Downloads


woordenlijst.zip (1565 kB). Bevat het bestand Ned.txt, met 490.011 Nederlandse woorden en Nederlandse en Belgische plaatsnamen. Accenten, spaties, streepjes e.d. zijn verwijderd. De IJ wordt weergegeven als Y.


puzzelwoorden.zip (2712 kB). Bevat het bestand Ned.tsd, met dezelfde inhoud als Ned.txt (zie boven), maar gecodeerd voor gebruik in het programma TEA.
Puzzelen met de computer