Belangrijke mededeling
van
Freddy Eduard
Zie ook de column, waar verder hierop wordt ingegaan, op de site met extra mededelingen (link onderaan dit bericht)

Door het zich onrechtmatig en zonder toestemming toeeigenen van een gedicht door Uigeverij Malmberg en deze te
vercommercialiseren in een drukwerk, moet Freddy Eduard noodgedwongen stoppen met deze en alle andere sites, welke een
hobbymatig inslag hadden. Niets op deze of gelijke sites van Freddy Eduard wijzen op commerciele activiteietn; dit is te zien
doordat deze sites geen enkele reclame, banners, pop-ups, verwijzingen naar commercieel opgezette sites of boeken met een
ISBN-numme. Deze niet commerciele bedoelingen zijn dus duidelijk herkenbaar voor iedereen, maar zeker voor personen die
beroepsmatig deze sites bezoeken; hier kunnen dus geen misverstanden door ontstaan. Zij die beroepsmatig met taal bezig zijn,
weten als geen ander dat alles wat er geschreven wordt op papier of internet, automatisch onder het auteursrecht valt. Het maakt
ook niet uit wat of door wie iets geschreven wordt, als het maar origineel is en al niet door een ander is geschreven. Het maakt
ook niet uit of een kind van acht een versje maakt of een briefje aan oma schrijft, of een geroutineerd schrijver/dichter iets schrijft ;
alles valt automatissch onder het auteursrecht; dit is voor een ieder ook duide;ijk gemaakt middels de linken naar betreffende rechtensite;
zodat ook anderen weten wat hun rechten zijn wanneer zij bijvoorbeeld zelf gedichten of andere teksten schrijven, al-dan-niet
voor internetgebruik.
De doelstelling van Freddy Eduard was altijd om zoveel mogelijk kinderen en volwassenen te laten kennismake (en hierdoor te stimuleren)
met de bedenksels van Freddy Eduard, één van de meest veelzijdigste creatieve geesten die Nederland rijk is. Miljoenen volwassenen en
kinderen wisten de sites van Freddy Eduard te vinden; wat resulteerde in duizenden verzoeken tot hulp; hulp die altijd op vrijwillige basis
en zonder enige commerciele bedoelingen gegeven werd; en dit tien jaar lang .En nu komt er iemand van een uitgeverij die dit willens en
wetens teniet wil doen door een gedicht voor eigen gewin in een commerciele context te plaatsen. Wanneer ik dit oogluikend toe zou laten
en zelfs het kleine bedrag wat er als vergoeding vastgesteld tarief voor (professionele en commerciele auteurs) zou ontvangen, betekend
dit het einde van een hobby; ik ben dan een professional. Ik zou dan al mijn internetwerk moeten opgeven of sterk vercommercialiseren.
Gratis meedenkhulp aan film- en andere projecten zou dan niet meer kunnen. Hulp die nu nog gratis en vooral voor iedereen beschikbaar was.
Van deze gratis meedenkhulp hebben niet alleen de vele hobbyisten gebruik gemaakt, maar ook zelfs professionele instanties in onderwijs,
opvoedkunde en media..Zelfs andere uitgeverijen hebben op deze wijze gebruik van mijn creatieve brein gemaakt; zo verwijst o.a. uitgeverij
ThiemeMeulenhof middels een link naar één mijner sites voor het zelf maken van gedichten. Gedichten die je dus niet van anderen hoeft te
jatten, omdat je middels de methode op de site binnen tien minuten als kind of volwassene kunt leren om zelf de mooiste te maken.; daardoor
verwijst ThiemeMeulenhof (zelf een van de grootste uitgeverijen op het gebied van het uitgeven van lesboeken voor het onderwijs) dan ook
naar deze site als informtiebron voor het zelf maken van gedichten.
Media-organisaties zoals Zappelin) verwijzen naar mijn filmmaaksites om kinderen zelf alle ins-en-outs bij te brengen bij het maken van een
eigen filmpje om op te sturen naar deze organisatie. Vele projecten zijn al op deze wijze om mijn filmmaaksites heen gebouwd.
Grote filmmakers zoals de maker van Kruistocht in Spijkerbroek verwijzen naar mijn sites om de kinderen die meedoen in de film op een
kind-begrijpelijke manier een filmmaak-proces bij te brengen. Kennisnet heeft vele verwijzingen naar mijn sites.
Landschapsarchitecten, gemeentebesturen en schoolorganisaties hebben bij één mijner sites ( Naamspringen) de de basis gevonden om zelf
verder te ontwikkelen tot kindvriendelijke routtes zoals Kindlint, schoolpleinen en speelvelden zoals Zoneparc (2001 Engeland)

Nu is het verwijzen naar een andere site met daarbij een korte samenvatting van wat er op de site te vinden is, een gangbare en (auteursrechtelijke)
toegelaten vorm van openbaarmaking; hier heeft men dus geen toestemming vooraf voor nodig. Maar wanneer je een gedicht of ander geschrift
grotendeels of in zijn geheel over gaat nemen is er geen sprake meer van een korte samenvatting, hier heb je dus vooraf toestemming
van de auteur voor nodig; dit geldt zeker wanneer de auteur ee schrijvende ammateur is die voor zijn hobby schrijft. ook al publiceerd de
amateur her op internet, dan nog heeft een uitgeverij geen enkele recht om het zich toe te eigenen voor publikatie in welke vorm dan ook.

Het is dus mijns inziens hoogst onfatsoenlijk en getuigd daarbij van verregaande arrogantie van deze Maria de Leeuw als vertegenwoordigster
van de uitgeverij, om op deze wijze zich werk van anderen toe te eigenen; ook al willen ze er naderhand een klein bedragje voor betalen.
Het zou in zijn algemeenheid van goede smaak en fatsoen getuihen, wanneer je vooraf overleg pleegt over het gebuik van andermans geschriften;
zeker wanneer dit zo overduidelijk bij deze geschriften vermeldt staat en je als professional gelijk al kunt zien of deze nu door een amateur, of een
professioneel schrijver zijn gemaakt.


De uitleg die ik zelf kreeg van Maria de Leeuw was: Dat zij recht hebben op het door mij geschreven gedicht, en daarom gaan publiceren
middels een boekwerk.
Het betekend wel, dat als dit zou mogen, ze zich alles en van iedereen zouden kunnen gaan toeeigenen onder het mom van onderwijspublikatie.


Vind je dat dit geen manier van doen is en niet kan, of je wilt degene die hiervoor verantwoordelijke is bij de uitgeverij0 spreken om haar
mening te horen? bel dan met:
Uitgeverij Malmberg
Maria de Leeuw
Secretariaat basisonderwijs - lezen
073 6288965

Note: Voor media en pers is de email waarin de overname medegedeelt wordt, beschikbaar.
Freddy-Eduard@chello.nl

Ik houd me verder het recht voor om toegezonden emails en andere reacties welke hierover gaan, via dit medium openbaar te maken ter
inzage van iedereen.

Mochten er nadere mededelingen van mijn kant zijn, kunt u deze op de volgende site vinden extra mededelingen

Nedstat Basic - Free web site statistics