Egyes jog fenntartva Jakabffy ®GaborMediaDream campany

Kovetkezo oldalJakabffy HomeElozo oldaldecbdecjhangyangyalbhangyangyaljacsikJakabffy CimerJakabffy 01Jakabffy 02

Jakabffy Kristóf felesége Asbóth Luiza.

Jakabffy János felesége Karátsonyi Teréz beodrai.

Jakabffy 05Jakabffy 04

Szerényi Ferenc felesége Jakabffy Róza. Szerényi Ferenc 1839-től Krassó vm. főjegyzője, majd Pesten kir. táblai biró.

Jakabffy Gergely felesége Markovits Paulina zsénai.

Jakabffy 03

Mártonffy Kateján felesége Jakabffy Mária.

Mártonffy Bogdán felesége Jakabffy Ilona.

Gyika Szilárd dézsánfalvi felesége Jakabffy Berta.

Bossányi Gyula gróf nagybossányi felesége Jakabffy Júlia.

Jakabffy 07Jakabffy 06Jakabffy 08Jakabffy 09

Magyar Almanach / Publication data: 1888.

Jakabffy Antal 1802-ben 1000 ft-os alapitványt tett a szegeny, de jú tanuló segélyezésére.

 

Jakabffy Miklós 1813-ban és Jakabffy Joakim 1840 körül Bihar vármegyében is földbirtokos.

 

Jakabffy Ágnes (?-1879.04.29). Unokatestvéri kapcsolattal birt Hanvay-Capdebo Antonia, István Somosközi Capdebo Janka, Ivády-Csiki Josefa, Beniczky-Csiki Antonia, Balázs-Lászlóffy Mária, Papp-Simay Anna.

 

Jakabffy Pál törvényszéki bíró Békés vm. Orosháza. (1823.01.18-1891.11.16.)

 

Jakabffy Bogdán és Jakabffy János Belső-Szolnok vármegye,1823.02.03. Torontál vármegyében nemesi rangját kihirdették.

 

Jakabffy Jakab dinyási jegyző - Belső-Szolnok vármegye, 1842.01.26.

 

Jakabffy Károly élesdi és telegdi, köz- és váltóügyvéd, tiszti ügyész, (Arad vm. Csermő, 1831-1913)

 

Jakabffy Gábor, szinész, szinigazgató, (Baranya m. Baksa,1839-?) 1870-től mint igazgató müködik. Felesége Krecsányi Katalin szinésznő. (Pest, 1851.02.17.-Szentendre, 1913.06.02.) Leányuk Jakabffy Aranka szinésznő. (Budapest, 1869.04.16.-?) 1888. április 1.-én lép szinpadra Budapesten Hubay Gusztáv együttesében. 1920. julius 1-én nyugalomba vonult.

 

Jakabffy Gergely a somozközi előnév dományozásában 1847.05.27.-én részesült.

 

Jakabffy Ferenc építész, országgyűlési képviselő. (Pest, 1848-1913) Jakabffy Imre belülgyi államtitkarnak bátyja. Ybl Miklós irodájában volt épités vezetö köztük a királyi várbazár, lipótvárosi templom és az Opera epitkezéseinek. Épitömesteri vizsgáló bizottság tagja, ipartestület elnöke. Az Országos Középitési Tanács tagja majd a Magyar Mérnök és Épitész Egylet alelnöke.

 

Jakabffy Zoltán, Csanád vm. törvényhatósági bizottságának tagja, (1848-1904).

 

Jakabffy János, megyei aljegyző. Erzsébetváros.

 

Jakabffy Imre zaguzséni, Krassó-Szörény vm. alispánja, főispánja az országgyűlés képviselőházának alelnöke. Magyarország belügyminisztériumában.államtitkár, (1850-1930). Magyar Királyi Szent István Rend - Lovagkereszt tulajdonosa.

 

Szamosújvár jelentése a főkormányszékhez 1864-ben: néhai Jakabffy János plébános 333 ezüst forintot legált, hogy 1 örmény ifjú tanuljon. Ezen összeget unokaöccse néhai újvári főjegyző Jakabffy János 600 forinttal szaporitotta.

 

Jakabffy Béla felesége Sárkány Erzsébet ákosházi-ilenczfalvi volt. (1877 - †1909).

 

1848/49 –es szabadságharcban részvevő Jakabffy -ak:

¨ Jakabfy Ferenc számv. 123. honv. zlj.

¨ Jakabffy Sándor hdgy.

¨ Jakabffy Gyula nemzetőr

 

Jakabffy Pál kúriai bíró, törvényszéki elnök, (Temes vm. Lippa, 1860-1940).

 

Jakabffy Károly alszolgabiró, (Komárom vm. Satai járas, 1860).

 

Jakabffy Ágnes (Nagykároly,1860-1923). Férj: Kozma József (1850-1930) m.kir. honvéd főszámtanácsos. A Ferenc-József rend lovagja.

 

Jakabffy M. Sándor szinész, (Szolnok m. Istvánháza,1868.11.02.). Szinpadra lép 1893. október 8.-án. 1901-1902-ben Krecsányi Ignác társulatában müködik. 1926-ban nyugalomba vonul.

 

Jakabffy Elemér élesdi és telegdi, pénzügyi főtanácsos. (Pest vm. Cegléd, 1871-1955).

 

Jakabffy István somosközi főispán. (Pest, 1875-1937).

 

Jakabffy Zoltán min. osztályfőnök, épitészmérnők. (Pest, 1877-1945). Tervezett kórházakat Szombathelyen, Zalaegerszegen és Veszprémben. Építette a budapesti Erzsébet Szállót és az ankarai magyar követségi palotát. 1908-ban A színházépítés fejlődése címmel hosszabb tanulmányt írt.

Kristóff alias Jakabffy, Szamosújvár város főbírája, a római katolikus egyház főgondnoka, (1643-1714).

 

Jakabffy Kristóf, Szamosújvár főbírája, szenátor, a római katolikus egyház főgondnoka, (?-1737).

 

Jakabffy Mikkós élesdi és telegdi, szamosújvári kereskedő, főjegyző, főbíró.

 

Jakabffy Simon élesdi és telegdi, szamosújvári kereskedő, az egyházközség főgondnoka, külső tanács tagja, (1710-1770).

 

Jakabffy Bálint földbirtokos, (Kolta, 1733). Vas-megyei digitkönyvtár.

 

Jakabffy Kristóf, Krassó vm. táblabíró, főbíró, (1737-?).

 

Csiky István csiksomlyói felesége Jakabffy Mária. Örmény eredetü család első nyomait 1672-ben találjuk. I. Apafi Mihály alatt Csik vm.-i Gyergyón és Csiksomlyón éltek.

 

Jakabffy Simon II. Krassó vm. alispánja, kir. tan. referendarius, (1765-1840). Magyar Királyi Szent István Rend - Lovagkereszt tulajdonosa.

 

Jakabffy Gergely, Arad és Csanád vm. táblabírája, (1767-1846).

 

Jakabffy Miklós táblabiró, volt krassói követ, (1776-1842).

 

Jakabffy Kristóf alispán, kir. tanácsos, (1791-1863). Felesége Asbóth Luiza (hegyfalvi és nemeskéri ifjabb ág), (1801-1867).

 

 

Jakabffy Elemér politikus, országgyülési képviselő, lapszerkesztő és történész. Született Lugos, 1881. május 17.én. Fia Jakabffy Imre, belügyminisztériumi államtitkárnak. Szatmárnémetiben töltötte élete utolsó éveit. A Szamos-parti városban hunyta le örökre a szemét 1963. május 19-én.

 

Jakabffy Margit (1883-Kupa, 1921.10.14.) Testvére Jakabffy Zoltán.

 

Jakabffy István országgyülési képviselő (1884–1892. Hont vármegye).

 

Jakabffy Emil országgyülési képviselő volt az 1910-es években.

 

Jakabffy Jolán szubrett énekesnő, szinész (Kolozsvár, 1884.08.02.-Hévíz, 1956.01.21). Szinpadra lép 1902. virágvasárnapján. 1904-ben Micsey F. Györgynél. 1910-ben Kremer Sándor társulatában szerepel. 1911-ben a debreceni szinház tagja. Az I. világháború kitörésével a Magyar Front Színház elnevezésű társulat tagja is volt. 1918. márciusában pedig Aradon müködik.

 

Kupán a Jakabffy család kastélya volt Dévaványa község határában ami Békés megyéhez tartozott. Jelenleg puszta, akkor 1888-ban uradalmi major volt. A kastély 20 szobás volt és csónakázótó is tartozott a parkjához.

 

Jakabffy Lajos mérnök felesége Péchy Judit pécsújfalusi, (Szatmár, 1864.08.13).

Jakabffy Gyula birtokolt a Csanád (ma Békés megye) vármegyei Elek község határában 150 katasztrális holdat.

Jakabffy Gyuláné birtokolt Csabacsüd község határában 156 katasztrális holdat.

Jakabffy Andor 249 katasztrális holdat, Jakabffy Andor és társai 228 katasztrális holdat.

Jakabffy Zoltán 327 katasztrális holdat és özv. Jakabffy Zoltánné 318 katasztrális holdat birtokolt Kunágota község  határából.

Jakabffy Jenő és Rosenfeld Szidónia, 2068 katasztrális holdat birtokolt. Az akkor még Jász-Nagykun-Szolnok (ma Békés megye) vármegyei Dévaványa község határából.

Jakabffy Benjámin 483 katasztrális holdat, Jakabffy Gabriella és Jakabffy Gyula 343 katasztrális holdat.

Jakabffy István 483 katasztrális holdat és Jakabffy Tibor 483 katasztrális holdat birtokolt Dombegyház község határából.

A XIX. század közepén többek között Dombegyház község földesura volt Jakabffy Tódor és Jakabffy Gergely is.

 

Jakabffy István földbirtokos, Dombegyház községben óvodát alapított 1893-ban. Az első óvónő - aki 1893-1936 között müködött - Szekerke Róza volt.

Jakabffy 12

Jakabffy család egykori birtoka ez a nyári-lak is ami Temesvártól 31 km–re levő Aranyág (Herneacova) helységében volt.    

 

Kupa, puszta volt Dombegyháza, Battonya, Kunágota és Dombiratos közöt 1950 után felosztották a környező falvak között. Legnagyobb része Kunágotához kerűlt. A harmadik katonai felmérés Jakabffy Béla majort, Jakabffy Zoltán majort és Jakabffy majort jelöl rajta.

 

Jakabffy Dezső hadnagy a Magyar kir. szegedi 5. honvéd gy.-ezred állományába tartozott. Tényleges, tartalékos és népfelkelő tisztek és tisztjelöltek 1918-as évi Névkönyv listáján szerepelt.

 

Jakabbfy Dezső nemes, vitéz, szinész, szinházi rendező, (Szatmarnémeti, 1895.02.19.-?). Atyja Jakabffy Lajos, Szeged város nyugalmazott főmérnök-müszaki tanácsosa. Rákosi Szidi iskoláját 1912-ben végzi. Két év múlva énekes-szerelmes színesz Palagyi Lajos társulatánál Miskolcon. Max Reinhardtnál a világhirü német szinházrendezőnél tanul Berlinben, rendezői studiumokat. Visszatérve az első világháború idején tartalékos hadnagy. Első szinész, akit a Csernowitz-i ütközet alatt tanúsitott magatartásáért "Arany Vitézségi érem"-re terjesztenek fel. Továbba a "Nagy Ezüst Vöröskereszt II. o." jelvény tulajdonosa is lett. 1929. junius 16-án vitézze avatják. Tiz esztendőt Trianon után Erdélyben tölt színházi rendezőként. Amikor a román hatóságok lehetettlenné teszik müködését, áttelepedik Magyarországra. Pécset lesz a Nemzeti Szinház tagja 1930-tól.

 

Jakabffy Ödönné Ambrus Ilona (Székelykeresztúr, 1909-1994.04.20.)

ifj. Jakabffy István, 1901-ben főszolgabírónak nevezték ki. (Hont vármegye monográfiája)

Jakabffy Imre belügyminiszteri államtitkári állásától való felmentése alkalmából kitüntetés, 1900.04.10.

Jakabffy István miniszteri segédtitkár részére cím- és jellegadományozás 1907.12.06.

Jakabffy Pál kir. itélőtáblai titkár - Temesvár, 1910.

Jakabffy János megyei aljegyző - Temesvár, 1910.

Jakabffy Lajos, Aradi és csanádi egyesült vasutak Igazgatóság 1911.

Jakabffy Pál karánsebesi törvényszéki elnök kinevezése fehértemplomi törvényszéki elnökké 1911.02.05.

Jakabffy Gyula a Duna-Tiszaközi Körzeti Mezőgazdasági Hitelszövetkezet igazgatósági tagja, Kecskemét.

 

Katonák az I. Világháborúban:

¨ Jakabffy Lóránd honv. huszárszázados. Elesett 1916.07.28.

¨ Jakabffy Zoltán honv. hadnagy. Elesett 1917. áprilisában.

¨ Jakabffy István népfelkelő huszárszázados.

¨ Jakabffy Tódor honv. huszárszázados.

¨ Jakabffy Elemér népfelkelő főhadnagy.

¨ Jakabffy Zoltán vitéz, népfelkelő főhadnagy.

¨ Jakabffy Dezső vitéz, népfelkelő főhadnagy.

¨ Jakabffy Árpád cs. és kir. 61. gyalogezred zászlósa. Elesett 1917.07.11/12. Fajti-laibnál.

¨ Jakabffy Árpád cs. és kir. 46. gyalogezred őrmestere. Elesett 1917.10.24.

 

A Jakabffy családnak volt még egy kastélya Békés megyében. Füzesgyarmat község határában Görbeszigeten, mely a községtől mintegy 18 km-re volt. Az épületet később eladták okányi Schwartz Andor földbirtokos, budapesti lakosnak. Az épület 9 szobás, a kastélypark nagysága 4 katasztrális hold 703 négyszögöl volt. Forrás: Cibakháza történelme, Jakabffy Vilmos nagybirtokos. 1940 és 1943 között épült fel a Sárszögben a Jakabfíy Vilmos féle Kendergyár, mely a megye területének egyharmadáról gyűjtötte össze a feldolgozandó termést. Rövid időre új munkalehetőségeket teremtett, de már mint hadi üzem.

 

Jakabffy Gyula, Baja város főispáni teendőinek ellátásával is megbízott törvényhatósági kormánybiztos felmentése 1920-05-17.

Jakabffy Károly dr, Pénzügyminisztériumi számvevőségi igazgatóvá kinevezése 1927.02.04.

A nagyváradi olasz temetö egyik legszebbike a romantikus stílusú Jakabffy-sírkö 1934-böl.

Jakabffy Domokosné tanár a M. Kir. Állami Mária terézia Leánygimnáziumban.

Jeles magyar Piaristák - közéleti kiválóságok: Jakabffy István főispán, elhunyt 1932.

Jakabffy Tibor dr. somoskeszi, földb. részére Kormányfőtanácsosi cimadományozás 1935.04.11.

Jakabffy Zoltán kinevezése iparügyi minisztériumi osztályfőnökké 1936.10.30.

Jakabffy Károly dr. kinevezése a postatakarékpénztár vezérigazgatójává 1938.10.04.

Jakabffy Kálmán dr. az Országos Társadalombiztosító Intézetben II. o. biztosítási főfelügyelő 1938-ban.

 

Forrás: Országos mezőgazdasági címtár V. Tiszántúl - Kaposvár, 1937. Gazdasági leírások:

¨ Dr. Jakabffy László okleveles gazda, Füzesgyarmat-Pázmánpusztai béruradalma. Tulajdonos horgosi Kárász Miklós volt. Terület: 1504 katasztrális hold. Ebből szántóföld 1404 kh, kert 3 kh, rét 2 kh, szőlő 1 kh, legelő 33 kh, erdő 7 kh, egyéb 54 kh. Sík, változó talajú a szikestől a tőzegesig, a jövedelme 17 056 aranykorona volt, a bérlet lejárta 1942. szeptember 30.

¨ Jakabffy Jenő és Rosenfeld Szidónia gazdasága, Füzesgyarmat. Terület: 651 katasztrális hold. Ebből szántóföld 564 kh, kert 3 kh, legelő 27 kh, erdő 2 kh, egyéb 55 kh. Sík, a jövedelme 9045 aranykorona volt.

¨  Jakabffy Gyuláné gazdasága, Szentetornya. Terület: 515 katasztrális hold. Ebből szántóföld 475 kh, kert 6 kh, rét 17 kh, legelő 1 kh, erdő 5 kh, egyéb 11 kh. Sík, a jövedelme 10 894 aranykorona volt.

 

Jakabffy Pál a verkaufs- und Warenverkehrs - Gemossenschaft, Lebensmittel-, Brennmarialien-, Haushaltungs- und Bekleidungsartikel - Handlung igazgatósági tagja Budapesten.

Jakabffy Sándor és felesége, Stern Cornélia a Budapesti Autómobiljavító Rt. igazgatósági tagjai.

Jakabffy Dezső a Svábhegyi Szanatórium rt. igazgatósági tagja.

Jakabfy Magda zongoraművész, (Dés, 1911-Auschwitz, 1944).

Jakabffy Imre térképész, bibliográfus a volt Teleki Intézet munkatársa, (Budapest, 1915-Budapest, 2006).

Jakabffy Ernő erdőmérnök, lapszerkesztő, politikus, (Ploieşti, 1927- Budapest, 2003).

Jakabffy Adrienn Lívia természet-rajz-földrajztanár, (Szászsebes, 1936).

Jakabffy Emma biológiatanár, (Székelyhíd, 1940).

Jakabffy Attila mérnök, közgazdász, politológus (Marosvásárhely, 1955-2007).

 

Tanulmányi bejegyzések gyüjteménye:

¨ Jakabffy Adeodat Szentjobbon született. 16 áves. Apja kereskedő. 1794-ben a Bécsi hadmérnöki Akadémia hadmérnök fakultására járt.

¨ Jakabffy Miklós a Nagyváradi Jogakadémián 1796-ban jogot hallgatott a második évfolyamon.

¨ Jakabffy Simon a Nagyváradi Jogakadémián 1798-ban jogot tanult az első évfolyamon.

¨ Jakabbfy Karl Nagyváradon született. 14 éves. Apja magánember. 1802 és 1806 között a Bécsi Hadmérnöki Akadémia hadmérnöki fakultásán tanult.

¨ Jakabffy János a Nagyváradi Jogakadémián jogot tanult az 1814-es és az 1815-ös évben.

¨ Jakabffy Nikolaus római katolikus, magyar, 21 éves. Nagyváradon született. Apja Apátfalván lakott. 1819-ben jogot hallgatott Pozsonyban a második évfolyamon.

¨ Jakabffy Joákim a nagyváradi Jogakadémián 1820-ban és 1821-ben jogot tanult az első két évfolyamon.

¨ Jakabffy Gregorius római katolikus, magyar nemes, 16 éves. Pesten született. 1823-ban és 1824-ben a Pozsonyi Jogakadémia első és második évfolyamán bölcsészetet tanult, 1825-ben és 1826-ban jogot hallgatott az első két évfolyamon.

¨ Jakabfy Miklós a Nagybányai Kat.Főgimnáziumba járt és 1826/27-ben volt IV.osztályos.

¨ Jakabffy Miklós 1826-ban és 1827-ben a Nagyváradi Jogakadémián jogot tanult az első két évfolyamon.

¨ Jakabffy József 19 éves, római katolikus. nagyváradon született. Anyja özvegy. 1846-ban bölcsészetet, 1847-ben jogot tanult a nagyváradi Jogakadémián.

¨ Jakabffy Kristóf 17 éves, római katolikus. nagyváradon született. Anyja özvegy. 1846-ban és 1847-ben bölcsészetet tanult a nagyváradi Jogakadémián.

¨ Nagyvárad-újvárosi elemi fiú és leány iskola: Jakabffy Tibor ev.ref. "kimaradt-meghalt" IV.o.1900/01.tanév.

aranycsikaranycsik

Érdekel minden olyan info, dokument, fénykép, festmény amivel ezt az oldalt gazdagithatnám.

Szivesen veszem azok jelentkezéset is akik valamilyen rokoni szállal birnak a családhoz.

 

E-mail: gabor49@chello.nl

Forrásaim: M.O.L. - O.SZ.K - P.I.M. - PTE egyetemi könyvtár - Arcanum könyvtár IV.

Bel- és külföldi könyvtárak jegyzetei, egyházi dokumentumok, családoktól és magánszemélyektől kapott információk

Jakabffy 13

Cibakházi Jakabffy - Bóth Kastély.

Jakabffy kastely 01Jakabffy kastely 02

JAKABFFY CSALÁD - ARCHIV

Home      ● Családfa      ● Történelmük     ● Gyűjtemény      ●  Adatbank      ● Album     ● Biografia 

aranycsik

Jakabffy Antal Jakab (Arad, 1792-1863.04.22). Gyermekei: Destek Adolfné, sz. Jakabffy Katalin, Josefa, Károly.

 

Jakabffy János, plébános, egy év múlva cimzetes kanonok, (Szolnok-Doboka vm.1779).

 

Jakabffy csalad 1804-ben vette árendába Kupa, Bánhegyes, Bankuta (Pankota) területeket.

 

Jakabffy Simon főhadnagy nevét emliti a krónika az 1805-ben kiállított nemes-lovas és gyalogsereg tisztikarában

Jakabffy Kristóf

Jakabffy Antal

földbirtokos

Tót-Bánhegyes

 

Jakabffy Béla

földbirtokos

Kunágota Kisiratos

3785 frt.

Jakabffy B Miklós

földbirtokos

Gyergyó-Alfalu

 

Jakabffy Dezső

földbirtokos

Tót-Bánhegyes

 

Jakabffy Géza

földbirtokos

Kussa

743 frt.

Jakabffy Imre

földbirtokos

Szecsény

 

Jakabffy István

földbirtokos

Dombegyháza

 

Jakabffy Lajos

földbirtokos

Dombegyháza

705 frt.

Jakabffy László

földbirtokos

Kunágota

730 frt.

Jakabffy Miklós

földbirtokos

Kussa

944 frt.

Jakabffy Tódor

földbirtokos

Dombegyháza

448 frt.

Jakabffy Vilmos

földbirtokos

Dombegyháza

2371 frt.

Jakabffy Zoltán

földbirtokos

Kunágota

2431 frt.

Jakabffy Miklós

gyámpénztárnok

Lugos

234 frt