Notes for Hilgont Coman JANSDR


van Eeghen. Inbr. I 254v
Return to Hilgont Coman JANSDR


Notes for Kathryn JANSDR


van Eeghen. Beg. A I 17
Return to Kathryn JANSDR


Notes for Kersrgyn JANSDR


van Eeghen. Beg. A. I. 14 (Gedrukt Overvoorde 613)
Return to Kersrgyn JANSDR


Notes for Lysbet JANSDR


van Eeghen. Hofboek 2, 31 en 245v
Return to Lysbet JANSDR


Notes for Lysbet JANSDR


van Eeghen. R.B. IX 24, XII 192v, KW VIII 28, Beg. A I 25, en Hofboek11, 21,
52, 81v, 92, 107, 159v, 232v en 236
Return to Lysbet JANSDR


Notes for Mari JANSDR


van Eeghen. (1540) Hofboek 238
van Eeghen. (1541) Hofboek 236
van Eeghen. (1549) Gr. Mem. II 15c
van Eeghen. (1550) Gr. Mem. II
35c
Return to Mari JANSDR
Notes for Mein JANSDR


van  Eeghen. In boek uit omstreeks 1401 staat: "Item dit boeck sel hebben den
hoef nae Mein Jandr doet, hem dit boeck hoert toe dat beghynhof binnen
Amsterdam, die 't heeft en laets niet ledich leggen ende brectet die
meesteressen weder." K.B. 75 II 15
Return to Mein JANSDR
Notes for Nel JANSDR


van Eeghen. Beg. A I 60 en Hofboek 2, 8, 12v, 13, 21, 21v, 37, 46v, 106v, 107,
222, 232v en 234
Return to Nel JANSDR


Notes for Nelletgen JANSDR


van Dijk. Huisnummer 37 was waarschijnlijk haar eigendom. Zie PA 740-181 voor
Eigendomsbewijs nummer 37 uit 1657, oudere transportakten vanaf 1589,
testament van haar van 1638 en ook een testament van Aaltje Jans v.d. Poel van
1656.
Return to Nelletgen JANSDR


Notes for Tryn JANSDR


van Eeghen. Hofboek 8v, 10, 21, 21v, 22, 22v, 30v, 33v, 35, 80, 87, 92, 97,
107, 157v, 222 en 241, Gh. A Inv. X, 2, 182v en IJ, 66v en Wk. la 148
Return to Tryn JANSDR


Notes for Weyn JANSDR


van Eeghen. Hofboek 78v en 231
Return to Weyn JANSDR
Notes for Heer Simon (Sibrandus Joannis ) JANSZ


van Eeghen. Oudh. N.H. I 195
Return to Heer Simon (Sibrandus Joannis ) JANSZ


Notes for Kathryn Pouwel JANSZDR


van Eeghen. Jor. Lep.
Return to Kathryn Pouwel JANSZDR


Notes for Margriete Gheryt JANSZDR


van Eeghen. Gh. A. 446B
Return to Margriete Gheryt JANSZDR


Notes for Mergriet Jan JANSZDR


van Eeghen. Beg. A I 18
Return to Mergriet Jan JANSZDR
Notes for ..f. Coperdi JOHANNIS


van Eeghen. Karth. Don. 61. Voornaam onleesbaar.
Return to ..f. Coperdi JOHANNIS