Voorwoord
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20
Links
De Pestkoning
 
 
Voorwoord
 
Ik ben gepest.
Zelf nooit een pester geweest.
Maar waarom moesten ze mij hebben?
Had ik er iets aan kunnen veranderen?
Of was ik gedoemd ten alle tijden?
Er zijn twee mogelijke scenario's van gevolgen:
Of je leeft zeer terug getrokken en bang!
Of je wordt een vechter!
Vertrouwen in mensen is voor mij ver te zoeken.
Toch weiger ik me als slachtoffer te gedragen,
Want dan geef ik aan de pesters toe, zelfs na al die jaren.
Had ik mijn lot van gepeste kunnen veranderen?
 
 
Het is een verhaal over gevoelens, taboes en geheimen, misschien over antwoorden, maar nog meer over vragen.
 
De personen en situaties die ik in dit boek heb gebruikt zijn fictief, iedere overeenkomst met bestaande personen en situaties berust op toeval.
 
 
Reacties op dit boek zijn welkom, zolang ze niet discriminerend of beledigend zijn, of als pesten ervaren kunnen worden.