Notes for Baefje MUYEN


1959jb51
Zij stond samen met haar zuster voor een klein bedrag haar huis af voor de
bouw van de kapel.
Return to Baefje MUYEN


Notes for Zuster 2 MUYEN


1959jb51
Return to Zuster 2 MUYEN
Notes for Simon N


1963mb50
Return to Simon N
Notes for Wiberich NICOLAY


van Eeghen. Karth. Don. 77
Return to Wiberich NICOLAY


Notes for Herman NIEUWENHUIZEN


van Dijk. Herman heeft door zijn grote kennis op gebied van restauraties heel
veel bijgedragen bij het in stand houden en verfraaien van alles wat zich in
de kapel en pastorie bevindt.
Return to Herman NIEUWENHUIZEN


Notes for Catharina NOORMAN


Boek.
Op 23 januari 1747 erft zij huisnummer 17.
Return to Catharina NOORMAN
Notes for Margareta F. NYCOLAI


van Eeghen. Karth. Don. 66v
Return to Margareta F. NYCOLAI
Notes for Baghina OEDTGEN


van Dijk. Pa 740-45 Hierin zit een Archief 1 met tekst "A1 of Oud Archief" met
losse stukken van 1346 - 1600.
Hierin staat vermeld, een verkoopbrief van een erve aan de Burgwal door
Baghina Oedtgen in 1424.
Return to Baghina OEDTGEN


Notes for M.T.A. OLFERS


van Dijk. PA 740-274 bevat codicil van haar houdende overdracht van het recept
tot bestrijding van kanker aan 't Hof uit 1844.
Het recept ontbreekt.
Return to M.T.A. OLFERS


Notes for Anna Barbera OMLO


Info mw. Woudstra.
Return to Anna Barbera OMLO


Notes for Heer Pieter Pietersz Barchman ONDERPATER


van Eeghen. (1560) Hij trekt een rente van 6 gl. uit een brief van 18 gl. op
Gheryt Ghysbertsz Noorman. (Inbr. VII 75)
van Eeghen. (1-2-1574) Hij trekt een rente van 6 gl. op Anna Harmansdr. huis
en erf in de Kalverstraat, geheeten het "Bontepaert" (R.B. XII 33v)
van Eeghen. (9-6-1574) De Weesmeesters verkoopen hem de helft van een
rentebrief van 18 gl. op een huis en erf in de Warmoesstraat. ( Top. Col.)
van Eeghen (24-5-1581) Hij maakt zijn testament, waarbij een groot aantal
begijnen bedacht worden. (Wk. la 148)
Return to Heer Pieter Pietersz Barchman ONDERPATER


Notes for Aleidis ORGEL


Info Directoria.
Return to Aleidis ORGEL


Notes for Fy OTTENDR


v. Eeghen. In "Boecxken van Onser Liever Vrouwenmantel, Gedrukt te Leiden bij
Hugo Janz van Woerden in 1498 staat inscriptie "Item dat boeck hoert toe Fy
Ottendr op dat Beghinhoff tot Amsteldam in dat isset?" B.B.H. XXVII 50
Return to Fy OTTENDR


Notes for Balich den OTTER


1962jb54
Zij woonde rond 1500 op het hof
Return to Balich den OTTER


Notes for Haes Florisdr Den OTTER


1985mb72
Dochter van burgemeester
Return to Haes Florisdr Den OTTER


Notes for Trijn Florisdr Den OTTER


1985mb72
Zij was dochter van Den Otter meerdere malen burgemeester
Return to Trijn Florisdr Den OTTER