Notes for Jannitien LAMFEN


van Eeghen. Hofboek 28, 46 en 61
Return to Jannitien LAMFEN


Notes for Lubbrich LAMFEN


van Eeghen. Hofboek 31, 31v, 32, 33, 46, 46v en 61
Return to Lubbrich LAMFEN
Notes for Anna LAMMERDING


van Dijk. PA 740-301 bevat een beantwoord verzoek, om een schenking van
effecten door haar en Margaretha Bouman te aanvaarden, door het bestuur tot de
bisschop gericht. 1883.
Return to Anna LAMMERDING


Notes for Weyn Pieter LASTMANS


van Eeghen. Hofboek 242v
Return to Weyn Pieter LASTMANS


Notes for Mary LAURENSDR


1965jb57
Ze woonde in 1575 op het hof en behoorde tot de oprichtsters van het
Maagdenhuis
Return to Mary LAURENSDR


Notes for Pieter Joannes LECHNER


van Dijk. Pa 740-721 bevat exctract uit 't testament van hem 1930.
Bijgevoegd een bisschoppelijke machtiging tot aanvaarding.

1937.
Return to Pieter Joannes LECHNER
Notes for Nies LOUWEN


van Eeghen. (1540) Hofboek 238
Return to Nies LOUWEN


Notes for Nies LOUWENDR


van Eeghen. Inbr III 199 en Hofboek 36v, 37, 68 en 228v. Zie ook Meesteressen
Return to Nies LOUWENDR


Notes for Tryn LOUWERISDR


van Eeghen. Hofboek 17v, 33v, 34, 52 en 92
Return to Tryn LOUWERISDR


Notes for Magdalena LUBBERS


1955mb42
Staat op lijst aangegeven goederen.
Return to Magdalena LUBBERS