De BAHA website is verplaatst naar:

https://voedingenlevensstijl.nl/bahawebsite

Meer over het microtie-oor is te vinden op de volgende site: Microtie