Notes for Grietge VAN MARCKEN


1952mb39
Return to Grietge VAN MARCKEN


Notes for Ds. Gerardus Joannisz VAN MONNIKENDAM


van Eeghen. B.B.H. XXXI 12
Return to Ds. Gerardus Joannisz VAN MONNIKENDAM


Notes for Nel Jansdr VAN NAERDEN


van Eeghen. Hofboek 46
Return to Nel Jansdr VAN NAERDEN


Notes for Mgr. Gerardus C. VAN NOORT


van Dijk. PA 740-366 bevat album met handtekeningen van hen, die bijdroegen tot
de feestgave op de 70ste verjaardag van hem. 1931.
van Dijk. PA 740-367 bevat stukken en knipsels over de huldiging van hem
t.g.v. 70ste verjaardag. 1931
van Dijk. PA 740-368 bevat kranten betreffende het gouden priesterfeest van
hem. 1934. (24 stukken)
van Dijk. PA 740-369 bevat item vanwege zijn diamanten priesterfeest. 1944 (11
stukken) met foto's.
van Dijk. PA 740-370 bevat stukken betreffende de dood en begrafenis van hem.
1946.
Return to Mgr. Gerardus C. VAN NOORT


Notes for C. VAN POELENBURG


Boek.
Zij bewoonde in 1742 huisnummer 33 "Poelenburg"
Return to C. VAN POELENBURG


Notes for Heynrick Jan Claesesdr. VAN PORCYN


v. Eeghen.
Zij verliet het Begijnhof om te trouwen.
Return to Heynrick Jan Claesesdr. VAN PORCYN


Notes for Margaretha VAN RAAY


van Dijk. Zij schenkt in 1715 een schilderij aan het Begijnhof, welk ze weer
terug neemt als zij met ruzie het hof verlaat. Het gaat om een schilderij "een
altaar stuck het pinxterfeest, toe zij is ontvangen" (vereringslijst)
van Dijk. PA 740-140 bevat huurcedulen voor haar en Agatha Guérin. 1726 en
1802
van Dijk. PA 740-310 bevat stukken betreffende een procedure van haar, contra
het bestuur van 't Hof, in zake slechte behandeling enz. 1728 - 1741 (19
stukken).
van Dijk. PA 740-73 ? zij had een dienstmeid ( Marie de Haas)
Return to Margaretha VAN RAAY


Notes for Margareta VAN RAIJ


Zij komt 3x voor en is misschien 1 persoon. zie BK150 en BK460
Return to Margareta VAN RAIJ


Notes for Margaretha VAN RAIJ


van Dijk. Waarschijnlijk dezelfde persoon als die met ruzie het Hof verliet.
Return to Margaretha VAN RAIJ


Notes for Jannitgen (Dirxdr) VAN REENEN


van Eeghen. Hofboek 19, 38v 229v, 244v en 245
Return to Jannitgen (Dirxdr) VAN REENEN


Notes for Anna Gerritsdr VAN SANTEN


van Dijk. PA 740-276 bevat testament van de zusters Anna en Maria uit 1608.
Return to Anna Gerritsdr VAN SANTEN