De website van Kivada Etten
Welkom, het vrijwilligers handboek van de Kivada in Etten 20061. Inhoudsopgave
2. Voorwoord
3. De opzet van de Kivada 2006
4. Huisreglement
5. Planning zaterdag 12 augustus
6. Planning maandag 14 augustus
7. Planning dinsdag 15 augustus
8. Planning woensdag 16 augustus
9. Planning donderdag 17 augustus
10. Planning vrijdag 18 augustus
11. Planning zaterdag 19 augustus
12. Slecht weer programma
13. Plattegrond


2. Voorwoord
Voor je ligt het draaiboek van de Kivada in Etten 2006.
Waar het in deze week allemaal om draait is natuurlijk het bezorgen van een onvergetelijke week voor de kinderen en als het even kan ook voor ons allemaal als vrijwilligers. Als thema voor 2006 is gekozen voor zwervers.
Om wederom een gezellige en geslaagde Kivada te organiseren is er een heleboel inspanning nodig van alle vrijwilligers. Als we hierbij een gezellige en goede sfeer onderling weten vol te houden is en blijft het een hele leuke klus om te doen met veel voldoening.

Om de sfeer goed te houden is het belangrijk om open en eerlijk tegen elkaar te zijn en om elkaar op bepaalde momenten zonodig de ruimte te geven. Maak daarom goed en eerlijk gebruik van de ingelaste evaluatie momenten, vertel datgene wat volgens jou beter of anders kan en vertel de dingen die tegenvallen. Natuurlijk mogen zowel alle positieve als negatieve zaken gemeld worden. Hierdoor voorkom je onderling irritaties en geef je de kerngroep de mogelijkheid om de nodige maatregelen te nemen voor zover dit noodzakelijk of gewenst is.

Graag willen we jullie verzoeken dit draaiboek niet te laten slingeren. In het draaiboek is het programma voor de gehele week terug te vinden en het zou niet leuk zijn als er geen verrassingen meer zouden zijn voor de kinderen.
Onze excuses dat het draaiboek vooral wat betreft indeling van de vrijwilligers nog niet klaar is, door tijdgebrek en vakanties was het niet mogelijk dit in te vullen voor het afdrukken en bezorgen van dit handboek.
Tot slot veel leesplezier toegewenst en bovenal een wederom enorm succesvolle Kivada in ons fantastische dorp Etten.

De kerngroep.

3. De opzet van de Kivada 2006

Het doel van de Kivada is het verzorgen van een leuke en gezellige week voor leerlingen van de basisschool in Etten tijdens de zomervakantie. De doelgroep is groep 3 tot en met 8 van de basisschool.
De Kivada in 2006 wordt ongeveer hetzelfde opgezet dan in 2005 en vindt op hetzelfde terrein plaats. Dit is het terrein van camping Slootermeer. Het terrein is beschikbaar gesteld door de familie Sloot. Er zitten aan dit terrein best enkele nadelen maar voor ons als kerngroep wogen de voordelen aanzienlijk zwaarder waardoor we hebben besloten van hetzelfde terrein gebruik te maken. De indeling is in principe niet gewijzigd. We hebben een slecht weer programma opgesteld om in werking te zetten als de weersomstandigheden ons hiertoe dwingen. Bij meerdere dagen of extreem slecht weer kan besloten worden om de Kivada af te lasten.
Verder heeft de kerngroep besloten om de samenstelling van groepen dit jaar te hetzelfde te laten als vorig jaar. We willen wel weer iets meer aandacht geven aan de indeling van vrijwilligers op de groepen voor begeleiding en sturing. We hebben hiervoor groepjes van vrijwilligers gemaakt die achteraf groepen krijgen toebedeeld. Dit jaar kunnen er dus weer meerdere groepen gevormd worden die samen een hut willen bouwen. De kinderen kunnen de eerste dag in principe zelf groepen samenstellen. De leiding en/of de vrijwilligers hebben hierin zonodig een sturende rol. De groepen moeten wel minimaal uit 4 personen bestaan en bij een overmatig groot aantal groepen of andere problemen kan de leiding hierin wel sturen. De plophut blijft op dezelfde wijze georganiseerd als voorgaande jaren. Van de vrijwilligers van de overige groepen worden verwacht de hun aangewezen groepen te begeleiden en/of te ondersteunen. Vrijwilligers worden in groepen van ca. 2 of 3 personen verdeeld voor begeleiding van 1 of 2 groepen. De groepen krijgen een kenmerk (nummer of vlag o.i.d.) als herkenningspunt voor de vrijwilligers. Zo kan de hulp bij o.a. het bouwen van de hutten naar behoefte van de groepen door de leiding en vrijwilligers in overleg worden ingevuld. Hiernaast hebben de vrijwilligers natuurlijk de vrijheid voor onderlinge verdeling van de taken. Voor algemene assistentie en begeleiding is een terreinmeester aangesteld in de persoon van Ruud Gijbels.
De organisatie is in handen van de werkgroep die bestaat uit de volgende personen:
* Marco Bouwmeister (Woordvoerder, materiaalvoorziening, bouwgroep)
* Gerrit Jan Kaatman (Secretariaat, materiaalvoorziening, bouwgroep)
* Ruud Gijbels (FinanciŽn en terreinmeester)
* Inge Zweers (Catering)
* Jacqueline Verhey (Freubelwerkgroep)
* Marloes Ketelaar (Freubelwerkgroep)
* Fred Goudsblom (Materiaalvoorziening/bouwgroep)
* Nathalie van Aken (Freubelwerkgroep)
Mocht je interesse hebben om de kerngroep te versterken dan horen wij dat graag, enkele leden hebben aangegeven aan het einde van dit seizoen te stoppen met de kerngroep activiteiten.

4. HUISREGLEMENT
1. De Kivada duurt van zaterdag tot en met zaterdag dagelijks van 9.30 uur tot 17.00 uur, vrijdags tot 21.00 uur
2. Zorg dat je als vrijwilliger op tijd aanwezig bent voor aanvang van het programma zodat de dag kan worden doorgesproken
3. Zorg dat je groepen compleet zijn qua kinderen en begeleiders en geef afwijkingen direct door aan een lid van de kerngroep
4. Zorg er voor dat kinderen uit je groepen naar je luisteren. Je hebt namelijk samen met je collegaís de verantwoording over deze groepen
5. Zorg dat de groepen bij elkaar blijven en zorg dat je weet waar de kinderen zijn als ze bijvoorbeeld naar de wc moeten. Met de jongste kinderen loopt een vrijwilliger mee naar het toilet indien gewenst en je kunt dan meteen de groepen naast je vragen of er nog kinderen zijn die naar de wc moeten
6. Loop niet zonder dit bij je collega(ís) te melden weg bij de groep, verwacht niet dat de anderen het wel alleen doen
7. Waak over de veiligheid van vooral de deelnemende kinderen maar ook van collega vrijwilligers
8. Zorg er voor dat de kinderen en zomogelijk ook de vrijwilligers een plezierige week hebben
9. Probeer verveling en/of onvrede zo snel mogelijk te signaleren en probeer hierin te sturen, schakel zonodig een andere vrijwilliger of iemand van de kerngroep in
10. Wees alert op onderling pesten en neem hierop passende maatregelen, te allen tijde melden aan de kerngroep
11. Stimuleer de creativiteit van de kinderen en ondersteun ze hierin
12. Biedt ondersteuning en advies bij het bouwen van de hutten, schakel eventueel hulp in van de terreinmeester of een andere handige vrijwilliger
13. Begeleid de groepen bij gezamenlijke activiteiten zoals eten en drinken om dit in goede banen te leiden (attentie voor eventuele kinderen met opgegeven allergieŽn)
14. Roep bij problemen of twijfel ondersteuning of assistentie in van een lid van de kerngroep of van de terreinmeester
15. Meld je als vrijwilliger af bij Marco of Gerrit Jan als je afwijkt van de opgegeven aanwezigheidstijden
16. Let op verkeersveiligheid bij activiteiten buiten het terrein
17. Iedere vrijwilliger is verplicht te helpen met alle voorkomende werkzaamheden. Laat niet een ander voor alles opdraaien, wees collegiaal
18. Zorg er voor dat spelletjes en activiteiten eerlijk blijven verlopen
19. Ruim samen met de toegewezen groepen ís avonds de bouwplaats op
20. Aan het einde van de dag is er een evaluatie met alle vrijwilligers, hier wordt iedere vrijwilliger geacht aanwezig te zijn
21. Het is van groot belang dat iedereen zijn mening, opbouwende kritiek, goedkeuring etc. over de dag geeft. Ook fouten of opmerkingen van/over andere vrijwilligers moeten hier besproken worden om irritatie te voorkomen. Doe je mond open, geef je mening, maak alles bespreekbaar. Mocht er iets zijn wat je liever niet in de groep bespreekt kun je te allen tijde terecht bij Marco, Gerrit Jan of Ruud. Overigens zijn uiteraard ook alle andere kerngroepleden hiervoor beschikbaar
22. Wees alert op oververhitting en/of uitdroging bij zeer warm weer

4. Planning zaterdag 12 augustus

8.00 uur verzamelen op het terrein van camping Slootermeer
8.00 uur hout halen diverse adressen
* Terborg Gamma, pallets en plaatmateriaal
* Aalten TriTop, Wim Bouwmeister
* Etten Jansen blokhuizen, balken en planken
* Gaanderen Schuring, balken en planken
* Lijst kan nog uitgebreid worden
Groepen:
* Lammert met aanhanger en 3 man
* Marco met aanhanger en 3 man
* Wilfried van Aken met aanhanger
* Fred met aanhanger

Er worden dit jaar geen pallets per vrachtwagen gebracht dus dit moet ook met eigen middelen en mensen gebeuren.
Let op bij het plaatsen van het hout voor een logische volgorde zodat uitgifte op dinsdag geen problemen geeft. Pallets grotendeels vooraan zodat deze als eerste gepakt kunnen worden.
Zoals je kunt zien kunnen we hier nog best wat extra hulp gebruiken. Helpers zijn altijd welkom en als het kan graag enkelen met een auto met aanhanger.
En natuurlijk zaterdag allemaal kijken naar of meedoen met Beach Volleybal!!! Er is een team van de Kivada samengesteld en die kunnen wel een aantal enthousiaste supporters gebruiken.
5. Taakverdeling zaterdag 12 augustus

Vrijwilligers planning:
Marco Bouwmeister Genior Verheij ? ?
Lammert Kappers Nico Zweers ? ?
Wilfried van Aken Ruud Gijbels ? ?
Gerrit Jan Kaatman Fred Goudsblom ? ?

6. Planning maandag 14 augustus

9.00 uur verzamelen op het Kivada terrein. Voor koffie wordt gezorgd. De volgende zaken moeten aan het eind van deze dag gerealiseerd zijn:
*Materialen ophalen in de opslag en eventueel nog hout
*Aanleg stroomvoorziening
*Aanleg watervoorziening
*Enkele douches indien warm weer wordt verwacht
*Fietsenstalling
*Zaaghoek
*Plaatsen party tenten
*Keuken en inrichting
*Tent plaatsen (wordt gedaan)
*Toilet voorziening installeren
*Geluidsinstallatie ophalen en installeren
*Terrein aankleden
*Koelkast ophalen Inge
*Stoelen en tafels plaatsen (staan bij Marco)
*Ter bewaking moeten enkele vrijwilligers blijven slapen
*Materialen halen bij gemeente
*Terrein aankleden

Vrijwilligers planning: 15 personen gewenst

Marco Bouwmeister Ruud Gijbels Genior Verheij Jacqueline Verheij
Fred Goudsblom Lammert Kappers Erik Samplonius Inge Zweers
Wilfried van Aken Nathalie van Aken Manuela Dieker Nico Zweers
Hanny Kaatman Gerrit Jan Kaatman ? ?


7. Planning dinsdag 15 augustus

De Kivada gaat voor de kinderen vandaag van start. De kinderen houden zich in principe de hele dag bezig met het bouwen van de hutten in de door hen zelf samengestelde groepen.
De dag indeling ziet er in grote lijnen als volgt uit:
*08.00 verzorging ontbijt voor bewakers door de catering
*09.30 vrijwilligers aanwezig, programma en taken doornemen met zijn allen, groepsindeling vrijwilligers
*09.45 verder klaarzetten zaaghoek en spijkers
*09.45 klaarleggen naamstickers
*10.00 start Kivada voor de kinderen, opening door Marco Bouwmeister/Genior Verheij. De vrijwilligers begeleiden de groepsindeling van de kinderen en helpen de kinderen met het bouwen
*12.30 eten onder begeleiding van de vrijwilligers
*Briefjes uitdelen met opgave ouders voor touwtrek wedstrijd *Help de kinderen er aan herinneren dat ze zelf een kwast meenemen morgen en oude kleren en schoenen aan trekken
*16.00 de eerste dag zit er op voor de kinderen, einde
*16.15 evaluatie van de eerste dag met alle vrijwilligers
*16.30 opruimen
*16.30 hutten controle
*17.00 einde
*In de avond moet het pierebadje opgehaald worden bij de Marmel, of we maken er zelf een, en vervolgens opbouwen op het terrein en vullen
*Douches aanleggen voor verf afspoelen op woensdag
*23.00 alle aanwezigen verlaten het terrein behalve degenen die blijven slapen als bewaking

Taakverdeling dinsdag 15 augustus
Vrijwilligers planning:
GroepVrijwilliger 1Vrijwilliger 2Vrijwilliger 3
1Jacqueline VerheijMarije Sloot?
2Genior VerheijNiek van Aken?
3Lammert Kappers Marije Sloot?
4Wilfred JansenJanneke Bus?
5Fred GoudsblomLizet Geuijen?
6Erik SamploniusRuud Helmes?
7Wilfried van Aken Maaike Sloetjes?
8Nathalie van AkenBas Roerding?
9Patrick VerheyGab Schepers?
10Antoinette BouwmeisterMarc Schepers?
11Manuela DiekerDaphne Goudsblom?
12Genior VerheyMarco Bouwmeister?
13Gerrit Jan Kaatman??
14Hanny Kaatman??
15Maarten Stortelder??

Groepverdeling is in eerste instantie zelf regulerend, kerngroep kan hierop bijsturen.
TaakWieHele dag Opmerking
TerreinmeesterRuud GijbelsJa -
CateringInge ZweersJa-
Hulp cateringHanny Kaatman Ja-
Hulp cateringMarjan SamploniusJa-
EHBOGeniorJa-
Toiletten inspectieInge Zweers4x gedurende de dag-
Toiletten reinigenNathalie, IngeEind van de dag-
Hutten controleRuud GijbelsEind van de dag-
Terrein opruimenAllenEind van de dag-
TerreinmeesterRuud GijbelsJa-
Zaaghoek 1-Ja-
Zaaghoek 2Gerrit Jan KaatmanJa-
Douches aanleggenGerrit Jan en MarcoAvond-
Pierebadje bouwen MB, GJK, RG, WvA Avond-


8. Planning woensdag 16 augustus

De tweede dag van de Kivada. De kinderen houden zich voor de middag bezig met het bouwen aan de hut en na de middag kan er geschilderd worden.
De dag indeling ziet er in grote lijnen als volgt uit:
* 08.00 verzorging ontbijt voor bewakers door de catering
* 09.30 vrijwilligers aanwezig, programma en taken doornemen met zijn allen, groepsindeling vrijwilligers
* 09.45 verder klaarzetten zaaghoek en spijkers
* 10.00 start Kivada voor de kinderen, opening door Marco Bouwmeister/Genior Verheij. De vrijwilligers helpen de kinderen met het bouwen.
* 12.30 eten onder begeleiding van de vrijwilligers
* 13.00 klaarzetten van de verf, de zaaghoek wordt omgebouwd tot verfhoek en de hutten mogen geverfd worden
* 15.00 ijs verzorgt door de ijsboerderij
* 16.00 de tweede dag zit er op voor de kinderen, einde
* 16.15 evaluatie van de dag met alle vrijwilligers
* 16.30 opruimen
* 17.00 einde
* 23.00 alle aanwezigen verlaten het terrein behalve degenen die blijven slapen als bewaking

Taakverdeling woensdag 15 augustus

Vrijwilligers planning:
GroepVrijwilliger 1Vrijwilliger 2Vrijwilliger 3
1Jacqueline VerheijMarije Sloot?
2Genior VerheijNiek van Aken?
3Lammert Kappers Marije Sloot?
4Wilfred JansenJanneke Bus?
5Fred GoudsblomLizet Geuijen?
6Erik SamploniusRuud Helmes?
7Wilfried van Aken Maaike Sloetjes?
8Nathalie van AkenBas Roerding?
9Patrick VerheyGab Schepers?
10Antoinette BouwmeisterMarc Schepers?
11Manuela DiekerDaphne Goudsblom?
12Genior VerheyMarco Bouwmeister?
13Gerrit Jan Kaatman??
14Hanny Kaatman??
15Maarten Stortelder??

Taakverdeling
TaakWieHele dag Opmerking
TerreinmeesterRuud GijbelsJa -
CateringInge ZweersJa-
Hulp cateringHanny Kaatman Ja-
Hulp cateringMarjan SamploniusJa-
EHBOGeniorJa-
Toiletten inspectieHanny Kaatman4x gedurende de dag-
Toiletten reinigenMarjan en Hanny Eind van de dag-
Hutten controleRuud GijbelsEind van de dag
Terrein opruimenAllenEind van de dag-
TerreinmeesterRuud GijbelsJa-


Planning donderdag 17 augustus

De derde dag van de Kivada. De kinderen kunnen voor de middag spelen in de zelf gebouwde hut en na de middag is er een optreden en kan er gefreubeld worden.
De dag indeling ziet er in grote lijnen als volgt uit:
* 08.00 verzorging ontbijt voor bewakers door de catering
* 09.30 vrijwilligers aanwezig, programma en taken doornemen met zijn allen, groepsindeling vrijwilligers
* 10.00 start Kivada voor de kinderen, opening door Marco Bouwmeister/Genior Verheij. Er kan gespeeld worden in de hutten. De vrijwilligers houden toezicht en stimuleren de creativiteit.
* Help de kinderen herinneren dat ze morgen een handdoek en droge kleren meenemen
* 12.30 eten onder begeleiding van de vrijwilligers, zelf brood bakken
* 13.00
* 14.00 Smokkeltocht, freubelen en spelen
* 16.00 de derde dag zit er op voor de kinderen, einde
* 16.15 evaluatie van de dag met alle vrijwilligers
* 16.30 opruimen
* 17.00 einde
* 19.30 ophalen speeltoestellen en start afbreken hutten, extra vrijwilligers nodig. Alles moet in een container worden gegooid mbv een heftruck
* 23.00 alle aanwezigen verlaten het terrein behalve degenen die blijven slapen als bewaking

Bij het freubelen en spelen kunnen de kinderen kiezen uit:
o Schminken (hele dag)
o Knutselen en spelletjes in de tent
o Springen op het springkussen

Taakverdeling donderdag 17 augustus

Vrijwilligers planning:
GroepVrijwilliger 1Vrijwilliger 2Vrijwilliger 3
1Jacqueline VerheijMarije Sloot?
2Genior VerheijNiek van Aken?
3Lammert Kappers Marije Sloot?
4Wilfred JansenJanneke Bus?
5Fred GoudsblomLizet Geuijen?
6Erik SamploniusRuud Helmes?
7Wilfried van Aken Maaike Sloetjes?
8Nathalie van AkenBas Roerding?
9Patrick VerheyGab Schepers?
10Antoinette BouwmeisterMarc Schepers?
11Manuela DiekerDaphne Goudsblom?
12Genior VerheyMarco Bouwmeister?
13Gerrit Jan Kaatman??
14Hanny Kaatman??
15Maarten Stortelder??


Taakverdeling
TaakWieHele dag Opmerking
TerreinmeesterRuud GijbelsJa -
CateringInge ZweersJa-
Hulp cateringHanny Kaatman Ja-
Hulp cateringMarjan SamploniusJa-
EHBOGeniorJa-
Toiletten inspectieMarjan Samplonius 4x gedurende de dag-
Toiletten reinigenAntoinette en JacquelineEind van de dag-
Hutten afbrekenAllenEind van de dagHeftruck aanwezig
Terrein opruimenAllenEind van de dag-
TerreinmeesterRuud GijbelsJa-
Speeltoestellen bouwenMB, GJK, RG, WvA--


7. Planning vrijdag 18 augustus

De vierde en laatste dag van de Kivada voor de kinderen. De ochtend wordt gebruikt voor opruimen en herindelen van het terrein. ís Middags kunnen de kinderen vrij spelen en/of meedoen aan het grote levend voetbalspel. Er wordt nog iemand gezocht voor de muzikale omlijsting, aankondigingen en het aan elkaar praten van de zaken.
De dag indeling ziet er in grote lijnen als volgt uit:
* 08.00 verzorging ontbijt voor bewakers door de catering
* 09.30 vrijwilligers aanwezig, programma en taken doornemen met zijn allen, groepsindeling vrijwilligers
* 09.45 plaatsen en installeren van de speeltoestellen
* 10.00 keuken inrichten voor avondprogramma
* 12.30 eten
* 13.00 start Kivada met o.a. het levend voetbalspel, springkussen, tobbe dansen, ringsteken, plu hangen, klein schavot en pierebadje (spellen kunnen veranderen)
* 16.00 dranghekken plaatsen voor toegang tot brandweerauto, schuimbaan voorbereiden, catering voorzieningen klaarzetten voor de avond
* 17.00 warme hap
* 18.00 avondprogramma, ouders verwelkomen en verantwoording van de kinderen naar hen overdragen
* 19.00 brandweer, schuimbaan en rondrit door het dorp
* 19.00 touwtrek wedstrijd ouders en overige belangstellenden, touw via Ria Sloetjes
* 20.00 optreden van Maj en Maestro, een clownshow, ze treden 2x op
* 21.00 zoepen, ouwehoeren, dom lullen en plezier hebben
* 22.00 sluiting voor publiek, vrijwilligers kunnen er nog een gezellige avond van maken

Taakverdeling vrijdag 18 augustus

Vrijwilligers planning:
GroepVrijwilliger 1Vrijwilliger 2Vrijwilliger 3
1Jacqueline VerheijMarije Sloot?
2Genior VerheijNiek van Aken?
3Lammert Kappers Marije Sloot?
4Wilfred JansenJanneke Bus?
5Fred GoudsblomLizet Geuijen?
6Erik SamploniusRuud Helmes?
7Wilfried van Aken Maaike Sloetjes?
8Nathalie van AkenBas Roerding?
9Patrick VerheyGab Schepers?
10Antoinette BouwmeisterMarc Schepers?
11Manuela DiekerDaphne Goudsblom?
12Genior VerheyMarco Bouwmeister?
13Gerrit Jan Kaatman??
14Hanny Kaatman??
15Maarten Stortelder??


Taakverdeling
TaakWieHele dag Opmerking
TerreinmeesterRuud GijbelsJa -
CateringInge ZweersJa-
Hulp cateringHanny Kaatman Ja-
Hulp cateringMarjan SamploniusJa-
EHBOGeniorJa-
Toiletten inspectieHenny Vriezen 4x gedurende de dag-


Planning zaterdag 19 augustus

De Kivada is voor de kinderen voorbij maar nog niet voor alle vrijwilligers.
De dag indeling ziet er in grote lijnen als volgt uit:
* 09.00 vrijwilligers aanwezig, eerst even bijkletsen en wakker worden
* 09.30 hout en andere rommel afvoeren
* Water en elektravoorzieningen opruimen
* Tenten afbreken
* Materialen en speeltoestellen terugbrengen
* Geluidsapparatuur terugbrengen
* Toiletvoorziening opruimen
* Terrein opruimen en terugbrengen in originele staat
Taakverdeling
Taak Wie Hele dag Opmerking
Terrein opleveren Ruud Gijbels Ja
Terrein opleveren Marco Bouwmeister Ja
Terrein opleveren Gerrit Jan Kaatman Ja
Terrein opleveren Wilfried van Aken Ja
Terrein opleveren Genior Verheij Ja
Terrein opleveren Fred Goudsblom Ja
Terrein opleveren Rene Vriezen Ja
Terrein opleveren Inge Zweers Ja
Terrein opleveren Jacqueline Verheij Ja
Terrein opleveren Nico Zweers Ja
Terrein opleveren Hanny Kaatman Ja
Terrein opleveren Ja

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK

Medio september evaluatieavond.

8. Slecht weer programma

Er is een beamer en laptop beschikbaar om de kinderen maximaal 1 dag in de tent te vermaken. Verder kunnen er allerlei activiteiten en spellen in de grote tent worden georganiseerd om de kinderen te vermaken.
Bij meerdere dagen slecht weer zullen we de Kivada af moeten lasten.

9. Plattegrond (kan wijzigen)

Klik hier voor de foto's van de Kivada 2006
Klik hier voor de site met sponsoren Kivada Etten 2006
Klik hier voor leuke links
Klik hier om naar de beginpagina te gaan
Schrijf een bericht in het gastenboek.
Bekijk hier het gastenboek.Webmaster
Klik hier voor de foto's van de Kivada 2006

"DISCLAIMER" Aan de inhoud van alle pagina's op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. De samensteller aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en kwaliteit van de op deze pagina's geboden informatie en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Samensteller aanvaardt tevens geen aansprakelijkheid voor informatie, die ingebracht is door derden.

De pagina is op 6 september 2006 bijgewerkt