Notes for ZZ2 VAN BEEST


van Dijk. PA 740-311 bevat stukken betreffende een procedure van Willem de
Lange contra meesteressen in zake begrafeniskosten enz. van gezusters van
Beest. 1757 (8 stukken)
Return to ZZ2 VAN BEEST


Notes for Cornelia VAN BERGEN


Boek.
Op 20 mei 1729 werd huisnummer 28 van haar.
Return to Cornelia VAN BERGEN
Notes for Judith VAN BORCULO


den Blanken.
Return to Judith VAN BORCULO


Notes for Maria VAN BOUGONDIJE


van Dijk. PA 740-300 bevat verklaring betreffende schenking van een huis door
haar aan 't Hof gedaan. 1705
Return to Maria VAN BOUGONDIJE


Notes for Pieter VAN BUIJTEN


van Dijk. PA 740-284 bevat stukken betreffende een fundatie door hem gesticht
uit 1762 en 1771.
Return to Pieter VAN BUIJTEN


Notes for Johannes Gerardus Maria VAN BURGSTEDEN


Ger van Dijk: Hij draagt de titel; Zijne Hoogwaardige Excellentie.
Ger van Dijk: Dus niet vergeten dat Jan op 15 maart 2004 40 jaar geleden tot
priester gewijd is.
Return to Johannes Gerardus Maria VAN BURGSTEDEN
Notes for Wendelmoet Jandr VAN CAMPEN


1965jb57
Zij is waarschijnlijk dezelfde als Weyn Jandr (bk37)
Return to Wendelmoet Jandr VAN CAMPEN


Notes for P. VAN CRANENBURGH


van Dijk. PA 740-727 bevat brief van hem in zake fundatie voor Maria Dommer en
overl. familie.1840
Return to P. VAN CRANENBURGH


Notes for Eva VAN CRANEPOEL


1908jb06
Return to Eva VAN CRANEPOEL


Notes for A.J. VAN DALEN


Info mw. Woudstra.
Return to A.J. VAN DALEN
Notes for Adrianus Augustinus VAN DIJCK


van Dijk.
Return to Adrianus Augustinus VAN DIJCK
Notes for Maria VAN GEIJT


Boek.
Op 16 -10-1795 wordt huisnummer 17 door haar als meesteres eigendom van het
Begijnhof.
Return to Maria VAN GEIJT


Notes for Geertruide Maria VAN GIJT


van Dijk. Testament van haar uit 1815 in PA 740-267
Return to Geertruide Maria VAN GIJT


Notes for Cornelia VAN GOOR


van Dijk. PA 740-266 bevat een Extract uit het register der resolutiën van de
Staten van Holland, waarbij van kracht wordt verklaard, een testament van haar
d.d. 2 juni 1717, aangezien de begijnen niet vallen onder het testeerverbod
van 1655, 1731.
Return to Cornelia VAN GOOR