Notes for Maria KLOOT


Boek.
Zij schenkt op 25 januari 1711 een nieuw orgel aan de kapel.
Return to Maria KLOOT


Notes for Bernardus Henricus KLÖNNE


van Dijk. PA 740-353 bevat Wijdings- en benoemingsbrieven van rector B.H.
Klönne. 1856 - 1903 (17 stukken)
van Dijk. PA 740-354 bevat correspondentie van hem met de pastoor der
Oud-Kath.Kerk te Utrecht over archiefstukken. 1885 - 1886 (3 stukken)
van Dijk. PA 740-355 bevat correspondentie van hem met het ministerie van
Buitenlandse Zaken betreffende toegang tot het archief te Wiesbaden. 1895. (4
stukken)
van Dijk. PA 740-356 bevat stukken en kranten betreffende jubilea van rector
B.H. Klönne. 1895: 1899 en 1914. (13 stukken).
van Dijk. PA 740-357 bevat correspondentie van hem met verschillende personen
betreffende het Wapen van Amsterdam. 1897 - 1900. Bijgevoegd is een tekening.
 (15 stukken).
van Dijk. PA 740-358 bevat kranten, houdende een polemiek tussen hem , mr,
W.R. Veder e.a. over het Wapen van Amsterdam.. 1898 - 1900. (32 stukken)
van Dijk. PA 740-359-362 bevatten aantekeningen van hem betreffende kerken,
kloosters, kapellen enz. 1307 - 1920. z.j. (c. 1900) (4 pakken).
van Dijk. Verder nog PA 740-363, 364, 365 met diverse stukken over en van hem.
van Dijk. PA 740-849 bevat stukken betreffende een geschil tussen hem en A.
Derkinderen in zake schilderij 1888 - 1889
van Dijk. PA 740-856 bevat correspondentie tussen hem en J.F.M. Sterck in zake
de verering van de Mirakelkist in de kerk. 1895
Return to Bernardus Henricus KLÖNNE
Notes for Tryn Peter Gerytsz KODDR


van Eeghen.  Inbr. I 139.
Haar zuster Lysbeth is in het S. Barbara klooster.
Return to Tryn Peter Gerytsz KODDR


Notes for A.C.M. KOEDIJK


van Dijk. PA 740-733 bevat stukken over de fundatie door hem gesticht. 1916.
Return to A.C.M. KOEDIJK


Notes for Theodora KOEDIJK-SLAGHEK


van Dijk. PA 740-735 bevat exctract uit testement van haar houdende stichting
fundatie. 1924.
Bijgevoegd bisschoppelijke machtiging d.d. 7 februari 1935
Return to Theodora KOEDIJK-SLAGHEK
Notes for Lysbet Dirck KOESTEN


van Eeghen. Hofboek 19v
Return to Lysbet Dirck KOESTEN


Notes for Gerret Jansz KOOCH


1966mb53.
Return to Gerret Jansz KOOCH


Notes for Heer Claes Ottz KOSTER


van Eeghen. Hij trekt een lijfrente van 4 gl. op het Weeshuis. (A.B.W. L.B. 67)
Return to Heer Claes Ottz KOSTER


Notes for A.M. KRUIJES


Info mw. Woudstra.
Return to A.M. KRUIJES
Notes for Geertruy Catharina het LAM


van Dijk. PA 740-736 bevat exctract uit testament van haar houdende stichting
van fundatie. 1845
Return to Geertruy Catharina het LAM


Notes for Mr. Jacobus LAMB


van Eeghen. Oudh. N.H. I 195
Return to Mr. Jacobus LAMB


Notes for Katerina Nycolay LAMBERTI


van Eeghen. Karth. Don. 70
Return to Katerina Nycolay LAMBERTI


Notes for Mary LAMBERTSDOCHTER


v. Eeghen. In een Getijdenboek, geschreven in de 16e eeuw staat voorin;
Dit boeck hoert Mary Lambertsdochter wonde opt Baginhof tot Amsterdam 1568.
(K.B. 129 F 4)
Return to Mary LAMBERTSDOCHTER


Notes for Baeff LAMBERTSDR


van Eeghen. Hofboek 3 en 80
Return to Baeff LAMBERTSDR