SKETCHMAN 

?UR?A OTRÆAN

[eng]

from the publication Internet Porno by Darko Fritz . 1998 . texts by Natasa Ilic, Goran Blagus, Durda Otrzan and Darko Fritz
 

 Na vrhu tvog svijeta je gola æena. ObiËna, prosta, gola æena. Nit miruje, nit se smije, a i kad se smije, to je samo za tebe. Kako god ti prilazila, moram to uzeti u obzir. Nezgodno, zar ne, s obzirom da sam i ja æena. I to uska, kaæu mu?karci kojima se to svi*a. A ?to Êe?, kad je to jezik kojim moram govoriti s tobom. Usko i golo, izvana i iznutra. Trebaju neke godine dok se nauËi taj jezik golotinje; kad si mlad, ne moæe? to, misli?: sve je u uæivanju, a kad tamo, postoje ulazi i izlazi iz mu?kog svijeta, dobro oËuvani i svima dostupni, ali æene premalo misle o onome ?to svakodnevno rade, najmanje 2 x na dan, svlaËenje do gola: jednom kad se oblaËe ujutro i drugi put kad se svlaËe za spavanje. O tome vi vodite brigu, je li tako, kako odræati golotinju æene vjeËnom, a onda se bavimo svjetskim, mu?kim pitanjima: koliko æena na jednog mu?karca, ili sve odjednom, po koliko?, - ako ko?taju, i ne bi li se to moglo dobiti jeftinije, cijene su ne?to pale u zadnje vrijeme u zemlji iz koje ja dolazim, i nevjerojatno bi bilo protumaËiti kako to da na vrhu mu?kog svijeta stoji jedna vjeËno gola æena. GlupaËa, rekli bi jedni, kurva, rekli bi drugi, Eva, rekli bi treÊi. Dobro je da je tako. Gola æena vas Ëuva, oni koji okreÊu glavu od nje, nisu je ni zasluæili. Va?a æena ne traæi milovanje, za razliku od pravih. Kako bi voljela da je ovo moglo biti u stihu, ali nema stiha bez ljubavi, a va? je svijet izvrnut: nije kako misle æene, vani goli mu?karac, nego æena, a goli mu?karac je unutra. A ?to da ja, u æensko ime, stavim na vrh svoga svijeta, da biste me razumjeli? Mu?karca koji je unutra?