DE FAMILIE MARGAROLI IN NEDERLAND

                                                  

CARLO GIOVANNI ANTONIO MARGAROLI, SCHOORSTEENVEGER EN “GELUKSZOEKER”

GEBOREN IN 1831 TE SAGROGNO, DRUOGNO, VALLE VIGEZZO, PIEMONTE, ITALIË,

OVERLEDEN TE AMSTERDAM IN 1900 EN ZIJN NAZATEN IN AMSTERDAM EN OMSTREKEN:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is deze groepsfoto genomen na de dood van Carlo Giovanni Antonio Margaroli in 1900? De foto is, met enkele oudere foto's naar Italië gestuurd, en tot heden bij familie bewaard, en aangetroffen door Marianne Margaroli bij Pietro Femminis (1925-2005) te Sagrogno-Druogno. Zijn  moeder Maria Margaroli was wellicht  een achternicht van de generatie Margaroli's die rond 1900 in Amsterdam werd geboren! Er zijn twee vermeldingen van fotostudio William te Amsterdam in de fotografendatabase op http://nies.liacs.nl:1860/ ; zonder adres, met foto’s, gedateerd tussen 1-1-1910 en 31-12-1910 en mét adres Damstraat 34, zoals op deze foto, zonder tijdsaanduiding. Waarschijnlijk zat “William”in 1900 al in de Damstraat. Op de foto denk ik, zittend in middenin de weduwe Catharina Elisabeth Margaroli-Dijvelshoff (1840-1918), haar 3 zoons, dochter en 2 schoondochters. V.l.n.r. Joop (Josephus Maria Marcus,1866), Jac (Jacobus Antonius Maria,1870-1921) en zittend de oudste zus To (Catharina Antonia Maria, 1864-1925). Rechts van Catharina, dan  de schoondochters; eerstElisabeth Hendrika Tolkamp, vrouw van Jac Margaroli en de tweede wellicht Ida Petronella Freriks (1872-1940), vrouw van de jongste zoon Anton Margaroli (Antonius Maria, 1872-1953), die helemaal rechts staat. Joop, Anton en hun moeder lijken op deze foto volgens  mij op reeds bekende foto's, op oudere leeftijd;Zus To zit met haar arm op moeder’s schoot, zoals een dochter doet, niet een schoondochter; Jac heb ik deductief benoemd, maar lijkt als broer wel in het rijtje te passen; Hij lijkt op zijn nakomelingen, met name zoon Carlo, de pianist, zie aldaar. Zie de portretjes uit deze foto bij de andere foto’s van de kinderen

 

.

                                                            Voorwoord

 

Reeds vele jaren houd ik mij bezig met genealogie, de geschiedenis van mijn voorouders. In 1980, op mijn 18e ontdekte ik bij het onderzoek van de voorouders van mijn oma Catharina Elisabeth Margaroli, de geschiedenis van de Italiaanse schoorsteenvegers, aan de hand van de huwelijksakte in het Gemeentearchief van Amsterdam, van haar opa, Carlo Giovanni Antonio Margaroli. In 1982 was ik zodoende al eens kort in Druogno, met mijn zus Petra, net als, in de afgelopen jaren, vele andere nazaten van deze Italianen, zo is mij nu gebleken.

 

Naar aanleiding van de reis naar Druogno van 80 Nederlandse nazaten van Italiaanse schoorsteenvegers van verschillende families uit dit dorp en de omliggende gehuchten, van 28 april tot 1 mei 2006, heb ik nu gepoogd een overzicht te maken van zijn nazaten, als geschenk van de familie Margaroli uit Nederland, voor het Schoorsteenvegersmuseum in Santa Maria Maggiore, samen met de door Giovanni Margaroli uitgetekende stamboom en de geschenken van andere families.

Ingesloten bij het geschenk zijn tevens de door Niek Schep gelamineerde kopieën van de huwelijksakte met huwelijkse bijlagen bij het huwelijk van Carlo Giovanni Antonio Margaroli en Catharina Elisabeth Duijvelshoff te Amsterdam in september en oktober 1863 en van de verzamelde familie-advertenties van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) in Den Haag.

 

Hopelijk kan dit ook uitgroeien tot naslagwerk voor alle belangstellenden. Hoewel ik een beetje Italiaans spreek was het tekort dag een volledige Italiaanse versie te maken. Niet alle teksten zijn ook even interessant om te vertalen. De foto’s van personen zijn echter voorzien van een bijschrift met hun naam en spreken voor zich.

 

Ik heb geput uit overzichten en teksten die ik al klaar had en op mijn website www.geneaweb.org/witschge heb vastgelegd. Bovendien heb ik een en ander in de laatste weken voor de reis aangevuld met nadere gegevens uit de diverse takken, dankzij de samenwerking met de enthousiaste Margaroli’s die ook naar Druogno afreisden; Marianne, Iris, Giovanni en Gitta Margaroli.

Natuurlijk heb ik ook meer foto’s geselecteerd van personen tot in de 4e en soms de 5e generatie, vanaf Carlo gerekend en van documenten, bidprentjes, of andere relevante foto’s. Voor de verantwoording hiervan verwijs ik naar de laatste bladzijden. Omdat het ondoenlijk bleek iedere foto te nummeren, wegens de voortdurende invoeging van andere foto’s, heb ik uiteindelijk de bronnen maar genummerd en deze bronnummers achter de foto gezet.

Het geheel bedoelt niet een complete genealogie van de familie Margaroli te zijn, noch een compleet overzicht van alle nazaten. Daarvoor is de tijd vanaf het idee tot de reis naar Druogno en daarna te kort geweest. Het is meer een verzameling aantekeningen die in het logische verband van de stamboom zijn geplaatst, als kennismaking met deze familie, haar emigratieverhaal en de activiteiten en portretten van de eerste generaties in Nederland. Wel heb ik gepoogd zoveel mogelijk van iedere tak in ieder geval één goede foto per persoon te pakken te krijgen, zodat zo weinig mogelijk mensen tot de 3e en 4e generatie ontbreken.

Daarna past voorlopig bescheidenheid.

 

De stamboomfragmenten zijn gemaakt met een van de bewerkingen die geneanet mogelijk maakt (zie voornoemde website en moederwebsite www.geneanet.org ).

Deze webversie heb ik enigszins beperkt qua foto’s, zodat deze binnen de 50 MB blijft, maar ook uitgebreid met informatie die wij in Druogno troffen afgelopen mei, april 2006.

Voor meer informatie over voorouders en verwanten in Italië, Nederland en de rest van de wereld houd ik mij van harte aanbevolen. Mail mij dan op onderstaand e-mailadres.

 

Frank Witschge

April-november 2006, bijgewerkt maart 2009 (enkele nieuwe nazaten toegevoegd en enkele overlijdensdata aangevuld of verbeterd).

 

f.witschge@chello.nl

                                                                                                                                                                                                                                .

Mijn andere webites:

 

http://www.genealogy.com/users/w/i/t/Frank-Witschge-1/  met links over de Italiaanse schoorsteenvegers en hun nazaten in Nederland; ook mijn Kwartierstaat in de nieuwste tekstversie met het programma Aldfaer is hierop nu als “related file” te vinden, met een overzicht van alle mij nu bekende voorouders en verwanten. Het geheel is ook als link te vinden op:

www.ravelli.info , de website van de Stichting Familie Ravelli Nederland.

www.geneaweb.org/witschge , een digitaal overzicht van voorouders, verwanten en faits divers over de schoorsteenvegersfamilies met vele foto’s, documenten en leuke doorklikmogelijkheden om zelf stamreeksen te selecteren in diverse vormen.

http://www.genealogy.com/users/w/i/t/Frank-Witschge/ , mijn Engelstalige verhaal over de families Witschge en Margaroli, met foto’s en akten.

http://www.kareldegrote.nl/Reeks148_Witschge.html , de link via mijn moeder’s familie van Hoek, via van Heemst, den Bout en Aleman naar de graven van Holland en Karel de Grote; genealogie met een knipoog.

 

Het verhaal begint op 10 januari 1831 in Sagrogno, een klein gehucht in de bergen, bij Druogno in de Valle Vigezzo, Piemonte, Italië.

 

Carlo Giovanni Antonio Margaroli wordt geboren en de zelfde dag gedoopt in de San Silvestrokerk in Druogno.

Aad Geers en Marianne Margaroli namen in Druogno alvast een foto van deze bladzijde uit het doopboek, waarop zijn doopinschrijving als derde is vermeld. De rode pennestreek is al eerder gezet; misschien wel door de priester die zijn

doopextract in 1863 naar Amsterdam moest sturen, toen hij trouwde met Catharina Elisabeth Duijvelshoff.

 

 

Detail van de doopinschrijving op 10 januari 1831 van Carlo Giovanni Antonio Margaroli in de San Silvestrokerk te Druogno.

 

De vijfde vermelding is van David(e) Cheula, van wie twee betachterkleinzonen ook op de Druognoreis van de partij waren

(Arno en Mario Hoogveld)! Hij werd slechts twee weken later geboren en gedoopt op 26 januari 1826 en werkte later in Arnhem.

 

 

Detail van de doopinschrijving op 26 januari 1831 van Davide Cheula in de San Silvestrokerk te Druogno.

 

De familie Margaroli in Amsterdam - nazaten van Carlo Giovanni Antonio Margaroli, geboren Druogno 10-1-1831 schoorsteenveger te Amsterdam in de Schoorsteenvegerssteeg, de Bloemstraat bij de Prinsengracht en aan de Westermarkt 5. Op het laatste adres hebben blijkens het bevolkingsregister in de laatste decennia van de 19e eeuw ook schoorsteenvegersknechten uit Druogno ingewoond, waarschijnlijk neven Margaroli, Bella en Cantadore en een Nederlandse Christiani. Carlo Giovanni Antonio Margaroli stuurde in die tijd zijn zoons een voor een een paar jaar naar Kerkrade, op kostschool of seminarie.

 

 

Carlo Giovanni Antonio Margaroli was een zoon van Giovanni Antonio Margaroli, landbouwer te Druogno, aldaar in 1851 overleden, volgens de huwelijkse bijlagen bij het huwelijk van Carlo in Amsterdam in 1863. Volgens het doopextract van Carlo

is ook zijn vader geboren te Sagrogno, als zoon van Giovanni Giacomo Margaroli. Carlo’s moeder was Anna Maria Besozzi, overleden in 1841, volgens de huwelijkse bijlagen van Carlo en geboren in Or navasso als dochter van Carlo Besozzi.

Peetvader van Carlo Giovanni Antonio Margaroli was Giovanni Alexis Vanzina, zoon van Giacomo Vanzina.

Peetmoeder van Carlo Giovanni Antonio Margaroli was Anna Maria Maino, dochter van Giovanni Battista Maino.

 

Carlo Giovanni Antonio Margaroli is geboren op 10 januari 1831 te Sagrogno, Druogno in de Valle Vigezzo, Piemonte, Italië.

Hij kwam, zoals vele jongens uit de dorpjes in zijn geboortestreek, de "Valle Vigezzo" in Piemonte (Tussen Domodossola en

het Zwitserse Locarno) op jonge leeftijd, rond 1843 naar Noord Europa als schoorsteenveger en vestigde zich in Amsterdam,

volgens het digitale bevolkingsregister 1850-1855 van het Gemeentearchief in 1845, dus op zijn 14e, waar hij in 1863 trouwde

met een Nederlandse vrouw, Catharina Elisabeth Duijvelshoff, uit een Amsterdamse familie met wortels in het katholieke

Twente. Andere bekende familienamen die vanuit de Italiaanse schoorsteenvegerij in Nederland ingeburgerd zijn en waarmee

de familie Margaroli toen contact had in werk- kerk of privésfeer zijn bij voorbeeld: Bertina, Bonardi, Cavalini, Andreoli,

Ravelli, Antonioli, Cheula, Peduzzi, Vittali. Ook namen die verdwenen zijn in Nederland zoals Mazzetti, Maino, Baratta

zijn hiermee verbonden.

 

In het gemeentearchief van Amsterdam vond ik twee brieven die getuigen van een soort van "Schoorsteenvegersoorlog" tussen

de (erven van) zijn oude werkgever en Carlo Giovanni Antonio Margaroli; hieronder eerst de tekst van de brief van de Firma BERTINA, BARATTA, BONARDI & Co, kennelijk geschreven, als we het antwoord van Margaroli en Maino lezen door de nieuwe baas, "de heer Mazzetti" (waarschijnlijk Giuseppe Maria Theodoro Mazzetti, geboren in Italië in 1827, zie verderop):

 

1)

 

"De ondergeteekenden steeds erkentelijk voor de begunstiging door hun in de uitoefening van de ROOKVERDRIJVERS EN SCHOORSTEENVEGERS-AFFAIRE, gedurende onheugelijke jaren van de aanzienlijkste Familien hier ter stede, en in het

bijzonder van UEd. genoten. nemen de vrijheid UEd. te kennen te geven, dat een onzer Arbeidsgezellen onze dienst heeft

verlaten, om voor eigene rekening te werken, en verspreidt hierbij het gerucht, dat zijne Meesters zijn uitgestorven, om op deze onwaarheid zijne aanbeveling te bouwen. Daarom achten wij ons verpligt dit tegen te spreken, aangezien onze Affaire zonder de minste verandering wordt voortgezet. Wij bevelen ons alzoo bij voortduring in UEd. begunstiging aan, en beloven onze

verkregene bekwaamheid en ondervinding, met denzelfden ijver bij het uitvoeren uwer geeerde orders te zullen aanwenden.

Wij zijn met alle hoogachting. UEd. Dienstwillige Dienaren, Firma BERTINA, BARATTA, BONARDI & Co. Schoorsteenvegerssteeg, in de vergulde A.B. Buurt F. No. 355".

 

Hier volgt het antwoord van Margaroli en Maino:

 

1)

 

"Na gedurende 20 jaren als  Schoorsteenveger werkzaam te zijn geweest bij de FIRMA BERTINA van de heren BARATTA, BONARDI & CAVALINI te dezer Stede, associeerde zich ondergeteekende C.A. MARGAROLI, na het overlijden van

genoemde Heeren (zijnde geweest van de Heer CAVALINI in den jaren 1853, BONARDI in den jare 1854 en BARATTA, laatste lid der firma, in den jare 1862 in Italië) met den medeondergeteekende J. MAINO, om de Schoorsteenvegers-affaire voor gemeenschappelijke rekening uit te oefenen, onder de firma van MARGAROLI  & MAINO. etc."

 

Door MARGAROLI  & MAINO genoemde heer Mazzetti, Giuseppe Maria Theodoro, geboren in Italië in 1827 stond inderdaad in het Amsterdamse bevolkingsregister van 1874 ingeschreven als "hoofd", maar dat kan ook op de gezinssituatie m.b.t. de jongere Giuseppe Antonio Mazzetti slaan, die toen ook in de schoorsteenvegersteeg woonde en waarschijnlijk zijn zoon is, geboren te Druogno in 1857; de oudere Mazzetti is in 1878 overleden.Ten faveure van mijn betovergrootvader Margaroli moet gezegd worden dat, in de "open bronnen" (sic: een koninklijk citaat is hier wel op zijn plaats!) van het Amsterdamse Gemeentearchief tegenwoordig de volgende tijdstippen van overlijden vast te stellen zijn van enkele vennoten van de Firma Bertina, Baratta, Bonardi & Co: Overlijdensactes 1854 /  2-112 verso: "Overleden Joannes Maria Felix Seraphim Bonardi* , van beroep schoorsteenveger, oud 46 jaren, geboren te Coimo**, echtgenoot van Maria ter Horst. Getuigen: Jan Baptist(a) Bertina, goudsmit, 62 jaar, N.Z. Voorburgwal en Bartholomeus Maria Baratta, schoorsteenveger, 37 jaar Schoorsteenvegerssteeg no." Beide heren zijn neven van de heer Bonardi, volgens deze acte.

 

Uit de adresboeken van 1864, F 311-391, bladzij 949 van het Bevolkingsregister blijkt verder dat Bartholomeus Maria Baratta inderdaad in 1862 in Italië te Druogno is overleden. De datum van overlijden van Cavalini en Bertina heb ik nog niet geverifiëerd! In het zelfde deel staat het vertrek van Carlo Giovanni Antonio Margaroli op 15 september 1863 naar de Bloemstraat geregistreerd. Dat klopt met de adresvermelding d.d. 30 december 1864 in de notariele akte, waarin, na ruim een jaar per ultimo 1864 de vennootschap tussen Margaroli en Maino alweer wordt beëindigd; het adres van Margaroli luidt dan Bloemstraat DD 225, van Maino Wolvenstraat KK 230. In het oprichtingsdocument van de vennootschap d.d 11 september 1863 geeft Margaroli nog de Schoorsteenvegerssteeg als adres aan en Maino de Heisteeg.

 

 

* Joannes Maria Felix Seraphim Bonardi en Maria ter Horst staan nog in Genlias vermeld op www.genlias.nl ,waar een groot deel van de Nederlandse

Burgerlijke Stand online is ingevoerd: hun zoon Petrus Johannes Maria Bonardi, geboren te Amsterdam ca. 1843 trouwde te Breukelen-Nijenrode op

5 januari 1872 met Cornelia Eijkeboom, geboren  ca. 1844 te Breukelen-Nijenrode.

**  Coimo is een van de bergdorpjes vlakbij Druogno, Sagrogno, Albogno etc. Niet te verwarren dus met Como.

 

We lezen in deze brief ook tussen de regels door dat Carlo Giovanni Antonio Margaroli reeds twintig jaar in dienst was in 1863, zodat hij dus circa 1843, dus zeker vanaf zijn twaalfde voor de heren Bertina, Baratta, Bonardi en Cavalini heeft gewerkt als schoorsteenveger!! Misschien is dit iets gechargeerd, gezien zijn vestiging in Amsterdam in 1845, maar wie weet werkte hij al elders voor zijn bazen. Carlo Giovanni Antonio Margaroli zelf is overleden op 27 juli 1900 te Amsterdam en aldaar op 1 augustus 1900 begraven op R.K. begraafplaats Sint Barbara. Volgens de tekst op zijn bidprentje was hij in zijn laatste levensfase ook doodgraver en "Prefect van de Aartsbroederschap van de Heilige Familie". Interessant is dat in het voormalige gensdata/sisis -bestand op internet diverse vermeldingen op bidprentjes te vinden waren (verzameling NGV Weesp) van overledenen met een Italiaanse achternaam uit de schoorsteenvegershoek, zoals Antonioli, Bertina en Andreoli waaruit blijkt dat zij ook lid van deze aartsbroederschap van de heilige familie waren; er wordt ook verwezen naar de Keizersgrachtkerk, of Redemptoristenkerk, die zeker toen Carlo Giovanni Antonio Margaroli op de Westermarkt nr. 5 woonde dichtbij was, immers om de hoek op de Keizersgracht.

 

De volgende personen met een Italiaanse (of Zwitsers Italiaanse) familienaam woonden in de Schoorsteenvegerssteeg en staan vermeld in het Amsterdamse bevolkingsregister van 1864 en 1874; Per persoon heb ik eerst de FAMILIENAAM vermeld dan de voornamen, geboortejaar een geboorteplaats of land zoals dit in het bevolkingsregister staat opgetekend, inclusief spelfouten; eerst de lijst van 1864 daarna 1874:

 

De lijst van 1864:

 

BONARDI Petrus Johannes Maria 1842,

BONARDI Catherina Maria Louisa 1873 Amsterdam,

BARATTA Bartholomeus Maria 1806 Italië,

MARGAROLI Carl Antonius  1831 Italië, dit is onze Carlo Giovanni Antonio Margaroli! Hij tekende met C.A. Margaroli.

RASSIGA Carl Joseph 1832 Albogno,

MAZZETTI Giuseppe 1827 Italië,

BARATTA Johannes Petrus 1851 Amsterdam,

ZANZANINI Grigorio 1841 Cavergno,

MARCOLO Antonio 1824 Bruni, Zwitserland,

BONARDI Petrus Johannes Maria 1842 Amsterdam,

RAVELLI Giovanni Maria 1826 Italië,

ANTONIOLI Giuseppe Maria 1838 Italië,

DEL SASSO Francesco 1852 Italië,

BARATTA Johannes  Petrus 1851 Amsterdam,

ANTONIOLI Francisco Maria 1849 Druogno,

SIMONIS Francisco 1854 Malesco,

MAZ(Z)ETTI Giuseppe Antonio Theodoro 1851 Druogno,

CHEULA Giuseppe Carlo 1845 Druogno.

 

De lijst van 1874:

 

MAZZETTI Giuseppe Maria Theodoro 1827 Italië,

MAZZETTI Giuseppe Antonio 1857 Druogno,

CHEULA Carlo Giuseppe 1845 Druogno, getrouwd in 1881 met

DE BOER Elisabeth met hun kinderen

CHEULA Pietro Giuseppe Antonio 1882 en

CHEULA Anna Maria 1885,

PEDUZZI Giovanni  Battista 1854 Druogno,

PEDUZZI Giovanni   1865 Druogno,

COMAITA Giovanni  Antonio 1865 Albogno,

ANDREOLI Giuseppe 1854 Albogno,

FRANCA Michael Franciscus Jacobus 1854 Amsterdam,

FIORA Lorenzo 1856 Buttogno,

MARGAROLI Paulo 1863 Druogno, wellicht een neef van Carlo?

RIGHINI Cesare   1887 Albogno,

ZANZI Felix  1854 Italië,

PEDUZZI Giovanni  Battista  1851 Druogno,

BARBIERI Michele 1833 Olgia (valt tegenwoordig onder Re),

MARGAROLI Paulo?1863 Druogno, wellicht een neef van Carlo?

BARBIERI Antonio Maria 1868 Toceno,

MILANIE Innocent 1874 Crana,

PEDUZZI Giovanni 1854 Druogno,

BORRANI Romeo   1864 Ascona,

COMAITA Antonio Maria 1878 Druogno,

FRIZZI Clementi 1857 Massimeno (scharenslijper uit de Dolomieten!)

FRIZZI Pietro 1856 Massimeno (broer van Clementi),

MAZZETTI Giuseppe Antonio 1851 Druogno,

MUSCHETTI Fioravanti 1855 Gordevio (dat is in Zwitserland, Ticino, Val Verzasco)

 

Behalve de heren FRIZZI kwamen zij of hun ouders allen als schoorsteenveger uit de Valle Vigezzo of aangrenzende Zwitserse dalen.

 

In “ijscomannen en schoorsteenvegers” noemt Frank Bovenkerk 40 “Namen van Italiaanse en Zwitserse schoorsteenvegers in Amsterdam”:

 

Andreoli, Antonioli, Balzari, Baratta, Barbieri, Battista, Beltrami, Bertina, Bertolini, Bonardi, Borgnis, Camozzi, Cavallini, Cheula, Comaita, Corbelli, Femmenis, Franca, Ganzinotti, Giorgis, Grassi, Maini, Maino, Margaroli, Mattei, Mazzetti, Nicolai, Padina, Pisoni, Ravelli, Rizzi, Rusconi, Sarodini, Tartaglia, Terribilini, Togni, Tonino, Valeggia, Vitali, Vittali.

 

In de bijlagen bij de akte van ondertrouw in 1863 is aangegeven dat Carlo’s echtgenote Catharina Elisabeth Dijvelshoff, geboren te Amsterdam op 8 juli 1840, evenals haar ouders voor haar trouwen in de Westerstraat woonde, in de oude nummering 591 Buurt OO; in de nieuwe nummering zal dit Westerstraat 119 geweest zijn, zoals bij het bedrijf van haar vader, Hendrik Carel Duijvelshoff, staat aangegeven; zijn bedrijf staat vermeld op http://www.neha.nl/struve/noordholland.xls als HC Duijvelshoff, eigenaar van een “Borstelhoutenfabriek” te Amsterdam in de Westerstraat 119, Nijverheidsgroep “Hout- en stroobewerking” in 1887; Hij had toen 5 mannen van boven de 18 in dienst, 1 jongen van 13-14 jaar, dus totaal 6 werklieden. Werktijden waren ‘s zomers  tussen 6 en 19 uur en ‘s winters tussen 7.30 en 20.00 uur. Er was zelden overwerk en geen nachtwerk, noch zondagswerk. Er was één krachtwerktuig met 8 PK vermogen, aangedreven op stoom, één stoomketel, 12 (vierkante meter?) verwarmd oppervlak,. De ligging van het gebouw was: twee zijden vrij, het gebouw had 4 verdiepingen, er was voldoende daglicht, en kunstlicht op gas, de hygiene was tamelijk goed en er was een kachel voor de verwarming.

In  http://www.neha.nl/struve/noordholland.xls  is het volgende opgenomen: “In de Bijzondere Collecties van het NEHA bevindt zich een kopie van de Nijverheidsstatistiek van Struve en Bekaar (nr. 375 fol). Het origineel bevindt zich in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage. Georg Reudink heeft de gegevens uit deze enquete in 1994/1995 in een database ondergebracht. De gegevens uit deze database zijn nu per provincie als Excel datafile beschikbaar. Op aandrang van de Tweede Kamer werd in 1887 besloten tot een landelijk onderzoek naar fabrieken en werkplaatsen. De organisatie van deze nijverheids -statistiek kwam in handen van de ingenieurs H.W.E. Struve en A.A. Bekaar. Het onderzoek strekte zich uit over heel Nederland, behoudens Tilburg en Limburg waarover al in 1887 door een enquetecommissie uit de Tweede Kamer uitgebreid verslag was gedaan. In totaal werden van 3043 fabrieken gegevens bijeengebracht over de aard van het bedrijf, personeelsbezetting, mechanisering, arbeidsomstandigheden, veiligheids- en gezondheidsrisico's alsmede sociale maatregelen betreffende verzekeringen en huisvesting. De nijverheidsstatistiek van Struve en Bekaar was het eerste volledige onderzoek naar de Nederlandse industrie waarbij gegevens systematisch werden verzameld en gecontroleerd. De conclusies van het onderzoek werden per provincie schematisch in registers verwerkt. De bedrijven werden ingedeeld in zestien groepen. (...etc)".

 

In de Beeldbank van het gemeentearchief Amsterdam vond ik een foto van de Westerstraat 119 uit 1920, waar de familie Duijvelshoff waarschijnlijk woonde en HC Duijvelshoff zijn fabriekje had; waarschijnlijk niet veel later dan 1920 is hier nieuwbouw gepleegd; in het nieuwe pand van Westerstraat 119 vestigde zich later de bekende draaiorgelhandel van Perlee!

 

                                                 

2) Westerstraat 111 t/m 119 in 1920, latere foto's tonen nieuwbouw uit 1920-1930.  Verderop een  detail van deze foto: Westermarkt voor 1900; no.5 is hier wit

 

Omdat van Hendrik Carel Duijvelshoff twee dochters met een Italiaanse schoorsteenveger trouwden - Catharina Elisabeth Dijvelshoff met Carlo Giovanni Antonio Margaroli en Antoinette Duijvelshoff met Antonio Maria Ravelli (geboren te Albogno op 17 april 1834, overleden te Zwolle op 20 oktober 1875) - is het een interessant gegeven dat hij een borstelhoutenfabriekje had aan de Westerstraat 119. De schoorsteenvegers hebben hier wellicht regelmatig materiaal gekocht of onderhoudswerk gepleegd en zo een band met de familie opgebouwd, en vooral met de dochters. Mogelijkerwijze hebben zij van hun redelijk kapitaalkrachtige schoonvader financiering gekregen voor hun zelfstandige activiteiten na hun loopbaan als schoorsteenvegers knecht.

 

 2)

Handtekening van Carlo Giovanni Antonio Margaroli (1831-1900) op de bouwtekening voor de verbouwing van de Westermarkt 5 in Amsterdam in 1875.

Fragment foto bouwtekening uit Beeldbank Gemeentearchief Amsterdam.

 

 

 

 1)

2)Huwelijksakte te Amsterdam op 7 oktober 1863 van Carlo Giovanni Antonio Margaroli en Catharina Elisabeth Duijvelshoff. Als getuigen zijn o.a. zijn

vennoot Jacob Maino en Carel Andreoli, schoorsteenvegers aanwezig, collega’s en “paesani”van Carlo.

 

Doopextract van Carlo Giovanni Antonio Margaroli  uit de doopboeken van de San Silvestrokerk te Druogno, pastoor Joh. Bapt. Ferrari.

Hieronder eerst de tekst, in het Latijn, voorzover door mij ontcijferd, te lezen op bijgaande scan van het extract uit de doopboeken van San Silvestro te

Druogno, m.b.t. de doop van Carlo Giovanni Antonio Margaroli op 10-1-1831 als huwelijkse bijlage bij  zijn  huwelijk te Amsterdam op 7-10-1863:

Anno Domini millesimo octigentesimo trigesimo primo die vero decima mensis Januarii; Ego Parrochus subscriptus baptizavi

Infantem hodie natum ex JOANNE ANTONIO MARGAROLI fil. (...) JOANNIS JACOBI ex Sagrogno, et ex ANNA MARIA

fil. (...) CAROLI BESOZZI ex Ornavasso legittimis Conjugibus hujus Paroccie Sancti Silvestri Druonii: cui nomen fuit

impositum CAROLI JOANNIS ANTONII. Patrini fuere JOANNES ALEXIUS VANZINA fil. JACOBI, et ANNA MARIA fil.

JOANNIS BAPTISTE MAINO, ex hac parecia/parocia, noti, idoneique etc... Et pro fide Parr(occ)us Archipr Jo(ann)es

Bapt(is)ta FERRARI Pro Vic For/Tor..us . H(a)ec attestatio desumpta fuit de verbo ad verbum a libro baptizatorum Parecie St.

Silvestri Par(..) Druonii.- Et pro fide Etc. Fact. ex (..)dibus Parochialibus die 30a Julii 1863.- Parr-us Archipr. Cornelli Jacobus.- (..)

la legatiz-e della (...)  firma dicente Par-us Archipr. Cornelli Jacobus- Novara la 1 agosto 1863 (....).

Linksboven staat in de marge de naam van de gedoopte, in het Latijn, "MARGAROLI, CAROLUS JO(ANN)ES ANTONIUS",

zijnde in het Italiaans Carlo Giovanni Antonio Margaroli. Rechts staat in de marge, dwars op de andere tekst in het Nederlands

geschreven: "Geregistreerd te Amsterdam den Twee en twintigsten september 1800 Drie en Zestig. Deel 73 No 2168.

Ontvangen voor Zegelrecht Vijftig Cents. Onderaan staat het stempel van S. Gaudentius Episcopus Novariensis, de toenmalige

bisschop van Novara, Gaudentius.

De vertaling van de Latijnse tekst luidt ongeveer als volgt:

In het jaar des Heeren Duizend achthonderd en een en dertig, op precis de tiende dag van de maand januari; heb ik

ondergetekende pastoor een kind gedoopt, vandaag geboren uit JOANNES ANTONIUS (GIOVANNI ANTONIO)

MARGAROLI, zoon van (wijlen?) JOANNES JACOBUS (GIOVANNI GIACOMO) uit Sagrogno, en uit ANNA MARIA,

dochter van (wijlen?) CAROLUS (CARLO) BESOZZI uit Ornavasso, wettige echtgenoten uit deze parochie van San Silvestro

te Druogno, aan wie de naam werd "opgelegd" van CAROLUS JOANNES ANTONIUS (CARLO GIOVANNI ANTONIO).

Peetouders waren JOANNES ALEXIUS VANZINA, zoon van JACOBUS, en ANNA MARIA, dochter van JOANNES

BAPTISTA MAINO, uit deze parochie, (...) Et pro fide (...) Aartspriester van deze parochie Joannes Baptista Ferrari. Dit attest

werd woord voor woord opgetekend uit het doopboek van de parochie van San Silvestro te Druogno-Et pro fide etc.- (...) de dag

van de dertigste juli 1863, de aartspriester van deze parochie Jacobus Cornelli.

 

 

5)

 

Foto van waarschijnlijk Carlo Giovanni Antonio Margaroli (1831-1900), die naar de familie in Italië is gestuurd. Zo zagen de Italiaanse schoorsteenvegers

er toen uit! De foto is genomen bij W.G. Kuijer op de Westermarkt 19 in Amsterdam, de “buurman” van Carlo, die op nummer 5  woonde!  Marianne Margaroli

vond deze weer terug in de foto’s van Pietro Femminis-Margaroli in Sagrogno!

 

 4)

Vermelding van het onroerend goed in de Amsterdamse Schoorsteenvegerssteeg in 1832 van de latere Padroni van Carlo Margaroli, J. Cavallini en Jan

Baptist Bertina uit de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels (OAT) van 1832, online, de voorloper van het Kadaster.Zie http://www.dewoonomgeving.nl/index.cfm

 

 12) Advertentie (CBG-familieknipsels) n.a.v. opheffing vennootschap in 1864,.

 

 5)

foto van Catharina Elisabeth Margaroli - Duijvelshoff (1840-1904), die naar de familie in Italië is gestuurd. Marianne Margaroli vond deze  in de foto’s van

Pietro Femminis-Margaroli in Sagrogno! Onder Geveltop van Westermarkt 5: opschrift “Schoorsteenveger-Rookverdrijver” in de tijd van Carlo Margaroli!

 

 2) 9) Foto van Catharina Elisabeth Duijvelshoff (1840-1904) uit de oude foto’s van mijn opa en oma in Amsterdam; Catharina Elisabeth Margaroli (1897-1969) is vernoemd naar haar grootmoeder! Zie  eerdere foto’s ter vergelijking; door haar weet ik zeker dat de foto’s in Italië onze familie zijn!

Rechts: fragment van de gevel van Westermarkt 5 met heet woord “Schoorsteenveger”.

 

5)

 

 6 en 10)

Tekstbewerking en origineel bidprentje bij het overlijden van Carlo Giovanni Antonio Margaroli te Amsterdam in 1900

 

Oproep notaris na  overlijden van Carlo Giovanni Antonio Margaroli in 1900. (Bron 12,CBG familieknipsels)

 

                                                                                

11) Twee foto’s van Carlo’s  geboortedorp Sagrogno, die ik van het internet plukte;“Oratorio San Rocco” en een panoramafoto van het gehucht in de bergen.

 

Boven:1)“Margaroli (C.G.A.) in Adresboek Amsterdam 1887-1888, eenzaam tussen de Margadanten.

 

2)

 

Bouwtekening van de verbouwing van zijn wwonhuis aan de Westermarkt 5 te Amsterdam in 1875, CA Margaroli.

 

 

 

Op de Westermarkt 5 stonden in de tijd dat de Margaroli’s daar woonden, ook andere Italianen ingeschreven; waarschijnlijk waren dit de schoorsteenvegers-

knechten van Carlo Giovanni Antonio Margaroli. Ook een neef  Giovanni Antonio Margaroli zou ingeschreven geweest zijn op zijn adres, volgens Frida

Margaroli’s onderzoek in het Gemeentearchief (inmiddels Stadsarchief) van Amsterdam. Van hem vond ik nu op www.cbg.nl de volgende gegevens, bij het CBG in Den Haag opgehaald door mijn broer Ton, waaruit blijkt dat deze Giovanni Antonio als ongewenste vreemdeling werd opgepakt, gedetineerd en het land uitgezet of “verwijderd”. Inmiddels heb ik zelf in het bevolkingsregister ook de neven Bella, Cantadore em eem Nederlandse Christiani als inwoners van de Westermarkt gevonden

 

politieblad 1873 CBG; wat“als voren ter beschikking gesteld” is lezen we hieronder(staat in het origineel bovenaan bij een andere reiziger, daarom 9 januari).

 

 

5)

Deze foto komt ook via Marianne uit de collectie van Pietro Femminis; is hij Giovanni Antonio Margaroli? Hij voldoet aan de beschrijving...wie weet?

 

De kinderen en nazaten van Carlo Giovanni Antonio Margaroli en Catharina Elisabeth Margaroli-Duijvelshoff

 

Wellicht de oudste Amsterdamse foto uit de collectie van Pietro Femminis-Margaroli uit Sagrogno, gemaakt bij Kuijer, toen ze nog op de Rozengracht zaten (vóór  ze naar Westermarkt 19 verhuisden). Zijn dit Catharina Elisabeth Margaroli-Duivelshoff, dochter To en Carlo Giovanni Antonio Margaroli, circa 1866?

 

Overzicht kinderen en kleinkinderen van Carlo Giovanni Antonio Margaroli 1831-1900  & Catharina Elisabeth Duijvelshoff  1840-1904 (getrouwd 1863)


1. Catharina Antonia Maria (To) Margaroli 1864-1925 &1889 Franciscus (Frans) Heitz 1864-1941 &1906 Marten Voous 1864-1915 &1921 Cornelis Deelstra 1869-1945

1.1. Franciscus Henricus Heitz 1890-1948

1.2. Theophilus Franciscus Marie Heitz 1891-1895

1.3. Henricus Franciscus Heitz 1893-1925

1.4. Catharina Elisabeth Heitz 1894

1.5. Jacobus Heitz 1895-1967

2. Josephus Maria Marcus (Joop) Margaroli 1866-1942 &1892 Geertrudis Steengraver 1864 &1909 Johanna Georgina Walop 1875-1947

2.1. Maria Margaroli 1887-1973

2.2. Josephine Maria Martha (Jopie) Margaroli 1909

3. Jacobus Antonius Maria Margaroli 1868-1869

4. Jacobus Antonius Maria (Jac) Margaroli 1870-1921 &1896 Elisabeth Hendrika Tolkamp 1869

4.1. Carlo Giovanni Antonio (Carel) Margaroli 1898-1963

4.2. Franciscus Jacobus Johannes (Frans) Margaroli 1900-1978

4.3. Jacoba Maria Elisabeth (Coba) Margaroli 1904

5. Antonius Maria (Anton) Margaroli 1872-1953 &1896 Ida Petronella (Ida) Freriks 1872-1940

5.1. Catharina Elisabeth Margaroli 1896-1896

5.2. Catharina Elisabeth (To, Cato) Margaroli 1897-1969

5.3. Antonius Cornelis Philippus Margaroli 1901-1902

5.4. Antonius Cornelis Philippus (Anton) Margaroli 1903-1972

T o Joop  Jac.  en Anton Margaroli (zie familiefoto, bron 5) De kinderen van Carlo Giovanni Antonio Margaroli? Portretjes uit de familiefoto die in Druogno bewaard bleef. De namen bij de gezichten  zijn“educated guesses” na vergelijking met andere bekende foto’s van hen of hun nazaten!

 

1) Catharina Antonia Maria (To) Margaroli: 5) waarschijnlijk is dit het portret van To Margaroli in 1900

 

 

Zij trouwde driemaal, scheidde van haar eerste man, Franciscus (Frans) Heitz, met wie zij 5 kinderen kreeg, hertrouwde met Marten Voous en hertrouwde na diens overlijden met Cornelis Deelstra, koopman, reiziger in boten en vertegenwoordiger.

 

Frans Heitz, geboren te Amsterdam op 18 september 1864 was winkelier in feestartikelen en -doorgestreept- muzikant, volgens de gezinskaart en Specialist in Bruiloft- en Feestartikelen in de Nieuwe Leliestraat 35/40/55 te Amsterdam. Zijn vader, ook een Frans Heitz , geboren te Amsterdam 30 april 1833, overleden 11 maart 1912 was koopman, werkman en bloemenmaker. Aardig in dit verband is dat Iris Margaroli mij vertelde dat haar vader, de violist Frans Margaroli (geboren 1900), die in zijn jeugd ongetwijfeld in de feestwinkel van zijn vader Jac Margaroli heeft gewerkt (zwager van Frans Heitz) heel bedreven was in het maken van papieren bloemen. Volgens Iris was het echt een business waar de hele familie bijhielp, net zoals je tegenwoordig ziet bij het zogenaamde “ethnische ondernemerschap” (men leze Frank Bovenkerk’s werken over o.a. de Italiaanse schoorsteen -vegers en ijscomannen in Nederland). Bovendien vertelde zij dat ze ooit in Maastricht bij een winkel van een familie Heitz is langsgegaan met haar vader, die naar zijn zeggen familie waren.

 

Franciscus Heitz en Catharina Antonia Maria Margaroli zijn getrouwd op 23 mei 1889 en gescheiden, volgens zijn gezinskaart op 2 maart 1905 en bij vonnis van 21 oktober 1904, in ieder geval voor 1906, toen zij met Marten Voous trouwde.

 

Volgens de huwelijksacte was Franciscus Heitz winkelier en volgens zijn gezinskaart muzikant en winkelier in feestartikelen, o.a. in de Nieuwe Lelistraat 55. Hij was dus dezelfde F. Heitz Jr., die evenals haar broer Jac Margaroli staat vermeld in de straatliederendatabank van www.geheugenvannederland.nl  als Specialist in Bruiloft- en Feestartikelen in de Nieuwe Leliestraat 55 te Amsterdam, onderaan een "Groote Zangwedstrijd, Quartet voor gemengd koor uit te voeren door alle gasten ter eere van het Bruidspaar." Vanaf 1896 woonde hij volgens zijn gezinskaart in de Nieuwe Leliestraat 35 en is hij dus ook waarschijnlijk F. Heitz, die in dezelfde databank wordt vermeld als "F.Heitz, Feest-Art. en Balmasqué-Costumes, N. Leliestraat 35, Amst. Tel.32919." onderaan het dubieuze "Samalanglied". Het lijkt niet onlogisch dat de zwagers Jac Margaroli en Frans Heitz in de zelfde business zaten. Misschien hebben de (ex-)echtgenoten elkaar zo leren kennen of is er een van beide heren enthousiast geworden voor het beroep van de ander en ook voor zichzelf begonnen. Inmiddels heb ik de gezinskaart van Franciscus Heitz gekopieerd en de adressen kloppen: Egelantiersstraat 17 van 16-10-1893 tot 27-3-1894. Nieuwe Leliestraat 55 van 27-3-1894 tot 8-8-1896. Nieuwe Leliestraat 35 van 8-8-1896 tot 30-3-1909. Nieuwe Leliestraat 40 van 30-3-1909 tot 18-8-1911 en weer Nieuwe Leliestraat 35 van 18-8-1911 tot 14-2-1931; daarna tot einde gezinskaart Kremerplein (?) 30 huis.

 

Er staat ook een foto in de beeldbank van het Gemeentearchief van Amsterdam: "Westerstraat 118, datering: 1865, collectie: Rooimeesters, later bouwopzichters, vervaardiger: Wilking, J.H. (aannemer); ontwerptekening met aanzicht van de voorgevel voor het veranderen van de houten onderpui in en een gemetselde. Opdrachtgever: Voous". Misschien toeval, misschien het geboortehuis van Marten Voous, die als opzichter te boek staat, geboren 1-7-1864, een van de echtgenoten van Catharina Antonia Maria Margaroli (1864 - 1925), wiens opa, Hendrik Carel Duijvelshoff, hiertegenover in de Westerstraat 119 zijn zaak en huis had. Hier is ook Catharina Elisabeth Duijvelshoff waarschijnlijk opgegroeid en hier heeft ze in ieder geval voor haar trouwen in 1863 gewoond.

 

Kinderen en kleinkinderen van Catharina Antonia Maria (To) Margaroli en Franciscus (Frans) Heitz :

 

1. Franciscus Henricus Heitz 1890-1948 &1914 Petronella Catharina Bosman 1893 &1920 Neeltje Leunis 1883

1.1. Petronella Francisca Heitz 1914

1.2. Margje Heitz 1915

2. Theophilus Franciscus Marie Heitz 1891-1895

3. Henricus Franciscus Heitz 1893-1925

4. Catharina Elisabeth Heitz 1894 &1923 Marinus Kassing 1894

4.1. Hendricus Franciscus Kassing 1924

4.2. Francisca Adelaide Kassing 1930-

5. Jacobus Heitz 1895-1967 &1919 Anna Elisabeth Dico 1900-1981

5.1. Catharina Maria Jacqueline Heitz 1919

5.2. Annie Alida Heitz 1923

5.3. Jacobus Heitz 1924

5.4. Alberta Heitz 1929-

5.5. Petronella Heitz 1933-

 

 2)

Op de foto "F Heitz Bruilofts en feestartikelen in de Nieuwe Leliestraat 35 in augustus 1921; Uit de collectie foto-afdrukken van het Gemeente-archief te Amsterdam, maker onbekend; de foto is online te vinden als je in de beeldbank van www.gemeeentearchief.amsterdam.nl  zoekt, bij voorbeeld door in vrije tekst "Leliestraat" in te vullen en bij huisnummer "35". Dan kan de foto ook vergroot worden en is duidelijker te lezen om welke winkel(s) het gaat!

 

 

2) Josephus Maria Marcus (Joop) Margaroli:

 

 

 12)                   12)

 

"- J.M.M. Margaroli, confectiefabrikant, Vrouw Jannestraat 38c, zaak doende Wetering(e)straat 8. Curator: mr. P. Bruynzeel; rechter-commisaris jhr. mr. G.W.van Vierssen Trip". Via internet heb ik de straatnamen geverifieerd; Weteringstraat en Vrouw Jannestraat dus! Verder in de CBG-knipsels maar liefst 3 kosteloze aankondigingen van de ontbondenverklaring van zijn eerste huwelijk door echtscheiding met Geertrudis Steengraver, zonder beroep, wonende te Amsterdam, bij vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam d.d. 25 januari 1909; Josephus Maria Marcus Margaroli was toen nog schoorsteenveger, wonende te Rotterdam.

 

 10)                     9)

 

Links: volgens mijn tante Ineke, van wie ik deze foto repoduceerde is dit Josephus Maria Marcus Margaroli, of toch zijn vader Carlo Giovanni Antonio? Fotostudio WG Kuijer & zonen, Westermarkt 19, Amsterdam. Zij vertelde over Joop Margaroli dat hij een winkel had/woonde in de Bosboom Toussaintstr. in Amsterdam en een Duitse huishoudster had. Joop hertrouwde met Johanna Georgina Walop, geboren te Rotterdam op 28 maart 1875.Zij kregen een dochter Josephine Maria Martha, Jopie Margaroli, geboren te Rotterdam op 20 mei 1909; op de foto rechts Joop met  dochter Jopie Margaroli.

 

9)   

Links: Jopie Margaroli en haar  moeder Johanna Georgina Margaroli-Walop. Jopie trouwde op 6 maart 1935 met Leo de Bruijn, geboren te Rotterdam op 31 maart 1906, verkoper manufacturen en reiziger. Zij woonden op de Kloveniersburgwal in Amsterdam en kregen een zoon Leo, geboren in 1938.

Midden en rechts: Joop’s glorietijd in de confectie in het Adresboek van Rotterdam van 1924,op de zelfde pagina als de toenmalige Consul van Italië, Enrico Marenesi! Het portretje is van Joop in waarschijnlijk 1900.

 

3) Jacobus Antonius Maria Margaroli:

 

4) Jacobus Antonius Maria (Jac) Margaroli:

 

1)       Carlo Giovanni Antonio (Carlo, Carel) Margaroli, pianist, orkestleider; Geboren op 30 januari 1898 te Amsterdam, gestorven op 12 januari 1963 te Amsterdam. Carlo trouwde op 3 mei 1923 te Amsterdam met Wilhelmina Carolina (Mien) Hendriks, geboren te Amsterdam op 30 augustus 1899, overleden 21 mei 1981; haar vader  was een heer Leeghwater (vader of zoon) waar haar moeder dienstmeisje was. Later werd zij geëcht bij het huwelijk met Hendriks.

 

 

2) Franciscus Jacobus Johannes (Frans) Margaroli, violist

 

Hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:

 

1. Theodorus Jacobus Franciscus (Dick) Margaroli 1926 &1949 Suzanne Ch. (Suze) Berlauwt

1.1. Lia Margaroli 1950-

1.2. Susanna Johanna Françoise (Suze) Margaroli 1951-

1.3. Jeanettte Rudolfine Margaroli 1954- & xx ?

1.3.1. Jordy x

2. Franciscus Wilhelmus (Frans) Margaroli 1928 & ? ?

2.1. Adri Margaroli & ? ?

2.1.1. Natascha Margaroli

2.2. ? Margaroli

3. Carlo Francesco (Carlo) Margaroli 1931- &1957 Erica A. (Erica) Blom

3.1. Manuel Marcus Margaroli 1964-2007

3.2. Mandy Margaroli

3.3. nn Margaroli

4. Johannes (Giovanni) Hendricus (Hans) Margaroli 1934- & Magda Quint

4.1. Enrico Margaroli 1962- &1990 Lindsey Kalat 1963- &2004 Judith Wilson 1956-

4.1.1. Claudia Rose Margaroli 1992-

4.1.2. Luke Alexander Margaroli 1993-

4.1.3. Daniel Allen Margaroli 1990-

4.2. Giovanni Francesco Margaroli &1987 Theresa (Terri) Supheert &2002 Annabelle Pagulayan Arcilla

4.2.1. Wouter Margaroli 1990-

4.2.2. Tessa Margaroli 1993-

5. Antonio Thomas (Tonio) Margaroli 1936- &1959 Leonida Alida (Leonie) Burrekers 1936-

5.1. Eric Anthony (Eric) Margaroli

5.2. Dennis Anthony (Dennis) Margaroli 1967- & Ilonka nn 1968-

5.2.1. Myra Leonie Margaroli 2003-

6. Thomas (Tom) Margaroli 1937- &1960 Helena Maria (Leny) Kroon

6.1. Michel Antonius (Michel) Margaroli 1963- &1989 Suzanne Helena Gertruda (Suzanne) Wewers

6.1.1. Stefan Antonius Johannes Margaroli 1993-

6.1.2. Aaron Willem Mathijs Margaroli 1996-

6.2. Monique Maria (Monique) Margaroli 1965- & x x

6.2.1. Milou Margaroli 1997-

7. Lorenzo Giovanni (Rens) Margaroli 1938- & Lies van Amstel &1961 E.W. Buhrman

7.1. André Giovanni (André) Margaroli 1963-

7.2. Nanda Margaroli †

8. Iris Elisabeth Cornelia Margaroli 1943- & x x

8.1. Maria Cornelia (Marjolein) Margaroli 1970- & Dirk Bouwmeester 1966-

8.1.1. Colin Bouwmeester 1998-

8.2. Daphne Margaroli 1976- &2004 Menno Arkesteijn 1975-

8.2.1. Luca Arkesteijn 2008-

 

 

3) Jacoba Maria Elisabeth (Coba) Margaroli, geboren op 17 september 1904 te Amsterdam, getrouwd te Amsterdam in 1925 met Hendrik (Henk) van der Schuur, machinist, geboren te Winschoten op 5 januari 1901. Hun kinderen:

1.Robert Hendrik (Robby) van der Schuur 1926
2. Elize Hendrika Jaqeline (Lilly) van der Schuur 1932-

 

Net als zijn vader was Jacobus Antonius Maria Margaroli (1870-1921) onder andere eerst schoorsteenveger. Hij is echter volgens zijn gezinskaart ook banketbakker en winkelier geweest. Zo vond ik in de krantenknipsels van het CBG een bericht betreffende zijn faillissement als banketbakker aan de Lange Niezel nr. 12 in Amsterdam; 10 maart 1897 werd hij failliet verklaard bij vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam, met benoeming van den Edelachtbaren Heer Jhr. Mr. J. van Doorn, Rechter in voormelde Rechtbank, tot Rechter-Commisaris en van Mr. F.L.A. Roeloffs Valk, Advocaat-procureur aan de Keizersgracht 416tot Curator. Schuldvorderingen moesten voor donderdag 1 april 1897 worden ingediend en de Verificatievergadering werd gehouden op zaterdag 24 april 1897, des voormiddags te 10 uur in het Paleis van Justitie, Prinsengracht, Amsterdam. Via www.geheugenvannederland.nl is me nu gebleken dat hij een winkel in bruilofts- en feestartikelen heeft gehad aan de Wittenburgergracht 49 in Amsterdam, vlakbij de Oosterkerk (Wittenburgergracht 25). Dit adres staat ook op zijn gezinskaart vermeld van rond 1900 tot in ieder geval aan zijn dood in 1921! En dat terwijl hij tegenover de Westerkerk op de Westermarkt 5 is geboren en getogen! Onderaan twee liedteksten in de databank van straatliederen staat vermeld: "Jac. Margaroli, Spec. In Feest-en-Bruilofts-Artikelen, Wittenburgergracht 49, Amsterdam. Vervaardigen van Gedichten. Alles in eigen Fabrikaat." Er staan twee liederen op zijn naam in de databank; een "drinklied" en een "welkomstlied aan het hooggeachte zilveren bruidspaar".  Dit lied staat zelfs in de top 30 van de databank, als voorbeeld van een gelegenheidstekst op de muziek van het toen nog "Oostenrijksche volkslied" "Gott erhalte Franz den Kaiser"! (Feitelijk het Keizerskwartet van Haydn, tegenwoordig bekender als "Deutschland über alles" of in de latere versie "Einigkeit und Recht und Freiheit"). Je zou kunnen zeggen dat Jac. Margaroli samen met zijn broer Anton, die  aanspreker en begrafenisondernemer was in de Jordaan het hele leven en de hele stad bestreek! Ook hun (ex-)zwager Frans Heitz of zijn familie zat kennelijk in de feestbusiness, want zowel een Frans Heitz als een Frans Heitz jr. staan ook in de databank vermeld met liederen en bovendien zijn op de beeldbank van het Gemeentearchief te Amsterdam foto's te vinden van een feestwinkel van F. Heitz in 1921 (en later FF Heitz in 1966) in de Nieuwe Leliestraat 35/55!

 

 1)     8)

Zie verderop. “Je zou kunnen zeggen dat Jac  Margaroli samen  met zijn broer Anton, die  aanspreker en begrafenisondernemer was in de Jordaan het hele leven en de hele stad bestreek!” Hiervan het bewijs uit het Adresboek Amsterdam 1915-1916, waarin beide ondernemende broers met hun uiteenlopende, doch complementaire activiteiten, in verschillende stadsdelen (Anton aan de voet van de oude Westertoren  en Jac bij de Oosterkerk), zijn opgenomen.

 

       5) Jac Margaroli      5) Anton Margaroli               

12) Jac is ook banketbakker geweest…

 6)                       13)

Links: Bidprentje bij het overlijden van Jac Margaroli in 1921 Rechts: welkomstlied aan het hooggeachte zilveren bruidspaar, uit de feestwinkel van Jac Margaroli aan de Wittenburgergracht 49, bij Oosterkerk te Amsterdam. Bron, zijn achterkleinzoon Giovanni Margaroli.. De begrafenisondernemer was zijn broer, mijn overgrootvader Anton Margaroli

               

7) Carlo, Mien, Jac jr. en Willy Margaroli

 

                 8)

Coba, Frans en Carlo Margaroli, zus en broers. Jac’s kleindochter Wil vertelde dat Jac ook conferencier was; zijn zoons Carlo (pianist) en Frans violist) hem daarbij begeleidden hem daarbij al muzikaal

 

            8)

6) Carlo Margaroli, artiestenportret met handtekening                            Frans Margaroli,v olgens zijn dochter Iris; achterop staat het stempel van zijn vader Jac, zie onder

 8)            8)             8)

Frans Margaroli, 1900-1978, violist                        Frans en Carlo Margaroli samen             Dit stempel staat achterop de foto hierboven!; dit komt overeen met het verhaal dat Jac ook conferencier was

                 8)

Alle kinderen van Frans Margaroli en Cor Groot; v.l.n.r.: Dick, Frans, Carlo, Hans, Tonio, Tom, Rens en Iris Margaroli, met dank aan Iris! Enkele broers spelen  piano; Tonio heeft als remigrant zijn boot reis van Australië naar Nederland deels terugverdiend door aan boord te spelen volgens Iris.

 

                

7) Mien Margaroli-Hendriks met haar 10 kleinkinderen: van Jac: Marianne, Gio, Gitta, Frieda en Thecla             8) Cor Margaroli - Groot                        

Margaroli en van Wil (Schep-Margaroli): Hans, Carlo, Dominique, Miriam en Paul Schep", volgens het bijschrift achterop de foto die ik van Marianne Margaroli scande.

 

  13)

 

“Drinklied” van Jac Margaroli, uit www.geheugenvannederland.nl

 

                 11)

8) Links: Hans, Frans en Carlo Margaroli.  Rechts: Tonio Margaroli (uit online Australische Database van immigranten!)

 

              

8) Links Dick,Tom en Hans Margaroli; dame met hoedje is hun moeder, Cor Margaroli-Groot 7) Rechts Wil Schep-Margaroli, Hans Schep ,Carlo Schep, oma Mien.

 

                                          

7) Jac Margaroli (Jacobus Antonius Maria 1924-1986) en zijn vrouw Mies Margaroli-Ahlers (geboren 1920).

Hij studeerde aan het seminarie Hogeveld te Heemstede en is later lekepriester geweest in de Lourdeskerk te Amsterdam, Slotermeer.

 

 8)

Carlo, Carel of Carl Margaroli, pianist. Hij is gedoopt met de volledige Italiaanse voornamen van zijn opa Carlo Giovanni Antonio Margaroli

 8)  

Links: Op de voorgrond: Frans Margaroli (sr.)(foto Iris Margaroli) Rechts: Hans Margaroli en Magda Quint (foto Iris Margaroli)

 

 

  

 

8) Links: Thomas Margaroli, prins Carnaval van Limbricht                    

8) Rechts: Cor Margaroli-Groot, kleinkinderen Marjolein en Daphne Margaroli (dochters van Iris)

 

5) Antonius Maria (Anton) Margaroli:

149995

Antonius Maria Margaroli 1872-1953                     plechtig.                   aan het werk            “il gran signore”                                     als jongeman?

 

5) Antonius Maria (Anton) Margaroli:

 

 

Antonius Bernardus (Anton)Witschge, geboren 17 januari 1898 te Amsterdam, overleden op 4 april 1978 te Amsterdam; hij was voor de oorlog reiziger in stoffen voor de ateliers aan de Amsterdamse grachten. Hij zong, speelde piano, orgel en dirigeerde het koor van de Vondelkerk en de Pius X kerk. Hij ontmoette To Margaroli op de mandolineschool.

 

kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Antonius Bernardus Witschge en Catharina Elisabeth (To, Cato) Margaroli:

 

 

 

 

Links/ midden: 15) A.C.P. (Anton jr.) Margaroli, musicus Amsterdam, faillissement uitgesproken en opgeheven, uit Het Vaderland” van resp. 1 maart en 12 april 1940. Rechts: 9) 2e van links Anton Margaroli junior; rechts Anton Margaroli senior werkzaam bij een begrafenis.

 

 

Anton Margaroli senior in vol ornaat als aanspreker met de traditionele steek! Deze foto kreeg ik in Druogno van Andrea en Loura, Jopie’s dochters!

 

 9)               9)         

Links: 1933: Catharina Elisabeth Witschge-Margaroli (1897-1969)), Jenneke Cornelia Margaroli-Slosser (1910-1983 (strandstoel), Antonius Cornelis Philippus Margaroli (1903-1972) en Ineke Witschge (1929), Peter Witschge (1925-1966) en Ton (1926-1987) Witschge

 

Rechts: Catharina Elisabeth Witschge-Margaroli en broer Antonius Cornelis Philippus Margaroli

 

 9)              9)

Links: Antonius Bernardus Witschge (1898-1978) in plaats van zijn vrouw,

Rechts: Anton Witschge heeft To Margaroli op de  mandoline-school ontmoet! Anton zong, speelde piano, orgel en was koordirigent..

 

 9) 9)

Links: “Nostalgia per Italia” in Casa Witschge-Margaroli. Dochter Ied Witschge speelt  mandoline en dochter Ineke Witschge speelt piano.

 

Rechts: Toen Peter Witschge in 1947 in Turijn studeerde bij de Salesianen van Don Bosco, stuurde hij aan zijn opa Anton Margaroli de“Calendarietto Salesiano 1947” Anton Margaroli was zelf Salesiaans medewerker*,hier het opschrift. * getuige zijn bidprentje in 1953

 

9) Links: Catharina Elisabeth (To)Witschge-Margaroli met zoon Peter Witschge 1925 Midden: Voorkant “Calendarietto Salesiano1947”

Rechts: Bart-Jan  en Pieter Witschge geboren te Amsterdam in respectievelijk 1968 en 1966  in Riva del Garda in Italië, begin 70.

 

9)  14)

Deel van het geboortekaartje van Peter Witschge (Petrus Hermanus Marie 1925-1966), hier rechts als koordirigent bij  Mozart's Krönungsmesse met het Gregoriaans Scola Cantorum op 1 september 1960 in de Dominicuskerk te Amsterdam. (Zijn vader Anton Witschge was koordirigent van de Vondelkerk en later Pius X in Slotervaart, Peter Witschge had een koor in de Dominicuskerk en kinderkoor “de Mariaantjes”; ik ben onder koorrepetitietijd om 16.00 uur geboren  op 30-6-1962)

 

!14)          

 

Anton Witschge “Heeroom Ton”, “Padre Antonino”,  missionaris te Brazilië tot aan zijn overlijden in 1987; kaartje van de familie“Witschge- Margaroli” bij zijn eerste mis. In Brazilië was hij Secretaris van bisschop Dom Helder Camara in Recife. Later werkte hij  in Campina Grande en Arcoverde.

 

Anton Witschge in de kerk in Campina Grande, Brazilië op 2-2-1973.Foto: de zusters van Suriname!

16 en 1) 

 

Foto van de overlijdensakte van de weduwe Vittali-Eerdhuijzen in 1925, waarin Anton Margaroli  junior aanspreker is. Met dank aan Johannes K. Vittali; De familie Vittali in Amsterdam (en de rest van Nederland) stamt ook af van een schoorsteenveger, die geboren is in Druogno in 1823!

 

 2)

Singel 321 en verder,  met het uithangbord van de bovengenoemde Pietro Johannes Antonio Vitali op Singel nr 325, detail van Wintergezicht door Bernard Eilers (Beeldbank Stadsarchief Amsterdam via www.stadarchief.amsterdam.nl  ).

 

  9)    9)

Anton Margaroli  jr (Antonius Cornelis Philippus 1903-1972)                 en                     dochter Jopie Margaroli (1935) en haar man Lou Davidse (1930)

 

 9)

 

9)To Margaroli (Catharina Elisabeth 1897-1969) Op de achterkant van de foto rechts schreef  haar verloofde Antonius Bernardus Witschge (1898-1978) een gedicht voor To op 8-9-1919. Anton’s oudste neef, diamantbewerker Antoon Witschge (1875-1952) is de overgrootvader van de voetballers Rob (1966) en Richard (1969) Witschge. Anton’s jongste neef, bakker Pieter Hermanus Witschge (1893), de vader van Cor Witschge-Pipo de clown (1925-1991).

 

Andere families Margaroli in Amsterdam

 

In mijn onderzoek en in het onderzoek van Frida Margaroli zijn wij ook gegevens over andere takkken van de familie Margaroli tegengekomen in Amsterdam; hieronder een overzicht van 6 verschillende stamvaders, en hun nageslacht, die ik heb ontdekt. Ook Carlo Giovanni Antonio staat nog even kort vermeld in deze opsomming.

 

Italiaanse Margaroli stamvaders in Nederland, op volgorde van geboorte.

 

1) Giacomo Antonio Margaroli of Jacobus Antonius Margaroli,

Geboren:                                                                                  3 maart 1805

Geboorteplaats:                                                                        Druogno; 24 maart 1822 eerste inschrijving in Amsterdam.

Doop                                                                                       RK, 3 maart 1805, Druogno

Beroep:                                                                                    Schoorsteenveger

Overleden:                                                                               1883

Plaats overlijden:                                                                     Amsterdam

Vader:                                                                                      Giacomo (Jacobus) Margaroli van Orcesco, zoon van

Giovanni Antonio (Joannes Antonius) Margaroli.

Moeder:                                                                                   Lucìa Baratta, dochter van Giovanni (Joannis) Baratta,

                                                                                                Geboren ca. 2 juni 1772, want ze is overleden op 6 februari 1833 toen ze 60 jaar,

8 maanden en 4 dagen oud was.

Peetvader:                                                                                Antonio Baratta

Peetmoeder:                                                                             Anna Antonia Antonioli

Echtgenote:                                                                             Johanna Maria Franke, naaister, geboren Amsterdam 28 maart 1821, voor huwelijk

                                                                                                wonende Binnen Brouwerstraat 6.

Dochter van Gerhardus Johannes Franke en Wilmiena Breukers.

Plaats en datum huwelijk:                                                         Amsterdam, ondertrouw 16 september 1852. Huwelijk 29 september 1852.

Woonadressen:                                                                         Amsterdam, Brouwersgracht 233, buurt SS afd. 2.

 

2) Giacomo Margaroli of Jacobus Margaroli,               een neef (oomzegger) van 1) Giacomo Antonio Margaroli volgens huwelijksacte van 1).

Ook volgens huwelijksacte van 2) is 1) zijn oom!

Geboren:                                                                                  15 februari 1824

Geboorteplaats:                                                                        Druogno; november 1837 eerste inschrijving in Amsterdam.

Doop:                                                                                      R.K. 15 februari 1824, Druogno, parochie San Silvestro door pastoor

Giovanni Battista Ferrari.

Beroep:                                                                                    Schoorsteenveger.

Overleden:                                                                               28 augustus 1897

Plaats overlijden:                                                                     Amsterdam

Vader:                                                                                      Giovanni Antonio Margaroli, landbouwer, zoon van

Giacomo (Jacob) Margaroli uit Orcesco.

Moeder:                                                                                   Maria Milani, dochter van Giuseppe (Joseph) Milani uit Falmenta.

                                                                                                In 1850 wonen beide ouders in Druogno.

Peetvader:                                                                                Lorenzo (Laurentius) Milani, wonende te Santa Maria Maggiore, zoon van

Giuseppe Milani dus oom van dopeling.

Peetmoeder:                                                                             Joanna Maria (Giovanna Maria) Margaroli, dochter van Giacomo

Margaroli, dus tante van dopeling; vrouw van

Giovanni Battista (Joannis Bapt.) Baratta. Allen uit Druogno.

Echtgenote:                                                                             1)Maria Henrica Köster geboren 5 september 1827, Amsterdam, dochter van

Joannes Koster en Jacoba Roet (overleden 13 september 1834, blijkens huwelijksbijlage).

2)Maria Hendriks

Plaats en datum huwelijk:                                                         Amsterdam 1) ondertrouw 3 oktober 1850, huwelijk 16 oktober 1850, 2) 1853

Woonadressen                                                                          Amsterdam, Nieuwmarkt 20 bij huwelijk, Watergraafsmeer, Weesperzijde 13 bij overlijden.

Bijzonderheid:                                                                          Hun oudste zoon was Johannes Antonius Margaroli, geboren 11 juni 1849 (bij huwelijk

in 1850 erkend); overleden op de terugreis van China naar London, bij Malta, 10 juli 1876,

27 jaar en 30 dagen oud aan boord van stoomschip Stad Amsterdam, Commandant Boon.

 

3) Carlo Giovanni Antonio Margaroli,

Geboren:                                                                                  10 januari 1831

Geboorteplaats:                                                                        Sagrogno bij Druogno, Valle Vigezzo, Piemonte, Italië.

Doop:                                                                                      R.K. 10 januari 1831, Druogno, parochie San Silvestro door pastoor

Giovanni Battista Ferrari.

Beroep:                                                                                    Schoorsteenveger

Overleden:                                                                               29 juli 1900

Plaats overlijden:                                                                     Amsterdam.

Vader:                                                                                      Giovanni Antonio Margaroli, boer, geboren te Sagrogno ca. 1800,

overleden Druogno 1851, zoon van Giovanni Giacomo Margaroli uit Sagrogno.

Moeder:                                                                                   Anna Maria Besozzi, geboren ca. 1800, overleden ca. 1841 Druogno,

dochter van Carlo Besozzi uit Ornavasso.

Peetvader:                                                                                Giovanni Alexis Vanzina, zoon van Giacomo Vanzina.

Peetmoeder:                                                                             Anna Maria Maino, dochter van Giovanni Battista Maino.

Echtgenote:                                                                             Catharina Elisabeth Duijvelshoff, geboren Amsterdam 8 juli 1840,

dochter van Hendrik Carel Duijvelshoff, schuiermaker, houtkoper, winkelier,

geboren en overleden te Amsterdam 1813-1903 en Anna Maria Bruijnhout, geboren te Delft

op 20 juni 1811, overleden te Amsterdam op 15 mei 1893.

Plaats en datum Huwelijk:                                                        Amsterdam, 7 oktober 1863. Ondertrouw 27 september 1863.

Woonadressen                                                                          Amsterdam: Schoorsteenvegerssteeg, Bloemstraat bij de Prinsengracht DD 225, Westermarkt 5.

 

4) Pouwel Margaroli of Paolo Margaroli?

Geboren:                                                                                  circa 1859; hij was 17 jaar bij overlijden in 1876

Geboorteplaats                                                                         Albenga, Italië, volgens overlijdensacte 1876 6-8v Amsterdam; Albogno bij Druogno lijkt

waarschijnlijker.

Beroep:                                                                                    Schoorsteenveger

Overleden:                                                                               1876 volgens overlijdensacte 1876 6-8v Amsterdam.

Plaats overlijden:                                                                     Utrecht, volgens overlijdensacte 1876 6-8v Amsterdam.

Vader:                                                                                      Antoni(o) Margaroli, overleden voor 1876.

Moeder:                                                                                   Catharina Matij, volgens overlijdensacte 1876 6-8v Amsterdam; op zijn Italiaans zal dat wel Catharina Mattei zijn, een bekende naam uit Albogno; zij was ook reeds voor 1876 overleden,

 

5) Paolo Margaroli,

Geboren:                                                                                  1863

Geboorteplaats:                                                                        Druogno

Beroep:                                                                                    Schoorsteenveger; woonde  Amsterdam in 1874, Schoorsteenvegerssteeg; vertrok 7 augustus

1882 naar Antwerpen; verder naar New York? Op de Ellis Island-site staat hij tweemaal vermeld;

op 8 mei 1893 komt hij, 30 jaar oud aan te New York vanuit Le Havre met het schip La Gascogne. Op 31 maart 1901 komt hij, 37 jaar oud aan te New York uit Le Havre met het schip La Bretagne. Hij is dan in gezelschap van: Giacomo Margaroli, “miner” 60 jaar, dus geboren ca.1841 te Druogno, “citizen  paper october 1876” en van Bartolomeo Cheula, labourer, 34 jaar, geboren

circa 1867 te Druogno. Ze gaan naar Red Bluff, California.

 

6) Carlo Antonio Margaroli,

Geboren:                                                                                  24 juli 1868

Geboorteplaats                                                                         Coimo (niet Como!) bij Druogno; Op zijn gezinskaart te Amsterdam staat echter een

aantekening bij de Ambtshalve inschrijving: “Volgens  geb(oorte) acte in Parijs”!!!

Doop:

Beroep:                                                                                    Schoorsteenveger, per 20 juni 1892 ingeschreven te Amsterdam; eerste adres was Singel 325

ten huize van Pietro Johannes Antonio Vittali !

Overleden:                                                                               1941? Zijn Schoorsteenvegerij aan de Elandsgracht 32 werd op 2 januari 1942 overgeschreven

bij de Kamer van Koophandel op naam van Vitali.

Plaats overlijden:                                                                     Amsterdam

Vader:                                                                                      Carlo Antonio Margaroli, landbouwer te Coimo

Moeder:                                                                                   Antonia Catherina Milesi uit Coimo

Echtgenote:                                                                             Catharina Dorothea Reijers, geboren Utrecht 7 maart 1875, overleden te Maastricht, april 1949. Dochter van Johannes Adrianus Reijers, geboren Breukelen 31 januari 1827, overleden Amsterdam 12 mei 1902 en Dorothea Vaske, geboren Zwolle 9 november 1832, overleden te Utrecht 27 november 1877. Haar ouders trouwden in 1859

Plaats en datum huwelijk:                                                         Amsterdam, 14 juli 1898

Bijzonderheid:                                                                          Op zijn gezinskaart te Amsterdam wordt opgemerkt:

Genaturaliseerd als Nederlander bij besluit van 18-11-1921”.

Dit staat nu ook op internet op:

http://home.iae.nl/users/weerderh/Bronnen/Naturalisaties/m-index.htm

Kinderen:                                                                                 1)Carlo Margaroli, geboren Amsterdam 31 mei 1899, overleden te Amsterdam 6 maart 1902.

2) Joannes Adrianus Margaroli, geboren Amsterdam

16 februari 1901, machinist Nederlandse Spoorwegen.

                                                                                                Hij is getrouwd te Amsterdam (?) op 6 juni 1927 met Josephina Catharina Bleize, volgens

gezinskaart geboren te Zutphen 28 november 1904. Catharina Dorothea Margaroli hun

dochter werd geboren te Amsterdam op 13 april 1930. Op 27 oktober 1932 schreven zij zich

uit te Amsterdam en vertrokken naar Maastricht, Volkbondweg 17.

In Genlias staat waarschijnlijk het huwelijk van de ouders Bleize te Zutphen op 2 december 1903:

                                                                                                Mathijs Bleize, geboren ca. 1876 te Maastricht, zoon van Leonardus Bleize en

Maria Catharina Gilissen en

                                                                                                Johanna Ekkelboom, geboren ca.1879 Zutphen, dochter van Gerrit Jan Ekkelboom, geboren te Zutphen en Maria Johanna Fohr.

3) Carlo Margaroli, geboren Amsterdam 9 april 1904, schoorsteenveger, woonde o.a.

Elandsgracht 32. Hij wordt vermeld op de website van de Oorlogsgravenstichting, www.ogs.nl ;

hij is overleden en begraven in het Concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg op

23 maart 1943. 

Hij is getrouwd te Amsterdam op 30 augustus 1928 met

                                                                                                Margaretha de la Porte, geboren Amsterdam 3 oktober 1905,

                                                                                                dochter van Christianus Antonius de la Porte, volgens gezinskaarten online geboren

21 februari 1868.

Hun zoon was Carlo Antonio Margaroli, geboren Amsterdam 14 augustus 1928.

 

 

Bronvermeldingen en dankbetuigingen.

 

Formele Bronvermelding foto’s :

-1) Gemeentearchief Amsterdam (GAA)

-2) Gemeentearchief Amsterdam (GAA) online, Beeldbank, raadpleegbaar via www.gemeentearchief.amsterdam.nl;

Originelen opvraagbaar in de “Atlas”op de studiezaal

-3) Provinciaal Archief Haarlem

-4) Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel (OAT)1832 online, voorloper kadaster via http://www.dewoonomgeving.nl

-5) Pietro Femminis-Margaroli uit Druogno, via Marianne Margaroli (en broer en zussen)

-6) Giovanni Margaroli (digitaal via e-mail)

-7) Marianne Margaroli

-8) Iris Margaroli

-9) Foto’s Anton Witschge en To Margaroli:

-10) Ineke van Tellingen-Witschge, hun dochter

-11) Internet: http://comune.santamariamaggiore.vb.it/associazioneamicimusei/immagini/antesagrogno.jpg en Australische database immigranten.

-12) Centraal Bureau voor Genealogie (CBG), Den Haag, familieknipsels en politieblad.

-13) Maker: Margaroli, Jac. resp F. Heitz, Collectie: Wouters/Moormann, Copyright: KB/Meertens Instituut op www.geheugenvannederland.nl

-14) Ina Witschge-van Hoek

-15) Historische kranten op www.kb.nl (Koninklijke Bibliotheek Den Haag)

-16) Johannes Vittali en GAA

 

De volgende mensen ben ik dank verschuldigd voor hun bijdragen aan de totstandkoming van dit overzicht:

Mijn opa, Anton Witschge, die bij zijn oude foto’s ook de foto’s van zijn eerder in 1969 gestorven eerste vrouw, To Margaroli en haar familie, bewaarde. Mijn oma To Margaroli zelf natuurlijk voor deze foto’s. Zijn tweede vrouw, Do Appelboom, die mij na zijn dood in 1978 de doos met oude foto’s toevertrouwde en die altijd trots bij de pianolessen meeluisterde, die ik van mijn opa kreeg. Uit de oude fotodoos zijn onder andere de foto’s van To Margaroli, haar vader Anton Margaroli, stammoeder Catharina Elisabeth Duiijvelshoff en de familiekiekjes met Anton junior aan het strand afkomstig.

Mijn tante Ineke van Tellingen-Witschge, voor de oude familieverhalen, het bidprentje van Carlo en de foto’s van Joop en zijn vrouw en dochter Jopie, die ik onder andere van haar mocht reproduceren.

Mijn moeder Ina Witschge-van Hoek, voor haar geduld bij de vragen die ze niet altijd kon beantwoorden en voor het bewaren van het bidprentje van Anton Margaroli senior.

Jopie Margaroli, de dochter van Anton junior, voor haar verhalen over haar vader, opa en verdere familie.

Marianne, Giovanni, Frida, Gitta en Thecla Margaroli voor hun eigen onderzoek, de bidprentjes van Carlo senior en Jac. Senior, de foto’s van hun opa, de pianist Carlo Margaroli en verdere familie en de prachtige Amsterdamse foto’s van onze voorouders die naar de familie in Druogno zijn gestuurd rond 1900. Deze hebben zij in Sagrogno / Druogno weten op te sporen en kunnen reproduceren van Pietro Femminis-Margaroli, die helaas in 2005 is overleden. Ik noem ze allemaal, omdat ik niet precies weeet wie wat heeft gedaan, om niemand tekort te doen.

Iris Margaroli voor haar enthousiasme, de verhalen en gegevens over haar vader Frans, haar broers en verdere familie en de foto’s van haar vader Frans, moeder Cor en hun kinderen.

Mijn broer Ton Witschge voor zijn begeleiding bij mijn eerste stappen in de genealogie in 1980 in het Gemeentearchief te Amsterdam. Mijn broer Jan Witschge en zijn vrouw voor mij eerste reis naar Italië in 1979, nog voor de Romereis met school.

Mijn zus Petra Witschge voor haar begeleiding bij mijn eerste stappen in Druogno, tijdens onze interrailvakantie 24 jaar geleden. Zowel Ton, Petra als hun partners voor hun enthousiasme om mee te gaan naar Druogno 2006.

Mijn vrouw Desirée en kinderen Risa en Gilmar, voor hun geduld bij alle tijd die ik hieraan kwijt was.

Johannes (Joop) Vittali voor de overlijdensakte van de weduwe Eerdhuijzen-Vittali, waarin Anton Margaroli junior als aanspreker optreedt en voor zijn website over de familie Vittali, die een inspirerend voorbeeld is, evenals de verwerking daarvan in een handzame map, die hij me voor de reis naar Druogno toonde, op doorreis van Noorwegen naar Vigezzo!

 

Selectie van de nakomelingen van Carlo Giovanni Antonio Margaroli: in het rood de nakomelingen en hun partners, die meegaan naar Druogno van 28 april tot 1 mei 2006! Achtereenvolgens zijn dat, op roepnaam: Marianne, Aad, Giovanni, Olivia, Marit, Susanne, Gitta, Nico, Jidske, Jochem, Frida, Theo,Carlo, Anneke, Niek, Paul, Iris, Ton, Laura, Petra, Auke, Frank, Loura, Bart, Andrea! In het groen de (voor)ouders van de deelnemers

(Partners van deelnemers, van wie ik  zeker weet dat ze niet  meegaan, zijn weggelaten).

 

Uit Giovanni Antonio Margaroli, landbouwer te Druogno, geboren te Sagrogno, overleden te Druogno in 1851, zoon van

Giovanni Giacomo Margaroli en uit Anna Maria Besozzi, geboren te Ornavasso, overleden te Druogno in 1841, dochte van

Carlo Besozzi, werd te Sagrogno, Druogno, Piemonte, Italië, een zoon geboren op 10 januari 1831:    

 

Carlo Giovanni Antonio Margaroli, schoorsteenveger, overleden in 1900 te Amsterdam x 1863 Amsterdam Catharina Elisabeth Duijvelshoff, Amsterdam 1840 - ca 1918.Alleen van hun 4e en 5e kind, resp. Jacobus Antonius Maria Margaroli en Antonius Maria Margaroli gaat nageslacht mee op reis naar Druogno (De eerste twee kinderen, To en Joop heb ik dus weggelaten; hiervan gaan geen nakomelingen mee naar Druogno en het derde kind, Jac is jong gestorven (1868-1869);To (C.A.M.) geb.1864 had 5 kinderen met Frans Heitz, met verder nageslacht Heitz en Kassing, nog niet volledig uitgewerkt, maar waarschijnlijk zich niet meer bewust van Margaroli-voorouders en Joop (J.M.M.), geb. 1866 had een dochter Jopie,(J.M.M.)geb. 1909, getrouwd met Leo(L.H.P.) de Bruijn; zij hadden in ieder geval één zoon Leo, geb. 1938):

4. Jacobus Antonius Maria (Jac) Margaroli, 1870-1921 x 1896 Elisabeth Hendrika Tolkamp, 1869-

Jac was schoorsteenveger, banketbakker, en winkelier, Spec. in Feest-en-Bruilofts-Artikelen aan de Wittenburgergracht 49 bij de Oosterkerk

4.1. Carlo Giovanni Antonio Margaroli, pianist, 1898-1963 x 1923  Wilhelmina Carolina Hendriks, 1899-1981

4.1.1. Jacobus Antonius Maria (Jac) Margaroli, 1924-1986 x Maria Adriana Catharina Ahlers, 1920

4.1.1.1. Marianne Margaroli 1951 x Aad Geers

4.1.1.2. Giovanni Margaroli 1953 x 1991 Olivia Tonneman 1960

4.1.1.2.1. Marit Margaroli 1991

4.1.1.2.2. Susanne Margaroli 1991

4.1.1.3. Gitta Margaroli 1954 x Nico Beltman 1960

4.1.1.3.1. Jidske Berkhout  1978

4.1.1.3.2. Jochem Beltman  1999

4.1.1.4. Frida Margaroli 1958 x Theo Slaats

4.1.2. Wilhelmina Carolina (Wil) Margaroli, 1925 x Johannes Franciscus Maria (Jan) Schep, 1918
4.1.2.2. Carlo Schep 1949 x Anneke

4.1.2.3. Niek Schep 1952

4.1.2.5. Paul Schep 1959

4.2. Franciscus Jacobus Johannes (Frans) Margaroli, violist 1900-1978 x 1925 Cornelia Johanna Maria Groot, 1900 –1988
4.2.8. Iris Margaroli 1943

5. Antonius Maria (Anton) Margaroli, 1872-1953 x 1896 Ida Petronella Freriks, 1872-1940 Anton was eerst tapper, maar vooral RK Begrafenisondernemer en aanspreker in de Jordaan, aan de Bloemgracht, bij de Westerkerk. (twee overige kinderen nr. 5.1 en 5. 3 zijn jong gestorven)    

5.2. Catharina Elisabeth (To) Margaroli, 1897-1968 x 1923 Antonius Bernardus (Antoon) Witschge, 1898-1978

5.2.1. Petrus Hermanus Marie (Peter) Witschge, 1925-1966 x 1953 Klazina Maria (Ina) van Hoek, 1928
5.2.1.1. Ton Witschge 1954 x 1985 Laura van Reijen 1956
5.2.1.4. Petra Witschge 1959 x 1994 Auke van Nie 1956
5.2.1.6. Frank Witschge 1962, maker van dit overzicht; voor volledige stamboom: zie www.geneaweb.org/witschge        

5.4. Antonius Cornelis Philippus (Anton) Margaroli, 1903-1976 x 1931 Cornelia Jenneke (Cor) Slosser, 1910-1983
5.4.2. Johanna Cornelia Catharina Maria (Jopie) Margaroli, 1935 x Lourens (Lou) Davidse, 1930
5.4.2.2. Loura Davidse 1960 x Bart Broens
5.4.2.3. Andrea Davidse 1961                                                                                                                                

1 kleinkind, 7 achterkleinkinderen + 5 partners en 4 betachterkleinkinderen  gaan mee van kind 4. Jacobus Antonius Maria Margaroli 1870-1921.                               

5 achterkleinkinderen + 3 partners gaan mee van kind 5. Antonius Maria Margaroli 1872-1953.

 

I discendenti Olandesi di Carlo Giovanni Antonio Margaroli a Druogno dal 28 aprile fino al 1 maggio 2006:

In rosso i discendenti, chi sono  venuti a  Druogno del  28 aprile fino al 1  maggio 2006, e loro sposi!

Sono: Marianne, Aad, Giovanni, Olivia, Marit, Susanne, Gitta, Nico, Jidske, Jochem, Frida, Theo, Carlo,

Anneke, Niek, Paul, Iris, Ton, Laura, Petra, Auke, Frank, Loura, Bart e Andrea!

In verde i loro parenti e antenati. (Non ci sono scritti i sposi che non sono venuti a Druogno).

 

Da Giovanni Antonio Margaroli, agricoltore a Druogno, nato a Sagrogno, morto a Druogno 1851, figlio di Giovanni Giacomo Margaroli e da Anna Maria Besozzi, nato ad Ornavasso, morto a Druogno 1841, figlia di Carlo Besozzi, nacque a Sagrogno, Druogno, Piemonte, Italia, un figlio, 10 gennaio 1831:

Carlo Giovanni Antonio Margaroli, spazzacamino e becchino ad Amsterdam da 1844, morto 1900 ad Amsterdam  x 1863 Amsterdam Catharina Elisabeth Duijvelshoff, Amsterdam 1840 - ca 1918. Dal loro 4o e dal 5o figlio, Jacobus Antonius Maria Margaroli ed Antonius Maria Margaroli sono venuti discendenti a Druogno per la riunione delle famiglie Druognesi emigrate in Olanda durante i secoli scorsi. 

4. Jacobus Antonius Maria (Jac) Margaroli, 1870-1921 x 1896 Elisabeth Hendrika Tolkamp, 1869-? Jac (Giacomo) era spazzacamino, pasticciere, e negoziante, Specialista  in articoli festivi e nuziali, indirizzo:Wittenburgergracht 49, presso il tempio dell’est (Oosterkerk) ad Amsterdam

4.1. Carlo Giovanni Antonio Margaroli, pianista, 1898-1963 x 1923  Wilhelmina Carolina Hendriks, 1899-1981

4.1.1. Jacobus Antonius Maria (Jac) Margaroli, 1924-1986 x Maria Adriana Catharina Ahlers, 1920

4.1.1.1. Marianne Margaroli 1951 x Aad Geers
4.1.1.2. Giovanni Margaroli 1953 x 1991 Olivia Tonneman 1960

4.1.1.2.1. Marit Margaroli 1991

4.1.1.2.2. Susanne Margaroli 1991
4.1.1.3. Gitta Margaroli 1954 x Nico Beltman 1960

4.1.1.3.1. Jidske Berkhout  1978

4.1.1.3.2. Jochem Beltman  1999

4.1.1.4. Frida Margaroli 1958 x Theo Slaats

4.1.2. Wilhelmina Carolina (Wil) Margaroli, 1925 x Johannes Franciscus Maria (Jan) Schep, 1918
4.1.2.2. Carlo Schep 1949 x Anneke

4.1.2.3. Niek Schep 1952

 4.1.2.5. Paul Schep 1959

4.2. Franciscus Jacobus Johannes (Frans) Margaroli, violinista 1900-1978 x 1925 Cornelia Johanna Maria Groot, 1900 -1988
4.2.8. Iris Margaroli 1943

5. Antonius Maria (Anton) Margaroli, 1872-1953 x 1896 Ida Petronella Freriks, 1872-1940 Antonio era becchino e  direttore della sua impresa di servizi funebri nel quartiere di Amsterdam, detto “Jordaan” (Giordano o Giardino), sul canale “Bloemgracht”(il canale del fiore), presso il tempio dell’ovest (Westerkerk). i due figli no. 5.1 en 5. 3 sono morti giovani.

5.2. Catharina Elisabeth (To) Margaroli, 1897-1968 x 1923 Antonius Bernardus (Antoon) Witschge, 1898-1978

5.2.1. Petrus Hermanus Marie (Peter) Witschge, 1925-1966 x 1953 Klazina Maria (Ina) van Hoek, 1928 Padre e figlio Antoon e Peter Witschge dirigevano dei cori nelle chiese catoliche di Amsterdam.
5.2.1.1. Ton Witschge 1954 x 1985 Laura van Reijen 1956
5.2.1.4. Petra Witschge 1959 x 1994 Auke van Nie 1956
5.2.1.6. Frank Witschge 1962, autore di quest’albero genealogico; per l’albero completo:  www.geneaweb.org/witschge

5.4. Antonius Cornelis Philippus (Anton) Margaroli, 1903-1976 x 1931 Cornelia Jenneke (Cor) Slosser,1910-1983
5.4.2. Johanna Cornelia Catharina Maria (Jopie) Margaroli, 1935 x Lourens (Lou) Davidse, 1930
5.4.2.2. Loura Davidse 1960 x Bart Broens
5.4.2.3. Andrea Davidse 1961                                                                                                                                                                           

Siamo 1 nipote, 7 pronipoti + 5 sposi en 4 figli dei pronipoti di 4. Jacobus Antonius Maria Margaroli 1870-1921                          

. e siamo 5 pronipoti + 3 sposi di  5. Antonius Maria Margaroli 1872-1953.

 

 

In Druogno bezochten wij ook de begraafplaats aan de Via Buttogno. Ik maakte er foto’s van de graven van de familie Margaroli en anderen. Pas bij thuiskomst ontdekte ik, door de eerste doopakten die al gefotografeerd waren, dat bovenstaande gedenksteen, in de toegangspoort van de begraafplaats, de zuster betreft van Carlo Giovanni Antonio Margaroli.

Deze Giovanna Maria Margaroli werd geboren en gedoopt te Sagrogno, Druogno op 11 september 1836; Zie doopakte hieronder:

Toen zij stierf op 12 februari 1914 is zij als eerste op de toen nieuwe begraafplaats begraven. Daarom hangt er in de ingangspoort een marmeren plaat met de volgende tekst:

"Questa dimora dei defunti, eretta a spese del Commune nell' anno 1913 e consacrato il 1o gennaio 1914, accolse prima ospite fra le sue zolle benedette MARGAROLI, GIOVANNA MARIA in BELLA d'anni 78, morta addi 12 febbraio 1914".       

Vertaling:

"Dit verblijf van de overledenen / gestorvenen, opgericht op kosten van de gemeente in het jaar 1913 en gewijd op 1 januari 1914 ontving als eerste gast in haar gezegende grond MARGAROLI, GIOVANNA MARIA in (getrouwd met) BELLA, 78 jaar oud, overleden op 12 februari 1914."

Op de Westermarkt 5 hebben bij Carlo Giovanni Antonio Margaroli twee schoorsteenvegersleerlingen Bella ingewoond uit Druogno, geboren in 1859 en 1860; waarschijnlijk waren dit Carlo's neven, de zoons van zijn zuster Giovanna Maria Bella-Margaroli, die circa 1836 is geboren, alsboven... Het gaat om Antonio di Giovanni Bella, geboren 2-12-1860 te Druogno en Pietro Bella, geboren 28-2-1859 te Druogno, die op zijn beurt weer begraven is te Druogno in 1923, waar zijn graf nog steeds bestaat als onderdeel van een familiegraf Margaroli, Bella, Femminis.

 

© Maker, bedenker en Copyright: Frank Witschge, als geschenk voor Anita Hofer en het Schoorsteenvegersmuseum in Santa Maria Maggiore, door de familie Margaroli uit Nederland, ter gelegenheid van de reis van 25 Margaroli nazaten en in totaal 80 nazaten van Italiaanse schoorsteenvegers in Nederland naar de plaats van herkomst, Druogno in Italië van 28 april tot 1 mei 2006.