+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Last upload at 1300 at 01-03-2003

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tja het staat er soms zo makkelijk in een advertentie... zo verschrikkelijk makkelijk : te koop, wegens andere hobby (  ??!! ) reptiel, m/v, met bak, t.e.a.b. Helaas is er een veels te grote groep mensen, die na het zien van een film, lezen van een boek, of horen/zien bij een kennis, een reptiel in huis neemt en deze niet kan ( of weet hoe te  ) verzorgen, zoals t moet.. Nu schijnen reptielen soms wat minder "waard" te zijn als honden of katten... ( pardon, lees ik dat goed ??? ) maar daar wordt nu juist een key vergissing gemaakt !!! Ondanks dat ze er wellicht anders uitzien en een hele speciale verzorging nodig hebben, zijn en blijven dit wezens, zoals een hond, een kat.... Zoals..  jij en ik ! Met gevoel, emotie, liefde en haat... en vooral het gevoel is iets wat soms erg achtergesteld blijft bij de eigenaren.. 

Ok, ok...er zijn mensen, die weten soms niet beter, en kunnen met ene zachte duw in de goede richting geholpen worden. Maar sommige gaan tegen beter weten in, en blijven de dieren verwaarlozen.. Dit soort dieren kan een aantal kanten op.. wegkwijnen in een hoekkie... ziek worden en doodgaan... of gered worden, en nog een beetje waardig, wat zeg ik... een VOLwaardig leven terugkrijgen... Met alle liefde, warmte en aandacht die ze nodighebben.. Op een plaats die niet echt onderdoet voor the real thing.. Dit soort plaatsen wordt overstelpt met de meest uiteenlopende exoten... van schildpadden tot Tijgerpythons ( ja echt !! ) en zo'n beetje alles wat er tussen zit komt er binnen.. Dit is aan de ene kant een erg kwalijke zaak, maar aan de andere kant... hebben deze diertjes in ieder geval een plekkie waar ze "dier" kunnen zijn... De gehele staf van Mormel, en bovengenoemd, ikzelf... pleiten ervoor dat er een einde komt aan al dat dier-ont-eerende gedrag van de Homo Sapiens.. Wij hopen, en vragen U met klem, om alle ervaringen op te schrijven, en naar een van de hieronder genoemde instanties te sturen. Hierdoor wordt er een kleine groep dieren gered van een wisse dood, en een groep mensen, die niet weet hoe, maar wel wil.. op een beter spoor gezet... De professionals van deze organistaties, staan alle in direct (internet) contact met ons, en we kunnen vrij direct reageren op een noodoproep... een ziek en verwaarloosd reptiel, is al vrij snel een dood reptiel.. De situatie wordt ( door mensen met erg veel ervaring  ) ingeschat, en indien nodig doorgespeeld aan de L.I.D. ( Landelijke Inspectie Dienst ) Die hebben de macht en middelen om reptielen en andere dieren van een wisse dood enof een foute eigenaar te redden. Deze page zal nog verder worden geupdate, maar de belangrijkste staan erop..

Mensen, SAMEN staan we sterk tegen dierenleed !!!!!!

Getekend, Gijs van Waversveld ; 29-01-2003.. Webmaster Mormel ltd.

( no frames, CLICK HERE !! and enter via the main site !! )

Klik hier, en kijk op de site van de reptielen opvang !

Stichting TCN Animal Resque is in 1999 opgericht , na vele jaren van opvang op onofficiële basis sinds 1983.
Oprichter Rob Dumont is al sinds het begin bezig met het verzamelen en verstrekken van informatie aan iedereen die daar behoefte aan heeft en is de voorzitter van de stichting.

Wat doen wij met de binnengebrachte dieren?

In éérste instantie natuurlijk opvangen , maar ook kijken wij naar de gezondheid en mogelijkheid om eventueel te herplaatsen naar dierentuinen of andere opvangcentra. In de praktijk komt dit helaas zelden voor , dus blijven de dieren veelal hun leven lang in onze opvang. Wij brengen géén dieren onder bij particulieren! Onze opvangdieren worden ook niet verkocht... WEL verkopen wij reptielen in consignatie (d.w.z. verkopen voor derden) en de eventuele nakweek die in onze opvang is gerealiseerd. Graag wil ik iedereen op het hart drukken om direct melding te maken van waarnemingen van onbekende reptielen. De instanties waarbij een aangifte gedaan wordt, dienen de melding serieus te nemen. Helaas zijn er nogal eens plaatselijke verschillen in de behandeling van de melding van een potentieel gevaarlijk reptiel. Naar mijn mening kan een gevonden reptiel gevaarlijker kan zijn dan een bom. Iedereen weet dat je niet bij een bom of ander soort munitie in de buurt moet komen. Een reptiel dat meestal onbekend is, wekt toch de nieuwsgierigheid. Maar dit kan LEVENSGEVAARLIJK zijn. Wij als Reptielenopvang nemen in ieder geval elke melding bloedserieus. Je kan beter 10 keer voor niets rijden als één keer te laat zijn.

Er zijn steeds meer mensen die giftige of bijtende reptielen houden. Als zo'n dier ontsnapt is ons kikkerlandje zelden te vergelijken met de natuurlijke omgeving van zo'n exotisch dier. Hun gedrag kan dan ook onvoorspelbaar zijn. Iedereen wordt aangeraden heel voorzichtig te zijn met een gevonden reptiel. Bij voorkeur niet zelf proberen te vangen omdat ondeskundige behandeling aanleiding kan geven tot letsel of aggessie bij het dier. Ouders wordt aangeraden om hun kinderen duidelijk te maken wat de gevaren kunnen zijn als ze een reptiel vinden in hun (speel)omgeving. Derhalve hierbij mijn oproep om bij waarneming van een slang of ander soort reptiel direct 112 te bellen en/of te melden bij onze Stichting T.C.N. Animal Resque, Tel. 023-5355698 of 06-53726259 of 06-19430412. Wij zijn 24 uur bereikbaar. Mocht het niet in ons rayon zijn dan geven wij u de informatie die u nodig heeft.

Joop Oudhoff
Secretaris en Public Relations Stichting T.C.N. Animal Resque

Website: www.reptielenopvang.nl

La Gula Lupis...  http://www.lagulalupis.nl

Steunpunt voor het melden van dierenleed in alle vormen
* Herplaatsen van dieren met of zonder achtergrond
* Voorlichting over het houden van of de aanschaf van huisdieren
* Organisaties met de huidige wetgeving ter verantwoording roepen
* Vastleggen van dierenleed door middel van foto's en filmmateriaal
* Campagnes voeren

WET BUDEP !!! wat maggie wel en wat maggie niet !!

Wet bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten

Nieuwe wetgeving betreffende het houden van slangen  !!!

CITES !!! Ook een belangrijke wetgeveing in de handel..

Mensen houden van dieren. Veel mensen houden van bijzondere dieren. Dit zijn vaak dieren die in het wild niet in Nederland leven: uitheemse diersoorten. Vroeger werden veel van zulke dieren uit het wild gevangen en naar Nederland gebracht om daar als huisdier of in een dierentuin gehouden te worden. Tot men merkte dat sommige van deze diersoorten in het wild bijna niet meer voorkwamen en met uitsterven bedreigd werden.

Een paar landen zijn in 1974 bij elkaar gekomen en hebben een afspraak gemaakt over de handel in dieren. Deze overeenkomst wordt CITES genoemd, wat een afkorting is voor Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora. In het Nederlands: Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde uitheemse dieren en planten.

click hier voor meer links naar aanverwante sites !!