Notes for Jannetgen (Dirxdr) VAN GRAFT


van Eeghen. Hofboek 19v en 189
Return to Jannetgen (Dirxdr) VAN GRAFT


Notes for Marie Jacobs VAN HOEFF


van Eeghen. Hofboek 223 (1580) en Hofboek 64v (1583)
van Dijk. Haar ouderlijk erfdeel bedroeg +/- 12.200
gulden.
Return to Marie Jacobs VAN HOEFF


Notes for Tryn Claesdr VAN HOREN


van Eeghen. Hofboek 27
Return to Tryn Claesdr VAN HOREN


Notes for Maria VAN IMBRACHT


van Dijk. PA 740-271 bevat codicil van haar ten behoeve van 't Hof uit 1756.
Bijgevoegd zijn een lijfrentebrief van 1710 en haar testament van
1744.
Return to Maria VAN IMBRACHT
Notes for Joanna VAN KILSDONK


van Dijk. PA 740-752 bevat briefje waarin zij haar fundatie bepaalt. d.d. 1823
Return to Joanna VAN KILSDONK


Notes for Bernardus Henricus VAN KOKKELINK


van Dijk. PA 740-73 Meld dat deze pastoor in zijn periode 6 Begijntjes profeste.
Return to Bernardus Henricus VAN KOKKELINK


Notes for Anna Teunis VAN LENNEP


Boek.
In 1733 was huisnummer 28 van haar.
Return to Anna Teunis VAN LENNEP
Notes for Aefge VAN MARCKEN


1952mb39
Return to Aefge VAN MARCKEN


Notes for Annetge VAN MARCKEN


1952mb39
Return to Annetge VAN MARCKEN


Notes for Claes VAN MARCKEN


1952mb39
In 1614 en ook daarna was hij houtkoper.
In 1631 werd hij aangeslagen voor de 200e penning.
Zij woonden o.m. Haarlemmer Houttuinen 65 (Het Noorsche
Bosch)
Return to Claes VAN MARCKEN