Notes for Heer Simon JOOSTEN


van Eeghen. Hij vestigt een officie van enkele missen in de kapel van het Hof
(1581 Beg. A I 43)
van Dijk. PA 740-293 bevat Holographisch testament van hem, houdende stichting
van een fundatie. 1581.
Bijgevoegd is een memorie in zake verbetering van deze
fundatie.
Return to Heer Simon JOOSTEN


Notes for Elizabeth JORDAENS


Info Directoria
Return to Elizabeth JORDAENS


Notes for Maria JOSEPHI


Info Directoria.
Return to Maria JOSEPHI
Notes for Zuster JOZEFA


Info mw. Woudstra.
In de vijftiger jaren is door Mgr. G.P.J. van der Burg rector van het
Begijnhof nog een jonge vrouw opgenomen in het convent.
Zij zou +/- 1,5 jaar gebleven zijn.
Volgens hetgeen wordt verteld zou Zuster Jozefa zich hier niet op haar plaats
hebben gevoeld.
Ook voelde zij waarschijnlijk aa dat er weinig toekomstmogelijkheden voor haar
op het Begijnhof waren.
Deze levensvorm was door de tijd achterhaald aldus de toenmalige bisschop.
In eerste instantie is Zuster Jozefa naar een klooster in België gegaan
(dichtbij Antwerpen).
Return to Zuster JOZEFA


Notes for Griet Peter Jansz KANNEMAKERSDR


van Eeghen. Inbr. I. 69v
Return to Griet Peter Jansz KANNEMAKERSDR


Notes for Agatha KAPTEIN


1972jb64 en overlijdensbericht.
Return to Agatha KAPTEIN
Notes for Catharina KENKEL


Boek. Op 19 januari 1871 kwam huisnummer 28 door haar in bezit van het
Begijnhof.
van Dijk. PA 740-172 bevat stuk d.d. 2 mei 1870 waarin door Matteus Spruyt aan
Catharina Kenkel wordt verkocht "Het 4e huis benoorden de R.K.Kerk. E 3100- F
3037 voor fl 6000.-
Return to Catharina KENKEL


Notes for Katheryn Coptgin KETELAIRSDR


van Eeghen. Karth. Leg. 55 en Inbr. I 116
Return to Katheryn Coptgin KETELAIRSDR


Notes for Alyt Peter KEYERSDR


van Eeghen. Karth. Leg. 55
Return to Alyt Peter KEYERSDR


Notes for Lysbet Pieter KEYSERS


van Eeghen. Hofboek 40, 231v en 237v
Return to Lysbet Pieter KEYSERS


Notes for Lisbet Pieter KEYSERSDR


v. Eeghen. Zij schenkt 60 gl aan het Hof om een zilveren wierookvat voor te
kopen. Hiervoor zullen zij en haar zuster Varduw een eeuwige memorie hebben.
(Hofboek 231v)
Return to Lisbet Pieter KEYSERSDR
Notes for Bavonia KLAESZ


Info Directoria.
Return to Bavonia KLAESZ


Notes for Lucia KLAESZ


Info Directoria.
Return to Lucia KLAESZ
Notes for Antonia Catharina KLAMER


1915jb13 en overlijdensbericht.
Op het moment van overlijden was ze overste der
Begijntjes
Return to Antonia Catharina KLAMER