Laatste wijziging: 20-2-2015

Genealogie van Wouter Oerlemans.

I Wouter Oerlemans, geboren rond 1300. Zijn zonen bij een onbekende vrouw:
 1. Wouter Woutersz. Oerlemans, geboren rond 1330, volgt onder II-a.
 2. Jan Woutersz. Oerlemans, geboren rond 1335, volgt onder II-b.

II-a Wouter Woutersz. Oerlemans, geboren rond 1330, zoon van Wouter Oerlemans (I). Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 1. Jan Wouterszn Oerlemans.
 2. Gerrit Wouterszn Oerlemans.

II-b Jan Woutersz. Oerlemans, geboren rond 1335, wonende te Loon op Zand, zoon van Wouter Oerlemans (I).

Bossche protocollen okt. 1425-sept 1428, fol. 240, R.A. den Bosch R1190: hierin vermeld Jan en Wouter, zonen van Jan Oerlemans te Loon op Zand.
Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:
 1. Jan Jans Oerlemans, geboren rond 1365, volgt onder III-a.
 2. Wouter Jansz Oerlemans, geboren rond 1365, volgt onder III-b.
 3. Peter Jansz Oerlemans, geboren rond 1380, volgt onder III-c.
 4. Sophie Jansz Oerlemans.
  Zij wordt in 1435 vermeld als vrouw van Hendrick Jan van Best en dochter van Jan Uleman de oude.
  Zij was gehuwd met Hendrick Jan van Best.

III-a Jan Jans Oerlemans, geboren rond 1365, zoon van Jan Woutersz. Oerlemans (II-b). Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 1. Gerrit Jansz Oerlemans, geboren te Loon op Zand rond 1395, volgt onder IV-a.
 2. Huijbert Jansz Oerlemans, geboren rond 1397.

III-b Wouter Jansz Oerlemans, geboren rond 1365, wonende te Loon op Zand, overleden na 1439, minstens 74 jaar oud, zoon van Jan Woutersz. Oerlemans (II-b). Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 1. Gerit Wouters Oerlemans, vervener en akkerbouwer te Loon op Zand, geboren rond 1395.
 2. Jan Wouters Oerlemans, vervener en akkerbouwer te Loon op Zand, geboren rond 1395.

III-c Peter Jansz Oerlemans, geboren rond 1380, zoon van Jan Woutersz. Oerlemans (II-b). Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 1. Jan Peeter Huijben Oerlemans, volgt onder IV-b.

IV-a Gerrit Jansz Oerlemans, landbouwer, geboren te Loon op Zand rond 1395, wonende aldaar, overleden te Sprang (NB) na 1472, minstens 77 jaar oud, zoon van Jan Jans Oerlemans (III-a).

Bossche protocollen, fol. 264v, 20.6.1430: Gerrit Jans Oerlemans, gehuwd met Adriana Peter Dix die Weert vermeld met betrekking tot Loon op Zand. Idem,. okt. 1433-sept 1434, fol. 68v: Gerrit, zoon van Jan Oerlemans, bezit erf, hof en aangelag op Croenvenne te Loon op Zand. Idem, okt. 1435-sept 1436: Gerrit Oerlemans, zoon van Jan Oerlemans, bezit een hoeve bij Loenremeer te Loon op Zand. Idem, okt. 1436-sept. 1437, fol. 155v.: Gerrit Orlemans, zoon van Jan Oerlemans, bezit een huis aan Driemeer op die Vaert, te Loon op Zand Idem, okt. 1437-sept. 1438, 1.4.1438, fol. 79: Gerrit, zoon van Jan Oerlemans, verkoopt turf etc. te Loon op Zand. Idem, okt. 1438-sept 1439, 28.2.1439, fol. 183: Gerrit, zoon van Jan Oerlemans verkoopt een huis, erf en hof en aangelag groot een half mudzaad op Craenven te Loon op Zand. Idem, okt. 1438-sept 1439, fol. 137v: Gerrit, zoon van Jan Oerlemans bezit een hoeve van 31 bunder te Loon op Zand. Idem, okt. 1451-sept. 1452, fol. 79v: Gerrit Jansz. Oerlemans bezit een hoeve groot 7 bunder bij Loenremeer aan die Meerdijck te Loon op Zand. Idem, okt. 1481-sept. 1482, fol. 337: Hierin vermeld Jan Wouterszn. Oerlemans en Gerrit Jansz. Oerlemans.

Hij is getrouwd te Loon op Zand op 20 juni 1430, op ongeveer 35-jarige leeftijd met Adriana Peter Dirx Die Weert (ongeveer 35 jaar oud), geboren rond 1395, overleden na 20 juni 1430, minstens 35 jaar oud, dochter van Peter Dirx Die Weert. Uit dit huwelijk:

 1. Peter Gerits Oerlemans, vervener en akkerbouwer, geboren rond 1445, wonende te Loon op Zand en te Sprang (NB).
  Bossche Protocollen, okt. 1481-sept. 1482, fol. 362: Peter Gerritszn. Oerlemans bezit een huis met 5 morgen land aan het Meer te Loon op Zand.
 2. Aert Gerits Oerlemans, bouwman, geboren rond 1445.
 3. Adriaen Gherits Oerlemans, geboren te Loon op Zand, volgt onder V-a.

IV-b Jan Peeter Huijben Oerlemans, zoon van Peter Jansz Oerlemans (III-c). Hij was gehuwd met Zenneke Willem Janz van Weert. Uit dit huwelijk:

 1. Maijken Jan Peeter Huijben Oerlemans, geboren rond 1530, volgt onder V-b.
 2. Peeterke Jan Peeter Huijben Oerlemans, volgt onder V-c.
 3. Dingen Jan Peeter Huijben Oerlemans, volgt onder V-d.

V-a Adriaen Gherits Oerlemans, schepen te Loon op Zand, geboren te Loon op Zand, overleden aldaar, begraven op 14 februari 1507, zoon van Gerrit Jansz Oerlemans (IV-a) en Adriana Peter Dirx Die Weert.

Hij had grond en bezittingen in Loon op Zand en Besoyen. Loon op Zand, R55, fol. 22, 14.2.1507: Henric, Gerrid, Antonis, Aert ende Gherit Thomas zone als man ende momboir van Belien, zijn wijfs, allen kinderen van wijlen Adriaen Oerlemans en Adriana, dochter wijlen Henrix Sijmons. Erfdeling van de nagelaten goederen van hun ouders. Idem, R55, fol. 54, 1507: Anthonis ende Aert Oerlemans, zonen van wijlen Adriaen Oerlemans. Zij maken deling van de goederen die ze samen hebben bezeten.

Hij is getrouwd rond 1465 met Adriana Hendricsdr. Sijmons, overleden te Loon op Zand voor 16 maart 1513, dochter van Henric Sijmons en Marij. Uit dit huwelijk:

 1. Belien Ariaens Oerlemans, geboren te Loon op Zand, overleden aldaar rond 1510.
  Zij is getrouwd voor 1506 met Gerrit Thomaesz Rommen.
 2. Gerrit Ariaens Oerlemans, geboren te Loon op Zand, volgt onder VI-a.
 3. Henric Oerlemans, geboren te Loon op Zand, volgt onder VI-b.
 4. Anthonis Oerlemans, vervener bouwman, geboren te Loon op Zand, begraven aldaar op 16 maart 1513.
  Hij was gehuwd met N.N. van Ammerzoyen.
 5. Aert Adriaensz Oerlemans, geboren te Loon op Zand, volgt onder VI-c.

V-b Maijken Jan Peeter Huijben Oerlemans, geboren rond 1530, dochter van Jan Peeter Huijben Oerlemans (IV-b) en Zenneke Willem Janz van Weert. Zij is getrouwd voor 1565, op hoogstens 35-jarige leeftijd met Hendrick Mertenz de Bie (hoogstens 16 jaar oud), heemraad Sprang 1585/1588, geboren te Loon op Zand rond 1549, overleden te Sprang (NB) in het jaar 1588, ongeveer 39 jaar oud, zoon van Merten Hendrikcs de Bie. Uit dit huwelijk:

 1. Aleid Hendriks de Bie, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1583, volgt onder VI-d.
 2. Jacob Hendricksz. de Bie, overleden voor 22 februari 1645.

V-c Peeterke Jan Peeter Huijben Oerlemans, dochter van Jan Peeter Huijben Oerlemans (IV-b) en Zenneke Willem Janz van Weert. Zij was gehuwd met Claes Bertrums de Bont, zoon van Bertrom Claesz de Bont en Zeger Willems van Haestrecht. Uit dit huwelijk:

 1. Jan de Bont.

V-d Dingen Jan Peeter Huijben Oerlemans, overleden te Loon op Zand voor 13 december 1566 en na 6-5-1656, dochter van Jan Peeter Huijben Oerlemans (IV-b) en Zenneke Willem Janz van Weert. Zij was gehuwd (1) met Jan Meeuwz Molengraaff, zoon van Bartholomeus Jan Gendens Molengraaff (schepen van Loon op Zand). Uit dit huwelijk:

 1. Jan Jansz. Molengraaff, volgt onder VI-e.

Zij was gehuwd (2) met Huybert Janb Woutersz..
VI-a Gerrit Ariaens Oerlemans, bouwman, vervener, geboren te Loon op Zand, wonende aldaar, overleden te Sprang (NB) op 16 maart 1513, zoon van Adriaen Gherits Oerlemans (V-a) en Adriana Hendricsdr. Sijmons. Hij is getrouwd rond 1502 met Eelke Willemsdr (ongeveer 27 jaar oud), geboren rond 1475, overleden te Loon op Zand rond februari 1561, ongeveer 86 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaen Gerrits Oerlemans, geboren te Loon op Zand in het jaar 1504, volgt onder VII-a.
 2. Hendrik Gerrits Oerlemans, geboren te Loon op Zand in het jaar 1507, volgt onder VII-b.
 3. Willem Gerritsz Oerlemans, geboren te Loon op Zand in het jaar 1509, volgt onder VII-c.
 4. Anthonis Gerrits Oerlemans, geboren te Loon op Zand rond 1510.
 5. Peter Geritsz Oerlemans, geboren te Loon op Zand in het jaar 1511, volgt onder VII-d.
 6. Marije Gerrits Oerlemans, geboren te Loon op Zand in het jaar 1512.
 7. Jacob Gerits Oerlemans, geboren te Loon op Zand in het jaar 1513, volgt onder VII-e.
 8. Ina Gerard Oerlemans, geboren te Loon op Zand.
  Zij was gehuwd met Jacob Jan Jansse.
 9. Dochter Gerrit Ariaens Oerlemans, volgt onder VII-f.
 10. Henrica Gerard Oerlemans.
  Zij was gehuwd met Adriaan Adriaans.
 11. Joanna Gerard Oerlemans.

VI-b Henric Oerlemans, vervener en bouwman, geboren te Loon op Zand, wonende te Sprang (NB), overleden aldaar voor 1561, zoon van Adriaen Gherits Oerlemans (V-a) en Adriana Hendricsdr. Sijmons. Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 1. Adriaen Heynricks Oermans.
 2. Andries Hendricks Oerlemans, overleden op 27 december 1559.
 3. Dierick Heynricxs Oerlemans, volgt onder VII-g.

VI-c Aert Adriaensz Oerlemans, heilige geestmeester, schipper, vervener en bouwman, geboren te Loon op Zand, wonende aldaar, overleden aldaar voor 2 mei 1557, zoon van Adriaen Gherits Oerlemans (V-a) en Adriana Hendricsdr. Sijmons.

Hij werd de stamvader van de protestante tak in Sprang, die later een wapen ging voeren.

Hij was gehuwd met Aleijtken Adriaensdr. Leempoel, geboren te Loon op Zand rond 1495, dochter van AriŽn Wouters Leempoel en Beatrijs Gillisdr. van Ammeroeyen. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaen Aertsz (de Jonge) Oirlemans, geboren te Venloon na 1 juni 1521, volgt onder VII-h.
 2. Adriaen Oerlemans ook genaamd de Oude, volgt onder VII-i.

VI-d Aleid Hendriks de Bie, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1583, overleden aldaar op 22 februari 1656, begraven op 22 februari 1656 in de kerk van Sprang, 73 jaar oud, dochter van Hendrick Mertenz de Bie (heemraad Sprang 1585/1588) en Maijken Jan Peeter Huijben Oerlemans (V-b). Zij is getrouwd rond 1610, op ongeveer 27-jarige leeftijd met Hendrik Stoffels van Gils (ongeveer 30 jaar oud), schepen en burgemeester van Sprang, geboren te Dongen (NB) in het jaar 1580, overleden te Sprang (NB) op 7 maart 1669, 89 jaar oud, zoon van Christoffel Peter Cornelis van Ghilse (bierbrouwer, burgemeester van Dongen en president van de rechtbank) en Lijsbeth Cornelis Bartholomeus Cocx. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Hendriks van Gils, gedoopt te Sprang (NB) op 1 juli 1612, volgt onder VII-j.
 2. Lijsbeth Hendriks van Gils, gedoopt te Sprang (NB) op 29 juni 1614, volgt onder VII-k.
 3. Mayke van Gils, gedoopt te Sprang (NB) op 29 november 1615.
 4. Cornelis van Gils, geboren te Sprang (NB), gedoopt aldaar op 25 juni 1617, volgt onder VII-l.
 5. Peter van Gils, gedoopt te Sprang (NB) op 28 april 1619.
 6. Pieter van Gils, gedoopt te Sprang (NB) in april 1624, volgt onder VII-m.
 7. Marten van Gils, gedoopt te Sprang (NB) op 4 juni 1628.

VI-e Jan Jansz. Molengraaff, bierbrouwer, overleden te Sprang (NB) voor 1623, zoon van Jan Meeuwz Molengraaff en Dingen Jan Peeter Huijben Oerlemans (V-d). Hij was gehuwd met Geertken Jacob Tonis van Campen. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Jan Jansz Molengraaff, geboren te Sprang (NB) rond 1560, volgt onder VII-n.

VII-a Adriaen Gerrits Oerlemans, geboren te Loon op Zand in het jaar 1504, zoon van Gerrit Ariaens Oerlemans (VI-a) en Eelke Willemsdr.

Cornelis Huijb Spruijsers gelooft te betalen Cornelis Peter Jan Goessens kijnderen 100 gld. en 10 st. op zes termijnen waeraf den eerste termijn zijn zal te Paessen naestcomende. Testes, Meeus en Jacop. Actum den 5e januari 1559. Bijgeschreven: Adriaen Gerit Oerlemans ende Jacop Jansse hebben dese schultbrief opgedragen Joost Peetersse. Actum anno 1559 den 24e maart.

Hij was gehuwd met Maria Peeter Jan Goessens (RK), begraven te Loon op Zand op 26 oktober 1625.
(Zij is later getrouwd voor 25 april 1582 met Ariaan Jansz..) Uit dit huwelijk:

 1. Tonis Oerlemans.
 2. Gerit Oerlemans.
 3. Jan Oerlemans.

VII-b Hendrik Gerrits Oerlemans, geboren te Loon op Zand in het jaar 1507, overleden voor 1560, hoogstens 53 jaar oud, zoon van Gerrit Ariaens Oerlemans (VI-a) en Eelke Willemsdr.

Caterijn weduwe wijlen Henrick Gerit Oirlmans cum tutore van tochten en recht van tochten wegen dat zij hebbende is in den achtergelaten goederen metter timmeringe daerop staende die Henrick haere eerste man enigssins aenbestorven mogen sijn geweest van Geeritden Oirlmans zijnen vader ende moeder in de parochie van Venloon opte Vaert gelegen metten oosten eijnde neffen erffenisse de erfgenamen Herman Gijsbertssen metten noorden en westen eijnde aen sheeren vaert, zuijtwaerts neffen Rob Gerits huijsvrouwe en noort op neffen Jan Willemsse alzoo dat nu bepaelt is, heeft Caterijn opgedragen ende overgegeven Adriaen Geerits Oirlmans ende Adriaen Hermansse als momboirs ende tot behoef van Antonisse Henrickszn. Toen dit aldus geschiet is geweest zo hebben die voorgen. momboirs die voorschr. goederen verkocht, opgedragen ende overgegeven Jannen Jansse ende hem gelooft te waren voor ses guldens jaers aen Adriaen Jansse van Greevenbroeck tot behoef van Lijnken Jansdr. van Greevenbroeck, waeraf den eerste dag van betalingen verschenen is op Sinte Jacopsdag anno 1560, die Jan lossen mogen met 100 carolus guldens eens. Adriaen van Greevenbroeck heeft dese 6 gld. opgedragen Lijnken Jansdr. onder conditie dat zij bij zijnen raet huwelijcken. Nog een mudde rogs jaers aen Peeter Adriaensse erfgenamen waeraf den eerste dag verschenen. Nog 2 gld. den zelven erfgenamen losrente ende voorts allen commer af te doen den zelven. Testes, Meeus ende Willem. Actum anno 1560 den 25e juli.

Hij is getrouwd rond 1530, op ongeveer 23-jarige leeftijd met Lijnke Hermansdr.. Uit dit huwelijk:

 1. Anthonis Hendricuszn Oermans, geboren te Loon op Zand rond 1539 (RK), volgt onder VIII-a.

VII-c Willem Gerritsz Oerlemans, geboren te Loon op Zand in het jaar 1509, overleden te Sprang (NB) in het jaar 1564, 55 jaar oud, zoon van Gerrit Ariaens Oerlemans (VI-a) en Eelke Willemsdr. Hij was gehuwd met Aentken Lauris. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Willems Oerlemans ook genaamd Baertwijck, geboren rond 1550, volgt onder VIII-b.

VII-d Peter Geritsz Oerlemans, landbouwer, vervener, geboren te Loon op Zand in het jaar 1511, overleden aldaar voor 25 november 1576, hoogstens 65 jaar oud, zoon van Gerrit Ariaens Oerlemans (VI-a) en Eelke Willemsdr. Hij is getrouwd te Loon op Zand in het jaar 1533, op 22-jarige leeftijd met Jenneke Cornelisdr. de Wit (28 jaar oud), geboren in het jaar 1505, dochter van Cornelis Clauszone de Wit en Geertruijt Christiaen Jan Eelen Glavimans. Uit dit huwelijk:

 1. Gerit Petersz Oerlemans, geboren te Loon op Zand in het jaar 1535.
 2. Truike Peterdr. Oerlemans, geboren te Loon op Zand in het jaar 1537.
  Zij was gehuwd (1) met Melis Adriaens, overleden voor 30 april 1591, zoon van Adriaen Melisz en Beatris.
  Zij was gehuwd (2) met Jan Willems Snijder.
 3. Cornelis Peters Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand rond 1539 (RK), volgt onder VIII-c.
 4. Peter Oerlemans.

VII-e Jacob Gerits Oerlemans, geboren te Loon op Zand in het jaar 1513, zoon van Gerrit Ariaens Oerlemans (VI-a) en Eelke Willemsdr.

Jacob Geridt Oirlemans betaalt 10 vaten voor zijn stede op de Kaatsheuvel.
Jacob Geridt Oirlemans betaalt 20 stuivers voor een akker, gekocht van de erfgenamen van wijlen Jacob Stockmans, volgens een brief van 4 juni 1559 met de letters DD. De heer van Loon heeft deze post vermaakt aan de H. Geestuivers.

Hij was gehuwd met Lijsken Gerits Rommen. Uit dit huwelijk:

 1. Thonis Jacob Gerits Oerlemans, geboren te Loon op Zand rond 1560, volgt onder VIII-d.
 2. Elent Jacobs Oerlemans, geboren te Loon op Zand rond 1565, volgt onder VIII-e.

VII-f Dochter Gerrit Ariaens Oerlemans, dochter van Gerrit Ariaens Oerlemans (VI-a) en Eelke Willemsdr. Zij was gehuwd met Lucas Adriaan van Besauwen, overleden te Loon op Zand rond 1558, zoon van Adriaan van Besauwen. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Lucas Sr van Besauwen, geboren te Loon op Zand.
 2. Anna Lucas van Besauwen, volgt onder VIII-f.
 3. Cornelis Lucas van Besauwen, geboren te Loon op Zand, volgt onder VIII-g.
 4. Joanna Lucas van Besauwen.
 5. Maria Lucas van Besauwen, volgt onder VIII-h.
 6. Adriaan Lucas Jr van Besauwen.

VII-g Dierick Heynricxs Oerlemans, zoon van Henric Oerlemans (VI-b). Hij was gehuwd met Beatris Aerts. Uit dit huwelijk:

 1. Thonis Dircks Oerlemans.
 2. Heynrick Dircks Oerlemans.

VII-h Adriaen Aertsz (de Jonge) Oirlemans, bouwman, geboren te Venloon na 1 juni 1521, zoon van Aert Adriaensz Oerlemans (VI-c) en Aleijtken Adriaensdr. Leempoel. Hij is getrouwd rond 1545, op hoogstens 24-jarige leeftijd met Beatris Gerits van Nederveen (ongeveer 20 jaar oud), geboren rond 1525, overleden te Sprang (NB) in het jaar 1613, ongeveer 88 jaar oud, dochter van Gerit van Nederveen.
(Zij was later gehuwd met Adriaen Melis. Zij was later gehuwd met Gerrit Peters Glavimans.) Uit dit huwelijk:

 1. Aert Adriaens Oerlemans, geboren te Loon op Zand in het jaar 1546, volgt onder VIII-i.
 2. Thonisken Adriaen Oirlemans, geboren te Loon op Zand in het jaar 1547, overleden te Sprang (NB) in het jaar 1613, 66 jaar oud.
  Heer Engelbert van Immerselle, borggraaf van Aelst, baanderheer van Bochoven, heer van Immerseele, Loon, Wommelgem, IJtegem, Haveluij, etc. sluit een overeenkomst inzake de betaling van cijnsen van Henrick Anthonissen Olieslaeger en Thonisken Adriaen Oirlemans door hun erfgenamen. Deze erfgenamen zijn: 1. Adriaen, Peter en Anthonis, zonen van Aert Oirlemans, tevens voor de onmondige kinderen van Gelden Aertssen Oirlemans, 2. Henrick Janssen Perssijn, gehuwd met Geeridtken, dochter van Daem Aertssen Rommen en Eeltken Aertssen, tevens voor de andere kinderen van genoemde Daem en Eeltken, 3. Willem Goossens van Heijst, tevens voor de onmondige kinderen van Geeridt Goossens van Heijst, 4. Willem Peeterssen Vloots, gehuwd met Anna Goossen van Heijst, 5. Michiel Dierck Anthonissen Olieslaeger, tevens voor zijn broers en zusters, 6. Adriaen Pauwels, gehuwd met Eeltken, en Adriaen Diercxssen, gehuwd met Jenneken, dochters van Andries Claes de Witte, tevens voor de andere kinderen van genoemde Andries. 10-12-1639.
  Zij was gehuwd met Hendrik Anthonis van Nederveen, schout van Sprang.

VII-i Adriaen Oerlemans ook genaamd de Oude, secretaris van Loon op Zand, wonende te Loon op Zand, overleden voor 1 februari 1621, zoon van Aert Adriaensz Oerlemans (VI-c) en Aleijtken Adriaensdr. Leempoel.

Hij kreeg later de toevoeging "Clercks" bij zijn naam omdat hij secretaris was in Loon op Zand.

Hij was gehuwd met Neeltken Goyerts Verdiessen, overleden voor 1619. Uit dit huwelijk:

 1. Aert Adriaensz Oerlemans, geboren rond 1561, volgt onder VIII-j.
 2. Jan Adriaenssen Oirlemans, geboren rond 1563, volgt onder VIII-k.
 3. Goyaart Adriaensz Oerlemans ook genaamd Klerck, geboren rond 1565, volgt onder VIII-l.

VII-j Hendrik Hendriks van Gils, burgemeester van 's-Gravenmoer, gedoopt te Sprang (NB) op 1 juli 1612, zoon van Hendrik Stoffels van Gils (schepen en burgemeester van Sprang) en Aleid Hendriks de Bie (VI-d). Hij was gehuwd met Johanna Adriana Sprangers, geboren rond 1623, dochter van Adriaen Janse Sprangers en Lijntje Cuijsten. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina van Gils, geboren rond 1646, overleden te Capelle (NB) op 7 november 1714, ongeveer 68 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Govert van der Hoeven, secretaris van Zuidewijn Capelle, gedoopt te Capelle (NB) op 30 september 1629, zoon van Andries Peters van der Hoeven en Aeltje Goverts.
 2. Maria van Gils, geboren te Sprang (NB) rond 1652.
  Zij was gehuwd met Pieter van der Lith, secretaris van Asten en Som.
 3. Elisabeth van Gils, geboren rond 1653.
  Zij was gehuwd met Adriaen Sebastiaens de Roij, gedoopt te Capelle (NB) op 25 april 1639, overleden aldaar op 15 november 1704, 65 jaar oud.
 4. Adriaan van Gils, geboren in het jaar 1656, volgt onder VIII-m.
 5. Jenneke van Gils, geboren rond 1663.
  Zij was gehuwd met Adriaen Huijbrechts.

VII-k Lijsbeth Hendriks van Gils, gedoopt te Sprang (NB) op 29 juni 1614, dochter van Hendrik Stoffels van Gils (schepen en burgemeester van Sprang) en Aleid Hendriks de Bie (VI-d). Zij is getrouwd te Sprang (NB) in het jaar 1635, op 21-jarige leeftijd (1) met Bartholomeus Janse Molengraaff (21 jaar oud), brouwer, burgemeester van Sprang en soldaat, gedoopt te Sprang (NB) op 26 oktober 1614, overleden aldaar op 8 oktober 1648, 33 jaar oud, zoon van Jan Jan Jansz Molengraaff (VII-n) en Lenaertke Adriaens van Dinther. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 16 oktober 1636, overleden aldaar op 12 oktober 1712, 75 jaar oud.
  De erfdeling is op 11-1712, wordt later steeds de innocente broer/oom genoemd. Hier wordt mee bedoeld dat hij geestelijk gehandicapt is. Hij staat dan ook onder voogdij, eerst van zijn broer Christoffel en later onder die van de zoon van Christoffel, Bartholomeus.
 2. Geertruijt Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 20 februari 1639, volgt onder VIII-n.
 3. Christoffel Bartholomeuszoon Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 9 december 1640, volgt onder VIII-o.
 4. Leisbeth Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 14 maart 1642, overleden aldaar op 10 mei 1642, 57 dagen oud.
 5. Leisbeth Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 4 maart 1643, volgt onder VIII-p.
 6. Adriaen Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 15 januari 1645, overleden na 15 maart 1662, minstens 17 jaar oud.
 7. Catelijn Molengraaff, geboren te Sprang (NB), gedoopt aldaar op 25 november 1646, volgt onder VIII-q.
 8. Wijnaent Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 12 januari 1648, overleden aldaar na 15 maart 1662, minstens 14 jaar oud.

Zij was gehuwd (2) met Adriaan Janse de Jongh, geboren te Waalwijk in het jaar 1632.
VII-l Cornelis van Gils, geboren te Sprang (NB), gedoopt aldaar op 25 juni 1617, overleden aldaar op 25 september 1680, 63 jaar oud, zoon van Hendrik Stoffels van Gils (schepen en burgemeester van Sprang) en Aleid Hendriks de Bie (VI-d). Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 27 september 1648, op 31-jarige leeftijd met Mayke Lourens van den Hout (30 jaar oud), geboren te Sprang (NB) in februari 1618, overleden aldaar op 29 oktober 1696, 78 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Alida van Gils, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1649, volgt onder VIII-r.

VII-m Pieter van Gils, secretaris van Tilburg, gedoopt te Sprang (NB) in april 1624, overleden te Tilburg op 7 januari 1671, 46 jaar oud, zoon van Hendrik Stoffels van Gils (schepen en burgemeester van Sprang) en Aleid Hendriks de Bie (VI-d). Hij was gehuwd met Catharina Adriana van Iersel, geboren na 1619. Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus van Gils, gedoopt te Tilburg op 31 januari 1664, volgt onder VIII-s.

VII-n Jan Jan Jansz Molengraaff, heemraad van Sprang en brouwer, geboren te Sprang (NB) rond 1560, overleden aldaar voor 25 september 1623, hoogstens 63 jaar oud, zoon van Jan Jansz. Molengraaff (VI-e) en Geertken Jacob Tonis van Campen. Hij was gehuwd met Lenaertke Adriaens van Dinther, overleden na 1644. Uit dit huwelijk:

 1. Bartholomeus Janse Molengraaff, brouwer, burgemeester van Sprang en soldaat, gedoopt te Sprang (NB) op 26 oktober 1614, overleden aldaar op 8 oktober 1648, 33 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Sprang (NB) in het jaar 1635, op 21-jarige leeftijd met Lijsbeth Hendriks van Gils, gedoopt te Sprang (NB) op 29 juni 1614, volgt onder VII-k.
 2. Jacob Janse Molengraaff, volgt onder VIII-t.
 3. Mechtelt Janse Molengraaff, volgt onder VIII-u.
 4. Aleydtken Jan Janssen Molengraaff, volgt onder VIII-v.
 5. Wijnand Molengraaff.

VIII-a Anthonis Hendricuszn Oermans, geboren te Loon op Zand rond 1539 (RK), overleden aldaar op 3 augustus 1625, ongeveer 86 jaar oud, zoon van Hendrik Gerrits Oerlemans (VII-b) en Lijnke Hermansdr.. Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

 1. Hendrick Thonis Oerlemans.
 2. Ariaen Tonis Oerlemans (RK), overleden te Loon op Zand op 23 augustus 1625.
 3. Mayken Tonis Oerlemans.
  Zij was gehuwd (1) met Jacob Arissen.
  Zij is getrouwd op 25 maart 1626 (2) met Dirck Ariaen Crijnen, geboren te Capelle (NB).
 4. Anneken Tonis Oerlemans.
 5. Symon Tonis Oerlemans (RK), overleden te Loon op Zand op 6 augustus 1625.

VIII-b Jan Willems Oerlemans ook genaamd Baertwijck, geboren rond 1550, overleden te Sprang (NB) in het jaar 1623, ongeveer 73 jaar oud, zoon van Willem Gerritsz Oerlemans (VII-c) en Aentken Lauris. Hij was gehuwd met Dingena Jansdr., geboren te Baardwijk (NB) rond 1553, overleden na maart 1634, minstens 81 jaar oud, dochter van Jan Gerit Corsten en Aentke Laurisdr.. Uit dit huwelijk:

 1. Dircxken Jans (Willems Oerlemans), geboren te Sprang (NB) rond 1585, volgt onder IX-a.
 2. Geerken Jansz Oerlemans, geboren te Baardwijk (NB) rond 1595, volgt onder IX-b.
 3. Willemke Jans (Willems Oerlemans), geboren te Sprang (NB) rond 1598, volgt onder IX-c.

VIII-c Cornelis Peters Oerlemans, landbouwer, vervener, gedoopt te Loon op Zand rond 1539 (RK), overleden aldaar op 29 februari 1632, ongeveer 93 jaar oud, zoon van Peter Geritsz Oerlemans (VII-d) en Jenneke Cornelisdr. de Wit. Hij is getrouwd in het jaar 1580, op ongeveer 41-jarige leeftijd (1) met Marie Jan Stevens (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1555, overleden te Loon op Zand in het jaar 1600, ongeveer 45 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Peter Cornelisz Oerlemans, geboren te Loon op Zand rond 1582.
 2. Jan Cornelis Oerlemans, geboren te Loon op Zand in het jaar 1586.
 3. Jenneken Oerlemans.
  Cornelis Joosten, gehuwd met Jenneken, dochter van Cornelis Peter Oirlemans en Marie Jan Stevens, transporteert 1/2 deel in goederen aan Ghijsbert Claessen Buennen. De andere helft behoort aan de vijf onmondige kinderen van Peter Ghijsberts, wonende te Heusden, en Maijken Cornelis Peter Oirlemans. De goederen komen van Jan, zoon van Cornelis Peter Oirlemans en diens tweede vrouw Hendricxken Cornelis. 7-3-1639.
  Zij was gehuwd met Cornelis Joosten.

Hij is getrouwd rond 1600 Bertron Cornelis Janssen van Besauwen sluit een overeenkomst met Cornelis en Adriaen, zonen van Cornelis Peter Oirlemans en Hendricxken Cornelis Janssen van Besauwen, en met Geeridt Jan Dominicus, gehuwd met Cathelijn Cornelis Peter Oirlemans, over de bomen die staan op de goederen die zij op heden verdeeld hebben.

Bertron Cornelis Janssen van Besauwen maakt een boedelscheiding met Cornelis en Adriaen, zonen van Cornelis Peter Oirlemans en Hendricxken Cornelis Janssen van Besauwen, en met Geeridt Jan Dominicus, gehuwd met Cathelijn Cornelis Peter Oirlemans. De goederen komen van Cornelis Janssen van Besauwen en Mariken Hendrick Stevens.
17-2-1639., op ongeveer 61-jarige leeftijd (2) met Hendricken Cornelis Janssen van Besauwen (ongeveer 23 jaar oud), geboren rond 1577, overleden te Loon op Zand op 23 juli 1637, ongeveer 60 jaar oud, dochter van Cornelis Janssen van Besauwen en Mariken Hendrick Stevens. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Cornelissen Oirlemans, geboren na 1600, volgt onder IX-d.
 2. Nicolaas Corneliuszn Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 22 maart 1609 (RK), volgt onder IX-e.
 3. Jan Cornelis Peter Oirlemans, volgt onder IX-f.
 4. Cathelijn Cornelis Peeter Oirlemans, volgt onder IX-g.
 5. Maijken Cornelis Peter Oirlemans, volgt onder IX-h.
 6. Dierck Cornelis Peter Oerlemans.
  Dierck Cornelis Peter Oirlemans transporteert zijn kindsdeel in goederen aan zijn broer Jan. 28-3-1642.
 7. Adriaen Cornelis Peter Oirlemans, volgt onder IX-i.
 8. Ida Cornelius Oerlemans, volgt onder IX-j.

VIII-d Thonis Jacob Gerits Oerlemans, burgemeester van Sprang, geboren te Loon op Zand rond 1560, overleden te Sprang (NB) voor 25 april 1626, hoogstens 66 jaar oud, zoon van Jacob Gerits Oerlemans (VII-e) en Lijsken Gerits Rommen. Hij was gehuwd met Lijntken Jans Rommen, overleden te Sprang (NB) voor 31 januari 1624. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaenken Thonis Jacobs Oerlemans, geboren rond 1590, volgt onder IX-k.
 2. Janneken Thonis Jacobs Oerlemans, geboren rond 1595, volgt onder IX-l.
 3. Anneken Thonis Oerlemans.
  Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 6 februari 1622 (1) met Joris Mattheus, overleden voor 1626.
  Zij was gehuwd (2) met Dirck Dirks van Campen, overleden voor 1640.
 4. Geerken Thonis Oerlemans, volgt onder IX-m.
 5. Maeyken Thonis Oerlemans, volgt onder IX-n.

VIII-e Elent Jacobs Oerlemans, bouwman in de Vrijstraat te Vrijhoeve, geboren te Loon op Zand rond 1565, overleden voor 19 november 1623, hoogstens 58 jaar oud, zoon van Jacob Gerits Oerlemans (VII-e) en Lijsken Gerits Rommen. Hij is getrouwd rond 1590, op ongeveer 25-jarige leeftijd met Maeijcken Baeijens Verhagen (ongeveer 30 jaar oud), geboren te Zuidwijn-Capelle (NB) rond 1560, wonende te Vrijhoeve-Capelle (NB), overleden te Sprang (NB) voor 19 november 1625, hoogstens 65 jaar oud, dochter van Baijen Peters Haghen (heilige geestmeester en heemraad) en Tonisken Adriaens Maet. Uit dit huwelijk:

 1. Huijbertken Eelants Oirlemans, geboren te Loon op Zand in het jaar 1594, volgt onder IX-o.
 2. Baijen Eelant Oirlemans, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) in het jaar 1598, volgt onder IX-p.
 3. Geriken Elands Oerlemans, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) in het jaar 1605, volgt onder IX-q.
 4. Lijsken Eelensdr. Oerlemans, geboren te Capelle (NB) rond 1605, volgt onder IX-r.
 5. Maijcken Eelen Oerlemans, geboren rond 1608, volgt onder IX-s.
 6. Adriaen Eelant Oirlemans, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) in het jaar 1610, volgt onder IX-t.
 7. Jan Elents Oerlemans, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) in het jaar 1615, volgt onder IX-u.

VIII-f Anna Lucas van Besauwen, dochter van Lucas Adriaan van Besauwen en Dochter Gerrit Ariaens Oerlemans (VII-f). Zij was gehuwd met Jan Matthijs Gerard de Bont. Uit dit huwelijk:

 1. Gertruda Jan Matthijs Gerard de Bont, geboren te Venloon in het jaar 1575, volgt onder IX-v.

VIII-g Cornelis Lucas van Besauwen, geboren te Loon op Zand, zoon van Lucas Adriaan van Besauwen en Dochter Gerrit Ariaens Oerlemans (VII-f). Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

 1. Lucas Cornelis Lucasvan Besauwen, geboren te Loon op Zand.
 2. Helena Cornelis Lucasvan Besauwen, geboren te Loon op Zand.
 3. Joanna Cornelis Lucasvan Besauwen, geboren te Loon op Zand.

VIII-h Maria Lucas van Besauwen, dochter van Lucas Adriaan van Besauwen en Dochter Gerrit Ariaens Oerlemans (VII-f). Zij was gehuwd met Gerard Laurens Vrancken. Uit dit huwelijk:

 1. Laurens Gerard Vrancken.
 2. Lucas Gerard Vrancken.

VIII-i Aert Adriaens Oerlemans, heilige geestmeester en brouwer, geboren te Loon op Zand in het jaar 1546, overleden te Sprang (NB) in het jaar 1614, 68 jaar oud, zoon van Adriaen Aertsz (de Jonge) Oirlemans (VII-h) en Beatris Gerits van Nederveen.

Akte van transport door Bartholomeeus Jan Geldenssoon en Adriaen Arnt Oirlmanssen als gemachtigde van Maryken, weduwe van Goerts Janssoen Verdiesen, aan heer Dirck van Grevenbroeck van een erfcijns van achttien karolusgulden die zij sprekende hadden op wijlen Floris van Grevenbroeck, 1568
Akte van schuldbekentenis door Adriaen Aert Oirlemans aan Jan Hermanssen uit 's-Hertogenbosch van een rente van twaalf karolusgulden, waarvoor hij zijn huis en andere bezittingen op de Vaart alsmede zijn rechten op een huis in de Molenstraat verbindt, 1582.

Hij was gehuwd met Lijntke Gelden Hendrikdsdr., geboren rond 1550, overleden te Sprang (NB), begraven op 7 mei 1627, ongeveer 77 jaar oud, dochter van Gelden Hendrik Aerts en Peterke Willemsdr.. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaen Aertsen (Oerlemans), geboren te Sprang (NB) rond 1578, volgt onder IX-w.
 2. Peeter Aerts Oerlemans, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1579, volgt onder IX-x.
 3. Aeltken Aertssen Oirlemans, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1579, volgt onder IX-y.
 4. Anthonis Aerts Oerlemans, geboren in het jaar 1588, volgt onder IX-z.
 5. Hendrick Aertse Oerlemans, heemraad van Sprang, geboren rond 1590, overleden voor 1627, hoogstens 37 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Marijke Wouters, overleden voor 1623.
 6. Gelden Aertsen Oirlemans, volgt onder IX-aa.
 7. Jan Aertse Oerlemans, overleden rond 1625.

VIII-j Aert Adriaensz Oerlemans, geboren rond 1561, zoon van Adriaen Oerlemans (VII-i) en Neeltken Goyerts Verdiessen. Hij was gehuwd met Marike N.. Uit dit huwelijk:

 1. Mariken Aerts Oerlemans, jong overleden.
  Zij was gehuwd met Willem Jan Caster.
 2. Ariaen Aerts Oerlemans.
 3. Jenneken Aerts Oerlemans.
  Zij was gehuwd met Jan Huyberts, schoolmeester in Venloon.
 4. Mariken Aerts Oerlemans.
 5. Bartolomeeus Aerts Oerlemans.

VIII-k Jan Adriaenssen Oirlemans, geboren rond 1563, overleden op 16 juli 1625, ongeveer 62 jaar oud, zoon van Adriaen Oerlemans (VII-i) en Neeltken Goyerts Verdiessen. Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

 1. Cornelia Jan Adriaenssen Oirlemans, overleden na 6 oktober 1654.
  Cornelia Jan Adriaen Oirlemans, weduwe van Henrick Dierck Raessen van Grevenbroeck, doet afstand van haar tocht op goederen ten behoeve Raes Dierck Raessen van Grevenbroeck en Adriaen Goijaertssen Oirlemans, als voogden over haar vier kinderen.
  31-5-1647.
  Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 7 februari 1626 en getrouwd te Drunen (NB) (getuigen waren Godefridus Duppen en Gheijligerus Theodorus) met Gerardus Theodorus Raessen, overleden voor 11 februari 1648.

VIII-l Goyaart Adriaensz Oerlemans ook genaamd Klerck, schout van Sprang, geboren rond 1565, zoon van Adriaen Oerlemans (VII-i) en Neeltken Goyerts Verdiessen.

Erft op 14-4-1606 een huis en het land in Waalwijk en twee akkers venland, in totaal waard 1500 carolus guldens afkomstig van Dierck de Bie zijn schoonvader.

Hij is getrouwd te Sprang (NB) in februari 1608 de leste februarii 1608, op ongeveer 43-jarige leeftijd met Aleyt Dirck Adriaens de Bie (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1583, overleden voor 12 december 1625, hoogstens 42 jaar oud, dochter van Dirck Adriaensz de Bie en Alitken. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaen Goijaertssen Oirlemans, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1610, volgt onder IX-ab.
 2. Dirk Goyaarts Oerlemans, geboren te Sprang (NB) rond 1611, overleden voor 12 december 1625, hoogstens 14 jaar oud.

VIII-m Adriaan van Gils, notaris en secretaris van Oosterhout, geboren in het jaar 1656, zoon van Hendrik Hendriks van Gils (VII-j) en Johanna Adriana Sprangers. Hij was gehuwd (1) met Cornelia de Lieffde, geboren te Rotterdam rond 1665. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Adriaans van Gils, geboren te Oosterhout in het jaar 1683, volgt onder IX-ac.

Hij was gehuwd (2) met Magdalena Westermans, gedoopt te Soest. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaen van Gils, geboren te Oosterhout op 5 juni 1701, volgt onder IX-ad.

VIII-n Geertruijt Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 20 februari 1639, overleden voor december 1679, hoogstens 40 jaar oud, dochter van Bartholomeus Janse Molengraaff (brouwer, burgemeester van Sprang en soldaat) en Lijsbeth Hendriks van Gils (VII-k). Zij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 10 december 1661 en getrouwd aldaar op 29 december 1661, op 22-jarige leeftijd met Willem Jacobs Glavimans, zoon van Jacob Janse Glavimans en Jenneken Dirkse de Greeff. Uit dit huwelijk:

 1. Bartholomeus Glavimans, gedoopt te Sprang (NB) op 5 november 1662.
 2. Jacobus Glavimans, gedoopt op 5 november 1662.
 3. Leijsbet Glavimans, gedoopt te Sprang (NB) op 12 september 1666.
 4. Jenneke Glavimans, gedoopt te Sprang (NB) op 19 mei 1669.
 5. Pieter Glavimans, gedoopt te Sprang (NB) op 8 maart 1671.
 6. Helena Glavimans, gedoopt te Sprang (NB) op 12 augustus 1677.

VIII-o Christoffel Bartholomeuszoon Molengraaff, graanhandelaar en burgemeester van Sprang, gedoopt te Sprang (NB) op 9 december 1640, overleden aldaar op 13 juli 1700, 59 jaar oud, zoon van Bartholomeus Janse Molengraaff (brouwer, burgemeester van Sprang en soldaat) en Lijsbeth Hendriks van Gils (VII-k). Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 1 februari 1662 en getrouwd aldaar op 23 februari 1662, op 21-jarige leeftijd (1) met Dirxgen Jacobs Glavimans (26 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 25 november 1635, overleden aldaar in het jaar 1678, 43 jaar oud, dochter van Jacob Janse Glavimans en Jenneken Dirkse de Greeff. Uit dit huwelijk:

 1. Aaltje Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 21 december 1662, volgt onder IX-ae.
 2. Bartholomeus Molengraaff, heemraad van Sprang, geboren voor 1665, overleden te Sprang (NB) op 11 februari 1712, minstens 47 jaar oud.
 3. Glaveman Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 26 maart 1665.
 4. Jacobus Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 2 augustus 1666.
 5. Jenneke Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 3 juni 1667.
 6. Jacob Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 1 juli 1668, volgt onder IX-af.
 7. Hendrik Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 28 september 1670.
 8. Lijsbet Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 24 maart 1672.
 9. Jenneke Molengraaff, geboren te Sprang (NB), gedoopt op 10 september 1673, volgt onder IX-ag.
 10. Geertruy Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 26 mei 1675, begraven te Leiden in augustus 1750, 75 jaar oud.
  Zij is in ondertrouw gegaan te Capelle (NB) op 15 juni 1703 en getrouwd aldaar op 2 juli 1703, op 28-jarige leeftijd met haar neef Anthonius van der Punten (29 jaar oud), secretaris van Doeveren en Genderen, gedoopt te Sprang (NB) op 15 oktober 1673, zoon van Peter Tonisz van der Punten (heemraad van Capelle) en Leisbeth Molengraaff (VIII-p).
 11. Johannes Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 17 april 1678.

Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 25 juli 1680, op 39-jarige leeftijd (2) met Mayjen van den Houdt. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 26 mei 1681.
 2. Johannes Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 23 augustus 1682, volgt onder IX-ah.
 3. Cornelia Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 13 augustus 1684.
 4. Petrus Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 19 oktober 1687.
 5. Cornelia Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 6 maart 1689, volgt onder IX-ai.
 6. Catharina Molengraaff, geboren te Sprang (NB).

VIII-p Leisbeth Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 4 maart 1643, overleden na 1697, minstens 54 jaar oud, dochter van Bartholomeus Janse Molengraaff (brouwer, burgemeester van Sprang en soldaat) en Lijsbeth Hendriks van Gils (VII-k). Zij is in ondertrouw gegaan te Capelle (NB) op 8 januari 1666, op 22-jarige leeftijd (1) met Gerrit Andriesz. van der Hoeven (30 jaar oud), gedoopt te Capelle (NB) op 24 juni 1635, overleden voor 1668, hoogstens 33 jaar oud, zoon van Andries Petersz van der Hoeven en Alitken Govertsdr van der Punten. Zij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 30 april 1671 en getrouwd te Capelle (NB) op 18 mei 1671, op 28-jarige leeftijd (2) met Peter Tonisz van der Punten (49 jaar oud), heemraad van Capelle, gedoopt te Capelle (NB) op 7 november 1621, overleden na 1680, minstens 59 jaar oud, zoon van Theunis Goyerden Jacobs van der Punten en Geertken Mertens van Gent. Uit dit huwelijk:

 1. Anthonius van der Punten, secretaris van Doeveren en Genderen, gedoopt te Sprang (NB) op 15 oktober 1673.
  Hij is in ondertrouw gegaan te Capelle (NB) op 15 juni 1703 en getrouwd aldaar op 2 juli 1703, op 29-jarige leeftijd met zijn nicht Geertruy Molengraaff (28 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 26 mei 1675, begraven te Leiden in augustus 1750, 75 jaar oud, dochter van Christoffel Bartholomeuszoon Molengraaff (VIII-o) en Dirxgen Jacobs Glavimans.
 2. Elisabeth van der Punten, gedoopt te Capelle (NB) op 23 februari 1676.
 3. Elisabeth van der Punten, gedoopt te Capelle (NB) op 3 april 1679.

VIII-q Catelijn Molengraaff, geboren te Sprang (NB), gedoopt aldaar op 25 november 1646, overleden in het jaar 1674, 28 jaar oud, dochter van Bartholomeus Janse Molengraaff (brouwer, burgemeester van Sprang en soldaat) en Lijsbeth Hendriks van Gils (VII-k). Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 6 oktober 1666, op 19-jarige leeftijd met Peter Dircksen Peters van der Hoeven, schepen, landbouwer en veekoopman, overleden voor 1692, zoon van Dirck Peeters van der Hoeven en Peeterke Jans Wouters de Bont. Uit dit huwelijk:

 1. Bartholomeus Peter Dircksz van der Hoeven, landbouwer, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 9 oktober 1667, overleden aldaar op 16 april 1732, 64 jaar oud.
 2. Dirck Peter Dircksz van der Hoeven, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 17 februari 1669.
 3. Lijsbet Peterdr Dircksz van der Hoeven, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 11 maart 1671.
 4. Maria Peterdr Dircksz van der Hoeven, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 27 november 1672, volgt onder IX-aj.

VIII-r Alida van Gils, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1649, overleden aldaar op 29 oktober 1696, 47 jaar oud, dochter van Cornelis van Gils (VII-l) en Mayke Lourens van den Hout. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 7 mei 1684, op 35-jarige leeftijd met Dirk Adriaensz Oerlemans (43 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 5 augustus 1640, overleden aldaar op 4 november 1723, 83 jaar oud, zoon van Adriaen Goijaertssen Oirlemans (IX-ab) en Engeltje Jacobs de Bie.

De heer Dirck Oerlemans, wonende te Sprang, maakt zijn testament. Hij benoemt de heer Hendrick van Gils en de heer Antonij van der Punten tot voogden over zijn eventuele onmondige kinderen. 5-9-1712.
De heer Hendrick van Gils, handelende voor Dirck Oerlemans, geh.m. Alida van Gils, transporteert goederen aan Jacob Quirijns. De koopsom bedraagt 200 gulden.
Notitie bij overlijden van Dirk Adriaensz: Dirk was "out 82 yare", begraven samen met zijn broer Goyert en zus Geertruy in de kerk van Sprang. Volgens de erfscheiding en deling van 14-1-1724 had Dirk 54 hectare landerijen bezeten, inclusief huizen te Sprang, Besoyen, Zuidewijn, Dussen, Drongelen, s-Gravenmoer, Vrachelen en Oosterhout. Ook bezat hij obligaties van aanzienlijke waarde.
Als weduwnaar werd Dirk geplaagd door de bedenkelijke levenswandel van zijn zoon Adriaen, die niet in toom kon worden gehouden. Op 18-6-1721 werd in Sprang opgetekend dat "Adriaen Oerlemans nu eenige jaren aen malkanderen niet alleenigh heel veel vrevelmoedigheijt aan sijnen voorsegden vader heeft getoont, maer oock sijn tijt heeft versleten ende noch dagelyx doorbrengt in alle lichtveerdigheyt, soo in t droncken drincken, speuilen, dobbelen ende gecke koopmanschappen .. om sijnen voorsegden ouden vader te quellen endeberoven."
Uit dit huwelijk:
 1. Engelina Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 29 april 1685, overleden voor 14 januari 1724, hoogstens 38 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 21 juni 1712, op 27-jarige leeftijd met Cornelis Adriaans van Gils, geboren te Oosterhout in het jaar 1683, volgt onder IX-ac.
 2. Adriaen Dirks Oerlemans, geboren te Sprang (NB) rond 1687, volgt onder IX-ak.
 3. Cornelis Dirks Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 24 april 1689, volgt onder IX-al.

VIII-s Franciscus van Gils, gedoopt te Tilburg op 31 januari 1664, overleden te 's-Hertogenbosch op 19 mei 1690, 26 jaar oud, zoon van Pieter van Gils (VII-m) en Catharina Adriana van Iersel. Hij was gehuwd met Cornelia Liefmans. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus van Gils, gedoopt te Oosterhout op 26 oktober 1686.
 2. Gerardus van Gils, gedoopt te Baarle-Nassau (NB) op 21 mei 1688.
 3. Barbara van Gils, gedoopt te Baarle-Nassau (NB) op 21 juli 1689, overleden op 12 november 1691, 2 jaar oud.

VIII-t Jacob Janse Molengraaff, zoon van Jan Jan Jansz Molengraaff (VII-n) en Lenaertke Adriaens van Dinther. Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 1 januari 1634 met Anneke Jan Petersdr. van Heijst. Uit dit huwelijk:

 1. Johan Jacob Molengraeff, geboren te Waalwijk in het jaar 1645, volgt onder IX-am.
 2. Jenneke Jacob Molengraaff.
  Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 16 november 1669 met Theodorus Petrus van den Braeke.
 3. Willemijna Jacob Molengraeff, geboren te Waalwijk, wonende te Tilburg (Heikant).
  Zij is getrouwd te Waalwijk op 29 februari 1688 (1) met Antonis Heijcants, overleden voor 24 juni 1694.
  Zij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 24 juni 1694 (2) met Peter Smits, geboren te Dessel (BelgiŽ).
  (Hij was weduwnaar van Maria Vervlassen, overleden voor 24 juni 1694.)
 4. Geertruyd Jacob Molengraaff.
  Zij is getrouwd te Waalwijk op 1 mei 1676 met Adrianus van Reuth, overleden voor 1717.
 5. Willem Jacob Molengraaff.
  Hij is getrouwd te Waalwijk op 22 augustus 1662 (1) met Maria Janse Hoofmans.
  Hij was gehuwd (2) met Adriana Crillaerts.
 6. Walburg Jacob Molengraaff, volgt onder IX-an.

VIII-u Mechtelt Janse Molengraaff, overleden na 1677, dochter van Jan Jan Jansz Molengraaff (VII-n) en Lenaertke Adriaens van Dinther. Zij is getrouwd te Vlijmen (NB) op 10 februari 1637 (1) met Hendrick Jacobs de Bie. Uit dit huwelijk:

 1. Johan de Bie, volgt onder IX-ao.

Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 7 mei 1651 (2) met Dirk Joosen Vloots.
VIII-v Aleydtken Jan Janssen Molengraaff, overleden voor 1677, dochter van Jan Jan Jansz Molengraaff (VII-n) en Lenaertke Adriaens van Dinther. Zij is getrouwd te Waalwijk in het jaar 1630 met Goosen Cornelis van Heijst, bierbrouwer en schepen van Waalwijk, zoon van Cornelis Gerts van Heijst en Lijsken Cornelis Drossaerts. Uit dit huwelijk:

 1. Lenaert van Heijst, geboren te Waalwijk rond 1630.
 2. Maria van Heijst, gedoopt te Besoijen (NB) op 7 december 1636 (doopgetuigen waren Jan Pieter van Heijst en Elisabeth Corneli).
 3. Adriaen van Heijst.

IX-a Dircxken Jans (Willems Oerlemans), geboren te Sprang (NB) rond 1585, overleden voor 14 april 1626, hoogstens 41 jaar oud, dochter van Jan Willems Oerlemans (VIII-b) en Dingena Jansdr.. Zij is in ondertrouw gegaan op 22 november 1614 en getrouwd te Sprang (NB) op 14 december 1614, op ongeveer 29-jarige leeftijd met Peter Theunissen Leempoel (ongeveer 24 jaar oud), geboren rond 1590, wonende te Sprang (NB).
(Hij is later in ondertrouw gegaan op 14 april 1626 en getrouwd te Sprang (NB) op 21 mei 1626, op ongeveer 36-jarige leeftijd met Peterken Peter. Hij is later getrouwd te Sprang (NB) op 6 mei 1651, op ongeveer 61-jarige leeftijd met Dingen Adriaens.) Uit dit huwelijk:

 1. Beatrix Petersen Leempoel, geboren te Sprang (NB) op 10 januari 1616.
 2. Teunis Peters Leempoel, geboren te Sprang (NB) op 1 juli 1618.
  Hij was gehuwd met Janneken Fransen Stamme, gedoopt te Capelle (NB) op 21 maart 1632.
 3. Ariaentken Peters Leempoel, gedoopt te Sprang (NB) op 7 april 1621.
 4. Jan Peterse Theunissen Leempoel, gedoopt te Sprang (NB) op 26 november 1623, volgt onder X-a.

IX-b Geerken Jansz Oerlemans, geboren te Baardwijk (NB) rond 1595, overleden na 1638, minstens 43 jaar oud, dochter van Jan Willems Oerlemans (VIII-b) en Dingena Jansdr.. Zij is getrouwd in het jaar 1617, op ongeveer 22-jarige leeftijd met Robbrecht Hendricks Deckers (ongeveer 22 jaar oud), burgemeester van Sprang, geboren te Sprang (NB) rond 1595, overleden aldaar in het jaar 1680, ongeveer 85 jaar oud, zoon van Hendrick Hendricksen Decker en Marike Robbertsdr..
(Hij was later gehuwd met Willemke Bastiaans Wijnen.) Uit dit huwelijk:

 1. Hendrick Robben Decker, geboren in het jaar 1618.
 2. Arien Robben Deckers, gedoopt te Sprang (NB) op 19 september 1621, volgt onder X-b.
 3. Janneken Deckers, gedoopt te Sprang (NB) op 8 april 1624.
 4. Janneken Robben Decker, gedoopt te Sprang (NB) op 1 januari 1627 (nederlands hervormd).
  Zij is ondertrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 15 januari 1647 en getrouwd aldaar op 9 februari 1647 voor de kerk, op 20-jarige leeftijd met Jan Elents Oerlemans, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) in het jaar 1615, volgt onder IX-u.
 5. Beatris Deckers, geboren in het jaar 1635.
 6. Hendrick Robben Decker, geboren in het jaar 1639.
 7. Alida Deckers.

IX-c Willemke Jans (Willems Oerlemans), geboren te Sprang (NB) rond 1598, wonende te Vrijhoeve-Capelle (NB), dochter van Jan Willems Oerlemans (VIII-b) en Dingena Jansdr.. Zij was gehuwd (1) met Peter Adriaens de Jong, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB), zoon van Adriaen Stacen de Jonge en Janneke Adriaens van Campen. Zij was gehuwd (2) met Ariaen Willems Kam, wonende te Vrijhoeve-Capelle (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Eerken Kam, gedoopt te Capelle (NB) op 30 september 1629 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Anneken Jans).
 2. Janneken Kam, gedoopt te Capelle (NB) op 12 december 1632 (nederduits gereformeerd).

IX-d Cornelis Cornelissen Oirlemans, burgemeester in 1643, geboren na 1600, overleden voor 29 juli 1663, hoogstens 63 jaar oud, zoon van Cornelis Peters Oerlemans (VIII-c) en Hendricken Cornelis Janssen van Besauwen.

Jonker Mathijs Cannaerts, als gelastigde van heer Engelbert van Immerselle, transporteert goederen aan Hendrick Aertssen Braber, Willem Adriaenssen Cuijlman en Cornelis Cornelis Oirlemans, ieder voor een derde deel.
8-6-1635
Maijken huijsvrouwe Cornelis Cornelissen Oirlemans, soe voer haer selven, als voer Cathelijn Cornelis Oirlemans dochtere, weduwe wijlen Geeridt Jan Dominicus, absent zijnde, verclaert als dat zij uuijt haere goeden op het Craenven gelegen aende selven aultaere tsaemen zijn geldende sess vaten roggen tsiaers, te weten de voors. Cornelis Cornelissen vier vaeten ende de voors. Cathelijn twee vaeten roggen, elck vat te betaelen met vijff st. Testes et actum ut supra.

Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 16 februari 1631, getrouwd aldaar op 2 maart 1631 voor de kerk (RK), op hoogstens 31-jarige leeftijd met Maijken Henrick Aertssen de Braber (ongeveer 21 jaar oud), geboren rond 1610, dochter van Hendrick Aertssen de Brabere (schepen van Loon op zand (1634-1635)) en Maijken Willemssen de Weerdt.

De weduwe van Cornelis Cornelis Oirlemans aangeslagen voor:
een stede met hof en huisakker, groot 5 lps. 12,5 rdn., aanslag: 2 gld. 15 st.
een akkertje, gelegen zuidwaarts ten einde het land van Peeterken, weduwe van Bertron Cornelis, groot 1 lps., aanslag: 10 st.
Maijken Hendrick Aertssen de Braber, weduwe van Cornelis Cornelissen Oirlemans, in leven borgemeester voor het jaar 1663, en Jan Cornelis Oirlemans als haar borg, bekennen schuldig te zijn aan Thomas de Leeuwe een bedrag van 100 gulden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 15-6-1664 ingelost is.
29-7-1663.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Cornelis Oirlemans, gedoopt te Loon op Zand op 25 juli 1632 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Cornelius Christianus en Petronella Johannes Guilielmus Weerts).
  Zij was gehuwd met Geerit Jans Stoffelen.
 2. Jacoba Corneliusdr Oirlemans, gedoopt te Loon op Zand op 29 juli 1634 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Henricus Braber en Maria Hendricus).
  Zij is getrouwd te Loon op Zand op 8 februari 1665 voor de kerk (RK) (getuigen waren Adrianus Cornelis en G. de Robemont), op 30-jarige leeftijd met Joannes Henricuszn Verheijden, overleden voor 27 oktober 1682.
 3. Adrianus Corneliszn Oirlemans, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 30 oktober 1636 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Henricus en Henrica Cornelius Oerlemans), volgt onder X-c.
 4. Anna Corneliusdr Oirlemans, geboren te Loon op Zand op 13 september 1643.
 5. Petrus Corneliuszn Oerlemans, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 1 december 1644 (RK) (doopgetuigen waren Gerardus de Robermondt en Aleijdis Henricus), volgt onder X-d.
 6. Maria Corneliusdr Oirlemans, gedoopt te Loon op Zand op 8 september 1647 (RK) (doopgetuige was Cornelia Henricus Brabers).
 7. Henricus Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 29 november 1649 (RK) (doopgetuige was Judocus Hubertus), volgt onder X-e.

IX-e Nicolaas Corneliuszn Oerlemans, winkelier, burgemeester van Essen, vervener en landbouwer, gedoopt te Loon op Zand op 22 maart 1609 (RK), wonende te Nispen-Essen en te Loon op Zand, begraven te Essen (BelgiŽ) op 27 februari 1683 in de kerk, 73 jaar oud, zoon van Cornelis Peters Oerlemans (VIII-c) en Hendricken Cornelis Janssen van Besauwen.

Stichtte de hoeve "de Wolfsheuvel" te Essen.

Hij is ondertrouwd te Loon op Zand op 8 november 1633 en getrouwd aldaar op 3 december 1633 voor de kerk (RK) (getuigen waren Johannes Petrus, Theodorus Cornelis, Gerardus Gerardus en Theodorus Oirlemans), op 24-jarige leeftijd met Aleijdis Gerardusdr ook genaamd Wimke (22 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 9 november 1611 (RK), overleden te Nispen-Essen op 26 augustus 1693, begraven in het jaar 1693, 81 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Niclaessen Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 23 oktober 1634 (RK) (doopgetuigen waren Bertron Cornelisse en Henrica Cornelisdr), volgt onder X-f.
 2. Judich Nicolausdr Oirlemans, gedoopt te Loon op Zand op 5 augustus 1636 (RK) (doopgetuigen waren Dominicus Zacharias en Petronella Bertoms), volgt onder X-g.
 3. Henricus Nicolai Oermans, geboren te Loon op Zand in het jaar 1638 (RK), volgt onder X-h.
 4. Joannes Niclaessen Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 16 april 1641 (RK) (doopgetuigen waren Corinus Jansen en Digna Pauwels), volgt onder X-i.
 5. Bernardus Nicolai Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 21 december 1643 (RK) (doopgetuigen waren Theodurus Lenaerts en Elisabeth Aertssen), volgt onder X-j.
 6. Catharina Niclaessen Oerlemans, geboren te Nispen-Essen, gedoopt aldaar op 28 oktober 1646 (RK) (doopgetuigen waren Paulus Jansen van Loon en Nicolaa Cornelissen), volgt onder X-k.
 7. Maria Nicolai Oerlemans, geboren te Nispen-Essen op 16 juli 1649, gedoopt aldaar op 18 juli 1649 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Claessen en Lamberta Geerts), volgt onder X-l.
 8. Petrus Niclaessen Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 29 juni 1653 (RK) (doopgetuigen waren Sijmon Sebastiaens en Joanna Cornelissen), volgt onder X-m.
 9. Cornelia Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen (RK).

IX-f Jan Cornelis Peter Oirlemans, schepen van Loon op Zand in 1642, wonende te Loon op Zand, overleden voor 9 januari 1666, zoon van Cornelis Peters Oerlemans (VIII-c) en Hendricken Cornelis Janssen van Besauwen.

Het dorpsbestuur: jonker Matthijs Cannaerts (schout), Ghijsbert Claessen Buennen, Dirck Govaerts van Duppen, Thomas Thomassen Egmonts, Aert Jan Janssen Stevens, Heijliger Dierck Raessen van Grevenbroeck, Jan Janssen Oirlemans, Cornelis Henrick Rombouts, Jan Eelens van Spaendonck, Dingeman Jan Joosten, Jan Cornelis Peter Oirlemans, Jan Willem Ghijsberts, Huijbert Joost Huijberts Verhaegen, Peter Janssen Bijster, Adriaen Janssen Smidt (allen oude en nieuwe schepenen), Jan Geeridt Jan Geeridtssen, Geeridt Cornelis Corstiaens, Joost Aert Joosten (borgemeesters), Willem Jan Adriaens, Peter Cornelis van Esch (kerkmeesters), Jan Floris Hendricxssen de Jonghe, Andrieas Adriaen Aertssen van Besauwen (Hl. Geestmeesters), Goijaert Geeritssen van Duppen (stadhouder), mr Dierck Coomans (secretaris), Aert Jan Diercxssen de Hooghe, Sijmen Diercxssen Buennen (nageburen); vestigt een erfcijns van 3 gulden en 10 stuivers op het beneficie van St. Lucia op het kasteel. 13-5-1642.
Jan Cornelis Oirlemans een stede met hof en land, groot 10,5 lps., aanslag: 5 gld. 19 st. een akkerland, van Heijliger en Adriaen Dierck Heijligers, groot 3 lps. 37 rdn., aanslag: 37,5 st. twee landen op het Kraanven omtrent 'Loijen stege', aanslag: 20 st
Jan Cornelis Oerlemans betaalt voor het borgemeerstersboek van 1631 (50-.0-0).

Hij is getrouwd voor 1608 (1) met Adriana Mattheus Joannes, overleden te Loon op Zand op 19 september 1625. Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeth Jan Cornelis Oirlemans, geboren te Loon op Zand op 30 september 1613, volgt onder X-n.
 2. Leonardus Johannes Oirlemans ook genaamd de Bondt, gedoopt te Loon op Zand op 17 maart 1619 (RK) (doopgetuigen waren Adriana Judocus en Johannes Marcellus), volgt onder X-o.
 3. Jan Jan Cornelis Oirlemans, volgt onder X-p.

Hij is ondertrouwd te Loon op Zand op 15 januari 1627 en getrouwd aldaar op 27 januari 1627 voor de kerk (RK) (getuigen waren Johanna Somers, Guilielmus Hendricus (schoolmeester) en Petrus Adrianus) (2) met Maijeken Adam Adriaenssen de Mulder. Uit dit huwelijk:

 1. Heijligerus Johanneszn Oirlemans, geboren in het jaar 1636, volgt onder X-q.
 2. Cornelis Johanneszn Oirlemans, gedoopt te Loon op Zand op 2 september 1640 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Jacobus en Henrica Adrianus), volgt onder X-r.
 3. Gijsbert Oirlemans.
  Dominicus Wouters, voogd over het onmondige kind van Adriaen Dircxs van Broechoven en Anna Jans Wijnen (nu getrouwd met Gijsbert Willems van de Plas) verhuurt goederen aan Gijsbert Jan Oirlemans - 1675.
  Hij is getrouwd voor 1681 met Joanna Huijberts.
 4. IJda Jans Oirlemans, volgt onder X-s.

IX-g Cathelijn Cornelis Peeter Oirlemans, dochter van Cornelis Peters Oerlemans (VIII-c) en Hendricken Cornelis Janssen van Besauwen.

1. Cathelijn Cornelis Peter Oirlemans, weduwe van het slachtoffer Geeridt Jan Dominicus, 2. zijn vader Jan Dominicus, 3. Jan Cornelis Oirlemans als voogd over de onmondige kinderen, 4. Jan en Everaert, broers van het slachtoffer en 5. Jan en Cornelis, zonen van Cornelis Peter Oirlemans, broers van de weduwe, sluiten een zoenovereenkomst met Peeter Geeridt Jan Adriaens, die het slachtoffer op 23-6-1647 gedood heeft - 26-11-1647.
Dielis en Jan Iewaens, zonen van Catharina Cornelis Oirlemans, en genoemde Dielis met Huijbert Ghijbserts als voogden over Jan, onmondig kind van Claes Jansse Haegen en genoemde Catharina, transporteren goederen aan Marten Geeridt Diercxssen. De kooppenningen zijn volledig betaald - 11-4-1643.

Zij is getrouwd te Loon op Zand (1) met Claes Jansse Haegen. Uit dit huwelijk:

 1. Dielis Haegen.
 2. Jan Iewans Haegen.

Zij is ondertrouwd op 1 april 1637 en getrouwd te Loon op Zand op 13 april 1637 voor de kerk (RK) (getuigen waren Theodorus Cornelius, Cornelia Johannis, Remagius Luten en Anthonius Luten) (2) met Geeridt Jan Dominicus, vermoord op 23 juni 1647 door Peeter Geeridt Jan Adriaens, zoon van Jan Domincus. Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 24 januari 1649 en getrouwd aldaar op 11 februari 1649 (3) met Domincus Zacharias Willemssen Schuermans, wonende te Loon op Zand, zoon van Zacharias Willem Schuermans en Maijeken dominus Antonissen.

Dominicus Zacharias, als man van Cathelijn Cornelis Peter Oirlemans
- een huisje met hofje en een huisakkertje, groot ca. 1 lps., aanslag: 15 st.
- een akkertje land, genaamd 'Snijders ackerken', groot 2 lps., aanslag: 20 st.
- een perceeltje land, gelegen op het Kraanven in de stede van Jan Cornelis Oirlemans, groot 2 lps. 6 rdn., aanslag: 22 st.
- een akkertje land, genaamd 'Jan de Graeffs lant', groot 0,5 lps., aanslag: 4 st. 7 p
Uit dit huwelijk:
 1. Anthonia Dominicusdr Zacharias, gedoopt te Loon op Zand op 29 augustus 1649 (RK) (doopgetuige was Maria Bertroms).

IX-h Maijken Cornelis Peter Oirlemans, dochter van Cornelis Peters Oerlemans (VIII-c) en Hendricken Cornelis Janssen van Besauwen.

Ghijsbert en Cornelis Peeterssen, zonen van Maijken Cornelis Oirlemans; de genoemde Ghijsbert tevens als gemachtigde van zijn broer Jan Peeterssen, kleermaker te Antwerpen, en zijn zuster Maria Peeterssen; de genoemde Ghijsbert Peterssen en Cornelis Joosten als voogden over Adriaentken Peters, ook dochter van Maijken Cornelis Oirlemans, transporteren goederen aan Jenneken Adriaen Janssen van Oisterhout (1/2) en Herman Cornelissen van Heijst
Jan Cornelis Oirlemans en Cornelis Joosten stellen zich borg voor alle mogelijke lasten op de goederen die Maijken Cornelis Oirlemans op heden getransporteerd heeft.
Ghijsbert en Cornelis Peeterssen, tevens voor hun broer en zuster Jan en Maria Peeterssen, bekennen dat zij alle kooppenningen ontvangen hebben die Jenneken Adriaen Janssen en Herman Cornelissen van Heijst hen verschuldigd waren terzake van een transport op heden.
Jenneken Adriaen Janssen en Herman Cornelissen van Heijst bekennen schuldig te zijn aan Ghijsbert Peterssen en Cornelis Joosten als voogden over Adriaentken, onmondige dochter van Peter Ghijsbertssen en Maijken Cornelis Peter Oirlemans een bedrag van 26 gulden en 13 stuivers terzake van een transport op heden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 26-8-1659 door Herman Cornelis van Heijst en Stoffel Bastiaenssen de Leeuw bij Jan Cornelis Oirlemans ingelost is - 10-10-1654.

Zij was gehuwd met Peter Ghijsbertssen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Peeterssen.
 2. Ghijsbert Peeterssen.
 3. Adriaentken Peeterssen.
 4. Maria Peeterssen.
 5. Jan Peeterssen, kleermaker in Antwerpen.

IX-i Adriaen Cornelis Peter Oirlemans, vermoord in het jaar 1651 te Princenhage door Peeter Hendrixsen de Graeff, zoon van Cornelis Peters Oerlemans (VIII-c) en Hendricken Cornelis Janssen van Besauwen.

1. Anthonis Janssen, gehuwd met Cathelijn Janssen Weerdts, eerder weduwe van Adriaen Cornelissen Oirlemans,
2. Jan Cornelissen Oirlemans en Hendrick Cornelissen Weerdts, voogden over de zes onmondige kinderen,
3. genoemde Jan en Cornelis Cornelissen Oirlemans voor hen zelf en voor Claes en Dierck Cornelissen Oirlemans, hun absente broers, en voor Dominicus Zacharias, gehuwd met Cathelijn Cornelissen Oirlemans, hun zuster, sluiten een overeenkomst met Marie Claes Wouters, Jan Hendricxssen de Graeff, Peeter Geerit Geeritssen, Jan Peeters Waegemaeckers en Peeter Laureijssen, moeder, broer en zwagers van Peeter Hendricxssen de Graeff die in 1651 te Princenhage de bovengenoemde Adriaen Cornelissen Oirlemans heeft vermoord - 19-2-1652.

Hij was gehuwd met Catelijn Jan Willemsen de Weerdt.
(Zij was later gehuwd met Athonis Janssen.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Adriaen Cornelissen Oirlemans, geboren te Loon op Zand in het jaar 1630, volgt onder X-t.
 2. Adriana (de Oude) Oirlemans, geboren te Woudrichem (NB) in het jaar 1650, volgt onder X-u.
 3. Hendrick Adriaen Cornelis Oirlemans.
  Hendrick Adriaenssen Oirlemans bekent schuldig te zijn aan zijn broer Peeter een bedrag van 203 gulden terzake van een transport op heden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 21-11-1668 ingelost is. (28-3-1665).
  Hendrick Adriaen Cornelis Oirlemans maakt een boedelscheiding met Jan Cornelis Oirlemans als voogd over Adriaentien de oude en Adriaentien de jonge, dochters van wijlen Adriaen Cornelis Oirlemans en Lijntien Jan Willem Weert, en met Dirck Peeter Haemers en Peeter Adriaen Oirlemans voor Huijbertien, onmondige dochter van wijlen Cornelis Tunus Schuermans en Cornelia Adriaen Cornelissen Oirlemans. De goederen zijn afkomstig van hun (groot)vader en (groot)moeder.(27-11-1665/4-12-1665).
 4. Adriana (de Jonge) Oirlemans.
 5. Peeter Adriaenssen Oirlemans.
  Willem Claessen Bastarts, gehuwd met Heijltien Adriaen Adriaenssen Verdiesen, transporteert goederen aan Peeter Adriaenssen Oirlemans (28-3-1665)
  Peeter Adriaenssen Oirlemans transporteert goederen aan zijn broer Hendrick Adriaen Oirlemans. De goederen zijn een zesde deel van de nalatenschap van hun ouders Adriaen Cornelis Oirlemans en Lijntien Jan Willem Weerts (28-3-1665).

IX-j Ida Cornelius Oerlemans, dochter van Cornelis Peters Oerlemans (VIII-c) en Hendricken Cornelis Janssen van Besauwen. Zij was gehuwd met Laurentius Nicolaus van Best, zoon van Nicolaus van Best. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Laurentius van Best, geboren te Best op 29 april 1644.

IX-k Adriaenken Thonis Jacobs Oerlemans, geboren rond 1590, overleden voor 19 juni 1616, hoogstens 26 jaar oud, dochter van Thonis Jacob Gerits Oerlemans (VIII-d) en Lijntken Jans Rommen. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 27 mei 1612, op ongeveer 22-jarige leeftijd met Hendrick Peter de Bruijn, overleden voor 27 juli 1619.
(Hij was weduwnaar van Janneken Jans van Baertwijck, overleden voor 27 mei 1612. Hij was later gehuwd met Aenken Roeloff Cornelis Snijders.) Uit dit huwelijk:

 1. Arien de Bruijn.

IX-l Janneken Thonis Jacobs Oerlemans, geboren rond 1595, dochter van Thonis Jacob Gerits Oerlemans (VIII-d) en Lijntken Jans Rommen. Zij is getrouwd in het jaar 1623, op ongeveer 28-jarige leeftijd (1) met Dirck Jans Kleyn. Uit dit huwelijk:

 1. Thonis Kleyn, gedoopt op 25 februari 1624.

Zij was gehuwd (2) met Lauris Willem Floren, overleden voor 4 januari 1663. Uit dit huwelijk:

 1. Laurens Willem Floren, gedoopt te Sprang (NB) op 5 augustus 1635.

IX-m Geerken Thonis Oerlemans, dochter van Thonis Jacob Gerits Oerlemans (VIII-d) en Lijntken Jans Rommen. Zij was gehuwd (1) met Wouter Dielis Leempoel, overleden voor 1624. Uit dit huwelijk:

 1. Gerit Leempoel.
 2. Joost Leempoel.
 3. Ariaenken Wouters Leempoel.

Zij is getrouwd voor 1626 (2) met Sacharijs Ariens Lochtens.
IX-n Maeyken Thonis Oerlemans, dochter van Thonis Jacob Gerits Oerlemans (VIII-d) en Lijntken Jans Rommen. Zij was gehuwd met Peter Hendrick Geldens Molegraeff, overleden voor 1627. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Thonis Oerlemans.
  Vidimus van een boedelscheiding tussen Lucas Geeritssen van den Hout en Peter Janssen als voogden van de kinderen wijlen Laureijs Geerits aan de ene kant en Jan Adriaenssen Roos, Corst Hendrick Geldens, Dierck Diercxssen van Campen, Jan Thonissen Oirlemans, Laureijs Willem Floris, ook voor het weeskind van Zacharias Aert Lochten en Geeriken Thonis, Jan Adriaenssen Roos als voogd van de weeskinderen van Wouter Gielissen en Ghijsbert Janssen van Dijck als voogd van het weeskind van Meeus Janssen Moelengraeff aan de andere kant. Deze boedelscheiding is tot stand gekomen op 18-4-1634. 30-5-1635.
  Zebrecht Hendricxssen, Herbert Janssen, geh.m. Martijntken Hendricx, en Jan Thonis Oirlemans, geh.m. Cuentken Hendricxssen, transporteren goederen aan Lijsken wed.v. Jan Cornelis Willem Basters, voor haarzelf en haar kinderen. De goederen zijn gekomen van Peter Jacop Laureijssen. 12-2-1633.
  Jan Thonissen Oirlemans, wonende te Sprang, geh.m. Cuentken dochter wijlen Henrick Zeberden, transporteert goederen aan Willem van der Sluijse, wonende te Waalwijk. Datum 3-1-1633.
  Hij was gehuwd met Cuentken Hendricxssen, dochter van Hendrik Zeberden.

IX-o Huijbertken Eelants Oirlemans, geboren te Loon op Zand in het jaar 1594, overleden voor 7 maart 1665, hoogstens 71 jaar oud, dochter van Elent Jacobs Oerlemans (VIII-e) en Maeijcken Baeijens Verhagen.

Jan Aertssen de Hooch en Huijbert Joosten Verhaegen, als voogden over Joost, onmondige zoon van Jenneken Dierck Cornelis Jan Diercxssen en Cornelis Joosten Verhaegen, doen afstand van hun rechten op goederen ten behoeve van Cornelis Anthonissen Schuermans en Dierck, Hendrick en Marie, kinderen van peter Hendrick Hamers en Huijbertken Eelants Oerlemans (7-8-1660).

Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 23 november 1611, op 17-jarige leeftijd (1) met Thonis Jan Zacharias Schuermans (21 jaar oud), geboren te Loon op Zand in het jaar 1590, overleden voor 1620, hoogstens 30 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Antonius Schuermans, geboren te Loon op Zand, overleden voor 1666.
  Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 8 februari 1656, getrouwd aldaar op 25 februari 1656 voor de kerk (RK) (getuigen waren Johanna de Rocsum, G. de Robemont en Petra Valerius) met Cornelia Adriaen Cornelissen Oirlemans, geboren te Loon op Zand in het jaar 1630, volgt onder X-t.

Zij is getrouwd te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 7 oktober 1620, op 26-jarige leeftijd (2) met Dierck Cornelis Jan Diercxssen, geboren te Capelle (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Jenneken Dierck Cornelis Jan Diercxssen, overleden voor 14 april 1652.
  Zij was gehuwd met Cornelis Joosten Verhagen, geboren te Loon op Zand, overleden voor 7 augustus 1660, zoon van Joosten Huijberts Baijens Verhagen en Maeijke Cornelissen Hoefnagel.

Zij is getrouwd te Capelle (NB) (3) met Peeter Hendrick Haemers, geboren rond 1601, overleden voor 7 maart 1665, hoogstens 64 jaar oud, zoon van Hendrick Aert Diercks Haemers en Jenneken Henrick Gijsbert Segers.
(Hij was weduwnaar van Huibertje Dierck Cornelis Jan Diercxssen.) Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Peeter Hendrick Haemers, gedoopt te Loon op Zand op 25 april 1628 (doopgetuigen waren Maria Zacharias en Adrianus Zegerus), volgt onder X-v.
 2. Maria Peeter Hendrick Haemers, gedoopt te Loon op Zand op 18 juli 1632 (RK).
  Zij was gehuwd met Goijart Hendrickxsen Heerschop.
 3. Johannes Petruszn Haemers, geboren rond 1641, volgt onder X-w.
 4. Hendrick Peter Hendrick Haemers, overleden te Loon op Zand op 27 november 1703.
  Hij is getrouwd te Loon op Zand op 28 februari 1676 (getuigen waren Henricus Gerardus en Petronella Cornelis) met Petronella Cornelisdr.

IX-p Baijen Eelant Oirlemans, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) in het jaar 1598, wonende aldaar, overleden te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 19 augustus 1653, 55 jaar oud, zoon van Elent Jacobs Oerlemans (VIII-e) en Maeijcken Baeijens Verhagen.

Peeter Hendricxssen alias Colster bekent schuldig te zijn aan Aert Janssen de Hooge en Baijen Eelantssen Oirlemans, als voogden van Jenneken dochter wijlen Dierck Cornelis Jan Diercxssen, een bedrag van 135 gulden. 6-6-1633.

Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 28 maart 1620 en getrouwd te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 17 april 1620, op 22-jarige leeftijd met Neeltgen Aryensdr., wonende te Vrijhoeve-Capelle (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Theunisken Baeyen Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 29 oktober 1623 (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren de Vrouw van Peter Bayens en Janneken Ariens).
 2. Maijken Oirlemans, geboren te Sprang (NB), gedoopt op 18 oktober 1626, volgt onder X-x.
 3. Adam Baeyen Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 5 november 1628 (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren Lysken Eelen en Mayken Eelen), volgt onder X-y.
 4. Elant Baeyen Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 17 september 1632 (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren Lysken Eelen en Mayken Eelen), overleden rond 1663, ongeveer 31 jaar oud.
  De ouders wonen te Vrijhoeve-Capelle.
  Hij was gehuwd met Anneken Mulders, geboren te Vrijhoeve (NB) rond 1630.
  (Zij was later gehuwd met Hendrick Cam.)
 5. Henrick Baeyen Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 13 mei 1635 (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren Bartholmees Jansen, Maryken Eelen en Anneken Aryensz.).
 6. Maerten Bajens Oirlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 17 januari 1644 (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren Anneken Adriaens en Lysgen Eelen), volgt onder X-z.

IX-q Geriken Elands Oerlemans, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) in het jaar 1605, dochter van Elent Jacobs Oerlemans (VIII-e) en Maeijcken Baeijens Verhagen. Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 24 januari 1619, op 14-jarige leeftijd met Theunis Woutersz van Nieuwenhuijsen (ongeveer 34 jaar oud), geboren rond 1585, overleden te Capelle (NB) voor 1680, hoogstens 95 jaar oud, zoon van Wouter Geeritse van Nieuwenhuijsen en Hendricxken Ariaens Verdiesen.

Bekeerde zich tot de gereformeerde religie, woonde Vrijhoeve (1632)
Uit dit huwelijk:
 1. Wouter Teunisz van Nieuwenhuijsen, heemraad van Sprang, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 22 februari 1629 (doopgetuigen waren Baeijes Eeland en Janneken Jans), overleden te Sprang (NB) op 20 mei 1702, 73 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 8 maart 1665, op 36-jarige leeftijd met Leijske Hendricks Verschuren, begraven op 3 mei 1703.
 2. Hendrik Thonissen van Nieuwenhuijsen, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 22 februari 1632 (doopgetuige was Neeltje Bastiaansdr.), volgt onder X-aa.
 3. Jacob Antonissen van den Nieuwenhuijsen, gedoopt te Capelle (NB) rond 1640, volgt onder X-ab.
 4. Elant Teunisse van den Nieuwenhuijsen, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), volgt onder X-ac.

IX-r Lijsken Eelensdr. Oerlemans, geboren te Capelle (NB) rond 1605, dochter van Elent Jacobs Oerlemans (VIII-e) en Maeijcken Baeijens Verhagen. Zij is getrouwd voor 19 februari 1631, op hoogstens 26-jarige leeftijd (1) met Meeus Jans van Vrijhoeve. Zij is in ondertrouw gegaan te Capelle (NB) op 28 januari 1640 en getrouwd aldaar op 19 februari 1640, op ongeveer 35-jarige leeftijd (2) met Teunis Dirks Somers. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Anthonius Schommeren, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 25 augustus 1641, volgt onder X-ad.
 2. Dirkske Teunisse Schomers, geboren te Vrijhoeve (NB), gedoopt te Capelle (NB) op 17 april 1644, volgt onder X-ae.

IX-s Maijcken Eelen Oerlemans, geboren rond 1608, dochter van Elent Jacobs Oerlemans (VIII-e) en Maeijcken Baeijens Verhagen. Zij is in ondertrouw gegaan te Capelle (NB) op 4 mei 1630 en getrouwd aldaar op 26 mei 1630, op ongeveer 22-jarige leeftijd met Adriaen Aertz. van Dongen, geboren te Dongen (NB), wonende te Vrijhoeve (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Arien van Dongen, gedoopt te Capelle (NB) op 25 april 1632 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Neeltgen Aryens).
 2. Elant van Dongen, gedoopt te Capelle (NB) op 25 oktober 1633 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Jaepgen Jans, de Vrouw van Bae).
 3. Maerten van Dongen, geboren te Capelle (NB), gedoopt op 1 juli 1635 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Neeltgen Aryens en Anneken Ary).
 4. Aert van Dongen, gedoopt te Capelle (NB) op 6 maart 1639 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Lysken Eelen).
 5. Mary van Dongen, geboren te Capelle (NB), gedoopt op 18 september 1644 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Lysken Eelen).
  De ouders wonen te Vrijhoeve.
 6. Hendrick van Dongen, gedoopt te Capelle (NB) op 10 juni 1646 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Geeriken Eelen).

IX-t Adriaen Eelant Oirlemans, diaken 1660-1661, ouderling 1668-1669, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) in het jaar 1610, wonende te Sprang (NB), zoon van Elent Jacobs Oerlemans (VIII-e) en Maeijcken Baeijens Verhagen.

Adriaen Eelantssen Oirlemans naast de goederen die Anthonis Wouterssen van den Nijeuwenhuijse op 20-12-1645 getransporteerd heeft aan Rombout Anthonissen Leempoel. Vervolgens doet hij afstand van zijn rechten - 15-1-1646.

Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 17 oktober 1632, op 22-jarige leeftijd met Anneken Ariens de Leeuw (ongeveer 25 jaar oud), geboren te Loon op Zand rond 1607, overleden te Capelle (NB) in het jaar 1682, ongeveer 75 jaar oud, dochter van Adriaen Jansen de Leeuw (bierbrouwer en herbergier op de Vaart) en Anneken Caerl Huijberts.

1. Aert Caerl Huijbertssen, 2. Adriaen Jan Laureijs Diercxssen, weduwnaar van Lijsken Caerl Huijberts en tevens voor zijn zoon Dierck en voor zijn zwager Wouter Thonissen Leempoel, 3. Adriaen Eelant Oirlemans, gehuwd met Anneken, dochter van Adriaen Janssen de Leeuw en Anneken Caerl Huijberts en tevens voor zijn zwager Jan Adriaenssen de Leeuw, 4. Huijbert Floris Caerl Huijberts en 5. Lijntken Aerts, weduwe van Floris Floris Caerl Huijberts en tevens voor haar onmondige kinderen, bekennen dat Dierck Jan Dierck Martens met 42 gulden een jaarlijkse erfcijns ingelost heeft. De cijns is destijds door Adriaen Huijberts en zijn vrouw Eeltken betaald aan Caerl Huijberts - 7-3-1639.
(Zij was weduwe van Roeloff Jacobs van Hedel.) Uit dit huwelijk:
 1. Maria Oirlemans, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) in het jaar 1633.
 2. Anneke Oirlemans, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), gedoopt te Sprang (NB) op 9 december 1635, volgt onder X-af.
 3. Elant Oirlemans, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) in het jaar 1637.
  Hij was gehuwd met Aeltje Jarisdr., geboren rond 1642.
  Jonge docher van Cleijn Dongen.
 4. Ariaentje Ariens Oirlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 14 oktober 1640, volgt onder X-ag.
 5. Lysbeth Ariaen Oerlemans, geboren te Capelle (NB) op 17 december 1642.
 6. Adriaen Oirlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 4 december 1644, overleden voor oktober 1696, hoogstens 51 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Eeltie Jonckers.
  Jonge dame van Sprang.
  (Zij was later gehuwd met Jan Talen.)
 7. Lysbeth Ariaen Oerlemans, geboren te Capelle (NB) op 15 juli 1646 (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren Maycken Eelen en Thonisken Jansdr,).
  Zij was gehuwd met Jan Peri.
  Hij woonde in 1689 tot Vlijmen.
  (Hij was weduwnaar van Ariaantje Heesbeen, overleden voor 1689.)
 8. N.N. Adriaens Oerlemans, geboren te Capelle (NB) op 10 april 1648 (doopgetuige was Maycken Denys).
 9. Jan Oirlemans, gedoopt te Vrijhoeve-Capelle (NB) in het jaar 1650, overleden te Sprang (NB) op 12 november 1703, 53 jaar oud.
  Hij was gehuwd (1) met Elisabeth Klis, geboren te Sprang (NB) op 26 september 1649, overleden aldaar op 18 december 1695, 46 jaar oud, dochter van Willem Klis en Anneken van Deijck.
  Hij was gehuwd (2) met Elske Verseef, geboren rond 1674, overleden voor 1698, hoogstens 24 jaar oud.
  Jongedame van Sprang
  Hij was gehuwd (3) met Gijsbertje Korsten, geboren rond 1655.
  (Zij was weduwe van Dirk Spranger.)
 10. Jacob Oirlemans, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) in het jaar 1655, overleden voor 1692, hoogstens 37 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Pieterke Cock, geboren rond 1660.
  Jongedame van Sprang
  (Zij was later gehuwd met Arien Vos.)
 11. Teuniske Oirlemans, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) in het jaar 1658.
  Zij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 17 juli 1678, op 20-jarige leeftijd (1) met Jan van Riel (ongeveer 28 jaar oud), geboren rond 1650, overleden voor 1702, hoogstens 52 jaar oud.
  Zij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 5 januari 1702, op 44-jarige leeftijd (2) met Aart Laarhoven (ongeveer 47 jaar oud), geboren rond 1655, overleden voor 1710, hoogstens 55 jaar oud.
  (Hij was weduwnaar van Amrike van de Linden.)

IX-u Jan Elents Oerlemans, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) in het jaar 1615, overleden op 16 februari 1669, 54 jaar oud, zoon van Elent Jacobs Oerlemans (VIII-e) en Maeijcken Baeijens Verhagen.

Sprang R 59, fol. 86, dd. 6.4.1647: Robbrecht Hendricks Decker draagt over aan Jan Elants Oerlemans, gehuwd met zijn dochter Janneken Robberts "sekere geset mette huysinge ende geboomte daer op staende/ staende ende gelegen inden Ambacht van Sprang inde Nijestraet. Jan Eelantsz Oerlman heeft Robbert Hendrickx sijnen vader boven sijn houwelijcxs goet hier voor gelooft te betalen soo de comparanten verclaren 400 guldens ende die te betalen in drije termijnen." Idem R 60, fol. 1065, dd. 9.3.1657: Jan Elens Oerlemans verwerft een half weijdries te Sprang. Idem R 78, dd. 16.2.1669: Jan Elands Oerlemans (gehuwd met Janneken Robben) ziek te bedde. (Mutueel testament.)

Hij is ondertrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 15 januari 1647 en getrouwd aldaar op 9 februari 1647 voor de kerk, op 32-jarige leeftijd met Janneken Robben Decker (20 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 1 januari 1627 (nederlands hervormd), dochter van Robbrecht Hendricks Deckers (burgemeester van Sprang) en Geerken Jansz Oerlemans (IX-b). Uit dit huwelijk:

 1. Dingena Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 23 oktober 1650.
 2. Jenneken Jans Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 3 mei 1656, volgt onder X-ah.
 3. Elen Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 4 oktober 1659.
 4. Geertruij Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 6 mei 1661, volgt onder X-ai.
 5. Alida Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 26 juni 1667.
 6. Rub Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 26 juni 1667.

IX-v Gertruda Jan Matthijs Gerard de Bont, geboren te Venloon in het jaar 1575, overleden te Loon op Zand op 29 december 1640, 65 jaar oud, dochter van Jan Matthijs Gerard de Bont en Anna Lucas van Besauwen (VIII-f).

In 1607 transporteren Walter, Jan adriaan en Philibert broers goederen aan de erfgenamen van Jan mathijs gerard de Bont in 1598 Hubert anton, Philibert en Adriaan (broers) met hun zuster Gertrude, allen kinderen en erfgenamen van Thoenis Huijbertsse.

Zij was gehuwd met Peter Walter Adriaan Couwenbergh. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Peter Walter Adriaan Couwenbergh, volgt onder X-aj.

IX-w Adriaen Aertsen (Oerlemans), bouwman op de Hoogevaart te Capelle en kerkmeester te Sprang (1623), geboren te Sprang (NB) rond 1578, overleden te Capelle (NB) op 2 juni 1662, ongeveer 84 jaar oud, zoon van Aert Adriaens Oerlemans (VIII-i) en Lijntke Gelden Hendrikdsdr..

1) Aert zoon wijlen Jan Janssen, geh.m. Peeterken dochter wijlen Adriaen Peeterssen de Langhen, ook als voogd van de onmondige dochter van wijlen Dierck Adriaenssen Langhen, in bijzijn van Jan Janssen de Jonghe, geh.m. Maijken, wed.v. genoemde Dierck Adriaenssen Langhen, 2) Sijmen zoon wijlen Dierck Claessen Buennen, ook voor zijn kinderen, en Ghijsbert Claessen Buennen, 3) Adriaen Aertssen Oirlemans, ook als voogd van de kinderen wijlen Gelden Aertssen Oirlemans, en voor de kinderen van Daem Aertssen Rommen en Eeltken Aertssen, in bijzijn van Hendrick Janssen Perssijn en Peeter Aertssen Oirlemans, allen voor Thonis Aertssen Oirlemans, en Willem Goossens van Heijst, ook voor Peeter Adriaenssen Vloots, geh.m. Adriana, Anna van Heijst, de kinderen wijlen Geeridt Goossens van Heijst, Geeridt zoon wijlen Dierck Thonis, ook voor zijn broers en zusters, allen erfgenamen van wijlen Andries Claes de Witte, 4) Corstiaen Hendrick Geldenssen, ook voor Jan Adriaenssen Roos, wed.v. Claesken dochter wijlen Hendrick Geldenssen, de kinderen van wijlen Meeus Janssen, de kinderen van wijlen Jan Peeterssen Quaetaele, de kinderen wijlen Thonis Jacopssen, en Peter Jan Huijbert Sijmenssen als voogd van de kinderen wijlen Laureijs Geeritssen en Maijken Janssen, en 5) Jan Peeterssen van Heijst, Adriaentken Adriaenssen wed.v. Tieleman Jacops, Ghijsbert Peter Baijenssen, geh.m. Lijsken Jan Peter Jacops, Willem Cornelis Aertssen als voogd van de kinderen van Jacop Peter Jacopssen, ook voor Adriaen Thonis de Jonge, geh.m. Jenneken Cornelis Peter Jacops, Adriaen zoon Caerl Adriaenssen, Thomas en Adriaen zonen wijlen Corst Thomas, en de kinderen wilen Jacop Adriaen Jacopssen, maken een boedelscheiding. 14-3-1633
Zijn land groot 3,5 lps, 3 gld. 10 st.

Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 4 februari 1623, op ongeveer 45-jarige leeftijd (1) met Willempke Adrien (Peters) (ongeveer 38 jaar oud), geboren rond 1585, overleden te Capelle (NB) rond 1643, ongeveer 58 jaar oud, dochter van Adriaen Stacen de Jonge en Janneke Adriaens van Campen.
(Zij is eerder getrouwd rond 1610, op ongeveer 25-jarige leeftijd met Wouter Adriaensz. Smits.) Uit dit huwelijk:

 1. Aert Aertsen Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 24 maart 1624 (nederduits gereformeerd), volgt onder X-ak.
 2. Jan Ourmans, gedoopt te Capelle (NB) op 8 december 1630 (doopgetuigen waren Lyntgen Geldens en Dirck Jansz), wonende te Capelle (NB) (Hogevaart).

Hij is getrouwd op 3 december 1644, op ongeveer 66-jarige leeftijd (2) met Catalijntje Geldens Paans (54 jaar oud), geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) in het jaar 1590, overleden aldaar op 28 april 1661, 71 jaar oud, dochter van Gelden Anthonisz en Willemke Janszdr.
(Zij was weduwe van Adriaan Adriaanszn de Jonge, geboren rond 1590, overleden voor 3 december 1644, hoogstens 54 jaar oud, zoon van Adriaen Peter Stacen de Jonge en Janneke Adriaens Anthonis de Jonge.)
IX-x Peeter Aerts Oerlemans, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1579, overleden te Capelle (NB) op 7 november 1660, 81 jaar oud, zoon van Aert Adriaens Oerlemans (VIII-i) en Lijntke Gelden Hendrikdsdr..

1) Aert zoon wijlen Jan Janssen, geh.m. Peeterken dochter wijlen Adriaen Peeterssen de Langhen, ook als voogd van de onmondige dochter van wijlen Dierck Adriaenssen Langhen, in bijzijn van Jan Janssen de Jonghe, geh.m. Maijken, wed.v. genoemde Dierck Adriaenssen Langhen, 2) Sijmen zoon wijlen Dierck Claessen Buennen, ook voor zijn kinderen, en Ghijsbert Claessen Buennen, 3) Adriaen Aertssen Oirlemans, ook als voogd van de kinderen wijlen Gelden Aertssen Oirlemans, en voor de kinderen van Daem Aertssen Rommen en Eeltken Aertssen, in bijzijn van Hendrick Janssen Perssijn en Peeter Aertssen Oirlemans, allen voor Thonis Aertssen Oirlemans, en Willem Goossens van Heijst, ook voor Peeter Adriaenssen Vloots, geh.m. Adriana, Anna van Heijst, de kinderen wijlen Geeridt Goossens van Heijst, Geeridt zoon wijlen Dierck Thonis, ook voor zijn broers en zusters, allen erfgenamen van wijlen Andries Claes de Witte, 4) Corstiaen Hendrick Geldenssen, ook voor Jan Adriaenssen Roos, wed.v. Claesken dochter wijlen Hendrick Geldenssen, de kinderen van wijlen Meeus Janssen, de kinderen van wijlen Jan Peeterssen Quaetaele, de kinderen wijlen Thonis Jacopssen, en Peter Jan Huijbert Sijmenssen als voogd van de kinderen wijlen Laureijs Geeritssen en Maijken Janssen, en 5) Jan Peeterssen van Heijst, Adriaentken Adriaenssen wed.v. Tieleman Jacops, Ghijsbert Peter Baijenssen, geh.m. Lijsken Jan Peter Jacops, Willem Cornelis Aertssen als voogd van de kinderen van Jacop Peter Jacopssen, ook voor Adriaen Thonis de Jonge, geh.m. Jenneken Cornelis Peter Jacops, Adriaen zoon Caerl Adriaenssen, Thomas en Adriaen zonen wijlen Corst Thomas, en de kinderen wilen Jacop Adriaen Jacopssen, maken een boedelscheiding. 14-3-1633.
Jonge man van Vrijhoeven, vestigde zich circa 1612 op Labbegat aan de Hoge Vaart, diaken 1629-1630, ouderling 1640-1647. Begraven in de kerk. Zijn land groot 9 lps, 9 gld.

Hij is ondertrouwd te Sprang (NB) op 22 september 1612 en getrouwd aldaar op 14 oktober 1612 voor de kerk, op 33-jarige leeftijd met Maaijke Jans Perseijn (ongeveer 22 jaar oud), geboren te Sprang (NB) rond 1590, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 23 juni 1662, begraven in de kerk., ongeveer 72 jaar oud, dochter van Jan Gijsbertsz. Perseyn. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaentken Peeter Aertsen Oirlemans, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 4 mei 1614, volgt onder X-al.
 2. Aert Peeters Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 27 maart 1616.
 3. Hendrik Peeters Oerlemans, geboren te Capelle (NB) op 12 december 1617, overleden voor 1632, hoogstens 15 jaar oud.
 4. Jan Peeterssen Oirlemans, geboren te Capelle (NB) op 29 april 1620, volgt onder X-am.
 5. Cathelijn Peeterssen Oirlemans, geboren te Capelle (NB) op 29 augustus 1627, volgt onder X-an.
 6. Aert Peeters Oerlemans, geboren te Capelle (NB) op 29 augustus 1627.
 7. Hendrickske Peters Oerlemans, geboren te Capelle (NB) op 8 mei 1632, gedoopt te Vrijhoeve-Capelle (NB), volgt onder X-ao.
 8. Eret Peeters Oerlemans, geboren te Capelle (NB), gedoopt te Sprang (NB) op 10 juni 1635.
 9. Hendrick Peters Oirlemans, geboren te Capelle (NB) op 10 juni 1635, volgt onder X-ap.

IX-y Aeltken Aertssen Oirlemans, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1579, overleden te Berckhagen in het jaar 1623, 44 jaar oud, dochter van Aert Adriaens Oerlemans (VIII-i) en Lijntke Gelden Hendrikdsdr..

1. Anthonis Aertssen Oirlemans (1/5), 2. Aert Adriaenssen Oirlemans (1/5), 3. Henrick Peeterssen Oirlemans en Adriaen Wouterssen Smits, gehuwd met Adriaentken Peeterssen Oirlemans, tevens voor hun broer Jan Peeterssen Oirlemans en voor Aert Adriaenssen Verhoeven, gehuwd met Cathelijn Peeterssen Oirlemans(1/5), 4. genoemde Anthonis voor Roelant Bernarts Verharen, als voogd over deonmondige kinderen van Pauwels van Drongelen en Anthonia Gelden Aertssen Oirlemans (1/5) en 5. Aert en Adriaen, zonen van Daem Aertssen Rommen en Aeltken Aertssen Oirlemans, Jan Janssen Pigghen, weduwnaar van hun zuster Anthonisken, tevens voor Cornelis Louff, schout van Sprang en gehuwd met Geertruijdt Daem Aertssen Oirlemans (1/5) transporteren goederen aan Dierck Wouterssen Smits, wonende te Capelle. De kooppenningen zijn volledig betaald - 21-6-1662.

Zij was gehuwd met Daem Aertssen Rommen, geboren te Sprang Berckhagen rond 1577, overleden aldaar in het jaar 1615, ongeveer 38 jaar oud, zoon van Daem Aert Jansz Rommen en Arentje Jordensdr.

Heer Engelbert van Immerselle, borggraaf van Aelst, baanderheer van Bochoven, heer van Immerseele, Loon, Wommelgem, IJtegem, Haveluij, etc. sluit een overeenkomst inzake de betaling van cijnsen van Henrick Anthonissen Olieslaeger en Thonisken Adriaen Oirlemans door hun erfgenamen. Deze erfgenamen zijn: 1. Adriaen, Peter en Anthonis, zonen van Aert Oirlemans, tevens voor de onmondige kinderen van Gelden Aertssen Oirlemans, 2. Henrick Janssen Perssijn, gehuwd met Geeridtken, dochter van Daem Aertssen Rommen en Eeltken Aertssen, tevens voor de andere kinderen van genoemde Daem en Eeltken, 3. Willem Goossens van Heijst, tevens voor de onmondige kinderen van Geeridt Goossens van Heijst, 4. Willem Peeterssen Vloots, gehuwd met Anna Goossen van Heijst, 5. Michiel Dierck Anthonissen Olieslaeger, tevens voor zijn broers en zusters, 6. Adriaen Pauwels, gehuwd met Eeltken, en Adriaen Diercxssen, gehuwd met Jenneken, dochters van Andries Claes de Witte, tevens voor de andere kinderen van genoemde Andries - 10-12-1639.
Uit dit huwelijk:
 1. Geeridtken Daems Rommen, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1605, volgt onder X-aq.
 2. Adriaen Rommen.
 3. Anthonisken Daem Rommen, overleden voor 21 juni 1662.
  Zij was gehuwd met Jan Janssen Pighen.
 4. Aert Rommen.

IX-z Anthonis Aerts Oerlemans, bouwman, vervener te Sprang, geboren in het jaar 1588, overleden voor 1 november 1681, hoogstens 93 jaar oud, zoon van Aert Adriaens Oerlemans (VIII-i) en Lijntke Gelden Hendrikdsdr..

Zijn land groot 7 lps, 12,5 rdn, 7 gld 5st.

Hij was gehuwd met Keuntje Jacob Stockmans, wonende te Sprang (NB), overleden voor 1 november 1681, dochter van Jacob Stockman.

tKeuntje Jacob Stockmans, weduwe van Anthonis Aertsen Oerlemans en wonende te Sprang, transporteert goederen aan Adriaentjen Corstiaen Wijnen, weduwe van Jacob Anthonis Oerlemans d.d.: 15-3-1679.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Anthonisse Oerlemans, geboren te Loon op Zand na 1603, volgt onder X-ar.
 2. Hendrick Teunisse Oirlemans, gedoopt op 20 februari 1620, volgt onder X-as.
 3. Aert Theunisz Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 9 mei 1627, volgt onder X-at.
 4. Jacob Theunissen Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 22 februari 1632, volgt onder X-au.
 5. Theunesken Oerlemans, geboren op 17 september 1635, jong overleden.
 6. Joost Thonis Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 18 november 1640, volgt onder X-av.
 7. Lijntken Anthonis Oerlemans, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1641, volgt onder X-aw.

IX-aa Gelden Aertsen Oirlemans, bouwman te Sprang, overleden voor 14 maart 1633, zoon van Aert Adriaens Oerlemans (VIII-i) en Lijntke Gelden Hendrikdsdr..

1. Adriaen, 2. Peter en 3. Anthonis, zonen van Aert Adriaen Oirlemans, 4. Aert, zoon van Daem Aertssen Rommen en Eeltken Aertssen Oirlemans, tevens voor zijn broer Adriaen, 5. Jan Janssen Piggen, weduwnaar van Anthonisken Daem Aertssen, tevens voor Henrick Janssen Perssijn, gehuwd met Geeridtken, dochter van voornoemde Daem, 6. genoemde Adriaen Aert Adriaen Oirlemans als voogd over Anthonisken, onmondige dochter van Gelden Aertssen Oirlemans, transporteren allen goederen aan Anthonis Corstiaenssen van der Aa (1/2) en Thomas Thomassen Egmonts, Aert Heijliger Rams, Adriaen Jan Janssen Smidt en Jan Peter Janssen Rijff (1/2). 7-1-1644.

Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 22 juni 1620 en getrouwd te Baardwijk (NB) met Ariantje Ariest Slaats. Uit dit huwelijk:

 1. Anthonisken Oirlemans.
 2. Jacob Geldens Oerlemans, volgt onder X-ax.

IX-ab Adriaen Goijaertssen Oirlemans, bouwman te Sprang, vervener te Loon op Zand en heemraad, borgemeester en schout van Sprang, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1610, zoon van Goyaart Adriaensz Oerlemans (VIII-l) en Aleyt Dirck Adriaens de Bie.

Cornelis Corstiaenssen Borsten bekent schuldig te zijn aan Raes Dierck
Raessen van Grevenbroeck en Adriaen Goijaertssen Oirlemans als voogden over de vier onmondige kinderen van Hendrick Dierck Raessen van Grevenbroeck en Cornelia Jan Adriaenssen Oirlemans (1/2) en Goijaert, zoon van Huijbert Jan Peter Thonissen en Peeterken Jan Adriaenssen Oirlemans (1/2) een bedrag van 1000 gulden terzake van een transport op heden.
Uit de aantekening in de marge blijkt dat het deel van Goijaert Huijberts in de schuld op 16-11-1655 ingelost is en het deel van Jan en Dierck, zonen van Hendrick Dierck Raessen van Grevenbroeck en Cornelia Jan Adriaenssen Oirlemans op 31-12-1660 ingelost is.
6-10-1654

Samen met zijn broer Dirk bezocht Adriaen van februari 1623 de Latijnse school in Oirschot, die beoogde hen voor te bereiden voor het universitaire onderwijs.

Raes Dierck Raessen van Grevenbroeck en Adriaen Goijaertssen Oirlemans worden aangesteld als voogden over de vier onmondige kinderen van Cornelia Jan Adriaenssen Oirlemans en Henrick Dierck Raessen van Grevenbroeck - 30-4-1647.

Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 13 augustus 1628, op 18-jarige leeftijd met Engeltje Jacobs de Bie (ongeveer 19 jaar oud), geboren te Sprang (NB) rond 1609, overleden voor 19 april 1694, hoogstens 85 jaar oud, dochter van Jacob Hendriks de Bie en Aleyt Jans. Uit dit huwelijk:

 1. Goyaart Adriaensz Oerlemans, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1629, overleden aldaar op 7 september 1702, begraven aldaar in de kerk, 73 jaar oud.
 2. Jan Adriaensz Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 13 januari 1636, jong overleden.
 3. Dirk Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 1 januari 1639, jong overleden in het jaar 1640, 1 jaar oud.
 4. Dirk Adriaensz Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 5 augustus 1640, overleden aldaar op 4 november 1723, 83 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 7 mei 1684, op 43-jarige leeftijd met Alida van Gils, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1649, volgt onder VIII-r.
 5. Jacob Adriaensz Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 29 juli 1646.
 6. Geertrui Adriaens Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 17 januari 1649, ongehuwd overleden aldaar op 11 maart 1732, begraven aldaar in de kerk, 83 jaar oud.
  Taxatie van onroerende goederen, nagelaten door Geertruij Oerlemans, overleden te Sprang op 11 maart 1732 - 19-4-1732
  Notitie bij overlijden van Geertruy Adriaens: Geertruy, "oud 83 yare", begraven met haar broers Goyert en Dirk in de kerk van Sprang. Notitie bij Geertruy Adriaens: Geertruy beheerde een landbouwbedrijf en was betrokken bij turfwinning. Zij bezat in Sprang landerijen en 2 huizen met schuren. Verder bezat zij nog 10 percelen land te Besoyen, Loon op Zand, Waalwijk en Drongelen. Tezamen bezat za ca. 36 ha land. Verder bezat zij obligaties, hypotheken en lijfrentebrieven en Geertruy is nooit getrouwd. Haar bezittingen werden op 22-11-1732 verdeeld tussen de kinderen van haar broer Dirk, Cornelis en Adriaan.

IX-ac Cornelis Adriaans van Gils, geboren te Oosterhout in het jaar 1683, overleden aldaar op 29 juli 1748, 65 jaar oud, zoon van Adriaan van Gils (VIII-m) en Cornelia de Lieffde. Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 21 juni 1712, op 29-jarige leeftijd met Engelina Oerlemans (27 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 29 april 1685, overleden voor 14 januari 1724, hoogstens 38 jaar oud, dochter van Dirk Adriaensz Oerlemans en Alida van Gils (VIII-r). Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan van Gils, gedoopt te Oosterhout op 29 april 1714 (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren Adriaan van Gils en Anna Johanna van Gils), begraven te Oosterhout op 26 april 1741, 26 jaar oud.
 2. Alida van Gils, gedoopt te Oosterhout op 15 september 1715 (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren Dirk Oerlemans en Geertruy Belnu - van Gils), begraven te Breda op 1 april 1750, 34 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Willem Schoonen, geboren in het jaar 1717.
 3. Cornelia van Gils, gedoopt te Oosterhout op 14 maart 1717, volgt onder X-ay.

IX-ad Adriaen van Gils, secretaris, schepen van Oosterhout en notaris, geboren te Oosterhout op 5 juni 1701, overleden aldaar op 10 november 1767, 66 jaar oud, zoon van Adriaan van Gils (VIII-m) en Magdalena Westermans. Hij was gehuwd met Alida Pistorius, gedoopt te Capelle (NB) op 9 mei 1717 (nederduits gereformeerd), overleden te Oosterhout op 9 september 1765, begraven aldaar, 48 jaar oud, dochter van Adriaan Pistorius en Cornelia Verhoeven. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Magdalena van Gils, gedoopt te Oosterhout op 1 december 1737.
 2. Adrianus Johan van Gils, gedoopt te Oosterhout op 11 februari 1739.
 3. Anna Magdalena Cornelia van Gils, gedoopt te Oosterhout op 14 mei 1741, overleden in het jaar 1803, 62 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Jan Lauta van Aijsma, geboren te Nijmegen in het jaar 1739, zoon van Jacob Lauta van Aijsma en Anna Margareth van Leeuwen.
 4. Adriaan Hendrik van Gils, geboren te Oosterhout op 13 september 1744, volgt onder X-az.
 5. Alida van Gils, geboren te Oosterhout op 16 oktober 1746, overleden te Breda op 16 mei 1831, 84 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Horatius Lauta van Aijsma, geboren te Nijmegen in het jaar 1744, zoon van Jacob Lauta van Aijsma en Anna Margareth van Leeuwen.
 6. Johan Everard van Gils, gedoopt te Oosterhout op 29 januari 1749.

IX-ae Aaltje Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 21 december 1662, dochter van Christoffel Bartholomeuszoon Molengraaff (VIII-o) en Dirxgen Jacobs Glavimans. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 7 juni 1693, op 30-jarige leeftijd met Johannes Janse van Dijck (36 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 24 december 1656, zoon van Jan Adriaense van Dijck en Adriaentje Aerts Colf.
(Hij was weduwnaar van Walburgia van den Houdt.) Uit dit huwelijk:

 1. Dirk van Dijck, gedoopt te Sprang (NB) op 29 mei 1695.
 2. Kristoffel van Dijck, gedoopt te Besoijen (NB) op 16 november 1698.

IX-af Jacob Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 1 juli 1668, overleden voor 26 oktober 1709, hoogstens 41 jaar oud, zoon van Christoffel Bartholomeuszoon Molengraaff (VIII-o) en Dirxgen Jacobs Glavimans. Hij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 23 mei 1694, op 25-jarige leeftijd met Susanna van Middelburgh. Uit dit huwelijk:

 1. Dirkje Molengraaff, gedoopt te Leiden op 29 september 1693 (nederlands hervormd) (doopgetuigen waren Jakobus van Middelburg en Magdalena Tielroeij), begraven te Leiden in november 1693, 2 maanden oud.
 2. Theodora Molengraaff, gedoopt te Tilburg op 4 december 1695 (nederduits gereformeerd), begraven te Leiden in januari 1773, 77 jaar oud.
 3. Christoffel Molengraaff, gedoopt te Tilburg op 4 augustus 1697 (nederduits gereformeerd), volgt onder X-ba.
 4. Jacobus Molengraaff, gedoopt te Tilburg op 22 februari 1699 (nederduits gereformeerd).
 5. Hendricus Christoffel Molengraaff, gedoopt te Tilburg op 25 juli 1700 (nederduits gereformeerd).
 6. Lucia Molengraaff, gedoopt te Tilburg op 11 juni 1702 (nederduits gereformeerd), begraven te Leiden in juli 1766, 64 jaar oud.
  Zij is in ondertrouw gegaan te Leiden en getrouwd aldaar op 11 augustus 1730, op 28-jarige leeftijd (1) met Leendert Breedlinde, begraven te Leiden in oktober 1738.
  Zij is in ondertrouw gegaan te Leiden en getrouwd aldaar op 13 juli 1743, op 41-jarige leeftijd (2) met Ary de Ridder, begraven te Leiden in april 1774.
 7. Johannes Molengraaff, gedoopt te Tilburg op 9 februari 1704 (nederduits gereformeerd), volgt onder X-bb.
 8. Geertruida Molengraaff, gedoopt te Tilburg op 29 november 1705 (nederduits gereformeerd), wonende te Leiden en te Hoogwoudt, begraven te Leiden in mei 1772, 66 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Dirk van Beusekom.

IX-ag Jenneke Molengraaff, geboren te Sprang (NB), gedoopt op 10 september 1673, dochter van Christoffel Bartholomeuszoon Molengraaff (VIII-o) en Dirxgen Jacobs Glavimans. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 9 februari 1698, op 24-jarige leeftijd met Hendrik de Roij. Uit dit huwelijk:

 1. Lijsbeth de Roij, gedoopt te Sprang (NB) op 1 februari 1699.
 2. Kristoffel de Roij, geboren te Sprang (NB) op 13 maart 1701.
 3. Adriaan de Roij, geboren te Sprang (NB) op 26 december 1702.
 4. Hendrik de Roij, geboren te Sprang (NB) op 20 december 1705.

IX-ah Johannes Molengraaff, secretaris van Besoijen, Drongelen en Gansoijen, gedoopt te Sprang (NB) op 23 augustus 1682, overleden te Waalwijk op 18 februari 1727, begraven aldaar, 44 jaar oud, zoon van Christoffel Bartholomeuszoon Molengraaff (VIII-o) en Mayjen van den Houdt. Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 5 februari 1708, op 25-jarige leeftijd met Adriana van Nederveen (ongeveer 28 jaar oud), geboren rond 1680, overleden te Waalwijk op 19 maart 1713, begraven aldaar in de kerk, ongeveer 33 jaar oud, dochter van Antonij Gerritszn. van Nederveen en Delia Melsen Crol. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Molengraaff, geboren te Waalwijk voor 19 maart 1713 (nederduits gereformeerd), volgt onder X-bc.
 2. Sophia Molengraaff ook genaamd Mejuffrouw (nederduits gereformeerd), begraven te Oisterwijk (NB) op 28 maart 1788 in de kerk.
 3. Johanna Molengraaff, overleden te Tilburg.
 4. Delia Molengraaff, ongehuwd overleden te Waalwijk op 9 augustus 1730.
 5. Josina Molengraaff.
  Zij was gehuwd met Adrianus Caerlen.

IX-ai Cornelia Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 6 maart 1689, overleden te 's-Hertogenbosch op 29 mei 1771, 82 jaar oud, dochter van Christoffel Bartholomeuszoon Molengraaff (VIII-o) en Mayjen van den Houdt. Zij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 20 november 1716 en getrouwd te Loon op Zand op 9 december 1716, op 27-jarige leeftijd met Otto Juin (21 jaar oud), drossaard van Loon op Zand, gedoopt te Hedel op 3 december 1695, overleden te 's-Hertogenbosch op 13 september 1758, 62 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Christoffel Molengraaff Juin, gedoopt te Sprang (NB) op 3 april 1718, volgt onder X-bd.
 2. Johanna Juin.

IX-aj Maria Peterdr Dircksz van der Hoeven, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 27 november 1672, overleden aldaar, dochter van Peter Dircksen Peters van der Hoeven (schepen, landbouwer en veekoopman) en Catelijn Molengraaff (VIII-q). Zij was gehuwd met Bastiaen de Roij, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 19 april 1665, overleden aldaar in december 1703, 38 jaar oud, zoon van Peter Bastiaense de Roij en Peterke Ariense Dolk. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella de Roij, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) in februari 1694.
 2. Peeter Bastiaensz de Roij, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 30 september 1696, volgt onder X-be.
 3. Bastiaentje de Roij, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 3 februari 1704.
 4. Catharina de Roij, overleden te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 30 juli 1766.

IX-ak Adriaen Dirks Oerlemans, geboren te Sprang (NB) rond 1687, wonende aldaar, overleden voor 12 september 1750, hoogstens 63 jaar oud, zoon van Dirk Adriaensz Oerlemans en Alida van Gils (VIII-r).

Notitie bij overlijden van Adriaen Dirks: Als weduwnaar liet hij op 21-7-1750 zijn testament maken. Hij wees Adriaen Adriaens Oerlemans jr. aan als voogd en reeds op 11-11-1750 moest Adriaen jr. als voogd optreden. Adriaen sr. overleed waarschijnlijk voor 12-9-1750. Adriaens 5 nog in leven zijnde kinderen hadden ruim 13 ha land te verdelen en een inboedel van ruim f1.100, 2 paarden, groot- en kleinvee, landbouwwerktuigen en gereedschap.
Notitie bij Adriaen Dirks: Tijdens de Sprangse kermis van september 1717 had Adriaen in de dorpsherberg in gezelschap geroepen dat hij zijn vaders meyt met kind hadde gemaekt. De getuigen bevestigden de grove manieren en termen die Adriaen gebezigd had, toen hij beseyden het gemelde huys gaande wateren, sijn mannelijkhijt in de hand hebbende, alsdoen seyde: "Daer heb ik onze meyt Kaet mede met jong gemaekt."Loon op Zand, 1-2-1718.
Hij trouwde op ± 34 jarige leeftijd op 7 augustus 1721 in Drunen met: Catharina (Kaet) Glavimans, 28 jaar oud, geboren in 1693. Zij is gedoopt op 12 juli 1693 in Sprang.
Notitie bij de geboorte van Kaet: Gedoopt als "Cathalijn".
Notitie bij Kaet: Dochter van Aert Melissen Glavimans en Willemke Anthonis de Jongh. Kaet werkte als dienstbode bij Dirk Oerlemans, toen zij in 1717 zwanger raakte van diens zoon, Adriaen. Daarna verhuisde zij naar Heusden.
Drossaard Justinus van Geenep en president-schepen Migghiel Hommel leggen op verzoek van Cornelis van der Hoeven, secretaris van 's-Grevelduin-Capelle, over een ruzie met Adriaan Dirksz Oerlemans. 24-11-1745.
Antonij Glavimans, schepen, legt op verzoek van Cornelis van der Hoeven, schepen van 's-Grevelduin-Capelle, over een ruzie met Adriaan Dirksz Oerlemans. 24-11-1745.

Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 17 augustus 1721 en getrouwd aldaar, getrouwd op 6 september 1721 voor de kerk (nederduits gereformeerd), op ongeveer 34-jarige leeftijd met Catharina Glavimans ook genaamd Catlijn (28 jaar oud), dienstbode, gedoopt te Sprang (NB) op 12 juli 1693, wonende te Heusden (NB), overleden voor 21 juli 1750, hoogstens 57 jaar oud, dochter van Aert Melissen Glavimans en Willemke Anthonis de Jongh.

Attestatie voor het huwelijk gegeven op 1 sep 1721 Heusden.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaen Adriaens Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 24 april 1718 (nederduits gereformeerd), volgt onder X-bf.
 2. Arnoldus Dingena Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 2 augustus 1722 (nederduits gereformeerd), jong overleden.
 3. Dirk Adriaens Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 26 maart 1724 (nederduits gereformeerd), volgt onder X-bg.
 4. Alida Oerlemans, geboren in het jaar 1726 (nederduits gereformeerd), volgt onder X-bh.
 5. Willemijn Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 6 februari 1729 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 26 juni 1729, 140 dagen oud.
 6. Willemijn Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 19 november 1730 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 2 maart 1808, 77 jaar oud.
 7. Goyaert Adriaens Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 15 februari 1733 (nederduits gereformeerd).
 8. Hendrik Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 17 juli 1735 (nederduits gereformeerd), jong overleden.

IX-al Cornelis Dirks Oerlemans, bouwman en schepen, gedoopt te Sprang (NB) op 24 april 1689, overleden aldaar op 7 januari 1761, 71 jaar oud, zoon van Dirk Adriaensz Oerlemans en Alida van Gils (VIII-r). Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 29 november 1715 en getrouwd aldaar op 15 december 1715, op 26-jarige leeftijd met Bernardina Cornelia Sas (20 jaar oud), geboren te Sprang (NB), gedoopt op 2 oktober 1695, dochter van Brent Sas (notaris) en Cornelia Wolff. Uit dit huwelijk:

 1. Dirk Cornelis Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 1 november 1716, ongehuwd overleden.
  Dirk Oerlemans, wonende te Sprang, maakt zijn testament. Legaat voor zijn broer Jan Oerlemans. Erfgenamen zijn broer Govert Oerlemans, zuster Geertruij Oerlemans, broer Bernardus Oerlemans, broer Jan Oerlemans, zuster Maria Oerlemans, geh.m. Jan Lodewijk Henkel, en de kinderen van wijlen zuster Alida Cornelia Oerlemans en Jan van Genderen. Govert en Bernardus Oerlemans zijn tevens voogd over eventuele minderjarige erfgenamen. 24-12-1770
 2. Alida Cornelia Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 15 mei 1718, jong overleden.
 3. Goyaert Cornelis Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 18 juni 1719, volgt onder X-bi.
 4. Geertrui Cornelis Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 10 april 1721, volgt onder X-bj.
 5. Gerard Oerlemans, geboren te Sprang (NB), gedoopt op 7 november 1723.
 6. Alida Cornelia Cornelis Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 9 december 1725, volgt onder X-bk.
 7. Bernardus Cornelis Oerlemans ook genaamd Heer, gedoopt te Sprang (NB) op 11 juli 1728 (nederduits gereformeerd), volgt onder X-bl.
 8. Johannes Cornelis Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 15 oktober 1730, volgt onder X-bm.
 9. Maria Cornelia Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 15 juni 1732.

IX-am Johan Jacob Molengraeff, griffier van de Prins van Oranje en eigenaar van de herberg de Keijzerscroon, geboren te Waalwijk in het jaar 1645, wonende te Tilburg (Nieuwland), zoon van Jacob Janse Molengraaff (VIII-t) en Anneke Jan Petersdr. van Heijst. Hij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 22 december 1674 en getrouwd aldaar op 17 januari 1675 getuige: Dirck Peter van den Braecken voor de bruidegom en moeder van de bruid, op 30-jarige leeftijd (1) met Anna Cornelis Robbrety (ongeveer 28 jaar oud), geboren te Tilburg rond 1647, overleden voor 16 november 1684, hoogstens 37 jaar oud, dochter van Cornelis Robbert Jan Willem Meeus en Petronella Hendrick Jan Damen. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Molengraaff, gedoopt te Tilburg op 3 mei 1676 (RK) (doopgetuigen waren Helena Niels en Anna Molengraeff).
 2. Petronella Molengraaff, gedoopt te Tilburg op 12 mei 1677 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius Hoecken en Barbara van Gils).
 3. Jacobus Molengraaff, gedoopt te Tilburg op 23 december 1679 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Soffaerts en Anna Molengraef).
 4. Joanna Molengraaff, gedoopt te Tilburg op 27 augustus 1681 (RK) (doopgetuigen waren Bartholomeus Molengraef en Adriana Jan Hoecken).
 5. Cornelius Molengraaff, gedoopt te Tilburg op 14 december 1683 (RK) (doopgetuigen waren Catharina Wijtens, Adriaen van Reuth en Joanna Theodorus van den Broek).

Hij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 18 september 1684 en getrouwd aldaar op 16 november 1684, op 39-jarige leeftijd (2) met Catharina Willem Hendrik van Pelt, wonende te Tilburg (Kerk), dochter van Willem Hendrick Jan van Pelt en Dijmphna Thomas Cornelis van Dijck. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Molengraaff, volgt onder X-bn.
 2. Johanna Molengraaff, wonende te Tilburg (Nieuwland), jong overleden, begraven te Tilburg op 23 maart 1706 jonge dochter, laat ouders na, in de kerk begraven met groot gelui.
 3. Cornelis Molengraaff.

IX-an Walburg Jacob Molengraaff, overleden voor 4 augustus 1663, dochter van Jacob Janse Molengraaff (VIII-t) en Anneke Jan Petersdr. van Heijst. Zij is in ondertrouw gegaan te Waalwijk en getrouwd te Tilburg op 7 juli 1661 met Michael Adriaan Jan van Ierssel, zoon van Adriaan Jan Hendricks van Ierssel en Barbara Wouter Denijs Colen.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Tilburg op 4 augustus 1663 en getrouwd aldaar op 20 augustus 1663 (getuige was Peter Colen (voor de bruid)) met Margrita van Berker.) Uit dit huwelijk:

 1. Catharina van Ierssel, geboren voor 20 augustus 1663.

IX-ao Johan de Bie, zoon van Hendrick Jacobs de Bie en Mechtelt Janse Molengraaff (VIII-u). Hij was gehuwd met Cornelia de Hart. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna de Bie.

X-a Jan Peterse Theunissen Leempoel, gedoopt te Sprang (NB) op 26 november 1623, zoon van Peter Theunissen Leempoel en Dircxken Jans (Willems Oerlemans) (IX-a). Hij was gehuwd met Theunisken Fransen Leempoel, geboren te Sprang (NB) rond 1625, dochter van Frans Hendricksen Fransen en Gijsbertien Wouters. Uit dit huwelijk:

 1. Peter Jansen Leempoel, gedoopt te Sprang (NB) op 5 oktober 1657.
 2. Hendrick Jansen Leempoel, geboren rond 1658.
 3. Wouter Jansen Leempoel, gedoopt te Sprang (NB) op 20 juni 1660.
  Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 23 februari 1689, op 28-jarige leeftijd met Geertruij Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 6 mei 1661, volgt onder X-ai.
 4. Antoni Jansen Leempoel, gedoopt te Sprang (NB) op 30 september 1663.
 5. Frans Jansen Leempoel, geboren te Sprang (NB), gedoopt aldaar op 11 juli 1666, volgt onder XI-a.

X-b Arien Robben Deckers, gedoopt te Sprang (NB) op 19 september 1621, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 31 januari 1703, 81 jaar oud, zoon van Robbrecht Hendricks Deckers (burgemeester van Sprang) en Geerken Jansz Oerlemans (IX-b). Hij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 3 februari 1650, op 28-jarige leeftijd met Peterke Claessen Trip (17 jaar oud), geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 30 januari 1633, dochter van Claas Peters Trip en Anneke Adriaens Kam. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrick Arien Decker, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) in het jaar 1651.
 2. Ariaen Ariens Deckers, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) in het jaar 1657.
 3. Geertruyd Arisse Decker, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 26 december 1666, volgt onder XI-b.

X-c Adrianus Corneliszn Oirlemans, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 30 oktober 1636 (RK), zoon van Cornelis Cornelissen Oirlemans (IX-d) en Maijken Henrick Aertssen de Braber.

2 Folio 20 Bertron Cornelis Janssen van Besauwen maakt een boedelscheiding met Cornelis en Adriaen, zonen van Cornelis Peter Oirlemans en Hendricxken Cornelis Janssen van Besauwen, en met Geeridt Jan Dominicus, gehuwd met Cathelijn Cornelis Peter Oirlemans. De goederen komen van Cornelis Janssen van Besauwen en Mariken Hendrick Stevens. 17-2-1639 Folio 22v Cornelis Cornelis Peter Oirlemans maak een boedelscheiding met zijn broer Adriaen en zijn zwager Geeridt Jan Dominicus, gehuwd met Cathelijn Cornelis Peter Oirlemans. Deze goederen zijn hen op heden aangekomen bij een boedelscheiding. 17-2-1639 Folio 24v Bertron Cornelis Janssen van Besauwen sluit een overeenkomst met Cornelis en Adriaen, zonen van Cornelis Peter Oirlemans en Hendricxken Cornelis Janssen van Besauwen, en met Geeridt Jan Dominicus, gehuwd met Cathelijn Cornelis Peter Oirlemans, over de bomen die staan op de goederen die zij op heden verdeeld hebben. 17-2-1639,
Stukken op 20 mrt 1670 te Loon op Zand NB,
Folio 46 Peeter, zoon van wijlen Cornelis Cornelis Oirlemans en Maria Henrick Aerdts Braber, die ook optreedt voor zijn broers Adriaen en Henrick en zijn zusters Maria, Cornelia (geh.m. Gerit Jans) en Jacomijna (geh.m. Jan Henrick Verheijden), maakt een boedelscheiding met Aerdt, Adriaen en Digna, kinderen van Peeter Henrick Braber en Maria Adriaen Jans de Loos, die ook optreden voor hun broer Henrick. De nalatenschap van Henrick Aerdts Braber en Maria Willem Weerdts wordt verdeeld. 20-3-1670 Folio 15v Peeter, zoon van Cornelis Cornelis Oirlemans en Maria Hendrick Aerts Braber, tevens voor zijn broers en zuster Adriaen, Hendrick en Maria en voor Geerit Jans gehuwd met zijn zuster Cornelia en voor Jan Hendrick Verheijden gehuwd met zijn zuster Jacomijna, maakt een boedelscheiding met Aerdt, Adriaen en Digna, kinderen van Peeter Hendrick Braber en Maria Adriaen Jans de Loos, tevens voor hun broer Hendrick. 20-3-1670.
Stukken op 27 okt 1682 te Loon op Zand NB,
Adriaen, zoon van Cornelis Cornelisse Oirlemans, zijn broer Peeter, hun zusters Jacomijne (weduwe van Jan Hendrickx Verheijen) en Maria, en hun zwager Geerit Jan Stoffelen (gehuwd met Nelke) verklaren gezamenlijk schuldig te zijn aan de gemeente 2.van Loon op Zand een bedrag van 78 gulden en 5 stuivers terzake van de openstaande post van het borgemeestersboek van hun vader.

Hij is getrouwd te Loon op Zand op 8 februari 1667 voor de kerk (RK) (getuigen waren Judocus Cornelius Maegdenborgh en Mr. G de Robemont), op 30-jarige leeftijd met Maria Johannesdr. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Adrianus Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 5 april 1669, volgt onder XI-c.

X-d Petrus Corneliuszn Oerlemans, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 1 december 1644 (RK), zoon van Cornelis Cornelissen Oirlemans (IX-d) en Maijken Henrick Aertssen de Braber.

Peeter, zoon van wijlen Cornelis Cornelis Oirlemans en Maria Henrick Aerdts Braber, die ook optreedt voor zijn broers Adriaen en Henrick en zijn zusters Maria, Cornelia (gehuwd met Gerit Jans) en Jacomijna (gehuwd met Jan Henrick Verheijden), maakt een boedelscheiding met Aerdt, Adriaen en Digna, kinderen van Peeter Henrick Braber en Maria Adriaen Jans de Loos, die ook optreden voor hun broer Henrick. De nalatenschap van Henrick Aerdts Braber en Maria Willem Weerdts wordt verdeeld - 20-3-1670.

Hij is getrouwd te Loon op Zand op 24 oktober 1670 voor de kerk (RK) (getuigen waren Guilielmus de Robemont en Petrus Poisson), op 25-jarige leeftijd met Anna Walterusdr (24 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 29 september 1646, dochter van Walterus Laurentiuszn en Maria Leonardusdr. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Petruszn Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 11 juli 1671 (RK), overleden voor 19 mei 1674, hoogstens 2 jaar oud.
 2. Maria Petrusdr. Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 3 oktober 1672 (RK), overleden voor 22 januari 1681, hoogstens 8 jaar oud.
 3. Cornelius Petruszn Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 19 mei 1674 (RK).
 4. Waltera Petruszn Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 5 maart 1676 (RK).
 5. Adriana Petrusdr. Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 11 november 1677 (RK).
 6. Walterus Petruszn Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 31 januari 1679 (RK).
 7. Maria Peeterse Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 22 januari 1681 (RK), volgt onder XI-d.
 8. Hendricus Petruszn Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 26 juli 1685 (RK).
 9. Nicolaus Petruszn Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 16 november 1687 (RK).

X-e Henricus Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 29 november 1649 (RK), zoon van Cornelis Cornelissen Oirlemans (IX-d) en Maijken Henrick Aertssen de Braber. Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 1. Cornelius Hendricus Oerlemans, gedoopt in het jaar 1680, volgt onder XI-e.

X-f Cornelius Niclaessen Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 23 oktober 1634 (RK), overleden op 12 november 1716, begraven te Nispen-Essen op 15 november 1716 met volle uitvaart, 82 jaar oud, zoon van Nicolaas Corneliuszn Oerlemans (IX-e) en Aleijdis Gerardusdr.

Op maandag 10 maart 1681 Nispen-Essen overleden : dochtertje van Cornelius Niclaes Oermans. Op zaterdag 8 februari 1670 Nispen-Essen overleden kind van Cornelius Claessen Oermans.

Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 17 mei 1659 (getuigen waren Adrianus Adriaenssen van Meir en Marcus van Aken), op 24-jarige leeftijd met Antonia Adriaenssen van Meir (22 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 24 oktober 1636 (RK), overleden aldaar op 21 september 1714, 77 jaar oud, dochter van Adrianus Cornelissen van Meir en Chistina Adriaenssen Withaegen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Cornelii Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 18 juli 1660 (doopgetuigen waren Adrianus Adriani en Judith Claessen), volgt onder XI-f.
 2. Joannes Cornelissen Oerlemans, gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 28 juli 1663 (doopgetuigen waren Johannes Nicolaï Oerlemans en Cornelia Gommers), volgt onder XI-g.
 3. Adriana Cornelij Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 21 juni 1666 (doopgetuigen waren Cornelia Peters en Petrus Adriani van Meir), volgt onder XI-h.
 4. Gertrudis Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 4 november 1668 (doopgetuigen waren Cornelius Simons en Catharina Claessen Oermans).
 5. Gerardus Cornelissen Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 26 december 1670 (doopgetuigen waren Judocus Govaerts en Maria Adriaensen), volgt onder XI-i.
 6. Catharina Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 16 september 1673 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Nicolaï Oermans en Cornelia Adriaenssen).
 7. Adriaen Corneliszen Oerlemans, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Nispen-Essen op 31 oktober 1676 (doopgetuigen waren Judocus Bernaerts en Catharina Adriaenssen), volgt onder XI-j.
 8. Theodorus Dirk Cornelissen Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 21 september 1678 (doopgetuigen waren Christiaunus Wouters en Johanna Nijs), volgt onder XI-k.

X-g Judich Nicolausdr Oirlemans, gedoopt te Loon op Zand op 5 augustus 1636 (RK), wonende te Nispen-Essen (Spilbeek), overleden te Nispen-Essen op 3 mei 1716, begraven aldaar op 3 mei 1716 met volle uitvaart, 79 jaar oud, dochter van Nicolaas Corneliuszn Oerlemans (IX-e) en Aleijdis Gerardusdr. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 8 mei 1661 (getuigen waren Henricus Claessen en Joannes Claessen), op 24-jarige leeftijd met Petrus Lucas van den Bergh ook genaamd Messen (20 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 20 januari 1641 (doopgetuigen waren Cornelius Geertsen en Cornelia Martens), vermoord te Nispen-Essen op 17 augustus 1707, begraven aldaar op 23 augustus 1707, 66 jaar oud, zoon van Lucas Peeters Messen en Catharina Cornelissen van Meir.

Hij werd vermoord door rovers die de hoeve "de Wolfsheuvel" (na de tweede wereldoorlog afgebroken) overvielen. Deze hoeve was gebouwd door zijn schoonvader Nicolaas.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Peeter Luijcken van den Bergh, geboren te Essen (BelgiŽ) op 14 oktober 1662 (doopgetuigen waren Joannes Lcaessen en Anna Luijcken), volgt onder XI-l.
 2. Cornelius Peetersen van den Bergh, geboren te Nispen-Essen op 22 december 1665, volgt onder XI-m.
 3. Gertrudis Peetersen van den Bergh, gedoopt te Nispen-Essen op 16 september 1668 (RK) (doopgetuigen waren Bernardus Claessen Oerlemans en Hubert Lucen), volgt onder XI-n.
 4. Maria Peeters Lucassen van den Bergh, gedoopt te Nispen-Essen op 30 december 1670 (RK) (doopgetuigen waren Marinus Claessen en Catharina Claessen), overleden voor 1679, hoogstens 9 jaar oud.
 5. Johannes Peeters Lucassen van den Bergh, gedoopt te Nispen-Essen op 8 april 1674 (RK) (doopgetuigen waren Siardus Luijcken en Dymphna Peeters), volgt onder XI-o.
 6. Anna Peetersen van den Bergh, gedoopt te Nispen-Essen op 11 december 1676 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Niclaessen Oermans en Anna Luijcken).
  Zij is getrouwd op 6 juli 1694 (getuigen waren Catharina Cornelii de Haes en Maria Peeters van den Bergh), op 17-jarige leeftijd (1) met Bastiaen Peeters Vorsselmans.
  Zij was gehuwd (2) met Guilliam van Hoogten.
 7. Maria Peeterse van den Bergh, gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 4 oktober 1679 (doopgetuigen waren Jacobus Janssen en Anna Janssen), volgt onder XI-p.

X-h Henricus Nicolai Oermans, geboren te Loon op Zand in het jaar 1638 (RK), overleden te Nispen-Essen op 19 december 1686, begraven aldaar op 19 december 1686 met halve uitvaart., 48 jaar oud, zoon van Nicolaas Corneliuszn Oerlemans (IX-e) en Aleijdis Gerardusdr.

Overleden te Nipen-Essen op 4-4-1686 Nispen-Essen: kind van Henricus Nicolai Oermans.

Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 24 februari 1661 (getuigen waren Cornelis Nicolaï Oerlemans en Johannes Nicolaï Oerlemans), op 23-jarige leeftijd (1) met Elisabeth Cornelisse Geleijns (19 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 9 mei 1641, overleden aldaar op 2 april 1680, 38 jaar oud, dochter van Cornelis Huijbrechts Geleijns en Elisabeth Huijbrechts. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Henrici Oermans, gedoopt te Nispen-Essen op 3 juni 1663 (doopgetuigen waren Johannes Nicolaï Oermans en Johanna Peeters), overleden te Nispen-Essen op 22 augustus 1674, 11 jaar oud.
 2. Adrianus Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 13 augustus 1665 (doopgetuigen waren Petrus Lucen en Maria Claes).
 3. Johannes Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 8 januari 1668 (doopgetuigen waren Adrianus Petri Withaeghs en Cornelia Adriaenssen).
 4. Elisabeth Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 15 september 1670 (doopgetuigen waren Bernardus Claessens en Dijmphna Janssens), overleden te Nispen-Essen op 26 september 1670, 11 dagen oud.
 5. Gerardus Henricus Niclassen Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 6 maart 1672 (doopgetuigen waren Petrus Nicolaï Oerlemans en Anthonia Adriaenssen van Meijr), overleden te Nispen-Essen op 10 maart 1672, 4 dagen oud.
 6. Dijmphna Hendrickx Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 7 augustus 1674 (doopgetuigen waren Henricus Lenaerts en Elisabeth Huijbrechts), volgt onder XI-q.
 7. Cornelius Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 21 juni 1676 (doopgetuigen waren Simon Janssen van Loon en Elisabeth Jans).
  Hij was gehuwd met Adriana Peeterssen Smits.
 8. Johannes Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 5 juni 1678 (doopgetuigen waren Philippus Cornelissen en Aleijdis Geerts), overleden te Nispen-Essen op 22 juni 1678, 17 dagen oud.

Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 11 juni 1680 (getuigen waren Johannes Vennix en Marcus van Aken), op 42-jarige leeftijd (2) met Anna Lenaerts Nelen (24 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 23 oktober 1655, dochter van Leonardus Cornelissen Nelen en Adriana Adriaenssen. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Henrickx Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Wildert), gedoopt te Nispen-Essen op 9 december 1682 (doopgetuigen waren Joannes Lenaertsen en Heijlken Peters), volgt onder XI-r.
 2. Dijmphna Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 4 april 1684 (doopgetuigen waren Cornelis Cornelissen en Gertrudis Peeters).
 3. Maria Henricus Claessen Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 24 november 1685 (doopgetuigen waren Henricus Cornelissen Theunen en Adriana Adriaensen), overleden te Nispen-Essen op 30 november 1765 opmerking: geestelijke dochter, 84 jaar oud, ex Wildert, 80 jaar oud.
 4. N.N. Oerlemans, begraven te Nispen-Essen op 4 april 1686.

X-i Joannes Niclaessen Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 16 april 1641 (RK), overleden voor 1702, hoogstens 61 jaar oud, zoon van Nicolaas Corneliuszn Oerlemans (IX-e) en Aleijdis Gerardusdr. Hij is getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 19 mei 1668 voor de kerk (getuigen waren Nicolaas Oerlemans en Adrianus Peeters), op 27-jarige leeftijd met Joanna Peeters Anthonissen Maes (26 jaar oud), gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 15 januari 1642 (RK) (doopgetuigen waren Anthonius Anthonissen en Elisabeth Peeters), overleden te Huijbergen (NB) op 19 oktober 1711, 69 jaar oud, dochter van Petrus Antonissen Maes en Amelberga Janssen Willemsen. Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeth Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 30 mei 1669 (doopgetuigen waren Bernardus Micolaï Oeremans en Maria Petri Maes).
 2. Elizabeth Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 12 juni 1670 (doopgetuigen waren Petrus Claessen Oermans en Petronella Peeters).
  Zij was gehuwd met Evert Jan Meleijns (Geleijns).
 3. Anthonius Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 20 september 1671 (doopgetuigen waren Petrus Lucas Messen en Amelken Jans).
 4. Cornelis Oerlemans, gedoopt te Huijbergen (NB) op 24 april 1673 (doopgetuigen waren Cornelis Linderts Nuijts en Judith Claessen).
 5. Matthias Oerlemans, gedoopt te Huijbergen (NB) op 23 februari 1677 (doopgetuigen waren Sijmon Janssen en Maria Peeters).
 6. Nicolaus Janssen Hoelemans, gedoopt te Huijbergen (NB) op 30 maart 1678 (doopgetuigen waren Adrinaus Huijbrechts en Maria Huijbrechts), volgt onder XI-s.
 7. Petrus Oerlemans, gedoopt te Huijbergen (NB) op 10 januari 1680 (doopgetuigen waren Peter Antonissen en Algegondis Geerts).
 8. Cornelius Oerlemans, gedoopt te Huijbergen (NB) op 4 maart 1683 (doopgetuigen waren Adriana Jans en Johannes Hendrickx Maes).
 9. Maria Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 24 november 1685, overleden aldaar op 30 november 1765, 80 jaar oud.
 10. Amelberga Oerlemans, gedoopt te Huijbergen (NB) op 26 mei 1687 (doopgetuigen waren Johannes Cornelis Oermans en Joanna Adriaen Joossen), volgt onder XI-t.
 11. Cathelijn Oerlemans.
  Zij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 17 september 1696 (1) met Jan Adriaenssen Crooij.
  Zij was gehuwd (2) met Arnold Vranckx.

X-j Bernardus Nicolai Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 21 december 1643 (RK), overleden aldaar op 25 augustus 1680, begraven op 25 augustus 1680 met volle uitvaart, 36 jaar oud, zoon van Nicolaas Corneliuszn Oerlemans (IX-e) en Aleijdis Gerardusdr.

GAK 3 t/325 (1682) Inventaris sterfhuis Bernaert Niclaessen Oerlemans. GAK 36B/9 (1712) Anna Jan Mertens verhuurt een hoeve op Spilbeek aan haar zoon Jan Bernaert Oerlemans. GAK 6F/ 48 (1682) De wezen van Willem Klaas Rouwens getr. met Anna H. Wesenbeeck hebben schuld aan de wezen Bernard Oerlemans getr. met Anna Jan Mertens.

Hij is getrouwd te Kalmthout (BelgiŽ) op 10 januari 1672, op 28-jarige leeftijd met Anna Janssen Martens ook genaamd Tanneke Jansdr. (28 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 3 februari 1643, overleden aldaar op 20 januari 1717, 73 jaar oud, dochter van Joannes Martens en Dimpna Jacobs.
(Zij is later getrouwd te Nispen-Essen op 30 maart 1682 (getuigen waren Simon Aerts en Marcus van Aken), op 39-jarige leeftijd met Petrus Adriaenssen van den Boom.) Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Berents Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 30 december 1672 (doopgetuigen waren Petrus Nicolaï Oerlemans en Johanna Peeters), volgt onder XI-u.
 2. Petrus Berents Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 15 oktober 1675 (doopgetuigen waren Petrus Lucas en Cornelia Claessens), volgt onder XI-v.
 3. Cornelius Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 14 november 1678 (doopgetuigen waren Petrus Giliams en Cornelia Peters), volgt onder XI-w.

X-k Catharina Niclaessen Oerlemans, geboren te Nispen-Essen, gedoopt aldaar op 28 oktober 1646 (RK), overleden aldaar op 17 oktober 1702 overleden aan dysenterie

, begraven aldaar op 28 november 1702, 55 jaar oud, dochter van Nicolaas Corneliuszn Oerlemans (IX-e) en Aleijdis Gerardusdr. Zij is in ondertrouw gegaan te Nispen-Essen op 23 maart 1670 en getrouwd aldaar op 13 april 1670 (getuigen waren Petrus Claessen Oermans en Marcus van Aken), op 23-jarige leeftijd (1) met Cornelius Simons Janssen (24 jaar oud), geboren te Nispen-Essen in het jaar 1646. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Cornelis Simons.
  Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 20 mei 1689 met Walterus Janssen Havermans.

Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 30 november 1675 (getuigen waren Petrus Claessen Oermans, Marcus van Aken, Johannes Simons van Loon en Adrianus Buijsen Senior), op 29-jarige leeftijd (2) met Simon Joannes Franssen van Loon (20 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 14 februari 1655 (doopgetuigen waren Adrianus Peeters en Maria Simons), overleden te Nispen-Essen in juni 1712 aan de molen, met volle uitvaart, 57 jaar oud, zoon van Joannes Franssen van Loon en Aleijdis Simons van Loon.
(Hij is later getrouwd te Nispen-Essen op 10 juni 1703 getrouwd met dispensatie voor de afkondigingen (getuigen waren Arnoldus van Soest en Cornelius Antonissen Noutsen), op 48-jarige leeftijd met Catharina Peeters Baelemans (42 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) in het jaar 1661, overleden aldaar in het jaar 1734, 73 jaar oud, dochter van Petrus Adriaenssen Baelemans en Lucia Janssen Croonen.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius van Loon, gedoopt te Nispen-Essen op 10 januari 1677 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Claessen en Petronilla Janssen), overleden te Nispen-Essen op 2 juni 1680, 3 jaar oud.
 2. Eijltken van Loon, gedoopt te Nispen-Essen op 12 april 1680 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Janssen en Lucia Janssen), overleden te Nispen-Essen op 20 december 1681, 1 jaar oud.
 3. Cornelius Sijmens van Loon, gedoopt te Nispen-Essen op 13 april 1683 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Sijmons en Adriana Willemsen), volgt onder XI-x.
 4. Nicolaes Sijmons van Loon, gedoopt te Nispen-Essen op 28 december 1685 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Luijcken en Alijdis Geerts), volgt onder XI-y.
 5. Maria Simons van Loon, gedoopt te Nispen-Essen op 5 november 1688 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Luijcken en Adriana Geerts).
 6. Heijltken van Loon, geboren te Nispen-Essen.
  Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 26 november 1701 met Gommarus Willemsen van Osta (29 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 20 april 1672, zoon van Wilhelmus Lindert van Osta en Janneke Cornelisse van Wesel.

X-l Maria Nicolai Oerlemans, geboren te Nispen-Essen op 16 juli 1649, gedoopt aldaar op 18 juli 1649 (RK), wonende aldaar, overleden voor 30 augustus 1678, hoogstens 29 jaar oud, dochter van Nicolaas Corneliuszn Oerlemans (IX-e) en Aleijdis Gerardusdr. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 10 april 1668 voor de kerk (RK) (getuigen waren Anthonius Jan Simons en Marcus van Aken), op 18-jarige leeftijd met Cornelius Lucassen van den Bergh (18 jaar oud), geboren te Nispen-Essen, gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 13 juni 1649 (doopgetuigen waren Erasmus Adriaenssen en Anthonia Matheüsen), overleden te Huijbergen (NB) op 24 augustus 1721, 72 jaar oud, zoon van Lucas Peeters Messen en Catharina Cornelissen van Meir.
(Hij is later getrouwd te Essen (BelgiŽ), getrouwd aldaar op 30 augustus 1678 voor de kerk (getuigen waren Jacobu Janssen Maes en Marcus van Aken), op 29-jarige leeftijd met Margaretha Jansen Maes (28 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 7 november 1649, overleden voor 1714, hoogstens 65 jaar oud, dochter van Jahannes Jacobs Maes en Cornelia Lenaerts. Hij is later getrouwd te Nispen-Essen op 4 november 1714 dispensatie verleend wegens bloedverwantschap in de (2+3)graad en derde graad (RK) (getuigen waren Cornelius Peeterse Slooven en Joannes Cornelisse van den Bergh), op 65-jarige leeftijd met Cornelia Peeters Slooven (53 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 9 april 1661, overleden aldaar op 19 november 1728, 67 jaar oud, dochter van Petrus Cornelissen Slooven en Heijlwigis Jacobs van Meir. (Zij is eerder getrouwd te Nispen-Essen op 6 december 1682 voor de kerk, op 21-jarige leeftijd met Theodorus Marijnissen van Dongen (29 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 7 oktober 1653, overleden aldaar op 9 maart 1684, 30 jaar oud, zoon van Marijn Hendrik van Dongen en Catharina Geertssen Modde. Zij is eerder getrouwd te Nispen-Essen op 9 juni 1688 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd met Joannes Joossen Delien (24 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 16 september 1663, begraven aldaar op 10 december 1704 met volle uitvaart, 41 jaar oud, zoon van Judocus Joosen Delien en Barbara Peeters van den Bergh, Messen.)) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van den Bergh, geboren te Huijbergen (NB) rond 1669, volgt onder XI-z.
 2. Maeijken Luijcx van den Bergh, geboren te Nispen (NB) rond 1670, wonende aldaar.
  Zij was gehuwd (1) met Nicolaes Schoonen, overleden voor 11 maart 1696.
  Zij is in ondertrouw gegaan op 24 februari 1696 en getrouwd te Nispen (NB) op 11 maart 1696 met dispensatie i.v.m. besloten tijd (getuigen waren Petrus Peeterssen en Joannes Sijmens), op ongeveer 26-jarige leeftijd (2) met Joannes Meerten Vincx, wonende te Nispen-Essen (Borteldonk), overleden te Nispen-Essen op 15 november 1705.
  (Hij was weduwnaar van Janneke Jans.)
 3. Joannes Cornelisse van den Bergh, geboren te Essen (BelgiŽ) rond 1672, volgt onder XI-aa.

X-m Petrus Niclaessen Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 29 juni 1653 (RK), wonende te Essen (BelgiŽ), overleden te Nispen-Essen voor 4 oktober 1737, hoogstens 84 jaar oud, zoon van Nicolaas Corneliuszn Oerlemans (IX-e) en Aleijdis Gerardusdr.

GAK 5A/224 (1737) Vidimus verkoop erfgenamen Peter Niclaessen Oerlemans getr. met Cornelia GabriŽls Cabus aan Dingeman Nelen van erf "Groenendael" te Kalmthout.

Hij is in ondertrouw gegaan te Huijbergen (NB) op 13 januari 1680 en getrouwd aldaar op 4 februari 1680 (getuigen waren Bernardus Claessen en Joannes GabriŽls), op 26-jarige leeftijd met Cornelia GabriŽls Cabus (23 jaar oud), gedoopt te Huijbergen (NB) op 3 december 1656, overleden aldaar op 19 april 1716, 59 jaar oud, dochter van GabriŽl Jans Cabus en Anthonia Cornelissen van Dilbeecx. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Peetersen Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 7 september 1680 (doopgetuigen waren Jacobus Hendricx en Judith Claessen), volgt onder XI-ab.
 2. Heijlwichis Petrus Niclaessen Oerlemans ook genaamd Helena, gedoopt te Nispen-Essen op 28 maart 1682 (doopgetuigen waren Johannes GabriŽls en Dijmphna Adriaenssen), jong overleden.
 3. Nicolaas Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 22 maart 1683 (doopgetuigen waren N.Adriaensen en Heijltken Geerts), jong overleden te Nispen-Essen op 7 september 1684, 1 jaar oud.
 4. Nicolaas Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 19 januari 1685 (doopgetuigen waren Cornelis Peeters en Maria GabriŽls).
 5. GabriŽl Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 18 januari 1687 (doopgetuigen waren Cornelis GabriŽls en Anna Jans).
 6. Joanna Oerlemans, geboren te Nispen-Essen, gedoopt aldaar op 27 februari 1689 (doopgetuigen waren Cornelis Janssen van de Bergh en Joanna Petri Maes), volgt onder XI-ac.
 7. Joannes Oerlemans, geboren te Nispen-Essen, gedoopt aldaar op 11 november 1690 (doopgetuigen waren Joannes Claessen Oerlemans en Catharina Jans), jong overleden te Rotterdam op 1 december 1723, 33 jaar oud.
 8. Cornelius Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 28 april 1693 (doopgetuigen waren Petrus Bernaerts Oerlemans en Anna GabriŽls), jong overleden te Nispen-Essen op 7 juni 1693, 40 dagen oud.
 9. Elisabeth Peeters Oerlemans, geboren te Nispen-Essen, gedoopt aldaar op 13 juni 1694 (doopgetuigen waren Antonius Joannis Oerlemans en Elisabeth Gabriels), volgt onder XI-ad.
 10. Cornelius Peeters Oerlemans, geboren te Nispen-Essen, gedoopt te Huijbergen (NB) op 30 januari 1697 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Petri en Clara Linders), volgt onder XI-ae.
 11. Nicolaus Oerlemans, geboren te Nispen-Essen, gedoopt te Huijbergen (NB) op 2 februari 1701 (doopgetuigen waren Gerardus Baelemans en Elisabeth Jansen Oerlemans).
 12. N.N. Oerlemans, overleden te Nispen-Essen op 6 april 1682.

X-n Elizabeth Jan Cornelis Oirlemans, geboren te Loon op Zand op 30 september 1613, overleden aldaar in het jaar 1665, 52 jaar oud, dochter van Jan Cornelis Peter Oirlemans (IX-f) en Adriana Mattheus Joannes.

Thomas Gerrits Cauwenbergh en Andries Leenderts de Bont (Oirlemans), als voogden over de twee onmondige nakinderen van Adriaen Gerrits Cauwenbergh en Elisabeth Jan Cornelis Oerlemans (2e huwelijk), sluiten een overeenkomst met Cornelis, Jan, Dirck, Gijsbert, Lambert, Adriaentie en Cornelis Thomas Cauwenbergh, gehuwd met Maria, allen kinderen van Adriaen Cornelis van den Hove en genoemde Elisabeth (1e huwelijk), datum: 15-3-1673.

Zij is , door de kerk gedispenseerd, getrouwd te Loon op Zand op 30 november 1630 voor de kerk (RK) (getuigen waren Johannes Adrianus, Johannes Johannis, Godefridus van Duppen en Johannes Johannis Oirlemans), op 17-jarige leeftijd (1) met Adriaen Cornelis Diercxssen van den Hove (20 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 12 januari 1610, overleden rond 1650, ongeveer 40 jaar oud, zoon van Cornelius Dirck Theodorus Franssen en Cornelia Gijsberts Cauwenberchs. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 30 mei 1632 (RK) (doopgetuigen waren Guilielmus Johannes en Catharina Dingemans).
  Hij is getrouwd te Loon op Zand op 21 december 1660 (getuige was Heer de Robemont), op 28-jarige leeftijd met Maria Adrianusdr.
 2. Adriaentie van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 15 april 1636 in de doopacte wordt moeder niet met name genoemd (RK) (doopgetuigen waren Petrus Nicolaus de Cock en Johanna Johannes de Broechoven), overleden voor 13 november 1646, hoogstens 10 jaar oud.
 3. Cornelis van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 12 november 1636 (RK) (doopgetuigen waren Guilielmus Henricus (koster) en Johanna Valerius).
  Hij is getrouwd te Loon op Zand op 17 oktober 1671 voor de kerk (getuigen waren Adriana Leanardus de Bont en Elizabetha Bax), op 34-jarige leeftijd met Adriana Michaelsdr. de Cort.
 4. Theodorus Adrianuszn van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 14 februari 1640 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Poisson en Agnes Johannis Oirlemans).
 5. Maria Adrianusdr van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 15 februari 1642 onder voorwaarden (RK) (doopgetuigen waren Guilielmus van den Herick (namens H. Kieck) en Magdalena Andreas de Broechoven), volgt onder XI-af.
 6. Gijsbert Adrianuszn van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 11 december 1644 (RK) (doopgetuigen waren Guilielmus Henricus (koster) en Catharina Cornelis (namens Johanna Adrianus)), volgt onder XI-ag.
 7. Adriaentie van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 13 november 1646 (RK) (doopgetuigen waren Mr. Guilielmus de Robemond en Elisabetha Rutgerus), volgt onder XI-ah.
 8. Lambertus Adrianuszn van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 16 januari 1649 (RK) (doopgetuige was Johannes Guillielmus de Hees), volgt onder XI-ai.
 9. Elizabeth Adrinusdr van den Hove.

Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 7 januari 1651 en getrouwd aldaar huwelijkse voorwaarden opgemaakt tussen Adriaen Geeridt Cornelis Cauwenberchs en Elizabeth Jan Cornelis Oerlemans, weduwe van Adriaen Cornelis Diercxssen van den Hove. Adriaen wordt geassisteerd met zijn vader Geeridt en Elizabeth met Lambert Cornelissen van den Hove, Peter Poisson en Jan Janssen Oirlemans, ooms van de zeven onmondige kinderen uit haar eerste huwelijk, 10-2-1651., getrouwd aldaar op 25 januari 1651 voor de kerk (RK) (getuigen waren Guilielmus de Robemont, Leonardus Johannis Oirlemans en Dominella Maria de Brent), op 37-jarige leeftijd (2) met Ardriaen Geeridt Cornelis Cauwenberchs (37 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 8 december 1613, overleden voor 15 maart 1673, hoogstens 59 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Adrianusdr Cauwenberchs, gedoopt te Loon op Zand op 17 september 1651 (RK) (doopgetuigen waren Gerardus Cornelius en Maria Poisson).
 2. Gertrudis Cauwenberchs, gedoopt te Loon op Zand op 12 december 1652 (RK) (doopgetuigen waren Guilielmus de Robemont (namens Bertom Petrus) en Elizabetha Rutgerus (namens Adriana Oirlemans)), volgt onder XI-aj.
 3. Maria Cauwenberchs, gedoopt te Loon op Zand op 14 februari 1655 (RK) (doopgetuigen waren Johannes Joannes Oirlemans en Maria Cornelius van den Hove).
 4. Catharina Cauwenberchs, gedoopt te Loon op Zand op 23 februari 1657, volgt onder XI-ak.
 5. Gerardus Cauwenberchs, geboren te Loon op Zand, gedoopt te Maren op 1 april 1658.
 6. Maria Cauwenberchs, gedoopt te Loon op Zand op 25 maart 1660.

X-o Leonardus Johannes Oirlemans ook genaamd de Bondt, burgemeester in 1643, gedoopt te Loon op Zand op 17 maart 1619 (RK), zoon van Jan Cornelis Peter Oirlemans (IX-f) en Adriana Mattheus Joannes.

Aanslag of setting over landerijen, huizen, tienden, molens en andere vaste goederen. (1662) Lenaert Janssen de Bondt
een stede, groot 5 lps., aanslag: 3 gld. 12,5 st.
nieuw land, gelegen over de waterlaat in de Duijcxe hoeve, groot 1 lps. 37,5 rdn., aanslag: 25 st.
een stede land met hoven en de huisakker, groot 2 lps., aanslag: 2 gld. 10 st.
een akker, genaamd 'den Cruijsacker', groot 3 lps., aanslag: 30 st.
zijn weide en land op de Molenstraat, groot 10 lps., aanslag: 5 gld.
zijn akker aan de oostzijde van 'het Hoppelbosch', groot 4 lps., aanslag: 2 gld. 5 st
Huijbert Florissen bekent schuldig te zijn aan Lenaert Janssen Oirlemans een bedrag van 123 gulden terzake van de koop van een bruine ruin. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 21-5-1663 bij Lenaert Janssen de Bondt genoemd Oirlemans ingelost is. 29-1-1659
Lenaert Janssen Oirlemans, Cornelis Cornelis Peter Oirlemans, Frans Ghijsberts en Wouter Adriaens leggen de eed af als borgemeesters en Laureijs Cornelis Vreijssen en Wouter Joosten Verhaegen doen hetzelfde als bedeheffers. 7-1-1643
1. Ghijsbert Claessen Buennen, 2. Lenaert Janssen Oirlemans, gehuwd met Magdaleen Andries Jan Wouters, 3. Adriaen Cornelis Diercxssen van den Hove, 4. Peter Poisson, gehuwd met Marie Cornelis Diercxssen van den Hove, 5. zij allen tevens voor hun broer Lambert Cornelis Diercx van den Hove en hun zwager Lucas Caerlen de Pruijser, 6. genoemde Adriaen en Peter voor Laureijs Janssen Spijckers, 7. Jan Cornelis Oirlemans, gehuwd met Maijken Adams, tevens voor de andere kinderen van Adam, allen erfgenamen van Ghijsbert Hendrick Cauwenberghs, hebben ontvangen van Jan Floris Henricxssen en Wouter Willemssen, Hl. Geestmees ter, een bedrag van 123 gulden en 10 stuivers als betaling voor de schuld die rustte op Aelbert Robben alias Joncker en diens vrouw Lijntken. 31-8-1640
Goosen Lenaerts van den Hove bekent schuldig te zijn aan Lenaert Janssen Oirlemans een bedrag van 36 gulden en 5 stuivers terzake van de koop van 50 vaten rogge. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 29-1-1659 ingelost is.
Huijbert Floorissen bekent schuldig te zijn aan Lenaert Janssen Oirlemans een bedrag van 147 gulden terzake van de koop van een zwartbruine merrie. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 28-1-1657 ingelost is.
Lenaert Janssen Oirlemans wordt aangeslagen (1650) voor: een stede met een schuur, turfhuis en zekere landerijen en weiden, veel mager en zandachtige landen en heide, groot ca. 20 lps. 12,5 rdn., dat hij zelf bewoont en gebruikt 28 gld. 5 st. (huis: 7 gld. 15 st.).

Hij is ondertrouwd te Loon op Zand op 19 november 1639 en getrouwd aldaar op 26 november 1639 voor de kerk (RK) (getuigen waren Lambertus Cornelius, Andrea Johannes, Johannes Jonkers en Guilielmus Henricus), op 20-jarige leeftijd (1) met Magdalena Andreasdr de Broechoven (21 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 20 november 1618, dochter van Andries Jan Wouter Aertssen en Magdaleen Andries de Weerdt. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Leonarduszn Oirlemans, gedoopt te Loon op Zand op 11 december 1640 (RK) (doopgetuigen waren Laurentius Appels (?) en Maria Guilielmus Bergmans).
 2. Andreas Leonarduszn Oirlemans ook genaamd de Bont, gedoopt te Loon op Zand op 30 juni 1643 (RK) (doopgetuigen waren Guiliemus van den Herick en Johanna Adrianus van Rullen), volgt onder XI-al.
 3. Adrianus Leonarduszn Oirlemans, gedoopt te Loon op Zand op 21 juli 1645 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Cornelius van den Hove en Johanna Adrianus namens Magdalena van de Kieboom).
 4. Adriana Leonardusdr Oirlemans ook genaamd de Bondt, gedoopt te Loon op Zand op 12 januari 1648 (RK) (doopgetuigen waren Mr. Guilelmus de Robemont namens Joannes Henricus en Elisabeth Rutgerus), volgt onder XI-am.
 5. Geertruijt Leenderts Oerlemans ook genaamd Gertrudis Leonardusdr de Bondt, gedoopt te Loon op Zand op 5 september 1650 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Poisson, Elisabetha Joannes van den Hove en Elisabetha Oirlemans), volgt onder XI-an.
 6. Maria Oirlemans ook genaamd de Bondt, gedoopt te Loon op Zand op 13 maart 1653 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Gerardus Cauwenberchs en Maria van den Hove), volgt onder XI-ao.
 7. Joanna Leonardusdr Oirlemans ook genaamd de Bondt, gedoopt te Loon op Zand op 30 juni 1655 (RK) (doopgetuigen waren Guilelmus de Robemont en Elisabetha Joannes Oirlemans), volgt onder XI-ap.
 8. Joannes Leonarduszn Oirlemans ook genaamd de Bondt, gedoopt te Loon op Zand op 13 september 1661 (RK) (doopgetuige was Maria van Duppen (namens Maria Cauwenberchs)), volgt onder XI-aq.

Hij is getrouwd te Loon op Zand op 10 mei 1671 voor de kerk (RK) (getuigen waren Johanna Andreas Cuijpers en Mr Guilielmus Robemont), op 52-jarige leeftijd (2) met Adriana Corneliusdr van Esch.
X-p Jan Jan Cornelis Oirlemans, schepen van Loon op Zand en bedeheffer in 1649, overleden voor 15 maart 1669, zoon van Jan Cornelis Peter Oirlemans (IX-f) en Adriana Mattheus Joannes.

Schepenen van Loon op Zand (Ghijsbert Claessen Buennen, Dierck Govaertssen van Duppen, Aert Jan Janssen Stevens, Thomas Thomassen, Heijliger Diercxssen van Grevenbroeck, Cornelis Henrick Rombouts en Jan Janssen Oirlemans) bekennen namens de gemeente schuldig te zijn aan Lambert Janssen Rommen, olieslager, een bedrag van 50 gulden. De schuld bekentenis wordt op 2-11-1648 getransporteerd aan Ghijsbert Claessen Buennen, en op 11-5-1651 ingelost. 11-1-1642.

Hij is getrouwd te Loon op Zand op 13 januari 1629 met Agneesken Lenderts van den Hove, dochter van Leonardus Gooswini van den Hoven en Antonetta Jan Stevens. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Oirlemans, gedoopt te Loon op Zand op 21 april 1632 (doopgetuigen waren Guilielmus Elias en Gertrudis Guilielmus Verdiesen).
 2. Heijligerus Johanneszn Oirlemans, gedoopt te Loon op Zand op 15 november 1634 (RK) (doopgetuigen waren Johannes Gerardus de Broeckhoven en Maria Johannes), volgt onder XI-ar.
 3. Cornelis Cornelisse Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 2 september 1640 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Jacobus en Henrica Adrianus), volgt onder XI-as.
 4. Maria Johannesdr Oirlemans, gedoopt te Loon op Zand op 10 april 1643 (RK) (doopgetuigen waren Guilielmis Henricus en Commerken Gertens).
 5. Elisabetha Joannesdr Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 15 mei 1646 (RK) (doopgetuigen waren Guilielmus de Robemont (namens Petrus Cornelius) en Joanna Adrianus).
 6. Leendert Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 7 juni 1649, volgt onder XI-at.

X-q Heijligerus Johanneszn Oirlemans, geboren in het jaar 1636, zoon van Jan Cornelis Peter Oirlemans (IX-f) en Maijeken Adam Adriaenssen de Mulder. Hij was gehuwd met Heijlwigis Adrianusdr, geboren in het jaar 1641. Uit dit huwelijk:

 1. Agnes Oirlemans, gedoopt te Loon op Zand op 29 november 1667 (RK).

X-r Cornelis Johanneszn Oirlemans, gedoopt te Loon op Zand op 2 september 1640 (RK), zoon van Jan Cornelis Peter Oirlemans (IX-f) en Maijeken Adam Adriaenssen de Mulder.

1. Cornelis Janssen Oerlemans en Jan Aerts Kleijns, als voogden over de drie onmondige kinderen van Peeter Geerits Molders en Ida Jans Oerlemans, 2. genoemde Jan, gehuwd met Jenneken Anthonis van der Aa en daarom tevens voor Corstiaen en Catharina Anthonis van der Aa, 3. Hendricxken Geerit Henrick Geerits, 4. Cornelia Jan Geerits en 5. Peeter Joosten Nauwen, allen bloedverwanten van Jenneken Geerit Henrick Geerits, die enige tijd geleden vertrokken is naar Nieuw Nederland, bekennen ontvangen te hebben van Aert Huijbert Teulings een bedrag van 82 gulden en 6 stuivers terzake van achterstallige rente op een schuld van 215 gulden. 28-2-1679.
Testateur op 7-2-1676 Loon op Zand voor Adriana Huijbrechts.

Hij is getrouwd te Loon op Zand op 28 februari 1663 voor de kerk (RK) (getuigen waren Nicolaus van de Broheil en G. de Robemont), op 22-jarige leeftijd met Adriana Hubertusdr, dochter van Huijbert Adriaen Huijben en Jenneken Cornelis de Pruijser. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Corneliusdr Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 22 augustus 1665 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Martinus van Hees en Maria Theodorus de Duppen).
 2. Johannes Oirlemans, gedoopt te Loon op Zand op 19 december 1668 (RK) (doopgetuigen waren Mr. Martinus van Hees en Johanna Hubertus).

X-s IJda Jans Oirlemans, dochter van Jan Cornelis Peter Oirlemans (IX-f) en Maijeken Adam Adriaenssen de Mulder.

Jan Aerts Cleijn en Cornelis Jans Oerlemans zijn aangesteld als voogden over de drie onmondige kinderen van Peeter Gerrits en IJda Jans Oerlemans. 2-3-1673.

Zij is ondertrouwd te Loon op Zand op 3 februari 1652 en getrouwd aldaar op 3 april 1652 voor de kerk (RK) (getuigen waren Nicolaus Gisbertus Beunnis, Johannes Gerardus, de Robemont en Gisbertus Joannes) met Peetrus Gerrits Molder. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrick Gerrits Molder.
  1. Jan Cornelis Oerlemans, als grootvader en voogd over de drie onmondige kinderen van Peeter Gerits, 2. Hendrick Gerrits Molder, zoon van IJda Jans Oerlemans, 3. Hendrick Gerrits, zuster van genoemde Peeter Gerrits, 4. Jan Aerts Cleijn, gehuwd met Jenneken, dochter van Anthonis Corsten van der Aa en Ariaentie Gerrits Hendrick Gerrits, bekennen ontvangen te hebben van Aert Huijberts Teulings een bedrag van 75 gulden en 5 stuivers terzake van rente over een schuldbekentenis van 215 gulden. 25-1-1673.

X-t Cornelia Adriaen Cornelissen Oirlemans, geboren te Loon op Zand in het jaar 1630, dochter van Adriaen Cornelis Peter Oirlemans (IX-i) en Catelijn Jan Willemsen de Weerdt. Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 8 februari 1656, getrouwd aldaar op 25 februari 1656 voor de kerk (RK), op 26-jarige leeftijd met Cornelius Antonius Schuermans, geboren te Loon op Zand, overleden voor 1666, zoon van Thonis Jan Zacharias Schuermans en Huijbertken Eelants Oirlemans (IX-o). Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Cornelis Schuermans, gedoopt te Loon op Zand op 21 september 1656 (doopgetuigen waren Jois Adriana en Maria Jois).
 2. Adrianus Cornelus Schuermans, gedoopt te Loon op Zand op 22 augustus 1658 (doopgetuigen waren Johannes Adriani en Maria Jois).
 3. Huberta Cornelii Schuermans, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 18 september 1660 (RK) (doopgetuige was Henricus Petri en Maria Petri), volgt onder XI-au.

X-u Adriana (de Oude) Oirlemans, geboren te Woudrichem (NB) in het jaar 1650, dochter van Adriaen Cornelis Peter Oirlemans (IX-i) en Catelijn Jan Willemsen de Weerdt. Zij is getrouwd te Aasch op 30 april 1671, op 21-jarige leeftijd met Anthonie Ottosz Havelaar (25 jaar oud), geboren te Woudrichem (NB) op 18 maart 1646, zoon van Otto Arents Havelaar en Teuntgen Arents de Jonge.
(Hij was later gehuwd met Cornelia Pieters.) Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Anthonisz Havelaar, geboren te Woudrichem (NB) op 11 november 1671, volgt onder XI-av.
 2. Otto Anthonisz Havelaar, geboren te Woudrichem (NB) op 24 oktober 1677.
 3. Jan Havelaar, geboren te Woudrichem (NB) op 5 oktober 1681, volgt onder XI-aw.
 4. Pieternella Anthonisd Havelaar.
 5. Cornelia Havelaar.

X-v Theodorus Peeter Hendrick Haemers, landbouwer en arbeider in de buitenmoeren, gedoopt te Loon op Zand op 25 april 1628, zoon van Peeter Hendrick Haemers en Huijbertken Eelants Oirlemans (IX-o). Hij is in ondertrouw gegaan op 6 februari 1650, getrouwd op 19 februari 1650 voor de kerk (RK) (getuigen waren Gerardus Valerius, Heer Guilielmus de Robemont en Valerius Petrus), op 21-jarige leeftijd met Maria Berthouts Bertroms (18 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 1 mei 1631 (doopgetuigen waren Henricus Theodori en Nicolaa Joannes). Uit dit huwelijk:

 1. Jenneke Dirk Hamers, geboren te Loon op Zand op 24 december 1650 (doopgetuige was Cornelia Henrici).
  Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 28 november 1682, op 31-jarige leeftijd met Adrianus Wilhelmi Spaendonck.
 2. Petronella Theodorusdr Hamers, geboren te Loon op Zand op 25 augustus 1652 (doopgetuige was Petronella Walteri).
 3. Hendrica Theodorusdr Hamers, geboren te Loon op Zand op 13 december 1654 (doopgetuige was Dominicus Zacharias).
 4. Bernardus Theodorus Hamers, geboren te Loon op Zand op 14 januari 1657 (doopgetuigen waren Henricus Petri en Joanna Cornelisse).
 5. Gertrudis Theodorusdr Hamers, geboren te Loon op Zand op 16 maart 1659 (doopgetuigen waren Henricus Pewri en Maria Lamberti), volgt onder XI-ax.
 6. Hendricus Theodorus Hamers, geboren te Loon op Zand op 16 februari 1661 (doopgetuigen waren Godefridus Henrici en Petronella Bertrandi).
 7. Maria Theodorusdr Hamers, geboren te Loon op Zand op 15 februari 1664 (doopgetuigen waren Henricus Petri en Petronella Walteri), volgt onder XI-ay.

X-w Johannes Petruszn Haemers, geboren rond 1641, zoon van Peeter Hendrick Haemers en Huijbertken Eelants Oirlemans (IX-o). Hij is getrouwd te Loon op Zand op 26 januari 1671 (getuigen waren Petrus Poisson en Lambertus Cornelius van den Hove), op ongeveer 30-jarige leeftijd met Adriana Petrusdr Priems (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1646. Uit dit huwelijk:

 1. Waltera Haemers, gedoopt te Loon op Zand op 29 april 1672 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Petrus en Petronella Adrianus).
 2. Petrus Haemers, gedoopt te Loon op Zand op 23 mei 1683 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Petrus en Cornelia Wijtmannus).
 3. Antonius Haemers, gedoopt te Loon op Zand op 27 juli 1686 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Petrus en Joanna Joannes).
 4. Wilhelmus Haemers, gedoopt te Loon op Zand op 13 november 1689 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Petrus Petrus en Maria Henricus).

X-x Maijken Oirlemans, geboren te Sprang (NB), gedoopt op 18 oktober 1626, dochter van Baijen Eelant Oirlemans (IX-p) en Neeltgen Aryensdr.. Zij was gehuwd met Cornelis Cock, gedoopt te Sprang (NB) op 12 juni 1622, zoon van Peeter Jansz. Cock en Heijlken Peeters. Uit dit huwelijk:

 1. Baijen Cock, gedoopt te Sprang (NB) op 13 maart 1657.
  Hij was gehuwd met Beatrix Vrasers, geboren te Besoijen (NB) in het jaar 1662.
 2. Peter Cock, gedoopt te Sprang (NB) op 29 november 1658.
 3. Anneken Cock, gedoopt te Sprang (NB) op 7 december 1659.
  Zij was gehuwd met Gerrit Quirijns, geboren in het jaar 1660.
  jongeman van Loon
 4. Elen Cock, gedoopt te Sprang (NB) op 24 juni 1663.
 5. Jan Cock, gedoopt te Sprang (NB) op 5 augustus 1666.
  Hij was gehuwd met Aaghtje Stevens, geboren te Heusden (NB) rond 1665.

X-y Adam Baeyen Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 5 november 1628 (nederduits gereformeerd), zoon van Baijen Eelant Oirlemans (IX-p) en Neeltgen Aryensdr.. Hij was gehuwd met Mechielken Hendrix Sebertsen, geboren te Sprang (NB), gedoopt op 8 oktober 1636. Uit dit huwelijk:

 1. Sebrecht Oerlemans, gedoopt te Breda op 15 juli 1671 Grote Kerk (nederduits gereformeerd).
 2. Cornelis Oerlemans, gedoopt te Breda op 11 juli 1672 Grote Kerk (nederduits gereformeerd).

X-z Maerten Bajens Oirlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 17 januari 1644 (nederduits gereformeerd), wonende te Vrijhoeve-Capelle (NB), zoon van Baijen Eelant Oirlemans (IX-p) en Neeltgen Aryensdr.. Hij was gehuwd met Grietje Geldens Paens, geboren te Capelle (NB) rond 1634, wonende te Vrijhoeve-Capelle (NB), dochter van Teunis Anthonisz Geldens en Aentken Geldens. Uit dit huwelijk:

 1. Neeltjen Oirlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 15 september 1669 (nederduits gereformeerd).
 2. Peerke Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 21 december 1670 (nederduits gereformeerd).
 3. Ariaentje Oirlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 4 september 1672 (nederduits gereformeerd).

X-aa Hendrik Thonissen van Nieuwenhuijsen, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 22 februari 1632, overleden te Besoijen (NB) in het jaar 1673, 41 jaar oud, zoon van Theunis Woutersz van Nieuwenhuijsen en Geriken Elands Oerlemans (IX-q). Hij was gehuwd met Maijken Handrixssen Carpestijn, geboren in het jaar 1605. Uit dit huwelijk:

 1. Theunis Hendrickssen van Nieuwenhuijsen, geboren te Besoijen (NB) na 1620, volgt onder XI-az.

X-ab Jacob Antonissen van den Nieuwenhuijsen, armmeester, gedoopt te Capelle (NB) rond 1640, wonende te 's Grevelduin-Capelle (NB) en te Waspik (NB), overleden in het jaar 1699, ongeveer 59 jaar oud, zoon van Theunis Woutersz van Nieuwenhuijsen en Geriken Elands Oerlemans (IX-q).

Wwoonde te 's-Grevelduin-Capelle "aande oostsijde van de Nieuwvaart".

Hij is getrouwd op 4 juni 1674, op ongeveer 34-jarige leeftijd met Lijsbeth Jans (de Loper) (35 jaar oud), geboren te Capelle (NB) op 13 maart 1639 (doopgetuige was Maijke Maartens), wonende te Waspik (NB), dochter van Jan Gerrits Looper (ouderling van Capelle) en Truijtgen Maertens Dolck.
(Zij is eerder getrouwd te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 6 februari 1659, op 19-jarige leeftijd met Elant Teunisse van den Nieuwenhuijsen, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), zie X-ac. Zij was later gehuwd met Jan Fasen.) Uit dit huwelijk:

 1. Antoni Jacobse Nieuwenhuise, gedoopt te Waspik (NB) op 30 juni 1675, volgt onder XI-ba.
 2. Jan Jacobs Nieuwenhuijsen, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 30 juli 1679.
 3. Gerike Jacobs van den Nieuwenhuysen, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 28 maart 1683, volgt onder XI-bb.

X-ac Elant Teunisse van den Nieuwenhuijsen, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), zoon van Theunis Woutersz van Nieuwenhuijsen en Geriken Elands Oerlemans (IX-q). Hij is getrouwd te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 6 februari 1659 met Lijsbeth Jans (de Loper) (19 jaar oud), geboren te Capelle (NB) op 13 maart 1639, wonende te Waspik (NB), dochter van Jan Gerrits Looper (ouderling van Capelle) en Truijtgen Maertens Dolck.
(Zij is later getrouwd op 4 juni 1674, op 35-jarige leeftijd met haar zwager Jacob Antonissen van den Nieuwenhuijsen, gedoopt te Capelle (NB) rond 1640, zie X-ab. Zij was later gehuwd met Jan Fasen.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria van den Nieuwenhuijsen, gedoopt te Capelle (NB) op 27 maart 1661 (nederduits gereformeerd).

X-ad Maria Anthonius Schommeren, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 25 augustus 1641, overleden op 7 maart 1684, 42 jaar oud, dochter van Teunis Dirks Somers en Lijsken Eelensdr. Oerlemans (IX-r). Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 5 februari 1668, op 26-jarige leeftijd met Anthonie Wouters Mandemakers (28 jaar oud), geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) in het jaar 1640, zoon van Wouter Jans Mandemakers en Maaijke Bastiaans Pieters Boer. Uit dit huwelijk:

 1. Wouter Anthonis Mandemakers, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 26 juni 1672, volgt onder XI-bc.

X-ae Dirkske Teunisse Schomers, geboren te Vrijhoeve (NB), gedoopt te Capelle (NB) op 17 april 1644, overleden na 1720, minstens 76 jaar oud, dochter van Teunis Dirks Somers en Lijsken Eelensdr. Oerlemans (IX-r).

Hun goederen werden bij leven van de echtelieden gedeeld op 26 maart 1714. Pas op 23 mei 1727 werd alles verder afgewikkeld; vermoedelijk waren zij toen beiden overleden. In ieder geval compareerden zij op 3 mei 1720 nog voor de schepenen van Vrijhoeve-Capelle.

Zij is getrouwd te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 23 december 1672, op 28-jarige leeftijd met Gelden Dirckx van Pas (23 jaar oud), schepen van Vrijhoeve-Capelle 1714-1715, gedoopt te Capelle (NB) op 23 december 1649, overleden na 1720, minstens 71 jaar oud, zoon van Dirk Corstiaans van Pas en Peerke Gijsbrechts Dekkers. Uit dit huwelijk:

 1. Lijsbeth Geldens van Pas, gedoopt te Capelle (NB) op 20 augustus 1673.
  Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 10 mei 1693, op 19-jarige leeftijd (1) met Antonis Willems van der Leij (34 jaar oud), gedoopt te Capelle (NB) op 8 september 1658, overleden voor 9 mei 1699, hoogstens 40 jaar oud, zoon van Willem Gemans Fransen en Aentge Thonis.
  Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 9 maart 1709, op 35-jarige leeftijd (2) met Willem Teunis den Ronden (29 jaar oud), gedoopt te Capelle (NB) op 3 maart 1680, zoon van Teunis Aris en Eeltje Willems Jonkers.
 2. Arientje Geldens van Pas, gedoopt te Capelle (NB) op 1 januari 1676, volgt onder XI-bd.
 3. Pieternella Geldens van Pas, gedoopt te Capelle (NB) op 6 maart 1678, volgt onder XI-be.
 4. Maria Geldens van Pas, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), gedoopt te Capelle (NB) op 29 oktober 1680, begraven te Sprang (NB) op 3 april 1745, 64 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 14 februari 1706, op 25-jarige leeftijd met Peeter Vos (30 jaar oud), gedoopt rond 1 september 1675, begraven te Sprang (NB) op 22 september 1726, 51 jaar oud, zoon van Bertrum Antonis Vos en Peerke Peeter Venning.
 5. Dingena Geldens van Pas, gedoopt te Capelle (NB) op 23 augustus 1682, overleden aldaar op 2 september 1682, 10 dagen oud.
 6. Anneke Geldens van Pas, geboren te Capelle (NB) in het jaar 1688, volgt onder XI-bf.

X-af Anneke Oirlemans, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), gedoopt te Sprang (NB) op 9 december 1635, dochter van Adriaen Eelant Oirlemans (IX-t) en Anneken Ariens de Leeuw. Zij is in ondertrouw gegaan te Besoijen (NB) op 18 juni 1666, op 30-jarige leeftijd (1) met Corstiaen de Beer (25 jaar oud), ruijter onder de gouverneur van Breda, geboren te Waalwijk in het jaar 1641, overleden rond 1677, ongeveer 36 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jan de Beer, geboren te Waalwijk rond 1675, volgt onder XI-bg.

Zij is in ondertrouw gegaan te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 9 april 1678, op 42-jarige leeftijd (2) met Bastian Vos.
X-ag Ariaentje Ariens Oirlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 14 oktober 1640, dochter van Adriaen Eelant Oirlemans (IX-t) en Anneken Ariens de Leeuw. Zij is in ondertrouw gegaan te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 7 juni 1670, op 29-jarige leeftijd met Jacob Hendricx Glavimans (25 jaar oud), gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 4 december 1644 (nederduits gereformeerd), zoon van Hendrik Glavimans en Theunisken Jacobs. Uit dit huwelijk:

 1. Anneken Glavimans, gedoopt te Capelle (NB) op 18 mei 1671 (nederduits gereformeerd).
 2. Teunken Glavimans, gedoopt te Capelle (NB) op 25 september 1672 (nederduits gereformeerd).
 3. Hendrick Glavimans, gedoopt te Capelle (NB) op 16 december 1674 (nederduits gereformeerd).
 4. Lysbet Glavimans, gedoopt te Capelle (NB) op 20 maart 1678 (nederduits gereformeerd).
 5. Janneken Glavimans, gedoopt te Capelle (NB) op 30 november 1681 (nederduits gereformeerd).

X-ah Jenneken Jans Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 3 mei 1656, dochter van Jan Elents Oerlemans (IX-u) en Janneken Robben Decker. Zij is in ondertrouw gegaan te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 3 januari 1681 en getrouwd te Sprang (NB) op 26 januari 1681, op 24-jarige leeftijd met Denijs Michielse de Haan (21 jaar oud), gedoopt te Capelle (NB) op 2 november 1659, zoon van Michiel Denisse de Haen en Mayken Gerrits Boom. Uit dit huwelijk:

 1. Jan de Haan, gedoopt te Capelle (NB) op 26 september 1681.
 2. Teuntje de Haan, gedoopt te Capelle (NB) op 20 september 1682.
 3. Michiel Dirckse de Haan, gedoopt te Capelle (NB) op 17 december 1684, volgt onder XI-bh.
 4. Joannes de Haan, gedoopt te Capelle (NB) op 23 december 1685.
 5. Denijs de Haan, gedoopt te Capelle (NB) op 31 oktober 1688, volgt onder XI-bi.
 6. Jenneke de Haan, gedoopt te Capelle (NB) op 6 mei 1691.
 7. Robbert de Haan, gedoopt te Capelle (NB) op 22 juni 1692.
 8. Anneke Denisse de Haan, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), gedoopt te Capelle (NB) op 30 juni 1694 (nederduits gereformeerd), volgt onder XI-bj.
 9. Janneke de Haan, gedoopt te Capelle (NB) op 6 oktober 1697 (nederduits gereformeerd).

X-ai Geertruij Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 6 mei 1661, dochter van Jan Elents Oerlemans (IX-u) en Janneken Robben Decker. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 23 februari 1689, op 27-jarige leeftijd met Wouter Jansen Leempoel (28 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 20 juni 1660, zoon van Jan Peterse Theunissen Leempoel (X-a) en Theunisken Fransen Leempoel. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Wouters Leempoel, gedoopt te Sprang (NB) op 28 januari 1690.
 2. Eland Wouters Leempoel, gedoopt te Sprang (NB) op 14 september 1692.
 3. Janneken Wouters Leempoel, gedoopt te Sprang (NB) op 30 september 1696.

X-aj Maria Peter Walter Adriaan Couwenbergh, overleden te Loon op Zand op 29 december 1640, dochter van Peter Walter Adriaan Couwenbergh en Gertruda Jan Matthijs Gerard de Bont (IX-v). Zij was gehuwd met Filibert Adriaan Willem Ghijben, molenaar en heilige geestmeester, geboren te Loon op Zand in het jaar 1575, overleden aldaar op 17 februari 1646, 71 jaar oud, zoon van Adriaan Willem Ghijben. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Philibert, geboren te Oisterwijk (NB) op 25 juni 1606, volgt onder XI-bk.
 2. Willem Philibert, geboren te Oisterwijk (NB) op 3 september 1613, volgt onder XI-bl.

X-ak Aert Aertsen Oerlemans, armmeester in 's-Grevelduin-Capelle, gedoopt te Capelle (NB) op 24 maart 1624 (nederduits gereformeerd), wonende te Vrijhoeve-Capelle (NB), overleden te Capelle (NB) voor 17 april 1680, hoogstens 56 jaar oud, zoon van Adriaen Aertsen (Oerlemans) (IX-w) en Willempke Adrien (Peters). Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 4 juni 1651, op 27-jarige leeftijd met Maria Aerts Glavimans, wonende te Vrijhoeve-Capelle (NB), dochter van Aert Adriaens Glavimans en Maeyken Willems Bone. Uit dit huwelijk:

 1. Willemynken Ourlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 1 april 1652 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Peeterken Adriaensen Glavimans).
 2. Lysbeth Ourlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 8 oktober 1653 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Peeterken Geldens), overleden voor 1663, hoogstens 10 jaar oud.
 3. Aert Ourlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 31 januari 1655 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Aentgen Pieters), overleden op 24 augustus 1678, 23 jaar oud.
 4. Arien Aerts Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 11 maart 1657 (nederduits gereformeerd).
 5. Joannes Aerts Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 2 mei 1660 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 28 augustus 1727, 67 jaar oud.
 6. Maria Aerts Oerlemans, gedoopt te Sprang-Capelle (NB) op 15 januari 1662 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Peeterken Geldens), overleden voor 29 april 1694, hoogstens 32 jaar oud.
  De ouders wonen aan de Hogevaart.
  Zij was gehuwd met Cornelis Lamberts de Bruyn, zoon van Lambert Willems de Bruyn en Aagje Urias van de Loo.
  (Hij is later in ondertrouw gegaan te Capelle (NB) op 29 april 1694 en getrouwd aldaar op 23 mei 1694 met Marie Glavimans, geboren te Sprang (NB).)
 7. Lijsbeth Aerts Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 22 april 1663 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 3 mei 1727, 64 jaar oud.
  Zij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 7 juli 1689, op 26-jarige leeftijd met Jan Perk.
  (Hij was weduwnaar van Adriaentje Hendricks Heesbeen, geboren te Vlijmen (NB).)
 8. Ariaentje Oirlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 27 maart 1666 (nederduits gereformeerd).
 9. Dirck Aerts Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 6 november 1667 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Aentgen Peeters), overleden te Capelle (NB) op 17 januari 1720, 52 jaar oud.
 10. Melis Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 25 januari 1671 (nederduits gereformeerd).

X-al Adriaentken Peeter Aertsen Oirlemans, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 4 mei 1614, overleden na 21 juni 1662, minstens 48 jaar oud, dochter van Peeter Aerts Oerlemans (IX-x) en Maaijke Jans Perseijn.

2 Folio 115 Adriaen Wouterssen Smits, gehuwd met Adriaentken Peeter Aertssen Oirlemans, en Jan Peeterssen Oirlemans, transporteren goederen aan Abraham Franssen van Ammelroij. 14-11-1663. Jongedame van Vrijhoeven, doet belijdenis 30-3-1646.

Zij is getrouwd te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 29 april 1644, op 29-jarige leeftijd met Adriaen Wouterssen Smits (29 jaar oud), diaken 1664 en burgemeester (1700), geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 4 oktober 1614, overleden aldaar op 29 april 1674, 59 jaar oud, zoon van Wouter Adriaansz Smits en Willemke Adriaense de Jonge. Uit dit huwelijk:

 1. Wilmken Adriaense Smits, geboren te Capelle (NB) op 7 januari 1646, volgt onder XI-bm.
 2. Lijnten Arisse Smits, geboren te Capelle (NB) op 15 november 1648.
 3. Wouter Arisse Smits, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 25 augustus 1652, volgt onder XI-bn.

X-am Jan Peeterssen Oirlemans, armmeester te Capelle (1661-1662), geboren te Capelle (NB) op 29 april 1620, overleden aldaar op 6 oktober 1673, 53 jaar oud, zoon van Peeter Aerts Oerlemans (IX-x) en Maaijke Jans Perseijn.

Jan Peeterssen Oirlemans, tevens voor Aert Adriaenssen Verhoeven, transporteren goederen aan Hendrick Peeterssen Oirlemans. 14-11-1663.

Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 13 september 1643, op 23-jarige leeftijd met Jenneken Theunisse. Uit dit huwelijk:

 1. Thorisken Oermans, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 12 juni 1644.
 2. Anthonis Ourmans, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 17 december 1645 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Lyntgen Peetersdr.).
  Haar ouders wonen aan het Labbegat.
 3. Marijtgen Ourmans, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 2 oktober 1648.
 4. Aert Ourmans, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 7 september 1653.

X-an Cathelijn Peeterssen Oirlemans, geboren te Capelle (NB) op 29 augustus 1627, dochter van Peeter Aerts Oerlemans (IX-x) en Maaijke Jans Perseijn.

2 Folio 208 Aert Adriaenssen Verhoeven, gehuwd met Lijntken Peeter Aertssen Oirlemans, transporteert goederen aan zijn zwager Adriaen Wouterssen Smits. 10-12-1659,
2 Folio 60v 1. Anthonis Aertssen Oirlemans (1/5), 2. Aert Adriaenssen Oirlemans (1/5), 3. Henrick Peeterssen Oirlemans en Adriaen Wouterssen Smits, gehuwd met Adriaentken Peeterssen Oirlemans, tevens voor hun broer Jan Peeterssen Oirlemans en voor Aert Adriaenssen Verhoeven, gehuwd met Cathelijn Peeterssen Oirlemans (1/5), 4. genoemde Anthonis voor Roelant Bernarts Verharen, als voogd over de onmondige kinderen van Pauwels van Drongelen en Anthonia Gelden Aertssen Oirlemans (1/5) en 5. Aert en Adriaen, zonen van Daem Aertssen Rommen en Aeltken Aertssen Oirlemans, Jan Janssen Pigghen, weduwnaar van hun zuster Anthonisken, tevens voor Cornelis Louff, schout van Sprang en gehuwd met Geertruijdt Daem Aertssen Oirlemans (1/5) transporteren goederen aan Dierck Wouterssen Smits, wonende te Capelle. De kooppenningen zijn volledig betaald. 21-6-1662 Folio 61v 1. Adriaen Wouterssen Smits, 2. Aert Adriaenssen Oirlemans en 3. Ghijsbert Cornelissen, weduwnaar van Sijken Wouterssen Smidts, tevens met Adriaen Wouterssen Smits als voogden over hun onmondig kind, transporteren goederen aan Dierck Wouterssen Smits. De kooppenningen zijn volledig betaald. 21-6-1662.

Zij is ondertrouwd te Sprang (NB) op 22 april 1654 en getrouwd te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 17 mei 1654 voor de kerk, op 26-jarige leeftijd met Aert Adriaenssen Verhoeven (29 jaar oud), geboren te Dussen (NB) in het jaar 1625, zoon van Adriaan Verhoeven. Uit dit huwelijk:

 1. Peter Verhoeven, geboren te Dussen (NB) op 14 april 1659.
 2. Theunisken Verhoeven, geboren te Dussen (NB) op 19 februari 1662.
 3. Anthonie Aertse Verhoeven, geboren te Dussen (NB) op 29 juni 1663, gedoopt te Dussen, Munster en Muilkerk, volgt onder XI-bo.
 4. Maria Verhoeven, geboren te Dussen (NB) op 25 december 1671.
  Zij is getrouwd te Sleeuwijk (NB) in het jaar 1706, op 35-jarige leeftijd (1) met Willem Hendricks van den Heuvel.
  Zij is getrouwd te Almkerk (NB) in het jaar 1720, op 49-jarige leeftijd (2) met Willem Ockerse Schep.

X-ao Hendrickske Peters Oerlemans, geboren te Capelle (NB) op 8 mei 1632, gedoopt te Vrijhoeve-Capelle (NB), overleden te Capelle (NB) voor 1683, hoogstens 51 jaar oud, dochter van Peeter Aerts Oerlemans (IX-x) en Maaijke Jans Perseijn. Zij was gehuwd met Wouter Theunisse Verhoeven, gedoopt te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 5 augustus 1640, zoon van Thonis Verhoeven en Maaike Adriaens.

Jonge man van Vrijhoeve.
(Hij was later gehuwd met Sara van Bergeijck.) Uit dit huwelijk:
 1. Antoni Verhoeven, gedoopt te Capelle (NB) op 2 augustus 1671 (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren Willemken Jans en Jan Goossens).
 2. Maria Verhoeven, gedoopt te Capelle (NB) op 13 oktober 1675 (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren Jan Goossens en Willemken Jans).

X-ap Hendrick Peters Oirlemans, geboren te Capelle (NB) op 10 juni 1635, zoon van Peeter Aerts Oerlemans (IX-x) en Maaijke Jans Perseijn. Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 1 november 1665, op 30-jarige leeftijd met Mariken Corsteanse Mutsaert (24 jaar oud), geboren in het jaar 1641. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Oirlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 27 januari 1669 (nederduits gereformeerd).
 2. Mayken Oirlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 22 januari 1673 (nederduits gereformeerd).
 3. Arien Hendrikse Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 16 april 1677 (nederduits gereformeerd), volgt onder XI-bp.

X-aq Geeridtken Daems Rommen, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1605, dochter van Daem Aertssen Rommen en Aeltken Aertssen Oirlemans (IX-y). Zij was gehuwd (1) met Arien Dirks van Nederveen, schout van Sprang. Zij was gehuwd (2) met Hendrick Janssen Perseijn, schout, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1600, overleden aldaar op 3 juni 1646, 46 jaar oud, zoon van Jan Gijsbertsz Perseyn.
(Hij was weduwnaar van Jenneken Hubertsdr.) Uit dit huwelijk:

 1. Alida Hendricks Perseijn, gedoopt te Sprang (NB) op 14 februari 1627.
 2. Maria Hendricks Perseyn, gedoopt te Sprang (NB) op 8 oktober 1628, volgt onder XI-bq.
 3. Jenneke Hendricks Perseyn, gedoopt te Sprang (NB) op 23 februari 1631.
 4. Adriaenken Hendricks Perseyn, gedoopt te Sprang (NB) op 31 oktober 1632.
 5. Johannes Hendricks Perseyn, gedoopt te Sprang (NB) op 4 november 1633.
 6. Jan Hendrick Perseijn, gedoopt te Sprang (NB) op 29 juli 1635.
 7. Adrianus Hendricks Perseijn, gedoopt te Sprang (NB) op 15 april 1638.
 8. Willem Hendricks Perseijn, gedoopt te Sprang (NB) op 29 mei 1639.
 9. Antoni Hendricks Perseijn, gedoopt te Sprang (NB) op 7 maart 1641.
 10. Catalijn Hendricks Perseijn, gedoopt te Sprang (NB) op 26 december 1642.
 11. Adriaen Hendricks Perseijn, gedoopt te Sprang (NB) op 27 januari 1644.

Zij was gehuwd (3) met Cornelis Dingeman Loeff, schout van Sprang.
X-ar Jan Anthonisse Oerlemans, geboren te Loon op Zand na 1603, zoon van Anthonis Aerts Oerlemans (IX-z) en Keuntje Jacob Stockmans. Hij is getrouwd in het jaar 1631, op hoogstens 28-jarige leeftijd met Ceungen Hendrick Seberts (ongeveer 21 jaar oud), geboren rond 1610, overleden voor 6 januari 1678, hoogstens 68 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Lijntge Jans Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 11 oktober 1632.
  Zij was gehuwd met Hendrick Pieters van Oosterhout.
 2. Hendrik Jans Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 18 juni 1634, volgt onder XI-br.
 3. Antoni Jan Theunis Urlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 31 augustus 1636, volgt onder XI-bs.
 4. Adriaan Jans Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 29 juni 1643.
 5. Seebrecht Jansen Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 4 februari 1646, volgt onder XI-bt.
 6. Dirck Jan Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 13 juni 1649, volgt onder XI-bu.
 7. Jacob Jans Oerlemans, geboren te Oud-Heusden in het jaar 1650, volgt onder XI-bv.
 8. Marike Jans Oerlemans.
  Zij was gehuwd met Bayen Peeters Baers, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB).
 9. Govert Jans Oerlemans.

X-as Hendrick Teunisse Oirlemans, gedoopt op 20 februari 1620, wonende te Vrijhoeve (NB), zoon van Anthonis Aerts Oerlemans (IX-z) en Keuntje Jacob Stockmans. Hij is in ondertrouw gegaan te Capelle (NB) op 24 februari 1657 en getrouwd aldaar op 18 maart 1657, op 37-jarige leeftijd met Geriken Jans Duijsers, wonende te Vrijhoeve (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Roelof Hendriks Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 26 september 1660 (nederduits gereformeerd).
 2. Johannes Hendriks Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 28 oktober 1663 (nederduits gereformeerd).
 3. Janneke Hendrixdr Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) in december 1668 (nederduits gereformeerd), volgt onder XI-bw.
 4. Aert Hendriks Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 5 oktober 1672 (nederduits gereformeerd).
  De ouders wonen aan de "Deijck"
 5. Teuntje Hendrixe Oerlemans, volgt onder XI-bx.

X-at Aert Theunisz Oerlemans, timmerman, geboren te Sprang (NB) op 9 mei 1627, overleden te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland), begraven aldaar op 24 augustus 1665, 38 jaar oud, zoon van Anthonis Aerts Oerlemans (IX-z) en Keuntje Jacob Stockmans.

Aan het einde van de dertigjarige oorlog - die als een gesel over heel Duitsland was gegaan - was ook de "Pfaltz" voor een groot deel verwoest en de bevolking, door oorlogshandelingen en ziekten zo sterk afgenomen, dat hele gebieden vrijwel verlaten waren. Na de vrede van Munster, in 1648, heeft men gestreefd, de ledige plaatsen, door het aantrekken van vreemden, weer aan te vullen; om zo weer tot nieuwe welvaart te komen. Zeer welkom waren emigranten uit de Nederlanden, vooral omdat deze, evenals de bewoners van de "Pfaltz""Reformiert"waren. Hťťl groot moet het aantal Nederlanders, dat destijds daarheen is getrokken, wel geweest zijn, want er waren in die streek nadien enige plaatsen, waarvan de bevolking geheel uit nakomelingen van Nederlanders bestond. Onder de talrijke nieuwe bewoners trad in het bijzonder de familie Oerlemans op de voorgrond. Aert Theunisz Oerlemans (l), geboren 9 mei 1627 te Sprang in de Langstraat - dat destijds tot Holland behoorde - kwam in 1650, als timmerman, naar Osthofen bij Worms. In 1654 kocht hij, met zijn drie toekomstige zwagers: Jan de Jong, Jan van Broeckhoven en Peter - Jansen van Dijk - allen ook afkomstig uit Sprang - in het nabijgelegen Muhlheim, de verwoeste Schleifmühle en bouwde die als oliemolen weer op. Arnd Orlemann - zoals hij nu genoemd werd - trouwde te Osthofen, 3-2-1657. Getraude de Jong, dochter van Arnold de Jong, Hofman in Güntersblum. Arnd Orlemann stierf 24-8-1665 in Mühlheim; zijn weduwe Getraude hertrouwde te Osthofen 2-10-1666, met Heinrich Walter van Lorhofen,zoon van Wouter van Laarhoven, burger van Venloon (Loon op Zand).

Hij is getrouwd te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) rond 3 februari 1656, op 28-jarige leeftijd met Geertruy Aerts de Jong (ongeveer 18 jaar oud), geboren te Rheinduerkeim (Duitsland) in het jaar 1638, overleden te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) in het jaar 1676, 38 jaar oud, dochter van Arnold Jansen de Jong en Peterke.
(Zij was later gehuwd met Heinrich Walter van Lorhofen, zoon van Wouter van Laarhoven.) Uit dit huwelijk:

 1. Hans Peter Oerlemans, geboren te Mühlheim (Duitsland) op 6 december 1657.
 2. Jan Orlemann, geboren te Mühlheim (Duitsland) op 12 oktober 1658, volgt onder XI-by.
 3. Marie Oerlemans, geboren te Mühlheim (Duitsland), gedoopt op 4 november 1660.
  Zij was gehuwd met Jan van Bruckhoven, olieslager.
 4. Sidonie Antonia Orlemann, geboren te Mühlheim (Duitsland) op 7 december 1662, overleden te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 30 december 1708, 46 jaar oud.
  Zij is getrouwd in het jaar 1681, op 19-jarige leeftijd (1) met Hans Jacob Keller (32 jaar oud), geboren te Mühlheim (Duitsland) in het jaar 1649, overleden in het jaar 1692, 43 jaar oud.
  Zij was gehuwd (2) met Johann Spannknebel, geboren te Allendorf (Duitsland) in het jaar 1656, overleden te Mühlheim (Duitsland) op 3 mei 1710, 54 jaar oud.
 5. Petronella Orlemann, geboren te Mühlheim (Duitsland) op 4 december 1664, volgt onder XI-bz.

X-au Jacob Theunissen Oerlemans, bouwman en vervener, geboren te Sprang (NB) op 22 februari 1632, overleden aldaar op 14 augustus 1672, 40 jaar oud, zoon van Anthonis Aerts Oerlemans (IX-z) en Keuntje Jacob Stockmans. Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 25 november 1658, op 26-jarige leeftijd met Adriaentjen Corstiaen Wijnen (26 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 15 mei 1632, overleden voor 1 november 1681, hoogstens 49 jaar oud, dochter van Corstiaen Lenaert Wijnen en Adriaentken Roelen. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 14 september 1659.
 2. Roelof Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 5 december 1660.
 3. Anthonie Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 6 augustus 1662.
 4. Adriaen Jacobs Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 29 november 1664, volgt onder XI-ca.
 5. Aart Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 11 juli 1666.
 6. Lenerdt Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 14 oktober 1668.
 7. Lijntje Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 14 augustus 1672.

X-av Joost Thonis Oerlemans, bouwman en vervener, gedoopt te Sprang (NB) op 18 november 1640, overleden voor 1 november 1681, hoogstens 40 jaar oud, zoon van Anthonis Aerts Oerlemans (IX-z) en Keuntje Jacob Stockmans. Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 18 september 1667, op 26-jarige leeftijd (1) met Keuntje Jans de Bie, overleden voor 3 december 1670, dochter van Jan Jans de Bie en Thonisken Jan Thonis Meeuws Prins. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Joosten Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 13 november 1667, volgt onder XI-cb.

Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 3 december 1670, op 30-jarige leeftijd (2) met Aeltje Guiliams van der Heyden, dochter van Guiliam Jans van der Heyden en Aenken Wouters. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaantje Joosten Oerlemans.
 2. Anthonet Joosten Oerlemans.

X-aw Lijntken Anthonis Oerlemans, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1641, dochter van Anthonis Aerts Oerlemans (IX-z) en Keuntje Jacob Stockmans. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 18 juli 1660, op 19-jarige leeftijd met Johannes Aertsen Hooseman. Uit dit huwelijk:

 1. Aert Hooseman, gedoopt te Capelle (NB) op 26 december 1660.
 2. Anthony Hooseman, gedoopt te Capelle (NB) op 16 december 1663.
 3. Pieternella Hooseman, gedoopt te Capelle (NB) op 20 oktober 1669.
 4. Jacobus Hooseman, gedoopt te Capelle (NB) op 15 januari 1679.

X-ax Jacob Geldens Oerlemans, wonende te Capelle (NB), zoon van Gelden Aertsen Oirlemans (IX-aa) en Ariantje Ariest Slaats. Hij was gehuwd met Hester Jans, wonende te Capelle (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Maryken Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 22 november 1648 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Maycken Denys).
 2. Joannes Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 27 februari 1650 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Lyntgen Poetsen).
 3. Lysbeth Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 2 april 1651 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Neeltgen Aryensdr. (uit Waspik)).
 4. Gelden Ourlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 12 mei 1652 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Lyntgen Poetsen (vroedvrouw te Waspik)).
 5. Jacomyntien Ourlemans, de ouders wonen bij de brug, gedoopt te Capelle (NB) op 14 december 1653 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Anneken Jan Wouters).

X-ay Cornelia van Gils, gedoopt te Oosterhout op 14 maart 1717, begraven te 's-Hertogenbosch op 21 december 1757, 40 jaar oud, dochter van Cornelis Adriaans van Gils (IX-ac) en Engelina Oerlemans. Zij is getrouwd te Oosterhout op 23 juni 1738, op 21-jarige leeftijd (1) met Jan Engelbert Orizandt (33 jaar oud), schout-baljuw en dijkgraaf, geboren te Klundert (NB) op 15 september 1704, gedoopt te Cleve op 17 september 1704, overleden te Klundert (NB) op 29 juni 1743, begraven aldaar op 3 juli 1743, 38 jaar oud, zoon van Lodewijk Orizandt en Sabina Agnete van Steelandt.
(Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Klundert (NB) op 15 december 1735 en getrouwd aldaar op 4 januari 1736, op 31-jarige leeftijd met Catharina Cornelia Laats (minstens 21 jaar oud), geboren voor 1715, overleden te Klundert (NB) op 15 oktober 1736, minstens 21 jaar oud.) Uit dit huwelijk:

 1. Sabina Agneta Orizandt, geboren te Klundert (NB) op 13 maart 1739, gedoopt aldaar op 18 maart 1739 (nederlands hervormd), volgt onder XI-cc.
 2. Angela Cornelia Orizandt, geboren te Klundert (NB) op 14 augustus 1740, gedoopt aldaar op 21 augustus 1740 (nederlands hervormd), volgt onder XI-cd.
 3. Agneta Orizant, geboren te Klundert (NB) op 20 september 1741, gedoopt aldaar op 24 september 1741 (nederlands hervormd), volgt onder XI-ce.
 4. Johanna Cornelia Hendrica Orizandt, geboren te Klundert (NB) op 1 oktober 1743, gedoopt aldaar op 6 oktober 1743 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 12 juli 1744, begraven aldaar op 14 juli 1744, 285 dagen oud.

Zij is getrouwd te Valkenburg (ZH) op 20 april 1749, op 32-jarige leeftijd (2) met Jacob Laurens Chatvelt (38 jaar oud), geboren te 's-Hertogenbosch op 24 september 1710. Uit dit huwelijk:

 1. Arendina Ermengard Chatvelt.

X-az Adriaan Hendrik van Gils, schout van Gilze Rijen en Bavel, geboren te Oosterhout op 13 september 1744, zoon van Adriaen van Gils (IX-ad) en Alida Pistorius. Hij was gehuwd met Maria Adriana Henriette Lauta van Aijsma, geboren te Dongen (NB) in het jaar 1763, overleden te Oosterhout op 19 mei 1792, 29 jaar oud, dochter van Jacob Lauta van Aijsma en Anna Margareth van Leeuwen. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Anna Margaretha van Gils, gedoopt te Oosterhout op 10 juli 1785 (nederduits gereformeerd), overleden in het jaar 1870, 85 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Ginneken en Bavel op 5 december 1825, op 40-jarige leeftijd met Martinus Wijnaendts (39 jaar oud), geboren te Breda in het jaar 1786, zoon van Cornelia van Pietersom.
 2. Adriana Alida van Gils, geboren op 29 juni 1788, gedoopt te Oosterhout op 27 augustus 1788 (nederduits gereformeerd).
  Zij is getrouwd te Oosterhout op 2 juli 1834, op 46-jarige leeftijd met Bouwe Klaassens Jacobs van der Meer (24 jaar oud), geboren te Baarderadeel op 16 augustus 1809, zoon van Klaas Jacobs van der Meer en Geertje Bouwes.

X-ba Christoffel Molengraaff, gedoopt te Tilburg op 4 augustus 1697 (nederduits gereformeerd), begraven te Leiden, zoon van Jacob Molengraaff (IX-af) en Susanna van Middelburgh. Hij is in ondertrouw gegaan te Leiden op 5 mei 1719, op 21-jarige leeftijd met Geerrtruijd van den Brink. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Molengraaff, gedoopt te Leiden op 28 januari 1720 (nederlands hervormd).
 2. Johannes Molengraaff, gedoopt te Leiden op 6 juli 1723 (nederlands hervormd).
 3. Hendrik Molengraaff, gedoopt te Leiden op 23 mei 1724 (nederlands hervormd), begraven aldaar in juli 1726, 2 jaar oud.
 4. Susanna Molengraaff, gedoopt te Leiden op 2 april 1727 (nederlands hervormd).
 5. Klara Molengraaff, gedoopt te Leiden op 20 juni 1728 (nederlands hervormd), begraven aldaar in mei 1730, 1 jaar oud.
 6. Susanna Molengraaff, gedoopt te Leiden op 15 februari 1731 (nederlands hervormd), volgt onder XI-cf.
 7. Jacobus Molengraaff, gedoopt te Leiden op 4 april 1734 (nederlands hervormd).
 8. Christoffel Molengraaff, gedoopt te Leiden op 28 augustus 1735 (nederlands hervormd), begraven aldaar in september 1735, 1 maand oud.

X-bb Johannes Molengraaff, gedoopt te Tilburg op 9 februari 1704 (nederduits gereformeerd), zoon van Jacob Molengraaff (IX-af) en Susanna van Middelburgh. Hij is getrouwd te Tilburg voor 1725, op hoogstens 21-jarige leeftijd (1) met Clasina Wijnen, overleden voor april 1733, dochter van Leendert Wijnen en Margriet Duijser. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 7 februari 1725, volgt onder XI-cg.

Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 10 maart 1735 en getrouwd aldaar op 27 maart 1735, op 31-jarige leeftijd (2) met Geertruij Boks.
X-bc Maria Molengraaff, geboren te Waalwijk voor 19 maart 1713 (nederduits gereformeerd), overleden te 's-Hertogenbosch, begraven te Oisterwijk (NB) op 12 april 1785, minstens 72 jaar oud, dochter van Johannes Molengraaff (IX-ah) en Adriana van Nederveen. Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 24 oktober 1732 en getrouwd aldaar op 11 november 1732, getrouwd aldaar op 11 november 1732 voor de kerk (nederduits gereformeerd), op minstens 19-jarige leeftijd met Laurens Versters de Balbian (25 jaar oud), predikant te Loon op Zand, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 20 december 1706, overleden voor 12 april 1785, hoogstens 78 jaar oud, zoon van Isaac de Verster en Francoise Christine Balbian. Uit dit huwelijk:

 1. Isaacq Verster de Balbian, gedoopt te Loon op Zand op 25 december 1733 (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren Francoise Christine Balbian (weduwe), Mr Isaacq Verster en Mr Abraham Justus Verster).
 2. Adriana Elisabeth Verster de Balbian ook genaamd Mevrouw, gedoopt te Loon op Zand op 4 december 1735 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Sophia Molengraaff), volgt onder XI-ch.
 3. Johannes Verster de Balbian, gedoopt te Loon op Zand op 19 mei 1737 (nederduits gereformeerd).
 4. Johannes Verster de Balbian, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 29 juni 1738 (nederduits gereformeerd).
 5. Francoise Cristina Verster de Balbian, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 1 augustus 1740 (nederduits gereformeerd), volgt onder XI-ci.
 6. Alida Deliana Verster de Balbian, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 15 september 1743 (nederduits gereformeerd).

X-bd Christoffel Molengraaff Juin, schepen en raad van 's-Hertogenbosch, gedoopt te Sprang (NB) op 3 april 1718, overleden te 's-Hertogenbosch op 27 november 1772, 54 jaar oud, zoon van Otto Juin (drossaard van Loon op Zand) en Cornelia Molengraaff (IX-ai). Hij is getrouwd te 's-Hertogenbosch met Maria Anna Fetmenger, geboren rond 1729, overleden te 's-Hertogenbosch op 24 april 1789, ongeveer 60 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Otta Molengraaff Juin, advocaat, geboren te 's-Hertogenbosch in het jaar 1766, overleden aldaar op 18 april 1789, 23 jaar oud.

X-be Peeter Bastiaensz de Roij, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 30 september 1696, zoon van Bastiaen de Roij en Maria Peterdr Dircksz van der Hoeven (IX-aj). Hij is in ondertrouw gegaan te Raamsdonk (NB) op 16 januari 1722 en getrouwd aldaar op 1 februari 1722, op 25-jarige leeftijd met Anna Timmermans (24 jaar oud), geboren in het jaar 1698. Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan de Roij, gedoopt te Raamsdonk (NB) op 15 november 1722.
 2. Adriaan de Roij, gedoopt te Raamsdonk (NB) op 30 juli 1724.
 3. Bastiaan de Roij, gedoopt te Raamsdonk (NB) op 1 december 1726.
 4. Maria de Roij, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 27 maart 1729.
 5. Pieternel de Roij, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 2 december 1731.
 6. Cornelia de Roij, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 23 september 1734, volgt onder XI-cj.
 7. Bastiana de Roij, gedoopt op 8 september 1737, overleden op 15 juni 1763, 25 jaar oud.

X-bf Adriaen Adriaens Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 24 april 1718 (nederduits gereformeerd), zoon van Adriaen Dirks Oerlemans (IX-ak) en Catharina Glavimans. Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 11 april 1738 en getrouwd aldaar op 27 april 1738, op 20-jarige leeftijd (1) met Dingena Heijmans, dochter van Hendrik Heijmans en Cornelia van Pelt. Uit dit huwelijk:

 1. Gerit Anthony Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 3 mei 1739.
 2. Cornelia Adriaens Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 28 september 1741.
 3. Catharina Adriaens Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 15 december 1742, overleden aldaar op 27 maart 1827, 84 jaar oud.
 4. Cornelia Adriaens Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 27 maart 1746, volgt onder XI-ck.

Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 11 april 1751, op 32-jarige leeftijd (2) met Engelina van der Heyden, verdronken op 6 mei 1776.

Schout en schepenen en de chirugijn hadden "na visitatie van het doode lichaam gedeclareert en verklaert eenige uyterlijke wonden ofte quetsuure."
Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Adriaens Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 1 oktober 1752.

X-bg Dirk Adriaens Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 26 maart 1724 (nederduits gereformeerd), wonende aldaar, overleden aldaar op 3 oktober 1777, 53 jaar oud, zoon van Adriaen Dirks Oerlemans (IX-ak) en Catharina Glavimans.

voor de schepenbank van Loon op Zand een testament opgemaakt op 24-12-1770.

Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 8 november 1748 en getrouwd aldaar op 24 november 1748, op 24-jarige leeftijd met Adriana de Jong (22 jaar oud), geboren op 16 december 1725, dochter van Johannes Gosense de Jong en Adraantje Quirijs Stoffelsdr.. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Dirks Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 22 december 1749, volgt onder XI-cl.
 2. Adriana Dirks Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 9 mei 1751.
 3. Jan Dirks Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 22 oktober 1752, volgt onder XI-cm.
 4. Catharina Dirks Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 7 juli 1754, overleden aldaar op 20 juli 1830, 76 jaar oud.
 5. Alida Dirks Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 1 januari 1756.
 6. Arnoldina Dirks Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 15 mei 1757, volgt onder XI-cn.

X-bh Alida Oerlemans, geboren in het jaar 1726 (nederduits gereformeerd), dochter van Adriaen Dirks Oerlemans (IX-ak) en Catharina Glavimans. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 9 mei 1751, op 25-jarige leeftijd met Adriaan Klootwijk (30 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 25 augustus 1720, zoon van Adriaan Wouters Klootwijk en Sijke de Leeuw. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Klootwijk, gedoopt te Sprang (NB) op 17 april 1752, volgt onder XI-co.
 2. Arie Klootwijk, gedoopt te Sprang (NB) op 24 maart 1754.
 3. Arnoldus Klootwijk, gedoopt te Sprang (NB) op 23 februari 1755.
 4. Elisabet Klootwijk, gedoopt te Sprang (NB) op 28 november 1756.

X-bi Goyaert Cornelis Oerlemans, secretaris van Sprang en notaris, gedoopt te Sprang (NB) op 18 juni 1719, overleden aldaar op 5 december 1791, begraven aldaar op 13 december 1791 in de Nederlands Hervormde kerk, 72 jaar oud, zoon van Cornelis Dirks Oerlemans (IX-al) en Bernardina Cornelia Sas.

Geadmitteerd op 21 mei 1760 door de Raad van Brabant te s'Gravenhage.

Hij is getrouwd op 5 december 1754, op 35-jarige leeftijd (1) met Ida de Grandt (25 jaar oud), gedoopt te Oosterhout op 30 april 1729 (doopgetuigen waren Willem van Nieuwenhuisen en Anna Rutthen (weduwe van Cornelis de Grandt)), overleden te Oosterhout op 10 april 1778, 48 jaar oud, dochter van Adriaan (Cornelissen) (Niklaassen) de Grandt (notaris) en Clasina Elisabeth (Willems) van Nieuwenhuisen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Oerlemans, boekhouder, gedoopt te Sprang (NB) op 20 april 1755, overleden op het V.O.C. Schip de Zeeploeg op 21 december 1779 op weg naar Batavia., 24 jaar oud.
 2. Clasina Elisabeth Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 4 maart 1759, volgt onder XI-cp.
 3. Adrianus Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 4 maart 1761, overleden aldaar op 12 maart 1761, 8 dagen oud.
 4. Bernardina Cornelia Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 14 november 1762, volgt onder XI-cq.

Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 16 april 1786, op 66-jarige leeftijd (2) met Engelina Vos, gedoopt te Sprang (NB).
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 5 december 1792 en getrouwd aldaar op 23 december 1792 met Johanna Josephus de Wilde, geboren te Maastricht.)
X-bj Geertrui Cornelis Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 10 april 1721, dochter van Cornelis Dirks Oerlemans (IX-al) en Bernardina Cornelia Sas. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 23 maart 1744, op 22-jarige leeftijd (1) met Corstiaen van der Werken (25 jaar oud), schout te Sprang, gedoopt te BabyloniŽnbroek op 18 september 1718, overleden te Sprang (NB) op 20 mei 1756, 37 jaar oud, zoon van Francois van der Werken en Beatrix Bol. Uit dit huwelijk:

 1. Francois Corstiaens van der Werken, gedoopt te Sprang (NB) op 29 maart 1744, volgt onder XI-cr.
 2. Bernardina Cornelia van der Werken, gedoopt te Sprang (NB) op 24 april 1746, overleden te Waalwijk op 21 februari 1826, 79 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Jacobus Gerardus Swaan.
 3. Cornelis van der Werken, gedoopt te Sprang (NB) op 21 februari 1748, jong overleden.
 4. Beatrix van der Werken, gedoopt te Sprang (NB) op 21 februari 1748, jong overleden.
 5. Beatrix van der Werken, gedoopt te Sprang (NB) op 2 augustus 1750, overleden in mei 1751, 9 maanden oud.

Zij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 8 juli 1765 en getrouwd aldaar op 29 juli 1765, op 44-jarige leeftijd (2) met Adriaan Boll, gepensioneerd onderluitenant.
(Hij was weduwnaar van Jenneke van der Vlier.) Uit dit huwelijk:

 1. Jan Adriaens Bolk, gedoopt te Sprang (NB) op 22 september 1765, overleden aldaar op 29 oktober 1819, 54 jaar oud.

X-bk Alida Cornelia Cornelis Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 9 december 1725, overleden aldaar op 12 mei 1761, 35 jaar oud, dochter van Cornelis Dirks Oerlemans (IX-al) en Bernardina Cornelia Sas. Zij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 24 juni 1751 en getrouwd aldaar op 15 juli 1751, op 25-jarige leeftijd met Jan Arnoldus van Genderen (36 jaar oud), geboren te Zuilichem op 10 februari 1715, overleden te Purmerend in het jaar 1772, 57 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Rudolphus van Genderen, gedoopt te Sprang (NB) op 9 april 1752, volgt onder XI-cs.

X-bl Bernardus Cornelis Oerlemans ook genaamd Heer, schout van Loon op Zand en drossaard, gedoopt te Sprang (NB) op 11 juli 1728 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 8 december 1774, begraven aldaar op 15 december 1774, 46 jaar oud, zoon van Cornelis Dirks Oerlemans (IX-al) en Bernardina Cornelia Sas.

1758 (crimineel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen Christoffel Cuijpers, woonachtig te Sprang.
1758 (civiel of crimineel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen de weduwe van Willem van Wezel voor het oneigenlijk gebruik van biervaten. De gedaagde krijgt een boete van 50 gulden.
1759 (crimineel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen Bastien Tuite, 24 jaar, geboren te Reims (F) en gedeserteerd soldaat uit het regiment van Champagne. Verdachte wordt landloperij en diefstal tenlastegelegd en op 19 juni 1759 wordt hij veroordeeld tot geseling en levenslange verbanning uit de heerlijkheid.
1759 (crimineel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen Andries Scheffere (49 jaar en geboortig van Dantzig) en Anna Geertruij Bielo (62 jaar en geboortig te Wezel). Beiden worden verdacht van landloperij en diefstal en worden op 31 maart 1759 veroordeeld tot geseling en levenslange verbanning uit de heerlijkheid.
1759 (civiel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen Martina Snoeren, weduwe van Adriaan Span, Willem Deckers, Maria Deckers, Jan Peter Kennekens en Peeter van Gorcum inzake een schuld. De schepenbank veroordeelt de gedaagden op 12 juni 1762 tot betaling van de schuld.
1762 (civiel of crimineel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen onbekende verdachten (mogelijkerwijs Hendrik van Dijk, Jan van Dijk, Jan Verharen en Adriaan Snaphaan), betrokken bij een vechtpartij en messetrekkerij.
1763 (crimineel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen Dirk van Broekhoven over de klacht van Catharina Raaijmakers, huisvrouw van Cornelis Nouwens, aangaande verkrachting.
1763 (crimineel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen Dennis de Haan, woonachtig in de moeren van Hedel aan het einde van de Vrijhoeven, voor het invoeren van een koe zonder toestemming, ten tijde van gevaar voor besmetting met veeziektes.
1764 (crimineel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen Anthonij Kivits, molenmaker, voor mishandeling.
1764 (crimineel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen Jan Joosten Couwenberg.
1765 (civiel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen Cornelis Vrient. De eis wordt niet toegekend (23 oktober 1765).
1765 (civiel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen Jan Ophorst en Christoffel Quirijns.
1766 (civiel of crimineel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen Mighiel Hommel en Peter van Broekhoven.
1767 (crimineel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen Adriaan Teninx. De voortvluchtige wordt verdacht van een overval op Peeter Moreval waarbij hij geweld heeft gebruikt. Op 7 oktober 1767 veroordeelt de schepenbank hem bij verstek tot verbanning uit de heerlijkheid.
1767 (civiel of crimineel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen Thomas Beunis voor het vervoeren van hooi met een brandende pijp in de mond.
1768 (crimineel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen Pieter van Rijswijk, dienaar van justitie, voor mishandeling.
1769 (crimineel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen Arien de Wijs voor huisvredebreuk en dreigementen. Op 17 juli 1771 wordt de eis ontzegd.
1769 (crimineel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen Pieter van Poppel, 14 jaar oud en woonachtig in Hil en Moer, voor betrokkenheid bij diefstal.

Schepenen verlenen volmacht aan drossaard Bernardus Oerlemans en waarnemend secretaris Cornelis Kouwens om deel te nemen aan de vergadering van het kwartier van Oisterwijk. 18-6-1757.
Peeter Roef (19) legt op verzoek van drossaard Bernardus Oerlemans een verklaring af over dat Anthonij Okkers met Anthonij Sprengers vertrokken is. Meeuwis Michielsen Dekkers (20) verklaart beide mannen gezien te hebben en te weten dat genoemde Anthonij Sprengers toen gestoken is. Peeter en Judocus Couwenberg en Willem van Beers leggen op verzoek van drossaard Bernardus Oerlemans een verklaring af dat zij Anthonij Ockkers hebben gezien bij het huis van Gerrit Verhoeven met een mes in zijn hand. 25-4-1757.

Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 9 mei 1758, op 29-jarige leeftijd met Maria Kloek (22 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 5 februari 1736, overleden voor 3 september 1785, hoogstens 49 jaar oud, dochter van Gerardus Kloek (dominee te Sprang) en Lucreatia de Stille. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 13 mei 1759 (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren Cornelis Oerlemans en Bernardina Cornelia Sas).
 2. Lucretia Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 3 mei 1762 (nederduits gereformeerd).

X-bm Johannes Cornelis Oerlemans, schepen in Sprang, gedoopt te Sprang (NB) op 15 oktober 1730, zoon van Cornelis Dirks Oerlemans (IX-al) en Bernardina Cornelia Sas. Hij is getrouwd te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 30 november 1780, op 50-jarige leeftijd met Johanna Catharina Dagevos (35 jaar oud), gedoopt te Valkenswaard op 3 oktober 1745, wonende te 's Grevelduin-Capelle (NB) en te Sprang (NB), overleden aldaar op 21 december 1828, 83 jaar oud, dochter van Jacobus Dagevos (secretaris van Valkenswaard) en Agneta Kloek. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Johannes Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 15 juli 1782, volgt onder XI-ct.
 2. Agneta Jacoba Johannes Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 4 oktober 1785, overleden te Rotterdam op 25 mei 1847, 61 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Rotterdam op 28 oktober 1818, op 33-jarige leeftijd met Everhard Hendrik Kuhlemann (38 jaar oud), geboren te Domberg (Bielefeld - Duitsland) in het jaar 1780, zoon van Johan Hendrik Kuhlemann en Maria Elisabein Kuhleman.

X-bn Petronella Molengraaff, dochter van Johan Jacob Molengraeff (IX-am) en Catharina Willem Hendrik van Pelt. Zij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 18 januari 1698 en getrouwd aldaar op 3 februari 1698 (1) met Cornelis Jan Cornelis Melis, zoon van Jan Cornelis Melis en Anna Peter Denis Heijcants. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Cornelis Melis, gedoopt te Tilburg op 14 december 1699 (RK) (doopgetuigen waren Joannis Meulegraef en Anna Peeter Heijkans).

Zij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 11 januari 1703 en getrouwd aldaar op 29 januari 1703 (2) met Jan Nicolaas Kuijsten. Uit dit huwelijk:

 1. Niclaes Jan Kuijsten, gedoopt te Tilburg op 3 januari 1704 (RK), wonende te Breda.
 2. Wilhelmus Jan Kuijsten, gedoopt te Tilburg op 16 februari 1706 (RK).
 3. Anna Maria Kuijsten, gedoopt te Tilburg op 13 augustus 1708.
 4. Joannes Kuijsten, gedoopt te Tilburg op 22 januari 1711 (RK).

XI-a Frans Jansen Leempoel, geboren te Sprang (NB), gedoopt aldaar op 11 juli 1666, zoon van Jan Peterse Theunissen Leempoel (X-a) en Theunisken Fransen Leempoel. Hij is getrouwd te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 2 maart 1704, op 37-jarige leeftijd met Willemken Aerts Cus (34 jaar oud), geboren te Capelle (NB), gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 22 september 1669. Uit dit huwelijk:

 1. Theuniske Leempoel, geboren te Sprang (NB), gedoopt aldaar op 5 oktober 1705.
 2. Anneke Leempoel, geboren te Sprang (NB), gedoopt aldaar op 13 november 1707, volgt onder XII-a.
 3. Janneke Leempoel, gedoopt te Sprang (NB) op 7 februari 1712, volgt onder XII-b.
 4. Aart Leempoel, gedoopt te Sprang (NB) op 17 november 1715.

XI-b Geertruyd Arisse Decker, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 26 december 1666, overleden te Capelle (NB) op 21 februari 1749, 82 jaar oud, dochter van Arien Robben Deckers (X-b) en Peterke Claessen Trip. Zij is getrouwd te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 29 mei 1705, op 38-jarige leeftijd (1) met Andries Pieter de Bruijn (33 jaar oud), geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 8 november 1671, overleden aldaar op 3 mei 1741, 69 jaar oud, zoon van Pieter Joosten de Bruijn en Magdalena Andriesse Luijckx. Uit dit huwelijk:

 1. Arien Andriesse de Bruijn, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) in het jaar 1706, overleden te Loon op Zand in het jaar 1772, 66 jaar oud.
  Hij was gehuwd (1) met Cornelia van der Schans.
  Hij was gehuwd (2) met Anna Hendriksdr de Leeuw.
 2. Pieter de Bruyn, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 6 januari 1715, volgt onder XII-c.

Zij is daarnaast getrouwd te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 15 oktober 1690, op 23-jarige leeftijd (2) met Michiel Claasen van der Saken (29 jaar oud), geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) in het jaar 1661, overleden aldaar in het jaar 1704, 43 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Arien van der Saken, gedoopt te Capelle (NB) op 14 januari 1691.
 2. Adriaen van Saken, gedoopt te Capelle (NB) op 28 september 1692.
 3. Nicolaes van der Saken, gedoopt te Capelle (NB) op 16 oktober 1695.
 4. Digna van Saken, gedoopt te Capelle (NB) op 6 juli 1698.
 5. Lijsbeth van Saken, gedoopt te Capelle (NB) op 20 juni 1700.
 6. Pieternel van der Saken, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 10 september 1702, gedoopt aldaar op 10 september 1702, volgt onder XII-d.

XI-c Wilhelmus Adrianus Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 5 april 1669, zoon van Adrianus Corneliszn Oirlemans (X-c) en Maria Johannesdr. Hij is in ondertrouw gegaan op 16 april 1695 en getrouwd te Tilburg op 8 mei 1695, op 26-jarige leeftijd met Jenneken Ariaen Jan Ariessen Somers (20 jaar oud), geboren te Tilburg in het jaar 1675, gedoopt op 21 oktober 1677, dochter van Adriaen Jan Ariessen Somers en Cornelia Adriaen Gijsberts Donders. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 16 november 1696.
 2. Adriaen Wilmse Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 5 februari 1699, volgt onder XII-e.
 3. Joanna Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 12 mei 1702.
 4. Maria Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 3 november 1704.
 5. Cornelius Willem Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand in januari 1709 (RK), overleden voor 25 april 1773, hoogstens 64 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Loon op Zand op 1 juli 1731, op 22-jarige leeftijd met Joanna Adrianus Witlox (23 jaar oud), gedoopt te Oisterwijk op 5 september 1707 (RK), overleden voor 30 januari 1754, hoogstens 46 jaar oud, dochter van Adriaen Laureijs Witlox en Guillielma Vrijsse Schapsbroek.
 6. Anna Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 29 april 1712.

XI-d Maria Peeterse Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 22 januari 1681 (RK), dochter van Petrus Corneliuszn Oerlemans (X-d) en Anna Walterusdr. Zij is getrouwd te Loon op Zand op 5 november 1702 voor de kerk (RK) (getuige was Nicolaas Grevenbroeck), op 21-jarige leeftijd met Zacharias Geertse Glaudi (31 jaar oud), geboren in het jaar 1671. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Glaudius, gedoopt te Loon op Zand op 20 november 1702 (RK) (doopgetuigen waren Walterus Petrus Oerlemans en Helena Janse Jooste Borste).
 2. Petronella Geertsen, gedoopt te Loon op Zand op 16 maart 1705 (RK) (doopgetuige was Anna Peeterse Oerlemans (namens Joanna Peeters)).
 3. Anna Zachariasdr Geertse, gedoopt te Loon op Zand op 27 augustus 1708 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Adrianus Sub en Anna Cornelius).

XI-e Cornelius Hendricus Oerlemans, gedoopt in het jaar 1680, wonende te Loon op Zand, overleden aldaar op 26 januari 1742, 62 jaar oud, zoon van Henricus Oerlemans (X-e). Hij is getrouwd te Loon op Zand op 18 februari 1703, getrouwd aldaar op 18 februari 1703 voor de kerk (RK) (getuige was Petrus Henricus van Oort), op 23-jarige leeftijd met Joanna Michaels Reckers (15 jaar oud), geboren te Tilburg, gedoopt aldaar op 4 juni 1687, dochter van Michiel Lambrecht Reckers en Cornelia Gerit Cornelis Vranken. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Cornelisse Oerlemans, geboren te Tilburg op 26 augustus 1705, gedoopt aldaar op 26 augustus 1705 (RK) (doopgetuige was Maria Elisabeth van de Sande), volgt onder XII-f.
 2. Joannes Oerlemans, geboren te Tilburg op 10 november 1706.
 3. Cornelius Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 7 juli 1711 (RK) (doopgetuigen waren Reijnerus Henricus Oerlemans en Cornelia Michaelis Reckers), volgt onder XII-g.
 4. Henricus Oerlemans, geboren te Tilburg, gedoopt te Loon op Zand op 6 januari 1714 (RK).
 5. Joanna Maria Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 21 februari 1716 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Reijne en Maria Janse van Cleef).
 6. Maria Oorlemans, gedoopt te Loon op Zand op 8 oktober 1718 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Adriaense Francke en Maria Hendrickse Oerlemans).
 7. MichaŽl Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 9 april 1721 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius de Jongh en Helena Reijnier Hendrix), begraven te Loon op Zand op 14 augustus 1741, 20 jaar oud.
 8. Antonius Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 18 maart 1723 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Francken en Petronella Joannes Francken).

XI-f Cornelius Cornelii Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 18 juli 1660, overleden te Huijbergen (NB) op 14 maart 1721, 60 jaar oud, zoon van Cornelius Niclaessen Oerlemans (X-f) en Antonia Adriaenssen van Meir.

GAK 4 C/77 (1721) Koopdag Cornelis Cornelissen Oerlemans getr. met Margarita Dingemans Nuijten en Geertuij Cornelissen Oerlemans getr. met Dingeman Siardus van den Bergh.

Hij is in ondertrouw gegaan te Nispen-Essen op 27 januari 1685 en getrouwd aldaar op 13 februari 1685 (getuigen waren Cornelius Petri Luijcken en Margareta Cer), op 24-jarige leeftijd met Margareta Dinghemans Nuijten (20 jaar oud), gedoopt te Wouw op 2 juni 1664, overleden te Huijbergen (NB) op 14 maart 1721, 56 jaar oud, dochter van Dingeman Denissen Nuijten en Gertrudis Aertsen Botbijl. Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis Cornelissen Oerlemans, gedoopt te Huijbergen (NB) op 5 januari 1686 (RK) (doopgetuige was Helena Geerts), volgt onder XII-h.
 2. Maria Oerlemans, gedoopt te Huijbergen (NB) op 9 december 1693 (doopgetuigen waren Dignus Denissen en Antonia Adriaenssen).

XI-g Joannes Cornelissen Oerlemans, gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 28 juli 1663, overleden te Nispen (NB) op 23 februari 1731, met uitvaart, 67 jaar oud, zoon van Cornelius Niclaessen Oerlemans (X-f) en Antonia Adriaenssen van Meir.

Jan Cornelis Oerlemans (armmeester) vermelding in Armenarchief Roosendaal op donderdag 21 december 1713 Roosendaal.
Armenarchief inv.nrG19 : Rekening met bijlagen van de armmeester Jan Cornelis Oerlemans 1713, afgehoord 21 december 1713.

Jan Cornelissen Oerlemans vermelding in schepenakte op woensdag 16 februari 1729 RoosendaalIn akte vermelde toponiemen : Borteldonk - Peer Teeuwenveld - Smidsveld - Leemakker
auctor(en) : 1Jan Cornelissen OERLEMANS
destinataris(sen) : 1Cornelis Pietersen LUIJSTERBURGH
inhoud : De auctor verklaart schuldig te zijn aan de destinataris 289 guldens 1 stuiver 1 penning, zijnde het restant van de koopsom van de voorgaande akte d.d16-02-1729.
Als onderpand dienen de daarbij verkregen percelen, t.w.:
A twee percelen land gelegen te Borteldonck en genaamd Peer Teeuwen Veldekens;
B een perceel zaailand gelegen te Borteldonck en genaamd Smits Veldeken;
C een perceel zaailand gelegen te Borteldonck en genaamd het Leemackertje;
D een perceel zaailand gelegen te Borteldonck naast het perceel onder C;
(belendingen - noord: een zoekweg; oost: sheeren straat; zuid: het andere erf van de verkoper; west: Marijnis VAN AGTMAEL).
De percelen zijn samen groot 6 gemeten 45 roeden. Naschrift: op 13-04-1730 verklaart Cornelis Pietersen LUIJSTERBURGH dat Jan Cornelis OERLEMANS de schuld heeft voldaan.

Jan Cornelissen Oerlemans vermelding in schepenakte op woensdag 16 februari 1729 Roosendaal
auctor(en) : 1Cornelis Pietersen LUIJSTERBURGH
destinataris(sen) : 1Jan Cornelissen OERLEMANS
inhoud : De auctor vest de destinataris in:
A twee percelen land gelegen te Borteldonck en genaamd Peer Teeuwen Veldekens;
B een perceel zaailand gelegen te Borteldonck en genaamd Smits Veldeken;
C een perceel zaailand gelegen te Borteldonck en genaamd het Leemackertje;
D een perceel zaailand gelegen te Borteldonck naast het perceel onder C;
De percelen zijn samen groot 6 gemeten 45 roeden.
(belendingen - noord: een zoekweg; oost: sheeren straat; zuid: het andere erf van de verkoper; west: Marijnis VAN AGTMAEL).
De koopsom bedraagt 578 guldens 2 stuivers 2 penningen volgens conditie en opslag d.d 17-01-1729.

Jan Cornelissen Oerlemans
in akte vermelde toponiemen : Blakkenbeemd - Berg - Vonderdijksebrug
auctor(en) :
1 Jan Nicolaessen VAN EECKELEN (voor zichzelf deelhebber voor 1/6 deel, en als voogd over de minderjarige kinderen van Jan VAN DER MAST waarvan de moeder Janneken Nicolaessen VAN EECKELEN was, die eveneens deelhebber voor 1/6 deel zijn)
2 Anna Anthonissen MAES (echtgenote van Adriaen Nicolaessen VAN EECKELEN, geauthoriseerd door haar man en bijgestaan door haar zwager Jan Nicolaessen VAN EECKELEN, deelhebber voor 1/6 deel)
3 Adriaentje Nicolaessen VAN EECKELEN (echtgenote van Cornelis Nicolaessen VAN MEIR, wegens afwezigheid van haar man bijgestaan door haar broer Jan Nicolaessen VAN EECKELEN, deelhebber voor 1/6 deel)
4 Pieter SMEIJERS (weduwnaar en testamentair erfgenaam van Cornelia Nicolaessen VAN EECKELEN deelhebber voor 1/6 deel)
* alle auctoren maken zich sterk voor Anthonij Nicolaessen VAN EECKELEN, deelhebber voor 1/6 deel; zij zijn samen kinderen en erfgenamen van Nicolaes Jansen VAN EECKELEN en Paessina Adriaensen ELSTEN
destinataris(sen) :
1 Jan Cornelissen OERLEMANS
inhoud : De auctoren vesten de destinataris in een perceel beemden groot 1 gemet 113 roeden, gelegen in de Blacken Beemt ofte Bercht aan de Vonderdijckse Brugge (belendingen - noord: Cornelis Jansen VAN EECKELEN; oost: Cornelis Jansen VAN EECKELEN; zuid: Barbara Cornelissen THOLENAER; west: de Beek).
De koopsom bedraagt 155 guldens. De op het perceel rustende schulden moeten met de kooppenningen worden afgelost. Verwezen wordt naar een testament gepasseerd voor notaris J. Vredenburgh te Asschen en geregistreerd te Roosendaal.

Hij is in ondertrouw gegaan te Nispen (NB) op 7 maart 1693 en getrouwd aldaar op 23 maart 1693 (getuigen waren Adrianus Floren en Petronella Adriaenssen), op 29-jarige leeftijd met Catharina Cornelissen Dipenbeeck (29 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Borteldonk), gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 24 juli 1663, wonende te Nispen-Essen (Borteldonk), overleden te Nispen (NB) op 29 augustus 1732, 69 jaar oud, dochter van Cornelis Janssen Dipenbeeck en Maria Janssens. Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaus Janse Oerlemans, gedoopt te Nispen (NB) op 4 maart 1695 (doopgetuigen waren Cornelis Niclaessen Oerlemans en Maria Jans), volgt onder XII-i.
 2. Cornelia Janssen Oerlemans, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Nispen-Essen op 10 januari 1699 (doopgetuigen waren Cornelius Jansse Diependaele en Antonia Adriaenssen van Meir), volgt onder XII-j.
 3. Cornelius Oerlemans, geboren te Nispen (NB), gedoopt te Nispen-Essen op 22 april 1703 (doopgetuigen waren Anthonis Adriaenssen de Wolf en Cornelia Cornelissen van Meir).
 4. Maria Janssen Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 24 mei 1709 (doopgetuigen waren Mattheus Pieterse Cortendijck en Elijsabeth Adriaense), volgt onder XII-k.
 5. N.N. Oormans, begraven te Nispen-Essen op 12 januari 1694.
  Overleden : kind ('infans') van Joannes Cornelii Oormans.

XI-h Adriana Cornelij Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 21 juni 1666, overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 20 september 1739, op het kerkhof met uitvaart, 73 jaar oud, dochter van Cornelius Niclaessen Oerlemans (X-f) en Antonia Adriaenssen van Meir. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 29 september 1688 (getuigen waren Johannes Cornelissen Oermans en Simon Corstiaens), op 22-jarige leeftijd (1) met Quirinus Gerardi Conincx (54 jaar oud), geboren in het jaar 1634. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 20 februari 1691 (getuigen waren Manten Geertsen en Jacobus Reijns), op 24-jarige leeftijd (2) met Jacobus Cornelissen Backx (23 jaar oud), geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 3 februari 1668 (doopgetuigen waren Cornelis Adriaenssen en Jenneken Cornelissen), overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 6 mei 1723, 55 jaar oud, zoon van Cornelis Joosen Backx en Elisabeth Micheil Quirijns Pellens. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Jacobs Backx, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 24 maart 1692 (RK) (doopgetuige was Mathia van Tilburg).
  Zij is getrouwd te Kalmthout (BelgiŽ) op 26 november 1715, op 23-jarige leeftijd met Jan Janssen Willemsen (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1690.
 2. Gertrudis Jacobs Backx, geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt aldaar op 2 maart 1695 (RK) (doopgetuigen waren Hubertus Braat en Maria Antoni Janssens (voor Martine Janssens)), overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 18 maart 1695, 16 dagen oud.
 3. Catharina Jacobi Backx, geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt aldaar op 15 maart 1697 (RK) (doopgetuigen waren Gerardus Cornelissen en Maria Peeters), volgt onder XII-l.
 4. Cornelia Jacobs Backx, geboren op 15 november 1699 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Mertens en Margarita Dingemans Nuijten), overleden te Kalmthout (BelgiŽ).
 5. Cornelius Jacobs Backx, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 10 december 1701 (RK) (doopgetuigen waren Theodorus Cornelissen Oerlemans en Gertrudis Cornelissen Oerlemans), volgt onder XII-m.
 6. Maria Jacobi Backx, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 23 juni 1706 (RK) (doopgetuigen waren Jan Peeters van den Bergh en Margarita Dingemans Nuijten).
  Zij is getrouwd te Kalmthout (BelgiŽ) op 4 april 1731 (getuigen waren Amandus de Lameir en Joannes Cornelij Neijssen), op 24-jarige leeftijd met Adriaan Wilhelmi van Gestel (26 jaar oud), geboren te Kalmthout (BelgiŽ) in het jaar 1705.

XI-i Gerardus Cornelissen Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 26 december 1670, overleden aldaar op 4 november 1720, begraven aldaar op 4 november 1720 met volle uitvaart, 49 jaar oud, zoon van Cornelius Niclaessen Oerlemans (X-f) en Antonia Adriaenssen van Meir.

GAK 3X/48 (1697) Geeraert Cornelis Oirmans belooft 29 gulden te betalem voor de bevalling van Maria Janssen van den Bergh. GAK 3 Y/52 (1701) Inventaris sterfhuis Maria Janssen van Loon. GAK 32B/3 (1718) Inventaris sterfhuis Cornelia Cornelissen van Meir en akkoord met de kinderen. GAK 34C/27 (1717) Geert Cornelissen Oerlemans verkoopt een huis met erf op de Spilbeek aan zijn broer Jan. GAK 4 C/18 (1721) Koopdag voor de erfgenamen van Geert Oerlemans X Seijken Cornelissen Somers. GAK 4D/11 (1722) Akkoord tussen Cornelis Janssen Crinckels X Lucie Cornelis Somers en de erfgenamen van Geert Oerlemans X Cornelia van Meir.

Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 10 september 1697 (getuigen waren Arnoldus van Soest en Joannes Sijmens), op 26-jarige leeftijd (1) met Maria Jansen van Loon (32 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 30 november 1664 (doopgetuigen waren Cornelis Simons en Eeltken Simons), begraven te Nispen-Essen op 1 mei 1701, 36 jaar oud, dochter van Joannes Simons van Loon en Anna Adriaen Cornelissen Roch. Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis Oerlemans, onwettig, gedoopt te Nispen-Essen op 29 september 1695 (doopgetuigen waren Cornelius Cornelissen Oormans en Antonia Adriaenssen van Meer), volgt onder XII-n.
 2. Jan Geerard Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 9 juli 1698 (doopgetuigen waren Dirck Cornelissen en Joanna Janssen van Loon), overleden te Nispen-Essen op 6 juli 1728, begraven aldaar op 6 juli 1728 met vol licht, 29 jaar oud.
 3. Anna Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 14 augustus 1700 (doopgetuigen waren Joannes Adriaen Denissen en Cornelia Cornelissen van Meiren), wonende te Huijbergse Moer, overleden aldaar, begraven te Nispen-Essen op 17 januari 1701, 156 dagen oud.
 4. N.N. Oerlemans, begraven te Nispen-Essen op 16 oktober 1698.
  overleden: kind ('infans') van Gerardus Cornelissen Oormans.

Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 30 oktober 1701 getrouwd met dispensatie. (getuigen waren Arnoldus van Soest en Gisbertus Langecruijs), op 30-jarige leeftijd (2) met Cornelia Cornelissen Niclaessen van Meir (19 jaar oud), gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 5 januari 1682 (doopgetuigen waren Joannes Cornelissen en Maria Henricx), overleden te Essen (BelgiŽ) op 1 februari 1718, 36 jaar oud, dochter van Cornelius Niclaessen van Meer en Anna Hendrickx Vissen. Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Geertsen Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 15 maart 1702 (doopgetuigen waren Aldegundis Janssen van Loon en Maria Cornelissen van Meer), overleden te Nispen-Essen (Borteldonk), begraven te Nispen-Essen op 12 mei 1715 met halve uitvaart, 13 jaar oud.
 2. Nicolaus Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 25 juni 1705 (doopgetuigen waren Dingeman Siardus van den Bergh en Catharina Peetersen de Bie), overleden te Nispen-Essen op 19 oktober 1705, 116 dagen oud.
 3. Nicolaus Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 10 november 1706 (doopgetuigen waren Cornelis Claessen Oermans en Johanna Cornelissen van Meir), overleden te Nispen-Essen op 29 november 1706, 19 dagen oud.
 4. Catharina Geertsen Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 16 juni 1710 (RK) (doopgetuigen waren Anna Hendrick Visschen en Theodoor Cornelissen Oerlemans), volgt onder XII-o.
 5. Cornelius Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 14 december 1713 (doopgetuigen waren Sijmon Niclaessen van Meir en Adriana Cornelissen Oerlemans), overleden te Nispen-Essen, begraven aldaar op 20 november 1726, 12 jaar oud.
 6. Henricus Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 17 september 1716 (doopgetuigen waren Heijtje Janssen en Petrus Pietersen Koninckx), overleden te Nispen-Essen op 3 oktober 1716, 16 dagen oud.

Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 13 november 1718, ondertrouwd te Nispen (NB) op 29 oktober 1718 voor de kerk (getuigen waren Theodorus Cornelissen Oerlemans en Joannes Cornelissen Somers), op 47-jarige leeftijd (3) met Lucia Cornelissen Somers (38 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 28 juli 1680 (doopgetuigen waren Christophorus Geertsen en Perijntken Geertsen), overleden te Nispen-Essen op 20 januari 1729, 48 jaar oud, dochter van Cornelis Martens Somers en Maria Geert Vergouwen.
(Zij is later getrouwd te Nispen-Essen op 1 juli 1721 (getuigen waren Joannes Petersse Veraert en Arnoldus van Soest), op 40-jarige leeftijd met Cornelis Janssen Crinckels.) Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Geertsen Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 8 september 1719 (RK) (doopgetuigen waren Jan Cornelis Somers en Catharina Peeters Backenburg).

XI-j Adriaen Corneliszen Oerlemans, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Nispen-Essen op 31 oktober 1676, overleden aldaar op 8 november 1747, 71 jaar oud, zoon van Cornelius Niclaessen Oerlemans (X-f) en Antonia Adriaenssen van Meir. Hij is in ondertrouw gegaan te Nispen (NB) op 15 maart 1698 en getrouwd aldaar op 30 maart 1698 (getuigen waren Arnoldus van Soest en Joannes Sijmens), op 21-jarige leeftijd met Elizabeth Adriaenz van Oiers (21 jaar oud), geboren te Nispen (NB) in het jaar 1677, wonende aldaar. Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 25 oktober 1698 (doopgetuigen waren Theodoor Cornelissen Oormans en Maria Hertoghs), overleden te Halsteren (NB) op 24 juli 1731, 32 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 29 april 1725, op 26-jarige leeftijd met Cornelius Anthonissen Laenen (27 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 29 december 1697, overleden aldaar op 19 april 1727, 29 jaar oud.
 2. Joannes Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 12 november 1700 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Cornelissen Oerlemans en Adriana Christiaenssen), volgt onder XII-p.
 3. Adrianus Oerlemans, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 17 juni 1703 (doopgetuigen waren Anna Hendrick Vissen en Joannes Cornelis Willemsen).

XI-k Theodorus Dirk Cornelissen Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 21 september 1678, overleden rond 1762, ongeveer 84 jaar oud, zoon van Cornelius Niclaessen Oerlemans (X-f) en Antonia Adriaenssen van Meir.

GAK 4, D bis/2(1754) Dirk Oerlemans verhuurt een stede op de Huijbergse Moer aan zijn zoon Dingeman.

Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 3 februari 1702 (getuigen waren Arnoldus van Soest en Antonius Peeter Deens), op 23-jarige leeftijd met Aldegundis Janssen van Loon (16 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 20 augustus 1685, overleden aldaar, dochter van Joannes Franssen van Loon en Adriana Willemsen van Crincken. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Dircken Oerlemans, geboren te Nispen-Essen, gedoopt aldaar op 15 maart 1703 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Sijmons van Loon en Elisabeth Adriaenssen van Meir).
 2. Nicolaus Dircken Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 25 juli 1704 (RK) (doopgetuigen waren Jan Franssen van Loon en Anthonia Andriessen), volgt onder XII-q.
 3. Dimpna Theodoor Cornelissen Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 30 augustus 1706 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Claessen Oermans en Joanna Janssen), begraven te Nispen-Essen op 1 november 1706, 63 dagen oud.
 4. Dingemannus Theodoor Cornelissen Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 12 juni 1708 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Cornelisen van Achtmael en Margrieta Dingemanse Nuijten), begraven te Nispen-Essen op 2 juni 1709, 355 dagen oud.
 5. Dingemannus Theodoor Cornelissen Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 2 september 1710 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Joossen en Judith Claessen Oerlemans), volgt onder XII-r.
 6. Cornelis Dirck Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 5 maart 1713 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Cornelissen Backx en Margareta Petersen Sleuven), volgt onder XII-s.
 7. Joannes Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 9 december 1715 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Adriaenssen van Heijbeeck en Vornelia Cornelissen van Meer), overleden te Roosendaal op 5 januari 1796, 80 jaar oud.
 8. Antonius Dircken Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Essense Heikant), gedoopt te Nispen-Essen op 30 juni 1718 (RK) (doopgetuigen waren Gerardus Adriaenssen van Loon en Adriana Peter Schrauwen), volgt onder XII-t.
 9. Cornelia Dirck Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 2 maart 1721 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Geertsen Oerlemans en Catharina Geertsen Bax), overleden te Nispen-Essen op 5 december 1743, met vol licht, 22 jaar oud.
 10. Catharina Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 7 januari 1724 (RK) (doopgetuigen waren Adriaen Cornelissen van Agtmael en Catharina Jacobisse Bax), overleden te Nispen-Essen op 22 juni 1753, 29 jaar oud.
 11. Gerardus Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 30 januari 1727 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Cornelissen Oerlemans en Barbara Cornelissen Nelen), overleden te Nispen-Essen op 30 september 1738, 11 jaar oud.

XI-l Cornelia Peeter Luijcken van den Bergh, geboren te Essen (BelgiŽ) op 14 oktober 1662, overleden te Wuustwezel (BelgiŽ) op 15 februari 1721, 58 jaar oud, dochter van Petrus Lucas van den Bergh en Judich Nicolausdr Oirlemans (X-g). Zij is getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 4 mei 1681 (getuigen waren Petrus Oermans en Henricus Lenderts), op 18-jarige leeftijd met Adrianus Lenaerts Nelen (20 jaar oud), geboren te Nispen-Essen, gedoopt aldaar op 29 juli 1660 (doopgetuige was Maria Martini), overleden te Nispen-Essen op 7 april 1695, 34 jaar oud, zoon van Leonardus Cornelissen Nelen en Adriana Adriaenssen. Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaus Adriaenssen Nelen, gedoopt te Nispen-Essen op 25 september 1682 (doopgetuigen waren Cornelius Lenaerts en Aleijdis Geerts), volgt onder XII-u.
 2. Dingeman Adriaen Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 26 januari 1685, volgt onder XII-v.
 3. Maria Adriaensen Nelen, gedoopt te Nispen-Essen op 6 juni 1687 (doopgetuigen waren Cornelis Peeters en Adriana Adriaensen), overleden te Wuustwezel (BelgiŽ) op 13 oktober 1688, 1 jaar oud.
 4. Joannes Adriaenssen Nelen, gedoopt te Wuustwezel (BelgiŽ) op 10 oktober 1689, volgt onder XII-w.
 5. Maria Nelen, geboren te Wuustwezel (BelgiŽ) op 17 maart 1693.

XI-m Cornelius Peetersen van den Bergh, geboren te Nispen-Essen op 22 december 1665, begraven te Kalmthout (BelgiŽ) op 12 augustus 1717, 51 jaar oud, zoon van Petrus Lucas van den Bergh en Judich Nicolausdr Oirlemans (X-g). Hij was gehuwd met Antonia Paessens Mous, geboren te Nispen-Essen op 16 december 1668 (doopgetuigen waren Joanna Huijbrecht en Joanna Janssen), overleden te Zundert (NB) op 26 november 1737, 68 jaar oud, dochter van Paschasuis Janssen Mous en Maria Jan Fraters.
(Zij is later getrouwd te Zundert (NB) op 7 januari 1719 (getuigen waren Arnoldus van Soest en Cornelius Peeters Oerlemans), op 50-jarige leeftijd met Laurentius van der Buijten (ongeveer 31 jaar oud), geboren rond 1688.) Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas Cornelissen van den Bergh, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 28 december 1688 (doopgetuigen waren Cornelius Peeters en Elisabeth Jansen), volgt onder XII-x.
 2. Maria Cornelissen van den Bergh, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 17 maart 1691 (doopgetuigen waren Joannes Lenders en Joanna Paessens), volgt onder XII-y.
 3. Paschasius Cornelissen van den Bergh, geboren rond 1695, volgt onder XII-z.
 4. Anna Cornelisse van den Bergh, geboren rond 1698 (RK), overleden te Essen (BelgiŽ) op 30 november 1747, ongeveer 49 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Stabroek (BelgiŽ) op 11 april 1728, op ongeveer 30-jarige leeftijd (1) met Jacobus de Nijs, overleden te Essen (BelgiŽ) op 23 februari 1736.
  Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 10 februari 1737 (getuigen waren Petrus Smeijers en Aegidius van den Brande), op ongeveer 39-jarige leeftijd (2) met Nicolaus Woutersse Meijvis.
  (Hij was later gehuwd met Cornelia van der Sanden, overleden te Nispen-Essen op 28 juni 1765.)
 5. Joanna Cornelissen van den Bergh, geboren rond 1701 (RK), volgt onder XII-aa.
 6. Cornelius Cornelissen van den Bergh, gedoopt te Nispen-Essen op 28 mei 1705 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van den Bergh en Catharina Vastiaensen), volgt onder XII-ab.
 7. Catharina Cornelissen van den Bergh, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 10 juli 1707 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Adriaenssen Nelen en Jacoba Laureijssen), overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 17 januari 1762, begraven aldaar op 17 januari 1762, 54 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Zundert (NB) op 6 mei 1736, op 28-jarige leeftijd met Nicolaes Cornelissen Hertoghs (23 jaar oud), geboren te 's-Gravenwezel (BelgiŽ), gedoopt op 15 april 1713, begraven te Wuustwezel (BelgiŽ) op 10 april 1776, 62 jaar oud, zoon van Cornelius Mertens Hertoghs en Anna Huijbrechts van de Langereijt.
 8. Petronella Cornelissen van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (Nieuwmoer), gedoopt te Nispen-Essen op 25 maart 1710 (RK) (doopgetuigen waren Hubertus Janssens en Helena Willemsen).

XI-n Gertrudis Peetersen van den Bergh, gedoopt te Nispen-Essen op 16 september 1668 (RK), dochter van Petrus Lucas van den Bergh en Judich Nicolausdr Oirlemans (X-g). Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 8 november 1687 (getuigen waren Siardus Bogaerts en Jacobus Kar), op 19-jarige leeftijd met Jan Lindert Deckers (27 jaar oud), geboren in het jaar 1660. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Linderts Deckers, geboren te Huijbergen (NB) op 11 januari 1695.
 2. Helena Deckers, geboren op 18 september 1701, volgt onder XII-ac.
 3. Petrus Deckers, geboren te Huijbergen (NB) op 21 februari 1705.
 4. Elisabetha Deckers, geboren te Huijbergen (NB) op 7 mei 1707.
 5. Anna Maria Deckers, geboren te Huijbergen (NB) op 23 juli 1709.
 6. Gertrudis Deckers, geboren te Huijbergen (NB) op 13 november 1711.

XI-o Johannes Peeters Lucassen van den Bergh, bakker, gedoopt te Nispen-Essen op 8 april 1674 (RK), wonende te Kalmthout (BelgiŽ), overleden aldaar op 10 september 1748, 74 jaar oud, zoon van Petrus Lucas van den Bergh en Judich Nicolausdr Oirlemans (X-g). Hij is getrouwd te Kalmthout (BelgiŽ) op 14 mei 1693, op 19-jarige leeftijd (1) met Maria Willems van Thillo (23 jaar oud), geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt aldaar op 3 mei 1670, overleden aldaar op 26 april 1702, 31 jaar oud, dochter van Willen Jan Adriaensen van Thillo en Vincenta Adriaenssen Coppens. Uit dit huwelijk:

 1. Willem van den Bergh, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 19 april 1695, overleden aldaar op 28 juni 1706, 11 jaar oud.
 2. Petrus van den Bergh, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 15 september 1695.
 3. Jan Frans van den Bergh, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 4 juni 1697, overleden aldaar op 5 maart 1702, 4 jaar oud.
 4. Nicolaes Janssen van den Bergh, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 23 augustus 1699, volgt onder XII-ad.
 5. Cornelia van den Bergh, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 4 november 1701.
  Zij is getrouwd te Stabroek (BelgiŽ) op 29 oktober 1724, op 22-jarige leeftijd met Joannes Roelants.

Hij is getrouwd te Kalmthout (BelgiŽ) op 28 november 1702, op 28-jarige leeftijd (2) met Catharina Janssen de Bruijn, geboren te Wijnegem (BelgiŽ), overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 1 september 1741, dochter van Joannes de Bruijn. Uit dit huwelijk:

 1. Maria van den Bergh, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 13 november 1703, overleden aldaar op 30 november 1703, 17 dagen oud.
 2. Maria van den Bergh, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 5 oktober 1704, overleden te Stabroek (BelgiŽ) op 5 september 1767, 62 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Stabroek (BelgiŽ) op 20 juli 1727, op 22-jarige leeftijd met Marijn van Campen.
 3. Cornelius van den Bergh, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 30 december 1705, begraven aldaar op 22 februari 1729, 23 jaar oud.
 4. Elisabeth van den Bergh, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 19 december 1708 (RK).
  Zij was gehuwd met Franciscus Braem.
 5. Joanna van den Bergh, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 19 december 1708 (RK).
 6. Petronella van den Bergh, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 24 juni 1711 (RK), begraven te Stabroek (BelgiŽ) op 30 september 1780, 69 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Joannes Baptist Claessens.
 7. Petrus van den Bergh, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 1 december 1712 (RK).
 8. Anna van den Bergh, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 11 februari 1714 (RK).
 9. Joannes van den Bergh, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 16 december 1715, begraven aldaar op 5 januari 1718, 2 jaar oud.
 10. Willem van den Bergh, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 24 oktober 1717 (RK), begraven aldaar op 6 april 1719, 1 jaar oud.
 11. Joannes van den Bergh, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 2 februari 1719 (RK), overleden aldaar op 30 december 1737, 18 jaar oud.
 12. Maria Catharina van den Bergh, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 9 februari 1724 (RK), begraven aldaar op 3 april 1724, 54 dagen oud.

XI-p Maria Peeterse van den Bergh, gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 4 oktober 1679, overleden te Huijbergen (NB) op 10 maart 1729, met vol licht., 49 jaar oud, dochter van Petrus Lucas van den Bergh en Judich Nicolausdr Oirlemans (X-g). Zij is getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 10 februari 1697 (getuigen waren Arnoldus van Soest en Petrus Peeterssen), op 17-jarige leeftijd met Henricus Adriaensen Plompen (25 jaar oud), geboren te Huijbergen (NB) op 15 april 1671 (RK) (doopgetuigen waren Andreas Bogarts en Lucia Snacken), overleden te Huijbergen (NB) op 9 maart 1719, 47 jaar oud, zoon van Adriaen Jacobs Plompen en Gabrielis Heyndrickx Adolphs. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Hendricus Plompen, geboren te Nispen-Essen, gedoopt aldaar op 15 januari 1698 (RK), volgt onder XII-ae.
 2. Jacobus Plompen, geboren te Nispen-Essen op 25 augustus 1700 (RK), volgt onder XII-af.
 3. Cornelia Hendricus Plompen, geboren te Huijbergen (NB) op 26 april 1702 (RK), volgt onder XII-ag.
 4. Nicolaes Plompen, geboren te Huijbergen (NB) op 11 februari 1704 (RK), volgt onder XII-ah.
 5. Joanna Plompen, geboren te Huijbergen (NB) op 7 maart 1707 (RK).
 6. Petrus Plompen, geboren te Huijbergen (NB) op 23 mei 1709 (RK), overleden aldaar op 27 februari 1719, 9 jaar oud.
 7. Joannes Plompen, geboren te Huijbergen (NB) op 23 juli 1712 (RK), volgt onder XII-ai.
 8. Gabriel Plompen, gedoopt te Huijbergen (NB) op 6 januari 1715 (RK) (doopgetuigen waren Bartolomeus Jan Smits en Joanna Deckers), volgt onder XII-aj.
 9. Benedictus Plompen, gedoopt te Huijbergen (NB) op 3 juli 1717 (RK) (doopgetuigen waren Andreas Bogarts en Lucia Snacken), volgt onder XII-ak.

XI-q Dijmphna Hendrickx Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 7 augustus 1674, overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 8 april 1717, 42 jaar oud, dochter van Henricus Nicolai Oermans (X-h) en Elisabeth Cornelisse Geleijns. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 2 augustus 1695, op 20-jarige leeftijd met Joannes Janssen Domen. Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Domen, gedoopt te Nispen-Essen op 10 juni 1696 (doopgetuigen waren Cornelius Geertsen Rusens en Catharina Jansen Oiermans).
 2. Elisabetha Domen, gedoopt te Nispen-Essen op 9 april 1698 (doopgetuigen waren Cornelius Hendricksen Oitmans en Joanna Cornelissen).
 3. Joanna Domen, gedoopt te Nispen-Essen op 8 april 1700 (doopgetuigen waren Joannes Adriaenssen Francken en Amilia Jansen Oermans).
 4. Maria Domen, geboren te Nispen-Essen (Wildert), gedoopt te Nispen-Essen op 24 april 1704 (doopgetuige was Adrianus Cornelissen).
 5. Conelia Domen, gedoopt te Nispen-Essen op 7 april 1706 (doopgetuigen waren Henricus Hendrix en Cornelia Jansen van Gorp).
 6. Maria Domen, gedoopt te Nispen-Essen op 3 oktober 1709 (doopgetuigen waren Adrianus Cornelissen van Meer en Joanna Peeters Teunen).
 7. Gertudis Domen, gedoopt op 22 februari 1712 (doopgetuigen waren Jacobus Backx en Anna Mauwen).

XI-r Catharina Henrickx Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Wildert), gedoopt te Nispen-Essen op 9 december 1682, overleden aldaar op 12 januari 1716, begraven op 12 januari 1716 met halve uitvaart, 33 jaar oud, dochter van Henricus Nicolai Oermans (X-h) en Anna Lenaerts Nelen. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 22 februari 1702 (getuigen waren Nicolaus Adriansen Nelen en Joannes Adriansen Nelen), op 19-jarige leeftijd met Joannes Janssen Wesenbeeck (minstens 18 jaar oud), geboren voor 1684 (RK), overleden te Nispen-Essen op 12 maart 1714, met halve uitvaart, minstens 30 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Janssen Wesenbeeck, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 28 maart 1709 (RK) (doopgetuige was Anna Linders), volgt onder XII-al.

XI-s Nicolaus Janssen Hoelemans, gedoopt te Huijbergen (NB) op 30 maart 1678, overleden aldaar op 11 mei 1724, begraven aldaar, 46 jaar oud, zoon van Joannes Niclaessen Oerlemans (X-i) en Joanna Peeters Anthonissen Maes. Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 25 juni 1722 (getuigen waren Antonius van Soest en Joannes Joos), op 44-jarige leeftijd met Petronilla Janssen van Halteren.
(Zij is later getrouwd te Huijbergen (NB) op 29 oktober 1724 met Adriaen Cornelissen van de Langereijt.) Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Oerlemans, gedoopt te Huijbergen (NB) op 17 september 1723 (RK) (doopgetuigen waren Amelberga Janssen Hoelemans en Arnoldus Valckx).

XI-t Amelberga Oerlemans, gedoopt te Huijbergen (NB) op 26 mei 1687, overleden op 21 mei 1729, 41 jaar oud, dochter van Joannes Niclaessen Oerlemans (X-i) en Joanna Peeters Anthonissen Maes. Zij is in ondertrouw gegaan te Huijbergen (NB) op 12 augustus 1702 en getrouwd aldaar op 30 augustus 1702, op 15-jarige leeftijd met Jacobus Anthonissen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Anthonissen, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 8 september 1712.
 2. Elisabeth Anthonissen, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 23 december 1713 (doopgetuigen waren Guilliemus van Wijck en Catharina Pauwelsse Betelaer).
 3. Helena Antonissen, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 6 januari 1715 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Aertssens en Maria Cornelis Dielbeeck).
 4. Arnoldus Jacob Anthonissen, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 21 februari 1716 (RK) (doopgetuigen waren Matthias Rommens en Joanna Aertssen).
 5. Petrus Anthonissen, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 1 augustus 1718 (doopgetuigen waren Jacobus Bogaerts en Margaretha Dingemans).
 6. Amelberga Anthonissen, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 22 juni 1720 (doopgetuigen waren Antonius Janssen en Margaretha Jansse Nuyten).
 7. Benedictus Anthonissen, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 25 mei 1722 (doopgetuigen waren Adrianus Michael de Backer en Maria Hendrickse Oerlemans).
 8. Jacobus Anthonissen, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 25 februari 1725 (doopgetuigen waren Joannes van Kruij en Petronilla Janssen van Halteren).
 9. Joanna Anthonissen, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 9 juni 1726 (doopgetuigen waren Adrianus Cornelisse van de Langeryt en Catharina Pauwels).

XI-u Joannes Berents Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 30 december 1672, zoon van Bernardus Nicolai Oerlemans (X-j) en Anna Janssen Martens.

De kinderen werden geboren op Spilbeek of Huijber.
GAK 3 W/ 160 (1694) Testament van Jan Bernaerts Oerlemans en van zijn broers Peter en Cornelis.
GAK 3 C bis 243 (1743) Akkoord tussen Jan Bernaert Oerlemans en Peeter Cornelis Oerlemans.
GAK 4 Q/27 (1737) gemeente Essen verkoopt inboedel van Jan Bernaerts Oerlemans X Maria Aertsen Wouts.
GAK 4 Q/33 (1737) Jan Bernaerts Oerlemans verkoopt op bevel van de gemeente Essen een stede aan Aert Janssen Oerlemans. (zie ook GAK 5 A/218).

Hij is ondertrouwd te Nispen (NB) op 8 maart 1698 en getrouwd aldaar op 30 maart 1698 voor de kerk (getuigen waren Arnoldus van Soest en Johanna Sijmons), op 25-jarige leeftijd met Maria Aertz Wauts (24 jaar oud), geboren te Nispen (NB), gedoopt te Nispen-Essen op 1 februari 1674, wonende te Nispen (NB), overleden te Nispen-Essen op 14 januari 1745, 70 jaar oud, dochter van Arnout Janssen Wouts en Elisabeth Dingemans Roecken.

Maria Aartse WOUTS vermelding in schepenakte op zaterdag 5 juli 1749 Roosendaal in akte vermelde toponiemen : Nispen - Broekakker - Biekot - Zureweide - Pauwelsveld - Rondebeemd - Boonveld - Paardenweide - Akkerblok - Boterblok
Auctor(en) :
1. Cornelis BIERSTEECKERS (voor zichzelf en als voogd over: a) zijn minderjarige broer Adriaan BIERSTEECKERS; b) zijn minderjarige zuster Elisabet BIERSTEECKERS; c) Adriana GUILLAMS, minderjarige dochter van wijlen Aart GUILLAMS)
2. Guillam BIERSTEECKERS
3. Jan VAN GINNEKEN (wonende te Essen)
4. Meerten BUSSERS (wonende te Kalmthout)
5. Peeter VAN TILLO (wonende te Kalmthout; ex-echtgenote van Cornelia BUSSERS)
6. Cornelis STOUTS (wonende te Kalmthout; echtgenoot van Cornelia VAN TILLO, ex-echtgenote van Aarnout BUSSERS)
7. Jan STOUTS (wonende te Kalmthout; echtgenoot van Maria BUSSERS)
8. Jan VAN TILLO (wonende te Kalmthout; namens zijn moeder Elisabet BUSSERS)
9. Adriaan BUSSERS (wonende te Kalmthout)
10. Maria Aartse WOUTS (wonende te Essen; weduwe van Jan Beerent OERLEMANS)
Destinataris(sen) :
1. Elisabet VAN DER RIET (wonende te Nispen; weduwe van Marijnis VAN AGTMAEL)
Inhoud : De auctoren vesten de destinataris in een stede met bijbehorende landerijen, met een huis en de verdere timmeragie, gelegen te Nispen in de Broekacker.
Deze stede bestaat uit de volgende landerijen:
A. - de huisakker met een huis en de verdere timmeragie, groot 1 gemet 16 roeden;
B. - een perceel land, groot 473 roeden, genaamd het Biekot;
C. - een perceel land, groot 592 roeden, genaamd Suerweijde;
D. - een perceel land, groot 522 roeden, genaamd Pauwelsvelt;
E. - de helft van een perceel land, groot in het geheel 2 gemeten 106 roeden, genaamd de Ronden Beemt;
F. - een perceel land, groot 213 roeden, genaamd het Boonveldeken;
G. - een perceel land, groot 483 1/2 roeden, genaamd de Paardsweijde;
H. - een perceel land, groot 1 gemet 49 roeden, genaamd de Klijnen Ackerblok;
I. - een perceel land, groot 1 gemet 255 roeden, genaamd de Grooten Boterblok;
J. - een perceel land, groot 1 gemet 169 roeden, genaamd de Klijnen Boterblok.
Ingevolge de koopovereenkomst d.d. 03-06-1749 bedraagt de koopsom
1.530 guldens. Genoemde percelen land zijn belast met de verplichting tot het betalen van een jaarlijkse rente van 18 stuivers ten behoeve van de Armen van Nispen en Essen.
Verwezen wordt naar een akte van autorisatie, gepasseerd voor schout en schepenen als oppervoogden, en naar Schotboek folio 555.
In de marge: op 09-07-1750 verklaren: a) Cornelis BIERSTEEKERS; b)Jan VAN GINNEKEN; c) Peeter VAN TILLO, ex-echtgenote van Cornelia BUSSERS; d) Cornelis STOUTS, echtgenoot van Cornelia VAN TILLO: ex-echtgenote van Aarnout BUSSERS; e) Adriaan BUSSERS en f) Maria Aartse WOUTS, weduwe van Jan Barent OERLEMANS, voor zichzelf en ten behoeve van Meerten BUSSERS, Jan STOUTS (echtgenoot van Maria BUSSERS) en Elisabet BUSSERS, dat Elisabet VAN DER RIET, weduwe van Marijnus VAN AGHTMAEL, heeft betaald en voldaan 765 guldens, zijnde het tweede en laatste deel van de koopsom.
Uit dit huwelijk:
 1. Berent Jansze Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 6 december 1698 door de vroedvrouw (doopgetuigen waren Joanna Janssen Martens en Cornelis Aertsen Woodts), volgt onder XII-am.
 2. Arnoldus Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 22 november 1700 (doopgetuigen waren Petrus Adriaensen van den Boom en Joanna Aertsen), overleden te Nispen-Essen op 27 november 1701, 1 jaar oud.
 3. Arnoldus Janssen Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 7 december 1701 (doopgetuigen waren Petrus Bernaerts Oerlemans en Digna Aertssen Wouts).
 4. Elisabeth Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 15 september 1704 (doopgetuigen waren Joanna Peetersen en Joanna Aerden).
 5. Dijmpna Janse Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 17 november 1706 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Berens Oerlemans en Cornelia Aertsen Wouts), overleden te Nispen-Essen op 7 februari 1787, begraven aldaar op 10 februari 1787, 80 jaar oud.
  In 1769 werd door Cornelis Huijbrecht Brouwers aan de erfgenamen van Antoni van Meel, die getrouwd was geweest met Dymphna Janssen Oerlemans, een rente op een stede te Essen afbetaald.
  Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 23 mei 1754 (getuigen waren Aegidius van den Brande en Maria Suijkerbuijck), op 47-jarige leeftijd met Antonius van Meel, overleden te Nispen-Essen op 15 december 1765, begraven aldaar op 19 december 1765.
 6. Helena Janse Hoerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 26 november 1708 (RK) (doopgetuigen waren Dijmphna Peeters en Adrianus Marten Bussers), volgt onder XII-an.
 7. Cornelia Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 20 augustus 1712 (doopgetuigen waren Martinus Adriaenssen Bussers en Joanna Adriaenssen Francken), overleden te Nispen-Essen in augustus 1712.
 8. Joanna Jansen Hoerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 11 juli 1714 (doopgetuigen waren Dingeman Cornelissen Nelen en Catharina Gieliam Lambrechts), volgt onder XII-ao.
 9. Joannes Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 2 februari 1718 (doopgetuigen waren Bernardus Jansen Oerlemans en Cornelia Adriaen Bussers).

XI-v Petrus Berents Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 15 oktober 1675, overleden te Huijbergen (NB) op 5 april 1730, 54 jaar oud, zoon van Bernardus Nicolai Oerlemans (X-j) en Anna Janssen Martens.

GAK 35 A/135 (1704) Jan Adriaen Joossen heeft schuld aan de wezen van Petronel Aert Soffers X Peter Berent Oerlemans. GAK 5 B/26 (1746) Erfdeling Peeter Oerlemans X Jenneken Adriaen Francken.

Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 10 februari 1699 (getuigen waren Adrianus Geertsen Decker en Arnoldus van Soest), op 23-jarige leeftijd (1) met Petronella Aertssen Stoffels (21 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 4 augustus 1677, overleden aldaar op 27 augustus 1702, 25 jaar oud, dochter van Aert Michielsen Stoffels en Barbara Peeters van Ham. Uit dit huwelijk:

 1. Bernardus Petrus Berens Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 7 november 1700 (doopgetuigen waren MichaŽl Aertssens en Joanna Peetersen).
 2. Arnoldus Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 1 augustus 1702 (doopgetuigen waren Joannes Berents Oerlemans en Cornelia Aertssen), overleden te Nispen-Essen op 4 november 1754, begraven op 4 november 1754 met vol licht, 52 jaar oud.

Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 9 oktober 1703 met dispensatie voor de drie afkondigingen (getuigen waren Arnoldus van Soest en Anthonius Peeter Deens), op 27-jarige leeftijd (2) met Joanna Adriaenssen Francken (25 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 22 maart 1678, dochter van Adrianus Antonissen Francken en Lucia Paessens Peeters Mastbooms. Uit dit huwelijk:

 1. Lucia Oerlemans, geboren te Huijbergse Moer, gedoopt te Nispen-Essen op 18 september 1704 (doopgetuigen waren Adrianus Antonissen Francken en Anna Maria Martens).
 2. Bernardus Petrus Berens Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeekse Moer), gedoopt te Nispen-Essen op 26 maart 1709 (doopgetuigen waren Dingemannus Cornelissen Nelen en Judith Claessen Oerlemans).
 3. Cornelius Peeters Ourlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 14 november 1711 (doopgetuigen waren Nicolaes Adriaenssen Nelen en Dingena Peters Booms), volgt onder XII-ap.
 4. Joanna Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 13 september 1714 (doopgetuigen waren Henricus Hertoghs en Cornelia Adriaenssen Francken), overleden voor 9 maart 1720, hoogstens 5 jaar oud.
 5. Anna Peeters Oerlemans, gedoopt te Huijbergen (NB) op 9 maart 1720 (doopgetuigen waren Aleydis Adriaenssen Francken en Petrus Nicolaus Oerlemans), volgt onder XII-aq.
 6. Joanna Oerlemans, geboren te Huijbergen (NB), gedoopt aldaar op 9 maart 1720 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Nicolaus Oorlemans en Aleydis Adriaense Francken), volgt onder XII-ar.

XI-w Cornelius Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 14 november 1678, overleden voor 1709, hoogstens 31 jaar oud, zoon van Bernardus Nicolai Oerlemans (X-j) en Anna Janssen Martens.

GAK 30E/44 (1709) Inventaris sterfhuis Cornelis Berent Oerlemans. GAK 4 E/25 (1723) De wezen Cornelis Bernaerts Oerlemans verhuren een stede aan Jan Bernaerts Oerlemans.

Hij is in ondertrouw gegaan op 8 april 1706 en getrouwd te Huijbergen (NB) op 25 april 1706 (getuigen waren Cornelia Simons en Joannes Thomas Malemans), op 27-jarige leeftijd met Cornelia Merten Geerts Suijelaers. Uit dit huwelijk:

 1. Bernaert Oerlemans, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Huijbergen (NB) op 22 maart 1705 (doopgetuigen waren Jacobus Peeterse Weerts en Joanna Peeters).
 2. Petrus Oerlemans, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Huijbergen (NB) op 11 maart 1707 (doopgetuigen waren Nicolaes Janssen Oerlemans en Maria Mertens), volgt onder XII-as.
 3. Joannes Oerlemans, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Huijbergen (NB) op 12 januari 1709 (doopgetuigen waren Dingeman Cornelisse Nelen en Petronella Martens Saijeleers).

XI-x Cornelius Sijmens van Loon, gedoopt te Nispen-Essen op 13 april 1683 (RK), overleden aldaar op 27 januari 1748, begraven op 27 januari 1748 met vol licht, 64 jaar oud, zoon van Simon Joannes Franssen van Loon en Catharina Niclaessen Oerlemans (X-k). Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 20 augustus 1715 (getuigen waren Petrus van Opdorp en Gerardus van Opdorp), op 32-jarige leeftijd met Maria Janssen Smekens (20 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 20 november 1694, overleden aldaar op 19 november 1747, 52 jaar oud, dochter van Jan Pauwels Smekens en Joanna Peeters Adriaenssen Balemans. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Cornelius Sijmen van Loon, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek) onwettig, gedoopt te Nispen-Essen op 11 december 1712 (doopgetuigen waren Simon Janssen van Loon en Catharina Cornelis Backers).
 2. Simon van Loon, gedoopt te Nispen-Essen op 4 december 1715.
 3. Joannes Cornelissen van Loon, gedoopt te Nispen-Essen op 18 oktober 1717, volgt onder XII-at.
 4. Nicolaus Cornelis Simons van Loon, gedoopt te Nispen-Essen op 1 februari 1720 (doopgetuigen waren Cornelius Petrus Slooten en Cornelia Adriaenssen van Ginneken), volgt onder XII-au.
 5. Petrus Cornelis van Loon, gedoopt te Nispen-Essen (Spilbeek) op 6 oktober 1723 (doopgetuigen waren Cornelius Bax en Catharina Snel), volgt onder XII-av.
 6. Lucia Cornelissen van Loon, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 17 september 1727 (doopgetuigen waren Cornelius Woutersen Havermans en Lucia Balemans), volgt onder XII-aw.
 7. Joanna van Loon, gedoopt op 6 november 1730.
 8. Adriaan Cornelissen van Loon, gedoopt te Nispen-Essen op 13 december 1733 (RK), volgt onder XII-ax.
 9. N.N. van Loon, gedoopt door de vroedvrouw, overleden te Nispen-Essen op 5 februari 1738.

XI-y Nicolaes Sijmons van Loon, gedoopt te Nispen-Essen op 28 december 1685 (RK), overleden aldaar in september 1712, met volle uitvaart, 26 jaar oud, zoon van Simon Joannes Franssen van Loon en Catharina Niclaessen Oerlemans (X-k). Hij was gehuwd met Parijntje Cornelissen, geboren te Nispen-Essen rond 1688. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina van Loon, onwettig, gedoopt te Nispen-Essen op 21 maart 1710 (doopgetuigen waren Sijmons Fransen van Loon en Margriet Dingemans Nuijten).

XI-z Cornelia van den Bergh, geboren te Huijbergen (NB) rond 1669, dochter van Cornelius Lucassen van den Bergh en Maria Nicolai Oerlemans (X-l). Zij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 17 augustus 1692, op ongeveer 23-jarige leeftijd (1) met Joannes Janssen Maes (24 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) op 6 februari 1668, overleden te Huijbergen (NB) op 27 oktober 1711, 43 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Maes, geboren te Essen (BelgiŽ) op 2 september 1693.
 2. Cornelius Janssen Maes, geboren te Essen (BelgiŽ) op 23 januari 1696, volgt onder XII-ay.
 3. Maria Maes, geboren te Essen (BelgiŽ) op 27 december 1697.
 4. Jacobus Maes, geboren te Essen (BelgiŽ) op 10 januari 1700, overleden voor 11 december 1701, hoogstens 1 jaar oud.
 5. Jacobus Maes, geboren te Essen (BelgiŽ) op 11 december 1701.
 6. Lucas Janssen Maes, geboren te Essen (BelgiŽ) op 16 april 1704, volgt onder XII-az.
 7. Joannes Maes, gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 28 januari 1706, volgt onder XII-ba.
 8. Guilelmus Maes, geboren te Essen (BelgiŽ) op 10 februari 1708.

Zij was gehuwd (2) met Jois Adriaenssen Jacobs de Vos. Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha de Vos, geboren te Essen (BelgiŽ) op 31 maart 1716.

XI-aa Joannes Cornelisse van den Bergh, geboren te Essen (BelgiŽ) rond 1672, zoon van Cornelius Lucassen van den Bergh en Maria Nicolai Oerlemans (X-l). Hij is , dispensatie verleend wegens bloedverwantschap in de 3e graad, getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 21 september 1704 voor de kerk (RK) (getuigen waren Theodorus Dirckxsen van Dongen en Hubertus van Veldhoven), op ongeveer 32-jarige leeftijd met Jenneken Peeter Slooven (22 jaar oud), gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 3 juni 1682, dochter van Petrus Cornelissen Slooven en Heijlwigis Jacobs van Meir. Uit dit huwelijk:

 1. Lucas Janssen van den Bergh, gedoopt te Huijbergen (NB) op 19 mei 1705.
 2. Maria van den Bergh, gedoopt te Huijbergen (NB) op 13 maart 1707.
 3. Petrus van den Bergh, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 22 januari 1709, volgt onder XII-bb.
 4. Cornelius van den Bergh, gedoopt te Huijbergen (NB) op 7 juni 1711.
 5. Margrita van den Bergh, gedoopt te Huijbergen (NB) op 11 april 1712, volgt onder XII-bc.
 6. Cornelia van den Bergh, gedoopt te Huijbergen (NB) op 26 oktober 1714 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Janse Maes en Cornelia Peeter Slooven), volgt onder XII-bd.
 7. Helena van den Bergh, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 3 april 1717 (RK).
 8. Joannes van den Bergh, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 5 juni 1718 (RK).
 9. Heilwiges van den Bergh, Aleydis, geboren te Nispen-Essen, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 21 december 1720 (RK) (doopgetuigen waren Judocus Cornelissen Slooven en Joanna Cornelissen van Opdorp), volgt onder XII-be.

XI-ab Maria Peetersen Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 7 september 1680, overleden voor 10 april 1714, hoogstens 33 jaar oud, dochter van Petrus Niclaessen Oerlemans (X-m) en Cornelia GabriŽls Cabus. Zij is in ondertrouw gegaan te Huijbergen (NB) op 30 november 1708 en getrouwd aldaar op 8 januari 1709 (getuigen waren Joannes Matthijssens en MichaŽl Tollenaers), op 28-jarige leeftijd met Joannes Linders (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Huijbergen (NB) op 25 juni 1679.
(Hij is eerder getrouwd te Huijbergen (NB) op 17 januari 1703 (getuigen waren Joannes Siardussen Hectors en Cornelius Siardussen Hectors), op 23-jarige leeftijd met Maria Siardussen Hectors (23 jaar oud), gedoopt te Huijbergen (NB) op 25 juni 1679 (doopgetuigen waren Michael Hussers en Digna Geerden de Voort), overleden voor 28 augustus 1708, hoogstens 29 jaar oud, dochter van Siardus Jansz. Hectors (schepen van Huijbergen) en Gabrielken Cornelisdr. Hoecx. Hij is later getrouwd te Huijbergen (NB) op 10 april 1714, op 34-jarige leeftijd met Helena Jacobs Jansen (35 jaar oud), gedoopt te Hoogerheide op 24 april 1678, dochter van Jacobus Jansen Jacobs en Catharina Peters Danen.) Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Linders, geboren te Huijbergen (NB) op 11 september 1711, gedoopt aldaar op 11 september 1711 (doopgetuigen waren Joes Cornelissen Hectors en Cornelia Linders).
 2. Gabriel Linders, geboren te Ossendrecht (NB) op 17 april 1713, gedoopt aldaar op 17 april 1713 (doopgetuigen waren Cornelius GabriŽls Capers en Isabella Catharina van Eijck).

XI-ac Joanna Oerlemans, geboren te Nispen-Essen, gedoopt aldaar op 27 februari 1689, dochter van Petrus Niclaessen Oerlemans (X-m) en Cornelia GabriŽls Cabus. Zij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 7 januari 1723, op 33-jarige leeftijd met Adriaen Govarts van Gorp (32 jaar oud), geboren te Huijbergen (NB) op 31 maart 1690, zoon van Godefridus Hendricx van Gorp en Joanna Cleren.
(Hij is eerder getrouwd te Huijbergen (NB) op 22 februari 1718, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Lenders.) Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus Govarts, gedoopt te Huijbergen (NB) op 17 juni 1724 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Bincken en Barbara GarbriŽl van Campen).
 2. GabriŽl van Gorp, gedoopt te Huijbergen (NB) op 14 april 1726 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Cabus en Petronella Plompen).
 3. Cornelia van Gorp, gedoopt te Huijbergen (NB) op 28 juni 1730 (RK) (doopgetuigen waren Hendricus van Gorp en Elisabeth Oerlemans), volgt onder XII-bf.

XI-ad Elisabeth Peeters Oerlemans, geboren te Nispen-Essen, gedoopt aldaar op 13 juni 1694, overleden aldaar op 26 augustus 1748, begraven aldaar op 26 augustus 1748 met vol licht, 54 jaar oud, dochter van Petrus Niclaessen Oerlemans (X-m) en Cornelia GabriŽls Cabus. Zij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 17 augustus 1717, op 23-jarige leeftijd met Adriaen Joossen van Loon (22 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 14 oktober 1694 (doopgetuigen waren Cornelius Peeters en Joanna Hertogh), overleden te Nispen-Essen op 14 december 1761, 67 jaar oud, zoon van Judocus Janssen van Loon en Elisabeth Adriaenssen Vermeulen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van Loon, geboren te Nispen-Essen (Wildert), gedoopt te Nispen-Essen op 18 januari 1719 (doopgetuigen waren Petrus Nicolaus Oerlemans en Elisabeth Adriaenssen Vermeule), overleden te Nispen-Essen op 4 februari 1719, 17 dagen oud.
 2. Josijntje van Loon, geboren te Nispen-Essen (Wildert), gedoopt te Nispen-Essen op 25 maart 1720 (doopgetuigen waren Cornelius Hendrickxsen Linders en Joanna Peterssen Oerlemans).
 3. Cornelia van Loon, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 23 september 1725 (doopgetuigen waren Gisbertus van der Masten en Cornelia Adriaenssen van Loon), volgt onder XII-bg.
 4. Elisabetha Adriaenssen van Loon, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 29 maart 1729 (doopgetuigen waren Cornelis Oerlemans en Barbara Cornelissen Nelen), volgt onder XII-bh.
 5. Cornelius Adriaenssen van Loon, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 31 maart 1732 (RK) (doopgetuigen waren Sijmon Cornelissen Denis en Maria Anthonissen van Aghtmael), volgt onder XII-bi.
 6. Petronilla van Loon, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 6 december 1734 (doopgetuigen waren Adrianus Govaerts van Gorp en Barbara Nelen), overleden te Nispen-Essen op 20 mei 1741, 6 jaar oud.

XI-ae Cornelius Peeters Oerlemans, geboren te Nispen-Essen, gedoopt te Huijbergen (NB) op 30 januari 1697 (RK), overleden te Wouw op 4 oktober 1750, 53 jaar oud, zoon van Petrus Niclaessen Oerlemans (X-m) en Cornelia GabriŽls Cabus. Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 7 januari 1719 voor de kerk (getuigen waren Arnoldus van Soest en Laurentius van der Buijten), op 21-jarige leeftijd met Cornelia Adriaenssen van Loon (22 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 7 oktober 1696 (RK), overleden aldaar, begraven te Essen (BelgiŽ) op 13 juni 1760, 63 jaar oud, dochter van Adrianus Jan Franssen van Loon (landbouwer) en Jenneke Geertsen Backx.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Wouw op 31 maart 1753 en getrouwd aldaar op 29 april 1753, op 56-jarige leeftijd met Joannes Adriaensse van den Bergh (60 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) op 29 augustus 1692, gedoopt te Nispen-Essen op 29 augustus 1692 (RK) (doopgetuigen waren Nicolaes Jansen en Maria Lambrechts), overleden te Essen (BelgiŽ) op 30 januari 1777, begraven te Nispen-Essen, 84 jaar oud, zoon van Adrianus Christianussen van den Bergh en Adriana Geertsen Mattheussen Verheijen. (Hij is eerder getrouwd te Nispen-Essen op 2 mei 1720 (getuigen waren Arnoldus van Soest en Thomas Janssens), op 27-jarige leeftijd met Joanna Peeter Nuijten (25 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) op 27 september 1694, gedoopt te Nispen-Essen op 27 september 1694, overleden te Essen (BelgiŽ) op 30 oktober 1750, begraven te Nispen-Essen op 30 oktober 1750, 56 jaar oud, dochter van Peeter Lindert Nuijten en Maria Janssen Cools.)) Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaus Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 15 maart 1719 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Niclaes Oerlemans en Joanna Geertsen Bax).
 2. Adrianus Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 4 december 1721 (RK) (doopgetuigen waren Nicolaes Peeters Oerlemans en Maria Jansen Mutsaerts).
 3. Cornelius Oerlemans, gedoopt te Huijbergen (NB) op 18 maart 1724 (RK) (doopgetuigen waren Elisabeth Peet Oerlemans en Henricus Adrianus van Loon), volgt onder XII-bj.
 4. Joanna Oerlemans, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Huijbergen (NB) op 1 maart 1727 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Adriaenssen Mutsaerts en Joanna Adriaenssen Francken), wonende te Huijbergen (NB).
  Zij is in ondertrouw gegaan te Nispen (NB) op 6 februari 1745 en getrouwd aldaar op 21 februari 1745, op 17-jarige leeftijd met Jan Jansen Antonizen, geboren te Nispen (NB), wonende aldaar.
 5. Petronilla Oerlemans, geboren te Huijbergen (NB), gedoopt aldaar op 11 oktober 1729 (RK) (doopgetuigen waren Adriaan van Gurp en Catharina van Loon), volgt onder XII-bk.
 6. Joannes Oerlemans, geboren te Huijbergen (NB), gedoopt aldaar op 19 april 1732 (RK) (doopgetuigen waren Joanna Oerlemans en Gerardus van Loon), volgt onder XII-bl.
 7. Bernardus Oerlemans, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Huijbergen (NB) op 27 januari 1736 (RK) (doopgetuigen waren Bernardus Oerlemans en Anna van Loon).
 8. Anna Maria Oerlemans, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 7 maart 1740 (RK) (doopgetuigen waren Nicolaus Oerlemans en Josijna van Loon).
 9. Gerardus Oerlemans, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 31 juli 1744 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Hoerlemans en Janneke IJsermans).

XI-af Maria Adrianusdr van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 15 februari 1642 onder voorwaarden (RK), wonende te Loon op Zand (Rechte Kerckstraat), overleden te Loon op Zand op 22 september 1681, 39 jaar oud, dochter van Adriaen Cornelis Diercxssen van den Hove en Elizabeth Jan Cornelis Oirlemans (X-n). Zij is getrouwd te Loon op Zand op 30 januari 1667 voor de kerk (RK) (getuigen waren Cornelius van Drongelen en Guilielmus de Robemont), op 24-jarige leeftijd (1) met Cornelius Thomaszn Cauwenbergh (25 jaar oud), gedoopt op 18 april 1641 (RK) (doopgetuigen waren Hubertus Adrianuszn en Heijlwigis de Pruiser), wonende te Loon op Zand (Rechte Kerckstraat), overleden voor 11 april 1678, hoogstens 36 jaar oud, zoon van Thomas Gerarduszn Cauwenbergh en Catharina Corneliusdr Pruijsers. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Cauwenbergh, gedoopt te Loon op Zand op 23 december 1667 (RK) (doopgetuigen waren Thomas Gerardus Cauwenbergvh en Maria van den Hove).
 2. Johannes Franciscus Cauwenbergh, gedoopt te Loon op Zand op 1 november 1675 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Thomas en Adriana van den Hove).

Zij is getrouwd te Loon op Zand op 11 april 1678 voor de kerk (RK) (getuigen waren Joannes Michaelis en Petronella Cornelis), op 36-jarige leeftijd (2) met Joannes Wilhelmuszn van Nuenen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Janse van Nuenen, gedoopt te Loon op Zand op 7 mei 1679 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Adrianus van den Hove en Godefrida Phillipus Weert), volgt onder XII-bm.

XI-ag Gijsbert Adrianuszn van den Hove, koopbrouwer, gedoopt te Loon op Zand op 11 december 1644 (RK), zoon van Adriaen Cornelis Diercxssen van den Hove en Elizabeth Jan Cornelis Oirlemans (X-n). Hij was gehuwd met Gertrudis Adrianusdr van Deursen, geboren rond 1642. Uit dit huwelijk:

 1. Claeske Gijsbertus van den Hove, geboren te Loon op Zand in het jaar 1666.
  Zij is getrouwd te Loon op Zand op 13 mei 1691 (getuige was Henricus Gijsbertus van den Hove), op 25-jarige leeftijd met Peter Peter de Jongh.
 2. Adrianus Gisbertus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 22 juni 1668 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Adrianus van den Hove en Maria Petrus Poisson), volgt onder XII-bn.
 3. Heijlwigis Gisbertusdr van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 21 november 1669 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Gisbertus en Elisabeth Joannes Oerlemans).
 4. Johannes van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 25 maart 1671 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Adrianus en Elisabetha Lambertus), volgt onder XII-bo.
 5. Cornelius van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 24 mei 1673 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Thomas en Maria Dominicus Schenckels).
 6. Elizabetha van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 9 oktober 1674 (RK) (doopgetuigen waren Gijsbertus Adrianus en Adriana van den Hove), overleden voor 19 oktober 1680, hoogstens 6 jaar oud.
 7. Adrianus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 2 augustus 1676 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Arnoldus Vuchts en Judith Theodorus).
 8. Cornelia van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 1 december 1677 (RK) (doopgetuigen waren Wilhelmus Wirix en Heijlwigis Marcellus van Brouchoven).
 9. Elizabetha van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 19 oktober 1680 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Nunen en Joanna Adrianus), volgt onder XII-bp.
 10. Maria Gijsbertus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 14 mei 1682 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Adrianus en Catharina Cauwenbergh), volgt onder XII-bq.

XI-ah Adriaentie van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 13 november 1646 (RK), dochter van Adriaen Cornelis Diercxssen van den Hove en Elizabeth Jan Cornelis Oirlemans (X-n). Zij is getrouwd te Loon op Zand in januari 1677 (getuigen waren Mr Guillielmus Rodemont en Elisabetha Rutgerus), op 30-jarige leeftijd met Joannes Thomas Cauwenbergh (26 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 24 april 1650 (doopgetuigen waren Judocus Christianuszn en Maria Christianuszn), zoon van Thomas Gerarduszn Cauwenbergh en Catharina Corneliusdr Pruijsers. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Cauwenbergh, gedoopt te Loon op Zand op 10 november 1677 (RK) (doopgetuigen waren Thomans Gerardus en Maria Adrianus van den Hove).
 2. Maria Elisabeth Cauwenbergh, gedoopt te Loon op Zand op 16 augustus 1679 (RK) (doopgetuigen waren Theodorus Gisbertuszn en Catharina Adrianusdr), volgt onder XII-br.
 3. Thomas Cauwenbergh, gedoopt te Loon op Zand op 8 november 1681 (doopgetuigen waren Petrus Thomaszn en Maria Johannesdr van den Hove), overleden voor 16 maart 1685, hoogstens 3 jaar oud.
 4. Elisabetha Cornelia Cauwenbergh, gedoopt te Loon op Zand op 26 juli 1683 (RK) (doopgetuigen waren Gisbertus Adrianus en Nicolaa Beunen).
 5. Thomas Cauwenbergh, gedoopt te Loon op Zand op 16 maart 1685 (RK) (doopgetuigen waren Lambertus Adrianuszn en Gertrudis de Bondt).

XI-ai Lambertus Adrianuszn van den Hove, lakenkoper en schepen van Loon op Zand, gedoopt te Loon op Zand op 16 januari 1649 (RK), overleden aldaar op 21 augustus 1729, 80 jaar oud, zoon van Adriaen Cornelis Diercxssen van den Hove en Elizabeth Jan Cornelis Oirlemans (X-n). Hij was gehuwd met Maria Domincus Schenckels, geboren te Boxtel (NB) op 21 april 1643, overleden te Loon op Zand voor 21 augustus 1728, hoogstens 85 jaar oud, dochter van Domincus Schenckels en Engelke Cornelis van den Kerckhoff. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 22 juni 1674 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Adrianus van den Hove en Angelina Cornelius Schenkels).
 2. Dominicus Lambertus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 5 mei 1676 (RK) (doopgetuigen waren Anselmus van den Wijngaert en Gertrudis Adrianus van Deurssen), volgt onder XII-bs.
 3. Maria Francisca van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 7 augustus 1678 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Bommel en Maria van Semeren), volgt onder XII-bt.
 4. Cornelius van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 30 november 1680 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Cornelius Schalcken en Ludovica Antonius Schenckels).
 5. Elisabetha Lambertus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 30 oktober 1683 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Adrianus van den Hove en Theodora Dominicus Schenckels), volgt onder XII-bu.

XI-aj Gertrudis Cauwenberchs, gedoopt te Loon op Zand op 12 december 1652 (RK), overleden te Breda op 14 december 1688, 36 jaar oud, dochter van Ardriaen Geeridt Cornelis Cauwenberchs en Elizabeth Jan Cornelis Oirlemans (X-n). Zij is getrouwd te Loon op Zand op 28 oktober 1675, op 22-jarige leeftijd met Wilhelmus Wiercks (22 jaar oud), geboren te Loon op Zand in december 1652.
(Hij was later gehuwd met Maria Verlegh.) Uit dit huwelijk:

 1. Adriaen Wiercx, gedoopt te Breda op 18 juli 1678 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van der Ooven en Cornelia Wiercx), volgt onder XII-bv.
 2. Elisabeth Wiercks, gedoopt te Breda op 30 mei 1680 (RK) (doopgetuigen waren Franciscus Wiericx en Catharina Couwenbergh).
 3. Franciscus Wiercks, gedoopt te Breda op 21 april 1682 (RK) (doopgetuigen waren Gisbertus van Hoven en Elisabeth Wuerx).
  Hij was gehuwd met Susanne de Nijs, gedoopt op 29 april 1726 (RK) (doopgetuigen waren Johannes van Wevelenbergh en Susanne de Nijs), dochter van Joannes de Nijs en Elisabeth van Wevelenbergh.
 4. Maria Wiercks, gedoopt te Breda op 2 december 1683 (RK) (doopgetuige was Wilhelmus Wierx).
 5. Cornelia Wiercx, gedoopt te Breda op 29 april 1685 (RK) (doopgetuigen waren Theodorus van der Hoven en Barbara Wircx).
 6. Cornelia Wiercx, gedoopt te Breda op 29 mei 1687 (RK) (doopgetuigen waren Dirck van der Hoven en Barbara Wirix).

XI-ak Catharina Cauwenberchs, gedoopt te Loon op Zand op 23 februari 1657, overleden te Breda op 1 december 1686, begraven aldaar op 4 december 1686, 29 jaar oud, dochter van Ardriaen Geeridt Cornelis Cauwenberchs en Elizabeth Jan Cornelis Oirlemans (X-n). Zij is getrouwd te Breda op 6 juli 1681, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Wiercx. Uit dit huwelijk:

 1. Michael Wiercx, gedoopt te Breda op 8 juli 1682 (RK) (doopgetuige was Barbara Wierx).
 2. Elisabetha Wiercx, gedoopt te Breda op 20 maart 1684.

XI-al Andreas Leonarduszn Oirlemans ook genaamd de Bont, gedoopt te Loon op Zand op 30 juni 1643 (RK), zoon van Leonardus Johannes Oirlemans (X-o) en Magdalena Andreasdr de Broechoven. Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 1 mei 1670, getrouwd aldaar op 11 mei 1670 door de kerk gedispenseerd wegens bloedverwantschap in de derde graad. (RK) (getuigen waren Hubertus Judocus Verhagen en Guilielmus de Robemont), op 26-jarige leeftijd (1) met Cornelia Peters Poisson (20 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 6 mei 1650 (RK) (doopgetuigen waren Robertus Josephus Grahame en Elisabeth Rutgerus), dochter van Petrus Poisson en Maria Cornelisdr van den Hove. Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus Andreaszn de Bondt, gedoopt te Loon op Zand op 3 oktober 1671 (RK) (doopgetuigen waren Lambertus van den Hove en Elisabetha Joannes Oerlemans), volgt onder XII-bw.
 2. Martinus de Bondt, gedoopt te Loon op Zand op 26 oktober 1673 (RK) (doopgetuigen waren Mart de Roffen (pastoor) en Adriana de Bondt).
 3. Engelbertus de Bondt, gedoopt te Loon op Zand op 3 mei 1677 (RK) (doopgetuigen waren Engelbertus Coomans en Maria Petrus Poisson).

Hij is getrouwd te Loon op Zand op 11 april 1678 voor de kerk (RK) (getuigen waren Rudolphus de Prete en Adriana de Bondt), op 34-jarige leeftijd (2) met Petronella Andreasdr van Gilze (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1653. Uit dit huwelijk:

 1. Magdalena de Bondt, gedoopt te Loon op Zand op 10 april 1679 (RK) (doopgetuigen waren Antonius van Gilze en Gertrudis Lambertus Bourmaigne).
 2. Joanna Catharina de Bondt, gedoopt te Loon op Zand op 4 augustus 1681 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Verschueren en Catahrina van Asten).

XI-am Adriana Leonardusdr Oirlemans ook genaamd de Bondt, gedoopt te Loon op Zand op 12 januari 1648 (RK), wonende te Tilburg, begraven aldaar op 3 maart 1695, 47 jaar oud, dochter van Leonardus Johannes Oirlemans (X-o) en Magdalena Andreasdr de Broechoven. Zij is getrouwd te Tilburg op 20 juni 1678 (getuigen waren Mr. Guilielmis de Robemont en Elisabetha Rutgerus), op 30-jarige leeftijd met Jan Gijsbert Peter Verschueren (hoogstens 26 jaar oud), geboren te Tilburg na 1652, wonende te Tilburg (Heuvel), zoon van Gijsbert Peter Jan Verschueren en Digna Wouter Jan van de Loo.
(Hij was weduwnaar van Maria Willem Cornelis de Beir. Hij was weduwnaar van Marie Antonis Noten. Hij is later in ondertrouw gegaan te Tilburg op 4 december 1700 en getrouwd aldaar op 16 januari 1701, op hoogstens 49-jarige leeftijd met Eva Cathrijn Bekkers (hoogstens 40 jaar oud), gedoopt te Keulen (Duitsland) na 1661.) Uit dit huwelijk:

 1. Magdalena Jan Gijsbert Verschueren, gedoopt te Tilburg op 2 juni 1680.
 2. Maria Jan Gijsbert Verschueren, gedoopt te Tilburg op 6 maart 1681 (RK), volgt onder XII-bx.
 3. Leonard Jan Gijsbert Verschueren, gedoopt te Tilburg op 24 november 1682.
 4. Jan Jan Gijsbert Verschueren, gedoopt te Tilburg op 5 mei 1684.
 5. Adriaan Jan Gijsbert Verschueren, gedoopt te Tilburg op 2 december 1685.
 6. Petrus Jan Gijsbert Verschueren, gedoopt te Tilburg op 5 november 1687.
 7. Engelina Jan Gijsbert Verschueren, gedoopt te Tilburg op 31 mei 1690, volgt onder XII-by.

XI-an Geertruijt Leenderts Oerlemans ook genaamd Gertrudis Leonardusdr de Bondt, gedoopt te Loon op Zand op 5 september 1650 (RK), overleden in het jaar 1719, 69 jaar oud, dochter van Leonardus Johannes Oirlemans (X-o) en Magdalena Andreasdr de Broechoven. Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 19 november 1671, getrouwd aldaar op 8 december 1671 voor de kerk (RK) (getuigen waren Roberto Grahame en Adriana de Bont), op 21-jarige leeftijd met Lambertus Martinuszn Bourmagnee (ongeveer 24 jaar oud), geboren rond 1647, overleden voor 1693, hoogstens 46 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Martinus Bourmigni, gedoopt te Loon op Zand op 28 juli 1675 (RK).
 2. Leonardus Franciscus Bourmagnee, gedoopt te Loon op Zand op 6 december 1676 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Leonardus de Bondt en Anna Francisca de Hembijze).
 3. Magdalena Bourmagni, gedoopt te Loon op Zand op 8 april 1678 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Adrianus van den Hove en Petronella van Gilze).
  Zij is getrouwd te Loon op Zand op 27 mei 1708, getrouwd aldaar op 28 mei 1708 voor de kerk (RK) (getuigen waren Joannes van Gorcum en Josina Jansen), op 30-jarige leeftijd met Fransis van Geldrop, geboren te 's-Hertogenbosch.
 4. Theodorus Bourmagnie, gedoopt te Loon op Zand op 1 november 1679 (RK).
 5. Nicolaus Lambertuszn Bourmangee, gedoopt te Loon op Zand op 2 juni 1681 (RK) (doopgetuigen waren Christianus Leonarduszn Danckers en Joanna Theodorusdr Poisson).
  Hij is getrouwd te Loon op Zand op 2 juni 1703 voor de kerk (RK) (getuigen waren Hubertus Hamers en Cornelia Broeckhove), op 22-jarige leeftijd (1) met Maria Elisabeth Cauwenbergh, gedoopt te Loon op Zand op 16 augustus 1679 (RK), volgt onder XII-br.
  Hij is getrouwd te Loon op Zand op 6 december 1710, getrouwd aldaar op 6 december 1710 voor de kerk (RK), op 29-jarige leeftijd (2) met Catharina de Vries.
 6. Joannes Bourmagnee, gedoopt te Loon op Zand op 16 januari 1683 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Verschueren en Adriana Johannes Cauwenberg).
 7. Maria Bourmagnie, gedoopt te Loon op Zand op 29 juli 1684 (RK).
 8. Philippus Bourmagnee, gedoopt te Loon op Zand op 17 januari 1686 (RK) (doopgetuigen waren Godefridus van de Ven en Gertrudis Gisbertus van den Hove), overleden voor 14 november 1719, hoogstens 33 jaar oud.
  Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 4 februari 1713 en getrouwd aldaar op 19 februari 1713, ondertrouwd aldaar op 4 februari 1713 en getrouwd aldaar op 19 februari 1713 voor de kerk (RK), op 27-jarige leeftijd met Maria Henricus Croot (19 jaar oud), geboren in het jaar 1694.
  (Zij is later in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 14 november 1719 en getrouwd aldaar op 29 november 1719, op 25-jarige leeftijd met Joannes Nicolaus de Klijn.)
 9. Jacobus Lambertus Burmaille, gedoopt te Loon op Zand op 11 november 1687 (RK) (doopgetuigen waren Gisbertus van den Hove en Ida Walters), volgt onder XII-bz.
 10. Anna Bourmagnee, gedoopt te Loon op Zand op 7 september 1689 (RK) (doopgetuigen waren Leonardus Andreas de Boendt en Henricus Nicolaus), overleden te Loon op Zand in het jaar 1742, 53 jaar oud.

XI-ao Maria Oirlemans ook genaamd de Bondt, gedoopt te Loon op Zand op 13 maart 1653 (RK), begraven te Tilburg op 12 november 1691, 38 jaar oud, dochter van Leonardus Johannes Oirlemans (X-o) en Magdalena Andreasdr de Broechoven. Zij was gehuwd (1) met Pieter Frans Quirijnen. Zij is getrouwd te Tilburg op 9 april 1681, op 28-jarige leeftijd (2) met Goijaert Jan van de Ven (ongeveer 23 jaar oud), geboren te Tilburg rond 1658, overleden aldaar op 13 augustus 1693, ongeveer 35 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Goijaert Jan van de Ven, gedoopt te Tilburg op 3 oktober 1681 (RK), volgt onder XII-ca.
 2. Magdalena Goijaert Jan van de Ven, gedoopt te Tilburg op 6 maart 1684.
 3. Jan Goijaert Jan van de Ven, gedoopt te Tilburg op 14 januari 1687.
 4. Joanna Maria Goijaert Jan van de Ven, gedoopt te Tilburg op 24 januari 1689.
 5. Margaretha Goijaert Jan van de Ven, gedoopt te Tilburg op 1 november 1691.
 6. Jan Baptist Goijaert Jan van de Ven, gedoopt te Tilburg op 26 juli 1693.

XI-ap Joanna Leonardusdr Oirlemans ook genaamd de Bondt, gedoopt te Loon op Zand op 30 juni 1655 (RK), dochter van Leonardus Johannes Oirlemans (X-o) en Magdalena Andreasdr de Broechoven. Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 16 juni 1675, getrouwd aldaar op 30 juni 1675 door de kerk gedispenseerd wegens bloedverwantschap in de derde graad (RK) (getuigen waren Hubertus Andreas en Maria Petrus Poisson), op 20-jarige leeftijd met Theodorus Petrus Poisson (21 jaar oud), gedoopt op 22 augustus 1653 (RK) (doopgetuigen waren Guilielmus de Robemont, Theodorus Eijmmer Selle en Magdalena Andreas de Broechoven), overleden te Loon op Zand op 23 september 1728, 75 jaar oud, zoon van Petrus Poisson en Maria Cornelisdr van den Hove. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Magdalena Poisson, gedoopt te Loon op Zand op 29 maart 1676 (RK) (doopgetuigen waren Andreas Leonardus en Maria Petrusdr Poisson).
 2. Petrus Poisson, gedoopt te Loon op Zand op 24 maart 1678 (RK) (doopgetuigen waren Marinus Cocquelle en Adriana Leonardusdr de Bondt).
 3. Leonardus Poisson, gedoopt te Loon op Zand op 7 april 1680 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Gisbertuszn Verschueren en Maria Leonardusdr de Bondt), overleden voor 30 maart 1681, hoogstens 357 dagen oud.
 4. Leonardus Poisson, gedoopt te Loon op Zand op 30 maart 1681 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Leonarduszn de Bondt en Petronella de Bondt).
 5. Arnoldus Poisson, gedoopt te Loon op Zand op 14 oktober 1682 (RK) (doopgetuigen waren Godefridus van de Ven en Gertrudis Lambertusdr Bourmagie).
 6. Magdalena Theodorus Poisson, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 24 januari 1684 (RK) (doopgetuigen waren Lambertus Beurmagnie en Elisabetha Lambertusdr van den Hove), volgt onder XII-cb.
 7. Pieternel Poisson, gedoopt te Loon op Zand op 21 oktober 1685 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Adrianuszn en Elisabetha van Rossum).
  Zij is getrouwd te Loon op Zand op 15 februari 1711, op 25-jarige leeftijd met Jan Sanders, militair, geboren te Engeland.
 8. Theodorus Petrus Poisson, gedoopt te Loon op Zand op 29 november 1686 (RK) (doopgetuigen waren Heijligerus Joanneszn en Henrica Nicolausdr), volgt onder XII-cc.
 9. Adrianus Poisson, gedoopt te Loon op Zand op 2 oktober 1689 (RK) (doopgetuigen waren Gisbertus Adrianuszn van den Hove en Maria Schenckels).
 10. Martina Poisson, gedoopt te Loon op Zand op 17 december 1693 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Verschueren en Maria Martinusdr Cotiel).

XI-aq Joannes Leonarduszn Oirlemans ook genaamd de Bondt, gedoopt te Loon op Zand op 13 september 1661 (RK), zoon van Leonardus Johannes Oirlemans (X-o) en Magdalena Andreasdr de Broechoven. Hij is getrouwd te Loon op Zand op 7 december 1686 voor de kerk (RK) (getuigen waren Arnoldus Wilhelmus en Adriana Adrianus), op 25-jarige leeftijd met Henrica Claes van de Graeff (20 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 17 februari 1666, dochter van Claes Hendricks van de Graaf (smid) en Magdalena Willems van Beurden. Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus de Bondt, gedoopt te Loon op Zand op 9 oktober 1687 (RK) (doopgetuigen waren Eerwaarde Heer Henricus van de Graeff (pastoor) en Joanna Wilhelmus).
 2. Magdalena de Bondt, gedoopt te Loon op Zand op 19 februari 1689 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Arnoldus van den Hove en Gertrudis Leonardus de Bondt).
 3. Maria de Bondt, gedoopt te Loon op Zand op 4 november 1690 (RK).

XI-ar Heijligerus Johanneszn Oirlemans, gedoopt te Loon op Zand op 15 november 1634 (RK), zoon van Jan Jan Cornelis Oirlemans (X-p) en Agneesken Lenderts van den Hove. Hij is getrouwd te Loon op Zand op 5 maart 1667 (getuigen waren Adriana Leonardusdr de Bont en Mr. Guilielmus de Robemont), op 32-jarige leeftijd (1) met Heijlwigis Corneliusdr van Esch. Uit dit huwelijk:

 1. Neeske Heijligers Oerlemans, Agnes, gedoopt te Loon op Zand op 29 november 1667 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Johannes en Angela Adrianus), begraven te Loon op Zand op 1 april 1743, 75 jaar oud.
  Jan Gerit Claessen den Ouden (ziek) en Angeneta Heijliger Oerlemans herroepen alle eerder gemaakte testamenten. 3-1-1718.
  Arie van Esch, Peter van der Schoot, geh.m. Jenneke van Esch, Jan Gerit Claessen de oude, geh.m. Angenees Oerlemans, dochter van Heijltie van Esch, Leendert Janssen Oerlemans, wed.v. Anneke van Esch, Gelden van Esch, Joost Vermutsert, wed.v. Cornelia van Esch, kinderen van Gelden van Esch, allen erfgenamen va Cornelis Ariens van Esch en Engeltie Hendrix, maken een boedelscheiding. 24-12-1714.
  Laurens Hendrick Snoeren, wed.v. Anneke van de Sande, en Angenes Heijliger Oerlemans, wed.v. Jan Gerit Claesse den Ouden, sluiten een huwelijkscontract.27-5-1720.
  Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 19 mei 1691 en getrouwd aldaar op 5 juli 1691, getrouwd op 4 juli 1691 voor de kerk (RK) (getuigen waren Petrus Michaelis en Joannes Wilhelmus), op 23-jarige leeftijd (1) met Jan Gerit Claesse den Ouden (RK), overleden voor 1720.
  Zij is getrouwd te Loon op Zand op 27 mei 1720 voor de kerk (RK) (getuigen waren Laurentia Phenix en Joanna Oerlemans), op 52-jarige leeftijd (2) met Laurens Hendrick Snoeren (48 jaar oud), collecteur verponding, gedoopt te Loon op Zand op 28 november 1671 (RK), opmerking: laat geen kinderen na, begraven aldaar op 17 november 1741, 69 jaar oud, zoon van Henricus Jan Snoeren en Catharina Peeter Laureijssen.
  Peeter Huijbert Hamers, Adriaan Huijbert Hamers, Hendrik Beunisz, geh.m. Maria Huijbert Hamers, Laurens Snoeren, geh.m. Neesken Oerlemans, wed.v. Jan Gerrit Claasz den ouden, en wed. Jan Gerrit Claasz de jonge, maken een boedelscheiding. 4-1-1733.
  (Hij is eerder getrouwd te Loon op Zand op 1 augustus 1712 voor de kerk, op 40-jarige leeftijd met Anneken van der Sande (55 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 10 februari 1657, overleden aldaar op 18 juli 1719, 62 jaar oud.)

Hij is getrouwd te Loon op Zand op 5 mei 1671 (getuigen waren Johanna Guilielmusdr en Mr. Guilielmus de Robemont), op 36-jarige leeftijd (2) met Maria Gerardusdr. Uit dit huwelijk:

 1. Helena Oirlemans, gedoopt te Loon op Zand op 4 september 1672 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Gerardus en Angelina Cornelius).
 2. Jois Heiliger Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 11 augustus 1675 (RK), volgt onder XII-cd.
 3. Lambertus Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 24 juni 1679 (RK).

XI-as Cornelis Cornelisse Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 2 september 1640 (RK), zoon van Jan Jan Cornelis Oirlemans (X-p) en Agneesken Lenderts van den Hove.

1) Heijliger en Cornelis, zonen van wijlen Jan Jans Oirlemans en Agneesken Lenderts van den Hove
2) Wouter Loureijs Wouters als voogd van Lendert, ook zoon van voornoemd echtpaar, maken een boedelscheiding (15-3-1669).

Hij is getrouwd te Loon op Zand op 9 mei 1668 (getuigen waren Robertus Graham en Mr. Guilielmus de Robemont), op 27-jarige leeftijd met Maria Petrusse Kauwenbergh (doopgetuige was Robertus Graham), dochter van Peter Geritse Cauwenbergh en Catelijn Corst Borsten.

1) Adriaen Petersse Cauwenbergh, 2) Jan Petersse Cauwenbergh, 3) Maria Petersse Cauwenbergh, wed.v. Cornelis Janssen Oerlemans, 4) Catelijn Petersse Cauwenbergh, wed.v. Cornelis Cornelisse de Jongh, 5) Heijliger Jan Geritsen als voogd van de vier onmondige kinderen van Gerit Petersse Cauwenbergh en Jenneke Heijligers, 6) Peter Ariensse Bastert en Jan Ariensse Bastert als kinderen van Arien Petersse Bastert en Geertruij Petersse Cauwenbergh, 7) Denijs Cornelis Cauwenbergh, Gerart Cornelis Cauwenbergh, Petronella Cornelis Cauwenbergh, Catelijn Cornelis Cauwenbergh, Theresia Cornelis Cauwenbergh en Cornelia Cornelis Cauwenbergh, kinderen van Cornelis Petersse Cauwenbergh en Petronella Denis Martens, allen kinderen en kleinkinderen van Peter Geritse Cauwenbergh en Catelijn Corst Borsten, maken een boedelscheiding; 28-5-1714.
Uit dit huwelijk:
 1. Peeter Cornelisz Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 2 december 1678, volgt onder XII-ce.
 2. Cornelia Cornelisse Oerlemans, geboren te Loon op Zand in het jaar 1683, volgt onder XII-cf.

XI-at Leendert Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 7 juni 1649, zoon van Jan Jan Cornelis Oirlemans (X-p) en Agneesken Lenderts van den Hove. Hij is getrouwd te Loon op Zand op 10 mei 1671 (getuigen waren Johanna Andreasdr Cuijpers en Mr. Guilielmus de Robemont), op 21-jarige leeftijd met Anna Corneliusdr van Esch (26 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 30 november 1644 (doopgetuige was Petronilla Zachariasdr). Uit dit huwelijk:

 1. Jan Leendert Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 21 september 1672.
 2. Neelke Lenders Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 1 september 1677, overleden voor 20 februari 1729, hoogstens 51 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Loon op Zand op 26 februari 1702, getrouwd aldaar op 26 februari 1702 voor de kerk (RK) (getuigen waren Godefridus van Lier en Johannes Soomers), op 24-jarige leeftijd met Peeter Adriaensse van Gorcum (27 jaar oud), geboren te Loon op Zand in het jaar 1675.
  Cornelis Leendertsen Oerlemans, Peter Adriaensse van Gurcum, geh.m. Angneta Leendertsen Oerlemans, en Peter Ariensse Bastert, geh.m. Hendrina Leendertse Oerlemans, kinderen van Leendert Janssen Oerlemans en Anneke van Esch, maken een boedelscheiding. 9-5-1718.
  Cornelis Leendert Oerlemans en Peeter Ariens Bastert, geh.m. Hendrien Leendert Oerlemans, sluiten een overeenkomst met Peter Adr. van Gorcum, wed.v. Agnees Leendert Oerlemans. 20-2-1729.
  (Hij is later getrouwd te Loon op Zand op 21 februari 1729 (getuigen waren Nicolaa Batholomeuse en Maria Janse), op 54-jarige leeftijd met Ida Cornelisse de Jongh.)
 3. Cornelis Leendertsen Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 9 augustus 1680, volgt onder XII-cg.
 4. Hendrica Leonardus Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 18 oktober 1684, volgt onder XII-ch.

XI-au Huberta Cornelii Schuermans, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 18 september 1660 (RK), dochter van Cornelius Antonius Schuermans en Cornelia Adriaen Cornelissen Oirlemans (X-t). Zij is getrouwd te Loon op Zand op 22 januari 1678 voor de kerk (RK) (getuigen waren Henricus Petri en Maria Petri), op 17-jarige leeftijd met Cornelis Henrici Brendt (28 jaar oud), geboren te Loon op Zand in het jaar 1650, zoon van Henricus Petrus Brendt en Catharina Gisbertus Cleijn. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Cornelius Brendt, gedoopt te Loon op Zand op 15 april 1679.
  Zij is getrouwd in juli 1700, op 21-jarige leeftijd met Theodorus Janssens Net (ongeveer 28 jaar oud), geboren rond 1672.
 2. Catharina Cornelius Brendt, gedoopt te Loon op Zand op 21 oktober 1681.
 3. Gisbertus Cornelius Brendt, gedoopt te Loon op Zand op 16 maart 1683.
 4. Henricus Cornelius Brendt, gedoopt te Loon op Zand op 19 november 1685.
 5. Henricus Cornelius Brendt, gedoopt te Loon op Zand op 15 mei 1687 (RK) (doopgetuigen waren Gerardus Petrus en Agnes Cornelius), volgt onder XII-ci.
 6. Gertrudis Cornelis Brent, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 15 september 1690 (RK) (doopgetuige was Antonius Joannis en Adriana Henrici), volgt onder XII-cj.

XI-av Adriaan Anthonisz Havelaar, timmerman, geboren te Woudrichem (NB) op 11 november 1671, overleden te Maasdam (ZH) op 19 februari 1716, 44 jaar oud, zoon van Anthonie Ottosz Havelaar en Adriana (de Oude) Oirlemans (X-u). Hij is getrouwd te Strijen (ZH) op 12 oktober 1697, op 25-jarige leeftijd met Maartje Mathijsd Zeeman (22 jaar oud), geboren te Puttershoek (ZH) in het jaar 1675, overleden te Maasdam (ZH) voor 1716, hoogstens 41 jaar oud, dochter van Matthijs Adriaan Zeeman en Soetje Leendertsd de Raedt. Uit dit huwelijk:

 1. Mathijs Adriaensz Havelaar, geboren te Maasdam (ZH) op 29 oktober 1702, volgt onder XII-ck.

XI-aw Jan Havelaar, geboren te Woudrichem (NB) op 5 oktober 1681, zoon van Anthonie Ottosz Havelaar en Adriana (de Oude) Oirlemans (X-u). Hij is getrouwd te Woudrichem (NB) op 28 mei 1707, op 25-jarige leeftijd met Neeltje Hanegraff. Uit dit huwelijk:

 1. Anthonie Havelaar, gedoopt te Woudrichem (NB) op 29 januari 1708 (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren Wouter Hanegraaff en Theuntje Havelaar).
 2. Wouter Havelaar, geboren te Woudrichem (NB) op 14 april 1709, volgt onder XII-cl.

XI-ax Gertrudis Theodorusdr Hamers, geboren te Loon op Zand op 16 maart 1659, dochter van Theodorus Peeter Hendrick Haemers (X-v) en Maria Berthouts Bertroms. Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 4 december 1683 en getrouwd aldaar op 11 december 1683, op 24-jarige leeftijd met Christianus Gerarduszn van der Ven (28 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 12 juni 1655 (doopgetuigen waren Guilelmus de Robbemondt en Cornelia Jois), zoon van Geeridt Cornelis Corstiaenssen en Lamberta Henricusdr. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus van der Ven, gedoopt te Loon op Zand op 17 oktober 1684 (doopgetuigen waren Jois Gerardus en Joanna Theodori).
 2. Maria van der Ven, gedoopt te Loon op Zand op 14 oktober 1687 (doopgetuigen waren Bartholomeus Theodori en Maria Hamers).
 3. Cornelius van der Ven, geboren te Loon op Zand op 13 februari 1690 (doopgetuigen waren Antonius Gerardi en Maria Heodori).
 4. Theodorus van der Ven, geboren te Loon op Zand op 13 juli 1691 (doopgetuigen waren Hubertus Heodori en Maria Adriani).
 5. Anna Maria van der Ven, geboren te Loon op Zand op 5 november 1693 (doopgetuigen waren Adrianus Wilhelmi van Spandonck en Joanna Cornelia van Hoft).
 6. Theodora van der Ven, geboren te Loon op Zand op 3 mei 1696 (doopgetuigen waren Lambertus van der Ven en Maria Huijberti Gerardus).
 7. Anthonia van der Ven, geboren te Loon op Zand op 2 september 1698 (doopgetuigen waren Jois Henricus Oerlemans en Maria Huijberti Haemers).
 8. Petrus Corstianse van de Ven, geboren te Loon op Zand in juli 1701 (doopgetuige was Huberta Dingena Haemers), volgt onder XII-cm.

XI-ay Maria Theodorusdr Hamers, geboren te Loon op Zand op 15 februari 1664, dochter van Theodorus Peeter Hendrick Haemers (X-v) en Maria Berthouts Bertroms. Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 9 maart 1687 en getrouwd aldaar op 23 maart 1687, getrouwd aldaar op 8 april 1687 voor de kerk (RK) (getuigen waren Antonius Antonisse en Maria Brouwers), op 23-jarige leeftijd met Stephanus Corneliuszn den Auden ook genaamd den Ouden (ongeveer 23 jaar oud), geboren te Loon op Zand rond 1664. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Stephanuszn Cornelius den Auden, gedoopt te Loon op Zand in november 1693 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Cornelius den Auden en Maria Hubertus Span).

XI-az Theunis Hendrickssen van Nieuwenhuijsen, geboren te Besoijen (NB) na 1620, zoon van Hendrik Thonissen van Nieuwenhuijsen (X-aa) en Maijken Handrixssen Carpestijn. Hij is getrouwd te Besoijen (NB) op 1 augustus 1650 voor de kerk, op hoogstens 30-jarige leeftijd met Lijntje Schalke van der Merwe, dochter van Willem Hendrikszn van der Merwe en Pietertje. Uit dit huwelijk:

 1. Schalk Teunisse van Nieuwenhuijse, volgt onder XII-cn.

XI-ba Antoni Jacobse Nieuwenhuise, gedoopt te Waspik (NB) op 30 juni 1675, zoon van Jacob Antonissen van den Nieuwenhuijsen (X-ab) en Lijsbeth Jans (de Loper).

Ouders wonen te Waspik. Het kind is te Waspik gedoopt, doch te Capelle ingeschreven, omdat (in hun plaats:) de "kerkelyke boeken" van Waspik zijn verbrand.

Hij was gehuwd met Judith Jans Ghybe. Uit dit huwelijk:

 1. Geertruyd van den Nieuwenhuijsen, gedoopt te Waspik (NB) op 3 november 1697.
 2. Janneke van den Nieuwenhuijsen, gedoopt te Capelle (NB) op 5 september 1700, overleden voor 30 maart 1710, hoogstens 9 jaar oud.
 3. Jenneken van den Nieuwenhuijsen, gedoopt te Waspik (NB) op 30 april 1702.
 4. Jacob van Nieuwenhuijsen, gedoopt te Capelle (NB) op 16 december 1703, volgt onder XII-co.
 5. Johannes van den Nieuwenhuijsen, geboren te Capelle (NB), gedoopt te Besoijen (NB) op 13 mei 1706.
 6. Willem van den Nieuwenhuijsen, gedoopt te Capelle (NB) op 23 oktober 1707.
 7. Janneke van den Nieuwenhuijsen, gedoopt te Capelle (NB) op 30 maart 1710.

XI-bb Gerike Jacobs van den Nieuwenhuysen, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 28 maart 1683, dochter van Jacob Antonissen van den Nieuwenhuijsen (X-ab) en Lijsbeth Jans (de Loper). Zij is getrouwd te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 8 februari 1711, op 27-jarige leeftijd met Nicolaas Jansz Rosenbrand (28 jaar oud), geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 4 juni 1682, wonende aldaar, zoon van Jan Claesz Rosenbrant en Huijbertje Gijsberts Hoefnagels.

Nicolaes Rosenbrant, 30 jaar, verklaart op verzoek van de heer Bruno Gijsels, rentmeester, dat hij gezien heeft hoe op 17 september, bij harde wind, Gerit van Oosterhout, zijn vrouw en hun knecht Adam Cornelisse Wagemakers het huis uitgelopen zijn naar de molen in Mariendaal (waarvan Gerit van Oosterhout pachter is) om die in de wind te krijgen. Toen dit niet lukte is comparant naar hen toegelopen om hen te helpen, maar halverwege zijn tocht is de molen door de wind omver geblazen, zoals de molen nu nog erbij licht.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilmke Claesdr Rosenbrand, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 29 november 1711.
 2. Huijbertje Claesdr Rosenbrand, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 14 juni 1713, volgt onder XII-cp.
 3. Jan Niklaassen Rosenbrand, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 14 oktober 1714, volgt onder XII-cq.
 4. Dingena Claesz Rosenbrandt, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB), gedoopt te Capelle (NB) op 14 oktober 1714, volgt onder XII-cr.
 5. Willemke Claesdr Rosenbrand, gedoopt te Capelle (NB) op 9 augustus 1716.
 6. Jacob Claesz Rosenbrand, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 12 december 1717, gedoopt op 12 december 1717, overleden te 's Grevelduin-Capelle (NB).
 7. Johanna Claesz Rosenbrand, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB), gedoopt te Capelle (NB) op 19 november 1719 (nederduits gereformeerd), volgt onder XII-cs.
 8. Nicolaas Rosenbrand, geboren te Capelle (NB) op 23 december 1721, gedoopt op 23 december 1721.
 9. Willem Claeszn Rosenbrand, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 26 september 1723, gedoopt op 26 september 1723 (nederduits gereformeerd).

XI-bc Wouter Anthonis Mandemakers, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 26 juni 1672, zoon van Anthonie Wouters Mandemakers en Maria Anthonius Schommeren (X-ad). Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 3 februari 1697, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Cornelis de Gester, geboren te Sprang (NB), dochter van Cornelis Symonsen de Gester en Dirxgen Jans Vrindt. Uit dit huwelijk:

 1. Mechelina Wouter Mandemakers, geboren te Sprang (NB) op 20 mei 1709 (RK), volgt onder XII-ct.

XI-bd Arientje Geldens van Pas, gedoopt te Capelle (NB) op 1 januari 1676, begraven aldaar op 27 maart 1731, 55 jaar oud, dochter van Gelden Dirckx van Pas (schepen van Vrijhoeve-Capelle 1714-1715) en Dirkske Teunisse Schomers (X-ae). Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 17 mei 1699, op 23-jarige leeftijd met Johannes van Ammelrooij (27 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 4 februari 1672, begraven aldaar op 22 februari 1757, 85 jaar oud, zoon van Willem van Ammelroy en Dingana Jans Vaders. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth van Ammelrooij, gedoopt te Sprang (NB) op 15 april 1708, volgt onder XII-cu.

XI-be Pieternella Geldens van Pas, gedoopt te Capelle (NB) op 6 maart 1678, dochter van Gelden Dirckx van Pas (schepen van Vrijhoeve-Capelle 1714-1715) en Dirkske Teunisse Schomers (X-ae). Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 16 juli 1708, op 30-jarige leeftijd met Aart Dirks Vos (29 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 18 december 1678, zoon van Dirk Jansen Vos en Leisbeth Denis de Greef. Uit dit huwelijk:

 1. Dirk Aertse Vos, gedoopt te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 26 november 1713, volgt onder XII-cv.

XI-bf Anneke Geldens van Pas, geboren te Capelle (NB) in het jaar 1688, dochter van Gelden Dirckx van Pas (schepen van Vrijhoeve-Capelle 1714-1715) en Dirkske Teunisse Schomers (X-ae). Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 10 april 1707, op 19-jarige leeftijd met Jacobus Dirks Vos (36 jaar oud), geboren te Sprang (NB) op 16 oktober 1670, zoon van Dirk Jansen Vos en Lijsbeth Dennis de Greef. Uit dit huwelijk:

 1. Cathrine Vos, geboren te Sprang (NB) op 30 maart 1710, overleden aldaar op 23 april 1713, 3 jaar oud.
 2. Elisabeth Vos, geboren te Sprang (NB) op 30 maart 1710.
 3. Dirk Vos, geboren te Sprang (NB) op 3 april 1712.
 4. Cathrine Vos, geboren te Sprang (NB) op 23 april 1713.
 5. Dingeman Vos, geboren te Sprang (NB) op 8 maart 1716.
 6. Antonie Vos, geboren te Sprang (NB) op 18 december 1718.
 7. Cornelia Vos, geboren te Sprang (NB) op 18 december 1718.
 8. Antonet Vos, geboren te Sprang (NB) op 18 oktober 1722, volgt onder XII-cw.

XI-bg Jan de Beer, geboren te Waalwijk rond 1675, zoon van Corstiaen de Beer (ruijter onder de gouverneur van Breda) en Anneke Oirlemans (X-af). Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 6 april 1703 en getrouwd aldaar op 23 april 1703, op ongeveer 28-jarige leeftijd met Elisabeth van Heijst (24 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 30 oktober 1678, overleden te Capelle (NB) op 2 mei 1742, 63 jaar oud, dochter van Peter van Heijst en Lijsbeth Scholt. Uit dit huwelijk:

 1. Anna de Beer, gedoopt te Sprang (NB) op 4 april 1703.
 2. Elisabeth de Beer, gedoopt te Sprang (NB) op 14 september 1704, overleden aldaar voor 1719, hoogstens 15 jaar oud.
 3. Corstiaan de Beer, gedoopt te Sprang (NB) op 2 mei 1706 (nederduits gereformeerd), volgt onder XII-cx.
 4. Hendrina de Beer, gedoopt te Sprang (NB) op 8 april 1707, overleden aldaar voor 1711, hoogstens 4 jaar oud.
 5. Adriana de Beer, gedoopt te Sprang (NB) op 14 september 1710, overleden aldaar voor 1715, hoogstens 5 jaar oud.
 6. Hendrina de Beer, gedoopt te Sprang (NB) op 1 november 1711, overleden aldaar voor 1712, hoogstens 1 jaar oud.
 7. Hendrina de Beer, gedoopt te Sprang (NB) op 11 december 1712, volgt onder XII-cy.
 8. Adriana de Beer, gedoopt te Sprang (NB) op 22 december 1715.
 9. Elisabeth de Beer, gedoopt te Sprang (NB) op 13 augustus 1719.

XI-bh Michiel Dirckse de Haan, binnenschipper, gedoopt te Capelle (NB) op 17 december 1684, begraven te Rotterdam op 3 december 1756, 71 jaar oud, zoon van Denijs Michielse de Haan en Jenneken Jans Oerlemans (X-ah).

Vermeld bij het huwelijk: Hij jongeman van Capelle in de Langstraat, wonende Schiedamschedijk, zij jongedochter van Rotterdam, wonende Sevenhuissteeg op de Schiedamschedijk. Ook na hun huwelijk woonden zij op de Schiedamsedijk bij de Leuvehaven in de Zevenhuissteeg (bij het armhuis).
Poortersboek Rotterdam: den 14e Septemb. 1711 Machiel de Haen, geboortig van Cappelle gelegen inde Langstraat is poorter geeedt present uts. Heeft een burgersdogter f 6.-.-.
Oud Not. Arch. Rotterdam inv.nr. 1813, fol. 492, Not. Francois Waarts, 10.6.1708: Michiel de Haan, wonende in Rotterdam, verklaart schuldig te zijn aan Jan Willemse van Heyninge mr. scheepmaker wonende buiten de Oostpoort aan de Hoge Zeedijk 1000 Car. guldens.
Idem inv.nr.1871, fol.29: Wegens de Benedenste agterkamer, verhuurt aan Michiel den Haan om en voor de somme van veertig guldens.
Ontfangen van denselven Michiel den Haan de somme van twintig guldens, over een halfjaar huur van deselve benedenste agterkamer, verschenen den 1e November 1712; dus 20.
Ontfangen van denselven gelijke somme van twintig guldens, mede over een half jaar huur van deselve benedenste agterkamer, verschenen den 1e Meij 1713, dus 20.-.-.
Idem inv.nr. 1878, fol. 326, Not. Jean du Clou, 31.3.1719: Compareerde Michiel de Haan, wonende binnen dese stad, dewelken verklaarde te hebben verkogt en in vollen eijgendom overgedragen aan Johannes Vuijk sijn comparants schip, sijnde een Ligter groot ontrent dertig Lasten. Bekennende hij comparant van de Coop en overdragte ten volle betaalt te sijn met de somme van 1150 guldens.
Idem inv.nr. 2059, fol. 45, Not. Johan Vermť 3.2.1720: Mutueel testament van Michiel de Haan, binnenschipper en Jannetje Pieters Vermeer. Zij beloven hun kinderen "behoorelijk te alimenteren & groottebrengen in eten, drinken, kleederen en andere behoeften, soo in sieckte als gesontheijt en deselve te laten leren lesen, schrijven en cijfferen. De testateur "nog alleen disponerende", verklaart als hij kinderloos komt te sterven, de legitieme portie na te laten aan zijn ouders Denijs de Haen & Jenneke Jans Oerlemans.
Idem inv.nr. 2000, fol. 448, Not. Gerardus van Hemert, 17.4.1741: Mutueel testament van Johannes de Haan en Johanna Maagdenglis echtelieden, wonende in Rotterdam. Compareerde mede Michiel de Haen en Jannetje Voormeer.
Idem inv. 2185, fol. 1226, Not. Herbert van der Meij, 26.10.1742: Michiel de Haan, binnenschipper, woonende binnen deze stad, als in huwelijk hebbende Jannetje Pieters Vermeer, die een nagelate dogter en voor de helft mede erfgenaam is van Marijtje Pieters Herfst die enige erfgename was van Pieter Jansze Vermeer, welke Pieter Vermeer is geweest een nagelate zoon en mede erfgenaam van wijlen Jan Laurens Vermeer. Nog bij Michiel de Haan, als de door Marijtje Pieters Herfst aangestelde voogd over de drie minderjarige kinderen van hare overleden dogter Neeltje Pieters Vermeer enz. enz. En verklaarde hij comparant magtigh te maken zijn huysvrouw Jannetje Vermeer om in zijn naam te compareren voor de Ed:agtb Heren Schepenen deser stad.
Idem inv.nr. 2812, fol. 216, Not. Francois Haasverberg, 26.7.1750: Mutueel testament van Johannes de Haan binnenschipper en Anna van der Mast egteluijden wonende in de Jongmansteeg binnen deze stad. Ende hij testateur nog zonder kinderen zijnde dat sijn vader en moeder Michiel de Haan & Jannetje Vermeer beyden alsdan nog in leven waren verklaarde de Testateur dezelve sijne vader & moeder te institueren tot sijne mede Erfgenaamen enz. enz.
Idem inv.nr. 2813, fol. 312, Not. Francois Haesverbergh, 16.6.1753: Johannes Pieters Herfst verklaart tot zijn universele erfgenaam te benoemen de nagelaten kinderen van zijn zuster Maria Pieters Herfst, getrouwd geweest met Pieter Jansze Vermeer, te weten Jannetje Pieters Vermeer huisvrouw van Michiel de Haan en de nagelaten kinderen van Neeltje Pieters Vermeer getrouwd geweest met Eewout Hartigsz Beyer; de kinderen van wijlen zijn zuster Machteltje Pieter Herfst, getrouwd geweest met Jacob Pietersz. Van der Linde en de nagelaten kinderen van Jan Leendertse Herfst.
Vermeld bij zijn begraven: wonende Dijk in 7 huijssteeg, midde. Meerderjarige kinderen: zes. f 6.-.-.

Hij is in ondertrouw gegaan te Rotterdam op 9 augustus 1711 en getrouwd aldaar op 26 augustus 1711, op 26-jarige leeftijd met Jannetje Pieters Vermeer, begraven te Rotterdam op 2 augustus 1766, dochter van Pieter Jansz. Vermeer (binnenschipper) en Marijtje Pieters Herfst.

Vermeld bij haar begraven: weduwe van Michiel de Haan, wonende op de Dijk in de Zevenhuissteeg, meerderjarige kinderen: vijf. Nieuwe kerk Westkelder.
Uit dit huwelijk:
 1. Dirck de Haan, gedoopt te Rotterdam op 18 maart 1712 (doopgetuige was Dirck en Jannetje).
 2. Pieter de Haan, gedoopt te Rotterdam op 14 november 1713 (doopgetuigen waren Ewout Hartogh, Maritie Pieters en Neeltie Pieters).
 3. Johannes de Haan, binnenschipper, gedoopt te Rotterdam op 26 juli 1716 (gereformeerd) (doopgetuigen waren Denijs de Haan en Jenneke Jans Oerlemans), wonende te Rotterdam (Zevenhuissteeg) en te Rotterdam (Leuvehaven), overleden te Rotterdam op 15 december 1761, begraven te Zuiderkerkhof; Bruggensteeg bij de Leuvehaven, 45 jaar oud.
  Hij is in ondertrouw gegaan te Rotterdam op 24 juli 1740 en getrouwd aldaar op 7 augustus 1740, op 24-jarige leeftijd (1) met Johanna Magdogles, wonende te Rotterdam (Vierwindestraat).
  Hij is in ondertrouw gegaan te Rotterdam op 5 juli 1750 en getrouwd aldaar op 19 juli 1750, op 33-jarige leeftijd (2) met Anna van der Mast, wonende te Rotterdam (Boomtjes).
  (Zij was weduwe van Dirk Bergh. Zij is later in ondertrouw gegaan op 13 augustus 1769 en getrouwd te Rotterdam op 27 augustus 1769 met Leendert van Keeten, wonende te Rotterdam (Schiedamsedijk).)
 4. Pieter de Haan, gedoopt te Rotterdam op 18 augustus 1718 (doopgetuigen waren Marijtje Voormeer en Neeltje den Hartogh).
 5. Jennicke de Haan, gedoopt te Rotterdam op 29 september 1720 (doopgetuigen waren Jenneke Jans Oerlemans en Neeltie Pieters Vermeer).
 6. Marijtje de Haan, gedoopt te Rotterdam op 3 juli 1722 (doopgetuigen waren Marijtije Pieters en Neeltie Pieters).
 7. Pieter de Haan, gedoopt te Rotterdam op 1 augustus 1724.
 8. Anna de Haan, gedoopt te Rotterdam op 21 oktober 1725 (doopgetuigen waren Ewout Hartogh, Marija Kursten en Eva Poule), volgt onder XII-cz.
 9. Aagie de Haan, gedoopt te Rotterdam op 26 augustus 1727 (doopgetuige was Maritie den Hartogh).
 10. Pieter de Haan, gedoopt te Rotterdam op 27 november 1729 (doopgetuigen waren Maria Pieters en Ewout en Neeltje den Hartogh), volgt onder XII-da.
 11. Gerrit de Haan, gedoopt te Rotterdam op 13 december 1731 (doopgetuigen waren Maria Voormeer en Ewout en Neeltje den Hartogh), volgt onder XII-db.

XI-bi Denijs de Haan, gedoopt te Capelle (NB) op 31 oktober 1688, zoon van Denijs Michielse de Haan en Jenneken Jans Oerlemans (X-ah). Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 25 februari 1770, op 81-jarige leeftijd met zijn achternicht Anna van den Hoek (20 jaar oud), gedoopt te Capelle (NB) op 7 september 1749, dochter van Joost Jansen van den Hoek (XII-dc) en Maria van Nieuwenhuizen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria de Haen, gedoopt te Capelle (NB) op 28 mei 1772.
 2. Johanna de Haen, gedoopt te Capelle (NB) op 10 december 1775.

XI-bj Anneke Denisse de Haan, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), gedoopt te Capelle (NB) op 30 juni 1694 (nederduits gereformeerd), dochter van Denijs Michielse de Haan en Jenneken Jans Oerlemans (X-ah). Zij was gehuwd met Johannes Joosten van den Hoek, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 24 oktober 1683, zoon van Joost Hendriks van den Hoek en Anneke Jans Snijders. Uit dit huwelijk:

 1. Joost Jansen van den Hoek, gedoopt te Capelle (NB) op 20 november 1718, volgt onder XII-dc.
 2. Denys van den Hoek, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 14 juli 1720.
 3. Janneke van den Hoek, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 14 september 1721, volgt onder XII-dd.
 4. Anna van den Hoek, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 21 oktober 1723, volgt onder XII-de.
 5. Jenneke van den Hoek, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 2 december 1725.
  Zij was gehuwd met Adriaen de Rooy, geboren te Meeuwen (NB).
  (Hij was later gehuwd met Jacomijna van Tilborg.)
 6. Denis van den Hoek, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 13 februari 1729.
 7. Marie van den Hoek, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 23 september 1731.

XI-bk Adriaan Philibert, molenaar, geboren te Oisterwijk (NB) op 25 juni 1606, overleden te Tilburg op 16 april 1665, 58 jaar oud, zoon van Filibert Adriaan Willem Ghijben (molenaar en heilige geestmeester) en Maria Peter Walter Adriaan Couwenbergh (X-aj). Hij is getrouwd te Gilze (NB) in juni 1633, op 27-jarige leeftijd (1) met Margaretha Jansen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Adriaan Philibert, geboren te Alphen (NB) op 21 februari 1634.
 2. Peter Adriaan Philibert, geboren te Alphen (NB) op 17 juni 1635.
 3. Cornelis Adriaan Philibert, geboren te Alphen (NB) op 29 september 1636.

Hij is getrouwd te Alphen en Riel (NB) op 24 november 1640, op 34-jarige leeftijd (2) met Adriana Cornelis Keesen. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Adriaan Philibert, geboren te Alphen (NB) op 3 oktober 1638.
 2. Helena Adriaan Philibert, geboren te Alphen (NB) op 25 oktober 1640.
 3. Filibert Adriaan Philibert, geboren te Alphen (NB) op 3 maart 1643, volgt onder XII-df.
 4. Jan Adriaan Philibert, geboren te Alphen en Riel (NB) op 6 mei 1646, volgt onder XII-dg.
 5. Antonius Adrianus Philibertus, geboren te Alphen en Riel (NB) op 7 december 1649, volgt onder XII-dh.

XI-bl Willem Philibert, geboren te Oisterwijk (NB) op 3 september 1613, overleden te Lille (BelgiŽ) op 24 maart 1670, 56 jaar oud, zoon van Filibert Adriaan Willem Ghijben (molenaar en heilige geestmeester) en Maria Peter Walter Adriaan Couwenbergh (X-aj). Hij is getrouwd in het jaar 1642, op 29-jarige leeftijd met Helena Cuypers. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Willem Philibert, geboren te Lille (BelgiŽ) op 17 januari 1646, volgt onder XII-di.
 2. Filibert Willem Philibert, molenaar, geboren te Lille (BelgiŽ) op 20 september 1649, overleden aldaar op 28 oktober 1697, 48 jaar oud.
 3. Elisabeth Willem Begijn Philibert, geboren te Lille (BelgiŽ), overleden te Herentals (BelgiŽ) op 1 december 1669.
 4. Peter Willem Philibert, volgt onder XII-dj.

XI-bm Wilmken Adriaense Smits, geboren te Capelle (NB) op 7 januari 1646, dochter van Adriaen Wouterssen Smits (diaken 1664 en burgemeester (1700)) en Adriaentken Peeter Aertsen Oirlemans (X-al). Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 12 december 1681 en getrouwd aldaar, op 35-jarige leeftijd met Arien Cornelissen Leempoel (33 jaar oud), gedoopt te Capelle (NB) op 26 juli 1648 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Aentgen Bastiaensdr.), zoon van Cornelis Adriaenssen Leempoel en Maycken Sebastiaen Peter Corstiaenssen.

De ouders wonen aan de Hollandsedyk.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaentje AriŽns Leempoel, gedoopt te Capelle (NB) op 26 december 1682, volgt onder XII-dk.
 2. Cornelis Leempoel, gedoopt te Capelle (NB) op 3 december 1684 in de marge staat: 'obiit'.
 3. Maria Leempoel, gedoopt te Capelle (NB) op 12 oktober 1687.

XI-bn Wouter Arisse Smits, diaken 1687, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 25 augustus 1652, zoon van Adriaen Wouterssen Smits (diaken 1664 en burgemeester (1700)) en Adriaentken Peeter Aertsen Oirlemans (X-al). Hij is getrouwd te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 17 februari 1686, op 33-jarige leeftijd met Barbara Alberts Brouwer (28 jaar oud), geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 18 november 1657, overleden op 23 september 1702, 44 jaar oud, dochter van Aelbert Anthonisz Brant (Brouwer) en Maeijke Schep.

Jongedame van Vrijhoeven, doet belijdenis te 's-Grevelduin Capelle op 30-3-1687.
Uit dit huwelijk:
 1. Ariaentje Wouterse Smits, gedoopt te Capelle (NB) op 26 juli 1687.
 2. Adriaentje Wouterse Smits, gedoopt te Capelle (NB) op 19 december 1688, volgt onder XII-dl.
 3. Mari Wouterse Smits, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 10 juni 1691, volgt onder XII-dm.
 4. Arien Wouterse Smits, gedoopt te Capelle (NB) op 18 april 1694, volgt onder XII-dn.

XI-bo Anthonie Aertse Verhoeven, geboren te Dussen (NB) op 29 juni 1663, gedoopt te Dussen, Munster en Muilkerk, overleden op 2 augustus 1745, 82 jaar oud, zoon van Aert Adriaenssen Verhoeven en Cathelijn Peeterssen Oirlemans (X-an). Hij is getrouwd te Almkerk (NB) op 23 mei 1688, op 24-jarige leeftijd met Maijke Wouterse Douland (23 jaar oud), geboren in het jaar 1665, dochter van Wouter Douland (burgemeester van Rumpt, schipper) en Bastiaentje Paulusdr.. Uit dit huwelijk:

 1. Arien Antonisse Verhoeven, geboren te Almkerk en Emmikhoven tussen 1688 en 1699, volgt onder XII-do.
 2. Lijntje Antonisse Verhoeven, geboren te Almkerk en Emmikhoven tussen 1688 en 1699, overleden te Emmikhoven (NB) op 9 augustus 1756, 57 jaar tot 68 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Jan Gerritse van Tiel.
 3. Elisabeth Antonisse Verhoeven, geboren te Almkerk en Emmikhoven tussen 1688 en 1699.
  Zij is getrouwd in het jaar 1730, op 31- tot 42-jarige leeftijd (1) met Johannes Boereweert.
  Zij is getrouwd in het jaar 1746, op 47- tot 58-jarige leeftijd (2) met Kuijdert Pieterse Biesheuvel (56 jaar oud), geboren in het jaar 1690, overleden in het jaar 1754, 64 jaar oud.
 4. Aert Tonisse Verhoeven, geboren te Emmikhoven (NB) in het jaar 1695 (nederduits gereformeerd), volgt onder XII-dp.
 5. Antonij Verhoeven, geboren rond 1698.
 6. Kreijn Antonisse Verhoeven, geboren te Almkerk (NB) op 16 april 1702, volgt onder XII-dq.
 7. Wouter Anthonisse Verhoeven, geboren te Almkerk en Emmikhoven in het jaar 1704, volgt onder XII-dr.
 8. Gerrit Anthonisse Verhoeven, geboren te Almkerk (NB) op 23 mei 1706 (nederduits gereformeerd), volgt onder XII-ds.

XI-bp Arien Hendrikse Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 16 april 1677 (nederduits gereformeerd), zoon van Hendrick Peters Oirlemans (X-ap) en Mariken Corsteanse Mutsaert. Hij is getrouwd op 16 juni 1703, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Franse de Bruijn (19 jaar oud), gedoopt te Capelle (NB) op 19 maart 1684, dochter van Frans Joosten de Bruijn en Barbara Hendrickx Mulder. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Ariensdr Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 22 februari 1705 (nederduits gereformeerd), volgt onder XII-dt.
 2. Frans Adriaans Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 1 januari 1707 (nederduits gereformeerd), volgt onder XII-du.
 3. Barber Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 3 maart 1709 (nederduits gereformeerd), overleden te Loon op Zand (Labbegat) op 11 november 1784, begraven aldaar, 75 jaar oud.
  Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 22 oktober 1756 en getrouwd aldaar op 7 november 1756, ondertrouwd aldaar op 22 oktober 1756 en getrouwd aldaar op 7 november 1756 voor de kerk (nederduits gereformeerd), op 47-jarige leeftijd met Gerrit Huibertsz Baks (ongeveer 66 jaar oud), schepen, geboren te Wijk rond 1690, overleden te Loon op Zand op 28 maart 1761, ongeveer 71 jaar oud, zoon van Huibert Gerritsz Bax en Maria van Osch.
  Gerrit Baks, schepen, en Barbera Oerlemans sluiten een huwelijksovereenkomst. 22-10-1756.
  (Hij is eerder getrouwd te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 19 december 1727, op ongeveer 37-jarige leeftijd met Pieternel van der Saken, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 10 september 1702, gedoopt aldaar op 10 september 1702, volgt onder XII-d.)
 4. Pieternel Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 16 november 1710 (nederduits gereformeerd).
 5. Hendrik Adriaans Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 24 januari 1712 (nederduits gereformeerd), volgt onder XII-dv.
 6. Peeter Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 22 april 1714 (nederduits gereformeerd), overleden voor 13 oktober 1715, hoogstens 1 jaar oud.
 7. Petrus Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 13 oktober 1715 (nederduits gereformeerd).
 8. Geertruy Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 25 juli 1717 (nederduits gereformeerd).
 9. Johannes Ariensz Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 4 september 1718 (nederduits gereformeerd), overleden voor 26 november 1719, hoogstens 1 jaar oud.
 10. Johannes Ariensz Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 26 november 1719 (nederduits gereformeerd).
 11. AriŽn Ariensz Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 26 oktober 1721 (nederduits gereformeerd).

XI-bq Maria Hendricks Perseyn, gedoopt te Sprang (NB) op 8 oktober 1628, dochter van Hendrick Janssen Perseijn (schout) en Geeridtken Daems Rommen (X-aq). Zij is getrouwd te Waspik (NB) op 17 oktober 1660, op 32-jarige leeftijd met Aert Joosten Cool (25 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 16 juni 1635, overleden op 25 april 1700, 64 jaar oud, zoon van Joost Gerits Cool en Lijsken Aertsdr Coeckman. Uit dit huwelijk:

 1. Lijsbeth Aertsen Cool, gedoopt te Sprang (NB) op 16 december 1660, volgt onder XII-dw.
 2. Handrixgen Cool.
 3. Antonetta Cool.
 4. Jenniken Cool.
 5. Judick Cool.

XI-br Hendrik Jans Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 18 juni 1634, wonende te Oosterhout, zoon van Jan Anthonisse Oerlemans (X-ar) en Ceungen Hendrick Seberts. Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 19 oktober 1658, op 24-jarige leeftijd met Artgen Peters, wonende te Dordrecht. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Oerlemans, gedoopt op 28 september 1659.
 2. Piter Oerlemans, gedoopt op 5 januari 1662, jong overleden.
 3. Piter Oerlemans, gedoopt op 21 mei 1664.

XI-bs Antoni Jan Theunis Urlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 31 augustus 1636, zoon van Jan Anthonisse Oerlemans (X-ar) en Ceungen Hendrick Seberts. Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 8 november 1665, op 29-jarige leeftijd met Anneken Fransen Leenhouwer (28 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 1 november 1637, dochter van Frans Hendricksen Fransen en Gijsbertien Wouters. Uit dit huwelijk:

 1. Keungen Antonissdr. Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 15 augustus 1666.
 2. Pieternella Antonissdr. Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 14 oktober 1668.

XI-bt Seebrecht Jansen Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 4 februari 1646, wonende te Dordrecht, zoon van Jan Anthonisse Oerlemans (X-ar) en Ceungen Hendrick Seberts. Hij is getrouwd te Dordrecht op 1 november 1671, op 25-jarige leeftijd met Aeltjen Anthonis van Capelle (24 jaar oud), geboren in het jaar 1647, wonende te Dordrecht. Uit dit huwelijk:

 1. Johannis Sebert Oerlemans, gedoopt te Dordrecht op 19 augustus 1672, volgt onder XII-dx.
 2. Neelken Sebers Oerlemans, geboren te Dordrecht op 5 september 1674, gedoopt in het jaar 1674, volgt onder XII-dy.
 3. Anthony Sebert Oerlemans, gedoopt te Dordrecht op 7 oktober 1676.
 4. Adriaen Sebert Oerlemans, gedoopt te Dordrecht op 22 januari 1681.
 5. Cuniertje Seberts Oerlemans, gedoopt te Dordrecht op 22 januari 1681.
 6. Heyltje Seberts Oerlemans, gedoopt te Dordrecht op 16 mei 1683, begraven aldaar in de Nieuwe Kerk.
  Zij was gehuwd met Jan van Teen, geboren te Geertruidenberg.
 7. Arien Sebert Oerlemans, gedoopt te Dordrecht op 7 november 1685.

XI-bu Dirck Jan Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 13 juni 1649, zoon van Jan Anthonisse Oerlemans (X-ar) en Ceungen Hendrick Seberts. Hij is getrouwd te Dubbeldam (ZH) op 7 mei 1673, op 23-jarige leeftijd met Sijtge Jacobs de Waert. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Dircks Oerlemans, gedoopt te Dordrecht op 29 november 1673.
 2. Anthony Dircks Oerlemans, gedoopt te Dordrecht op 22 juli 1674.
 3. Jacobus Dircks Oerlemans, gedoopt te Dordrecht op 22 februari 1675.
 4. Aegje Dircks Oerlemans, gedoopt te Dordrecht op 20 januari 1679.
  Zij is getrouwd te Dordrecht met Gilles Collon.
 5. Cuiniertje Dircks Oerlemans, gedoopt te Dordrecht op 28 juli 1683.

XI-bv Jacob Jans Oerlemans, schoolmeester te Oud Heusden, geboren te Oud-Heusden in het jaar 1650, zoon van Jan Anthonisse Oerlemans (X-ar) en Ceungen Hendrick Seberts.

Register der lidmaten tot de gereformeerde religie aangenomen tot Oud Heusden, Jacob Oerlemans, schoolmeester alhier en Anneke Laurense, sijn huijsvrouw met attestatie van Sprang.

Hij was gehuwd met Anneken Laurens de Roon, geboren te Sprang (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Cunera Oerlemans, gedoopt te Oud-Heusden op 18 augustus 1675, jong overleden.
 2. Cunera Jacobs Oerlemans, gedoopt te Oud-Heusden op 7 oktober 1677 (nederduits gereformeerd), volgt onder XII-dz.
 3. Laurens Oerlemans, gedoopt te Oud-Heusden op 13 januari 1679.
 4. Lijsbeth Jacobs Oerlemans, gedoopt te Oud-Heusden op 25 augustus 1680.
 5. Pieternella Oerlemans, gedoopt te Oud-Heusden op 25 december 1682 (nederduits gereformeerd), volgt onder XII-ea.
 6. Laurens Jacobs Oerlemans, gedoopt te Oud-Heusden op 3 december 1685.
 7. Anthonis Jacobs Oerlemans, gedoopt te Oud-Heusden op 13 juli 1687.
 8. Maria Jacobs Oerlemans, gedoopt te Oud-Heusden op 16 april 1690.

XI-bw Janneke Hendrixdr Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) in december 1668 (nederduits gereformeerd), dochter van Hendrick Teunisse Oirlemans (X-as) en Geriken Jans Duijsers.

Cornelis Heijligers van Esch en Janneken Hendrixe Oerlemans maken een huwelijkscontract. Er wordt onder meer gesproken over de natuurlijke dochter van de bruid. 7-6-1714

Zij is getrouwd te Loon op Zand op 24 juni 1714, op 45-jarige leeftijd met Cornelis Heiligersz van Esch. Uit dit huwelijk:

 1. Willemijn Cornelisse van Esch, gedoopt te Loon op Zand op 7 mei 1715 (nederduits gereformeerd), volgt onder XII-eb.
 2. Hendrijn van Esch, gedoopt te Loon op Zand op 17 mei 1716.
 3. Heijliger van Esch, gedoopt te Loon op Zand op 18 juli 1717 (nederduits gereformeerd), overleden voor 7 augustus 1718, hoogstens 1 jaar oud.
 4. Heijliger van Esch, gedoopt te Loon op Zand op 7 augustus 1718 (nederduits gereformeerd).
 5. Heiliger Cornelisz van Es, geboren te Loon op Zand op 7 augustus 1718, volgt onder XII-ec.
 6. Tonij van Esch, gedoopt te Loon op Zand op 18 februari 1720 (nederduits gereformeerd).

XI-bx Teuntje Hendrixe Oerlemans, dochter van Hendrick Teunisse Oirlemans (X-as) en Geriken Jans Duijsers.

Adriaen Putman, geh.m. Ceuntie Hendrixe Oerlemans, en Janneke Hendrixe Oerlemans, beiden kinderen van Hendrick Oerlemans en Gerike Duijsers, maken een boedelscheiding. 7-6-1714

Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 6 december 1691 en getrouwd aldaar op 30 december 1691 met Adrianus Adrisen Putman. Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida Adriaense Putman, gedoopt te Loon op Zand op 30 november 1692 (oud-gereformeerd), volgt onder XII-ed.
 2. Hendrina Arize Putman, gedoopt te Loon op Zand op 9 oktober 1701 (oud-gereformeerd).
  Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 26 januari 1730 en getrouwd aldaar op 19 februari 1730, op 28-jarige leeftijd met Michiel Arize Romme, geboren te Sprang (NB).
 3. Wilhelmus Putman, gedoopt te Loon op Zand op 9 september 1704 (oud-gereformeerd).

XI-by Jan Orlemann, molenaar, geboren te Mühlheim (Duitsland) op 12 oktober 1658, overleden te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 8 mei 1736, 77 jaar oud, zoon van Aert Theunisz Oerlemans (X-at) en Geertruy Aerts de Jong.

Jan Orlemann trouwde
1 te Osthofen in 1682 Walbürga van Bruckhoven, gestorven te Mühlheim 12-8-1693; en trouwde
2 in Osthofen, Anna Barbera Fitting, geb. te Flomborn in 1671. Jan, later (der alte Jan) genoemd, was eerst molenaar op de "Schleifmühle in Mühlheim, die hij in 1688 overdeed aan zijn zwager, Jan van Bruckhoven. Hij koopt in het zelfde jaar de "Neumühle" en bouwde in 1718 een huis in de Bechtheimerstrasse, schuin tegenover de "Rosmühle", die hem ook toebehoorde. Een Rosmühle was een door paarden aangedreven molen. De molens van Jan hebben blijkbaar goed gedraaid, want bij zijn overlijden te Osthofen op 8-5-1736, liet hij een aanzienlijk vermogen na. Tijdens zijn leven had hij meermalen leningen aan de gemeente verstrekt. Van zijn beide vrouwen: Walbürga van Bruckhoven en Anna Barbera Fitting had hij elf kinderen; waarvan twee zoons en zes dochters trouwden, die ieder voor zich ook rijk met kinderen gezegend werden.

Hij is getrouwd te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 9 oktober 1682, op 23-jarige leeftijd (1) met Walbürga van Bruckhofen (28 jaar oud), geboren op 25 juni 1654, overleden te Mühlheim (Duitsland) op 12 augustus 1693, 39 jaar oud, dochter van Jan van Bruckhofen en Egidia de Jong. Uit dit huwelijk:

 1. Arnold Orlemann, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 4 november 1683, volgt onder XII-ee.
 2. Gertraude Orlemann, geboren te Mühlheim (Duitsland) op 3 juni 1685.
 3. Adelheid Orlemann, geboren te Mühlheim (Duitsland) op 13 januari 1688.
 4. Anna Maria Orlemann, geboren te Mühlheim (Duitsland) in het jaar 1693.

Hij is getrouwd te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 23 februari 1694, op 35-jarige leeftijd (2) met Anna Barbera Fitting (23 jaar oud), geboren te Flomborn (Duitsland) in het jaar 1671, overleden te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 9 september 1734, 63 jaar oud, dochter van Hermann Fitting en Anna Maria Diehl. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elisabeth Orlemann, geboren te Mühlheim (Duitsland), gedoopt te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 1 februari 1696, overleden te Stadecken (Duitsland) in het jaar 1776, 80 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 26 mei 1715, op 19-jarige leeftijd (1) met Johann Jacob Dechant (45 jaar oud), geboren in het jaar 1670, overleden te Stadecken (Duitsland) op 23 juni 1742, 72 jaar oud.
  Zij is getrouwd na 23 juni 1742, op minstens 46-jarige leeftijd (2) met Johanna Peter Lauberheimer.
 2. Maria Eva Orlemann, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 7 maart 1698, volgt onder XII-ef.
 3. Gertraude Orlemann, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 12 september 1700, volgt onder XII-eg.
 4. Johann Christian Orlemann, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 15 maart 1705, volgt onder XII-eh.
 5. Katharina Elisabetha Orlemann, gedoopt te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 1 januari 1708, overleden aldaar op 24 oktober 1727, 19 jaar oud.
 6. Joanna Sophia Orlemann, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 25 december 1710, overleden aldaar in maart 1760, 49 jaar oud.
 7. Johanna Heinrich Orlemann, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) in het jaar 1714.

XI-bz Petronella Orlemann, geboren te Mühlheim (Duitsland) op 4 december 1664, overleden te Nordheim (Duitsland) in het jaar 1717, 53 jaar oud, dochter van Aert Theunisz Oerlemans (X-at) en Geertruy Aerts de Jong. Zij is getrouwd te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) in het jaar 1685, op 21-jarige leeftijd met Johannes Grün (39 jaar oud), geboren te Alzey (Duitsland) in het jaar 1646, overleden te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) in het jaar 1718, 72 jaar oud, zoon van Peter Grün (smid).
(Hij is eerder getrouwd in het jaar 1670, op 24-jarige leeftijd met Anna Margetha Schram.) Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Elisabeth Grün, volgt onder XII-ei.

XI-ca Adriaen Jacobs Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 29 november 1664, overleden aldaar op 10 september 1729, 64 jaar oud, zoon van Jacob Theunissen Oerlemans (X-au) en Adriaentjen Corstiaen Wijnen. Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 23 november 1696 en getrouwd aldaar op 9 december 1696, op 32-jarige leeftijd met Geertruij Jans Haverhals (24 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 14 augustus 1672, dochter van Jan Eeridt Haverhals en Maeijken Ariens. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaentje Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 24 november 1697, volgt onder XII-ej.
 2. Johannes Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 19 juli 1699, jong overleden in het jaar 1705, 6 jaar oud.
 3. Jacobus Adriaense Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 2 oktober 1701, volgt onder XII-ek.
 4. Adriaan Adriaansz Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 19 augustus 1703, volgt onder XII-el.
 5. Johannes Adriaens Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 10 januari 1706, volgt onder XII-em.
 6. Marike Adriaens Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 30 oktober 1707, volgt onder XII-en.
 7. Roeland Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 20 september 1711.
 8. Arnoldus Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 16 december 1714, volgt onder XII-eo.

XI-cb Jan Joosten Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 13 november 1667, zoon van Joost Thonis Oerlemans (X-av) en Keuntje Jans de Bie. Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 30 november 1695, op 28-jarige leeftijd met Judith Clis (29 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 8 augustus 1666, dochter van Korstiaan Clis en Theunisken de Ruijter. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 22 december 1697, volgt onder XII-ep.
 2. Martinus Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 23 oktober 1701, volgt onder XII-eq.

XI-cc Sabina Agneta Orizandt, geboren te Klundert (NB) op 13 maart 1739, gedoopt aldaar op 18 maart 1739 (nederlands hervormd), overleden te Waalwijk op 14 februari 1808 overlijdensoorzaak: slijmverstopping op de borst, 68 jaar oud, dochter van Jan Engelbert Orizandt (schout-baljuw en dijkgraaf) en Cornelia van Gils (X-ay).

1801: Akte van cessie door Sabina Agneta Orisandt van een in 1571 ten gunste van Joost Claesze afgewezen losrentebrief van fl. 320,- ten laste van het gewest Holland.

Zij is getrouwd te 's-Hertogenbosch op 18 oktober 1756, op 17-jarige leeftijd (1) met Everhard de Marcq. Uit dit huwelijk:

 1. Theodore de Marcq, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 30 september 1759 in de Grote Kerk.

Zij is getrouwd te Leiden (2) met Abraham Musquetier, secretaris en penningmeester van Fijnaart, gedoopt te Leiden op 15 maart 1746 in de Hooglandse kerk, overleden te Zaltbommel op 3 november 1799, begraven aldaar in de St. Maartens kerk, 53 jaar oud, zoon van Johannes Musquetier en Johanna Daat.

Voor zijn huwelijk was Abraham notaris klerk bij notaris Johannes Thijssen. Zijn handtekening komt hierdoor op veel akten voor. Op 25-09-1761 is hij op 15-jarige leeftijd als student medicijnen ingeschreven. Later is hij rechten gaan studeren. Hij werd secretaris en penningmeester van Fijnaard en Heyningen en ook notaris en secretaris van Leerdam en heerlijkheid van Schoonrewoerd.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Daniel Musquetier, geboren te Klundert (NB) op 6 oktober 1772, gedoopt aldaar op 11 oktober 1772 (nederlands hervormd), volgt onder XII-er.
 2. Engelbert Lodelijk Musquetier, geboren te Klundert (NB) op 23 juli 1773, gedoopt aldaar op 26 juli 1773 (nederlands hervormd), volgt onder XII-es.
 3. Johanna Maria Sara Musquetier, geboren te Klundert (NB), gedoopt te Fijnaart en Heijningen (NB) op 21 januari 1776 (nederlands hervormd), volgt onder XII-et.
 4. Abraham Cornelis Musquetier, 1e luitenant infanterie, gedoopt te Fijnaart en Heijningen (NB) op 1 februari 1778 (nederlands hervormd), overleden te Fijnaart (NB) op 17 augustus 1806, 28 jaar oud.
 5. Sabina Angela Musquetier, gedoopt te Fijnaart en Heijningen (NB) op 19 november 1780 (nederlands hervormd), volgt onder XII-eu.

XI-cd Angela Cornelia Orizandt, geboren te Klundert (NB) op 14 augustus 1740, gedoopt aldaar op 21 augustus 1740 (nederlands hervormd), overleden te Maastricht op 23 januari 1806, 65 jaar oud, dochter van Jan Engelbert Orizandt (schout-baljuw en dijkgraaf) en Cornelia van Gils (X-ay). Zij is getrouwd te Oisterwijk (NB) op 23 juni 1760, op 19-jarige leeftijd met Willem Hendrik van Panhuys (25 jaar oud), heer van Haeren, gedoopt te Maastricht op 5 december 1734, overleden aldaar op 23 januari 1808, 73 jaar oud, zoon van Hendrik Emilius van Panhuys en Josine Aemilia Chatvelt. Uit dit huwelijk:

 1. Henri Emile van Panhuys, gedoopt te Maastricht op 22 september 1761, begraven aldaar op 13 september 1763, 1 jaar oud.
 2. Jeanne Cornelie Emilie van Panhuys, gedoopt te Maastricht op 16 januari 1763, begraven aldaar op 22 december 1780, 17 jaar oud.
 3. Emilia Henrietta van Panhuys, gedoopt te Maastricht op 3 juni 1764, begraven aldaar op 20 juni 1769, 5 jaar oud.
 4. Theodora Agnes Sabina van Panhuys, gedoopt te Maastricht op 5 juli 1765, begraven aldaar op 24 oktober 1770, 5 jaar oud.
 5. Johan Cornelis van Panhuys, geboren te Maastricht op 4 augustus 1766, gedoopt aldaar op 4 augustus 1766, overleden te Haaren op 21 oktober 1849, 83 jaar oud.
 6. Jeanne Elisabeth Guillemine van Panhuys, gedoopt te Maastricht op 29 september 1767, overleden aldaar op 17 september 1837, 69 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Frans van Panhuys, geboren in het jaar 1777, overleden te Maastricht op 13 maart 1848, 71 jaar oud, zoon van Hubertus Emilius van Panhuys en Johanna Gerarda Heldevier.
 7. Adriana Wilhelmina Angela van Panhuys, gedoopt te Maastricht op 2 januari 1769.
 8. Agnes Henriette van Panhuys, gedoopt te Maastricht op 15 april 1770, begraven aldaar op 6 juli 1780, 10 jaar oud.
 9. Isaak Lodewijk van Panhuys, geboren te Maastricht op 5 oktober 1771, gedoopt aldaar op 6 oktober 1771, volgt onder XII-ev.
 10. Hendrik Emilius van Panhuys, gedoopt te Maastricht op 7 juli 1773, begraven aldaar op 7 augustus 1796, 23 jaar oud.
 11. Willem Frederic van Panhuys, geboren te Maastricht op 9 januari 1775, gedoopt aldaar op 11 januari 1775, volgt onder XII-ew.

XI-ce Agneta Orizant, geboren te Klundert (NB) op 20 september 1741, gedoopt aldaar op 24 september 1741 (nederlands hervormd), overleden te Zaltbommel op 26 januari 1811, 69 jaar oud, dochter van Jan Engelbert Orizandt (schout-baljuw en dijkgraaf) en Cornelia van Gils (X-ay). Zij is getrouwd te 's-Hertogenbosch op 10 juni 1760, op 18-jarige leeftijd met Cornelis Jacobus Tieboel (23 jaar oud), arts, geboren te Klundert (NB) in het jaar 1737, wonende te Amsterdam, overleden voor 1811, hoogstens 74 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Agneta Jacoba Tieboel, geboren te Purmerend op 19 juli 1769, volgt onder XII-ex.
 2. Galenus Tieboel, geboren te Amsterdam op 22 april 1775, overleden te Dinther (NB) op 18 september 1825, 50 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Agneta Jacoba Lietart, geboren te Purmerend op 19 juli 1769.

XI-cf Susanna Molengraaff, gedoopt te Leiden op 15 februari 1731 (nederlands hervormd), dochter van Christoffel Molengraaff (X-ba) en Geerrtruijd van den Brink. Zij is in ondertrouw gegaan te Rotterdam op 3 augustus 1755 en getrouwd aldaar op 19 augustus 1755, op 24-jarige leeftijd met Pieter Rosier (24 jaar oud), geboren te Rotterdam in het jaar 1731. Uit dit huwelijk:

 1. Geertruij Rosier, gedoopt te Rotterdam op 29 juli 1756 (gereformeerd).
 2. Christoffel Rosier, gedoopt te Rotterdam op 24 september 1758 (gereformeerd).
 3. Hendrik Rosier, gedoopt te Rotterdam op 28 september 1760 (gereformeerd).

XI-cg Jacobus Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 7 februari 1725, overleden aldaar op 15 maart 1779, 54 jaar oud, zoon van Johannes Molengraaff (X-bb) en Clasina Wijnen. Hij was gehuwd met Geertruij van Bemmelen. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Molengraaff, gedoopt te Leiden op 29 oktober 1752 (nederlands hervormd), volgt onder XII-ey.

XI-ch Adriana Elisabeth Verster de Balbian ook genaamd Mevrouw, gedoopt te Loon op Zand op 4 december 1735 (nederduits gereformeerd), begraven te Oisterwijk (NB) op 5 november 1773 in de kerk, 37 jaar oud, dochter van Laurens Versters de Balbian (predikant te Loon op Zand) en Maria Molengraaff (X-bc). Zij is getrouwd te Oisterwijk (NB) op 7 augustus 1759, op 23-jarige leeftijd met Charles Victor Zehender (ongeveer 30 jaar oud), luitenant, geboren te Bern (Zwitserland) rond 1729, wonende te Oisterwijk (NB), overleden te Empel op 24 augustus 1808, ongeveer 79 jaar oud.

7-8-1759. Luitenant in het regiment Switsers van de Generaal Najoor van Sturler.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Oisterwijk (NB) op 19 oktober 1784, op ongeveer 55-jarige leeftijd met Anna Elisabeth Arpeau, geboren te Bergen op Zoom, wonende te Eindhoven en te Tilburg.) Uit dit huwelijk:
 1. Anna Victoria Zehender, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 8 april 1760 (paasdag) (doopgetuigen waren Daniel Hounzeuquer (predikant), Suszanna Zehender (huisvrouw Soutemeister) en Sophia Molengraaf), wonende te Tiel.
  Zij is getrouwd te Oisterwijk (NB) op 2 augustus 1784, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Johannis van Inbijte van Batenburg, vaandrig (regiment van generaal majoor Doeglas), geboren te Wouw, wonende te Nijmegen, te Tiel en te Vlissingen.
 2. Maria Sophia Zehender, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 26 juli 1761 (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren Philip Zehender (luitenant Regiment Switsers) en Maria Molengraaf (huisvrouw Predikant Verster)), volgt onder XII-ez.
 3. Jacoba Adriana Francoise Zehender, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 22 mei 1763 (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren Jacob Vlaardingerwoud (schepen Tilburg), Jacoba Adriana de Gronland en Francoise Christina Verster de Balbian).
  Zij is getrouwd te Oisterwijk (NB) op 24 november 1785, op 22-jarige leeftijd met Willem Hendrik de Geer, militair, wonende te 's-Hertogenbosch en te Zaltbommel.
  Cadet in het Regiment Cavallerie van Generaal Majoor Baron van Hecten in de compagnie van kolonel Baron van Pattel van Potendorf.
 4. Alida Phillipina Zehender, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 27 maart 1768 (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren Philip Zehender (luitenant Regiment Switsers) en Alida Delianda Verster), volgt onder XII-fa.
 5. Laurentia Zehender, gedoopt te Moergestel (NB) op 6 oktober 1771 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was L. de Verster Balbian (predikant te Oisterwijk)), volgt onder XII-fb.
 6. Carolina Frederica Zehender, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 17 oktober 1773 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Frederic Zehender (luitenant Regiment Switsers)), overleden te Vianen op 30 september 1849, 75 jaar oud.

XI-ci Francoise Cristina Verster de Balbian, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 1 augustus 1740 (nederduits gereformeerd), dochter van Laurens Versters de Balbian (predikant te Loon op Zand) en Maria Molengraaff (X-bc). Zij is getrouwd te Oisterwijk (NB) op 27 augustus 1765, op 25-jarige leeftijd met Frans Goddfried Graffenriedt, militair, geboren te Bern (Zwitserland), wonende te Namen (BelgiŽ).

Kapitein in het Regiment Switters van Kolonel Maij.
Uit dit huwelijk:
 1. Frederica Elisabeth Louise Graffenriedt, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 22 juni 1766 (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren Frederic Maij (inwoner Bern, Kolonel), Maria Elisabeth Graffenriedt en Anna Louise de Graffenriedt (geboren Rock)), volgt onder XII-fc.
 2. Laurentia Maria Graffenriedt, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 26 juni 1770 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 6 oktober 1776, 6 jaar oud.

XI-cj Cornelia de Roij, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 23 september 1734, dochter van Peeter Bastiaensz de Roij (X-be) en Anna Timmermans. Zij was gehuwd met Willem-Segers van Herwijnen, geboren te Waardhuizen, gedoopt te Uitwijk (NB) op 3 mei 1733, zoon van Seger-Adriaens van Herwijnen en Piernelle-Jans van der Hoeven. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Cornelia van Herwijnen, geboren te Waalwijk op 28 juli 1765.
 2. Zeger van Herwijnen, gedoopt te Uitwijk (NB) op 10 januari 1768 (gereformeerd), volgt onder XII-fd.
 3. Peter van Herwijnen, geboren te Waardhuizen, gedoopt te Uitwijk (NB) op 13 augustus 1769 (gereformeerd), volgt onder XII-fe.
 4. Pieter van Herwijnen, geboren te Waardhuizen, gedoopt te Uitwijk (NB) op 3 november 1771 (gereformeerd), volgt onder XII-ff.
 5. Anna van Herwijnen, geboren te Waardhuizen, gedoopt te Uitwijk (NB) op 4 december 1774 (gereformeerd), volgt onder XII-fg.

XI-ck Cornelia Adriaens Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 27 maart 1746, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 3 augustus 1829, 83 jaar oud, dochter van Adriaen Adriaens Oerlemans (X-bf) en Dingena Heijmans. Zij was gehuwd met Cornelis Vergouwen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Dingena Vergouwen, gedoopt te Zundert (NB) op 15 oktober 1769 (nederduits gereformeerd).
 2. Adriaan Vergouwen, gedoopt te Zundert (NB) op 14 juli 1771 (nederduits gereformeerd).
 3. Johanna Vergouwen, gedoopt te Zundert (NB) op 23 januari 1774 (nederduits gereformeerd).
 4. Hendrik Vergouwen, gedoopt te Zundert (NB) op 21 april 1776 (nederduits gereformeerd), overleden te Sprang (NB) op 30 april 1847, 71 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Johanna Jacoba de Jong, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 1 oktober 1835, dochter van Adriaan de Jong en Adriana Boeser.
 5. Cornelis Vergouwen, gedoopt te Zundert (NB) op 3 januari 1778 (nederduits gereformeerd).
 6. Johanna Catharina Vergouwen, gedoopt te Zundert (NB) op 14 februari 1781 (nederduits gereformeerd), volgt onder XII-fh.
 7. Dina Lovina Vergouwen, gedoopt te Zundert (NB) op 31 augustus 1783 (nederduits gereformeerd), overleden te Sprang (NB) op 5 augustus 1813, 29 jaar oud.
 8. Gerrit Antonij Vergouwen, gedoopt te Zundert (NB) op 7 februari 1785 (nederduits gereformeerd).
 9. Willemina Vergouwen, geboren te Zundert (NB) op 7 november 1787, gedoopt aldaar op 18 november 1787 (nederduits gereformeerd), overleden te Sprang (NB) op 11 februari 1864, 76 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 10 november 1834, op 47-jarige leeftijd met Jan Oldenzeel Vlaanderen (38 jaar oud), geboren te Sprang (NB) op 20 juli 1796, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 8 januari 1853, 56 jaar oud, zoon van Jan Oldenzaal Vlaanderen en Maria van der Meer.

XI-cl Adriaan Dirks Oerlemans, negociant en winkelier, geboren te Sprang (NB) op 22 december 1749, wonende te Middelburg, overleden aldaar op 15 februari 1829, 79 jaar oud, zoon van Dirk Adriaens Oerlemans (X-bg) en Adriana de Jong.

Adriaen Oerlemans, koper onroerend goed op zaterdag 29 mei 1779 Vlissingen
Koper : Adriaen Oerlemans
Verkoper : Johannes Ziekenheijer
Locatie : Vlissingen, Lange Noordstraat
Object 1 : huis
Prijs : 52:0:0

Adriaan Oerlemans, koper onroerend goed op vrijdag 5 maart 1790 Middelburg
Koper : Adriaan Oerlemans
Verkoper : Hendrik Baarens
Locatie : Middelburg, Langeviele
Object 1 : huis
Prijs : 180:0:0

Adriaan Oerlemans, verkoper onroerend goed op dinsdag 9 augustus 1791 Middelburg
Koper : Rochus Vlaminck
Verkoper : Adriaan Oerlemans
Locatie : Middelburg, Langeviele
Object 1 : huis
Prijs : 180:0:0

Adrianus Oerlemans, koper onroerend goed in november 1792 Middelburg
Koper : Adrianus Oerlemans
Verkoper : Pieter Mantepouw
Locatie : Middelburg, Wal
Object 1 : huis
Prijs : 116:13:4

Adriaan Oerlemans, verkoper onroerend goed op zaterdag 13 december 1794 Vlissingen
Koper : Evert Krijger
Verkoper : Adriaan Oerlemans
Locatie : Vlissingen, Lange Noordstraat
Object 1 : huis
Prijs : 75:0:0

Adrianus Oerlemans, huiseigenaar in 1796 Middelburg, aangeslagen bedrag: 2.12.8, eigenaar van huis: Wal Noordzijde.

Hij was gehuwd (1) met Martina de Groot. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Dirk Oerlemans, geboren te Vlissingen, gedoopt op 24 april 1782 (nederlands hervormd) (doopgetuigen waren Jacob de Groot en Jacoba de Groot), volgt onder XII-fi.
 2. Daniel Oerlemans, geboren te Vlissingen op 23 november 1783, gedoopt in het jaar 1783 (nederlands hervormd) (doopgetuigen waren Daniel Arertz en Marrieta de Groest), volgt onder XII-fj.
 3. Dirk Jacobus Oerlemans, gedoopt te Vlissingen (nederlands hervormd) (doopgetuigen waren Jacobus Trefvere en Burgemeester Grije).

Hij is getrouwd te Middelburg op 5 november 1813, op 63-jarige leeftijd (2) met Catharina Maranus (47 jaar oud), geboren te Serooskerke (Walcheren) op 10 november 1765, overleden te Middelburg op 3 mei 1842, 76 jaar oud, dochter van Anthonij Maranus en Maria Klammers.
XI-cm Jan Dirks Oerlemans, schoenmaker, geboren te Sprang (NB) op 22 oktober 1752, overleden aldaar op 6 juni 1825, 72 jaar oud, zoon van Dirk Adriaens Oerlemans (X-bg) en Adriana de Jong. Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang en Waalwijk op 23 april 1774 en getrouwd te Waalwijk op 8 mei 1774, op 21-jarige leeftijd (1) met Cornelia Foks (ongeveer 21 jaar oud), geboren te Waalwijk rond 1753, wonende aldaar, overleden te Sprang (NB) op 6 januari 1787, ongeveer 34 jaar oud, dochter van Simon Fock en Pieternella Hommel. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Jans Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 1 oktober 1775, overleden voor 17 juni 1781, hoogstens 5 jaar oud.
 2. Simon Jans Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 17 november 1776, volgt onder XII-fk.
 3. Dirk Jans Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 4 maart 1779, overleden aldaar op 21 juni 1841, 62 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Pieternella Hulst, overleden te Sprang (NB) op 24 april 1853, dochter van Cornelis Hulst en Petronella Foks.
 4. Adriana Jans Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 15 juni 1781, gedoopt aldaar op 17 juni 1781, volgt onder XII-fl.
 5. Petronella Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 31 augustus 1783, volgt onder XII-fm.
 6. Adrianus Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 12 december 1784.

Hij is in ondertrouw gegaan te Delft op 25 april 1789 en getrouwd te Sprang (NB) op 10 mei 1789, op 36-jarige leeftijd (2) met Willemina van der Loo (41 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 10 december 1747, dochter van Jacob van der Loo en Maria Brouwers.
XI-cn Arnoldina Dirks Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 15 mei 1757, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 28 januari 1831, 73 jaar oud, dochter van Dirk Adriaens Oerlemans (X-bg) en Adriana de Jong.

Arnoldina is overleden op 28-01-1831 om 08:00 uur in Vrijhoeven-Cappel, ongeveer 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-01-1831. Bij de aangifte van het overlijden van Arnoldina waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis de Rooij (geb. 1770) en Dirk van der Schans (geb. 1800). Notitie bij overlijden van Arnoldina: Overleden op vrijdag. Aangevers: Dirk van der Schans, schoenmaker, 31 jaren, zoon van de overledene en Cornelis de Rooij, bouwman, 60 jaren, nabuur. Beroep: Particuliere. Arnoldina trouwde met Jacobus van der Schans. Jacobus is overleden. Kind van Arnoldina en Jacobus: Dirk van der Schans, geboren omstreeks 1800, beroep: Schoenmaker.

Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 1 november 1793, op 36-jarige leeftijd met Jacobus van der Schans (21 jaar oud), gedoopt te Capelle (NB) op 16 februari 1772 (nederduits gereformeerd), zoon van Peter van der Schans en Johanna de Leeuw. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus van der Schans, gedoopt te Sprang (NB) op 16 december 1795, overleden aldaar op 19 maart 1814, 18 jaar oud.
  Notitie bij overlijden van Jacobus: 19 jaar, 's middags om twee uuren ten wooonhuizen zijne ouders.
 2. Dirk van der Schans, geboren te Sprang (NB) op 20 oktober 1799, gedoopt aldaar op 26 oktober 1799 (nederduits gereformeerd), volgt onder XII-fn.

XI-co Adrianus Klootwijk, gedoopt te Sprang (NB) op 17 april 1752, overleden aldaar op 13 juni 1841, 89 jaar oud, zoon van Adriaan Klootwijk en Alida Oerlemans (X-bh). Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 4 mei 1777, op 25-jarige leeftijd met Antje de Jong (25 jaar oud), geboren te Capelle (NB) op 19 december 1751, overleden te Sprang (NB) op 17 juni 1833, 81 jaar oud, dochter van Adriaan de Jong en Maria de Haan. Uit dit huwelijk:

 1. Alida Klootwijk, gedoopt te Sprang (NB) op 6 maart 1778, volgt onder XII-fo.
 2. Maria Klootwijk, gedoopt te Sprang (NB) op 31 december 1780.
 3. Adriana Klootwijk, gedoopt te Sprang (NB) op 27 oktober 1782, volgt onder XII-fp.
 4. Zijke Klootwijk, gedoopt te Sprang (NB) op 27 oktober 1782.
 5. Adriaan Klootwijk, geboren te Sprang (NB) op 18 januari 1785, gedoopt aldaar op 6 februari 1785, volgt onder XII-fq.
 6. Johanna Klootwijk, geboren te Sprang (NB) op 30 november 1786, gedoopt aldaar op 3 december 1786, overleden aldaar op 3 december 1786, 3 dagen oud.

XI-cp Clasina Elisabeth Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 4 maart 1759, overleden aldaar op 24 januari 1817, 57 jaar oud, dochter van Goyaert Cornelis Oerlemans (X-bi) en Ida de Grandt. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 3 januari 1790, op 30-jarige leeftijd met Wouter Meeus Scholt, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 3 december 1812. Uit dit huwelijk:

 1. Zacharias Scholt, geboren in het jaar 1791, volgt onder XII-fr.
 2. IJda Johanna Jacoba Scholt, geboren te Sprang (NB) op 22 juli 1792, volgt onder XII-fs.
 3. Cornelis Scholt, overleden te Sprang (NB) op 28 november 1849.
 4. Govert Scholt, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 14 januari 1842.

XI-cq Bernardina Cornelia Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 14 november 1762, wonende te Waalwijk, overleden te Sprang (NB) op 29 januari 1833, 70 jaar oud, dochter van Goyaert Cornelis Oerlemans (X-bi) en Ida de Grandt. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 14 oktober 1787, op 24-jarige leeftijd met Balthasar Werther (33 jaar oud), beroepsofficier, luitenant ter zee, bouwman en kerkmeester, gedoopt te Waalwijk op 12 juni 1754, wonende aldaar, overleden aldaar op 8 januari 1841, 86 jaar oud, zoon van Johannes Werther (doctor in de medicijnen) en Maria Casteleyn. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Werther, gedoopt te Sprang (NB) op 17 augustus 1788, volgt onder XII-ft.
 2. Yda Werther, gedoopt te Sprang (NB) op 28 mei 1790, ongehuwd overleden te Waalwijk op 12 juli 1830, 40 jaar oud.
 3. Govert Oerlemans Werther, gedoopt te Sprang (NB) op 4 december 1791, volgt onder XII-fu.
 4. Anna Willemina Sophia Werther, gedoopt te Sprang (NB) op 26 mei 1800, volgt onder XII-fv.
 5. Johanna Maria Werther, overleden te Sprang (NB) op 18 november 1821.
 6. Cornelia Adriana Werther, overleden te Sprang (NB) op 29 augustus 1821.

XI-cr Francois Corstiaens van der Werken, notaris, gedoopt te Sprang (NB) op 29 maart 1744, overleden te Raamsdonk (NB) op 9 juni 1819, 75 jaar oud, zoon van Corstiaen van der Werken (schout te Sprang) en Geertrui Cornelis Oerlemans (X-bj). Hij was gehuwd met Johanna van Olphen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Wilhelmina van der Werken, geboren te Sprang (NB) op 20 juni 1787, gedoopt aldaar op 24 juni 1787, volgt onder XII-fw.

XI-cs Adrianus Rudolphus van Genderen, advocaat en schout van Sprang, gedoopt te Sprang (NB) op 9 april 1752, overleden te Waalwijk op 26 februari 1830, 77 jaar oud, zoon van Jan Arnoldus van Genderen en Alida Cornelia Cornelis Oerlemans (X-bk). Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 22 november 1778, op 26-jarige leeftijd (1) met Adrina Elisabeth van Dam, wonende te Sprang (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Alida Cornelia van Genderen, geboren in mei 1777, volgt onder XII-fx.

Hij is getrouwd in het jaar 1807, op 55-jarige leeftijd (2) met Anna Maria Kuijpers, overleden te Waalwijk op 27 januari 1812, dochter van Sebastiaan Kuijpers en Mecheline Nieuwenhuijzen. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Arnoldus van Genderen, geboren te Waalwijk op 3 mei 1808, volgt onder XII-fy.
 2. Sebastiaan Kuijpers van Genderen, geboren te Waalwijk op 24 december 1809, volgt onder XII-fz.
 3. Adrien Rudolph van Genderen, geboren te Waalwijk op 20 augustus 1811.

Hij was gehuwd (3) met Jacoba de Bie, geboren te Sprang (NB) op 14 mei 1769, overleden te Alblasserdam op 1 mei 1843, 73 jaar oud, dochter van Jacobus de Bie en Anna Paqui. Uit dit huwelijk:

 1. Christiaan van Genderen, schoenmaker, geboren te Sprang (NB) op 13 november 1789, overleden te 's-Gravenmoer (NB) op 21 april 1833, 43 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Gravenmoer (NB) op 3 februari 1812, op 22-jarige leeftijd met Johanna Heijblom (20 jaar oud), geboren te 's-Gravenmoer (NB) op 27 april 1791, dochter van Antonie Heijblom en Josina Faro.
 2. Adriana Rudolphina van Genderen, geboren te Sprang (NB), gedoopt aldaar op 5 juni 1793, overleden aldaar op 1 december 1822, 29 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 31 januari 1822, op 28-jarige leeftijd met Frans van Es.
 3. Alida van Genderen, geboren te Sprang (NB) op 22 december 1798.
 4. Adriana Rudolpha van Genderen, geboren te Sprang (NB), volgt onder XII-ga.

XI-ct Cornelis Johannes Oerlemans, kuiper, gedoopt te Sprang (NB) op 15 juli 1782, overleden te Dordrecht op 12 december 1848, 66 jaar oud, zoon van Johannes Cornelis Oerlemans (X-bm) en Johanna Catharina Dagevos. Hij is getrouwd te Dordrecht op 19 februari 1817, op 34-jarige leeftijd met Cornelia Johanna Sluijs (25 jaar oud), geboren in het jaar 1792, wonende te Dordrecht, overleden aldaar op 8 oktober 1839, 47 jaar oud, dochter van Jan Sluys en Adriana de Kock. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Oerlemans, geboren te Dordrecht op 2 juni 1817, volgt onder XII-gb.
 2. Adriana Johanna Oerlemans, geboren te Dordrecht op 27 mei 1820, volgt onder XII-gc.
 3. Jacobus Oerlemans, geboren te Dordrecht op 20 december 1821.
 4. Johanna Catharina Oerlemans, geboren te Dordrecht op 16 december 1824, volgt onder XII-gd.
 5. Cornelia Oerlemans, geboren te Dordrecht in het jaar 1827, overleden aldaar op 23 september 1828, 1 jaar oud.
 6. Cornelis Oerlemans, geboren te Dordrecht op 13 augustus 1829, volgt onder XII-ge.
 7. Dirk Oerlemans, geboren te Dordrecht op 15 februari 1833, volgt onder XII-gf.
 8. Levenloos Oerlemans, geboren te Dordrecht op 28 juni 1837, overleden aldaar op 28 juni 1837.
 9. Goris Dirk Oerlemans, geboren te Dordrecht op 17 oktober 1838, overleden aldaar op 26 mei 1839, 221 dagen oud.

XII-a Anneke Leempoel, geboren te Sprang (NB), gedoopt aldaar op 13 november 1707, overleden te Capelle (NB) op 23 oktober 1778, 70 jaar oud, dochter van Frans Jansen Leempoel (XI-a) en Willemken Aerts Cus. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 22 november 1733, op 26-jarige leeftijd met Bastiaan Mouthaan (29 jaar oud), gedoopt te Capelle (NB) op 12 mei 1704 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 3 oktober 1778, 74 jaar oud, zoon van Gerit Jacobse Mouthaan en Maria Bastiaanse Verduijn. Uit dit huwelijk:

 1. Marie Mouthaan, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB), gedoopt te Capelle (NB) op 3 maart 1737 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-a.
 2. Willemke Mouthaan, gedoopt te Capelle (NB) op 5 november 1741 (nederduits gereformeerd).
 3. Gerard Mouthaan, gedoopt te Capelle (NB) op 29 mei 1746 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-b.
 4. Bastiaan Mouthaan, geboren te Capelle (NB), gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 13 mei 1753 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-c.

XII-b Janneke Leempoel, gedoopt te Sprang (NB) op 7 februari 1712, dochter van Frans Jansen Leempoel (XI-a) en Willemken Aerts Cus. Zij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 8 november 1744, getrouwd aldaar op 23 oktober 1744 voor de kerk, op 32-jarige leeftijd met Jan Bonis. Uit dit huwelijk:

 1. Willemijna Bonis, gedoopt te Wijk en Aalburg (NB) op 2 mei 1751 (nederduits gereformeerd).
 2. Jenneken Bonis, gedoopt te Wijk en Aalburg (NB) op 6 oktober 1754 (nederduits gereformeerd).
 3. Teunis Bonis, geboren in het jaar 1760, volgt onder XIII-d.

XII-c Pieter de Bruyn, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 6 januari 1715, zoon van Andries Pieter de Bruijn en Geertruyd Arisse Decker (XI-b). Hij is getrouwd te 's Grevelduin-Capelle (NB) in het jaar 1732, op 17-jarige leeftijd met Adriaantje Schaap (17 jaar oud), geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 14 april 1715. Uit dit huwelijk:

 1. Geertruy de Bruyn, gedoopt te Capelle (NB) op 22 november 1733 (nederduits gereformeerd).
 2. Johannes de Bruyn, gedoopt te Capelle (NB) op 9 januari 1735 (nederduits gereformeerd).
 3. Helena de Bruyn, gedoopt te Capelle (NB) op 9 november 1738 (nederduits gereformeerd).
 4. Pieternel de Bruyn, gedoopt te Capelle (NB) op 28 februari 1740 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-e.
 5. Adriaantje de Bruyn, gedoopt te Capelle (NB) op 3 juni 1742 (nederduits gereformeerd).
 6. Helena de Bruyn, gedoopt te Capelle (NB) op 17 mei 1744 (nederduits gereformeerd).
 7. Lena de Bruyn, gedoopt te Capelle (NB) op 16 mei 1745 (nederduits gereformeerd).
 8. Johannes de Bruyn, gedoopt te Capelle (NB) op 26 juni 1746 (nederduits gereformeerd).
 9. Dingena de Bruyn, gedoopt te Capelle (NB) op 10 september 1747 (nederduits gereformeerd).
 10. Andries de Bruyn, gedoopt te Capelle (NB) op 9 februari 1749 (nederduits gereformeerd).

XII-d Pieternel van der Saken, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 10 september 1702, gedoopt aldaar op 10 september 1702, overleden te Loon op Zand in het jaar 1750, 48 jaar oud, dochter van Michiel Claasen van der Saken en Geertruyd Arisse Decker (XI-b). Zij is getrouwd te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 19 december 1727, op 25-jarige leeftijd met Gerrit Huibertsz Baks (ongeveer 37 jaar oud), schepen, geboren te Wijk rond 1690, overleden te Loon op Zand op 28 maart 1761, ongeveer 71 jaar oud, zoon van Huibert Gerritsz Bax en Maria van Osch.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 22 oktober 1756 en getrouwd aldaar op 7 november 1756, ondertrouwd aldaar op 22 oktober 1756 en getrouwd aldaar op 7 november 1756 voor de kerk (nederduits gereformeerd), op ongeveer 66-jarige leeftijd met Barber Oerlemans (47 jaar oud), gedoopt te Capelle (NB) op 3 maart 1709 (nederduits gereformeerd), overleden te Loon op Zand (Labbegat) op 11 november 1784, begraven aldaar, 75 jaar oud, dochter van Arien Hendrikse Oerlemans (XI-bp) en Cornelia Franse de Bruijn.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria Bax, geboren te Capelle (NB) op 15 februari 1728.
 2. Geertruij Bax, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 18 juni 1730, volgt onder XIII-f.
 3. Dingena Bax, geboren te Capelle (NB) op 22 februari 1733.
 4. Clasien Bax, geboren te Capelle (NB) op 5 januari 1735.
 5. Huibert Bax, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 13 oktober 1737, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 13 oktober 1737, volgt onder XIII-g.
 6. Adriana Bax, geboren te Capelle (NB) op 24 april 1740.
 7. Elisabeth Bax, geboren te Capelle (NB) op 20 februari 1743.

XII-e Adriaen Wilmse Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 5 februari 1699, zoon van Wilhelmus Adrianus Oerlemans (XI-c) en Jenneken Ariaen Jan Ariessen Somers. Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 11 juni 1729 en getrouwd te Waalwijk op 26 juni 1729, getrouwd te Loon op Zand op 26 juni 1729 voor de kerk (RK) (getuigen waren Petrus Laurentius de Nijs en Maria Molegraf), op 30-jarige leeftijd met Wilhelmina Dionijs van der Schrieck (34 jaar oud), geboren in het jaar 1695, dochter van Dionisius Arnolduszn van der Schrieck en Emertantia Claes Beunen. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Oerlemans, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 27 juli 1731 (RK) (doopgetuigen waren Wilhelmus Oerlemans en Joanna Oerlemans), volgt onder XIII-h.
 2. Anna Maria Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 3 november 1734 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Selst en Margrita van der Schrieck).
 3. Cornelius Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 14 juni 1739 (RK) (doopgetuigen waren Gijsbertus Oerlemans en Maria van der Vleut).
 4. Adrianus Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 1 februari 1745 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Rockven en Henrica van Selst).

XII-f Hendrik Cornelisse Oerlemans, geboren te Tilburg op 26 augustus 1705, gedoopt aldaar op 26 augustus 1705 (RK), overleden voor 17 september 1758, hoogstens 53 jaar oud, zoon van Cornelius Hendricus Oerlemans (XI-e) en Joanna Michaels Reckers. Hij is getrouwd te Loon op Zand op 16 september 1748, op 43-jarige leeftijd met Hendrina Heijliger Weijters (22 jaar oud), gedoopt te Udenhout (NB) op 31 januari 1726, overleden te Loon op Zand op 10 januari 1771, 44 jaar oud.
(Zij is later getrouwd te Loon op Zand op 2 oktober 1768, op 42-jarige leeftijd met Wilhelmus van der Velden, geboren te Loon op Zand.) Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 28 november 1755 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Oerlemans en Gertruda van N.), volgt onder XIII-i.

XII-g Cornelius Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 7 juli 1711 (RK), overleden te Udenhout (NB) op 26 januari 1742, 30 jaar oud, zoon van Cornelius Hendricus Oerlemans (XI-e) en Joanna Michaels Reckers. Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 5 februari 1735 en getrouwd aldaar op 20 februari 1735, op 23-jarige leeftijd met Elisabeth Zegers van der Plas (21 jaar oud), gedoopt op 3 september 1713 (RK), overleden te Loon op Zand op 5 januari 1783, begraven aldaar op 9 januari 1783, 69 jaar oud, dochter van Seeger Leenderse van der Plas en Joanna Hendrickse Laurentii Waeters.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 16 februari 1743 en getrouwd aldaar op 13 april 1743, op 29-jarige leeftijd met Jan van der Velden, overleden voor 5 januari 1783. Zij was later gehuwd met Deenis Zwaens, overleden voor 5 januari 1783.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 25 november 1735 (RK) (doopgetuigen waren Gijsbertus Leonardus van de Plas en Joanna Michaelis Deckers).
 2. Segerus Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 29 januari 1737 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Aertse Brabers en Henrica Zeger van de Plas), volgt onder XIII-j.
 3. Joannes Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 20 juli 1739 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Geertse Schaep en Joanna Cornelius Oerlemans), volgt onder XIII-k.
 4. Cornelia Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 8 oktober 1741 (RK) (doopgetuigen waren Lambertus van de Velde en Joannes Arnoldus Brabants).

XII-h Gertrudis Cornelissen Oerlemans, gedoopt te Huijbergen (NB) op 5 januari 1686 (RK), overleden rond 1728, ongeveer 42 jaar oud, dochter van Cornelius Cornelii Oerlemans (XI-f) en Margareta Dinghemans Nuijten. Zij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 10 november 1703, dispensatie wegens bloedverwantschap in de 3e en 4e graad. (RK) (getuigen waren Petrus Siardus van den Bergh en Ludovicus Siardus van den Bergh), op 17-jarige leeftijd met Dingeman Siardus van den Bergh (22 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 25 november 1680 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Luijcken en Passchia Antonissen), wonende te Huijbergse Moer, begraven te Nispen-Essen op 13 maart 1755 met vol licht, 74 jaar oud, zoon van Siardus Luijcken van den Bergh en Maria Sebastiaenssen Simons.
(Hij is later getrouwd te Huijbergen (NB) op 13 juli 1730 dispensatie verleend wegens bloedverwantschap in de derde en vierde graad., op 49-jarige leeftijd met Adriana Jansen Somers (27 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Huijbergen (NB) op 25 december 1702 (RK), dochter van Joannes Somers en Johanna van den Bergh.) Uit dit huwelijk:

 1. Dingena Dingemans van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek) op 6 januari 1706, gedoopt te Nispen-Essen op 7 januari 1706 (doopgetuigen waren Elisabeth Claessen en Siardus Luijcken van den Bergh), volgt onder XIII-l.
 2. Catharina van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 1 augustus 1708 (doopgetuigen waren Elijsabeth Adriaense en Margaretha Dingemans Nuijten), overleden te Nispen-Essen op 26 september 1709, begraven op 29 september 1709, 1 jaar oud.
 3. Maria Dingeman van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 7 juli 1710 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Cornelissen Oerlemans en Maria Bastiaensen).
  Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 28 augustus 1731 getrouwd met dispensatie wegens bloedverwantschap in de derde graad, en voor twee afkondigingen (getuigen waren Martinus Hertogh en Joannes Joessen), op 21-jarige leeftijd met Joannes Maes, gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 28 januari 1706, volgt onder XII-ba.
 4. Sebastianus Dingeman van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 12 oktober 1713 (RK) (doopgetuigen waren Dijmpna Adriaenssen van Withaegh en Theodoor Cornelissen Oerlemans).
  Hij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 12 april 1741 bloedverwanten in de derde graad (RK) (getuigen waren Cornelis van den Bergh en Joannis van den Bergh), op 27-jarige leeftijd met Heilwiges van den Bergh, Aleydis, geboren te Nispen-Essen, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 21 december 1720 (RK), volgt onder XII-be.
 5. Cornelius van den Bergh, geboren te Nispen-Essen op 10 december 1716 (RK), volgt onder XIII-m.
 6. Catharina van den Bergh, geboren te Nispen-Essen op 4 januari 1720 (RK), overleden aldaar op 13 februari 1720, 40 dagen oud.
 7. Siardus Dingeman van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 10 november 1721 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Siardi van den Bergh en Joanna Janssen), volgt onder XIII-n.
 8. Johannes Dingeman van den Bergh, geboren te Nispen-Essen op 26 januari 1725 (RK), volgt onder XIII-o.
 9. Anna van den Bergh, geboren te Nispen-Essen op 4 december 1727 (RK), volgt onder XIII-p.

XII-i Nicolaus Janse Oerlemans, meester kleermaker, gedoopt te Nispen (NB) op 4 maart 1695, zoon van Joannes Cornelissen Oerlemans (XI-g) en Catharina Cornelissen Dipenbeeck.

Nicolaes Janssen Oerlemans vermelding in schepenakte op woensdag 7 december 1735 Roosendaal. Vermelding van : Nicolaes Janssen Oerlemans in akte vermelde toponiemen : Achterstaat
Auctor(en) : 1. Nicolaes Janssen OERLEMANS (meester-kleermaker)
Destinataris(sen) : 1. Christiaen Janssen HENNEN (echtgenoot van Maria STOFFELEN, wonende aan de Achterstraat). Inhoud : De auctor verklaart schuldig te zijn aan de destinataris een geldbedrag van 420 guldens, zijnde het restant van de koopsom van voorgaande akte. Als onderpand dient het daarbij verkregen huis, hof, erf en schuur, gelegen aan de Agterstraet met de gang (belendingen - noord: de sloot van de weide van Jacobus VAN BAREL; oost: Mattijs VAN WALLEDAEL kinderen en Jacobus VAN BAREL; zuid: Agterstraet; west: het erf van Adriaen MOUWEN weduwe en Geerard CUIJPERS weduwe en kinderen). Naschrift: op 08-11-1741 verklaart Christiaen Janssen HENNEN dat debiteur Nicolaes Janssen OERLEMANS diens schuld heeft betaald en voldaan.

Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 25 juni 1722 (getuigen waren Joannes Joos en Antonius van Soest), op 27-jarige leeftijd (1) met Petronilla Janssen van Halteren. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Oerlemans, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 17 september 1723 (doopgetuigen waren Arnoldus Flackx en Amelberga Oerlemans).

Hij is getrouwd op 29 januari 1730 voor de kerk (RK) (getuigen waren Joannes Joos en Antonius van Soest), op 34-jarige leeftijd (2) met Antonet Bekkens, overleden voor 6 april 1733. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Oerlemans, gedoopt te Roosendaal op 7 december 1730 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Cornelisse Oerlemans en Cornelia Bukens).

Hij is in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 21 maart 1733 en getrouwd aldaar op 6 april 1733, op 38-jarige leeftijd (3) met Marij Molenaers, overleden te Roosendaal op 12 februari 1777. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Oerlemans, gedoopt te Roosendaal op 11 juli 1734 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Oerlemans en Elijsabetha Molenaers), overleden te Roosendaal op 20 oktober 1794, 60 jaar oud.
 2. Jacomijna Oerlemans, gedoopt te Roosendaal op 1 mei 1736 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Coninck en Cornelia Oerlemans), overleden te Roosendaal op 4 november 1795, begraven aldaar op het kerkhof, 59 jaar oud.
  Jacoba Oerlemans vermelding in collaterale successie op zaterdag 23 mei 1795 Roosendaal
  Datum: 23-05-1795 en 08-08-1795
  Erflater: Oerlemans, Catharina
  Plaats overlijden: Roosendaal
  Datum overlijden: 20-10-1794
  Aangever: Oerlemans, Antonie, woonplaats: Roosendaal
  Relatie: broer en mede-erfgenaam met Oerlemans, Jan en Oerlemans, Jacoba
  Soort akte: taxatie en specifique lijste.

  Jacoba Oerlemans vermelding in collaterale successie op vrijdag 18 december 1795 Roosendaal
  Datum: 18-12-1795 en 30-12-1795
  Erflater: Oerlemans, Jacoba
  Plaats overlijden: Roosendaal
  Datum overlijden: 04-11-1795
  Aangever: Oerlemans, Antoni, woonplaats: Roosendaal
  Relatie: broer en mede-erfgenaam met Oerlemans, Jan
  Soort akte: taxatie en specifique lijste.
 3. Joannes Baptista Oerlemans, gedoopt te Roosendaal op 2 oktober 1739 (RK) (doopgetuigen waren Rommoldus Molenaers en Maria Oerlemans), overleden op 3 maart 1796, 56 jaar oud.
 4. Antonius Oerlemans, gedoopt te Roosendaal op 10 augustus 1742 (RK) (doopgetuigen waren Jan van Wezel en Cornelia Verhulst), volgt onder XIII-q.

XII-j Cornelia Janssen Oerlemans, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Nispen-Essen op 10 januari 1699, wonende aldaar en te Wouw (Borteldonk), overleden te Nispen-Essen op 26 augustus 1783, begraven aldaar op 29 augustus 1783, 84 jaar oud, dochter van Joannes Cornelissen Oerlemans (XI-g) en Catharina Cornelissen Dipenbeeck. Zij is in ondertrouw gegaan op 3 juni 1718 en getrouwd te Nispen-Essen op 19 juni 1718, getrouwd aldaar op 19 juni 1718 voor de kerk (RK) (getuigen waren Waltherus Luijx en Joannes Petersse Buermans), op 19-jarige leeftijd met Petrus Petersse Buermans (27 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 14 november 1690 (doopgetuigen waren Petrus Geertsen en Cornelia Adriaenssen van Ginneken), wonende te Nispen (NB), overleden te Nispen-Essen op 24 november 1743, begraven aldaar op 27 november 1743, 53 jaar oud, zoon van Pieter Pieterssen Buermans (tavenier in Nispen) en Maria Adriaansen Suijckerbuijck. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Peeterse Buermans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 28 maart 1719 (doopgetuigen waren Petrus Buermans en Catharina Cornelissen Diependael), volgt onder XIII-r.
 2. Joanna Peetersen Buermans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 1 januari 1721 (RK) (doopgetuigen waren Nicolaas Jansen Oerlemans en Cornelia Pieterse Buermans), volgt onder XIII-s.
 3. Cornelius Buermans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 21 juli 1724 (doopgetuigen waren Joannes Cornelissen Oerlemans en Cornelia Laureijs van Gellecom), volgt onder XIII-t.
 4. Petrus Buermans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 6 november 1727 (doopgetuigen waren Joanna Peetersse Buermans en Maria Buermans), volgt onder XIII-u.
 5. Joannes Buermans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 5 maart 1731 (doopgetuigen waren Adrianus Buermans en Maria Jansse Oerlemans).
 6. Catharina Buermans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 18 december 1733 (doopgetuigen waren Adrianus van Opdorp en Petronilla Buermans), begraven te Nispen-Essen op 14 maart 1736, 2 jaar oud.
 7. Laurentius Buermans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 25 mei 1737 (doopgetuigen waren Joanna Maria Pietersse Buermans en Cornelius Oerlemans), wonende te Huijbergse Moer, begraven te Nispen-Essen op 29 mei 1737, 4 dagen oud.
 8. Catharina Buermans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 13 juni 1739 (doopgetuigen waren Cornelius Oerlemans en Adriana Backenbroek), begraven te Nispen-Essen op 6 november 1747, 8 jaar oud.
 9. Cornelia Buermans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 5 augustus 1743 (doopgetuigen waren Sebastianus Brouwers en Joanna Petri Buermans), wonende te Huijbergse Moer, begraven te Nispen-Essen op 18 augustus 1744, 1 jaar oud.
 10. Catharina Buermans, wonende te Spilbeek, overleden te Nispen-Essen op 14 maart 1736.
 11. Joanna Buermans, begraven te Nispen-Essen op 6 september 1720.

XII-k Maria Janssen Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 24 mei 1709, wonende te Nispen-Essen (Borteldonk), overleden te Nispen (NB) op 8 januari 1789, 79 jaar oud, dochter van Joannes Cornelissen Oerlemans (XI-g) en Catharina Cornelissen Dipenbeeck. Zij is in ondertrouw gegaan te Nispen-Essen op 2 oktober 1734 en getrouwd aldaar op 17 oktober 1734 (getuigen waren Anthonius Kerstens en Egidius van den Brande), op 25-jarige leeftijd met Joannes Hendrixen van Wesel (33 jaar oud), geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 25 mei 1701 (doopgetuigen waren Joannes Nieulaet en Martina van den Berge), wonende te Wouw, overleden aldaar op 24 april 1780, 78 jaar oud, zoon van Hendricus Jacobse van Wesel (armmeester in Wouw) en Catharina Jansen Nieulaet. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Janse van Wesel, geboren te Nispen-Essen (Borteldonk), gedoopt te Nispen-Essen op 27 januari 1736 (doopgetuigen waren Cornelia Janssen Oerlemans en Henricus Jacobs van Wesel), volgt onder XIII-v.
 2. Henricus van Wesel, geboren te Nispen-Essen (Borteldonk), gedoopt te Nispen-Essen op 6 april 1738 (doopgetuigen waren Nicolaus Janssen Oerlemans en Catharina Janssen Nieulaet), ongehuwd overleden te Nispen-Essen op 26 november 1803, 65 jaar oud.
 3. Cornelius van Wesel, bouwman, geboren te Nispen-Essen (Borteldonk), gedoopt te Nispen-Essen op 8 september 1740 (doopgetuigen waren Catharina Janssen Nieulaet en Maria Ant. Molemans), ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 26 november 1820, 80 jaar oud.
 4. Wilhelmus van Wesel, landbouwer, geboren te Nispen-Essen (Borteldonk), gedoopt te Nispen-Essen op 21 februari 1744 (doopgetuigen waren Cornelius Janssen Oerlemans en Dymphna Buijsen), ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 21 juni 1819, 75 jaar oud.
 5. Antonius van Wesel, R.K. priester, geboren te Nispen-Essen (Borteldonk), gedoopt te Nispen-Essen op 13 december 1746 (doopgetuigen waren Cornelius Peeterse Buermans en Maria Hendrickse van Wesel), overleden te Roosendaal en Nispen op 21 juli 1819, 72 jaar oud.

XII-l Catharina Jacobi Backx, geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt aldaar op 15 maart 1697 (RK), overleden aldaar op 30 mei 1770, op het kerkhof met gezongen mis, uitvaart, 73 jaar oud, dochter van Jacobus Cornelissen Backx en Adriana Cornelij Oerlemans (XI-h). Zij is getrouwd te Kalmthout (BelgiŽ) op 19 oktober 1726 (getuigen waren Petrus Jansen Francken en Petrus Jansen Cleermaeckers), op 29-jarige leeftijd met Andreas Jansen Cleermaeckers (29 jaar oud), geboren te Wuustwezel (BelgiŽ) op 2 oktober 1697, overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 28 februari 1771, op het kerkhof met gezongen mis, uitvaart, 73 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Begge Cornelia Cleermaeckers, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 17 november 1732, volgt onder XIII-w.

XII-m Cornelius Jacobs Backx, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 10 december 1701 (RK), overleden te Nispen-Essen op 28 september 1776, 74 jaar oud, zoon van Jacobus Cornelissen Backx en Adriana Cornelij Oerlemans (XI-h). Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 19 juni 1726 (getuigen waren F. Evermodus van Riel en Arnoldus van Soest), op 24-jarige leeftijd met Dijmphna Janssen van Turnhout (26 jaar oud), gedoopt te Nispen (NB) op 9 oktober 1699 (RK) (doopgetuigen waren Arnoldus van Soest en Arnoldus Dingeman Domen), overleden te Huijbergen (NB) op 3 november 1775, 76 jaar oud, dochter van Joannes Niclaessen van Turnhout en Anna Dingeman Nuijten. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Backx, gedoopt te Nispen-Essen op 16 april 1727 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Claessen van Turnhout en Adriana Oerlemans), overleden te Essen (BelgiŽ) op 12 februari 1731, 3 jaar oud.
 2. Anna Maria Cornelissen Backx, gedoopt te Nispen-Essen op 20 november 1728 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Janssen van Turnhout en Maria Jacobs Backx), volgt onder XIII-x.
 3. Elisabeth Backx, gedoopt te Nispen-Essen op 17 oktober 1732 (doopgetuigen waren Jacobus Luijckx en Adriana van Turnhout), volgt onder XIII-y.
 4. Cornelia Backx, gedoopt te Nispen-Essen op 10 oktober 1734 (RK) (doopgetuigen waren Gerardus DaniŽls en Anna Henricksen van Loon).
 5. Jacobus Backx, gedoopt te Nispen-Essen op 19 september 1736 (doopgetuigen waren Andreas Cleermaeckers en Anna Geerts), volgt onder XIII-z.
 6. Joannes Backx, geboren te Essen (BelgiŽ) op 25 augustus 1739, gedoopt te Nispen-Essen (doopgetuigen waren Joannes Huberti van Pul en Margareta Gerardi DaniŽls).
 7. Adriana Cornelissen Backx, gedoopt te Nispen-Essen op 23 februari 1742 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Gastel en Cornelia Maurissen), volgt onder XIII-aa.

XII-n Gertrudis Oerlemans, onwettig, gedoopt te Nispen-Essen op 29 september 1695, dochter van Gerardus Cornelissen Oerlemans (XI-i) en Maria Jansen van Loon. Zij was gehuwd met Adriaen Cornelis Brosis. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Brosis, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 11 september 1734, volgt onder XIII-ab.

XII-o Catharina Geertsen Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 16 juni 1710 (RK), wonende te Essen (BelgiŽ), overleden te Nispen-Essen, begraven aldaar op 23 december 1760 begraven met vol licht, 50 jaar oud, dochter van Gerardus Cornelissen Oerlemans (XI-i) en Cornelia Cornelissen Niclaessen van Meir. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 26 november 1730 (getuigen waren Egidius van den Brande en Cornelius Huijbrechts Brouwers), op 20-jarige leeftijd met Petrus Janssen van der Vliet (23 jaar oud), gedoopt te Roosendaal op 3 april 1707 (RK), zoon van Joannes Pietersse van der Vliet en Cornelia Rommens. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van der Vliet, geboren te Nispen-Essen (Wildert), gedoopt te Nispen-Essen op 1 november 1731 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Janssen Krinckel en Brecht Janssen van der Vliet).
 2. Joannes Petrus van der Vliet, geboren te Nispen-Essen (Wildert), gedoopt te Nispen-Essen op 2 juli 1733 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Maes en Gertrudis Geert Oerlemans), volgt onder XIII-ac.
 3. Gerardus van der Vliet, geboren te Nispen-Essen (Wildert), gedoopt te Nispen-Essen op 6 februari 1738 (RK) (doopgetuigen waren Brigitta Janssen van der Vliet en Cornelius Crinckels), overleden te Nispen-Essen op 16 april 1741, 3 jaar oud.
 4. Cornelius van der Vliet, geboren te Nispen-Essen (Wildert), gedoopt te Nispen-Essen op 23 november 1740 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Cornelissen Crinckels en Maria Joos Wijnans).
 5. Josina van der Vliet, geboren te Nispen-Essen (Wildert), gedoopt te Nispen-Essen op 15 juli 1745 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Buijse en Cornelia van Loon), volgt onder XIII-ad.
 6. Cornelia van der Vliet, geboren te Nispen-Essen (Wildert), gedoopt te Nispen-Essen op 19 februari 1750 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Backx en Maria van Ginneken), begraven te Nispen-Essen op 19 juli 1752, 2 jaar oud.

XII-p Joannes Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 12 november 1700 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer, zoon van Adriaen Corneliszen Oerlemans (XI-j) en Elizabeth Adriaenz van Oiers. Hij is in ondertrouw gegaan te Nieuw-Vossemeer op 16 augustus 1733 en getrouwd aldaar op 30 augustus 1733, getrouwd te Halsteren (NB) op 16 augustus 1733 voor de kerk (RK) (getuigen waren Jacobus van Schil en Catharina Redelijckx), op 32-jarige leeftijd met Gertrudis Cornelissen Redelijckx (28 jaar oud), gedoopt te Oud Gastel op 26 oktober 1704 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer, dochter van Cornelis Geertsen Redelijckx en Elisabeth Jacobs van Etten.
(Zij was weduwe van Jan Cornelissen Rampard.) Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Oerlemans, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 23 augustus 1734 (RK) (doopgetuigen waren Walterus Hageneers en Dijmphna Boers), overleden voor 29 november 1741, hoogstens 7 jaar oud.
 2. Elisabeth Oetelmans, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 6 september 1735 (RK) (doopgetuigen waren Walterus Hageneers en Dijmphna Boers), volgt onder XIII-ae.
 3. Gertrudis Oerlemans, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 25 oktober 1737 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Mattheeuwsen en Lucia Ditvorst), volgt onder XIII-af.
 4. Adrianus Oerlemans, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 29 november 1741 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Pitoior en Catharina Block).
 5. Joannes Oerlemans, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 29 november 1741 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Boer en Catharina Redelijckx), volgt onder XIII-ag.
 6. Franciscus Oerlemans, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 24 november 1743 (doopgetuigen waren Gerardus Redelijckx en Anna Catharina van der Poel).

XII-q Nicolaus Dircken Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 25 juli 1704 (RK), wonende te Moerstraten (NB), zoon van Theodorus Dirk Cornelissen Oerlemans (XI-k) en Aldegundis Janssen van Loon. Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw op 6 maart 1728 en getrouwd aldaar op 29 maart 1728 (getuigen waren Adrianus Dircken Hoerlemans (ondertrouw), Joanna Wouterse de Jongh (ondertrouw), Mr. Henricus en Reverendus dominus de Munck), op 23-jarige leeftijd met Joanna Geertsen Eijsermans (23 jaar oud), geboren te Moerstraten (NB) op 13 december 1704 (RK), wonende aldaar, overleden te Heerle (NB) op 11 februari 1758, 53 jaar oud, dochter van Gerardus IJsermans en Petronilla Heijboer. Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida Oerlemans, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op 13 januari 1732 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Tonijs en Helena van Loon), volgt onder XIII-ah.
 2. Theodorus Oerlemans, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 21 januari 1735 (RK) (doopgetuige was Petronilla Heijboers), volgt onder XIII-ai.
 3. Petronilla Nicolaus Oerlemans, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 18 mei 1739 (RK) (doopgetuigen waren Gerardus Eijsermans en Cornelia van Loon).
 4. Joannes Oerlemans, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 22 april 1742 (RK) (doopgetuigen waren Peturs Blockhuijse en Catharina Willemse Mijs).
 5. Cornelius Oerlemans, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 29 maart 1746 (RK) (doopgetuigen waren Dingman Hoerlemans en Adriana IJsermans).

XII-r Dingemannus Theodoor Cornelissen Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 2 september 1710 (RK), overleden aldaar op 7 mei 1765, begraven aldaar op 7 mei 1765 samen met echtgenote, 54 jaar oud, zoon van Theodorus Dirk Cornelissen Oerlemans (XI-k) en Aldegundis Janssen van Loon. Hij had een buitenechtelijke relatie (1) met Cornelia van Heijbeeck, gedoopt te Nispen-Essen op 18 november 1722, overleden voor 12 mei 1754, hoogstens 31 jaar oud, dochter van Cornelius Peeters van Heijbeeck en Maria Janssen van Mutsaerts.
Uit deze relatie:

 1. Cornelia Oerlemans, gedoopt te Huijbergse Moer op 2 mei 1754 (doopgetuigen waren Dirck Oerlemans en Adriana van Velthoven), overleden te Nispen-Essen op 3 mei 1754, 1 dag oud.
  Opmerking bij kind: 'filia spuria, sepulta est'; onwettig; de ouders waren bloedverwanten in de 2e en 3e graad.

Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 12 mei 1754 (getuigen waren Aegidius van den Brande en Maria Suijkerbuijck), op 43-jarige leeftijd (2) met Cornelia Janssen Linders (27 jaar oud), geboren te Nispen-Essen, gedoopt aldaar op 25 maart 1727, overleden aldaar, begraven aldaar op 7 mei 1765 samen met haar echtgenoot., 38 jaar oud, dochter van Joannes Jacobs Linders en Maria Denissen Nuijten. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Dingeman Oerlemans, geboren te Huijbergse Moer, gedoopt te Nispen-Essen op 25 maart 1755 (doopgetuigen waren Theodorus Oerlemans en Maria Denisse Nuijten), volgt onder XIII-aj.
 2. Adrianus Oerlemans, geboren te Huijbergse Moer, gedoopt te Nispen-Essen op 8 oktober 1756 (doopgetuigen waren Dionisius Linders en Maria Hertoghs), overleden te Nispen-Essen, begraven aldaar op 12 januari 1757, 96 dagen oud.
 3. Aldegundis Oerlemans, geboren te Huijbergse Moer, gedoopt te Nispen-Essen op 20 april 1758 (doopgetuigen waren Antonius Oerlemans en Petronilla Linders), overleden te Nispen-Essen op 25 april 1772, 14 jaar oud.
 4. Adrianus Oerlemans, geboren te Huijbergse Moer, gedoopt te Nispen-Essen op 16 februari 1760 (doopgetuigen waren Anna Maria Linders en Nicolaes Oerlemans).
 5. Theodorus Oerlemans, geboren te Huijbergse Moer, gedoopt te Nispen-Essen op 19 december 1762 (doopgetuigen waren Franciscus Schrijvers en Helena Linders), overleden te Nispen-Essen op 21 april 1783, begraven aldaar op 21 april 1783 op het kerkhof, 20 jaar oud.

XII-s Cornelis Dirck Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 5 maart 1713 (RK), wonende te Nispen (NB), overleden aldaar op 17 maart 1775, begraven aldaar op 3 april 1775, 62 jaar oud, zoon van Theodorus Dirk Cornelissen Oerlemans (XI-k) en Aldegundis Janssen van Loon. Hij is in ondertrouw gegaan te Nispen-Essen op 21 april 1743 en getrouwd aldaar op 5 mei 1743 (getuigen waren Reverendus Dominicus Pens en Henricus Aerts), op 30-jarige leeftijd met Adriana Adriaenssen Veraert (30 jaar oud), geboren te Wouw, gedoopt te Nispen-Essen op 27 april 1713 (doopgetuigen waren Cornelius Anthonissen en Helena Anthoniussen), begraven te Nispen-Essen op 26 september 1777, 64 jaar oud, dochter van Adrianus Janssen Veraert en Catharina Antonissen. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Broekakker), gedoopt te Nispen-Essen op 9 maart 1744 (doopgetuigen waren Theodorus Oerlemans en Catharina Anthonissen), volgt onder XIII-ak.
 2. Adrianus Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Broekakker), gedoopt te Nispen-Essen op 20 december 1745 (doopgetuigen waren Adrianus Veraaert en Helena Janssen van Loon), overleden voor 26 maart 1753, hoogstens 7 jaar oud.
 3. Joannes Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Heibeek), gedoopt te Nispen-Essen op 15 maart 1749 (doopgetuigen waren Dingeman Dirck Oerlemans en Barbara Veraert).
 4. Joanna Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Broekakker), gedoopt te Nispen-Essen op 17 maart 1750 (doopgetuigen waren Marinus van Heijbeek en Catharina Oerlemans), volgt onder XIII-al.
 5. Adrianus Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Heibeek), gedoopt te Nispen-Essen op 26 maart 1753 (doopgetuigen waren Antonius Oerlemans en Petronella van Heijbeek), wonende te Nispen (NB), overleden voor 20 februari 1819, hoogstens 65 jaar oud.
  Hij is in ondertrouw gegaan te Nispen (NB) op 4 februari 1781 en getrouwd te Nispen-Essen op 18 februari 1781, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Geerden (23 jaar oud), geboren te Nispen (NB) in het jaar 1758, wonende te Meer (BelgiŽ), te Nispen (NB) en te Essen (Heuvel 1), overleden te Essen (BelgiŽ) op 16 mei 1836, 78 jaar oud, dochter van Joannes Geerden en Maria Roeken.
  Aangever
  Naam Andreas Van Reusel
  Relatie bekende (bij aktes bv. vroedvrouw) van Cornelia Geerden
  Leeftijd 35 jaar
  Woonplaats Essen
  Beroep landbouwer.
  (Zij is later getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 20 februari 1819, op 61-jarige leeftijd met Willem Adriaen Deckers (65 jaar oud), geboren in het jaar 1754. (Hij is eerder getrouwd te Nispen-Essen op 12 februari 1776 (getuigen waren Joannes Baptista van Asbroeck en Maria Suijckerbuijck), op 22-jarige leeftijd met Dijmphna van Tichelen, overleden te Nispen-Essen op 21 november 1793, begraven aldaar op 25 november 1793. Hij is eerder getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 26 januari 1800, op 46-jarige leeftijd met Cornelia van Tichelen (38 jaar oud), geboren te Wuustwezel (BelgiŽ) in het jaar 1762.))
 6. Cornelius Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Broekakker), gedoopt te Nispen-Essen op 29 april 1758 (doopgetuigen waren Joannes Damen en Nicolaes Oerlemans), volgt onder XIII-am.

XII-t Antonius Dircken Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Essense Heikant), gedoopt te Nispen-Essen op 30 juni 1718 (RK), overleden aldaar op 24 juli 1796, begraven aldaar op 27 juli 1796, 78 jaar oud, zoon van Theodorus Dirk Cornelissen Oerlemans (XI-k) en Aldegundis Janssen van Loon. Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 8 januari 1755 (getuigen waren Adrianus van Somere en Gertrudis Lauwerijse), op 36-jarige leeftijd met Maria Wouters Crijnen Hertoghs (17 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Essense Heikant) op 3 april 1737 (RK), overleden te Nispen-Essen op 11 april 1796, begraven aldaar op 13 april 1796, 59 jaar oud, dochter van Walter Crijnen Hertoghs en Cornelia Dingemans van Tilborgh. Uit dit huwelijk:

 1. Walterus Antonius Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 22 oktober 1757 (RK) (doopgetuigen waren Theodorus Oerlemans en Joanna Damen), overleden te Nispen-Essen op 5 juni 1772, begraven aldaar op 5 juni 1772, 14 jaar oud.
  zoon ('filius adolescens') van Anthonius Oirlemans en Maria Hertoghs.
 2. Elisabeth Oerlemans, geboren te Roosendaal, gedoopt te Nispen-Essen op 16 september 1760 (RK), volgt onder XIII-an.
 3. Anna Catharina Oerlemans, geboren te Nispen-Essen bij de molen, gedoopt aldaar op 16 oktober 1766 (RK) (doopgetuigen waren Dijmphna Veraart en Cornelius Oerlemans), volgt onder XIII-ao.
 4. Maria Catharina Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (bij de Molen), gedoopt te Nispen-Essen op 9 juni 1773 (RK) (doopgetuigen waren Bruno van Gastel en Joanna van Heijbeeck), volgt onder XIII-ap.
 5. Wouterus Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 23 maart 1776 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Rombouts en Cornelia van Gastel), volgt onder XIII-aq.

XII-u Nicolaus Adriaenssen Nelen, gedoopt te Nispen-Essen op 25 september 1682, wonende te Huijbergse Moer, overleden te Nispen-Essen op 8 januari 1746, begraven op 26 januari 1746 met vol licht, 63 jaar oud, zoon van Adrianus Lenaerts Nelen en Cornelia Peeter Luijcken van den Bergh (XI-l).

Nicolaus Nelen overledene op zaterdag 8 januari 1746 Nispen - Essen
datum begraven : 08-01-1746
opmerking: ex Huijbergs Moer; met vol licht; datum van uitvaart 26-01-1746??.

Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 27 november 1708 (getuigen waren Petrus Antonissen, Wilhelma Janssen Wesenbeeck, Dionijsios Willemsen en Anna Henrickx Coppens), op 26-jarige leeftijd met Cornelia Adriaensse Francken (23 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 22 maart 1685, overleden aldaar op 24 oktober 1747, 62 jaar oud, dochter van Adrianus Antonissen Francken en Lucia Paessens Peeters Mastbooms. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Nelen, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 8 januari 1710 (doopgetuigen waren Cornelius Lenders Nelen en Judith Claessen Oerlemans).
 2. Antonius Nelen, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 8 augustus 1711 (doopgetuigen waren Adrianus Anthonissen Francken en Antonia Adriaenssen van Meir).
 3. Cornelius Nelen, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 22 december 1712 (doopgetuigen waren Joannes Adriaenssen Nelen en Adriaentje Hendrick Plomt), overleden te Nispen-Essen op 30 januari 1782, begraven aldaar op 1 februari 1782, 69 jaar oud.
 4. Johannes Niclaessen Nelen, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 9 december 1714 (doopgetuigen waren Dingeman Adriaenssen Nelen en Joanna Adriaenssen Francken), jong overleden, begraven te Nispen-Essen op 28 april 1716, 1 jaar oud.
 5. Lucia Nelen, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 24 februari 1718 (doopgetuigen waren Leonardus Adriaenssen Francken en Adriana Peeters Clerck).
 6. Petronella Nelen, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 14 februari 1720 (doopgetuigen waren Joannes Adriaenssen Francken en Adriana Cornelissen Mous), overleden te Nispen-Essen op 9 mei 1783, begraven aldaar op 12 mei 1783, 63 jaar oud.
  Opmerking: geestelijke dochter.
 7. Adriana Nelen, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 25 oktober 1723 (doopgetuigen waren Gabriel van Dijck en Sijke Oerlemans).
 8. Johannes Niclaessen Nelen, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 14 september 1726 (doopgetuigen waren Bernardus Peeter Oerlemans en Joanna Hertoghs), volgt onder XIII-ar.

XII-v Dingeman Adriaen Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 26 januari 1685, zoon van Adrianus Lenaerts Nelen en Cornelia Peeter Luijcken van den Bergh (XI-l). Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 1 juli 1710 (getuigen waren Joannes Adriaense Nelen en Antonius Cornelissen), op 25-jarige leeftijd met Adriana Peeters Clerck (22 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 18 december 1687. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Nelen, geboren te Huijbergen (NB) op 14 oktober 1711 (RK), overleden voor 1720, hoogstens 9 jaar oud.
 2. Catharina Nelen, geboren te Huijbergen (NB) op 17 oktober 1713 (RK).
 3. Petrus Nelen, gedoopt te Huijbergen (NB) op 9 oktober 1716 (RK) (doopgetuigen waren Leonardus Hendr. Nelen en Elisabeth Peeters Oerlemans), overleden te Moerkant op 22 november 1729, 13 jaar oud.
 4. Adrianus Nelen, geboren te Huijbergen (NB) op 29 juli 1720, volgt onder XIII-as.
 5. Cornelius Nelen, geboren te Huijbergen (NB) op 2 februari 1724, gedoopt aldaar op 2 februari 1724, volgt onder XIII-at.
 6. Joannes Nelen, geboren te Huijbergen (NB) op 19 augustus 1727.

XII-w Joannes Adriaenssen Nelen, gedoopt te Wuustwezel (BelgiŽ) op 10 oktober 1689, wonende te Nispen-Essen (Schranker), overleden te Nispen-Essen op 30 oktober 1750, 61 jaar oud, zoon van Adrianus Lenaerts Nelen en Cornelia Peeter Luijcken van den Bergh (XI-l). Hij was gehuwd met Cornelia Mantens van Opdorp, geboren te Nispen-Essen op 19 december 1690, begraven aldaar op 13 oktober 1775, 84 jaar oud, dochter van Amandus Joossen van Opdorp en Elisabeth Marcken Buijens. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Nelen, geboren te Nispen-Essen (Schanker), gedoopt te Nispen-Essen op 18 september 1714 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Mantens van Opdorp en Judith Claessen), wonende te Nispen-Essen (Schranker), begraven te Nispen-Essen op 8 januari 1801, 86 jaar oud.
 2. Cornelius Nelen, geboren te Nispen-Essen (Schanker), gedoopt te Nispen-Essen op 16 oktober 1716 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Nelissen Nelen en Cornelia Adriaenssen Frangel).
 3. Elisabeth Nelen, geboren te Nispen-Essen (Schanker), gedoopt te Nispen-Essen op 14 februari 1719 (RK) (doopgetuigen waren Dingeman Adriaenssen Nelen en Joanna Mantens van Opdorp).
 4. Catharina Nelen, geboren te Nispen-Essen (Schanker), gedoopt te Nispen-Essen op 22 juni 1721 (RK) (doopgetuigen waren Nicolaus Adriaenssen van Neele en Joanna Jansse Buijens).
 5. Amandus Nelen, geboren te Nispen-Essen (Schanker), gedoopt te Nispen-Essen op 20 maart 1724 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Jansse Geertsens en Cornelia Joosen van Opdorp).
 6. Adrianus Nelen, geboren te Nispen-Essen (Schanker), gedoopt te Nispen-Essen op 27 augustus 1727 (RK) (doopgetuige was Adriana Peeterssen Broouwers).
 7. Petrus Nelen, geboren te Nispen-Essen (Schanker), gedoopt te Nispen-Essen op 19 februari 1730 (RK) (doopgetuigen waren Walterus Cornelissen de Jongh en Catharina Janssen Buijsen), volgt onder XIII-au.
 8. Henricus Janssen Adriaenssen Nelen, geboren te Nispen-Essen (Schanker), gedoopt te Nispen-Essen op 4 juli 1734 (RK) (doopgetuigen waren Maria Oerlemans en Antonius Nicolaes Nelen), volgt onder XIII-av.

XII-x Nicolaas Cornelissen van den Bergh, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 28 december 1688, zoon van Cornelius Peetersen van den Bergh (XI-m) en Antonia Paessens Mous. Hij was gehuwd met Cornelia Marijnissen. Uit dit huwelijk:

 1. Petronilla Nicolai van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (Nieuwmoer) op 30 september 1711, gedoopt te Nispen-Essen (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Pietersen van den Bergh en Petronilla Marijnissen), volgt onder XIII-aw.

XII-y Maria Cornelissen van den Bergh, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 17 maart 1691, overleden aldaar op 5 januari 1745, 53 jaar oud, dochter van Cornelius Peetersen van den Bergh (XI-m) en Antonia Paessens Mous. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 28 juni 1713 (getuigen waren Arnoldus van Soest en Arnoldus van Ginneken), op 22-jarige leeftijd met Martinus Peter Bussers (21 jaar oud), gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 9 september 1691, begraven aldaar op 3 maart 1772, 80 jaar oud, zoon van Peeter Martens Bussers en Cornelia Peeters van den Eijnde. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Merten Bussers, geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt op 22 december 1716, volgt onder XIII-ax.

XII-z Paschasius Cornelissen van den Bergh, geboren rond 1695, zoon van Cornelius Peetersen van den Bergh (XI-m) en Antonia Paessens Mous. Hij is getrouwd te Kalmthout (BelgiŽ) op 25 mei 1723, op ongeveer 28-jarige leeftijd (1) met Maria Cornelissen van Thillo (27 jaar oud), gedoopt te Wuustwezel (BelgiŽ) op 14 juli 1695 (doopgetuigen waren Joannes van Tolhuijsen en Catharina van Broeckhoven), overleden rond 1756, ongeveer 61 jaar oud, dochter van Cornelius Willems van Thillo en Anna Janssen van Tolhuijsen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Paessen van den Bergh, geboren te Ossendrecht (NB), gedoopt te Woensdrecht (NB) op 25 augustus 1724 (RK), volgt onder XIII-ay.
 2. Maria Victoria Paessen van den Bergh, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 4 januari 1725 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Cornelissen van den Bergh en Anna van Tolhuijsen).
 3. Josijna Paesschen van den Bergh, geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt te Nispen-Essen op 24 mei 1728 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Benjamins van Schaluijnen en Josina Cornelissen van Tillo), volgt onder XIII-az.
 4. Franciscus Paessem van den Bergh, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 8 april 1730 (RK), volgt onder XIII-ba.
 5. Paschasius Paessem van den Bergh, geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt te Nispen-Essen op 8 april 1730, volgt onder XIII-bb.
 6. Johannes Paessem van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (Nieuwmoer), gedoopt te Nispen-Essen op 17 mei 1733 (RK) (doopgetuigen waren Anna van Tolhuijsen (voor Johannes Henricx) en Catharina van Tolhuijsen), overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 30 september 1747, 14 jaar oud.
 7. Martinus Paessen van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (Nieuwmoer), gedoopt te Nispen-Essen op 24 maart 1735 (RK) (doopgetuigen waren Hubertus Jansse van Pul en Catharina Cornelissen van Tillo).

Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw op 3 april 1757, getrouwd aldaar op 1 mei 1757 voor de kerk, op ongeveer 62-jarige leeftijd (2) met Petronilla Janssen Martens, geboren te Zundert (NB), begraven te Nispen-Essen op 11 mei 1772.
(Zij was weduwe van Antonius Peeters van Aert.)
XII-aa Joanna Cornelissen van den Bergh, geboren rond 1701 (RK), overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 29 november 1758, ongeveer 57 jaar oud, dochter van Cornelius Peetersen van den Bergh (XI-m) en Antonia Paessens Mous. Zij is getrouwd te Zundert (NB) op 20 april 1727, op ongeveer 26-jarige leeftijd (1) met Antonius Gommers Keirens (ongeveer 27 jaar oud), geboren rond 1700, overleden te Kalmthout (BelgiŽ) voor 1735, hoogstens 35 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Antonius Gommers, gedoopt te Nispen-Essen op 6 mei 1730.
 2. Cornelius Antonius Gommers, gedoopt te Nispen-Essen op 26 mei 1732.
 3. Maria Anthoni Keirens, gedoopt te Nispen-Essen op 14 augustus 1734, volgt onder XIII-bc.

Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 1 juni 1735 getrouwd met dispensatie wegens bloedverwantschap in de vierde wederzijdse graad (getuigen waren Aegidius van den Brande en Gertrudis L. Rampaerts), op ongeveer 34-jarige leeftijd (2) met Cornelius Cornelissen Mous, zoon van Cornelius Cornelissen Mous en Joanna Govaerts Adriaenssen Dierckx. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Cornelissen Mous, geboren te Essen (BelgiŽ) op 1 oktober 1736, overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 13 januari 1804, 67 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 21 februari 1768, op 31-jarige leeftijd met Petronella Cornelissen Mous (53 jaar oud), gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 23 juli 1714, begraven aldaar op 4 september 1790, 76 jaar oud.
  (Zij is eerder getrouwd te Nispen-Essen op 7 februari 1740 (getuigen waren Georgius Jansens en Maria Schrauwen), op 25-jarige leeftijd met Jacobus Geertssen Meesters, zoon van Gerardus Jacobus Meesters en Wilhelmina Matthijssen Mous.)

XII-ab Cornelius Cornelissen van den Bergh, gedoopt te Nispen-Essen op 28 mei 1705 (RK), overleden rond 1745, ongeveer 40 jaar oud, zoon van Cornelius Peetersen van den Bergh (XI-m) en Antonia Paessens Mous. Hij is getrouwd te Zundert (NB) op 8 juni 1732, op 27-jarige leeftijd met Joanna Cornelissen Elst (23 jaar oud), geboren te Zundert (NB) op 24 september 1708, overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 30 mei 1790, 81 jaar oud, dochter van Cornelis Jacobus Elst en Catharina Jansen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Cornelissen van den Bergh, gedoopt te Nispen-Essen op 7 juli 1732 (RK) (doopgetuige was Anthonia Paschen Mous), volgt onder XIII-bd.

XII-ac Helena Deckers, geboren op 18 september 1701, dochter van Jan Lindert Deckers en Gertrudis Peetersen van den Bergh (XI-n). Zij is in ondertrouw gegaan te Huijbergen (NB) op 21 december 1721 en getrouwd aldaar op 2 januari 1722, op 20-jarige leeftijd met Cornelius van Osta. Uit dit huwelijk:

 1. Paulus van Osta, gedoopt te Huijbergen (NB) op 13 september 1724 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Willemsen en Gertrudis van den Bergh), volgt onder XIII-be.
 2. Joannes van Hosta, gedoopt te Huijbergen (NB) op 26 maart 1727 (RK) (doopgetuigen waren Guilielmus Molegraef en Joanna Deckers).
 3. Dijmphna van Ostaeij, gedoopt te Huijbergen (NB) op 18 augustus 1730 (RK) (doopgetuigen waren Bartolomeus Smits en Alegonda Janssen).
 4. Petrus van Osta, gedoopt te Huijbergen (NB) op 3 december 1731 (doopgetuigen waren Petrus Deckers en Maria Molegraef), overleden voor 8 februari 1735, hoogstens 3 jaar oud.
 5. Anna Maria van Ostaij, gedoopt te Huijbergen (NB) op 22 april 1733 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Baptist Luysterbrugh en Anna Maria van Lommel).
 6. Petrus van Ostaij, gedoopt te Huijbergen (NB) op 8 februari 1735 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van den Boom en Anna Molegraef), volgt onder XIII-bf.
 7. Adrianus van Ostaij, gedoopt te Huijbergen (NB) op 21 december 1736 (RK) (doopgetuigen waren Guilelmus van Hooghten en Margartia Paradans).
 8. Catharina van Ostaij, gedoopt te Huijbergen (NB) op 23 augustus 1738 (RK) (doopgetuigen waren Walterus Molegraef en Catharina Luysterbrugh).

XII-ad Nicolaes Janssen van den Bergh, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 23 augustus 1699, begraven te Stabroek (BelgiŽ) op 20 april 1779, 79 jaar oud, zoon van Johannes Peeters Lucassen van den Bergh (XI-o) en Maria Willems van Thillo. Hij is getrouwd te Stabroek (BelgiŽ) op 23 november 1732, op 33-jarige leeftijd met Cornelia van Welle (31 jaar oud), gedoopt te Stabroek (BelgiŽ) op 8 juni 1701, begraven aldaar op 14 november 1783, 82 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina van den Bergh, gedoopt te Stabroek (BelgiŽ) op 3 januari 1733.
  Zij is getrouwd te Stabroek (BelgiŽ) op 4 februari 1755, op 22-jarige leeftijd met Joannes Baptista Cuijpers.
 2. Petrus Joannes van den Bergh, gedoopt te Stabroek (BelgiŽ) op 24 mei 1734, begraven aldaar op 31 januari 1737, 2 jaar oud.
 3. Petronella Cornelia van den Bergh, gedoopt te Stabroek (BelgiŽ) op 17 april 1736 (RK), volgt onder XIII-bg.
 4. Levenloos van den Bergh, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 3 oktober 1737, overleden aldaar op 3 oktober 1737.
 5. Adriana van den Bergh, gedoopt te Stabroek (BelgiŽ) op 26 juni 1738, begraven aldaar op 8 november 1774, 36 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Stabroek (BelgiŽ) op 3 mei 1763, op 24-jarige leeftijd met Joannes Casen.
 6. Petrus Joannes van den Bergh, gedoopt te Stabroek (BelgiŽ) op 24 februari 1740, volgt onder XIII-bh.

XII-ae Adriana Hendricus Plompen, geboren te Nispen-Essen, gedoopt aldaar op 15 januari 1698 (RK), overleden na 1738, minstens 40 jaar oud, dochter van Henricus Adriaensen Plompen en Maria Peeterse van den Bergh (XI-p). Zij is in ondertrouw gegaan te Huijbergen (NB) op 30 april 1718 en getrouwd aldaar op 10 mei 1718, op 20-jarige leeftijd met Petrus Pieters Dilbeeck (23 jaar oud), geboren te Huijbergen (NB) op 28 november 1694, zoon van Petrus Dielbeeck en Cornelia Martense Hoex. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Dilbeeck, gedoopt te Huijbergen (NB) op 28 februari 1719 (RK) (doopgetuigen waren Michael GabriŽl van Campen en Maria Joannsen van den Hoogh).
 2. Joanna Dilbeeck, gedoopt te Huijbergen (NB) op 18 september 1721 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Mich. de Backer en Cornelia Martens), overleden voor 10 januari 1723, hoogstens 1 jaar oud.
 3. Joanna Dilbeeck, gedoopt te Huijbergen (NB) op 10 januari 1723 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Bincken en Helena Janssens), volgt onder XIII-bi.
 4. Henricus Dilbeeck, gedoopt te Huijbergen (NB) op 12 juli 1725 (RK) (doopgetuigen waren Jan Cornelius van den Bergh en Elisabeth Corn. van den Boom).
 5. Henricus Dilbeeck, gedoopt te Huijbergen (NB) op 14 juni 1727 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Deelbeeck en Anna van den Bergh).
 6. Maria Dilbeeck, gedoopt te Huijbergen (NB) op 27 september 1728 (RK) (doopgetuigen waren Nicolaus Plompen en Adriana Peterse Dilbeeck).
 7. Margaretha Dilbeeck, gedoopt te Huijbergen (NB) op 20 juli 1734 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Bogaers en Margareta Paradaens), volgt onder XIII-bj.
 8. Matthias Dilbeeck, gedoopt te Huijbergen (NB) op 7 januari 1738 (RK) (doopgetuigen waren Corn. Mattyssen Cools en Jacomina Plompen).

XII-af Jacobus Plompen, geboren te Nispen-Essen op 25 augustus 1700 (RK), overleden te Stabroek (BelgiŽ) op 11 april 1776, 75 jaar oud, zoon van Henricus Adriaensen Plompen en Maria Peeterse van den Bergh (XI-p). Hij is getrouwd te Stabroek (BelgiŽ) op 2 mei 1730, op 29-jarige leeftijd met Catharina Adr. Weylants (30 jaar oud), geboren te Westerloo (BelgiŽ) in het jaar 1700, overleden te Stabroek (BelgiŽ) op 23 juni 1787, 87 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Dymphna Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 18 februari 1731.
 2. Frederick Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 24 juni 1733.
 3. Guillelmus Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 26 januari 1736.
 4. Johannes Hendricus Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 23 januari 1737, volgt onder XIII-bk.
 5. Adrianus Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 17 februari 1740.
 6. Johannes Baptist Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 26 februari 1742.
 7. Paulus Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 4 februari 1745.

XII-ag Cornelia Hendricus Plompen, geboren te Huijbergen (NB) op 26 april 1702 (RK), overleden te Stabroek (BelgiŽ) op 27 augustus 1772, 70 jaar oud, dochter van Henricus Adriaensen Plompen en Maria Peeterse van den Bergh (XI-p). Zij was gehuwd met Adrianus de Backers. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana de Backers, gedoopt op 11 april 1724 onwettig (RK) (doopgetuigen waren Petrus Deelbeeck en Antonia Peeters van den Bergh).

XII-ah Nicolaes Plompen, geboren te Huijbergen (NB) op 11 februari 1704 (RK), overleden te Ekeren (BelgiŽ) op 10 juli 1766, 62 jaar oud, zoon van Henricus Adriaensen Plompen en Maria Peeterse van den Bergh (XI-p). Hij is getrouwd te Ekeren (BelgiŽ) op 7 januari 1730, op 25-jarige leeftijd met Johanna Claessen (28 jaar oud), geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 24 december 1701, overleden te Ekeren (BelgiŽ) op 26 april 1754, 52 jaar oud, dochter van Adrianus Peeters Claessen Claessen en Anna Gerardusdr Biemans. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 22 oktober 1731.
 2. Jan Baptist Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 13 april 1734, volgt onder XIII-bl.
 3. Petronella Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 10 oktober 1736.
 4. Joanna Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 7 januari 1739.
 5. Henricus Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 17 juli 1741, volgt onder XIII-bm.
 6. Petrus Johannes Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 21 oktober 1743, volgt onder XIII-bn.
 7. Anna Catharina Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 11 oktober 1745.
 8. Adrianus Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 26 augustus 1747.
 9. Johanna Catharina Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 7 maart 1749.

XII-ai Joannes Plompen, geboren te Huijbergen (NB) op 23 juli 1712 (RK), overleden te Stabroek (BelgiŽ) op 15 oktober 1780, 68 jaar oud, zoon van Henricus Adriaensen Plompen en Maria Peeterse van den Bergh (XI-p). Hij is getrouwd te Stabroek (BelgiŽ) op 28 oktober 1750, op 38-jarige leeftijd met Maria Catharina Symons (34 jaar oud), geboren te Antwerpen (BelgiŽ) in het jaar 1716. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 11 augustus 1751, overleden te Kapellen (BelgiŽ) op 30 december 1816, 65 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Stabroek (BelgiŽ) op 7 juni 1774, op 22-jarige leeftijd met Anna Cornelia Besseleers (23 jaar oud), geboren te Kapellen (BelgiŽ) op 26 oktober 1750, overleden aldaar op 17 september 1825, 74 jaar oud.
 2. Anna Maria Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 2 januari 1754.
  Zij is getrouwd te Kapellen (BelgiŽ) op 11 december 1785, op 31-jarige leeftijd met Petrus Johannes van den Bergh (25 jaar oud), geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 22 januari 1760.
 3. Elisabeth Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 21 augustus 1755, overleden aldaar op 11 februari 1838, 82 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Stabroek (BelgiŽ) op 28 april 1790, op 34-jarige leeftijd met Cornelis Batholomeusen (minstens 39 jaar oud), geboren voor 1751, overleden voor 1828.
 4. Petronella Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 16 november 1761, overleden aldaar op 3 december 1835, 74 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Stabroek (BelgiŽ) op 18 september 1780, op 18-jarige leeftijd met Henricus Aerts (21 jaar oud), geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 31 maart 1759, overleden voor 1828, hoogstens 69 jaar oud.
 5. Petrus Henricus Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 29 oktober 1765, volgt onder XIII-bo.
 6. Johanna Plompen.

XII-aj Gabriel Plompen, gedoopt te Huijbergen (NB) op 6 januari 1715 (RK), zoon van Henricus Adriaensen Plompen en Maria Peeterse van den Bergh (XI-p). Hij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 31 mei 1739, op 24-jarige leeftijd met Agnes Soffers (21 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1718. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Plompen, geboren te Woensdrecht (NB) op 2 januari 1742.
 2. Henricus Plompen, geboren te Woensdrecht (NB) op 26 oktober 1744.
 3. Maria Plompen, geboren te Woensdrecht (NB) op 11 februari 1748.
 4. MichaŽl Plompen, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1750, volgt onder XIII-bp.
 5. Guillelmus Plompen, geboren te Woensdrecht (NB) op 26 oktober 1752.

XII-ak Benedictus Plompen, gedoopt te Huijbergen (NB) op 3 juli 1717 (RK), overleden te Ossendrecht (NB) op 4 april 1768, 50 jaar oud, zoon van Henricus Adriaensen Plompen en Maria Peeterse van den Bergh (XI-p). Hij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 17 juli 1740 (getuigen waren Joannes Cornelis van den Bergh en Elisabeth van Aarden), op 23-jarige leeftijd (1) met Maria Wijnen (19 jaar oud), geboren te Berendrecht (BelgiŽ) in het jaar 1721, begraven te Ossendrecht (NB) op 21 december 1753, 32 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus Plompen, geboren te Ossendrecht (NB) op 22 oktober 1742, volgt onder XIII-bq.

Hij is getrouwd op 23 juni 1754, op 36-jarige leeftijd (2) met Anna van Veldhoven (22 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) op 5 juni 1732, overleden te Ossendrecht (NB) op 7 augustus 1814, 82 jaar oud, dochter van Johannes van Veldhoven en Joanna Pitersen Rafels. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Plompen, geboren te Woensdrecht (NB) op 5 april 1755, volgt onder XIII-br.
 2. Johannes Plompen, geboren te Woensdrecht (NB) op 22 juni 1756.
 3. Jacobus Plompen, geboren te Ossendrecht (NB) op 29 oktober 1757, volgt onder XIII-bs.
 4. Adriana Plompen, gedoopt te Woensdrecht (NB) op 23 mei 1759, volgt onder XIII-bt.
 5. Adrianus Plompen, geboren te Ossendrecht (NB) op 28 januari 1761, volgt onder XIII-bu.
 6. Ambrosius Plompen, geboren te Ossendrecht (NB) op 28 januari 1761 (RK), volgt onder XIII-bv.
 7. Susanna Plompen, gedoopt te Ossendrecht (NB) op 30 april 1765, volgt onder XIII-bw.

XII-al Hendrik Janssen Wesenbeeck, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 28 maart 1709 (RK), overleden te Nispen-Essen op 8 november 1766, 57 jaar oud, zoon van Joannes Janssen Wesenbeeck en Catharina Henrickx Oerlemans (XI-r). Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 20 november 1735, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Cornelissen Hertoghs (27 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 7 maart 1708, overleden aldaar op 30 januari 1766, 57 jaar oud, dochter van Cornelius Mertens Hertoghs en Anna Huijbrechts van de Langereijt. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Wesenbeeck, gedoopt te Nispen-Essen op 27 augustus 1736 (RK).
 2. Adriana Hendrick Janssen Wesenbeeck, geboren te Essen (Wildert) op 1 januari 1739, gedoopt te Nispen-Essen op 1 januari 1739 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Hertoghs en Maria Oerlemans), overleden te Kalmthoutse Hoek (BelgiŽ) op 8 maart 1814, 75 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 8 september 1756, op 17-jarige leeftijd met Adrianus Nelen, geboren te Huijbergen (NB) op 29 juli 1720, volgt onder XIII-as.
 3. Cornelius Wesenbeeck, gedoopt te Nispen-Essen op 14 maart 1741 (RK).
 4. Anna Wesenbeeck, gedoopt te Nispen-Essen op 15 september 1742 (RK).
 5. Joannes Wesenbeeck, gedoopt te Nispen-Essen op 22 juni 1745 (RK).
 6. Maria Wesenbeeck, gedoopt te Nispen-Essen op 23 juli 1748 (RK), volgt onder XIII-bx.
 7. Joanna Wesenbeeck, gedoopt te Nispen-Essen op 20 oktober 1751 (RK).
 8. Cornelius Wesenbeeck, gedoopt te Nispen-Essen op 24 mei 1753 (RK).

XII-am Berent Jansze Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 6 december 1698 door de vroedvrouw, wonende te Essen (BelgiŽ), overleden te Nispen (NB) op 15 maart 1736, begraven op 15 maart 1736 met volle uitvaart, 37 jaar oud, zoon van Joannes Berents Oerlemans (XI-u) en Maria Aertz Wauts. Hij is ondertrouwd te Nispen (NB) op 23 mei 1733 en getrouwd aldaar op 7 juni 1733 voor de kerk (getuigen waren Petrus Jansse Somers en Arnoldus Janssen Oerlemans), op 34-jarige leeftijd met Adriaantje Jansze Somers (23 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 9 maart 1710 (doopgetuigen waren Petrus Gabriels Groffen en Joanna Roecken Elsten), wonende te Nispen-Essen, overleden aldaar op 15 oktober 1761 begraven met vol licht, 51 jaar oud, dochter van Joannes Peeterssen Somers en Cornelia Roecken Elst.
(Zij is later in ondertrouw gegaan op 25 maart 1741 en getrouwd te Nispen (NB) op 9 april 1741 opmerking: in de marge: 'den uitkoop der kinderen gesien' (getuigen waren Aegidius van den Brande en Cornelius Backers), op 31-jarige leeftijd met Christianus Janssen Luijckx (40 jaar oud), geboren te Nispen (NB) op 25 augustus 1700, overleden aldaar op 28 mei 1763, 62 jaar oud. (Hij was weduwnaar van Elijsabeth Niclaessen Mangelaer, begraven te Nispen-Essen.)) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Oirlemans, geboren te Nispen (NB), gedoopt te Nispen-Essen op 8 juli 1734 (doopgetuigen waren Joannes Petrus Wouters en Maria Aertsen Wouts), volgt onder XIII-by.

XII-an Helena Janse Hoerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 26 november 1708 (RK), wonende te Wouw, overleden te Roosendaal op 13 september 1762, 53 jaar oud, dochter van Joannes Berents Oerlemans (XI-u) en Maria Aertz Wauts.

Helena Oerlemans vermelding in schepenakte op woensdag 13 januari 1762 Roosendaal; in akte vermelde toponiemen : Nispen
Auctor(en) : 1. Helena OERLEMANS (weduwe en mede-erfgenaam van Wouter VANTILBURG, bijgestaan door haar huidige echtgenoot Adriaan VAN AGTMAAL)
2. Wouter MOORS (echtgenoot van Maria VAN OIRSCHOT, wonende te Halsteren)
3. Marijnus VAN TILBURG (als voogd over de kinderen van Jan VAN OIRSCHOT, Marijn VAN OIRSCHOT en Teuntje VAN OIRSCHOT)
4. Adriaan VERAART (als toeziend voogd)
* erfgenamen van Wouter VAN OIRSCHOT
Destinataris(sen) : 1. Leendert LASSAART (ondervorster van Nispen) inhoud : De auctoren vesten de destinataris in een huis, hof en erf, gelegen te Nispen. Ingevolge de koopovereenkomst d.d. 21-12-1761 bedraagt de koopsom 250 guldens. Verwezen wordt naar Schotboek folio 551. In de marge: op 27-05-1794 verklaart Dielis GELTEN, wonende aan de Spellestraat te Wouw, dat Leendert LASSAART aan hem, als enige erfgenaam ab intestato van Adriana ROVERS, heeft betaald 100 guldens en aan wijlen Adriaen VAN AGHTMAEL en Helena VAN OERLEMANS de resterende 25 guldens.

Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw op 22 juli 1731 en getrouwd aldaar op 5 augustus 1731 (getuigen waren Mr. Henricus en Petronilla Wagemakers), op 22-jarige leeftijd (1) met Joannes Adriaense Roovers (29 jaar oud), geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op 9 februari 1702 (RK) (doopgetuige was Petronilla Roovers), wonende te Nispen (NB), overleden te Wouw (Westelaar) op 21 oktober 1749, 47 jaar oud, zoon van Adriaen Adriaenssen Roovers en Maria Lindertsen.

Getuigen ondertrouw: Henricus Baten, Petrus Raets.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Joannes Roovers, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 27 februari 1732 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Hourlemans en Joanna van Opdorp (namens Anna Roovers)).
 2. Adriana Joannes Roovers, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 26 januari 1734 (RK) (doopgetuige was Anna Roovers), overleden te Wouw (Spellestraat) op 1 februari 1794, begraven te Wouw op 4 februari 1794, 60 jaar oud.
 3. Arnoldus Joannes Rovers, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 17 januari 1736 (RK) (doopgetuige was Margarita Bertels), overleden voor 29 maart 1743, hoogstens 7 jaar oud.
 4. Gertrudis Joannes Roovers, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 18 februari 1739 (RK) (doopgetuige was Maria Deckers).
 5. Arnoldus Joannes Rovers, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 29 maart 1743 (RK) (doopgetuige was Anna Roovers).
 6. Adrianus Joannes Adriaense Roovers, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 8 november 1745 (RK) (doopgetuigen waren Adriaen Deckers en Janna Jansen Hoerlemans (afwezig)).
 7. Maria Roovers, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 6 november 1748 (RK) (doopgetuigen waren Arnoldus Oerlemans (afwezig) en Gertrudis Jansen Deckers).

Zij is in ondertrouw gegaan op 4 juli 1750 en getrouwd te Wouw op 19 juli 1750, op 41-jarige leeftijd (2) met Wouter Jacobs van Tilburg (46 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) in het jaar 1704, wonende te Nispen (NB), overleden te Nispen-Essen op 28 maart 1761, 57 jaar oud.
(Hij was daarnaast gehuwd (1) met Dingena Christiaanse van Tilburgh, geboren te Nispen (NB), gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 22 april 1724, wonende te Nispen (NB), overleden te Essen (BelgiŽ) op 2 april 1786, 61 jaar oud, dochter van Sebatiaenus Christiaensen van Tilburgh en Maria Cornelis Willemen. (Zij is eerder getrouwd te Nispen-Essen op 29 juni 1747 (getuigen waren Aegidius van den Brande en Petrus Reijsbosch), op 23-jarige leeftijd met Cornelis Pauwels van Loon (28 jaar oud), geboren te Wouw, gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 18 juli 1718, wonende te Wouw, overleden te Essen (BelgiŽ) op 13 augustus 1794, 76 jaar oud, zoon van Paulus Marijnissen van Loon en Lucia Adriaenssen Suijkerbuijck.)) Zij is in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 21 november 1761 en getrouwd te Nispen (NB) op 6 december 1761 (getuigen waren Joannes Baptista van Asbroeck en Maria Suijkerbuijck), op 53-jarige leeftijd (3) met Adriaen Adriaenssen van Agtmaal (47 jaar oud), geboren te Roosendaal op 15 maart 1714, wonende aldaar, begraven aldaar op 17 december 1765, 51 jaar oud, zoon van Adriaen Gijsbrechts van Achtmael en Maria Adriaenssen Meulders.
(Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 16 juni 1742 en getrouwd aldaar op 1 juli 1742, op 28-jarige leeftijd met Antonia Govaertssen Suijckerbuijck (31 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 17 januari 1711 (RK), overleden te Roosendaal op 6 december 1760, begraven aldaar op 17 december 1765, 49 jaar oud, dochter van Godefridus Niclaus Suijckerbuijck en Maria Adriaenssen Luijsterborgh.)

Opmerking: in de marge: 'der kinderen staat gesien'.
Opmerking: onder Nispen; getrouwd met dispensatie i.v.m. besloten tijd.
XII-ao Joanna Jansen Hoerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 11 juli 1714, dochter van Joannes Berents Oerlemans (XI-u) en Maria Aertz Wauts. Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw op 9 augustus 1738 en getrouwd aldaar op 24 augustus 1738 (getuigen waren Joannes Botermans en Anna Vadden), op 24-jarige leeftijd met Aegidius Cornelisse Gelten ook genaamd Dielis, overleden te Wouw op 30 juni 1801.
getuigen ondertrouw: Arnoldus Gelten, Anna van Meroden.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Gelte, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 9 oktober 1738 (RK) (doopgetuige was Joanna Gelte), volgt onder XIII-bz.
 2. Cornelius Egidius Cornelisse Gelte, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op 17 januari 1741 (RK) (doopgetuigen waren Arnoldus Gelte en Helena Hoerlemans), overleden voor 27 februari 1748, hoogstens 7 jaar oud.
 3. Joannes Gelte, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op 16 maart 1743 (RK) (doopgetuigen waren Jan Hoetelmans en Maria Dilisse Verhees).
 4. Cornelius Egidius Cornelisse Gelte, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op 27 februari 1748 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Oerlemans en Joanna Jansen Denisse), overleden voor 19 juli 1751, hoogstens 3 jaar oud.
 5. Cornelius Dilis Gelte, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op 19 juli 1751 (RK) (doopgetuigen waren Aert Gelte (afwezig) en Guilielma Hijmans).
 6. Arnoldus Dilis Gelten, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op 16 maart 1755 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Claesse en Cornelia Denisse), volgt onder XIII-ca.
 7. Maria Aegidius Gelte, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op 11 mei 1760 (RK) (doopgetuigen waren Arnoldus Gelte en Cornelia Gelten).

XII-ap Cornelius Peeters Ourlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 14 november 1711, zoon van Petrus Berents Oerlemans (XI-v) en Joanna Adriaenssen Francken.

Cornelis Oerlemans vermelding in schepenakte op dinsdag 3 december 1743 Roosendaal. Vermelding van : Cornelis Oerlemans in akte vermelde toponiemen : Achterstraat
Auctor(en) D 1. Christiaan HENNEN
destinataris(sen) : 1. Cornelis OERLEMANS.
Inhoud : De auctor vest de destinataris in een huis, hof en erf, gelegen aan de zuidzijde van de Agterstraet. Ingevolge de koopovereenkomst d.d. 09-11-1743 bedraagt de koopsom 650 guldens, waarvan 50 guldens thans contant wordt betaald. Verwezen wordt naar Schotboek folio 241V. In de marge: op 14-05-1746 verklaart Christiaan HENNEN dat Cornelis OERLEMANS heeft betaald 300 guldens, zijnde het eerste deel van het restant van de koopsom. In de marge 2: op 29-04-1750 verklaren Stoffel LUCAS, Adriaan HENNEN, Jacobus HENNEN en Francis VAN STAEIJ voor zichzelf en ten behoeve van de verdere erfgenamem van Christiaan HENNEN, dat Cornelis OERLEMANS heeft betaald 300 guldens, zijnde het tweede en laatste deel van de koopsom.

Hij is in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 6 april 1743 en getrouwd aldaar op 21 april 1743, getrouwd aldaar op 21 april 1743 voor de kerk (RK), op 31-jarige leeftijd (1) met Catharina Hennen, geboren te Eekeren (BelgiŽ), overleden te Roosendaal op 17 september 1746, begraven op 17 september 1746 op het kerkhof. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Oerlemans, gedoopt te Roosendaal op 31 januari 1744 (RK) (doopgetuigen waren Nicolaus Hoerlemans en Catharina Wouters), begraven op 26 oktober 1744, 269 dagen oud.
 2. Christianus Ourlemans, gedoopt op 24 oktober 1744 (RK) (doopgetuigen waren Christianus Hennen en Maria Hourelemans).

Hij is in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 22 april 1747 en getrouwd aldaar op 7 mei 1747, op 35-jarige leeftijd (2) met Maria Willebroorts, geboren te Bracht (BelgiŽ), wonende aldaar, overleden te Oudenbosch (NB) op 4 augustus 1798. Uit dit huwelijk:

 1. Christina Oerlemans, gedoopt te Roosendaal op 18 februari 1748 (RK) (doopgetuigen waren Leonardus Adriaensen en Maria Oerlemans), overleden voor 30 oktober 1751, hoogstens 3 jaar oud.
 2. Joannes Oerlemans, gedoopt te Roosendaal op 21 februari 1749 (doopgetuigen waren Adrianus Willeboorts en Maria Oerlemans).
 3. Christina Oerlemans, gedoopt te Roosendaal op 30 oktober 1751 (doopgetuigen waren Jacobus van Eij en Maria Molenaers), volgt onder XIII-cb.
 4. Nicolaus Cornelius Oerlemans, gedoopt te Roosendaal op 9 december 1754 (doopgetuigen waren Joannes van Wesel en Barbara Willeborts), volgt onder XIII-cc.
 5. Catharina Oerlemans, geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op 4 maart 1759 Parochie St. Jan de Doper (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Wesel en Catharina Oerlemans).

XII-aq Anna Peeters Oerlemans, gedoopt te Huijbergen (NB) op 9 maart 1720, overleden aldaar op 8 augustus 1782, 62 jaar oud, dochter van Petrus Berents Oerlemans (XI-v) en Joanna Adriaenssen Francken. Zij is in ondertrouw gegaan te Nispen (NB) op 19 januari 1744 en getrouwd aldaar op 2 februari 1744, hervormde gemeente Roosendaal, Nispen, Wouw., op 23-jarige leeftijd met Adriaen Erasmus van Achtmael (24 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Borteldonk), gedoopt te Nispen-Essen op 1 augustus 1719 (RK) (doopgetuigen waren Marijnis Gijsbrechts van Achtmael en Barbara Adriaenssen van Achtmael), overleden te Huijbergen (NB) op 13 augustus 1788, 69 jaar oud, zoon van Erasmus Gijsbrechts van Achtmael en Matthia Christiaenssen van de Riet.
(Hij is eerder getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 10 september 1741, op 22-jarige leeftijd met Antonetta Peeterse Sebastianssen (22 jaar oud), gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 23 november 1718 (RK), overleden aldaar op 18 mei 1743, 24 jaar oud, dochter van Petrus Antoon Sebastianssen en Anna Cornelissen van Achtmael.) Uit dit huwelijk:

 1. Petrus van Achtmael, geboren te Nispen (NB), gedoopt te Nispen-Essen op 11 januari 1745 (RK) (doopgetuigen waren Antonious van Achtmael en Joanna Francken), volgt onder XIII-cd.
 2. Matthea van Achtmael, geboren te Nispen (NB), gedoopt te Nispen-Essen op 23 februari 1747 (RK) (doopgetuigen waren Bernardus Oerlemans en Petronilla van Achtmael), volgt onder XIII-ce.
 3. Joanna Maria van Agtmael, gedoopt te Huijbergen (NB) op 17 december 1749 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Oerlemans en Maria Snacken), overleden te Huijbergen (NB) voor 27 mei 1755, hoogstens 5 jaar oud.
 4. Sebastianus van Achtmael, gedoopt te Huijbergen (NB) op 18 januari 1752 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van Achtmael en Petronella Nelen), volgt onder XIII-cf.
 5. Anna Cornelia van Achtmael, gedoopt te Huijbergen (NB) op 23 maart 1754 (RK) (doopgetuigen waren Marinus van Achtmael en Cecilia Neelen), volgt onder XIII-cg.
 6. Joanna Maria van Achtmael, gedoopt te Huijbergen (NB) op 27 mei 1755 (RK) (doopgetuigen waren Matheus Hoekx en Adriana Nelen), overleden te Huijbergen (NB) voor 9 mei 1760, hoogstens 4 jaar oud.
 7. Lucia van Achtmael, gedoopt te Huijbergen (NB) op 27 mei 1755 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Nelen en Anna Maria Deckers), overleden te Huijbergen (NB).
 8. Cornelius van Achtmael, gedoopt te Huijbergen (NB) op 8 november 1756 (RK) (doopgetuigen waren Lambrecht van Achtmael en Cornelia Mastboom).
 9. Erasmus van Agtmael, gedoopt te Huijbergen (NB) op 16 juli 1758 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Nelen en Petronella Dris), overleden voor 19 augustus 1761, hoogstens 3 jaar oud.
 10. Joanna Maria van Agtmael, gedoopt te Huijbergen (NB) op 9 mei 1760 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Aghtmael en Adriana Nelen).
 11. Erasmus van Agtmael, gedoopt te Huijbergen (NB) op 19 augustus 1761 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Achtmael en Adriana Nelen).
 12. Joannes Baptist van Agtmael, gedoopt te Huijbergen (NB) op 24 september 1762 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Clasens en Mathea van Aghtmael).

XII-ar Joanna Oerlemans, geboren te Huijbergen (NB), gedoopt aldaar op 9 maart 1720 (RK), wonende te Nispen (NB), overleden te Roosendaal op 3 oktober 1794, 74 jaar oud, dochter van Petrus Berents Oerlemans (XI-v) en Joanna Adriaenssen Francken.

Johanna Oerlemans vermelding in notarieel archief op vrijdag 14 april 1775 Roosendaal. Inhoud akte : testament van Cornelis Adriaanse Meesters en zijn echtgenote Johanna Oerlemans
Johanna Oerlemans vermelding in collaterale successie op woensdag 13 november 1793 Roosendaal
Erflater: Meesters, Cornelis Adriaanse, plaats overlijden: Borteldonk, datum overlijden: 03-10-1793
Aangever: Oerlemans, Marijnus Adriaanse, woonplaats: Roosendaal, relatie: namens zijn zuster Oerlemans, Johanna, weduwe en erfgename
Soort akte: taxatie
Johanna Oerlemans vermelding in boedelinventaris of -rekening op woensdag 12 maart 1794 Roosendaal
Voogd: naam: Oerlemans, Johanna weduwe Meesters, Cornelis Adriaanse, beroep: 'bouwman', woonplaats: Borteldonk, datum overlijden: 03-10-1793
Erflater: naam: Musters, Jan
Erfgenamen: 1. naam: Boom, Anna Elisabeth van den echtgenote Schepers, Marijnrelatie: weduwe en moeder
2. naam: Musters, Pieter leeftijd: 14 relatie: zoon
3. naam: Musters, Jan Baptist leeftijd: 5 relatie: zoon
Opmerkin1gen: zie akte van voogdij d.d. 01-08-1791.

Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw op 19 maart 1755 en getrouwd aldaar op 4 mei 1755 (getuigen waren Joannes Vrints en Bernardina van Roijen), op 35-jarige leeftijd (1) met Petrus Adriaense Heijnen (38 jaar oud), geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 10 februari 1717 (doopgetuigen waren Marinus Huijgens en Joanna Janssen van Tichelen), overleden te Nispen-Essen op 11 juli 1770, begraven te Nispen (NB) op het kerkhof, 53 jaar oud, zoon van Adrianus Cornelissen Heijnen en Maria Adriaensen Tonijs.

Pieter Heijnen vermeld in notarieel archief op woensdag 4 juli 1770 Roosendaal. Inhoud akte: testament van Pieter Heijnen en Johanna Oerlemans, huwelijkslieden.
getuigen ondertrouw: Joannes Oerlemans, Maria Hijnen.
Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Heijnen, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 29 juni 1756 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Hijnen en Pitronella Oerlemans), begraven te Nispen (NB) op 29 november 1773 op het kerkhof, 17 jaar oud.
 2. Cornelis Heijnen, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 24 maart 1759 (RK) (doopgetuigen waren Marijnus Heijnen en Maria van Achtmael), volgt onder XIII-ch.
 3. Maria Heijnen, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 23 februari 1761 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Elsacker en Cornelia van Osta), volgt onder XIII-ci.
 4. Cornelia Heijnen, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 9 augustus 1763 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Oerlemans en Maria van Tilborgh (namens Maria Heijnen)).
 5. Joanna Petrus Heijnen, geboren te Nispen-Essen (Borteldonk), gedoopt te Nispen-Essen op 9 april 1765 (RK) (doopgetuigen waren Adriana van den Eijnde en Franciscus Sloot), volgt onder XIII-cj.
 6. Joannes Heijnen, geboren te Nispen-Essen (Borteldonk), gedoopt te Nispen-Essen op 10 maart 1767 (RK) (doopgetuigen waren Adriana Cools en Joannes van Loon).

Zij is in ondertrouw gegaan te Nispen (NB) op 8 februari 1772 en getrouwd te Wouw op 23 februari 1772, op 51-jarige leeftijd (2) met Cornelis Adriaansen Meesters (29 jaar oud), bouwman, geboren te Nispen-Essen op 9 december 1742, wonende te Wouw, overleden te Nispen-Essen (Borteldonk) op 5 oktober 1793, 50 jaar oud, zoon van Adrianus Marijnis Meesters en Catharina Lucae van den Bergh.
XII-as Petrus Oerlemans, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Huijbergen (NB) op 11 maart 1707, zoon van Cornelius Oerlemans (XI-w) en Cornelia Merten Geerts Suijelaers. Hij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 8 april 1740, op 33-jarige leeftijd met Cornelia Linderts (20 jaar oud), gedoopt te Huijbergen (NB) op 29 mei 1719 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus van Merckplas en Elisabeth Jacobs), dochter van Joannes Linders (landbouwer) en Helena Jacobs Jansen. Uit dit huwelijk:

 1. Bernardus Oerlemans, gedoopt te Huijbergen (NB) op 17 juni 1741 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Linderts en Joanna Franssen).
 2. Cornelius Horlemans, gedoopt te Huijbergen (NB) op 21 mei 1743 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Horlemans en Joanna Horremans).
 3. Adrianus Oerlemans, gedoopt te Huijbergen (NB) op 21 mei 1743 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Linders en Adriana van Mechelen).
 4. Petrus Oerlemans, gedoopt te Huijbergen (NB) op 22 oktober 1745 (doopgetuigen waren Bernardus Orlemans en Magdalena van Mechelen).
 5. Joannes Oerlemans, geboren te Huijbergen (NB) op 22 oktober 1745.

XII-at Joannes Cornelissen van Loon, gedoopt te Nispen-Essen op 18 oktober 1717, overleden aldaar op 3 april 1800, 82 jaar oud, zoon van Cornelius Sijmens van Loon (XI-x) en Maria Janssen Smekens. Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 13 februari 1746, op 28-jarige leeftijd met Petronella Marijnissen Maes (28 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Beliestraat), gedoopt te Nispen-Essen op 25 februari 1717 (doopgetuigen waren Gisbertus Wilborts van de Langecruijs en Anna Dingemans Buijsen), dochter van Marinus Peeterssen Maes en Dijmphna Dingemans Buijsen de Oude. Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus Joannes Cornelissen van Loon, geboren te Nispen-Essen (Donk), gedoopt te Nispen-Essen op 30 november 1746 (doopgetuigen waren Cornelius Sijmen van Loon en Petronella Antoni Simons), volgt onder XIII-ck.
 2. Maria van Loon, geboren te Nispen-Essen op 11 februari 1748, overleden aldaar op 20 februari 1748, 9 dagen oud.
 3. Cornelis van Loon, geboren te Nispen-Essen op 5 februari 1749, overleden aldaar op 11 januari 1765, 15 jaar oud.
 4. Dijmphna van Loon, geboren te Nispen-Essen op 12 april 1750, overleden aldaar op 6 maart 1813, 62 jaar oud.
 5. Joannes van Loon, geboren te Nispen-Essen op 20 december 1751, overleden aldaar op 26 april 1782, 30 jaar oud.
 6. Petrus Joannes Cornelissen van Loon, geboren te Nispen-Essen (Zandstraat), gedoopt te Nispen-Essen op 25 juni 1754 (doopgetuigen waren Petronella Antonissen (namens Adrianus Buijsen) en Maria Somers (namens Maria van Loenhout)).
 7. Adrianus van Loon, geboren te Nispen-Essen op 13 juni 1756, volgt onder XIII-cl.
 8. Petrus Joannes Cornelissen van Loon, geboren te Nispen-Essen (Zandstraat), gedoopt te Nispen-Essen op 18 februari 1758 (doopgetuigen waren Siardus van den Bergh en Petronella van Deijck), volgt onder XIII-cm.

XII-au Nicolaus Cornelis Simons van Loon, gedoopt te Nispen-Essen op 1 februari 1720, zoon van Cornelius Sijmens van Loon (XI-x) en Maria Janssen Smekens. Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 5 mei 1745 (getuigen waren reverendus dominus Pens (vicarius Nispen-Essen) en Aegidius van den Brande), op 25-jarige leeftijd met Maria Aertse van Loenhoudt (26 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 8 november 1718, dochter van Arnoldus Janssen van Loenhout en Adriana Stoffel Joosen. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana van Loon, geboren te Nispen-Essen (Werf), gedoopt te Nispen-Essen op 9 maart 1746 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Sijmensch van Loon en Joanna Aertse van Loent), volgt onder XIII-cn.
 2. Maria van Loon, geboren te Nispen-Essen (Zandstraat), gedoopt te Nispen-Essen op 24 maart 1749 (doopgetuigen waren Aert Janse van Loenhoudt en Lucia Cornelissen van Loon).
 3. Cornelia Nicolaus Cornelissen van Loon, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 7 november 1751 (doopgetuigen waren Adrianus Hertoghs en Joanna Cornelissen van Loon), volgt onder XIII-co.
 4. Elsabetha van Loon, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 30 augustus 1754 (doopgetuigen waren Sijardus van den Bergh en Cornelia Janse Boge).
 5. Cornelius van Loon, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 21 januari 1757 (doopgetuigen waren Petrus van Loon en Barbara van Loenoudt).
 6. N.N. van Loon, opmerking: gedoopt door de vroedvrouw; begraven op het kerkhof, begraven te Nispen-Essen op 21 september 1753.

XII-av Petrus Cornelis van Loon, gedoopt te Nispen-Essen (Spilbeek) op 6 oktober 1723, overleden te Nispen-Essen op 13 januari 1795, 71 jaar oud, zoon van Cornelius Sijmens van Loon (XI-x) en Maria Janssen Smekens. Hij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 19 mei 1750, op 26-jarige leeftijd (1) met Joanna Cornelissen Hoeckx (25 jaar oud), geboren te Huijbergen (NB) op 27 juli 1724, dochter van Cornelis Stoffelen Hoeckx en Adriana Adriaensen Nuijten. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis van Loon, geboren te Huijbergen (NB) op 24 mei 1750, volgt onder XIII-cp.
 2. Petrus Peeters van Loon, geboren te Nispen-Essen in het jaar 1754.
 3. Gerardus van Loon, gedoopt te Huijbergen (NB) op 11 juni 1756 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Vennincx en Apolonia Hoecx).
 4. Johannes Peters van Loon, geboren te Huijbergen (NB) op 15 december 1757, volgt onder XIII-cq.
 5. Gerardus van Loon, gedoopt te Huijbergen (NB) op 27 augustus 1759 (RK) (doopgetuigen waren Nicolaus van Loon en Apolina Hockx).
 6. Antonius Peeters van Loon, geboren te Bergen op Zoom op 4 april 1766 (RK), volgt onder XIII-cr.

Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 3 mei 1773 (getuigen waren Petrus Jespers en Lucia Nelen), op 49-jarige leeftijd (2) met Petronella Deckers (30 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 18 juni 1742, overleden te Wouw op 25 november 1810, 68 jaar oud, dochter van Gisbertus Janssen Deckers en Catharina Hendrickx van Loon.

Bruidegom : Petrus van Loon - weduwnaar. Bruid : Petronilla Deckers - 'soluta'.
Uit dit huwelijk:
 1. Joanna van Loon, geboren te Bergen op Zoom op 12 maart 1774.
 2. Anna Maria van Loon, geboren te Bergen op Zoom op 5 oktober 1775, overleden te Woensdrecht (NB) op 6 augustus 1858, 82 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Lambertus Vis, overleden te Woensdrecht (NB) op 9 juni 1846, zoon van Matheus Vis en Adriana Augustijn.
 3. Gertrudis van Loon, geboren te Bergen op Zoom op 30 oktober 1777.
 4. Anna Cornelia van Loon, geboren te Huijbergen (NB) op 14 november 1778, volgt onder XIII-cs.
 5. Adrianus van Loon, gedoopt te Woensdrecht (NB) op 5 november 1782, volgt onder XIII-ct.

XII-aw Lucia Cornelissen van Loon, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 17 september 1727, overleden aldaar op 7 november 1794, 67 jaar oud, dochter van Cornelius Sijmens van Loon (XI-x) en Maria Janssen Smekens. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 2 februari 1750 (getuigen waren Simon van Loon en Petrus van Loon), op 22-jarige leeftijd met Siardus Simons van den Bergh (28 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Zandstraat), gedoopt te Nispen-Essen op 3 juni 1721 (doopgetuigen waren Joannes van Turnhout en Maria Bastiaense), begraven te Nispen-Essen op 1 november 1798, 77 jaar oud, zoon van Simon Siardus van den Bergh en Gertrudis Jansse van Turnhout. Uit dit huwelijk:

 1. Maria van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 23 januari 1751 (RK) (doopgetuigen waren Simon van Loon en Gertrudis van Turnhout).
 2. Simon van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 6 december 1752 (RK) (doopgetuigen waren Gerardus van den Bergh en Joanna van Loon), volgt onder XIII-cu.
 3. Cornelius van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 5 december 1754 (RK) (doopgetuigen waren Nicolaes van Loon en Maria van den Bergh), volgt onder XIII-cv.
 4. Joannes van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 23 oktober 1756 (RK) (doopgetuigen waren Anna van den Bergh en Adrianus van Loon), begraven te Nispen-Essen op 31 augustus 1776, 19 jaar oud.
 5. Sebastianus van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 16 januari 1759 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Loon en Cathariana van den Bergh), volgt onder XIII-cw.
 6. Gerardus van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 29 januari 1761 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Vennix en Elisabeth Roecken).
 7. Cornelia van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 14 december 1762 (RK) (doopgetuigen waren Maria van Loenhout en Joannes Nelen).
 8. Adrianus van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 22 oktober 1765 (RK) (doopgetuigen waren Maria van den Bergh en Cornelius Goossens).

XII-ax Adriaan Cornelissen van Loon, gedoopt te Nispen-Essen op 13 december 1733 (RK), wonende te Bergen op Zoom (in de Buitenpoorterij), overleden te Halsteren (NB) op 28 december 1800, 67 jaar oud, zoon van Cornelius Sijmens van Loon (XI-x) en Maria Janssen Smekens. Hij is in ondertrouw gegaan op 13 oktober 1764 en getrouwd te Bergen op Zoom op 28 oktober 1764, op 30-jarige leeftijd met Catharina Gelten (28 jaar oud), geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 24 april 1736 (RK) (doopgetuigen waren Matthias Baten en Maria Rampaert), wonende te Bergen op Zoom (in de Buitenpoorterij), overleden te Halsteren (NB) op 14 december 1794, 58 jaar oud, dochter van Adriaen Pauwels Gelte en Adriana Michiels Baten. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis van Loon, gedoopt te Bergen op Zoom op 20 november 1765 (RK) (doopgetuigen waren Simon van Loon en Joanna Hoechs), volgt onder XIII-cx.
 2. Petrus van Loon, gedoopt te Bergen op Zoom op 13 maart 1767 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Geenhoven en Elisabetha Gelten), volgt onder XIII-cy.
 3. Adrianus van Loon, gedoopt te Bergen op Zoom op 15 juni 1768 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Loon en Anna Gelten), overleden te Halsteren (NB) op 6 maart 1818, 49 jaar oud.
 4. Jacobus van Loon, gedoopt te Bergen op Zoom op 9 april 1771 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Vleminks en Dymphna Gelten).
 5. MichaŽl van Loon, gedoopt te Bergen op Zoom op 11 januari 1774 (RK) (doopgetuigen waren Nicolaus van Loon en Cornelia Gelten), volgt onder XIII-cz.
 6. Joannes van Loon, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 29 mei 1779 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van den Bergh en Anna van Loon).

XII-ay Cornelius Janssen Maes, geboren te Essen (BelgiŽ) op 23 januari 1696, zoon van Joannes Janssen Maes en Cornelia van den Bergh (XI-z). Hij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 3 maart 1716, op 20-jarige leeftijd met Catharina Adriaenssen van den Bergh (23 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) op 17 februari 1693, dochter van Adriaen Janssen van den Bergh en Brechtjen Dirck Lenaerts. Uit dit huwelijk:

 1. Joes Maes, geboren te Huijbergen (NB) in het jaar 1717.
 2. Adriana Maes, geboren rond 1717.
 3. Joannes Maes, geboren te Huijbergen (NB) rond 1717.
 4. Adriana Maes, geboren te Huijbergen (NB) rond 1717.
 5. Cornelia Maes, geboren te Huijbergen (NB) rond 1717.
 6. Margarita Maes, geboren te Huijbergen (NB) rond 1717.
 7. Cornelius Maes, geboren te Huijbergen (NB) rond 1717.
 8. Maria Cornelis Maes, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 9 februari 1721, volgt onder XIII-da.

XII-az Lucas Janssen Maes, geboren te Essen (BelgiŽ) op 16 april 1704, overleden te Ossendrecht (NB) op 4 december 1743, 39 jaar oud, zoon van Joannes Janssen Maes en Cornelia van den Bergh (XI-z). Hij was gehuwd met Joanna Janssen Smit, overleden te Ossendrecht (NB) op 21 juni 1742. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Maes, gedoopt te Huijbergen (NB) op 2 september 1726 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Smit en Cornelia van den Bergh).

XII-ba Joannes Maes, gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 28 januari 1706, zoon van Joannes Janssen Maes en Cornelia van den Bergh (XI-z). Hij was gehuwd (1) met Anna Volckers. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Maes, gedoopt te Halsteren (NB) op 1 september 1730 (RK) (doopgetuigen waren Godefridus Volckers en Joanna Volckers).
 2. Adriana Maes, gedoopt te Halsteren (NB) op 14 februari 1732 (doopgetuigen waren Henricus Maes en Maria Volckers), volgt onder XIII-db.

Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 28 augustus 1731 getrouwd met dispensatie wegens bloedverwantschap in de derde graad, en voor twee afkondigingen, op 25-jarige leeftijd (2) met Maria Dingeman van den Bergh (21 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 7 juli 1710 (RK), dochter van Dingeman Siardus van den Bergh en Gertrudis Cornelissen Oerlemans (XII-h). Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis Maes, geboren te Essen (BelgiŽ) op 12 januari 1732, overleden voor 9 januari 1738, hoogstens 5 jaar oud.
 2. Joannes Maes, geboren te Essen (BelgiŽ) op 13 maart 1733.
 3. Adrianus Maes, geboren te Essen (BelgiŽ) op 22 augustus 1735.
 4. Gertrudis Maes, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 9 januari 1738, overleden te Huijbergen (NB) op 2 juli 1783, 45 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Godefridus Joannes Cornelissen van Loon, geboren te Nispen-Essen (Donk), gedoopt te Nispen-Essen op 30 november 1746, volgt onder XIII-ck.
 5. Dijmphna Maes, geboren te Essen (BelgiŽ) op 9 augustus 1740, overleden voor 17 maart 1742, hoogstens 1 jaar oud.
 6. Dijmphna Maes, geboren te Essen (BelgiŽ) op 17 maart 1742.
 7. Siardus Maes, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout op 23 april 1743 (RK) (doopgetuigen waren Siardus van den Bergen en Catharina Nijssen).
  Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 27 oktober 1771, op 28-jarige leeftijd met Adriana van Loon, geboren te Nispen-Essen (Werf), gedoopt te Nispen-Essen op 9 maart 1746 (RK), volgt onder XIII-cn.
 8. Joannes Maes, geboren te Essen (BelgiŽ) op 23 maart 1746.

XII-bb Petrus van den Bergh, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 22 januari 1709, zoon van Joannes Cornelisse van den Bergh (XI-aa) en Jenneken Peeter Slooven. Hij is getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 22 april 1742, op 33-jarige leeftijd met Maria Cornelissen Wuijts (21 jaar oud), gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 20 mei 1720. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana van den Bergh, gedoopt te Nispen-Essen op 10 februari 1746 (RK), volgt onder XIII-dc.

XII-bc Margrita van den Bergh, gedoopt te Huijbergen (NB) op 11 april 1712, dochter van Joannes Cornelisse van den Bergh (XI-aa) en Jenneken Peeter Slooven. Zij is in ondertrouw gegaan te Huijbergen (NB) op 10 januari 1734 en getrouwd aldaar op 26 januari 1734, op 21-jarige leeftijd met Joannes Castens. Uit dit huwelijk:

 1. Christianus Castens, gedoopt te Huijbergen (NB) op 19 december 1734 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Corn. v.d. Bergh en Gertrudis Jacobs).
 2. Maria Castens, gedoopt te Huijbergen (NB) op 8 juli 1736 (RK) (doopgetuigen waren Baltasar Frits en Joanna Slooven).
 3. Joanna Castens, gedoopt te Huijbergen (NB) in mei 1738 (RK) (doopgetuigen waren Joannes v.d. Bergh en Cornelia Nyse).

XII-bd Cornelia van den Bergh, gedoopt te Huijbergen (NB) op 26 oktober 1714 (RK), overleden te Essen (BelgiŽ) op 21 maart 1787, begraven aldaar op 24 maart 1787, 72 jaar oud, dochter van Joannes Cornelisse van den Bergh (XI-aa) en Jenneken Peeter Slooven. Zij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 19 augustus 1742, op 27-jarige leeftijd met Cornelis Janssen van Thillo (22 jaar oud), gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 12 oktober 1719, begraven te Kalmthout (BelgiŽ) op 15 mei 1778, 58 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Baptista van Thillo, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 16 november 1743, overleden aldaar op 26 november 1743, 10 dagen oud.
 2. Cornelis van Thillo, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 3 december 1744, overleden aldaar op 13 december 1744, 10 dagen oud.
 3. Lucas van Thillo, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 1 december 1745, volgt onder XIII-dd.
 4. Hermelindis van Thillo, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 7 oktober 1748, overleden aldaar op 18 oktober 1753, 5 jaar oud.
 5. Joanna Catharina van Thillo, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 12 december 1755.

XII-be Heilwiges van den Bergh, Aleydis, geboren te Nispen-Essen, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 21 december 1720 (RK), overleden te Huijbergen (NB) op 19 juni 1775, 54 jaar oud, dochter van Joannes Cornelisse van den Bergh (XI-aa) en Jenneken Peeter Slooven. Zij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 12 april 1741 bloedverwanten in de derde graad (RK), op 20-jarige leeftijd met Sebastianus Dingeman van den Bergh (27 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 12 oktober 1713 (RK), zoon van Dingeman Siardus van den Bergh en Gertrudis Cornelissen Oerlemans (XII-h). Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis van den Bergh, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 29 november 1742 (RK) (doopgetuigen waren Dingemanus van den Bergh en Joanna Peeterse Slooven), overleden voor 1 maart 1746, hoogstens 3 jaar oud.
 2. Cornelius Sebastiaenssen van den Bergh, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 28 november 1743 (RK) (doopgetuigen waren Joannis Cornelissen van den Bergh en Adriana Somers), volgt onder XIII-de.
 3. Gertrudis van den Bergh, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 1 maart 1746 (RK) (doopgetuigen waren Dingemanus van den Bergh en Joanna Slooven), overleden voor 17 februari 1753, hoogstens 6 jaar oud.
 4. Siardus van den Bergh, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 29 maart 1747 (RK), volgt onder XIII-df.
 5. Joanna van den Bergh, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 22 september 1749 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Rijniers en Lucia Plompen), overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 12 maart 1817, 67 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Adriaen van Ginneken.
 6. Joannes van den Bergh, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 11 december 1751 (RK) (doopgetuigen waren Joannis Maes en Gertrudis van den Bergh), overleden voor 29 mei 1755, hoogstens 3 jaar oud.
 7. Gertrudis van den Bergh, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 17 februari 1753 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Maes en Gertrudis van den Bergh), volgt onder XIII-dg.
 8. Joannes van den Bergh, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 29 mei 1755 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Somers en Gertrudis Maes).
 9. Joanna Maria van den Bergh, geboren te Huijbergen (NB), gedoopt aldaar op 18 augustus 1756 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Martens Somers en Maria Wesenbeeck), volgt onder XIII-dh.
 10. Dijmphna van den Bergh, Dingena, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 14 juni 1760 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Maes en Catharina Stuijts), volgt onder XIII-di.
 11. Anna van den Bergh, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 3 november 1763 (RK) (doopgetuigen waren GabriŽl van den Bergh en Joanna Keirstens).
 12. Digmannus van den Bergh, geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt aldaar op 3 juli 1765 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Jan Hoeckx en Gertrudis Maes), volgt onder XIII-dj.

XII-bf Cornelia van Gorp, gedoopt te Huijbergen (NB) op 28 juni 1730 (RK), dochter van Adriaen Govarts van Gorp en Joanna Oerlemans (XI-ac). Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 16 augustus 1756, op 26-jarige leeftijd met Adrianus Cornelis van Loon (23 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) op 25 augustus 1732, zoon van Cornelius Adriaens van Loon en Catharina Cornelissen van de Boom.
(Hij is later getrouwd op 26 april 1763 (getuigen waren J.B. van Asbroeck en Petronilla van Achtmael), op 30-jarige leeftijd met Cornelia Prop.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Adriaens van Loon, geboren te Woensdrecht (NB) op 4 september 1757, volgt onder XIII-dk.

XII-bg Cornelia van Loon, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 23 september 1725, overleden aldaar op 4 augustus 1770, 44 jaar oud, dochter van Adriaen Joossen van Loon en Elisabeth Peeters Oerlemans (XI-ad). Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 23 mei 1745, op 19-jarige leeftijd met Joannes Crincels (24 jaar oud), geboren te Nispen-Essen in het jaar 1721. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Krinckels, geboren te Essen (BelgiŽ) op 31 maart 1765, volgt onder XIII-dl.

XII-bh Elisabetha Adriaenssen van Loon, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 29 maart 1729, overleden aldaar op 1 januari 1800, 70 jaar oud, dochter van Adriaen Joossen van Loon en Elisabeth Peeters Oerlemans (XI-ad). Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 19 april 1750 (getuigen waren Petrus Capron en Corn. Adrian. van Loon), op 21-jarige leeftijd met Cornelius Janssen Prop (24 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 6 september 1725, overleden aldaar op 28 november 1790, begraven aldaar op 1 december 1790, 65 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Prop, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek of Huijbergse Moer), gedoopt te Nispen-Essen op 22 maart 1751 (doopgetuigen waren Adrianus van Loon en Joanna Adamus Hoeckx).
 2. Anna Maria Prop, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek of Huijbergse Moer), gedoopt te Nispen-Essen op 2 februari 1753 (doopgetuigen waren Joannes Cornelissen Crinckels en Joanna Prop), volgt onder XIII-dm.
 3. Adam Cornelius Prop, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek of Huijbergse Moer), gedoopt te Nispen-Essen op 1 januari 1757 (doopgetuigen waren Joannes Sebastiaenssen Antonissen en Cornelia Janse Prop), overleden op 26 maart 1780, begraven op 29 maart 1780, 23 jaar oud.
 4. Johannes Prop, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek of Huijbergse Moer), gedoopt te Nispen-Essen op 26 december 1759 (doopgetuigen waren Joannes Schrauwen en Gertrudis Mens).
 5. Adrianus Prop, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek of Huijbergse Moer), gedoopt te Nispen-Essen op 2 april 1763 (doopgetuigen waren Cornelius van Loon en Cornelia van Loon), overleden te Nispen-Essen, begraven aldaar op 6 mei 1763, 34 dagen oud.
 6. Adriana Cornelius Janssen Prop, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek of Huijbergse Moer), gedoopt te Nispen-Essen op 21 januari 1765 (doopgetuigen waren Cornelius Krinckels en Maria Michilsens), volgt onder XIII-dn.
 7. Anna Cornelia Prop, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek of Huijbergse Moer), gedoopt te Nispen-Essen op 7 maart 1768 (doopgetuigen waren Joannes van Loon en Joanna de Weerdt), begraven te Nispen-Essen op 8 juni 1797, 29 jaar oud.
 8. Cornelius Prop, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek of Huijbergse Moer), gedoopt te Nispen-Essen op 22 december 1771 (doopgetuigen waren Petrus Crinckels en Anna Meeuwssen), overleden te Nispen-Essen, begraven aldaar op 30 april 1774, 2 jaar oud.

XII-bi Cornelius Adriaenssen van Loon, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 31 maart 1732 (RK), overleden aldaar op 9 januari 1794, begraven op 13 januari 1794, 61 jaar oud, zoon van Adriaen Joossen van Loon en Elisabeth Peeters Oerlemans (XI-ad). Hij is getrouwd te Kalmthout (BelgiŽ) op 26 november 1752, op 20-jarige leeftijd met Adriana Simons Jansens (28 jaar oud), geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 22 oktober 1724, overleden te Nispen-Essen op 6 juni 1786, begraven op 9 juni 1786, 61 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus van Loon, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 27 januari 1754, overleden te Nispen-Essen op 12 oktober 1797, begraven aldaar op 12 oktober 1797, 43 jaar oud.
 2. Simon van Loon, geboren te Huijbergen (NB) op 27 februari 1755 (RK), volgt onder XIII-do.
 3. Petrus van Loon, gedoopt te Nispen-Essen op 22 maart 1756, overleden aldaar op 24 juni 1810, 54 jaar oud.
 4. Elisabeth van Loon, gedoopt te Nispen-Essen op 7 december 1757, overleden aldaar op 4 augustus 1831, 73 jaar oud.
 5. Josina van Loon, gedoopt te Nispen-Essen op 15 december 1759, overleden aldaar op 24 juli 1764, 4 jaar oud.

XII-bj Cornelius Oerlemans, gedoopt te Huijbergen (NB) op 18 maart 1724 (RK), overleden te Steenbergen op 26 mei 1763, 39 jaar oud, zoon van Cornelius Peeters Oerlemans (XI-ae) en Cornelia Adriaenssen van Loon.

Kohieren van het gemaal, omgeslagen over de inwoners van het platteland Steenbergen, inv. 1300, Welberg: Cornelis Oerlemans, Eva Bongers, de vrouw, Geertruid Nijs de moeder; Willem, Adriaan, Hendrick, Helena, Cornelia en Cornelis de kinderen.

Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 17 mei 1749 en getrouwd aldaar op 1 juni 1749, op 25-jarige leeftijd met Eva Willems Bongers (26 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 16 mei 1723 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Werts en Elisabeth P. Nijs), overleden na 10 mei 1783, minstens 59 jaar oud, dochter van Guielmus Bongers en Gertrudis P. Nijs. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 4 april 1750 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Luijckx en Joanna Oerlemans), volgt onder XIII-dp.
 2. Wilhelmus Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 18 december 1751 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Oerlemans en Pertronilla Doormaels), volgt onder XIII-dq.
 3. Adrianus Oetelmans, gedoopt te Steenbergen op 25 augustus 1753 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Vermeulen en Gertrudis de Nijs), volgt onder XIII-dr.
 4. Hendricus Oetelmans, gedoopt te Steenbergen op 9 juni 1755 (RK) (doopgetuigen waren Theodorus van Beeck en Gertrudis Nijs), volgt onder XIII-ds.
 5. Helena Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 10 oktober 1756 (RK) (doopgetuigen waren Gaspar Bongers en Adriana Nijs), volgt onder XIII-dt.
 6. Cornelia Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 30 juni 1758 (RK) (doopgetuigen waren Petronilla Oerlemans en Cornelius GabriŽls).
 7. Cornelius Oetelmans, gedoopt te Steenbergen op 30 april 1760 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Heijman en Quirina Plasmans), volgt onder XIII-du.
 8. Geertruij Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 20 mei 1762 (RK) (doopgetuigen waren Leonardus Nieuwlaat en Maria Maes), wonende de Heen (Steenbergen NB), overleden aldaar in het jaar 1783, 21 jaar oud.
  Woonden op de Heen. Weeskamer Steenbergen inv. 2250, 12.3.1785, Geertruij Oerlemans overleden in de Heen in 1783.

XII-bk Petronilla Oerlemans, geboren te Huijbergen (NB), gedoopt aldaar op 11 oktober 1729 (RK), wonende te Heerle (NB) en te Wouw, begraven aldaar op 30 april 1792, 62 jaar oud, dochter van Cornelius Peeters Oerlemans (XI-ae) en Cornelia Adriaenssen van Loon.

De datum van haar overlijden is vermeld als 31.4.1792!

Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw op 29 juli 1752, getrouwd aldaar op 13 augustus 1752 voor de kerk (getuigen waren Johannes Vrints en Anna Verbraeck), op 22-jarige leeftijd met Adrianus van Elsacker (16 jaar oud), geboren te Wouw (Leguijt), gedoopt te Wouw op 24 november 1735 (RK) (doopgetuige was Joanna Lodders), wonende te Wouw, overleden voor 30 april 1792, hoogstens 56 jaar oud, zoon van Petrus Elsacker (herbergier in Moerstraten) en Maria Dircken Buijck.

Getuigen ondertrouw: Anna Verbraeck, Anna van de Mirop.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Adrianus van Elsacker, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 16 september 1752 (RK) (doopgetuigen waren Christiaen van de Wateringe en Cornelia van Loom), overleden voor 15 januari 1762, hoogstens 9 jaar oud.
 2. Adriana van Elsacker, geboren te Wouw op 8 maart 1754 (RK) (doopgetuigen waren Maria Oerlemans en Michael van den Bleeke), volgt onder XIII-dv.
 3. Cornelius Adrianus van Elsacker, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 16 februari 1756 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Hijnen en Maria van de Wateringe).
 4. Joanna van Elsackers, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 13 december 1758 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Oerlemans en Gertrudis van den Bleecke), volgt onder XIII-dw.
 5. Cornelia van Elsacker, geboren te Wouw op 25 juni 1760 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Oerlemans en Joanna van Elsacker).
 6. Joannes Adrianus van Elsacker, geboren te Wouw, gedoopt op 15 januari 1762 (RK) (doopgetuigen waren Christianus van de Wateringhen en Lucia van der Slot), volgt onder XIII-dx.
 7. Anna Maria van Elsacker, geboren te Wouw op 20 augustus 1764 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Heijnen en Anna Verbraeck).
 8. Jacoba Adrianus van Elsacker, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 15 december 1766 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Weijmans en Adriana van Loock), volgt onder XIII-dy.
 9. Petronilla van Elsacker, gedoopt te Wouw op 28 december 1774 (RK) (doopgetuigen waren Adriana van Elsacker, Cornelius Meesters, Cornelius Meesters en Adriana Elsackers), volgt onder XIII-dz.
 10. Adrianus van Elsacker, geboren te Wouw op 2 maart 1782 (RK) (doopgetuigen waren Peteronilla Oerlemans en Joannes van den Berg).

XII-bl Joannes Oerlemans, geboren te Huijbergen (NB), gedoopt aldaar op 19 april 1732 (RK), zoon van Cornelius Peeters Oerlemans (XI-ae) en Cornelia Adriaenssen van Loon. Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 4 maart 1769 en getrouwd aldaar op 19 maart 1769, op 36-jarige leeftijd met Cornelia van Loon, geboren te Hoge Zwaluwe.
(Zij was weduwe van Pieter van der Giesen.) Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Oerlemans, gedoopt te Halsteren (Glymespolder) op 24 januari 1770 (doopgetuigen waren Willem Oerlemans en Eva Bongers).
 2. Petronilla Oerlemans, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 13 januari 1772 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Oerlemans en Petronilla Brusselers), volgt onder XIII-ea.
 3. Adriana Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 21 november 1774 (doopgetuigen waren Bartholomeus Rens en Maria van Nispen).

XII-bm Maria Janse van Nuenen, gedoopt te Loon op Zand op 7 mei 1679 (RK), dochter van Joannes Wilhelmuszn van Nuenen en Maria Adrianusdr van den Hove (XI-af). Zij is getrouwd te Loon op Zand op 2 februari 1698, getrouwd aldaar op 1 februari 1698 voor de kerk (RK) (getuigen waren Cornelius Geertse de Leuw en Wilhelmina Peeters Jacobs), op 18-jarige leeftijd met Cornelius Corsten Danckers. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Danckers, gedoopt te Loon op Zand op 17 december 1704 (RK) (doopgetuigen waren Gertrudis van Deursen en Joannes Peeterse Couwenberg).
 2. Christianus Danckers, gedoopt te Loon op Zand op 24 december 1707 (RK) (doopgetuigen waren Nicolaus Janse en Maria Adrianus).
 3. Adriana Danckers, gedoopt te Loon op Zand in januari 1709 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van den Hove en Maria Cauwenbergh).
 4. Gijsbertus Danckers, gedoopt te Loon op Zand op 25 maart 1713 (RK) (doopgetuigen waren Gijsbertus van den Hove en Elisabeth Danckers (namens Anna Henricus de Leeuw)).
 5. Thomas Danckers, gedoopt te Loon op Zand op 25 maart 1713 (RK) (doopgetuigen waren Thomas van den Hove en Maria van Uen), volgt onder XIII-eb.
 6. Christina Danckers, gedoopt te Loon op Zand op 16 januari 1716 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Danckers en Maria Jansen Cauwenbergh).
 7. Maria Catharina Danckers, gedoopt te Loon op Zand op 13 maart 1718 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Danckers en Helena Danckers).
 8. Christianus Danckers, gedoopt te Loon op Zand op 3 oktober 1721 (RK) (doopgetuigen waren Sebastianus de Leeuw en Gertrudis Gijsbertus Danckers).

XII-bn Adrianus Gisbertus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 22 juni 1668 (RK), overleden aldaar op 7 januari 1712, 43 jaar oud, zoon van Gijsbert Adrianuszn van den Hove (XI-ag) en Gertrudis Adrianusdr van Deursen. Hij is getrouwd te Loon op Zand op 8 januari 1690 gedispenseerd door de kerk wegens bloedverwantschap in de derde(?) graad. (RK) (getuigen waren Laurentius de Bie en Maria Brouwers), op 21-jarige leeftijd met Petronella Thomas de Leeuw (23 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 2 december 1666, dochter van Thomas Thomaszn de Leeuw en Amria Petrus de Kock. Uit dit huwelijk:

 1. Thomas van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 30 november 1690 (RK) (doopgetuigen waren Henricus van Veught en Gertrudis Gisbertus van den Hoven), overleden voor 13 mei 1694, hoogstens 3 jaar oud.
 2. Helena Adrianus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 30 maart 1692 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Thomas de Leeuw en Maria Adrianus).
  Zij is , door de kerk gedispensserd wegens gemengde bloeverwantschap in de derde en vierde graad., getrouwd te Loon op Zand op 23 februari 1716 voor de kerk (RK) (getuigen waren Aldegondus Martinus Coquelle en Maria Adrianus van den Hove), op 23-jarige leeftijd met Philippus Martinus Coquelle (38 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 10 november 1677 (RK) (doopgetuigen waren Andreas Leonardus de Bondt en Joanna Theodorus Poisson), zoon van Martinus Coquelle en Maria Petrusdr Poisson.
 3. Gijsbertus Adrianus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 13 mei 1694 (RK) (doopgetuigen waren Gisbertus Adrianus van den Hoven en Maria Henricus van Veught), volgt onder XIII-ec.
 4. Thomas Adrianus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 13 mei 1694 (RK) (doopgetuigen waren Theodorus Thomas de Leeuw en Maria Joannes van den Hoven), volgt onder XIII-ed.
 5. Maria Adrianus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand in april 1698 (RK) (doopgetuigen waren Joanna Gijsbertus van den Hoven en Maria Poisson), volgt onder XIII-ee.
 6. Cornelius van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 16 mei 1701 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Adrianus van den Hoven en Elisabetha van den Hove).
 7. Maria Anna van den Hooven, gedoopt te Loon op Zand op 30 augustus 1704 (RK) (doopgetuigen waren Jan Heiliger Colen en Maria van Hoven), volgt onder XIII-ef.
 8. Gerardus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 26 juli 1706 (RK) (doopgetuigen waren Henricus van Vught en Maria Coomans), volgt onder XIII-eg.
 9. Maria Catharina van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 3 juni 1708 (RK) (doopgetuigen waren Thomas van Vught en Maria Brumaillis), volgt onder XIII-eh.

XII-bo Johannes van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 25 maart 1671 (RK), zoon van Gijsbert Adrianuszn van den Hove (XI-ag) en Gertrudis Adrianusdr van Deursen. Hij is getrouwd te Loon op Zand op 1 december 1693 (getuigen waren Gisbertus van den Hove en Joannes van den Hove), op 22-jarige leeftijd (1) met Maria Joannes Kauwenbergh. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius van den Hove, gedoopt te Loon op Zand in september 1695 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van Beurden en Gertrudis van den Hove).
 2. Joannes van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 8 januari 1697 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Herpt en Joanna van Beurden).
 3. Joanna van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 17 maart 1698 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Cauwenbergh en Elisabetha Gijsbertus).
 4. Walterus Joose van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 2 november 1699 (RK) (doopgetuigen waren Gijsbertus Adrianus van den Hove en Joanna van Beurden), volgt onder XIII-ei.

Hij is getrouwd te Loon op Zand op 1 maart 1708 (getuigen waren Adrianus Snoeren en Nicolaa Bartholomeuse), op 36-jarige leeftijd (2) met Maria Coomans.
XII-bp Elizabetha van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 19 oktober 1680 (RK), dochter van Gijsbert Adrianuszn van den Hove (XI-ag) en Gertrudis Adrianusdr van Deursen. Zij is getrouwd in het jaar 1702 datum tussen 26-2 en 6-5-1702, getrouwd in april 1702 voor de kerk (RK) (getuige was Josina Heijligers Coolen), op 22-jarige leeftijd met Jan Heijliger Coolen (26 jaar oud), lakenfabrikant, gedoopt te Tilburg op 21 maart 1676, zoon van Heijliger Jan Laureijs Colen en Maria Adriaen Gerit de Roij. Uit dit huwelijk:

 1. Heijliger Jan Heijliger Coolen, gedoopt te Tilburg op 31 januari 1703 (doopgetuigen waren Gijsbertus van den Hove en Josina Heijliger Colen), volgt onder XIII-ej.
 2. Gisbertus Jan Coolen, gedoopt te Tilburg op 10 november 1704.
 3. Maria Coolen, gedoopt te Loon op Zand op 9 januari 1707.
 4. Gerard Jan Heijliger Coolen, gedoopt te Tilburg op 19 juli 1709.
 5. Antonij Jan Heijliger Coolen, gedoopt te Tilburg op 15 oktober 1711, volgt onder XIII-ek.
 6. Adriaan Jan Heijliger Coolen, gedoopt te Tilburg op 31 oktober 1713, volgt onder XIII-el.
 7. Jan Baptist Jan Coolen, gedoopt te Tilburg op 25 september 1715.
 8. Maria Elisabeth Coolen, gedoopt te Tilburg op 13 november 1717.
 9. Arnold Jan Coolen, gedoopt te Tilburg op 16 mei 1721.
 10. Arnold Jan Coolen, gedoopt te Tilburg op 9 november 1723.

XII-bq Maria Gijsbertus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 14 mei 1682 (RK), dochter van Gijsbert Adrianuszn van den Hove (XI-ag) en Gertrudis Adrianusdr van Deursen. Zij is getrouwd te Loon op Zand op 29 juni 1709 voor de kerk (RK) (getuigen waren Adrianus Norbertus Brekelmans en Mechtildis Jacob Taele), op 27-jarige leeftijd met Sebastianus Henricus de Leeuw (22 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 12 november 1686, zoon van Henricus Sebastianuszn de Leeuw en Anna Corneliusdr. Uit dit huwelijk:

 1. Henricus de Leeuw, gedoopt te Loon op Zand op 23 april 1710 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Sebastianus de Leeuw en Petronella de Leeuw), volgt onder XIII-em.
 2. Gerardus de Leeuw, gedoopt te Loon op Zand op 26 juni 1711 (RK) (doopgetuigen waren Gijsbertus van den Hoven en Helena van den Hoven (namens Elisabeth Colen)).
 3. Gertrudis de Leeuw, gedoopt te Loon op Zand op 27 januari 1713 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van den Hoven en Anna Maegdenburgh), volgt onder XIII-en.
 4. Cornelius de Leeuw, gedoopt te Loon op Zand op 19 mei 1714 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Coole en Adriana Henricus de Leuw).
 5. Helena de Leeuw, gedoopt te Loon op Zand op 27 december 1715 (RK) (doopgetuigen waren Christophorus de Leuw en Helena Adriaense van den Hove).
 6. Petrus de Leeuw, gedoopt te Loon op Zand op 26 september 1717 (RK) (doopgetuigen waren Albertus van Stockom en Elisabeth Gijsbertus van den Hove).
 7. Maria de Leeuw, gedoopt te Loon op Zand op 20 juni 1719 (RK) (doopgetuigen waren Philippus Cochel en Maria Adriaense van den Hove).
 8. Petronella de Leeuw, gedoopt te Loon op Zand op 7 maart 1721 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Stoffels de Leeuw en Elisabeth Joannis Colen).
 9. Joanna de Leeuw, gedoopt te Loon op Zand op 18 september 1722 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Wijers en Adriana Christophora de Leuw).
 10. Petrus de Leeuw, gedoopt te Loon op Zand op 22 januari 1724 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Esch en Adriana Stalpers de Leeuw), volgt onder XIII-eo.

XII-br Maria Elisabeth Cauwenbergh, gedoopt te Loon op Zand op 16 augustus 1679 (RK), dochter van Joannes Thomas Cauwenbergh en Adriaentie van den Hove (XI-ah). Zij is getrouwd te Loon op Zand op 2 juni 1703 voor de kerk (RK), op 23-jarige leeftijd met Nicolaus Lambertuszn Bourmangee (22 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 2 juni 1681 (RK), zoon van Lambertus Martinuszn Bourmagnee en Geertruijt Leenderts Oerlemans (XI-an).
(Hij is later getrouwd te Loon op Zand op 6 december 1710, getrouwd aldaar op 6 december 1710 voor de kerk (RK), op 29-jarige leeftijd met Catharina de Vries.) Uit dit huwelijk:

 1. Lambertus Burmanje, gedoopt te Loon op Zand op 25 september 1704 (RK) (doopgetuigen waren Gertrudis de Bont en Joannes Arise van den Hoof), volgt onder XIII-ep.
 2. Martinus Baumail, gedoopt te Loon op Zand op 2 januari 1706 (RK) (doopgetuigen waren Philippus Coquelle en Magdalena Brumaille).
 3. Laurentius Bermanje, gedoopt te Loon op Zand op 3 augustus 1708 (RK) (doopgetuigen waren Thomas de Leeuw en Maria Bermaijnie).
 4. Joannes Bermanje, gedoopt te Loon op Zand op 4 maart 1710 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Danckers en Joanna Peeterse Cauwenbergh).

XII-bs Dominicus Lambertus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 5 mei 1676 (RK), zoon van Lambertus Adrianuszn van den Hove (XI-ai) en Maria Domincus Schenckels. Hij is getrouwd te Loon op Zand op 10 november 1697, op 21-jarige leeftijd met Francoise van Drongele (21 jaar oud), geboren in het jaar 1676. Uit dit huwelijk:

 1. Lambertus van den Hove, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 9 januari 1699, jong overleden.
 2. Cornelius van den Hove, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 8 maart 1701.
 3. Benedictus Josephus van den Hove, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 28 oktober 1703.
 4. Cornelius van den Hove, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 30 maart 1706.
 5. Maria Catharina van den Hove, geboren te Loon op Zand, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 6 maart 1707, volgt onder XIII-eq.
 6. Lambertus van den Hove, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 20 oktober 1710, jong overleden.
 7. Franciscus van den Hove, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 3 oktober 1711.
 8. Elisabeth van den Hove, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 28 oktober 1712 in de St. Jan (RK) (doopgetuigen waren Paula van Drongelen en Thomas Heijlbertine), volgt onder XIII-er.
 9. Lambertus van den Hove, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 8 juli 1715.
 10. Anna Maria van den Hove, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 10 februari 1720.

XII-bt Maria Francisca van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 7 augustus 1678 (RK), dochter van Lambertus Adrianuszn van den Hove (XI-ai) en Maria Domincus Schenckels. Zij is getrouwd te Loon op Zand op 22 oktober 1702, op 24-jarige leeftijd met Remigius du Chateau (doopgetuige was Elisabeth Lambertus van den Hove). Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus du Chateau, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 19 juli 1703.
 2. Lambertus du Chateau, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 17 november 1705.
 3. Joannes du Chateau, geboren te 's-Hertogenbosch, gedoopt aldaar op 16 april 1708.
 4. Johannes Baptista du Chateau, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 24 december 1710.
 5. Franciscus du Chateau, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 30 december 1712.
 6. Dominicus du Chateau, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 9 september 1715.
 7. Dominicus du Chateau, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 2 september 1718.

XII-bu Elisabetha Lambertus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 30 oktober 1683 (RK), overleden aldaar, begraven aldaar op 15 juli 1761, 77 jaar oud, dochter van Lambertus Adrianuszn van den Hove (XI-ai) en Maria Domincus Schenckels. Zij is getrouwd te Loon op Zand op 19 juli 1705 voor de kerk (RK) (getuigen waren Elisabeth Winix en Nicolaa Batholomeuse), op 21-jarige leeftijd (1) met Adrianus Franciscus van Lanschot (23 jaar oud), gedoopt te Rijsbergen (NB) op 4 maart 1682, begraven te Loon op Zand op 15 oktober 1731, 49 jaar oud, zoon van Cornelis Corneliszn van Lanschot en Paulina Antonis Jonckers. Uit dit huwelijk:

 1. Lambertus van Lanschot, gedoopt te Loon op Zand op 29 oktober 1706 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Lantschot en Maria Schenkels), volgt onder XIII-es.
 2. Paulina van Lanschot, gedoopt te Loon op Zand op 30 juni 1708 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Jan Mercelissen en Maria Lambert van den Hove), overleden te Loon op Zand op 22 december 1719, 11 jaar oud.
 3. Cornelius van Lanschot, gedoopt te Loon op Zand op 12 september 1710 (RK), overleden aldaar op 3 oktober 1711, 1 jaar oud.
 4. Cornelius van Lanschot, gedoopt te Loon op Zand op 3 oktober 1711 (doopgetuigen waren Lambertus van den Hove en Cornelia Janse van Lantschot), volgt onder XIII-et.
 5. Anna Maria van Lanschot, gedoopt te Loon op Zand op 5 februari 1714 (RK) (doopgetuigen waren Anselmus van den Weijnhaert en Maria Deru), overleden te Loon op Zand in het jaar 1716, 2 jaar oud.
 6. Joannes Franciscus van Landtschodt, gedoopt te Loon op Zand op 16 januari 1716 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Landtschodt en Francisca van Drongelen), overleden te Loon op Zand op 1 juni 1716, 137 dagen oud.
 7. Anna Maria van Lanschot, gedoopt te Loon op Zand op 25 augustus 1717 (RK) (doopgetuigen waren Dominicus van den Hove en Elisabetha van der Plas), volgt onder XIII-eu.
 8. Paulina van Lantschot, gedoopt te Loon op Zand op 22 december 1719 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Jan Mercelisse en Maria Lambert van den Hove), volgt onder XIII-ev.
 9. Dominicus Franciscus Lantschot, gedoopt te Loon op Zand op 10 juli 1722 (RK) (doopgetuigen waren Walterus Vrijmont en Angelina van Bommel), overleden te Loon op Zand op 23 januari 1723, 197 dagen oud.
 10. Maria Theresia van Lanschot, gedoopt te Loon op Zand op 30 oktober 1723 (RK) (doopgetuigen waren Remingus du Chatarco en Maria Theresia Duchamps), volgt onder XIII-ew.

Zij is getrouwd te Loon op Zand op 3 november 1732 voor de kerk (RK) (getuigen waren Cornelius Lantschot en Adriana van Vugt), op 49-jarige leeftijd (2) met Petrus van Vught (39 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 18 augustus 1693, begraven aldaar op 26 maart 1746, 52 jaar oud, zoon van Henricus Michael van Vught en Maria Thomas de Leeuw.
XII-bv Adriaen Wiercx, meester kleermaker, gedoopt te Breda op 18 juli 1678 (RK), overleden aldaar op 24 april 1740, begraven aldaar op 30 april 1740, 61 jaar oud, zoon van Wilhelmus Wiercks en Gertrudis Cauwenberchs (XI-aj). Hij is getrouwd te Breda op 24 oktober 1700, op 22-jarige leeftijd met Catharijna Beens (24 jaar oud), gedoopt te Oud- en Nieuw Gastel op 2 september 1676 (nederlands hervormd), overleden te Breda op 14 mei 1737, begraven aldaar op 18 mei 1737 drie keer geluid, 60 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Wiercx, gedoopt op 12 mei 1700, overleden te Breda op 25 april 1740, begraven aldaar, 39 jaar oud.
 2. Wilhelmus Wieriks, gedoopt te Breda op 16 april 1702 (nederlands hervormd), volgt onder XIII-ex.
 3. Geertrui Adriana Wiercx, gedoopt te Breda op 29 augustus 1703 (nederlands hervormd) (doopgetuige was Adriana Beens), overleden te Breda voor 31 augustus 1704, hoogstens 1 jaar oud.
 4. Geertruid Adriana Wiercx, gedoopt te Breda op 31 augustus 1704 (nederlands hervormd) (doopgetuige was Adriana Beens), volgt onder XIII-ey.
 5. Catharina Wiercx, gedoopt te Breda op 25 april 1708.
 6. Adriaan Wiercx, meester timmerman, gedoopt te Breda op 23 april 1713.
 7. Cornelis Wiercx, notaris en procureur, gedoopt te Breda op 28 juni 1716.

XII-bw Leonardus Andreaszn de Bondt, gedoopt te Loon op Zand op 3 oktober 1671 (RK), overleden voor 14 januari 1733, hoogstens 61 jaar oud, zoon van Andreas Leonarduszn Oirlemans (XI-al) en Cornelia Peters Poisson.

Inventaris van de nalatenschap van Leendert de Bont, nu in tocht bij Maria van Gellecum en later eigendom van hun drie kinderen. 14-1-1733.

Hij is getrouwd voor 1704, op hoogstens 33-jarige leeftijd (1) met Anna Maria van den Broeck (hoogstens 26 jaar oud), geboren te Elshout in het jaar 1678, overleden voor 31 augustus 1704, hoogstens 26 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Andreas de Bondt, gedoopt te Loon op Zand op 22 mei 1700 (RK) (doopgetuigen waren Michael Tijsmans en Petronella van den Broeck).
 2. Cornelia Maria de Bondt, gedoopt te Loon op Zand op 8 juli 1702 (RK) (doopgetuigen waren Jacbobus van der Vleut en Maria Poisson).
 3. Anna de Bondt, gedoopt te Loon op Zand op 28 oktober 1703 (RK) (doopgetuigen waren Arnoldus de Bont en Maria van den Broeck).

Hij is getrouwd te Loon op Zand op 31 augustus 1704 voor de kerk (RK) (getuigen waren Cornelius Adriaense Snoere en Joanna Paulus Backere), op 32-jarige leeftijd (2) met Maria Janse van Geelecom ook genaamd Maria Janse van Geldrop en Maria van Gennep (ongeveer 18 jaar oud), geboren te Elshout rond 1686.
(Zij is later ondertrouwd te Loon op Zand op 3 januari 1733 en getrouwd aldaar op 18 januari 1733 voor de kerk (RK), op ongeveer 47-jarige leeftijd met Jan de Vet.) Uit dit huwelijk:

 1. Joannes de Bondt, gedoopt te Loon op Zand op 4 oktober 1705 (RK) (doopgetuigen waren Antonius van Gellecom en Maria Coquel (namens Maria de Bont)), overleden voor 3 januari 1718, hoogstens 12 jaar oud.
 2. Anna Maria de Bondt, gedoopt te Loon op Zand op 24 augustus 1707 (RK) (doopgetuigen waren Gijsbertus Janse van Gennep en Joanna de Bont).
 3. Engelbertus de Bondt, gedoopt te Loon op Zand op 4 oktober 1708 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Geelecom en Johanna de Bondt).
 4. Waltherus de Bondt, gedoopt te Loon op Zand in december 1710 (RK) (doopgetuigen waren Michaelis Cnippien en Adriana Coquel).
 5. Adrianus de Bondt, gedoopt te Loon op Zand op 23 augustus 1712 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Kippinckx (absent) en Cornelia van Speijck).
 6. Margaretha de Bondt, gedoopt te Loon op Zand op 5 oktober 1714 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Speijck en Nicolaa Jans).
 7. Joannes de Bondt, gedoopt te Loon op Zand op 3 januari 1718 (RK) (doopgetuigen waren Philippus Lambeert Buermanie en Cornelia Janse van Geelcom).

XII-bx Maria Jan Gijsbert Verschueren, gedoopt te Tilburg op 6 maart 1681 (RK), overleden aldaar op 23 maart 1718, 37 jaar oud, dochter van Jan Gijsbert Peter Verschueren en Adriana Leonardusdr Oirlemans (XI-am). Zij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 16 mei 1708 en getrouwd aldaar op 3 juni 1708, op 27-jarige leeftijd met Petri Jan Wouter Verreijt (44 jaar oud), gedoopt te Hilvarenbeek (NB) op 14 juni 1663, wonende te Tilburg (Heike), overleden te Tilburg op 25 mei 1731, 67 jaar oud.
(Hij is eerder getrouwd te Hilvarenbeek (NB) op 1 juli 1691, op 28-jarige leeftijd met Willemijn Jan Willem Decker, overleden te Tilburg op 14 maart 1696.) Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina Peter Verheijt, geboren op 22 juli 1708 (RK), volgt onder XIII-ez.
 2. Maria Peter Verheijt, gedoopt te Tilburg op 29 september 1716 (RK) (doopgetuige was Joanna Hoebens).
 3. Adriaan Peter Verheijt (RK).
 4. Jan Peter Verheijt (RK).

XII-by Engelina Jan Gijsbert Verschueren, gedoopt te Tilburg op 31 mei 1690, wonende te Tilburg (Heike), dochter van Jan Gijsbert Peter Verschueren en Adriana Leonardusdr Oirlemans (XI-am). Zij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 19 december 1715 en getrouwd aldaar op 22 december 1715, op 25-jarige leeftijd met Arnoldi Lamens, wonende te Tilburg (Heike). Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Lamens, gedoopt te Tilburg op 19 december 1716 (RK) (doopgetuige was Anna Huijbert van Hoeve).
 2. Arnoldus Lamens, geboren te Tilburg (Oerle) rond 1717, volgt onder XIII-fa.
 3. Joanna Lamens, gedoopt te Tilburg op 10 januari 1718 (RK) (doopgetuige was Maria Vierijss), volgt onder XIII-fb.
 4. Hubertus Lamens, gedoopt te Tilburg op 26 september 1725 (RK) (doopgetuige was Anna Mallans), volgt onder XIII-fc.
 5. Maria Lemets, gedoopt te Tilburg op 26 januari 1728 (RK) (doopgetuige was Anna Maria Mallens).
 6. Adriana Lamens, gedoopt te Tilburg op 15 januari 1730 (RK) (doopgetuige was Joa Eemans).

XII-bz Jacobus Lambertus Burmaille, bakker, gedoopt te Loon op Zand op 11 november 1687 (RK), overleden in het jaar 1742, 55 jaar oud, zoon van Lambertus Martinuszn Bourmagnee en Geertruijt Leenderts Oerlemans (XI-an). Hij is getrouwd te Loon op Zand op 2 september 1719 door de kerk gedispenseerd wegens aanverwantschap in de derde graad (RK) (getuigen waren Nicolaa Barrholomeus en Wilhelmina Geerde de Leeuw), op 31-jarige leeftijd met Barbara Janse Ockers. Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis Burmail, gedoopt te Loon op Zand op 21 augustus 1720 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Haensberge en Maria Henricus Croot).
 2. Helena Burmail, gedoopt te Loon op Zand op 1 februari 1723 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Janse Ockers en Maria Brumail).

XII-ca Catharina Goijaert Jan van de Ven, gedoopt te Tilburg op 3 oktober 1681 (RK), dochter van Goijaert Jan van de Ven en Maria Oirlemans (XI-ao). Zij is getrouwd te Tilburg op 26 april 1712, op 30-jarige leeftijd met Christiani de Roij (40 jaar oud), procureur, gedoopt te Tilburg op 4 juli 1671 (doopgetuigen waren Maria Jan Cauwenbergh, Maria Jan Adriaens en Christianus de Roij), begraven te Tilburg op 2 oktober 1733, 62 jaar oud, zoon van Henrick Corstiaen Herman de Roij en Alleta Couwenberch. Uit dit huwelijk:

 1. Henrick Jan Corstiaen de Roij, gedoopt te Tilburg op 8 juli 1714 (RK).
 2. Adriana Maria Corstiaen de Roij, gedoopt te Tilburg op 24 november 1715 (RK) (doopgetuigen waren Joana Maria de Roij en Arnoldus de Roij).
 3. Maria Catharina Corstiaen de Roij, gedoopt te Tilburg op 19 juli 1718 (RK) (doopgetuigen waren Nicolaus Antonius van de Ven en Catharina van de Ven).
 4. Godefridus de Roij, gedoopt te Tilburg op 19 juli 1718 (RK) (doopgetuigen waren Lambertus van Eijndhoven en Joanna van de Ven).
 5. Antonia Corstiaen de Roij, gedoopt te Tilburg op 18 februari 1720 (RK).
 6. Christiaen Antonius de Roij, gedoopt te Tilburg op 25 oktober 1721 (RK) (doopgetuigen waren Joa van de Ven, Antoni van de Ven en Catharina van Eijnthoven).
 7. Margarita de Roij, gedoopt te Tilburg op 25 oktober 1721 (RK) (doopgetuigen waren Cornelia van de Ven en Justinus de Roij).

XII-cb Magdalena Theodorus Poisson, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 24 januari 1684 (RK), overleden voor 10 mei 1738, hoogstens 54 jaar oud, dochter van Theodorus Petrus Poisson en Joanna Leonardusdr Oirlemans (XI-ap). Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 22 april 1719, op 10-5-1719 NG getrouwd., getrouwd op 7 mei 1719 voor de kerk (RK) (getuigen waren Maria van Broeckhoven en Willemijn Janse Smits), op 35-jarige leeftijd met Joannes Adrianus van Beeck. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina van Beeck, gedoopt te Loon op Zand op 1 juli 1720 (RK) (doopgetuigen waren Theodorus Poisson en Hendrick van Dommele).
 2. Adrianus van Beeck, gedoopt te Loon op Zand op 8 september 1721 (RK) (doopgetuigen waren Joanna Theodorus Poisson en Cornelius van Beeck).
 3. Theodorus van Beeck, gedoopt te Loon op Zand op 10 december 1723 (RK) (doopgetuigen waren Hendrick van Dommele en Petronilla Poisson).

XII-cc Theodorus Petrus Poisson, gedoopt te Loon op Zand op 29 november 1686 (RK), zoon van Theodorus Petrus Poisson en Joanna Leonardusdr Oirlemans (XI-ap). Hij was gehuwd met Petronilla Theodorus Voegers ook genaamd Roewers, geboren rond 1691. Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Poisson, gedoopt te Loon op Zand op 29 maart 1716 (RK).
 2. Maria Poisson ook genaamd van der Sande, gedoopt te Loon op Zand op 18 augustus 1717 (RK) (doopgetuigen waren Theodorus Janse Voegers en Joanna Leonardus de Bont), wonende te Loon op Zand (aan de Loonse Straat), overleden te Loon op Zand op 24 augustus 1773, 56 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Thomas Danckers, gedoopt te Loon op Zand op 25 maart 1713 (RK), volgt onder XIII-eb.
 3. Petrus Poisson, gedoopt te Loon op Zand op 14 augustus 1719 (RK) (doopgetuigen waren Theodorus Pason en Maria Tijsmans).
 4. Adrianus Poisson, gedoopt te Loon op Zand op 15 december 1721 (doopgetuigen waren Christianus Voegers en Petronilla Petrus Poisson).
 5. Antonia Poisson, gedoopt te Loon op Zand op 11 september 1723 (RK) (doopgetuigen waren Leonardus Poisson en Maria Voegers), overleden voor 4 oktober 1724, hoogstens 1 jaar oud.
 6. Antonia Poisson, gedoopt te Loon op Zand op 4 oktober 1724 (RK) (doopgetuigen waren Leonardus Theodorus Poisson en Maria Theodorus Voegers).
 7. Joanna Poisson, gedoopt te Loon op Zand op 29 oktober 1726 (RK) (doopgetuigen waren Gaspar Dirck Voegers en Maria van den Sande).
 8. Theodorus Poisson, gedoopt te Loon op Zand op 27 augustus 1729 (RK) (doopgetuigen waren Theodorus Roewers en Maria Petrus de Ruijters).

XII-cd Jois Heiliger Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 11 augustus 1675 (RK), wonende te Loon op Zand (oude Molen) en te Tilburg (Oerle), begraven te Tilburg op 23 februari 1741, 65 jaar oud, zoon van Heijligerus Johanneszn Oirlemans (XI-ar) en Maria Gerardusdr. Hij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 27 november 1700 en getrouwd aldaar op 19 december 1700 (getuigen waren jan Leendert Oerlemans (neef van de bruidegom) en vader van de bruid), op 25-jarige leeftijd met Jenneken Jan Peijnenborgh (22 jaar oud), gedoopt te Tilburg op 12 augustus 1678, wonende te Tilburg (Hasselt), overleden te Tilburg op 15 april 1723, 44 jaar oud, dochter van Joannes Lavrijssen Panenborch en Maria Ariens van Rijswijk. Uit dit huwelijk:

 1. Heijliger Oerlemans, gedoopt te Tilburg op 20 januari 1702 (RK) (doopgetuige was Wilhelma Jan Leijneburgh).
 2. Joanna Maria Oerlemans, gedoopt te Tilburg op 20 oktober 1703 (RK) (doopgetuige was Adriana van den Hout), volgt onder XIII-fd.
 3. Wilhelmus Oerlemans, gedoopt te Tilburg op 3 oktober 1706 (RK) (doopgetuigen waren Maria Cauwenbergh en Laurentius Peijnenburgh), volgt onder XIII-fe.
 4. Heijliger Jan Oerlemans ook genaamd Sanctij, gedoopt te Tilburg op 1 maart 1709 (RK) (doopgetuige was Agnes Jan Geert Claes), volgt onder XIII-ff.
 5. Adriani Oerlemans, gedoopt te Tilburg op 18 september 1712 (RK) (doopgetuigen waren IJsbertus Jan Cauwenberge en Joanna Adriaen van Rijswijck), volgt onder XIII-fg.
 6. Henriucus Moermans, gedoopt te Loon op Zand op 6 januari 1714 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Reijnders van Cort en Maria Elisabet van de Sande).
 7. Agnetis Oerlemans, gedoopt te Tilburg op 23 december 1715 (RK) (doopgetuige was Agnes Oerlemans), volgt onder XIII-fh.
 8. Joannes Oerlemans ook genaamd Jois, geboren te Tilburg in het jaar 1719, volgt onder XIII-fi.
 9. Maria Jan Oerlemans, volgt onder XIII-fj.

XII-ce Peeter Cornelisz Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 2 december 1678, zoon van Cornelis Cornelisse Oerlemans (XI-as) en Maria Petrusse Kauwenbergh.

Wouter Nieuwkuijck, geh.m. Gijsbertie Hendrixe Croot, transporteert goederen aan Peter Hendrixe Croot, Peter Oerlemans, Michiel Jacob Deckers, Philip Bormanie en Thomaske Hendrix Croot. De koopsom bedraagt 120 gulden.
De goederen zijn afkomstig van Hendrick Thomas Croot. 10-2-1717.
Peeter Cornelisz Oerlemans, Peter Henderikx Croot, geh.m. Cornelia Cornelisz Oerlemans, Piternel Jansze den Ouden, en Peeter, Cornelia en Maria de Ridder, ook voor Jenneke de Ridder, genoemde Peeter als voogd van zijn zuster Willemijna de Ridder, allen kinderen en kleinkinderen van Cornelis Oerlemans en Maria Kouwenberg, maken een boedelscheiding. 13-6-1733.

Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 23 januari 1712 en getrouwd aldaar op 7 februari 1712, getrouwd aldaar op 8 februari 1712 voor de kerk (RK) (getuigen waren Cornelius Oerlemans en Wilhelmina Adrianus Hamers), op 33-jarige leeftijd met Barbara Henrixs Croot (33 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 12 december 1678, dochter van Hendrik Thome Croot en Theodora Petrusdr.. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 16 november 1712 (RK) (doopgetuigen waren Michael Jacobus Deckers en Agnes Oerlemans).
 2. Johanna Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 30 november 1714 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Cuijpers en Thomaske Hendrickse Croot).
  Zij is getrouwd te Loon op Zand op 25 januari 1739, op 24-jarige leeftijd met Petrus Brasters (24 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand in het jaar 1715.
 3. Henricus Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 26 november 1717 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Henricus Croot en Maria Henricus Croot).

XII-cf Cornelia Cornelisse Oerlemans, geboren te Loon op Zand in het jaar 1683, overleden aldaar op 10 juni 1748, 65 jaar oud, dochter van Cornelis Cornelisse Oerlemans (XI-as) en Maria Petrusse Kauwenbergh. Zij is getrouwd te Loon op Zand op 19 februari 1708, getrouwd aldaar op 19 februari 1708 voor de kerk (RK) (getuigen waren Walterus Schalcke en Catharina Henricus), op 25-jarige leeftijd met Petrus Hendricus Croot (27 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 3 oktober 1680, zoon van Hendrik Thome Croot en Theodora Petrusdr.. Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Croot, gedoopt te Loon op Zand op 23 april 1709 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Thomas Croot en Maria Cornelis Oerlemans).
 2. Cornelius Croot, gedoopt te Loon op Zand op 24 oktober 1711 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Cornelisse Oerlemans en Petronella Hendrikse Croot), volgt onder XIII-fk.
 3. N.N. Croot, gedoopt te Loon op Zand op 22 januari 1714 (RK) (doopgetuigen waren Michael Jacobus Deckers en Barbara Hendricus Croot).
 4. Maria Croot, gedoopt te Loon op Zand op 6 november 1716 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Thomas Croot en Thoma Henricus Croot).
 5. Henricus Kroot, gedoopt te Loon op Zand op 4 oktober 1719 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Oerlemans en Maria Hendricus Croot), volgt onder XIII-fl.
 6. Maria Peter Kroot, gedoopt te Loon op Zand op 26 juli 1722 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Johannes Kuijpers en Petronella Michaelis Deckers), volgt onder XIII-fm.
 7. Joannes Croot, gedoopt te Loon op Zand op 17 januari 1726 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Cornelisse Orlemans en Joanna Wilmse de Ridder).

XII-cg Cornelis Leendertsen Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 9 augustus 1680, overleden voor 7 november 1736, hoogstens 56 jaar oud, zoon van Leendert Oerlemans (XI-at) en Anna Corneliusdr van Esch.

Cornelis Leendertsen Oerlemans, Peter Adriaensse van Gurcum, geh.m. Angneta Leendertsen Oerlemans, en Peter Ariensse Bastert, geh.m. Hendrina Leendertse Oerlemans, kinderen van Leendert Janssen Oerlemans en Anneke van Esch, maken een boedelscheiding. 9-5-1718.
Gelden van Esch, Joost Huijberts Vermutsert, als vader van zijn kinderen, ook voor het deel van Larens Hendrick Snoeren, Cornelis Leendertsen Oerlemans en Peeter Arienssen Bastert, geh.m. Henderien Leendertsen Oerlemans, allen erfgenamen van Jenneken van Esch, wed. Peeter Geeritsse van der Schoot, overleden te Tilburg, sluiten een overeenkomst met Cornelis van der Schoot, wonende te Tilburg, Elisabeth van der Schoot, wed.v. Glaudi de Roos, ook voor haar twee afwezige broers Peeter en Peeter van der Schoot, en Peeter Bouwens, als voogd van de kinderen van Geerit van der Schoot en Cornelia Bouwens, kinderen van Peeter Geeritsse van der Schoot. Er was een geschil ontstaan over de nalatenschap van Jenneken van Esch, haar broer Arien van Esch en haar man Peeter van der Schoot. 29-3-1729.

Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 23 januari 1712 en getrouwd aldaar op 7 februari 1712, getrouwd aldaar op 8 februari 1712 voor de kerk (RK) (getuigen waren Christanus van den Hove en Adrianus Christianus Crote), op 31-jarige leeftijd met Wilhelma Adrianus Petrus Hamers (27 jaar oud), gedoopt in het jaar 1685.

Henderik Haamers, ook voor zijn zuster Teuntje Hamers, Peeter Hamers, Willemijn Hamers, wed.v. Cornelis Leendersz Oerlemans, en Jasper van Vught als voogd van het kind van Adriaan Haamers en Eeltje Cornelis van Gorkum, ook voor Maria Adriaansz Hamers, maken en boedelscheiding van de goederen van hun moeder en grootmoeder Jenneke Peetersz Prims, 7-11-1736.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 9 augustus 1713 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Adrianus Peeter Hamers en Agnes Leendert Oerlemans).
 2. Adrianus Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 11 juni 1715 (RK) (doopgetuigen waren Leonardus Oerlemans en Johanna Adriaen Hamers), volgt onder XIII-fn.
 3. Leonardus Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 2 juli 1718 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Adrianus Hamers en Agnes Heijligerus Oerlemans), volgt onder XIII-fo.
 4. Joanna Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 24 september 1721 (doopgetuigen waren Petrus Adrianus Basters en Joanna Petrus), volgt onder XIII-fp.
 5. Agnes Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 13 december 1728 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Gorcum en Agnes Oerlemans), volgt onder XIII-fq.

XII-ch Hendrica Leonardus Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 18 oktober 1684, dochter van Leendert Oerlemans (XI-at) en Anna Corneliusdr van Esch.

Eeltie van Gorkum, weduwe van Willem Bastert, en Hendrina Oerlemans, weduwe van Peter Bastert, maken een boedelscheiding van goederen van Peeter Ariese van Gorkum. 13-3-1751.

Zij is getrouwd te Loon op Zand op 17 januari 1706, getrouwd aldaar op 17 januari 1706 voor de kerk (RK) (getuigen waren Cornelius Leonardus Oerlemans en Henrica Adrianus Basters), op 21-jarige leeftijd met Petrus Adriaense Basters, overleden voor 13 maart 1751. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Basters, gedoopt te Loon op Zand op 1 december 1709 (RK) (doopgetuigen waren Leonardus Oerlemans en Emerentiana Adrianus Basters).
 2. Anna Basters, gedoopt te Loon op Zand op 4 maart 1713 (RK) (doopgetuige was Agnes Leonardus Oerlemans).
 3. Cornelia Peter Basters, gedoopt te Loon op Zand op 24 september 1716 (RK) (doopgetuigen waren Leonardus Oerlemans en Cornelia Petrus Couwenbergh), volgt onder XIII-fr.
 4. Adrianus Basters, gedoopt te Loon op Zand op 26 mei 1718 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Arisse Basters en Cornelia Peeterse Couwenbergh).
 5. Leonardus Basters, gedoopt op 23 april 1722 (doopgetuigen waren Cornelius Henricus Freijsse en Helena Adrianus Basters).
 6. Joannes Basters, gedoopt te Loon op Zand op 20 november 1727 (doopgetuigen waren Petrus van Gorcum en Cornelia Arisse Basters).

XII-ci Henricus Cornelius Brendt, gedoopt te Loon op Zand op 15 mei 1687 (RK), wonende te Efterlingh, zoon van Cornelis Henrici Brendt en Huberta Cornelii Schuermans (XI-au). Hij is getrouwd te Loon op Zand op 11 november 1708, op 21-jarige leeftijd met Maria Petrus Judocus de Jongh (27 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 2 juli 1681, wonende te Efterlingh, dochter van Petrus Joosten Swart en Gerarda Joannes Roosenbrant. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Brendt, geboren te Loon op Zand op 27 februari 1712, overleden aldaar op 27 februari 1712.
 2. Levenloos Brendt, geboren te Loon op Zand op 17 juli 1712, overleden aldaar op 17 juli 1712.
 3. Johanna Brendt, geboren te Loon op Zand op 11 mei 1713.
 4. Petronella Brendt, geboren te Loon op Zand op 2 januari 1715.
 5. Cornelia Henricus Brendt, geboren te Loon op Zand op 19 december 1715, volgt onder XIII-fs.
 6. Jan Brendt, geboren te Loon op Zand op 23 december 1717, volgt onder XIII-ft.
 7. Petrus Brent, geboren te Loon op Zand op 20 augustus 1720, volgt onder XIII-fu.

XII-cj Gertrudis Cornelis Brent, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 15 september 1690 (RK), dochter van Cornelis Henrici Brendt en Huberta Cornelii Schuermans (XI-au). Zij is getrouwd te Oisterwijk (NB) op 9 februari 1716, op 25-jarige leeftijd met Judocus Walterus Schalcke (24 jaar oud), geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 2 september 1691 (RK) (doopgetuige was Joannes Gijsberti en Justina Judoci), zoon van Walterus Schalcke. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Phillipus Schalcke, gedoopt te Loon op Zand op 24 februari 1717 (RK) (doopgetuigen waren Dominicus Joannes Philippus de Raet en Vrouwe Philippina Justina de Raet).
 2. Adriana Schalcke, gedoopt te Loon op Zand op 19 september 1718 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Walterus Schalcke en Catharina Henric Sijmisse), overleden voor 17 augustus 1731, hoogstens 12 jaar oud.
 3. Cornelia Schalcke, gedoopt te Loon op Zand op 5 januari 1720 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Walterus Schalcke en Maria Walterus Schalck), volgt onder XIII-fv.
 4. Joanna Schalcke, gedoopt te Loon op Zand op 18 februari 1722 (RK) (doopgetuigen waren Walterus Peeter Schalcke en Cornelis Janse Muskens), overleden voor 6 december 1725, hoogstens 3 jaar oud.
 5. Petrus Jooste Schalcke, gedoopt te Loon op Zand op 21 september 1723 (RK) (doopgetuigen waren Walterus Schalck en Cornelia Mus), volgt onder XIII-fw.
 6. Joanna Schalcke, gedoopt te Loon op Zand op 6 december 1725 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Cornelissen Brandts en Cornelia Wouterse Schalke).
 7. Maria Schalcke, gedoopt te Loon op Zand op 17 oktober 1727 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Wouter Schalcke en Maria Petrus Swart).
  Zij is getrouwd te Loon op Zand op 21 januari 1753 voor de kerk (RK) (getuigen waren Cornelius Hendrix en Adrianus Dingemans), op 25-jarige leeftijd met Joannes Hendricx.
 8. Adriana Schalcke, gedoopt te Loon op Zand op 17 augustus 1731 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Cornelis Brents en Cornelia Henricus), volgt onder XIII-fx.
 9. Hubertus Schalcke, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 10 september 1732 (RK) (doopgetuige was Gerardus Theodorus Net en Cornelia Dirckse Net), volgt onder XIII-fy.

XII-ck Mathijs Adriaensz Havelaar, geboren te Maasdam (ZH) op 29 oktober 1702, overleden aldaar op 10 mei 1771, 68 jaar oud, zoon van Adriaan Anthonisz Havelaar (XI-av) en Maartje Mathijsd Zeeman. Hij is getrouwd te Maasdam (ZH) op 27 oktober 1727, op 24-jarige leeftijd met Neeltje Leendertsd Vermaas (28 jaar oud), geboren te Maasdam (ZH) op 14 juni 1699, overleden aldaar op 19 maart 1736, 36 jaar oud, dochter van Leendert Ingesz van der Maas en Annigje Cornelisdr de Es. Uit dit huwelijk:

 1. Maartje Mathijsdr Havelaar, geboren in het jaar 1728.
 2. Adrianus Matthijsz Havelaar, geboren te Maasdam (ZH) op 16 maart 1729, overleden te 's-Gravendeel (ZH) op 23 september 1784, 55 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Gravendeel (ZH) in het jaar 1756, op 27-jarige leeftijd met Maria van Roon (20 jaar oud), geboren in het jaar 1736, overleden te Puttershoek (ZH) voor 1816, hoogstens 80 jaar oud.
 3. Annigje Mathijsdr Havelaar, geboren te Maasdam (ZH) op 21 januari 1731, volgt onder XIII-fz.
 4. Leendert Matthijsz Havelaar, geboren te Maasdam (ZH) op 1 januari 1733, volgt onder XIII-ga.

XII-cl Wouter Havelaar, geboren te Woudrichem (NB) op 14 april 1709, overleden aldaar op 31 maart 1770, 60 jaar oud, zoon van Jan Havelaar (XI-aw) en Neeltje Hanegraff. Hij is getrouwd te Woudrichem (NB) op 6 december 1737, op 28-jarige leeftijd met Catharina de Joode (21 jaar oud), geboren te Woudrichem (NB) op 12 juli 1716, overleden aldaar op 15 juni 1774, 57 jaar oud, dochter van IJsbrand de Joode en Aaltje Kentie. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Havelaar, gedoopt te Woudrichem (NB) op 23 februari 1738 (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren Pieter Havelaar en Neeltje Hanegraaf).
 2. Johannes Havelaar, geboren te Woudrichem (NB) op 5 maart 1739, gedoopt aldaar op 15 maart 1739 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Adriana Havelaar), volgt onder XIII-gb.
 3. Aaltje Havelaar, gedoopt te Woudrichem (NB) op 2 april 1741 (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren IJsbrand de Joode en Aaltje Kenti).
 4. Wouter Havelaar, geboren te Woudrichem (NB) op 2 april 1741.
 5. Neeltje Havelaar, gedoopt te Woudrichem (NB) op 17 maart 1743 (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren Pieter Havelaar en Adriana Havelaar), volgt onder XIII-gc.

XII-cm Petrus Corstianse van de Ven, geboren te Loon op Zand in juli 1701, zoon van Christianus Gerarduszn van der Ven en Gertrudis Theodorusdr Hamers (XI-ax). Hij is getrouwd te Loon op Zand op 14 mei 1730, op 28-jarige leeftijd met Cornelia Peeterse Geris (20 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 9 januari 1710 (doopgetuigen waren Johannes Arissen Basters en Lucia Corsten Borste), dochter van Peter Gerritse Peeterse en Cornelia Korste Borste. Uit dit huwelijk:

 1. Corstianus van de Ven, geboren te Loon op Zand op 15 april 1731 (RK) (doopgetuigen waren Corneolius de Jongh en Adriana Coolen), volgt onder XIII-gd.
 2. Gerardus van der Ven, gedoopt te Loon op Zand op 21 september 1732 (RK) (doopgetuigen waren Gerardus Peters en Margrita Wilmse Basters).
 3. Petronilla van der Ven, gedoopt te Loon op Zand op 20 februari 1734 (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren Petrus Wilmse Basters en Maria Petrus Cornelis), overleden te Loon op Zand op 22 oktober 1792, begraven aldaar op 25 oktober 1792, 58 jaar oud.
  Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 17 september 1763 en getrouwd aldaar op 2 oktober 1763 (getuigen waren Corstiaan van der Ven en Maria Frijsen), op 29-jarige leeftijd (1) met Adriaan Denis Dominicus (25 jaar oud), geboren te Loon op Zand in het jaar 1738, overleden voor 4 januari 1777, hoogstens 39 jaar oud.
  (Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 18 januari 1738 en getrouwd aldaar op 2 februari 1738 (getuigen waren Maria van Loon en Petrus Verhagen) met Cornelia van Loon, geboren te Loon op Zand in het jaar 1738, wonende aldaar, overleden voor 17 september 1763, hoogstens 25 jaar oud.)
  Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 4 januari 1777 en getrouwd aldaar op 19 januari 1777 door de kerk gedispenseerd wegens gemengde bloedverwantschap in de derde en vierde graad (getuigen waren Christianus van der Ven en Joanna Weesenbeeck), op 42-jarige leeftijd (2) met Bartholomeus Albertus van Weesenbeeck, geboren te Loon op Zand, wonende aldaar.
 4. Cornelius van der Ven, gedoopt te Loon op Zand op 26 juni 1737 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Wilmse Basters en Joanna Janse Verhoeve).

XII-cn Schalk Teunisse van Nieuwenhuijse, overleden te Giessen (NB) op 11 maart 1711, zoon van Theunis Hendrickssen van Nieuwenhuijsen (XI-az) en Lijntje Schalke van der Merwe. Hij is getrouwd te Giessen (NB) op 23 april 1685 voor de kerk (nederduits gereformeerd) met Maijke Cornelis van Herewijne (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1660. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Nieuwenhuijsen, gedoopt te Giessen (NB) op 10 februari 1686 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Ienneke Cornelis van Herewijnen).
 2. Teunis Nieuwenhuijsen, gedoopt op 6 april 1687 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Sijtje Teunis van Nieuwenhuijsen).
 3. Dirck Nieuwenhuijsen, gedoopt te Giessen (NB) op 25 november 1688 (nederduits gereformeerd).
 4. Lijntje Nieuwenhuijsen, gedoopt te Giessen (NB) op 8 oktober 1690 (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren Peterke Teunis en Teunis Peterse Nieuwenhuijsen), volgt onder XIII-ge.
 5. Maijken Schalken Nieuwenhuijsen, geboren te Giessen (NB), gedoopt op 27 maart 1695, volgt onder XIII-gf.
 6. Jan Schalcken Nieuwenhuijsen, gedoopt te Giessen (NB) op 9 april 1700 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Grietje Hendrix Cant), volgt onder XIII-gg.
 7. Arien van Nieuwenhuijsen, geboren rond 1700.
  Hij is getrouwd in het jaar 1724, op ongeveer 24-jarige leeftijd met Margaretha Smit.
 8. Frans Nieuwenhuijsen, gedoopt te Giessen (NB) op 9 april 1704 (nederduits gereformeerd).
 9. Dirckie Nieuwenhuijsen, gedoopt te Giessen (NB) rond 1705 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Scijgje Teunis Nieuwenhuijsen).
 10. Geertruij Nieuwenhuijsen, geboren te Giessen (NB) in het jaar 1707, volgt onder XIII-gh.

XII-co Jacob van Nieuwenhuijsen, gedoopt te Capelle (NB) op 16 december 1703, zoon van Antoni Jacobse Nieuwenhuise (XI-ba) en Judith Jans Ghybe. Hij was gehuwd met Lysbeth van Beek. Uit dit huwelijk:

 1. Judith van Nieuwenhuijsen, gedoopt te Capelle (NB) op 7 november 1734.
 2. Michiel van Nieuwenhuijsen, gedoopt te Capelle (NB) op 25 november 1736.
 3. Adriana van Nieuwenhuijsen, gedoopt te Capelle (NB) op 7 mei 1739.
 4. Antoni van Nieuwenhuijsen, gedoopt te Capelle (NB) op 5 november 1741, overleden voor 21 april 1743, hoogstens 1 jaar oud.
 5. Antoni van Nieuwenhuijsen, gedoopt te Capelle (NB) op 21 april 1743.
 6. Johannes van Nieuwenhuijsen, gedoopt te Capelle (NB) op 30 januari 1746.

XII-cp Huijbertje Claesdr Rosenbrand, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 14 juni 1713, overleden aldaar op 5 december 1805, 92 jaar oud, dochter van Nicolaas Jansz Rosenbrand en Gerike Jacobs van den Nieuwenhuysen (XI-bb).

De ouders wonen aan de Loonse Dijk.

Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 8 juni 1738, op 24-jarige leeftijd met Peter Cornelisse de Roy (26 jaar oud), geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 13 september 1711, zoon van Cornelis Peterse de Roy en Adriaantje Gerritse de Haen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Petersz de Roy, gedoopt te Capelle (NB) op 26 oktober 1738.
 2. Nicolaas de Roy, gedoopt te Capelle (NB) op 11 september 1740, volgt onder XIII-gi.
 3. Gerard Petersz de Roy, gedoopt te Capelle (NB) op 20 januari 1743, overleden te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 22 april 1802, 59 jaar oud.
 4. Adriana de Roy, gedoopt te Capelle (NB) op 1 januari 1745, overleden aldaar op 18 april 1802, 57 jaar oud.
 5. Geertrui Petersdr de Roy, gedoopt te Capelle (NB) op 8 januari 1747, overleden voor 10 maart 1751, hoogstens 4 jaar oud.
 6. Teuntje Petersz de Roy, gedoopt te Capelle (NB) op 2 maart 1749.
 7. Geertruy Petersdr de Rooij, gedoopt te Capelle (NB) op 10 maart 1751, volgt onder XIII-gj.
 8. Dingena Petersdr de Roy, gedoopt te Capelle (NB) op 23 mei 1754.

XII-cq Jan Niklaassen Rosenbrand, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 14 oktober 1714, overleden aldaar op 28 juni 1798, 83 jaar oud, zoon van Nicolaas Jansz Rosenbrand en Gerike Jacobs van den Nieuwenhuysen (XI-bb). Hij is getrouwd te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 24 augustus 1738, op 23-jarige leeftijd met Marie Cornelissen de Roy (22 jaar oud), gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 29 december 1715, overleden aldaar op 2 januari 1797, 81 jaar oud, dochter van Cornelis Peterse de Roy en Adriaantje Gerritse de Haen. Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas Rosenbrand, gedoopt te Capelle (NB) op 5 oktober 1738.
 2. Cornelis Rosenbrand, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 31 maart 1741, volgt onder XIII-gk.
 3. Elisabeth Rosenbrand, gedoopt te Capelle (NB) op 14 februari 1745.
 4. Willem Rosenbrand, gedoopt te Capelle (NB) op 6 februari 1746 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 20 oktober 1826, 80 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 29 januari 1775, op 28-jarige leeftijd met Johanna van Campen (30 jaar oud), geboren in het jaar 1745, gedoopt te Capelle (NB) op 9 januari 1746, overleden aldaar op 31 januari 1814, 69 jaar oud, dochter van Peter van Campen en Catharina de Leeuw.
 5. Johanna Rosenbrand, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 11 december 1746, volgt onder XIII-gl.
 6. Antoni Rosenbrand, gedoopt te Capelle (NB) op 12 oktober 1747, volgt onder XIII-gm.
 7. Geertruij Jans Rosenbrand, gedoopt te Capelle (NB) op 23 augustus 1750, volgt onder XIII-gn.
 8. Adriana Rosenbrand, gedoopt te Capelle (NB) op 15 april 1753, volgt onder XIII-go.
 9. Marie Rosenbrand, gedoopt te Capelle (NB) op 10 juli 1756.
 10. Clasina Rosenbrand, gedoopt te Capelle (NB) op 27 augustus 1758.

XII-cr Dingena Claesz Rosenbrandt, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB), gedoopt te Capelle (NB) op 14 oktober 1714, wonende te Loon op Zand, overleden voor 1761, hoogstens 47 jaar oud, dochter van Nicolaas Jansz Rosenbrand en Gerike Jacobs van den Nieuwenhuysen (XI-bb). Zij was gehuwd met Gerrit Cornelisz de Roy, schepen, gedoopt te Capelle (NB) op 15 oktober 1713 (nederduits gereformeerd), wonende te Loon op Zand, zoon van Cornelis Peterse de Roy en Adriaantje Gerritse de Haen.

Voor de schepenbank van Loon op Zand een testament opgemaakt op 20-12-1748 en op 6-5-1779.
(Hij was later gehuwd met Teuntje Mouthaan, wonende te Loon op Zand.) Uit dit huwelijk:
 1. Geertruy de Roy, gedoopt te Capelle (NB) op 17 januari 1740 (nederduits gereformeerd).
 2. Cornelis de Roy, gedoopt te Capelle (NB) op 12 februari 1741 (nederduits gereformeerd), overleden voor 12 januari 1744, hoogstens 2 jaar oud.
 3. Adriana de Roy, gedoopt te Capelle (NB) op 1 april 1742 (nederduits gereformeerd).
 4. Cornelis de Roy, gedoopt te Capelle (NB) op 12 januari 1744 (nederduits gereformeerd).
 5. Huybertje de Roy, gedoopt te Capelle (NB) op 11 juli 1745 (nederduits gereformeerd).

XII-cs Johanna Claesz Rosenbrand, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB), gedoopt te Capelle (NB) op 19 november 1719 (nederduits gereformeerd), dochter van Nicolaas Jansz Rosenbrand en Gerike Jacobs van den Nieuwenhuysen (XI-bb). Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 28 januari 1753, op 33-jarige leeftijd met Arien Jans Paans (24 jaar oud), gedoopt te Capelle (NB) op 8 januari 1729, overleden aldaar op 2 april 1802, 73 jaar oud, zoon van Jan Gelden Paans en Seike Janse Mouthaan. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Ariese Paans, gedoopt te Capelle (NB) op 22 december 1754 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-gp.
 2. Geertrui Paans, gedoopt te Capelle (NB) op 14 maart 1756 (nederduits gereformeerd).
 3. Geertrui Paans, gedoopt te Capelle (NB) op 9 juli 1758.
 4. Sijke Paans, gedoopt te Capelle (NB) op 26 augustus 1759 (nederduits gereformeerd).
 5. Geertrui Paans, gedoopt te Capelle (NB) op 6 september 1761 (nederduits gereformeerd).

XII-ct Mechelina Wouter Mandemakers, geboren te Sprang (NB) op 20 mei 1709 (RK), overleden te Tilburg op 22 januari 1779, 69 jaar oud, dochter van Wouter Anthonis Mandemakers (XI-bc) en Cornelia Cornelis de Gester. Zij is getrouwd te Tilburg op 11 mei 1732, op 22-jarige leeftijd met Jan van Besouwen (25 jaar oud), gedoopt te Tilburg op 16 januari 1707 (RK), overleden aldaar op 13 april 1752, 45 jaar oud, zoon van Dirck Dirk van Besouwen en Helena Willem van Voorst. Uit dit huwelijk:

 1. Dirck van Besouwen, gedoopt te Tilburg op 7 september 1732 (RK).
 2. Dirk van Besouwen, gedoopt te Tilburg op 12 september 1734 (RK).
 3. Wouterus van Besouwen, gedoopt te Tilburg op 15 januari 1736 (RK).
 4. Nicolaas van Besouwen, gedoopt te Tilburg op 8 juni 1738 (RK).
 5. Marjanna Petronella van Besouwen, gedoopt te Tilburg op 4 december 1740 (RK).
 6. Cornelia van Besouwen, gedoopt te Tilburg op 2 december 1742 (RK).
 7. Helena van Besouwen, gedoopt te Tilburg op 25 oktober 1744 (RK), volgt onder XIII-gq.
 8. Jan van Besouwen, gedoopt te Tilburg op 4 september 1746 (RK).
 9. Wilhelmus van Besouwen, gedoopt te Tilburg op 3 juni 1748 (RK).
 10. Pieter van Besouwen, gedoopt te Tilburg op 16 januari 1752 (RK) (doopgetuige was Helena Vervoorst), volgt onder XIII-gr.
 11. Helena van Besouwen, gedoopt te Tilburg op 17 oktober 1755 (RK).

XII-cu Elisabeth van Ammelrooij, gedoopt te Sprang (NB) op 15 april 1708, begraven aldaar op 17 november 1760, 52 jaar oud, dochter van Johannes van Ammelrooij en Arientje Geldens van Pas (XI-bd). Zij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 5 januari 1731 en getrouwd aldaar op 21 januari 1731, op 22-jarige leeftijd met Adriaan Adriaansz Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 19 augustus 1703, zie XII-el. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 28 september 1732, jong overleden.
 2. Adriaan Adriaens Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 1 januari 1736, volgt onder XIII-gs.
 3. Adriana Adriaens Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 19 juli 1739, volgt onder XIII-gt.
 4. Gerrit Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 9 juli 1741, jong overleden.
 5. Maria Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 19 januari 1744, jong overleden.
 6. Jan Adriaens Oerlemans, wonende te Amsterdam.

XII-cv Dirk Aertse Vos, gedoopt te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 26 november 1713, zoon van Aart Dirks Vos en Pieternella Geldens van Pas (XI-be). Hij is getrouwd te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 15 november 1739, op 25-jarige leeftijd (1) met Zijke de Roon, overleden voor 1750. Hij is getrouwd te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 19 april 1750, op 36-jarige leeftijd (2) met Maria Gijsberts Bossers (24 jaar oud), gedoopt te Capelle (NB) op 13 januari 1726, dochter van Gijsbert Stevens Bossers en Anna Jans van Dam. Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbert Dirks Vos, geboren te Capelle (NB) op 8 november 1750.
 2. Jacobus Vos, gedoopt te Capelle (NB) op 23 januari 1752, volgt onder XIII-gu.
 3. Anna Vos, gedoopt te Capelle (NB) op 23 april 1753.
 4. Arnoldus Vos, gedoopt te Capelle (NB) op 28 mei 1758.
 5. Pieternella Dirks Vos, gedoopt te Capelle (NB) op 17 augustus 1760, volgt onder XIII-gv.
 6. Sijke Vos, gedoopt te Capelle (NB) op 8 mei 1766.

XII-cw Antonet Vos, geboren te Sprang (NB) op 18 oktober 1722, overleden aldaar in het jaar 1789, 67 jaar oud, dochter van Jacobus Dirks Vos en Anneke Geldens van Pas (XI-bf). Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 13 januari 1754, op 31-jarige leeftijd met Jacob van der Loo (36 jaar oud), geboren te Oosterhout op 14 maart 1717, overleden te Sprang (NB) op 17 april 1790, 73 jaar oud, zoon van Hendrik van der Loo en Johanna Jacobse van Dongen. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter van der Loo, geboren te Sprang (NB) op 3 november 1754, overleden aldaar op 30 oktober 1755, 361 dagen oud.
 2. Pieter van der Loo, geboren te Sprang (NB) op 30 oktober 1756, volgt onder XIII-gw.
 3. Adriana van der Loo, geboren te Sprang (NB) op 26 juni 1763, volgt onder XIII-gx.
 4. Anna van der Loo, geboren te Sprang (NB) op 30 november 1766, volgt onder XIII-gy.

XII-cx Corstiaan de Beer, gedoopt te Sprang (NB) op 2 mei 1706 (nederduits gereformeerd), zoon van Jan de Beer (XI-bg) en Elisabeth van Heijst. Hij was gehuwd (1) met Ida van Dongen, geboren te Drimmelen rond 1709 (nederduits gereformeerd), overleden in het jaar 1747, ongeveer 38 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth de Beer, gedoopt te Capelle (NB) op 23 september 1731 (nederduits gereformeerd).
 2. Huiberdina de Beer, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 17 juli 1735 (nederduits gereformeerd), overleden te Capelle (NB) op 22 maart 1819, 83 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Huibert Bax, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 13 oktober 1737, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 13 oktober 1737, volgt onder XIII-g.

Hij was gehuwd (2) met Marijtje Boelee.
(Zij was later gehuwd met Peter d'Artel.)
XII-cy Hendrina de Beer, gedoopt te Sprang (NB) op 11 december 1712, overleden aldaar op 20 september 1759, 46 jaar oud, dochter van Jan de Beer (XI-bg) en Elisabeth van Heijst. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 18 mei 1738, op 25-jarige leeftijd met Jan Brouwers (29 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 31 maart 1709, overleden aldaar op 3 september 1773, 64 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Brouwers, gedoopt te Sprang (NB) op 12 juli 1739, overleden aldaar voor 1745, hoogstens 6 jaar oud.
 2. Elizabeth Brouwers, gedoopt te Sprang (NB) op 11 november 1742, volgt onder XIII-gz.
 3. Maria Brouwers, gedoopt te Sprang (NB) op 2 augustus 1745.
 4. Anna Brouwers, gedoopt te Sprang (NB) op 7 juli 1748.
 5. Cornelia Clasina Brouwers, gedoopt te Raamsdonk (NB) op 18 december 1753, volgt onder XIII-ha.

XII-cz Anna de Haan, gedoopt te Rotterdam op 21 oktober 1725, wonende te Rotterdam (Zevenhuissteeg), overleden te Rotterdam op 26 augustus 1782, 56 jaar oud, dochter van Michiel Dirckse de Haan (XI-bh) en Jannetje Pieters Vermeer.

Overledene liet na 2 minderjarige kinderen en 1 meerderjarig kind; Wijnhave naast ten Hooff.

Zij is in ondertrouw gegaan op 10 juli 1757 en getrouwd te Rotterdam op 24 juli 1757, op 31-jarige leeftijd met Kornelius Dalman (32 jaar oud), geboren te Leerdam in het jaar 1725, wonende te Rotterdam (Leuvehaven), overleden te Rotterdam op 6 oktober 1812, 87 jaar oud, zoon van Jan Dalman.
(Hij was later gehuwd met Cornelia Koelbier.) Uit dit huwelijk:

 1. Jan Dalleman, gedoopt te Rotterdam op 31 december 1758 (gereformeerd) (doopgetuigen waren Ewout Koot en Jannetie Scheurwater), wonende te Rotterdam (Korte Wijnstraat).
 2. Maggiel Dalman, gedoopt te Rotterdam op 14 december 1760 (gereformeerd) (doopgetuigen waren Pieter de Haan en Anna de Haan), wonende te Rotterdam (Korte Wijnstraat), overleden te Delfshaven (ZH) op 28 november 1792, 31 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Rotterdam op 22 april 1781, op 20-jarige leeftijd met Adriana Barendina van Ommering, geboren te 's-Hertogenbosch, wonende te Delfshaven (ZH).
 3. Jan Dalman, gedoopt op 23 januari 1763 (gereformeerd) (doopgetuigen waren Ewout Coot en Jannetje Coot), wonende te Rotterdam (Korte Wijnstraat).
 4. Alida Dalman, gedoopt te Rotterdam op 20 maart 1768 (gereformeerd) (doopgetuigen waren Pieter de Haan, Annetje de Vries, Ewout Kloot en Jannetje Scheurwater), volgt onder XIII-hb.
 5. Jannetje Dalman, gedoopt te Rotterdam op 20 maart 1768 (gereformeerd) (doopgetuigen waren Pieter de Haan, Annetje de Vries, Ewout Kloot en Jannetje Scheurwater), volgt onder XIII-hc.

XII-da Pieter de Haan, gedoopt te Rotterdam op 27 november 1729, wonende te Rotterdam (Zevenhuissteeg), zoon van Michiel Dirckse de Haan (XI-bh) en Jannetje Pieters Vermeer. Hij is in ondertrouw gegaan te Rotterdam op 6 februari 1752 en getrouwd aldaar op 20 februari 1752, op 22-jarige leeftijd met Annetje de Vries, wonende te Rotterdam (Steijger). Uit dit huwelijk:

 1. Maria de Haan, gedoopt te Rotterdam op 8 juli 1770 (gereformeerd) (doopgetuigen waren Arendina de Vries en Anna de Haan), wonende te Rotterdam (het Hang).

XII-db Gerrit de Haan, sergeant, gedoopt te Rotterdam op 13 december 1731, zoon van Michiel Dirckse de Haan (XI-bh) en Jannetje Pieters Vermeer.

Vermeld bij het huwelijk: hij jongeman, sergeant van Rotterdam, zij van Deurne in de Meijerije van 's-Bosch.

Hij is in ondertrouw gegaan te den Haag op 11 augustus 1754, op 22-jarige leeftijd met Allegonda Verhoeven (30 jaar oud), gedoopt te Deurne (NB) op 5 maart 1724 (doopgetuige was Christien van den Born), dochter van Martinus Janse Verhoeven (schoolmeester te Liessel) en Anneke Jansen Wedenaers. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina de Haan, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 19 januari 1752 door ds. Pielat (doopgetuigen waren Catharina de Haen en Ary van den Burgh), volgt onder XIII-hd.
 2. Hendrika Jacoba de Haan, gedoopt te den Haag (Kloosterkerk) op 10 augustus 1753 door ds. Sandifort (doopgetuigen waren Hendrik Vervoort en Catharina de Haen).
 3. Allegonda de Haan, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 18 december 1754 door ds. Muilman (doopgetuigen waren Antonetta Verhoeve en Gerrit de Haen).
 4. Johanna de Haan, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 14 maart 1756 door ds. Sandifort (doopgetuigen waren Algonda van den Born en Gerrit de Haen).
 5. Johannes Gerardus Hendrikus de Haan, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 14 december 1757 door ds. Muilman (doopgetuigen waren Gerardus de Haen en Maria Pluym).
 6. Antoinette de Haan, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 20 januari 1760 door ds. Munnekemolen (doopgetuigen waren Johannes van Maltha en Katharina van Maltha), volgt onder XIII-he.
 7. Martina de Haan, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 20 januari 1762 door ds. Muilman (doopgetuigen waren Josua Vervoort en Francoisa Jacoba Verhoeve).
 8. Gerardus Nicolaas de Haan, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 8 januari 1764 door ds. Castendijk (doopgetuigen waren Nicolaas Abkemius en Margrita Abkemius).
 9. Martinus de Haan, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 13 juli 1766 door ds. Nieuwland (doopgetuigen waren Gerardus de Haan en Catharina de Haan).

XII-dc Joost Jansen van den Hoek, gedoopt te Capelle (NB) op 20 november 1718, zoon van Johannes Joosten van den Hoek en Anneke Denisse de Haan (XI-bj). Hij was gehuwd met Maria van Nieuwenhuizen, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 26 december 1717, dochter van Jan Elandts van Nieuwenhuizen en Adriaantje Mouthaan. Uit dit huwelijk:

 1. Jan van den Hoek, gedoopt te Capelle (NB) op 4 november 1742, overleden voor 22 augustus 1745, hoogstens 2 jaar oud.
 2. Johannes van den Hoek, gedoopt te Capelle (NB) op 8 december 1743.
 3. Jan van den Hoek, bouwman, gedoopt te Capelle (NB) op 22 augustus 1745, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 5 september 1820, 75 jaar oud.
 4. Adriana van den Hoek, gedoopt te Capelle (NB) op 15 januari 1747.
 5. Adriaan van den Hoek, gedoopt te Capelle (NB) op 11 februari 1748, overleden voor 31 oktober 1751, hoogstens 3 jaar oud.
 6. Anna van den Hoek, gedoopt te Capelle (NB) op 7 september 1749.
  Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 25 februari 1770, op 20-jarige leeftijd met haar oudoom Denijs de Haan, gedoopt te Capelle (NB) op 31 oktober 1688, volgt onder XI-bi.
 7. Aderjaen van den Hoek, gedoopt te Capelle (NB) op 31 oktober 1751, volgt onder XIII-hf.
 8. Marie van den Hoek, gedoopt te Capelle (NB) op 9 juni 1754.
 9. Cornelis van den Hoek, gedoopt te Capelle (NB) op 25 april 1756, volgt onder XIII-hg.

XII-dd Janneke van den Hoek, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 14 september 1721, dochter van Johannes Joosten van den Hoek en Anneke Denisse de Haan (XI-bj). Zij was gehuwd met Jacobus van der Schans, geboren te Capelle (NB), gedoopt aldaar op 30 maart 1721 (nederduits gereformeerd), zoon van Willem van der Schans en Ariaantje Peters de Roy. Uit dit huwelijk:

 1. Willem van der Schans, gedoopt te Capelle (NB) op 1 mei 1746 (nederduits gereformeerd).
 2. Willem van der Schans, gedoopt te Capelle (NB) op 9 augustus 1747 (nederduits gereformeerd).
 3. Anna van der Schans, gedoopt te Capelle (NB) op 17 augustus 1749 (nederduits gereformeerd).
 4. Johannes van der Schans, gedoopt te Capelle (NB) op 13 februari 1752 (nederduits gereformeerd).
 5. Peter van der Schans, gedoopt te Capelle (NB) op 24 november 1754 (nederduits gereformeerd).
 6. Denis van der Schans, gedoopt te Capelle (NB) op 13 november 1757 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-hh.
 7. Jacobus van der Schans, gedoopt te Capelle (NB) op 19 augustus 1759 (nederduits gereformeerd).
 8. Anna van der Schans, gedoopt te Capelle (NB) op 14 december 1760 (nederduits gereformeerd).
 9. Jacobus van der Schans, gedoopt te Capelle (NB) op 12 december 1762 (nederduits gereformeerd).
 10. Aderjana van der Schans, gedoopt te Capelle (NB) op 16 mei 1765 (nederduits gereformeerd).

XII-de Anna van den Hoek, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 21 oktober 1723, dochter van Johannes Joosten van den Hoek en Anneke Denisse de Haan (XI-bj). Zij was gehuwd met Jan van Riel, gedoopt te Capelle (NB) op 22 augustus 1728, zoon van Mathijs van Riel en Adriaantje de Jong. Uit dit huwelijk:

 1. Adryana van Riel, gedoopt te Capelle (NB) op 25 februari 1759, volgt onder XIII-hi.
 2. Anna van Riel, gedoopt te Capelle (NB) op 26 juli 1761.

XII-df Filibert Adriaan Philibert, geboren te Alphen (NB) op 3 maart 1643, overleden te Tilburg op 20 juni 1680, 37 jaar oud, zoon van Adriaan Philibert (XI-bk) en Adriana Cornelis Keesen. Hij is getrouwd te Oisterwijk (NB) op 3 maart 1666, op 23-jarige leeftijd met Maria Willem Beertens, geboren te Udenhout (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Willem Filibert Adriaan Philibert, geboren te Tilburg op 15 november 1667, volgt onder XIII-hj.

XII-dg Jan Adriaan Philibert, geboren te Alphen en Riel (NB) op 6 mei 1646, zoon van Adriaan Philibert (XI-bk) en Adriana Cornelis Keesen. Hij is getrouwd te Loon op Zand op 20 augustus 1667 (getuigen waren G. de Robemont, Antonius Adrianus Philibertus, Andreas Cuijpers en Johannes de Leeuw), op 21-jarige leeftijd met Joanna Walter Andries Cuypers (20 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 18 augustus 1647, overleden te Waalwijk na 1714, minstens 67 jaar oud, dochter van Walter Andries Cuypers en Adriana Petrus. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Philibert, gedoopt te Tilburg op 28 november 1668 (RK).
  Zij was gehuwd met Adriaan van Herpt.
 2. Joannes Philibert, geboren te Tilburg op 10 juli 1670, overleden aldaar op 18 januari 1734, 63 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Tilburg op 28 juli 1695, op 25-jarige leeftijd met Antonia Hendrik Robert Kivits (22 jaar oud), geboren te Berlicum (NB) op 5 juli 1673, overleden te Tilburg op 27 december 1741, 68 jaar oud, dochter van Hendrik Robert Kivits en Cornelia Stans van Beurden.
 3. Maria Philibert, geboren te Tilburg op 5 juli 1672 (RK), overleden te Loon op Zand.
  Zij was gehuwd met Adriaan van den Hove.

XII-dh Antonius Adrianus Philibertus, geboren te Alphen en Riel (NB) op 7 december 1649, overleden in het jaar 1679, 30 jaar oud, zoon van Adriaan Philibert (XI-bk) en Adriana Cornelis Keesen. Hij is getrouwd te Loon op Zand op 8 september 1671, getrouwd aldaar op 23 september 1671 voor de kerk (RK), op 21-jarige leeftijd met Ida Valerius Cuijpers (21 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 30 augustus 1650, dochter van Walter Andries Cuypers en Adriana Petrus. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Anton Philibert, geboren te Loon op Zand op 18 april 1674.
 2. Joanna Anton Philibert, geboren te Loon op Zand op 4 mei 1676.

XII-di Maria Willem Philibert, geboren te Lille (BelgiŽ) op 17 januari 1646, dochter van Willem Philibert (XI-bl) en Helena Cuypers. Zij was gehuwd met Cornelis Janssen. Uit dit huwelijk:

 1. Peter Cornelis Janssen, geboren te Lille (BelgiŽ) op 7 oktober 1664.

XII-dj Peter Willem Philibert, molenaar, overleden te Herentals (BelgiŽ) op 29 december 1694, zoon van Willem Philibert (XI-bl) en Helena Cuypers. Hij is getrouwd op 17 juli 1661 met Margaretha Peter Sas (17 jaar oud), geboren te Lille (BelgiŽ) op 8 april 1644, overleden aldaar op 18 januari 1704, 59 jaar oud, dochter van Peter Sas en Sara Peter Molenberg. Uit dit huwelijk:

 1. Peter Peter Willem Philibert, geboren te Weelde (BelgiŽ) op 20 oktober 1662, overleden aldaar op 21 oktober 1662, 1 dag oud.
 2. Maria Peter Philibert, geboren te Weelde (BelgiŽ) op 9 maart 1664.
 3. Helena Peter Philibert, geboren te Weelde (BelgiŽ) op 8 juni 1666, overleden aldaar op 4 augustus 1666, 57 dagen oud.
 4. Helena Peter Philibert, geboren te Weelde (BelgiŽ) op 2 augustus 1667.
 5. Filibert Peter Philibert, geboren te Weelde (BelgiŽ) op 21 januari 1669, overleden aldaar op 8 februari 1669, 18 dagen oud.
 6. Willem Peter Philibert, geboren te Lille (BelgiŽ) op 16 april 1670, volgt onder XIII-hk.
 7. Peter Peter Philibert, geboren te Lille (BelgiŽ) op 15 augustus 1672, overleden aldaar op 10 mei 1772, 99 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Herentals (BelgiŽ) op 11 januari 1694, op 21-jarige leeftijd met Gertruda Jan Maes (24 jaar oud), geboren te Herentals (BelgiŽ) op 4 juli 1669, overleden te Lille (BelgiŽ) op 17 november 1741, 72 jaar oud, dochter van Jan Cornelis Maes en Margaretha Jan Steynen.
 8. Filibert Peter Philibert, geboren te Lille (BelgiŽ) op 16 september 1674.
 9. Adriaan Peter Philibert, geboren te Lille (BelgiŽ) op 23 december 1676.
  Hij is getrouwd te Herentals (BelgiŽ) op 16 december 1697, op 20-jarige leeftijd met Clara Willem van den Bulck (27 jaar oud), geboren op 30 augustus 1670.
 10. Anna Peter Philibert, geboren te Lille (BelgiŽ) op 9 oktober 1679, overleden te Heenthals (BelgiŽ) op 16 december 1695, 16 jaar oud.
 11. Filibert Peter Philibert, geboren te Lille (BelgiŽ) op 29 mei 1682.
 12. Elisabeth Peter Philibert, geboren te Lille (BelgiŽ) op 29 april 1684.
 13. Maria Peter Philibert, geboren te Lille (BelgiŽ) op 14 maart 1687.

XII-dk Adriaentje AriŽns Leempoel, gedoopt te Capelle (NB) op 26 december 1682, dochter van Arien Cornelissen Leempoel en Wilmken Adriaense Smits (XI-bm). Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 16 november 1704, op 21-jarige leeftijd met Jacob Jans Paans (28 jaar oud), gedoopt te Capelle (NB) op 12 april 1676, overleden rond 1730, ongeveer 54 jaar oud, zoon van Jan Jacobs Paans en Catelijn AriŽns van Tilborgh. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Paans, gedoopt te Capelle (NB) op 22 november 1705, overleden voor 1717, hoogstens 12 jaar oud.
 2. Catelijn Paans, gedoopt te Capelle (NB) op 23 september 1707 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-hl.
 3. Willemina Paans, gedoopt te Capelle (NB) op 26 december 1709, volgt onder XIII-hm.
 4. Anna Paans, gedoopt te Capelle (NB) op 27 december 1711 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-hn.
 5. Adriana Paans, gedoopt te Capelle (NB) op 12 februari 1713, overleden voor 6 mei 1714, hoogstens 1 jaar oud.
 6. Adriana Paans, gedoopt te Capelle (NB) op 6 mei 1714.
 7. Adriaan Paans, gedoopt te Capelle (NB) op 25 maart 1717, volgt onder XIII-ho.
 8. Johanna Paans, gedoopt te Capelle (NB) op 3 mei 1720, volgt onder XIII-hp.
 9. Johannes Paans, gedoopt te Capelle (NB) op 24 september 1722, volgt onder XIII-hq.
 10. Cornelis Paans, gedoopt te Capelle (NB) op 22 september 1726.

XII-dl Adriaentje Wouterse Smits, gedoopt te Capelle (NB) op 19 december 1688, dochter van Wouter Arisse Smits (XI-bn) en Barbara Alberts Brouwer. Zij was gehuwd met Hendrik Joosten van den Hoek, gedoopt te Capelle (NB) op 10 augustus 1681, zoon van Joost Hendriks van den Hoek en Anneke Jans Snijders. Uit dit huwelijk:

 1. Joost van den Hoek, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 11 juli 1717.
 2. Joost Hendrikse van den Hoek, gedoopt te Capelle (NB) op 17 juni 1718, volgt onder XIII-hr.
 3. Barbara van den Hoek, gedoopt te Capelle (NB) op 24 december 1719, volgt onder XIII-hs.
 4. Wouter Hendrikze van den Hoek, gedoopt te Capelle (NB) op 16 augustus 1722, wonende te Loon op Zand (Loonse Dijk), overleden op 2 oktober 1803, begraven te Loon op Zand op 8 oktober 1803, 81 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 28 februari 1751, op 28-jarige leeftijd met Geertruij Bax, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 18 juni 1730, volgt onder XIII-f.

XII-dm Mari Wouterse Smits, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 10 juni 1691, wonende aldaar, dochter van Wouter Arisse Smits (XI-bn) en Barbara Alberts Brouwer. Zij is in ondertrouw gegaan te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 7 december 1715 en getrouwd te Loon op Zand op 22 december 1715, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Ophorst (ongeveer 26 jaar oud), geboren te Loon op Zand rond 1689 (nederduits gereformeerd), overleden op 10 maart 1779, ongeveer 90 jaar oud, zoon van Arnoldus Ophorst en Aaltje Cornelisse Leempoel. Uit dit huwelijk:

 1. Wouter Ophorst, gedoopt te Capelle (NB) op 12 januari 1716 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-ht.
 2. Arnoldus Cornelisse Ophorst, gedoopt te Capelle (NB) op 15 januari 1719 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-hu.
 3. Anna Cornelisse Ophorst, gedoopt te Capelle (NB) op 27 juli 1721 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-hv.
 4. Berber Cornelisse Ophorst, gedoopt te Capelle (NB) op 14 november 1723 (nederduits gereformeerd).
  Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 27 maart 1746, op 22-jarige leeftijd met Bastiaan de Rooij (ongeveer 27 jaar oud), geboren rond 1719.
 5. Johannes Cornelisse Ophorst, geboren te Nieuwkuijk (NB) op 27 oktober 1726, volgt onder XIII-hw.
 6. Cornelis Cornelisse Ophorst, gedoopt te Capelle (NB) op 27 november 1729 (nederduits gereformeerd).
 7. AriŽn Cornelisse Ophorst, gedoopt te Capelle (NB) op 29 november 1733 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-hx.

XII-dn Arien Wouterse Smits, gedoopt te Capelle (NB) op 18 april 1694, zoon van Wouter Arisse Smits (XI-bn) en Barbara Alberts Brouwer. Hij was gehuwd met Dingena van der Saken, gedoopt te Capelle (NB) op 6 juli 1698, overleden in het jaar 1776, 78 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Michael Smits, gedoopt te Capelle (NB) op 19 maart 1719 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-hy.

XII-do Arien Antonisse Verhoeven, geboren te Almkerk en Emmikhoven tussen 1688 en 1699, overleden te Emmikhoven (NB) op 24 juni 1757, 58 jaar tot 69 jaar oud, zoon van Anthonie Aertse Verhoeven (XI-bo) en Maijke Wouterse Douland. Hij was gehuwd met Adriana Ariens van der Vliet. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaantje Verhoeven, gedoopt te Almkerk (NB) op 4 september 1740 (nederduits gereformeerd).

XII-dp Aert Tonisse Verhoeven, geboren te Emmikhoven (NB) in het jaar 1695 (nederduits gereformeerd), zoon van Anthonie Aertse Verhoeven (XI-bo) en Maijke Wouterse Douland. Hij is getrouwd te Werkendam (NB) op 1 juli 1722 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd (1) met Anneke Wouters Mulder (21 jaar oud), geboren te Almkerk (NB) op 16 mei 1701, wonende te Emmikhoven (NB), dochter van Wouter Peterse Mulder en Jannigje Jacobs de Weert. Uit dit huwelijk:

 1. Ariaantje Verhoeven, gedoopt te Dussen (NB) op 13 februari 1724.
 2. Wouter Aerts Verhoeven, geboren te Werkendam (NB) op 9 december 1731, volgt onder XIII-hz.

Hij is getrouwd te Almkerk (NB) op 25 april 1733 voor de kerk (nederduits gereformeerd), op 38-jarige leeftijd (2) met Jannigje Hendriks Uppel (32 jaar oud), geboren te Almkerk (NB) op 17 januari 1701 (nederduits gereformeerd), dochter van Hendrik Uppel. Uit dit huwelijk:

 1. Maijke Verhoeven, geboren de Werken en Sleeuwijk (NB), gedoopt te Werkendam (NB) op 19 augustus 1736 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-ia.

XII-dq Kreijn Antonisse Verhoeven, geboren te Almkerk (NB) op 16 april 1702, zoon van Anthonie Aertse Verhoeven (XI-bo) en Maijke Wouterse Douland. Hij is getrouwd op 26 november 1724, op 22-jarige leeftijd met Jacomijntje Gerritse Mulder. Uit dit huwelijk:

 1. Jenneke Verhoeven, gedoopt te Almkerk (NB) op 14 december 1727 (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren Leijntje Mulder en Eijmert Mulder), volgt onder XIII-ib.

XII-dr Wouter Anthonisse Verhoeven, geboren te Almkerk en Emmikhoven in het jaar 1704, begraven te Emmikhoven (NB) op 26 september 1759, 55 jaar oud, zoon van Anthonie Aertse Verhoeven (XI-bo) en Maijke Wouterse Douland. Hij is getrouwd te Almkerk (NB) op 19 mei 1726, op 22-jarige leeftijd met Jannigje Chiele van Sittert (25 jaar oud), geboren te Almkerk en Emmikhoven op 16 januari 1701, dochter van Jan Chilen van Sittert en Janneke Wouters Holleman. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaentje Verhoeven, gedoopt te Almkerk (NB) op 22 oktober 1730 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Lijsbeth Verhoeven).
 2. Cornelia Verhoeven, gedoopt te Almkerk (NB) op 12 november 1734 (nederduits gereformeerd).
 3. Cornelis Verhoeven, gedoopt te Almkerk (NB) op 6 oktober 1737 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Teuntje van 't Sitter).
 4. Wouter Verhoeven, gedoopt te Almkerk (NB) op 17 januari 1740 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Lijsbeth Verhoeven), volgt onder XIII-ic.

XII-ds Gerrit Anthonisse Verhoeven, geboren te Almkerk (NB) op 23 mei 1706 (nederduits gereformeerd), overleden te Emmikhoven (NB) op 20 januari 1780, 73 jaar oud, zoon van Anthonie Aertse Verhoeven (XI-bo) en Maijke Wouterse Douland. Hij is getrouwd te Almkerk (NB) op 17 december 1730, op 24-jarige leeftijd (1) met Ariaantje Sijmonse Polderman (22 jaar oud), geboren te Almkerk (NB) op 20 juli 1708 (nederduits gereformeerd). Uit dit huwelijk:

 1. Sijmen Verhoeven, gedoopt te Almkerk (NB) op 22 juli 1731 (nederduits gereformeerd).
 2. Antonij Verhoeven, gedoopt te Almkerk (NB) op 12 oktober 1732 (nederduits gereformeerd).
 3. Cornelis Verhoeven, geboren te Almkerk (NB) op 17 januari 1734 (nederduits gereformeerd).
 4. Adriaan Gerritse Verhoeven, gedoopt te Almkerk en Emmikhoven op 7 augustus 1735 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Lijsbeth Verhoeven), volgt onder XIII-id.
 5. Huijge Verhoeven, gedoopt te Almkerk (NB) op 1 december 1736 (nederduits gereformeerd).
 6. Maaike Verhoeven, geboren te Almkerk (NB) op 19 oktober 1738 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-ie.
 7. Anthonie Verhoeven, geboren te Almkerk (NB) op 25 december 1739 (nederduits gereformeerd), overleden voor 11 november 1742, hoogstens 2 jaar oud.
 8. Sijke Verhoeven, gedoopt te Almkerk (NB) op 12 mei 1741 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Neeltje Poldermans).
 9. Anthonie Verhoeven, geboren te Almkerk (NB) op 11 november 1742 (nederduits gereformeerd).
 10. Joost Verhoeven, geboren te Emmikhoven (NB) op 23 augustus 1744 (nederduits gereformeerd), overleden voor 7 november 1745, hoogstens 1 jaar oud.
 11. Joost Verhoeven, geboren te Emmikhoven (NB) op 7 november 1745 (nederduits gereformeerd).
 12. Neeltje Verhoeven, geboren te Emmikhoven (NB) op 7 november 1745 (nederduits gereformeerd).

Hij is getrouwd op 8 maart 1750, op 43-jarige leeftijd (2) met Aaltje van der Plas (35 jaar oud), geboren te Dussen (NB) op 12 augustus 1714 (nederduits gereformeerd), dochter van Kuijndert Ariensen van der Plas en Jenneken Hendriks van den Pinxten. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Verhoeven, gedoopt op 26 april 1750 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-if.
 2. Kuijndert Verhoeven, gedoopt te Almkerk (NB) op 23 juli 1752 (nederduits gereformeerd).
 3. Geret Verhoeven, gedoopt te Almkerk (NB) op 17 november 1754 (nederduits gereformeerd), overleden voor 18 juli 1756, hoogstens 1 jaar oud.
 4. Geret Verhoeven, gedoopt te Almkerk (NB) op 18 juli 1756 (nederduits gereformeerd).
 5. Jenneke Verhoeven, gedoopt te Almkerk (NB) op 15 oktober 1758 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Adriana van der Plas), volgt onder XIII-ig.

XII-dt Maria Ariensdr Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 22 februari 1705 (nederduits gereformeerd), dochter van Arien Hendrikse Oerlemans (XI-bp) en Cornelia Franse de Bruijn. Zij was gehuwd met Mattheus Ophorst, gedoopt te Loon op Zand op 31 oktober 1706 (nederduits gereformeerd), zoon van Arnoldus Ophorst en Anneke Marthense Deckers. Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus Mattheuszn Ophorst, gedoopt te Sprang-Capelle (NB) op 29 oktober 1730 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-ih.
 2. Cornelia Ophorst, gedoopt te Capelle (NB) op 1 januari 1733 (nederduits gereformeerd).
 3. Adriaan Ophorst, gedoopt te Capelle (NB) op 25 december 1734 (nederduits gereformeerd), overleden voor 18 november 1742, hoogstens 7 jaar oud.
 4. Johannes Ophorst, gedoopt te Capelle (NB) op 1 september 1737 (nederduits gereformeerd).
 5. Anna Mattheusdr Ophorst, geboren te Capelle (NB) op 3 juli 1740, gedoopt te Sprang-Capelle (NB) (nederduits gereformeerd).
 6. Adriaan Mattheuszn Ophorst, geboren te Capelle (NB) op 18 november 1742, gedoopt te Sprang-Capelle (NB) in het jaar 1742 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-ii.
 7. Maria Mattheusdr Ophorst, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 28 juni 1744 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-ij.
 8. Dingena Mattheusdr Ophorst, geboren te Capelle (NB) op 10 april 1746 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-ik.
 9. Johanna Mattheusdr Ophorst, geboren te Capelle (NB) op 14 september 1749 (nederduits gereformeerd).

XII-du Frans Adriaans Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 1 januari 1707 (nederduits gereformeerd), zoon van Arien Hendrikse Oerlemans (XI-bp) en Cornelia Franse de Bruijn. Hij was gehuwd met Anna Vaagt, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 4 mei 1705 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Elida van Broeckhoven), dochter van Gerrit Vaagt en Cornelia van Broeckhoven. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 3 juni 1731 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-il.
 2. Lucresia Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 19 juli 1733 (nederduits gereformeerd).
 3. Gerard Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 25 september 1735 (nederduits gereformeerd).
 4. Adrianus Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 8 september 1737 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-im.
 5. Anna Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 5 november 1741 (nederduits gereformeerd), wonende te Rotterdam (Molesteeg), begraven te Rotterdam op 15 mei 1772, 30 jaar oud.
  Zij is in ondertrouw gegaan te Rotterdam op 13 mei 1770 en getrouwd aldaar op 30 mei 1770, op 28-jarige leeftijd met Johannes Timmermans, geboren te Capelle (NB), wonende te Rotterdam (Noord Blaak), begraven te Rotterdam op 19 december 1772.

XII-dv Hendrik Adriaans Oerlemans, schipper, gedoopt te Capelle (NB) op 24 januari 1712 (nederduits gereformeerd), zoon van Arien Hendrikse Oerlemans (XI-bp) en Cornelia Franse de Bruijn. Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 2 februari 1738, op 26-jarige leeftijd met Maria Oldenburg (18 jaar oud), gedoopt te Dussen (NB) op 19 december 1719, dochter van Laurens Oldenburg en Cornelia Lamberts de Bruyn. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 17 mei 1739 (nederduits gereformeerd), jong overleden voor 27 mei 1742, hoogstens 3 jaar oud.
 2. Adriaan Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 27 mei 1742 (nederduits gereformeerd).
 3. Cornelis Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 25 oktober 1744 (nederduits gereformeerd).
 4. Johannes Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 12 maart 1747 (nederduits gereformeerd).
 5. Frans Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 26 januari 1749 (nederduits gereformeerd).
 6. Adriana Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 24 januari 1751 (nederduits gereformeerd).
 7. Hendrik Hendrixse Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 3 juni 1759 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-in.

XII-dw Lijsbeth Aertsen Cool, gedoopt te Sprang (NB) op 16 december 1660, overleden in het jaar 1727, 67 jaar oud, dochter van Aert Joosten Cool en Maria Hendricks Perseyn (XI-bq). Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 25 januari 1685, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Peters de Leeu (23 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 13 november 1661, zoon van Peter Cornelis de Leeu en Ariaentken Adriaens. Uit dit huwelijk:

 1. Peter de Leeu, gedoopt te Sprang (NB) op 20 december 1684.
 2. Hendrik de Leeu, gedoopt te Sprang (NB) op 31 januari 1686.
 3. Sijken de Leeu, gedoopt te Sprang (NB) op 23 november 1686.
 4. Maria de Leeu, gedoopt te Sprang (NB) op 30 december 1691.
 5. Geertruyd de Leeu, gedoopt te Sprang (NB) op 5 februari 1696.
 6. Hendrik de Leeu, gedoopt te Sprang (NB) op 8 december 1697.
 7. Cornelia de Leeu, gedoopt te Sprang (NB) op 9 januari 1699.
 8. Lijsbeth de Leeu, gedoopt te Sprang (NB) op 22 augustus 1700, volgt onder XIII-io.
 9. Cornelis de Leeu, gedoopt te Sprang (NB) op 6 januari 1704.

XII-dx Johannis Sebert Oerlemans, gedoopt te Dordrecht op 19 augustus 1672, begraven aldaar op 8 december 1741, 69 jaar oud, zoon van Seebrecht Jansen Oerlemans (XI-bt) en Aeltjen Anthonis van Capelle. Hij is getrouwd te Dordrecht op 17 november 1698, op 26-jarige leeftijd met Josijntje van der Berk. Uit dit huwelijk:

 1. Antony Jans Oerlemans.

XII-dy Neelken Sebers Oerlemans, geboren te Dordrecht op 5 september 1674, gedoopt in het jaar 1674, dochter van Seebrecht Jansen Oerlemans (XI-bt) en Aeltjen Anthonis van Capelle. Zij is getrouwd te Dordrecht op 29 juni 1698, op 23-jarige leeftijd met Dirk Aartszn Plaisier (21 jaar oud), geboren te Dordrecht op 7 november 1676, zoon van Arie Plaisier en Liesbeth Ariens. Uit dit huwelijk:

 1. Liesbeth Plaisier, geboren te Dordrecht op 20 maart 1699, volgt onder XIII-ip.
 2. Aeltje Plaisier, geboren te Dordrecht op 25 april 1701.
  Zij is getrouwd te Dordrecht op 25 april 1734, op 33-jarige leeftijd met Lambert Ramon (29 jaar oud), geboren te Dordrecht op 6 oktober 1704, zoon van Lambert Ramon en Neeltje Vermeule.
 3. Neeltje Plaisier, geboren te Dordrecht op 26 december 1702.
  Zij is getrouwd te Dordrecht op 25 april 1751, op 48-jarige leeftijd met Herbert van Wijnen (52 jaar oud), geboren te Zuilichem op 11 september 1698, overleden op 4 juli 1770, 71 jaar oud, zoon van Arie Willemsz van Wijnen en Theuntje Herberts.
 4. Arie Plaisier, geboren te Dordrecht op 16 maart 1705.
 5. Heiltje Plaisier, geboren te Dordrecht op 20 november 1706.
 6. Lijsbeth Plaisier, geboren te Dordrecht op 20 november 1706.
 7. Dirk Plaisier, geboren te Dordrecht op 20 mei 1713.
 8. Dingena Plaisier, geboren te Dordrecht op 5 oktober 1718.

XII-dz Cunera Jacobs Oerlemans, gedoopt te Oud-Heusden op 7 oktober 1677 (nederduits gereformeerd), dochter van Jacob Jans Oerlemans (XI-bv) en Anneken Laurens de Roon. Zij is getrouwd te Baardwijk (NB) op 21 juni 1703, op 25-jarige leeftijd met Willem Bles (nederduits gereformeerd).

Vorster tot Vught
Uit dit huwelijk:
 1. Antonij Bles, gedoopt te 's-Hertogenbosch (Forten) op 28 december 1704 (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren Jacobus Oerlemans en Elizabeth Oortemans).
 2. Maria Petronella Bles, gedoopt te Vught op 10 oktober 1706 (nederduits gereformeerd).
 3. Jacobus Bles, gedoopt te 's-Hertogenbosch (Forten) op 30 maart 1709 (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren Jacob Oerlemans en Elizabet Oerlemans).
 4. Anna Catharina Bles, gedoopt te 's-Hertogenbosch (Forten) op 3 december 1711 (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren Nicolaas Herman en Anna Catharina de Graeff).

XII-ea Pieternella Oerlemans, gedoopt te Oud-Heusden op 25 december 1682 (nederduits gereformeerd), dochter van Jacob Jans Oerlemans (XI-bv) en Anneken Laurens de Roon. Zij is getrouwd te Oud-Heusden op 5 mei 1705, op 22-jarige leeftijd met Johannes Fraterman (27 jaar oud), geboren te Heusden (NB) op 10 juni 1677, gedoopt aldaar op 10 juni 1677 (nederduits gereformeerd), zoon van Johannes Jan Fraterman en Catharina de la Tour. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Fraterman, geboren te Heusden (NB) op 23 februari 1706 (nederduits gereformeerd).
 2. Pieter Fraterman, gedoopt te Heusden (NB) op 22 september 1713 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-iq.

XII-eb Willemijn Cornelisse van Esch, gedoopt te Loon op Zand op 7 mei 1715 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 2 maart 1794, begraven aldaar op 8 maart 1794, 78 jaar oud, dochter van Cornelis Heiligersz van Esch en Janneke Hendrixdr Oerlemans (XI-bw). Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 24 januari 1739 en getrouwd aldaar op 22 februari 1739, ondertrouwd aldaar op 24 januari 1739 en getrouwd aldaar op 22 februari 1739 voor de kerk (getuigen waren Claas Corn. van Eeuwen (vader van de Bruidegom) en Cornelis van Esch (vader van de Bruid)), op 23-jarige leeftijd met Cornelis Klaasse van Eeuwen (ongeveer 30 jaar oud), geboren op den Bom (Zeeland) rond 1709 (nederduits gereformeerd), wonende aldaar, overleden te Loon op Zand op 2 november 1782, begraven aldaar op 9 november 1782, ongeveer 73 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna van Eeuwen, gedoopt te Loon op Zand op 31 januari 1740 (nederduits gereformeerd).
 2. Klaas van Eeuwen, geboren te Loon op Zand op 22 februari 1743, gedoopt aldaar op 22 februari 1743 (nederduits gereformeerd).
 3. Cathrien van Eeuwen, gedoopt te Loon op Zand op 15 november 1744.
 4. Cornelis van Eeuwen, geboren te Loon op Zand op 18 augustus 1746, gedoopt aldaar op 23 augustus 1746 (nederduits gereformeerd).
 5. Sijken van Eeuwen, gedoopt te Loon op Zand op 25 februari 1748 (nederduits gereformeerd).
 6. Hendrina van Eeuwen, gedoopt te Loon op Zand op 18 januari 1750 (nederduits gereformeerd), jong overleden op 15 maart 1752, 2 jaar oud.
 7. Hendrina van Euwen, gedoopt te Loon op Zand op 22 oktober 1752 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-ir.
 8. Jannetje van Eeuwen, gedoopt te Loon op Zand op 19 januari 1755.
 9. Jan van Eeuwen, gedoopt te Loon op Zand op 6 februari 1757 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-is.

XII-ec Heiliger Cornelisz van Es, geboren te Loon op Zand op 7 augustus 1718, overleden aldaar op 21 mei 1783, 64 jaar oud, zoon van Cornelis Heiligersz van Esch en Janneke Hendrixdr Oerlemans (XI-bw). Hij is getrouwd te Loon op Zand op 2 maart 1766, op 47-jarige leeftijd met Hubertje Swart (31 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 19 september 1734, overleden aldaar op 11 februari 1815, 80 jaar oud, dochter van Bmachiel Swart en Cathelijne van Es. Uit dit huwelijk:

 1. Janneken van Es, geboren te Loon op Zand op 1 februari 1767, overleden te Sprang (NB) op 17 april 1809, 42 jaar oud.
 2. Catharina van Es, geboren te Loon op Zand op 14 augustus 1768, volgt onder XIII-it.
 3. Cornelis van Es, geboren te Loon op Zand op 8 april 1770, overleden aldaar op 23 oktober 1830, 60 jaar oud.
 4. Adriaen van Es, geboren te Loon op Zand op 4 oktober 1772.
 5. Chieltje Heiligersz van Es, geboren te Loon op Zand op 15 juni 1777, volgt onder XIII-iu.

XII-ed Geertruida Adriaense Putman, gedoopt te Loon op Zand op 30 november 1692 (oud-gereformeerd), dochter van Adrianus Adrisen Putman en Teuntje Hendrixe Oerlemans (XI-bx). Zij is in ondertrouw gegaan te Raamsdonk (NB) op 4 januari 1715 en getrouwd te Loon op Zand op 27 januari 1715, op 22-jarige leeftijd met Peter Hendriksz Ruitenberg, overleden voor 1725, zoon van Hendrik Peterse Ruitenberg en Heyltje Paulusse Konings. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Ruitenberg, geboren te Raamsdonk (NB) op 17 juli 1719.
 2. Adriana Ruitenberg, geboren te Raamsdonk (NB) op 29 maart 1722.
 3. Teuntje Peterse Ruitenberg, geboren te Raamsdonk (NB) op 6 mei 1724, volgt onder XIII-iv.

XII-ee Arnold Orlemann, eigenaar van de Neumühle (molen), geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 4 november 1683, overleden aldaar op 22 november 1749, 66 jaar oud, zoon van Jan Orlemann (XI-by) en Walbürga van Bruckhofen.

Arnold erfde de "Neumühle" en bezat tevens een "Weinberg", waarvan nu nog een grenssteen aanwezig is, met het opschrift: Arnold Orlemann anno 1706 en een wapen, voorstellende: een molenrad gehouden door twee leeuwen. De verschillende molens waren allen in erfelijk bezit van de familie, daarom is het niet te verwonderen, dat op de dag van heden, nog een Ard Orlemann als molenaar in Osthofen is gevestigd; ook in Mainz, Alzey en andere plaatsen in de Pfaltz zijn nog molens in het bezit van nakomelingen van Aert Theunisz Oerlemans.

Hij is getrouwd te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 26 oktober 1706, op 22-jarige leeftijd met Anna Maria Keller (14 jaar oud), geboren in het jaar 1692, overleden te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 7 december 1758, 66 jaar oud, dochter van Balthasar Hans Keller en Katharina Elisabeth Stahl. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Orlemann, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 30 juni 1718, volgt onder XIII-iw.

XII-ef Maria Eva Orlemann, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 7 maart 1698, overleden aldaar op 21 juni 1745, 47 jaar oud, dochter van Jan Orlemann (XI-by) en Anna Barbera Fitting. Zij is getrouwd te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 20 november 1714, op 16-jarige leeftijd met Jacob Wilhelm Freyschlag (22 jaar oud), geboren in het jaar 1692. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elisabeth Freyschlag, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 15 september 1715, overleden aldaar op 29 maart 1718, 2 jaar oud.
 2. Johanna Wilhelm Freyschlag, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) in het jaar 1717, overleden aldaar op 14 april 1718, 1 jaar oud.
 3. Anna Maria Freyschlag, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 25 februari 1719, volgt onder XIII-ix.
 4. Johann Leonard Freyschlag, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 4 mei 1721.
 5. Johann Peter Freyschlag, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 26 oktober 1723.
 6. Wilhelm Freyschlag, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 12 februari 1726.
  Hij is getrouwd te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 22 november 1747, op 21-jarige leeftijd met zijn nicht Maria Elisabeth Wallrapp (18 jaar oud), geboren in het jaar 1729, dochter van Johann Leonhard Wallrapp en Gertraude Orlemann (XII-eg).
 7. Anna Barbara Freyschlag, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 11 februari 1728.
 8. Johann Jacob Freyschlag, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 19 april 1730.
 9. Anna Clara Freyschlag, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 3 september 1732.
 10. Johann Adam Freyschlag, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 19 februari 1734.
 11. Christian Freyschlag, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 24 oktober 1736.
 12. Mattheus Freyschlag, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 3 april 1739.
 13. Catharina Juliana Freyschlag, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 6 mei 1742.

XII-eg Gertraude Orlemann, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 12 september 1700, dochter van Jan Orlemann (XI-by) en Anna Barbera Fitting. Zij is getrouwd te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) in het jaar 1717, op 17-jarige leeftijd met Johann Leonhard Wallrapp, overleden voor 22 november 1747. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elisabeth Wallrapp, geboren in het jaar 1729.
  Zij is getrouwd te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 22 november 1747, op 18-jarige leeftijd met haar neef Wilhelm Freyschlag (21 jaar oud), geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 12 februari 1726, zoon van Jacob Wilhelm Freyschlag en Maria Eva Orlemann (XII-ef).

XII-eh Johann Christian Orlemann, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 15 maart 1705, overleden aldaar op 21 januari 1746, 40 jaar oud, zoon van Jan Orlemann (XI-by) en Anna Barbera Fitting. Hij is getrouwd te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) in het jaar 1729, op 24-jarige leeftijd (1) met Anna Margareta Huppert (23 jaar oud), geboren te Gundersheim (Duitsland) in het jaar 1706. Uit dit huwelijk:

 1. Johann Peter Orlemann, geboren op 26 juli 1739, volgt onder XIII-iy.

Hij is getrouwd te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) in het jaar 1739, op 34-jarige leeftijd (2) met Anna Christina Dechant (19 jaar oud), geboren te Undenheim (Duitsland) in het jaar 1720.
XII-ei Catharina Elisabeth Grün, dochter van Johannes Grün en Petronella Orlemann (XI-bz). Zij is getrouwd te Westhofen - Reinland-Pfaltz (Duitsland) op 29 november 1707 (1) met Johann Wilhelm Fitting (36 jaar oud), geboren in februari 1671, overleden te Westhofen - Reinland-Pfaltz (Duitsland) in november 1716, 45 jaar oud, zoon van Hermann Fitting en Anna Maria Diehl.
(Hij is eerder getrouwd te Westhofen - Reinland-Pfaltz (Duitsland) in het jaar 1691, op 20-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Lauber.) Uit dit huwelijk:

 1. Gertraud Fitting, geboren te Westhofen - Reinland-Pfaltz (Duitsland) op 14 november 1708.
 2. Johann Georg Fitting, geboren te Westhofen - Reinland-Pfaltz (Duitsland) op 27 april 1710.
 3. Johann Christian Fitting, geboren te Westhofen - Reinland-Pfaltz (Duitsland) op 13 maart 1712.
 4. Johann Christian Fitting, geboren te Westhofen - Reinland-Pfaltz (Duitsland) op 19 juni 1713, volgt onder XIII-iz.

Zij was gehuwd (2) met Johann Dietrich Küchler. Uit dit huwelijk:

 1. Eva Margaretha Küchler.
 2. Elisabeth Küchler.

XII-ej Adriaentje Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 24 november 1697, overleden op 1 juni 1781, 83 jaar oud, dochter van Adriaen Jacobs Oerlemans (XI-ca) en Geertruij Jans Haverhals. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 27 januari 1726, op 28-jarige leeftijd met Mattheus van Vuuren (26 jaar oud), geboren te Baardwijk (NB) op 4 december 1699, zoon van Joris van Vuuren en Cornelia Bakkers. Uit dit huwelijk:

 1. Joris van Vuuren, gedoopt te Sprang (NB) op 27 oktober 1728.
 2. Adriaan van Vuuren, gedoopt te Sprang (NB) op 22 januari 1730.
 3. Geertruida van Vuuren, gedoopt te Sprang (NB) op 27 juli 1732.
 4. Cornelia van Vuuren, geboren te Sprang (NB), gedoopt op 7 november 1734, volgt onder XIII-ja.
 5. Adriaan van Vuuren, gedoopt te Sprang (NB) op 17 augustus 1738.
 6. Antonij van Vuuren, gedoopt te Sprang (NB) op 7 oktober 1742.

XII-ek Jacobus Adriaense Oerlemans, schepen, geboren te Sprang (NB) op 2 oktober 1701, wonende te Loon op Zand, overleden aldaar op 13 februari 1762, 60 jaar oud, zoon van Adriaen Jacobs Oerlemans (XI-ca) en Geertruij Jans Haverhals.

Claas Mouthaan, Huijbertie Mouthaan en Jan Mouthaan en Jacobus Oerlemans, als voogden van Adriaan Mouthaan, maken een boedelscheiding van goederen van hun vader.
Justinus van Gennep, drossaard, tegen Anthonij de Sille, secretaris, en tegen Jan Kievits en de andere gewezen schepenen (Thomas van Vught, Anthonij Glavimans, Anthonij Mouthaen, Jacobus Oerlemans en Lambert Nouwens) vanwege het niet plaatsen van 30 huizen op een lijst. De schepenbank veroordeelt hen tot een bedrag van 25 gulden per vergeten huis. De ene helft van de boete moet betaald worden door de secretaris en de andere helft door de schepenen,
Claas Mouthaan, Huijbertie Mouthaan en Jan Mouthaan en Jacobus Oerlemans, als voogden van Adriaan Mouthaan, maken een boedelscheiding van goederen van hun vader. 7-6-1755.
Jacobus Morre, dienaar van justitie, legt op verzoek van drossaard Justinus van Gennep een verklaring af over het verstoren van de zondagse kerkdienst door Jan Schoenmakers. Susanna Bourgardin, vrouw van genoemde Jacobus, Jacobus Oerlemans, schepen, en Aart van Rijswijk, vorster, bevestigen de verklaring. 6-6-1752.
Drossaard en schepenen verlenen volmacht aan drossaard Justinus van Gennep en schepen Jacobus Oerlemans om deel te nemen aan de vergadering van het kwartier van Oisterwijk. 28-6-1745.
Drossaard en schepenen verlenen volmacht aan Jacobus Oerlemans om in Den Bosch de gemene middelen voor het dorp te pachten.
Jacobus Oerlemans schepen, en Cornelia Quirijns (ziek te bed) maken een testament op de langstlevende echtgenoot. Als voogden over de kinderen worden aangesteld: Roeland Oerlemans, broer van de testateur, en Peeter Quirijns, broer van de testatrice. 19-2-1742.
Oerlemans, Jacobus, schepen; woonplaats: Loon op Zand; partner: Mouthaan, Maria; woonplaats: Loon op Zand, datum: 1760-02-02.

Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 24 januari 1733 en getrouwd aldaar op 8 februari 1733, op 31-jarige leeftijd (1) met Cornelia Jacobse Quirijns (29 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 25 april 1703, overleden voor 28 maart 1744, hoogstens 40 jaar oud, dochter van Jacob Pieterse Quirijns en Jenneke Geijben.

Jenneke Quirijns en Helena Quirijns, ongehuwde zusters, maken een testament op de langstlevende. Erfgenamen zijn de kinderen van broer Peter Quirijns, broer Jan Quirijns en zuster Cornelia Quirijns, geh.m. Jacobus Oerlemans. Als voogden worden aangesteld: broers Peter en Jan Quirijns. Legaat voor de armen van de diakonie. 8-2-1751.
Jan Schouten, wed.v. Maaijke Quirijns, maakt een boedelscheiding met Peeter en Jan Quirijns, Janneke en Helena Quirijns, en Jacobus Oerlemans als vader van zijn vier kinderen bij wijlen Cornelia Quirijns, allen erfgenamen van voornoemde Maaijke Quirijns. 28-3-1744
Peeter, Jan, Janneke en Helena Quirijns, en Jacobus Oerlemans als vader van zijn vier kinderen bij wijlen Cornelia Quirijns, maken een boedelscheiding. 28-3-1744.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaen Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 15 november 1733 (nederduits gereformeerd).
 2. Jenneke Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 16 januari 1735 (nederduits gereformeerd).
 3. Geertruij Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 27 mei 1736 (nederduits gereformeerd).
 4. Jacobus Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 19 mei 1737 (nederduits gereformeerd).
 5. Gerardus Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 21 oktober 1738 (nederduits gereformeerd).
 6. Johannes Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 22 november 1739 (nederduits gereformeerd).
 7. Johannes Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 25 juni 1741 (nederduits gereformeerd).

Hij is daarnaast in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 23 november 1743 en getrouwd aldaar op 8 december 1743, op 42-jarige leeftijd (2) met Mari Clase Mouthaan (29 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 5 augustus 1714 (nederduits gereformeerd), wonende aldaar, overleden op 7 september 1784, begraven op 11 september 1784 in de kerk, 70 jaar oud, dochter van Claes Janse Mouthaan en Aarjaantje Swart.

Geret de Rooij en Nicolaas Mouthaan, voogden van de kinderen van Jacobus Oerlemans en Maria Mouthaan, en zoon Cornelis Oerlemans sluiten een overeenkomst met Maria Mouthaan, wed.v. Jacobus Oerlemans. Aanleiding is de dood van Jacobus Oerlemans, zoon uit het eerste huwelijk van Jacobus Oerlemans. 15-4-1771.
Overleden als weduwe; laat kinderen en vast goed na.

Claas Claase Mouthaan, Jan Snijders als voogd voor de minderjarige Huijbertie Mouthaan, Adriaan Mouthaan, Wouter Ophorst, geh.m. Johanna Mouthaan, Adriaan Vaartmans, geh.m. Janneke Mouthaan, Jacobus Oerlemans, geh.m. Maria Mouthaan, Jan Dalmaijers, geh.m. Jacomijn Mouthaan, Jan Mouthaan en Gerrit de Rooij, geh.m. Theuntie Mouthaan maken een boedelscheiding van goederen van vader Claas Mouthaan. 3-6-1752.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis Jacobusse Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 13 december 1744 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-jb.
 2. Klaas Oerlemans, geboren te Loon op Zand, gedoopt op 18 november 1746 (nederduits gereformeerd), overleden voor 7 september 1748, hoogstens 1 jaar oud.
 3. Klaas Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 7 september 1748 (nederduits gereformeerd), overleden voor 30 september 1759, hoogstens 11 jaar oud.
 4. Ariaantje Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 6 december 1750 (nederduits gereformeerd).
 5. Gerrit Jacobse Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 4 februari 1753 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-jc.
 6. Geertruij Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 2 november 1755 (nederduits gereformeerd).
 7. Nicolaas Jacobusse Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 30 september 1759 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-jd.

XII-el Adriaan Adriaansz Oerlemans, schoenmakersbaas en bouwman, geboren te Sprang (NB) op 19 augustus 1703, wonende aldaar, overleden aldaar op 12 september 1750, begraven aldaar, 47 jaar oud, zoon van Adriaen Jacobs Oerlemans (XI-ca) en Geertruij Jans Haverhals.

Taxatiebedrag (guldens-stuivers-penningen): 100-0-0. Erfgenamen: Glavimans Antonij (als vader en voogd van de erfgenamen).

Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 18 april 1727 en getrouwd aldaar op 11 mei 1727, op 23-jarige leeftijd (1) met Jenneke Verelst, overleden te Sprang (NB) op 20 augustus 1730, dochter van Hendrik Corstiaen Verelst en Pieternel Jans de Gester. Uit dit huwelijk:

 1. Geertruy Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 21 december 1727, jong overleden.

Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 5 januari 1731 en getrouwd aldaar op 21 januari 1731, op 27-jarige leeftijd (2) met Elisabeth van Ammelrooij, gedoopt te Sprang (NB) op 15 april 1708, zie XII-cu. Uit dit huwelijk:

 1. 2-7 : Zie onder XII-cu.

XII-em Johannes Adriaens Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 10 januari 1706, zoon van Adriaen Jacobs Oerlemans (XI-ca) en Geertruij Jans Haverhals. Hij is in ondertrouw gegaan op 5 juni 1734 en getrouwd te Loon op Zand op 20 juni 1734, op 28-jarige leeftijd met Pieternel de Jong (25 jaar oud), geboren te Loon op Zand, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 4 oktober 1708, overleden te Sprang (NB) in het jaar 1786, 78 jaar oud, dochter van Jan Peterse de Jongh en Jenneke Adriaans van Oosterhout.
(Zij is later getrouwd te Sprang (NB) op 11 februari 1741, op 32-jarige leeftijd met Willem Klootwijk (27 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 8 oktober 1713, zoon van Adriaan Wouters Klootwijk en Sijke de Leeuw.) Uit dit huwelijk:

 1. Geertruij Oerlemans.

XII-en Marike Adriaens Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 30 oktober 1707, wonende aldaar, overleden te Loon op Zand op 28 februari 1740, 32 jaar oud, dochter van Adriaen Jacobs Oerlemans (XI-ca) en Geertruij Jans Haverhals. Zij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 30 december 1734 en getrouwd aldaar op 15 januari 1735, op 27-jarige leeftijd met Arie Janse de Jong (24 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 28 december 1710, overleden aldaar op 24 december 1761, 50 jaar oud, zoon van Jan Peterse de Jongh en Jenneke Adriaans van Oosterhout.
(Hij is later getrouwd te Loon op Zand op 10 maart 1741, op 30-jarige leeftijd met Lijsbeth Klootwijk (23 jaar oud), geboren op 13 mei 1717, dochter van Adriaan Wouters Klootwijk en Sijke de Leeuw.) Uit dit huwelijk:

 1. Jenneke de Jongh, geboren te Loon op Zand op 31 juli 1735, gedoopt te Sprang (NB) (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-je.
 2. Adriaan de Jong, geboren te Loon op Zand op 19 januari 1738, volgt onder XIII-jf.

XII-eo Arnoldus Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 16 december 1714, wonende aldaar, zoon van Adriaen Jacobs Oerlemans (XI-ca) en Geertruij Jans Haverhals.

Govert Boer, wonende te Loon op Zand, en Arnoldus Oerlemans, gehuwd met Janneke Boer, wonende te Sprang, maken een boedelscheiding van goederen van vader Arien Boer. 19-5-1756.

Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 11 november 1741 en getrouwd aldaar op 26 november 1741, op 26-jarige leeftijd met Janneke Boer (28 jaar oud), geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 20 november 1713, wonende te Loon op Zand, dochter van Jan Boer en Anneke Okkers. Uit dit huwelijk:

 1. Geertruij Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 28 oktober 1742.
 2. Adriaan Arnoldus Oerlemans, gedoopt op 29 maart 1744, volgt onder XIII-jg.
 3. Johanna Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 17 oktober 1745.
 4. Jenneke Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 29 juni 1749.

XII-ep Jacobus Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 22 december 1697, zoon van Jan Joosten Oerlemans (XI-cb) en Judith Clis. Hij was gehuwd met Dirckje de Ruijter. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Joosten Oerlemans, gedoopt te Rotterdam op 15 maart 1725 (gereformeerd), volgt onder XIII-jh.
 2. Kind van Jacobus Oerlemans, geboren te Rotterdam in het jaar 1727, begraven aldaar op 15 november 1731, 4 jaar oud.
  Datum begraven 15-11-1731 Opmerkingen Waalse kerk; Hoogstraat over de 3 Keuninge; overledene was 4 jaar.
 3. Kind van Jacobus Oerlemans, geboren in het jaar 1731, begraven te Rotterdam (Westerkerkhof) op 9 april 1734, 3 jaar oud.
 4. Judith Oerlemans, gedoopt te Rotterdam op 5 april 1735 (gereformeerd), volgt onder XIII-ji.

XII-eq Martinus Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 23 oktober 1701, wonende te Rotterdam (Fontijnsteegje) en te Rotterdam (Grote Kerkstraat), zoon van Jan Joosten Oerlemans (XI-cb) en Judith Clis. Hij is in ondertrouw gegaan te Rotterdam op 26 maart 1730 en getrouwd aldaar op 10 april 1730, op 28-jarige leeftijd (1) met Tanneken Galť, wonende te Rotterdam (Slikvaart). Uit dit huwelijk:

 1. Maria Oerlemans, geboren te Rotterdam in het jaar 1733 (gereformeerd), volgt onder XIII-jj.
 2. Maartijnis Oerlemans, gedoopt te Rotterdam op 5 juli 1735 (gereformeerd) (doopgetuige was Cornelia Keijser), wonende te Rotterdam (op 't Roosant).

Hij is in ondertrouw gegaan te Rotterdam op 9 juli 1741 en getrouwd aldaar op 26 juli 1741, op 39-jarige leeftijd (2) met Marijtje Coppers, wonende te Rotterdam (Groenmarkt).
(Zij was weduwe van Jan de Gruijter.)
XII-er Johannes Daniel Musquetier, geboren te Klundert (NB) op 6 oktober 1772, gedoopt aldaar op 11 oktober 1772 (nederlands hervormd), overleden te Sint-Michielsgestel (NB) op 1 april 1843, 70 jaar oud, zoon van Abraham Musquetier (secretaris en penningmeester van Fijnaart) en Sabina Agneta Orizandt (XI-cc). Hij was gehuwd met Petronella Catharina Elizabeth Willemse, geboren in het jaar 1780, overleden in het jaar 1819, 39 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jean Arnoud Musquetier, geboren in het jaar 1814, overleden in het jaar 1819, 5 jaar oud.

XII-es Engelbert Lodelijk Musquetier, rijksontvanger en procureur en secreatris van Leerdam, geboren te Klundert (NB) op 23 juli 1773, gedoopt aldaar op 26 juli 1773 (nederlands hervormd), overleden te Leerdam op 7 mei 1831, 57 jaar oud, zoon van Abraham Musquetier (secretaris en penningmeester van Fijnaart) en Sabina Agneta Orizandt (XI-cc). Hij is in ondertrouw gegaan te Leerdam op 4 oktober 1800, getrouwd aldaar op 21 oktober 1800 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd met Adriana Isabella Boon (21 jaar oud), geboren te Leerdam op 9 januari 1779, overleden te 's-Hertogenbosch op 31 oktober 1862, 83 jaar oud, dochter van Gerardus Johannes Boon en Adriana Isabella Ossewaarde. Uit dit huwelijk:

 1. Engelbert Lodelijk Musquetier, geboren te Leerdam op 3 januari 1801, gedoopt aldaar op 21 januari 1801.
 2. Adriana Isabella Musquetier, geboren te Leerdam op 2 januari 1802, gedoopt aldaar op 17 januari 1802, overleden te Zaltbommel op 20 juli 1809, begraven aldaar op 23 juli 1809 in de St. Maartens kerk, 7 jaar oud.
 3. Sabina Agneta Musquetier, gedoopt te Leerdam op 11 maart 1804, volgt onder XIII-jk.
 4. Abraham Musquetier, geboren te Leerdam op 20 april 1806, volgt onder XIII-jl.
 5. Gerardina Johanna Musquetier, geboren te Leerdam op 12 februari 1808, overleden te Middelburg op 19 mei 1855, 47 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Dordrecht op 6 november 1847, op 39-jarige leeftijd met Gerardus de Jonge (36 jaar oud), geboren te Goes op 15 oktober 1811, overleden aldaar op 6 maart 1862, 50 jaar oud, zoon van Hendrik de Jonghe en Susanna van Wijk.
 6. HenriŽtte Musquetier, geboren te Giessen-Nieuwkerk op 19 juni 1812.
  Zij is getrouwd te Utrecht op 25 september 1833, op 21-jarige leeftijd met (en gescheiden te Utrecht op 16 februari 1841 van) Gerrit Jan Westerhout (20 jaar oud), geboren te Utrecht op 22 maart 1813, overleden te Veenhuizen op 14 mei 1854, 41 jaar oud, zoon van Gerrit Westerhout en Hendrika Onstink.
 7. Willem Musquetier, geboren te Leerdam in het jaar 1814, overleden te Putten (Gelderland) op 18 juli 1864, 50 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Putten (Gelderland) op 21 augustus 1859, op 45-jarige leeftijd met Elisabeth Wuijster (54 jaar oud), geboren te Schermerhorn op 4 mei 1805, overleden na 18 juli 1864, minstens 59 jaar oud, dochter van Gerbrand Wuijster en Grietje Plas.
 8. Isabella Jacoba Musquetier, geboren te Leerdam op 29 juli 1816, overleden aldaar op 28 april 1817, 273 dagen oud.
 9. Hendrikus Ludovikus Daniel Musquetier, geboren te Leerdam op 17 februari 1818, overleden te Rotterdam op 5 september 1853, 35 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Rotterdam op 4 mei 1853, op 35-jarige leeftijd met Hendrika Adriana Fijtten (29 jaar oud), geboren te Nijmegen op 9 juli 1823, overleden te Rotterdam op 10 april 1860, 36 jaar oud, dochter van Jan Laurens Fijtten en Johanna Hidding.
 10. Gerardus Johannes Musquetier, geboren te Leerdam op 27 december 1821, overleden aldaar op 31 december 1821, 4 dagen oud.
 11. Adrianus Jacobus Musquetier, geboren te Leerdam op 9 oktober 1825, overleden te Magelang (Nederlands Oost IndiŽ) op 23 oktober 1860, 35 jaar oud.

XII-et Johanna Maria Sara Musquetier, geboren te Klundert (NB), gedoopt te Fijnaart en Heijningen (NB) op 21 januari 1776 (nederlands hervormd), overleden te Zaltbommel op 2 november 1815, begraven aldaar op 6 november 1815, 39 jaar oud, dochter van Abraham Musquetier (secretaris en penningmeester van Fijnaart) en Sabina Agneta Orizandt (XI-cc). Zij is getrouwd te Leerdam op 1 augustus 1796, op 20-jarige leeftijd met Gijsbertus Matthias Elsnerius de Vrieu (23 jaar oud), koopman, schepen, secretaris en ontvanger der directe belastingen en griffier, gedoopt te Zaltbommel op 6 december 1772, overleden aldaar op 24 februari 1830, begraven aldaar op 27 februari 1830, 57 jaar oud, zoon van Jan Paulus de Vrieu en Anna Lenerus. Uit dit huwelijk:

 1. Johan Engelbrt Lodewijk de Vrieu, geboren in het jaar 1798, overleden te Zaltbommel op 27 oktober 1867, 69 jaar oud.
 2. Johanna Sabina de Vrieu, geboren te Zaltbommel op 22 augustus 1799, volgt onder XIII-jm.
 3. Johanna Adriana de Vrieu, geboren te Zaltbommel in het jaar 1802, volgt onder XIII-jn.
 4. Anna Agneta Cornelia de Vrieu, geboren in het jaar 1804, overleden te Zaltbommel op 27 maart 1889, 85 jaar oud.
 5. Elisabeth Maria Florencia de Vrieu, geboren te Zaltbommel in het jaar 1805, overleden te Arnhem op 21 november 1892, 87 jaar oud.
 6. Jacobus Petrus de Vrieu, geboren te Zaltbommel in het jaar 1807.
  Hij is getrouwd te Maarsen op 6 mei 1835, op 28-jarige leeftijd met Sara Geertruid Gousset van Heel (33 jaar oud), geboren te Utrecht in het jaar 1802, dochter van Martinus Gousset van Heel en Gerbrechta Christina Koopman.
 7. Anna Maria Sara de Vrieu, geboren te Zaltbommel in het jaar 1811, overleden te Arnhem op 30 december 1889, 78 jaar oud.
 8. Jan Paulus de Vrieu, geboren in december 1813, overleden te Zaltbommel op 1 maart 1814, 3 maanden oud.

XII-eu Sabina Angela Musquetier, gedoopt te Fijnaart en Heijningen (NB) op 19 november 1780 (nederlands hervormd), overleden te Eibergen op 30 augustus 1861, 80 jaar oud, dochter van Abraham Musquetier (secretaris en penningmeester van Fijnaart) en Sabina Agneta Orizandt (XI-cc). Zij is getrouwd te Besoijen (NB) op 9 januari 1804, op 23-jarige leeftijd met Adrianus de Gier (41 jaar oud), notaris, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 18 mei 1762 in de grote kerk (nederduits gereformeerd), overleden op 19 januari 1813, 50 jaar oud, zoon van Johannes de Gier (notaris) en Isabella Keij. Uit dit huwelijk:

 1. Mechelina de Gier, gedoopt te den Dungen op 7 oktober 1804 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-jo.

XII-ev Isaak Lodewijk van Panhuys, jonkheer, geboren te Maastricht op 5 oktober 1771, gedoopt aldaar op 6 oktober 1771, overleden te den Haag op 26 maart 1828, 56 jaar oud, zoon van Willem Hendrik van Panhuys (heer van Haeren) en Angela Cornelia Orizandt (XI-cd). Hij is getrouwd te den Haag op 5 november 1797, op 26-jarige leeftijd met Sara Constantia de Beveren (19 jaar oud), geboren te Middelburg op 22 mei 1778, overleden te den Haag op 5 oktober 1811, 33 jaar oud, dochter van Willem Aernout de Beveren en Sara Maria Pous. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Hendrik van Panhuys, geboren te den Haag op 9 november 1798, volgt onder XIII-jp.
 2. Sara Maria van Panhuys, geboren te den Haag op 2 maart 1800, volgt onder XIII-jq.
 3. Jean Louis van Panhuys, geboren te den Haag op 11 februari 1802, volgt onder XIII-jr.
 4. Constantijn Arnoud Ernest Adrien van Panhuys, geboren te den Haag op 17 september 1811, volgt onder XIII-js.

XII-ew Willem Frederic van Panhuys, geboren te Maastricht op 9 januari 1775, gedoopt aldaar op 11 januari 1775, overleden te Soerabaja (IndonesiŽ) op 10 januari 1818, 43 jaar oud, zoon van Willem Hendrik van Panhuys (heer van Haeren) en Angela Cornelia Orizandt (XI-cd). Hij was gehuwd met Lucie Heldewier, geboren te Maastricht op 17 april 1778, gedoopt aldaar op 18 april 1778, begraven te Salatiga (Nederlands Oost IndiŽ) op 12 januari 1823, 44 jaar oud, dochter van Jan Willem Heldewier en Jeanne Sibille Vignon. Uit dit huwelijk:

 1. Angeline Wilhelmina Henriette van Panhuys, geboren te Maastricht op 2 maart 1801, overleden te Semarang (Nederlands Oost IndiŽ) op 10 november 1845, 44 jaar oud.
 2. Charlotte Jeanne Wilhelmine van Panhuijs, geboren te Maastricht op 29 juli 1802, volgt onder XIII-jt.
 3. Jean Louis Charles van Panhuys, geboren te Maastricht op 18 september 1803, overleden te Pedang Sumartra (Nederlands IndiŽ) op 17 april 1823, 19 jaar oud.
 4. Wilhelmina Adriane Arnoldina van Panhuys, geboren te Maastricht op 15 november 1805, overleden te Semarang (Nederlands Oost IndiŽ) op 15 januari 1827, 21 jaar oud.
 5. Jeanne Francoise van Panhuys, geboren te Batavia (Nederlands Oost IndiŽ) op 13 juli 1808, overleden aldaar op 10 augustus 1810, 2 jaar oud.
 6. Maria Antoinetta Frederica van Panhuys, geboren te Batavia (Nederlands Oost IndiŽ) op 26 augustus 1809, begraven aldaar op 29 oktober 1809, 64 dagen oud.
 7. Lucia Johanna Frederica van Panhuys, geboren te Batavia (Nederlands Oost IndiŽ) op 4 november 1811.
 8. Jeanne Frederica Lucia van Panhuys, geboren te Batavia (Nederlands Oost IndiŽ) op 4 november 1811, overleden te Salatiga (Nederlands Oost IndiŽ) op 24 oktober 1846, 34 jaar oud.

XII-ex Agneta Jacoba Tieboel, geboren te Purmerend op 19 juli 1769, overleden te Arnhem op 27 december 1844, 75 jaar oud, dochter van Cornelis Jacobus Tieboel (arts) en Agneta Orizant (XI-ce). Zij was gehuwd met Jan Cornelis Cornwal, overleden te Zaltbommel op 1 januari 1829, zoon van Jacob Nicolaas Cornwal. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Alida Cornwal, geboren te Zaltbommel in het jaar 1814.
  Zij is getrouwd te Amsterdam op 14 juni 1843, op 29-jarige leeftijd met Johannes Hermanus Staalberg (34 jaar oud), timmermansknecht, geboren te Amsterdam in het jaar 1809, zoon van Johannes Wilhelmus Staalberg en Jansje Postke (kraambewaarster).

XII-ey Jan Molengraaff, gedoopt te Leiden op 29 oktober 1752 (nederlands hervormd), overleden te Sprang-Capelle (NB) op 3 oktober 1837, 84 jaar oud, zoon van Jacobus Molengraaff (XI-cg) en Geertruij van Bemmelen. Hij was gehuwd met Geertrui den Burger. Uit dit huwelijk:

 1. Alida Molengraaff, volgt onder XIII-ju.

XII-ez Maria Sophia Zehender, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 26 juli 1761 (nederduits gereformeerd), wonende te Tilburg en te Boxtel (NB), overleden te Tilburg op 14 februari 1823, 61 jaar oud, dochter van Charles Victor Zehender (luitenant) en Adriana Elisabeth Verster de Balbian (XI-ch). Zij is in ondertrouw gegaan op 20 juli 1785 en getrouwd te Tilburg op 8 augustus 1785, op 24-jarige leeftijd (1) met David Dirk Heuvel (23 jaar oud), predikant, geboren te Tilburg op 9 augustus 1761 (nederduits gereformeerd), wonende te Boxtel (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Willem Dirk Heuvel, gedoopt te Heerewaarden op 30 mei 1789 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-jv.
 2. Johannes Adrianus Heuvel, geboren te Boxtel (NB), gedoopt te den Dungen op 3 oktober 1790 (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren Willem Dirk Heuvel, Victor Zekender en Maria Jacoba Mans), wonende te Tilburg, ongehuwd overleden aldaar op 23 juli 1815, 24 jaar oud.
 3. Carel Viktor Heuvel, geboren na december 1791, overleden te Tilburg op 10 februari 1820, hoogstens 28 jaar oud.
 4. Jacob Heuvel, geboren te Boxtel (NB) in het jaar 1794 (nederduits gereformeerd), wonende te Tilburg, overleden aldaar op 27 januari 1816, 22 jaar oud.
  Getuige van overledene is zijn stiefvader Johannes Jacobus van Vlodorp, predikant, oud 58 jaar, wonende te Tilburg
 5. Johanna Helena Heuvel, gedoopt te Tilburg op 13 maart 1796 (nederduits gereformeerd).
 6. Adriana Elisabeth Heuvel, gedoopt te Tilburg op 29 juni 1797 (nederduits gereformeerd).
 7. Laurens Dirk Heuvel, gedoopt te Tilburg op 11 september 1798 (nederduits gereformeerd).

Zij was gehuwd (2) met Johannes Jacobus van Vlodorp, predikant, wonende te Tilburg.
XII-fa Alida Phillipina Zehender, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 27 maart 1768 (nederduits gereformeerd), wonende te Cuijk (NB), overleden te Oldenzaal op 10 november 1849, 81 jaar oud, dochter van Charles Victor Zehender (luitenant) en Adriana Elisabeth Verster de Balbian (XI-ch). Zij is getrouwd te Cuijk (NB) op 5 juni 1791, op 23-jarige leeftijd met Carl Ludwig Traus, predikant, geboren te Dillenburg, overleden te Cuijk en Sint Agatha op 26 februari 1821. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Jan Jacob Traus, geboren te Cuijk (NB) in het jaar 1792, volgt onder XIII-jw.
 2. Johanna Louise Frederika Frans, geboren te Cuijk en Sint Agatha in het jaar 1797, volgt onder XIII-jx.
 3. Augusta Frederika Christina Frans, geboren te Cuijk (NB) in het jaar 1803, overleden te Oldenzaal op 19 september 1869, 66 jaar oud.
 4. Elisabeth Coenradina Aletta Traus, geboren te Cuijk en Sint Agatha, gedoopt te Cuijk op 8 juli 1804 (NG) (doopgetuige was Elisabeth Mechteld van Wijlick), volgt onder XIII-jy.
 5. Everhard Philip Cornelis Frans, geboren in het jaar 1806, overleden te Abcoude-Proostdijk (Utrecht) op 9 juli 1822, 16 jaar oud.
 6. Hermannus Lodewijk Zehender Traus, geboren te Cuijk (NB) in het jaar 1809, volgt onder XIII-jz.

XII-fb Laurentia Zehender, gedoopt te Moergestel (NB) op 6 oktober 1771 (nederduits gereformeerd), dochter van Charles Victor Zehender (luitenant) en Adriana Elisabeth Verster de Balbian (XI-ch).

Louwrentia Elisabeth Zehender aanvrager borgbrief op dinsdag 6 september 1808 Moergestel
Naam: Louwrentia Elisabeth
Familienaam: Zehender
Geboorteplaats: Moergestel
Plaats van afgifte: Moergestel
Plaats van ontvangst: Groningen
Instantie: Tafel van de Heilige Geest
Datum van afgifte: 1808 09 06
Bron: 818 - Dorpsbestuur Moergestel 1310-1811.

Zij was gehuwd met Antoni Johannes Vissers, geboren rond 1758. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Vissers, geboren te Oisterwijk (NB) op 6 maart 1790, gedoopt aldaar op 7 maart 1790 in de grote kerk (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Anna Elisabeth Zehender).

XII-fc Frederica Elisabeth Louise Graffenriedt, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 22 juni 1766 (nederduits gereformeerd), overleden te 's-Hertogenbosch op 28 juni 1836, 70 jaar oud, dochter van Frans Goddfried Graffenriedt (militair) en Francoise Cristina Verster de Balbian (XI-ci). Zij was gehuwd met Jean Francois Benique Capelle. Uit dit huwelijk:

 1. Francois Dominique Victor Felix Capelle, geboren te Venlo op 26 november 1798, overleden te Nijmegen op 17 mei 1858, 59 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Maria Ernestine Farencamp.
 2. Henriette Frederique Joanna Capelle, geboren te Venlo op 15 februari 1800, overleden aldaar op 7 augustus 1800, 173 dagen oud.
 3. Frederic Hipolijte Capelle, geboren te Venlo op 11 november 1801.
 4. Francoise Capelle, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 19 februari 1804 (waals gereformeerd).
 5. Dominicus Victor Felix Capelle, geboren te Venlo.
  Hij is getrouwd te Bladel en Netersel op 19 november 1831 met Maria Ernestina Farineaux, geboren te Samťon (Frankrijk), dochter van Jan Baptist Farineaux en Maria Ernestina Deleroix.

XII-fd Zeger van Herwijnen, gedoopt te Uitwijk (NB) op 10 januari 1768 (gereformeerd), overleden te Waardhuizen op 21 april 1816, 48 jaar oud, zoon van Willem-Segers van Herwijnen en Cornelia de Roij (XI-cj). Hij is getrouwd te Almkerk (NB) op 18 november 1798, op 30-jarige leeftijd met Dingena Donkenbeek (28 jaar oud), gedoopt op 7 oktober 1770, overleden op 19 februari 1845, 74 jaar oud, dochter van Seger Donkenbeek en Maria Roubos. Uit dit huwelijk:

 1. Willem van Herwijnen, geboren te Waardhuizen op 10 januari 1800, gedoopt te Uitwijk (NB) op 12 januari 1800, volgt onder XIII-ka.
 2. Zeger van Herwijnen, geboren te Waardhuizen op 8 april 1801, gedoopt aldaar op 12 april 1801, volgt onder XIII-kb.
 3. Cornelia van Herwijnen, geboren te Waardhuizen op 18 maart 1802, gedoopt aldaar op 21 maart 1802, overleden aldaar op 10 januari 1867, 64 jaar oud.
 4. Maria van Herwijnen, geboren te Waardhuizen op 20 februari 1803, gedoopt aldaar op 27 februari 1803 (doopgetuige was Helena Donkenbeek), overleden te Andel (NB) op 1 augustus 1873, 70 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Emmikhoven op 21 februari 1832, op 29-jarige leeftijd (1) met Cornelis Teuling (41 jaar oud), geboren in het jaar 1791, zoon van Gerrit Teuling en Pietronella de Berg.
  Zij is getrouwd te Andel (NB) op 14 augustus 1855, op 52-jarige leeftijd (2) met Govert van Andel (46 jaar oud), geboren in het jaar 1809, zoon van Huibert van Andel en Hendrika Crielaard.
 5. Peeter van Herwijnen, geboren te Waardhuizen op 3 februari 1804, gedoopt aldaar op 12 februari 1804 (doopgetuige was Geertruij Donkenbeek), volgt onder XIII-kc.
 6. Anna van Herwijnen, geboren te Waardhuizen op 29 april 1805, gedoopt aldaar op 5 mei 1805 (gereformeerd), volgt onder XIII-kd.
 7. Dingena van Herwijnen, geboren te Waardhuizen op 9 mei 1806, gedoopt aldaar op 18 mei 1806 (gereformeerd) (doopgetuige was Andriekske de Koning), overleden te Waardhuizen op 26 juli 1814, 8 jaar oud.

XII-fe Peter van Herwijnen, geboren te Waardhuizen, gedoopt te Uitwijk (NB) op 13 augustus 1769 (gereformeerd), overleden te Meeuwen (NB) op 14 januari 1845, 75 jaar oud, zoon van Willem-Segers van Herwijnen en Cornelia de Roij (XI-cj). Hij was gehuwd met Jannigje Kooiman, overleden te Giessen (NB) op 23 augustus 1827, dochter van Teunis Kooiman en Neeltje van Duren. Uit dit huwelijk:

 1. Willem van Herwijnen, geboren te Uitwijk (NB) op 11 oktober 1798, volgt onder XIII-ke.
 2. Teunis van Herwijnen, geboren op 19 november 1800, gedoopt te Giessen (NB) op 23 november 1800 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-kf.
 3. Neeltje van Herwijnen, geboren te Giessen (NB) op 7 juli 1808.
  Zij is getrouwd te Giessen (NB) op 31 december 1831, op 23-jarige leeftijd met Teunis den Roijen (38 jaar oud), geboren te Lage Zwaluwe (NB) op 6 december 1793, zoon van Jan Jansen den Roijen en Geertje Spandonk.

XII-ff Pieter van Herwijnen, geboren te Waardhuizen, gedoopt te Uitwijk (NB) op 3 november 1771 (gereformeerd), overleden te Waardhuizen op 21 mei 1840, 68 jaar oud, zoon van Willem-Segers van Herwijnen en Cornelia de Roij (XI-cj). Hij was gehuwd met Maria van der Fier. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van Herwijnen, geboren te Waardhuizen op 19 juli 1804, volgt onder XIII-kg.

XII-fg Anna van Herwijnen, geboren te Waardhuizen, gedoopt te Uitwijk (NB) op 4 december 1774 (gereformeerd), overleden te Waardhuizen op 22 september 1848, 73 jaar oud, dochter van Willem-Segers van Herwijnen en Cornelia de Roij (XI-cj). Zij was gehuwd met Barend van de Koppel, geboren te Emmikhoven op 7 februari 1762, overleden aldaar op 2 april 1842, 80 jaar oud, zoon van Bastiaan van de Koppel en Cornelis Groeneveld. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van de Koppel, geboren te Emmikhoven op 12 februari 1803, overleden te Almkerk op 1 februari 1887, 83 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Emmikhoven op 6 mei 1825, op 22-jarige leeftijd met Leendert Antonij Snoek (28 jaar oud), geboren te Almkerk op 1 mei 1797, gedoopt aldaar op 7 mei 1797 (NG) (doopgetuigen waren Antonij Kamerman en Ariaantje Groenenberg), overleden te Almkerk op 18 september 1859, 62 jaar oud, zoon van Willem Snoek en Cornelia Groenenberg.
 2. Dirk van de Koppel, geboren te Emmikhoven op 20 januari 1815, volgt onder XIII-kh.
 3. Dirk van de Koppel, overleden te Emmikhoven op 22 mei 1813.
 4. Willemina van de Koppel, overleden te Emmikhoven op 3 november 1867.
  Zij was gehuwd met Cornelis Adriaan de Jong.

XII-fh Johanna Catharina Vergouwen, gedoopt te Zundert (NB) op 14 februari 1781 (nederduits gereformeerd), overleden te Sprang (NB) op 29 augustus 1845, 64 jaar oud, dochter van Cornelis Vergouwen en Cornelia Adriaens Oerlemans (XI-ck). Zij was gehuwd met Hendrikus Heiliger van Riel, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 22 april 1870, zoon van Adriaan van Riel en Teuntje Boer. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis van Riel, geboren te Sprang (NB) op 4 juli 1811, volgt onder XIII-ki.

XII-fi Jacob Dirk Oerlemans, raadslid Veere, winkelier en wethouder van Veere, geboren te Vlissingen, gedoopt op 24 april 1782 (nederlands hervormd), overleden te Veere op 23 maart 1861, 78 jaar oud, zoon van Adriaan Dirks Oerlemans (XI-cl) en Martina de Groot. Hij is in ondertrouw gegaan te Middelburg op 19 juni 1803, op 21-jarige leeftijd (1) met Catharina Francina Kimmel (23 jaar oud), geboren te Veere in het jaar 1780, overleden aldaar op 1 november 1825, 45 jaar oud, dochter van Cornelis Kimmel (bakker) en Maria Bouxem. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Cornelis Oerlemans, schilder, geboren te Middelburg in het jaar 1803, overleden te Veere op 29 december 1822, 19 jaar oud.
 2. Cornelis Oerlemans, geboren te Middelburg in het jaar 1805, volgt onder XIII-kj.
 3. Maria Martina Oerlemans, geboren te Veere in het jaar 1810, volgt onder XIII-kk.
 4. Martina Oerlemans, geboren te Veere op 16 februari 1813, volgt onder XIII-kl.
 5. Catharina Oerlemans, geboren te Veere op 2 december 1815, overleden aldaar op 22 december 1817, 2 jaar oud.
 6. Abraham Dirk Oerlemans, geboren te Veere op 20 augustus 1817, volgt onder XIII-km.
 7. Anna Priena Oerlemans, geboren te Veere op 10 februari 1819, volgt onder XIII-kn.
 8. DaniŽl Oerlemans, geboren te Veere op 23 april 1820, volgt onder XIII-ko.
 9. Cornelia Catharina Oerlemans, geboren te Veere op 16 april 1822, overleden aldaar op 31 januari 1823, 290 dagen oud.
 10. Cornelia Catharina Oerlemans, geboren te Veere op 23 augustus 1823, ongehuwd overleden aldaar op 20 augustus 1854, 30 jaar oud.
 11. Jacob Dirk Oerlemans, geboren te Veere op 15 december 1824, overleden aldaar op 6 februari 1825, 53 dagen oud.

Hij is getrouwd te Veere op 6 september 1826, op 44-jarige leeftijd (2) met Johanna Cornelia van Oosten (39 jaar oud), geboren te Veere in het jaar 1787, overleden aldaar op 26 november 1855, 68 jaar oud, dochter van Paulus van Oosten en Maria Elisabeth Schut.
XII-fj Daniel Oerlemans, taxateur, inkoper van goud en zilver en winkelier, geboren te Vlissingen op 23 november 1783, gedoopt in het jaar 1783 (nederlands hervormd), overleden te Middelburg op 9 maart 1868, 84 jaar oud, zoon van Adriaan Dirks Oerlemans (XI-cl) en Martina de Groot.

Daniel Oerlemans
Kerkenraadslid op 1 .. 1841 Middelburg
Ambt : Ouderling
Bron : F. Nagtglas, 'De algemeene kerkeraad der Nederduitsch-hervormde gemeente te Middelburg van 1574-1860', Middelburg 1860

Hij is getrouwd te Middelburg op 24 april 1811, op 27-jarige leeftijd (1) met Anna Priť (29 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1782, overleden aldaar op 21 juli 1832, 50 jaar oud, dochter van Philippus Priee en Johanna Maselum. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan Philippus Oerlemans, geboren te Middelburg op 20 april 1813, overleden aldaar op 10 april 1815 de 1e aangever is Adriaan Oerlemans, 65 jaar, winkelier, grootvader, 1 jaar oud.
 2. Philippus Prie Oerlemans, geboren te Middelburg op 9 december 1815, overleden aldaar op 22 juni 1816, 196 dagen oud.
 3. Martina Oerlemans, geboren te Middelburg op 28 november 1817, overleden aldaar op 7 april 1818, 130 dagen oud.

Hij is getrouwd te Middelburg op 24 september 1835, op 51-jarige leeftijd (2) met Adriana van Dreunen (23 jaar oud), geboren te Middelburg op 2 mei 1812, overleden aldaar op 9 mei 1843, 31 jaar oud, dochter van Jilles van Dreunen (meester timmerman) en Maria Johanna Mouwe. Uit dit huwelijk:

 1. Martina Oerlemans, geboren te Middelburg op 20 juli 1836, ongehuwd overleden aldaar op 28 december 1861, 25 jaar oud.
 2. Adriaan Gilles Oerlemans, geboren te Middelburg op 27 augustus 1837, overleden aldaar op 25 oktober 1841, 4 jaar oud.
 3. Daniel Adriaan Oerlemans, geboren te Middelburg op 20 februari 1839, volgt onder XIII-kp.
 4. Maria Johanna Oerlemans, geboren te Middelburg op 15 juni 1841, volgt onder XIII-kq.
 5. Jacob Dirk Oerlemans, geboren te Middelburg op 3 oktober 1842, volgt onder XIII-kr.

XII-fk Simon Jans Oerlemans, schoenmaker, gedoopt te Sprang (NB) op 17 november 1776, overleden aldaar op 11 januari 1838, 61 jaar oud, zoon van Jan Dirks Oerlemans (XI-cm) en Cornelia Foks. Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 17 oktober 1801, op 24-jarige leeftijd (1) met Dirkje Haverhals (25 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 18 augustus 1776, overleden aldaar op 2 april 1825, 48 jaar oud, dochter van Arnoldus Haverhals en Catharina Vermeys. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Willemijna Simons Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 3 februari 1802, overleden aldaar op 13 mei 1822, 20 jaar oud.
 2. Arnoldus Symons Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 18 december 1803 (gereformeerd), volgt onder XIII-ks.
 3. Jan Simons Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 15 januari 1807, gedoopt aldaar op 18 januari 1807, begraven aldaar op 26 januari 1807, 11 dagen oud.

Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 15 september 1825, op 48-jarige leeftijd (2) met Anna van der Loo, geboren te Sprang (NB) op 30 november 1766, zie XIII-gy.
XII-fl Adriana Jans Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 15 juni 1781, gedoopt aldaar op 17 juni 1781, overleden te 's-Gravendeel (ZH), begraven aldaar op 7 oktober 1862, 81 jaar oud, dochter van Jan Dirks Oerlemans (XI-cm) en Cornelia Foks. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 15 maart 1807, op 25-jarige leeftijd (1) met Hendrik Blok (27 jaar oud), geboren te 's-Gravendeel (ZH) in het jaar 1780, overleden op 18 september 1812, 32 jaar oud, zoon van Hendrik Aries Mol en Lena Hendriksdr Smaal. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Blok, geboren te 's-Gravendeel (ZH) in het jaar 1808, volgt onder XIII-kt.
 2. Cornelia Willemina Blok, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 11 oktober 1811, volgt onder XIII-ku.

Zij is getrouwd te 's-Gravendeel (ZH) op 5 augustus 1813, op 32-jarige leeftijd (2) met haar zwager Arie Hendriksz Mol (32 jaar oud), vlasboer, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 3 september 1780, gedoopt op 10 september 1780, overleden te 's-Gravendeel (ZH) op 12 oktober 1871, begraven aldaar op 16 oktober 1871, 91 jaar oud, zoon van Hendrik Aries Mol en Lena Hendriksdr Smaal.

www.rijerkerk.net

De vervolgtak van Arie Mol met dank aan:
Cock and Marij Rijerkerk-Bronner
Le Lavandou
Frankrijk
(Hij is eerder getrouwd te 's-Gravendeel (ZH) op 17 april 1807, op 26-jarige leeftijd met Aagje van der Linden.) Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik Mol, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 27 september 1814, overleden aldaar op 12 mei 1815, 227 dagen oud.
 2. Jaapje Mol, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 20 januari 1817, volgt onder XIII-kv.
 3. Pieternella Mol, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 13 augustus 1818, volgt onder XIII-kw.
 4. Hendrik Mol, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 8 september 1819, overleden aldaar voor 18 augustus 1826, hoogstens 6 jaar oud.
 5. Aaltje Mol, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 2 maart 1823, volgt onder XIII-kx.
 6. Hendrik Arieszn Mol, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 18 augustus 1826, volgt onder XIII-ky.
 7. Dirk Mol, geboren te 's-Gravendeel (ZH) in het jaar 1830, overleden te Rotterdam op 23 februari 1901, 71 jaar oud.
  Hij is getrouwd te 's-Gravendeel (ZH) op 14 april 1849, op 19-jarige leeftijd met Hilligje Bax (26 jaar oud), geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 26 augustus 1822, overleden aldaar op 3 juli 1912, 89 jaar oud, dochter van Arie Bax en Ariaantje Liefaard.

XII-fm Petronella Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 31 augustus 1783, overleden aldaar op 19 april 1874, 90 jaar oud, dochter van Jan Dirks Oerlemans (XI-cm) en Cornelia Foks. Zij is getrouwd in het jaar 1810, op 27-jarige leeftijd met Mourits Vos (32 jaar oud), geboren op 9 augustus 1778, overleden te Sprang (NB) op 3 november 1859, 81 jaar oud, zoon van Dirk Denissen Vos en Maria Konings. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Vos, geboren te Sprang (NB) op 14 mei 1811.
 2. Jan Vos, geboren te Sprang (NB) op 1 mei 1813, volgt onder XIII-kz.
 3. Cornelia Willemina Vos, geboren te Sprang (NB) op 29 oktober 1814, volgt onder XIII-la.
 4. Hendrika Vos, geboren te Sprang (NB) op 15 juli 1816, volgt onder XIII-lb.
 5. Denis Vos, geboren te Sprang (NB) op 13 december 1818, volgt onder XIII-lc.
 6. Daniel Vos, geboren te Sprang (NB) op 22 april 1820.
 7. Willemijna Vos, geboren te Sprang (NB) op 12 mei 1821, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 31 augustus 1861, 40 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 23 november 1849, op 28-jarige leeftijd met Willem Haverhals (29 jaar oud), geboren te Sprang (NB) op 12 mei 1820, zoon van Jan Haverhals en Adriena van Drunen.
 8. Dirk Vos, geboren te Sprang (NB) op 23 februari 1824, volgt onder XIII-ld.
 9. Pieternella Vos, geboren te Sprang (NB) op 17 maart 1826, volgt onder XIII-le.

XII-fn Dirk van der Schans, schoenmaker, geboren te Sprang (NB) op 20 oktober 1799, gedoopt aldaar op 26 oktober 1799 (nederduits gereformeerd), wonende te Vrijhoeve-Capelle (NB) Nieuwstraat 15, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 13 maart 1854, 54 jaar oud, zoon van Jacobus van der Schans en Arnoldina Dirks Oerlemans (XI-cn).

Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-03-1854. Bij de aangifte van het overlijden van Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. 1809) en Jacobus van der Schans (geb. 1833). Notitie bij overlijden van Dirk: Overleden op maandag om zeven ure des morgens, oud 54 jaren. Aangevers: Jacobus van der Schans, schoenmaker, 21 jaren, zoon en Govert Gouda, veldwachter, 45 jaren, vriend. Beroep: schoenmaker. Dirk trouwde met Neeltje van der Hoeven.

Hij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 29 mei 1828, op 28-jarige leeftijd met Neeltje van der Hoeven (27 jaar oud), geboren te Sprang (NB) op 12 april 1801 (nederduits gereformeerd), wonende te Vrijhoeve-Capelle (NB) Nieuwstraat 15, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 2 februari 1880, 78 jaar oud, dochter van Peeter Bartholomeus van der Hoeven en Josijna de Bie (XIV-nn). Uit dit huwelijk:

 1. Willem van der Schans, geboren op 7 november 1824, volgt onder XIII-lf.
 2. Jan van der Schans, geboren te Capelle (NB) op 28 januari 1826, volgt onder XIII-lg.
 3. Josina van der Schans, naaister, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 13 april 1829, wonende te Vrijhoeve-Capelle (NB) Nieuwstraat 15.
 4. Arnoldina van der Schans, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 5 september 1830 (nederduits gereformeerd), wonende te Vrijhoeve-Capelle (NB) Nieuwstraat 15, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 10 februari 1892, 61 jaar oud.
  Notitie bij overlijden van Arnoldina: Overleden om elf uren des avonds, oud ťťn en zestig jaren. Aangevers: Gijsbertus Both, 67 jaren, timmerman, echtgenoot en Willem Kuijpers, 39 jaren, broodbakker, beiden wonende te Vrijhoeven Cappel.
  Zij is getrouwd te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 29 april 1884, op 53-jarige leeftijd met Gijsbertus Both (59 jaar oud), timmerman, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 12 oktober 1824, overleden aldaar op 28 juni 1905, 80 jaar oud, zoon van Hendrik Both en Hendrika van Schoonhoven.
 5. Maria van der Schans, geboren te Capelle (NB) in het jaar 1830 (nederduits gereformeerd), wonende te Vrijhoeve-Capelle (NB) Nieuwstraat 15, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 25 december 1878, 48 jaar oud.
  Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-12-1878. Bij de aangifte van het overlijden van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus van der Schans (geb. ±1830) en Hendrik Leendert Craaijo (geb. ±1853). Notitie bij overlijden van Maria: Overleden om half vijf ure des morgens, oud ruim acht en veertig jaren. Aangevers: Jacobus van der Schans, 46 jaren, schoenhandelaar, wonende te Vrijhoeven Cappel, zwager en Hendrik Leendert Craaijo, 25 jaren, gemeentesecretaris, wonende Sprang, geen bloedverwant.
 6. Jacobus van der Schans, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 15 december 1832 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-lh.
 7. Pieter van der Schans, geboren te Capelle (NB) op 1 september 1833, volgt onder XIII-li.
 8. Peter van der Schans, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 16 april 1834, volgt onder XIII-lj.

XII-fo Alida Klootwijk, gedoopt te Sprang (NB) op 6 maart 1778, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 1 april 1824, 46 jaar oud, dochter van Adrianus Klootwijk (XI-co) en Antje de Jong. Zij was gehuwd met Arie Andriesse de Bruijn, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 26 december 1842, zoon van Andries de Bruijn en Alida Quirijns. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan de Bruijn, geboren te Sprang (NB) op 29 maart 1806, volgt onder XIII-lk.
 2. Antje de Bruijn, geboren te Sprang (NB) op 17 maart 1808, volgt onder XIII-ll.
 3. Alida de Bruijn, geboren te Sprang (NB) op 7 januari 1810, volgt onder XIII-lm.
 4. Maria de Bruijn, geboren te Sprang (NB) op 10 januari 1812, volgt onder XIII-ln.
 5. Cornelia Bernardina de Bruijn, geboren te Sprang (NB) op 7 april 1815, volgt onder XIII-lo.
 6. Andries de Bruijn, geboren te Sprang (NB), overleden te Sprang-Capelle (NB) op 29 december 1864.
  Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 18 mei 1837 met Huiberdina de Bruijn, geboren te Capelle (NB), dochter van Adriaan de Bruijn en Maria Anna Bax.

XII-fp Adriana Klootwijk, gedoopt te Sprang (NB) op 27 oktober 1782, overleden aldaar op 5 november 1844, 62 jaar oud, dochter van Adrianus Klootwijk (XI-co) en Antje de Jong. Zij was gehuwd met Bartholomeus Verhoeven, geboren in het jaar 1780, overleden te Sprang (NB) op 10 juni 1840, 60 jaar oud, zoon van Hendrik Verhoeven en Dingena Verhoeven. Uit dit huwelijk:

 1. Marijnus Verhoeven, geboren te Sprang (NB) op 23 september 1812, volgt onder XIII-lp.
 2. Peter Verhoeven, geboren te Sprang (NB), volgt onder XIII-lq.

XII-fq Adriaan Klootwijk, geboren te Sprang (NB) op 18 januari 1785, gedoopt aldaar op 6 februari 1785, overleden aldaar op 24 februari 1859, 74 jaar oud, zoon van Adrianus Klootwijk (XI-co) en Antje de Jong. Hij is getrouwd te Nieuwkuijk (NB) op 27 januari 1813, op 28-jarige leeftijd met Bernarda Maria Middelkoop (34 jaar oud), gedoopt te Nieuwkuijk (NB) op 3 januari 1779 (nederduits gereformeerd), overleden te Sprang (NB) op 15 november 1861, 82 jaar oud, dochter van Bernardus Middelkoop (secretaris van Nieuwkuijk) en Maria Cornelisdr Bruijstens. Uit dit huwelijk:

 1. Aantje Klootwijk, geboren te Sprang (NB) op 11 februari 1817, volgt onder XIII-lr.

XII-fr Zacharias Scholt, geboren in het jaar 1791, overleden te Dordrecht op 31 maart 1857, 66 jaar oud, zoon van Wouter Meeus Scholt en Clasina Elisabeth Oerlemans (XI-cp). Hij is getrouwd te Dordrecht op 19 november 1817, op 26-jarige leeftijd met Johanna Klijn (29 jaar oud), geboren te Dordrecht in het jaar 1788, dochter van Hendrik Kleyn en Martyntje Borgemeester. Uit dit huwelijk:

 1. Clasina Elisabeth Scholt, geboren te Dordrecht op 4 november 1818.
 2. Cornelia Scholt, geboren te Dordrecht op 4 november 1818.
 3. Clasina Elisabeth Scholt, geboren te Dordrecht op 30 juni 1820, volgt onder XIII-ls.
 4. Hendrik Wouter Scholt, geboren te Dordrecht op 2 oktober 1822, volgt onder XIII-lt.
 5. Cornelia Goverdina Scholt, geboren te Dordrecht op 8 mei 1825, volgt onder XIII-lu.
 6. Johanna Martina Scholt, geboren te Dordrecht op 28 mei 1828.

XII-fs IJda Johanna Jacoba Scholt, geboren te Sprang (NB) op 22 juli 1792, overleden aldaar op 26 december 1861, 69 jaar oud, dochter van Wouter Meeus Scholt en Clasina Elisabeth Oerlemans (XI-cp). Zij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 27 oktober 1822, op 30-jarige leeftijd met Willem Jacobus van der Poel (25 jaar oud), geboren te Waalwijk op 12 februari 1797, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 1 februari 1878, 80 jaar oud, zoon van Willem Gerard van der Poel en Dorothea Mortel. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Gerardus van der Poel, geboren te Sprang-Capelle (NB) in het jaar 1826, overleden te Rotterdam op 24 maart 1895, 69 jaar oud.
 2. Wouter Meüs van der Poel, geboren te Sprang (NB) op 18 maart 1832, volgt onder XIII-lv.
 3. Wouter Meus van der Poel, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 9 september 1829.
 4. Clasina Elizabeth van der Poel, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 2 november 1838.
 5. Dirk Cornelis van der Poel, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 22 april 1841.
 6. Karel Jacobus van der Poel, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 4 september 1853.

XII-ft Johannes Werther, gedoopt te Sprang (NB) op 17 augustus 1788, overleden aldaar op 22 juli 1850, 61 jaar oud, zoon van Balthasar Werther (beroepsofficier, luitenant ter zee, bouwman en kerkmeester) en Bernardina Cornelia Oerlemans (XI-cq). Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 9 november 1810, op 22-jarige leeftijd (1) met Arendina van den Heuvel (38 jaar oud), gedoopt te Genderen (NB) op 16 februari 1772, overleden te Sprang (NB) op 27 februari 1834, 62 jaar oud, dochter van Dirk van den Heuvel en Cornelia Swart. Uit dit huwelijk:

 1. Dirk Cornelis Werther, geboren te Sprang (NB) op 27 oktober 1811, volgt onder XIII-lw.
 2. Balthasar Cornelis Marinus Werther, geboren te Sprang (NB) op 8 juli 1813, volgt onder XIII-lx.
 3. Cornelis Johannes Werther, geboren te Sprang (NB) op 10 februari 1815, volgt onder XIII-ly.

Hij is getrouwd te Vrijhoeve (NB) op 16 april 1835, op 46-jarige leeftijd (2) met Catharina Rijken (34 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 5 april 1801, overleden aldaar op 10 mei 1847, 46 jaar oud, dochter van Adriaan Rijken en Anna Geenen. Uit dit huwelijk:

 1. Bernardus Hendrikus Werther, geboren te Sprang (NB) op 1 augustus 1836, volgt onder XIII-lz.
 2. Adriana Werther, geboren te Sprang (NB) op 28 oktober 1837, volgt onder XIII-ma.
 3. Govert Werther, geboren te Sprang (NB) op 22 januari 1839, volgt onder XIII-mb.
 4. Bernardina Cornelia Werther, geboren te Sprang (NB) op 22 mei 1842, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 14 juni 1899, 57 jaar oud.
  Notitie bij overlijden van Bernardina Cornelia: Overleden des voormiddags ten half acht ure, oud zeven en vijftig jaren. Aangevers: Bernardus Hendrikus Werther, 62 jaren, landbouwer wonende te loon op Zand, broeder en Coenraad Frederik Kien, 33 jaren, secretaris wonende te Sprang.
  Zij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 16 december 1887, op 45-jarige leeftijd met Gerrit Uijtdenboogerd (66 jaar oud), geboren te Lexmond op 13 maart 1821, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 19 augustus 1896, 75 jaar oud, zoon van Willem Uijtdenboogerd en Annigje Buisert.
 5. Johannes Werther, geboren te Sprang (NB) op 6 juli 1845, volgt onder XIII-mc.

XII-fu Govert Oerlemans Werther, gedoopt te Sprang (NB) op 4 december 1791, zoon van Balthasar Werther (beroepsofficier, luitenant ter zee, bouwman en kerkmeester) en Bernardina Cornelia Oerlemans (XI-cq). Hij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 16 oktober 1840, op 48-jarige leeftijd met Geertruij van Vuuren (22 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 22 juni 1818, overleden aldaar op 27 november 1849, 31 jaar oud, dochter van Mattheus van Vuuren en Geertruij Oerlemans (XIV-rn). Uit dit huwelijk:

 1. Bernardina Cornelia Oerlemans Werther, geboren te Sprang (NB) op 2 september 1841, overleden aldaar op 28 juli 1842, 329 dagen oud.
 2. Bernardina Cornelia Oerlemans Werther, geboren te Sprang (NB) op 19 mei 1843, volgt onder XIII-md.
 3. Mattheus Hendrikus Oerlemans Werther, geboren te Sprang (NB) op 12 maart 1845, volgt onder XIII-me.
 4. Balthasar Cornelis Adrianus Oerlemans Werther, geboren te Sprang (NB) op 17 maart 1848, overleden aldaar op 24 januari 1850, 1 jaar oud.

XII-fv Anna Willemina Sophia Werther, gedoopt te Sprang (NB) op 26 mei 1800, overleden aldaar op 13 november 1840, 40 jaar oud, dochter van Balthasar Werther (beroepsofficier, luitenant ter zee, bouwman en kerkmeester) en Bernardina Cornelia Oerlemans (XI-cq).

Akte van hypotheek, voor Antonie Bossers, notaris te Loon op Zand, ten laste van Stephanus Timmermans en ten gunste van zijn vijf minderjarige kinderen uit zijn huwelijk met wijlen Anna Wilhelmina Sophia Werther, inzake hun erfdeel uit de nalatenschap van hun moeder, volgens inventaris daarvan gemaakt en inzake hun erfdeel uit de boedelscheiding van de nalatenschap van Balthazar Werther en Bernardina Cornelia Oerlemans, d.d. 2 april 1841, met onderzetting van de onverdeelde helft in een huis, schuur, rosoliemolen, erf en twee percelen grond te Sprang, kadastraal bekend, sectie B, nrs. 177, 178 en 179, 1841 juni 18
Memorie van toelichting op het erfdeel van de minderjarige kinderen van wijlen Stephanus Timmermans en Anna Wilhelmina Sophia Werther, hen toevallende uit de nalatenschap van hun grootouders Balthazar Werther en Bernardina Cornelia Oerlemans, opgemaakt ten behoeve van de voogd van genoemde minderjarige kinderen, Johannes Werther te Sprang, (ca. 1841).

Zij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 14 januari 1827, op 26-jarige leeftijd met Stephanus Timmermans, geboren te Sprang (NB) op 7 mei 1796, zie XV-aef. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Timmermans, geboren te Sprang-Capelle (NB) op 11 juni 1827, overleden aldaar op 11 juni 1827.
 2. Johanna Cornelia Timmermans, geboren te Sprang (NB) op 1 augustus 1828, volgt onder XIII-mf.
 3. Adriana Johanna Timmermans, geboren te Sprang (NB) op 28 september 1833, volgt onder XIII-mg.
 4. IJda Maria Timmermans, geboren te Sprang (NB) op 17 juni 1836, volgt onder XIII-mh.
 5. Johannes Adrianus Timmermans, geboren te Sprang (NB), volgt onder XIII-mi.
 6. Johannes Adrianus Timmermans, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 6 november 1832.

XII-fw Maria Wilhelmina van der Werken, geboren te Sprang (NB) op 20 juni 1787, gedoopt aldaar op 24 juni 1787, overleden te Schiedam op 25 juni 1839, 52 jaar oud, dochter van Francois Corstiaens van der Werken (XI-cr) en Johanna van Olphen. Zij is getrouwd op 26 augustus 1805, op 18-jarige leeftijd met Johannes van Dusseldorp (19 jaar oud), molenaar, koopman en kandidaat notaris, geboren te Waspik (NB) op 11 december 1785, overleden te Schiedam op 26 december 1849, 64 jaar oud, zoon van Johannes Jans van Dusseldorp en Jenneke 't Hooft. Uit dit huwelijk:

 1. Francois Johannes van Dusseldorp, geboren te Waspik (NB) op 29 mei 1806, overleden aldaar op 14 september 1810, 4 jaar oud.
 2. Johannes Gerardus van Dusseldorp, geboren te Sprang (NB) op 12 oktober 1807, overleden te Utrecht op 7 oktober 1881, 73 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Schiedam op 30 november 1831, op 24-jarige leeftijd (1) met Elisabeth Maria van Broekhoven (19 jaar oud), geboren te Rotterdam op 22 januari 1812, overleden te Schiedam op 20 januari 1871, 58 jaar oud, dochter van Jan Roelofs van Broekhoven en Anna Jansson.
  Hij is getrouwd te Schiedam op 13 januari 1875, op 67-jarige leeftijd (2) met zijn schoonzus Cornelia de Kok (53 jaar oud), geboren te Schiedam op 17 januari 1821, overleden aldaar op 17 juli 1890, 69 jaar oud, dochter van Frans de Kok en Anna Jansson.
 3. Corstiaan van Dusseldorp, arts, geboren te Waspik (NB) op 29 december 1809, overleden te Utrecht op 29 augustus 1877, 67 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Werkendam (NB) op 1 december 1831, op 21-jarige leeftijd met Adriana Cornelia van Baasbank (20 jaar oud), geboren te Werkendam (NB) op 30 mei 1811, overleden te Utrecht op 25 maart 1881, 69 jaar oud, dochter van Johannes van Baasbank en Adriana Eva Kieboom.
 4. Francois Johannes van Dusseldorp, geboren te Waspik (NB) in het jaar 1811, overleden aldaar op 30 juni 1817, 6 jaar oud.
 5. Joanna Geertruda van Dusseldorp, geboren te Waspik (NB) op 14 januari 1814, overleden aldaar op 31 juli 1817, 3 jaar oud.
 6. Adrianus Marinus van Dusseldorp, geboren te Waspik (NB) op 10 januari 1816, overleden aldaar op 3 juli 1817, 1 jaar oud.
 7. Francois Johannes van Dusseldorp, arts, geboren te Waspik (NB) op 15 april 1818, overleden te Almkerk (NB) op 17 januari 1885, 66 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Emmikhoven (NB) op 18 februari 1847, op 28-jarige leeftijd met Dingena Pitternella Donkersloot (27 jaar oud), geboren te Emmikhoven (NB) op 25 november 1819, overleden te Almkerk (NB) op 20 januari 1888, 68 jaar oud, dochter van Filippus Donkersloot en Anna Maria Swart.
 8. Adrianus Marinus van Dusseldorp, stoommeelfabrikant, geboren te Almkerk (NB) op 10 mei 1820, overleden te Vlaardingen op 31 december 1887, 67 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Scheveningen op 25 juni 1851, op 31-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Varkevisser (27 jaar oud), geboren te den Haag op 7 januari 1824, overleden te Vlaardingen op 14 juli 1898, 74 jaar oud, dochter van Pieter Varkevisser en Maria Elisabeth van Duine.
 9. Cornstiaan Gerrit van Dusseldorp, geboren te Waspik (NB) op 1 april 1821, volgt onder XIII-mj.
 10. Maarten Simon van Dusseldorp, kapitein bij de koopvaardij en koopman, geboren te Schiedam op 6 januari 1824, overleden te Rotterdam op 11 maart 1876, 52 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Rotterdam op 31 mei 1854, op 30-jarige leeftijd met Dieuwertje Voorendijk (28 jaar oud), geboren te Rotterdam op 26 mei 1826, overleden aldaar op 26 juli 1888, 62 jaar oud, dochter van Jan Arie Voorendijk en Maria Clasina van Stratum.
 11. Johanna Geertruida van Dusseldorp, geboren te Schiedam op 25 juli 1825, volgt onder XIII-mk.
 12. Jenneke Adriana Maria van Dusseldorp, geboren te Schiedam op 2 september 1827, overleden te Heemstede (NH) op 26 september 1882, 55 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Schiedam op 15 november 1849, op 22-jarige leeftijd met Willem Langeveld (23 jaar oud), geboren te Hardinxveld op 16 maart 1826, overleden te Haarlem op 14 december 1888, 62 jaar oud, zoon van Cornelis Langeveld en Neeltje Visser.
 13. Jacobus Bernardus van Dusseldorp, geboren te Schiedam op 23 juni 1829, overleden aldaar op 9 oktober 1829, 108 dagen oud.

XII-fx Alida Cornelia van Genderen, geboren in mei 1777, overleden te Sprang (NB) op 27 februari 1852, 74 jaar oud, dochter van Adrianus Rudolphus van Genderen (XI-cs) en Adrina Elisabeth van Dam. Zij is getrouwd te Heusden (NB) op 11 juni 1803, op 26-jarige leeftijd met Floris Johannes van der Putt, officier. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Elisabeth van der Put, gedoopt te Raamsdonk (NB) op 15 januari 1804 (nederlands hervormd).
 2. Frederik Lodewijk van der Putt, geamplijeerde bij de spoorwegmaatschappij, geboren te Besoijen (NB) in het jaar 1812.
  Hij is getrouwd te Haarlem op 14 juni 1850, op 38-jarige leeftijd met Maria Langelaar (41 jaar oud), geboren te Delft in het jaar 1809, dochter van Jacobus Langelaar en Maria Damen.
 3. Theodorus Hendrikus van der Putt, geboren te Zwolle op 12 juli 1816, volgt onder XIII-ml.
 4. Willem Ferdinand van der Putt, geboren te Zwolle op 3 september 1821.
  Hij is getrouwd te Rotterdam op 27 december 1854, op 33-jarige leeftijd met Hermiena Mouwe (34 jaar oud), geboren te Zwolle op 11 november 1820, overleden te Rotterdam op 25 mei 1878, 57 jaar oud, dochter van Pieternella Mouwe.
 5. Sara Alida van der Put, overleden te Zwolle op 26 april 1823.

XII-fy Johannes Arnoldus van Genderen, militair en expediteur, geboren te Waalwijk op 3 mei 1808, overleden te Leeuwarden op 21 februari 1837, 28 jaar oud, zoon van Adrianus Rudolphus van Genderen (XI-cs) en Anna Maria Kuijpers. Hij is getrouwd te Poederooijen (Gld) op 13 september 1832, op 24-jarige leeftijd met Coredina Geertruida Hasselman, overleden te Almkerk en Uitwijk (NB) op 7 januari 1893, dochter van Jan Hasselman en Geertruida Niclara Klop. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Rudolph van Genderen, geboren in het jaar 1834, overleden te Gorinchem (ZH) op 31 januari 1866, 32 jaar oud.
 2. Jan Gerrit Nicolaas van Genderen, geboren te Leeuwarden op 17 augustus 1835, volgt onder XIII-mm.

XII-fz Sebastiaan Kuijpers van Genderen, geboren te Waalwijk op 24 december 1809, overleden te Vlijmen (NB) op 30 december 1840, 31 jaar oud, zoon van Adrianus Rudolphus van Genderen (XI-cs) en Anna Maria Kuijpers. Hij is getrouwd te Tilburg op 24 juni 1830, op 20-jarige leeftijd met Anna Sophia Maria Stuber (20 jaar oud), geboren te Breda op 11 september 1809, dochter van Johan Jacob Stuber en Anna Hester Geertruida de Raaff. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Anna Sophia Kuipers van Genderen, geboren te Tilburg op 5 december 1830, overleden aldaar op 11 juli 1831, 218 dagen oud.

XII-ga Adriana Rudolpha van Genderen, geboren te Sprang (NB), dochter van Adrianus Rudolphus van Genderen (XI-cs) en Jacoba de Bie. Zij is getrouwd te Besoijen (NB) op 3 mei 1816 met Jan Versteeg, overleden te Sprang (NB) op 19 maart 1821. Uit dit huwelijk:

 1. Simon Versteeg, geboren te Sprang (NB) op 4 juli 1816, overleden te Alblasserdam op 6 januari 1874, 57 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Alblasserdam op 25 mei 1839, op 22-jarige leeftijd met Arij Boele.
 2. Jacoba Versteeg.

XII-gb Johannes Oerlemans, geboren te Dordrecht op 2 juni 1817, zoon van Cornelis Johannes Oerlemans (XI-ct) en Cornelia Johanna Sluijs. Hij is getrouwd te Dordrecht op 8 november 1843, op 26-jarige leeftijd met Cornelia de Munter (19 jaar oud), geboren te Dordrecht in het jaar 1824, dochter van Cornelia de Munter. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Oerlemans, geboren te Dordrecht in het jaar 1845, overleden aldaar op 2 december 1848, 3 jaar oud.
 2. Hendrik Oerlemans, geboren te Dordrecht op 21 maart 1847, volgt onder XIII-mn.
 3. Cornelis Oerlemans, geboren te Dordrecht op 12 maart 1850, overleden aldaar op 20 april 1850, 39 dagen oud.

XII-gc Adriana Johanna Oerlemans, geboren te Dordrecht op 27 mei 1820, overleden aldaar op 1 juni 1865, 45 jaar oud, dochter van Cornelis Johannes Oerlemans (XI-ct) en Cornelia Johanna Sluijs. Zij is getrouwd te Dordrecht op 18 juli 1849, op 29-jarige leeftijd met Adrianus Verhoeven (26 jaar oud), geboren te Dordrecht in het jaar 1823, zoon van Pieter Verhoef en Elizabeth Schippers. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia Verhoeven, geboren te Dordrecht op 16 augustus 1852.
 2. Elizabeth Verhoeven, geboren te Dordrecht op 9 augustus 1854.
 3. Adrianus Verhoeven, geboren te Dordrecht op 27 februari 1856.
  Hij is getrouwd te Dordrecht op 14 juli 1881, op 25-jarige leeftijd met Maatje Elisabeth Kooiman (40 jaar oud), geboren te Goes op 25 november 1840, wonende te Dordrecht, dochter van Jacobus Kooiman en Elisabeth Johanna Ketting.
  (Zij is daarnaast getrouwd te Utrecht op 2 mei 1867, op 26-jarige leeftijd (1) met Johann Hermann Uhlman (34 jaar oud), geboren te Wilderhausen (Duitsland) in het jaar 1833, overleden te Bergen op Zoom op 26 mei 1920, 87 jaar oud, zoon van Johann Albert Uhlman en Catharina Dicke.)
 4. Cornelis Verhoeven, geboren te Dordrecht op 29 november 1857, volgt onder XIII-mo.
 5. Pieternella Verhoeven, geboren te Dordrecht op 8 maart 1860, overleden aldaar op 31 december 1860, 298 dagen oud.
 6. Pieternella Verhoeven, geboren te Dordrecht op 8 maart 1863.

XII-gd Johanna Catharina Oerlemans, geboren te Dordrecht op 16 december 1824, dochter van Cornelis Johannes Oerlemans (XI-ct) en Cornelia Johanna Sluijs. Haar dochter van een onbekende man:

 1. Gerrit Oerlemans, geboren te Dordrecht op 2 april 1847.

Zij is getrouwd te Dordrecht op 14 april 1847, op 22-jarige leeftijd (2) met Gerrit Groesbeek (19 jaar oud), geboren in het jaar 1828, overleden te Dordrecht, zoon van Gerrit Groesbeek en Helena de Munter. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Groesbeek, geboren te Dordrecht op 8 juli 1851, overleden aldaar op 7 november 1851, 122 dagen oud.
 2. Levenloos Groesbeek, geboren te Dordrecht op 12 juli 1854, overleden aldaar op 12 juli 1854.
 3. Cornelis Jacobus Groesbeek, geboren te Dordrecht op 10 juli 1855, volgt onder XIII-mp.
 4. Helena Groesbeek, geboren te Dordrecht op 31 januari 1859, volgt onder XIII-mq.
 5. Johannes Groesbeek, geboren te Dordrecht op 14 mei 1863.
 6. Cornelia Johanna Groesbeek, geboren te Dordrecht in het jaar 1865, overleden aldaar op 23 juli 1866, 1 jaar oud.
 7. Cornelia Johanna Groesbeek, geboren te Dordrecht op 1 februari 1867, overleden aldaar op 18 mei 1868, 1 jaar oud.

XII-ge Cornelis Oerlemans, geboren te Dordrecht op 13 augustus 1829, zoon van Cornelis Johannes Oerlemans (XI-ct) en Cornelia Johanna Sluijs. Hij is getrouwd te Dordrecht op 9 februari 1860, op 30-jarige leeftijd met Wilhelmina de Mug (22 jaar oud), geboren te Dordrecht in het jaar 1838, dochter van Daniel de Mug en Hendrika Bogert. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Jacobus Oerlemans, geboren te Dordrecht op 17 maart 1861, volgt onder XIII-mr.
 2. Hendrika Oerlemans, geboren te Dordrecht op 18 december 1862, volgt onder XIII-ms.
 3. Cornelia Johanna Oerlemans, geboren te Dordrecht op 11 november 1864, overleden aldaar op 23 juli 1866, 1 jaar oud.
 4. Cornelia Johanna Oerlemans, geboren te Dordrecht op 7 februari 1867.
 5. DaniŽl Oerlemans, geboren te Dordrecht op 2 juni 1869 (nederlands hervormd), volgt onder XIII-mt.
 6. Wilhelmina Oerlemans, geboren te Dordrecht op 16 mei 1871, overleden aldaar op 8 juni 1871, 23 dagen oud.
 7. Leendert Oerlemans, geboren te Dordrecht op 25 mei 1872, volgt onder XIII-mu.
 8. Adriana Oerlemans, geboren te Dordrecht op 11 juni 1876.
 9. Adriana Wilhelmina Oerlemans, geboren te Dordrecht op 24 oktober 1879.
  Zij is getrouwd te Dordrecht op 5 mei 1904, op 24-jarige leeftijd met Abraham Saarloos (34 jaar oud), vleeshouwer, geboren te Nieuwenhoorn op 3 april 1870, wonende te Dordrecht, overleden na 3 juli 1907, minstens 37 jaar oud, zoon van Leendert Saarloos en Maria Blaak.
 10. Dirk Oerlemans, geboren te Dordrecht op 2 juni 1882.

XII-gf Dirk Oerlemans, geboren te Dordrecht op 15 februari 1833, overleden aldaar op 24 juni 1866, 33 jaar oud, zoon van Cornelis Johannes Oerlemans (XI-ct) en Cornelia Johanna Sluijs. Hij is getrouwd te Dordrecht op 18 december 1861, op 28-jarige leeftijd met Adriaantje Ouweneel (25 jaar oud), geboren te Dordrecht op 4 maart 1836, dochter van Theunis Ouweneel en Aagje Schelling.
(Zij is later getrouwd te Dordrecht op 21 juli 1869, op 33-jarige leeftijd met Gerorg Jacob Waanink (36 jaar oud), geboren te Gorinchem (ZH) in het jaar 1833.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Jacobus Oerlemans, geboren te Dordrecht op 12 juli 1863, volgt onder XIII-mv.
 2. Teunis Oerlemans, geboren te Dordrecht op 10 december 1864, volgt onder XIII-mw.
 3. Cornelia Johanna Oerlemans, geboren te Dordrecht op 20 februari 1866, volgt onder XIII-mx.

XIII-a Marie Mouthaan, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB), gedoopt te Capelle (NB) op 3 maart 1737 (nederduits gereformeerd), overleden voor 8 januari 1804, hoogstens 66 jaar oud, dochter van Bastiaan Mouthaan en Anneke Leempoel (XII-a). Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 10 februari 1764 en getrouwd aldaar op 4 maart 1764, op 27-jarige leeftijd met Claas Mouthaan (36 jaar oud), geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 14 september 1727 (nederduits gereformeerd), wonende aldaar, overleden aldaar op 8 januari 1804, begraven aldaar op 12 januari 1804, 76 jaar oud, zoon van Claes Janse Mouthaan en Aarjaantje Swart.

Oerlemans, Jacobus, overleden op 5-2-1771 te Loon op Zand
waarde: 1321 gulden en 8 stuivers
op verzoek van: Gerrit de Rooij en Nicolaas Mouthaan (voogden over de minderjarige erfgenamen
goederen:
- een huis met hof en ca. 8 honten land, staande en gelegen in MariŽndaal (900 gulden)
- een weiland en heide, groot 6 honten, gelegen als voor (250 gulden)
- een akker, groot 0,5 hont, gelegen als voor (200 gulden)
hiervan afgetrokken wordt de belasting van deze goederen (28 gulden en 21 stuivers).
(Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 14 november 1755 en getrouwd aldaar op 30 november 1755, op 28-jarige leeftijd met Willemijntje de Bie, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB).) Uit dit huwelijk:
 1. Claas Claasse Mouthaan, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 16 december 1764 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-a.
 2. Bastiaan Mouthaan, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 28 juni 1767 (nederduits gereformeerd).
 3. Anneke Mouthaan, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 18 februari 1770 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar voor 1771, hoogstens 1 jaar oud.
 4. Johanna Mouthaan, gedoopt te Loon op Zand op 26 mei 1771 (nederduits gereformeerd).
  Zij is getrouwd te Loon op Zand op 11 december 1816, op 45-jarige leeftijd met Cornelis Henkel (44 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 28 mei 1772 (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren Geertrui Oerlemans en Bernardus Oerlemans (Drossaart)), overleden te Loon op Zand op 15 januari 1823, 50 jaar oud, zoon van Johannes Lodewijk Henkel en Maria Oerlemans.
 5. Anneke Mouthaan, gedoopt te Loon op Zand op 26 mei 1771 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-b.
 6. Willem Mouthaan, gedoopt te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 31 juli 1774 (nederduits gereformeerd), overleden te Aarlanderveen op 19 oktober 1832, 58 jaar oud.
 7. Wilhelmina Mouthaan, gedoopt te Loon op Zand op 14 december 1777 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-c.
 8. Jan Mouthaan, gedoopt te Loon op Zand op 25 maart 1781 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-d.

XIII-b Gerard Mouthaan, gedoopt te Capelle (NB) op 29 mei 1746 (nederduits gereformeerd), overleden te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 14 december 1804, 58 jaar oud, zoon van Bastiaan Mouthaan en Anneke Leempoel (XII-a). Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 23 april 1780, op 33-jarige leeftijd met Johanna Snijders (23 jaar oud), geboren te Capelle (NB) op 15 februari 1757, gedoopt aldaar op 27 februari 1757, overleden aldaar op 1 juni 1835, 78 jaar oud, dochter van Hendrick Snijders en Johanna Verschuren.
(Zij is later getrouwd te Capelle (NB) op 6 april 1806, op 49-jarige leeftijd met Jan van der Leij.) Uit dit huwelijk:

 1. Anneke Mouthaan, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 11 maart 1781, overleden aldaar.
 2. Hendrik Mouthaan, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 7 september 1783, volgt onder XIV-e.
 3. Anneke Mouthaan, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 8 maart 1784, volgt onder XIV-f.
 4. Bastiaan Mouthaan, geboren te Capelle (NB), gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 30 juni 1786, volgt onder XIV-g.
 5. Johannis Mouthaan, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 27 september 1789, overleden aldaar in het jaar 1790, 1 jaar oud.
 6. Willem Mouthaan, geboren te Capelle (NB) op 7 januari 1792, volgt onder XIV-h.
 7. Janna Mouthaan, geboren op 4 februari 1797, gedoopt te Capelle (NB) op 5 februari 1797.
 8. Johannis Mouthaan, geboren te Capelle (NB) op 16 april 1799, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 21 april 1799.

XIII-c Bastiaan Mouthaan, geboren te Capelle (NB), gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 13 mei 1753 (nederduits gereformeerd), overleden te Capelle (NB) op 12 december 1817, 64 jaar oud, zoon van Bastiaan Mouthaan en Anneke Leempoel (XII-a). Hij is getrouwd te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 9 juli 1780, op 27-jarige leeftijd met Theodora van Kleef (25 jaar oud), geboren te Capelle (NB), gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 25 augustus 1754, dochter van Wijnand van Kleef en Adriaantje Paans. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Mouthaan, gedoopt te Sprang-Capelle (NB) op 30 september 1792 (nederduits gereformeerd).
 2. Bastiaan Mouthaan, geboren op 26 september 1793, gedoopt te Capelle (NB) op 29 september 1793.
 3. Theodora Mouthaan, geboren op 13 september 1795, gedoopt te Capelle (NB) op 13 september 1795 zijnde het tweede kind dat door L. Schemkes gedoopt is (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Huybertje de Rooi).
 4. Willemina Mouthaan, geboren te Capelle (NB) op 1 december 1797, gedoopt aldaar op 3 december 1797 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-i.
 5. Bastiaan Mouthaan.
 6. Aderjana Mouthaan.
 7. Wijnant Mouthaan.
 8. Anna Mouthaan, overleden te Capelle (NB) op 19 januari 1879.
 9. Bastiana Mouthaan.

XIII-d Teunis Bonis, geboren in het jaar 1760, overleden te Eethen (NB) op 7 september 1801, 41 jaar oud, zoon van Jan Bonis en Janneke Leempoel (XII-b). Hij is getrouwd te Eethen (NB) op 7 mei 1784, op 24-jarige leeftijd met Teuntje van den Steenhoven (21 jaar oud), geboren te Eethen (NB) op 30 juni 1762, overleden te Amsterdam op 9 september 1826, 64 jaar oud, dochter van Jan van den Steenhoven en Jenneke Mans. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Bonis, geboren te Eethen (NB) op 17 juli 1785 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-j.
 2. Jenneke Bonis, geboren te Eethen (NB) op 14 januari 1786, gedoopt aldaar op 21 januari 1786 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-k.
 3. Janneke Bonis, geboren te Eethen (NB) op 18 mei 1788, gedoopt aldaar op 25 mei 1788 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-l.
 4. Johannis Jacobus Bonis, geboren te Eethen (NB) op 19 juli 1791, gedoopt aldaar op 24 juli 1791 (nederduits gereformeerd).
  Hij is getrouwd te Herpt en Bern op 2 mei 1817, op 25-jarige leeftijd met Goverdina Gijsberta van Hemert (24 jaar oud), geboren te Herpt en Bern op 7 april 1793, dochter van Dirk van Hemert en Maria Beijnen.
 5. Francijna Bonis, geboren te Eethen (NB) in het jaar 1797 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-m.

XIII-e Pieternel de Bruyn, gedoopt te Capelle (NB) op 28 februari 1740 (nederduits gereformeerd), dochter van Pieter de Bruyn (XII-c) en Adriaantje Schaap. Zij is getrouwd op 17 september 1758, op 18-jarige leeftijd met Frans Vaartmans (27 jaar oud), geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB), gedoopt aldaar op 28 januari 1731, overleden aldaar in het jaar 1803, 72 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Teuntje Vaartmans, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) in het jaar 1760, volgt onder XIV-n.

XIII-f Geertruij Bax, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 18 juni 1730, overleden te Loon op Zand op 30 januari 1770, in de kerk, 39 jaar oud, dochter van Gerrit Huibertsz Baks (schepen) en Pieternel van der Saken (XII-d). Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 28 februari 1751, op 20-jarige leeftijd met Wouter Hendrikze van den Hoek (28 jaar oud), gedoopt te Capelle (NB) op 16 augustus 1722, wonende te Loon op Zand (Loonse Dijk), overleden op 2 oktober 1803, begraven te Loon op Zand op 8 oktober 1803, 81 jaar oud, zoon van Hendrik Joosten van den Hoek en Adriaentje Wouterse Smits (XII-dl). Uit dit huwelijk:

 1. Adriana van den Hoek, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 15 februari 1752.
 2. Petronella van den Hoek, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 9 december 1753.
 3. Adrijana van den Hoek, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 26 januari 1756, gedoopt aldaar.
 4. Hendrik van den Hoek, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 26 september 1756.
 5. Dingena van den Hoek, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 19 februari 1758.
 6. Hendrica van den Hoek, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 17 februari 1760, volgt onder XIV-o.
 7. Geertruy van den Hoek, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 20 december 1761.
 8. Cornelia van den Hoek, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 5 februari 1764, volgt onder XIV-p.
 9. Huijberdina van den Hoek, geboren te Loon op Zand op 23 maart 1766, volgt onder XIV-q.
 10. Hendrik van den Hoek, geboren te Loon op Zand op 23 maart 1766.
 11. Gerrit van den Hoek, gedoopt te Capelle (NB) op 21 augustus 1768.

XIII-g Huibert Bax, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 13 oktober 1737, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 13 oktober 1737, overleden te Oosterhout op 17 september 1780, 42 jaar oud, zoon van Gerrit Huibertsz Baks (schepen) en Pieternel van der Saken (XII-d). Hij was gehuwd met Huiberdina de Beer, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 17 juli 1735 (nederduits gereformeerd), overleden te Capelle (NB) op 22 maart 1819, 83 jaar oud, dochter van Corstiaan de Beer (XII-cx) en Ida van Dongen. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Ida Bax, overleden te Capelle (NB) op 30 maart 1842.

XIII-h Wilhelmus Oerlemans, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 27 juli 1731 (RK), overleden voor 24 augustus 1780, hoogstens 49 jaar oud, zoon van Adriaen Wilmse Oerlemans (XII-e) en Wilhelmina Dionijs van der Schrieck. Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 17 februari 1753 en getrouwd aldaar op 4 maart 1753, getrouwd aldaar op 25 februari 1753 voor de kerk (RK) (getuigen waren Cornelius Boom en Maria Oerlemans), op 21-jarige leeftijd met Elisabeth Verhaege (ongeveer 26 jaar oud), geboren te Loon op Zand rond 1727, overleden aldaar op 24 augustus 1780, ongeveer 53 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 10 juli 1753 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Verhaege en Wilhelma Oerlemans).
 2. Wilhelmus Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 17 september 1757 (RK) (doopgetuigen waren Wilhelmus Verhaege en Maria Oerlemans).

XIII-i Joannes Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 28 november 1755 (RK), zoon van Hendrik Cornelisse Oerlemans (XII-f) en Hendrina Heijliger Weijters. Hij is getrouwd te Helvoirt op 20 mei 1787, op 31-jarige leeftijd met Helena van de Ven (32 jaar oud), geboren te Helvoirt op 21 augustus 1754, overleden te Loon op Zand op 5 juni 1816, 61 jaar oud, dochter van Hendrik van de Ven en Johanna van Alphen. Uit dit huwelijk:

 1. Henrica Oerlemans, geboren te Loon op Zand op 21 augustus 1788, overleden aldaar op 15 augustus 1814, 25 jaar oud.
 2. Johannes Oerlemans, geboren te Loon op Zand op 20 februari 1790 (RK), volgt onder XIV-r.
 3. Henricus Oerlemans, geboren te Loon op Zand op 27 december 1791, gedoopt aldaar op 27 december 1791 (RK) (doopgetuigen waren Theodurus van de Ven en Adriana de Jong), volgt onder XIV-s.
 4. Gertrudis Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 10 oktober 1793 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Oerlemans en Joanna Maria van der Ven).
 5. Adriana Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 8 april 1795 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Roosen en Maria van de Ven).

XIII-j Segerus Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 29 januari 1737 (RK), begraven te Oisterwijk (NB) op 6 maart 1784, 47 jaar oud, zoon van Cornelius Oerlemans (XII-g) en Elisabeth Zegers van der Plas. Hij is getrouwd te Oisterwijk (NB) op 9 mei 1762, getrouwd aldaar op 16 mei 1762 voor de kerk (RK) (getuigen waren Henricus Suijs en Petrus Suijs), op 25-jarige leeftijd met Joanna Walterus Verhoeven, geboren te Oisterwijk (NB), wonende aldaar, begraven aldaar op 25 januari 1809. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Oerlemans, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 9 maart 1763 (RK) (doopgetuigen waren Walterus Verhoeven en Elizabetha Denis Swaens).
 2. Maria Oerlemans, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 3 maart 1765 (RK) (doopgetuigen waren Joannes de Cort en Joanna Verhoeven), volgt onder XIV-t.
 3. Jacobus Oerlemans, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 21 januari 1768 (doopgetuigen waren Walterus Verhoeven en Carolina Verhoeven), volgt onder XIV-u.
 4. Walterus Oerlemans, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 23 november 1771 (RK) (doopgetuigen waren Leonardus van der Velde en Margarita van Baljouw), volgt onder XIV-v.
 5. Cornelia Oerlemans, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 18 maart 1775 (RK) (doopgetuige was Joannes Oerlemans).
 6. Elisabeth Oerlemans, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 18 maart 1775 (RK) (doopgetuige was Joannes van Haeren).
 7. Cornelius Oerlemans, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 20 april 1777 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Oerlemans en Maria Oerlemans).

XIII-k Joannes Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 20 juli 1739 (RK), wonende aldaar, overleden aldaar op 22 maart 1793, begraven aldaar op 25 maart 1793, 53 jaar oud, zoon van Cornelius Oerlemans (XII-g) en Elisabeth Zegers van der Plas. Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 8 mei 1762 en getrouwd aldaar op 23 mei 1762, getrouwd aldaar op 23 mei 1762 voor de kerk (RK) (getuigen waren Willem Denis Swaans en Jan Cornelis Swaans), op 22-jarige leeftijd met Hendrina Cornelis Swaens (28 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 25 februari 1734 (RK) (doopgetuigen waren Wilm Driesse Swaens en Helena Antonius Martens), wonende te Loon op Zand, overleden aldaar op 22 juni 1790, begraven aldaar op 22 juni 1790, 56 jaar oud, dochter van Cornelis Drisse Swaens en Anneke Aartz van Brabandt. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 27 maart 1763 (RK) (doopgetuigen waren Andreas Verschuren en Elisabeth van de Plas).
 2. Helena Joannes Oerlemans, geboren te Loon op Zand op 30 september 1764, gedoopt aldaar op 30 september 1764 (RK) (doopgetuigen waren Leonardus van der Velde en Anna van Brabant), volgt onder XIV-w.
 3. Maria Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 2 februari 1767 (RK).
 4. Cornelis Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 25 mei 1770 (RK).
 5. Elisabetha Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 30 september 1771 (RK), overleden aldaar op 21 mei 1774, 2 jaar oud.
 6. Anna Oerlemans, gedoopt in het jaar 1773 (RK).
 7. Elisabetha Oerlemans, gedoopt op 18 juni 1777 (RK).
 8. Gertrudis Joannes Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 3 juni 1779 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van Es en Henrica van der Plas), volgt onder XIV-x.

XIII-l Dingena Dingemans van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek) op 6 januari 1706, gedoopt te Nispen-Essen op 7 januari 1706, dochter van Dingeman Siardus van den Bergh en Gertrudis Cornelissen Oerlemans (XII-h). Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 7 januari 1727 (getuigen waren Petrus Suls en Arnoldus van Soest), op 21-jarige leeftijd met Joannes Cornelisse Nelen. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabet Nelen, geboren te Nispen-Essen op 13 november 1728.
 2. Joanna Nelen, geboren te Nispen-Essen op 7 oktober 1731.
 3. Cornelius Nelen, geboren te Nispen-Essen op 11 april 1735.

XIII-m Cornelius van den Bergh, geboren te Nispen-Essen op 10 december 1716 (RK), zoon van Dingeman Siardus van den Bergh en Gertrudis Cornelissen Oerlemans (XII-h). Hij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 20 augustus 1744, op 27-jarige leeftijd met Lucia Jansdr Plompen (26 jaar oud), geboren te Huijbergen (NB) op 20 december 1717 (RK), overleden aldaar op 25 oktober 1766, 48 jaar oud, dochter van Joannes Plompen en Cornelia Gabrils van Dijck. Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis van den Bergh, geboren te Huijbergse Moer, gedoopt te Nispen-Essen op 7 oktober 1745 (RK) (doopgetuigen waren Dingemannus van den Bergh en Maria Plompen).
 2. Joannes van den Bergh, gedoopt te Huijbergen (NB) op 12 april 1748 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Plompe en Maria van den Bergh).
 3. Cornelius van den Bergh, geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt aldaar op 25 februari 1751 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Cleren en Adriana Simons).
 4. Anna Cornelia van den Bergh, geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt aldaar op 16 april 1754 (RK) (doopgetuigen waren Sebastianus van den Bergh en Anna Nuyts), volgt onder XIV-y.
 5. Digmannus van den Bergh, geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt aldaar op 20 juli 1756 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Janse Hoeckx en Hendrina van den Bergh), volgt onder XIV-z.

XIII-n Siardus Dingeman van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 10 november 1721 (RK), zoon van Dingeman Siardus van den Bergh en Gertrudis Cornelissen Oerlemans (XII-h).

In 1756 verkochten Cornelis Huijbrechts Brouwers en zijn vrouw de percelen Altenaer en Noijnt Genoegh aan Siardus van den Bergh, die getrouwd was met Catharina Stuijts.

Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 1 mei 1751 (getuigen waren Aegidius van den Brande en Henricus Wijnans), op 29-jarige leeftijd (1) met Catharina Cornelissen Stuijts (24 jaar oud), gedoopt te Wuustwezel (BelgiŽ) op 14 mei 1726, overleden te Huijbergen (NB) op 22 oktober 1779, 53 jaar oud, dochter van Cornelius Anthonissen Stuijts en Cornelia Adriani Cornelii Dilissen. Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 11 juni 1753 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van den Bergh en Cornelia Loos).
 2. Cornelia van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 30 maart 1755 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Dingeman van den Bergh en Cornelia Stuijts).
 3. Maria van den Bergh, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 28 juli 1756 (RK), overleden te Huijbergen (NB) op 24 oktober 1779, 23 jaar oud.
 4. Cornelius van den Bergh, gedoopt te Huijbergen (NB) op 9 september 1758 (RK).
 5. Anna van den Bergh, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 21 juli 1761 (RK), overleden aldaar op 20 november 1832, 71 jaar oud.
 6. Cornelius Siardus van den Bergh, gedoopt te Huijbergen (NB) op 13 december 1763 (RK), volgt onder XIV-aa.
 7. Digmannus Siardus van den Bergh, geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt aldaar op 2 januari 1766 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Hen. Wesenbeek en Lucia Plompen), overleden te Woensdrecht (NB) op 28 januari 1812, 46 jaar oud.

Hij is getrouwd te Zundert (NB) op 23 juni 1783, op 61-jarige leeftijd (2) met Antonia Cornelis Mutsaerts (45 jaar oud), gedoopt te Huijbergen (NB) op 21 mei 1738.
XIII-o Johannes Dingeman van den Bergh, geboren te Nispen-Essen op 26 januari 1725 (RK), overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 26 oktober 1808, 83 jaar oud, zoon van Dingeman Siardus van den Bergh en Gertrudis Cornelissen Oerlemans (XII-h). Hij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 8 juli 1753, op 28-jarige leeftijd met Catharina Peeters Jorissen (31 jaar oud), gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 3 juni 1722, overleden te Huijbergen (NB) op 4 oktober 1791, 69 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis van den Bergh, geboren te Nispen-Essen op 6 juni 1754, overleden te Essen (BelgiŽ) op 21 juni 1814, 60 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 3 oktober 1804, op 50-jarige leeftijd met Wilhelmus van Geel (54 jaar oud), geboren in het jaar 1750.
 2. Petrus van den Bergh, geboren te Huijbergse Moer, gedoopt te Nispen-Essen op 29 april 1756 (doopgetuigen waren Henrica van den Bergh en Cornelius Denissen), volgt onder XIV-ab.
 3. Siardus van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 17 september 1758 (doopgetuigen waren Joannes Maes en Joanna Andriessen), volgt onder XIV-ac.
 4. Adrianus van den Bergh, geboren te Nispen-Essen op 6 maart 1762.

XIII-p Anna van den Bergh, geboren te Nispen-Essen op 4 december 1727 (RK), dochter van Dingeman Siardus van den Bergh en Gertrudis Cornelissen Oerlemans (XII-h). Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 10 april 1752 (getuigen waren Aegidius van den Brande en Henricus Weijnants), op 24-jarige leeftijd met Petrus Coninckx (28 jaar oud), gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 29 juni 1723. Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis de Coninckx, geboren te Nispen-Essen op 26 november 1752 (doopgetuigen waren Maria Coninckx en Joannes Dingeman van den Bergh).
 2. Petrus Conincks, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 18 mei 1755 (doopgetuigen waren Cornelius van den Bergh en Maria Hartigh).

XIII-q Antonius Oerlemans, gedoopt te Roosendaal op 10 augustus 1742 (RK), overleden aldaar op 28 mei 1805, 62 jaar oud, zoon van Nicolaus Janse Oerlemans (XII-i) en Marij Molenaers.

Antonie Oerlemans vermelding in collaterale successie op zaterdag 23 mei 1795 Roosendaal.
Datum: 23-05-1795 en 08-08-1795
Erflater: Oerlemans, Catharina, plaats overlijden: Roosendaal, datum overlijden: 20-10-1794.
Aangever: Oerlemans, Antonie, woonplaats: Roosendaal, relatie: broer en mede-erfgenaam met Oerlemans, Jan en Oerlemans,
Antonie Oerlemans vermelding in collaterale successie op donderdag 3 maart 1796 Roosendaal.
Datum: 03-03-1796 en 12-03-1796
Erflater: Oerlemans, Jan, plaats overlijden: Roosendaal, datum overlijden: 05-01-1796
Aangever: Oerlemans, Antonie, woonplaats: Roosendaal, relatie: broer en erfgenaam.

Hij is in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 14 oktober 1798 en getrouwd aldaar op 28 oktober 1798, op 56-jarige leeftijd met Adriana Maria de Backer (39 jaar oud), gedoopt te Roosendaal op 12 november 1758 (doopgetuigen waren Joannes Maes en Maria Anna Cap), overleden te Roosendaal en Nispen op 9 januari 1848, 89 jaar oud, dochter van Cornelius de Backer en Gertrudis Maas.

Plaats Roosendaal
Deel J.B. Backx, inventaris 6937, periode 1815
Soort registratie notarieel archief
Bijzonderheden obligaties; ten behoeve van Adriana Maria de Bakker weduwe van wijlen Anthonij Oerlemans en ten laste van Arnoldus van Gastel, en Petronilla Brouwers zijn huisvrouw te Roosendaal en onder Rucphen
Plaats registratie Roosendaal
Datum registratie 29-05-1815
Geregistreerde 1 Adriana Maria de Bakker
Geregistreerde 2 Anthonij Oerlemans
Geregistreerde 3 Arnoldus van Gastel
Geregistreerde 4 Petronilla Brouwers

Plaats Roosendaal
Deel J.B. Backx, inventaris 6937, periode 1815
Soort registratie notarieel archief
Bijzonderheden obligaties; Martinus Tack onder Gastel aan Adriana Maria de Bakker weduwe van Anthonij Oerlemans te Roosendaal
Plaats registratie Oud Gastel
Datum registratie 15-07-1815
Geregistreerde 1 Martinus Tack
Geregistreerde 2 Adriana Maria de Bakker
Geregistreerde 3 Anthonij Oerlemans.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Anna Cornelia Oerlemans, gedoopt te Roosendaal op 4 mei 1800 (RK) (doopgetuige was Anna Josephna de Backer (voor Cornelio de Backer)).
 2. Maria Cornelia Oerlemans, gedoopt te Roosendaal op 2 oktober 1801 (RK) (doopgetuige was Maria Joanna de Backer (voor Cornelio de Backer)), volgt onder XIV-ad.

XIII-r Maria Peeterse Buermans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 28 maart 1719, wonende te Ex Ringelse Hoeve, overleden te Nispen-Essen op 29 oktober 1793, begraven aldaar op 2 november 1793, 74 jaar oud, dochter van Petrus Petersse Buermans en Cornelia Janssen Oerlemans (XII-j). Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 8 mei 1740 (getuigen waren Cornelius Ruceken en Aegidius van den Brande), op 21-jarige leeftijd met Sebastiaen Peeterse Brouwers (31 jaar oud), gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 25 mei 1708, overleden te Nispen-Essen op 21 augustus 1762, begraven aldaar met vol licht, 54 jaar oud, zoon van Petrus Adriaenssen Brouwers (pachter van de Ringelse Hoeve) en Joanna Dingeman Schrauwen. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Sebastianus Brouwers, geboren te Nispen-Essen (Ringelse Hoeve), gedoopt te Nispen-Essen op 14 maart 1741 (RK) (doopgetuigen waren Joanna Schrauwen en Petrus Buermans), volgt onder XIV-ae.
 2. Joanna Sebastiaenssen Brouwers, gedoopt te Nispen-Essen op 1 december 1742 (RK), volgt onder XIV-af.
 3. Antonius Sebastiaensen Brouwers, gedoopt te Nispen-Essen op 19 november 1745 (RK), volgt onder XIV-ag.
 4. Petronella Brouwers, gedoopt te Nispen-Essen op 18 september 1747 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Buermans en Petronella Brouwers).
 5. Joannes Brouwers, gedoopt te Nispen-Essen op 2 augustus 1749 (RK), begraven aldaar op 29 januari 1767, 17 jaar oud.
 6. Petronella Brouwers, gedoopt te Nispen-Essen op 20 april 1753 (RK), volgt onder XIV-ah.
 7. Adriaen Sebastiaenssen Brouwers, geboren te Nispen-Essen (Ringelse Hoeve), gedoopt te Nispen-Essen op 30 oktober 1756 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Brouwers en Joanna Somers), volgt onder XIV-ai.
 8. Catharina Sebastianus Brouwers, geboren te Nispen-Essen (Ringelse Hoeve), gedoopt te Nispen-Essen op 29 september 1758 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Brouwers en Joanna Brouwers), volgt onder XIV-aj.
 9. Cornelia Sebastiaenssen Brouwers, geboren te Nispen-Essen (Ringelse Hoeve) op 27 juli 1761, gedoopt te Nispen-Essen op 27 juli 1761, volgt onder XIV-ak.

XIII-s Joanna Peetersen Buermans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 1 januari 1721 (RK), overleden aldaar op 13 november 1793, begraven aldaar op 16 november 1793, 72 jaar oud, dochter van Petrus Petersse Buermans en Cornelia Janssen Oerlemans (XII-j). Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 17 februari 1743 (getuigen waren Aegidius van den Brande en Joannes Libens), op 22-jarige leeftijd met Lambertus Janssen Mutsaerts (24 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 14 december 1718 (RK) (doopgetuigen waren Arnout Huijbrechts van Reusel en Dingena Janssen Mutsaerts), overleden te Nispen-Essen op 20 februari 1771, 52 jaar oud, zoon van Joannes Janssen Mutsaerts en Maria Lambrechts Janssen. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Mutsaerts, gedoopt te Nispen-Essen op 15 oktober 1744 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Janssen Mutsaerts en Cornelia Oerlemans).
 2. Joannes Mutsaerts, geboren te Nispen-Essen (Bredestraat), gedoopt te Nispen-Essen op 8 juli 1746 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Peeters Buermans en Lamberta Janssen Mutsaerts), volgt onder XIV-al.
 3. Maria Mutsaerts, geboren te Nispen-Essen (Breestraat op de Grote Schriek), gedoopt te Nispen-Essen op 2 oktober 1748 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Jansse Mutsaerts en Maria Peeterse Buermans), volgt onder XIV-am.
 4. Anna Catharina Mutsaerts, geboren te Nispen-Essen (Schriek), gedoopt te Nispen-Essen op 30 januari 1751 (RK) (doopgetuigen waren Sebastianus Brouwers en Catharina Mutsaerts), volgt onder XIV-an.
 5. Adrianus Mutsaerts, geboren te Nispen-Essen (Schriek), gedoopt te Nispen-Essen op 15 mei 1753 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Buermans en Maria Wesenbeeck).
 6. Petronilla Mutsaerts, geboren te Nispen-Essen (Schriek), gedoopt te Nispen-Essen op 22 augustus 1755 (RK) (doopgetuigen waren Maria Peeters Helst en Sebastianus van de Riet).
 7. Antonius Mutsaerts, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 23 februari 1758 (RK) (doopgetuige was Joanna Somers (en voor Joannes van Wesel)), volgt onder XIV-ao.
 8. Anna Mutsaerts, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 4 november 1760 (RK) (doopgetuige was Anna van der Mast), overleden te Nispen-Essen op 3 februari 1764, 3 jaar oud.
 9. Dijmpna Mutsaerts, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 26 oktober 1762 (RK) (doopgetuigen waren Maria van Oirschot en Joannes Mutsaerts), volgt onder XIV-ap.
 10. Cornelius Mutsaerts, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 21 maart 1765 (RK) (doopgetuigen waren Joanna Brouwers en Petrus Mutsaerts).

XIII-t Cornelius Buermans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 21 juli 1724, overleden aldaar op 2 december 1782, begraven op 7 december 1782, 58 jaar oud, zoon van Petrus Petersse Buermans en Cornelia Janssen Oerlemans (XII-j). Hij was gehuwd met Anna Maria Simons Janssen. Uit dit huwelijk:

 1. N.N. Buermans, geboren in het jaar 1758, begraven te Nispen-Essen op 8 mei 1760, 2 jaar oud.
 2. Adriana Buermans, gedoopt op 28 februari 1764 door de vroedvrouw, begraven te Nispen-Essen op 8 maart 1764, 9 dagen oud.
 3. Joannes Buermans, volgt onder XIV-aq.
 4. N.N. Buermans, gedoopt door de vroedvrouw, overleden te Nispen-Essen, begraven op 12 december 1776.
 5. Catharina Buermans, begraven te Nispen-Essen op 9 april 1764.

XIII-u Petrus Buermans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 6 november 1727, overleden aldaar op 1 mei 1771, 43 jaar oud, zoon van Petrus Petersse Buermans en Cornelia Janssen Oerlemans (XII-j). Hij was gehuwd (1) met Cornelia de Weert, geboren te Essen (BelgiŽ) op 4 december 1722, dochter van Joannes Dingeman de Weert en Dijmphna Dingeman Bastiaenssen. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Buermans, geboren te Essen (BelgiŽ) op 15 januari 1746.

Hij was gehuwd (2) met Joanna Somers, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 28 juli 1735, overleden aldaar op 28 juli 1812, 77 jaar oud, dochter van Martinus Jansse Somers en Helena Cornelisse Slooven. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Buermans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 28 januari 1754 (doopgetuigen waren Helena Slooven en Cornelis Buermans).
 2. Petronilla Buermans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 15 december 1756 (doopgetuigen waren Cornelius Somers en Cornelia Oerlemans).
 3. Johanna Catharina Buermans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 25 mei 1760 (doopgetuigen waren Petrus Brouwers en Adriana Somers).
 4. Cornelia Buermans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 23 september 1763 (doopgetuigen waren Daniel van der Achter en Helena Sloeven).
 5. Joannes Peeters Buermans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek) op 14 november 1766, gedoopt te Nispen-Essen op 14 november 1766 (RK), volgt onder XIV-ar.
 6. Petrus Buermans, geboren te Nispen-Essen op 12 juli 1770, volgt onder XIV-as.

XIII-v Joannes Janse van Wesel, geboren te Nispen-Essen (Borteldonk), gedoopt te Nispen-Essen op 27 januari 1736, overleden te Essen (BelgiŽ) op 14 mei 1815, 79 jaar oud, zoon van Joannes Hendrixen van Wesel en Maria Janssen Oerlemans (XII-k). Hij is in ondertrouw gegaan te Nispen-Essen op 24 april 1762 en getrouwd aldaar op 9 mei 1762 (getuigen waren Joannes Baptista van Asbroeck en Maria Suijkerbuijck), op 26-jarige leeftijd met Joanna Bastiaense Simons (19 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Nispen (NB) op 5 februari 1743, overleden te Essen (BelgiŽ) op 1 februari 1816, 72 jaar oud, dochter van Sebastianus Simons en Elisabetha Haest. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth van Wesel, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 3 april 1763 (doopgetuigen waren Petrus Jansse Simons en Maria Jansse Oerlemans), ongehuwd overleden te Roosendaal op 27 maart 1832, 68 jaar oud.
 2. Sebastianus van Wesel, gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 14 maart 1765, volgt onder XIV-at.
 3. Catharina van Wesel, geboren te Essen (BelgiŽ) op 12 januari 1767, gedoopt aldaar op 12 januari 1767 (doopgetuigen waren Cornelia Oerlemans en Joannes Wirickx), volgt onder XIV-au.
 4. Joannes van Wesel, gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 2 februari 1769 (doopgetuigen waren Henricus van Wesel en Joanna Helmons), overleden na 1833, minstens 64 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 22 september 1814, op 45-jarige leeftijd met Elisabeth Kerstens (44 jaar oud), geboren te Kalmthout (BelgiŽ) in het jaar 1770.
  (Zij is eerder getrouwd te Nispen-Essen op 3 juni 1790 (getuigen waren Gabriel Ceusters en Arnoldus Ceusters), op 20-jarige leeftijd met Adrianus Denissen, overleden voor 22 september 1814.)
 5. Adrianus van Wesel, R.K. priester, gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 15 oktober 1771 (doopgetuigen waren Maria Hertoghs en Cornelia van Wesel), overleden te Antwerpen (BelgiŽ) op 24 januari 1847, 75 jaar oud.
 6. Dijmpna van Wesel, gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 23 maart 1774 (doopgetuigen waren Lucia Joossen en Maria Willebrorts), volgt onder XIV-av.
 7. Cornelius van Wesel, R.K. priester, gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 11 juni 1776 (doopgetuigen waren Elisabeth van Wesel en Wilhelmus van Wesel), overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 13 maart 1849, 72 jaar oud.
 8. Maria van Wesel, mutsenmaakster en winkelierster, gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 4 april 1779 (doopgetuigen waren Sebastianus van Wesel en Cornelia van den Eijnde), ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 22 oktober 1857, 78 jaar oud.
 9. Joanna van Wesel, gedoopt te Nispen-Essen op 17 augustus 1781 (doopgetuigen waren Lucia Joossen en Wilhemina Oerlemans), volgt onder XIV-aw.
 10. Antonius van Wesel, gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 8 mei 1784 (doopgetuigen waren Joannes van Wesel en Joanna Huijbrechts), volgt onder XIV-ax.
 11. Petrus van Wesel, gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 24 februari 1787 (doopgetuigen waren Adrianus van Wesel en Catharina van Wesel), volgt onder XIV-ay.

XIII-w Begge Cornelia Cleermaeckers, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 17 november 1732, dochter van Andreas Jansen Cleermaeckers en Catharina Jacobi Backx (XII-l). Zij is getrouwd te Kalmthout (BelgiŽ) op 29 september 1764, op 31-jarige leeftijd met Cornelius Fraters (43 jaar oud), geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 5 januari 1721, zoon van Wilhelmus Cornelii Fraters en Maria Petri de Bie. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Fraters, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 21 februari 1770, volgt onder XIV-az.

XIII-x Anna Maria Cornelissen Backx, gedoopt te Nispen-Essen op 20 november 1728 (RK), overleden te Roosendaal op 18 januari 1800, 71 jaar oud, dochter van Cornelius Jacobs Backx (XII-m) en Dijmphna Janssen van Turnhout. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 18 april 1751, op 22-jarige leeftijd met Adrianus Geertssen van Loon (27 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Schanker), gedoopt te Nispen-Essen op 15 september 1723 (doopgetuigen waren Cornelis Bastiaense en Catharina Cornelis Mouws), overleden te Roosendaal op 1 oktober 1795, 72 jaar oud, zoon van Gerardus Cornelissen van Loon en Maria Adriani Bastiaenssen. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus van Loon, gedoopt te Roosendaal op 26 maart 1752 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Backx en Adriana Gertsen), wonende te Roosendaal, overleden aldaar op 6 juni 1818, 66 jaar oud.
  Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw op 21 april 1787 en getrouwd aldaar op 6 mei 1787 (getuigen waren Adrianus Mortelmans en Anna Catharina de Moor), op 35-jarige leeftijd met Cornelia Helmons (31 jaar oud), geboren te Wouw in het jaar 1756, wonende aldaar, overleden te Roosendaal op 8 november 1820, 64 jaar oud.
 2. Joannes van Loon, geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op 22 september 1753 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Loon en Dymphna van Turnhout), volgt onder XIV-ba.
 3. Anna Maria van Loon, geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op 2 juni 1757 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Backx en Maria Catharina van Gastel), volgt onder XIV-bb.
 4. Cornelis van Loon, geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op 18 februari 1762 (doopgetuigen waren Petrus van Loon en Elisabeth Backx), volgt onder XIV-bc.
 5. Jacobus van Loon, gedoopt te Roosendaal op 12 mei 1765 (RK) (doopgetuigen waren Gerardus van Loon en Paulina Nelst), overleden voor 1766, hoogstens 1 jaar oud.
 6. Jacobus van Loon, geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op 19 oktober 1766 (doopgetuigen waren Gerardus van Loon en Paulina Elst), volgt onder XIV-bd.
 7. Adriana van Loon, geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op 12 februari 1773 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Loon en Maria Elsackers).
 8. Dijmphna van Loon, geboren te Roosendaal voor 1776, overleden aldaar voor 15 november 1776.
 9. Dijmphna van Loon, geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op 15 november 1776 (RK) (doopgetuigen waren Dingeman Maes en Maria van Loon), volgt onder XIV-be.

XIII-y Elisabeth Backx, gedoopt te Nispen-Essen op 17 oktober 1732, overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 16 februari 1801, 68 jaar oud, dochter van Cornelius Jacobs Backx (XII-m) en Dijmphna Janssen van Turnhout. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 7 februari 1762, op 29-jarige leeftijd met Dingeman Janssen Maes (27 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) in het jaar 1735, overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 24 augustus 1810, 75 jaar oud, zoon van Joannes Peeters Maes en Catharina Cornelissen Slooven. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Maes, geboren te Essen (BelgiŽ) op 1 oktober 1763, volgt onder XIV-bf.
 2. Anna Cornelia Maes, geboren te Essen (BelgiŽ) op 22 juli 1765.
 3. Maria Maes, geboren te Essen (BelgiŽ) op 28 maart 1767, volgt onder XIV-bg.
 4. Joannes Dingeman Maes, geboren te Essen (BelgiŽ) op 22 juli 1769.
 5. Dymphna Maes, geboren te Essen (BelgiŽ) op 22 juli 1769, volgt onder XIV-bh.

XIII-z Jacobus Backx, gedoopt te Nispen-Essen op 19 september 1736, overleden te Huijbergen (NB) op 14 juli 1806, 69 jaar oud, zoon van Cornelius Jacobs Backx (XII-m) en Dijmphna Janssen van Turnhout. Hij is in ondertrouw gegaan te Kalmthout (BelgiŽ) op 13 oktober 1759 en getrouwd aldaar op 28 oktober 1759 (getuigen waren Cornelius Elst en Joannes Franciscus Aerts), op 23-jarige leeftijd met Paulina Elst (24 jaar oud), gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 20 mei 1735, overleden te Huijbergen (NB) op 25 september 1814, 79 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Backx, gedoopt te Huijbergen (NB) op 14 februari 1762 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Elst en Adriana Backx), volgt onder XIV-bi.
 2. Anna Maria Backx, gedoopt te Huijbergen (NB) op 22 november 1763 (RK), volgt onder XIV-bj.
 3. Cornelius Backx, gedoopt te Huijbergen (NB) op 12 september 1765 (RK) (doopgetuigen waren Digmannus Maeu en Cornelia Bussers), overleden voor 9 juli 1770, hoogstens 4 jaar oud.
 4. Petrus Joannes Backx, gedoopt te Huijbergen (NB) op 15 mei 1767 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Elst en Petronella Busters).
 5. Catharina Backx, geboren te Huijbergen (NB) op 30 november 1768, gedoopt aldaar op 30 november 1768 (RK), volgt onder XIV-bk.
 6. Cornelius Backx, gedoopt te Huijbergen (NB) op 9 juli 1770 (RK) (doopgetuigen waren Wilhelmus Melsen en Anna Maria Backx).
 7. Elisabeth Backx, gedoopt te Huijbergen (NB) op 10 november 1771 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Elst en Anna van den Bergh), volgt onder XIV-bl.
 8. Anna Dijmphna Backx, gedoopt te Huijbergen (NB) op 8 november 1773 (RK) (doopgetuigen waren Gerardus van Loon en Maria Elisabeth Antonissen).
 9. Joanna Backx, gedoopt te Huijbergen (NB) op 14 augustus 1775 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Franciscus Elst en Elisabeth Bakx), overleden voor 2 juni 1777, hoogstens 1 jaar oud.
 10. Joanna Backx, gedoopt te Huijbergen (NB) op 2 juni 1777 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Loon en Maria Swaegemaekers).
 11. Petronella Backx, gedoopt te Huijbergen (NB) op 10 september 1778 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Joannes Elst en Joanna Maria van den Bergh), volgt onder XIV-bm.
 12. Jacobus Backx, geboren te Huijbergen (NB), gedoopt aldaar op 24 februari 1781 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Baptist Philst en Adriana Melsen), volgt onder XIV-bn.
 13. Adriana Backx, gedoopt te Huijbergen (NB) op 2 oktober 1782 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Laureijens en Maria van den Berg).

XIII-aa Adriana Cornelissen Backx, gedoopt te Nispen-Essen op 23 februari 1742 (RK), dochter van Cornelius Jacobs Backx (XII-m) en Dijmphna Janssen van Turnhout. Zij is getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 26 juli 1765, op 23-jarige leeftijd met Jan Adriaenssen, schipper, tavenier en winkelier, zoon van Wouter Adriaenssen en Anna Domen. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Jansse Adriaenssen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 5 september 1763.
 2. Maria Adriaenssen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 5 januari 1766.
 3. Cornelius Adriaenssen, geboren te Huijbergen (NB) op 16 juni 1768, volgt onder XIV-bo.
 4. Dymphna Adriaenssen, geboren te Huijbergen (NB) op 18 april 1770.
 5. Thomas Adriaenssen, geboren te Huijbergen (NB) op 1 juni 1772, volgt onder XIV-bp.

XIII-ab Anna Brosis, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 11 september 1734, overleden aldaar op 31 januari 1763, 28 jaar oud, dochter van Adriaen Cornelis Brosis en Gertrudis Oerlemans (XII-n). Zij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 7 april 1761, op 26-jarige leeftijd met Petrus Matthijssen Mous (27 jaar oud), geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 15 april 1733. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Mous, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 30 januari 1763, volgt onder XIV-bq.

XIII-ac Joannes Petrus van der Vliet, geboren te Nispen-Essen (Wildert), gedoopt te Nispen-Essen op 2 juli 1733 (RK), overleden aldaar op 2 januari 1782, begraven aldaar op 5 januari 1782, 48 jaar oud, zoon van Petrus Janssen van der Vliet en Catharina Geertsen Oerlemans (XII-o). Hij was gehuwd (1) met Dijmphna van Hasselt, geboren te Zundert (Groot Zundert). Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Joannes van der Vliet, geboren te Nispen-Essen (Heuvel), gedoopt te Nispen-Essen op 25 september 1758 (doopgetuigen waren Petrus van Vliet en Cornelia de Backer).
 2. Catharina van der Vliet, geboren te Nispen-Essen (Heuvel), gedoopt te Nispen-Essen op 16 september 1762 (doopgetuigen waren Josina van der Vliet en Adrianus van Hasselt), begraven te Nispen-Essen op 10 februari 1765, 2 jaar oud.
 3. Petrus van der Vliet, overleden te Nispen-Essen op 25 april 1769.
 4. Dijmphna van der Vliet, overleden te Nispen-Essen op 25 januari 1768.

Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 30 juni 1768 (getuigen waren J.B. van Asbroeck en Maria Suijkerbuijck), op 34-jarige leeftijd (2) met Elisabeth Hollanders, geboren te Gastel. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus van der Vliet, geboren te Nispen-Essen (Heuvel), gedoopt te Nispen-Essen op 27 mei 1769 (doopgetuigen waren Catharina Sebreghs en Marinus Meers), ongehuwd overleden te Nispen-Essen (Heuvel) op 19 maart 1791, begraven te Nispen-Essen op 21 maart 1791, 21 jaar oud.
 2. Dijmphna van der Vliet, geboren te Nispen-Essen (Heuvel), gedoopt te Nispen-Essen op 1 juli 1771 (doopgetuigen waren Petronella Suijkerbuijck en Petrus Renders), volgt onder XIV-br.
 3. Joanna van der Vliet, geboren te Nispen-Essen (Heuvel), gedoopt te Nispen-Essen op 1 december 1775 (doopgetuigen waren Josina van der Vliet en Marinuns Hollanders).
 4. Petrus van der Vliet, geboren te Nispen-Essen (Heuvel), gedoopt te Nispen-Essen op 19 maart 1780 (doopgetuigen waren Cornelia de Grauw en Andreas Hollanders).

XIII-ad Josina van der Vliet, arbeidster, geboren te Nispen-Essen (Wildert), gedoopt te Nispen-Essen op 15 juli 1745 (RK), wonende te Nispen (NB), overleden te Roosendaal en Nispen op 27 augustus 1820, 75 jaar oud, dochter van Petrus Janssen van der Vliet en Catharina Geertsen Oerlemans (XII-o). Zij is getrouwd op 14 januari 1770 (getuigen waren Marinus Uijt de Haegh en Maria van Achtmael), op 24-jarige leeftijd (1) met Joannes Quintinus, overleden te Nispen-Essen, begraven aldaar op 3 juni 1775.

Opmerking: ex Nispen; uitvaartplechtigheid 30-06-1775?
Uit dit huwelijk:
 1. Petrus Quintus, geboren te Wouw (Warberg), gedoopt te Nispen-Essen op 25 februari 1771 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van der Vliet en Margaretha van der Heijden), volgt onder XIV-bs.
 2. Martinus Quintinus, geboren te Nispen-Essen (Heikant), gedoopt te Nispen-Essen op 20 november 1773 (doopgetuigen waren Petronilla Suijkerbuijck en Adrianus Hensen).

Zij is in ondertrouw gegaan te Nispen (NB) op 19 januari 1777 en getrouwd aldaar op 2 februari 1777 (getuigen waren Joannes Baptista van Asbroeck en Maria Suijckerbuijck), op 31-jarige leeftijd (2) met Paulus van Beers (30 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 5 september 1746 (RK), wonende te Nispen (NB), overleden te Wouw (Swanenburg), begraven te Wouw op 21 december 1807, 61 jaar oud, zoon van Joannes Pauwels Beers en Maria Janse Rombouts.

Armlastig.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes van Beers, geboren te Wouw (Swanenburg), gedoopt te Wouw op 8 mei 1778 (RK) (doopgetuigen waren Stephanus Quintinus en Joanna van Beers).
 2. Carolus van Beers, geboren te Wouw (Warberg), gedoopt te Wouw op 3 september 1780 (RK) (doopgetuigen waren Antonius van Beirs en Anna Maria Hense).
 3. Anna Maria van Beers, geboren te Wouw (Warberg) op 24 november 1785, gedoopt te Wouw op 25 november 1785 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Quintinus en Joanna van Beers), overleden te Wouw op 2 september 1862, 76 jaar oud.

XIII-ae Elisabeth Oetelmans, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 6 september 1735 (RK), dochter van Joannes Oerlemans (XII-p) en Gertrudis Cornelissen Redelijckx.

Ook Hoetelmans genoemd.

Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 26 februari 1763 en getrouwd aldaar op 13 maart 1763, op 27-jarige leeftijd (1) met Nicolaas van Oolen.
(Hij was weduwnaar van Adriana Verbeek.) Uit dit huwelijk:

 1. Joannes van Olen, gedoopt te Steenbergen op 2 september 1764 (RK) (doopgetuigen waren Martinus Verbeeck en Gertrudis Oetelmans).
 2. Elisabeth van Oolen, gedoopt te Steenbergen op 12 december 1765 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Koopmans en Antonia Kieboom).
 3. Jacobus Nicolaes van Oolen, gedoopt te Steenbergen op 19 februari 1767 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Nijsen en Anna van Oolen).
  Hij is getrouwd te Steenbergen op 18 april 1799, op 32-jarige leeftijd met Johanna de Regt.
 4. Petrus van Oolen, gedoopt te Steenbergen op 13 november 1768 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Rampaert en Elisabeth Adriaensens), volgt onder XIV-bt.
 5. Adrianus van Oolen, gedoopt te Steenbergen op 19 september 1770 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Tunders en Anna de Jong), volgt onder XIV-bu.
 6. Gerardus van Oolen, gedoopt te Steenbergen op 29 augustus 1772 (RK) (doopgetuigen waren Anna Adriaensen en Joannes Hoetelmans), overleden te Nieuw-Vossemeer op 22 juni 1824, 51 jaar oud.

Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 17 maart 1781 en getrouwd aldaar op 1 april 1781, op 45-jarige leeftijd (2) met Cornelis van Gaans.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 31 januari 1784 en getrouwd aldaar op 22 februari 1784 met Adriana Gabriels.)
XIII-af Gertrudis Oerlemans, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 25 oktober 1737 (RK), overleden te Steenbergen voor 19 maart 1785, hoogstens 47 jaar oud, dochter van Joannes Oerlemans (XII-p) en Gertrudis Cornelissen Redelijckx. Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 27 april 1765 en getrouwd aldaar op 12 mei 1765, op 27-jarige leeftijd met Cornelis Neijsen.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 19 maart 1785 en getrouwd aldaar op 3 april 1785 met Marie Disvos.) Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Nijs, gedoopt te Steenbergen op 31 maart 1766 (RK) (doopgetuigen waren Nicolaus van Oolen en Elisabeth Hoetelmans).
 2. Gertrudis Neijsen, gedoopt te Steenbergen op 7 juli 1767 (doopgetuigen waren Petrus Nijsen en Maria Timmermans).
 3. Gertrudis Neijsen, gedoopt te Steenbergen op 9 november 1771 (doopgetuigen waren Nicolaas van Oolen en Lisabet Oerlemans).
 4. Henricus Neijssen, gedoopt te Steenbergen op 15 juli 1774 (doopgetuigen waren Franciscus van Hoof en Joanna Neijsen).
 5. Joanna Neijsen, geboren te Steenbergen, gedoopt op 5 augustus 1775 (doopgetuigen waren Cornelis Rampaert en Elisabeth Pietersen).
 6. Joannes Nijssen, gedoopt te Steenbergen op 19 april 1781 (doopgetuigen waren Franciscus Oerlemans en Maria Marien).

XIII-ag Joannes Oerlemans, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 29 november 1741 (RK), zoon van Joannes Oerlemans (XII-p) en Gertrudis Cornelissen Redelijckx. Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 14 november 1777 en getrouwd te Nieuw-Vossemeer op 30 november 1777, op 36-jarige leeftijd met Adriana Vromans, geboren te Steenbergen. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Oerlemans, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 26 februari 1779 (RK) (doopgetuigen waren Franciscus Oerlemans en Petronilla Vromans).

XIII-ah Geertruida Oerlemans, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op 13 januari 1732 (RK), wonende te Heerle (NB), overleden te Wouw op 20 december 1792, begraven op 22 december 1792, 60 jaar oud, dochter van Nicolaus Dircken Oerlemans (XII-q) en Joanna Geertsen Eijsermans. Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw op 8 april 1752 getuigen ondertrouw: Cornelius de Roij en Dijmphna Hertogh. en getrouwd aldaar op 23 april 1752 (getuigen waren Anna Verbraeck en Anna van de Mierop), op 20-jarige leeftijd met Nicolaas Jansen Mangelaars (37 jaar oud), geboren te Wouw (Haink) op 19 september 1714 (RK), wonende te Heerle (NB), overleden op 29 maart 1793, begraven te Wouw op 2 april 1793 samen met zijn zoon Adriaan, 78 jaar oud, zoon van Joannes Claessen Mangelaars en Maria Cornelisse Godtschalck. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Mangelaars, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 4 juni 1754 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Hertogh en Joanna Eijsermans), overleden te Wouw op 10 juni 1793, 39 jaar oud.
 2. Joannes Nicolaus Mangelaars, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 30 maart 1758 (RK) (doopgetuigen waren Nicolaus Oerlemans en Adriana Eijsermans), volgt onder XIV-bv.
 3. Cornelius Mangelaars, geboren te Wouw (Driestap), gedoopt te Wouw op 21 januari 1763 (RK) (doopgetuigen waren Theodorus Oerlemans en Maria Raats (namens Adriana van Caam)).
 4. Nicolaas Mangelaars, gedoopt te Wouw op 2 november 1765 (RK) (doopgetuigen waren Gerardus van der Heijden en Joanna van Osta), overleden te Roosendaal op 22 september 1812, 46 jaar oud.
  Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw op 2 september 1797 en getrouwd aldaar op 17 september 1797 (getuigen waren Joannes Vrients en Jacoba Fabri), op 31-jarige leeftijd met Cornelia Wouts (25 jaar oud), geboren te Wouw op 21 januari 1772, wonende aldaar, overleden aldaar op 12 maart 1843, 71 jaar oud, dochter van Quirinus Wouts en Amelbergia van Dijck.
  (Zij is later getrouwd te Roosendaal op 1 augustus 1813, op 41-jarige leeftijd met Johannes Keustermans (43 jaar oud), geboren te Wouw op 16 mei 1770, overleden aldaar op 10 september 1850, 80 jaar oud, zoon van Pieter Keustermans en Elizabetha van Hoof.)
 5. Gertrudis Mangelaars, geboren te Wouw (Driestap), gedoopt te Wouw op 2 november 1765 (RK) (doopgetuigen waren Gerardus van der Heijden en Joanna van Osta).
 6. Adrianus Mangelaars, geboren te Wouw (Driestap), gedoopt te Wouw op 15 maart 1774 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Mangeleirs en Maria Mangeleirs), begraven te Wouw op 2 april 1793 samen met z'n vader Nicolaas, 19 jaar oud.

XIII-ai Theodorus Oerlemans, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 21 januari 1735 (RK), wonende te Heerle (NB), zoon van Nicolaus Dircken Oerlemans (XII-q) en Joanna Geertsen Eijsermans. Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw op 10 juni 1758 en getrouwd aldaar op 25 juni 1758 (getuigen waren Joannes Vrints en Bernardina van Roij), op 23-jarige leeftijd met Joanna van Osta, gedoopt te Zundert (NB) (RK), wonende te Heerle (NB).

Getuigen ondertrouw: Theodore Eijsermans, Pitronella van Osta.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Oerlemans, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 26 januari 1759 (doopgetuigen waren Nicolaus Oerlemans en Petronella van Osta), overleden voor 10 februari 1765, hoogstens 6 jaar oud.
 2. Maria Theodorus Oerlemans, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 3 oktober 1760 (doopgetuigen waren Georrgius Hocke en Petronilla Colen), overleden voor 31 januari 1766, hoogstens 5 jaar oud.
 3. Joanna Oerlemans, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 31 december 1762 (doopgetuigen waren Petrus van Caam en Petronilla van Osta).
 4. Joannes Oerlemans, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 10 februari 1765 (doopgetuigen waren Gerardus van Rhijn en Gertrudis Oerlemans).
 5. Maria Theodorus Oerlemans, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 31 januari 1766 (doopgetuigen waren Wilhelmus Eijsermans en Adriana van Caam).
 6. Theodorus Oerlemans, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 26 juni 1768 (doopgetuigen waren Joannes van Osta en Anna Bierbooms (namens Jacoba van Osta)).

XIII-aj Joannes Dingeman Oerlemans, landbouwer, geboren te Huijbergse Moer, gedoopt te Nispen-Essen op 25 maart 1755, wonende te Essen (Moerkant 1), overleden te Essen (BelgiŽ) op 5 februari 1838, 82 jaar oud, zoon van Dingemannus Theodoor Cornelissen Oerlemans (XII-r) en Cornelia Janssen Linders.

Aangever
Naam Theodorus Oerlemans
Relatie zoon of dochter van Joannes Oerlemans
Leeftijd 42 jaar
Woonplaats Essen
Beroep landbouwer

Aangever
Naam Jan Baptist Van den Bergh
Relatie bekende (bij aktes bv. vroedvrouw) van Joannes Oerlemans
Leeftijd 63 jaar
Woonplaats Essen
Beroep wagenmaker.

Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 8 oktober 1781 getuigen huwden op dezelfde dag (getuigen waren Petrus Heijnen en Wilhelmina Linders), op 26-jarige leeftijd met Catharina van Ginneken (27 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Horendonck), gedoopt te Nispen-Essen op 28 november 1753 (doopgetuigen waren Cornelia Hendricx en Dingeman Buijsen), overleden te Nispen-Essen op 16 februari 1816, 62 jaar oud, dochter van Cornelis Leonardus Peeters van Ginneken en Cornelia Cornelissen Hertoghs. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 19 augustus 1782 (doopgetuigen waren Theodorus Oerlemans (Nispen) en Cornelia Hertoghs (Essen)), volgt onder XIV-bw.
 2. Cornelius Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 8 oktober 1785 (doopgetuigen waren Joanna van Hees (Essen) en Cornelis van Ginneken (Essen)).
 3. Dijmphna Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek) op 16 november 1787, gedoopt te Nispen-Essen op 17 november 1787 (doopgetuigen waren Norbertus van Hees en Cornelia van Hees), volgt onder XIV-bx.
 4. Anna Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 20 november 1790 (doopgetuigen waren Anna Cornelia van den Bergh en Walterus Oerlemans), overleden te Nispen-Essen, begraven aldaar op 24 juni 1822, 31 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 19 april 1815, op 24-jarige leeftijd met Antonius Bovť (27 jaar oud), geboren te Huijbergen (NB) op 28 december 1787, zoon van Johannes Bovť en Adriana Cabus.
 5. Petronella Joannes Oerlemans, geboren te Nispen-Essen, gedoopt aldaar op 9 januari 1793 (doopgetuigen waren Petronilla van Velthoven en Aegidius van Ginneken), volgt onder XIV-by.
 6. Theodorus Oerlemans, landbouwer, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek) op 31 mei 1795, gedoopt te Nispen-Essen op 1 juni 1795 (doopgetuige was Helena Linders (en voor Joannes Deckers)), wonende te Essen (BelgiŽ).

XIII-ak Anna Cornelia Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Broekakker), gedoopt te Nispen-Essen op 9 maart 1744, overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 11 oktober 1819, 75 jaar oud, dochter van Cornelis Dirck Oerlemans (XII-s) en Adriana Adriaenssen Veraert. Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw op 3 februari 1770 en getrouwd aldaar op 18 februari 1770 (getuigen waren Antonia van den Bosch en Dijmphna Veerdonck), op 25-jarige leeftijd met Cornelius Suijkerbuijck (30 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt aldaar op 14 januari 1740, wonende te Roosendaal, zoon van Judocus Geertsen Suijckerbuijck en Anna Aertse Dingeman.

Getuigen ondertrouw: Joannes Loos, Joanna Oerlemans.
Uit dit huwelijk:
 1. Marijnus Suijkerbuijck, geboren te Nispen-Essen (bij de Molen), gedoopt op 2 januari 1771 (doopgetuigen waren Adriana Veraert en Adrianus Suijkerbuijck), overleden te Nispen-Essen op 17 april 1771, 105 dagen oud.
 2. Anna Cornelia Suijkerbuijck, geboren te Nispen-Essen (Hondsberg), gedoopt te Nispen-Essen op 3 maart 1772 (doopgetuigen waren Maria Suijkerbuijk en Cornelius Oerlemans), overleden te Nispen-Essen op 27 februari 1790, begraven aldaar op 1 maart 1790, 17 jaar oud.
 3. Cornelis Suijkerbuijck, arbeider, geboren te Nispen-Essen (Hondsberg), gedoopt te Nispen-Essen op 13 april 1775 (doopgetuigen waren Joanna Oerlemans en Paulus Suijkerbuijck), wonende te Roosendaal, ongehuwd overleden te Dambrugge (Merksem BelgiŽ) op 15 augustus 1826, 51 jaar oud.
 4. Adriana Suijkerbuijck, geboren te Nispen-Essen (Hondsberg), gedoopt te Nispen-Essen op 3 april 1778, begraven aldaar op 30 april 1785, 7 jaar oud.
 5. Maria Suijkerbuijck, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 11 september 1780 (doopgetuige was Lucia Suijkerbuijck (en voor Cornelius Oerlemans)).
 6. Catharina Suijkerbuijck, geboren te Nispen-Essen (op de Polder), gedoopt te Nispen-Essen op 1 november 1784 (doopgetuigen waren Marinus Loos en Cornelia Geerts), overleden te Nispen-Essen op 18 januari 1785, begraven te Essen (BelgiŽ), 78 dagen oud.
 7. Adriana Suijkerbuijck, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 24 maart 1786 (doopgetuige was Anna Cornelia Suijkerbuijk), overleden te Nispen-Essen op 22 maart 1787, begraven op 22 maart 1787, 363 dagen oud.

XIII-al Joanna Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Broekakker), gedoopt te Nispen-Essen op 17 maart 1750, wonende te Essen (BelgiŽ), overleden te Nispen-Essen (Hemelrijk), begraven te Nispen-Essen op 7 mei 1804, 54 jaar oud, dochter van Cornelis Dirck Oerlemans (XII-s) en Adriana Adriaenssen Veraert. Zij is in ondertrouw gegaan te Nispen (NB) op 8 april 1781 en getrouwd te Nispen-Essen op 23 april 1781 (getuigen waren Reverendus Pater Franciscus Wauters en Paulus Coninckx), op 31-jarige leeftijd met Franciscus van Hees (24 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 13 maart 1757, wonende te Essen (BelgiŽ), zoon van Amandus van Hees en Maria Christiaensen.
(Hij is later getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 18 april 1805, op 48-jarige leeftijd met Anna Dijmpna Bovť (39 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 21 februari 1766 (doopgetuigen waren Maria Swagemakers en Adriana Stuijts), overleden te Essen (BelgiŽ) op 1 november 1848, 82 jaar oud, dochter van Johannes Bovť en Cornelia Peeter Laureijssen.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria van Hees, geboren te Nispen-Essen (over d'Aa), gedoopt te Nispen-Essen op 4 maart 1782 (doopgetuigen waren Cornelius Suijkerbuijck (Nispen) en Cornelia van Hees (Essen)), volgt onder XIV-bz.
 2. Cornelius van Hees, geboren te Nispen-Essen (over d'Aa), gedoopt te Nispen-Essen op 29 september 1784 (doopgetuigen waren Adrianus Oerlemans (Wouw) en Joanna van Hees (Nieuwmoer)), ongehuwd overleden te Steenbergen op 13 mei 1824, 39 jaar oud.
 3. Adrianus van Hees, geboren te Nispen-Essen (over d'Aa), gedoopt te Nispen-Essen op 5 oktober 1789 (doopgetuigen waren Cornelia Oerlemans en Adrianus van Hees).

XIII-am Cornelius Oerlemans, arbeider, geboren te Nispen-Essen (Broekakker), gedoopt te Nispen-Essen op 29 april 1758, overleden te Roosendaal en Nispen op 29 december 1831, 73 jaar oud, zoon van Cornelis Dirck Oerlemans (XII-s) en Adriana Adriaenssen Veraert. Hij is in ondertrouw gegaan te Nispen-Essen op 7 april 1782 en getrouwd aldaar op 21 april 1782, op 23-jarige leeftijd (1) met Maria Auwers, geboren te Nispen (NB) (RK), overleden te Nispen-Essen op 11 november 1782. Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 26 augustus 1792, op 34-jarige leeftijd (2) met Joanna van Heijbeek (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op 23 juli 1769 (doopgetuigen waren Antonius Antonissen van Heijbeeck en Elisabeth van Wesel), overleden te Roosendaal en Nispen op 19 maart 1827, 57 jaar oud, dochter van Antonius van Heibeek en Maria Cornelia van Litsen. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Oerlemans, geboren te Nispen (NB), gedoopt te Nispen-Essen op 28 december 1794 (RK) (doopgetuige was Lucia van Meel (voor zich en Adrianus Oerlemans)).

XIII-an Elisabeth Oerlemans, geboren te Roosendaal, gedoopt te Nispen-Essen op 16 september 1760 (RK), overleden te Roosendaal op 20 september 1796, begraven te Roosendaal (kerkhof) op 20 september 1796, 36 jaar oud, dochter van Antonius Dircken Oerlemans (XII-t) en Maria Wouters Crijnen Hertoghs. Zij is in ondertrouw gegaan te Nispen (NB) op 16 april 1787 en getrouwd te Roosendaal op 29 april 1787, op 26-jarige leeftijd met Joannes van Nassau (36 jaar oud), dagloner, geboren te Roosendaal op 13 februari 1751 (RK), wonende aldaar, overleden te Roosendaal en Nispen op 12 juli 1819, 68 jaar oud, zoon van Willem van Nassau en Anna Driessen de Beir.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 14 oktober 1797 en getrouwd aldaar op 29 oktober 1797, op 46-jarige leeftijd met Dijmpna Kools (45 jaar oud), arbeidster, gedoopt te Nispen-Essen op 21 december 1751, wonende te Roosendaal, overleden te Roosendaal en Nispen op 7 maart 1816, 64 jaar oud, dochter van Dingeman Kools en Helena Mangelaars.) Uit dit huwelijk:

 1. Agnes van Nassau, gedoopt te Roosendaal op 5 oktober 1788 (RK) (doopgetuige was Maria Hertoghs (en voor Wilhelmus van Nassau)), volgt onder XIV-ca.
 2. Wilhelmus van Nassau, gedoopt te Roosendaal op 9 december 1791 (RK) (doopgetuige was Adriana van Nassau (en voor Antonius Oerlemans)), volgt onder XIV-cb.
 3. Andreas van Nassau, gedoopt te Roosendaal op 3 september 1794 (RK) (doopgetuige was Anna Catharina Oerlemans).

XIII-ao Anna Catharina Oerlemans, arbeidster, geboren te Nispen-Essen bij de molen, gedoopt aldaar op 16 oktober 1766 (RK), overleden te Essen (BelgiŽ) op 10 maart 1850, 83 jaar oud, dochter van Antonius Dircken Oerlemans (XII-t) en Maria Wouters Crijnen Hertoghs.

Aangever
Naam Joannes Baptista Wierikx
Relatie zoon of dochter van Anna Catharina Oerlemans
Leeftijd 47 jaar
Woonplaats Essen
Beroep dagloner

Aangever
Naam Willem Van Reusel
Relatie bekende (bij aktes bv. vroedvrouw) van Anna Catharina Oerlemans
Leeftijd 56 jaar
Woonplaats Essen
Beroep wagenmaker.

Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 13 januari 1794 (getuigen waren Maria van Dun en Maria van Schelpheuvel), op 27-jarige leeftijd met Joannes Wierickx (30 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 25 maart 1763 (doopgetuigen waren Petronilla van Ginneken en Adriana Cools), overleden te Nispen-Essen op 4 januari 1827, 63 jaar oud, zoon van Joannes Janssen Wierickx en Cornelia Cools. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Baptist Wierickx, geboren te Nispen-Essen op 17 november 1794 (RK) (doopgetuigen waren Cornelia Cools en Walter Oerlemans), overleden te Nispen-Essen op 15 juli 1802, 7 jaar oud.
 2. Cornelia Wierickx, gedoopt te Nispen-Essen op 15 december 1796 (RK) (doopgetuigen waren Helena Wiericx en Cornelius Wiericx), overleden te Essen (BelgiŽ) op 17 september 1879, 82 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 10 januari 1824, op 27-jarige leeftijd met Adrianus Meeus (ongeveer 27 jaar oud), geboren te Brecht (BelgiŽ) rond 1797, overleden te Essen (BelgiŽ) op 25 januari 1849, ongeveer 52 jaar oud.
 3. Antonius Wierckx, geboren te Nispen-Essen (Werf), gedoopt te Nispen-Essen op 27 februari 1798 (RK) (doopgetuige was Maria Oerlemans), overleden te Essen (BelgiŽ) op 25 juni 1804, 6 jaar oud.
 4. Maria Joannes Wierickx, geboren te Nispen-Essen (Heikant), gedoopt te Nispen-Essen op 29 maart 1800 (RK) (doopgetuigen waren Cornelia Oerlemans en Cornelia Oerlemans), overleden te Essen (BelgiŽ) op 6 maart 1872, 71 jaar oud.
  Zij is getrouwd in het jaar 1832, op 32-jarige leeftijd met Adrianus Maas (ongeveer 30 jaar oud), geboren te Zundert (NB) rond 1802, overleden te Essen (BelgiŽ) op 31 maart 1859, ongeveer 57 jaar oud.
 5. Joannes Baptist Wierickx, dagloner, geboren te Nispen-Essen op 29 augustus 1802 (RK), overleden te Essen (BelgiŽ) op 24 maart 1872, 69 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 2 maart 1832, op 29-jarige leeftijd met Adriana van Loon (31 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 12 juni 1800 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Deckers en Petronella Velthoven), overleden te Essen (BelgiŽ) op 9 februari 1885, 84 jaar oud, dochter van Antonius van Loon en Wilhelmina Deckers.
 6. Francisca Wierickx, geboren te Nispen-Essen op 29 augustus 1802 (RK).
 7. Maria Elisabeth Wierickx, geboren te Nispen-Essen op 19 april 1804, gedoopt te Wouw (RK), volgt onder XIV-cc.
 8. Antonius Wierckx, geboren te Nispen-Essen op 14 juni 1807 (RK), volgt onder XIV-cd.
 9. Adrianus Wierickx, geboren te Nispen-Essen op 6 maart 1810 (RK), volgt onder XIV-ce.

XIII-ap Maria Catharina Oerlemans, arbeidster, geboren te Nispen-Essen (bij de Molen), gedoopt te Nispen-Essen op 9 juni 1773 (RK), overleden te Roosendaal en Nispen op 8 juni 1823, 49 jaar oud, dochter van Antonius Dircken Oerlemans (XII-t) en Maria Wouters Crijnen Hertoghs. Zij is in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 21 januari 1804 en getrouwd aldaar op 3 februari 1804 bruidegom: Christianus Weijmans - geboren en wonende op Vroenhout onder Roosendaal, bruid: Maria Catharina Oerlemans - geboren en wonende te Essen, op 30-jarige leeftijd met Christianus Weijmans (34 jaar oud), geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 18 februari 1769 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Kerstens en Gertrudis van den Bleecken), overleden te Roosendaal en Nispen op 8 maart 1837, 68 jaar oud, zoon van Antonius Weijmans en Joanna Kerstens. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Maria Weijmans, geboren te Wouw (Vroenhout) op 13 april 1805, gedoopt te Wouw op 13 april 1805 (RK) (doopgetuigen waren Waltherus Oerlemans en Dijmphana Wijmans).
 2. Maria Elisabeth Weijmans, geboren te Wouw (Vroenhout) op 18 augustus 1806, gedoopt te Wouw op 18 augustus 1806 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius de Reijck en Maria Eijsermans (namens Agnes van Nassau)), volgt onder XIV-cf.
 3. Joanna Weijmans, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 22 mei 1809 (RK) (doopgetuigen waren Walterus Hoetelmans en Joanna Schrouwen (namens Digna Weijmans)), volgt onder XIV-cg.
 4. Levenloos Weijmans, geboren te Roosendaal en Nispen op 12 januari 1815 (RK), overleden aldaar op 12 januari 1815.

XIII-aq Wouterus Oerlemans, timmerman, gedoopt te Nispen-Essen op 23 maart 1776 (RK), zoon van Antonius Dircken Oerlemans (XII-t) en Maria Wouters Crijnen Hertoghs. Hij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 5 mei 1805 (getuigen waren Bernardus Elst en Adrianus Nelen), op 29-jarige leeftijd (1) met Petronella Nelen (26 jaar oud), geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt te Huijbergen (NB) op 27 september 1778, overleden te Nispen-Essen op 20 maart 1814, 35 jaar oud, dochter van Antonius Niclaessen Nelen (XIV-ci) en Joanna Elst. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 6 april 1806.
 2. Joanna Oerlemans, geboren te Nispen-Essen op 2 oktober 1808.
 3. Catharina Oerlemans, geboren te Nispen-Essen op 18 juni 1811.

Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 16 juli 1815 (getuigen waren Cornelius Quick en Elisabeth Rampaert), op 39-jarige leeftijd (2) met Dijmphna van Laerhoven (18 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Nieuwstraat), gedoopt te Nispen-Essen op 5 september 1796 (doopgetuigen waren Cornelius Quick en Elisabeth Rampaert), dochter van Cornelius van Laerhoven en Catharina van Aert. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Oerlemans, geboren te Nispen-Essen op 24 april 1816.
 2. Adriaen Oerlemans, geboren te Nispen-Essen op 10 juni 1818.
 3. Maria Catharina Oerlemans, geboren te Nispen-Essen op 3 april 1823.
 4. Antoine Oerlemans, geboren te Nispen-Essen op 27 juli 1825, volgt onder XIV-ch.

XIII-ar Johannes Niclaessen Nelen, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 14 september 1726, overleden aldaar op 15 december 1805, 79 jaar oud, zoon van Nicolaus Adriaenssen Nelen (XII-u) en Cornelia Adriaensse Francken. Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 1 september 1754 met dispensatie wegens bloedverwantschap in de derde en vierde graad (getuigen waren Aegidius van den Brande en Maria Suijkerbuijck), op 27-jarige leeftijd met Maria Simons van den Bergh (15 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 6 maart 1739, overleden aldaar op 22 februari 1811, 71 jaar oud, dochter van Simon Siardus van den Bergh en Gertrudis Jansse van Turnhout.
(Zij is daarnaast getrouwd te Roosendaal op 18 augustus 1765, op 26-jarige leeftijd (2) met Gijsbrecht Cornelissen van Achtmael (51 jaar oud), geboren te Nispen-Essen, gedoopt aldaar op 12 november 1713, overleden aldaar op 2 oktober 1790, 76 jaar oud, zoon van Cornelius Gijsbrechts van Achtmael en Barbara Adriaen Jan Joossen. (Hij is eerder getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 11 juni 1747, op 33-jarige leeftijd met Cornelia Janssen Joossen (23 jaar oud), gedoopt op 4 mei 1724, overleden te Wouw op 18 april 1764, begraven op 18 april 1764 opmerking: ex-Achterhoek onder Wouw; begraven op het kerkhof te Nispen; datum van uitvaart 16-05-1764?, 39 jaar oud, dochter van Jan Cornelis Joossen en Antonia Dingeman Schrauwen.)) Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Niclaessen Nelen, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 30 augustus 1755 (doopgetuigen waren Cornelius Nelen en Gertrudis van Turnhout), volgt onder XIV-ci.
 2. Nicolaus Nelen, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 2 november 1757 (doopgetuigen waren Adrianus van Loon en Petronella Niclaessen Nelen), volgt onder XIV-cj.
 3. Cornelia Nelen, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 18 november 1760 (doopgetuigen waren Gerardus van den Bergh en Gertrudis van Turnhout (namens Lucia van Nelen)), volgt onder XIV-ck.
 4. Simon Nelen, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 9 januari 1764 (doopgetuigen waren Cornelius Goossens en Adriana Nelen), begraven te Nispen-Essen op 25 juni 1769, 5 jaar oud.
 5. Joannes Nelen, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 16 november 1766 (doopgetuigen waren Cornelius Nelen en Anna van den Bergh).
 6. Simon Nelen, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 19 september 1769 (doopgetuigen waren Antonius Vergouwen en Maria van den Bergh), volgt onder XIV-cl.
 7. Cornelius Niclaessen Nelen, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 28 november 1772 (doopgetuigen waren Antonius Nelen en Adriana Nelen), volgt onder XIV-cm.
 8. Bernardus Nelen, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 1 september 1775 (doopgetuigen waren Nicolaus Nelen en Anna van den Bergh), volgt onder XIV-cn.

XIII-as Adrianus Nelen, geboren te Huijbergen (NB) op 29 juli 1720, overleden te Moerkant op 23 december 1788, 68 jaar oud, zoon van Dingeman Adriaen Nelen (XII-v) en Adriana Peeters Clerck. Hij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 8 september 1756, op 36-jarige leeftijd met Adriana Hendrick Janssen Wesenbeeck (17 jaar oud), geboren te Essen (Wildert) op 1 januari 1739, gedoopt te Nispen-Essen op 1 januari 1739 (RK), overleden te Kalmthoutse Hoek (BelgiŽ) op 8 maart 1814, 75 jaar oud, dochter van Hendrik Janssen Wesenbeeck (XII-al) en Cornelia Cornelissen Hertoghs. Uit dit huwelijk:

 1. Dijmphna Nelen, geboren te Kalmthoutse Hoek (BelgiŽ) op 6 oktober 1757, volgt onder XIV-co.
 2. Petrus Joannes Digmannus Nelen, geboren te Moerkant op 3 april 1760, overleden te Kalmthoutse Hoek (BelgiŽ) op 15 april 1816, 56 jaar oud.
 3. Maria Anna Nelen, geboren te Kalmthoutse Hoek (BelgiŽ) op 12 oktober 1762, volgt onder XIV-cp.
 4. Adriana Nelen, geboren te Moerkant op 26 november 1764.
 5. Cornelia Nelen, geboren te Moerkant op 12 januari 1768.
 6. Henricus Nelen, geboren te Moerkant op 15 juni 1770, overleden te Kalmthoutse Hoek (BelgiŽ) op 10 maart 1846, 75 jaar oud.
 7. Catharina Adriaenssen Nelen, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 6 november 1773, overleden te Nispen-Essen op 12 september 1809, 35 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 18 juni 1803, op 29-jarige leeftijd met Adrianus van Loon, geboren te Nispen-Essen op 13 juni 1756, volgt onder XIII-cl.
 8. Joanna Nelen, geboren te Moerkant op 4 november 1776, overleden na 1 december 1794, minstens 18 jaar oud.
 9. Elisabeth Nelen, geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt aldaar op 10 februari 1781, volgt onder XIV-cq.
 10. Cornelius Nelen, geboren te Moerkant op 24 maart 1785, ongehuwd overleden te Kalmthoutse Hoek (BelgiŽ) op 16 mei 1803, 18 jaar oud.

XIII-at Cornelius Nelen, geboren te Huijbergen (NB) op 2 februari 1724, gedoopt aldaar op 2 februari 1724, overleden aldaar op 16 november 1777, 53 jaar oud, zoon van Dingeman Adriaen Nelen (XII-v) en Adriana Peeters Clerck. Hij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 1 september 1754, op 30-jarige leeftijd met Alegonda Cabus (21 jaar oud), geboren te Huijbergen (NB) op 16 april 1733, overleden aldaar op 5 december 1805, 72 jaar oud, dochter van Siardus Jansen Cabus en Catharina Martens Vijvers. Uit dit huwelijk:

 1. Siardus Nelen, gedoopt te Huijbergen (NB) op 26 februari 1770 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van den Bergh en Joanna Maria Bogaers), volgt onder XIV-cr.
 2. Jacobus Nelen, geboren te Huijbergen (NB) op 19 maart 1776, volgt onder XIV-cs.

XIII-au Petrus Nelen, geboren te Nispen-Essen (Schanker), gedoopt te Nispen-Essen op 19 februari 1730 (RK), wonende te Wouw, overleden voor 24 februari 1803, hoogstens 73 jaar oud, zoon van Joannes Adriaenssen Nelen (XII-w) en Cornelia Mantens van Opdorp. Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw op 3 december 1763 en getrouwd aldaar op 18 december 1763 (getuigen waren Joannes Vrients en Petrus Janssens), op 33-jarige leeftijd met Gertrudis van Gaens (31 jaar oud), geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 17 maart 1732 (doopgetuigen waren Marijnus van Tichelen en Joanna Gaens), overleden te Wouw op 24 februari 1803, 70 jaar oud, dochter van Petrus Gaspar Jacobs Gaens en Maria van Rijen. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Peeter Nelen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 23 maart 1766 (RK) (doopgetuigen waren Michael van Geel en Petronilla Suijckerbuijck (namens C. van Opdorp)), volgt onder XIV-ct.
 2. Petronella Neelen, gedoopt te Wouw op 31 januari 1768 (doopgetuigen waren Cornelius Nelen en Cornelia van Meel), volgt onder XIV-cu.
 3. Cornelius Nelen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 23 februari 1773 (doopgetuigen waren Cornelius Nelen en Joanna van Meel).
 4. Petrus Neelen, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 23 februari 1773 (doopgetuigen waren Henricus Nelen en Petronilla Suijckerbuijck).

XIII-av Henricus Janssen Adriaenssen Nelen, geboren te Nispen-Essen (Schanker), gedoopt te Nispen-Essen op 4 juli 1734 (RK), begraven aldaar op 31 mei 1775, 40 jaar oud, zoon van Joannes Adriaenssen Nelen (XII-w) en Cornelia Mantens van Opdorp. Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 6 juni 1768, op 33-jarige leeftijd met Adriana Wuijts, geboren te Wuustwezel (BelgiŽ). Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Nelen, gedoopt te Nispen-Essen op 8 juli 1768 (RK).
 2. Catharina Hendrix Nelen, geboren te Nispen-Essen (Wildert), gedoopt te Nispen-Essen op 27 augustus 1770 door de vroedvrouw (RK) (doopgetuigen waren Joanna Palsens en Adrinus Nelen), overleden te Essen (BelgiŽ) op 8 oktober 1860, 90 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 24 augustus 1800, op 29-jarige leeftijd (1) met Petrus Joannes Cornelissen van Loon, geboren te Nispen-Essen (Zandstraat), gedoopt te Nispen-Essen op 18 februari 1758, volgt onder XIII-cm.
  Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 26 april 1815, op 44-jarige leeftijd (2) met Petrus Luijckx (33 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 5 juni 1781.
 3. Dimpna Nelen, gedoopt te Nispen-Essen op 10 februari 1773 (RK).
 4. Henricus Henricus Nelen, geboren te Nispen-Essen (Schanker), gedoopt te Nispen-Essen op 4 oktober 1775 (RK) (doopgetuigen waren Lucia Nelen en Cornelius Nelen), volgt onder XIV-cv.

XIII-aw Petronilla Nicolai van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (Nieuwmoer) op 30 september 1711, gedoopt te Nispen-Essen (RK), overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 24 juli 1778, 66 jaar oud, dochter van Nicolaas Cornelissen van den Bergh (XII-x) en Cornelia Marijnissen. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 28 mei 1738 (getuigen waren Henricus Aerts en Joanna Maria Buermans), op 26-jarige leeftijd (1) met Petrus Coninckx. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Coninckx, geboren te Nispen-Essen (Wildert), gedoopt te Nispen-Essen op 17 november 1738 (RK) (doopgetuigen waren Cornelia van Hees en Gerardus Coninckx).
 2. Cornelius Coninckx, geboren te Nispen-Essen (Schriek), gedoopt te Nispen-Essen op 19 oktober 1740 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Antoni Ensen en Maria Cornelissen van Meir).
 3. Maria Coninckx, geboren te Nispen-Essen (Schriek), gedoopt te Nispen-Essen op 24 januari 1743 (RK) (doopgetuigen waren Simon van Meir en Helena Antonij Hensen).

Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 5 juli 1744, op 32-jarige leeftijd (2) met Paschasius Lindert Gansevangers. Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Gansevangers, geboren te Nispen-Essen (Nieuwmoer), gedoopt te Nispen-Essen op 13 september 1749 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Somers en Elisabeth van Capelle), overleden te Nispen-Essen op 18 augustus 1816, 66 jaar oud.
  Hij is in ondertrouw gegaan te Nispen-Essen op 30 januari 1778 en getrouwd aldaar op 9 februari 1778 (getuigen waren Joannes van Dorst en Joanna Antonissen), op 28-jarige leeftijd met Cornelia Peeter Laureijssen (43 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 6 maart 1734, overleden aldaar op 19 januari 1826, 91 jaar oud, dochter van Petrus Claessen Laureyssen en Dijmphna Dingemans Roecken.
  (Zij was weduwe van Johannes Bovť.)
 2. Marinus Gansevangers, geboren te Nispen-Essen (Nieuwmoer), gedoopt te Nispen-Essen op 6 juli 1752 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Hense en Catharina Willemse (namens Petronilla van Geel)).
 3. Antonia Gansevangers, geboren te Nispen-Essen (Nieuwmoer), gedoopt te Nispen-Essen op 12 maart 1754 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van der Jonckheijt en Maria Cornelia Janssens).

XIII-ax Petronella Merten Bussers, geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt op 22 december 1716, overleden te Woensdrecht (Hinkelenoord en Zuidgeest) op 23 februari 1784, 67 jaar oud, dochter van Martinus Peter Bussers en Maria Cornelissen van den Bergh (XII-y). Zij is in ondertrouw gegaan te Kalmthout (BelgiŽ) op 14 oktober 1736 en getrouwd aldaar op 28 oktober 1736 (getuigen waren Wilhelmus Melchior Anthonissen en Martinus Bussers), op 19-jarige leeftijd met Joannes Melsen (28 jaar oud), gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 27 januari 1708, overleden te Ossendrecht (NB) op 15 september 1788, begraven op 16 september 1788, 80 jaar oud, zoon van Willem Melsen Antonius Melsen en Maria Janssen Brosis. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Joannis Melsen, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 11 april 1747 (RK), volgt onder XIV-cw.
 2. Wilhelmus Melsen, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 6 maart 1749 (RK), volgt onder XIV-cx.
 3. Joanna Maria Melsen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 30 maart 1752.
 4. Adriana Melschen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 22 augustus 1753.
 5. Maria Catharina Melsen, gedoopt te Huijbergen (NB) op 27 september 1755, volgt onder XIV-cy.
 6. Joannes Melsen, gedoopt te Huijbergen (NB) op 27 juli 1758 (RK) (doopgetuigen waren Stephanus Melsen en Catharina Elst).
 7. Jacobus Melsen, geboren te Huijbergen (NB) op 17 oktober 1760, volgt onder XIV-cz.

XIII-ay Cornelius Paessen van den Bergh, geboren te Ossendrecht (NB), gedoopt te Woensdrecht (NB) op 25 augustus 1724 (RK), overleden te Nispen-Essen op 5 december 1762, 38 jaar oud, zoon van Paschasius Cornelissen van den Bergh (XII-z) en Maria Cornelissen van Thillo. Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 6 februari 1752 (getuigen waren Aegidius van den Brande en Denis Linders), op 27-jarige leeftijd met Helena Janssen Linders (21 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 10 maart 1730, overleden te Essen (BelgiŽ) op 30 oktober 1805, 75 jaar oud, dochter van Joannes Jacobs Linders en Maria Denissen Nuijten.
(Zij is later getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 27 februari 1764, op 33-jarige leeftijd met Cornelius Wilborts Somers (31 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Heikant), gedoopt te Nispen-Essen op 28 januari 1733 (doopgetuigen waren Henricus Cornelissen Somers en Cornelia van de Sande), overleden te Essen (BelgiŽ) op 1 februari 1808, 75 jaar oud, zoon van Willebrordus Cornelis Somers en Adriana Hendrickx van de Sande.) Uit dit huwelijk:

 1. Joannes van den Bergh, geboren te Wouw, gedoopt te Roosendaal op 9 september 1752 (RK) (doopgetuigen waren Paschasius van den Bergh en Maria Nuijten), wonende te Wouw (Vroenhout), overleden te Wouw op 20 juni 1802, 49 jaar oud.
  Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw op 13 mei 1780 en getrouwd aldaar op 28 mei 1780 (getuigen waren Joannes Vrints en Joannes Lenards), op 27-jarige leeftijd met Joanna van Elsackers, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 13 december 1758 (RK), volgt onder XIII-dw.
  Getuigen ondertrouw: Joannes van Elsackers, Anna Maria van den Bergh.

 2. Marinus van den Bergh, gedoopt te Wouw op 26 november 1754 (doopgetuigen waren Paschasius van den Bergh en Maria Jansse Linders), begraven te Essen (BelgiŽ) op 23 januari 1767, 12 jaar oud.
 3. Dionysius van den Bergh, gedoopt te Nispen-Essen (Heikant) op 3 december 1756 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Mous en Barbara Nuijten).
 4. Dymphna van den Bergh, gedoopt te Nispen-Essen op 4 april 1759 (RK) (doopgetuigen waren Cornelia Linders (voor Dingeman Oerlemans) en Dymphna Denissen).
 5. Anna Maria van den Bergh, gedoopt te Nispen-Essen op 2 mei 1761 (doopgetuigen waren Cornelia Linders en Martinus van den Bergh), volgt onder XIV-da.

XIII-az Josijna Paesschen van den Bergh, geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt te Nispen-Essen op 24 mei 1728 (RK), overleden te Wouw op 19 april 1796, 67 jaar oud, dochter van Paschasius Cornelissen van den Bergh (XII-z) en Maria Cornelissen van Thillo. Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw op 26 januari 1754 en getrouwd aldaar op 10 februari 1754 (getuigen waren Joannes Vrints en Bernardina van Roijen), op 25-jarige leeftijd met Joannes van Gastel (ongeveer 24 jaar oud), geboren te Hoogerheide rond 1730 (RK), overleden te Wouw voor 1795, hoogstens 65 jaar oud.

Getuigen ondertrouw: Paschier van den Bergh, Maria Hagenaers.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina van Gastel, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 16 februari 1755 (RK) (doopgetuigen waren Paschier van den Bergh en Helena van Hees).
 2. Anna van Gastel, gedoopt te Wouw op 4 december 1756 (RK) (doopgetuigen waren Paschier van den Bergh en Pitronella Verhoeven), volgt onder XIV-db.
 3. Cornelia van Gastel, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 14 februari 1759 (RK) (doopgetuigen waren Marinus van den Bergh en Pitronella Martens).
 4. Maria Theresia van Gastel, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 22 december 1763 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Verkaart en Anna Maria Smits).

XIII-ba Franciscus Paessem van den Bergh, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 8 april 1730 (RK), overleden voor 1781, hoogstens 51 jaar oud, zoon van Paschasius Cornelissen van den Bergh (XII-z) en Maria Cornelissen van Thillo. Hij is getrouwd te Wouw op 10 februari 1754, op 23-jarige leeftijd (1) met Petronilla Willems Verhoeven (43 jaar oud), geboren te Roosendaal op 12 januari 1711, overleden voor 10 oktober 1761, hoogstens 50 jaar oud, dochter van Willem Janssen Verhoeven en Maria Peeters Koningen. Hij is in ondertrouw gegaan op 10 oktober 1761 en getrouwd te Wouw op 25 oktober 1761, op 31-jarige leeftijd (2) met Cornelia Haesen (26 jaar oud), gedoopt te Wouw op 24 januari 1735 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Rampaert en Maria Stadthouders (namens Gertrudis Laureijsen)), overleden te Roosendaal op 6 april 1791, 56 jaar oud, dochter van Joannes Jansen Haesen en Margaretha Cornelissen Rampaert. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes van den Bergh, gedoopt te Wouw op 9 december 1762 (RK), overleden voor 17 september 1769, hoogstens 6 jaar oud.
 2. Joanna van den Bergh, gedoopt te Wouw op 4 januari 1765 (RK).
 3. Maria van den Bergh, gedoopt te Wouw op 22 januari 1767 (RK).
 4. Joannes van den Bergh, gedoopt te Wouw op 17 september 1769 (RK).
 5. Martinus van den Bergh, gedoopt te Wouw op 4 december 1772 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius de Haas en Josijna van den Bergh).

XIII-bb Paschasius Paessem van den Bergh, geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt te Nispen-Essen op 8 april 1730, overleden te Wouw op 30 juli 1796, begraven aldaar op 2 augustus 1796, 66 jaar oud, zoon van Paschasius Cornelissen van den Bergh (XII-z) en Maria Cornelissen van Thillo. Hij is getrouwd te Wouw op 24 mei 1767, op 37-jarige leeftijd met Catharina Verhaert (21 jaar oud), geboren te Zundert (NB) op 5 april 1746 (doopgetuigen waren Joannes Drijvers en Mijna Drijvers), overleden te Wouw op 9 juli 1825, 79 jaar oud, dochter van Antonius Peeters van Aert en Petronilla Janssen Martens. Uit dit huwelijk:

 1. Passchier van den Bergh, gedoopt te Wouw op 12 december 1768 (doopgetuigen waren Franciscus van den Berg en Adriana van Aart (namens Petronilla Mertens)), wonende te Wouw, overleden voor 22 oktober 1774, hoogstens 5 jaar oud.
 2. Maria Catharina van den Bergh, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 5 mei 1770 (doopgetuigen waren Joannes Verhaart en Josina van den Bergh).
 3. Anthonius van den Bergh, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 27 november 1771 (doopgetuigen waren Cornelius Verhaart en Cornelia Haas), volgt onder XIV-dc.
 4. Passchier van den Bergh, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 22 oktober 1774 (doopgetuigen waren Joannes van den Bergh en Adriana van Aart), volgt onder XIV-dd.
 5. Joanna van den Bergh, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 21 september 1777 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Goosens (afwezig), Joanna Nijsen en Joannes Goossens (afwezig)), volgt onder XIV-de.
 6. Cornelia van den Bergh, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 31 oktober 1780 (doopgetuigen waren Arnoldus Hertoghs en Anna Loechtenbourgh (namens Joanna de Groen)).
 7. Peteronilla van den Bergh, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 11 november 1782 (doopgetuigen waren Cornelis van Haert en Maria Catharina van den Berg).
 8. Dingena van den Bergh, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 13 december 1783 (doopgetuigen waren Antonius van den Berg en Anna Maria van den Berg), volgt onder XIV-df.
 9. Adriana van den Bergh, geboren te Wouw (Oostelaar) m, gedoopt te Wouw op 8 november 1784 (RK) (doopgetuige was Adriana van Haert), volgt onder XIV-dg.
 10. Cornelius van den Bergh, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 18 september 1789 (doopgetuigen waren Antonius van Aert en Joanna van den Berg), volgt onder XIV-dh.

XIII-bc Maria Anthoni Keirens, gedoopt te Nispen-Essen op 14 augustus 1734, dochter van Antonius Gommers Keirens en Joanna Cornelissen van den Bergh (XII-aa). Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 28 januari 1759 (getuigen waren Reverendus Dominicus Thieden en Jacobus de Weerde), op 24-jarige leeftijd met Joannes Mutsaerts (20 jaar oud), geboren in het jaar 1739. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Mutsaerts, geboren te Nispen-Essen (Nieuwmoer), gedoopt te Nispen-Essen op 28 december 1759 (doopgetuigen waren Cornelius Mous den Jongen en Dijmpna Denissen).
 2. Joanna Mutsaerts, geboren te Nispen-Essen (Nieuwmoer), gedoopt te Nispen-Essen op 21 april 1761 (doopgetuigen waren Joanna van Stroeij en Petronella Hertoghs).
 3. Antonius Mutsaerts, geboren te Nispen-Essen (Nieuwmoer), gedoopt te Nispen-Essen op 10 mei 1765 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Maus en Maria van Oevelen).
 4. Cornelius Mutsaerts, geboren te Nispen-Essen (Nieuwmoer), gedoopt te Nispen-Essen op 20 mei 1767 (doopgetuigen waren Mathias Nuijten en Maria Mutsaerts).
 5. Anna Cornelia Mutsaerts, geboren te Nispen-Essen (Nieuwmoer), gedoopt te Nispen-Essen op 12 mei 1768 (doopgetuigen waren Adrianus Maus en Maria Mutsaerts).
 6. Anna Catharina Mutsaerts, geboren te Nispen-Essen (Nieuwmoer), gedoopt te Nispen-Essen op 24 mei 1769 (doopgetuigen waren Joannes van Braght en Petronilla van den Bergh).
 7. Dionijsius Mutsaerts, geboren te Nispen-Essen (Nieuwmoer), gedoopt te Nispen-Essen op 20 februari 1771 (doopgetuigen waren Mathias Nuijten en Dijmphna Nuijten).
 8. Lucia Joannes Mutsaerts, geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt op 23 juni 1775, volgt onder XIV-di.

XIII-bd Cornelius Cornelissen van den Bergh, gedoopt te Nispen-Essen op 7 juli 1732 (RK), overleden te Huijbergen (NB) op 3 december 1770, 38 jaar oud, zoon van Cornelius Cornelissen van den Bergh (XII-ab) en Joanna Cornelissen Elst. Hij is in ondertrouw gegaan te Kalmthout (BelgiŽ) op 14 januari 1758 en getrouwd aldaar op 30 januari 1758 (getuigen waren Petrus Stephani Jacobs en Petrus Sanders), op 25-jarige leeftijd met Joanna Stevens Jacobs, afkomstig uit Kalmthout (BelgiŽ). Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Maria van den Bergh, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 28 oktober 1759, volgt onder XIV-dj.
 2. Anna Cornelia van den Bergh, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 25 december 1761 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Sanders en Maria Stevens), overleden te Essen (BelgiŽ) op 17 september 1778, 16 jaar oud.
 3. Elisabetha van den Bergh, geboren op 24 maart 1764, gedoopt te Nispen-Essen.
 4. Cornelius van den Bergh, gedoopt te Nispen-Essen op 7 juni 1765 (RK), volgt onder XIV-dk.

XIII-be Paulus van Osta, gedoopt te Huijbergen (NB) op 13 september 1724 (RK), zoon van Cornelius van Osta en Helena Deckers (XII-ac). Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 23 oktober 1752, op 28-jarige leeftijd met Maria van den Ende. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus van Hostaeij, gedoopt te Huijbergen (NB) op 8 maart 1754 (doopgetuigen waren Cornelis van Hofstaey en Cornelia Herremans).
 2. Johannes Baptista van Hofstaij, gedoopt te Huijbergen (NB) op 13 september 1755 (doopgetuigen waren Joannes van Hofstaey en Cornelia Herremans).
 3. Marinus van Hofstaeij, geboren te Huijbergen (NB) op 30 december 1757.
 4. Helena van Ostaa, geboren te Huijbergen (NB) op 5 mei 1762, volgt onder XIV-dl.
 5. Cornelius van Ostaeij, geboren te Huijbergen (NB) op 27 juni 1765.
 6. Gregorius van Hofstay, gedoopt te Huijbergen (NB) op 22 mei 1770 (RK) (doopgetuigen waren Dinmannus van Huysen en Catharina van de Leur).

XIII-bf Petrus van Ostaij, gedoopt te Huijbergen (NB) op 8 februari 1735 (RK), overleden aldaar op 9 januari 1821, 85 jaar oud, zoon van Cornelius van Osta en Helena Deckers (XII-ac). Hij was gehuwd met Jacoba Belden. Uit dit huwelijk:

 1. Judocus van Ostaij, gedoopt te Huijbergen (NB) op 22 november 1776 (RK) (doopgetuigen waren Judocus Belde en Anna Catharina Francken).
 2. Cornelius van Ostaeij, geboren te Huijbergen (NB) op 27 december 1777 (RK), volgt onder XIV-dm.
 3. Joannes van Ostaij, geboren te Huijbergen (NB) op 3 april 1780 (RK).
 4. Adriana van Ostaij, geboren te Huijbergen (NB) op 15 juli 1782 (RK).
 5. Judocus van Ostaij, gedoopt te Huijbergen (NB) op 11 september 1784 (RK) (doopgetuigen waren Judocus Belde, Maria van Loenhoudt en Joanna v.d. Vliet).
 6. Siardus van Ostaij, geboren te Huijbergen (NB) op 24 februari 1787 (RK).
 7. Petrus van Ostaeij, gedoopt te Huijbergen (NB) op 24 mei 1788 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Ostaey en Anna Cornelia van Ostaey).
 8. Maria Catharina van Ostaij, gedoopt te Huijbergen (NB) op 28 juli 1790 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Rommers en Elisabeth van Ostaey), volgt onder XIV-dn.

XIII-bg Petronella Cornelia van den Bergh, gedoopt te Stabroek (BelgiŽ) op 17 april 1736 (RK), begraven aldaar op 19 juni 1796, 60 jaar oud, dochter van Nicolaes Janssen van den Bergh (XII-ad) en Cornelia van Welle. Zij is getrouwd te Stabroek (BelgiŽ) op 15 juni 1762, op 26-jarige leeftijd met Adrianus Reijnen (23 jaar oud), geboren op 17 april 1739, overleden te Stabroek (BelgiŽ) op 11 september 1797, 58 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Catharina Reijnen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 14 juni 1763, volgt onder XIV-do.
 2. Joannes Baptista Reijnen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 12 november 1767.
 3. Levenloos Reijnen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 19 oktober 1769, overleden aldaar op 19 oktober 1769.
 4. Cornelius Reijnen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 1 oktober 1770.
 5. Jacobus Reijnen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 30 december 1772.
 6. Dominicus Reijnen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 2 mei 1776.
 7. Maria Theresia Reijnen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 9 december 1778, overleden aldaar op 19 april 1780, 1 jaar oud.
 8. Anna Cornelia Reijnen, geboren te Stabroek (BelgiŽ), overleden op 19 november 1808.

XIII-bh Petrus Joannes van den Bergh, gedoopt te Stabroek (BelgiŽ) op 24 februari 1740, begraven aldaar op 24 mei 1774, 34 jaar oud, zoon van Nicolaes Janssen van den Bergh (XII-ad) en Cornelia van Welle. Hij is getrouwd te Stabroek (BelgiŽ) op 25 augustus 1765, op 25-jarige leeftijd met Anna Catharina Gerstmans (22 jaar oud), gedoopt te Merksem (BelgiŽ) op 6 april 1743, dochter van Gasparus Gerstmans en Anna Stuijts. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia van den Bergh, gedoopt te Stabroek (BelgiŽ) op 6 juli 1766.
 2. Isabella van den Bergh, gedoopt te Stabroek (BelgiŽ) op 17 november 1767, volgt onder XIV-dp.
 3. Maria Catharina van den Bergh, gedoopt te Stabroek (BelgiŽ) op 27 juli 1769, begraven aldaar op 28 december 1769, 154 dagen oud.
 4. Cornelius van den Bergh, gedoopt te Stabroek (BelgiŽ) op 1 november 1770, begraven aldaar op 31 januari 1771, 91 dagen oud.
 5. Bernardus van den Bergh, gedoopt te Stabroek (BelgiŽ) op 24 juli 1772, begraven aldaar op 7 oktober 1772, 75 dagen oud.
 6. Maria Catharina van den Bergh, gedoopt te Stabroek (BelgiŽ) op 14 april 1774.

XIII-bi Joanna Dilbeeck, gedoopt te Huijbergen (NB) op 10 januari 1723 (RK), dochter van Petrus Pieters Dilbeeck en Adriana Hendricus Plompen (XII-ae). Zij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 31 oktober 1751, op 28-jarige leeftijd met Adrianus Stoffelen Hoecx (31 jaar oud), gedoopt te Huijbergen (NB) op 24 december 1719 (RK) (doopgetuigen waren Amelberga Adr. Joossen en Christoforus Cor Hoecx), zoon van Cornelius Stof. Hoecx en Adriana Adr. Nuijten. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Hoecx, gedoopt te Huijbergen (NB) op 9 april 1754 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van den Bergh en Adriaan Nuijten), overleden voor 13 maart 1759, hoogstens 4 jaar oud.
 2. Cornelia Hoecx, geboren te Huijbergen (NB) op 13 juni 1756.
 3. Adriana Hoeckx, gedoopt te Huijbergen (NB) op 13 maart 1759 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van den Bergh en Apollonia Hoeckx), volgt onder XIV-dq.
 4. Cornelius Hoeckx, gedoopt te Huijbergen (NB) op 21 november 1763 (doopgetuigen waren Cornelius Neysen en Joanna Dielbeeck), volgt onder XIV-dr.

XIII-bj Margaretha Dilbeeck, gedoopt te Huijbergen (NB) op 20 juli 1734 (RK), dochter van Petrus Pieters Dilbeeck en Adriana Hendricus Plompen (XII-ae). Zij was gehuwd met Hendrikus Verbessen, geboren te Sint Jansteen (BelgiŽ). Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Verbessen, geboren te Zandvliet (BelgiŽ), gedoopt te Ossendrecht (NB) op 19 maart 1766, volgt onder XIV-ds.

XIII-bk Johannes Hendricus Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 23 januari 1737, overleden aldaar op 12 november 1784, 47 jaar oud, zoon van Jacobus Plompen (XII-af) en Catharina Adr. Weylants. Hij is in ondertrouw gegaan te Stabroek (BelgiŽ) op 29 oktober 1774 en getrouwd op 9 november 1774, getrouwd te Stabroek (BelgiŽ) voor de kerk, op 37-jarige leeftijd met Anna Catharina Gerstman (27 jaar oud), geboren te Merksem (BelgiŽ) op 19 oktober 1747, overleden te Stabroek (BelgiŽ) op 17 oktober 1820, 72 jaar oud, dochter van Gasparus Gerstman en Anna Steuts.
(Zij is later getrouwd te Stabroek (BelgiŽ) op 11 april 1875, op 127-jarige leeftijd met Adrianus van Geel.) Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 4 oktober 1776, overleden aldaar op 4 oktober 1776.
 2. Johanna Catharina Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 11 december 1777, overleden aldaar op 12 maart 1778, 91 dagen oud.
 3. Johanna Catharina Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 18 juli 1779, overleden aldaar op 25 september 1779, 69 dagen oud.
 4. Johannes Jacobus Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 11 november 1782, volgt onder XIV-dt.

XIII-bl Jan Baptist Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 13 april 1734, overleden te Hoevenen (BelgiŽ) op 24 januari 1796, 61 jaar oud, zoon van Nicolaes Plompen (XII-ah) en Johanna Claessen. Hij is getrouwd te Ekeren (BelgiŽ) op 26 oktober 1760, op 26-jarige leeftijd met Anna Catharina Aerts (21 jaar oud), geboren te Hoevenen (BelgiŽ) op 20 april 1739, overleden aldaar op 7 december 1786, 47 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Franciscus Plompen, geboren op 2 juni 1761.
 2. Petrus Johannes Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 12 maart 1763, volgt onder XIV-du.
 3. Maria Catharina Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 20 april 1765.
 4. Bernardus Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 15 mei 1766.
 5. Lucas Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 17 oktober 1767, volgt onder XIV-dv.
 6. Henricus Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) in het jaar 1768.
 7. Xaverius Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) in het jaar 1769.
 8. Anna Catharina Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) in het jaar 1770.
 9. Johanna Catharina Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) in het jaar 1771.

XIII-bm Henricus Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 17 juli 1741, overleden te Lillo (BelgiŽ) op 16 april 1798, 56 jaar oud, zoon van Nicolaes Plompen (XII-ah) en Johanna Claessen. Hij is getrouwd te Lillo (BelgiŽ) op 4 februari 1767, op 25-jarige leeftijd met Martina Feyen (25 jaar oud), geboren te Lillo (BelgiŽ) op 13 september 1741, overleden aldaar op 9 december 1807, 66 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Catharina Plompen, geboren te Lillo (BelgiŽ) op 12 augustus 1764, overleden te Zandvliet (BelgiŽ) op 15 februari 1852, 87 jaar oud.
 2. Anna Catharina Plompen, geboren te Lillo (BelgiŽ) op 26 december 1771, overleden aldaar op 29 oktober 1817, 45 jaar oud.
 3. Anna Maria Plompen, geboren te Lillo (BelgiŽ) op 18 november 1775, overleden te Oorderen (BelgiŽ) op 8 februari 1843, 67 jaar oud.
 4. Isabella Plompen, geboren te Lillo (BelgiŽ) op 18 november 1779, volgt onder XIV-dw.

XIII-bn Petrus Johannes Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 21 oktober 1743, overleden te Ekeren (BelgiŽ) op 18 oktober 1797, 53 jaar oud, zoon van Nicolaes Plompen (XII-ah) en Johanna Claessen. Hij is getrouwd te Stabroek (BelgiŽ) op 9 januari 1770, op 26-jarige leeftijd met Adriana Verdonck (20 jaar oud), geboren te Schoten (BelgiŽ) in het jaar 1750, overleden te Ekeren (BelgiŽ) op 12 november 1832, 82 jaar oud.

De echtelieden woonden te s Hertogendijk-Ekeren huis nr 317.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan Baptist Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 9 november 1770.
 2. Johanna Catharina Plompen, geboren te Ekeren (BelgiŽ) op 6 december 1772, overleden te Lillo (BelgiŽ) op 7 januari 1825, 52 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Lillo (BelgiŽ) op 24 september 1791, op 18-jarige leeftijd met Matthias Andriessen (31 jaar oud), geboren te Ekeren (BelgiŽ) in het jaar 1760.
 3. Hendricus Plompen, geboren te Ekeren (BelgiŽ) op 21 oktober 1775, volgt onder XIV-dx.
 4. Petrus Jan Plompen, geboren in het jaar 1776.
 5. Anna Cornelia Plompen, geboren te Ekeren (BelgiŽ) op 28 oktober 1779, overleden te Stabroek (BelgiŽ) op 17 januari 1856, 76 jaar oud.
 6. Anna Catharina Plompen, geboren te Ekeren (BelgiŽ) op 23 augustus 1784, overleden te Stabroek (BelgiŽ) op 18 april 1845, 60 jaar oud.
 7. Isabella Plompen, geboren te Ekeren (BelgiŽ) op 24 februari 1788.
 8. Adriana Plompen, geboren te Ekeren (BelgiŽ) op 9 juli 1792, overleden te Hoevenen (BelgiŽ) op 16 januari 1868, 75 jaar oud.
 9. Anna Maria Plompen, geboren te Ekeren (BelgiŽ) op 10 maart 1795, overleden te Hoevenen (BelgiŽ) op 11 april 1879, 84 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Petrus Johannes Conincx, geboren in het jaar 1787.

XIII-bo Petrus Henricus Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 29 oktober 1765, overleden te Berendrecht (BelgiŽ) op 19 oktober 1843, 77 jaar oud, zoon van Joannes Plompen (XII-ai) en Maria Catharina Symons. Hij is getrouwd te Berendrecht (BelgiŽ) op 12 juli 1791, op 25-jarige leeftijd met Esther Wuyts (20 jaar oud), geboren te Berendrecht (BelgiŽ) op 22 juli 1770, overleden aldaar op 23 augustus 1844, 74 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina Plompen, geboren te Berendrecht (BelgiŽ) op 17 maart 1793.
 2. Jeanne Catharina Plompen, geboren te Berendrecht (BelgiŽ) in het jaar 1794, overleden aldaar op 27 november 1866, 72 jaar oud.
 3. Jacobus Plompen, geboren te Berendrecht (BelgiŽ) op 10 oktober 1795, volgt onder XIV-dy.
 4. Johannes Franciscus Plompen, geboren te Berendrecht (BelgiŽ) op 12 oktober 1800, overleden aldaar op 15 september 1884, 83 jaar oud.
 5. Judoca Piternelle Plompen, geboren te Berendrecht (BelgiŽ) op 8 augustus 1804, overleden aldaar op 7 januari 1829, 24 jaar oud.
 6. Jean Joseph Plompen, geboren te Berendrecht (BelgiŽ) op 20 november 1809, overleden aldaar op 17 december 1825, 16 jaar oud.

XIII-bp MichaŽl Plompen, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1750, overleden aldaar op 27 oktober 1826, 76 jaar oud, zoon van Gabriel Plompen (XII-aj) en Agnes Soffers. Hij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 30 april 1780, op 30-jarige leeftijd (1) met Elisabeth Ketelaers (24 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) op 22 juli 1755, overleden aldaar op 22 januari 1802, 46 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. GabriŽl Plompen, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1781, volgt onder XIV-dz.
 2. Anna Catharina Plompen, geboren te Ossendrecht (NB) op 23 januari 1786, volgt onder XIV-ea.
 3. Johanna Plompen, geboren te Woensdrecht (NB) op 15 augustus 1790, overleden te Ossendrecht (NB) op 27 juni 1820, 29 jaar oud.

Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 18 november 1810, op 60-jarige leeftijd (2) met Cornelia de Koster (53 jaar oud), geboren te Zandvliet (BelgiŽ) op 11 januari 1757.
XIII-bq Marinus Plompen, geboren te Ossendrecht (NB) op 22 oktober 1742, overleden aldaar op 22 juli 1782, 39 jaar oud, zoon van Benedictus Plompen (XII-ak) en Maria Wijnen. Hij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 26 oktober 1777, op 35-jarige leeftijd met Maria Elisabeth de Beukelaer (27 jaar oud), geboren te Hoevenen (BelgiŽ) op 13 januari 1750. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Plompen, gedoopt te Ossendrecht (NB) op 5 januari 1781, volgt onder XIV-eb.

XIII-br Cornelius Plompen, geboren te Woensdrecht (NB) op 5 april 1755, zoon van Benedictus Plompen (XII-ak) en Anna van Veldhoven. Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 3 mei 1783, op 28-jarige leeftijd met Joanna Maria Janssen (minstens 24 jaar oud), geboren voor 1759. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Plompen, gedoopt te Bergen op Zoom op 1 juli 1786 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Plompen en Maria Weesenbeek), volgt onder XIV-ec.
 2. Joannes Baptista Plompen, gedoopt te Bergen op Zoom op 24 maart 1788 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Baptista Plompen en Cornelia Jansen), volgt onder XIV-ed.
 3. Petrus Plompen, gedoopt te Bergen op Zoom op 31 maart 1789 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Janbroers en Maria Hofstee).
 4. Jacobus Plompen, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1794, volgt onder XIV-ee.

XIII-bs Jacobus Plompen, geboren te Ossendrecht (NB) op 29 oktober 1757, overleden aldaar op 6 juni 1825, 67 jaar oud, zoon van Benedictus Plompen (XII-ak) en Anna van Veldhoven. Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 15 mei 1785, op 27-jarige leeftijd met Anna Catharina Couwenbergh (21 jaar oud), geboren te Barendrecht op 15 mei 1764, overleden na 1825, minstens 61 jaar oud, dochter van Cornelius Couwenbergh en Elisabeth Elias. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Plompen, geboren te Ossendrecht (NB) op 31 januari 1786.
 2. Elisabeth Plompen, geboren te Ossendrecht (NB) op 30 augustus 1788, volgt onder XIV-ef.
 3. Cornelius Plompen, geboren te Ossendrecht (NB) op 25 december 1792, overleden aldaar op 14 oktober 1795, 2 jaar oud.
 4. Jan Baptist Plompen, geboren te Ossendrecht (NB) op 17 januari 1795, overleden aldaar op 21 maart 1797, 2 jaar oud.
 5. Cornelius Plompen, geboren te Ossendrecht (NB) op 9 mei 1797, overleden aldaar op 18 september 1809, 12 jaar oud.
 6. Johanna Catharina Plompen, geboren te Ossendrecht (NB) op 2 november 1799, volgt onder XIV-eg.
 7. Johanna Plompen, geboren te Ossendrecht (NB) op 9 januari 1802, volgt onder XIV-eh.
 8. Benedictus Plompen, geboren te Ossendrecht (NB) op 24 oktober 1804, volgt onder XIV-ei.
 9. Adrianus Plompen, geboren te Huijbergen en Hoogerheide (NB) in het jaar 1807, volgt onder XIV-ej.
 10. Jacobus Plompen.
 11. Anna Plompen.

XIII-bt Adriana Plompen, gedoopt te Woensdrecht (NB) op 23 mei 1759, dochter van Benedictus Plompen (XII-ak) en Anna van Veldhoven. Zij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 15 december 1787, getrouwd te Huijbergen (NB) voor de kerk (getuigen waren Cornelia Uijter Hoeve en Joannes Baptista Vloeberghs), op 28-jarige leeftijd met Cornelius Sebastiaenssen van den Bergh, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 28 november 1743 (RK), zie XIII-de. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes van den Bergh, gedoopt te Bergen op Zoom op 13 november 1788 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Geyssel en Maria van den Beg).

XIII-bu Adrianus Plompen, geboren te Ossendrecht (NB) op 28 januari 1761, overleden te Bergen op Zoom op 27 februari 1821, 60 jaar oud, zoon van Benedictus Plompen (XII-ak) en Anna van Veldhoven. Hij is in ondertrouw gegaan te Bergen op Zoom op 22 april 1786 en getrouwd aldaar op 7 mei 1786, op 25-jarige leeftijd (1) met Anna van Eekeren (36 jaar oud), geboren te Heerle (NB) in het jaar 1750, overleden voor 1814, hoogstens 64 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Plompen, gedoopt te Bergen op Zoom op 29 mei 1787 (RK) (doopgetuigen waren Ambrosius Plompen en Catharina van de Kar), volgt onder XIV-ek.
 2. Joannes Plompen, gedoopt te Bergen op Zoom op 12 januari 1790 sub conditione (RK) (doopgetuigen waren Antonius Koolen en Dijmpna Suijkerbuijk), volgt onder XIV-el.
 3. Martinus Plompen, gedoopt te Bergen op Zoom op 13 september 1793 (RK) (doopgetuigen waren Martinus Coolen en Adriana Mens).
 4. Benedictus Plompen, gedoopt te Bergen op Zoom op 7 oktober 1796 (RK) (doopgetuigen waren Christianus Berkom en Maria Elizabetha van Velthoven).
 5. Anna Plompen.

Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 5 november 1814, op 53-jarige leeftijd (2) met Johanna Proost (22 jaar oud), gedoopt te Bergen op Zoom op 9 juni 1792 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Proost en Joanna Panen), dochter van Josephus Proost en Maria Panen. Uit dit huwelijk:

 1. Josephus Plompen, geboren te Bergen op Zoom op 31 januari 1816.

XIII-bv Ambrosius Plompen, geboren te Ossendrecht (NB) op 28 januari 1761 (RK), zoon van Benedictus Plompen (XII-ak) en Anna van Veldhoven. Hij is getrouwd te Wouw op 7 augustus 1791 (getuigen waren Elizabeth Mulders en Johanna van Aert), op 30-jarige leeftijd met Catharina Gisert (ongeveer 25 jaar oud), geboren te Kruisland (NB) rond 1766 (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Anna Cornelia Plompen, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 13 mei 1792 (RK) (doopgetuigen waren Antonia Geers en Anna van Gelthooven), volgt onder XIV-em.
 2. Cornelius Plompen, geboren te Kruisland (NB) op 24 april 1794, gedoopt te Wouw op 25 april 1794 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Gijzen en Elizabeth van de Kar).

XIII-bw Susanna Plompen, gedoopt te Ossendrecht (NB) op 30 april 1765, overleden te Woensdrecht (NB) op 13 november 1823, 58 jaar oud, dochter van Benedictus Plompen (XII-ak) en Anna van Veldhoven. Zij is getrouwd te Hoogerheide op 25 juli 1790, op 25-jarige leeftijd met Martinus Havermans. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Franciscus Havermans, geboren te Woensdrecht (NB) op 14 september 1793, gedoopt aldaar op 14 september 1793, volgt onder XIV-en.

XIII-bx Maria Wesenbeeck, gedoopt te Nispen-Essen op 23 juli 1748 (RK), overleden aldaar op 12 augustus 1796, 48 jaar oud, dochter van Hendrik Janssen Wesenbeeck (XII-al) en Cornelia Cornelissen Hertoghs. Zij was gehuwd met Adrianus Claessens, geboren te Huijbergen (NB), gedoopt aldaar op 2 december 1749 (RK) (doopgetuigen waren Mattheus van Opdorp en Joanna Paradans), overleden in het jaar 1820, 71 jaar oud, zoon van Joannes Baptist Claessens en Cornelia Adriaense van Opdorp. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Claessens, landbouwster, geboren te Huijbergen (NB), gedoopt aldaar op 30 april 1779 (RK) (doopgetuige was Cornelia van Opdorp), overleden te Roosendaal en Nispen op 31 januari 1850, 70 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 16 februari 1817, op 37-jarige leeftijd met Petrus van Wesel, gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 24 februari 1787, volgt onder XIV-ay.
 2. Anna Claessens, geboren te Huijbergen (NB), gedoopt aldaar op 25 oktober 1780 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Classens en Anna Marai Driesen).
 3. Joannes Claessens, geboren te Huijbergen (NB), gedoopt aldaar op 1 januari 1783 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Aert en Maria Nelen).
 4. Hendricus Claessens, gedoopt te Huijbergen (NB) op 18 december 1784 (RK) (doopgetuigen waren Adriana Claesens en Digman Nelen), volgt onder XIV-eo.
 5. Cornelius Claessens, geboren te Huijbergen (NB) op 26 november 1786, gedoopt aldaar op 26 november 1786 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Bussers en Maria Claessens), volgt onder XIV-ep.
 6. Joanna Claessens, geboren te Huijbergen (NB), gedoopt aldaar op 18 maart 1790 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Claessens en Joanna Cath. van Bergh).
 7. Petronella Claessens, geboren te Huijbergen (NB), gedoopt aldaar op 8 december 1791 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Mastbooms, Adriana Wesenbeek en Petronella Claessens).

XIII-by Cornelius Oirlemans, geboren te Nispen (NB), gedoopt te Nispen-Essen op 8 juli 1734, overleden aldaar op 15 april 1800, 65 jaar oud, zoon van Berent Jansze Oerlemans (XII-am) en Adriaantje Jansze Somers.

Joannes Sebastiaenssen en Catharina van den Eijnde, een echtpaar dat op dezelfde dag in het huwelijk trad. Zij waren beurtelings bij elkaar getuigen. Vermeld bij huw.: Hij ex Loenhout, zij ex Wuustwesel.

Hij is in ondertrouw gegaan te Nispen (NB) op 18 april 1762, getrouwd te Nispen-Essen op 2 mei 1762 voor de kerk (getuigen waren Joannes Sebastiaensen en Catharina van den Eijnde), op 27-jarige leeftijd met Anna Cornelia Verboven (24 jaar oud), gedoopt te Wuustwezel (BelgiŽ) op 9 juli 1737 (doopgetuigen waren Bernardus Vorsselmans en Sebatianus van den Bergh), overleden te Nispen-Essen op 28 mei 1794, begraven op 31 mei 1794, 56 jaar oud, dochter van Cornelius Petri Verboven en Bernardina Vorsselmans. Uit dit huwelijk:

 1. Dimphna Oerlemans, geboren te Nispen (NB) in het jaar 1763, volgt onder XIV-eq.
 2. Bernardina Oerlemans, geboren te Nispen (NB), gedoopt te Nispen-Essen op 25 januari 1764 (doopgetuigen waren Joannes Verboven en Adriana Somers), overleden te Nispen-Essen op 8 januari 1765, 349 dagen oud.
 3. Cornelius Oerlemans, geboren te Nispen (NB), gedoopt te Nispen-Essen op 23 oktober 1765 (doopgetuigen waren Bernardus Vorsselmans en Adriana Somers (namens Joannes Luijckx)), volgt onder XIV-er.
 4. Norbertina Oerlemans, geboren te Nispen (NB), gedoopt te Nispen-Essen op 31 december 1767 (doopgetuige was Adriana Luijckx (en voor Adriana Verboven)).
 5. Petrus Oerlemans, geboren te Nispen (NB), gedoopt aldaar op 12 januari 1770 (doopgetuigen waren Adriana van den Bergh en Marinus Luijks), overleden te Nispen-Essen op 28 februari 1785, begraven aldaar op 2 maart 1785, 15 jaar oud.
 6. Joannes Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen (NB) op 21 september 1771 (doopgetuigen waren Petronella Somers en Wilhelmus Somers), overleden te Nispen-Essen op 23 mei 1773, begraven op 23 mei 1773, 1 jaar oud.
 7. Christianus Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 14 mei 1774 (doopgetuigen waren Joanna van Heijbeek (namens Cornelius Luijckx) en Maria Verboven), volgt onder XIV-es.
 8. Joannes Cornelis Oerlemans, gedoopt te Nispen (NB) op 10 januari 1777 (doopgetuigen waren Norbertus van Eeckelen en Clara Christiaensen), volgt onder XIV-et.
 9. Bernardus Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 14 oktober 1779 (RK) (doopgetuigen waren Johannes Verboven en Joanna Somers), volgt onder XIV-eu.

XIII-bz Cornelia Gelte, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 9 oktober 1738 (RK), wonende te Kruisland (NB) en te Wouw, dochter van Aegidius Cornelisse Gelten en Joanna Jansen Hoerlemans (XII-ao). Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw op 1 mei 1763 getuigen ondertrouw: Joannes Gelten, Cornelia van Wezel en getrouwd aldaar op 15 mei 1763 (getuigen waren Joannes Brients en Petrus Janssens), op 24-jarige leeftijd met Joannes van Wezel (29 jaar oud), geboren te Wouw (Kar), gedoopt te Wouw op 8 augustus 1733 (RK) (doopgetuige was Sebastiana Dingemanse Block), wonende te Kruisland (NB) en te Moerstraten (NB), overleden te Wouw op 26 januari 1806 nalatende zijn vrouw en vijf kinderen, 72 jaar oud, zoon van Jacobus Cornelissen van Wesel en Cornelia Martense Meulders. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba van Wezel, gedoopt te Wouw op 9 maart 1764 (RK) (doopgetuigen waren Aegidius Gelten en Joanna Biers (namens Maria van Wezel)).
 2. Jacobus Janse van Wezel, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 13 juni 1765 (RK) (doopgetuigen waren Aegidius Gelten en Catharina van Tilborgh (namens Maria van Wezel)), volgt onder XIV-ev.
 3. Cornelius Jansse van Wesel, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 4 april 1768 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van Wezel en Joanna Oerlemans), volgt onder XIV-ew.
 4. Joannes Cornelius van Wezel, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 7 oktober 1770 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Gelten en Cornelia van Wezel).
 5. Gerardus van Wezel, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 7 juli 1773 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Wezel en Cornelia Dignisse).
 6. Petrus Joannes van Wezel, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 14 mei 1777 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus van Wezel en Maria Gelten), overleden te Wouw op 15 oktober 1853, 76 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Wouw op 29 april 1826, op 48-jarige leeftijd met Elizabeth van Eekelen (39 jaar oud), geboren te Wouw op 26 februari 1787, overleden aldaar op 11 maart 1847, 60 jaar oud, dochter van Nicolaus van Eekelen en Maria Cornelisse Engelen.
 7. Maria Cornelia van Wezel, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 3 juni 1780 (RK) (doopgetuigen waren Arnoldus Gelten en Petronilla van Wezel), volgt onder XIV-ex.

XIII-ca Arnoldus Dilis Gelten, arbeider, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op 16 maart 1755 (RK), wonende aldaar, overleden aldaar op 24 januari 1819, 63 jaar oud, zoon van Aegidius Cornelisse Gelten en Joanna Jansen Hoerlemans (XII-ao). Hij is in ondertrouw gegaan te Kruisland (NB) op 11 november 1775 en getrouwd te Wouw op 26 november 1775 (getuigen waren Joannes Vrins en Maria Mathijse), op 20-jarige leeftijd met Cornelia Daenen (22 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1753, wonende te Kruisland (NB), overleden te Wouw op 20 mei 1825, 72 jaar oud, dochter van Lambert Daenen en Johanna van der Meer.

Getuigen ondertrouw: Adrianus Dane en Maria Gelten. Opmerking: ondertrouw te Kruisland; op 26-11-1775 attestatie gegeven.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia Gelten, gedoopt te Wouw op 12 april 1776 (doopgetuigen waren Aegidius Gelten en Joanna van Meer).
 2. Maria Arnoldus Gelten, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 24 september 1778 (doopgetuigen waren Bert Danen (afwezig) en Adriana Oerlemans), volgt onder XIV-ey.
 3. Adrianus Gelten, geboren te Wouw (Visberg), gedoopt te Wouw op 17 januari 1781 (doopgetuigen waren Adrianus Danen en Cornelia Gelten).
 4. Catharina Gelten, geboren te Wouw (Spellestraat) op 30 januari 1785, gedoopt te Wouw op 30 januari 1785 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Gelten en Catharina de Bruijn).
 5. Cornelius Gelten, geboren te Wouw (Spellestraat) op 15 december 1785, gedoopt te Wouw op 15 december 1785 (RK) (doopgetuigen waren Nicolaus van Meer en Maria Gelten).
 6. Joannes Gelten, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op 15 december 1785 (doopgetuigen waren Joannes Gelten en Cornelia van Merode).
 7. Maria Catharina Gelten, arbeidster, geboren te Wouw (Spellestraat) op 13 maart 1787, gedoopt te Wouw op 13 maart 1787 (RK) (doopgetuigen waren Nicolaus van Meer en Maria Gelten).
  Zij is getrouwd te Wouw op 15 juni 1822, op 35-jarige leeftijd met Adrianus van Loon, gedoopt te Woensdrecht (NB) op 5 november 1782, volgt onder XIII-ct.
 8. Joanna Gelten, geboren op 30 november 1789, gedoopt te Wouw op 30 november 1789 (doopgetuigen waren Henricus van Meir en Cornelia Gelten), volgt onder XIV-ez.
 9. Adriana Gelten, geboren te Wouw op 14 februari 1795, gedoopt aldaar op 14 februari 1795, volgt onder XIV-fa.
 10. Cornelia Gelten, geboren te Wouw (Spellestraat) op 10 maart 1798, gedoopt te Wouw op 11 maart 1798 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus van Wesel en Maria Gelten).

XIII-cb Christina Oerlemans, gedoopt te Roosendaal op 30 oktober 1751, overleden te Oudenbosch (NB) op 16 oktober 1827, 75 jaar oud, dochter van Cornelius Peeters Ourlemans (XII-ap) en Maria Willebroorts. Zij is in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 21 januari 1775 en getrouwd aldaar op 5 februari 1775, op 23-jarige leeftijd (1) met Gerardus Schillemans. Zij is in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 11 september 1779 en getrouwd aldaar op 26 september 1779, op 27-jarige leeftijd (2) met Cornelis van Iersel (21 jaar oud), geboren te Oudenbosch (NB) op 1 oktober 1757, overleden aldaar op 5 december 1801, 44 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius van Iersel, gedoopt te Oudenbosch (NB) op 15 oktober 1779 (RK), jong overleden voor 9 december 1782, hoogstens 3 jaar oud.
 2. Cornelius van Iersel, gedoopt te Oudenbosch (NB) op 9 december 1782 (RK), ongehuwd overleden aldaar op 12 januari 1802, 19 jaar oud.
 3. Maria Catharina van Iersel, gedoopt te Oudenbosch (NB) op 1 december 1785 (RK).
  Zij is getrouwd te Breda op 28 september 1823, op 37-jarige leeftijd met Anthonius Segers (30 jaar oud), gedoopt te Terheijden op 11 november 1792 (doopgetuigen waren Sebastianus de Leeuw en Adriana de Leeuw), zoon van Henricus Segers en Maria van de Wijgert.
 4. Johannes van Iersel, gedoopt te Oudenbosch (NB) op 10 december 1786 (RK), volgt onder XIV-fb.

XIII-cc Nicolaus Cornelius Oerlemans, gedoopt te Roosendaal op 9 december 1754, overleden aldaar op 3 augustus 1795, begraven op 3 augustus 1795, 40 jaar oud, zoon van Cornelius Peeters Ourlemans (XII-ap) en Maria Willebroorts. Hij is getrouwd te Roosendaal op 30 april 1786, op 31-jarige leeftijd met Antonia Potters (30 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 19 september 1755 (doopgetuigen waren Marinus van Oirschot en Maria Timmermans), overleden te Roosendaal op 11 december 1832, 77 jaar oud, dochter van Petrus Jansse Potters en Joanna Marijnisse Schijve. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Oerlemans, gedoopt te Roosendaal op 26 september 1786 (doopgetuigen waren Adrianus Oerlemans en Joanna de Jong).
 2. Cornelius Oerlemans, gedoopt te Roosendaal en Nispen op 30 maart 1787 (doopgetuigen waren Maria Potters (voor Petrus Potters) en Helena Bax (voor Maria Weltorts)), volgt onder XIV-fc.
 3. Joannes Oerlemans, gedoopt te Roosendaal op 29 mei 1788 onder voorbehoud (doopgetuige was Helena Backx).
 4. Joannes Oerlemans, gedoopt te Roosendaal op 30 juni 1790 (doopgetuigen waren Elizabeth Simons (voor Cornelius van IJssel) en Christina Oerlemans).
 5. Anna Maria Oerlemans, gedoopt te Roosendaal op 3 december 1791 (doopgetuigen waren Anna van Dorst (voor Martinus Potters) en Christina Oerlemans), volgt onder XIV-fd.

XIII-cd Petrus van Achtmael, geboren te Nispen (NB), gedoopt te Nispen-Essen op 11 januari 1745 (RK), overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 29 januari 1776, 31 jaar oud, zoon van Adriaen Erasmus van Achtmael en Anna Peeters Oerlemans (XII-aq). Hij is getrouwd te Kalmthout (BelgiŽ) op 30 juni 1771, op 26-jarige leeftijd met Anna Catharina van Oevelen (23 jaar oud), gedoopt te Wuustwezel (BelgiŽ) op 8 oktober 1747, overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 13 april 1783, 35 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus van Achtmael, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 24 april 1773, volgt onder XIV-fe.

XIII-ce Matthea van Achtmael, geboren te Nispen (NB), gedoopt te Nispen-Essen op 23 februari 1747 (RK), dochter van Adriaen Erasmus van Achtmael en Anna Peeters Oerlemans (XII-aq). Zij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 4 november 1770, op 23-jarige leeftijd met Joannes Adriaens Elst (25 jaar oud), gedoopt te Huijbergen (NB) op 20 juni 1745 (RK), zoon van Adrianus Peters Elst en Petronella Somers. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Elst, gedoopt te Huijbergen (NB) op 23 augustus 1771 (doopgetuigen waren Adrianus van Achtmael en Petronella Somers).
 2. Petrus Elst, gedoopt te Huijbergen (NB) op 29 maart 1773 (doopgetuigen waren Adrianus Elst en Anna Oerlemans).
 3. Petronella Elst, gedoopt te Huijbergen (NB) op 30 maart 1775 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Achtmael en Joanna Elst), volgt onder XIV-ff.
 4. Bernardus Elst, gedoopt te Huijbergen (NB) op 1 mei 1777 (doopgetuigen waren Joannis Somers en Anna Cornelia van Achtmael), volgt onder XIV-fg.
 5. Joanna Maria Elst, gedoopt te Huijbergen (NB) op 17 maart 1779.
 6. Erasmus Elst, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 16 juli 1781.
 7. Anna Elst, gedoopt te Huijbergen (NB) op 15 mei 1785 (doopgetuigen waren Petrus Elst en Maria Tilborgh).
 8. Adriana Elst, gedoopt te Huijbergen (NB) op 5 april 1790 (doopgetuigen waren Petrus Elst en Petronella Elst).

XIII-cf Sebastianus van Achtmael, gedoopt te Huijbergen (NB) op 18 januari 1752 (RK), overleden aldaar op 5 juli 1831, 79 jaar oud, zoon van Adriaen Erasmus van Achtmael en Anna Peeters Oerlemans (XII-aq). Hij was gehuwd met Maria Tilborgh, geboren te Nispen-Essen, gedoopt op 4 februari 1757, overleden te Huijbergen (NB) op 21 februari 1821, 64 jaar oud, dochter van Cornelius Huijbrechts Tilborgh en Joanna Adrianus Meesters. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus van Achtmael, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 13 mei 1781, overleden aldaar op 28 augustus 1865, 84 jaar oud.
 2. Cornelius van Achtmael, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 4 november 1782, overleden voor 1786, hoogstens 4 jaar oud.
 3. Petrus Johannes van Agtmaal, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 29 januari 1784, volgt onder XIV-fh.
 4. Cornelius van Achtmael, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 29 maart 1786, overleden te Brasschaat (BelgiŽ) op 26 april 1854, 68 jaar oud.
 5. Joannes Baptist van Agtmaal, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 26 januari 1789, volgt onder XIV-fi.
 6. Erasmus van Achtmael, geboren te Huijbergen (NB) op 23 april 1792 (doopgetuigen waren Petrus Elst, Maria van Loenhout en Petronella Keustermans), volgt onder XIV-fj.
 7. Hubertus van Achtmael, geboren te Huijbergen (NB) op 1 april 1795, overleden aldaar voor 8 augustus 1796, hoogstens 1 jaar oud.
 8. Hubertus van Achtmael, geboren te Huijbergen (NB) op 8 augustus 1796.

XIII-cg Anna Cornelia van Achtmael, gedoopt te Huijbergen (NB) op 23 maart 1754 (RK), overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 5 december 1820, 66 jaar oud, dochter van Adriaen Erasmus van Achtmael en Anna Peeters Oerlemans (XII-aq). Zij is getrouwd te Huijbergen (NB) in het jaar 1777, op 23-jarige leeftijd met Petrus Adriaen Elst (26 jaar oud), rotmeester van Moerkant en landbouwer, gedoopt te Huijbergen (NB) op 19 juli 1751, zoon van Adrianus Peters Elst en Petronella Somers. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Elst, geboren te Huijbergen (NB) op 17 augustus 1778 (doopgetuigen waren Adrianus Elst en Anna Oerlemans), volgt onder XIV-fk.
 2. Joannes Elst, geboren te Huijbergen (NB) op 18 juli 1779 (doopgetuigen waren Adrianus van Agtmael en Joanna Elst).
 3. Erasmus Elst, geboren te Huijbergen (NB) op 16 juli 1781 (doopgetuigen waren Cornelius van Achtmael en Joanna Somers).
 4. Joanna Elst, geboren te Huijbergen (NB) op 27 juli 1781 (doopgetuigen waren Adrianus van Achtmael en Joanna Elst), volgt onder XIV-fl.
 5. Anna Elst, geboren te Huijbergen (NB) op 26 oktober 1782 (RK) (doopgetuigen waren Antonius Nelen en Matthea van Agtmael).
 6. Adrianus Elst, geboren te Huijbergen (NB) op 6 februari 1784 (doopgetuigen waren Cornelius van Achtmael en Anna Meeuzen), overleden voor 14 mei 1785, hoogstens 1 jaar oud.
 7. Joannes Baptist Elst, geboren te Huijbergen (NB) op 6 februari 1784 (doopgetuigen waren Adriana Neelen en Joannes Elst).
 8. Adrianus Elst, geboren te Huijbergen (NB) op 14 mei 1785 (doopgetuigen waren Christianus van Achtmael en Maria Elst), volgt onder XIV-fm.
 9. Cornelius Elst, geboren te Huijbergen (NB) op 12 oktober 1786 (doopgetuigen waren Joannes Elst en Maria Tilborghs).
 10. Elisabeth Elst, geboren te Huijbergen (NB) op 30 mei 1788 (doopgetuigen waren Elisabeth van Achtmael en Joannes Baptist van den Bergh).
 11. Anna Elst, geboren te Huijbergen (NB) op 8 juni 1789 (RK).
 12. Martinus Elst, geboren te Huijbergen (NB) op 16 juli 1791, volgt onder XIV-fn.
 13. Maria Catharina Elst, geboren op 16 oktober 1793.

XIII-ch Cornelis Heijnen, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 24 maart 1759 (RK), overleden te Roosendaal en Nispen op 16 mei 1820, 61 jaar oud, zoon van Petrus Adriaense Heijnen en Joanna Oerlemans (XII-ar). Hij is in ondertrouw gegaan te Nispen (NB) op 3 februari 1782 en getrouwd aldaar op 17 februari 1782, op 22-jarige leeftijd met Dijmphna Rommens (24 jaar oud), gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 15 april 1757, overleden te Roosendaal en Nispen op 20 maart 1825, 67 jaar oud, dochter van Jacobus Rommens en Paulina Quirijn van den Eijnden. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Heijnen, geboren te Nispen (NB) op de Kruisstraat, gedoopt te Nispen-Essen op 28 januari 1783 (doopgetuigen waren Joannes Rommens en Joanna Oerlemans), volgt onder XIV-fo.
 2. Jacoba Heijnen, geboren te Nispen (NB) in de Kruisstraat, gedoopt te Nispen-Essen op 2 juli 1784 (doopgetuigen waren Cornelius Meesters en Maria Christiaensen), volgt onder XIV-fp.
 3. Adriana Heijnen, geboren in het jaar 1787, volgt onder XIV-fq.
 4. Petrus Heijnen, geboren te Nispen-Essen (Borteldonk), gedoopt te Nispen-Essen op 1 juli 1788 (doopgetuige was Anna Verhulst (voor zich en Joannes Heijnen)).
 5. Paulina Heijnen, geboren te Nispen (NB) op de Kruisstraat, gedoopt te Nispen-Essen op 7 juli 1791 (doopgetuigen waren Joanna Heijnen en Adrianus Hageneirs), overleden te Nispen-Essen op 12 september 1792, 1 jaar oud.
 6. Johannes Heijnen, gedoopt te Nispen (NB) op 6 augustus 1793, volgt onder XIV-fr.

XIII-ci Maria Heijnen, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 23 februari 1761 (RK), overleden te Roosendaal en Nispen op 18 juli 1814, 53 jaar oud, dochter van Petrus Adriaense Heijnen en Joanna Oerlemans (XII-ar). Zij is in ondertrouw gegaan te Nispen (NB) op 5 februari 1786 en getrouwd aldaar op 19 februari 1786, op 24-jarige leeftijd met Adriaan Hagenaars (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Nispen (NB) in het jaar 1755, wonende aldaar, overleden te Roosendaal en Nispen op 24 augustus 1825, 70 jaar oud, zoon van Michiel Hagenaars en Johanna Krijns. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Hagenaars, geboren te Nispen-Essen (Borteldonk), gedoopt te Nispen-Essen op 1 maart 1791 (doopgetuige was Dijmphna Rommens (voor zich en Joannes Wirix)), overleden te Nispen-Essen op 28 mei 1791, begraven op 28 mei 1791, 88 dagen oud.
 2. Adriana Hagenaars, geboren te Nispen-Essen (Borteldonk), gedoopt te Nispen-Essen op 16 december 1792 (doopgetuige was Dijmphna Rommens (voor zich en Cornelius Meesters)), overleden te Nispen-Essen op 6 juli 1796, begraven op 6 juli 1796, 3 jaar oud.
 3. Joanna Hagenaars, landbouwster, geboren te Nispen-Essen (Borteldonk), gedoopt te Nispen-Essen op 11 juni 1797 onder voorbehoud (doopgetuige was Joanna Heijnen (voor zich en Adrianus van Riel)), ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 29 november 1834, 37 jaar oud.
 4. Petrus Hagenaars, geboren te Nispen-Essen (Borteldonk) op 1 januari 1801, gedoopt te Nispen-Essen op 1 januari 1801 (doopgetuige was Cornelius Heijen), volgt onder XIV-fs.
 5. Adriana Hagenaars, geboren te Nispen-Essen bij de Kruisstraat, gedoopt aldaar op 2 maart 1804 (doopgetuige was Dijmphna Rommens (voor zich en Martinus Trouw)), overleden te Nispen-Essen op 24 maart 1804, begraven op 24 maart 1804, 22 dagen oud.
 6. Maria Hagenaars, geboren te Nispen-Essen bij de Kruisstraat, gedoopt aldaar op 29 mei 1808 (doopgetuige was Joanna Heijnen (voor zich en Cornelius Heijnen)), volgt onder XIV-ft.
 7. Michael Hagenaars, overleden te Nispen-Essen op 27 juni 1796, begraven op 27 juni 1796.

XIII-cj Joanna Petrus Heijnen, geboren te Nispen-Essen (Borteldonk), gedoopt te Nispen-Essen op 9 april 1765 (RK), overleden te Roosendaal en Nispen op 1 maart 1846, 80 jaar oud, dochter van Petrus Adriaense Heijnen en Joanna Oerlemans (XII-ar).

Johanna Heijnen vermelding in testament voor schepenen op woensdag 3 februari 1796 Roosendaal. Bron: Archief Municipaliteit inv.nr. 555.
Personen:
1. Siemons, Dielis
2. Heijnen, Johanna
- relatie: echtgenote
- woonplaats: Kruisstraat onder Nispen
aard akte: testament
De beide testateurs benoemen elkaar wederzijds tot hun universele erfgenaam. Mocht de langstlevende hertrouwen dan moet deze afstand doen van de helft van de boedel ten gunste van de kinderen of de familie van de eerststervende.

Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 21 april 1793, op 28-jarige leeftijd met Egidius Simons (39 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1754, gedoopt te Nispen (NB), overleden te Roosendaal en Nispen op 23 maart 1832, 78 jaar oud, zoon van Petrus Simons en Johanna Hellemons. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Joannes Simons, bouwman, geboren op de Kruisstraat, gedoopt te Nispen-Essen op 21 april 1794 (doopgetuige was Joanna Oerlemans (en voor Antonius Simons)), ongehuwd overleden op 14 januari 1842, 47 jaar oud.
 2. Johannes Simons, gedoopt te Nispen-Essen op 26 februari 1796 (doopgetuige was Catharina Heijnen (en voor Cornelius Heijnen)), volgt onder XIV-fu.
 3. Joanna Simons, rentenierster en rentenierster, geboren op de Kruisstraat, gedoopt te Nispen-Essen op 28 september 1797 (doopgetuige was Maria Heijnen (en voor Aegidius van Vlimmeren)), ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 10 september 1861, 63 jaar oud.
 4. Adriana Simons, geboren op de Kruisstraat, gedoopt te Nispen-Essen op 24 september 1799 (doopgetuige was Dijmpna Rommens (en voor Petrus Jansse Simons)), ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 18 mei 1862, 62 jaar oud.
 5. Egidius Simons, gedoopt te Nispen-Essen op 30 oktober 1802 (doopgetuigen waren Maria Heijnen (voor Antonius Loos) en Joanna Simons), volgt onder XIV-fv.
 6. Adrianus Simons, op de Kruisstraat, gedoopt te Nispen-Essen op 11 april 1805 (doopgetuigen waren Dijmpna Rommens (voor Joannes Simons) en Petronilla Heijnen), volgt onder XIV-fw.

XIII-ck Godefridus Joannes Cornelissen van Loon, geboren te Nispen-Essen (Donk), gedoopt te Nispen-Essen op 30 november 1746, overleden aldaar op 28 juni 1809, 62 jaar oud, zoon van Joannes Cornelissen van Loon (XII-at) en Petronella Marijnissen Maes. Hij was gehuwd met Gertrudis Maes, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 9 januari 1738, overleden te Huijbergen (NB) op 2 juli 1783, 45 jaar oud, dochter van Joannes Maes (XII-ba) en Maria Dingeman van den Bergh. Uit dit huwelijk:

 1. Isabella van Loon, geboren te Huijbergen (NB) op 16 mei 1783, overleden te Nispen-Essen op 3 september 1783, 110 dagen oud.

XIII-cl Adrianus van Loon, geboren te Nispen-Essen op 13 juni 1756, overleden aldaar op 21 maart 1811, 54 jaar oud, zoon van Joannes Cornelissen van Loon (XII-at) en Petronella Marijnissen Maes. Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 18 juni 1803, op 47-jarige leeftijd met Catharina Adriaenssen Nelen (29 jaar oud), geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 6 november 1773, overleden te Nispen-Essen op 12 september 1809, 35 jaar oud, dochter van Adrianus Nelen (XIII-as) en Adriana Hendrick Janssen Wesenbeeck. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella van Loon, geboren te Essen (BelgiŽ) op 26 maart 1806, volgt onder XIV-fx.
 2. Adriana van Loon, geboren te Nispen-Essen op 23 december 1808, overleden aldaar op 20 januari 1811, 2 jaar oud.
 3. Jan Baptist van Loon, geboren te Nispen-Essen, overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 17 januari 1812.

XIII-cm Petrus Joannes Cornelissen van Loon, geboren te Nispen-Essen (Zandstraat), gedoopt te Nispen-Essen op 18 februari 1758, overleden aldaar op 13 maart 1813, 55 jaar oud, zoon van Joannes Cornelissen van Loon (XII-at) en Petronella Marijnissen Maes. Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 24 augustus 1800, op 42-jarige leeftijd met Catharina Hendrix Nelen (29 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Wildert), gedoopt te Nispen-Essen op 27 augustus 1770 door de vroedvrouw (RK), overleden te Essen (BelgiŽ) op 8 oktober 1860, 90 jaar oud, dochter van Henricus Janssen Adriaenssen Nelen (XIII-av) en Adriana Wuijts.
(Zij is later getrouwd te Nispen-Essen op 26 april 1815, op 44-jarige leeftijd met Petrus Luijckx (33 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 5 juni 1781.) Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Petrus van Loon, geboren te Nispen-Essen (Zandstraat), gedoopt te Nispen-Essen op 8 februari 1802 (doopgetuigen waren Godefridus van Loon en Adriana Wuijts), overleden te Essen (BelgiŽ) op 15 mei 1871, 69 jaar oud.
 2. Jan Baptist van Loon, geboren te Nispen-Essen op 8 maart 1804, overleden te Essen (BelgiŽ) op 16 augustus 1879, 75 jaar oud.
 3. Henricus van Loon, geboren te Nispen-Essen op 18 januari 1807, overleden te Essen (BelgiŽ) op 23 maart 1859, 52 jaar oud.
 4. Cornelis van Loon, geboren te Nispen-Essen op 26 december 1809, overleden te Essen (BelgiŽ) op 6 februari 1875, 65 jaar oud.

XIII-cn Adriana van Loon, geboren te Nispen-Essen (Werf), gedoopt te Nispen-Essen op 9 maart 1746 (RK), overleden op 30 augustus 1783, begraven te Nispen-Essen op 2 september 1783, 37 jaar oud, dochter van Nicolaus Cornelis Simons van Loon (XII-au) en Maria Aertse van Loenhoudt. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 27 oktober 1771, op 25-jarige leeftijd met Siardus Maes (28 jaar oud), geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout op 23 april 1743 (RK), zoon van Joannes Maes (XII-ba) en Maria Dingeman van den Bergh. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Maes, gedoopt te Huijbergen (NB) op 29 november 1773 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Maes en Maria van Loenhout), jong overleden te Nispen-Essen op 30 augustus 1783, begraven aldaar op 2 september 1783, 9 jaar oud.
 2. Maria Maes, gedoopt te Huijbergen (NB) op 9 april 1775 (RK) (doopgetuigen waren Nicolaus van Loon en Gertrudis Maes).

XIII-co Cornelia Nicolaus Cornelissen van Loon, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 7 november 1751, overleden te Essen (BelgiŽ) op 2 mei 1823, 71 jaar oud, dochter van Nicolaus Cornelis Simons van Loon (XII-au) en Maria Aertse van Loenhoudt. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 13 mei 1776 (getuigen waren Joannes Baptista van Asbroeck en Laurentius Sloeckers), op 24-jarige leeftijd met Simon Gerardus Hendrickx van Loon (23 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 1 januari 1753 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Denissen en Gertrudis van Turnhout (namens Anna van Loon)), overleden te Essen (BelgiŽ) op 26 maart 1812, 59 jaar oud, zoon van Gerardus Henrickx van Loon en Maria Sijmons Denissen. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus van Loon, landbouwer, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 5 augustus 1778 (doopgetuigen waren Maria van Loenhout en Gerardus van Loon), overleden te Bergen op Zoom op 7 mei 1857, 78 jaar oud.
  Hij was gehuwd met Petronella Elst, geboren te Huijbergen (NB) op 17 augustus 1778, volgt onder XIV-fk.
 2. Maria van Loon, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 9 september 1781 (doopgetuigen waren Petrus van Loon en Cornelia van Loon), overleden te Nispen-Essen op 26 juli 1783, begraven aldaar op 28 juli 1783, 1 jaar oud.
 3. Maria Catharina van Loon, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 24 juli 1784 (doopgetuigen waren Nicolaus van Loon en Joanna Vergouwen).
 4. Nicolaus van Loon, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 8 november 1787 (doopgetuigen waren Sebastianus van Loon en Maria van Loon), volgt onder XIV-fy.
 5. Adrianus van Loon, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 23 augustus 1790 (doopgetuigen waren Adrianus van Loon en Cornelia van den Bergh), volgt onder XIV-fz.
 6. Anna Cornelia van Loon, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), overleden te Nispen-Essen op 13 februari 1800, begraven aldaar op 13 februari 1800.
 7. Maria van Loon, overleden te Nispen-Essen op 24 maart 1790, begraven aldaar op 27 maart 1790.
 8. N.N. van Loon, thuis gedoopt, door de vroedvrouw, begraven te Nispen-Essen op 4 maart 1777.

XIII-cp Cornelis van Loon, geboren te Huijbergen (NB) op 24 mei 1750, overleden te Steenbergen op 23 januari 1806, 55 jaar oud, zoon van Petrus Cornelis van Loon (XII-av) en Joanna Cornelissen Hoeckx. Hij is getrouwd te Steenbergen op 3 oktober 1794, op 44-jarige leeftijd met Maria Baselier (38 jaar oud), geboren te Steenbergen op 18 december 1755, overleden aldaar op 2 september 1831, 75 jaar oud, dochter van Thomas Baselier en Antonia Someren. Uit dit huwelijk:

 1. Antonij van Loon, geboren te Steenbergen op 19 oktober 1795, volgt onder XIV-ga.
 2. Antonia van Loon, geboren te Steenbergen op 8 maart 1800, volgt onder XIV-gb.
 3. Joannes van Loon.

XIII-cq Johannes Peters van Loon, geboren te Huijbergen (NB) op 15 december 1757, overleden aldaar op 7 april 1804, 46 jaar oud, zoon van Petrus Cornelis van Loon (XII-av) en Joanna Cornelissen Hoeckx. Hij was gehuwd met Cornelia Otte, geboren in het jaar 1760, overleden in het jaar 1786, 26 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Peters van Loon, geboren te Ewijk in het jaar 1786, volgt onder XIV-gc.

XIII-cr Antonius Peeters van Loon, geboren te Bergen op Zoom op 4 april 1766 (RK), zoon van Petrus Cornelis van Loon (XII-av) en Joanna Cornelissen Hoeckx. Hij is in ondertrouw gegaan te Bergen op Zoom op 14 april 1792 en getrouwd aldaar op 29 april 1792, op 26-jarige leeftijd met Elisabeth Rouwers (37 jaar oud), geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw op 9 oktober 1754 (RK) (doopgetuigen waren Wilhelmus Rouwers en Cornelia Mutsaerts), wonende te Wouw, dochter van Cornelius Rouwers en Barbara Hoendervangers. Uit dit huwelijk:

 1. Barbara van Loon, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 18 februari 1798 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Loon en Wilhelmina Rouwers), volgt onder XIV-gd.
 2. Joanna van Loon.

XIII-cs Anna Cornelia van Loon, geboren te Huijbergen (NB) op 14 november 1778, overleden te Woensdrecht (NB) op 22 februari 1849, 70 jaar oud, dochter van Petrus Cornelis van Loon (XII-av) en Petronella Deckers. Zij was gehuwd met Antonius Theuns, geboren in het jaar 1775. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Theuns, geboren te Huijbergen (NB) in het jaar 1805, volgt onder XIV-ge.
 2. Petrus Theuns, geboren te Huijbergen (NB), gedoopt op 6 januari 1808 (doopgetuigen waren Carolus Fred. Ceuppens, Joannes Teuns en Maria van Loon).
 3. Joannes Teuns, geboren te Woensdrecht (NB) op 27 november 1815, volgt onder XIV-gf.

XIII-ct Adrianus van Loon, arbeider, gedoopt te Woensdrecht (NB) op 5 november 1782, overleden aldaar op 5 november 1875, 93 jaar oud, zoon van Petrus Cornelis van Loon (XII-av) en Petronella Deckers. Hij is getrouwd te Wouw op 15 juni 1822, op 39-jarige leeftijd met Maria Catharina Gelten (35 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw (Spellestraat) op 13 maart 1787, gedoopt te Wouw op 13 maart 1787 (RK), dochter van Arnoldus Dilis Gelten (XIII-ca) en Cornelia Daenen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Maria van Loon, geboren te Wouw op 5 januari 1824.
 2. Arnoldus van Loon, geboren te Wouw op 29 juli 1825, volgt onder XIV-gg.
 3. Johannes Franciscus van Loon, geboren te Wouw op 25 maart 1827, volgt onder XIV-gh.

XIII-cu Simon van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 6 december 1752 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 11 november 1819, 66 jaar oud, zoon van Siardus Simons van den Bergh en Lucia Cornelissen van Loon (XII-aw). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 30 januari 1780, op 27-jarige leeftijd met Catharina van de Kasteele (28 jaar oud), gedoopt te Halsteren (NB) op 23 augustus 1751. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius van den Bergh.

XIII-cv Cornelius van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 5 december 1754 (RK), overleden te Huijbergen (NB) op 19 augustus 1806, 51 jaar oud, zoon van Siardus Simons van den Bergh en Lucia Cornelissen van Loon (XII-aw). Hij was gehuwd (1) met Catharina Neckers, geboren te Nispen-Essen op 8 februari 1767 (RK), overleden te Huijbergen (NB) op 30 maart 1797, 30 jaar oud, dochter van Willem Janssen Neckers en Cornelia Peeters Verheijen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van den Bergh, geboren te Huijbergen (NB) op 4 juli 1790 (RK).
  Zij is getrouwd te Kalmthout (BelgiŽ) op 18 juni 1820, op 29-jarige leeftijd met Petrus Johannes Pauwels.
 2. Gertrudis van den Bergh, geboren te Huijbergen (NB) op 10 november 1791 (RK).
 3. Joannes van den Bergh, geboren te Huijbergen (NB) op 19 oktober 1795 (RK), overleden te Roosendaal op 9 maart 1835, 39 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Roosendaal op 2 mei 1830, op 34-jarige leeftijd met Joanna Cornelia Maes (33 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 17 november 1796, overleden te Roosendaal en Nispen op 24 november 1868 overlijdensoorzaak : beroerte, 72 jaar oud, dochter van Cornelis Maes en Paulina Snepvangers.
  (Zij was weduwe van Petrus Veraert.)
 4. Adriaan van den Bergh, geboren te Huijbergen (NB) op 1 maart 1797 (RK), volgt onder XIV-gi.

Hij is in ondertrouw gegaan te Halsteren (NB) op 14 april 1798 en getrouwd aldaar op 29 april 1798, getrouwd te Huijbergen (NB) op 30 april 1798 voor de kerk (RK), op 43-jarige leeftijd (2) met Johanna van der Mast.
XIII-cw Sebastianus van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 16 januari 1759 (RK), overleden te Wouw op 23 oktober 1811, 52 jaar oud, zoon van Siardus Simons van den Bergh en Lucia Cornelissen van Loon (XII-aw).

meerderjarig j.m., geboren onder Essen in Oostenrijks Brabant.

Hij is getrouwd te Moerstraten (NB) op 27 januari 1793, op 34-jarige leeftijd (1) met Anna van Boven (38 jaar oud), geboren te Steenbergen, gedoopt aldaar op 7 augustus 1754 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Hoendervangers en Catharina Bogers), wonende te Steenbergen en te Wouw, overleden te Moerstraten (NB) op 24 december 1794, 40 jaar oud, dochter van Cornelis van Boven en Cornelia Mulders.
(Zij is eerder getrouwd te Wouw op 12 oktober 1782 (getuigen waren Joannes Vrints en Anna Maria Mathijssen), op 28-jarige leeftijd met Wilhelmus van Reijen, geboren te Steenbergen, wonende te Wouw. (Hij was weduwnaar van Maria Nijsse Ockers.)) Hij was gehuwd (2) met Johanna de Klerck, bouweresse, geboren te Steenbergen op 31 juli 1772, gedoopt aldaar op 31 juli 1772 (doopgetuigen waren Joannes Bon en Digna de Groen), overleden te Wouw op 2 mei 1850, 77 jaar oud, dochter van Adriaan de Klerk en Dingena van Boeijen.

Plaats Wouw
Bron Notarieel archief
Deel J. Augustijn, inventaris 8941, periode 1814-1818
Bijzonderheden Testament, Johanna de Klerck, landbouweresse, weduwe van Bastiaans van den Berg en thans in huwelijk hebbende Jasper Mens, wonende onder de gemeente Wouw
Plaats registratie Wouw
Datum registratie 12-08-1815
Geregistreerde 1 Johanna de Klerck
Geregistreerde 2 Jasper Mens
Geregistreerde 3 Willem de Trogt
Geregistreerde 4 Abraham, junior Gilkens
Geregistreerde 5 Pieter Senff
Geregistreerde 6 Willem Huart of Stuart?
Geregistreerde 7 Johannes Augusteins
Geregistreerde 8 Constantinus Hartman van Hoek
Geregistreerde 9 Pieter Senff
Geregistreerde 10 Philippus van Velthoven
Geregistreerde 11 Adriaan Koudsijn
Geregistreerde 12 Adriaan Wagemakers
Geregistreerde 13 Marijn Wagemakers
Geregistreerde 14 Dingena Vadden.
(Zij is later getrouwd te Wouw op 15 december 1813, op 41-jarige leeftijd met Jasper Mens (38 jaar oud), bouwman, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw op 15 april 1775 (doopgetuigen waren Antonius Mens en Antonia Mens), overleden te Wouw op 30 mei 1858, 83 jaar oud, zoon van Jacobus Janssen Mens en Anna Maria Gasperse van Gaens.) Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus van den Bergh, geboren te Moerstraten (NB) op 29 januari 1797, gedoopt te Wouw op 29 januari 1797 (RK) (doopgetuigen waren Siardus van den Berg en Digna van Boeij).
 2. Lucia van den Bergh, geboren te Moerstraten (NB) op 27 september 1799, gedoopt te Wouw op 27 september 1799 (RK) (doopgetuigen waren Simon van den Bergh en Dijmphana van Boeij), volgt onder XIV-gj.
 3. Adriaan van den Bergh, geboren te Moerstraten (NB) op 23 december 1801, gedoopt te Wouw op 23 december 1801 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van den Bergh en Anna de Clerck), volgt onder XIV-gk.
 4. Anna Maria van den Bergh, geboren te Wouw in het jaar 1811 (RK), overleden aldaar op 14 april 1887, begraven aldaar op 16 april 1887 begraafboek St. Lambertus Parochie, 76 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Joannes Deckers, gemeenteontvanger, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw op 9 januari 1809 (doopgetuigen waren Henricus Deckers en Anna Maria van Wezel (namens Maria Deckers)), overleden te Wouw op 14 december 1891, begraven aldaar op 17 december 1891 begraafboek St. Lambertus Parochie, 82 jaar oud, zoon van Cornelis Deckers en Cornelia Hoppenbrouwers.

XIII-cx Cornelis van Loon, landbouwer, gedoopt te Bergen op Zoom op 20 november 1765 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 20 juni 1842, 76 jaar oud, zoon van Adriaan Cornelissen van Loon (XII-ax) en Catharina Gelten. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 29 april 1812, op 46-jarige leeftijd met Elisabeth Tholenaars (27 jaar oud), landbouwster, gedoopt te Halsteren (NB) op 9 mei 1784, overleden aldaar op 31 juli 1833, 49 jaar oud, dochter van Gerardus Tollenaar en Cornelia Lodiers. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan van Loon, geboren te Halsteren (NB) op 7 juli 1813 (doopgetuigen waren Adrien van Loenhout en Michel Kocken).
 2. Maria Catharina van Loon, geboren te Halsteren (NB) op 11 november 1814 (doopgetuigen waren Gerardus van de Lint en Norbertus Campfens), volgt onder XIV-gl.
 3. Gerardus Cornelis van Loon, geboren te Halsteren (NB) op 9 november 1816.
 4. Johannes Jacobus van Loon, geboren te Halsteren (NB) op 4 maart 1817.
 5. Cornelia van Loon, geboren te Halsteren (NB) op 22 februari 1819, gedoopt aldaar op 22 februari 1819, volgt onder XIV-gm.
 6. Franciscus van Loon, geboren te Halsteren (NB) op 7 april 1821.
 7. Petrus van Loon, geboren te Halsteren (NB) op 4 december 1823.
 8. Adriana Elisabeth van Loon, geboren te Halsteren (NB) op 31 januari 1830, volgt onder XIV-gn.

XIII-cy Petrus van Loon, gedoopt te Bergen op Zoom op 13 maart 1767 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 2 februari 1834, 66 jaar oud, zoon van Adriaan Cornelissen van Loon (XII-ax) en Catharina Gelten. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 24 juni 1798 (getuigen waren Joannes Boonakker en Maria van den Broek), op 31-jarige leeftijd met Petronilla Bogers (25 jaar oud), afkomstig uit Wouw, geboren op 4 februari 1773, overleden te Halsteren (NB) op 17 november 1829, 56 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus van Loon, gedoopt te Halsteren (NB) op 5 april 1799 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Loon en Cornelia van de Kar).
  Doop sub conditione. Vader uit Bergen op Zoom. Moeder uit Wouw. Dopeling afkomstig uit: Halsteren.
 2. Catharina van Loon, gedoopt te Halsteren (NB) op 6 juli 1800 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Loon en Joanna Couwenbergh).
 3. Adrianus van Loon, gedoopt te Halsteren (NB) op 29 september 1802 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van Loon en Gertrudis Bogers), overleden te Halsteren (NB) op 13 september 1870, 67 jaar oud.
  Vader uit Bergen op Zoom. Moeder uit Wouw. Dopeling afkomstig uit: Halsteren.
 4. Jacobus van Loon, gedoopt te Halsteren (NB) op 14 mei 1805 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Bogers en Elisabeth Gelten), volgt onder XIV-go.
 5. Joannes van Loon, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1807 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Bogers en Elisabetha Geldten).
  Hij is getrouwd te Steenbergen op 19 november 1869, op 62-jarige leeftijd met Lucia Broers (43 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1826, overleden te Wouw op 19 december 1913, 87 jaar oud, dochter van Jacobus Broers en Anna Catharina Dingemans.
  (Zij is later getrouwd te Steenbergen op 13 februari 1874, op 48-jarige leeftijd met Adrianus IJsermans (49 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1825, overleden aldaar op 20 augustus 1905, 80 jaar oud, zoon van Jan IJsermans (landbouwer) en Joanna de Greef. (Hij was weduwnaar van Geertruida Potters.))
 6. Petrus van Loon, gedoopt te Halsteren (NB) op 11 november 1810 (RK).
  Vader uit buitenpoorterij. Moeder uit Wouw. Dopeling afkomstig uit Het Laag.
 7. Huberta Cornelia van Loon, gedoopt te Halsteren (NB) op 11 november 1810 (RK), volgt onder XIV-gp.

XIII-cz MichaŽl van Loon, tabakskoper, tabaksnijder en winkelier, gedoopt te Bergen op Zoom op 11 januari 1774 (RK), overleden aldaar op 6 oktober 1832, 58 jaar oud, zoon van Adriaan Cornelissen van Loon (XII-ax) en Catharina Gelten. Hij was gehuwd met Cornelia Johanna Franken, geboren te Lepelstraat (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 6 augustus 1787 (doopgetuigen waren Jasper Cornelius Schrauwen, Robertus van Heijst, Adriana Hoeij en Adriana Eggermont), overleden te Bergen op Zoom op 21 november 1870, 83 jaar oud, dochter van Cornelius Franken en Joanna Jacobs. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Petrus van Loon, gedoopt te Bergen op Zoom op 3 mei 1810 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van Loon en Joanna Jacobs), overleden te Bergen op Zoom op 9 december 1854, 44 jaar oud.
 2. Catharina Elisabeth van Loon, geboren te Bergen op Zoom op 21 december 1815 (doopgetuigen waren Antonius Simons van Hal en Johannes Jacobus Kerkhof).
 3. Joanna Paulina van Loon, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1815, volgt onder XIV-gq.
 4. Antonetta Cornelia van Loon, geboren te Bergen op Zoom op 25 juli 1818 (doopgetuigen waren Jacobus Johannes Kerkhof en Johannes Franciscus Ackermans), volgt onder XIV-gr.
 5. Cornelis Henricus van Loon, geboren te Bergen op Zoom op 23 april 1820 (doopgetuigen waren Johannes Jacobus Kerkhof en Johannes Franciscus Ackermans).
 6. Henrica Adriana van Loon, geboren te Bergen op Zoom op 1 oktober 1821 (doopgetuigen waren Frederik Blijboom en Mattheus Pilaar).
 7. Henrica Adriana van Loon, geboren te Bergen op Zoom op 3 december 1822 (doopgetuigen waren Johannes Franciscus Ackermans en Mattheus Pilaar), overleden op 8 augustus 1897, 74 jaar oud.
 8. Laurentius van Loon, gedoopt te Bergen op Zoom op 12 januari 1824 (doopgetuigen waren Joannes Francicscus Ackermans en Jacobus Laurentius la Fontijn).
 9. Cornelis Johannes van Loon, geboren te Bergen op Zoom op 25 december 1827 (doopgetuigen waren Johannes Franciscus Ackermans en Jacobus Laurentius la Fontijn).
 10. Paulina Adriana van Loon, geboren te Bergen op Zoom op 24 december 1829 (doopgetuigen waren Johannes Franciscus Ackermans en Jacobus Laurentius la Fontijn), overleden in het jaar 1890, 61 jaar oud.

XIII-da Maria Cornelis Maes, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 9 februari 1721, overleden te Huijbergen (NB) op 19 december 1772, 51 jaar oud, dochter van Cornelius Janssen Maes (XII-ay) en Catharina Adriaenssen van den Bergh. Zij is getrouwd te Kalmthout (BelgiŽ) op 24 februari 1748, op 27-jarige leeftijd met Petrus Janssen (ongeveer 27 jaar oud), geboren te Kalmthout (BelgiŽ) rond 1721, overleden aldaar op 9 februari 1776, ongeveer 55 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Joannes Janssens, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 2 april 1755, volgt onder XIV-gs.

XIII-db Adriana Maes, gedoopt te Halsteren (NB) op 14 februari 1732, overleden aldaar op 21 november 1766, 34 jaar oud, dochter van Joannes Maes (XII-ba) en Anna Volckers. Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 27 maart 1756 en getrouwd aldaar op 25 april 1756, op 24-jarige leeftijd met Cornelius Adriaense Schoutens (23 jaar oud), schepen van de Auvergnepolder, gedoopt te Steenbergen op 11 augustus 1732 (RK), wonende de Heen (Steenbergen NB), begraven te Nieuw-Vossemeer op 19 augustus 1793, 61 jaar oud, zoon van Adriaen Cornelisse Schoutens en Anneken Hendriks Adriaensen.

Hij was schepen van de Auvergnepolder gedurende de jaren 1760-1780. Op 4 juni 1757 kocht hij van Catharina de Haan, weduwe van Johan de Bruijn, het zogeheten Waterhuisje an het Lange Water in de Auvergnepolder voor de som 1200 gulden. Hij woonde toen nog in De Heen. Het Waterhuisje is een herberg geweest en werd tevens als rechthuis gebruikt door de schepenen van de Auvergnepolder. Na het overlijden van zijn eerste echtgenote, Adriana Maes, vond de regeling van de voogdij over zijn drie minderjarige kinderen plaats en moesten zijn bezittingen, waaronder het Waterhuisje, worden getaxeerd. Cornelis Schoutens bleef bewoner en eigenaar van het Waterhuisje tot 15 oktober 1781, toen hij het verkocht aan Johannes Eestermans te Zevenbergen. Nog lang nadien bleef het als Waterhuisje Schoutens bekend. Cornelis Schoutens had het ruim vierentwintig jaar bewoond. Op 19 november 1768 leende hij de som van 1800 gulden van Isabella Christina van Eersel, weduwe van Adriaan Oonincx, waarvoor zich Cornelia Dekkers tot borg stelde. Op 2 december 1769 was de som voldaan. Als landman in de Auvergnepolder kocht hij op 9 oktober 1780 een hofstede, bestaande uit huis, schuur en verdere 'timmerage' met 152 gemeten en 115 roeden land, gelegen onder de Heense Molen in de Nieuw-Vossemeerse polder.
(Hij is later getrouwd te Halsteren (NB) op 17 mei 1767, op 34-jarige leeftijd met Margaritha Jacobs (19 jaar oud), gedoopt te Ginneken op 3 december 1747, overleden rond 17 maart 1790, 42 jaar oud, dochter van Cornelis Peters Jacobs en Petronella Peters Deckers.) Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Steenbergen op 20 februari 1757 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Schoutens en Cornelia van der Heijden).
 2. Anna Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 29 oktober 1758 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van de Kasteelen en Maria Roelen), jong overleden.
 3. Joannes Schoutens, dopeling afkomstig uit Auvergnepolder (Halsteren), gedoopt te Halsteren (NB) op 5 maart 1760 (RK) (doopgetuigen waren Dionijsius Schoutens en Petronella Adrianse), volgt onder XIV-gt.
 4. Anna Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 24 oktober 1763 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Adrianse en Maria Adrianse), volgt onder XIV-gu.
 5. Cornelius Schoutens, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 5 mei 1765 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Roelen en Anna Goverts), jong overleden.

XIII-dc Adriana van den Bergh, gedoopt te Nispen-Essen op 10 februari 1746 (RK), wonende te Nispen-Essen (Schriek), begraven te Nispen-Essen op 1 november 1770, 24 jaar oud, dochter van Petrus van den Bergh (XII-bb) en Maria Cornelissen Wuijts. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 30 april 1769 (getuigen waren Joannes Verboven en Adriana van den Bergh), op 23-jarige leeftijd met Joannes de Crom, geboren te Wuustwezel (BelgiŽ). Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria de Crom, geboren te Nispen-Essen (Schriek), gedoopt te Nispen-Essen op 5 september 1770 (doopgetuigen waren Simon Somers en Maria Wuijts (namens Maria de Crom)), begraven te Nispen-Essen op 23 februari 1771, 171 dagen oud.

XIII-dd Lucas van Thillo, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 1 december 1745, overleden aldaar op 23 september 1806, 60 jaar oud, zoon van Cornelis Janssen van Thillo en Cornelia van den Bergh (XII-bd). Hij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 4 mei 1770, op 24-jarige leeftijd (1) met Adriana van Loon (22 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 11 augustus 1747, overleden aldaar op 3 februari 1784, 36 jaar oud, dochter van Cornelius Geertssen van Loon en Elisabetha Peeters van Dijck. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Luijcken van Thillo, geboren te Nispen-Essen op 19 november 1773, volgt onder XIV-gv.
 2. Gerardus van Thillo, geboren te Essen (BelgiŽ) op 20 november 1775, overleden aldaar op 13 december 1775, 23 dagen oud.
 3. Maria Joanna van Thillo, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 6 maart 1783, volgt onder XIV-gw.

Hij was gehuwd (2) met Anna Catharina Wesenbeek. Uit dit huwelijk:

 1. Thomas Lucas van Thillo, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 2 mei 1789, volgt onder XIV-gx.

XIII-de Cornelius Sebastiaenssen van den Bergh, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 28 november 1743 (RK), overleden te Bergen op Zoom (Borgvliet), begraven te Huijbergen (NB) op 4 oktober 1789, 45 jaar oud, zoon van Sebastianus Dingeman van den Bergh en Heilwiges van den Bergh, Aleydis (XII-be). Hij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 21 mei 1770 voor de kerk (getuigen waren Petrus Selderslagh en Andreas Loos), op 26-jarige leeftijd (1) met Anna Sebastiaenssen de Weert (19 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Nispen-Essen (Beliestraat) op 10 augustus 1750 (RK) (doopgetuigen waren Wilhelmus Paschasius Deckers en Adriana Joannis Deckers), overleden te Bergen op Zoom (Borgvliet) op 12 december 1784, begraven te Huijbergen (NB), 34 jaar oud, dochter van Sebastiaen Janssen de Weert en Margaretha Paschasius Deckers. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna van den Bergh, gedoopt te Huijbergen (NB) op 2 mei 1773 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Cornelissen en Alderina van den Bergh).
 2. Sebastianus van den Bergh, gedoopt te Huijbergen (NB) op 15 maart 1776 (doopgetuigen waren Siardus van den Bergh en Cornelia de Krom).
 3. Catharina van den Bergh, geboren te Bergen op Zoom (Borgvliet), gedoopt te Bergen op Zoom op 9 juli 1778 (doopgetuigen waren Cornelius de Wert en Joanna van den Berg), overleden te Bergen op Zoom op 21 september 1826, 48 jaar oud.
  In het bevolkingsreg. 1812 van Bergen op Zoom staat als haar geboortedatum vermeld: 5.6.1779. Daar niet gevonden, wel op genoemde datum.
  Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 1 april 1799 (getuigen waren Marinus Hageneirs en Elisabeth Nijssen), op 20-jarige leeftijd met Christianus Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 14 mei 1774, volgt onder XIV-es.

Hij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 15 december 1787, getrouwd te Huijbergen (NB) voor de kerk, op 44-jarige leeftijd (2) met Adriana Plompen, gedoopt te Woensdrecht (NB) op 23 mei 1759, zie XIII-bt. Uit dit huwelijk:

 1. Zie onder XIII-bt.

XIII-df Siardus van den Bergh, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 29 maart 1747 (RK), wonende te Wouw, overleden te Huijbergen (NB) op 12 mei 1825, 78 jaar oud, zoon van Sebastianus Dingeman van den Bergh en Heilwiges van den Bergh, Aleydis (XII-be). Hij was gehuwd met Joanna Mastbooms, geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt aldaar op 20 november 1751 (RK), overleden aldaar op 28 april 1825, 73 jaar oud, dochter van Adriaen Mastbooms en Maria van den Bergh. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Baptist van den Bergh, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 16 april 1781 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Mastbooms en Petronella van den Bergh), volgt onder XIV-gy.
 2. Anna Cornelia van den Bergh, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 28 januari 1783 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis van den Bergh en Adriana Mathijssen).
 3. Maria van den Bergh, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 2 maart 1785 (RK) (doopgetuigen waren Joanna Mastbooms en Dymphna van den Bergh).
 4. Hendrina van den Bergh, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 17 april 1788 (doopgetuigen waren Cornelis Hopmans en Anna Catharina Mastbooms).
 5. Johanna Cornelia van den Bergh, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 4 mei 1793 (doopgetuigen waren Dingeman van den Bergh en Joanna Somers), volgt onder XIV-gz.

XIII-dg Gertrudis van den Bergh, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 17 februari 1753 (RK), overleden voor 19 oktober 1825, hoogstens 72 jaar oud, dochter van Sebastianus Dingeman van den Bergh en Heilwiges van den Bergh, Aleydis (XII-be). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 4 december 1775, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Hopmans (34 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom (Borgvliet) op 31 mei 1741, overleden te Huijbergen (NB) op 19 oktober 1825, 84 jaar oud, zoon van Cornelis Hopmans en Janneke Jan Goodschalk.
(Hij is eerder getrouwd te Bergen op Zoom op 24 april 1768, op 26-jarige leeftijd met Dijmphna Hertoghs, geboren te Essen (BelgiŽ), overleden op 19 september 1774.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Hopmans, gedoopt te Bergen op Zoom op 18 september 1776 (RK) (doopgetuigen waren Sebastianus van den Bergh en Cornelia van Lom).
 2. Maria Catharina Hopmans, gedoopt te Bergen op Zoom op 27 augustus 1777 (doopgetuigen waren Cornelius van den Bergh en Maria Catharina Melsen), overleden te Huijbergen (NB) op 1 februari 1860, 82 jaar oud.
  Zij is getrouwd op 13 november 1808 (getuigen waren Petrus Hopmans en Joannes Baptist van den Bergh), op 31-jarige leeftijd met Siardus Nelen, gedoopt te Huijbergen (NB) op 26 februari 1770 (RK), volgt onder XIV-cr.
 3. Cornelia Hopmans, geboren te Bergen op Zoom (in de Buitenpoorterij), gedoopt te Bergen op Zoom op 28 augustus 1779 (RK) (doopgetuigen waren Carolus van den Bergh en Cornelia van Londen), volgt onder XIV-ha.
 4. Dingena Hopmans, gedoopt te Bergen op Zoom op 19 augustus 1781 (RK) (doopgetuigen waren Gualterus Hopmans en Dympha van den Berg).
  Zij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 4 september 1811, op 30-jarige leeftijd met Johannes Dekkers (25 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) op 4 mei 1786, zoon van Willem Adriaen Deckers en Dijmphna van Tichelen.
 5. Henderina Hopmans, gedoopt te Bergen op Zoom op 12 november 1783 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius de Wys en Maria van den Berg), volgt onder XIV-hb.
 6. Sebastianus Hopmans, gedoopt te Bergen op Zoom op 6 februari 1786 (RK) (doopgetuigen waren Paschasius de Weert en Joanna Hopmans).

XIII-dh Joanna Maria van den Bergh, geboren te Huijbergen (NB), gedoopt aldaar op 18 augustus 1756 (RK), overleden te Bergen op Zoom (Zuidgeest) op 14 december 1810, 54 jaar oud, dochter van Sebastianus Dingeman van den Bergh en Heilwiges van den Bergh, Aleydis (XII-be). Zij was gehuwd met Paschasius de Weert, geboren te Nispen-Essen (Beliestraat), gedoopt te Nispen-Essen op 15 oktober 1756 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van den Bergh en Anna Deckers), overleden te Bergen op Zoom (Zuidgeest) op 22 juni 1804, 47 jaar oud, zoon van Sebastiaen Janssen de Weert en Margaretha Paschasius Deckers. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius de Weert, gedoopt te Bergen op Zoom op 4 augustus 1789 (doopgetuigen waren Adrianus van Hoevenen en Adriana Plompen).
 2. Joannes de Weert, gedoopt te Bergen op Zoom op 18 september 1791 (doopgetuigen waren Digmannus van den Berg en Joanna van den Berg).
 3. Joanna de Weert, geboren te Bergen op Zoom, gedoopt aldaar op 22 februari 1794 (doopgetuigen waren Petrus Sloogen en Joanna Cornelissen), volgt onder XIV-hc.

XIII-di Dijmphna van den Bergh, Dingena, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 14 juni 1760 (RK), dochter van Sebastianus Dingeman van den Bergh en Heilwiges van den Bergh, Aleydis (XII-be). Zij is ondertrouwd te Ossendrecht (NB) op 3 april 1785 en getrouwd aldaar op 17 april 1785 voor de kerk (RK), op 24-jarige leeftijd met Adriaen van Oevelen. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria van Oevelen, geboren te Hoogerheide in het jaar 1789, volgt onder XIV-hd.
 2. Anna Catharina van Oevelen, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1792, volgt onder XIV-he.

XIII-dj Digmannus van den Bergh, geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt aldaar op 3 juli 1765 (RK), overleden aldaar op 7 februari 1809, 43 jaar oud, zoon van Sebastianus Dingeman van den Bergh en Heilwiges van den Bergh, Aleydis (XII-be). Hij was gehuwd met Antonia Deckers, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 31 juli 1774, overleden aldaar op 6 oktober 1808, 34 jaar oud, dochter van Joannis Deckers en Anna van Turnhout. Uit dit huwelijk:

 1. Siardus van den Bergh ook genaamd Georgius, geboren te Nispen-Essen (Heikant), gedoopt te Nispen-Essen op 19 augustus 1799 (doopgetuigen waren Siardus van den Bergh en Maria Deckers), volgt onder XIV-hf.
 2. Joannes van den Bergh, geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt aldaar op 24 mei 1801 (doopgetuigen waren Adrianus Deckers en Joanna van den Bergh), volgt onder XIV-hg.
 3. Franciscus van den Bergh, geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt aldaar op 4 december 1803, overleden te Essen (BelgiŽ) op 4 maart 1825, 21 jaar oud.
 4. Anna Cornelia van den Bergh, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 6 juni 1806, volgt onder XIV-hh.

XIII-dk Cornelius Adriaens van Loon, geboren te Woensdrecht (NB) op 4 september 1757, overleden te Bergen op Zoom op 31 december 1807, 50 jaar oud, zoon van Adrianus Cornelis van Loon en Cornelia van Gorp (XII-bf). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 17 juli 1785, op 27-jarige leeftijd met Geertrui Huijbrechts. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus van Loon, gedoopt te Bergen op Zoom op 19 december 1796 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Janssen en Petronilla Tolenaars).
 2. Johannes van Loon, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1801, volgt onder XIV-hi.
 3. Anna Maria van Loon, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1804.
  Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 21 februari 1828, op 24-jarige leeftijd met Joannes Stoffers (42 jaar oud), geboren te Huijbergen (NB) in het jaar 1786, zoon van Jacobus Stoffers en Christina Dillen.
 4. Cornelis van Loon, volgt onder XIV-hj.
 5. Adriana van Loon, volgt onder XIV-hk.

XIII-dl Wilhelmina Krinckels, geboren te Essen (BelgiŽ) op 31 maart 1765, overleden aldaar op 17 april 1838, 73 jaar oud, dochter van Joannes Crincels en Cornelia van Loon (XII-bg). Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 30 juni 1795 (getuigen waren Maria van Dun en Maria van Schelpheuvel), op 30-jarige leeftijd met Adrianus Somers (30 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) op 25 november 1764, overleden aldaar op 23 augustus 1841, 76 jaar oud, zoon van Cornelius Wilborts Somers en Helena Janssen Linders. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Somers, geboren te Nispen-Essen (Essense Heikant), overleden te Nispen-Essen op 10 december 1800.

XIII-dm Anna Maria Prop, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek of Huijbergse Moer), gedoopt te Nispen-Essen op 2 februari 1753, dochter van Cornelius Janssen Prop en Elisabetha Adriaenssen van Loon (XII-bh). Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 2 mei 1774 (getuigen waren Joannes Baptista Bosch en Maria Suijckerbuijck), op 21-jarige leeftijd met Petrus van Heijbeeck (32 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 12 februari 1742, overleden aldaar op 14 maart 1812, 70 jaar oud, zoon van Marinus van Heijbeeck en Joanna Vervaert. Uit dit huwelijk:

 1. Antonia van Heijbeeck, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 7 juli 1775 (doopgetuigen waren Joanna van Heijbeeck en Cornelius Prop).
 2. Cornelius van Heijbeeck, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 23 februari 1777 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Prop en Anna van Heijbeeck), volgt onder XIV-hl.
 3. Elisabeth van Heijbeeck, gedoopt te Nispen-Essen op 3 juni 1779 (doopgetuigen waren Elisabeth van Loon en Cornelius Mertens).
 4. Adrianus van Heijbeeck, geboren op 9 november 1781, gedoopt te Nispen-Essen op 10 november 1781 (doopgetuigen waren Joannes van Loon en Anna Cornelia Prop), overleden te Nispen-Essen op 11 maart 1782, begraven aldaar op 13 maart 1782, 122 dagen oud.
 5. Anna Cornelia Dijmphna van Heijbeeck, gedoopt te Nispen-Essen op 26 februari 1783 (doopgetuigen waren Dijmphna Joossen en Cornelius Loos).
 6. Adriana Petronilla van Heijbeeck, gedoopt te Nispen-Essen op 29 september 1786 (doopgetuigen waren Adrianus van Loon en Adriana Prop).
 7. Maria Catharina van Heijbeeck, gedoopt te Nispen-Essen op 5 januari 1789 (doopgetuigen waren Adrianus Loos en Elisabeth van Loon (namens Anna Cornelia Prop)), volgt onder XIV-hm.
 8. Adrianus van Heijbeeck, gedoopt te Nispen-Essen op 13 november 1790 (doopgetuigen waren Anna Cornelia van Heijbeeck en Joannes Prop), volgt onder XIV-hn.
 9. Petrus van Heijbeeck, geboren op 4 januari 1793, gedoopt te Nispen-Essen op 5 januari 1793 (doopgetuigen waren Cornelius van Heijbeeck en Cornelia van Meir).
 10. Joanna Elisabeth van Heijbeeck, gedoopt te Nispen-Essen op 21 februari 1794 (doopgetuigen waren Franciscus Bruijnseels en Elisabeth van Heijbeeck).
 11. Franciscus Petrus van Heijbeeck, gedoopt te Nispen-Essen op 13 april 1798 (doopgetuigen waren Cornelia Geerden en Petrus Franciscus Cusseneirs).

XIII-dn Adriana Cornelius Janssen Prop, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek of Huijbergse Moer), gedoopt te Nispen-Essen op 21 januari 1765, wonende te Nispen-Essen (Spilbeek), dochter van Cornelius Janssen Prop en Elisabetha Adriaenssen van Loon (XII-bh). Haar dochter van een onbekende man:

 1. Helena Prop, gedoopt te Nispen-Essen op 10 februari 1790 onwettig (doopgetuige was Anna Maria Prop).

Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 16 augustus 1790 (getuigen waren Petrus Ceusters en Maria Suijkerbuijck), op 25-jarige leeftijd (2) met Franciscus Bruijnseels (39 jaar oud), gedoopt te Etten-Leur (NB) op 22 december 1750 (RK), zoon van Cornelius Bruijnseels en Anna Joannis Kenis. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Baptista Bruijnseels, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt op 14 juni 1791 (doopgetuigen waren Anna Maria Prop (namens Joannes Bruijnseels) en Elisabeth van Loon), volgt onder XIV-ho.
 2. Anna Cornelia Bruijnseels, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 10 mei 1792 (doopgetuigen waren Petrus van Heijbeek en Anna Cornelia Prop), overleden te Nispen-Essen op 25 december 1794, begraven aldaar op 28 december 1794, 2 jaar oud.
 3. Cornelius Bruijnseels, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 9 oktober 1793 (doopgetuigen waren Petrus Prop en Adriana Bruijnseels), overleden te Nispen-Essen op 21 november 1795, begraven aldaar op 23 november 1795, 2 jaar oud.
 4. Joanna Bruijnseels, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 7 november 1794 (doopgetuigen waren Maria Catharina van Geel en Petrus van der Lee), overleden te Nispen-Essen op 14 december 1794, begraven aldaar op 16 december 1794, 37 dagen oud.
 5. Cornelius Bruijnseels, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 25 november 1795 (doopgetuigen waren Petrus van Loon en Antonia van Heijbeek), begraven te Nispen-Essen op 23 september 1796, 303 dagen oud.
 6. Antonius Bruijnseels, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 29 april 1797 (doopgetuigen waren Joannes van Ginderne en Elisabeth van Heijbeeck).
 7. Petrus Cornelis Bruijnseels, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 30 mei 1798 (doopgetuigen waren Antonius Norbertus de Crom en Dijmphna Joossen), begraven te Nispen-Essen op 7 juni 1798, 8 dagen oud.
 8. Anna Cornelia Elisabeth Bruijnseels, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 24 december 1799 (doopgetuigen waren Elisabeth van Loon en Petrus Prop), begraven te Nispen-Essen op 1 januari 1800, 8 dagen oud.
 9. Maria Elisabeth Bruijnseels, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 31 januari 1802 (doopgetuigen waren Maria Prop en Petrus Aerden).

XIII-do Simon van Loon, bouwman, geboren te Huijbergen (NB) op 27 februari 1755 (RK), wonende aldaar en te Moerstraten (NB), overleden te Roosendaal op 18 maart 1815, 60 jaar oud, zoon van Cornelius Adriaenssen van Loon (XII-bi) en Adriana Simons Jansens. Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw op 3 februari 1787 en getrouwd aldaar op 18 februari 1787 (getuigen waren Adrianus Mortelmans en Anna Catharina de Moor), op 31-jarige leeftijd met Petronella Potters (32 jaar oud), landbouwster, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 6 juni 1754 (RK) (doopgetuigen waren Stephanus Potters (afwezig) en Cornelia Schijve), wonende te Wouw, overleden aldaar op 16 december 1821, 67 jaar oud, dochter van Petrus Jansse Potters en Joanna Marijnisse Schijve.
(Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Wouw op 12 oktober 1776 en getrouwd aldaar op 27 oktober 1776 (getuigen waren Joannes Vriens en Joannes Leenaers), op 22-jarige leeftijd met Cornelis Hoendervangers, wonende te Roosendaal, overleden aldaar.) Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Cornelia van Loon, geboren te Wouw (Spellestraat) op 13 december 1787, gedoopt te Wouw op 13 december 1787 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van Loon en Maria Potters), overleden te Steenbergen op 28 mei 1825, 37 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Roosendaal op 25 juni 1815, op 27-jarige leeftijd met Johannes Theodorus van de Stadt (21 jaar oud), mandenmaker, geboren te Tholen op 12 september 1793, zoon van Petrus Dominicus van de Stadt en Clara Ida Bonds.
  (Hij is later getrouwd te Steenbergen op 20 oktober 1825, op 32-jarige leeftijd met Adriana Mouwen (31 jaar oud), geboren te Nispen-Essen aan 't Ommegangstraatje, gedoopt aldaar op 14 november 1793, dochter van Marijn Mouwen en Jacoba Weijmans.)
 2. Cornelius Simons van Loon, geboren te Wouw (Spellestraat) op 3 april 1790, gedoopt te Wouw op 3 april 1790 (RK) (doopgetuigen waren Martinus Potters en Elizabeth van Loon), volgt onder XIV-hp.
 3. Jacoba van Loon, geboren te Wouw (Spellestraat) op 8 februari 1793, gedoopt te Wouw op 8 februari 1793 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Loon en Jacoba Potters), volgt onder XIV-hq.
 4. Petrus van Loon, geboren te Wouw (Spellestraat) op 1 april 1796, gedoopt te Wouw op 1 april 1796 (RK) (doopgetuige was Petrus en Joanna Hoendervangers), overleden te Wouw op 27 oktober 1803, 7 jaar oud.
 5. Adrianus Simonse van Loon, geboren te Wouw (Spellestraat) op 29 november 1798, gedoopt te Wouw op 29 november 1798 (RK) (doopgetuigen waren Marinus Potters en Catharina Potters), volgt onder XIV-hr.

XIII-dp Petrus Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 4 april 1750 (RK), overleden aldaar op 5 juni 1807, 57 jaar oud, zoon van Cornelius Oerlemans (XII-bj) en Eva Willems Bongers.

Vermelding bij huw. met A. Schrant: beide woonende onder Steenbergen van de Roomsche Religie. Vermeld bij overlijden: is binnen de stad overleden P.O., oud ca. 57 jaar, gehuwd. Weeskamer Steenbergen, 15.10.1785: Pieter Oetelmans, verklaart dat zijn vrouw Adriana Schrand op 16.5.1785 is overleden. Kinderen: Willemijna, Cornelis, Geertruij, 10, 8 jaar en 7 maanden. Pos. f 114,11. Elk kind ontvangt f 5.

Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 4 juni 1774 en getrouwd aldaar op 19 juni 1774, op 24-jarige leeftijd (1) met Adriana Schrant (21 jaar oud), gedoopt te Halsteren (NB) op 30 januari 1753, overleden te Steenbergen op 16 mei 1785, 32 jaar oud, dochter van Matthias Schrant en Wilhelmijna Huijgens.

Weeskamer Steenbergen, inv. 2250, 17.12.1785: Adriana Schrandt overleden op 16.5.1785; kinderen Willemijna 10j, Cornelis 8j, Geertruij 7 maanden; batig saldo f 114,11, elk kind krijgt f5.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmina Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 19 januari 1775 (RK) (doopgetuigen waren Guilielmus Hoerlemans en Eva Bongaarts), volgt onder XIV-hs.
 2. Cornelis P. Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 28 januari 1777 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Hoerlemans en Helena Hoerlemans), volgt onder XIV-ht.
 3. Gertrudis Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 19 augustus 1780 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Oerlemans en Maria Huijgens), overleden voor 8 mei 1785, hoogstens 4 jaar oud.
 4. Gertrudis Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 8 mei 1785 (RK) (doopgetuigen waren Hendricus Oetelmans en Maria de Jongh).

Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 31 december 1785 en getrouwd aldaar op 15 januari 1786, op 35-jarige leeftijd (2) met Johanna Jonkers, geboren te Wouw (RK), overleden te Steenbergen voor 1816.

Tekst bij huwelijk: bij Pieter: wednuwnaar van Adriana Schrant, bij Johanna: Jonge dochter, gebooren onder Cruijsland, beijde alhier woonagtig en van de Roomsche Religie.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Oerlemans, servante, gedoopt te Steenbergen op 14 december 1786 (doopgetuigen waren Petrus Jongers en Anna Buijk), overleden voor 5 augustus 1836, hoogstens 49 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Steenbergen op 27 augustus 1813, op 26-jarige leeftijd (1) met Petrus C.G. de Bruijn (33 jaar oud), tailleur en waard, geboren in het jaar 1780.
  (Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 27 december 1806 en getrouwd aldaar op 11 januari 1807, op 27-jarige leeftijd met Joanna Catharina van der Par (21 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 10 januari 1786 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Bonne en Catharina van Oorschot), overleden te Steenbergen op 24 januari 1813, 27 jaar oud, dochter van Henricus van der Par en Maria C. Oetelmans.)
  Zij is getrouwd te Steenbergen op 13 juli 1832, op 45-jarige leeftijd (2) met Adriaan Christianus Bierbooms (54 jaar oud), geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw op 4 maart 1778 (RK) (doopgetuigen waren Matheus Bierbooms (afwezig) en Jacoba van de Welberg), zoon van Christianus Bierbooms en Elizabetha van der Beeck.
  (Hij is later getrouwd te Steenbergen op 5 augustus 1836, op 58-jarige leeftijd met Adriana van Nuffelen (44 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1792, dochter van Christiaan van Nuffelen en Joanna Konings. (Zij is eerder getrouwd te Steenbergen op 9 februari 1816, op 24-jarige leeftijd met Johannes Hertogh (19 jaar oud), geboren te Steenbergen in het jaar 1797 (RK), zoon van Kornelis Hertog (arbeider) en Adriana Verbogt (arbeidster).))
 2. Everardus Oerlemans, metselaarsknecht, gedoopt te Steenbergen op 26 december 1788 (RK) (doopgetuigen waren Maria Costermans en Joannes Jonckers).
  Hij is getrouwd te Steenbergen op 22 november 1816, op 27-jarige leeftijd met Maria Rinkels (41 jaar oud), winkelierster, geboren in het jaar 1775.
  (Zij was weduwe van Jan Damen.)
 3. Joannes Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 24 januari 1792 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Jonckers en Catharina Buijck).
 4. Adrianus Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 15 januari 1795 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Jonkers en Petronilla Schoen).
 5. Marinus Oetelmans, gedoopt te Steenbergen op 4 november 1797 (doopgetuigen waren Marijnus Jonckers en Maria Verbeeck), volgt onder XIV-hu.

XIII-dq Wilhelmus Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 18 december 1751 (RK), wonende aldaar, zoon van Cornelius Oerlemans (XII-bj) en Eva Willems Bongers. Hij is ondertrouwd te Steenbergen op 11 juli 1778 en getrouwd aldaar op 26 juli 1778 voor de kerk, op 26-jarige leeftijd met Maria de Jongh, wonende te Steenbergen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 15 mei 1779 (doopgetuigen waren Johannes de Jong en Eva Bongers), volgt onder XIV-hv.
 2. Adrianus Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 6 april 1783 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Oerlemans en Adriana Schrant).
 3. Cornelius Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 26 september 1786 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Oetelmans en Joanna de Jongh).
 4. Everardus Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 14 februari 1790 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Oetelmans en Catharina de Jongh).
 5. Joanna Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 4 november 1793 (RK) (doopgetuigen waren Helena Oerlemans en Josephus Lichtenberg), volgt onder XIV-hw.

XIII-dr Adrianus Oetelmans, winkelier, gedoopt te Steenbergen op 25 augustus 1753 (RK), overleden aldaar op 14 april 1825, 71 jaar oud, zoon van Cornelius Oerlemans (XII-bj) en Eva Willems Bongers. Hij is ondertrouwd te Steenbergen op 31 december 1785 en getrouwd aldaar op 15 januari 1786 voor de kerk, op 32-jarige leeftijd met Joanna van Oorschot (26 jaar oud), gedoopt te Oud Gastel op 6 september 1759, overleden te Steenbergen op 14 oktober 1818, 59 jaar oud, dochter van Christiaan van Oorschot en Cornelia van Aken. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 29 oktober 1786 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Oerlemans, Cornelia Croonen en Cornelia van Oorschot), volgt onder XIV-hx.
 2. Christina Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 4 maart 1788 (RK) (doopgetuigen waren Helena Oetelmans en Antonius van Oorschot).
 3. Adrianus Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 5 januari 1793 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis van Oorschot en Elsabeth van Oorschot).
  Was gelegerd in Bergen op Zoom als "cordonnier" afkomstig van Steenbergen.
 4. Jan Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 5 januari 1793 (RK) (doopgetuigen waren Johanna Slootmans en Geertruid Luijks), volgt onder XIV-hy.
 5. Christianus Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 8 september 1795 (RK) (doopgetuigen waren Johannes van Oorschot en Dorothea van Oorschot).
 6. Petrus Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 29 mei 1798 (RK) (doopgetuigen waren Maria Meijvis en Christianus van Oorschot).
 7. Cornelia Oetelmans, gedoopt te Steenbergen op 6 juli 1799 (RK) (doopgetuigen waren Cornelia Meijvis en Christianus van Oorschot).
 8. Everardus Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 18 augustus 1802 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Oetelmans en Christina Oetelmans).

XIII-ds Hendricus Oetelmans, arbeider, gedoopt te Steenbergen op 9 juni 1755 (RK), overleden aldaar op 27 september 1832, 77 jaar oud, zoon van Cornelius Oerlemans (XII-bj) en Eva Willems Bongers.

Vermelding bij huwelijk: beijde geboren en woonende onder Steenbergen en van de Roomsche belijdenis.

Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 18 november 1786 en getrouwd aldaar op 3 december 1786, op 31-jarige leeftijd met Cornelia Bierbooms (23 jaar oud), gedoopt te Wouw op 31 oktober 1763 (RK) (doopgetuigen waren Hubertus de Swart en Joanna Classen), overleden te Steenbergen op 8 juni 1801, 37 jaar oud, dochter van Christianus Bierbooms en Elizabetha van der Beeck. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 21 mei 1787 (RK) (doopgetuigen waren Helena Oetelmans en Matheus Bierbooms), volgt onder XIV-hz.
 2. Eva Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 1 december 1788 (RK) (doopgetuigen waren Christianus Bierbooms en Joanna Jonckers), volgt onder XIV-ia.
 3. Cornelius Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 1 april 1790 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Oerlemans en Johanna Bierbooms).
 4. Adriana Oetelmans, boerendienstmeid en arbeidster, gedoopt te Steenbergen op 5 november 1791 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Raats en Adriana Bierbooms), wonende te Wouw, overleden te Steenbergen op 19 augustus 1848, 56 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Wouw op 10 oktober 1812, op 20-jarige leeftijd met Bernardus Elst, gedoopt te Huijbergen (NB) op 1 mei 1777, volgt onder XIV-fg.
 5. Maria Huberdina Oetelmans, gedoopt te Steenbergen op 2 maart 1795 (RK) (doopgetuigen waren Wilhelmus Oerlemans en Anna de Jongh), volgt onder XIV-ib.
 6. Pieter Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 5 januari 1797 (RK) (doopgetuigen waren Anna van Oorschot en Cornelis Oetelmans), volgt onder XIV-ic.
 7. Matthijs Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 18 maart 1799 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Bierbooms en Maria Costermans), volgt onder XIV-id.
 8. Christina Oetelmans, gedoopt te Steenbergen op 25 april 1801 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis Oetelmans en Elisabeth Oetelmans), overleden te Steenbergen op 22 juni 1846, 45 jaar oud.

XIII-dt Helena Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 10 oktober 1756 (RK), overleden aldaar op 16 augustus 1828, 71 jaar oud, dochter van Cornelius Oerlemans (XII-bj) en Eva Willems Bongers. Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 3 juli 1779 en getrouwd aldaar op 18 juli 1779, op 22-jarige leeftijd met Josephus Ligtenberg (26 jaar oud), gedoopt te Bergen op Zoom op 19 maart 1753 (doopgetuigen waren Hubertus de Jongh en Joanna Elisabetha Comin), overleden te Steenbergen op 25 oktober 1809, 56 jaar oud, zoon van Johannes Lichtenberg en Johanna Henricus de Jongh. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Ligtenberg, gedoopt te Steenbergen op 11 november 1780 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Ligtenberg en Eva Bongaars), volgt onder XIV-ie.
 2. Kornelis Ligtenberg, geboren te Steenbergen (Coeveringe), gedoopt te Halsteren (NB) op 1 maart 1783 (RK) (doopgetuigen waren Maria Lichtenbergh en Petrus Oerlemans), volgt onder XIV-if.
 3. Joanna Lichtenberg, geboren te Steenbergen (Coeveringe) op 7 november 1785, gedoopt te Halsteren (NB) op 7 november 1785 (RK) (doopgetuigen waren Adriana Oerlemans en Anna Maria Raets), volgt onder XIV-ig.
 4. Gerardus Ligtenberg, gedoopt te Steenbergen op 7 maart 1790 (RK) (doopgetuigen waren Maria Verkaart en Wilhelmus Oetelmans), volgt onder XIV-ih.
 5. Eva Ligtenberg, geboren te Steenbergen (Coeveringe), gedoopt te Halsteren (NB) op 1 oktober 1792 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Oerlemans en Maria Potters), volgt onder XIV-ii.
 6. Hubertus Lichtenberg, geboren te Steenbergen (Coeveringe), gedoopt te Halsteren (NB) op 1 maart 1799 sub conditione (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Hoerlemans en Joanna Jonkers).
 7. Anna Maria Lichtenbergh, geboren te Steenbergen (Coeveringe), gedoopt te Halsteren (NB) op 5 december 1800 sub conditione (RK) (doopgetuigen waren Wilhelmina Oerlemans en Joannes Lichtenbergh).

XIII-du Cornelius Oetelmans, gedoopt te Steenbergen op 30 april 1760 (RK), overleden voor 25 maart 1809, hoogstens 48 jaar oud, zoon van Cornelius Oerlemans (XII-bj) en Eva Willems Bongers. Hij is in ondertrouw gegaan te Oud- en Nieuw Gastel op 29 april 1781 en getrouwd aldaar op 20 mei 1781, op 21-jarige leeftijd (1) met Maria Costermans, wonende te Gastel, overleden voor 14 mei 1803. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 10 mei 1783 (RK) (doopgetuigen waren Wilhemus Oerlemans en Eva Bongers).
 2. Joannes Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 2 maart 1785 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Oerlemans en Helena Oerlemans).
 3. Adrianus Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 6 maart 1787 (RK) (doopgetuigen waren Wilhelmus Oerlemans en Maria de Jongh), overleden voor 14 maart 1794, hoogstens 7 jaar oud.
 4. Cornelius Oerlemans, geboren te Steenbergen (Coeveringe), gedoopt te Halsteren (NB) op 7 maart 1788 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Oerlemans en Joanna Jonkers).
 5. Everardus Oerlemans, geboren te Steenbergen (Coeveringe), gedoopt te Halsteren (NB) op 26 december 1790 (doopgetuigen waren Josephus Lichtenbergh en Cornelia Bierbooms).
 6. Anna Oerlemans, geboren te Westland, gedoopt te Halsteren (NB) op 24 februari 1792 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Oerlemans, Joanna van Oorschot en Maria Donkers), volgt onder XIV-ij.
 7. Adrianus Oetelmans, gedoopt te Steenbergen op 14 maart 1794 (RK) (doopgetuigen waren Wilhelma Oerlemans en Gerardus van Wortel).
 8. Gerardus Oetelmans, gedoopt te Steenbergen op 24 februari 1796 (RK) (doopgetuigen waren Cornelia Oerlemans en Guilhelmus Costermans), volgt onder XIV-ik.

Hij is ondertrouwd te Steenbergen op 14 mei 1803 en getrouwd aldaar op 29 mei 1803 voor de kerk, op 43-jarige leeftijd (2) met Johanna Adriana Heeren (45 jaar oud), gedoopt te Bergen op Zoom op 16 mei 1758 (doopgetuigen waren Joannes Keijl en Adriana Magdalena Keijl), overleden voor 29 december 1804, hoogstens 46 jaar oud, dochter van Mattheus Heeren en Christina Smits.
(Zij was weduwe van Dirck van der Meijde, overleden voor 14 mei 1803.) Hij is ondertrouwd te Steenbergen op 29 december 1804 en getrouwd aldaar op 15 januari 1805 voor de kerk, op 44-jarige leeftijd (3) met Maria Koopmans, geboren te Tholen, wonende te Steenbergen, overleden voor 19 april 1806. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Cornelius Oerlemans, geboren te Steenbergen (Coeveringe), gedoopt te Halsteren (NB) op 6 oktober 1805 sub conditione (RK) (doopgetuigen waren Antonius Koopmans, Maria Segers en Helena Hoerlemans).

Hij is ondertrouwd te Steenbergen op 19 april 1806 en getrouwd aldaar op 4 mei 1806 voor de kerk, op 46-jarige leeftijd (4) met Petronella Brans (25 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 7 september 1780, wonende aldaar, overleden aldaar op 28 augustus 1821, 40 jaar oud.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 25 maart 1809 en getrouwd aldaar op 9 april 1809, op 28-jarige leeftijd met Adriaan Janse Huijgen. (Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 22 april 1797 en getrouwd aldaar op 7 mei 1797 met Jacoba Mulders.)) Uit dit huwelijk:

 1. Elisabetha Oerlemans, geboren te Steenbergen (Coeveringe), gedoopt te Halsteren (NB) op 10 juli 1807 sub conditione (doopgetuigen waren Jan Lichtenbergh en Maria Brant).

XIII-dv Adriana van Elsacker, geboren te Wouw op 8 maart 1754 (RK), wonende aldaar en te Moerstraten (NB), overleden te Steenbergen op 13 september 1816, 62 jaar oud, dochter van Adrianus van Elsacker en Petronilla Oerlemans (XII-bk). Zij is in ondertrouw gegaan op 13 april 1776 en getrouwd te Wouw op 28 april 1776, op 22-jarige leeftijd met Petrus Franciscii Pieter Wouts (25 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 29 juni 1750, wonende te Moerstraten (NB), overleden te Steenbergen op 22 maart 1830, 79 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Wouts, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 1 februari 1777 (doopgetuigen waren Adrianus van Elsacker en Cornelia Wouts), volgt onder XIV-il.
 2. Elizabetha Wouts, geboren te Wouw op 31 maart 1779, volgt onder XIV-im.
 3. Dijmphna Wouts, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw op 2 maart 1782, overleden voor 29 juli 1785, hoogstens 3 jaar oud.
 4. Adrianus Wouts, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt op 2 maart 1782 (doopgetuigen waren Joannes van den Berg en Petronilla Oerlemans).
 5. Dijmphna Wouts, geboren te Steenbergen (Welberg) op 29 juli 1785, gedoopt te Wouw op 29 juli 1785 (doopgetuigen waren Joannes van Elsackers en Cornelia Doggen), volgt onder XIV-in.
 6. Adriana Wouts, geboren te Wouw (Oostelaar) op 3 mei 1788, gedoopt te Wouw op 3 mei 1788 (doopgetuigen waren Joannes van den Berg en Cornelia Elsackers).
 7. Adriaan Wouts, geboren te Wouw op 23 februari 1791, overleden te Steenbergen op 5 november 1844, 53 jaar oud.
 8. Franciscus Wouts, geboren te Wouw (Biezen) op 23 februari 1791, gedoopt te Wouw op 24 februari 1791 (doopgetuige was Amandus van Oeffelen), overleden te Steenbergen op 5 november 1844, 53 jaar oud.
 9. Petronilla Wuijts, geboren te Wouw (Biezen) op 14 december 1793, gedoopt te Wouw op 14 december 1793 (doopgetuigen waren Cornelius Roelans en Maria van Elsackers), volgt onder XIV-io.
 10. Kornelis Wouts, geboren te Kruisland (NB) op 23 oktober 1797, volgt onder XIV-ip.

XIII-dw Joanna van Elsackers, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 13 december 1758 (RK), wonende te Wouw (Vroenhout), overleden te Wouw op 19 oktober 1826, 67 jaar oud, dochter van Adrianus van Elsacker en Petronilla Oerlemans (XII-bk). Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw op 13 mei 1780 en getrouwd aldaar op 28 mei 1780, op 21-jarige leeftijd met Joannes van den Bergh (27 jaar oud), geboren te Wouw, gedoopt te Roosendaal op 9 september 1752 (RK), wonende te Wouw (Vroenhout), overleden te Wouw op 20 juni 1802, 49 jaar oud, zoon van Cornelius Paessen van den Bergh (XIII-ay) en Helena Janssen Linders. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (in 't Rietgoor), gedoopt te Roosendaal op 18 oktober 1780 (doopgetuige was Helena Linders (en voor Joannes Elsackers)), volgt onder XIV-iq.
 2. Adrianus van den Bergh, gedoopt te Wouw op 8 augustus 1783 (RK) (doopgetuigen waren Paschasius van den Berg en Peteronilla Hoerelmans), volgt onder XIV-ir.
 3. Marinus van den Bergh, geboren te Wouw (Westelaar) op 5 januari 1787, gedoopt te Wouw op 5 januari 1787 (doopgetuigen waren Cornelius Somers en Cornelia van Elsacker).
 4. Jacobus van den Bergh, arbeider, geboren te Wouw (Westelaar) op 17 maart 1790, gedoopt te Wouw op 17 maart 1790 (doopgetuigen waren Jacobus Wijmans en Anna Maria van den Bergh), ongehuwd overleden te Wouw op 27 juni 1822, 32 jaar oud.
 5. Petrus van den Bergh, geboren te Wouw (Westelaar) op 17 mei 1792, gedoopt te Wouw op 17 mei 1792 (doopgetuigen waren Adrianus Somers en Maria van Elsacker).
 6. Joannes van den Bergh, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw op 24 december 1795 (doopgetuigen waren Cornelius van den Bergh en Petronilla van Elzackkers), overleden te Wouw op 21 maart 1841, 45 jaar oud.
 7. Henricus van den Bergh, dagloner, geboren te Wouw (Westelaar) op 10 februari 1798 opmerking bij kind: plaats geboorte: Westelaar; zevende zoon., gedoopt te Wouw op 10 februari 1798 (doopgetuigen waren Adrianus van den Bergh en Dijmphna Somers), overleden te Wouw op 25 januari 1857, 58 jaar oud.
 8. Maria Catharina van den Bergh, geboren te Wouw (Westelaar) op 11 juli 1800, gedoopt te Wouw op 11 juli 1800 (doopgetuigen waren Simon van der Westen en Cornelia van Gastel), volgt onder XIV-is.

XIII-dx Joannes Adrianus van Elsacker, logementshouder, geboren te Wouw, gedoopt op 15 januari 1762 (RK), overleden te Tholen op 21 september 1842, 80 jaar oud, zoon van Adrianus van Elsacker en Petronilla Oerlemans (XII-bk). Hij was gehuwd met Geertje Hubrechtse Cornelisse, logementshoudster, geboren te Tholen in het jaar 1780, overleden aldaar op 19 januari 1861, 81 jaar oud, dochter van Huibrecht Cornelisse en Adriaantje Faasse. Uit dit huwelijk:

 1. Huijberdina Adriana van Elsacker, geboren te Tholen op 13 augustus 1805, volgt onder XIV-it.
 2. Rochus Joannes van Elsacker, geboren te Moerstraten (NB) op 26 april 1806, gedoopt te Wouw op 27 april 1806 (doopgetuigen waren Petrus Jochums en Anna Maria van Elsacker).
 3. Marinus Cornelis van Elsacker, geboren te Tholen op 28 mei 1810, volgt onder XIV-iu.
 4. Hubregt van Elsacker, geboren te Tholen op 21 februari 1813.
 5. Adriaan van Elsacker, ondermeester, geboren te Tholen op 21 februari 1813.
  Hij is getrouwd te Colijnsplaat op 31 januari 1837, op 23-jarige leeftijd met Adriana Pieternella de Koster (38 jaar oud), molenaarster, geboren te Kortgene in het jaar 1799, overleden te Colijnsplaat op 9 juli 1871, 72 jaar oud, dochter van Jacobus de Koster en Janna Noordhoek.
  (Zij was weduwe van Johannes Stroes, overleden voor 31 januari 1837.)
 6. Hubregt van Elsacker, geboren te Tholen op 6 november 1814, volgt onder XIV-iv.
 7. Pieter van Elsacker, geboren te Tholen op 15 oktober 1816, volgt onder XIV-iw.
 8. Cornelis Adriaan van Elsacker, geboren te Tholen op 3 januari 1819, volgt onder XIV-ix.
 9. Adriana van Elsacker, geboren te Tholen op 8 juni 1822, volgt onder XIV-iy.

XIII-dy Jacoba Adrianus van Elsacker, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 15 december 1766 (RK), overleden aldaar op 23 december 1806, 40 jaar oud, dochter van Adrianus van Elsacker en Petronilla Oerlemans (XII-bk). Zij is getrouwd te Wouw op 24 maart 1793 met dispensatie wegens de vastentijd (getuigen waren Cornelius Corsten en Jacoba Fabri), op 26-jarige leeftijd met Michiel Goris (28 jaar oud), geboren te Loenhout (BelgiŽ) op 16 maart 1765, wonende aldaar, overleden te Wouw op 15 april 1809 nalatende zes kinderen., 44 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Michael Goris, geboren te Wouw (Hazelaar) op 24 april 1793, gedoopt te Wouw op 24 april 1793 (doopgetuigen waren Joannes van Elsackers en Maria Catharina Goris), volgt onder XIV-iz.
 2. Adriana Goris, geboren te Wouw (Oostelaar) op 26 november 1795, gedoopt te Wouw op 26 november 1795 (doopgetuigen waren Antonius Goris en Maria van Elsakkers), overleden te Wouw op 10 november 1869, 73 jaar oud.
 3. Petrus Joannes Michael Goris, geboren te Wouw op 15 september 1797, gedoopt aldaar op 15 september 1797 (doopgetuigen waren Joannes Verhaegen en Gertrudis Eijsermans (namens Petronilla Goris)), volgt onder XIV-ja.
 4. Michael Goris, geboren te Wouw (Westelaar) op 29 november 1799, gedoopt te Wouw op 29 november 1799 (doopgetuigen waren Michael Goris en Joanna van Elsackers).
 5. Joannes Goris, geboren te Wouw (Boeink) op 24 juni 1803, gedoopt te Wouw op 24 juni 1803 (doopgetuigen waren Antonius Gorisse en Joanna Jongeneelen (namens Adriana Elsackers)).
  Hij is getrouwd te Wouw op 25 maart 1829, op 25-jarige leeftijd met Adriana Gelten, geboren te Wouw op 14 februari 1795, gedoopt aldaar op 14 februari 1795, volgt onder XIV-fa.
 6. Adrianus Gorisse, geboren te Wouw, gedoopt aldaar op 3 december 1805 (doopgetuigen waren Adrianus Janssens en Joanna van Elsacker), ongehuwd overleden te Roosendaal op 4 september 1827, 21 jaar oud.

XIII-dz Petronilla van Elsacker, gedoopt te Wouw op 28 december 1774 (RK), wonende te Moerstraten (NB), overleden te Bergen op Zoom op 26 januari 1854, 79 jaar oud, dochter van Adrianus van Elsacker en Petronilla Oerlemans (XII-bk). Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw op 19 april 1800 en getrouwd aldaar op 4 mei 1800 (getuigen waren Catharina van Oorschot en Jacoba Fabri), op 25-jarige leeftijd met Simon van der Westen (27 jaar oud), arbeider, geboren te Nispen (NB) op 20 mei 1772, gedoopt aldaar op 20 mei 1772, wonende te Essen (BelgiŽ) en te Moerstraten (NB), overleden te Bergen op Zoom op 18 januari 1853, 80 jaar oud, zoon van Simon van der Westen en Adriana van den Bergh. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus van der Westen, schutter bij de Brabantse Schutterij, geboren te Moerstraten (NB) op 13 oktober 1804, gedoopt te Wouw op 13 oktober 1804 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van den Berg en Catharina van Elsackers (namens Maria Elsackers)), overleden te Gorinchem (ZH) op 2 april 1832, 27 jaar oud.
 2. Petrus van der Westen, geboren te Moerstraten (NB) op 17 februari 1807, gedoopt op 18 februari 1807 (RK) (doopgetuigen waren Siardus van den Berg en Joanna van Elsacker), overleden te Bergen op Zoom op 11 september 1822, 15 jaar oud.
 3. Antonius Simon van der Westen, winkelier, geboren te Moerstraten (NB) op 14 december 1809, gedoopt te Wouw op 15 december 1809 (RK) (doopgetuigen waren Andreas Peijnen en Petronilla van den Berg), overleden te Bergen op Zoom op 14 februari 1893, 83 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 29 april 1858, op 48-jarige leeftijd met Maria Govers (41 jaar oud), geboren te Wouw op 17 november 1816, overleden te Bergen op Zoom op 2 januari 1880, 63 jaar oud, dochter van Cornelis Govers (dagloner) en Cornelia van Overveld.
 4. Johanna van der Westen, geboren te Bergen op Zoom op 12 november 1813 (doopgetuigen waren Corneil van den Boom en Jean Hebgen), wonende te Bergen op Zoom (in de Poorterij), overleden te Bergen op Zoom op 24 september 1814, 316 dagen oud.
 5. Johanna van der Westen, geboren te Bergen op Zoom op 18 januari 1817 (doopgetuigen waren Arnoldus Straatman en Johannes Cornelissen), overleden te Bergen op Zoom op 25 augustus 1900, 83 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 29 april 1858, op 41-jarige leeftijd met Wilhelmus Wilmse (62 jaar oud), gedoopt te Bergen op Zoom op 6 juli 1795 (doopgetuigen waren Henricus Goeyen en Catharina Petronilla van der Schriek), zoon van Wilhelmus Wilmse en Catharina Rits.
  (Hij is eerder getrouwd te Bergen op Zoom op 9 april 1818, op 22-jarige leeftijd met Catharina Scheurbiers, geboren te Bergen op Zoom, dochter van Sebastian Schuurbiers en Cornelia Lammers.)

XIII-ea Petronilla Oerlemans, arbeidster, geboren te Nieuw-Vossemeer, gedoopt te Halsteren (NB) op 13 januari 1772 (RK), overleden te Wouw op 10 augustus 1827, 55 jaar oud, dochter van Joannes Oerlemans (XII-bl) en Cornelia van Loon. Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw op 14 april 1798 en getrouwd aldaar op 29 april 1798 (getuigen waren Joannes Vriens en Cornelius Tirions), op 26-jarige leeftijd met Petrus Nicolaus Jochems (29 jaar oud), dagloner, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw op 31 januari 1769 (RK) (doopgetuigen waren Christianus Deckers en Maria de Grauw (namens Cornelia Jochems)), wonende te Wouw, overleden aldaar op 6 mei 1813, 44 jaar oud, zoon van Nicolaus Peeters Jochems en Petronella Deckers.

Ondertrouw met toestemming van de voogd van de bruid.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna Cornelia Jochems, geboren te Wouw (Zaafsel) op 31 januari 1800, gedoopt te Wouw op 31 januari 1800 (RK) (doopgetuigen waren Cornelia Jochems en Nicolaus Jochems), volgt onder XIV-jb.
 2. Petronella Jochems, geboren te Wouw (Oostelaar) op 20 november 1801, gedoopt te Wouw op 20 november 1801 (RK) (doopgetuigen waren Christianus Jochems en Elizabet Verbiest (namens Maria Heijnen)), volgt onder XIV-jc.
 3. Joanna Jochems, geboren te Wouw op 17 januari 1804 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Jochums en Cornelis Helmons (names Dijmphnana Rongens)), volgt onder XIV-jd.
 4. Joannes Jochems, geboren te Wouw op 22 november 1806 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Elsacker en Cornelia Geijsen (namens Joanna Heijnen)), overleden te Wouw op 9 februari 1811, 4 jaar oud.
 5. Adriana Jochems, geboren te Wouw (Molenberg) op 19 maart 1810, gedoopt te Wouw op 19 maart 1810 (RK) (doopgetuigen waren Connelius Heijnen en Maria van den Broek (namens Maria Elsackers)), volgt onder XIV-je.

XIII-eb Thomas Danckers, gedoopt te Loon op Zand op 25 maart 1713 (RK), overleden aldaar op 13 november 1777, 64 jaar oud, zoon van Cornelius Corsten Danckers en Maria Janse van Nuenen (XII-bm). Hij was gehuwd met Maria Poisson ook genaamd van der Sande, gedoopt te Loon op Zand op 18 augustus 1717 (RK), wonende te Loon op Zand (aan de Loonse Straat), overleden te Loon op Zand op 24 augustus 1773, 56 jaar oud, dochter van Theodorus Petrus Poisson (XII-cc) en Petronilla Theodorus Voegers. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Danckers, gedoopt te Loon op Zand op 27 februari 1736 (RK).
 2. Cornelius Danckers, gedoopt te Loon op Zand op 27 februari 1740 (RK) (doopgetuigen waren Leonardus Passe en Maria Catharina Danckers).
 3. Theodorus Danckers, gedoopt te Loon op Zand op 20 juni 1741 (doopgetuigen waren Leonardus Poison en Maria Arnolddus Poison).
 4. Maria Danckers, gedoopt te Loon op Zand op 17 april 1743 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Beeck en Maria Catharina Danckers).
 5. Arnoldus Danckers, gedoopt te Loon op Zand op 3 oktober 1744 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Poisson en Maria de Ruijter).
 6. Cornelis Thomanse Danckers, gedoopt te Loon op Zand op 27 augustus 1751 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Poisson en Christina Danckers), volgt onder XIV-jf.
 7. Petrus Danckers, gedoopt te Loon op Zand op 17 oktober 1755 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Beeck en Petronella Poisson).

XIII-ec Gijsbertus Adrianus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 13 mei 1694 (RK), zoon van Adrianus Gisbertus van den Hove (XII-bn) en Petronella Thomas de Leeuw. Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 26 september 1721 en getrouwd aldaar op 12 oktober 1721, getrouwd op 12 oktober 1721 voor de kerk (RK) (getuigen waren Thomans Adrianus van den Hove en Wilhelmus van Beurden), op 27-jarige leeftijd met Joanna Leonardus Puteau (22 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 7 april 1699 (RK) (doopgetuigen waren Maria Janse van Beurde en Hubertus de Puteau), dochter van Leonardus de Puteau en Joanna Joannes van Beurden. Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 18 december 1721 (RK) (doopgetuigen waren Leonardus Pitjauw en Petronella van den Hove), volgt onder XIV-jg.
 2. Nicolaus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 6 januari 1723 (RK) (doopgetuigen waren Gerardus van den Hove en Maria Leonardus Pitjauw).
 3. Pitronella van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 3 juli 1724 (RK).
 4. Thomas van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 22 november 1727 (RK) (doopgetuigen waren Thomas van den Hove en Anna Maria van den Hove), volgt onder XIV-jh.
 5. Philippus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 25 september 1729 (RK) (doopgetuigen waren Philippus Coquel en Maria Catharina van den Hove), volgt onder XIV-ji.
 6. Maria Anna van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 14 november 1731 (RK) (doopgetuigen waren Albertus Dusio en Maria Leonardus Puteau).
 7. Joanna van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 8 januari 1733 (RK) (doopgetuigen waren Gerardus van den Hove en Maria Leonardus Puteau).
 8. Adriana Christina van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 11 september 1735 (doopgetuigen waren Albertus Duwoox en Christina Timbroeck), volgt onder XIV-jj.
 9. Adrianus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 1 december 1737 (RK) (doopgetuigen waren Philippus Loquilla en Maria Albertus Du Hoo).
 10. Joannes van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 2 november 1739 (RK) (doopgetuigen waren Gerardus Adrianus van den Hove en Helena Sebastianus de Leuw).
  Hij was gehuwd met Maria van Esch.
 11. Albertus Josephus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 13 september 1741 (RK) (doopgetuigen waren Albertus Duwoox en Maria van den Hove).

XIII-ed Thomas Adrianus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 13 mei 1694 (RK), overleden aldaar op 10 januari 1748, 53 jaar oud, zoon van Adrianus Gisbertus van den Hove (XII-bn) en Petronella Thomas de Leeuw. Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 21 juli 1731 en getrouwd aldaar op 5 augustus 1731, getrouwd op 5 augustus 1731 voor de kerk (RK) (getuigen waren Leonardus Leonardus Putdau en Maria Hendrix de Ruijter), op 37-jarige leeftijd met Maria Catharina Leonardus de Puteau (26 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 28 februari 1705, dochter van Leonardus de Puteau en Joanna Joannes van Beurden. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus Tomas van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 1 februari 1732 (RK) (doopgetuigen waren Leonardus Puteau en Petronella de Leeuw), volgt onder XIV-jk.
 2. Maria Anna van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 15 april 1733 (RK) (doopgetuigen waren Albertus Duhoo en Maria Adrianus van den Hove).
 3. Maria Catharina van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 9 april 1734 (RK) (doopgetuigen waren Gerardus Adrianus van den Hove en Maria Catharina van den Hove).
 4. Helena van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 11 maart 1735 (RK) (doopgetuigen waren Gijsbertus van den Hove en Helena van den Hove).
 5. Gijsbertus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 2 oktober 1736 (RK) (doopgetuigen waren Fijsbertus van den Hove en Petronella Adrianus van den Hove), volgt onder XIV-jl.
 6. Leonardus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 15 april 1738 (RK) (doopgetuigen waren Leonardus Puteau en Joanna Janse van Beurden), volgt onder XIV-jm.
 7. Joanna van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 24 juni 1742 (RK) (doopgetuige was Albertus Duwooz).
 8. Gerardus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 3 september 1746 (RK) (doopgetuigen waren Gerardus van den Hoven en Maria van den Hoven).

XIII-ee Maria Adrianus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand in april 1698 (RK), dochter van Adrianus Gisbertus van den Hove (XII-bn) en Petronella Thomas de Leeuw. Zij is getrouwd te Loon op Zand op 12 september 1723 voor de kerk (RK) (getuigen waren Eerwaarde Heer van Kessel en Christina Maria Phenling), op 25-jarige leeftijd met Albertus Josephus du Haut ook genaamd Rio (ongeveer 29 jaar oud), geboren rond 1694. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Rio, gedoopt te Loon op Zand op 19 februari 1725 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van den Hove en Maria Catharina van den Hove).
 2. Helena Maria Rio, gedoopt te Loon op Zand op 17 februari 1727 (RK) (doopgetuigen waren Johannes Franciscus Duwooz en Helena van den Hove).
 3. Phillipus Josephus Rio, gedoopt te Loon op Zand op 30 oktober 1728 (RK) (doopgetuigen waren Phillipus Coquelle en Petronilla de Leeuw).
 4. Thomas Josephus Rio, gedoopt te Loon op Zand op 9 mei 1730 (RK) (doopgetuigen waren Thomas Adrianus van den Hove en Christina van den Hove).
 5. Maria Anna Rio, gedoopt te Loon op Zand op 5 april 1732 (RK) (doopgetuigen waren Gerardus Adrianus van den Hove en Maria Anna Aderjanus van den Hove).
 6. Adrianus Johannes Duwoox, gedoopt te Loon op Zand op 18 juni 1734 (RK) (doopgetuigen waren Eerwaarde Heer Joannes van Biestraeten en Maria Catharina van den Hove).
 7. Pitronella Isabella Duwoox, gedoopt te Loon op Zand op 5 maart 1736 (RK) (doopgetuigen waren Gijsbertus van den Hove en Pitronella van den Hove).
 8. Joannes Jacobus du Haut, gedoopt te Loon op Zand op 14 november 1737 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Bodoeu en Joanna Leonardus Puteau).
 9. Petrus Franciscus de Haut, gedoopt te Loon op Zand op 8 maart 1740 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Vught en Anna Franciscus Lantschot).

XIII-ef Maria Anna van den Hooven, gedoopt te Loon op Zand op 30 augustus 1704 (RK), dochter van Adrianus Gisbertus van den Hove (XII-bn) en Petronella Thomas de Leeuw. Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 5 november 1746 en getrouwd aldaar op 20 november 1746, getrouwd aldaar op 20 november 1746 voor de kerk (RK) (getuigen waren Henricus Couwenbergh en Maria Couwenbergh), op 42-jarige leeftijd met Jan Gerid Couwenbergh (44 jaar oud), geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 28 april 1702, overleden aldaar op 11 oktober 1777, 75 jaar oud, zoon van Gerardus Petruszn Cauwenbergh en Anna Johannesdr Hamers. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina Couwenbergh, gedoopt te Loon op Zand op 27 juni 1748 (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren Petrus Couwenbergh en Maria Catharina Duwooz), volgt onder XIV-jn.

XIII-eg Gerardus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 26 juli 1706 (RK), zoon van Adrianus Gisbertus van den Hove (XII-bn) en Petronella Thomas de Leeuw. Hij is getrouwd te Breda op 13 januari 1729, op 22-jarige leeftijd met Christiana ten Broek (32 jaar oud), geboren te Breda op 23 januari 1696, overleden te Loon op Zand op 18 september 1772, 76 jaar oud, dochter van Johannes ten Broek en Margaretha Martens. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana van den Hove, gedoopt te Breda op 6 juli 1727.
 2. Bernardine van den Hove, gedoopt te Breda op 12 oktober 1728, volgt onder XIV-jo.
 3. Joannes Martinus van den Hove, gedoopt te Breda op 12 februari 1730.
 4. Joannes Franciscus van den Hove, gedoopt te Breda op 4 april 1732, overleden aldaar op 9 oktober 1740, 8 jaar oud.
 5. Joanna Theresia van den Hove, gedoopt te Breda op 10 november 1733.
 6. Petronella van den Hove, gedoopt te Breda op 16 maart 1735 (doopgetuigen waren Arnoldus van Mierloo en Joanna van den Hove), volgt onder XIV-jp.

XIII-eh Maria Catharina van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 3 juni 1708 (RK), overleden aldaar op 15 november 1766 laat kinderen na, 58 jaar oud, dochter van Adrianus Gisbertus van den Hove (XII-bn) en Petronella Thomas de Leeuw. Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 28 januari 1746 en getrouwd aldaar op 15 februari 1746 voor de schepepen, getrouwd aldaar op 13 februari 1746 voor de kerk (RK) (getuigen waren Elisabeth Hansbergen en Maria Anna van den Hove), op 37-jarige leeftijd met Jacobus Boudoux (ongeveer 31 jaar oud), geboren te Tilli in Brabant rond 1715, wonende te Loon op Zand, overleden voor 15 november 1766, hoogstens 51 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Nicolaa Boudoux, gedoopt te Loon op Zand op 30 november 1746 (RK) (doopgetuigen waren Nicllaus Masquelin en Adriana Catharina van den Hove), overleden te Loon op Zand op 4 juli 1747, 216 dagen oud.
 2. Albertus Josephus Boudoux, gedoopt te Loon op Zand op 11 maart 1749 (RK) (doopgetuigen waren Albertus Josephus Duwooz en Elisabetha Haensberge), overleden te Loon op Zand op 15 november 1766, 17 jaar oud.
 3. Maria Geertrudis Joseph Baudoux ook genaamd Bodouw, gedoopt te Loon op Zand op 19 april 1750 (RK) (doopgetuigen waren Gerardus van den Hove en Maria Catharina Duwooz), volgt onder XIV-jq.
 4. Petrus Jacobus Boudouw, gedoopt te Loon op Zand op 2 augustus 1753 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Josephus Duwooz en Helena Maria Josepha Duwooz).

XIII-ei Walterus Joose van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 2 november 1699 (RK), zoon van Johannes van den Hove (XII-bo) en Maria Joannes Kauwenbergh. Hij is getrouwd te Loon op Zand op 24 mei 1731 voor de kerk (RK) (getuigen waren Anna Oostvogel en Maria Snoere), op 31-jarige leeftijd met Cornelia Ariesse Paens. Uit dit huwelijk:

 1. Judocus van Hooft, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB), gedoopt te Loon op Zand op 30 november 1730 (RK) (doopgetuigen waren Judocus van Hove en Cornelia van Hove), volgt onder XIV-jr.
 2. Maria van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 28 april 1732 (RK) (doopgetuigen waren Martinus Jooste van den Hoove en Cornelia Jooste van den Hoove).
 3. Sijmen van Hooft, gedoopt te Loon op Zand op 14 mei 1734 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Eijckberge en Maria Janse den Ronde), volgt onder XIV-js.
 4. Adrianus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 31 mei 1736 (RK) (doopgetuigen waren Martinus van den Hoove en Maria Janse den Ronde).
 5. Walterus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 11 mei 1741 (RK) (doopgetuigen waren Heijlgerus van den Hoeft en Elisabet van den Hoeft).
 6. Adriana van Hooft, gedoopt te Loon op Zand op 31 januari 1744 (RK) (doopgetuigen waren Martinus van Hooft en Cornelia van Hooft), volgt onder XIV-jt.
 7. Joannes van den Hooft, gedoopt te Loon op Zand op 16 mei 1746 (RK) (doopgetuigen waren Wilhelmus van Vught en Maria van Hove), volgt onder XIV-ju.
 8. Joanna van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 6 augustus 1748 (RK).
 9. Joanna van Hoof, gedoopt te Loon op Zand op 12 augustus 1752 (RK) (doopgetuigen waren Judocus van Hooft en Maria van Hooft).

XIII-ej Heijliger Jan Heijliger Coolen, gedoopt te Tilburg op 31 januari 1703, wonende te Tilburg (Heikant), overleden in het jaar 1744, 41 jaar oud, zoon van Jan Heijliger Coolen (lakenfabrikant) en Elizabetha van den Hove (XII-bp). Hij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 26 augustus 1729 en getrouwd aldaar op 11 september 1729 (getuige was vader van de bruidegom), op 26-jarige leeftijd (1) met Cornelia Adriaan Baijens, geboren te Tilburg, wonende te Tilburg (Veldhoven), overleden voor 28 juni 1734, dochter van Adriaan Jan Baijens en Maria Cornelia Beris.
(Zij was weduwe van Paulus Adriaen Mutsaerts.) Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Heijliger Kolen, geboren te Tilburg op 18 oktober 1730, wonende te Tilburg (Veldhoven).
  Zij is getrouwd te Tilburg op 21 februari 1751, op 20-jarige leeftijd met Gijsbertus Schouten, geboren te Amsterdam, wonende te Tilburg (Veldhoven).
 2. Adrianus Coolen, geboren te Tilburg op 3 juli 1733.

Hij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 11 juni 1734 en getrouwd aldaar op 28 juni 1734, op 31-jarige leeftijd (2) met Allegonda van Erven (36 jaar oud), geboren te Tilburg op 5 september 1697, wonende te Tilburg (Heikant), overleden te Tilburg op 22 september 1735, 38 jaar oud.
(Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Tilburg op 4 mei 1724 en getrouwd aldaar op 22 mei 1724 (getuige was Jan Aertsen (stiefvader van de Bruid)), op 26-jarige leeftijd met Johannes Wittebol, wonende te Tilburg (Heikant), overleden te Tilburg op 11 juni 1734.) Hij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 20 januari 1741 en getrouwd aldaar op 6 februari 1741, op 38-jarige leeftijd (3) met Jennemaria van den Brul (ongeveer 36 jaar oud), geboren te Tilburg rond 1705.
(Zij is eerder in ondertrouw gegaan op 10 november 1731 en getrouwd te Tilburg op 26 november 1731 (getuige was vader van de bruid), op ongeveer 26-jarige leeftijd met Jan Andries van Gils. Zij is daarnaast in ondertrouw gegaan te Tilburg op 29 juli 1744 en getrouwd aldaar op 17 augustus 1744 (getuige was Peter Jan van Eeten (voor de bruidegom)), op ongeveer 39-jarige leeftijd (3) met Jan Huijbert van Beurden.)
XIII-ek Antonij Jan Heijliger Coolen, lakenfabrikant, gedoopt te Tilburg op 15 oktober 1711, wonende te Tilburg (Veldhoven), begraven te Tilburg op 10 januari 1760, 48 jaar oud, zoon van Jan Heijliger Coolen (lakenfabrikant) en Elizabetha van den Hove (XII-bp). Hij is in ondertrouw gegaan op 6 september 1742 en getrouwd te Tilburg op 24 september 1742 (getuigen waren Gerard Jan Coolen (broer van de bruidegom) en Willem Guns (neef van de Bruid)), op 30-jarige leeftijd met Allegonda Willem Guns (ongeveer 32 jaar oud), geboren te Olmen (BelgiŽ) rond 1710, wonende te Tilburg (Veldhoven). Uit dit huwelijk:

 1. Joes Baptista Coolen, geboren te Tilburg op 3 november 1743.
 2. Petrus Coolen, geboren te Tilburg op 11 augustus 1746.

XIII-el Adriaan Jan Heijliger Coolen, gedoopt te Tilburg op 31 oktober 1713, wonende te Tilburg (Veldhoven), zoon van Jan Heijliger Coolen (lakenfabrikant) en Elizabetha van den Hove (XII-bp). Hij is getrouwd te Tilburg op 6 mei 1754, op 40-jarige leeftijd met Maria Aldegundis Pessers (36 jaar oud), gedoopt te Tilburg op 26 december 1717 (RK), wonende te Tilburg (Korvel), dochter van Joannes Goijaert Cornelis Pessers en Maria Niclaes Gerit de Roij. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Baptista Coolen, gedoopt te Tilburg op 17 december 1756 (RK), overleden aldaar op 26 april 1823, 66 jaar oud.
 2. Maria Theresia Coolen, gedoopt te Tilburg op 13 april 1757 (RK).
 3. Maria Catharina Coolen, gedoopt te Tilburg op 18 mei 1759 (RK).

XIII-em Henricus de Leeuw, gedoopt te Loon op Zand op 23 april 1710 (RK), overleden aldaar op 12 december 1800, 90 jaar oud, zoon van Sebastianus Henricus de Leeuw en Maria Gijsbertus van den Hove (XII-bq). Hij is getrouwd te Loon op Zand op 28 januari 1748, op 37-jarige leeftijd (1) met Maria Nouwens, overleden te Loon op Zand op 11 augustus 1768, begraven aldaar. Hij is daarnaast getrouwd te Loon op Zand op 20 november 1766, op 56-jarige leeftijd (2) met Elisabeth de Cock, overleden te Loon op Zand op 12 juli 1795, begraven aldaar op 15 juli 1795. Uit dit huwelijk:

 1. Walterus de Leeuw, geboren te Loon op Zand op 10 december 1769.
 2. Cornelia de Leeuw, geboren te Loon op Zand op 8 mei 1771, volgt onder XIV-jv.
 3. Arnoldus de Leeuw, geboren te Loon op Zand op 10 januari 1774, overleden aldaar op 29 augustus 1777, 3 jaar oud.

XIII-en Gertrudis de Leeuw, gedoopt te Loon op Zand op 27 januari 1713 (RK), dochter van Sebastianus Henricus de Leeuw en Maria Gijsbertus van den Hove (XII-bq). Zij is in ondertrouw gegaan op 10 juli 1749 en getrouwd te Tilburg op 28 juli 1749, op 36-jarige leeftijd met Wilhelmi Guns, geboren te Olmen (BelgiŽ), wonende te Tilburg (Veldhoven), begraven op 31 maart 1767.
(Hij was weduwnaar van Dorothea Huijsmans, overleden voor 10 juli 1749.)

Met schriftelijk consent moeder van de bruid.
Uit dit huwelijk:
 1. Peter Guns, gedoopt te Tilburg op 16 mei 1750 (RK).
 2. Lambertus Josephus Gunts, gedoopt te Tilburg op 19 maart 1752 (RK).
 3. Helena Maria Gunst, gedoopt te Tilburg op 27 maart 1754 (RK).
 4. Josephus Wilhelmus Guns, volgt onder XIV-jw.

XIII-eo Petrus de Leeuw, gedoopt te Loon op Zand op 22 januari 1724 (RK), zoon van Sebastianus Henricus de Leeuw en Maria Gijsbertus van den Hove (XII-bq). Hij is getrouwd te Breda in het jaar 1749, op 25-jarige leeftijd met Johanna Maria van Strijp (21 jaar oud), geboren te Etten (NB) op 13 november 1728, overleden aldaar op 4 november 1757, 28 jaar oud, dochter van Cornelius Sijmen van Streijp en Anna Catharina de Backer. Uit dit huwelijk:

 1. Sebastianus de Leeuw, geboren te Etten-Leur (NB) op 6 juni 1750, overleden aldaar.
 2. Sebastianus de Leeuw, geboren te Etten-Leur (NB) op 16 september 1751.
 3. Henricus Petrus de Leeuw, gedoopt te Etten-Leur (NB) op 10 augustus 1753 (RK), volgt onder XIV-jx.
 4. Cornelius de Leeuw.

XIII-ep Lambertus Burmanje, gedoopt te Loon op Zand op 25 september 1704 (RK), overleden aldaar op 13 oktober 1784, begraven aldaar op 16 oktober 1784, 80 jaar oud, zoon van Nicolaus Lambertuszn Bourmangee en Maria Elisabeth Cauwenbergh (XII-br). Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 12 september 1744 en getrouwd aldaar op 27 september 1744, getrouwd aldaar op 27 september 1744 voor de kerk (RK) (getuigen waren Judocus Verhaege en Gertrudis Cleijn), op 40-jarige leeftijd met Nicolaa Verhaegen ook genaamd Clasina (30 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 31 mei 1714 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 11 augustus 1792 weduwe laat kinderen en vaste goederen na, begraven aldaar op 14 augustus 1792, 78 jaar oud, dochter van Hubertus Adriaense Verhaegen en Maria Nicolaesse Willemse Bastaers. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Baumail, gedoopt te Loon op Zand op 19 november 1744 (RK) (doopgetuigen waren Judocus Verhagen en Petronella Verhagen).
 2. Philippus Barmanje, gedoopt te Loon op Zand op 2 april 1746 (RK) (doopgetuigen waren Hubertus Verhaege en Gertrudis Cleijn).
 3. Hubertus Burmanje, gedoopt te Loon op Zand op 13 november 1747 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Verhaege en Maria Vermeer), volgt onder XIV-jy.
 4. Adrianus Burmanje, gedoopt te Loon op Zand op 15 april 1750 (RK) (doopgetuigen waren Godefridus Vermeer en Maria van Eersel), volgt onder XIV-jz.
 5. Anna Maria Burmanje, gedoopt te Loon op Zand op 17 januari 1752 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Cleijn en Maria Cleijn), volgt onder XIV-ka.
 6. Johannes Barmanje, gedoopt te Loon op Zand op 1 april 1754 (RK) (doopgetuigen waren Michael Deckers en Maria Basters).
 7. Judocus Burmanje, gedoopt te Loon op Zand op 24 november 1755 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Vermeer en Maria Withage), volgt onder XIV-kb.
 8. Adriana Barmanje, gedoopt te Loon op Zand op 13 oktober 1757 (RK) (doopgetuigen waren Nicolaus Basters en Joanna van Roestel).

XIII-eq Maria Catharina van den Hove, geboren te Loon op Zand, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 6 maart 1707, dochter van Dominicus Lambertus van den Hove (XII-bs) en Francoise van Drongele. Zij was gehuwd met Joannes Josephus le Josne du Plouijet. Uit dit huwelijk:

 1. Francisca Helena le Josne du Plouijet, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 24 november 1742.
 2. Alexander le Josne du Plouijet, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 15 april 1744.
 3. Francisca Le Josne Du Plouijet, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 1 september 1745.
 4. Dominicus le Josne du Plouijet, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 14 november 1749.
 5. Agnetis Catharina le Josne du Plouijet, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 25 november 1749 (RK), volgt onder XIV-kc.

XIII-er Elisabeth van den Hove, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 28 oktober 1712 in de St. Jan (RK), dochter van Dominicus Lambertus van den Hove (XII-bs) en Francoise van Drongele. Zij was gehuwd met Jacobus Nauwhuijsen. Uit dit huwelijk:

 1. Antonia Bernardina Nauwhuijsen, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 22 september 1734 in de St.Jan (RK) (doopgetuigen waren Conradus van der Linden (peter) en Francisca van Drongelen (meter)).
 2. Maria Anna Nauwhuijsen, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 9 september 1735 in de St.Jan-St.Pieter-St.Catharina (RK) (doopgetuigen waren Dominicus van den Hoven (peter) en Bernarda van der Linden (meter)).
 3. Anna Catharina Nauwhuijsen, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 27 juli 1737 in de St.Jan-St.Pieter-St.Catharina (RK) (doopgetuigen waren Pastor (in Dreumel) van Nauwenhuijsen (peter) en Maria Catharina van den Hoven (meter)), volgt onder XIV-kd.
 4. Dominicus Nauwhuijsen, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 3 augustus 1738 in de St.Jan-St.Pieter-St.Catharina (RK) (doopgetuigen waren Bernardus van der Linden (peter) en Elisabetha van Drongelen (meter)).
 5. Franciscus Nauwhuijsen, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 28 april 1741 (RK).
 6. Elisabeth van Nauhuijs, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 1 juli 1742 (RK), volgt onder XIV-ke.
 7. Franciscus Antonius van Nouhuijs, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 14 juni 1744 (RK).
 8. Jacoba van Nouhuijs, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 15 maart 1746 (RK).
 9. Joannes Bernardus van Nouhuijsen, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 29 juni 1747 (RK).
 10. Jacobus van Nouhuijsen, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 25 juli 1748 in de St.Jan-St.Pieter-St.Catharina (RK) (doopgetuigen waren Franciscus du Chateau (peter) en Maria Anna van der Linden (meter)).
 11. Adriana Mechtildis van Nouhuijs, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 30 maart 1750 (RK).
  Opmerkingen: getuige 1: Reverendus Dominus, pastoor van de St. MichaŽl te Gestel; Getuige 2: vrouw van Aalst en Seegenwerff.
 12. Jacobus van Nouhuijs, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 22 september 1751 (RK).
 13. Antonius Henricus van Nouhuijs, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 3 maart 1754 in de St.Jan-St.Pieter-St.Catharina (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van Landschot (peter) en Anna Catharina Badenstaf (meter)).

XIII-es Lambertus van Lanschot, gedoopt te Loon op Zand op 29 oktober 1706 (RK), begraven te Waalwijk op 26 mei 1770, 63 jaar oud, zoon van Adrianus Franciscus van Lanschot en Elisabetha Lambertus van den Hove (XII-bu). Hij is in ondertrouw gegaan te Breda op 24 februari 1731 en getrouwd aldaar op 11 maart 1731, op 24-jarige leeftijd met Catharina Wiercx (24 jaar oud), gedoopt te Breda op 16 juli 1706 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis van Bommel, Elisabeth ten Hove en Maria Jacoba Gribens), overleden na 1 februari 1774, minstens 67 jaar oud, dochter van Cornelis Wiercx en Engelina van Bommel. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Francisca van Lanschot, gedoopt te Loon op Zand op 1 januari 1732 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van Lantschot en Angelina van Bertrams).
 2. Elisabetha van Lanschot, gedoopt te Loon op Zand op 21 september 1733 (RK) (doopgetuigen waren Franciscus Joannes Wirx en Elisabetha van den Hove).
 3. Paulina van Lanschot, gedoopt te Loon op Zand op 6 september 1736 (RK) (doopgetuigen waren Dominicus van den Hove en Francisca van Lantschot).
 4. Cornelis Franciscus van Lanschot, geboren te Waalwijk op 20 juni 1744, volgt onder XIV-kf.

XIII-et Cornelius van Lanschot, gedoopt te Loon op Zand op 3 oktober 1711, overleden te Antwerpen (BelgiŽ) op 3 februari 1789, 77 jaar oud, zoon van Adrianus Franciscus van Lanschot en Elisabetha Lambertus van den Hove (XII-bu). Hij was gehuwd met Hendrica Celcilia Henrici, geboren te Venlo op 23 november 1708, overleden te 's-Hertogenbosch op 21 oktober 1749, 40 jaar oud, dochter van Henricus Henrici en Godefrida van Cousveld. Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Henricus van Lanschot, geboren te 's-Hertogenbosch op 20 oktober 1741, overleden aldaar in het jaar 1746, 5 jaar oud.
 2. Godefridus van Lanschot, geboren te 's-Hertogenbosch op 1 januari 1743, volgt onder XIV-kg.
 3. Maria Chistina van Lanschot, geboren te 's-Hertogenbosch op 1 oktober 1743, overleden te Antwerpen (BelgiŽ) op 28 september 1810, 66 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Petrus van Elsacker, geboren te Loenhout (BelgiŽ) op 28 maart 1725, overleden te Antwerpen (BelgiŽ) op 31 juli 1798, 73 jaar oud, zoon van Joannes van Elsacker en Magdalena Tappers.
 4. Franciscus Christianus van Lanschot, geboren te 's-Hertogenbosch op 20 mei 1747, volgt onder XIV-kh.
 5. Hendricus Cornelius van Lanschot, geboren te 's-Hertogenbosch op 26 september 1749, overleden aldaar op 26 november 1749, 61 dagen oud.

XIII-eu Anna Maria van Lanschot, gedoopt te Loon op Zand op 25 augustus 1717 (RK), overleden aldaar op 3 augustus 1796, 78 jaar oud, dochter van Adrianus Franciscus van Lanschot en Elisabetha Lambertus van den Hove (XII-bu). Zij is in ondertrouw gegaan op 28 oktober 1741 en getrouwd te Loon op Zand op 12 november 1741, getrouwd aldaar op 12 november 1741 voor de kerk (RK) (getuigen waren Thoma Kroot en Joanna Janse Klijn), op 24-jarige leeftijd met Jacobus van Dijck (31 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 2 april 1710, wonende aldaar, overleden aldaar op 19 november 1755, 45 jaar oud, zoon van Franciscus Daniel van Dijck en Henrica Jacobus Haensberge. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Francisca van Dijck, gedoopt te Loon op Zand op 7 maart 1742 (RK) (doopgetuigen waren Franciscus van Dijck en Elisabeth van Vugt).
 2. Franciscus van Dijck, gedoopt te Loon op Zand op 18 januari 1744 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Vugt en Henrica van Dijck).
 3. Lambertus van Dijck, gedoopt te Loon op Zand op 12 juni 1745 (RK) (doopgetuigen waren Lambertus Lanschot en Henrica Henricus).
 4. Jacobus van Dijck, gedoopt te Loon op Zand op 20 december 1746 (RK) (doopgetuigen waren Michael van Vugt en Catharina Wierickx).
 5. Paulina Cecelia van Dijck, gedoopt te Loon op Zand op 15 november 1753 (RK) (doopgetuigen waren Bernardus Sijsens en Paulina Lanschot), volgt onder XIV-ki.

XIII-ev Paulina van Lantschot, gedoopt te Loon op Zand op 22 december 1719 (RK), overleden aldaar op 22 juni 1785, begraven aldaar op 25 juni 1785, 65 jaar oud, dochter van Adrianus Franciscus van Lanschot en Elisabetha Lambertus van den Hove (XII-bu). Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 15 januari 1746 en getrouwd aldaar op 30 januari 1746, getrouwd aldaar op 31 januari 1746 door de kerk gedispenseerd wegens bloedverwantschap in de vierde graad (RK) (getuigen waren Anna van Vugt en Theresia Lantschot), op 26-jarige leeftijd met Michael van Vught (25 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 26 augustus 1720 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Brandts en Maria van den Hove), wonende te Loon op Zand, overleden aldaar op 15 oktober 1786, begraven aldaar op 18 oktober 1786, 66 jaar oud, zoon van Thomas Henricus van Vught en Aldegunda Martinus Cocelle. Uit dit huwelijk:

 1. Thomas Franciscus van Vught, gedoopt te Loon op Zand op 11 juli 1747 (RK) (doopgetuigen waren Thomas van Vucht en Elisabeth Landtschot).
 2. Franciscus Josephus van Vught, gedoopt te Loon op Zand op 27 december 1749 (RK) (doopgetuigen waren Bernardus Sijssens en Aldegundis van Vugt).
 3. Anna Henrica van Vught, gedoopt te Loon op Zand op 31 juli 1752 (RK) (doopgetuigen waren Henricus van Vucht en Anna van Dijck).
 4. Franciscus van Vught, gedoopt te Loon op Zand op 18 januari 1754 (doopgetuigen waren Lambertus van Lanschot en Maria Theresia van Lanschot).
 5. Elisabeth Antonia van Vught, gedoopt te Loon op Zand op 15 oktober 1756 (RK) (doopgetuigen waren Martinus Henricus van Vugt en Elisabeth van den Hove).
 6. Cornelius Antonius van Vught, gedoopt te Loon op Zand op 31 mei 1759 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van Lanschot en Anna Catharina de Rooij).
 7. Bernardus van Vught, gedoopt te Loon op Zand op 25 januari 1761 (RK) (doopgetuigen waren Bernardus Tijssens en Gertrudis van Vugt).
 8. Anna van Vught, gedoopt te Loon op Zand op 18 april 1764 (RK) (doopgetuigen waren Henricus van Vugt en Anna van Lanschot).
 9. Antonius van Vught, gedoopt op 15 november 1766 (RK) (doopgetuigen waren Martinus van Vugt en Catharina Wierickx).

XIII-ew Maria Theresia van Lanschot, gedoopt te Loon op Zand op 30 oktober 1723 (RK), overleden te Waalwijk op 26 augustus 1805, 81 jaar oud, dochter van Adrianus Franciscus van Lanschot en Elisabetha Lambertus van den Hove (XII-bu). Zij was gehuwd met Bernardus Sijssens, geboren voor 1723. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Franciscus Sijssens, gedoopt te Loon op Zand op 29 oktober 1748 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Sijssens en Elisabeth van den Hove).
 2. Maria Elisabeth Sijssens, gedoopt te Loon op Zand op 15 augustus 1750 (RK) (doopgetuigen waren Lambertus van Landtschot en Paulina van Landtschot).
 3. Franciscus Sijssens, gedoopt te Loon op Zand op 3 april 1752 (RK) (doopgetuigen waren Vincentius Sijssens en Anna Maria van Landtschot).
 4. Henrica Sijssens, gedoopt op 31 januari 1754 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van Landtschot en Catharina van Landtschot).
 5. Susanna Sijssens, gedoopt te Loon op Zand op 2 maart 1756 (RK) (doopgetuigen waren Michael van Vugt en Elisabeth Sijssens).
 6. Antonia Sijssens, gedoopt te Loon op Zand op 13 juli 1757 (RK) (doopgetuigen waren Mattheus Sijssens en Maria van Landtschot).
 7. Catharina Seijsen, gedoopt te Loon op Zand op 31 januari 1759 (RK) (doopgetuigen waren Mattheus Mentens en Elisabeth van Landtschot).
 8. Elisabeth Seijsens, gedoopt te Loon op Zand op 29 september 1761 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Elsacker en Maria Franciska van Landtschot).
 9. Franciscus Sijssens, gedoopt te Loon op Zand op 18 februari 1764 (RK) (doopgetuigen waren Thomas Franciscus van Vugt en Maria Francisca van Dijck).

XIII-ex Wilhelmus Wieriks, gedoopt te Breda op 16 april 1702 (nederlands hervormd), overleden aldaar voor 25 april 1740, hoogstens 38 jaar oud, zoon van Adriaen Wiercx (XII-bv) en Catharijna Beens.

Belijdenis op 15 4 1718.

Hij is in ondertrouw gegaan te Breda op 20 juni 1726 en getrouwd aldaar op 8 juli 1726, op 24-jarige leeftijd met Wilhelmina de Vroom (20 jaar oud), gedoopt te Breda op 6 december 1705 (nederlands hervormd), wonende te Breda (op de Boschstraat), overleden te Breda op 6 december 1763, begraven aldaar op 8 december 1763 in de Grote Kerk, 58 jaar oud, dochter van Pieter de Vroom en Antonetta Scharenburg. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Wiercx, gedoopt te Breda op 1 juni 1727 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 14 juni 1727, begraven aldaar op 16 juni 1727, 13 dagen oud.
 2. Adriana Wieriks, gedoopt te Breda op 26 september 1728, overleden aldaar op 22 augustus 1743, begraven aldaar op 24 augustus 1743 vijf keer geluid, 14 jaar oud.
 3. Pieter Wiercx, gedoopt te Breda op 23 november 1730.
 4. Mighil Wieriks, overleden te Breda op 17 augustus 1742, begraven aldaar op 23 augustus 1742 Grote Kerk vijf keer geluid.
 5. Cornelis Wieriks, overleden te Breda op 28 november 1746, begraven aldaar op 1 december 1746.
 6. Anna Wieriks, overleden op 8 januari 1745, begraven op 11 januari 1745 Grote Kerk vijf keer geluid.

XIII-ey Geertruid Adriana Wiercx, gedoopt te Breda op 31 augustus 1704 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 27 september 1748, begraven aldaar op 1 oktober 1748 in de hervormde Grote Kerk, 44 jaar oud, dochter van Adriaen Wiercx (XII-bv) en Catharijna Beens. Zij is getrouwd te Breda op 3 juni 1726, op 21-jarige leeftijd met Johannes de Vroom (32 jaar oud), gedoopt te Breda op 28 augustus 1693 in de Grote Kerk (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren Govert de Vroom en Anna Margriet van Riel), zoon van Willem de Vroom en Maria van Riel. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter de Vroom, gedoopt te Breda op 13 juli 1727 in de Grote Kerk (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Catharina Wiericx), volgt onder XIV-kj.
 2. Anthoni de Vroom, gedoopt te Breda (Grote Kerk) op 1 augustus 1728 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Antonetta Scharenburg), overleden te Breda op 2 mei 1750, begraven te Hoogstraten (BelgiŽ) op 2 mei 1750 in de kerk, 21 jaar oud.
 3. Johannes Wouters de Vroom, gedoopt te Breda op 10 augustus 1730 in de Grote Kerk (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Adriana Beens), overleden te Breda op 1 oktober 1730, begraven aldaar op 4 oktober 1730, 52 dagen oud.
 4. Adriaan de Vroom, gedoopt te Breda op 23 september 1731 in de Grote Kerk (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Adriana Rijckevorssel).
 5. Adriaan de Vroom, gedoopt op 1 januari 1733 in de Grote Kerk (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Catharina Beens).
 6. Wilhelm de Vroom, gedoopt te Breda op 15 juli 1734 in de Grote Kerk (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Catharina Beens), overleden te Breda op 23 juli 1734, begraven aldaar op 26 juli 1734, 8 dagen oud.
 7. Johanna Wilhelmina de Vroom, gedoopt te Breda op 17 juni 1742 in de Grote Kerk (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Wilhelmina Johanna de Vroom), overleden te Breda op 4 juli 1746, begraven aldaar op 7 juli 1746 in de Grote Kerk, 4 jaar oud.

XIII-ez Wilhelmina Peter Verheijt, geboren op 22 juli 1708 (RK), begraven te Tilburg (Heike) op 14 mei 1754, 45 jaar oud, dochter van Petri Jan Wouter Verreijt en Maria Jan Gijsbert Verschueren (XII-bx). Zij was gehuwd met Joannes van Hest, geboren op 26 mei 1713, overleden op 7 maart 1772, 58 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Alegonda van Hest, gedoopt te Tilburg op 6 november 1732 (RK) (doopgetuige was Elisabetha van Heijst), volgt onder XIV-kk.
 2. Petronella Joannes van Hest, gedoopt te Tilburg op 5 maart 1736 (RK), volgt onder XIV-kl.
 3. Adrianus van Hest, gedoopt te Tilburg op 11 mei 1738 (RK) (doopgetuige was Joanna Kusters).
 4. Maria Barbara van Hest, geboren te Tilburg op 12 september 1742 (RK).
 5. Jacobus van Hest, gedoopt te Tilburg op 25 juli 1744 (doopgetuige was Maria van Hest).
 6. Elisabetha van Hest, gedoopt te Tilburg op 2 december 1749 (RK) (doopgetuige was Maria Verreijt).
 7. Elisabetha van Hest, gedoopt te Tilburg op 27 april 1754 (RK) (doopgetuige was Catharina Domen).

XIII-fa Arnoldus Lamens, geboren te Tilburg (Oerle) rond 1717, zoon van Arnoldi Lamens en Engelina Jan Gijsbert Verschueren (XII-by). Hij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 5 augustus 1741 en getrouwd aldaar op 20 augustus 1741 (getuigen waren Peter Lamens (vader van de bruidegom) en Cornelis Snellaard (vader van de Bruid)), op ongeveer 24-jarige leeftijd met Hendrien Cornelis Snellaars (ongeveer 25 jaar oud), geboren te Tilburg rond 1716. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Lamens, gedoopt te Tilburg op 21 maart 1751 (RK) (doopgetuige was Angela Lamens).
 2. Petrus Lamens, gedoopt te Tilburg op 13 juni 1754 (RK) (doopgetuige was Maria Lamens).

XIII-fb Joanna Lamens, gedoopt te Tilburg op 10 januari 1718 (RK), dochter van Arnoldi Lamens en Engelina Jan Gijsbert Verschueren (XII-by). Zij was gehuwd met Joannis van Erfort. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis van Erfort, gedoopt te Tilburg op 25 januari 1751 (RK) (doopgetuige was Cornelia van Errfort), overleden voor 3 januari 1762, hoogstens 10 jaar oud.
 2. Joanna Maria van Erfort, gedoopt te Tilburg op 17 december 1757 (RK) (doopgetuige was Cornelia van Errfort).
 3. Engelina van Erfort, spinster, gedoopt te Tilburg op 26 februari 1759 (RK) (doopgetuige was Maria Lamens), overleden te Tilburg op 16 januari 1821 aangegeven door Christiaan van Hoof, neef, 61 jaar oud.
 4. Cornelis van Erfort, gedoopt te Tilburg op 3 januari 1762 (RK) (doopgetuige was Elisabeth van Erfort).

XIII-fc Hubertus Lamens, gedoopt te Tilburg op 26 september 1725 (RK), zoon van Arnoldi Lamens en Engelina Jan Gijsbert Verschueren (XII-by). Hij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 20 maart 1751 en getrouwd aldaar op 4 april 1751, op 25-jarige leeftijd met Cornelia Heerkens. Uit dit huwelijk:

 1. Petronilla Lamens, gedoopt te Tilburg op 19 juni 1755 (RK) (doopgetuige was Maria Lamens), overleden voor 1763, hoogstens 8 jaar oud.
 2. Henricus Lamens, gedoopt te Tilburg op 8 maart 1758 (RK) (doopgetuige was Adriana Jan Heerkens).
 3. Petronella Lamens, geboren in het jaar 1763, wonende te Tilburg (Oerle), overleden te Tilburg op 12 maart 1831, 68 jaar oud.
  Zij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 31 januari 1789 en getrouwd aldaar op 16 februari 1789, op 26-jarige leeftijd met Johannes Muller (35 jaar oud), geboren te Reddinghausen (Duitsland) in het jaar 1754, wonende te Tilburg, overleden aldaar op 18 mei 1816, 62 jaar oud, zoon van Josephus Muller.
  (Hij was weduwnaar van Leonora van Bladel, overleden voor 16 februari 1789.)
 4. Petrus Lamens, gedoopt te Tilburg op 2 maart 1765 (RK) (doopgetuige was Cornelia Schalken).
 5. Anna Lamens, gedoopt te Tilburg op 6 april 1767 (RK) (doopgetuige was Joannes van Erfort).

XIII-fd Joanna Maria Oerlemans, gedoopt te Tilburg op 20 oktober 1703 (RK), dochter van Jois Heiliger Oerlemans (XII-cd) en Jenneken Jan Peijnenborgh. Zij is getrouwd te Tilburg op 19 januari 1727, op 23-jarige leeftijd met Jan Francois Pijnenburg (25 jaar oud), gedoopt te Tilburg op 4 december 1701, zoon van Willem Adriaen Lambert Pijnenburg en Anneke Spapens. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Jan Pijnenburg, gedoopt te Tilburg op 14 december 1727, volgt onder XIV-km.
 2. Adriana Maria Pijnenburg, gedoopt te Tilburg op 15 december 1735 (RK).

XIII-fe Wilhelmus Oerlemans, gedoopt te Tilburg op 3 oktober 1706 (RK), wonende te Tilburg (Oerle), zoon van Jois Heiliger Oerlemans (XII-cd) en Jenneken Jan Peijnenborgh. Hij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 17 januari 1739 en getrouwd aldaar op 1 februari 1739 (getuigen waren Wilhelma van Esch en Adriana Brouwers), op 32-jarige leeftijd met Joanna Broers (28 jaar oud), gedoopt te Hilvarenbeek (NB) op 11 januari 1711 (RK) (doopgetuige was Joannes Cornelius Mallens), wonende te Goirle, dochter van J. Bruers en Catharina Adrianus N.N..

Getuigen ondertrouw: Jan Oerlemans vader van de bruidegom en oom van de bruid.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Oerlemans, gedoopt te Tilburg op 18 maart 1740 (RK) (doopgetuige was Joa Maria Pijnenborgh).
 2. Catharina Willem Oerlemans, gedoopt te Tilburg op 1 april 1743 (RK) (doopgetuige was Maria Broers), volgt onder XIV-kn.
 3. Adrianus Oerlemans, gedoopt te Tilburg op 11 december 1744 (RK) (doopgetuige was Anna Oerlemans), volgt onder XIV-ko.
 4. Henricus Oerlemans, geboren te Tilburg op 23 maart 1748 (RK) (doopgetuigen waren Anna Oerlemans en Anna Bruers), volgt onder XIV-kp.

XIII-ff Heijliger Jan Oerlemans ook genaamd Sanctij, gedoopt te Tilburg op 1 maart 1709 (RK), wonende te Tilburg (Oerle), zoon van Jois Heiliger Oerlemans (XII-cd) en Jenneken Jan Peijnenborgh. Hij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 12 november 1735 en getrouwd aldaar op 20 november 1735, op 26-jarige leeftijd met Anna Barbara van Oerle (23 jaar oud), gedoopt te Tilburg op 10 december 1711 parochie Sint-Dionysius (RK) (doopgetuige was Cornelia Bax), wonende te Tilburg (Hoeven), dochter van Adriani van Oerle en Catharina Bax.

getuige: vader van de bruidegom en Jan van Oerle broer van de bruid.
Uit dit huwelijk:
 1. Joanna Maria Oerlemans, gedoopt te Tilburg op 15 augustus 1736 (RK) (doopgetuige was Joanna Maria Pijnenborgh).
 2. Adriana Heijliger Oerlemans, gedoopt te Tilburg op 10 juli 1738 (RK) (doopgetuige was Catharina van Oerle), overleden te Tilburg (Oerle) op 8 oktober 1739, 1 jaar oud.
 3. Adrianus Oerlemans, geboren te Tilburg op 21 augustus 1740 (RK), ongehuwd overleden aldaar op 6 januari 1826 aangegeven door Heiliger Jacobus de Vries, neef, 85 jaar oud.
 4. Joanna Oerlemans, gedoopt te Tilburg op 18 februari 1744 (RK) (doopgetuige was Joa Bruers).
 5. Anna Cornelia Oerlemans, geboren te Tilburg op 12 april 1747.
 6. Helena Oerlemans, gedoopt te Tilburg op 24 november 1751 (RK) (doopgetuigen waren Joanna Maria Oerlemans en Joanna Maria van Gils), wonende te Tilburg (Heike), ongehuwd overleden aldaar op 28 september 1811 aangevers broer Adrien Hoerlemans 60 en neef Heijliger Jacques de Vries 46, 59 jaar oud.

XIII-fg Adriani Oerlemans, gedoopt te Tilburg op 18 september 1712 (RK), wonende te Tilburg (Oerle) en te Tilburg (Broekhoven), zoon van Jois Heiliger Oerlemans (XII-cd) en Jenneken Jan Peijnenborgh. Hij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 7 november 1739 en getrouwd aldaar op 22 november 1739, op 27-jarige leeftijd (1) met Maria Hendrik Snoeren (ongeveer 25 jaar oud), geboren te Udenhout (NB) rond 1714, wonende te Tilburg (Oerle), overleden voor 6 januari 1744, hoogstens 30 jaar oud.

Getuigen: Jan Heijliger Oerlemans vader van de bruidegom en Laurens Hendrik Snoer oom van de bruid.
Uit dit huwelijk:
 1. Joanna Oerlemans, gedoopt te Tilburg op 12 oktober 1740 (RK), volgt onder XIV-kq.
 2. Joannes Oerlemans, gedoopt te Tilburg op 3 maart 1742 (RK).
  Hij is getrouwd te Tilburg op 3 juni 1771, op 29-jarige leeftijd met Adriaen Jamssen.

Hij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 6 juni 1744 en getrouwd aldaar op 21 juni 1744, op 31-jarige leeftijd (2) met Joa Soffers (ongeveer 24 jaar oud), geboren te Goirle rond 1720, wonende te Goirle (Abkoven).

Getigen: Willem Jan Oerlemans broer van de bruidegom en Jan Stope oom van de bruid.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes Oerlemans, gedoopt te Tilburg op 4 oktober 1745 (RK).
 2. Gertrudis Oerlemans, gedoopt te Tilburg op 22 mei 1747 (RK).

XIII-fh Agnetis Oerlemans, gedoopt te Tilburg op 23 december 1715 (RK), wonende te Tilburg (Oerle), dochter van Jois Heiliger Oerlemans (XII-cd) en Jenneken Jan Peijnenborgh. Zij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 15 juli 1742 en getrouwd aldaar op 30 juli 1742 (getuigen waren Jan Berens en Hendrik Oerlemans), op 26-jarige leeftijd met Petri Beerens (28 jaar oud), geboren te Tilburg in het jaar 1714, zoon van Jan Berens. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Beeris, gedoopt te Tilburg op 12 mei 1745 (RK) (doopgetuige was Joa Maria van Broeckhoven), volgt onder XIV-kr.
 2. Petrus Beeris, gedoopt te Tilburg op 22 december 1748 (RK) (doopgetuige was Joa Maria Pijnenborgh).
 3. Petrus Beeris, gedoopt te Tilburg op 2 mei 1750 (doopgetuige was Maria Oerlemans).
 4. Adriana Maria Beeris, gedoopt te Tilburg op 4 augustus 1752 (RK) (doopgetuige was Joanna Maria Oerlemans).
 5. Cornelius Beerens, gedoopt te Tilburg op 26 november 1754 (RK) (doopgetuige was Joanna Bruers), overleden te Tilburg op 11 februari 1821 aangegeven door Jan Peter Beeris, broeder, 66 jaar oud.
 6. Adriana Beeris, gedoopt te Tilburg op 8 mei 1760 (RK) (doopgetuige was Anna Barbara van Oirle).

XIII-fi Joannes Oerlemans ook genaamd Jois, geboren te Tilburg in het jaar 1719, overleden voor 22 april 1797, hoogstens 78 jaar oud, zoon van Jois Heiliger Oerlemans (XII-cd) en Jenneken Jan Peijnenborgh. Hij is getrouwd te Tilburg op 26 april 1744, op 25-jarige leeftijd met Joanna Maria van Gils (27 jaar oud), gedoopt te Alphen in het jaar 1717, overleden voor 22 april 1797, hoogstens 80 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Oerlemans, gedoopt te Tilburg op 14 april 1745 (RK) (doopgetuige was Joa Maria Oerlemans).
 2. Anna Maria Oerlemans, gedoopt te Tilburg op 21 april 1747 (RK) (doopgetuige was Joa Maria van Broeckhoven).
 3. Joanna Oerlemans, gedoopt te Tilburg op 10 mei 1749 (RK) (doopgetuige was Agnes Oerlemans), volgt onder XIV-ks.
 4. Anna Catharina Oerlemans, gedoopt te Tilburg op 30 november 1751 (RK) (doopgetuige was Catharina van Gils).
 5. Guilhelmus Oerlemans, gedoopt te Tilburg op 16 augustus 1754 (RK).
 6. Martha Oerlemans, gedoopt te Tilburg op 11 april 1757 (RK) (doopgetuige was Joanna Maria van Broekhoven).
 7. Maria Jan Oerlemans, geboren te Tilburg in het jaar 1759 (RK), overleden te Tilburg (Korvel) op 7 juli 1812, 53 jaar oud.
  Zij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 22 april 1797 en getrouwd aldaar op 8 mei 1797, op 38-jarige leeftijd met Wilhelmus van Vught (24 jaar oud), dagloner en landbouwersknecht, gedoopt te Loon op Zand op 16 juli 1772 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Boom en Joanna Boom), wonende te Tilburg (Korvel), overleden te Tilburg op 29 juli 1830, 58 jaar oud, zoon van Henricus van Vugt en Gertrudis Boom.
 8. Adriana Catharina Oerlemans, gedoopt te Tilburg op 30 april 1760 (RK) (doopgetuige was Joanna Broers).

XIII-fj Maria Jan Oerlemans, wonende te Tilburg (Broekhoven), overleden te Goirle op 14 april 1778, dochter van Jois Heiliger Oerlemans (XII-cd) en Jenneken Jan Peijnenborgh. Zij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 22 april 1747 en getrouwd aldaar op 7 mei 1747 (getuigen waren Huijbert van Broekhoven en Willem Oerlemans) (1) met Guillelmus Gielens (22 jaar oud), geboren te Antwerpen (BelgiŽ) in het jaar 1725, overleden voor 27 januari 1753, hoogstens 28 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Gilise, gedoopt te Tilburg op 30 december 1750 (RK) (doopgetuige was Joanna van Spaendonck).

Zij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 27 januari 1753 en getrouwd aldaar op 12 februari 1753 (2) met Hendrick Jan Beeris, gedoopt te Tilburg. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina Beeris, gedoopt te Tilburg op 26 oktober 1753 (RK), volgt onder XIV-kt.
 2. Adriana Maria Beeris, gedoopt te Tilburg op 21 juni 1756 (RK).
 3. Cornelia Beeris, gedoopt te Tilburg op 21 juni 1756 (RK).
 4. Joanna Beeris, gedoopt te Tilburg op 26 juni 1757 (RK) (doopgetuige was Joanna Broers).
 5. Quilhelmus Beeris, gedoopt te Tilburg op 26 juni 1757 (RK) (doopgetuige was Joanna Voskens).
 6. Gerardus Beeris, gedoopt te Goirle op 19 september 1764 (RK) (doopgetuigen waren Guilielmus Oerlemans en Maria Anna Beiris).
 7. Joannes Beeris, gedoopt te Goirle (RK) (doopgetuigen waren Johannes Franciscus Pijnenborg en Joanna Maria Oerlemans).

XIII-fk Cornelius Croot, gedoopt te Loon op Zand op 24 oktober 1711 (RK), zoon van Petrus Hendricus Croot en Cornelia Cornelisse Oerlemans (XII-cf). Hij is getrouwd te Loon op Zand op 29 januari 1741, op 29-jarige leeftijd met Joanna Adrianus Swart (20 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 3 mei 1720, overleden aldaar op 16 november 1792, 72 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Croot, gedoopt te Loon op Zand op 22 december 1741 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Swart en Cornelia Oerlemans).
 2. Maria Elisabetha Croot, gedoopt te Loon op Zand op 16 januari 1744 (doopgetuigen waren Petrus Croot en Gertrudis Swart).
 3. Cornelia Kroot, gedoopt te Loon op Zand op 20 januari 1746 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Swart en Maria Croot).
  Zij is getrouwd te Loon op Zand op 3 februari 1811, op 65-jarige leeftijd met Cornelis Zwaans (57 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 4 september 1753, zoon van Willem Zwaans en Maria Hamers.
  (Hij was weduwnaar van Maria Bijsteren, overleden voor 1811.)
 4. Petrus Croot, gedoopt te Loon op Zand op 8 januari 1748 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Willemse en Maria Swart), volgt onder XIV-ku.
 5. Adrianus Croot, gedoopt te Loon op Zand op 20 maart 1750 (RK) (doopgetuigen waren Joannes de Kort en Adriana Croot), volgt onder XIV-kv.
 6. Adriana Croot, gedoopt te Loon op Zand op 25 september 1752 (doopgetuigen waren Joannes Justus Wilmse en Maria Croot).
 7. Maria Croot, gedoopt te Loon op Zand op 10 november 1754 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Croot en Maria Croot).
 8. Theodorus Croot, gedoopt te Loon op Zand op 9 november 1756 (RK) (doopgetuigen waren Johannes Kroot en Maria Kroot), volgt onder XIV-kw.
 9. Petronella Croot, gedoopt te Loon op Zand op 8 november 1759 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Kroot en Maria Kroot).
 10. Jan Cornelius Kroot, gedoopt te Loon op Zand op 1 april 1762 (RK) (doopgetuigen waren Johannes Kroot en Gertrudis de Swaart), volgt onder XIV-kx.

XIII-fl Henricus Kroot, gedoopt te Loon op Zand op 4 oktober 1719 (RK), overleden aldaar op 22 juli 1790, begraven aldaar op 26 juli 1790, 70 jaar oud, zoon van Petrus Hendricus Croot en Cornelia Cornelisse Oerlemans (XII-cf). Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 6 februari 1751 en getrouwd aldaar op 21 februari 1751, getrouwd aldaar op 21 februari 1751 voor de kerk (RK) (getuigen waren Joannes Croot en Adriana Bestere), op 31-jarige leeftijd (1) met Anna Allegonda Bestere (24 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 27 mei 1726, overleden voor 1 juni 1765, hoogstens 39 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella Croot, gedoopt te Loon op Zand op 14 november 1751 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius van Riel en Maria Croot).
 2. Maria Croot, gedoopt te Loon op Zand op 16 december 1753 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Croot en Lucia van Riel).
 3. Theodorus Croot, gedoopt te Loon op Zand op 1 september 1755 (RK) (doopgetuigen waren Christianus Beste en Maria Croot).
 4. Hubertus Croot, gedoopt te Loon op Zand op 21 maart 1757 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Bestere en Anna Bestere).
 5. Adriana Croot, gedoopt te Loon op Zand op 10 februari 1759 (RK) (doopgetuigen waren Gisbertus van den Hove en Anna van Riel).
 6. Peter Hendrikse Kroot, gedoopt te Loon op Zand op 17 september 1761 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Croot en Maria Croot), overleden te Loon op Zand op 22 november 1815, 54 jaar oud.
  Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 4 februari 1797 en getrouwd aldaar op 19 februari 1797 beide ouders van Peter Croot waren reeds overleden, op 35-jarige leeftijd met Adriana Dekkers (38 jaar oud), geboren te Loon op Zand in het jaar 1759, wonende aldaar, overleden aldaar op 24 november 1836, 77 jaar oud.
  Getuige: moeder van de bruid (brief).

 7. Anna Henricus Croot, gedoopt te Loon op Zand op 14 januari 1764 (RK) (doopgetuigen waren Christanus en Gertrudis Bestere), volgt onder XIV-ky.

Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 1 juni 1765 en getrouwd aldaar op 16 juni 1765, getrouwd aldaar op 16 juni 1765 voor de kerk (RK) (getuigen waren Mattheus Kemmere en Cornelia Croot), op 45-jarige leeftijd (2) met Christina Verbiesen, geboren te Rijdhoven, wonende te Loon op Zand, overleden voor 7 juli 1771.
(Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 3 maart 1748, getrouwd aldaar op 19 april 1748 voor de kerk (RK) (getuigen waren Gerardus de Beer en Maria Theale) met Cornelius de Jong, overleden voor 1 juni 1765.)

Door de kerk gedispenseerd wegens aanverwantschap in de derde graad.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes Hendrik Croot, gedoopt te Loon op Zand op 12 december 1766, volgt onder XIV-kz.

Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 22 juni 1771 en getrouwd aldaar op 7 juli 1771, getrouwd aldaar op 7 juli 1771 voor de kerk (RK) (getuigen waren Daniel Spirienghs en Theodorus van Breugel), op 51-jarige leeftijd (3) met Catharina van Gorkom, geboren te Loon op Zand, wonende aldaar, overleden aldaar op 14 oktober 1799, begraven aldaar op 17 oktober 1799.
(Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 8 april 1752 en getrouwd aldaar op 23 april 1752, getrouwd aldaar op 23 april 1752 voor de kerk (RK) (getuigen waren Anna Lourijssen en Maria de Cock) met Cornelis Steven de Jongh.)
XIII-fm Maria Peter Kroot, gedoopt te Loon op Zand op 26 juli 1722 (RK), dochter van Petrus Hendricus Croot en Cornelia Cornelisse Oerlemans (XII-cf). Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 12 januari 1743 en getrouwd aldaar op 27 januari 1743, getrouwd aldaar op 27 januari 1743 voor de kerk (RK) (getuigen waren Gerardus Willems en Adriana Kroot), op 20-jarige leeftijd met Joannes Justinus Willemse. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia Willemse, gedoopt te Loon op Zand op 2 november 1743 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Kroot en Adriana Kroot).
 2. Cornelia Willemse, gedoopt te Loon op Zand op 9 juni 1745 (RK).
 3. Joanna Willemse, gedoopt te Loon op Zand op 3 november 1746 (RK).
 4. Judocus Willemse, gedoopt te Loon op Zand op 3 juli 1748 (RK).
 5. Adrinus Willemse, gedoopt te Loon op Zand op 17 april 1750 (RK).
 6. Joannes Willemse, gedoopt te Loon op Zand op 23 februari 1752 (RK).
 7. Adriana Willemse, gedoopt te Loon op Zand op 3 oktober 1753.
 8. Wilhelmus Willemse, gedoopt te Loon op Zand op 19 augustus 1756 (RK).
 9. Theodorus Willemse, gedoopt te Loon op Zand op 12 maart 1758 (doopgetuigen waren Joannes Kroot en Maria Kroot).

XIII-fn Adrianus Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 11 juni 1715 (RK), overleden voor 6 maart 1785, hoogstens 69 jaar oud, zoon van Cornelis Leendertsen Oerlemans (XII-cg) en Wilhelma Adrianus Petrus Hamers.

Peter Adriaan Hamers, Claasina Sup, wed.v. Hendrik Adriaan Hamers, en Adriaan Oerlemans, als gelastigde van zijn moeder Willemijn Adriaan Hamers, wed.v. Cornelis Oerlemans, maken een boedelscheiding van de goederen van hun zuster Theuntie Adriaan Hamers. 1-3-1749.

Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 30 januari 1751 en getrouwd aldaar op 14 februari 1751, getrouwd op 14 februari 1751 voor de kerk (RK) (getuigen waren Joannes Ligtvoet en Joanna Luchters), op 35-jarige leeftijd met Maria Peter Basters (19 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 20 maart 1731 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Janse Basters en Adriana Basters), wonende te Loon op Zand, overleden aldaar op 6 maart 1785, begraven aldaar op 9 maart 1785, 53 jaar oud, dochter van Petrus Janse Basters en Wilhelma Aertse Wilms. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius Adrianus Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 24 november 1751 (RK), volgt onder XIV-la.
 2. Petrus Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 1 september 1753 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Basters en Adriana Basters).
 3. Wilhelmus Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 12 mei 1755 (RK) (doopgetuigen waren Joanna van Lier en Joanna Oerlemans), ongehuwd overleden te Loon op Zand op 14 juli 1822, 67 jaar oud.
 4. Catharina Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 13 september 1756 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Basters en Maria Verhoeve), ongehuwd overleden te Loon op Zand op 7 oktober 1819, 63 jaar oud.
 5. Gertrudis Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 18 januari 1759 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Hamers en Henrica Hamers).
 6. Jan Adriaan Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 24 augustus 1760 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Verhoeven en Maria Verhoeven), ongehuwd overleden te Loon op Zand op 19 juni 1821, 60 jaar oud.

XIII-fo Leonardus Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 2 juli 1718 (RK), overleden aldaar op 2 september 1786, begraven aldaar op 6 september 1786, 68 jaar oud, zoon van Cornelis Leendertsen Oerlemans (XII-cg) en Wilhelma Adrianus Petrus Hamers. Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 14 januari 1747 en getrouwd aldaar op 29 januari 1747, getrouwd aldaar op 29 januari 1747 voor de kerk (RK) (getuigen waren Henricus Hamers en Joanna Oerlemans), op 28-jarige leeftijd met Anna Hamers (25 jaar oud), geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar in het jaar 1722, overleden aldaar op 30 december 1782, begraven aldaar in januari 1783, 60 jaar oud.

Diversen als huisvrouw; laat kinderen en vaste goederen na.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelius Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 4 december 1747 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Oerlemans en Wilhelma Oerlemans).
 2. Maria Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 28 september 1749 (RK) (doopgetuigen waren Tobertus Hamers en Joanna Oerlemans).
 3. Wilhelmus Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 15 september 1750 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Oerlemans en Agnes Oerlemans).
 4. Maria Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 19 januari 1752 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Hamers en Maria Basters).
 5. Henricus Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 4 juni 1755 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Hamers en Joanna Nouwens), overleden te Loon op Zand op 26 oktober 1815, 60 jaar oud.
 6. Bernardus Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 16 januari 1757 (RK) (doopgetuigen waren Johannes van Lier en Maria Hamers), volgt onder XIV-lb.
 7. Laurentius Leonardus Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 18 maart 1759 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Hansberge en Adriana Hamers), volgt onder XIV-lc.
 8. Antonius Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 17 januari 1761 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Hansberge en Adriana Hamers).
 9. Cornelius Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 23 februari 1763 (RK) (doopgetuigen waren Bernardus Hamers en Agnes Oerlemans).
 10. Adriana Leendert Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 20 augustus 1764 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Oerlemans en Adriana Cockx), volgt onder XIV-ld.
 11. Waltera Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 28 januari 1767 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Kokx en Anna Haemers).
 12. Waltera Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 4 april 1769 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Cok en Anna Cok).
 13. Joanna Leonardus Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 17 januari 1772 (RK) (doopgetuigen waren Godefridus van Lier en Wilhelma van Lier), volgt onder XIV-le.
 14. Geerdina Oerlemans, jong overleden te Loon op Zand op 31 maart 1768.

XIII-fp Joanna Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 24 september 1721, dochter van Cornelis Leendertsen Oerlemans (XII-cg) en Wilhelma Adrianus Petrus Hamers. Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 17 januari 1750 en getrouwd aldaar op 8 februari 1750 (getuigen waren Joannes Wijters en Cornelia van Lier), op 28-jarige leeftijd met Joannes Goverse van Lier, overleden te Loon op Zand op 30 januari 1778, zoon van Godefridus Peeterse van Lier en Adriana Wouters Nieuwenhuijse. Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus van Lier, gedoopt te Loon op Zand op 5 oktober 1751 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Oerlemans en Adriana van Lier), volgt onder XIV-lf.
 2. Wilhelma van Lier, gedoopt te Loon op Zand op 23 juli 1753 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Lier en Agnes Oerlemans), overleden te Loon op Zand op 24 januari 1791, begraven aldaar op 26 januari 1791, 37 jaar oud.
  Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 25 april 1783 en getrouwd aldaar op 11 mei 1783, getrouwd aldaar op 11 mei 1783 voor de kerk (RK) (getuigen waren Godefridus van Lier en Helena van Gorcum), op 29-jarige leeftijd met Theodorus Croot, gedoopt te Loon op Zand op 9 november 1756 (RK), volgt onder XIV-kw.
 3. Cornelia van Lier, gedoopt te Loon op Zand op 29 september 1754 (RK) (doopgetuigen waren Leonardus Oerlemans en Joanna van Lier).
 4. Maria van Lier, gedoopt te Loon op Zand op 28 november 1756 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Lier en Adriana van Lier), volgt onder XIV-lg.
 5. Anna van Lier, gedoopt te Loon op Zand op 20 januari 1759 (RK) (doopgetuigen waren Augustinus de Jong en Agnes Oerlemans).
 6. Joannes van Lier, gedoopt te Loon op Zand op 7 april 1763 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Lier en Agnes Oerlemans).

XIII-fq Agnes Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 13 december 1728 (RK), overleden aldaar op 1 maart 1793, begraven aldaar op 4 maart 1793, 64 jaar oud, dochter van Cornelis Leendertsen Oerlemans (XII-cg) en Wilhelma Adrianus Petrus Hamers. Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 10 mei 1760 en getrouwd aldaar op 26 mei 1760, getrouwd aldaar op 26 mei 1760 voor de kerk (RK) (getuigen waren Wilhelmus de Jong en Maria van Rooij), op 31-jarige leeftijd met Jacobus Haansbergen (25 jaar oud), geboren te Loon op Zand in het jaar 1735, overleden aldaar op 29 juli 1787 huisvader laat kinderen en vaste goederen na , begraven aldaar op 1 augustus 1787, 52 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Haansbergen, gedoopt te Loon op Zand op 27 oktober 1763 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Leir en Adriana van Rijswijck).
 2. Elisabetha Haansbergen, gedoopt te Loon op Zand op 2 mei 1765 (RK) (doopgetuigen waren Leonardus Oerlemans en Joanna van Rijswijck), overleden te Loon op Zand op 26 november 1829, 64 jaar oud.
  Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 4 februari 1797 en getrouwd aldaar op 19 februari 1797, getrouwd aldaar op 19 februari 1797 voor de kerk (RK) (getuigen waren Bartolomeus Haansbergen en Wouterien van Learhoven), op 31-jarige leeftijd met MichaŽl van Laarhoven (27 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 14 april 1769 (RK) (doopgetuigen waren Walterus van Laerhove en Anna van Laerhove), wonende te Loon op Zand, zoon van Walterus van Laarhoven en Petronella van Uden.
 3. Wilhelma Haansbergen, gedoopt te Loon op Zand op 31 december 1766 (RK) (doopgetuigen waren Godefridus van Lier en Johanna Oerlemans).
 4. Bartolomeus Haansbergen, gedoopt te Loon op Zand op 17 oktober 1769 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Lier en Maria Oerlemans).

XIII-fr Cornelia Peter Basters, gedoopt te Loon op Zand op 24 september 1716 (RK), dochter van Petrus Adriaense Basters en Hendrica Leonardus Oerlemans (XII-ch). Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 28 augustus 1745 en getrouwd aldaar op 12 september 1745, getrouwd aldaar op 12 september 1745 voor de kerk (RK), op 28-jarige leeftijd (1) met Johannes Verdiesen. Uit dit huwelijk:

 1. Barbara Verdiese, gedoopt te Loon op Zand op 7 januari 1747 (RK).

Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 10 mei 1749 en getrouwd aldaar op 25 mei 1749, op 32-jarige leeftijd (2) met Leonardus van den Hove (32 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 4 november 1716, overleden aldaar op 14 augustus 1787, begraven aldaar op 18 augustus 1787, 70 jaar oud, zoon van Leonardus van den Hove en Wilhelmina Arise Spaendonck. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina van den Hove, geboren te Loon op Zand op 27 februari 1750 (RK).
 2. Johannes van den Hoven, geboren te Loon op Zand op 3 november 1751 (RK), volgt onder XIV-lh.
 3. Peter van den Hoven, geboren te Loon op Zand op 8 september 1755 (RK), volgt onder XIV-li.
 4. Quirinus van den Hoven, geboren te Loon op Zand op 15 oktober 1757 (RK), volgt onder XIV-lj.

XIII-fs Cornelia Henricus Brendt, geboren te Loon op Zand op 19 december 1715, overleden aldaar op 14 december 1778, 62 jaar oud, dochter van Henricus Cornelius Brendt (XII-ci) en Maria Petrus Judocus de Jongh. Zij is getrouwd te Loon op Zand op 13 januari 1737, op 21-jarige leeftijd met Cornelius Simons Vrindt (23 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 5 september 1713, overleden aldaar op 4 september 1789, 75 jaar oud, zoon van Sijmon Aertse Vrindts en Magdalena Janse Snoere. Uit dit huwelijk:

 1. Simon Vrindt, gedoopt te Loon op Zand op 21 januari 1737 (RK), overleden aldaar op 25 februari 1737, 35 dagen oud.
 2. Joannes Vrindt, gedoopt te Loon op Zand op 5 december 1738, volgt onder XIV-lk.
 3. Adrianus Vrindt, gedoopt te Loon op Zand op 9 juli 1743 (RK), volgt onder XIV-ll.
 4. Petrus Vrindt, gedoopt te Loon op Zand op 19 december 1745 (RK).
 5. Maria Vrindt, gedoopt te Loon op Zand op 18 maart 1749 (RK).
 6. Helena Vrindt, gedoopt te Loon op Zand op 7 juni 1753 (RK), volgt onder XIV-lm.
 7. Henricus Vrindt, gedoopt te Loon op Zand op 22 oktober 1756 (RK).

XIII-ft Jan Brendt, geboren te Loon op Zand op 23 december 1717, begraven aldaar op 21 februari 1803, 85 jaar oud, zoon van Henricus Cornelius Brendt (XII-ci) en Maria Petrus Judocus de Jongh. Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 12 november 1740 en getrouwd aldaar op 27 november 1740, getrouwd aldaar in het jaar 1740 voor de kerk, op 22-jarige leeftijd met Joanna Verhoeven, overleden te Loon op Zand op 24 april 1781. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Baptist Brent, geboren te Loon op Zand in het jaar 1748, volgt onder XIV-ln.
 2. Peter Brendt, geboren te Loon op Zand op 3 maart 1751, volgt onder XIV-lo.
 3. Adriaan Brent, geboren te Loon op Zand in het jaar 1768, overleden aldaar op 26 mei 1813, 45 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Loon op Zand, getrouwd aldaar op 6 mei 1786 voor de kerk (RK), op 18-jarige leeftijd met Anna Broeders (24 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 30 december 1761, dochter van Leonardus Broeders en Maria Dekkers.
  (Zij is later getrouwd te Loon op Zand op 7 juli 1814, op 52-jarige leeftijd met Hendrik Verhoeven (42 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 3 oktober 1771, zoon van Johannes Verhoeven en Anna Bakkeren.)

XIII-fu Petrus Brent, geboren te Loon op Zand op 20 augustus 1720, begraven aldaar op 2 juli 1801, 80 jaar oud, zoon van Henricus Cornelius Brendt (XII-ci) en Maria Petrus Judocus de Jongh. Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 23 oktober 1745 en getrouwd aldaar op 7 november 1745, getrouwd aldaar op 7 november 1745 voor de kerk (RK) (getuigen waren Daniel Nouwens en Joanna van Gorcum), op 25-jarige leeftijd met Maria van Gorcum, gedoopt te Loon op Zand, overleden aldaar op 13 december 1802, begraven aldaar op 16 december 1802. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Brent, gedoopt te Loon op Zand op 19 april 1746 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Brent en Joanna van Gorcum).
 2. Henricus Brent, gedoopt te Loon op Zand op 7 maart 1748 (RK) (doopgetuigen waren Cornelius Vrindt en Cornelia Brent), volgt onder XIV-lp.
 3. Maria Brent, gedoopt te Loon op Zand op 14 februari 1750 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Gorcum en Maria Deckers).
 4. Jan Peterse Brent, gedoopt te Loon op Zand op 28 november 1751 (RK) (doopgetuigen waren Petrus van Gorcum en Maria Deckers), volgt onder XIV-lq.
 5. Godefridus Brent, gedoopt te Loon op Zand op 10 december 1753 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Brent en Helena Snoeren).
 6. Joanna Brent, gedoopt te Loon op Zand op 17 november 1755 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Gorcum en Elisabeth van Gorcum).
 7. Adrianus Brent, gedoopt te Loon op Zand op 11 maart 1758 (doopgetuigen waren Joannes Vrindt en Catharina Brendt).
 8. Maria Brent, gedoopt te Loon op Zand op 6 mei 1760 (doopgetuigen waren Joannes Brent en Cornelia Brendt), overleden te Loon op Zand op 5 augustus 1799, begraven aldaar op 9 augustus 1799, 39 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Loon op Zand op 26 mei 1793 (getuigen waren Henricus Dekkers en Henrica Brent), op 33-jarige leeftijd met Judocus Burmanje, gedoopt te Loon op Zand op 24 november 1755 (RK), volgt onder XIV-kb.
 9. Anna Brent, gedoopt te Loon op Zand op 17 november 1761 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Vrindt en Margareta Brendt), volgt onder XIV-lr.
 10. Hendrica Brent, gedoopt te Loon op Zand op 16 augustus 1763 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Brent en Joanna Verhoeven), overleden te Loon op Zand op 7 augustus 1846, 82 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Loon op Zand op 7 mei 1812, op 48-jarige leeftijd met Jan de Jong (63 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 8 maart 1749, overleden aldaar op 13 januari 1830, 80 jaar oud, zoon van Cornelis de Jong en Hendrika Dekkers.
  (Hij was weduwnaar van Adriana van Lier.)
 11. Wilhelmus Brent, gedoopt te Loon op Zand op 29 januari 1766 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Brendt en Helena Vrindt).
 12. Gerardus Brent, gedoopt te Loon op Zand op 18 december 1767 (RK) (doopgetuigen waren Godefridus Brent en Joanna Brent).

XIII-fv Cornelia Schalcke, gedoopt te Loon op Zand op 5 januari 1720 (RK), overleden aldaar op 19 december 1773, 53 jaar oud, dochter van Judocus Walterus Schalcke en Gertrudis Cornelis Brent (XII-cj). Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 8 januari 1746, door de kerk gedispenseerd wegens bloedverwantschap in de vierde graad, getrouwd aldaar op 23 januari 1746 voor de kerk (RK) (getuigen waren Joannes Oerlemans en Aleijdis van den Hove), op 26-jarige leeftijd met Theodorus van den Hove (27 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 14 februari 1718 (RK) (doopgetuigen waren Theodorus Lambertus van den Hove en Catharina Theodorus van den Hove), overleden te Loon op Zand op 22 december 1795, 77 jaar oud, zoon van Lambertus Dirckxe van den Hove en Johanna Janse van Loon. Uit dit huwelijk:

 1. Anna van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 14 december 1746 (RK) (doopgetuigen waren Henricus Cauwenbergh en Elisabeth van den Hoven), overleden voor 4 juni 1761, hoogstens 14 jaar oud.
 2. Maria van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 20 april 1749 (RK) (doopgetuigen waren Henricus van den Hoven en Aleijdis van den Hoven).
 3. Cornelia van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 15 december 1751 (RK) (doopgetuigen waren Cornelis van den Hove en Elisabeth van den Hove).
 4. Joanna van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 13 november 1754 (RK) (doopgetuigen waren Lambertus van den Hove en Lucia van den Hove).
 5. Petronella van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 11 februari 1758 (RK) (doopgetuigen waren Lambertus van den Hove en Anna Maria Oerlemans).
 6. Anna van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 4 juni 1761 (doopgetuigen waren Hendricus van den Hove en Anna Oerlemans).

XIII-fw Petrus Jooste Schalcke, gedoopt te Loon op Zand op 21 september 1723 (RK), overleden aldaar op 15 juli 1786 laat kinderen en vast goed na, begraven aldaar op 19 juli 1786, 62 jaar oud, zoon van Judocus Walterus Schalcke en Gertrudis Cornelis Brent (XII-cj). Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 7 mei 1746 en getrouwd aldaar op 22 mei 1746, getrouwd aldaar op 23 mei 1746 voor de kerk (RK) (getuigen waren Daniel Spieringhs en Anna Freijse), op 22-jarige leeftijd met Maria Martini (25 jaar oud), geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 26 april 1721 (RK) (doopgetuigen waren Jacobus Martini en Justina Janse), wonende te Drunen (NB), overleden te Loon op Zand op 5 maart 1800 weduwe laat kinderen en vast goed na, begraven aldaar op 10 maart 1800, 78 jaar oud, dochter van Franciscus Martini en Cornelia Janse van Donge. Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis Schalcke, gedoopt te Loon op Zand op 16 oktober 1747 (RK) (doopgetuigen waren Judocus Schalcke en Getrudis Schalcke).
 2. Maria Schalcke, gedoopt te Loon op Zand op 18 december 1748 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Brekelmans en Petronella Brekelmans).
 3. Henricus Schalcke, gedoopt te Loon op Zand op 1 januari 1752 (RK) (doopgetuigen waren Hubertus Schalcke en Maria Schalcke).
 4. Cornelius Schalcke, gedoopt te Loon op Zand op 30 november 1753 (RK) (doopgetuigen waren Petrus Nette en Joanna Nette), volgt onder XIV-ls.
 5. Elisabeth Schalcke, gedoopt te Loon op Zand op 17 juli 1758 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Brekelmans en Margareta Brekelmans), wonende te Loon op Zand en aldaar.
  Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 14 mei 1785 en getrouwd aldaar op 29 mei 1785, getrouwd aldaar op 29 mei 1785 voor de kerk (RK) (getuigen waren Andreas van Leijen en Anna van Lier), op 26-jarige leeftijd met Godefridus van Lier, gedoopt te Loon op Zand op 5 oktober 1751 (RK), volgt onder XIV-lf.
 6. Petrus Schalcke, gedoopt te Loon op Zand op 15 november 1760 (doopgetuigen waren Andreas van Laijen en Maria van Laijen).
 7. Hubertus Schalcke, gedoopt te Loon op Zand op 14 augustus 1762 (RK) (doopgetuigen waren Andreas van Loijen en Maria Snoere).

XIII-fx Adriana Schalcke, gedoopt te Loon op Zand op 17 augustus 1731 (RK), overleden aldaar op 4 oktober 1781, 50 jaar oud, dochter van Judocus Walterus Schalcke en Gertrudis Cornelis Brent (XII-cj). Zij is getrouwd te Loon op Zand op 4 november 1742, op 11-jarige leeftijd met Judocus Joost de Nijs (26 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 7 september 1716 (RK), zoon van Digmannus Jooste de Nijs en Maria Antisse Verbrugge. Uit dit huwelijk:

 1. Dingeman de Nijs, gedoopt te Loon op Zand op 12 september 1743 (RK), volgt onder XIV-lt.
 2. Gertrudis de Nijs, gedoopt te Loon op Zand op 22 januari 1745 (RK).
 3. Cornelius de Nijs, gedoopt te Loon op Zand op 19 januari 1746 (RK).
 4. Walterus de Nijs, gedoopt te Loon op Zand op 3 februari 1747 (RK).
 5. Maria de Nijs, gedoopt te Loon op Zand op 2 augustus 1749 (RK).
 6. Gerardus de Nijs, gedoopt te Loon op Zand op 17 december 1750 (RK).
 7. Gertrudis de Nijs, gedoopt te Loon op Zand op 23 oktober 1752 (RK).
 8. Elisabetha de Nijs, gedoopt te Loon op Zand op 6 januari 1755 (RK).
 9. Petrus de Nijs, gedoopt te Loon op Zand op 20 juni 1756 (RK).
 10. Joannes de Nijs, Jan, gedoopt te Loon op Zand op 27 juni 1758 (RK), volgt onder XIV-lu.
 11. Cornelius de Nijs, gedoopt te Loon op Zand op 6 januari 1762 (RK).

XIII-fy Hubertus Schalcke, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 10 september 1732 (RK), overleden aldaar op 31 mei 1790, begraven aldaar op 2 juni 1790, 57 jaar oud, zoon van Judocus Walterus Schalcke en Gertrudis Cornelis Brent (XII-cj). Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 19 januari 1765, getrouwd aldaar op 3 februari 1765 voor de kerk (nederlands hervormd), op 32-jarige leeftijd (1) met Adriana van Broekhoven (24 jaar oud), geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 30 maart 1740 (doopgetuigen waren Antonius van Broekhoven en Gertrudis Janse), overleden te Loon op Zand op 3 december 1772, 32 jaar oud, dochter van Joannes Dirxse van Broekhove en Maria Gijsberts van Cromvoort. Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis Hubertus Schalke, gedoopt te Loon op Zand op 14 november 1765 (RK) (doopgetuigen waren Judocus Schalcke en Joanna van Loon), volgt onder XIV-lv.
 2. Joannes Schalcke, gedoopt te Loon op Zand op 29 november 1767 (RK) (doopgetuigen waren Michael van Broekhoven en Maria van Broekhoven).
 3. Maria Schalcke, gedoopt te Loon op Zand op 9 augustus 1769 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Basters en Petronella Basters), overleden voor 22 oktober 1771, hoogstens 2 jaar oud.
 4. Maria Schalcke, gedoopt te Loon op Zand op 22 oktober 1771 (RK) (doopgetuigen waren Michael van Broekhoven en Petronella Basters).

Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 19 september 1778 en getrouwd aldaar op 4 oktober 1778, getrouwd aldaar op 22 november 1778 voor de kerk (RK) (getuigen waren Joannes van Aelst, Joanna de Leeuw, Hendrik de Leeuw en Corstian Pitjouw), op 46-jarige leeftijd (2) met Adriana van Aelst (26 jaar oud), geboren te Udenhout (NB), gedoopt aldaar op 22 maart 1752, dochter van Petrus Adriaen van Aelst en Joanna Adriana Piteau. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaantje Hubertus Schalcke, gedoopt te Loon op Zand op 28 september 1780 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus van Aelst en Gertrudis Schalcke), volgt onder XIV-lw.
 2. Petrus Schalcke, gedoopt te Loon op Zand op 11 maart 1784 (RK) (doopgetuigen waren Joannes van Aelst en Joanna van Aelst).

XIII-fz Annigje Mathijsdr Havelaar, geboren te Maasdam (ZH) op 21 januari 1731, overleden te 's-Gravendeel (ZH) op 20 juli 1803, 72 jaar oud, dochter van Mathijs Adriaensz Havelaar (XII-ck) en Neeltje Leendertsd Vermaas. Zij is getrouwd te Maasdam (ZH) in het jaar 1755, op 24-jarige leeftijd met Arij Jacobsz Bezemer (18 jaar oud), geboren te 's-Gravendeel (ZH) in het jaar 1737, begraven aldaar op 30 januari 1806, 69 jaar oud, zoon van Jacob Leendertsz Bezemer en Bastiaentje Huijbertsdr den Thuijnder. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Ariensz Bezemer, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 8 december 1757, volgt onder XIV-lx.
 2. Leendert Ariensz Bezemer, geboren te 's-Gravendeel (ZH) in het jaar 1765, volgt onder XIV-ly.
 3. Bastiaantje Bezemer, geboren te 's-Gravendeel (ZH) in het jaar 1768, volgt onder XIV-lz.
 4. Annigje Bezemer, geboren in het jaar 1770, volgt onder XIV-ma.

XIII-ga Leendert Matthijsz Havelaar, boer, geboren te Maasdam (ZH) op 1 januari 1733, overleden aldaar op 12 december 1834, 101 jaar oud, zoon van Mathijs Adriaensz Havelaar (XII-ck) en Neeltje Leendertsd Vermaas. Hij was gehuwd met Bastiaantje Leendertsd de Geus, geboren te Maasdam (ZH) op 24 september 1730, gedoopt aldaar, overleden te 's-Gravendeel (ZH) op 27 september 1797, 67 jaar oud, dochter van Leendert Pietersz de Geus en Lena Jacobsdr Kuijsmuijs. Uit dit huwelijk:

 1. Annigje Leendertje Havelaar, geboren te 's-Gravendeel (ZH) rond 1770, volgt onder XIV-mb.
 2. Leendert Havelaar, geboren in het jaar 1776, volgt onder XIV-mc.
 3. Lena Havelaar.

XIII-gb Johannes Havelaar, geboren te Woudrichem (NB) op 5 maart 1739, gedoopt aldaar op 15 maart 1739 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 2 januari 1812, 72 jaar oud, zoon van Wouter Havelaar (XII-cl) en Catharina de Joode. Hij is getrouwd op 8 april 1764, op 25-jarige leeftijd met Pieternella Bijwegen (24 jaar oud), geboren te den Haag in het jaar 1740. Uit dit huwelijk:

 1. Wouter Havelaar, gedoopt te Woudrichem (NB) op 7 april 1765 (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren Wouter Havelaar en Catharina de Joode), overleden te Woudrichem (NB) op 1 juni 1765, 55 dagen oud.
 2. Wouter Havelaar, gedoopt te Woudrichem (NB) op 19 oktober 1766 (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren Wouter Havelaar en Catharina de Joode), volgt onder XIV-md.
 3. Johanna Petronella Havelaar, geboren te Woudrichem (NB) op 14 augustus 1768 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-me.
 4. Johannes Havelaar, geboren te Woudrichem (NB) op 17 september 1769.

XIII-gc Neeltje Havelaar, gedoopt te Woudrichem (NB) op 17 maart 1743 (nederduits gereformeerd), dochter van Wouter Havelaar (XII-cl) en Catharina de Joode. Zij was gehuwd met Hermanus Stevens van Arkel, zoon van Steven van Arkel en Ariaentje Verschoor. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Hermanusdr van Arkel, geboren te Woudrichem (NB) op 7 november 1783, volgt onder XIV-mf.

XIII-gd Corstianus van de Ven, geboren te Loon op Zand op 15 april 1731 (RK), overleden aldaar op 27 december 1807, begraven aldaar op 30 december 1807, 76 jaar oud, zoon van Petrus Corstianse van de Ven (XII-cm) en Cornelia Peeterse Geris. Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 3 mei 1777 en getrouwd aldaar op 18 mei 1777, getrouwd aldaar op 18 mei 1777 voor de kerk (RK) (getuigen waren Wouter Broeders en Willemijna Kemmeren), op 46-jarige leeftijd met Martina Kemmeren (19 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 23 maart 1758 (doopgetuigen waren Theodorus Kemmeren en Martina Hofmans), overleden te Loon op Zand op 2 september 1829, 71 jaar oud, dochter van Johannes Kemmeren en Godefrida Peijmans. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus van der Ven, gedoopt te Loon op Zand op 2 januari 1778 (RK) (doopgetuigen waren Petronella van der Ven en Adrianus Kemmere).
 2. Cornelia van der Ven, geboren te Loon op Zand op 30 mei 1781, gedoopt aldaar op 30 mei 1781 (RK) (doopgetuigen waren Bernardus Weesenbeeck en Petronella van der Ven), volgt onder XIV-mg.
 3. Johannes van der Ven, gedoopt te Loon op Zand op 3 november 1787 (RK) (doopgetuigen waren Joannes Kemmeren en Anna Kemmeren).
 4. Anthonius van der Ven, gedoopt te Loon op Zand op 24 februari 1789 (RK) (doopgetuigen waren Mathias Kemmeren en Maria Paijmans).
 5. Petrus van der Ven, gedoopt te Loon op Zand op 1 augustus 1791 (RK) (doopgetuigen waren Pitronilla van der Ven en Engelbertus van Weesenbeeck), volgt onder XIV-mh.
 6. Maria van der Ven, gedoopt te Loon op Zand op 14 mei 1794 (RK) (doopgetuigen waren Adrianus Kemmere en Joanna Hommelen), volgt onder XIV-mi.
 7. Goverdina van der Ven, gedoopt te Kaatsheuvel (NB) op 31 januari 1798 (RK), volgt onder XIV-mj.

XIII-ge Lijntje Nieuwenhuijsen, gedoopt te Giessen (NB) op 8 oktober 1690 (nederduits gereformeerd), dochter van Schalk Teunisse van Nieuwenhuijse (XII-cn) en Maijke Cornelis van Herewijne. Zij is getrouwd te Woudrichem (NB) op 29 juli 1718, op 27-jarige leeftijd met Willem Borg. Uit dit huwelijk:

 1. Daniel Borg, gedoopt te Woudrichem (NB) op 20 november 1718 (nederduits gereformeerd) (doopgetuigen waren Daniel Borg en Bastiaantje van Schelluijnen), volgt onder XIV-mk.
 2. Schalk Borg, gedoopt te Woudrichem (NB) op 7 december 1762 (nederduits gereformeerd).
 3. Marijken Borg, gedoopt te Woudrichem (NB) op 7 april 1920 (nederduits gereformeerd), overleden te 1.

XIII-gf Maijken Schalken Nieuwenhuijsen, geboren te Giessen (NB), gedoopt op 27 maart 1695, wonende te Sleeuwijk (NB), dochter van Schalk Teunisse van Nieuwenhuijse (XII-cn) en Maijke Cornelis van Herewijne. Zij is in ondertrouw gegaan te Sleeuwijk (NB) op 6 januari 1725, getrouwd aldaar op 21 januari 1725 voor de kerk (nederduits gereformeerd), op 29-jarige leeftijd met Jan Claesse Schriek (33 jaar oud), gedoopt te Sleeuwijk (NB) op 22 juli 1691, wonende aldaar, overleden in het jaar 1751, 60 jaar oud, zoon van Claes Janse Schriek en Anneke Jans de Ruijter. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Jan Schriek, gedoopt te Sleeuwijk (NB) op 31 maart 1726 (doopgetuige was Geertruij Nieuwenhuijsen), volgt onder XIV-ml.
 2. Anneke Schriek, geboren te Sleeuwijk (NB) op 4 september 1735, gedoopt aldaar op 24 oktober 1735 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Lijntje Clase Schriek), volgt onder XIV-mm.

XIII-gg Jan Schalcken Nieuwenhuijsen, gedoopt te Giessen (NB) op 9 april 1700 (nederduits gereformeerd), zoon van Schalk Teunisse van Nieuwenhuijse (XII-cn) en Maijke Cornelis van Herewijne. Hij is getrouwd te Giessen (NB) op 16 februari 1727 voor de kerk (nederduits gereformeerd), op 26-jarige leeftijd met Jacoba Biesheuvel. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba Nieuwenhuijsen, gedoopt te Giessen (NB) op 10 mei 1739 (nederduits gereformeerd).

XIII-gh Geertruij Nieuwenhuijsen, geboren te Giessen (NB) in het jaar 1707, overleden voor 1743, hoogstens 36 jaar oud, dochter van Schalk Teunisse van Nieuwenhuijse (XII-cn) en Maijke Cornelis van Herewijne. Zij is getrouwd te Uitwijk (NB) op 7 mei 1730, op 23-jarige leeftijd met Peter van Andel (22 jaar oud), geboren te Andel (NB), gedoopt aldaar op 20 november 1707, zoon van Cornelis van Andel en Maria Peterse Donkers. Uit dit huwelijk:

 1. Maria van Andel, geboren te Almkerk (NB), gedoopt te Uitwijk (NB) op 2 december 1736, volgt onder XIV-mn.
 2. Cornelis van Andel.
 3. Maaike van Andel.
 4. Lijntje van Andel.

XIII-gi Nicolaas de Roy, gedoopt te Capelle (NB) op 11 september 1740, overleden te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 20 april 1798, 57 jaar oud, zoon van Peter Cornelisse de Roy en Huijbertje Claesdr Rosenbrand (XII-cp). Hij was gehuwd met Geertruy van Cleef, geboren te Capelle (NB) op 14 augustus 1746, overleden te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 26 februari 1789, 42 jaar oud, dochter van Wijnand van Kleef en Adriaantje Paans. Uit dit huwelijk:

 1. Wijnand de Rooij, gedoopt te Capelle (NB) op 21 november 1773, volgt onder XIV-mo.
 2. Peter de Roy, gedoopt te Capelle (NB) op 17 september 1775.
 3. Huybertje de Roy, gedoopt te Capelle (NB) op 3 mei 1778.
 4. Aderjaentje de Roy, gedoopt te Capelle (NB) op 5 juni 1778.
 5. Aalbert de Roy, gedoopt te Capelle (NB) op 28 november 1784.

XIII-gj Geertruy Petersdr de Rooij, gedoopt te Capelle (NB) op 10 maart 1751, overleden aldaar op 18 april 1802, 51 jaar oud, dochter van Peter Cornelisse de Roy en Huijbertje Claesdr Rosenbrand (XII-cp). Zij is getrouwd te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 4 oktober 1789, op 38-jarige leeftijd met Jacobus Sterrenburg (23 jaar oud), kleermaker, geboren te 's-Gravenmoer (NB) op 6 april 1766, overleden te Capelle (NB) op 23 november 1840, 74 jaar oud, zoon van Adriaan Sterrenburg en Dina Willemina van Schreven.
(Hij is later getrouwd te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 22 augustus 1803, op 37-jarige leeftijd met Johanna Snaphaan, geboren te Loon op Zand (nederduits gereformeerd), zie XIV-mw.) Uit dit huwelijk:

 1. Willemijna Sterrenburg, gedoopt te Capelle (NB) op 8 augustus 1790, volgt onder XIV-mp.
 2. Peter Sterrenburg, geboren op 4 oktober 1791, gedoopt te Capelle (NB) op 9 oktober 1791, overleden voor 16 november 1794, hoogstens 3 jaar oud.
 3. Aderjanus Sterrenburg, gedoopt te Capelle (NB) op 23 december 1792.
 4. Peter Sterrenburg, geboren op 14 november 1794, gedoopt te Capelle (NB) op 16 november 1794, volgt onder XIV-mq.

XIII-gk Cornelis Rosenbrand, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 31 maart 1741, overleden op 2 april 1795, 54 jaar oud, zoon van Jan Niklaassen Rosenbrand (XII-cq) en Marie Cornelissen de Roy. Hij is in ondertrouw gegaan op 29 december 1775 en getrouwd te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 14 januari 1776, op 34-jarige leeftijd met Catharina van Kampen (32 jaar oud), gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 11 augustus 1743, dochter van Peter van Campen en Catharina de Leeuw. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Rosenbrand, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 16 maart 1777, volgt onder XIV-mr.
 2. Maria Rosenbrand, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 22 februari 1779, volgt onder XIV-ms.
 3. Catharina Cornelisse Rosenbrand, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 4 augustus 1782, volgt onder XIV-mt.

XIII-gl Johanna Rosenbrand, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 11 december 1746, overleden te Loon op Zand op 29 november 1789, 42 jaar oud, dochter van Jan Niklaassen Rosenbrand (XII-cq) en Marie Cornelissen de Roy. Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 22 februari 1771 en getrouwd aldaar op 10 maart 1771, op 24-jarige leeftijd met Adriaan Snaphaan (23 jaar oud), geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 17 december 1747, wonende te Drimmelen, overleden te Made op 2 mei 1833, 85 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana Snaphaan, geboren te Loon op Zand op 12 januari 1772, volgt onder XIV-mu.
 2. Hendrica Snaphaan, geboren te Loon op Zand in het jaar 1786, volgt onder XIV-mv.
 3. Johanna Snaphaan, geboren te Loon op Zand (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-mw.

XIII-gm Antoni Rosenbrand, gedoopt te Capelle (NB) op 12 oktober 1747, overleden aldaar op 9 september 1827, 79 jaar oud, zoon van Jan Niklaassen Rosenbrand (XII-cq) en Marie Cornelissen de Roy. Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 22 september 1776, op 28-jarige leeftijd met Geertruij Dalmaijer (28 jaar oud), geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), gedoopt te 's-Grevelduin-Capelle (NB) op 11 december 1747, dochter van Johannes Dalmaijer en Marie de Rooij. Uit dit huwelijk:

 1. Jan Rosenbrand, gedoopt te 's-Grevelduin-Capelle (NB) op 21 september 1777.
 2. Willemijna Rosenbrand, gedoopt te 's-Grevelduin-Capelle (NB) op 19 maart 1780, volgt onder XIV-mx.
 3. Maria Rosenbrand.

XIII-gn Geertruij Jans Rosenbrand, gedoopt te Capelle (NB) op 23 augustus 1750, overleden te 's-Grevelduin-Capelle (NB) op 13 februari 1784, 33 jaar oud, dochter van Jan Niklaassen Rosenbrand (XII-cq) en Marie Cornelissen de Roy. Zij is getrouwd te 's-Grevelduin-Capelle (NB) op 12 augustus 1781, op 30-jarige leeftijd met Huibert Peters Pruijssers (26 jaar oud), gedoopt te 's-Grevelduin-Capelle (NB) op 10 augustus 1755, zoon van Peter Floris Pruijssers en Cornelia Schep. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Pruijssers, gedoopt te Capelle (NB) op 20 januari 1782, volgt onder XIV-my.

XIII-go Adriana Rosenbrand, gedoopt te Capelle (NB) op 15 april 1753, overleden te Sprang (NB) op 29 mei 1832, 79 jaar oud, dochter van Jan Niklaassen Rosenbrand (XII-cq) en Marie Cornelissen de Roy. Zij is getrouwd te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 5 oktober 1783, op 30-jarige leeftijd met Nicolaas Dalmeijer (31 jaar oud), schipper, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 27 augustus 1752 tweeling met Frans, gedoopt aldaar op 27 augustus 1752, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 4 april 1830, 77 jaar oud, zoon van Jan Dalmeijer (schipper) en Jacomijna Mouthaan.

Nicolaas Dalmaijers 4 april 1830 Vrijhoeve-Capelle. Nicolaas Dalmaijers, schipper is geboren omstreeks 1752 in Vrijhoeven-Cappel, zoon van Jan Dalmaijers en Jacomijna Mouthaan. Nicolaas is overleden op 04-04-1830 om 02:00 uur in Vrijhoeven-Cappel, ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-04-1830. Bij de aangifte van het overlijden van Nicolaas waren de volgende getuigen aanwezig: Philip Sprangers (geb. 1768) en Adriaan Faro (geb. 1800). Notitie bij overlijden van Nicolaas: Overleden op zondag, echtgenoot van Adriana Rosenbrand. Aangevers: Adriaan Faro, arbeider 30 jaren, schoonzoon van de overledene en Philip Sprangers, schoenmaker, 62 jaren, nabuur. Nicolaas trouwde met Adriana Rosenbrand.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria Dalmeijer, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 14 juni 1789, volgt onder XIV-mz.
 2. Geertruij Dalmaijer, geboren te Capelle (NB) op 22 mei 1795, volgt onder XIV-na.
 3. Wilhelmina Dalmaijers, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 2 juli 1849.
  Zij was gehuwd met Adriaan Faro, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 2 maart 1858, zoon van Cornelia Faro.

XIII-gp Johannes Ariese Paans, gedoopt te Capelle (NB) op 22 december 1754 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 28 februari 1802, 47 jaar oud, zoon van Arien Jans Paans en Johanna Claesz Rosenbrand (XII-cs). Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 27 november 1791, op 36-jarige leeftijd met Helena Dolk (20 jaar oud), gedoopt te Capelle (NB) op 3 november 1771 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 8 januari 1858, 86 jaar oud, dochter van Jan Dolk en Willemyna van der Hooven. Uit dit huwelijk:

 1. Arij Paans, geboren te Capelle (NB) op 1 oktober 1792, gedoopt aldaar op 7 oktober 1792 (nederduits gereformeerd).
 2. Willemijna Paans, geboren te Capelle (NB) op 31 oktober 1793, gedoopt aldaar op 3 november 1793 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 13 augustus 1858, 64 jaar oud.
 3. Jan Paans, geboren te Capelle (NB) op 4 januari 1795, gedoopt aldaar op 11 januari 1795 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-nb.
 4. Johanna Paans, geboren op 11 februari 1796, gedoopt te Capelle (NB) op 14 februari 1796 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-nc.
 5. Zijken Paans, geboren te Capelle (NB) op 26 september 1797, gedoopt aldaar op 1 oktober 1797 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 23 maart 1805, 7 jaar oud.
 6. Anna Paans, geboren te Capelle (NB) op 10 juli 1799, gedoopt aldaar op 17 juli 1799 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 13 oktober 1857, 58 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 6 maart 1843, op 43-jarige leeftijd met Willem van der Sluijs (37 jaar oud), geboren te Zevenbergen (NB) op 2 februari 1806, overleden na 1871, minstens 65 jaar oud, zoon van Pieter van der Sluijs en Maria Markes.
 7. Arij Paans, geboren te Capelle (NB) op 21 december 1800, gedoopt aldaar op 26 december 1800 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 26 maart 1802, 1 jaar oud.
 8. Leendert Paans, geboren te Amsterdam op 9 februari 1802, volgt onder XIV-nd.
 9. Dirk Paans, geboren te Capelle (NB) op 12 februari 1802, gedoopt aldaar op 21 februari 1802 (nederduits gereformeerd) (doopgetuige was Jenneke Jansse Paans vrouw van Antonie Dolk), overleden te Capelle (NB).
 10. Geertrui Paans, geboren te Capelle (NB), volgt onder XIV-ne.

XIII-gq Helena van Besouwen, gedoopt te Tilburg op 25 oktober 1744 (RK), overleden te Schiedam op 26 juni 1839, 94 jaar oud, dochter van Jan van Besouwen en Mechelina Wouter Mandemakers (XII-ct). Zij is getrouwd te Tilburg op 23 september 1770, op 25-jarige leeftijd met Johan Casper Link (33 jaar oud), kokardemaker, geboren te Munniksraath in het jaar 1737, overleden te Tilburg op 11 april 1807, 70 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna Mechelina Link, gedoopt te Tilburg op 23 juni 1771 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-nf.
 2. Dorothea Cornelia Link, geboren te Tilburg op 17 maart 1773.
 3. Anna Sophia Link, geboren te Tilburg op 4 december 1774, volgt onder XIV-ng.
 4. Johannes Jacobus Link, gedoopt te Tilburg op 2 maart 1777 (nederduits gereformeerd).
 5. Cornelia Link, geboren te Tilburg op 18 november 1778.
 6. Dorothea Link, geboren op 20 augustus 1780, overleden te Tilburg op 23 januari 1781, 156 dagen oud.
 7. Woutrien Link, geboren te Tilburg op 20 februari 1782, overleden te Loon op Zand op 4 januari 1851, 68 jaar oud.

XIII-gr Pieter van Besouwen, gedoopt te Tilburg op 16 januari 1752 (RK), overleden te 's-Gravendeel (ZH) op 2 augustus 1824, 72 jaar oud, zoon van Jan van Besouwen en Mechelina Wouter Mandemakers (XII-ct). Hij is getrouwd te Heerjansdam in het jaar 1789, op 37-jarige leeftijd met Adriana Johanna Hendriksdr Schuller (ongeveer 39 jaar oud), geboren te Gilze (NB) rond 1750, overleden te Heerjansdam op 26 oktober 1830, ongeveer 80 jaar oud, dochter van Hendricus Schuller en Johanna Hendrina Collemans. Uit dit huwelijk:

 1. Machelina van Besouwen, geboren te Heerjansdam op 26 november 1786, volgt onder XIV-nh.
 2. Johanna Hendrina van Besouwen, geboren te Heerjansdam op 24 februari 1793, volgt onder XIV-ni.
 3. Hendrik Leendert van Besouwen, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 5 maart 1846.

XIII-gs Adriaan Adriaens Oerlemans, bouwman, gedoopt te Sprang (NB) op 1 januari 1736, overleden voor 17 juni 1779, hoogstens 43 jaar oud, zoon van Adriaan Adriaansz Oerlemans (XII-el) en Elisabeth van Ammelrooij (XII-cu). Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 30 december 1767 en getrouwd aldaar op 17 januari 1768, op 32-jarige leeftijd (1) met Jacoba de Kok (29 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 7 september 1738, begraven aldaar op 30 mei 1770 in de Nederlands Hervormde kerk, 31 jaar oud, dochter van Hendrik de Kok en Adriana Zoeters. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Adriaens Oerlemans, geboren te Sprang (NB), gedoopt op 30 september 1762.
 2. Hendrik Adriaens Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 22 januari 1764, jong overleden voor 15 december 1765, hoogstens 1 jaar oud.
 3. Anna Adriaens Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 17 januari 1765, jong overleden.
 4. Hendrik Adriaens Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 15 december 1765, volgt onder XIV-nj.
 5. Geertruij Adriaens Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) in september 1767.
 6. Anna Adriaens Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 9 juli 1769.

Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 23 april 1772 en getrouwd aldaar op 10 mei 1772, op 36-jarige leeftijd (2) met Antonia Vos. Uit dit huwelijk:

 1. Engelina Adriaens Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 25 december 1772, volgt onder XIV-nk.
 2. Gerardus Adriaens Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 12 januari 1775.
 3. Adriaen Adriaens Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 12 januari 1775.

XIII-gt Adriana Adriaens Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 19 juli 1739, begraven aldaar op 30 maart 1802 in de Nederlands Hervormde kerk, 62 jaar oud, dochter van Adriaan Adriaansz Oerlemans (XII-el) en Elisabeth van Ammelrooij (XII-cu).

Akte van verkoop, voor Roeland Middelkoop, notaris te Capelle, door Jan Timmermans aan Stephanus Timmermans, beiden wonende te Sprang, van een huis, schuur, hof, erf en zaailand te Sprang, kadastraal bekend sectie B. nrs. 177, 178 en 179, de verkoper aangekomen bij koop d.d. 8 januari 1794 van Adriana Oerlemans, weduwe van Govert de Bie, 1835 mrt. 3

Zij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 13 november 1761 en getrouwd aldaar op 29 november 1761, op 22-jarige leeftijd met Govert de Bie (34 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 22 december 1726, begraven aldaar op 18 december 1784, 57 jaar oud, zoon van Jan Jacobs de Bie en Elisabeth de Hoogh. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth de Bie, gedoopt te Sprang (NB) op 12 september 1762, overleden aldaar op 14 oktober 1823, 61 jaar oud.
  Zij was gehuwd met Pieter Vos.
 2. Johanna de Bie, gedoopt te Sprang (NB) op 15 januari 1764.
 3. Adriana Goverts de Bie, gedoopt te Sprang (NB) op 27 oktober 1765, volgt onder XIV-nl.
 4. Hendrik de Bie, geboren te Sprang (NB) op 14 januari 1770, volgt onder XIV-nm.
 5. Josijna de Bie, gedoopt te Sprang (NB) op 23 augustus 1772, jong overleden.
 6. Josijna de Bie, gedoopt te Sprang (NB) op 22 mei 1774, volgt onder XIV-nn.

XIII-gu Jacobus Vos, gedoopt te Capelle (NB) op 23 januari 1752, zoon van Dirk Aertse Vos (XII-cv) en Maria Gijsberts Bossers. Hij is getrouwd te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 15 mei 1778, op 26-jarige leeftijd met Johanna de Rooij (ongeveer 23 jaar oud), geboren te Loon op Zand rond 1755. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella Jacoba Vos, gedoopt te Capelle (NB) op 20 december 1778.
  Zij is in ondertrouw gegaan op 9 maart 1800, op 21-jarige leeftijd met Pieter Rosenbrand, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 16 maart 1777, volgt onder XIV-mr.

XIII-gv Pieternella Dirks Vos, gedoopt te Capelle (NB) op 17 augustus 1760, overleden te Sprang (NB) in het jaar 1804, 44 jaar oud, dochter van Dirk Aertse Vos (XII-cv) en Maria Gijsberts Bossers. Zij was gehuwd met Cornelis Cornelisse Snijders, gedoopt te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 9 mei 1751, overleden te Sprang (NB) in het jaar 1804, 53 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Snijders, gedoopt te Capelle (NB) op 19 oktober 1788 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-no.
 2. Cornelia Snijders, gedoopt te Capelle (NB) op 9 mei 1790 (nederduits gereformeerd).
  Zij is getrouwd te Raamsdonk (NB) op 11 december 1834, op 44-jarige leeftijd met Johannes van Achterberg (39 jaar oud), geboren te Raamsdonk (NB) op 17 februari 1795, zoon van Gerrit Nicolaas van Achterberg en Maria Dank.
 3. Maria Snijders, geboren te Capelle (NB) op 6 september 1792, gedoopt aldaar op 9 september 1792 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 5 oktober 1817, 25 jaar oud.
 4. Adriana Snijders, geboren te Sprang (NB) op 13 oktober 1794, volgt onder XIV-np.
 5. Dirkske Snijders, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 5 september 1831.

XIII-gw Pieter van der Loo, schoenmaker, geboren te Sprang (NB) op 30 oktober 1756, overleden aldaar op 14 december 1833, 77 jaar oud, zoon van Jacob van der Loo en Antonet Vos (XII-cw). Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 26 oktober 1783, op 26-jarige leeftijd (1) met Huiberdina Boer. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob van der Loo, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 31 mei 1820.

Hij was gehuwd (2) met Maria van Heijst, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 7 oktober 1838, dochter van Johannes van Heijst en Geertruij Quirijns. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes van der Loo, geboren te Sprang (NB) op 3 mei 1795.
  Hij is getrouwd te Waalwijk op 14 november 1833, op 38-jarige leeftijd met Louwerina van der Loo (53 jaar oud), geboren te Sprang (NB) op 18 november 1779, dochter van Hendrik van der Loo en Pieternella Kolsters.
 2. Geertruij van der Loo, geboren te Sprang (NB) op 30 mei 1804, overleden te Erp (NB) op 14 april 1897, 92 jaar oud.
  Zij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 9 augustus 1835, op 31-jarige leeftijd met Cornelis van Riel, geboren te Sprang (NB) op 4 juli 1811, volgt onder XIII-ki.
 3. Willem van der Loo, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 16 juni 1824.
 4. Hendrik van der Loo, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 2 december 1858.

XIII-gx Adriana van der Loo, geboren te Sprang (NB) op 26 juni 1763, overleden te Rossum (Gelderland) op 16 mei 1804, 40 jaar oud, dochter van Jacob van der Loo en Antonet Vos (XII-cw). Zij is getrouwd te Rossum (Gelderland) op 21 augustus 1791, op 28-jarige leeftijd met Cornelis van der Zalm (25 jaar oud), geboren te Rossum (Gelderland) op 13 maart 1766, overleden aldaar op 14 november 1817, 51 jaar oud, zoon van Gijsbert van der Zalm en Aaltje Paerels. Uit dit huwelijk:

 1. Antonetta van der Zalm, geboren te Rossum (Gelderland) op 8 mei 1792, overleden aldaar.
 2. Gerrit van der Zalm, geboren te Rossum (Gelderland) op 6 november 1794, volgt onder XIV-nq.
 3. Alida van der Zalm, geboren te Rossum (Gelderland) op 13 augustus 1797, volgt onder XIV-nr.
 4. Jakob van der Zalm, geboren te Rossum (Gelderland) op 11 februari 1800, volgt onder XIV-ns.

XIII-gy Anna van der Loo, geboren te Sprang (NB) op 30 november 1766, overleden aldaar op 7 november 1845, 78 jaar oud, dochter van Jacob van der Loo en Antonet Vos (XII-cw). Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 7 november 1784, op 17-jarige leeftijd (1) met Melis Glavimans (23 jaar oud), geboren in het jaar 1761, overleden in het jaar 1812, 51 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Glavimans, geboren te Sprang (NB) op 12 september 1793, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 11 maart 1866, 72 jaar oud.
  Hij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 30 juni 1822, op 28-jarige leeftijd (1) met Goverdina Timmermans (28 jaar oud), geboren te Sprang (NB) op 28 februari 1794, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 17 maart 1838, 44 jaar oud, dochter van Jan Stevens Timmermans en Adriana Goverts de Bie (XIV-nl).
  Hij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 6 september 1838, op 44-jarige leeftijd (2) met Johanna van Zelst (45 jaar oud), geboren te Sprang (NB) op 30 december 1792, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 23 maart 1858, 65 jaar oud, dochter van Thomas van Zelst en Wouterke Treffers.
 2. Hendrik Glavimans, geboren te Sprang (NB) op 20 mei 1796, volgt onder XIV-nt.
 3. Antonie Glavimans, geboren te Sprang (NB) op 15 oktober 1797, volgt onder XIV-nu.
 4. Maria Glavimans, geboren op 31 oktober 1802, volgt onder XIV-nv.
 5. Jan Glavimans, geboren op 4 februari 1811, volgt onder XIV-nw.

Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 15 september 1825, op 58-jarige leeftijd (2) met Simon Jans Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 17 november 1776, zie XII-fk.
XIII-gz Elizabeth Brouwers, gedoopt te Sprang (NB) op 11 november 1742, dochter van Jan Brouwers en Hendrina de Beer (XII-cy). Zij was gehuwd met Bernardus Gooshouder, geboren te Rispaq (Zwitserland) rond 1742. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Gooshouder, gedoopt te Sprang-Capelle (NB) op 4 januari 1784 (nederduits gereformeerd).

XIII-ha Cornelia Clasina Brouwers, spinster, gedoopt te Raamsdonk (NB) op 18 december 1753, overleden aldaar op 30 januari 1820, 66 jaar oud, dochter van Jan Brouwers en Hendrina de Beer (XII-cy). Zij is in ondertrouw gegaan te Raamsdonk (NB) op 20 april 1780 en getrouwd aldaar op 7 mei 1780, op 26-jarige leeftijd met Steven Jansz de Koning (27 jaar oud), gedoopt te Raamsdonk (NB) op 24 september 1752, overleden aldaar op 22 maart 1784, 31 jaar oud, zoon van Johannes de Koning en Anna Maria Timmermans. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria de Koning, gedoopt te Raamsdonk (NB) op 6 augustus 1780.
 2. Hendrina de Koning, gedoopt te Raamsdonk (NB) op 18 december 1782, volgt onder XIV-nx.

XIII-hb Alida Dalman, gedoopt te Rotterdam op 20 maart 1768 (gereformeerd), wonende te Rotterdam (Posthoornsteeg), overleden te Rotterdam op 12 december 1841, 73 jaar oud, dochter van Kornelius Dalman en Anna de Haan (XII-cz). Zij is in ondertrouw gegaan te Rotterdam op 25 mei 1800 ten huize van dominee Voorduin en getrouwd aldaar op 8 juni 1800, op 32-jarige leeftijd met Philip Adam Anspach (43 jaar oud), geboren te Nderingenheim in het jaar 1757, wonende te Rotterdam (Nieuwehaven), overleden te Rotterdam op 13 augustus 1840, 83 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Willem Frederik Philip Anspach, geboren te Rotterdam op 26 maart 1801, gedoopt aldaar op 6 april 1801 (gereformeerd) (doopgetuige was Johan Jacob Anspach), wonende te Rotterdam (Nieuwehaven).
 2. Johan Willem Pilip Anspach, geboren te Rotterdam op 22 november 1802, gedoopt te Rotterdam (Oosterkerk) op 5 december 1802 (gereformeerd) (doopgetuigen waren Johan Jacob Anspach en Johannes Anspach), wonende te Rotterdam (Nieuwehaven).
 3. Johanna Cornelia Philip Anspach, geboren te Rotterdam (Nieuwehaven) op 26 juli 1805, gedoopt te Rotterdam op 4 augustus 1805 (gereformeerd) (doopgetuigen waren Cornelis Dalman en Cornelia Koelbier), volgt onder XIV-ny.

XIII-hc Jannetje Dalman, gedoopt te Rotterdam op 20 maart 1768 (gereformeerd), wonende te Rotterdam (Posthoornsteeg) en te Wijnhaven, dochter van Kornelius Dalman en Anna de Haan (XII-cz). Zij is in ondertrouw gegaan te Rotterdam op 18 juli 1790 en getrouwd aldaar op 1 augustus 1790, op 22-jarige leeftijd met Hendrik Cramer (25 jaar oud), geboren in het jaar 1765, wonende te Oppert, overleden te Rotterdam op 19 september 1823, 58 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis Cramer, geboren te Rotterdam op 30 juni 1792, gedoopt te Rotterdam (Zuiderkerk) op 8 juli 1792 (gereformeerd) (doopgetuigen waren Cornelis Cramer en Cornelia Koelbier), wonende te Rotterdam (Weesestraat).
  Hij is getrouwd te Rotterdam op 5 juni 1816, op 23-jarige leeftijd met Pieternella Drooglever (38 jaar oud), geboren te Leerdam in het jaar 1778, dochter van Gerrit Drooglever en Hendrikje Arentje Donk.
 2. Clara Cramer, geboren te Rotterdam op 6 januari 1797, gedoopt aldaar op 12 januari 1797 (gereformeerd) (doopgetuige was Johanna Kramer), wonende te Rotterdam (Weesestraat), overleden te Rotterdam op 21 november 1834, 37 jaar oud.
 3. Jan Anthonie Cramer, geboren te Rotterdam op 19 maart 1799, gedoopt te Rotterdam (Oosterkerk) op 25 maart 1799 (gereformeerd) (doopgetuigen waren Cornelis Dolman en Cornelia Dolman Geboren Koelbier), volgt onder XIV-nz.
 4. Johanna Cornelia Cramer, geboren te Rotterdam op 29 maart 1801, gedoopt aldaar op 5 april 1801 (gereformeerd), volgt onder XIV-oa.
 5. Jacoba Johanna Cramer, geboren te Rotterdam op 28 augustus 1803, gedoopt aldaar op 8 september 1803 (gereformeerd) (doopgetuige was Johanna Cramer), wonende te Rotterdam (Wijnhaven), overleden te Rotterdam op 4 december 1823, 20 jaar oud.
 6. Wilhelmus Cramer, geboren op 8 september 1805, gedoopt te Rotterdam op 13 september 1805 (gereformeerd) (doopgetuigen waren Cornelis Dalman en Cornelia Koelbier), wonende te Rotterdam (Wijnhaven).
 7. Johanna Antonia Cramer, geboren te Rotterdam op 13 augustus 1807, gedoopt aldaar op 21 augustus 1807 (gereformeerd) (doopgetuigen waren Anthoni Cornelis Cramer en Johanna Houwens), wonende te Rotterdam (Wijnhaven), overleden te Rotterdam op 7 maart 1830, 22 jaar oud.

XIII-hd Anna Catharina de Haan, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 19 januari 1752 door ds. Pielat, overleden te den Haag op 27 februari 1825, 73 jaar oud, dochter van Gerrit de Haan (XII-db) en Allegonda Verhoeven. Zij was gehuwd met Martinus Liernur, geboren in het jaar 1745, overleden te den Haag op 16 december 1826, 81 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Paulus Antonius Liernur, geboren te den Haag in het jaar 1783, volgt onder XIV-ob.
 2. Gerrarda Clazina Liernur, geboren te den Haag in het jaar 1789.
  Zij is getrouwd te den Haag op 17 augustus 1825, op 36-jarige leeftijd met Barend Bruijns (30 jaar oud), geboren te Amsterdam in het jaar 1795, zoon van Jan Bruijns en Jantje Santee.

XIII-he Antoinette de Haan, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 20 januari 1760 door ds. Munnekemolen, overleden te den Haag op 11 juni 1820, 60 jaar oud, dochter van Gerrit de Haan (XII-db) en Allegonda Verhoeven. Zij is in ondertrouw gegaan op 23 juli 1786 en getrouwd te den Haag (Kloosterkerk) op 6 augustus 1786, op 26-jarige leeftijd met Paulus van Kempen (28 jaar oud), schoenmaker, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 23 oktober 1757 door ds. Eschers (doopgetuigen waren Paulus van Duynevelt en Maria Christina Breetvelt), overleden te den Haag op 16 december 1832, 75 jaar oud, zoon van Arnoldus van Kempen en Johanna van Duynevelt. Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus Johannes van Kempen, geboren te den Haag op 1 juli 1787, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 4 juli 1787 door ds. Regulath (doopgetuige was Arnoldus van Kempen).
 2. Johannes Gerardus van Kempen, geboren te den Haag op 26 juni 1788, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 29 juni 1788 door ds. Munnekemolen (doopgetuige was Joannes Gerardus de Haan).
 3. Paulus van Kempen, geboren te den Haag op 16 juni 1790, gedoopt te den Haag (Kloosterkerk) op 18 juni 1790 (doopgetuige was Paulus van Kempen).
 4. Anna Catharina van Kempen, geboren te den Haag op 5 juli 1793, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 10 juli 1793 (doopgetuige was Catharina de Haan), volgt onder XIV-oc.
 5. Johannes Gerardus Aalbertus van Kempen, geboren te den Haag op 6 oktober 1795, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 11 oktober 1795 door ds. L. van Meerten (doopgetuige was Allegonda de Haan).
 6. Paulus Anthonius van Kempen, geboren te den Haag op 2 december 1799, gedoopt te den Haag (Hoogduitse kerk) op 26 december 1799 door ds. Epen (doopgetuige was Ellegonda Liernur).

XIII-hf Aderjaen van den Hoek, gedoopt te Capelle (NB) op 31 oktober 1751, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 28 september 1826, 74 jaar oud, zoon van Joost Jansen van den Hoek (XII-dc) en Maria van Nieuwenhuizen. Hij was gehuwd met Cornelia de Leeuw, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB) op 4 november 1753, dochter van Peter de Leeuw en Geertruij de Bruijn. Uit dit huwelijk:

 1. Joost Adse van den Hoek, geboren te 's Grevelduin-Capelle (NB), gedoopt te Capelle (NB) op 9 september 1