Terug naar Home
DYKSOFT SUPERBE
De geschiedenis van het Begijnhof in Amsterdam

Het Begijnhof en alle Begijnen Pastoors en Bewoonsters