Laatste wijziging: 22-3-2018

Genealogie van Wouter Oerlemans.

I Wouter Oerlemans, geboren rond 1300. Hij was gehuwd met N.N.. Uit dit huwelijk:
 1. Wouter, geboren rond 1330, volgt onder II-a.
 2. Jan, geboren rond 1335, volgt onder II-b.

II-a Wouter Woutersz. Oerlemans, geboren rond 1330, zoon van Wouter Oerlemans (I) en N.N.. Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 1. Jan.
 2. Gerrit.

II-b Jan Woutersz. Oerlemans, geboren rond 1335, wonende te Loon op Zand, zoon van Wouter Oerlemans (I) en N.N..

Bossche protocollen okt. 1425-sept 1428, fol. 240, R.A. den Bosch R1190: hierin vermeld Jan en Wouter, zonen van Jan Oerlemans te Loon op Zand.
Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:
 1. Jan, geboren rond 1365, volgt onder III-a.
 2. Wouter, geboren rond 1365, volgt onder III-b.
 3. Peter, geboren rond 1380, volgt onder III-c.
 4. Sophie.
  Zij wordt in 1435 vermeld als vrouw van Hendrick Jan van Best en dochter van Jan Uleman de oude.
  Zij was gehuwd met Hendrick Jan van Best.

III-a Jan Jans Oerlemans, geboren rond 1365, zoon van Jan Woutersz. Oerlemans (II-b). Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 1. Gerrit, geboren te Loon op Zand rond 1395, volgt onder IV-a.
 2. Huijbert, geboren rond 1397, volgt onder IV-b.

III-b Wouter Jansz Oerlemans, geboren rond 1365, wonende te Loon op Zand, overleden na 1439, minstens 74 jaar oud, zoon van Jan Woutersz. Oerlemans (II-b). Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 1. Gerit, vervener en akkerbouwer te Loon op Zand, geboren rond 1395.
 2. Jan, vervener en akkerbouwer te Loon op Zand, geboren rond 1395.

III-c Peter Jansz Oerlemans, geboren rond 1380, zoon van Jan Woutersz. Oerlemans (II-b). Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 1. Jan, volgt onder IV-c.

IV-a Gerrit Jansz Oerlemans, landbouwer, geboren te Loon op Zand rond 1395, wonende aldaar, overleden te Sprang (NB) na 1472, minstens 77 jaar oud, zoon van Jan Jans Oerlemans (III-a).

Bossche protocollen, fol. 264v, 20.6.1430: Gerrit Jans Oerlemans, gehuwd met Adriana Peter Dix die Weert vermeld met betrekking tot Loon op Zand. Idem,. okt. 1433-sept 1434, fol. 68v: Gerrit, zoon van Jan Oerlemans, bezit erf, hof en aangelag op Croenvenne te Loon op Zand. Idem, okt. 1435-sept 1436: Gerrit Oerlemans, zoon van Jan Oerlemans, bezit een hoeve bij Loenremeer te Loon op Zand. Idem, okt. 1436-sept. 1437, fol. 155v.: Gerrit Orlemans, zoon van Jan Oerlemans, bezit een huis aan Driemeer op die Vaert, te Loon op Zand Idem, okt. 1437-sept. 1438, 1.4.1438, fol. 79: Gerrit, zoon van Jan Oerlemans, verkoopt turf etc. te Loon op Zand. Idem, okt. 1438-sept 1439, 28.2.1439, fol. 183: Gerrit, zoon van Jan Oerlemans verkoopt een huis, erf en hof en aangelag groot een half mudzaad op Craenven te Loon op Zand. Idem, okt. 1438-sept 1439, fol. 137v: Gerrit, zoon van Jan Oerlemans bezit een hoeve van 31 bunder te Loon op Zand. Idem, okt. 1451-sept. 1452, fol. 79v: Gerrit Jansz. Oerlemans bezit een hoeve groot 7 bunder bij Loenremeer aan die Meerdijck te Loon op Zand. Idem, okt. 1481-sept. 1482, fol. 337: Hierin vermeld Jan Wouterszn. Oerlemans en Gerrit Jansz. Oerlemans.
Hij is getrouwd te Loon op Zand op 20 juni 1430, op ongeveer 35-jarige leeftijd met Adriana Peter Dirx Die Weert (ongeveer 35 jaar oud), geboren rond 1395, overleden na 20 juni 1430, minstens 35 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Peter, vervener en akkerbouwer, geboren rond 1445, wonende te Loon op Zand en te Sprang (NB).
  Bossche Protocollen, okt. 1481-sept. 1482, fol. 362: Peter Gerritszn. Oerlemans bezit een huis met 5 morgen land aan het Meer te Loon op Zand.
 2. Aert, bouwman, geboren rond 1445.
 3. Adriaen, geboren te Loon op Zand, volgt onder V-a.

IV-b Huijbert Jansz Oerlemans, geboren rond 1397, zoon van Jan Jans Oerlemans (III-a). Hij was gehuwd met N.N.. Uit dit huwelijk:

 1. Peter, volgt onder V-b.
 2. Jan.

IV-c Jan Peeter Huijben Oerlemans, zoon van Peter Jansz Oerlemans (III-c). Hij was gehuwd met Zenneke Willem Janz van Weert. Uit dit huwelijk:

 1. Maijken, geboren rond 1530, volgt onder V-c.
 2. Peeterke, volgt onder V-d.
 3. Dingen, volgt onder V-e.

V-a Adriaen Gherits Oerlemans, schepen te Loon op Zand, geboren te Loon op Zand, overleden aldaar, begraven op 14 februari 1507, zoon van Gerrit Jansz Oerlemans (IV-a) en Adriana Peter Dirx Die Weert.

Hij had grond en bezittingen in Loon op Zand en Besoyen. Loon op Zand, R55, fol. 22, 14.2.1507: Henric, Gerrid, Antonis, Aert ende Gherit Thomas zone als man ende momboir van Belien, zijn wijfs, allen kinderen van wijlen Adriaen Oerlemans en Adriana, dochter wijlen Henrix Sijmons. Erfdeling van de nagelaten goederen van hun ouders. Idem, R55, fol. 54, 1507: Anthonis ende Aert Oerlemans, zonen van wijlen Adriaen Oerlemans. Zij maken deling van de goederen die ze samen hebben bezeten.
Hij is getrouwd rond 1465 met Adriana Hendricsdr. Sijmons, overleden te Loon op Zand voor 16 maart 1513. Uit dit huwelijk:
 1. Belien, geboren te Loon op Zand, overleden aldaar rond 1510. Zij is getrouwd voor 1506 met Gerrit Thomaesz Rommen.
 2. Gerrit, geboren te Loon op Zand, volgt onder VI-a.
 3. Henric, geboren te Loon op Zand, volgt onder VI-b.
 4. Anthonis, vervener bouwman, geboren te Loon op Zand, begraven aldaar op 16 maart 1513. Hij was gehuwd met N.N. van Ammerzoyen.
 5. Aert, geboren te Loon op Zand, volgt onder VI-c.

V-b Peter Hijbertz Oerlemans, zoon van Huijbert Jansz Oerlemans (IV-b) en N.N.. Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

 1. Adriaen, geboren te Loon op Zand.
 2. Bertrix.
 3. Hendricksken.
 4. Claesken.
 5. Aert.
 6. Jan.
 7. Geerit.

V-c Maijken Jan Peeter Huijben Oerlemans, geboren rond 1530, dochter van Jan Peeter Huijben Oerlemans (IV-c) en Zenneke Willem Janz van Weert. Zij is getrouwd voor 1565, op hoogstens 35-jarige leeftijd met Hendrick Mertenz de Bie (hoogstens 16 jaar oud), heemraad Sprang 1585/1588, geboren te Loon op Zand rond 1549, overleden te Sprang (NB) in het jaar 1588, ongeveer 39 jaar oud, zoon van Merten Hendrikcs de Bie. Uit dit huwelijk:

 1. Aleid, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1583, volgt onder VI-d.
 2. Jacob, overleden voor 22 februari 1645.

V-d Peeterke Jan Peeter Huijben Oerlemans, dochter van Jan Peeter Huijben Oerlemans (IV-c) en Zenneke Willem Janz van Weert. Zij was gehuwd met Claes Bertrums de Bont, zoon van Bertrom Claesz de Bont en Zeger Willems van Haestrecht. Uit dit huwelijk:

 1. Jan.

V-e Dingen Jan Peeter Huijben Oerlemans, overleden te Loon op Zand voor 13 december 1566, dochter van Jan Peeter Huijben Oerlemans (IV-c) en Zenneke Willem Janz van Weert. Zij was gehuwd (1) met Jan Meeuwz Molengraaff, zoon van Bartholomeus Jan Gendens Molengraaff. Uit dit huwelijk:

 1. Jan, volgt onder VI-e.
Zij was gehuwd (2) met Huybert Janb Woutersz..

VI-a Gerrit Ariaens Oerlemans, bouwman, vervener, geboren te Loon op Zand, wonende aldaar, overleden te Sprang (NB) op 16 maart 1513, zoon van Adriaen Gherits Oerlemans (V-a) en Adriana Hendricsdr. Sijmons. Hij is getrouwd rond 1502 met Eelke Willemsdr (ongeveer 27 jaar oud), geboren rond 1475, overleden te Loon op Zand rond februari 1561, ongeveer 86 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaen, geboren te Loon op Zand in het jaar 1504, volgt onder VII-a.
 2. Hendrik, geboren te Loon op Zand in het jaar 1507, volgt onder VII-b.
 3. Willem, geboren te Loon op Zand in het jaar 1509, volgt onder VII-c.
 4. Anthonis, geboren te Loon op Zand rond 1510.
 5. Peter, geboren te Loon op Zand in het jaar 1511, volgt onder VII-d.
 6. Marije, geboren te Loon op Zand in het jaar 1512.
 7. Jacob, geboren te Loon op Zand in het jaar 1513, volgt onder VII-e.
 8. Ina, geboren te Loon op Zand. Zij was gehuwd met Jacob Jan Jansse.
 9. Dochter, volgt onder VII-f.
 10. Henrica. Zij was gehuwd met Adriaan Adriaans.
 11. Joanna.

VI-b Henric Oerlemans, vervener en bouwman, geboren te Loon op Zand, wonende te Sprang (NB), overleden aldaar voor 1561, zoon van Adriaen Gherits Oerlemans (V-a) en Adriana Hendricsdr. Sijmons. Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

 1. Adriaen.
 2. Andries, overleden op 27 december 1559.
 3. Dierick, volgt onder VII-g.

VI-c Aert Adriaensz Oerlemans, heilige geestmeester, schipper, vervener en bouwman, geboren te Loon op Zand, wonende aldaar, overleden aldaar voor 2 mei 1557, zoon van Adriaen Gherits Oerlemans (V-a) en Adriana Hendricsdr. Sijmons.

Hij werd de stamvader van de protestante tak in Sprang, die later een wapen ging voeren.
Hij was gehuwd met Aleijtken Adriaensdr. Leempoel, geboren te Loon op Zand rond 1495, dochter van AriŽn Wouters Leempoel en Beatrijs Gillisdr. van Ammeroeyen. Uit dit huwelijk:
 1. Adriaen, geboren te Venloon na 1 juni 1521, volgt onder VII-h.
 2. Adriaen, volgt onder VII-i.

VI-d Aleid Hendriks de Bie, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1583, overleden aldaar op 22 februari 1656, begraven op 22 februari 1656, 73 jaar oud, dochter van Hendrick Mertenz de Bie en Maijken Jan Peeter Huijben Oerlemans (V-c). Zij is getrouwd rond 1610, op ongeveer 27-jarige leeftijd met Hendrik Stoffels van Gils (ongeveer 30 jaar oud), schepen en burgemeester van Sprang, geboren te Dongen (NB) in het jaar 1580, overleden te Sprang (NB) op 7 maart 1669, 89 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik, gedoopt te Sprang (NB) op 1 juli 1612, volgt onder VII-j.
 2. Lijsbeth, gedoopt te Sprang (NB) op 29 juni 1614, volgt onder VII-k.
 3. Mayke, gedoopt te Sprang (NB) op 29 november 1615.
 4. Cornelis, geboren te Sprang (NB), gedoopt aldaar op 25 juni 1617, volgt onder VII-l.
 5. Peter, gedoopt te Sprang (NB) op 28 april 1619.
 6. Pieter, gedoopt te Sprang (NB) in april 1624, volgt onder VII-m.
 7. Marten, gedoopt te Sprang (NB) op 4 juni 1628.

VI-e Jan Jansz. Molengraaff, bierbrouwer, overleden te Sprang (NB) voor 1623, zoon van Jan Meeuwz Molengraaff en Dingen Jan Peeter Huijben Oerlemans (V-e). Hij was gehuwd met Geertken Jacob Tonis van Campen. Uit dit huwelijk:

 1. Jan, geboren te Sprang (NB) rond 1560, volgt onder VII-n.

VII-a Adriaen Gerrits Oerlemans, geboren te Loon op Zand in het jaar 1504, zoon van Gerrit Ariaens Oerlemans (VI-a) en Eelke Willemsdr.

Cornelis Huijb Spruijsers gelooft te betalen Cornelis Peter Jan Goessens kijnderen 100 gld. en 10 st. op zes termijnen waeraf den eerste termijn zijn zal te Paessen naestcomende. Testes, Meeus en Jacop. Actum den 5e januari 1559. Bijgeschreven: Adriaen Gerit Oerlemans ende Jacop Jansse hebben dese schultbrief opgedragen Joost Peetersse. Actum anno 1559 den 24e maart.
Hij was gehuwd met Maria Peeter Jan Goessens (RK), begraven te Loon op Zand op 26 oktober 1625.
(Zij is later getrouwd voor 25 april 1582 met Ariaan Jansz..) Uit dit huwelijk:
 1. Tonis.
 2. Gerit.
 3. Jan.

VII-b Hendrik Gerrits Oerlemans, geboren te Loon op Zand in het jaar 1507, overleden voor 1560, hoogstens 53 jaar oud, zoon van Gerrit Ariaens Oerlemans (VI-a) en Eelke Willemsdr.

Caterijn weduwe wijlen Henrick Gerit Oirlmans cum tutore van tochten en recht van tochten wegen dat zij hebbende is in den achtergelaten goederen metter timmeringe daerop staende die Henrick haere eerste man enigssins aenbestorven mogen sijn geweest van Geeritden Oirlmans zijnen vader ende moeder in de parochie van Venloon opte Vaert gelegen metten oosten eijnde neffen erffenisse de erfgenamen Herman Gijsbertssen metten noorden en westen eijnde aen sheeren vaert, zuijtwaerts neffen Rob Gerits huijsvrouwe en noort op neffen Jan Willemsse alzoo dat nu bepaelt is, heeft Caterijn opgedragen ende overgegeven Adriaen Geerits Oirlmans ende Adriaen Hermansse als momboirs ende tot behoef van Antonisse Henrickszn. Toen dit aldus geschiet is geweest zo hebben die voorgen. momboirs die voorschr. goederen verkocht, opgedragen ende overgegeven Jannen Jansse ende hem gelooft te waren voor ses guldens jaers aen Adriaen Jansse van Greevenbroeck tot behoef van Lijnken Jansdr. van Greevenbroeck, waeraf den eerste dag van betalingen verschenen is op Sinte Jacopsdag anno 1560, die Jan lossen mogen met 100 carolus guldens eens. Adriaen van Greevenbroeck heeft dese 6 gld. opgedragen Lijnken Jansdr. onder conditie dat zij bij zijnen raet huwelijcken. Nog een mudde rogs jaers aen Peeter Adriaensse erfgenamen waeraf den eerste dag verschenen. Nog 2 gld. den zelven erfgenamen losrente ende voorts allen commer af te doen den zelven. Testes, Meeus ende Willem. Actum anno 1560 den 25e juli.
Hij is getrouwd rond 1530, op ongeveer 23-jarige leeftijd met Lijnke Hermansdr.. Uit dit huwelijk:
 1. Anthonis, geboren te Loon op Zand rond 1539 (RK), volgt onder VIII-a.

VII-c Willem Gerritsz Oerlemans, geboren te Loon op Zand in het jaar 1509, overleden te Sprang (NB) in het jaar 1564, 55 jaar oud, zoon van Gerrit Ariaens Oerlemans (VI-a) en Eelke Willemsdr. Hij was gehuwd met Aentken Lauris. Uit dit huwelijk:

 1. Jan, geboren rond 1550, volgt onder VIII-b.

VII-d Peter Geritsz Oerlemans, landbouwer, vervener, geboren te Loon op Zand in het jaar 1511, overleden aldaar voor 25 november 1576, hoogstens 65 jaar oud, zoon van Gerrit Ariaens Oerlemans (VI-a) en Eelke Willemsdr. Hij is getrouwd te Loon op Zand in het jaar 1533, op 22-jarige leeftijd met Jenneke Cornelisdr. de Wit, dochter van Cornelis Clauszone de Wit en Geertruijt Christiaen Jan Eelen Glavimans. Uit dit huwelijk:

 1. Gerit, geboren te Loon op Zand in het jaar 1535.
 2. Truike, geboren te Loon op Zand in het jaar 1537. Zij was gehuwd (1) met Melis Adriaens, overleden voor 30 april 1591. Zij was gehuwd (2) met Jan Willems Snijder.
 3. Cornelis, geboren in het jaar 1559, gedoopt te Loon op Zand (RK), volgt onder VIII-c.
 4. Peter.

VII-e Jacob Gerits Oerlemans, geboren te Loon op Zand in het jaar 1513, zoon van Gerrit Ariaens Oerlemans (VI-a) en Eelke Willemsdr.

Jacob Geridt Oirlemans betaalt 10 vaten voor zijn stede op de Kaatsheuvel.
Jacob Geridt Oirlemans betaalt 20 stuivers voor een akker, gekocht van de erfgenamen van wijlen Jacob Stockmans, volgens een brief van 4 juni 1559 met de letters DD. De heer van Loon heeft deze post vermaakt aan de H. Geestuivers.
Hij was gehuwd met Lijsken Gerits Rommen. Uit dit huwelijk:
 1. Thonis, geboren te Loon op Zand rond 1560, volgt onder VIII-d.
 2. Elent, geboren te Loon op Zand rond 1565, volgt onder VIII-e.

VII-f Dochter Gerrit Ariaens Oerlemans, dochter van Gerrit Ariaens Oerlemans (VI-a) en Eelke Willemsdr. Zij was gehuwd met Lucas Adriaan van Besauwen, overleden te Loon op Zand rond 1558, zoon van Adriaan van Besauwen. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan, geboren te Loon op Zand.
 2. Anna, volgt onder VIII-f.
 3. Cornelis, geboren te Loon op Zand, volgt onder VIII-g.
 4. Joanna.
 5. Maria, volgt onder VIII-h.
 6. Adriaan.

VII-g Dierick Heynricxs Oerlemans, zoon van Henric Oerlemans (VI-b). Hij was gehuwd met Beatris Aerts. Uit dit huwelijk:

 1. Thonis.
 2. Heynrick.

VII-h Adriaen Aertsz (de Jonge) Oirlemans, bouwman, geboren te Venloon na 1 juni 1521, zoon van Aert Adriaensz Oerlemans (VI-c) en Aleijtken Adriaensdr. Leempoel. Hij is getrouwd rond 1545, op hoogstens 24-jarige leeftijd met Beatris Gerits van Nederveen (ongeveer 20 jaar oud), geboren rond 1525, overleden te Sprang (NB) in het jaar 1613, ongeveer 88 jaar oud.
(Zij was later gehuwd met Adriaen Melis. Zij was later gehuwd met Gerrit Peters Glavimans.) Uit dit huwelijk:

 1. Aert, geboren te Loon op Zand in het jaar 1546, volgt onder VIII-i.
 2. Thonisken, geboren te Loon op Zand in het jaar 1547, overleden te Sprang (NB) in het jaar 1613, 66 jaar oud.
  Heer Engelbert van Immerselle, borggraaf van Aelst, baanderheer van Bochoven, heer van Immerseele, Loon, Wommelgem, IJtegem, Haveluij, etc. sluit een overeenkomst inzake de betaling van cijnsen van Henrick Anthonissen Olieslaeger en Thonisken Adriaen Oirlemans door hun erfgenamen. Deze erfgenamen zijn: 1. Adriaen, Peter en Anthonis, zonen van Aert Oirlemans, tevens voor de onmondige kinderen van Gelden Aertssen Oirlemans, 2. Henrick Janssen Perssijn, gehuwd met Geeridtken, dochter van Daem Aertssen Rommen en Eeltken Aertssen, tevens voor de andere kinderen van genoemde Daem en Eeltken, 3. Willem Goossens van Heijst, tevens voor de onmondige kinderen van Geeridt Goossens van Heijst, 4. Willem Peeterssen Vloots, gehuwd met Anna Goossen van Heijst, 5. Michiel Dierck Anthonissen Olieslaeger, tevens voor zijn broers en zusters, 6. Adriaen Pauwels, gehuwd met Eeltken, en Adriaen Diercxssen, gehuwd met Jenneken, dochters van Andries Claes de Witte, tevens voor de andere kinderen van genoemde Andries. 10-12-1639.
  Zij was gehuwd met Hendrik Anthonis van Nederveen, schout van Sprang.

VII-i Adriaen Oerlemans, secretaris van Loon op Zand, wonende te Loon op Zand, overleden voor 1 februari 1621, zoon van Aert Adriaensz Oerlemans (VI-c) en Aleijtken Adriaensdr. Leempoel.

Hij kreeg later de toevoeging "Clercks" bij zijn naam omdat hij secretaris was in Loon op Zand.
Hij was gehuwd met Neeltken Goyerts Verdiessen, overleden voor 1619. Uit dit huwelijk:
 1. Aert, geboren rond 1561, volgt onder VIII-j.
 2. Jan, geboren rond 1563, volgt onder VIII-k.
 3. Goyaart, geboren rond 1565, volgt onder VIII-l.

VII-j Hendrik Hendriks van Gils, burgemeester van 's-Gravenmoer, gedoopt te Sprang (NB) op 1 juli 1612, zoon van Hendrik Stoffels van Gils en Aleid Hendriks de Bie (VI-d). Hij was gehuwd met Johanna Adriana Sprangers, geboren rond 1623. Uit dit huwelijk:

 1. Catelijn, geboren rond 1646, volgt onder VIII-m.
 2. Maria, geboren te Sprang (NB) rond 1652. Zij was gehuwd met Pieter van der Lith, secretaris van Asten en Som.
 3. Elisabeth, geboren rond 1653. Zij was gehuwd met Adriaen Sebastiaens de Roij, gedoopt te Capelle (NB) op 25 april 1639, overleden aldaar op 15 november 1704, 65 jaar oud.
 4. Adriaan, geboren in het jaar 1656, volgt onder VIII-n.
 5. Jenneke, geboren rond 1663. Zij was gehuwd met Adriaen Huijbrechts.

VII-k Lijsbeth Hendriks van Gils, gedoopt te Sprang (NB) op 29 juni 1614, dochter van Hendrik Stoffels van Gils en Aleid Hendriks de Bie (VI-d). Zij is getrouwd te Sprang (NB) in het jaar 1635, op 21-jarige leeftijd (1) met Bartholomeus Janse Molengraaff (21 jaar oud), brouwer, burgemeester van Sprang en soldaat, gedoopt te Sprang (NB) op 26 oktober 1614, overleden aldaar op 8 oktober 1648, 33 jaar oud, zoon van Jan Jan Jansz Molengraaff (VII-n) en Lenaertke Adriaens van Dinther. Uit dit huwelijk:

 1. Jan, gedoopt te Sprang (NB) op 16 oktober 1636, overleden aldaar op 12 oktober 1712, 75 jaar oud.
  De erfdeling is op 11-1712, wordt later steeds de innocente broer/oom genoemd. Hier wordt mee bedoeld dat hij geestelijk gehandicapt is. Hij staat dan ook onder voogdij, eerst van zijn broer Christoffel en later onder die van de zoon van Christoffel, Bartholomeus.
 2. Geertruijt, gedoopt te Sprang (NB) op 20 februari 1639, volgt onder VIII-o.
 3. Christoffel, gedoopt te Sprang (NB) op 9 december 1640, volgt onder VIII-p.
 4. Leisbeth, gedoopt te Sprang (NB) op 14 maart 1642, overleden aldaar op 10 mei 1642, 57 dagen oud.
 5. Leisbeth, gedoopt te Sprang (NB) op 4 maart 1643, volgt onder VIII-q.
 6. Adriaen, gedoopt te Sprang (NB) op 15 januari 1645, overleden na 15 maart 1662, minstens 17 jaar oud.
 7. Catelijn, geboren te Sprang (NB), gedoopt aldaar op 25 november 1646, volgt onder VIII-r.
 8. Wijnaent, gedoopt te Sprang (NB) op 12 januari 1648, overleden aldaar na 15 maart 1662, minstens 14 jaar oud.
Zij was gehuwd (2) met Adriaan Janse de Jongh, geboren te Waalwijk in het jaar 1632.

VII-l Cornelis van Gils, geboren te Sprang (NB), gedoopt aldaar op 25 juni 1617, overleden aldaar op 25 september 1680, 63 jaar oud, zoon van Hendrik Stoffels van Gils en Aleid Hendriks de Bie (VI-d). Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 27 september 1648, op 31-jarige leeftijd met Mayke Lourens van den Hout (30 jaar oud), geboren te Sprang (NB) in februari 1618, overleden aldaar op 29 oktober 1696, 78 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Alida, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1649, volgt onder VIII-s.

VII-m Pieter van Gils, secretaris van Tilburg, gedoopt te Sprang (NB) in april 1624, overleden te Tilburg op 7 januari 1671, 46 jaar oud, zoon van Hendrik Stoffels van Gils en Aleid Hendriks de Bie (VI-d). Hij was gehuwd met Catharina Adriana van Iersel, geboren na 1619. Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus, gedoopt te Tilburg op 31 januari 1664, volgt onder VIII-t.

VII-n Jan Jan Jansz Molengraaff, heemraad van Sprang en brouwer, geboren te Sprang (NB) rond 1560, overleden aldaar voor 25 september 1623, hoogstens 63 jaar oud, zoon van Jan Jansz. Molengraaff (VI-e) en Geertken Jacob Tonis van Campen. Hij was gehuwd met Lenaertke Adriaens van Dinther, overleden na 1644. Uit dit huwelijk:

 1. Bartholomeus, brouwer, burgemeester van Sprang en soldaat, gedoopt te Sprang (NB) op 26 oktober 1614, overleden aldaar op 8 oktober 1648, 33 jaar oud. Hij is getrouwd te Sprang (NB) in het jaar 1635, op 21-jarige leeftijd met Lijsbeth Hendriks van Gils, gedoopt te Sprang (NB) op 29 juni 1614, volgt onder VII-k.
 2. Jacob, volgt onder VIII-u.
 3. Mechtelt, volgt onder VIII-v.
 4. Aleydtken, volgt onder VIII-w.
 5. Wijnand.

VIII-a Anthonis Hendricuszn Oermans, geboren te Loon op Zand rond 1539 (RK), overleden aldaar op 3 augustus 1625, ongeveer 86 jaar oud, zoon van Hendrik Gerrits Oerlemans (VII-b) en Lijnke Hermansdr.. Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

 1. Hendrick.
 2. Ariaen (RK), overleden te Loon op Zand op 23 augustus 1625.
 3. Mayken. Zij was gehuwd (1) met Jacob Arissen. Zij is getrouwd op 25 maart 1626 (2) met Dirck Ariaen Crijnen, geboren te Capelle (NB).
 4. Anneken.
 5. Symon (RK), overleden te Loon op Zand op 6 augustus 1625.

VIII-b Jan Willems Oerlemans, geboren rond 1550, overleden te Sprang (NB) in het jaar 1623, ongeveer 73 jaar oud, zoon van Willem Gerritsz Oerlemans (VII-c) en Aentken Lauris. Hij was gehuwd met Dingena Jansdr., geboren te Baardwijk (NB) rond 1553, overleden na maart 1634, minstens 81 jaar oud, dochter van Jan Gerit Corsten en Aentke Laurisdr.. Uit dit huwelijk:

 1. Dircxken, geboren te Sprang (NB) rond 1585, volgt onder IX-a.
 2. Geerken, geboren te Baardwijk (NB) rond 1595, volgt onder IX-b.
 3. Willemke, geboren te Sprang (NB) rond 1598, volgt onder IX-c.

VIII-c Cornelis Peters Oerlemans, landbouwer, vervener, geboren in het jaar 1559, gedoopt te Loon op Zand (RK), overleden aldaar op 29 februari 1632, 73 jaar oud, zoon van Peter Geritsz Oerlemans (VII-d) en Jenneke Cornelisdr. de Wit. Hij is getrouwd in het jaar 1580, op 21-jarige leeftijd met Marie Jan Stevens (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1555, overleden te Loon op Zand in het jaar 1600, ongeveer 45 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, geboren te Loon op Zand in het jaar 1577, volgt onder IX-d.
 2. Peter, geboren te Loon op Zand rond 1582.
 3. Jan, geboren te Loon op Zand in het jaar 1586.
 4. Jenneken.
  Cornelis Joosten, gehuwd met Jenneken, dochter van Cornelis Peter Oirlemans en Marie Jan Stevens, transporteert 1/2 deel in goederen aan Ghijsbert Claessen Buennen. De andere helft behoort aan de vijf onmondige kinderen van Peter Ghijsberts, wonende te Heusden, en Maijken Cornelis Peter Oirlemans. De goederen komen van Jan, zoon van Cornelis Peter Oirlemans en diens tweede vrouw Hendricxken Cornelis. 7-3-1639.
  Zij was gehuwd met Cornelis Joosten.
 5. Maijken, volgt onder IX-e.

VIII-d Thonis Jacob Gerits Oerlemans, burgemeester van Sprang, geboren te Loon op Zand rond 1560, overleden te Sprang (NB) voor 25 april 1626, hoogstens 66 jaar oud, zoon van Jacob Gerits Oerlemans (VII-e) en Lijsken Gerits Rommen. Hij was gehuwd met Lijntken Jans Rommen, overleden te Sprang (NB) voor 31 januari 1624. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaenken, geboren rond 1590, volgt onder IX-f.
 2. Janneken, geboren rond 1595, volgt onder IX-g.
 3. Anneken. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 6 februari 1622 (1) met Joris Mattheus, overleden voor 1626. Zij was gehuwd (2) met Dirck Dirks van Campen, overleden voor 1640.
 4. Geerken, volgt onder IX-h.
 5. Maeyken, volgt onder IX-i.

VIII-e Elent Jacobs Oerlemans, bouwman in de Vrijstraat te Vrijhoeve, geboren te Loon op Zand rond 1565, overleden voor 19 november 1623, hoogstens 58 jaar oud, zoon van Jacob Gerits Oerlemans (VII-e) en Lijsken Gerits Rommen. Hij is getrouwd rond 1590, op ongeveer 25-jarige leeftijd met Maeijcken Baeijens Verhagen (ongeveer 30 jaar oud), geboren te Zuidwijn-Capelle (NB) rond 1560, wonende te Vrijhoeve-Capelle (NB), overleden te Sprang (NB) voor 19 november 1625, hoogstens 65 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Huijbertken, geboren te Loon op Zand in het jaar 1594, volgt onder IX-j.
 2. Baijen, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) in het jaar 1598, volgt onder IX-k.
 3. Geriken, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) in het jaar 1605, volgt onder IX-l.
 4. Lijsken, geboren te Capelle (NB) rond 1605, volgt onder IX-m.
 5. Maijcken, geboren rond 1608, volgt onder IX-n.
 6. Adriaen, geboren in het jaar 1610, volgt onder IX-o.
 7. Jan, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) in het jaar 1615, volgt onder IX-p.

VIII-f Anna Lucas van Besauwen, dochter van Lucas Adriaan van Besauwen en Dochter Gerrit Ariaens Oerlemans (VII-f). Zij was gehuwd met Jan Matthijs Gerard de Bont. Uit dit huwelijk:

 1. Gertruda, geboren te Venloon in het jaar 1575, volgt onder IX-q.

VIII-g Cornelis Lucas van Besauwen, geboren te Loon op Zand, zoon van Lucas Adriaan van Besauwen en Dochter Gerrit Ariaens Oerlemans (VII-f). Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

 1. Lucas, geboren te Loon op Zand.
 2. Helena, geboren te Loon op Zand.
 3. Joanna, geboren te Loon op Zand.

VIII-h Maria Lucas van Besauwen, dochter van Lucas Adriaan van Besauwen en Dochter Gerrit Ariaens Oerlemans (VII-f). Zij was gehuwd met Gerard Laurens Vrancken. Uit dit huwelijk:

 1. Laurens.
 2. Lucas.

VIII-i Aert Adriaens Oerlemens, heilige geestmeester en brouwer, geboren te Loon op Zand in het jaar 1546, overleden te Sprang (NB) in het jaar 1614, 68 jaar oud, zoon van Adriaen Aertsz (de Jonge) Oirlemans (VII-h) en Beatris Gerits van Nederveen.

Akte van transport door Bartholomeeus Jan Geldenssoon en Adriaen Arnt Oirlmanssen als gemachtigde van Maryken, weduwe van Goerts Janssoen Verdiesen, aan heer Dirck van Grevenbroeck van een erfcijns van achttien karolusgulden die zij sprekende hadden op wijlen Floris van Grevenbroeck, 1568
Akte van schuldbekentenis door Adriaen Aert Oirlemans aan Jan Hermanssen uit 's-Hertogenbosch van een rente van twaalf karolusgulden, waarvoor hij zijn huis en andere bezittingen op de Vaart alsmede zijn rechten op een huis in de Molenstraat verbindt, 1582.
Hij was gehuwd (1) met Grietken Peters. Uit dit huwelijk:
 1. Anneken, geboren rond 1570, volgt onder IX-r.
Hij was gehuwd (2) met Lijntke Gelden Hendrikdsdr., geboren rond 1550, overleden te Sprang (NB), begraven op 7 mei 1627, ongeveer 77 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Adriaen, geboren te Sprang (NB) rond 1578, volgt onder IX-s.
 2. Peeter, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1579, volgt onder IX-t.
 3. Aeltken, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1579, volgt onder IX-u.
 4. Anthonis, geboren in het jaar 1588, volgt onder IX-v.
 5. Hendrick, heemraad van Sprang, geboren rond 1590, overleden voor 1627, hoogstens 37 jaar oud. Hij was gehuwd met Marijke Wouters, overleden voor 1623.
 6. Gelden, volgt onder IX-w.
 7. Jan, overleden rond 1625.

VIII-j Aert Adriaensz Oerlemans, geboren rond 1561, zoon van Adriaen Oerlemans (VII-i) en Neeltken Goyerts Verdiessen. Hij was gehuwd met Marike N.. Uit dit huwelijk:

 1. Mariken, jong overleden. Zij was gehuwd met Willem Jan Caster.
 2. Ariaen.
 3. Jenneken. Zij was gehuwd met Jan Huyberts, schoolmeester in Venloon.
 4. Mariken.
 5. Bartolomeeus.

VIII-k Jan Adriaenssen Oirlemans, geboren rond 1563, overleden op 16 juli 1625, ongeveer 62 jaar oud, zoon van Adriaen Oerlemans (VII-i) en Neeltken Goyerts Verdiessen. Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

 1. Cornelia, overleden na 6 oktober 1654.
  Cornelia Jan Adriaen Oirlemans, weduwe van Henrick Dierck Raessen van Grevenbroeck, doet afstand van haar tocht op goederen ten behoeve Raes Dierck Raessen van Grevenbroeck en Adriaen Goijaertssen Oirlemans, als voogden over haar vier kinderen.
  31-5-1647.
  Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 7 februari 1626 en getrouwd te Drunen (NB) met Gerardus Theodorus Raessen, overleden voor 11 februari 1648.

VIII-l Goyaart Adriaensz Oerlemans, schout van Sprang, geboren rond 1565, zoon van Adriaen Oerlemans (VII-i) en Neeltken Goyerts Verdiessen.

Erft op 14-4-1606 een huis en het land in Waalwijk en twee akkers venland, in totaal waard 1500 carolus guldens afkomstig van Dierck de Bie zijn schoonvader.
Hij is getrouwd te Sprang (NB) in februari 1608, op ongeveer 43-jarige leeftijd met Aleyt Dirck Adriaens de Bie (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1583, overleden voor 12 december 1625, hoogstens 42 jaar oud, dochter van Dirck Adriaensz de Bie en Alitken. Uit dit huwelijk:
 1. Adriaen, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1610, volgt onder IX-x.
 2. Dirk, geboren te Sprang (NB) rond 1611, overleden voor 12 december 1625, hoogstens 14 jaar oud.

VIII-m Catelijn van Gils, geboren rond 1646, overleden te Capelle (NB) op 7 november 1714, ongeveer 68 jaar oud, dochter van Hendrik Hendriks van Gils (VII-j) en Johanna Adriana Sprangers. Zij is getrouwd te 's-Gravenmoer (NB) op 20 juli 1662, op ongeveer 16-jarige leeftijd met Govert Andrieszoon van der Hoeven (32 jaar oud), secretaris van Zuidewijn Capelle, gedoopt te Capelle (NB) op 30 september 1629, zoon van Andries Peters van der Hoeven en Aeltje Goverts. Uit dit huwelijk:

 1. Aeltje, gedoopt op 29 oktober 1662.
 2. Henricus, gedoopt te Capelle (NB) op 11 mei 1664, volgt onder IX-y.
 3. Jenneke, gedoopt op 28 november 1666. Zij was gehuwd (1) met Adriaan Petr. Timmers, schout van 's-grevelduin capelle. Zij was gehuwd (2) met Adriaan van Andel, schout van 's-grevelduin capelle.
 4. Anna, gedoopt te Sprang (NB) op 14 maart 1669, overleden te Heusden (NB), begraven te Aalburg op 28 maart 1738, 69 jaar oud. Zij was gehuwd (1) met Aarnoud Cuijpers. Zij was gehuwd (2) met Marinnus Verhoeven, predikant te Aalburg, gedoopt te Capelle (NB) op 7 november 1666, overleden te Aalburg op 22 december 1725, 59 jaar oud.
 5. Elisabeth, gedoopt te Sprang (NB) op 29 januari 1671. Zij was gehuwd met Adrianus Heuvelcamp
 6. Andries, gedoopt te Sprang (NB) op 7 mei 1672, begraven op 25 mei 1712, 40 jaar oud.
 7. David, gedoopt te Sprang (NB) op 15 april 1674, jong overleden.
 8. Gerardus, ontvanger van Oosterhout, gedoopt te Sprang (NB) op 16 juni 1675, overleden te Huize Limborg op 3 januari 1748, 72 jaar oud. Hij is getrouwd te Oosterhout op 4 juli 1709, op 34-jarige leeftijd met Maria Snellen (27 jaar oud), geboren te Breda op 30 november 1681, overleden te Oosterhout op 4 februari 1749, 67 jaar oud.
 9. Sara, gedoopt te Sprang (NB) op 21 november 1677. Zij is getrouwd in het jaar 1715, op 38-jarige leeftijd met Henrikus de Roy, schepen van 's-grevelduin-capelle.
 10. Petrus, gedoopt op 14 april 1680, jong overleden.
 11. Alida, gedoopt op 1 maart 1682, begraven te Vrijhoeve-Vapelle op 6 november 1696, 14 jaar oud.

VIII-n Adriaan van Gils, notaris en secretaris van Oosterhout, geboren in het jaar 1656, zoon van Hendrik Hendriks van Gils (VII-j) en Johanna Adriana Sprangers. Hij was gehuwd (1) met Cornelia de Lieffde, geboren te Rotterdam rond 1665. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, geboren te Oosterhout in het jaar 1683, volgt onder IX-z.
Hij was gehuwd (2) met Magdalena Westermans, gedoopt te Soest (Utrecht). Uit dit huwelijk:
 1. Adriaen, geboren te Oosterhout op 5 juni 1701, volgt onder IX-aa.

VIII-o Geertruijt Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 20 februari 1639, overleden voor december 1679, hoogstens 40 jaar oud, dochter van Bartholomeus Janse Molengraaff en Lijsbeth Hendriks van Gils (VII-k). Zij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 10 december 1661 en getrouwd aldaar op 29 december 1661, op 22-jarige leeftijd met Willem Jacobs Glavimans, zoon van Jacob Janse Glavimans en Jenneken Dirkse de Greeff. Uit dit huwelijk:

 1. Bartholomeus, gedoopt te Sprang (NB) op 5 november 1662.
 2. Jacobus, gedoopt op 5 november 1662.
 3. Leijsbet, gedoopt te Sprang (NB) op 12 september 1666.
 4. Jenneke, gedoopt te Sprang (NB) op 19 mei 1669.
 5. Pieter, gedoopt te Sprang (NB) op 8 maart 1671.
 6. Helena, gedoopt te Sprang (NB) op 12 augustus 1677.

VIII-p Christoffel Bartholomeuszoon Molengraaff, graanhandelaar en burgemeester van Sprang, gedoopt te Sprang (NB) op 9 december 1640, overleden aldaar op 13 juli 1700, 59 jaar oud, zoon van Bartholomeus Janse Molengraaff en Lijsbeth Hendriks van Gils (VII-k). Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 1 februari 1662 en getrouwd aldaar op 23 februari 1662, op 21-jarige leeftijd (1) met Dirxgen Jacobs Glavimans (26 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 25 november 1635, overleden aldaar in het jaar 1678, 43 jaar oud, dochter van Jacob Janse Glavimans en Jenneken Dirkse de Greeff. Uit dit huwelijk:

 1. Aaltje, gedoopt te Sprang (NB) op 21 december 1662, volgt onder IX-ab.
 2. Bartholomeus, heemraad van Sprang, geboren voor 1665, overleden te Sprang (NB) op 11 februari 1712, minstens 47 jaar oud.
 3. Glaveman, gedoopt te Sprang (NB) op 26 maart 1665.
 4. Jacobus, gedoopt te Sprang (NB) op 2 augustus 1666.
 5. Jenneke, gedoopt te Sprang (NB) op 3 juni 1667.
 6. Jacob, gedoopt te Sprang (NB) op 1 juli 1668, volgt onder IX-ac.
 7. Hendrik, gedoopt te Sprang (NB) op 28 september 1670.
 8. Lijsbet, gedoopt te Sprang (NB) op 24 maart 1672.
 9. Jenneke, geboren te Sprang (NB), gedoopt op 10 september 1673, volgt onder IX-ad.
 10. Geertruy, gedoopt te Sprang (NB) op 26 mei 1675, begraven te Leiden in augustus 1750, 75 jaar oud. Zij is in ondertrouw gegaan te Capelle (NB) op 15 juni 1703 en getrouwd aldaar op 2 juli 1703, op 28-jarige leeftijd met haar neef Anthonius van der Punten (29 jaar oud), secretaris van Doeveren en Genderen, gedoopt te Sprang (NB) op 15 oktober 1673, zoon van Peter Tonisz van der Punten en Leisbeth Molengraaff (VIII-q).
 11. Johannes, gedoopt te Sprang (NB) op 17 april 1678.
Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 25 juli 1680, op 39-jarige leeftijd (2) met Mayjen van den Houdt. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis, gedoopt te Sprang (NB) op 26 mei 1681.
 2. Johannes, gedoopt te Sprang (NB) op 23 augustus 1682, volgt onder IX-ae.
 3. Cornelia, gedoopt te Sprang (NB) op 13 augustus 1684.
 4. Petrus, gedoopt te Sprang (NB) op 19 oktober 1687.
 5. Cornelia, gedoopt te Sprang (NB) op 6 maart 1689, volgt onder IX-af.
 6. Catharina, geboren te Sprang (NB).

VIII-q Leisbeth Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 4 maart 1643, overleden na 1697, minstens 54 jaar oud, dochter van Bartholomeus Janse Molengraaff en Lijsbeth Hendriks van Gils (VII-k). Zij is in ondertrouw gegaan te Capelle (NB) op 8 januari 1666, op 22-jarige leeftijd (1) met Gerrit Andriesz. van der Hoeven (30 jaar oud), gedoopt te Capelle (NB) op 24 juni 1635, overleden voor 1668, hoogstens 33 jaar oud, zoon van Andries Petersz van der Hoeven en Alitken Govertsdr van der Punten. Zij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 30 april 1671 en getrouwd te Capelle (NB) op 18 mei 1671, op 28-jarige leeftijd (2) met Peter Tonisz van der Punten (49 jaar oud), heemraad van Capelle, gedoopt te Capelle (NB) op 7 november 1621, overleden na 1680, minstens 59 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Anthonius, secretaris van Doeveren en Genderen, gedoopt te Sprang (NB) op 15 oktober 1673. Hij is in ondertrouw gegaan te Capelle (NB) op 15 juni 1703 en getrouwd aldaar op 2 juli 1703, op 29-jarige leeftijd met zijn nicht Geertruy Molengraaff (28 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 26 mei 1675, begraven te Leiden in augustus 1750, 75 jaar oud, dochter van Christoffel Bartholomeuszoon Molengraaff (VIII-p) en Dirxgen Jacobs Glavimans.
 2. Elisabeth, gedoopt te Capelle (NB) op 23 februari 1676.
 3. Elisabeth, gedoopt te Capelle (NB) op 3 april 1679.

VIII-r Catelijn Molengraaff, geboren te Sprang (NB), gedoopt aldaar op 25 november 1646, overleden in het jaar 1674, 28 jaar oud, dochter van Bartholomeus Janse Molengraaff en Lijsbeth Hendriks van Gils (VII-k). Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 6 oktober 1666, op 19-jarige leeftijd met Peter Dircksen Peters van der Hoeven, schepen, landbouwer en veekoopman, overleden voor 1692. Uit dit huwelijk:

 1. Bartholomeus, landbouwer, gedoopt op 9 oktober 1667, overleden aldaar op 16 april 1732, 64 jaar oud.
 2. Dirck, gedoopt op 17 februari 1669.
 3. Lijsbet, gedoopt op 11 maart 1671.
 4. Maria, gedoopt op 27 november 1672, volgt onder IX-ag.

VIII-s Alida van Gils, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1649, overleden aldaar op 29 oktober 1696, 47 jaar oud, dochter van Cornelis van Gils (VII-l) en Mayke Lourens van den Hout. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 7 mei 1684, op 35-jarige leeftijd met Dirk Adriaensz Oerlemans (43 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 5 augustus 1640, overleden aldaar op 4 november 1723, 83 jaar oud, zoon van Adriaen Goijaertssen Oirlemans (IX-x) en Engeltje Jacobs de Bie.

De heer Dirck Oerlemans, wonende te Sprang, maakt zijn testament. Hij benoemt de heer Hendrick van Gils en de heer Antonij van der Punten tot voogden over zijn eventuele onmondige kinderen. 5-9-1712.
De heer Hendrick van Gils, handelende voor Dirck Oerlemans, gehuwd met Alida van Gils, transporteert goederen aan Jacob Quirijns. De koopsom bedraagt 200 gulden.
Notitie bij overlijden van Dirk Adriaensz: Dirk was "out 82 yare", begraven samen met zijn broer Goyert en zus Geertruy in de kerk van Sprang. Volgens de erfscheiding en deling van 14-1-1724 had Dirk 54 hectare landerijen bezeten, inclusief huizen te Sprang, Besoyen, Zuidewijn, Dussen, Drongelen, s-Gravenmoer, Vrachelen en Oosterhout. Ook bezat hij obligaties van aanzienlijke waarde.
Als weduwnaar werd Dirk geplaagd door de bedenkelijke levenswandel van zijn zoon Adriaen, die niet in toom kon worden gehouden. Op 18-6-1721 werd in Sprang opgetekend dat "Adriaen Oerlemans nu eenige jaren aen malkanderen niet alleenigh heel veel vrevelmoedigheijt aan sijnen voorsegden vader heeft getoont, maer oock sijn tijt heeft versleten ende noch dagelyx doorbrengt in alle lichtveerdigheyt, soo in t droncken drincken, speuilen, dobbelen ende gecke koopmanschappen .. om sijnen voorsegden ouden vader te quellen endeberoven."
Uit dit huwelijk:
 1. Engelina, gedoopt te Sprang (NB) op 29 april 1685, overleden voor 14 januari 1724, hoogstens 38 jaar oud. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 21 juni 1712, op 27-jarige leeftijd met Cornelis Adriaans van Gils, geboren te Oosterhout in het jaar 1683, volgt onder IX-z.
 2. Adriaen, geboren te Sprang (NB) rond 1687, volgt onder IX-ah.
 3. Cornelis, gedoopt te Sprang (NB) op 24 april 1689, volgt onder IX-ai.

VIII-t Franciscus van Gils, gedoopt te Tilburg op 31 januari 1664, overleden te 's-Hertogenbosch op 19 mei 1690, 26 jaar oud, zoon van Pieter van Gils (VII-m) en Catharina Adriana van Iersel. Hij was gehuwd met Cornelia Liefmans. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus, gedoopt te Oosterhout op 26 oktober 1686.
 2. Gerardus, gedoopt te Baarle-Nassau (NB) op 21 mei 1688.
 3. Barbara, gedoopt te Baarle-Nassau (NB) op 21 juli 1689, overleden op 12 november 1691, 2 jaar oud.

VIII-u Jacob Janse Molengraaff, zoon van Jan Jan Jansz Molengraaff (VII-n) en Lenaertke Adriaens van Dinther. Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 1 januari 1634 met Anneke Jan Petersdr. van Heijst. Uit dit huwelijk:

 1. Johan, geboren te Waalwijk in het jaar 1645, volgt onder IX-aj.
 2. Jenneke. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 16 november 1669 met Theodorus Petrus van den Braeke.
 3. Willemijna, geboren te Waalwijk, wonende te Tilburg (Heikant). Zij is getrouwd te Waalwijk op 29 februari 1688 (1) met Antonis Heijcants, overleden voor 24 juni 1694. Zij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 24 juni 1694 (2) met Peter Smits, geboren te Dessel (BelgiŽ).
  (Hij was weduwnaar van Maria Vervlassen, overleden voor 24 juni 1694.)
 4. Geertruyd. Zij is getrouwd te Waalwijk op 1 mei 1676 met Adrianus van Reuth, overleden voor 1717.
 5. Willem. Hij is getrouwd te Waalwijk op 22 augustus 1662 (1) met Maria Janse Hoofmans. Hij was gehuwd (2) met Adriana Crillaerts.
 6. Walburg, volgt onder IX-ak.

VIII-v Mechtelt Janse Molengraaff, overleden na 1677, dochter van Jan Jan Jansz Molengraaff (VII-n) en Lenaertke Adriaens van Dinther. Zij is getrouwd te Vlijmen (NB) op 10 februari 1637 (1) met Hendrick Jacobs de Bie. Uit dit huwelijk:

 1. Johan, volgt onder IX-al.
Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 7 mei 1651 (2) met Dirk Joosen Vloots.

VIII-w Aleydtken Jan Janssen Molengraaff, overleden voor 1677, dochter van Jan Jan Jansz Molengraaff (VII-n) en Lenaertke Adriaens van Dinther. Zij is getrouwd te Waalwijk in het jaar 1630 met Goosen Cornelis van Heijst, bierbrouwer en schepen van Waalwijk. Uit dit huwelijk:

 1. Lenaert, geboren te Waalwijk rond 1630.
 2. Maria, gedoopt te Besoijen (NB) op 7 december 1636.
 3. Adriaen.

IX-a Dircxken Jans (Willems Oerlemans), geboren te Sprang (NB) rond 1585, overleden voor 14 april 1626, hoogstens 41 jaar oud, dochter van Jan Willems Oerlemans (VIII-b) en Dingena Jansdr.. Zij is in ondertrouw gegaan op 22 november 1614 en getrouwd te Sprang (NB) op 14 december 1614, op ongeveer 29-jarige leeftijd met Peter Theunissen Leempoel (ongeveer 24 jaar oud), geboren rond 1590, wonende te Sprang (NB).
(Hij is later in ondertrouw gegaan op 14 april 1626 en getrouwd te Sprang (NB) op 21 mei 1626, op ongeveer 36-jarige leeftijd met Peterken Peter. Hij is later getrouwd te Sprang (NB) op 6 mei 1651, op ongeveer 61-jarige leeftijd met Dingen Adriaens.) Uit dit huwelijk:

 1. Beatrix, geboren te Sprang (NB) op 10 januari 1616.
 2. Teunis, geboren te Sprang (NB) op 1 juli 1618. Hij was gehuwd met Janneken Fransen Stamme, gedoopt te Capelle (NB) op 21 maart 1632.
 3. Ariaentken, gedoopt te Sprang (NB) op 7 april 1621.
 4. Jan, gedoopt te Sprang (NB) op 26 november 1623, volgt onder X-a.

IX-b Geerken Jansz Oerlemans, geboren te Baardwijk (NB) rond 1595, overleden na 1638, minstens 43 jaar oud, dochter van Jan Willems Oerlemans (VIII-b) en Dingena Jansdr.. Zij is getrouwd in het jaar 1617, op ongeveer 22-jarige leeftijd met Robbrecht Hendricks Deckers (ongeveer 22 jaar oud), burgemeester van Sprang, geboren te Sprang (NB) rond 1595, overleden aldaar in het jaar 1680, ongeveer 85 jaar oud, zoon van Hendrick Hendricksen Decker en Marike Robbertsdr..
(Hij was later gehuwd met Willemke Bastiaans Wijnen.) Uit dit huwelijk:

 1. Hendrick, geboren in het jaar 1618.
 2. Arien, gedoopt te Sprang (NB) op 19 september 1621, volgt onder X-b.
 3. Janneken, gedoopt te Sprang (NB) op 8 april 1624.
 4. Janneken, gedoopt te Sprang (NB) op 1 januari 1627 (nederlands hervormd). Zij is ondertrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 15 januari 1647 en getrouwd aldaar op 9 februari 1647 voor de kerk, op 20-jarige leeftijd met Jan Elents Oerlemans, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) in het jaar 1615, volgt onder IX-p.
 5. Beatris, gedoopt te Rotterdam (Steijger bij Nauwemarktsteeg) op 15 juli 1635, volgt onder X-c.
 6. Hendrick, geboren in het jaar 1639.
 7. Alida.

IX-c Willemke Jans (Willems Oerlemans), geboren te Sprang (NB) rond 1598, wonende te Vrijhoeve-Capelle (NB), dochter van Jan Willems Oerlemans (VIII-b) en Dingena Jansdr.. Zij was gehuwd (1) met Peter Adriaens de Jong, geboren , zoon van Adriaen Stacen de Jonge en Janneke Adriaens van Campen. Zij was gehuwd (2) met Ariaen Willems Kam, wonende te Vrijhoeve-Capelle (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Eerken, gedoopt te Capelle (NB) op 30 september 1629 (nederduits gereformeerd).
 2. Janneken, gedoopt te Capelle (NB) op 12 december 1632 (nederduits gereformeerd).

IX-d Cornelis Peters Oerlemans, landbouwer, vervener, geboren te Loon op Zand in het jaar 1577, overleden aldaar op 29 februari 1632, 55 jaar oud, zoon van Cornelis Peters Oerlemans (VIII-c) en Marie Jan Stevens. Hij was gehuwd met Hendricken Cornelis Janssen van Besauwen, geboren te Loon op Zand, overleden aldaar op 23 juli 1637. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, geboren na 1600, volgt onder X-d.
 2. Nicolaas, gedoopt te Loon op Zand op 22 maart 1609 (RK), volgt onder X-e.
 3. Ida, geboren te Oirschot op 11 februari 1619, volgt onder X-f.
 4. Jan, volgt onder X-g.
 5. Cathelijn, volgt onder X-h.
 6. Dierck.
  Dierck Cornelis Peter Oirlemans transporteert zijn kindsdeel in goederen aan zijn broer Jan. 28-3-1642.
 7. Adriaen, volgt onder X-i.

IX-e Maijken Cornelis Peter Oirlemans, dochter van Cornelis Peters Oerlemans (VIII-c) en Marie Jan Stevens.

Ghijsbert en Cornelis Peeterssen, zonen van Maijken Cornelis Oirlemans; de genoemde Ghijsbert tevens als gemachtigde van zijn broer Jan Peeterssen, kleermaker te Antwerpen, en zijn zuster Maria Peeterssen; de genoemde Ghijsbert Peterssen en Cornelis Joosten als voogden over Adriaentken Peters, ook dochter van Maijken Cornelis Oirlemans, transporteren goederen aan Jenneken Adriaen Janssen van Oisterhout (1/2) en Herman Cornelissen van Heijst
Jan Cornelis Oirlemans en Cornelis Joosten stellen zich borg voor alle mogelijke lasten op de goederen die Maijken Cornelis Oirlemans op heden getransporteerd heeft.
Ghijsbert en Cornelis Peeterssen, tevens voor hun broer en zuster Jan en Maria Peeterssen, bekennen dat zij alle kooppenningen ontvangen hebben die Jenneken Adriaen Janssen en Herman Cornelissen van Heijst hen verschuldigd waren terzake van een transport op heden.
Jenneken Adriaen Janssen en Herman Cornelissen van Heijst bekennen schuldig te zijn aan Ghijsbert Peterssen en Cornelis Joosten als voogden over Adriaentken, onmondige dochter van Peter Ghijsbertssen en Maijken Cornelis Peter Oirlemans een bedrag van 26 gulden en 13 stuivers terzake van een transport op heden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 26-8-1659 door Herman Cornelis van Heijst en Stoffel Bastiaenssen de Leeuw bij Jan Cornelis Oirlemans ingelost is - 10-10-1654.
Zij was gehuwd met Peter Ghijsbertssen. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis.
 2. Ghijsbert.
 3. Adriaentken.
 4. Maria.
 5. Jan, kleermaker in Antwerpen.

IX-f Adriaenken Thonis Jacobs Oerlemans, geboren rond 1590, overleden voor 19 juni 1616, hoogstens 26 jaar oud, dochter van Thonis Jacob Gerits Oerlemans (VIII-d) en Lijntken Jans Rommen. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 27 mei 1612, op ongeveer 22-jarige leeftijd met Hendrick Peter de Bruijn, overleden voor 27 juli 1619.
(Hij was weduwnaar van Janneken Jans van Baertwijck, overleden voor 27 mei 1612. Hij was later gehuwd met Aenken Roeloff Cornelis Snijders.) Uit dit huwelijk:

 1. Arien.

IX-g Janneken Thonis Jacobs Oerlemans, geboren rond 1595, dochter van Thonis Jacob Gerits Oerlemans (VIII-d) en Lijntken Jans Rommen. Zij is getrouwd in het jaar 1623, op ongeveer 28-jarige leeftijd (1) met Dirck Jans Kleyn. Uit dit huwelijk:

 1. Thonis, gedoopt op 25 februari 1624.
Zij was gehuwd (2) met Lauris Willem Floren, overleden voor 4 januari 1663. Uit dit huwelijk:
 1. Laurens, gedoopt te Sprang (NB) op 5 augustus 1635.

IX-h Geerken Thonis Oerlemans, dochter van Thonis Jacob Gerits Oerlemans (VIII-d) en Lijntken Jans Rommen. Zij was gehuwd (1) met Wouter Dielis Leempoel, overleden voor 1624. Uit dit huwelijk:

 1. Gerit.
 2. Joost.
 3. Ariaenken.
Zij is getrouwd voor 1626 (2) met Sacharijs Ariens Lochtens.

IX-i Maeyken Thonis Oerlemans, dochter van Thonis Jacob Gerits Oerlemans (VIII-d) en Lijntken Jans Rommen. Zij was gehuwd met Peter Hendrick Geldens Molegraeff, overleden voor 1627. Uit dit huwelijk:

 1. Jan.
  Vidimus van een boedelscheiding tussen Lucas Geeritssen van den Hout en Peter Janssen als voogden van de kinderen wijlen Laureijs Geerits aan de ene kant en Jan Adriaenssen Roos, Corst Hendrick Geldens, Dierck Diercxssen van Campen, Jan Thonissen Oirlemans, Laureijs Willem Floris, ook voor het weeskind van Zacharias Aert Lochten en Geeriken Thonis, Jan Adriaenssen Roos als voogd van de weeskinderen van Wouter Gielissen en Ghijsbert Janssen van Dijck als voogd van het weeskind van Meeus Janssen Moelengraeff aan de andere kant. Deze boedelscheiding is tot stand gekomen op 18-4-1634. 30-5-1635.
  Zebrecht Hendricxssen, Herbert Janssen, gehuwd met Martijntken Hendricx, en Jan Thonis Oirlemans, gehuwd met Cuentken Hendricxssen, transporteren goederen aan Lijsken wed.v. Jan Cornelis Willem Basters, voor haarzelf en haar kinderen. De goederen zijn gekomen van Peter Jacop Laureijssen. 12-2-1633.
  Jan Thonissen Oirlemans, wonende te Sprang, gehuwd met Cuentken dochter wijlen Henrick Zeberden, transporteert goederen aan Willem van der Sluijse, wonende te Waalwijk. Datum 3-1-1633.
  Hij was gehuwd met Cuentken Hendricxssen, dochter van Hendrik Zeberden.

IX-j Huijbertken Eelants Oirlemans, geboren te Loon op Zand in het jaar 1594, overleden voor 7 maart 1665, hoogstens 71 jaar oud, dochter van Elent Jacobs Oerlemans (VIII-e) en Maeijcken Baeijens Verhagen.

Jan Aertssen de Hooch en Huijbert Joosten Verhaegen, als voogden over Joost, onmondige zoon van Jenneken Dierck Cornelis Jan Diercxssen en Cornelis Joosten Verhaegen, doen afstand van hun rechten op goederen ten behoeve van Cornelis Anthonissen Schuermans en Dierck, Hendrick en Marie, kinderen van peter Hendrick Hamers en Huijbertken Eelants Oerlemans (7-8-1660).
Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 23 november 1611, op 17-jarige leeftijd (1) met Thonis Jan Zacharias Schuermans (21 jaar oud), geboren te Loon op Zand in het jaar 1590, overleden voor 1620, hoogstens 30 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelius, geboren te Loon op Zand, volgt onder X-j.
Zij is getrouwd op 7 oktober 1620, op 26-jarige leeftijd (2) met Dierck Cornelis Jan Diercxssen, geboren te Capelle (NB). Uit dit huwelijk:
 1. Jenneken, overleden voor 14 april 1652. Zij was gehuwd met Cornelis Joosten Verhagen, geboren te Loon op Zand, overleden voor 7 augustus 1660, zoon van Joosten Huijberts Baijens Verhagen en Maeijke Cornelissen Hoefnagel.
Zij is getrouwd te Capelle (NB) (3) met Peeter Hendrick Haemers, geboren rond 1601, overleden voor 7 maart 1665, hoogstens 64 jaar oud, zoon van Hendrick Aert Diercks Haemers en Jenneken Henrick Gijsbert Segers.
(Hij was weduwnaar van Huibertje Dierck Cornelis Jan Diercxssen.) Uit dit huwelijk:
 1. Theodorus, gedoopt te Loon op Zand op 25 april 1628, volgt onder X-k.
 2. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 18 juli 1632 (RK). Zij was gehuwd met Goijart Hendrickxsen Heerschop.
 3. Johannes, geboren rond 1641, volgt onder X-l.
 4. Hendrick, overleden te Loon op Zand op 27 november 1703. Hij is getrouwd te Loon op Zand op 28 februari 1676 met Petronella Cornelisdr.

IX-k Baijen Eelant Oirlemans, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) in het jaar 1598, wonende aldaar, overleden op 19 augustus 1653, 55 jaar oud, zoon van Elent Jacobs Oerlemans (VIII-e) en Maeijcken Baeijens Verhagen.

Peeter Hendricxssen alias Colster bekent schuldig te zijn aan Aert Janssen de Hooge en Baijen Eelantssen Oirlemans, als voogden van Jenneken dochter wijlen Dierck Cornelis Jan Diercxssen, een bedrag van 135 gulden. 6-6-1633.
Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 28 maart 1620 en getrouwd op 17 april 1620, op 22-jarige leeftijd met Neeltgen Aryensdr., wonende te Vrijhoeve-Capelle (NB). Uit dit huwelijk:
 1. Theunisken, gedoopt te Capelle (NB) op 29 oktober 1623 (nederduits gereformeerd).
 2. Maijken, geboren te Sprang (NB), gedoopt op 18 oktober 1626, volgt onder X-m.
 3. Adam, gedoopt te Capelle (NB) op 5 november 1628 (nederduits gereformeerd), volgt onder X-n.
 4. Elant, gedoopt te Capelle (NB) op 17 september 1632 (nederduits gereformeerd), overleden rond 1663, ongeveer 31 jaar oud.
  De ouders wonen te Vrijhoeve-Capelle.
  Hij was gehuwd met Anneken Mulders, geboren te Vrijhoeve (NB) rond 1630.
  (Zij was later gehuwd met Hendrick Cam.)
 5. Henrick, gedoopt te Capelle (NB) op 13 mei 1635 (nederduits gereformeerd).
 6. Maerten, gedoopt te Capelle (NB) op 17 januari 1644 (nederduits gereformeerd), volgt onder X-o.

IX-l Geriken Elands Oerlemans, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) in het jaar 1605, dochter van Elent Jacobs Oerlemans (VIII-e) en Maeijcken Baeijens Verhagen. Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 24 januari 1619, op 14-jarige leeftijd met Theunis Woutersz van Nieuwenhuijsen (ongeveer 34 jaar oud), geboren rond 1585, overleden te Capelle (NB) voor 1680, hoogstens 95 jaar oud.

Bekeerde zich tot de gereformeerde religie, woonde Vrijhoeve (1632)
Uit dit huwelijk:
 1. Wouter, heemraad van Sprang, gedoopt op 22 februari 1629, overleden te Sprang (NB) op 20 mei 1702, 73 jaar oud. Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 8 maart 1665, op 36-jarige leeftijd met Leijske Hendricks Verschuren, begraven op 3 mei 1703.
 2. Hendrik, gedoopt op 22 februari 1632, volgt onder X-p.
 3. Jacob, gedoopt te Capelle (NB) rond 1640, volgt onder X-q.
 4. Elant, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), volgt onder X-r.

IX-m Lijsken Eelensdr. Oerlemans, geboren te Capelle (NB) rond 1605, dochter van Elent Jacobs Oerlemans (VIII-e) en Maeijcken Baeijens Verhagen. Zij is getrouwd voor 19 februari 1631, op hoogstens 26-jarige leeftijd (1) met Meeus Jans van Vrijhoeve. Zij is in ondertrouw gegaan te Capelle (NB) op 28 januari 1640 en getrouwd aldaar op 19 februari 1640, op ongeveer 35-jarige leeftijd (2) met Teunis Dirks Somers. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, geboren op 25 augustus 1641, gedoopt te Capelle (NB), volgt onder X-s.
 2. Dirkske, geboren te Vrijhoeve (NB), gedoopt te Capelle (NB) op 17 april 1644, volgt onder X-t.

IX-n Maijcken Eelen Oerlemans, geboren rond 1608, dochter van Elent Jacobs Oerlemans (VIII-e) en Maeijcken Baeijens Verhagen. Zij is in ondertrouw gegaan te Capelle (NB) op 4 mei 1630 en getrouwd aldaar op 26 mei 1630, op ongeveer 22-jarige leeftijd met Adriaen Aertz. van Dongen, geboren te Dongen (NB), wonende te Vrijhoeve (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Arien, gedoopt te Capelle (NB) op 25 april 1632 (nederduits gereformeerd).
 2. Elant, gedoopt te Capelle (NB) op 25 oktober 1633 (nederduits gereformeerd).
 3. Maerten, geboren te Capelle (NB), gedoopt op 1 juli 1635 (nederduits gereformeerd).
 4. Aert, gedoopt te Capelle (NB) op 6 maart 1639 (nederduits gereformeerd).
 5. Mary, geboren te Capelle (NB), gedoopt op 18 september 1644 (nederduits gereformeerd).
  De ouders wonen te Vrijhoeve.
 6. Hendrick, gedoopt te Capelle (NB) op 10 juni 1646 (nederduits gereformeerd).

IX-o Adriaen Eelant Oirlemans, diaken 1660-1661, ouderling 1668-1669, geboren in het jaar 1610, wonende te Sprang (NB), zoon van Elent Jacobs Oerlemans (VIII-e) en Maeijcken Baeijens Verhagen.

Adriaen Eelantssen Oirlemans naast de goederen die Anthonis Wouterssen van den Nijeuwenhuijse op 20-12-1645 getransporteerd heeft aan Rombout Anthonissen Leempoel. Vervolgens doet hij afstand van zijn rechten - 15-1-1646.
Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 17 oktober 1632, op 22-jarige leeftijd met Anneken Ariens de Leeuw (ongeveer 25 jaar oud), geboren te Loon op Zand rond 1607, overleden te Capelle (NB) in het jaar 1682, ongeveer 75 jaar oud, dochter van Adriaen Jansen de Leeuw en Anneken Caerl Huijberts.
1. Aert Caerl Huijbertssen, 2. Adriaen Jan Laureijs Diercxssen, weduwnaar van Lijsken Caerl Huijberts en tevens voor zijn zoon Dierck en voor zijn zwager Wouter Thonissen Leempoel, 3. Adriaen Eelant Oirlemans, gehuwd met Anneken, dochter van Adriaen Janssen de Leeuw en Anneken Caerl Huijberts en tevens voor zijn zwager Jan Adriaenssen de Leeuw, 4. Huijbert Floris Caerl Huijberts en 5. Lijntken Aerts, weduwe van Floris Floris Caerl Huijberts en tevens voor haar onmondige kinderen, bekennen dat Dierck Jan Dierck Martens met 42 gulden een jaarlijkse erfcijns ingelost heeft. De cijns is destijds door Adriaen Huijberts en zijn vrouw Eeltken betaald aan Caerl Huijberts - 7-3-1639.
(Zij was weduwe van Roeloff Jacobs van Hedel.) Uit dit huwelijk:
 1. Maria, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) in het jaar 1633.
 2. Anneke, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), gedoopt te Sprang (NB) op 9 december 1635, volgt onder X-u.
 3. Elant, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) in het jaar 1637. Hij was gehuwd met Aeltje Jarisdr., geboren rond 1642.
  Jonge docher van Cleijn Dongen.
 4. Ariaentje, gedoopt te Sprang (NB) op 14 oktober 1640, volgt onder X-v.
 5. Lysbeth, geboren te Capelle (NB) op 17 december 1642.
 6. Adriaen, gedoopt te Sprang (NB) op 4 december 1644, overleden voor oktober 1696, hoogstens 51 jaar oud. Hij was gehuwd met Eeltie Jonckers.
  Jonge dame van Sprang.
  (Zij was later gehuwd met Jan Talen.)
 7. Lysbeth, geboren te Capelle (NB) op 15 juli 1646 (nederduits gereformeerd). Zij was gehuwd met Jan Peri.
  Hij woonde in 1689 tot Vlijmen.
  (Hij was weduwnaar van Ariaantje Heesbeen, overleden voor 1689.)
 8. N.N., geboren te Capelle (NB) op 10 april 1648.
 9. Jan, gedoopt te Vrijhoeve-Capelle (NB) in het jaar 1650, overleden te Sprang (NB) op 12 november 1703, 53 jaar oud. Hij was gehuwd (1) met Elisabeth Klis, geboren te Sprang (NB) op 26 september 1649, overleden aldaar op 18 december 1695, 46 jaar oud, dochter van Willem Klis en Anneken van Deijck. Hij was gehuwd (2) met Elske Verseef, geboren rond 1674, overleden voor 1698, hoogstens 24 jaar oud.
  Jongedame van Sprang
  Hij was gehuwd (3) met Gijsbertje Korsten, geboren rond 1655.
  (Zij was weduwe van Dirk Spranger.)
 10. Jacob, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) in het jaar 1655, overleden voor 1692, hoogstens 37 jaar oud. Hij was gehuwd met Pieterke Cock, geboren rond 1660.
  Jongedame van Sprang
  (Zij was later gehuwd met Arien Vos.)
 11. Teuniske, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) in het jaar 1658. Zij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 17 juli 1678, op 20-jarige leeftijd (1) met Jan van Riel (ongeveer 28 jaar oud), geboren rond 1650, overleden voor 1702, hoogstens 52 jaar oud. Zij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 5 januari 1702, op 44-jarige leeftijd (2) met Aart Laarhoven (ongeveer 47 jaar oud), geboren rond 1655, overleden voor 1710, hoogstens 55 jaar oud.
  (Hij was weduwnaar van Amrike van de Linden.)

IX-p Jan Elents Oerlemans, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) in het jaar 1615, overleden op 16 februari 1669, 54 jaar oud, zoon van Elent Jacobs Oerlemans (VIII-e) en Maeijcken Baeijens Verhagen.

Sprang R 59, fol. 86, dd. 6.4.1647: Robbrecht Hendricks Decker draagt over aan Jan Elants Oerlemans, gehuwd met zijn dochter Janneken Robberts "sekere geset mette huysinge ende geboomte daer op staende/ staende ende gelegen inden Ambacht van Sprang inde Nijestraet. Jan Eelantsz Oerlman heeft Robbert Hendrickx sijnen vader boven sijn houwelijcxs goet hier voor gelooft te betalen soo de comparanten verclaren 400 guldens ende die te betalen in drije termijnen." Idem R 60, fol. 1065, dd. 9.3.1657: Jan Elens Oerlemans verwerft een half weijdries te Sprang. Idem R 78, dd. 16.2.1669: Jan Elands Oerlemans (gehuwd met Janneken Robben) ziek te bedde. (Mutueel testament.)
Hij is ondertrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 15 januari 1647 en getrouwd aldaar op 9 februari 1647 voor de kerk, op 32-jarige leeftijd met Janneken Robben Decker (20 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 1 januari 1627 (nederlands hervormd), dochter van Robbrecht Hendricks Deckers en Geerken Jansz Oerlemans (IX-b). Uit dit huwelijk:
 1. Dingena, gedoopt te Sprang (NB) op 23 oktober 1650.
 2. Jenneken, gedoopt te Sprang (NB) op 3 mei 1656, volgt onder X-w.
 3. Elen, gedoopt te Sprang (NB) op 4 oktober 1659.
 4. Geertruij, gedoopt te Sprang (NB) op 6 mei 1661, volgt onder X-x.
 5. Alida, gedoopt te Sprang (NB) op 26 juni 1667.
 6. Rub, gedoopt te Sprang (NB) op 26 juni 1667.

IX-q Gertruda Jan Matthijs Gerard de Bont, geboren te Venloon in het jaar 1575, overleden te Loon op Zand op 29 december 1640, 65 jaar oud, dochter van Jan Matthijs Gerard de Bont en Anna Lucas van Besauwen (VIII-f).

In 1607 transporteren Walter, Jan adriaan en Philibert broers goederen aan de erfgenamen van Jan mathijs gerard de Bont in 1598 Hubert anton, Philibert en Adriaan (broers) met hun zuster Gertrude, allen kinderen en erfgenamen van Thoenis Huijbertsse.
Zij was gehuwd met Peter Walter Adriaan Couwenbergh. Uit dit huwelijk:
 1. Maria, volgt onder X-y.

IX-r Anneken Adriaen Areijnssen Oerlemans, geboren rond 1570, dochter van Aert Adriaens Oerlemens (VIII-i) en Grietken Peters. Zij is getrouwd te Loon op Zand op 16 augustus 1608, op ongeveer 38-jarige leeftijd met Wilhelmus Arjen Geraertsen Hooijmaijers (ongeveer 41 jaar oud), geboren rond 1567. Uit dit huwelijk:

 1. Jan, geboren te Loon op Zand op 23 maart 1611, volgt onder X-z.

IX-s Adriaen Aertsen (Oerlemans), bouwman op de Hoogevaart te Capelle en kerkmeester te Sprang (1623), geboren te Sprang (NB) rond 1578, overleden te Capelle (NB) op 2 juni 1662, ongeveer 84 jaar oud, zoon van Aert Adriaens Oerlemens (VIII-i) en Lijntke Gelden Hendrikdsdr..

1) Aert zoon wijlen Jan Janssen, gehuwd met Peeterken dochter wijlen Adriaen Peeterssen de Langhen, ook als voogd van de onmondige dochter van wijlen Dierck Adriaenssen Langhen, in bijzijn van Jan Janssen de Jonghe, gehuwd met Maijken, wed.v. genoemde Dierck Adriaenssen Langhen, 2) Sijmen zoon wijlen Dierck Claessen Buennen, ook voor zijn kinderen, en Ghijsbert Claessen Buennen, 3) Adriaen Aertssen Oirlemans, ook als voogd van de kinderen wijlen Gelden Aertssen Oirlemans, en voor de kinderen van Daem Aertssen Rommen en Eeltken Aertssen, in bijzijn van Hendrick Janssen Perssijn en Peeter Aertssen Oirlemans, allen voor Thonis Aertssen Oirlemans, en Willem Goossens van Heijst, ook voor Peeter Adriaenssen Vloots, gehuwd met Adriana, Anna van Heijst, de kinderen wijlen Geeridt Goossens van Heijst, Geeridt zoon wijlen Dierck Thonis, ook voor zijn broers en zusters, allen erfgenamen van wijlen Andries Claes de Witte, 4) Corstiaen Hendrick Geldenssen, ook voor Jan Adriaenssen Roos, wed.v. Claesken dochter wijlen Hendrick Geldenssen, de kinderen van wijlen Meeus Janssen, de kinderen van wijlen Jan Peeterssen Quaetaele, de kinderen wijlen Thonis Jacopssen, en Peter Jan Huijbert Sijmenssen als voogd van de kinderen wijlen Laureijs Geeritssen en Maijken Janssen, en 5) Jan Peeterssen van Heijst, Adriaentken Adriaenssen wed.v. Tieleman Jacops, Ghijsbert Peter Baijenssen, gehuwd met Lijsken Jan Peter Jacops, Willem Cornelis Aertssen als voogd van de kinderen van Jacop Peter Jacopssen, ook voor Adriaen Thonis de Jonge, gehuwd met Jenneken Cornelis Peter Jacops, Adriaen zoon Caerl Adriaenssen, Thomas en Adriaen zonen wijlen Corst Thomas, en de kinderen wilen Jacop Adriaen Jacopssen, maken een boedelscheiding. 14-3-1633 Zijn land groot 3,5 lps, 3 gld. 10 st.
Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 4 februari 1623, op ongeveer 45-jarige leeftijd (1) met Willempke Adrien (Peters) (ongeveer 38 jaar oud), geboren rond 1585, overleden te Capelle (NB) rond 1643, ongeveer 58 jaar oud, dochter van Adriaen Stacen de Jonge en Janneke Adriaens van Campen.
(Zij is eerder getrouwd rond 1610, op ongeveer 25-jarige leeftijd met Wouter Adriaensz. Smits.) Uit dit huwelijk:
 1. Aert, gedoopt te Capelle (NB) op 24 maart 1624 (nederduits gereformeerd), volgt onder X-aa.
 2. Jan, gedoopt te Capelle (NB) op 8 december 1630, wonende te Capelle (NB) (Hogevaart).
Hij is getrouwd op 3 december 1644, op ongeveer 66-jarige leeftijd (2) met Catalijntje Geldens Paans (54 jaar oud), geboren in het jaar 1590, overleden aldaar op 28 april 1661, 71 jaar oud, dochter van Gelden Anthonisz en Willemke Janszdr.
(Zij was weduwe van Adriaan Adriaanszn de Jonge, geboren rond 1590, overleden voor 3 december 1644, hoogstens 54 jaar oud, zoon van Adriaen Peter Stacen de Jonge en Janneke Adriaens Anthonis de Jonge.)

IX-t Peeter Aerts Oerlemans, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1579, overleden te Capelle (NB) op 7 november 1660, 81 jaar oud, zoon van Aert Adriaens Oerlemens (VIII-i) en Lijntke Gelden Hendrikdsdr..

1) Aert zoon wijlen Jan Janssen, gehuwd met Peeterken dochter wijlen Adriaen Peeterssen de Langhen, ook als voogd van de onmondige dochter van wijlen Dierck Adriaenssen Langhen, in bijzijn van Jan Janssen de Jonghe, gehuwd met Maijken, wed.v. genoemde Dierck Adriaenssen Langhen,
2) Sijmen zoon wijlen Dierck Claessen Buennen, ook voor zijn kinderen, en Ghijsbert Claessen Buennen,
3) Adriaen Aertssen Oirlemans, ook als voogd van de kinderen wijlen Gelden Aertssen Oirlemans, en voor de kinderen van Daem Aertssen Rommen en Eeltken Aertssen, in bijzijn van Hendrick Janssen Perssijn en Peeter Aertssen Oirlemans, allen voor Thonis Aertssen Oirlemans, en Willem Goossens van Heijst, ook voor Peeter Adriaenssen Vloots, gehuwd met Adriana, Anna van Heijst, de kinderen wijlen Geeridt Goossens van Heijst, Geeridt zoon wijlen Dierck Thonis, ook voor zijn broers en zusters, allen erfgenamen van wijlen Andries Claes de Witte,
4) Corstiaen Hendrick Geldenssen, ook voor Jan Adriaenssen Roos, wed.v. Claesken dochter wijlen Hendrick Geldenssen, de kinderen van wijlen Meeus Janssen, de kinderen van wijlen Jan Peeterssen Quaetaele, de kinderen wijlen Thonis Jacopssen, en Peter Jan Huijbert Sijmenssen als voogd van de kinderen wijlen Laureijs Geeritssen en Maijken Janssen, en 5) Jan Peeterssen van Heijst, Adriaentken Adriaenssen wed.v. Tieleman Jacops, Ghijsbert Peter Baijenssen, gehuwd met Lijsken Jan Peter Jacops, Willem Cornelis Aertssen als voogd van de kinderen van Jacop Peter Jacopssen, ook voor Adriaen Thonis de Jonge, gehuwd met Jenneken Cornelis Peter Jacops, Adriaen zoon Caerl Adriaenssen, Thomas en Adriaen zonen wijlen Corst Thomas, en de kinderen wilen Jacop Adriaen Jacopssen, maken een boedelscheiding. 14-3-1633.
Jonge man van Vrijhoeven, vestigde zich circa 1612 op Labbegat aan de Hoge Vaart, diaken 1629-1630, ouderling 1640-1647. Begraven in de kerk. Zijn land groot 9 lps, 9 gld.
Hij is ondertrouwd te Sprang (NB) op 22 september 1612 en getrouwd aldaar op 14 oktober 1612 voor de kerk, op 33-jarige leeftijd met Maaijke Jans Perseijn (ongeveer 22 jaar oud), geboren te Sprang (NB) rond 1590, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 23 juni 1662, ongeveer 72 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Adriaentken, geboren te Sprang (NB) op 4 mei 1614, volgt onder X-ab.
 2. Aert, geboren te Sprang (NB) op 27 maart 1616.
 3. Hendrik, geboren te Capelle (NB) op 12 december 1617.
 4. Jan, geboren te Capelle (NB) op 29 april 1620, volgt onder X-ac.
 5. Cathelijn, geboren te Capelle (NB) op 29 augustus 1627, volgt onder X-ad.
 6. Aert, geboren te Capelle (NB) op 29 augustus 1627.
 7. Hendrickske, geboren te Capelle (NB) op 8 mei 1632, gedoopt te Vrijhoeve-Capelle (NB), volgt onder X-ae.
 8. Eret, geboren te Capelle (NB), gedoopt te Sprang (NB) op 10 juni 1635.
 9. Hendrick, geboren te Capelle (NB) op 10 juni 1635, volgt onder X-af.

IX-u Aeltken Aertssen Oirlemans, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1579, overleden te Berckhagen in het jaar 1623, 44 jaar oud, dochter van Aert Adriaens Oerlemens (VIII-i) en Lijntke Gelden Hendrikdsdr..

1. Anthonis Aertssen Oirlemans (1/5), 2. Aert Adriaenssen Oirlemans (1/5), 3. Henrick Peeterssen Oirlemans en Adriaen Wouterssen Smits, gehuwd met Adriaentken Peeterssen Oirlemans, tevens voor hun broer Jan Peeterssen Oirlemans en voor Aert Adriaenssen Verhoeven, gehuwd met Cathelijn Peeterssen Oirlemans(1/5), 4. genoemde Anthonis voor Roelant Bernarts Verharen, als voogd over deonmondige kinderen van Pauwels van Drongelen en Anthonia Gelden Aertssen Oirlemans (1/5) en 5. Aert en Adriaen, zonen van Daem Aertssen Rommen en Aeltken Aertssen Oirlemans, Jan Janssen Pigghen, weduwnaar van hun zuster Anthonisken, tevens voor Cornelis Louff, schout van Sprang en gehuwd met Geertruijdt Daem Aertssen Oirlemans (1/5) transporteren goederen aan Dierck Wouterssen Smits, wonende te Capelle. De kooppenningen zijn volledig betaald - 21-6-1662.
Zij was gehuwd met Daem Aertssen Rommen, geboren te Sprang Berckhagen rond 1577, overleden aldaar in het jaar 1615, ongeveer 38 jaar oud, zoon van Daem Aert Jansz Rommen en Arentje Jordensdr.
Heer Engelbert van Immerselle, borggraaf van Aelst, baanderheer van Bochoven, heer van Immerseele, Loon, Wommelgem, IJtegem, Haveluij, etc. sluit een overeenkomst inzake de betaling van cijnsen van Henrick Anthonissen Olieslaeger en Thonisken Adriaen Oirlemans door hun erfgenamen. Deze erfgenamen zijn: 1. Adriaen, Peter en Anthonis, zonen van Aert Oirlemans, tevens voor de onmondige kinderen van Gelden Aertssen Oirlemans, 2. Henrick Janssen Perssijn, gehuwd met Geeridtken, dochter van Daem Aertssen Rommen en Eeltken Aertssen, tevens voor de andere kinderen van genoemde Daem en Eeltken, 3. Willem Goossens van Heijst, tevens voor de onmondige kinderen van Geeridt Goossens van Heijst, 4. Willem Peeterssen Vloots, gehuwd met Anna Goossen van Heijst, 5. Michiel Dierck Anthonissen Olieslaeger, tevens voor zijn broers en zusters, 6. Adriaen Pauwels, gehuwd met Eeltken, en Adriaen Diercxssen, gehuwd met Jenneken, dochters van Andries Claes de Witte, tevens voor de andere kinderen van genoemde Andries - 10-12-1639.
Uit dit huwelijk:
 1. Geeridtken, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1605, volgt onder X-ag.
 2. Adriaen.
 3. Anthonisken, overleden voor 21 juni 1662. Zij was gehuwd met Jan Janssen Pighen.
 4. Aert.

IX-v Anthonis Aerts Oerlemans, bouwman, vervener te Sprang, geboren in het jaar 1588, overleden voor 1 november 1681, hoogstens 93 jaar oud, zoon van Aert Adriaens Oerlemens (VIII-i) en Lijntke Gelden Hendrikdsdr..

Zijn land groot 7 lps, 12,5 rdn, 7 gld 5st.
Hij was gehuwd met Keuntje Jacob Stockmans, wonende te Sprang (NB), overleden voor 1 november 1681.
tKeuntje Jacob Stockmans, weduwe van Anthonis Aertsen Oerlemans en wonende te Sprang, transporteert goederen aan Adriaentjen Corstiaen Wijnen, weduwe van Jacob Anthonis Oerlemans d.d.: 15-3-1679.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan, geboren te Loon op Zand na 1603, volgt onder X-ah.
 2. Hendrick, gedoopt op 20 februari 1620, volgt onder X-ai.
 3. Aert, geboren te Sprang (NB) op 9 mei 1627, volgt onder X-aj.
 4. Jacob, geboren te Sprang (NB) op 22 februari 1632, volgt onder X-ak.
 5. Theunesken, geboren op 17 september 1635, jong overleden.
 6. Joost, gedoopt te Sprang (NB) op 18 november 1640, volgt onder X-al.
 7. Lijntken, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1641, volgt onder X-am.

IX-w Gelden Aertsen Oirlemans, bouwman te Sprang, overleden voor 14 maart 1633, zoon van Aert Adriaens Oerlemens (VIII-i) en Lijntke Gelden Hendrikdsdr..

1. Adriaen, 2. Peter en 3. Anthonis, zonen van Aert Adriaen Oirlemans, 4. Aert, zoon van Daem Aertssen Rommen en Eeltken Aertssen Oirlemans, tevens voor zijn broer Adriaen, 5. Jan Janssen Piggen, weduwnaar van Anthonisken Daem Aertssen, tevens voor Henrick Janssen Perssijn, gehuwd met Geeridtken, dochter van voornoemde Daem, 6. genoemde Adriaen Aert Adriaen Oirlemans als voogd over Anthonisken, onmondige dochter van Gelden Aertssen Oirlemans, transporteren allen goederen aan Anthonis Corstiaenssen van der Aa (1/2) en Thomas Thomassen Egmonts, Aert Heijliger Rams, Adriaen Jan Janssen Smidt en Jan Peter Janssen Rijff (1/2). 7-1-1644.
Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 22 juni 1620 en getrouwd te Baardwijk (NB) met Ariantje Ariest Slaats. Uit dit huwelijk:
 1. Anthonisken.
 2. Jacob, volgt onder X-an.

IX-x Adriaen Goijaertssen Oirlemans, bouwman te Sprang, vervener te Loon op Zand en heemraad, borgemeester en schout van Sprang, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1610, zoon van Goyaart Adriaensz Oerlemans (VIII-l) en Aleyt Dirck Adriaens de Bie.

Cornelis Corstiaenssen Borsten bekent schuldig te zijn aan Raes Dierck
Raessen van Grevenbroeck en Adriaen Goijaertssen Oirlemans als voogden over de vier onmondige kinderen van Hendrick Dierck Raessen van Grevenbroeck en Cornelia Jan Adriaenssen Oirlemans (1/2) en Goijaert, zoon van Huijbert Jan Peter Thonissen en Peeterken Jan Adriaenssen Oirlemans (1/2) een bedrag van 1000 gulden terzake van een transport op heden. Uitde aantekening in de marge blijkt dat het deel van Goijaert Huijberts in de schuld op 16-11-1655 ingelost is en het deel van Jan en Dierck, zonen van Hendrick Dierck Raessen van Grevenbroeck en Cornelia Jan Adriaenssen Oirlemans op 31-12-1660 ingelost is.
6-10-1654

Samen met zijn broer Dirk bezocht Adriaen van februari 1623 de Latijnse school in Oirschot, die beoogde hen voor te bereiden voor het universitaire onderwijs.

Raes Dierck Raessen van Grevenbroeck en Adriaen Goijaertssen Oirlemans worden aangesteld als voogden over de vier onmondige kinderen van Cornelia Jan Adriaenssen Oirlemans en Henrick Dierck Raessen van Grevenbroeck - 30-4-1647.
Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 13 augustus 1628, op 18-jarige leeftijd met Engeltje Jacobs de Bie (ongeveer 19 jaar oud), geboren te Sprang (NB) rond 1609, overleden voor 19 april 1694, hoogstens 85 jaar oud, dochter van Jacob Hendriks de Bie en Aleyt Jans. Uit dit huwelijk:
 1. Goyaart, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1629, overleden aldaar op 7 september 1702, begraven aldaar, 73 jaar oud.
 2. Jan, gedoopt te Sprang (NB) op 13 januari 1636, jong overleden.
 3. Dirk, gedoopt te Sprang (NB) op 1 januari 1639, jong overleden in het jaar 1640, 1 jaar oud.
 4. Dirk, gedoopt te Sprang (NB) op 5 augustus 1640, overleden aldaar op 4 november 1723, 83 jaar oud. Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 7 mei 1684, op 43-jarige leeftijd met Alida van Gils, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1649, volgt onder VIII-s.
 5. Jacob, gedoopt te Sprang (NB) op 29 juli 1646.
 6. Geertrui, gedoopt te Sprang (NB) op 17 januari 1649, ongehuwd overleden aldaar op 11 maart 1732, begraven aldaar, 83 jaar oud.
  Taxatie van onroerende goederen, nagelaten door Geertruij Oerlemans, overleden te Sprang op 11 maart 1732 - 19-4-1732
  Notitie bij overlijden van Geertruy Adriaens: Geertruy, "oud 83 yare", begraven met haar broers Goyert en Dirk in de kerk van Sprang. Notitie bij Geertruy Adriaens: Geertruy beheerde een landbouwbedrijf en was betrokken bij turfwinning. Zij bezat in Sprang landerijen en 2 huizen met schuren. Verder bezat zij nog 10 percelen land te Besoyen, Loon op Zand, Waalwijk en Drongelen. Tezamen bezat za ca. 36 ha land. Verder bezat zij obligaties, hypotheken en lijfrentebrieven en Geertruy is nooit getrouwd. Haar bezittingen werden op 22-11-1732 verdeeld tussen de kinderen van haar broer Dirk, Cornelis en Adriaan.

IX-y Henricus van der Hoeven, schepen van 's-grevelduin-capelle, gedoopt te Capelle (NB) op 11 mei 1664, zoon van Govert Andrieszoon van der Hoeven en Catelijn van Gils (VIII-m). Hij is getrouwd in het jaar 1694, op 30-jarige leeftijd met Dirkcxke (Theodora) van Brandwijk, dochter van Cornelis van Brandwijk. Uit dit huwelijk:

 1. Theodora, gedoopt te Capelle (NB) op 20 november 1695.
 2. Govaert, gedoopt te Capelle (NB) op 1 september 1697, jong overleden.
 3. Cornelis, gedoopt te Capelle (NB) op 26 april 1699, volgt onder X-ao.

IX-z Cornelis Adriaans van Gils, geboren te Oosterhout in het jaar 1683, overleden aldaar op 29 juli 1748, 65 jaar oud, zoon van Adriaan van Gils (VIII-n) en Cornelia de Lieffde. Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 21 juni 1712, op 29-jarige leeftijd met Engelina Oerlemans (27 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 29 april 1685, overleden voor 14 januari 1724, hoogstens 38 jaar oud, dochter van Dirk Adriaensz Oerlemans en Alida van Gils (VIII-s). Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan, gedoopt te Oosterhout op 29 april 1714 (nederduits gereformeerd), begraven aldaar op 26 april 1741, 26 jaar oud.
 2. Alida, gedoopt te Oosterhout op 15 september 1715 (nederduits gereformeerd), begraven te Breda op 1 april 1750, 34 jaar oud. Zij was gehuwd met Willem Schoonen, geboren in het jaar 1717.
 3. Cornelia, gedoopt te Oosterhout op 14 maart 1717, volgt onder X-ap.

IX-aa Adriaen van Gils, secretaris, schepen van Oosterhout en notaris, geboren te Oosterhout op 5 juni 1701, overleden aldaar op 10 november 1767, 66 jaar oud, zoon van Adriaan van Gils (VIII-n) en Magdalena Westermans. Hij was gehuwd met Alida Pistorius, gedoopt te Capelle (NB) op 9 mei 1717 (nederduits gereformeerd), overleden te Oosterhout op 9 september 1765, begraven aldaar, 48 jaar oud, dochter van Adriaan Pistorius en Cornelia Verhoeven. Uit dit huwelijk:

 1. Anna, gedoopt te Oosterhout op 1 december 1737.
 2. Adrianus, gedoopt te Oosterhout op 11 februari 1739.
 3. Anna, gedoopt te Oosterhout op 14 mei 1741, overleden in het jaar 1803, 62 jaar oud. Zij was gehuwd met Jan Lauta van Aijsma, geboren te Nijmegen in het jaar 1739, zoon van Jacob Lauta van Aijsma en Anna Margareth van Leeuwen.
 4. Adriaan, geboren te Oosterhout op 13 september 1744, volgt onder X-aq.
 5. Alida, geboren te Oosterhout op 16 oktober 1746, overleden te Breda op 16 mei 1831, 84 jaar oud. Zij was gehuwd met Horatius Lauta van Aijsma, geboren te Nijmegen in het jaar 1744, zoon van Jacob Lauta van Aijsma en Anna Margareth van Leeuwen.
 6. Johan, gedoopt te Oosterhout op 29 januari 1749.

IX-ab Aaltje Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 21 december 1662, dochter van Christoffel Bartholomeuszoon Molengraaff (VIII-p) en Dirxgen Jacobs Glavimans. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 7 juni 1693, op 30-jarige leeftijd met Johannes Janse van Dijck (36 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 24 december 1656, zoon van Jan Adriaense van Dijck en Adriaentje Aerts Colf.
(Hij was weduwnaar van Walburgia van den Houdt.) Uit dit huwelijk:

 1. Dirk, gedoopt te Sprang (NB) op 29 mei 1695.
 2. Kristoffel, gedoopt te Besoijen (NB) op 16 november 1698.

IX-ac Jacob Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 1 juli 1668, overleden voor 26 oktober 1709, hoogstens 41 jaar oud, zoon van Christoffel Bartholomeuszoon Molengraaff (VIII-p) en Dirxgen Jacobs Glavimans. Hij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 23 mei 1694, op 25-jarige leeftijd met Susanna van Middelburgh. Uit dit huwelijk:

 1. Dirkje, gedoopt te Leiden op 29 september 1693 (nederlands hervormd), begraven aldaar in november 1693, 2 maanden oud.
 2. Theodora, gedoopt te Tilburg op 4 december 1695 (nederduits gereformeerd), begraven te Leiden in januari 1773, 77 jaar oud.
 3. Christoffel, gedoopt te Tilburg op 4 augustus 1697 (nederduits gereformeerd), volgt onder X-ar.
 4. Jacobus, gedoopt te Tilburg op 22 februari 1699 (nederduits gereformeerd).
 5. Hendricus, gedoopt te Tilburg op 25 juli 1700 (nederduits gereformeerd).
 6. Lucia, gedoopt te Tilburg op 11 juni 1702 (nederduits gereformeerd), begraven te Leiden in juli 1766, 64 jaar oud. Zij is in ondertrouw gegaan te Leiden en getrouwd aldaar op 11 augustus 1730, op 28-jarige leeftijd (1) met Leendert Breedlinde, begraven te Leiden in oktober 1738. Zij is in ondertrouw gegaan te Leiden en getrouwd aldaar op 13 juli 1743, op 41-jarige leeftijd (2) met Ary de Ridder, begraven te Leiden in april 1774.
 7. Johannes, gedoopt te Tilburg op 9 februari 1704 (nederduits gereformeerd), volgt onder X-as.
 8. Geertruida, gedoopt te Tilburg op 29 november 1705 (nederduits gereformeerd), wonende te Leiden en te Hoogwoudt, begraven te Leiden in mei 1772, 66 jaar oud. Zij was gehuwd met Dirk van Beusekom.

IX-ad Jenneke Molengraaff, geboren te Sprang (NB), gedoopt op 10 september 1673, dochter van Christoffel Bartholomeuszoon Molengraaff (VIII-p) en Dirxgen Jacobs Glavimans. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 9 februari 1698, op 24-jarige leeftijd met Hendrik de Roij. Uit dit huwelijk:

 1. Lijsbeth, gedoopt te Sprang (NB) op 1 februari 1699.
 2. Kristoffel, geboren te Sprang (NB) op 13 maart 1701.
 3. Adriaan, geboren te Sprang (NB) op 26 december 1702.
 4. Hendrik, geboren te Sprang (NB) op 20 december 1705.

IX-ae Johannes Molengraaff, secretaris van Besoijen, Drongelen en Gansoijen, gedoopt te Sprang (NB) op 23 augustus 1682, overleden te Waalwijk op 18 februari 1727, begraven aldaar, 44 jaar oud, zoon van Christoffel Bartholomeuszoon Molengraaff (VIII-p) en Mayjen van den Houdt. Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 5 februari 1708, op 25-jarige leeftijd met Adriana van Nederveen (ongeveer 28 jaar oud), geboren rond 1680, overleden te Waalwijk op 19 maart 1713, begraven aldaar, ongeveer 33 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, geboren te Waalwijk voor 19 maart 1713 (nederduits gereformeerd), volgt onder X-at.
 2. Sophia (nederduits gereformeerd), begraven te Oisterwijk (NB) op 28 maart 1788.
 3. Johanna, overleden te Tilburg.
 4. Delia, ongehuwd overleden te Waalwijk op 9 augustus 1730.
 5. Josina. Zij was gehuwd met Adrianus Caerlen.

IX-af Cornelia Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 6 maart 1689, overleden te 's-Hertogenbosch op 29 mei 1771, 82 jaar oud, dochter van Christoffel Bartholomeuszoon Molengraaff (VIII-p) en Mayjen van den Houdt. Zij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 20 november 1716 en getrouwd te Loon op Zand op 9 december 1716, op 27-jarige leeftijd met Otto Juin (21 jaar oud), drossaard van Loon op Zand, gedoopt te Hedel (Gelderland) op 3 december 1695, overleden te 's-Hertogenbosch op 13 september 1758, 62 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Christoffel, gedoopt te Sprang (NB) op 3 april 1718, volgt onder X-au.
 2. Johanna.

IX-ag Maria Peterdr Dircksz van der Hoeven, gedoopt op 27 november 1672, overleden aldaar, dochter van Peter Dircksen Peters van der Hoeven en Catelijn Molengraaff (VIII-r). Zij was gehuwd met Bastiaen de Roij, gedoopt op 19 april 1665, overleden aldaar in december 1703, 38 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella, gedoopt te a in februari 1694.
 2. Peeter, gedoopt op 30 september 1696, volgt onder X-av.
 3. Bastiaentje, gedoopt op 3 februari 1704.
 4. Catharina, overleden op 30 juli 1766.

IX-ah Adriaen Dirks Oerlemans, geboren te Sprang (NB) rond 1687, wonende aldaar, overleden voor 12 september 1750, hoogstens 63 jaar oud, zoon van Dirk Adriaensz Oerlemans en Alida van Gils (VIII-s).

Notitie bij overlijden van Adriaen Dirks: Als weduwnaar liet hij op 21-7-1750 zijn testament maken. Hij wees Adriaen Adriaens Oerlemans jr. aan als voogd en reeds op 11-11-1750 moest Adriaen jr. als voogd optreden. Adriaen sr. overleed waarschijnlijk voor 12-9-1750. Adriaens 5 nog in leven zijnde kinderen hadden ruim 13 ha land te verdelen en een inboedel van ruim f1.100, 2 paarden, groot- en kleinvee, landbouwwerktuigen en gereedschap.
Notitie bij Adriaen Dirks: Tijdens de Sprangse kermis van september 1717 had Adriaen in de dorpsherberg in gezelschap geroepen dat hij zijn vaders meyt met kind hadde gemaekt. De getuigen bevestigden de grove manieren en termen die Adriaen gebezigd had, toen hij beseyden het gemelde huys gaande wateren, sijn mannelijkhijt in de hand hebbende, alsdoen seyde: "Daer heb ik onze meyt Kaet mede met jong gemaekt."Loon op Zand, 1-2-1718. Hij trouwde op ± 34 jarige leeftijd op 7 augustus 1721 in Drunen met: Catharina (Kaet) Glavimans, 28 jaar oud, geboren in 1693. Zij is gedoopt op 12 juli 1693 in Sprang.
Notitie bij de geboorte van Kaet: Gedoopt als "Cathalijn".
Notitie bij Kaet: Dochter van Aert Melissen Glavimans en Willemke Anthonis de Jongh. Kaet werkte als dienstbode bij Dirk Oerlemans, toen zij in 1717 zwanger raakte van diens zoon, Adriaen. Daarna verhuisde zij naar Heusden.
Drossaard Justinus van Geenep en president-schepen Migghiel Hommel leggen op verzoek van Cornelis van der Hoeven, secretaris van 's-Grevelduin-Capelle, over een ruzie met Adriaan Dirksz Oerlemans. 24-11-1745.
Antonij Glavimans, schepen, legt op verzoek van Cornelis van der Hoeven, schepen van 's-Grevelduin-Capelle, over een ruzie met Adriaan Dirksz Oerlemans. 24-11-1745.
Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 17 augustus 1721 en getrouwd aldaar, getrouwd op 6 september 1721 voor de kerk (nederduits gereformeerd), op ongeveer 34-jarige leeftijd met Catharina Glavimans (28 jaar oud), dienstbode, gedoopt te Sprang (NB) op 12 juli 1693, wonende te Heusden (NB), overleden voor 21 juli 1750, hoogstens 57 jaar oud, dochter van Aert Melissen Glavimans en Willemke Anthonis de Jongh.
Attestatie voor het huwelijk gegeven op 1 sep 1721 Heusden.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaen, gedoopt te Loon op Zand op 24 april 1718 (nederduits gereformeerd), volgt onder X-aw.
 2. Arnoldus, gedoopt te Sprang (NB) op 2 augustus 1722 (nederduits gereformeerd), jong overleden.
 3. Dirk, geboren te Sprang (NB) op 26 maart 1724 (nederduits gereformeerd), volgt onder X-ax.
 4. Alida, geboren in het jaar 1726 (nederduits gereformeerd), volgt onder X-ay.
 5. Willemijn, geboren te Sprang (NB) op 6 februari 1729 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 26 juni 1729, 140 dagen oud.
 6. Willemijn, geboren te Sprang (NB) op 19 november 1730 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 2 maart 1808, 77 jaar oud.
 7. Goyaert, gedoopt te Sprang (NB) op 15 februari 1733 (nederduits gereformeerd).
 8. Hendrik, gedoopt te Sprang (NB) op 17 juli 1735 (nederduits gereformeerd), jong overleden.

IX-ai Cornelis Dirks Oerlemans, bouwman en schepen, gedoopt te Sprang (NB) op 24 april 1689, overleden aldaar op 7 januari 1761, 71 jaar oud, zoon van Dirk Adriaensz Oerlemans en Alida van Gils (VIII-s). Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 29 november 1715 en getrouwd aldaar op 15 december 1715, op 26-jarige leeftijd met Bernardina Cornelia Sas (20 jaar oud), geboren te Sprang (NB), gedoopt op 2 oktober 1695. Uit dit huwelijk:

 1. Dirk, gedoopt te Sprang (NB) op 1 november 1716, ongehuwd overleden.
  Dirk Oerlemans, wonende te Sprang, maakt zijn testament. Legaat voor zijn broer Jan Oerlemans. Erfgenamen zijn broer Govert Oerlemans, zuster Geertruij Oerlemans, broer Bernardus Oerlemans, broer Jan Oerlemans, zuster Maria Oerlemans, gehuwd met Jan Lodewijk Henkel, en de kinderen van wijlen zuster Alida Cornelia Oerlemans en Jan van Genderen. Govert en Bernardus Oerlemans zijn tevens voogd over eventuele minderjarige erfgenamen. 24-12-1770
 2. Alida, gedoopt te Sprang (NB) op 15 mei 1718, jong overleden.
 3. Goyaert, gedoopt te Sprang (NB) op 18 juni 1719, volgt onder X-az.
 4. Geertrui, gedoopt te Sprang (NB) op 10 april 1721, volgt onder X-ba.
 5. Gerard, geboren te Sprang (NB), gedoopt op 7 november 1723.
 6. Alida, gedoopt te Sprang (NB) op 9 december 1725, volgt onder X-bb.
 7. Bernardus, gedoopt te Sprang (NB) op 11 juli 1728 (nederduits gereformeerd), volgt onder X-bc.
 8. Johannes, gedoopt te Sprang (NB) op 15 oktober 1730, volgt onder X-bd.
 9. Maria, gedoopt te Sprang (NB) op 15 juni 1732.

IX-aj Johan Jacob Molengraeff, griffier van de Prins van Oranje en eigenaar van de herberg de Keijzerscroon, geboren te Waalwijk in het jaar 1645, wonende te Tilburg (Nieuwland), zoon van Jacob Janse Molengraaff (VIII-u) en Anneke Jan Petersdr. van Heijst. Hij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 22 december 1674 en getrouwd aldaar op 17 januari 1675, op 30-jarige leeftijd (1) met Anna Cornelis Robbrety (ongeveer 28 jaar oud), geboren te Tilburg rond 1647, overleden voor 16 november 1684, hoogstens 37 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus, gedoopt te Tilburg op 3 mei 1676 (RK).
 2. Petronella, gedoopt te Tilburg op 12 mei 1677 (RK).
 3. Jacobus, gedoopt te Tilburg op 23 december 1679 (RK).
 4. Joanna, gedoopt te Tilburg op 27 augustus 1681 (RK).
 5. Cornelius, gedoopt te Tilburg op 14 december 1683 (RK).
Hij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 18 september 1684 en getrouwd aldaar op 16 november 1684, op 39-jarige leeftijd (2) met Catharina Willem Hendrik van Pelt, wonende te Tilburg (Kerk). Uit dit huwelijk:
 1. Petronella, volgt onder X-be.
 2. Johanna, wonende te Tilburg (Nieuwland), jong overleden, begraven te Tilburg op 23 maart 1706.
 3. Cornelis.

IX-ak Walburg Jacob Molengraaff, overleden voor 4 augustus 1663, dochter van Jacob Janse Molengraaff (VIII-u) en Anneke Jan Petersdr. van Heijst. Zij is in ondertrouw gegaan te Waalwijk en getrouwd te Tilburg op 7 juli 1661 met Michael Adriaan Jan van Ierssel, zoon van Adriaan Jan Hendricks van Ierssel en Barbara Wouter Denijs Colen.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Tilburg op 4 augustus 1663 en getrouwd aldaar op 20 augustus 1663 met Margrita van Berker.) Uit dit huwelijk:

 1. Catharina, geboren voor 20 augustus 1663.

IX-al Johan de Bie, zoon van Hendrick Jacobs de Bie en Mechtelt Janse Molengraaff (VIII-v). Hij was gehuwd met Cornelia de Hart. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna.

X-a Jan Peterse Theunissen Leempoel, gedoopt te Sprang (NB) op 26 november 1623, zoon van Peter Theunissen Leempoel en Dircxken Jans (Willems Oerlemans) (IX-a). Hij was gehuwd met Theunisken Fransen Leempoel, geboren te Sprang (NB) rond 1625, dochter van Frans Hendricksen Fransen en Gijsbertien Wouters. Uit dit huwelijk:

 1. Peter, gedoopt te Sprang (NB) op 5 oktober 1657.
 2. Hendrick, geboren rond 1658.
 3. Wouter, gedoopt te Sprang (NB) op 20 juni 1660. Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 23 februari 1689, op 28-jarige leeftijd met Geertruij Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 6 mei 1661, volgt onder X-x.
 4. Antoni, gedoopt te Sprang (NB) op 30 september 1663.
 5. Frans, geboren te Sprang (NB), gedoopt aldaar op 11 juli 1666, volgt onder XI-a.

X-b Arien Robben Deckers, gedoopt te Sprang (NB) op 19 september 1621, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 31 januari 1703, 81 jaar oud, zoon van Robbrecht Hendricks Deckers en Geerken Jansz Oerlemans (IX-b). Hij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 3 februari 1650, op 28-jarige leeftijd met Peterke Claessen Trip (17 jaar oud), geboren op 30 januari 1633. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrick, geboren in het jaar 1651.
 2. Ariaen, geboren in het jaar 1657.
 3. Geertruyd, geboren op 26 december 1666, volgt onder XI-b.

X-c Beatris Robben Deckers, gedoopt te Rotterdam (Steijger bij Nauwemarktsteeg) op 15 juli 1635, dochter van Robbrecht Hendricks Deckers en Geerken Jansz Oerlemans (IX-b). Zij is getrouwd te Rotterdam (Steijger bij Nauwemarktsteeg) op 6 februari 1657, op 21-jarige leeftijd met Theunis Jan Eritten Haverhals (22 jaar oud), geboren te Rotterdam (Steijger bij Nauwemarktsteeg), gedoopt op 27 augustus 1634, zoon van Jan Eritten Gerritsen Haverhals en Leijsken Jans Leempoel. Uit dit huwelijk:

 1. Ariana, gedoopt te Rotterdam (Steijger bij Nauwemarktsteeg) op 1 mei 1661.
 2. Maria, geboren te Rotterdam (Steijger bij Nauwemarktsteeg), gedoopt aldaar op 20 mei 1663, volgt onder XI-c.
 3. Huijbert, geboren te Rotterdam (Steijger bij Nauwemarktsteeg) op 20 mei 1663, gedoopt aldaar op 20 mei 1663.
 4. Rub, geboren te Rotterdam (Steijger bij Nauwemarktsteeg), gedoopt op 17 november 1667.
 5. Geertruijd, gedoopt te Rotterdam (Steijger bij Nauwemarktsteeg) op 23 juni 1669.
 6. Lijsbet, geboren te Rotterdam (Steijger bij Nauwemarktsteeg), gedoopt op 12 juni 1672.
 7. Robbert, geboren te Rotterdam (Steijger bij Nauwemarktsteeg), gedoopt op 25 november 1674.
 8. Beatrix, geboren te Rotterdam (Steijger bij Nauwemarktsteeg), gedoopt op 27 maart 1681.

X-d Cornelis Cornelissen Oirlemans, burgemeester in 1643, geboren na 1600, overleden voor 29 juli 1663, hoogstens 63 jaar oud, zoon van Cornelis Peters Oerlemans (IX-d) en Hendricken Cornelis Janssen van Besauwen.

Jonker Mathijs Cannaerts, als gelastigde van heer Engelbert van Immerselle, transporteert goederen aan Hendrick Aertssen Braber, Willem Adriaenssen Cuijlman en Cornelis Cornelis Oirlemans, ieder voor een derde deel.
8-6-1635
Maijken huijsvrouwe Cornelis Cornelissen Oirlemans, soe voer haer selven, als voer Cathelijn Cornelis Oirlemans dochtere, weduwe wijlen Geeridt Jan Dominicus, absent zijnde, verclaert als dat zij uuijt haere goeden op het Craenven gelegen aende selven aultaere tsaemen zijn geldende sess vaten roggen tsiaers, te weten de voors. Cornelis Cornelissen vier vaeten ende de voors. Cathelijn twee vaeten roggen, elck vat te betaelen met vijff st. Testes et actum ut supra.
Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 16 februari 1631, getrouwd aldaar op 2 maart 1631 voor de kerk (RK), op hoogstens 31-jarige leeftijd met Maijken Henrick Aertssen de Braber (ongeveer 21 jaar oud), geboren rond 1610.
De weduwe van Cornelis Cornelis Oirlemans aangeslagen voor: een stede met hof en huisakker, groot 5 lps. 12,5 rdn., aanslag: 2 gld. 15 st.
een akkertje, gelegen zuidwaarts ten einde het land van Peeterken, weduwe van Bertron Cornelis, groot 1 lps., aanslag: 10 st.
Maijken Hendrick Aertssen de Braber, weduwe van Cornelis Cornelissen Oirlemans, in leven borgemeester voor het jaar 1663, en Jan Cornelis Oirlemans als haar borg, bekennen schuldig te zijn aan Thomas de Leeuwe een bedrag van 100 gulden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 15-6-1664 ingelost is.
29-7-1663.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia, gedoopt te Loon op Zand op 25 juli 1632 (RK). Zij was gehuwd met Geerit Jans Stoffelen.
 2. Jacoba, gedoopt te Loon op Zand op 29 juli 1634 (RK). Zij is getrouwd te Loon op Zand op 8 februari 1665 voor de kerk (RK), op 30-jarige leeftijd met Joannes Henricuszn Verheijden, overleden voor 27 oktober 1682.
 3. Adrianus, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 30 oktober 1636 (RK), volgt onder XI-d.
 4. Anna, geboren te Loon op Zand op 13 september 1643.
 5. Petrus, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 1 december 1644 (RK), volgt onder XI-e.
 6. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 8 september 1647 (RK).
 7. Henricus, gedoopt te Loon op Zand op 29 november 1649 (RK), volgt onder XI-f.

X-e Nicolaas Corneliuszn Oerlemans, winkelier, burgemeester van Essen, vervener en landbouwer, gedoopt te Loon op Zand op 22 maart 1609 (RK), wonende te Nispen-Essen en te Loon op Zand, begraven te Essen (BelgiŽ) op 27 februari 1683, 73 jaar oud, zoon van Cornelis Peters Oerlemans (IX-d) en Hendricken Cornelis Janssen van Besauwen.

Stichtte de hoeve "de Wolfsheuvel" te Essen.
Hij is ondertrouwd te Loon op Zand op 8 november 1633 en getrouwd aldaar op 3 december 1633 voor de kerk (RK), op 24-jarige leeftijd met Aleijdis Gerardusdr (22 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 9 november 1611 (RK), overleden te Nispen-Essen op 26 augustus 1693, begraven in het jaar 1693, 81 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelius, gedoopt te Loon op Zand op 23 oktober 1634 (RK), volgt onder XI-g.
 2. Judith, gedoopt te Loon op Zand op 5 augustus 1636 (RK), volgt onder XI-h.
 3. Henricus, geboren te Loon op Zand in het jaar 1638 (RK), volgt onder XI-i.
 4. Joannes, gedoopt te Nispen-Essen op 16 april 1641 (RK), volgt onder XI-j.
 5. Bernardus, gedoopt te Nispen-Essen op 21 december 1643 (RK), volgt onder XI-k.
 6. Catharina, geboren te Nispen-Essen, gedoopt aldaar op 28 oktober 1646 (RK), volgt onder XI-l.
 7. Maria, geboren te Nispen-Essen op 16 juli 1649, gedoopt aldaar op 18 juli 1649 (RK), volgt onder XI-m.
 8. Peter, gedoopt te Nispen-Essen op 29 juni 1653 (RK), volgt onder XI-n.
 9. Cornelia, gedoopt te Nispen-Essen (RK).

X-f Ida Cornelius Oerlemans, geboren te Oirschot op 11 februari 1619, overleden aldaar op 9 oktober 1670, 51 jaar oud, dochter van Cornelis Peters Oerlemans (IX-d) en Hendricken Cornelis Janssen van Besauwen. Zij was gehuwd met Laurentius Nicolaus van Best, geboren te Oirschot in het jaar 1620, overleden aldaar op 13 februari 1661, 41 jaar oud, zoon van Nicolaus van Best. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina, geboren te Oirschot op 29 april 1644.
 2. Nicolaus, geboren te Oirschot op 2 juli 1645.
 3. Joannes, geboren te Oirschot op 29 augustus 1651.
 4. Maria, geboren te Oirschot op 26 november 1652.

X-g Jan Cornelis Peter Oirlemans, schepen van Loon op Zand in 1642, wonende te Loon op Zand, overleden voor 9 januari 1666, zoon van Cornelis Peters Oerlemans (IX-d) en Hendricken Cornelis Janssen van Besauwen.

Het dorpsbestuur: jonker Matthijs Cannaerts (schout), Ghijsbert Claessen Buennen, Dirck Govaerts van Duppen, Thomas Thomassen Egmonts, Aert Jan Janssen Stevens, Heijliger Dierck Raessen van Grevenbroeck, Jan Janssen Oirlemans, Cornelis Henrick Rombouts, Jan Eelens van Spaendonck, Dingeman Jan Joosten, Jan Cornelis Peter Oirlemans, Jan Willem Ghijsberts, Huijbert Joost Huijberts Verhaegen, Peter Janssen Bijster, Adriaen Janssen Smidt (allen oude en nieuwe schepenen), Jan Geeridt Jan Geeridtssen, Geeridt Cornelis Corstiaens, Joost Aert Joosten (borgemeesters), Willem Jan Adriaens, Peter Cornelis van Esch (kerkmeesters), Jan Floris Hendricxssen de Jonghe, Andrieas Adriaen Aertssen van Besauwen (Hl. Geestmeesters), Goijaert Geeritssen van Duppen (stadhouder), mr Dierck Coomans (secretaris), Aert Jan Diercxssen de Hooghe, Sijmen Diercxssen Buennen (nageburen); vestigt een erfcijns van 3 gulden en 10 stuivers op het beneficie van St. Lucia op het kasteel. 13-5-1642.
Jan Cornelis Oirlemans een stede met hof en land, groot 10,5 lps., aanslag: 5 gld. 19 st. een akkerland, van Heijliger en Adriaen Dierck Heijligers, groot 3 lps. 37 rdn., aanslag: 37,5 st. twee landen op het Kraanven omtrent 'Loijen stege', aanslag: 20 st
Jan Cornelis Oerlemans betaalt voor het borgemeerstersboek van 1631 (50-.0-0).
Hij is getrouwd voor 1608 (1) met Adriana Mattheus Joannes, overleden te Loon op Zand op 19 september 1625. Uit dit huwelijk:
 1. Elizabeth, geboren te Loon op Zand op 30 september 1613, volgt onder XI-o.
 2. Leonardus, gedoopt te Loon op Zand op 17 maart 1619 (RK), volgt onder XI-p.
 3. Jan, volgt onder XI-q.
Hij is ondertrouwd te Loon op Zand op 15 januari 1627 en getrouwd aldaar op 27 januari 1627 voor de kerk (RK) (2) met Maijeken Adam Adriaenssen de Mulder. Uit dit huwelijk:
 1. Heijligerus, geboren in het jaar 1636, volgt onder XI-r.
 2. Cornelis, gedoopt te Loon op Zand op 2 september 1640 (RK), volgt onder XI-s.
 3. Gijsbert.
  Dominicus Wouters, voogd over het onmondige kind van Adriaen Dircxs van Broechoven en Anna Jans Wijnen (nu getrouwd met Gijsbert Willems van de Plas) verhuurt goederen aan Gijsbert Jan Oirlemans - 1675.
  Hij is getrouwd voor 1681 met Joanna Huijberts.
 4. IJda, volgt onder XI-t.

X-h Cathelijn Cornelis Peeter Oirlemans, dochter van Cornelis Peters Oerlemans (IX-d) en Hendricken Cornelis Janssen van Besauwen.

1. Cathelijn Cornelis Peter Oirlemans, weduwe van het slachtoffer Geeridt Jan Dominicus, 2. zijn vader Jan Dominicus, 3. Jan Cornelis Oirlemans als voogd over de onmondige kinderen, 4. Jan en Everaert, broers van het slachtoffer en 5. Jan en Cornelis, zonen van Cornelis Peter Oirlemans, broers van de weduwe, sluiten een zoenovereenkomst met Peeter Geeridt Jan Adriaens, die het slachtoffer op 23-6-1647 gedood heeft - 26-11-1647.
Dielis en Jan Iewaens, zonen van Catharina Cornelis Oirlemans, en genoemde Dielis met Huijbert Ghijbserts als voogden over Jan, onmondig kind van Claes Jansse Haegen en genoemde Catharina, transporteren goederen aan Marten Geeridt Diercxssen. De kooppenningen zijn volledig betaald - 11-4-1643.
Zij is getrouwd te Loon op Zand (1) met Claes Jansse Haegen. Uit dit huwelijk:
 1. Dielis.
 2. Jan.
Zij is ondertrouwd op 1 april 1637 en getrouwd te Loon op Zand op 13 april 1637 voor de kerk (RK) (2) met Geeridt Jan Dominicus, vermoord op 23 juni 1647. Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 24 januari 1649 en getrouwd aldaar op 11 februari 1649 (3) met Domincus Zacharias Willemssen Schuermans, wonende te Loon op Zand, zoon van Zacharias Willem Schuermans en Maijeken dominus Antonissen.
Dominicus Zacharias, als man van Cathelijn Cornelis Peter Oirlemans
- een huisje met hofje en een huisakkertje, groot ca. 1 lps., aanslag: 15 st.
- een akkertje land, genaamd 'Snijders ackerken', groot 2 lps., aanslag: 20 st.
- een perceeltje land, gelegen op het Kraanven in de stede van Jan Cornelis Oirlemans, groot 2 lps. 6 rdn., aanslag: 22 st.
- een akkertje land, genaamd 'Jan de Graeffs lant', groot 0,5 lps., aanslag: 4 st. 7 p
Uit dit huwelijk:
 1. Anthonia, gedoopt te Loon op Zand op 29 augustus 1649 (RK).

X-i Adriaen Cornelis Peter Oirlemans, vermoord in het jaar 1651, zoon van Cornelis Peters Oerlemans (IX-d) en Hendricken Cornelis Janssen van Besauwen.

1. Anthonis Janssen, gehuwd met Cathelijn Janssen Weerdts, eerder weduwe van Adriaen Cornelissen Oirlemans,
2. Jan Cornelissen Oirlemans en Hendrick Cornelissen Weerdts, voogden over de zes onmondige kinderen,
3. genoemde Jan en Cornelis Cornelissen Oirlemans voor hen zelf en voor Claes en Dierck Cornelissen Oirlemans, hun absente broers, en voor Dominicus Zacharias, gehuwd met Cathelijn Cornelissen Oirlemans, hun zuster, sluiten een overeenkomst met Marie Claes Wouters, Jan Hendricxssen de Graeff, Peeter Geerit Geeritssen, Jan Peeters Waegemaeckers en Peeter Laureijssen, moeder, broer en zwagers van Peeter Hendricxssen de Graeff die in 1651 te Princenhage de bovengenoemde Adriaen Cornelissen Oirlemans heeft vermoord - 19-2-1652.
Hij was gehuwd met Catelijn Jan Willemsen de Weerdt.
(Zij was later gehuwd met Athonis Janssen.) Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia, geboren te Loon op Zand in het jaar 1630. Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 8 februari 1656, getrouwd aldaar op 25 februari 1656 voor de kerk (RK), op 26-jarige leeftijd met Cornelius Antonius Schuermans, geboren te Loon op Zand, volgt onder X-j.
 2. Adriana, geboren te Woudrichem (NB) in het jaar 1650, volgt onder XI-u.
 3. Hendrick.
  Hendrick Adriaenssen Oirlemans bekent schuldig te zijn aan zijn broer Peeter een bedrag van 203 gulden terzake van een transport op heden. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 21-11-1668 ingelost is. (28-3-1665).
  Hendrick Adriaen Cornelis Oirlemans maakt een boedelscheiding met Jan Cornelis Oirlemans als voogd over Adriaentien de oude en Adriaentien de jonge, dochters van wijlen Adriaen Cornelis Oirlemans en Lijntien Jan Willem Weert, en met Dirck Peeter Haemers en Peeter Adriaen Oirlemans voor Huijbertien, onmondige dochter van wijlen Cornelis Tunus Schuermans en Cornelia Adriaen Cornelissen Oirlemans. De goederen zijn afkomstig van hun (groot)vader en (groot)moeder.(27-11-1665/4-12-1665).
 4. Adriana.
 5. Peeter.
  Willem Claessen Bastarts, gehuwd met Heijltien Adriaen Adriaenssen Verdiesen, transporteert goederen aan Peeter Adriaenssen Oirlemans (28-3-1665)
  Peeter Adriaenssen Oirlemans transporteert goederen aan zijn broer Hendrick Adriaen Oirlemans. De goederen zijn een zesde deel van de nalatenschap van hun ouders Adriaen Cornelis Oirlemans en Lijntien Jan Willem Weerts (28-3-1665).

X-j Cornelius Antonius Schuermans, geboren te Loon op Zand, overleden voor 1666, zoon van Thonis Jan Zacharias Schuermans en Huijbertken Eelants Oirlemans (IX-j). Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 8 februari 1656, getrouwd aldaar op 25 februari 1656 voor de kerk (RK) met Cornelia Adriaen Cornelissen Oirlemans (26 jaar oud), geboren te Loon op Zand in het jaar 1630, dochter van Adriaen Cornelis Peter Oirlemans (X-i) en Catelijn Jan Willemsen de Weerdt. Uit dit huwelijk:

 1. Antonius, gedoopt te Loon op Zand op 21 september 1656.
 2. Adrianus, gedoopt te Loon op Zand op 22 augustus 1658.
 3. Huberta, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 18 september 1660 (RK), volgt onder XI-v.

X-k Theodorus Peeter Hendrick Haemers, landbouwer en arbeider in de buitenmoeren, gedoopt te Loon op Zand op 25 april 1628, zoon van Peeter Hendrick Haemers en Huijbertken Eelants Oirlemans (IX-j). Hij is in ondertrouw gegaan op 6 februari 1650, getrouwd op 19 februari 1650 voor de kerk (RK), op 21-jarige leeftijd met Maria Berthouts Bertroms (18 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 1 mei 1631. Uit dit huwelijk:

 1. Jenneke, geboren te Loon op Zand op 24 december 1650. Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 28 november 1682, op 31-jarige leeftijd met Adrianus Wilhelmi Spaendonck.
 2. Petronella, geboren te Loon op Zand op 25 augustus 1652.
 3. Hendrica, geboren te Loon op Zand op 13 december 1654.
 4. Bernardus, geboren te Loon op Zand op 14 januari 1657.
 5. Gertrudis, geboren te Loon op Zand op 16 maart 1659, volgt onder XI-w.
 6. Hendricus, geboren te Loon op Zand op 16 februari 1661.
 7. Maria, geboren te Loon op Zand op 15 februari 1664, volgt onder XI-x.

X-l Johannes Petruszn Haemers, geboren rond 1641, zoon van Peeter Hendrick Haemers en Huijbertken Eelants Oirlemans (IX-j). Hij is getrouwd te Loon op Zand op 26 januari 1671, op ongeveer 30-jarige leeftijd met Adriana Petrusdr Priems (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1646. Uit dit huwelijk:

 1. Waltera, gedoopt te Loon op Zand op 29 april 1672 (RK).
 2. Petrus, gedoopt te Loon op Zand op 23 mei 1683 (RK).
 3. Antonius, gedoopt te Loon op Zand op 27 juli 1686 (RK).
 4. Wilhelmus, gedoopt te Loon op Zand op 13 november 1689 (RK).

X-m Maijken Oirlemans, geboren te Sprang (NB), gedoopt op 18 oktober 1626, dochter van Baijen Eelant Oirlemans (IX-k) en Neeltgen Aryensdr.. Zij was gehuwd met Cornelis Cock, gedoopt te Sprang (NB) op 12 juni 1622, zoon van Peeter Jansz. Cock en Heijlken Peeters. Uit dit huwelijk:

 1. Baijen, gedoopt te Sprang (NB) op 13 maart 1657. Hij was gehuwd met Beatrix Vrasers, geboren te Besoijen (NB) in het jaar 1662.
 2. Peter, gedoopt te Sprang (NB) op 29 november 1658.
 3. Anneken, gedoopt te Sprang (NB) op 7 december 1659. Zij was gehuwd met Gerrit Quirijns, geboren in het jaar 1660.
  jongeman van Loon
 4. Elen, gedoopt te Sprang (NB) op 24 juni 1663.
 5. Jan, gedoopt te Sprang (NB) op 5 augustus 1666. Hij was gehuwd met Aaghtje Stevens, geboren te Heusden (NB) rond 1665.

X-n Adam Baeyen Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 5 november 1628 (nederduits gereformeerd), zoon van Baijen Eelant Oirlemans (IX-k) en Neeltgen Aryensdr.. Hij was gehuwd met Mechielken Hendrix Sebertsen, geboren te Sprang (NB), gedoopt op 8 oktober 1636. Uit dit huwelijk:

 1. Sebrecht, gedoopt te Breda op 15 juli 1671 (nederduits gereformeerd).
 2. Cornelis, gedoopt te Breda op 11 juli 1672 (nederduits gereformeerd).

X-o Maerten Bajens Oirlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 17 januari 1644 (nederduits gereformeerd), wonende te Vrijhoeve-Capelle (NB), zoon van Baijen Eelant Oirlemans (IX-k) en Neeltgen Aryensdr.. Hij was gehuwd met Grietje Geldens Paens, geboren te Capelle (NB) rond 1634, wonende te Vrijhoeve-Capelle (NB), dochter van Teunis Anthonisz Geldens en Aentken Geldens. Uit dit huwelijk:

 1. Neeltjen, gedoopt te Capelle (NB) op 15 september 1669 (nederduits gereformeerd).
 2. Peerke, gedoopt te Capelle (NB) op 21 december 1670 (nederduits gereformeerd).
 3. Ariaentje, gedoopt te Capelle (NB) op 4 september 1672 (nederduits gereformeerd).

X-p Hendrik Thonissen van Nieuwenhuijsen, gedoopt op 22 februari 1632, overleden te Besoijen (NB) in het jaar 1673, 41 jaar oud, zoon van Theunis Woutersz van Nieuwenhuijsen en Geriken Elands Oerlemans (IX-l). Hij was gehuwd met Maijken Handrixssen Carpestijn, geboren in het jaar 1605. Uit dit huwelijk:

 1. Theunis, geboren te Besoijen (NB) na 1620, volgt onder XI-y.

X-q Jacob Antonissen van den Nieuwenhuijsen, armmeester, gedoopt te Capelle (NB) rond 1640, wonende te a en te Waspik (NB), overleden in het jaar 1699, ongeveer 59 jaar oud, zoon van Theunis Woutersz van Nieuwenhuijsen en Geriken Elands Oerlemans (IX-l).

Wwoonde te 's-Grevelduin-Capelle "aande oostsijde van de Nieuwvaart".
Hij is getrouwd op 4 juni 1674, op ongeveer 34-jarige leeftijd met Lijsbeth Jans (de Loper) (35 jaar oud), geboren te Capelle (NB) op 13 maart 1639, wonende te Waspik (NB), dochter van Jan Gerrits Looper en Truijtgen Maertens Dolck.
(Zij is eerder getrouwd op 6 februari 1659, op 19-jarige leeftijd met Elant Teunisse van den Nieuwenhuijsen, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), zie X-r.) Uit dit huwelijk:
 1. Antoni, gedoopt te Waspik (NB) op 30 juni 1675, volgt onder XI-z.
 2. Jan, gedoopt op 30 juli 1679.
 3. Gerike, gedoopt op 28 maart 1683, volgt onder XI-aa.

X-r Elant Teunisse van den Nieuwenhuijsen, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), zoon van Theunis Woutersz van Nieuwenhuijsen en Geriken Elands Oerlemans (IX-l). Hij is getrouwd op 6 februari 1659 met Lijsbeth Jans (de Loper) (19 jaar oud), geboren te Capelle (NB) op 13 maart 1639, wonende te Waspik (NB), dochter van Jan Gerrits Looper en Truijtgen Maertens Dolck.
(Zij is later getrouwd op 4 juni 1674, op 35-jarige leeftijd met haar zwager Jacob Antonissen van den Nieuwenhuijsen, gedoopt te Capelle (NB) rond 1640, zie X-q.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria, gedoopt te Capelle (NB) op 27 maart 1661 (nederduits gereformeerd).

X-s Maria Anthonius Schommeren, geboren op 25 augustus 1641, gedoopt te Capelle (NB), overleden op 7 maart 1684, 42 jaar oud, dochter van Teunis Dirks Somers en Lijsken Eelensdr. Oerlemans (IX-m). Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 5 februari 1668, op 26-jarige leeftijd met Anthonie Wouters Mandemakers (28 jaar oud), geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) in het jaar 1640. Uit dit huwelijk:

 1. Wouter, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 26 juni 1672, volgt onder XI-ab.

X-t Dirkske Teunisse Schomers, geboren te Vrijhoeve (NB), gedoopt te Capelle (NB) op 17 april 1644, overleden na 1720, minstens 76 jaar oud, dochter van Teunis Dirks Somers en Lijsken Eelensdr. Oerlemans (IX-m).

Hun goederen werden bij leven van de echtelieden gedeeld op 26 maart 1714. Pas op 23 mei 1727 werd alles verder afgewikkeld; vermoedelijk waren zij toen beiden overleden. In ieder geval compareerden zij op 3 mei 1720 nog voor de schepenen van Vrijhoeve-Capelle.
Zij is getrouwd op 23 december 1672, op 28-jarige leeftijd met Gelden Dirckx van Pas (23 jaar oud), schepen van Vrijhoeve-Capelle 1714-1715, gedoopt te Capelle (NB) op 23 december 1649, overleden na 1720, minstens 71 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Lijsbeth, gedoopt te Capelle (NB) op 20 augustus 1673. Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 10 mei 1693, op 19-jarige leeftijd (1) met Antonis Willems van der Leij (34 jaar oud), gedoopt te Capelle (NB) op 8 september 1658, overleden voor 9 mei 1699, hoogstens 40 jaar oud. Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 9 maart 1709, op 35-jarige leeftijd (2) met Willem Teunis den Ronden (29 jaar oud), gedoopt te Capelle (NB) op 3 maart 1680.
 2. Arientje, gedoopt te Capelle (NB) op 1 januari 1676, volgt onder XI-ac.
 3. Pieternella, gedoopt te Capelle (NB) op 6 maart 1678, volgt onder XI-ad.
 4. Maria, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), gedoopt te Capelle (NB) op 29 oktober 1680, begraven te Sprang (NB) op 3 april 1745, 64 jaar oud. Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 14 februari 1706, op 25-jarige leeftijd met Peeter Vos (30 jaar oud), gedoopt rond 1 september 1675, begraven te Sprang (NB) op 22 september 1726, 51 jaar oud, zoon van Bertrum Antonis Vos en Peerke Peeter Venning.
 5. Dingena, gedoopt te Capelle (NB) op 23 augustus 1682, overleden aldaar op 2 september 1682, 10 dagen oud.
 6. Anneke, geboren te Capelle (NB) in het jaar 1688, volgt onder XI-ae.

X-u Anneke Oirlemans, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), gedoopt te Sprang (NB) op 9 december 1635, dochter van Adriaen Eelant Oirlemans (IX-o) en Anneken Ariens de Leeuw. Zij is in ondertrouw gegaan te Besoijen (NB) op 18 juni 1666, op 30-jarige leeftijd (1) met Corstiaen de Beer (25 jaar oud), ruijter onder de gouverneur van Breda, geboren te Waalwijk in het jaar 1641, overleden rond 1677, ongeveer 36 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jan, geboren te Waalwijk rond 1675, volgt onder XI-af.
Zij is in ondertrouw gegaan op 9 april 1678, op 42-jarige leeftijd (2) met Bastian Vos.

X-v Ariaentje Ariens Oirlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 14 oktober 1640, dochter van Adriaen Eelant Oirlemans (IX-o) en Anneken Ariens de Leeuw. Zij is in ondertrouw gegaan op 7 juni 1670, op 29-jarige leeftijd met Jacob Hendricx Glavimans (25 jaar oud), gedoopt op 4 december 1644 (nederduits gereformeerd), zoon van Hendrik Glavimans en Theunisken Jacobs. Uit dit huwelijk:

 1. Anneken, gedoopt te Capelle (NB) op 18 mei 1671 (nederduits gereformeerd).
 2. Teunken, gedoopt te Capelle (NB) op 25 september 1672 (nederduits gereformeerd).
 3. Hendrick, gedoopt te Capelle (NB) op 16 december 1674 (nederduits gereformeerd).
 4. Lysbet, gedoopt te Capelle (NB) op 20 maart 1678 (nederduits gereformeerd).
 5. Janneken, gedoopt te Capelle (NB) op 30 november 1681 (nederduits gereformeerd).

X-w Jenneken Jans Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 3 mei 1656, dochter van Jan Elents Oerlemans (IX-p) en Janneken Robben Decker. Zij is in ondertrouw gegaan op 3 januari 1681 en getrouwd te Sprang (NB) op 26 januari 1681, op 24-jarige leeftijd met Denijs Michielse de Haan (21 jaar oud), gedoopt te Capelle (NB) op 2 november 1659, zoon van Michiel Denisse de Haen en Mayken Gerrits Boom. Uit dit huwelijk:

 1. Jan, gedoopt te Capelle (NB) op 26 september 1681.
 2. Teuntje, gedoopt te Capelle (NB) op 20 september 1682.
 3. Michiel, gedoopt te Capelle (NB) op 17 december 1684, volgt onder XI-ag.
 4. Joannes, gedoopt te Capelle (NB) op 23 december 1685.
 5. Denijs, gedoopt te Capelle (NB) op 31 oktober 1688, volgt onder XI-ah.
 6. Jenneke, gedoopt te Capelle (NB) op 6 mei 1691.
 7. Robbert, gedoopt te Capelle (NB) op 22 juni 1692.
 8. Anneke, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), gedoopt te Capelle (NB) op 30 juni 1694 (nederduits gereformeerd), volgt onder XI-ai.
 9. Janneke, gedoopt te Capelle (NB) op 6 oktober 1697 (nederduits gereformeerd).
 10. Johannes, chauffeur, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1894. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 28 oktober 1926, op 32-jarige leeftijd met Anna Maria Schepers (36 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 9 maart 1890 (RK), dochter van Cornelis Schepers en Johanna Cornelia Timmermans.

X-x Geertruij Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 6 mei 1661, dochter van Jan Elents Oerlemans (IX-p) en Janneken Robben Decker. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 23 februari 1689, op 27-jarige leeftijd met Wouter Jansen Leempoel (28 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 20 juni 1660, zoon van Jan Peterse Theunissen Leempoel (X-a) en Theunisken Fransen Leempoel. Uit dit huwelijk:

 1. Jan, gedoopt te Sprang (NB) op 28 januari 1690.
 2. Eland, gedoopt te Sprang (NB) op 14 september 1692.
 3. Janneken, gedoopt te Sprang (NB) op 30 september 1696.

X-y Maria Peter Walter Adriaan Couwenbergh, overleden te Loon op Zand op 29 december 1640, dochter van Peter Walter Adriaan Couwenbergh en Gertruda Jan Matthijs Gerard de Bont (IX-q). Zij was gehuwd met Filibert Adriaan Willem Ghijben, molenaar en heilige geestmeester, geboren te Loon op Zand in het jaar 1575, overleden aldaar op 17 februari 1646, 71 jaar oud, zoon van Adriaan Willem Ghijben. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan, geboren te Oisterwijk (NB) op 25 juni 1606, volgt onder XI-aj.
 2. Willem, geboren te Oisterwijk (NB) op 3 september 1613, volgt onder XI-ak.

X-z Jan Willem Adriaenssen Hooijmaijers, geboren te Loon op Zand op 23 maart 1611, overleden aldaar op 6 april 1691, 80 jaar oud, zoon van Wilhelmus Arjen Geraertsen Hooijmaijers en Anneken Adriaen Areijnssen Oerlemans (IX-r). Hij is getrouwd te Loon op Zand op 31 januari 1634, op 22-jarige leeftijd met Marijken Willem Jan Aertsen Weirts. Uit dit huwelijk:

 1. Willemke, geboren te Loon op Zand op 7 april 1640, volgt onder XI-al.

X-aa Aert Aertsen Oerlemans, armmeester in 's-Grevelduin-Capelle, gedoopt te Capelle (NB) op 24 maart 1624 (nederduits gereformeerd), wonende te Vrijhoeve-Capelle (NB), overleden te Capelle (NB) voor 17 april 1680, hoogstens 56 jaar oud, zoon van Adriaen Aertsen (Oerlemans) (IX-s) en Willempke Adrien (Peters). Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 4 juni 1651, op 27-jarige leeftijd met Maria Aerts Glavimans, wonende te Vrijhoeve-Capelle (NB), dochter van Aert Adriaens Glavimans en Maeyken Willems Bone. Uit dit huwelijk:

 1. Willemynken, gedoopt te Capelle (NB) op 1 april 1652 (nederduits gereformeerd).
 2. Lysbeth, gedoopt te Capelle (NB) op 8 oktober 1653 (nederduits gereformeerd), overleden voor 1663, hoogstens 10 jaar oud.
 3. Aert, gedoopt te Capelle (NB) op 31 januari 1655 (nederduits gereformeerd), overleden op 24 augustus 1678, 23 jaar oud.
 4. Arien, gedoopt te Capelle (NB) op 11 maart 1657 (nederduits gereformeerd).
 5. Joannes, gedoopt te Capelle (NB) op 2 mei 1660 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 28 augustus 1727, 67 jaar oud.
 6. Maria, gedoopt te Sprang-Capelle (NB) op 15 januari 1662 (nederduits gereformeerd), overleden voor 29 april 1694, hoogstens 32 jaar oud.
  De ouders wonen aan de Hogevaart.
  Zij was gehuwd met Cornelis Lamberts de Bruyn, zoon van Lambert Willems de Bruyn en Aagje Urias van de Loo.
  (Hij is later in ondertrouw gegaan te Capelle (NB) op 29 april 1694 en getrouwd aldaar op 23 mei 1694 met Marie Glavimans, geboren te Sprang (NB).)
 7. Lijsbeth, gedoopt te Capelle (NB) op 22 april 1663 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 3 mei 1727, 64 jaar oud. Zij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 7 juli 1689, op 26-jarige leeftijd met Jan Perk.
 8. Ariaentje, gedoopt te Capelle (NB) op 27 maart 1666 (nederduits gereformeerd).
 9. Dirck, gedoopt te Capelle (NB) op 6 november 1667 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 17 januari 1720, 52 jaar oud.
 10. Melis, gedoopt te Capelle (NB) op 25 januari 1671 (nederduits gereformeerd).

X-ab Adriaentken Peeter Aertsen Oirlemans, geboren te Sprang (NB) op 4 mei 1614, overleden na 21 juni 1662, minstens 48 jaar oud, dochter van Peeter Aerts Oerlemans (IX-t) en Maaijke Jans Perseijn.

2 Folio 115 Adriaen Wouterssen Smits, gehuwd met Adriaentken Peeter Aertssen Oirlemans, en Jan Peeterssen Oirlemans, transporteren goederen aan Abraham Franssen van Ammelroij. 14-11-1663. Jongedame van Vrijhoeven, doet belijdenis 30-3-1646.
Zij is getrouwd op 29 april 1644, op 29-jarige leeftijd met Adriaen Wouterssen Smits (29 jaar oud), diaken 1664 en burgemeester (1700), geboren op 4 oktober 1614, overleden aldaar op 29 april 1674, 59 jaar oud, zoon van Wouter Adriaansz Smits en Willemke Adriaense de Jonge. Uit dit huwelijk:
 1. Wilmken, geboren te Capelle (NB) op 7 januari 1646, volgt onder XI-am.
 2. Lijnten, geboren te Capelle (NB) op 15 november 1648.
 3. Wouter, geboren op 25 augustus 1652, volgt onder XI-an.

X-ac Jan Peeterssen Oirlemans, armmeester te Capelle (1661-1662), geboren te Capelle (NB) op 29 april 1620, overleden aldaar op 6 oktober 1673, 53 jaar oud, zoon van Peeter Aerts Oerlemans (IX-t) en Maaijke Jans Perseijn.

Jan Peeterssen Oirlemans, tevens voor Aert Adriaenssen Verhoeven, transporteren goederen aan Hendrick Peeterssen Oirlemans. 14-11-1663.
Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 13 september 1643, op 23-jarige leeftijd met Jenneken Theunisse. Uit dit huwelijk:
 1. Thorisken, gedoopt op 12 juni 1644.
 2. Anthonis, gedoopt op 17 december 1645 (nederduits gereformeerd).
  Haar ouders wonen aan het Labbegat.
 3. Marijtgen, gedoopt op 2 oktober 1648.
 4. Aert, gedoopt op 7 september 1653.

X-ad Cathelijn Peeterssen Oirlemans, geboren te Capelle (NB) op 29 augustus 1627, dochter van Peeter Aerts Oerlemans (IX-t) en Maaijke Jans Perseijn.

2 Folio 208 Aert Adriaenssen Verhoeven, gehuwd met Lijntken Peeter Aertssen Oirlemans, transporteert goederen aan zijn zwager Adriaen Wouterssen Smits. 10-12-1659,
2 Folio 60v 1. Anthonis Aertssen Oirlemans (1/5), 2. Aert Adriaenssen Oirlemans (1/5), 3. Henrick Peeterssen Oirlemans en Adriaen Wouterssen Smits, gehuwd met Adriaentken Peeterssen Oirlemans, tevens voor hun broer Jan Peeterssen Oirlemans en voor Aert Adriaenssen Verhoeven, gehuwd met Cathelijn Peeterssen Oirlemans (1/5), 4. genoemde Anthonis voor Roelant Bernarts Verharen, als voogd over de onmondige kinderen van Pauwels van Drongelen en Anthonia Gelden Aertssen Oirlemans (1/5) en 5. Aert en Adriaen, zonen van Daem Aertssen Rommen en Aeltken Aertssen Oirlemans, Jan Janssen Pigghen, weduwnaar van hun zuster Anthonisken, tevens voor Cornelis Louff, schout van Sprang en gehuwd met Geertruijdt Daem Aertssen Oirlemans (1/5) transporteren goederen aan Dierck Wouterssen Smits, wonende te Capelle. De kooppenningen zijn volledig betaald. 21-6-1662 Folio 61v 1. Adriaen Wouterssen Smits, 2. Aert Adriaenssen Oirlemans en 3. Ghijsbert Cornelissen, weduwnaar van Sijken Wouterssen Smidts, tevens met Adriaen Wouterssen Smits als voogden over hun onmondig kind, transporteren goederen aan Dierck Wouterssen Smits. De kooppenningen zijn volledig betaald. 21-6-1662.
Zij is ondertrouwd te Sprang (NB) op 22 april 1654 en getrouwd op 17 mei 1654 voor de kerk, op 26-jarige leeftijd met Aert Adriaenssen Verhoeven (29 jaar oud), geboren te Dussen (NB) in het jaar 1625. Uit dit huwelijk:
 1. Peter, geboren te Dussen (NB) op 14 april 1659.
 2. Theunisken, geboren te Dussen (NB) op 19 februari 1662.
 3. Anthonie, geboren te Dussen (NB) op 29 juni 1663, gedoopt te Dussen, Munster en Muilkerk, volgt onder XI-ao.
 4. Maria, geboren te Dussen (NB) op 25 december 1671. Zij is getrouwd te Sleeuwijk (NB) in het jaar 1706, op 35-jarige leeftijd (1) met Willem Hendricks van den Heuvel. Zij is getrouwd te Almkerk (NB) in het jaar 1720, op 49-jarige leeftijd (2) met Willem Ockerse Schep.

X-ae Hendrickske Peters Oerlemans, geboren te Capelle (NB) op 8 mei 1632, gedoopt te Vrijhoeve-Capelle (NB), overleden te Capelle (NB) voor 1683, hoogstens 51 jaar oud, dochter van Peeter Aerts Oerlemans (IX-t) en Maaijke Jans Perseijn. Zij was gehuwd met Wouter Theunisse Verhoeven, gedoopt te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 5 augustus 1640, zoon van Thonis Verhoeven en Maaike Adriaens.

Jonge man van Vrijhoeve.
(Hij was later gehuwd met Sara van Bergeijck.) Uit dit huwelijk:
 1. Antoni, gedoopt te Capelle (NB) op 2 augustus 1671 (nederduits gereformeerd).
 2. Maria, gedoopt te Capelle (NB) op 13 oktober 1675 (nederduits gereformeerd).

X-af Hendrick Peters Oirlemans, diaken in Capelle, ouderling in Capelle en schepen in Vrijhoeve, geboren te Capelle (NB) op 10 juni 1635, overleden aldaar na 1713, minstens 78 jaar oud, zoon van Peeter Aerts Oerlemans (IX-t) en Maaijke Jans Perseijn. Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 1 november 1665, op 30-jarige leeftijd met Mariken Corsteanse Mutsaert (24 jaar oud), geboren in het jaar 1641. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes, gedoopt te Capelle (NB) op 27 januari 1669 (nederduits gereformeerd).
 2. Mayken, gedoopt te Capelle (NB) op 22 januari 1673 (nederduits gereformeerd), volgt onder XI-ap.
 3. Arien, gedoopt te Capelle (NB) op 16 april 1677 (nederduits gereformeerd), volgt onder XI-aq.

X-ag Geeridtken Daems Rommen, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1605, dochter van Daem Aertssen Rommen en Aeltken Aertssen Oirlemans (IX-u). Zij was gehuwd (1) met Arien Dirks van Nederveen, schout van Sprang. Zij was gehuwd (2) met Hendrick Janssen Perseijn, schout, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1600, overleden aldaar op 3 juni 1646, 46 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Alida, gedoopt te Sprang (NB) op 14 februari 1627.
 2. Maria, gedoopt te Sprang (NB) op 8 oktober 1628, volgt onder XI-ar.
 3. Jenneke, gedoopt te Sprang (NB) op 23 februari 1631.
 4. Adriaenken, gedoopt te Sprang (NB) op 31 oktober 1632.
 5. Johannes, gedoopt te Sprang (NB) op 4 november 1633.
 6. Jan, gedoopt te Sprang (NB) op 29 juli 1635.
 7. Adrianus, gedoopt te Sprang (NB) op 15 april 1638.
 8. Willem, gedoopt te Sprang (NB) op 29 mei 1639.
 9. Antoni, gedoopt te Sprang (NB) op 7 maart 1641.
 10. Catalijn, gedoopt te Sprang (NB) op 26 december 1642.
 11. Adriaen, gedoopt te Sprang (NB) op 27 januari 1644.
Zij was gehuwd (3) met Cornelis Dingeman Loeff, schout van Sprang.

X-ah Jan Anthonisse Oerlemans, geboren te Loon op Zand na 1603, zoon van Anthonis Aerts Oerlemans (IX-v) en Keuntje Jacob Stockmans. Hij is getrouwd in het jaar 1631, op hoogstens 28-jarige leeftijd met Ceungen Hendrick Seberts (ongeveer 21 jaar oud), geboren rond 1610, overleden voor 6 januari 1678, hoogstens 68 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Lijntge, gedoopt te Sprang (NB) op 11 oktober 1632. Zij was gehuwd met Hendrick Pieters van Oosterhout.
 2. Hendrik, gedoopt te Sprang (NB) op 18 juni 1634, volgt onder XI-as.
 3. Antoni, gedoopt te Sprang (NB) op 31 augustus 1636, volgt onder XI-at.
 4. Adriaan, gedoopt te Sprang (NB) op 29 juni 1643.
 5. Seebrecht, geboren te Sprang (NB) op 4 februari 1646, volgt onder XI-au.
 6. Dirck, gedoopt te Sprang (NB) op 13 juni 1649, volgt onder XI-av.
 7. Jacob, geboren te Oud-Heusden in het jaar 1650, volgt onder XI-aw.
 8. Marike. Zij was gehuwd met Bayen Peeters Baers, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB).
 9. Govert.

X-ai Hendrick Teunisse Oirlemans, gedoopt op 20 februari 1620, wonende te Vrijhoeve (NB), zoon van Anthonis Aerts Oerlemans (IX-v) en Keuntje Jacob Stockmans. Hij is in ondertrouw gegaan te Capelle (NB) op 24 februari 1657 en getrouwd aldaar op 18 maart 1657, op 37-jarige leeftijd met Geriken Jans Duijsers, wonende te Vrijhoeve (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Roelof, gedoopt te Capelle (NB) op 26 september 1660 (nederduits gereformeerd).
 2. Johannes, gedoopt te Capelle (NB) op 28 oktober 1663 (nederduits gereformeerd).
 3. Janneke, gedoopt te Capelle (NB) in december 1668 (nederduits gereformeerd), volgt onder XI-ax.
 4. Aert, gedoopt te Capelle (NB) op 5 oktober 1672 (nederduits gereformeerd).
  De ouders wonen aan de "Deijck"
 5. Teuntje, volgt onder XI-ay.

X-aj Aert Theunisz Oerlemans, timmerman, geboren te Sprang (NB) op 9 mei 1627, overleden te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland), begraven aldaar op 24 augustus 1665, 38 jaar oud, zoon van Anthonis Aerts Oerlemans (IX-v) en Keuntje Jacob Stockmans.

Aan het einde van de dertigjarige oorlog - die als een gesel over heel Duitsland was gegaan - was ook de "Pfaltz" voor een groot deel verwoest en de bevolking, door oorlogshandelingen en ziekten zo sterk afgenomen, dat hele gebieden vrij wel verlaten waren. Na de vrede van Munster, in 1648, heeft men gestreefd, de ledige plaatsen, door het aantrekken van vreemden, weer aan te vullen; om zo weer tot nieuwe welvaart te komen. Zeer welkom waren emigranten uit de Nederlanden, vooral omdat deze, evenals de bewoners van de "Pfaltz""Reformiert"waren. HŤŤl groot moet het aantal Nederlanders, dat destijds daarheen is getrokken, wel geweest zijn, want er waren in die streek nadien enige plaatsen, waarvan de bevolking geheel uit nakomelingen van Nederlanders bestond. Onder de talrijke nieuwe bewoners trad in het bijzonder de familie Oerlemans op de voorgrond. Aert Theunisz Oerlemans (l), geboren 9 mei 1627 te Sprang in de Langstraat - dat destijds tot Holland behoorde - kwam in 1650, als timmerman, naar Osthofen bij Worms. In 1654 kocht hij, met zijn drie toekomstige zwagers: Jan de Jong, Jan van Broeckhoven en Peter - Jansen van Dijk - allen ook afkomstig uit Sprang - in het nabijgelegen Muhlheim, de verwoeste Schleifmühle en bouwde die als oliemolen weer op. Arnd Orlemann - zoals hij nu genoemd werd - trouwde te Osthofen, 3-2-1657. Getraude de Jong, dochter van Arnold de Jong, Hofman in Güntersblum. Arnd Orlemann stierf 24-8-1665 in Mühlheim; zijn weduwe Getraude hertrouwde te Osthofen 2-10-1666, met Heinrich Walter van Lorhofen,zoon van Wouter van Laarhoven, burger van Venloon (Loon op Zand).
Hij is getrouwd te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) rond 3 februari 1656, op 28-jarige leeftijd met Geertruy Aerts de Jong (ongeveer 18 jaar oud), geboren te Rheinduerkeim (Duitsland) in het jaar 1638, overleden te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) in het jaar 1676, 38 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Hans, geboren te Mühlheim (Duitsland) op 6 december 1657.
 2. Jan, geboren te Mühlheim (Duitsland) op 12 oktober 1658, volgt onder XI-az.
 3. Marie, geboren te Mühlheim (Duitsland), gedoopt op 4 november 1660. Zij was gehuwd met Jan van Bruckhoven, olieslager.
 4. Sidonie, geboren te Mühlheim (Duitsland) op 7 december 1662, overleden te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 30 december 1708, 46 jaar oud. Zij is getrouwd in het jaar 1681, op 19-jarige leeftijd (1) met Hans Jacob Keller (32 jaar oud), geboren te Mühlheim (Duitsland) in het jaar 1649, overleden in het jaar 1692, 43 jaar oud. Zij was gehuwd (2) met Johann Spannknebel, geboren llendorf (Duitsland) in het jaar 1656, overleden te Mühlheim (Duitsland) op 3 mei 1710, 54 jaar oud.
 5. Petronella, geboren te Mühlheim (Duitsland) op 4 december 1664, volgt onder XI-ba.

X-ak Jacob Theunissen Oerlemans, bouwman en vervener, geboren te Sprang (NB) op 22 februari 1632, overleden aldaar op 14 augustus 1672, 40 jaar oud, zoon van Anthonis Aerts Oerlemans (IX-v) en Keuntje Jacob Stockmans. Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 25 november 1658, op 26-jarige leeftijd met Adriaentjen Corstiaen Wijnen (26 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 15 mei 1632, overleden voor 1 november 1681, hoogstens 49 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes, geboren te Sprang (NB) op 14 september 1659.
 2. Roelof, geboren te Sprang (NB) op 5 december 1660.
 3. Anthonie, geboren te Sprang (NB) op 6 augustus 1662.
 4. Adriaen, geboren te Sprang (NB) op 29 november 1664, volgt onder XI-bb.
 5. Aart, geboren te Sprang (NB) op 11 juli 1666.
 6. Lenerdt, geboren te Sprang (NB) op 14 oktober 1668.
 7. Lijntje, geboren te Sprang (NB) op 14 augustus 1672.

X-al Joost Thonis Oerlemans, bouwman en vervener, gedoopt te Sprang (NB) op 18 november 1640, overleden voor 1 november 1681, hoogstens 40 jaar oud, zoon van Anthonis Aerts Oerlemans (IX-v) en Keuntje Jacob Stockmans. Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 18 september 1667, op 26-jarige leeftijd (1) met Keuntje Jans de Bie, overleden voor 3 december 1670, dochter van Jan Jans de Bie en Thonisken Jan Thonis Meeuws Prins. Uit dit huwelijk:

 1. Jan, gedoopt te Sprang (NB) op 13 november 1667, volgt onder XI-bc.
Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 3 december 1670, op 30-jarige leeftijd (2) met Aeltje Guiliams van der Heyden, dochter van Guiliam Jans van der Heyden en Aenken Wouters. Uit dit huwelijk:
 1. Adriaantje.
 2. Anthonet.

X-am Lijntken Anthonis Oerlemans, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1641, dochter van Anthonis Aerts Oerlemans (IX-v) en Keuntje Jacob Stockmans. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 18 juli 1660, op 19-jarige leeftijd met Johannes Aertsen Hooseman. Uit dit huwelijk:

 1. Aert, gedoopt te Capelle (NB) op 26 december 1660.
 2. Anthony, gedoopt te Capelle (NB) op 16 december 1663.
 3. Pieternella, gedoopt te Capelle (NB) op 20 oktober 1669.
 4. Jacobus, gedoopt te Capelle (NB) op 15 januari 1679.

X-an Jacob Geldens Oerlemans, wonende te Capelle (NB), zoon van Gelden Aertsen Oirlemans (IX-w) en Ariantje Ariest Slaats. Hij was gehuwd met Hester Jans, wonende te Capelle (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Maryken, gedoopt te Capelle (NB) op 22 november 1648 (nederduits gereformeerd).
 2. Joannes, gedoopt te Capelle (NB) op 27 februari 1650 (nederduits gereformeerd).
 3. Lysbeth, gedoopt te Capelle (NB) op 2 april 1651 (nederduits gereformeerd).
 4. Gelden, gedoopt te Capelle (NB) op 12 mei 1652 (nederduits gereformeerd).
 5. Jacomyntien, gedoopt te Capelle (NB) op 14 december 1653 (nederduits gereformeerd).

X-ao Cornelis van der Hoeven, gedoopt te Capelle (NB) op 26 april 1699, zoon van Henricus van der Hoeven (IX-y) en Dirkcxke (Theodora) van Brandwijk. Hij is getrouwd te Asperen op 22 juli 1731, op 32-jarige leeftijd met Cornelis van Doorn (24 jaar oud), geboren speren op 23 oktober 1706. Uit dit huwelijk:

 1. Theodora, geboren op 3 mei 1739. Zij is getrouwd te 's-Hertogenbosch met Johannes Verster de Balbian, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 29 juni 1738 (nederduits gereformeerd), zoon van Laurens Versters de Balbian en Maria Molengraaff (X-at).

X-ap Cornelia van Gils, gedoopt te Oosterhout op 14 maart 1717, begraven te 's-Hertogenbosch op 21 december 1757, 40 jaar oud, dochter van Cornelis Adriaans van Gils (IX-z) en Engelina Oerlemans. Zij is getrouwd te Oosterhout op 23 juni 1738, op 21-jarige leeftijd met Jan Engelbert Orizandt (33 jaar oud), schout-baljuw en dijkgraaf, geboren te Klundert (NB) op 15 september 1704, gedoopt te handelreiziger op 17 september 1704, overleden te Klundert (NB) op 29 juni 1743, begraven aldaar op 3 juli 1743, 38 jaar oud.
(Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Klundert (NB) op 15 december 1735 en getrouwd aldaar op 4 januari 1736, op 31-jarige leeftijd met Catharina Cornelia Laats (minstens 21 jaar oud), geboren voor 1715, overleden te Klundert (NB) op 15 oktober 1736, minstens 21 jaar oud.) Uit dit huwelijk:

 1. Sabina, geboren te Klundert (NB) op 13 maart 1739, gedoopt aldaar op 18 maart 1739 (nederlands hervormd), volgt onder XI-bd.
 2. Angela, geboren te Klundert (NB) op 14 augustus 1740, gedoopt aldaar op 21 augustus 1740 (nederlands hervormd), volgt onder XI-be.
 3. Agneta, geboren te Klundert (NB) op 20 september 1741, gedoopt aldaar op 24 september 1741 (nederlands hervormd), volgt onder XI-bf.
 4. Johanna, geboren te Klundert (NB) op 1 oktober 1743, gedoopt aldaar op 6 oktober 1743 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 12 juli 1744, begraven aldaar op 14 juli 1744, 285 dagen oud.

X-aq Adriaan Hendrik van Gils, schout van Gilze Rijen en Bavel, geboren te Oosterhout op 13 september 1744, zoon van Adriaen van Gils (IX-aa) en Alida Pistorius. Hij was gehuwd met Maria Adriana Henriette Lauta van Aijsma, geboren te Dongen (NB) in het jaar 1763, overleden te Oosterhout op 19 mei 1792, 29 jaar oud, dochter van Jacob Lauta van Aijsma en Anna Margareth van Leeuwen. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba, gedoopt te Oosterhout op 10 juli 1785 (nederduits gereformeerd), overleden in het jaar 1870, 85 jaar oud. Zij is getrouwd te Ginneken en Bavel (NB) op 5 december 1825, op 40-jarige leeftijd met Martinus Wijnaendts (39 jaar oud), geboren te Breda in het jaar 1786, zoon van Cornelia van Pietersom.
 2. Adriana, geboren op 29 juni 1788, gedoopt te Oosterhout op 27 augustus 1788 (nederduits gereformeerd). Zij is getrouwd te Oosterhout op 2 juli 1834, op 46-jarige leeftijd met Bouwe Klaassens Jacobs van der Meer (24 jaar oud), geboren te Baarderadeel op 16 augustus 1809, zoon van Klaas Jacobs van der Meer en Geertje Bouwes.

X-ar Christoffel Molengraaff, gedoopt te Tilburg op 4 augustus 1697 (nederduits gereformeerd), begraven te Leiden, zoon van Jacob Molengraaff (IX-ac) en Susanna van Middelburgh. Hij is in ondertrouw gegaan te Leiden op 5 mei 1719, op 21-jarige leeftijd met Geerrtruijd van den Brink. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus, gedoopt te Leiden op 28 januari 1720 (nederlands hervormd).
 2. Johannes, gedoopt te Leiden op 6 juli 1723 (nederlands hervormd).
 3. Hendrik, gedoopt te Leiden op 23 mei 1724 (nederlands hervormd), begraven aldaar in juli 1726, 2 jaar oud.
 4. Susanna, gedoopt te Leiden op 2 april 1727 (nederlands hervormd).
 5. Klara, gedoopt te Leiden op 20 juni 1728 (nederlands hervormd), begraven aldaar in mei 1730, 1 jaar oud.
 6. Susanna, gedoopt te Leiden op 15 februari 1731 (nederlands hervormd), volgt onder XI-bg.
 7. Jacobus, gedoopt te Leiden op 4 april 1734 (nederlands hervormd).
 8. Christoffel, gedoopt te Leiden op 28 augustus 1735 (nederlands hervormd), begraven aldaar in september 1735, 1 maand oud.

X-as Johannes Molengraaff, gedoopt te Tilburg op 9 februari 1704 (nederduits gereformeerd), zoon van Jacob Molengraaff (IX-ac) en Susanna van Middelburgh. Hij is getrouwd te Tilburg voor 1725, op hoogstens 21-jarige leeftijd (1) met Clasina Wijnen, overleden voor april 1733. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus, gedoopt te Sprang (NB) op 7 februari 1725, volgt onder XI-bh.
Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 10 maart 1735 en getrouwd aldaar op 27 maart 1735, op 31-jarige leeftijd (2) met Geertruij Boks.

X-at Maria Molengraaff, geboren te Waalwijk voor 19 maart 1713 (nederduits gereformeerd), overleden te 's-Hertogenbosch, begraven te Oisterwijk (NB) op 12 april 1785, minstens 72 jaar oud, dochter van Johannes Molengraaff (IX-ae) en Adriana van Nederveen. Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 24 oktober 1732 en getrouwd aldaar op 11 november 1732, getrouwd aldaar op 11 november 1732 voor de kerk (nederduits gereformeerd), op minstens 19-jarige leeftijd met Laurens Versters de Balbian (25 jaar oud), predikant te Loon op Zand, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 20 december 1706, overleden voor 12 april 1785, hoogstens 78 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Isaacq, gedoopt te Loon op Zand op 25 december 1733 (nederduits gereformeerd).
 2. Adriana, gedoopt te Loon op Zand op 4 december 1735 (nederduits gereformeerd), volgt onder XI-bi.
 3. Johannes, gedoopt te Loon op Zand op 19 mei 1737 (nederduits gereformeerd).
 4. Johannes, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 29 juni 1738 (nederduits gereformeerd). Hij is getrouwd te 's-Hertogenbosch met Theodora van der Hoeven, geboren op 3 mei 1739, dochter van Cornelis van der Hoeven (X-ao) en Cornelis van Doorn.
 5. Francoise, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 1 augustus 1740 (nederduits gereformeerd), volgt onder XI-bj.
 6. Alida, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 15 september 1743 (nederduits gereformeerd).

X-au Christoffel Molengraaff Juin, schepen en raad van 's-Hertogenbosch, gedoopt te Sprang (NB) op 3 april 1718, overleden te 's-Hertogenbosch op 27 november 1772, 54 jaar oud, zoon van Otto Juin en Cornelia Molengraaff (IX-af). Hij is getrouwd te 's-Hertogenbosch met Maria Anna Fetmenger, geboren rond 1729, overleden te 's-Hertogenbosch op 24 april 1789, ongeveer 60 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Otta, advocaat, geboren te 's-Hertogenbosch in het jaar 1766, overleden aldaar op 18 april 1789, 23 jaar oud.

X-av Peeter Bastiaensz de Roij, gedoopt op 30 september 1696, zoon van Bastiaen de Roij en Maria Peterdr Dircksz van der Hoeven (IX-ag). Hij is in ondertrouw gegaan te Raamsdonk (NB) op 16 januari 1722 en getrouwd aldaar op 1 februari 1722, op 25-jarige leeftijd met Anna Timmermans (24 jaar oud), geboren in het jaar 1698. Uit dit huwelijk:

 1. Bastiaan, gedoopt te Raamsdonk (NB) op 15 november 1722.
 2. Adriaan, gedoopt te Raamsdonk (NB) op 30 juli 1724.
 3. Bastiaan, gedoopt te Raamsdonk (NB) op 1 december 1726.
 4. Maria, gedoopt op 27 maart 1729.
 5. Pieternel, gedoopt op 2 december 1731.
 6. Cornelia, gedoopt op 23 september 1734, volgt onder XI-bk.
 7. Bastiana, gedoopt op 8 september 1737, overleden op 15 juni 1763, 25 jaar oud.

X-aw Adriaen Adriaens Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 24 april 1718 (nederduits gereformeerd), zoon van Adriaen Dirks Oerlemans (IX-ah) en Catharina Glavimans. Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 11 april 1738 en getrouwd aldaar op 27 april 1738, op 20-jarige leeftijd (1) met Dingena Heijmans. Uit dit huwelijk:

 1. Gerit, gedoopt te Sprang (NB) op 3 mei 1739.
 2. Cornelia, gedoopt te Sprang (NB) op 28 september 1741.
 3. Catharina, gedoopt te Sprang (NB) op 15 december 1742, overleden aldaar op 27 maart 1827, 84 jaar oud.
 4. Cornelia, gedoopt te Sprang (NB) op 27 maart 1746, volgt onder XI-bl.
Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 11 april 1751, op 32-jarige leeftijd (2) met Engelina van der Heyden, verdronken op 6 mei 1776.
Schout en schepenen en de chirugijn hadden "na visitatie van het doode lichaam gedeclareert en verklaert eenige uyterlijke wonden ofte quetsuure."
Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus, gedoopt te Sprang (NB) op 1 oktober 1752.

X-ax Dirk Adriaens Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 26 maart 1724 (nederduits gereformeerd), wonende aldaar, overleden aldaar op 3 oktober 1777, 53 jaar oud, zoon van Adriaen Dirks Oerlemans (IX-ah) en Catharina Glavimans.

voor de schepenbank van Loon op Zand een testament opgemaakt op 24-12-1770.
Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 8 november 1748 en getrouwd aldaar op 24 november 1748, op 24-jarige leeftijd met Adriana de Jong (22 jaar oud), geboren op 16 december 1725. Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan, geboren te Sprang (NB) op 22 december 1749, volgt onder XI-bm.
 2. Adriana, gedoopt te Sprang (NB) op 9 mei 1751.
 3. Jan, geboren te Sprang (NB) op 22 oktober 1752, volgt onder XI-bn.
 4. Catharina, gedoopt te Sprang (NB) op 7 juli 1754, overleden aldaar op 20 juli 1830, 76 jaar oud.
 5. Alida, gedoopt te Sprang (NB) op 1 januari 1756.
 6. Arnoldina, gedoopt te Sprang (NB) op 15 mei 1757, volgt onder XI-bo.

X-ay Alida Oerlemans, geboren in het jaar 1726 (nederduits gereformeerd), dochter van Adriaen Dirks Oerlemans (IX-ah) en Catharina Glavimans. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 9 mei 1751, op 25-jarige leeftijd met Adriaan Klootwijk (30 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 25 augustus 1720, zoon van Adriaan Wouters Klootwijk en Sijke de Leeuw. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus, gedoopt te Sprang (NB) op 17 april 1752, volgt onder XI-bp.
 2. Arie, gedoopt te Sprang (NB) op 24 maart 1754.
 3. Arnoldus, gedoopt te Sprang (NB) op 23 februari 1755.
 4. Elisabet, gedoopt te Sprang (NB) op 28 november 1756.

X-az Goyaert Cornelis Oerlemans, secretaris van Sprang en notaris, gedoopt te Sprang (NB) op 18 juni 1719, overleden aldaar op 5 december 1791, begraven aldaar op 13 december 1791, 72 jaar oud, zoon van Cornelis Dirks Oerlemans (IX-ai) en Bernardina Cornelia Sas.

Geadmitteerd op 21 mei 1760 door de Raad van Brabant te s'Gravenhage.
Hij is getrouwd op 5 december 1754, op 35-jarige leeftijd (1) met Ida de Grandt (25 jaar oud), gedoopt te Oosterhout op 30 april 1729, overleden aldaar op 10 april 1778, 48 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis, boekhouder, gedoopt te Sprang (NB) op 20 april 1755, overleden op het V.O.C. Schip de Zeeploeg op 21 december 1779, 24 jaar oud.
 2. Clasina, gedoopt te Sprang (NB) op 4 maart 1759, volgt onder XI-bq.
 3. Adrianus, gedoopt te Sprang (NB) op 4 maart 1761, overleden aldaar op 12 maart 1761, 8 dagen oud.
 4. Bernardina, gedoopt te Sprang (NB) op 14 november 1762, volgt onder XI-br.
Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 16 april 1786, op 66-jarige leeftijd (2) met Engelina Vos, gedoopt te Sprang (NB).
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 5 december 1792 en getrouwd aldaar op 23 december 1792 met Johanna Josephus de Wilde, geboren te Maastricht (Limburg).)

X-ba Geertrui Cornelis Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 10 april 1721, dochter van Cornelis Dirks Oerlemans (IX-ai) en Bernardina Cornelia Sas. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 23 maart 1744, op 22-jarige leeftijd (1) met Corstiaen van der Werken (25 jaar oud), schout te Sprang, gedoopt te BabyloniŽnbroek op 18 september 1718, overleden te Sprang (NB) op 20 mei 1756, 37 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Francois, gedoopt te Sprang (NB) op 29 maart 1744, volgt onder XI-bs.
 2. Bernardina, gedoopt te Sprang (NB) op 24 april 1746, overleden te Waalwijk op 21 februari 1826, 79 jaar oud. Zij was gehuwd met Jacobus Gerardus Swaan.
 3. Cornelis, gedoopt te Sprang (NB) op 21 februari 1748, jong overleden.
 4. Beatrix, gedoopt te Sprang (NB) op 21 februari 1748, jong overleden.
 5. Beatrix, gedoopt te Sprang (NB) op 2 augustus 1750, overleden in mei 1751, 9 maanden oud.
Zij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 8 juli 1765 en getrouwd aldaar op 29 juli 1765, op 44-jarige leeftijd (2) met Adriaan Boll, gepensioneerd onderluitenant.
(Hij was weduwnaar van Jenneke van der Vlier.) Uit dit huwelijk:
 1. Jan, gedoopt te Sprang (NB) op 22 september 1765, overleden aldaar op 29 oktober 1819, 54 jaar oud.

X-bb Alida Cornelia Cornelis Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 9 december 1725, overleden aldaar op 12 mei 1761, 35 jaar oud, dochter van Cornelis Dirks Oerlemans (IX-ai) en Bernardina Cornelia Sas. Zij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 24 juni 1751 en getrouwd aldaar op 15 juli 1751, op 25-jarige leeftijd met Jan Arnoldus van Genderen (36 jaar oud), geboren te Zuilichem op 10 februari 1715, overleden te Purmerend (NH) in het jaar 1772, 57 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus, gedoopt te Sprang (NB) op 9 april 1752, volgt onder XI-bt.

X-bc Bernardus Cornelis Oerlemans, schout van Loon op Zand en drossaard, gedoopt te Sprang (NB) op 11 juli 1728 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 8 december 1774, begraven aldaar op 15 december 1774, 46 jaar oud, zoon van Cornelis Dirks Oerlemans (IX-ai) en Bernardina Cornelia Sas.

1758 (crimineel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen Christoffel Cuijpers, woonachtig te Sprang.
1758 (civiel of crimineel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen de weduwe van Willem van Wezel voor het oneigenlijk gebruik van biervaten. De gedaagde krijgt een boete van 50 gulden.
1759 (crimineel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen Bastien Tuite, 24 jaar, geboren te Reims (F) en gedeserteerd soldaat uit het regiment van Champagne. Verdachte wordt landloperij en diefstal tenlastegelegd en op 19 juni 1759 wordt hij veroordeeld tot geseling en levenslange verbanning uit de heerlijkheid.
1759 (crimineel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen Andries Scheffere (49 jaar en geboortig van Dantzig) en Anna Geertruij Bielo (62 jaar en geboortig te Wezel). Beiden worden verdacht van landloperij en diefstal en worden op 31 maart 1759 veroordeeld tot geseling en levenslange verbanning uit de heerlijkheid.
1759 (civiel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen Martina Snoeren, weduwe van Adriaan Span, Willem Deckers, Maria Deckers, Jan Peter Kennekens en Peeter van Gorcum inzake een schuld. De schepenbank veroordeelt de gedaagden op 12 juni 1762 tot betaling van de schuld.
1762 (civiel of crimineel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen onbekende verdachten (mogelijkerwijs Hendrik van Dijk, Jan van Dijk, Jan Verharen en Adriaan Snaphaan), betrokken bij een vechtpartij en messetrekkerij.
1763 (crimineel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen Dirk van Broekhoven over de klacht van Catharina Raaijmakers, huisvrouw van Cornelis Nouwens, aangaande verkrachting.
1763 (crimineel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen Dennis de Haan, woonachtig in de moeren van Hedel aan het einde van de Vrijhoeven, voor het invoeren van een koe zonder toestemming, ten tijde van gevaar voor besmetting met veeziektes.
1764 (crimineel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen Anthonij Kivits, molenmaker, voor mishandeling.
1764 (crimineel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen Jan Joosten Couwenberg.
1765 (civiel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen Cornelis Vrient. De eis wordt niet toegekend (23 oktober 1765).
1765 (civiel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen Jan Ophorst en Christoffel Quirijns.
1766 (civiel of crimineel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen Mighiel Hommel en Peter van Broekhoven.
1767 (crimineel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen Adriaan Teninx. De voortvluchtige wordt verdacht van een overval op Peeter Moreval waarbij hij geweld heeft gebruikt. Op 7 oktober 1767 veroordeelt de schepenbank hem bij verstek tot verbanning uit de heerlijkheid.
1767 (civiel of crimineel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen Thomas Beunis voor het vervoeren van hooi met een brandende pijp in de mond.
1768 (crimineel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen Pieter van Rijswijk, dienaar van justitie, voor mishandeling.
1769 (crimineel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen Arien de Wijs voor huisvredebreuk en dreigementen. Op 17 juli 1771 wordt de eis ontzegd.
1769 (crimineel) - Bernardus Oerlemans, drossaard, tegen Pieter van Poppel, 14 jaar oud en woonachtig in Hil en Moer, voor betrokkenheid bij diefstal.

Schepenen verlenen volmacht aan drossaard Bernardus Oerlemans en waarnemend secretaris Cornelis Kouwens om deel te nemen aan de vergadering van het kwartier van Oisterwijk. 18-6-1757.
Peeter Roef (19) legt op verzoek van drossaard Bernardus Oerlemans een verklaring af over dat Anthonij Okkers met Anthonij Sprengers vertrokken is. Meeuwis Michielsen Dekkers (20) verklaart beide mannen gezien te hebben en te weten dat genoemde Anthonij Sprengers toen gestoken is. Peeter en Judocus Couwenberg en Willem van Beers leggen op verzoek van drossaard Bernardus Oerlemans een verklaring af dat zij Anthonij Ockkers hebben gezien bij het huis van Gerrit Verhoeven met een mes in zijn hand. 25-4-1757.
Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 9 mei 1758, op 29-jarige leeftijd met Maria Kloek (22 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 5 februari 1736, overleden voor 3 september 1785, hoogstens 49 jaar oud, dochter van Gerardus Kloek en Lucreatia de Stille. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis, gedoopt te Loon op Zand op 13 mei 1759 (nederduits gereformeerd).
 2. Lucretia, gedoopt te Loon op Zand op 3 mei 1762 (nederduits gereformeerd).

X-bd Johannes Cornelis Oerlemans, schepen in Sprang, gedoopt te Sprang (NB) op 15 oktober 1730, zoon van Cornelis Dirks Oerlemans (IX-ai) en Bernardina Cornelia Sas. Hij is getrouwd op 30 november 1780, op 50-jarige leeftijd met Johanna Catharina Dagevos (35 jaar oud), gedoopt te Valkenisse (Zeeland) op 3 oktober 1745, wonende te a en te Sprang (NB), overleden aldaar op 21 december 1828, 83 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, gedoopt te Sprang (NB) op 15 juli 1782, volgt onder XI-bu.
 2. Agneta, gedoopt te Sprang (NB) op 4 oktober 1785, overleden te Rotterdam op 25 mei 1847, 61 jaar oud. Zij is getrouwd te Rotterdam op 28 oktober 1818, op 33-jarige leeftijd met Everhard Hendrik Kuhlemann (38 jaar oud), geboren te Domberg (Bielefeld - Duitsland) in het jaar 1780.

X-be Petronella Molengraaff, dochter van Johan Jacob Molengraeff (IX-aj) en Catharina Willem Hendrik van Pelt. Zij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 18 januari 1698 en getrouwd aldaar op 3 februari 1698 (1) met Cornelis Jan Cornelis Melis. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia, gedoopt te Tilburg op 14 december 1699 (RK).
Zij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 11 januari 1703 en getrouwd aldaar op 29 januari 1703 (2) met Jan Nicolaas Kuijsten. Uit dit huwelijk:
 1. Niclaes, gedoopt te Tilburg op 3 januari 1704 (RK), wonende te Breda.
 2. Wilhelmus, gedoopt te Tilburg op 16 februari 1706 (RK).
 3. Anna, gedoopt te Tilburg op 13 augustus 1708.
 4. Joannes, gedoopt te Tilburg op 22 januari 1711 (RK).

XI-a Frans Jansen Leempoel, geboren te Sprang (NB), gedoopt aldaar op 11 juli 1666, zoon van Jan Peterse Theunissen Leempoel (X-a) en Theunisken Fransen Leempoel. Hij is getrouwd op 2 maart 1704, op 37-jarige leeftijd met Willemken Aerts Cus (34 jaar oud), geboren te Capelle (NB), gedoopt op 22 september 1669. Uit dit huwelijk:

 1. Theuniske, geboren te Sprang (NB), gedoopt aldaar op 5 oktober 1705.
 2. Anneke, geboren te Sprang (NB), gedoopt aldaar op 13 november 1707, volgt onder XII-a.
 3. Janneke, gedoopt te Sprang (NB) op 7 februari 1712, volgt onder XII-b.
 4. Aart, gedoopt te Sprang (NB) op 17 november 1715.

XI-b Geertruyd Arisse Decker, geboren op 26 december 1666, overleden te Capelle (NB) op 21 februari 1749, 82 jaar oud, dochter van Arien Robben Deckers (X-b) en Peterke Claessen Trip. Zij is getrouwd op 29 mei 1705, op 38-jarige leeftijd (1) met Andries Pieter de Bruijn (33 jaar oud), geboren op 8 november 1671, overleden aldaar op 3 mei 1741, 69 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Arien, geboren in het jaar 1706, overleden te Loon op Zand in het jaar 1772, 66 jaar oud. Hij was gehuwd (1) met Cornelia van der Schans. Hij was gehuwd (2) met Anna Hendriksdr de Leeuw.
 2. Pieter, geboren op 6 januari 1715, volgt onder XII-c.
Zij is daarnaast getrouwd op 15 oktober 1690, op 23-jarige leeftijd (2) met Michiel Claasen van der Saken (29 jaar oud), geboren in het jaar 1661, overleden aldaar in het jaar 1704, 43 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Arien, gedoopt te Capelle (NB) op 14 januari 1691.
 2. Adriaen, gedoopt te Capelle (NB) op 28 september 1692.
 3. Nicolaes, gedoopt te Capelle (NB) op 16 oktober 1695.
 4. Digna, gedoopt te Capelle (NB) op 6 juli 1698.
 5. Lijsbeth, gedoopt te Capelle (NB) op 20 juni 1700.
 6. Pieternel, geboren op 10 september 1702, gedoopt aldaar op 10 september 1702, volgt onder XII-d.

XI-c Maria Anthonis Haverhals, geboren te Rotterdam (Steijger bij Nauwemarktsteeg), gedoopt aldaar op 20 mei 1663, overleden te Besoijen (NB) op 28 juni 1705, 42 jaar oud, dochter van Theunis Jan Eritten Haverhals en Beatris Robben Deckers (X-c). Zij is in ondertrouw gegaan te Rotterdam (Steijger bij Nauwemarktsteeg) op 10 maart 1691 en getrouwd te Besoijen (NB) op 8 april 1691, op 27-jarige leeftijd met Adrianus Willems Hooijmaijers (26 jaar oud), geboren te Besoijen (NB) in het jaar 1665, overleden aldaar op 24 januari 1748, begraven aldaar op 30 januari 1748, 83 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Willemijn, geboren te Besoijen (NB) in het jaar 1700, overleden aldaar op 9 maart 1771, begraven aldaar op 12 maart 1771, 71 jaar oud. Zij is getrouwd te Besoijen (NB) op 15 oktober 1724, op 24-jarige leeftijd met Florentinus Heijmanse van Bommen (25 jaar oud), landbouwer, geboren te Drunen (NB) op 29 december 1698, overleden te Besoijen (NB) op 4 januari 1749, begraven aldaar op 8 januari 1749, 50 jaar oud, zoon van Heijman Antonissen Aertsen van Bommel en Josina Floren Johannes N.N..
 2. Lucia.

XI-d Adrianus Corneliszn Oirlemans, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 30 oktober 1636 (RK), zoon van Cornelis Cornelissen Oirlemans (X-d) en Maijken Henrick Aertssen de Braber.

2 Folio 20 Bertron Cornelis Janssen van Besauwen maakt een boedelscheiding met Cornelis en Adriaen, zonen van Cornelis Peter Oirlemans en Hendricxken Cornelis Janssen van Besauwen, en met Geeridt Jan Dominicus, gehuwd met Cathelijn Cornelis Peter Oirlemans. De goederen komen van Cornelis Janssen van Besauwen en Mariken Hendrick Stevens. 17-2-1639 Folio 22v Cornelis Cornelis Peter Oirlemans maak een boedelscheiding met zijn broer Adriaen en zijn zwager Geeridt Jan Dominicus, gehuwd met Cathelijn Cornelis Peter Oirlemans. Deze goederen zijn hen op heden aangekomen bij een boedelscheiding. 17-2-1639 Folio 24v Bertron Cornelis Janssen van Besauwen sluit een overeenkomst met Cornelis en Adriaen, zonen van Cornelis Peter Oirlemans en Hendricxken Cornelis Janssen van Besauwen, en met Geeridt Jan Dominicus, gehuwd met Cathelijn Cornelis Peter Oirlemans, over de bomen die staan op de goederen die zij op heden verdeeld hebben. 17-2-1639,
Stukken op 20 mrt 1670 te Loon op Zand NB,
Folio 46 Peeter, zoon van wijlen Cornelis Cornelis Oirlemans en Maria Henrick Aerdts Braber, die ook optreedt voor zijn broers Adriaen en Henrick en zijn zusters Maria, Cornelia (gehuwd met Gerit Jans) en Jacomijna (gehuwd met Jan Henrick Verheijden), maakt een boedelscheiding met Aerdt, Adriaen en Digna, kinderen van Peeter Henrick Braber en Maria Adriaen Jans de Loos, die ook optreden voor hun broer Henrick. De nalatenschap van Henrick Aerdts Braber en Maria Willem Weerdts wordt verdeeld. 20-3-1670 Folio 15v Peeter, zoon van Cornelis Cornelis Oirlemans en Maria Hendrick Aerts Braber, tevens voor zijn broers en zuster Adriaen, Hendrick en Maria en voor Geerit Jans gehuwd met zijn zuster Cornelia en voor Jan Hendrick Verheijden gehuwd met zijn zuster Jacomijna, maakt een boedelscheiding met Aerdt, Adriaen en Digna, kinderen van Peeter Hendrick Braber en Maria Adriaen Jans de Loos, tevens voor hun broer Hendrick. 20-3-1670.
Stukken op 27 okt 1682 te Loon op Zand NB,
Adriaen, zoon van Cornelis Cornelisse Oirlemans, zijn broer Peeter, hun zusters Jacomijne (weduwe van Jan Hendrickx Verheijen) en Maria, en hun zwager Geerit Jan Stoffelen (gehuwd met Nelke) verklaren gezamenlijk schuldig te zijn aan de gemeente 2.van Loon op Zand een bedrag van 78 gulden en 5 stuivers terzake van de openstaande post van het borgemeestersboek van hun vader.
Hij is getrouwd te Loon op Zand op 8 februari 1667 voor de kerk (RK), op 30-jarige leeftijd met Maria Johannesdr. Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmus, gedoopt te Loon op Zand op 5 april 1669, volgt onder XII-e.

XI-e Petrus Corneliuszn Oerlemans, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 1 december 1644 (RK), zoon van Cornelis Cornelissen Oirlemans (X-d) en Maijken Henrick Aertssen de Braber.

Peeter, zoon van wijlen Cornelis Cornelis Oirlemans en Maria Henrick Aerdts Braber, die ook optreedt voor zijn broers Adriaen en Henrick en zijn zusters Maria, Cornelia (gehuwd met Gerit Jans) en Jacomijna (gehuwd met Jan Henrick Verheijden), maakt een boedelscheiding met Aerdt, Adriaen en Digna, kinderen van Peeter Henrick Braber en Maria Adriaen Jans de Loos, die ook optreden voor hun broer Henrick. De nalatenschap van Henrick Aerdts Braber en Maria Willem Weerdts wordt verdeeld - 20-3-1670.
Hij is getrouwd te Loon op Zand op 24 oktober 1670 voor de kerk (RK), op 25-jarige leeftijd met Anna Walterusdr (24 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 29 september 1646, dochter van Walterus Laurentiuszn en Maria Leonardusdr. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelius, gedoopt te Loon op Zand op 11 juli 1671 (RK), overleden voor 19 mei 1674, hoogstens 2 jaar oud.
 2. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 3 oktober 1672 (RK), overleden voor 22 januari 1681, hoogstens 8 jaar oud.
 3. Cornelius, gedoopt te Loon op Zand op 19 mei 1674 (RK).
 4. Waltera, gedoopt te Loon op Zand op 5 maart 1676 (RK).
 5. Adriana, gedoopt te Loon op Zand op 11 november 1677 (RK).
 6. Walterus, gedoopt te Loon op Zand op 31 januari 1679 (RK).
 7. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 22 januari 1681 (RK), volgt onder XII-f.
 8. Hendricus, gedoopt te Loon op Zand op 26 juli 1685 (RK).
 9. Nicolaus, gedoopt te Loon op Zand op 16 november 1687 (RK).

XI-f Henricus Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 29 november 1649 (RK), zoon van Cornelis Cornelissen Oirlemans (X-d) en Maijken Henrick Aertssen de Braber. Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 1. Cornelius, gedoopt in het jaar 1680, volgt onder XII-g.

XI-g Cornelius Niclaessen Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 23 oktober 1634 (RK), overleden op 12 november 1716, begraven te Nispen-Essen op 15 november 1716, 82 jaar oud, zoon van Nicolaas Corneliuszn Oerlemans (X-e) en Aleijdis Gerardusdr.

Op maandag 10 maart 1681 Nispen-Essen overleden : dochtertje van Cornelius Niclaes Oermans. Op zaterdag 8 februari 1670 Nispen-Essen overleden kind van Cornelius Claessen Oermans.
Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 17 mei 1659, op 24-jarige leeftijd met Antonia Adriaenssen van Meir (22 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 24 oktober 1636 (RK), overleden aldaar op 21 september 1714, 77 jaar oud, dochter van Adrianus Cornelissen van Meir en Chistina Adriaenssen Withaegen. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelius, gedoopt te Nispen-Essen op 18 juli 1660 (RK), volgt onder XII-h.
 2. Joannes, gedoopt te Nispen-Essen op 28 juli 1663 (RK), volgt onder XII-i.
 3. Adriana, gedoopt te Nispen-Essen op 21 juni 1666 (RK), volgt onder XII-j.
 4. Gertrudis, gedoopt te Nispen-Essen op 4 november 1668 (RK).
 5. Gerardus, gedoopt te Nispen-Essen op 26 december 1670 (RK), volgt onder XII-k.
 6. Catharina, gedoopt te Nispen-Essen op 16 september 1673 (RK).
 7. Adriaen, gedoopt te Nispen-Essen op 31 oktober 1676 (RK), volgt onder XII-l.
 8. Theodorus, gedoopt te Nispen-Essen op 21 september 1678 (RK), volgt onder XII-m.

XI-h Judith Claes Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 5 augustus 1636 (RK), wonende te Nispen-Essen (Spilbeek), overleden te Nispen-Essen op 3 mei 1716, begraven aldaar op 3 mei 1716, 79 jaar oud, dochter van Nicolaas Corneliuszn Oerlemans (X-e) en Aleijdis Gerardusdr. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 8 mei 1661, op 24-jarige leeftijd met Peter Lucas van den Bergh (20 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 20 januari 1641, vermoord aldaar op 17 augustus 1707, begraven aldaar op 23 augustus 1707, 66 jaar oud, zoon van Lucas Peeters Messen en Catharina Cornelissen van Meir.

Hij werd vermoord door rovers die de hoeve "de Wolfsheuvel" (na de tweede wereldoorlog afgebroken) overvielen. Deze hoeve was gebouwd door zijn schoonvader Nicolaas.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia, gedoopt te Nispen-Essen op 14 oktober 1662 (RK), volgt onder XII-n.
 2. Cornelius, geboren te Nispen-Essen op 22 december 1665 (RK), volgt onder XII-o.
 3. Gertrudis, gedoopt te Nispen-Essen op 16 september 1668 (RK), volgt onder XII-p.
 4. Maria, gedoopt te Nispen-Essen op 30 december 1670 (RK), overleden voor 1679, hoogstens 9 jaar oud.
 5. Jan, gedoopt te Nispen-Essen op 8 april 1674 (RK), volgt onder XII-q.
 6. Anna, gedoopt te Nispen-Essen op 11 december 1676 (RK). Zij is getrouwd op 6 juli 1694, op 17-jarige leeftijd (1) met Bastiaen Peeters Vorsselmans. Zij was gehuwd (2) met Guilliam van Hoogten.
 7. Maria, gedoopt te Nispen-Essen op 4 oktober 1679 (RK), volgt onder XII-r.

XI-i Henricus Niclaessen Oermans, geboren te Loon op Zand in het jaar 1638 (RK), overleden te Nispen-Essen op 19 december 1686, begraven aldaar op 19 december 1686, 48 jaar oud, zoon van Nicolaas Corneliuszn Oerlemans (X-e) en Aleijdis Gerardusdr.

Overleden te Nipen-Essen op 4-4-1686 Nispen-Essen: kind van Henricus Nicolai Oermans.
Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 24 februari 1661, op 23-jarige leeftijd (1) met Elisabeth Cornelissen Geleijns (19 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 9 mei 1641, overleden aldaar op 2 april 1680, 38 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelius, gedoopt te Nispen-Essen op 3 juni 1663 (RK), overleden aldaar op 22 augustus 1674, 11 jaar oud.
 2. Adrianus, gedoopt te Nispen-Essen op 13 augustus 1665 (RK).
 3. Johannes, gedoopt te Nispen-Essen op 8 januari 1668 (RK).
 4. Elisabeth, gedoopt te Nispen-Essen op 15 september 1670 (RK), overleden aldaar op 26 september 1670, 11 dagen oud.
 5. Gerardus, gedoopt te Nispen-Essen op 6 maart 1672 (RK), overleden aldaar op 10 maart 1672, 4 dagen oud.
 6. Dijmphna, gedoopt te Nispen-Essen op 7 augustus 1674 (RK), volgt onder XII-s.
 7. Cornelius, gedoopt te Nispen-Essen op 21 juni 1676 (RK). Hij was gehuwd met Adriana Peeterssen Smits.
 8. Johannes, gedoopt te Nispen-Essen op 5 juni 1678 (RK), overleden aldaar op 22 juni 1678, 17 dagen oud.
Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 11 juni 1680, op 42-jarige leeftijd (2) met Anna Lenaerts Nelen (24 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 23 oktober 1655, dochter van Leonardus Cornelissen Nelen en Adriana Adriaenssen. Uit dit huwelijk:
 1. Catharina, geboren te Nispen-Essen (Wildert), gedoopt te Nispen-Essen op 9 december 1682, volgt onder XII-t.
 2. Dijmphna, gedoopt te Nispen-Essen op 4 april 1684.
 3. Maria, gedoopt te Nispen-Essen op 24 november 1685, overleden aldaar op 30 november 1765, 80 jaar oud.
 4. N.N., begraven te Nispen-Essen op 4 april 1686.

XI-j Joannes Niclaessen Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 16 april 1641 (RK), overleden voor 1702, hoogstens 61 jaar oud, zoon van Nicolaas Corneliuszn Oerlemans (X-e) en Aleijdis Gerardusdr. Hij is getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 19 mei 1668 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd met Joanna Peeters Anthonissen Maes (26 jaar oud), gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 15 januari 1642 (RK), overleden te Huijbergen (NB) op 19 oktober 1711, 69 jaar oud, dochter van Petrus Antonissen Maes en Amelberga Janssen Willemsen. Uit dit huwelijk:

 1. Elizabeth, gedoopt te Nispen-Essen op 30 mei 1669 (RK).
 2. Elizabeth, gedoopt te Nispen-Essen op 12 juni 1670 (RK). Zij was gehuwd met Evert Jan Meleijns (Geleijns).
 3. Anthonius, gedoopt te Nispen-Essen op 20 september 1671 (RK).
 4. Cornelis, gedoopt te Huijbergen (NB) op 24 april 1673 (RK).
 5. Matthias, gedoopt te Huijbergen (NB) op 23 februari 1677 (RK).
 6. Nicolaus, gedoopt te Huijbergen (NB) op 30 maart 1678 (RK), volgt onder XII-u.
 7. Petrus, gedoopt te Huijbergen (NB) op 10 januari 1680 (RK).
 8. Cornelius, gedoopt te Huijbergen (NB) op 4 maart 1683 (RK).
 9. Maria, gedoopt te Nispen-Essen op 24 november 1685 (RK), overleden aldaar op 30 november 1765, 80 jaar oud.
 10. Amelia, gedoopt te Huijbergen (NB) op 26 mei 1687 (RK), volgt onder XII-v.
 11. Cathelijn (RK). Zij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 17 september 1696 (1) met Jan Adriaenssen Crooij. Zij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 17 september 1696 (2) met Arnold Vranckx.

XI-k Bernardus Nicolai Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 21 december 1643 (RK), overleden aldaar op 25 augustus 1680, begraven op 25 augustus 1680, 36 jaar oud, zoon van Nicolaas Corneliuszn Oerlemans (X-e) en Aleijdis Gerardusdr.

GAK 3 t/325 (1682) Inventaris sterfhuis Bernaert Niclaessen Oerlemans. GAK 36B/9 (1712) Anna Jan Mertens verhuurt een hoeve op Spilbeek aan haar zoon Jan Bernaert Oerlemans. GAK 6F/ 48 (1682) De wezen van Willem Klaas Rouwens getr. met Anna H. Wesenbeeck hebben schuld aan de wezen Bernard Oerlemans getr. met Anna Jan Mertens.
Hij is getrouwd te Kalmthout (BelgiŽ) op 10 januari 1672, op 28-jarige leeftijd met Anna Janssen Martens (28 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 3 februari 1643, overleden aldaar op 20 januari 1717, 73 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Joannes, gedoopt te Nispen-Essen op 30 december 1672 (RK), volgt onder XII-w.
 2. Petrus, gedoopt te Nispen-Essen op 15 oktober 1675, volgt onder XII-x.
 3. Cornelius, gedoopt te Nispen-Essen op 14 november 1678, volgt onder XII-y.

XI-l Catharina Niclaessen Oerlemans, geboren te Nispen-Essen, gedoopt aldaar op 28 oktober 1646 (RK), overleden aldaar op 17 oktober 1702, begraven aldaar op 28 november 1702, 55 jaar oud, dochter van Nicolaas Corneliuszn Oerlemans (X-e) en Aleijdis Gerardusdr. Zij is in ondertrouw gegaan te Nispen-Essen op 23 maart 1670 en getrouwd aldaar op 13 april 1670, op 23-jarige leeftijd (1) met Cornelius Simons Janssen (24 jaar oud), geboren te Nispen-Essen in het jaar 1646. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 20 mei 1689 met Walterus Janssen Havermans.
Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 30 november 1675, op 29-jarige leeftijd (2) met Simon Joannes Franssen van Loon (20 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 14 februari 1655, overleden aldaar in juni 1712, 57 jaar oud, zoon van Joannes Franssen van Loon en Aleijdis Simons van Loon.
(Hij is later getrouwd te Nispen-Essen op 10 juni 1703, op 48-jarige leeftijd met Catharina Peeters Baelemans (42 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) in het jaar 1661, overleden aldaar in het jaar 1734, 73 jaar oud, dochter van Petrus Adriaenssen Baelemans en Lucia Janssen Croonen.) Uit dit huwelijk:
 1. Cornelius, gedoopt te Nispen-Essen op 10 januari 1677 (RK), overleden aldaar op 2 juni 1680, 3 jaar oud.
 2. Eijltken, gedoopt te Nispen-Essen op 12 april 1680 (RK), overleden aldaar op 20 december 1681, 1 jaar oud.
 3. Allegonda, gedoopt te Nispen-Essen op 12 april 1680, volgt onder XII-z.
 4. Cornelius, gedoopt te Nispen-Essen op 13 april 1683 (RK), volgt onder XII-aa.
 5. Nicolaes, gedoopt te Nispen-Essen op 28 december 1685 (RK), volgt onder XII-ab.
 6. Maria, gedoopt te Nispen-Essen op 5 november 1688 (RK).

XI-m Maria Nicolai Oerlemans, geboren te Nispen-Essen op 16 juli 1649, gedoopt aldaar op 18 juli 1649 (RK), wonende aldaar, overleden aldaar op 30 augustus 1678, 29 jaar oud, dochter van Nicolaas Corneliuszn Oerlemans (X-e) en Aleijdis Gerardusdr. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 10 april 1668 voor de kerk (RK), op 18-jarige leeftijd met Cornelius Lucassen van den Bergh (18 jaar oud), geboren te Nispen-Essen, gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 13 juni 1649 (RK), overleden te Huijbergen (NB) op 24 augustus 1721, 72 jaar oud, zoon van Lucas Peeters Messen en Catharina Cornelissen van Meir.
(Hij is daarnaast getrouwd te Essen (BelgiŽ), getrouwd aldaar op 30 augustus 1678 voor de kerk, op 29-jarige leeftijd (2) met Margaretha Jansen Maes (28 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 7 november 1649, overleden aldaar op 26 januari 1696, 46 jaar oud, dochter van Jahannes Jacobs Maes en Cornelia Lenaerts. Hij is later getrouwd te Nispen-Essen op 4 november 1714 voor de kerk (RK), op 65-jarige leeftijd met Cornelia Peeters Slooven (53 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 9 april 1661, overleden aldaar op 19 november 1728, 67 jaar oud, dochter van Petrus Cornelissen Slooven en Heijlwigis Jacobs van Meir. (Zij is eerder getrouwd te Nispen-Essen op 6 december 1682 voor de kerk, op 21-jarige leeftijd met Theodorus Marijnissen van Dongen (29 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 7 oktober 1653, overleden aldaar op 9 maart 1684, 30 jaar oud, zoon van Marijn Hendrik van Dongen en Catharina Geertssen Modde. Zij is eerder getrouwd te Nispen-Essen op 9 juni 1688 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd met Joannes Joossen Delien (24 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 16 september 1663, begraven aldaar op 10 december 1704, 41 jaar oud, zoon van Judocus Joosen Delien en Barbara Peeters van den Bergh.)) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia, geboren te Huijbergen (NB) rond 1669, volgt onder XII-ac.
 2. Maeijken, geboren te Nispen (NB) rond 1670, wonende aldaar. Zij was gehuwd (1) met haar oom Nicolaes Claessen Schoonen, gedoopt te Nispen-Essen op 22 maart 1625, begraven aldaar op 1 mei 1695, 70 jaar oud.
  (Hij was later gehuwd met Maria Jacobssen van Dongen, geboren te Nispen-Essen op 1 januari 1626, overleden aldaar op 15 april 1681, 55 jaar oud. Hij is later getrouwd te Nispen-Essen op 11 mei 1687, op 62-jarige leeftijd met Maeijken Luijcx van den Bergh (48 jaar oud), geboren in het jaar 1639, overleden te Wouw (NB) op 5 januari 1715, 76 jaar oud, dochter van Lucas Peeters Messen en Catharina Cornelissen van Meir. (Zij is eerder getrouwd te Wouw (NB) op 4 mei 1664, op 25-jarige leeftijd met Cornelius Wouters. Zij is later getrouwd te Nispen-Essen op 13 maart 1696, op 57-jarige leeftijd met Jan Merten Vinck.)) Zij is in ondertrouw gegaan op 24 februari 1696 en getrouwd te Nispen (NB) op 11 maart 1696, op ongeveer 26-jarige leeftijd (2) met Joannes Meerten Vincx, wonende te Nispen-Essen (Borteldonk), overleden te Nispen-Essen op 15 november 1705.
  (Hij was weduwnaar van Janneke Jans.)
 3. Joannes, geboren te Essen (BelgiŽ) rond 1672, volgt onder XII-ad.

XI-n Peter Claes Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 29 juni 1653 (RK), wonende te Essen (BelgiŽ), overleden te Nispen-Essen voor 4 oktober 1737, hoogstens 84 jaar oud, zoon van Nicolaas Corneliuszn Oerlemans (X-e) en Aleijdis Gerardusdr.

GAK 5A/224 (1737) Vidimus verkoop erfgenamen Peter Niclaessen Oerlemans getr. met Cornelia GabriŽls Cabus aan Dingeman Nelen van erf "Groenendael" te Kalmthout.
Hij is in ondertrouw gegaan te Huijbergen (NB) op 13 januari 1680 en getrouwd aldaar op 4 februari 1680, op 26-jarige leeftijd met Cornelia GabriŽls Cabus (23 jaar oud), gedoopt te Huijbergen (NB) op 3 december 1656, overleden aldaar op 19 april 1716, 59 jaar oud, dochter van GabriŽl Jans Cabus en Anthonia Cornelissen van Dilbeecx. Uit dit huwelijk:
 1. Maria, gedoopt te Nispen-Essen op 7 september 1680, volgt onder XII-ae.
 2. Heijlwichis, gedoopt te Nispen-Essen op 28 maart 1682, jong overleden.
 3. Nicolaas, gedoopt te Nispen-Essen op 22 maart 1683, jong overleden aldaar op 7 september 1684, 1 jaar oud.
 4. Nicolaas, gedoopt te Nispen-Essen op 19 januari 1685.
 5. GabriŽl, gedoopt te Nispen-Essen op 18 januari 1687.
 6. Joanna, geboren te Nispen-Essen, gedoopt aldaar op 27 februari 1689, volgt onder XII-af.
 7. Joannes, geboren te Nispen-Essen, gedoopt aldaar op 11 november 1690, jong overleden te Rotterdam op 1 december 1723, 33 jaar oud.
 8. Cornelius, gedoopt te Nispen-Essen op 28 april 1693, jong overleden aldaar op 7 juni 1693, 40 dagen oud.
 9. Elisabeth, geboren te Nispen-Essen, gedoopt aldaar op 13 juni 1694, volgt onder XII-ag.
 10. Cornelis, geboren te Nispen-Essen, gedoopt te Huijbergen (NB) op 30 januari 1697 (RK), volgt onder XII-ah.
 11. Nicolaus, geboren te Nispen-Essen, gedoopt te Huijbergen (NB) op 2 februari 1701.
 12. N.N., overleden te Nispen-Essen op 6 april 1682.

XI-o Elizabeth Jan Cornelis Oirlemans, geboren te Loon op Zand op 30 september 1613, overleden aldaar in het jaar 1665, 52 jaar oud, dochter van Jan Cornelis Peter Oirlemans (X-g) en Adriana Mattheus Joannes.

Thomas Gerrits Cauwenbergh en Andries Leenderts de Bont (Oirlemans), als voogden over de twee onmondige nakinderen van Adriaen Gerrits Cauwenbergh en Elisabeth Jan Cornelis Oerlemans (2e huwelijk), sluiten een overeenkomst met Cornelis, Jan, Dirck, Gijsbert, Lambert, Adriaentie en Cornelis Thomas Cauwenbergh, gehuwd met Maria, allen kinderen van Adriaen Cornelis van den Hove en genoemde Elisabeth (1e huwelijk), datum: 15-3-1673.
Zij is getrouwd te Loon op Zand op 30 november 1630 voor de kerk (RK), op 17-jarige leeftijd (1) met Adriaen Cornelis Diercxssen van den Hove (20 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 12 januari 1610, overleden rond 1650, ongeveer 40 jaar oud, zoon van Cornelius Dirck Theodorus Franssen en Cornelia Gijsberts Cauwenberchs. Uit dit huwelijk:
 1. Joannes, gedoopt te Loon op Zand op 30 mei 1632 (RK). Hij is getrouwd te Loon op Zand op 21 december 1660, op 28-jarige leeftijd met Maria Adrianusdr.
 2. Adriaentie, gedoopt te Loon op Zand op 15 april 1636 (RK), overleden voor 13 november 1646, hoogstens 10 jaar oud.
 3. Cornelis, gedoopt te Loon op Zand op 12 november 1636 (RK). Hij is getrouwd te Loon op Zand op 17 oktober 1671 voor de kerk, op 34-jarige leeftijd met Adriana Michaelsdr. de Cort.
 4. Theodorus, gedoopt te Loon op Zand op 14 februari 1640 (RK).
 5. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 15 februari 1642 (RK), volgt onder XII-ai.
 6. Gijsbert, gedoopt te Loon op Zand op 11 december 1644 (RK), volgt onder XII-aj.
 7. Adriaentie, gedoopt te Loon op Zand op 13 november 1646 (RK), volgt onder XII-ak.
 8. Lambertus, gedoopt te Loon op Zand op 16 januari 1649 (RK), volgt onder XII-al.
 9. Elizabeth.
Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 7 januari 1651 en getrouwd aldaar, getrouwd aldaar op 25 januari 1651 voor de kerk (RK), op 37-jarige leeftijd (2) met Ardriaen Geeridt Cornelis Cauwenberchs (37 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 8 december 1613, overleden voor 15 maart 1673, hoogstens 59 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 17 september 1651 (RK).
 2. Gertrudis, gedoopt te Loon op Zand op 12 december 1652 (RK), volgt onder XII-am.
 3. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 14 februari 1655 (RK).
 4. Catharina, gedoopt te Loon op Zand op 23 februari 1657, volgt onder XII-an.
 5. Gerardus, geboren te Loon op Zand, gedoopt te Maren op 1 april 1658.
 6. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 25 maart 1660.

XI-p Leonardus Johannes Oirlemans, burgemeester in 1643, gedoopt te Loon op Zand op 17 maart 1619 (RK), zoon van Jan Cornelis Peter Oirlemans (X-g) en Adriana Mattheus Joannes.

Aanslag of setting over landerijen, huizen, tienden, molens en andere vaste goederen. (1662) Lenaert Janssen de Bondt
een stede, groot 5 lps., aanslag: 3 gld. 12,5 st.
nieuw land, gelegen over de waterlaat in de Duijcxe hoeve, groot 1 lps. 37,5 rdn., aanslag: 25 st.
een stede land met hoven en de huisakker, groot 2 lps., aanslag: 2 gld. 10 st.
een akker, genaamd 'den Cruijsacker', groot 3 lps., aanslag: 30 st. Zijn weide en land op de Molenstraat, groot 10 lps., aanslag: 5 gld. Zijn akker aan de oostzijde van 'het Hoppelbosch', groot 4 lps., aanslag: 2 gld. 5 st
Huijbert Florissen bekent schuldig te zijn aan Lenaert Janssen Oirlemans een bedrag van 123 gulden terzake van de koop van een bruine ruin. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 21-5-1663 bij Lenaert Janssen de Bondt genoemd Oirlemans ingelost is. 29-1-1659
Lenaert Janssen Oirlemans, Cornelis Cornelis Peter Oirlemans, Frans Ghijsberts en Wouter Adriaens leggen de eed af als borgemeesters en Laureijs Cornelis Vreijssen en Wouter Joosten Verhaegen doen hetzelfde als bedeheffers. 7-1-1643
1. Ghijsbert Claessen Buennen, 2. Lenaert Janssen Oirlemans, gehuwd met Magdaleen Andries Jan Wouters, 3. Adriaen Cornelis Diercxssen van den Hove, 4. Peter Poisson, gehuwd met Marie Cornelis Diercxssen van den Hove, 5. zij allen tevens voor hun broer Lambert Cornelis Diercx van den Hove en hun zwager Lucas Caerlen de Pruijser, 6. genoemde Adriaen en Peter voor Laureijs Janssen Spijckers, 7. Jan Cornelis Oirlemans, gehuwd met Maijken Adams, tevens voor de andere kinderen van Adam, allen erfgenamen van Ghijsbert Hendrick Cauwenberghs, hebben ontvangen van Jan Floris Henricxssen en Wouter Willemssen, Hl. Geestmees ter, een bedrag van 123 gulden en 10 stuivers als betaling voor de schuld die rustte op Aelbert Robben alias Joncker en diens vrouw Lijntken. 31-8-1640
Goosen Lenaerts van den Hove bekent schuldig te zijn aan Lenaert Janssen Oirlemans een bedrag van 36 gulden en 5 stuivers terzake van de koop van 50 vaten rogge. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 29-1-1659 ingelost is.
Huijbert Floorissen bekent schuldig te zijn aan Lenaert Janssen Oirlemans een bedrag van 147 gulden terzake van de koop van een zwartbruine merrie. Uit de aantekening in de marge blijkt dat de schuld op 28-1-1657 ingelost is.
Lenaert Janssen Oirlemans wordt aangeslagen (1650) voor: een stede met een schuur, turfhuis en zekere landerijen en weiden, veel mager en zandachtige landen en heide, groot ca. 20 lps. 12,5 rdn., dat hij zelf bewoont en gebruikt 28 gld. 5 st. (huis: 7 gld. 15 st.).
Hij is ondertrouwd te Loon op Zand op 19 november 1639 en getrouwd aldaar op 26 november 1639 voor de kerk (RK), op 20-jarige leeftijd (1) met Magdalena Andreasdr de Broechoven (21 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 20 november 1618. Uit dit huwelijk:
 1. Johannes, gedoopt te Loon op Zand op 11 december 1640 (RK).
 2. Andreas, gedoopt te Loon op Zand op 30 juni 1643 (RK), volgt onder XII-ao.
 3. Adrianus, gedoopt te Loon op Zand op 21 juli 1645 (RK).
 4. Adriana, gedoopt te Loon op Zand op 12 januari 1648 (RK), volgt onder XII-ap.
 5. Geertruijt, gedoopt te Loon op Zand op 5 september 1650 (RK), volgt onder XII-aq.
 6. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 13 maart 1653 (RK), volgt onder XII-ar.
 7. Joanna, gedoopt te Loon op Zand op 30 juni 1655 (RK), volgt onder XII-as.
 8. Joannes, gedoopt te Loon op Zand op 13 september 1661 (RK), volgt onder XII-at.
 9. Judith, volgt onder XII-au.
Hij is getrouwd te Loon op Zand op 10 mei 1671 voor de kerk (RK), op 52-jarige leeftijd (2) met Adriana Corneliusdr van Esch.

XI-q Jan Jan Cornelis Oirlemans, schepen van Loon op Zand en bedeheffer in 1649, overleden voor 15 maart 1669, zoon van Jan Cornelis Peter Oirlemans (X-g) en Adriana Mattheus Joannes.

Schepenen van Loon op Zand (Ghijsbert Claessen Buennen, Dierck Govaertssen van Duppen, Aert Jan Janssen Stevens, Thomas Thomassen, Heijliger Diercxssen van Grevenbroeck, Cornelis Henrick Rombouts en Jan Janssen Oirlemans) bekennen namens de gemeente schuldig te zijn aan Lambert Janssen Rommen, olieslager, een bedrag van 50 gulden. De schuld bekentenis wordt op 2-11-1648 getransporteerd aan Ghijsbert Claessen Buennen, en op 11-5-1651 ingelost. 11-1-1642.
Hij is getrouwd te Loon op Zand op 13 januari 1629 met Agneesken Lenderts van den Hove, dochter van Leonardus Gooswini van den Hoven en Antonetta Jan Stevens. Uit dit huwelijk:
 1. Johannes, gedoopt te Loon op Zand op 21 april 1632.
 2. Heijligerus, gedoopt te Loon op Zand op 15 november 1634 (RK), volgt onder XII-av.
 3. Cornelis, gedoopt te Loon op Zand op 2 september 1640 (RK), volgt onder XII-aw.
 4. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 10 april 1643 (RK).
 5. Elisabetha, gedoopt te Loon op Zand op 15 mei 1646 (RK).
 6. Leendert, gedoopt te Loon op Zand op 7 juni 1649, volgt onder XII-ax.

XI-r Heijligerus Johanneszn Oirlemans, geboren in het jaar 1636, zoon van Jan Cornelis Peter Oirlemans (X-g) en Maijeken Adam Adriaenssen de Mulder. Hij was gehuwd met Heijlwigis Adrianusdr, geboren in het jaar 1641. Uit dit huwelijk:

 1. Agnes, gedoopt te Loon op Zand op 29 november 1667 (RK).

XI-s Cornelis Johanneszn Oirlemans, gedoopt te Loon op Zand op 2 september 1640 (RK), zoon van Jan Cornelis Peter Oirlemans (X-g) en Maijeken Adam Adriaenssen de Mulder.

1. Cornelis Janssen Oerlemans en Jan Aerts Kleijns, als voogden over de drie onmondige kinderen van Peeter Geerits Molders en Ida Jans Oerlemans, 2. genoemde Jan, gehuwd met Jenneken Anthonis van der Aa en daarom tevens voor Corstiaen en Catharina Anthonis van der Aa, 3. Hendricxken Geerit Henrick Geerits, 4. Cornelia Jan Geerits en 5. Peeter Joosten Nauwen, allen bloedverwanten van Jenneken Geerit Henrick Geerits, die enige tijd geleden vertrokken is naar Nieuw Nederland, bekennen ontvangen te hebben van Aert Huijbert Teulings een bedrag van 82 gulden en 6 stuivers terzake van achterstallige rente op een schuld van 215 gulden. 28-2-1679.
Testateur op 7-2-1676 Loon op Zand voor Adriana Huijbrechts.
Hij is getrouwd te Loon op Zand op 28 februari 1663 voor de kerk (RK), op 22-jarige leeftijd met Adriana Hubertusdr, dochter van Huijbert Adriaen Huijben en Jenneken Cornelis de Pruijser. Uit dit huwelijk:
 1. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 22 augustus 1665 (RK).
 2. Johannes, gedoopt te Loon op Zand op 19 december 1668 (RK).

XI-t IJda Jans Oirlemans, dochter van Jan Cornelis Peter Oirlemans (X-g) en Maijeken Adam Adriaenssen de Mulder.

Jan Aerts Cleijn en Cornelis Jans Oerlemans zijn aangesteld als voogden over de drie onmondige kinderen van Peeter Gerrits en IJda Jans Oerlemans. 2-3-1673.
Zij is ondertrouwd te Loon op Zand op 3 februari 1652 en getrouwd aldaar op 3 april 1652 voor de kerk (RK) met Peetrus Gerrits Molder. Uit dit huwelijk:
 1. Hendrick.
  1. Jan Cornelis Oerlemans, als grootvader en voogd over de drie onmondige kinderen van Peeter Gerits, 2. Hendrick Gerrits Molder, zoon van IJda Jans Oerlemans, 3. Hendrick Gerrits, zuster van genoemde Peeter Gerrits, 4. Jan Aerts Cleijn, gehuwd met Jenneken, dochter van Anthonis Corsten van der Aa en Ariaentie Gerrits Hendrick Gerrits, bekennen ontvangen te hebben van Aert Huijberts Teulings een bedrag van 75 gulden en 5 stuivers terzake van rente over een schuldbekentenis van 215 gulden. 25-1-1673.

XI-u Adriana (de Oude) Oirlemans, geboren te Woudrichem (NB) in het jaar 1650, dochter van Adriaen Cornelis Peter Oirlemans (X-i) en Catelijn Jan Willemsen de Weerdt. Zij is getrouwd te Aasch op 30 april 1671, op 21-jarige leeftijd met Anthonie Ottosz Havelaar (25 jaar oud), geboren te Woudrichem (NB) op 18 maart 1646. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan, geboren te Woudrichem (NB) op 11 november 1671, volgt onder XII-ay.
 2. Otto, geboren te Woudrichem (NB) op 24 oktober 1677, volgt onder XII-az.
 3. Jan, geboren te Woudrichem (NB) op 5 oktober 1681, volgt onder XII-ba.
 4. Pieternella.
 5. Cornelia.

XI-v Huberta Cornelii Schuermans, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 18 september 1660 (RK), dochter van Cornelius Antonius Schuermans (X-j) en Cornelia Adriaen Cornelissen Oirlemans. Zij is getrouwd te Loon op Zand op 22 januari 1678 voor de kerk (RK), op 17-jarige leeftijd met Cornelis Henrici Brendt (28 jaar oud), geboren te Loon op Zand in het jaar 1650. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia, gedoopt te Loon op Zand op 15 april 1679. Zij is getrouwd in juli 1700, op 21-jarige leeftijd met Theodorus Janssens Net (ongeveer 28 jaar oud), geboren rond 1672.
 2. Catharina, gedoopt te Loon op Zand op 21 oktober 1681.
 3. Gisbertus, gedoopt te Loon op Zand op 16 maart 1683.
 4. Henricus, gedoopt te Loon op Zand op 19 november 1685.
 5. Henricus, gedoopt te Loon op Zand op 15 mei 1687 (RK), volgt onder XII-bb.
 6. Gertrudis, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 15 september 1690 (RK), volgt onder XII-bc.

XI-w Gertrudis Theodorusdr Hamers, geboren te Loon op Zand op 16 maart 1659, dochter van Theodorus Peeter Hendrick Haemers (X-k) en Maria Berthouts Bertroms. Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 4 december 1683 en getrouwd aldaar op 11 december 1683, op 24-jarige leeftijd met Christianus Gerarduszn van der Ven (28 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 12 juni 1655. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus, gedoopt te Loon op Zand op 17 oktober 1684.
 2. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 14 oktober 1687.
 3. Cornelius, geboren te Loon op Zand op 13 februari 1690.
 4. Theodorus, geboren te Loon op Zand op 13 juli 1691.
 5. Anna, geboren te Loon op Zand op 5 november 1693.
 6. Theodora, geboren te Loon op Zand op 3 mei 1696.
 7. Anthonia, geboren te Loon op Zand op 2 september 1698.
 8. Petrus, geboren te Loon op Zand in juli 1701, volgt onder XII-bd.

XI-x Maria Theodorusdr Hamers, geboren te Loon op Zand op 15 februari 1664, dochter van Theodorus Peeter Hendrick Haemers (X-k) en Maria Berthouts Bertroms. Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 9 maart 1687 en getrouwd aldaar op 23 maart 1687, getrouwd aldaar op 8 april 1687 voor de kerk (RK), op 23-jarige leeftijd met Stephanus Corneliuszn den Auden (ongeveer 23 jaar oud), geboren te Loon op Zand rond 1664. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius, gedoopt te Loon op Zand in november 1693 (RK).

XI-y Theunis Hendrickssen van Nieuwenhuijsen, geboren te Besoijen (NB) na 1620, zoon van Hendrik Thonissen van Nieuwenhuijsen (X-p) en Maijken Handrixssen Carpestijn. Hij is getrouwd te Besoijen (NB) op 1 augustus 1650 voor de kerk, op hoogstens 30-jarige leeftijd met Lijntje Schalke van der Merwe. Uit dit huwelijk:

 1. Schalk, volgt onder XII-be.

XI-z Antoni Jacobse Nieuwenhuise, gedoopt te Waspik (NB) op 30 juni 1675, zoon van Jacob Antonissen van den Nieuwenhuijsen (X-q) en Lijsbeth Jans (de Loper).

Ouders wonen te Waspik. Het kind is te Waspik gedoopt, doch te Capelle ingeschreven, omdat (in hun plaats:) de "kerkelyke boeken" van Waspik zijn verbrand.
Hij was gehuwd met Judith Jans Ghybe. Uit dit huwelijk:
 1. Geertruyd, gedoopt te Waspik (NB) op 3 november 1697.
 2. Janneke, gedoopt te Capelle (NB) op 5 september 1700, overleden voor 30 maart 1710, hoogstens 9 jaar oud.
 3. Jenneken, gedoopt te Waspik (NB) op 30 april 1702.
 4. Jacob, gedoopt te Capelle (NB) op 16 december 1703, volgt onder XII-bf.
 5. Johannes, geboren te Capelle (NB), gedoopt te Besoijen (NB) op 13 mei 1706.
 6. Willem, gedoopt te Capelle (NB) op 23 oktober 1707.
 7. Janneke, gedoopt te Capelle (NB) op 30 maart 1710.

XI-aa Gerike Jacobs van den Nieuwenhuysen, gedoopt op 28 maart 1683, dochter van Jacob Antonissen van den Nieuwenhuijsen (X-q) en Lijsbeth Jans (de Loper). Zij is getrouwd op 8 februari 1711, op 27-jarige leeftijd met Nicolaas Jansz Rosenbrand (28 jaar oud), geboren op 4 juni 1682, wonende aldaar, zoon van Jan Claesz Rosenbrant en Huijbertje Gijsberts Hoefnagels.

Nicolaes Rosenbrant, 30 jaar, verklaart op verzoek van de heer Bruno Gijsels, rentmeester, dat hij gezien heeft hoe op 17 september, bij harde wind, Gerit van Oosterhout, zijn vrouw en hun knecht Adam Cornelisse Wagemakers het huis uitgelopen zijn naar de molen in Mariendaal (waarvan Gerit van Oosterhout pachter is) om die in de wind te krijgen. Toen dit niet lukte is comparant naar hen toegelopen om hen te helpen, maar halverwege zijn tocht is de molen door de wind omver geblazen, zoals de molen nu nog erbij licht.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilmke, geboren op 29 november 1711.
 2. Huijbertje, geboren op 14 juni 1713, volgt onder XII-bg.
 3. Jan, gedoopt op 14 oktober 1714, volgt onder XII-bh.
 4. Dingena, geboren , gedoopt te Capelle (NB) op 14 oktober 1714, volgt onder XII-bi.
 5. Willemke, gedoopt te Capelle (NB) op 9 augustus 1716.
 6. Jacob, geboren op 12 december 1717, gedoopt op 12 december 1717, overleden te a.
 7. Johanna, geboren , gedoopt te Capelle (NB) op 19 november 1719 (nederduits gereformeerd), volgt onder XII-bj.
 8. Nicolaas, geboren te Capelle (NB) op 23 december 1721, gedoopt op 23 december 1721.
 9. Willem, geboren op 26 september 1723, gedoopt op 26 september 1723 (nederduits gereformeerd).

XI-ab Wouter Anthonis Mandemakers, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 26 juni 1672, zoon van Anthonie Wouters Mandemakers en Maria Anthonius Schommeren (X-s). Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 3 februari 1697, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Cornelis de Gester, geboren te Sprang (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Mechelina, geboren te Sprang (NB) op 20 mei 1709 (RK), volgt onder XII-bk.

XI-ac Arientje Geldens van Pas, gedoopt te Capelle (NB) op 1 januari 1676, begraven aldaar op 27 maart 1731, 55 jaar oud, dochter van Gelden Dirckx van Pas en Dirkske Teunisse Schomers (X-t). Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 17 mei 1699, op 23-jarige leeftijd met Johannes van Ammelrooij (27 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 4 februari 1672, begraven aldaar op 22 februari 1757, 85 jaar oud, zoon van Willem van Ammelroy en Dingana Jans Vaders. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth, gedoopt te Sprang (NB) op 15 april 1708, volgt onder XII-bl.

XI-ad Pieternella Geldens van Pas, gedoopt te Capelle (NB) op 6 maart 1678, dochter van Gelden Dirckx van Pas en Dirkske Teunisse Schomers (X-t). Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 16 juli 1708, op 30-jarige leeftijd met Aart Dirks Vos (29 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 18 december 1678. Uit dit huwelijk:

 1. Dirk, gedoopt te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 26 november 1713, volgt onder XII-bm.

XI-ae Anneke Geldens van Pas, geboren te Capelle (NB) in het jaar 1688, dochter van Gelden Dirckx van Pas en Dirkske Teunisse Schomers (X-t). Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 10 april 1707, op 19-jarige leeftijd met Jacobus Dirks Vos (36 jaar oud), geboren te Sprang (NB) op 16 oktober 1670. Uit dit huwelijk:

 1. Cathrine, geboren te Sprang (NB) op 30 maart 1710, overleden aldaar op 23 april 1713, 3 jaar oud.
 2. Elisabeth, geboren te Sprang (NB) op 30 maart 1710.
 3. Dirk, geboren te Sprang (NB) op 3 april 1712.
 4. Cathrine, geboren te Sprang (NB) op 23 april 1713.
 5. Dingeman, geboren te Sprang (NB) op 8 maart 1716.
 6. Antonie, geboren te Sprang (NB) op 18 december 1718.
 7. Cornelia, geboren te Sprang (NB) op 18 december 1718.
 8. Antonet, geboren te Sprang (NB) op 18 oktober 1722, volgt onder XII-bn.

XI-af Jan de Beer, geboren te Waalwijk rond 1675, zoon van Corstiaen de Beer en Anneke Oirlemans (X-u). Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 6 april 1703 en getrouwd aldaar op 23 april 1703, op ongeveer 28-jarige leeftijd met Elisabeth van Heijst (24 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 30 oktober 1678, overleden te Capelle (NB) op 2 mei 1742, 63 jaar oud, dochter van Peter van Heijst en Lijsbeth Scholt. Uit dit huwelijk:

 1. Anna, gedoopt te Sprang (NB) op 4 april 1703.
 2. Elisabeth, gedoopt te Sprang (NB) op 14 september 1704, overleden aldaar voor 1719, hoogstens 15 jaar oud.
 3. Corstiaan, gedoopt te Sprang (NB) op 2 mei 1706 (nederduits gereformeerd), volgt onder XII-bo.
 4. Hendrina, gedoopt te Sprang (NB) op 8 april 1707, overleden aldaar voor 1711, hoogstens 4 jaar oud.
 5. Adriana, gedoopt te Sprang (NB) op 14 september 1710, overleden aldaar voor 1715, hoogstens 5 jaar oud.
 6. Hendrina, gedoopt te Sprang (NB) op 1 november 1711, overleden aldaar voor 1712, hoogstens 1 jaar oud.
 7. Hendrina, gedoopt te Sprang (NB) op 11 december 1712, volgt onder XII-bp.
 8. Adriana, gedoopt te Sprang (NB) op 22 december 1715.
 9. Elisabeth, gedoopt te Sprang (NB) op 13 augustus 1719.

XI-ag Michiel Dirckse de Haan, binnenschipper, gedoopt te Capelle (NB) op 17 december 1684, begraven te Rotterdam op 3 december 1756, 71 jaar oud, zoon van Denijs Michielse de Haan en Jenneken Jans Oerlemans (X-w).

Vermeld bij het huwelijk: Hij jongeman van Capelle in de Langstraat, wonende Schiedamschedijk, zij jongedochter van Rotterdam, wonende Sevenhuissteeg op de Schiedamschedijk. Ook na hun huwelijk woonden zij op de Schiedamsedijk bij de Leuvehaven in de Zevenhuissteeg (bij het armhuis).
Poortersboek Rotterdam: den 14e Septemb. 1711 Machiel de Haen, geboortig van Cappelle gelegen inde Langstraat is poorter geeedt present uts. Heeft een burgersdogter f 6.-.-.
Oud Not. Arch. Rotterdam inv.nr. 1813, fol. 492, Not. Francois Waarts, 10.6.1708: Michiel de Haan, wonende in Rotterdam, verklaart schuldig te zijn aan Jan Willemse van Heyninge mr. scheepmaker wonende buiten de Oostpoort aan de Hoge Zeedijk 1000 Car. guldens.
Idem inv.nr.1871, fol.29: Wegens de Benedenste agterkamer, verhuurt aan Michiel den Haan om en voor de somme van veertig guldens.
Ontfangen van denselven Michiel den Haan de somme van twintig guldens, over een halfjaar huur van deselve benedenste agterkamer, verschenen den 1e November 1712; dus 20.
Ontfangen van denselven gelijke somme van twintig guldens, mede over een half jaar huur van deselve benedenste agterkamer, verschenen den 1e Meij 1713, dus 20.-.-.
Idem inv.nr. 1878, fol. 326, Not. Jean du Clou, 31.3.1719: Compareerde Michiel de Haan, wonende binnen dese stad, dewelken verklaarde te hebben verkogt en in vollen eijgendom overgedragen aan Johannes Vuijk sijn comparants schip, sijnde een Ligter groot ontrent dertig Lasten. Bekennende hij comparant van de Coop en overdragte ten volle betaalt te sijn met de somme van 1150 guldens.
Idem inv.nr. 2059, fol. 45, Not. Johan VermŤ 3.2.1720: Mutueel testament van Michiel de Haan, binnenschipper en Jannetje Pieters Vermeer. Zij beloven hun kinderen "behoorelijk te alimenteren & groottebrengen in eten, drinken, kleederen en andere behoeften, soo in sieckte als gesontheijt en deselve te laten leren lesen, schrijven en cijfferen. De testateur "nog alleen disponerende", verklaart als hij kinderloos komt te sterven, de legitieme portie na te laten aan zijn ouders Denijs de Haen & Jenneke Jans Oerlemans.
Idem inv.nr. 2000, fol. 448, Not. Gerardus van Hemert, 17.4.1741: Mutueel testament van Johannes de Haan en Johanna Maagdenglis echtelieden, wonende in Rotterdam. Compareerde mede Michiel de Haen en Jannetje Voormeer.
Idem inv. 2185, fol. 1226, Not. Herbert van der Meij, 26.10.1742: Michiel de Haan, binnenschipper, woonende binnen deze stad, als in huwelijk hebbende Jannetje Pieters Vermeer, die een nagelate dogter en voor de helft mede erfgenaam is van Marijtje Pieters Herfst die enige erfgename was van Pieter Jansze Vermeer, welke Pieter Vermeer is geweest een nagelate zoon en mede erfgenaam van wijlen Jan Laurens Vermeer. Nog bij Michiel de Haan, als de door Marijtje Pieters Herfst aangestelde voogd over de drie minderjarige kinderen van hare overleden dogter Neeltje Pieters Vermeer enz. enz. En verklaarde hij comparant magtigh te maken zijn huysvrouw Jannetje Vermeer om in zijn naam te compareren voor de Ed:agtb Heren Schepenen deser stad.
Idem inv.nr. 2812, fol. 216, Not. Francois Haasverberg, 26.7.1750: Mutueel testament van Johannes de Haan binnenschipper en Anna van der Mast egteluijden wonende in de Jongmansteeg binnen deze stad. Ende hij testateur nog zonder kinderen zijnde dat sijn vader en moeder Michiel de Haan & Jannetje Vermeer beyden alsdan nog in leven waren verklaarde de Testateur dezelve sijne vader & moeder te institueren tot sijne mede Erfgenaamen enz. enz.
Idem inv.nr. 2813, fol. 312, Not. Francois Haesverbergh, 16.6.1753: Johannes Pieters Herfst verklaart tot zijn universele erfgenaam te benoemen de nagelaten kinderen van zijn zuster Maria Pieters Herfst, getrouwd geweest met Pieter Jansze Vermeer, te weten Jannetje Pieters Vermeer huisvrouw van Michiel de Haan en de nagelaten kinderen van Neeltje Pieters Vermeer getrouwd geweest met Eewout Hartigsz Beyer; de kinderen van wijlen zijn zuster Machteltje Pieter Herfst, getrouwd geweest met Jacob Pietersz. Van der Linde en de nagelaten kinderen van Jan Leendertse Herfst.
Vermeld bij zijn begraven: wonende Dijk in 7 huijssteeg, midde. Meerderjarige kinderen: zes. f 6.-.-.
Hij is in ondertrouw gegaan te Rotterdam op 9 augustus 1711 en getrouwd aldaar op 26 augustus 1711, op 26-jarige leeftijd met Jannetje Pieters Vermeer, begraven te Rotterdam op 2 augustus 1766.
Vermeld bij haar begraven: weduwe van Michiel de Haan, wonende op de Dijk in de Zevenhuissteeg, meerderjarige kinderen: vijf. Nieuwe kerk Westkelder.
Uit dit huwelijk:
 1. Dirck, gedoopt te Rotterdam op 18 maart 1712.
 2. Pieter, gedoopt te Rotterdam op 14 november 1713.
 3. Johannes, binnenschipper, gedoopt te Rotterdam op 26 juli 1716 (gereformeerd), wonende te Rotterdam (Zevenhuissteeg) en te Rotterdam (Leuvehaven), overleden te Rotterdam op 15 december 1761, begraven te Zuiderkerkhof; Bruggensteeg bij de Leuvehaven, 45 jaar oud. Hij is in ondertrouw gegaan te Rotterdam op 24 juli 1740 en getrouwd aldaar op 7 augustus 1740, op 24-jarige leeftijd (1) met Johanna Magdogles, wonende te Rotterdam (Vierwindestraat). Hij is in ondertrouw gegaan te Rotterdam op 5 juli 1750 en getrouwd aldaar op 19 juli 1750, op 33-jarige leeftijd (2) met Anna van der Mast, wonende te Rotterdam (Boomtjes).
  (Zij is later in ondertrouw gegaan op 13 augustus 1769 en getrouwd te Rotterdam op 27 augustus 1769 met Leendert van Keeten, wonende te Rotterdam (Schiedamsedijk).)
 4. Pieter, gedoopt te Rotterdam op 18 augustus 1718.
 5. Jennicke, gedoopt te Rotterdam op 29 september 1720.
 6. Marijtje, gedoopt te Rotterdam op 3 juli 1722.
 7. Pieter, gedoopt te Rotterdam op 1 augustus 1724.
 8. Anna, gedoopt te Rotterdam op 21 oktober 1725, volgt onder XII-bq.
 9. Aagie, gedoopt te Rotterdam op 26 augustus 1727.
 10. Pieter, gedoopt te Rotterdam op 27 november 1729, volgt onder XII-br.
 11. Gerrit, gedoopt te Rotterdam op 13 december 1731, volgt onder XII-bs.

XI-ah Denijs de Haan, gedoopt te Capelle (NB) op 31 oktober 1688, zoon van Denijs Michielse de Haan en Jenneken Jans Oerlemans (X-w). Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 25 februari 1770, op 81-jarige leeftijd met zijn achternicht Anna van den Hoek (20 jaar oud), gedoopt te Capelle (NB) op 7 september 1749, dochter van Joost Jansen van den Hoek (XII-bt) en Maria van Nieuwenhuizen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, gedoopt te Capelle (NB) op 28 mei 1772.
 2. Johanna, gedoopt te Capelle (NB) op 10 december 1775.

XI-ai Anneke Denisse de Haan, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), gedoopt te Capelle (NB) op 30 juni 1694 (nederduits gereformeerd), dochter van Denijs Michielse de Haan en Jenneken Jans Oerlemans (X-w). Zij was gehuwd met Johannes Joosten van den Hoek, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), gedoopt op 24 oktober 1683, zoon van Joost Hendriks van den Hoek en Anneke Jans Snijders. Uit dit huwelijk:

 1. Joost, gedoopt te Capelle (NB) op 20 november 1718, volgt onder XII-bt.
 2. Denys, gedoopt op 14 juli 1720.
 3. Janneke, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), gedoopt op 14 september 1721, volgt onder XII-bu.
 4. Anna, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), gedoopt op 21 oktober 1723, volgt onder XII-bv.
 5. Jenneke, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), gedoopt op 2 december 1725. Zij was gehuwd met Adriaen de Rooy, geboren te Meeuwen (NB).
  (Hij was later gehuwd met Jacomijna van Tilborg.)
 6. Denis, gedoopt op 13 februari 1729.
 7. Marie, gedoopt op 23 september 1731.

XI-aj Adriaan Philibert, molenaar, geboren te Oisterwijk (NB) op 25 juni 1606, overleden te Tilburg op 16 april 1665, 58 jaar oud, zoon van Filibert Adriaan Willem Ghijben en Maria Peter Walter Adriaan Couwenbergh (X-y). Hij is getrouwd te Gilze (NB) in juni 1633, op 27-jarige leeftijd (1) met Margaretha Jansen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia, geboren lphen (NB) op 21 februari 1634.
 2. Peter, geboren lphen (NB) op 17 juni 1635.
 3. Cornelis, geboren lphen (NB) op 29 september 1636.
Hij is getrouwd te Alphen en Riel (NB) op 24 november 1640, op 34-jarige leeftijd (2) met Adriana Cornelis Keesen. Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan, geboren lphen (NB) op 3 oktober 1638.
 2. Helena, geboren lphen (NB) op 25 oktober 1640.
 3. Filibert, geboren lphen (NB) op 3 maart 1643, volgt onder XII-bw.
 4. Jan, geboren lphen en Riel (NB) op 6 mei 1646, volgt onder XII-bx.
 5. Antonius, geboren lphen en Riel (NB) op 7 december 1649, volgt onder XII-by.

XI-ak Willem Philibert, geboren te Oisterwijk (NB) op 3 september 1613, overleden te Lille (BelgiŽ) op 24 maart 1670, 56 jaar oud, zoon van Filibert Adriaan Willem Ghijben en Maria Peter Walter Adriaan Couwenbergh (X-y). Hij is getrouwd in het jaar 1642, op 29-jarige leeftijd met Helena Cuypers. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, geboren te Lille (BelgiŽ) op 17 januari 1646, volgt onder XII-bz.
 2. Filibert, molenaar, geboren te Lille (BelgiŽ) op 20 september 1649, overleden aldaar op 28 oktober 1697, 48 jaar oud.
 3. Elisabeth, geboren te Lille (BelgiŽ), overleden te Herentals (BelgiŽ) op 1 december 1669.
 4. Peter, volgt onder XII-ca.

XI-al Willemke Jans Hooijmaijers, geboren te Loon op Zand op 7 april 1640, overleden aldaar, dochter van Jan Willem Adriaenssen Hooijmaijers (X-z) en Marijken Willem Jan Aertsen Weirts. Zij is getrouwd te Loon op Zand op 15 januari 1662, op 21-jarige leeftijd met Adrianus Jan Adriaan Robben (30 jaar oud), geboren te Loon op Zand in het jaar 1632, overleden aldaar op 3 juli 1702, 70 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana, geboren te Loon op Zand op 13 september 1677, volgt onder XII-cb.

XI-am Wilmken Adriaense Smits, geboren te Capelle (NB) op 7 januari 1646, dochter van Adriaen Wouterssen Smits en Adriaentken Peeter Aertsen Oirlemans (X-ab). Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 12 december 1681 en getrouwd aldaar, op 35-jarige leeftijd met Arien Cornelissen Leempoel (33 jaar oud), gedoopt te Capelle (NB) op 26 juli 1648 (nederduits gereformeerd).

De ouders wonen aan de Hollandsedyk.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaentje, gedoopt te Capelle (NB) op 26 december 1682, volgt onder XII-cc.
 2. Cornelis, gedoopt te Capelle (NB) op 3 december 1684.
 3. Maria, gedoopt te Capelle (NB) op 12 oktober 1687.

XI-an Wouter Arisse Smits, diaken 1687, geboren op 25 augustus 1652, zoon van Adriaen Wouterssen Smits en Adriaentken Peeter Aertsen Oirlemans (X-ab). Hij is getrouwd op 17 februari 1686, op 33-jarige leeftijd met Barbara Alberts Brouwer (28 jaar oud), geboren op 18 november 1657, overleden op 23 september 1702, 44 jaar oud.

Jongedame van Vrijhoeven, doet belijdenis te 's-Grevelduin Capelle op 30-3-1687.
Uit dit huwelijk:
 1. Ariaentje, gedoopt te Capelle (NB) op 26 juli 1687.
 2. Adriaentje, gedoopt te Capelle (NB) op 19 december 1688, volgt onder XII-cd.
 3. Mari, gedoopt op 10 juni 1691, volgt onder XII-ce.
 4. Arien, gedoopt te Capelle (NB) op 18 april 1694, volgt onder XII-cf.

XI-ao Anthonie Aertse Verhoeven, geboren te Dussen (NB) op 29 juni 1663, gedoopt te Dussen, Munster en Muilkerk, overleden op 2 augustus 1745, 82 jaar oud, zoon van Aert Adriaenssen Verhoeven en Cathelijn Peeterssen Oirlemans (X-ad). Hij is getrouwd te Almkerk (NB) op 23 mei 1688, op 24-jarige leeftijd met Maijke Wouterse Douland (23 jaar oud), geboren in het jaar 1665. Uit dit huwelijk:

 1. Arien, geboren lmkerk en Emmikhoven tussen 1688 en 1699, volgt onder XII-cg.
 2. Lijntje, geboren lmkerk en Emmikhoven tussen 1688 en 1699, overleden te Emmikhoven (NB) op 9 augustus 1756, 57 jaar tot 68 jaar oud. Zij was gehuwd met Jan Gerritse van Tiel.
 3. Elisabeth, geboren lmkerk en Emmikhoven tussen 1688 en 1699. Zij is getrouwd in het jaar 1730, op 31- tot 42-jarige leeftijd (1) met Johannes Boereweert. Zij is getrouwd in het jaar 1746, op 47- tot 58-jarige leeftijd (2) met Kuijdert Pieterse Biesheuvel (56 jaar oud), geboren in het jaar 1690, overleden in het jaar 1754, 64 jaar oud.
 4. Aert, geboren te Emmikhoven (NB) in het jaar 1695 (nederduits gereformeerd), volgt onder XII-ch.
 5. Antonij, geboren rond 1698.
 6. Kreijn, geboren lmkerk (NB) op 16 april 1702, volgt onder XII-ci.
 7. Wouter, geboren lmkerk en Emmikhoven in het jaar 1704, volgt onder XII-cj.
 8. Gerrit, geboren lmkerk (NB) op 23 mei 1706 (nederduits gereformeerd), volgt onder XII-ck.

XI-ap Mayken Oirlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 22 januari 1673 (nederduits gereformeerd), dochter van Hendrick Peters Oirlemans (X-af) en Mariken Corsteanse Mutsaert. Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 21 april 1697, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Willems Swart (28 jaar oud), geboren te Weaspik op 12 december 1668, overleden te Capelle (NB) op 1 oktober 1774, 105 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Marie, geboren te Capelle (NB) op 5 oktober 1698, volgt onder XII-cl.

XI-aq Arien Hendrikse Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 16 april 1677 (nederduits gereformeerd), zoon van Hendrick Peters Oirlemans (X-af) en Mariken Corsteanse Mutsaert. Hij is getrouwd op 16 juni 1703, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Franse de Bruijn (19 jaar oud), gedoopt te Capelle (NB) op 19 maart 1684. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, gedoopt te Capelle (NB) op 22 februari 1705 (nederduits gereformeerd), volgt onder XII-cm.
 2. Frans, gedoopt te Capelle (NB) op 1 januari 1707 (nederduits gereformeerd), volgt onder XII-cn.
 3. Barber, gedoopt te Capelle (NB) op 3 maart 1709 (nederduits gereformeerd), overleden te Loon op Zand (Labbegat) op 11 november 1784, begraven aldaar, 75 jaar oud. Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 22 oktober 1756 en getrouwd aldaar op 7 november 1756, ondertrouwd aldaar op 22 oktober 1756 en getrouwd aldaar op 7 november 1756 voor de kerk (nederduits gereformeerd), op 47-jarige leeftijd met Gerrit Huibertsz Baks (ongeveer 66 jaar oud), schepen, geboren te Wijk rond 1690, overleden te Loon op Zand op 28 maart 1761, ongeveer 71 jaar oud, zoon van Huibert Gerritsz Bax en Maria van Osch.
  Gerrit Baks, schepen, en Barbera Oerlemans sluiten een huwelijksovereenkomst. 22-10-1756.
  (Hij is eerder getrouwd op 19 december 1727, op ongeveer 37-jarige leeftijd met Pieternel van der Saken, geboren op 10 september 1702, gedoopt aldaar op 10 september 1702, volgt onder XII-d.)
 4. Pieternel, gedoopt te Capelle (NB) op 16 november 1710 (nederduits gereformeerd).
 5. Hendrik, gedoopt te Capelle (NB) op 24 januari 1712 (nederduits gereformeerd), volgt onder XII-co.
 6. Peeter, gedoopt te Capelle (NB) op 22 april 1714 (nederduits gereformeerd), overleden voor 13 oktober 1715, hoogstens 1 jaar oud.
 7. Petrus, gedoopt te Capelle (NB) op 13 oktober 1715 (nederduits gereformeerd).
 8. Geertruy, gedoopt te Capelle (NB) op 25 juli 1717 (nederduits gereformeerd).
 9. Johannes, gedoopt te Capelle (NB) op 4 september 1718 (nederduits gereformeerd), overleden voor 26 november 1719, hoogstens 1 jaar oud.
 10. Johannes, gedoopt te Capelle (NB) op 26 november 1719 (nederduits gereformeerd).
 11. AriŽn, gedoopt te Capelle (NB) op 26 oktober 1721 (nederduits gereformeerd).

XI-ar Maria Hendricks Perseyn, gedoopt te Sprang (NB) op 8 oktober 1628, dochter van Hendrick Janssen Perseijn en Geeridtken Daems Rommen (X-ag). Zij is getrouwd te Waspik (NB) op 17 oktober 1660, op 32-jarige leeftijd met Aert Joosten Cool (25 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 16 juni 1635, overleden op 25 april 1700, 64 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Lijsbeth, gedoopt te Sprang (NB) op 16 december 1660, volgt onder XII-cp.
 2. Handrixgen.
 3. Antonetta.
 4. Jenniken.
 5. Judick.

XI-as Hendrik Jans Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 18 juni 1634, wonende te Oosterhout, zoon van Jan Anthonisse Oerlemans (X-ah) en Ceungen Hendrick Seberts. Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 19 oktober 1658, op 24-jarige leeftijd met Artgen Peters, wonende te Dordrecht. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes, gedoopt op 28 september 1659.
 2. Piter, gedoopt op 5 januari 1662, jong overleden.
 3. Piter, gedoopt op 21 mei 1664.

XI-at Antoni Jan Theunis Urlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 31 augustus 1636, zoon van Jan Anthonisse Oerlemans (X-ah) en Ceungen Hendrick Seberts. Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 8 november 1665, op 29-jarige leeftijd met Anneken Fransen Leenhouwer (28 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 1 november 1637, dochter van Frans Hendricksen Fransen en Gijsbertien Wouters. Uit dit huwelijk:

 1. Keungen, gedoopt te Sprang (NB) op 15 augustus 1666.
 2. Pieternella, gedoopt te Sprang (NB) op 14 oktober 1668.

XI-au Seebrecht Jansen Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 4 februari 1646, wonende te Dordrecht, zoon van Jan Anthonisse Oerlemans (X-ah) en Ceungen Hendrick Seberts. Hij is getrouwd te Dordrecht op 1 november 1671, op 25-jarige leeftijd met Aeltjen Anthonis van Capelle (24 jaar oud), geboren in het jaar 1647, wonende te Dordrecht. Uit dit huwelijk:

 1. Johannis, gedoopt te Dordrecht op 19 augustus 1672, volgt onder XII-cq.
 2. Neelken, geboren te Dordrecht op 5 september 1674, gedoopt in het jaar 1674, volgt onder XII-cr.
 3. Anthony, gedoopt te Dordrecht op 7 oktober 1676.
 4. Adriaen, gedoopt te Dordrecht op 22 januari 1681.
 5. Cuniertje, gedoopt te Dordrecht op 22 januari 1681.
 6. Heyltje, gedoopt te Dordrecht op 16 mei 1683, begraven aldaar. Zij was gehuwd met Jan van Teen, geboren te Geertruidenberg.
 7. Arien, gedoopt te Dordrecht op 7 november 1685.

XI-av Dirck Jan Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 13 juni 1649, zoon van Jan Anthonisse Oerlemans (X-ah) en Ceungen Hendrick Seberts. Hij is getrouwd te Dubbeldam (ZH) op 7 mei 1673, op 23-jarige leeftijd met Sijtge Jacobs de Waert. Uit dit huwelijk:

 1. Jan, gedoopt te Dordrecht op 29 november 1673.
 2. Anthony, gedoopt te Dordrecht op 22 juli 1674.
 3. Jacobus, gedoopt te Dordrecht op 22 februari 1675.
 4. Aegje, gedoopt te Dordrecht op 20 januari 1679. Zij is getrouwd te Dordrecht met Gilles Collon.
 5. Cuiniertje, gedoopt te Dordrecht op 28 juli 1683.

XI-aw Jacob Jans Oerlemans, schoolmeester te Oud Heusden, geboren te Oud-Heusden in het jaar 1650, zoon van Jan Anthonisse Oerlemans (X-ah) en Ceungen Hendrick Seberts.

Register der lidmaten tot de gereformeerde religie aangenomen tot Oud Heusden, Jacob Oerlemans, schoolmeester alhier en Anneke Laurense, sijn huijsvrouw met attestatie van Sprang.
Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 31 maart 1674, op 24-jarige leeftijd met Anneken Laurens de Roon, geboren te Sprang (NB), dochter van Laurens de Roon en Leysken Zacharisadr. Uit dit huwelijk:
 1. Cunera, gedoopt te Oud-Heusden op 18 augustus 1675, jong overleden.
 2. Cunera, gedoopt te Oud-Heusden op 7 oktober 1677 (nederduits gereformeerd), volgt onder XII-cs.
 3. Laurens, gedoopt te Oud-Heusden op 13 januari 1679.
 4. Lijsbeth, gedoopt te Oud-Heusden op 25 augustus 1680.
 5. Pieternella, gedoopt te Oud-Heusden op 25 december 1682 (nederduits gereformeerd), volgt onder XII-ct.
 6. Laurens, gedoopt te Oud-Heusden op 3 december 1685.
 7. Anthonis, gedoopt te Oud-Heusden op 13 juli 1687.
 8. Maria, gedoopt te Oud-Heusden op 16 april 1690.

XI-ax Janneke Hendrixdr Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) in december 1668 (nederduits gereformeerd), dochter van Hendrick Teunisse Oirlemans (X-ai) en Geriken Jans Duijsers.

Cornelis Heijligers van Esch en Janneken Hendrixe Oerlemans maken een huwelijkscontract. Er wordt onder meer gesproken over de natuurlijke dochter van de bruid. 7-6-1714
Zij is getrouwd te Loon op Zand op 24 juni 1714, op 45-jarige leeftijd met Cornelis Heiligersz van Esch. Uit dit huwelijk:
 1. Willemijn, gedoopt te Loon op Zand op 7 mei 1715 (nederduits gereformeerd), volgt onder XII-cu.
 2. Hendrijn, gedoopt te Loon op Zand op 17 mei 1716.
 3. Heijliger, gedoopt te Loon op Zand op 18 juli 1717 (nederduits gereformeerd), overleden voor 7 augustus 1718, hoogstens 1 jaar oud.
 4. Heijliger, gedoopt te Loon op Zand op 7 augustus 1718 (nederduits gereformeerd).
 5. Heiliger, geboren te Loon op Zand op 7 augustus 1718, volgt onder XII-cv.
 6. Tonij, gedoopt te Loon op Zand op 18 februari 1720 (nederduits gereformeerd).

XI-ay Teuntje Hendrixe Oerlemans, dochter van Hendrick Teunisse Oirlemans (X-ai) en Geriken Jans Duijsers.

Adriaen Putman, gehuwd met Ceuntie Hendrixe Oerlemans, en Janneke Hendrixe Oerlemans, beiden kinderen van Hendrick Oerlemans en Gerike Duijsers, maken een boedelscheiding. 7-6-1714
Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 6 december 1691 en getrouwd aldaar op 30 december 1691 met Adrianus Adrisen Putman. Uit dit huwelijk:
 1. Geertruida, gedoopt te Loon op Zand op 30 november 1692 (oud-gereformeerd), volgt onder XII-cw.
 2. Hendrina, gedoopt te Loon op Zand op 9 oktober 1701 (oud-gereformeerd). Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 26 januari 1730 en getrouwd aldaar op 19 februari 1730, op 28-jarige leeftijd met Michiel Arize Romme, geboren te Sprang (NB).
 3. Wilhelmus, gedoopt te Loon op Zand op 9 september 1704 (oud-gereformeerd).

XI-az Jan Orlemann, molenaar, geboren te Mühlheim (Duitsland) op 12 oktober 1658, overleden te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 8 mei 1736, 77 jaar oud, zoon van Aert Theunisz Oerlemans (X-aj) en Geertruy Aerts de Jong.

Jan Orlemann trouwde
1 te Osthofen in 1682 Walbürga van Bruckhoven, gestorven te Mühlheim 12-8-1693; en trouwde
2 in Osthofen, Anna Barbera Fitting, geb. te Flomborn in 1671. Jan, later (der alte Jan) genoemd, was eerst molenaar op de "Schleifmühle in Mühlheim, die hij in 1688 overdeed aan zijn zwager, Jan van Bruckhoven. Hij koopt in het zelfde jaar de "Neumühle" en bouwde in 1718 een huis in de Bechtheimerstrasse, schuin tegenover de "Rosmühle", die hem ook toebehoorde. Een Rosmühle was een door paarden aangedreven molen. De molens van Jan hebben blijkbaar goed gedraaid, want bij zijn overlijden te Osthofen op 8-5-1736, liet hij een aanzienlijk vermogen na. Tijdens zijn leven had hij meermalen leningen aan de gemeente verstrekt. Van zijn beide vrouwen: Walbürga van Bruckhoven en Anna Barbera Fitting had hij elf kinderen; waarvan twee zoons en zes dochters trouwden, die ieder voor zich ook rijk met kinderen gezegend werden.
Hij is getrouwd te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 9 oktober 1682, op 23-jarige leeftijd (1) met Walbürga van Bruckhofen (28 jaar oud), geboren op 25 juni 1654, overleden te Mühlheim (Duitsland) op 12 augustus 1693, 39 jaar oud, dochter van Jan van Bruckhofen en Egidia de Jong. Uit dit huwelijk:
 1. Arnold, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 4 november 1683, volgt onder XII-cx.
 2. Gertraude, geboren te Mühlheim (Duitsland) op 3 juni 1685.
 3. Adelheid, geboren te Mühlheim (Duitsland) op 13 januari 1688.
 4. Anna, geboren te Mühlheim (Duitsland) in het jaar 1693.
Hij is getrouwd te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 23 februari 1694, op 35-jarige leeftijd (2) met Anna Barbera Fitting (23 jaar oud), geboren te Flomborn (Duitsland) in het jaar 1671, overleden te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 9 september 1734, 63 jaar oud, dochter van Hermann Fitting en Anna Maria Diehl. Uit dit huwelijk:
 1. Maria, geboren te Mühlheim (Duitsland), gedoopt te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 1 februari 1696, volgt onder XII-cy.
 2. Maria, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 7 maart 1698, volgt onder XII-cz.
 3. Gertraude, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 12 september 1700, volgt onder XII-da.
 4. Johann, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 15 maart 1705, volgt onder XII-db.
 5. Katharina, gedoopt te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 1 januari 1708, overleden aldaar op 24 oktober 1727, 19 jaar oud.
 6. Joanna, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 25 december 1710, overleden aldaar in maart 1760, 49 jaar oud. Zij was gehuwd met Wilhelm Christoph Merzig, geboren lzey Hesse Darmstadt (Duitsland) op 4 mei 1696, overleden te Hesse Darmstadt (Duitsland) op 17 april 1759, 62 jaar oud.
 7. Johanna, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 16 juni 1714.

XI-ba Petronella Orlemann, geboren te Mühlheim (Duitsland) op 4 december 1664, overleden te Nordheim (Duitsland) in het jaar 1717, 53 jaar oud, dochter van Aert Theunisz Oerlemans (X-aj) en Geertruy Aerts de Jong. Zij is getrouwd te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) in het jaar 1685, op 21-jarige leeftijd met Johannes Grün (39 jaar oud), geboren lzey (Duitsland) in het jaar 1646, overleden te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) in het jaar 1718, 72 jaar oud, zoon van Peter Grün.
(Hij is eerder getrouwd in het jaar 1670, op 24-jarige leeftijd met Anna Margetha Schram.) Uit dit huwelijk:

 1. Catharina, volgt onder XII-dc.

XI-bb Adriaen Jacobs Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 29 november 1664, overleden aldaar op 10 september 1729, 64 jaar oud, zoon van Jacob Theunissen Oerlemans (X-ak) en Adriaentjen Corstiaen Wijnen. Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 23 november 1696 en getrouwd aldaar op 9 december 1696, op 32-jarige leeftijd met Geertruij Jans Haverhals (24 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 14 augustus 1672. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaentje, geboren te Sprang (NB) op 24 november 1697, volgt onder XII-dd.
 2. Johannes, geboren te Sprang (NB) op 19 juli 1699, jong overleden in het jaar 1705, 6 jaar oud.
 3. Jacobus, geboren te Sprang (NB) op 2 oktober 1701, volgt onder XII-de.
 4. Adriaan, geboren te Sprang (NB) op 19 augustus 1703, volgt onder XII-df.
 5. Johannes, geboren te Sprang (NB) op 10 januari 1706, volgt onder XII-dg.
 6. Marike, geboren te Sprang (NB) op 30 oktober 1707, volgt onder XII-dh.
 7. Roeland, geboren te Sprang (NB) op 20 september 1711.
 8. Arnoldus, geboren te Sprang (NB) op 16 december 1714, volgt onder XII-di.

XI-bc Jan Joosten Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 13 november 1667, zoon van Joost Thonis Oerlemans (X-al) en Keuntje Jans de Bie. Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 30 november 1695, op 28-jarige leeftijd met Judith Clis (29 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 8 augustus 1666, dochter van Korstiaan Clis en Theunisken de Ruijter. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus, gedoopt te Sprang (NB) op 22 december 1697, volgt onder XII-dj.
 2. Teuntje, geboren te Sprang (NB) op 22 december 1697.
 3. Maarten, gedoopt te Sprang (NB) op 23 oktober 1701, volgt onder XII-dk.

XI-bd Sabina Agneta Orizandt, geboren te Klundert (NB) op 13 maart 1739, gedoopt aldaar op 18 maart 1739 (nederlands hervormd), overleden te Waalwijk op 14 februari 1808, 68 jaar oud, dochter van Jan Engelbert Orizandt en Cornelia van Gils (X-ap).

1801: Akte van cessie door Sabina Agneta Orisandt van een in 1571 ten gunste van Joost Claesze afgewezen losrentebrief van fl. 320,- ten laste van het gewest Holland.
Zij is getrouwd te 's-Hertogenbosch op 18 oktober 1756, op 17-jarige leeftijd (1) met Everhard de Marcq. Uit dit huwelijk:
 1. Theodore, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 30 september 1759.
Zij is getrouwd te Leiden (2) met Abraham Musquetier, secretaris en penningmeester van Fijnaart, gedoopt te Leiden op 15 maart 1746, overleden te Zaltbommel op 3 november 1799, begraven aldaar, 53 jaar oud.
Voor zijn huwelijk was Abraham notaris klerk bij notaris Johannes Thijssen. Zijn handtekening komt hierdoor op veel akten voor. Op 25-09-1761 is hij op 15-jarige leeftijd als student medicijnen ingeschreven. Later is hij rechten gaan studeren. Hij werd secretaris en penningmeester van Fijnaard en Heyningen en ook notaris en secretaris van Leerdam en heerlijkheid van Schoonrewoerd.
Uit dit huwelijk:
 1. Johannes, geboren te Klundert (NB) op 6 oktober 1772, gedoopt aldaar op 11 oktober 1772 (nederlands hervormd), volgt onder XII-dl.
 2. Engelbert, geboren te Klundert (NB) op 23 juli 1773, gedoopt aldaar op 26 juli 1773 (nederlands hervormd), volgt onder XII-dm.
 3. Johanna, geboren te Klundert (NB), gedoopt te Fijnaart en Heijningen (NB) op 21 januari 1776 (nederlands hervormd), volgt onder XII-dn.
 4. Abraham, 1e luitenant infanterie, gedoopt te Fijnaart en Heijningen (NB) op 1 februari 1778 (nederlands hervormd), overleden te Fijnaart (NB) op 17 augustus 1806, 28 jaar oud.
 5. Sabina, gedoopt te Fijnaart en Heijningen (NB) op 19 november 1780 (nederlands hervormd), volgt onder XII-do.

XI-be Angela Cornelia Orizandt, geboren te Klundert (NB) op 14 augustus 1740, gedoopt aldaar op 21 augustus 1740 (nederlands hervormd), overleden te Maastricht (Limburg) op 23 januari 1806, 65 jaar oud, dochter van Jan Engelbert Orizandt en Cornelia van Gils (X-ap). Zij is getrouwd te Oisterwijk (NB) op 23 juni 1760, op 19-jarige leeftijd met Willem Hendrik van Panhuys (25 jaar oud), heer van Haeren, gedoopt te Maastricht (Limburg) op 5 december 1734, overleden aldaar op 23 januari 1808, 73 jaar oud, zoon van Hendrik Emilius van Panhuys en Josine Aemilia Chatvelt. Uit dit huwelijk:

 1. Henri, gedoopt te Maastricht (Limburg) op 22 september 1761, begraven aldaar op 13 september 1763, 1 jaar oud.
 2. Jeanne, gedoopt te Maastricht (Limburg) op 16 januari 1763, begraven aldaar op 22 december 1780, 17 jaar oud.
 3. Emilia, gedoopt te Maastricht (Limburg) op 3 juni 1764, begraven aldaar op 20 juni 1769, 5 jaar oud.
 4. Theodora, gedoopt te Maastricht (Limburg) op 5 juli 1765, begraven aldaar op 24 oktober 1770, 5 jaar oud.
 5. Johan, geboren te Maastricht (Limburg) op 4 augustus 1766, gedoopt aldaar op 4 augustus 1766, overleden te Haaren (NB) op 21 oktober 1849, 83 jaar oud.
 6. Jeanne, gedoopt te Maastricht (Limburg) op 29 september 1767, overleden aldaar op 17 september 1837, 69 jaar oud. Zij was gehuwd met Frans van Panhuys, geboren in het jaar 1777, overleden te Maastricht (Limburg) op 13 maart 1848, 71 jaar oud, zoon van Hubertus Emilius van Panhuys en Johanna Gerarda Heldevier.
 7. Adriana, gedoopt te Maastricht (Limburg) op 2 januari 1769.
 8. Agnes, gedoopt te Maastricht (Limburg) op 15 april 1770, begraven aldaar op 6 juli 1780, 10 jaar oud.
 9. Isaak, geboren te Maastricht (Limburg) op 5 oktober 1771, gedoopt aldaar op 6 oktober 1771, volgt onder XII-dp.
 10. Hendrik, gedoopt te Maastricht (Limburg) op 7 juli 1773, begraven aldaar op 7 augustus 1796, 23 jaar oud.
 11. Willem, geboren te Maastricht (Limburg) op 9 januari 1775, gedoopt aldaar op 11 januari 1775, volgt onder XII-dq.

XI-bf Agneta Orizant, geboren te Klundert (NB) op 20 september 1741, gedoopt aldaar op 24 september 1741 (nederlands hervormd), overleden te Zaltbommel op 26 januari 1811, 69 jaar oud, dochter van Jan Engelbert Orizandt en Cornelia van Gils (X-ap). Zij is getrouwd te 's-Hertogenbosch op 10 juni 1760, op 18-jarige leeftijd met Cornelis Jacobus Tieboel (23 jaar oud), arts, geboren te Klundert (NB) in het jaar 1737, wonende te Amsterdam, overleden voor 1811, hoogstens 74 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Agneta, geboren te Purmerend (NH) op 19 juli 1769, volgt onder XII-dr.
 2. Galenus, geboren Amsterdam op 22 april 1775, overleden te Dinther (NB) op 18 september 1825, 50 jaar oud. Hij was gehuwd met Agneta Jacoba Lietart, geboren te Purmerend (NH) op 19 juli 1769.

XI-bg Susanna Molengraaff, gedoopt te Leiden op 15 februari 1731 (nederlands hervormd), dochter van Christoffel Molengraaff (X-ar) en Geerrtruijd van den Brink. Zij is in ondertrouw gegaan te Rotterdam op 3 augustus 1755 en getrouwd aldaar op 19 augustus 1755, op 24-jarige leeftijd met Pieter Rosier (24 jaar oud), geboren te Rotterdam in het jaar 1731. Uit dit huwelijk:

 1. Geertruij, gedoopt te Rotterdam op 29 juli 1756 (gereformeerd).
 2. Christoffel, gedoopt te Rotterdam op 24 september 1758 (gereformeerd).
 3. Hendrik, gedoopt te Rotterdam op 28 september 1760 (gereformeerd).

XI-bh Jacobus Molengraaff, gedoopt te Sprang (NB) op 7 februari 1725, overleden aldaar op 15 maart 1779, 54 jaar oud, zoon van Johannes Molengraaff (X-as) en Clasina Wijnen. Hij was gehuwd met Geertruij van Bemmelen. Uit dit huwelijk:

 1. Jan, gedoopt te Leiden op 29 oktober 1752 (nederlands hervormd), volgt onder XII-ds.

XI-bi Adriana Elisabeth Verster de Balbian, gedoopt te Loon op Zand op 4 december 1735 (nederduits gereformeerd), begraven te Oisterwijk (NB) op 5 november 1773, 37 jaar oud, dochter van Laurens Versters de Balbian en Maria Molengraaff (X-at). Zij is getrouwd te Oisterwijk (NB) op 7 augustus 1759, op 23-jarige leeftijd met Charles Victor Zehender (ongeveer 30 jaar oud), luitenant, geboren te Bern (Zwitserland) rond 1729, wonende te Oisterwijk (NB), overleden te Empel op 24 augustus 1808, ongeveer 79 jaar oud.

7-8-1759. Luitenant in het regiment Switsers van de Generaal Najoor van Sturler.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Oisterwijk (NB) op 19 oktober 1784, op ongeveer 55-jarige leeftijd met Anna Elisabeth Arpeau, geboren te Bergen op Zoom, wonende te Eindhoven en te Tilburg.) Uit dit huwelijk:
 1. Anna, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 8 april 1760, wonende te Tiel (Gelderland). Zij is getrouwd te Oisterwijk (NB) op 2 augustus 1784, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Johannis van Inbijte van Batenburg, vaandrig (regiment van generaal majoor Doeglas), geboren te Wouw (NB), wonende te Nijmegen, te Tiel (Gelderland) en te Vlissingen.
 2. Maria, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 26 juli 1761 (nederduits gereformeerd), volgt onder XII-dt.
 3. Jacoba, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 22 mei 1763 (nederduits gereformeerd). Zij is getrouwd te Oisterwijk (NB) op 24 november 1785, op 22-jarige leeftijd met Willem Hendrik de Geer, militair, wonende te 's-Hertogenbosch en te Zaltbommel.
  Cadet in het Regiment Cavallerie van Generaal Majoor Baron van Hecten in de compagnie van kolonel Baron van Pattel van Potendorf.
 4. Alida, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 27 maart 1768 (nederduits gereformeerd), volgt onder XII-du.
 5. Laurentia, gedoopt te Moergestel (NB) op 6 oktober 1771 (nederduits gereformeerd), volgt onder XII-dv.
 6. Carolina, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 17 oktober 1773 (nederduits gereformeerd), overleden te Vianen op 30 september 1849, 75 jaar oud.

XI-bj Francoise Cristina Verster de Balbian, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 1 augustus 1740 (nederduits gereformeerd), dochter van Laurens Versters de Balbian en Maria Molengraaff (X-at). Zij is getrouwd te Oisterwijk (NB) op 27 augustus 1765, op 25-jarige leeftijd met Frans Goddfried Graffenriedt, militair, geboren te Bern (Zwitserland), wonende te Namen (BelgiŽ).

Kapitein in het Regiment Switters van Kolonel Maij.
Uit dit huwelijk:
 1. Frederica, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 22 juni 1766 (nederduits gereformeerd), volgt onder XII-dw.
 2. Laurentia, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 26 juni 1770 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 6 oktober 1776, 6 jaar oud.

XI-bk Cornelia de Roij, gedoopt op 23 september 1734, dochter van Peeter Bastiaensz de Roij (X-av) en Anna Timmermans. Zij was gehuwd met Willem-Segers van Herwijnen, geboren te Waardhuizen, gedoopt te Uitwijk (NB) op 3 mei 1733. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina, geboren te Waalwijk op 28 juli 1765.
 2. Zeger, gedoopt te Uitwijk (NB) op 10 januari 1768 (gereformeerd), volgt onder XII-dx.
 3. Peter, geboren te Waardhuizen, gedoopt te Uitwijk (NB) op 13 augustus 1769 (gereformeerd), volgt onder XII-dy.
 4. Pieter, geboren te Waardhuizen, gedoopt te Uitwijk (NB) op 3 november 1771 (gereformeerd), volgt onder XII-dz.
 5. Anna, geboren te Waardhuizen, gedoopt te Uitwijk (NB) op 4 december 1774 (gereformeerd), volgt onder XII-ea.

XI-bl Cornelia Adriaens Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 27 maart 1746, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 3 augustus 1829, 83 jaar oud, dochter van Adriaen Adriaens Oerlemans (X-aw) en Dingena Heijmans. Zij was gehuwd met Cornelis Vergouwen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia, gedoopt te Zundert (NB) op 15 oktober 1769 (nederduits gereformeerd).
 2. Adriaan, gedoopt te Zundert (NB) op 14 juli 1771 (nederduits gereformeerd).
 3. Johanna, gedoopt te Zundert (NB) op 23 januari 1774 (nederduits gereformeerd).
 4. Hendrik, gedoopt te Zundert (NB) op 21 april 1776 (nederduits gereformeerd), overleden te Sprang (NB) op 30 april 1847, 71 jaar oud. Hij was gehuwd met Johanna Jacoba de Jong, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 1 oktober 1835.
 5. Cornelis, gedoopt te Zundert (NB) op 3 januari 1778 (nederduits gereformeerd).
 6. Johanna, gedoopt te Zundert (NB) op 14 februari 1781 (nederduits gereformeerd), volgt onder XII-eb.
 7. Dina, gedoopt te Zundert (NB) op 31 augustus 1783 (nederduits gereformeerd), overleden te Sprang (NB) op 5 augustus 1813, 29 jaar oud.
 8. Gerrit, gedoopt te Zundert (NB) op 7 februari 1785 (nederduits gereformeerd).
 9. Willemina, geboren te Zundert (NB) op 7 november 1787, gedoopt aldaar op 18 november 1787 (nederduits gereformeerd), overleden te Sprang (NB) op 11 februari 1864, 76 jaar oud. Zij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 10 november 1834, op 47-jarige leeftijd met Jan Oldenzeel Vlaanderen (38 jaar oud), geboren te Sprang (NB) op 20 juli 1796, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 8 januari 1853, 56 jaar oud.

XI-bm Adriaan Dirks Oerlemans, negociant en winkelier, geboren te Sprang (NB) op 22 december 1749, wonende te Middelburg, overleden aldaar op 15 februari 1829, 79 jaar oud, zoon van Dirk Adriaens Oerlemans (X-ax) en Adriana de Jong.

Adriaen Oerlemans, koper onroerend goed op zaterdag 29 mei 1779 Vlissingen
Koper : Adriaen Oerlemans
Verkoper : Johannes Ziekenheijer
Locatie : Vlissingen, Lange Noordstraat
Object 1 : huis
Prijs : 52:0:0

Adriaan Oerlemans, koper onroerend goed op vrijdag 5 maart 1790 Middelburg
Koper : Adriaan Oerlemans
Verkoper : Hendrik Baarens
Locatie : Middelburg, Langeviele
Object 1 : huis
Prijs : 180:0:0

Adriaan Oerlemans, verkoper onroerend goed op dinsdag 9 augustus 1791 Middelburg
Koper : Rochus Vlaminck
Verkoper : Adriaan Oerlemans
Locatie : Middelburg, Langeviele
Object 1 : huis
Prijs : 180:0:0

Adrianus Oerlemans, koper onroerend goed in november 1792 Middelburg
Koper : Adrianus Oerlemans
Verkoper : Pieter Mantepouw
Locatie : Middelburg, Wal
Object 1 : huis
Prijs : 116:13:4

Adriaan Oerlemans, verkoper onroerend goed op zaterdag 13 december 1794 Vlissingen
Koper : Evert Krijger
Verkoper : Adriaan Oerlemans
Locatie : Vlissingen, Lange Noordstraat
Object 1 : huis
Prijs : 75:0:0

Adrianus Oerlemans, huiseigenaar in 1796 Middelburg, aangeslagen bedrag: 2.12.8, eigenaar van huis: Wal Noordzijde.
Hij was gehuwd (1) met Martina de Groot. Uit dit huwelijk:
 1. Jacob, geboren te Vlissingen, gedoopt op 24 april 1782 (nederlands hervormd), volgt onder XII-ec.
 2. Daniel, geboren te Vlissingen op 23 november 1783, gedoopt in het jaar 1783 (nederlands hervormd), volgt onder XII-ed.
 3. Dirk, gedoopt te Vlissingen (nederlands hervormd).
Hij is getrouwd te Middelburg op 5 november 1813, op 63-jarige leeftijd (2) met Catharina Maranus (47 jaar oud), geboren te Serooskerke (Walcheren) op 10 november 1765, overleden te Middelburg op 3 mei 1842, 76 jaar oud, dochter van Anthonij Maranus en Maria Klammers.

XI-bn Jan Dirks Oerlemans, schoenmaker, geboren te Sprang (NB) op 22 oktober 1752, overleden aldaar op 6 juni 1825, 72 jaar oud, zoon van Dirk Adriaens Oerlemans (X-ax) en Adriana de Jong. Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang en Waalwijk op 23 april 1774 en getrouwd te Waalwijk op 8 mei 1774, op 21-jarige leeftijd (1) met Cornelia Foks (ongeveer 21 jaar oud), geboren te Waalwijk rond 1753, wonende aldaar, overleden te Sprang (NB) op 6 januari 1787, ongeveer 34 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana, gedoopt te Sprang (NB) op 1 oktober 1775, overleden voor 17 juni 1781, hoogstens 5 jaar oud.
 2. Simon, gedoopt te Sprang (NB) op 17 november 1776, volgt onder XII-ee.
 3. Dirk, geboren te Sprang (NB) op 4 maart 1779, overleden aldaar op 21 juni 1841, 62 jaar oud. Hij was gehuwd met Pieternella Hulst, overleden te Sprang (NB) op 24 april 1853.
 4. Adriana, geboren te Sprang (NB) op 15 juni 1781, gedoopt aldaar op 17 juni 1781, volgt onder XII-ef.
 5. Petronella, geboren te Sprang (NB) op 31 augustus 1783, volgt onder XII-eg.
 6. Adrianus, geboren te Sprang (NB) op 12 december 1784.
Hij is in ondertrouw gegaan te Delft op 25 april 1789 en getrouwd te Sprang (NB) op 10 mei 1789, op 36-jarige leeftijd (2) met Willemina van der Loo (41 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 10 december 1747.

XI-bo Arnoldina Dirks Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 15 mei 1757, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 28 januari 1831, 73 jaar oud, dochter van Dirk Adriaens Oerlemans (X-ax) en Adriana de Jong.

Arnoldina is overleden op 28-01-1831 om 08:00 uur in Vrijhoeven-Cappel, ongeveer 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-01-1831. Bij de aangifte van het overlijden van Arnoldina waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis de Rooij (geb. 1770) en Dirk van der Schans (geb. 1800). Notitie bij overlijden van Arnoldina: Overleden op vrijdag. Aangevers: Dirk van der Schans, schoenmaker, 31 jaren, zoon van de overledene en Cornelis de Rooij, bouwman, 60 jaren, nabuur. Beroep: Particuliere. Arnoldina trouwde met Jacobus van der Schans. Jacobus is overleden. Kind van Arnoldina en Jacobus: Dirk van der Schans, geboren omstreeks 1800, beroep: Schoenmaker.
Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 1 november 1793, op 36-jarige leeftijd met Jacobus van der Schans (21 jaar oud), gedoopt te Capelle (NB) op 16 februari 1772 (nederduits gereformeerd), zoon van Peter van der Schans en Johanna de Leeuw. Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus, gedoopt te Sprang (NB) op 16 december 1795, overleden aldaar op 19 maart 1814, 18 jaar oud.
  Notitie bij overlijden van Jacobus: 19 jaar, 's middags om twee uuren ten wooonhuizen zijne ouders.
 2. Dirk, geboren te Sprang (NB) op 20 oktober 1799, gedoopt aldaar op 26 oktober 1799 (nederduits gereformeerd), volgt onder XII-eh.

XI-bp Adrianus Klootwijk, gedoopt te Sprang (NB) op 17 april 1752, overleden aldaar op 13 juni 1841, 89 jaar oud, zoon van Adriaan Klootwijk en Alida Oerlemans (X-ay). Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 4 mei 1777, op 25-jarige leeftijd met Antje de Jong (25 jaar oud), geboren te Capelle (NB) op 19 december 1751, overleden te Sprang (NB) op 17 juni 1833, 81 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Alida, gedoopt te Sprang (NB) op 6 maart 1778, volgt onder XII-ei.
 2. Maria, gedoopt te Sprang (NB) op 31 december 1780.
 3. Adriana, gedoopt te Sprang (NB) op 27 oktober 1782, volgt onder XII-ej.
 4. Zijke, gedoopt te Sprang (NB) op 27 oktober 1782.
 5. Adriaan, geboren te Sprang (NB) op 18 januari 1785, gedoopt aldaar op 6 februari 1785, volgt onder XII-ek.
 6. Johanna, geboren te Sprang (NB) op 30 november 1786, gedoopt aldaar op 3 december 1786, overleden aldaar op 3 december 1786, 3 dagen oud.

XI-bq Clasina Elisabeth Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 4 maart 1759, overleden aldaar op 24 januari 1817, 57 jaar oud, dochter van Goyaert Cornelis Oerlemans (X-az) en Ida de Grandt. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 3 januari 1790, op 30-jarige leeftijd met Wouter Meeus Scholt, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 3 december 1812. Uit dit huwelijk:

 1. Zacharias, geboren in het jaar 1791, volgt onder XII-el.
 2. IJda, geboren te Sprang (NB) op 22 juli 1792, volgt onder XII-em.
 3. Cornelis, overleden te Sprang (NB) op 28 november 1849.
 4. Govert, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 14 januari 1842.

XI-br Bernardina Cornelia Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 14 november 1762, wonende te Waalwijk, overleden te Sprang (NB) op 29 januari 1833, 70 jaar oud, dochter van Goyaert Cornelis Oerlemans (X-az) en Ida de Grandt. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 14 oktober 1787, op 24-jarige leeftijd met Balthasar Werther (33 jaar oud), beroepsofficier, luitenant ter zee, bouwman en kerkmeester, gedoopt te Waalwijk op 12 juni 1754, wonende aldaar, overleden aldaar op 8 januari 1841, 86 jaar oud, zoon van Johannes Werther en Maria Casteleyn. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes, geboren te Sprang (NB) op 12 augustus 1788, gedoopt aldaar op 17 augustus 1788, volgt onder XII-en.
 2. Yda, gedoopt te Sprang (NB) op 28 mei 1790, ongehuwd overleden te Waalwijk op 12 juli 1830, 40 jaar oud.
 3. Govert, gedoopt te Sprang (NB) op 4 december 1791, volgt onder XII-eo.
 4. Anna, gedoopt te Sprang (NB) op 26 mei 1800, volgt onder XII-ep.
 5. Johanna, overleden te Sprang (NB) op 18 november 1821.
 6. Cornelia, overleden te Sprang (NB) op 29 augustus 1821.

XI-bs Francois Corstiaens van der Werken, notaris, gedoopt te Sprang (NB) op 29 maart 1744, overleden te Raamsdonk (NB) op 9 juni 1819, 75 jaar oud, zoon van Corstiaen van der Werken en Geertrui Cornelis Oerlemans (X-ba). Hij was gehuwd met Johanna van Olphen. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, geboren te Sprang (NB) op 20 juni 1787, gedoopt aldaar op 24 juni 1787, volgt onder XII-eq.

XI-bt Adrianus Rudolphus van Genderen, advocaat en schout van Sprang, gedoopt te Sprang (NB) op 9 april 1752, overleden te Waalwijk op 26 februari 1830, 77 jaar oud, zoon van Jan Arnoldus van Genderen en Alida Cornelia Cornelis Oerlemans (X-bb). Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 22 november 1778, op 26-jarige leeftijd (1) met Adrina Elisabeth van Dam, wonende te Sprang (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Alida, geboren in mei 1777, volgt onder XII-er.
Hij is getrouwd in het jaar 1807, op 55-jarige leeftijd (2) met Anna Maria Kuijpers, overleden te Waalwijk op 27 januari 1812, dochter van Sebastiaan Kuijpers en Mecheline Nieuwenhuijzen. Uit dit huwelijk:
 1. Johannes, geboren te Waalwijk op 3 mei 1808, volgt onder XII-es.
 2. Sebastiaan, geboren te Waalwijk op 24 december 1809, volgt onder XII-et.
 3. Adrien, geboren te Waalwijk op 20 augustus 1811.
Hij was gehuwd (3) met Jacoba de Bie, geboren te Sprang (NB) op 14 mei 1769, overleden te Alblasserdam op 1 mei 1843, 73 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Christiaan, geboren te Sprang (NB) op 13 november 1789, volgt onder XII-eu.
 2. Adriana, geboren te Sprang (NB), gedoopt aldaar op 5 juni 1793, overleden aldaar op 1 december 1822, 29 jaar oud. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 31 januari 1822, op 28-jarige leeftijd met Frans van Es.
 3. Alida, geboren te Sprang (NB) op 22 december 1798.
 4. Adriana, geboren te Sprang (NB), volgt onder XII-ev.

XI-bu Cornelis Johannes Oerlemans, kuiper, gedoopt te Sprang (NB) op 15 juli 1782, overleden te Dordrecht op 12 december 1848, 66 jaar oud, zoon van Johannes Cornelis Oerlemans (X-bd) en Johanna Catharina Dagevos. Hij is getrouwd te Dordrecht op 19 februari 1817, op 34-jarige leeftijd met Cornelia Johanna Sluijs (25 jaar oud), geboren in het jaar 1792, wonende te Dordrecht, overleden aldaar op 8 oktober 1839, 47 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes, geboren te Dordrecht op 2 juni 1817, volgt onder XII-ew.
 2. Adriana, geboren te Dordrecht op 27 mei 1820, volgt onder XII-ex.
 3. Jacobus, geboren te Dordrecht op 20 december 1821.
 4. Johanna, geboren te Dordrecht op 16 december 1824, volgt onder XII-ey.
 5. Cornelia, geboren te Dordrecht in het jaar 1827, overleden aldaar op 23 september 1828, 1 jaar oud.
 6. Cornelis, geboren te Dordrecht op 13 augustus 1829, volgt onder XII-ez.
 7. Dirk, geboren te Dordrecht op 15 februari 1833, volgt onder XII-fa.
 8. Levenloos, geboren te Dordrecht op 28 juni 1837, overleden aldaar op 28 juni 1837.
 9. Goris, geboren te Dordrecht op 17 oktober 1838, overleden aldaar op 26 mei 1839, 221 dagen oud.

XII-a Anneke Leempoel, geboren te Sprang (NB), gedoopt aldaar op 13 november 1707, overleden te Capelle (NB) op 23 oktober 1778, 70 jaar oud, dochter van Frans Jansen Leempoel (XI-a) en Willemken Aerts Cus. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 22 november 1733, op 26-jarige leeftijd met Bastiaan Mouthaan (29 jaar oud), gedoopt te Capelle (NB) op 12 mei 1704 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 3 oktober 1778, 74 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Marie, geboren , gedoopt te Capelle (NB) op 3 maart 1737 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-a.
 2. Willemke, gedoopt te Capelle (NB) op 5 november 1741 (nederduits gereformeerd).
 3. Gerard, gedoopt te Capelle (NB) op 29 mei 1746 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-b.
 4. Bastiaan, geboren te Capelle (NB), gedoopt op 13 mei 1753 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-c.

XII-b Janneke Leempoel, gedoopt te Sprang (NB) op 7 februari 1712, dochter van Frans Jansen Leempoel (XI-a) en Willemken Aerts Cus. Zij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 8 november 1744, getrouwd aldaar op 23 oktober 1744 voor de kerk, op 32-jarige leeftijd met Jan Bonis. Uit dit huwelijk:

 1. Willemijna, gedoopt te Wijk en Aalburg (NB) op 2 mei 1751 (nederduits gereformeerd).
 2. Jenneken, gedoopt te Wijk en Aalburg (NB) op 6 oktober 1754 (nederduits gereformeerd).
 3. Teunis, geboren in het jaar 1760, volgt onder XIII-d.

XII-c Pieter de Bruyn, geboren op 6 januari 1715, zoon van Andries Pieter de Bruijn en Geertruyd Arisse Decker (XI-b). Hij is getrouwd te a in het jaar 1732, op 17-jarige leeftijd met Adriaantje Schaap (17 jaar oud), geboren op 14 april 1715. Uit dit huwelijk:

 1. Geertruy, gedoopt te Capelle (NB) op 22 november 1733 (nederduits gereformeerd).
 2. Johannes, gedoopt te Capelle (NB) op 9 januari 1735 (nederduits gereformeerd).
 3. Helena, gedoopt te Capelle (NB) op 9 november 1738 (nederduits gereformeerd).
 4. Pieternel, gedoopt te Capelle (NB) op 28 februari 1740 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-e.
 5. Adriaantje, gedoopt te Capelle (NB) op 3 juni 1742 (nederduits gereformeerd).
 6. Helena, gedoopt te Capelle (NB) op 17 mei 1744 (nederduits gereformeerd).
 7. Lena, gedoopt te Capelle (NB) op 16 mei 1745 (nederduits gereformeerd).
 8. Johannes, gedoopt te Capelle (NB) op 26 juni 1746 (nederduits gereformeerd).
 9. Dingena, gedoopt te Capelle (NB) op 10 september 1747 (nederduits gereformeerd).
 10. Andries, gedoopt te Capelle (NB) op 9 februari 1749 (nederduits gereformeerd).

XII-d Pieternel van der Saken, geboren op 10 september 1702, gedoopt aldaar op 10 september 1702, overleden te Loon op Zand in het jaar 1750, 48 jaar oud, dochter van Michiel Claasen van der Saken en Geertruyd Arisse Decker (XI-b). Zij is getrouwd op 19 december 1727, op 25-jarige leeftijd met Gerrit Huibertsz Baks (ongeveer 37 jaar oud), schepen, geboren te Wijk rond 1690, overleden te Loon op Zand op 28 maart 1761, ongeveer 71 jaar oud, zoon van Huibert Gerritsz Bax en Maria van Osch.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 22 oktober 1756 en getrouwd aldaar op 7 november 1756, ondertrouwd aldaar op 22 oktober 1756 en getrouwd aldaar op 7 november 1756 voor de kerk (nederduits gereformeerd), op ongeveer 66-jarige leeftijd met Barber Oerlemans (47 jaar oud), gedoopt te Capelle (NB) op 3 maart 1709 (nederduits gereformeerd), overleden te Loon op Zand (Labbegat) op 11 november 1784, begraven aldaar, 75 jaar oud, dochter van Arien Hendrikse Oerlemans (XI-aq) en Cornelia Franse de Bruijn.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria, geboren te Capelle (NB) op 15 februari 1728.
 2. Geertruij, geboren op 18 juni 1730, volgt onder XIII-f.
 3. Dingena, geboren te Capelle (NB) op 22 februari 1733.
 4. Clasien, geboren te Capelle (NB) op 5 januari 1735.
 5. Huibert, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 13 oktober 1737, gedoopt op 13 oktober 1737, volgt onder XIII-g.
 6. Adriana, geboren te Capelle (NB) op 24 april 1740.
 7. Elisabeth, geboren te Capelle (NB) op 20 februari 1743.

XII-e Wilhelmus Adrianus Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 5 april 1669, zoon van Adrianus Corneliszn Oirlemans (XI-d) en Maria Johannesdr. Hij is in ondertrouw gegaan op 16 april 1695 en getrouwd te Tilburg op 8 mei 1695, op 26-jarige leeftijd met Jenneken Ariaen Jan Ariessen Somers (20 jaar oud), geboren te Tilburg in het jaar 1675, gedoopt op 21 oktober 1677, dochter van Adriaen Jan Ariessen Somers en Cornelia Adriaen Gijsberts Donders. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana, gedoopt te Loon op Zand op 16 november 1696.
 2. Adriaen, gedoopt te Loon op Zand op 5 februari 1699, volgt onder XIII-h.
 3. Joanna, gedoopt te Loon op Zand op 12 mei 1702.
 4. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 3 november 1704.
 5. Cornelius, gedoopt te Loon op Zand in januari 1709 (RK), overleden voor 25 april 1773, hoogstens 64 jaar oud. Hij is getrouwd te Loon op Zand op 1 juli 1731, op 22-jarige leeftijd met Joanna Adrianus Witlox (23 jaar oud), gedoopt te Oisterwijk op 5 september 1707 (RK), overleden voor 30 januari 1754, hoogstens 46 jaar oud.
 6. Anna, gedoopt te Loon op Zand op 29 april 1712.

XII-f Maria Peeterse Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 22 januari 1681 (RK), dochter van Petrus Corneliuszn Oerlemans (XI-e) en Anna Walterusdr. Zij is getrouwd te Loon op Zand op 5 november 1702 voor de kerk (RK), op 21-jarige leeftijd met Zacharias Geertse Glaudi (31 jaar oud), geboren in het jaar 1671. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus, gedoopt te Loon op Zand op 20 november 1702 (RK).
 2. Petronella, gedoopt te Loon op Zand op 16 maart 1705 (RK).
 3. Anna, gedoopt te Loon op Zand op 27 augustus 1708 (RK).

XII-g Cornelius Hendricus Oerlemans, gedoopt in het jaar 1680, wonende te Loon op Zand, overleden aldaar op 26 januari 1742, 62 jaar oud, zoon van Henricus Oerlemans (XI-f). Hij is getrouwd te Loon op Zand op 18 februari 1703, getrouwd aldaar op 18 februari 1703 voor de kerk (RK), op 23-jarige leeftijd met Joanna Michaels Reckers (15 jaar oud), geboren te Tilburg, gedoopt aldaar op 4 juni 1687. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik, geboren te Tilburg op 26 augustus 1705, gedoopt aldaar op 26 augustus 1705 (RK), volgt onder XIII-i.
 2. Joannes, geboren te Tilburg op 10 november 1706.
 3. Cornelius, gedoopt te Loon op Zand op 7 juli 1711 (RK), volgt onder XIII-j.
 4. Henricus, geboren te Tilburg, gedoopt te Loon op Zand op 6 januari 1714 (RK).
 5. Joanna, gedoopt te Loon op Zand op 21 februari 1716 (RK).
 6. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 8 oktober 1718 (RK).
 7. MichaŽl, gedoopt te Loon op Zand op 9 april 1721 (RK), begraven aldaar op 14 augustus 1741, 20 jaar oud.
 8. Antonius, gedoopt te Loon op Zand op 18 maart 1723 (RK).

XII-h Cornelius Cornelii Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 18 juli 1660 (RK), overleden te Huijbergen (NB) op 14 maart 1721, 60 jaar oud, zoon van Cornelius Niclaessen Oerlemans (XI-g) en Antonia Adriaenssen van Meir.

GAK 4 C/77 (1721) Koopdag Cornelis Cornelissen Oerlemans getr. met Margarita Dingemans Nuijten en Geertuij Cornelissen Oerlemans getr. met Dingeman Siardus van den Bergh.
Hij is in ondertrouw gegaan te Nispen-Essen op 27 januari 1685 en getrouwd aldaar op 13 februari 1685, op 24-jarige leeftijd met Margareta Dinghemans Nuijten (20 jaar oud), gedoopt te Wouw (NB) op 2 juni 1664, overleden te Huijbergen (NB) op 14 maart 1721, 56 jaar oud, dochter van Dingeman Denissen Nuijten en Gertrudis Aertsen Botbijl. Uit dit huwelijk:
 1. Gertrudis, gedoopt te Huijbergen (NB) op 5 januari 1686 (RK), volgt onder XIII-k.
 2. Maria, gedoopt te Huijbergen (NB) op 9 december 1693.

XII-i Joannes Cornelissen Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 28 juli 1663 (RK), overleden te Nispen (NB) op 23 februari 1731, 67 jaar oud, zoon van Cornelius Niclaessen Oerlemans (XI-g) en Antonia Adriaenssen van Meir.

Jan Cornelis Oerlemans (armmeester) vermelding in Armenarchief Roosendaal op donderdag 21 december 1713 Roosendaal.
Armenarchief inv.nrG19 : Rekening met bijlagen van de armmeester Jan Cornelis Oerlemans 1713, afgehoord 21 december 1713.

Jan Cornelissen Oerlemans vermelding in schepenakte op woensdag 16 februari 1729 RoosendaalIn akte vermelde toponiemen : Borteldonk - Peer Teeuwenveld - Smidsveld - Leemakker
auctor(en) : 1Jan Cornelissen OERLEMANS
destinataris(sen) : 1Cornelis Pietersen LUIJSTERBURGH
inhoud : De auctor verklaart schuldig te zijn aan de destinataris 289 guldens 1 stuiver 1 penning, zijnde het restant van de koopsom van de voorgaande akte d.d16-02-1729.
Als onderpand dienen de daarbij verkregen percelen, t.w.: A twee percelen land gelegen te Borteldonck en genaamd Peer Teeuwen Veldekens;
B een perceel zaailand gelegen te Borteldonck en genaamd Smits Veldeken;
C een perceel zaailand gelegen te Borteldonck en genaamd het Leemackertje;
D een perceel zaailand gelegen te Borteldonck naast het perceel onder C;
(belendingen - noord: een zoekweg; oost: sheeren straat; zuid: het andere erf van de verkoper; west: Marijnis VAN AGTMAEL).
De percelen zijn samen groot 6 gemeten 45 roeden. Naschrift: op 13-04-1730 verklaart Cornelis Pietersen LUIJSTERBURGH dat Jan Cornelis OERLEMANS de schuld heeft voldaan.

Jan Cornelissen Oerlemans vermelding in schepenakte op woensdag 16 februari 1729 Roosendaal
auctor(en) : 1Cornelis Pietersen LUIJSTERBURGH
destinataris(sen) : 1Jan Cornelissen OERLEMANS
inhoud : De auctor vest de destinataris in: A twee percelen land gelegen te Borteldonck en genaamd Peer Teeuwen Veldekens;
B een perceel zaailand gelegen te Borteldonck en genaamd Smits Veldeken;
C een perceel zaailand gelegen te Borteldonck en genaamd het Leemackertje;
D een perceel zaailand gelegen te Borteldonck naast het perceel onder C;
De percelen zijn samen groot 6 gemeten 45 roeden.
(belendingen - noord: een zoekweg; oost: sheeren straat; zuid: het andere erf van de verkoper; west: Marijnis VAN AGTMAEL).
De koopsom bedraagt 578 guldens 2 stuivers 2 penningen volgens conditie en opslag d.d 17-01-1729.

Jan Cornelissen Oerlemans
in akte vermelde toponiemen : Blakkenbeemd - Berg - Vonderdijksebrug
auctor(en) :
1 Jan Nicolaessen VAN EECKELEN (voor zichzelf deelhebber voor 1/6 deel, en als voogd over de minderjarige kinderen van Jan VAN DER MAST waarvan de moeder Janneken Nicolaessen VAN EECKELEN was, die eveneens deelhebber voor 1/6 deel zijn)
2 Anna Anthonissen MAES (echtgenote van Adriaen Nicolaessen VAN EECKELEN, geauthoriseerd door haar man en bijgestaan door haar zwager Jan Nicolaessen VAN EECKELEN, deelhebber voor 1/6 deel)
3 Adriaentje Nicolaessen VAN EECKELEN (echtgenote van Cornelis Nicolaessen VAN MEIR, wegens afwezigheid van haar man bijgestaan door haar broer Jan Nicolaessen VAN EECKELEN, deelhebber voor 1/6 deel)
4 Pieter SMEIJERS (weduwnaar en testamentair erfgenaam van Cornelia Nicolaessen VAN EECKELEN deelhebber voor 1/6 deel)
* alle auctoren maken zich sterk voor Anthonij Nicolaessen VAN EECKELEN, deelhebber voor 1/6 deel; zij zijn samen kinderen en erfgenamen van Nicolaes Jansen VAN EECKELEN en Paessina Adriaensen ELSTEN
destinataris(sen) :
1 Jan Cornelissen OERLEMANS
inhoud : De auctoren vesten de destinataris in een perceel beemden groot 1 gemet 113 roeden, gelegen in de Blacken Beemt ofte Bercht aan de Vonderdijckse Brugge (belendingen - noord: Cornelis Jansen VAN EECKELEN; oost: Cornelis Jansen VAN EECKELEN; zuid: Barbara Cornelissen THOLENAER; west: de Beek).
De koopsom bedraagt 155 guldens. De op het perceel rustende schulden moeten met de kooppenningen worden afgelost. Verwezen wordt naar een testament gepasseerd voor notaris J. Vredenburgh te Asschen en geregistreerd te Roosendaal.
Hij is in ondertrouw gegaan te Nispen (NB) op 7 maart 1693 en getrouwd aldaar op 23 maart 1693, op 29-jarige leeftijd met Catharina Cornelissen Dipenbeeck (29 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Borteldonk), gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 24 juli 1663 (RK), wonende te Nispen-Essen (Borteldonk), overleden te Nispen (NB) op 29 augustus 1732, 69 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Nicolaus, gedoopt te Nispen (NB) op 4 maart 1695 (RK), volgt onder XIII-l.
 2. Cornelia, gedoopt te Nispen-Essen op 10 januari 1699 (RK), volgt onder XIII-m.
 3. Cornelius, geboren te Nispen (NB), gedoopt te Nispen-Essen op 22 april 1703 (RK).
 4. Maria, gedoopt te Nispen-Essen op 24 mei 1709 (RK), volgt onder XIII-n.
 5. N.N., begraven te Nispen-Essen op 12 januari 1694.
  Overleden : kind ('infans') van Joannes Cornelii Oormans.

XII-j Adriana Cornelij Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 21 juni 1666 (RK), overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 20 september 1739, begraven op 29 september 1739, 73 jaar oud, dochter van Cornelius Niclaessen Oerlemans (XI-g) en Antonia Adriaenssen van Meir. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 29 september 1688, op 22-jarige leeftijd (1) met Quirinus Gerardi Conincx (54 jaar oud), geboren in het jaar 1634. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 20 februari 1691, op 24-jarige leeftijd (2) met Jacobus Cornelissen Backx (23 jaar oud), geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 3 februari 1668, overleden aldaar op 6 mei 1723, 55 jaar oud, zoon van Cornelis Joosen Backx en Elisabeth Micheil Quirijns Pellens. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 24 maart 1692 (RK). Zij is getrouwd te Kalmthout (BelgiŽ) op 26 november 1715, op 23-jarige leeftijd met Jan Janssen Willemsen (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1690.
 2. Gertrudis, geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt aldaar op 2 maart 1695 (RK), overleden aldaar op 18 maart 1695, 16 dagen oud.
 3. Catharina, geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt aldaar op 15 maart 1697 (RK), volgt onder XIII-o.
 4. Cornelia, geboren op 15 november 1699 (RK), overleden te Kalmthout (BelgiŽ).
 5. Cornelius, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 10 december 1701 (RK), volgt onder XIII-p.
 6. Maria, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 23 juni 1706 (RK). Zij is getrouwd te Kalmthout (BelgiŽ) op 4 april 1731, op 24-jarige leeftijd met Adriaan Wilhelmi van Gestel (26 jaar oud), geboren te Kalmthout (BelgiŽ) in het jaar 1705.

XII-k Gerardus Cornelissen Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 26 december 1670 (RK), overleden aldaar op 4 november 1720, begraven aldaar op 4 november 1720, 49 jaar oud, zoon van Cornelius Niclaessen Oerlemans (XI-g) en Antonia Adriaenssen van Meir.

GAK 3X/48 (1697) Geeraert Cornelis Oirmans belooft 29 gulden te betalem voor de bevalling van Maria Janssen van den Bergh. GAK 3 Y/52 (1701) Inventaris sterfhuis Maria Janssen van Loon. GAK 32B/3 (1718) Inventaris sterfhuis Cornelia Cornelissen van Meir en akkoord met de kinderen. GAK 34C/27 (1717) Geert Cornelissen Oerlemans verkoopt een huis met erf op de Spilbeek aan zijn broer Jan. GAK 4 C/18 (1721) Koopdag voor de erfgenamen van Geert Oerlemans X Seijken Cornelissen Somers. GAK 4D/11 (1722) Akkoord tussen Cornelis Janssen Crinckels X Lucie Cornelis Somers en de erfgenamen van Geert Oerlemans X Cornelia van Meir.
Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 10 september 1697, op 26-jarige leeftijd (1) met Maria Jan Simons van Loon (32 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 30 november 1664, begraven aldaar op 1 mei 1701, 36 jaar oud, dochter van Joannes Simons van Loon en Anna Adriaen Cornelissen Roch. Uit dit huwelijk:
 1. Gertrudis, gedoopt te Nispen-Essen op 29 september 1695, volgt onder XIII-q.
 2. Jan, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 9 juli 1698, overleden aldaar op 6 juli 1728, begraven aldaar op 6 juli 1728, 29 jaar oud.
 3. Anna, gedoopt te Nispen-Essen op 14 augustus 1700, wonende te Huijbergse Moer, overleden aldaar, begraven te Nispen-Essen op 17 januari 1701, 156 dagen oud.
 4. N.N., begraven te Nispen-Essen op 16 oktober 1698.
  overleden: kind ('infans') van Gerardus Cornelissen Oormans.
Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 30 oktober 1701, op 30-jarige leeftijd (2) met Cornelia Cornelissen Niclaessen van Meir (19 jaar oud), gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 5 januari 1682, overleden aldaar op 1 februari 1718, 36 jaar oud, dochter van Cornelius Niclaessen van Meer en Anna Hendrickx Vissen. Uit dit huwelijk:
 1. Henricus, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 15 maart 1702, overleden te Nispen-Essen (Borteldonk), begraven te Nispen-Essen op 12 mei 1715, 13 jaar oud.
 2. Nicolaus, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 25 juni 1705, overleden aldaar op 19 oktober 1705, 116 dagen oud.
 3. Nicolaus, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 10 november 1706, overleden aldaar op 29 november 1706, 19 dagen oud.
 4. Catharina, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 16 juni 1710 (RK), volgt onder XIII-r.
 5. Cornelius, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 14 december 1713, overleden aldaar, begraven aldaar op 20 november 1726, 12 jaar oud.
 6. Henricus, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 17 september 1716, overleden aldaar op 3 oktober 1716, 16 dagen oud.
Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 13 november 1718, ondertrouwd te Nispen (NB) op 29 oktober 1718 voor de kerk, op 47-jarige leeftijd (3) met Lucia Cornelissen Somers (38 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 28 juli 1680, overleden aldaar op 20 januari 1729, 48 jaar oud.
(Zij is later getrouwd te Nispen-Essen op 1 juli 1721, op 40-jarige leeftijd met Cornelis Janssen Crinckels.) Uit dit huwelijk:
 1. Antonius, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 8 september 1719 (RK).

XII-l Adriaen Corneliszen Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 31 oktober 1676 (RK), overleden te Heerle (NB) op 8 november 1747, 71 jaar oud, zoon van Cornelius Niclaessen Oerlemans (XI-g) en Antonia Adriaenssen van Meir. Hij is in ondertrouw gegaan te Nispen (NB) op 15 maart 1698 en getrouwd aldaar op 30 maart 1698, op 21-jarige leeftijd met Elizabeth Adriaenssen van Oers (21 jaar oud), geboren te Nispen (NB) in het jaar 1677, wonende aldaar. Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis, gedoopt te Nispen-Essen op 25 oktober 1698 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 24 juli 1731, 32 jaar oud. Zij is getrouwd te Halsteren (NB) op 29 april 1725, op 26-jarige leeftijd met Cornelius Anthonissen Laenen (27 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) op 29 december 1697, overleden aldaar op 19 april 1727, 29 jaar oud.
 2. Joannes, gedoopt te Nispen-Essen op 12 november 1700 (RK), volgt onder XIII-s.
 3. Adrianus, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 27 juni 1703 (RK).

XII-m Theodorus Dirk Cornelissen Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 21 september 1678 (RK), overleden rond 1762, ongeveer 84 jaar oud, zoon van Cornelius Niclaessen Oerlemans (XI-g) en Antonia Adriaenssen van Meir.

GAK 4, D bis/2(1754) Dirk Oerlemans verhuurt een stede op de Huijbergse Moer aan zijn zoon Dingeman.
Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 3 februari 1702, op 23-jarige leeftijd met Aldegundis Janssen van Loon (16 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 20 augustus 1685, overleden aldaar, dochter van Joannes Franssen van Loon en Adriana Willemsen van Crincken. Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus, geboren te Nispen-Essen, gedoopt aldaar op 15 maart 1703 (RK).
 2. Nicolaus, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 25 juli 1704 (RK), volgt onder XIII-t.
 3. Dimpna, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 30 augustus 1706 (RK), begraven aldaar op 1 november 1706, 63 dagen oud.
 4. Dingemannus, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 12 juni 1708 (RK), begraven aldaar op 2 juni 1709, 355 dagen oud.
 5. Dingemannus, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 2 september 1710 (RK), volgt onder XIII-u.
 6. Cornelis, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 5 maart 1713 (RK), volgt onder XIII-v.
 7. Joannes, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 9 december 1715 (RK), overleden te Roosendaal op 5 januari 1796, 80 jaar oud.
 8. Antonius, geboren te Nispen-Essen (Essense Heikant), gedoopt te Nispen-Essen op 30 juni 1718 (RK), volgt onder XIII-w.
 9. Cornelia, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 2 maart 1721 (RK), wonende te Huijbergse Moer, overleden te Nispen-Essen op 5 december 1743, 22 jaar oud.
 10. Catharina, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 7 januari 1724 (RK), overleden aldaar op 22 juni 1753, 29 jaar oud.
 11. Gerardus, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 30 januari 1727 (RK), overleden aldaar op 30 september 1738, 11 jaar oud.

XII-n Cornelia Peeter Luijcken van den Bergh, gedoopt te Nispen-Essen op 14 oktober 1662 (RK), overleden te Wuustwezel (BelgiŽ) op 15 februari 1721, 58 jaar oud, dochter van Peter Lucas van den Bergh en Judith Claes Oerlemans (XI-h). Zij is getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 4 mei 1681, op 18-jarige leeftijd met Adrianus Lenaerts Nelen (20 jaar oud), geboren te Nispen-Essen, gedoopt aldaar op 29 juli 1660, overleden aldaar op 7 april 1695, 34 jaar oud, zoon van Leonardus Cornelissen Nelen en Adriana Adriaenssen. Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaus, gedoopt te Nispen-Essen op 25 september 1682, volgt onder XIII-x.
 2. Dingeman, geboren te Essen (BelgiŽ) op 26 januari 1685, volgt onder XIII-y.
 3. Maria, gedoopt te Nispen-Essen op 6 juni 1687, overleden te Wuustwezel (BelgiŽ) op 13 oktober 1688, 1 jaar oud.
 4. Joannes, gedoopt te Wuustwezel (BelgiŽ) op 10 oktober 1689, volgt onder XIII-z.
 5. Maria, geboren te Wuustwezel (BelgiŽ) op 17 maart 1693.

XII-o Cornelius Peetersen van den Bergh, geboren te Nispen-Essen op 22 december 1665 (RK), begraven te Kalmthout (BelgiŽ) op 12 augustus 1717, 51 jaar oud, zoon van Peter Lucas van den Bergh en Judith Claes Oerlemans (XI-h). Hij was gehuwd met Antonia Paessens Mous, geboren te Nispen-Essen op 16 december 1668, overleden te Zundert (NB) op 26 november 1737, 68 jaar oud, dochter van Paschasuis Janssen Mous en Maria Jan Fraters. Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 28 december 1688, volgt onder XIII-aa.
 2. Maria, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 17 maart 1691, volgt onder XIII-ab.
 3. Paschasius, geboren rond 1695, volgt onder XIII-ac.
 4. Anna, geboren rond 1698 (RK), overleden te Essen (BelgiŽ) op 30 november 1747, ongeveer 49 jaar oud. Zij is getrouwd te Stabroek (BelgiŽ) op 11 april 1728, op ongeveer 30-jarige leeftijd (1) met Jacobus de Nijs, overleden te Essen (BelgiŽ) op 23 februari 1736. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 10 februari 1737, op ongeveer 39-jarige leeftijd (2) met Nicolaus Woutersse Meijvis.
 5. Joanna, geboren rond 1701 (RK), volgt onder XIII-ad.
 6. Cornelius, gedoopt te Nispen-Essen op 28 mei 1705 (RK), volgt onder XIII-ae.
 7. Catharina, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 10 juli 1707 (RK), volgt onder XIII-af.
 8. Petronella, geboren te Nispen-Essen (Nieuwmoer), gedoopt te Nispen-Essen op 25 maart 1710 (RK).

XII-p Gertrudis Peetersen van den Bergh, gedoopt te Nispen-Essen op 16 september 1668 (RK), dochter van Peter Lucas van den Bergh en Judith Claes Oerlemans (XI-h). Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 8 november 1687, op 19-jarige leeftijd met Jan Lindert Deckers (27 jaar oud), geboren in het jaar 1660. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina, geboren te Huijbergen (NB) op 11 januari 1695.
 2. Helena, geboren te Huijbergen (NB) op 18 september 1701, volgt onder XIII-ag.
 3. Petrus, geboren te Huijbergen (NB) op 21 februari 1705.
 4. Elisabetha, geboren te Huijbergen (NB) op 7 mei 1707.
 5. Anna, geboren te Huijbergen (NB) op 23 juli 1709.
 6. Gertrudis, geboren te Huijbergen (NB) op 13 november 1711.

XII-q Jan Peter Luc van den Bergh, bakker, gedoopt te Nispen-Essen op 8 april 1674 (RK), wonende te Kalmthout (BelgiŽ), overleden aldaar op 10 september 1748, 74 jaar oud, zoon van Peter Lucas van den Bergh en Judith Claes Oerlemans (XI-h). Hij is getrouwd te Kalmthout (BelgiŽ) op 14 mei 1693, op 19-jarige leeftijd (1) met Maria Willems van Thillo (23 jaar oud), geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt aldaar op 3 mei 1670, overleden aldaar op 26 april 1702, 31 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Willem, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 19 april 1695, overleden aldaar op 28 juni 1706, 11 jaar oud.
 2. Petrus, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 15 september 1695.
 3. Jan, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 4 juni 1697, overleden aldaar op 5 maart 1702, 4 jaar oud.
 4. Nicolaes, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 23 augustus 1699, volgt onder XIII-ah.
 5. Cornelia, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 4 november 1701. Zij is getrouwd te Stabroek (BelgiŽ) op 29 oktober 1724, op 22-jarige leeftijd met Joannes Roelants.
Hij is getrouwd te Kalmthout (BelgiŽ) op 28 november 1702, op 28-jarige leeftijd (2) met Catharina Janssen de Bruijn, geboren te Wijnegem (BelgiŽ), overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 1 september 1741. Uit dit huwelijk:
 1. Maria, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 13 november 1703, overleden aldaar op 30 november 1703, 17 dagen oud.
 2. Maria, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 5 oktober 1704, overleden te Stabroek (BelgiŽ) op 5 september 1767, 62 jaar oud. Zij is getrouwd te Stabroek (BelgiŽ) op 20 juli 1727, op 22-jarige leeftijd met Marijn van Campen.
 3. Cornelius, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 30 december 1705, begraven aldaar op 22 februari 1729, 23 jaar oud.
 4. Elisabeth, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 19 december 1708 (RK). Zij was gehuwd met Franciscus Braem.
 5. Joanna, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 19 december 1708 (RK).
 6. Petronella, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 24 juni 1711 (RK), begraven te Stabroek (BelgiŽ) op 30 september 1780, 69 jaar oud. Zij was gehuwd met Joannes Baptist Claessens.
 7. Petrus, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 1 december 1712 (RK).
 8. Anna, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 11 februari 1714 (RK).
 9. Joannes, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 16 december 1715, begraven aldaar op 5 januari 1718, 2 jaar oud.
 10. Willem, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 24 oktober 1717 (RK), begraven aldaar op 6 april 1719, 1 jaar oud.
 11. Joannes, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 2 februari 1719 (RK), overleden aldaar op 30 december 1737, 18 jaar oud.
 12. Maria, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 9 februari 1724 (RK), begraven aldaar op 3 april 1724, 54 dagen oud.

XII-r Maria Peeterse van den Bergh, gedoopt te Nispen-Essen op 4 oktober 1679 (RK), overleden te Huijbergen (NB) op 10 maart 1729, 49 jaar oud, dochter van Peter Lucas van den Bergh en Judith Claes Oerlemans (XI-h). Zij is getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 10 februari 1697, op 17-jarige leeftijd met Henricus Adriaensen Plompen (25 jaar oud), geboren te Huijbergen (NB) op 15 april 1671 (RK), overleden aldaar op 9 maart 1719, 47 jaar oud, zoon van Adriaen Jacobs Plompen en Gabrielis Heyndrickx Adolphs. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana, geboren te Nispen-Essen, gedoopt aldaar op 15 januari 1698 (RK), volgt onder XIII-ai.
 2. Jacobus, geboren te Nispen-Essen op 25 augustus 1700 (RK), volgt onder XIII-aj.
 3. Cornelia, geboren te Huijbergen (NB) op 26 april 1702 (RK), volgt onder XIII-ak.
 4. Nicolaes, geboren te Huijbergen (NB) op 11 februari 1704 (RK), volgt onder XIII-al.
 5. Joanna, geboren te Huijbergen (NB) op 7 maart 1707 (RK).
 6. Petrus, geboren te Huijbergen (NB) op 23 mei 1709 (RK), overleden aldaar op 27 februari 1719, 9 jaar oud.
 7. Joannes, geboren te Huijbergen (NB) op 23 juli 1712 (RK), volgt onder XIII-am.
 8. GabriŽl, gedoopt te Huijbergen (NB) op 6 januari 1715 (RK), volgt onder XIII-an.
 9. Benedictus, gedoopt te Huijbergen (NB) op 3 juli 1717 (RK), volgt onder XIII-ao.

XII-s Dijmphna Hendrickx Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 7 augustus 1674 (RK), overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 8 april 1717, 42 jaar oud, dochter van Henricus Niclaessen Oermans (XI-i) en Elisabeth Cornelissen Geleijns. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 2 augustus 1695, op 20-jarige leeftijd met Joannes Janssen Domen. Uit dit huwelijk:

 1. Henricus, gedoopt te Nispen-Essen op 10 juni 1696.
 2. Elisabetha, gedoopt te Nispen-Essen op 9 april 1698.
 3. Joanna, gedoopt te Nispen-Essen op 8 april 1700.
 4. Maria, geboren te Nispen-Essen (Wildert), gedoopt te Nispen-Essen op 24 april 1704.
 5. Cornelia, gedoopt te Nispen-Essen op 7 april 1706.
 6. Maria, gedoopt te Nispen-Essen op 3 oktober 1709.
 7. Gertudis, gedoopt op 22 februari 1712.

XII-t Catharina Henrickx Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Wildert), gedoopt te Nispen-Essen op 9 december 1682, overleden aldaar op 12 januari 1716, begraven op 12 januari 1716, 33 jaar oud, dochter van Henricus Niclaessen Oermans (XI-i) en Anna Lenaerts Nelen. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 22 februari 1702, op 19-jarige leeftijd met Joannes Janssen Wesenbeeck (minstens 18 jaar oud), geboren voor 1684 (RK), overleden te Nispen-Essen op 12 maart 1714, minstens 30 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 28 maart 1709 (RK), volgt onder XIII-ap.

XII-u Nicolaus Janssen Hoerlemans, gedoopt te Huijbergen (NB) op 30 maart 1678 (RK), overleden aldaar op 11 mei 1724, begraven aldaar, 46 jaar oud, zoon van Joannes Niclaessen Oerlemans (XI-j) en Joanna Peeters Anthonissen Maes. Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 25 juni 1722, op 44-jarige leeftijd met Petronilla Janssen van Halteren. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes, gedoopt te Huijbergen (NB) op 17 september 1723 (RK).

XII-v Amelia Niclaesse Oerlemans, gedoopt te Huijbergen (NB) op 26 mei 1687 (RK), overleden op 21 mei 1729, 41 jaar oud, dochter van Joannes Niclaessen Oerlemans (XI-j) en Joanna Peeters Anthonissen Maes. Zij is in ondertrouw gegaan te Huijbergen (NB) op 12 augustus 1702 en getrouwd aldaar op 30 augustus 1702, op 15-jarige leeftijd met Jacobus Anthonisse. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 8 september 1712.
 2. Elisabeth, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 23 december 1713.
 3. Helena, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 6 januari 1715 (RK).
 4. Arnoldus, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 21 februari 1716 (RK).
 5. Petrus, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 1 augustus 1718.
 6. Amelberga, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 22 juni 1720.
 7. Benedictus, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 25 mei 1722.
 8. Jacobus, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 25 februari 1725.
 9. Joanna, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 9 juni 1726.

XII-w Joannes Berents Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 30 december 1672 (RK), zoon van Bernardus Nicolai Oerlemans (XI-k) en Anna Janssen Martens.

De kinderen werden geboren op Spilbeek of Huijber.
GAK 3 W/ 160 (1694) Testament van Jan Bernaerts Oerlemans en van zijn broers Peter en Cornelis.
GAK 3 C bis 243 (1743) Akkoord tussen Jan Bernaert Oerlemans en Peeter Cornelis Oerlemans.
GAK 4 Q/27 (1737) gemeente Essen verkoopt inboedel van Jan Bernaerts Oerlemans X Maria Aertsen Wouts.
GAK 4 Q/33 (1737) Jan Bernaerts Oerlemans verkoopt op bevel van de gemeente Essen een stede aan Aert Janssen Oerlemans. (zie ook GAK 5 A/218).
Hij is ondertrouwd te Nispen (NB) op 8 maart 1698 en getrouwd aldaar op 30 maart 1698 voor de kerk, op 25-jarige leeftijd met Maria Aertz Wauts (24 jaar oud), geboren te Nispen (NB), gedoopt te Nispen-Essen op 1 februari 1674 (RK), wonende te Nispen (NB), overleden te Nispen-Essen op 14 januari 1745, 70 jaar oud.
Maria Aartse WOUTS vermelding in schepenakte op zaterdag 5 juli 1749 Roosendaal in akte vermelde toponiemen : Nispen - Broekakker - Biekot - Zureweide - Pauwelsveld - Rondebeemd - Boonveld - Paardenweide - Akkerblok - Boterblok
Auctor(en) :
1. Cornelis BIERSTEECKERS (voor zichzelf en als voogd over: a) zijn minderjarige broer Adriaan BIERSTEECKERS; b) zijn minderjarige zuster Elisabet BIERSTEECKERS; c) Adriana GUILLAMS, minderjarige dochter van wijlen Aart GUILLAMS)
2. Guillam BIERSTEECKERS
3. Jan VAN GINNEKEN (wonende te Essen)
4. Meerten BUSSERS (wonende te Kalmthout)
5. Peeter VAN TILLO (wonende te Kalmthout; ex-echtgenote van Cornelia BUSSERS)
6. Cornelis STOUTS (wonende te Kalmthout; echtgenoot van Cornelia VAN TILLO, ex-echtgenote van Aarnout BUSSERS)
7. Jan STOUTS (wonende te Kalmthout; echtgenoot van Maria BUSSERS)
8. Jan VAN TILLO (wonende te Kalmthout; namens zijn moeder Elisabet BUSSERS)
9. Adriaan BUSSERS (wonende te Kalmthout)
10. Maria Aartse WOUTS (wonende te Essen; weduwe van Jan Beerent OERLEMANS)
Destinataris(sen) :
1. Elisabet VAN DER RIET (wonende te Nispen; weduwe van Marijnis VAN AGTMAEL)
Inhoud : De auctoren vesten de destinataris in een stede met bijbehorende landerijen, met een huis en de verdere timmeragie, gelegen te Nispen in de Broekacker.
Deze stede bestaat uit de volgende landerijen: A. - de huisakker met een huis en de verdere timmeragie, groot 1 gemet 16 roeden;
B. - een perceel land, groot 473 roeden, genaamd het Biekot;
C. - een perceel land, groot 592 roeden, genaamd Suerweijde;
D. - een perceel land, groot 522 roeden, genaamd Pauwelsvelt;
E. - de helft van een perceel land, groot in het geheel 2 gemeten 106 roeden, genaamd de Ronden Beemt;
F. - een perceel land, groot 213 roeden, genaamd het Boonveldeken;
G. - een perceel land, groot 483 1/2 roeden, genaamd de Paardsweijde;
H. - een perceel land, groot 1 gemet 49 roeden, genaamd de Klijnen Ackerblok;
I. - een perceel land, groot 1 gemet 255 roeden, genaamd de Grooten Boterblok;
J. - een perceel land, groot 1 gemet 169 roeden, genaamd de Klijnen Boterblok.
Ingevolge de koopovereenkomst d.d. 03-06-1749 bedraagt de koopsom
1.530 guldens. Genoemde percelen land zijn belast met de verplichting tot het betalen van een jaarlijkse rente van 18 stuivers ten behoeve van de Armen van Nispen en Essen.
Verwezen wordt naar een akte van autorisatie, gepasseerd voor schout en schepenen als oppervoogden, en naar Schotboek folio 555.
In de marge: op 09-07-1750 verklaren: a) Cornelis BIERSTEEKERS; b)Jan VAN GINNEKEN; c) Peeter VAN TILLO, ex-echtgenote van Cornelia BUSSERS; d) Cornelis STOUTS, echtgenoot van Cornelia VAN TILLO: ex-echtgenote van Aarnout BUSSERS; e) Adriaan BUSSERS en f) Maria Aartse WOUTS, weduwe van Jan Barent OERLEMANS, voor zichzelf en ten behoeve van Meerten BUSSERS, Jan STOUTS (echtgenoot van Maria BUSSERS) en Elisabet BUSSERS, dat Elisabet VAN DER RIET, weduwe van Marijnus VAN AGHTMAEL, heeft betaald en voldaan 765 guldens, zijnde het tweede en laatste deel van de koopsom.
Uit dit huwelijk:
 1. Bernaert, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 6 december 1698 (RK), volgt onder XIII-aq.
 2. Arnoldus, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 22 november 1700 (RK), overleden aldaar op 27 november 1701, 1 jaar oud.
 3. Arnoldus, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 7 december 1701 (RK).
 4. Elisabeth, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 15 september 1704 (RK).
 5. Dijmpna, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 17 november 1706 (RK), overleden aldaar op 7 februari 1787, begraven aldaar op 10 februari 1787, 80 jaar oud.
  In 1769 werd door Cornelis Huijbrecht Brouwers aan de erfgenamen van Antoni van Meel, die getrouwd was geweest met Dymphna Janssen Oerlemans, een rente op een stede te Essen afbetaald.
  Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 23 mei 1754, op 47-jarige leeftijd met Antonius van Meel, overleden te Nispen-Essen op 15 december 1765, begraven aldaar op 19 december 1765.
 6. Helena, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 26 november 1708 (RK), volgt onder XIII-ar.
 7. Cornelia, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 20 augustus 1712 (RK), overleden aldaar in augustus 1712.
 8. Joanna, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 11 juli 1714 (RK), volgt onder XIII-as.
 9. Joannes, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 2 februari 1718 (RK).

XII-x Petrus Berents Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 15 oktober 1675, overleden te Huijbergen (NB) op 5 april 1730, 54 jaar oud, zoon van Bernardus Nicolai Oerlemans (XI-k) en Anna Janssen Martens.

GAK 35 A/135 (1704) Jan Adriaen Joossen heeft schuld aan de wezen van Petronel Aert Soffers X Peter Berent Oerlemans. GAK 5 B/26 (1746) Erfdeling Peeter Oerlemans X Jenneken Adriaen Francken.
Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 10 februari 1699, op 23-jarige leeftijd (1) met Petronella Aertssen Stoffels (21 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 4 augustus 1677, overleden aldaar op 27 augustus 1702, 25 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Bernardus, gedoopt te Nispen-Essen op 7 november 1700.
 2. Arnoldus, gedoopt te Nispen-Essen op 1 augustus 1702, overleden aldaar op 4 november 1754, begraven op 4 november 1754, 52 jaar oud.
Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 9 oktober 1703, op 27-jarige leeftijd (2) met Joanna Adriaenssen Francken (25 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 22 maart 1678, dochter van Adrianus Antonissen Francken en Lucia Paessens Peeters Mastbooms. Uit dit huwelijk:
 1. Lucia, geboren te Huijbergse Moer, gedoopt te Nispen-Essen op 18 september 1704.
 2. Bernardus, geboren te Nispen-Essen (Spilbeekse Moer), gedoopt te Nispen-Essen op 26 maart 1709.
 3. Cornelius, gedoopt te Nispen-Essen op 14 november 1711 (RK), volgt onder XIII-at.
 4. Joanna, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 13 september 1714, overleden voor 9 maart 1720, hoogstens 5 jaar oud.
 5. Anna, gedoopt te Huijbergen (NB) op 9 maart 1720, volgt onder XIII-au.
 6. Joanna, geboren te Huijbergen (NB), gedoopt aldaar op 9 maart 1720 (RK), volgt onder XIII-av.

XII-y Cornelius Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 14 november 1678, overleden voor 1709, hoogstens 31 jaar oud, zoon van Bernardus Nicolai Oerlemans (XI-k) en Anna Janssen Martens.

GAK 30E/44 (1709) Inventaris sterfhuis Cornelis Berent Oerlemans. GAK 4 E/25 (1723) De wezen Cornelis Bernaerts Oerlemans verhuren een stede aan Jan Bernaerts Oerlemans.
Hij is in ondertrouw gegaan op 8 april 1706 en getrouwd te Huijbergen (NB) op 25 april 1706, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Merten Geerts Suijelaers. Uit dit huwelijk:
 1. Bernaert, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Huijbergen (NB) op 22 maart 1705.
 2. Petrus, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Huijbergen (NB) op 11 maart 1707, volgt onder XIII-aw.
 3. Joannes, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Huijbergen (NB) op 12 januari 1709.

XII-z Allegonda Simons van Loon, gedoopt te Nispen-Essen op 12 april 1680, dochter van Simon Joannes Franssen van Loon en Catharina Niclaessen Oerlemans (XI-l). Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 26 november 1701, op 21-jarige leeftijd met Gommarus Willemsen van Osta (29 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 20 april 1672, zoon van Wilhelmus Lindert van Osta en Janneke Cornelisse van Wesel. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek) op 27 oktober 1707, gedoopt op 28 oktober 1707.
 2. Joanna, geboren te Nispen-Essen (Hondsberg), gedoopt te Nispen-Essen op 15 maart 1715.
 3. Anna, geboren te Nispen-Essen (Hemelrijk), gedoopt te Nispen-Essen op 26 juli 1720.

XII-aa Cornelius Sijmens van Loon, gedoopt te Nispen-Essen op 13 april 1683 (RK), overleden aldaar op 27 januari 1748, begraven op 27 januari 1748, 64 jaar oud, zoon van Simon Joannes Franssen van Loon en Catharina Niclaessen Oerlemans (XI-l). Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 20 augustus 1715, op 32-jarige leeftijd met Maria Janssen Smekens (20 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 20 november 1694, overleden aldaar op 19 november 1747, 52 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 11 december 1712.
 2. Simon, gedoopt te Nispen-Essen op 4 december 1715.
 3. Joannes, gedoopt te Nispen-Essen op 18 oktober 1717, volgt onder XIII-ax.
 4. Nicolaus, gedoopt te Nispen-Essen op 1 februari 1720, volgt onder XIII-ay.
 5. Petrus, gedoopt te Nispen-Essen (Spilbeek) op 6 oktober 1723, volgt onder XIII-az.
 6. Lucia, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 17 september 1727, volgt onder XIII-ba.
 7. Joanna, gedoopt op 6 november 1730.
 8. Adriaan, gedoopt te Nispen-Essen op 13 december 1733 (RK), volgt onder XIII-bb.

XII-ab Nicolaes Sijmons van Loon, gedoopt te Nispen-Essen op 28 december 1685 (RK), overleden aldaar in september 1712, 26 jaar oud, zoon van Simon Joannes Franssen van Loon en Catharina Niclaessen Oerlemans (XI-l). Hij was gehuwd met Parijntje Cornelissen, geboren te Nispen-Essen rond 1688. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina, gedoopt te Nispen-Essen op 21 maart 1710.

XII-ac Cornelia van den Bergh, geboren te Huijbergen (NB) rond 1669, dochter van Cornelius Lucassen van den Bergh en Maria Nicolai Oerlemans (XI-m). Zij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 17 augustus 1692, op ongeveer 23-jarige leeftijd (1) met Joannes Janssen Maes (24 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) op 6 februari 1668, overleden te Huijbergen (NB) op 27 oktober 1711, 43 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna, geboren te Essen (BelgiŽ) op 2 september 1693 (RK).
 2. Cornelius, geboren te Essen (BelgiŽ) op 23 januari 1696 (RK), volgt onder XIII-bc.
 3. Maria, geboren te Essen (BelgiŽ) op 27 december 1697 (RK).
 4. Jacobus, geboren te Essen (BelgiŽ) op 10 januari 1700 (RK), overleden voor 11 december 1701, hoogstens 1 jaar oud.
 5. Jacobus, geboren te Essen (BelgiŽ) op 11 december 1701 (RK).
 6. Lucas, geboren te Essen (BelgiŽ) op 16 april 1704 (RK), volgt onder XIII-bd.
 7. Joannes, gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 28 januari 1706 (RK), volgt onder XIII-be.
 8. Guilelmus, geboren te Essen (BelgiŽ) op 10 februari 1708 (RK).
Zij was gehuwd (2) met Jois Adriaenssen Jacobs de Vos. Uit dit huwelijk:
 1. Margaretha, geboren te Moerkant, gedoopt aldaar op 31 maart 1716 (RK).

XII-ad Joannes Cornelisse van den Bergh, geboren te Essen (BelgiŽ) rond 1672, zoon van Cornelius Lucassen van den Bergh en Maria Nicolai Oerlemans (XI-m). Hij is getrouwd te Nispen-Essen, getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 21 september 1704 voor de kerk (RK), op ongeveer 32-jarige leeftijd met Joanna Peeterssen Slooven (22 jaar oud), gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 3 juni 1682, dochter van Petrus Cornelissen Slooven en Heijlwigis Jacobs van Meir. Uit dit huwelijk:

 1. Lucas, geboren te Moer, gedoopt te Huijbergen (NB) op 19 mei 1705 (RK).
 2. Maria, geboren te Moer, gedoopt te Huijbergen (NB) op 13 maart 1707 (RK).
 3. Petrus, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 22 januari 1709 (RK), volgt onder XIII-bf.
 4. Cornelius, gedoopt te Huijbergen (NB) op 7 juni 1711 (RK).
 5. Margrita, gedoopt te Huijbergen (NB) op 11 april 1712 (RK), volgt onder XIII-bg.
 6. Cornelia, geboren te Moerkant, gedoopt te Huijbergen (NB) op 26 oktober 1714 (RK), volgt onder XIII-bh.
 7. Adriana, geboren te Moer, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 3 april 1717 (RK).
 8. Joannes, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 5 juni 1718 (RK).
 9. Heilwiges, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 21 december 1720 (RK), volgt onder XIII-bi.

XII-ae Maria Peetersen Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 7 september 1680, overleden voor 10 april 1714, hoogstens 33 jaar oud, dochter van Peter Claes Oerlemans (XI-n) en Cornelia GabriŽls Cabus. Zij is in ondertrouw gegaan te Huijbergen (NB) op 30 november 1708 en getrouwd aldaar op 8 januari 1709, op 28-jarige leeftijd met Joannes Linders (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Huijbergen (NB) op 25 juni 1679.
(Hij is eerder getrouwd te Huijbergen (NB) op 17 januari 1703, op 23-jarige leeftijd met Maria Siardussen Hectors (23 jaar oud), gedoopt te Huijbergen (NB) op 25 juni 1679, overleden voor 28 augustus 1708, hoogstens 29 jaar oud, dochter van Siardus Jansz. Hectors en Gabrielken Cornelisdr. Hoecx. Hij is later getrouwd te Huijbergen (NB) op 10 april 1714, op 34-jarige leeftijd met Helena Jacobs Jansen (35 jaar oud), gedoopt te Hoogerheide (NB) op 24 april 1678.) Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba, geboren te Huijbergen (NB) op 11 september 1711, gedoopt aldaar op 11 september 1711.
 2. Gabriel, geboren te Ossendrecht (NB) op 17 april 1713, gedoopt aldaar op 17 april 1713.

XII-af Joanna Oerlemans, geboren te Nispen-Essen, gedoopt aldaar op 27 februari 1689, dochter van Peter Claes Oerlemans (XI-n) en Cornelia GabriŽls Cabus. Zij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 7 januari 1723, op 33-jarige leeftijd met Adriaen Govarts van Gorp (32 jaar oud), geboren te Huijbergen (NB) op 31 maart 1690, zoon van Godefridus Hendricx van Gorp en Joanna Cleren.
(Hij is eerder getrouwd te Huijbergen (NB) op 22 februari 1718, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Lenders.) Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus, gedoopt te Huijbergen (NB) op 17 juni 1724 (RK).
 2. GabriŽl, gedoopt te Huijbergen (NB) op 14 april 1726 (RK).
 3. Cornelia, gedoopt te Huijbergen (NB) op 28 juni 1730 (RK), volgt onder XIII-bj.

XII-ag Elisabeth Peeters Oerlemans, geboren te Nispen-Essen, gedoopt aldaar op 13 juni 1694, overleden aldaar op 26 augustus 1748, begraven aldaar op 26 augustus 1748, 54 jaar oud, dochter van Peter Claes Oerlemans (XI-n) en Cornelia GabriŽls Cabus. Zij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 17 augustus 1717, op 23-jarige leeftijd met Adriaen Joossen van Loon (22 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 14 oktober 1694, overleden aldaar op 14 december 1761, 67 jaar oud.
(Hij is later getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 3 mei 1749, op 54-jarige leeftijd met Gertrudis Jansse van Turnhout (52 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 1 februari 1697, overleden te Huijbergen (NB) op 21 september 1777, 80 jaar oud, dochter van Joannes Niclaessen van Turnhout en Anna Dingeman Nuijten. (Zij is eerder getrouwd te Nispen-Essen op 29 oktober 1720, op 23-jarige leeftijd met Simon Siardus van den Bergh (29 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 30 augustus 1691 (RK), overleden aldaar op 30 maart 1748, begraven aldaar op 4 april 1748, 56 jaar oud, zoon van Siardus Luijcken van den Bergh en Maria Sebastiaenssen Simons.)) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia, geboren te Nispen-Essen (Wildert), gedoopt te Nispen-Essen op 18 januari 1719, overleden aldaar op 4 februari 1719, 17 dagen oud.
 2. Josijntje, geboren te Nispen-Essen (Wildert), gedoopt te Nispen-Essen op 25 maart 1720.
 3. Cornelia, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 23 september 1725, volgt onder XIII-bk.
 4. Elisabetha, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 29 maart 1729, volgt onder XIII-bl.
 5. Cornelius, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 31 maart 1732 (RK), volgt onder XIII-bm.
 6. Petronilla, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 6 december 1734, overleden aldaar op 20 mei 1741, 6 jaar oud.

XII-ah Cornelis Peter Claes Oerlemans, geboren te Nispen-Essen, gedoopt te Huijbergen (NB) op 30 januari 1697 (RK), overleden te Wouw (NB) op 4 oktober 1750, 53 jaar oud, zoon van Peter Claes Oerlemans (XI-n) en Cornelia GabriŽls Cabus. Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 7 januari 1719 voor de kerk, op 21-jarige leeftijd met Cornelia Adriaenss van Loon (22 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 7 oktober 1696 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden te Nispen-Essen, begraven te Essen (BelgiŽ) op 13 juni 1760, 63 jaar oud, dochter van Adrianus Jan Franssen van Loon en Jenneke Geertsen Backx.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 31 maart 1753 en getrouwd aldaar op 29 april 1753, op 56-jarige leeftijd met Joannes Adriaensse van den Bergh (60 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) op 29 augustus 1692, gedoopt te Nispen-Essen op 29 augustus 1692 (RK), overleden te Essen (BelgiŽ) op 30 januari 1777, begraven te Nispen-Essen, 84 jaar oud, zoon van Adrianus Christiaensen van den Bergh en Adriana Geertsen Mattheussen Verheijden. (Hij is eerder getrouwd te Nispen-Essen op 2 mei 1720, op 27-jarige leeftijd met Joanna Peeter Nuijten (25 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) op 27 september 1694, gedoopt te Nispen-Essen op 27 september 1694, overleden te Essen (BelgiŽ) op 30 oktober 1750, begraven te Nispen-Essen op 30 oktober 1750, 56 jaar oud.)) Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaus, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 15 maart 1719 (RK).
 2. Adrianus, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 4 december 1721 (RK).
 3. Cornelius, gedoopt te Huijbergen (NB) op 18 maart 1724 (RK), volgt onder XIII-bn.
 4. Joanna, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Huijbergen (NB) op 1 maart 1727 (RK), wonende aldaar. Zij is in ondertrouw gegaan te Nispen (NB) op 6 februari 1745 en getrouwd aldaar op 21 februari 1745, op 17-jarige leeftijd met Jan Jansen Antonizen, geboren te Nispen (NB), wonende aldaar.
 5. Petronilla, geboren te Huijbergen (NB), gedoopt aldaar op 11 oktober 1729 (RK), volgt onder XIII-bo.
 6. Joannes, geboren te Huijbergen (NB), gedoopt aldaar op 19 april 1732 (RK), volgt onder XIII-bp.
 7. Bernardus, geboren te Huijbergen (NB), gedoopt aldaar op 27 januari 1736 (RK).
 8. Anna, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 7 maart 1740 (RK).
 9. Gerardus, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 31 juli 1744 (RK).

XII-ai Maria Adrianusdr van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 15 februari 1642 (RK), wonende te Loon op Zand (Rechte Kerckstraat), overleden te Loon op Zand op 22 september 1681, 39 jaar oud, dochter van Adriaen Cornelis Diercxssen van den Hove en Elizabeth Jan Cornelis Oirlemans (XI-o). Zij is getrouwd te Loon op Zand op 30 januari 1667 voor de kerk (RK), op 24-jarige leeftijd (1) met Cornelius Thomaszn Cauwenbergh (25 jaar oud), gedoopt op 18 april 1641 (RK), wonende te Loon op Zand (Rechte Kerckstraat), overleden voor 11 april 1678, hoogstens 36 jaar oud, zoon van Thomas Gerarduszn Cauwenbergh en Catharina Corneliusdr Pruijsers. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 23 december 1667 (RK).
 2. Johannes, gedoopt te Loon op Zand op 1 november 1675 (RK).
Zij is getrouwd te Loon op Zand op 11 april 1678 voor de kerk (RK), op 36-jarige leeftijd (2) met Joannes Wilhelmuszn van Nuenen. Uit dit huwelijk:
 1. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 7 mei 1679 (RK), volgt onder XIII-bq.

XII-aj Gijsbert Adrianuszn van den Hove, koopbrouwer, gedoopt te Loon op Zand op 11 december 1644 (RK), zoon van Adriaen Cornelis Diercxssen van den Hove en Elizabeth Jan Cornelis Oirlemans (XI-o). Hij was gehuwd met Gertrudis Adrianusdr van Deursen, geboren rond 1642, begraven te Loon op Zand op 31 december 1705, ongeveer 63 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Claeske, geboren te Loon op Zand in het jaar 1666. Zij is getrouwd te Loon op Zand op 13 mei 1691, op 25-jarige leeftijd met Peter Peter de Jongh.
 2. Adrianus, gedoopt te Loon op Zand op 22 juni 1668 (RK), volgt onder XIII-br.
 3. Heijlwigis, gedoopt te Loon op Zand op 21 november 1669 (RK).
 4. Johannes, gedoopt te Loon op Zand op 25 maart 1671 (RK), volgt onder XIII-bs.
 5. Cornelius, gedoopt te Loon op Zand op 24 mei 1673 (RK).
 6. Elizabetha, gedoopt te Loon op Zand op 9 oktober 1674 (RK), overleden voor 19 oktober 1680, hoogstens 6 jaar oud.
 7. Adrianus, gedoopt te Loon op Zand op 2 augustus 1676 (RK).
 8. Cornelia, gedoopt te Loon op Zand op 1 december 1677 (RK).
 9. Elizabetha, gedoopt te Loon op Zand op 19 oktober 1680 (RK), volgt onder XIII-bt.
 10. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 14 mei 1682 (RK), volgt onder XIII-bu.

XII-ak Adriaentie van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 13 november 1646 (RK), dochter van Adriaen Cornelis Diercxssen van den Hove en Elizabeth Jan Cornelis Oirlemans (XI-o). Zij is getrouwd te Loon op Zand in januari 1677, op 30-jarige leeftijd met Joannes Thomas Cauwenbergh (26 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 24 april 1650, zoon van Thomas Gerarduszn Cauwenbergh en Catharina Corneliusdr Pruijsers. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius, gedoopt te Loon op Zand op 10 november 1677 (RK).
 2. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 16 augustus 1679 (RK), volgt onder XIII-bv.
 3. Thomas, gedoopt te Loon op Zand op 8 november 1681, overleden voor 16 maart 1685, hoogstens 3 jaar oud.
 4. Elisabetha, gedoopt te Loon op Zand op 26 juli 1683 (RK).
 5. Thomas, gedoopt te Loon op Zand op 16 maart 1685 (RK).

XII-al Lambertus Adrianuszn van den Hove, lakenkoper en schepen van Loon op Zand, gedoopt te Loon op Zand op 16 januari 1649 (RK), overleden aldaar op 21 augustus 1729, 80 jaar oud, zoon van Adriaen Cornelis Diercxssen van den Hove en Elizabeth Jan Cornelis Oirlemans (XI-o). Hij was gehuwd met Maria Domincus Schenckels, geboren te Boxtel (NB) op 21 april 1643, overleden te Loon op Zand voor 21 augustus 1728, hoogstens 85 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus, gedoopt te Loon op Zand op 22 juni 1674 (RK).
 2. Dominicus, gedoopt te Loon op Zand op 5 mei 1676 (RK), volgt onder XIII-bw.
 3. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 7 augustus 1678 (RK), volgt onder XIII-bx.
 4. Cornelius, gedoopt te Loon op Zand op 30 november 1680 (RK).
 5. Elisabetha, gedoopt te Loon op Zand op 30 oktober 1683 (RK), volgt onder XIII-by.

XII-am Gertrudis Cauwenberchs, gedoopt te Loon op Zand op 12 december 1652 (RK), overleden te Breda op 14 december 1688, 36 jaar oud, dochter van Ardriaen Geeridt Cornelis Cauwenberchs en Elizabeth Jan Cornelis Oirlemans (XI-o). Zij is getrouwd te Loon op Zand op 28 oktober 1675, op 22-jarige leeftijd met Wilhelmus Wiercks (22 jaar oud), geboren te Loon op Zand in december 1652. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaen, gedoopt te Breda op 18 juli 1678 (RK), volgt onder XIII-bz.
 2. Elisabeth, gedoopt te Breda op 30 mei 1680 (RK).
 3. Franciscus, gedoopt te Breda op 21 april 1682 (RK). Hij was gehuwd met Susanne de Nijs, gedoopt op 29 april 1726 (RK).
 4. Maria, gedoopt te Breda op 2 december 1683 (RK).
 5. Cornelia, gedoopt te Breda op 29 april 1685 (RK).
 6. Cornelia, gedoopt te Breda op 29 mei 1687 (RK).

XII-an Catharina Cauwenberchs, gedoopt te Loon op Zand op 23 februari 1657, overleden te Breda op 1 december 1686, begraven aldaar op 4 december 1686, 29 jaar oud, dochter van Ardriaen Geeridt Cornelis Cauwenberchs en Elizabeth Jan Cornelis Oirlemans (XI-o). Zij is getrouwd te Breda op 6 juli 1681, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Wiercx. Uit dit huwelijk:

 1. Michael, gedoopt te Breda op 8 juli 1682 (RK).
 2. Elisabetha, gedoopt te Breda op 20 maart 1684.

XII-ao Andreas Leonarduszn Oirlemans, gedoopt te Loon op Zand op 30 juni 1643 (RK), zoon van Leonardus Johannes Oirlemans (XI-p) en Magdalena Andreasdr de Broechoven. Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 1 mei 1670, getrouwd aldaar op 11 mei 1670 voor de kerk (RK), op 26-jarige leeftijd (1) met Cornelia Peters Poisson (20 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 6 mei 1650 (RK), dochter van Petrus Poisson en Maria Cornelisdr van den Hove. Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus, gedoopt te Loon op Zand op 3 oktober 1671 (RK), volgt onder XIII-ca.
 2. Martinus, gedoopt te Loon op Zand op 26 oktober 1673 (RK).
 3. Engelbertus, gedoopt te Loon op Zand op 3 mei 1677 (RK).
Hij is getrouwd te Loon op Zand op 11 april 1678 voor de kerk (RK), op 34-jarige leeftijd (2) met Petronella Andreasdr van Gilze (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1653. Uit dit huwelijk:
 1. Magdalena, gedoopt te Loon op Zand op 10 april 1679 (RK).
 2. Joanna, gedoopt te Loon op Zand op 4 augustus 1681 (RK).

XII-ap Adriana Leonardusdr Oirlemans, gedoopt te Loon op Zand op 12 januari 1648 (RK), wonende te Tilburg, begraven aldaar op 3 maart 1695, 47 jaar oud, dochter van Leonardus Johannes Oirlemans (XI-p) en Magdalena Andreasdr de Broechoven. Zij is getrouwd te Tilburg op 20 juni 1678, op 30-jarige leeftijd met Jan Gijsbert Peter Verschueren (hoogstens 26 jaar oud), geboren te Tilburg na 1652, wonende te Tilburg (Heuvel), zoon van Gijsbert Peter Jan Verschueren en Digna Wouter Jan van de Loo.
(Hij was weduwnaar van Maria Willem Cornelis de Beir. Hij was weduwnaar van Marie Antonis Noten. Hij is later in ondertrouw gegaan te Tilburg op 4 december 1700 en getrouwd aldaar op 16 januari 1701, op hoogstens 49-jarige leeftijd met Eva Cathrijn Bekkers (hoogstens 40 jaar oud), gedoopt te Keulen (Duitsland) na 1661.) Uit dit huwelijk:

 1. Magdalena, gedoopt te Tilburg op 2 juni 1680.
 2. Maria, gedoopt te Tilburg op 6 maart 1681 (RK), volgt onder XIII-cb.
 3. Leonard, gedoopt te Tilburg op 24 november 1682.
 4. Jan, gedoopt te Tilburg op 5 mei 1684.
 5. Adriaan, gedoopt te Tilburg op 2 december 1685.
 6. Petrus, gedoopt te Tilburg op 5 november 1687.
 7. Engelina, gedoopt te Tilburg op 31 mei 1690, volgt onder XIII-cc.

XII-aq Geertruijt Leenderts Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 5 september 1650 (RK), begraven aldaar op 17 januari 1719, 68 jaar oud, dochter van Leonardus Johannes Oirlemans (XI-p) en Magdalena Andreasdr de Broechoven. Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 19 november 1671, getrouwd aldaar op 8 december 1671 voor de kerk (RK), op 21-jarige leeftijd met Lambertus Martinuszn Bourmagnee (ongeveer 24 jaar oud), geboren rond 1647, overleden voor 1693, hoogstens 46 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Martinus, gedoopt te Loon op Zand op 28 juli 1675 (RK).
 2. Leonardus, gedoopt te Loon op Zand op 6 december 1676 (RK).
 3. Magdalena, gedoopt te Loon op Zand op 8 april 1678 (RK). Zij is getrouwd te Loon op Zand op 27 mei 1708, getrouwd aldaar op 28 mei 1708 voor de kerk (RK), op 30-jarige leeftijd met Fransis van Geldrop, geboren te 's-Hertogenbosch.
 4. Theodorus, gedoopt te Loon op Zand op 1 november 1679 (RK).
 5. Nicolaus, gedoopt te Loon op Zand op 2 juni 1681 (RK), begraven aldaar op 15 februari 1719, 37 jaar oud. Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 4 februari 1713 en getrouwd aldaar op 19 februari 1713, ondertrouwd aldaar en getrouwd aldaar op 2 juni 1703 voor de kerk (RK), op 31-jarige leeftijd (1) met Maria Elisabeth Cauwenbergh, gedoopt te Loon op Zand op 16 augustus 1679 (RK), volgt onder XIII-bv. Hij is getrouwd te Loon op Zand op 6 december 1710, getrouwd aldaar op 6 december 1710 voor de kerk (RK), op 29-jarige leeftijd (2) met Catharina de Vries.
 6. Joannes, gedoopt te Loon op Zand op 16 januari 1683 (RK).
 7. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 29 juli 1684 (RK).
 8. Jacobus, gedoopt te Loon op Zand op 11 november 1687 (RK), volgt onder XIII-cd.
 9. Anna, gedoopt te Loon op Zand op 7 september 1689 (RK), overleden aldaar in het jaar 1742, 53 jaar oud.

XII-ar Maria Oirlemans, gedoopt te Loon op Zand op 13 maart 1653 (RK), begraven te Tilburg op 12 november 1691, 38 jaar oud, dochter van Leonardus Johannes Oirlemans (XI-p) en Magdalena Andreasdr de Broechoven. Zij was gehuwd (1) met Pieter Frans Quirijnen. Zij is getrouwd te Tilburg op 9 april 1681, op 28-jarige leeftijd (2) met Goijaert Jan van de Ven (ongeveer 23 jaar oud), geboren te Tilburg rond 1658, overleden aldaar op 13 augustus 1693, ongeveer 35 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina, gedoopt te Tilburg op 3 oktober 1681 (RK), volgt onder XIII-ce.
 2. Magdalena, gedoopt te Tilburg op 6 maart 1684.
 3. Jan, gedoopt te Tilburg op 14 januari 1687.
 4. Joanna, gedoopt te Tilburg op 24 januari 1689.
 5. Margaretha, gedoopt te Tilburg op 1 november 1691.
 6. Jan, gedoopt te Tilburg op 26 juli 1693.

XII-as Joanna Leonardusdr Oirlemans, gedoopt te Loon op Zand op 30 juni 1655 (RK), dochter van Leonardus Johannes Oirlemans (XI-p) en Magdalena Andreasdr de Broechoven. Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 16 juni 1675, getrouwd aldaar op 30 juni 1675 voor de kerk (RK), op 20-jarige leeftijd met Theodorus Petrus Poisson (21 jaar oud), gedoopt op 22 augustus 1653 (RK), overleden te Loon op Zand op 23 september 1728, 75 jaar oud, zoon van Petrus Poisson en Maria Cornelisdr van den Hove. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 29 maart 1676 (RK).
 2. Petrus, gedoopt te Loon op Zand op 24 maart 1678 (RK).
 3. Leonardus, gedoopt te Loon op Zand op 7 april 1680 (RK), overleden voor 30 maart 1681, hoogstens 357 dagen oud.
 4. Leonardus, gedoopt te Loon op Zand op 30 maart 1681 (RK).
 5. Arnoldus, gedoopt te Loon op Zand op 14 oktober 1682 (RK).
 6. Magdalena, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 24 januari 1684 (RK), volgt onder XIII-cf.
 7. Pieternel, gedoopt te Loon op Zand op 21 oktober 1685 (RK). Zij is getrouwd te Loon op Zand op 15 februari 1711, op 25-jarige leeftijd met Jan Sanders, militair, geboren te Engeland.
 8. Theodorus, gedoopt te Loon op Zand op 29 november 1686 (RK), volgt onder XIII-cg.
 9. Adrianus, gedoopt te Loon op Zand op 2 oktober 1689 (RK).
 10. Martina, gedoopt te Loon op Zand op 17 december 1693 (RK).

XII-at Joannes Leonarduszn Oirlemans, gedoopt te Loon op Zand op 13 september 1661 (RK), zoon van Leonardus Johannes Oirlemans (XI-p) en Magdalena Andreasdr de Broechoven. Hij is getrouwd te Loon op Zand op 7 december 1686 voor de kerk (RK), op 25-jarige leeftijd met Henrica Claes van de Graeff (20 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 17 februari 1666, dochter van Claes Hendricks van de Graaf en Magdalena Willems van Beurden. Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus, gedoopt te Loon op Zand op 9 oktober 1687 (RK).
 2. Magdalena, gedoopt te Loon op Zand op 19 februari 1689 (RK).
 3. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 4 november 1690 (RK).

XII-au Judith de Bont Oerlemans, dochter van Leonardus Johannes Oirlemans (XI-p) en Magdalena Andreasdr de Broechoven. Zij is getrouwd te Loon op Zand op 31 december 1670 met Theodorus Kelders (22 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 7 oktober 1648. Uit dit huwelijk:

 1. Leonardus, geboren te Loon op Zand op 8 november 1685, volgt onder XIII-ch.

XII-av Heijligerus Johanneszn Oirlemans, gedoopt te Loon op Zand op 15 november 1634 (RK), zoon van Jan Jan Cornelis Oirlemans (XI-q) en Agneesken Lenderts van den Hove. Hij is getrouwd te Loon op Zand op 5 maart 1667, op 32-jarige leeftijd (1) met Heijlwigis Corneliusdr van Esch. Uit dit huwelijk:

 1. Neeske, gedoopt te Loon op Zand op 29 november 1667 (RK), begraven aldaar op 1 april 1743, 75 jaar oud.
  Jan Gerit Claessen den Ouden (ziek) en Angeneta Heijliger Oerlemans herroepen alle eerder gemaakte testamenten. 3-1-1718.
  Arie van Esch, Peter van der Schoot, gehuwd met Jenneke van Esch, Jan Gerit Claessen de oude, gehuwd met Angenees Oerlemans, dochter van Heijltie van Esch, Leendert Janssen Oerlemans, wed.v. Anneke van Esch, Gelden van Esch, Joost Vermutsert, wed.v. Cornelia van Esch, kinderen van Gelden van Esch, allen erfgenamen va Cornelis Ariens van Esch en Engeltie Hendrix, maken een boedelscheiding. 24-12-1714.
  Laurens Hendrick Snoeren, wed.v. Anneke van de Sande, en Angenes Heijliger Oerlemans, wed.v. Jan Gerit Claesse den Ouden, sluiten een huwelijkscontract.27-5-1720.
  Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 19 mei 1691 en getrouwd aldaar op 5 juli 1691, getrouwd op 4 juli 1691 voor de kerk (RK), op 23-jarige leeftijd (1) met Jan Gerit Claesse den Ouden (RK), overleden voor 1720. Zij is getrouwd te Loon op Zand op 27 mei 1720 voor de kerk (RK), op 52-jarige leeftijd (2) met Laurens Hendrick Snoeren (48 jaar oud), collecteur verponding, gedoopt te Loon op Zand op 28 november 1671 (RK), begraven aldaar op 17 november 1741, 69 jaar oud, zoon van Henricus Jan Snoeren en Catharina Peeter Laureijssen.
  Peeter Huijbert Hamers, Adriaan Huijbert Hamers, Hendrik Beunisz, gehuwd met Maria Huijbert Hamers, Laurens Snoeren, gehuwd met Neesken Oerlemans, wed.v. Jan Gerrit Claasz den ouden, en wed. Jan Gerrit Claasz de jonge, maken een boedelscheiding. 4-1-1733.
  (Hij is eerder getrouwd te Loon op Zand op 1 augustus 1712 voor de kerk, op 40-jarige leeftijd met Anneken van der Sande (55 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 10 februari 1657, overleden aldaar op 18 juli 1719, 62 jaar oud.)
Hij is getrouwd te Loon op Zand op 5 mei 1671, op 36-jarige leeftijd (2) met Maria Gerardusdr. Uit dit huwelijk:
 1. Helena, gedoopt te Loon op Zand op 4 september 1672 (RK).
 2. Jois, gedoopt te Loon op Zand op 11 augustus 1675 (RK), volgt onder XIII-ci.
 3. Lambertus, gedoopt te Loon op Zand op 24 juni 1679 (RK).

XII-aw Cornelis Cornelisse Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 2 september 1640 (RK), zoon van Jan Jan Cornelis Oirlemans (XI-q) en Agneesken Lenderts van den Hove.

1) Heijliger en Cornelis, zonen van wijlen Jan Jans Oirlemans en Agneesken Lenderts van den Hove
2) Wouter Loureijs Wouters als voogd van Lendert, ook zoon van voornoemd echtpaar, maken een boedelscheiding (15-3-1669).
Hij is getrouwd te Loon op Zand op 9 mei 1668, op 27-jarige leeftijd met Maria Petrusse Kauwenbergh.
1) Adriaen Petersse Cauwenbergh, 2) Jan Petersse Cauwenbergh, 3) Maria Petersse Cauwenbergh, wed.v. Cornelis Janssen Oerlemans, 4) Catelijn Petersse Cauwenbergh, wed.v. Cornelis Cornelisse de Jongh, 5) Heijliger Jan Geritsen als voogd van de vier onmondige kinderen van Gerit Petersse Cauwenbergh en Jenneke Heijligers, 6) Peter Ariensse Bastert en Jan Ariensse Bastert als kinderen van Arien Petersse Bastert en Geertruij Petersse Cauwenbergh, 7) Denijs Cornelis Cauwenbergh, Gerart Cornelis Cauwenbergh, Petronella Cornelis Cauwenbergh, Catelijn Cornelis Cauwenbergh, Theresia Cornelis Cauwenbergh en Cornelia Cornelis Cauwenbergh, kinderen van Cornelis Petersse Cauwenbergh en Petronella Denis Martens, allen kinderen en kleinkinderen van Peter Geritse Cauwenbergh en Catelijn Corst Borsten, maken een boedelscheiding; 28-5-1714.
Uit dit huwelijk:
 1. Peeter, gedoopt te Loon op Zand op 2 december 1678, volgt onder XIII-cj.
 2. Cornelia, geboren te Loon op Zand in het jaar 1683, volgt onder XIII-ck.

XII-ax Leendert Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 7 juni 1649, zoon van Jan Jan Cornelis Oirlemans (XI-q) en Agneesken Lenderts van den Hove. Hij is getrouwd te Loon op Zand op 10 mei 1671, op 21-jarige leeftijd met Anna Corneliusdr van Esch (26 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 30 november 1644. Uit dit huwelijk:

 1. Jan, gedoopt te Loon op Zand op 21 september 1672.
 2. Neelke, gedoopt te Loon op Zand op 1 september 1677, overleden voor 20 februari 1729, hoogstens 51 jaar oud. Zij is getrouwd te Loon op Zand op 26 februari 1702, getrouwd aldaar op 26 februari 1702 voor de kerk (RK), op 24-jarige leeftijd met Peeter Adriaensse van Gorcum (27 jaar oud), geboren te Loon op Zand in het jaar 1675.
  Cornelis Leendertsen Oerlemans, Peter Adriaensse van Gurcum, gehuwd met Angneta Leendertsen Oerlemans, en Peter Ariensse Bastert, gehuwd met Hendrina Leendertse Oerlemans, kinderen van Leendert Janssen Oerlemans en Anneke van Esch, maken een boedelscheiding. 9-5-1718.
  Cornelis Leendert Oerlemans en Peeter Ariens Bastert, gehuwd met Hendrien Leendert Oerlemans, sluiten een overeenkomst met Peter Adr. van Gorcum, wed.v. Agnees Leendert Oerlemans. 20-2-1729.
  (Hij is later getrouwd te Loon op Zand op 21 februari 1729, op 54-jarige leeftijd met Ida Cornelisse de Jongh.)
 3. Cornelis, gedoopt te Loon op Zand op 9 augustus 1680, volgt onder XIII-cl.
 4. Hendrica, gedoopt te Loon op Zand op 18 oktober 1684, volgt onder XIII-cm.

XII-ay Adriaan Anthonisz Havelaar, timmerman, geboren te Woudrichem (NB) op 11 november 1671, overleden te Maasdam (ZH) op 19 februari 1716, 44 jaar oud, zoon van Anthonie Ottosz Havelaar en Adriana (de Oude) Oirlemans (XI-u). Hij is getrouwd te Strijen (ZH) op 12 oktober 1697, op 25-jarige leeftijd met Maartje Mathijsd Zeeman (22 jaar oud), geboren te Puttershoek (ZH) in het jaar 1675, overleden te Maasdam (ZH) voor 1716, hoogstens 41 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Anthonie, geboren ndbouwer in het jaar 1698, volgt onder XIII-cn.
 2. Mathijs, geboren te Maasdam (ZH) op 29 oktober 1702, volgt onder XIII-co.

XII-az Otto Anthonisz Havelaar, geboren te Woudrichem (NB) op 24 oktober 1677, zoon van Anthonie Ottosz Havelaar en Adriana (de Oude) Oirlemans (XI-u). Hij is getrouwd te Woudrichem (NB) op 17 december 1719, op 42-jarige leeftijd met Anna van der Stelt (20 jaar oud), geboren te Woudrichem (NB) in het jaar 1699, overleden aldaar op 28 januari 1770, 71 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Anthonie, geboren lmkerk en Emmikhoven op 11 mei 1721, volgt onder XIII-cp.

XII-ba Jan Havelaar, geboren te Woudrichem (NB) op 5 oktober 1681, zoon van Anthonie Ottosz Havelaar en Adriana (de Oude) Oirlemans (XI-u). Hij is getrouwd te Woudrichem (NB) op 28 mei 1707, op 25-jarige leeftijd met Neeltje Hanegraff. Uit dit huwelijk:

 1. Anthonie, gedoopt te Woudrichem (NB) op 29 januari 1708 (nederduits gereformeerd).
 2. Wouter, geboren te Woudrichem (NB) op 14 april 1709, volgt onder XIII-cq.

XII-bb Henricus Cornelius Brendt, gedoopt te Loon op Zand op 15 mei 1687 (RK), wonende te Efterlingh, zoon van Cornelis Henrici Brendt en Huberta Cornelii Schuermans (XI-v). Hij is getrouwd te Loon op Zand op 11 november 1708, op 21-jarige leeftijd met Maria Petrus Judocus de Jongh (27 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 2 juli 1681, wonende te Efterlingh. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos, geboren te Loon op Zand op 27 februari 1712, overleden aldaar op 27 februari 1712.
 2. Levenloos, geboren te Loon op Zand op 17 juli 1712, overleden aldaar op 17 juli 1712.
 3. Johanna, geboren te Loon op Zand op 11 mei 1713.
 4. Petronella, geboren te Loon op Zand op 2 januari 1715.
 5. Cornelia, geboren te Loon op Zand op 19 december 1715, volgt onder XIII-cr.
 6. Jan, geboren te Loon op Zand op 23 december 1717, volgt onder XIII-cs.
 7. Petrus, geboren te Loon op Zand op 20 augustus 1720, volgt onder XIII-ct.

XII-bc Gertrudis Cornelis Brent, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 15 september 1690 (RK), dochter van Cornelis Henrici Brendt en Huberta Cornelii Schuermans (XI-v). Zij is getrouwd te Oisterwijk (NB) op 9 februari 1716, op 25-jarige leeftijd met Judocus Walterus Schalcke (24 jaar oud), geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 2 september 1691 (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Joannes, gedoopt te Loon op Zand op 24 februari 1717 (RK).
 2. Adriana, gedoopt te Loon op Zand op 19 september 1718 (RK), overleden voor 17 augustus 1731, hoogstens 12 jaar oud.
 3. Cornelia, gedoopt te Loon op Zand op 5 januari 1720 (RK), volgt onder XIII-cu.
 4. Joanna, gedoopt te Loon op Zand op 18 februari 1722 (RK), overleden voor 6 december 1725, hoogstens 3 jaar oud.
 5. Petrus, gedoopt te Loon op Zand op 21 september 1723 (RK), volgt onder XIII-cv.
 6. Joanna, gedoopt te Loon op Zand op 6 december 1725 (RK).
 7. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 17 oktober 1727 (RK). Zij is getrouwd te Loon op Zand op 21 januari 1753 voor de kerk (RK), op 25-jarige leeftijd met Joannes Hendricx.
 8. Adriana, gedoopt te Loon op Zand op 17 augustus 1731 (RK), volgt onder XIII-cw.
 9. Hubertus, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 10 september 1732 (RK), volgt onder XIII-cx.

XII-bd Petrus Corstianse van de Ven, geboren te Loon op Zand in juli 1701, zoon van Christianus Gerarduszn van der Ven en Gertrudis Theodorusdr Hamers (XI-w). Hij is getrouwd te Loon op Zand op 14 mei 1730, op 28-jarige leeftijd met Cornelia Peeterse Geris (20 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 9 januari 1710. Uit dit huwelijk:

 1. Corstianus, geboren te Loon op Zand op 15 april 1731 (RK), volgt onder XIII-cy.
 2. Gerardus, gedoopt te Loon op Zand op 21 september 1732 (RK).
 3. Petronilla, gedoopt te Loon op Zand op 20 februari 1734 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 22 oktober 1792, begraven aldaar op 25 oktober 1792, 58 jaar oud. Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 17 september 1763 en getrouwd aldaar op 2 oktober 1763, op 29-jarige leeftijd (1) met Adriaan Denis Dominicus (25 jaar oud), geboren te Loon op Zand in het jaar 1738, overleden voor 4 januari 1777, hoogstens 39 jaar oud.
  (Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 18 januari 1738 en getrouwd aldaar op 2 februari 1738 met Cornelia van Loon, geboren te Loon op Zand in het jaar 1738, wonende aldaar, overleden voor 17 september 1763, hoogstens 25 jaar oud.) Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 4 januari 1777 en getrouwd aldaar op 19 januari 1777, op 42-jarige leeftijd (2) met Bartholomeus Albertus van Weesenbeeck, geboren te Loon op Zand, wonende aldaar.
 4. Cornelius, gedoopt te Loon op Zand op 26 juni 1737 (RK).

XII-be Schalk Teunisse van Nieuwenhuijse, overleden te Giessen (NB) op 11 maart 1711, zoon van Theunis Hendrickssen van Nieuwenhuijsen (XI-y) en Lijntje Schalke van der Merwe. Hij is getrouwd te Giessen (NB) op 23 april 1685 voor de kerk (nederduits gereformeerd) met Maijke Cornelis van Herewijne (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1660. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, gedoopt te Giessen (NB) op 10 februari 1686 (nederduits gereformeerd).
 2. Teunis, gedoopt op 6 april 1687 (nederduits gereformeerd).
 3. Dirck, gedoopt te Giessen (NB) op 25 november 1688 (nederduits gereformeerd).
 4. Lijntje, gedoopt te Giessen (NB) op 8 oktober 1690 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-cz.
 5. Maijken, geboren te Giessen (NB), gedoopt op 27 maart 1695, volgt onder XIII-da.
 6. Jan, gedoopt te Giessen (NB) op 9 april 1700 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-db.
 7. Arien, geboren rond 1700. Hij is getrouwd in het jaar 1724, op ongeveer 24-jarige leeftijd met Margaretha Smit.
 8. Frans, gedoopt te Giessen (NB) op 9 april 1704 (nederduits gereformeerd).
 9. Dirckie, gedoopt te Giessen (NB) rond 1705 (nederduits gereformeerd).
 10. Geertruij, geboren te Giessen (NB) in het jaar 1707, volgt onder XIII-dc.

XII-bf Jacob van Nieuwenhuijsen, gedoopt te Capelle (NB) op 16 december 1703, zoon van Antoni Jacobse Nieuwenhuise (XI-z) en Judith Jans Ghybe. Hij was gehuwd met Lysbeth van Beek. Uit dit huwelijk:

 1. Judith, gedoopt te Capelle (NB) op 7 november 1734.
 2. Michiel, gedoopt te Capelle (NB) op 25 november 1736.
 3. Adriana, gedoopt te Capelle (NB) op 7 mei 1739.
 4. Antoni, gedoopt te Capelle (NB) op 5 november 1741, overleden voor 21 april 1743, hoogstens 1 jaar oud.
 5. Antoni, gedoopt te Capelle (NB) op 21 april 1743.
 6. Johannes, gedoopt te Capelle (NB) op 30 januari 1746.

XII-bg Huijbertje Claesdr Rosenbrand, geboren op 14 juni 1713, overleden aldaar op 5 december 1805, 92 jaar oud, dochter van Nicolaas Jansz Rosenbrand en Gerike Jacobs van den Nieuwenhuysen (XI-aa).

De ouders wonen aan de Loonse Dijk.
Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 8 juni 1738, op 24-jarige leeftijd met Peter Cornelisse de Roy (26 jaar oud), geboren op 13 september 1711, zoon van Cornelis Peterse de Roy en Adriaantje Gerritse de Haen. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis, gedoopt te Capelle (NB) op 26 oktober 1738.
 2. Nicolaas, gedoopt te Capelle (NB) op 11 september 1740, volgt onder XIII-dd.
 3. Gerard, gedoopt te Capelle (NB) op 20 januari 1743, overleden op 22 april 1802, 59 jaar oud.
 4. Adriana, gedoopt te Capelle (NB) op 1 januari 1745, overleden aldaar op 18 april 1802, 57 jaar oud.
 5. Geertrui, gedoopt te Capelle (NB) op 8 januari 1747, overleden voor 10 maart 1751, hoogstens 4 jaar oud.
 6. Teuntje, gedoopt te Capelle (NB) op 2 maart 1749.
 7. Geertruy, gedoopt te Capelle (NB) op 10 maart 1751, volgt onder XIII-de.
 8. Dingena, gedoopt te Capelle (NB) op 23 mei 1754.

XII-bh Jan Niklaassen Rosenbrand, gedoopt op 14 oktober 1714, overleden aldaar op 28 juni 1798, 83 jaar oud, zoon van Nicolaas Jansz Rosenbrand en Gerike Jacobs van den Nieuwenhuysen (XI-aa). Hij is getrouwd op 24 augustus 1738, op 23-jarige leeftijd met Marie Cornelissen de Roy (22 jaar oud), gedoopt op 29 december 1715, overleden aldaar op 2 januari 1797, 81 jaar oud, dochter van Cornelis Peterse de Roy en Adriaantje Gerritse de Haen. Uit dit huwelijk:

 1. Nicolaas, gedoopt te Capelle (NB) op 5 oktober 1738.
 2. Cornelis, gedoopt op 31 maart 1741, volgt onder XIII-df.
 3. Elisabeth, gedoopt te Capelle (NB) op 14 februari 1745.
 4. Willem, gedoopt te Capelle (NB) op 6 februari 1746 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 20 oktober 1826, 80 jaar oud. Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 29 januari 1775, op 28-jarige leeftijd met Johanna van Campen (30 jaar oud), geboren in het jaar 1745, gedoopt te Capelle (NB) op 9 januari 1746, overleden aldaar op 31 januari 1814, 69 jaar oud, dochter van Peter van Campen en Catharina de Leeuw.
 5. Johanna, gedoopt op 11 december 1746, volgt onder XIII-dg.
 6. Antoni, gedoopt te Capelle (NB) op 12 oktober 1747, volgt onder XIII-dh.
 7. Geertruij, gedoopt te Capelle (NB) op 23 augustus 1750, volgt onder XIII-di.
 8. Adriana, gedoopt te Capelle (NB) op 15 april 1753, volgt onder XIII-dj.
 9. Marie, gedoopt te Capelle (NB) op 10 juli 1756.
 10. Clasina, gedoopt te Capelle (NB) op 27 augustus 1758.

XII-bi Dingena Claesz Rosenbrandt, geboren , gedoopt te Capelle (NB) op 14 oktober 1714, wonende te Loon op Zand, overleden voor 1761, hoogstens 47 jaar oud, dochter van Nicolaas Jansz Rosenbrand en Gerike Jacobs van den Nieuwenhuysen (XI-aa). Zij was gehuwd met Gerrit Cornelisz de Roy, schepen, gedoopt te Capelle (NB) op 15 oktober 1713 (nederduits gereformeerd), wonende te Loon op Zand, zoon van Cornelis Peterse de Roy en Adriaantje Gerritse de Haen.

Voor de schepenbank van Loon op Zand een testament opgemaakt op 20-12-1748 en op 6-5-1779.
(Hij was later gehuwd met Teuntje Mouthaan, wonende te Loon op Zand.) Uit dit huwelijk:
 1. Geertruy, gedoopt te Capelle (NB) op 17 januari 1740 (nederduits gereformeerd).
 2. Cornelis, gedoopt te Capelle (NB) op 12 februari 1741 (nederduits gereformeerd), overleden voor 12 januari 1744, hoogstens 2 jaar oud.
 3. Adriana, gedoopt te Capelle (NB) op 1 april 1742 (nederduits gereformeerd).
 4. Cornelis, gedoopt te Capelle (NB) op 12 januari 1744 (nederduits gereformeerd).
 5. Huybertje, gedoopt te Capelle (NB) op 11 juli 1745 (nederduits gereformeerd).

XII-bj Johanna Claesz Rosenbrand, geboren , gedoopt te Capelle (NB) op 19 november 1719 (nederduits gereformeerd), dochter van Nicolaas Jansz Rosenbrand en Gerike Jacobs van den Nieuwenhuysen (XI-aa). Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 28 januari 1753, op 33-jarige leeftijd met Arien Jans Paans (24 jaar oud), gedoopt te Capelle (NB) op 8 januari 1729, overleden aldaar op 2 april 1802, 73 jaar oud, zoon van Jan Gelden Paans en Seike Janse Mouthaan. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes, gedoopt te Capelle (NB) op 22 december 1754 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-dk.
 2. Geertrui, gedoopt te Capelle (NB) op 14 maart 1756 (nederduits gereformeerd).
 3. Geertrui, gedoopt te Capelle (NB) op 9 juli 1758.
 4. Sijke, gedoopt te Capelle (NB) op 26 augustus 1759 (nederduits gereformeerd).
 5. Geertrui, gedoopt te Capelle (NB) op 6 september 1761 (nederduits gereformeerd).

XII-bk Mechelina Wouter Mandemakers, geboren te Sprang (NB) op 20 mei 1709 (RK), overleden te Tilburg op 22 januari 1779, 69 jaar oud, dochter van Wouter Anthonis Mandemakers (XI-ab) en Cornelia Cornelis de Gester. Zij is getrouwd te Tilburg op 11 mei 1732, op 22-jarige leeftijd met Jan van Besouwen (25 jaar oud), gedoopt te Tilburg op 16 januari 1707 (RK), overleden aldaar op 13 april 1752, 45 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Dirck, gedoopt te Tilburg op 7 september 1732 (RK).
 2. Dirk, gedoopt te Tilburg op 12 september 1734 (RK).
 3. Wouterus, gedoopt te Tilburg op 15 januari 1736 (RK).
 4. Nicolaas, gedoopt te Tilburg op 8 juni 1738 (RK).
 5. Marjanna, gedoopt te Tilburg op 4 december 1740 (RK).
 6. Cornelia, gedoopt te Tilburg op 2 december 1742 (RK).
 7. Helena, gedoopt te Tilburg op 25 oktober 1744 (RK), volgt onder XIII-dl.
 8. Jan, gedoopt te Tilburg op 4 september 1746 (RK).
 9. Wilhelmus, gedoopt te Tilburg op 3 juni 1748 (RK).
 10. Pieter, gedoopt te Tilburg op 16 januari 1752 (RK), volgt onder XIII-dm.
 11. Helena, gedoopt te Tilburg op 17 oktober 1755 (RK).

XII-bl Elisabeth van Ammelrooij, gedoopt te Sprang (NB) op 15 april 1708, begraven aldaar op 17 november 1760, 52 jaar oud, dochter van Johannes van Ammelrooij en Arientje Geldens van Pas (XI-ac). Zij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 5 januari 1731 en getrouwd aldaar op 21 januari 1731, op 22-jarige leeftijd met Adriaan Adriaansz Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 19 augustus 1703, zie XII-df. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan, gedoopt te Sprang (NB) op 28 september 1732, jong overleden.
 2. Adriaan, gedoopt te Sprang (NB) op 1 januari 1736, volgt onder XIII-dn.
 3. Adriana, gedoopt te Sprang (NB) op 19 juli 1739, volgt onder XIII-do.
 4. Gerrit, gedoopt te Sprang (NB) op 9 juli 1741, jong overleden.
 5. Maria, gedoopt te Sprang (NB) op 19 januari 1744, jong overleden.
 6. Jan, wonende te Amsterdam.

XII-bm Dirk Aertse Vos, gedoopt te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 26 november 1713, zoon van Aart Dirks Vos en Pieternella Geldens van Pas (XI-ad). Hij is getrouwd op 15 november 1739, op 25-jarige leeftijd (1) met Zijke de Roon, overleden voor 1750. Hij is getrouwd op 19 april 1750, op 36-jarige leeftijd (2) met Maria Gijsberts Bossers (24 jaar oud), gedoopt te Capelle (NB) op 13 januari 1726. Uit dit huwelijk:

 1. Gijsbert, geboren te Capelle (NB) op 8 november 1750.
 2. Jacobus, gedoopt te Capelle (NB) op 23 januari 1752, volgt onder XIII-dp.
 3. Anna, gedoopt te Capelle (NB) op 23 april 1753.
 4. Arnoldus, gedoopt te Capelle (NB) op 28 mei 1758.
 5. Pieternella, gedoopt te Capelle (NB) op 17 augustus 1760, volgt onder XIII-dq.
 6. Sijke, gedoopt te Capelle (NB) op 8 mei 1766.

XII-bn Antonet Vos, geboren te Sprang (NB) op 18 oktober 1722, overleden aldaar in het jaar 1789, 67 jaar oud, dochter van Jacobus Dirks Vos en Anneke Geldens van Pas (XI-ae). Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 13 januari 1754, op 31-jarige leeftijd met Jacob van der Loo (36 jaar oud), geboren te Oosterhout op 14 maart 1717, overleden te Sprang (NB) op 17 april 1790, 73 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter, geboren te Sprang (NB) op 3 november 1754, overleden aldaar op 30 oktober 1755, 361 dagen oud.
 2. Pieter, geboren te Sprang (NB) op 30 oktober 1756, volgt onder XIII-dr.
 3. Adriana, geboren te Sprang (NB) op 26 juni 1763, volgt onder XIII-ds.
 4. Anna, geboren te Sprang (NB) op 30 november 1766, volgt onder XIII-dt.

XII-bo Corstiaan de Beer, gedoopt te Sprang (NB) op 2 mei 1706 (nederduits gereformeerd), zoon van Jan de Beer (XI-af) en Elisabeth van Heijst. Hij was gehuwd (1) met Ida van Dongen, geboren te Drimmelen rond 1709 (nederduits gereformeerd), overleden in het jaar 1747, ongeveer 38 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth, gedoopt te Capelle (NB) op 23 september 1731 (nederduits gereformeerd).
 2. Huiberdina, gedoopt op 17 juli 1735 (nederduits gereformeerd), overleden te Capelle (NB) op 22 maart 1819, 83 jaar oud. Zij was gehuwd met Huibert Bax, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 13 oktober 1737, gedoopt op 13 oktober 1737, volgt onder XIII-g.
Hij was gehuwd (2) met Marijtje Boelee.
(Zij was later gehuwd met Peter d'Artel.)

XII-bp Hendrina de Beer, gedoopt te Sprang (NB) op 11 december 1712, overleden aldaar op 20 september 1759, 46 jaar oud, dochter van Jan de Beer (XI-af) en Elisabeth van Heijst. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 18 mei 1738, op 25-jarige leeftijd met Jan Brouwers (29 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 31 maart 1709, overleden aldaar op 3 september 1773, 64 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, gedoopt te Sprang (NB) op 12 juli 1739, overleden aldaar voor 1745, hoogstens 6 jaar oud.
 2. Elizabeth, gedoopt te Sprang (NB) op 11 november 1742, volgt onder XIII-du.
 3. Maria, gedoopt te Sprang (NB) op 2 augustus 1745.
 4. Anna, gedoopt te Sprang (NB) op 7 juli 1748.
 5. Cornelia, gedoopt te Raamsdonk (NB) op 18 december 1753, volgt onder XIII-dv.

XII-bq Anna de Haan, gedoopt te Rotterdam op 21 oktober 1725, wonende te Rotterdam (Zevenhuissteeg), overleden te Rotterdam op 26 augustus 1782, 56 jaar oud, dochter van Michiel Dirckse de Haan (XI-ag) en Jannetje Pieters Vermeer.

Overledene liet na 2 minderjarige kinderen en 1 meerderjarig kind; Wijnhave naast ten Hooff.
Zij is in ondertrouw gegaan op 10 juli 1757 en getrouwd te Rotterdam op 24 juli 1757, op 31-jarige leeftijd met Kornelius Dalman (32 jaar oud), geboren te Leerdam (ZH) in het jaar 1725, wonende te Rotterdam (Leuvehaven), overleden te Rotterdam op 6 oktober 1812, 87 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Jan, gedoopt te Rotterdam op 31 december 1758 (gereformeerd), wonende te Rotterdam (Korte Wijnstraat).
 2. Maggiel, gedoopt te Rotterdam op 14 december 1760 (gereformeerd), wonende te Rotterdam (Korte Wijnstraat), overleden te Delfshaven (ZH) op 28 november 1792, 31 jaar oud. Hij is getrouwd te Rotterdam op 22 april 1781, op 20-jarige leeftijd met Adriana Barendina van Ommering, geboren te 's-Hertogenbosch, wonende te Delfshaven (ZH).
 3. Jan, gedoopt op 23 januari 1763 (gereformeerd), wonende te Rotterdam (Korte Wijnstraat).
 4. Alida, gedoopt te Rotterdam op 20 maart 1768 (gereformeerd), volgt onder XIII-dw.
 5. Jannetje, gedoopt te Rotterdam op 20 maart 1768 (gereformeerd), volgt onder XIII-dx.

XII-br Pieter de Haan, gedoopt te Rotterdam op 27 november 1729, wonende te Rotterdam (Zevenhuissteeg), zoon van Michiel Dirckse de Haan (XI-ag) en Jannetje Pieters Vermeer. Hij is in ondertrouw gegaan te Rotterdam op 6 februari 1752 en getrouwd aldaar op 20 februari 1752, op 22-jarige leeftijd met Annetje de Vries, wonende te Rotterdam (Steijger). Uit dit huwelijk:

 1. Maria, gedoopt te Rotterdam op 8 juli 1770 (gereformeerd), wonende te Rotterdam (het Hang).

XII-bs Gerrit de Haan, sergeant, gedoopt te Rotterdam op 13 december 1731, zoon van Michiel Dirckse de Haan (XI-ag) en Jannetje Pieters Vermeer.

Vermeld bij het huwelijk: hij jongeman, sergeant van Rotterdam, zij van Deurne in de Meijerije van 's-Bosch.
Hij is in ondertrouw gegaan te den Haag op 11 augustus 1754, op 22-jarige leeftijd met Allegonda Verhoeven (30 jaar oud), gedoopt te Deurne (NB) op 5 maart 1724, dochter van Martinus Janse Verhoeven en Anneke Jansen Wedenaers. Uit dit huwelijk:
 1. Anna, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 19 januari 1752, volgt onder XIII-dy.
 2. Hendrika, gedoopt te den Haag (Kloosterkerk) op 10 augustus 1753.
 3. Allegonda, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 18 december 1754.
 4. Johanna, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 14 maart 1756.
 5. Johannes, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 14 december 1757.
 6. Antoinette, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 20 januari 1760, volgt onder XIII-dz.
 7. Martina, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 20 januari 1762.
 8. Gerardus, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 8 januari 1764.
 9. Martinus, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 13 juli 1766.

XII-bt Joost Jansen van den Hoek, gedoopt te Capelle (NB) op 20 november 1718, zoon van Johannes Joosten van den Hoek en Anneke Denisse de Haan (XI-ai). Hij was gehuwd met Maria van Nieuwenhuizen, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), gedoopt op 26 december 1717, dochter van Jan Elandts van Nieuwenhuizen en Adriaantje Mouthaan. Uit dit huwelijk:

 1. Jan, gedoopt te Capelle (NB) op 4 november 1742, overleden voor 22 augustus 1745, hoogstens 2 jaar oud.
 2. Johannes, gedoopt te Capelle (NB) op 8 december 1743.
 3. Jan, bouwman, gedoopt te Capelle (NB) op 22 augustus 1745, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 5 september 1820, 75 jaar oud.
 4. Adriana, gedoopt te Capelle (NB) op 15 januari 1747.
 5. Adriaan, gedoopt te Capelle (NB) op 11 februari 1748, overleden voor 31 oktober 1751, hoogstens 3 jaar oud.
 6. Anna, gedoopt te Capelle (NB) op 7 september 1749. Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 25 februari 1770, op 20-jarige leeftijd met haar oudoom Denijs de Haan, gedoopt te Capelle (NB) op 31 oktober 1688, volgt onder XI-ah.
 7. Aderjaen, gedoopt te Capelle (NB) op 31 oktober 1751, volgt onder XIII-ea.
 8. Marie, gedoopt te Capelle (NB) op 9 juni 1754.
 9. Cornelis, gedoopt te Capelle (NB) op 25 april 1756, volgt onder XIII-eb.

XII-bu Janneke van den Hoek, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), gedoopt op 14 september 1721, dochter van Johannes Joosten van den Hoek en Anneke Denisse de Haan (XI-ai). Zij was gehuwd met Jacobus van der Schans, geboren te Capelle (NB), gedoopt aldaar op 30 maart 1721 (nederduits gereformeerd), zoon van Willem van der Schans en Ariaantje Peters de Roy. Uit dit huwelijk:

 1. Willem, gedoopt te Capelle (NB) op 1 mei 1746 (nederduits gereformeerd).
 2. Willem, gedoopt te Capelle (NB) op 9 augustus 1747 (nederduits gereformeerd).
 3. Anna, gedoopt te Capelle (NB) op 17 augustus 1749 (nederduits gereformeerd).
 4. Johannes, gedoopt te Capelle (NB) op 13 februari 1752 (nederduits gereformeerd).
 5. Peter, gedoopt te Capelle (NB) op 24 november 1754 (nederduits gereformeerd).
 6. Denis, gedoopt te Capelle (NB) op 13 november 1757 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-ec.
 7. Jacobus, gedoopt te Capelle (NB) op 19 augustus 1759 (nederduits gereformeerd).
 8. Anna, gedoopt te Capelle (NB) op 14 december 1760 (nederduits gereformeerd).
 9. Jacobus, gedoopt te Capelle (NB) op 12 december 1762 (nederduits gereformeerd).
 10. Aderjana, gedoopt te Capelle (NB) op 16 mei 1765 (nederduits gereformeerd).

XII-bv Anna van den Hoek, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), gedoopt op 21 oktober 1723, dochter van Johannes Joosten van den Hoek en Anneke Denisse de Haan (XI-ai). Zij was gehuwd met Jan van Riel, gedoopt te Capelle (NB) op 22 augustus 1728, zoon van Mathijs van Riel en Adriaantje de Jong. Uit dit huwelijk:

 1. Adryana, gedoopt te Capelle (NB) op 25 februari 1759, volgt onder XIII-ed.
 2. Anna, gedoopt te Capelle (NB) op 26 juli 1761.

XII-bw Filibert Adriaan Philibert, geboren lphen (NB) op 3 maart 1643, overleden te Tilburg op 20 juni 1680, 37 jaar oud, zoon van Adriaan Philibert (XI-aj) en Adriana Cornelis Keesen. Hij is getrouwd te Oisterwijk (NB) op 3 maart 1666, op 23-jarige leeftijd met Maria Willem Beertens, geboren te Udenhout (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Willem, geboren te Tilburg op 15 november 1667, volgt onder XIII-ee.

XII-bx Jan Adriaan Philibert, geboren lphen en Riel (NB) op 6 mei 1646, zoon van Adriaan Philibert (XI-aj) en Adriana Cornelis Keesen. Hij is getrouwd te Loon op Zand op 20 augustus 1667, op 21-jarige leeftijd met Joanna Walter Andries Cuypers (20 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 18 augustus 1647, overleden te Waalwijk na 1714, minstens 67 jaar oud, dochter van Walter Andries Cuypers en Adriana Petrus. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana, gedoopt te Tilburg op 28 november 1668 (RK). Zij was gehuwd met Adriaan van Herpt.
 2. Joannes, geboren te Tilburg op 10 juli 1670, overleden aldaar op 18 januari 1734, 63 jaar oud. Hij is getrouwd te Tilburg op 28 juli 1695, op 25-jarige leeftijd met Antonia Hendrik Robert Kivits (22 jaar oud), geboren te Berlicum (NB) op 5 juli 1673, overleden te Tilburg op 27 december 1741, 68 jaar oud, dochter van Hendrik Robert Kivits en Cornelia Stans van Beurden.
 3. Maria, geboren te Tilburg op 5 juli 1672 (RK), overleden te Loon op Zand. Zij was gehuwd met Adriaan van den Hove.

XII-by Antonius Adrianus Philibertus, geboren lphen en Riel (NB) op 7 december 1649, overleden in het jaar 1679, 30 jaar oud, zoon van Adriaan Philibert (XI-aj) en Adriana Cornelis Keesen. Hij is getrouwd te Loon op Zand op 8 september 1671, getrouwd aldaar op 23 september 1671 voor de kerk (RK), op 21-jarige leeftijd met Ida Valerius Cuijpers (21 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 30 augustus 1650, dochter van Walter Andries Cuypers en Adriana Petrus. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, geboren te Loon op Zand op 18 april 1674.
 2. Joanna, geboren te Loon op Zand op 4 mei 1676.

XII-bz Maria Willem Philibert, geboren te Lille (BelgiŽ) op 17 januari 1646, dochter van Willem Philibert (XI-ak) en Helena Cuypers. Zij was gehuwd met Cornelis Janssen. Uit dit huwelijk:

 1. Peter, geboren te Lille (BelgiŽ) op 7 oktober 1664.

XII-ca Peter Willem Philibert, molenaar, overleden te Herentals (BelgiŽ) op 29 december 1694, zoon van Willem Philibert (XI-ak) en Helena Cuypers. Hij is getrouwd op 17 juli 1661 met Margaretha Peter Sas (17 jaar oud), geboren te Lille (BelgiŽ) op 8 april 1644, overleden aldaar op 18 januari 1704, 59 jaar oud, dochter van Peter Sas en Sara Peter Molenberg. Uit dit huwelijk:

 1. Peter, geboren te Weelde (BelgiŽ) op 20 oktober 1662, overleden aldaar op 21 oktober 1662, 1 dag oud.
 2. Maria, geboren te Weelde (BelgiŽ) op 9 maart 1664.
 3. Helena, geboren te Weelde (BelgiŽ) op 8 juni 1666, overleden aldaar op 4 augustus 1666, 57 dagen oud.
 4. Helena, geboren te Weelde (BelgiŽ) op 2 augustus 1667.
 5. Filibert, geboren te Weelde (BelgiŽ) op 21 januari 1669, overleden aldaar op 8 februari 1669, 18 dagen oud.
 6. Willem, geboren te Lille (BelgiŽ) op 16 april 1670, volgt onder XIII-ef.
 7. Peter, geboren te Lille (BelgiŽ) op 15 augustus 1672, overleden aldaar op 10 mei 1772, 99 jaar oud. Hij is getrouwd te Herentals (BelgiŽ) op 11 januari 1694, op 21-jarige leeftijd met Gertruda Jan Maes (24 jaar oud), geboren te Herentals (BelgiŽ) op 4 juli 1669, overleden te Lille (BelgiŽ) op 17 november 1741, 72 jaar oud, dochter van Jan Cornelis Maes en Margaretha Jan Steynen.
 8. Filibert, geboren te Lille (BelgiŽ) op 16 september 1674.
 9. Adriaan, geboren te Lille (BelgiŽ) op 23 december 1676. Hij is getrouwd te Herentals (BelgiŽ) op 16 december 1697, op 20-jarige leeftijd met Clara Willem van den Bulck (27 jaar oud), geboren op 30 augustus 1670.
 10. Anna, geboren te Lille (BelgiŽ) op 9 oktober 1679, overleden te Heenthals (BelgiŽ) op 16 december 1695, 16 jaar oud.
 11. Filibert, geboren te Lille (BelgiŽ) op 29 mei 1682.
 12. Elisabeth, geboren te Lille (BelgiŽ) op 29 april 1684.
 13. Maria, geboren te Lille (BelgiŽ) op 14 maart 1687.

XII-cb Adriana Adriaan Robben, geboren te Loon op Zand op 13 september 1677, dochter van Adrianus Jan Adriaan Robben en Willemke Jans Hooijmaijers (XI-al). Zij is getrouwd te Loon op Zand op 6 februari 1707, op 29-jarige leeftijd met Arnoldus Hendrick Snoeren (24 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 17 mei 1682, overleden aldaar op 1 augustus 1748, 66 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Willem, geboren te Loon op Zand op 15 mei 1708 (RK), volgt onder XIII-eg.
 2. Mattias, geboren te Loon op Zand op 12 augustus 1712.

XII-cc Adriaentje AriŽns Leempoel, gedoopt te Capelle (NB) op 26 december 1682, dochter van Arien Cornelissen Leempoel en Wilmken Adriaense Smits (XI-am). Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 16 november 1704, op 21-jarige leeftijd met Jacob Jans Paans (28 jaar oud), gedoopt te Capelle (NB) op 12 april 1676, overleden rond 1730, ongeveer 54 jaar oud, zoon van Jan Jacobs Paans en Catelijn AriŽns van Tilborgh. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan, gedoopt te Capelle (NB) op 22 november 1705, overleden voor 1717, hoogstens 12 jaar oud.
 2. Catelijn, gedoopt te Capelle (NB) op 23 september 1707 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-eh.
 3. Willemina, gedoopt te Capelle (NB) op 26 december 1709, volgt onder XIII-ei.
 4. Anna, gedoopt te Capelle (NB) op 27 december 1711 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-ej.
 5. Adriana, gedoopt te Capelle (NB) op 12 februari 1713, overleden voor 6 mei 1714, hoogstens 1 jaar oud.
 6. Adriana, gedoopt te Capelle (NB) op 6 mei 1714.
 7. Adriaan, gedoopt te Capelle (NB) op 25 maart 1717, volgt onder XIII-ek.
 8. Johanna, gedoopt te Capelle (NB) op 3 mei 1720, volgt onder XIII-el.
 9. Johannes, gedoopt te Capelle (NB) op 24 september 1722, volgt onder XIII-em.
 10. Cornelis, gedoopt te Capelle (NB) op 22 september 1726.

XII-cd Adriaentje Wouterse Smits, gedoopt te Capelle (NB) op 19 december 1688, dochter van Wouter Arisse Smits (XI-an) en Barbara Alberts Brouwer. Zij was gehuwd met Hendrik Joosten van den Hoek, gedoopt te Capelle (NB) op 10 augustus 1681, zoon van Joost Hendriks van den Hoek en Anneke Jans Snijders. Uit dit huwelijk:

 1. Joost, gedoopt op 11 juli 1717.
 2. Joost, gedoopt te Capelle (NB) op 17 juni 1718, volgt onder XIII-en.
 3. Barbara, gedoopt te Capelle (NB) op 24 december 1719, volgt onder XIII-eo.
 4. Wouter, gedoopt te Capelle (NB) op 16 augustus 1722, wonende te Loon op Zand (Loonse Dijk), overleden op 2 oktober 1803, begraven te Loon op Zand op 8 oktober 1803, 81 jaar oud. Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 28 februari 1751, op 28-jarige leeftijd met Geertruij Bax, geboren op 18 juni 1730, volgt onder XIII-f.

XII-ce Mari Wouterse Smits, gedoopt op 10 juni 1691, wonende aldaar, dochter van Wouter Arisse Smits (XI-an) en Barbara Alberts Brouwer. Zij is in ondertrouw gegaan op 7 december 1715 en getrouwd te Loon op Zand op 22 december 1715, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Ophorst (ongeveer 26 jaar oud), geboren te Loon op Zand rond 1689 (nederduits gereformeerd), overleden op 10 maart 1779, ongeveer 90 jaar oud, zoon van Arnoldus Ophorst en Aaltje Cornelisse Leempoel. Uit dit huwelijk:

 1. Wouter, gedoopt te Capelle (NB) op 12 januari 1716 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-ep.
 2. Arnoldus, gedoopt te Capelle (NB) op 15 januari 1719 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-eq.
 3. Anna, gedoopt te Capelle (NB) op 27 juli 1721 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-er.
 4. Berber, gedoopt te Capelle (NB) op 14 november 1723 (nederduits gereformeerd). Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 27 maart 1746, op 22-jarige leeftijd met Bastiaan de Rooij (ongeveer 27 jaar oud), geboren rond 1719.
 5. Johannes, geboren te Nieuwkuijk (NB) op 27 oktober 1726, volgt onder XIII-es.
 6. Cornelis, gedoopt te Capelle (NB) op 27 november 1729 (nederduits gereformeerd).
 7. AriŽn, gedoopt te Capelle (NB) op 29 november 1733 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-et.

XII-cf Arien Wouterse Smits, gedoopt te Capelle (NB) op 18 april 1694, zoon van Wouter Arisse Smits (XI-an) en Barbara Alberts Brouwer. Hij was gehuwd met Dingena van der Saken, gedoopt te Capelle (NB) op 6 juli 1698, overleden in het jaar 1776, 78 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Michael, gedoopt te Capelle (NB) op 19 maart 1719 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-eu.

XII-cg Arien Antonisse Verhoeven, geboren lmkerk en Emmikhoven tussen 1688 en 1699, overleden te Emmikhoven (NB) op 24 juni 1757, 58 jaar tot 69 jaar oud, zoon van Anthonie Aertse Verhoeven (XI-ao) en Maijke Wouterse Douland. Hij was gehuwd met Adriana Ariens van der Vliet. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaantje, gedoopt te Almkerk (NB) op 4 september 1740 (nederduits gereformeerd).

XII-ch Aert Tonisse Verhoeven, geboren te Emmikhoven (NB) in het jaar 1695 (nederduits gereformeerd), zoon van Anthonie Aertse Verhoeven (XI-ao) en Maijke Wouterse Douland. Hij is getrouwd te Werkendam (NB) op 1 juli 1722 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd (1) met Anneke Wouters Mulder (21 jaar oud), geboren lmkerk (NB) op 16 mei 1701, wonende te Emmikhoven (NB), dochter van Wouter Peterse Mulder en Jannigje Jacobs de Weert. Uit dit huwelijk:

 1. Ariaantje, gedoopt te Dussen (NB) op 13 februari 1724.
 2. Wouter, geboren te Werkendam (NB) op 9 december 1731, volgt onder XIII-ev.
Hij is getrouwd te Almkerk (NB) op 25 april 1733 voor de kerk (nederduits gereformeerd), op 38-jarige leeftijd (2) met Jannigje Hendriks Uppel (32 jaar oud), geboren lmkerk (NB) op 17 januari 1701 (nederduits gereformeerd), dochter van Hendrik Uppel. Uit dit huwelijk:
 1. Maijke, geboren de Werken en Sleeuwijk (NB), gedoopt te Werkendam (NB) op 19 augustus 1736 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-ew.

XII-ci Kreijn Antonisse Verhoeven, geboren lmkerk (NB) op 16 april 1702, zoon van Anthonie Aertse Verhoeven (XI-ao) en Maijke Wouterse Douland. Hij is getrouwd op 26 november 1724, op 22-jarige leeftijd met Jacomijntje Gerritse Mulder. Uit dit huwelijk:

 1. Jenneke, gedoopt te Almkerk (NB) op 14 december 1727 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-ex.

XII-cj Wouter Anthonisse Verhoeven, geboren lmkerk en Emmikhoven in het jaar 1704, begraven te Emmikhoven (NB) op 26 september 1759, 55 jaar oud, zoon van Anthonie Aertse Verhoeven (XI-ao) en Maijke Wouterse Douland. Hij is getrouwd te Almkerk (NB) op 19 mei 1726, op 22-jarige leeftijd met Jannigje Chiele van Sittert (25 jaar oud), geboren lmkerk en Emmikhoven op 16 januari 1701. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaentje, gedoopt te Almkerk (NB) op 22 oktober 1730 (nederduits gereformeerd).
 2. Cornelia, gedoopt te Almkerk (NB) op 12 november 1734 (nederduits gereformeerd).
 3. Cornelis, gedoopt te Almkerk (NB) op 6 oktober 1737 (nederduits gereformeerd).
 4. Wouter, gedoopt te Almkerk (NB) op 17 januari 1740 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-ey.

XII-ck Gerrit Anthonisse Verhoeven, geboren lmkerk (NB) op 23 mei 1706 (nederduits gereformeerd), overleden te Emmikhoven (NB) op 20 januari 1780, 73 jaar oud, zoon van Anthonie Aertse Verhoeven (XI-ao) en Maijke Wouterse Douland. Hij is getrouwd te Almkerk (NB) op 17 december 1730, op 24-jarige leeftijd (1) met Ariaantje Sijmonse Polderman (22 jaar oud), geboren lmkerk (NB) op 20 juli 1708 (nederduits gereformeerd). Uit dit huwelijk:

 1. Sijmen, gedoopt te Almkerk (NB) op 22 juli 1731 (nederduits gereformeerd).
 2. Antonij, gedoopt te Almkerk (NB) op 12 oktober 1732 (nederduits gereformeerd).
 3. Cornelis, geboren lmkerk (NB) op 17 januari 1734 (nederduits gereformeerd).
 4. Adriaan, gedoopt te Almkerk en Emmikhoven op 7 augustus 1735 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-ez.
 5. Huijge, gedoopt te Almkerk (NB) op 1 december 1736 (nederduits gereformeerd).
 6. Maaike, geboren lmkerk (NB) op 19 oktober 1738 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-fa.
 7. Anthonie, geboren lmkerk (NB) op 25 december 1739 (nederduits gereformeerd), overleden voor 11 november 1742, hoogstens 2 jaar oud.
 8. Sijke, gedoopt te Almkerk (NB) op 12 mei 1741 (nederduits gereformeerd).
 9. Anthonie, geboren lmkerk (NB) op 11 november 1742 (nederduits gereformeerd).
 10. Joost, geboren te Emmikhoven (NB) op 23 augustus 1744 (nederduits gereformeerd), overleden voor 7 november 1745, hoogstens 1 jaar oud.
 11. Joost, geboren te Emmikhoven (NB) op 7 november 1745 (nederduits gereformeerd).
 12. Neeltje, geboren te Emmikhoven (NB) op 7 november 1745 (nederduits gereformeerd).
Hij is getrouwd op 8 maart 1750, op 43-jarige leeftijd (2) met Aaltje van der Plas (35 jaar oud), geboren te Dussen (NB) op 12 augustus 1714 (nederduits gereformeerd). Uit dit huwelijk:
 1. Adriana, gedoopt op 26 april 1750 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-fb.
 2. Kuijndert, gedoopt te Almkerk (NB) op 23 juli 1752 (nederduits gereformeerd).
 3. Geret, gedoopt te Almkerk (NB) op 17 november 1754 (nederduits gereformeerd), overleden voor 18 juli 1756, hoogstens 1 jaar oud.
 4. Geret, gedoopt te Almkerk (NB) op 18 juli 1756 (nederduits gereformeerd).
 5. Jenneke, gedoopt te Almkerk (NB) op 15 oktober 1758 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-fc.

XII-cl Marie Cornelisse Swart, geboren te Capelle (NB) op 5 oktober 1698, overleden op 22 mei 1775, 76 jaar oud, dochter van Cornelis Willems Swart en Mayken Oirlemans (XI-ap). Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 15 oktober 1724, op 26-jarige leeftijd met Adriaan Kuijsten (24 jaar oud), gedoopt te Capelle (NB) op 25 oktober 1699, overleden te a rond 1774, ongeveer 75 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Anna, gedoopt te Capelle (NB) op 26 mei 1726 (nederduits gereformeerd).
 2. Maria, gedoopt te Capelle (NB) op 12 september 1734, volgt onder XIII-fd.

XII-cm Maria Ariensdr Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 22 februari 1705 (nederduits gereformeerd), dochter van Arien Hendrikse Oerlemans (XI-aq) en Cornelia Franse de Bruijn. Zij was gehuwd met Mattheus Ophorst, gedoopt te Loon op Zand op 31 oktober 1706 (nederduits gereformeerd), zoon van Arnoldus Ophorst en Anneke Marthense Deckers. Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus, gedoopt te Sprang-Capelle (NB) op 29 oktober 1730 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-fe.
 2. Cornelia, gedoopt te Capelle (NB) op 1 januari 1733 (nederduits gereformeerd).
 3. Adriaan, gedoopt te Capelle (NB) op 25 december 1734 (nederduits gereformeerd), overleden voor 18 november 1742, hoogstens 7 jaar oud.
 4. Johannes, gedoopt te Capelle (NB) op 1 september 1737 (nederduits gereformeerd).
 5. Anna, geboren te Capelle (NB) op 3 juli 1740, gedoopt te Sprang-Capelle (NB) (nederduits gereformeerd).
 6. Adriaan, geboren te Capelle (NB) op 18 november 1742, gedoopt te Sprang-Capelle (NB) in het jaar 1742 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-ff.
 7. Maria, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 28 juni 1744 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-fg.
 8. Dingena, geboren te Capelle (NB) op 10 april 1746 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-fh.
 9. Johanna, geboren te Capelle (NB) op 14 september 1749 (nederduits gereformeerd).

XII-cn Frans Adriaans Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 1 januari 1707 (nederduits gereformeerd), zoon van Arien Hendrikse Oerlemans (XI-aq) en Cornelia Franse de Bruijn. Hij is getrouwd te Rooosendaal op 27 mei 1729, op 22-jarige leeftijd met Anna Vaagt (24 jaar oud), gedoopt te Oisterwijk (NB) op 4 mei 1705 (nederduits gereformeerd). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia, gedoopt te Aardenburg (Zeeland) op 3 juni 1731 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-fi.
 2. Lucresia, gedoopt te Aardenburg (Zeeland) op 19 juli 1733 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-fj.
 3. Gerard, gedoopt te Aardenburg (Zeeland) op 25 september 1735 (nederduits gereformeerd).
 4. Adrianus, gedoopt te Capelle (NB) op 8 september 1737 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-fk.
 5. Anna, gedoopt te Aardenburg (Zeeland) op 5 november 1741 (nederduits gereformeerd), wonende te Rotterdam (Molesteeg), begraven te Rotterdam op 15 mei 1772, 30 jaar oud. Zij is in ondertrouw gegaan te Rotterdam op 13 mei 1770 en getrouwd aldaar op 30 mei 1770, op 28-jarige leeftijd met Johannes Timmermans, geboren te Capelle (NB), wonende te Rotterdam (Noord Blaak), begraven te Rotterdam op 19 december 1772.

XII-co Hendrik Adriaans Oerlemans, schipper, gedoopt te Capelle (NB) op 24 januari 1712 (nederduits gereformeerd), zoon van Arien Hendrikse Oerlemans (XI-aq) en Cornelia Franse de Bruijn. Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 2 februari 1738, op 26-jarige leeftijd met Maria Oldenburg (18 jaar oud), gedoopt te Dussen (NB) op 19 december 1719. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan, gedoopt te Capelle (NB) op 17 mei 1739 (nederduits gereformeerd), jong overleden voor 27 mei 1742, hoogstens 3 jaar oud.
 2. Adriaan, gedoopt te Capelle (NB) op 27 mei 1742 (nederduits gereformeerd).
 3. Cornelis, gedoopt te Capelle (NB) op 25 oktober 1744 (nederduits gereformeerd).
 4. Johannes, gedoopt te Capelle (NB) op 12 maart 1747 (nederduits gereformeerd).
 5. Frans, gedoopt te Capelle (NB) op 26 januari 1749 (nederduits gereformeerd).
 6. Adriana, gedoopt te Capelle (NB) op 24 januari 1751 (nederduits gereformeerd).
 7. Hendrik, gedoopt te Capelle (NB) op 3 juni 1759 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-fl.

XII-cp Lijsbeth Aertsen Cool, gedoopt te Sprang (NB) op 16 december 1660, overleden in het jaar 1727, 67 jaar oud, dochter van Aert Joosten Cool en Maria Hendricks Perseyn (XI-ar). Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 25 januari 1685, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Peters de Leeu (23 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 13 november 1661. Uit dit huwelijk:

 1. Peter, gedoopt te Sprang (NB) op 20 december 1684.
 2. Hendrik, gedoopt te Sprang (NB) op 31 januari 1686.
 3. Sijken, gedoopt te Sprang (NB) op 23 november 1686.
 4. Maria, gedoopt te Sprang (NB) op 30 december 1691.
 5. Geertruyd, gedoopt te Sprang (NB) op 5 februari 1696.
 6. Hendrik, gedoopt te Sprang (NB) op 8 december 1697.
 7. Cornelia, gedoopt te Sprang (NB) op 9 januari 1699.
 8. Lijsbeth, gedoopt te Sprang (NB) op 22 augustus 1700, volgt onder XIII-fm.
 9. Cornelis, gedoopt te Sprang (NB) op 6 januari 1704.

XII-cq Johannis Sebert Oerlemans, gedoopt te Dordrecht op 19 augustus 1672, begraven aldaar op 8 december 1741, 69 jaar oud, zoon van Seebrecht Jansen Oerlemans (XI-au) en Aeltjen Anthonis van Capelle. Hij is getrouwd te Dordrecht op 17 november 1698, op 26-jarige leeftijd met Josijntje van der Berk. Uit dit huwelijk:

 1. Antony.

XII-cr Neelken Sebers Oerlemans, geboren te Dordrecht op 5 september 1674, gedoopt in het jaar 1674, dochter van Seebrecht Jansen Oerlemans (XI-au) en Aeltjen Anthonis van Capelle. Zij is getrouwd te Dordrecht op 29 juni 1698, op 23-jarige leeftijd met Dirk Aartszn Plaisier (21 jaar oud), geboren te Dordrecht op 7 november 1676. Uit dit huwelijk:

 1. Liesbeth, geboren te Dordrecht op 20 maart 1699, volgt onder XIII-fn.
 2. Aeltje, geboren te Dordrecht op 25 april 1701. Zij is getrouwd te Dordrecht op 25 april 1734, op 33-jarige leeftijd met Lambert Ramon (29 jaar oud), geboren te Dordrecht op 6 oktober 1704, zoon van Lambert Ramon en Neeltje Vermeule.
 3. Neeltje, geboren te Dordrecht op 26 december 1702. Zij is getrouwd te Dordrecht op 25 april 1751, op 48-jarige leeftijd met Herbert van Wijnen (52 jaar oud), geboren te Zuilichem op 11 september 1698, overleden op 4 juli 1770, 71 jaar oud, zoon van Arie Willemsz van Wijnen en Theuntje Herberts.
 4. Arie, geboren te Dordrecht op 16 maart 1705.
 5. Heiltje, geboren te Dordrecht op 20 november 1706.
 6. Lijsbeth, geboren te Dordrecht op 20 november 1706.
 7. Dirk, geboren te Dordrecht op 20 mei 1713.
 8. Dingena, geboren te Dordrecht op 5 oktober 1718.

XII-cs Cunera Jacobs Oerlemans, gedoopt te Oud-Heusden op 7 oktober 1677 (nederduits gereformeerd), dochter van Jacob Jans Oerlemans (XI-aw) en Anneken Laurens de Roon. Zij is getrouwd te Baardwijk (NB) op 21 juni 1703, op 25-jarige leeftijd met Willem Bles (nederduits gereformeerd).

Vorster tot Vught
Uit dit huwelijk:
 1. Antonij, gedoopt te 's-Hertogenbosch (Forten) op 28 december 1704 (nederduits gereformeerd).
 2. Maria, gedoopt te Vught op 10 oktober 1706 (nederduits gereformeerd).
 3. Jacobus, gedoopt te 's-Hertogenbosch (Forten) op 30 maart 1709 (nederduits gereformeerd).
 4. Anna, gedoopt te 's-Hertogenbosch (Forten) op 3 december 1711 (nederduits gereformeerd).

XII-ct Pieternella Oerlemans, gedoopt te Oud-Heusden op 25 december 1682 (nederduits gereformeerd), dochter van Jacob Jans Oerlemans (XI-aw) en Anneken Laurens de Roon. Zij is getrouwd te Oud-Heusden op 5 mei 1705, op 22-jarige leeftijd met Johannes Fraterman (27 jaar oud), geboren te Heusden (NB) op 10 juni 1677, gedoopt aldaar op 10 juni 1677 (nederduits gereformeerd), zoon van Johannes Jan Fraterman en Catharina de la Tour. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, geboren te Heusden (NB) op 23 februari 1706 (nederduits gereformeerd).
 2. Pieter, gedoopt te Heusden (NB) op 22 september 1713 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-fo.
 3. Nicolaas, geboren te Heusden (NB) op 21 juli 1716.
 4. Lucia, geboren te Heusden (NB) op 8 september 1719.

XII-cu Willemijn Cornelisse van Esch, gedoopt te Loon op Zand op 7 mei 1715 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 2 maart 1794, begraven aldaar op 8 maart 1794, 78 jaar oud, dochter van Cornelis Heiligersz van Esch en Janneke Hendrixdr Oerlemans (XI-ax). Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 24 januari 1739 en getrouwd aldaar op 22 februari 1739, ondertrouwd aldaar op 24 januari 1739 en getrouwd aldaar op 22 februari 1739 voor de kerk, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Klaasse van Eeuwen (ongeveer 30 jaar oud), geboren op den Bom (Zeeland) rond 1709 (nederduits gereformeerd), wonende aldaar, overleden te Loon op Zand op 2 november 1782, begraven aldaar op 9 november 1782, ongeveer 73 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna, gedoopt te Loon op Zand op 31 januari 1740 (nederduits gereformeerd).
 2. Klaas, geboren te Loon op Zand op 22 februari 1743, gedoopt aldaar op 22 februari 1743 (nederduits gereformeerd).
 3. Cathrien, gedoopt te Loon op Zand op 15 november 1744.
 4. Cornelis, geboren te Loon op Zand op 18 augustus 1746, gedoopt aldaar op 23 augustus 1746 (nederduits gereformeerd).
 5. Sijken, gedoopt te Loon op Zand op 25 februari 1748 (nederduits gereformeerd).
 6. Hendrina, gedoopt te Loon op Zand op 18 januari 1750 (nederduits gereformeerd), jong overleden op 15 maart 1752, 2 jaar oud.
 7. Hendrina, gedoopt te Loon op Zand op 22 oktober 1752 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-fp.
 8. Jannetje, gedoopt te Loon op Zand op 19 januari 1755.
 9. Jan, gedoopt te Loon op Zand op 6 februari 1757 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-fq.

XII-cv Heiliger Cornelisz van Es, geboren te Loon op Zand op 7 augustus 1718, overleden aldaar op 21 mei 1783, 64 jaar oud, zoon van Cornelis Heiligersz van Esch en Janneke Hendrixdr Oerlemans (XI-ax). Hij is getrouwd te Loon op Zand op 2 maart 1766, op 47-jarige leeftijd met Hubertje Swart (31 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 19 september 1734, overleden aldaar op 11 februari 1815, 80 jaar oud, dochter van Bmachiel Swart en Cathelijne van Es. Uit dit huwelijk:

 1. Janneken, geboren te Loon op Zand op 1 februari 1767, overleden te Sprang (NB) op 17 april 1809, 42 jaar oud.
 2. Catharina, geboren te Loon op Zand op 14 augustus 1768, volgt onder XIII-fr.
 3. Cornelis, geboren te Loon op Zand op 8 april 1770, overleden aldaar op 23 oktober 1830, 60 jaar oud.
 4. Adriaen, geboren te Loon op Zand op 4 oktober 1772.
 5. Chieltje, geboren te Loon op Zand op 15 juni 1777, volgt onder XIII-fs.

XII-cw Geertruida Adriaense Putman, gedoopt te Loon op Zand op 30 november 1692 (oud-gereformeerd), dochter van Adrianus Adrisen Putman en Teuntje Hendrixe Oerlemans (XI-ay). Zij is in ondertrouw gegaan te Raamsdonk (NB) op 4 januari 1715 en getrouwd te Loon op Zand op 27 januari 1715, op 22-jarige leeftijd met Peter Hendriksz Ruitenberg, overleden voor 1725. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes, geboren te Raamsdonk (NB) op 17 juli 1719.
 2. Adriana, geboren te Raamsdonk (NB) op 29 maart 1722.
 3. Teuntje, geboren te Raamsdonk (NB) op 6 mei 1724, volgt onder XIII-ft.

XII-cx Arnold Orlemann, eigenaar van de Neumühle (molen), geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 4 november 1683, overleden aldaar op 22 november 1749, 66 jaar oud, zoon van Jan Orlemann (XI-az) en Walbürga van Bruckhofen.

Arnold erfde de "Neumühle" en bezat tevens een "Weinberg", waarvan nu nog een grenssteen aanwezig is, met het opschrift: Arnold Orlemann anno 1706 en een wapen, voorstellende: een molenrad gehouden door twee leeuwen. De verschillende molens waren allen in erfelijk bezit van de familie, daarom is het niet te verwonderen, dat op de dag van heden, nog een Ard Orlemann als molenaar in Osthofen is gevestigd; ook in Mainz, Alzey en andere plaatsen in de Pfaltz zijn nog molens in het bezit van nakomelingen van Aert Theunisz Oerlemans.
Hij is getrouwd te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 26 oktober 1706, op 22-jarige leeftijd met Anna Maria Keller (14 jaar oud), geboren in het jaar 1692, overleden te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 7 december 1758, 66 jaar oud, dochter van Balthasar Hans Keller en Katharina Elisabeth Stahl. Uit dit huwelijk:
 1. Johannes, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 30 juni 1718, volgt onder XIII-fu.

XII-cy Maria Elisabeth Orlemann, geboren te Mühlheim (Duitsland), gedoopt te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 1 februari 1696, overleden te Stadecken (Duitsland) in het jaar 1776, 80 jaar oud, dochter van Jan Orlemann (XI-az) en Anna Barbera Fitting. Zij is getrouwd te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 26 mei 1715, op 19-jarige leeftijd (1) met Johann Jacob Dechant (45 jaar oud), geboren in het jaar 1670, overleden te Stadecken (Duitsland) op 23 juni 1742, 72 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Phillip, geboren te Hesse Darmstadt (Duitsland) op 14 april 1716, overleden te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 22 juli 1807, 91 jaar oud. Hij is getrouwd te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 15 september 1733, op 17-jarige leeftijd met Katharina Elisabeth Keller (15 jaar oud), geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 18 maart 1718, overleden te Hesse Darmstadt (Duitsland) op 9 juli 1795, 77 jaar oud.
 2. Gertraude, geboren te Hesse Darmstadt (Duitsland) op 28 november 1717, volgt onder XIII-fv.
 3. Catharina, geboren te Hesse Darmstadt (Duitsland) op 15 maart 1725. Zij is getrouwd te Hesse Darmstadt (Duitsland) op 15 november 1740, op 15-jarige leeftijd met Nikol Muller, geboren te Hesse Darmstadt (Duitsland).
 4. Johanna, geboren te Hesse Darmstadt (Duitsland) op 29 februari 1728, overleden aldaar op 3 april 1803, 75 jaar oud. Hij is getrouwd te Hesse Darmstadt (Duitsland) op 27 januari 1750, op 21-jarige leeftijd met Anna Elisabeth Schott (20 jaar oud), geboren te Hesse Darmstadt (Duitsland) in het jaar 1730.
Zij is getrouwd na 23 juni 1742, op minstens 46-jarige leeftijd (2) met Johanna Peter Lauberheimer.

XII-cz Maria Eva Orlemann, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 7 maart 1698, overleden aldaar op 21 juni 1745, 47 jaar oud, dochter van Jan Orlemann (XI-az) en Anna Barbera Fitting. Zij is getrouwd te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 20 november 1714, op 16-jarige leeftijd met Jacob Wilhelm Freyschlag (22 jaar oud), geboren in het jaar 1692. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 15 september 1715, overleden aldaar op 29 maart 1718, 2 jaar oud.
 2. Johanna, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) in het jaar 1717, overleden aldaar op 14 april 1718, 1 jaar oud.
 3. Anna, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 25 februari 1719, volgt onder XIII-fw.
 4. Johann, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 4 mei 1721.
 5. Johann, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 26 oktober 1723.
 6. Wilhelm, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 12 februari 1726. Hij is getrouwd te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 22 november 1747, op 21-jarige leeftijd met zijn nicht Maria Elisabeth Wallrapp (18 jaar oud), geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) in het jaar 1729, dochter van Johann Leonhard Wallrapp en Gertraude Orlemann (XII-da).
 7. Anna, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 11 februari 1728.
 8. Johann, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 19 april 1730.
 9. Anna, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 3 september 1732.
 10. Johann, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 19 februari 1734.
 11. Christian, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 24 oktober 1736.
 12. Mattheus, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 3 april 1739.
 13. Catharina, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 6 mei 1742.

XII-da Gertraude Orlemann, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 12 september 1700, dochter van Jan Orlemann (XI-az) en Anna Barbera Fitting. Zij is getrouwd te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) in het jaar 1717, op 17-jarige leeftijd met Johann Leonhard Wallrapp, overleden voor 22 november 1747, zoon van Heinrich Wallrapp en Maria van Bruckhofen. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) in het jaar 1718, overleden te Hesse Darmstadt (Duitsland) op 5 september 1769, 51 jaar oud. Hij was gehuwd met Elisabeth Keller, geboren te Mulheim Hesse Darmstadt (Duitsland) op 6 september 1735.
 2. Sophie, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) in het jaar 1727, overleden te Oppau (Duitsland) in het jaar 1805, 78 jaar oud.
 3. Maria, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) in het jaar 1729. Zij is getrouwd te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 22 november 1747, op 18-jarige leeftijd met haar neef Wilhelm Freyschlag (21 jaar oud), geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 12 februari 1726, zoon van Jacob Wilhelm Freyschlag en Maria Eva Orlemann (XII-cz).
 4. Arnold, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) in het jaar 1735, volgt onder XIII-fx.
 5. Johanna.

XII-db Johann Christian Orlemann, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 15 maart 1705, overleden aldaar op 21 januari 1746, 40 jaar oud, zoon van Jan Orlemann (XI-az) en Anna Barbera Fitting. Hij is getrouwd te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) in het jaar 1729, op 24-jarige leeftijd (1) met Anna Margareta Huppert (23 jaar oud), geboren te Gundersheim (Duitsland) in het jaar 1706. Uit dit huwelijk:

 1. Johann, geboren op 26 juli 1739, volgt onder XIII-fy.
Hij is getrouwd te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) in het jaar 1739, op 34-jarige leeftijd (2) met Anna Christina Dechant (19 jaar oud), geboren te Undenheim (Duitsland) in het jaar 1720.

XII-dc Catharina Elisabeth Grün, dochter van Johannes Grün en Petronella Orlemann (XI-ba). Zij is getrouwd te Westhofen - Reinland-Pfaltz (Duitsland) op 29 november 1707 (1) met Johann Wilhelm Fitting (36 jaar oud), geboren in februari 1671, overleden te Westhofen - Reinland-Pfaltz (Duitsland) in november 1716, 45 jaar oud, zoon van Hermann Fitting en Anna Maria Diehl.
(Hij is eerder getrouwd te Westhofen - Reinland-Pfaltz (Duitsland) in het jaar 1691, op 20-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Lauber.) Uit dit huwelijk:

 1. Gertraud, geboren te Westhofen - Reinland-Pfaltz (Duitsland) op 14 november 1708.
 2. Johann, geboren te Westhofen - Reinland-Pfaltz (Duitsland) op 27 april 1710.
 3. Johann, geboren te Westhofen - Reinland-Pfaltz (Duitsland) op 13 maart 1712.
 4. Johann, geboren te Westhofen - Reinland-Pfaltz (Duitsland) op 19 juni 1713, volgt onder XIII-fz.
Zij was gehuwd (2) met Johann Dietrich Küchler. Uit dit huwelijk:
 1. Eva.
 2. Elisabeth.

XII-dd Adriaentje Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 24 november 1697, overleden op 1 juni 1781, 83 jaar oud, dochter van Adriaen Jacobs Oerlemans (XI-bb) en Geertruij Jans Haverhals. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 27 januari 1726, op 28-jarige leeftijd met Mattheus van Vuuren (26 jaar oud), geboren te Baardwijk (NB) op 4 december 1699. Uit dit huwelijk:

 1. Joris, gedoopt te Sprang (NB) op 27 oktober 1728.
 2. Adriaan, gedoopt te Sprang (NB) op 22 januari 1730.
 3. Geertruida, gedoopt te Sprang (NB) op 27 juli 1732.
 4. Cornelia, geboren te Sprang (NB), gedoopt op 7 november 1734, volgt onder XIII-ga.
 5. Adriaan, gedoopt te Sprang (NB) op 17 augustus 1738.
 6. Antonij, gedoopt te Sprang (NB) op 7 oktober 1742.

XII-de Jacobus Adriaense Oerlemans, schepen, geboren te Sprang (NB) op 2 oktober 1701, wonende te Loon op Zand, overleden aldaar op 13 februari 1762, 60 jaar oud, zoon van Adriaen Jacobs Oerlemans (XI-bb) en Geertruij Jans Haverhals.

Claas Mouthaan, Huijbertie Mouthaan en Jan Mouthaan en Jacobus Oerlemans, als voogden van Adriaan Mouthaan, maken een boedelscheiding van goederen van hun vader.
Justinus van Gennep, drossaard, tegen Anthonij de Sille, secretaris, en tegen Jan Kievits en de andere gewezen schepenen (Thomas van Vught, Anthonij Glavimans, Anthonij Mouthaen, Jacobus Oerlemans en Lambert Nouwens) vanwege het niet plaatsen van 30 huizen op een lijst. De schepenbank veroordeelt hen tot een bedrag van 25 gulden per vergeten huis. De ene helft van de boete moet betaald worden door de secretaris en de andere helft door de schepenen,
Claas Mouthaan, Huijbertie Mouthaan en Jan Mouthaan en Jacobus Oerlemans, als voogden van Adriaan Mouthaan, maken een boedelscheiding van goederen van hun vader. 7-6-1755.
Jacobus Morre, dienaar van justitie, legt op verzoek van drossaard Justinus van Gennep een verklaring af over het verstoren van de zondagse kerkdienst door Jan Schoenmakers. Susanna Bourgardin, vrouw van genoemde Jacobus, Jacobus Oerlemans, schepen, en Aart van Rijswijk, vorster, bevestigen de verklaring. 6-6-1752.
Drossaard en schepenen verlenen volmacht aan drossaard Justinus van Gennep en schepen Jacobus Oerlemans om deel te nemen aan de vergadering van het kwartier van Oisterwijk. 28-6-1745.
Drossaard en schepenen verlenen volmacht aan Jacobus Oerlemans om in Den Bosch de gemene middelen voor het dorp te pachten.
Jacobus Oerlemans schepen, en Cornelia Quirijns (ziek te bed) maken een testament op de langstlevende echtgenoot. Als voogden over de kinderen worden aangesteld: Roeland Oerlemans, broer van de testateur, en Peeter Quirijns, broer van de testatrice. 19-2-1742.
Oerlemans, Jacobus, schepen; woonplaats: Loon op Zand; partner: Mouthaan, Maria; woonplaats: Loon op Zand, datum: 1760-02-02.
Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 24 januari 1733 en getrouwd aldaar op 8 februari 1733, op 31-jarige leeftijd (1) met Cornelia Jacobse Quirijns (29 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 25 april 1703, overleden voor 28 maart 1744, hoogstens 40 jaar oud, dochter van Jacob Pieterse Quirijns en Jenneke Geijben.
Jenneke Quirijns en Helena Quirijns, ongehuwde zusters, maken een testament op de langstlevende. Erfgenamen zijn de kinderen van broer Peter Quirijns, broer Jan Quirijns en zuster Cornelia Quirijns, gehuwd met Jacobus Oerlemans. Als voogden worden aangesteld: broers Peter en Jan Quirijns. Legaat voor de armen van de diakonie. 8-2-1751.
Jan Schouten, wed.v. Maaijke Quirijns, maakt een boedelscheiding met Peeter en Jan Quirijns, Janneke en Helena Quirijns, en Jacobus Oerlemans als vader van zijn vier kinderen bij wijlen Cornelia Quirijns, allen erfgenamen van voornoemde Maaijke Quirijns. 28-3-1744
Peeter, Jan, Janneke en Helena Quirijns, en Jacobus Oerlemans als vader van zijn vier kinderen bij wijlen Cornelia Quirijns, maken een boedelscheiding. 28-3-1744.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriaen, gedoopt te Loon op Zand op 15 november 1733 (nederduits gereformeerd).
 2. Jenneke, gedoopt te Loon op Zand op 16 januari 1735 (nederduits gereformeerd).
 3. Geertruij, gedoopt te Loon op Zand op 27 mei 1736 (nederduits gereformeerd).
 4. Jacobus, gedoopt te Loon op Zand op 19 mei 1737 (nederduits gereformeerd).
 5. Gerardus, gedoopt te Loon op Zand op 21 oktober 1738 (nederduits gereformeerd).
 6. Johannes, gedoopt te Loon op Zand op 22 november 1739 (nederduits gereformeerd).
 7. Johannes, gedoopt te Loon op Zand op 25 juni 1741 (nederduits gereformeerd).
Hij is daarnaast in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 23 november 1743 en getrouwd aldaar op 8 december 1743, op 42-jarige leeftijd (2) met Mari Clase Mouthaan (29 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 5 augustus 1714 (nederduits gereformeerd), wonende aldaar, overleden op 7 september 1784, begraven op 11 september 1784, 70 jaar oud, dochter van Claes Janse Mouthaan en Aarjaantje Swart.
Geret de Rooij en Nicolaas Mouthaan, voogden van de kinderen van Jacobus Oerlemans en Maria Mouthaan, en zoon Cornelis Oerlemans sluiten een overeenkomst met Maria Mouthaan, wed.v. Jacobus Oerlemans. Aanleiding is de dood van Jacobus Oerlemans, zoon uit het eerste huwelijk van Jacobus Oerlemans. 15-4-1771.
Overleden als weduwe; laat kinderen en vast goed na.

Claas Claase Mouthaan, Jan Snijders als voogd voor de minderjarige Huijbertie Mouthaan, Adriaan Mouthaan, Wouter Ophorst, gehuwd met Johanna Mouthaan, Adriaan Vaartmans, gehuwd met Janneke Mouthaan, Jacobus Oerlemans, gehuwd met Maria Mouthaan, Jan Dalmaijers, gehuwd met Jacomijn Mouthaan, Jan Mouthaan en Gerrit de Rooij, gehuwd met Theuntie Mouthaan maken een boedelscheiding van goederen van vader Claas Mouthaan. 3-6-1752.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis, gedoopt te Loon op Zand op 13 december 1744 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-gb.
 2. Klaas, geboren te Loon op Zand, gedoopt op 18 november 1746 (nederduits gereformeerd), overleden voor 7 september 1748, hoogstens 1 jaar oud.
 3. Klaas, gedoopt te Loon op Zand op 7 september 1748 (nederduits gereformeerd), overleden voor 30 september 1759, hoogstens 11 jaar oud.
 4. Ariaantje, gedoopt te Loon op Zand op 6 december 1750 (nederduits gereformeerd).
 5. Gerrit, gedoopt te Loon op Zand op 4 februari 1753 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-gc.
 6. Geertruij, gedoopt te Loon op Zand op 2 november 1755 (nederduits gereformeerd).
 7. Nicolaas, gedoopt te Loon op Zand op 30 september 1759 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-gd.

XII-df Adriaan Adriaansz Oerlemans, schoenmakersbaas en bouwman, geboren te Sprang (NB) op 19 augustus 1703, wonende aldaar, overleden aldaar op 12 september 1750, begraven aldaar, 47 jaar oud, zoon van Adriaen Jacobs Oerlemans (XI-bb) en Geertruij Jans Haverhals.

Taxatiebedrag (guldens-stuivers-penningen): 100-0-0. Erfgenamen: Glavimans Antonij (als vader en voogd van de erfgenamen).
Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 18 april 1727 en getrouwd aldaar op 11 mei 1727, op 23-jarige leeftijd (1) met Jenneke Verelst, overleden te Sprang (NB) op 20 augustus 1730, dochter van Hendrik Corstiaen Verelst en Pieternel Jans de Gester. Uit dit huwelijk:
 1. Geertruy, gedoopt te Sprang (NB) op 21 december 1727, jong overleden.
Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 5 januari 1731 en getrouwd aldaar op 21 januari 1731, op 27-jarige leeftijd (2) met Elisabeth van Ammelrooij, gedoopt te Sprang (NB) op 15 april 1708, zie XII-bl. Uit dit huwelijk:
 1. 2-7 : Zie onder XII-bl.

XII-dg Johannes Adriaens Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 10 januari 1706, zoon van Adriaen Jacobs Oerlemans (XI-bb) en Geertruij Jans Haverhals. Hij is in ondertrouw gegaan op 5 juni 1734 en getrouwd te Loon op Zand op 20 juni 1734, op 28-jarige leeftijd met Pieternel de Jong (25 jaar oud), geboren te Loon op Zand, gedoopt op 4 oktober 1708, overleden te Sprang (NB) in het jaar 1786, 78 jaar oud, dochter van Jan Peterse de Jongh en Jenneke Adriaans van Oosterhout.
(Zij is later getrouwd te Sprang (NB) op 11 februari 1741, op 32-jarige leeftijd met Willem Klootwijk (27 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 8 oktober 1713, zoon van Adriaan Wouters Klootwijk en Sijke de Leeuw.) Uit dit huwelijk:

 1. Geertruij.

XII-dh Marike Adriaens Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 30 oktober 1707, wonende aldaar, overleden te Loon op Zand op 28 februari 1740, 32 jaar oud, dochter van Adriaen Jacobs Oerlemans (XI-bb) en Geertruij Jans Haverhals. Zij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 30 december 1734 en getrouwd aldaar op 15 januari 1735, op 27-jarige leeftijd met Arie Janse de Jong (24 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 28 december 1710, overleden aldaar op 24 december 1761, 50 jaar oud, zoon van Jan Peterse de Jongh en Jenneke Adriaans van Oosterhout.
(Hij is later getrouwd te Loon op Zand op 10 maart 1741, op 30-jarige leeftijd met Lijsbeth Klootwijk (23 jaar oud), geboren op 13 mei 1717, dochter van Adriaan Wouters Klootwijk en Sijke de Leeuw.) Uit dit huwelijk:

 1. Jenneke, geboren te Loon op Zand op 31 juli 1735, gedoopt te Sprang (NB) (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-ge.
 2. Adriaan, geboren te Loon op Zand op 19 januari 1738, volgt onder XIII-gf.

XII-di Arnoldus Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 16 december 1714, wonende aldaar, zoon van Adriaen Jacobs Oerlemans (XI-bb) en Geertruij Jans Haverhals.

Govert Boer, wonende te Loon op Zand, en Arnoldus Oerlemans, gehuwd met Janneke Boer, wonende te Sprang, maken een boedelscheiding van goederen van vader Arien Boer. 19-5-1756.
Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 11 november 1741 en getrouwd aldaar op 26 november 1741, op 26-jarige leeftijd met Janneke Boer (28 jaar oud), geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 20 november 1713, wonende te Loon op Zand, dochter van Jan Boer en Anneke Okkers. Uit dit huwelijk:
 1. Geertruij, geboren te Sprang (NB) op 28 oktober 1742.
 2. Adriaan, gedoopt op 29 maart 1744, volgt onder XIII-gg.
 3. Johanna, gedoopt te Sprang (NB) op 17 oktober 1745.
 4. Jenneke, gedoopt te Sprang (NB) op 29 juni 1749.

XII-dj Jacobus Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 22 december 1697, zoon van Jan Joosten Oerlemans (XI-bc) en Judith Clis. Hij was gehuwd met Dirckje Timmers. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes, gedoopt te Rotterdam op 15 maart 1725 (gereformeerd), volgt onder XIII-gh.
 2. Kind, geboren te Rotterdam in het jaar 1727, begraven aldaar op 15 november 1731, 4 jaar oud.
  Datum begraven 15-11-1731 Opmerkingen Waalse kerk; Hoogstraat over de 3 Keuninge; overledene was 4 jaar.
 3. Kind, geboren in het jaar 1731, begraven te Rotterdam (Westerkerkhof) op 9 april 1734, 3 jaar oud.
 4. Judith, gedoopt te Rotterdam op 5 april 1735 (gereformeerd), volgt onder XIII-gi.

XII-dk Maarten Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 23 oktober 1701, wonende te Rotterdam (Fontijnsteegje) en te Rotterdam (Grote Kerkstraat), zoon van Jan Joosten Oerlemans (XI-bc) en Judith Clis. Hij is in ondertrouw gegaan te Rotterdam op 26 maart 1730 en getrouwd aldaar op 10 april 1730, op 28-jarige leeftijd (1) met Tanneken GaleŤ, wonende te Rotterdam (Slikvaart). Uit dit huwelijk:

 1. Judith, gedoopt te Rotterdam op 22 februari 1732.
 2. Maria, geboren te Rotterdam in het jaar 1733 (gereformeerd), volgt onder XIII-gj.
 3. Maartijnis, gedoopt te Rotterdam op 5 juli 1735 (gereformeerd), wonende te Rotterdam (op 't Roosant).
 4. Ariantje, gedoopt te Rotterdam op 8 december 1737.
Hij is in ondertrouw gegaan te Rotterdam op 9 juli 1741 en getrouwd aldaar op 26 juli 1741, op 39-jarige leeftijd (2) met Marijtje Coppers, wonende te Rotterdam (Groenmarkt).
(Zij was weduwe van Jan de Gruijter.)

XII-dl Johannes Daniel Musquetier, geboren te Klundert (NB) op 6 oktober 1772, gedoopt aldaar op 11 oktober 1772 (nederlands hervormd), overleden te Sint-Michielsgestel (NB) op 1 april 1843, 70 jaar oud, zoon van Abraham Musquetier en Sabina Agneta Orizandt (XI-bd). Hij was gehuwd met Petronella Catharina Elizabeth Willemse, geboren in het jaar 1780, overleden in het jaar 1819, 39 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jean, geboren in het jaar 1814, overleden in het jaar 1819, 5 jaar oud.

XII-dm Engelbert Lodelijk Musquetier, rijksontvanger en procureur en secreatris van Leerdam, geboren te Klundert (NB) op 23 juli 1773, gedoopt aldaar op 26 juli 1773 (nederlands hervormd), overleden te Leerdam (ZH) op 7 mei 1831, 57 jaar oud, zoon van Abraham Musquetier en Sabina Agneta Orizandt (XI-bd). Hij is in ondertrouw gegaan te Leerdam (ZH) op 4 oktober 1800, getrouwd aldaar op 21 oktober 1800 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd met Adriana Isabella Boon (21 jaar oud), geboren te Leerdam (ZH) op 9 januari 1779, overleden te 's-Hertogenbosch op 31 oktober 1862, 83 jaar oud, dochter van Gerardus Johannes Boon en Adriana Isabella Ossewaarde. Uit dit huwelijk:

 1. Engelbert, geboren te Leerdam (ZH) op 3 januari 1801, gedoopt aldaar op 21 januari 1801.
 2. Adriana, geboren te Leerdam (ZH) op 2 januari 1802, gedoopt aldaar op 17 januari 1802, overleden te Zaltbommel op 20 juli 1809, begraven aldaar op 23 juli 1809, 7 jaar oud.
 3. Sabina, gedoopt te Leerdam (ZH) op 11 maart 1804, volgt onder XIII-gk.
 4. Abraham, geboren te Leerdam (ZH) op 20 april 1806, volgt onder XIII-gl.
 5. Gerardina, geboren te Leerdam (ZH) op 12 februari 1808, overleden te Middelburg op 19 mei 1855, 47 jaar oud. Zij is getrouwd te Dordrecht op 6 november 1847, op 39-jarige leeftijd met Gerardus de Jonge (36 jaar oud), geboren te Goes op 15 oktober 1811, overleden aldaar op 6 maart 1862, 50 jaar oud, zoon van Hendrik de Jonghe en Susanna van Wijk.
 6. HenriŽtte, geboren te Giessen-Nieuwkerk op 19 juni 1812. Zij is getrouwd te Utrecht op 25 september 1833, op 21-jarige leeftijd met (en gescheiden te Utrecht op 16 februari 1841 van) Gerrit Jan Westerhout (20 jaar oud), geboren te Utrecht op 22 maart 1813, overleden te Veenhuizen (Drente) op 14 mei 1854, 41 jaar oud, zoon van Gerrit Westerhout en Hendrika Onstink.
 7. Willem, geboren te Leerdam (ZH) in het jaar 1814, overleden te Putten (Gelderland) op 18 juli 1864, 50 jaar oud. Hij is getrouwd te Putten (Gelderland) op 21 augustus 1859, op 45-jarige leeftijd met Elisabeth Wuijster (54 jaar oud), geboren te Schermerhorn op 4 mei 1805, overleden na 18 juli 1864, minstens 59 jaar oud, dochter van Gerbrand Wuijster en Grietje Plas.
 8. Isabella, geboren te Leerdam (ZH) op 29 juli 1816, overleden aldaar op 28 april 1817, 273 dagen oud.
 9. Hendrikus, geboren te Leerdam (ZH) op 17 februari 1818, overleden te Rotterdam op 5 september 1853, 35 jaar oud. Hij is getrouwd te Rotterdam op 4 mei 1853, op 35-jarige leeftijd met Hendrika Adriana Fijtten (29 jaar oud), geboren te Nijmegen op 9 juli 1823, overleden te Rotterdam op 10 april 1860, 36 jaar oud, dochter van Jan Laurens Fijtten en Johanna Hidding.
 10. Gerardus, geboren te Leerdam (ZH) op 27 december 1821, overleden aldaar op 31 december 1821, 4 dagen oud.
 11. Adrianus, geboren te Leerdam (ZH) op 9 oktober 1825, overleden te Magelang (Nederlands Oost IndiŽ) op 23 oktober 1860, 35 jaar oud.

XII-dn Johanna Maria Sara Musquetier, geboren te Klundert (NB), gedoopt te Fijnaart en Heijningen (NB) op 21 januari 1776 (nederlands hervormd), overleden te Zaltbommel op 2 november 1815, begraven aldaar op 6 november 1815, 39 jaar oud, dochter van Abraham Musquetier en Sabina Agneta Orizandt (XI-bd). Zij is getrouwd te Leerdam (ZH) op 1 augustus 1796, op 20-jarige leeftijd met Gijsbertus Matthias Elsnerius de Vrieu (23 jaar oud), koopman, schepen, secretaris en ontvanger der directe belastingen en griffier, gedoopt te Zaltbommel op 6 december 1772, overleden aldaar op 24 februari 1830, begraven aldaar op 27 februari 1830, 57 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johan, geboren in het jaar 1798, overleden te Zaltbommel op 27 oktober 1867, 69 jaar oud.
 2. Johanna, geboren te Zaltbommel op 22 augustus 1799, volgt onder XIII-gm.
 3. Johanna, geboren te Zaltbommel in het jaar 1802, volgt onder XIII-gn.
 4. Anna, geboren in het jaar 1804, overleden te Zaltbommel op 27 maart 1889, 85 jaar oud.
 5. Elisabeth, geboren te Zaltbommel in het jaar 1805, overleden te Arnhem op 21 november 1892, 87 jaar oud.
 6. Jacobus, geboren te Zaltbommel in het jaar 1807. Hij is getrouwd te Maarssen op 6 mei 1835, op 28-jarige leeftijd met Sara Geertruid Gousset van Heel (33 jaar oud), geboren te Utrecht in het jaar 1802, dochter van Martinus Gousset van Heel en Gerbrechta Christina Koopman.
 7. Anna, geboren te Zaltbommel in het jaar 1811, overleden te Arnhem op 30 december 1889, 78 jaar oud.
 8. Jan, geboren in december 1813, overleden te Zaltbommel op 1 maart 1814, 3 maanden oud.

XII-do Sabina Angela Musquetier, gedoopt te Fijnaart en Heijningen (NB) op 19 november 1780 (nederlands hervormd), overleden te Eibergen op 30 augustus 1861, 80 jaar oud, dochter van Abraham Musquetier en Sabina Agneta Orizandt (XI-bd). Zij is getrouwd te Besoijen (NB) op 9 januari 1804, op 23-jarige leeftijd met Adrianus de Gier (41 jaar oud), notaris, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 18 mei 1762 (nederduits gereformeerd), overleden op 19 januari 1813, 50 jaar oud, zoon van Johannes de Gier en Isabella Keij. Uit dit huwelijk:

 1. Mechelina, gedoopt te den Dungen op 7 oktober 1804 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-go.

XII-dp Isaak Lodewijk van Panhuys, jonkheer, geboren te Maastricht (Limburg) op 5 oktober 1771, gedoopt aldaar op 6 oktober 1771, overleden te den Haag op 26 maart 1828, 56 jaar oud, zoon van Willem Hendrik van Panhuys en Angela Cornelia Orizandt (XI-be). Hij is getrouwd te den Haag op 5 november 1797, op 26-jarige leeftijd met Sara Constantia de Beveren (19 jaar oud), geboren te Middelburg op 22 mei 1778, overleden te den Haag op 5 oktober 1811, 33 jaar oud, dochter van Willem Aernout de Beveren en Sara Maria Pous. Uit dit huwelijk:

 1. Willem, geboren te den Haag op 9 november 1798, volgt onder XIII-gp.
 2. Sara, geboren te den Haag op 2 maart 1800, volgt onder XIII-gq.
 3. Jean, geboren te den Haag op 11 februari 1802, volgt onder XIII-gr.
 4. Constantijn, geboren te den Haag op 17 september 1811, volgt onder XIII-gs.

XII-dq Willem Frederic van Panhuys, geboren te Maastricht (Limburg) op 9 januari 1775, gedoopt aldaar op 11 januari 1775, overleden te Soerabaja (IndonesiŽ) op 10 januari 1818, 43 jaar oud, zoon van Willem Hendrik van Panhuys en Angela Cornelia Orizandt (XI-be). Hij was gehuwd met Lucie Heldewier, geboren te Maastricht (Limburg) op 17 april 1778, gedoopt aldaar op 18 april 1778, begraven te Salatiga (Nederlands Oost IndiŽ) op 12 januari 1823, 44 jaar oud, dochter van Jan Willem Heldewier en Jeanne Sibille Vignon. Uit dit huwelijk:

 1. Angeline, geboren te Maastricht (Limburg) op 2 maart 1801, overleden te Semarang (Nederlands Oost IndiŽ) op 10 november 1845, 44 jaar oud.
 2. Charlotte, geboren te Maastricht (Limburg) op 29 juli 1802, volgt onder XIII-gt.
 3. Jean, geboren te Maastricht (Limburg) op 18 september 1803, overleden te Pedang Sumartra (Nederlands IndiŽ) op 17 april 1823, 19 jaar oud.
 4. Wilhelmina, geboren te Maastricht (Limburg) op 15 november 1805, overleden te Semarang (Nederlands Oost IndiŽ) op 15 januari 1827, 21 jaar oud.
 5. Jeanne, geboren te Batavia (Nederlands Oost IndiŽ) op 13 juli 1808, overleden aldaar op 10 augustus 1810, 2 jaar oud.
 6. Maria, geboren te Batavia (Nederlands Oost IndiŽ) op 26 augustus 1809, begraven aldaar op 29 oktober 1809, 64 dagen oud.
 7. Lucia, geboren te Batavia (Nederlands Oost IndiŽ) op 4 november 1811.
 8. Jeanne, geboren te Batavia (Nederlands Oost IndiŽ) op 4 november 1811, overleden te Salatiga (Nederlands Oost IndiŽ) op 24 oktober 1846, 34 jaar oud.

XII-dr Agneta Jacoba Tieboel, geboren te Purmerend (NH) op 19 juli 1769, overleden te Arnhem op 27 december 1844, 75 jaar oud, dochter van Cornelis Jacobus Tieboel en Agneta Orizant (XI-bf). Zij was gehuwd met Jan Cornelis Cornwal, overleden te Zaltbommel op 1 januari 1829, zoon van Jacob Nicolaas Cornwal. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana, geboren te Zaltbommel in het jaar 1814. Zij is getrouwd te Amsterdam op 14 juni 1843, op 29-jarige leeftijd met Johannes Hermanus Staalberg (34 jaar oud), timmermansknecht, geboren Amsterdam in het jaar 1809, zoon van Johannes Wilhelmus Staalberg en Jansje Postke.

XII-ds Jan Molengraaff, gedoopt te Leiden op 29 oktober 1752 (nederlands hervormd), overleden te Sprang-Capelle (NB) op 3 oktober 1837, 84 jaar oud, zoon van Jacobus Molengraaff (XI-bh) en Geertruij van Bemmelen. Hij was gehuwd met Geertrui den Burger. Uit dit huwelijk:

 1. Alida, volgt onder XIII-gu.

XII-dt Maria Sophia Zehender, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 26 juli 1761 (nederduits gereformeerd), wonende te Tilburg en te Boxtel (NB), overleden te Tilburg op 14 februari 1823, 61 jaar oud, dochter van Charles Victor Zehender en Adriana Elisabeth Verster de Balbian (XI-bi). Zij is in ondertrouw gegaan op 20 juli 1785 en getrouwd te Tilburg op 8 augustus 1785, op 24-jarige leeftijd (1) met David Dirk Heuvel (23 jaar oud), predikant, geboren te Tilburg op 9 augustus 1761 (nederduits gereformeerd), wonende te Boxtel (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Willem, gedoopt te Heerewaarden op 30 mei 1789 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-gv.
 2. Johannes, geboren te Boxtel (NB), gedoopt te den Dungen op 3 oktober 1790 (nederduits gereformeerd), wonende te Tilburg, ongehuwd overleden aldaar op 23 juli 1815, 24 jaar oud.
 3. Carel, geboren na december 1791, overleden te Tilburg op 10 februari 1820, hoogstens 28 jaar oud.
 4. Jacob, geboren te Boxtel (NB) in het jaar 1794 (nederduits gereformeerd), wonende te Tilburg, overleden aldaar op 27 januari 1816, 22 jaar oud.
  Getuige van overledene is zijn stiefvader Johannes Jacobus van Vlodorp, predikant, oud 58 jaar, wonende te Tilburg
 5. Johanna, gedoopt te Tilburg op 13 maart 1796 (nederduits gereformeerd).
 6. Adriana, gedoopt te Tilburg op 29 juni 1797 (nederduits gereformeerd).
 7. Laurens, gedoopt te Tilburg op 11 september 1798 (nederduits gereformeerd).
Zij was gehuwd (2) met Johannes Jacobus van Vlodorp, predikant, wonende te Tilburg.

XII-du Alida Phillipina Zehender, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 27 maart 1768 (nederduits gereformeerd), wonende te Cuijk (NB), overleden te Oldenzaal op 10 november 1849, 81 jaar oud, dochter van Charles Victor Zehender en Adriana Elisabeth Verster de Balbian (XI-bi). Zij is getrouwd te Cuijk (NB) op 5 juni 1791, op 23-jarige leeftijd met Carl Ludwig Traus, predikant, geboren te Dillenburg, overleden te Cuijk en Sint Agatha op 26 februari 1821. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan, geboren te Cuijk (NB) in het jaar 1792, volgt onder XIII-gw.
 2. Johanna, geboren te Cuijk en Sint Agatha in het jaar 1797, volgt onder XIII-gx.
 3. Augusta, geboren te Cuijk (NB) in het jaar 1803, overleden te Oldenzaal op 19 september 1869, 66 jaar oud.
 4. Elisabeth, geboren te Cuijk en Sint Agatha, gedoopt te Cuijk (NB) op 8 juli 1804 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-gy.
 5. Everhard, geboren in het jaar 1806, overleden te Abcoude-Proostdijk (Utrecht) op 9 juli 1822, 16 jaar oud.
 6. Hermannus, geboren te Cuijk (NB) in het jaar 1809, volgt onder XIII-gz.

XII-dv Laurentia Zehender, gedoopt te Moergestel (NB) op 6 oktober 1771 (nederduits gereformeerd), dochter van Charles Victor Zehender en Adriana Elisabeth Verster de Balbian (XI-bi).

Louwrentia Elisabeth Zehender aanvrager borgbrief op dinsdag 6 september 1808 Moergestel
Naam: Louwrentia Elisabeth
Familienaam: Zehender
Geboorteplaats: Moergestel
Plaats van afgifte: Moergestel
Plaats van ontvangst: Groningen
Instantie: Tafel van de Heilige Geest
Datum van afgifte: 1808 09 06
Bron: 818 - Dorpsbestuur Moergestel 1310-1811.
Zij was gehuwd met Antoni Johannes Vissers, geboren rond 1758. Uit dit huwelijk:
 1. Johannes, geboren te Oisterwijk (NB) op 6 maart 1790, gedoopt aldaar op 7 maart 1790 (nederduits gereformeerd).

XII-dw Frederica Elisabeth Louise Graffenriedt, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 22 juni 1766 (nederduits gereformeerd), overleden te 's-Hertogenbosch op 28 juni 1836, 70 jaar oud, dochter van Frans Goddfried Graffenriedt en Francoise Cristina Verster de Balbian (XI-bj). Zij was gehuwd met Jean Francois Benique Capelle. Uit dit huwelijk:

 1. Francois, geboren te Venlo op 26 november 1798, overleden te Nijmegen op 17 mei 1858, 59 jaar oud. Hij was gehuwd met Maria Ernestine Farencamp.
 2. Henriette, geboren te Venlo op 15 februari 1800, overleden aldaar op 7 augustus 1800, 173 dagen oud.
 3. Frederic, geboren te Venlo op 11 november 1801.
 4. Francoise, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 19 februari 1804 (waals gereformeerd).
 5. Dominicus, geboren te Venlo. Hij is getrouwd te Bladel en Netersel op 19 november 1831 met Maria Ernestina Farineaux, geboren te SamŤon (Frankrijk).

XII-dx Zeger van Herwijnen, gedoopt te Uitwijk (NB) op 10 januari 1768 (gereformeerd), overleden te Waardhuizen op 21 april 1816, 48 jaar oud, zoon van Willem-Segers van Herwijnen en Cornelia de Roij (XI-bk). Hij is getrouwd te Almkerk (NB) op 18 november 1798, op 30-jarige leeftijd met Dingena Donkenbeek (28 jaar oud), gedoopt op 7 oktober 1770, overleden op 19 februari 1845, 74 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Willem, geboren te Waardhuizen op 10 januari 1800, gedoopt te Uitwijk (NB) op 12 januari 1800, volgt onder XIII-ha.
 2. Zeger, geboren te Waardhuizen op 8 april 1801, gedoopt aldaar op 12 april 1801, volgt onder XIII-hb.
 3. Cornelia, geboren te Waardhuizen op 18 maart 1802, gedoopt aldaar op 21 maart 1802, overleden aldaar op 10 januari 1867, 64 jaar oud.
 4. Maria, geboren te Waardhuizen op 20 februari 1803, gedoopt aldaar op 27 februari 1803, overleden te Andel (NB) op 1 augustus 1873, 70 jaar oud. Zij is getrouwd te Emmikhoven (NB) op 21 februari 1832, op 29-jarige leeftijd (1) met Cornelis Teuling (41 jaar oud), geboren in het jaar 1791, zoon van Gerrit Teuling en Pietronella de Berg. Zij is getrouwd te Andel (NB) op 14 augustus 1855, op 52-jarige leeftijd (2) met Govert van Andel (46 jaar oud), geboren in het jaar 1809, zoon van Huibert van Andel en Hendrika Crielaard.
 5. Peeter, geboren te Waardhuizen op 3 februari 1804, gedoopt aldaar op 12 februari 1804, volgt onder XIII-hc.
 6. Anna, geboren te Waardhuizen op 29 april 1805, gedoopt aldaar op 5 mei 1805 (gereformeerd), volgt onder XIII-hd.
 7. Dingena, geboren te Waardhuizen op 9 mei 1806, gedoopt aldaar op 18 mei 1806 (gereformeerd), overleden aldaar op 26 juli 1814, 8 jaar oud.

XII-dy Peter van Herwijnen, geboren te Waardhuizen, gedoopt te Uitwijk (NB) op 13 augustus 1769 (gereformeerd), overleden te Meeuwen (NB) op 14 januari 1845, 75 jaar oud, zoon van Willem-Segers van Herwijnen en Cornelia de Roij (XI-bk). Hij was gehuwd met Jannigje Kooiman, overleden te Giessen (NB) op 23 augustus 1827. Uit dit huwelijk:

 1. Willem, geboren te Uitwijk (NB) op 11 oktober 1798, volgt onder XIII-he.
 2. Teunis, geboren op 19 november 1800, gedoopt te Giessen (NB) op 23 november 1800 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-hf.
 3. Neeltje, geboren te Giessen (NB) op 7 juli 1808. Zij is getrouwd te Giessen (NB) op 31 december 1831, op 23-jarige leeftijd met Teunis den Roijen (38 jaar oud), geboren te Lage Zwaluwe (NB) op 6 december 1793, zoon van Jan Jansen den Roijen en Geertje Spandonk.

XII-dz Pieter van Herwijnen, geboren te Waardhuizen, gedoopt te Uitwijk (NB) op 3 november 1771 (gereformeerd), overleden te Waardhuizen op 21 mei 1840, 68 jaar oud, zoon van Willem-Segers van Herwijnen en Cornelia de Roij (XI-bk). Hij was gehuwd met Maria van der Fier. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia, geboren te Waardhuizen op 19 juli 1804, volgt onder XIII-hg.

XII-ea Anna van Herwijnen, geboren te Waardhuizen, gedoopt te Uitwijk (NB) op 4 december 1774 (gereformeerd), overleden te Waardhuizen op 22 september 1848, 73 jaar oud, dochter van Willem-Segers van Herwijnen en Cornelia de Roij (XI-bk). Zij was gehuwd met Barend van de Koppel, geboren te Emmikhoven (NB) op 7 februari 1762, overleden aldaar op 2 april 1842, 80 jaar oud, zoon van Bastiaan van de Koppel en Cornelis Groeneveld. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia, geboren te Emmikhoven (NB) op 12 februari 1803, overleden te Almkerk (NB) op 1 februari 1887, 83 jaar oud. Zij is getrouwd te Emmikhoven (NB) op 6 mei 1825, op 22-jarige leeftijd met Leendert Antonij Snoek (28 jaar oud), geboren lmkerk (NB) op 1 mei 1797, gedoopt aldaar op 7 mei 1797 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 18 september 1859, 62 jaar oud, zoon van Willem Snoek en Cornelia Groenenberg.
 2. Dirk, geboren te Emmikhoven (NB) op 20 januari 1815, volgt onder XIII-hh.
 3. Dirk, overleden te Emmikhoven (NB) op 22 mei 1813.
 4. Willemina, overleden te Emmikhoven (NB) op 3 november 1867. Zij was gehuwd met Cornelis Adriaan de Jong.

XII-eb Johanna Catharina Vergouwen, gedoopt te Zundert (NB) op 14 februari 1781 (nederduits gereformeerd), overleden te Sprang (NB) op 29 augustus 1845, 64 jaar oud, dochter van Cornelis Vergouwen en Cornelia Adriaens Oerlemans (XI-bl). Zij was gehuwd met Hendrikus Heiliger van Riel, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 22 april 1870. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, geboren te Sprang (NB) op 4 juli 1811, volgt onder XIII-hi.

XII-ec Jacob Dirk Oerlemans, raadslid Veere, winkelier en wethouder van Veere, geboren te Vlissingen, gedoopt op 24 april 1782 (nederlands hervormd), overleden te Veere (Zeeland) op 23 maart 1861, 78 jaar oud, zoon van Adriaan Dirks Oerlemans (XI-bm) en Martina de Groot. Hij is in ondertrouw gegaan te Middelburg op 19 juni 1803, op 21-jarige leeftijd (1) met Catharina Francina Kimmel (23 jaar oud), geboren te Veere (Zeeland) in het jaar 1780, overleden aldaar op 1 november 1825, 45 jaar oud, dochter van Cornelis Kimmel en Maria Bouxem. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus, schilder, geboren te Middelburg in het jaar 1803, overleden te Veere (Zeeland) op 29 december 1822, 19 jaar oud.
 2. Cornelis, geboren te Middelburg in het jaar 1805, volgt onder XIII-hj.
 3. Maria, geboren te Veere (Zeeland) in het jaar 1810, volgt onder XIII-hk.
 4. Martina, geboren te Veere (Zeeland) op 16 februari 1813, volgt onder XIII-hl.
 5. Catharina, geboren te Veere (Zeeland) op 2 december 1815, overleden aldaar op 22 december 1817, 2 jaar oud.
 6. Abraham, geboren te Veere (Zeeland) op 20 augustus 1817, volgt onder XIII-hm.
 7. Anna, geboren te Veere (Zeeland) op 10 februari 1819, volgt onder XIII-hn.
 8. DaniŽl, geboren te Veere (Zeeland) op 23 april 1820, volgt onder XIII-ho.
 9. Cornelia, geboren te Veere (Zeeland) op 16 april 1822, overleden aldaar op 31 januari 1823, 290 dagen oud.
 10. Cornelia, geboren te Veere (Zeeland) op 23 augustus 1823, ongehuwd overleden aldaar op 20 augustus 1854, 30 jaar oud.
 11. Jacob, geboren te Veere (Zeeland) op 15 december 1824, overleden aldaar op 6 februari 1825, 53 dagen oud.
Hij is getrouwd te Veere (Zeeland) op 6 september 1826, op 44-jarige leeftijd (2) met Johanna Cornelia van Oosten (39 jaar oud), geboren te Veere (Zeeland) in het jaar 1787, overleden aldaar op 26 november 1855, 68 jaar oud, dochter van Paulus van Oosten en Maria Elisabeth Schut.

XII-ed Daniel Oerlemans, taxateur, inkoper van goud en zilver en winkelier, geboren te Vlissingen op 23 november 1783, gedoopt in het jaar 1783 (nederlands hervormd), overleden te Middelburg op 9 maart 1868, 84 jaar oud, zoon van Adriaan Dirks Oerlemans (XI-bm) en Martina de Groot.

Daniel Oerlemans
Kerkenraadslid op 1 .. 1841 Middelburg
Ambt : Ouderling
Bron : F. Nagtglas, 'De algemeene kerkeraad der Nederduitsch-hervormde gemeente te Middelburg van 1574-1860', Middelburg 1860
Hij is getrouwd te Middelburg op 24 april 1811, op 27-jarige leeftijd (1) met Anna PriŤ (29 jaar oud), geboren te Middelburg in het jaar 1782, overleden aldaar op 21 juli 1832, 50 jaar oud, dochter van Philippus Priee en Johanna Maselum. Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan, geboren te Middelburg op 20 april 1813, overleden aldaar op 10 april 1815, 1 jaar oud.
 2. Philippus, geboren te Middelburg op 9 december 1815, overleden aldaar op 22 juni 1816, 196 dagen oud.
 3. Martina, geboren te Middelburg op 28 november 1817, overleden aldaar op 7 april 1818, 130 dagen oud.
Hij is getrouwd te Middelburg op 24 september 1835, op 51-jarige leeftijd (2) met Adriana van Dreunen (23 jaar oud), geboren te Middelburg op 2 mei 1812, overleden aldaar op 9 mei 1843, 31 jaar oud, dochter van Jilles van Dreunen en Maria Johanna Mouwe. Uit dit huwelijk:
 1. Martina, geboren te Middelburg op 20 juli 1836, ongehuwd overleden aldaar op 28 december 1861, 25 jaar oud.
 2. Adriaan, geboren te Middelburg op 27 augustus 1837, overleden aldaar op 25 oktober 1841, 4 jaar oud.
 3. Daniel, geboren te Middelburg op 20 februari 1839, volgt onder XIII-hp.
 4. Maria, geboren te Middelburg op 15 juni 1841, volgt onder XIII-hq.
 5. Jacob, geboren te Middelburg op 3 oktober 1842, volgt onder XIII-hr.

XII-ee Simon Jans Oerlemans, schoenmaker, gedoopt te Sprang (NB) op 17 november 1776, overleden aldaar op 11 januari 1838, 61 jaar oud, zoon van Jan Dirks Oerlemans (XI-bn) en Cornelia Foks. Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 17 oktober 1801, op 24-jarige leeftijd (1) met Dirkje Haverhals (25 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 18 augustus 1776, overleden aldaar op 2 april 1825, 48 jaar oud, dochter van Arnoldus Haverhals en Catharina Vermeys. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia, geboren te Sprang (NB) op 3 februari 1802, overleden aldaar op 13 mei 1822, 20 jaar oud.
 2. Arnoldus, geboren te Sprang (NB) op 18 december 1803 (gereformeerd), volgt onder XIII-hs.
 3. Jan, geboren te Sprang (NB) op 15 januari 1807, gedoopt aldaar op 18 januari 1807, begraven aldaar op 26 januari 1807, 11 dagen oud.
Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 15 september 1825, op 48-jarige leeftijd (2) met Anna van der Loo, geboren te Sprang (NB) op 30 november 1766, zie XIII-dt.

XII-ef Adriana Jans Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 15 juni 1781, gedoopt aldaar op 17 juni 1781, overleden te 's-Gravendeel (ZH), begraven aldaar op 7 oktober 1862, 81 jaar oud, dochter van Jan Dirks Oerlemans (XI-bn) en Cornelia Foks. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 15 maart 1807, op 25-jarige leeftijd (1) met Hendrik Blok (27 jaar oud), geboren te 's-Gravendeel (ZH) in het jaar 1780, overleden op 18 september 1812, 32 jaar oud, zoon van Hendrik Aries Mol en Lena Hendriksdr Smaal. Uit dit huwelijk:

 1. Jan, geboren te 's-Gravendeel (ZH) in het jaar 1808, volgt onder XIII-ht.
 2. Cornelia, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 11 oktober 1811, volgt onder XIII-hu.
Zij is getrouwd te 's-Gravendeel (ZH) op 5 augustus 1813, op 32-jarige leeftijd (2) met haar zwager Arie Hendriksz Mol (32 jaar oud), vlasboer, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 3 september 1780, gedoopt op 10 september 1780, overleden te 's-Gravendeel (ZH) op 12 oktober 1871, begraven aldaar op 16 oktober 1871, 91 jaar oud, zoon van Hendrik Aries Mol en Lena Hendriksdr Smaal.
www.rijerkerk.net

De vervolgtak van Arie Mol met dank aan: Cock and Marij Rijerkerk-Bronner
Le Lavandou
Frankrijk
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 27 september 1814, overleden aldaar op 12 mei 1815, 227 dagen oud.
 2. Jaapje, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 20 januari 1817, volgt onder XIII-hv.
 3. Pieternella, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 13 augustus 1818, volgt onder XIII-hw.
 4. Hendrik, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 8 september 1819, overleden aldaar op 15 oktober 1819, 37 dagen oud.
 5. Aaltje, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 2 maart 1823, volgt onder XIII-hx.
 6. Hendrik, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 18 augustus 1826, volgt onder XIII-hy.
 7. Dirk, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 28 augustus 1829, overleden te Rotterdam op 23 februari 1901, 71 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Gravendeel (ZH) op 14 april 1849, op 19-jarige leeftijd met Hilligje Bax (26 jaar oud), geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 26 augustus 1822, overleden aldaar op 3 juli 1912, 89 jaar oud, dochter van Arie Bax en Ariaantje Liefaard.

XII-eg Petronella Oerlemans, geboren te Sprang (NB) op 31 augustus 1783, overleden aldaar op 19 april 1874, 90 jaar oud, dochter van Jan Dirks Oerlemans (XI-bn) en Cornelia Foks. Zij is getrouwd in het jaar 1810, op 27-jarige leeftijd met Mourits Vos (32 jaar oud), geboren op 9 augustus 1778, overleden te Sprang (NB) op 3 november 1859, 81 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, geboren te Sprang (NB) op 14 mei 1811.
 2. Jan, geboren te Sprang (NB) op 1 mei 1813, volgt onder XIII-hz.
 3. Cornelia, geboren te Sprang (NB) op 29 oktober 1814, volgt onder XIII-ia.
 4. Hendrika, geboren te Sprang (NB) op 15 juli 1816, volgt onder XIII-ib.
 5. Denis, geboren te Sprang (NB) op 13 december 1818, volgt onder XIII-ic.
 6. Daniel, geboren te Sprang (NB) op 22 april 1820.
 7. Willemijna, geboren te Sprang (NB) op 12 mei 1821, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 31 augustus 1861, 40 jaar oud. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 23 november 1849, op 28-jarige leeftijd met Willem Haverhals (29 jaar oud), geboren te Sprang (NB) op 12 mei 1820, zoon van Jan Haverhals en Adriena van Drunen.
 8. Dirk, geboren te Sprang (NB) op 23 februari 1824, volgt onder XIII-id.
 9. Pieternella, geboren te Sprang (NB) op 17 maart 1826, volgt onder XIII-ie.

XII-eh Dirk van der Schans, schoenmaker, geboren te Sprang (NB) op 20 oktober 1799, gedoopt aldaar op 26 oktober 1799 (nederduits gereformeerd), wonende te Vrijhoeve-Capelle (NB) Nieuwstraat 15, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 13 maart 1854, 54 jaar oud, zoon van Jacobus van der Schans en Arnoldina Dirks Oerlemans (XI-bo).

Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-03-1854. Bij de aangifte van het overlijden van Dirk waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. 1809) en Jacobus van der Schans (geb. 1833). Notitie bij overlijden van Dirk: Overleden op maandag om zeven ure des morgens, oud 54 jaren. Aangevers: Jacobus van der Schans, schoenmaker, 21 jaren, zoon en Govert Gouda, veldwachter, 45 jaren, vriend. Beroep: schoenmaker. Dirk trouwde met Neeltje van der Hoeven.
Hij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 29 mei 1828, op 28-jarige leeftijd met Neeltje van der Hoeven (27 jaar oud), geboren te Sprang (NB) op 12 april 1801 (nederduits gereformeerd), wonende te Vrijhoeve-Capelle (NB) Nieuwstraat 15, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 2 februari 1880, 78 jaar oud, dochter van Peeter Bartholomeus van der Hoeven en Josijna de Bie (XIV-ii). Uit dit huwelijk:
 1. Willem, geboren op 7 november 1824, volgt onder XIII-if.
 2. Jan, geboren te Capelle (NB) op 28 januari 1826, volgt onder XIII-ig.
 3. Josina, naaister, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 13 april 1829, wonende te Vrijhoeve-Capelle (NB) Nieuwstraat 15.
 4. Arnoldina, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 5 september 1830 (nederduits gereformeerd), wonende te Vrijhoeve-Capelle (NB) Nieuwstraat 15, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 10 februari 1892, 61 jaar oud.
  Notitie bij overlijden van Arnoldina: Overleden om elf uren des avonds, oud ŤŤn en zestig jaren. Aangevers: Gijsbertus Both, 67 jaren, timmerman, echtgenoot en Willem Kuijpers, 39 jaren, broodbakker, beiden wonende te Vrijhoeven Cappel.
  Zij is getrouwd te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 29 april 1884, op 53-jarige leeftijd met Gijsbertus Both (59 jaar oud), timmerman, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 12 oktober 1824, overleden aldaar op 28 juni 1905, 80 jaar oud.
 5. Maria, geboren te Capelle (NB) in het jaar 1830 (nederduits gereformeerd), wonende te Vrijhoeve-Capelle (NB) Nieuwstraat 15, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 25 december 1878, 48 jaar oud.
  Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-12-1878. Bij de aangifte van het overlijden van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus van der Schans (geb. ±1830) en Hendrik Leendert Craaijo (geb. ±1853). Notitie bij overlijden van Maria: Overleden om half vijf ure des morgens, oud ruim acht en veertig jaren. Aangevers: Jacobus van der Schans, 46 jaren, schoenhandelaar, wonende te Vrijhoeven Cappel, zwager en Hendrik Leendert Craaijo, 25 jaren, gemeentesecretaris, wonende Sprang, geen bloedverwant.
 6. Jacobus, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 15 december 1832 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIII-ih.
 7. Pieter, geboren te Capelle (NB) op 1 september 1833, volgt onder XIII-ii.
 8. Peter, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 16 april 1834, volgt onder XIII-ij.

XII-ei Alida Klootwijk, gedoopt te Sprang (NB) op 6 maart 1778, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 1 april 1824, 46 jaar oud, dochter van Adrianus Klootwijk (XI-bp) en Antje de Jong. Zij was gehuwd met Arie Andriesse de Bruijn, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 26 december 1842. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan, geboren te Sprang (NB) op 29 maart 1806, volgt onder XIII-ik.
 2. Antje, geboren te Sprang (NB) op 17 maart 1808, volgt onder XIII-il.
 3. Alida, geboren te Sprang (NB) op 7 januari 1810, volgt onder XIII-im.
 4. Maria, geboren te Sprang (NB) op 10 januari 1812, volgt onder XIII-in.
 5. Cornelia, geboren te Sprang (NB) op 7 april 1815, volgt onder XIII-io.
 6. Andries, geboren te Sprang (NB), volgt onder XIII-ip.

XII-ej Adriana Klootwijk, gedoopt te Sprang (NB) op 27 oktober 1782, overleden aldaar op 5 november 1844, 62 jaar oud, dochter van Adrianus Klootwijk (XI-bp) en Antje de Jong. Zij was gehuwd met Bartholomeus Verhoeven, geboren in het jaar 1780, overleden te Sprang (NB) op 10 juni 1840, 60 jaar oud, zoon van Hendrik Verhoeven en Dingena Verhoeven. Uit dit huwelijk:

 1. Marijnus, geboren te Sprang (NB) op 23 september 1812, volgt onder XIII-iq.
 2. Peter, geboren te Sprang (NB), volgt onder XIII-ir.

XII-ek Adriaan Klootwijk, geboren te Sprang (NB) op 18 januari 1785, gedoopt aldaar op 6 februari 1785, overleden aldaar op 24 februari 1859, 74 jaar oud, zoon van Adrianus Klootwijk (XI-bp) en Antje de Jong. Hij is getrouwd te Nieuwkuijk (NB) op 27 januari 1813, op 28-jarige leeftijd met Bernarda Maria Middelkoop (34 jaar oud), gedoopt te Nieuwkuijk (NB) op 3 januari 1779 (nederduits gereformeerd), overleden te Sprang (NB) op 15 november 1861, 82 jaar oud, dochter van Bernardus Middelkoop en Maria Cornelisdr Bruijstens. Uit dit huwelijk:

 1. Aantje, geboren te Sprang (NB) op 11 februari 1817, volgt onder XIII-is.

XII-el Zacharias Scholt, geboren in het jaar 1791, overleden te Dordrecht op 31 maart 1857, 66 jaar oud, zoon van Wouter Meeus Scholt en Clasina Elisabeth Oerlemans (XI-bq). Hij is getrouwd te Dordrecht op 19 november 1817, op 26-jarige leeftijd met Johanna Klijn (29 jaar oud), geboren te Dordrecht in het jaar 1788. Uit dit huwelijk:

 1. Clasina, geboren te Dordrecht op 4 november 1818.
 2. Cornelia, geboren te Dordrecht op 4 november 1818.
 3. Clasina, geboren te Dordrecht op 30 juni 1820, volgt onder XIII-it.
 4. Hendrik, geboren te Dordrecht op 2 oktober 1822, volgt onder XIII-iu.
 5. Cornelia, geboren te Dordrecht op 8 mei 1825, volgt onder XIII-iv.
 6. Johanna, geboren te Dordrecht op 28 mei 1828.

XII-em IJda Johanna Jacoba Scholt, geboren te Sprang (NB) op 22 juli 1792, overleden aldaar op 26 december 1861, 69 jaar oud, dochter van Wouter Meeus Scholt en Clasina Elisabeth Oerlemans (XI-bq). Zij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 27 oktober 1822, op 30-jarige leeftijd met Willem Jacobus van der Poel (25 jaar oud), geboren te Waalwijk op 12 februari 1797, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 1 februari 1878, 80 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Willem, geboren te Sprang-Capelle (NB) in het jaar 1826, overleden te Rotterdam op 24 maart 1895, 69 jaar oud.
 2. Wouter, geboren te Sprang (NB) op 18 maart 1832, volgt onder XIII-iw.
 3. Wouter, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 9 september 1829.
 4. Clasina, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 2 november 1838.
 5. Dirk, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 22 april 1841.
 6. Karel, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 4 september 1853.

XII-en Johannes Werther, geboren te Sprang (NB) op 12 augustus 1788, gedoopt aldaar op 17 augustus 1788, overleden aldaar op 22 juli 1850, 61 jaar oud, zoon van Balthasar Werther en Bernardina Cornelia Oerlemans (XI-br). Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 9 november 1810, op 22-jarige leeftijd (1) met Arendina van den Heuvel (38 jaar oud), gedoopt te Genderen (NB) op 16 februari 1772, overleden te Sprang (NB) op 27 februari 1834, 62 jaar oud, dochter van Dirk van den Heuvel en Cornelia Swart. Uit dit huwelijk:

 1. Dirk, geboren te Sprang (NB) op 27 oktober 1811, volgt onder XIII-ix.
 2. Balthasar, geboren te Sprang (NB) op 8 juli 1813, volgt onder XIII-iy.
 3. Cornelis, geboren te Sprang (NB) op 10 februari 1815, volgt onder XIII-iz.
Hij is getrouwd te Vrijhoeve (NB) op 16 april 1835, op 46-jarige leeftijd (2) met Catharina Rijken (34 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 5 april 1801, gedoopt aldaar op 5 april 1801, overleden op 10 mei 1847, 46 jaar oud, dochter van Adriaan Thomasz Rijken (XIV-kn) en Anna Geenen. Uit dit huwelijk:
 1. Bernardus, geboren te Sprang (NB) op 1 augustus 1836, volgt onder XIII-ja.
 2. Adriana, geboren te Sprang (NB) op 28 oktober 1837, volgt onder XIII-jb.
 3. Govert, geboren te Sprang (NB) op 22 januari 1839, volgt onder XIII-jc.
 4. Bernardina, geboren te Sprang (NB) op 22 mei 1842, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 14 juni 1899, 57 jaar oud.
  Notitie bij overlijden van Bernardina Cornelia: Overleden des voormiddags ten half acht ure, oud zeven en vijftig jaren. Aangevers: Bernardus Hendrikus Werther, 62 jaren, landbouwer wonende te loon op Zand, broeder en Coenraad Frederik Kien, 33 jaren, secretaris wonende te Sprang.
  Zij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 16 december 1887, op 45-jarige leeftijd met Gerrit Uijtdenboogerd (66 jaar oud), geboren te Lexmond op 13 maart 1821, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 19 augustus 1896, 75 jaar oud, zoon van Willem Uijtdenboogerd en Annigje Buisert.
 5. Johannes, geboren te Sprang (NB) op 6 juli 1845, volgt onder XIII-jd.

XII-eo Govert Oerlemans Werther, gedoopt te Sprang (NB) op 4 december 1791, zoon van Balthasar Werther en Bernardina Cornelia Oerlemans (XI-br). Hij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 16 oktober 1840, op 48-jarige leeftijd met Geertruij van Vuuren (22 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 22 juni 1818, overleden aldaar op 27 november 1849, 31 jaar oud, dochter van Mattheus van Vuuren en Geertruij Oerlemans (XIV-mo). Uit dit huwelijk:

 1. Bernardina, geboren te Sprang (NB) op 2 september 1841, overleden aldaar op 28 juli 1842, 329 dagen oud.
 2. Bernardina, geboren te Sprang (NB) op 19 mei 1843, volgt onder XIII-je.
 3. Mattheus, geboren te Sprang (NB) op 12 maart 1845, volgt onder XIII-jf.
 4. Balthasar, geboren te Sprang (NB) op 17 maart 1848, overleden aldaar op 24 januari 1850, 1 jaar oud.

XII-ep Anna Willemina Sophia Werther, gedoopt te Sprang (NB) op 26 mei 1800, overleden aldaar op 13 november 1840, 40 jaar oud, dochter van Balthasar Werther en Bernardina Cornelia Oerlemans (XI-br).

Akte van hypotheek, voor Antonie Bossers, notaris te Loon op Zand, ten laste van Stephanus Timmermans en ten gunste van zijn vijf minderjarige kinderen uit zijn huwelijk met wijlen Anna Wilhelmina Sophia Werther, inzake hun erfdeel uit de nalatenschap van hun moeder, volgens inventaris daarvan gemaakt en inzake hun erfdeel uit de boedelscheiding van de nalatenschap van Balthazar Werther en Bernardina Cornelia Oerlemans, d.d. 2 april 1841, met onderzetting van de onverdeelde helft in een huis, schuur, rosoliemolen, erf en twee percelen grond te Sprang, kadastraal bekend, sectie B, nrs. 177, 178 en 179, 1841 juni 18
Memorie van toelichting op het erfdeel van de minderjarige kinderen van wijlen Stephanus Timmermans en Anna Wilhelmina Sophia Werther, hen toevallende uit de nalatenschap van hun grootouders Balthazar Werther en Bernardina Cornelia Oerlemans, opgemaakt ten behoeve van de voogd van genoemde minderjarige kinderen, Johannes Werther te Sprang, (ca. 1841).
Zij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 14 januari 1827, op 26-jarige leeftijd met Stephanus Timmermans, geboren te Sprang (NB) op 7 mei 1796, zie XV-rp. Uit dit huwelijk:
 1. Johanna, geboren te Sprang (NB) op 1 augustus 1828, volgt onder XIII-jg.
 2. Adriana, geboren te Sprang (NB) op 28 september 1833, volgt onder XIII-jh.
 3. IJda, geboren te Sprang (NB) op 17 juni 1836, volgt onder XIII-ji.
 4. Johannes, geboren te Sprang (NB), volgt onder XIII-jj.
 5. Johannes, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 6 november 1832.

XII-eq Maria Wilhelmina van der Werken, geboren te Sprang (NB) op 20 juni 1787, gedoopt aldaar op 24 juni 1787, overleden te Schiedam (ZH) op 25 juni 1839, 52 jaar oud, dochter van Francois Corstiaens van der Werken (XI-bs) en Johanna van Olphen. Zij is getrouwd op 26 augustus 1805, op 18-jarige leeftijd met Johannes van Dusseldorp (19 jaar oud), molenaar, koopman en kandidaat notaris, geboren te Waspik (NB) op 11 december 1785, overleden te Schiedam (ZH) op 26 december 1849, 64 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Francois, geboren te Waspik (NB) op 29 mei 1806, overleden aldaar op 14 september 1810, 4 jaar oud.
 2. Johannes, geboren te Sprang (NB) op 12 oktober 1807, overleden te Utrecht op 7 oktober 1881, 73 jaar oud. Hij is getrouwd te Schiedam (ZH) op 30 november 1831, op 24-jarige leeftijd (1) met Elisabeth Maria van Broekhoven (19 jaar oud), geboren te Rotterdam op 22 januari 1812, overleden te Schiedam (ZH) op 20 januari 1871, 58 jaar oud. Hij is getrouwd te Schiedam (ZH) op 13 januari 1875, op 67-jarige leeftijd (2) met Cornelia de Kok (53 jaar oud), geboren te Schiedam (ZH) op 17 januari 1821, overleden aldaar op 17 juli 1890, 69 jaar oud, dochter van Frans de Kok.
 3. Corstiaan, arts, geboren te Waspik (NB) op 29 december 1809, overleden te Utrecht op 29 augustus 1877, 67 jaar oud. Hij is getrouwd te Werkendam (NB) op 1 december 1831, op 21-jarige leeftijd met Adriana Cornelia van Baasbank (20 jaar oud), geboren te Werkendam (NB) op 30 mei 1811, overleden te Utrecht op 25 maart 1881, 69 jaar oud.
 4. Francois, geboren te Waspik (NB) in het jaar 1811, overleden aldaar op 30 juni 1817, 6 jaar oud.
 5. Joanna, geboren te Waspik (NB) op 14 januari 1814, overleden aldaar op 31 juli 1817, 3 jaar oud.
 6. Adrianus, geboren te Waspik (NB) op 10 januari 1816, overleden aldaar op 3 juli 1817, 1 jaar oud.
 7. Francois, arts, geboren te Waspik (NB) op 15 april 1818, overleden te Almkerk (NB) op 17 januari 1885, 66 jaar oud. Hij is getrouwd te Emmikhoven (NB) op 18 februari 1847, op 28-jarige leeftijd met Dingena Pitternella Donkersloot (27 jaar oud), geboren te Emmikhoven (NB) op 25 november 1819, overleden te Almkerk (NB) op 20 januari 1888, 68 jaar oud.
 8. Adrianus, stoommeelfabrikant, geboren lmkerk (NB) op 10 mei 1820, overleden te Vlaardingen op 31 december 1887, 67 jaar oud. Hij is getrouwd te Scheveningen op 25 juni 1851, op 31-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Varkevisser (27 jaar oud), geboren te den Haag op 7 januari 1824, overleden te Vlaardingen op 14 juli 1898, 74 jaar oud, dochter van Pieter Varkevisser en Maria Elisabeth van Duine.
 9. Cornstiaan, geboren te Waspik (NB) op 1 april 1821, volgt onder XIII-jk.
 10. Maarten, kapitein bij de koopvaardij en koopman, geboren te Schiedam (ZH) op 6 januari 1824, overleden te Rotterdam op 11 maart 1876, 52 jaar oud. Hij is getrouwd te Rotterdam op 31 mei 1854, op 30-jarige leeftijd met Dieuwertje Voorendijk (28 jaar oud), geboren te Rotterdam op 26 mei 1826, overleden aldaar op 26 juli 1888, 62 jaar oud, dochter van Jan Arie Voorendijk en Maria Clasina van Stratum.
 11. Johanna, geboren te Schiedam (ZH) op 25 juli 1825, volgt onder XIII-jl.
 12. Jenneke, geboren te Schiedam (ZH) op 2 september 1827, overleden te Heemstede (NH) op 26 september 1882, 55 jaar oud. Zij is getrouwd te Schiedam (ZH) op 15 november 1849, op 22-jarige leeftijd met Willem Langeveld (23 jaar oud), geboren te Hardinxveld (ZH) op 16 maart 1826, overleden te Haarlem op 14 december 1888, 62 jaar oud, zoon van Cornelis Langeveld en Neeltje Visser.
 13. Jacobus, geboren te Schiedam (ZH) op 23 juni 1829, overleden aldaar op 9 oktober 1829, 108 dagen oud.

XII-er Alida Cornelia van Genderen, geboren in mei 1777, overleden te Sprang (NB) op 27 februari 1852, 74 jaar oud, dochter van Adrianus Rudolphus van Genderen (XI-bt) en Adrina Elisabeth van Dam. Zij is getrouwd te Heusden (NB) op 11 juni 1803, op 26-jarige leeftijd met Floris Johannes van der Putt, officier. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana, gedoopt te Raamsdonk (NB) op 15 januari 1804 (nederlands hervormd).
 2. Frederik, geemployeerde bij de spoorwegmaatschappij, geboren te Besoijen (NB) in het jaar 1812. Hij is getrouwd te Haarlem op 14 juni 1850, op 38-jarige leeftijd met Maria Langelaar (41 jaar oud), geboren te Delft in het jaar 1809.
 3. Theodorus, geboren te Zwolle op 12 juli 1816, volgt onder XIII-jm.
 4. Willem, geboren te Zwolle op 3 september 1821. Hij is getrouwd te Rotterdam op 27 december 1854, op 33-jarige leeftijd met Hermiena Mouwe (34 jaar oud), geboren te Zwolle op 11 november 1820, overleden te Rotterdam op 25 mei 1878, 57 jaar oud, dochter van Pieternella Mouwe.
 5. Sara, overleden te Zwolle op 26 april 1823.

XII-es Johannes Arnoldus van Genderen, militair en expediteur, geboren te Waalwijk op 3 mei 1808, overleden te Leeuwarden op 21 februari 1837, 28 jaar oud, zoon van Adrianus Rudolphus van Genderen (XI-bt) en Anna Maria Kuijpers. Hij is getrouwd te Poederooijen (Gld) op 13 september 1832, op 24-jarige leeftijd met Coredina Geertruida Hasselman, overleden te Almkerk en Uitwijk (NB) op 7 januari 1893. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus, geboren in het jaar 1834, overleden te Gorinchem (ZH) op 31 januari 1866, 32 jaar oud.
 2. Jan, geboren te Leeuwarden op 17 augustus 1835, volgt onder XIII-jn.

XII-et Sebastiaan Kuijpers van Genderen, geboren te Waalwijk op 24 december 1809, overleden te Vlijmen (NB) op 30 december 1840, 31 jaar oud, zoon van Adrianus Rudolphus van Genderen (XI-bt) en Anna Maria Kuijpers. Hij is getrouwd te Tilburg op 24 juni 1830, op 20-jarige leeftijd met Anna Sophia Maria Stuber (20 jaar oud), geboren te Breda op 11 september 1809, dochter van Johan Jacob Stuber en Anna Hester Geertruida de Raaff. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, geboren te Tilburg op 5 december 1830, overleden aldaar op 11 juli 1831, 218 dagen oud.

XII-eu Christiaan van Genderen, schoenmaker, geboren te Sprang (NB) op 13 november 1789, overleden te 's-Gravenmoer (NB) op 21 april 1833, 43 jaar oud, zoon van Adrianus Rudolphus van Genderen (XI-bt) en Jacoba de Bie. Hij is getrouwd te 's-Gravenmoer (NB) op 3 februari 1812, op 22-jarige leeftijd met Johanna Heijblom (20 jaar oud), geboren te 's-Gravenmoer (NB) op 27 april 1791. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik, geboren te 's-Gravenmoer (NB) op 28 januari 1825, volgt onder XIII-jo.

XII-ev Adriana Rudolpha van Genderen, geboren te Sprang (NB), dochter van Adrianus Rudolphus van Genderen (XI-bt) en Jacoba de Bie. Zij is getrouwd te Besoijen (NB) op 3 mei 1816 met Jan Versteeg, overleden te Sprang (NB) op 19 maart 1821. Uit dit huwelijk:

 1. Simon, geboren te Sprang (NB) op 4 juli 1816, overleden te Alblasserdam op 6 januari 1874, 57 jaar oud. Hij is getrouwd te Alblasserdam op 25 mei 1839, op 22-jarige leeftijd met Arij Boele.
 2. Jacoba.

XII-ew Johannes Oerlemans, geboren te Dordrecht op 2 juni 1817, zoon van Cornelis Johannes Oerlemans (XI-bu) en Cornelia Johanna Sluijs. Hij is getrouwd te Dordrecht op 8 november 1843, op 26-jarige leeftijd met Cornelia de Munter (19 jaar oud), geboren te Dordrecht in het jaar 1824, dochter van Cornelia de Munter. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia, geboren te Dordrecht in het jaar 1845, overleden aldaar op 2 december 1848, 3 jaar oud.
 2. Hendrik, geboren te Dordrecht op 21 maart 1847, volgt onder XIII-jp.
 3. Cornelis, geboren te Dordrecht op 12 maart 1850, overleden aldaar op 20 april 1850, 39 dagen oud.

XII-ex Adriana Johanna Oerlemans, geboren te Dordrecht op 27 mei 1820, overleden aldaar op 1 juni 1865, 45 jaar oud, dochter van Cornelis Johannes Oerlemans (XI-bu) en Cornelia Johanna Sluijs. Zij is getrouwd te Dordrecht op 18 juli 1849, op 29-jarige leeftijd met Adrianus Verhoeven (26 jaar oud), geboren te Dordrecht in het jaar 1823, zoon van Pieter Verhoef en Elizabeth Schippers. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana, geboren te Dordrecht op 16 augustus 1852.
 2. Elizabeth, geboren te Dordrecht op 9 augustus 1854.
 3. Adrianus, geboren te Dordrecht op 27 februari 1856. Hij is getrouwd te Dordrecht op 14 juli 1881, op 25-jarige leeftijd met Maatje Elisabeth Kooiman (40 jaar oud), geboren te Goes op 25 november 1840, wonende te Dordrecht, dochter van Jacobus Kooiman en Elisabeth Johanna Ketting.
  (Zij is daarnaast getrouwd te Utrecht op 2 mei 1867, op 26-jarige leeftijd (1) met Johann Hermann Uhlman (34 jaar oud), geboren te Wilderhausen (Duitsland) in het jaar 1833, overleden te Bergen op Zoom op 26 mei 1920, 87 jaar oud, zoon van Johann Albert Uhlman en Catharina Dicke.)
 4. Cornelis, geboren te Dordrecht op 29 november 1857, volgt onder XIII-jq.
 5. Pieternella, geboren te Dordrecht op 8 maart 1860, overleden aldaar op 31 december 1860, 298 dagen oud.
 6. Pieternella, geboren te Dordrecht op 8 maart 1863.

XII-ey Johanna Catharina Oerlemans, geboren te Dordrecht op 16 december 1824, dochter van Cornelis Johannes Oerlemans (XI-bu) en Cornelia Johanna Sluijs.

Haar dochter van een onbekende man:

 1. Gerrit, geboren te Dordrecht op 2 april 1847.
Zij is getrouwd te Dordrecht op 14 april 1847, op 22-jarige leeftijd (2) met Gerrit Groesbeek (19 jaar oud), geboren in het jaar 1828, overleden te Dordrecht. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis, geboren te Dordrecht op 8 juli 1851, overleden aldaar op 7 november 1851, 122 dagen oud.
 2. Levenloos, geboren te Dordrecht op 12 juli 1854, overleden aldaar op 12 juli 1854.
 3. Cornelis, geboren te Dordrecht op 10 juli 1855, volgt onder XIII-jr.
 4. Helena, geboren te Dordrecht op 31 januari 1859, volgt onder XIII-js.
 5. Johannes, geboren te Dordrecht op 14 mei 1863.
 6. Cornelia, geboren te Dordrecht in het jaar 1865, overleden aldaar op 23 juli 1866, 1 jaar oud.
 7. Cornelia, geboren te Dordrecht op 1 februari 1867, overleden aldaar op 18 mei 1868, 1 jaar oud.

XII-ez Cornelis Oerlemans, geboren te Dordrecht op 13 augustus 1829, zoon van Cornelis Johannes Oerlemans (XI-bu) en Cornelia Johanna Sluijs. Hij is getrouwd te Dordrecht op 9 februari 1860, op 30-jarige leeftijd met Wilhelmina de Mug (22 jaar oud), geboren te Dordrecht in het jaar 1838, dochter van Daniel de Mug en Hendrika Bogert. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, geboren te Dordrecht op 17 maart 1861, volgt onder XIII-jt.
 2. Hendrika, geboren te Dordrecht op 18 december 1862, volgt onder XIII-ju.
 3. Cornelia, geboren te Dordrecht op 11 november 1864, overleden aldaar op 23 juli 1866, 1 jaar oud.
 4. Cornelia, geboren te Dordrecht op 7 februari 1867.
 5. DaniŽl, geboren te Dordrecht op 2 juni 1869 (nederlands hervormd), volgt onder XIII-jv.
 6. Wilhelmina, geboren te Dordrecht op 16 mei 1871, overleden aldaar op 8 juni 1871, 23 dagen oud.
 7. Leendert, geboren te Dordrecht op 25 mei 1872, volgt onder XIII-jw.
 8. Adriana, geboren te Dordrecht op 11 juni 1876.
 9. Adriana, geboren te Dordrecht op 24 oktober 1879. Zij is getrouwd te Dordrecht op 5 mei 1904, op 24-jarige leeftijd met Abraham Saarloos (34 jaar oud), vleeshouwer, geboren te Nieuwenhoorn op 3 april 1870, wonende te Dordrecht, overleden na 3 juli 1907, minstens 37 jaar oud.
 10. Dirk, geboren te Dordrecht op 2 juni 1882.

XII-fa Dirk Oerlemans, geboren te Dordrecht op 15 februari 1833, overleden aldaar op 24 juni 1866, 33 jaar oud, zoon van Cornelis Johannes Oerlemans (XI-bu) en Cornelia Johanna Sluijs. Hij is getrouwd te Dordrecht op 18 december 1861, op 28-jarige leeftijd met Adriaantje Ouweneel (25 jaar oud), geboren te Dordrecht op 4 maart 1836, dochter van Theunis Ouweneel en Aagje Schelling.
(Zij is later getrouwd te Dordrecht op 21 juli 1869, op 33-jarige leeftijd met Gerorg Jacob Waanink (36 jaar oud), geboren te Gorinchem (ZH) in het jaar 1833.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, geboren te Dordrecht op 12 juli 1863, volgt onder XIII-jx.
 2. Teunis, geboren te Dordrecht op 10 december 1864, volgt onder XIII-jy.
 3. Cornelia, geboren te Dordrecht op 20 februari 1866, volgt onder XIII-jz.

XIII-a Marie Mouthaan, geboren , gedoopt te Capelle (NB) op 3 maart 1737 (nederduits gereformeerd), overleden voor 8 januari 1804, hoogstens 66 jaar oud, dochter van Bastiaan Mouthaan en Anneke Leempoel (XII-a). Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 10 februari 1764 en getrouwd aldaar op 4 maart 1764, op 27-jarige leeftijd met Claas Mouthaan (36 jaar oud), geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 14 september 1727 (nederduits gereformeerd), wonende aldaar, overleden aldaar op 8 januari 1804, begraven aldaar op 12 januari 1804, 76 jaar oud, zoon van Claes Janse Mouthaan en Aarjaantje Swart.

Oerlemans, Jacobus, overleden op 5-2-1771 te Loon op Zand
waarde: 1321 gulden en 8 stuivers
op verzoek van: Gerrit de Rooij en Nicolaas Mouthaan (voogden over de minderjarige erfgenamen
goederen: - een huis met hof en ca. 8 honten land, staande en gelegen in MariŽndaal (900 gulden)
- een weiland en heide, groot 6 honten, gelegen als voor (250 gulden)
- een akker, groot 0,5 hont, gelegen als voor (200 gulden)
hiervan afgetrokken wordt de belasting van deze goederen (28 gulden en 21 stuivers).
(Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 14 november 1755 en getrouwd aldaar op 30 november 1755, op 28-jarige leeftijd met Willemijntje de Bie, geboren .) Uit dit huwelijk:
 1. Claas, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 16 december 1764 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-a.
 2. Bastiaan, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 28 juni 1767 (nederduits gereformeerd).
 3. Anneke, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 18 februari 1770 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar voor 1771, hoogstens 1 jaar oud.
 4. Johanna, gedoopt te Loon op Zand op 26 mei 1771 (nederduits gereformeerd). Zij is getrouwd te Loon op Zand op 11 december 1816, op 45-jarige leeftijd met Cornelis Henkel (44 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 28 mei 1772 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 15 januari 1823, 50 jaar oud, zoon van Johannes Lodewijk Henkel en Maria Oerlemans.
 5. Anneke, gedoopt te Loon op Zand op 26 mei 1771 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-b.
 6. Willem, gedoopt te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 31 juli 1774 (nederduits gereformeerd), overleden te Aarlanderveen op 19 oktober 1832, 58 jaar oud.
 7. Wilhelmina, gedoopt te Loon op Zand op 14 december 1777 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-c.
 8. Jan, gedoopt te Loon op Zand op 25 maart 1781 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-d.

XIII-b Gerard Mouthaan, gedoopt te Capelle (NB) op 29 mei 1746 (nederduits gereformeerd), overleden op 14 december 1804, 58 jaar oud, zoon van Bastiaan Mouthaan en Anneke Leempoel (XII-a). Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 23 april 1780, op 33-jarige leeftijd met Johanna Snijders (23 jaar oud), geboren te Capelle (NB) op 15 februari 1757, gedoopt aldaar op 27 februari 1757, overleden aldaar op 1 juni 1835, 78 jaar oud, dochter van Hendrick Snijders en Johanna Verschuren.
(Zij is later getrouwd te Capelle (NB) op 6 april 1806, op 49-jarige leeftijd met Jan van der Leij.) Uit dit huwelijk:

 1. Anneke, gedoopt op 11 maart 1781, overleden aldaar.
 2. Hendrik, gedoopt op 7 september 1783, volgt onder XIV-e.
 3. Anneke, geboren op 8 maart 1784, volgt onder XIV-f.
 4. Bastiaan, geboren te Capelle (NB), gedoopt op 30 juni 1786, volgt onder XIV-g.
 5. Johannis, gedoopt op 27 september 1789, overleden aldaar in het jaar 1790, 1 jaar oud.
 6. Willem, geboren te Capelle (NB) op 7 januari 1792, volgt onder XIV-h.
 7. Janna, geboren op 4 februari 1797, gedoopt te Capelle (NB) op 5 februari 1797.
 8. Johannis, geboren te Capelle (NB) op 16 april 1799, gedoopt op 21 april 1799.

XIII-c Bastiaan Mouthaan, geboren te Capelle (NB), gedoopt op 13 mei 1753 (nederduits gereformeerd), overleden te Capelle (NB) op 12 december 1817, 64 jaar oud, zoon van Bastiaan Mouthaan en Anneke Leempoel (XII-a). Hij is getrouwd op 9 juli 1780, op 27-jarige leeftijd met Theodora van Kleef (25 jaar oud), geboren te Capelle (NB), gedoopt op 25 augustus 1754, dochter van Wijnand van Kleef en Adriaantje Paans. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna, gedoopt te Sprang-Capelle (NB) op 30 september 1792 (nederduits gereformeerd).
 2. Bastiaan, geboren op 26 september 1793, gedoopt te Capelle (NB) op 29 september 1793.
 3. Theodora, geboren op 13 september 1795, gedoopt te Capelle (NB) op 13 september 1795 (nederduits gereformeerd).
 4. Willemina, geboren te Capelle (NB) op 1 december 1797, gedoopt aldaar op 3 december 1797 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-i.
 5. Bastiaan.
 6. Aderjana.
 7. Wijnant.
 8. Anna, overleden te Capelle (NB) op 19 januari 1879.
 9. Bastiana.

XIII-d Teunis Bonis, geboren in het jaar 1760, overleden te Eethen (NB) op 7 september 1801, 41 jaar oud, zoon van Jan Bonis en Janneke Leempoel (XII-b). Hij is getrouwd te Eethen (NB) op 7 mei 1784, op 24-jarige leeftijd met Teuntje van den Steenhoven (21 jaar oud), geboren te Eethen (NB) op 30 juni 1762, overleden te Amsterdam op 9 september 1826, 64 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jan, geboren te Eethen (NB) op 17 juli 1785 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-j.
 2. Jenneke, geboren te Eethen (NB) op 14 januari 1786, gedoopt aldaar op 21 januari 1786 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-k.
 3. Janneke, geboren te Eethen (NB) op 18 mei 1788, gedoopt aldaar op 25 mei 1788 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-l.
 4. Johannis, geboren te Eethen (NB) op 19 juli 1791, gedoopt aldaar op 24 juli 1791 (nederduits gereformeerd). Hij is getrouwd te Herpt en Bern op 2 mei 1817, op 25-jarige leeftijd met Goverdina Gijsberta van Hemert (24 jaar oud), geboren te Herpt en Bern op 7 april 1793, dochter van Dirk van Hemert en Maria Beijnen.
 5. Francijna, geboren te Eethen (NB) in het jaar 1797 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-m.

XIII-e Pieternel de Bruyn, gedoopt te Capelle (NB) op 28 februari 1740 (nederduits gereformeerd), dochter van Pieter de Bruyn (XII-c) en Adriaantje Schaap. Zij is getrouwd op 17 september 1758, op 18-jarige leeftijd met Frans Vaartmans (27 jaar oud), geboren , gedoopt aldaar op 28 januari 1731, overleden aldaar in het jaar 1803, 72 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Teuntje, geboren in het jaar 1760, volgt onder XIV-n.

XIII-f Geertruij Bax, geboren op 18 juni 1730, overleden te Loon op Zand op 30 januari 1770, 39 jaar oud, dochter van Gerrit Huibertsz Baks en Pieternel van der Saken (XII-d). Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 28 februari 1751, op 20-jarige leeftijd met Wouter Hendrikze van den Hoek (28 jaar oud), gedoopt te Capelle (NB) op 16 augustus 1722, wonende te Loon op Zand (Loonse Dijk), overleden op 2 oktober 1803, begraven te Loon op Zand op 8 oktober 1803, 81 jaar oud, zoon van Hendrik Joosten van den Hoek en Adriaentje Wouterse Smits (XII-cd). Uit dit huwelijk:

 1. Adriana, gedoopt op 15 februari 1752.
 2. Petronella, gedoopt op 9 december 1753.
 3. Adrijana, geboren op 26 januari 1756, gedoopt aldaar.
 4. Hendrik, geboren op 26 september 1756.
 5. Dingena, gedoopt op 19 februari 1758.
 6. Hendrica, gedoopt op 17 februari 1760, volgt onder XIV-o.
 7. Geertruy, gedoopt op 20 december 1761.
 8. Cornelia, gedoopt op 5 februari 1764, volgt onder XIV-p.
 9. Huijberdina, geboren te Loon op Zand op 23 maart 1766, volgt onder XIV-q.
 10. Hendrik, geboren te Loon op Zand op 23 maart 1766.
 11. Gerrit, gedoopt te Capelle (NB) op 21 augustus 1768.

XIII-g Huibert Bax, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 13 oktober 1737, gedoopt op 13 oktober 1737, overleden te Oosterhout op 17 september 1780, 42 jaar oud, zoon van Gerrit Huibertsz Baks en Pieternel van der Saken (XII-d). Hij was gehuwd met Huiberdina de Beer, gedoopt op 17 juli 1735 (nederduits gereformeerd), overleden te Capelle (NB) op 22 maart 1819, 83 jaar oud, dochter van Corstiaan de Beer (XII-bo) en Ida van Dongen. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella, overleden te Capelle (NB) op 30 maart 1842.

XIII-h Adriaen Wilmse Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 5 februari 1699, zoon van Wilhelmus Adrianus Oerlemans (XII-e) en Jenneken Ariaen Jan Ariessen Somers. Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 11 juni 1729 en getrouwd te Waalwijk op 26 juni 1729, getrouwd te Loon op Zand op 26 juni 1729 voor de kerk (RK), op 30-jarige leeftijd met Wilhelmina Dionijs van der Schrieck (34 jaar oud), geboren in het jaar 1695, dochter van Dionisius Arnolduszn van der Schrieck en Emertantia Claes Beunen. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 27 juli 1731 (RK), volgt onder XIV-r.
 2. Anna, gedoopt te Loon op Zand op 3 november 1734 (RK).
 3. Cornelius, gedoopt te Loon op Zand op 14 juni 1739 (RK).
 4. Adrianus, gedoopt te Loon op Zand op 1 februari 1745 (RK).

XIII-i Hendrik Cornelisse Oerlemans, geboren te Tilburg op 26 augustus 1705, gedoopt aldaar op 26 augustus 1705 (RK), overleden voor 17 september 1758, hoogstens 53 jaar oud, zoon van Cornelius Hendricus Oerlemans (XII-g) en Joanna Michaels Reckers. Hij is getrouwd te Loon op Zand op 16 september 1748, op 43-jarige leeftijd met Hendrina Heijliger Weijters (22 jaar oud), gedoopt te Udenhout (NB) op 31 januari 1726, overleden te Loon op Zand op 10 januari 1771, 44 jaar oud.
(Zij is later getrouwd te Loon op Zand op 2 oktober 1768, op 42-jarige leeftijd met Wilhelmus van der Velden, geboren te Loon op Zand.) Uit dit huwelijk:

 1. Joannes, gedoopt te Loon op Zand op 28 november 1755 (RK), volgt onder XIV-s.

XIII-j Cornelius Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 7 juli 1711 (RK), overleden te Udenhout (NB) op 26 januari 1742, 30 jaar oud, zoon van Cornelius Hendricus Oerlemans (XII-g) en Joanna Michaels Reckers. Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 5 februari 1735 en getrouwd aldaar op 20 februari 1735, op 23-jarige leeftijd met Elisabeth Zegers van der Plas (21 jaar oud), gedoopt op 3 september 1713 (RK), overleden te Loon op Zand op 5 januari 1783, begraven aldaar op 9 januari 1783, 69 jaar oud, dochter van Seeger Leenderse van der Plas en Joanna Hendrickse Laurentii Waeters.
(Zij is later in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 16 februari 1743 en getrouwd aldaar op 13 april 1743, op 29-jarige leeftijd met Jan van der Velden, overleden voor 5 januari 1783. Zij was later gehuwd met Deenis Zwaens, overleden voor 5 januari 1783.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia, gedoopt te Loon op Zand op 25 november 1735 (RK).
 2. Segerus, gedoopt te Loon op Zand op 29 januari 1737 (RK), volgt onder XIV-t.
 3. Joannes, gedoopt te Loon op Zand op 20 juli 1739 (RK), volgt onder XIV-u.
 4. Cornelia, gedoopt te Loon op Zand op 8 oktober 1741 (RK).

XIII-k Gertrudis Cornelissen Oerlemans, gedoopt te Huijbergen (NB) op 5 januari 1686 (RK), overleden rond 1728, ongeveer 42 jaar oud, dochter van Cornelius Cornelii Oerlemans (XII-h) en Margareta Dinghemans Nuijten. Zij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 10 november 1703, op 17-jarige leeftijd met Dingeman Siardus van den Bergh (22 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 25 november 1680 (RK), wonende te Huijbergse Moer, begraven te Nispen-Essen op 13 maart 1755, 74 jaar oud, zoon van Siardus Luijcken van den Bergh en Maria Sebastiaenssen Simons.
(Hij is later getrouwd te Huijbergen (NB) op 13 juli 1730, op 49-jarige leeftijd met Adriana Jansen Somers (27 jaar oud), geboren te Moer, gedoopt te Huijbergen (NB) op 25 december 1702 (RK), dochter van Joannes Janssen Somers en Joanna Kerstens van den Bergh.) Uit dit huwelijk:

 1. Dijmpna, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek) op 6 januari 1706, gedoopt te Nispen-Essen op 7 januari 1706, volgt onder XIV-v.
 2. Catharina, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 1 augustus 1708, overleden aldaar op 26 september 1709, begraven op 29 september 1709, 1 jaar oud.
 3. Maria, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 7 juli 1710 (RK). Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 28 augustus 1731, op 21-jarige leeftijd met Joannes Maes, gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 28 januari 1706 (RK), volgt onder XIII-be.
 4. Sebastianus, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 12 oktober 1713 (RK). Hij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 12 april 1741 voor de kerk (RK), op 27-jarige leeftijd met Heilwiges van den Bergh, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 21 december 1720 (RK), volgt onder XIII-bi.
 5. Cornelius, geboren te Nispen-Essen op 10 december 1716 (RK), volgt onder XIV-w.
 6. Catharina, geboren te Nispen-Essen op 4 januari 1720 (RK), overleden aldaar op 13 februari 1720, 40 dagen oud.
 7. Siardus, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 10 november 1721 (RK), volgt onder XIV-x.
 8. Johannes, geboren te Nispen-Essen op 26 januari 1725 (RK), volgt onder XIV-y.
 9. Anna, geboren te Nispen-Essen op 4 december 1727 (RK), volgt onder XIV-z.

XIII-l Nicolaus Janssen Hoerlemans, meester kleermaker, gedoopt te Nispen (NB) op 4 maart 1695 (RK), zoon van Joannes Cornelissen Oerlemans (XII-i) en Catharina Cornelissen Dipenbeeck.

Nicolaes Janssen Oerlemans vermelding in schepenakte op woensdag 7 december 1735 Roosendaal. Vermelding van : Nicolaes Janssen Oerlemans in akte vermelde toponiemen : Achterstaat
Auctor(en) : 1. Nicolaes Janssen OERLEMANS (meester-kleermaker)
Destinataris(sen) : 1. Christiaen Janssen HENNEN (echtgenoot van Maria STOFFELEN, wonende aan de Achterstraat). Inhoud : De auctor verklaart schuldig te zijn aan de destinataris een geldbedrag van 420 guldens, zijnde het restant van de koopsom van voorgaande akte. Als onderpand dient het daarbij verkregen huis, hof, erf en schuur, gelegen aan de Agterstraet met de gang (belendingen - noord: de sloot van de weide van Jacobus VAN BAREL; oost: Mattijs VAN WALLEDAEL kinderen en Jacobus VAN BAREL; zuid: Agterstraet; west: het erf van Adriaen MOUWEN weduwe en Geerard CUIJPERS weduwe en kinderen). Naschrift: op 08-11-1741 verklaart Christiaen Janssen HENNEN dat debiteur Nicolaes Janssen OERLEMANS diens schuld heeft betaald en voldaan.
Hij is getrouwd op 29 januari 1730 voor de kerk (RK), op 34-jarige leeftijd (1) met Antonet Bukens (RK), overleden voor 21 maart 1733. Uit dit huwelijk:
 1. Joannes, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 17 september 1723.
 2. Cornelius, gedoopt te Roosendaal op 7 december 1730 (RK).
Hij is in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 21 maart 1733 en getrouwd aldaar op 6 april 1733, op 38-jarige leeftijd (2) met Marij Molenaers, overleden te Roosendaal op 12 februari 1777. Uit dit huwelijk:
 1. Catharina, gedoopt te Roosendaal op 11 juli 1734 (RK), overleden aldaar op 20 oktober 1794, 60 jaar oud.
 2. Jacomijna, gedoopt te Roosendaal op 1 mei 1736 (RK), overleden aldaar op 4 november 1795, begraven aldaar, 59 jaar oud.
  Jacoba Oerlemans vermelding in collaterale successie op zaterdag 23 mei 1795 Roosendaal
  Datum: 23-05-1795 en 08-08-1795
  Erflater: Oerlemans, Catharina
  Plaats overlijden: Roosendaal
  Datum overlijden: 20-10-1794
  Aangever: Oerlemans, Antonie, woonplaats: Roosendaal
  Relatie: broer en mede-erfgenaam met Oerlemans, Jan en Oerlemans, Jacoba
  Soort akte: taxatie en specifique lijste.

  Jacoba Oerlemans vermelding in collaterale successie op vrijdag 18 december 1795 Roosendaal
  Datum: 18-12-1795 en 30-12-1795
  Erflater: Oerlemans, Jacoba
  Plaats overlijden: Roosendaal
  Datum overlijden: 04-11-1795
  Aangever: Oerlemans, Antoni, woonplaats: Roosendaal
  Relatie: broer en mede-erfgenaam met Oerlemans, Jan
  Soort akte: taxatie en specifique lijste.
 3. Joannes, gedoopt te Roosendaal op 2 oktober 1739 (RK), overleden op 3 maart 1796, 56 jaar oud.
 4. Antonius, gedoopt te Roosendaal op 10 augustus 1742 (RK), volgt onder XIV-aa.

XIII-m Cornelia Janssen Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 10 januari 1699 (RK), wonende aldaar en te Wouw (Borteldonk), overleden te Nispen-Essen op 26 augustus 1783, begraven aldaar op 29 augustus 1783, 84 jaar oud, dochter van Joannes Cornelissen Oerlemans (XII-i) en Catharina Cornelissen Dipenbeeck. Zij is in ondertrouw gegaan te Nispen-Essen op 3 juni 1718 en getrouwd aldaar op 19 juni 1718, getrouwd aldaar op 19 juni 1718 voor de kerk (RK), op 19-jarige leeftijd met Petrus Petersse Buermans (27 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 14 november 1690 (RK), wonende te Nispen (NB), overleden te Nispen-Essen op 24 november 1743, begraven aldaar op 27 november 1743, 53 jaar oud, zoon van Pieter Pieterssen Buermans en Maria Adriaansen Suijckerbuijck. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 28 maart 1719 (RK), volgt onder XIV-ab.
 2. Joanna, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 1 januari 1721 (RK), volgt onder XIV-ac.
 3. Cornelius, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 21 juli 1724 (RK), volgt onder XIV-ad.
 4. Petrus, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 6 november 1727 (RK), volgt onder XIV-ae.
 5. Joannes, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 5 maart 1731 (RK).
 6. Catharina, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 18 december 1733 (RK), begraven aldaar op 14 maart 1736, 2 jaar oud.
 7. Laurentius, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 25 mei 1737 (RK), wonende te Huijbergse Moer, begraven te Nispen-Essen op 29 mei 1737, 4 dagen oud.
 8. Catharina, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 13 juni 1739 (RK), begraven aldaar op 6 november 1747, 8 jaar oud.
 9. Cornelia, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 5 augustus 1743 (RK), wonende te Huijbergse Moer, begraven te Nispen-Essen op 18 augustus 1744, 1 jaar oud.
 10. Joanna (RK), begraven te Nispen-Essen op 6 september 1720.

XIII-n Maria Janssen Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 24 mei 1709 (RK), wonende te Nispen-Essen (Borteldonk), overleden te Nispen (NB) op 8 januari 1789, 79 jaar oud, dochter van Joannes Cornelissen Oerlemans (XII-i) en Catharina Cornelissen Dipenbeeck. Zij is in ondertrouw gegaan te Nispen-Essen op 2 oktober 1734 en getrouwd aldaar op 17 oktober 1734, op 25-jarige leeftijd met Joannes Hendrixen van Wesel (33 jaar oud), geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 25 mei 1701 (RK), wonende aldaar, overleden aldaar op 24 april 1780, 78 jaar oud, zoon van Hendricus Jacobsen van Wesel en Catharina Jansen Nieulaet. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes, geboren te Nispen-Essen (Borteldonk), gedoopt te Nispen-Essen op 27 januari 1736 (RK), volgt onder XIV-af.
 2. Henricus, geboren te Nispen-Essen (Borteldonk), gedoopt te Nispen-Essen op 6 april 1738 (RK), ongehuwd overleden aldaar op 26 november 1803, 65 jaar oud.
 3. Cornelius, bouwman, geboren te Nispen-Essen (Borteldonk), gedoopt te Nispen-Essen op 8 september 1740 (RK), ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 26 november 1820, 80 jaar oud.
 4. Wilhelmus, landbouwer, geboren te Nispen-Essen (Borteldonk), gedoopt te Nispen-Essen op 21 februari 1744 (RK), ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 21 juni 1819, 75 jaar oud.
 5. Antonius, R.K. priester, geboren te Nispen-Essen (Borteldonk), gedoopt te Nispen-Essen op 13 december 1746 (RK), overleden te Roosendaal en Nispen op 21 juli 1819, 72 jaar oud.

XIII-o Catharina Jacobi Backx, geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt aldaar op 15 maart 1697 (RK), overleden aldaar op 30 mei 1770, 73 jaar oud, dochter van Jacobus Cornelissen Backx en Adriana Cornelij Oerlemans (XII-j). Zij is getrouwd te Kalmthout (BelgiŽ) op 19 oktober 1726, op 29-jarige leeftijd met Andreas Jansen Cleermaeckers (29 jaar oud), geboren te Wuustwezel (BelgiŽ) op 2 oktober 1697, overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 28 februari 1771, 73 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Begge, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 17 november 1732, volgt onder XIV-ag.

XIII-p Cornelius Jacobs Backx, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 10 december 1701 (RK), overleden te Nispen-Essen op 28 september 1776, 74 jaar oud, zoon van Jacobus Cornelissen Backx en Adriana Cornelij Oerlemans (XII-j). Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 19 juni 1726, op 24-jarige leeftijd met Dijmphna Janssen van Turnhout (26 jaar oud), gedoopt te Nispen (NB) op 9 oktober 1699 (RK), overleden te Huijbergen (NB) op 3 november 1775, 76 jaar oud, dochter van Joannes Niclaessen van Turnhout en Anna Dingeman Nuijten. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus, gedoopt te Nispen-Essen op 16 april 1727 (RK), overleden te Essen (BelgiŽ) op 12 februari 1731, 3 jaar oud.
 2. Anna, geboren te Zundert (NB), gedoopt te Nispen-Essen op 20 november 1728 (RK), volgt onder XIV-ah.
 3. Elisabeth, gedoopt te Nispen-Essen op 17 oktober 1732, volgt onder XIV-ai.
 4. Cornelia, gedoopt te Nispen-Essen op 10 oktober 1734 (RK).
 5. Jacobus, gedoopt te Nispen-Essen op 19 september 1736, volgt onder XIV-aj.
 6. Joannes, geboren te Essen (BelgiŽ) op 25 augustus 1739, gedoopt te Nispen-Essen.
 7. Adriana, gedoopt te Nispen-Essen op 23 februari 1742 (RK), volgt onder XIV-ak.

XIII-q Gertrudis Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 29 september 1695, dochter van Gerardus Cornelissen Oerlemans (XII-k) en Maria Jan Simons van Loon. Zij was gehuwd met Adriaen Cornelis Brosis. Uit dit huwelijk:

 1. Anna, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 11 september 1734, volgt onder XIV-al.

XIII-r Catharina Geertsen Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 16 juni 1710 (RK), wonende te Essen (BelgiŽ), overleden te Nispen-Essen, begraven aldaar op 23 december 1760, 50 jaar oud, dochter van Gerardus Cornelissen Oerlemans (XII-k) en Cornelia Cornelissen Niclaessen van Meir. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 26 november 1730, op 20-jarige leeftijd met Petrus Janssen van der Vliet (23 jaar oud), gedoopt te Roosendaal op 3 april 1707 (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia, geboren te Nispen-Essen (Wildert), gedoopt te Nispen-Essen op 1 november 1731 (RK).
 2. Joannes, geboren te Nispen-Essen (Wildert), gedoopt te Nispen-Essen op 2 juli 1733 (RK), volgt onder XIV-am.
 3. Gerardus, geboren te Nispen-Essen (Wildert), gedoopt te Nispen-Essen op 6 februari 1738 (RK), overleden aldaar op 16 april 1741, 3 jaar oud.
 4. Cornelius, geboren te Nispen-Essen (Wildert), gedoopt te Nispen-Essen op 23 november 1740 (RK).
 5. Josina, geboren te Nispen-Essen (Wildert), gedoopt te Nispen-Essen op 15 juli 1745 (RK), volgt onder XIV-an.
 6. Cornelia, geboren te Nispen-Essen (Wildert), gedoopt te Nispen-Essen op 19 februari 1750 (RK), begraven aldaar op 19 juli 1752, 2 jaar oud.

XIII-s Joannes Oerlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 12 november 1700 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB), zoon van Adriaen Corneliszen Oerlemans (XII-l) en Elizabeth Adriaenssen van Oers. Hij is in ondertrouw gegaan te Nieuw-Vossemeer (NB) op 16 augustus 1733 en getrouwd aldaar op 30 augustus 1733, getrouwd te Halsteren (NB) op 16 augustus 1733 voor de kerk (RK), op 32-jarige leeftijd met Gertrudis Cornelissen Redelijckx (28 jaar oud), gedoopt te Oud Gastel op 26 oktober 1704 (RK), wonende te Nieuw-Vossemeer (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 23 augustus 1734 (RK), overleden voor 29 november 1741, hoogstens 7 jaar oud.
 2. Elisabeth, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 6 september 1735 (RK), volgt onder XIV-ao.
 3. Gertrudis, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 25 oktober 1737 (RK), volgt onder XIV-ap.
 4. Adrianus, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 29 november 1741 (RK).
 5. Joannes, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 29 november 1741 (RK), volgt onder XIV-aq.
 6. Franciscus, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 24 november 1743.

XIII-t Nicolaus Dircken Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 25 juli 1704 (RK), wonende te Moerstraten (NB), zoon van Theodorus Dirk Cornelissen Oerlemans (XII-m) en Aldegundis Janssen van Loon. Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 6 maart 1728 en getrouwd aldaar op 29 maart 1728, op 23-jarige leeftijd met Joanna Geertsen Eijsermans (23 jaar oud), geboren te Moerstraten (NB) op 13 december 1704 (RK), wonende aldaar, overleden te Heerle (NB) op 11 februari 1758, 53 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Geertruida, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 13 januari 1732 (RK), volgt onder XIV-ar.
 2. Theodorus, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 21 januari 1735 (RK), volgt onder XIV-as.
 3. Petronilla, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 18 mei 1739 (RK).
 4. Joannes, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 22 april 1742 (RK).
 5. Cornelius, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 29 maart 1746 (RK).

XIII-u Dingemannus Theodoor Cornelissen Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 2 september 1710 (RK), overleden aldaar op 7 mei 1765, begraven aldaar op 7 mei 1765, 54 jaar oud, zoon van Theodorus Dirk Cornelissen Oerlemans (XII-m) en Aldegundis Janssen van Loon. Hij had een buitenechtelijke relatie (1) met Cornelia van Heijbeeck, gedoopt te Nispen-Essen op 18 november 1722, overleden voor 12 mei 1754, hoogstens 31 jaar oud, dochter van Cornelius Peeters van Heijbeeck en Maria Janssen van Mutsaerts. Uitdeze relatie:

 1. Cornelia, gedoopt te Huijbergse Moer op 2 mei 1754, overleden te Nispen-Essen op 3 mei 1754, 1 dag oud.
  Opmerking bij kind: 'filia spuria, sepulta est'; onwettig; de ouders waren bloedverwanten in de 2e en 3e graad.
Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 12 mei 1754, op 43-jarige leeftijd (2) met Cornelia Janssen Linders (27 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 25 maart 1727 (RK), overleden aldaar, begraven aldaar op 7 mei 1765, 38 jaar oud, dochter van Joannes Jacobs Linders en Maria Denissen Nuijten. Uit dit huwelijk:
 1. Joannes, geboren te Huijbergse Moer, gedoopt te Nispen-Essen op 25 maart 1755, volgt onder XIV-at.
 2. Adrianus, geboren te Huijbergse Moer, gedoopt te Nispen-Essen op 8 oktober 1756, overleden aldaar, begraven aldaar op 12 januari 1757, 96 dagen oud.
 3. Aldegundis, geboren te Huijbergse Moer, gedoopt te Nispen-Essen op 20 april 1758, overleden aldaar op 25 april 1772, 14 jaar oud.
 4. Adrianus, geboren te Huijbergse Moer, gedoopt te Nispen-Essen op 16 februari 1760.
 5. Theodorus, geboren te Huijbergse Moer, gedoopt te Nispen-Essen op 19 december 1762, overleden aldaar op 21 april 1783, begraven aldaar op 21 april 1783, 20 jaar oud.

XIII-v Cornelis Dirck Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 5 maart 1713 (RK), wonende te Nispen (NB), overleden aldaar op 17 maart 1775, begraven aldaar op 3 april 1775, 62 jaar oud, zoon van Theodorus Dirk Cornelissen Oerlemans (XII-m) en Aldegundis Janssen van Loon. Hij is in ondertrouw gegaan te Nispen (NB) op 21 april 1743 en getrouwd aldaar op 5 mei 1743, op 30-jarige leeftijd met Adriana Adriaenssen Veraert (30 jaar oud), geboren te Nispen (NB), gedoopt te Nispen-Essen op 27 april 1713 (RK), begraven aldaar op 26 september 1777, 64 jaar oud, dochter van Adrianus Janssen Veraert en Catharina Antonissen. Uit dit huwelijk:

 1. Anna, geboren te Nispen-Essen (Broekakker), gedoopt te Nispen-Essen op 9 maart 1744 (RK), volgt onder XIV-au.
 2. Adrianus, geboren te Nispen-Essen (Broekakker), gedoopt te Nispen-Essen op 20 december 1745 (RK), overleden voor 26 maart 1753, hoogstens 7 jaar oud.
 3. Joannes, geboren te Nispen-Essen (Heibeek), gedoopt te Nispen-Essen op 15 maart 1749 (RK).
 4. Joanna, geboren te Nispen-Essen (Broekakker), gedoopt te Nispen-Essen op 17 maart 1750 (RK), volgt onder XIV-av.
 5. Adrianus, geboren te Nispen-Essen (Heibeek), gedoopt te Nispen-Essen op 26 maart 1753 (RK), wonende te Nispen (NB), overleden voor 20 februari 1819, hoogstens 65 jaar oud. Hij is in ondertrouw gegaan te Nispen (NB) op 4 februari 1781 en getrouwd te Nispen-Essen op 18 februari 1781, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Geerden (23 jaar oud), geboren in het jaar 1758, overleden op 16 mei 1836, 78 jaar oud.
  Aangever
  Naam Andreas Van Reusel
  Relatie bekende (bij aktes bv. vroedvrouw) van Cornelia Geerden
  Leeftijd 35 jaar
  Woonplaats Essen
  Beroep landbouwer.
  (Zij is later getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 20 februari 1819, op 61-jarige leeftijd met Willem Adriaen Deckers (65 jaar oud), geboren in het jaar 1754. (Hij is eerder getrouwd te Nispen-Essen op 12 februari 1776, op 22-jarige leeftijd met Dijmphna van Tichelen, overleden te Nispen-Essen op 21 november 1793, begraven aldaar op 25 november 1793.))
 6. Cornelius, geboren te Nispen-Essen (Broekakker), gedoopt te Nispen-Essen op 29 april 1758 (RK), volgt onder XIV-aw.

XIII-w Antonius Dircken Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Essense Heikant), gedoopt te Nispen-Essen op 30 juni 1718 (RK), overleden aldaar op 24 juli 1796, begraven aldaar op 27 juli 1796, 78 jaar oud, zoon van Theodorus Dirk Cornelissen Oerlemans (XII-m) en Aldegundis Janssen van Loon. Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 8 januari 1755, op 36-jarige leeftijd met Maria Wouters Crijnen Hertoghs (17 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Essense Heikant) op 3 april 1737 (RK), overleden te Nispen-Essen op 11 april 1796, begraven aldaar op 13 april 1796, 59 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Walterus, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 22 oktober 1757 (RK), overleden aldaar op 5 juni 1772, begraven aldaar op 5 juni 1772, 14 jaar oud.
  zoon ('filius adolescens') van Anthonius Oirlemans en Maria Hertoghs.
 2. Elisabeth, geboren te Roosendaal, gedoopt te Nispen-Essen op 16 september 1760 (RK), volgt onder XIV-ax.
 3. Anna, geboren te Nispen-Essen, gedoopt aldaar op 16 oktober 1766 (RK), volgt onder XIV-ay.
 4. Maria, geboren te Nispen-Essen (bij de Molen), gedoopt te Nispen-Essen op 9 juni 1773 (RK), volgt onder XIV-az.
 5. Wouterus, gedoopt te Nispen-Essen op 23 maart 1776 (RK), volgt onder XIV-ba.

XIII-x Nicolaus Adriaenssen Nelen, gedoopt te Nispen-Essen op 25 september 1682, wonende te Huijbergse Moer, overleden te Nispen-Essen op 8 januari 1746, begraven op 26 januari 1746, 63 jaar oud, zoon van Adrianus Lenaerts Nelen en Cornelia Peeter Luijcken van den Bergh (XII-n).

Nicolaus Nelen overledene op zaterdag 8 januari 1746 Nispen - Essen
datum begraven : 08-01-1746
opmerking: ex Huijbergs Moer; met vol licht; datum van uitvaart 26-01-1746??.
Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 27 november 1708, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Adriaensse Francken (23 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 22 maart 1685, overleden aldaar op 24 oktober 1747, 62 jaar oud, dochter van Adrianus Antonissen Francken en Lucia Paessens Peeters Mastbooms. Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 8 januari 1710.
 2. Antonius, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 8 augustus 1711.
 3. Cornelius, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 22 december 1712, overleden aldaar op 30 januari 1782, begraven aldaar op 1 februari 1782, 69 jaar oud.
 4. Johannes, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 9 december 1714, jong overleden, begraven te Nispen-Essen op 28 april 1716, 1 jaar oud.
 5. Lucia, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 24 februari 1718.
 6. Petronella, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 14 februari 1720, overleden aldaar op 9 mei 1783, begraven aldaar op 12 mei 1783, 63 jaar oud.
  Opmerking: geestelijke dochter.
 7. Adriana, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 25 oktober 1723.
 8. Johannes, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 14 september 1726, volgt onder XIV-bb.

XIII-y Dingeman Adriaen Nelen, geboren te Essen (BelgiŽ) op 26 januari 1685, zoon van Adrianus Lenaerts Nelen en Cornelia Peeter Luijcken van den Bergh (XII-n). Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 1 juli 1710, op 25-jarige leeftijd met Adriana Peeters Clerck (22 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 18 december 1687. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus, geboren te Huijbergen (NB) op 14 oktober 1711 (RK), overleden voor 1720, hoogstens 9 jaar oud.
 2. Catharina, geboren te Huijbergen (NB) op 17 oktober 1713 (RK).
 3. Petrus, gedoopt te Huijbergen (NB) op 9 oktober 1716 (RK), overleden te Moerkant op 22 november 1729, 13 jaar oud.
 4. Adrianus, geboren te Huijbergen (NB) op 29 juli 1720, volgt onder XIV-bc.
 5. Cornelius, geboren te Huijbergen (NB) op 2 februari 1724, gedoopt aldaar op 2 februari 1724, volgt onder XIV-bd.
 6. Joannes, geboren te Huijbergen (NB) op 19 augustus 1727.

XIII-z Joannes Adriaenssen Nelen, gedoopt te Wuustwezel (BelgiŽ) op 10 oktober 1689, wonende te Nispen-Essen (Schranker), overleden te Nispen-Essen op 30 oktober 1750, 61 jaar oud, zoon van Adrianus Lenaerts Nelen en Cornelia Peeter Luijcken van den Bergh (XII-n). Hij was gehuwd met Cornelia Mantens van Opdorp, geboren te Nispen-Essen op 19 december 1690, begraven aldaar op 13 oktober 1775, 84 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus, geboren te Nispen-Essen (Schanker), gedoopt te Nispen-Essen op 18 september 1714 (RK), wonende te Nispen-Essen (Schranker), begraven te Nispen-Essen op 8 januari 1801, 86 jaar oud.
 2. Cornelius, geboren te Nispen-Essen (Schanker), gedoopt te Nispen-Essen op 16 oktober 1716 (RK).
 3. Elisabeth, geboren te Nispen-Essen (Schanker), gedoopt te Nispen-Essen op 14 februari 1719 (RK).
 4. Catharina, geboren te Nispen-Essen (Schanker), gedoopt te Nispen-Essen op 22 juni 1721 (RK).
 5. Amandus, geboren te Nispen-Essen (Schanker), gedoopt te Nispen-Essen op 20 maart 1724 (RK).
 6. Adrianus, geboren te Nispen-Essen (Schanker), gedoopt te Nispen-Essen op 27 augustus 1727 (RK).
 7. Petrus, geboren te Nispen-Essen (Schanker), gedoopt te Nispen-Essen op 19 februari 1730 (RK), volgt onder XIV-be.
 8. Henricus, geboren te Nispen-Essen (Schanker), gedoopt te Nispen-Essen op 4 juli 1734 (RK), volgt onder XIV-bf.

XIII-aa Nicolaas Cornelissen van den Bergh, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 28 december 1688, zoon van Cornelius Peetersen van den Bergh (XII-o) en Antonia Paessens Mous. Hij was gehuwd met Cornelia Marijnissen. Uit dit huwelijk:

 1. Petronilla, geboren te Nispen-Essen (Nieuwmoer) op 30 september 1711, gedoopt te Nispen-Essen (RK), volgt onder XIV-bg.

XIII-ab Maria Cornelissen van den Bergh, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 17 maart 1691, overleden aldaar op 5 januari 1745, 53 jaar oud, dochter van Cornelius Peetersen van den Bergh (XII-o) en Antonia Paessens Mous. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 28 juni 1713, op 22-jarige leeftijd met Martinus Peter Bussers (21 jaar oud), gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 9 september 1691, begraven aldaar op 3 maart 1772, 80 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 22 december 1716, volgt onder XIV-bh.
 2. Catharina, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 12 juni 1718.

XIII-ac Paschasius Cornelissen van den Bergh, geboren rond 1695, zoon van Cornelius Peetersen van den Bergh (XII-o) en Antonia Paessens Mous. Hij is getrouwd te Kalmthout (BelgiŽ) op 25 mei 1723, op ongeveer 28-jarige leeftijd (1) met Maria Cornelissen van Thillo (27 jaar oud), gedoopt te Wuustwezel (BelgiŽ) op 14 juli 1695, overleden rond 1756, ongeveer 61 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius, geboren te Ossendrecht (NB), gedoopt te Woensdrecht (NB) op 25 augustus 1724 (RK), volgt onder XIV-bi.
 2. Maria, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 4 januari 1725 (RK).
 3. Josijna, geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt te Nispen-Essen op 24 mei 1728 (RK), volgt onder XIV-bj.
 4. Franciscus, geboren te Nieuwmoer op 8 april 1730 (RK), volgt onder XIV-bk.
 5. Paschasius, geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt te Nispen-Essen op 8 april 1730 (RK), volgt onder XIV-bl.
 6. Johannes, geboren te Nispen-Essen (Nieuwmoer), gedoopt te Nispen-Essen op 17 mei 1733 (RK), overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 30 september 1747, 14 jaar oud.
 7. Martinus, geboren te Nispen-Essen (Nieuwmoer), gedoopt te Nispen-Essen op 24 maart 1735 (RK).
Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 3 april 1757, getrouwd aldaar op 1 mei 1757 voor de kerk, op ongeveer 62-jarige leeftijd (2) met Petronilla Janssen Martens, geboren te Zundert (NB), begraven te Nispen-Essen op 11 mei 1772.
(Zij was weduwe van Antonius Peeters van Aert.)

XIII-ad Joanna Cornelissen van den Bergh, geboren rond 1701 (RK), overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 29 november 1758, begraven aldaar, ongeveer 57 jaar oud, dochter van Cornelius Peetersen van den Bergh (XII-o) en Antonia Paessens Mous. Zij is getrouwd te Zundert (NB) op 20 april 1727, op ongeveer 26-jarige leeftijd (1) met Antonius Gommers Kerens (ongeveer 27 jaar oud), geboren rond 1700, overleden te Kalmthout (BelgiŽ) voor 1735, hoogstens 35 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 6 mei 1730 (RK).
 2. Cornelius, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 26 mei 1732 (RK).
 3. Maria, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 14 augustus 1734, volgt onder XIV-bm.
Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 1 juni 1735, op ongeveer 34-jarige leeftijd (2) met Cornelius Cornelissen Mous. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelis, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 1 oktober 1736 (RK), overleden aldaar op 13 januari 1804, 67 jaar oud. Hij is getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 21 februari 1768, op 31-jarige leeftijd met Petronella Cornelissen Mous (53 jaar oud), gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 23 juli 1714, begraven aldaar op 4 september 1790, 76 jaar oud.

XIII-ae Cornelius Cornelissen van den Bergh, gedoopt te Nispen-Essen op 28 mei 1705 (RK), overleden rond 1745, ongeveer 40 jaar oud, zoon van Cornelius Peetersen van den Bergh (XII-o) en Antonia Paessens Mous. Hij is getrouwd te Zundert (NB) op 8 juni 1732, op 27-jarige leeftijd met Joanna Cornelissen Elst (23 jaar oud), geboren te Zundert (NB) op 24 september 1708, overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 30 mei 1790, 81 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius, gedoopt te Nispen-Essen op 7 juli 1732 (RK), volgt onder XIV-bn.

XIII-af Catharina Cornelissen van den Bergh, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 10 juli 1707 (RK), wonende te Moerkant, overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 17 januari 1762, begraven aldaar op 17 januari 1762, 54 jaar oud, dochter van Cornelius Peetersen van den Bergh (XII-o) en Antonia Paessens Mous. Zij is getrouwd te Zundert (NB) op 6 mei 1736, op 28-jarige leeftijd met Nicolaes Cornelissen Hertoghs (23 jaar oud), geboren te 's-Gravenwezel (BelgiŽ), gedoopt op 15 april 1713, wonende te Moerkant, begraven te Wuustwezel (BelgiŽ) op 10 april 1776, 62 jaar oud, zoon van Cornelius Mertens Hertoghs en Anna Huijbrechts van de Langereijt. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 22 juli 1742 (RK).

XIII-ag Helena Deckers, geboren te Huijbergen (NB) op 18 september 1701, dochter van Jan Lindert Deckers en Gertrudis Peetersen van den Bergh (XII-p). Zij is in ondertrouw gegaan te Huijbergen (NB) op 21 december 1721 en getrouwd aldaar op 2 januari 1722, op 20-jarige leeftijd met Cornelius van Osta (30 jaar oud), geboren in het jaar 1692. Uit dit huwelijk:

 1. Paulus, gedoopt te Huijbergen (NB) op 13 september 1724 (RK), volgt onder XIV-bo.
 2. Joannes, gedoopt te Huijbergen (NB) op 26 maart 1727 (RK).
 3. Dijmphna, gedoopt te Huijbergen (NB) op 18 augustus 1730 (RK).
 4. Petrus, gedoopt te Huijbergen (NB) op 3 december 1731, overleden voor 8 februari 1735, hoogstens 3 jaar oud.
 5. Anna, gedoopt te Huijbergen (NB) op 22 april 1733 (RK).
 6. Petrus, gedoopt te Huijbergen (NB) op 8 februari 1735 (RK), volgt onder XIV-bp.
 7. Adrianus, gedoopt te Huijbergen (NB) op 21 december 1736 (RK).
 8. Catharina, gedoopt te Huijbergen (NB) op 23 augustus 1738 (RK).

XIII-ah Nicolaes Janssen van den Bergh, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 23 augustus 1699, begraven te Stabroek (BelgiŽ) op 20 april 1779, 79 jaar oud, zoon van Jan Peter Luc van den Bergh (XII-q) en Maria Willems van Thillo. Hij is getrouwd te Stabroek (BelgiŽ) op 23 november 1732, op 33-jarige leeftijd met Cornelia van Welle (31 jaar oud), gedoopt te Stabroek (BelgiŽ) op 8 juni 1701, begraven aldaar op 14 november 1783, 82 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Anna, gedoopt te Stabroek (BelgiŽ) op 3 januari 1733. Zij is getrouwd te Stabroek (BelgiŽ) op 4 februari 1755, op 22-jarige leeftijd met Joannes Baptista Cuijpers.
 2. Petrus, gedoopt te Stabroek (BelgiŽ) op 24 mei 1734, begraven aldaar op 31 januari 1737, 2 jaar oud.
 3. Petronella, gedoopt te Stabroek (BelgiŽ) op 17 april 1736 (RK), volgt onder XIV-bq.
 4. Levenloos, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 3 oktober 1737, overleden aldaar op 3 oktober 1737.
 5. Adriana, gedoopt te Stabroek (BelgiŽ) op 26 juni 1738, begraven aldaar op 8 november 1774, 36 jaar oud. Zij is getrouwd te Stabroek (BelgiŽ) op 3 mei 1763, op 24-jarige leeftijd met Joannes Casen.
 6. Petrus, gedoopt te Stabroek (BelgiŽ) op 24 februari 1740, volgt onder XIV-br.

XIII-ai Adriana Hendricus Plompen, geboren te Nispen-Essen, gedoopt aldaar op 15 januari 1698 (RK), overleden na 1738, minstens 40 jaar oud, dochter van Henricus Adriaensen Plompen en Maria Peeterse van den Bergh (XII-r). Zij is in ondertrouw gegaan te Huijbergen (NB) op 30 april 1718 en getrouwd aldaar op 10 mei 1718, op 20-jarige leeftijd met Petrus Pieters Dilbeeck (23 jaar oud), geboren te Huijbergen (NB) op 28 november 1694, zoon van Petrus Dielbeeck en Cornelia Martense Hoex. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus, gedoopt te Huijbergen (NB) op 28 februari 1719 (RK).
 2. Joanna, gedoopt te Huijbergen (NB) op 18 september 1721 (RK), overleden voor 10 januari 1723, hoogstens 1 jaar oud.
 3. Joanna, gedoopt te Huijbergen (NB) op 10 januari 1723 (RK), volgt onder XIV-bs.
 4. Henricus, gedoopt te Huijbergen (NB) op 12 juli 1725 (RK).
 5. Henricus, gedoopt te Huijbergen (NB) op 14 juni 1727 (RK).
 6. Maria, gedoopt te Huijbergen (NB) op 27 september 1728 (RK).
 7. Margaretha, gedoopt te Huijbergen (NB) op 20 juli 1734 (RK), volgt onder XIV-bt.
 8. Matthias, gedoopt te Huijbergen (NB) op 7 januari 1738 (RK).

XIII-aj Jacobus Plompen, geboren te Nispen-Essen op 25 augustus 1700 (RK), overleden te Stabroek (BelgiŽ) op 11 april 1776, 75 jaar oud, zoon van Henricus Adriaensen Plompen en Maria Peeterse van den Bergh (XII-r). Hij is getrouwd te Stabroek (BelgiŽ) op 2 mei 1730, op 29-jarige leeftijd met Catharina Adr. Weylants (30 jaar oud), geboren te Westerloo (BelgiŽ) in het jaar 1700, overleden te Stabroek (BelgiŽ) op 23 juni 1787, 87 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Dymphna, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 18 februari 1731.
 2. Frederick, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 24 juni 1733.
 3. Guillelmus, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 26 januari 1736.
 4. Johannes, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 23 januari 1737, volgt onder XIV-bu.
 5. Adrianus, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 17 februari 1740.
 6. Johannes, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 26 februari 1742.
 7. Paulus, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 4 februari 1745.

XIII-ak Cornelia Hendricus Plompen, geboren te Huijbergen (NB) op 26 april 1702 (RK), overleden te Stabroek (BelgiŽ) op 27 augustus 1772, 70 jaar oud, dochter van Henricus Adriaensen Plompen en Maria Peeterse van den Bergh (XII-r). Zij was gehuwd met Adrianus de Backers. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana, gedoopt op 11 april 1724 (RK).

XIII-al Nicolaes Plompen, geboren te Huijbergen (NB) op 11 februari 1704 (RK), overleden te Ekeren (BelgiŽ) op 10 juli 1766, 62 jaar oud, zoon van Henricus Adriaensen Plompen en Maria Peeterse van den Bergh (XII-r). Hij is getrouwd te Ekeren (BelgiŽ) op 7 januari 1730, op 25-jarige leeftijd met Johanna Claessen (28 jaar oud), geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 24 december 1701, overleden te Ekeren (BelgiŽ) op 26 april 1754, 52 jaar oud, dochter van Adrianus Peeters Claessen Claessen en Anna Gerardusdr Biemans. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 22 oktober 1731.
 2. Jan, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 13 april 1734, volgt onder XIV-bv.
 3. Petronella, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 10 oktober 1736.
 4. Joanna, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 7 januari 1739.
 5. Henricus, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 17 juli 1741, volgt onder XIV-bw.
 6. Petrus, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 21 oktober 1743, volgt onder XIV-bx.
 7. Anna, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 11 oktober 1745.
 8. Adrianus, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 26 augustus 1747.
 9. Johanna, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 7 maart 1749.

XIII-am Joannes Plompen, geboren te Huijbergen (NB) op 23 juli 1712 (RK), overleden te Stabroek (BelgiŽ) op 15 oktober 1780, 68 jaar oud, zoon van Henricus Adriaensen Plompen en Maria Peeterse van den Bergh (XII-r). Hij is getrouwd te Stabroek (BelgiŽ) op 28 oktober 1750, op 38-jarige leeftijd met Maria Catharina Symons (34 jaar oud), geboren ntwerpen (BelgiŽ) in het jaar 1716. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 11 augustus 1751, overleden te Kapellen (BelgiŽ) op 30 december 1816, 65 jaar oud. Hij is getrouwd te Stabroek (BelgiŽ) op 7 juni 1774, op 22-jarige leeftijd met Anna Cornelia Besseleers (23 jaar oud), geboren te Kapellen (BelgiŽ) op 26 oktober 1750, overleden aldaar op 17 september 1825, 74 jaar oud.
 2. Anna, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 2 januari 1754. Zij is getrouwd te Kapellen (BelgiŽ) op 11 december 1785, op 31-jarige leeftijd met Petrus Johannes van den Bergh (35 jaar oud), gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 22 januari 1750 (RK).
 3. Maria, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 21 augustus 1755, volgt onder XIV-by.
 4. Petronella, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 16 november 1761, overleden aldaar op 3 december 1835, 74 jaar oud. Zij is getrouwd te Stabroek (BelgiŽ) op 18 september 1780, op 18-jarige leeftijd met Henricus Aerts (21 jaar oud), geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 31 maart 1759, overleden voor 1828, hoogstens 69 jaar oud.
 5. Petrus, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 29 oktober 1765, volgt onder XIV-bz.
 6. Johanna.

XIII-an GabriŽl Plompen, gedoopt te Huijbergen (NB) op 6 januari 1715 (RK), zoon van Henricus Adriaensen Plompen en Maria Peeterse van den Bergh (XII-r). Hij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 31 mei 1739, op 24-jarige leeftijd met Agnes Soffers (21 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1718. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, geboren te Woensdrecht (NB) op 2 januari 1742.
 2. Henricus, geboren te Woensdrecht (NB) op 26 oktober 1744.
 3. Maria, geboren te Woensdrecht (NB) op 11 februari 1748.
 4. MichaŽl, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1750, volgt onder XIV-ca.
 5. Guillelmus, geboren te Woensdrecht (NB) op 26 oktober 1752.

XIII-ao Benedictus Plompen, gedoopt te Huijbergen (NB) op 3 juli 1717 (RK), overleden te Ossendrecht (NB) op 4 april 1768, 50 jaar oud, zoon van Henricus Adriaensen Plompen en Maria Peeterse van den Bergh (XII-r). Hij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 17 juli 1740, op 23-jarige leeftijd (1) met Maria Wijnen (19 jaar oud), geboren te Barendrecht (BelgiŽ) in het jaar 1721, begraven te Ossendrecht (NB) op 21 december 1753, 32 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Marinus, geboren te Ossendrecht (NB) op 22 oktober 1742, volgt onder XIV-cb.
Hij is getrouwd op 23 juni 1754, op 36-jarige leeftijd (2) met Anna van Veldhoven (22 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) op 5 juni 1732, overleden te Ossendrecht (NB) op 7 augustus 1814, 82 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelius, geboren te Woensdrecht (NB) op 5 april 1755, volgt onder XIV-cc.
 2. Johannes, geboren te Woensdrecht (NB) op 22 juni 1756.
 3. Jacobus, geboren te Ossendrecht (NB) op 29 oktober 1757, volgt onder XIV-cd.
 4. Adriana, geboren te Ossendrecht (NB), gedoopt te Woensdrecht (NB) op 23 mei 1759, volgt onder XIV-ce.
 5. Adrianus, geboren te Ossendrecht (NB) op 28 januari 1761, volgt onder XIV-cf.
 6. Ambrosius, geboren te Ossendrecht (NB) op 28 januari 1761 (RK), volgt onder XIV-cg.
 7. Susanna, gedoopt te Ossendrecht (NB) op 30 april 1765, volgt onder XIV-ch.

XIII-ap Hendrik Janssen Wesenbeeck, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 28 maart 1709 (RK), overleden te Nispen-Essen op 8 november 1766, 57 jaar oud, zoon van Joannes Janssen Wesenbeeck en Catharina Henrickx Oerlemans (XII-t). Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 20 november 1735, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Cornelissen Hertoghs (27 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 7 maart 1708, overleden aldaar op 30 januari 1766, 57 jaar oud, dochter van Cornelius Mertens Hertoghs en Anna Huijbrechts van de Langereijt. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina, gedoopt te Nispen-Essen op 27 augustus 1736 (RK).
 2. Adriana, geboren te Essen (Wildert) op 1 januari 1739, gedoopt te Nispen-Essen op 1 januari 1739 (RK), overleden te Kalmthoutse Hoek (BelgiŽ) op 8 maart 1814, 75 jaar oud. Zij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 8 september 1756, op 17-jarige leeftijd met Adrianus Nelen, geboren te Huijbergen (NB) op 29 juli 1720, volgt onder XIV-bc.
 3. Cornelius, gedoopt te Nispen-Essen op 14 maart 1741 (RK).
 4. Anna, gedoopt te Nispen-Essen op 15 september 1742 (RK).
 5. Joannes, gedoopt te Nispen-Essen op 22 juni 1745 (RK).
 6. Maria, gedoopt te Nispen-Essen op 23 juli 1748 (RK), volgt onder XIV-ci.
 7. Joanna, gedoopt te Nispen-Essen op 20 oktober 1751 (RK).
 8. Cornelius, gedoopt te Nispen-Essen op 24 mei 1753 (RK).

XIII-aq Bernaert Jansze Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 6 december 1698 (RK), wonende te Essen (BelgiŽ), overleden te Nispen (NB) op 15 maart 1736, begraven op 15 maart 1736, 37 jaar oud, zoon van Joannes Berents Oerlemans (XII-w) en Maria Aertz Wauts. Hij is ondertrouwd te Nispen (NB) op 23 mei 1733 en getrouwd aldaar op 7 juni 1733 voor de kerk, op 34-jarige leeftijd met Adriana Jansze Somers (23 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 9 maart 1710, wonende aldaar, overleden aldaar op 15 oktober 1761, 51 jaar oud, dochter van Joannes Peeterssen Somers en Cornelia Roecken Elst.
(Zij is later in ondertrouw gegaan op 25 maart 1741 en getrouwd te Nispen (NB) op 9 april 1741, op 31-jarige leeftijd met Christianus Janssen Luijckx (40 jaar oud), geboren te Nispen (NB) op 25 augustus 1700, overleden aldaar op 28 mei 1763, 62 jaar oud. (Hij was later gehuwd met Elijsabeth Niclaessen Mangelaer, begraven te Nispen-Essen.)) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, geboren te Nispen (NB), gedoopt te Nispen-Essen op 8 juli 1734, volgt onder XIV-cj.

XIII-ar Helena Janse Hoerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 26 november 1708 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden te Roosendaal op 13 september 1762, 53 jaar oud, dochter van Joannes Berents Oerlemans (XII-w) en Maria Aertz Wauts.

Helena Oerlemans vermelding in schepenakte op woensdag 13 januari 1762 Roosendaal; in akte vermelde toponiemen : Nispen
Auctor(en) : 1. Helena OERLEMANS (weduwe en mede-erfgenaam van Wouter VANTILBURG, bijgestaan door haar huidige echtgenoot Adriaan VAN AGTMAAL)
2. Wouter MOORS (echtgenoot van Maria VAN OIRSCHOT, wonende te Halsteren)
3. Marijnus VAN TILBURG (als voogd over de kinderen van Jan VAN OIRSCHOT, Marijn VAN OIRSCHOT en Teuntje VAN OIRSCHOT)
4. Adriaan VERAART (als toeziend voogd)
* erfgenamen van Wouter VAN OIRSCHOT
Destinataris(sen) : 1. Leendert LASSAART (ondervorster van Nispen) inhoud : De auctoren vesten de destinataris in een huis, hof en erf, gelegen te Nispen. Ingevolge de koopovereenkomst d.d. 21-12-1761 bedraagt de koopsom 250 guldens. Verwezen wordt naar Schotboek folio 551. In de marge: op 27-05-1794 verklaart Dielis GELTEN, wonende aan de Spellestraat te Wouw, dat Leendert LASSAART aan hem, als enige erfgenaam ab intestato van Adriana ROVERS, heeft betaald 100 guldens en aan wijlen Adriaen VAN AGHTMAEL en Helena VAN OERLEMANS de resterende 25 guldens.
Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 22 juli 1731 en getrouwd aldaar op 5 augustus 1731, op 22-jarige leeftijd (1) met Joannes Adriaense Roovers (29 jaar oud), geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 9 februari 1702 (RK), wonende te Nispen (NB), overleden te Wouw (Westelaar) op 21 oktober 1749, 47 jaar oud, zoon van Adriaen Adriaenssen Roovers en Maria Lindertsen.
Getuigen ondertrouw: Henricus Baten, Petrus Raets.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 27 februari 1732 (RK).
 2. Adriana, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 26 januari 1734 (RK), overleden te Wouw (Spellestraat) op 1 februari 1794, begraven te Wouw (NB) op 4 februari 1794, 60 jaar oud.
 3. Arnoldus, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 17 januari 1736 (RK), overleden voor 29 maart 1743, hoogstens 7 jaar oud.
 4. Gertrudis, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 18 februari 1739 (RK).
 5. Arnoldus, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 29 maart 1743 (RK).
 6. Adrianus, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 8 november 1745 (RK).
 7. Maria, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 6 november 1748 (RK).
Zij is in ondertrouw gegaan op 4 juli 1750 en getrouwd te Wouw (NB) op 19 juli 1750, op 41-jarige leeftijd (2) met Wouter Jacobs van Tilburg (46 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) in het jaar 1704, wonende te Nispen (NB), overleden te Nispen-Essen op 28 maart 1761, 57 jaar oud.
(Hij was daarnaast gehuwd (1) met Dingena Christiaanse van Tilburgh, geboren te Nispen (NB), gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 22 april 1724, wonende te Nispen (NB), overleden te Essen (BelgiŽ) op 2 april 1786, 61 jaar oud. (Zij is eerder getrouwd te Nispen-Essen op 29 juni 1747, op 23-jarige leeftijd met Cornelis Pauwels van Loon (28 jaar oud), geboren te Wouw (NB), gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 18 juli 1718, wonende te Wouw (NB), overleden te Essen (BelgiŽ) op 13 augustus 1794, 76 jaar oud, zoon van Paulus Marijnissen van Loon en Lucia Adriaenssen Suijkerbuijck.)) Zij is in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 21 november 1761 en getrouwd te Nispen (NB) op 6 december 1761, op 53-jarige leeftijd (3) met Adriaen Adriaenssen van Agtmaal (47 jaar oud), geboren te Roosendaal op 15 maart 1714, wonende aldaar, begraven aldaar op 17 december 1765, 51 jaar oud, zoon van Adriaen Gijsbrechts van Achtmael en Maria Adriaenssen Meulders.
(Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 16 juni 1742 en getrouwd aldaar op 1 juli 1742, op 28-jarige leeftijd met Antonia Govaertssen Suijckerbuijck (31 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 17 januari 1711 (RK), overleden te Roosendaal op 6 december 1760, begraven aldaar op 17 december 1765, 49 jaar oud, dochter van Godefridus Niclaus Suijckerbuijck en Maria Adriaenssen Luijsterborgh.)
Opmerking: in de marge: 'der kinderen staat gesien'.
Opmerking: onder Nispen; getrouwd met dispensatie i.v.m. besloten tijd.

XIII-as Joanna Jansen Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 11 juli 1714 (RK), dochter van Joannes Berents Oerlemans (XII-w) en Maria Aertz Wauts. Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 9 augustus 1738 en getrouwd aldaar op 24 augustus 1738, op 24-jarige leeftijd met Aegidius Cornelisse Gelten (21 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 2 september 1716, overleden aldaar op 30 juni 1801, 84 jaar oud.

getuigen ondertrouw: Arnoldus Gelten, Anna van Meroden.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 9 oktober 1738 (RK), volgt onder XIV-ck.
 2. Cornelius, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 17 januari 1741 (RK), overleden voor 27 februari 1748, hoogstens 7 jaar oud.
 3. Joannes, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 16 maart 1743 (RK).
 4. Cornelius, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 27 februari 1748 (RK), overleden voor 19 juli 1751, hoogstens 3 jaar oud.
 5. Cornelius, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 19 juli 1751 (RK).
 6. Arnoldus, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 16 maart 1755 (RK), volgt onder XIV-cl.
 7. Maria, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 11 mei 1760 (RK).

XIII-at Cornelius Peeters Ourlemans, gedoopt te Nispen-Essen op 14 november 1711 (RK), zoon van Petrus Berents Oerlemans (XII-x) en Joanna Adriaenssen Francken.

Cornelis Oerlemans vermelding in schepenakte op dinsdag 3 december 1743 Roosendaal. Vermelding van : Cornelis Oerlemans in akte vermelde toponiemen : Achterstraat
Auctor(en) D 1. Christiaan HENNEN
destinataris(sen) : 1. Cornelis OERLEMANS.
Inhoud : De auctor vest de destinataris in een huis, hof en erf, gelegen aan de zuidzijde van de Agterstraet. Ingevolge de koopovereenkomst d.d. 09-11-1743 bedraagt de koopsom 650 guldens, waarvan 50 guldens thans contant wordt betaald. Verwezen wordt naar Schotboek folio 241V. In de marge: op 14-05-1746 verklaart Christiaan HENNEN dat Cornelis OERLEMANS heeft betaald 300 guldens, zijnde het eerste deel van het restant van de koopsom. In de marge 2: op 29-04-1750 verklaren Stoffel LUCAS, Adriaan HENNEN, Jacobus HENNEN en Francis VAN STAEIJ voor zichzelf en ten behoeve van de verdere erfgenamem van Christiaan HENNEN, dat Cornelis OERLEMANS heeft betaald 300 guldens, zijnde het tweede en laatste deel van de koopsom.
Hij is in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 6 april 1743 en getrouwd aldaar op 21 april 1743, getrouwd aldaar op 21 april 1743 voor de kerk (RK), op 31-jarige leeftijd (1) met Johanna Catharina Hennen, geboren te Eekeren (BelgiŽ), overleden te Roosendaal op 17 september 1746, begraven aldaar op 17 september 1746. Uit dit huwelijk:
 1. Catharina, gedoopt te Roosendaal op 31 januari 1744 (RK), begraven op 26 oktober 1744, 269 dagen oud.
 2. Christianus, gedoopt op 24 oktober 1744 (RK).
Hij is in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 22 april 1747 en getrouwd aldaar op 7 mei 1747, op 35-jarige leeftijd (2) met Maria Willeboorts, geboren te Bracht (BelgiŽ) (RK), wonende aldaar, overleden te Oudenbosch (NB) op 4 augustus 1798. Uit dit huwelijk:
 1. Christina, gedoopt te Roosendaal op 18 februari 1748 (RK), overleden voor 30 oktober 1751, hoogstens 3 jaar oud.
 2. Joannes, gedoopt te Roosendaal op 21 februari 1749 (RK).
 3. Christina, gedoopt te Roosendaal op 30 oktober 1751 (RK), volgt onder XIV-cm.
 4. Nicolaus, gedoopt te Roosendaal op 9 december 1754 (RK), volgt onder XIV-cn.
 5. Catharina, geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op 4 maart 1759 (RK).

XIII-au Anna Peeters Oerlemans, gedoopt te Huijbergen (NB) op 9 maart 1720, overleden aldaar op 8 augustus 1782, 62 jaar oud, dochter van Petrus Berents Oerlemans (XII-x) en Joanna Adriaenssen Francken. Zij is in ondertrouw gegaan te Nispen (NB) op 19 januari 1744 en getrouwd aldaar op 2 februari 1744, op 23-jarige leeftijd met Adriaen Erasmus van Achtmael (24 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Borteldonk), gedoopt te Nispen-Essen op 1 augustus 1719 (RK), overleden te Huijbergen (NB) op 13 augustus 1788, 69 jaar oud, zoon van Erasmus Gijsbrechts van Achtmael en Matthia Christiaenssen van de Riet.
(Hij is eerder getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 10 september 1741, op 22-jarige leeftijd met Antonetta Peeterse Sebastianssen (22 jaar oud), gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 23 november 1718 (RK), overleden aldaar op 18 mei 1743, 24 jaar oud, dochter van Petrus Antoon Simons en Anna Cornelissen van Achtmael.) Uit dit huwelijk:

 1. Peter, geboren te Nispen (NB), gedoopt te Nispen-Essen op 11 januari 1745 (RK), volgt onder XIV-co.
 2. Matthea, geboren te Nispen (NB), gedoopt te Nispen-Essen op 23 februari 1747 (RK), volgt onder XIV-cp.
 3. Joanna, gedoopt te Huijbergen (NB) op 17 december 1749 (RK), overleden aldaar voor 27 mei 1755, hoogstens 5 jaar oud.
 4. Sebastianus, gedoopt te Huijbergen (NB) op 18 januari 1752 (RK), volgt onder XIV-cq.
 5. Anna, gedoopt te Huijbergen (NB) op 23 maart 1754 (RK), volgt onder XIV-cr.
 6. Joanna, gedoopt te Huijbergen (NB) op 27 mei 1755 (RK), overleden aldaar voor 9 mei 1760, hoogstens 4 jaar oud.
 7. Lucia, gedoopt te Huijbergen (NB) op 27 mei 1755 (RK), overleden aldaar.
 8. Cornelius, gedoopt te Huijbergen (NB) op 8 november 1756 (RK).
 9. Erasmus, gedoopt te Huijbergen (NB) op 16 juli 1758 (RK), overleden voor 19 augustus 1761, hoogstens 3 jaar oud.
 10. Joanna, gedoopt te Huijbergen (NB) op 9 mei 1760 (RK).
 11. Erasmus, gedoopt te Huijbergen (NB) op 19 augustus 1761 (RK).
 12. Joannes, gedoopt te Huijbergen (NB) op 24 september 1762 (RK).

XIII-av Joanna Oerlemans, geboren te Huijbergen (NB), gedoopt aldaar op 9 maart 1720 (RK), wonende te Nispen (NB), overleden te Roosendaal op 3 oktober 1794, 74 jaar oud, dochter van Petrus Berents Oerlemans (XII-x) en Joanna Adriaenssen Francken.

Johanna Oerlemans vermelding in notarieel archief op vrijdag 14 april 1775 Roosendaal. Inhoud akte : testament van Cornelis Adriaanse Meesters en zijn echtgenote Johanna Oerlemans
Johanna Oerlemans vermelding in collaterale successie op woensdag 13 november 1793 Roosendaal
Erflater: Meesters, Cornelis Adriaanse, plaats overlijden: Borteldonk, datum overlijden: 03-10-1793
Aangever: Oerlemans, Marijnus Adriaanse, woonplaats: Roosendaal, relatie: namens zijn zuster Oerlemans, Johanna, weduwe en erfgename
Soort akte: taxatie
Johanna Oerlemans vermelding in boedelinventaris of -rekening op woensdag 12 maart 1794 Roosendaal
Voogd: naam: Oerlemans, Johanna weduwe Meesters, Cornelis Adriaanse, beroep: 'bouwman', woonplaats: Borteldonk, datum overlijden: 03-10-1793
Erflater: naam: Musters, Jan
Erfgenamen: 1. naam: Boom, Anna Elisabeth van den echtgenote Schepers, Marijnrelatie: weduwe en moeder
2. naam: Musters, Pieter leeftijd: 14 relatie: zoon
3. naam: Musters, Jan Baptist leeftijd: 5 relatie: zoon
Opmerkin1gen: zie akte van voogdij d.d. 01-08-1791.
Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 19 maart 1755 en getrouwd aldaar op 4 mei 1755, op 35-jarige leeftijd (1) met Petrus Adriaense Heijnen (38 jaar oud), geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 10 februari 1717, overleden te Nispen-Essen op 11 juli 1770, begraven te Nispen (NB), 53 jaar oud, zoon van Adrianus Cornelissen Heijnen en Maria Adriaensen Tonijs.
Pieter Heijnen vermeld in notarieel archief op woensdag 4 juli 1770 Roosendaal. Inhoud akte: testament van Pieter Heijnen en Johanna Oerlemans, huwelijkslieden.
getuigen ondertrouw: Joannes Oerlemans, Maria Hijnen.
Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw (NB) op 29 juni 1756 (RK), begraven te Nispen (NB) op 29 november 1773, 17 jaar oud.
 2. Cornelis, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw (NB) op 24 maart 1759 (RK), volgt onder XIV-cs.
 3. Maria, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw (NB) op 23 februari 1761 (RK), volgt onder XIV-ct.
 4. Cornelia, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw (NB) op 9 augustus 1763 (RK).
 5. Joanna, geboren te Nispen-Essen (Borteldonk), gedoopt te Nispen-Essen op 9 april 1765 (RK), volgt onder XIV-cu.
 6. Joannes, geboren te Nispen-Essen (Borteldonk), gedoopt te Nispen-Essen op 10 maart 1767 (RK).
Zij is in ondertrouw gegaan te Nispen (NB) op 8 februari 1772 en getrouwd te Wouw (NB) op 23 februari 1772, op 51-jarige leeftijd (2) met Cornelis Adriaansen Meesters (29 jaar oud), bouwman, geboren te Nispen-Essen op 9 december 1742, wonende te Wouw (NB), overleden te Nispen-Essen (Borteldonk) op 5 oktober 1793, 50 jaar oud, zoon van Adrianus Marijnissen Meesters en Catharina Lucae van den Bergh.

XIII-aw Petrus Oerlemans, geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Huijbergen (NB) op 11 maart 1707, zoon van Cornelius Oerlemans (XII-y) en Cornelia Merten Geerts Suijelaers. Hij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 8 april 1740, op 33-jarige leeftijd met Cornelia Linderts (20 jaar oud), gedoopt te Huijbergen (NB) op 29 mei 1719 (RK), dochter van Joannes Linders en Helena Jacobs Jansen. Uit dit huwelijk:

 1. Bernardus, gedoopt te Huijbergen (NB) op 17 juni 1741 (RK).
 2. Cornelius, gedoopt te Huijbergen (NB) op 21 mei 1743 (RK).
 3. Adrianus, gedoopt te Huijbergen (NB) op 21 mei 1743 (RK).
 4. Petrus, gedoopt te Huijbergen (NB) op 22 oktober 1745.
 5. Joannes, geboren te Huijbergen (NB) op 22 oktober 1745.

XIII-ax Joannes Cornelissen van Loon, gedoopt te Nispen-Essen op 18 oktober 1717, overleden aldaar op 3 april 1800, begraven aldaar, 82 jaar oud, zoon van Cornelius Sijmens van Loon (XII-aa) en Maria Janssen Smekens. Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 13 februari 1746, op 28-jarige leeftijd met Petronella Marijnissen Maes (28 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Beliestraat), gedoopt te Nispen-Essen op 25 februari 1717, dochter van Marinus Peeterssen Maes en Dijmphna Dingemans Buijsen de Oude. Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus, geboren te Nispen-Essen (Donk), gedoopt te Nispen-Essen op 30 november 1746, volgt onder XIV-cv.
 2. Maria, geboren te Nispen-Essen op 11 februari 1748, overleden aldaar op 20 februari 1748, 9 dagen oud.
 3. Cornelis, geboren te Nispen-Essen op 5 februari 1749, overleden aldaar op 11 januari 1765, 15 jaar oud.
 4. Dijmphna, geboren te Nispen-Essen op 12 april 1750, overleden aldaar op 6 maart 1813, 62 jaar oud.
 5. Joannes, geboren te Nispen-Essen op 20 december 1751, overleden aldaar op 26 april 1782, 30 jaar oud.
 6. Petrus, geboren te Nispen-Essen (Zandstraat), gedoopt te Nispen-Essen op 25 juni 1754.
 7. Adrianus, geboren te Nispen-Essen op 13 juni 1756, volgt onder XIV-cw.
 8. Petrus, geboren te Nispen-Essen (Zandstraat), gedoopt te Nispen-Essen op 18 februari 1758, volgt onder XIV-cx.

XIII-ay Nicolaus Cornelis Simons van Loon, gedoopt te Nispen-Essen op 1 februari 1720, zoon van Cornelius Sijmens van Loon (XII-aa) en Maria Janssen Smekens. Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 5 mei 1745, op 25-jarige leeftijd met Maria Aertse van Loenhoudt (26 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 8 november 1718, dochter van Arnoldus Janssen van Loenhout en Adriana Stoffel Joosen. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana, geboren te Nispen-Essen (Werf), gedoopt te Nispen-Essen op 9 maart 1746 (RK), volgt onder XIV-cy.
 2. Maria, geboren te Nispen-Essen (Zandstraat), gedoopt te Nispen-Essen op 24 maart 1749.
 3. Cornelia, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 7 november 1751, volgt onder XIV-cz.
 4. Elsabetha, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 30 augustus 1754.
 5. Cornelius, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 21 januari 1757.

XIII-az Petrus Cornelis van Loon, gedoopt te Nispen-Essen (Spilbeek) op 6 oktober 1723, overleden te Nispen-Essen op 13 januari 1795, 71 jaar oud, zoon van Cornelius Sijmens van Loon (XII-aa) en Maria Janssen Smekens. Hij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 19 mei 1750, op 26-jarige leeftijd (1) met Joanna Cornelissen Hoeckx (25 jaar oud), geboren te Huijbergen (NB) op 27 juli 1724. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, geboren te Huijbergen (NB) op 24 mei 1750, volgt onder XIV-da.
 2. Petrus, geboren te Nispen-Essen in het jaar 1754.
 3. Gerardus, gedoopt te Huijbergen (NB) op 11 juni 1756 (RK).
 4. Johannes, geboren te Huijbergen (NB) op 15 december 1757, volgt onder XIV-db.
 5. Gerardus, gedoopt te Huijbergen (NB) op 27 augustus 1759 (RK).
 6. Antonius, gedoopt te Bergen op Zoom op 4 april 1766 (RK), volgt onder XIV-dc.
Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 3 mei 1773, op 49-jarige leeftijd (2) met Petronella Deckers (30 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 18 juni 1742, overleden te Wouw (NB) op 25 november 1810, 68 jaar oud, dochter van Gisbertus Janssen Deckers en Catharina Hendrickx van Loon.
Bruidegom : Petrus van Loon - weduwnaar. Bruid : Petronilla Deckers - 'soluta'.
Uit dit huwelijk:
 1. Joanna, geboren te Bergen op Zoom op 12 maart 1774.
 2. Anna, geboren te Bergen op Zoom op 5 oktober 1775, wonende te Steenbergen, overleden te Woensdrecht (NB) op 6 augustus 1858, 82 jaar oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 29 april 1810, op 34-jarige leeftijd met Lambertus Vis (27 jaar oud), geboren te Wouw (NB) in het jaar 1783, wonende te Steenbergen en te Woensdrecht (NB), overleden aldaar op 9 juni 1846, 63 jaar oud.
 3. Gertrudis, geboren te Bergen op Zoom op 30 oktober 1777.
 4. Anna, geboren te Huijbergen (NB) op 14 november 1778, volgt onder XIV-dd.
 5. Adriaan, gedoopt te Woensdrecht (NB) op 5 november 1782, volgt onder XIV-de.

XIII-ba Lucia Cornelissen van Loon, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 17 september 1727, overleden aldaar op 7 november 1794, 67 jaar oud, dochter van Cornelius Sijmens van Loon (XII-aa) en Maria Janssen Smekens. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 2 februari 1750, op 22-jarige leeftijd met Siardus Simons van den Bergh (28 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Zandstraat), gedoopt te Nispen-Essen op 3 juni 1721, begraven aldaar op 1 november 1798, 77 jaar oud, zoon van Simon Siardus van den Bergh en Gertrudis Jansse van Turnhout. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 23 januari 1751 (RK).
 2. Simon, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 6 december 1752 (RK), volgt onder XIV-df.
 3. Cornelius, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 5 december 1754 (RK), volgt onder XIV-dg.
 4. Joannes, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 23 oktober 1756 (RK), begraven aldaar op 31 augustus 1776, 19 jaar oud.
 5. Sebastianus, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 16 januari 1759 (RK), volgt onder XIV-dh.
 6. Gerardus, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 29 januari 1761 (RK).
 7. Cornelia, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 14 december 1762 (RK).
 8. Adrianus, arbeider, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 22 oktober 1765 (RK), wonende te Steenbergen. Hij is getrouwd op 28 januari 1815, op 49-jarige leeftijd met Antonia Ceustermans (48 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw (NB) in het jaar 1767, wonende te Steenbergen.

XIII-bb Adriaan Cornelissen van Loon, gedoopt te Nispen-Essen op 13 december 1733 (RK), wonende te Bergen op Zoom (in de Buitenpoorterij), overleden te Halsteren (NB) op 28 december 1800, 67 jaar oud, zoon van Cornelius Sijmens van Loon (XII-aa) en Maria Janssen Smekens. Hij is in ondertrouw gegaan op 13 oktober 1764 en getrouwd te Bergen op Zoom op 28 oktober 1764, op 30-jarige leeftijd met Catharina Gelten (28 jaar oud), geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 24 april 1736 (RK), wonende te Bergen op Zoom (in de Buitenpoorterij), overleden te Halsteren (NB) op 14 december 1794, 58 jaar oud, dochter van Adriaen Pauwels Gelte en Adriana Michiels Baten. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, gedoopt te Bergen op Zoom op 20 november 1765 (RK), volgt onder XIV-di.
 2. Petrus, gedoopt te Bergen op Zoom op 13 maart 1767 (RK), volgt onder XIV-dj.
 3. Adriaan, gedoopt te Bergen op Zoom op 15 juni 1768 (RK), volgt onder XIV-dk.
 4. Jacobus, gedoopt te Bergen op Zoom op 9 april 1771 (RK).
 5. MichaŽl, gedoopt te Bergen op Zoom op 11 januari 1774 (RK), volgt onder XIV-dl.
 6. Joannes, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 29 mei 1779 (RK).

XIII-bc Cornelius Janssen Maes, geboren te Essen (BelgiŽ) op 23 januari 1696 (RK), zoon van Joannes Janssen Maes en Cornelia van den Bergh (XII-ac). Hij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 3 maart 1716, op 20-jarige leeftijd met Catharina Adriaensse van den Bergh (23 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) op 17 februari 1693, dochter van Adriaen Janssen van den Bergh en Brechtjen Dirck Lenaerts. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 4 juni 1717 (RK).
 2. Maria, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 9 februari 1721, volgt onder XIV-dm.
 3. Adriana, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 2 oktober 1723 (RK).
 4. Joannes, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 21 februari 1725.
 5. Adriana, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 3 maart 1728 (RK).
 6. Cornelia, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 5 maart 1730 (RK).
 7. Margarita, geboren te Moer, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 7 december 1732.
 8. Cornelius, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 4 januari 1736.

XIII-bd Lucas Janssen Maes, geboren te Essen (BelgiŽ) op 16 april 1704 (RK), overleden te Ossendrecht (NB) op 4 december 1743, 39 jaar oud, zoon van Joannes Janssen Maes en Cornelia van den Bergh (XII-ac). Hij was gehuwd met Joanna Janssen Smit, overleden te Ossendrecht (NB) op 21 juni 1742. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes, gedoopt te Huijbergen (NB) op 2 september 1726 (RK).

XIII-be Joannes Maes, gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 28 januari 1706 (RK), zoon van Joannes Janssen Maes en Cornelia van den Bergh (XII-ac). Hij was gehuwd (1) met Anna Volckers. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna, gedoopt te Halsteren (NB) op 1 september 1730 (RK).
 2. Adriana, gedoopt te Halsteren (NB) op 14 februari 1732, volgt onder XIV-dn.
Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 28 augustus 1731, op 25-jarige leeftijd (2) met Maria Dingeman van den Bergh (21 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 7 juli 1710 (RK), dochter van Dingeman Siardus van den Bergh en Gertrudis Cornelissen Oerlemans (XIII-k). Uit dit huwelijk:
 1. Geertrudis, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 12 januari 1732 (RK), overleden voor 9 januari 1738, hoogstens 5 jaar oud.
 2. Joannes, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 13 maart 1733 (RK).
 3. Adrianus, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 22 augustus 1735 (RK).
 4. Gertrudis, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 9 januari 1738 (RK), overleden te Huijbergen (NB) op 2 juli 1783, 45 jaar oud. Zij was gehuwd met Godefridus Joannes Cornelissen van Loon, geboren te Nispen-Essen (Donk), gedoopt te Nispen-Essen op 30 november 1746, volgt onder XIV-cv.
 5. Dijmphna, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 9 augustus 1740 (RK), overleden voor 17 maart 1742, hoogstens 1 jaar oud.
 6. Dijmphna, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 17 maart 1742 (RK).
 7. Siardus, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 23 april 1743 (RK). Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 27 oktober 1771, op 28-jarige leeftijd met Adriana van Loon, geboren te Nispen-Essen (Werf), gedoopt te Nispen-Essen op 9 maart 1746 (RK), volgt onder XIV-cy.
 8. Anna, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 23 maart 1746 (RK).

XIII-bf Petrus van den Bergh, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 22 januari 1709 (RK), zoon van Joannes Cornelisse van den Bergh (XII-ad) en Joanna Peeterssen Slooven. Hij is getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 22 april 1742, op 33-jarige leeftijd met Maria Cornelissen Wuijts (21 jaar oud), gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 20 mei 1720. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 19 april 1743 (RK).
 2. Adriana, gedoopt te Nispen-Essen op 10 februari 1746 (RK), volgt onder XIV-do.

XIII-bg Margrita van den Bergh, gedoopt te Huijbergen (NB) op 11 april 1712 (RK), dochter van Joannes Cornelisse van den Bergh (XII-ad) en Joanna Peeterssen Slooven. Zij is in ondertrouw gegaan te Huijbergen (NB) op 10 januari 1734 en getrouwd aldaar op 26 januari 1734, op 21-jarige leeftijd met Joannes Castens. Uit dit huwelijk:

 1. Christianus, gedoopt te Huijbergen (NB) op 19 december 1734 (RK).
 2. Maria, gedoopt te Huijbergen (NB) op 8 juli 1736 (RK).
 3. Joanna, gedoopt te Huijbergen (NB) in mei 1738 (RK).

XIII-bh Cornelia Janssen van den Bergh, geboren te Moerkant, gedoopt te Huijbergen (NB) op 26 oktober 1714 (RK), overleden te Essen (BelgiŽ) op 21 maart 1787, begraven aldaar op 24 maart 1787, 72 jaar oud, dochter van Joannes Cornelisse van den Bergh (XII-ad) en Joanna Peeterssen Slooven. Zij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 19 augustus 1742, op 27-jarige leeftijd met Cornelis Janssen van Thillo (22 jaar oud), gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 12 oktober 1719, begraven te Kalmthout (BelgiŽ) op 15 mei 1778, 58 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 16 november 1743 (RK), overleden aldaar op 26 november 1743, 10 dagen oud.
 2. Cornelius, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 3 december 1744 (RK), overleden aldaar op 13 december 1744, 10 dagen oud.
 3. Lucas, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 1 december 1745 (RK), volgt onder XIV-dp.
 4. Hermelindis, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 7 oktober 1748 (RK), overleden aldaar op 18 oktober 1753, 5 jaar oud.
 5. Joanna, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 12 december 1755 (RK).

XIII-bi Heilwiges van den Bergh, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 21 december 1720 (RK), overleden te Huijbergen (NB) op 19 juni 1775, 54 jaar oud, dochter van Joannes Cornelisse van den Bergh (XII-ad) en Joanna Peeterssen Slooven. Zij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 12 april 1741 voor de kerk (RK), op 20-jarige leeftijd met Sebastianus Dingeman van den Bergh (27 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 12 oktober 1713 (RK), zoon van Dingeman Siardus van den Bergh en Gertrudis Cornelissen Oerlemans (XIII-k). Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 29 november 1742 (RK), overleden voor 1 maart 1746, hoogstens 3 jaar oud.
 2. Cornelius, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 28 november 1743 (RK), volgt onder XIV-dq.
 3. Gertrudis, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 1 maart 1746 (RK), overleden voor 17 februari 1753, hoogstens 6 jaar oud.
 4. Siardus, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 29 maart 1747 (RK), volgt onder XIV-dr.
 5. Joanna, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 22 september 1749 (RK), overleden aldaar op 12 maart 1817, 67 jaar oud. Zij was gehuwd met Adriaen van Ginneken.
 6. Joannes, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 11 december 1751 (RK), overleden voor 29 mei 1755, hoogstens 3 jaar oud.
 7. Gertrudis, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 17 februari 1753 (RK), volgt onder XIV-ds.
 8. Joannes, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 29 mei 1755 (RK).
 9. Joanna, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 18 augustus 1756 (RK), volgt onder XIV-dt.
 10. Dijmphna, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 14 juni 1760 (RK), volgt onder XIV-du.
 11. Anna, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 3 november 1763 (RK).
 12. Digmannus, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 3 juli 1765 (RK), volgt onder XIV-dv.

XIII-bj Cornelia van Gorp, gedoopt te Huijbergen (NB) op 28 juni 1730 (RK), dochter van Adriaen Govarts van Gorp en Joanna Oerlemans (XII-af). Zij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 16 augustus 1756, op 26-jarige leeftijd met Adrianus Cornelis van Loon (23 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) op 25 augustus 1732, zoon van Cornelius Adriaens van Loon en Catharina Cornelissen van de Boom.
(Hij is later getrouwd op 26 april 1763, op 30-jarige leeftijd met Cornelia Prop.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius, geboren te Woensdrecht (NB) op 4 september 1757, volgt onder XIV-dw.

XIII-bk Cornelia van Loon, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 23 september 1725, overleden aldaar op 4 augustus 1770, 44 jaar oud, dochter van Adriaen Joossen van Loon en Elisabeth Peeters Oerlemans (XII-ag). Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 23 mei 1745, op 19-jarige leeftijd met Joannes Crincels (24 jaar oud), geboren te Nispen-Essen in het jaar 1721. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina, geboren te Essen (BelgiŽ) op 31 maart 1765, volgt onder XIV-dx.

XIII-bl Elisabetha Adriaenssen van Loon, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 29 maart 1729, overleden aldaar op 1 januari 1800, 70 jaar oud, dochter van Adriaen Joossen van Loon en Elisabeth Peeters Oerlemans (XII-ag). Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 19 april 1750, op 21-jarige leeftijd met Cornelius Janssen Prop (24 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 6 september 1725, overleden aldaar op 28 november 1790, begraven aldaar op 1 december 1790, 65 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek of Huijbergse Moer), gedoopt te Nispen-Essen op 22 maart 1751.
 2. Anna, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek of Huijbergse Moer), gedoopt te Nispen-Essen op 2 februari 1753, volgt onder XIV-dy.
 3. Adam, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek of Huijbergse Moer), gedoopt te Nispen-Essen op 1 januari 1757, overleden op 26 maart 1780, begraven op 29 maart 1780, 23 jaar oud.
 4. Johannes, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek of Huijbergse Moer), gedoopt te Nispen-Essen op 26 december 1759, volgt onder XIV-dz.
 5. Adrianus, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek of Huijbergse Moer), gedoopt te Nispen-Essen op 2 april 1763, overleden aldaar, begraven aldaar op 6 mei 1763, 34 dagen oud.
 6. Adriana, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek of Huijbergse Moer), gedoopt te Nispen-Essen op 21 januari 1765, volgt onder XIV-ea.
 7. Anna, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek of Huijbergse Moer), gedoopt te Nispen-Essen op 7 maart 1768, begraven aldaar op 8 juni 1797, 29 jaar oud.
 8. Cornelius, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek of Huijbergse Moer), gedoopt te Nispen-Essen op 22 december 1771, overleden aldaar, begraven aldaar op 30 april 1774, 2 jaar oud.

XIII-bm Cornelius Adriaenssen van Loon, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 31 maart 1732 (RK), overleden aldaar op 9 januari 1794, begraven op 13 januari 1794, 61 jaar oud, zoon van Adriaen Joossen van Loon en Elisabeth Peeters Oerlemans (XII-ag). Hij is getrouwd te Kalmthout (BelgiŽ) op 26 november 1752, op 20-jarige leeftijd met Adriana Simons Jansens (28 jaar oud), geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 22 oktober 1724, overleden te Nispen-Essen op 6 juni 1786, begraven op 9 juni 1786, 61 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 27 januari 1754, overleden te Nispen-Essen op 12 oktober 1797, begraven aldaar op 12 oktober 1797, 43 jaar oud.
 2. Simon, geboren te Huijbergen (NB) op 27 februari 1755 (RK), volgt onder XIV-eb.
 3. Petrus, gedoopt te Nispen-Essen op 22 maart 1756, overleden aldaar op 24 juni 1810, 54 jaar oud.
 4. Elisabeth, gedoopt te Nispen-Essen op 7 december 1757, overleden aldaar op 4 augustus 1831, 73 jaar oud.
 5. Josina, gedoopt te Nispen-Essen op 15 december 1759, overleden aldaar op 24 juli 1764, 4 jaar oud.

XIII-bn Cornelius Oerlemans, gedoopt te Huijbergen (NB) op 18 maart 1724 (RK), overleden te Steenbergen op 26 mei 1763, 39 jaar oud, zoon van Cornelis Peter Claes Oerlemans (XII-ah) en Cornelia Adriaenss van Loon.

Kohieren van het gemaal, omgeslagen over de inwoners van het platteland Steenbergen, inv. 1300, Welberg: Cornelis Oerlemans, Eva Bongers, de vrouw, Geertruid Nijs de moeder; Willem, Adriaan, Hendrick, Helena, Cornelia en Cornelis de kinderen.
Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 17 mei 1749 en getrouwd aldaar op 1 juni 1749, op 25-jarige leeftijd met Eva Willems Bongers (26 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 16 mei 1723 (RK), overleden op 10 mei 1783, 59 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Pieter, gedoopt te Steenbergen op 4 april 1750 (RK), volgt onder XIV-ec.
 2. Wilhelmus, gedoopt te Steenbergen op 18 december 1751 (RK), volgt onder XIV-ed.
 3. Adrianus, gedoopt te Steenbergen op 25 augustus 1753 (RK), volgt onder XIV-ee.
 4. Hendricus, gedoopt te Steenbergen op 9 juni 1755 (RK), volgt onder XIV-ef.
 5. Helena, gedoopt te Steenbergen op 10 oktober 1756 (RK), volgt onder XIV-eg.
 6. Cornelia, gedoopt te Steenbergen op 30 juni 1758 (RK).
 7. Cornelius, gedoopt te Steenbergen op 24 februari 1760 (RK), volgt onder XIV-eh.
 8. Geertruij, gedoopt te Steenbergen op 20 mei 1762 (RK), wonende de Heen (Steenbergen NB), overleden aldaar in het jaar 1783, 21 jaar oud.
  Woonden op de Heen. Weeskamer Steenbergen inv. 2250, 12.3.1785, Geertruij Oerlemans overleden in de Heen in 1783.

XIII-bo Petronilla Cornelis Oerlemans, geboren te Huijbergen (NB), gedoopt aldaar op 11 oktober 1729 (RK), wonende te Heerle (NB) en te Wouw (NB), begraven aldaar op 30 april 1792, 62 jaar oud, dochter van Cornelis Peter Claes Oerlemans (XII-ah) en Cornelia Adriaenss van Loon.

De datum van haar overlijden is vermeld als 31.4.1792!
Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 29 juli 1752, getrouwd aldaar op 13 augustus 1752 voor de kerk, op 22-jarige leeftijd met Adrianus van Elsacker (16 jaar oud), geboren te Wouw (Leguijt), gedoopt te Wouw (NB) op 24 november 1735 (RK), wonende aldaar, overleden voor 30 april 1792, hoogstens 56 jaar oud, zoon van Petrus Elsacker en Maria Dircken Buijck.
Getuigen ondertrouw: Anna Verbraeck, Anna van de Mirop.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 16 september 1752 (RK), overleden voor 15 januari 1762, hoogstens 9 jaar oud.
 2. Adriana, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 8 maart 1754 (RK), volgt onder XIV-ei.
 3. Cornelius, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 16 februari 1756 (RK).
 4. Joanna, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 13 december 1758 (RK), volgt onder XIV-ej.
 5. Cornelia, geboren te Wouw (NB) op 25 juni 1760 (RK).
 6. Joannes, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 15 januari 1762 (RK), volgt onder XIV-ek.
 7. Anna, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 20 augustus 1764 (RK), volgt onder XIV-el.
 8. Jacoba, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 15 december 1766 (RK), volgt onder XIV-em.
 9. Petronilla, gedoopt te Wouw (NB) op 28 december 1774 (RK), volgt onder XIV-en.
 10. Adrianus, geboren te Wouw (NB) op 2 maart 1782 (RK).

XIII-bp Joannes Oerlemans, geboren te Huijbergen (NB), gedoopt aldaar op 19 april 1732 (RK), zoon van Cornelis Peter Claes Oerlemans (XII-ah) en Cornelia Adriaenss van Loon. Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 4 maart 1769 en getrouwd aldaar op 19 maart 1769, op 36-jarige leeftijd met Cornelia van Loon, geboren te Hoge Zwaluwe (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus, gedoopt te Halsteren (Glymespolder) op 24 januari 1770 (RK).
 2. Petronilla, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 13 januari 1772 (RK), volgt onder XIV-eo.
 3. Adriana, gedoopt te Steenbergen op 21 november 1774 (RK).

XIII-bq Maria Janse van Nuenen, gedoopt te Loon op Zand op 7 mei 1679 (RK), dochter van Joannes Wilhelmuszn van Nuenen en Maria Adrianusdr van den Hove (XII-ai). Zij is getrouwd te Loon op Zand op 2 februari 1698, getrouwd aldaar op 1 februari 1698 voor de kerk (RK), op 18-jarige leeftijd met Cornelius Corsten Danckers. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 17 december 1704 (RK).
 2. Christianus, gedoopt te Loon op Zand op 24 december 1707 (RK).
 3. Adriana, gedoopt te Loon op Zand in januari 1709 (RK).
 4. Gijsbertus, gedoopt te Loon op Zand op 25 maart 1713 (RK).
 5. Thomas, gedoopt te Loon op Zand op 25 maart 1713 (RK), volgt onder XIV-ep.
 6. Christina, gedoopt te Loon op Zand op 16 januari 1716 (RK).
 7. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 13 maart 1718 (RK).
 8. Christianus, gedoopt te Loon op Zand op 3 oktober 1721 (RK).

XIII-br Adrianus Gisbertus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 22 juni 1668 (RK), overleden aldaar op 7 januari 1712, 43 jaar oud, zoon van Gijsbert Adrianuszn van den Hove (XII-aj) en Gertrudis Adrianusdr van Deursen. Hij is getrouwd te Loon op Zand op 8 januari 1690 voor de kerk (RK), op 21-jarige leeftijd met Petronella Thomas de Leeuw (23 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 2 december 1666. Uit dit huwelijk:

 1. Thomas, gedoopt te Loon op Zand op 30 november 1690 (RK), overleden voor 13 mei 1694, hoogstens 3 jaar oud.
 2. Helena, gedoopt te Loon op Zand op 30 maart 1692 (RK). Zij is getrouwd te Loon op Zand op 23 februari 1716 voor de kerk (RK), op 23-jarige leeftijd met Philippus Martinus Coquelle (38 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 10 november 1677 (RK), zoon van Martinus Coquelle en Maria Petrusdr Poisson.
 3. Gijsbertus, gedoopt te Loon op Zand op 13 mei 1694 (RK), volgt onder XIV-eq.
 4. Thomas, gedoopt te Loon op Zand op 13 mei 1694 (RK), volgt onder XIV-er.
 5. Maria, gedoopt te Loon op Zand in april 1698 (RK), volgt onder XIV-es.
 6. Cornelius, gedoopt te Loon op Zand op 16 mei 1701 (RK).
 7. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 30 augustus 1704 (RK), volgt onder XIV-et.
 8. Gerardus, gedoopt te Loon op Zand op 26 juli 1706 (RK), volgt onder XIV-eu.
 9. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 3 juni 1708 (RK), volgt onder XIV-ev.

XIII-bs Johannes van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 25 maart 1671 (RK), zoon van Gijsbert Adrianuszn van den Hove (XII-aj) en Gertrudis Adrianusdr van Deursen. Hij is getrouwd te Loon op Zand op 1 december 1693, op 22-jarige leeftijd (1) met Maria Joannes Kauwenbergh. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius, gedoopt te Loon op Zand in september 1695 (RK).
 2. Joannes, gedoopt te Loon op Zand op 8 januari 1697 (RK).
 3. Joanna, gedoopt te Loon op Zand op 17 maart 1698 (RK).
 4. Walterus, gedoopt te Loon op Zand op 2 november 1699 (RK), volgt onder XIV-ew.
Hij is getrouwd te Loon op Zand op 1 maart 1708, op 36-jarige leeftijd (2) met Maria Coomans.

XIII-bt Elizabetha van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 19 oktober 1680 (RK), dochter van Gijsbert Adrianuszn van den Hove (XII-aj) en Gertrudis Adrianusdr van Deursen. Zij is getrouwd in het jaar 1702, getrouwd in april 1702 voor de kerk (RK), op 22-jarige leeftijd met Jan Heiliger Coolen (26 jaar oud), lakenfabrikant, gedoopt te Tilburg op 21 maart 1676. Uit dit huwelijk:

 1. Heijliger, gedoopt te Tilburg op 31 januari 1703, volgt onder XIV-ex.
 2. Gisbertus, gedoopt te Tilburg op 10 november 1704.
 3. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 9 januari 1707.
 4. Gerard, gedoopt te Tilburg op 19 juli 1709.
 5. Antonij, gedoopt te Tilburg op 15 oktober 1711, volgt onder XIV-ey.
 6. Adriaan, gedoopt te Tilburg op 31 oktober 1713, volgt onder XIV-ez.
 7. Jan, gedoopt te Tilburg op 25 september 1715.
 8. Maria, gedoopt te Tilburg op 13 november 1717.
 9. Arnold, gedoopt te Tilburg op 16 mei 1721.
 10. Arnold, gedoopt te Tilburg op 9 november 1723.

XIII-bu Maria Gijsbertus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 14 mei 1682 (RK), dochter van Gijsbert Adrianuszn van den Hove (XII-aj) en Gertrudis Adrianusdr van Deursen. Zij is getrouwd te Loon op Zand op 29 juni 1709 voor de kerk (RK), op 27-jarige leeftijd met Sebastianus Henricus de Leeuw (22 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 12 november 1686. Uit dit huwelijk:

 1. Henricus, gedoopt te Loon op Zand op 23 april 1710 (RK), volgt onder XIV-fa.
 2. Gerardus, gedoopt te Loon op Zand op 26 juni 1711 (RK).
 3. Gertrudis, gedoopt te Loon op Zand op 27 januari 1713 (RK), volgt onder XIV-fb.
 4. Cornelius, gedoopt te Loon op Zand op 19 mei 1714 (RK).
 5. Helena, gedoopt te Loon op Zand op 27 december 1715 (RK).
 6. Petrus, gedoopt te Loon op Zand op 26 september 1717 (RK).
 7. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 20 juni 1719 (RK).
 8. Petronella, gedoopt te Loon op Zand op 7 maart 1721 (RK).
 9. Joanna, gedoopt te Loon op Zand op 18 september 1722 (RK).
 10. Petrus, gedoopt te Loon op Zand op 22 januari 1724 (RK), volgt onder XIV-fc.

XIII-bv Maria Elisabeth Cauwenbergh, gedoopt te Loon op Zand op 16 augustus 1679 (RK), dochter van Joannes Thomas Cauwenbergh en Adriaentie van den Hove (XII-ak). Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 4 februari 1713 en getrouwd aldaar op 19 februari 1713, ondertrouwd aldaar en getrouwd aldaar op 2 juni 1703 voor de kerk (RK), op 33-jarige leeftijd met Nicolaus Lambertuszn Bourmangee (31 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 2 juni 1681 (RK), begraven aldaar op 15 februari 1719, 37 jaar oud, zoon van Lambertus Martinuszn Bourmagnee en Geertruijt Leenderts Oerlemans (XII-aq).
(Hij is later getrouwd te Loon op Zand op 6 december 1710, getrouwd aldaar op 6 december 1710 voor de kerk (RK), op 29-jarige leeftijd met Catharina de Vries.) Uit dit huwelijk:

 1. Lambertus, gedoopt te Loon op Zand op 25 september 1704 (RK), volgt onder XIV-fd.
 2. Martinus, gedoopt te Loon op Zand op 2 januari 1706 (RK).
 3. Laurentius, gedoopt te Loon op Zand op 3 augustus 1708 (RK).
 4. Joannes, gedoopt te Loon op Zand op 4 maart 1710 (RK).
 5. Theodorus, gedoopt te Loon op Zand op 8 januari 1716 (RK).
 6. Henrica, gedoopt te Loon op Zand op 15 februari 1717 (RK).
 7. Henrica, gedoopt te Loon op Zand op 11 december 1718 (RK).

XIII-bw Dominicus Lambertus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 5 mei 1676 (RK), zoon van Lambertus Adrianuszn van den Hove (XII-al) en Maria Domincus Schenckels. Hij is getrouwd te Loon op Zand op 10 november 1697, op 21-jarige leeftijd met Francoise van Drongele (21 jaar oud), geboren in het jaar 1676. Uit dit huwelijk:

 1. Lambertus, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 9 januari 1699, jong overleden.
 2. Cornelius, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 8 maart 1701.
 3. Benedictus, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 28 oktober 1703.
 4. Cornelius, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 30 maart 1706.
 5. Maria, geboren te Loon op Zand, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 6 maart 1707, volgt onder XIV-fe.
 6. Lambertus, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 20 oktober 1710, jong overleden.
 7. Franciscus, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 3 oktober 1711.
 8. Elisabeth, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 28 oktober 1712 (RK), volgt onder XIV-ff.
 9. Lambertus, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 8 juli 1715.
 10. Anna, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 10 februari 1720.

XIII-bx Maria Francisca van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 7 augustus 1678 (RK), dochter van Lambertus Adrianuszn van den Hove (XII-al) en Maria Domincus Schenckels. Zij is getrouwd te Loon op Zand op 22 oktober 1702, op 24-jarige leeftijd met Remigius du Chateau. Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 19 juli 1703.
 2. Lambertus, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 17 november 1705.
 3. Joannes, geboren te 's-Hertogenbosch, gedoopt aldaar op 16 april 1708.
 4. Johannes, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 24 december 1710.
 5. Franciscus, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 30 december 1712.
 6. Dominicus, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 9 september 1715.
 7. Dominicus, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 2 september 1718.

XIII-by Elisabetha Lambertus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 30 oktober 1683 (RK), overleden aldaar, begraven aldaar op 15 juli 1761, 77 jaar oud, dochter van Lambertus Adrianuszn van den Hove (XII-al) en Maria Domincus Schenckels. Zij is getrouwd te Loon op Zand op 19 juli 1705 voor de kerk (RK), op 21-jarige leeftijd (1) met Adrianus Franciscus van Lanschot (23 jaar oud), gedoopt te Rijsbergen (NB) op 4 maart 1682, begraven te Loon op Zand op 15 oktober 1731, 49 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Lambertus, gedoopt te Loon op Zand op 29 oktober 1706 (RK), volgt onder XIV-fg.
 2. Paulina, gedoopt te Loon op Zand op 30 juni 1708 (RK), overleden aldaar op 22 december 1719, 11 jaar oud.
 3. Cornelius, gedoopt te Loon op Zand op 12 september 1710 (RK), overleden aldaar op 3 oktober 1711, 1 jaar oud.
 4. Cornelius, gedoopt te Loon op Zand op 3 oktober 1711, volgt onder XIV-fh.
 5. Anna, gedoopt te Loon op Zand op 5 februari 1714 (RK), overleden aldaar in het jaar 1716, 2 jaar oud.
 6. Joannes, gedoopt te Loon op Zand op 16 januari 1716 (RK), overleden aldaar op 1 juni 1716, 137 dagen oud.
 7. Anna, gedoopt te Loon op Zand op 25 augustus 1717 (RK), volgt onder XIV-fi.
 8. Paulina, gedoopt te Loon op Zand op 22 december 1719 (RK), volgt onder XIV-fj.
 9. Dominicus, gedoopt te Loon op Zand op 10 juli 1722 (RK), overleden aldaar op 23 januari 1723, 197 dagen oud.
 10. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 30 oktober 1723 (RK), volgt onder XIV-fk.
Zij is getrouwd te Loon op Zand op 3 november 1732 voor de kerk (RK), op 49-jarige leeftijd (2) met Petrus van Vught (39 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 18 augustus 1693, begraven aldaar op 26 maart 1746, 52 jaar oud.

XIII-bz Adriaen Wiercx, meester kleermaker, gedoopt te Breda op 18 juli 1678 (RK), overleden aldaar op 24 april 1740, begraven aldaar op 30 april 1740, 61 jaar oud, zoon van Wilhelmus Wiercks en Gertrudis Cauwenberchs (XII-am). Hij is getrouwd te Breda op 24 oktober 1700, op 22-jarige leeftijd met Catharijna Beens (24 jaar oud), gedoopt te Oud- en Nieuw Gastel (NB) op 2 september 1676 (nederlands hervormd), overleden te Breda op 14 mei 1737, begraven aldaar op 18 mei 1737, 60 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter, gedoopt op 12 mei 1700, overleden te Breda op 25 april 1740, begraven aldaar, 39 jaar oud.
 2. Wilhelmus, gedoopt te Breda op 16 april 1702 (nederlands hervormd), volgt onder XIV-fl.
 3. Geertrui, gedoopt te Breda op 29 augustus 1703 (nederlands hervormd), overleden aldaar voor 31 augustus 1704, hoogstens 1 jaar oud.
 4. Geertruid, gedoopt te Breda op 31 augustus 1704 (nederlands hervormd), volgt onder XIV-fm.
 5. Catharina, gedoopt te Breda op 25 april 1708.
 6. Adriaan, meester timmerman, gedoopt te Breda op 23 april 1713.
 7. Cornelis, notaris en procureur, gedoopt te Breda op 28 juni 1716.

XIII-ca Leonardus Andreaszn de Bondt, gedoopt te Loon op Zand op 3 oktober 1671 (RK), overleden voor 14 januari 1733, hoogstens 61 jaar oud, zoon van Andreas Leonarduszn Oirlemans (XII-ao) en Cornelia Peters Poisson.

Inventaris van de nalatenschap van Leendert de Bont, nu in tocht bij Maria van Gellecum en later eigendom van hun drie kinderen. 14-1-1733.
Hij is getrouwd voor 1704, op hoogstens 33-jarige leeftijd (1) met Anna Maria van den Broeck (hoogstens 26 jaar oud), geboren te Elshout in het jaar 1678, overleden voor 31 augustus 1704, hoogstens 26 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Andreas, gedoopt te Loon op Zand op 22 mei 1700 (RK).
 2. Cornelia, gedoopt te Loon op Zand op 8 juli 1702 (RK).
 3. Anna, gedoopt te Loon op Zand op 28 oktober 1703 (RK).
Hij is getrouwd te Loon op Zand op 31 augustus 1704 voor de kerk (RK), op 32-jarige leeftijd (2) met Maria Janse van Geelecom (ongeveer 18 jaar oud), geboren te Elshout rond 1686.
(Zij is later ondertrouwd te Loon op Zand op 3 januari 1733 en getrouwd aldaar op 18 januari 1733 voor de kerk (RK), op ongeveer 47-jarige leeftijd met Jan de Vet.) Uit dit huwelijk:
 1. Joannes, gedoopt te Loon op Zand op 4 oktober 1705 (RK), overleden voor 3 januari 1718, hoogstens 12 jaar oud.
 2. Anna, gedoopt te Loon op Zand op 24 augustus 1707 (RK).
 3. Engelbertus, gedoopt te Loon op Zand op 4 oktober 1708 (RK).
 4. Waltherus, gedoopt te Loon op Zand in december 1710 (RK).
 5. Adrianus, gedoopt te Loon op Zand op 23 augustus 1712 (RK).
 6. Margaretha, gedoopt te Loon op Zand op 5 oktober 1714 (RK).
 7. Joannes, gedoopt te Loon op Zand op 3 januari 1718 (RK).

XIII-cb Maria Jan Gijsbert Verschueren, gedoopt te Tilburg op 6 maart 1681 (RK), overleden aldaar op 23 maart 1718, 37 jaar oud, dochter van Jan Gijsbert Peter Verschueren en Adriana Leonardusdr Oirlemans (XII-ap). Zij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 16 mei 1708 en getrouwd aldaar op 3 juni 1708, op 27-jarige leeftijd met Petri Jan Wouter Verreijt (44 jaar oud), gedoopt te Hilvarenbeek (NB) op 14 juni 1663, wonende te Tilburg (Heike), overleden te Tilburg op 25 mei 1731, 67 jaar oud.
(Hij is eerder getrouwd te Hilvarenbeek (NB) op 1 juli 1691, op 28-jarige leeftijd met Willemijn Jan Willem Decker, overleden te Tilburg op 14 maart 1696.) Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina, geboren op 22 juli 1708 (RK), volgt onder XIV-fn.
 2. Maria, gedoopt te Tilburg op 29 september 1716 (RK).
 3. Adriaan (RK).
 4. Jan (RK).

XIII-cc Engelina Jan Gijsbert Verschueren, gedoopt te Tilburg op 31 mei 1690, wonende te Tilburg (Heike), dochter van Jan Gijsbert Peter Verschueren en Adriana Leonardusdr Oirlemans (XII-ap). Zij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 19 december 1715 en getrouwd aldaar op 22 december 1715, op 25-jarige leeftijd met Arnoldi Lamens, wonende te Tilburg (Heike). Uit dit huwelijk:

 1. Petrus, gedoopt te Tilburg op 19 december 1716 (RK).
 2. Arnoldus, geboren te Tilburg (Oerle) rond 1717, volgt onder XIV-fo.
 3. Joanna, gedoopt te Tilburg op 10 januari 1718 (RK), volgt onder XIV-fp.
 4. Hubertus, gedoopt te Tilburg op 26 september 1725 (RK), volgt onder XIV-fq.
 5. Maria, gedoopt te Tilburg op 26 januari 1728 (RK).
 6. Adriana, gedoopt te Tilburg op 15 januari 1730 (RK).

XIII-cd Jacobus Lambertus Burmaille, bakker, gedoopt te Loon op Zand op 11 november 1687 (RK), overleden in het jaar 1742, 55 jaar oud, zoon van Lambertus Martinuszn Bourmagnee en Geertruijt Leenderts Oerlemans (XII-aq). Hij is getrouwd te Loon op Zand op 2 september 1719 voor de kerk (RK), op 31-jarige leeftijd met Barbara Janse Ockers. Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis, gedoopt te Loon op Zand op 21 augustus 1720 (RK).
 2. Helena, gedoopt te Loon op Zand op 1 februari 1723 (RK).

XIII-ce Catharina Goijaert Jan van de Ven, gedoopt te Tilburg op 3 oktober 1681 (RK), dochter van Goijaert Jan van de Ven en Maria Oirlemans (XII-ar). Zij is getrouwd te Tilburg op 26 april 1712, op 30-jarige leeftijd met Christiani de Roij (40 jaar oud), procureur, gedoopt te Tilburg op 4 juli 1671, begraven aldaar op 2 oktober 1733, 62 jaar oud, zoon van Henrick Corstiaen Herman de Roij en Alleta Couwenberch. Uit dit huwelijk:

 1. Henrick, gedoopt te Tilburg op 8 juli 1714 (RK).
 2. Adriana, gedoopt te Tilburg op 24 november 1715 (RK).
 3. Maria, gedoopt te Tilburg op 19 juli 1718 (RK).
 4. Godefridus, gedoopt te Tilburg op 19 juli 1718 (RK).
 5. Antonia, gedoopt te Tilburg op 18 februari 1720 (RK).
 6. Christiaen, gedoopt te Tilburg op 25 oktober 1721 (RK).
 7. Margarita, gedoopt te Tilburg op 25 oktober 1721 (RK).

XIII-cf Magdalena Theodorus Poisson, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 24 januari 1684 (RK), overleden voor 10 mei 1738, hoogstens 54 jaar oud, dochter van Theodorus Petrus Poisson en Joanna Leonardusdr Oirlemans (XII-as). Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 22 april 1719, getrouwd op 7 mei 1719 voor de kerk (RK), op 35-jarige leeftijd met Joannes Adrianus van Beeck. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina, gedoopt te Loon op Zand op 1 juli 1720 (RK).
 2. Adrianus, gedoopt te Loon op Zand op 8 september 1721 (RK).
 3. Theodorus, gedoopt te Loon op Zand op 10 december 1723 (RK).

XIII-cg Theodorus Petrus Poisson, gedoopt te Loon op Zand op 29 november 1686 (RK), zoon van Theodorus Petrus Poisson en Joanna Leonardusdr Oirlemans (XII-as). Hij was gehuwd met Petronilla Theodorus Voegers, geboren rond 1691. Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus, gedoopt te Loon op Zand op 29 maart 1716 (RK).
 2. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 18 augustus 1717 (RK), wonende te Loon op Zand (aan de Loonse Straat), overleden te Loon op Zand op 24 augustus 1773, 56 jaar oud. Zij was gehuwd met Thomas Danckers, gedoopt te Loon op Zand op 25 maart 1713 (RK), volgt onder XIV-ep.
 3. Petrus, gedoopt te Loon op Zand op 14 augustus 1719 (RK).
 4. Adrianus, gedoopt te Loon op Zand op 15 december 1721.
 5. Antonia, gedoopt te Loon op Zand op 11 september 1723 (RK), overleden voor 4 oktober 1724, hoogstens 1 jaar oud.
 6. Antonia, gedoopt te Loon op Zand op 4 oktober 1724 (RK).
 7. Joanna, gedoopt te Loon op Zand op 29 oktober 1726 (RK).
 8. Theodorus, gedoopt te Loon op Zand op 27 augustus 1729 (RK).

XIII-ch Leonardus Theodorus Kelders, geboren te Loon op Zand op 8 november 1685, zoon van Theodorus Kelders en Judith de Bont Oerlemans (XII-au). Hij is getrouwd te Loon op Zand op 3 juli 1716, op 30-jarige leeftijd (1) met Margartetha van de Krabbe, geboren te Loon op Zand. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella, gedoopt te Loon op Zand op 29 september 1716.
 2. Theodorus, gedoopt te Loon op Zand op 28 maart 1718, volgt onder XIV-fr.
 3. Juditha, gedoopt te Loon op Zand op 3 juli 1720.
Hij is getrouwd te Loon op Zand op 27 december 1720, op 35-jarige leeftijd (2) met Elisabeth Boom (34 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 23 augustus 1686. Uit dit huwelijk:
 1. Geertrui, overleden te Loon op Zand voor april 1769. Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 23 juli 1746 en getrouwd aldaar op 7 augustus 1746, getrouwd aldaar op 7 augustus 1746 voor de kerk (RK) (1) met Huijbert Mutsert Mutserts, overleden voor mei 1758. Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 6 mei 1758 en getrouwd aldaar op 21 mei 1758, getrouwd aldaar op 21 mei 1758 voor de kerk (RK) (2) met Jan Peterse de Jongh (35 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 4 september 1722.

XIII-ci Jois Heiliger Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 11 augustus 1675 (RK), wonende te Loon op Zand (oude Molen) en te Tilburg (Oerle), begraven te Tilburg op 23 februari 1741, 65 jaar oud, zoon van Heijligerus Johanneszn Oirlemans (XII-av) en Maria Gerardusdr. Hij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 27 november 1700 en getrouwd aldaar op 19 december 1700, op 25-jarige leeftijd met Jenneken Jan Peijnenborgh (22 jaar oud), gedoopt te Tilburg op 12 augustus 1678, wonende te Tilburg (Hasselt), overleden te Tilburg op 15 april 1723, 44 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Heijliger, gedoopt te Tilburg op 20 januari 1702 (RK).
 2. Joanna, gedoopt te Tilburg op 20 oktober 1703 (RK), volgt onder XIV-fs.
 3. Wilhelmus, gedoopt te Tilburg op 3 oktober 1706 (RK), volgt onder XIV-ft.
 4. Heijliger, gedoopt te Tilburg op 1 maart 1709 (RK), volgt onder XIV-fu.
 5. Adriani, gedoopt te Tilburg op 18 september 1712 (RK), volgt onder XIV-fv.
 6. Henriucus, gedoopt te Loon op Zand op 6 januari 1714 (RK).
 7. Agnetis, gedoopt te Tilburg op 23 december 1715 (RK), volgt onder XIV-fw.
 8. Joannes, geboren te Tilburg in het jaar 1719, volgt onder XIV-fx.
 9. Maria, volgt onder XIV-fy.

XIII-cj Peeter Cornelisz Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 2 december 1678, zoon van Cornelis Cornelisse Oerlemans (XII-aw) en Maria Petrusse Kauwenbergh.

Wouter Nieuwkuijck, gehuwd met Gijsbertie Hendrixe Croot, transporteert goederen aan Peter Hendrixe Croot, Peter Oerlemans, Michiel Jacob Deckers, Philip Bormanie en Thomaske Hendrix Croot. De koopsom bedraagt 120 gulden.
De goederen zijn afkomstig van Hendrick Thomas Croot. 10-2-1717.
Peeter Cornelisz Oerlemans, Peter Henderikx Croot, gehuwd met Cornelia Cornelisz Oerlemans, Piternel Jansze den Ouden, en Peeter, Cornelia en Maria de Ridder, ook voor Jenneke de Ridder, genoemde Peeter als voogd van zijn zuster Willemijna de Ridder, allen kinderen en kleinkinderen van Cornelis Oerlemans en Maria Kouwenberg, maken een boedelscheiding. 13-6-1733.
Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 23 januari 1712 en getrouwd aldaar op 7 februari 1712, getrouwd aldaar op 8 februari 1712 voor de kerk (RK), op 33-jarige leeftijd met Barbara Henrixs Croot (33 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 12 december 1678, dochter van Hendrik Thome Croot en Theodora Petrusdr.. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelius, gedoopt te Loon op Zand op 16 november 1712 (RK).
 2. Johanna, gedoopt te Loon op Zand op 30 november 1714 (RK). Zij is getrouwd te Loon op Zand op 25 januari 1739, op 24-jarige leeftijd met Petrus Brasters (24 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand in het jaar 1715.
 3. Henricus, gedoopt te Loon op Zand op 26 november 1717 (RK).

XIII-ck Cornelia Cornelisse Oerlemans, geboren te Loon op Zand in het jaar 1683, overleden aldaar op 10 juni 1748, 65 jaar oud, dochter van Cornelis Cornelisse Oerlemans (XII-aw) en Maria Petrusse Kauwenbergh. Zij is getrouwd te Loon op Zand op 19 februari 1708, getrouwd aldaar op 19 februari 1708 voor de kerk (RK), op 25-jarige leeftijd met Petrus Hendricus Croot (27 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 3 oktober 1680, zoon van Hendrik Thome Croot en Theodora Petrusdr.. Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus, gedoopt te Loon op Zand op 23 april 1709 (RK).
 2. Cornelius, gedoopt te Loon op Zand op 24 oktober 1711 (RK), volgt onder XIV-fz.
 3. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 6 november 1716 (RK).
 4. Henricus, gedoopt te Loon op Zand op 4 oktober 1719 (RK), volgt onder XIV-ga.
 5. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 26 juli 1722 (RK), volgt onder XIV-gb.
 6. Joannes, gedoopt te Loon op Zand op 17 januari 1726 (RK).

XIII-cl Cornelis Leendertsen Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 9 augustus 1680, overleden voor 7 november 1736, hoogstens 56 jaar oud, zoon van Leendert Oerlemans (XII-ax) en Anna Corneliusdr van Esch.

Cornelis Leendertsen Oerlemans, Peter Adriaensse van Gurcum, gehuwd met Angneta Leendertsen Oerlemans, en Peter Ariensse Bastert, gehuwd met Hendrina Leendertse Oerlemans, kinderen van Leendert Janssen Oerlemans en Anneke van Esch, maken een boedelscheiding. 9-5-1718.
Gelden van Esch, Joost Huijberts Vermutsert, als vader van zijn kinderen, ook voor het deel van Larens Hendrick Snoeren, Cornelis Leendertsen Oerlemans en Peeter Arienssen Bastert, gehuwd met Henderien Leendertsen Oerlemans, allen erfgenamen van Jenneken van Esch, wed. Peeter Geeritsse van der Schoot, overleden te Tilburg, sluiten een overeenkomst met Cornelis van der Schoot, wonende te Tilburg, Elisabeth van der Schoot, wed.v. Glaudi de Roos, ook voor haar twee afwezige broers Peeter en Peeter van der Schoot, en Peeter Bouwens, als voogd van de kinderen van Geerit van der Schoot en Cornelia Bouwens, kinderen van Peeter Geeritsse van der Schoot. Er was een geschil ontstaan over de nalatenschap van Jenneken van Esch, haar broer Arien van Esch en haar man Peeter van der Schoot. 29-3-1729.
Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 23 januari 1712 en getrouwd aldaar op 7 februari 1712, getrouwd aldaar op 8 februari 1712 voor de kerk (RK), op 31-jarige leeftijd met Wilhelma Adrianus Petrus Hamers (27 jaar oud), gedoopt in het jaar 1685.
Henderik Haamers, ook voor zijn zuster Teuntje Hamers, Peeter Hamers, Willemijn Hamers, wed.v. Cornelis Leendersz Oerlemans, en Jasper van Vught als voogd van het kind van Adriaan Haamers en Eeltje Cornelis van Gorkum, ook voor Maria Adriaansz Hamers, maken en boedelscheiding van de goederen van hun moeder en grootmoeder Jenneke Peetersz Prims, 7-11-1736.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna, gedoopt te Loon op Zand op 9 augustus 1713 (RK).
 2. Adrianus, gedoopt te Loon op Zand op 11 juni 1715 (RK), volgt onder XIV-gc.
 3. Leonardus, gedoopt te Loon op Zand op 2 juli 1718 (RK), volgt onder XIV-gd.
 4. Joanna, gedoopt te Loon op Zand op 24 september 1721, volgt onder XIV-ge.
 5. Agnes, gedoopt te Loon op Zand op 13 december 1728 (RK), volgt onder XIV-gf.

XIII-cm Hendrica Leonardus Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 18 oktober 1684, dochter van Leendert Oerlemans (XII-ax) en Anna Corneliusdr van Esch.

Eeltie van Gorkum, weduwe van Willem Bastert, en Hendrina Oerlemans, weduwe van Peter Bastert, maken een boedelscheiding van goederen van Peeter Ariese van Gorkum. 13-3-1751.
Zij is getrouwd te Loon op Zand op 17 januari 1706, getrouwd aldaar op 17 januari 1706 voor de kerk (RK), op 21-jarige leeftijd met Petrus Adriaense Basters, overleden voor 13 maart 1751. Uit dit huwelijk:
 1. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 1 december 1709 (RK).
 2. Anna, gedoopt te Loon op Zand op 4 maart 1713 (RK).
 3. Cornelia, gedoopt te Loon op Zand op 24 september 1716 (RK), volgt onder XIV-gg.
 4. Adrianus, gedoopt te Loon op Zand op 26 mei 1718 (RK).
 5. Leonardus, gedoopt op 23 april 1722.
 6. Joannes, gedoopt te Loon op Zand op 20 november 1727.

XIII-cn Anthonie Adrianse Havelaar, geboren ndbouwer in het jaar 1698, zoon van Adriaan Anthonisz Havelaar (XII-ay) en Maartje Mathijsd Zeeman. Hij is getrouwd in het jaar 1732, op 34-jarige leeftijd met Neeltje Wollebrandst Drogendijk (24 jaar oud), geboren te Klaaswaal (ZH) in het jaar 1708. Uit dit huwelijk:

 1. Metje, geboren te Puttershoek in het jaar 1745, volgt onder XIV-gh.

XIII-co Mathijs Adriaensz Havelaar, geboren te Maasdam (ZH) op 29 oktober 1702, overleden aldaar op 10 mei 1771, 68 jaar oud, zoon van Adriaan Anthonisz Havelaar (XII-ay) en Maartje Mathijsd Zeeman. Hij is getrouwd te Maasdam (ZH) op 27 oktober 1727, op 24-jarige leeftijd met Neeltje Leendertsd Vermaas (28 jaar oud), geboren te Maasdam (ZH) op 14 juni 1699, overleden aldaar op 19 maart 1736, 36 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maartje, geboren in het jaar 1728.
 2. Adrianus, geboren te Maasdam (ZH) op 16 maart 1729, overleden te 's-Gravendeel (ZH) op 23 september 1784, 55 jaar oud. Hij is getrouwd te 's-Gravendeel (ZH) in het jaar 1756, op 27-jarige leeftijd met Maria van Roon (20 jaar oud), geboren in het jaar 1736, overleden te Puttershoek (ZH) voor 1816, hoogstens 80 jaar oud.
 3. Annigje, geboren te Maasdam (ZH) op 21 januari 1731, volgt onder XIV-gi.
 4. Leendert, geboren te Maasdam (ZH) op 1 januari 1733, volgt onder XIV-gj.

XIII-cp Anthonie Otto Havelaar, geboren lmkerk en Emmikhoven op 11 mei 1721, zoon van Otto Anthonisz Havelaar (XII-az) en Anna van der Stelt. Hij is getrouwd te Woudrichem (NB) op 16 november 1746, op 25-jarige leeftijd met Anneke van Roode (19 jaar oud), geboren te Kedichem in het jaar 1727. Uit dit huwelijk:

 1. Jan.

XIII-cq Wouter Havelaar, geboren te Woudrichem (NB) op 14 april 1709, overleden aldaar op 31 maart 1770, 60 jaar oud, zoon van Jan Havelaar (XII-ba) en Neeltje Hanegraff. Hij is getrouwd te Woudrichem (NB) op 6 december 1737, op 28-jarige leeftijd met Catharina de Joode (21 jaar oud), geboren te Woudrichem (NB) op 12 juli 1716, overleden aldaar op 15 juni 1774, 57 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes, gedoopt te Woudrichem (NB) op 23 februari 1738 (nederduits gereformeerd).
 2. Johannes, geboren te Woudrichem (NB) op 5 maart 1739, gedoopt aldaar op 15 maart 1739 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-gk.
 3. Aaltje, gedoopt te Woudrichem (NB) op 2 april 1741 (nederduits gereformeerd).
 4. Wouter, geboren te Woudrichem (NB) op 2 april 1741.
 5. Neeltje, gedoopt te Woudrichem (NB) op 17 maart 1743 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-gl.

XIII-cr Cornelia Henricus Brendt, geboren te Loon op Zand op 19 december 1715, overleden aldaar op 14 december 1778, 62 jaar oud, dochter van Henricus Cornelius Brendt (XII-bb) en Maria Petrus Judocus de Jongh. Zij is getrouwd te Loon op Zand op 13 januari 1737, op 21-jarige leeftijd met Cornelius Simons Vrindt (23 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 5 september 1713, overleden aldaar op 4 september 1789, 75 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Simon, gedoopt te Loon op Zand op 21 januari 1737 (RK), overleden aldaar op 25 februari 1737, 35 dagen oud.
 2. Joannes, gedoopt te Loon op Zand op 5 december 1738, volgt onder XIV-gm.
 3. Adrianus, gedoopt te Loon op Zand op 9 juli 1743 (RK), volgt onder XIV-gn.
 4. Petrus, gedoopt te Loon op Zand op 19 december 1745 (RK).
 5. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 18 maart 1749 (RK).
 6. Helena, gedoopt te Loon op Zand op 7 juni 1753 (RK), volgt onder XIV-go.
 7. Henricus, gedoopt te Loon op Zand op 22 oktober 1756 (RK).

XIII-cs Jan Brendt, geboren te Loon op Zand op 23 december 1717, begraven aldaar op 21 februari 1803, 85 jaar oud, zoon van Henricus Cornelius Brendt (XII-bb) en Maria Petrus Judocus de Jongh. Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 12 november 1740 en getrouwd aldaar op 27 november 1740, getrouwd aldaar in het jaar 1740 voor de kerk, op 22-jarige leeftijd met Joanna Verhoeven, overleden te Loon op Zand op 24 april 1781. Uit dit huwelijk:

 1. Jan, geboren te Loon op Zand op 26 maart 1748, volgt onder XIV-gp.
 2. Peter, geboren te Loon op Zand op 3 maart 1751, volgt onder XIV-gq.
 3. Adriaan, geboren te Loon op Zand in het jaar 1768, overleden aldaar op 26 mei 1813, 45 jaar oud. Hij is getrouwd te Loon op Zand, getrouwd aldaar op 6 mei 1786 voor de kerk (RK), op 18-jarige leeftijd met Anna Broeders (24 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 30 december 1761, dochter van Leonardus Broeders en Maria Dekkers.
  (Zij is later getrouwd te Loon op Zand op 7 juli 1814, op 52-jarige leeftijd met Hendrik Verhoeven (42 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 3 oktober 1771, zoon van Johannes Verhoeven en Anna Bakkeren.)

XIII-ct Petrus Brent, geboren te Loon op Zand op 20 augustus 1720, begraven aldaar op 2 juli 1801, 80 jaar oud, zoon van Henricus Cornelius Brendt (XII-bb) en Maria Petrus Judocus de Jongh. Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 23 oktober 1745 en getrouwd aldaar op 7 november 1745, getrouwd aldaar op 7 november 1745 voor de kerk (RK), op 25-jarige leeftijd met Maria van Gorcum, gedoopt te Loon op Zand, overleden aldaar op 13 december 1802, begraven aldaar op 16 december 1802. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes, gedoopt te Loon op Zand op 19 april 1746 (RK).
 2. Henricus, gedoopt te Loon op Zand op 7 maart 1748 (RK), volgt onder XIV-gr.
 3. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 14 februari 1750 (RK).
 4. Jan, gedoopt te Loon op Zand op 28 november 1751 (RK), volgt onder XIV-gs.
 5. Godefridus, gedoopt te Loon op Zand op 10 december 1753 (RK).
 6. Joanna, gedoopt te Loon op Zand op 17 november 1755 (RK).
 7. Adrianus, gedoopt te Loon op Zand op 11 maart 1758.
 8. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 6 mei 1760, volgt onder XIV-gt.
 9. Anna, gedoopt te Loon op Zand op 17 november 1761 (RK), volgt onder XIV-gu.
 10. Hendrica, gedoopt te Loon op Zand op 16 augustus 1763 (RK), overleden aldaar op 7 augustus 1846, 82 jaar oud. Zij is getrouwd te Loon op Zand op 7 mei 1812, op 48-jarige leeftijd met Jan de Jong (63 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 8 maart 1749, overleden aldaar op 13 januari 1830, 80 jaar oud.
 11. Wilhelmus, gedoopt te Loon op Zand op 29 januari 1766 (RK).
 12. Gerardus, gedoopt te Loon op Zand op 18 december 1767 (RK).

XIII-cu Cornelia Schalcke, gedoopt te Loon op Zand op 5 januari 1720 (RK), overleden aldaar op 19 december 1773, 53 jaar oud, dochter van Judocus Walterus Schalcke en Gertrudis Cornelis Brent (XII-bc). Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 8 januari 1746, getrouwd aldaar op 23 januari 1746 voor de kerk (RK), op 26-jarige leeftijd met Theodorus van den Hove (27 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 14 februari 1718 (RK), overleden aldaar op 22 december 1795, 77 jaar oud, zoon van Lambertus Dirckxe van den Hove en Johanna Janse van Loon. Uit dit huwelijk:

 1. Anna, gedoopt te Loon op Zand op 14 december 1746 (RK), overleden voor 4 juni 1761, hoogstens 14 jaar oud.
 2. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 20 april 1749 (RK).
 3. Cornelia, gedoopt te Loon op Zand op 15 december 1751 (RK).
 4. Joanna, gedoopt te Loon op Zand op 13 november 1754 (RK).
 5. Petronella, gedoopt te Loon op Zand op 11 februari 1758 (RK).
 6. Anna, gedoopt te Loon op Zand op 4 juni 1761.

XIII-cv Petrus Jooste Schalcke, gedoopt te Loon op Zand op 21 september 1723 (RK), overleden aldaar op 15 juli 1786, begraven aldaar op 19 juli 1786, 62 jaar oud, zoon van Judocus Walterus Schalcke en Gertrudis Cornelis Brent (XII-bc). Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 7 mei 1746 en getrouwd aldaar op 22 mei 1746, getrouwd aldaar op 23 mei 1746 voor de kerk (RK), op 22-jarige leeftijd met Maria Martini (25 jaar oud), geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 26 april 1721 (RK), wonende te Drunen (NB), overleden te Loon op Zand op 5 maart 1800, begraven aldaar op 10 maart 1800, 78 jaar oud, dochter van Franciscus Martini en Cornelia Janse van Donge. Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis, gedoopt te Loon op Zand op 16 oktober 1747 (RK).
 2. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 18 december 1748 (RK).
 3. Henricus, gedoopt te Loon op Zand op 1 januari 1752 (RK).
 4. Cornelius, gedoopt te Loon op Zand op 30 november 1753 (RK), volgt onder XIV-gv.
 5. Elisabeth, gedoopt te Loon op Zand op 17 juli 1758 (RK), volgt onder XIV-gw.
 6. Petrus, gedoopt te Loon op Zand op 15 november 1760.
 7. Hubertus, gedoopt te Loon op Zand op 14 augustus 1762 (RK).

XIII-cw Adriana Schalcke, gedoopt te Loon op Zand op 17 augustus 1731 (RK), overleden aldaar op 4 oktober 1781, 50 jaar oud, dochter van Judocus Walterus Schalcke en Gertrudis Cornelis Brent (XII-bc). Zij is getrouwd te Loon op Zand op 4 november 1742, op 11-jarige leeftijd met Judocus Joost de Nijs (26 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 7 september 1716 (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Dingeman, gedoopt te Loon op Zand op 12 september 1743 (RK), volgt onder XIV-gx.
 2. Gertrudis, gedoopt te Loon op Zand op 22 januari 1745 (RK).
 3. Cornelius, gedoopt te Loon op Zand op 19 januari 1746 (RK).
 4. Walterus, gedoopt te Loon op Zand op 3 februari 1747 (RK).
 5. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 2 augustus 1749 (RK).
 6. Gerardus, gedoopt te Loon op Zand op 17 december 1750 (RK).
 7. Gertrudis, gedoopt te Loon op Zand op 23 oktober 1752 (RK).
 8. Elisabetha, gedoopt te Loon op Zand op 6 januari 1755 (RK).
 9. Petrus, gedoopt te Loon op Zand op 20 juni 1756 (RK).
 10. Joannes, gedoopt te Loon op Zand op 27 juni 1758 (RK), volgt onder XIV-gy.
 11. Cornelius, gedoopt te Loon op Zand op 6 januari 1762 (RK).

XIII-cx Hubertus Schalcke, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 10 september 1732 (RK), overleden aldaar op 31 mei 1790, begraven aldaar op 2 juni 1790, 57 jaar oud, zoon van Judocus Walterus Schalcke en Gertrudis Cornelis Brent (XII-bc). Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 19 januari 1765, getrouwd aldaar op 3 februari 1765 voor de kerk (nederlands hervormd), op 32-jarige leeftijd (1) met Adriana van Broekhoven (24 jaar oud), geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 30 maart 1740, overleden aldaar op 3 december 1772, 32 jaar oud, dochter van Joannes Dirxse van Broekhove en Maria Gijsberts van Cromvoort. Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis, gedoopt te Loon op Zand op 14 november 1765 (RK), volgt onder XIV-gz.
 2. Joannes, gedoopt te Loon op Zand op 29 november 1767 (RK).
 3. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 9 augustus 1769 (RK), overleden voor 22 oktober 1771, hoogstens 2 jaar oud.
 4. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 22 oktober 1771 (RK).
Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 19 september 1778 en getrouwd aldaar op 4 oktober 1778, getrouwd aldaar op 22 november 1778 voor de kerk (RK), op 46-jarige leeftijd (2) met Adriana van Aelst (26 jaar oud), geboren te Udenhout (NB), gedoopt aldaar op 22 maart 1752. Uit dit huwelijk:
 1. Adriaantje, gedoopt te Loon op Zand op 28 september 1780 (RK), volgt onder XIV-ha.
 2. Petrus, gedoopt te Loon op Zand op 11 maart 1784 (RK).

XIII-cy Corstianus van de Ven, geboren te Loon op Zand op 15 april 1731 (RK), overleden aldaar op 27 december 1807, begraven aldaar op 30 december 1807, 76 jaar oud, zoon van Petrus Corstianse van de Ven (XII-bd) en Cornelia Peeterse Geris. Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 3 mei 1777 en getrouwd aldaar op 18 mei 1777, getrouwd aldaar op 18 mei 1777 voor de kerk (RK), op 46-jarige leeftijd met Martina Kemmeren (19 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 23 maart 1758, overleden aldaar op 2 september 1829, 71 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus, gedoopt te Loon op Zand op 2 januari 1778 (RK).
 2. Cornelia, geboren te Loon op Zand op 30 mei 1781, gedoopt aldaar op 30 mei 1781 (RK), volgt onder XIV-hb.
 3. Johannes, gedoopt te Loon op Zand op 3 november 1787 (RK).
 4. Anthonius, gedoopt te Loon op Zand op 24 februari 1789 (RK).
 5. Petrus, gedoopt te Loon op Zand op 1 augustus 1791 (RK), volgt onder XIV-hc.
 6. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 14 mei 1794 (RK), volgt onder XIV-hd.
 7. Goverdina, gedoopt te Kaatsheuvel (NB) op 31 januari 1798 (RK), volgt onder XIV-he.

XIII-cz Lijntje Nieuwenhuijsen, gedoopt te Giessen (NB) op 8 oktober 1690 (nederduits gereformeerd), dochter van Schalk Teunisse van Nieuwenhuijse (XII-be) en Maijke Cornelis van Herewijne. Zij is getrouwd te Woudrichem (NB) op 29 juli 1718, op 27-jarige leeftijd met Willem Borg. Uit dit huwelijk:

 1. Daniel, gedoopt te Woudrichem (NB) op 20 november 1718 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-hf.
 2. Schalk, gedoopt te Woudrichem (NB) op 7 december 1762 (nederduits gereformeerd).
 3. Marijken, gedoopt te Woudrichem (NB) op 7 april 1920 (nederduits gereformeerd).

XIII-da Maijken Schalken Nieuwenhuijsen, geboren te Giessen (NB), gedoopt op 27 maart 1695, wonende te Sleeuwijk (NB), dochter van Schalk Teunisse van Nieuwenhuijse (XII-be) en Maijke Cornelis van Herewijne. Zij is in ondertrouw gegaan te Sleeuwijk (NB) op 6 januari 1725, getrouwd aldaar op 21 januari 1725 voor de kerk (nederduits gereformeerd), op 29-jarige leeftijd met Jan Claesse Schriek (33 jaar oud), gedoopt te Sleeuwijk (NB) op 22 juli 1691, wonende aldaar, overleden in het jaar 1751, 60 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, gedoopt te Sleeuwijk (NB) op 31 maart 1726, volgt onder XIV-hg.
 2. Anneke, geboren te Sleeuwijk (NB) op 4 september 1735, gedoopt aldaar op 24 oktober 1735 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-hh.

XIII-db Jan Schalcken Nieuwenhuijsen, gedoopt te Giessen (NB) op 9 april 1700 (nederduits gereformeerd), zoon van Schalk Teunisse van Nieuwenhuijse (XII-be) en Maijke Cornelis van Herewijne. Hij is getrouwd te Giessen (NB) op 16 februari 1727 voor de kerk (nederduits gereformeerd), op 26-jarige leeftijd met Jacoba Biesheuvel. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba, gedoopt te Giessen (NB) op 10 mei 1739 (nederduits gereformeerd).

XIII-dc Geertruij Nieuwenhuijsen, geboren te Giessen (NB) in het jaar 1707, overleden voor 1743, hoogstens 36 jaar oud, dochter van Schalk Teunisse van Nieuwenhuijse (XII-be) en Maijke Cornelis van Herewijne. Zij is getrouwd te Uitwijk (NB) op 7 mei 1730, op 23-jarige leeftijd met Peter van Andel (22 jaar oud), geboren ndel (NB), gedoopt aldaar op 20 november 1707. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, geboren lmkerk (NB), gedoopt te Uitwijk (NB) op 2 december 1736, volgt onder XIV-hi.
 2. Cornelis.
 3. Maaike.
 4. Lijntje.

XIII-dd Nicolaas de Roy, gedoopt te Capelle (NB) op 11 september 1740, overleden op 20 april 1798, 57 jaar oud, zoon van Peter Cornelisse de Roy en Huijbertje Claesdr Rosenbrand (XII-bg). Hij was gehuwd met Geertruy van Cleef, geboren te Capelle (NB) op 14 augustus 1746, overleden op 26 februari 1789, 42 jaar oud, dochter van Wijnand van Kleef en Adriaantje Paans. Uit dit huwelijk:

 1. Wijnand, gedoopt te Capelle (NB) op 21 november 1773, volgt onder XIV-hj.
 2. Peter, gedoopt te Capelle (NB) op 17 september 1775.
 3. Huybertje, gedoopt te Capelle (NB) op 3 mei 1778.
 4. Aderjaentje, gedoopt te Capelle (NB) op 5 juni 1778.
 5. Aalbert, gedoopt te Capelle (NB) op 28 november 1784.

XIII-de Geertruy Petersdr de Rooij, gedoopt te Capelle (NB) op 10 maart 1751, overleden aldaar op 18 april 1802, 51 jaar oud, dochter van Peter Cornelisse de Roy en Huijbertje Claesdr Rosenbrand (XII-bg). Zij is getrouwd op 4 oktober 1789, op 38-jarige leeftijd met Jacobus Sterrenburg (23 jaar oud), kleermaker, geboren te 's-Gravenmoer (NB) op 6 april 1766, overleden te Capelle (NB) op 23 november 1840, 74 jaar oud, zoon van Adriaan Sterrenburg en Dina Willemina van Schreven.
(Hij is later getrouwd op 22 augustus 1803, op 37-jarige leeftijd met Johanna Snaphaan, geboren te Loon op Zand (nederduits gereformeerd), zie XIV-hr.) Uit dit huwelijk:

 1. Willemijna, gedoopt te Capelle (NB) op 8 augustus 1790, volgt onder XIV-hk.
 2. Peter, geboren op 4 oktober 1791, gedoopt te Capelle (NB) op 9 oktober 1791, overleden voor 16 november 1794, hoogstens 3 jaar oud.
 3. Aderjanus, gedoopt te Capelle (NB) op 23 december 1792.
 4. Peter, geboren op 14 november 1794, gedoopt te Capelle (NB) op 16 november 1794, volgt onder XIV-hl.

XIII-df Cornelis Rosenbrand, gedoopt op 31 maart 1741, overleden op 2 april 1795, 54 jaar oud, zoon van Jan Niklaassen Rosenbrand (XII-bh) en Marie Cornelissen de Roy. Hij is in ondertrouw gegaan op 29 december 1775 en getrouwd op 14 januari 1776, op 34-jarige leeftijd met Catharina van Kampen (32 jaar oud), gedoopt op 11 augustus 1743, dochter van Peter van Campen en Catharina de Leeuw. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter, gedoopt op 16 maart 1777, volgt onder XIV-hm.
 2. Maria, gedoopt op 22 februari 1779, volgt onder XIV-hn.
 3. Catharina, gedoopt op 4 augustus 1782, volgt onder XIV-ho.

XIII-dg Johanna Rosenbrand, gedoopt op 11 december 1746, overleden te Loon op Zand op 29 november 1789, 42 jaar oud, dochter van Jan Niklaassen Rosenbrand (XII-bh) en Marie Cornelissen de Roy. Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 22 februari 1771 en getrouwd aldaar op 10 maart 1771, op 24-jarige leeftijd met Adriaan Snaphaan (23 jaar oud), geboren op 17 december 1747, wonende te Drimmelen, overleden te Made op 2 mei 1833, 85 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana, geboren te Loon op Zand op 12 januari 1772, volgt onder XIV-hp.
 2. Hendrica, geboren te Loon op Zand in het jaar 1786, volgt onder XIV-hq.
 3. Johanna, geboren te Loon op Zand (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-hr.

XIII-dh Antoni Rosenbrand, gedoopt te Capelle (NB) op 12 oktober 1747, overleden aldaar op 9 september 1827, 79 jaar oud, zoon van Jan Niklaassen Rosenbrand (XII-bh) en Marie Cornelissen de Roy. Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 22 september 1776, op 28-jarige leeftijd met Geertruij Dalmaijer (28 jaar oud), geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), gedoopt op 11 december 1747, dochter van Johannes Dalmaijer en Marie de Rooij. Uit dit huwelijk:

 1. Jan, gedoopt op 21 september 1777.
 2. Willemijna, gedoopt op 19 maart 1780, volgt onder XIV-hs.
 3. Maria.

XIII-di Geertruij Jans Rosenbrand, gedoopt te Capelle (NB) op 23 augustus 1750, overleden op 13 februari 1784, 33 jaar oud, dochter van Jan Niklaassen Rosenbrand (XII-bh) en Marie Cornelissen de Roy. Zij is getrouwd op 12 augustus 1781, op 30-jarige leeftijd met Huibert Peters Pruijssers (26 jaar oud), gedoopt op 10 augustus 1755, zoon van Peter Floris Pruijssers en Cornelia Schep. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter, gedoopt te Capelle (NB) op 20 januari 1782, volgt onder XIV-ht.

XIII-dj Adriana Rosenbrand, gedoopt te Capelle (NB) op 15 april 1753, overleden te Sprang (NB) op 29 mei 1832, 79 jaar oud, dochter van Jan Niklaassen Rosenbrand (XII-bh) en Marie Cornelissen de Roy. Zij is getrouwd op 5 oktober 1783, op 30-jarige leeftijd met Nicolaas Dalmeijer (31 jaar oud), schipper, geboren op 27 augustus 1752, gedoopt aldaar op 27 augustus 1752, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 4 april 1830, 77 jaar oud.

Nicolaas Dalmaijers 4 april 1830 Vrijhoeve-Capelle. Nicolaas Dalmaijers, schipper is geboren omstreeks 1752 in Vrijhoeven-Cappel, zoon van Jan Dalmaijers en Jacomijna Mouthaan. Nicolaas is overleden op 04-04-1830 om 02:00 uur in Vrijhoeven-Cappel, ongeveer 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-04-1830. Bij de aangifte van het overlijden van Nicolaas waren de volgende getuigen aanwezig: Philip Sprangers (geb. 1768) en Adriaan Faro (geb. 1800). Notitie bij overlijden van Nicolaas: Overleden op zondag, echtgenoot van Adriana Rosenbrand. Aangevers: Adriaan Faro, arbeider 30 jaren, schoonzoon van de overledene en Philip Sprangers, schoenmaker, 62 jaren, nabuur. Nicolaas trouwde met Adriana Rosenbrand.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria, geboren op 14 juni 1789, volgt onder XIV-hu.
 2. Geertruij, geboren te Capelle (NB) op 22 mei 1795, volgt onder XIV-hv.
 3. Wilhelmina, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 2 juli 1849. Zij was gehuwd met Adriaan Faro, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 2 maart 1858.

XIII-dk Johannes Ariese Paans, gedoopt te Capelle (NB) op 22 december 1754 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 28 februari 1802, 47 jaar oud, zoon van Arien Jans Paans en Johanna Claesz Rosenbrand (XII-bj). Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 27 november 1791, op 36-jarige leeftijd met Helena Dolk (20 jaar oud), gedoopt te Capelle (NB) op 3 november 1771 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 8 januari 1858, 86 jaar oud, dochter van Jan Dolk en Willemyna van der Hooven. Uit dit huwelijk:

 1. Arij, geboren te Capelle (NB) op 1 oktober 1792, gedoopt aldaar op 7 oktober 1792 (nederduits gereformeerd).
 2. Willemijna, geboren te Capelle (NB) op 31 oktober 1793, gedoopt aldaar op 3 november 1793 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 13 augustus 1858, 64 jaar oud.
 3. Jan, geboren te Capelle (NB) op 4 januari 1795, gedoopt aldaar op 11 januari 1795 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-hw.
 4. Johanna, geboren op 11 februari 1796, gedoopt te Capelle (NB) op 14 februari 1796 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-hx.
 5. Zijken, geboren te Capelle (NB) op 26 september 1797, gedoopt aldaar op 1 oktober 1797 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 23 maart 1805, 7 jaar oud.
 6. Anna, geboren te Capelle (NB) op 10 juli 1799, gedoopt aldaar op 17 juli 1799 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 13 oktober 1857, 58 jaar oud. Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 6 maart 1843, op 43-jarige leeftijd met Willem van der Sluijs (37 jaar oud), geboren te Zevenbergen (NB) op 2 februari 1806, overleden na 1871, minstens 65 jaar oud, zoon van Pieter van der Sluijs en Maria Markes.
 7. Arij, geboren te Capelle (NB) op 21 december 1800, gedoopt aldaar op 26 december 1800 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 26 maart 1802, 1 jaar oud.
 8. Leendert, geboren Amsterdam op 9 februari 1802, volgt onder XIV-hy.
 9. Dirk, geboren te Capelle (NB) op 12 februari 1802, gedoopt aldaar op 21 februari 1802 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar.
 10. Geertrui, geboren te Capelle (NB), volgt onder XIV-hz.

XIII-dl Helena van Besouwen, gedoopt te Tilburg op 25 oktober 1744 (RK), overleden te Schiedam (ZH) op 26 juni 1839, 94 jaar oud, dochter van Jan van Besouwen en Mechelina Wouter Mandemakers (XII-bk). Zij is getrouwd te Tilburg op 23 september 1770, op 25-jarige leeftijd met Johan Casper Link (33 jaar oud), kokardemaker, geboren te Munniksraath in het jaar 1737, overleden te Tilburg op 11 april 1807, 70 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna, gedoopt te Tilburg op 23 juni 1771 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-ia.
 2. Dorothea, geboren te Tilburg op 17 maart 1773.
 3. Anna, geboren te Tilburg op 4 december 1774, volgt onder XIV-ib.
 4. Johannes, gedoopt te Tilburg op 2 maart 1777 (nederduits gereformeerd).
 5. Cornelia, geboren te Tilburg op 18 november 1778.
 6. Dorothea, geboren op 20 augustus 1780, overleden te Tilburg op 23 januari 1781, 156 dagen oud.
 7. Woutrien, geboren te Tilburg op 20 februari 1782, overleden te Loon op Zand op 4 januari 1851, 68 jaar oud.

XIII-dm Pieter van Besouwen, gedoopt te Tilburg op 16 januari 1752 (RK), overleden te 's-Gravendeel (ZH) op 2 augustus 1824, 72 jaar oud, zoon van Jan van Besouwen en Mechelina Wouter Mandemakers (XII-bk). Hij is getrouwd te Heerjansdam (ZH) in het jaar 1789, op 37-jarige leeftijd met Adriana Johanna Hendriksdr Schuller (ongeveer 39 jaar oud), geboren te Gilze (NB) rond 1750, overleden te Heerjansdam (ZH) op 26 oktober 1830, ongeveer 80 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Machelina, geboren te Heerjansdam (ZH) op 26 november 1786, volgt onder XIV-ic.
 2. Johanna, geboren te Heerjansdam (ZH) op 24 februari 1793, volgt onder XIV-id.
 3. Hendrik, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 5 maart 1846.

XIII-dn Adriaan Adriaens Oerlemans, bouwman, gedoopt te Sprang (NB) op 1 januari 1736, overleden voor 17 juni 1779, hoogstens 43 jaar oud, zoon van Adriaan Adriaansz Oerlemans (XII-df) en Elisabeth van Ammelrooij (XII-bl). Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 30 december 1767 en getrouwd aldaar op 17 januari 1768, op 32-jarige leeftijd (1) met Jacoba de Kok (29 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 7 september 1738, begraven aldaar op 30 mei 1770, 31 jaar oud, dochter van Hendrik de Kok en Adriana Zoeters. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth, geboren te Sprang (NB), gedoopt op 30 september 1762.
 2. Hendrik, gedoopt te Sprang (NB) op 22 januari 1764, jong overleden voor 15 december 1765, hoogstens 1 jaar oud.
 3. Anna, gedoopt te Sprang (NB) op 17 januari 1765, jong overleden.
 4. Hendrik, gedoopt te Sprang (NB) op 15 december 1765, volgt onder XIV-ie.
 5. Geertruij, gedoopt te Sprang (NB) in september 1767.
 6. Anna, gedoopt te Sprang (NB) op 9 juli 1769.
Hij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 23 april 1772 en getrouwd aldaar op 10 mei 1772, op 36-jarige leeftijd (2) met Antonia Vos. Uit dit huwelijk:
 1. Engelina, gedoopt te Sprang (NB) op 25 december 1772, volgt onder XIV-if.
 2. Gerardus, gedoopt te Sprang (NB) op 12 januari 1775.
 3. Adriaen, gedoopt te Sprang (NB) op 12 januari 1775.

XIII-do Adriana Adriaens Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 19 juli 1739, begraven aldaar op 30 maart 1802, 62 jaar oud, dochter van Adriaan Adriaansz Oerlemans (XII-df) en Elisabeth van Ammelrooij (XII-bl).

Akte van verkoop, voor Roeland Middelkoop, notaris te Capelle, door Jan Timmermans aan Stephanus Timmermans, beiden wonende te Sprang, van een huis, schuur, hof, erf en zaailand te Sprang, kadastraal bekend sectie B. nrs. 177, 178 en 179, de verkoper aangekomen bij koop d.d. 8 januari 1794 van Adriana Oerlemans, weduwe van Govert de Bie, 1835 mrt. 3
Zij is in ondertrouw gegaan te Sprang (NB) op 13 november 1761 en getrouwd aldaar op 29 november 1761, op 22-jarige leeftijd met Govert de Bie (34 jaar oud), gedoopt te Sprang (NB) op 22 december 1726, begraven aldaar op 18 december 1784, 57 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth, gedoopt te Sprang (NB) op 12 september 1762, overleden aldaar op 14 oktober 1823, 61 jaar oud. Zij was gehuwd met Pieter Vos.
 2. Johanna, gedoopt te Sprang (NB) op 15 januari 1764.
 3. Adriana, gedoopt te Sprang (NB) op 27 oktober 1765, volgt onder XIV-ig.
 4. Hendrik, geboren te Sprang (NB) op 14 januari 1770, volgt onder XIV-ih.
 5. Josijna, gedoopt te Sprang (NB) op 23 augustus 1772, jong overleden.
 6. Josijna, gedoopt te Sprang (NB) op 22 mei 1774, volgt onder XIV-ii.

XIII-dp Jacobus Vos, gedoopt te Capelle (NB) op 23 januari 1752, zoon van Dirk Aertse Vos (XII-bm) en Maria Gijsberts Bossers. Hij is getrouwd op 15 mei 1778, op 26-jarige leeftijd met Johanna de Rooij (ongeveer 23 jaar oud), geboren te Loon op Zand rond 1755. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella, gedoopt te Capelle (NB) op 20 december 1778. Zij is in ondertrouw gegaan op 9 maart 1800, op 21-jarige leeftijd met Pieter Rosenbrand, gedoopt op 16 maart 1777, volgt onder XIV-hm.

XIII-dq Pieternella Dirks Vos, gedoopt te Capelle (NB) op 17 augustus 1760, overleden te Sprang (NB) in het jaar 1804, 44 jaar oud, dochter van Dirk Aertse Vos (XII-bm) en Maria Gijsberts Bossers. Zij was gehuwd met Cornelis Cornelisse Snijders, gedoopt op 9 mei 1751, overleden te Sprang (NB) in het jaar 1804, 53 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Anna, gedoopt te Capelle (NB) op 19 oktober 1788 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-ij.
 2. Cornelia, gedoopt te Capelle (NB) op 9 mei 1790 (nederduits gereformeerd). Zij is getrouwd te Raamsdonk (NB) op 11 december 1834, op 44-jarige leeftijd met Johannes van Achterberg (39 jaar oud), geboren te Raamsdonk (NB) op 17 februari 1795, zoon van Gerrit Nicolaas van Achterberg en Maria Dank.
 3. Maria, geboren te Capelle (NB) op 6 september 1792, gedoopt aldaar op 9 september 1792 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 5 oktober 1817, 25 jaar oud.
 4. Adriana, geboren te Sprang (NB) op 13 oktober 1794, volgt onder XIV-ik.
 5. Dirkske, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 5 september 1831.

XIII-dr Pieter van der Loo, schoenmaker, geboren te Sprang (NB) op 30 oktober 1756, overleden aldaar op 14 december 1833, 77 jaar oud, zoon van Jacob van der Loo en Antonet Vos (XII-bn). Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 26 oktober 1783, op 26-jarige leeftijd (1) met Huiberdina Boer. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 31 mei 1820.
Hij was gehuwd (2) met Maria van Heijst, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 7 oktober 1838. Uit dit huwelijk:
 1. Johannes, geboren te Sprang (NB) op 3 mei 1795. Hij is getrouwd te Waalwijk op 14 november 1833, op 38-jarige leeftijd met Louwerina van der Loo (53 jaar oud), geboren te Sprang (NB) op 18 november 1779, dochter van Hendrik van der Loo en Pieternella Kolsters.
 2. Geertruij, geboren te Sprang (NB) op 30 mei 1804, overleden te Erp (NB) op 14 april 1897, 92 jaar oud. Zij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 9 augustus 1835, op 31-jarige leeftijd met Cornelis van Riel, geboren te Sprang (NB) op 4 juli 1811, volgt onder XIII-hi.
 3. Willem, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 16 juni 1824.
 4. Hendrik, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 2 december 1858.

XIII-ds Adriana van der Loo, geboren te Sprang (NB) op 26 juni 1763, overleden te Rossum (Gld) op 16 mei 1804, 40 jaar oud, dochter van Jacob van der Loo en Antonet Vos (XII-bn). Zij is getrouwd te Rossum (Gld) op 21 augustus 1791, op 28-jarige leeftijd met Cornelis van der Zalm (25 jaar oud), geboren te Rossum (Gld) op 13 maart 1766, overleden aldaar op 14 november 1817, 51 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Antonetta, geboren te Rossum (Gld) op 8 mei 1792, overleden aldaar.
 2. Gerrit, geboren te Rossum (Gld) op 6 november 1794, volgt onder XIV-il.
 3. Alida, geboren te Rossum (Gld) op 13 augustus 1797, volgt onder XIV-im.
 4. Jakob, geboren te Rossum (Gld) op 11 februari 1800, volgt onder XIV-in.

XIII-dt Anna van der Loo, geboren te Sprang (NB) op 30 november 1766, overleden aldaar op 7 november 1845, 78 jaar oud, dochter van Jacob van der Loo en Antonet Vos (XII-bn). Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 7 november 1784, op 17-jarige leeftijd (1) met Melis Glavimans (23 jaar oud), geboren in het jaar 1761, overleden in het jaar 1812, 51 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob, geboren te Sprang (NB) op 12 september 1793, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 11 maart 1866, 72 jaar oud. Hij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 30 juni 1822, op 28-jarige leeftijd (1) met Goverdina Timmermans (28 jaar oud), geboren te Sprang (NB) op 28 februari 1794, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 17 maart 1838, 44 jaar oud, dochter van Jan Stevens Timmermans en Adriana Goverts de Bie (XIV-ig). Hij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 6 september 1838, op 44-jarige leeftijd (2) met Johanna van Zelst (45 jaar oud), geboren te Sprang (NB) op 30 december 1792, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 23 maart 1858, 65 jaar oud, dochter van Thomas van Zelst en Wouterke Treffers.
 2. Hendrik, geboren te Sprang (NB) op 20 mei 1796, volgt onder XIV-io.
 3. Antonie, geboren te Sprang (NB) op 15 oktober 1797, volgt onder XIV-ip.
 4. Maria, geboren op 31 oktober 1802, volgt onder XIV-iq.
 5. Jan, geboren op 4 februari 1811, volgt onder XIV-ir.
Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 15 september 1825, op 58-jarige leeftijd (2) met Simon Jans Oerlemans, gedoopt te Sprang (NB) op 17 november 1776, zie XII-ee.

XIII-du Elizabeth Brouwers, gedoopt te Sprang (NB) op 11 november 1742, dochter van Jan Brouwers en Hendrina de Beer (XII-bp). Zij was gehuwd met Bernardus Gooshouder, geboren te Rispaq (Zwitserland) rond 1742. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, gedoopt te Sprang-Capelle (NB) op 4 januari 1784 (nederduits gereformeerd).

XIII-dv Cornelia Clasina Brouwers, spinster, gedoopt te Raamsdonk (NB) op 18 december 1753, overleden aldaar op 30 januari 1820, 66 jaar oud, dochter van Jan Brouwers en Hendrina de Beer (XII-bp). Zij is in ondertrouw gegaan te Raamsdonk (NB) op 20 april 1780 en getrouwd aldaar op 7 mei 1780, op 26-jarige leeftijd met Steven Jansz de Koning (27 jaar oud), gedoopt te Raamsdonk (NB) op 24 september 1752, overleden aldaar op 22 maart 1784, 31 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Anna, gedoopt te Raamsdonk (NB) op 6 augustus 1780.
 2. Hendrina, gedoopt te Raamsdonk (NB) op 18 december 1782, volgt onder XIV-is.

XIII-dw Alida Dalman, gedoopt te Rotterdam op 20 maart 1768 (gereformeerd), wonende te Rotterdam (Posthoornsteeg), overleden te Rotterdam op 12 december 1841, 73 jaar oud, dochter van Kornelius Dalman en Anna de Haan (XII-bq). Zij is in ondertrouw gegaan te Rotterdam op 25 mei 1800 en getrouwd aldaar op 8 juni 1800, op 32-jarige leeftijd met Philip Adam Anspach (43 jaar oud), geboren te Nderingenheim in het jaar 1757, wonende te Rotterdam (Nieuwehaven), overleden te Rotterdam op 13 augustus 1840, 83 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Willem, geboren te Rotterdam op 26 maart 1801, gedoopt aldaar op 6 april 1801 (gereformeerd), wonende te Rotterdam (Nieuwehaven).
 2. Johan, geboren te Rotterdam op 22 november 1802, gedoopt te Rotterdam (Oosterkerk) op 5 december 1802 (gereformeerd), wonende te Rotterdam (Nieuwehaven).
 3. Johanna, geboren te Rotterdam (Nieuwehaven) op 26 juli 1805, gedoopt te Rotterdam op 4 augustus 1805 (gereformeerd), volgt onder XIV-it.

XIII-dx Jannetje Dalman, gedoopt te Rotterdam op 20 maart 1768 (gereformeerd), wonende te Rotterdam (Posthoornsteeg) en te Wijnhaven, dochter van Kornelius Dalman en Anna de Haan (XII-bq). Zij is in ondertrouw gegaan te Rotterdam op 18 juli 1790 en getrouwd aldaar op 1 augustus 1790, op 22-jarige leeftijd met Hendrik Cramer (25 jaar oud), geboren in het jaar 1765, wonende te Oppert, overleden te Rotterdam op 19 september 1823, 58 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, geboren te Rotterdam op 30 juni 1792, gedoopt te Rotterdam (Zuiderkerk) op 8 juli 1792 (gereformeerd), wonende te Rotterdam (Weesestraat). Hij is getrouwd te Rotterdam op 5 juni 1816, op 23-jarige leeftijd met Pieternella Drooglever (38 jaar oud), geboren te Leerdam (ZH) in het jaar 1778, dochter van Gerrit Drooglever en Hendrikje Arentje Donk.
 2. Clara, geboren te Rotterdam op 6 januari 1797, gedoopt aldaar op 12 januari 1797 (gereformeerd), wonende te Rotterdam (Weesestraat), overleden te Rotterdam op 21 november 1834, 37 jaar oud.
 3. Jan, geboren te Rotterdam op 19 maart 1799, gedoopt te Rotterdam (Oosterkerk) op 25 maart 1799 (gereformeerd), volgt onder XIV-iu.
 4. Johanna, geboren te Rotterdam op 29 maart 1801, gedoopt aldaar op 5 april 1801 (gereformeerd), volgt onder XIV-iv.
 5. Jacoba, geboren te Rotterdam op 28 augustus 1803, gedoopt aldaar op 8 september 1803 (gereformeerd), wonende te Rotterdam (Wijnhaven), overleden te Rotterdam op 4 december 1823, 20 jaar oud.
 6. Wilhelmus, geboren op 8 september 1805, gedoopt te Rotterdam op 13 september 1805 (gereformeerd), wonende te Rotterdam (Wijnhaven).
 7. Johanna, geboren te Rotterdam op 13 augustus 1807, gedoopt aldaar op 21 augustus 1807 (gereformeerd), wonende te Rotterdam (Wijnhaven), overleden te Rotterdam op 7 maart 1830, 22 jaar oud.

XIII-dy Anna Catharina de Haan, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 19 januari 1752, overleden te den Haag op 27 februari 1825, 73 jaar oud, dochter van Gerrit de Haan (XII-bs) en Allegonda Verhoeven. Zij was gehuwd met Martinus Liernur, geboren in het jaar 1745, overleden te den Haag op 16 december 1826, 81 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Paulus, geboren te den Haag in het jaar 1783, volgt onder XIV-iw.
 2. Gerrarda, geboren te den Haag in het jaar 1789. Zij is getrouwd te den Haag op 17 augustus 1825, op 36-jarige leeftijd met Barend Bruijns (30 jaar oud), geboren Amsterdam in het jaar 1795.

XIII-dz Antoinette de Haan, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 20 januari 1760, overleden te den Haag op 11 juni 1820, 60 jaar oud, dochter van Gerrit de Haan (XII-bs) en Allegonda Verhoeven. Zij is in ondertrouw gegaan op 23 juli 1786 en getrouwd te den Haag (Kloosterkerk) op 6 augustus 1786, op 26-jarige leeftijd met Paulus van Kempen (28 jaar oud), schoenmaker, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 23 oktober 1757, overleden te den Haag op 16 december 1832, 75 jaar oud, zoon van Arnoldus van Kempen en Johanna van Duynevelt. Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus, geboren te den Haag op 1 juli 1787, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 4 juli 1787.
 2. Johannes, geboren te den Haag op 26 juni 1788, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 29 juni 1788.
 3. Paulus, geboren te den Haag op 16 juni 1790, gedoopt te den Haag (Kloosterkerk) op 18 juni 1790.
 4. Anna, geboren te den Haag op 5 juli 1793, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 10 juli 1793, volgt onder XIV-ix.
 5. Johannes, geboren te den Haag op 6 oktober 1795, gedoopt te den Haag (Grote kerk) op 11 oktober 1795.
 6. Paulus, geboren te den Haag op 2 december 1799, gedoopt te den Haag (Hoogduitse kerk) op 26 december 1799.

XIII-ea Aderjaen van den Hoek, gedoopt te Capelle (NB) op 31 oktober 1751, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 28 september 1826, 74 jaar oud, zoon van Joost Jansen van den Hoek (XII-bt) en Maria van Nieuwenhuizen. Hij was gehuwd met Cornelia de Leeuw, geboren op 4 november 1753, dochter van Peter de Leeuw en Geertruij de Bruijn. Uit dit huwelijk:

 1. Joost, geboren , gedoopt te Capelle (NB) op 9 september 1782, volgt onder XIV-iy.
 2. Peter, gedoopt te Capelle (NB) op 1 mei 1789, volgt onder XIV-iz.
 3. Denis, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), gedoopt te Capelle (NB) op 1 mei 1789, volgt onder XIV-ja.

XIII-eb Cornelis van den Hoek, gedoopt te Capelle (NB) op 25 april 1756, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 6 april 1822, 65 jaar oud, zoon van Joost Jansen van den Hoek (XII-bt) en Maria van Nieuwenhuizen. Hij was gehuwd met Adriana van der Schans, gedoopt te Capelle (NB) op 23 augustus 1761 (nederduits gereformeerd), overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 5 oktober 1845, 84 jaar oud, dochter van Peter van der Schans en Johanna de Leeuw.

Adriana is overleden op 05-10-1845 om 09:00 uur in Vrijhoeven Cappel, ongeveer 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-10-1845. Bij de aangifte van het overlijden van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. 1809) en Peeter van der Schans (geb. 1809). Notitie bij overlijden van Adriana: Overleden om 09:00 uur op zondag, oud 84 jaren. Aangevers: Peeter van der Schans, landbouwer, 36 jaren, neef en Govert Gouda, schoenmaker, 36 jaren, nabuur. Beroep: particuliere. Adriana trouwde met Cornelis van den Hoek. Cornelis is overleden.
Uit dit huwelijk:
 1. Adriana, volgt onder XIV-jb.

XIII-ec Denis van der Schans, gedoopt te Capelle (NB) op 13 november 1757 (nederduits gereformeerd), overleden te Sprang (NB) op 29 maart 1829, 71 jaar oud, zoon van Jacobus van der Schans en Janneke van den Hoek (XII-bu). Hij was gehuwd met Wouterina Ophorst, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 1 maart 1841, dochter van Johannes Cornelisse Ophorst en Clasina Klokkenberg. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus, gedoopt te Capelle (NB) op 6 mei 1787 (nederduits gereformeerd), overleden voor 27 juli 1788, hoogstens 1 jaar oud.
 2. Jacobus, gedoopt te Capelle (NB) op 27 juli 1788 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-jc.
 3. Johannis, gedoopt te Capelle (NB) op 20 februari 1791, volgt onder XIV-jd.
 4. Janneke, geboren op 24 oktober 1793, gedoopt te Capelle (NB) op 27 oktober 1795 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-je.
 5. Goverd, geboren te Capelle (NB) op 2 januari 1797, gedoopt aldaar op 8 januari 1797 (nederduits gereformeerd).
 6. Govert, geboren te Sprang (NB) op 25 april 1802, gedoopt te Capelle (NB) op 25 april 1802, volgt onder XIV-jf.

XIII-ed Adryana van Riel, gedoopt te Capelle (NB) op 25 februari 1759, overleden te a, begraven aldaar op 9 augustus 1798, 39 jaar oud, dochter van Jan van Riel en Anna van den Hoek (XII-bv). Zij was gehuwd met Peter van den Hoek, gedoopt te Capelle (NB) op 24 oktober 1751, overleden op 18 februari 1806, 54 jaar oud, zoon van Johannes van den Hoek en Cornelia Heijmans. Uit dit huwelijk:

 1. Jan, gedoopt te Capelle (NB) op 9 oktober 1785, volgt onder XIV-jg.
 2. Gerrit, geboren te Capelle (NB) op 2 februari 1792, gedoopt aldaar op 5 februari 1792, volgt onder XIV-jh.

XIII-ee Willem Filibert Adriaan Philibert, geboren te Tilburg op 15 november 1667, zoon van Filibert Adriaan Philibert (XII-bw) en Maria Willem Beertens. Hij is getrouwd te Tilburg op 13 mei 1695, op 27-jarige leeftijd met Johanna van Beurden. Uit dit huwelijk:

 1. Frans, geboren te Tilburg op 13 september 1704, overleden aldaar op 13 september 1745, 41 jaar oud. Hij is getrouwd te Tilburg op 22 september 1724, op 20-jarige leeftijd met Johanna Maria Hendrik van Gils (28 jaar oud), geboren te Tilburg op 24 december 1695, overleden aldaar op 27 februari 1756, 60 jaar oud, dochter van Hendrik Jan van Gils en Helena Thomas Nicolaas van Wijck.

XIII-ef Willem Peter Philibert, geboren te Lille (BelgiŽ) op 16 april 1670, overleden aldaar op 23 maart 1703, 32 jaar oud, zoon van Peter Willem Philibert (XII-ca) en Margaretha Peter Sas. Hij is getrouwd te Lille (BelgiŽ) op 19 januari 1690, op 19-jarige leeftijd (1) met Aldegundis Diels, overleden te Lille (BelgiŽ) op 6 oktober 1699. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan, geboren te Lille (BelgiŽ) op 28 augustus 1683, volgt onder XIV-ji.
 2. Peter, geboren te Lille (BelgiŽ) op 1 maart 1692.
 3. Anna, geboren te Lille (BelgiŽ) op 26 juni 1695.
 4. Anna, geboren te Lille (BelgiŽ) op 8 maart 1697.
 5. Willem, geboren te Lille (BelgiŽ) op 10 december 1698.
 6. Catharina, geboren te Lille (BelgiŽ) op 10 december 1698.
Hij is daarnaast getrouwd te Lille (BelgiŽ) op 6 oktober 1699, op 29-jarige leeftijd (2) met Margaretha Verstraeten, overleden te Lille (BelgiŽ) op 9 april 1740. Uit dit huwelijk:
 1. Maria, geboren te Lille (BelgiŽ) op 27 januari 1701, volgt onder XIV-jj.
 2. Johanna, geboren te Lille (BelgiŽ) op 28 januari 1701.
 3. Maria, geboren te Lille (BelgiŽ) op 26 april 1702.

XIII-eg Willem Snoeren, geboren te Loon op Zand op 15 mei 1708 (RK), overleden aldaar in april 1781, 72 jaar oud, zoon van Arnoldus Hendrick Snoeren en Adriana Adriaan Robben (XII-cb). Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 20 oktober 1753 en getrouwd aldaar op 3 november 1753, getrouwd aldaar op 4 november 1753 voor de kerk (RK), op 45-jarige leeftijd met Johnanna van Dal (31 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 6 augustus 1722 (RK), overleden aldaar op 16 maart 1792, 69 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana, geboren te Loon op Zand op 4 november 1753 (RK), volgt onder XIV-jk.

XIII-eh Catelijn Paans, gedoopt te Capelle (NB) op 23 september 1707 (nederduits gereformeerd), dochter van Jacob Jans Paans en Adriaentje AriŽns Leempoel (XII-cc). Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 8 mei 1729, op 21-jarige leeftijd (1) met Michiel Lawende, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) (nederduits gereformeerd), overleden voor november 1754. Uit dit huwelijk:

 1. Anneke, gedoopt te Capelle (NB) op 20 november 1729 (nederduits gereformeerd).
 2. Adriana, geboren te Capelle (NB) op 10 december 1730 (nederduits gereformeerd).
 3. Heyliger, gedoopt te Capelle (NB) op 22 februari 1733 (nederduits gereformeerd).
 4. Jacobus, gedoopt te Capelle (NB) op 20 februari 1735 (nederduits gereformeerd).
 5. AriŽn, gedoopt te Capelle (NB) op 13 oktober 1737 (nederduits gereformeerd).
 6. Anna, gedoopt te Capelle (NB) op 13 maart 1740 (nederduits gereformeerd).
 7. Michiel, gedoopt te Capelle (NB) op 20 januari 1743 (nederduits gereformeerd).
Zij is getrouwd te Waspik (NB) op 1 december 1754, op 47-jarige leeftijd (2) met Adriaan Kusters, geboren te Waspik (NB).

XIII-ei Willemina Paans, gedoopt te Capelle (NB) op 26 december 1709, dochter van Jacob Jans Paans en Adriaentje AriŽns Leempoel (XII-cc). Zij is getrouwd te Dordrecht op 19 november 1730, op 20-jarige leeftijd met Cornelis Pruijssen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, geboren te Dordrecht op 4 november 1731.
 2. Jacob, geboren te Dordrecht op 29 februari 1736.
 3. Maria, geboren te Dordrecht op 11 december 1743.

XIII-ej Anna Paans, gedoopt te Capelle (NB) op 27 december 1711 (nederduits gereformeerd), dochter van Jacob Jans Paans en Adriaentje AriŽns Leempoel (XII-cc). Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 23 november 1738, op 26-jarige leeftijd (1) met Jan Paulusse van Dongen, overleden voor 3 april 1740. Uit dit huwelijk:

 1. Anneke, gedoopt te Capelle (NB) op 3 april 1740.
Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 23 juni 1743, op 31-jarige leeftijd (2) met Antonie Snijders. Uit dit huwelijk:
 1. Maria, gedoopt te Capelle (NB) op 23 februari 1744 (nederduits gereformeerd).
 2. Jacoba, gedoopt te Capelle (NB) op 21 september 1746.
 3. Adriana, gedoopt te Capelle (NB) op 9 augustus 1750 (nederduits gereformeerd).
Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 1 november 1761, op 49-jarige leeftijd (3) met Adriaan van Kuijk.

XIII-ek Adriaan Paans, gedoopt te Capelle (NB) op 25 maart 1717, zoon van Jacob Jans Paans en Adriaentje AriŽns Leempoel (XII-cc). Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 27 februari 1739, op 21-jarige leeftijd met Catharina de Rooij, geboren te Besoijen (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Joannes, gedoopt te Amsterdam op 18 november 1746.
 2. Fransijntje, geboren Amsterdam op 29 december 1751.

XIII-el Johanna Paans, gedoopt te Capelle (NB) op 3 mei 1720, dochter van Jacob Jans Paans en Adriaentje AriŽns Leempoel (XII-cc). Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 2 augustus 1739, op 19-jarige leeftijd met Peter van Beek (22 jaar oud), geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 17 mei 1717.
(Hij is eerder getrouwd te Capelle (NB) op 11 mei 1738, op 20-jarige leeftijd met Adriaantje Nieuwenhuizen (35 jaar oud), geboren op 13 december 1702, overleden in januari 1739, 36 jaar oud.) Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth, gedoopt te Sprang-Capelle (NB) op 2 december 1753 (nederduits gereformeerd), overleden te Sprang (NB) op 7 juli 1816, 62 jaar oud.

XIII-em Johannes Paans, gedoopt te Capelle (NB) op 24 september 1722, overleden te Sluis, zoon van Jacob Jans Paans en Adriaentje AriŽns Leempoel (XII-cc). Hij is getrouwd te Sluis op 26 februari 1758, op 35-jarige leeftijd (1) met Catharine Prinse. Hij was gehuwd (2) met Johanna Portenius. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, geboren te Sluis in het jaar 1762, volgt onder XIV-jl.
 2. Adriana, geboren rond 1765, volgt onder XIV-jm.
 3. Anna, geboren te Sluis rond 1767, volgt onder XIV-jn.
Hij is getrouwd te Sluis op 7 juni 1767, op 44-jarige leeftijd (3) met Maria van de Putte.

XIII-en Joost Hendrikse van den Hoek, president-schepen van Loon op Zand, gedoopt te Capelle (NB) op 17 juni 1718, begraven op 20 november 1783, 65 jaar oud, zoon van Hendrik Joosten van den Hoek en Adriaentje Wouterse Smits (XII-cd). Hij was gehuwd met Johanna Peterse Timmers, geboren te Capelle (NB), gedoopt op 30 oktober 1725, begraven aldaar op 23 oktober 1788, 62 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik, gedoopt te Capelle (NB) op 22 mei 1747, volgt onder XIV-jo.
 2. Pieter, gedoopt te Capelle (NB) op 12 oktober 1749.
 3. Anna, gedoopt te Capelle (NB) op 28 februari 1751.
 4. Adriana, gedoopt te Capelle (NB) op 7 juli 1754.
 5. Pieter, gedoopt te Capelle (NB) op 22 februari 1756, volgt onder XIV-jp.
 6. Aderjanus, bouwman, gedoopt te Capelle (NB) op 12 augustus 1759 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 18 oktober 1840, 81 jaar oud.
 7. Joost, gedoopt te Capelle (NB) op 20 december 1761.
 8. Aderjana, gedoopt te Capelle (NB) op 20 april 1766, overleden aldaar op 19 oktober 1827, 61 jaar oud.

XIII-eo Barbara van den Hoek, gedoopt te Capelle (NB) op 24 december 1719, dochter van Hendrik Joosten van den Hoek en Adriaentje Wouterse Smits (XII-cd). Zij was gehuwd met Jacobus van Riel, gedoopt op 7 juni 1711, zoon van Gerrit Tijssen van Riel en Willemke Teunis van Hamont. Uit dit huwelijk:

 1. Gerard, gedoopt te Capelle (NB) op 14 maart 1745, overleden voor 4 mei 1749, hoogstens 4 jaar oud.
 2. Adriana, gedoopt te Capelle (NB) op 12 februari 1747.
 3. Gerard, gedoopt te Capelle (NB) op 4 mei 1749.
 4. Hendrik, gedoopt te Capelle (NB) op 12 december 1751.
 5. Geerit, gedoopt te Capelle (NB) op 13 juli 1755.

XIII-ep Wouter Ophorst, gedoopt te Capelle (NB) op 12 januari 1716 (nederduits gereformeerd), wonende te Loon op Zand (Loonse Dijk), zoon van Cornelis Ophorst en Mari Wouterse Smits (XII-ce). Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 26 maart 1741 en getrouwd aldaar op 10 april 1741, op 25-jarige leeftijd (1) met Johanna Mouthaen (ongeveer 21 jaar oud), geboren te Loon op Zand (Kaatsheuvel) rond 1720 (nederduits gereformeerd), wonende te Loon op Zand (Loonse Dijk) en te Loon op Zand (Kaatsheuvel), overleden te Loon op Zand op 28 februari 1761, ongeveer 41 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelus, gedoopt te Loon op Zand op 30 augustus 1744 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-jq.
Hij was gehuwd (2) met Marie van der Sake.

XIII-eq Arnoldus Cornelisse Ophorst, gedoopt te Capelle (NB) op 15 januari 1719 (nederduits gereformeerd), zoon van Cornelis Ophorst en Mari Wouterse Smits (XII-ce). Hij was gehuwd met Helena de Roon. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, gedoopt te Capelle (NB) op 27 maart 1746 (nederduits gereformeerd).
 2. Adrianus, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 27 februari 1855.
 3. Wouter, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 10 oktober 1828.
 4. Arnoldus, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 1 januari 1816.
 5. Jan, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 3 september 1833.
 6. Machiel, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 3 mei 1836.

XIII-er Anna Cornelisse Ophorst, gedoopt te Capelle (NB) op 27 juli 1721 (nederduits gereformeerd), dochter van Cornelis Ophorst en Mari Wouterse Smits (XII-ce). Zij is getrouwd op 7 juni 1750, op 28-jarige leeftijd met Adriaan Spiering (30 jaar oud), geboren lmkerk (NB) op 4 december 1719, overleden op 28 november 1798, 78 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik, gedoopt te Almkerk (NB) op 14 maart 1751, volgt onder XIV-jr.
 2. Cornelis, gedoopt te Capelle (NB) op 3 april 1753, volgt onder XIV-js.
 3. Maria, gedoopt te Capelle (NB) op 4 februari 1755, volgt onder XIV-jt.
 4. Fransyna, gedoopt te Capelle (NB) op 14 maart 1762.

XIII-es Johannes Cornelisse Ophorst, geboren te Nieuwkuijk (NB) op 27 oktober 1726, overleden te Vlijmen (NB) op 15 november 1813, 87 jaar oud, zoon van Cornelis Ophorst en Mari Wouterse Smits (XII-ce). Hij is getrouwd op 20 december 1750, op 24-jarige leeftijd met Clasina Klokkenberg (23 jaar oud), geboren te Hedikhuizen op 9 november 1727, overleden op 28 maart 1783, 55 jaar oud, dochter van Pieter Clockenberg en Willemijna Pieterse Talen. Uit dit huwelijk:

 1. Willemijna, geboren te Waalwijk in het jaar 1751.
 2. Govert, geboren in het jaar 1753.
 3. Arnoldus, geboren te Vlijmen (NB) op 20 juli 1755. Hij is getrouwd te Vlijmen (NB) op 26 juli 1797, op 42-jarige leeftijd met Adriana Verwers (40 jaar oud), geboren in het jaar 1757.
 4. Maria, geboren te Vlijmen (NB) op 21 augustus 1757, volgt onder XIV-ju.
 5. Elisabeth, geboren te Vlijmen (NB) op 7 oktober 1759, overleden voor 1762, hoogstens 3 jaar oud.
 6. Wouterina, geboren te Vlijmen (NB) op 25 augustus 1762.
 7. Jenneke, geboren te Vlijmen (NB) op 30 juli 1764.
 8. Elisabeth, geboren te Vlijmen (NB) op 31 augustus 1766.

XIII-et AriŽn Cornelisse Ophorst, gedoopt te Capelle (NB) op 29 november 1733 (nederduits gereformeerd), zoon van Cornelis Ophorst en Mari Wouterse Smits (XII-ce). Hij was gehuwd met Aderjana de Roon (nederduits gereformeerd). Uit dit huwelijk:

 1. Maria, gedoopt te Capelle (NB) op 29 september 1776 (nederduits gereformeerd).
 2. Aderjanus, gedoopt te Capelle (NB) op 15 november 1778 (nederduits gereformeerd), overleden voor 12 maart 1780, hoogstens 1 jaar oud.
 3. Aderjanus, gedoopt te Capelle (NB) op 12 maart 1780 (nederduits gereformeerd).
 4. Adriaan, geboren te Capelle (NB) op 6 december 1780 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-jv.
 5. Cornelis, gedoopt te Capelle (NB) op 3 december 1782 (nederduits gereformeerd).

XIII-eu Michael Smits, collecteur en rentmeester, gedoopt te Capelle (NB) op 19 maart 1719 (nederduits gereformeerd), overleden te Geertruidenberg op 20 mei 1801, 82 jaar oud, zoon van Arien Wouterse Smits (XII-cf) en Dingena van der Saken. Hij is getrouwd te Geertruidenberg op 2 november 1741, op 22-jarige leeftijd met Elisabet Basen (28 jaar oud), gedoopt te Zevenbergen (NB) op 23 april 1713, overleden aldaar op 20 januari 1791, 77 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaen, geboren te Geertruidenberg op 23 december 1742, overleden aldaar op 19 augustus 1750, 7 jaar oud.
 2. Dingeman, predikant en hoogleraar godgeleerdheid, geboren te Geertruidenberg op 4 juli 1747, overleden te Rotterdam op 12 januari 1806, 58 jaar oud. Hij is in ondertrouw gegaan te Amersfoort op 10 november 1774 en getrouwd aldaar op 27 november 1774, op 27-jarige leeftijd met Garcia Maria Rijpland (24 jaar oud), geboren te Nederhorst den Berg op 4 december 1749, overleden te Rotterdam op 12 februari 1820, 70 jaar oud, dochter van Isaac Rijpland en Sara van Soesdijk.
 3. Adriaen, geboren te Geertruidenberg op 19 maart 1752, overleden aldaar op 23 juni 1752, 96 dagen oud.
 4. Elisabeth, geboren te Geertruidenberg op 13 november 1755, volgt onder XIV-jw.
 5. Joost, gedoopt te Geertruidenberg op 26 februari 1758, volgt onder XIV-jx.

XIII-ev Wouter Aerts Verhoeven, geboren te Werkendam (NB) op 9 december 1731, overleden de Werken (NB) op 5 januari 1808, 76 jaar oud, zoon van Aert Tonisse Verhoeven (XII-ch) en Anneke Wouters Mulder. Hij is ondertrouwd te Werkendam (NB) op 14 mei 1767 en getrouwd aldaar op 31 mei 1767 voor de kerk, op 35-jarige leeftijd met Grietje Blom (27 jaar oud), geboren lmkerk en Emmikhoven op 21 juni 1739, overleden te Dussen (NB) op 21 december 1829, 90 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Anneke, geboren te Werkendam (NB) op 17 september 1769, volgt onder XIV-jy.
 2. Jannigje, volgt onder XIV-jz.
 3. Sijke, volgt onder XIV-ka.

XIII-ew Maijke Verhoeven, geboren de Werken en Sleeuwijk (NB), gedoopt te Werkendam (NB) op 19 augustus 1736 (nederduits gereformeerd), overleden te Emmikhoven (NB) op 7 mei 1809, 72 jaar oud, dochter van Aert Tonisse Verhoeven (XII-ch) en Jannigje Hendriks Uppel. Zij is in ondertrouw gegaan te Almkerk (NB) en getrouwd aldaar op 24 april 1767, op 30-jarige leeftijd met Willem Martinisse de Looij (26 jaar oud), gedoopt te Almkerk (NB) op 7 augustus 1740 (nederduits gereformeerd), wonende te Emmikhoven (NB), begraven aldaar op 27 maart 1807, 66 jaar oud, zoon van Martinus de Looij en Pieternella Kleppers.

Aangifte trouwen op 22 apr 1767 Emmikhoven pro deo. Impost betaald op 22 apr 1767 Almkerk pro deo.
Uit dit huwelijk:
 1. Pieternella, gedoopt te Almkerk (NB) op 18 februari 1770 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-kb.
 2. Maarten, gedoopt te Almkerk (NB) op 27 augustus 1775 (nederduits gereformeerd).
 3. Dingena, gedoopt te Almkerk (NB) op 12 april 1778 (nederduits gereformeerd), overleden te Almkerk en Uitwijk (NB) op 25 november 1816, 38 jaar oud.
 4. Aartje, gedoopt te Almkerk (NB) op 11 februari 1781 (nederduits gereformeerd).
 5. Jannigje, volgt onder XIV-kc.

XIII-ex Jenneke Verhoeven, gedoopt te Almkerk (NB) op 14 december 1727 (nederduits gereformeerd), dochter van Kreijn Antonisse Verhoeven (XII-ci) en Jacomijntje Gerritse Mulder. Zij was gehuwd (1) met Justus Pruijsser. Uit dit huwelijk:

 1. Krijn, gedoopt te Almkerk (NB) op 25 december 1750 (nederduits gereformeerd).
 2. Anna, gedoopt te Dussen (NB) op 26 april 1752 (nederduits gereformeerd).
 3. Laurentius, gedoopt te Dussen (NB) op 18 januari 1754 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-kd.
 4. Sybilla, gedoopt te Dussen (NB) op 1 september 1755 (nederduits gereformeerd).
Zij is getrouwd te Almkerk (NB) op 14 november 1762, op 34-jarige leeftijd (2) met Peeter Brouwers, geboren lmkerk (NB), wonende te Uitwijk (NB). Uit dit huwelijk:
 1. Adriaan, gedoopt te Almkerk (NB) op 25 september 1763 (nederduits gereformeerd).
 2. Jacomina, gedoopt te Almkerk (NB) op 5 mei 1765 (nederduits gereformeerd).
 3. Pieter, gedoopt te Almkerk (NB) op 17 april 1767 (nederduits gereformeerd).
Zij is getrouwd te Almkerk (NB) op 25 juli 1779, op 51-jarige leeftijd (3) met Gerrit van Edenburg, geboren lmkerk (NB).

XIII-ey Wouter Verhoeven, gedoopt te Almkerk (NB) op 17 januari 1740 (nederduits gereformeerd), wonende te Emmikhoven (NB), overleden op 5 februari 1812, 72 jaar oud, zoon van Wouter Anthonisse Verhoeven (XII-cj) en Jannigje Chiele van Sittert. Hij is in ondertrouw gegaan te Emmikhoven (NB) op 21 februari 1778 en getrouwd te Almkerk (NB) op 8 maart 1778, op 38-jarige leeftijd met Cornelia van den Heuvel (29 jaar oud), geboren lmkerk (NB) op 14 juli 1748, dochter van Bastiaan Willemse van den Heuvel en Lijsbeth van der Stelt.
(Zij was weduwe van Albert van der Linden.) Uit dit huwelijk:

 1. Wouter, geboren te Emmikhoven (NB) op 23 februari 1779, overleden te Emmikhoven en Waardhuizen (NB) op 27 januari 1816, 36 jaar oud.
 2. Bastiaan, geboren lmkerk en Emmikhoven op 18 oktober 1780, gedoopt aldaar op 22 oktober 1780 (nederduits gereformeerd).
 3. Jannetje, geboren lmkerk en Emmikhoven op 8 april 1783.
 4. Elisabeth, geboren lmkerk en Emmikhoven op 8 april 1783.
 5. Elisabeth, geboren lmkerk en Emmikhoven op 26 oktober 1786, gedoopt te Almkerk (NB) op 29 oktober 1786 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-ke.
 6. Antonie, geboren lmkerk en Emmikhoven op 9 februari 1789, gedoopt te Almkerk (NB) op 15 februari 1789 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-kf.
 7. Cornelis, geboren te Emmikhoven (NB) op 21 juni 1792, gedoopt te Almkerk (NB) op 24 juni 1792 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-kg.

XIII-ez Adriaan Gerritse Verhoeven, gedoopt te Almkerk en Emmikhoven op 7 augustus 1735 (nederduits gereformeerd), zoon van Gerrit Anthonisse Verhoeven (XII-ck) en Ariaantje Sijmonse Polderman. Hij is in ondertrouw gegaan te Almkerk (NB) op 13 april 1771 en getrouwd aldaar op 5 mei 1771, getrouwd aldaar voor de kerk, op 35-jarige leeftijd met Aantje Govertse van Dijk (30 jaar oud), gedoopt te Almkerk (NB) op 12 februari 1741.

aangifte trouwen op 12 apr 1771 Emmikhoven pro deo
Uit dit huwelijk:
 1. Govert, geboren lmkerk (NB) op 5 april 1772.
 2. Gerrit, geboren lmkerk (NB) op 20 juni 1773.
 3. Cornelia, geboren lmkerk (NB) op 21 februari 1775, gedoopt aldaar op 26 februari 1775, volgt onder XIV-kh.
 4. Simon, geboren lmkerk (NB) op 9 augustus 1776, gedoopt aldaar op 11 augustus 1776.
 5. Arjaantje, geboren lmkerk (NB) op 19 januari 1780, gedoopt aldaar op 23 januari 1780.

XIII-fa Maaike Verhoeven, geboren lmkerk (NB) op 19 oktober 1738 (nederduits gereformeerd), overleden te Emmikhoven (NB) op 12 februari 1832, 93 jaar oud, dochter van Gerrit Anthonisse Verhoeven (XII-ck) en Ariaantje Sijmonse Polderman. Zij is getrouwd te Almkerk (NB) op 6 november 1768, op 30-jarige leeftijd met Jan van den Heuvel (27 jaar oud), gedoopt te Almkerk (NB) op 22 januari 1741, zoon van Bastiaan Willemse van den Heuvel en Lijsbeth van der Stelt. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, geboren lmkerk (NB), gedoopt op 15 april 1743.
 2. Elisabeth, geboren lmkerk (NB) op 4 juni 1768.
 3. Geret, geboren op 9 september 1770.
 4. Bastiaan, geboren lmkerk (NB) op 15 december 1771.
 5. Ariaantje, geboren lmkerk (NB) op 25 juli 1774.
 6. Cornelia, geboren lmkerk (NB) op 2 oktober 1774.
 7. Cornelia, geboren te Emmikhoven (NB) op 20 november 1775, volgt onder XIV-ki.
 8. Antonia, geboren te Emmikhoven (NB) op 6 augustus 1777.

XIII-fb Adriana Verhoeven, gedoopt op 26 april 1750 (nederduits gereformeerd), dochter van Gerrit Anthonisse Verhoeven (XII-ck) en Aaltje van der Plas. Zij is getrouwd te Almkerk (NB) op 26 januari 1780, op 29-jarige leeftijd met Bastiaan van den Heuvel (28 jaar oud), geboren lmkerk (NB) op 17 oktober 1751, begraven op 22 februari 1793, 41 jaar oud, zoon van Bastiaan Willemse van den Heuvel en Lijsbeth van der Stelt. Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit, geboren in mei 1780.
 2. Elisabeth, geboren in mei 1780.
 3. Alida, geboren te Emmikhoven (NB) op 27 maart 1783.
 4. Alida, gedoopt te Emmikhoven (NB) op 11 juni 1787.

XIII-fc Jenneke Verhoeven, gedoopt te Almkerk (NB) op 15 oktober 1758 (nederduits gereformeerd), overleden op 1 augustus 1833, 74 jaar oud, dochter van Gerrit Anthonisse Verhoeven (XII-ck) en Aaltje van der Plas. Zij is getrouwd te Almkerk (NB) op 4 november 1781, op 23-jarige leeftijd met Willem van den Heuvel (25 jaar oud), geboren lmkerk (NB) op 14 maart 1756, overleden op 17 juni 1806, 50 jaar oud, zoon van Bastiaan Willemse van den Heuvel en Lijsbeth van der Stelt. Uit dit huwelijk:

 1. Alida, geboren te Emmikhoven (NB) op 25 januari 1782, volgt onder XIV-kj.
 2. Bastiaan, geboren te Waardhuizen op 4 oktober 1783.
 3. Bastiaan, geboren te Waardhuizen op 3 september 1785.
 4. Bastiaan, geboren te Emmikhoven (NB) op 3 januari 1787.
 5. Bastiaan, geboren te Waardhuizen op 24 januari 1787, volgt onder XIV-kk.
 6. Bastiaantje, geboren te Emmikhoven (NB) op 6 april 1793, volgt onder XIV-kl.
 7. Adriaantje, geboren te Waardhuizen op 12 februari 1795, volgt onder XIV-km.
 8. Cornelis, geboren te Waardhuizen op 20 maart 1797.
 9. Cornelia, geboren te Waardhuizen op 3 april 1799. Zij is getrouwd op 30 juli 1836, op 37-jarige leeftijd met Zeger Bestervelt (51 jaar oud), geboren lmkerk (NB) op 9 maart 1785.
  (Hij is eerder getrouwd te Emmikhoven en Waardhuizen (NB) op 10 juni 1814, op 29-jarige leeftijd met Bastiaantje van den Heuvel, geboren te Emmikhoven (NB) op 6 april 1793, volgt onder XIV-kl.)
 10. Maaike, geboren te Waardhuizen op 27 november 1803.

XIII-fd Maria Adriaanse Kuijsten, gedoopt te Capelle (NB) op 12 september 1734, overleden te Loon op Zand op 3 juni 1807, begraven aldaar op 9 juni 1807, 72 jaar oud, dochter van Adriaan Kuijsten en Marie Cornelisse Swart (XII-cl). Zij was gehuwd met Thomasz Rijken, landbouwer, gedoopt te Capelle (NB) op 30 april 1724, overleden aldaar, begraven aldaar op 10 juli 1792, 68 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Dirk, geboren te Capelle (NB) op 9 september 1759, overleden te Loon op Zand op 29 oktober 1811, 52 jaar oud.
 2. Marie, geboren te Capelle (NB) op 30 mei 1762, overleden aldaar op 24 november 1762, 178 dagen oud.
 3. Adriaan, geboren te Capelle (NB) op 6 november 1763.
 4. Cornelia, geboren te Capelle (NB) op 14 februari 1767, overleden aldaar op 5 januari 1768, begraven aldaar, 325 dagen oud.
 5. Cornelis, geboren te Capelle (NB) op 8 januari 1769, begraven aldaar.
 6. Cornelis, geboren te Capelle (NB) op 25 februari 1770, overleden aldaar, begraven aldaar op 22 juli 1774, 4 jaar oud.
 7. Adriaan, gedoopt te Capelle (NB) op 28 maart 1773, volgt onder XIV-kn.

XIII-fe Arnoldus Mattheuszn Ophorst, gedoopt te Sprang-Capelle (NB) op 29 oktober 1730 (nederduits gereformeerd), wonende te Loon op Zand, zoon van Mattheus Ophorst en Maria Ariensdr Oerlemans (XII-cm). Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 21 oktober 1758 en getrouwd aldaar op 5 november 1758, op 28-jarige leeftijd met Adriana Bilkers (ongeveer 23 jaar oud), geboren te Sprang (NB) rond 1735, wonende aldaar. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 18 oktober 1761 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-ko.
 2. Cornelis, gedoopt te Loon op Zand op 28 november 1762 (nederduits gereformeerd).
 3. Adriana, gedoopt te Loon op Zand op 22 april 1764 (nederduits gereformeerd).
 4. Adriana, gedoopt te Loon op Zand op 13 oktober 1765 (nederduits gereformeerd).
 5. Mattheus, gedoopt te Loon op Zand op 11 oktober 1767 (nederduits gereformeerd).
 6. Johanna, gedoopt te Loon op Zand op 30 juli 1769 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 27 oktober 1769, 89 dagen oud.
 7. Arnoldus, gedoopt te Loon op Zand op 15 september 1771 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 11 mei 1773, 1 jaar oud.
 8. Johannes, gedoopt te Loon op Zand op 31 januari 1773.
 9. Arnoldus, gedoopt te Loon op Zand op 19 maart 1775 (nederduits gereformeerd).
 10. Dina, gedoopt te Capelle (NB) op 17 maart 1776 (nederduits gereformeerd).

XIII-ff Adriaan Mattheuszn Ophorst, geboren te Capelle (NB) op 18 november 1742, gedoopt te Sprang-Capelle (NB) in het jaar 1742 (nederduits gereformeerd), zoon van Mattheus Ophorst en Maria Ariensdr Oerlemans (XII-cm). Hij was gehuwd met Lucia Cornelisdr Botbijl, geboren te Fijnaart (NB) op 19 oktober 1747.

Hij (Meeuwis Leendertsz. van Dis schepen) verkoopt 1 nov, 1771 als voogd van Johanna Pieternella Botbijl, erfgename van de Oudt Burgemeester Cornetis Botbijl, tesamen met Adriaan Ophorst getrouwd met Lucia Botbijl als medeerfgenamen, omstreeks 56 gemeten aan Nicolaas Hartvelt bouwman.
Uit dit huwelijk:
 1. Mattheus, gedoopt te Fijnaart en Heijningen (NB) op 4 augustus 1771 (nederlands hervormd), volgt onder XIV-kp.
 2. Cornelis, gedoopt te Fijnaart en Heijningen (NB) op 16 januari 1774 (nederlands hervormd), volgt onder XIV-kq.
 3. Maria, gedoopt te Fijnaart en Heijningen (NB) op 10 december 1775 (nederlands hervormd).
 4. Pieter, gedoopt te Fijnaart en Heijningen (NB) op 1 januari 1778 (nederlands hervormd).
 5. Elisabeth, gedoopt te Fijnaart en Heijningen (NB) op 25 april 1779 (nederlands hervormd), volgt onder XIV-kr.

XIII-fg Maria Mattheusdr Ophorst, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 28 juni 1744 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 14 mei 1815, 70 jaar oud, dochter van Mattheus Ophorst en Maria Ariensdr Oerlemans (XII-cm). Zij was gehuwd met Arie Peeterse Stam (nederduits gereformeerd). Uit dit huwelijk:

 1. Dingena, gedoopt te Capelle (NB) op 22 maart 1767.
 2. Maria, gedoopt te Capelle (NB) op 10 september 1769 (nederduits gereformeerd).
 3. Pieternella, gedoopt te Capelle (NB) op 1 november 1772 (nederduits gereformeerd).
 4. Matheus, geboren te Capelle (NB) op 5 november 1775 (nederduits gereformeerd).
 5. Dingena, gedoopt op 26 juli 1778 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-ks.
 6. Maria, gedoopt te Capelle (NB) op 23 september 1781 (nederduits gereformeerd).

XIII-fh Dingena Mattheusdr Ophorst, geboren te Capelle (NB) op 10 april 1746 (nederduits gereformeerd), dochter van Mattheus Ophorst en Maria Ariensdr Oerlemans (XII-cm). Zij is getrouwd te Willemstad (NB) op 1 september 1772, op 26-jarige leeftijd (1) met Adriaan Pieterse Timmers (49 jaar oud), bouwman, gedoopt te Willemstad (NB) op 22 augustus 1723, overleden aldaar op 19 november 1774, 51 jaar oud, zoon van Pieter Timmers en Sijtje Adriaansdr Ardon. Zij is getrouwd te Willemstad (NB) op 4 mei 1777, op 31-jarige leeftijd (2) met Cornelis Langeweg (31 jaar oud), geboren te Dinteloord (NB) op 6 maart 1746, gedoopt op 6 maart 1746, overleden te Willemstad (NB) op 12 februari 1801, 54 jaar oud, zoon van Antonie Langeweg en Adriana van Thelingen. Uit dit huwelijk:

 1. Antonij, geboren te Willemstad (NB) in het jaar 1778, volgt onder XIV-kt.
 2. Adriaan, geboren te Willemstad (NB) op 5 september 1779, volgt onder XIV-ku.
 3. Matheus.

XIII-fi Cornelia Oerlemans, gedoopt te Aardenburg (Zeeland) op 3 juni 1731 (nederduits gereformeerd), overleden op 27 mei 1815, 83 jaar oud, dochter van Frans Adriaans Oerlemans (XII-cn) en Anna Vaagt. Zij is getrouwd te Sint Laureijns (BelgiŽ) op 13 april 1769, op 37-jarige leeftijd met Isaac Kroes (39 jaar oud), geboren te Sint Laureijns (BelgiŽ) op 26 juni 1729. Uit dit huwelijk:

 1. Anna, geboren te Sint Laureijns (BelgiŽ) op 24 mei 1761, overleden aldaar op 5 december 1827, 66 jaar oud.
 2. Clasijna, geboren te Sint Laureijns (BelgiŽ) op 3 juli 1763.
 3. Maijke, geboren te Sint Laureijns (BelgiŽ) op 9 februari 1766.
 4. Francina, geboren te Sint Laureijns (BelgiŽ) op 22 januari 1769, volgt onder XIV-kv.
 5. Jan, geboren in het jaar 1772.
 6. Frans, gedoopt te Sint Laureijns (BelgiŽ) op 24 november 1776 (Oude Tonge).

XIII-fj Lucresia Oerlemans, gedoopt te Aardenburg (Zeeland) op 19 juli 1733 (nederduits gereformeerd), overleden te Nederhemert (Gelderland) op 27 mei 1815, 81 jaar oud, dochter van Frans Adriaans Oerlemans (XII-cn) en Anna Vaagt. Zij is getrouwd te Vlijmen (NB) op 23 september 1759, op 26-jarige leeftijd met Coenraat Schilders (28 jaar oud), geboren te Vlijmen (NB) op 9 september 1731. Uit dit huwelijk:

 1. Francina, geboren te Besooijen in het jaar 1767, volgt onder XIV-kw.
 2. Sara, geboren op 19 oktober 1770, volgt onder XIV-kx.
 3. Pieter, geboren op 7 april 1784, volgt onder XIV-ky.

XIII-fk Adrianus Oerlemans, gedoopt te Capelle (NB) op 8 september 1737 (nederduits gereformeerd), wonende te Rotterdam (Hoogstraat), overleden te Rotterdam op 3 december 1815, 78 jaar oud, zoon van Frans Adriaans Oerlemans (XII-cn) en Anna Vaagt. Hij is in ondertrouw gegaan te Rotterdam op 18 april 1762 en getrouwd aldaar op 4 mei 1762, op 24-jarige leeftijd met Geertruij Uijtermans (27 jaar oud), geboren te Dordrecht in februari 1735, wonende te Rotterdam (agter 't Klooster), overleden te Rotterdam op 23 augustus 1816, 81 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Frans, gedoopt te Rotterdam op 1 mei 1763 (gereformeerd), begraven aldaar op 28 juni 1783, 20 jaar oud.
 2. Gerrit, gedoopt te Rotterdam op 7 februari 1769 (gereformeerd), volgt onder XIV-kz.

XIII-fl Hendrik Hendrixse Oerlemans, schipper en bouwman, gedoopt te Capelle (NB) op 3 juni 1759 (nederduits gereformeerd), overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 10 maart 1824, 64 jaar oud, zoon van Hendrik Adriaans Oerlemans (XII-co) en Maria Oldenburg.

bouwman, wonende te Vrijhoeven Cappel, is geboren omstreeks 1797 in Vrijhoeven Cappel, zoon van Hendrik Oerlemans en Maria van Oldenburg. Hendrik is overleden op woensdag 10-03-1824 om 22:00 uur in Vrijhoeven Cappel, ongeveer 27 jaar oud. Bron: Overlijdensakte BS Vrijhoeven Cappel. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-03-1824. Bij de aangifte van het overlijden van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrik Hendrikse Oerlemans, bouwman (geb. ca 1791) en Cornelis Bogers, arbeider (geb. ca. 1793).
Hij is getrouwd te Sprang (NB) met Anna Hendriks Verhoeven, gedoopt te Capelle (NB) op 1 januari 1761, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 24 maart 1820, 59 jaar oud.
Overleden op 24-03-1820 om negen ure des morgens, 59 jaren, bouwster, wonende te Vrijhoeven Cappel, geboortig van Capelle, huisvrouw van Hendrik Oerlemans, dochter van wijle Hendrik Verhoeven en van Dingena van der K. Aangevers: Hendrik Oerlemans, 61 jaren, bouwman en Adriaan Hoefnagel, 26 jare, arbeider, gebuur.
Uit dit huwelijk:
 1. Hendrik, gedoopt te Capelle (NB) op 29 juni 1788 (nederduits gereformeerd), overleden voor 17 april 1791, hoogstens 2 jaar oud.
 2. Maria, gedoopt te Sprang-Capelle (NB) op 14 juni 1789 (nederduits gereformeerd).
 3. Hendrik, gedoopt te Capelle (NB) op 17 april 1791 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-la.
 4. Dingena, geboren op 8 juli 1794, gedoopt te Capelle (NB) op 13 juli 1794 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 16 december 1814, 20 jaar oud. Zij is getrouwd op 2 mei 1811, op 16-jarige leeftijd met Jan van den Hoek, gedoopt te Capelle (NB) op 9 oktober 1785, volgt onder XIV-jg.
 5. Marijnus, gedoopt te Capelle (NB) op 22 juli 1798 (nederduits gereformeerd), overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 4 april 1815, 16 jaar oud.
  Op heden de vijfde compareerde voor ons: Cornelis Vos, Schipper, 36 jaren en Jan Smits, bouwman, 36 jaren, beide wonende alhier, den eerstgemelde buurman, den tweede goede vriend van de overledene, welke ons verklaare dat Marijnus Oerlemans, zoon van Hendrik Oerlemans en van Anna Verhoeven, ruim 16 jaren oud, gebooren en wonende alhier, en aldaar ten huizen van zijn vader overleden, op gisteren den 04-04-1815, des morgens 10 uuren.

XIII-fm Lijsbeth de Leeu, gedoopt te Sprang (NB) op 22 augustus 1700, dochter van Cornelis Peters de Leeu en Lijsbeth Aertsen Cool (XII-cp). Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 31 maart 1726, op 25-jarige leeftijd met Wouter Smallegange (26 jaar oud), geboren in het jaar 1700. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternel, gedoopt te Sprang (NB) op 17 november 1726.
 2. Lijsbeth, gedoopt te Sprang (NB) op 21 december 1727.
 3. Cornelis, gedoopt te Sprang (NB) op 2 oktober 1730.
 4. Anna, gedoopt te Sprang (NB) op 25 mei 1732, volgt onder XIV-lb.
 5. Pieter, gedoopt te Sprang (NB) op 14 februari 1734, volgt onder XIV-lc.
 6. Elisabeth, gedoopt te Sprang (NB) op 12 februari 1736.
 7. Geertruy, gedoopt te Sprang (NB) op 8 december 1737.
 8. Elisabeth, gedoopt te Sprang (NB) op 29 september 1739.
 9. Wouter, gedoopt te Sprang (NB) op 22 april 1742.

XIII-fn Liesbeth Plaisier, geboren te Dordrecht op 20 maart 1699, dochter van Dirk Aartszn Plaisier en Neelken Sebers Oerlemans (XII-cr). Zij is getrouwd te Dordrecht op 30 november 1727, op 28-jarige leeftijd met Hendrik Gijbels (24 jaar oud), geboren te Dordrecht op 29 juli 1703. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus, geboren te Dordrecht op 31 maart 1728.
 2. Dijna, geboren te Dordrecht op 13 mei 1730.
 3. Dirk, geboren te Dordrecht op 24 november 1731.
 4. Jacob, geboren te Dordrecht op 18 augustus 1733.
 5. Arie, geboren te Dordrecht op 28 oktober 1735.
 6. Dijna, geboren te Dordrecht op 6 november 1737, volgt onder XIV-ld.
 7. Neeltje, geboren te Dordrecht op 21 augustus 1740.

XIII-fo Pieter Fraterman, gedoopt te Heusden (NB) op 22 september 1713 (nederduits gereformeerd), zoon van Johannes Fraterman en Pieternella Oerlemans (XII-ct). Hij is getrouwd te den Haag op 1 januari 1736, op 22-jarige leeftijd (1) met Johanna van Mane (27 jaar oud), geboren te den Haag op 1 juni 1708, gedoopt aldaar op 3 juni 1708, overleden aldaar op 2 maart 1745, begraven aldaar op 5 maart 1745, 36 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, geboren te den Haag op 23 december 1736, gedoopt aldaar op 25 december 1736.
 2. Johannes, geboren te den Haag op 4 januari 1739, gedoopt aldaar op 7 januari 1739, volgt onder XIV-le.
 3. Helena, geboren te den Haag op 23 december 1740, gedoopt aldaar op 25 december 1740.
 4. Gerrit, geboren te den Haag op 18 februari 1744, gedoopt aldaar op 21 februari 1744.
 5. Margrita, geboren in het jaar 1745, gedoopt te den Haag.
Hij is getrouwd te den Haag op 30 juli 1747, op 33-jarige leeftijd (2) met Josina Royen (34 jaar oud), geboren te den Haag in het jaar 1713.

XIII-fp Hendrina van Euwen, gedoopt te Loon op Zand op 22 oktober 1752 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 30 juni 1826, 73 jaar oud, dochter van Cornelis Klaasse van Eeuwen en Willemijn Cornelisse van Esch (XII-cu). Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 23 januari 1784 en getrouwd aldaar op 8 februari 1784, op 31-jarige leeftijd met Willem van der Schans (25 jaar oud), geboren op 19 augustus 1758, overleden te Loon op Zand op 5 juli 1822, 63 jaar oud, zoon van Adriaan van der Schans en Joanna Hagoort. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana, gedoopt te Loon op Zand op 19 december 1784 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-lf.
 2. Cornelis, gedoopt te Loon op Zand op 8 oktober 1786 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-lg.
 3. Jan, gedoopt te Loon op Zand op 10 mei 1789 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-lh.
 4. Willem, gedoopt te Loon op Zand op 8 januari 1792 (nederduits gereformeerd).

XIII-fq Jan van Eeuwen, gedoopt te Loon op Zand op 6 februari 1757 (nederduits gereformeerd), zoon van Cornelis Klaasse van Eeuwen en Willemijn Cornelisse van Esch (XII-cu). Hij was gehuwd met Maria Snijders. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, gedoopt te Capelle (NB) op 5 augustus 1781 (nederduits gereformeerd).
 2. Neeltje, gedoopt te Capelle (NB) op 5 augustus 1781 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-li.
 3. Gerit, gedoopt te Capelle (NB) op 11 mei 1783 (nederduits gereformeerd).
 4. Aderjaen, gedoopt te Capelle (NB) op 13 februari 1785 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-lj.
 5. Willemyna, gedoopt te Capelle (NB) op 31 oktober 1790 (nederduits gereformeerd).

XIII-fr Catharina van Es, geboren te Loon op Zand op 14 augustus 1768, overleden aldaar op 5 juli 1831, 62 jaar oud, dochter van Heiliger Cornelisz van Es (XII-cv) en Hubertje Swart. Zij was gehuwd met Jan de Leeuw. Uit dit huwelijk:

 1. Huiberdina, geboren te Loon op Zand in het jaar 1810, volgt onder XIV-lk.

XIII-fs Chieltje Heiligersz van Es, geboren te Loon op Zand op 15 juni 1777, dochter van Heiliger Cornelisz van Es (XII-cv) en Hubertje Swart. Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 15 mei 1808, op 30-jarige leeftijd met Machiel Adriaanz Mouthaan. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan, geboren op 19 maart 1809, gedoopt te Capelle (NB) op 19 maart 1809 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-ll.

XIII-ft Teuntje Peterse Ruitenberg, geboren te Raamsdonk (NB) op 6 mei 1724, overleden te Dongen (NB) op 20 april 1789, 64 jaar oud, dochter van Peter Hendriksz Ruitenberg en Geertruida Adriaense Putman (XII-cw). Zij was gehuwd met Jan Adriaansen van Dongen, gedoopt te Dongen (NB) op 23 mei 1728, overleden aldaar op 29 juni 1814, 86 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Peeter, gedoopt te 's-Gravenmoer (NB) op 4 mei 1753 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-lm.
 2. Adriana, gedoopt te 's-Gravenmoer (NB) op 11 juli 1756 (nederduits gereformeerd).
 3. Adriaan, gedoopt te Dongen (NB) op 25 mei 1760 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-ln.
 4. Adriana, gedoopt te Dongen (NB) op 22 mei 1763 (nederduits gereformeerd).

XIII-fu Johannes Orlemann, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 30 juni 1718, overleden aldaar op 14 augustus 1778, 60 jaar oud, zoon van Arnold Orlemann (XII-cx) en Anna Maria Keller. Hij is getrouwd te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) in het jaar 1738, op 20-jarige leeftijd met Barbara Maria Rupert (20 jaar oud), geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) in het jaar 1718, overleden aldaar. Uit dit huwelijk:

 1. Johann, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 1 september 1738, volgt onder XIV-lo.
 2. Johann, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 17 juli 1743, volgt onder XIV-lp.

XIII-fv Gertraude Dechant, geboren te Hesse Darmstadt (Duitsland) op 28 november 1717, overleden te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 6 december 1804, 87 jaar oud, dochter van Johann Jacob Dechant en Maria Elisabeth Orlemann (XII-cy). Zij is getrouwd te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 10 mei 1733, op 15-jarige leeftijd met Nicolaus Emig (21 jaar oud), geboren te Hesse Darmstadt (Duitsland) op 25 maart 1712, overleden te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 29 januari 1785, 72 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 14 mei 1742. Zij is getrouwd te Hesse Darmstadt (Duitsland) op 12 juni 1759, op 17-jarige leeftijd met Arnold Wallrapp, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) in het jaar 1735, volgt onder XIII-fx.

XIII-fw Anna Maria Freyschlag, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 25 februari 1719, overleden aldaar op 9 maart 1783, 64 jaar oud, dochter van Jacob Wilhelm Freyschlag en Maria Eva Orlemann (XII-cz). Zij is getrouwd te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 3 januari 1736, op 16-jarige leeftijd met Philipp Heinrich Will (21 jaar oud), geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 26 augustus 1714, overleden aldaar op 9 april 1795, 80 jaar oud, zoon van Johann Jacob Will en Anna Clara Best.
(Hij is later getrouwd te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 14 januari 1790, op 75-jarige leeftijd met Helena Probst.) Uit dit huwelijk:

 1. Anna, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 1 september 1738.
 2. Ottilia, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 7 september 1739, overleden voor 1750, hoogstens 11 jaar oud.
 3. Anna, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 25 april 1741 (luthers), volgt onder XIV-lq.
 4. Maria, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 24 januari 1743, overleden voor 1749, hoogstens 6 jaar oud.
 5. Johann, geboren rond 1744.
 6. Johann, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 26 maart 1746.
 7. Anna, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 28 januari 1748. Zij is getrouwd te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 5 juni 1770, op 22-jarige leeftijd met Johanna Peter Scheurmann.
 8. Maria, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 1 april 1749. Zij is getrouwd te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) met Johanna Philipp Brehm.
 9. Ottilia, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 4 november 1750. Zij is getrouwd te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 22 februari 1773, op 22-jarige leeftijd met Johanna Peter Clauder.
 10. Anna, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 12 juni 1752.
 11. Anna, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 8 mei 1755.
 12. Maria, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 26 januari 1757.
 13. Johann, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 5 juli 1758.
 14. Johann, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 28 maart 1760.
 15. Maria, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 7 augustus 1763, volgt onder XIV-lr.

XIII-fx Arnold Wallrapp, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) in het jaar 1735, overleden te Hesse Darmstadt (Duitsland) op 15 januari 1799, 64 jaar oud, zoon van Johann Leonhard Wallrapp en Gertraude Orlemann (XII-da). Hij is getrouwd te Hesse Darmstadt (Duitsland) op 12 juni 1759, op 24-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Emig (17 jaar oud), geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 14 mei 1742, dochter van Nicolaus Emig en Gertraude Dechant (XIII-fv). Uit dit huwelijk:

 1. Johann, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 7 oktober 1760, overleden aldaar op 8 januari 1761, 93 dagen oud.
 2. Maria, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 12 januari 1762.
 3. Johanna, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 22 maart 1764.
 4. Johanna, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 5 april 1765.
 5. Catharina, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 10 november 1767.
 6. Johann, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 13 november 1768, overleden aldaar op 18 februari 1814, 45 jaar oud. Hij is getrouwd te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) met Catharina Heiliger, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) in het jaar 1785.
 7. Gertraude, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 23 juni 1777, volgt onder XIV-ls.
 8. Johannes, geboren te Osthofen - Rijnland-Pfaltz (Duitsland) op 17 september 1780.

XIII-fy Johann Peter Orlemann, geboren op 26 juli 1739, overleden op 29 april 1795, 55 jaar oud, zoon van Johann Christian Orlemann (XII-db) en Anna Margareta Huppert. Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

 1. Johann, geboren op 29 juni 1791, volgt onder XIV-lt.

XIII-fz Johann Christian Fitting, geboren te Westhofen - Reinland-Pfaltz (Duitsland) op 19 juni 1713, zoon van Johann Wilhelm Fitting en Catharina Elisabeth Grün (XII-dc). Hij is getrouwd te Westhofen - Reinland-Pfaltz (Duitsland) op 4 mei 1733, op 19-jarige leeftijd met Maria Elisabeth Puhl. Uit dit huwelijk:

 1. Johann, geboren te Westhofen - Reinland-Pfaltz (Duitsland) op 9 september 1734.
 2. Johann, geboren te Westhofen - Reinland-Pfaltz (Duitsland) op 30 augustus 1736.
 3. Eva, geboren te Westhofen - Reinland-Pfaltz (Duitsland) op 16 juni 1740.
 4. Johann, geboren te Westhofen - Reinland-Pfaltz (Duitsland) op 5 mei 1743.
 5. Christian, geboren te Westhofen - Reinland-Pfaltz (Duitsland) op 12 oktober 1746.
 6. Charlotta, geboren te Westhofen - Reinland-Pfaltz (Duitsland) op 5 juli 1749.
 7. Philipp, geboren te Westhofen - Reinland-Pfaltz (Duitsland) op 31 oktober 1752.

XIII-ga Cornelia van Vuuren, geboren te Sprang (NB), gedoopt op 7 november 1734, overleden te Besoijen (NB) op 2 februari 1812, 77 jaar oud, dochter van Mattheus van Vuuren en Adriaentje Oerlemans (XII-dd). Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 28 maart 1762, op 27-jarige leeftijd met Johannes Kuijsten (27 jaar oud), geboren te Baardwijk (NB), gedoopt aldaar op 13 maart 1735, overleden te Besoijen (NB) op 10 oktober 1764, 29 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Antonie, landbouwer, geboren te Zuidewijn op 8 januari 1764, gedoopt te Besoijen (NB) op 12 februari 1764, overleden aldaar op 12 augustus 1834, 70 jaar oud. Hij is getrouwd te Waalwijk in het jaar 1793, op 29-jarige leeftijd met Cornelia van den Hoek, gedoopt op 5 februari 1764, volgt onder XIV-p.
 2. Lammertje, geboren te Besoijen (NB) in mei 1766, volgt onder XIV-lu.
 3. Mattheus, geboren te Besoijen (NB) in april 1768, overleden aldaar op 2 april 1770, 2 jaar oud.
 4. Jacobus, geboren te Besoijen (NB) in maart 1770, overleden aldaar op 2 april 1770, 1 maand oud.
 5. Mattheus, geboren te Besoijen (NB) op 21 april 1771, gedoopt aldaar op 21 april 1771, volgt onder XIV-lv.
 6. Adriana, geboren te Besoijen (NB) in oktober 1773, overleden aldaar op 17 februari 1779, 5 jaar oud.
 7. Jacobus, gedoopt te Besoijen (NB) op 26 april 1775, volgt onder XIV-lw.

XIII-gb Cornelis Jacobusse Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 13 december 1744 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 18 juni 1814, 69 jaar oud, zoon van Jacobus Adriaense Oerlemans (XII-de) en Mari Clase Mouthaan.

Peeter Quirijns, Jenneken en Helena Quirijns, Cornelis Quirijns, Johannes Jansse Quirijns, Adriaen Ockers, gehuwd met Johanna Quirijns, Andries de Bruijn, gehuwd met Alida Quirijns, ook voor hun zuster Anna Maria Quirijns, sluiten een overeenkomst met Cornelis Oerlemans, zoon wijlen Jacobus Oerlemans en Maria Mouthaan, genoemde Maria, weduwe van Jacobus Oerlemans, Gerrit de Rooij en Nicolaas Mouthaan, als voogden van de vier kinderen van genoemde Jacobus en Maria. Het betreft een geschil over de boedelscheiding tussen Jan Schouten, wed.v. Maeijke Quirijns, en haar erfgenamen Peeter en Jan Quirijns, Jenneke en Helena Quirijns, Jacobus Oerlemans, als vader van zijn vier kinderen bij wijlen Cornelia Quirijns. Onlangs is Jacobus Jacobusse Oerlemans, laatste van de vier kinderen overleden. 15-3-1771.
Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 12 januari 1781, getrouwd aldaar op 28 januari 1781 voor de kerk, op 36-jarige leeftijd met Adriana Janse Boeser (24 jaar oud), geboren te Loon op Zand, gedoopt te Waspik (NB) in het jaar 1757, wonende aldaar, overleden te Capelle (NB) op 17 februari 1825, 68 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus, gedoopt te Loon op Zand op 13 januari 1782 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-lx.
 2. Margrita, gedoopt te Loon op Zand op 21 december 1783 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-ly.
 3. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 15 januari 1786 (nederduits gereformeerd).
 4. Jan, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 4 februari 1787 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-lz.
 5. Maria, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 26 juli 1789 (nederduits gereformeerd), overleden te Capelle (NB) op 27 juli 1835, 46 jaar oud. Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 8 september 1825, op 36-jarige leeftijd met Jan Paans, geboren te Capelle (NB) op 4 januari 1795, gedoopt aldaar op 11 januari 1795 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-hw.
 6. Dirkske, gedoopt te Loon op Zand op 4 december 1791 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-ma.
 7. Adriana, geboren te Venloon op 3 oktober 1794, gedoopt te Waspik (NB) op 5 oktober 1794 (nederduits gereformeerd), overleden te Sprang (NB) op 28 april 1879, 84 jaar oud.
 8. Cornelia, gedoopt te Loon op Zand op 16 april 1797 (nederduits gereformeerd).
 9. Adriaan, gedoopt te Loon op Zand op 23 januari 1803 (nederduits gereformeerd), overleden te Capelle (NB) op 22 februari 1826, 23 jaar oud.

XIII-gc Gerrit Jacobse Oerlemans, bouwman, gedoopt te Loon op Zand op 4 februari 1753 (nederduits gereformeerd), wonende aldaar en te Vrijhoeve-Capelle (NB), overleden aldaar op 16 januari 1838, 84 jaar oud, zoon van Jacobus Adriaense Oerlemans (XII-de) en Mari Clase Mouthaan.

Gerrit is overleden op 16-01-1838 om 03:00 uur in Vrijhoeven Cappel, ongeveer 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-01-1838. Bij de aangifte van het overlijden van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Marijnis Oerlemans (geb. 1795) en Adriaan Hulst (geb. 1802). Notitie bij overlijden van Gerrit: Overleden om 03:00 uur op dinsdag, oud 83 jaren. Aangevers: Marijnis Oerlemans, bouwman, 43 jaren, zoon en Adriaan Hulst, arbeider, 36 jaren, nabuur. Adres: Loon op Zand. Beroep: Bouwman. Gerrit trouwde met Wouterke van Vuuren. Kind van Gerrit en Wouterke: 1. Marijnis Oerlemans, geboren omstreeks 1795, bouwman. Voor de schepenbank van Loon op Zand een testament opgemaakt op 1-1-1791.
Hij was gehuwd met Wouterke van Vuuren, geboren te Sprang (NB) rond 1759, wonende te Loon op Zand, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 24 februari 1838, ongeveer 79 jaar oud, dochter van Joris van Vuuren en Adriana Romme.
Wouterke van Vuuren is geboren omstreeks 1759 in Sprang, dochter van Joris van Vuuren en Adriana Romme. Wouterke is overleden op 24-02-1838 om 05:00 uur in Vrijhoeven Cappel, ongeveer 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-02-1838. Bij de aangifte van het overlijden van Wouterke waren de volgende getuigen aanwezig: Marijnus Oerlemans (geb. 1794) en Hendrik Both (geb. 1799). Notitie bij overlijden van Wouterke: Overleden om 05:00 uur op zaterdag, oud 79 jaren. Aangevers: Marijnus Oerlemans, 43 jaren, bouwman, zoon en Hendrik Both, schoolonderwijzer, 39 jaren, nabuur. Beroep: Particuliere. Wouterke trouwde met Gerrit Oerlemans. Gerrit is overleden. Kind van Wouterke en Gerrit: 1 Marijnus Oerlemans, geboren omstreeks 1794, bouwman.
Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus, gedoopt te Loon op Zand op 20 september 1789 (nederduits gereformeerd), jong overleden aldaar op 5 januari 1799, begraven aldaar op 10 januari 1799, 9 jaar oud.
 2. Fonsje, gedoopt te Loon op Zand op 10 april 1791 (nederduits gereformeerd), verdronken aldaar op 1 oktober 1792, begraven aldaar op 4 oktober 1792, 1 jaar oud.
  1 oktober 1792. Een triest voorval. Gerrit Oerlemans en zijn vrouw Wouterina van Vuuren vinden in het water hun anderhalf jaar oude zoontje, Fonsje. De schepenen gaan met de dorpschirurgijn, Jan Kloek, een kijkje nemen in het huis van Oerlemans op de Zandschel. Kloek onderzoekt het kind en bevestigt de vermoedens: het jongetje is in het water gestikt.
 3. Joris, bouwman, gedoopt te Loon op Zand op 14 oktober 1792 (nederduits gereformeerd), wonende te Vrijhoeve-Capelle (NB), ongehuwd overleden op 12 augustus 1822, 29 jaar oud.
  Overleden op maandag 12-08-1822 om zes uren des avonds, 29 jaren, bouwman, wonende te Vrijhoeven Cappel, geboortig van Loon op Zand, zoon van Gerrit Oerlemans, wonende te Vrijhoeven Cappel en Wouterke van Vuuren, zijnde overledene ongehuwd. Aangevers: Gerrit Oerlemans, 70 jaren, bouwman, vader van de overledene en Philip Sprangers, 54 jaren, schoenmaker, nabuur, beiden wonende alhier.
 4. Marijnus, gedoopt te Loon op Zand op 6 augustus 1794 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-mb.
 5. Adriana, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 29 oktober 1797 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-mc.
 6. Jacobus, gedoopt te Sprang (NB) op 28 september 1800 (nederduits gereformeerd).

XIII-gd Nicolaas Jacobusse Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 30 september 1759 (nederduits gereformeerd), wonende te Loon op Zand (aan de Regte Vaart), overleden te Loon op Zand op 25 augustus 1809, begraven aldaar op 29 augustus 1809, 49 jaar oud, zoon van Jacobus Adriaense Oerlemans (XII-de) en Mari Clase Mouthaan.

Als weduwnaar aan de Regte vaart; weduwnaar laat vast goed en 4 kinderen na.
Hij is getrouwd voor 1792, op hoogstens 33-jarige leeftijd (1) met Johanna Anthonijze van Gorkom, overleden te Loon op Zand op 3 maart 1792, begraven aldaar op 10 maart 1792. Uit dit huwelijk:
 1. Levenloos, geboren te Loon op Zand op 23 februari 1792 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 23 februari 1792, begraven aldaar op 23 februari 1792.
Hij is getrouwd na 3 maart 1792, op minstens 32-jarige leeftijd (2) met Pieternella de Jong (minstens 29 jaar oud), geboren te Vrijhoeve (NB) in het jaar 1763, overleden te Loon op Zand op 27 mei 1850, 87 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 25 augustus 1793 (nederduits gereformeerd), begraven aldaar op 27 augustus 1793, 2 dagen oud.
 2. Pieternella, gedoopt te Loon op Zand op 28 december 1794 (nederduits gereformeerd), verdronken aldaar op 20 maart 1797, begraven aldaar op 23 maart 1797, 2 jaar oud.
 3. Piternella, gedoopt te Loon op Zand op 14 mei 1797 (nederduits gereformeerd), ongehuwd overleden aldaar op 9 juli 1861, begraven aldaar, 64 jaar oud.
 4. Jacobus, gedoopt te Loon op Zand op 3 februari 1799 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 17 april 1868, 69 jaar oud. Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 4 augustus 1838, op 39-jarige leeftijd met Catharina Timmermans (30 jaar oud), geboren te Capelle (NB) op 27 augustus 1807, gedoopt aldaar op 30 augustus 1807 (nederduits gereformeerd), dochter van Antoni Antonisse Timmermans en Maria Adriaansz Timmermans.
 5. Martinus, gedoopt te Loon op Zand op 15 februari 1801 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-md.
 6. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 21 mei 1802 (nederduits gereformeerd), begraven aldaar op 25 mei 1802, 4 dagen oud.
 7. Marijnus, gedoopt te Loon op Zand op 21 augustus 1803 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-me.

XIII-ge Jenneke de Jongh, geboren te Loon op Zand op 31 juli 1735, gedoopt te Sprang (NB) (nederduits gereformeerd), wonende te Loon op Zand, overleden te Capelle (NB) op 19 mei 1791, begraven te Loon op Zand, 55 jaar oud, dochter van Arie Janse de Jong en Marike Adriaens Oerlemans (XII-dh). Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 29 mei 1757, op 21-jarige leeftijd met Joannes Paans (30 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 10 november 1726 (nederduits gereformeerd), wonende aldaar, overleden op 13 april 1801, 74 jaar oud, zoon van Thomas Gelden Paans en Mari Janse Swart.

voor de schepenbank van Loon op Zand een testament opgemaakt op 16-5-1791.
Uit dit huwelijk:
 1. Thomas, gedoopt te Capelle (NB) op 12 februari 1758 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-mf.
 2. Adriaen, gedoopt te Loon op Zand op 30 september 1759 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-mg.
 3. Jan, geboren te Loon op Zand op 30 september 1759, overleden aldaar in het jaar 1760, 1 jaar oud.
 4. Johannes, gedoopt te Loon op Zand op 6 december 1761 (nederduits gereformeerd), begraven aldaar op 22 maart 1778, 16 jaar oud.
 5. Pieter, gedoopt te Loon op Zand op 8 juli 1764 (nederduits gereformeerd).
 6. Maaike, geboren te Capelle (NB), gedoopt te Loon op Zand op 23 november 1766 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-mh.
 7. Marijnus, gedoopt te Loon op Zand op 18 december 1768 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-mi.
 8. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 12 mei 1771 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-mj.
 9. Gerrit, gedoopt te Loon op Zand op 6 november 1774 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-mk.
 10. Huiberdina, gedoopt te Loon op Zand op 12 januari 1777 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 18 december 1855, 78 jaar oud. Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 2 mei 1801 en getrouwd aldaar op 17 mei 1801, op 24-jarige leeftijd met Wijnand de Rooij, gedoopt te Capelle (NB) op 21 november 1773, volgt onder XIV-hj.
 11. Jenneke, gedoopt te Loon op Zand op 25 april 1779 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-ml.

XIII-gf Adriaan de Jong, geboren te Loon op Zand op 19 januari 1738, begraven te Sprang (NB) op 16 april 1795, 57 jaar oud, zoon van Arie Janse de Jong en Marike Adriaens Oerlemans (XII-dh). Hij is getrouwd te Loon op Zand op 4 juni 1770, op 32-jarige leeftijd met Antonia Corver (22 jaar oud), geboren te Klundert (NB) in het jaar 1748, wonende te Dinteloord (NB), overleden in november 1799, 51 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, geboren op 24 november 1770.
 2. Gerret, geboren te Sprang (NB) op 27 september 1772, overleden op 15 februari 1802, 29 jaar oud.
 3. Adriana, geboren te Sprang (NB) op 29 mei 1774, volgt onder XIV-mm.
 4. Adriaan, geboren te Sprang (NB) op 18 februari 1776, volgt onder XIV-mn.
 5. Geertruij, geboren te Sprang (NB) op 6 april 1778, overleden op 13 januari 1780, 1 jaar oud.
 6. Joannes, geboren te Sprang (NB) op 10 oktober 1779.
 7. Pieter, geboren te Sprang (NB) op 29 juni 1783.
 8. Gerredina, geboren te Sprang (NB) op 28 juni 1789, overleden op 12 januari 1791, 1 jaar oud.

XIII-gg Adriaan Arnoldus Oerlemans, gedoopt op 29 maart 1744, overleden te Sprang (NB) op 8 januari 1823, 78 jaar oud, zoon van Arnoldus Oerlemans (XII-di) en Janneke Boer. Hij was gehuwd met Anna Blok, overleden te Sprang (NB) op 17 mei 1828, dochter van Gelde Blok en Geertruy van Gils. Uit dit huwelijk:

 1. Geertruij, geboren in het jaar 1782, volgt onder XIV-mo.

XIII-gh Johannes Joosten Oerlemans, gedoopt te Rotterdam op 15 maart 1725 (gereformeerd), wonende te Rotterdam (in de Wintergangh, Schiedamse Dijck), overleden op 10 juni 1799, begraven te Rotterdam op 12 juni 1799, 74 jaar oud, zoon van Jacobus Oerlemans (XII-dj) en Dirckje Timmers.

Opmerkingen overleden 10-06-1799; overledene liet na 1 meerderjarig kind; Steijger bij de Nawemart steeg.
Hij is in ondertrouw gegaan te Rotterdam op 15 mei 1757 en getrouwd aldaar op 30 mei 1757, op 32-jarige leeftijd met Belia Timmers, geboren te Vreeswijk (Utrecht), wonende te Rotterdam (Steijger bij de N. Martsteeg), overleden te Rotterdam op 1 januari 1799, begraven aldaar op 4 januari 1799. Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus, gedoopt te Rotterdam op 12 maart 1758 (gereformeerd), volgt onder XIV-mp.
 2. Dirkje, gedoopt te Rotterdam op 13 november 1763 (gereformeerd), wonende te Rotterdam (Steijger).
 3. Dirk, gedoopt te Rotterdam op 26 april 1767 (gereformeerd), wonende te Rotterdam (Steijger bij Nauwemarktsteeg), begraven te Rotterdam op 6 april 1786, 18 jaar oud.
 4. Kraamkind, begraven te Rotterdam op 1 februari 1764.

XIII-gi Judith Oerlemans, gedoopt te Rotterdam op 5 april 1735 (gereformeerd), wonende te Rotterdam (Hoogstraat), overleden te Rotterdam op 27 januari 1825, 89 jaar oud, dochter van Jacobus Oerlemans (XII-dj) en Dirckje Timmers. Zij is in ondertrouw gegaan te Rotterdam op 27 november 1764 en getrouwd aldaar op 13 december 1764, op 29-jarige leeftijd met Gerard Steenks (47 jaar oud), geboren te ter Heide (Zuid-Holland), gedoopt te Monster (ZH) op 17 mei 1717, wonende te Naaldwijk. Uit dit huwelijk:

 1. Willem, gedoopt te Naaldwijk op 17 januari 1765, volgt onder XIV-mq.
 2. Martinus, gedoopt te Naaldwijk op 24 augustus 1766, volgt onder XIV-mr.
 3. Pieter, gedoopt te Naaldwijk op 18 augustus 1771, volgt onder XIV-ms.
 4. Leendert, gedoopt te Naaldwijk op 28 augustus 1775, volgt onder XIV-mt.
 5. Lena.

XIII-gj Maria Oerlemans, geboren te Rotterdam in het jaar 1733 (gereformeerd), wonende te Rotterdam (Hoogstraat), overleden te Rotterdam op 28 december 1822, 89 jaar oud, dochter van Maarten Oerlemans (XII-dk) en Tanneken GaleŤ. Zij is in ondertrouw gegaan te Rotterdam op 11 april 1762 en getrouwd aldaar op 27 april 1762, op 29-jarige leeftijd met Cornelis Vis (32 jaar oud), geboren de Kaag in het jaar 1730, wonende te Rotterdam (Vissersdijk), overleden te Rotterdam op 25 augustus 1824, 94 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Engel, gedoopt te Rotterdam op 28 mei 1763 (gereformeerd), volgt onder XIV-mu.

XIII-gk Sabina Agneta Musquetier, gedoopt te Leerdam (ZH) op 11 maart 1804, overleden te Maastricht (Limburg) op 9 februari 1874, 69 jaar oud, dochter van Engelbert Lodelijk Musquetier (XII-dm) en Adriana Isabella Boon.

Haar dochters van een onbekende man:

 1. Sabina, geboren te Noordeloos op 1 oktober 1826, overleden te Leerdam (ZH) op 11 december 1827, 1 jaar oud.
 2. Hermima, dagloonster, geboren te 's-Hertogenbosch op 11 december 1839. Zij is getrouwd te 's-Hertogenbosch op 31 oktober 1862, op 22-jarige leeftijd (1) met Pierre Joseph Kapel (37 jaar oud), geboren te Hornu (BelgiŽ) op 14 september 1825, zoon van Nicolaas Joseph Kapel en Alexandrine de Lhoir. Zij is getrouwd te Maastricht (Limburg) op 10 mei 1882, op 42-jarige leeftijd (2) met Dirk Jacobus Minses (49 jaar oud), dagloner, geboren te Leeuwarden in het jaar 1833, zoon van Dirk Antoon Minses en Johanna Catharina Kipperman.
Zij is getrouwd te Waalwijk op 9 augustus 1855, op 51-jarige leeftijd (2) met Jacob van den Berg (36 jaar oud), schoenmaker, geboren te Sprang (NB) op 15 maart 1819, overleden te Maastricht (Limburg) op 11 januari 1881, 61 jaar oud, zoon van Hermanus van den Berg en Elisabeth Coetser.

XIII-gl Abraham Musquetier, geboren te Leerdam (ZH) op 20 april 1806, overleden te Vlieland op 22 februari 1876, 69 jaar oud, zoon van Engelbert Lodelijk Musquetier (XII-dm) en Adriana Isabella Boon. Hij is in ondertrouw gegaan te Dordrecht op 20 juni 1845 en getrouwd aldaar op 2 juli 1845, op 39-jarige leeftijd met Maria Catharina Peters (19 jaar oud), geboren te Dordrecht op 31 mei 1826, overleden te Vlieland op 29 juni 1872, 46 jaar oud, dochter van Hendrikus Peters en Barbara van Andel. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana, geboren te Dordrecht op 24 mei 1846 (nederlands hervormd).
 2. Barbara, geboren te Dordrecht op 15 december 1847 (nederlands hervormd).
 3. Engelbert, boekhouder, geboren te Hollum (Ameland) op 10 februari 1849. Hij is getrouwd te Amsterdam op 23 september 1880, op 31-jarige leeftijd met Maria Catharina Bosman (21 jaar oud), geboren te den Haag in het jaar 1859, dochter van Hendrik Willem Frederik George Lodewijk Bosman en Maria Brinkman.
 4. Maria, geboren te Hollum (Ameland) op 1 mei 1850, volgt onder XIV-mv.
 5. Johanna, geboren te Fort Bath op 14 mei 1852 (nederlands hervormd).
 6. Abraham, geboren te Vlieland op 4 juni 1854, volgt onder XIV-mw.
 7. Hendrika, geboren te Vlieland op 21 september 1855, overleden aldaar op 2 november 1856, 1 jaar oud.
 8. Hendrika, geboren te Vlieland op 13 februari 1857, volgt onder XIV-mx.
 9. Gerardus, geboren te Vlieland op 3 december 1858, volgt onder XIV-my.
 10. Wilhelmina, geboren te Vlieland op 23 december 1860.
 11. Wilhelmina, geboren te Vlieland op 20 september 1862, overleden te Ubbergen op 4 april 1917, 54 jaar oud. Zij is getrouwd te Ede (Gelderland) op 14 april 1910, op 47-jarige leeftijd met Lambertus Frederikus van Gend (63 jaar oud), geboren te Bemmel op 9 april 1847, overleden te Ubbergen op 11 maart 1941, 93 jaar oud, zoon van Benjamin van Gend en Reintje Bosveld.
 12. Willem, geboren te Vlieland op 29 februari 1864, overleden te Heiloo op 11 april 1940, 76 jaar oud. Hij is getrouwd te den Haag op 31 januari 1900, op 35-jarige leeftijd (1) met (en gescheiden te den Haag op 15 september 1908 van) Wijntje Bijland (31 jaar oud), geboren te Woerden (Utrecht) op 17 april 1868, overleden te den Haag na 1909, minstens 41 jaar oud, dochter van Arie Bijland en Johanna Nijvelt. Hij is getrouwd te Amsterdam op 26 mei 1910, op 46-jarige leeftijd (2) met Catharina Romijn (45 jaar oud), geboren te Harderwijk (Gelderland) op 11 augustus 1864, overleden te Heiloo op 31 maart 1932, 67 jaar oud, dochter van David Romijn en Elisabeth van de Weijer.
 13. Sabina, geboren te Vlieland op 4 september 1866, volgt onder XIV-mz.
 14. Gerardina, geboren te Vlieland op 18 juli 1868, overleden te Amersfoort op 23 november 1941, 73 jaar oud. Zij is getrouwd te Rheden (Gld) op 15 maart 1898, op 29-jarige leeftijd met Willem Frederik Elsen (29 jaar oud), geboren te Velp (Gld) op 1 oktober 1868, overleden te Amsterdam op 6 februari 1936, begraven aldaar op 11 februari 1936, 67 jaar oud, zoon van Willem Frederik Elsen en Maria Margrieta Noorlander.

XIII-gm Johanna Sabina de Vrieu, geboren te Zaltbommel op 22 augustus 1799, dochter van Gijsbertus Matthias Elsnerius de Vrieu en Johanna Maria Sara Musquetier (XII-dn). Zij is getrouwd te Zaltbommel op 21 april 1826, op 26-jarige leeftijd met Hermanus Johannes Furstner (28 jaar oud), geboren Amsterdam op 11 december 1797, zoon van Hendrik George Furstner en Catharina Hermina Nolting. Uit dit huwelijk:

 1. Hermanus, geboren in het jaar 1829, overleden te den Haag op 10 oktober 1831, 2 jaar oud.

XIII-gn Johanna Adriana de Vrieu, geboren te Zaltbommel in het jaar 1802, overleden te Arnhem op 13 februari 1875, 73 jaar oud, dochter van Gijsbertus Matthias Elsnerius de Vrieu en Johanna Maria Sara Musquetier (XII-dn). Zij is getrouwd te den Haag op 25 april 1832, op 30-jarige leeftijd met Antonius Hubertus van der Burgh (30 jaar oud), geboren te Utrecht in het jaar 1802. Uit dit huwelijk:

 1. Anna, geboren in het jaar 1833, overleden te den Haag op 19 juli 1836, 3 jaar oud.
 2. Anna, geboren in het jaar 1838, volgt onder XIV-na.
 3. Hendrik, geboren in het jaar 1840, overleden te Arnhem op 26 mei 1858, 18 jaar oud.

XIII-go Mechelina de Gier, rentenierster, gedoopt te den Dungen op 7 oktober 1804 (nederduits gereformeerd), dochter van Adrianus de Gier en Sabina Angela Musquetier (XII-do). Zij is getrouwd te Eibergen op 2 december 1824, op 20-jarige leeftijd (1) met Willem Jacobus ten Caaten (76 jaar oud), rustend predikant, geboren in het jaar 1748, overleden te Eibergen op 7 juni 1828, 80 jaar oud, zoon van Cornelis ten Caaten en Catrina van Eijbergen. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina, geboren in het jaar 1828, volgt onder XIV-nb.
Zij is getrouwd te Eibergen op 29 mei 1829, op 24-jarige leeftijd (2) met Johannes Iverson (35 jaar oud), koopman en leerlooijer, geboren in het jaar 1794, zoon van Iver Iverson en Isabella Sandberg. Uit dit huwelijk:
 1. Engelbertus, geboren in het jaar 1842, overleden te Eibergen op 5 maart 1844, 2 jaar oud.

XIII-gp Willem Hendrik van Panhuys, jonkheer, geboren te den Haag op 9 november 1798, overleden te Middelburg op 30 oktober 1834, 35 jaar oud, zoon van Isaak Lodewijk van Panhuys (XII-dp) en Sara Constantia de Beveren. Hij is getrouwd te Middelburg op 5 juni 1829, op 30-jarige leeftijd met Magdalena Cornelia de Jonge (21 jaar oud), jonkvrouw, geboren te Noordwijk op 4 augustus 1807, overleden te Middelburg op 25 januari 1892, 84 jaar oud, dochter van Francois Clement de Jonge en Dana Magdalena van Visvliet. Uit dit huwelijk:

 1. Lodewijk, geboren te Middelburg op 16 maart 1830, volgt onder XIV-nc.
 2. Constantina, geboren te Middelburg op 17 december 1831, volgt onder XIV-nd.
 3. Willem, geboren te Middelburg op 11 oktober 1833, volgt onder XIV-ne.

XIII-gq Sara Maria van Panhuys, jonkvrouw, geboren te den Haag op 2 maart 1800, overleden te Maastricht (Limburg) op 26 maart 1871, 71 jaar oud, dochter van Isaak Lodewijk van Panhuys (XII-dp) en Sara Constantia de Beveren. Zij is getrouwd te Maastricht (Limburg) op 29 mei 1829, op 29-jarige leeftijd met Renier Hendrik Otto Sandberg (28 jaar oud), 1e luitenant van de genie, geboren te Zwolle op 13 april 1801, overleden te Brussel (BelgiŽ) op 12 november 1864, 63 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Reiniera, geboren te Maastricht (Limburg) op 27 december 1831. Zij is getrouwd te Maastricht (Limburg) op 11 mei 1852, op 20-jarige leeftijd met Willem Frederik van der Capellen (32 jaar oud), baron en luitenant-kolonel cavalerie, geboren ntwerpen (BelgiŽ) op 25 augustus 1819, overleden te den Haag op 12 maart 1898, 78 jaar oud.

XIII-gr Jean Louis van Panhuys, jonkheer, geboren te den Haag op 11 februari 1802, overleden te Vlaardingen op 16 april 1865, 63 jaar oud, zoon van Isaak Lodewijk van Panhuys (XII-dp) en Sara Constantia de Beveren. Hij is getrouwd te den Haag op 17 december 1828, op 26-jarige leeftijd met Ann Marthe May (17 jaar oud), geboren Amsterdam op 14 februari 1811, overleden te Delft op 4 februari 1893, 81 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Ann, geboren te Maartensdijk op 12 augustus 1835, volgt onder XIV-nf.
 2. Cornelia, geboren te Vlaardingen op 7 augustus 1848, volgt onder XIV-ng.

XIII-gs Constantijn Arnoud Ernest Adrien van Panhuys, 2e luitenant bij de huzaren, jonkheer en lid 2e kamer der staten-generaal, geboren te den Haag op 17 september 1811, overleden op 4 juli 1895, 83 jaar oud, zoon van Isaak Lodewijk van Panhuys (XII-dp) en Sara Constantia de Beveren. Hij is getrouwd te Lochem op 7 juni 1834, op 22-jarige leeftijd met Charlotte Everdina Winanda Staring (23 jaar oud), geboren te Vorden (Gelderland) op 10 oktober 1810, overleden te den Haag op 17 maart 1887, 76 jaar oud, dochter van Antonie Christiaan Wynand Staring en Johanna Andrea Charlotta van der Muelen. Uit dit huwelijk:

 1. Louise, jonkvrouw, geboren te Enserinck (Gelderland) op 22 februari 1843, overleden te den Haag op 3 augustus 1931, 88 jaar oud. Zij is getrouwd te den Haag op 7 juni 1866, op 23-jarige leeftijd met haar neef Willem Ernest van Panhuys, geboren te Middelburg op 11 oktober 1833, volgt onder XIV-ne.

XIII-gt Charlotte Jeanne Wilhelmine van Panhuijs, geboren te Maastricht (Limburg) op 29 juli 1802, overleden te Semarang (Nederlands Oost IndiŽ) op 10 februari 1855, 52 jaar oud, dochter van Willem Frederic van Panhuys (XII-dq) en Lucie Heldewier. Zij is getrouwd te Grissee (Nederlands Oost IndiŽ) op 17 april 1819, op 16-jarige leeftijd met Philippus Hermanus van Reede van Oudtshoorn (29 jaar oud), geboren te Kaap de Goede Hoop (Zuid Afrika) op 8 januari 1790, gedoopt aldaar op 10 januari 1790, overleden te Semarang (Nederlands Oost IndiŽ) op 27 februari 1832, 42 jaar oud, zoon van William Ferdinand van Reede van Oudtshoorn en Gesina Kirsten. Uit dit huwelijk:

 1. William, baron, geboren te Semarang (Nederlands Oost IndiŽ) op 2 juli 1821, overleden aldaar op 11 juni 1864, 42 jaar oud.
 2. Lucien, baron, geboren te Semarang (Nederlands Oost IndiŽ) op 17 september 1822, overleden aldaar op 19 januari 1841, 18 jaar oud.
 3. Gesina, barones, geboren te Bangkalang (Nederlands Oost IndiŽ) op 18 augustus 1823, overleden te den Haag op 4 februari 1893, 69 jaar oud.
 4. Charlotte, barones, geboren te Bangkalang (Nederlands Oost IndiŽ) op 26 november 1824, overleden te Breda op 16 maart 1900, 75 jaar oud.
 5. Angeline, geboren te Semarang (Nederlands Oost IndiŽ) op 30 oktober 1825, volgt onder XIV-nh.
 6. Wilhelmine, geboren te Semarang (Nederlands Oost IndiŽ) op 29 april 1827, volgt onder XIV-ni.
 7. Johanna, geboren te Bangkalang (Nederlands Oost IndiŽ) op 27 juli 1828, volgt onder XIV-nj.
 8. Philippus, baron, geboren te Bangkalang (Nederlands Oost IndiŽ) op 9 februari 1830, overleden te den Haag op 15 juli 1892, 62 jaar oud.

XIII-gu Alida Molengraaff, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 21 oktober 1817, dochter van Jan Molengraaff (XII-ds) en Geertrui den Burger. Zij was gehuwd met Willem Dalmaijer. Uit dit huwelijk:

 1. Jan, geboren te Sprang (NB) op 23 augustus 1808, volgt onder XIV-nk.

XIII-gv Willem Dirk Heuvel, employŤ bij convooien en licenten, gedoopt te Heerewaarden op 30 mei 1789 (nederduits gereformeerd), wonende te Amsterdam, zoon van David Dirk Heuvel en Maria Sophia Zehender (XII-dt). Hij is getrouwd te Tilburg op 6 juni 1816, op 27-jarige leeftijd met Josina Wilhelmina Pool (32 jaar oud), geboren te Texel op 29 februari 1784, wonende te Tilburg, overleden te Zaltbommel op 29 juni 1856, 72 jaar oud, dochter van Jobst Anton Pool en Amelia Jacoba Oudkerk. Uit dit huwelijk:

 1. Amelija, geboren in het jaar 1817, overleden te Dieren (Gelderland) op 25 september 1847, 30 jaar oud.

XIII-gw Adriaan Jan Jacob Traus, commies der indirecte belastingen, geboren te Cuijk (NB) in het jaar 1792, overleden te Haarlem op 13 juni 1849, 57 jaar oud, zoon van Carl Ludwig Traus en Alida Phillipina Zehender (XII-du). Hij is getrouwd te Amsterdam op 1 oktober 1817, op 25-jarige leeftijd (1) met Maria Johanna Reinecke de Sitter (21 jaar oud), geboren Amsterdam in het jaar 1796, dochter van Gerhard Reinecke de Sitter en Geertje Berlinkhof. Uit dit huwelijk:

 1. Gerhardt, geboren Amsterdam in het jaar 1820, volgt onder XIV-nl.
Hij was gehuwd (2) met Christina Adriaans.

XIII-gx Johanna Louise Frederika Frans, geboren te Cuijk en Sint Agatha in het jaar 1797, overleden te Beers op 26 februari 1825, 28 jaar oud, dochter van Carl Ludwig Traus en Alida Phillipina Zehender (XII-du). Zij is getrouwd te Beers op 28 september 1823, op 26-jarige leeftijd met Gerhard Cornelis Reincke de Sitter, geboren Amsterdam, overleden te Beers op 6 januari 1824, zoon van Gerhard Reinecke de Sitter en Geertje Berlinkhof. Uit dit huwelijk:

 1. Gerhard, geboren te Beers op 6 januari 1824.
 2. Alida, geboren te Beers op 31 januari 1825, volgt onder XIV-nm.

XIII-gy Elisabeth Coenradina Aletta Traus, geboren te Cuijk en Sint Agatha, gedoopt te Cuijk (NB) op 8 juli 1804 (nederduits gereformeerd), overleden te Oldenzaal op 31 januari 1876, 71 jaar oud, dochter van Carl Ludwig Traus en Alida Phillipina Zehender (XII-du). Zij is getrouwd te Beers op 26 oktober 1826, op 22-jarige leeftijd met Hendrik Casper Göbel (23 jaar oud), geneesheer, geboren Amsterdam in het jaar 1803, overleden te Oldenzaal op 9 mei 1874, 71 jaar oud, zoon van Jan Casper Göbel en Geertruij Erfens. Uit dit huwelijk:

 1. Alida, geboren te Boxmeer op 16 oktober 1827, overleden te Veghel (NB) op 8 februari 1897, 69 jaar oud. Zij is getrouwd te Oldenzaal op 23 februari 1877, op 49-jarige leeftijd (1) met Victor Johannes Hendricus Soer (36 jaar oud), koopman, geboren te Zutphen in het jaar 1841, zoon van Johannes Franciscus Soer en Maria Elisabeth Lange. Zij is getrouwd te Wijhe op 6 januari 1886, op 58-jarige leeftijd (2) met Johannes Jurrianus van der Burg (58 jaar oud), winkelier, geboren te Schiedam (ZH) in het jaar 1828, zoon van Michiel Georg van der Burg en Johanna Bernardina Melchers.

XIII-gz Hermannus Lodewijk Zehender Traus, ridder der militaire Willemsorde en fabrikant, geboren te Cuijk (NB) in het jaar 1809, overleden te Hengelo op 17 maart 1881, 72 jaar oud, zoon van Carl Ludwig Traus en Alida Phillipina Zehender (XII-du). Hij is getrouwd te Haarlem op 11 mei 1838, op 29-jarige leeftijd met Susanna Christina Prince (21 jaar oud), geboren te Haarlem in het jaar 1817, overleden aldaar op 24 juni 1883, 66 jaar oud, dochter van Francois Jacob Prince en Susanna Christina van Eijbergen. Uit dit huwelijk:

 1. Susanna, geboren te Delft in het jaar 1839, overleden te Oldenzaal op 5 oktober 1852, 13 jaar oud.
 2. Alida, geboren te Haarlem in het jaar 1841, overleden te Oldenzaal op 22 maart 1863, 22 jaar oud.
 3. Hermine, geboren te Oldenzaal in het jaar 1843, volgt onder XIV-nn.
 4. Geertruida, geboren te Oldenzaal in het jaar 1844, overleden aldaar op 25 november 1875, 31 jaar oud.
 5. Carel, geboren te Oldenzaal in het jaar 1847, volgt onder XIV-no.
 6. Hermannus, geboren te Oldenzaal in het jaar 1849, overleden aldaar op 27 maart 1865, 16 jaar oud.
 7. Henriette, geboren te Oldenzaal in het jaar 1851, overleden aldaar op 3 mei 1866, 15 jaar oud.
 8. Susanna, geboren in het jaar 1853, overleden te Oldenzaal op 6 maart 1870, 17 jaar oud.
 9. Augusta, geboren in het jaar 1856, overleden te Oldenzaal op 8 mei 1857, 1 jaar oud.
 10. Elizabeth, geboren te Oldenzaal, overleden aldaar op 12 april 1860.

XIII-ha Willem van Herwijnen, landbouwer, geboren te Waardhuizen op 10 januari 1800, gedoopt te Uitwijk (NB) op 12 januari 1800, overleden te Almkerk (NB) op 2 september 1882, 82 jaar oud, zoon van Zeger van Herwijnen (XII-dx) en Dingena Donkenbeek. Hij is getrouwd te Emmikhoven (NB) op 2 juli 1828, op 28-jarige leeftijd met Geertrui Nieuwenhuizen (23 jaar oud), geboren te Waardhuizen, gedoopt te Uitwijk (NB) op 30 december 1804, overleden te Emmikhoven (NB) op 18 januari 1870, begraven te Almkerk (NB), 65 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maaiken, geboren te Emmikhoven (NB) op 24 januari 1830, gedoopt te Uitwijk (NB) op 14 februari 1830, volgt onder XIV-np.
 2. Zeger, geboren te Waardhuizen op 7 maart 1832, gedoopt te Uitwijk (NB) op 11 maart 1832, overleden te Almkerk (NB) op 17 december 1899, begraven aldaar in december 1899, 67 jaar oud.
 3. Hendrika, geboren te Emmikhoven en Waardhuizen (NB) op 14 april 1833, gedoopt te Uitwijk (NB) op 21 april 1833, volgt onder XIV-nq.
 4. Cornelis, geboren te Waardhuizen op 14 februari 1836, gedoopt te Uitwijk (NB) op 28 februari 1836, overleden te Almkerk (NB) op 23 november 1895, begraven aldaar in november 1895, 59 jaar oud. Hij is getrouwd te Almkerk (NB) op 25 mei 1883, op 47-jarige leeftijd met Teuna Walraven, geboren de Werken en Sleeuwijk (NB), overleden te Almkerk en Uitwijk (NB) op 15 februari 1891, dochter van Otto Walraven en Janna van Pelt.
 5. Dingena, geboren te Waardhuizen op 11 november 1837, gedoopt te Uitwijk (NB) op 17 december 1837, overleden op 11 januari 1917, 79 jaar oud. Zij is getrouwd te Almkerk (NB) op 18 juli 1879, op 41-jarige leeftijd (1) met Govert van Beek, geboren te Emmikhoven (NB), overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 22 september 1892, zoon van Govert van Beek en Aletta Branderhorst. Zij is getrouwd te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 28 oktober 1898, op 60-jarige leeftijd (2) met Jan van Campen (61 jaar oud), geboren te Loon op Zand in het jaar 1837, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 16 juni 1910, 73 jaar oud, zoon van Jan van Campen en Teuntje Oversteeg.

XIII-hb Zeger van Herwijnen, landbouwer, geboren te Waardhuizen op 8 april 1801, gedoopt aldaar op 12 april 1801, overleden te Almkerk (NB) op 8 oktober 1891, 90 jaar oud, zoon van Zeger van Herwijnen (XII-dx) en Dingena Donkenbeek. Hij is getrouwd op 7 augustus 1833, op 32-jarige leeftijd met Mechelina Antonia Heijstek, overleden te Almkerk en Uitwijk (NB) op 30 september 1870. Uit dit huwelijk:

 1. Kuindertje, geboren lmkerk en Uitwijk (NB) op 16 oktober 1833, volgt onder XIV-nr.
 2. Zeger, geboren te Giessen (NB) op 12 februari 1835, volgt onder XIV-ns.
 3. Dingena, geboren te Giessen (NB) op 26 november 1837, volgt onder XIV-nt.
 4. Corstiaan, geboren te Giessen (NB) op 8 februari 1840, volgt onder XIV-nu.
 5. Peter, geboren lmkerk en Uitwijk (NB) op 7 december 1843, overleden aldaar op 12 mei 1844, 157 dagen oud.

XIII-hc Peeter van Herwijnen, geboren te Waardhuizen op 3 februari 1804, gedoopt aldaar op 12 februari 1804, overleden aldaar op 9 juli 1841, 37 jaar oud, zoon van Zeger van Herwijnen (XII-dx) en Dingena Donkenbeek. Hij is getrouwd op 15 mei 1839, op 35-jarige leeftijd met Maaike Jacoba Heijstek (19 jaar oud), geboren te Giessen (NB) op 18 juli 1819, overleden aldaar op 23 oktober 1881, 62 jaar oud, dochter van Joost Heijstek en Jannigje van der Beek.
(Zij is later getrouwd te Giessen (NB) op 1 augustus 1849, op 30-jarige leeftijd met Antonie Roza (39 jaar oud), geboren ndel (NB) op 28 april 1810, overleden te Giessen (NB) op 9 november 1897, 87 jaar oud.) Uit dit huwelijk:

 1. Joost, geboren te Giessen (NB) op 10 oktober 1839, volgt onder XIV-nv.
 2. Zegerina, geboren te Giessen (NB) op 27 december 1840, overleden te Almkerk en Uitwijk (NB) op 19 januari 1937, 96 jaar oud. Zij is getrouwd te Giessen (NB) op 19 maart 1869, op 28-jarige leeftijd met haar neef Corstiaan van Herwijnen, geboren te Giessen (NB) op 8 februari 1840, volgt onder XIV-nu.

XIII-hd Anna van Herwijnen, geboren te Waardhuizen op 29 april 1805, gedoopt aldaar op 5 mei 1805 (gereformeerd), overleden aldaar op 14 augustus 1869, 64 jaar oud, dochter van Zeger van Herwijnen (XII-dx) en Dingena Donkenbeek. Zij is getrouwd te Emmikhoven (NB) op 3 juni 1841, op 36-jarige leeftijd met Joost Groenenberg (39 jaar oud), geboren in het jaar 1802. Uit dit huwelijk:

 1. Anna, geboren te Emmikhoven (NB) op 25 september 1844, overleden te Almkerk (NB) op 22 februari 1922, 77 jaar oud. Zij is getrouwd te Giessen (NB) op 23 februari 1866, op 21-jarige leeftijd met Hendrik Kant Elshout (24 jaar oud), geboren te Giessen (NB) op 20 januari 1842, overleden te Almkerk (NB) op 18 maart 1929, 87 jaar oud, zoon van Roelof Elshout en Sara Mosselman.

XIII-he Willem van Herwijnen, geboren te Uitwijk (NB) op 11 oktober 1798, overleden te Meeuwen (NB) op 7 mei 1872, 73 jaar oud, zoon van Peter van Herwijnen (XII-dy) en Jannigje Kooiman. Hij is getrouwd te Meeuwen (NB) op 30 november 1820, op 22-jarige leeftijd met Johanna Rombout (19 jaar oud), geboren te Meeuwen (NB) op 6 mei 1801, overleden aldaar op 5 april 1864, 62 jaar oud, dochter van Wouter Eijmertsz Rombout en Teuntje Verzeef (XV-ov). Uit dit huwelijk:

 1. Wouter, geboren te Meeuwen, Hill en BabiloniŽnbroek (NB) op 22 maart 1829, volgt onder XIV-nw.

XIII-hf Teunis van Herwijnen, geboren op 19 november 1800, gedoopt te Giessen (NB) op 23 november 1800 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 1 februari 1873, 72 jaar oud, zoon van Peter van Herwijnen (XII-dy) en Jannigje Kooiman. Hij is getrouwd te Giessen (NB) op 15 augustus 1840, op 39-jarige leeftijd met Cornelia Groenenberg (30 jaar oud), geboren lmkerk en Uitwijk (NB) op 11 februari 1810. Uit dit huwelijk:

 1. Peeter, overleden te Giessen (NB) op 20 mei 1841.

XIII-hg Cornelia van Herwijnen, geboren te Waardhuizen op 19 juli 1804, overleden te Giessen (NB) op 19 november 1868, 64 jaar oud, dochter van Pieter van Herwijnen (XII-dz) en Maria van der Fier. Zij is getrouwd te Waardhuizen op 16 juni 1827, op 22-jarige leeftijd met Schalk Nieuwenhuijsen (30 jaar oud), geboren te Giessen (NB) op 13 februari 1797, overleden te Almkerk (NB) op 20 augustus 1835, 38 jaar oud, zoon van Dirk Nieuwenhuijsen en Geertruij Nieuwenhuijsen. Uit dit huwelijk:

 1. Dirk, geboren te Waardhuizen in september 1827, overleden te Maria Christiaensen van den Bergh op 1 oktober 1827, 1 maand oud.
 2. Geertruij, geboren te Maria Christiaensen van den Bergh op 9 maart 1829, overleden te Giessen (NB) op 3 april 1831, 2 jaar oud.
 3. Maria, geboren lmkerk (NB) in het jaar 1830, overleden aldaar op 15 mei 1884, 54 jaar oud.
 4. Geertruij, geboren te Giessen (NB) op 30 oktober 1832, overleden te Almkerk (NB) op 3 maart 1834, 1 jaar oud.
 5. Dirk, geboren lmkerk (NB) op 13 juni 1835, overleden aldaar op 28 januari 1899, 63 jaar oud. Hij is getrouwd te Almkerk (NB) op 22 maart 1895, op 59-jarige leeftijd met Maria van Dijk (59 jaar oud), geboren te Emmikhuizen op 15 oktober 1835, overleden te Waardhuizen op 5 maart 1909, 73 jaar oud, dochter van Gerrit van Dijk en Clazina Verhoeven.

XIII-hh Dirk van de Koppel, geboren te Emmikhoven (NB) op 20 januari 1815, overleden aldaar op 26 november 1861, 46 jaar oud, zoon van Barend van de Koppel en Anna van Herwijnen (XII-ea). Hij is getrouwd te Emmikhoven (NB) op 17 december 1841, op 26-jarige leeftijd met Cornelia van de Koppel (35 jaar oud), geboren te Emmikhoven (NB) op 9 oktober 1806, overleden te Almkerk (NB) op 23 april 1887, 80 jaar oud, dochter van Aart van de Koppel en Adriana de Jong. Uit dit huwelijk:

 1. Barend, overleden te Emmikhoven (NB) op 5 maart 1847.

XIII-hi Cornelis van Riel, geboren te Sprang (NB) op 4 juli 1811, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 18 februari 1865, 53 jaar oud, zoon van Hendrikus Heiliger van Riel en Johanna Catharina Vergouwen (XII-eb). Hij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 9 augustus 1835, op 24-jarige leeftijd met Geertruij van der Loo (31 jaar oud), geboren te Sprang (NB) op 30 mei 1804, overleden te Erp (NB) op 14 april 1897, 92 jaar oud, dochter van Pieter van der Loo (XIII-dr) en Maria van Heijst. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna, geboren te Sprang (NB) op 3 juni 1836, volgt onder XIV-nx.

XIII-hj Cornelis Oerlemans, molenaarsknecht, kruideniersbediende en molenaar, geboren te Middelburg in het jaar 1805, wonende te Veere (Zeeland), overleden op 23 maart 1875, 70 jaar oud, zoon van Jacob Dirk Oerlemans (XII-ec) en Catharina Francina Kimmel. Hij is getrouwd te Veere (Zeeland) op 21 december 1828, op 23-jarige leeftijd met Johanna Schuppens (28 jaar oud), dienstbode, geboren te Middelburg in het jaar 1800, wonende te Veere (Zeeland), overleden te Middelburg op 31 oktober 1879, 79 jaar oud, dochter van Adriaan Schuppens en Johanna Kraanendonk. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna, geboren te Veere (Zeeland) op 21 oktober 1828, overleden aldaar op 21 oktober 1828.
 2. Catharina, geboren te Middelburg Ambagt op 8 maart 1831, overleden te Middelburg op 17 december 1843, 12 jaar oud.
 3. Johanna, geboren te Middelburg op 29 juli 1832, overleden aldaar op 26 maart 1844, 11 jaar oud.
 4. Jacob, geboren te Middelburg op 3 februari 1837, volgt onder XIV-ny.
 5. Maria, geboren te Middelburg op 2 oktober 1841, overleden aldaar op 8 november 1841, 37 dagen oud.

XIII-hk Maria Martina Oerlemans, geboren te Veere (Zeeland) in het jaar 1810, overleden aldaar op 30 mei 1877, 67 jaar oud, dochter van Jacob Dirk Oerlemans (XII-ec) en Catharina Francina Kimmel. Zij is getrouwd te Veere (Zeeland) op 29 april 1827, op 17-jarige leeftijd met Jacobus Machielse (25 jaar oud), molenaar en korenmolenaar, geboren te Veere (Zeeland) in het jaar 1802, overleden aldaar op 14 december 1871, 69 jaar oud, zoon van Thomas Machielse en Johanna Goedbloed. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna, geboren te Veere (Zeeland) op 26 oktober 1827, volgt onder XIV-nz.
 2. Catharina, geboren te Veere (Zeeland) op 2 december 1829, volgt onder XIV-oa.
 3. Thomas, geboren te Veere (Zeeland) op 2 juni 1832, volgt onder XIV-ob.
 4. Martina, geboren te Veere (Zeeland) op 8 februari 1835, overleden te Middelburg op 23 maart 1918, 83 jaar oud.
 5. Jacob, molenaarsknecht, geboren te Veere (Zeeland) op 8 januari 1836, overleden aldaar op 15 november 1875, 39 jaar oud.
 6. Jacobus, geboren te Veere (Zeeland) op 20 januari 1837, overleden te Koudekerke (Zeeland) op 12 februari 1907, 70 jaar oud.
 7. Abraham, geboren te Veere (Zeeland) op 10 mei 1839, overleden aldaar op 1 maart 1840, 296 dagen oud.
 8. Maria, geboren te Veere (Zeeland) op 14 juli 1841, overleden te Amerongen op 16 juni 1925, 83 jaar oud. Zij is getrouwd te Veere (Zeeland) op 20 mei 1868, op 26-jarige leeftijd met haar neef Jacob Dirk Oerlemans, geboren te Middelburg op 3 februari 1837, volgt onder XIV-ny.
 9. Cornelia, geboren te Veere (Zeeland) op 5 april 1843, volgt onder XIV-oc.
 10. Abraham, geboren te Veere (Zeeland) op 2 april 1846, overleden aldaar op 27 juni 1846, 86 dagen oud.
 11. Abraham, geboren te Veere (Zeeland) op 29 mei 1849, overleden aldaar op 27 februari 1850, 274 dagen oud.

XIII-hl Martina Oerlemans, geboren te Veere (Zeeland) op 16 februari 1813, overleden te Zierikzee op 13 juli 1851, 38 jaar oud, dochter van Jacob Dirk Oerlemans (XII-ec) en Catharina Francina Kimmel. Zij is getrouwd te Veere (Zeeland) op 29 oktober 1837, op 24-jarige leeftijd met Kornelis Koenraad Douw van der Krap (24 jaar oud), onderwijzer, geboren te Tholen (Zeeland) op 24 april 1813, zoon van Jan van der Krap en Kaatje Douw.
(Hij is later getrouwd te Zierikzee op 3 december 1851, op 38-jarige leeftijd met Pieternella Kuipers (28 jaar oud), geboren te Zierikzee op 14 december 1822.) Uit dit huwelijk:

 1. Catharina, geboren te Tholen (Zeeland) op 4 maart 1838, ongehuwd overleden aldaar op 19 december 1893, 55 jaar oud.
 2. Jakob, geboren te Zierikzee op 19 februari 1840. Hij is getrouwd te Rotterdam op 31 mei 1888, op 48-jarige leeftijd met Cornelia Johanna van Bruggen (30 jaar oud), geboren te den Helder in het jaar 1858, dochter van Barteld Adolf Teunis van Bruggen en Johanna Catharina Wallin.
 3. Martinus, geboren te Zierikzee op 14 april 1842, wonende te Dordrecht. Hij is getrouwd te Dordrecht op 10 juni 1875, op 33-jarige leeftijd met Marianne Prins (24 jaar oud), geboren te Papendrecht in het jaar 1851, wonende te Dordrecht, dochter van Kornelis Prins en Klazina de Jager.
 4. Karel, geboren te Zierikzee op 30 mei 1844, overleden aldaar op 3 juli 1883, 39 jaar oud. Hij was gehuwd met Johanna van Dam.
 5. Kornelis, geboren te Zierikzee op 20 november 1846.
 6. Adriaan, geboren te Zierikzee op 17 juli 1849.
 7. Anna, geboren te Zierikzee op 21 april 1851, overleden aldaar op 2 juni 1852, 1 jaar oud.

XIII-hm Abraham Dirk Oerlemans, winkelier en timmerman, geboren te Veere (Zeeland) op 20 augustus 1817, overleden aldaar op 15 juli 1855, 37 jaar oud, zoon van Jacob Dirk Oerlemans (XII-ec) en Catharina Francina Kimmel. Hij is getrouwd te Veere (Zeeland) op 26 juli 1844, op 26-jarige leeftijd met Catharina Lankester (20 jaar oud), geboren te Veere (Zeeland) in het jaar 1824, overleden aldaar op 28 november 1854, 30 jaar oud, dochter van Cornelis Reinierszoon Lankester en Catharina Elisabeth Meijer. Uit dit huwelijk:

 1. Jacob, geboren te Veere (Zeeland) op 20 april 1845, overleden aldaar op 24 mei 1846, 1 jaar oud.
 2. Catharina, geboren te Veere (Zeeland) op 5 augustus 1848, overleden aldaar op 31 januari 1872, 23 jaar oud.
 3. Catharina, geboren te Veere (Zeeland) op 6 januari 1851, volgt onder XIV-od.

XIII-hn Anna Priena Oerlemans, winkelierster, geboren te Veere (Zeeland) op 10 februari 1819, overleden te Middelburg op 16 april 1898, 79 jaar oud, dochter van Jacob Dirk Oerlemans (XII-ec) en Catharina Francina Kimmel. Zij is getrouwd te Middelburg op 22 maart 1844, op 25-jarige leeftijd met haar neef Cornelis van der Harst (28 jaar oud), winkelier, geboren te Middelburg in het jaar 1816, overleden aldaar op 8 juli 1854, 38 jaar oud, zoon van Jacobus Corneille van der Harst en Maria Kimmel. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, geboren op 7 mei 1844, volgt onder XIV-oe.
 2. Jakob, geboren te Middelburg op 18 maart 1846, overleden aldaar op 15 november 1846, 242 dagen oud.

XIII-ho DaniŽl Oerlemans, schoenmaker, geboren te Veere (Zeeland) op 23 april 1820, overleden voor 6 juli 1906, hoogstens 86 jaar oud, zoon van Jacob Dirk Oerlemans (XII-ec) en Catharina Francina Kimmel. Hij is getrouwd te Middelburg op 18 juni 1851, op 31-jarige leeftijd met Johanna Antonia de Lange (22 jaar oud), hoedenmaakster, geboren te Middelburg op 16 mei 1829, overleden voor 6 juli 1906, hoogstens 77 jaar oud, dochter van Anthonij Leonardus de Lange en Johanna Jacoba Euijer. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba, geboren te Veere (Zeeland) op 1 mei 1852, volgt onder XIV-of.
 2. Jacob, geboren te Nieuw en Sint Joosland op 16 februari 1854, overleden aldaar op 27 maart 1854, 39 dagen oud.
 3. Jacob, geboren te Middelburg op 31 juli 1855, overleden aldaar op 7 november 1855, 99 dagen oud.
 4. Catharina, geboren te Vlissingen op 18 maart 1858. Zij is getrouwd te Zierikzee op 30 augustus 1899, op 41-jarige leeftijd met Marinus Jacobus Witte (32 jaar oud), boekdrukker, geboren te Zierikzee in het jaar 1867.
 5. Jacob, geboren te Vlissingen op 5 maart 1861, overleden aldaar op 24 april 1862, 1 jaar oud.

XIII-hp Daniel Adriaan Oerlemans, winkelier en tapper, geboren te Middelburg op 20 februari 1839, overleden te Goes op 20 februari 1876, 37 jaar oud, zoon van Daniel Oerlemans (XII-ed) en Adriana van Dreunen. Hij is getrouwd te Heinkenszand (Zeeland) op 28 april 1862, op 23-jarige leeftijd met Cornelia Wilhelmina Polderman (27 jaar oud), geboren te Heinkenszand (Zeeland) in april 1835, overleden te Goes op 23 mei 1898, 63 jaar oud, dochter van Izaak Polderman en Johanna Anthonetta Baars. Uit dit huwelijk:

 1. Daniel, geboren te Goes op 22 januari 1863, overleden te Oudenbosch (NB) op 20 februari 1944, 81 jaar oud.
 2. Willem, geboren te Goes op 20 januari 1864, volgt onder XIV-og.
 3. Johanna, geboren te Goes op 28 januari 1866, overleden aldaar op 27 februari 1866, 30 dagen oud.
 4. Johanna, geboren te Goes op 8 september 1867, overleden te Middelburg op 10 november 1929, 62 jaar oud.
 5. Adriana, geboren te Goes op 29 maart 1869, overleden aldaar op 21 februari 1870, 329 dagen oud.
 6. Adriana, geboren te Goes op 7 september 1870, overleden te Middelburg op 26 januari 1948, 77 jaar oud.
 7. Dina, ziekenverpleegster, geboren te Goes op 4 april 1872, overleden te Terneuzen in het ziekenhuis op 7 november 1917, 45 jaar oud.
 8. Jacoba, geboren te Goes op 22 juni 1873, overleden aldaar op 21 februari 1874, 244 dagen oud.

XIII-hq Maria Johanna Oerlemans, koffiehuishoudster, geboren te Middelburg op 15 juni 1841, overleden te Baarn (Utrecht) op 26 september 1898, 57 jaar oud, dochter van Daniel Oerlemans (XII-ed) en Adriana van Dreunen. Zij is getrouwd te Middelburg op 18 december 1861, op 20-jarige leeftijd met Thomas Meskes (21 jaar oud), koopmansleerling, logementshouder, koopman en winkelier, geboren te Cadzand in het jaar 1840, overleden te Terneuzen op 9 december 1880, 40 jaar oud, zoon van Adam Meskes en Jakoba Johanna Cars. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba, geboren te Middelburg op 14 december 1863, overleden te Amersfoort op 18 februari 1948, 84 jaar oud. Zij is getrouwd te Terneuzen op 20 april 1882, op 18-jarige leeftijd met Achille Louis Desire Marie Ange Bril (36 jaar oud), houthandelaar, geboren te Veurne (BelgiŽ) in het jaar 1846, zoon van Desire Napoleon Bill en Marie Louise Celestine Faure Didele.
 2. Maria, geboren te Middelburg op 8 november 1865, overleden te Amersfoort op 26 september 1898, 32 jaar oud.
 3. Adriana, geboren te Middelburg op 3 oktober 1868, overleden te Baarn (Utrecht) op 11 maart 1945, 76 jaar oud. Zij is getrouwd te Boskoop op 18 september 1889, op 20-jarige leeftijd (1) met Theunis Koster (49 jaar oud), geboren te Boskoop in het jaar 1840, overleden te Amersfoort op 20 juli 1910, 70 jaar oud, zoon van Marijnus Koster en Marrigje Ouwerkerk. Zij is getrouwd te Amersfoort op 28 november 1919, op 51-jarige leeftijd (2) met Jacob Cramer (49 jaar oud), geboren Amsterdam in het jaar 1870, overleden te Amersfoort op 4 september 1935, 65 jaar oud, zoon van Hendrik Anthonij Cramer en Henriette Maria Achterman.
  (Hij was weduwnaar van Jacoba Maria Horsman, overleden voor 28 november 1919.)
 4. Adam, geboren te Middelburg op 28 oktober 1870.
 5. Daniel, geboren te Middelburg op 5 september 1872, volgt onder XIV-oh.
 6. Cornelis, geboren te Middelburg op 24 juli 1874.
 7. Jacob, geboren te Middelburg op 15 november 1875, overleden de Bilt (Utrecht) op 11 januari 1948, 72 jaar oud. Hij was gehuwd met Diderica Plukker.
 8. Johannes, geboren te Middelburg op 8 juni 1878, overleden te Terneuzen op 1 september 1878, 85 dagen oud.

XIII-hr Jacob Dirk Oerlemans, banketbakker, geboren te Middelburg op 3 oktober 1842, wonende te Rotterdam, overleden te Rijswijk op 3 april 1923, 80 jaar oud, zoon van Daniel Oerlemans (XII-ed) en Adriana van Dreunen. Hij is getrouwd te Brielle op 19 april 1867, op 24-jarige leeftijd met Elizabeth Jacoba Vermaas (27 jaar oud), geboren te Brielle op 25 december 1839, overleden te den Haag op 17 februari 1909, 69 jaar oud, dochter van Leendert Vermaas en Maartje van Eijsden. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana, geboren te Middelburg op 5 januari 1868, ongehuwd overleden aldaar op 9 oktober 1902, 34 jaar oud.
 2. Helena, geboren te Middelburg op 26 januari 1869 (nederlands hervormd), volgt onder XIV-oi.
 3. Daniel, geboren te Middelburg op 24 februari 1870, volgt onder XIV-oj.
 4. Johanna, geboren te Middelburg op 13 december 1871, volgt onder XIV-ok.
 5. Jacob, geboren te Middelburg op 16 maart 1873, volgt onder XIV-ol.
 6. Johannes, geboren te Middelburg op 14 mei 1875, overleden aldaar op 18 augustus 1875, 96 dagen oud.
 7. Johannes, geboren te Middelburg op 24 januari 1883, wonende te Dordrecht. Hij is getrouwd te Dordrecht op 1 april 1908, op 25-jarige leeftijd met Wilhelmina Johanna Cornelia Du Hen (23 jaar oud), geboren te Dordrecht in het jaar 1885, dochter van Hendrik Hen en Johanna Corneliavan der Kloet.
 8. Maria, geboren te Middelburg.

XIII-hs Arnoldus Symons Oerlemans, schoenmaker, geboren te Sprang (NB) op 18 december 1803 (gereformeerd), overleden te Zutphen op 26 oktober 1883, 79 jaar oud, zoon van Simon Jans Oerlemans (XII-ee) en Dirkje Haverhals. Hij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 1 juni 1823, op 19-jarige leeftijd met Jantje Nijland (26 jaar oud), geboren te Meppel op 8 maart 1797 (gereformeerd), dochter van Antony Nijland en Hendrikien Alberts. Uit dit huwelijk:

 1. Jan, geboren te Sprang (NB) op 3 juni 1824 (gereformeerd), volgt onder XIV-om.
 2. Antonie, geboren te Sprang (NB) op 1 februari 1827 (gereformeerd), volgt onder XIV-on.

XIII-ht Jan Blok, geboren te 's-Gravendeel (ZH) in het jaar 1808, overleden aldaar op 4 oktober 1872, 64 jaar oud, zoon van Hendrik Blok en Adriana Jans Oerlemans (XII-ef). Hij is getrouwd te 's-Gravendeel (ZH) op 30 april 1840, op 32-jarige leeftijd met Hendrika Naaktgeboren (23 jaar oud), geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 18 mei 1816, overleden aldaar op 27 maart 1882, 65 jaar oud, dochter van Arie Naaktgeboren en Belia Bongers. Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 21 september 1840.
 2. Arie, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 6 november 1841, overleden aldaar op 31 augustus 1903, 61 jaar oud.
 3. Levenloos, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 7 april 1843, overleden aldaar op 7 april 1843.
 4. Adriana, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 16 maart 1844, overleden aldaar op 18 augustus 1844, 155 dagen oud.
 5. Hendrik, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 6 augustus 1845, volgt onder XIV-oo.
 6. Lodewijk, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 5 oktober 1847, overleden aldaar op 5 december 1847, 61 dagen oud.
 7. Adriana, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 8 oktober 1848, overleden aldaar op 11 juli 1864, 15 jaar oud.
 8. Lodewijk, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 23 augustus 1850, overleden aldaar op 18 december 1871, 21 jaar oud.
 9. Belia, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 25 oktober 1852, volgt onder XIV-op.
 10. Jan, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 17 mei 1856, overleden aldaar op 7 februari 1858, 1 jaar oud.
 11. Jan, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 20 augustus 1858, volgt onder XIV-oq.
 12. Jacob, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 17 december 1859, overleden te Princenhage (NB) op 15 juni 1922, 62 jaar oud.

XIII-hu Cornelia Willemina Blok, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 11 oktober 1811, overleden aldaar op 2 mei 1882, 70 jaar oud, dochter van Hendrik Blok en Adriana Jans Oerlemans (XII-ef).

Cornelia Wilhelmina Blok trouwde met vlasboer Melis Visser. Het gezin (met knecht) emigreerde in april 1847 als deel van een groep afgescheidenen rond ds. Scholten met het barkschip Nagasaki via Baltimore naar Pella in Iowa. Zij keerden echter na 2 jaar terug, daar Cornelia niet aan het prairieleven kon wennen. Cornelia werd stammoeder van een bekend 's-Gravendeels vlassersgeslacht.
Zij is getrouwd te 's-Gravendeel (ZH) op 29 mei 1835, op 23-jarige leeftijd met Melis Visser (24 jaar oud), vlasboer, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 8 november 1810, overleden aldaar op 27 januari 1879, 68 jaar oud, zoon van Pieter Jans Visser en Lijntje Melisse Naaktgeboren. Uit dit huwelijk:
 1. Lijntje, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 9 mei 1836, volgt onder XIV-or.
 2. Adriana, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 1 november 1837, overleden aldaar op 9 oktober 1861, 23 jaar oud.
 3. Neeltje, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 6 augustus 1840, volgt onder XIV-os.
 4. Hendrik, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 25 augustus 1842, volgt onder XIV-ot.
 5. Jaapje, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 29 november 1844, volgt onder XIV-ou.
 6. Pieter, geboren te Hengelo op 29 september 1846, overleden aldaar op 12 januari 1912, 65 jaar oud.
 7. Jan, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 26 november 1849, overleden te Oss op 24 april 1904, 54 jaar oud.
 8. Arie, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 15 november 1851, volgt onder XIV-ov.
 9. Melis, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 22 februari 1854, volgt onder XIV-ow.

XIII-hv Jaapje Mol, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 20 januari 1817, overleden te Wieldrecht op 8 januari 1893, 75 jaar oud, dochter van Arie Hendriksz Mol en Adriana Jans Oerlemans (XII-ef). Zij is getrouwd te 's-Gravendeel (ZH) op 6 augustus 1840, op 23-jarige leeftijd met Hendrik Tempelaars (25 jaar oud), hoofdonderwijzer, geboren te Mijnsheerenland (ZH) op 25 januari 1815, overleden te Wieldrecht op 21 oktober 1885, 70 jaar oud, zoon van Pieter Dirks Tempelaars en Henderijna Hendriks van der Bie. Uit dit huwelijk:

 1. Pieter, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 29 oktober 1840, volgt onder XIV-ox.
 2. Adriana, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 14 april 1842, overleden aldaar op 21 augustus 1864, 22 jaar oud. Zij is getrouwd op 17 maart 1864, op 21-jarige leeftijd met Pieter Aardoom (24 jaar oud), geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 30 mei 1839.
 3. Arie, geboren te Wieldrecht op 26 maart 1845.
 4. Hendrina, geboren te Wieldrecht op 26 januari 1847, overleden aldaar op 18 juli 1847, 173 dagen oud.
 5. Cornelis, geboren te Wieldrecht op 20 augustus 1848, overleden aldaar op 30 oktober 1848, 71 dagen oud.
 6. Hendrina, geboren te Wieldrecht op 22 september 1849, overleden te Mijnsheerenland (ZH) op 24 december 1948, 99 jaar oud. Zij is getrouwd te Mijnsheerenland (ZH) op 28 november 1872, op 23-jarige leeftijd met Hendrikus Dirkse (23 jaar oud), geboren te Mijnsheerenland (ZH) op 18 mei 1849, overleden aldaar op 4 oktober 1909, 60 jaar oud.
 7. Pieternella, geboren te Wieldrecht op 1 augustus 1851, gedoopt op 2 augustus 1851, overleden te Sliedrecht. Zij is getrouwd te Sliedrecht op 6 april 1872, op 20-jarige leeftijd met Bastiaan Visser.
 8. Anna, geboren te Wieldrecht op 3 oktober 1853, volgt onder XIV-oy.
 9. Cornelis, geboren te Wieldrecht op 12 juni 1855.
 10. Hendrik, geboren op 26 maart 1857, overleden op 6 oktober 1857, 194 dagen oud.
 11. Aaltje, geboren te Wieldrecht op 7 september 1859.
 12. Hendrik, geboren te Wieldrecht op 11 november 1861.

XIII-hw Pieternella Mol, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 13 augustus 1818, overleden aldaar op 18 oktober 1891, 73 jaar oud, dochter van Arie Hendriksz Mol en Adriana Jans Oerlemans (XII-ef). Zij is getrouwd te 's-Gravendeel (ZH) op 30 april 1840, op 21-jarige leeftijd met Aart Zuiderent (24 jaar oud), smid, geboren te Strijen (ZH) op 18 november 1815, overleden op 3 augustus 1880, 64 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Huig, geboren te Kleine Lindt (ZH) in het jaar 1841, volgt onder XIV-oz.
 2. Arie, geboren te Kleine Lindt (ZH) op 17 augustus 1843, volgt onder XIV-pa.
 3. Adriana, geboren te Kleine Lindt (ZH) op 26 maart 1848, volgt onder XIV-pb.
 4. Pleuntje, geboren te Kleine Lindt (ZH) in het jaar 1851, volgt onder XIV-pc.
 5. Jaapje, geboren te Kleine Lindt (ZH) op 18 mei 1853, overleden aldaar op 8 april 1857, 3 jaar oud.
 6. Bastiaan, geboren te Kleine Lindt (ZH) op 1 juli 1857, volgt onder XIV-pd.
 7. Jaapje, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 14 juli 1862, volgt onder XIV-pe.

XIII-hx Aaltje Mol, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 2 maart 1823, overleden te Dordrecht op 27 juli 1913, 90 jaar oud, dochter van Arie Hendriksz Mol en Adriana Jans Oerlemans (XII-ef). Zij is getrouwd te 's-Gravendeel (ZH) op 9 november 1844, op 21-jarige leeftijd met Adriaan Smaal (27 jaar oud), geboren te 's-Gravendeel (ZH) in het jaar 1817, overleden aldaar op 21 juli 1882, 65 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, geboren te Wieldrecht op 26 mei 1845.
 2. Arie, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 18 januari 1854, volgt onder XIV-pf.
 3. Cornelia, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 22 september 1855, volgt onder XIV-pg.
 4. Hendrik, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 26 mei 1858.
 5. Maria, geboren in het jaar 1864, volgt onder XIV-ph.

XIII-hy Hendrik Arieszn Mol, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 18 augustus 1826, overleden te Dordrecht op 20 mei 1909, 82 jaar oud, zoon van Arie Hendriksz Mol en Adriana Jans Oerlemans (XII-ef). Hij is getrouwd te Strijen (ZH) op 27 juni 1850, op 23-jarige leeftijd met Adriaantje Huisman (26 jaar oud), geboren te Strijen (ZH) op 11 maart 1824, overleden te 's-Gravendeel (ZH) op 7 februari 1891, 66 jaar oud, dochter van Hendrik Pieterz Huisman en Elisabeth Jansd Huisman. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 23 januari 1851. Zij is getrouwd te Dordrecht op 27 januari 1887, op 36-jarige leeftijd met Johan Joost Noorland (27 jaar oud), geboren te Sliedrecht in het jaar 1860, zoon van Willem Noorland en Willemijntje Smits.
 2. Arie, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 30 mei 1853.
 3. Elisabeth, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 12 november 1856, overleden aldaar op 23 mei 1873, 16 jaar oud.
 4. Jan, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 21 september 1858. Hij is getrouwd te Strijen (ZH) op 16 mei 1889, op 30-jarige leeftijd met Johanna de Jong (30 jaar oud), geboren te Westmaas (ZH) in het jaar 1859, dochter van Frans de Jong en Geertrui van Zanten.
 5. Lena, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 3 oktober 1860, volgt onder XIV-pi.
 6. Arie, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 13 september 1864, overleden aldaar op 24 augustus 1878, 13 jaar oud.
 7. Adrianus, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 10 oktober 1866, volgt onder XIV-pj.
 8. Dirk, geboren te 's-Gravendeel (ZH) op 25 oktober 1868, overleden aldaar op 17 maart 1870, 1 jaar oud.

XIII-hz Jan Vos, geboren te Sprang (NB) op 1 mei 1813, zoon van Mourits Vos en Petronella Oerlemans (XII-eg). Hij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 18 februari 1843, op 29-jarige leeftijd met Adriana Haverhals (32 jaar oud), geboren te Sprang (NB) op 5 februari 1811, overleden op 4 augustus 1900, 89 jaar oud, dochter van Sebrecht Haverhals en Adriana van Vuuren. Uit dit huwelijk:

 1. Mourits, geboren te Sprang (NB) op 25 april 1845, volgt onder XIV-pk.
 2. Pieternella, geboren te Sprang (NB) op 25 april 1845.
 3. Pieternella, geboren te Sprang (NB) op 13 februari 1846.
 4. Adriana, geboren te Sprang (NB) op 11 april 1848, volgt onder XIV-pl.
 5. Levenloos, geboren te Sprang (NB) op 4 augustus 1850, overleden aldaar op 4 augustus 1850.
 6. Sebrecht, geboren te Sprang (NB) op 14 september 1852, volgt onder XIV-pm.

XIII-ia Cornelia Willemina Vos, geboren te Sprang (NB) op 29 oktober 1814, dochter van Mourits Vos en Petronella Oerlemans (XII-eg). Zij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 2 september 1841, op 26-jarige leeftijd met Cornelis Holster (22 jaar oud), geboren te Sprang (NB) op 16 augustus 1819, overleden aldaar op 29 november 1898, 79 jaar oud, zoon van Otto Holster en Cornelia Maria van Beek. Uit dit huwelijk:

 1. Maurits, geboren te Sprang (NB) op 10 april 1844, volgt onder XIV-pn.
 2. Cornelia, geboren te Sprang (NB) op 9 mei 1845, volgt onder XIV-po.
 3. Otto, geboren te Sprang (NB) op 12 maart 1848, volgt onder XIV-pp.
 4. Pieter, geboren te Sprang (NB) op 11 januari 1851, overleden aldaar op 8 juni 1853, 2 jaar oud.
 5. Pieter, geboren te Sprang (NB) op 13 november 1854, volgt onder XIV-pq.
 6. Cornelis, geboren te Sprang (NB) op 18 januari 1858.
 7. Marinus, geboren te Sprang (NB) op 21 mei 1862, overleden te Waalwijk op 31 januari 1933, 70 jaar oud. Hij is getrouwd te Besoijen (NB) op 10 mei 1888, op 25-jarige leeftijd (1) met Clasina van der Hammen (24 jaar oud), geboren te Besoijen (NB) op 10 april 1864, overleden aldaar op 29 november 1895, 31 jaar oud, dochter van Leendert van der Hammen en Maria Bogers (XVI-bbm). Hij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 25 februari 1897, op 34-jarige leeftijd (2) met Johanna Jacoba Antonia Groothuis (29 jaar oud), geboren te Sprang (NB) in het jaar 1868, overleden te Waalwijk op 21 oktober 1924, 56 jaar oud, dochter van Abraham Johannes Groothuis en Johanna Jacoba Hendrika Dorrenboom. Hij was gehuwd (3) met Adriana Pieternella de Visser.

XIII-ib Hendrika Vos, geboren te Sprang (NB) op 15 juli 1816, dochter van Mourits Vos en Petronella Oerlemans (XII-eg). Zij is getrouwd te Dordrecht op 18 mei 1853, op 36-jarige leeftijd met Leendert Slegt (48 jaar oud), geboren te Dordrecht in het jaar 1805, zoon van Arie Slegt en Alida van der Putte. Uit dit huwelijk:

 1. Pieternella, geboren te Dordrecht op 13 april 1854.
 2. Pieternella, geboren te Dordrecht op 14 november 1856, volgt onder XIV-pr.

XIII-ic Denis Vos, geboren te Sprang (NB) op 13 december 1818, overleden aldaar op 9 maart 1904, 85 jaar oud, zoon van Mourits Vos en Petronella Oerlemans (XII-eg). Hij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 9 mei 1844, op 25-jarige leeftijd met Geertrui Oerlemans (28 jaar oud), geboren op 26 april 1816, overleden te Sprang (NB) op 9 april 1891, 74 jaar oud, dochter van Jacobus Cornelisz Oerlemans (XIV-lx) en Geertruid van den Hoven. Uit dit huwelijk:

 1. Geertrui, geboren te Sprang (NB) op 25 oktober 1844, overleden aldaar op 13 september 1845, 323 dagen oud.
 2. Maurits, geboren te Sprang (NB) op 16 juli 1846, volgt onder XIV-ps.
 3. Jacobus, geboren te Sprang (NB) op 9 juli 1848, volgt onder XIV-pt.
 4. Pieter, geboren te Sprang (NB) op 25 augustus 1850, volgt onder XIV-pu.
 5. Gerrit, geboren te Sprang (NB) op 30 augustus 1852, volgt onder XIV-pv.
 6. Geertrui, geboren te Sprang (NB) op 12 september 1854, overleden aldaar op 14 januari 1878, 23 jaar oud.
 7. Cornelis, geboren te Sprang (NB) op 31 december 1856, volgt onder XIV-pw.
 8. Maria, geboren te Sprang (NB) op 31 december 1856, overleden aldaar op 3 april 1896, 39 jaar oud.
 9. Johannis, geboren te Sprang (NB) op 11 mei 1859, volgt onder XIV-px.

XIII-id Dirk Vos, geboren te Sprang (NB) op 23 februari 1824, overleden aldaar op 1 januari 1897, 72 jaar oud, zoon van Mourits Vos en Petronella Oerlemans (XII-eg). Hij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 13 mei 1853, op 29-jarige leeftijd met Johanna Ros (27 jaar oud), geboren te Sprang (NB) op 15 september 1825, dochter van Willem Ros en Johanna Christina Honcoop. Uit dit huwelijk:

 1. Mourits, geboren te Sprang (NB) op 23 augustus 1854, volgt onder XIV-py.
 2. Willem, geboren te Sprang (NB) op 23 februari 1856. Hij is getrouwd te Eethen, Genderen en Heesbeen (NB) op 21 augustus 1878, op 22-jarige leeftijd met Clazina Jans van Mersbergen (22 jaar oud), geboren te Eethen, Genderen en Heesbeen (NB) in het jaar 1856, dochter van Jan van Mersbergen en Maaike Verdoorn.
 3. Johanna, geboren te Sprang (NB) op 19 januari 1860. Zij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 6 juni 1884, op 24-jarige leeftijd met Cornelis Tempelaar (28 jaar oud), geboren te Wieldrecht op 12 juni 1855, zoon van Hendrik Tempelaar en Jaapje Mol.
 4. Maria, geboren te Sprang-Capelle (NB) op 24 december 1863, volgt onder XIV-pz.
 5. Cornelia, geboren te Sprang (NB) op 13 januari 1866. Zij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 18 juni 1897, op 31-jarige leeftijd met Hendrik Ludolf Rolffs (37 jaar oud), geboren te Raamsdonk (NB) op 15 februari 1860, zoon van Hendrik Jacobus Rolffs en Anna van Oversteeg.
 6. Pieternella, geboren te Sprang (NB) op 10 juli 1870. Zij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 6 mei 1893, op 22-jarige leeftijd met Jan Ebels (25 jaar oud), geboren ssen in het jaar 1868, zoon van Abel Ebels en Geertruida Blomsma.

XIII-ie Pieternella Vos, geboren te Sprang (NB) op 17 maart 1826, overleden aldaar op 16 januari 1877, 50 jaar oud, dochter van Mourits Vos en Petronella Oerlemans (XII-eg). Zij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 11 mei 1854, op 28-jarige leeftijd met Sandrikus Ros (26 jaar oud), geboren te Sprang (NB) op 13 oktober 1827, zoon van Willem Ros en Johanna Christina Honcoop.
(Hij is later getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 2 maart 1878, op 50-jarige leeftijd met Heiltje Adriana van Strien (40 jaar oud), geboren te Raamsdonk (NB) op 21 juli 1837.) Uit dit huwelijk:

 1. Willem, geboren te Sprang (NB) op 16 april 1855.
 2. Maurits, geboren te Sprang (NB) op 25 december 1857, volgt onder XIV-qa.
 3. Johanna, geboren te Sprang (NB) op 18 januari 1860, volgt onder XIV-qb.
 4. Pieter, geboren te Sprang (NB) op 8 maart 1863, volgt onder XIV-qc.
 5. Maria, geboren te Sprang (NB) op 20 januari 1865, volgt onder XIV-qd.

XIII-if Willem van der Schans, bouwman, geboren op 7 november 1824, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 31 december 1852, 28 jaar oud, zoon van Dirk van der Schans (XII-eh) en Neeltje van der Hoeven.

Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-12-1852. Bij de aangifte van het overlijden van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. 1808) en Antonie Oerlemans (geb. 1824). Notitie bij overlijden van Willem: Overleden om 03:00 uur, oud 28 jaren. Aangevers: Govert Gouda, schoenmaker, 44 jaren, vriend en Antonie Oerlemans, bouwknecht, 28 jaren, buur. Beroep: bouwman.
Hij is getrouwd te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 2 juni 1848, op 23-jarige leeftijd met Sijke Millenaar (30 jaar oud), geboren te Drongelen, Hagoort, Gansoijen en Doeveren op 12 december 1817, overleden op 21 juli 1891, 73 jaar oud, dochter van Willem Janse Millenaar en Maria Sophia Middelkoop.
(Zij is eerder getrouwd te Drongelen (NB) op 4 oktober 1839, op 21-jarige leeftijd met Peter van der Schans (30 jaar oud), geboren te Capelle (NB) op 12 oktober 1808, gedoopt aldaar op 16 oktober 1808, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 2 april 1847, 38 jaar oud, zoon van Johannis Peterse van der Schans en Petronella Adriana Snaphaan. Zij is later getrouwd te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 23 maart 1854, op 36-jarige leeftijd met Antonie Oerlemans, geboren te Capelle (NB) op 14 juli 1824, zie XV-yx.) Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmina, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) in het jaar 1849 (nederduits gereformeerd), wonende te Vrijhoeve-Capelle (NB) Nieuwstraat 16, overleden te Drongelen (NB) op 6 oktober 1862, 13 jaar oud.
 2. Pieter, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 24 april 1850 (nederduits gereformeerd), volgt onder XIV-qe.
 3. Maria, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 14 februari 1853.

XIII-ig Jan van der Schans, geboren te Capelle (NB) op 28 januari 1826, overleden op 4 juni 1881, 55 jaar oud, zoon van Dirk van der Schans (XII-eh) en Neeltje van der Hoeven. Hij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) met Elisabeth van Tilborgh, geboren te Capelle (NB) op 18 april 1838, overleden op 14 augustus 1896, 58 jaar oud, dochter van Cornelis van Tilborgh en Wouterina Kuijsten. Uit dit huwelijk:

 1. Peter, geboren op 18 augustus 1864, volgt onder XIV-qf.
 2. Cornelis, geboren op 20 december 1865.
 3. Maria, geboren op 10 februari 1867, volgt onder XIV-qg.
 4. Wouter, geboren op 23 augustus 1868, overleden aldaar op 4 oktober 1868, 42 dagen oud.
 5. Wouter, geboren op 26 augustus 1870, volgt onder XIV-qh.
 6. Johanna, geboren op 11 september 1874, overleden aldaar op 25 november 1875, 1 jaar oud.
 7. Jan, geboren op 14 januari 1876, overleden op 26 maart 1876, 72 dagen oud.

XIII-ih Jacobus van der Schans, schoenmaker, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 15 december 1832 (nederduits gereformeerd), wonende te Vrijhoeve-Capelle (NB) Nieuwstraat 15, overleden op 29 september 1896, 63 jaar oud, zoon van Dirk van der Schans (XII-eh) en Neeltje van der Hoeven. Hij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 26 mei 1865, op 32-jarige leeftijd met Elisabeth Kuijsten (28 jaar oud), geboren te Sprang-Capelle (NB) op 18 februari 1837, overleden te Loon op Zand op 16 juli 1924, 87 jaar oud, dochter van Wouter Kuijsten en Maria Kuijsten. Uit dit huwelijk:

 1. Josina, geboren op 26 november 1874, overleden te Loon op Zand op 18 december 1932, 58 jaar oud. Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 19 september 1907, op 32-jarige leeftijd met Marinus Bossers (34 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 23 mei 1873, zoon van Adrianus Bossers en Maria Oerlemans (XV-zw).
 2. Neeltje, geboren op 9 februari 1876, overleden aldaar op 12 oktober 1905, 29 jaar oud.
 3. Maria, geboren op 27 juni 1877, overleden aldaar op 22 januari 1894, 16 jaar oud.
 4. Drik, geboren op 2 november 1878.

XIII-ii Pieter van der Schans, geboren te Capelle (NB) op 1 september 1833, zoon van Dirk van der Schans (XII-eh) en Neeltje van der Hoeven. Hij is getrouwd te Loon op Zand op 22 november 1859, op 26-jarige leeftijd met Antonia Lucia van Beek (19 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 28 januari 1840, dochter van Jacobus van Beek en Elisabeth van Tilborgh. Uit dit huwelijk:

 1. Peter, geboren te Capelle (NB) op 18 april 1860. Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 1 april 1886, op 25-jarige leeftijd (1) met Adriana Ardina van Tilborgh (22 jaar oud), geboren te Capelle (NB) op 3 november 1863, dochter van Cornelis van Tilborgh en Adriana Stam. Hij is getrouwd te Dongen (NB) op 16 mei 1890, op 30-jarige leeftijd (2) met Antonia Pruijsten (26 jaar oud), geboren te Dongen (NB) op 24 oktober 1863, dochter van Florus Johannes Pruijssers en Cornelia Maria Venis.
 2. Jacobus, geboren te Loon op Zand op 8 december 1861, volgt onder XIV-qi.
 3. Willem, geboren te Loon op Zand op 8 juli 1864. Hij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 14 mei 1886, op 21-jarige leeftijd met Pieternella van Uijthoven (22 jaar oud), geboren te Sprang (NB) op 26 april 1864, dochter van Christoffel van Uijthoven en Geertruij Achterberg.

XIII-ij Peter van der Schans, schoenmaker, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 16 april 1834, wonende te Vrijhoeve-Capelle (NB) Nieuwstraat 15, zoon van Dirk van der Schans (XII-eh) en Neeltje van der Hoeven. Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 8 mei 1868, op 34-jarige leeftijd (1) met Maria van der Schans (37 jaar oud), geboren te Capelle (NB) in het jaar 1831, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 25 december 1878, 47 jaar oud, dochter van Peter van der Schans en Maria van Tilborgh. Uit dit huwelijk:

 1. Peter, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 23 december 1870, overleden aldaar op 24 augustus 1871, 244 dagen oud.
  In het jaar van duizend acht honderd en zeventig, den drie en twintigsten der maand december is voor ons Willem Smits, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Peter van der Schans, oud zeven en dertig jaren, van beroep koopman wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Maria van der Schans, oud negen en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den drie en twintigsten der maand december om vijf ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer negentien, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Peter Willem. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud twee en zestig jaren, van beroep landbouwer en Jan Gouda, oud twee en dertig jaren van beroep voetbode beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.
Hij is getrouwd te Meeuwen (NB) op 11 maart 1880, op 45-jarige leeftijd (2) met Heiltje de Wind (44 jaar oud), geboren te Meeuwen, Hill en BabiloniŽnbroek (NB) op 1 december 1835, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 20 november 1895, 59 jaar oud, dochter van Bastiaan de Wind en Adriana van der Beek. Uit dit huwelijk:
 1. Levenloos, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 21 maart 1881, overleden aldaar op 21 maart 1881.
 2. Peeter, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 17 juni 1889.

XIII-ik Adriaan de Bruijn, akkerbouwer, geboren te Sprang (NB) op 29 maart 1806, overleden te Nuenen, Gerwen en Nederwetten op 16 januari 1883, 76 jaar oud, zoon van Arie Andriesse de Bruijn en Alida Klootwijk (XII-ei). Hij is getrouwd te Almkerk en Uitwijk (NB) op 1 mei 1831, op 25-jarige leeftijd met Elisabeth Donkersloot (23 jaar oud), akkerbouwster, geboren lmkerk en Uitwijk (NB) op 8 februari 1808 (nederduits gereformeerd). Uit dit huwelijk:

 1. Teuntje, geboren te Sprang (NB) op 8 april 1847 (nederlands hervormd), volgt onder XIV-qj.
 2. Alida, geboren te Sprang (NB), volgt onder XIV-qk.
 3. Antje, geboren te Sprang (NB), volgt onder XIV-ql.

XIII-il Antje de Bruijn, geboren te Sprang (NB) op 17 maart 1808, overleden te Besoijen (NB) op 9 juni 1878, 70 jaar oud, dochter van Arie Andriesse de Bruijn en Alida Klootwijk (XII-ei). Zij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 14 april 1831, op 23-jarige leeftijd met Arie van Wijlen (26 jaar oud), geboren te Eethen, Genderen en Heesbeen (NB) op 10 september 1804, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 5 december 1856, 52 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Alida, geboren te Sprang (NB) op 1 oktober 1832, volgt onder XIV-qm.
 2. Gijsbert, geboren te Sprang (NB) op 9 mei 1834, volgt onder XIV-qn.
 3. Hendrika, geboren te Sprang (NB) op 5 mei 1837, volgt onder XIV-qo.
 4. Aantje, geboren te Sprang-Capelle (NB) op 18 september 1838, overleden te Besoijen (NB) op 14 november 1911, 73 jaar oud. Zij is getrouwd te Besoijen (NB) op 14 november 1866, op 28-jarige leeftijd met Adrianus Goedhart (26 jaar oud), geboren te Besoijen (NB) op 11 augustus 1840, overleden aldaar op 3 maart 1905, 64 jaar oud, zoon van Dirk Goedhart en Cornelia Elisabeth Johanna Holster.
 5. Hendrik, geboren te Sprang (NB) op 11 november 1839, volgt onder XIV-qp.
 6. Cornelia, geboren te Sprang (NB) op 9 november 1848, volgt onder XIV-qq.
 7. Arie, geboren te Sprang (NB), volgt onder XIV-qr.
 8. Cornelia, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 31 oktober 1847.
 9. Andries, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 13 oktober 1862.

XIII-im Alida de Bruijn, geboren te Sprang (NB) op 7 januari 1810, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 26 februari 1878, 68 jaar oud, dochter van Arie Andriesse de Bruijn en Alida Klootwijk (XII-ei). Zij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 24 september 1841, op 31-jarige leeftijd met Antonie van Vuuren (23 jaar oud), geboren te Sprang (NB) op 11 juli 1818, zoon van Antonie van Vuuren en Geertruij Soeters. Uit dit huwelijk:

 1. Alida, geboren te Sprang (NB) op 13 augustus 1843, volgt onder XIV-qs.
 2. Geertruij, geboren te Sprang (NB) op 14 september 1845, volgt onder XIV-qt.
 3. Arie, geboren te Sprang (NB) op 5 juli 1849. Hij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 4 mei 1883, op 33-jarige leeftijd (1) met Adriana Haverhals (33 jaar oud), geboren te Sprang (NB) op 25 november 1849, dochter van Arnoldus Haverhals en Pieternella Oerlemans (XVI-alr). Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 3 mei 1895, op 45-jarige leeftijd (2) met Arnolda Oerlemans (35 jaar oud), geboren te Sprang (NB) op 3 april 1860, dochter van Hendrik Oerlemans (XVI-als) en Pieternella de Roon.
 4. Pieternella, geboren op 11 juli 1851, volgt onder XIV-qu.

XIII-in Maria de Bruijn, geboren te Sprang (NB) op 10 januari 1812, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 15 oktober 1878, 66 jaar oud, dochter van Arie Andriesse de Bruijn en Alida Klootwijk (XII-ei). Zij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 30 oktober 1841, op 29-jarige leeftijd met Jacobus Vriens (27 jaar oud), geboren te Dinteloord (NB) op 7 juni 1814. Uit dit huwelijk:

 1. Alida, geboren te Sprang (NB) op 22 maart 1845, volgt onder XIV-qv.
 2. Wilhelmina, geboren te Sprang (NB) op 19 juli 1849, volgt onder XIV-qw.
 3. Arie, geboren te Sprang (NB) op 1 november 1851, volgt onder XIV-qx.

XIII-io Cornelia Bernardina de Bruijn, geboren te Sprang (NB) op 7 april 1815, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 5 juni 1872, 57 jaar oud, dochter van Arie Andriesse de Bruijn en Alida Klootwijk (XII-ei). Zij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 5 december 1851, op 36-jarige leeftijd (1) met Denis Vos (35 jaar oud), geboren te Sprang (NB) op 24 september 1816, zoon van Adriaan Denisse Vos en Johanna Weigaards. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna, geboren te Sprang-Capelle (NB) op 2 januari 1853, volgt onder XIV-qy.
 2. Adriana, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 18 januari 1909.
 3. Alida, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 21 januari 1922.
Zij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 19 maart 1859, op 43-jarige leeftijd (2) met Jan Haverhals (44 jaar oud), geboren te Sprang (NB) op 27 juni 1814, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 9 maart 1899, 84 jaar oud, zoon van Arnoldus Haverhals en Maria Craaijo.
(Hij was weduwnaar van Jacoba Cornelia Platteel.) Uit dit huwelijk:
 1. Jan, geboren te Sprang (NB) op 21 maart 1860, volgt onder XIV-qz.

XIII-ip Andries de Bruijn, geboren te Sprang (NB), overleden te Sprang-Capelle (NB) op 29 december 1864, zoon van Arie Andriesse de Bruijn en Alida Klootwijk (XII-ei). Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 18 mei 1837 met Huiberdina de Bruijn, geboren te Capelle (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Alida, geboren te Sprang-Capelle (NB) op 3 november 1837. Zij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 28 november 1862, op 25-jarige leeftijd met Peeter van Dommelen (25 jaar oud), geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 4 oktober 1837, zoon van Hendrik van Dommelen en Adriana van der Hoeven (XV-rz).
 2. Adriana, geboren op 19 december 1842, volgt onder XIV-ra.

XIII-iq Marijnus Verhoeven, geboren te Sprang (NB) op 23 september 1812, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 14 januari 1892, 79 jaar oud, zoon van Bartholomeus Verhoeven en Adriana Klootwijk (XII-ej). Hij is getrouwd op 4 mei 1843, op 30-jarige leeftijd met Cornelia Dekkers, geboren te Capelle (NB), overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 19 december 1889, dochter van Gerrit Adriaanz Deckers en Neeltje Ophorst (XV-wc). Uit dit huwelijk:

 1. Neeltje, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 15 oktober 1846, volgt onder XIV-rb.
 2. Adriana, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 11 maart 1849, overleden te Sprang (NB) op 4 mei 1923, 74 jaar oud. Zij is getrouwd te Sprang (NB) op 6 augustus 1868, op 19-jarige leeftijd met Mattheus Hendrikus Oerlemans Werther, geboren te Sprang (NB) op 12 maart 1845, volgt onder XIII-jf.
 3. Gerrit, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) in het jaar 1850, overleden te Capelle (NB) op 19 november 1922, 72 jaar oud. Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 13 augustus 1902, op 52-jarige leeftijd met Adriana Maria van der Linden (46 jaar oud), geboren te Zuid-Polsbroek in het jaar 1856, dochter van Hermanus Johannes Peter van der Linden en Anna Margaretha van Loven.
 4. Bartolomeus, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 21 januari 1852, overleden aldaar op 6 oktober 1852, 259 dagen oud.
 5. Bartolomeus, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 19 juni 1853.
 6. Adriaan, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 14 juli 1862, volgt onder XIV-rc.
 7. Marijnus, overleden op 18 juli 1915.

XIII-ir Peter Verhoeven, geboren te Sprang (NB), zoon van Bartholomeus Verhoeven en Adriana Klootwijk (XII-ej). Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 4 mei 1843 met Jenneke van Pelt, geboren te Capelle (NB), dochter van Marijnus van Pelt en Hendrina van Campen. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana, geboren te Sprang (NB) op 10 januari 1848, overleden te Capelle (NB) op 25 januari 1872, 24 jaar oud. Zij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 15 september 1871, op 23-jarige leeftijd met Gerrit Mattheus Verheijden (23 jaar oud), geboren te Capelle (NB) op 9 februari 1848, overleden op 14 januari 1921, 72 jaar oud, zoon van Gerrit Verheijden en Jacoba Dekkers (XVI-asu).
  (Hij is later getrouwd te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 11 november 1891, op 43-jarige leeftijd met Maria Zijlmans, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) in het jaar 1865, volgt onder XVI-aou.)
 2. Bartholomeus, geboren te Sprang (NB) op 23 oktober 1851, volgt onder XIV-rd.

XIII-is Aantje Klootwijk, geboren te Sprang (NB) op 11 februari 1817, overleden aldaar op 19 december 1894, 77 jaar oud, dochter van Adriaan Klootwijk (XII-ek) en Bernarda Maria Middelkoop. Zij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 4 mei 1842, op 25-jarige leeftijd met Cornelis Vos (27 jaar oud), geboren te Sprang (NB) op 28 november 1814, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 6 februari 1843, 28 jaar oud, zoon van Adriaan Denisse Vos en Johanna Weigaards. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 8 december 1912.

XIII-it Clasina Elisabeth Scholt, geboren te Dordrecht op 30 juni 1820, dochter van Zacharias Scholt (XII-el) en Johanna Klijn. Zij is getrouwd te Dordrecht op 28 juli 1847, op 27-jarige leeftijd met Leendert van der Hil (23 jaar oud), geboren te Dordrecht op 3 augustus 1823. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina, geboren te Dordrecht in het jaar 1849. Zij is getrouwd te Dordrecht op 10 maart 1869, op 20-jarige leeftijd met Willem Adrianus Buijtenhek (21 jaar oud), geboren te Dordrecht in het jaar 1848, zoon van Hermanus Buijtenhek en Willemina van de Weg.
 2. Johanna, geboren te Dordrecht op 23 januari 1851, volgt onder XIV-re.
 3. Leendert, geboren te Dordrecht op 27 augustus 1853.
 4. Leendert, geboren te Dordrecht op 25 maart 1855, volgt onder XIV-rf.
 5. Hendrika, geboren te Dubbeldam (ZH) op 6 oktober 1857, overleden aldaar op 4 november 1857, 29 dagen oud.

XIII-iu Hendrik Wouter Scholt, geboren te Dordrecht op 2 oktober 1822, zoon van Zacharias Scholt (XII-el) en Johanna Klijn. Hij is getrouwd te Dordrecht op 14 maart 1849, op 26-jarige leeftijd met Katarina Boudestein (30 jaar oud), geboren te Maassluis (ZH) op 25 juni 1818. Uit dit huwelijk:

 1. Zacharias, geboren te Dordrecht op 20 mei 1850.

XIII-iv Cornelia Goverdina Scholt, geboren te Dordrecht op 8 mei 1825, dochter van Zacharias Scholt (XII-el) en Johanna Klijn. Zij is getrouwd te Dordrecht op 18 mei 1853, op 28-jarige leeftijd met Arie Junger (30 jaar oud), geboren te Dordrecht op 7 mei 1823, zoon van Johannes Pieter Junger en Dirkje de Jong. Uit dit huwelijk:

 1. Dirkje, geboren te Dordrecht op 15 februari 1854.

XIII-iw Wouter Meüs van der Poel, geboren te Sprang (NB) op 18 maart 1832, overleden te Rotterdam op 9 januari 1914, 81 jaar oud, zoon van Willem Jacobus van der Poel en IJda Johanna Jacoba Scholt (XII-em). Hij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 31 mei 1860, op 28-jarige leeftijd (1) met Catharina Dawans (25 jaar oud), geboren op 2 oktober 1834, gedoopt te Sprang (NB), dochter van Karel Dawans en Johanna van Vuuren. Hij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 2 mei 1861, op 29-jarige leeftijd (2) met Wouterina Maria van Thielen (26 jaar oud), geboren te Sprang (NB) op 9 januari 1835, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 24 december 1917, 82 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. IJda, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1862, volgt onder XIV-rg.
 2. Johanna, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1865, volgt onder XIV-rh.
 3. Willem, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1866, volgt onder XIV-ri.
 4. Karel, geboren in het jaar 1870, volgt onder XIV-rj.
 5. Wouter, geboren te Sprang-Capelle (NB) in het jaar 1872, volgt onder XIV-rk.
 6. Maria, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1874, volgt onder XIV-rl.

XIII-ix Dirk Cornelis Werther, hooi- en akkerbouwer en schutter bij de tweede Brabantse schutterij, geboren te Sprang (NB) op 27 oktober 1811, overleden aldaar op 24 november 1885, 74 jaar oud, zoon van Johannes Werther (XII-en) en Arendina van den Heuvel. Hij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 28 april 1838, op 26-jarige leeftijd (1) met Hendrika Oerlemans (22 jaar oud), geboren te Sprang (NB) op 27 augustus 1815, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 11 juli 1847, 31 jaar oud, dochter van Adriaan Hendrikse Oerlemans (XV-rh) en Maaijke Peter van Dongen. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes, geboren te Sprang (NB) op 20 januari 1839, volgt onder XIV-rm.
 2. Adriaan, geboren te Sprang (NB) op 23 september 1840, volgt onder XIV-rn.
 3. Hendrika, geboren te Waalwijk op 19 december 1842, overleden aldaar op 11 juli 1847, 4 jaar oud.
 4. Arent, geboren te Sprang (NB) op 6 februari 1844, volgt onder XIV-ro.
 5. Marinus, geboren te Sprang-Capelle (NB) op 11 maart 1846, volgt onder XIV-rp.
 6. Arendina, overleden te Sprang (NB) op 16 januari 1843.
Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 4 mei 1848, op 36-jarige leeftijd (2) met Catharina Timmermans, geboren te Loon op Zand, overleden te Sprang (NB) op 15 september 1886, dochter van Bastiaan Timmermans en Alida DargŤe. Uit dit huwelijk:
 1. Alida, geboren te Sprang (NB) op 1 oktober 1851, volgt onder XIV-rq.
 2. Cornelia, geboren te Sprang (NB) op 22 april 1853, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 22 mei 1934, 81 jaar oud. Zij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 12 maart 1885, op 31-jarige leeftijd met Arie Vriens, geboren te Sprang (NB) op 1 november 1851, volgt onder XIV-qx.

XIII-iy Balthasar Cornelis Marinus Werther, geboren te Sprang (NB) op 8 juli 1813, overleden te Waspik (NB) op 25 juni 1871, 57 jaar oud, zoon van Johannes Werther (XII-en) en Arendina van den Heuvel. Hij is getrouwd te Raamsdonk (NB) op 21 november 1847, op 34-jarige leeftijd met Maria Zijlmans (29 jaar oud), geboren te Breda op 30 mei 1818, overleden te Waspik (NB) op 3 november 1893, 75 jaar oud, dochter van Hubertus Zijlmans en Christina van den Hout. Uit dit huwelijk:

 1. Arrendina, geboren te Sprang (NB) op 9 september 1850, overleden aldaar op 11 augustus 1856, 5 jaar oud.
 2. Huijbert, geboren te Sprang (NB) op 23 oktober 1851, volgt onder XIV-rr.
 3. Johannes, geboren te Sprang (NB) op 29 maart 1856, overleden te Waspik (NB) op 24 september 1893, 37 jaar oud.
 4. Justinus, geboren te Sprang (NB) op 28 mei 1858, overleden aldaar op 23 september 1858, 118 dagen oud.
 5. Willemina, geboren te Sprang (NB) op 16 januari 1862, overleden aldaar op 2 oktober 1862, 259 dagen oud.
 6. Huijbert, overleden te Sprang (NB) op 15 januari 1850.

XIII-iz Cornelis Johannes Werther, landbouwer, geboren te Sprang (NB) op 10 februari 1815, overleden aldaar op 28 juli 1868, 53 jaar oud, zoon van Johannes Werther (XII-en) en Arendina van den Heuvel. Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 10 mei 1853, op 38-jarige leeftijd met Elisabeth Snijders (33 jaar oud), geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 28 november 1819, overleden te Sprang (NB) op 30 juni 1886, 66 jaar oud, dochter van Jan Arnoldus Snijders en Antonia Mandemakers.
(Zij is later getrouwd te Sprang (NB) op 29 september 1869, op 49-jarige leeftijd met Hendrik de Bie (43 jaar oud), geboren te Sprang (NB) op 11 november 1825, overleden aldaar op 28 januari 1907, 81 jaar oud, zoon van Govert Hendriks de Bie en Maria Hendriks Oerlemans (XV-rm). (Hij is later getrouwd te Eethen, Genderen en Heesbeen (NB) op 15 augustus 1894, op 68-jarige leeftijd met Anna van Lier, geboren te Meeuwen, Hill en BabiloniŽnbroek (NB), dochter van Hendrikus van Lier en Cornelia van Gammeren.)) Uit dit huwelijk:

 1. Bernardina, geboren te Sprang (NB) op 11 mei 1854, volgt onder XIV-rs.
 2. Johannes, geboren te Sprang (NB) op 4 september 1858, volgt onder XIV-rt.

XIII-ja Bernardus Hendrikus Werther, landbouwer, geboren te Sprang (NB) op 1 augustus 1836, overleden te Loon op Zand op 31 mei 1889, 52 jaar oud, zoon van Johannes Werther (XII-en) en Catharina Rijken. Hij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 26 mei 1865, op 28-jarige leeftijd (1) met Dina Kuijsten (23 jaar oud), geboren te Sprang (NB) op 17 april 1842, overleden aldaar op 30 juli 1867, 25 jaar oud, dochter van Wouter Kuijsten en Maria Kuijsten. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina, geboren te Sprang (NB) op 7 mei 1866, volgt onder XIV-ru.
Hij is getrouwd te Loon op Zand op 10 december 1868, op 32-jarige leeftijd (2) met Teuntje Oerlemans (19 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 13 april 1849, overleden op 18 december 1907, 58 jaar oud, dochter van Marijnus Oerlemans (XIV-me) en Geertruij Hulst. Uit dit huwelijk:
 1. Marijnus, geboren te Sprang (NB) op 7 maart 1871, overleden aldaar op 25 maart 1871, 18 dagen oud.
 2. Geertruij, geboren te Loon op Zand op 16 augustus 1873, volgt onder XIV-rv.
 3. Johanna, geboren te Loon op Zand op 13 november 1875, overleden aldaar op 18 november 1875, 5 dagen oud.
 4. Levenloos, geboren te Loon op Zand op 13 november 1875, overleden aldaar op 13 november 1875.

XIII-jb Adriana Werther, geboren te Sprang (NB) op 28 oktober 1837, overleden te Rotterdam op 10 september 1893, 55 jaar oud, dochter van Johannes Werther (XII-en) en Catharina Rijken. Zij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 3 mei 1866, op 28-jarige leeftijd met Johannes Geenen (32 jaar oud), geboren te Capelle (NB) op 2 januari 1834, zoon van Johannes Geenen en Antonia van der Leij.
(Hij is eerder getrouwd te Capelle (NB) op 16 mei 1863, op 29-jarige leeftijd met Johanna Verhagen (40 jaar oud), geboren op 12 maart 1823, overleden aldaar op 5 november 1864, 41 jaar oud, dochter van Marijnus Verhagen en Adriana van Boxtel.) Uit dit huwelijk:

 1. Johannes, geboren te Capelle (NB) op 11 oktober 1867, volgt onder XIV-rw.
 2. Adrianus, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1869, volgt onder XIV-rx.
 3. Catharina, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1871, overleden te Gouda op 7 juni 1928, 57 jaar oud. Zij is getrouwd te Gouda op 31 maart 1909, op 38-jarige leeftijd met Johannes Thomas Gravesteijn (39 jaar oud), geboren te Gouda in het jaar 1870, zoon van Gijsbertus Gravesteijn en Mensje Johanna van de Pool.
 4. Cornelis, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1873, overleden te Binsheim op 21 juni 1895, 22 jaar oud.

XIII-jc Govert Werther, geboren te Sprang (NB) op 22 januari 1839, overleden aldaar op 12 juni 1889, 50 jaar oud, zoon van Johannes Werther (XII-en) en Catharina Rijken. Hij is getrouwd te Almkerk (NB) op 16 mei 1872, op 33-jarige leeftijd (1) met Cornelia van Gils, geboren lmkerk en Uitwijk (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Johannes, geboren te Sprang (NB) op 25 september 1873, overleden te Almkerk (NB) op 24 juli 1913, 39 jaar oud. Hij is getrouwd te Almkerk (NB) op 29 mei 1913, op 39-jarige leeftijd met Maaike van den Boogert, geboren te Hedel (Gelderland), dochter van Dirk van den Boogert en Hendrientje van Driel.
 2. Teunis, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 14 oktober 1885.
Hij is getrouwd te Emmikhoven en Waardhuizen (NB) op 10 mei 1878, op 39-jarige leeftijd (2) met Cornelia Roubos (31 jaar oud), geboren lmkerk en Uitwijk (NB) op 27 september 1846, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 19 januari 1909, 62 jaar oud, dochter van Pieter Roubos en Maaike van Lier. Uit dit huwelijk:
 1. Catharina, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1881. Zij is getrouwd te Dordrecht op 29 augustus 1912, op 31-jarige leeftijd met Huibert Gerrit de Jong (34 jaar oud), geboren op 18 juni 1878, zoon van Gerrit de Jong (XVI-bcc) en Gijsbertje Verdoorn.
 2. Catharina, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 9 september 1880.
 3. Maaike, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 25 maart 1883.
 4. Hendrikus, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 22 augustus 1886.
 5. Hendrika, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 24 mei 1888.
 6. Maaike, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 31 juli 1894.
 7. Pieter, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 5 september 1901.

XIII-jd Johannes Werther, landbouwer en veehandelaar, geboren te Sprang (NB) op 6 juli 1845, overleden te Heusden (NB) op 19 januari 1930, 84 jaar oud, zoon van Johannes Werther (XII-en) en Catharina Rijken. Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 26 juli 1873, op 28-jarige leeftijd met Johanna Brigitta Hubert (24 jaar oud), geboren te Sprang (NB) op 22 april 1849, overleden aldaar op 17 januari 1918, 68 jaar oud, dochter van Piet Hein Hubert en Maria Pieternella Schaap. Uit dit huwelijk:

 1. Catharina, geboren te Sprang (NB) op 6 november 1873, overleden aldaar op 20 maart 1876, 2 jaar oud.
 2. Johannes, geboren te Sprang (NB) op 5 februari 1874, volgt onder XIV-ry.
 3. Johannes, geboren te Sprang (NB) op 11 december 1875, volgt onder XIV-rz.
 4. Catharina, geboren te Sprang (NB) op 20 maart 1877, overleden aldaar op 30 juni 1882, 5 jaar oud.
 5. Marinus, geboren te Sprang (NB) op 28 oktober 1878, volgt onder XIV-sa.
 6. Cornelis, geboren te Sprang (NB) op 16 februari 1880, overleden aldaar op 30 juni 1882, 2 jaar oud.
 7. Maria, geboren op 22 maart 1881, overleden op 22 maart 1883, 2 jaar oud.
 8. Cornelis, geboren te Sprang (NB) op 2 oktober 1882, overleden aldaar op 1 april 1883, 181 dagen oud.
 9. Cornelis, geboren te Sprang (NB) op 26 juni 1884, overleden aldaar op 9 mei 1959, 74 jaar oud. Hij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 9 oktober 1913, op 29-jarige leeftijd met Anna Johanna Brouwers (33 jaar oud), geboren te Sprang (NB) op 18 april 1880, overleden op 18 september 1962, 82 jaar oud, dochter van Christoffel Brouwers en Catharina van Vuuren.
 10. Maria, geboren te Sprang (NB) op 4 september 1885, overleden op 10 januari 1886, 128 dagen oud.
 11. Willem, geboren te Sprang (NB) op 19 juni 1887, overleden op 27 november 1954, 67 jaar oud. Hij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 18 oktober 1917, op 30-jarige leeftijd met Huibertje Willemina Timmermans (23 jaar oud), geboren te Waalwijk op 5 maart 1894, overleden op 19 april 1965, 71 jaar oud, dochter van Bastiaan Timmermans en Anna Maria van Ballegooien.
 12. Bernardus, geboren te Sprang (NB) op 14 mei 1889, overleden aldaar op 31 mei 1889, 17 dagen oud.
 13. Jan, geboren te Sprang (NB) op 14 augustus 1890, overleden op 15 oktober 1966, 76 jaar oud. Hij is getrouwd op 10 mei 1928, op 37-jarige leeftijd met Elisabeth Maria Timmermans (24 jaar oud), geboren op 7 augustus 1903, overleden op 20 augustus 1957, 54 jaar oud.
 14. Maria, geboren te Sprang (NB) op 18 december 1892, overleden op 4 april 1894, 1 jaar oud.
 15. Catharina, overleden te Sprang (NB) op 1 november 1915.

XIII-je Bernardina Cornelia Oerlemans Werther, geboren te Sprang (NB) op 19 mei 1843, overleden te Amsterdam op 20 juli 1901, 58 jaar oud, dochter van Govert Oerlemans Werther (XII-eo) en Geertruij van Vuuren. Zij is getrouwd te Waalwijk op 3 augustus 1865, op 22-jarige leeftijd met Johannes van den Hoek (21 jaar oud), expediteur, geboren te Waalwijk op 25 oktober 1843, overleden te Amsterdam op 16 juni 1902, 58 jaar oud, zoon van Hendrik van den Hoek en Maria Johanna de Bruyn. Uit dit huwelijk:

 1. Henri, bediende, geboren te Waalwijk in het jaar 1867. Hij is getrouwd te Amsterdam op 7 augustus 1890, op 23-jarige leeftijd met Janna Maria van der Horn (22 jaar oud), geboren Amsterdam in het jaar 1868, dochter van Arnoldus van der Horn en Janna Maria Kotter.

XIII-jf Mattheus Hendrikus Oerlemans Werther, landbouwer, geboren te Sprang (NB) op 12 maart 1845, overleden te Capelle (NB) op 27 mei 1922, 77 jaar oud, zoon van Govert Oerlemans Werther (XII-eo) en Geertruij van Vuuren. Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 6 augustus 1868, op 23-jarige leeftijd met Adriana Verhoeven (19 jaar oud), geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 11 maart 1849, overleden te Sprang (NB) op 4 mei 1923, 74 jaar oud, dochter van Marijnus Verhoeven (XIII-iq) en Cornelia Dekkers. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 17 februari 1870.
  In het jaar van duizend acht honderd en zeventig, den achttienden der maand februari is voor ons Cornelis Antonie Gerrit van Everdingen, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Mattheus Hendrikus Werther, oud vier en twintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Adriana Verhoeven, oud twintig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zeventienden der maand februari om half negen ure des voormiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer twee en veertig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Cornelia Dingena. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud een en zestig jaren, van beroep landbouwer en Govert Gouda, oud een en zestig jaren van beroep veldwachter beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuigen.
 2. Geertruida, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 8 december 1871, overleden te Capelle (NB) op 8 maart 1872, 91 dagen oud.
  In het jaar van duizend acht honderd ŤŤn en zeventig, den negenden der maand december is voor ons Jan van Dijk, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Mattheus Hendrikus Werther, oud zes en twintig jaren, van beroep landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Adriana Verhoeven, oud dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den achtsten der maand december om zeven ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente in de Nieuwstraat nummer twee en veertig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Geertruida Bernardina. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud drie en zestig jaren, van beroep landbouwer en Jan Gouda, oud drie en dertig jaren van beroep brievengaarder beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met de comparant en de getuigen.

  Bij de aangifte van het overlijden van Geertruida Bernardina waren de volgende getuigen aanwezig: Mattinus van Steenes (geb. ±1809) en Mattheus Hendrikus Werther (geb. ±1846). Notitie bij overlijden van Geertruida Bernardina: Overleden om half negen des avonds, oud drie maanden. Aangevers: Mattheus Hendrikus Werther, 26 jaren, landbouwer, vader en martinus van Steenes, 63 jaren, gemeentesecretaris, geen bloedverwant.
 3. Geertruida, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 20 februari 1873, volgt onder XIV-sb.
 4. Marinus, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 1 oktober 1874.
  In het jaar van duizend acht honderd vier en zeventig, den tweeden der maand oktober is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Ahasueres de Rooij, oud ŤŤn veertig jaren, van beroep verloskundige wonende te Capelle, die verklaarde aangifte te doen, dat Adriana Verhoeven, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, echtgenoote van Matthius Hendrikus Werther, landbouwer wonende te Vrijhoeven Cappel, op den eersten der maand oktober dezes jaars, om drie ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer twee en veertig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornaam wordt gegeven van Marinus Bartholomeus. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, zes en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Govert Gouda, oud vijf en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.
 5. Bartolomeus, geboren op 14 december 1881, overleden aldaar op 23 april 1882, 130 dagen oud.
 6. Bartolomeus, predikant van de Nederland Hervormde kerk, geboren te Capelle (NB) op 11 november 1883, overleden te Hedel (Gelderland) op 30 november 1918, 35 jaar oud. Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 25 augustus 1909, op 25-jarige leeftijd met Janna Maria van der Horn (41 jaar oud), geboren Amsterdam op 24 november 1867, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 21 september 1937, 69 jaar oud, dochter van Arnoluds van der Horn en Janna Maria Kotter.
  (Zij was weduwe van Henri Govert van den Hoek.)

XIII-jg Johanna Cornelia Timmermans, geboren te Sprang (NB) op 1 augustus 1828, dochter van Stephanus Timmermans (XV-rp) en Anna Willemina Sophia Werther (XII-ep). Zij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 13 mei 1853, op 24-jarige leeftijd met Johannes Verhoeven (26 jaar oud), geboren te Capelle (NB) op 22 september 1826, zoon van Hendrik Verhoeven en Maria de Bruijn. Uit dit huwelijk:

 1. Antje, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) in het jaar 1861, volgt onder XIV-sc.
 2. Johannes, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 13 juli 1894.
 3. Stephanus, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 26 maart 1939.

XIII-jh Adriana Johanna Timmermans, geboren te Sprang (NB) op 28 september 1833, overleden op 24 maart 1895, 61 jaar oud, dochter van Stephanus Timmermans (XV-rp) en Anna Willemina Sophia Werther (XII-ep). Zij is getrouwd te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 7 mei 1857, op 23-jarige leeftijd met haar neef Stefanus Oerlemans (26 jaar oud), bouwman en schipper, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 22 november 1830, overleden op 25 januari 1878, 47 jaar oud, zoon van Hendrik Hendrikus Oerlemans (XIV-la) en Maria Timmermans. Uit dit huwelijk:

 1. Anna, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 12 mei 1858, overleden aldaar op 16 mei 1858, 4 dagen oud.
  Anna Sophia is overleden op 16-05-1858 om 05:00 uur in Vrijhoeve Capelle, 4 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-05-1858. Bij de aangifte van het overlijden van Anna Sophia waren de volgende getuigen aanwezig: Martinus van Steenes (geb. 1809) en Stephanus Oerlemans (geb. 1831). Notitie bij overlijden van Anna Sophia: Overleden om vijf ure des morgens op zondag, oud vier dagen. Aangevers: Stephanus Oerlemans, landbouwer, 27 jaren, vader en Martinus van Steenes, landbouwer, 49 jaren, gebuur.
 2. Anna, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 15 juni 1859 (nederlands hervormd), volgt onder XIV-sd.
 3. Hendrikus, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 1 januari 1861, overleden aldaar op 17 april 1866, 5 jaar oud.
 4. Stefanus, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 8 maart 1863, overleden aldaar op 1 april 1866, 3 jaar oud.
 5. Johannes, schipper, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 18 juni 1865, overleden te Woerden (Utrecht) op 19 juli 1950, 85 jaar oud. Hij is getrouwd te Ginneken en Bavel (NB) op 2 mei 1888, op 22-jarige leeftijd met zijn nicht Antje Verhoeven, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) in het jaar 1861, volgt onder XIV-sc.
 6. Maria, geboren op 17 november 1868, volgt onder XIV-se.
 7. Stefanus, geboren te Sprang (NB) op 13 maart 1870, overleden aldaar op 2 maart 1871, 354 dagen oud.

XIII-ji IJda Maria Timmermans, geboren te Sprang (NB) op 17 juni 1836, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 21 februari 1894, 57 jaar oud, dochter van Stephanus Timmermans (XV-rp) en Anna Willemina Sophia Werther (XII-ep).

Notitie bij overlijden van IJda Maria: Overleden om half acht uren des morgens, oud zeven en vijftig jaren. Aangevers: Jacobus Hendrikus Faro, 54 jaren, schoenmaker, wonende te Capelle en Adriaan Vos, 39 jaren, schoenmaker, wonende te Vrijhoeven Cappel. IJda Maria echtgenote van Adriaan Oerlemans.
Zij is getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 3 oktober 1858, op 22-jarige leeftijd met haar neef Adrianus Hendriks Oerlemans, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 29 augustus 1826, zie XV-xf. Uit dit huwelijk:
 1. Anna, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 25 augustus 1859, ongehuwd overleden aldaar op 1 april 1890, 30 jaar oud.
  Notitie bij overlijden van Anna Sophia Wilhelmina: Overleden om elf uren des voormiddags, oud dertig jaren. Aangevers: Otto van Peer, 41 jaren, schoenmaker en Albertus Hendrikus Gouda, 23 jaren, schoenmaker, beide wonende te Vrijhoeven Cappel. De eerste aangever verklaart wegens ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.
 2. Stefanus, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 7 maart 1861, volgt onder XIV-sf.
 3. Johannes, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 27 september 1862, volgt onder XIV-sg.
 4. Adrianus, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 17 juli 1865, volgt onder XIV-sh.
 5. Marijnus, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 14 mei 1868, overleden aldaar op 17 juni 1869, 1 jaar oud.
 6. Maria, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 5 april 1870, ongehuwd overleden aldaar op 22 juni 1914, 44 jaar oud.
  In het jaar van duizend acht honderd en zeventig, den zevenden der maand april is voor ons Cornelis Antonie Gerrit van Everdingen, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adriaan Oerlemans, oud drie en veertig jaren, van beroep koopman wonende te Vrijhoeven Cappel die verklaarde aangifte te doen dat zijne echtgenoote Ijda Maria Timmermans, oud vier en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den vijfden der maand april om drie ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente op het gehucht Labbegat nummer negen en zestig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht waaraan de voornamen worden gegeven van Maria Berdina. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, oud een en zestig jaren, van beroep landbouwer en Govert Gouda, oud een en zestig jaren van beroep veldwachter beide wonende binnen deze Gemeente. En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die aan den verschenen persoon en de getuigen voorgelezen, en geteekend is door ons met den comparant en de getuige.
  Notitie bij overlijden van Maria Berdina: Overleden des voormiddags om half tien uur, oud vier en veertig jaren. Aangevers: Adriaan Cornelis Oerlemans, 28 jaren, koopman en Albertus Hendrikus Gouda, 44 jaren, gemeente en onbezoldigd Rijksveldwachter, beiden wonende te Vrijhoeven Cappel.
 7. Marinus, arts, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 26 juni 1872, overleden te Heusden (NB) op 12 januari 1918, 45 jaar oud.
  In het jaar van duizend acht honderd twee en zeventig, den zeven en twintigsten der maand juni is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adrianus Oerlemans, oud zes en veertig jaren, van beroep koopman wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote IJda Maria Timmermans, oud zes en dertig jaren, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den zes en twintigsten der maand juni dezes jaars, om vier ure des morgens in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer negen en zestig, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Marinus Bernardus. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, drie en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Jan Gouda, oud vier en dertig jaren, van beroep brievengaarder, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.
 8. Johanna, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 23 oktober 1874, ongehuwd overleden te Sprang-Capelle (NB) op 1 december 1945, 71 jaar oud.
  In het jaar van duizend acht honderd vier en zeventig, den vier en twintigsten der maand oktober is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adrianus Oerlemans, oud acht en veertig jaren, van beroep koopman wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Ijda Maria Timmermans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den drie en twintigsten der maand oktober dezes jaars, om twee ure des nachts in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer negen en zestig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van Johanna Bernadina. Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Martinus van Steenes, zes en zestig jaren, van beroep gemeente secretaris en Govert Gouda, oud vijf en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.
 9. IJda, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 23 februari 1877.
  Ijda Wouterina Oerlemans is geboren op 23-02-1877 om 14:00 uur in Vrijhoeven Cappel, dochter van Adrianus Oerlemans en Ijda Maria Timmermans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-02-1877. Bij de aangifte van de geboorte van Ijda waren de volgende getuigen aanwezig: Govert Gouda (geb. ±1809) en Heiliger Zwart (geb. ±1852).
  In het jaar van duizend acht honderd zeven en zeventig, den vier en twintigsten der maand februari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente Vrijhoeven-Cappel, verschenen: Adrianus Oerlemans, oud een en vijftig jaren, van beroep koopman wonende te Vrijhoeven Cappel, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Ijda Maria Timmermans, zonder beroep wonende te Vrijhoeven Cappel, op den drie en twintigsten der maand februari dezes jaars, om twee ure des namiddags in hunne woning staande binnen deze Gemeente nummer negen en zestig, bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen worden gegeven van IJda Wouterina.
  Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van Heiliger Zwart, oud vijf en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Govert Gouda, oud acht en zestig jaren, van beroep veldwachter, beide wonende binnen deze Gemeente, waarvan door ons deze akte is opgemaakt, die naar voorlezing is geteekend door ons met den comparant en de getuigen.

XIII-jj Johannes Adrianus Timmermans, geboren te Sprang (NB), overleden te Sprang-Capelle (NB) op 6 augustus 1917, zoon van Stephanus Timmermans (XV-rp) en Anna Willemina Sophia Werther (XII-ep). Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 26 oktober 1866 met Teuna van Oosterhout (31 jaar oud), geboren te Capelle (NB) op 24 juni 1835, overleden te Rotterdam op 27 juni 1907, 72 jaar oud, dochter van Bastiaan van Oosterhout en Adriana Gouda.
(Zij is eerder getrouwd te Capelle (NB) op 10 juni 1864, op 28-jarige leeftijd met Johannes Paans, geboren te Capelle (NB) op 30 september 1836, zie XV-qr.) Uit dit huwelijk:

 1. Adriana, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1869, volgt onder XIV-si.
 2. Stephana, geboren te Sprang (NB) in het jaar 1872, overleden te Terneuzen op 14 december 1959, 87 jaar oud. Zij is getrouwd te Rotterdam op 8 november 1899, op 27-jarige leeftijd (1) met Hendrik de Waaij (24 jaar oud), geboren te Kampen (Overijssel) in het jaar 1875, overleden te Rotterdam op 17 januari 1926, 51 jaar oud. Zij was gehuwd (2) met (en gescheiden van) Ludovicus Henricus Essseling.
 3. Bastiana, geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB) in het jaar 1877. Zij is getrouwd te Rotterdam op 29 december 1909, op 32-jarige leeftijd met Pieter de Ruijter (23 jaar oud), geboren te Rotterdam in het jaar 1886, zoon van Pieter de Ruijter en Jannetje Koert.
 4. Johanna, overleden te Sprang-Capelle (NB) op 27 oktober 1868.
 5. Bastiana, overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 29 mei 1876.

XIII-jk Cornstiaan Gerrit van Dusseldorp, rijstpelmolenaar, geboren te Waspik (NB) op 1 april 1821, overleden te Vlaardingen op 4 december 1874, 53 jaar oud, zoon van Johannes van Dusseldorp en Maria Wilhelmina van der Werken (XII-eq). Hij is getrouwd te Vlaardingen op 6 juli 1843, op 22-jarige leeftijd met Anna Suzanna van der Boor (23 jaar oud), geboren te Kralingen (ZH) op 29 november 1819, overleden te Vlaardingen op 29 maart 1891, 71 jaar oud, dochter van Willem Jacobus van der Boor en Anna Suzanna Wesselman. Uit dit huwelijk:

 1. Willem, fabrikant, geboren te Vlaardingen op 1 februari 1850, overleden te den Haag op 20 maart 1920, 70 jaar oud. Hij was gehuwd met zijn nicht Elisabeth Maria Sonneveld, fabrikant, geboren te Schiedam (ZH) op 28 september 1854, overleden te den Haag op 4 oktober 1928, 74 jaar oud, dochter van Willem Sonneveld en Johanna Geertruida van Dusseldorp (XIII-jl).

XIII-jl Johanna Geertruida van Dusseldorp, geboren te Schiedam (ZH) op 25 juli 1825, overleden aldaar op 14 oktober 1894, 69 jaar oud, dochter van Johannes van Dusseldorp en Maria Wilhelmina van der Werken (XII-eq). Zij is getrouwd te Schiedam (ZH) op 8 maart 1849, op 23-jarige leeftijd met Willem Sonneveld (35 jaar oud), geboren te Pijnacker (ZH) op 18 augustus 1813, overleden te Schiedam (ZH) op 3 december 1874, 61 jaar oud, zoon van Jan Pieters Sonneveld en Wilhelmina Vlaardingerbroek. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth, fabrikant, geboren te Schiedam (ZH) op 28 september 1854, overleden te den Haag op 4 oktober 1928, 74 jaar oud. Zij was gehuwd met haar neef Willem Jacobus van Dusseldorp, fabrikant, geboren te Vlaardingen op 1 februari 1850, overleden te den Haag op 20 maart 1920, 70 jaar oud, zoon van Cornstiaan Gerrit van Dusseldorp (XIII-jk) en Anna Suzanna van der Boor.

XIII-jm Theodorus Hendrikus van der Putt, bierhandelaar, geboren te Zwolle op 12 juli 1816, overleden te Arnhem op 19 februari 1886, 69 jaar oud, zoon van Floris Johannes van der Putt en Alida Cornelia van Genderen (XII-er). Hij is getrouwd te Amsterdam op 16 februari 1843, op 26-jarige leeftijd met Hendrica Cornelia Bunders (37 jaar oud), geboren Amsterdam in het jaar 1806, dochter van Jan Bunders en Wilhelmina Jacoba Renoud. Uit dit huwelijk:

 1. Floris, geboren Amsterdam in juni 1843, overleden te Rotterdam op 23 maart 1871, 27 jaar oud.

XIII-jn Jan Gerrit Nicolaas van Genderen, geboren te Leeuwarden op 17 augustus 1835, overleden aldaar op 26 september 1877, 42 jaar oud, zoon van Johannes Arnoldus van Genderen (XII-es) en Coredina Geertruida Hasselman. Hij is getrouwd te Sprang (NB) op 9 januari 1862, op 26-jarige leeftijd (1) met Anna van Thiel. Hij is getrouwd te Jüchen (Duitsland) op 22 februari 1873, op 37-jarige leeftijd (2) met Catharina Wilhelmina Quak (36 jaar oud), geboren te Jüchen (Duitsland) op 17 augustus 1836. Uit dit huwelijk:

 1. Maria.
 2. Johanna.
 3. Johanna.

XIII-jo Hendrik van Genderen, rentmeester, geboren te 's-Gravenmoer (NB) op 28 januari 1825, overleden te Almkerk (NB) op 3 december 1906, 81 jaar oud, zoon van Christiaan van Genderen (XII-eu) en Johanna Heijblom. Hij is getrouwd te Raamsdonk (NB) op 10 februari 1853, op 28-jarige leeftijd met Adriana van den Hoven (26 jaar oud), geboren te Waspik (NB) op 10 september 1826, overleden te Almkerk (NB) op 25 oktober 1898, 72 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit, geboren lmkerk (NB) op 18 oktober 1858, volgt onder XIV-sj.

XIII-jp Hendrik Oerlemans, geboren te Dordrecht op 21 maart 1847, zoon van Johannes Oerlemans (XII-ew) en Cornelia de Munter. Hij is getrouwd te Dordrecht op 8 mei 1867, op 20-jarige leeftijd (1) met Alberta van 't Hoff (24 jaar oud), geboren te Zwijndrecht op 13 maart 1843, wonende te Dordrecht, dochter van Pieter van 't Hoff en Sara de Bruin. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes, geboren in het jaar 1868, overleden te Zwijndrecht op 15 april 1870, 2 jaar oud.
 2. Sara, geboren te Zwijndrecht in het jaar 1873. Zij is getrouwd te Rotterdam op 1 juli 1896, op 23-jarige leeftijd met Gerardus Cornels Tijssen (26 jaar oud), geboren te Rotterdam in het jaar 1870.
 3. Johannes, geboren te Dordrecht op 16 april 1876, volgt onder XIV-sk.
 4. Pieter, geboren te Dordrecht op 16 april 1876.
Hij is getrouwd te Dordrecht op 16 januari 1884, op 36-jarige leeftijd (2) met Johanna Maria de Buck (28 jaar oud), geboren te Dordrecht op 20 april 1855, dochter van Dirk de Buck en Jannetje van Wingerden.

XIII-jq Cornelis Verhoeven, geboren te Dordrecht op 29 november 1857, zoon van Adrianus Verhoeven en Adriana Johanna Oerlemans (XII-ex). Hij is getrouwd te Rotterdam op 10 januari 1883, op 25-jarige leeftijd met Aartje Leeuwenburg (24 jaar oud), geboren te Rotterdam op 29 mei 1858, dochter van Leendert Leeuwenburg en Grietje van Ballegoije. Uit dit huwelijk:

 1. Leendert, geboren te Rotterdam in het jaar 1884. Hij is getrouwd te Dordrecht op 30 juli 1919, op 35-jarige leeftijd met Maria Hillena Schmitz (35 jaar oud), geboren te Haarlem in het jaar 1884, dochter van Jan Hendrik Schmitz en Maria Hillena Clausing.
 2. Adrianus, geboren te Dordrecht in het jaar 1886. Hij is getrouwd te Rotterdam op 13 augustus 1913, op 27-jarige leeftijd met Anthonia Oosthoek (26 jaar oud), geboren te Rotterdam in het jaar 1887, dochter van Arij Oosthoek en Kaatje Boender.
 3. Adriana, geboren te Dordrecht in het jaar 1888. Zij is getrouwd te Dordrecht op 29 februari 1912, op 24-jarige leeftijd met August Andrea (26 jaar oud), geboren te Haarlem in het jaar 1886, zoon van August Andrea en Maria Craije.
 4. Cornelis, geboren te Dordrecht in het jaar 1892. Hij is getrouwd te Dordrecht op 16 maart 1922, op 30-jarige leeftijd met Charlotta Chrstina Louisa van den Bosch (32 jaar oud), geboren te Dordrecht in het jaar 1890, dochter van Pieter van den Bosch en Johanna van Stigt.
 5. Lambertus, geboren te Dordrecht in het jaar 1896. Hij is getrouwd te Dordrecht op 12 augustus 1925, op 29-jarige leeftijd met Maria Boeren (26 jaar oud), geboren in het jaar 1899, overleden te Dordrecht, dochter van Willem Boeren en Maria Bakker.

XIII-jr Cornelis Jacobus Groesbeek, geboren te Dordrecht op 10 juli 1855, zoon van Gerrit Groesbeek en Johanna Catharina Oerlemans (XII-ey). Hij is getrouwd te Dordrecht op 30 augustus 1882, op 27-jarige leeftijd met Johanna de Visser (21 jaar oud), geboren te Dordrecht in het jaar 1861. Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit, geboren te Dordrecht in het jaar 1884. Hij is getrouwd te Dordrecht op 25 maart 1909, op 25-jarige leeftijd met Anna Cornelia van As (21 jaar oud), geboren te Dordrecht in het jaar 1888.
 2. Anthonie, geboren te Dordrecht in het jaar 1886. Hij is getrouwd te Dordrecht op 4 juni 1908, op 22-jarige leeftijd met Wilhelmina Everdina Dilthijn (20 jaar oud), geboren te Dordrecht in het jaar 1888.
 3. Cornelis, geboren te Dordrecht in het jaar 1890. Hij is getrouwd te Dordrecht op 14 september 1916, op 26-jarige leeftijd met Cornelia Adriana Wilhelmina van der Wal (23 jaar oud), geboren te Dordrecht in het jaar 1893, dochter van Jan Willem van der Wal en Adriana Wilhelmina Enkelaar.
 4. Nicolaas, geboren te Dordrecht in het jaar 1895. Hij is getrouwd te Dordrecht op 4 november 1920, op 25-jarige leeftijd met Catrina Maria de Visser (21 jaar oud), geboren te Dordrecht in het jaar 1899, dochter van Antonie de Visser en Geerdina Rutten.

XIII-js Helena Groesbeek, geboren te Dordrecht op 31 januari 1859, dochter van Gerrit Groesbeek en Johanna Catharina Oerlemans (XII-ey). Zij is getrouwd te Dordrecht op 23 juli 1891, op 32-jarige leeftijd met Jasper Wapperom (31 jaar oud), geboren te Dordrecht op 19 augustus 1859. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna, geboren te Dordrecht op 14 juli 1892. Zij is getrouwd te Alblasserdam op 13 oktober 1921, op 29-jarige leeftijd met Gerrit Punt (38 jaar oud), geboren lblasserdam op 30 oktober 1882, zoon van Marinus Punt en Walburg van Kuik.
 2. Teunis, geboren te Dordrecht in het jaar 1897. Hij is getrouwd te Dordrecht op 18 juli 1918, op 21-jarige leeftijd met Akke Joustra (20 jaar oud), geboren te Utrecht in het jaar 1898.

XIII-jt Cornelis Jacobus Oerlemans, geboren te Dordrecht op 17 maart 1861, zoon van Cornelis Oerlemans (XII-ez) en Wilhelmina de Mug. Hij is getrouwd te Dordrecht op 29 maart 1893, op 32-jarige leeftijd met Sophia van Dijk (26 jaar oud), geboren te Dordrecht in het jaar 1867, dochter van Sophia Louisa Elisabeth van Dijk. Uit dit huwelijk:

 1. Sophia, geboren te Dordrecht in het jaar 1890. Zij is getrouwd te Dordrecht op 26 augustus 1909, op 19-jarige leeftijd met Adrianus van Eden (22 jaar oud), geboren te Gouda in het jaar 1887, wonende te Dordrecht.
 2. Cornelis, geboren op 6 november 1893, overleden te Dordrecht.

XIII-ju Hendrika Oerlemans, geboren te Dordrecht op 18 december 1862, dochter van Cornelis Oerlemans (XII-ez) en Wilhelmina de Mug. Zij is getrouwd te Dordrecht op 20 mei 1885, op 22-jarige leeftijd met Johannis van Vliet (36 jaar oud), geboren te Nieuwerkerk aan de IJssel in het jaar 1849, wonende te Dordrecht. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina, geboren te Dordrecht op 14 juni 1885.
 2. Alida, geboren te Dordrecht op 23 april 1889.
 3. Cornelis, geboren te Dordrecht op 7 september 1893.
 4. Cornelia, geboren te Dordrecht op 7 april 1896.
 5. Hendrika, geboren te Dordrecht op 4 mei 1903.

XIII-jv DaniŽl Oerlemans, ijzergieter, geboren te Dordrecht op 2 juni 1869 (nederlands hervormd), zoon van Cornelis Oerlemans (XII-ez) en Wilhelmina de Mug. Hij is getrouwd te Dubbeldam (ZH) op 3 december 1896, op 27-jarige leeftijd (1) met Hendrika van de Vaart (21 jaar oud), geboren te Eindhoven (Stratum) in het jaar 1875, wonende te Dubbeldam (ZH), dochter van Janus van de Vaart. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmina, geboren te Dordrecht op 1 december 1897 (nederlands hervormd).
 2. Cornelis, geboren te Dordrecht op 23 januari 1899 (nederlands hervormd). Hij is getrouwd te Dordrecht op 22 mei 1930, op 31-jarige leeftijd met Theodora Wilhelmina Isabella Kuijpers (29 jaar oud), geboren in het jaar 1901, dochter van Michael Thomas Kuijpers en Catharina Trommels.
Hij is getrouwd te Dordrecht op 3 september 1903, op 34-jarige leeftijd (2) met Anna Maria Neus (37 jaar oud), geboren te Nauort (Duitsland) op 19 december 1865 (nederlands hervormd), wonende te Dordrecht, dochter van Johnn Neus en Margaretha Wagner.

XIII-jw Leendert Oerlemans, geboren te Dordrecht op 25 mei 1872, zoon van Cornelis Oerlemans (XII-ez) en Wilhelmina de Mug. Hij is getrouwd te Dordrecht op 18 november 1896, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Hendrika Smit (24 jaar oud), geboren te Dordrecht in het jaar 1872, dochter van Alida Smit. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, geboren te Dordrecht op 8 september 1897. Hij is getrouwd te Dordrecht op 3 november 1920, op 23-jarige leeftijd met Johanna Cornelia de Haan (29 jaar oud), geboren te Dordrecht in het jaar 1891, dochter van Nicolaas de Haan en Elizabeth Vink.
 2. Hugo, geboren te Dordrecht op 25 april 1899. Hij is getrouwd te Dordrecht op 13 juli 1923, op 24-jarige leeftijd met Clazina Elisabeth de Haan (23 jaar oud), geboren te Dordrecht in het jaar 1900, dochter van Nicolaas de Haan en Elizabeth Vink.
 3. Wilhemina, geboren te Dordrecht op 9 april 1901. Zij is getrouwd te Dordrecht op 7 maart 1923, op 21-jarige leeftijd met Gerrit van Hunen (26 jaar oud), geboren te Ede (Gelderland) in het jaar 1897, wonende te Dordrecht, zoon van Dirk van Hunen en Elbartje van Veldhuizen.
 4. Leendert, geboren te Dordrecht op 15 augustus 1903.
 5. Alida, geboren te Dordrecht in het jaar 1906. Zij is getrouwd te Dordrecht op 30 april 1930, op 24-jarige leeftijd met Cornelis de Bruijn (26 jaar oud), geboren te Dordrecht in het jaar 1904.

XIII-jx Cornelis Jacobus Oerlemans, geboren te Dordrecht op 12 juli 1863, overleden te Rotterdam op 6 februari 1940, 76 jaar oud, zoon van Dirk Oerlemans (XII-fa) en Adriaantje Ouweneel. Hij is getrouwd te Dordrecht op 4 november 1886, op 23-jarige leeftijd met Jacoba Leenen (22 jaar oud), geboren te Sprang (NB) in het jaar 1864, overleden te Rotterdam op 15 maart 1941, 77 jaar oud, dochter van Antonie Leenen en Maria van Uijthoven (XVI-aml). Uit dit huwelijk:

 1. Dirk, geboren te Dordrecht op 18 maart 1887, overleden te Rotterdam op 1 januari 1922, 34 jaar oud. Hij is getrouwd te IJsselmonde op 4 maart 1912, op 24-jarige leeftijd met Aartje Snoeij (23 jaar oud), geboren te Krimpen aan de IJssel in het jaar 1889, dochter van Willem Snoeij en Cornelia Visser.
 2. Maria, geboren te Dordrecht op 27 november 1888, volgt onder XIV-sl.
 3. Adriaantje, geboren te Dordrecht op 27 november 1888. Zij is getrouwd te Rotterdam op 2 september 1914, op 25-jarige leeftijd met Hendrik Jan Beugelink (26 jaar oud), geboren te Rotterdam in het jaar 1888, zoon van Jacobus Johannes Beugelink en Maria Hendrica de Wolf.
 4. Antonie, geboren te Dordrecht op 31 juli 1890.
 5. Marinus, geboren te Dordrecht op 11 december 1891.
 6. Maria, geboren te Dordrecht op 28 april 1893.
 7. Cornelia, geboren te Dordrecht op 18 oktober 1894, overleden te Rotterdam op 30 juli 1943, 48 jaar oud. Zij is getrouwd te Rotterdam op 25 mei 1921, op 26-jarige leeftijd met Izaak Rijnbende (31 jaar oud), geboren te Strijen (ZH) op 21 september 1889, zoon van Cornelis Rijnbende en Jannigje Westmaas.
 8. Jacoba, geboren te Dordrecht op 15 augustus 1896, volgt onder XIV-sm.
 9. Hendrik, geboren te Dordrecht op 22 mei 1899.
 10. Cornelis, geboren te Dordrecht op 24 augustus 1900.

XIII-jy Teunis Oerlemans, geboren te Dordrecht op 10 december 1864, zoon van Dirk Oerlemans (XII-fa) en Adriaantje Ouweneel. Hij is getrouwd te Dordrecht op 25 november 1891, op 26-jarige leeftijd met Emmetje Vink (24 jaar oud), geboren te Dubbeldam (ZH) in het jaar 1867, wonende te Dordrecht, dochter van Gijsbert Vink en Joannigje Pieternella Plieger. Uit dit huwelijk:

 1. Emma, geboren te Dordrecht op 26 september 1887.
  Akte van erkenning door Teunis Oerlemans en Emmetje Vink op 12-11-1891 te Dordrecht.
  Zij is getrouwd te Dordrecht op 16 juni 1910, op 22-jarige leeftijd met Johannes Bertus Ponte (24 jaar oud), geboren te Dordrecht in het jaar 1886, zoon van Martinus Ponte en Maaike Prins.
 2. Dirk, geboren te Dordrecht op 15 februari 1892, wonende te New York (U.S.A.).
  Given Name: Dirk
  Surname: Oerlemans
  Date of Arrival: 17 May 1923
  Age at Arrival: 30y
  Ethnicity: Dutch, Dutch
  Port of Departure: Rosario, Montevideo, St Lucia
  Port of Arrival: New York
  Gender: Male
  Collection: New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924
  Hij is getrouwd te Dordrecht op 29 oktober 1919, op 27-jarige leeftijd met Rina Jacoba van den Bosch (23 jaar oud), geboren te Dordrecht in het jaar 1896, dochter van Willem Dirk van den Bosch en Betje Cornelia van Houwelingen.
 3. Gijsbert, geboren te Dordrecht op 11 oktober 1893.
 4. Adriaantje, geboren te Dordrecht op 3 januari 1894.
 5. Gijsbert, geboren te Dordrecht op 22 februari 1896.
 6. Willem, geboren te Dordrecht op 27 maart 1900, volgt onder XIV-sn.

XIII-jz Cornelia Johanna Oerlemans, geboren te Dordrecht op 20 februari 1866, dochter van Dirk Oerlemans (XII-fa) en Adriaantje Ouweneel. Zij is getrouwd te Dordrecht op 24 april 1889, op 23-jarige leeftijd met Jacob Wegman (22 jaar oud), geboren te Dordrecht in het jaar 1867, zoon van Gerrit Wegman en Trijntje Ravens. Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit, geboren te Dordrecht op 10 april 1889.
  Bij akte is door Jacob Wegman en Cornelia Johanna Oerlemans op 23-04-1889 te Dordrecht het kind erkend.
  Hij is getrouwd te Dordrecht op 18 december 1913, op 24-jarige leeftijd met Hendrika van Leeuwen (24 jaar oud), geboren te Dordrecht in het jaar 1889, dochter van Dirk Willem van Leeuwen en Johanna Maria Elizabeth Boelhouwer.
 2. Adriaantje, geboren te Dordrecht op 9 juni 1890. Zij is getrouwd te Dordrecht op 29 december 1920, op 30-jarige leeftijd met Hermanus Adrianus Buytenhek (29 jaar oud), geboren te Dordrecht in het jaar 1891, zoon van Adrianus Hermanus Buytenhek en Pieternella Carlier.
 3. Klaas, geboren te Dordrecht op 22 februari 1892. Hij is getrouwd te Dordrecht op 7 april 1921, op 29-jarige leeftijd met Adriana Tijssen (25 jaar oud), geboren te Dordrecht in het jaar 1896.
 4. Dirk, geboren te Dordrecht op 31 juli 1894.
 5. Hendrik, geboren te Dordrecht op 29 juli 1897.
 6. Trijntje, geboren te Dordrecht op 2 januari 1899. Zij is getrouwd te Dordrecht op 19 oktober 1927, op 28-jarige leeftijd met Hendrik Cornelis Sluiters (32 jaar oud), geboren te Dordrecht in het jaar 1895, zoon van Johannes Jacobus Sluiters en Geertrui de Zeeuw.
 7. Johanna, geboren te Dordrecht op 13 januari 1901.

XIV-a Claas Claasse Mouthaan, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 16 december 1764 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 8 januari 1804, begraven aldaar op 12 januari 1804, 39 jaar oud, zoon van Claas Mouthaan en Marie Mouthaan (XIII-a). Hij is getrouwd op 18 augustus 1793, op 28-jarige leeftijd met Maaike Paans, geboren te Capelle (NB), gedoopt te Loon op Zand op 23 november 1766 (nederduits gereformeerd), zie XIV-mh. Uit dit huwelijk:

 1. Claas, gedoopt te Loon op Zand op 24 augustus 1794 (nederduits gereformeerd).

XIV-b Anneke Mouthaan, gedoopt te Loon op Zand op 26 mei 1771 (nederduits gereformeerd), wonende aldaar, dochter van Claas Mouthaan en Marie Mouthaan (XIII-a). Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 13 januari 1798 en getrouwd aldaar op 28 januari 1798, op 26-jarige leeftijd met Joost Verhagen (minstens 24 jaar oud), geboren te Capelle (NB) voor 1774. Uit dit huwelijk:

 1. Anna, gedoopt te Loon op Zand op 7 april 1799 (nederduits gereformeerd).
 2. Claas, gedoopt te Loon op Zand op 22 februari 1801 (nederduits gereformeerd).
 3. Jan, gedoopt te Loon op Zand op 8 januari 1804 (nederduits gereformeerd).
 4. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 17 februari 1805 (nederduits gereformeerd).
 5. Anna, gedoopt te Loon op Zand op 25 september 1808 (nederduits gereformeerd). Zij is getrouwd op 4 maart 1824, op 15-jarige leeftijd met Peter Sterrenburg, geboren op 14 november 1794, gedoopt te Capelle (NB) op 16 november 1794, volgt onder XIV-hl.
 6. Teuntje, geboren te Loon op Zand op 7 december 1811, gedoopt aldaar op 7 december 1811 (nederduits gereformeerd). Zij is getrouwd te Loon op Zand op 3 mei 1839, op 27-jarige leeftijd met Jacobus Hommel (28 jaar oud), geboren te Capelle (NB) op 15 augustus 1810, overleden te Loon op Zand op 11 augustus 1856, 45 jaar oud, zoon van Machiel Hommel en Elisabeth de Bruin.
  (Hij is eerder getrouwd te Loon op Zand op 1 december 1836, op 26-jarige leeftijd met Wilhelmina Hommel (23 jaar oud), geboren te Capelle (NB) op 19 augustus 1813, dochter van Cornelis Hommel en Maria Nieuwenhuijzen. Hij is later getrouwd te Capelle (NB) op 24 augustus 1847, op 37-jarige leeftijd met Jenneke Rosenbrand (33 jaar oud), geboren te Capelle (NB) op 3 maart 1814, dochter van Machiel Rosenbrand en Anneke Mouthaan (XIV-f).)
 7. Marijnus, geboren te Loon op Zand op 24 augustus 1816 (nederduits gereformeerd), volgt onder XV-a.

XIV-c Wilhelmina Mouthaan, gedoopt te Loon op Zand op 14 december 1777 (nederduits gereformeerd), wonende te 's-Gravenmoer (NB), overleden aldaar op 14 april 1821, 43 jaar oud, dochter van Claas Mouthaan en Marie Mouthaan (XIII-a). Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 8 juli 1797 en getrouwd aldaar op 23 juli 1797, op 19-jarige leeftijd (1) met Hendrik Mouthaan (22 jaar oud), geboren te 's-Gravenmoer (NB) op 12 september 1774, gedoopt aldaar op 18 september 1774, overleden aldaar op 19 september 1808, begraven aldaar op 22 september 1808, 34 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, geboren te 's-Gravenmoer (NB) op 22 januari 1798, gedoopt aldaar op 28 januari 1798 (nederduits gereformeerd), volgt onder XV-b.
 2. Nicolaas, geboren te 's-Gravenmoer (NB) op 6 december 1799, gedoopt op 8 december 1799 (nederduits gereformeerd), volgt onder XV-c.
 3. Antonie, geboren te 's-Gravenmoer (NB) op 12 december 1802, gedoopt aldaar op 12 december 1802 (nederduits gereformeerd).
 4. Antonie, geboren te 's-Gravenmoer (NB) op 7 februari 1805, gedoopt aldaar op 10 februari 1805 (nederduits gereformeerd).
Zij is getrouwd te 's-Gravenmoer (NB) op 17 september 1815, op 37-jarige leeftijd (2) met Adriaan Hatenboer (56 jaar oud), landbouwer, geboren op 11 november 1758, wonende te 's-Gravenmoer (NB), zoon van Denis Hatenboer en Jenneke Timmers. Uit dit huwelijk:
 1. Wouterina, geboren te 's-Gravenmoer (NB) op 7 juli 1816, volgt onder XV-d.
 2. Willemina, geboren te 's-Gravenmoer (NB) op 8 mei 1819, overleden aldaar op 28 juli 1820, 1 jaar oud.

XIV-d Jan Mouthaan, gedoopt te Loon op Zand op 25 maart 1781 (nederduits gereformeerd), overleden te Vrijhoeve-Capelle (NB) op 22 mei 1869, 88 jaar oud, zoon van Claas Mouthaan en Marie Mouthaan (XIII-a). Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 7 mei 1808 en getrouwd aldaar op 22 mei 1808, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Ling, geboren te Tilburg, wonende te Oisterwijk (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Maria, geboren te Loon op Zand op 13 mei 1810, volgt onder XV-e.

XIV-e Hendrik Mouthaan, gedoopt op 7 september 1783, overleden te Capelle (NB) op 7 mei 1832, 48 jaar oud, zoon van Gerard Mouthaan (XIII-b) en Johanna Snijders. Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 23 maart 1814, op 30-jarige leeftijd met Elisabeth Mandemakers (26 jaar oud), geboren te Vrijhoeve-Capelle (NB), gedoopt aldaar op 25 december 1787, overleden aldaar op 3 december 1840, 52 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit, geboren te Capelle (NB) op 26 maart 1814, volgt onder XV-f.
 2. Machieltje, geboren te Capelle (NB) op 24 september 1815, volgt onder XV-g.
 3. Johanna, geboren te Capelle (NB) op 6 oktober 1818.
 4. Levenloos, geboren te Capelle (NB) op 8 maart 1822, overleden aldaar op 8 maart 1822.
 5. Levenloos, geboren te Capelle (NB) op 7 maart 1823, overleden aldaar op 7 maart 1823.
 6. Adriana, geboren te Capelle (NB) op 2 september 1828, volgt onder XV-h.
 7. Willemina, geboren te Capelle (NB) op 7 februari 1832, overleden aldaar op 14 februari 1832, 7 dagen oud.

XIV-f Anneke Mouthaan, geboren op 8 maart 1784, wonende te Loon op Zand, overleden te Capelle (NB) op 8 juli 1852, 68 jaar oud, dochter van Gerard Mouthaan (XIII-b) en Johanna Snijders. Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 13 december 1806 en getrouwd aldaar op 28 december 1806, op 22-jarige leeftijd met Machiel Rosenbrand (31 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 9 juli 1775 (nederduits gereformeerd), wonende aldaar, overleden te Capelle (NB) op 13 mei 1843, 67 jaar oud, zoon van Ariaen Rosenbrand en Jenneken Swart. Uit dit huwelijk:

 1. Jenneke, geboren te Capelle (NB) op 3 maart 1814. Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 24 augustus 1847, op 33-jarige leeftijd met Jacobus Hommel (37 jaar oud), geboren te Capelle (NB) op 15 augustus 1810, overleden te Loon op Zand op 11 augustus 1856, 45 jaar oud, zoon van Machiel Hommel en Elisabeth de Bruin.
  (Hij is eerder getrouwd te Loon op Zand op 1 december 1836, op 26-jarige leeftijd met Wilhelmina Hommel (23 jaar oud), geboren te Capelle (NB) op 19 augustus 1813, dochter van Cornelis Hommel en Maria Nieuwenhuijzen. Hij is eerder getrouwd te Loon op Zand op 3 mei 1839, op 28-jarige leeftijd met Teuntje Verhagen (27 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 7 december 1811, gedoopt aldaar op 7 december 1811 (nederduits gereformeerd), dochter van Joost Verhagen en Anneke Mouthaan (XIV-b).)
 2. Johannes, geboren op 21 juli 1818, overleden aldaar op 2 september 1848, 30 jaar oud.
 3. Johanna, geboren op 16 november 1821.
 4. Anna, geboren op 30 oktober 1824, volgt onder XV-i.
 5. Adriaan, geboren te Capelle (NB), volgt onder XV-j.
 6. Gerrit, geboren te Capelle (NB), volgt onder XV-k.

XIV-g Bastiaan Mouthaan, geboren te Capelle (NB), gedoopt op 30 juni 1786, zoon van Gerard Mouthaan (XIII-b) en Johanna Snijders. Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 9 september 1830, op 44-jarige leeftijd met Johanna van Gool (37 jaar oud), geboren te Capelle (NB) op 6 december 1792, dochter van Hendrik van Gool en Adriana van den Hoek. Uit dit huwelijk:

 1. Gerritdina, geboren te Capelle (NB), overleden op 28 december 1913. Zij is getrouwd te Capelle (NB) op 16 april 1858 met haar neef Gerrit Rosenbrand, geboren te Capelle (NB), volgt onder XV-k.

XIV-h Willem Mouthaan, geboren te Capelle (NB) op 7 januari 1792, overleden aldaar op 22 april 1831, 39 jaar oud, zoon van Gerard Mouthaan (XIII-b) en Johanna Snijders. Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 12 mei 1820, op 28-jarige leeftijd met Jenneke Paans (22 jaar oud), geboren te Capelle (NB) op 8 december 1797, gedoopt aldaar op 10 december 1797, overleden aldaar op 14 oktober 1856, 58 jaar oud, dochter van Gerrit Paans (XIV-mk) en Neeltje Reijerkerk. Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit, geboren te Capelle (NB) op 18 maart 1821, volgt onder XV-l.
 2. Johannes, geboren te Capelle (NB) op 24 november 1822, overleden aldaar op 12 april 1824, 1 jaar oud.
 3. Neeltje, geboren te Capelle (NB) op 19 september 1824, volgt onder XV-m.
 4. Johanna, geboren te Capelle (NB) op 15 oktober 1826, volgt onder XV-n.
 5. Johannes, geboren te Capelle (NB) op 15 augustus 1828, overleden te Waspik (NB) op 25 februari 1852, 23 jaar oud.
 6. Hendrik, geboren te Capelle (NB) op 28 december 1829, overleden aldaar op 30 december 1899, 70 jaar oud.
 7. Willem, geboren te Capelle (NB) op 3 september 1831, volgt onder XV-o.

XIV-i Willemina Mouthaan, geboren te Capelle (NB) op 1 december 1797, gedoopt aldaar op 3 december 1797 (nederduits gereformeerd), dochter van Bastiaan Mouthaan (XIII-c) en Theodora van Kleef. Zij is getrouwd te Geertruidenberg op 1 juni 1831, op 33-jarige leeftijd met Gerrit Manenberg (36 jaar oud), deurwaarder, geboren te Nijkerk (Gelderland) op 12 maart 1795. Uit dit huwelijk:

 1. Bastiana, geboren te Boxmeer op 24 december 1832, volgt onder XV-p.
 2. Willem, geboren te Maashees en Overloon (NB) op 21 mei 1834, overleden te Boekel (NB) op 9 oktober 1834, 141 dagen oud.
 3. Theodora, geboren te Maashees en Overloon (NB) op 20 januari 1836, overleden te Geertruidenberg op 3 oktober 1836, 257 dagen oud.
 4. Theodora, overleden te Geertruidenberg op 31 oktober 1837.

XIV-j Jan Bonis, geboren te Eethen (NB) op 17 juli 1785 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 29 oktober 1845, 60 jaar oud, zoon van Teunis Bonis (XIII-d) en Teuntje van den Steenhoven. Hij is getrouwd te Meeuwen (NB) op 20 september 1822, op 37-jarige leeftijd met Elisabeth Vos (32 jaar oud), geboren te BabyloniŽnbroek op 18 juli 1790. Uit dit huwelijk:

 1. Dingena, geboren te Eethen (NB) op 8 augustus 1825, volgt onder XV-q.
 2. Teuntje, geboren te Eethen (NB) op 21 december 1829, volgt onder XV-r.
 3. Teunis, geboren te Eethen, Genderen en Heesbeen (NB), volgt onder XV-s.

XIV-k Jenneke Bonis, geboren te Eethen (NB) op 14 januari 1786, gedoopt aldaar op 21 januari 1786 (nederduits gereformeerd), overleden te Drongelen (NB) op 31 januari 1840, 54 jaar oud, dochter van Teunis Bonis (XIII-d) en Teuntje van den Steenhoven. Zij is getrouwd te Drongelen (NB) op 31 december 1824, op 38-jarige leeftijd met Dirk Boll (43 jaar oud), geboren te Eethen (NB) op 11 januari 1781, overleden op 28 november 1822, 41 jaar oud, zoon van Huibert Boll en Jenneke Maria Branderhorst. Uit dit huwelijk:

 1. Jenneke, geboren te Drongelen, Hagoort, Gansoijen en Doeveren, volgt onder XV-t.

XIV-l Janneke Bonis, geboren te Eethen (NB) op 18 mei 1788, gedoopt aldaar op 25 mei 1788 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 12 augustus 1826, 38 jaar oud, dochter van Teunis Bonis (XIII-d) en Teuntje van den Steenhoven. Zij is getrouwd te Genderen (NB) op 6 februari 1813, op 24-jarige leeftijd met Willem Branderhorst (24 jaar oud), geboren te Genderen (NB) op 3 oktober 1788, overleden aldaar op 24 september 1826, 37 jaar oud, zoon van Gerrit Branderhorst en Hendrina van Wijk. Uit dit huwelijk:

 1. Antonie, geboren te Genderen (NB) op 19 mei 1819, volgt onder XV-u.
 2. Teuntje, geboren te Heesbeen op 12 december 1820, volgt onder XV-v.

XIV-m Francijna Bonis, geboren te Eethen (NB) in het jaar 1797 (nederduits gereformeerd), overleden te Haarlemmermeer op 3 november 1863, 66 jaar oud, dochter van Teunis Bonis (XIII-d) en Teuntje van den Steenhoven. Zij is getrouwd te Eethen, Genderen en Heesbeen (NB) op 20 april 1821, op 24-jarige leeftijd met Peter van der Beek (39 jaar oud), geboren te Eethen (NB) in het jaar 1782, overleden te Haarlemmermeer op 28 september 1857, 75 jaar oud, zoon van Jan van der Beek en Dingena van Gelder. Uit dit huwelijk:

 1. Jan, geboren te Drongelen, Hagoort, Gansoijen en Doeveren in het jaar 1822, volgt onder XV-w.
 2. Teuntje, geboren te Drongelen, Hagoort, Gansoijen en Doeveren in het jaar 1823. Zij is getrouwd te Eethen (NB) op 22 mei 1852, op 29-jarige leeftijd (1) met Adrianus Versteegh (43 jaar oud), timmerman, geboren te Nederhemert (Gelderland) in het jaar 1809, overleden aldaar op 4 juni 1852, 43 jaar oud, zoon van Adrianus Versteegh en Jacoba Woutera van Driel. Zij is getrouwd te Barendrecht (ZH) op 24 november 1854, op 31-jarige leeftijd (2) met Dirk van Zijl (43 jaar oud), geboren in het jaar 1811, zoon van Jacob van Zijl en Maaike de Ruiter.
 3. Dingena, geboren te Eethen (NB) op 19 juli 1827, volgt onder XV-x.
 4. Teunis, geboren te Eethen (NB) in het jaar 1831. Hij is getrouwd te Heukelum (Gelderland) op 22 maart 1864, op 33-jarige leeftijd met Johanna Sonneveld (21 jaar oud), geboren te Heukelum (Gelderland) op 5 april 1842, overleden te Aalsmeer op 27 maart 1881, 38 jaar oud, dochter van Johannes Sonneveld en Margrita Johanna Sophia Peijer.

XIV-n Teuntje Vaartmans, geboren in het jaar 1760, overleden te Capelle (NB) op 26 juli 1841, 81 jaar oud, dochter van Frans Vaartmans en Pieternel de Bruyn (XIII-e). Zij is getrouwd op 14 mei 1786, op 26-jarige leeftijd met Adriaan Deckers (30 jaar oud), geboren te Waspik (NB) op 5 oktober 1755. Uit dit huwelijk:

 1. Pietronella, gedoopt te Capelle (NB) op 24 februari 1788 (nederduits gereformeerd), volgt onder XV-y.
 2. Frans, gedoopt te Capelle (NB) op 26 maart 1797 (nederduits gereformeerd).
 3. Adriaan, gedoopt te Capelle (NB) op 11 maart 1798 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 6 februari 1863, 64 jaar oud. Hij is getrouwd te Capelle (NB) op 22 oktober 1846, op 48-jarige leeftijd met Petronella Blankers (40 jaar oud), gedoopt te Eethen (NB) op 13 april 1806 (nederduits gereformeerd).
 4. Cornelis, overleden te Capelle (NB) op 19 juli 1840.
 5. Elisabeth, volgt onder XV-z.

XIV-o Hendrica van den Hoek, gedoopt op 17 februari 1760, overleden te 's-Hertogenbosch op 24 september 1823, 63 jaar oud, dochter van Wouter Hendrikze van den Hoek en Geertruij Bax (XIII-f). Zij was gehuwd met Cornelis de Vlugt. Uit dit huwelijk:

 1. Geertruij, arbeidster, geboren te Dordrecht op 10 juni 1789, overleden te Veenhuizen (Drente) op 15 mei 1841, 51 jaar oud. Zij is getrouwd te 's-Hertogenbosch op 9 januari 1836, op 46-jarige leeftijd met Johannes Keijl (37 jaar oud), geboren te Utrecht op 1 mei 1798, zoon van N.N. en Hendrica Keijl.
 2. Johannes, geboren te Dordrecht op 26 november 1791, volgt onder XV-aa.

XIV-p Cornelia van den Hoek, gedoopt op 5 februari 1764, overleden te Besoijen (NB) op 5 april 1841, 77 jaar oud, dochter van Wouter Hendrikze van den Hoek en Geertruij Bax (XIII-f). Zij is getrouwd te Waalwijk in het jaar 1793, op 29-jarige leeftijd met Antonie Janze Kuijsten (29 jaar oud), landbouwer, geboren te Zuidewijn op 8 januari 1764, gedoopt te Besoijen (NB) op 12 februari 1764, overleden aldaar op 12 augustus 1834, 70 jaar oud, zoon van Johannes Kuijsten en Cornelia van Vuuren (XIII-ga). Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia, geboren te Waalwijk op 9 juni 1794, volgt onder XV-ab.
 2. Wouter, geboren te Waalwijk op 1 september 1795, volgt onder XV-ac.
 3. Johannes, timmerman, geboren te Waalwijk op 16 april 1797, overleden te Capelle (NB) op 7 september 1877, 80 jaar oud. Hij is getrouwd te Meeuwen (NB) op 20 november 1834, op 37-jarige leeftijd met Elisabeth Boeser (26 jaar oud), geboren te Capelle (NB) op 6 juni 1808, overleden aldaar op 1 januari 1890, 81 jaar oud, dochter van Cornelis Boeser en Johanna Dekkers.
 4. Geertruij, geboren te Waalwijk op 16 april 1797, overleden te Besoijen (NB) op 18 augustus 1863, 66 jaar oud. Zij is getrouwd te Besoijen (NB) op 15 november 1838, op 41-jarige leeftijd met Pieter Anthonie Vroom (40 jaar oud), geboren te den Helder op 14 juli 1798, zoon van Antje Vroom.
 5. Helena, geboren te Besoijen (NB) op 30 april 1799, overleden aldaar op 17 februari 1801, 1 jaar oud.
 6. Helena, geboren te Besoijen (NB) op 10 maart 1801, volgt onder XV-ad.
 7. Pieter, geboren te Besoijen (NB) op 21 april 1803, volgt onder XV-ae.
 8. Adriana, geboren te Besoijen (NB) op 10 april 1805, overleden te Sprang (NB) op 30 maart 1859, 53 jaar oud. Zij is getrouwd te Raamsdonk (NB) op 8 november 1849, op 44-jarige leeftijd met Adriaan Colb (49 jaar oud), gedoopt te Oisterwijk (NB) op 27 november 1799 (nederduits gereformeerd), zoon van Lebertus Colb en Maria de Jong.
  (Hij is later getrouwd te Sprang-Capelle (NB) op 7 december 1860, op 61-jarige leeftijd met Antonia de Jong (52 jaar oud), geboren te Sprang (NB) op 25 november 1808, dochter van Pieter de Jong en Lammertje Goedhart.)
 9. Antonia, geboren te Besoijen (NB) op 16 juli 1807, gedoopt aldaar op 22 juli 1807, volgt onder XV-af.

XIV-q Huijberdina van den Hoek, geboren te Loon op Zand op 23 maart 1766, overleden aldaar op 9 juli 1857, 91 jaar oud, dochter van Wouter Hendrikze van den Hoek en Geertruij Bax (XIII-f).

Overleden 09-07-1857 te Loon op Zand. Des voormiddags ten elf ure. Aangevers waren: Wouter van Os, tuinier (zoon) en Theodorus Holdringh, particulier. Bij het overlijden is er een nalatenschap die wordt verdeeld tussen haar beide kinderen Wouter (tuinier te Loon op Zand) en Geertruij (dienstmaagd te Raamsdonk). 1. Huis en erf, groot 12 roeden 98 ellen, nr. 728 Loon op Zand. 2. Bouwland, groot 29 roeden 20 ellen.
Zij is getrouwd te Loon op Zand op 3 januari 1796, op 29-jarige leeftijd met Pieter van Os (21 jaar oud), gedoopt te Besoijen (NB) op 25 september 1774, overleden te Loon op Zand op 10 januari 1853, 78 jaar oud, zoon van Antonij van Os en Magdalena de Haan.
Overleden 10-01-1853 te Loon op Zand. Des namiddags ten 4 ure Aangevers overlijden waren: Wouter van Os, arbeider (zoon) en Arie van Berk (buurman) Nalatenschap: 1. Huis en erf Sectie A nr. 728 gelegen onder Loon op Zand, groot 12 Roeden en 98 Ellen. 2. Bouwland Sectie A nr. 729 gelegen onder Loon op Zand, groot 29 Roeden en 11 Ellen.
Uit dit huwelijk:
 1. Marten, gedoopt te Loon op Zand op 7 februari 1796 (nederduits gereformeerd), overleden voor 1853, hoogstens 57 jaar oud.
 2. Wouter, gedoopt te Loon op Zand op 3 december 1797 (nederduits gereformeerd), begraven aldaar op 24 augustus 1799, 1 jaar oud.
 3. Geertrui, gedoopt te Loon op Zand op 9 maart 1800 (nederduits gereformeerd), volgt onder XV-ag.
 4. Wouter, gedoopt te Loon op Zand op 12 oktober 1806 (nederduits gereformeerd), volgt onder XV-ah.

XIV-r Wilhelmus Oerlemans, geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 27 juli 1731 (RK), overleden voor 24 augustus 1780, hoogstens 49 jaar oud, zoon van Adriaen Wilmse Oerlemans (XIII-h) en Wilhelmina Dionijs van der Schrieck. Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 17 februari 1753 en getrouwd aldaar op 4 maart 1753, getrouwd aldaar op 25 februari 1753 voor de kerk (RK), op 21-jarige leeftijd met Elisabeth Verhaege (ongeveer 26 jaar oud), geboren te Loon op Zand rond 1727, overleden aldaar op 24 augustus 1780, ongeveer 53 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus, gedoopt te Loon op Zand op 10 juli 1753 (RK).
 2. Joannes, gedoopt te Loon op Zand op 28 november 1755.
 3. Wilhelmus, gedoopt te Loon op Zand op 17 september 1757 (RK).

XIV-s Joannes Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 28 november 1755 (RK), zoon van Hendrik Cornelisse Oerlemans (XIII-i) en Hendrina Heijliger Weijters. Hij is getrouwd te Helvoirt (NB) op 20 mei 1787, op 31-jarige leeftijd met Helena van de Ven (32 jaar oud), geboren te Helvoirt (NB) op 21 augustus 1754, overleden te Loon op Zand op 5 juni 1816, 61 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Henrica, geboren te Loon op Zand op 21 augustus 1788, overleden aldaar op 15 augustus 1814, 25 jaar oud.
 2. Johannes, geboren te Loon op Zand op 20 februari 1790 (RK), volgt onder XV-ai.
 3. Henricus, geboren te Loon op Zand op 27 december 1791, gedoopt aldaar op 27 december 1791 (RK), volgt onder XV-aj.
 4. Gertrudis, gedoopt te Loon op Zand op 10 oktober 1793 (RK).
 5. Adriana, gedoopt te Loon op Zand op 8 april 1795 (RK).

XIV-t Segerus Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 29 januari 1737 (RK), begraven te Oisterwijk (NB) op 6 maart 1784, 47 jaar oud, zoon van Cornelius Oerlemans (XIII-j) en Elisabeth Zegers van der Plas. Hij is getrouwd te Oisterwijk (NB) op 9 mei 1762, getrouwd aldaar op 16 mei 1762 voor de kerk (RK), op 25-jarige leeftijd met Joanna Walterus Verhoeven, geboren te Oisterwijk (NB), wonende aldaar, begraven aldaar op 25 januari 1809. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 9 maart 1763 (RK).
 2. Maria, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 3 maart 1765 (RK), volgt onder XV-ak.
 3. Jacobus, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 21 januari 1768 (RK), volgt onder XV-al.
 4. Walterus, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 23 november 1771 (RK), volgt onder XV-am.
 5. Cornelia, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 18 maart 1775 (RK).
 6. Elisabeth, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 18 maart 1775 (RK).
 7. Cornelius, gedoopt te Oisterwijk (NB) op 20 april 1777 (RK).

XIV-u Joannes Oerlemans, gedoopt te Loon op Zand op 20 juli 1739 (RK), wonende aldaar, overleden aldaar op 22 maart 1793, begraven aldaar op 25 maart 1793, 53 jaar oud, zoon van Cornelius Oerlemans (XIII-j) en Elisabeth Zegers van der Plas. Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 8 mei 1762 en getrouwd aldaar op 23 mei 1762, getrouwd aldaar op 23 mei 1762 voor de kerk (RK), op 22-jarige leeftijd met Hendrina Cornelis Swaens (28 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 25 februari 1734 (RK), wonende aldaar, overleden aldaar op 22 juni 1790, begraven aldaar op 22 juni 1790, 56 jaar oud, dochter van Cornelis Drisse Swaens en Anneke Aartz van Brabandt. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia, gedoopt te Loon op Zand op 27 maart 1763 (RK).
 2. Helena, geboren te Loon op Zand op 30 september 1764, gedoopt aldaar op 30 september 1764 (RK), volgt onder XV-an.
 3. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 2 februari 1767 (RK).
 4. Cornelis, gedoopt te Loon op Zand op 25 mei 1770 (RK).
 5. Elisabetha, gedoopt te Loon op Zand op 30 september 1771 (RK), overleden aldaar op 21 mei 1774, 2 jaar oud.
 6. Anna, gedoopt in het jaar 1773 (RK).
 7. Elisabetha, gedoopt op 18 juni 1777 (RK).
 8. Gertrudis, gedoopt te Loon op Zand op 3 juni 1779 (RK), volgt onder XV-ao.

XIV-v Dijmpna Dingemans van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek) op 6 januari 1706, gedoopt te Nispen-Essen op 7 januari 1706, dochter van Dingeman Siardus van den Bergh en Gertrudis Cornelissen Oerlemans (XIII-k). Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 7 januari 1727, op 21-jarige leeftijd met Joannes Cornelisse Nelen. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabet, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 13 november 1728 (RK).
 2. Joanna, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 15 november 1731 (RK).
 3. Cornelius, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 11 april 1735 (RK).

XIV-w Cornelius van den Bergh, geboren te Nispen-Essen op 10 december 1716 (RK), zoon van Dingeman Siardus van den Bergh en Gertrudis Cornelissen Oerlemans (XIII-k). Hij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 20 augustus 1744, op 27-jarige leeftijd met Lucia Jansdr Plompen (26 jaar oud), geboren te Huijbergen (NB) op 20 december 1717 (RK), overleden aldaar op 25 oktober 1766, 48 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis, geboren te Huijbergse Moer, gedoopt te Nispen-Essen op 7 oktober 1745 (RK).
 2. Joannes, gedoopt te Huijbergen (NB) op 12 april 1748 (RK).
 3. Cornelius, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 25 februari 1751 (RK).
 4. Anna, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 16 april 1754 (RK), volgt onder XV-ap.
 5. Digmannus, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 20 juli 1756 (RK), volgt onder XV-aq.

XIV-x Siardus Dingeman van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 10 november 1721 (RK), zoon van Dingeman Siardus van den Bergh en Gertrudis Cornelissen Oerlemans (XIII-k).

In 1756 verkochten Cornelis Huijbrechts Brouwers en zijn vrouw de percelen Altenaer en Noijnt Genoegh aan Siardus van den Bergh, die getrouwd was met Catharina Stuijts.
Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 1 mei 1751, op 29-jarige leeftijd (1) met Catharina Cornelissen Stuijts (24 jaar oud), gedoopt te Wuustwezel (BelgiŽ) op 14 mei 1726, overleden te Huijbergen (NB) op 22 oktober 1779, 53 jaar oud, dochter van Cornelius Anthonissen Stuijts en Cornelia Adriani Cornelii Dilissen. Uit dit huwelijk:
 1. Gertrudis, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 11 juni 1753 (RK).
 2. Cornelia, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 30 maart 1755 (RK).
 3. Maria, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 28 juli 1756 (RK), overleden te Huijbergen (NB) op 24 oktober 1779, 23 jaar oud.
 4. Cornelius, gedoopt te Huijbergen (NB) op 9 september 1758 (RK).
 5. Anna, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 21 juli 1761 (RK), overleden aldaar op 20 november 1832, 71 jaar oud.
 6. Cornelius, gedoopt te Huijbergen (NB) op 13 december 1763 (RK), volgt onder XV-ar.
 7. Digmannus, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 2 januari 1766 (RK), overleden te Woensdrecht (NB) op 28 januari 1812, 46 jaar oud.
Hij is getrouwd te Zundert (NB) op 23 juni 1783, op 61-jarige leeftijd (2) met Antonia Cornelis Mutsaerts (45 jaar oud), gedoopt te Huijbergen (NB) op 21 mei 1738.

XIV-y Johannes Dingeman van den Bergh, geboren te Nispen-Essen op 26 januari 1725 (RK), overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 26 oktober 1808, 83 jaar oud, zoon van Dingeman Siardus van den Bergh en Gertrudis Cornelissen Oerlemans (XIII-k). Hij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 8 juli 1753, op 28-jarige leeftijd met Catharina Peeters Jorissen (31 jaar oud), gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 3 juni 1722, overleden te Huijbergen (NB) op 4 oktober 1791, 69 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis, geboren te Nispen-Essen op 6 juni 1754, overleden te Essen (BelgiŽ) op 21 juni 1814, 60 jaar oud. Zij is getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 3 oktober 1804, op 50-jarige leeftijd met Wilhelmus van Geel (54 jaar oud), geboren in het jaar 1750.
 2. Petrus, geboren te Huijbergse Moer, gedoopt te Nispen-Essen op 29 april 1756 (RK), volgt onder XV-as.
 3. Siardus, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 17 september 1758, volgt onder XV-at.
 4. Adrianus, geboren te Nispen-Essen op 6 maart 1762.

XIV-z Anna van den Bergh, geboren te Nispen-Essen op 4 december 1727 (RK), dochter van Dingeman Siardus van den Bergh en Gertrudis Cornelissen Oerlemans (XIII-k). Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 10 april 1752, op 24-jarige leeftijd met Petrus Coninckx (28 jaar oud), gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 29 juni 1723. Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis, geboren te Nispen-Essen op 26 november 1752.
 2. Petrus, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 18 mei 1755.

XIV-aa Antonius Oerlemans, gedoopt te Roosendaal op 10 augustus 1742 (RK), overleden aldaar op 28 mei 1805, 62 jaar oud, zoon van Nicolaus Janssen Hoerlemans (XIII-l) en Marij Molenaers.

Antonie Oerlemans vermelding in collaterale successie op zaterdag 23 mei 1795 Roosendaal.
Datum: 23-05-1795 en 08-08-1795
Erflater: Oerlemans, Catharina, plaats overlijden: Roosendaal, datum overlijden: 20-10-1794.
Aangever: Oerlemans, Antonie, woonplaats: Roosendaal, relatie: broer en mede-erfgenaam met Oerlemans, Jan en Oerlemans,
Antonie Oerlemans vermelding in collaterale successie op donderdag 3 maart 1796 Roosendaal.
Datum: 03-03-1796 en 12-03-1796
Erflater: Oerlemans, Jan, plaats overlijden: Roosendaal, datum overlijden: 05-01-1796
Aangever: Oerlemans, Antonie, woonplaats: Roosendaal, relatie: broer en erfgenaam.
Hij is in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 14 oktober 1798 en getrouwd aldaar op 28 oktober 1798, op 56-jarige leeftijd met Adriana Maria de Backer (39 jaar oud), gedoopt te Roosendaal op 12 november 1758 (RK), overleden te Roosendaal en Nispen op 9 januari 1848, 89 jaar oud.
Plaats Roosendaal
Deel J.B. Backx, inventaris 6937, periode 1815
Soort registratie notarieel archief
Bijzonderheden obligaties; ten behoeve van Adriana Maria de Bakker weduwe van wijlen Anthonij Oerlemans en ten laste van Arnoldus van Gastel, en Petronilla Brouwers zijn huisvrouw te Roosendaal en onder Rucphen
Plaats registratie Roosendaal
Datum registratie 29-05-1815
Geregistreerde 1 Adriana Maria de Bakker
Geregistreerde 2 Anthonij Oerlemans
Geregistreerde 3 Arnoldus van Gastel
Geregistreerde 4 Petronilla Brouwers

Plaats Roosendaal
Deel J.B. Backx, inventaris 6937, periode 1815
Soort registratie notarieel archief
Bijzonderheden obligaties; Martinus Tack onder Gastel aan Adriana Maria de Bakker weduwe van Anthonij Oerlemans te Roosendaal
Plaats registratie Oud Gastel
Datum registratie 15-07-1815
Geregistreerde 1 Martinus Tack
Geregistreerde 2 Adriana Maria de Bakker
Geregistreerde 3 Anthonij Oerlemans.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria, gedoopt te Roosendaal op 4 mei 1800 (RK).
 2. Maria, gedoopt te Roosendaal op 2 oktober 1801 (RK), volgt onder XV-au.

XIV-ab Maria Peeterse Buermans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 28 maart 1719 (RK), wonende te Ex Ringelse Hoeve, overleden te Nispen-Essen op 29 oktober 1793, begraven aldaar op 2 november 1793, 74 jaar oud, dochter van Petrus Petersse Buermans en Cornelia Janssen Oerlemans (XIII-m). Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 8 mei 1740, op 21-jarige leeftijd met Sebastiaen Peeterse Brouwers (31 jaar oud), gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 25 mei 1708, overleden te Nispen-Essen op 21 augustus 1762, begraven aldaar, 54 jaar oud, zoon van Petrus Adriaenssen Brouwers en Joanna Dingeman Schrauwen. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus, geboren te Nispen-Essen (Ringelse Hoeve), gedoopt te Nispen-Essen op 14 maart 1741 (RK), volgt onder XV-av.
 2. Joanna, gedoopt te Nispen-Essen op 1 december 1742 (RK), volgt onder XV-aw.
 3. Antonius, gedoopt te Nispen-Essen op 19 november 1745 (RK), volgt onder XV-ax.
 4. Petronella, gedoopt te Nispen-Essen op 18 september 1747 (RK).
 5. Joannes, gedoopt te Nispen-Essen op 2 augustus 1749 (RK), begraven aldaar op 29 januari 1767, 17 jaar oud.
 6. Petronella, gedoopt te Nispen-Essen op 20 april 1753 (RK), volgt onder XV-ay.
 7. Adriaen, geboren te Nispen-Essen (Ringelse Hoeve), gedoopt te Nispen-Essen op 30 oktober 1756 (RK), volgt onder XV-az.
 8. Catharina, geboren te Nispen-Essen (Ringelse Hoeve), gedoopt te Nispen-Essen op 29 september 1758 (RK), volgt onder XV-ba.
 9. Cornelia, geboren te Nispen-Essen (Ringelse Hoeve) op 29 juli 1761, gedoopt te Nispen-Essen op 29 juli 1761, volgt onder XV-bb.

XIV-ac Joanna Peetersen Buermans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 1 januari 1721 (RK), overleden aldaar op 13 november 1793, begraven aldaar op 16 november 1793, 72 jaar oud, dochter van Petrus Petersse Buermans en Cornelia Janssen Oerlemans (XIII-m). Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 17 februari 1743, op 22-jarige leeftijd met Lambertus Janssen Mutsaerts (24 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 14 december 1718 (RK), overleden aldaar op 20 februari 1771, 52 jaar oud, zoon van Joannes Janssen Mutsaerts en Maria Lambrechts Janssen. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus, gedoopt te Nispen-Essen op 15 oktober 1744 (RK).
 2. Joannes, geboren te Nispen-Essen (Bredestraat), gedoopt te Nispen-Essen op 8 juli 1746 (RK), volgt onder XV-bc.
 3. Maria, geboren te Nispen-Essen (Breestraat op de Grote Schriek), gedoopt te Nispen-Essen op 2 oktober 1748 (RK), volgt onder XV-bd.
 4. Anna, geboren te Nispen-Essen (Schriek), gedoopt te Nispen-Essen op 30 januari 1751 (RK), volgt onder XV-be.
 5. Adrianus, geboren te Nispen-Essen (Schriek), gedoopt te Nispen-Essen op 15 mei 1753 (RK).
 6. Petronilla, geboren te Nispen-Essen (Schriek), gedoopt te Nispen-Essen op 22 augustus 1755 (RK).
 7. Antonius, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 23 februari 1758 (RK), volgt onder XV-bf.
 8. Anna, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 4 november 1760 (RK), overleden aldaar op 3 februari 1764, 3 jaar oud.
 9. Dijmphna, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 26 oktober 1762 (RK), volgt onder XV-bg.
 10. Cornelius, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 21 maart 1765 (RK).

XIV-ad Cornelius Buermans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 21 juli 1724 (RK), overleden aldaar op 2 december 1782, begraven op 7 december 1782, 58 jaar oud, zoon van Petrus Petersse Buermans en Cornelia Janssen Oerlemans (XIII-m). Hij is getrouwd te Kalmthout (BelgiŽ) op 3 mei 1756, op 31-jarige leeftijd met Anna Maria Simons Janssen (22 jaar oud), geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 30 mei 1733. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella, geboren te Essen (BelgiŽ) op 7 september 1757.
 2. Catharina, geboren te Essen (BelgiŽ) op 20 december 1759, begraven te Nispen-Essen op 9 april 1764, 4 jaar oud.
 3. Petrus, geboren te Essen (BelgiŽ) op 14 januari 1763.
 4. Adriana, gedoopt op 28 februari 1764, begraven te Nispen-Essen op 8 maart 1764, 9 dagen oud.
 5. Joannes, gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 23 november 1766, volgt onder XV-bh.
 6. Petronella, geboren te Essen (BelgiŽ) op 5 maart 1770.
 7. Pertrus, geboren te Essen (BelgiŽ) op 1 juni 1773, overleden aldaar op 12 oktober 1819, 46 jaar oud. Hij was gehuwd met Anna Cornelia Cools.

XIV-ae Petrus Buermans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 6 november 1727 (RK), overleden aldaar op 1 mei 1771, 43 jaar oud, zoon van Petrus Petersse Buermans en Cornelia Janssen Oerlemans (XIII-m). Hij was gehuwd (1) met Cornelia de Weert, geboren te Essen (BelgiŽ) op 4 december 1722, dochter van Joannes Dingeman de Weert en Dijmphna Dingeman Bastiaenssen. Uit dit huwelijk:

 1. Anna, geboren te Essen (BelgiŽ) op 15 januari 1746.
Hij was gehuwd (2) met Joanna Somers, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 28 juli 1735, overleden aldaar op 28 juli 1812, 77 jaar oud, dochter van Martinus Jansse Somers en Helena Cornelisse Slooven. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 28 januari 1754.
 2. Petronilla, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 15 december 1756.
 3. Johanna, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 25 mei 1760.
 4. Cornelia, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 23 september 1763.
 5. Joannes, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek) op 14 november 1766, gedoopt te Nispen-Essen op 14 november 1766 (RK), volgt onder XV-bi.
 6. Petrus, geboren te Nispen-Essen op 12 juli 1770, volgt onder XV-bj.

XIV-af Joannes Janse van Wesel, geboren te Nispen-Essen (Borteldonk), gedoopt te Nispen-Essen op 27 januari 1736 (RK), overleden te Essen (BelgiŽ) op 14 mei 1815, 79 jaar oud, zoon van Joannes Hendrixen van Wesel en Maria Janssen Oerlemans (XIII-n). Hij is in ondertrouw gegaan te Nispen-Essen op 24 april 1762 en getrouwd aldaar op 9 mei 1762, op 26-jarige leeftijd met Joanna Bastiaense Simons (19 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt te Nispen (NB) op 5 februari 1743, overleden te Essen (BelgiŽ) op 1 februari 1816, 72 jaar oud, dochter van Sebastianus Simons en Elisabeth Adriaenssen Haest. Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 3 april 1763, ongehuwd overleden te Roosendaal op 27 maart 1832, 68 jaar oud.
 2. Sebastianus, gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 14 maart 1765, volgt onder XV-bk.
 3. Catharina, geboren te Essen (BelgiŽ) op 12 januari 1767, gedoopt aldaar op 12 januari 1767, volgt onder XV-bl.
 4. Joannes, gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 2 februari 1769, overleden na 1833, minstens 64 jaar oud. Hij is getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 22 september 1814, op 45-jarige leeftijd met Elisabeth Kerstens (44 jaar oud), geboren te Kalmthout (BelgiŽ) in het jaar 1770.
 5. Adrianus, R.K. priester, gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 15 oktober 1771, overleden te Antwerpen (BelgiŽ) op 24 januari 1847, 75 jaar oud.
 6. Dijmpna, gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 23 maart 1774, volgt onder XV-bm.
 7. Cornelius, R.K. priester, gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 11 juni 1776, overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 13 maart 1849, 72 jaar oud.
 8. Maria, mutsenmaakster en winkelierster, gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 4 april 1779, ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 22 oktober 1857, 78 jaar oud.
 9. Joanna, gedoopt te Nispen-Essen op 17 augustus 1781, volgt onder XV-bn.
 10. Antonius, gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 8 mei 1784, volgt onder XV-bo.
 11. Pieter, gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 24 februari 1787, volgt onder XV-bp.

XIV-ag Begge Cornelia Cleermaeckers, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 17 november 1732, dochter van Andreas Jansen Cleermaeckers en Catharina Jacobi Backx (XIII-o). Zij is getrouwd te Kalmthout (BelgiŽ) op 29 september 1764, op 31-jarige leeftijd met Cornelius Fraters (43 jaar oud), geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 5 januari 1721. Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 21 februari 1770, volgt onder XV-bq.

XIV-ah Anna Maria Cornelissen Backx, geboren te Zundert (NB), gedoopt te Nispen-Essen op 20 november 1728 (RK), overleden te Roosendaal op 18 januari 1800, 71 jaar oud, dochter van Cornelius Jacobs Backx (XIII-p) en Dijmphna Janssen van Turnhout. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 18 april 1751, op 22-jarige leeftijd met Adrianus Geertssen van Loon (27 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Schanker), gedoopt te Nispen-Essen op 15 september 1723, overleden te Roosendaal op 1 oktober 1795, 72 jaar oud, zoon van Gerardus Cornelissen van Loon en Maria Adriani Bastiaenssen. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus, gedoopt te Roosendaal op 26 maart 1752 (RK), wonende aldaar, overleden aldaar op 6 juni 1818, 66 jaar oud. Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 21 april 1787 en getrouwd aldaar op 6 mei 1787, op 35-jarige leeftijd met Cornelia Helmons (31 jaar oud), geboren te Wouw (NB) in het jaar 1756, wonende aldaar, overleden te Roosendaal op 8 november 1820, 64 jaar oud.
 2. Joannes, geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op 22 september 1753 (RK), volgt onder XV-br.
 3. Anna, geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op 2 juni 1757 (RK), volgt onder XV-bs.
 4. Cornelis, geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op 18 februari 1762 (RK), volgt onder XV-bt.
 5. Jacobus, gedoopt te Roosendaal op 12 mei 1765 (RK), overleden voor 1766, hoogstens 1 jaar oud.
 6. Jacobus, geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op 19 oktober 1766 (RK), volgt onder XV-bu.
 7. Adriana, geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op 12 februari 1773 (RK).
 8. Dijmphna, geboren te Roosendaal voor 1776, overleden aldaar voor 15 november 1776.
 9. Dijmphna, geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op 15 november 1776 (RK), volgt onder XV-bv.
 10. Johannes, geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op 8 april 1786 (RK), volgt onder XV-bw.

XIV-ai Elisabeth Backx, gedoopt te Nispen-Essen op 17 oktober 1732, overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 16 februari 1801, 68 jaar oud, dochter van Cornelius Jacobs Backx (XIII-p) en Dijmphna Janssen van Turnhout. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 7 februari 1762, op 29-jarige leeftijd met Dingeman Janssen Maes (27 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) in het jaar 1735, overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 24 augustus 1810, 75 jaar oud, zoon van Joannes Peeters Maes en Catharina Cornelissen Slooven. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna, geboren te Essen (BelgiŽ) op 1 oktober 1763, volgt onder XV-bx.
 2. Anna, geboren te Essen (BelgiŽ) op 22 juli 1765.
 3. Maria, geboren te Essen (BelgiŽ) op 28 maart 1767, volgt onder XV-by.
 4. Joannes, geboren te Essen (BelgiŽ) op 22 juli 1769.
 5. Dymphna, geboren te Essen (BelgiŽ) op 22 juli 1769, volgt onder XV-bz.

XIV-aj Jacobus Backx, gedoopt te Nispen-Essen op 19 september 1736, overleden te Huijbergen (NB) op 14 juli 1806, 69 jaar oud, zoon van Cornelius Jacobs Backx (XIII-p) en Dijmphna Janssen van Turnhout. Hij is in ondertrouw gegaan te Kalmthout (BelgiŽ) op 13 oktober 1759 en getrouwd aldaar op 28 oktober 1759, op 23-jarige leeftijd met Paulina Elst (24 jaar oud), gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 20 mei 1735, overleden te Huijbergen (NB) op 25 september 1814, 79 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Anna, gedoopt te Huijbergen (NB) op 14 februari 1762 (RK), volgt onder XV-ca.
 2. Anna, gedoopt te Huijbergen (NB) op 22 november 1763 (RK), volgt onder XV-cb.
 3. Cornelius, gedoopt te Huijbergen (NB) op 12 september 1765 (RK), overleden voor 9 juli 1770, hoogstens 4 jaar oud.
 4. Petrus, gedoopt te Huijbergen (NB) op 15 mei 1767 (RK).
 5. Anna, geboren te Huijbergen (NB) op 30 november 1768, gedoopt aldaar op 30 november 1768 (RK), volgt onder XV-cc.
 6. Cornelius, gedoopt te Huijbergen (NB) op 9 juli 1770 (RK).
 7. Elisabeth, gedoopt te Huijbergen (NB) op 10 november 1771 (RK), volgt onder XV-cd.
 8. Anna, gedoopt te Huijbergen (NB) op 8 november 1773 (RK).
 9. Joanna, gedoopt te Huijbergen (NB) op 14 augustus 1775 (RK), overleden voor 2 juni 1777, hoogstens 1 jaar oud.
 10. Joanna, gedoopt te Huijbergen (NB) op 2 juni 1777 (RK), volgt onder XV-ce.
 11. Petronella, gedoopt te Huijbergen (NB) op 10 september 1778 (RK), volgt onder XV-cf.
 12. Jacobus, geboren te Huijbergen (NB), gedoopt aldaar op 24 februari 1781 (RK), volgt onder XV-cg.
 13. Adriana, gedoopt te Huijbergen (NB) op 2 oktober 1782 (RK).

XIV-ak Adriana Cornelissen Backx, gedoopt te Nispen-Essen op 23 februari 1742 (RK), dochter van Cornelius Jacobs Backx (XIII-p) en Dijmphna Janssen van Turnhout. Zij is getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 26 juli 1765, op 23-jarige leeftijd met Jan Adriaenssen, schipper, tavenier en winkelier. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes, geboren te Essen (BelgiŽ) op 5 september 1763.
 2. Maria, geboren te Essen (BelgiŽ) op 5 januari 1766.
 3. Cornelius, geboren te Huijbergen (NB) op 16 juni 1768, volgt onder XV-ch.
 4. Dymphna, geboren te Huijbergen (NB) op 18 april 1770.
 5. Thomas, geboren te Huijbergen (NB) op 1 juni 1772, volgt onder XV-ci.

XIV-al Anna Brosis, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 11 september 1734, overleden aldaar op 31 januari 1763, 28 jaar oud, dochter van Adriaen Cornelis Brosis en Gertrudis Oerlemans (XIII-q). Zij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 7 april 1761, op 26-jarige leeftijd met Petrus Matthijssen Mous (27 jaar oud), geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 15 april 1733. Uit dit huwelijk:

 1. Anna, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 30 januari 1763, volgt onder XV-cj.

XIV-am Joannes Petrus van der Vliet, geboren te Nispen-Essen (Wildert), gedoopt te Nispen-Essen op 2 juli 1733 (RK), overleden aldaar op 2 januari 1782, begraven aldaar op 5 januari 1782, 48 jaar oud, zoon van Petrus Janssen van der Vliet en Catharina Geertsen Oerlemans (XIII-r). Hij was gehuwd (1) met Dijmphna van Hasselt, geboren te Zundert (Groot Zundert). Uit dit huwelijk:

 1. Petrus, geboren te Nispen-Essen (Heuvel), gedoopt te Nispen-Essen op 25 september 1758 (RK).
 2. Catharina, geboren te Nispen-Essen (Heuvel), gedoopt te Nispen-Essen op 16 september 1762 (RK), begraven aldaar op 10 februari 1765, 2 jaar oud.
 3. Petrus (RK), overleden te Nispen-Essen op 25 april 1769.
 4. Dijmphna (RK), overleden te Nispen-Essen op 25 januari 1768.
Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 30 juni 1768, op 34-jarige leeftijd (2) met Elisabeth Hollanders, geboren te Gastel (RK). Uit dit huwelijk:
 1. Jacobus, gedoopt te Nispen-Essen op 27 mei 1769 (RK), overleden te Nispen-Essen (bij de Heuvel) op 19 maart 1791, begraven te Nispen-Essen op 21 maart 1791, 21 jaar oud.
 2. Dijmphna, geboren te Nispen-Essen (Heuvel), gedoopt te Nispen-Essen op 1 juli 1771 (RK), volgt onder XV-ck.
 3. Catharina, gedoopt te Nispen-Essen op 18 januari 1774 (RK).
 4. Joanna, geboren te Nispen-Essen (Heuvel), gedoopt te Nispen-Essen op 1 december 1775 (RK), volgt onder XV-cl.
 5. Petrus, geboren te Nispen-Essen (Heuvel), gedoopt te Nispen-Essen op 19 maart 1780 (RK).

XIV-an Josina van der Vliet, arbeidster, geboren te Nispen-Essen (Wildert), gedoopt te Nispen-Essen op 15 juli 1745 (RK), wonende te Nispen (NB), overleden te Roosendaal en Nispen op 27 augustus 1820, 75 jaar oud, dochter van Petrus Janssen van der Vliet en Catharina Geertsen Oerlemans (XIII-r). Zij is getrouwd op 14 januari 1770, op 24-jarige leeftijd (1) met Joannes Quintinus, overleden te Nispen-Essen, begraven aldaar op 3 juni 1775.

Opmerking: ex Nispen; uitvaartplechtigheid 30-06-1775?
Uit dit huwelijk:
 1. Petrus, geboren te Wouw (Warberg), gedoopt te Nispen-Essen op 25 februari 1771 (RK), volgt onder XV-cm.
 2. Martinus, geboren te Nispen-Essen (Heikant), gedoopt te Nispen-Essen op 20 november 1773.
Zij is in ondertrouw gegaan te Nispen (NB) op 19 januari 1777 en getrouwd aldaar op 2 februari 1777, op 31-jarige leeftijd (2) met Paulus van Beers (30 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 5 september 1746 (RK), wonende te Nispen (NB), overleden te Wouw (Swanenburg), begraven te Wouw (NB) op 21 december 1807, 61 jaar oud.
Armlastig.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes, geboren te Wouw (Swanenburg), gedoopt te Wouw (NB) op 8 mei 1778 (RK).
 2. Carolus, geboren te Wouw (Warberg), gedoopt te Wouw (NB) op 3 september 1780 (RK).
 3. Anna, geboren te Wouw (Warberg) op 24 november 1785, gedoopt te Wouw (NB) op 25 november 1785 (RK), overleden aldaar op 2 september 1862, 76 jaar oud.

XIV-ao Elisabeth Oetelmans, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 6 september 1735 (RK), dochter van Joannes Oerlemans (XIII-s) en Gertrudis Cornelissen Redelijckx.

Ook Hoetelmans genoemd.
Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 26 februari 1763 en getrouwd aldaar op 13 maart 1763, op 27-jarige leeftijd (1) met Nicolaas van Oolen. Uit dit huwelijk:
 1. Joannes, gedoopt te Steenbergen op 2 september 1764 (RK).
 2. Elisabeth, gedoopt te Steenbergen op 12 december 1765 (RK).
 3. Jacobus, gedoopt te Steenbergen op 19 februari 1767 (RK). Hij is getrouwd te Steenbergen op 18 april 1799, op 32-jarige leeftijd met Johanna de Regt.
 4. Petrus, gedoopt te Steenbergen op 13 november 1768 (RK), volgt onder XV-cn.
 5. Adrianus, gedoopt te Steenbergen op 19 september 1770 (RK), volgt onder XV-co.
 6. Gerardus, gedoopt te Steenbergen op 29 augustus 1772 (RK), overleden te Nieuw-Vossemeer (NB) op 22 juni 1824, 51 jaar oud.
Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 17 maart 1781 en getrouwd aldaar op 1 april 1781, op 45-jarige leeftijd (2) met Cornelis van Gaans.

XIV-ap Gertrudis Oerlemans, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 25 oktober 1737 (RK), overleden te Steenbergen voor 19 maart 1785, hoogstens 47 jaar oud, dochter van Joannes Oerlemans (XIII-s) en Gertrudis Cornelissen Redelijckx. Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 27 april 1765 en getrouwd aldaar op 12 mei 1765, op 27-jarige leeftijd met Kornelis Nijssen.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 19 maart 1785 en getrouwd aldaar op 3 april 1785 met Maria Disvorst.) Uit dit huwelijk:

 1. Henricus, gedoopt te Steenbergen op 31 maart 1766 (RK).
 2. Gertrudis, gedoopt te Steenbergen op 7 juli 1767.
 3. Gertrudis, gedoopt te Steenbergen op 9 november 1771.
 4. Henricus, gedoopt te Steenbergen op 15 juli 1774.
 5. Joanna, geboren te Steenbergen, gedoopt op 5 augustus 1775.
 6. Joannes, gedoopt te Steenbergen op 19 april 1781.

XIV-aq Joannes Oerlemans, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 29 november 1741 (RK), zoon van Joannes Oerlemans (XIII-s) en Gertrudis Cornelissen Redelijckx. Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 14 november 1777 en getrouwd te Nieuw-Vossemeer (NB) op 30 november 1777, op 36-jarige leeftijd met Adriana Vromans, geboren te Steenbergen. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 26 februari 1779 (RK).

XIV-ar Geertruida Oerlemans, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 13 januari 1732 (RK), wonende te Heerle (NB), overleden te Wouw (NB) op 20 december 1792, begraven op 22 december 1792, 60 jaar oud, dochter van Nicolaus Dircken Oerlemans (XIII-t) en Joanna Geertsen Eijsermans. Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 8 april 1752 en getrouwd aldaar op 23 april 1752, op 20-jarige leeftijd met Nicolaas Jansen Mangelaars (37 jaar oud), geboren te Wouw (Haink) op 19 september 1714 (RK), wonende te Heerle (NB), overleden op 29 maart 1793, begraven te Wouw (NB) op 2 april 1793, 78 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 4 juni 1754 (RK), overleden aldaar op 10 juni 1793, 39 jaar oud.
 2. Joannes, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 30 maart 1758 (RK), volgt onder XV-cp.
 3. Cornelius, geboren te Wouw (Driestap), gedoopt te Wouw (NB) op 21 januari 1763 (RK).
 4. Nicolaas, gedoopt te Wouw (NB) op 2 november 1765 (RK), overleden te Roosendaal op 22 september 1812, 46 jaar oud. Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 2 september 1797 en getrouwd aldaar op 17 september 1797, op 31-jarige leeftijd met Cornelia Wouts (25 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 21 januari 1772, wonende aldaar, overleden aldaar op 12 maart 1843, 71 jaar oud.
  (Zij is later getrouwd te Roosendaal op 1 augustus 1813, op 41-jarige leeftijd met Johannes Kostermans (43 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 16 mei 1770, overleden aldaar op 10 september 1850, 80 jaar oud, zoon van Pieter Kostermans en Elizabetha van Hoof.)
 5. Gertrudis, geboren te Wouw (Driestap), gedoopt te Wouw (NB) op 2 november 1765 (RK).
 6. Adrianus, geboren te Wouw (Driestap), gedoopt te Wouw (NB) op 15 maart 1774 (RK), begraven aldaar op 2 april 1793, 19 jaar oud.

XIV-as Theodorus Oerlemans, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 21 januari 1735 (RK), wonende te Heerle (NB), zoon van Nicolaus Dircken Oerlemans (XIII-t) en Joanna Geertsen Eijsermans. Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 10 juni 1758 en getrouwd aldaar op 25 juni 1758, op 23-jarige leeftijd met Joanna van Osta, gedoopt te Zundert (NB) (RK), wonende te Heerle (NB).

Getuigen ondertrouw: Theodore Eijsermans, Pitronella van Osta.
Uit dit huwelijk:
 1. Joannes, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 26 januari 1759 (RK), overleden voor 10 februari 1765, hoogstens 6 jaar oud.
 2. Maria, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 3 oktober 1760 (RK), overleden voor 31 januari 1766, hoogstens 5 jaar oud.
 3. Joanna, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 31 december 1762 (RK).
 4. Joannes, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 10 februari 1765 (RK).
 5. Maria, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 31 januari 1766 (RK).
 6. Theodorus, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 26 juni 1768 (RK).

XIV-at Joannes Dingeman Oerlemans, landbouwer, geboren te Huijbergse Moer, gedoopt te Nispen-Essen op 25 maart 1755, wonende te Essen (Moerkant 1), overleden te Essen (BelgiŽ) op 5 februari 1838, 82 jaar oud, zoon van Dingemannus Theodoor Cornelissen Oerlemans (XIII-u) en Cornelia Janssen Linders.

Aangever
Naam Theodorus Oerlemans
Relatie zoon of dochter van Joannes Oerlemans
Leeftijd 42 jaar
Woonplaats Essen
Beroep landbouwer

Aangever
Naam Jan Baptist Van den Bergh
Relatie bekende (bij aktes bv. vroedvrouw) van Joannes Oerlemans
Leeftijd 63 jaar
Woonplaats Essen
Beroep wagenmaker.
Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 8 oktober 1781, op 26-jarige leeftijd met Catharina van Ginneken (27 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Horendonck), gedoopt te Nispen-Essen op 28 november 1753, overleden aldaar op 16 februari 1816, 62 jaar oud, dochter van Cornelis Leonardus Peeters van Ginneken en Cornelia Cornelissen Hertoghs. Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 19 augustus 1782, volgt onder XV-cq.
 2. Cornelius, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 8 oktober 1785.
 3. Dimphna, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek) op 16 november 1787, gedoopt te Nispen-Essen op 17 november 1787, volgt onder XV-cr.
 4. Anna, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 20 november 1790, overleden aldaar, begraven aldaar op 24 juni 1822, 31 jaar oud. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 19 april 1815, op 24-jarige leeftijd met Antonius BovŤ (27 jaar oud), geboren te Huijbergen (NB) op 28 december 1787.
 5. Petronilla, geboren te Nispen-Essen, gedoopt aldaar op 9 januari 1793, volgt onder XV-cs.
 6. Theodorus, landbouwer, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek) op 31 mei 1795, gedoopt te Nispen-Essen op 1 juni 1795, wonende te Essen (BelgiŽ).

XIV-au Anna Cornelia Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Broekakker), gedoopt te Nispen-Essen op 9 maart 1744 (RK), overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 11 oktober 1819, 75 jaar oud, dochter van Cornelis Dirck Oerlemans (XIII-v) en Adriana Adriaenssen Veraert. Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 3 februari 1770 en getrouwd aldaar op 18 februari 1770, op 25-jarige leeftijd met Cornelius Suijkerbuijck (30 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ), gedoopt aldaar op 14 januari 1740 (RK), wonende te Roosendaal, zoon van Judocus Geertsen Suijckerbuijck en Anna Aertse Dingeman.

Getuigen ondertrouw: Joannes Loos, Joanna Oerlemans.
Uit dit huwelijk:
 1. Marijnis, geboren te Nispen-Essen (bij de Molen), gedoopt te Nispen-Essen (Nieuwmoer) op 2 januari 1771 (RK), overleden te Nispen-Essen op 17 april 1771, 105 dagen oud.
 2. Anna, geboren te Nispen-Essen (Hondsberg), gedoopt te Nispen-Essen op 3 maart 1772 (RK), overleden aldaar op 27 februari 1790, begraven aldaar op 1 maart 1790, 17 jaar oud.
 3. Cornelis, arbeider, geboren te Nispen-Essen (Hondsberg), gedoopt te Nispen-Essen op 13 april 1775 (RK), wonende te Roosendaal, ongehuwd overleden te Dambrugge (Merksem BelgiŽ) op 15 augustus 1826, 51 jaar oud.
 4. Adriana, geboren te Nispen-Essen (Hondsberg), gedoopt te Nispen-Essen op 3 april 1778 (RK), begraven aldaar op 30 april 1785, 7 jaar oud.
 5. Maria, geboren te Nispen-Essen (Steenpaal), gedoopt te Nispen-Essen op 11 september 1780 (RK).
 6. Catharina, geboren te Nispen-Essen (op de Polder), gedoopt te Nispen-Essen op 1 november 1784 (RK), overleden aldaar op 18 januari 1785, begraven te Essen (BelgiŽ), 78 dagen oud.
 7. Adriana, geboren te Woensdrecht (NB), gedoopt te Nispen-Essen op 24 maart 1786 (RK), overleden aldaar op 22 maart 1787, begraven op 22 maart 1787, 363 dagen oud.

XIV-av Joanna Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Broekakker), gedoopt te Nispen-Essen op 17 maart 1750 (RK), wonende te Essen (BelgiŽ), overleden te Nispen-Essen (Hemelrijk), begraven te Nispen-Essen op 7 mei 1804, 54 jaar oud, dochter van Cornelis Dirck Oerlemans (XIII-v) en Adriana Adriaenssen Veraert. Zij is in ondertrouw gegaan te Nispen (NB) op 8 april 1781 en getrouwd te Nispen-Essen op 23 april 1781, op 31-jarige leeftijd met Franciscus van Hees (24 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 13 maart 1757, wonende te Essen (BelgiŽ).
(Hij is later getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 18 april 1805, op 48-jarige leeftijd met Anna Dijmpna BovŤ (39 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 21 februari 1766, overleden te Essen (BelgiŽ) op 1 november 1848, 82 jaar oud, dochter van Johannes BovŤ en Cornelia Peeter Laureijssen.) Uit dit huwelijk:

 1. Maria, geboren te Nispen-Essen (over d'Aa), gedoopt te Nispen-Essen op 4 maart 1782, volgt onder XV-ct.
 2. Cornelius, geboren te Nispen-Essen (over d'Aa), gedoopt te Nispen-Essen op 29 september 1784, ongehuwd overleden te Steenbergen op 13 mei 1824, 39 jaar oud.
 3. Adrianus, geboren te Nispen-Essen (over d'Aa), gedoopt te Nispen-Essen op 5 oktober 1789.

XIV-aw Cornelius Oerlemans, arbeider, geboren te Nispen-Essen (Broekakker), gedoopt te Nispen-Essen op 29 april 1758 (RK), wonende te Nispen (NB), overleden te Roosendaal en Nispen op 29 december 1831, 73 jaar oud, zoon van Cornelis Dirck Oerlemans (XIII-v) en Adriana Adriaenssen Veraert. Hij is in ondertrouw gegaan te Nispen-Essen op 7 april 1782 en getrouwd aldaar op 21 april 1782, op 23-jarige leeftijd (1) met Maria Auwers, geboren te Nispen (NB) (RK), wonende aldaar, overleden te Nispen-Essen op 11 november 1782. Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 26 augustus 1792, op 34-jarige leeftijd (2) met Joanna van Heijbeek (23 jaar oud), arbeidster, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 23 juli 1769, overleden te Roosendaal en Nispen op 19 maart 1827, 57 jaar oud, dochter van Johannes van Heijbeek en Lucia van Meel. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana, geboren te Nispen (NB), gedoopt te Nispen-Essen op 28 december 1794 (RK).

XIV-ax Elisabeth Oerlemans, geboren te Roosendaal, gedoopt te Nispen-Essen op 16 september 1760 (RK), overleden te Roosendaal op 20 september 1796, begraven te Roosendaal (kerkhof) op 20 september 1796, 36 jaar oud, dochter van Antonius Dircken Oerlemans (XIII-w) en Maria Wouters Crijnen Hertoghs. Zij is in ondertrouw gegaan te Nispen (NB) op 16 april 1787 en getrouwd te Roosendaal op 29 april 1787, op 26-jarige leeftijd met Joannes van Nassau (36 jaar oud), dagloner, geboren te Roosendaal op 13 februari 1751 (RK), wonende aldaar, overleden te Roosendaal en Nispen op 12 juli 1819, 68 jaar oud, zoon van Willem van Nassau en Anna Driessen de Beir.
(Hij is later in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 14 oktober 1797 en getrouwd aldaar op 29 oktober 1797, op 46-jarige leeftijd met Dijmpna Kools (45 jaar oud), arbeidster, gedoopt te Nispen-Essen op 21 december 1751, wonende te Roosendaal, overleden te Roosendaal en Nispen op 7 maart 1816, 64 jaar oud.) Uit dit huwelijk:

 1. Agnes, gedoopt te Roosendaal op 5 oktober 1788 (RK), volgt onder XV-cu.
 2. Wilhelmus, gedoopt te Roosendaal op 9 december 1791 (RK), volgt onder XV-cv.
 3. Andreas, gedoopt te Roosendaal op 3 september 1794 (RK).

XIV-ay Anna Catharina Oerlemans, arbeidster, geboren te Nispen-Essen, gedoopt aldaar op 16 oktober 1766 (RK), overleden te Essen (BelgiŽ) op 10 maart 1850, 83 jaar oud, dochter van Antonius Dircken Oerlemans (XIII-w) en Maria Wouters Crijnen Hertoghs.

Aangever
Naam Joannes Baptista Wierikx
Relatie zoon of dochter van Anna Catharina Oerlemans
Leeftijd 47 jaar
Woonplaats Essen
Beroep dagloner

Aangever
Naam Willem Van Reusel
Relatie bekende (bij aktes bv. vroedvrouw) van Anna Catharina Oerlemans
Leeftijd 56 jaar
Woonplaats Essen
Beroep wagenmaker.
Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 13 januari 1794, op 27-jarige leeftijd met Joannes Wierickx (30 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 25 maart 1763, overleden aldaar op 4 januari 1827, 63 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Joannes, geboren te Nispen-Essen op 17 november 1794 (RK), overleden aldaar op 15 juli 1802, 7 jaar oud.
 2. Cornelia, gedoopt te Nispen-Essen op 15 december 1796 (RK), overleden te Essen (BelgiŽ) op 17 september 1879, 82 jaar oud. Zij is getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 10 januari 1824, op 27-jarige leeftijd met Adrianus Meeus (ongeveer 27 jaar oud), geboren te Brecht (BelgiŽ) rond 1797, overleden te Essen (BelgiŽ) op 25 januari 1849, ongeveer 52 jaar oud.
 3. Antonius, geboren te Nispen-Essen (Werf), gedoopt te Nispen-Essen op 27 februari 1798 (RK), overleden te Essen (BelgiŽ) op 25 juni 1804, 6 jaar oud.
 4. Maria, geboren te Nispen-Essen (Heikant), gedoopt te Nispen-Essen op 29 maart 1800 (RK), overleden te Essen (BelgiŽ) op 6 maart 1872, 71 jaar oud. Zij is getrouwd in het jaar 1832, op 32-jarige leeftijd met Adrianus Maas (ongeveer 30 jaar oud), geboren te Zundert (NB) rond 1802, overleden te Essen (BelgiŽ) op 31 maart 1859, ongeveer 57 jaar oud.
 5. Joannes, dagloner, geboren te Nispen-Essen op 29 augustus 1802 (RK), overleden te Essen (BelgiŽ) op 24 maart 1872, 69 jaar oud. Hij is getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 2 maart 1832, op 29-jarige leeftijd met Adriana van Loon (31 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 12 juni 1800 (RK), overleden te Essen (BelgiŽ) op 9 februari 1885, 84 jaar oud, dochter van Antonius van Loon en Wilhelmina Deckers.
 6. Francisca, geboren te Nispen-Essen op 29 augustus 1802 (RK).
 7. Maria, geboren te Nispen-Essen op 19 april 1804, gedoopt te Wouw (NB) (RK), volgt onder XV-cw.
 8. Antonius, geboren te Nispen-Essen op 14 juni 1807 (RK), volgt onder XV-cx.
 9. Adrianus, geboren te Nispen-Essen op 6 maart 1810 (RK), volgt onder XV-cy.

XIV-az Maria Catharina Oerlemans, arbeidster, geboren te Nispen-Essen (bij de Molen), gedoopt te Nispen-Essen op 9 juni 1773 (RK), overleden te Roosendaal en Nispen op 8 juni 1823, 49 jaar oud, dochter van Antonius Dircken Oerlemans (XIII-w) en Maria Wouters Crijnen Hertoghs. Zij is in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 21 januari 1804 en getrouwd aldaar op 3 februari 1804, op 30-jarige leeftijd met Christianus Weijmans (34 jaar oud), geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw (NB) op 18 februari 1769 (RK), overleden te Roosendaal en Nispen op 8 maart 1837, 68 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana, geboren te Wouw (Vroenhout) op 13 april 1805, gedoopt te Wouw (NB) op 13 april 1805 (RK).
 2. Maria, geboren te Wouw (Vroenhout) op 18 augustus 1806, gedoopt te Wouw (NB) op 18 augustus 1806 (RK), volgt onder XV-cz.
 3. Joanna, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw (NB) op 22 mei 1809 (RK), volgt onder XV-da.

XIV-ba Wouterus Oerlemans, timmerman, gedoopt te Nispen-Essen op 23 maart 1776 (RK), zoon van Antonius Dircken Oerlemans (XIII-w) en Maria Wouters Crijnen Hertoghs. Hij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 5 mei 1805, op 29-jarige leeftijd (1) met Petronella Nelen (26 jaar oud), gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 27 september 1778 (RK), overleden te Nispen-Essen op 20 maart 1814, 35 jaar oud, dochter van Antonius Niclaessen Nelen (XV-dc) en Joanna Elst. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, gedoopt te Nispen-Essen op 6 april 1806.
 2. Joanna, geboren te Nispen-Essen op 2 oktober 1808.
 3. Catharina, geboren te Nispen-Essen op 18 juni 1811.
Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 16 juli 1815, op 39-jarige leeftijd (2) met Dijmphna van Laerhoven (18 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Nieuwstraat), gedoopt te Nispen-Essen op 5 september 1796, dochter van Cornelius van Laerhoven en Catharina van Aert. Uit dit huwelijk:
 1. Anna, geboren te Nispen-Essen op 24 april 1816.
 2. Adriaen, geboren te Nispen-Essen op 10 juni 1818.
 3. Maria, geboren te Nispen-Essen op 3 april 1823.
 4. Antoine, geboren te Nispen-Essen op 27 juli 1825, volgt onder XV-db.

XIV-bb Johannes Niclaessen Nelen, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 14 september 1726, overleden aldaar op 15 december 1805, 79 jaar oud, zoon van Nicolaus Adriaenssen Nelen (XIII-x) en Cornelia Adriaensse Francken. Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 1 september 1754, op 27-jarige leeftijd met Maria Simons van den Bergh (15 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 6 maart 1739, overleden aldaar op 22 februari 1811, 71 jaar oud, dochter van Simon Siardus van den Bergh en Gertrudis Jansse van Turnhout.
(Zij is daarnaast getrouwd te Roosendaal op 18 augustus 1765, op 26-jarige leeftijd (2) met Gijsbrecht Cornelissen van Achtmael (51 jaar oud), geboren te Nispen-Essen, gedoopt aldaar op 12 november 1713, overleden aldaar op 2 oktober 1790, 76 jaar oud, zoon van Cornelius Gijsbrechts van Achtmael en Barbara Adriaen Jan Joossen. (Hij is eerder getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 11 juni 1747, op 33-jarige leeftijd met Cornelia Janssen Joossen (23 jaar oud), gedoopt op 4 mei 1724, overleden te Wouw (NB) op 18 april 1764, begraven op 18 april 1764, 39 jaar oud, dochter van Jan Cornelis Joossen en Antonia Dingeman Schrauwen.)) Uit dit huwelijk:

 1. Antonius, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 30 augustus 1755, volgt onder XV-dc.
 2. Nicolaus, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 2 november 1757, volgt onder XV-dd.
 3. Cornelia, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 18 november 1760, volgt onder XV-de.
 4. Simon, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 9 januari 1764, begraven aldaar op 25 juni 1769, 5 jaar oud.
 5. Joannes, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 16 november 1766.
 6. Simon, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 19 september 1769, volgt onder XV-df.
 7. Cornelius, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 28 november 1772, volgt onder XV-dg.
 8. Bernardus, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 1 september 1775, volgt onder XV-dh.

XIV-bc Adrianus Nelen, geboren te Huijbergen (NB) op 29 juli 1720, overleden te Moerkant op 23 december 1788, 68 jaar oud, zoon van Dingeman Adriaen Nelen (XIII-y) en Adriana Peeters Clerck. Hij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 8 september 1756, op 36-jarige leeftijd met Adriana Hendrick Janssen Wesenbeeck (17 jaar oud), geboren te Essen (Wildert) op 1 januari 1739, gedoopt te Nispen-Essen op 1 januari 1739 (RK), overleden te Kalmthoutse Hoek (BelgiŽ) op 8 maart 1814, 75 jaar oud, dochter van Hendrik Janssen Wesenbeeck (XIII-ap) en Cornelia Cornelissen Hertoghs. Uit dit huwelijk:

 1. Dijmphna, geboren te Kalmthoutse Hoek (BelgiŽ) op 6 oktober 1757, volgt onder XV-di.
 2. Petrus, geboren te Moerkant op 3 april 1760, overleden te Kalmthoutse Hoek (BelgiŽ) op 15 april 1816, 56 jaar oud.
 3. Maria, geboren te Kalmthoutse Hoek (BelgiŽ) op 12 oktober 1762, volgt onder XV-dj.
 4. Adriana, geboren te Moerkant op 26 november 1764.
 5. Cornelia, geboren te Moerkant op 12 januari 1768.
 6. Henricus, geboren te Moerkant op 15 juni 1770, overleden te Kalmthoutse Hoek (BelgiŽ) op 10 maart 1846, 75 jaar oud.
 7. Catharina, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 6 november 1773, overleden te Nispen-Essen op 12 september 1809, 35 jaar oud. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 18 juni 1803, op 29-jarige leeftijd met Adrianus van Loon, geboren te Nispen-Essen op 13 juni 1756, volgt onder XIV-cw.
 8. Joanna, geboren te Moerkant op 4 november 1776, overleden na 1 december 1794, minstens 18 jaar oud.
 9. Elisabeth, geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt aldaar op 10 februari 1781, volgt onder XV-dk.
 10. Cornelius, geboren te Moerkant op 24 maart 1785, ongehuwd overleden te Kalmthoutse Hoek (BelgiŽ) op 16 mei 1803, 18 jaar oud.

XIV-bd Cornelius Nelen, geboren te Huijbergen (NB) op 2 februari 1724, gedoopt aldaar op 2 februari 1724, overleden aldaar op 16 november 1777, 53 jaar oud, zoon van Dingeman Adriaen Nelen (XIII-y) en Adriana Peeters Clerck. Hij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 1 september 1754, op 30-jarige leeftijd met Alegonda Cabus (21 jaar oud), geboren te Huijbergen (NB) op 16 april 1733, overleden aldaar op 5 december 1805, 72 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Siardus, gedoopt te Huijbergen (NB) op 26 februari 1770 (RK), volgt onder XV-dl.
 2. Jacobus, geboren te Huijbergen (NB) op 19 maart 1776, volgt onder XV-dm.

XIV-be Petrus Nelen, geboren te Nispen-Essen (Schanker), gedoopt te Nispen-Essen op 19 februari 1730 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden voor 24 februari 1803, hoogstens 73 jaar oud, zoon van Joannes Adriaenssen Nelen (XIII-z) en Cornelia Mantens van Opdorp. Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 3 december 1763 en getrouwd aldaar op 18 december 1763, op 33-jarige leeftijd met Gertrudis van Gaens (31 jaar oud), geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 17 maart 1732 (RK), overleden aldaar op 24 februari 1803, 70 jaar oud, dochter van Petrus Gaspar Jacobs Gaens en Maria van Rijen. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 23 maart 1766 (RK), volgt onder XV-dn.
 2. Petronella, gedoopt te Wouw (NB) op 31 januari 1768 (RK), volgt onder XV-do.
 3. Cornelius, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 23 februari 1773 (RK). Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 17 oktober 1805, op 32-jarige leeftijd (1) met zijn nicht Dingena Nelen (32 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 10 februari 1773, gedoopt aldaar op 10 februari 1773 (RK), overleden voor 1807, hoogstens 34 jaar oud, dochter van Henricus Janssen Adriaenssen Nelen (XIV-bf) en Adriana Wuijts. Hij is getrouwd te Nispen (NB) op 21 juni 1807, op 34-jarige leeftijd (2) met Maria Catharina van Heijbeeck (28 jaar oud), geboren te Roosendaal op 28 april 1779, dochter van Petrus van Heijbeek en Maria Broos.
 4. Petrus, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 23 februari 1773 (RK).

XIV-bf Henricus Janssen Adriaenssen Nelen, geboren te Nispen-Essen (Schanker), gedoopt te Nispen-Essen op 4 juli 1734 (RK), begraven aldaar op 31 mei 1775, 40 jaar oud, zoon van Joannes Adriaenssen Nelen (XIII-z) en Cornelia Mantens van Opdorp. Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 6 juni 1768, op 33-jarige leeftijd met Adriana Wuijts, geboren te Wuustwezel (BelgiŽ). Uit dit huwelijk:

 1. Joannes, gedoopt te Nispen-Essen op 8 juli 1768 (RK).
 2. Catharina, geboren te Nispen-Essen (Wildert), gedoopt te Nispen-Essen op 27 augustus 1770 (RK), overleden te Essen (BelgiŽ) op 8 oktober 1860, 90 jaar oud. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 24 augustus 1800, op 29-jarige leeftijd (1) met Petrus Joannes Cornelissen van Loon, geboren te Nispen-Essen (Zandstraat), gedoopt te Nispen-Essen op 18 februari 1758, volgt onder XIV-cx. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 26 april 1815, op 44-jarige leeftijd (2) met Petrus Luijckx (33 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 5 juni 1781.
 3. Dingena, geboren te Nispen-Essen op 10 februari 1773, gedoopt aldaar op 10 februari 1773 (RK), overleden voor 1807, hoogstens 34 jaar oud. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 17 oktober 1805, op 32-jarige leeftijd met haar neef Cornelius Nelen (32 jaar oud), geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 23 februari 1773 (RK), zoon van Petrus Nelen (XIV-be) en Gertrudis van Gaens.
  (Hij is later getrouwd te Nispen (NB) op 21 juni 1807, op 34-jarige leeftijd met Maria Catharina van Heijbeeck (28 jaar oud), geboren te Roosendaal op 28 april 1779, dochter van Petrus van Heijbeek en Maria Broos.)
 4. Henricus, geboren te Nispen-Essen (Schanker), gedoopt te Nispen-Essen op 4 oktober 1775 (RK), volgt onder XV-dp.

XIV-bg Petronilla Nicolai van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (Nieuwmoer) op 30 september 1711, gedoopt te Nispen-Essen (RK), overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 24 juli 1778, 66 jaar oud, dochter van Nicolaas Cornelissen van den Bergh (XIII-aa) en Cornelia Marijnissen. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 28 mei 1738, op 26-jarige leeftijd (1) met Petrus Coninckx. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus, geboren te Nispen-Essen (Wildert), gedoopt te Nispen-Essen op 17 november 1738 (RK).
 2. Cornelius, geboren te Nispen-Essen (Schriek), gedoopt te Nispen-Essen op 19 oktober 1740 (RK).
 3. Maria, geboren te Nispen-Essen (Schriek), gedoopt te Nispen-Essen op 24 januari 1743 (RK).
Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 5 juli 1744, op 32-jarige leeftijd (2) met Paschasius Lindert Gansevangers. Uit dit huwelijk:
 1. Antonius, geboren te Nispen-Essen (Nieuwmoer), gedoopt te Nispen-Essen op 13 september 1749 (RK), overleden aldaar op 18 augustus 1816, 66 jaar oud. Hij is in ondertrouw gegaan te Nispen-Essen op 30 januari 1778 en getrouwd aldaar op 9 februari 1778, op 28-jarige leeftijd met Cornelia Peeter Laureijssen (43 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 6 maart 1734, overleden aldaar op 19 januari 1826, 91 jaar oud, dochter van Petrus Niclaessen Lauwereijssen en Dijmphna Dingemans Roecken.
  (Zij was weduwe van Johannes BovŤ.)
 2. Marinus, geboren te Nispen-Essen (Nieuwmoer), gedoopt te Nispen-Essen op 6 juli 1752 (RK).
 3. Antonia, geboren te Nispen-Essen (Nieuwmoer), gedoopt te Nispen-Essen op 12 maart 1754 (RK).

XIV-bh Petronella Merten Bussers, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 22 december 1716, overleden te Woensdrecht (NB) op 23 februari 1784, 67 jaar oud, dochter van Martinus Peter Bussers en Maria Cornelissen van den Bergh (XIII-ab). Zij is in ondertrouw gegaan te Kalmthout (BelgiŽ) op 14 oktober 1736 en getrouwd aldaar op 28 oktober 1736, op 19-jarige leeftijd met Joannes Melsen (28 jaar oud), gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 27 januari 1708, overleden te Ossendrecht (NB) op 15 september 1788, begraven op 16 september 1788, 80 jaar oud, zoon van Willem Melsen Antonius Melsen en Maria Janssen Brosis. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 11 april 1747 (RK), volgt onder XV-dq.
 2. Wilhelmus, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 6 maart 1749 (RK), volgt onder XV-dr.
 3. Joanna, geboren te Essen (BelgiŽ) op 30 maart 1752.
 4. Adriana, geboren te Essen (BelgiŽ) op 22 augustus 1753.
 5. Maria, gedoopt te Huijbergen (NB) op 27 september 1755, volgt onder XV-ds.
 6. Joannes, gedoopt te Huijbergen (NB) op 27 juli 1758 (RK).
 7. Jacobus, geboren te Huijbergen (NB) op 17 oktober 1760, volgt onder XV-dt.

XIV-bi Cornelius Paessen van den Bergh, geboren te Ossendrecht (NB), gedoopt te Woensdrecht (NB) op 25 augustus 1724 (RK), overleden te Nispen-Essen op 5 december 1762, 38 jaar oud, zoon van Paschasius Cornelissen van den Bergh (XIII-ac) en Maria Cornelissen van Thillo. Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 6 februari 1752, op 27-jarige leeftijd met Helena Janssen Linders (21 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 10 maart 1730 (RK), overleden te Essen (BelgiŽ) op 30 oktober 1805, 75 jaar oud, dochter van Joannes Jacobs Linders en Maria Denissen Nuijten.
(Zij is later getrouwd te Essen (BelgiŽ) op 27 februari 1764, op 33-jarige leeftijd met Cornelius Wilborts Somers (31 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Heikant), gedoopt te Nispen-Essen op 28 januari 1733, overleden te Essen (BelgiŽ) op 1 februari 1808, 75 jaar oud, zoon van Willebrordus Cornelis Somers en Adriana Hendrickx van de Sande.) Uit dit huwelijk:

 1. Joannes, geboren te Wouw (NB), gedoopt te Roosendaal op 9 september 1752 (RK), wonende te Wouw (Vroenhout), overleden te Wouw (NB) op 20 juni 1802, 49 jaar oud. Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 13 mei 1780 en getrouwd aldaar op 28 mei 1780, op 27-jarige leeftijd met Joanna Elsackers, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 13 december 1758 (RK), volgt onder XIV-ej.
  Getuigen ondertrouw: Joannes van Elsackers, Anna Maria van den Bergh.

 2. Marinus, gedoopt te Wouw (NB) op 26 november 1754, begraven te Essen (BelgiŽ) op 23 januari 1767, 12 jaar oud.
 3. Dionysius, gedoopt te Nispen-Essen (Heikant) op 3 december 1756 (RK).
 4. Dymphna, gedoopt te Nispen-Essen op 4 april 1759 (RK).
 5. Anna, gedoopt te Nispen-Essen op 2 mei 1761, volgt onder XV-du.

XIV-bj Josijna Paesschen van den Bergh, geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt te Nispen-Essen op 24 mei 1728 (RK), overleden te Wouw (NB) op 19 april 1796, 67 jaar oud, dochter van Paschasius Cornelissen van den Bergh (XIII-ac) en Maria Cornelissen van Thillo. Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 26 januari 1754 en getrouwd aldaar op 10 februari 1754, op 25-jarige leeftijd met Joannes van Gastel (ongeveer 24 jaar oud), geboren te Hoogerheide (NB) rond 1730 (RK), overleden te Wouw (NB) voor 1795, hoogstens 65 jaar oud.

Getuigen ondertrouw: Paschier van den Bergh, Maria Hagenaers.
Uit dit huwelijk:
 1. Catharina, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 16 februari 1755 (RK).
 2. Anna, gedoopt te Wouw (NB) op 4 december 1756 (RK), volgt onder XV-dv.
 3. Cornelia, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 14 februari 1759 (RK).
 4. Maria, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 22 december 1763 (RK).

XIV-bk Franciscus Paessem van den Bergh, geboren te Nieuwmoer op 8 april 1730 (RK), overleden voor 1781, hoogstens 51 jaar oud, zoon van Paschasius Cornelissen van den Bergh (XIII-ac) en Maria Cornelissen van Thillo. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 10 februari 1754, op 23-jarige leeftijd (1) met Petronilla Willems Verhoeven (43 jaar oud), geboren te Roosendaal op 12 januari 1711, overleden voor 10 oktober 1761, hoogstens 50 jaar oud, dochter van Willem Janssen Verhoeven en Maria Peeters Koningen. Hij is in ondertrouw gegaan op 10 oktober 1761 en getrouwd te Wouw (NB) op 25 oktober 1761, op 31-jarige leeftijd (2) met Cornelia Haesen (26 jaar oud), geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 24 januari 1735 (RK), overleden te Roosendaal op 6 april 1791, 56 jaar oud, dochter van Joannes Jansen Haesen en Margaretha Cornelissen Rampaert. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 9 december 1762 (RK), overleden voor 17 september 1769, hoogstens 6 jaar oud.
 2. Joanna, gedoopt te Wouw (NB) op 4 januari 1765 (RK).
 3. Maria, gedoopt te Wouw (NB) op 22 januari 1767 (RK).
 4. Joammes, gedoopt te Wouw (NB) op 17 september 1769 (RK).
 5. Martinus, gedoopt te Wouw (NB) op 4 december 1772 (RK).

XIV-bl Paschasius Paessem van den Bergh, geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt te Nispen-Essen op 8 april 1730 (RK), overleden te Wouw (NB) op 30 juli 1796, begraven aldaar op 2 augustus 1796, 66 jaar oud, zoon van Paschasius Cornelissen van den Bergh (XIII-ac) en Maria Cornelissen van Thillo. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 24 mei 1767, op 37-jarige leeftijd met Catharina van Aart (21 jaar oud), geboren te Zundert (NB) op 5 april 1746 (RK), overleden te Wouw (NB) op 9 juli 1825, 79 jaar oud, dochter van Antonius Peeters van Aert en Petronilla Janssen Martens. Uit dit huwelijk:

 1. Passchier, gedoopt te Wouw (NB) op 12 december 1768 (RK), wonende aldaar, overleden voor 22 oktober 1774, hoogstens 5 jaar oud.
 2. Maria, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 5 mei 1770 (RK).
 3. Anthonius, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 27 november 1771 (RK), volgt onder XV-dw.
 4. Passchier, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 22 oktober 1774 (RK), volgt onder XV-dx.
 5. Joanna, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 21 september 1777 (RK), volgt onder XV-dy.
 6. Cornelia, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 31 oktober 1780 (RK).
 7. Peteronilla, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 11 november 1782 (RK).
 8. Dijmphana, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 13 december 1783 (RK), volgt onder XV-dz.
 9. Adriana, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 8 november 1784 (RK), volgt onder XV-ea.
 10. Cornelius, geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 18 september 1789 (RK), volgt onder XV-eb.

XIV-bm Maria Anthoni Keirens, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 14 augustus 1734, dochter van Antonius Gommers Kerens en Joanna Cornelissen van den Bergh (XIII-ad). Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 28 januari 1759, op 24-jarige leeftijd met Joannes Mutsaerts (20 jaar oud), geboren in het jaar 1739. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes, geboren te Nispen-Essen (Nieuwmoer), gedoopt te Nispen-Essen op 28 december 1759.
 2. Joanna, geboren te Nispen-Essen (Nieuwmoer), gedoopt te Nispen-Essen op 21 april 1761.
 3. Antonius, geboren te Nispen-Essen (Nieuwmoer), gedoopt te Nispen-Essen op 10 mei 1765 (RK).
 4. Cornelius, geboren te Nispen-Essen (Nieuwmoer), gedoopt te Nispen-Essen op 20 mei 1767.
 5. Anna, geboren te Nispen-Essen (Nieuwmoer), gedoopt te Nispen-Essen op 12 mei 1768.
 6. Anna, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 24 mei 1769.
 7. Dionijsius, geboren te Nispen-Essen (Nieuwmoer), gedoopt te Nispen-Essen op 20 februari 1771.
 8. Lucia, geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt op 23 juni 1775, volgt onder XV-ec.

XIV-bn Cornelius Cornelissen van den Bergh, gedoopt te Nispen-Essen op 7 juli 1732 (RK), overleden te Huijbergen (NB) op 3 december 1770, 38 jaar oud, zoon van Cornelius Cornelissen van den Bergh (XIII-ae) en Joanna Cornelissen Elst. Hij is in ondertrouw gegaan te Kalmthout (BelgiŽ) op 14 januari 1758 en getrouwd aldaar op 30 januari 1758, op 25-jarige leeftijd met Joanna Stevens Jacobs, afkomstig uit Kalmthout (BelgiŽ). Uit dit huwelijk:

 1. Joanna, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 28 oktober 1759, volgt onder XV-ed.
 2. Anna, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 25 december 1761 (RK), overleden te Essen (BelgiŽ) op 17 september 1778, 16 jaar oud.
 3. Elisabetha, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 24 maart 1764.
 4. Cornelius, gedoopt te Nispen-Essen op 7 juni 1765 (RK), volgt onder XV-ee.

XIV-bo Paulus van Osta, gedoopt te Huijbergen (NB) op 13 september 1724 (RK), zoon van Cornelius van Osta en Helena Deckers (XIII-ag). Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 23 oktober 1752, op 28-jarige leeftijd met Maria van den Ende. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus, gedoopt te Huijbergen (NB) op 8 maart 1754.
 2. Johannes, gedoopt te Huijbergen (NB) op 13 september 1755.
 3. Marinus, geboren te Huijbergen (NB) op 30 december 1757.
 4. Helena, geboren te Huijbergen (NB) op 5 mei 1762, volgt onder XV-ef.
 5. Cornelius, geboren te Huijbergen (NB) op 27 juni 1765.
 6. Gregorius, gedoopt te Huijbergen (NB) op 22 mei 1770 (RK).

XIV-bp Petrus van Ostaij, gedoopt te Huijbergen (NB) op 8 februari 1735 (RK), overleden aldaar op 9 januari 1821, 85 jaar oud, zoon van Cornelius van Osta en Helena Deckers (XIII-ag). Hij was gehuwd met Jacoba Belden. Uit dit huwelijk:

 1. Judocus, gedoopt te Huijbergen (NB) op 22 november 1776 (RK).
 2. Cornelius, geboren te Huijbergen (NB) op 27 december 1777 (RK), volgt onder XV-eg.
 3. Joannes, geboren te Huijbergen (NB) op 3 april 1780 (RK).
 4. Adriana, geboren te Huijbergen (NB) op 15 juli 1782 (RK).
 5. Judocus, gedoopt te Huijbergen (NB) op 11 september 1784 (RK).
 6. Siardus, geboren te Huijbergen (NB) op 24 februari 1787 (RK).
 7. Petrus, gedoopt te Huijbergen (NB) op 24 mei 1788 (RK).
 8. Maria, gedoopt te Huijbergen (NB) op 28 juli 1790 (RK), volgt onder XV-eh.

XIV-bq Petronella Cornelia van den Bergh, gedoopt te Stabroek (BelgiŽ) op 17 april 1736 (RK), begraven aldaar op 19 juni 1796, 60 jaar oud, dochter van Nicolaes Janssen van den Bergh (XIII-ah) en Cornelia van Welle. Zij is getrouwd te Stabroek (BelgiŽ) op 15 juni 1762, op 26-jarige leeftijd met Adrianus Reijnen (23 jaar oud), geboren op 17 april 1739, overleden te Stabroek (BelgiŽ) op 11 september 1797, 58 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 14 juni 1763, volgt onder XV-ei.
 2. Joannes, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 12 november 1767.
 3. Cornelius, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 1 oktober 1770.
 4. Jacobus, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 30 december 1772.
 5. Dominicus, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 2 mei 1776.
 6. Maria, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 9 december 1778, overleden aldaar op 19 april 1780, 1 jaar oud.
 7. Anna, geboren te Stabroek (BelgiŽ), overleden op 19 november 1808.

XIV-br Petrus Joannes van den Bergh, gedoopt te Stabroek (BelgiŽ) op 24 februari 1740, begraven aldaar op 24 mei 1774, 34 jaar oud, zoon van Nicolaes Janssen van den Bergh (XIII-ah) en Cornelia van Welle. Hij is getrouwd te Stabroek (BelgiŽ) op 25 augustus 1765, op 25-jarige leeftijd met Anna Catharina Gerstmans (22 jaar oud), gedoopt te Merksem (BelgiŽ) op 6 april 1743. Uit dit huwelijk:

 1. Anna, gedoopt te Stabroek (BelgiŽ) op 6 juli 1766.
 2. Isabella, gedoopt te Stabroek (BelgiŽ) op 17 november 1767, volgt onder XV-ej.
 3. Maria, gedoopt te Stabroek (BelgiŽ) op 27 juli 1769, begraven aldaar op 28 december 1769, 154 dagen oud.
 4. Cornelius, gedoopt te Stabroek (BelgiŽ) op 1 november 1770, begraven aldaar op 31 januari 1771, 91 dagen oud.
 5. Bernardus, gedoopt te Stabroek (BelgiŽ) op 24 juli 1772, begraven aldaar op 7 oktober 1772, 75 dagen oud.
 6. Maria, gedoopt te Stabroek (BelgiŽ) op 14 april 1774.

XIV-bs Joanna Dilbeeck, gedoopt te Huijbergen (NB) op 10 januari 1723 (RK), dochter van Petrus Pieters Dilbeeck en Adriana Hendricus Plompen (XIII-ai). Zij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 31 oktober 1751, op 28-jarige leeftijd met Adrianus Stoffelen Hoecx (31 jaar oud), gedoopt te Huijbergen (NB) op 24 december 1719 (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Adriana, gedoopt te Huijbergen (NB) op 9 april 1754 (RK), overleden voor 13 maart 1759, hoogstens 4 jaar oud.
 2. Cornelia, geboren te Huijbergen (NB) op 13 juni 1756.
 3. Adriana, gedoopt te Huijbergen (NB) op 13 maart 1759 (RK), volgt onder XV-ek.
 4. Cornelius, gedoopt te Huijbergen (NB) op 21 november 1763, volgt onder XV-el.

XIV-bt Margaretha Dilbeeck, gedoopt te Huijbergen (NB) op 20 juli 1734 (RK), dochter van Petrus Pieters Dilbeeck en Adriana Hendricus Plompen (XIII-ai). Zij was gehuwd met Hendrikus Verbessen, geboren te Sint Jansteen (BelgiŽ). Uit dit huwelijk:

 1. Anna, geboren te Zandvliet (BelgiŽ), gedoopt te Ossendrecht (NB) op 19 maart 1766, volgt onder XV-em.

XIV-bu Johannes Hendricus Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 23 januari 1737, overleden aldaar op 12 november 1784, 47 jaar oud, zoon van Jacobus Plompen (XIII-aj) en Catharina Adr. Weylants. Hij is in ondertrouw gegaan te Stabroek (BelgiŽ) op 29 oktober 1774 en getrouwd op 9 november 1774, getrouwd te Stabroek (BelgiŽ) voor de kerk, op 37-jarige leeftijd met Anna Catharina Gerstman (27 jaar oud), geboren te Merksem (BelgiŽ) op 19 oktober 1747, overleden te Stabroek (BelgiŽ) op 17 oktober 1820, 72 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Levenloos, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 4 oktober 1776, overleden aldaar op 4 oktober 1776.
 2. Johanna, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 11 december 1777, overleden aldaar op 12 maart 1778, 91 dagen oud.
 3. Johanna, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 18 juli 1779, overleden aldaar op 25 september 1779, 69 dagen oud.
 4. Johannes, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 11 november 1782, volgt onder XV-en.

XIV-bv Jan Baptist Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 13 april 1734, overleden te Hoevenen (BelgiŽ) op 24 januari 1796, 61 jaar oud, zoon van Nicolaes Plompen (XIII-al) en Johanna Claessen. Hij is getrouwd te Ekeren (BelgiŽ) op 26 oktober 1760, op 26-jarige leeftijd met Anna Catharina Aerts (21 jaar oud), geboren te Hoevenen (BelgiŽ) op 20 april 1739, overleden aldaar op 7 december 1786, 47 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johannes, geboren op 2 juni 1761.
 2. Petrus, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 12 maart 1763, volgt onder XV-eo.
 3. Maria, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 20 april 1765.
 4. Bernardus, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 15 mei 1766.
 5. Lucas, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 17 oktober 1767, volgt onder XV-ep.
 6. Henricus, geboren te Stabroek (BelgiŽ) in het jaar 1768.
 7. Xaverius, geboren te Stabroek (BelgiŽ) in het jaar 1769.
 8. Anna, geboren te Stabroek (BelgiŽ) in het jaar 1770.
 9. Johanna, geboren te Stabroek (BelgiŽ) in het jaar 1771.

XIV-bw Henricus Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 17 juli 1741, overleden te Lillo (BelgiŽ) op 16 april 1798, 56 jaar oud, zoon van Nicolaes Plompen (XIII-al) en Johanna Claessen. Hij is getrouwd te Lillo (BelgiŽ) op 4 februari 1767, op 25-jarige leeftijd met Martina Feyen (25 jaar oud), geboren te Lillo (BelgiŽ) op 13 september 1741, overleden aldaar op 9 december 1807, 66 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna, geboren te Lillo (BelgiŽ) op 12 augustus 1764, overleden te Zandvliet (BelgiŽ) op 15 februari 1852, 87 jaar oud.
 2. Anna, geboren te Lillo (BelgiŽ) op 26 december 1771, overleden aldaar op 29 oktober 1817, 45 jaar oud.
 3. Anna, geboren te Lillo (BelgiŽ) op 18 november 1775, overleden te Oorderen (BelgiŽ) op 8 februari 1843, 67 jaar oud.
 4. Isabella, geboren te Lillo (BelgiŽ) op 18 november 1779, volgt onder XV-eq.

XIV-bx Petrus Johannes Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 21 oktober 1743, overleden te Ekeren (BelgiŽ) op 18 oktober 1797, 53 jaar oud, zoon van Nicolaes Plompen (XIII-al) en Johanna Claessen. Hij is getrouwd te Stabroek (BelgiŽ) op 9 januari 1770, op 26-jarige leeftijd met Adriana Verdonck (20 jaar oud), geboren te Schoten (BelgiŽ) in het jaar 1750, overleden te Ekeren (BelgiŽ) op 12 november 1832, 82 jaar oud.

De echtelieden woonden te s Hertogendijk-Ekeren huis nr 317.
Uit dit huwelijk:
 1. Jan, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 9 november 1770.
 2. Johanna, geboren te Ekeren (BelgiŽ) op 6 december 1772, overleden te Lillo (BelgiŽ) op 7 januari 1825, 52 jaar oud. Zij is getrouwd te Lillo (BelgiŽ) op 24 september 1791, op 18-jarige leeftijd met Matthias Andriessen (31 jaar oud), geboren te Ekeren (BelgiŽ) in het jaar 1760.
 3. Hendricus, geboren te Ekeren (BelgiŽ) op 21 oktober 1775, volgt onder XV-er.
 4. Petrus, geboren in het jaar 1776.
 5. Anna, geboren te Ekeren (BelgiŽ) op 28 oktober 1779, overleden te Stabroek (BelgiŽ) op 17 januari 1856, 76 jaar oud.
 6. Anna, geboren te Ekeren (BelgiŽ) op 23 augustus 1784, overleden te Stabroek (BelgiŽ) op 18 april 1845, 60 jaar oud.
 7. Isabella, geboren te Ekeren (BelgiŽ) op 24 februari 1788.
 8. Adriana, geboren te Ekeren (BelgiŽ) op 9 juli 1792, overleden te Hoevenen (BelgiŽ) op 16 januari 1868, 75 jaar oud.
 9. Anna, geboren te Ekeren (BelgiŽ) op 10 maart 1795, overleden te Hoevenen (BelgiŽ) op 11 april 1879, 84 jaar oud. Zij was gehuwd met Petrus Johannes Conincx, geboren in het jaar 1787.

XIV-by Maria Elisabeth Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 21 augustus 1755, overleden aldaar op 11 februari 1838, 82 jaar oud, dochter van Joannes Plompen (XIII-am) en Maria Catharina Symons. Zij is getrouwd te Stabroek (BelgiŽ) op 28 april 1790, op 34-jarige leeftijd met Cornelis Batholomeusen (45 jaar oud), geboren in het jaar 1745, overleden te Stabroek (BelgiŽ) op 17 september 1810, 65 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Anna, geboren te Stabroek (BelgiŽ) in het jaar 1791, overleden te Berendrecht (BelgiŽ) op 11 februari 1825, 34 jaar oud. Zij is getrouwd te Berendrecht (BelgiŽ) op 16 juni 1813, op 22-jarige leeftijd met Jacobus Deckers (24 jaar oud), geboren te Zandvliet (BelgiŽ) op 28 november 1788, overleden te Berendrecht (BelgiŽ) op 2 april 1834, 45 jaar oud.
 2. Anna, geboren te Stabroek (BelgiŽ) in het jaar 1795, volgt onder XV-es.

XIV-bz Petrus Henricus Plompen, geboren te Stabroek (BelgiŽ) op 29 oktober 1765, overleden te Barendrecht (BelgiŽ) op 19 oktober 1843, 77 jaar oud, zoon van Joannes Plompen (XIII-am) en Maria Catharina Symons. Hij is getrouwd te Barendrecht (BelgiŽ) op 12 juli 1791, op 25-jarige leeftijd met Esther Wuyts (20 jaar oud), geboren te Barendrecht (BelgiŽ) op 22 juli 1770, overleden aldaar op 23 augustus 1844, 74 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Anna, geboren te Barendrecht (BelgiŽ) op 17 maart 1793.
 2. Jeanne, geboren te Barendrecht (BelgiŽ) in het jaar 1794, overleden aldaar op 27 november 1866, 72 jaar oud.
 3. Jacobus, geboren te Barendrecht (BelgiŽ) op 10 oktober 1795, volgt onder XV-et.
 4. Johannes, geboren te Barendrecht (BelgiŽ) op 12 oktober 1800, overleden aldaar op 15 september 1884, 83 jaar oud.
 5. Judoca, geboren te Barendrecht (BelgiŽ) op 8 augustus 1804, overleden aldaar op 7 januari 1829, 24 jaar oud.
 6. Jean, geboren te Barendrecht (BelgiŽ) op 20 november 1809, overleden aldaar op 17 december 1825, 16 jaar oud.

XIV-ca MichaŽl Plompen, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1750, overleden aldaar op 27 oktober 1826, 76 jaar oud, zoon van GabriŽl Plompen (XIII-an) en Agnes Soffers. Hij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 30 april 1780, op 30-jarige leeftijd (1) met Elisabeth Ketelaers (24 jaar oud), geboren te Woensdrecht (NB) op 22 juli 1755, overleden aldaar op 22 januari 1802, 46 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. GabriŽl, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1781, volgt onder XV-eu.
 2. Anna, geboren te Ossendrecht (NB) op 23 januari 1786, volgt onder XV-ev.
 3. Johanna, geboren te Woensdrecht (NB) op 15 augustus 1790, overleden te Ossendrecht (NB) op 27 juni 1820, 29 jaar oud.
Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 18 november 1810, op 60-jarige leeftijd (2) met Cornelia de Koster (53 jaar oud), geboren te Zandvliet (BelgiŽ) op 11 januari 1757.

XIV-cb Marinus Plompen, geboren te Ossendrecht (NB) op 22 oktober 1742, overleden aldaar op 22 juli 1782, 39 jaar oud, zoon van Benedictus Plompen (XIII-ao) en Maria Wijnen. Hij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 26 oktober 1777, op 35-jarige leeftijd met Maria Elisabeth de Beukelaer (27 jaar oud), geboren te Hoevenen (BelgiŽ) op 13 januari 1750. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna, gedoopt te Ossendrecht (NB) op 5 januari 1781, volgt onder XV-ew.

XIV-cc Cornelius Plompen, geboren te Woensdrecht (NB) op 5 april 1755, zoon van Benedictus Plompen (XIII-ao) en Anna van Veldhoven. Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 3 mei 1783, op 28-jarige leeftijd met Joanna Maria Janssen (minstens 24 jaar oud), geboren voor 1759. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus, gedoopt te Bergen op Zoom op 1 juli 1786 (RK), volgt onder XV-ex.
 2. Joannes, gedoopt te Bergen op Zoom op 24 maart 1788 (RK), volgt onder XV-ey.
 3. Petrus, gedoopt te Bergen op Zoom op 31 maart 1789 (RK).
 4. Jacobus, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1794, volgt onder XV-ez.

XIV-cd Jacobus Plompen, geboren te Ossendrecht (NB) op 29 oktober 1757, overleden aldaar op 6 juni 1825, 67 jaar oud, zoon van Benedictus Plompen (XIII-ao) en Anna van Veldhoven. Hij is getrouwd te Woensdrecht (NB) op 15 mei 1785, op 27-jarige leeftijd met Anna Catharina Couwenbergh (21 jaar oud), geboren te Barendrecht (ZH) op 15 mei 1764, overleden na 1825, minstens 61 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana, geboren te Ossendrecht (NB) op 31 januari 1786.
 2. Elisabeth, geboren te Ossendrecht (NB) op 30 augustus 1788, volgt onder XV-fa.
 3. Cornelius, geboren te Ossendrecht (NB) op 25 december 1792, overleden aldaar op 14 oktober 1795, 2 jaar oud.
 4. Jan, geboren te Ossendrecht (NB) op 17 januari 1795, overleden aldaar op 21 maart 1797, 2 jaar oud.
 5. Cornelius, geboren te Ossendrecht (NB) op 9 mei 1797, overleden aldaar op 18 september 1809, 12 jaar oud.
 6. Johanna, geboren te Ossendrecht (NB) op 2 november 1799, volgt onder XV-fb.
 7. Johanna, geboren te Ossendrecht (NB) op 9 januari 1802, volgt onder XV-fc.
 8. Benedictus, geboren te Ossendrecht (NB) op 24 oktober 1804, volgt onder XV-fd.
 9. Adrianus, geboren te Ossendrecht (NB), gedoopt te Hoogerheide (NB) op 17 maart 1807, volgt onder XV-fe.
 10. Jacobus.
 11. Anna.

XIV-ce Adriana Plompen, geboren te Ossendrecht (NB), gedoopt te Woensdrecht (NB) op 23 mei 1759, dochter van Benedictus Plompen (XIII-ao) en Anna van Veldhoven. Zij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 15 december 1787, getrouwd te Huijbergen (NB) voor de kerk, op 28-jarige leeftijd met Cornelius Sebastiaenssen van den Bergh, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 28 november 1743 (RK), zie XIV-dq. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes, gedoopt te Bergen op Zoom op 13 november 1788 (RK).

XIV-cf Adrianus Plompen, geboren te Ossendrecht (NB) op 28 januari 1761, overleden te Bergen op Zoom op 27 februari 1821, 60 jaar oud, zoon van Benedictus Plompen (XIII-ao) en Anna van Veldhoven. Hij is in ondertrouw gegaan te Bergen op Zoom op 22 april 1786 en getrouwd aldaar op 7 mei 1786, op 25-jarige leeftijd (1) met Anna van Eekeren (36 jaar oud), geboren te Heerle (NB) in het jaar 1750, overleden voor 1814, hoogstens 64 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus, gedoopt te Bergen op Zoom op 29 mei 1787 (RK), volgt onder XV-ff.
 2. Joannes, gedoopt te Bergen op Zoom op 12 januari 1790 (RK), volgt onder XV-fg.
 3. Martinus, gedoopt te Bergen op Zoom op 13 september 1793 (RK).
 4. Benedictus, gedoopt te Bergen op Zoom op 7 oktober 1796 (RK).
 5. Anna.
Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 5 november 1814, op 53-jarige leeftijd (2) met Johanna Proost (22 jaar oud), gedoopt te Bergen op Zoom op 9 juni 1792 (RK). Uit dit huwelijk:
 1. Josephus, geboren te Bergen op Zoom op 31 januari 1816.

XIV-cg Ambrosius Plompen, geboren te Ossendrecht (NB) op 28 januari 1761 (RK), zoon van Benedictus Plompen (XIII-ao) en Anna van Veldhoven. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 7 augustus 1791, op 30-jarige leeftijd met Catharina Gisert (ongeveer 25 jaar oud), geboren te Kruisland (NB) rond 1766 (RK). Uit dit huwelijk:

 1. Anna, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 13 mei 1792 (RK), volgt onder XV-fh.
 2. Cornelius, geboren te Kruisland (NB) op 24 april 1794, gedoopt te Wouw (NB) op 25 april 1794 (RK).

XIV-ch Susanna Plompen, gedoopt te Ossendrecht (NB) op 30 april 1765, overleden te Woensdrecht (NB) op 13 november 1823, 58 jaar oud, dochter van Benedictus Plompen (XIII-ao) en Anna van Veldhoven. Zij is getrouwd te Hoogerheide (NB) op 25 juli 1790, op 25-jarige leeftijd met Martinus Havermans. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes, geboren te Woensdrecht (NB) op 14 september 1793, gedoopt aldaar op 14 september 1793, volgt onder XV-fi.

XIV-ci Maria Wesenbeeck, gedoopt te Nispen-Essen op 23 juli 1748 (RK), overleden aldaar op 12 augustus 1796, 48 jaar oud, dochter van Hendrik Janssen Wesenbeeck (XIII-ap) en Cornelia Cornelissen Hertoghs. Zij was gehuwd met Adrianus Claessens, geboren te Huijbergen (NB), gedoopt aldaar op 2 december 1749 (RK), overleden in het jaar 1820, 71 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, landbouwster, geboren te Huijbergen (NB), gedoopt aldaar op 30 april 1779 (RK), overleden te Roosendaal en Nispen op 31 januari 1850, 70 jaar oud. Zij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 16 februari 1817, op 37-jarige leeftijd met Pieter van Wesel, gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 24 februari 1787, volgt onder XV-bp.
 2. Anna, geboren te Huijbergen (NB), gedoopt aldaar op 25 oktober 1780 (RK).
 3. Joannes, geboren te Huijbergen (NB), gedoopt aldaar op 1 januari 1783 (RK).
 4. Hendricus, gedoopt te Huijbergen (NB) op 18 december 1784 (RK), volgt onder XV-fj.
 5. Cornelius, geboren te Huijbergen (NB) op 26 november 1786, gedoopt aldaar op 26 november 1786 (RK), volgt onder XV-fk.
 6. Joanna, geboren te Huijbergen (NB), gedoopt aldaar op 18 maart 1790 (RK).
 7. Petronella, geboren te Huijbergen (NB), gedoopt aldaar op 8 december 1791 (RK).

XIV-cj Cornelis Bernaert Oirlemans, geboren te Nispen (NB), gedoopt te Nispen-Essen op 8 juli 1734, overleden aldaar op 15 april 1800, 65 jaar oud, zoon van Bernaert Jansze Oerlemans (XIII-aq) en Adriana Jansze Somers.

Joannes Sebastiaenssen en Catharina van den Eijnde, een echtpaar dat op dezelfde dag in het huwelijk trad. Zij waren beurtelings bij elkaar getuigen. Vermeld bij huw.: Hij ex Loenhout, zij ex Wuustwesel.
Hij is in ondertrouw gegaan te Nispen (NB) op 18 april 1762, getrouwd te Nispen-Essen op 2 mei 1762 voor de kerk, op 27-jarige leeftijd met Cornelia Cornelis Peter Verboven (24 jaar oud), geboren te Loenhout (BelgiŽ), gedoopt te Wuustwezel (BelgiŽ) op 9 juli 1737, wonende te Borteldonk, overleden te Nispen-Essen op 28 mei 1794, begraven te Essen (BelgiŽ) op 31 mei 1794, 56 jaar oud, dochter van Cornelius Petri Verboven en Bernardina Vorselmans. Uit dit huwelijk:
 1. Dimphna, geboren te Nispen (NB) in het jaar 1763, volgt onder XV-fl.
 2. Bernardina, geboren te Nispen (NB), gedoopt te Nispen-Essen op 25 januari 1764, overleden aldaar op 8 januari 1765, 349 dagen oud.
 3. Cornelius, geboren te Nispen (NB), gedoopt te Nispen-Essen op 23 oktober 1765, volgt onder XV-fm.
 4. Norbertina, geboren te Nispen (NB), gedoopt te Nispen-Essen op 31 december 1767.
 5. Petrus, geboren te Nispen (NB), gedoopt aldaar op 12 januari 1770, overleden te Nispen-Essen op 28 februari 1785, begraven aldaar op 2 maart 1785, 15 jaar oud.
 6. Joannes, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen (NB) op 21 september 1771, overleden te Nispen-Essen op 23 mei 1773, begraven op 23 mei 1773, 1 jaar oud.
 7. Christianus, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 14 mei 1774, volgt onder XV-fn.
 8. Joannes, gedoopt te Nispen (NB) op 10 januari 1777, volgt onder XV-fo.
 9. Bernardus, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 14 oktober 1779 (RK), volgt onder XV-fp.

XIV-ck Cornelia Gelten, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 9 oktober 1738 (RK), wonende te Kruisland (NB) en te Wouw (NB), dochter van Aegidius Cornelisse Gelten en Joanna Jansen Oerlemans (XIII-as). Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 1 mei 1763 en getrouwd aldaar op 15 mei 1763, op 24-jarige leeftijd met Joannes van Wezel (29 jaar oud), geboren te Wouw (Kar), gedoopt te Wouw (NB) op 8 augustus 1733 (RK), wonende te Kruisland (NB) en te Moerstraten (NB), overleden te Wouw (NB) op 26 januari 1806, begraven aldaar op 29 januari 1806, 72 jaar oud, zoon van Jacobus Cornelissen van Wesel en Cornelia Cornelissen Vermolen. Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 9 maart 1764 (RK).
 2. Jacobus, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 13 juni 1765 (RK), volgt onder XV-fq.
 3. Cornelius, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 4 april 1768 (RK), volgt onder XV-fr.
 4. Joannes, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 7 oktober 1770 (RK).
 5. Gerardus, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 7 juli 1773 (RK).
 6. Petrus, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 14 mei 1777 (RK), overleden aldaar op 15 oktober 1853, 76 jaar oud. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 29 april 1826, op 48-jarige leeftijd met Elizabeth van Eekelen (39 jaar oud), dagloonster, geboren te Wouw (NB) op 26 februari 1787, overleden aldaar op 11 maart 1847, 60 jaar oud, dochter van Nicolaus van Eekelen en Maria Cornelisse Engelen.
 7. Maria, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 3 juni 1780 (RK), volgt onder XV-fs.

XIV-cl Arnoldus Dilis Gelten, arbeider, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 16 maart 1755 (RK), wonende aldaar, overleden aldaar op 24 januari 1819, 63 jaar oud, zoon van Aegidius Cornelisse Gelten en Joanna Jansen Oerlemans (XIII-as). Hij is in ondertrouw gegaan te Kruisland (NB) op 11 november 1775 en getrouwd te Wouw (NB) op 26 november 1775, op 20-jarige leeftijd met Cornelia Daenen (22 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1753, wonende te Kruisland (NB), overleden te Wouw (NB) op 20 mei 1825, 72 jaar oud.

Getuigen ondertrouw: Adrianus Dane en Maria Gelten. Opmerking: ondertrouw te Kruisland; op 26-11-1775 attestatie gegeven.
Uit dit huwelijk:
 1. Cornelia, gedoopt te Wouw (NB) op 12 april 1776.
 2. Maria, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 24 september 1778, volgt onder XV-ft.
 3. Adrianus, geboren te Wouw (Visberg), gedoopt te Wouw (NB) op 17 januari 1781.
 4. Catharina, geboren te Wouw (Spellestraat) op 30 januari 1785, gedoopt te Wouw (NB) op 30 januari 1785 (RK).
 5. Cornelius, geboren te Wouw (Spellestraat) op 15 december 1785, gedoopt te Wouw (NB) op 15 december 1785 (RK).
 6. Joannes, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 15 december 1785.
 7. Maria, arbeidster, geboren te Wouw (Spellestraat) op 13 maart 1787, gedoopt te Wouw (NB) op 13 maart 1787 (RK), wonende te Woensdrecht (NB), overleden te Hoogerheide (NB) op 12 september 1851, 64 jaar oud. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 15 juni 1822, op 35-jarige leeftijd met Adriaan van Loon, gedoopt te Woensdrecht (NB) op 5 november 1782, volgt onder XIV-de.
 8. Joanna, geboren op 30 november 1789, gedoopt te Wouw (NB) op 30 november 1789, volgt onder XV-fu.
 9. Adriana, geboren te Wouw (NB) op 14 februari 1795, gedoopt aldaar op 14 februari 1795, volgt onder XV-fv.
 10. Cornelia, geboren te Wouw (Spellestraat) op 10 maart 1798, gedoopt te Wouw (NB) op 11 maart 1798 (RK).

XIV-cm Christina Oerlemans, gedoopt te Roosendaal op 30 oktober 1751 (RK), overleden te Oudenbosch (NB) op 16 oktober 1827, 75 jaar oud, dochter van Cornelius Peeters Ourlemans (XIII-at) en Maria Willeboorts. Zij is in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 21 januari 1775 en getrouwd aldaar op 5 februari 1775, op 23-jarige leeftijd (1) met Gerardus Schillemans. Zij is in ondertrouw gegaan te Roosendaal op 11 september 1779 en getrouwd aldaar op 26 september 1779, op 27-jarige leeftijd (2) met Cornelis van Iersel (21 jaar oud), geboren te Oudenbosch (NB) op 1 oktober 1757, overleden aldaar op 5 december 1801, 44 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius, gedoopt te Oudenbosch (NB) op 15 oktober 1779 (RK), jong overleden voor 9 december 1782, hoogstens 3 jaar oud.
 2. Cornelius, gedoopt te Oudenbosch (NB) op 9 december 1782 (RK), ongehuwd overleden aldaar op 12 januari 1802, 19 jaar oud.
 3. Maria, gedoopt te Oudenbosch (NB) op 1 december 1785 (RK). Zij is getrouwd te Breda op 28 september 1823, op 37-jarige leeftijd met Anthonius Segers (30 jaar oud), gedoopt te Terheijden (NB) op 11 november 1792.
 4. Johannes, gedoopt te Oudenbosch (NB) op 10 december 1786 (RK), volgt onder XV-fw.

XIV-cn Nicolaus Cornelius Oerlemans, gedoopt te Roosendaal op 9 december 1754 (RK), overleden aldaar op 3 augustus 1795, begraven op 3 augustus 1795, 40 jaar oud, zoon van Cornelius Peeters Ourlemans (XIII-at) en Maria Willeboorts. Hij is getrouwd te Roosendaal op 30 april 1786, op 31-jarige leeftijd met Antonia Potters (30 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw (NB) op 19 september 1755 (RK), overleden te Roosendaal op 11 december 1832, 77 jaar oud, dochter van Petrus Jansse Potters en Joanna Marijnisse Schijve. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius, gedoopt te Roosendaal op 26 september 1786.
 2. Cornelius, geboren te Roosendaal, gedoopt aldaar op 30 maart 1787 (RK), volgt onder XV-fx.
 3. Joannes, gedoopt te Roosendaal op 29 mei 1788.
 4. Joannes, gedoopt te Roosendaal op 30 juni 1790.
 5. Anna, gedoopt te Roosendaal op 3 december 1791, volgt onder XV-fy.

XIV-co Peter Adriaen van Achtmael, geboren te Nispen (NB), gedoopt te Nispen-Essen op 11 januari 1745 (RK), overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 29 januari 1776, 31 jaar oud, zoon van Adriaen Erasmus van Achtmael en Anna Peeters Oerlemans (XIII-au). Hij is getrouwd te Kalmthout (BelgiŽ) op 30 juni 1771, op 26-jarige leeftijd met Anna Catharina van Oevelen (23 jaar oud), gedoopt te Wuustwezel (BelgiŽ) op 8 oktober 1747, overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 13 april 1783, 35 jaar oud, dochter van Peter Jan Joos van Oevelen en Maria Jacob Adriaen van Tychel. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 24 april 1773, volgt onder XV-fz.

XIV-cp Matthea van Achtmael, geboren te Nispen (NB), gedoopt te Nispen-Essen op 23 februari 1747 (RK), dochter van Adriaen Erasmus van Achtmael en Anna Peeters Oerlemans (XIII-au). Zij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 4 november 1770, op 23-jarige leeftijd met Joannes Adriaens Elst (25 jaar oud), gedoopt te Huijbergen (NB) op 20 juni 1745 (RK), zoon van Adrianus Peters Elst en Petronella Somers. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus, gedoopt te Huijbergen (NB) op 23 augustus 1771.
 2. Petrus, gedoopt te Huijbergen (NB) op 29 maart 1773.
 3. Petronella, gedoopt te Huijbergen (NB) op 30 maart 1775 (RK), volgt onder XV-ga.
 4. Bernardus, gedoopt te Huijbergen (NB) op 1 mei 1777, volgt onder XV-gb.
 5. Joanna, gedoopt te Huijbergen (NB) op 17 maart 1779.
 6. Erasmus, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 16 juli 1781.
 7. Anna, gedoopt te Huijbergen (NB) op 15 mei 1785.
 8. Adriana, gedoopt te Huijbergen (NB) op 5 april 1790.

XIV-cq Sebastianus van Achtmael, gedoopt te Huijbergen (NB) op 18 januari 1752 (RK), overleden aldaar op 5 juli 1831, 79 jaar oud, zoon van Adriaen Erasmus van Achtmael en Anna Peeters Oerlemans (XIII-au). Hij was gehuwd met Maria Tilborgh, geboren te Nispen-Essen, gedoopt op 4 februari 1757, overleden te Huijbergen (NB) op 21 februari 1821, 64 jaar oud, dochter van Cornelius Huijbrechts Tilborgh en Joanna Adrianus Meesters. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 13 mei 1781, overleden aldaar op 28 augustus 1865, 84 jaar oud.
 2. Cornelius, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 4 november 1782, overleden voor 1786, hoogstens 4 jaar oud.
 3. Petrus, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 29 januari 1784, volgt onder XV-gc.
 4. Cornelius, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 29 maart 1786, overleden te Brasschaat (BelgiŽ) op 26 april 1854, 68 jaar oud.
 5. Joannes, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 26 januari 1789, volgt onder XV-gd.
 6. Erasmus, geboren te Huijbergen (NB) op 23 april 1792, volgt onder XV-ge.
 7. Hubertus, geboren te Huijbergen (NB) op 1 april 1795, overleden aldaar voor 8 augustus 1796, hoogstens 1 jaar oud.
 8. Hubertus, geboren te Huijbergen (NB) op 8 augustus 1796.

XIV-cr Anna Cornelia van Achtmael, gedoopt te Huijbergen (NB) op 23 maart 1754 (RK), overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 5 december 1820, 66 jaar oud, dochter van Adriaen Erasmus van Achtmael en Anna Peeters Oerlemans (XIII-au). Zij is getrouwd te Huijbergen (NB) in het jaar 1777, op 23-jarige leeftijd met Petrus Adriaen Elst (26 jaar oud), rotmeester van Moerkant en landbouwer, geboren te Moerkant, gedoopt te Huijbergen (NB) op 19 juli 1751 (RK), zoon van Adrianus Peters Elst en Petronella Somers. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella, geboren te Huijbergen (NB) op 17 augustus 1778, volgt onder XV-gf.
 2. Joannes, geboren te Huijbergen (NB) op 18 juli 1779.
 3. Erasmus, geboren te Huijbergen (NB) op 16 juli 1781.
 4. Joanna, geboren te Huijbergen (NB) op 27 juli 1781, volgt onder XV-gg.
 5. Anna, geboren te Huijbergen (NB) op 26 oktober 1782 (RK).
 6. Adrianus, geboren te Huijbergen (NB) op 6 februari 1784, overleden voor 14 mei 1785, hoogstens 1 jaar oud.
 7. Joannes, geboren te Huijbergen (NB) op 6 februari 1784.
 8. Adrianus, geboren te Huijbergen (NB) op 14 mei 1785, volgt onder XV-gh.
 9. Cornelius, geboren te Huijbergen (NB) op 12 oktober 1786.
 10. Elisabeth, geboren te Huijbergen (NB) op 30 mei 1788.
 11. Anna, geboren te Huijbergen (NB) op 8 juni 1789 (RK).
 12. Martinus, geboren te Huijbergen (NB) op 16 juli 1791, volgt onder XV-gi.
 13. Maria, geboren op 16 oktober 1793.

XIV-cs Cornelis Heijnen, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw (NB) op 24 maart 1759 (RK), overleden te Roosendaal en Nispen op 16 mei 1820, 61 jaar oud, zoon van Petrus Adriaense Heijnen en Joanna Oerlemans (XIII-av). Hij is in ondertrouw gegaan te Nispen (NB) op 3 februari 1782 en getrouwd aldaar op 17 februari 1782, op 22-jarige leeftijd met Dijmphna Rommens (24 jaar oud), gedoopt te Essen (BelgiŽ) op 15 april 1757, overleden te Roosendaal en Nispen op 20 maart 1825, 67 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella, geboren te Nispen (NB), gedoopt te Nispen-Essen op 28 januari 1783, volgt onder XV-gj.
 2. Jacoba, geboren te Nispen (NB), gedoopt te Nispen-Essen op 2 juli 1784, volgt onder XV-gk.
 3. Adriana, geboren te Roosendaal op 8 september 1787, volgt onder XV-gl.
 4. Petrus, geboren te Nispen-Essen (Borteldonk), gedoopt te Nispen-Essen op 1 juli 1788.
 5. Paulina, geboren te Nispen (NB), gedoopt te Nispen-Essen op 7 juli 1791, overleden aldaar op 12 september 1792, 1 jaar oud.
 6. Jan, gedoopt te Nispen (NB) op 6 augustus 1793, volgt onder XV-gm.

XIV-ct Maria Heijnen, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw (NB) op 23 februari 1761 (RK), overleden te Roosendaal op 18 juli 1814, 53 jaar oud, dochter van Petrus Adriaense Heijnen en Joanna Oerlemans (XIII-av). Zij is in ondertrouw gegaan te Nispen (NB) op 5 februari 1786 en getrouwd aldaar op 19 februari 1786, op 24-jarige leeftijd met Adriaan Hagenaars (31 jaar oud), landbouwer, geboren te Nispen (NB) in het jaar 1755, wonende aldaar, overleden te Roosendaal en Nispen op 24 augustus 1825, 70 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus, geboren te Nispen-Essen (Borteldonk), gedoopt te Nispen-Essen op 1 maart 1791, overleden aldaar op 28 mei 1791, begraven op 28 mei 1791, 88 dagen oud.
 2. Adriana, geboren te Nispen-Essen (Borteldonk), gedoopt te Nispen-Essen op 16 december 1792, overleden aldaar op 6 juli 1796, begraven op 6 juli 1796, 3 jaar oud.
 3. Joanna, landbouwster, geboren te Nispen-Essen (Borteldonk), gedoopt te Nispen-Essen op 11 juni 1797, ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 29 november 1834, 37 jaar oud.
 4. Petrus, geboren te Nispen-Essen (Borteldonk) op 1 januari 1801, gedoopt te Nispen-Essen op 1 januari 1801, volgt onder XV-gn.
 5. Adriana, geboren te Nispen-Essen, gedoopt aldaar op 2 maart 1804, overleden aldaar op 24 maart 1804, begraven op 24 maart 1804, 22 dagen oud.
 6. Maria, geboren te Nispen-Essen, gedoopt aldaar op 29 mei 1808, volgt onder XV-go.
 7. Michael, overleden te Nispen-Essen op 27 juni 1796, begraven op 27 juni 1796.

XIV-cu Joanna Petrus Heijnen, geboren te Nispen-Essen (Borteldonk), gedoopt te Nispen-Essen op 9 april 1765 (RK), overleden te Roosendaal en Nispen op 1 maart 1846, 80 jaar oud, dochter van Petrus Adriaense Heijnen en Joanna Oerlemans (XIII-av).

Johanna Heijnen vermelding in testament voor schepenen op woensdag 3 februari 1796 Roosendaal. Bron: Archief Municipaliteit inv.nr. 555.
Personen: 1. Siemons, Dielis
2. Heijnen, Johanna
- relatie: echtgenote
- woonplaats: Kruisstraat onder Nispen
aard akte: testament
De beide testateurs benoemen elkaar wederzijds tot hun universele erfgenaam. Mocht de langstlevende hertrouwen dan moet deze afstand doen van de helft van de boedel ten gunste van de kinderen of de familie van de eerststervende.
Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 21 april 1793, op 28-jarige leeftijd met Egidius Simons (39 jaar oud), geboren te Roosendaal en Nispen in het jaar 1754, gedoopt te Nispen (NB), overleden te Roosendaal en Nispen op 23 maart 1832, 78 jaar oud, zoon van Petrus Simons en Johanna Hellemons. Uit dit huwelijk:
 1. Petrus, bouwman, geboren op de Kruisstraat, gedoopt te Nispen-Essen op 21 april 1794, ongehuwd overleden op 14 januari 1842, 47 jaar oud.
 2. Johannes, gedoopt te Nispen-Essen op 26 februari 1796, volgt onder XV-gp.
 3. Joanna, rentenierster en rentenierster, geboren op de Kruisstraat, gedoopt te Nispen-Essen op 28 september 1797, ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 10 september 1861, 63 jaar oud.
 4. Adriana, geboren op de Kruisstraat, gedoopt te Nispen-Essen op 24 september 1799, ongehuwd overleden te Roosendaal en Nispen op 18 mei 1862, 62 jaar oud.
 5. Egidius, geboren te Kruisstraat, gedoopt te Nispen-Essen op 30 oktober 1802, volgt onder XV-gq.
 6. Adriaan, gedoopt te Nispen-Essen op 11 april 1805, volgt onder XV-gr.

XIV-cv Godefridus Joannes Cornelissen van Loon, geboren te Nispen-Essen (Donk), gedoopt te Nispen-Essen op 30 november 1746, overleden aldaar op 28 juni 1809, 62 jaar oud, zoon van Joannes Cornelissen van Loon (XIII-ax) en Petronella Marijnissen Maes. Hij was gehuwd met Gertrudis Maes, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 9 januari 1738 (RK), overleden te Huijbergen (NB) op 2 juli 1783, 45 jaar oud, dochter van Joannes Maes (XIII-be) en Maria Dingeman van den Bergh. Uit dit huwelijk:

 1. Isabella, geboren te Huijbergen (NB) op 16 mei 1783, overleden te Nispen-Essen op 3 september 1783, 110 dagen oud.

XIV-cw Adrianus van Loon, geboren te Nispen-Essen op 13 juni 1756, overleden aldaar op 21 maart 1811, 54 jaar oud, zoon van Joannes Cornelissen van Loon (XIII-ax) en Petronella Marijnissen Maes. Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 18 juni 1803, op 47-jarige leeftijd met Catharina Adriaenssen Nelen (29 jaar oud), geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 6 november 1773, overleden te Nispen-Essen op 12 september 1809, 35 jaar oud, dochter van Adrianus Nelen (XIV-bc) en Adriana Hendrick Janssen Wesenbeeck. Uit dit huwelijk:

 1. Petronella, geboren te Essen (BelgiŽ) op 26 maart 1806, volgt onder XV-gs.
 2. Adriana, geboren te Nispen-Essen op 23 december 1808, overleden aldaar op 20 januari 1811, 2 jaar oud.
 3. Jan, geboren te Nispen-Essen, overleden te Kalmthout (BelgiŽ) op 17 januari 1812.

XIV-cx Petrus Joannes Cornelissen van Loon, geboren te Nispen-Essen (Zandstraat), gedoopt te Nispen-Essen op 18 februari 1758, overleden aldaar op 13 maart 1813, 55 jaar oud, zoon van Joannes Cornelissen van Loon (XIII-ax) en Petronella Marijnissen Maes. Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 24 augustus 1800, op 42-jarige leeftijd met Catharina Hendrix Nelen (29 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Wildert), gedoopt te Nispen-Essen op 27 augustus 1770 (RK), overleden te Essen (BelgiŽ) op 8 oktober 1860, 90 jaar oud, dochter van Henricus Janssen Adriaenssen Nelen (XIV-bf) en Adriana Wuijts.
(Zij is later getrouwd te Nispen-Essen op 26 april 1815, op 44-jarige leeftijd met Petrus Luijckx (33 jaar oud), gedoopt te Nispen-Essen op 5 juni 1781.) Uit dit huwelijk:

 1. Adriana, geboren te Nispen-Essen (Zandstraat), gedoopt te Nispen-Essen op 8 februari 1802, overleden te Essen (BelgiŽ) op 15 mei 1871, 69 jaar oud.
 2. Jan, geboren te Nispen-Essen op 8 maart 1804, overleden te Essen (BelgiŽ) op 16 augustus 1879, 75 jaar oud.
 3. Henricus, geboren te Nispen-Essen op 18 januari 1807, overleden te Essen (BelgiŽ) op 23 maart 1859, 52 jaar oud.
 4. Cornelis, geboren te Nispen-Essen op 26 december 1809, overleden te Essen (BelgiŽ) op 6 februari 1875, 65 jaar oud.

XIV-cy Adriana van Loon, geboren te Nispen-Essen (Werf), gedoopt te Nispen-Essen op 9 maart 1746 (RK), overleden op 30 augustus 1783, begraven te Nispen-Essen op 2 september 1783, 37 jaar oud, dochter van Nicolaus Cornelis Simons van Loon (XIII-ay) en Maria Aertse van Loenhoudt. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 27 oktober 1771, op 25-jarige leeftijd met Siardus Maes (28 jaar oud), geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 23 april 1743 (RK), zoon van Joannes Maes (XIII-be) en Maria Dingeman van den Bergh. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes, gedoopt te Huijbergen (NB) op 29 november 1773 (RK), jong overleden te Nispen-Essen op 30 augustus 1783, begraven aldaar op 2 september 1783, 9 jaar oud.
 2. Maria, gedoopt te Huijbergen (NB) op 9 april 1775 (RK).

XIV-cz Cornelia Nicolaus Cornelissen van Loon, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 7 november 1751, overleden te Essen (BelgiŽ) op 2 mei 1823, 71 jaar oud, dochter van Nicolaus Cornelis Simons van Loon (XIII-ay) en Maria Aertse van Loenhoudt. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 13 mei 1776, op 24-jarige leeftijd met Simon Gerardus Hendrickx van Loon (23 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 1 januari 1753 (RK), overleden te Essen (BelgiŽ) op 26 maart 1812, 59 jaar oud, zoon van Gerardus Henrickx van Loon en Maria Sijmons Denissen. Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus, landbouwer, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 5 augustus 1778, overleden te Bergen op Zoom op 7 mei 1857, 78 jaar oud. Hij was gehuwd met Petronella Elst, geboren te Huijbergen (NB) op 17 augustus 1778, volgt onder XV-gf.
 2. Maria, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 9 september 1781, overleden aldaar op 26 juli 1783, begraven aldaar op 28 juli 1783, 1 jaar oud.
 3. Maria, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 24 juli 1784.
 4. Nicolaus, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 8 november 1787, volgt onder XV-gt.
 5. Adrianus, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 23 augustus 1790, volgt onder XV-gu.
 6. Anna, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), overleden te Nispen-Essen op 13 februari 1800, begraven aldaar op 13 februari 1800.
 7. Maria, overleden te Nispen-Essen op 24 maart 1790, begraven aldaar op 27 maart 1790.

XIV-da Cornelis van Loon, geboren te Huijbergen (NB) op 24 mei 1750, overleden te Steenbergen op 23 januari 1806, 55 jaar oud, zoon van Petrus Cornelis van Loon (XIII-az) en Joanna Cornelissen Hoeckx. Hij is getrouwd te Steenbergen op 3 oktober 1794, op 44-jarige leeftijd met Maria Baselier (38 jaar oud), geboren te Steenbergen op 18 december 1755, overleden aldaar op 2 september 1831, 75 jaar oud, dochter van Thomas Baselier en Antonia Someren. Uit dit huwelijk:

 1. Antonij, geboren te Steenbergen op 19 oktober 1795, volgt onder XV-gv.
 2. Antonia, gedoopt te Steenbergen op 8 maart 1800, volgt onder XV-gw.
 3. Joannes.

XIV-db Johannes Peters van Loon, geboren te Huijbergen (NB) op 15 december 1757, overleden aldaar op 7 april 1804, 46 jaar oud, zoon van Petrus Cornelis van Loon (XIII-az) en Joanna Cornelissen Hoeckx. Hij was gehuwd met Cornelia Otte, geboren in het jaar 1760, overleden in het jaar 1786, 26 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus, geboren te Ewijk in het jaar 1786, volgt onder XV-gx.

XIV-dc Antonius Peeters van Loon, gedoopt te Bergen op Zoom op 4 april 1766 (RK), zoon van Petrus Cornelis van Loon (XIII-az) en Joanna Cornelissen Hoeckx. Hij is in ondertrouw gegaan te Bergen op Zoom op 14 april 1792 en getrouwd aldaar op 29 april 1792, op 26-jarige leeftijd met Elisabeth Rouwers (37 jaar oud), geboren te Wouw (Oostelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 9 oktober 1754 (RK), wonende aldaar, dochter van Cornelius Rouwers en Barbara Hoendervangers. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna, gedoopt te Bergen op Zoom op 24 oktober 1792 (RK).
 2. Barbara, geboren te Halsteren (NB), gedoopt aldaar op 18 februari 1798 (RK), volgt onder XV-gy.

XIV-dd Anna Cornelia van Loon, geboren te Huijbergen (NB) op 14 november 1778, overleden te Woensdrecht (NB) op 22 februari 1849, 70 jaar oud, dochter van Petrus Cornelis van Loon (XIII-az) en Petronella Deckers. Zij was gehuwd met Antonius Theuns, geboren in het jaar 1775. Uit dit huwelijk:

 1. Antonius, geboren te Woensdrecht (NB), gedoopt te Beesd (Gelderland) op 17 april 1805, volgt onder XV-gz.
 2. Petrus, geboren te Huijbergen (NB), gedoopt op 6 januari 1808.
 3. Wilhelmus, geboren te Woensdrecht (NB) op 27 november 1815, volgt onder XV-ha.

XIV-de Adriaan van Loon, arbeider, gedoopt te Woensdrecht (NB) op 5 november 1782, overleden aldaar op 5 november 1875, 93 jaar oud, zoon van Petrus Cornelis van Loon (XIII-az) en Petronella Deckers. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 15 juni 1822, op 39-jarige leeftijd met Maria Catharina Gelten (35 jaar oud), arbeidster, geboren te Wouw (Spellestraat) op 13 maart 1787, gedoopt te Wouw (NB) op 13 maart 1787 (RK), wonende te Woensdrecht (NB), overleden te Hoogerheide (NB) op 12 september 1851, 64 jaar oud, dochter van Arnoldus Dilis Gelten (XIV-cl) en Cornelia Daenen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia, geboren te Wouw (NB) op 5 januari 1824.
 2. Arnoldus, geboren te Wouw (NB) op 29 juli 1825, volgt onder XV-hb.
 3. Johannes, geboren te Wouw (NB) op 25 maart 1827, volgt onder XV-hc.

XIV-df Simon van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 6 december 1752 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 11 november 1819, 66 jaar oud, zoon van Siardus Simons van den Bergh en Lucia Cornelissen van Loon (XIII-ba). Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 30 januari 1780, op 27-jarige leeftijd met Catharina van de Kasteele (28 jaar oud), gedoopt te Halsteren (NB) op 23 augustus 1751. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius.

XIV-dg Cornelius van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 5 december 1754 (RK), overleden te Huijbergen (NB) op 19 augustus 1806, 51 jaar oud, zoon van Siardus Simons van den Bergh en Lucia Cornelissen van Loon (XIII-ba). Hij was gehuwd (1) met Catharina Neckers, geboren te Nispen-Essen op 8 februari 1767 (RK), overleden te Huijbergen (NB) op 30 maart 1797, 30 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia, geboren te Huijbergen (NB) op 4 juli 1790 (RK). Zij is getrouwd te Kalmthout (BelgiŽ) op 18 juni 1820, op 29-jarige leeftijd met Petrus Johannes Pauwels.
 2. Gertrudis, geboren te Huijbergen (NB) op 10 november 1791 (RK).
 3. Joannes, geboren te Huijbergen (NB) op 19 oktober 1795 (RK), volgt onder XV-hd.
 4. Adriaan, geboren te Huijbergen (NB) op 1 maart 1797 (RK), volgt onder XV-he.
Hij is in ondertrouw gegaan te Halsteren (NB) op 14 april 1798 en getrouwd aldaar op 29 april 1798, getrouwd te Huijbergen (NB) op 30 april 1798 voor de kerk (RK), op 43-jarige leeftijd (2) met Johanna van der Mast.

XIV-dh Sebastianus van den Bergh, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 16 januari 1759 (RK), overleden te Wouw (NB) op 23 oktober 1811, begraven op 15 november 1811, 52 jaar oud, zoon van Siardus Simons van den Bergh en Lucia Cornelissen van Loon (XIII-ba).

Meerderjarig j.m., geboren onder Essen in Oostenrijks Brabant.
Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 12 januari 1793 en getrouwd aldaar op 27 januari 1793, op 34-jarige leeftijd (1) met Anna van Boven (38 jaar oud), geboren te Steenbergen, gedoopt aldaar op 7 augustus 1754 (RK), wonende aldaar en te Wouw (NB), overleden te Moerstraten (NB) op 24 december 1794, 40 jaar oud, dochter van Cornelis van Boven en Cornelia Mulders.
(Zij is eerder getrouwd te Wouw (NB) op 12 oktober 1782, op 28-jarige leeftijd met Wilhelmus van Reijen, geboren te Steenbergen (RK), wonende te Wouw (NB).) Hij was gehuwd (2) met Joanna de Klerck, landbouwster, geboren te Steenbergen op 31 juli 1772, gedoopt aldaar op 31 juli 1772 (RK), overleden te Wouw (NB) op 2 mei 1850, 77 jaar oud.
Plaats Wouw
Bron Notarieel archief
Deel J. Augustijn, inventaris 8941, periode 1814-1818
Bijzonderheden Testament, Johanna de Klerck, landbouweresse, weduwe van Bastiaans van den Berg en thans in huwelijk hebbende Jasper Mens, wonende onder de gemeente Wouw
Plaats registratie Wouw
Datum registratie 12-08-1815
Geregistreerde 1 Johanna de Klerck
Geregistreerde 2 Jasper Mens
Geregistreerde 3 Willem de Trogt
Geregistreerde 4 Abraham, junior Gilkens
Geregistreerde 5 Pieter Senff
Geregistreerde 6 Willem Huart of Stuart?
Geregistreerde 7 Johannes Augusteins
Geregistreerde 8 Constantinus Hartman van Hoek
Geregistreerde 9 Pieter Senff
Geregistreerde 10 Philippus van Velthoven
Geregistreerde 11 Adriaan Koudsijn
Geregistreerde 12 Adriaan Wagemakers
Geregistreerde 13 Marijn Wagemakers
Geregistreerde 14 Dingena Vadden.
(Zij is later getrouwd te Wouw (NB) op 15 december 1813, op 41-jarige leeftijd met Gasper Mens (38 jaar oud), landbouwer, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 15 april 1775 (RK), overleden aldaar op 30 mei 1858, 83 jaar oud, zoon van Jacobus Jansse Mens en Anna Maria Gasperse van Gaens.) Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus, geboren te Moerstraten (NB) op 29 januari 1797, gedoopt te Wouw (NB) op 29 januari 1797 (RK), begraven aldaar op 10 april 1797, 71 dagen oud.
 2. Lucia, geboren te Moerstraten (NB) op 27 september 1799, gedoopt te Wouw (NB) op 27 september 1799 (RK), volgt onder XV-hf.
 3. Adrianus, geboren te Moerstraten (NB) op 23 december 1801, gedoopt te Wouw (NB) op 23 december 1801 (RK), volgt onder XV-hg.
 4. Catharina, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 10 juli 1804 (RK), overleden aldaar op 14 maart 1814, 9 jaar oud.
 5. Joannes, geboren te Moerstraten (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 18 oktober 1806 (RK).
 6. Cornelius, geboren te Moerstraten (NB) op 10 juli 1809, gedoopt te Wouw (NB) op 10 juli 1809 (RK), overleden te Moerstraten (NB) op 29 juli 1809, begraven te Wouw (NB) op 31 juli 1809, 19 dagen oud.
 7. Anna, Adriana Baselier, geboren te Moerstraten (NB) op 18 augustus 1810, gedoopt op 18 augustus 1810 (RK), overleden te Wouw (NB) op 14 april 1887, begraven aldaar op 16 april 1887, 76 jaar oud. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 3 mei 1844, op 33-jarige leeftijd met Joannes Deckers (35 jaar oud), bouwman en gemeenteontvanger, geboren te Heerle (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 9 januari 1809, overleden aldaar op 14 december 1891, begraven aldaar op 17 december 1891, 82 jaar oud, zoon van Cornelis Deckers en Cornelia Hoppenbrouwers.

XIV-di Cornelis van Loon, landbouwer, gedoopt te Bergen op Zoom op 20 november 1765 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 20 juni 1842, 76 jaar oud, zoon van Adriaan Cornelissen van Loon (XIII-bb) en Catharina Gelten. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 29 april 1812, op 46-jarige leeftijd met Elisabeth Tholenaars (27 jaar oud), landbouwster, gedoopt te Halsteren (NB) op 9 mei 1784, overleden aldaar op 31 juli 1833, 49 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriaan, geboren te Halsteren (NB) op 7 juli 1813.
 2. Maria, geboren te Halsteren (NB) op 11 november 1814, volgt onder XV-hh.
 3. Gerardus, geboren te Halsteren (NB) op 9 november 1816.
 4. Johannes, geboren te Halsteren (NB) op 4 maart 1817.
 5. Anna, geboren te Halsteren (NB) op 22 februari 1819, gedoopt aldaar op 22 februari 1819, volgt onder XV-hi.
 6. Franciscus, geboren te Halsteren (NB) op 7 april 1821.
 7. Petrus, geboren te Halsteren (NB) op 4 december 1823.
 8. Adriana, geboren te Halsteren (NB) op 31 januari 1830, volgt onder XV-hj.

XIV-dj Petrus van Loon, gedoopt te Bergen op Zoom op 13 maart 1767 (RK), wonende te Bergen op Zoom (Buitenpoorterij), overleden te Halsteren (NB) op 2 februari 1834, 66 jaar oud, zoon van Adriaan Cornelissen van Loon (XIII-bb) en Catharina Gelten. Hij is getrouwd te Halsteren (NB) op 24 juni 1798, op 31-jarige leeftijd met Petronella Bogers (25 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 4 februari 1773, overleden te Halsteren (NB) op 17 november 1829, 56 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus, gedoopt te Halsteren (NB) op 5 april 1799 (RK).
  Doop sub conditione. Vader uit Bergen op Zoom. Moeder uit Wouw. Dopeling afkomstig uit: Halsteren.
 2. Catharina, gedoopt te Halsteren (NB) op 6 juli 1800 (RK), volgt onder XV-hk.
 3. Adrianus, gedoopt te Halsteren (NB) op 29 september 1802 (RK), overleden aldaar op 13 september 1870, 67 jaar oud.
  Vader uit Bergen op Zoom. Moeder uit Wouw. Dopeling afkomstig uit: Halsteren.
 4. Jacobus, gedoopt te Halsteren (NB) op 14 mei 1805 (RK), volgt onder XV-hl.
 5. Joannes, landbouwer, geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1808 (RK), overleden te Steenbergen op 23 augustus 1872, 64 jaar oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 19 november 1869, op 61-jarige leeftijd met Lucia Broers (43 jaar oud), geboren te Halsteren (NB) in het jaar 1826, overleden te Wouw (NB) op 19 december 1913, begraven aldaar op 22 december 1913, 87 jaar oud, dochter van Jacobus Broers en Anna Catharina Dingemans.
  (Zij is later getrouwd te Steenbergen op 13 februari 1874, op 48-jarige leeftijd met Adrianus IJsermans (49 jaar oud), geboren te Roosendaal in het jaar 1825, overleden aldaar op 20 augustus 1905, 80 jaar oud, zoon van Jan IJzermans en Joanna de Greef. (Hij was weduwnaar van Geertruida Potters.))
 6. Petrus, gedoopt te Halsteren (NB) op 11 november 1810 (RK).
  Vader uit buitenpoorterij. Moeder uit Wouw. Dopeling afkomstig uit Het Laag.
 7. Cornelia, gedoopt te Halsteren (NB) op 11 november 1810 (RK), volgt onder XV-hm.

XIV-dk Adriaan van Loon, gedoopt te Bergen op Zoom op 15 juni 1768 (RK), overleden te Halsteren (NB) op 6 maart 1818, 49 jaar oud, zoon van Adriaan Cornelissen van Loon (XIII-bb) en Catharina Gelten. Hij was gehuwd met Cornelia van den Boom, landbouwster, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1785, wonende te Halsteren (NB), overleden aldaar op 7 oktober 1854, 69 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana, geboren in het jaar 1806, overleden op 7 februari 1810, begraven te Halsteren (NB) op 8 februari 1810, 4 jaar oud.
 2. Catharina, geboren in het jaar 1807, overleden op 13 december 1809, begraven te Halsteren (NB) op 14 december 1809, 2 jaar oud.
 3. Adrianus, rentenier, geboren te Halsteren (NB) op 21 december 1810, overleden te Wouw (NB) op 14 maart 1903, 92 jaar oud. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 27 december 1834, op 24-jarige leeftijd met Cornelia Uijtdewilligen (28 jaar oud), geboren te Wouw (Akker) op 2 augustus 1806, gedoopt te Wouw (NB) op 2 augustus 1806 (RK), dochter van Jacobus Nicolaasse Uijtdewilligen en Anna Cornelia Potters.

XIV-dl MichaŽl van Loon, tabakskoper, tabaksnijder en winkelier, gedoopt te Bergen op Zoom op 11 januari 1774 (RK), overleden aldaar op 6 oktober 1832, 58 jaar oud, zoon van Adriaan Cornelissen van Loon (XIII-bb) en Catharina Gelten. Hij was gehuwd met Cornelia Johanna Franken, winkelierster, geboren te Lepelstraat (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 6 augustus 1787, overleden te Bergen op Zoom op 21 november 1870, 83 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus, gedoopt te Bergen op Zoom op 3 mei 1810 (RK), overleden aldaar op 9 december 1854, 44 jaar oud.
 2. Catharina, geboren te Bergen op Zoom op 21 december 1815, overleden aldaar op 23 februari 1852, 36 jaar oud.
 3. Johanna, geboren te Bergen op Zoom in het jaar 1815, volgt onder XV-hn.
 4. Antonetta, geboren te Bergen op Zoom op 25 juli 1818, volgt onder XV-ho.
 5. Cornelis, geboren te Bergen op Zoom op 23 april 1820.
 6. Henrica, geboren te Bergen op Zoom op 1 oktober 1821.
 7. Henrica, geboren te Bergen op Zoom op 3 december 1822, overleden aldaar op 8 augustus 1897, 74 jaar oud.
 8. Laurentius, gedoopt te Bergen op Zoom op 12 januari 1824.
 9. Cornelis, geboren te Bergen op Zoom op 25 december 1827, overleden aldaar op 10 januari 1828, 16 dagen oud.
 10. Paulina, geboren te Bergen op Zoom op 24 december 1829, overleden op 3 november 1890, 60 jaar oud.

XIV-dm Maria Cornelis Maes, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 9 februari 1721, overleden te Huijbergen (NB) op 19 december 1772, 51 jaar oud, dochter van Cornelius Janssen Maes (XIII-bc) en Catharina Adriaensse van den Bergh. Zij is getrouwd te Kalmthout (BelgiŽ) op 24 februari 1748, op 27-jarige leeftijd met Petrus Janssen (ongeveer 27 jaar oud), geboren te Kalmthout (BelgiŽ) rond 1721, overleden aldaar op 9 februari 1776, ongeveer 55 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 2 april 1755, volgt onder XV-hp.

XIV-dn Adriana Maes, gedoopt te Halsteren (NB) op 14 februari 1732, overleden aldaar op 21 november 1766, 34 jaar oud, dochter van Joannes Maes (XIII-be) en Anna Volckers. Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 27 maart 1756 en getrouwd aldaar op 25 april 1756, op 24-jarige leeftijd met Cornelius Adriaense Schoutens (23 jaar oud), schepen van de Auvergnepolder, gedoopt te Steenbergen op 11 augustus 1732 (RK), wonende de Heen (Steenbergen NB), begraven te Nieuw-Vossemeer (NB) op 19 augustus 1793, 61 jaar oud, zoon van Adriaen Cornelisse Schoutens en Anneken Hendriks Adriaensen.

Hij was schepen van de Auvergnepolder gedurende de jaren 1760-1780. Op 4 juni 1757 kocht hij van Catharina de Haan, weduwe van Johan de Bruijn, het zogeheten Waterhuisje an het Lange Water in de Auvergnepolder voor de som 1200 gulden. Hij woonde toen nog in De Heen. Het Waterhuisje is een herberg geweest en werd tevens als rechthuis gebruikt door de schepenen van de Auvergnepolder. Na het overlijden van zijn eerste echtgenote, Adriana Maes, vond de regeling van de voogdij over zijn drie minderjarige kinderen plaats en moesten zijn bezittingen, waaronder het Waterhuisje, worden getaxeerd. Cornelis Schoutens bleef bewoner en eigenaar van het Waterhuisje tot 15 oktober 1781, toen hij het verkocht aan Johannes Eestermans te Zevenbergen. Nog lang nadien bleef het als Waterhuisje Schoutens bekend. Cornelis Schoutens had het ruim vierentwintig jaar bewoond. Op 19 november 1768 leende hij de som van 1800 gulden van Isabella Christina van Eersel, weduwe van Adriaan Oonincx, waarvoor zich Cornelia Dekkers tot borg stelde. Op 2 december 1769 was de som voldaan. Als landman in de Auvergnepolder kocht hij op 9 oktober 1780 een hofstede, bestaande uit huis, schuur en verdere 'timmerage' met 152 gemeten en 115 roeden land, gelegen onder de Heense Molen in de Nieuw-Vossemeerse polder.
(Hij is later getrouwd te Halsteren (NB) op 17 mei 1767, op 34-jarige leeftijd met Margaritha Jacobs (19 jaar oud), gedoopt te Ginneken (NB) op 3 december 1747, overleden rond 17 maart 1790, 42 jaar oud.) Uit dit huwelijk:
 1. Adrianus, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Steenbergen op 20 februari 1757 (RK).
 2. Anna, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 29 oktober 1758 (RK), jong overleden.
 3. Joannes, gedoopt te Halsteren (NB) op 5 maart 1760 (RK), volgt onder XV-hq.
 4. Anna, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 24 oktober 1763 (RK), volgt onder XV-hr.
 5. Cornelius, geboren te Halsteren (Auvergnepolder), gedoopt te Halsteren (NB) op 5 mei 1765 (RK), jong overleden.

XIV-do Adriana van den Bergh, gedoopt te Nispen-Essen op 10 februari 1746 (RK), wonende te Nispen-Essen (Schriek), begraven te Nispen-Essen op 1 november 1770, 24 jaar oud, dochter van Petrus van den Bergh (XIII-bf) en Maria Cornelissen Wuijts. Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 30 april 1769, op 23-jarige leeftijd met Joannes de Crom, geboren te Wuustwezel (BelgiŽ). Uit dit huwelijk:

 1. Anna, geboren te Nispen-Essen (Schriek), gedoopt te Nispen-Essen op 5 september 1770, begraven aldaar op 23 februari 1771, 171 dagen oud.

XIV-dp Lucas van Thillo, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 1 december 1745 (RK), overleden aldaar op 23 september 1806, 60 jaar oud, zoon van Cornelis Janssen van Thillo en Cornelia Janssen van den Bergh (XIII-bh). Hij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 4 mei 1770, op 24-jarige leeftijd (1) met Adriana van Loon (22 jaar oud), gedoopt te Nieuwmoer op 11 augustus 1747 (RK), overleden te Nispen-Essen op 3 februari 1784, 36 jaar oud, dochter van Cornelius Geertssen van Loon en Elisabetha Peeters van Dijck. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 19 november 1773 (RK), volgt onder XV-hs.
 2. Gerardus, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 20 november 1775 (RK), overleden te Essen (BelgiŽ) op 13 december 1775, 23 dagen oud.
 3. Hendrina, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 28 september 1777 (RK).
 4. Joanna, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 6 maart 1783 (RK), volgt onder XV-ht.
Hij was gehuwd (2) met Anna Catharina Wesenbeek. Uit dit huwelijk:
 1. Thomas, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 2 mei 1789, volgt onder XV-hu.

XIV-dq Cornelius Sebastiaenssen van den Bergh, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 28 november 1743 (RK), overleden te Bergen op Zoom (Borgvliet), begraven te Huijbergen (NB) op 4 oktober 1789, 45 jaar oud, zoon van Sebastianus Dingeman van den Bergh en Heilwiges van den Bergh (XIII-bi). Hij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 21 mei 1770 voor de kerk, op 26-jarige leeftijd (1) met Anna Sebastiaenssen de Weert (19 jaar oud), geboren te Nispen-Essen, gedoopt te Nispen-Essen (Beliestraat) op 10 augustus 1750 (RK), overleden te Bergen op Zoom (Borgvliet) op 12 december 1784, begraven te Huijbergen (NB), 34 jaar oud, dochter van Sebastiaen Janssen de Weert en Margaretha Paschasii Deckers. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, gedoopt te Bergen op Zoom op 1 februari 1771.
 2. Joanna, gedoopt te Huijbergen (NB) op 2 mei 1773 (RK).
 3. Sebastianus, geboren te Bergen op Zoom (Borgvliet), gedoopt te Huijbergen (NB) op 15 maart 1776, volgt onder XV-hv.
 4. Catharina, geboren te Bergen op Zoom (Borgvliet), gedoopt te Bergen op Zoom op 9 juli 1778, overleden aldaar op 21 september 1826, 48 jaar oud.
  In het bevolkingsreg. 1812 van Bergen op Zoom staat als haar geboortedatum vermeld: 5.6.1779. Daar niet gevonden, wel op genoemde datum.
  Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 1 april 1799, op 20-jarige leeftijd met Christianus Oerlemans, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 14 mei 1774, volgt onder XV-fn.
 5. Anna, geboren te Bergen op Zoom (in de Buitenpoorterij), gedoopt te Bergen op Zoom op 24 juli 1781 (RK), volgt onder XV-hw.
Hij is getrouwd te Ossendrecht (NB) op 15 december 1787, getrouwd te Huijbergen (NB) voor de kerk, op 44-jarige leeftijd (2) met Adriana Plompen, geboren te Ossendrecht (NB), gedoopt te Woensdrecht (NB) op 23 mei 1759, zie XIV-ce. Uit dit huwelijk:
 1. Zie onder XIV-ce.

XIV-dr Siardus van den Bergh, landbouwer, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 29 maart 1747 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden te Huijbergen (NB) op 12 mei 1825, 78 jaar oud, zoon van Sebastianus Dingeman van den Bergh en Heilwiges van den Bergh (XIII-bi). Hij was gehuwd met Joanna Mastboom, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 20 november 1751 (RK), overleden aldaar op 28 april 1825, 73 jaar oud, dochter van Adrianus Mastboom en Maria van den Bergh. Uit dit huwelijk:

 1. Jan, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 16 april 1781 (RK), volgt onder XV-hx.
 2. Anna, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 28 januari 1783 (RK).
 3. Maria, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 2 maart 1785 (RK).
 4. Hendrina, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 17 april 1788.
 5. Johanna, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 4 mei 1793 (RK), volgt onder XV-hy.

XIV-ds Gertrudis van den Bergh, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 17 februari 1753 (RK), overleden voor 19 oktober 1825, hoogstens 72 jaar oud, dochter van Sebastianus Dingeman van den Bergh en Heilwiges van den Bergh (XIII-bi). Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 4 december 1775, op 22-jarige leeftijd met Cornelis Hopmans (34 jaar oud), geboren te Bergen op Zoom (Borgvliet) op 31 mei 1741, overleden te Huijbergen (NB) op 19 oktober 1825, 84 jaar oud.
(Hij is eerder getrouwd te Bergen op Zoom op 24 april 1768, op 26-jarige leeftijd met Dijmphna Hertoghs (27 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) op 10 juni 1740, overleden te Bergen op Zoom op 19 september 1774, 34 jaar oud.) Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius, gedoopt te Bergen op Zoom op 18 september 1776 (RK).
 2. Maria, gedoopt te Bergen op Zoom op 27 augustus 1777, overleden te Huijbergen (NB) op 1 februari 1860, 82 jaar oud. Zij is getrouwd op 13 november 1808, op 31-jarige leeftijd met Siardus Nelen, gedoopt te Huijbergen (NB) op 26 februari 1770 (RK), volgt onder XV-dl.
 3. Cornelia, geboren te Bergen op Zoom (in de Buitenpoorterij), gedoopt te Bergen op Zoom op 28 augustus 1779 (RK), volgt onder XV-hz.
 4. Dingena, gedoopt te Bergen op Zoom op 19 augustus 1781 (RK). Zij is getrouwd te Huijbergen (NB) op 4 september 1811, op 30-jarige leeftijd met Johannes Dekkers (25 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) op 4 mei 1786, zoon van Willem Adriaen Deckers en Dijmphna van Tichelen.
 5. Hendrina, gedoopt te Bergen op Zoom op 12 november 1783 (RK), volgt onder XV-ia.
 6. Sebastianus, gedoopt te Bergen op Zoom op 6 februari 1786 (RK).

XIV-dt Joanna Maria van den Bergh, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 18 augustus 1756 (RK), overleden te Bergen op Zoom (Zuidgeest) op 14 december 1810, 54 jaar oud, dochter van Sebastianus Dingeman van den Bergh en Heilwiges van den Bergh (XIII-bi). Zij is in ondertrouw gegaan te Bergen op Zoom op 17 april 1784 en getrouwd aldaar op 2 mei 1784, op 27-jarige leeftijd met Paschasius de Weert (27 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Beliestraat), gedoopt te Nispen-Essen op 15 oktober 1756 (RK), overleden te Bergen op Zoom (Zuidgeest) op 22 juni 1804, 47 jaar oud, zoon van Sebastiaen Janssen de Weert en Margaretha Paschasii Deckers. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius, gedoopt te Bergen op Zoom op 4 augustus 1789 (RK).
 2. Joannes, gedoopt te Bergen op Zoom op 18 september 1791 (RK), wonende te Beesd (Gelderland), overleden aldaar op 4 mei 1816, 24 jaar oud.
 3. Joanna, geboren te Bergen op Zoom, gedoopt aldaar op 22 februari 1794 (RK), volgt onder XV-ib.

XIV-du Dijmphna van den Bergh, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 14 juni 1760 (RK), dochter van Sebastianus Dingeman van den Bergh en Heilwiges van den Bergh (XIII-bi). Zij is ondertrouwd te Ossendrecht (NB) op 3 april 1785 en getrouwd aldaar op 17 april 1785 voor de kerk (RK), op 24-jarige leeftijd met Adriaen van Oevelen. Uit dit huwelijk:

 1. Anna, geboren te Hoogerheide (NB) in het jaar 1789, volgt onder XV-ic.
 2. Anna, geboren te Woensdrecht (NB) in het jaar 1792, volgt onder XV-id.

XIV-dv Digmannus van den Bergh, geboren te Moerkant, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 3 juli 1765 (RK), overleden aldaar op 7 februari 1809, 43 jaar oud, zoon van Sebastianus Dingeman van den Bergh en Heilwiges van den Bergh (XIII-bi). Hij was gehuwd met Antonia Deckers, gedoopt te Kalmthout (BelgiŽ) op 31 juli 1774 (RK), overleden aldaar op 6 oktober 1808, 34 jaar oud, dochter van Joannis Deckers en Anna van Turnhout. Uit dit huwelijk:

 1. Siardus, geboren te Nispen-Essen (Heikant), gedoopt te Nispen-Essen op 19 augustus 1799 (RK), volgt onder XV-ie.
 2. Jan, geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt aldaar op 24 mei 1801 (RK), volgt onder XV-if.
 3. Franciscus, geboren te Kalmthout (BelgiŽ), gedoopt aldaar op 4 december 1803 (RK), overleden te Essen (BelgiŽ) op 4 maart 1825, 21 jaar oud.
 4. Anna, geboren te Kalmthout (BelgiŽ) op 6 juni 1806 (RK), volgt onder XV-ig.

XIV-dw Cornelius Adriaens van Loon, geboren te Woensdrecht (NB) op 4 september 1757, overleden te Bergen op Zoom op 31 december 1807, 50 jaar oud, zoon van Adrianus Cornelis van Loon en Cornelia van Gorp (XIII-bj). Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 17 juli 1785, op 27-jarige leeftijd met Geertrui Huijbrechts. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus, gedoopt te Bergen op Zoom op 19 december 1796 (RK).
 2. Joannes, gedoopt te Bergen op Zoom op 14 april 1801, volgt onder XV-ih.
 3. Anna, gedoopt te Bergen op Zoom op 9 oktober 1803, volgt onder XV-ii.
 4. Cornelis, volgt onder XV-ij.
 5. Adriana, volgt onder XV-ik.

XIV-dx Wilhelmina Krinckels, geboren te Essen (BelgiŽ) op 31 maart 1765, overleden aldaar op 17 april 1838, 73 jaar oud, dochter van Joannes Crincels en Cornelia van Loon (XIII-bk). Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 30 juni 1795, op 30-jarige leeftijd met Adrianus Somers (30 jaar oud), geboren te Essen (BelgiŽ) op 25 november 1764, overleden aldaar op 23 augustus 1841, 76 jaar oud, zoon van Cornelius Wilborts Somers en Helena Janssen Linders. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes, geboren te Nispen-Essen (Essense Heikant), overleden te Nispen-Essen op 10 december 1800.

XIV-dy Anna Maria Prop, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek of Huijbergse Moer), gedoopt te Nispen-Essen op 2 februari 1753, dochter van Cornelius Janssen Prop en Elisabetha Adriaenssen van Loon (XIII-bl). Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 2 mei 1774, op 21-jarige leeftijd met Petrus van Heijbeeck (32 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 12 februari 1742, overleden aldaar op 14 maart 1812, 70 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Antonia, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 7 juli 1775.
 2. Cornelius, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 23 februari 1777 (RK), volgt onder XV-il.
 3. Elisabeth, gedoopt te Nispen-Essen op 3 juni 1779.
 4. Adrianus, geboren op 9 november 1781, gedoopt te Nispen-Essen op 10 november 1781, overleden aldaar op 11 maart 1782, begraven aldaar op 13 maart 1782, 122 dagen oud.
 5. Anna, gedoopt te Nispen-Essen op 26 februari 1783.
 6. Adriana, gedoopt te Nispen-Essen op 29 september 1786.
 7. Maria, gedoopt te Nispen-Essen op 5 januari 1789 (RK), volgt onder XV-im.
 8. Adrianus, gedoopt te Nispen-Essen op 13 november 1790, volgt onder XV-in.
 9. Petrus, geboren op 4 januari 1793, gedoopt te Nispen-Essen op 5 januari 1793.
 10. Joanna, gedoopt te Nispen-Essen op 21 februari 1794.
 11. Franciscus, gedoopt te Nispen-Essen op 13 april 1798.

XIV-dz Johannes Corneliusz Prop, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek of Huijbergse Moer), gedoopt te Nispen-Essen op 26 december 1759, overleden te Essen (BelgiŽ) op 18 juli 1840, 80 jaar oud, zoon van Cornelius Janssen Prop en Elisabetha Adriaenssen van Loon (XIII-bl). Hij is getrouwd te Nispen-Essen op 2 juni 1777, op 17-jarige leeftijd met Cornelia van Meir (21 jaar oud), geboren te Nispen-Essen (Spilbeek) op 11 december 1755, gedoopt te Nispen-Essen op 11 december 1755, overleden aldaar op 26 januari 1827, 71 jaar oud, dochter van Adrianus van Meir en Joanna van Osta. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, geboren te Nispen-Essen op 26 september 1776.
 2. Adriana, gedoopt te Nispen-Essen op 7 januari 1779, overleden aldaar op 17 september 1781, 2 jaar oud.
 3. Elisabeth, geboren te Nispen-Essen op 30 januari 1780, overleden te Wouw (NB) op 29 maart 1859, 79 jaar oud.
 4. Adriana, geboren te Wouw (NB) op 27 januari 1784.
 5. Adrianus, geboren te Nispen-Essen op 12 mei 1787.
 6. Helena, geboren te Nispen-Essen op 18 februari 1790, overleden te Wouw (NB) op 19 januari 1864, 73 jaar oud.
 7. Johanna, geboren te Nispen-Essen op 22 oktober 1792, overleden aldaar op 4 februari 1801, 8 jaar oud.
 8. Cornelia, geboren te Nispen-Essen op 1 oktober 1795, overleden op 6 mei 1863, 67 jaar oud.
 9. Anna, gedoopt te Nispen-Essen op 1 augustus 1798, volgt onder XV-io.

XIV-ea Adriana Cornelius Janssen Prop, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek of Huijbergse Moer), gedoopt te Nispen-Essen op 21 januari 1765, wonende te Nispen-Essen (Spilbeek), dochter van Cornelius Janssen Prop en Elisabetha Adriaenssen van Loon (XIII-bl).

Haar dochter van een onbekende man:

 1. Helena, gedoopt te Nispen-Essen op 10 februari 1790.
Zij is getrouwd te Nispen-Essen op 16 augustus 1790, op 25-jarige leeftijd (2) met Franciscus Bruijnseels (39 jaar oud), gedoopt te Etten-Leur (NB) op 22 december 1750 (RK). Uit dit huwelijk:
 1. Joannes, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt op 14 juni 1791, volgt onder XV-ip.
 2. Anna, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 10 mei 1792, overleden aldaar op 25 december 1794, begraven aldaar op 28 december 1794, 2 jaar oud.
 3. Cornelius, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 9 oktober 1793, overleden aldaar op 21 november 1795, begraven aldaar op 23 november 1795, 2 jaar oud.
 4. Joanna, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 7 november 1794, overleden aldaar op 14 december 1794, begraven aldaar op 16 december 1794, 37 dagen oud.
 5. Cornelius, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 25 november 1795, begraven aldaar op 23 september 1796, 303 dagen oud.
 6. Antonius, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 29 april 1797.
 7. Petrus, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 30 mei 1798, begraven aldaar op 7 juni 1798, 8 dagen oud.
 8. Anna, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 24 december 1799, begraven aldaar op 1 januari 1800, 8 dagen oud.
 9. Maria, geboren te Nispen-Essen (Spilbeek), gedoopt te Nispen-Essen op 31 januari 1802.

XIV-eb Simon van Loon, bouwman, geboren te Huijbergen (NB) op 27 februari 1755 (RK), wonende aldaar en te Moerstraten (NB), overleden te Roosendaal op 18 maart 1815, 60 jaar oud, zoon van Cornelius Adriaenssen van Loon (XIII-bm) en Adriana Simons Jansens. Hij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 3 februari 1787 en getrouwd aldaar op 18 februari 1787, op 31-jarige leeftijd met Petronella Potters (32 jaar oud), landbouwster, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw (NB) op 6 juni 1754 (RK), wonende aldaar, overleden aldaar op 16 december 1821, 67 jaar oud, dochter van Petrus Jansse Potters en Joanna Marijnisse Schijve.
(Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 12 oktober 1776 en getrouwd aldaar op 27 oktober 1776, op 22-jarige leeftijd met Cornelius Hoendervangers, wonende te Roosendaal, overleden aldaar.) Uit dit huwelijk:

 1. Adriana, geboren te Wouw (Spellestraat) op 13 december 1787, gedoopt te Wouw (NB) op 13 december 1787 (RK), overleden te Steenbergen op 28 mei 1825, 37 jaar oud. Zij is getrouwd te Roosendaal op 25 juni 1815, op 27-jarige leeftijd met Johannes Theodorus van de Stadt (21 jaar oud), mandenmaker, geboren te Tholen op 12 september 1793.
 2. Cornelius, geboren te Wouw (Spellestraat) op 3 april 1790, gedoopt te Wouw (NB) op 3 april 1790 (RK), volgt onder XV-iq.
 3. Jacoba, geboren te Wouw (Spellestraat) op 8 februari 1793, gedoopt te Wouw (NB) op 8 februari 1793 (RK), volgt onder XV-ir.
 4. Petrus, geboren te Wouw (Spellestraat) op 1 april 1796, gedoopt te Wouw (NB) op 1 april 1796 (RK), overleden aldaar op 27 oktober 1803, 7 jaar oud.
 5. Adriaan, geboren te Wouw (Spellestraat) op 29 november 1798, gedoopt te Wouw (NB) op 29 november 1798 (RK), volgt onder XV-is.

XIV-ec Pieter Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 4 april 1750 (RK), overleden aldaar op 5 juni 1807, begraven aldaar, 57 jaar oud, zoon van Cornelius Oerlemans (XIII-bn) en Eva Willems Bongers.

Vermelding bij huw. met A. Schrant: beide woonende onder Steenbergen van de Roomsche Religie. Vermeld bij overlijden: is binnen de stad overleden P.O., oud ca. 57 jaar, gehuwd. Weeskamer Steenbergen, 15.10.1785: Pieter Oetelmans, verklaart dat zijn vrouw Adriana Schrand op 16.5.1785 is overleden. Kinderen: Willemijna, Cornelis, Geertruij, 10, 8 jaar en 7 maanden. Pos. f 114,11. Elk kind ontvangt f 5.
Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 4 juni 1774 en getrouwd aldaar op 19 juni 1774, op 24-jarige leeftijd (1) met Adriana Schrant (21 jaar oud), gedoopt te Halsteren (NB) op 30 januari 1753, overleden te Steenbergen op 16 mei 1785, 32 jaar oud.
Weeskamer Steenbergen, inv. 2250, 17.12.1785: Adriana Schrandt overleden op 16.5.1785; kinderen Willemijna 10j, Cornelis 8j, Geertruij 7 maanden; batig saldo f 114,11, elk kind krijgt f5.
Uit dit huwelijk:
 1. Wilhelmina, gedoopt te Steenbergen op 19 januari 1775 (RK), volgt onder XV-it.
 2. Kornelis, gedoopt te Steenbergen op 28 januari 1777 (RK), volgt onder XV-iu.
 3. Gertrudis, gedoopt te Steenbergen op 19 augustus 1780 (RK), overleden voor 8 mei 1785, hoogstens 4 jaar oud.
 4. Gertrudis, gedoopt te Steenbergen op 8 mei 1785 (RK).
Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 31 december 1785 en getrouwd aldaar op 15 januari 1786, op 35-jarige leeftijd (2) met Johanna Jonkers (30 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1756 (RK), overleden aldaar op 15 juli 1815, 59 jaar oud.
Tekst bij huwelijk: bij Pieter: wednuwnaar van Adriana Schrant, bij Johanna: Jonge dochter, gebooren onder Cruijsland, beijde alhier woonagtig en van de Roomsche Religie.
Uit dit huwelijk:
 1. Maria, servante, gedoopt te Steenbergen op 14 december 1786, overleden aldaar op 3 september 1835, 48 jaar oud. Zij is getrouwd te Steenbergen op 27 augustus 1813, op 26-jarige leeftijd (1) met Petrus C.G. de Bruijn (34 jaar oud), tailleur en waard, geboren te Steenbergen in het jaar 1779 (RK), wonende aldaar, overleden aldaar op 24 februari 1827, 48 jaar oud, zoon van Kornelis de Bruijn en Cornelia Nijssen.
  (Hij is eerder in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 27 december 1806 en getrouwd aldaar op 11 januari 1807, op 28-jarige leeftijd met Joanna Catharina van der Par (21 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 10 januari 1786 (RK), overleden aldaar op 24 januari 1813, 27 jaar oud, dochter van Henricus van de Par en Maria C. Oetelmans.) Zij is getrouwd te Steenbergen op 13 juli 1832, op 45-jarige leeftijd (2) met Adriaan Christianus Bierbooms (54 jaar oud), metselaar, geboren te Kruisland (NB), gedoopt te Wouw (NB) op 4 maart 1778 (RK), zoon van Christianus Bierbooms en Elizabetha van der Beeck.
  (Hij is later getrouwd te Steenbergen op 5 augustus 1836, op 58-jarige leeftijd met Adriana van Nuffelen (53 jaar oud), arbeidster, geboren te Steenbergen in het jaar 1783, overleden aldaar op 28 april 1859, 76 jaar oud. (Zij is eerder getrouwd te Steenbergen op 9 februari 1816, op 33-jarige leeftijd met Jan Hertogh (19 jaar oud), stalhouder, gedoopt te Steenbergen op 31 december 1796 (RK), overleden aldaar op 24 augustus 1829, 32 jaar oud, zoon van Cornelis Hertog en Adriana Verbogt.))
 2. Everardus, metselaarsknecht, gedoopt te Steenbergen op 26 december 1788 (RK), wonende aldaar, overleden aldaar op 18 april 1872, 83 jaar oud. Hij is getrouwd te Steenbergen op 22 november 1816, op 27-jarige leeftijd met Maria Rinkels (41 jaar oud), winkelierster, geboren te Steenbergen in het jaar 1775, wonende aldaar.
 3. Joannes, gedoopt te Steenbergen op 24 januari 1792 (RK).
 4. Adrianus, gedoopt te Steenbergen op 15 januari 1795 (RK).
 5. Marijnus, gedoopt te Steenbergen op 4 november 1797, volgt onder XV-iv.

XIV-ed Wilhelmus Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 18 december 1751 (RK), wonende aldaar, zoon van Cornelius Oerlemans (XIII-bn) en Eva Willems Bongers. Hij is ondertrouwd te Steenbergen op 11 juli 1778 en getrouwd aldaar op 26 juli 1778 voor de kerk, op 26-jarige leeftijd met Maria de Jongh, wonende te Steenbergen. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia, gedoopt te Steenbergen op 15 mei 1779, volgt onder XV-iw.
 2. Adrianus, gedoopt te Steenbergen op 6 april 1783 (RK).
 3. Kornelis, gedoopt te Steenbergen op 26 september 1786 (RK), volgt onder XV-ix.
 4. Everardus, gedoopt te Steenbergen op 14 februari 1790 (RK).
 5. Joanna, gedoopt te Steenbergen op 4 november 1793 (RK), volgt onder XV-iy.

XIV-ee Adrianus Oerlemans, winkelier, gedoopt te Steenbergen op 25 augustus 1753 (RK), overleden aldaar op 14 april 1825, 71 jaar oud, zoon van Cornelius Oerlemans (XIII-bn) en Eva Willems Bongers. Hij is ondertrouwd te Steenbergen op 31 december 1785 en getrouwd aldaar op 15 januari 1786 voor de kerk, op 32-jarige leeftijd met Joanna van Oorschot (26 jaar oud), gedoopt te Oud Gastel op 6 september 1759, overleden te Steenbergen op 14 oktober 1818, 59 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Kornelis, gedoopt te Steenbergen op 29 oktober 1786 (RK), volgt onder XV-iz.
 2. Christina, gedoopt te Steenbergen op 4 maart 1788 (RK).
 3. Adrianus, gedoopt te Steenbergen op 5 januari 1793 (RK).
  Was gelegerd in Bergen op Zoom als "cordonnier" afkomstig van Steenbergen.
 4. Jan, gedoopt te Steenbergen op 5 januari 1793 (RK), volgt onder XV-ja.
 5. Christianus, gedoopt te Steenbergen op 8 september 1795 (RK).
 6. Petrus, gedoopt te Steenbergen op 29 mei 1798 (RK).
 7. Cornelia, gedoopt te Steenbergen op 6 juli 1799 (RK), overleden op 19 juli 1844, 45 jaar oud.
 8. Everardus, gedoopt te Steenbergen op 18 augustus 1802 (RK).

XIV-ef Hendricus Oetelmans, arbeider, gedoopt te Steenbergen op 9 juni 1755 (RK), overleden aldaar op 27 september 1832, 77 jaar oud, zoon van Cornelius Oerlemans (XIII-bn) en Eva Willems Bongers.

Vermelding bij huwelijk: beijde geboren en woonende onder Steenbergen en van de Roomsche belijdenis.
Hij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 18 november 1786 en getrouwd aldaar op 3 december 1786, op 31-jarige leeftijd met Cornelia Bierbooms (23 jaar oud), gedoopt te Wouw (NB) op 31 oktober 1763 (RK), overleden te Steenbergen op 8 juni 1801, 37 jaar oud, dochter van Christianus Bierbooms en Elizabetha van der Beeck. Uit dit huwelijk:
 1. Elisabeth, gedoopt te Steenbergen op 21 mei 1787 (RK), volgt onder XV-jb.
 2. Eva, gedoopt te Steenbergen op 1 december 1788 (RK), volgt onder XV-jc.
 3. Cornelius, gedoopt te Steenbergen op 1 april 1790 (RK).
 4. Adriana, boerendienstmeid en arbeidster, gedoopt te Steenbergen op 5 november 1791 (RK), wonende te Wouw (NB), overleden te Steenbergen op 19 augustus 1848, 56 jaar oud. Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 10 oktober 1812, op 20-jarige leeftijd met Bernardus Elst, gedoopt te Huijbergen (NB) op 1 mei 1777, volgt onder XV-gb.
 5. Maria, gedoopt te Steenbergen op 2 maart 1795 (RK), volgt onder XV-jd.
 6. Pieter, gedoopt te Steenbergen op 5 januari 1797 (RK), volgt onder XV-je.
 7. Matthijs, gedoopt te Steenbergen op 18 maart 1799 (RK), volgt onder XV-jf.
 8. Christina, gedoopt te Steenbergen op 25 april 1801 (RK), overleden aldaar op 22 juni 1846, 45 jaar oud.

XIV-eg Helena Oerlemans, gedoopt te Steenbergen op 10 oktober 1756 (RK), overleden aldaar op 23 augustus 1828, 71 jaar oud, dochter van Cornelius Oerlemans (XIII-bn) en Eva Willems Bongers. Zij is in ondertrouw gegaan te Steenbergen op 3 juli 1779 en getrouwd aldaar op 18 juli 1779, op 22-jarige leeftijd met Josephus Ligtenberg (26 jaar oud), gedoopt te Bergen op Zoom op 19 maart 1753, overleden te Steenbergen op 25 oktober 1809, 56 jaar oud, zoon van Johannes Lichtenberg en Johanna Henricus de Jongh. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes, gedoopt te Steenbergen op 11 november 1780 (RK), volgt onder XV-jg.
 2. Kornelis, geboren te Steenbergen (Coeveringe), gedoopt te Halsteren (NB) op 1 maart 1783 (RK), volgt onder XV-jh.
 3. Joanna, geboren te Steenbergen (Coeveringe) op 7 november 1785, gedoopt te Halsteren (NB) op 7 november 1785 (RK), volgt onder XV-ji.
 4. Gerardus, gedoopt te Steenbergen op 7 maart 1790 (RK), volgt onder XV-jj.
 5. Eva, geboren te Steenbergen (Coeveringe), gedoopt te Halsteren (NB) op 1 oktober 1792 (RK), volgt onder XV-jk.
 6. Hubertus, geboren te Steenbergen (Coeveringe), gedoopt te Halsteren (NB) op 1 maart 1799 (RK).
 7. Anna, geboren te Steenbergen (Coeveringe), gedoopt te Halsteren (NB) op 5 december 1800 (RK).

XIV-eh Cornelius Oetelmans, gedoopt te Steenbergen op 24 februari 1760 (RK), overleden voor 25 maart 1809, hoogstens 49 jaar oud, zoon van Cornelius Oerlemans (XIII-bn) en Eva Willems Bongers. Hij is in ondertrouw gegaan te Oud Gastel (NB) op 29 april 1781 en getrouwd aldaar op 20 mei 1781, op 21-jarige leeftijd (1) met Maria Keustermans (23 jaar oud), geboren te Oud Gastel (NB) op 5 september 1757, wonende te Gastel, overleden voor 14 mei 1803, hoogstens 45 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Anna, gedoopt te Steenbergen op 10 mei 1783 (RK).
 2. Joannes, gedoopt te Steenbergen op 2 maart 1785 (RK).
 3. Adrianus, gedoopt te Steenbergen op 6 maart 1787 (RK), overleden voor 14 maart 1794, hoogstens 7 jaar oud.
 4. Cornelius, geboren te Steenbergen (Coeveringe), gedoopt te Halsteren (NB) op 7 maart 1788 (RK).
 5. Everardus, geboren te Steenbergen (Coeveringe), gedoopt te Halsteren (NB) op 26 december 1790.
 6. Joanna, geboren te Westland, gedoopt te Halsteren (NB) op 24 februari 1792 (RK), volgt onder XV-jl.
 7. Adrianus, gedoopt te Steenbergen op 14 maart 1794 (RK).
 8. Gerardus, gedoopt te Steenbergen op 24 februari 1796 (RK), volgt onder XV-jm.
Hij is ondertrouwd te Steenbergen op 14 mei 1803 en getrouwd aldaar op 29 mei 1803 voor de kerk, op 43-jarige leeftijd (2) met Johanna Adriana Heeren (45 jaar oud), gedoopt te Bergen op Zoom op 16 mei 1758, overleden voor 29 december 1804, hoogstens 46 jaar oud, dochter van Mattheus Heeren en Christina Smits.
(Zij was weduwe van Dirck van der Meijde, overleden voor 14 mei 1803.) Hij is ondertrouwd te Steenbergen op 29 december 1804 en getrouwd aldaar op 15 januari 1805 voor de kerk, op 44-jarige leeftijd (3) met Maria Koopmans, geboren te Tholen, wonende te Steenbergen, overleden voor 19 april 1806. Uit dit huwelijk:
 1. Petrus, geboren te Steenbergen (Coeveringe), gedoopt te Halsteren (NB) op 6 oktober 1805 (RK).
Hij is ondertrouwd te Steenbergen op 19 april 1806 en getrouwd aldaar op 4 mei 1806 voor de kerk, op 46-jarige leeftijd (4) met Petronilla Brand (25 jaar oud), gedoopt te Steenbergen op 7 september 1780, wonende aldaar, overleden aldaar op 28 augustus 1821, 40 jaar oud. Uit dit huwelijk:
 1. Elizabet, geboren te Steenbergen (Coeveringe), gedoopt te Halsteren (NB) op 10 juli 1807, overleden te Steenbergen op 5 maart 1815, 7 jaar oud.

XIV-ei Adriana van Elsacker, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 8 maart 1754 (RK), wonende aldaar en te Moerstraten (NB), overleden te Steenbergen op 13 september 1816, 62 jaar oud, dochter van Adrianus van Elsacker en Petronilla Cornelis Oerlemans (XIII-bo). Zij is in ondertrouw gegaan op 13 april 1776 en getrouwd te Wouw (NB) op 28 april 1776, op 22-jarige leeftijd met Petrus Franciscii Pieter Wouts (25 jaar oud), geboren te Nispen-Essen op 29 juni 1750 (RK), wonende te Moerstraten (NB), overleden te Steenbergen op 22 maart 1830, 79 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Johanna, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw (NB) op 1 februari 1777 (RK), volgt onder XV-jn.
 2. Elizabetha, geboren te Wouw (Vroenhout) op 31 maart 1779, gedoopt te Wouw op 31 maart 1779 (RK), volgt onder XV-jo.
 3. Dijmphna, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw (NB) op 2 maart 1782 (RK), overleden voor 29 juli 1785, hoogstens 3 jaar oud.
 4. Adrianus, arbeider, geboren te Wouw (Vroenhout), gedoopt te Wouw (NB) op 2 maart 1782 (RK), overleden te Steenbergen op 24 oktober 1859, 77 jaar oud.
 5. Dijmphna, geboren te Steenbergen (Welberg) op 29 juli 1785, gedoopt te Wouw (NB) op 29 juli 1785 (RK), volgt onder XV-jp.
 6. Adriana, geboren te Wouw (Oostelaar) op 3 mei 1788, gedoopt te Wouw (NB) op 3 mei 1788 (RK).
 7. Adriaan, arbeider, geboren te Wouw (NB) op 23 februari 1791 (RK).
 8. Franciscus, geboren te Wouw (Biezen) op 23 februari 1791, gedoopt te Wouw (NB) op 24 februari 1791 (RK), overleden te Steenbergen op 5 november 1844, 53 jaar oud.
 9. Petronilla, geboren te Wouw (Biezen) op 14 december 1793, gedoopt te Wouw (NB) op 14 december 1793 (RK), volgt onder XV-jq.
 10. Kornelis, geboren te Kruisland (NB) op 23 oktober 1797 (RK), volgt onder XV-jr.

XIV-ej Joanna Elsackers, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 13 december 1758 (RK), wonende te Wouw (Vroenhout), overleden te Wouw (NB) op 19 oktober 1826, 67 jaar oud, dochter van Adrianus van Elsacker en Petronilla Cornelis Oerlemans (XIII-bo). Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 13 mei 1780 en getrouwd aldaar op 28 mei 1780, op 21-jarige leeftijd met Joannes van den Bergh (27 jaar oud), geboren te Wouw (NB), gedoopt te Roosendaal op 9 september 1752 (RK), wonende te Wouw (Vroenhout), overleden te Wouw (NB) op 20 juni 1802, 49 jaar oud, zoon van Cornelius Paessen van den Bergh (XIV-bi) en Helena Janssen Linders. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius, geboren te Nispen-Essen (in 't Rietgoor), gedoopt te Roosendaal op 18 oktober 1780 (RK), volgt onder XV-js.
 2. Adrianus, gedoopt te Wouw (NB) op 8 augustus 1783 (RK), volgt onder XV-jt.
 3. Marinus, geboren te Wouw (Westelaar) op 5 januari 1787, gedoopt te Wouw (NB) op 5 januari 1787 (RK).
 4. Jacobus, arbeider, geboren te Wouw (Westelaar) op 17 maart 1790, gedoopt te Wouw (NB) op 17 maart 1790 (RK), ongehuwd overleden aldaar op 27 juni 1822, 32 jaar oud.
 5. Petrus, geboren te Wouw (Westelaar) op 17 mei 1792, gedoopt te Wouw (NB) op 17 mei 1792 (RK).
 6. Joannes, arbeider, geboren te Wouw (Westelaar), gedoopt te Wouw (NB) op 24 december 1795 (RK), ongehuwd overleden aldaar op 21 maart 1841, 45 jaar oud.
 7. Henricus, dagloner, geboren te Wouw (Westelaar) op 10 februari 1798, gedoopt te Wouw (NB) op 10 februari 1798 (RK), overleden aldaar op 25 januari 1857, 58 jaar oud.
 8. Maria, geboren te Wouw (Westelaar) op 11 juli 1800, gedoopt te Wouw (NB) op 11 juli 1800 (RK), volgt onder XV-ju.

XIV-ek Joannes Adrianus van Elsacker, logementshouder, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 15 januari 1762 (RK), overleden te Tholen (Zeeland) op 21 september 1842, 80 jaar oud, zoon van Adrianus van Elsacker en Petronilla Cornelis Oerlemans (XIII-bo). Hij was gehuwd met Geertje Hubrechtse Cornelisse, logementshoudster, geboren te Tholen (Zeeland) in het jaar 1780, overleden aldaar op 19 januari 1861, 81 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Huijberdina, geboren te Tholen (Zeeland) op 13 augustus 1805, volgt onder XV-jv.
 2. Rochus, geboren te Moerstraten (NB) op 26 april 1806, gedoopt te Wouw (NB) op 27 april 1806.
 3. Marinus, geboren te Tholen op 28 mei 1810, volgt onder XV-jw.
 4. Hubregt, geboren te Tholen op 21 februari 1813.
 5. Adriaan, ondermeester, geboren te Tholen op 21 februari 1813. Hij is getrouwd te Colijnsplaat op 31 januari 1837, op 23-jarige leeftijd met Adriana Pieternella de Koster (38 jaar oud), molenaarster, geboren te Kortgene (Zeeland) in het jaar 1799, overleden te Colijnsplaat op 9 juli 1871, 72 jaar oud, dochter van Jacobus de Koster en Janna Noordhoek.
  (Zij was weduwe van Johannes Stroes, overleden voor 31 januari 1837.)
 6. Hubregt, geboren te Tholen (Zeeland) op 6 november 1814, volgt onder XV-jx.
 7. Pieter, geboren te Tholen op 15 oktober 1816, volgt onder XV-jy.
 8. Cornelis, geboren te Tholen op 3 januari 1819, volgt onder XV-jz.
 9. Adriana, geboren te Tholen op 8 juni 1822, volgt onder XV-ka.

XIV-el Anna Maria van Elsackers, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 20 augustus 1764 (RK), overleden aldaar op 8 januari 1840, 75 jaar oud, dochter van Adrianus van Elsacker en Petronilla Cornelis Oerlemans (XIII-bo). Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 25 april 1795 en getrouwd aldaar op 10 mei 1795, op 30-jarige leeftijd met Joannes Verhagen, geboren te Wouw (NB). Uit dit huwelijk:

 1. Joanna, geboren te Wouw (Wouwse Hil) op 25 augustus 1796, gedoopt te Wouw (NB) op 25 augustus 1796.
 2. Pieternella, geboren te Wouw (Oostelaar) op 24 januari 1801, gedoopt te Wouw (NB) op 24 januari 1801, volgt onder XV-kb.

XIV-em Jacoba Adriaen van Elsacker, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 15 december 1766 (RK), overleden aldaar op 23 december 1806, 40 jaar oud, dochter van Adrianus van Elsacker en Petronilla Cornelis Oerlemans (XIII-bo). Zij is getrouwd te Wouw (NB) op 24 maart 1793, op 26-jarige leeftijd met Michiel Gorissen (28 jaar oud), geboren te Loenhout (BelgiŽ) op 16 maart 1765, wonende aldaar, overleden te Wouw (NB) op 15 april 1809, 44 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus, geboren te Wouw (Hazelaar) op 24 april 1793, gedoopt te Wouw (NB) op 24 april 1793, volgt onder XV-kc.
 2. Adriana, geboren te Wouw (Oostelaar) op 26 november 1795, gedoopt te Wouw (NB) op 26 november 1795, overleden aldaar op 10 november 1869, 73 jaar oud.
 3. Pieter, geboren te Wouw (NB) op 15 september 1797, gedoopt aldaar op 15 september 1797, volgt onder XV-kd.
 4. Michael, geboren te Wouw (Westelaar) op 29 november 1799, gedoopt te Wouw (NB) op 29 november 1799.
 5. Johannes, arbeider en landbouwer, geboren te Wouw (Boeink) op 24 juni 1803, gedoopt te Wouw (NB) op 24 juni 1803, wonende te Steenbergen, overleden aldaar op 12 juni 1865, 61 jaar oud. Hij is getrouwd te Wouw (NB) op 25 maart 1829, op 25-jarige leeftijd met Adriana Gelten, geboren te Wouw (NB) op 14 februari 1795, gedoopt aldaar op 14 februari 1795, volgt onder XV-fv.
 6. Adrianus, geboren te Wouw (NB), gedoopt aldaar op 3 december 1805, ongehuwd overleden te Roosendaal op 4 september 1827, 21 jaar oud.

XIV-en Petronilla van Elsacker, gedoopt te Wouw (NB) op 28 december 1774 (RK), wonende te Moerstraten (NB), overleden te Bergen op Zoom op 26 januari 1854, 79 jaar oud, dochter van Adrianus van Elsacker en Petronilla Cornelis Oerlemans (XIII-bo). Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 19 april 1800 en getrouwd aldaar op 4 mei 1800, op 25-jarige leeftijd met Simon van der Westen (27 jaar oud), arbeider, geboren te Nispen (NB) op 20 mei 1772, gedoopt aldaar op 20 mei 1772, wonende te Essen (BelgiŽ) en te Moerstraten (NB), overleden te Bergen op Zoom op 18 januari 1853, 80 jaar oud, zoon van Simon van der Westen en Adriana van den Bergh. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus, schutter bij de Brabantse Schutterij, geboren te Moerstraten (NB) op 13 oktober 1804, gedoopt te Wouw (NB) op 13 oktober 1804 (RK), overleden te Gorinchem (ZH) op 2 april 1832, 27 jaar oud.
 2. Petrus, geboren te Moerstraten (NB) op 17 februari 1807, gedoopt op 18 februari 1807 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 11 september 1822, 15 jaar oud.
 3. Antonius, winkelier, geboren te Moerstraten (NB) op 14 december 1809, gedoopt te Wouw (NB) op 15 december 1809 (RK), overleden te Bergen op Zoom op 14 februari 1893, 83 jaar oud. Hij is getrouwd te Bergen op Zoom op 29 april 1858, op 48-jarige leeftijd met Maria Govers (41 jaar oud), geboren te Wouw (NB) op 17 november 1816, overleden te Bergen op Zoom op 2 januari 1880, 63 jaar oud, dochter van Cornelis Govers en Cornelia van Overveld.
 4. Johanna, geboren te Bergen op Zoom op 12 november 1813, wonende te Bergen op Zoom (in de Poorterij), overleden te Bergen op Zoom op 24 september 1814, 316 dagen oud.
 5. Johanna, geboren te Bergen op Zoom op 18 januari 1817, overleden aldaar op 25 augustus 1900, 83 jaar oud. Zij is getrouwd te Bergen op Zoom op 29 april 1858, op 41-jarige leeftijd met Wilhelmus Wilmse (62 jaar oud), gedoopt te Bergen op Zoom op 6 juli 1795.
  (Hij is eerder getrouwd te Bergen op Zoom op 9 april 1818, op 22-jarige leeftijd met Catharina Scheurbiers, geboren te Bergen op Zoom, dochter van Sebastian Schuurbiers en Cornelia Lammers.)

XIV-eo Petronilla Oerlemans, arbeidster, geboren te Nieuw-Vossemeer (NB), gedoopt te Halsteren (NB) op 13 januari 1772 (RK), overleden te Wouw (NB) op 10 augustus 1827, 55 jaar oud, dochter van Joannes Oerlemans (XIII-bp) en Cornelia van Loon. Zij is in ondertrouw gegaan te Wouw (NB) op 14 april 1798 en getrouwd aldaar op 29 april 1798, op 26-jarige leeftijd met Petrus Nicolaus Jochems (29 jaar oud), dagloner, geboren te Wouw (Spellestraat), gedoopt te Wouw (NB) op 31 januari 1769 (RK), wonende aldaar, overleden aldaar op 6 mei 1813, 44 jaar oud, zoon van Nicolaus Peeters Jochems en Petronella Christiaenssen Deckers.

Ondertrouw met toestemming van de voogd van de bruid.
Uit dit huwelijk:
 1. Anna, geboren te Wouw (Zaafsel) op 31 januari 1800, gedoopt te Wouw (NB) op 31 januari 1800 (RK), volgt onder XV-ke.
 2. Petronilla, geboren te Wouw (Oostelaar) op 20 november 1801, gedoopt te Wouw (NB) op 20 november 1801 (RK), volgt onder XV-kf.
 3. Joanna, geboren te Wouw (NB) op 17 januari 1804 (RK), volgt onder XV-kg.
 4. Joannes, geboren te Wouw (NB) op 22 november 1806 (RK), overleden aldaar op 9 februari 1811, 4 jaar oud.
 5. Adriana, geboren te Wouw (Molenberg) op 19 maart 1810, gedoopt te Wouw (NB) op 19 maart 1810 (RK), volgt onder XV-kh.

XIV-ep Thomas Danckers, gedoopt te Loon op Zand op 25 maart 1713 (RK), overleden aldaar op 13 november 1777, 64 jaar oud, zoon van Cornelius Corsten Danckers en Maria Janse van Nuenen (XIII-bq). Hij was gehuwd met Maria Poisson, gedoopt te Loon op Zand op 18 augustus 1717 (RK), wonende te Loon op Zand (aan de Loonse Straat), overleden te Loon op Zand op 24 augustus 1773, 56 jaar oud, dochter van Theodorus Petrus Poisson (XIII-cg) en Petronilla Theodorus Voegers. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelius, gedoopt te Loon op Zand op 27 februari 1736 (RK).
 2. Cornelius, gedoopt te Loon op Zand op 27 februari 1740 (RK).
 3. Theodorus, gedoopt te Loon op Zand op 20 juni 1741.
 4. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 17 april 1743 (RK).
 5. Arnoldus, gedoopt te Loon op Zand op 3 oktober 1744 (RK).
 6. Cornelis, gedoopt te Loon op Zand op 27 augustus 1751 (RK), volgt onder XV-ki.
 7. Petrus, gedoopt te Loon op Zand op 17 oktober 1755 (RK).

XIV-eq Gijsbertus Adrianus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 13 mei 1694 (RK), zoon van Adrianus Gisbertus van den Hove (XIII-br) en Petronella Thomas de Leeuw. Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 26 september 1721 en getrouwd aldaar op 12 oktober 1721, getrouwd op 12 oktober 1721 voor de kerk (RK), op 27-jarige leeftijd met Joanna Leonardus Puteau (22 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 7 april 1699 (RK), dochter van Leonardus de Puteau en Joanna Joannes van Beurden. Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus, gedoopt te Loon op Zand op 18 december 1721 (RK), volgt onder XV-kj.
 2. Nicolaus, gedoopt te Loon op Zand op 6 januari 1723 (RK).
 3. Pitronella, gedoopt te Loon op Zand op 3 juli 1724 (RK).
 4. Thomas, gedoopt te Loon op Zand op 22 november 1727 (RK), volgt onder XV-kk.
 5. Philippus, gedoopt te Loon op Zand op 25 september 1729 (RK), volgt onder XV-kl.
 6. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 14 november 1731 (RK).
 7. Joanna, gedoopt te Loon op Zand op 8 januari 1733 (RK).
 8. Adriana, gedoopt te Loon op Zand op 11 september 1735, volgt onder XV-km.
 9. Adrianus, gedoopt te Loon op Zand op 1 december 1737 (RK).
 10. Joannes, gedoopt te Loon op Zand op 2 november 1739 (RK). Hij was gehuwd met Maria van Esch.
 11. Albertus, gedoopt te Loon op Zand op 13 september 1741 (RK).

XIV-er Thomas Adrianus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 13 mei 1694 (RK), overleden aldaar op 10 januari 1748, 53 jaar oud, zoon van Adrianus Gisbertus van den Hove (XIII-br) en Petronella Thomas de Leeuw. Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 21 juli 1731 en getrouwd aldaar op 5 augustus 1731, getrouwd op 5 augustus 1731 voor de kerk (RK), op 37-jarige leeftijd met Maria Catharina Leonardus de Puteau (26 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 28 februari 1705, dochter van Leonardus de Puteau en Joanna Joannes van Beurden. Uit dit huwelijk:

 1. Adrianus, gedoopt te Loon op Zand op 1 februari 1732 (RK), volgt onder XV-kn.
 2. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 15 april 1733 (RK).
 3. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 9 april 1734 (RK).
 4. Helena, gedoopt te Loon op Zand op 11 maart 1735 (RK).
 5. Gijsbertus, gedoopt te Loon op Zand op 2 oktober 1736 (RK), volgt onder XV-ko.
 6. Leonardus, gedoopt te Loon op Zand op 15 april 1738 (RK), volgt onder XV-kp.
 7. Joanna, gedoopt te Loon op Zand op 24 juni 1742 (RK).
 8. Gerardus, gedoopt te Loon op Zand op 3 september 1746 (RK).

XIV-es Maria Adrianus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand in april 1698 (RK), dochter van Adrianus Gisbertus van den Hove (XIII-br) en Petronella Thomas de Leeuw. Zij is getrouwd te Loon op Zand op 12 september 1723 voor de kerk (RK), op 25-jarige leeftijd met Albertus Josephus du Haut (ongeveer 29 jaar oud), geboren rond 1694. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 19 februari 1725 (RK).
 2. Helena, gedoopt te Loon op Zand op 17 februari 1727 (RK).
 3. Phillipus, gedoopt te Loon op Zand op 30 oktober 1728 (RK).
 4. Thomas, gedoopt te Loon op Zand op 9 mei 1730 (RK).
 5. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 5 april 1732 (RK).
 6. Adrianus, gedoopt te Loon op Zand op 18 juni 1734 (RK).
 7. Pitronella, gedoopt te Loon op Zand op 5 maart 1736 (RK).
 8. Joannes, gedoopt te Loon op Zand op 14 november 1737 (RK).
 9. Petrus, gedoopt te Loon op Zand op 8 maart 1740 (RK).

XIV-et Maria Anna van den Hooven, gedoopt te Loon op Zand op 30 augustus 1704 (RK), dochter van Adrianus Gisbertus van den Hove (XIII-br) en Petronella Thomas de Leeuw. Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 5 november 1746 en getrouwd aldaar op 20 november 1746, getrouwd aldaar op 20 november 1746 voor de kerk (RK), op 42-jarige leeftijd met Jan Gerid Couwenbergh (44 jaar oud), geboren te Loon op Zand, gedoopt aldaar op 28 april 1702, overleden aldaar op 11 oktober 1777, 75 jaar oud, zoon van Gerardus Petruszn Cauwenbergh en Anna Johannesdr Hamers. Uit dit huwelijk:

 1. Anna, gedoopt te Loon op Zand op 27 juni 1748 (nederduits gereformeerd), volgt onder XV-kq.

XIV-eu Gerardus van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 26 juli 1706 (RK), zoon van Adrianus Gisbertus van den Hove (XIII-br) en Petronella Thomas de Leeuw. Hij is getrouwd te Breda op 13 januari 1729, op 22-jarige leeftijd met Christiana ten Broek (32 jaar oud), geboren te Breda op 23 januari 1696, overleden te Loon op Zand op 18 september 1772, 76 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana, gedoopt te Breda op 6 juli 1727.
 2. Bernardine, gedoopt te Breda op 12 oktober 1728, volgt onder XV-kr.
 3. Joannes, gedoopt te Breda op 12 februari 1730.
 4. Joannes, gedoopt te Breda op 4 april 1732, overleden aldaar op 9 oktober 1740, 8 jaar oud.
 5. Joanna, gedoopt te Breda op 10 november 1733.
 6. Petronella, gedoopt te Breda op 16 maart 1735, volgt onder XV-ks.

XIV-ev Maria Catharina van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 3 juni 1708 (RK), overleden aldaar op 15 november 1766, 58 jaar oud, dochter van Adrianus Gisbertus van den Hove (XIII-br) en Petronella Thomas de Leeuw. Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 28 januari 1746 en getrouwd aldaar op 15 februari 1746, getrouwd aldaar op 13 februari 1746 voor de kerk (RK), op 37-jarige leeftijd met Jacobus Boudoux (ongeveer 31 jaar oud), geboren te Tilli in Brabant rond 1715, wonende te Loon op Zand, overleden voor 15 november 1766, hoogstens 51 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Adriana, gedoopt te Loon op Zand op 30 november 1746 (RK), overleden aldaar op 4 juli 1747, 216 dagen oud.
 2. Albertus, gedoopt te Loon op Zand op 11 maart 1749 (RK), overleden aldaar op 15 november 1766, 17 jaar oud.
 3. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 19 april 1750 (RK), volgt onder XV-kt.
 4. Petrus, gedoopt te Loon op Zand op 2 augustus 1753 (RK).

XIV-ew Walterus Joose van den Hove, gedoopt te Loon op Zand op 2 november 1699 (RK), zoon van Johannes van den Hove (XIII-bs) en Maria Joannes Kauwenbergh. Hij is getrouwd te Loon op Zand op 24 mei 1731 voor de kerk (RK), op 31-jarige leeftijd met Cornelia Ariesse Paens. Uit dit huwelijk:

 1. Judocus, geboren , gedoopt te Loon op Zand op 30 november 1730 (RK), volgt onder XV-ku.
 2. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 28 april 1732 (RK).
 3. Sijmen, gedoopt te Loon op Zand op 14 mei 1734 (RK), volgt onder XV-kv.
 4. Adrianus, gedoopt te Loon op Zand op 31 mei 1736 (RK).
 5. Walterus, gedoopt te Loon op Zand op 11 mei 1741 (RK).
 6. Adriana, gedoopt te Loon op Zand op 31 januari 1744 (RK), volgt onder XV-kw.
 7. Joannes, gedoopt te Loon op Zand op 16 mei 1746 (RK), volgt onder XV-kx.
 8. Joanna, gedoopt te Loon op Zand op 6 augustus 1748 (RK).
 9. Joanna, gedoopt te Loon op Zand op 12 augustus 1752 (RK).

XIV-ex Heijliger Jan Heijliger Coolen, gedoopt te Tilburg op 31 januari 1703, wonende te Tilburg (Heikant), overleden in het jaar 1744, 41 jaar oud, zoon van Jan Heiliger Coolen en Elizabetha van den Hove (XIII-bt). Hij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 26 augustus 1729 en getrouwd aldaar op 11 september 1729, op 26-jarige leeftijd (1) met Cornelia Adriaan Baijens, geboren te Tilburg, wonende te Tilburg (Veldhoven), overleden voor 28 juni 1734. Uit dit huwelijk:

 1. Joanna, geboren te Tilburg op 18 oktober 1730, wonende te Tilburg (Veldhoven). Zij is getrouwd te Tilburg op 21 februari 1751, op 20-jarige leeftijd met Gijsbertus Schouten, geboren Amsterdam, wonende te Tilburg (Veldhoven).
 2. Adrianus, geboren te Tilburg op 3 juli 1733.
Hij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 11 juni 1734 en getrouwd aldaar op 28 juni 1734, op 31-jarige leeftijd (2) met Allegonda van Erven (36 jaar oud), geboren te Tilburg op 5 september 1697, wonende te Tilburg (Heikant), overleden te Tilburg op 22 september 1735, 38 jaar oud.
(Zij is eerder in ondertrouw gegaan te Tilburg op 4 mei 1724 en getrouwd aldaar op 22 mei 1724, op 26-jarige leeftijd met Johannes Wittebol, wonende te Tilburg (Heikant), overleden te Tilburg op 11 juni 1734.) Hij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 20 januari 1741 en getrouwd aldaar op 6 februari 1741, op 38-jarige leeftijd (3) met Jennemaria van den Brul (ongeveer 36 jaar oud), geboren te Tilburg rond 1705.
(Zij is eerder in ondertrouw gegaan op 10 november 1731 en getrouwd te Tilburg op 26 november 1731, op ongeveer 26-jarige leeftijd met Jan Andries van Gils. Zij is daarnaast in ondertrouw gegaan te Tilburg op 29 juli 1744 en getrouwd aldaar op 17 augustus 1744, op ongeveer 39-jarige leeftijd (3) met Jan Huijbert van Beurden.)

XIV-ey Antonij Jan Heijliger Coolen, lakenfabrikant, gedoopt te Tilburg op 15 oktober 1711, wonende te Tilburg (Veldhoven), begraven te Tilburg op 10 januari 1760, 48 jaar oud, zoon van Jan Heiliger Coolen en Elizabetha van den Hove (XIII-bt). Hij is in ondertrouw gegaan op 6 september 1742 en getrouwd te Tilburg op 24 september 1742, op 30-jarige leeftijd met Allegonda Willem Guns (ongeveer 32 jaar oud), geboren te Olmen (BelgiŽ) rond 1710, wonende te Tilburg (Veldhoven). Uit dit huwelijk:

 1. Joes, geboren te Tilburg op 3 november 1743.
 2. Petrus, geboren te Tilburg op 11 augustus 1746.

XIV-ez Adriaan Jan Heijliger Coolen, gedoopt te Tilburg op 31 oktober 1713, wonende te Tilburg (Veldhoven), zoon van Jan Heiliger Coolen en Elizabetha van den Hove (XIII-bt). Hij is getrouwd te Tilburg op 6 mei 1754, op 40-jarige leeftijd met Maria Aldegundis Pessers (36 jaar oud), gedoopt te Tilburg op 26 december 1717 (RK), wonende te Tilburg (Korvel). Uit dit huwelijk:

 1. Joannes, gedoopt te Tilburg op 17 december 1756 (RK), overleden aldaar op 26 april 1823, 66 jaar oud.
 2. Maria, gedoopt te Tilburg op 13 april 1757 (RK).
 3. Maria, gedoopt te Tilburg op 18 mei 1759 (RK).

XIV-fa Henricus de Leeuw, gedoopt te Loon op Zand op 23 april 1710 (RK), overleden aldaar op 12 december 1800, 90 jaar oud, zoon van Sebastianus Henricus de Leeuw en Maria Gijsbertus van den Hove (XIII-bu). Hij is getrouwd te Loon op Zand op 28 januari 1748, op 37-jarige leeftijd (1) met Maria Nouwens, overleden te Loon op Zand op 11 augustus 1768, begraven aldaar. Hij is daarnaast getrouwd te Loon op Zand op 20 november 1766, op 56-jarige leeftijd (2) met Elisabeth de Cock, overleden te Loon op Zand op 12 juli 1795, begraven aldaar op 15 juli 1795. Uit dit huwelijk:

 1. Walterus, geboren te Loon op Zand op 10 december 1769.
 2. Cornelia, geboren te Loon op Zand op 8 mei 1771, volgt onder XV-ky.
 3. Arnoldus, geboren te Loon op Zand op 10 januari 1774, overleden aldaar op 29 augustus 1777, 3 jaar oud.

XIV-fb Gertrudis de Leeuw, gedoopt te Loon op Zand op 27 januari 1713 (RK), dochter van Sebastianus Henricus de Leeuw en Maria Gijsbertus van den Hove (XIII-bu). Zij is in ondertrouw gegaan op 10 juli 1749 en getrouwd te Tilburg op 28 juli 1749, op 36-jarige leeftijd met Wilhelmi Guns, geboren te Olmen (BelgiŽ), wonende te Tilburg (Veldhoven), begraven op 31 maart 1767.
(Hij was weduwnaar van Dorothea Huijsmans, overleden voor 10 juli 1749.)

Met schriftelijk consent moeder van de bruid.
Uit dit huwelijk:
 1. Peter, gedoopt te Tilburg op 16 mei 1750 (RK).
 2. Lambertus, gedoopt te Tilburg op 19 maart 1752 (RK).
 3. Helena, gedoopt te Tilburg op 27 maart 1754 (RK).
 4. Josephus, volgt onder XV-kz.

XIV-fc Petrus de Leeuw, gedoopt te Loon op Zand op 22 januari 1724 (RK), zoon van Sebastianus Henricus de Leeuw en Maria Gijsbertus van den Hove (XIII-bu). Hij is getrouwd te Breda in het jaar 1749, op 25-jarige leeftijd met Johanna Maria van Strijp (21 jaar oud), geboren te Etten (NB) op 13 november 1728, overleden aldaar op 4 november 1757, 28 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Sebastianus, geboren te Etten-Leur (NB) op 6 juni 1750, overleden aldaar.
 2. Sebastianus, geboren te Etten-Leur (NB) op 16 september 1751.
 3. Henricus, gedoopt te Etten-Leur (NB) op 10 augustus 1753 (RK), volgt onder XV-la.
 4. Cornelius.

XIV-fd Lambertus Burmanje, gedoopt te Loon op Zand op 25 september 1704 (RK), overleden aldaar op 13 oktober 1784, begraven aldaar op 16 oktober 1784, 80 jaar oud, zoon van Nicolaus Lambertuszn Bourmangee en Maria Elisabeth Cauwenbergh (XIII-bv). Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 12 september 1744 en getrouwd aldaar op 27 september 1744, getrouwd aldaar op 27 september 1744 voor de kerk (RK), op 40-jarige leeftijd met Nicolaa Verhaegen (30 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 31 mei 1714 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 11 augustus 1792, begraven aldaar op 14 augustus 1792, 78 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 19 november 1744 (RK).
 2. Philippus, gedoopt te Loon op Zand op 2 april 1746 (RK).
 3. Hubertus, gedoopt te Loon op Zand op 13 november 1747 (RK), volgt onder XV-lb.
 4. Adrianus, gedoopt te Loon op Zand op 15 april 1750 (RK), volgt onder XV-lc.
 5. Anna, gedoopt te Loon op Zand op 17 januari 1752 (RK), volgt onder XV-ld.
 6. Johannes, gedoopt te Loon op Zand op 1 april 1754 (RK).
 7. Judocus, gedoopt te Loon op Zand op 24 november 1755 (RK), volgt onder XV-le.
 8. Adriana, gedoopt te Loon op Zand op 13 oktober 1757 (RK).

XIV-fe Maria Catharina van den Hove, geboren te Loon op Zand, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 6 maart 1707, dochter van Dominicus Lambertus van den Hove (XIII-bw) en Francoise van Drongele. Zij was gehuwd met Joannes Josephus le Josne du Plouijet. Uit dit huwelijk:

 1. Francisca, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 24 november 1742.
 2. Alexander, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 15 april 1744.
 3. Francisca, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 1 september 1745.
 4. Dominicus, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 14 november 1749.
 5. Agnetis, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 25 november 1749 (RK), volgt onder XV-lf.

XIV-ff Elisabeth van den Hove, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 28 oktober 1712 (RK), dochter van Dominicus Lambertus van den Hove (XIII-bw) en Francoise van Drongele. Zij was gehuwd met Jacobus Nauwhuijsen. Uit dit huwelijk:

 1. Antonia, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 22 september 1734 (RK).
 2. Maria, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 9 september 1735 (RK).
 3. Anna, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 27 juli 1737 (RK), volgt onder XV-lg.
 4. Dominicus, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 3 augustus 1738 (RK).
 5. Franciscus, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 28 april 1741 (RK).
 6. Elisabeth, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 1 juli 1742 (RK), volgt onder XV-lh.
 7. Franciscus, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 14 juni 1744 (RK).
 8. Jacoba, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 15 maart 1746 (RK).
 9. Joannes, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 29 juni 1747 (RK).
 10. Jacobus, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 25 juli 1748 (RK).
 11. Adriana, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 30 maart 1750 (RK).
  Opmerkingen: getuige 1: Reverendus Dominus, pastoor van de St. MichaŽl te Gestel; Getuige 2: vrouw van Aalst en Seegenwerff.
 12. Jacobus, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 22 september 1751 (RK).
 13. Antonius, gedoopt te 's-Hertogenbosch op 3 maart 1754 (RK).

XIV-fg Lambertus van Lanschot, gedoopt te Loon op Zand op 29 oktober 1706 (RK), begraven te Waalwijk op 26 mei 1770, 63 jaar oud, zoon van Adrianus Franciscus van Lanschot en Elisabetha Lambertus van den Hove (XIII-by). Hij is in ondertrouw gegaan te Breda op 24 februari 1731 en getrouwd aldaar op 11 maart 1731, op 24-jarige leeftijd met Catharina Wiercx (24 jaar oud), gedoopt te Breda op 16 juli 1706 (RK), overleden na 1 februari 1774, minstens 67 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 1 januari 1732 (RK).
 2. Elisabetha, gedoopt te Loon op Zand op 21 september 1733 (RK).
 3. Paulina, gedoopt te Loon op Zand op 6 september 1736 (RK).
 4. Cornelis, geboren te Waalwijk op 20 juni 1744, volgt onder XV-li.

XIV-fh Cornelius van Lanschot, gedoopt te Loon op Zand op 3 oktober 1711, overleden te Antwerpen (BelgiŽ) op 3 februari 1789, 77 jaar oud, zoon van Adrianus Franciscus van Lanschot en Elisabetha Lambertus van den Hove (XIII-by). Hij was gehuwd met Hendrica Celcilia Henrici, geboren te Venlo op 23 november 1708, overleden te 's-Hertogenbosch op 21 oktober 1749, 40 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus, geboren te 's-Hertogenbosch op 20 oktober 1741, overleden aldaar in het jaar 1746, 5 jaar oud.
 2. Godefridus, geboren te 's-Hertogenbosch op 1 januari 1743, volgt onder XV-lj.
 3. Maria, geboren te 's-Hertogenbosch op 1 oktober 1743, overleden te Antwerpen (BelgiŽ) op 28 september 1810, 66 jaar oud. Zij was gehuwd met Petrus van Elsacker, geboren te Loenhout (BelgiŽ) op 28 maart 1725, overleden te Antwerpen (BelgiŽ) op 31 juli 1798, 73 jaar oud, zoon van Joannes van Elsacker en Magdalena Tappers.
 4. Franciscus, geboren te 's-Hertogenbosch op 20 mei 1747, volgt onder XV-lk.
 5. Hendricus, geboren te 's-Hertogenbosch op 26 september 1749, overleden aldaar op 26 november 1749, 61 dagen oud.

XIV-fi Anna Maria van Lanschot, gedoopt te Loon op Zand op 25 augustus 1717 (RK), overleden aldaar op 3 augustus 1796, 78 jaar oud, dochter van Adrianus Franciscus van Lanschot en Elisabetha Lambertus van den Hove (XIII-by). Zij is in ondertrouw gegaan op 28 oktober 1741 en getrouwd te Loon op Zand op 12 november 1741, getrouwd aldaar op 12 november 1741 voor de kerk (RK), op 24-jarige leeftijd met Jacobus van Dijck (31 jaar oud), geboren te Loon op Zand op 2 april 1710, wonende aldaar, overleden aldaar op 19 november 1755, 45 jaar oud, zoon van Franciscus Daniel van Dijck en Henrica Jacobus Haensberge. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 7 maart 1742 (RK).
 2. Franciscus, gedoopt te Loon op Zand op 18 januari 1744 (RK).
 3. Lambertus, gedoopt te Loon op Zand op 12 juni 1745 (RK).
 4. Jacobus, gedoopt te Loon op Zand op 20 december 1746 (RK).
 5. Paulina, gedoopt te Loon op Zand op 15 november 1753 (RK), volgt onder XV-ll.

XIV-fj Paulina van Lantschot, gedoopt te Loon op Zand op 22 december 1719 (RK), overleden aldaar op 22 juni 1785, begraven aldaar op 25 juni 1785, 65 jaar oud, dochter van Adrianus Franciscus van Lanschot en Elisabetha Lambertus van den Hove (XIII-by). Zij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 15 januari 1746 en getrouwd aldaar op 30 januari 1746, getrouwd aldaar op 31 januari 1746 voor de kerk (RK), op 26-jarige leeftijd met Michael van Vught (25 jaar oud), gedoopt te Loon op Zand op 26 augustus 1720 (RK), wonende aldaar, overleden aldaar op 15 oktober 1786, begraven aldaar op 18 oktober 1786, 66 jaar oud, zoon van Thomas Henricus van Vught en Aldegunda Martinus Cocelle. Uit dit huwelijk:

 1. Thomas, gedoopt te Loon op Zand op 11 juli 1747 (RK).
 2. Franciscus, gedoopt te Loon op Zand op 27 december 1749 (RK).
 3. Anna, gedoopt te Loon op Zand op 31 juli 1752 (RK).
 4. Franciscus, gedoopt te Loon op Zand op 18 januari 1754.
 5. Elisabeth, gedoopt te Loon op Zand op 15 oktober 1756 (RK).
 6. Cornelius, gedoopt te Loon op Zand op 31 mei 1759 (RK).
 7. Bernardus, gedoopt te Loon op Zand op 25 januari 1761 (RK).
 8. Anna, gedoopt te Loon op Zand op 18 april 1764 (RK).
 9. Antonius, gedoopt op 15 november 1766 (RK).

XIV-fk Maria Theresia van Lanschot, gedoopt te Loon op Zand op 30 oktober 1723 (RK), overleden te Waalwijk op 26 augustus 1805, 81 jaar oud, dochter van Adrianus Franciscus van Lanschot en Elisabetha Lambertus van den Hove (XIII-by). Zij was gehuwd met Bernardus Sijssens, geboren voor 1723. Uit dit huwelijk:

 1. Petrus, gedoopt te Loon op Zand op 29 oktober 1748 (RK).
 2. Maria, gedoopt te Loon op Zand op 15 augustus 1750 (RK).
 3. Franciscus, gedoopt te Loon op Zand op 3 april 1752 (RK).
 4. Henrica, gedoopt op 31 januari 1754 (RK).
 5. Susanna, gedoopt te Loon op Zand op 2 maart 1756 (RK).
 6. Antonia, gedoopt te Loon op Zand op 13 juli 1757 (RK).
 7. Catharina, gedoopt te Loon op Zand op 31 januari 1759 (RK).
 8. Elisabeth, gedoopt te Loon op Zand op 29 september 1761 (RK).
 9. Franciscus, gedoopt te Loon op Zand op 18 februari 1764 (RK).

XIV-fl Wilhelmus Wieriks, gedoopt te Breda op 16 april 1702 (nederlands hervormd), overleden aldaar voor 25 april 1740, hoogstens 38 jaar oud, zoon van Adriaen Wiercx (XIII-bz) en Catharijna Beens.

Belijdenis op 15 4 1718.
Hij is in ondertrouw gegaan te Breda op 20 juni 1726 en getrouwd aldaar op 8 juli 1726, op 24-jarige leeftijd met Wilhelmina de Vroom (20 jaar oud), gedoopt te Breda op 6 december 1705 (nederlands hervormd), wonende te Breda (op de Boschstraat), overleden te Breda op 6 december 1763, begraven aldaar op 8 december 1763, 58 jaar oud, dochter van Pieter de Vroom en Antonetta Scharenburg. Uit dit huwelijk:
 1. Pieter, gedoopt te Breda op 1 juni 1727 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 14 juni 1727, begraven aldaar op 16 juni 1727, 13 dagen oud.
 2. Adriana, gedoopt te Breda op 26 september 1728, overleden aldaar op 22 augustus 1743, begraven aldaar op 24 augustus 1743, 14 jaar oud.
 3. Pieter, gedoopt te Breda op 23 november 1730.
 4. Mighil, overleden te Breda op 17 augustus 1742, begraven aldaar op 23 augustus 1742.
 5. Cornelis, overleden te Breda op 28 november 1746, begraven aldaar op 1 december 1746.
 6. Anna, overleden op 8 januari 1745, begraven op 11 januari 1745.

XIV-fm Geertruid Adriana Wiercx, gedoopt te Breda op 31 augustus 1704 (nederlands hervormd), overleden aldaar op 27 september 1748, begraven aldaar op 1 oktober 1748, 44 jaar oud, dochter van Adriaen Wiercx (XIII-bz) en Catharijna Beens. Zij is getrouwd te Breda op 3 juni 1726, op 21-jarige leeftijd met Johannes de Vroom (32 jaar oud), gedoopt te Breda op 28 augustus 1693 (nederduits gereformeerd). Uit dit huwelijk:

 1. Pieter, gedoopt te Breda op 13 juli 1727 (nederduits gereformeerd), volgt onder XV-lm.
 2. Anthoni, gedoopt te Breda (Grote Kerk) op 1 augustus 1728 (nederduits gereformeerd), overleden te Breda op 2 mei 1750, begraven te Hoogstraten (BelgiŽ) op 2 mei 1750, 21 jaar oud.
 3. Johannes, gedoopt te Breda op 10 augustus 1730 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 1 oktober 1730, begraven aldaar op 4 oktober 1730, 52 dagen oud.
 4. Adriaan, gedoopt te Breda op 23 september 1731 (nederduits gereformeerd).
 5. Adriaan, gedoopt op 1 januari 1733 (nederduits gereformeerd).
 6. Wilhelm, gedoopt te Breda op 15 juli 1734 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 23 juli 1734, begraven aldaar op 26 juli 1734, 8 dagen oud.
 7. Johanna, gedoopt te Breda op 17 juni 1742 (nederduits gereformeerd), overleden aldaar op 4 juli 1746, begraven aldaar op 7 juli 1746, 4 jaar oud.

XIV-fn Wilhelmina Peter Verheijt, geboren op 22 juli 1708 (RK), begraven te Tilburg (Heike) op 14 mei 1754, 45 jaar oud, dochter van Petri Jan Wouter Verreijt en Maria Jan Gijsbert Verschueren (XIII-cb). Zij was gehuwd met Joannes van Hest, geboren op 26 mei 1713, overleden op 7 maart 1772, 58 jaar oud. Uit dit huwelijk:

 1. Alegonda, gedoopt te Tilburg op 6 november 1732 (RK), volgt onder XV-ln.
 2. Petronella, gedoopt te Tilburg op 5 maart 1736 (RK), volgt onder XV-lo.
 3. Adrianus, gedoopt te Tilburg op 11 mei 1738 (RK).
 4. Maria, geboren te Tilburg op 12 september 1742 (RK).
 5. Jacobus, gedoopt te Tilburg op 25 juli 1744.
 6. Elisabetha, gedoopt te Tilburg op 2 december 1749 (RK).
 7. Elisabetha, gedoopt te Tilburg op 27 april 1754 (RK).

XIV-fo Arnoldus Lamens, geboren te Tilburg (Oerle) rond 1717, zoon van Arnoldi Lamens en Engelina Jan Gijsbert Verschueren (XIII-cc). Hij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 5 augustus 1741 en getrouwd aldaar op 20 augustus 1741, op ongeveer 24-jarige leeftijd met Hendrien Cornelis Snellaars (ongeveer 25 jaar oud), geboren te Tilburg rond 1716. Uit dit huwelijk:

 1. Maria, gedoopt te Tilburg op 21 maart 1751 (RK).
 2. Petrus, gedoopt te Tilburg op 13 juni 1754 (RK).

XIV-fp Joanna Lamens, gedoopt te Tilburg op 10 januari 1718 (RK), dochter van Arnoldi Lamens en Engelina Jan Gijsbert Verschueren (XIII-cc). Zij was gehuwd met Joannis van Erfort. Uit dit huwelijk:

 1. Cornelis, gedoopt te Tilburg op 25 januari 1751 (RK), overleden voor 3 januari 1762, hoogstens 10 jaar oud.
 2. Joanna, gedoopt te Tilburg op 17 december 1757 (RK).
 3. Engelina, spinster, gedoopt te Tilburg op 26 februari 1759 (RK), overleden aldaar op 16 januari 1821, 61 jaar oud.
 4. Cornelis, gedoopt te Tilburg op 3 januari 1762 (RK).

XIV-fq Hubertus Lamens, gedoopt te Tilburg op 26 september 1725 (RK), zoon van Arnoldi Lamens en Engelina Jan Gijsbert Verschueren (XIII-cc). Hij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 20 maart 1751 en getrouwd aldaar op 4 april 1751, op 25-jarige leeftijd met Cornelia Heerkens. Uit dit huwelijk:

 1. Petronilla, gedoopt te Tilburg op 19 juni 1755 (RK), overleden voor 1763, hoogstens 8 jaar oud.
 2. Henricus, gedoopt te Tilburg op 8 maart 1758 (RK).
 3. Petronella, geboren in het jaar 1763, wonende te Tilburg (Oerle), overleden te Tilburg op 12 maart 1831, 68 jaar oud. Zij is in ondertrouw gegaan te Tilburg op 31 januari 1789 en getrouwd aldaar op 16 februari 1789, op 26-jarige leeftijd met Johannes Muller (35 jaar oud), geboren te Recklinghausen (Duitsland) in het jaar 1754, wonende te Tilburg, overleden aldaar op 18 mei 1816, 62 jaar oud, zoon van Josephus Muller.
  (Hij was weduwnaar van Leonora van Bladel, overleden voor 16 februari 1789.)
 4. Petrus, gedoopt te Tilburg op 2 maart 1765 (RK).
 5. Anna, gedoopt te Tilburg op 6 april 1767 (RK).

XIV-fr Theodorus Henricus Kelders, gedoopt te Loon op Zand op 28 maart 1718, zoon van Leonardus Theodorus Kelders (XIII-ch) en Margartetha van de Krabbe. Hij is in ondertrouw gegaan te Loon op Zand op 10 juli 1751, op 33-jarige leeftijd met Gertrudis van Laerhoven. Uit dit huwelijk:

 1. Helena, gedoopt te Loon op Zand op 21 september 1754 (RK), volgt onder XV-lp.

XIV-fs Joanna Maria Oerlemans, gedoopt te Tilburg op 20 oktober 1703 (RK), dochter van Jois Heiliger Oerlemans (XIII-ci) en Jenneken Jan Peijnenborgh. Zij is getrouwd te Tilburg op 19 januari 1727, op 23-jarige leeftijd met Jan Francois Pijnenburg (25 jaar oud), gedoopt te Tilburg op 4 december 1701. Uit dit huwelijk:

 1. Willem, gedoopt te Tilburg op 14 december 1727, volgt onder XV-lq.
 2. Adriana, gedoopt te Tilburg op 15 december 1735 (RK).

XIV-ft Wilhelmus Oerlemans, gedoopt te Tilburg op 3 oktober 1706 (RK), wonende te Tilburg (Oerle), zoon van Jois Heiliger