Notes for Aeff WILLEMSDR


van Eeghen. Hofboek 20, 35, 35v, 114, 235 en 244
Return to Aeff WILLEMSDR


Notes for Claer WILLEMSDR


van Eeghen. Hofboek 7 en 77
Return to Claer WILLEMSDR


Notes for Griet WILLEMSDR


van Eeghen. Hofboek 16v, 17, 20v, 35v, 66v, 73, 80, 81v, 137 en 147v
Return to Griet WILLEMSDR


Notes for Griet Jan WILLEMSZDR


van Eeghen. Karth. Leg. 55
Return to Griet Jan WILLEMSZDR


Notes for Anna Cornelis WISSELAERSDOCHTER


1961jb53.
Return to Anna Cornelis WISSELAERSDOCHTER


Notes for Oedtgen Heren Jacob WITTEN


v. Eeghen Beg. A. I. 10
Return to Oedtgen Heren Jacob WITTEN


Notes for Jannitgen WOUTERSDR


van Eeghen. Hofboek 59 en 228v
Return to Jannitgen WOUTERSDR
Notes for Elbrecht WYBRANTS


1955mb42
Op lijst aangegeven goederen.
Op 18 oktober 1690 wordt huisnummer 23 door haar erven
verkocht.
Return to Elbrecht WYBRANTS


Notes for Margryet WYLLEMSDR


van Eeghen. Top. Col. bij de Nieuwe Brug
Return to Margryet WYLLEMSDR


Notes for Gerttout Jan WYNGERTSZDR


van Eeghen. WK. la 82
Return to Gerttout Jan WYNGERTSZDR
Notes for Margareta YSBRANDI


van Eeghen. Karth. Don. 74
Return to Margareta YSBRANDI


Notes for Ael YSBRANTSDR


van Eeghen. Hofboek 36, 156v en 157
Return to Ael YSBRANTSDR


Notes for Weyn YSBRANTSDR


van Eeghen. Hofboek 22 en 23
Return to Weyn YSBRANTSDR


Notes for Leysa ZAEL


van Eeghen. Karth. Don 44v. Zuster van Mr. Wilhelmus Zael.
Return to Leysa ZAEL