Alfabetisch op Achternamen Op jaartal van Aanwezigheid Genealogie met Persoonsinformatie

Alle Begijnen, Dekens, Paters, Pastoors, Rectors en overige bewoners en bewoonsters van het Begijnhof te Amsterdam van 1400 tot 1971. Ook zijn een aantal personen opgenomen, die familie of andere banden met het Begijnhof hebben gehad.