De BAHA website is verplaatst naar:

http://www.irisenrikroelofs.nl/BAHAwebsite

Meer over het microtie-oor is te vinden op de volgende site: Microtie