Notes for Margriet REYERSDR


van Eeghen. Beg. A I 25 (1509)
Return to Margriet REYERSDR


Notes for Neel REYERSDR


van Eeghen. Hofboek 17, 18v, 245
Return to Neel REYERSDR
Notes for Alyt Symon Jacob REYERSZDR


van Eeghen.
Return to Alyt Symon Jacob REYERSZDR


Notes for Geertruydt Symon Jacob REYERSZDR


van Eeghen. Inbr. I 186 en Hofboek 19, 38v, 29 en 240v. Katryn Claes Moeyert BK
nummer 337 was waarschijnlijk familie.
Return to Geertruydt Symon Jacob REYERSZDR


Notes for Lysbeth Symon Jacob REYERSZDR


van Eeghen. Inbr. I 186 en Hofboek 19, 38v, 29 en 240v. Haar zuster Alyt is in
het Nieuwe Nonnen klooster. Ze waarschijnlijk waren familie van Katryn Claes
Moeyerts. Lysbeth stierf +/- 1512, Geertruydt leefde nog in 1519.
Return to Lysbeth Symon Jacob REYERSZDR


Notes for Ludouwe Garbrant RICONTSZDR


van Eeghen. Gh. A 103 en 141 en Karth. Don. 44v
Return to Ludouwe Garbrant RICONTSZDR


Notes for Maria RIDDERS


Info Directoria.
Return to Maria RIDDERS


Notes for Maria Jans RIJCKE


van Dijk. In 1650 schenkt zij de kapel een zwaar verzilverde godslamp.
van Dijk PA 740-31 vermeld d.d. 15-2-1690 dat zij samen met Anna Vechters
"Mobilia"schenkt.
Return to Maria Jans RIJCKE


Notes for Marritje Jan RIJCKEN


1971mb58.
van Dijk. zij mag niet verwart worden met Maria Jans Rijcke BK 153.
Return to Marritje Jan RIJCKEN


Notes for Euphemia ROBIJN


1971 mb58
Zij huurde numer 45 in 1805 deels
Return to Euphemia ROBIJN


Notes for Alyt Herman RODEBURCHSDR


van Eeghen. (1570 30 mei) Beg. A I 39
Return to Alyt Herman RODEBURCHSDR
Notes for Soortge RODENBURCHT


Boek.
Vanaf 8 juli 1648 wordt huisnummer 22 deels haar eigendom.
Return to Soortge RODENBURCHT


Notes for Marie ROELOFFS


1955mb42
Staat op lijst aangegeven goederen.
Return to Marie ROELOFFS


Notes for Anna RUISCHEN


van Eeghen. (1576) Hofboek 51v
van Eeghen. (1577 januari) Hofboek 224
Return to Anna RUISCHEN


Notes for Annegen RUYSSCHENDR


van Eeghen. Hofboek 223 (1580 Januari), Beg. A I.41 (1580 15 Oktober), Hofboek
64v (1583 Oktober), Hofboek 230v (1584 Februari)
Return to Annegen RUYSSCHENDR


Notes for Maaritge Jans RYCKEN


1959jb51.
In 1664 was zij meesteres.
Return to Maaritge Jans RYCKEN