Archief huis Bergh: inventarisnr. 5678: Schatcedul van Millingen 1534, 1 stuk in een omslag.

Een transcriptie van deze akte werd mij ter beschikking gesteld door dhr. P.J. Bresser, archivaris van het Huisarchief Bergh.

Guido van Benthem, 16 mei 2002

Dit is die settinge tot Millingen
Anno XXXII (1532) angaende ind is gevallen ind gekomen in Anno XXXIII (1533)


Item Johan van den Poll, 4 schilde
Item Johan Leppelt, 2 schilde
Item Lysken ten Mey, 1,5 st
Item Reyner, 3 oirt st
Item Ansen Anssens, 3 oirt st
Item Wolter Rykers, 3 oirt st
Item Rutger van Ray, 3 schilde
Item Johan van Ray, 3 schilde
Item Arnt Hagens, 2 schilde
Item Ryck Symonssen, 3 oirt st
Item Ryck de Wilde, 1,5 st
Item Werner Rykers, 2,5 st
Item Alydt van Ray, 1,5 st
Item Rutger Rennen, 1,5 oirt st
Item Wilhem Brantz, 0,5 oirt st
Item Wilhem Gayen, 1 oirt st
Item Johan Ansenssen, 0,5 st
Item Henrick Franck, 1,5 oirt st
Item Henrick die Brouwer, 0,5 st
Item Ryck Hannen, 0,5 oirt st
Item Johan Goissens, 0,5 oirt st
Item Peter Rennen, 0,5 oirt st
Item Johan Boeyss, 0,5 oirt st
Item Geryt van den Poll, 1,5 oirt st
Item Ren Saerssen, 0,5 oirt st
Item Frederick van Oist, 0,5 oirt st
Item Johan Brockman, 1,5 oirt st
Item Ywen Anssen, 1 oirt st
Item Arnt van Noss, 1 oirt st
Item Geryt Hack, 1,5 oirt st
Item Herman Claessen, 0,5 oirt st
Item her Geryt van Oy, 1 st
Item Derick Gelreman, 0,5 oirt st
Item Geryt Sarryssen, 0,5 oirt st
Item Lambert Voss, 0,5 oirt st
Item Wilhem Fockinck, 0,5 oirt st
Item Arnt Menss, 0,5 oirt st
Item Bart Hack, 1 oirt st
Item Peter Holtacker, 1 oirt st
Item Helmich die Mey, 1 oirt st
Item Ott Anssen, 1,5 oirt st
Item Henrick die Wall, 1 oirt st
Item Johan van Oss, 1 oirt st
Item Derick Anssen, 1 oirt st
Item Styn Mengvysch, 0,5 oirt

Dit vurszeid syn die bynnen erven dan die kaeters gain dat meeste deell ind bidder broit

Dit heb ick sus gesatt na myn beste gevuelen die buyten eenen up elcken margen en halff oirt st ind die margen gelt hyr vast to pacht 1 goltgulden, ind die bynnen erven oick gesatt na oir gedaente, waer dat mynen gnedigen lieven joncker so belieft so mach men die cedell uyt laten schryven ind my weder by Herbet seynden

Dit nabeschreven syn die buyten erven


Item Peter van Aildenboickomer, 5 schilde, (GvB: geslacht von Aldenboickum)
Item die Telschryn(v)er, 2,5 schilde
Item erfgenamen Everhardi van Loen, 2,5 st
Item Johan van Wyenharen, 4 schilde
Item Hylleken van Eckeren, 2 schilde
Item Claiss Sarrys, 0,5 st
Item die Nassen kynder, 1 st
Item Herman Reyntk, 0,5 st
Item Bernt Krechtinck, 0,5 st
Item Johan Dercxssen, 0,5 st
Item Jan Thyssen, 3 oirt st
Item Henrick Otten, 3 oirt st
Item Henrick vanden Sand, 0,5 st
Item Joffer vanden Homhoick/Honehoick/Hovehoick, 0,5 st, (GvB: mog. Van der Hoevelick)
Item Wilhem Modde, 0,5 st
Item Bernt van Hoey, 1,5 st
Item Evert Gerytz, 3 oirt st
Item Luytk Serressen, 1 st
Item Roloff Frederix, 1,5 st
Item Derick van Heerd, 1 st, (doorgehaald)
Item vrouwe van Hoene, 3 st
Item Derick van Ray, 0,5 st

Summa van deser schattinghe vurszeid LXII schilde 1,5 oirt st

Terug naar Onderzoek