Notes for Jutte SYMONDSDR


van Eeghen. Jor. Lep. en Hofboek 16v, 34v, 224, 237v, 242v
Return to Jutte SYMONDSDR


Notes for Elisabeth Antoinette SYMONS


van Dijk. PA 740-307 bevat Bisschoppelijke machtiging voor het bestuur van 't
Hof, tot aanvaarding van een schenking van een som geld door haar, 1899.
Bijgevoegd is de kopie-aanvraag d.d.16 februari 1899.
van Dijk. PA 740-308 bevat cessie van hypotheken ddor de gezusters Elisabeth
en Maria Symons aan 't Hof geschonken. 1896 - 1898.
Return to Elisabeth Antoinette SYMONS


Notes for Jannetje SYMONS


1971mb58.
In 1642 werd huisnummer 35 van haar en van Lobberich Dobben.
Return to Jannetje SYMONS


Notes for Maria SYMONS


van Dijk. PA 740-308 bevat cessie van hypotheken ddor de gezusters Elisabeth en
Maria Symons aan 't Hof geschonken. 1896 - 1898.
Return to Maria SYMONS


Notes for Marritje SYMONS


van Dijk. PA 740-73 laat zien dat zij op 10 februari 1618 is ingetreden.

van Dijk. Op 23-8-1665 wordt huisnummer 10 eigendom van haar en Marritje Jans
Ryke.
Return to Marritje SYMONS


Notes for Weyn SYMONS


van Eeghen. Gh. A. Inv. X, I, 102v en X, 2, 97 en Hofboek 4, 28, 61 en 243
Return to Weyn SYMONS


Notes for Gerbrich SYMONSDR


van Eeghen. Inbr. I 40v
Return to Gerbrich SYMONSDR


Notes for Griet SYMONSDR


1957mb44
Woonde in 1552 en ook in 1565 op nummer 34
Return to Griet SYMONSDR


Notes for Griete SYMONSDR


1957mb44
Woonde in 1531 op nummer 34
Return to Griete SYMONSDR


Notes for Katryn SYMONSDR


van Eeghen. Imbr. III 188v, X. 248, R.B. II 259 Gh. A. Inv. X, I, 99 en X, 2,
70, T.R.. 1546, fol. 101v en Hofboek 3, 26, 27v, 57, 58, 78v, 101v, 102 en
240.
Ze worden aangeduid met s.g. in 1522, 1563 en 1580.
Return to Katryn SYMONSDR


Notes for Margriet SYMONSDR


van Eeghen. Beg. A  I 20 (gedrukt Overvoorde 614)
Return to Margriet SYMONSDR


Notes for Nies SYMONSDR


1957mb44 Woonde op nummer 34 in 1505 en zij kocht op 5 juli 1507 1/6 deel van
dit huis voor F 70,-
In 1511 staat zij genoemd als (oudste) bewoonster van nummer 34.
Zij wordt in 1515 en 1521 vermeld als meesteres.
van Eeghen. Hofboek 10, 10v, 31v,156v, 157, 231v en 240v. Zie ook
Meesteressen
Return to Nies SYMONSDR


Notes for Volck SYMONSDR


1957mb44
Woonde van 1518 tot 1573 op nummer 34
Was in 1559 meesteres en ook (nog) in
1570
Return to Volck SYMONSDR


Notes for Volckgen SYMONSDR


van Eeghen. (1559 3 januari) Wk. Ch. La 81
van Eeghen. (1561 10 september) R.B. II 45
van Eeghen. (1570 30 mei) Beg A I
39
Return to Volckgen SYMONSDR


Notes for Louise TERSTEEG


Boek.
Op 13 maart 1889 werd zij genoemd als eigenaar van huisnummer 7.
Return to Louise TERSTEEG
Notes for Elisabeth TIELEMANS


1971 mb58
in 1642 bezat zij huis nummer 45
Return to Elisabeth TIELEMANS