VERTREKSTATEN van ALLE TREINSTATIONS in NEDERLAND - Help - Uitleg
  ALGEMEEN    
Help / Uitleg    
   Dit programma (HTML) is samengesteld door Hans Haring sinds 2008.
                                                                                                                                         
  Klik HIER voor eventuele opmerkingen via Email
  
   Opmerking:
   Het programma is met de grootste zorg samengesteld, maar zou desondanks enkele
   onvolkomenheden kunnen bevatten, b.v. door recent ontstane wijzigingen.
  DOEL    
Doel    
   Getracht is een bundeling te maken van enkele vrij te raadplegen informatiefuncties van de
   Nederlandse Spoorwegen ter uitbreiding van de reeds bestaande N.S.-informatie-
   voorziening.
  
   Zo kunt u middels dit programma nu van alle N.S.-stations in Nederland de vertrekstaten
   ONLINE raadplegen zoals die zijn uitgehangen op de betreffende N.S.-stations.
  
   Het bijzondere van het programma is dat alle gegevens steeds actueel zijn en continu
   worden geupdate (klok, teletekst, actuele vertrektijden/vertragingen/spoorwijzigingen, enz.)
  
   Voorts blijven de vertrekstaten ook steeds geldig, ook al wordt een nieuwe dienstregeling
   van kracht, want de gegevens worden rechtstreeks van Internet opgeroepen.
  SCHERM-OPBOUW    
Scherm-opbouw    
   Uiterst Links:
     - Dag-, Datum-, Tijd-weergave: De huidige datum en tijd worden hier weergegeven.
     - Afbeelding Treindeur: Als u hier op klikt wordt u doorgelinkt naar de site van de
        Nederlandse Spoorwegen (N.S.)
     - Teletekst 751 t.m 754 - Als u hierop klikt ziet u een actueel overzicht van alle
        N.S. teletekstpagina's incl. alle sub-pagina's, met actuele vertragingen, storingen en
        omleidingen (N.B. Rechtsonder op het scherm eveneens zichtbaar).
     - HOOFD-MENU - Hier vindt u handige links, gegroepeerd op categorie, zoals:
        Dienstregelingen, Spoorkaarten, Werkzaamheden, enz.
   Midden:
     - Hier vindt u de complete tabellen met alle stations in Nederland, benodigd om
       de GELE VERTREKSTATEN te kunnen raadplegen.
   Rechtsboven:  Hier vindt u een synchroon-lopende klok volgens het principe van N.S.
       (grote wijzer verspringt per minuut), welke de huidige tijd weergeeft en een handig
       hulpmiddel is bij het bepalen van uw juiste vertrektijd.
   Rechtsonder:  Hier ziet u een actueel overzicht van alle N.S. teletekstpagina's
       incl. alle sub-pagina's, met actuele vertragingen, storingen en omleidingen.
  OPMERKING    
Opmerking    
     De meeste aanklikbare links worden getoond in een nieuw venster (nieuw TAB-blad)
     - Voordelen:
       - Beter overzicht vanwege volledige scherm-weergave.
       - Na het afsluiten van het TAB-blad komt u weer terug in het originele programma.
  GEBRUIK    
Gebruik    
      - 1. Na het starten ziet u aan in het midden een lijst met alle N.S.-stations in Nederland
            (Alfabetisch)
            LET OP: Vertrek-stations die uitsluitend geopend zijn tijdens evenementen,
            komen ook in de lijst voor, maar beschikken niet over vertrekstaten om te
            raadplegen.
            Ook zijn sommige stations inactief omdat zij nog niet zijn opengesteld.
            (met oog op de toekomst zijn deze stations wel alvast opgenomen in de lijst)
      - 2. Als u op een stationsnaam klikt wordt u doorgelinkt naar Wikipedia op Internet,
             waar u nadere bijzonderheden over het desbetreffende station kunt vinden.
      - 3. Naast de stationsnaam bevinden zich 2 monitor-knoppen (1 en M)     -->>
             Bij het aanklikken van deze knoppen worden in een NIEUW scherm de meest
             actuele vertrektijden getoond, incl. eventuele spoorwijzigingen en/of vertragingen.
             Drukt u op de M-knop: dan wordt in een NIEUW scherm de monitor van het
             betreffende N.S.-station getoond (LIVE-update) incl. eventuele spoorwijzigingen
             en/of vertragingen.
      - 4. Vervolgens kiest u in de tabel de juiste richting waarheen u wilt reizen.
             (Komt een stationsnaam nogmaals voor, gevolgd door een cijfer, dan zijn er
             meerdere vertrekstaten waarop deze richting wordt aangegeven)
             LET OP: In de RICHTING-tabel kan alleen gekozen worden uit stations die
             daadwerkelijk op de gezochte vertrekstaat voorkomen.
             Als u op de   -OK-  knop drukt wordt van het betreffende station de VERTREKSTAAT
             geactiveerd om te raadplegen.
             (N.B.: De getoonde vertrekstaten kunnen zowel in beheer zijn bij N.S. als ook Syntus,
              Arriva, Connexxion of Veolia)
  UPDATES OVERZICHT    
Updates overzicht    
     - 05-02-2013 - Bij ALLE stations is de gele knop (2) vervangen door de M-knop
     - 04-02-2013 - Foutieve weergave van Teletekst-pagina's hersteld.
     - 19-12-2012 - Nieuwe Stations toegevoegd/aangepast:
                             Almere Poort, Boven Hardinxveld, Dronten, Eijsden, Halfweg Zwanenburg,
                             Hardinxveld Blauwe Zoom, Hengelo Gezondheidspark, Hoevelaken,
                             Kampen Zuid, Sliedrecht Baanhoek, Westervoort.
     - 18-12-2012 - Diverse overbodige Stations verwijderd.
     - 18-10-2011 - Knop 'NS SMS-alert aanmelden' toegevoegd.
     - 02-10-2011 - Hoofd-Menu opnieuw ingedeeld i.v.m. weergave op breedbeeld-schermen.
     - 01-10-2011 - Huidige Dag en Datum toegevoegd (Linksboven)
     - 30-09-2011 - Digitale klok toegevoegd (Linksboven)
                             Enkele Spoorkaarten toegevoegd in het Menu.
     - 29-09-2011 - Layout hoofdscherm aangepast.
     - 27-09-2011 - Menu-knoppen aangepast en uitgebreid.
     - 24-09-2011 - Kolombreedtes hoofdscherm aangepast.
     - 23-09-2011 - Monitor-knoppen aangepast.
                             Layout hoofdscherm aangepast: Frame verwijderd, waardoor meer
                             stations uit de lijst tegelijkertijd zichtbaar zijn.
     - 21-09-2011 - Compatibiliteit met diverse browsers ondervangen.
                             (Bij gebruik met Mozilla Firefox dient u bovenaan de lijst op de juiste knop
                             te drukken)
     - 19-09-2011 - Hoofdscherm: De juiste vertrekstaten zijn voortaan pas zichtbaar als eerst
                             een keuze wordt gemaakt uit de tabellen bij: ---- Richting: ---- en
                             vervolgens op de gele knop -OK- wordt gedrukt.
                             (Hierdoor verkrijgt u direkt de juiste vertrekstaat zonder eerst tussen
                             een aantal bestemmingen te moeten kiezen)
     - 20-08-2011 - Toegevoegd: Knop boven Teletekstscherm waarbij doorgelinkt kan
                             worden naar N.S. Hispeed voor meer storingen / werkzaamheden.
     - 16-08-2011 - Help scherm aangepast
     - 13-08-2011 - Hoofdscherm: Layout aangepast (Teletekst-pagina's in apart menu,
                             Menuknoppen verplaatst naar linksboven)
     - 09-08-2011 - Verwijderd: Station Amsterdam Sloterdijk Hemboog
                             Hoofdscherm Layout rechts aangepast (scroll-instelling)
     - 08-08-2011 - Help /Uitleg: Tekst en Kleuren aangepast
                             Toegevoegd: Alfabetische keuze van stationsnamen mogelijk via nieuwe
                             knoppen
                             Toegevoegd: Stationsnaam IJLST tevens onder de letter I ondergebracht
     - 07-08-2011 - Help /Uitleg: Tekst en Kleuren aangepast
     - 06-08-2011 - Layout aangepast voor browsers Mozilla/Firefox en Google Chrome
  INSTALLATIE INSTRUCTIES    
Installatie instructies    
     - Alvorens het programma te kunnen gebruiken dient u Adobe Acrobat PDF-reader
       op uw computer te hebben geļnstalleerd.
      
       Download HIER Adobe Reader    
       
        Veel Succes !