Notes for Maria Gerritsdr VAN SANTEN


van Dijk. PA 740-275 bevat testament van haar uit 1625.
Return to Maria Gerritsdr VAN SANTEN


Notes for Margareta Melys Paels VAN UTRECHT


v. Eeghen (Stukken S. Margaretha klooster, vergl, Karth. Leg. achterin 5v)
Return to Margareta Melys Paels VAN UTRECHT


Notes for Maria Sybrandsdochter VAN VEEN


Boek. Zij verkocht huisnummer 25 in 1718.
Return to Maria Sybrandsdochter VAN VEEN


Notes for Anna VAN WOLFSWINKEL


Boek. Op 16 oktober 1795 wordt door haar het huisnummer 17 eigendom van het
Begijnhof.
den Blanken.
Return to Anna VAN WOLFSWINKEL
Notes for Anna Geryts VAN ZANTEN


v. Eeghen.
Zij is reeds op haar 16e jaar Begijn
Return to Anna Geryts VAN ZANTEN


Notes for Anna VECHTERS


Boek.
In 1639 wordt huisnummer 12 in delen haar eigendom
Return to Anna VECHTERS


Notes for Annetje VECHTERS


van Dijk. PA 740-160 Blauwe map verteld ons dat zij op 23-8-1665 samen met
Marritje Jans Ryke huis nummer 10 kocht (voor het Hof?)

1959jb51. Zij schonk kerkschatten in 1664 en folianten (boeken) in 1671.
Zie ook BK 173.

van Dijk PA 740-31 vermeld dat zij in 1690 samen met Maria Jans Rijcke
"Mobilia"schonk.
Return to Annetje VECHTERS


Notes for Annitgen VECHTERS


1959jb51. In 1664 was zij meesteres.
Return to Annitgen VECHTERS


Notes for Lucia VECHTERSZ


Info Directoria.
Return to Lucia VECHTERSZ


Notes for Jan Claesz VEENMANSDR


van Eeghen. Inbr. II 30
Return to Jan Claesz VEENMANSDR


Notes for Geertruij VEERKAMP


van Dijk. PA 740-279 bevat stukken betreffende de aanvaarding van een legaat,
door haar aan 't Hof gemaakt.
Return to Geertruij VEERKAMP


Notes for Mary Jacobs VERHOEFF


van Eeghen. (1574 juli + 1575) Hofboek 223v, 41
Return to Mary Jacobs VERHOEFF


Notes for Maria VERVER(S)


Info Directoria.
Return to Maria VERVER(S)


Notes for Cornelia VINCK


Info Directoria.
Return to Cornelia VINCK


Notes for Cornelia Anna VINCK


van Blanken. noemt haar Cornelia Aeberti Vinck en meldt dat ze waarschijnlijk
ingetreden is tussen 1700 en 1710.
Directoria. van van der Mye meldt de datum van intreden en overlijden.
van Dijk. PA 740-309 bevat notariele akte, houdende schenking van grafsteden
in de Engels-Gereformeerde Kerk door haar aan 't Hof onder bepaalde
voorwaarden. 1736.
Return to Cornelia Anna VINCK
Notes for Clara VINK


van Dijk. Op 15 juli 1718 koopt zij huisnummer 24 voor het Begijnhof.
van Dijk. PA 740-38 tekent zij brief als "moeder en directrice van het
Begijnhof (meesteres) 29 maart 1718
Return to Clara VINK