Notes for Gheertruut PETERSDR


van Eeghen. Beg. A I 13
Return to Gheertruut PETERSDR


Notes for Lobbrich PETERSDR


van Eeghen. Hofboek 38, 38v, 80 en 170v
Return to Lobbrich PETERSDR


Notes for Lysbet PETERSDR


van Eeghen. Hofboek 55
Return to Lysbet PETERSDR


Notes for Neeltgen PETERSDR


van Eeghen. Div. Mem. I 82
Return to Neeltgen PETERSDR


Notes for Welmoet of Weyn PETERSDR


van Eeghen. Hofboek 15, 20, 32, 59, 97, 170v, 227, 230 en 235v
Return to Welmoet of Weyn PETERSDR


Notes for Ytgen PETERSDR


van Eeghen. Hofboek 19 en 244v (1506)
van Eeghen Hofboek 236v (1511)
Return to Ytgen PETERSDR


Notes for Tryn Claes PETERSZ


van Eeghen. Inbr. I 443v
Return to Tryn Claes PETERSZ


Notes for Baerte PIETERS


v. Eeghen.
Op haar 15e jaar woont zij reeds op het Begijnhof.
Return to Baerte PIETERS


Notes for Griete PIETERS


van Eeghen. Karth. Don. 76, Top. Col. Wijdekerksteeg 1509 Oct 18 en Hofboek 4,
9, 11, 16v, 17, 17v, 21v, 28v, 31v, 34v, 236v en 241v
Return to Griete PIETERS


Notes for Helena PIETERS


Info Directoria.
Return to Helena PIETERS


Notes for Heyltgen PIETERS


1959jb51. In 1664 was zij meesteres.
van Dijk. Zeer waarschijnlijk was zij eigenaar van huisnummer 40.
Zie PA 740-184 voor eigendomsbewijs uit 1681, oudere transportakten vanaf 1620
en een testament van haar van 1675.
Return to Heyltgen PIETERS


Notes for Bert PIETERSDOCHTER


1956mb43.
Zij (of haar erven) verkocht op 14 oktober 1534 1/6 deel van huisnummer
25.
Return to Bert PIETERSDOCHTER


Notes for Ael PIETERSDR


van Eeghen. Top.Col. Kerkstraat 1541 Oct 20, Gh. A. Inv. X, 2, 56v en Hofboek
18v, 29, 34v, 55 en 241v
Return to Ael PIETERSDR


Notes for Gheert PIETERSDR


van Eeghen. Hofboek 33v, 102 en 242
Return to Gheert PIETERSDR


Notes for Tryn PIETERSDR


van Eeghen. Hofboek 11, 11v, 14v, 15, 16, 39, 83v, 84, 112, 189, 241v, 243,
244v, 245 en 246 en H.Z.H. 142
Return to Tryn PIETERSDR


Notes for Ytgen PIETERSDR


van Eeghen. Hofboek 9v, 17, 18, 18v, 237v, 241, 241v, 243 244v (zie ook
meesteressen)
Zie ook BK 304
Return to Ytgen PIETERSDR


Notes for Heer Pieter (Petrus) PIETERSZ


van Eeghen. De stad biedt aan aan Mr. Herwyck Gysbertsz, die bij zijn vrienden
en familie in Amsterdam zou willen wonen en sterven, maar die in Heidelberg
een beneficie heeft, om het regiment van de Begijnen op zich te nemen, wier
pater onlangs is gestorven, waarvoor ze hem een "lyfpensye" zal geven. (Gr.
Mem. I 90)
Return to Heer Pieter (Petrus) PIETERSZ


Notes for Mr. Jacob PIETERSZ


van Eeghen. Hofboek 10, 92 en 189
Return to Mr. Jacob PIETERSZ


Notes for Hermina POEL


van Dijk. PA 740-738 bevat Bisschoppelijke machtiging tot aanvaarding van een
fundatie door haar. 1931.
Return to Hermina POEL