Welkom op Frank's biersite die geen biersite meer is.

Even uitleggen.

Dit gebeuren is begonnen als Biersite, met technische en minder technische pagina's.
In de loop van de tijd zijn daar wat onderwerpen bijgekomen en die zijn er een beetje tussen gefrommeld.
Het lijstje met niet-bieronderwerpen is nu zo groot dat ik heb besloten tot een onderverdeling (klik op een plaatje en je gaat naar dat deel toe):

Bier is en blijft de hoofdmoot.

De hoofdindeling:

Techniek: brouwen, grondstoffen, analyse en een woordenlijst
Hobbybrouwen: apparatuur, grondstoffen, berekeningen en recepten
Biertypen en het Degusteren van bier
Allerlei wetenswaardigheden

Voor vragen,

opmerkingen,

suggesties enz.:

Fietsen vinden we best wel een leuke bezigheid.

We gaan nog wel eens op vakantie.

Koppel die twee en je krijgt een aantal verslagen die voor andere mensen mogelijk interessant zijn.

 

De vrijheid van de een mag niet de onvrijheid van de ander worden.

Wij zijn er niet voor de overheid, al lijkt het daar vaak wel op.

 

Twee stellingen waar wel het een en ander over te schrijven valt...

Niet perfect


Denkt u over kunststof kozijnen?

Dan is deze waarschuwing misschien wel de moeite van het lezen waard…

Wegens een uitspraak in kort geding mag ik op deze site de naam van het bedrijf, dat bij ons bezig is geweest, niet vermelden. Ik mag er wel vrij over 'praten' als ik word benaderd.

Deze site laat zich van z'n beste kant zien met een schermresolutie van 1280 x 1024.

 

Site-geschiedenis
Datum Gebeurtenis
10-04-2002 Release (de structuur is er, het concept dus ook, maar van de inhoud is nog veel "under construction")
11-04 / 20-06-2002 Wegwerken "under construction", uitbreidingen en aanpassingen diverse pagina's.
Nieuw: tweemaal Brouwen anno 1818.
aug / sept 2002 Uitbreidingen Woordenlijst
15-09-2002 Aanpassing Woordenlijst
Aanpassing Gist
28-11-2002 Nieuw: Karl Lense - Der Ahnungskarle. Een prachtig verhaal, dat ook veel informatie verschaft.
december 2002 Aanpassing diverse Brouwrecepten (Word-doc's)
12-01-2003 Aanpassing diverse Woordenlijsten
19-01-2003 Aanpassing Brouwrecepten
25-01-2003

Aanpassing Woordenlijst
Aanpassing Brouwtips
Weergeven van deze geschiedenis

februari en maart 2003 Diverse kleinere aanpassingen en aanvullingen Woordenlijst; uitbreiding Intropagina met Filosofie
5 / 6-04-2003 Sitemap toegevoegd en de intropagina gesplitst
18-04-2003 Vertaling filosofie-intro toegevoegd
20-04-2003 Woordenlijst H uitgebreid met diverse Horeca-definities
30-06-2003 Over de Brouwersster toegevoegd aan "Bierallerlei"
02-11-2003 Aanpassing Bokbier en Sitemap
29-01-2004 Aanpassing Bierbabbel-vouwblad (zie Contact) en een gistvaten-adres toegevoegd aan Links
28-08-2004 Verslag Fietsvakantie toegevoegd (toegang via Links)
31-08-2004 Sitemap bijgewerkt en Verslag Fietsvakantie verbeterd
01-09-2004 Overheidswoordenlijstje toegevoegd
03-09-2004 Fraude in Eindhoven toegevoegd
04-09-2004 Detail-toevoegingen bij enkele hoofdstukken van Hop, Gist, Maisen en enzymen, en in Woordenlijst G
13 / 14-09-2004 Kleine verbeteringen aan en uitbreiding door plaatjes van de Woordenlijsten.
14-09-2004 Typografische en stijlfoutjes uit allerlei pagina's gehaald; de lay-out moet nu "logischer" overkomen.
16-09-2004 Het vage plaatje bij Lichtsmaak (Woordenlijst L) vervangen
19-09-2004 De verwijzingen bij Links uitgebreid met de meest logische: een startpagina...
04-10-2004 Een printbare versie (PDF-bestand van 837 kB) van het Fietsvakantieverslag toegevoegd.
07-10-2004 Alle Word-docs (recepten + Bierbabbel) vervangen door PDF's (scheelt bijna 1 MB)
09-11-2004 Het onderwerp Steriliseren verbeterd en uitgebreid (Woordenlijsten P en S)
05-01-2005 Stijlfouten uit de artikelen "From underyeast-beer to "Pilsner"" en "Von untergärigem Bier zum "Pilsener"" gehaald
06-01-2005 De Tijdbalk aangevuld
07-01-2005 Der Schalander toegevoegd aan "Bierallerlei"
Beide Sitemaps bijgewerkt
16-01-2005 "Hopsoorten in Europa" toegevoegd
23-01-2005 Het nieuwe logo, door Peter gemaakt, vervangt het oude uit 1996
12-03-2005 Detail-toevoeging bij "Gezondheid" (Woordenlijst G)
01-04-2005 Nadere specificering definitie "I.U." (Woordenlijst I-J)
02-04-2005 Verbetering van de definitie van "Vervloeien" (Woordenlijst V)
Na lang aarzelen (de literatuur is niet eensluidend) bij 'suikers' de type-benaming (pentose, hexose) opgehangen aan het aantal koolstofatomen (en niet aan het aantal zuurstofatomen)
06-04-2005 Fout in het Hop-hoofdstuk "Eiwit-looistof-verbindingen" verbeterd (liter moest kilo zijn)
12-06-2005 De term Bierbabbel bleek voor misverstanden te kunnen zorgen; daarom haar aangepast en er Bierpraatje van gemaakt.
30-06-2005 Zowel in Hobbybrouwen - Praktische brouwtips als in de woordenlijsten alles wat met Ontsmetten te maken heeft aangepast.
22-08-2005 In Woordenlijst U-V het onderwerp Umami verbeterd en uitbereid.
28-09-2005 In de Woordenlijsten de items kleur (bier- en kook-) en congreswort toegevoegd.
24-10-2005 Vrijwel alle Woordenlijsten gereviseerd en uitgebreid.
01-11-2005 Diverse Woordenlijsten uitbereid met definities over het onderwerp Alcoholisme en probleemdrinken..
05-11-2005 Niet Whitbread, maar Henry Goodwyn's van de St Katherine's Brewery neemt als eerste brouwerij de stoommachine in gebruik. Whitbread volgt een paar maanden later. Een subtiel foutje, maar ere wie ere toekomt en daarom zowel de Tijdbalk als Woordenlijst S aangepast.
12-11-2005 Het smaakwiel van Meilgaard een plaatsje gegeven in de Woordenlijst.
19-03-2006 Enkele details toegevoegd aan het Kater-artikel.
26-03-2006 Google-ads ingebracht in de linker-kolom en op de openingspagina's na de hoofdknoppen daarvan.
06-04-2006 De Woordenlijst bijgewerkt en verbeterd met behulp van de Woordenlijst Brouwerij en Mouterij (1948 / 1951)
16-05-2006 De inhoud van vrijwel alle ads had niets met bier te maken (wel met apk, bijbel, koffie, vwo-opleidingen enzovoort); daarom de diverse pagina's weer "schoon" gemaakt.
24-12-2006 Aandacht geschonken aan de komende verschijning van mijn boek "Bier van A tot Z" / "Over bier " op de daarvoor geschikte pagina's.
07-01-2007 Aan de pagina's van Kerstavond een afbeelding van de (opengeslagen) kaft toegevoegd.
27-09-2007 De pdf over Bierbabbels (zie de pagina Contact) geactualiseerd.
18-01-2009 "Gist" en "Brouwersster" verbeterd, de woordenlijst verwijderd (is vervangen door het boek Bier van A tot Z).
26-01-2009 In "Hop" de paragraaf Afgeleiden van flavaan verbeterd en gestroomlijnd.
15-11-2009 "Het boek is verkrijgbaar tot en met december 2009. Er verschijnt geen tweede druk" toegevoegd aan de advertentie.
28-12-2009 Woordenlijst teruggezet en verwijzingen naar het boek verwijderd.
30-12-2009 Nogal wat items aan de Woordenlijst toegevoegd en/of dat item uitgebreid.
21-05-2010

De site wat duidelijker opgedeeld: Bier - (Fiets-)vakanties - Blikopeners.

01-06-2010 Aan "Blikopeners" een pagina met enkele gewaagde stellingen toegevoegd.
04-06-2010 Mede om de stellingen in een juiste context te plaatsen een pagina met een genuanceerd Godsbeeld toegevoegd. Ook niet ongevaarlijk...
06-06-2010 De pagina "God bestaat (niet)" aanzienlijk uitgebreid en van een inleiding voorzien.
Deze pagina netter opgemaakt, de site-geschiedenis erbij gezet en een Contact-knop toegevoegd.
07-06-2010 Aan "Blikopeners" de pagina met Het Dilemma der Gevangenen toegevoegd.
08-06-2010 De verslagen van de fietsvakanties van 1995 en 1999 toegevoegd.
21-06-2010 Het boek weer onder de aandacht gebracht (openingpagina "Bier").
17-04-2011 en
17-09-2012 
De belevenissen met "onze" kozijnenboer opgenomen.
04-12-2016 Driemaal het Pilsner-verhaal aangepast en een Open Brief aan de gemeente Eindhoven opgenomen.