Tijdelijke pagina 'kustlijn' voor de website:
(Press report also in English, rest in Dutch only) Temporary page 'Coastline' for the website:
http://www.planetwork.org )


Ketentje van Eenheid (verslag Leidsch Dagblad, maandag, 27 mei 2002
Small Chain of Unity (report Leidsch Dagblad, Monday, 27 May 2002


Foto /
Photo: Dick Hogewoning

NOORDWIJK - De bedoeling was een zo lang mogelijke menselijke ketting, maar uiteindelijk bestond de 'Keten van Eenheid' ter hoogte van Huis te Duin in Noordwijk uit zes volwassenen en een kind. Een tegenvaller?
,,Welnee'', zegt initiatiefnemer Ruud van der Geest, ,,wat kon je anders verwachten? Een week geleden is dit idee geboren, het is gekkenwerk om in zo'n korte tijd iets groots op poten te zetten.'' Van der Geest en zijn Stichting Blue Sky zitten niet bij de pakken neer: ,,We hebben zaterdag juist de eerste stap gezet voor de 'coastchain' die we op 11 september willen organiseren om de aanslagen in de VS te herdenken. Dat moet een internationaal gebeuren worden.'' Blue Sky weet zich voor dat evenement gesteund door landelijke organisaties als de Stichting tegen Zinloos Geweld, Pax Christi, War Child en het IKV. ,,Die mensen zeiden dat vier maanden kort dag is. Maar we gaan er hoe dan ook mee verder. We streven naar een een keten voor vrede en harmonie langs de complete Nederlandse kust.''

(Translated by FS)
NOORDWIJK - The intention was to form an as long as possible human chain, but in the end, the 'Chain for Unity' was composed of six adults and one child only. A disappointment?
,,Not at all'', says the initiator Ruud van der Geest, ,,what could you expect else? Merely a week ago, this idea was born, it is insanity to set up something big in such a short time.'' Van der Geest and his Foundation Blue Sky will not be discouraged though: ,,This Saturday, we just set the first step for the Coastchain that we (suggest to) organise on September 11 to remember the disaster in New York. This should become an international event.'' Blue Sky got supported for this plan by Foundation Stop Senseless Violence, Pax Christi, War Child and the IKV (Interchurch Peace Council Netherlands). ,,Their representatives voiced that four months is a short time. But we will continue in any case. We endeavour a chain of peace and unity along the whole coastline of the Netherlands.''
Update comment: These decisive words were revoked only a few weeks after the event. Despite some good telephone conversations and promises, the scheduled meeting was cancelled due to lack of interest, or short-notice incompatibilities.


Today 19 August 2002 i distributed my own proposal, with the title:
Love Initiation Day. The latest news will be posted at the website http://www.planetwork.org or eventually also here.Persoonlijk verslag eerste 'kustlijn' in Noordwijk aan Zee

Bedankt voor al degenen die dit initiatief spontaan ondersteund hebben. In amper een week is een fenomenaal proces op gang gekomen. Het begon voor mij met een telefoon naar de persoon die genoemd werd in een doorgestuurd persbericht. Ondanks dat het bericht aan een groot aantal media en andere adressen gestuurd werd, bleek ik de enige die daadwerkelijk reageerde. De basisidee van dit voorstel trof me. Het was makkelijk geweest om mee te gaan in de beweringen dat het zelfoverschatting is om 'de grootste ketting van mensen ooit langs het strand' aan te kondigen. Ik stelde voor, om de tekst en het concept iets aan te passen, maar het evenement door te laten gaan, zij het met concentratie vanuit een plaats, waar zich degenen zouden ontmoeten, die het initiatief verder wilden ontwikkelen. Want intussen was het plan opgevat om wereldwijd 'Coast-lines' op woensdag 11 september te laten ontstaan...
Wie de laatste tijd in de vredesbewegingen actief was, raakt gewend aan een handjevol mensen, die dan daadwerkelijk ter plaatse zijn bij een actie. Konden we meer verwachten? Ja en nee. Zonder de grote media komen mensen niet (op onbekend terrein), de tijd om vertrouwen voor onze goede bedoelingen te winnen was te kort. Maar het was een buitengewoon mooie dag, en de aanwezigen deelden met elkaar dat ze dit evenement zeker niet hadden willen missen. Met name om 14 uur, toen zeven mensen op het strand ter hoogte van het imposante Grand Hotel Huis ter Duin elkaar de hand reikten, was een ongeloofelijke kracht aanwezig. Dit versterkte zich kort daarna, toen enkele omstaanders en Douwe Wielinga met vrouw en kinderen zich bijvoegden. Even werd voelbaar, hoe ver zich de keten in een volgende fase kan uitstrekken.
In alle bescheidenheid waren toch veel elementen aanwezig. Eerder op de ochtend hadden we een ontmoeting met Bart Wisbrun, de oprichter van de 'Stichting tegen zinloos geweld' die helaas later niet aanwezig kon zijn. Present om 14 uur waren evenveel vrouwen als mannen, en drie kinderen. Enkele van ons hadden die middag alle tijd en ruimte om met elkaar dit speciale moment te delen en aangrijpende verhalen te horen. Voor mij is Huis ter Duin dierbaar, begin december 2000 was ik daar voor de
TreatyofNoordwijkaanZee.

Hoe verder?
De vele gesprekken met mensen langs het strand en de (achter de schermen) aandacht van de media bevestigden dat het idee een groot potentieel heeft. Met name de verwijzing naar 11 september werd spontaan begrepen. Op meerdere websites waren links geplaatst - bij
antenna.nl op de openingspagina, en op het laatste moment nog verwijzingen in de agendas van 'Week van de Zee', Pax Christi en 'Zinloos geweld'.

Door de gesprekken op zaterdag kan ik een ontwerp scenario zien. - Tot 11 september zullen talloze mensen naar de kusten van de wereld gaan voor vakantie en plezier. Met vrienden en goede kennissen kunnen ze een moment hand in hand gaan staan en de blik naar de wijde zee richten. Een onbeschrijvelijk gevoel, dat nog groter wordt als andere aanwezigen spontaan aansluiten. Op 11 september kunnen individuele groepjes met elkaar linken, om duidelijk te maken dat ze elkaar de hand willen reiken voor een leefbare toekomst. Scholen met een kust binnen bereik kunnen een uitstapje plannen om op die dag met kinderen en ouders een krachtig signaal te geven voor vrede en harmonie.


Flyer 'Menslijke keten van eenheid' langs het strand vanuit Noordwijk aan Zee.
Idee: Ruud van der Geest, mei 2002 / vormgeving: www.typos.nl


Over de algemene voortgang van 'kustlijn' wordt voorlopig bericht
op www.planetwork.org