In de Kroniek van het Historisch Genootschap te Utrecht nr. 31 (1875), pag. 364-406 is een lijst van de steden en riddermatigen van Gelre, van omstreeks 1460 opgenomen . Deze lijst is overgenomen uit het archief te Hilten. In het jaarboek van het CBG 1993 (deel 47) is de Neder-Betuwe (uit de Kroniek overgenomen) weergegeven.
Bij toeval vond ik in het familiearchief van de familie Van der Capellen (RA Gelderland) onder nr. 278: "Riddercedul van Gelre van 1468. Afschrift 18de eeuw. 1 deel". Op de achterkant is in het orginele handschrift geschreven; "Oude Geldersche Riddercedul 1468", op de voorkant heeft iemand met een 20e eeuws handschrift "+ 1460" geschreven. Aanvankelijk dacht ik met een andere kopie van de lijst van 1460 te maken te hebben, echter voor de Neder-Betuwe blijkt deze lijst een paar kleine verschillen te bevatten met de lijst van ca. 1460 (andere ambten zal ik t.z.t. nog eens vergelijken), zodat inderdaad lijkt dat het hier een latere riddercedul betreft. Bij Warnsveld en Gorsel is, met een ander handschrift, een aantal namen later toegevoegd.

Dit sijn die Ritter en Knegten der landen van Gelre.

Ampt van Erckelens
Wicrade

Netert van Loevenich
Elbert Rossert
Willem van Moirtarijk
Tuijschenbroek

Henric van Melic
Weghberch

Peter van Eggenrade
Kruchten

Henric van Brempt
Henric Golsteijn
Gerrit Boeckholt, expertis

Dat ampt van Monfort
Die stad van Ruremunde

Heer Henrick van Meer, heer tot Roerde
Willem van Vlodrop, Erffvaegt tot Ruer
Johan van Oesten, Scholt tot Venlo
Nierstadt
Roefferen
Echt
Lijme
Bracht
Montfort
Odelienberch

Johan van Veijmerschem
Emont van Baerle
Gerrit van Paerle
Vlodrop

Gerrit van Oerode
Henrick van Winchem
Goert van Winchem
Zwalme

Derick van Oest
Besel

Engelbert van Holtmoelen
Elmpt

Willem van Elmpt
Schin

Frederick van Oppendorp
Tiegelen in den lande van Bruggen

Johan van Holtmoelen
Vullinck van Holtmoelen
Ot van Holtmoelen

Dat ampt van Creckenbeck
De stad Venlo

Willem Spee
Reijner van Holthuijsen
Vijrsen

Johan van Baersdonck
Grevenrade

Henrick van Wachtendonck
Aernt}
Wolter} van Wachtendonck, fratres
Claes}
Henrick van Hertevelt
Gadert Rutger Spede, Gadertszoon
Sander van Assel
Wankem

Aernt van Wachtendonck, en
Aernt sijn soone
Wolter van Paerle
Johan} Spede van Langevelt, fratres
Elbert}

Johan} van Hartevelt, fratres
Steven}


Sijbert}
Henrick} Spede, fratres
Winalt}
Hijnsbeke

Reiner van Brempt
Reiner van Brempt die jonge
Reiner} van Holthuijsen
Johan}
Henrick van Criekenbeeck
Johan van Kessel off van Rhede
Johan van Lievendaal
Lobbroick forsan Lobrecht

Johan van Boickholt
Godert van Boickholt
Arnt} van Boickholt
Herman}
Gadert van Heethuijsen
Dries van Heethuijsen
Johan van Wevelickhoeven
Leudt

Willem van Nijwenhem
Gerrit} Rose, fratres
Willem}
Henrick van Baerle cum filiis
Henrick
Johan
Willem
Heringe

Vastert van Oploe

Dat ampt van Kessel
Kessel

Willem van Kessel
Johan} sijn soonen
Tijs}
Sibert van Crekenbeke
Goert Roeffert
Helden
Baerle

Seger van de Horst
Coenraat sijn soon
Sijbert van Montfoort
Blederick
Vuerst

Johan van Dreijnt
Aert van Goor
Lotthem

Loeff van Dorth
Johan van Broekhuijsen, Swederszoon
Brede

Willem de Roever
Peter} van Brede, fratres
Sijbert}
Johan Spede
Sevenum

Johan Pepercoren
Horst

Derrick van der Horst, Amptman
Godert van de Hatert
Dirck van Blitterswijk
Willem van Broekhuijsen
Floris} van Mijrle, fratres
Johan}
Zwolgem en Furst

Sibert de Roever
Seger van Broekhusen
Theus van Broekhuijsen
Blitterswijk

Johan van Blitterswijk
Nierle

Herman Spede
Wanssum
Raide
Geisteren

Heer Adriaen van Broekhuijsen
Broekhuijsen

Gerrit van Broekhuijsen

Dat ampt van Stralen
Wolter} van Assel gebrueders
Steven}
Maes van Oest
Engelbert van Brempt amptman

Dat ampt van Gelre
Die stad van Gelre

Johan van Boetbergen, Erffmarschalk
Johan van Horst, Marschalk
Loeff van Ijssem
Niekirchen

Wolter van Steenhorst
Johan van Assel
Sander van Assel
Johan van Bellinckhaven
Willem Vel van Wesselinkhaven
Aldekirchen

Johan van Eijl Bartszoom
Sweder van Eijl
Wolter} van Assel Willems soonen
Johan}
Rutger op ten Berge
Johan van Eijl, Tielmans soon
Sweder Balderick
Wolter Asselt
Dirk van Paerle
Vronenbroick

Heer Willem van Goer
Dirck van Bronckhorst
Wetten

Loeff}
Arnt} van Pallant, fratres
Steven}
Caerle}
Sander van Eijl
Henrick van Honselaer
Aernt en Gerrit van Honselaer
Johan van Boetbergen janszoon
Loeff van Boemel
Goert van Wienhorst
Johan van Ingenschiet in Geenschiet lege
Capelle

Willem van Boetbergen
Gerrit van Boetbergen
Jaben Engelschen, cum fratribus
Johan
Dirrick en
Henrick
Johan} van Boetbergen, fratres
Dirrick}
Pont

Sander van Eger
Elbert} van Eijl Elberts soonen
Jan}
Arssen

Johan van Bueren, Heer tot Arssen
Dirck Schenck, Heer tot Arssen
Waelbeke

Johan Schenck van Niedecke

Dat ampt van Goch
Wese

Sijmon van Hartevelt, Stevenssoon
Henrick van Abroick
Loeff van Keldonck
Johan, sijn soon, richter tot Voesen
Rutger van Rulle
Henrick} van Plese, fratres
Willem}

Henrick} In Gheenswengrade
Johan}
Caert van Kenerbroick
Gerrit van Oploe
Johan} van Schenck, fratres
Henrick}
Johan van Hartevelt Dirkssoon
Steven van Hartevelt
Die stad van Goch

Loeff van Kreibroek
Elbert Bolle
Loeff van Egeren
Kessel

Reinken} van Zeller fratres
Dirck}
Johan van Galen
Boegen
Haessen
Homerschen
Viller
Asperden
Moldijk
Afferden

Derck Schenk van Nideg
Welle

Johan van Arendael, Heer tot Welle

Dat ampt van Cuijck
Die stad van Graeff

Heer Johan van Donck
Johan van Holt} fratres
Peter van Holt}
Kuijck

Wolter van Baex
Wolter sijn soon
Eduward van Gulich
Heer Henrick van Meer
Thijs van den Graeff
Henrick Collart van Lienden
Henrick sijn soon
Willem Bortschart van Vlodrop
Henrick Collart Rombouts soon
Bartolt} de Seger, fratres
Jacob}
Mill

Jacob Bartolt en Dirck Drijl fratres
Gielis van de Grave
Esscheren

Gerrit de Zeger
Henrick Snavel
Cornelis van Merwick
Loeff de Seger
Henrick van der Heijde
Nederloen
Beerse

Johan van Ep
Johan van Batthale
Arnt} van Beerse, fratres
Willem}
Reinder Prien van Beerse
Hendrick Heijn

Dat ampt van Haetendonck
Boegen

Henrick van Baer
Sambeeck

Herman van Holt cum fratribus
Henrick van Blitterswijk
Meer

Johan heer tot Meer
Beeck

Wijnaldt van Eijck
Boris van der Voirt
Johan der Hertoge
Peter van der Hautert
Arnt van Rijswijck
Oploe

Sijbert} van Pleese
Gerrit}
Wolter Leuwe
Henrick van der Voirt
Vastert} van Oploe
Elbert}
Gadert van Steenijs
Henrick van Pletzen
Johan van Boickholt
Overloen
In het Broick
Sint Cathrijne
Nasche se

Ampt van de Duijffel
Duijffel

Johan Kerskorff
Johan van Bijland
Johan van Laet (zal moeten zijn: Haelt of Halt)
Henrick van Hoevelwick
Huijbert van Lijnden

Nijmegen
Het Rijck van Nijmegen

Die Stad van Nijmegen

Arnt van Blitterswijk
Ubbergen

Arnt van Oeij, heer tot Ubbergen
Persingen

Henrick van Appelthern
Neder Bosch

Rembold van Beeck
Arent die Ruijter
Oij

Reijner Heere tot Oeij
Reijner sijn soon
Groesbeek

Derick van Groisbeecke
Wijechem

Rutger}
Bogert} van Gael fratres
Henrick}

Ott} van Gaelen
Bernt}
Johan van Groesbeeck Ottensoon
Balgoij

Walraven van Oij
Peter van Oij
Jacob van Mekeren
Wurde

Johan van Buren, bastert geheiten van Heetseacker
Boningen

Ot en Gadert van Bonijnge
Johan van Landwijck
Derick van Aelvondt
Ewijck
Wijntsen

Johan van Rutenberg
Nijfftrijck

Derick} Dois
Arnt}
Johan van Lijenen
Hoemen

Johan van Groesbeeke
Malden

Dat ampt van Maes en Wael
Overasselt

Gerrit} van Merwick
Luijs}
Willem Pijeck
Gijsbert Bolle
Nederasselt

Herman van Mekeren
Apelteren

Willem van Berchem
Willem van Apelteren
Altevurst

Willem} van Drijel fratres
Johan}
Maes Bommel die stad

Jacob van Riemsdijck
Leuken sijn soon
Alphen
Droemel

Seger van de Polle
Heer Gaerit van de Polle
Johan van de Polle Gijsberts soon
Herman van de Polle Jans zoon
Arnt van de Polle Aerents zoon
Gerrit van Bueren
Arnt van de Polle
Wamel

Willem} Millinck
Joris}
Derick die Haese
Johan} Spaen
Alert}

Herbert}
Gerit} van Delpht
Gerit}
Roeloff Pieck
Gijsbert van de Polle
Leuwen

Rutger van Rufel
Michiel van Riemsdijck
Henrick van Riemsdijck
Puffelick

Henrick van Puffelick
Herman van Schoerenborch
Roelef zijn zoon
Ot} van Mekeren
Gerit}
Hernen

Herman Wijhe
Hairen

Florus van Mekeren
Roeleff van Merwijck
Antsem van den Bergh
Wolter van Baexen
Druijten

Willem van Drueten Arnts zoon
Willem Schoenauwen
Jacob van Drueten
Afferden
Wijnsen
Baetenborch

Heer Gijsbert van Bronckhorst

Ampt van Overbetuwen
Herven

Gerrit van Rossem
Willem}
Henrick} van Rossem fratres
Steven}
Derick}
Aerde
Angeren

Johan van Husen senioris filius
Henrick van Husen
Willem van der Horst
Johan van Heese
Elden
Driel

Arent van der Lauwijck
Gaert} Ingen Nuwelandt
Willem}
Heteren

Roeloff Momme
Roeloff van Wese
Willem van Egtelt
Randwijck

Rutger} van Lauwijck
Arnt}
Hemmen

Johan}
Derick} van Lijnden
Cornelis}
Aendelst

Berent Hacfoirt
Willem Hakke
Johan}
Willem} Hackfoirt fratres
Henrick}
Hervelt

Walraven van Gent
Jacob van Velen en Gerit
Henrick Hakke
Willem van Delen
Valburg

Ott Ingen Nuwlandt
Ott van den Stade
Setten

Evert Hacke
Jan van Bemmel
Elst

Arnt}
Henrick} van der Lauwick fratres
Jan}
Arnt van der Lauwick Dercks soen
Jorde van der Lauwick Willems soen
Johan Ingen Nuwlandt
Johan Kijvit
Ewick

Roeloff} die Ruijter
Arnt}
Oestholt

Derick van Bronckhorst
Sander van Herwen
Willem van Santwijck
Lent

Derick} van Lent fratres
Ott}
Doernick

Johan van Steenbergen
Ott van Steenbergen
…. Van Steenbergen
Willem van Heese
Ressen

Dirck van Steenbergen
Bemmel

Henrick van Brienen alii legunt Beijnem
Peter van Hoevelwijck
Sander van Welij
Dirck van Weeze
Halderen

Goesen van Winsen
Gent

Willem van Gent
Arnt} van Poelwijck
Willem}
Jan ten Voerde
Doerenborgh

Aernt Pieck van Gameren
Hulhuijsen

Ott van Hessen
Pannerden
Hoemert

Dat ampt Nederbetouwe
Die stad van Tiel

Henrick Pless (1460: Pelss)
Lambert van Bueren
Ghijsbert de Cock
Ravenswaij

Heer Jan van Vianen Ritter
Gerrit van Bueren
Gosen van Lijnden
Rijswijck

Dirck van Brakel
Gerrit van Heteren
Gerrit van Wijck Loissoon
Henrick van Weese
Gerrit van Wijck Florissoon
Malderick

Gerrit van Cuelenborch
Johan van Opwijck
Ott van den Gruijthusen (niet op de lijst van 1460)
Herman van Leeuwen
Willem van Culenborgh
(op de lijst van 1460 nog: Hubert van Cuylenborch)
Eck

Gerrit van Malderick
Hubert van Eck
Dirck van Eck Loessoon
Henrick van Malzen
Jan van Eck
Jan van Eck tot Wijle
Ijngen

Roeloff van Meerten
Bartholomeus van Eck
Oemeren
Lienden (1460: Leede)

Jan van Brakel
Jan van Meerten
Dirck} Schoijert fratres (opm. In jaarboek CBG: lees: Foyert)
Wolter}
Willem van Bruggen, alii legunt Beijnem (latijnse toevoeging ontbreekt op lijst van 1460)
Gerrit van Grootveldt
Daem van Lockhorst
Kesteren
Hoesden

Gerefaes de Voss
Gosen van Lienden
Hien
Dodenweerde

Sander} van Weese fratres
Berent}
Jan} van Dodenweerde fratres
Gerrit}
Helmich} van Welij
Ott}
Alert van Bommel (1460: Bemmel)
Henrick van de Poll
Oechteren

Wolter van Ijsendoren
Jan van Benthem
Sander van Weese van de Lauwick
Echtelt

Jorden van Wije
Willem van Wije
Walraven van Wije Janssoon
Ott van Echtelt
Arnt Piek Francken soon (ontbreekt op de lijst van 1460)
Isendoren

Gillis van Riemsdick
Wolter van Ysendoren
Willem de Hase Claerberts soon
Jan van Rutenberch
Alert vanYsendoren
Zuelen

Jan van Rossem Heer Johanssoon
Henrick van der Moelen
Avesaet

Gerrit van Zuelen
Jan Voss van Avesaet
Willem van de Moelen
Walraven van Zuelen
Alert van Rijswijck
Droempt

Dat ampt van Bueren
Die stad van Bueren

Alert van Bueren Janssoon
Lambert van Bueren
Arnt van Bueren
Herberen van de Stege
Ernst van Ewick Suermontssoon
Jorden van Lauwick rentmeester
Boesinchem

Ernst van Euwick Gerritssoon
Salmende

Ott van Bueren
Asch
Errekem
Buermalsen
Tricht

Derrick van Bueren
Arnt van den Steine
Henrick van Bronckhorst

Dat ampt van Bommelre en Tielerweerd
Eerst Tielerweerd
Sentwijnden

Gerard Heer tot Culenborch tot Weerde
Hemert

Willem van Heze
Sweer van Weerdenborch
Varick

Jan van Varick
Willem van Beest
Henrick van Varick Berentssoon
Hesel

Willem van Haeften
Opijnen

Aernt}
Alfart} de Cock gebrueders
Ghijsbert}
Nederrijnen

Willem}
Ghijsbert} de Cock
Frederick}
Hijer

Johan Heer tot Bruch en tot Weerdenborch Erffhoeffmeester
Walraven} Gebruederen
Reinier}
Tuijl

Willem van Haeften
Claes sijn soon
Jan van Schoenouwen
Meus Pieck
Arnt sijn soon
Dirk} van Tuijl fratres
Jan}
Est

Reinier van Tuijl
Henrick van Tuijl
Haeften

Arnt van Haeften
Willem van Holthuijsen
Helluwe

Arnt} van Corttenburch
Gerrit}
Herwijnen

Heer Walraven} van Haeften fratres
Ott}
Jan van Herwijnen janssoon
Arent van Drakenborch
Vuiren

Walraven van Vuiren
Geilinhem

Oth van Geilinchem
Daem van Hoeckelen
Romde

Ot van Asperen
Enspijck

Herman Pieck Hermans soon
Aernt sijn soon
Hubert van Beesde
Deijl

Alert} van Tuijl fratres
Ghijsbert}

Wolter} van Beesde fratres
Huijbert}
Jan van Weerdenborch
Willem van Tuijl
Malsen

Jan van Arckel
Roempt

Herman van Steenhuijsen
Herman sijn soon
Wadenoij

Giesbert van Meer
Meteren

Jan van Meteren van Cuijck
Spijck

Oth}
Jan} van Vuijren fratres
Walraven}
Beesde

Aernt Pieck Heer tot Asperen
Heer Walraven} Pieck fratres
Ott}
Ott van Lexweerde
Rinoij

Ott, Derck en Jan van Beesde fratres

Bommelerweerd
Herwerden
Rossen

Jan van Rossum
Gosen van Brakel
Drijl

Gosen van Drijl Jordens soon
Hemert

Heer Jan} van Hemert fratus
Peter}……vacatur Steesken
Steffen}
Alst

Hillen van Aelst
Pueroijen

Meerten van Herler Heer tot Puijroijen
Amersoijen en Welle

Claes van Malsen
Ott sijn soon
Brakel

Stefen van Broekhuijsen van Werdenburg
Zulinchem

Aernt van Herler
Nijwael

Heer Aernt van Herler Ritter
Gameren

Franck Pieck en Aernt sijn soon
Bruchem

Willem van Berchem
Kirkwijck

Johan en Engelbert de Cock fratres
Delwijnen

Arnt de Cock Arentssoon
Adriaan van Balveren
Die stad Zaltbommel

Veluwe
Die stad van Arnhem

Heer Winalt van Arnhem
Claes van Aller
Oosterbeke
Redinchem

Reinier van Homoit
Jan van Gelder
Velp

Dirck Brueder tot Wisch
Ghijsbert ter Hoeven
Reden

Ghijsbert Derrick van Herden fratres
Steven Gruter van Elinchem
Willem van Aller
Elinchem

Heer Arnt van Middagten
Dierden
Spankeren
Brijmmen

Ghiesbert van Mekeren
Halle

Dat Richterampt van Veluwen
Die stad Wageningen

Johan van Dolre scholt
Bartolt van Sallant
Berinchem

Aernt van Thuijl
Henrick Pannenbrock
Ghiesbert van Thuijl
Jan van Heukelen
Ede

Willem van Schoenouwen
Gerrit Henrick Vrese van Strouwick
Aenstoet

Brant van Delen
Aelbert van Delen
Voerthuijsen
Gaerderen
Koetwijck
Elspijck
Niekircken

Cosijn van den Alden Bernvelde
Johan van Aller van Stoutenberch
Johan van der Helle cum fratribus
Herman
Johan, Gerrit, Cosijn en Henrick
Putten

Henrick van der Helle
Heer Ghijsbert van Wachtendonck
Hoevelaken
Scherpenzeel

Ott van Scherpenzeel
Gerrit}
Derrick} van Scherpenzeel fratres
Carselis}
Armel
Nunspit
Die stad Harderwijck
Dorenspijck

Hendrick de Vos van Steenwijck
Oosterwolde
Die stad Elborch
Aldenbroick
Die stad Hattem
Herde

Johan Bentinck
Vorachten

Jacob} van Essen
Henrick}
Engelbrecht die Luade
Epe
One

Arent ten Voirde
Gerrit van Gamer (Garner)
Steven Bentinck
Vaessen

Reinald van Herwen
Jacob Toesterenhove
Niebroeck Stadt
Appeldoerne

Steven Havercamp
Begbergen
Voerst

Johan Steenbergen
Aleff van Couverden
Heer Johan van Hemert
Wilp
Twelde

Huijgen} Vermoijde
Johan}
Lubbert die Heiden
Albert van Suederaes
Terwolde

Reinier van Appeltoren

Dat land van Zutphen
Willem Heer tot Bergen en Bilant
Heer Henrick Heer tot Wisch
Sweer van Rechteren Heer tot Voorst en tot Keppel
Aleff van Coverden
Derrick Heer tot Wisch
Egmond Heer tot Baer
Die stad Zuthen

Derrick} van Dort fratres
Henrick}
Aleff van Homoijt
Bronckhorst

Ernst van Harderwijck
Warnsfelde

Bijgeschreven met ander handschrift (de volgende 3 namen):
Johan van der Capellen
Evert van der Voorst
….. van Suderas
Almen
Gorsel

Bijgeschreven met ander handschrift (de volgende 3 namen):
Joh Bentinck
Derck van Keppel
Henrick van Eschede
Hengel

Steven Gerrit van Kernhem
Dirck van Heeckeren
Roederlo
Die stad van Loechem

Wolter van Keppel van Verwolden
Wolter} van Keppel fratres
Sweer}
Henrick van Diepenbroeck
Reinalt van Keppel
Die stad van Grolle

Henrick van Beesten
Herman van Marhuls
Zelem
Wichmonde
Voirden

Gerrit} van Hackfort fratres
Heer Jacob}
Steijnre

Heer Arnt} van Middagten
Herman}
Rijcwijn Cloick
Gijsbert van Berssenborch
Willem van Baeck
Evert van Baeck
Die stad Doesborch

Palick van Sevener
Angerlo

Johan Mom van Kel
Henrick van Heker
Droempt

Willem van Hoevelwijck
Jorden cum fratribus van Hoevelwijck
Keppel

Henrick van Ruenorde
Hoemel

Johan Momme
Derick Kelle Derrickssoone
Jacob van Enghuijsen
Henrick van Hekeren
Die stad Doetecum

Frederick van Baer
Wolter van Holt
Ghiesbert van Broeckhuijsen
Gerrit Sittenbroeck
Evert van Ossenbroeck
Elten

Agnese van Bronckhorst, abdisse der werlicke kircke van Elten
Willem van Rees
Wolter Tinnagel
Dat Lentgen van den Berch

Palic van Helbergen
Gerrit van Karenhorst
Gerrit van den Karenhorst
Evert van Ulff

Terug naar Onderzoek