Notes for Geerte POUWELSDR


van Eeghen. Gh. A. Inv. X, 1, 36.
 Zie ook BK 313
Return to Geerte POUWELSDR


Notes for Gheerte POUWELSDR


van Eeghen. (1550) Gr. Mem. II 35v
Return to Gheerte POUWELSDR
Notes for Catharina PRONK


Boek.
Zij bewoonde huisnummer 28 in ieder gaval op 14 maart 1720.
Return to Catharina PRONK


Notes for Veronica PRONK


Boek.
Zij schonk huisnummer 26 "Bethanië" op 5 december 1708 aan het Begijnhof
middels Mwynoe Spiegel.
Return to Veronica PRONK


Notes for Lysbet Pieter (Rascors) RASCHERS


van Eeghen. Hofboek 10v en 34v
Return to Lysbet Pieter (Rascors) RASCHERS
Notes for Dingna REIJERS-SCHUYT


van Dijk. PA 740-277 bevat stukken betreffende de liquidatie van een som geld,
door haar aan de meesteressen in bewaring gegeven uit 1695 - 1706.
Return to Dingna REIJERS-SCHUYT


Notes for Baert Jans (Rijken) REKKEN


1987jb79.
Return to Baert Jans (Rijken) REKKEN


Notes for Joanna REMBERTS


1959jb51. Pastoor David van der Mye noemde haar een voorbeeld van
naastenliefde.
Info Directoria 1672-1692 van David van der Mye.
Overlijdensdatum.
Return to Joanna REMBERTS


Notes for Ida REMMEN


Info Directoria.
Return to Ida REMMEN


Notes for Joanna REMMEN


Info Directoria.
Return to Joanna REMMEN
Notes for Dorothea RERINK


van Dijk. PA 740-739 bevat Bisschoppelijke machtiging tot aanvaarding van een
fundatie door haar. 1936
Return to Dorothea RERINK
Notes for Aef REYERSDR


van Eeghen. Hofboek 59
Return to Aef REYERSDR