Notes for Joanna VISSERS


van Dijk. in 1696 schenkt zij een schilderij "schilderije van de Moeder Gods
late op make" (vereringslijst)
Vermoedelijk op haar kosten Maria Hemelvaart laten
restaureren?
Return to Joanna VISSERS


Notes for Maria VLINDERS


Info Directoria.
den Blanken zet haar intrededatum tussen 1700 en 1710. (zie bijlage 2 blad 1
nummer 34 Doctoraalscriptie Annemarie van Blanken).
Return to Maria VLINDERS


Notes for M.C. ten VOORDE


Boek.
Zij ging door het leven als Zuster Begge.
Toen zij overleed was ze 94 jaar en overste van het convent op huisnummer 26
"Bethanië"
Return to M.C. ten VOORDE


Notes for Anna VOORHOUT


van Dijk. Dochter van de schilder Johannes Voorhout
Return to Anna VOORHOUT


Notes for Johannes VOORHOUT


van Dijk. Hij schilderde "Verrijzenis van Christus" dat in 1696 door een aantal
begijnen aan de kapel werd geschonken.
tevens maakte hij 4 altaarstukken voor de kerk
schoon.
Return to Johannes VOORHOUT


Notes for Alydt Jan Arysz die VULLERSDR


van Eeghen. Inbr. I 418v, Div Mem, I IIv en Hofboek 80v
Return to Alydt Jan Arysz die VULLERSDR


Notes for Tryn Jacob die WAELEN


van Eeghen zie ook BK 584
Return to Tryn Jacob die WAELEN


Notes for Anna WALDMAN


van Dijk. PA 740-743 bevat Bisschoppelijke machtiging tot aanvaarding van een
fundatie door haar gesticht. 1892
Return to Anna WALDMAN


Notes for ZZ WALIGI


van Eeghen. Karth. Don 77.
Voornaam onbekend ? (3 punten)
Return to ZZ WALIGI


Notes for Anna Maria WESTERMAN


Boek.
Tot 6 december 1832 was zij eigenaar van huisnummer 8.
Daarna werd het verkocht aan Gerarda
Brouwer.
Return to Anna Maria WESTERMAN


Notes for Joannes WESTERWOUDT


van Dijk. PA 740-744 bevat stukken betreffende de fundatie "der zeven
godslampen" door hem gesticht. 1891
Return to Joannes WESTERWOUDT


Notes for Maria WETTIG


van Dijk. PA 740-745 bevat extract uit testament van haar, houdende stichting
van een fundatie. 1860.
Return to Maria WETTIG


Notes for Cornelia WIGGERSDOCHTER


Boek.
In 1631 bewoonde zij huisnummer 23.
Return to Cornelia WIGGERSDOCHTER


Notes for Haze WILLEMS


1987jb79.
Zij erfde van Haes Claes omstreeks 1548 F 300,-
Return to Haze WILLEMS


Notes for Marytgen WILLEMS


1971mb58.
van Eeghen. Beg. A I 22
Return to Marytgen WILLEMS


Notes for Lobberich WILLEMSDOCHTER


1956mb43.
Op 13 juli 1534 verkochten de erven van haar 1/6 deel van huisnummer
25.
Return to Lobberich WILLEMSDOCHTER