Notes for Alydt LUBBERTZ


van Eeghen. Gh. A. Inv. Z, I, 71
Return to Alydt LUBBERTZ
Notes for Aeff LUYTGENSDR


van Eeghen. Hofboek 37
Return to Aeff LUYTGENSDR
Notes for Elisabeth MAJU


van Dijk. Zij werd geprofijst door haar broer die toen pater op het Hof was.
Return to Elisabeth MAJU


Notes for Josephus MAJU


PA 740-294 bevat verklaring door meesteressen, betreffende een fundatie door
hem gesticht. 1790
Return to Josephus MAJU
Notes for Veen MARIA


Boek.
Tot 15 juli 1718 was huisnummer 24 van haar.
Vanaf dat moment komt het in bezit van het
Begijnhof.
Return to Veen MARIA


Notes for Leonardus MARIUS


van Dijk. PA 740-350 bevat Minuut van een excuusbrief van pastoor L. Marius aan
baron de Renesse te Assendelft. z.j. (c. 1640)
van Dijk. Hij maakte St. Ursula tot patrones van zijn kerkje, alleen weten we
nog niet welk huisje dit was. Het zou best huis Ursula (nummer 24) kunnen zijn
geweest.
Return to Leonardus MARIUS


Notes for Anne MARTENS


1955mb42
Staat op lijst aangegeven goederen
Return to Anne MARTENS


Notes for Lysbet MARTENSDR


van Eeghen. Hofboek 9, 17, 18, 41, 50 en 245
Return to Lysbet MARTENSDR


Notes for Mr. Niklaas Maartensz MARTINI


van Eeghen. Oudh. N.H. I 195
Return to Mr. Niklaas Maartensz MARTINI


Notes for Elyzabeth f. Wilhelmi MATHEI


van Eeghen. Karth. Don. 74
Return to Elyzabeth f. Wilhelmi MATHEI


Notes for Peter MATHIJS


1963mb50
Return to Peter MATHIJS


Notes for Weyn MATHIJSDR


1963mb50
Return to Weyn MATHIJSDR


Notes for Anna MATTHIJSSEN


van Dijk. Zij was de eerste Begijn die op De Liefde werd begraven.
van Dijk PA 740-737 bevat exctract uit het testament van haar houdende
stichting fundatie. 1853.
Bijgevoegd zijn de K.B. van 1857 en 4 stukken als bewijzen van inschrijving op
het Grootboek.
Return to Anna MATTHIJSSEN


Notes for Thomas MEHLER


Boek.
Return to Thomas MEHLER


Notes for Wilhelmus Fredericus Anthonius MEHLER


van Dijk. PA 740-722 bevat verklaring van hem, dat volgens de wilsbeschikking
van pastoor Steins-Bisschop, het beste officie van goudlaken het eigendom zal
zijn van de kerk, waar de feestviering van het H. Sacrament van Mirakel plaats
vind. 1853
Return to Wilhelmus Fredericus Anthonius MEHLER