Notes for Helena MELCHERS


van Dijk. PA 740-312 bevat stukken betreffende een procedure van haar, begijn,
contra meesteressen in zake mishandeling. 1784 - 1785. (20 stukken)
Return to Helena MELCHERS


Notes for Jacob Jan MELISDR


1995jb87. Testament van haar geschreven op 1-8-1469
Return to Jacob Jan MELISDR


Notes for Tryn Mr. Jan MELISZ


van Eeghen. Hofboek 30v
Return to Tryn Mr. Jan MELISZ


Notes for Trude MELYS


van Eeghen. Reg. Priv. 67v
Return to Trude MELYS


Notes for Jacoba Jan MELYSDR


van Eeghen. Inbr. I 75 en Wk. La 9 (Zie voor haar testament ook bij fundaties.
Haar neef is Jan Dirc
Moelenz)
Return to Jacoba Jan MELYSDR


Notes for Aeff Jacopsdr. nan MERKEN


van Eeghen. Hofboek 19 en 32
Return to Aeff Jacopsdr. nan MERKEN


Notes for Joannes MEYLINK


Wijnkoper, lid firma's Christoffer Meijlink en Zoon: en van Meijlink en Comp.
in wijn en brandewijn
Werd Poorter op 25-7-1751
Regent R.C. Oude-Armenkantoor
Return to Joannes MEYLINK


Notes for Griet MICHIELS


van Eeghen. Hofboek 32v, 34, 34v 109
Return to Griet MICHIELS
Notes for David van der MIJE


van Dijk. PA 740-273 bevat codicil van hem ten behoeve van 't Hof en zijn
erfgenamen.
Return to David van der MIJE


Notes for Sillen Lambert Peter MILINCXDR


van Eeghen. Top. Col. buiten Bindwijker poort. Zwager = Claes Willemsz. Broer =
Heer Peter Miling.
Return to Sillen Lambert Peter MILINCXDR


Notes for Peter MILING


van Eeghen.
Return to Peter MILING
Notes for Katrhryn Claes MOEYERTSDR


van Eeghen. Wk. Ch. la 121 en Inbr. I 186
Return to Katrhryn Claes MOEYERTSDR
Notes for Heer Jacop MONNICK


van Eeghen
Return to Heer Jacop MONNICK