11 februari 1913, overleden te Bergen op Zoom op zaterdag 14 februari 1987, 74 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Wouw in het jaar 1939, op 26-jarige leeftijd met Hendrikus Ernest (31 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op woensdag 28 oktober 1908, overleden aldaar op zaterdag 14 februari 1987, 78 jaar oud.
 2. Johanna Dijmpna van der Vliet, geboren te Kruisland (NB) op woensdag 11 augustus 1915.
  Zij is getrouwd te Wouw op maandag 3 mei 1937, op 21-jarige leeftijd (1) met Andreas Schouten (26 jaar oud), geboren te Maasniel op vrijdag 28 oktober 1910, overleden te Berchem (BelgiŽ ) op donderdag 27 augustus 1964, 53 jaar oud.
  Zij was gehuwd (2) met Franciscus Mennes.
 3. Maria Josepha van der Vliet, geboren te Kruisland (NB) op woensdag 21 november 1917, overleden te Wilrijk (BelgiŽ ) op maandag 23 december 1996, 79 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Antwerpen (BelgiŽ ) op vrijdag 5 april 1918 met Frans de Volder, geboren te Antwerpen (BelgiŽ ) op vrijdag 5 april 1918, overleden aldaar op donderdag 8 november 1984, 66 jaar oud.
 4. Petrus van der Vliet, geboren te Wouw op vrijdag 17 januari 1919, overleden te Kruisland (NB) op woensdag 25 mei 1977, 58 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Adriana Johanna Elisabeth van Gastel, geboren te Kruisland (NB).
 5. Carolus van der Vliet, arbeider, geboren te Wouw op woensdag 27 juli 1921, overleden aldaar op zaterdag 22 augustus 1998, 77 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Wouw op zondag 25 juni 1950, op 28-jarige leeftijd met Catharina Elisabeth Valkenburg (22 jaar oud), geboren te Wouw op zondag 18 september 1927.
 6. Catharina Johanna van der Vliet, geboren te Wouw op dinsdag 17 juni 1924.
  Zij is gehuwd met Arnoldus van Dongen, geboren te Wouw rond 1920.
 7. Leonardus Marinus van der Vliet, geboren te Wouw op woensdag 2 februari 1927, volgt onder XI-bx.
 8. Johanna Antonia van der Vliet, geboren te Moerstraten (NB) op zaterdag 31 mei 1930, overleden aldaar op dinsdag 18 augustus 1931, 1 jaar oud.
 9. Johanna Louisa Josepha van der Vliet, geboren te Moerstraten (NB) op maandag 27 maart 1933.
  Zij is getrouwd te Wouw op dinsdag 26 juni 1956, op 23-jarige leeftijd met Leonardus Marinus Maria Roks (31 jaar oud), geboren te Wouw op maandag 2 maart 1925, overleden aldaar op donderdag 19 oktober 1989, 64 jaar oud.

X-fb Cornelis van der Vliet, beambte N.S., geboren te Wouw op woensdag 14 september 1898, overleden te Bergen op Zoom op dinsdag 19 januari 1932, 33 jaar oud, zoon van Petrus van der Vliet (IX-gd) en Johanna Broos.

Hij is getrouwd te Bergen op Zoom rond 1919, op ongeveer 21-jarige leeftijd met Elisabeth van den Bergh (ongeveer 24 jaar oud), geboren te Wouw op vrijdag 29 november 1895, overleden te Roosendaal op maandag 23 november 1964, 68 jaar oud, dochter van Adrianus van den Bergh en Dimphna Timmermans. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Leonardus van der Vliet, koopman in vis, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1924, overleden te Kaleti (Lapland) op dinsdag 23 januari 1945, 21 jaar oud.
  Bijzonderheden : overleden te Kaleti in Letland (akte is afschrift van via het Informatiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis ontvangen uittreksel uit het register van overlijden der gemeente Berlijn in Duitsland).

X-fc Cornelia Voorheijen, geboren te Steenbergen op zondag 5 oktober 1890, dochter van Kornelis Voorheijen (IX-gi) en Johanna van Oers.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 21 april 1911, op 20-jarige leeftijd met Adriaan Lodiers (27 jaar oud), geboren te Kruisland (NB) op vrijdag 26 oktober 1883, zoon van Jan Lodiers en Antonetta Stok. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Lodiers, geboren te Kruisland (NB) op woensdag 29 augustus 1917, volgt onder XI-by.

X-fd Anna Cornelia van Broekhoven, geboren te Steenbergen in het jaar 1899, dochter van Kornelis van Broekhoven en Anna Cornelia Voorheijen (IX-gk).

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 29 september 1922, op 23-jarige leeftijd met Petrus Josephus Kraaybeek (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op woensdag 7 augustus 1895, overleden te Steenbergen (Welberg) op zondag 6 juni 1971, 75 jaar oud, zoon van Adriaan Kraaijbeek en Wilhelmina Hoendervangers. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Kraaybeek.
  Zij was gehuwd met Marinus Daaniel Plasmans.
 2. Wilhelmina Kraaybeek.
 3. Carolus Antonus Kraaybeek.
 4. Petronella Kraaybeek.
 5. Adrianus Johannes Cornelis Kraaybeek, volgt onder XI-bz.
 6. Lisabeth Kraaybeek.

XI-a Theodorus Jochems, geboren te Oude Tonge op dinsdag 22 januari 1867, overleden te Schiedam op maandag 20 september 1954, 87 jaar oud, zoon van Adrianus Jochems en Johanna Maria van Etten (X-a).

Hij was gehuwd met Wilhelmina Maria Catharina Stam, arbeidster, geboren te Ooltgensplaat op zondag 26 mei 1867, overleden te Oude Tonge op maandag 31 december 1945, 78 jaar oud, dochter van Jan Stam en Pieternella Spoor. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Jochems, geboren te Oude Tonge op woensdag 24 februari 1892.
 2. Johannes Jochems, geboren te Oude Tonge op donderdag 20 juli 1893, overleden te den Bommel op zondag 5 augustus 1894, 1 jaar oud.
 3. Johanna Catharina Jochems, geboren te Oude Tonge op maandag 8 oktober 1894.
 4. Johannes Jochems, veldarbeider, geboren te Oude Tonge op vrijdag 31 juli 1896.
  Hij is getrouwd te Oude Tonge op vrijdag 29 december 1922, op 26-jarige leeftijd met Dingena van Waal (25 jaar oud), geboren te Ooltgensplaat op zondag 21 november 1897.
 5. Petrus Jochems, geboren te Oude Tonge op vrijdag 7 januari 1898.
  Hij is getrouwd te Oude Tonge op vrijdag 8 mei 1925, op 27-jarige leeftijd met Helena van Bergen (22 jaar oud), geboren te Oude Tonge op donderdag 17 juli 1902.
 6. Cornelis Jochems, geboren te Oude Tonge op zondag 4 juni 1899.
 7. Leonardus Jochems, geboren te Oude Tonge op zondag 3 februari 1901, volgt onder XII-a.
 8. Theodorus Jochems, geboren te Oude Tonge op zaterdag 25 april 1903.
 9. Matthijs Jochems, geboren te Oude Tonge op zaterdag 25 april 1903.
 10. Theodorus Matthijs Jochems, geboren te Oude Tonge op vrijdag 14 juli 1905, volgt onder XII-b.
 11. Matthijs Jochems, geboren te Oude Tonge op dinsdag 2 juli 1907.
  Hij is getrouwd te Oude Tonge op vrijdag 7 mei 1937, op 29-jarige leeftijd met Johanna Maria van Peperstraten (21 jaar oud), geboren te Oude Tonge op vrijdag 31 maart 1916.
 12. Pieternella Jochems, geboren te Oude Tonge op vrijdag 22 april 1910.
  Zij is getrouwd te Oude Tonge op maandag 25 april 1938, op 28-jarige leeftijd met Jaap van Peperstraten.
 13. Marinus Jochems, landbouwersknecht, geboren te Oude Tonge op maandag 13 oktober 1913, wonende te den Bommel.
  Hij was gehuwd met Elisabeth Buijs, geboren te Oude Tonge op donderdag 5 september 1918, wonende te den Bommel.

XI-b Johanna Dierckx, dochter van Adriaan Dierckx en Catharina van Etten (X-b).

Zij was gehuwd met Bernardus van Kampen. Uit dit huwelijk:

 1. Francina Catharina van Kampen, geboren te Roosendaal op dinsdag 28 juli 1908, overleden aldaar op zaterdag 24 mei 1980, begraven te Roosendaal (Zegestede) op woensdag 28 mei 1980, 71 jaar oud.
  Zij is in ondertrouw gegaan te Oude Tonge op donderdag 14 maart 1929 en getrouwd aldaar op donderdag 4 april 1929, op 20-jarige leeftijd met Leonardus Jochems, geboren te Oude Tonge op zondag 3 februari 1901, volgt onder XII-a.

XI-c Petrus Oerlemans, landbouwersknecht, geboren te Wouw op donderdag 5 mei 1864 onwettig; naam van de vader in de akte niet vermeld; in de marge: erkend bij huwelijk van de ouders d.d. 11-06-1869. (RK), wonende te Steenbergen en te Dinteloord, zoon van Marijn Oerlemans en Joanna van Etten (X-c).

Hij is getrouwd te Steenbergen op zaterdag 31 oktober 1891, op 27-jarige leeftijd met Antonia Broos (18 jaar oud), geboren te Steenbergen op dinsdag 15 april 1873 (RK), dochter van Hendrik Broos en Anna Cornelia Goossens. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Oerlemans, geboren te Steenbergen op donderdag 17 december 1891 (RK).

XI-d Adriaan Oerlemans, arbeider, geboren te Steenbergen op zondag 10 oktober 1869, overleden te Vught op vrijdag 9 oktober 1942, 72 jaar oud, zoon van Marijn Oerlemans en Joanna van Etten (X-c).

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 30 april 1897, op 27-jarige leeftijd met Petronilla Lodiers (20 jaar oud), arbeidster, geboren te Kruisland (NB) op zaterdag 14 april 1877, dochter van Jan Lodiers en Antonetta Stok. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Oerlemans, geboren te Steenbergen op maandag 2 augustus 1897, wonende aldaar en te Woensdrecht.
  Naar Woensdrecht op 12.5.1922.
  Hij is getrouwd te Woensdrecht op vrijdag 16 december 1921, op 24-jarige leeftijd met Petronella van As (23 jaar oud), gedoopt in het jaar 1898, wonende te Woensdrecht, dochter van Adrianus van As en Aloijsia van Oevelen.
 2. Johannes Hendrikus Oerlemans, geboren te Steenbergen op dinsdag 7 maart 1899.
 3. Johanna Oerlemans, geboren te Steenbergen op maandag 12 maart 1900, overleden te Roosendaal en Nispen op donderdag 5 december 1918 overlijdensoorzaak: influenza., 18 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op vrijdag 27 september 1918, op 18-jarige leeftijd met Petrus Maria Demmers (30 jaar oud), timmerman, geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 24 mei 1888, overleden aldaar op woensdag 27 november 1918, 30 jaar oud, zoon van Hendrik Demmers en Anna Broos.
 4. Antonia Oerlemans, geboren te Steenbergen op zondag 5 mei 1901.
  Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op dinsdag 17 mei 1921, op 20-jarige leeftijd met (en gescheiden op woensdag 21 maart 1951 van) Cornelis Machielsen (34 jaar oud), geboren te Wouw in het jaar 1887, zoon van Adrianus Machielsen en Anna Maria van Dongen.
 5. Petrus Oerlemans, geboren te Steenbergen op woensdag 11 februari 1903.
 6. Dimphna Oerlemans, geboren te Steenbergen op maandag 14 maart 1904, volgt onder XII-c.
 7. Adrianus Oerlemans, geboren te Steenbergen op zondag 18 juni 1905, overleden te Vught op vrijdag 9 oktober 1942, 37 jaar oud.
 8. Antonius Oerlemans, geboren te Steenbergen op donderdag 26 juli 1906, overleden voor maandag 16 september 1907, hoogstens 1 jaar oud.
 9. Antonius Oerlemans, geboren te Steenbergen op maandag 16 september 1907, wonende te Roosendaal.
  Naar Roosendaal op 5.8.1929.
 10. Henricus Oerlemans, geboren te Steenbergen op vrijdag 10 september 1909.

XI-e Dimphna Oerlemans, dienstbode, geboren te Steenbergen op vrijdag 12 december 1873, overleden te Wouw op donderdag 11 maart 1937, 63 jaar oud, dochter van Marijn Oerlemans en Joanna van Etten (X-c).

Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 28 oktober 1897, op 23-jarige leeftijd met Antonius Wierckx (28 jaar oud), arbeider en boswachter, geboren te Halsteren op zondag 30 mei 1869 (doopgetuigen waren Bernard de Grauw en Petrus Hubertus Bervaes), wonende te Wouw, overleden te Udenhout op vrijdag 25 april 1958 in Huize St. Felix, 88 jaar oud, zoon van Johannes Wierickx en Johanna Snoeijs. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Wierckx, geboren te Wouw op zaterdag 6 augustus 1898.
 2. Maria Wierckx, geboren te Wouw op zaterdag 14 oktober 1899.
 3. Petrus Johannes Wierckx, geboren te Wouw op zondag 1 september 1901.
 4. Petrus Jacobus Wierckx, geboren te Wouw in mei 1907, overleden aldaar op zaterdag 4 juli 1908, 1 jaar oud.

XI-f Dimphna van Etten, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 25 juni 1877, overleden aldaar op woensdag 26 maart 1952, 74 jaar oud, dochter van Jan van Etten (X-d) en Johanna van Meel.

Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op vrijdag 9 januari 1903, op 25-jarige leeftijd met Adrianus Heijmans (26 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op zondag 9 april 1876, zoon van Pieter Heijmans en Adriana Mens. Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Heijmans, fabrieksarbeider, geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 3 december 1901.
  Opmerking kind: aangegeven als onwettige dochter(?) van Dimphna van Ette, gewettigd bij huwelijk dd. 09-01-1903 te Roosendaal.
  Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op dinsdag 19 juni 1928, op 26-jarige leeftijd met Johanna Matthea Scheepers (23 jaar oud), winkeljuffrouw, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1905, dochter van Wilhelmus Scheepers en Joanna Uijtdewilligen.
 2. Adriana Johanna Heijmans, geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 29 september 1903, overleden aldaar op zondag 27 december 1903, 89 dagen oud.
 3. Maria Adriana Johanna Heijmans, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 7 oktober 1904.
 4. Petrus Johannes Antonius Hubertus Heijmans, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 1 januari 1906, overleden aldaar op woensdag 9 november 1910, 4 jaar oud.
 5. Antonius Johannes Heijmans, autoverhuurder, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1910, overleden aldaar op donderdag 4 juli 1940, 30 jaar oud.

XI-g Adrianus Oerlemans, slager, geboren te Bergen op Zoom op zondag 4 september 1870, wonende te Bergen op Zoom (Sint-Catharinaplein E 62), zoon van Marijn Oerlemans en Maria Cornelia van Etten (X-e).

Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 24 juni 1912, op 41-jarige leeftijd (1) met Anna Maria Clarijs (34 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op zondag 12 augustus 1877, wonende te Bergen op Zoom (Koningsstraat I 74), overleden te Bergen op Zoom op woensdag 15 februari 1922, 44 jaar oud, dochter van Johannes Petrus Clarijs en Johanna Berbera van Egeraat.

Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 23 oktober 1922, op 52-jarige leeftijd (2) met Antonetta Cornelia de Baat (34 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op maandag 9 januari 1888, dochter van Jan de Baat en Anna Cornelia van Miert. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Johannes Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 28 september 1923.
 2. Antonetta Petronella Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op zondag 12 april 1925, ongehuwd overleden aldaar op zondag 8 april 2001, gecremeerd, 75 jaar oud.
 3. Dijmphna Maria Cornelia Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 7 april 1931.

XI-h Dingena Oerlemans, geboren te Halsteren op woensdag 3 april 1872, overleden te Bergen op Zoom op zaterdag 11 september 1948, 76 jaar oud, dochter van Marijn Oerlemans en Maria Cornelia van Etten (X-e).

Bij de aangifte van haar geboorte is het beroep van haar vader koetsier.

Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 9 november 1896, op 24-jarige leeftijd met Jacobus Buijsen (29 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op donderdag 9 mei 1867, zoon van Adriaan Buijsen en Adriana Cornelia Paanen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Maria Buijsen, geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 27 april 1897 (doopgetuigen waren Petrus de Helm en Johannes Kerstens).
  Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 6 februari 1919, op 21-jarige leeftijd met Jacobus Cornelis van Lokhuizen (22 jaar oud), geboren te Borne in het jaar 1897, zoon van Karel Theodoor van Lokhuizen en Thèrese Lossez.
 2. Marinus Adrianus Buijsen, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 24 juni 1898 (doopgetuigen waren Johannes Kerstens en Adrianus Oerlemans).
 3. Johanna Maria Cornelia Buijsen, geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 2 september 1899 (doopgetuigen waren Adrianus Oerlemans en Adrianus Ludovicus Schuurbiers).
 4. Franciscus Marinus Adriaan Buijsen, geboren te Bergen op Zoom op maandag 27 augustus 1900 (doopgetuigen waren Petrus Johannes Luijkx en Johannes Brouwers).
 5. Maria Adriana Cornelia Buijsen, geboren te Bergen op Zoom op maandag 11 november 1901 (doopgetuigen waren Christoffel Maas en Adrianus Oerlemans).
 6. Catharina Buijsen, geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 9 december 1902 (doopgetuigen waren Anthonie Embregt en Christoffel Maes).

XI-i Catharina Oerlemans, dienstbode, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 26 juli 1877, wonende te Bergen op Zoom (Borgvliet K 156), dochter van Marijn Oerlemans en Maria Cornelia van Etten (X-e).

Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op zondag 21 juli 1901, op 23-jarige leeftijd met Adriaan Goense (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand op zondag 14 mei 1876, wonende te Wouw en te Bergen op Zoom, zoon van Cornelis Goense en Cornelia van den Dries.

Adriaan Goense bevolkingsregister 1900-1920 Bergen op Zoom
Geboortedatum: 14-05-1876
Geboorteplaats: Heinkenszand
Beroep 1: landbouwer
Beroep 2: herbergier
Verhuizing 1: 25-11-1901 ingekomen uit Wouw.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Maria Goense, geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 23 november 1901 (doopgetuigen waren Machiel Andries van Loon en Adrianus Oerlemans), overleden te Bergen op Zoom op zondag 17 april 1904, 2 jaar oud.
 2. Josina Petronella Goense, geboren te Bergen op Zoom op zondag 24 mei 1903 (doopgetuigen waren Johannes Hendrikus Lint en Johannes Oerlemans).
 3. Adriaan Goense, geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 8 november 1904.
 4. Maria Cornelia Goense, geboren te Bergen op Zoom op zondag 20 oktober 1907, volgt onder XII-d.

XI-j Johannes Oerlemans, slager, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 4 februari 1880, wonende te Bergen op Zoom (Sint-Josephstraat) en te Bergen op Zoom (Borgvliet K 156), zoon van Marijn Oerlemans en Maria Cornelia van Etten (X-e).

Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 19 september 1904, op 24-jarige leeftijd met Johanna Antoinetta Francina van Eeckeren (23 jaar oud), naaister, geboren te Bergen op Zoom op zondag 17 oktober 1880, dochter van Cornelis Franciscus van Eeckeren en Wilhelmina Nieboer. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Wilhelmus Oerlemans, slager, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 6 december 1905, wonende te Bergen op Zoom (Glymesstraat), overleden te Bergen op Zoom op woensdag 14 februari 1979, 73 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 7 januari 1935, op 29-jarige leeftijd met Adriana Suijkerbuijk (25 jaar oud), geboren te Steenbergen op vrijdag 9 juli 1909, overleden te Bergen op Zoom op vrijdag 16 mei 1997, gecremeerd, 87 jaar oud.
 2. Wilhelmina Adriana Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 10 april 1907, overleden aldaar op donderdag 14 juni 1990, 83 jaar oud.
  Zij werd op 9.7.1936 uitgeschreven naar Eindhoven.
  Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 17 augustus 1936, op 29-jarige leeftijd met Petrus Theodorus Koopman (30 jaar oud), kachelsmid, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 18 oktober 1905, wonende te Bergen op Zoom (Zandstraat 54), zoon van Jacobus Koopman en Johanna Petronella Maria van Steen.
 3. Maria Jacoba Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 9 februari 1909.
  Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 8 juni 1936, op 27-jarige leeftijd met Marinus Maria van den Broek (31 jaar oud), boekhouder, geboren te Bergen op Zoom op maandag 17 oktober 1904, wonende te Eindhoven, zoon van Johannes Albertus van den Broek en Adriana de Koning.
 4. Cornelis Oerlemans, slager, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 22 maart 1911, wonende te Bergen op Zoom (Sint-Josephstraat 6).
  Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op dinsdag 4 mei 1937, op 26-jarige leeftijd met Helena Wilhelmina Dietvorst (25 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 17 november 1911, dochter van Walterus Dietvorst en Elisabeth van den Boom.
 5. Mathilda Petronella Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 12 oktober 1912.
  Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 3 juni 1935, op 22-jarige leeftijd met Adriaan Hendrikus Schepers (25 jaar oud), boekhouder, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 25 februari 1910, wonende te Rotterdam, zoon van Cornelis Schepers en Dijmphna Nuijten.
 6. Adam Catharina Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 11 december 1915, wonende te Rotterdam, overleden te Ossendrecht op zaterdag 19 december 1998, gecremeerd, 83 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Petronella Irma van Put.
 7. Johannes Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 18 juni 1919.

XI-k Dimphna van Etten, geboren te Steenbergen op donderdag 16 december 1875, dochter van Marijn van Etten (X-f) en Wilhelmina Veraart.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 23 augustus 1895, op 19-jarige leeftijd met Pieter de Jong (25 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1870, zoon van Matthijs de Jong en Petronilla Veraart. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella de Jong, geboren te Steenbergen op zaterdag 16 oktober 1897.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 2 december 1920, op 23-jarige leeftijd met Cornelis van Dongen (21 jaar oud), geboren te Wouw op donderdag 16 maart 1899, zoon van Petrus Franciscus van Dongen en Elisabeth Bierstekers.
 2. Adrianus de Jong, chauffeur, geboren te Steenbergen in het jaar 1904, wonende te Breda.
  Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op dinsdag 14 oktober 1930, op 26-jarige leeftijd met Maria Elisabeth van Dongen (21 jaar oud), dienstbode, geboren te Wouw in het jaar 1909, dochter van Petrus Franciscus van Dongen en Elisabeth Bierstekers.

XI-l Adrianus van Etten, geboren te Wouw op zaterdag 13 januari 1872, zoon van Jacobus van Etten (X-g) en Petronella van Osta.

Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 30 april 1896, op 24-jarige leeftijd met Petronella Steenpaal (20 jaar oud), geboren te Wouw op woensdag 25 augustus 1875, dochter van Adrianus van Steenpaal en Maria Aerden. Uit dit huwelijk:

 1. Maria van Etten, geboren te Steenbergen in het jaar 1897.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 12 juli 1918, op 21-jarige leeftijd met Cornelis van Loon (25 jaar oud), geboren te Wouw in het jaar 1893, zoon van Jan van Loon en Catharina van Tiggelen.
 2. Cornelia van Etten, geboren te Steenbergen in het jaar 1902.
  Zij was gehuwd met Johannes van Loon, geboren te Wouw in het jaar 1896, zoon van Jan van Loon en Catharina van Tiggelen.

XI-m Dimphna van Etten, geboren te Steenbergen op dinsdag 11 september 1877, overleden te Wouw op donderdag 2 juli 1936, 58 jaar oud, dochter van Jacobus van Etten (X-g) en Petronella van Osta.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 6 oktober 1899, op 22-jarige leeftijd met Johannes van Steenpaal (31 jaar oud), arbeider, geboren te Wouw op donderdag 10 oktober 1867, overleden aldaar op zondag 5 februari 1933, 65 jaar oud, zoon van Marinus van Steenpaal en Dingena Valkenburg. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus van Steenpaal, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 20 juli 1900, volgt onder XII-e.
 2. Dimphna van Steenpaal, geboren te Wouw in het jaar 1906, wonende te Steenbergen, overleden te Roosendaal en Nispen op maandag 10 november 1952, 46 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Adrianus van der Wegen.

XI-n Martinus van Etten, geboren te Steenbergen op vrijdag 8 mei 1874, overleden aldaar op zaterdag 2 mei 1925, 50 jaar oud, zoon van Pieter van Etten (X-h) en Maria Cornelia Hellemons.

Hij is getrouwd te Steenbergen op zondag 12 mei 1901, op 27-jarige leeftijd met Anna Cornelia Raats (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op zondag 29 maart 1874, overleden aldaar op zondag 2 maart 1924, 49 jaar oud, dochter van Pieter Jan Raats en Anna Elisabeth Musters. Uit dit huwelijk:

 1. Marie van Etten, geboren te Kruisland (NB) op woensdag 23 juni 1915, overleden aldaar op donderdag 19 oktober 2006, 91 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Jozef Antes, geboren te Antwerpen (BelgiŽ ), overleden te Kruisland (NB) op donderdag 7 april 1988.

XI-o Martien Ruijten, arbeider, geboren te Steenbergen op vrijdag 15 november 1867, zoon van Kornelis Ruijten en Adriana van Etten (X-i).

Hij is getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 7 september 1889, op 21-jarige leeftijd met Johanna Danen, geboren te Oud en Nieuw Gastel, dochter van Adriaan Danen en Antonetta de Graaf. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Ruijten, geboren te Steenbergen op zaterdag 30 november 1889.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 2 februari 1917, op 27-jarige leeftijd met Adriana van Etten (28 jaar oud), geboren te Steenbergen, gedoopt op woensdag 31 oktober 1888, dochter van Jan van Etten en Maria Elisabeth van Dorst (IX-co).
 2. Antonetta Ruijten, geboren te Steenbergen in het jaar 1899.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 22 oktober 1920, op 21-jarige leeftijd met Jacobus Voorbraak (26 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1894, zoon van Kornelis Voorbraak (IX-du) en Maria Schijvenaars.

XI-p Petronilla Hellemons, geboren te Kruisland (NB) op zondag 7 oktober 1877 (RK), overleden te Breda op maandag 6 augustus 1945, 67 jaar oud, dochter van Marijnus Hellemons en Joanna van Etten (X-j).

Zij is getrouwd te Kruisland (NB) op vrijdag 7 september 1917, op 39-jarige leeftijd met Adriaan Anthonij Jan Raats (41 jaar oud), geboren te Kruisland (NB) op donderdag 30 september 1875 (RK), overleden te Utrecht op zaterdag 9 april 1927, 51 jaar oud, zoon van Pieter Jan Raats en Anna Elisabeth Musters.
(Hij is eerder getrouwd te Steenbergen op vrijdag 26 april 1907, op 31-jarige leeftijd met Helena Lammers (26 jaar oud), geboren te Steenbergen op maandag 7 maart 1881, dochter van Leendert Lammers en Maria Elizabet Iriks.) Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Anna Raats, Lies, geboren te Kruisland (NB) op donderdag 11 december 1919 om 8 1/2 uur v.m., gedoopt aldaar op donderdag 11 december 1919 (RK), volgt onder XII-f.
 2. Joanna Maria Raats, Tante Jo, geboren te Kruisland (NB) op donderdag 11 december 1919 om 9 uur v.m. (RK), volgt onder XII-g.

XI-q Anna Maria IJzermans, geboren te Steenbergen op woensdag 5 augustus 1885, overleden te Wouw op maandag 11 juli 1949, 63 jaar oud, dochter van Antonij IJzermans (X-k) en Adriana Antonia Koetsenruijter.

Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 4 mei 1911, op 25-jarige leeftijd met Rumoldus van Tiggelen ook genaamd "den Dure" (29 jaar oud), veekoopman, geboren te Roosendaal op maandag 20 juni 1881, overleden te Wouw op donderdag 10 januari 1952, 70 jaar oud, zoon van Petrus van Tiggelen en Wilhelmina Maatjens. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Adriana Cornelia van Tiggelen, geboren te Wouw op woensdag 31 januari 1912, volgt onder XII-h.
 2. Petrus Antonius Marie van Tiggelen, geboren te Wouw op zaterdag 22 oktober 1921, volgt onder XII-i.

XI-r Pieter IJzermans, arbeider, geboren te Steenbergen op vrijdag 1 februari 1861, zoon van Kornelis IJzermans (X-l) en Adriana Roelands.

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 30 april 1886, op 25-jarige leeftijd met Joanna Jansen (25 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1861, dochter van Cornelis Jansen en Joanna van Elsakkers. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis IJzermans, geboren te Steenbergen op zondag 6 november 1887.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 30 juli 1909, op 21-jarige leeftijd met Antonetta Schoonen (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op donderdag 2 juni 1887, dochter van Jan Schoonen en Dimphna van Oorschot.
 2. Adrianus IJzermans, geboren te Steenbergen op dinsdag 21 mei 1889.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 1 september 1911, op 22-jarige leeftijd met Maria Elizabet Lammers (19 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1892, dochter van Adriaan Lammers en Maria Elisabeth van Kastel.
 3. Joanna IJzermans, geboren te Steenbergen op maandag 29 september 1890.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 12 augustus 1910, op 19-jarige leeftijd met Pieter Geers (22 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1888, zoon van Marijn Geers en Cornelia Koenraadt.
 4. Adriana IJzermans, geboren te Steenbergen.
  Zij is getrouwd te Standdaarbuiten op maandag 7 juli 1919 met Cornelis Melissen, geboren te Standdaarbuiten, zoon van Martinus Melissen en Anna Maria Embregts.

XI-s Catharina Helena IJzermans, geboren te Steenbergen op zondag 28 mei 1865, dochter van Kornelis IJzermans (X-l) en Adriana Roelands.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 26 februari 1886, op 20-jarige leeftijd met Pieter de Weert (25 jaar oud), arbeider, geboren te Steenbergen op maandag 16 april 1860, zoon van Adriaan de Weert en Catharina de Jong. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan de Weert, geboren te Steenbergen op woensdag 3 maart 1886.
 2. Adriana Cornelia de Weert, geboren te Steenbergen op donderdag 3 maart 1887.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 15 december 1910, op 23-jarige leeftijd met Petrus Jacobs (27 jaar oud), geboren te Wouw op zondag 23 september 1883, zoon van Gerardus Jacobs en Johanna van den Boom.
 3. Kornelis de Weert, geboren te Steenbergen op vrijdag 27 juli 1888.
 4. Christiaan de Weert, geboren te Steenbergen op maandag 19 augustus 1889.
 5. Catharina de Weert, geboren te Steenbergen op maandag 25 september 1893.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 24 juni 1915, op 21-jarige leeftijd met Johannes van de Kasteele (23 jaar oud), geboren te Wouw op vrijdag 29 januari 1892, zoon van Kornelis van de Kasteele en Antonia Albert.
 6. Elisabeth de Weert, geboren te Steenbergen op vrijdag 6 augustus 1897.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 22 mei 1919, op 21-jarige leeftijd met Franciscus Iriks (24 jaar oud), geboren te Steenbergen op vrijdag 28 december 1894, zoon van Martien Iriks en Joanna Jacoba van Meel.
 7. Cornelia de Weert, geboren te Wouw in januari 1900, overleden aldaar op maandag 9 september 1901, 1 jaar oud.
 8. Cornelia de Weert, geboren te Wouw op dinsdag 25 maart 1902, overleden aldaar op dinsdag 5 augustus 1902, 133 dagen oud.
 9. Petrus Johannes de Weert, geboren te Bergen op Zoom.
  Hij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 5 mei 1914 met Johanna Kools, geboren te Roosendaal en Nispen, dochter van Pieter Kools en Joanna van Overvelt.
 10. Johanna de Weert, geboren te Steenbergen.
  Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 28 april 1921 met Petrus Brouwers, geboren te Wouw, zoon van Rochus Cornelis Brouwers en Maria Elisabeth Suijkerbuijk.
 11. Marinus de Weert, geboren te Steenbergen.
  Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 17 november 1921 met Catharina Johanna Wuijts, geboren te Steenbergen, dochter van Adriaan Wuijts en Hendrina Cornelia Sebregts (X-er).

XI-t Joanna Catharina Schouteren, arbeidster, geboren te Steenbergen op zondag 23 februari 1862, dochter van Pieter Kornelis Schouteren en Cornelia IJzermans (X-n).

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 4 mei 1883, op 21-jarige leeftijd met Johannis Nieuwlaat (24 jaar oud), arbeider, geboren te Dinteloord en Prinsenland op vrijdag 6 augustus 1858, zoon van Kornelis Nieuwlaat en Willemijna Engelen. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op vrijdag 11 april 1884.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 24 augustus 1906, op 22-jarige leeftijd met Elizabet Maria van der Wegen (22 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1884, dochter van Rochus van der Wegen en Elizabet Maria van Roosendaal.
 2. Adriana Cornelia Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op woensdag 4 november 1885.
 3. Adriana Cornelia Nieuwlaat, Kee, geboren te Steenbergen op donderdag 16 december 1886, overleden te Bergen op Zoom op dinsdag 16 februari 1960, 73 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 22 mei 1908, op 21-jarige leeftijd met Pieter Somers (23 jaar oud), geboren te Steenbergen op maandag 8 september 1884, overleden te Steenbergen (Welberg) op dinsdag 23 oktober 1956, 72 jaar oud, zoon van Martien Somers en Geertrui Linders.
 4. Pieter Kornelis Nieuwlaat, geboren te Steenbergen op woensdag 9 mei 1888.
 5. Wilhelmina Catharina Nieuwlaat, geboren te Steenbergen in het jaar 1891.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 27 september 1907, op 16-jarige leeftijd met Kornelis Dogge (21 jaar oud), geboren te Steenbergen op zondag 22 augustus 1886, zoon van Gerard Dogge en Joanna Hector.
 6. Petronella Nieuwlaat, geboren te Steenbergen in het jaar 1899.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 6 juni 1919, op 20-jarige leeftijd met Cornelis Hoendervangers (24 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1895, zoon van Pieter Jan Hoendervangers en Anna Catharina van der Bruggen.

XI-u Pieter Kornelis Schouteren, arbeider, geboren te Steenbergen op maandag 19 februari 1866, zoon van Pieter Kornelis Schouteren en Cornelia IJzermans (X-n).

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 8 februari 1889, op 22-jarige leeftijd met Catharina Plasmans (21 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1868, dochter van Franciscus Plasmans en Anna Cornelia Nijssen. Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Schouteren, geboren te Steenbergen op dinsdag 3 september 1889.
  Hij is getrouwd te Dinteloord op zaterdag 17 augustus 1912, op 22-jarige leeftijd met Wijntje den Boef, geboren te Dinteloord, dochter van Johannis Leendert den Boef en Adriana van Bavinkhoven.
 2. Petrus Cornelis Schouteren, geboren te Steenbergen in het jaar 1891.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 8 december 1916, op 25-jarige leeftijd met Johanna Maria Kools (22 jaar oud), geboren te Dinteloord op dinsdag 23 oktober 1894, dochter van Adrianus Kools en Johanna Christina Geers.
 3. Johannes Schouteren, geboren te Steenbergen in het jaar 1894.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 11 augustus 1916, op 22-jarige leeftijd met Lucia Maria Brusselaars (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op donderdag 4 januari 1894, dochter van Adriaan Brusselaars en Dimphna Lammerée.
 4. Anna Cornelia Schouteren, geboren te Steenbergen in het jaar 1897.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 26 oktober 1917, op 20-jarige leeftijd met Christianus Hoendervangers (19 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1898, zoon van Kornelis Hoendervangers en Willemijna Kees.
 5. Marinus Schouteren, geboren te Steenbergen in het jaar 1901.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 22 april 1921, op 20-jarige leeftijd met Joanna de Bruijn (34 jaar oud), geboren te Steenbergen op woensdag 6 april 1887, dochter van Antonij de Bruijn en Wilhelmina Catharina van Agtmaal.
 6. Maria Elisabetha Schouteren, geboren te Steenbergen in het jaar 1904.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 5 augustus 1921, op 17-jarige leeftijd met Antonius de Bruijn (21 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1900, zoon van Jacobus Adriaan de Bruijn en Joanna van Hoeffelen.
 7. Franciscus Schouteren, geboren te Steenbergen.
  Hij is getrouwd te Dinteloord op zaterdag 17 augustus 1912 met Wijntje den Boef, geboren te Dinteloord, dochter van Johannis Leendert den Boef en Adriana van Bavinkhoven.

XI-v Adriaan Antonij Schouteren, geboren te Steenbergen op vrijdag 29 maart 1867, zoon van Pieter Kornelis Schouteren en Cornelia IJzermans (X-n).

Hij was gehuwd met Adriana Iriks. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Schouteren, geboren te Steenbergen op maandag 10 januari 1887.
 2. Pieter Jan Schouteren, geboren te Steenbergen op vrijdag 23 december 1887.
 3. Cornelia Adriana Schouteren, geboren te Wijchen in het jaar 1896, overleden te Bergen op Zoom op vrijdag 30 oktober 1970, 74 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 25 januari 1918, op 22-jarige leeftijd met Jacobus Delhez (24 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1894, zoon van Marijn Kornelis Delhez en Maria Elizabet Bakx.

XI-w Jacobus Schouteren, arbeider en tuinder, geboren te Steenbergen op vrijdag 10 september 1875, overleden aldaar op maandag 2 januari 1928, 52 jaar oud, zoon van Pieter Kornelis Schouteren en Cornelia IJzermans (X-n).

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 24 mei 1895, op 19-jarige leeftijd met Dimphna Keepers (17 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen op vrijdag 1 februari 1878, overleden te Breda op donderdag 20 oktober 1938, 60 jaar oud, dochter van Kornelis Keepers en Anna Cornelia Zantboer. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Cornelis Schouteren, arbeider, tuinder en vlasbewerker, geboren te Steenbergen op woensdag 28 oktober 1896, overleden te Bergen op Zoom op dinsdag 26 november 1968, 72 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 12 februari 1926, op 29-jarige leeftijd met Maria Petronella van Meel, geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 8 juni 1905, volgt onder XI-ax.
  Was ook smokkelaar en stroper. Tuinierde op gepachte grond aan de Kruispoort (de latere Nassaulaan), op de wallen aan de Krommeweg, de Veerweg, bij de boer en op de plantsoenendienst van de gemeente Rotterdam als ook bij Balast Nedam. Werkte als gastarbeider in Duitsland in de periode 1913-1919. Was ook krooibaas bij het zilverjuinen.

XI-x Antonius Henricus Kriesels, los werkman, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 7 februari 1879, overleden aldaar op woensdag 15 januari 1930 overlijdensoorzaak : croupeuze pneumonie, 50 jaar oud, zoon van Adriaan Kriesels (X-o) en Adriana Maria Vermeulen.

Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op maandag 16 augustus 1909, op 30-jarige leeftijd met Clasina Bal, Sien (26 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 4 november 1882, overleden aldaar op zaterdag 22 mei 1948, 65 jaar oud, dochter van Jan Bal en Catharina Adriaanse.
(Zij was later gehuwd met Adrianus Petrus de Waal, geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 2 mei 1894, overleden aldaar op woensdag 13 maart 1968, begraven aldaar op vrijdag 15 maart 1968, 73 jaar oud, zoon van Marijn de Waal en Mathilda Florentina Verhoosel.) Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Henricus Kriesels, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 10 oktober 1913, overleden aldaar op zondag 25 januari 1914 overlijdensoorzaak: kinkhoest, 107 dagen oud.

XI-y Johanna Maria de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 3 april 1871, dochter van Gijsbertus Antonius de Bot en Petronilla Kriesels (X-p).

Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op woensdag 27 april 1892, op 21-jarige leeftijd met Johannes Christianus Thomas van Deursen (25 jaar oud), schipper, geboren te Goes in het jaar 1867, zoon van Johannes Henricus van Deursen en Johanna de Klerk.

Johannes Christiaan Thomas van Deursen vermelding in notarieel archief op woensdag 14 april 1909 Roosendaal. Inhoud akte : veiling van onroerend goed te Roosendaal voor Johannes Christiaan Thomas van Deursen aldaar en verder erfgenamen van wijlen de echtelieden Johannes Hendricus van Deursen en Johanna de Klerk, beiden overleden te Roosendaal.
Uit dit huwelijk:
 1. Levenloos van Deursen, geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 21 maart 1893, overleden aldaar op dinsdag 21 maart 1893.
 2. Petronella Johanna Maria van Deursen, geboren te Amsterdam in het jaar 1899.
  Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op dinsdag 1 juni 1920, op 21-jarige leeftijd met Antonius Cornelis Geers (27 jaar oud), schipper, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1893, zoon van Adrianus Geers en Antonia Tiberius.
 3. Jeanne Petronille Albertine van Deursen, geboren te Vilvoorde (BelgiŽ ) in het jaar 1901.
  Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op dinsdag 10 mei 1921, op 20-jarige leeftijd met Cornelis Adrianus Maria de Ruijter (25 jaar oud), geboren te Raamsdonk in het jaar 1896, zoon van Joannes de Ruijter en Elisabeth Henrica Baijens.
 4. Petrus Wilhelmus Antonius van Deursen, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 8 februari 1902.
 5. Wilhelmus Franciscus van Deursen, geboren te Steenbergen op woensdag 5 maart 1913, overleden te Roosendaal en Nispen op vrijdag 7 maart 1913, 2 dagen oud.

XI-z Gijsbertus Adrianus de Bot, schipper, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 20 december 1872, overleden aldaar op zaterdag 24 november 1956, 83 jaar oud, zoon van Gijsbertus Antonius de Bot en Petronilla Kriesels (X-p).

Gijsbertus Adrianus de Bot vermelding in notarieel archief op zaterdag 3 oktober 1903 Roosendaal. Inhoud akte : schuldbekentenis door Gijsbertus Adrianus de Bot gedomicilieerd te Roosendaal ten behoeve van en aan Jacoba Alouisa Maria van Ommeren te Antwerpen, weduwe van Johannes Jacobus de Wijndt, van een hoofdsom van fl. 6.200,- , onder verband van het stalen klipperschip Cornelia, in de Nederlanden thuis behorende en bevarende alle binnenwateren.
Gijsbertus Adrianus de Bot vermelding in notarieel archief op zaterdag 3 oktober 1903 Roosendaal. Inhoud akte : obligatie door Gijsbertus Adrianus de Bot te Roosendaal aan Johanna Rokx aldaar, weduwe van Cornelis Vooghden, van een hoofdsom van fl. 2.000,-.

Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op maandag 7 april 1902, op 29-jarige leeftijd met Cornelia Voogden (23 jaar oud), geboren te Gastel op zaterdag 31 augustus 1878, overleden te Rotterdam op woensdag 22 december 1943, 65 jaar oud, dochter van Cornelis Voogden en Johanna Rockx. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Petronella de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 29 januari 1903 ppmerking kind: aangifte door Maria Josefa Stenten, verloskundige in verband met tijdelijke afwezigheid van de vader.
 2. Petronella Johanna de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 13 augustus 1904.
 3. Johanna Gijsbertha de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 25 oktober 1905, overleden te Zaltbommel op donderdag 15 februari 1906, 113 dagen oud.
 4. Gijsbertus Cornelis de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 10 januari 1907.
 5. Johanna Christina Maria de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 3 augustus 1913.

XI-aa Henricus Adrianus de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 30 april 1875, zoon van Gijsbertus Antonius de Bot en Petronilla Kriesels (X-p).

Hij was gehuwd met Catharina Maria Adriana Petronella van der Spek. Uit dit huwelijk:

 1. Gijsberta Petronella Maria de Bot, geboren te Amsterdam na 1916, wonende te Halsteren, overleden te Roosendaal en Nispen op zondag 1 april 1923, hoogstens 7 jaar oud.

XI-ab Maria Johanna Antonia de Bot, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 12 november 1877, dochter van Gijsbertus Antonius de Bot en Petronilla Kriesels (X-p).

Zij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op dinsdag 20 augustus 1901, op 23-jarige leeftijd met Christiaan van Schijndel (28 jaar oud), schipper, geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 14 juni 1873 aangifte door: Antonius Johannes van Opdorp, chirurgijn en vroedmeester, wonende te Bergen op Zoom (Haven C 89), zoon van Johannes van Schijndel en Catharina van Nispen.

Opmerkingen: Waarschijnlijk verhuisd naar Dordrecht.
Uit dit huwelijk:
 1. Petronella Catharina Johanna van Schijndel, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 15 juli 1903.
 2. Catharina Petronella Adriana van Schijndel, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 20 oktober 1904.

XI-ac Adrianus Theunisse, geboren te Oud en Nieuw Gastel op zondag 22 april 1894, overleden te Roosendaal en Nispen op dinsdag 20 februari 1917, 22 jaar oud, zoon van Hendrik Theunisse en Maria Adriana Cornelia de Jong (X-r).

Hij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 15 februari 1916, op 21-jarige leeftijd met Johanna Vissenberg (19 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel op dinsdag 14 april 1896, dochter van Adriaan Vissenberg en Paulina Wilhelmina Schouw.
(Zij is later getrouwd te Oud en Nieuw Gastel op zaterdag 12 juli 1919, op 23-jarige leeftijd met Gerardus van Meel (22 jaar oud), geboren te Oud en Nieuw Gastel in het jaar 1897, zoon van Willem Antonius van Meel en Johanna Brabers.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia Antonia Theunisse, geboren op donderdag 14 september 1916.

XI-ad Maria Cornelia MariŽ n, geboren te Wouw op maandag 31 januari 1887, dochter van Petrus MariŽ n en Johanna Cornelia Mangelaars (X-v).

Haar zoon van een onbekende man:

 1. Levenloos MariŽ n, geboren te Wouw op dinsdag 28 maart 1911, overleden aldaar op dinsdag 28 maart 1911.

Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 3 augustus 1911, op 24-jarige leeftijd (2) met Antonius Groffen (29 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op donderdag 13 april 1882, wonende te Bergen op Zoom (Poorterij K 50), zoon van Jacobus Groffen en Adriana Cornelia Barrevoets. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Petrus Johannes Groffen, geboren te Roosendaal en Nispen op maandag 28 september 1914, ongehuwd overleden aldaar op zaterdag 16 mei 1936 overlijdensoorzaak : otitis media, 21 jaar oud.

XI-ae Petrus MariŽ n, geboren te Steenbergen op maandag 20 juni 1892, zoon van Petrus MariŽ n en Johanna Cornelia Mangelaars (X-v).

Hij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 10 januari 1922, op 29-jarige leeftijd met Antonia Wagemakers, geboren te Roosendaal en Nispen, dochter van Adriaan Wagemakers en Johanna Bogers. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Johannes MariŽ n, geboren te Roosendaal en Nispen in mei 1926, overleden aldaar op zaterdag 11 december 1926, 7 maanden oud.
 2. Levenloos MariŽ n, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 18 oktober 1929, overleden aldaar op vrijdag 18 oktober 1929.

XI-af Jan MariŽ n, geboren te Roosendaal en Nispen, zoon van Petrus MariŽ n en Johanna Cornelia Mangelaars (X-v).

Hij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 10 augustus 1915 met Adriana Cornelia de Bruijn (25 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 18 december 1889, overleden aldaar op donderdag 13 januari 1955, 65 jaar oud, dochter van Cornelis de Bruijn en Anna Cornelia Kerstens. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Petronella MariŽ n, geboren te Roosendaal en Nispen in juni 1918, overleden aldaar op vrijdag 26 juli 1918, 1 maand oud.

XI-ag Adrianus de Blaaij, geboren te Wouw op vrijdag 19 juli 1889, zoon van Kornelis de Blaaij en Johanna Mangelaars (X-w).

Hij is getrouwd te Roosendaal op dinsdag 7 juli 1914, op 24-jarige leeftijd met Petronilla Jacoba Uitdewillegen, geboren te Kalmthout (BelgiŽ ), dochter van Jacobus Uitdewillegen en Maria Cornelia Machielsen. Uit dit huwelijk:

 1. Kees de Blaaij, geboren in het jaar 1919.
 2. Jac de Blaaij, geboren in het jaar 1921.
 3. Jac de Blaaij.
 4. Piet de Blaaij.
 5. Marinus de Blaaij.

XI-ah Anna Catharina Free, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 4 april 1889, wonende te Bergen op Zoom (Londonstraat I 193), dochter van Marinus Free en Anna Cornelia Hagenaars (X-z).

Zij was gehuwd met Henricus Martinus Becht, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1889, zoon van Adrianus Petrus Becht en Christina Lucia Cornelia Graafmans. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Becht, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 22 februari 1907, volgt onder XII-j.

XI-ai Elisa Maria Joanna Helmons, geboren te Steenbergen op vrijdag 11 maart 1921, dochter van Sebastiaan Helmons en Cornelia Clarijs (X-ab).

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 18 februari 1949, op 27-jarige leeftijd met Petrus Johannes van Agtmaal (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op vrijdag 23 september 1921, overleden te Bergen op Zoom op zaterdag 21 november 1987, 66 jaar oud, zoon van Cornelis van Agtmaal en Catharina Maria Neijssen. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Cornelia Maria van Agtmaal, geboren op zaterdag 28 januari 1950, volgt onder XII-k.
 2. Sebastiaan Cornelus Maria van Agtmaal, geboren te Steenbergen op vrijdag 13 april 1956.
 3. Cornelia Maria van Agtmaal, geboren te Steenbergen op zaterdag 7 februari 1959.
 4. Cornelus Maria van Agtmaal, geboren te Steenbergen op maandag 31 juli 1961.

XI-aj Godefridus Clarijs, arbeider, geboren te Steenbergen op dinsdag 14 juli 1896, overleden aldaar op dinsdag 24 april 1973, 76 jaar oud, zoon van Adriaan Pieter Clarijs (X-af) en Anna Simonet.

Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op vrijdag 21 mei 1920, op 23-jarige leeftijd met Petronella van Schilt (23 jaar oud), geboren te Steenbergen op zondag 16 mei 1897, overleden te Nieuw-Vossemeer op zondag 12 juni 1977, 80 jaar oud, dochter van Jan van Schilt en Laurina Bosters. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Johannes Clarijs, geboren te Steenbergen op zondag 28 november 1920.
  Hij was gehuwd met Anna Cornelia Otte, geboren te Halsteren op vrijdag 24 december 1926.
 2. Laurina Anna Clarijs, geboren te Steenbergen op zaterdag 28 januari 1922.
  Zij was gehuwd met Petrus Clarijs, geboren te Nieuw-Vossemeer op zaterdag 24 mei 1919, overleden aldaar op dinsdag 23 januari 1990, 70 jaar oud, zoon van Petrus Marinus Clarijs (X-aa) en Pieternella Geertruda Free.
 3. Johannes Clarijs, geboren te Steenbergen op woensdag 28 februari 1923.
  Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op maandag 12 november 1951, op 28-jarige leeftijd met Johanna Maria Smout (26 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op vrijdag 9 oktober 1925.
 4. Petrus Adrianus Clarijs, geboren te Steenbergen op maandag 27 oktober 1924, overleden aldaar op vrijdag 19 november 1982, 58 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Johanna Suijkerbuijk, geboren te Nieuw-Vossemeer op vrijdag 3 juni 1932.
 5. Cornelis Clarijs, geboren te Steenbergen op zondag 2 september 1928.
  Hij was gehuwd (1) met Maria Cornelia Voermans, geboren te Oud Gastel op vrijdag 2 september 1927, overleden te Steenbergen op maandag 24 augustus 1970, 42 jaar oud.
  Hij was gehuwd (2) met Johanna Schoonen, geboren te Steenbergen op dinsdag 27 januari 1925.

XI-ak Cornelis Smits, boerenknecht en landbouwer, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1858, wonende te 's-Heer Arendskerke, overleden te Goes op donderdag 23 januari 1941, 83 jaar oud, zoon van Simon Adrianus Smits (X-al) en Leuntje Hubregtse Vermue.

Hij is getrouwd te Heinkenszand op donderdag 13 februari 1879, op 21-jarige leeftijd met Jozina Boonman (19 jaar oud), boerenmeid en landbouwster, geboren te Heinkenszand in het jaar 1860, overleden voor donderdag 23 januari 1941, hoogstens 81 jaar oud, dochter van Jacobus Boonman en Cornelia Remijn. Uit dit huwelijk:

 1. Simon Adriaan Smits, geboren te Nisse na januari 1880, overleden aldaar op donderdag 15 april 1880, hoogstens 3 maanden oud.
 2. Cornelia Smits, geboren te Nisse in het jaar 1881, volgt onder XII-l.
 3. Apolonia Smits, geboren te Nisse in het jaar 1883.
  Zij is getrouwd te Borssele op donderdag 11 april 1912, op 29-jarige leeftijd met Job Vermue (26 jaar oud), boerenknecht, geboren te Nisse in het jaar 1886, zoon van Jan Vermue en Maria van den Dries.
 4. Jacobus Smits, landbouwersknecht, geboren te Nisse in het jaar 1884.
  Hij is getrouwd te Nisse op woensdag 10 februari 1909, op 25-jarige leeftijd met Pieternella de Winter (28 jaar oud), boerenmeid, geboren te Nisse in het jaar 1881, overleden te 's-Heer Arendskerke op zondag 19 oktober 1947, 66 jaar oud, dochter van Dignus de Winter en Cornelia Remijn.
 5. Simon Smits, boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1886.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op donderdag 10 februari 1916, op 30-jarige leeftijd met Pieternella van den Dries (29 jaar oud), geboren in het jaar 1887, dochter van Jacobus Petrus van den Dries en Jacomina Pover.
 6. Klasina Smits, geboren te Nisse in het jaar 1889.
  Zij is getrouwd te Borssele op donderdag 10 april 1913, op 24-jarige leeftijd met Adriaan de Winter (27 jaar oud), geboren te Nisse in het jaar 1886, overleden aldaar op zondag 9 augustus 1925, 39 jaar oud, zoon van Dignus de Winter en Cornelia Remijn.
 7. Laurens Smits, landbouwer, geboren te Nisse in het jaar 1890.
  Hij is getrouwd te Borssele op woensdag 22 april 1914, op 24-jarige leeftijd met Magdalena Vermue (26 jaar oud), geboren te Waarde in het jaar 1888, dochter van Cornelis Vermue en Magdalena Boonman.
 8. Huibrecht Smits, landbouwer, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1894.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand op donderdag 17 november 1921, op 27-jarige leeftijd met Magdalena de Jonge (22 jaar oud), geboren te Heinkenszand in het jaar 1899, dochter van Marinus de Jonge en Apolonia Vermue.
 9. Cornelia Smits, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1896.
  Zij is getrouwd te Borssele op donderdag 15 april 1920, op 24-jarige leeftijd met Jan de Baar (29 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1891, zoon van Jan de Baar en Jobje Goense.
 10. Marinus Smits, landbouwer, geboren te 's-Heer Abtskerke in het jaar 1899.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op woensdag 19 januari 1921, op 22-jarige leeftijd met Johanna Janse van 't Westende (20 jaar oud), geboren te Kruiningen in het jaar 1901, dochter van Jan van 't Westende en Cornelia Rijk.

XI-al Adriana Cornelia Rijk, boerenmeid, geboren te Ovezande op zaterdag 18 januari 1862, dochter van Bastiaan Rijk en Geertruijd Smits (X-an).

Zij is getrouwd te Ovezande op vrijdag 10 februari 1882, op 20-jarige leeftijd met Jan van Eijkeren (25 jaar oud), landbouwer en rentenier, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1857, zoon van Jan Janse van Eijkeren en Pieternella Goense. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes van Eijkeren, geboren op maandag 26 maart 1888.
 2. Sebastiaan van Eijkeren, boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op zondag 23 augustus 1891.
  Hij is getrouwd te Heinkenszand op donderdag 23 oktober 1919, op 28-jarige leeftijd met Maria Rijk (28 jaar oud), geboren te Heinkenszand in het jaar 1891, dochter van Danker Rijk en Johanna Bek.
 3. Petrus van Eijkeren, boerenknecht, geboren te 's-Heerenhoek op maandag 21 november 1892, overleden aldaar op zondag 8 maart 1964, 71 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op woensdag 14 april 1920, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Maria de Jonge (25 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1895, dochter van Pieter de Jonge en Klazina Nijsten.
 4. Martinus van Eijkeren, landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek op zondag 15 oktober 1893, overleden te Borssele op donderdag 5 april 1979, 85 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Heerenhoek op woensdag 21 september 1921, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Remijn (27 jaar oud), geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1894, dochter van Jacob Remijn en Cornelia Geus.
 5. Pieternella Cornelia van Eijkeren, geboren te 's-Heerenhoek op woensdag 15 mei 1895, overleden aldaar op zondag 2 december 1962, 67 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op donderdag 4 november 1920, op 25-jarige leeftijd met Nicolaas Werri (29 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heerenhoek in het jaar 1891, zoon van Joannes Bernardus Gerardus Werri en Sara van Stee.
 6. Geertruida van Eijkeren, geboren te 's-Heerenhoek op vrijdag 29 mei 1896, overleden te Goes op maandag 30 april 1979, 82 jaar oud.
  Zij is getrouwd te 's-Heerenhoek op woensdag 14 april 1920, op 23-jarige leeftijd met Jacob van 't Westeinde (28 jaar oud), landbouwer, geboren te Ovezande in het jaar 1892, zoon van Marinus van 't Westeinde en Helena Rijk.
 7. Jozina van Eijkeren, geboren te 's-Heerenhoek op zaterdag 29 mei 1897.
 8. Jobina van Eijkeren, geboren te 's-Heerenhoek op maandag 8 augustus 1898, overleden te Borssele op dinsdag 29 januari 1980, 81 jaar oud.
 9. Marinus van Eijkeren, geboren te 's-Heerenhoek op woensdag 16 augustus 1899, overleden te Biervliet op zaterdag 17 juli 1982, 82 jaar oud.
 10. Jacobus van Eijkeren, geboren te 's-Heerenhoek op zaterdag 1 september 1900, overleden aldaar op maandag 17 december 1900, 107 dagen oud.
 11. Johanna van Eijkeren, geboren te 's-Heerenhoek op vrijdag 27 december 1901, overleden te Ovezande.
 12. Clazina Pieternella van Eijkeren, geboren te 's-Heerenhoek op zondag 1 november 1903.

XI-am Neeltje Rijk, boerenmeid, geboren in het jaar 1864, overleden te 's-Heer Arendskerke op dinsdag 8 april 1902, 38 jaar oud, dochter van Bastiaan Rijk en Geertruijd Smits (X-an).

Zij is getrouwd te Ovezande op vrijdag 26 februari 1886, op 22-jarige leeftijd met Bastiaan Remijn (21 jaar oud), landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1865, overleden te 's-Heerenhoek op maandag 21 mei 1951, 86 jaar oud, zoon van Aalbrecht Willemse Remijn en Catharina van Stee.
(Hij is later getrouwd te Borssele op donderdag 22 oktober 1903, op 38-jarige leeftijd met Jacomina Pover (48 jaar oud), landbouwster, geboren te Borssele in het jaar 1855, overleden te 's-Heer Arendskerke op dinsdag 28 juli 1925, 70 jaar oud, dochter van Cornelis Pover en Clazina Hoondert. (Zij is eerder getrouwd te Borssele op vrijdag 21 april 1882, op 27-jarige leeftijd met Jacobus Petrus van den Dries (25 jaar oud), boerenknecht, geboren te Ovezande in het jaar 1857, overleden te Borssele voor donderdag 22 oktober 1903, hoogstens 46 jaar oud, zoon van Adriaan van den Dries en Tannetje Boonman.)) Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1888.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op donderdag 8 februari 1912, op 24-jarige leeftijd met Jan Vermue (26 jaar oud), boerenknecht, geboren te Nisse in het jaar 1886, zoon van Jan Vermue en Maria van den Dries.
 2. Albregt Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1890, overleden aldaar op dinsdag 23 augustus 1904, 14 jaar oud.
 3. Bastiaan Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1891.
  Hij is getrouwd te Kapelle (Zeeland) op vrijdag 17 juni 1921, op 30-jarige leeftijd met Cornelia Vermue (30 jaar oud), geboren te Baarland in het jaar 1891, dochter van Pieter Vermue en Maria van de Plasse.
 4. Nicolaas Remijn, landbouwer, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1892.
  Hij is getrouwd te Ovezande op vrijdag 29 oktober 1920, op 28-jarige leeftijd met Cornelia van den Dries (24 jaar oud), boerenmeid, geboren te Ovezande in het jaar 1896, dochter van Aalbrecht van den Dries en Jobina Vermue.
 5. Marinus Remijn, boerenknecht, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1897.
  Hij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op donderdag 16 februari 1922, op 25-jarige leeftijd met Jozina van Eijkeren (23 jaar oud), geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1899, dochter van Jan van Eijkeren en Apolonia de Baar.
 6. Cornelia Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke in het jaar 1899.
  Zij is getrouwd te 's-Heer Arendskerke op vrijdag 23 juli 1920, op 21-jarige leeftijd met Cornelis Josephus Verdonk (20 jaar oud), landbouwer, geboren te Kruiningen in het jaar 1900, zoon van Pieter Verdonk en Paulina Maria Rosseel.
 7. Willem Remijn, geboren te 's-Heer Arendskerke na januari 1900, overleden aldaar op dinsdag 20 maart 1900, hoogstens 2 maanden oud.

XI-an Martinus Rijk, boerenknecht en landbouwer, geboren te Ovezande in het jaar 1868, zoon van Bastiaan Rijk en Geertruijd Smits (X-an).

Hij is getrouwd te Hoedekenskerke op donderdag 1 mei 1890, op 22-jarige leeftijd met Cornelia Boonman (23 jaar oud), geboren te Hoedekenskerke in het jaar 1867, dochter van Cornelis Boonman en Neeltje Remijn. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Rijk, landbouwersknecht, geboren te Baarland in het jaar 1893.
  Hij is getrouwd te Yerseke op woensdag 22 augustus 1917, op 24-jarige leeftijd met Jacoba Vermue (26 jaar oud), geboren te Yerseke in het jaar 1891, dochter van Marinus Vermue en Tannetje Boonman.

XI-ao Johanna Rijk, landbouweres en boerenmeid, geboren te Ovezande in het jaar 1869, dochter van Bastiaan Rijk en Geertruijd Smits (X-an).

Zij is getrouwd te Ovezande op vrijdag 4 februari 1898, op 29-jarige leeftijd met Jacobus Goense (30 jaar oud), landbouwer, geboren te Baarland in het jaar 1868, overleden te Ovezande op woensdag 8 oktober 1941, 73 jaar oud, zoon van Johannes Goense en Apolonia Boonman. Uit dit huwelijk:

 1. Apollonia Goense, boerenmeid, geboren te Ovezande in het jaar 1898.
  Zij is getrouwd te Ovezande op donderdag 27 april 1922, op 24-jarige leeftijd met Willem Cornelis Vermue (27 jaar oud), landbouwer, geboren te Waarde in het jaar 1895, zoon van Cornelis Vermue en Magdalena Boonman.
 2. Geertruida Goense, geboren te Ovezande in het jaar 1902.
  Zij is getrouwd te Ovezande op vrijdag 9 mei 1924, op 22-jarige leeftijd met Cornelis de Winter (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Nisse in het jaar 1899, zoon van Dignus de Winter en Cornelia Remijn.

XI-ap Johannes Bastiaanse, geboren te Wouw op donderdag 25 juni 1885, zoon van Antonij Bastiaansen en Cornelia Suijkerbuijk (X-as).

Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 10 december 1914, op 29-jarige leeftijd met Adriana Catharina Raats (20 jaar oud), winkelierster, geboren te Wouw op vrijdag 13 april 1894, dochter van Charles Raats en Dimphna Wiercks. Uit dit huwelijk:

 1. Dimphna Bastiaanse, geboren te Wouw op maandag 5 juli 1915, overleden aldaar op donderdag 8 juli 1915, 3 dagen oud.
 2. Jacobus Antonius Bastiaanse, geboren te Wouw in juni 1918, overleden aldaar op zaterdag 5 oktober 1918, 4 maanden oud.
 3. Dimphna Cornelia Bastiaanse, geboren te Wouw op donderdag 30 oktober 1919, overleden aldaar op maandag 3 november 1919, 4 dagen oud.

XI-aq Cornelia Adriana Eijsermans, geboren te Wouw op donderdag 8 februari 1883, overleden aldaar op dinsdag 7 juni 1932, 49 jaar oud, dochter van Wilhelmus Eijsermans en Petronella Luijsterburg (X-av).

Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 9 november 1911, op 28-jarige leeftijd met Adriaan Bakx (39 jaar oud), geboren te Steenbergen op woensdag 5 juni 1872, zoon van Adriaan Bakx en Petronilla Willigers. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Adrianus Bakx, geboren te Wouw op donderdag 6 maart 1913, overleden aldaar op woensdag 19 maart 1913, 13 dagen oud.

XI-ar Maria Uijtdewilligen, geboren te Steenbergen op vrijdag 5 september 1873, dochter van Frans Uijtdewilligen (X-ay) en Helena Nefs.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 20 april 1900, op 26-jarige leeftijd met Petrus Bosters (31 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op dinsdag 23 maart 1869, zoon van Johannes Bosters en Pieternella Lanen. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Bosters, geboren te Nieuw-Vossemeer in het jaar 1900.
  Zij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op vrijdag 30 juni 1922, op 22-jarige leeftijd met Adrianus van Schilt (21 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1901, zoon van Antonij van Schilt en Maria Wilhelmina Verbraak.

XI-as Jan Uitdewilligen, geboren te Steenbergen op donderdag 9 oktober 1879, zoon van Frans Uijtdewilligen (X-ay) en Helena Nefs.

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 6 november 1903, op 24-jarige leeftijd met Elisabeth Brouwers (22 jaar oud), geboren te Halsteren in het jaar 1881, dochter van Martinus Brouwers en Maria van de Kasteel. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Uitdewilligen, geboren te Halsteren in het jaar 1901.
  Zij is getrouwd te Halsteren op dinsdag 18 juli 1922, op 21-jarige leeftijd met Petrus Iriks (22 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1900, zoon van Matthijs Iriks en Adriana Oerlemans.

XI-at Joanna Maria van Bergen, (Jans), arbeidster, geboren te Steenbergen op zondag 19 december 1875, overleden aldaar op zaterdag 16 maart 1963, 87 jaar oud, dochter van Adriaan van Bergen (X-ba) en Petronilla Verbogt.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 21 juni 1901, op 25-jarige leeftijd met Pieter Oerlemans, (Piet) (29 jaar oud), timmerman suikerfabriek, geboren te Dinteloord op maandag 22 januari 1872, wonende te Steenbergen, overleden aldaar op zaterdag 16 november 1957, 85 jaar oud, zoon van Marijn Oerlemans en Francina de Kort. Uit dit huwelijk:

 1. Rinus Oerlemans, geboren in het jaar 1902, overleden in het jaar 1902.
 2. Petronella Maria Oerlemans, (Nellie), geboren te Steenbergen op woensdag 27 mei 1903, volgt onder XII-m.
 3. Marinus Michael Oerlemans, (Rinus), geboren te Steenbergen op vrijdag 24 maart 1905, volgt onder XII-n.
 4. Adrianus Hendricus Oerlemans, (Janus), geboren te Steenbergen op dinsdag 25 september 1906, volgt onder XII-o.
 5. Lucie Oerlemans, geboren te Steenbergen op dinsdag 10 maart 1908, overleden aldaar op woensdag 25 januari 1911, 2 jaar oud.
 6. Maria Elisabeth Adriana Oerlemans, (Marie), geboren te Steenbergen op donderdag 19 januari 1911, volgt onder XII-p.
 7. Lucia Maria Christina Oerlemans, (Luusje), geboren te Steenbergen op dinsdag 9 september 1913, volgt onder XII-q.
 8. Henricus Oerlemans, (Hendrik), geboren te Steenbergen op dinsdag 12 november 1918, volgt onder XII-r.
 9. Johannes Pieter Oerlemans, (Jan), geboren te Steenbergen op zondag 11 april 1920, volgt onder XII-s.

XI-au Cornelia Akkermans, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1883, dochter van Johannes Akkermans en Wilhelmina Luijsterburg (X-bc).

Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 12 november 1900, op 17-jarige leeftijd met Wilhelmus Koopman (21 jaar oud), arbeider, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1879, zoon van Wilhelmus Koopman en Johanna Keij. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Mattheus Koopman, geboren te Bergen op Zoom op maandag 15 juni 1903.

XI-av Jacobus Sebregts, geboren te Woensdrecht, zoon van Leonardus Sebregts (X-bf) en Jacoba Kools.

Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 11 mei 1922 met Helena Hellemons (22 jaar oud), geboren te Wouw op zaterdag 7 oktober 1899, dochter van Adriaan Hellemons en Maria Adriana Marijnissen. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Antonius Sebregts, geboren te Wouw in december 1928, overleden aldaar op dinsdag 5 februari 1929, 2 maanden oud.

XI-aw Peter Johannes van Mierlo, geboren te Gestel op zaterdag 1 april 1899, overleden te Eindhoven op donderdag 22 oktober 1970, 71 jaar oud, zoon van Peter Francis van Mierlo en Petronella Sebregts (X-bg).

Hij is getrouwd te Mierlo op dinsdag 8 november 1921, op 22-jarige leeftijd met Maria Josephina van Deursen (18 jaar oud), geboren te Helden op dinsdag 11 november 1902, overleden te Eindhoven op zaterdag 5 augustus 1972, 69 jaar oud, dochter van Hendikus Hubertus van Deursen en Sophia Schelberg. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cornelia van Mierlo, geboren te Venlo op zondag 20 september 1925.
  Zij is getrouwd op vrijdag 15 februari 1946, op 20-jarige leeftijd met P.J.J. Bierens.
 2. Hendikus Hubertus Sophia van Mierlo, geboren te Eindhoven op vrijdag 17 februari 1928, overleden aldaar op vrijdag 6 maart 1992, 64 jaar oud.
  Hij is getrouwd op woensdag 12 januari 1955, op 26-jarige leeftijd met A.M.E.T. Rombouts.
 3. Nicolaas Sophia van Mierlo, geboren te Eindhoven op dinsdag 29 april 1930.
  Hij is getrouwd op vrijdag 24 september 1954, op 24-jarige leeftijd met W.L. Bell.
 4. Sophia Maria Theodora van Mierlo, geboren te Eindhoven op zaterdag 31 maart 1934, overleden aldaar op donderdag 19 december 1935, 1 jaar oud.
 5. Maria Helena Catharina Theodora van Mierlo, geboren te Eindhoven op zaterdag 31 maart 1934.
  Zij is getrouwd op vrijdag 29 juni 1951, op 17-jarige leeftijd (1) met J.l.E. Houtert.
  Zij was gehuwd (2) met Maarten van der Hoek, geboren te Maassluis op maandag 28 november 1921, overleden te Eindhoven op zondag 1 april 1990, 68 jaar oud.
 6. Petrus Franciscus Johannes Hendricus van Mierlo, geboren te Eindhoven op donderdag 24 september 1936.
  Hij is getrouwd op vrijdag 18 oktober 1963, op 27-jarige leeftijd met G.M. Wartenbergh.
 7. Adrianus Petronella van Mierlo, geboren te Eindhoven op vrijdag 1 april 1938.
  Hij is getrouwd op vrijdag 21 oktober 1960, op 22-jarige leeftijd met E.J.M. van den Heuvel.
 8. Sophia Maria Theodora Bernarda van Mierlo, geboren te Eindhoven op zaterdag 19 augustus 1939, volgt onder XII-t.
 9. Petrus Johannes Wilhelmina van Mierlo, geboren te Eindhoven op donderdag 13 maart 1941.
  Hij is getrouwd op vrijdag 4 augustus 1961, op 20-jarige leeftijd met F.J.S. Soentjens.
 10. Jacoba Lauwieze Theresia van Mierlo, geboren te Eindhoven op zondag 12 september 1943.
  Zij is getrouwd op donderdag 18 september 1969, op 26-jarige leeftijd met J. Th. de Vocht.
 11. Louis Hendricus Cornelis van Mierlo, geboren te Eindhoven op zaterdag 17 februari 1945.
  Hij is getrouwd op maandag 29 september 1969, op 24-jarige leeftijd met C.E. van Wemen.
 12. Hendrika Adriana Willie van Mierlo, geboren te Eindhoven op dinsdag 28 juni 1949.
  Zij is getrouwd op dinsdag 5 december 1967, op 18-jarige leeftijd met B.G.C. Roeters.

XI-ax Maria Petronella van Meel, dienstbode en tuinierster, geboren te Roosendaal en Nispen op donderdag 8 juni 1905, overleden te Steenbergen op dinsdag 19 maart 1985, begraven aldaar op vrijdag 22 maart 1985, 79 jaar oud, dochter van Leonardus van Meel (X-bj) en Petronella Stevens.

Was een voortreffelijk kokkin, werkte als dienstbode bij de fam. Vlamings en in het eigen bedrijfje. Ging met haar man met de handkargroente en fruit uitleuren. Kweekte ook aardbeien en koolplanten voor de verkoop.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 12 februari 1926, op 20-jarige leeftijd met Pieter Cornelis Schouteren (29 jaar oud), arbeider, tuinder en vlasbewerker, geboren te Steenbergen op woensdag 28 oktober 1896, overleden te Bergen op Zoom op dinsdag 26 november 1968, 72 jaar oud, zoon van Jacobus Schouteren (XI-w) en Dimphna Keepers. Uit dit huwelijk:

 1. Dimphna Petronella Maria Schouteren, volgt onder XII-u.

XI-ay Dingena van Eekelen, geboren te Halsteren in het jaar 1875, dochter van Wilhelmus van Eekelen en Elizabeth Karremans (X-bn).

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 8 mei 1896, op 21-jarige leeftijd met Machiel van de Par (24 jaar oud), geboren te Steenbergen op vrijdag 1 maart 1872, zoon van Jan van de Par en Drika de Baat. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrika van de Par, geboren te Steenbergen in het jaar 1899.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op woensdag 17 juli 1918, op 19-jarige leeftijd met Jan van Hoeve (21 jaar oud), geboren te Kampen in het jaar 1897, zoon van Jacob van Hoeve en Aaltje Lens.

XI-az Adrianus Johannes Franken, geboren te Wouw op vrijdag 27 juli 1900, zoon van Antonius Franken (X-bs) en Johanna Maria Leenaars.

Hij is getrouwd te Wouw op woensdag 26 april 1922, op 21-jarige leeftijd met Catharina Antonia Bierbooms (20 jaar oud), geboren te Wouw op dinsdag 11 maart 1902, dochter van Jan Bierbooms en Adriana Petronella van Tilburg. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Antonius Franken, geboren te Wouw in het jaar 1923, overleden aldaar op woensdag 24 juli 1929, 6 jaar oud.
 2. Petrus Jacobus Franken, geboren te Wouw op woensdag 16 juli 1924, overleden aldaar op zaterdag 19 juli 1924, 3 dagen oud.
 3. Anna Maria Catharina Franken, geboren te Wouw in juli 1931, overleden aldaar op zaterdag 16 april 1932, 9 maanden oud.
 4. Levenloos Franken, geboren te Wouw op vrijdag 28 oktober 1932, overleden aldaar op vrijdag 28 oktober 1932.

XI-ba Cornelis Buijens, geboren te Wouw op zondag 8 juni 1879, zoon van Johannes Buijens en Adriana Cools (X-bv).

Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 25 april 1907, op 27-jarige leeftijd met Elizabeth Bals (31 jaar oud), geboren te Wouw op zaterdag 14 augustus 1875, overleden aldaar op woensdag 22 november 1922, 47 jaar oud, dochter van Wouterus Bals en Dimphna van Ostaijen. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Buijens, geboren te Wouw op zaterdag 21 mei 1910, overleden aldaar op zaterdag 21 mei 1910.

XI-bb Maria Johanna Buijens, geboren te Wouw op vrijdag 2 januari 1885, dochter van Johannes Buijens en Adriana Cools (X-bv).

Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 23 mei 1907, op 22-jarige leeftijd met Kornelis van den Berg (27 jaar oud), geboren te Steenbergen op vrijdag 13 juni 1879, zoon van Christiaan van den Berg en Anna Maria Catharina Zomers. Uit dit huwelijk:

 1. Christiaan van den Berg, geboren te Kruisland (NB) op zondag 30 januari 1910.
  Hij was gehuwd met Wilhelmina Johanna Maria van Aart, geboren te Wouw op maandag 3 maart 1913, dochter van Johannes Baptist van Aart en Maria Elizabet van Etten (X-dk).

XI-bc Cornelia Buijens, geboren te Wouw op zondag 29 november 1891, dochter van Johannes Buijens en Adriana Cools (X-bv).

Zij is getrouwd te Wouw op donderdag 29 april 1915, op 23-jarige leeftijd met Wilhelmus Petrus Timmermans (24 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ ) op dinsdag 13 mei 1890, zoon van Adrianus Thomas Timmermans en Pieternel Jacoba Maria Bernaards. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Thomas Timmermans, geboren te Moerstraten (NB) op woensdag 17 mei 1916, overleden te Kruisland (NB) in het jaar 1976, 60 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Cornelia Anna Catharina Lodiers, geboren te Kruisland (NB) op maandag 25 juli 1921, dochter van Willem Lodiers en Martina Maria van Gaans (X-dx).

XI-bd Maria Cornelia Francisca Josephina Augustijn, geboren te Antwerpen (BelgiŽ ), dochter van Petrus Johannes Augustijn (X-ca) en Cornelia Vrinten.

Zij is getrouwd te Roosendaal op woensdag 21 juni 1905 met Ferdinand Gronsveld (25 jaar oud), secretaris van een heemraadschap, geboren te Maasbree in het jaar 1880, overleden te Roosendaal en Nispen op maandag 22 oktober 1945, 65 jaar oud, zoon van Hendrik Grosveld en Joanna Maessen. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Cornelis Dorothé Johannes Gronsveld, geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 9 juni 1907, overleden aldaar op zaterdag 21 september 1907, 104 dagen oud.
 2. Levenloos Gronsveld, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 9 december 1911, overleden aldaar op zaterdag 9 december 1911.
 3. Cornelia Maria Ivonne Gronsveld, geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 27 juni 1915, overleden aldaar op zondag 15 augustus 1915, 49 dagen oud.

XI-be Petronella Elsackers, geboren te Wouw op woensdag 17 februari 1886, overleden aldaar op dinsdag 10 februari 1925, 38 jaar oud, dochter van Petrus Elsackers (X-cg) en Johanna Nieuwlaat.

Zij is getrouwd te Wouw op dinsdag 5 mei 1908, op 22-jarige leeftijd met haar oom Johannes Nieuwlaat (39 jaar oud), geboren te Wouw op maandag 30 november 1868, overleden aldaar op zondag 2 augustus 1925, 56 jaar oud, zoon van Leonardus Nieuwlaat en Catharina Schoonen. Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus Nieuwlaat, geboren te Wouw in juni 1911, overleden aldaar op maandag 26 februari 1912, 8 maanden oud.
 2. Leonardus Nieuwlaat, geboren te Wouw op zondag 6 oktober 1912, overleden aldaar op vrijdag 1 november 1912, 26 dagen oud.

XI-bf Corneel Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ ) op woensdag 5 juni 1895, overleden aldaar, zoon van Josephus Franciscus Nelen (X-cv) en Maria Cornelia Jacobs.

Erkend als zoon van Josephus Franciscus en Maria Cornelia Jacobs.

Hij was gehuwd met Maria van Tilburgh, geboren te Essen (BelgiŽ ) op maandag 23 oktober 1899, overleden aldaar op donderdag 29 april 1993, 93 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jeanne Nelen, volgt onder XII-v.
 2. Adrienne Nelen, volgt onder XII-w.

XI-bg Maria van Beethoven, geboren te Borgerhout (BelgiŽ ) op zondag 3 juli 1881, overleden te Kapellen (BelgiŽ ) op maandag 3 september 1951, 70 jaar oud, dochter van Emilius van Beethoven (X-cx) en Isabella Raeves.

Zij was gehuwd met Jean Désiré Demailly, geboren te Lier (BelgiŽ ) op vrijdag 22 oktober 1880, overleden te Berchem (BelgiŽ ) op zondag 20 juni 1943, begraven aldaar op donderdag 24 juni 1943, 62 jaar oud, zoon van Mfrans Désiré Demailly en Catharina Molitor. Uit dit huwelijk:

 1. Prosper Demailly, geboren in het jaar 1903, overleden in het jaar 1914, 11 jaar oud.
 2. Marguerite Demailly, geboren te Borgerhout (BelgiŽ ) op zaterdag 9 april 1904, overleden op maandag 23 oktober 1989, 85 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Francois Callens.
 3. Gaston Demailly, volgt onder XII-x.
 4. Marcella Demailly, volgt onder XII-y.
 5. Isabelle Demailly, volgt onder XII-z.
 6. Julienne Demailly, volgt onder XII-aa.

XI-bh Jacobus Johannes Lijmbach, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 16 juni 1892, wonende te Bergen op Zoom (Blokstallen D 241), overleden te Breda op vrijdag 9 oktober 1981, 89 jaar oud, zoon van Johannes Lijmbach en Johanna Petronella van Beethoven (X-cy).

Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 1 mei 1919, op 26-jarige leeftijd met Anna Jacoba Johanna Penders (24 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op donderdag 21 juni 1894, overleden te Breda op zaterdag 13 april 1985, 90 jaar oud, dochter van Cornelis Marinus Penders en Maria Catharina Coopens.

Anna Jacoba Johanna Penders bevolkingsregister 1900-1920 Bergen op Zoom
Geboortedatum: 21-06-1894, geboorteplaats: Bergen op Zoom.
Verhuizing 1: 06-05-1919 vertrokken naar Princenhage.
Uit dit huwelijk:
 1. Johanna Lijmbach, geboren te Breda op woensdag 28 januari 1925, volgt onder XII-ab.

XI-bi Antonius Linders, geboren te Bergen op Zoom op maandag 20 februari 1905, overleden aldaar in het jaar 1986, 81 jaar oud, zoon van Adrianus Linders en Johanna Cornelia van Loon (X-da).

Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op woensdag 2 augustus 1933, op 28-jarige leeftijd met Jacoba Willemen (29 jaar oud), geboren op zondag 29 november 1903, overleden te Bergen op Zoom op zondag 26 juli 1981, 77 jaar oud, dochter van Jacobus Willemen en Pieternel Schillemans (X-ej). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Johanna Linders, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 12 juli 1935.
 2. Jacobus Adrianus Linders, geboren te 's-Hertogenbosch op donderdag 24 juli 1941, volgt onder XII-ac.

XI-bj Johanna Petronella Lucia van Agtmaal, geboren te Wouw op zaterdag 4 september 1909, overleden aldaar op vrijdag 7 mei 1999, gecremeerd te Bergen op Zoom op dinsdag 11 mei 1999, 89 jaar oud, dochter van Cornelis van Agtmaal (X-dd) en Joanna Catharina Obels.

Zij is getrouwd op woensdag 26 april 1933, op 23-jarige leeftijd met Jacobus Johannes Martinus Obels (23 jaar oud), geboren te Steenbergen op woensdag 20 april 1910, overleden te Roosendaal op zondag 4 oktober 1987, 77 jaar oud, zoon van Martinus Kornelis Andriaan Obels en Petronilla Uijtdewilligen, Pieta. Uit dit huwelijk:

 1. Sjanneke Obels, geboren in het jaar 1935, overleden in het jaar 1937, 2 jaar oud.
 2. Leon Obels, volgt onder XII-ad.
 3. Martin Obels, volgt onder XII-ae.
 4. Nellie Obels, volgt onder XII-af.
 5. Maria Obels, volgt onder XII-ag.
 6. Gerard Obels.
 7. Marcel Obels, volgt onder XII-ah.
 8. Jos Obels, volgt onder XII-ai.

XI-bk Paulus Petrus Johannes de Greef, landbouwer, geboren te Roosendaal op zondag 31 mei 1896, zoon van Marijnus Johannes de Greef en Johanna Adriana Lazeroms (X-de).

Hij is getrouwd te Roosendaal en Nispen op dinsdag 22 september 1925, op 29-jarige leeftijd met Petronella Barbara Vos (29 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen op dinsdag 8 september 1896, overleden te Roosendaal op dinsdag 3 januari 1984, 87 jaar oud, dochter van Johannes Marinus Vos en Johanna Maria Loos. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Johannes Petrus de Greef, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1927, overleden aldaar op zaterdag 24 juni 1933, 6 jaar oud.
 2. Johannes Marinus Franciscus de Greef, geboren te Roosendaal en Nispen na september 1931, overleden aldaar op maandag 8 februari 1932, hoogstens 5 maanden oud.

XI-bl Cornelia Dekkers, landbouwster, geboren te Rucphen op donderdag 11 juli 1889 getuigen bij geboorteaangifte : Marijnus Verpaalen, 42 jaar, broodbakker en Adriaan Schrauwen, 35 jaar, klompenmaker, wonende aldaar, dochter van Johannes Arnoldus Dekkers en Catharina Goorden (X-df).

Zij is getrouwd te Rucphen op zaterdag 19 januari 1907, op 17-jarige leeftijd met Franciscus Verbocht (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 14 juli 1875, wonende te Roosendaal, overleden te Roosendaal en Nispen op zaterdag 9 december 1950, 75 jaar oud, zoon van Gerardus Verbocht en Maria Catharina Goetstouwers. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Petronella Verbocht, kloosterzuster, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1910, overleden aldaar op zaterdag 25 juli 1942, 32 jaar oud.
 2. Cornelia Verbocht, geboren te Roosendaal en Nispen op zondag 4 februari 1917, overleden aldaar op maandag 19 november 1917, 288 dagen oud.
 3. Carolina Verbocht, geboren te Roosendaal en Nispen op zaterdag 23 november 1918, overleden aldaar op zaterdag 30 november 1918, 7 dagen oud.
 4. Johanna Verbocht, geboren te Roosendaal en Nispen in februari 1920, overleden aldaar op dinsdag 14 juni 1921, 1 jaar oud.
 5. Petrus Michiel Verbocht, geboren te Roosendaal en Nispen op woensdag 5 januari 1921, overleden aldaar op woensdag 28 september 1921, 266 dagen oud.

XI-bm Dimphna Dekkers, geboren te Rucphen op woensdag 25 maart 1891 getuigen bij geboorteaangifte : Petrus van Oosterbosch, 44 jaar, veldwachter en Marijnus Verpaalen, 44 jaar, broodbakker, dochter van Johannes Arnoldus Dekkers en Catharina Goorden (X-df).

Zij is getrouwd te Rucphen op zaterdag 15 juli 1922, op 31-jarige leeftijd met Cornelis Koens (28 jaar oud), geboren te Roosendaal op zondag 8 april 1894, overleden aldaar op zondag 12 januari 1975, 80 jaar oud, zoon van Antonij Koevets en Catharina van Dorst. Uit dit huwelijk:

 1. Antonia Johanna Koens, kostuumnaaister, geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1927, overleden aldaar op zaterdag 13 juli 1946, 19 jaar oud.

XI-bn Antonius Konings, geboren te Roosendaal op zondag 23 oktober 1898, overleden te Nispen op donderdag 14 juni 1979, 80 jaar oud, zoon van Adrianus Konings en Anna Maria van Luijk (X-dh).

Hij is getrouwd op woensdag 12 november 1924, op 26-jarige leeftijd met Elisabeth van den Brand (22 jaar oud), geboren te Oosterhout op zondag 29 juni 1902, overleden te Nispen op dinsdag 23 december 1986, 84 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Marie Konings, geboren op maandag 12 oktober 1925.
  Zij is gehuwd met Karel van de Sande, geboren op maandag 18 december 1922.
 2. Nelly Konings, geboren op vrijdag 11 februari 1927, overleden op vrijdag 8 december 2000, 73 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Piet Luijks, geboren te Wouw op vrijdag 7 april 1933, overleden op donderdag 8 november 2001, 68 jaar oud.
 3. Jacobus Konings, geboren op dinsdag 17 april 1928.
  Hij was gehuwd met Jacoba Rommers, geboren te Breda op zaterdag 18 februari 1933, overleden te Nispen op dinsdag 4 januari 1994, 60 jaar oud.
 4. Dina Konings, geboren op maandag 18 november 1929.
  Hij was gehuwd met Frie Melsen, geboren te Bergen op Zoom op zondag 16 augustus 1925, overleden te AustraliŽ in april 1990, 64 jaar oud.
 5. An Konings, geboren op woensdag 11 februari 1931.
  Zij is gehuwd met Gerrit Breschoten, geboren de Bilt op woensdag 28 december 1932.
 6. Adrianus Konings, geboren op woensdag 8 november 1933, overleden op donderdag 14 november 2002, 69 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Marie Herrijgers, geboren op zaterdag 6 oktober 1838.
 7. Lies Konings, geboren op zondag 5 december 1937.
  Zij was gehuwd met Willem Augustijn, geboren te Moerstraten (NB) op vrijdag 4 september 1936, overleden te Wouw op zondag 3 februari 1991, 54 jaar oud.
 8. Antonia Konings, geboren op vrijdag 27 juni 1941, volgt onder XII-aj.
 9. Bertha Konings.
  Zij was gehuwd met Twan Suijkerbuijk, geboren te Nispen op zaterdag 18 mei 1940.

XI-bo Maria Adriana Johanna van Aart, geboren te Wouw op maandag 26 juni 1911, dochter van Johannes Baptist van Aart en Maria Elizabet van Etten (X-dk).

Zij was gehuwd met Nicolaas Loos, geboren te Wouw op maandag 24 mei 1909, zoon van Johannes Loos en Anna Maria van den Berg. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Loos, geboren te Roosendaal op woensdag 1 april 1942.

XI-bp Adrianus Michael den Braber, geboren te Oudenbosch op zaterdag 28 september 1901, overleden aldaar op woensdag 18 april 1962, 60 jaar oud, zoon van Bernardus den Braber (X-dr) en Mina Catharina van Steen.

Hij is getrouwd te Oudenbosch op maandag 26 oktober 1931, op 30-jarige leeftijd met Maria Johanna Teunissen (26 jaar oud), geboren te Oudenbosch op maandag 12 juni 1905, overleden te Roosendaal en Nispen op vrijdag 5 september 1986, 81 jaar oud, dochter van Johannes Teunissen en Adriana Heijnen. Uit dit huwelijk:

 1. Bernardus Antonius den Braber, geboren te Oudenbosch op maandag 10 januari 1944.
  Hij is getrouwd te Standdaarbuiten op vrijdag 4 november 1966, op 22-jarige leeftijd met Catharina Wilhelmina Siemons (21 jaar oud), geboren te Standdaarbuiten op zaterdag 11 augustus 1945, dochter van Adrianus Siemons en Cornelia Goossens.

XI-bq Gerardus Adrianus Cornelis Lodiers, geboren te Kruisland (NB) op dinsdag 11 maart 1924, overleden te Arnhem in het jaar 1992, 68 jaar oud, zoon van Willem Lodiers en Martina Maria van Gaans (X-dx).

Hij is getrouwd te Beesd op dinsdag 22 februari 1955, op 30-jarige leeftijd met Johanna Everdina Kroezen (22 jaar oud), geboren te Beesd op dinsdag 26 juli 1932, dochter van Gerardus Everardus Kroezen en Johanna Cornelia Sprong. Uit dit huwelijk:

 1. Martina Maria Johanna Elisabeth Lodiers.

XI-br Petrus Andreas Antonius Lodiers, geboren op vrijdag 4 april 1930, zoon van Willem Lodiers en Martina Maria van Gaans (X-dx).

Hij was gehuwd met Maria Johanna Andreana van Oers, geboren in het jaar 1929. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Jacobus Lodiers, postbode, geboren te Roosendaal op maandag 23 maart 1959.
 2. Jacobus Wilhelmus Lodiers, geboren te Roosendaal op zaterdag 23 december 1961.
 3. Petrus Jacobus Lodiers, geboren te Roosendaal op woensdag 30 oktober 1963.
 4. Martinus Cornelis Lodiers, geboren te Roosendaal op dinsdag 14 februari 1967.

XI-bs Wilhelmina Vroegrijk, geboren te Wouw op vrijdag 16 december 1898, wonende aldaar, overleden te Roosendaal en Nispen op dinsdag 25 februari 1941, 42 jaar oud, dochter van Pieter Jan Vroegrijk (X-ei) en Maria Catharina Verbraak.

Zij was gehuwd met Petrus Mangelaars. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Mangelaars, geboren te Wouw op donderdag 20 februari 1941, overleden aldaar op donderdag 20 februari 1941.

XI-bt Dimphna Adriana Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 28 mei 1909, dochter van Petrus Oerlemans en Cornelia Hertogs (X-en).

Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op maandag 14 december 1936, op 27-jarige leeftijd met Wilhelmus Franciscus Krinkels (27 jaar oud), belastingconsulent, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 28 mei 1909, wonende te Bergen op Zoom (Stationstraat 34), zoon van Petrus Johannes Krinkels en Dimphna Maria Demmers. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Krinkels, geboren in het jaar 1938.
 2. Petrus Krinkels, geboren op woensdag 5 juli 1939.
 3. Wilhelmus Krinkels, geboren in december 1941.
 4. Franciscus Krinkels, geboren in het jaar 1949.

XI-bu Adriana Maria de Weert, geboren te Steenbergen op woensdag 7 november 1917, overleden te Halsteren op dinsdag 15 februari 2000, 82 jaar oud, dochter van Antonius Petrus de Weert en Johanna Antonia Schuurbiers (X-et).

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 17 april 1942, op 24-jarige leeftijd met Adrianus Raats (26 jaar oud), geboren te Halsteren op zaterdag 12 februari 1916, overleden te Steenbergen op zondag 4 december 1983, 67 jaar oud, zoon van Petrus Raats en Adriana Cornelia van den Kieboom. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Antonius Raats, geboren te Steenbergen op zondag 31 oktober 1943.
  Hij is getrouwd te Gastel op vrijdag 26 mei 1967, op 23-jarige leeftijd met P.H.F.M. Balemans.
 2. Cornelia Antonette Maria Raats, geboren te Steenbergen op dinsdag 6 februari 1945.
  Zij is getrouwd op vrijdag 9 juni 1967, op 22-jarige leeftijd met J.J. Elzakkers.
 3. Antonetta Cornelia Raats, geboren op dinsdag 30 april 1946.
 4. Joanna Antonetta Maria Raats, geboren op vrijdag 8 augustus 1947.
 5. Maria Wilhelmina Theodora Raats, geboren op woensdag 3 november 1948.
 6. Theodora Cornelia Maria Raats, geboren op woensdag 15 februari 1950.
 7. Antonius Petrus Raats, geboren op zaterdag 24 februari 1951.
 8. Johannes Nicolaas Raats, geboren op woensdag 11 juni 1952.
 9. Marinus Hendricus Raats, geboren op dinsdag 18 augustus 1953.
 10. Catharina Wilhelmina Raats, geboren op donderdag 14 oktober 1954.
 11. Wilhelmina Cornelia Maria Raats, geboren op zaterdag 12 mei 1956.
 12. Petronella Antonetta Maria Raats, geboren op zaterdag 12 mei 1956.
 13. Hendricus Wilhelmus Raats, geboren op donderdag 30 januari 1958.

XI-bv Johannes Valkenburg, zoon van Dionisius Valkenburg en Catharina Schuurbiers (X-ev).

Hij was gehuwd met Maria Deelen. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Adriana Valkenburg.
  Zij was gehuwd met Adrianus Johannes Cornelis Kraaybeek, volgt onder XI-bz.

XI-bw Leonardus Schuurbiers, geboren te Wouw op dinsdag 10 februari 1914, overleden te Bergen op Zoom op woensdag 23 april 1969, 55 jaar oud, zoon van Matthijs Schuurbiers (X-ex) en Dijmphna van Turnhout.

Hij was gehuwd met Johanna de Bont, geboren te Bergen op Zoom op maandag 13 oktober 1919, overleden aldaar op woensdag 4 augustus 1993, 73 jaar oud, dochter van Wilhelmus de Bont en Anna van den Boom. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Jacoba Gerda Schuurbiers, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 24 november 1949, volgt onder XII-ak.

XI-bx Leonardus Marinus van der Vliet, perronopzichter N.S. en seinhuiswachter, geboren te Wouw op woensdag 2 februari 1927, zoon van Marinus van der Vliet (X-fa) en Maria Helena Raats.

Hij is gehuwd met Wilhelmina Wouterina de Ridder, geboren te Zevenbergen op zondag 27 november 1927, dochter van Cornelis Jacobus den Ridder en Wouterina Cornelia Stoop. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Marinus Cornelius van der Vliet, geboren te Schiedam op vrijdag 8 april 1955, gedoopt aldaar op zondag 10 april 1955, volgt onder XII-al.
 2. Wouterina Helena Wilhelmina van der Vliet, geboren te Schiedam op maandag 25 juni 1956, gedoopt op dinsdag 26 juni 1956.
  Zij is gehuwd met Petrus Philippus Lambertus Loos, geboren te Wouw op dinsdag 31 juli 1956, zoon van Antonius Petrus Maria Loos en Lucia Theresia Hectors.

XI-by Elisabeth Lodiers, geboren te Kruisland (NB) op woensdag 29 augustus 1917, overleden te Steenbergen op vrijdag 25 mei 1990, 72 jaar oud, dochter van Adriaan Lodiers en Cornelia Voorheijen (X-fc).

Zij is getrouwd op vrijdag 15 mei 1936, op 18-jarige leeftijd (1) met Hendrikus Smout (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op zondag 19 april 1914, overleden aldaar op zaterdag 19 maart 1966, 51 jaar oud, zoon van Jacobus Marijn Smout en Cornelia Oerlemans. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Adrianus Hendrikus Smout, geboren te Steenbergen op maandag 17 januari 1938, volgt onder XII-am.
 2. Cornelia Adriana Petronella Smout, geboren te Steenbergen op donderdag 17 december 1942.
  Zij is gehuwd met Frederick Cornelis Duyvelaar, geboren te Dinteloord op donderdag 25 april 1940.
 3. Petronilla Francina Dimphna Smout, geboren te Tholen op zaterdag 26 februari 1944, volgt onder XII-an.
 4. Francisca Antoinetta Elisabeth Smout, geboren te Tholen op dinsdag 23 april 1946, volgt onder XII-ao.
 5. Adrianus Jacobus Johannes Smout, geboren te Steenbergen in het jaar 1955, volgt onder XII-ap.

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 28 februari 1969, op 51-jarige leeftijd (2) met Petrus Christiaan de Weert (57 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1912, overleden aldaar op dinsdag 10 januari 1978, 66 jaar oud, zoon van George de Weert en Joanna Catharina van Herel.

XI-bz Adrianus Johannes Cornelis Kraaybeek, zoon van Petrus Josephus Kraaybeek en Anna Cornelia van Broekhoven (X-fd).

Hij was gehuwd met Jacoba Adriana Valkenburg, dochter van Johannes Valkenburg (XI-bv) en Maria Deelen. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Johannes Cornelis Kraaybeek.

XII-a Leonardus Jochems, landbouwersknecht en arbeider, geboren te Oude Tonge op zondag 3 februari 1901, overleden te Roosendaal op vrijdag 25 juli 1975, 74 jaar oud, zoon van Theodorus Jochems (XI-a) en Wilhelmina Maria Catharina Stam.

Hij is in ondertrouw gegaan te Oude Tonge op donderdag 14 maart 1929 en getrouwd aldaar op donderdag 4 april 1929, op 28-jarige leeftijd met Francina Catharina van Kampen (20 jaar oud), geboren te Roosendaal op dinsdag 28 juli 1908, overleden aldaar op zaterdag 24 mei 1980, begraven te Roosendaal (Zegestede) op woensdag 28 mei 1980, 71 jaar oud, dochter van Bernardus van Kampen en Johanna Dierckx (XI-b). Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Catharina Maria Jochems, geboren te Oude Tonge in augustus 1932, volgt onder XIII-a.
 2. Mattheus Marinus Jochems, geboren te Roosendaal en Nispen in februari 1948, overleden aldaar op donderdag 4 november 1948, 9 maanden oud.

XII-b Theodorus Matthijs Jochems, geboren te Oude Tonge op vrijdag 14 juli 1905, zoon van Theodorus Jochems (XI-a) en Wilhelmina Maria Catharina Stam.

Op 1 februari 1953, de nacht van de watersnoodramp, zijn zijn vrouw, en zijn 3 dochters, Mientje (26-05-1945), Diny (29-07-1947) en Joke (09-11-1950) verdonken. Hij was onderweg om hulp te halen, en toen hij op de dijk stond spoelde zijn huis weg.

Hij is getrouwd te Oude Tonge op maandag 15 juli 1935, op 30-jarige leeftijd met Cornelia Tuns (22 jaar oud), geboren te Oude Tonge op zondag 30 maart 1913, verdronken aldaar op zondag 1 februari 1953, 39 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Mientje Jochems, geboren te Oude Tonge op zaterdag 26 mei 1945, verdronken op zondag 1 februari 1953, 7 jaar oud.
 2. Diny Jochems, geboren te Oude Tonge op dinsdag 29 juli 1947, verdronken aldaar op zondag 1 februari 1953, 5 jaar oud.
 3. Joke Jochems, geboren te Oude Tonge op donderdag 9 november 1950, verdronken aldaar op zondag 1 februari 1953, 2 jaar oud.

XII-c Dimphna Oerlemans, dienstbode, geboren te Steenbergen op maandag 14 maart 1904, wonende aldaar, overleden te Roosendaal en Nispen op zondag 21 juni 1925 overlijdensoorzaak: verbloeding na partus praematurus, 21 jaar oud, dochter van Adriaan Oerlemans (XI-d) en Petronilla Lodiers.

Haar kind van een onbekende man:

 1. N.N. Oerlemans, geboren te Roosendaal op zondag 21 juni 1925, overleden aldaar op zondag 21 juni 1925.

XII-d Maria Cornelia Goense, geboren te Bergen op Zoom op zondag 20 oktober 1907, overleden te Rotterdam op zaterdag 6 maart 2004, 96 jaar oud, dochter van Adriaan Goense en Catharina Oerlemans (XI-i).

Zij was gehuwd met Johannes Wilhelmus Hofstede, geboren te Arnhem op vrijdag 21 augustus 1903, overleden te Bergen op Zoom op woensdag 19 oktober 1983, 80 jaar oud, zoon van Joseph Johannes Hofstede en Johanna Burks. Uit dit huwelijk:

 1. Josephus Josina Adrianus Maria Hofstede.
  Hij was gehuwd met Jeanette van Maren.
 2. Robert Johannes Maria Hofstede, volgt onder XIII-b.

XII-e Marinus van Steenpaal, geboren te Roosendaal en Nispen op vrijdag 20 juli 1900, zoon van Johannes van Steenpaal en Dimphna van Etten (XI-m).

Hij is getrouwd te Wouw op donderdag 29 december 1921, op 21-jarige leeftijd met Petronella van Loon, geboren te Wouw, dochter van Johannes van Loon en Johanna van Steenpaal. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Johannes van Steenpaal, landarbeider, geboren te Wouw in het jaar 1925, overleden te Bergen op Zoom op zondag 6 augustus 1944, 19 jaar oud.

XII-f Elisabeth Anna Raats, Lies, geboren te Kruisland (NB) op donderdag 11 december 1919 om 8 1/2 uur v.m., gedoopt aldaar op donderdag 11 december 1919 (RK), overleden te Steenbergen op donderdag 24 juli 1980, 60 jaar oud, dochter van Adriaan Anthonij Jan Raats en Petronilla Hellemons (XI-p).

Zij is getrouwd te Steenbergen op woensdag 13 oktober 1948, getrouwd te Steenbergen (St. Gummaruskerk) op woensdag 13 oktober 1948 voor de kerk (RK), op 28-jarige leeftijd met Petrus Oerlemans, Piet (34 jaar oud), ambtenaar PNEM, geboren te Steenbergen op maandag 2 maart 1914 5 uur voormiddags, gedoopt te Steenbergen (St. Gummaruskerk) op maandag 2 maart 1914 (RK), overleden te Steenbergen op donderdag 16 maart 1989, 75 jaar oud, zoon van Frans Oerlemans, Suus en Johanna Maria de Regt. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Franciscus Maria Oerlemans, Sjaak, geboren te Steenbergen op vrijdag 19 augustus 1949 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Hector en Joanna Raats), volgt onder XIII-c.
 2. Franciscus Sebastianus Maria Oerlemans, Frans, geboren te Steenbergen op maandag 4 december 1950 (RK) (doopgetuigen waren Sebastianus Oerlemans en Maria Oerlemans), volgt onder XIII-d.
 3. Petronella Johanna Maria Oerlemans, Léanne, geboren te Steenbergen op woensdag 12 mei 1954 (RK) (doopgetuigen waren Franciscus Oerlemans en Joanna Raats), volgt onder XIII-e.

XII-g Joanna Maria Raats, Tante Jo, geboren te Kruisland (NB) op donderdag 11 december 1919 om 9 uur v.m. (RK), dochter van Adriaan Anthonij Jan Raats en Petronilla Hellemons (XI-p).

Zij was gehuwd met Janus Hector. Uit dit huwelijk:

 1. Lambert Hector, volgt onder XIII-f.
 2. Jack Hector, volgt onder XIII-g.
 3. AdriŽ nne Hector, volgt onder XIII-h.
 4. Peter Hector, volgt onder XIII-i.
 5. André Hector, volgt onder XIII-j.
 6. Ellie Hector, volgt onder XIII-k.

XII-h Wilhelmina Adriana Cornelia van Tiggelen, geboren te Wouw op woensdag 31 januari 1912, overleden te Roosendaal op dinsdag 13 oktober 1981, 69 jaar oud, dochter van Rumoldus van Tiggelen en Anna Maria IJzermans (XI-q).

Zij was gehuwd met Josephus Paulus Kouters, geboren op zaterdag 3 februari 1906, overleden op donderdag 2 februari 1978, 71 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Annemieke Kouters.
 2. Ben Kouters.
 3. Rina Kouters.
 4. Rene Kouters.

XII-i Petrus Antonius Marie van Tiggelen, geboren te Wouw op zaterdag 22 oktober 1921, zoon van Rumoldus van Tiggelen en Anna Maria IJzermans (XI-q).

Hij was gehuwd met Maria Cornelia Pijs, geboren te Heerle (NB) op woensdag 30 mei 1923, overleden te Wouw op dinsdag 23 februari 1999, gecremeerd te Bergen op Zoom op vrijdag 26 februari 1999, 75 jaar oud, dochter van Adrianus Johannes Cornelis Pijs en Aloysia Catharina Rijk. Uit dit huwelijk:

 1. Kees van Tiggelen, geboren te Wouw op maandag 17 december 1951, volgt onder XIII-l.
 2. Rene Rumoldus van Tiggelen.

XII-j Marinus Becht, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 22 februari 1907, zoon van Henricus Martinus Becht en Anna Catharina Free (XI-ah).

Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 4 april 1929, op 22-jarige leeftijd met Cornelia Sebregts (21 jaar oud), geboren te Halsteren op zondag 28 juli 1907, dochter van Sebastiaan Sebregts en Cornelia van Geel. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Becht.

XII-k Catharina Cornelia Maria van Agtmaal, geboren op zaterdag 28 januari 1950, dochter van Petrus Johannes van Agtmaal en Elisa Maria Joanna Helmons (XI-ai).

Zij is getrouwd te Steenbergen op donderdag 9 september 1971, op 21-jarige leeftijd met Franciscus Adrianus Maria van Eekelen (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op donderdag 28 oktober 1948, zoon van Cornelis Franciscus van Eekelen en Johanna Geertruda Josepha van Sittert. Uit dit huwelijk:

 1. Mariken van Eekelen, geboren te Rotterdam op maandag 10 mei 1976.

XII-l Cornelia Smits, geboren te Nisse in het jaar 1881, dochter van Cornelis Smits (XI-ak) en Jozina Boonman.

Zij is getrouwd te Borssele op woensdag 3 mei 1905, op 24-jarige leeftijd met Bastiaan van den Dries (32 jaar oud), landbouwer, geboren te Heinkenszand in het jaar 1873, zoon van Job van den Dries en Josina Remijn. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter van den Dries, geboren te Heinkenszand in het jaar 1923, overleden aldaar op dinsdag 24 februari 1931, 8 jaar oud.

XII-m Petronella Maria Oerlemans, (Nellie), geboren te Steenbergen op woensdag 27 mei 1903, dochter van Pieter Oerlemans, (Piet) en Joanna Maria van Bergen, (Jans) (XI-at).

Zij is getrouwd te Steenbergen op zaterdag 9 februari 1929, op 25-jarige leeftijd met Johannes Hubertus van Bael (28 jaar oud), geboren te Roosendaal op maandag 6 augustus 1900, zoon van Egidius Hubertus van Bael en Adriana Geleijns. Uit dit huwelijk:

 1. Jo van Bael, geboren te Steenbergen op maandag 16 december 1929, volgt onder XIII-m.
 2. Hubertus Johannes Petrus Anthonius van Bael, geboren te Heerlen op maandag 17 augustus 1931, volgt onder XIII-n.
 3. Gustaaf Petrus Johannes Anthonius van Bael, geboren te Heerlen op vrijdag 9 maart 1934, volgt onder XIII-o.
 4. Adriana Petronella Theresia Maria van Bael, geboren te Heerlen op vrijdag 15 januari 1937, volgt onder XIII-p.

XII-n Marinus Michael Oerlemans, (Rinus), metaaldraaier, geboren te Steenbergen op vrijdag 24 maart 1905, overleden te Tholen op woensdag 19 januari 1994, 88 jaar oud, zoon van Pieter Oerlemans, (Piet) en Joanna Maria van Bergen, (Jans) (XI-at).

Hij is getrouwd op zaterdag 9 januari 1932, op 26-jarige leeftijd met Elisabeth Huijsmans, (Betje) (29 jaar oud), geboren te Steenbergen (de Heen) op donderdag 9 oktober 1902, overleden te Tholen op vrijdag 10 augustus 1984, 81 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna Oerlemans, geboren te Steenbergen op woensdag 7 december 1932, overleden aldaar op dinsdag 9 oktober 1934, 1 jaar oud.
 2. Johanna Maria Oerlemans, geboren te Steenbergen op dinsdag 7 augustus 1934, volgt onder XIII-q.
 3. Adrianus Petrus Cornelis Oerlemans, geboren te Steenbergen op vrijdag 13 december 1935.
  Hij is getrouwd op vrijdag 1 oktober 1976, op 40-jarige leeftijd met Francien Lathouwers (40 jaar oud), geboren te St. Oedenrode op zaterdag 29 februari 1936.
 4. Ria Oerlemans, geboren te Steenbergen op donderdag 12 mei 1938, volgt onder XIII-r.
 5. Nellie Oerlemans, geboren te Tholen op woensdag 8 mei 1940.
  Zij is gehuwd met Rinus van Hoek, geboren te Alphen (NB) op woensdag 3 mei 1950.
 6. Gerda Oerlemans, geboren op zondag 21 maart 1943, volgt onder XIII-s.
 7. Piet Oerlemans, geboren te Tholen op zondag 19 oktober 1947, volgt onder XIII-t.

XII-o Adrianus Hendricus Oerlemans, (Janus), geboren te Steenbergen op dinsdag 25 september 1906, overleden te Geldrop op maandag 31 december 1984, 78 jaar oud, zoon van Pieter Oerlemans, (Piet) en Joanna Maria van Bergen, (Jans) (XI-at).

Hij is getrouwd op donderdag 9 februari 1933, op 26-jarige leeftijd met Johanna Petronella Suijkerbuijk, (Jo) (22 jaar oud), geboren te Halsteren op zaterdag 31 december 1910, overleden te Geldrop op woensdag 6 september 1989, 78 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Anthonius Maria Oerlemans, geboren te Halsteren op zaterdag 20 januari 1934.
 2. Dimphna Johanna Maria Oerlemans, geboren te Halsteren op dinsdag 2 november 1937.
  Zij is getrouwd op vrijdag 29 september 1995, op 57-jarige leeftijd met Domincus Johannus Saat (64 jaar oud), geboren te Eindhoven op donderdag 17 september 1931.
 3. Johanna Petronella Maria Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 6 oktober 1939, overleden aldaar op maandag 27 augustus 1945, 5 jaar oud.

XII-p Maria Elisabeth Adriana Oerlemans, (Marie), geboren te Steenbergen op donderdag 19 januari 1911, overleden aldaar op maandag 27 oktober 1997, 86 jaar oud, dochter van Pieter Oerlemans, (Piet) en Joanna Maria van Bergen, (Jans) (XI-at).

Zij is getrouwd op dinsdag 30 oktober 1945, op 34-jarige leeftijd met Andreas Ludovicus Matthijssen, (André) (34 jaar oud), geboren te Roosendaal op maandag 5 juni 1911, overleden te Steenbergen op zaterdag 2 april 1983, 71 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna H.P.A.A.M. Matthijssen, geboren op donderdag 8 augustus 1946, volgt onder XIII-u.
 2. Henk Matthijssen, geboren te Steenbergen op woensdag 11 augustus 1948, volgt onder XIII-v.
 3. Ad Matthijssen, geboren te Steenbergen op zondag 18 september 1949, volgt onder XIII-w.

XII-q Lucia Maria Christina Oerlemans, (Luusje), geboren te Steenbergen op dinsdag 9 september 1913, dochter van Pieter Oerlemans, (Piet) en Joanna Maria van Bergen, (Jans) (XI-at).

Zij is getrouwd op zaterdag 5 september 1936, op 22-jarige leeftijd met Antonius Suijkerbuijk, (Toon) (25 jaar oud), geboren te Halsteren op zaterdag 31 december 1910, overleden te Antwerpen (BelgiŽ ) op vrijdag 22 februari 1985, 74 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Petrus Maria Suijkerbuijk, geboren te Steenbergen op zaterdag 4 december 1937, volgt onder XIII-x.
 2. Petrus Anthonius Maria Suijkerbuijk, geboren te Steenbergen op donderdag 3 augustus 1939, volgt onder XIII-y.
 3. Johanna Suijkerbuijk, geboren te Steenbergen op zaterdag 16 augustus 1941, volgt onder XIII-z.
 4. Dimphna Suijkerbuijk, geboren te Steenbergen op vrijdag 3 september 1943, volgt onder XIII-aa.
 5. Jack Suijkerbuijk, geboren op woensdag 25 april 1945, volgt onder XIII-ab.
 6. Emmanuel Suijkerbuijk, geboren te Steenbergen op vrijdag 30 augustus 1946, volgt onder XIII-ac.
 7. Ludo Suijkerbuijk, geboren te Steenbergen op dinsdag 30 augustus 1949.
  Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op vrijdag 3 september 1971, op 22-jarige leeftijd met Corry van Someren (18 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op dinsdag 23 september 1952.
 8. Andre Suijkerbuijk, geboren te Steenbergen op zaterdag 6 september 1952.
  Hij is getrouwd te Nieuw-Vossemeer op woensdag 3 september 1975, op 22-jarige leeftijd met Tonny van Someren (19 jaar oud), geboren te Nieuw-Vossemeer op donderdag 12 juli 1956.
 9. Ronnie Suijkerbuijk, geboren te Steenbergen op dinsdag 12 april 1960.

XII-r Henricus Oerlemans, (Hendrik), geboren te Steenbergen op dinsdag 12 november 1918, overleden te Heerlen op dinsdag 3 december 2002, 84 jaar oud, zoon van Pieter Oerlemans, (Piet) en Joanna Maria van Bergen, (Jans) (XI-at).

Hij is getrouwd op donderdag 7 mei 1953, getrouwd op dinsdag 5 januari 1954 voor de kerk, op 34-jarige leeftijd met Elly Bemelmans (27 jaar oud), geboren te Hulsberg op woensdag 24 maart 1926. Uit dit huwelijk:

 1. Hans Oerlemans, geboren te Hulsberg op vrijdag 22 november 1957, volgt onder XIII-ad.
 2. Martin Oerlemans, geboren te Hulsberg op zondag 22 november 1959.
  Hij is getrouwd op vrijdag 21 december 1984, op 25-jarige leeftijd met Mariette van den Bosch (20 jaar oud), geboren te Wijnandsrade op vrijdag 17 januari 1964.

XII-s Johannes Pieter Oerlemans, (Jan), geboren te Steenbergen op zondag 11 april 1920, zoon van Pieter Oerlemans, (Piet) en Joanna Maria van Bergen, (Jans) (XI-at).

Hij is getrouwd op vrijdag 25 september 1942, op 22-jarige leeftijd met Elisabeth Dogge (23 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op zondag 14 september 1919. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op maandag 3 mei 1943, volgt onder XIII-ae.
 2. Johannes Petrus Maria Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 8 september 1944, volgt onder XIII-af.
 3. Maria Adriana Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 26 januari 1946, volgt onder XIII-ag.
 4. Corine Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 12 juni 1947.
  Zij is gehuwd met Kemperman.
 5. Henny Oerlemans, geboren op donderdag 17 april 1952, volgt onder XIII-ah.
 6. Jose Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 6 november 1953, volgt onder XIII-ai.
 7. Elisabeth Pertronella Maria Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 30 december 1954, volgt onder XIII-aj.

XII-t Sophia Maria Theodora Bernarda van Mierlo, geboren te Eindhoven op zaterdag 19 augustus 1939, overleden aldaar op maandag 26 augustus 2002, 63 jaar oud, dochter van Peter Johannes van Mierlo (XI-aw) en Maria Josephina van Deursen.

Zij is getrouwd op vrijdag 25 oktober 1957, op 18-jarige leeftijd met Friedrich Scheerhoorn (34 jaar oud), geboren te Eindhoven op woensdag 14 februari 1923, overleden aldaar op zaterdag 26 juli 2003, 80 jaar oud, zoon van Willem Scheerhoorn en Petronella Margrita Janssen. Uit dit huwelijk:

 1. Martien Scheerhoorn, geboren op vrijdag 9 juni 1961.

XII-u Dimphna Petronella Maria Schouteren, dochter van Pieter Cornelis Schouteren en Maria Petronella van Meel (XI-ax).

Zij was gehuwd met Antonius Adrianus Machielse. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Petrus Maria Machielse.

XII-v Jeanne Nelen, dochter van Corneel Nelen (XI-bf) en Maria van Tilburgh.

Zij is gehuwd met Urbain de Stobbeleere. Uit dit huwelijk:

 1. Bernard de Stobbeleere.

XII-w Adrienne Nelen, dochter van Corneel Nelen (XI-bf) en Maria van Tilburgh.

Zij is gehuwd met Bernard van den Boom. Uit dit huwelijk:

 1. Eric van den Boom.

XII-x Gaston Demailly, zoon van Jean Désiré Demailly en Maria van Beethoven (XI-bg).

Hij was gehuwd met Agnes Zulma Braeckman. Uit dit huwelijk:

 1. Maria J.J. Demailly.

XII-y Marcella Demailly, dochter van Jean Désiré Demailly en Maria van Beethoven (XI-bg).

Zij was gehuwd met Ernest van Uytbergen. Uit dit huwelijk:

 1. Viviane van Uytbergen.
 2. Rita van Uytbergen.

XII-z Isabelle Demailly, dochter van Jean Désiré Demailly en Maria van Beethoven (XI-bg).

Zij was gehuwd met Alfred Oscar Henri Koeck. Uit dit huwelijk:

 1. Christiane Koeck.
 2. Paula Koeck.
 3. Henri Koeck.

XII-aa Julienne Demailly, dochter van Jean Désiré Demailly en Maria van Beethoven (XI-bg).

Zij was gehuwd met Paul Busian. Uit dit huwelijk:

 1. Anny Busian.
 2. Jean Busian.

XII-ab Johanna Lijmbach, geboren te Breda op woensdag 28 januari 1925, dochter van Jacobus Johannes Lijmbach (XI-bh) en Anna Jacoba Johanna Penders.

Zij is getrouwd te Breda op maandag 20 mei 1946, op 21-jarige leeftijd met Mauritius Hurks (27 jaar oud), geboren te Breda op woensdag 5 februari 1919, overleden aldaar op vrijdag 29 juni 1979, 60 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Hurks, geboren te Breda op donderdag 19 november 1953.
  Zij is getrouwd te Wouw op woensdag 9 oktober 1985, op 31-jarige leeftijd met Kees van Tiggelen, geboren te Wouw op maandag 17 december 1951, volgt onder XIII-l.
 2. Marinus Hurks.
 3. Ankie Hurks.
 4. Helena Hurks.
 5. Marjon Hurks.
 6. Peter Hurks.

XII-ac Jacobus Adrianus Linders, geboren te 's-Hertogenbosch op donderdag 24 juli 1941, zoon van Antonius Linders (XI-bi) en Jacoba Willemen.

Hij is gehuwd met Helena Catharina Oosterbosch, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 18 december 1942, dochter van Adrianus van Oosterbosch en Adriana Catharina Voorbraak. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Jacoba Linders, geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 1 augustus 1967.
  Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op woensdag 3 mei 1989, op 21-jarige leeftijd met Paul Albert Daniel Schepers (25 jaar oud), geboren te Deurne (BelgiŽ ) op woensdag 15 april 1964, zoon van Pierre Alphonse Maria Schepers en Johanna Centina Bergmans.
 2. Siska Cornelia Jacoba Linders, geboren te Bergen op Zoom op zondag 22 maart 1970.

XII-ad Leon Obels, zoon van Jacobus Johannes Martinus Obels en Johanna Petronella Lucia van Agtmaal (XI-bj).

Hij was gehuwd met Tineke Gudden. Uit dit huwelijk:

 1. Christ Obels.
 2. Maarten Obels.

XII-ae Martin Obels, zoon van Jacobus Johannes Martinus Obels en Johanna Petronella Lucia van Agtmaal (XI-bj).

Hij was gehuwd (1) met Christine Mosterd. Uit dit huwelijk:

 1. Patrick Obels.
 2. Peter Phillipe Obels.

Hij was gehuwd (2) met Tine-Marie Volkers.

XII-af Nellie Obels, dochter van Jacobus Johannes Martinus Obels en Johanna Petronella Lucia van Agtmaal (XI-bj).

Zij was gehuwd met Jan Caris. Uit dit huwelijk:

 1. Stanneke Caris.

XII-ag Maria Obels, dochter van Jacobus Johannes Martinus Obels en Johanna Petronella Lucia van Agtmaal (XI-bj).

Zij was gehuwd met Paul Willem de Graaf. Uit dit huwelijk:

 1. Xander Jan de Graaf.

XII-ah Marcel Obels, zoon van Jacobus Johannes Martinus Obels en Johanna Petronella Lucia van Agtmaal (XI-bj).

Hij was gehuwd met Elisabeth Mommens. Uit dit huwelijk:

 1. Gertien Obels.
 2. Jessica Obels.
 3. Marion Obels.

XII-ai Jos Obels, zoon van Jacobus Johannes Martinus Obels en Johanna Petronella Lucia van Agtmaal (XI-bj).

Hij was gehuwd met Nel van Elzakker. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Petrus Johannes Obels, volgt onder XIII-ak.
 2. Pieter Obels.
 3. Marco Obels.

XII-aj Antonia Konings, geboren op vrijdag 27 juni 1941, dochter van Antonius Konings (XI-bn) en Elisabeth van den Brand.

Zij is gehuwd met Arie Bronk, geboren te Fijnaart op donderdag 13 augustus 1936. Uit dit huwelijk:

 1. Arie Bronk.
  Hij was gehuwd met Janny Koen.
 2. Toine Bronk, volgt onder XIII-al.
 3. Rene Bronk.
  Hij was gehuwd met Joyce Lazzarazoms.

XII-ak Helena Jacoba Gerda Schuurbiers, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 24 november 1949, dochter van Leonardus Schuurbiers (XI-bw) en Johanna de Bont.

Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op donderdag 8 mei 1969, getrouwd aldaar op donderdag 8 mei 1969 voor de kerk, op 19-jarige leeftijd met Johannes Hendricus Andreas Schnitker (18 jaar oud), chauffeur, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 7 juni 1950, zoon van Adrianus Johan Schnitker en Anna Maria Mulders. Uit dit huwelijk:

 1. Martinus Adrianus Leonardus Schnitker, geboren op woensdag 15 oktober 1969, volgt onder XIII-am.
 2. Anna Maria Johanna Schnitker.

XII-al Wilhelmus Marinus Cornelius van der Vliet, perrondienstleider N.S., geboren te Schiedam op vrijdag 8 april 1955, gedoopt aldaar op zondag 10 april 1955, zoon van Leonardus Marinus van der Vliet (XI-bx) en Wilhelmina Wouterina de Ridder.

Hij is gehuwd met Jacqueline Amelie Marie van Sprundel, politie-surveillante, geboren te Roosendaal op vrijdag 26 juli 1957, gedoopt aldaar op vrijdag 26 juli 1957, dochter van Hendrikus Adrianus van Sprundel en Maria Cornelia Sophie Berkers. Uit dit huwelijk:

 1. Merijn van der Vliet, geboren te Roosendaal op maandag 21 september 1987.
 2. Eveline van der Vliet, geboren te Roosendaal op maandag 8 juli 1991.

XII-am Jacobus Adrianus Hendrikus Smout, geboren te Steenbergen op maandag 17 januari 1938, zoon van Hendrikus Smout en Elisabeth Lodiers (XI-by).

Hij was gehuwd (1) met Theresia Maria van Minderhout, geboren te Steenbergen op maandag 27 juni 1938, overleden aldaar in het jaar 1985, 47 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Lucia Silvia Elisabeth Smout, geboren te Steenbergen op maandag 23 oktober 1961, overleden aldaar op maandag 26 februari 1962, 126 dagen oud.
 2. Hendrikus Adrianus Jacobus Smout, geboren te Steenbergen op vrijdag 26 februari 1965.

Hij is getrouwd te Steenbergen op donderdag 17 maart 1994, op 56-jarige leeftijd (2) met Johanna Cornelia Franken (53 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1941.

XII-an Petronilla Francina Dimphna Smout, geboren te Tholen op zaterdag 26 februari 1944, dochter van Hendrikus Smout en Elisabeth Lodiers (XI-by).

Zij is getrouwd te Tholen op dinsdag 20 oktober 1964, op 20-jarige leeftijd met Hendrik Sebastainus Duinen (22 jaar oud), geboren in het jaar 1942. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Margaretha Cornelia Duinen, geboren te Bergen op Zoom op zondag 26 september 1965, volgt onder XIII-an.
 2. Margareta Erica Duinen, geboren te Dongen in het jaar 1968, volgt onder XIII-ao.

XII-ao Francisca Antoinetta Elisabeth Smout, geboren te Tholen op dinsdag 23 april 1946, dochter van Hendrikus Smout en Elisabeth Lodiers (XI-by).

Zij is getrouwd te Tholen in het jaar 1967, op 21-jarige leeftijd met Josephus Theodorus Knop. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrica Elisabet Atoinetta Knop, geboren in het jaar 1968.
 2. Cornelis Hendricus Knop, geboren in het jaar 1971, volgt onder XIII-ap.

XII-ap Adrianus Jacobus Johannes Smout, geboren te Steenbergen in het jaar 1955, zoon van Hendrikus Smout en Elisabeth Lodiers (XI-by).

Hij is getrouwd te Tholen met Simone Mijnheere, geboren te Tholen in het jaar 1961. Uit dit huwelijk:

 1. Majanie Maatje Hendrica Smout, geboren te Tholen op donderdag 14 april 1983.
 2. Greney Gerarda Elisabeth Smout, geboren te Tholen in het jaar 1986.

XIII-a Wilhelmina Catharina Maria Jochems, geboren te Oude Tonge in augustus 1932, dochter van Leonardus Jochems (XII-a) en Francina Catharina van Kampen.

Zij was gehuwd met Petrus Adrianus Broeren, geboren te Roosendaal op zondag 14 januari 1934, overleden op zaterdag 14 maart 1987, 53 jaar oud, zoon van Marinus Godefridus Broeren en Catharina Johanna Dekkers. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Catharina Maria Broeren, geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op dinsdag 29 mei 1962 (doopgetuigen waren Marinus Godefridus Broeren en Catharina Dekkers), volgt onder XIV-a.
 2. Johannes Francina Leonardus Broeren, geboren te Roosendaal op zondag 25 augustus 1963, gedoopt aldaar op zondag 25 augustus 1963.
  Hij is getrouwd te Roosendaal op vrijdag 9 juni 1995, op 31-jarige leeftijd met Mirjan Huiberdina Cornelia Maria van Zundert (28 jaar oud), geboren te Roosendaal op donderdag 8 december 1966, gedoopt aldaar op donderdag 8 december 1966 (RK), dochter van Arie van Zundert en Netty van Hoof.

XIII-b Robert Johannes Maria Hofstede, zoon van Johannes Wilhelmus Hofstede en Maria Cornelia Goense (XII-d).

Hij was gehuwd met Irma Cornelia Nijbacker. Uit dit huwelijk:

 1. Ilonka Maroesjka Hofstede, volgt onder XIV-b.
 2. Yvo Nicolai Hofstede.
 3. Danphne Hofstede.
 4. Anne Hofstede.

XIII-c Adrianus Franciscus Maria Oerlemans, Sjaak, afdelingschef fotolaboratorium, geboren te Steenbergen op vrijdag 19 augustus 1949 (RK), wonende aldaar, zoon van Petrus Oerlemans, Piet en Elisabeth Anna Raats, Lies (XII-f).

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 19 maart 1976, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Maria Jacobi den Ouden, Cor (23 jaar oud), geboren te Halsteren op woensdag 10 december 1952, dochter van Sjef den Ouden en Luus van Oeffelen. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Elisabeth Lucia Oerlemans, Marleen, geboren te Bergen op Zoom op maandag 14 februari 1983.
 2. Lucia Elisabeth Maria Oerlemans, Marloes, geboren te Steenbergen op zondag 3 juni 1984.

XIII-d Franciscus Sebastianus Maria Oerlemans, Frans, filiaalchef meubelhandel, geboren te Steenbergen op maandag 4 december 1950 (RK), wonende te Culemborg, zoon van Petrus Oerlemans, Piet en Elisabeth Anna Raats, Lies (XII-f).

Hij is getrouwd te Steenbergen op zaterdag 26 oktober 1974, op 23-jarige leeftijd met Dimphna Johanna Anna Maria Augustijn, Ina (23 jaar oud), geboren te Steenbergen op vrijdag 6 april 1951, dochter van Hendricus Augustijn en Elisabeth de Jong. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Johanna Cornelia Petronella Oerlemans, Linda, geboren te Steenbergen op woensdag 4 mei 1977.
 2. Elisabeth Dimphna Francisca Maria Oerlemans, Ankie, geboren te Steenbergen op zaterdag 30 september 1978.

XIII-e Petronella Johanna Maria Oerlemans, Léanne, geboren te Steenbergen op woensdag 12 mei 1954 (RK), wonende te Geldrop, te Steenbergen en te Eindhoven, dochter van Petrus Oerlemans, Piet en Elisabeth Anna Raats, Lies (XII-f).

Zij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 22 februari 1974, op 19-jarige leeftijd met Frederik Jan de Jonge, Fred (22 jaar oud), bankemployee, geboren te Breda (Ignatiusziekenhuis) op maandag 17 september 1951, wonende te Geldrop, te Breda, te Steenbergen en te Eindhoven, zoon van Jan de Jonge en Maria Johanna van Willigenburg, Marianne. Uit dit huwelijk:

 1. Kasper de Jonge, ingenieur hogere informatica, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op zaterdag 7 april 1979, wonende te Geldrop.
  Hij is getrouwd te Geldrop op vrijdag 10 september 2004 (getuigen waren Eelco Kroonenberg en Ellen de Jonge), op 25-jarige leeftijd met Merel Kroonenberg (26 jaar oud), geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op woensdag 28 december 1977, dochter van Dick Martin Johan Kroonenberg en Jacoba Cornelia Anna van der Heijden.
 2. Ellen de Jonge, drs. psychologie, geboren te Geldrop (St. Annaziekenhuis) op donderdag 16 september 1982, wonende te Utrecht.

XIII-f Lambert Hector, zoon van Janus Hector en Joanna Maria Raats, Tante Jo (XII-g).

Hij is gehuwd met Lia. Uit dit huwelijk:

 1. Vincent Hector.
 2. Ilya Hector.

XIII-g Jack Hector, zoon van Janus Hector en Joanna Maria Raats, Tante Jo (XII-g).

Hij is gehuwd met Ria. Uit dit huwelijk:

 1. Mark Hector.

XIII-h AdriŽ nne Hector, dochter van Janus Hector en Joanna Maria Raats, Tante Jo (XII-g).

Zij was gehuwd met Chris. Uit dit huwelijk:

 1. Dennis.

XIII-i Peter Hector, zoon van Janus Hector en Joanna Maria Raats, Tante Jo (XII-g).

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 1. Peter Hector.

XIII-j André Hector, zoon van Janus Hector en Joanna Maria Raats, Tante Jo (XII-g).

Hij is gehuwd met Nel. Uit dit huwelijk:

 1. Mandy Hector.

XIII-k Ellie Hector, pleegde zelfmoord, dochter van Janus Hector en Joanna Maria Raats, Tante Jo (XII-g).

Zij was gehuwd met Ruud. Uit dit huwelijk:

 1. Rolf.
 2. Angele.

XIII-l Kees van Tiggelen, geboren te Wouw op maandag 17 december 1951, zoon van Petrus Antonius Marie van Tiggelen (XII-i) en Maria Cornelia Pijs.

Hij is getrouwd te Wouw op woensdag 9 oktober 1985, op 33-jarige leeftijd met Elisabeth Hurks (31 jaar oud), geboren te Breda op donderdag 19 november 1953, dochter van Mauritius Hurks en Johanna Lijmbach (XII-ab). Uit dit huwelijk:

 1. Pascal van Tiggelen, geboren te Breda op zondag 5 mei 1991.
 2. Nicole van Tiggelen.

XIII-m Jo van Bael, geboren te Steenbergen op maandag 16 december 1929, dochter van Johannes Hubertus van Bael en Petronella Maria Oerlemans, (Nellie) (XII-m).

Zij is getrouwd op woensdag 21 april 1954, op 24-jarige leeftijd met Daan van Bavel (53 jaar oud), geboren te Roosendaal op maandag 6 augustus 1900. Uit dit huwelijk:

 1. P.J.M. van Bavel, geboren te Steenbergen op donderdag 30 juni 1955, volgt onder XIV-c.
 2. R.J.M. van Bavel, geboren te Steenbergen op donderdag 10 oktober 1957, volgt onder XIV-d.
 3. A.A.M. van Bavel, geboren te Bergen op Zoom op maandag 10 augustus 1959, volgt onder XIV-e.

XIII-n Hubertus Johannes Petrus Anthonius van Bael, geboren te Heerlen op maandag 17 augustus 1931, zoon van Johannes Hubertus van Bael en Petronella Maria Oerlemans, (Nellie) (XII-m).

Hij is getrouwd te Heerlen op dinsdag 29 september 1964, getrouwd op dinsdag 27 oktober 1964 voor de kerk, op 33-jarige leeftijd met Hubertha Johanna Maria van Meel (29 jaar oud), geboren te Steenbergen op vrijdag 7 juni 1935. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Margaretha Elisabeth van Bael, geboren te Heerlen op zondag 6 februari 1966.

XIII-o Gustaaf Petrus Johannes Anthonius van Bael, geboren te Heerlen op vrijdag 9 maart 1934, zoon van Johannes Hubertus van Bael en Petronella Maria Oerlemans, (Nellie) (XII-m).

Hij is getrouwd op donderdag 3 september 1959, getrouwd op zaterdag 19 september 1959 voor de kerk, op 25-jarige leeftijd met Agnes Carolina Magadalen Thelen (24 jaar oud), geboren te Heerlen op zondag 24 februari 1935. Uit dit huwelijk:

 1. Monique Magdalena Maria van Bael, geboren te Terwinselen/Schaesberg op zaterdag 23 juli 1960.
 2. Susanna Peteronella Johanna Maria van Bael, geboren te Terwinselen/Schaesberg op zaterdag 16 september 1961.
 3. Johannes Hubertus Emmanuel van Bael, geboren te Venlo op zondag 30 december 1962.

XIII-p Adriana Petronella Theresia Maria van Bael, geboren te Heerlen op vrijdag 15 januari 1937, dochter van Johannes Hubertus van Bael en Petronella Maria Oerlemans, (Nellie) (XII-m).

Zij was gehuwd met Lodewijk Martinus Wilhelmus Rongen. Uit dit huwelijk:

 1. Peter Maria Johannes Rongen, geboren op donderdag 18 februari 1960, volgt onder XIV-f.
 2. Petronella Wilhelmina Johanna Rongen, geboren op dinsdag 23 mei 1961, volgt onder XIV-g.
 3. Johannes Maria Jacobus Rongen, geboren op dinsdag 4 december 1962.
 4. Theodora Hubertus Rongen, geboren op zaterdag 15 oktober 1966, volgt onder XIV-h.

XIII-q Johanna Maria Oerlemans, geboren te Steenbergen op dinsdag 7 augustus 1934, dochter van Marinus Michael Oerlemans, (Rinus) (XII-n) en Elisabeth Huijsmans, (Betje).

Zij is getrouwd te Steenbergen op woensdag 8 mei 1957, op 22-jarige leeftijd met Henk Augustijn (22 jaar oud), geboren te Steenbergen op vrijdag 21 september 1934. Uit dit huwelijk:

 1. Elly Augustijn, geboren te Steenbergen op dinsdag 19 november 1957, volgt onder XIV-i.
 2. Jose Augustijn, geboren te Steenbergen op vrijdag 7 november 1958, volgt onder XIV-j.
 3. Rian Augustijn, geboren te Steenbergen op donderdag 25 februari 1960, volgt onder XIV-k.
 4. Corne Augustijn, geboren te Steenbergen op donderdag 16 december 1965.

XIII-r Ria Oerlemans, geboren te Steenbergen op donderdag 12 mei 1938, dochter van Marinus Michael Oerlemans, (Rinus) (XII-n) en Elisabeth Huijsmans, (Betje).

Zij is gehuwd met Adrie Boogaart, geboren te Oud-Vossemeer op zondag 25 februari 1934. Uit dit huwelijk:

 1. Arno Boogaart, geboren te Tholen op zondag 27 maart 1966.
 2. Mathon Boogaart, geboren te Tholen op donderdag 24 augustus 1967.
 3. Ellen Boogaart, geboren te Tholen op zondag 1 oktober 1972.

XIII-s Gerda Oerlemans, geboren op zondag 21 maart 1943, dochter van Marinus Michael Oerlemans, (Rinus) (XII-n) en Elisabeth Huijsmans, (Betje).

Zij is getrouwd op vrijdag 4 oktober 1968, op 25-jarige leeftijd met Kees Loos (25 jaar oud), geboren te Halsteren op zondag 27 december 1942. Uit dit huwelijk:

 1. Markje Loos, geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 28 april 1970, overleden aldaar op woensdag 29 april 1970, 1 dag oud.
 2. Mark Loos, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 9 juli 1971.
 3. Jos Loos, geboren te Tholen op woensdag 23 juni 1976.

XIII-t Piet Oerlemans, geboren te Tholen op zondag 19 oktober 1947, zoon van Marinus Michael Oerlemans, (Rinus) (XII-n) en Elisabeth Huijsmans, (Betje).

Hij is getrouwd op vrijdag 3 september 1971, op 23-jarige leeftijd met Ineke Boogerd (21 jaar oud), geboren te Oostburg op dinsdag 8 november 1949. Uit dit huwelijk:

 1. Marcel Oerlemans, geboren te Tholen op vrijdag 8 november 1974.

XIII-u Johanna H.P.A.A.M. Matthijssen, geboren op donderdag 8 augustus 1946, dochter van Andreas Ludovicus Matthijssen, (André) en Maria Elisabeth Adriana Oerlemans, (Marie) (XII-p).

Zij is getrouwd op vrijdag 19 november 1971, op 25-jarige leeftijd met Marinus J.M. Lodewijks (24 jaar oud), geboren te Breda op woensdag 25 juni 1947. Uit dit huwelijk:

 1. Chantal Maria Adriana Lodewijks, geboren te Roosendaal op woensdag 7 maart 1973.

XIII-v Henk Matthijssen, geboren te Steenbergen op woensdag 11 augustus 1948, zoon van Andreas Ludovicus Matthijssen, (André) en Maria Elisabeth Adriana Oerlemans, (Marie) (XII-p).

Hij is getrouwd op vrijdag 13 september 1974, op 26-jarige leeftijd met Carol Hulshof (17 jaar oud), geboren te Rotterdam op donderdag 29 november 1956. Uit dit huwelijk:

 1. Jolanda Matthijssen, geboren te Jakarta (Nederlands Oost IndiŽ ) op donderdag 4 december 1980.

XIII-w Ad Matthijssen, geboren te Steenbergen op zondag 18 september 1949, zoon van Andreas Ludovicus Matthijssen, (André) en Maria Elisabeth Adriana Oerlemans, (Marie) (XII-p).

Hij is getrouwd op vrijdag 8 oktober 1971, op 22-jarige leeftijd met Hennie Bastiaanse (21 jaar oud), geboren op maandag 27 maart 1950. Uit dit huwelijk:

 1. Karin Matthijssen, geboren te Bergen op Zoom op dinsdag 18 september 1979.

XIII-x Antonius Petrus Maria Suijkerbuijk, geboren te Steenbergen op zaterdag 4 december 1937, overleden aldaar op donderdag 29 januari 1998, 60 jaar oud, zoon van Antonius Suijkerbuijk, (Toon) en Lucia Maria Christina Oerlemans, (Luusje) (XII-q).

Hij is getrouwd op zondag 20 november 1960, op 22-jarige leeftijd met Maria Adriana Baselier (20 jaar oud), geboren te Steenbergen op donderdag 23 november 1939. Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Petrus Maria Suijkerbuijk, geboren te Steenbergen op zondag 17 december 1961, volgt onder XIV-l.
 2. Petronella Adriana Maria Suijkerbuijk, geboren te Steenbergen op maandag 23 september 1963, volgt onder XIV-m.
 3. Petrus Richard Maria Suijkerbuijk, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 27 december 1972.

XIII-y Petrus Anthonius Maria Suijkerbuijk, geboren te Steenbergen op donderdag 3 augustus 1939, zoon van Antonius Suijkerbuijk, (Toon) en Lucia Maria Christina Oerlemans, (Luusje) (XII-q).

Hij is getrouwd op woensdag 3 juni 1959, op 19-jarige leeftijd met Dimphna Helena Maria Schouteren (19 jaar oud), geboren te Steenbergen op vrijdag 26 april 1940. Uit dit huwelijk:

 1. Lucia Johanna Maria Suijkerbuijk, geboren te Steenbergen op woensdag 8 november 1961, volgt onder XIV-n.

XIII-z Johanna Suijkerbuijk, geboren te Steenbergen op zaterdag 16 augustus 1941, dochter van Antonius Suijkerbuijk, (Toon) en Lucia Maria Christina Oerlemans, (Luusje) (XII-q).

Zij is getrouwd op zaterdag 27 april 1963, op 21-jarige leeftijd met Jozef Leppens (24 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op woensdag 23 november 1938. Uit dit huwelijk:

 1. Rudy Leppens, geboren te Nispen-Essen op zondag 12 juli 1964, volgt onder XIV-o.
 2. Patty Leppens, geboren te Nispen-Essen op dinsdag 3 augustus 1965, volgt onder XIV-p.
 3. Peter Leppens, geboren te Nispen-Essen op maandag 8 april 1974.

XIII-aa Dimphna Suijkerbuijk, geboren te Steenbergen op vrijdag 3 september 1943, dochter van Antonius Suijkerbuijk, (Toon) en Lucia Maria Christina Oerlemans, (Luusje) (XII-q).

Zij is getrouwd op zaterdag 25 november 1961, op 18-jarige leeftijd met Julien Jacobs (22 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op woensdag 23 augustus 1939, overleden op zondag 25 augustus 1991, 52 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Lucienne Jacobs, geboren te Nispen-Essen op dinsdag 26 juni 1962, volgt onder XIV-q.
 2. Freddy Jacobs, geboren te Nispen-Essen op maandag 6 april 1964, overleden aldaar op maandag 6 april 1964.
 3. Sabrina Jacobs, geboren te Nispen-Essen op zaterdag 1 januari 1966, volgt onder XIV-r.
 4. Brigitte Jacobs, geboren te Nispen-Essen op zaterdag 9 december 1967, volgt onder XIV-s.

XIII-ab Jack Suijkerbuijk, geboren op woensdag 25 april 1945, zoon van Antonius Suijkerbuijk, (Toon) en Lucia Maria Christina Oerlemans, (Luusje) (XII-q).

Hij is getrouwd op vrijdag 6 september 1968, op 23-jarige leeftijd met Marianne van Sintruijen (19 jaar oud), geboren te Roosendaal op donderdag 3 februari 1949. Uit dit huwelijk:

 1. Eddy Suijkerbuijk, geboren te Roosendaal op zondag 27 april 1969, volgt onder XIV-t.
 2. Sylvia Suijkerbuijk, geboren te Wouw op donderdag 10 december 1970, volgt onder XIV-u.

XIII-ac Emmanuel Suijkerbuijk, geboren te Steenbergen op vrijdag 30 augustus 1946, zoon van Antonius Suijkerbuijk, (Toon) en Lucia Maria Christina Oerlemans, (Luusje) (XII-q).

Hij is getrouwd op zondag 28 april 1968, op 21-jarige leeftijd met Johanna Hoetelmans. Uit dit huwelijk:

 1. Emmanuel Suijkerbuijk, geboren te Nispen-Essen op maandag 24 februari 1969.
  Hij is gehuwd met Yoyche Hillebrand, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 18 december 1969.
 2. Eric Suijkerbuijk, geboren te Kapellen (BelgiŽ ) op maandag 10 april 1972.
  Hij is getrouwd op donderdag 10 oktober 1996, op 24-jarige leeftijd met Jeannette de Waal (25 jaar oud), geboren te Vlissingen op donderdag 8 april 1971.
 3. Erwin Suijkerbuijk, geboren te Kapellen (BelgiŽ ) op maandag 10 april 1972.
 4. Bart Suijkerbuijk, geboren te Kapellen (BelgiŽ ) op donderdag 7 januari 1982.

XIII-ad Hans Oerlemans, geboren te Hulsberg op vrijdag 22 november 1957, zoon van Henricus Oerlemans, (Hendrik) (XII-r) en Elly Bemelmans.

Hij is getrouwd op vrijdag 21 september 1979, op 21-jarige leeftijd met Winny Rien (22 jaar oud), geboren te Valkenburg op dinsdag 12 februari 1957. Uit dit huwelijk:

 1. Maurice Oerlemans, geboren te Heerlen op zondag 27 januari 1980.

XIII-ae Petrus Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op maandag 3 mei 1943, zoon van Johannes Pieter Oerlemans, (Jan) (XII-s) en Elisabeth Dogge.

Hij is getrouwd op vrijdag 26 juli 1996, op 53-jarige leeftijd met Maria de Plucker (35 jaar oud), geboren te Sint Niklaas (BelgiŽ ) op woensdag 17 augustus 1960. Uit dit huwelijk:

 1. Leon Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 5 september 1970.
 2. Peggy Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 17 april 1974.

XIII-af Johannes Petrus Maria Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 8 september 1944, zoon van Johannes Pieter Oerlemans, (Jan) (XII-s) en Elisabeth Dogge.

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 1. Mark Oerlemans, geboren te Halsteren op zondag 21 oktober 1973.
 2. Eric Oerlemans, geboren te Zoetermeer op zondag 9 januari 1977.

XIII-ag Maria Adriana Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op zaterdag 26 januari 1946, dochter van Johannes Pieter Oerlemans, (Jan) (XII-s) en Elisabeth Dogge.

Zij is getrouwd op vrijdag 27 augustus 1965, op 19-jarige leeftijd met Adriaan Emile Albert Moelker (21 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 24 september 1943, zoon van Marinus Moelker en Maria Wauters. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Moelker, geboren te Bergen op Zoom op zondag 13 februari 1966, volgt onder XIV-v.
 2. Maria Hendrika Moelker, geboren te Bergen op Zoom op woensdag 11 september 1968, volgt onder XIV-w.
 3. Martijn Moelker, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 6 september 1973.

XIII-ah Henny Oerlemans, geboren op donderdag 17 april 1952, zoon van Johannes Pieter Oerlemans, (Jan) (XII-s) en Elisabeth Dogge.

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

 1. Anne Marie Oerlemans, geboren te Halsteren op woensdag 17 maart 1971, volgt onder XIV-x.

Hij is getrouwd op vrijdag 27 maart 1981, op 28-jarige leeftijd (2) met Maria Catharina Christina Heijmans (34 jaar oud), geboren te Dussen op maandag 22 juli 1946.

XIII-ai Jose Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 6 november 1953, dochter van Johannes Pieter Oerlemans, (Jan) (XII-s) en Elisabeth Dogge.

Zij is getrouwd op zondag 31 maart 1974, op 20-jarige leeftijd met Charles Hommes (27 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op vrijdag 5 juli 1946. Uit dit huwelijk:

 1. Pascal Hommes, geboren te Bergen op Zoom op maandag 2 september 1985.

XIII-aj Elisabeth Pertronella Maria Oerlemans, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 30 december 1954, dochter van Johannes Pieter Oerlemans, (Jan) (XII-s) en Elisabeth Dogge.

Zij is getrouwd op vrijdag 21 februari 1975, op 20-jarige leeftijd met Post. Uit dit huwelijk:

 1. Maarten Jacobus Post, geboren te Haarlem op zaterdag 19 augustus 1978.
 2. Johannes Petrus Post, geboren te Haarlem op donderdag 5 februari 1981.

XIII-ak Jacobus Petrus Johannes Obels, zoon van Jos Obels (XII-ai) en Nel van Elzakker.

Hij was gehuwd met Johanna Wilhelmina Francisca Kuijpers. Uit dit huwelijk:

 1. Jelle Obels.
 2. Joeri Obels.
 3. Pepijn Obels.
 4. Jiri Obels.

XIII-al Toine Bronk, zoon van Arie Bronk en Antonia Konings (XII-aj).

Hij was gehuwd met Sandra van Wezel. Uit dit huwelijk:

 1. Denise Bronk.
 2. Nancy Bronk.

XIII-am Martinus Adrianus Leonardus Schnitker, chauffeur, geboren op woensdag 15 oktober 1969, zoon van Johannes Hendricus Andreas Schnitker en Helena Jacoba Gerda Schuurbiers (XII-ak).

Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op vrijdag 18 augustus 1995, op 25-jarige leeftijd met Nicolasina Jacoba Maria Suykerbuyk (22 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom op donderdag 22 maart 1973, dochter van Antonius Petrus Johan Suykerbuyk en Maria Adriana Kees. Uit dit huwelijk:

 1. Mike Schnitker, geboren te Bergen op Zoom op zondag 30 maart 1997.
 2. Rick Schnitker, geboren te Bergen op Zoom op donderdag 2 november 2000.

XIII-an Elisabeth Margaretha Cornelia Duinen, geboren te Bergen op Zoom op zondag 26 september 1965, dochter van Hendrik Sebastainus Duinen en Petronilla Francina Dimphna Smout (XII-an).

Zij is getrouwd te 's-Gravenmoer op vrijdag 21 augustus 1987, op 21-jarige leeftijd met Frans Blom (24 jaar oud), geboren te 's-Gravenmoer op zondag 16 december 1962. Uit dit huwelijk:

 1. Denise Blom, geboren te Oosterhout in het jaar 1992.
 2. Sander Blom, geboren te Oosterhout in het jaar 1995.

XIII-ao Margareta Erica Duinen, geboren te Dongen in het jaar 1968, dochter van Hendrik Sebastainus Duinen en Petronilla Francina Dimphna Smout (XII-an).

Zij is getrouwd te Dongen op vrijdag 25 augustus 1989, op 21-jarige leeftijd met Paulus Nicolaas van Assen (29 jaar oud), geboren te Roosendaal op vrijdag 25 maart 1960. Uit dit huwelijk:

 1. Randy van Assen, geboren te Oosterhout in het jaar 1993.
 2. Nikey van Assen, geboren te Oosterhout in het jaar 1996.

XIII-ap Cornelis Hendricus Knop, geboren in het jaar 1971, zoon van Josephus Theodorus Knop en Francisca Antoinetta Elisabeth Smout (XII-ao).

Hij is getrouwd te Steenbergen op vrijdag 17 oktober 1997, op 26-jarige leeftijd met Wilhelmus Petrus Ligtenberg (36 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1961. Uit dit huwelijk:

 1. Diego Andries Knop, geboren te Santa Fe (Colombia) in het jaar 1998 , Diego is een adoptiekind.

XIV-a Marinus Catharina Maria Broeren, geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op dinsdag 29 mei 1962, zoon van Petrus Adrianus Broeren en Wilhelmina Catharina Maria Jochems (XIII-a).

Hij is getrouwd te Roosendaal op vrijdag 15 juni 1990, op 28-jarige leeftijd met Mieke Schellingerhout (29 jaar oud), geboren te Rotterdam op vrijdag 7 april 1961, dochter van Marinus Schellingerhout en Gerarda Geertruida Lafeber. Uit dit huwelijk:

 1. Rick Broeren, geboren te Roosendaal op woensdag 28 augustus 1991.
 2. Anna Broeren, geboren te Roosendaal op woensdag 8 maart 1995.

XIV-b Ilonka Maroesjka Hofstede, dochter van Robert Johannes Maria Hofstede (XIII-b) en Irma Cornelia Nijbacker.

Zij was gehuwd (1) met Mark Griffioen. Uit dit huwelijk:

 1. Irmine Liselotte Griffioen.
 2. Roderick Johannes Griffioen.

Zij was gehuwd (2) met Louis Martin Hellewegen, zoon van Gerrit Hellewegen en Femmetjje Rill.

XIV-c P.J.M. van Bavel, geboren te Steenbergen op donderdag 30 juni 1955, zoon van Daan van Bavel en Jo van Bael (XIII-m).

Hij is getrouwd op donderdag 1 juli 1993, op 38-jarige leeftijd met Carin van Nieuwenburg (28 jaar oud), geboren te den Haag op zaterdag 12 september 1964. Uit dit huwelijk:

 1. Daniel van Bavel, geboren te Etten-Leur op zaterdag 9 maart 1996.

XIV-d R.J.M. van Bavel, geboren te Steenbergen op donderdag 10 oktober 1957, zoon van Daan van Bavel en Jo van Bael (XIII-m).

Hij is gehuwd met Ingrid Baarends, geboren te Bergen op Zoom op maandag 5 mei 1958. Uit dit huwelijk:

 1. Ruben van Bavel, geboren op donderdag 6 november 1986.

XIV-e A.A.M. van Bavel, geboren te Bergen op Zoom op maandag 10 augustus 1959, zoon van Daan van Bavel en Jo van Bael (XIII-m).

Hij is getrouwd op maandag 10 september 1979, op 20-jarige leeftijd met Joseph Bakx (25 jaar oud), geboren op maandag 11 januari 1954. Uit dit huwelijk:

 1. Samantha Bakx, geboren te Almere op maandag 30 januari 1989.
 2. Joey Bakx, geboren te Almere op woensdag 26 september 1990.

XIV-f Peter Maria Johannes Rongen, geboren op donderdag 18 februari 1960, zoon van Lodewijk Martinus Wilhelmus Rongen en Adriana Petronella Theresia Maria van Bael (XIII-p).

Hij is getrouwd op vrijdag 25 april 1986, op 26-jarige leeftijd met Thecia Stafleu (26 jaar oud), geboren op zondag 10 januari 1960. Uit dit huwelijk:

 1. Martijn Rongen, geboren op maandag 17 augustus 1987.
 2. Louis Rongen, geboren op donderdag 30 november 1989.
 3. Jeroen Rongen, geboren op donderdag 24 oktober 1991.

XIV-g Petronella Wilhelmina Johanna Rongen, geboren op dinsdag 23 mei 1961, dochter van Lodewijk Martinus Wilhelmus Rongen en Adriana Petronella Theresia Maria van Bael (XIII-p).

Zij is gehuwd met Frank Velthuis, geboren op dinsdag 19 juli 1960. Uit dit huwelijk:

 1. Sanne Velthuis, geboren op dinsdag 8 september 1987.
 2. Niels Velthuis, geboren op maandag 11 september 1989.
 3. Petri Velthuis.

<