PUZZELEN MET DE COMPUTER  ZoefZoekPasWoordDigitaal PuzzelWoordenBoek


Gebruik je computer bij het oplossen van kruiswoordraadsels, cijferpuzzels en cryptogrammen

 

OVER ZOEFZOEK


Wat is het?

ZoefZoek is een puzzelwoordenprogramma, gemaakt door Alex Kwak. Je kunt een demo-versie van het programma downloaden op zijn website. De demo-versie kent enkele beperkingen: zo worden per zoekopdracht niet meer dan tien treffers getoond. Het is mogelijk het programma bij de maker te laten registreren. Voor meer informatie verwijs ik naar de website van ZoefZoek.


Hoe ziet het eruit?

Als je ZoefZoek start, zie je ongeveer het volgende venster:

venster ZoefZoek


Wat kun je ermee?

Onder het kopje Zoektype worden de verschillende zoekmogelijkheden opgesomd. Het eerste zoektype, Tekenreeks, is voor de meeste puzzelaars het belangrijkste. In het tekstvak type je een zoekpatroon: een woord waarvan één of meer letters onbekend zijn. Voor een onbekende letter voer je geen vraagteken in, maar een punt. In het plaatje zie je een voorbeeld: voor het zoekpatroon .LI..E...I.. vindt ZoefZoek de volgende mogelijkheden:
BLIKSEMFLITS
CLICHEMATIGE
GLITTERSTIFT
KLIMOEFENING
OLIEKEERRING
SLIKBEWEGING
SLINGERKRING
SLINGERVLIEG
Behalve een punt kun je ook een asterisk (*) invoeren. Dit teken staat voor een onbepaald aantal letters: 0, 1, 2... Het zoekpatroon B*RST geeft een groot aantal treffers, b.v. BARST maar ook BRAADWORST. Verder is er nog het teken # voor klinkers, en $ voor medeklinkers, waarbij je zelf kunt aangeven of je de Y als klinker of als medeklinker wilt beschouwen.

Van de andere zoektypen geef ik telkens één voorbeeld.

Anagram: zoekt woorden die uit exact dezelfde letters bestaan als het ingevoerde woord. AALSCHOLVER geeft b.v. SCHOLLEVAAR, een heel bijzonder anagram, omdat het twee woorden voor dezelfde vogel zijn.

Anagram ±1: zoekt woorden die op één letter na uit dezelfde letters bestaan als het ingevoerde woord. Zo geeft KAPITEIN o.a. PIANISTE en TIENKAMP.

Scrabble: zoekt woorden die kunnen worden gevormd uit het ingevoerde woord. KAPITEIN geeft o.a. KAP, PANIEK, PIKANT.

Frequentie: zoekt woorden waarvan de letters aan het opgegeven frequentiepatroon voldoen. 113 levert o.a. een groot aantal plaatsnamen op, waaronder ANNEN, EEFDE, EELDE.

Opdelen: het ingevoerde woord wordt in twee woorden gesplitst. Het woord OVERZICHTSTENTOONSTELLING blijkt te splitsen in ONVERSCHILLIGST + TOONZETTEN.

Combineren: zoekt woorden die kunnen worden opgedeeld in het ingevoerde woord plus een ander woord. In de kolom Lengtes moet de gewenste woordlengte worden aangegeven. KAPITEIN (16) levert o.a. EXPLOSIE -> EXPANSIEPOLITIEK en BRAVEREN -> INBRAAKPREVENTIE op.

Woordproduct: zoekt woorden die hetzelfde product opleveren als het ingevoerde woord, volgens de sleutel A=1, B=2, enz. Het product is het getal dat je krijgt als je de waarden van alle letters met elkaar vermenigvuldigt. (Onder Opties kan desgewenst de sleutel A=26, B=25, enz. worden ingesteld.) Het woord STRAALKACHEL blijkt hetzelfde woordproduct (1.300.147.200) te hebben als o.a. KAPITALIST en SCHAFTLOKAAL. Het is ook mogelijk een product (een getal dus) in te voeren. Handig bij het oplossen van cijferraadsels.

Woordsom: hetzelfde idee als het woordproduct, maar nu worden de letterwaarden bij elkaar opgeteld. ZYWEG heeft dezelfde woordsom (86) als b.v. BELANGHEBBENDE.

Naambellen: bij een ingevoerd telefoonnummer (waar geen 0 of 1 in mag voorkomen) worden woorden gezocht, volgens de sleutel ABC=2  DEF=3  GHI=4  JKL=5  MNO=6  PQRS=7  TUV=8  WXYZ=9. Het nummer 572248 geeft KRAAIT en KRACHT. Veel telefoonnummers leveren geen enkele treffer op.

Versie 2.51 van ZoefZoek biedt enkele nieuwe zoekopties. Voorwoord zoekt een woord dat samen met een of meer door de puzzelaar ingevoerde woorden een nieuw woord oplevert. De zoekopdracht DEEL|RECHT|STOOT levert de woorden OP AAN VOOR op, omdat deze woorden in combinatie met elk van de drie een bestaand woord vormen (aandeel, aanrecht, aanstoot, enz.). Tussenwoord en Nawoord werken op vergelijkbare wijze. (In latere versies zijn deze drie functies samengebracht in de functie Invulwoord.)
Fouttolerant zoekt naar woorden die op een door de gebruiker in te stellen aantal plaatsen (1 of meer) afwijken van de ingevoerde tekenreeks.

Bij veel van de genoemde zoektypes kun je gericht zoeken door bepaalde tekens en/of woordlengtes te kiezen of juist uit te sluiten (kolommen Lengtes en Karakters). Zoek b.v. naar het langste woord zonder E en N door onder Karakters deze twee letters uit te sluiten, onder Lengtes "20+" te selecteren, in het tekstvak alleen een asterisk (*) in te voeren, en als zoektype "Tekenreeks" te kiezen. (Ik vond: STAATSLUCHTVAARTMAATSCHAPPY (27).) (Waarom er in dit laatste woord een Y staat in plaats van een IJ, kun je lezen in het volgende hoofdstukje.)

Nieuwe zoekmogelijkheden in versie 2.62. Na versie 2.51 is een aantal nieuwe mogelijkheden aan ZoefZoek toegevoegd. Een korte opsomming:
- Met een getal van 1 t/m 50 tussen haakjes kun je één bepaald teken aanduiden. De zoekopdracht N(1)(2)(2)(1) levert o.a. NAPPA op.
- Wat tussen punthaken <> staat, moet zelf ook een woord zijn. <...>KERS geeft dus wel BAKKERS, maar niet "duikers".
- Binnen de resultaten van een zoekopdracht kan verder worden gezocht (optie Dóórzoeken met huidige selectie).
- "ZoefZoek heeft twee geheugenposities om resultaatlijsten op te slaan. Vergelijkbaar met de geheugenfunctie van een rekenmachine. Handig als je een resultaatlijst voor enige tijd wilt bewaren of als je meerdere resultaatlijsten met elkaar wilt combineren."
- Met de functie "Woordenlijst bijwerken" kun je de bijgeleverde woordenlijst via het Internet up to date houden.

Woordenlijsten

Op de ZoefZoek-site kun je behalve het programma zelf ook een lijst met bijna 500.000 woorden (het bestand Woorden.lst) downloaden. Maar het is ook mogelijk andere lijsten te gebruiken; de woorden moeten op lengte gesorteerd zijn, van kort naar lang. Via de knop Invoerbestand kun je de te gebruiken lijst uitkiezen. Op dezelfde site is ook het programma Combineer te downloaden, waarmee je lijsten kunt combineren en sorteren. Het sorteert de woorden op lengte en haalt de "dubbelen" eruit.

Met Nederlandse puzzelwoordenlijsten is iets eigenaardigs aan de hand. De eigenaardigheid zit 'm in de letter IJ. In Nederlandse puzzels is de IJ, net als b.v. de A of de O, één teken, maar de computer telt hem voor twee: I + J. Stel nu dat je het zoekpatroon KR?T zou invoeren, dan wil je behalve KRAT en KROT ook graag KRIJT vinden. Dat gaat het makkelijkst wanneer de IJ overal wordt vervangen door de Y (eventueel de ÿ). In verband hiermee wordt de IJ in Nederlandse puzzelwoordenlijsten dan ook vaak weergegeven als Y.
Voer dus, wanneer je in een Nederlandse puzzelwoordenlijst zoekt, altijd een Y in, nooit een IJ (behalve natuurlijk wanneer het echt twee letters zijn:  BIJECTIE, BIJOU, MINIJURK ).
Wanneer je zelf een lijst samenstelt of woorden toevoegt, zorg er dan voor dat a) de IJ wordt weergegeven als Y, b) spaties, streepjes en apostrofs worden verwijderd, en c) accentletters zoals À of Ç worden veranderd in letters zonder accent.

Klik hier voor meer informatie en een aantal links naar websites waar je woordzoekprogramma's en woordenlijsten vindt.

Ga voor meer informatie over ZoefZoek naar de website van Alex Kwak, www.zoefzoek.com.

 
omhoog
naar boven

  

Reageren?  Stuur een mailtje.