Notes for Weyn JANDR


1965jb57
in 1505 woonde zij op huisnummer 34 op het hof.
Eigenlijk heette ze Wendelmoet Jan van Campensdochter.
Haar kleinzoon zou later het Paleis op de Dam
bouwen.
Return to Weyn JANDR


Notes for Aaltgen JANS


1955mb42. Zij staat op lijst aangegeven goederen.
Return to Aaltgen JANS


Notes for Balich JANS


van Eeghen. Hofboek 2 en 82 (1504)
van Eeghen. Hofboek 245 (1507)
van Eeghen. Hofboek 236v (1511)
van Eeghen. In Hofboek 238v staat "Het Hof ontvangt van Balich Jans 40 gl op
een rente van 2,5 gl.
Return to Balich JANS


Notes for Catharina JANS


Info Directoria.
Return to Catharina JANS


Notes for Elizabeth JANS


Info Directoria.
Return to Elizabeth JANS


Notes for Emmerentiana JANS


Info Directoria.
Return to Emmerentiana JANS


Notes for Joanna JANS


Info Directoria.
Return to Joanna JANS


Notes for Maria Ursuld JANS


Info Directoria.
Return to Maria Ursuld JANS


Notes for Marritie JANS


1957mb44
Woonde in 1671 op nummer 34
Return to Marritie JANS


Notes for Nelletje JANS


van Dijk. PA 740-45. Bevat stukken van een huis op het kleine Hof dat in 1625
verkocht is door Gerrit Symons aan Nelletje Jans, die het in 1638 legateerde
aan Aaltje Jans van der Poel, terwijl deze laatste het in 1656 schonk of
verkocht aan haar nichten, Grietje, Marretje en Aaltje Jans Opzij. 1625 -
1656. Uit stukken in PA 740-45 blijkt, dat het gaat om huisnummer 37.
Return to Nelletje JANS
Notes for Aeff JANSDR


van Eeghen. Hofboek 36, 38v, 39, 137 en 245
Return to Aeff JANSDR


Notes for Agata (Aecht) JANSDR


van Eeghen. Gh. A. Inv. X, 2, 111 en Hofboek 9, 15, 25, 38, 38v, 39, 39v, 50,
80, 81, 82, 170v, 187 en 239v.
Return to Agata (Aecht) JANSDR


Notes for Beert JANSDR


v. Eeghen.  Beg. A I 60 en Hofboek 36, 41v, 242v, 243v en 246
Zonder datum. Zij schenkt het Hof een zilveren schaal voor de kerk. (Hofboek
246)
Return to Beert JANSDR


Notes for Brecht JANSDR


van Eeghen. Hofboek 20
Return to Brecht JANSDR


Notes for Dien JANSDR


van Eeghen. Hofboek  16, 222 en 234
Return to Dien JANSDR


Notes for Erm JANSDR


van Eeghen. Hofboek 32
Return to Erm JANSDR


Notes for Gerbrich JANSDR


van Eeghen. Gh. A. 760
Return to Gerbrich JANSDR


Notes for Gheert JANSDR


van Eeghen. Hofboek meerderen met dezelfde naam. 8, 11v, 12, 12v, 19v, 23, 30v,
31v, 33, 34v, 78v, 81v, 105, 146v, 147, 159v, 187, 236, 241v en 242. (een
hiervan is in 1519 al overleden)
Return to Gheert JANSDR


Notes for Griet JANSDR


van Eeghen. Gh. A Inv. X, 2, 169 en IJ, 53v, AB.W. L.B 2 en Hofboek 10, 22v,
34, 50, 228v en 244v
Return to Griet JANSDR