Notes for Cornelis DUYST


Geboren op Toornvliet te Den Haag
Return to Cornelis DUYST


Notes for Cornelis Pieterz DUYST


Deze persoon woonde op de Bezuidenhout. In de 1e helft van de 17e eeuw liet hij
een testament maken (+/- 1650) en daarin noemt hij zijn kinderen.
Dit was de basis voor deze Stamboom der Zuyderhoudts.
Uit dit huwelijk komen volgens opgave lijst welke aanwezig is bij Centraal
buro voor genealogie geschreven door W. Storm van Leeuwen jr 4 kinderen.
Return to Cornelis Pieterz DUYST


Notes for Pieter DUYST


Familie Duyst was een vooraanstaande familie o.a. burgemeester in Haarlem en
Delft.
Zij woonden Huis Toornvliet aan de zuidkant van het bos (hout) vlakbij "De
Blauwe Kamer".
Broers van de familie woonden aan de voorzijde van het bos en noemden zich
later "Voorhout".
Veel gegevens voor deze stamboom zijn gevonden in het Centraal Register van
Particuliere Archieven Den Haag Pr.Willem Alexanderhof 30.
Archiefstuk Zuyderhoudt coll W v R sr. Ook in het boek Ons Voorgeslacht 1971
Duyst Blz 208, 248, 279, 291 t/m 296.
In Bunschoten woonden in 1947 202 personen met de naam Duyst.
Lambert Teunisz uit den Duyst leefde in 1662 in Bunschoten. Dit alles volgens
gegevens in het boek "Van Wee bin jie d'r een" Met als ondertitel "De
Bunschoter families van 1600 tot 1912.
Ook gegevens bekeken welke geschreven waren op 10 A4's waarvan op het 1e blad
bovenaan met pen geschreven stond "9/6 67/Ms 25. Ook kwamen gegevens van 11
bladzijden dik handgeschreven notities, met op het laatste blad "Voor
inlichtingen W. Storm van Leeuwen Jr. Balklaan 17 Bilthoven
Return to Pieter DUYST