PUZZELEN MET DE COMPUTER  ZoefZoekPasWoordDigitaal PuzzelWoordenBoek


Gebruik je computer bij het oplossen van kruiswoordraadsels, cijferpuzzels en cryptogrammen

 

OVER PASWOORD


PasWoord

Het puzzelwoordenprogramma PasWoord is gemaakt door Aad van de Wetering. Je kunt het programma downloaden op zijn website.
Ik geef hier een kort overzicht van het programma. Een volledige beschrijving vind je in het hulpbestand van PasWoord.

Wanneer je het programma start, zie je ongeveer het volgende:

venster PasWoord


Zoektype: Volgorde

Bij het oplossen van een kruiswoordraadsel of een cryptogram kun je je voordeel doen met het eerste zoektype, Volgorde. Het meest gebruikte zoekpatroon is een woord waarvan één of meer letters onbekend zijn. Type het woord in het tekstvak en voer voor de onbekende letters een punt of een vraagteken in, b.v. .L.FA.. of W?LV?S.
Dit zoektype kent nog andere mogelijkheden. De drie voornaamste zijn gecombineerd in het volgende voorbeeld: [KPT]?N?{AI}?R*. Hier wordt gezocht naar een woord waarvan de eerste letter een K, P of T moet zijn, waarvan de tweede, vierde en zesde letter onbekend zijn, waarvan de vijfde letter geen A of I mag zijn, en waarvan de zevende letter, een R, gevolgd wordt door een onbepaald aantal letters (0, 1, 2, ...). Er zijn veel woorden die aan dit patroon voldoen, b.v. KANTOOR en KINDERRECHTER. (Overal waar "letter" staat mag je "teken" lezen, omdat in PasWoord cijfers ook zijn toegestaan.) Met de tekens &, $ en ^ kun je gelijke letters in een woord opsporen. Het zoekpatroon &$^&$^ levert woorden op als BONBON, KERKER, TENTEN. De invoer ^&$$&^ geeft o.a. NEKKEN en REDDER.


Andere zoektypes

Het zoektype Anagram vindt behalve echte anagrammen (REGEN geeft o.a. GENRE en NEGER) ook langere woorden waarin alle letters van het opgegeven woord voorkomen. De letters die overschieten worden nog eens apart genoemd na een minteken, b.v. REGENT - T, LEERLING - LLI.
Je kunt ook letters uitsluiten. Bestaat er een woord van 15 letters waar geen A, E, O en N in voorkomt? Stel het aantal tekens in op 15, voer -AEON in en je vindt (natuurlijk afhankelijk van de gebruikte woordenlijst) b.v.
MUSKUSSPITSMUIS
PRIMITIVISTISCH
STRIPTYDSCHRIFT

Het zoektype Anagram -1 vindt alle woorden die op één plaats verschillen van het ingevoerde woord. COMPUTER levert o.a. SPECTRUM - S + O ("min S plus O") op.

Bij het zoektype Product gaat het om het product van de letterwaarden, waarbij A=1, B=2, enz. (BEL heeft b.v. het product 120: 2 maal 5 maal 12.) Je kunt een getal invoeren (22024800 levert ASFALTWEG en WEEGSCHAAL op), maar ook een woord: PARKIET blijkt hetzelfde product te hebben als o.a. KLODDER en VLEITAAL.

Het zoektype Som werkt volgens hetzelfde principe, maar nu worden de letterwaarden bij elkaar opgeteld. 147 blijkt de som te zijn van woorden als STEUNZOOL en LEUTERKOUS, en VLEUGEL heeft dezelfde som (84) als o.a. SPUUG, BEROUW, RUGZAK.

Met het type Frequentie kun je zoeken naar woorden waarvan de letters aan een bepaald frequentiepatroon voldoen. 113 geeft o.a. AGAAT, LOLLY, OBOOL.

Met het zoektype Set vind je woorden waarvan elke letter voorkomt in de opgegeven letterreeks. ALGEBRA levert een lange lijst van treffers op, waaronder LA, GELAG, RABARBER.

Subset zoekt woorden die kunnen worden gevormd uit de ingevoerde reeks. In dit geval is het van belang hoe vaak een letter in de oorspronkelijke reeks voorkomt: het woord METER levert b.v. wel MEER en TERM op, maar niet "emmer".

Ten slotte is er het zoektype Stapel. Uit het hulpbestand: "Er wordt gezocht naar teksten met n opeenvolgende tekens die alle voorkomen in een tekenset." Als je AEIOU 5 invoert, vind je woorden waarin een stapel van vijf of meer klinkers voorkomt, zoals ZAAIOESTER en het recordwoord KOEIEUIER (dat in de nieuwe spelling helaas "koeienuier" is geworden).


Woordenlijsten

De woordenlijst waarmee PasWoord werkt is verdeeld over negentien bestanden. Elk bestand bevat woorden van een bepaalde lengte. Er zijn bestanden met woorden van 1, 2, 3 ... 18, 19 letters; het laatste woordenlijstbestand bevat woorden van 19 of meer letters. De bestanden die je op de PasWoord-site kunt downloaden (geZIPt) bevatten samen meer dan 250.000 woorden. Ze kunnen met een eenvoudig tekstverwerkingsprogramma als Kladblok of WordPad worden uitgebreid. Je kunt maximaal vier woordenlijsten koppelen aan knoppen in het kadertje Woordbestanden (zie afbeelding). Je kunt zelf de namen van de knoppen bepalen; ik heb ze "Nederlands", "Engels", "Spaans" en "Plaatsnamen" genoemd. Een volledige handleiding vind je in het hulpbestand. Van de PasWoord-website kun je ook het programma Sorteer downloaden. Hiermee kun je woordenlijsten splitsen (in 19 lijsten, zie boven), samenvoegen en sorteren. Met Sorteer kun je ook mijn lijst van 490.000 woorden splitsen (hier te downloaden).
De zoekresultaten kun je desgewenst weergeven in kleine letters. Je kunt ze ook sorteren, afdrukken en kopiŽren naar het klembord, zodat je ze snel kunt gebruiken, b.v. in een tekstverwerker.

De letter IJ wordt in de woordenlijst weergegeven door de Y, zoals gebruikelijk is in Nederlandse puzzelwoordenlijsten. Hierdoor wordt voorkomen dat de computer de IJ als twee letters opvat. Voer dus, wanneer je in een Nederlandse puzzelwoordenlijst zoekt, altijd een Y in, nooit een IJ. (Het blijft natuurlijk mogelijk om woorden met IJ in je woordenlijst op te nemen.)
Wanneer je zelf een lijst samenstelt of woorden toevoegt, zorg er dan voor dat a) de IJ wordt weergegeven als Y, b) spaties, streepjes en apostrofs worden verwijderd, en c) accentletters zoals À of Ç worden veranderd in letters zonder accent.

Klik hier voor meer informatie en een aantal links naar websites waar je woordzoekprogramma's en woordenlijsten vindt.

Ga voor meer informatie over PasWoord naar de website van Aad van de Wetering, http://home.wxs.nl/~avdw3b/aad.html.

 
omhoog
naar boven

  

Reageren? Stuur een mailtje.